Issuu on Google+

Sa!

kijkt anders

Woensdag 28 oktober 2015

Jaargang 2 Nummer 43

www.sa24.nl

JUISTE SNAAR PAGINA 13 AFVALVRIJWILLIGERS

POORTMAN TECHNIEK

JAN VAN DIJK

TEXTIEL EN PLASTIC

DOORZETTERS

DAMKAMPIOEN

Opsterlandse vrijwilligers die zich jarenlang bezighielden met de inzameling van oud papier krijgen hoogstwaarschijnlijk met ingang van volgend jaar een rol bij het inzamelen van textiel en kleine plastic flesjes. Ze behouden daarmee hun vergoeding. Opsterland wil meedraaien in een landelijke proef.

Veertig jaar bestaan betekent hoogte- en dieptepunten. Zo ook bij Poortman Techniek in Gorredijk. Maar wat er ook gebeurde, ze gingen altijd door. “Hannel is sa moai”, vindt Harm. Zoon Thomas neemt de fakkel nu over. Met hetzelfde doorzettingsvermogen als zijn vader en moeder.

Zet Jan van Dijk uit Ureterp aan een dambord en hij is volstrekt gelukkig. Het begon ooit als hobby, om net als zijn grote broer ook eens mooie beker te winnen. Inmiddels is dammen voor het 24-jarige talent veel meer dan alleen maar een spelletje. Hij heeft internationale ambities.

PAGINA 3

PAGINA 23

PAGINA 25

Woning van de week

Doalhof 110a GorreDijk Vraagprijs  289.500,– K.K. www.sierdmoll.nl


Familieberichten overleden

dankbetuiging

Het gemis zal blijven........

Na een afnemende gezondheid moeten we afscheid nemen van onze buurman  

Gjalt Kootstra

  Wout en Joke Lolke en Froukje Tinus en Jannie   Wij wensen de familie veel sterkte.   Gorredijk, 21 oktober 2015

De grote belangstelling en het medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve echtgenoot en onze vader

Reinder Geerts

Familieberichten in Sa! Sa! wil graag dicht bij haar lezers staan. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tothet plaatsen van familieberichten. Neem voor de mogelijkheden contact op met Rik Dijkstra: rik@sa24.nl of 06- 2189 4828.

heeft ons bijzonder goed gedaan. Onze hartelijke dank hiervoor. Gerda Geerts-Wijbenga, Harm, Bart, Sander, Fardau & Mark Gorredijk, oktober 2015


Sa!

28 oktober 2015

3

www.sa24.nl

Oudpapiervrijwilligers krijgen nieuwe taken

Textiel en plastic vervangen papier Vrijwilligers die zich in Opsterland jarenlang bezighielden met de inzameling van oud papier, krijgen hoogstwaarschijnlijk een rol bij het inzamelen van textiel en kleine plastic flesjes. Ze behouden daarmee hun vergoeding. BEETSTERZWAAG Sinds begin dit jaar waren de vrijwilligers al overbodig bij het inzamelen van oud papier. Omrin haalt het oud papier nu overdag op met behulp van zijladers, die de oudpapiercontainers kunnen legen zonder inzet van

vrijwilligers. De aankondiging van deze wijziging was vorig jaar een klap voor de vrijwilligers van scholen, sportverenigingen en kerken, die samen jaarlijks circa 30.000 euro met hun inzet verdienden. Opsterland kondigde wel direct aan

dat de vergoeding in 2015 overeind bleef en dat er gezocht zou worden naar een andere invulling. Die lijkt nu gevonden. Opsterland wil vanaf volgend jaar extra inzetten op de inzameling van textiel. Volgens wethouder Rob Jonkman kan de afvalscheiding op het terrein van textiel nog een stuk beter. “Inwoners brengen nu al textiel naar containers, maar die staan niet overal. Wat in de praktijk wordt aangeboden is nog weinig tot wat in potentie mogelijk is.” Opsterland denkt

aan vier keer per jaar inzamelen van textiel. Vrijwilligers in de dorpen kunnen dan zorgen voor het rondbrengen van flyers en lege plastic zakken. De daarvoor benodigde inzet is veel kleiner dan de dertien keer per jaar dat vrijwilligers werden ingezet bij de oudpapierinzameling, dus zocht Opsterland naar iets aanvullends. Die lijkt nu te zijn gevonden in het inzamelen van kleine plastic flesjes. Jonkman: “Het zijn de flesjes zonder statiegeld die nu voor veel zwerfafval zorgen. Er komt een landelij-

ke proef om deze flesjes in te zamelen en daar heb ik Opsterland vorige week voor aangemeld.” De nieuwe invulling voor de vrijwilligers moet per 1 januari 2016 ingaan. De PvdA-fractie in de Opsterlandse raad ontving geluiden dat er in sommige dorpen toch nog oud papier wordt ingezameld, buiten Omrin om. In antwoord op schriftelijke vragen hierover stelt het gemeentebestuur dat hen dat niet bekend is. Ook bij Omrin is hierover niets bekend.

Uitdaging in de Experience GORREDIJK Vaak over de kop gaan op de kermis vindt niet iedereen leuk, maar het is wel de kern van veel attracties. De Experience, voor het eerst aanwezig op de kermis in Gorredijk, trok dan ook veel

bekijks. Het was gezellig druk op de kermis, die zondag gezelschap kreeg van een koopzondag en maandag van de Gordykster Merk. Het heerlijke stralende najaarsweer deed de rest.

Marcel van Opzeeland nieuwe voorman Opsterlands Belang

Marcel van Opzeeland

BEETSTERZWAAG Marcel van Opzeeland neemt per direct het fractievoorzitterschap van Opsterlands Belang over van Dieko van der Harst, die de gemeenteraad ook verlaat. Daarmee is de grootste Opsterlandse raadsfractie (zes zetels) binnen ruim anderhalf jaar toe aan haar derde fractievoorzitter. Een persbericht van Opsterlands Belang voert privéomstandigheden aan als reden voor het terugtreden van Van der Harst. Hij wil zelf

niet reageren op zijn besluit. Dieko van der Harst volgde in 2014 Sikke Marinus op als fractievoorzitter. Marinus treedt nu naar voren als partijvoorzitter: “Dieko werd in zijn rol als raadslid en als fractievoorzitter alom gerespecteerd vanwege zijn grote dossierkennis.” De nieuwe fractievoorzitter, Marcel van Opzeeland uit Siegerswoude, is net weer terug in de gemeenteraad. Hij nam onlangs de plek in van Jan Willem Russchen die afscheid

nam van de raad omdat hij het raadslidmaatschap niet langer kon combineren met zijn eigen bedrijf. Van Opzeeland (44) is al elf jaar actief bij Opsterlands Belang, waarvan een groot deel als raadslid. Bij de laatste raadsverkiezingen in 2014 werd hij op voorkeurstemmen gepasseerd door Russchen en belandde hij tijdelijk buiten de raad. Sikke Marinus in het persbericht: “Marcel zette zich

op de kaart in de gemeenteraad van Opsterland met zijn verzet tegen de groei van de in zijn ogen ondemocratische gemeenschappelijke regelingen en zijn kritische blik op gemeentefinanciën.” De opengevallen plaats in de fractie van Opsterlands Belang wordt ingenomen door Willemijn Bruining uit Gorredijk. Zij zat eerder ook al eens voor vier jaar in de Opsterlandse raad.

Onderzoek Polderhoofdkanaal

Try-out brassbands

BEETSTERZWAAG De Rekenkamercommissie Opsterland gaat zich buigen over de gang van zaken rond de heropening van het Polderhoofdkanaal.

GORREDIJK Negen brassbands laten vrijdag 30 oktober (vanaf 18.30 uur) in De Skâns zien hoever ze zijn met de voorbereiding op de Nederlandse Brassband Kampioenschappen (NBK). Iedere divisie is vertegenwoordigd op deze door de Spijkerpakkenband georganiseerde try-out. Alle werken die op de NBK moeten worden gespeeld, komen voorbij. Een vakkundig jurylid geeft een kritisch verslag, dat na afloop van het concert wordt uitgedeeld in de repetitieruimte van de Spijkerpak-

Ze richt zich daarbij alleen op wat de gemeentelijke organisatie heeft gedaan met de conclusies van de Commissie Hermans. Deze commissie zette in 2010 de hele gang van zaken rond het Polderhoofdkanaal, toen het project in een impasse zat, op een rijtje. De aanbevelingen in het rapport richten zich niet

alleen op de heropening van het kanaal, maar ook op grote projecten in het algemeen. “Met de ontwikkelingen rond De Skâns en de mogelijke bouw van een nieuwe multifunctionele accommodatie bij de Burgemeester Harmsma School staat Opsterland weer voor een groot project”, aldus Tiny Ruiter, voorzitter van de Rekenkamercommissie. “Dus is het nu actueel om nog eens te kijken wat er sinds 2010 met de aanbevelingen van de commissie is gedaan.” De Rekenkamer kan zelfstandig

onderwerpen zoeken voor onderzoek, maar de gemeenteraad kan ook verzoeken tot onderzoek indienen. Het onderzoek naar het Polderhoofdkanaal is een initiatief vanuit de raad zelf. Het onderzoek richt zich niet op de financiële gang van zaken rond de heropening van het kanaal, maar beperkt zich tot de rol van gemeenteraad, college van B en W en de ambtelijke organisatie. De Rekenkamercommissie verwacht de presentatie van het rapport in het eerste kwartaal van 2016.

kenband. Hier is ook een hapje en een drankje. De toegang voor het publiek is gratis. Vanuit de Kampioensdivisie zijn De Wâldsang uit Buitenpost en Soli Brass uit Leeuwarden aanwezig. De Spijkerpakkenband vertegenwoordigt de 1e divisie. Vanuit de lagere divisies zijn aanwezig: De Lofklank (Ureterp), Greidebrass (Greidehoeke), De Nije Bazún (Britsum), UDI (Oosternijkerk), Wilhelmina (Kollum) en Blaast de Bazuin (Oude- en Nieuwebildtdijk). spijkerpakkenband.com


‘ Heden geopend’

Ook ik slaag bij De Heeren van Rinsma Ook ik slaag bij Jolke Nijenhuis De Heeren van Rinsma

café Spaltenbrege DE HEEREN VAN RINSMA De nieuwe beleving in mannenmode

Jolke Wat café magSpaltenbrege u van ons verwachten? 1.

280 parkeerplekken gratis en voor de deur

2. De grootste & meest complete collectie ‘Heerenmode’ van Noord Nederland 3. Goed gastheerschap, verse koffie staat altijd klaar 4. Personal Shop voor een snel en goed persoonlijk advies 5. Shop in shop Steenwijk schoenen sinds 1928 6. 24/7 Open: thuiswinkelen op deheerenvanrinsma.nl

O.a. bekend van Man bijt hond en Omrop Fryslân DE HEEREN VAN RINSMA | LIJNBAAN 7 | GORREDIJK | WWW.HEERENVANRINSMA.NL

Gastvrij. Persoonlijk. Geslaagd.


Sa!

28 oktober 2015

5

www.sa24.nl

Grote Amerikaanse eik wacht kap

Doodziek na 150 jaar Ze leven al 25 jaar onder de bomen. Oude reuzen zijn het; 150 jaar of ouder, denkt Jan Looijenga. De grote Amerikaanse eik op de hoek van de tuin aan de Beetsterweg is echter aangetast door zwammen. Een aanvraag voor de kapvergunning is inmiddels ingediend. BEETSTERZWAAG “Foarige wike belle de gemeente. We moasten maatregels nimme om’t der dikke swammen op de beam sitte.” Jan en Hendrikje Looijenga vinden het jammer dat de boom moet verdwijnen. “It is in prachtige beam. Beeldbepalend foar De Sweach en yn de hjerst mei sokke moaie grutte blêden. Minsken sykje dy blêden op om der wat leuks fan te meitsjen. In protte bern ek. We wolle de minsken graach witte litte dat de beam der aanst net mear is.” Vorig jaar zagen ze ook al zwammen op de boom, maar toen dachten ze dat het wel

mee zou vallen. Nu de oude eik zieker blijkt dan gedacht, gaat de zaag erin. Vooral ook omdat de boom vlak langs de openbare weg staat, met alle gevaren van dien. “En wy bin fansels wol oanspraaklik.” Ook paddenstoelenkenner Marten Hunneman uit Gorredijk denkt dat de oude boom ten dode opgeschreven is. Volgens hem gaat het hier om de platte tonderzwam of de dikrandtonderzwam. De necrotrofe parasiet veroorzaakt witrot waardoor het hout wordt afgebroken. “Is de boom aangetast door deze zwammen,

dan legt hij op den duur het loodje. Maar als ik op de foto de stam bekijk, kan dit nog jaren duren. Ik zie nu nog geen enkele aantasting.”

