Page 1

MARZEC 2018 •2• (170) • ISSN 1642-9869

Nowości wydawnicze... s. 6

Nowe zasady segregacji s. 12

Trwa komunikacyjna.. s. 13

Młodzi sportowcy... s. 15

Roczniki są jak kontynuatorzy rodu – zapewniają ciągłość idei. Do rocznikowej rodziny z serii historycznej właśnie dołączył jej jedenasty członek.

Od 1 marca zacznie funkcjonować nowy system segregacji śmieci. Najważniejszą zmianą jest to, że mieszkańcy Bytomia będą segregować odpady na 5 frakcji.

Przed nami kolejny etap komunikacyjnej rewolucji w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zmiany zaczną obowiązywać od 1 kwietnia.

Jak co roku Zespół Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu w Warszawie opublikował Wyniki Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży.


POLAKÓW DROGI DO WOLNOŚCI


CZWARTEK Z EKSPERTEM 8 marca, godzina 16.00 System Opieki Zdrowotnej. Prawa Pacjenta

Jakie przysługują nam prawa, by skuteczniej zatroszczyć się o zdrowie własne i naszych najbliższych? Udając się do przychodni czy szpitala często nie zdajemy sobie sprawy, kiedy nasze prawa są łamane. Dlatego warto poznać choćby podstawowe przywileje, jakie nam przysługują. Ekspertem spotkania będzie Elżbieta Synowiec, geriatra.

15 marca, godzina 16.00 1 Pułk Strzelców Bytomskich - promocja książki

Przypadająca w tym roku setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to świetna okazja do zaprezentowania historii śląskich jednostek wojskowych, które przyczyniły się do powstania wolnej Polski, jak również powrotu części Górnego Śląska do macierzy. Jedną z nich był właśnie 1 Pułk Strzelców Bytomskich, którego historia wiąże się bezpośrednio z Bytomiem. Ekspertem spotkania będzie Tomasz Sanecki, bytomski historyk.

22 marca, godzina 11.00 Bytom wielu kultur „Polaków drogi do wolności”

Gośćmi spotkania będą przedstawiciele” Ministerstwa Edukacji Narodowej, SP 51 z Oddziałami Integracyjnymi, dzieci z ukraińskiego miasta Sambor. Koordynatorem spotkania jest Alicja Brzan-Kloś z stowarzyszenia Wspólnota Polska.

22 marca, godzina 17.30

„Upadek Bytomia czy jego odnowa?” Towarzystwo Miłośników Bytomia oraz Biuro Promocji Bytomia zapraszają na spotkanie z Michałem Ziorą, autorem rozprawy doktorskiej.

29 marca, godzina 16.00

Spotkanie z ekspertami z MZZiGK Promocja nowego filmu Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej o Arboretum i Górze Miłości. Podczas spotkania eksperci z „bytomskiej zieleni” pokażą nam także, jak wykonać piękne, kolorowe i wiosenne stroiki wielkanocne.

Wydawca: Urząd Miejski w Bytomiu ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom | Redaktor naczelny: Aleksandra Szatkowska | R e d a kc j a : Biuro Promocji Bytomia, Rynek 7, 41-902 Bytomtel. 32 386 36 69 | N a k ł a d : 6000 e g z e mp l a r z y | adres internetowy : www . bytom . p l e m a i l : p ro m o @ um . by t o m . p l | O kładka : O b r a z G r a ż y ny R o s o ł ow s k i e j | D r u k : M i ko p o l Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w programie lub odwołania wydarzeń prezentowanych w miesięczniku.


