Page 1

Sa!

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN

KLEURRIJK

kijkt anders

Woensdag 4 januari 2017

Jaargang 4 Nummer 1

FOLLE LOK EN SEINE PAGINA 3

PLAN MILIEUDEFENSIE

WOONVISIE OPSTERLAND

‘T HEM STEE

ZWERFAFVAL

VOLOP UITDAGING

BETROKKENHEID

Milieudefensie Opsterland lanceert een plan om met ongeveer honderd vrijwilligers, drie coördinatoren en medewerking van alle scholen heel Opsterland zwerfvuilvrij te maken. De vrijwilligersorganisatie vraagt dan wel een minder bureaucratische houding van het gemeentehuis.

De doelstelling van de gemeente Opsterland is helder. Ook in de toekomst moet er voor iedereen een passende woning beschikbaar zijn. Om dat te bereiken liggen er nog heel wat uitdagingen. Want er gaat de komende jaren veel veranderen, blijkt uit de Opsterlandse woonvisie.

Gezien worden zoals je bent: het is een innerlijke behoefte van iedereen. Voor ’t Hem Stee in Hemrik, een locatie voor begeleid wonen voor mensen met een beperking, is aandacht een primair uitgangspunt in de geboden zorg. “Hier zijn ze gewoon mensen, geen nummers of patiënten.”

PAGINA 3

PAGINA 5

PAGINA 19

www.sa24.nl


Familieberichten Nei in koart siikwêzen is ferstoarn ús altyd warbere buorman

Fedde Plantinga Wij winskje Alie en de famylje in protte sterkte ta yn de komende tiid. Fam. Zwart Fam. Alberts Fam. Nicolai Fam. Van der Sluis Het stopte te vroeg. Na 24 keer de H.N.I. motorenrit samen met Sjouke organiseren, werd jullie jubileum helaas niet gehaald.

overleden Wy binne djip troffen troch it hommels ferstjerren fan ús sweager

Wij zijn geschokt en bedroefd door het plotselinge overlijden van onze vrijwilligster

Sietze van der Heide

Sietske de Jong

Wêrom??   Wy winskje Bartsje, bern en bernsbern in soad krêft ta.   Ynze Langhout Jan Langhout Martsje Langhout-Hessels

Een bijzondere vrouw, altijd bezig voor een ander. Wij wensen de kinderen veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies. Bestuur en vrijwilligers De Zonnebloem afd. Gorredijk e.o. Zeer onverwacht hebben wij afscheid moeten nemen van

Sa mar ynienen is ferstoarn

Sietze van der Heide

Sietske de Jong

Sietze wie altyd in tige belutsen priuwer fan ús bierpriuwklub.

Wij wensen Edwin & Jolanda en Marijke veel sterkte toe met dit grote verlies.

Bedankt voor je inzet en vriendschap. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte.

Wy winskje Bartsje, bern en bernsbern in soad sterkte ta.

Jubbega, december 2016 Ondernemersvereniging H.N.I. Jubbega-Hoornsterzwaag

Bestjoer en priuwers bierpriuwklub De Trochsetters Terwispel

Olke en Anja Jippe en Monique Inge en Klaas

Fedde Plantinga

Er is een vriend heengegaan

Fedde Plantinga Fedde, bedankt voor alles. Familie en vrienden veel sterkte gewenst. Sjouke en Antje Henk en Anna Jubbega, december 2016 Na een oneerlijke strijd hebben wij afscheid moeten nemen van onze buurman

Hille Houwing Gorredijk, 24 december 2016

Wij van de Witte Kerk hebben afscheid genomen van

Toch nog vrij onverwachts is overleden onze buurtgenote

Jon Verhave

Hennie de Bie

Wij denken met respect, warmte en vriendschap terug aan deze betrokken vrijwilliger. Wij wensen Anneke en de familie sterkte om dit grote verlies te verwerken.

Tijnje, Buurtvereniging De Rolbrêge Op 31 december 2016 is overleden onze medebewoonster

Alle vrijwilligers van de Witte Kerk in Hemrik

mevrouw G.Klijnstra-v.d.Wal Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Familieberichten in Sa!

Bewonersvereniging ‘De Hoop’ Gorredijk

Sa! wil graag dicht bij haar lezers staan. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tot het plaatsen van familieberichten. Neem voor

Anne en Cobi Geertje Hendrik Jeltje Annewil Anko en Tea Erik en Miranda

de mogelijkheden contact op met Arend Waninge (arend@sa24.nl) of 06 - 5247 1013

REINY VAN DER VEGT & SARISSA SCHOPPERT

www.tijuitvaart.nl 0511-474730

Malischa Kledingverhuur Keuze uit bijna 20.000 kostuums ook voor groepen verkoop diamond FX schmink, stomerijdepothouder Openingstijden maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 20:00 uur zaterdag van 10:00 tot 12:30 uur

(wijzigingen voorbehouden, zie website voor de meest actuele tijden)

Tolhûsleane 10 8401 GA GORREDIJK - Tel: 0513 466 130 / 0630 032 835 - www.malischa.nl


Sa!

3

4 januari 2017 www.sa24.nl

VriJwilligers vragen meer waardering

Aanvalsplan Opsterlands zwerfafval

Milieudefensie Opsterland lanceert een plan om met ongeveer honderd vrijwilligers, drie coördinatoren en medewerking van alle scholen heel Opsterland zwerfvuilvrij te maken. De vrijwilligers vragen dan wel een minder bureaucratische houding van het gemeentehuis. AREND WANINGE GORREDIJK Volgens

een inventarisatie van Milieudefensie zijn er in Opsterland nu al ongeveer tachtig vrijwilligers actief bezig met het regelmatig opruimen van zwerfafval. Ze zijn lid van een himmelploech of trekken er zelfstandig op uit. Milieudefensie heeft zelf twee opruimploegen. Een ploeg vist vanaf een fluisterboot afval uit de Compagnonsvaart, de andere ploeg onderhoudt verbindingswegen en fietspaden tussen de dorpen.

Volgens Ammy Langenbach, voorzitter van Milieudefensie Opsterland, is het vooral zaak om te zorgen dat de vrijwilligers het werk leuk blijven vinden. “Dat is de enige manier om Opsterland met vrijwilligers zwerfvuilvrij te maken en te houden. Uit een enquête onder vrijwilligers bleek in 2014 al dat niet alle vrijwilligers voldoening vonden in het werk. Het is soms dweilen met de kraan open en een aantal van hen voelde zich ondergewaardeerd door de gemeente.”

Langenbach vindt dan ook dat Opsterland meer zou moeten doen met de adviezen van de vrijwilligers en hen voldoende moet faciliteren en waarderen. “Wij vinden dat de gemeente tekort schiet. Maak eens echt gebruik van de ‘krêft fan de mienskip’. Nu lijkt het meer op burgers inzetten voor werk dat door bezuinigingen niet door betaalde medewerkers kan worden gedaan. Vervolgens worden vrijwilligers zo goedkoop mogelijk gefaciliteerd. Daardoor wordt het moeilijker vrijwilligers te vinden en te houden. Van de landelijke organisatie van Milieudefensie kregen we vorig jaar bijvoorbeeld een nieuwe elektrische scooter. Dat heeft direct een positief effect op het vinden en vasthouden van vrijwilligers.” Milieudefensie wil ook graag mensen met een uit-

kering mee laten helpen bij het opruimen van zwerfafval. Langenbach: “En dan stuiten we in het gemeentehuis op bureaucratie. Een Wajonger uit Smallingerland werkte wel twee jaar lang een dagdeel per week mee en vond daarna een betaalde baan voor 25 uur per week. We hebben ook plannen om samen met vluchtelingen een speciaal opruimproject in het westelijk deel van de gemeente op te zetten.”

Scholen

In een plan deelt Milieudefensie Opsterland op in drieën. Per gebied is dan een coördinator nodig die, met behoud van uitkering, verantwoordelijk is voor de planning en verdeling van het werk en voor de werving en ondersteuning van vrijwilligers. “Samen met

ongeveer honderd vrijwilligers moet het dan mogelijk zijn om heel Opsterland zwerfafvalvrij te maken. Dan is het wel nodig dat de scholen ook meewerken door een deel van een fietspad of een aantal plantsoenen schoon te houden.” Volgens Milieudefensie zou het dan ook erg helpen als de gemeente zo nu en dan zwaar vervuilde delen opvallend laat schoonmaken, actiever preventiebeleid voert en zich uitspreekt over statiegeld op blikjes en plastic flesjes en meer mogelijkheden biedt om afval (gescheiden) in te leveren.

Mistig en rustig oud en nieuw missie: “Het niveau lag dit jaar weer aardig hoog, spannend voor de deelnemers, maar ook voor ons. We moeten op scherp staan, geblindeerd jureren helpt daarbij.”