Fockensstate

De oude Amerikaanse eik was eens onderdeel van het landgoed Fockensstate, de oudste state van Beetsterzwaag. Een aantal bomen is overgebleven van de oorspronkelijke heg langs de omgrachting, nu nog vaag herkenbaar aan het slootje naast het fietspad. De eik stond daar net iets achter. Jan Looijenga concludeert op basis van veel oude foto’s dat de Amerikaanse eik minstens 150 jaar oud is. “En guon fan de oare beammen op ús hiem bin miskien noch wol âlder.” Het landgoed werd 25 jaar geleden opgedeeld, er verrezen vijf landhuizen in de tuin. Een toegangsweggetje werd

Opsterlandse politiek, schaam je

Dit is de tweede keer dat Opsterland zich afkeert van de vestiging van een asielzoekerscentrum. Onder oud-burgemeester Cornelis strandde een AZC in Gorredijk. De geschiedenis herhaalt zich. Het is niet een kwestie van kunnen, maar een zaak van niet willen.

COLUMN Lekker túnkje mei Feitze

Gazon en bollen Het gras is wel bijna uitgegroeid. Dat wil niet zeggen dat u tot volgend voorjaar niet meer naar het gras hoeft om te kijken. Maai het gras, afhankelijk van de lengte, nog één of twee keer. Zodat het niet te lang en ook niet te kort de winter in gaat. Houd ongeveer een sprietlengte van 5 cm aan. Hou het gazon in de herfst en de winter zoveel mogelijk bladvrij. Dat voorkomt verstikking van de wortels en geeft kwalijke schimmels minder kans. Gras bemesten kan in oktober en begin november geen kwaad, mits u kiest voor de juiste meststof. Gewone standaard gazonbemesting is nu uit den boze. Dat stimuleert het gras om te lang door te groeien en dan gaat het gras te vers de winter in. Bemesting met kalk kan nog wel. Het helpt tegen verzuring van de grond en dus tegen mosgroei. Ook kunstmest met een hoog kaliumgehalte is nu geschikt; het is goed voor de afharding van het gras.

Lekker túnkje!

INGEZONDEN

Er is geen positieve grondhouding. In Sa! stond onlangs een opiniestuk van Wim Bras die pleitte voor een onderzoek naar een asielzoekerscentrum in OWO-verband. Drie kleinere vestigingen in de drie gemeenten en dan de centrale voorzieningen op één plek. Een testcase voor de OWO-samenwerking! Als de politici dit niet kunnen oplossen, dan betekent dat ook het failliet van de OWO-samenwerking. Jazeker, de OWO-samenwerking is er gekomen als vlucht voor de herindeling in Fryslân. Een andere reden kan ik niet bedenken. Financieel levert het niks op. Bij dit falen van OWO herhaalt de geschiedenis zich. Een eerdere samenwerkingspoging is ook mislukt. Waar blijft het sociale gezicht van Opsterland, waar ze zo

springen om ien fan dy moaie âlde beammen derôf te heljen. As de gemeente it net sein hie, dan hienen wy de âlde iik moai stean litten. Der komt ek wol wer in beam foar yn ‘t plak, hear. We bin noch oan ’t neitinken wat soart it wurdt.”

De zomerbollen, zoals dahlia’s, kunnen nu uit de grond. Borstel de grond eraf en sla ze gedurende de winter op in een donkere, koele en in ieder geval vorstvrije plaats. Het is nu ook tijd voor het planten van de nieuwe voorjaarsbollen. Veel mensen laten voorjaarsbollen gedurende de zomer in de grond zitten. Dat kan voor de meeste bollen geen kwaad, maar bij tulpen en hyacinten wordt de bloei dan ieder jaar minder. Om tulpen krachtig te houden is het verstandig ze in juni te ‘oogsten’. Het planten van voorjaarsbollen kan, mits vorstvrij, tot eind november.

De laatste herfst voor een fraaie eik. FOTO: SIETSE DE BOER

Waarom? Simpel. Nadat de gemeenteraad een motie over de vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC) heeft aangenomen, duurde het een half jaar om tot de conclusie te komen. Er komt geen AZC. Waarom niet? Geen geschikte locatie. Ja, behalve bij bedrijventerrein Azeven, op korte afstand van het AZC in Drachten. Bovendien wilde het COA een centrum van 600 of meer plaatsen en dat vond Opsterland te veel. Wat een kletskoek.

aangelegd, de tuin werd verkaveld. De grote Amerikaanse eik, een tiental gewone eiken en wat beuken kwamen toe aan het perceel van de familie Looijenga. Ze genieten van deze oude adelpracht. “It is dus net sa dat we stean te

prat op gaat? Een opvang van 20 alleenstaande minderjarige vluchtelingen, als pleister op de politieke wonde. Waar een wil is, is een weg. Uit ervaring weet ik dat een AZC van 400 of 500 asielzoekers op de 7.500 inwoners van Gorredijk zeker moet kunnen. Is er dan geen plek te vinden? Jazeker, die is er wel. Er zijn wel een paar voorwaarden. Opsterland moet met lef en durf, visie tonen en een door de politiek gedragen beleid maken voor opvang, huisvesting en werk. Dan pas wordt het afwezige sociale gezicht van Opsterland weer schoongeveegd. Leo Andringa oud-raadslid Opsterland

Tolbaas 14 Gorredijk Telefoon: 06-29 51 54 61 www.feitzedijkstra.nl


LiphĂşster lamsvlees

INFORMATIEAVOND voor ouders/verzorgers van groep 8 leerlingen: di 3, do 12 en wo 18 november

uit Lippenhuizen en zorgvuldig geslacht in Oosterwolde. Dan gaan wij er de mooiste producten van maken.

Deze week volop verkrijgbaar!

n: ge rlin voor lee

op en d

Heerlijk vers Hollands lamsvlees

ag wo 20 januari

H. Ringenoldusstraat 3 8401 PV Gorredijk T: 0513 - 463455 E: administratie@burgharmsmaschool.nl I: www.burgharmsmaschool.nl

oktober

g

zaterda

31

r

oktobe Flexa Powerdek

10 liter. Mat wit. Geschikt voor ca. 100 m2. Flexa Powerdek is een matte, vochtregulerende, waterverdunbare muurverf voor muren en plafonds binnenshuis. Goed afwasbaar, vochtregulerend en extra dekkracht. Onder andere te gebruiken op baksteen, behang, board, latex muurverf, metselwerk en pleisterwerk.

n e r g e n s goedkoper! van 69.95 voor

27.

50

Het team heet u va n harte w elkom!

knipbon

opening

30

knipbon

Feestelijke

vrijdag

2ko0rtin%g 2kor5t%ing

keuze op 1 artikel naar

keuze op 1 artikel naar

2.75 per liter

KlusVWijs Ureterp Boerestreek 41, 9247 CB Ureterp Tel: 0512 30 14 31 info@kluswijsureterp.nl

Openingstijden: ma t/m do: 08.00-18.00, vr: 08.00-21.00, za: 08.00-17.00.

Gratis appeltaart voor de eerste 100 klanten bij besteding vanaf â‚Ź 25.-* *1 taart per klant. Aanbieding geldig op 30 en 31 oktober 2015 of zolang de voorraad strekt.


Gemeentehuis Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag T (0512) 386 222 - E gemeente@opsterland.nl Twitter @opsterland

Wo. 28 oktober 2015

Mededelingen van de gemeente

Storing openbare verlichting T (088) 945 02 50 Openingstijden Publiekscentrum ma. t/m vrij. 09.00 – 12.30 uur do. 17.00 – 20.00 uur ’s middags kunt u alleen op afspraak terecht

Oriënterende raadsbijeenkomst

Bekendmakingen Bakkeveen

Datum: maandag 2 november 2015. Aanvang: 19.30 uur Plaats: raadzaal gemeentehuis in Beetsterzwaag Agenda 1. Opening 2. Vaststellen agenda (Bij punt 3 kunt meepraten over de begroting. Hiervoor dient u zich aan te melden bij de griffie, uiterlijk 12.00 uur op de dag van de raadsbijeenkomst.) 3. Inspraak begroting 4. Indienen voorstel begroting 2016 5. Behandeling begroting 2016 per programma 6. Sluiting

Gebiedsteam Opsterland Beetsterzwaag, Hoofdstraat 82 (gemeentehuis) ma. t/m vr. 09.00 - 12.30 uur Gorredijk, Schansburg 1 (bibliotheek) ma. 13.30 - 16.30 uur

Verleende standplaatsvergunning - verkoop van pizza, ijs, koffiebroodjes en dergelijke, op vrijdagen van 16.00-19.00 uur, parkeerplaats bij Poiesz

Ureterp, Lijteplein 9 (bibliotheek) wo. 15.00 - 17.00 uur T (0512) 386 222 - E gebiedsteam@opsterland.nl

Beetsterzwaag Ingediende aanvragen omgevingsvergunning - kap 2 eiken, De Bou 1 - plaatsen 2 hardglazen klepramen, Hoofdstraat 80 - kap 8 beuken, Hoofdstraat 82 Ingediende aanvraag evenementenvergunning - oud-en-nieuwactiviteiten, De Buorskip en veld VV De Sweach, van 28 december 2015 t/m 1 januari 2016

Frieschepalen Ingediende aanvraag evenementenvergunning - afsteken consumenten vuurwerk, 1 januari 2016, van 01.00-02.00 uur, weiland aan De Slûs

Gorredijk

Besluit aanwijzing toezichthouders Brandweer Fryslân Burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland hebben besloten tot aanwijzing van diverse medewerkers van Brandweer Fryslân als toezichthouders op grond van artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en hen te belasten met het toezicht op (de naleving van) brandveiligheidsvoorschriften. Dit betekent dat de betrokken medewerkers van Brandweer Fryslân bevoegd zijn om toezichthoudende taken uit te voeren binnen de gemeentegrenzen van Opsterland. Als burger of ondernemer kunt u met één van deze toezichthouders te maken krijgen. De toezichthouder beschikt over een legitimatiebewijs, dat door de directeur van de Veiligheidsregio Fryslân is afgegeven. U kunt de betrokken toezichthouder in een voorkomend geval naar zijn legitimatiebewijs vragen.

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen dubbele carport, Dille 25 Verleende omgevingsvergunning - kap 1 eikenboom, Schansburg (park de groene long)

Woensdag 11 november 2015 wordt de apparatuur voor de uitgifte van reisdocumenten vervangen. U kunt die dag geen paspoort of identiteitskaart aanvragen of ophalen. Onze excuses voor het ongemak. We helpen u graag op een andere dag. Onze openingstijden vindt u op deze gemeentepagina en op www.opsterland.nl

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning - plaatsing dakkapel, De Weech 27

Nij Beets Verleende omgevingsvergunning - renovatie en uitbreiding loods, Domela Nieuwenhuisweg 13

Siegerswoude

Ingediende aanvraag evenementenvergunning - Sinterklaasintocht, 14 november 2015, van 12.00-16.00 uur, in het centrum

Verleende omgevingsvergunning - uitbreiding melkveehouderij, Middenwei 19

Verleende standplaatsvergunning - verkoop kerstbomen vanaf 1 t/m 24 december 2015, Stationsweg 79

Verleende drank- en horecavergunning - wijziging leidinggevende Drank- en Horecavergunning, Smidte 24 A

Dit besluit treedt in werking op 28 oktober 2015. Het besluit met toelichting ligt gedurende zes weken na deze bekendmaking ter inzage in het gemeentehuis te Beetsterzwaag. Het besluit is tevens te raadplegen op www.opsterland.nl.

Paspoort of identiteitskaart aanvragen/ophalen woensdag 11 november niet mogelijk

Luxwoude

Terwispel

Ureterp

Hemrik Ingediende aanvragen omgevingsvergunning - kap 11 bomen, Engbert Pierswei

Lippenhuizen Ingediende aanvraag omgevingsvergunning - kap 3 bomen, Singel 12 Verleende standplaatsvergunning - verkoop vis, op donderdagen van 10.00-15.00 uur, op parkeerterrein

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning - kap 1 eik, Foareker 29

Wijnjewoude Ingediende aanvraag omgevingsvergunning - bouw mestsilo en kapschuur, kap 2 bomenrijen, Weinterp 47 Verleende omgevingsvergunning - plaatsen dakkapel, Russchenreed 27

Kijk voor meer informatie op www.opsterland.nl

‘De vaataandoening in haar hoofd veranderde ons leven op slag.’

Elke dag schoppen harten vaatziekten honderden levens overhoop.