4

„Kroszonki, sól, chleb, chrzan i baranek” Te wszystkie rzeczy znajdują się w rozbarskich koszykach, które zostają poświęcone w Wielką Sobotę w kościele św. Jacka w Bytomiu. Przywrócenie tradycji święcenia w rozbarskich strojach zawdzięczamy Piotrowi Mankiewiczowi , właścicielowi Muzeum Chleba w Radzionkowie i księdzu proboszczowi Tadeuszowi Paluchowi. W ten klimat wszedł Jacek Laskowski, który przedstawia na swoich fotografiach ten świat pełen tradycji

i wiary. Spoglądają na nas przepiękne twarze młodych dziewcząt, dojrzałych kobiet i dostojnych mężczyzn pełnych powagi chwili. Jest kolorowo i dostojnie. W tej przywróconej tradycji tkwi wielka siła piękna i radości. Autor wystawy Jacek Laskowski tym razem przekazuje nam ciekawe wnętrze fotografowanych osób. Daje nam to „coś” w sposób wysublimowany, delikatny i ciekawy. To dzięki jego zdjęciom

osoby i ich nastroje nie przemijają. Są z nami i zachęcają do uczestnictwa w tym wielkim dniu – Wielkiej Sobocie. Jacek Laskowski artystysta średniego pokolenia, wrażliwy, umiejący w twarzach ludzkich uchwycić sens istnienia, piękno i magię tradycji. Spółdzielnia Artystów „Plastyka” oraz Biuro Promocji Bytomia zapraszają na wernisaż dnia 27 marca na godz. 16.00

Grażyna Kasprowicz

Człowiek - twórca genialny - Wystawa 13 marca uczniowie Technikum nr 4 w Bytomiu pokażą swoją twórczość na wystawie zorganizowanej w Biurze Promocji Bytomia. Temat w tym roku dotyczy człowieka jako twórcy genialnego. Prace związane są z osiągnięciami ludzkości w różnych dziedzinach: naukowych, technicznych, artystycznych. Młodzież ma różne autorytety, fascynuje się osobami obdarzonymi niezwykłymi zdolnościami.

Jedni uczniowie wybrali genialne postacie z historii techniki, autorów przełomowych wynalazków i odkryć, inni twórców dzieł sztuki często inspiracją były postacie o największym znaczeniu dla pop-kultury, wyrażające ducha danej epoki. Młodzież inspiruje się ludźmi, zdolnymi do tworzenia oryginalnych koncepcji naukowych, nowych dzieł artystycznych, rewolucyjnych wynalazków

technicznych, George Bernard Shaw powiedział, że: „Ideały są jak gwiazdy. Jeśli nawet nie możemy ich dosięgnąć, to należy się według nich orientować”. Współczesne autorytety młodzieży mogą być nie zawsze dobrze odbierane, ale że każdy ma prawo do własnego wyboru. Problem w tym, aby każdy umiał wybrać tak, by świat stawał się coraz lepszy. Wystawa potrwa do 22 marca. Wstęp wolny.

Marta Zawadzka

Sobota z pasją - Armenia – starożytne cywilizacje, klasztory i dzika przyroda Republika Armenii leży w północno-wschodniej części Wyżyny Armeńskiej i od północy graniczy z Gruzją. Jest krajem górzystym, w którym występują trzęsienia ziemi. Ormianie uważają, że pochodzą od Haika, prawnuka Noego, którego arka osiadła na górze Ararat. Najstarszy znany organizm państwowy istniał już 4000 lat temu. Armenia przyjęła chrześcijaństwo w 301 roku, jest więc najstarszym chrześcijańskim krajem na świecie.

Do dzisiaj, mimo burzliwych dziejów, w Armenii zachowało się sporo klasztorów, stopniowo odbudowywanych. Charakterystyczne dla Armenii są chaczkary – pięknie zdobione kamienne krzyże. Krajobraz jest bardzo zróżnicowany – wysokie góry przewyższające wysokość 4000 m n.p.m., wodospady, jeziora oraz najniżej położona śródgórska Kotlina Araracka, której klimat sprzyja uprawie winorośli.