GORREDIJK Het was niet het mooiste weer rond de jaarwisseling. Mist zorgde voor een kleine wereld in de laatste dagen van het jaar. Maar geluid trekt zich niets aan van een beetje minder zicht. De luide carbidknallen waren in veel dorpen duidelijk te horen. De jongeren organiseren in steeds meer dorpen een leuke happening om deze traditionele activiteit heen. In Terwispel stond er dit jaar bijvoorbeeld een feesttent, waar de laatste middag en avond van het jaar continu feest was. De festiviteiten liepen soepel door in het nieuwe jaar.

Zo’n vijfhonderd enthousiaste Sint Thomaskuierders trotseerden vrijdag de kou om tussen de 5 en 25 kilometer rondom de klokken te lopen. Oldeberkoop, de Kiekenberg, Jubbega; op grote afstand waren de klokken te horen. Het grote aantal deelnemers zorgde voor een prachtige opbrengst, die wordt gebruikt voor de aanschaf van een duofiets voor dorpsgebruik.

Conference

Sa!-fotograaf Sietse de Boer vond ook in Bakkeveen een goed georganiseerd carbidschieten. Vele melkbussen op een rij zorgden voor donderend geweld. Later op de avond gaven Jacobus Okkema en Frank Warnders in de feesttent een eigen oudejaarsconference. Een multi-

Een frisse Sint Thomaskuiertocht bij Nieuwehorne. FOTO’S: SIETSE DE BOER

mediale, humoristische, interactieve terugblik op 2016, zoals ze het zelf omschrijven. Met aandacht voor Bakkeveen, maar ook commentaar op landelijke en internationale ontwikkelingen.

Georganiseerd carbidschieten in Bakkeveen.

Sint Thomas

Een dag eerder waren er in Oude- en Nieuwehorne de jaarlijkse Sint Thomasactiviteiten. De vijftigste editie van het jaarlijkse Sint Thomasluiden trok zestien deelnemers. Zij maakten het de jury erg moeilijk, de verschillen waren soms minimaal. Uiteindelijk streek Wilmer Porte de hoogste eer op, hij ging er met de bronzen wisselklok vandoor. Titelverdediger Eelco de Haan moest met een tweede plek genoegen nemen. Op de derde plek eindigde verrassend ‘Fries om utens’ én oud-klokjewinnaar Marcus de Jong (Wisconsin, USA). Hij bewees dat je het klokluiden nooit echt verleert. Na ruim elf jaar kreeg hij de touwen weer in handen. Vlak daarachter eindigde Rik Hoekstra, met eveneens een hoog aantal punten. Liesbeth Kramer van de klokkencom-

Het zit in de details.


WIJ WENSEN IEDEREEN EEN KLEURRIJK 2017

JANUARI EN FEBRUARI

20% KORTING OP ISOLATIEGLAS

IN HET NIEUWE JAAR BESPAREN OP ENERGIE & MEER COMFORT? Vakkundig geplaatst isolatieglas maakt het mogelijk! De Klok 18 8401 CM Gorredijk T 0513 - 46 20 16 F 0513 - 46 12 48

WWW.BETHLEHEMSCHILDERS.NL


Sa!

5

4 januari 2017 www.sa24.nl

Krimp, ontgroening, vergriJZing, dreigende leegstand

Grote veranderingen op woningmarkt De Opsterlandse doelstelling is helder. Ook in de toekomst moet er voor iedereen een passende woning beschikbaar zijn. Om dat te bereiken, liggen er nog heel wat uitdagingen. Want er gaat de komende jaren veel veranderen, blijkt uit de Opsterlandse woonvisie. AREND WANINGE BEETSTERZWAAG

Zo lang is het nog niet geleden dat ieder dorp vocht voor een uitbreidingsplan en dat Opsterland jaarlijks fors verdiende aan de verkoop van bouwgrond. Maar die tijd is voorbij, blijkt uit de Opsterlandse woonvisie die nu ter inzage ligt. De komende jaren is het vooral een zoektocht hoe de woningvoorraad aan te laten sluiten bij de toekomstige vraag. ‘De woningen die in de toekomst nodig zijn, zijn al gebouwd’, staat ergens in het rapport. Toch is er de eerste jaren nog behoefte aan circa 500 extra woningen. Hiervoor zijn er in de gemeente nog voldoende kavels voorhan-

den. Nieuwbouw concentreert zich vooral in Gorredijk, Beetsterzwaag en Ureterp. Verder is het vooral zaak om de bestaande woningen te herstructureren en verbeteren. Naast duurzaamheid ligt daarbij de nadruk vooral op het langer zelfstandig blijven wonen van (zorgvragende) ouderen.

Vergrijzing

De veranderingen zijn deels een gevolg van demografische ontwikkelingen. Opsterland krijgt niet alleen te maken met krimp, ook de samenstelling van de bevolking verandert. Was in 2015 nog 29% van de Opsterlanders jonger dan 25 jaar, in 2030 is dat nog

maar 25%. Deze ontgroening gaat gepaard met vergrijzing. Tot 2040 neemt het aantal inwoners boven de 65 jaar toe van 19% naar 33% van de totale bevolking. Het aantal inwoners ouder dan 75 jaar stijgt zelfs van 8% naar 18%. In 2030 zijn er 930 meer gezinnen dan nu. Een gevolg van meer kleinere gezinnen en meer alleenstaanden. Na 2030 daalt het aantal gezinnen en dus de vraag naar woningen. In verband met de beschikbaarheid van voorzieningen verwacht Opsterland dat ouderen meer naar de grotere dorpen willen verhuizen. Vanaf 2030 dreigt leegstand van minder populaire woningen en dat gaat in kleinere dorpen gepaard met een toename van leegkomende winkels, scholen, bedrijven en boerderijen. Naast demografische ontwikkelingen zorgt veranderde wetgeving ervoor dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dat vraagt om levensloopbestendige woningen, al

Snelle tijden Oliebollenloop

constateren de woningcorporaties dat de vraag naar voor ouderen geschikte woningen lager is dan de vergrijzing doet vermoeden.

Woningcorporaties

Bij de ontwikkelingen op de woningmarkt spelen de woningcorporaties een belangrijke rol. In Opsterland gaat het vooral om Elkien (2.274 woningen) en WoonFriesland (575 woningen), samen goed voor 93% van het aantal huurwoningen. Opsterland gaat dit jaar samen met corporaties vraag en aanbod van huurwoningen in de dorpen in kaart brengen. Corporaties moeten zich wettelijk meer richten op hun oorspronkelijke doelgroep: huishoudens met een laag inkomen. Zij zijn vaak aangewezen op sociale huurwoningvoorraad. In Opsterland gaat het dan om 5.000 huishoudens, waarvan maar 43% daadwerkelijk in een corporatiewoning woont. Een kwart van de corporatiewoningen

wordt bewoond door huishoudens met een midden- of hoger inkomen. Opsterland stelt in de woonvisie dat veel middeninkomens, waaronder veel ouderen en starters, in de nabije toekomst vooral zijn aangewezen op goedkope koopwoningen en particuliere huurwoningen. Ze komen straks niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning. De beide corporaties zetten dit jaar al in op verduurzaming en onderhoud van de bestaande woningen. In 2017 investeert Elkien 6,4 miljoen euro in haar Opsterlandse bezit. Ze verkoopt 42 woningen en sloopt 28 woningen in de Jan Eisengastrjittte en Loaijersstrjitte in Gorredijk. Veertig woningen in de Heerenacker in Gorredijk krijgen energiebesparende investeringen. WoonFriesland investeert 1,5 miljoen euro. Ze verkoopt tien woningen, maakt maximaal 25 woningen energiezuiniger en maximaal 40 woningen worden gerenoveerd.

Kaartverkoop Oerrock 2017 Het bestuur van Oerrock is al weer druk bezig met de voorbereidingen voor de editie van 2017. Vorig jaar kwamen er maar liefst 21.000 bezoekers naar Ureterp om te genieten van de geweldige line-up.