De Hartstichting werkt aan een toekomst zonder hart- en vaatziekten. Kijk wat u kunt doen op www.hartstichting.nl/doe-mee


Meest

VERANTWOORDE

BRON: GfK CONSUMENTENONDERZOEK

Geldig in week 44 (zondag 25 t/m zaterdag 31 oktober 2015)

PLUS Huismerk koffie

2e

Alle varianten, combineren mogelijk 2 stuks** Bijv. PLUS Koffie roodmerk, 2 pakken à 500 gram 8.18

HALVE PRIJS

6.13

Hak Appelmoes, bonenmix, bruine of witte bonen, kapucijners, rode kool of rode bieten Alle potjes à 370 ml, combineren mogelijk 2 potjes** Bijv. Witte bonen in tomatensaus, 2 potten à 370 ml 2.12

1.06

1GRATIS +1 2.39-2.79

1.

99

PLUS Sperziebonen Zak 400 gram Cherrytomaten Bak 400 gram Prei Los, per kilo Courgette Per stuk Kleintje Aardappel vastkokend Zak 1 kilo Bijv. PLUS Sperziebonen zak 400 gram** 1.99

0.99

PLUS Boomstammetjes, slavinken, saté- of zigeunergehaktschnitzels Pak 4 stuks, combineren mogelijk 4 pakken 12.80-14.80

Pickwick Thee 1-kops Fruit, groen, rooibos, classics English blend of spices alle doosjes à 20 zakjes, combineren mogelijk 2 doosjes 2.58-3.76

50% KORTING

4 PAKKEN

10.

2 VOOR

00

2.

49

Unox Rookworst Alle stuks à 275 of 285 gram Per stuk

PLUS Bolletjes Krenten, tarwe of wit Zak 6 stuks

1.00-1.39

0.

89

Weekendpakker Alléén geldig op 29, 30 en 31 oktober

+ 1 ZAKJE PLUSBRiCKS do vr za

PLUS Biefstuk Per 250 gram

250 GRAM 4.99

3.

49

44/15 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeldt, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. **De prijs kan per product verschillen, uw korting wordt aan de kassa verrekend.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via plus.nl

Openingstijden: ma - wo 8.00 - 20.00 | do - vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 13.00 - 18.00

Berkenbosch | Molenlaan 8 | 9244EA Beetsterzwaag | T: 0512-381232

www.plus.nl


Sa!

28 oktober 2015

www.sa24.nl

Boudewijn Leenheerstraat 15, Jubbega

Hjerst

15

9

Zoveel mensen, zoveel verhalen. Een verslaggever van Sa! belt in een willekeurig gekozen dorp in een willekeurige straat aan op nummer 15.

De geur van motorolie Opgewonden blaffend met de poten op de vensterbank worden we gespot door Luna. Vervaarlijk grommend wurmt de bruinzwarte middelslag zich in de deuropening langs Fimke Plantinga. “Uhhh, ja hear, ik wol wol wat fertelle. Mar miskien fynst mear ferhaal yn it hok.” De geur van motorolie verklapt het verhaal in de grote schuur. Jacob Sietse Jonker veegt zijn handen af aan een poetslap. Op de felrode motorheftafel staat een Honda. “Dat hat in racemotor west foar op de dyk. In 450 twasilinder. Ik ha him hielendal stript, allinnich it frame en de klok bin noch oer.” Jacob Sietse is nu druk bezig de motor weer op te bouwen. We zien paarse demperveren, goudgelakte framebalken. “Eins meitsje ik alle ûnderdielen sels.” Nee, hij racet zelf niet. De tweecilinder is voor zoon Jeffrey die hem gaat rijden tijdens het Oldtimerfestival van Hoornsterzwaag.

JUBBEGA

Motorolie lijkt Jonker door de aderen te stromen. Als manneke van vijf reed hij al op motoren rond. “Dat dogge eins alle jonges hjir yn Jobbegea. En witst wol dat alle bekende speedway-riders hjir

weikomme?” Hij somt ze even op: Dirk en Andries Fabriek, Uppie Bos, Jacky de Vries. En ja hoor, ook Jannick de Jong hoort volgens Jacob Sietse in dit rijtje. “Hy is hjir berne. No, eins yn Hoarnstersweach mar wol op ‘e grins mei Jobbegea.” Het zal niemand verbazen dat Jacob Sietse nauw betrokken is bij het Oldtimerfestival van Hoornsterzwaag.

Hart van Nederland

Terug naar hond Luna. Toen zij zes jaar geleden ter wereld kwam, was dat landelijk nieuws. Ze komt uit een nest van maar liefst vijftien puppies in Menaldum, een zeer bijzondere worp. Zeker ook omdat de moeder een herder is en de vader een Jack Russell. Fimke: “Hart van Nederland hat dêr doe opnames makke.” Over tv gesproken. Jacob Sietse haalde zelf op 8 februari 2013 de landelijke buis. Hij vroeg meester Frank Visser,

Fimke Plantinga en Jacob Sietse Jonker. FOTO: SIETSE DE BOER

de rijdende rechter, advies in een geschil met de woningbouwvereniging. “We wennen doe oan de Wollegrasstraat hjir yn it doarp. Yn de eftertún siet allegear asbest.” De tuin werd afgesloten maar het opruimen liet op zich wachten. Of dat allemaal zomaar kon, vroeg Jonker tijdens het juridisch spreekuur. Nee, vond

meester Visser. Hij adviseerde om desnoods met een kort geding huurvermindering en snelle grondsanering af te dwingen. Het opruimen liet alsnog op zich wachten. Wel volgde een huurvermindering. Inmiddels wonen ze al weer ruim een jaar aan de stille Boudewijn Leenheerstraat. In de

schuur staan vier motoren in diverse staat van onderhoud. Nog eens dertien motoren heeft Jacob Sietse onder dak gebracht bij zijn broer. “En twa stean by ús mem. Dêr ried ús heit altyd op.” Het is een echt motorbuurtje, vindt Jacob Sietse. “Hast elkenien hjir op de buert helpt mei it Oldtimerevenemint.”

COLUMN

Grote stok En nu gaat het roer rigoureus om! Al jarenlang strijd ik tegen een bekende tegenstander: overgewicht. Ik weet dat ik niet de enige ben. De verleidingen zijn groot en het vlees is zwak. Bovendien heeft het vlees, of beter vet, heimwee. Het komst steeds terug. Het is niet mijn eerste poging af te vallen. Maar er is altijd wel een excuus om te eten. Bij tegenslag troost ik mijzelf met iets lekkers. Maar diezelfde traktatie gun ik mezelf ook als het goed gaat. Ja, dat is vragen om overgewicht. Ik ben een liefhebber, vooral van

vlees. Dat mogen ruim uitgemeten karbonades zijn, maar net zo goed van vleesresten gemaakte frituurproducten. Alles gaat erin. Wat kan ik mij daarin te buiten gaan. En dan het liefst in snackbars waar ze mij niet kennen. Tankstations zijn ook populair. Weet u wel hoe indrukwekkend het aanbod daar is? Het gaat alleen van kwaad tot erger, inmiddels ben ik 118 kilo schoon aan de haak. Wat is het al lang geleden dat ik de grens van honderd kilo van de andere kant heb bekeken. Ik ben nu 47 en wil het zo niet

‘IK BEN NU 47 EN WIL ZO NIET LANGER’

begeleiden door een sportinstructrice en een diëtiste van Fysio Gorredijk. En daar ga ik regelmatig over schrijven. Ik neem u mee in mijn strijd. Door openhartig te schrijven over waar ik tegenaan loop. Als hele grote stok achter de deur op momenten dat het tegenzit en mogelijk als inspiratie voor anderen. Betrapt u mij op ongeoorloofd gedrag? Kijk niet de andere kant op, maar spreek mij aan. Alvast bedankt.

langer. Ik werk hard en veel, maar beweeg weinig. Mijn energieniveau is soms dan ook allerbelabberdst. Bij eerdere pogingen ging ik ooit van 117 naar 103 kilo. Ik voelde mij super en toch liet ik het weer uit de hand lopen. Waarom zou het dan nu wel lukken? Omdat ik grof geschut ga inzetten. En dat bent u, de lezer van Sa!. Ik laat mij de komende maanden intensief

Samen ga ik het redden. Arend Waninge

YNSTJOERD

Folksferlakkerij It is spitich mar hieltyd wer docht bliken dat de boarger net folle fertrouwen hat yn it wurk fan de polityk. Sa ek yn Opsterlân, as it om De Skâns fan De Gordyk giet. Hoewol’t we yn ús lân op it politike mêd it saneamde duaal systeem hawwe, sil it elkenien dúdlik wêze dat yn de ‘wandelgangen’ de measte saken dien wurde. It duaal systeem wol sizze dat it kolleezje en de

gemeenteried los fan elkoar de ferskillende plannen en foarstellen beoardielje en dat yn de iepenbiere riedsfergadering dan in beslissing naam wurdt. Neat mis mei de ûnderhandelings yn de ‘wandelgangen’, mar yn Opsterlân liket it wat fierder te gean en is sprake fan ‘achterkamertjes’polityk. Dat kin nea de bedoeling

wêze. Dat hâldt it gefaar yn dat mar in pear minsken fiergeande beslissings nimme en dat de boarger en de opposysje bûtenspul steane. De kâns dat it mei De Skâns deselde kant út giet as mei it projekt Polderhoofdkanaal is grut. Ek doe wiene der in pear bestjoerders dy’t koste wat kost begjinne woene oan it projekt. Hoewol’t der troch

oare partijen genôch warskôge is, gie it dus faaljekant mis. Skea miljoenen euro’s! Ek by it projekt De Skâns driget it út de hân te rinnen. Nei de lêste riedsfergadering is dúdlik hoe’t de hazzen rinne. De fragen fan de koalysjepartijen wiene foarsisber en dus foar de ferantwurdelik wethâlder ‘yntikkerkes’. In show foar de bühne! De boargers en de opposysje kinne mei noch sa

folle arguminten komme, de útkomst stiet fêst. Sa’t it knipt is sil it ek naaid wurde. Ek no binne der mar in pear minsken dy’t ûnder oanfiering fan de wethâlder de saak trochsette. As je minsken net serieus nimme is der dan gjin sprake fan machtspolityk? Folksferlakkerij dus! Evert Wilstra FNP Opsterlân


GRATIS UW TUIN WINTERKLAAR? Als de hoveniers van Herman de Vries uw tuin winterklaar maken is dat misschien wel gratis! Het enige wat u hiervoor hoeft te doen! Tip uw buren, vrienden en collega’s Voor elke nieuwe klant die u aanbrengt bij Herman de Vries Hoveniers krijgt u maar liefst ₏ 50,00 korting op uw eigen tuinwerkzaamheden. Voor elke 3e nieuwe klant doen wij uw tuinonderhoud zelfs gratis*.

Volg ons op Facebook en ontdek welke mogelijkheden er meer zijn om uw tuin gratis winterklaar te laten maken.

Bel nu voor een afspraak 06-51706400 *Actie houdt in: 2 hoveniers een halve dag gratis


Sa!

28 oktober 2015

11

www.sa24.nl

Doel van winkel in Gorredijk is bereikt

Laatste maanden voor Lilly’s ijssalon Na vier jaar sluit Lilly’s ijs en chocolade in Gorredijk. De eigen winkel is volgens Romke de Jong niet meer te combineren met de sterk groeiende activiteiten van De Jong’s ijs. GORREDIJK In de ontwikkeling van een franchiseketen van ijssalons wilde de familie De Jong graag een winkel in eigen dorp. Vooral bedoeld als proeftuin. “Welke producten lopen wel en welke niet? Hoe reageren mensen op nieuwe smaken? Dat wilden we graag testen om zo meer kennis op te doen over onze klanten. Die opzet is gelukt”, vertelt Romke de Jong. Maar na vier jaar is het doel ook bereikt. De Jong heeft inmiddels een gedegen kennis van de ijsmarkt en kent ook de verschillen in voorkeur tussen de verschillende delen van het land. “Volledig biologisch ijs is een succes, het krijgt nu een eigen label. De eerste biologische ijsjes gingen in Gorredijk over de toonbank.”