Rynek 7 | Marzec 2018


5

Rynek 7 | Marzec 2018


6

Nowości wydawnicze Muzeum Górnośląskiego Roczniki są jak kontynuatorzy rodu – zapewniają ciągłość idei. Do rocznikowej rodziny z serii historycznej właśnie dołączył jej jedenasty członek. Na wydawnictwo składa się 13 interesujących tekstów poruszających różnorodną tematykę z zakresu szeroko pojętej historii (ale i niestroniących od zjawisk kulturowych czy socjologicznych). „W 11 tomie «Rocznika Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Historia» wyniki badań zaprezentowali naukowcy z Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii. [...] Autorzy reprezentują przede wszystkim środowisko historyczne na łamach «Rocznika» znalazło się również miejsce

dla wyeksponowania efektów dociekań historyków sztuki czy muzykologów” – tak nasze najnowsze wydawnictwo rekomenduje dr hab. Maciej Fic, jego recenzent. W tomie piszą m.in.: prof. dr hab. Ewa Chojecka (o Wielkiej Industrii – micie założycielskim Górnego Śląska), Maciej Droń (o „Weducie Bytomia” z lat 80. XIX wieku jako źródle ikonograficznym do dziejów miasta), Leszek Jodliński (o darze Samuela Hirscha i przyczynku do historii Żydów na Górnym Śląsku), dr Joanna Lusek (o wyodrębnieniu się zawodu masażysty w Prusach na przełomie XIX i XX w. na przykładzie Bytomia) czy dr Marc Niubo (o muzyce w Pradze w czasach Grzegorza

Gerwazego Gorczyckiego). Elegancki i przejrzysty projekt spełniający standardy publikacji o charakterze naukowym sprawia, że przyjemność czytania jest jeszcze większa. Bo nie

samym tekstem żyje czytelnik. Publikacja jest dostępna w sprzedaży stacjonarnej, w muzealnych sklepach oraz online w atrakcyjnej cenie 14,00 zł.

„Kronika miasta Bytomia na Górnym Śląsku” ponownie w sprzedaży! Książka jest tłumaczeniem najstarszej monografii Bytomia: „Chronik der Stadt Beuthen in Oberschlesien” Franza Gramera z 1863 roku. Z niemieckiego przetłumaczył ją Antoni Niemczura, a pod względem merytorycznym opracował prof. Jan Drabina. Publikacja poświęcona jest historii Bytomia. Autor przybliża niemal 7 wieków dziejów miasta: od momentu założenia Bytomia do drugiej połowy XIX wieku, czyli czasów współczesnych autorowi. Opisuje nazwę i herb miasta oraz jego losy pod panowaniem kolejnych monarchów. Kronika pozwala poznać dzieje jednego z najstarszych miast na Śląsku i ma ogromną

wartość merytoryczną. Franz Gramer prześledził wiele tekstów na temat regionu i choć sam identyfikował się z narodowością niemiecką, odwoływał się w swej pracy do historii Polski, korzystał z kronik Jana Długosza, Galla Anonima i Marcina Kromera. Dążył do obiektywizmu, tłumacząc: „Zamiarem niniejszej kroniki jest zachęcenie do porównań, a zestawienie faktów pozbawione wszelkich upiększeń ma dostarczyć wytrawnemu czytelnikowi wiedzy pozwalającej na wyrobienie sobie własnego poglądu na dzieje miasta. Z tego też względu rzadko pozwalamy sobie na prezentowanie własnych

poglądów, nie chcąc niczego narzucać szanownym czytelnikom. Naciągnijmy więc na sztalugi płótno historii i przedstawmy prawdziwy i czysty obraz minionych wieków bez

zbędnych upiększeń”. To oczekiwane wydawnictwo jest dostępne w sprzedaży stacjonarnej, w muzealnych sklepach oraz online w atrakcyjnej cenie 47,00 zł.

Dla czytelników „Rynku 7” Muzeum Górnośląskie przygotowało jedno podwójne zaproszenie (za 1 zł od osoby) na wystawy czasowe do wykorzystania do końca marca. Otrzyma je osoba, która jako pierwsza dodzwoni się do Biura Promocji Bytomia tel. 32/779 86 71 w dniu 7 marca o godz. 10.00. Rynek 7 | Marzec 2018


7

Rynek 7 | Marzec 2018


8

Marzec w BeCeKu • Bogowie Jeżeli czytasz ten tekst, to już jesteś na dobrej drodze do szczęścia - nie jesteś wśród 3% analfabetów w Europie! Mało tego, jesteś krok od wzięcia udziału w najnowszym spektaklu Kabaretu Młodych Panów pt. “Bogowie”. Ten program pomoże rozwiązać Twoje problemy - sprawi, że zapomnisz

o nich nie tylko na dwie godziny. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki znikną wszystkie Twoje troski. Kiedy minie ten czas, wszystko będzie zależeć już tylko od Ciebie. Musisz stać się nie tyle kowalem własnego losu, ile BOGIEM własnego życia. Nie pytaj, co Młodzi mogą zrobić dla Ciebie, ale co sam możesz zrobić dla siebie.