URETERP

Op woensdag 25 januari wordt de line-up voor dit jaar bekendgemaakt. Volgens het bestuur zitten er weer een aantal bijzondere acts bij. Op 25 januari start ook de online-kaartverkoop met vroegboekkorting. Voor dertig euro, exclusief servicekosten, zijn dan kaarten voor alle drie da-

gen te bestellen. De kaarten zijn geldig voor de openingsdag op donderdag (25 mei; hemelvaartsdag) en de slotavond op zaterdag. De vrijdag is altijd gratis toegankelijk. Op zaterdag 25 maart, tijdens de finale van de Play-Offs in multifunctioneel centrum De Wier in Ureterp, is de gebruikelijke speciale kaartverkoop. Als Oerrock voor die tijd uitverkocht is, wat de afgelopen jaren het geval was, dan blijft het aantal kaarten bij de speciale kaartverkoop op 25 maart tot 1.500 beperkt. oerrock.nl

WAMPEX Hemrik VIDEO SA24.NL De kop van de tienkilometerwedstrijd aan de Hegedyk. FOTO: SIETSE DE BOER GORREDIJK Met een temperatuurtje net boven nul was het heerlijk rennersweer tijdens de Oliebollenloop 2016. De deelnemers liepen de 4 mijl en 10 kilometer dan ook in snelle tijden, met voor Jessica Oosterloo op de 10 km dames zelfs een nieuw parcoursrecord: 34.37, tien seconden sneller dan het oude record dat ook op haar naam stond. Vorig jaar won Oosterloo in 35.08. Oosterloo (Appelscha) bleef An Bennema (Groningen) bijna drie minuten voor: 37.10. Derde plaats op de 10km

dames was voor Sandra Sikkema uit Drachten in 39.47. Bij de 10km voor de heren was Riekele Kobes, winnaar van de laatste edities, niet aanwezig. Winnaar van de langste herenafstand dit jaar was Bas Hollegien (Emmeloord) in 33.03. Hij werd op de voet gevolgd door Jan Sytze Jonker (Hemrik) in 33.10 en Roelof Oostra (Mantgum) in 33.59. De 4 mijl bij de dames werd een prooi voor de 17-jarige Ilse Rooks (Elsloo) in 25.47, dat

was nagenoeg dezelfde tijd als in 2015 toen Rooks tweede werd. Op de tweede plaats eindigde Hinde Fokkema (Nijeberkoop) in 26.52 en de derde plek was voor Marinka Pultrum uit Luxwoude in 27.20. Ook bij de heren werd de nummer twee van 2015 dit jaar winnaar van de 4 mijl: Jelmer van der Veen (Goutum). Hij kwam over de finish in 22.20 en had aan de finish twee seconden over op Danny Bruinenberg (Steenwijk): 22.22. De derde plaats was er voor Rutger Fopma (Hijlaard).

HEMRIK

Dertig ploegen (151 deelnemers) stonden woensdag 28 december klaar voor de 24e WAMPEX in Hemrik. Dit jaar was de start niet bij De Bining, maar vanuit Makkinga. Met busjes en auto’s werden de deelnemers daar afgezet. De ploeg ‘Waskemeer en omkriten’ liep de route in 5.45 uur. Dit was niet de snelste tijd, maar inclusief bonusminuten wel de winnende tijd.

ste keer meededen, raakten al snel het spoor bijster. De mobiele posten vonden de knapen snel terug en zonden hen in de juiste richting. Een aantal deelnemers ging bij post 8 onbedoeld te water. Ze werden snel opgehaald en naar de Bining gebracht. Na een warme douche en in droge kleding werden deze deelnemers weer in de route gebracht en konden ze weer verder lopen.

Mist

Eén groep was dusdanig ver van de route afgeweken dat ze besloten om te stoppen, waarna ze door een mobiele post zijn opgehaald. Een aantal ploegen kreeg aan het eind van de route van de organisatie een kortere route aangeboden. De langzaamste ploeg was 8.12 uur onderweg.

De deelnemers kwamen in het eerste deel van de route weinig problemen tegen. Wel veroorzaakte de mist wat overlast doordat in de spiegelroute de spiegels beslagen en vochtig raakten en dus minder zichtbaar waren. Een groep jonge deelnemers die voor de eer-


Gemeentehuis Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag T (0512) 386 222 - E gemeente@opsterland.nl Twitter @opsterland

Wo. 4 januari 2017

Mededelingen van de gemeente

Openingstijden Publiekscentrum ma. t/m vrij. 09.00 – 12.30 uur do. 17.00 – 20.00 uur ’s middags kunt u alleen op afspraak terecht Telefonische bereikbaarheid ma. t/m do. 09.00 – 12.30 uur en 13.30 – 16.00 uur vrij. 09.00 – 12.30 uur Gebiedsteam Opsterland Beetsterzwaag, Hoofdstraat 82 (gemeentehuis) ma. t/m vr. 09.00 – 12.30 uur Gorredijk, Schansburg 1 (bibliotheek) ma. 14.30 – 16.30 uur Ureterp, Lijteplein 9 (bibliotheek) wo. 14.30 – 16.30 uur T (0512) 386 222 – E gebiedsteam@opsterland.nl

Bekendmakingen Woensdag 11 januari 2017: nieuwjaarsreceptie De gemeente Opsterland kijkt graag samen met u terug op 2016 en blikt alvast vooruit op wat 2017 gaat brengen. Wij nodigen u daarom van harte uit op onze nieuwjaarsreceptie op woensdag 11 januari 2017 van 17.30 tot 19.00 uur in het gemeentehuis, Hoofdstraat 82 in Beetsterzwaag.

Stel uw vraag over Europees aanbesteden op 12 of 19 januari Sinds juli 2016 is de wetgeving met betrekking tot aanbesteden aangepast. Het onderhouden van de openbare ruimte kan niet meer onderhands via 2B-diensten aanbesteed worden door de gemeente Opsterland. Een dergelijke dienst staat vanaf begin februari 2017 als Europese aanbesteding op Tenderned, www.tenderned.nl, hét online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid.

Vragen? De Inkoopadviseur geeft 12 en 19 januari antwoord Wilt u meer informatie hieromtrent of heeft u specifieke vragen? Op donderdag 12 of 19 januari 2017 kunt u tussen 14.00 en 16.00 uur telefonisch contact zoeken met de Inkoopadviseur van de gemeente Opsterland, de heer Jan Tempert, telefoon 0561 - 691 439. Zie www.opsterland.nl/inkoopkalender voor de verwachte meervoudig onderhandse aanbestedingen van de gemeente Opsterland.

Afvalkalender 2017 Elk jaar brengt Omrin de afvalkalender uit. Op de afvalkalender vindt u informatie over het legen van uw containers. De afvalkalender van 2017 is te raadplegen via de AfvalApp en via www.omrin.nl. U kunt de afvalkalender daar ook downloaden om deze vervolgens zelf te printen.

Kerstboominzameling 2017 Net als afgelopen jaren heeft elk dorp in Opsterland een inzamelplek waar u na de feestdagen uw kerstboom kunt neerleggen. Dat kan tot en met vrijdag 6 januari 2017. Op www.opsterland.nl vindt u een overzicht van de inzamelplekken.

Beetsterzwaag Verleende omgevingsvergunning - verbouwen van woongedeelte boerderij, Beetsterweg 16 - brandveilig gebruik, Hoofdstraat 3

Let op! Nieuwe openingstijden Gebiedsteamloketten Gorredijk en Ureterp.

Gorredijk

Langezwaag

Aangevraagde omgevingsvergunning - kappen drie eiken, Wetterwille 2 - nieuwbouw acht rijwoningen, Jikke Reinbergenstrjitte 58 t/m 72 (even) - nieuwbouw zes twee onder één kap woningen, Fontein 9 t/m 19 (oneven) Verleende omgevingsvergunning - bouwen vrijstaande woning met garage, Sinneblom 6 - uitbreiding woonhuis, Hegedyk 12 Melding - activiteitenbesluit, verandering proces, Overtoom 6

Hemrik

Aangevraagde omgevingsvergunning - nieuwbouw twee onder één kap woning, De Klamp 3 en 5

Siegerswoude Verleende omgevingsvergunning - bouwen nieuwe woning, Bremerwei 22

Terwispel Verleende omgevingsvergunning - aanvraag minicamping, Alde Dyk 18

Ureterp Aangevraagde omgevingsvergunning - beperkte milieutoets, Lipomwyk 4

Aangevraagde omgevingsvergunning - kappen van twee eiken, Bûtewei 51 Verleende omgevingsvergunning - vergroten van een recreatiewoning, Engbert Pierswei 29

Wijnjewoude Verleende omgevingsvergunning - kappen drie eiken, Duerswâld 27

Kijk voor meer informatie op www.opsterland.nl

De Club van Sa! deelt uit Als Bomen Konden Spreken

In november verscheen het boekje ‘Als Bomen Konden Spreken’, een beschrijving van een beeldenroute door de bossen van Landgoed Olterterp, langs beelden die verband houden met veertien Friese volksverhalen. De Club van Sa! mag vijf exemplaren van deze boeken verloten onder haar leden. De winnaars zijn: Mevrouw Zwerver uit Tijnje Michiel Brouwer uit Terwispel Jelmina Kootstra uit Gorredijk André Kleistra uit Hoornsterzwaag Tjitze Bouma uit Siegerswoude

Nog geen lid van de Club van Sa!? Meld je snel aan. Steun onze unieke aanpak en word voor 25 euro per jaar lid van de Club van Sa! Voornaam + achternaam

Stuur deze bon naar:

Straat + huisnummer

Sa! Media

Postcode + Plaats Geboortedatum

Wetterwille 10L 8401 GB Gorredijk

WWW.SA24.NL


Niet één week, maar...