Winkel om te trainen

De winkel in Gorredijk werd aanvankelijk ook veel gebruikt voor het trainen van medewerkers van de andere zeven locaties van Lilly’s. De laatste tijd geeft Romke echter steeds meer trainingen op locatie. “Ook omdat we nu andere ijs-

salons ondersteunen, die niet het Lilly’s-merk voeren. Dat is zelfs een belangrijk deel van ons werk geworden.” Al met al is er steeds minder noodzaak om de winkel in Gorredijk aan te houden. En wil een ijssalon een goed ondernemersinkomen opleveren dan is Gorredijk volgens De Jong ook te klein. “Een goed draaiende ijssalon vraagt om een locatie in een dorp met minimaal 25.000 inwoners. Maar het was in Gorredijk ook leuk om een winkel te hebben. Daar deden we het ook voor. Door in de zomer ook ’s avonds open te zijn verkochten we veel ijs en later ook chocolade. De locatie is voor zowel fietsers als auto’s heel goed te bereiken.” Dat er nu toch gekozen is om de winkel met ingang van het nieuwe jaar te sluiten, is puur een gevolg van de sterke groei van de rest van de activiteiten. De Jong’s ijsfabriek is volgens Romke landelijk marktleider op het terrein van evenementenijs met mobiele ijskarren. Daarnaast adviseert en ondersteunt De Jong andere ketens van ijssalons. “Noem het een

‘VOLLEDIG BIOLOGISCH IJS IS EEN SUCCES’ white-labelconstructie. Met onze kennis van de ijsmarkt kunnen we deze ondernemers ook toegevoegde waarde bieden. De basis voor ons is en blijft natuurlijk dat we op deze manier veel ijs kunnen verkopen.” De groei in deze activiteiten vraagt volgens Romke om heldere keuzes. En daardoor sneuvelt de eigen winkel in Gorredijk. Romke de Jong in ijssalon Lilly’s. FOTO: SIETSE DE BOER

Heropening KlusWijs Dijk De omschakeling van Fixet naar KlusWijs is nu helemaal klaar. Daarom organiseert KlusWijs Dijk komend weekend een feestelijke heropening. Op donderdagavond 29 oktober is er een VIP-avond voor klantenpashouders, een BTW-vrije koopavond met twee verlotingen. Een klantenpas is tot donderdag op te halen. Vrijdag 30 en zaterdag

URETERP

31 oktober staan in het teken van leuke acties en spectaculaire kortingen. Jan en Catrien Dijk en hun team zijn trots op het eindresultaat van de verbouwing. Jan: “Het was een hele kluif en flink aanpoten, maar het is gelukt. Het is een schitterende bouwmarkt geworden. Modern, overzichtelijk, sfeervol en compleet.” Catrien: “Nu de verbouwing is

afgerond kunnen we ons weer volop richten op de verkoop en het advies aan onze klanten. Wat dat betreft past KlusWijs prima in ons bestaande DNA. ‘Mensen maken het verschil’ is namelijk het credo van de formule en daar zijn ook wij vast van overtuigd.” kluswijs.nl/winkels/ureterp

Oprichter van nette erotiekwinkel zoekt heil in crowdfunding GORREDIJK Geen achterafsteegje, geen knipperende neonlichten, geen afgetimmerde etalage met objecten die niets aan de verbeelding overlaten. Mark Muller wil met crowdfunding een moderne erotiekwinkel opzetten. Euphoria: seksueel plezier als lifestyle in de winkelstraat. De

tijd van de seksshop met ranzige uitstraling is passé. Voor Mark is openheid het sleutelwoord. De eigentijdse inrichting heeft hij al tot in detail uitgedacht. ”De winkel krijgt een warme uitstraling, met houten vloer en licht interieur.” De jonge ondernemer heeft een pand op het oog in het hart

van Heerenveen, aan de populaire winkelroute. De open etalage leidt niet tot afgewende gegeneerde blikken. “Ik wil de drempel verlagen, erotiek hoeft niet plat of vulgair te zijn.” Eenmaal binnen treft de klant geen verpakkingen met suggestieve afbeeldingen aan en al helemaal geen pornofilms.

Mark Muller is al begonnen aan de opbouw van het assortiment. FOTO: SIETSE DE BOER

“Het wordt een winkel voor normaal winkelpubliek. Met spannende maar stijlvolle lingerie, massageoliën, designaccessoires en speeltjes.”

Inclusief website

Mark beseft dat voor sommige mensen de drempel blijft. Dus koppelt hij de winkel aan een website met snelle bezorgservice. Een combinatie met omgekeerd voordeel. “Op een computerscherm bepaal je lastig de ‘look and feel’. Mensen kunnen thuis op hun gemak de collectie doornemen en in de winkel daadwerkelijk zien en voelen of het iets voor hen is. Liefhebbers van lingerie kunnen zich terugtrekken in de paskamers.” Wat brengt een 26-jarige ertoe om een erotiekwinkel te beginnen? Mark: “Na mijn VWO-diploma rolde ik het winkelbedrijf binnen. Studeren was niets voor mij, ik wilde aan de slag en met mensen omgaan. De laatste vijf jaar was ik assistent-bedrijfsleider bij een supermarktketen, maar ik ben nu toe aan iets van mezelf.” Mark heeft nog een reden waarom hij denkt Euphoria tot een commercieel succes te maken. “Ik ben zelf niet

zo’n wilde, maar ik praat wel makkelijk over seksualiteit.” Op 17-jarige leeftijd kwam hij erachter dat hij op meisjes én op jongens viel. Na de schrik volgde de opluchting van het wereldkundig maken van biseksuele geaardheid. “Mijn ouders reageerden betrokken, maar aan vrienden en collega’s heb je wat uit te leggen. Ook in bed moet je praten om af te tasten wat de ander prettig vindt. Zo ontwikkelde ik mijn openheid over seks.” Als vertegenwoordiger van het COC geeft Mark op middelbare scholen voorlichting over homoseksualiteit. “De les begint altijd met gniffelen, maar bij mijn persoonlijke verhaal is het muisstil. Ik wil de schaamte helpen doorbreken.”

Crowdfunding

Banken voelen niet veel voor het avontuur, dus kiest Mark voor crowdfunding. Voor eind november wil hij het startkapitaal van 35.000 euro bijeen brengen. Met eigen spaargeld, bijdragen van ouders, vrienden en kennissen komt hij al een eind in de goede richting. “Nu wordt het spannend, vanaf nu moeten derden instappen.” crowdaboutnow.nl/euphoria 


Sa!

28 oktober 2015

13

www.sa24.nl

Bijeenkomst over historie bûterfabryk Jubbega Op vrijdag 30 oktober (19.30 uur) staat in De Kompenije de historie van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek en Graanmalerij ’Ons Belang’ centraal. Met verhalen en beelden wordt de boeiende geschiedenis van de bûterfabryk tot leven gebracht. Enkele oud-werknemers en oud-directeur Jan Bles doen hun verhaal. Ook is er een kleine expositie over de zuivelfabriek. De bûterfabryk werd in 1902 opgericht en bestond tot 1968. De officiële naam was Coöperatieve Vereeniging tot het drijven van een Stoomzuivelfabriek en tot aankoop en bewerking van landbouwbenodigdheden ‘Ons Belang’ te Jubbega-Schurega. Doel was ‘het drijven van een zuivelfabriek met graanmaalderij, het verwerken van melk van gezonde koeien van de leden voor hun gemeenschappelijke rekening en de daaruit verkregen zuivelproducten te

JUBBEGA

Ingrid Beerda presenteert eerste cd

De helende harp De muziek komt als vanzelf bij haar op, alsof het al kant en klaar in haar hoofd zit. Harpiste Ingrid Beerda uit Ureterp hoeft slechts muziekpapier erbij te pakken om de noten vast te leggen. “Ik kras vrijwel niets door.” Het is de vrijdag in aanloop naar haar concert in het kerkje van Olterterp. Ingrid Beerda had net als anders drie uur willen studeren, maar er kwam van alles tussen. “Een dag duurt gewoon te kort, ik heb hooguit anderhalf uur fatsoenlijk kunnen repeteren”, klaagt ze niet zonder zelfspot in een opgewekte spraakwaterval. Telefoontjes van haar muziekuitgever, de lessen aan haar leerlingen, de laatste details kortsluiten voor het optreden in het kerkje, tussendoor de boodschappen. Had ze al gezegd dat een dag te weinig uren telt?

haal en hoor ik de harp.” Het tedere ‘Butterflies’ kwam tot stand nadat ze werd opgebeld door een wildvreemde vrouw die treurde over haar vermiste dochter en troost vond bij Beerda’s muziek op YouTube. “Ik kon er niet van slapen. Pas toen ik het trieste verhaal op muziek had gezet viel er een last van me af. Ik heb het stuk aan die mevrouw opgedragen”

Voor haar op tafel ligt de cd met eigen composities: ‘Harp for Hearts’. Net uit, het is haar eerste. Een bloemlezing uit alles wat ze tot nu toe voor harp heeft gecomponeerd. Haar muziek, uitgegeven in een internationale educatieve reeks, beslaat intussen veertien afzonderlijke delen. Een indrukwekkende verzameling poëtische solostukken, romantische sonates, Keltische hymnen, getoonzette sprookjes; de ideeën wellen zomaar bij haar op. De melodie voor het impressionistische ‘IJslands veulentje’ kreeg ze bijvoorbeeld toen schoonzus Ineke een pasgeboren veulen liet zien. “Bij zo’n levend hoopje oernatuur gaat mijn verbeelding met me aan de

Haar oeuvre kwam in een opmerkelijke onwaarschijnlijk korte periode tot stand. Beerda bespeelt de harp pas zes jaar. Afgestudeerd aan het conservatorium als klassiek pianiste, met zang en koordirectie als bijvakken, kwam ze op latere leeftijd bij toeval met het instrument in aanraking. “Destijds zat ik er helemaal doorheen, zwaar overspannen. De harp gaf me uiteindelijk weer vleugels.” In het leven vóór de harp gaf Beerda onder andere les op middelbare scholen, een aaneenschakeling van teleurstellingen. “Als muziekdocente valt er niets te beginnen in het onderwijs. Voor instrumenten is geen geld, apparaten zijn verouderd of stuk, schoolbesturen nemen het

URETERP

verkopen, en ten behoeve van haar leden graan te malen.’ Wie lid wilde worden moest zich schriftelijk melden bij het bestuur met opgave van het aantal koeien dat hij hield. Het boekjaar liep tot 11 mei. Op Alde Maaie (12 mei) werden pachtovereenkomsten afgesloten en werden de knechten en meiden voor het komende jaar aan de boeren verhuurd. Een greep uit de productenlijst van 1934: lijnmeel, roggemeel, kokosmeel, lijnkoeken, raapkoekjes met suiker, ochtendvoer en kuikenzaad. In 1961 werd een nauwe samenwerking aangegaan met ’De Goede Verwachting’ in Oldeberkoop. Een eerste opstap naar verdere fusies in de zuivelwereld. De thema-avond in het kader van de Maand van de Geschiedenis is een initiatief van het Dokumintaasjesintrum Jobbegea-Skuorregea-Hoarnstersweach (JSH). Entree: gratis.

vak amper serieus.” Na jaren van frustratie knakte er iets. Een burn-out zoog alle energie uit haar. Een onvoorstelbare ervaring, vindt ze terugblikkend. “Ik kon niets, sleepte me van bed naar stoel.” Totdat vriendin Marja op bezoek kwam en een Keltische schootharp meebracht. Beerda weet het nog goed, het magische moment gebeurde in de tuin, op een dag in mei. “Ik raakte de snaren aan en het was alsof de klank diep in mijn hart boorde. Ik was op slag verliefd.” Te ziek om noten te lezen, leerde ze al improviserend de harp te bespelen. Daaruit ontstonden kleine compositietjes: “Er ging niets het hoofd in, maar er kwamen wel dingen uit.” Daarna hield het componeren niet meer op. Ook niet nadat de harp zijn helende werking had voltooid. Sindsdien raakt Beerda de piano nog nauwelijks aan, het is harp voor en harp na. Het niveau van Lavinia Meijer zal ze ondanks de fanatieke dagelijkse studie niet meer bereiken, de dagen zijn nu eenmaal te kort. Maar de melodieën blijven komen.

‘IK RAAKTE DE SNAREN AAN EN HET WAS ALSOF DE KLANK DIEP IN MIJN HART BOORDE’

Die blik in haar ogen In oktober vierde ik een weekje vakantie in Griekenland, mijn favoriete vakantieland. Ik koos voor Kokkari op het eiland Samos, daar kun je zo mooi wandelen. Pas toen ik had geboekt, besefte ik dat op Samos ook Syrische vluchtelingen met bootjes aankomen. Vrienden vertelden dat de kans hen tegen te komen niet zo groot zou zijn. De meeste vluchtelingen verbleven in Samos-stad om van daaruit met de boot naar Athene te reizen. Kokkari is hier ver vandaan. Op de laatste vakantiedag maakte ik een autoritje ten noorden van Samos-stad. Aangekomen in een klein haventje, waarop ik onderweg een prachtig uitzicht had, zag ik de zwemvesten op het strandje liggen. Maar er was geen mens te bekennen. Toen ik terugreed, wist ik niet wat me overkwam. Opeens zaten overal aan de kant van de weg vluchtelingen. Taxi’s reden af en aan. Tussen al die mensen viel mijn oog op een jonge vrouw, ze hield haar baby stevig vast. Ze keek wezenloos voor zich uit, niet wetend waar ze in de lieve vrede terecht was gekomen. Wat een ellende moet ze hebben meegemaakt en wat staat haar nog te wachten, vroeg ik me af. Mijn vakantiegevoel was weg. Weer thuis kijk ik vertwijfeld naar tv-beelden van mensen die ageren tegen de komst van vluchtelingen. Direct komt de blik van die jonge vrouw weer naar boven. Waarom gunt men een moeder niet het recht om te vechten voor een veilige toekomst van haar kind? (Willie Oldengarm is sociaal gerontoloog bij Timpaan Welzijn. Ze schrijft deze column op eigen titel.)