Ten spektakl nie załatwi Twoich spraw, ale da Ci wskazówki, da Ci wiarę, da Ci siłę. Chcesz być jak Młody BÓG? Przestań chcieć! Bądź! Pamiętaj, Twoje szczęście jest w Twoich rękach. W BeCeKu 8 marca, czyli w Dzień Kobiet. I to dwa razy o 17.30 i 20.30 bilety od 60 do 80 zł.

• Klub Zielonej Żyrafy Klub Zielonej Żyrafy zaprasza dzieci wraz z rodzicami, dziadkami lub opiekunami na kreatywne warsztaty plastyczne „Pisankowe Przytulaki”, Będziemy działać! Zadaniem uczestników warsztatów będzie zaprojektowanie i stworzenie własnych Wielkanocnych maskotek. W ruch pójdą pędzle,

folia flex, farby do tkanin, igły i nitki. Będziemy wycinać wielkanocne wzory i przenosić je za pomocą specjalnej prasy termotransferowej na wcześniej przygotowane dzianinowe poszewki w kształcie pisanki, by na etapie końcowym wypełnić je miękkim wypełniaczem. Będzie kolorowo i przytulaśnie.

Rynek 7 | Marzec 2018

Spędzimy czas twórczo i rodzinnie a powstałe Przytulaki umilą nam pobudkę w ten świąteczny wielkanocny poranek. Przyjdź, uruchom wyobraźnię i pochwal się światu jaki z Ciebie krokodyl kreatywności! Prowadzenie zajęć: Anna Kałuszka – Absolwentka

Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.. Czas trwania: ok. 2,5 godz. Zajęcia dla dzieci w  wieku od 4 do 7 bilety: 30 zł dziecko / 30 zł opiekun. Czas: 17.03, 10.00 Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej Kronika, Rynek 26 (zakup/rezerwacja biletów-kasa BCK).


9

Rynek 7 | Marzec 2018


10

A w Operze Śląskiej... Klasycy gatunku – Puccini i Verdi W marcu na scenę Opery Śląskiej powrócą, uwielbiane przez melomanów, dzieła Giacomo Pucciniego oraz Giuseppe Verdiego. Z początkiem miesiąca bytomski teatr operowy zaprasza na muzyczną podróż do Kraju Kwitnącej Wiśni, prezentując opowieść o nieszczęśliwej miłości, namiętności, honorze i zdradzie – czyli „Madama Butterfly” Giacomo Pucciniego. Libretto opowiada o nastoletniej gejszy, tytułowej Butterfly, która zakochuje się w młodym amerykańskim oficerze, przybyłym do Nagasaki…. ten związek jednak kończy się dla niej tragicznie. Opera zachwycająca egzotyką na bytomskiej scenie zaprezentowana zostanie 3 i 8 marca z okazji Dnia Kobiet. Z okazji żydowskiego święta Szuszan Purim - obchodzonego na pamiątkę ocalenia Żydów w starożytnej Persji – 4 marca Opera Śląska zaprezentuje „Nabucco” Giuseppe Verdiego. Akcja opery nawiązuje bowiem do tych wydarzeń

historycznych. Sercowe rozterki córek króla Nabuchodonozora i walki dworskich stronnictw o wpływy są tłem dla przedstawienia początków „niewoli babilońskiej” Żydów. Kolejna historia o miłości, władzy i zazdrości z przepiękną muzyką Giacomo Pucciniego, którą zaprezentuje Opera Śląska, to „Tosca” – spektakle 10, 11 i 25 marca. To jedno z

najpopularniejszych dzieł włoskiego kompozytora. W rocznicę premiery „Mocy przeznaczenia”, 18 marca na bytomskiej scenie zostanie wystawiona słynna opera Giuseppe Verdiego. Będzie to spektakl poświęcony pamięci reżysera - Tomasza Koniny, który zmarł pięć miesięcy po premierze. Arcydzieło Verdiego ponownie będzie zaprezentowane 27 marca z okazji Międzynarodowego

Dnia Teatru. W kwietniu Opera Śląska zaprezentuje kolejną premierową produkcję, tym razem dedykowaną na salę koncertową im. Adama Didura, będzie to spektakl teatralnomuzyczny „Czekając na Chopina”, którego autorem i reżyserem jest Michał Znaniecki. Bilety od 15zł do 70zł.