Het HELE JAAR in de aanbieding Ariel wasmiddelen Unox knakworsten

Alle soorten 3 blikken à 12 stuks

3 VOOR

4

50

Alle soorten 3 stuks

2+1 GRATIS 2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten, alle combinaties mogelijk.

Page Original toiletpapier Pak met 24 rollen

Jumbo roerbakmixen

Alle soorten 2 zakken à 400 gram

2 VOOR

3

00

6

49

Henk Split Geldig van zo 1 januari t/m zo 31 december 2017

Gorredijk, Badweg 34


Sa!

9

4 januari 2017 www.sa24.nl

Kapsalon in voormalig bankgebouw

Het warme thuisgevoel bij Martine Het nieuwe jaar start voor Martine Oosterdijk speciaal. Vandaag (woensdag) opent ze kapsalon ’t Haarhuys aan de Jelle van Damweg. Het wordt geen grootschalige opening. “Dat is neat foar my. Dan is it grôtfol en kin ik eins mei net ien prate.” AREND WANINGE JUBBEGA Martine:

“Jannewaris en febrewaris bin rêstige maanden. Ik soe it hartstikke leuk fine as minsken dan eefkes delkomme om te sjen en foar in praatsje. Dan kin ik se de salon folle better sjen litte.” In de nieuwe salon combineert de kapster stoer industrieel met een warm thuisgevoel. Aan de robuuste ronde tafel is het mogelijk rustig een kop koffie te drinken. Bij de inrichting heeft ze er rekening mee gehouden dat er gezellig gekletst kan worden. “It praat hjir hiel maklik, dy ynteraksje fyn ik hearlik. Ik bin tige wiis mei myn klanten en fyn it belangryk dat se harren hjir thús fiele.” Vanuit de drie kappersstoelen is het makkelijk draaien om een gesprekje met andere klanten te voeren. Alsof je een bakje bij de buurvrouw drinkt, zo ziet Martine het graag.

Bankgebouw

Achttien jaar lang werkte Martine samen met haar moeder Ans Oosterdijk in de naastgelegen Kapsalon Ans. Aan dit

tijdperk komt een einde met de verhuizing naar het voormalige Rabobankgebouw. “Mem wurket noch ien middei yn ‘e wike by my, foaral foar har fêste klanten.” Drie jaar geleden kocht haar partner het bankgebouw samen met een compagnon. Er werd een appartementencomplex van gemaakt. De bank bleef een gedeelte huren voor de pinautomaat en de grote kluis. Vanwege veiligheidsredenen werd de pinautomaat afgelopen jaar verplaatst naar dezelfde ruimte waar de kluis staat. Daardoor bleef er een ruimte over. Voor Martine was dit de kans om een nieuwe salon te realiseren. “Myn mem woe wol stopje en trochgean yn har pân wie net sa geskikt.”

Ander verfmerk

“Ik bin gek op knippen en kleuren”, verklaart de kapster. Ze vindt het belangrijk dat haar klanten met een goed draagbaar kapsel de deur uit gaan. “Dat se der lang wille

Martine Oosterdijk (rechts) met haar moeder Ans. FOTO: SIETSE DE BOER

fan ha en dat de kleur goed bliuwt.” Houdbaarheid, glans en uitstraling staan wat haar betreft voorop. Mede daarom stapte ze vorig jaar over op een ander verfmerk: Alterego. “Dêr bin ik tige entûsjast oer. It bliuwt hiel moai en it binne prachtige kleuren.” Regelmatig komt een adviseur van het Italiaanse merk langs in haar salon om de kapster op de hoogte te brengen van de nieuwste tips en trends.

Laatste ronde Winkel en Win

GORREDIJK Net voor de kerst kregen de laatste winnaars van de Winkel en Winactie van de Whi in Gorredijk hun prijs. Bij de vierde trekking van de jaarlijkse actie trok notaris Robin Rispens opnieuw drie prijswinnaars. Jan Posthumus uit Gorredijk koos voor het Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal, be-

schikbaar gesteld door Planteyn Boeken. Syke de Jong uit Luxwoude kan uitgebreid boodschappen doen bij Albert Heijn Gorredijk. Zij koos een boodschappencheque ter waarde van 400 euro. Elly Brouwer uit Gorredijk kan drie mensen uitzoeken om samen uitgebreid te gaan dineren bij restaurant De Vrolijke Keizer.

Op de foto van Sietse de Boer v.l.n.r. : Jan Posthumus, Linda Eppenga (Planteyn Boeken), Syke de Jong, Pieter Bijlsma (Albert Heyn Gorredijk), Hanna de Roos en Tessa Mulder (Vrolijke Keizer en Vergulde Turf), Elly Brouwer en Anton de Bruin (Whi).

mr. Robin Rispens

TOESTEMMING ECHTGENOOT Ben je getrouwd, dan neem je belangrijke beslissingen meestal in overleg met je echtgenoot. Maar je wilt natuurlijk over bepaalde zaken zelf beslissen. Je hoeft toch niet alles met je echtgenoot te overleggen? Of wel? Voor een aantal zaken is toestemming van je echtgenoot (lees ook: geregistreerd partner) nodig. De wetgever wil hiermee de ene echtgenoot en het gezin tegen onverstandige beslissingen van de andere echtgenoot beschermen. Het maakt daarbij niet uit of je in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd. Voor het tekenen van akten bij de notaris is vaak toestemming van de echtgenoot nodig, zoals bij de verkoop of verhuur van een huis, het afsluiten van een hypotheek of het opzeggen van de huurovereenkomst. Daarnaast is toestemming nodig voor ongebruikelijke en bovenmatige giften, zoals een royale schenking aan een goed doel en zelfs voor een ruimhartige gift aan je kinderen. Ook het kwijtschelden van een schuld en het verkopen van bezittingen (zoals een boot) onder de waarde wordt als het doen van een gift beschouwd. Spreek je af de schuld van een ander op je te nemen als hij dit zelf niet (meer) kan betalen, dan moet je echtgenoot hier ook toestemming voor geven. Denk bijvoorbeeld aan een borgstelling of zekerheidstelling. Heb je de toestemming nodig, maar is je echtgenoot afwezig of om een andere reden niet in staat zijn/haar wil kenbaar te maken? Dan heb je de mogelijkheid om vervangende toestemming te vragen bij de rechter. Dit kan alleen vóórdat je een overeenkomst aangaat, niet achteraf. Nog handiger is het om vooraf te zorgen voor een volmacht van je echtgenoot. De notaris kan een volmacht opstellen, specifiek voor een bepaalde handeling of juist in het algemeen.


wenst u een eerlijk en vertrouwd 2017

De mensen van Opsterlands Belang Marrianne, Jan, Jaco, Jan Willem, Piet, Hans, Willemijn en Marcel


Sa!

11

4 januari 2017 www.sa24.nl

Epie van der Meer neemt afscheid van de PlusBus

Tweede pensionering “Moarn. Moat dat no?” Epie (Eabele) van der Meer wist net voor de kerst niet wat hem overkwam. Drie oranje PlusBussen kwamen luid toeterend de Compagnonsstrjitte in rijden en stopten voor zijn huis. Eentje met een groot spandoek op de motorkap: ‘Epie giet yn de vut.’ RENSKE WOUDSTRA GORREDIJK Chauffeur

Henk Bosma rijdt de met ballonnen en spandoek versierde PlusBus het erf op. Geëmotioneerd komt Epie naar buiten. “We woenen der hjoed wat moais fan meitsje”, verklaart Mettje Leijenaar, hoofdcoördinator van de PlusBus. Ze heeft een oorkonde gemaakt en overhandigt een fleurige bos bloemen. Het is de dag dat Epie van der Meer voor de tweede keer met pensioen gaat. De eerste keer was toen hij zestig werd en hij als vrachtwagenchauffeur in de vut ging, de vervroegde uittreding. Dat is inmiddels 22 jaar geleden. “As se allegear sa âld wurde as do en se bliuwe by de PlusBus, dan hoech ik net folle nije sjauffeurs te sykjen”, lacht Mettje. Eigenlijk is het best bijzonder, vindt ze.

“Epie is âlder as de measte fan syn klanten.” Maar nu is het genoeg geweest, vindt de vrijwillig chauffeur. “Myn fuotten wolle net sa goed mear mei.”