Sa!

28 oktober 2015

15

www.sa24.nl

Reinder de Vries al 40 jaar vrijwilliger bij de Wampex

‘Wy ha hiel wat ôflake’ Veertig jaar geleden was het een sport om zoveel mogelijk grappen en grollen te verwerken in de Opsterlandse Wampex. “Hoe dommer hoe moaier, we ha hiel wat ôflake.” Anno 2015 is het iets serieuzer, maar de pret blijft voor Reinder de Vries. Hij is inmiddels 75 jaar en nog altijd actief als vrijwilliger. WIJNJEWOUDE We schrijven 1976. Reinder de Vries is gymnastiekleider in Wijnjewoude, maar wil meer van de materie weten. Hij volgt de cursus ABO (Algemene Basis Opleiding), een opleiding voor sporttechnisch kader- en jeugdsportleider. Cursusleider is Peter Klos, die de cursus in opdracht van gemeente Opsterland verzorgt. “Wy krigen doe de opdracht om in Wampex te organisearjen.” De cursisten mogen zelf invulling geven aan de 25 kilometer lange nachtelijke tocht. En dat doen ze, op vaak ludieke wijze.

Amstelrûte

Reinder de Vries vertelt lachend over de malle opdrachten die ze bedachten voor onderweg. Het was nog een simpele tocht waarbij deelnemers reflectors in de bomen moesten volgen. “We hienen in Amstelrûte deryn. Dan moasten se de bierdopkes fan Amstelbier folgje. Stiekem

plakten we der in pear dopkes fan in oar merk tusken.” In veertig jaar zag hij de tocht veranderen, de deelnemers ook. “Der bin no folle mear froulju by, alles wurdt byholden en op alle posten is in mobilofoan.” De eerste Opsterlandse Wampex trok vijftig deelnemers, voornamelijk uit Opsterland. Vorig jaar waren er verdeeld over drie avonden meer dan vijftienhonderd deelnemers uit het hele land.

Driedelig kostuum

De herinneringen zijn mooi. Bijvoorbeeld van die keer dat alle deelnemers plankjes mee moesten nemen. “Foar it kipehok seinen we dan. Guon hienen prachtich skildere plankjes makke. En dan die bliken dat se de plankjes pas by de lêste post hoegden te brûken. As roeispanen.” Bijzonder waren ook sommige deelnemers. “In man yn trijedielich kostúm. Hy hie gjin idee wat in Wampex wie.” Of de groep

Reinder de Vries blijft betrokken bij de Wampex. FOTO: SIETSE DE BOER

die in een kano stapte en honderd meter verderop ten onder ging. Het eerste jaar was het een cursusopdracht, een sportcommissie van de gemeente onder leiding van Jan Laan en Fred van Kesteren nam de organisatie van de tweede tocht voor haar rekening. In 1980 waren er al vijfhonderd deelnemers. Het duo organiseerde 25 edities. In 2000 nam Stichting Wampex Nederland van Hendrik Jan Kiers de organisatie over.

Reinder bleef al die jaren vrijwilliger. Hij bouwde vele hindernissen, verkende het parcours of zocht verdwaalde deelnemers. Tegenwoordig doet hij het wat kalmer aan, hij bemant meestal de laatste post op de route. Dit jaar op twee van de drie avonden, de eerste avond heeft hij andere verplichtingen. Op de andere avonden opent hij om 23.00 uur zijn post die tot 7.30 uur in de morgen open blijft. “Mar dat wurdt faak letter, we wachtsje

tot elkenien del west hat.”

Jubileumeditie

De veertigste editie van de Opsterlandse Wampex bevat oude routevormen, spraakmakende routes en opdrachten uit de afgelopen veertig jaar. De Wampex wordt gehouden op de vrijdagen 30 oktober, 20 november en 11 december en start vanaf camping Ikeleane in Bakkeveen.

Natascha haalt brons op WK judo

Natscha voordat ze naar Abu Dhabi vertrok. FOTO: SIETSE DE BOER

LIPPENHUIZEN Judoka Natascha Ausma uit Lippenhuizen boekte zondag het grootste succes uit haar carrière tot nu toe. Op het WK voor junioren veroverde de negentienjarige een bronzen medaille in de klasse -70 kilogram. “Ik besef het eigenlijk nog steeds niet.” Ausma had in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten) geen makkelijke loting. Ze opende tegen een oude bekende, de Franse Marina Olarte en na een zware partij was Natascha uiteindelijk de sterkste. Daar-

Balance verhuisd GORREDIJK Massagepraktijk Balance van Aukje van den Berg is sinds 19 oktober gevestigd aan de Hegedyk 14 in Gorredijk. Balance maakte vijf jaar deel uit van het Paramedisch Centrum Gorredijk, maar kiest nu bewust voor een prak-

tijk aan huis. In een fijne, rustige omgeving geeft Van den Berg verschillende massages: shiatsu (drukpuntmassage), klassieke ontspanningsmassage, zwangerschaps- en hotstone massage. Ook geeft Aukje de cursus babymassage

Rosenberg. De woensdagochtendgroep start op 11 november 2015. De cursus helpt helderheid te geven in wat diep van binnen bij mensen leeft en

delijk een teamgenoot van het podium zet. Ik had liever gehad dat we tegenover elkaar hadden gestaan in de finale.” Natascha won de partij via twee yuko’s, onder toeziend oog van haar vader en van trainer Marco Oord. “Ik was heel blij, maar vooral ook heel erg moe. Ik was zelfs misselijk van de vermoeidheid.” Het was voor Natascha een loodzware dag. “En ik besef eigenlijk nog steeds niet dat ik brons heb gewonnen op een WK, maar dat komt vast nog wel.”

Zelf-Heling groepsmeditatie waarin ze ouders in vier of vijf bijeenkomsten leert om hun kind (vanaf 8 weken) zelf te masseren. Tot het eind van het jaar geeft Balance vanwege de verhuizing 10% korting op een klassieke ontspanningsmassage. Tel: 06-40943610.

Geweldig communiceren LIPPENHUIZEN Op donderdagavond 5 november start een nieuwe cursus Geweldig Communiceren op basis van het gedachtegoed van Marshall

na wachtte de krachtige Diana Brenes uit Costa Rica, waarbij Natascha op straffen – Brenes kreeg er meer – weer een ronde verder kwam. Met een yuko besliste ze vervolgens de kwartfinale tegen de Duitse Giovanna Scoccimarro, waarna in de halve finale Remi Aoyagi uit Japan de opponent was. “Een heel spannende wedstrijd, die ik helaas verloor op straffen.” In de strijd om het brons stuitte ze op landgenote Sanne van Dijke. “Dat was jammer, omdat je dan uitein-

TIJNJE Ervaren hoe een meditatie je weer bij jezelf terug kan brengen, ontspanning kan geven en het helend vermogen kan activeren. Dat kan bij SunShine Healing, praktijk voor bewustwording en healing. De groep bepaalt zelf waar

ze de avond de aandacht op richt. Na de meditatie is er ruimte om ervaringen te delen. Op maandag 2 november (20.00-21.30 uur) op de Master Roordawei 18. Deelname: 10 euro. www.sunshsinehealing.nl

Rechtgezet: De Wjukslach hoe je dat zonder kritiek op de ander kunt uiten. Bedoeld om je innerlijke criticus met mededogen tegemoet te komen. www.sonjazwart.nl.

In het artikel over de robots op De Wjukslach in Langezwaag in Sa! van vorige week is vermeld dat studenten onderwijsassistent van de

LANGEZWAAG

Friese Poort de leerlingen ondersteunen. Dat klopt niet. Het zijn studenten van het Friesland College in Heerenveen.


Sa!

28 oktober 2015

Vogelpracht De Wâldsang

Lichtjesavond

Eén week in het jaar is het in MFC De Wier een kakafonie van vogelgeluiden. Dan houdt de plaatselijke volièrevereniging De Wâldsang haar jaarlijkse tentoonstelling. De leden laten hun mooiste vogels zien. Met een grote variëteit aan kanaries, goudvinken, grasparkieten, zebravinken, grote en kleine papegaaien. Keurmeesters van de Nederlandse Bond van Vo-

WIJNJEWOUDE Zaterdagavond 31 oktober (19.00 uur) is het lichtjesavond op de begraafplaats van Duurswoude. Bedoeld om dierbare overledenen te gedenken en een lichtje te plaatsen op hun graf. Ter nagedachtenis van overledenen die elders begraven of verstrooid zijn, kan een gedenklichtje worden geplaatst in het grote hart van lichtjes dat op de begraafplaats is gevormd. Voorafgaand wordt

URETERP

gelliefhebbers bepalen welke vogels zich kampioen mogen noemen. Daarbij wordt gelet op kleur, vorm, conditie en bevedering. De tentoonstelling is geopend op 4 november (vanaf 19.30 uur), 5 en 6 november (14.0022.00 uur) en 7 november (10.00-12.30 uur). Entree: gratis.

Sjongersdei

Open Deur Dienst

De Federatie van Zangkoren in Opsterland organiseert op zaterdag 31 oktober haar jaarlijkse Sjongersdei in De Ontmoetingskerk aan de Mounestrjitte. Elf aangesloten koren met ruim 300 leden treden op tijdens een middag- en avondprogramma. Met onder andere Frouljuskoar Hjerres (Ureterp), Frysk Sjongkoar (Gorredijk), Nim it sa ’t is (Jonkerslân), Ta Gods Eare (Frieschepalen), Vocaal Ensemble Interlude (Gorredijk), Oerterper Manljuskoar (Ureterp). Het programma wordt afgewisseld met populaire samenzang en een intermezzo van de zanggroep MuZieSen uit Bakkeveen. Deskundig jurylid Jaring de Braak uit Drachten voorziet de uitvoeringen van een positief-kritisch verslag. Het middagprogramma met vijf koren begint om 14.30 uur, in het avondprogramma vanaf 19.00 uur treden zes koren op. Entree: gratis.

GORREDIJK Ds. Reinder de Roos uit Waskemeer gaat op zondag 1 november (10.00 uur) voor in een Open Deur Dienst in de Ontmoetingskerk. Vocale en muzikale ondersteuning is er van The Lighting Stars uit Ureterp. Thema van de dienst is: ‘Deel je hart’. De Bijbel schrijft dat je niet bezorgd moet zijn over morgen. Iedere dag heeft

URETERP

ART Super Tot en met zondag 13 december staat de Witte Kerk in het teken van de negende editie van de ART Super. Een kerk vol betaalbare kunst. Na aankoop zijn de werken direct mee te nemen. Lege plekken worden opgevuld met nieuw werk. ART Super wordt georganiseerd door de Stichting Cultuur in de Witte Kerk met als doel geld bijeen te brengen voor het onderhoud en de exploitatie van de kerk. Dit jaar hebben 56 kunstenaars werk ingeleverd. De expositie is iedere vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Entree: gratis. www.wittekerkhemrik.nl

HEMRIK

Opsterlands jeugdorkest Het FOM Opsterlands Jeugdorkest geeft samen met Ateliers Majeur een samenwerkingsconcert door IMV-leerlingen op vrijdag 30 oktober (16.00 uur) in MFC De Wier. Rond het optreden is er een informatiemarkt voor ouders en kinderen over de mogelijkheden van muzieklessen

URETERP

16

www.sa24.nl

een toepasselijk verhaal verteld en is er zang en muziek. Na het plaatsen van de kaarsen is er in de kerk koffie/ thee. De kerk is ook open voor mensen die behoefte hebben aan een gesprek. De begraafplaats is sfeervol verlicht met kaarsjes en fakkels. De organisatie is in handen van Uitvaartvereniging Eert de Doden, Plaatselijk Belang, Stichting Begraafplaatsen en de Hervormde gemeente.

genoeg aan zijn eigen zorgen. Maar dat is soms niet eenvoudig. De meeste bezorgdheid heeft te maken met het onbekend zijn met iets of iemand. Het is anders en vreemd. Herinner je gisteren, droom over morgen, maar leef vandaag. Door in deze dienst het hart met elkaar te delen moet er iets moois kunnen ontstaan.