Recytatorzy poszukiwani Zapraszamy uczniów bytomskich szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe do udziału w 63. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim oraz „Małym OKR”. Eliminacje miejskie odbędą się 20 marca 2018 r. w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Bytomiu. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski to najważniejsza impreza dla mistrzów słowa mówionego. To ponad 60 lat tradycji Ruchu Twórczej Mowy, to miliony uczestników, to ich kulturalne wzbogacenie przez

uprawianą sztukę, ich świetne osiągnięcia w dziedzinie sztuki recytacji, kształtowanie postaw i charakterów przez mówienie o ważnych sprawach swojego pokolenia, środowiska, kraju. Bieżąca edycja konkursu zbiega się z obchodami stulecia niepodległej Polski. Obejmujemy myślami długi czas codziennych trudów i radości, wielkich dokonań i tragicznych doświadczeń, jakich nie szczędziła historia. Uczestnicy „Małego OKR” zmierzą się w różnych kategoriach wiekowych oraz turniejowych: • uczniowie klas 0-3 szkół

Rynek 7 | Marzec 2018

podstawowych – Recytacja, • uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych – Recytacja oraz „Wywiedzione ze słowa”, • uczniowie klas 7 szkół podstawowych i gimnazjaliści – Recytacja, „Wywiedzione ze słowa” oraz Poezja śpiewana. Uczestnicy 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli) mogą zaprezentować się w kategoriach: Recytacja, „Wywiedzione ze słowa”, Poezja śpiewana, Teatr jednego aktora.

Zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie MDK lub przesłać mailem do dnia 13 marca. Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.mdk.bytom.pl.


11

Festiwal „Z dala od zgiełku” Zbliża się finał VI edycji Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Literackiej pod hasłem „Z dala od zgiełku”. W Szkole Podstawowej nr 36 w Bytomiu spotkają się miłośnicy dobrego tekstu, ważnego przekazu i pięknej muzyki. Uczestnicy śpiewać będą wiersze znanych i mniej znanych autorów. W konkursie biorą udział uczniowie szkół z całego województwa, w trzech kategoriach wiekowych: klasy 1-3 , 4-6 oraz klasy VII wraz z II i III gimnazjum. Prezentacje

ocenia profesjonalne jury w składzie niezmienionym niemal od początku istnienia festiwalu: Anna Akram- instruktor wielu znaczących adeptów sztuki wokalnej w Bytomiu, Adam Pastuch-dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach, Wiesław Ciecieręga- bytomski poeta, pieśniarz, reprezentuje BCK oraz Jarosław Reclikwspółpracujący z wieloma zespołami gitarzysta, instruktor gry na gitarze Zgłoszenia można nadsyłać do 16 marca, a finał konkursu odbędzie

się 27 marca. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie www.sp36.bytom.

• 2 marca 2018 godz. 19.00 GDZIE JEST PAWEŁ? CZYLI CHCEMY SPOKOJU! | spektakl dyplomowy AST WTT. Bilety w cenie: 10 zł ulgowy, 20 zł normalny. • 11 marca 2018, godz. 19:00 „Let it be – pobyt zorganizowany” Bilety w

cenie: 15 zł bilet ulgowy, 20 zł bilet normalny. • 17 marca 2018, godz. 19:00 „Płaczki” Grupa wokół Centrum Krakowskie Centrum Choreograficzne | Nowohuckie Centrum Kultury POLSKA SIEĆ TAŃCA Bilety: 10zł (ulgowy) 20zł (normalny)

• 21 marca 2018, godz. 18:00”Cztery pory uczuć” Prezentacja tanecznoruchowa, która jest efektem pracy z podopiecznymi Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Szansa”. Bilety: 10 zł

pl w zakładce Wydarzenia Cykliczne.