Versierd

Hij vond het al vreemd. Meestal wordt ’s avonds de PlusBus bij de chauffeur van de volgende dag gebracht. Dat had Henk Bosma moeten doen. “Mar ik ha in smoes betocht. Ik ha tsjin Epie sein dat ik tiisdeitejûn noch in ritsje hie en dat it my te let wurde soe om de bus noch te bringen.” Want natuurlijk moest de bus voor de laatste rit van Epie worden versierd. Maar ook de andere twee PlusBussen gingen mee om de oudste chauffeur van het team hulde te brengen. Epie van der Meer is vanaf het begin in 2009 chauffeur op de PlusBus. Hij maakte bijzonde-

Epie van der Meer staat in het zonnetje. FOTO: SIETSE DE BOER

re dingen mee. “It like soms wol op it programma Taxi. Minsken leinen har hiele ‘ziel en zaligheid’ bleat.” Zo vervoerde hij eens een mevrouw naar het UMCG in Groningen. “Se gie oars altyd mei in taksybedriuw. Doe frege se my: mei ik wol tsjin jo prate, want dat mei net tsjin de taksysjauffeurs.” Geen probleem, vond Epie. “En doe hat se har bekje net wer stil hân oant Grins ta.”

Toen de vrouw klaar was, vond ze dat ze wel even een kopje koffie konden halen. “Mar doe’t se wer yn de wein siet, sei se: we ha hielendal ferjitten kofje te heljen. Ik hie kofje mei, dat doe ha ik har in bakje jûn. Dat hie se noch nea belibbe, sei se.”

Woensdag

Elke woensdag reed Epie zijn ritjes op de PlusBus, hij miste

eigenlijk nooit. Misschien één keer: “Lêstendeis ha ik in wike frij naam.” En nog nooit heeft hij er een spiegel afgereden of andere schade gehad, vertelt Mettje Leijenaar. Of hij het gaat missen? “Dat moat ik noch mar ôfwachtsje. Ik ha nochal wat oare bezichheden.” En wie weet gaat hij straks als klant met de PlusBus. “Ik bin lid, dat ik kin sa ynstappe.”

Vier keer toeval houdt al 60 jaar stand GORREDIJK Hun ontmoeting hing van toevalligheden aan elkaar. Het is een verhaal van liefde op het eerste gezicht. Jan Dijkstra (87) en Ike de Boer (80) vierden 28 december hun zestigjarig huwelijksfeest.

Jan zat ziek thuis in De Pein, het was de zomervakantie van 1952. “Ik stie doe oan skoalle yn Feanwâlden. Dy dei wie ik foar it earst wer bûten, it wie prachtich waar.” In de verte fietste een meisje in een blauwe jas. “Se kaam tichter- en tichterby. Doe tocht ik ynienen: dit wurdt myn frou.” Ike herinnert het zich nog goed: “Hy sei hiel freonlik goeiedag. Ik ha goeiedag werom sein, mar fierder net. Mar ik sjoch him dêr noch stean.” De tweede toevalligheid kwam toen Jan terug naar huis fietste na een bezoek aan zijn vriend in Lippenhuizen. “Ik tocht, ik gean oer De Sweach werom. En dêr seach ik twa famkes op in bankje sitten. Dy iene koe ik wol, dy wenne yn de Kompenije. En dy oare wie Ike.” En daaruit concludeerde Jan dat Ike in Drachtstercompagnie woonde.

Scheepsrecht

Driemaal is scheepsrecht, bij de derde toevalligheid was het raak. Bijna dan. Ike: “Ik gie mei in freondinne nei Vreewijk

vervolgafspraak gemaakt. En toen kwam de vierde toevalligheid. Ike: “Ik wie mei freonen te reedriden yn Drachten. Dêr wienen twa iisbanen: de noardlike en de súdlike. Trochgeans gienen wy nei de noarder, dy wie neffens ús wat mear foar gewoane minsken. Mar dy dei besletten wy nei de súder te gean.” En daar stond Jan. De twee hadden geen oog meer voor anderen en schaatsten de hele middag samen. Jan: “It wie krekt al koe ik har al hiel lang. It wie hiel gewoan om har tsjin my oan te hawwen en in tútsje te jaan. Hiel romantysk!”

Toneel

Jan en Ike Dijkstra zijn al zestig jaar officieel een paar. FOTO: SIETSE DE BOER

te dûnsjen. De earste mei wa’t ik dûnse wie Jan.” Jan bracht haar naar huis. Zij zat best wel in de zenuwen. “Ik wie noch mar sechtjin, dat woe ús heit

grif net lije.” In die tijd moest je toch wel twintig jaar oud zijn voor een vaste relatie, vertelt Ike. Tegenover Jan jokte ze twee jaar bij haar leeftijd.

“Ik tocht dan moat er twa jier wachtsje en bin ik fan him ôf. Mar dat kaam oars.” Jan had spijt als haren op zijn hoofd: ze hadden geen

Na vier jaar verkering trouwden ze. Hij werd hoofdmeester in Oudega, later in Aldeboarn. Na haar opleiding tot costumière deed Ike nog de moedermavo en een cursus Fries. “We ha altyd in soad oan toaniel dien en dat hat ús jongste soan oernaam. Hy hat dit neijier noch Grutte Pier fan Kimswert spile.” Het echtpaar kreeg een dochter en drie zoons, twaalf kleinkinderen en één achterkleinkind. Toen Jan in 1988 met pensioen ging, verhuisden ze naar Terwispel. Sinds 21 jaar wonen ze in Gorredijk.


Geldig in week 1

(zondag 1 t/m zaterdag 7 januari 2017)

Unox Cup a Soup

Alle pakjes à 3 zakjes, combineren mogelijk 2 pakjes

OP=OP

2.38

1.-

2 voor

1.-

2.17 - 2.89

Knorr Wereldgerechten

G TOT 58% KORTIN

Alle varianten Per pak

G

TOT 65% KORTIN

Meer dan 100 aanbiedingen voor maar 1 Eurootje

1.-

130 gram

PLUS Runderriblappen Per 130 gram

1.43-1.62

1.-

1.32 - 1.75 Blue Band

Kuip 500 gram, vloeibaar flacon 500 ml of melange kuip 225 gram Per stuk

1.39

1.-

1.-

1.29 - 1.99 Pickwick Thee 1-kops

Fruit, groen, rooibos, kruiden of spices alle doosjes à 20 zakjes Per doosje

G

TOT 43% KORTIN

G

TOT 50% KORTIN

PLUS Perssinaasappelen Net 1 kilo

weekendpakker do

vr za

Alléén geldig op 5, 6 en 7 januari

VOORDEEL VERPAKKING

1.-

900 gram 5.29

1.14 - 1.93 Danio Luchtige kwark Alle setjes à 250 gram

of romige kwark

Alle bekers à 450 gram

Per stuk

PLUS Shoarma Per 900 gram

G

TOT 48% KORTIN

3

99 .

01/17

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeld, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als uw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via plus.nl

Openingstijden:ma ma.-do. 8.00- -20.00 20.00| |do vrij. Openingstijden: - wo 8.00 - vr8.00 8.00- 21.00 - 21.00| za. | za8.00 8.00- -20.00 20.00| |zo. zo 8.00 13.00- 20.00 - 18.00

Berkenbosch | Molenlaan 8 | 9244EA 0512-381232 1 | XXXX XX Beetsterzwaag | Plusstad | T:| T:0523 65 63 93 | (Naam) | Plusweg

plus.nl


Sa!

13

4 januari 2017 www.sa24.nl

Rienk van EiJck (75) gaat nu echt met pensioen

Chef ballenrapen neemt afscheid O zeker, hij komt vast nog weleens terug. Al was het alleen maar om nog wat grappen en grollen uit te halen. Toch is Rienk van Eijck nu echt met pensioen. In september werd hij 75 jaar, zaterdag 31 december was zijn officiële laatste werkdag bij Golfclub Lauswolt. RENSKE WOUDSTRA BEETSTERZWAAG In

1998 begon hij als ballenraper. Hij weet het nog goed. In die tijd zochten schooljongens altijd naar de ballen op de driving range, het oefenveld. “Mar doe kaam Oerrock. Dan seinen se: wy ha ús sinten en gean nei Oerrock.” Met als gevolg dat de rest van de ballen niet geraapt werd. Rienk hielp de jongens weleens. “En doe fregen se my: kinst it net oernimme?” Rienk was afgekeurd als schilder/uitvoerder en wilde wel wat om handen hebben. “Yn it begjin wie ik der twa oant trije oeren deis, no lizze der soms tolvetûzen ballen deis.”