Werken met speksteen BEETSTERZWAAG Vrijwilligersorganisatie Oer ‘t Brechje organiseert vanaf 9 november de cursus Werken met speksteen. Gedurende zes avonden leert Sjouktje Oosterhof hoe je deze zachte steensoort kunt bewerken door te vijlen, te schuren en te hakken. Zo

zijn er mooie objecten van te maken. Door speksteen te blijven polijsten ontstaat een structuur die lijkt op die van marmer. De cursus is zowel geschikt voor beginners als gevorderden. Opgeven via www.itklaverbled.nl/oertbrechje of 06-1053 5022.

Tuin Aller Zielen Op zondagavond 1 november (vanaf 19.00 uur) vindt op De Ripen 11 in Nij Beets de vierde editie plaats van Tuin Aller Zielen. De tuin, verlicht met fakkels, is ingericht als gedachtenistuin en biedt bezoekers de gelegenheid om overledenen te gedenken. Tijdens het samen lichtjes aansteken zingt het Opsterlands Vocaal Ensemble. Daarna kan ieder op eigen ge-

NIJ BEETS

legenheid door de tuin dwalen. Een oude, karakteristieke tuinkas is ingericht als kapel. Voor wie daar behoefte aan heeft, is er een luisterend oor. De organisatie is in handen van mensen van verschillende levensbeschouwingen. Ieder kan de rituelen op eigen wijze invullen en beleven. Deelname is gratis. Vooraf opgeven is nodig: info@rienvanderzeijden.nl of 06-2730 8152.

Porck en Walstra Van 31 oktober tot en met 8 november brengt Kunstlokaal №8 het minimalistische werk van Tineke Porck samen met de schilderijen van  Gjalt Walstra:  Rust en Licht. Vlak, lijn, punt, dat zijn de basiselementen waarmee Tineke Porck een oneindig aantal beeldende mogelijkheden onderzoekt. Het vlak vult ze met gevoelige, handgetrokken lijnen parallel aan elkaar of el-

JUBBEGA

kaar kruisend. Zoekend naar de essentie van het leven, dat wat overblijft als je alle franje weglaat. Gjalt Walstra schildert traditioneel: met de kwast opgebrachte dunne lagen verf in verschillende kleuren over elkaar heen, zodat de verf het licht vangt. Er is geen voorstelling. Het schilderij is zichzelf. www.kunstlokaalno8.nl

18e-eeuwse muziek BEETSTERZWAAG ‘The Consort for 18th Century Harmony’ geeft op zaterdag 31 oktober (16.00 uur) een concert in de Dorpskerk met op het programma werken van onder andere C.Ph.E. Bach en W.A. Mozart. Werken uit de periode direct na de barok, ook wel ‘de galante stijl’ genoemd. Deze toegankelijke muziek is veel

minder complex dan de barok. Meer verfijnd met speelse versieringen en natuurlijke emoties. The Consort for 18th Century Harmony is afkomstig uit Den Haag en bestaat uit João Santos (traverso), Pawel Miczka (viool) en Rogério Rodrigues (fortepiano). Entree: 10 euro, tot 18 jaar gratis. Kaarten via kaarten@arsmusica.nu

Herfstexcursie Lendebos OLDEBERKOOP Het Lendebos bij Oldeberkoop is normaal voor publiek gesloten. Onder begeleiding van Susan Tapper, gids bij It Fryske Gea, is het echter mogelijk om zaterdag 31 oktober (14.00-16.00 uur) het bos te beleven. Het bos kon zich jarenlang ongestoord ontwikkelen. Daardoor leven er nu vele broedvogels en zoogdieren. Het Lendebos is een langgerekt bosgebied (tussen Bovenweg en de Linde)  van 40 hectare groot. Het gevarieerde terrein bestaat uit per-

celen met verschillende soorten loof- en naaldbomen en is al vele jaren een rustgebied voor broedvogels en zoogdieren. Zo vinden veel reeën in het struweel een beschutte rustplek. Daarnaast zijn er in de herfst verschillende soorten paddenstoelen te vinden. Opgave voor de excursie kan tot vrijdag 30 oktober (12.30 uur) via www.itfryskegea.nl of 0512-381 448. Deelname: 4 euro voor niet leden, tot 12 jaar en leden gratis

Vrouwenorganisaties Gorredijk GORREDIJK Op donderdag 29 oktober (19.45 uur) organiseren de Vrouwen van Nu, NVVH-Vrouwennetwerk en Passage Christelijke Maatschappelijke Vrouwenorganisaties een gezamenlijke avond voor hun leden. Te gast

is cabaretier/stand-up comedian Jacob Spoelstra. Hij trad onder andere op bij diverse festivals zoals Lowlands, Laughing Matters en Night of Comedy. Entree: 12 euro. Niet-leden zijn ook welkom.


Sa!

28 oktober 2015

Noordermannen Mannenbeweging Noordermannen is in het vijfde seizoen weer actief op verschillende plekken in Friesland. Op ongewone locaties praten de mannen onderling over het geloof en het leven. Luisteren naar een spreker en dan samen zingen en praten onder het genot van een hapje en een drankje. Komende vrijdag (30 oktober, 19.30 uur) organiseren de mannen een bijeenkomst in de garage van Willem Baron aan De Gilden in Ureterp. Martin Dol spreekt over het onderwerp ‘Gods stem verstaan’. Later dit seizoen zijn er nog bijeenkomsten in Bakkeveen, Waskemeer, Surhuisterveen, Oosterwolde, Haulerwijk en Siegerswoude. www.noordermannen.nl

Fairtradefilms Tot en met 1 november wordt het belang van eerlijke handel onder de aandacht gebracht in de Fairtradeweek. De werkgroep Fairtrade Opsterland vertoont op zaterdag 31 oktober (10.0014.00 uur) in de bibliotheek in Gorredijk twee uitzendingen van Het Klokhuis met als thema’s: Cacaoboer en Kinderarbeid. Leden van de werkgroep zijn aanwezig met informatiemateriaal. GORREDIJK

URETERP

Rockkerkdienst BAKKEVEEN Op zondag 1 november (19.00 uur) speelt Changed tijdens een speciale Rockkerkdienst in De Mande. Deze dienst is net als een gewone kerkdienst opgebouwd uit de gebruikelijke liturgische onderdelen, maar wordt op alternatieve wijze ingevuld rond het thema ‘What’s the secret’? De bij het thema uitgezochte Bijbelgedeelten worden afgewisseld met rocknummers en ondersteund door beamerpresentaties. Changed werkt op een toegankelijke wijze, het enthousiasme van de band is aanstekelijk. www.changed.nu

17

www.sa24.nl

REDACTIE

Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur. Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht.

ADVERTENTIEVERKOOP Rik Dijkstra 06 – 21 89 48 28 advertenties@sa24.nl Henk Hilbrands 06 – 31 04 59 56 henk@sa24.nl Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur

OPMAAK Evert Wilstra Kreaasje Ureterp

DO 29 OKT 19:45 UUR | GORREDIJK Damesavond - De Skâns

VR 30 OKT 14:00 UUR | BEETSTERZWAAG Lezing NTM - Gemeentehuis 16:00 UUR | URETERP Opsterlands Jeugdorkest MFC De Wier 19:30 UUR | URETERP Noordermannen Garage Baron De Gilden 19:30 UUR | JUBBEGA Historie bûterfabryk Jobbegea De Kompenije

Eric Taylor BAKKEVEEN Eric Taylor (1949) wordt door velen beschouwd als een hele belangrijke singer-songwriter. Met zijn imponerende bronzen vertelstem sleurt hij zijn luisteraar genadeloos mee in de wrede werkelijkheid van alledag. Integer vertelt hij verhalen over

de Amerikaanse droom die een nachtmerrie is geworden. Daarbij speelt hij gitaar in een unieke sobere fingerpicking-stijl. Taylor komt op vrijdag 30 oktober (20.30 uur) voor een concert naar De Slotplaats. Entree: 15 euro. www. muziekpodiumbakkeveen.nl

Op 31 oktober (10.00-12.00 uur) organiseert de Groei & Bloei afdeling Drachten e.o. een plantenruilbeurs in De Tropische Kas. Bedoeld om planten die te groot zijn geworden of die zich rijkelijk hebben uitgezaaid.

20:30 UUR | BAKKEVEEN Eric Taylor - De Slotplaats

Fûgelwille Volièrevereniging Fûgelwille Jubbega en Omstreken organiseert komend weekend haar jaarlijkse tentoonstelling in café De Alde Slûs. Met een grote variatie aan vogels: vele soorten kleurkanaries, de postuur- en Frisérassen, de kleurrijke gouldamadine, sijsjes, baardmannetjes, kleine grasparkietjes, standaardgrasparkieten, Agaporniden, de grote parkieten, duiven en kwartels. Keurmeesters van de NBvV kennen hoofdprijzen toe aan de beste en mooiste vogels. De tentoonstelling is geopend op 30 oktober (20.0022.00 uur), 31 oktober (10.00 tot 18.00 uur) en 1 november (10.00 tot 16.00 uur).

JUBBEGA

Plantenruilbeurs BEETSTERZWAAG

20:00 UUR | JUBBEGA Opening tentoonstelling Fûgelwille - Café De Alde Slûs

Ook nieuwsgierigen zonder te ruilen planten zijn welkom. Na afloop is er een workshop herfstkrans maken. Opgeven kan tot 29 oktober bij Margot Witlox: wijoma1@gmail.com of 0516-481 138. Deelname: 25 euro.

Hymp Hamp COLOFON

AGENDA

Dubbel barbershop GORREDIJK Op zaterdag 31 oktober ontmoeten twee bevriende barbershopkoren elkaar zingend op het podium van De Skâns. Twee mannenkoren die geworteld zijn in de vierstemmige, a capella, barbershoptraditie. The Frisian Harmonizers, zo’n 24 zangers afkomstig uit heel Friesland, bestaan sinds 1996. Naast de barbershop-zangstijl richten zij zich de laatste jaren ook op het close harmony-genre. Het

repertoire bestaat uit Engelstalige popsongs en ballads, liederen uit Rusland, Estland en Friesland. The Kingsmen uit het Engelse graafschap Devon bestaan sinds 1991. De ruim 35 zangers brengen graag hun zangplezier over onder het motto: ‘Harmony With Style’ – ‘Kings Of Harmony, Brothers In Song’. Een mooi concert voor liefhebbers van kwalitatieve, harmonieuze mannenzang. Entree: 10 euro. www.skans.nl

Zang en Vriendschap Het gemengd koor Zang en Vriendschap geeft op 1 november (14.30 uur) een concert in het kerkje van Jubbega-Schurega. Het koor zingt Duitse, Engelse en Friese (meezing-) liederen. Ook

JUBBEGA

De Kansjongers (de mannen uit het koor) laten tijdens het concert van zich horen. Dirigente Ingrid Beerda speelt een aantal door haarzelf gecomponeerde nummers op de harp. Entree: 5 euro.

SIEGERSWOUDE Theater Hymp Hamp speelt op zaterdag 31 oktober (20.00 uur) de voorstelling ‘Op portret’ in de Uthôf. Hymp Hamp betekent zoiets als ‘in grutte bulte rotsoai’. Het programma omvat een bonte stoet van types en karakters. “Wy ha gjin boadskip. Wy wolle gewoan moai teater meitsje. Oan elk minske sit een hurde en een sêfte kant en dat litte wy sjen.” Entree: 12,50 euro. dorpshuissiegerswoude.nl

Filmmarathon GORREDIJK Volop films tijdens de filmmarathon van Filmhûs De Gordyk van vrijdag 6 november (19.30 uur) tot zaterdag 7 november (22.30 uur). Op het programma staan zeven uiteenlopende films met als centraal thema: ‘Over de grenzen’. Er zijn nog een aantal plaatsen vrij. Kijk voor het programma op www.filmhuisgorredijk.nl.

ZA 31 OKT 09:30 UUR | BOORNBERGUM Repair Café - It Klaverbled 10:00 UUR | JUBBEGA Pompoenenzaterdag P.W. Janssenweg 72 d 10:00 UUR | GORREDIJK Fairtradefilms - Bibliotheek 10:00 UUR | BEETSTERZWAAG Plantenruilbeurs - Tropische Kas 14:00 UUR | OLDEBERKOOP Herfstexcursie Lendebos 14:30 UUR | URETERP Sjongersdei - Ontmoetingskerk 16:00 UUR | BEETSTERZWAAG The Consort for 18th Century Harmony - Dorpskerk 19:00 UUR | WIJNJEWOUDE Lichtjesavond Begraafplaats Duurswoude 20:00 UUR | URETERP Uitvoering Showband Oerterp MFC de Wier 20:00 UUR | SIEGERSWOUDE Hymp Hamp - Uthof 20:30 UUR | GORREDIJK The Frisian Harmonizers De Skâns

ZO 1 NOV 10:00 UUR | GORREDIJK Open Deur dienst Ontmoetingskerk 14:30 UUR | JUBBEGA Zang en Vriendschap Kerkje Schurega 19:00 UUR | BAKKEVEEN Rockkerkdienst De Mande 19:00 UUR | NIJ BEETS Tuin Aller Zielen De Ripen 11


30%

30%

VOORDEEL

Biologische kabocha pompoen Los. Per 500 gram.