Teatr Rozbark - marzec 2018 • 24 marca 2018, godz. 19:00 „OR ID” Bilety: 15 zł (ulgowy), 20 zł (normalny) • 27 marca 2018 (wtorek), godz. 10:00 | 13:00 | 19:00 „Poskromienie złośnicy” Bilety: 10 zł (ulgowy), 20 zł (normalny)

Obchody 65-lecia - czas zacząć przygotowania Klub Emerytów, Absolwentów i Sympatyków EnergetykElektronik w Bytomiu rozpoczął obchody Jubileuszu 65 lecia szkoły. Myślą przewodnią jubileuszu 65 lecia jest „Absolwenci dumą naszej szkoły”. Przewidziane są spotkania z absolwentami zarówno na imprezach organizowanych przez Klub, jak i spotkania z młodzieżą w Technikum nr 4. Zapraszamy też na imprezy dodatkowe. 30 czerwca zaplanowano ZLOT Absolwentów i Nauczycieli. Koszt uczestnictwa zostanie podany w terminie późniejszym.

Zakończenie obchodów jubileuszu odbędzie się w październiku podczas uroczystej akademii w auli Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu przy ul. Józefczaka 39. Już teraz przyjmujemy zgłoszenia na ZLOT i Akademię. Wszelkich informacji udziela główna animatorka wszystkich wydarzeń Elżbieta Sochacka - nr. telefonu 32 282 84 87 lub pocztą mailową baszka@gmail.com Zapraszamy także do udziału klasy, które będą obchodziły rocznice ukończenia matury: 50 lat po maturze - klasa Va elektromechanika -

wychowawca - Władysława Szymik, Lech Gładysz - klasa Vb - elektromechanika medyczna wychowawca Stanisława Mglej-Holak - klasa Vc elektromechanika przemysłowa - wychowawca Bronisław Wieruszewski - klasa V d elektroenergetyka wychowawca - Maria Brzeżańska - klasa Va Wydział Wieczorowy wychowawca - Jan Nafalski 40 lat po maturze - klasa Va elektroenergetyka wychowawca Andrzej Bogacki - klasa Vb elektronika wychowawca Teresa Pawela Liceum Zawodowe - klasa IV c elektromechanika

urządzeń przemysłowych wychowawca Zenon Pozowski - klasa IV d urządzenia elektroniczne -wychowawca Eugenia Ćwiertniak Wydział Wieczorowy - klasa IIIa - elektromechanika - wychowawca - Ewa Orzechowicz - klasa IIIb - elektromechanika ogólna - wychowawca - Jerzy Otrębski SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! Klub Emerytów, Absolwentów i Sympatyków Energetyk-Elektronik w Bytomiu

Bytomska Rada Seniorów informuje Bytomska Rada Seniorów przypomina, że w każdy wtorek miesiąca pełni dyżury

w Rynku 26/5Czekamy na propozycje do planu pracy oraz Senioriady

2018. Zapraszamy na wyjazdy do Dwirzyna, Grecji i Zakopanego. Więcej

informacji na dyżurach.

Rynek 7 | Marzec 2018


12

Od 1 marca nowe zasady segregacji śmieci 1 marca zaczął funkcjonować nowy system segregacji śmieci. Najważniejszą zmianą jest to, że mieszkańcy Bytomia będą segregować odpady na 5 frakcji.

Zgodnie z zasadami segregacji odpadów komunalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów - odpady zbierane będą w pojemnikach o następujących

ZMIESZANE

BIO

PAPIER

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

W marcu usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych świadczona będzie przez nowy podmiot wyłoniony w postępowaniu przetargowym. Obecnie podstawianie są na nieruchomościach pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów.