Ballenraper

In 2005 kwam hij officieel bij de club in dienst. Zijn werkveld reikte van parkeerterrein tot clubhuis. Schoonhouden, papierbakken legen, golfkarren onderhouden en vooral ballen ophalen. “Yn it begjin die ik dat

mei amers. Dan pakte ik de ballen mei de hân op. Letter krige ik in kroade en yn 2010 in ballenraper.” Met die veegmachine achter een terreinwagentje beleefde hij vorig jaar een spannend avontuur. Aan het eind van een warme dag wilde Rienk de wagen in de stalling rijden. Het portier

‘SOMS LIZZE DER 12.000 BALLEN DEIS’ wilde echter niet open en de golfbaan was verlaten. Anderhalf uur zat hij vast in de bloedhete wagen voordat er iemand op het getoeter afkwam. Een goeie grap was die met de witte uil. Het verhaal ging dat er bij Lauswolt een bijzondere witte uil in de bomen zat.

Rienk van Eijck. FOTO: SIETSE DE BOER

Van heinde en verre kwamen vogelspotters naar Beetsterzwaag om dit bijzondere fenomeen te bewonderen. Een geintje van Rienk, hij had een nepvogel verstopt. “Guon fan dy fûgelminsken woenen der net oan dat it net echt wie. Ien sei dat er de fûgel mei de eagen knipperjen seach.” Spannend was het in 2012 toen een luchtballon een noodlanding moest maken op het terrein van de golfclub. “Se hienen

Koude nieuwjaarsduiken

pech mei de gasynstallaasje. Dy man frege oft se hjir lande mochten. Ik sei: wêrom net? Oars wienen se yn de beammen hingjen bleaun, tink ik.”

Vissen

Het laatste jaar mocht Rienk het kalmer aan doen. “Se ha my in pear dagen yn ‘e wike frij jûn. Dat fûn ik wol moai. De karren hoegde ik net mear te ûnderhâlden.” Toch werd ook het ballenrapen, ondanks

de raapmachine, een steeds zwaardere klus. Tijd voor pensioen dus en daar is hij tevreden mee. “Ik gean straks myn hobby wer oppakken: fiskjen.” Oudejaarsdag was zijn officiële laatste werkdag. “Mar ik ha frij krigen”, gniffelt de ballenraper. Toch zijn ze bij de golfclub nog niet van hem af: “Ik kom om in oere as fjouwer del om lawinepijlen ôf te stekken. Sa dogge we dat elts jier.”

Opening nieuw kantoor De Friese Wouden De Friese Wouden Thuiszorg opent donderdag 12 januari een nieuw kantoor in dorpshuis De Kiekenhof in Nieuwehorne. Wijkteams van de dorpen Oude-/ Nieuwehorne, De Knipe, Mildam, Oranjewoud, Bontebok en Katlijk organiseren vanuit dit gezamenlijke kantoor de zorg dichter bij de cliënten. De uitbreiding van het aantal locaties is nodig, omdat De Friese Wouden in kleinschalige wijkteams werkt. Groot voordeel van deze manier van werken is dat de cliënten vaak dezelfde gezichten zien. Wijkverpleegkundige Sandra Blank:

NIEUWEHORNE

“Wij zijn er voor alle inwoners van wijken en dorpen die aangeven ondersteuning nodig te hebben. In iedere fase van het leven. De zorg wordt afgestemd op de specifieke behoeften en wensen van elke cliënt. Dan is het goed om met onze medewerkers dicht bij de cliënten te zitten. Daar past een eigen huisvesting in de wijk bij.” Tijdens de opening (13.15-14.15 uur) is er een demonstratie dansen en bewegen op muziek en er is een gezondheidsmarkt met stands van organisaties die bijdragen aan het zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Nieuwjaarsdag in Jubbega.

Een gevoelstemperatuur van onder het vriespunt en de temperatuur van het water was maar vier graden. Toch weerhielden deze barre omstandigheden 88 deelnemers er niet van om op nieuwjaarsdag een duik in het zwembad van Jubbega te nemen.

JUBBEGA/JONKERSLÂN

Vlak nadat het startschot klonk, vulde de lucht zich met kreten als ‘oeh!’ en ‘aah!’. Vrienden en familie moedigden de deelnemers aan, er waren ongeveer 300 bezoe-

kers. Alle bikkels haalden de andere zijde van het tweede bad, waar ze een mooie herinneringsmedaille uitgereikt kregen.

dorpshuis. Via een heuse klusmarathon zette Jonkerslân weer een stap naar het nieuwe dorpshuis in de voormalige basisschool.

Peal Achttien

Daar werd ook bekend dat de Loppis-actie, de verkoop van gebruikte goederen in het centrum van Gorredijk, inmiddels 12.000 euro heeft opgebracht. Ook het bakken van 1.223 oliebollen op oudejaarsdag zorgde voor een financiële injectie van de kas.

Ook in Jonkerslân is traditioneel een nieuwjaarsduik. Een clubje dappere inwoners waagde zich aan een korte sprong in het water van het kleine dorpsbad Peal Achttien midden in het dorp. Het was ook de afsluiting van een paar dagen hard werken door veel vrijwilligers in het

De helden op weg naar het koude water in Jonkerslân.


Muziek

The amazing stroopwafels (ism ‘t Nut GOrredijk)

zaterdag 14 januari 2017 Aanvang 20.30 uur | € 15,- | leden ‘t Nut € 12,50 De Skâns Gorredijk

Loaijersstrjitte 2 | 0513 - 468600 | www.skans.nl


Sa! Nieuwjaarsavond in nieuw jasje

JONKERSLÂN Het is traditie, gemengd koor Nim it sa’t is begint het nieuwe jaar in ontspannen sfeer samen met koorzangliefhebbers uit de wijde omgeving. Dit jaar krijgt de Nieuwjaarsavond een nieuw jasje: op woensdag 11 januari (19.30 uur) wordt in Us Doarpshûs een miniconcert gegeven samen met Zang en Vriendschap uit Jubbega. Beide koren staan onder leiding van dirigente Marcia van Eldik. Er is een gevarieerd programma met daarin onder meer het heerlijk swingende ‘Sentimental Journey’. De koorzang wordt afgewisseld met enkele muzikale intermezzo’s door leden van het koor. De dirigente vormt samen met vaste begeleidster Geke Boerrigter een pianoduo. Het programma wordt afgerond met een voordracht en het gezamenlijk zingen van enkele bekende melodieën uit het rijke Friese en Nederlandse volksleven. Tussen de bedrijven door is er een traktatie. Entree: gratis.

Werken met speksteen

BEETSTERZWAAG Vrijwilligersgroep Oer ’t Brechje organiseert op maandag 16 januari een cursus ‘werken met speksteen’. In zes avonden worden mooie dingen gemaakt. Speksteen is een zachte steensoort die goed te bewerken is. Door vijlen, schuren en eventueel hakken leren de cursisten de steen te bewerken tot een gewenste vorm: abstract, een dier of een torso. Wanneer het speksteen veel gepolijst wordt, ontstaat een structuur die lijkt op marmer. De cursus wordt gegeven door Sjouktje Oosterhof en is geschikt voor beginners en mensen met ervaring. Opgeven: zo snel mogelijk via 06-1083 5022. Deelname: 78 euro.

19:30 UUR | JONKERSLÂN Nieuwjaarsavond Nim it sa’t is Us Doarpshûs

HEMRIK De Blue Gate Jazzband speelt op zondag 8 januari (15.00

uur) in de Witte Kerk Hemrik. De band is al dertig jaar een begrip in Friesland. Met swing, blues en latin reggae maken ze er een heerlijke middag van. Henk Kasimier is een allround drummer en heeft opgetreden in Duitsland, Frankrijk en India. Trompettist Piet Bonte is al dertig jaar leider van de band. Fons van Hove speelt sax in een goede Stan Getz-stijl. Sierk Andela is gitarist en Gerard Dijkstra sinds een jaar de contrabassist. Met haar warme stem en soepele timing maakt zangeres Annemiek Zijlstra de band compleet. Entree: 10 euro; t/m 12 jaar 2 euro. wittekerkhemrik.nl

Nieuwjaarsconcert Euterpe

BEETSTERZWAAG Muziekvereniging Euterpe geeft op zaterdag 7 januari (20.00 uur) een nieuwjaarsconcert in de Ontmoetingskerk. Samen met de mannenzangvereniging Mnnnzngvrngng uit Beetsterzwaag wordt het nieuwe jaar muzikaal ingeluid. Met een variëteit aan muziek zorgen de muzikanten en de zangers voor een afwisselend programma. Entree: gratis.