0.99

0.69

Los. Per 500 gram.

Alle varianten, combineren mogelijk. Bijv. gesneden boerenkool. 2 zakken.

1.19

Los. 2 stuks.

€1

Bijv. prosciutto. Per stuk.

5.49

4.49

0.98

0.49

Alle varianten, combineren mogelijk.

2.40

1.80

AH Malse varkenshaas

Per 250 gram. Actieprijs per kilo 10.87

Alle varianten, combineren mogelijk. Bijv. tomatensoep in pak. 2 pakken a 1 liter.

4.48

25%

2.72

VOORDEEL

AH Rond brood

Vers uit onze oven. Bijv. bruin. Per heel brood.

1.50

1.12

VOORDEEL

ALLE Blue Band

Bijv. Halvarine kuipje. 500 gram.

2e

5.98

3.62

1.49

25%

1.19

0.89

Chocomomel en Fristi literpakken Alle varianten. Per pak.

1.49

1.00

2

HALVE PRIJS

Unox rookworst en soep in zak en pak

Los. Per kilo

VOORDEEL

HALVE PRIJS

Grand’Italia pasta, pastasauzen en pesto’s.

2.44

1.99 AH Biologische bananen

25%

2e

VOORDEEL

AH Luxe verse pizza’s

Per stuk

GRATIS

AH Prei

VOORDEEL

3.49 Halloween pompoen

1+1

GRATIS

2.38

1.04

25%

VOORDEEL

1.49 Fleespompoen

1+1

AH Verse boerenkool

30%

VOORDEEL

STUKS

Coca Cola en Fanta 6 pack

Alle varianten. Set 6 blikjes a 0.33 liter

4.15

2.79

Mora kroketten, Chick ins en Happas Diepvries. Alle varianten, combineren mogelijk. 2 verpakkingen.

6.38

2.50

Witte Reus 70 en 77 wasbeurten

Alle varianten. Per verpakking

23.99

9.99

AANBIEDINGEN GELDIG T/M 1 NOVEMBER 2015


Grootse opening: 19 november Nog een paar weken, dan opent de nieuwe Albert Heijn Gorredijk haar deuren. Wij kunnen niet wachten u onze supermoderne supermarkt te laten zien. Het wordt bijzonder. Om alvast een beetje in de feeststemming te komen, hebben we de komende weken een paar spectaculaire aanbiedingen. Tot die tijd kunt u natuurlijk nog terecht in uw vertrouwde Albert Heijn. We bieden hier tot het laatste moment de service die u van ons gewend bent, op de vertrouwde openingstijden.


Sa!

28 oktober 2015

21

www.sa24.nl

Jaap Stienstra is gefascineerd door Beetsterzwaag en omgeving

‘Het verhaal is nooit af’ Als verdienstelijk amateurwielrenner leerde Jaap Stienstra in zijn jonge jaren op trainingstochten het landschap kennen, inclusief de schatten die hij onderweg tegenkwam. Een fascinatie die nooit verdween. Rond Beetsterzwaag ontdekt hij nog steeds nieuwe weetjes. TEKST: FOKKO BOSKER FOTO: JON DIJKSTRA BEETSTERZWAAG Al fietsend viel zijn oog vooral op opmerkelijke gebouwen. Thuis zocht Stienstra de landhuizen, kerken en statige patriciërswoningen vervolgens op in de bibliotheek van zijn vader. Senior had veel interesse in de streekhistorie en bezat driehonderd boeken over lokale geschiedenis. De interesse groeide. Nu hij gepensioneerd is, leidt Jaap belangstellenden rond door de landgoederen en bossen van Beetsterzwaag en het beekdallandschap Koningsdiep. ”Om de honderd meter valt hier iets opmerkelijks te zien en te vertellen.”

Bremersteen

De geboren verteller dist met smaak anekdotes uit een rijk verleden op. Voor een elektrotechnicus, een typische bèta, is hij opvallend welbespraakt. Van zijn vader kreeg hij de fascinatie voor geschiedenis mee. Jaap is nieuwsgierig. Als hij ergens op stuit, wil hij het naadje van de kous weten. Zo intrigeerde hem de aanwezigheid van een halfronde Bremersteen in het koor van de Hippolytuskerk in Olterterp. Een speurtocht op internet wees uit dat dergelijke stenen in de middeleeuwen veelvuldig in kerken werden aangebracht. De stenen kwamen uit een groeve stroomopwaarts aan de Wezer en lagen opgeslagen in een pakhuis in Bremen. Zulke feiten, daar houdt Jaap van. “Als ik zoiets tegenkom, wil ik het uitzoeken.” In 1994 verhuisde hij naar Beetsterzwaag dat hij al kende van fietstochten in zijn jeugdjaren. Vanuit Drachten fietste het gezin Stienstra naar de bossen bij het huidige hotel Lauswolt. Met een zware ketting zetten ze de rijwielen op slot bij de zogenaamde Wilhelminaboom. “Heit had een wandelkaart mee en dan trokken we de bossen in.” Als ze achter het voorname gebouw liepen, wees zijn vader. “Kijk, daar wonen hele rijke mensen.” In werkelijkheid waren die al vertrokken en behoorde Lauswolt toe aan een verzekeringsmaatschappij. Niet lang daarna werd het omgebouwd tot voornaam logement.

Vinden en herkennen

In 1956, Jaap was zeven jaar, fietsten ze naar Beetsterzwaag over het Kerkepad vanaf Olterterp achterlangs door de bossen. Die weg lag toen nog buiten de bebouwing van het huidige dorp. Pas bij de brandweerkazerne en het toenmalige gemeentehuis kwam je de dorpskom van Beetsterzwaag binnen. Er is veel veranderd. Toch is er ook veel gebleven van wat ooit was. Alleen moet je het weten te vinden en herkennen. En waar tref je in Friesland een plek met zoveel landgoederen en

classicistische villa’s op loopafstand van elkaar? Sinds 1995 wonen Jaap en zijn vrouw Hanneke in een ruime villa aan de Freulesingel. Nu woont hij zelf ook een beetje op stand. Het zandpad dat haaks op de Hoofdstraat ligt, wijst de weg naar het beekdal van het Koningsdiep en dankt haar naam aan freule Lycklama à Nijeholt, bewoonster van het Lycklamahûs aan het eind van de negentiende eeuw. Jaap heeft de geschiedenis voor het oprapen. Om in te burgeren in zijn nieuwe woonplaats meldde hij zich als vrijwilliger bij de activiteitencommissie in het Hippolytuskerkje van Olterterp. Deze kerk dateert van ongeveer 1415 en was in die tijd samen met zeven boerderijen omgeven door kale, onvruchtbare heide. Op een van die boerderijen woonde de familie Van Boelens die door de eeuwen heen een nauwe band had met de kerk. Raadsheer van Friesland Ayzo van Boelens en zijn vrouw Rinske Lycklama à Nijeholt doneerden in 1744 vijfhonderd gulden voor de bouw van de ranke kerktoren. Kleinzoon Ambrosius liet later Slot Boelens bouwen en plantte een uitgestrekt bos in de kale

heide. “De Van Boelens waren ontzettend belangrijk voor de kerk, maar ook voor het dorp.” Jaap verdiepte zich steeds verder in de historie, zeker na zijn pensionering in 2009. Hij meldde zich bij de net opgerichte stichting Beetsterzwaag Natuurlijk Genieten en als vrijwilliger bij het Toeristen Informatie Punt Beetsterzwaag. Als coördinator wandel- en fietsroutes werkte hij mee aan het Van Boelens Ommetje, een wandelroute van 4 kilometer die de door de patriciërsfamilie achtergelaten afdruk in het gebied anekdotisch belicht. “Dat sprak mij enorm aan, zo’n combinatie van een wandeling over prachtige paden met de cultuurhistorie. Zo kun je smaakvol en pakkend het verhaal vertellen van een bijzonder landgoed.”

spannen ze zich ook niet in om het te behouden. Daarvoor moet je eerst het verhaal kennen.”

Koningsdiep

Jaap juicht het toe dat de boseigenaren de oude lanen herstellen. “Het heeft een reden dat de paden lopen zoals ze lopen: vanuit het dorp naar de vroegere gras- en hooilanden in het beekdal. Cultuur en natuur zijn beide belangrijk. Het is zaak daartussen een goed evenwicht te vinden.” Om de statige lanen te behouden, is verjonging pure noodzaak. De inzet van vrijwilligers bij het ontsluiten van al het moois voor wandelaars, is daarbij onmisbaar. “Dat zorgt voor draagvlak.” En het levert nieuwe vrienden op. Jaap heeft er duidelijk plezier in. Hij is de gedroomde ambassadeur van een rijk en afwisselend landschap. “Er valt nog zoveel te ontdekken.” Het is een verhaal dat nooit af is.

De fascinatie voor het hem omringende landschap is inmiddels verder verbreed naar de samenhang in het hele beekdal Koningsdiep. “Volgens deskundigen is dit is een van de belangrijkste beekdalen in Noord-Nederland. Landgoederen en Natura 2000-gebieden liggen tegen elkaar aan. In al die aspecten ben ik geïnteresseerd. Ik weet niet tot in detail alles over flora en fauna en soms zal een jaartal misschien niet helemaal goed zijn, maar ik kan wel goed vertellen.” En de kracht van het verhaal moet niet worden onderschat, meent Jaap. “Als mensen niet beseffen welke rijke historie het landschap herbergt en waarom bepaalde landschapselementen zich voordoen,

Onlangs nam hij tijdens een verjaardag van een kennis mensen uit Beetsterzwaag mee op een tocht door het dorp en het bos. “Sommigen woonden hier al dertig jaar, maar ze hoorden van mij zaken die ze niet wisten.” Een van zijn favoriete anekdotes en tekenend voor de vroegere verhoudingen is dat de schoolkinderen rond 1900 op het schoolplein vaak met elkaar op de vuist gingen. Niet vanwege religieuze geschillen maar om wie de beste ‘meneer’ was. Hun meneer of onze meneer, daar ging het om in al die fracties. Het dorp telde in die tijd zo’n tien heren van stand die de dienst uitmaakten.

Landschapsbiografie

Dit interview met Jaap Stienstra is een voorpublicatie van het boek ‘Statig Beetsterzwaag, Landschapsbiografie van landgoederen rond een Fries dorp’, dat in november verschijnt. Auteurs Ronald van Immerseel en Peter Verhoeff van Stichting In Arcadië tonen in dit boek hoe de ontwikkeling van de buitenplaatsen al in de middeleeuwen haar beslag krijgt. Het boek belicht de bijzondere historie, de geschiedenis van het landschap, de monumentale status van de buitenplaatsen en de verbondenheid van inwoners en betrokkenen bij de instandhouding van dit cultuurhistorisch erfgoed.


AMBASIEKANA MALI zaterdag

7 novembe r

********************************************************************************************************

Dra diarra VEELZIJDIG MUSICUS UIT MALI

Djembé groep Kûngalo PERCUSSIE OP DE DJEMBÉ

Full Sound POPKOOR GORREDIJK

Frisian Harmonizers &The Kingsmen zaterdag 31 oktober Aanvang 20.30 uur | € 10,De Skâns Gorredijk

Loaijersstrjitte 2 | 0513 - 468600 | www.skans.nl

Eijerproducties AFRIKAANSE DANS

********************************************************************************************************

ng aanva r u u 0 20:0 nS de Ska jk di gorre

Dit benefietconcert is georganiseerd door Ria Blaak & Tina vd Velde in samenwerking met de Skâns.

Informatie programma en Ambasiekana www.facebook.com/ opvangprojectAmbasiekanaMali Kaartverkoop via www.skans.nl of bellen met 0513 - 468 600. Kaartjes in voorverkoop € 10, aan de kassa € 12,50.

Barbershop

grafisch & illustratief ontwerp www.hellavangrinsven.nl

De Club van Sa! Sa! kijkt anders Vooral breder en dieper. Interessant nieuws uit uw eigen regio in berichten, reportages, interviews, video’s. Met een wekelijkse krant en altijd online. Vaak verrassend, soms onthullend, maar altijd onderscheidend. Steun deze unieke aanpak en word voor 25 euro per jaar lid van de Club van Sa! Uw bijdrage helpt ons om Sa! verder uit te bouwen. Als tegenprestatie organiseren wij voor Clubleden:

· Excursies, lezingen, bijeenkomsten en evenementen · Speciale kortingsaanbiedingen · Een heerlijk gevoel van betrokkenheid

Ja, ik meld me aan voor de Club van Sa! Voornaam + achternaam Straat + huisnummer Postcode + Plaats Geboortedatum Stuur deze bon naar: Sa! Media. Wetterwille 10L 8401 GB Gorredijk


Sa!