Paul van der Voort in concert

Ter ere van zijn verjaardag geeft muziekdocent Paul van der Voort zoals ieder jaar een concert in de Witte Kerk. Op zaterdag 7 januari (16.00 uur) neemt Van der Voort het publiek met een snelheid van tien eeuwen per uur mee door de muziekgeschiedenis. Bekende muziekdocenten uit de regio spelen mee in het concert: Stephan Mooibroek, Roel Jan Jongsma, Marianne Heeres, Eelco Engelsma en Hardmoed Grefe. Deze eenmalige samenstelling staat garant voor een onverwachte middag met ongehoorde muziek. De jarige Paul speelt op replica’s en originele fluiten van middeleeuwen tot en met de 21e eeuw, waarbij hij de grote subbasblokfluit van ruim twee meter combineert met gitaar en contrabas, en een bijzonder Frans fluitje uit 1870 dat voor het eerst sinds wie-weet-hoe-lang weer door publiek gehoord kan worden. De 21e eeuw wordt vertegenwoordigd door de elektrische fluit, een primeur voor de regio. Na afloop is er deurcollecte.

HEMRIK

Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht.

16:00 UUR | HEMRIK Pauls verjaardagsconcert Witte Kerk Hemrik

WO 11 JAN

Blue Gate Jazzband

Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur.

14:00 UUR | GORREDIJK Hymphamp Theater De Skâns

15:00 UUR | HEMRIK Blue Gate Jazzband Witte Kerk Hemrik

Tijdens de succesvolle speelgoedruilbeurs van vorig jaar bleek dat moeders ook graag kleding willen ruilen. Daarom wordt in dorpshuis ’t Trefpunt op vrijdagavond 17 februari een ruilfeest voor kinderkleding georganiseerd. Het gaat uitsluitend om kindermaten voor jongens en meisjes. Meedoen kan door een mail te sturen naar kledingruilbeurs@gmail.com.

Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl

ZA 7 JAN

ZO 8 JAN

LUXWOUDE

REDACTIE

AGENDA

20:00 UUR | BEETSTERZWAAG Nieuwjaarsconcert Euterpe Ontmoetingskerk

Kinderkledingruil

COLOFON

15

4 januari 2017 www.sa24.nl

ADVERTENTIEVERKOOP Rik Dijkstra advertenties@sa24.nl Ate Eijer 06 – 52 24 98 55 ate@sa24.nl Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur

OPMAAK

Evert Wilstra Kreaasje

Groepsles aquarel schilderen

OLDEBERKOOP De groepslessen aquarelleren draaien sinds september 2016 al weer volop in het nieuwe Atelier Liduin in Oldeberkoop. De vaste lessen zijn op de maandag-, dinsdagen woensdagmiddag en op donderdagmorgen. Op maandag en dinsdag zijn er nog een paar plekken vrij. Ervaring met tekenen of schilderen is niet vereist. Onderwerpen zijn naar eigen keuze. Met enige oefening en persoonlijke hulp van Liduin komt iedereen prima uit de verf. De benodigde materialen zijn in het atelier aanwezig. Belangstellenden zijn welkom om het eens te proberen. Meer informatie via 06-2163 0884 of info@liduin.nl.

Week van Gebed

Lokale kerken organiseren in de week van 15 tot 22 januari de Week van Gebed. De gebedsweek, een initiatief van MissieNederland van de Raad van Kerken, staat volledig in het teken van verzoening en blikt terug op vijfhonderd jaar Reformatie. De centrale Bijbeltekst is dit jaar 2 Korintiërs 5:14-20, waarin de apostel Paulus oproept tot verzoening. Met de slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ wordt het thema concreet gemaakt. Door elkaar een hand te geven is er fysiek contact. De reactie daarop, bijvoorbeeld een glimlach, laat zien dat verzoening van twee kanten komt. Wereldwijd komen christenen in de Week van Gebed samen voor bezinning en gebed voor elkaar, hun land en voor de nood in de wereld. Alle gebedsbijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren een klein uur. Iedereen die wil meebidden is welkom op de volgende locaties: Vrijdag 13 januari Prayernight, door en voor jongeren, in de Ontmoetingskerk Ureterp (Mounestrjitte 12); Maandag 16 januari gebouw ’t Trefpunt (Merkebuorren 34) van de gereformeerde kerk Wijnjewoude; dinsdag 17 januari hervormde gemeente Wijnjewoude, kerk Weinterp (Tsjerkereed 2); Woensdag 18 januari PKN Ontmoetingskerk Ureterp (Mounestrjitte 12); donderdag 19 januari VGKN Frieschepalen (Tolheksleane 41); vrijdag 20 januari GKv De Levensbron Ureterp (De Feart 85); zaterdag 21 januari hervormde gemeente Noord Bakkeveen/Ureterp, kerkje Siegerswoude (Binnenwei 14); zondag 22 januari gezamenlijke afsluiting, GKv De Paedwizer Frieschepalen (’t Paed 1) met collecte voor Trans World Radio. weekvangebed.nl


Sa!

17

Doe mee & WIN

2 kaartjes voor Gurbe Douwstra

Onder de goede inzenders van de sudokupuzzel van deze week verloten we twee kaartjes voor een intiem zondagmiddagconcert van de Friese zanger Gurbe Douwstra in het sfeervolle kerkje van Hemrik.

29 januari 15.00 uur Witte Kerk in Hemrik

U kunt de oplossing mailen naar redactie@sa24.nl of opsturen naar Sa! Media, Wetterwille 10L, 8401 GB Gorredijk. Uiterlijk 11 januari. Vermeld ook W1, uw adres en telefoonnummer (voor het bellen van prijswinnaar).

1

a

9 2 4

7 9 5

6 3 7 3

5

4 4 2

1 5

8 9 3

c

8

9

8

d

7 2

8

1

3

b

c

d

Prijswinnaars W48 Zweeds raadsel

De oplossing (sneeuwschuiver) van dit Zweedse raadsel hebben we deze winter nog niet kunnen gebruiken. Nantje Schapelhouman uit Nieuwehorne was een van de goede inzenders. Zij won twee kaartjes voor de Korfbal League korfbalwedstrijd LDODK – DOS’46 inclusief toegang tot de Business Club.

W49 Woordzoeker

Met deze woordzoeker waren twee kaartjes voor het IJsbeelden Festival in Amsterdam te winnen, met onder andere kunstwerken van de Gordykster kunstenaar Jeroen Advocaat. De goede oplossing: Geen winter zo streng of de lente is nabij. De gelukkige prijswinnaar van deze week is Doety Peenstra uit Gorredijk.

W50 Kruiswoordraadsel

G. Op de Hoek uit Tijnje is winnaar van het wijnpakket (twaalf flessen wijn en vier wijnglazen), beschikbaar gesteld door wijnvoordeel.nl. De juiste oplossing van het kruiswoordraadsel was: Vorstbestendig.

W51 Kerstpuzzel

6

1 3 e

Hoe toepasselijk was de oplossing van de speciale kerstpuzzel in de krant net voor de kerst: Gezellige kerstdagen. Dat wensten wij onze lezers toe. Dank voor de vele goede wensen die de puzzelaars samen met het inzenden van de goede oplossing overbrachten naar de redactie. De kerstpuzzel leverde een recordaantal inzendingen op, bijna 400. De prijs was wederom een wijnpakket, beschikbaar gesteld door wijnvoordeel.nl. De twaalf flessen en vier wijnglazen zijn gewonnen door Pieter Stelma uit Makkinga.

3

2 6 5 9 5 8

9 5

9 2

6 a

6

7

6 2 4 5

b

6

e

1

PUZZEL

4 januari 2017 www.sa24.nl

f

f

g

g

1 2 8 h

6

i

2 6

5

7

h

5

2

7 4 6 4 9 1 3 9 5 8 1 1 9 8 2 9 6

1 8

i

3


Sa!

19

4 januari 2017 www.sa24.nl

Woonvorm ’t Hem Stee

‘We staan naast de bewoners, niet boven hen’ Gezien worden zoals je bent: het is een innerlijke behoefte van iedereen. Voor ’t Hem Stee, een locatie voor begeleid wonen voor mensen met een beperking, is aandacht een primair uitgangspunt in de geboden zorg. “Hier zijn ze gewoon mensen, geen nummers of patiënten.” TEKST: BELINDA FALLAUX FOTO’S: SIETSE DE BOER HEMRIK “Ieder mens is oké zoals ‘ie is, ongeacht kleur of beperking. En iedereen mag zichzelf zijn. Ik denk dat dat onze visie wel verwoordt. Dat is mede gerelateerd aan onze christelijke grondslag. De naastenliefde. Net als iedereen hebben ook onze bewoners behoefte aan iemand die een beetje aardig voor ze is, met wie ze het kunnen vinden, met wie ze iets kunnen delen. Wij vinden het belangrijk dat ze een klik hebben met de begeleiders. Vandaar ook onze verregaande betrokkenheid. Iedere bewoner heeft een eigen persoonlijk begeleider. Dat contact gaat verder dan alleen de noodzakelijke zorg. Dat is ook even dat appje als de bewoner jarig is, terwijl jij als begeleider een vrije dag hebt. Dat is interesse tonen voor de familie, als je weet dat er iemand ziek is. Gisteren ben ik met onze jongste bewoner de stad in geweest, als beloning omdat ze een maand lang haar best had gedaan om haar driftbuien te beheersen. Samen hebben we ergens chocolademelk gedronken. Ze vond het prachtig. Wij streven die gelijkwaardigheid na.”

Persoonlijk

Aan het woord is Gertie de Vos, locatieleider van ’t Hem Stee, een woonvorm die sinds vijf jaar is gevestigd in de voormalige openbare basisschool De Bôge in Hemrik. Het is een locatie van ’t Zuider Stee in Drachten, een voorziening voor begeleid wonen. ’t Hem Stee biedt onderdak aan dertien bewoners, die elk een eigen appartement bewonen. Een heterogene groep mensen, in leeftijd variërend van 20 tot 67 jaar. De een met een lichamelijke beperking, de ander met een verstan-

delijke of psychiatrische aandoening. “’t Hem Stee biedt een totaalplaatje”, vertelt Gertie. “Wij ondersteunen onze bewoners 24 uur per dag bij het wonen, het werken, de dagbesteding, de vrijetijdsbesteding en het onderhouden van sociale contacten. Wij kijken daarbij naar hun persoonlijke behoefte. Sommigen zijn vrij zelfstandig – ze koken zelf en houden hun woning zelf op orde. Anderen hebben door de hele dag heen enige ondersteuning nodig. Daarnaast bieden we dagbesteding bij ’t Zuider Stee aan. Daar is een kas, een houtwerkplaats en een creatieve ruimte.”

Gertie de Vos in de sfeervolle gezamenlijke woonruimte.

zijn mensen al jaren gewend om veel aan anderen over te laten. Of ze willen zelf niet zoveel meer. Tegen bepaalde bewoners zeggen we: je kunt best zelf naar het dorp fietsen. Soms roept iemand gelijk al: dat kan ik niet. Toch lukt het meestal wel, misschien met een beetje hulp in het begin. Een vaardig-

‘BLIJF NIET IN EEN HOEKJE ZITTEN, DURF TE LEVEN’ Balans

’t Hem Stee zet nadrukkelijk de bewoner centraal. “Als begeleiders staan wij naast hen, niet boven hen. Samen kijken we naar hoe zij hun leven willen vormgeven. Met hun beperkingen zijn ze hun hele leven al geconfronteerd en daarom gaan we liever uit van hun mogelijkheden. Wel realistisch. Wat kunnen ze zelf? En hoe kunnen we dat stimuleren? Te weinig zorg is niet goed, maar te veel zorg evenmin, vinden we. Wij willen onze bewoners niet alles uit handen nemen, maar hen helpen om voor zichzelf te zorgen.” Dat is een uitdaging, geeft Gertie toe. “Soms

heid als koken kun je best leren, ook al heb je het nooit eerder gedaan.” Ook voor het team – zes begeleiders, een huishoudelijk medewerker en enkele stagiaires – blijft het zoeken naar de gezonde balans tussen zorg bieden en zelfstandig laten zijn. “Sommige zaken, zoals bellen naar de huisarts, kunnen bepaalde bewoners prima zelf. Het kan voor een zorgverlener een automatisme zijn om hen dat uit handen te nemen, maar het is onnodig.” Als bewoners meer in eigen regie doen en ze daarin slagen, worden ze daar erg blij van, merkt Gertie. “Ze knappen er ontzettend van op, het maakt ze helderder, krachtiger.” Naast de inzet van het team vraagt het ook iets van de omgeving, van ouders bijvoorbeeld. “Het is prettig als je op één lijn zit en gezamenlijke doelen kunt stellen. Dat stimuleert.”

er graag de nadruk op dat het leven heel leuk kan zijn. Er is nog zoveel mogelijk. We organiseren vaak uitjes. Een bezoek aan een museum, een boswandeling, ergens een ijsje eten. Een bezoek aan de kringloop is voor veel bewoners een hoogtepunt. Ook plannen we elk jaar een bewonersvakantie. Gisteren hadden we spontaan een spelletjesavond. Deze mensen neigen soms naar het zwaarmoedige, het depressieve. Maar het is niet goed om je alleen maar rond te wentelen in je negatieve gedachten. Daarom laten we ze de leuke dingen zien. Blijf niet in een hoekje zitten, durf te leven.” Dan komt de 55-jarige Roelie de gezamenlijke woonruimte binnen en stelt zich netjes voor. “Roelie woont hier”, legt Gertie uit. “Ja, in het gekkenhuis”, pareert Roelie droog. Het is een treffend voorbeeld van de eerlijke, open houding die zowel de bewoners als begeleiders van ’t Hem Stee typeert. “Eigenlijk zijn we hier gewoon een gezellig groepje mafkezen”, lacht Gertie. “Soms mopperen ze op elkaar, maar ze respecteren elkaar ook en zorgen voor elkaar. Als er een bewoner buiten loopt die daar niet vertrouwd is, wijst een medebewoner me daar op. Ik ben trots op ze. Er wonen hier heel mooie mensen.”

Leven

In een groep kun je niet zonder regels, maar bij ’t Hem Stee waakt het team voor te veel betutteling en bureaucratie. “Hygiëne en veiligheid houden we natuurlijk in de gaten, maar in hun appartement zijn de bewoners redelijk vrij in wat ze doen. Een huisdier houden mag gerust. In de gezamenlijke ruimtes houden we ons aan de gewone regels zoals die er in een gezin ook zijn. We spreken de bewoners aan op fatsoen en maken afspraken met ze, en houden daarbij rekening met ieders beperking.” Samen met elke bewoner stelt de begeleiding een Leef!plan op met individuele doelen. “We leggen Bewoner Klaas met zijn vier maanden oude kat Bibi.

Roelie houdt van boeken en de natuur.


2e

2e

GRATIS

Alle Robijn

Combineren mogelijk Bijv. klein & krachtig color 2 flessen à 21 wasbeurten

11.99

5,99

AH Iets kruimige aardappelen Alle varianten, combineren mogelijk* Bijv. 1 kilo 2 zakken

2e

2 schalen

7,00

3,50

AH Kip- en kabeljauwburger Combineren mogelijk Bijv. gebakken kabeljauwburger 2 schalen à 2 stuks

2e

Alle varianten, combineren mogelijk* Bijv. blauwe bosbes 2 bekers à 500 gram * muv margarineproducten

3,70

1,85

Alle varianten, combineren mogelijk* Bijv. active fit junior 5. 2 pakken à 23 stuks * m.u.v. maandboxen

9,99

6,00

3,00

AH Mineraalwater 1.5 liter en siroop 750 ml

Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. licht bruisend mineraalwater 2 flessen

1,18

0,59

AH Varkensgehakt cordon bleu en -gehaktschnitzel zigeuner Combineren mogelijk Bijv. schnitzel. 2 schalen à 2 stuks

Combineren mogelijk Bijv. ultra soft toiletpapier 4-laags 2 economypacks à 16 rollen

9,59

2 zakken

2,38 AH Zaans brood

Van de bakkerij - Alle varianten, combineren mogelijk. Bijv. volkoren

2e

Rivella, Royal Club en Holy Soda 1 en 1.5 liter Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. Royal club tonic classic 2 flessen à 1 liter

2,58

1,29

1,19 2e

4,00

2,00

2,38

GRATIS

1,19 2e

GRATIS

2e

19,18

1,09

AH Boerenkool gesneden 300 gram

2e

GRATIS

lle Berberana

Spanje - Combineren mogelijk Bijv. Dragon white 2 flessen à 0.75 liter

11,58

5,79

2e

GRATIS

Edet ultra soft toiletpapier

2,18

GRATIS

GRATIS

2e

2e

19,98

2 stuks

GRATIS

GRATIS

Pampers Active fit, New baby en pants

1,89

AH Komkommer

GRATIS

GRATIS

Alpro gekoeld

3,70

2e

GRATIS

2e

GRATIS

AH Runderbraadworst 4 stuks

2e

GRATIS

GRATIS

Milner van de zelfbedieningsafdeling

Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. extra gerijpt 20+ 2 pakken à 175 gram

5,58

2,79

Warsteiner, Brand of Hertog Jan

*Voor deze actie geldt: max. 6 kratten per klant Bijv. Hertog Jan Krat 24 flesjes à 0.30 liter*

13,99-15,49

10,49

Sa! week 1 - 2017