28 oktober 2015

23

www.sa24.nl

Veertig jaar Poortman Techniek

‘Yn twa oeren tiid wie ik eigen baas’ In vier decennia bedrijfsgeschiedenis heb je hoogte- en dieptepunten. Zo ook bij Poortman Techniek. Maar wat er ook gebeurde, ze gingen altijd door. “Hannel is sa moai”, vindt Harm. Zoon Thomas neemt de fakkel nu over. Een ander persoon dan zijn vader, maar met vergelijkbaar doorzettingsvermogen. TEKST: AREND WANINGE FOTO’S: SIETSE DE BOER

GORREDIJK Altijd op zoek naar nieuwe handel. Harm Poortman (63) weet niet anders. Jarenlang reisde hij met een bus vol materiaal langs boerenerven. “Ik soarge derfoar dat ik altyd wat nijs by my hie. Myn klanten moasten nijsgjirrich wêze nei wat ik no wer meinimme soe.” Ze noemden hem wel de Auke Rauwerda van Nij Beets. Geen nee te koop.

Het was zijn schoonvader die veertig jaar geleden een ondernemersechtpaar zag in Harm en Tsjitske. Hij hielp het jonge stel in het zadel toen de handel in klompen en klein boerengereedschap van Andries de Groot in Nij Beets te koop kwam. “Ik wie yn twa oeren eigen baas. Ik ha der net iens folle fan meikrigen. Ik krige healwei de middei de sleutels fan de DAF-bestel en gie mei in rolle plastik op paad nei in boer. Ik wit noch dat ik tsjin him sei: ik wit it net, mar ik leau dat ik eigen baas bin.”

Gezondheid

Afgelopen weekend vierde Poortman Techniek haar veertigjarig bestaan, deze week zijn Harm en Tsjitske veertig jaar getrouwd. “Sûnder Tsjits hie ik it net rêden.” Ze stond niet alleen veertig jaar achter de balie in de winkel, ze ondersteunde Harm ook bij al zijn gezondheidsproblemen. Harm: “At it brij

reint, leit myn panne faak op de kop. Ik wie 29, doe’t ik hearde dat ik reuma hie. Doe’t se hearden dat ik in eigen saak hie, seinen se dat ik fuort wol ophâlde koe.” Dat deed Harm niet. Ook niet toen hij tijdens een van de operaties een bacteriële infectie opliep. Hij ondervindt er nog steeds de gevolgen van. Harm ging door en is nog steeds betrokken bij het bedrijf dat in 1997 van Nij Beets naar Gorredijk verhuisde. Maar na de festiviteiten rond de veertigjarige jubilea trekt hij zich terug. “Ik moat no foar mysels kieze. Dêr ha de dokters mei goed foar warskôge.” Over een paar weken gaat hij voor de 35ste keer onder het mes, in twaalf jaar tijd. En hoe gek het ook klinkt, Harm kijkt ernaar uit. “Dan wurdt myn ankel fêstset en dêr ha ik no bot lêst fan mei it rinnen.” Het is voor Harm logisch dat hij ondanks alle tegenslagen altijd doorging. “Jo begjinne ergens oan en dan wolle jo dat dien meitsje.”

Zonne-ernergie

Hij is niet de enige die van geen ophouden weet. Zijn vrouw Tsjitske (60) en zoon Thomas (37) hebben dezelfde eigenschappen. “Us Thomas mei graach sels ynstallaasjes úttinke. Dêr kin er ta midden yn de nacht mei dwaande wêze.” Meest recente succesnummer van Poortman Techniek is de Plas-Draspomp op zonne-energie.

Een pomp die vooral in agrarische gebieden wordt toegepast om water op het land te pompen. Volgens Thomas helpt dat bij de voedselvoorziening voor de vogels. Het helpt bij succesvol weidevogelbeheer. Thomas kan in deze hele nieuwe afzetmarkt veel kennis kwijt. Want ervaring met zonnepanelen in combinatie met pompen en drinkwater heeft Poortman al bijna 30 jaar. De agrarische wereld kent Poortman als de grote leverancier van mobiele en permanente drinkbakken op zonne-energie. Duizenden van deze apparaten zijn er inmiddels in binnen- en buitenland geleverd. Onder andere Denemarken is een belangrijke afzetmarkt. Thomas: “Folle mear bedriuwen kinne sinnepanelen leverje. Mar ik fyn it in sport om duorseme oplossingen te betinken foar praktykse problemen. En dat kin net iderien.” Achter in de bedrijfsloods aan de Badwei heeft Thomas zijn eigen Solar Atelier. Hier monteert hij samen met medewerkers alle systemen, een groeimarkt. Poortman is ook al jaren groot in schrikapparatuur. Eerst als dealer van het merk Gallangher, later als importeur van het Nieuw-Zeelandse merk PEL. “It is in lestige merk. Earder wiene der twa ferskillende typen apparaten, no bin it der wol tritich.”

Industrie

De agrarische sector is maar een van de markten waarin Poortman Techniek opereert. Het bedrijfsleven vormt ook een belangrijke afzetmarkt. Voor kwaliteitsapparatuur en -materialen en een groot assortiment bedrijfskleding en werkschoeisel. Thomas: “At jo earlike prizen foar in goed produkt freegje, komme de bedriuwen wol by dy werom. Mar ek partikulieren binne wolkom yn de winkel. Ik tink dat hiel folle minsken net witte wat wy allegearre ferkeapje.��� De verhuur van apparatuur vormt een vierde tak. “Ik woe net Harm mei klompen en tou wurde”, zegt Harm. Daarin is hij geslaagd. De activiteiten zijn heel divers en het bedrijf is op meerdere markten actief. De bakens zijn iedere keer op tijd verzet. Thomas: “Earder sieten der tsien boeren op in kilometer en dy woenen allegear apparatuur ha. No binne der folle minder boeren. Jo moatte goed witte wat der spilet, mar dan komt der ek altyd wol wer wat nijs op jo paad.” Zo is Poortman sinds kort importeur van een speciale vlotter, waardoor pompen een stuk zuiniger met energie omgaan. “En sa geane wy moai fierder.” www.poortmansolar.nl


Jumbo in Gorredijk is iedere zondag open van 12.00 tot 18.00 uur

P

Gratis parkeren! facebook.com/jumbosupermarkten

Henk Split Gorredijk, Badweg 34


Sa!

28 oktober 2015

27

www.sa24.nl

Damclub Oerterp DC Oerterp (opgericht op 8 januari 1948) telt 18 senior- en 9 jeugdleden. Zij komen in twee teams uit in de provinciale clubcompetitie. Het eerste team speelt in de hoogste klasse, waar het vaak in de middenmoot eindigt. De club heeft ook een onderlinge competitie, op woensdagavond in MFC De Wier. Hier staat gezelligheid hoog in het vaandel. Elk jaar organiseert de damclub het Driescholendamtoernooi, waaraan de kinderen van groep 5 tot en met 8 van de drie scholen in Ureterp kunnen meedoen.

Kampioendammer speelt niet op zondag

Het wespennest op het bord van Jan Zet Jan van Dijk aan een dambord en hij is volstrekt gelukkig. Het begon ooit als hobby, om net als zijn grote broer ook eens een mooie beker te winnen. Inmiddels is het voor de 24-jarige dammer uit Ureterp veel meer dan alleen maar een spelletje. TEKST: NIELS VAN MARLE FOTO’S: SIETSE DE BOER

Jan van Dijk komt oorspronkelijk uit het Groningse Trimunt, een gehucht net over de provinciegrens. Nadat het gezin naar Ureterp verhuisde, ging oudere broer Menko dammen. “Toen hij een keer een heel mooie beker won, vroeg ik aan hem of ik die mocht hebben. Hij antwoordde dat ik zelf maar moest gaan dammen en proberen ook zo’n beker te winnen.” En dus ging de kleine Jan dammen. Met succes. In het eerste jaar won hij in Ureterp al het Driescholendamtoernooi bij groep 5. “Op mijn tiende werd ik derde bij het Fries kampioenschap pupillen. Ik mocht toen naar het NK in Tilburg. Het toernooi duurde drie dagen, ik eindigde als 22ste.”

URETERP

Vanaf dat moment was Jan écht helemaal enthousiast over de eeuwenoude sport. Hij bleef zich ontwikkelen en heeft inmiddels drie Friese seniorentitels. Jan is regerend provinciaal kampioen. “Het was eerst echt een hobby, ik had nooit verwacht zo ver te komen.” Inmiddels is het een belangrijk onderdeel van zijn leven. “Van de teams

waarin ik speel worden nu ook echt resultaten verwacht.”

Hoog niveau

Van Dijk is uiteraard nog lid van Damclub Oerterp, waar hij inmiddels de sterkste speler is. Hij speelt met de club wedstrijden, maar niet meer in de nationale competitie. “Vanaf het seizoen 2009/2010 is Oerterp gestopt met spelen op landelijk niveau. Toen ben ik overgestapt naar De Oldehove uit Leeuwarden. Ik wilde beter worden en dat kon daar.” Met resultaat. Van Dijk speelt inmiddels op het hoogste nationale niveau, de ereklasse, bij Witte van Moort uit het Overijsselse Westerhaar. Internationaal timmert Jan ook al aan de weg. Hij heeft inmiddels de internationale titel FMJD-meester achter zijn naam staan. “Die heb ik mede gekregen na mijn zege tijdens een internationaal toernooi in Brunssum dit jaar.” Tijdens dat evenement hield hij, na een sterke start met veel zeges, in de slotrondes twee Russische grootmeesters knap van zich af. Resultaat: eerste in het eindklassement.

“Tijdens die partijen had ik mijn speelwijze wel aangepast. Ik ben altijd al verzot op het spelen van combinaties, maar voerde het wel eens te ver door en verwaarloosde dan mijn positie. Nog steeds probeer ik theoretische openingen te vermijden en mijn tegenstanders mee te nemen in een wespennest, om dan het liefst met een combinatie toe te kunnen slaan.” Zoals elke sporter is ook een dammer nooit klaar met leren en dus maakt Van Dijk heel wat trainingsuren. Dat combineert hij met de afronding van een hbo-studie accountancy aan de Hanzehogeschool in Groningen.

Nationaal Meester

“Elke dammer doet het anders. Ikzelf train voornamelijk door het spelen van partijen, zo’n twee per week, en ik neem af en toe wat combinaties door. Ook speel ik nogal wat partijen sneldammen via internet. Al met al ben ik wekelijks wel een uur of acht bezig met het verbeteren van mijn spel.” Al die training moet in de toekomst leiden tot veel meer titels. Maar Jan is bescheiden in zijn ambities. Hij kijkt dan ook niet al te ver vooruit. “Ik wil me graag weer kwalificeren voor het Nederlands kampioenschap en dan hoop ik het beter te doen dan vorig jaar, toen ik op de twaalfde plaats eindigde. Verder wil ik graag de titel Nationaal Meester bereiken. Als dat lukt, ben ik zeer tevreden.”

Van Dijk neemt wel een bijzondere positie in; hij sport niet op zondag. Voor hem is de zondagsrust een groot goed, een standpunt waar hij niet van afwijkt. “In Nederland geeft dat niet echt problemen, omdat je bijvoorbeeld de zondagswedstrijd van het NK vooruit mag spelen. Ook internationale toernooien in Nederland hebben hiervoor vaak regelingen. Internationaal gezien vormt mijn keuze zeker wel een barrière. Maar de oplossing is voor mij ook heel simpel: kan het niet verplaatst worden, dan speel ik gewoon niet mee.”

Zondagsrust is voorrecht

Over dat standpunt krijgt Van Dijk wel eens een opmerking of vragen van omstanders. “Anderen zetten allemaal redenaties in elkaar om toch maar te mogen sporten op zondag. Bijvoorbeeld dat ze hun talent juist van God hebben gekregen en daarom ook op zondag mogen sporten.” Van Dijk wil daar niet aan. “De vraag die je je moet stellen is wat er eigenlijk op dat moment voorgaat. Sporten is dan niet belangrijker dan een gebod van God. Zondagsrust is ook een voorrecht.” Hoe gek Jan ook is van het dammen, zijn principes gooit hij er niet voor overboord. Hij geniet gewoon de andere zes dagen van de week net even wat meer van zijn sport en na al die jaren draait het natuurlijk ook nog steeds een beetje om het winnen van mooie bekers.Sa! week 44 - 2015