SZKŁO

NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

odbioru odpadów w ramach zapewnienie wykonawcy kolorach: zielony - szkło, żółty nowej umowy, w Punkcie o podjętych staraniach - metale i tworzywa sztuczne, Konsultacyjnym w pok. 319 w celu zminimalizowania niebieski - papier, brązowy więcej informacji na www.bytom.pl/odpady Urzędu Miejskiego w Bytomiu niedogodności związanych BIO (odpady biodegradowalne). lub pod numerem telefonu 32 z wymianą pojemników. 78 68 319. W związku z podejmowanymi Mieszkańcy mogą rozwiązać działaniami związanymi www.bytom.pl wszelkie niejasności z doposażaniem nieruchomości związane z bieżącą usługą w pojemniki uzyskano

W Bytomiu przebudują drogi za prawie 14 mln Jeszcze, w tym roku przebudowane zostaną ul. Katowicka, Frenzla, skrzyżowanie ul. Wrocławskiej i Reja oraz Aleja Jana Pawła II. W sumie na realizację tych inwestycji miasto wyda prawie 14 mln zł, z czego aż 10 mln pochodzi z Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Pierwsze przetargi ruszą już w marcu. Wśród inwestycji, które rozpoczną się w drugim kwartale tego roku, najważniejszą jest przebudowa ul. Katowickiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A przebudową torowiska tramwajowego. W ramach inwestycji przebudowana zostanie jezdnia, która dostosowana będzie do przebudowywanego torowiska tramwajowego, chodniki, miejsca postojowe

oraz oświetlenie uliczne. Koszt przedsięwzięcia w zakresie części drogowej to 3 863 200 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Solidarności to 3 mln, zaś wkład własny z budżetu miasta wyniesie 863 200 zł. Kolejną inwestycją o wartości 4 mln zł /2,8 mln dofinansowania oraz 1,2 mln ze środków budżetu gminy/ będzie przebudowa ul. Frenzla na odcinku od ul. Miechowickiej do granicy z miastem Zabrze. W zakresie prac przewidziano nie tylko remont nawierzchni jezdni, ale również chodników, zjazdów i skrzyżowań. Kierowców z pewnością ucieszy również przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Reją, w ramach której wydzielone

Rynek 7 | Marzec 2018

zostaną dodatkowe pasy, przebudowane będzie oświetlenie uliczne i powstanie sygnalizacja świetlna, oraz Aleja Jana Pawła II. Tutaj planowana jest przebudowa jezdni, chodników i zjazdów na wybranych odcinkach od ul. Chorzowskiej do granicy z Piekarami Śląskimi. Łączny koszt tych inwestycji wyniesie prawie

6 mln zł, z czego 4,2 mln zł to dofinansowanie z Funduszu Solidarności, zaś 1,7 mln będzie pochodzić z budżetu miasta. Procedura przetargowa na realizację ww. inwestycji drogowych planowana jest na marzec, zaś pierwsze roboty powinny ruszyć już w drugim kwartale tego roku. www.bytom.pl


13

Trwa komunikacyjna rewolucja. Czas na wspólne bilety okresowe Przed nami kolejny etap komunikacyjnej rewolucji w GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii. Zmiany zaczną obowiązywać od 1 kwietnia. Ale warto już teraz przygotować się na wejście ich w życie, zwłaszcza planując zakup kolejnych biletów okresowych. Po wprowadzeniu wspólnych biletów jednorazowych podróżowanie komunikacją miejską po Metropolii będzie jeszcze prostsze. – zapowiada Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM.Ujednolicenie taryf – a co za tym idzie wspólne bilety – jest możliwe dzięki porozumieniu, które w połowie grudnia 2017 roku zostało zawarte pomiędzy Metropolią a trzema organizatorami transportu publicznego – KZK GOP, MZK Tychy oraz MZKP Tarnowskie Góry. Pasażerowie, którzy regularnie korzystają ze środków komunikacji miejskiej, nie muszą się już martwić czy posiadają odpowiedni,

bilet by pojechać danym autobusem, tramwajem lub trolejbusem danego organizatora. Najważniejsze zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 kwietnia: • wspólne bilety okresowe będą uprawniać do swobodnego podróżowania autobusami, trolejbusami i tramwajami jeżdżącymi w barwach KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry oraz MZK Tychy • osoby, których stary bilet miesięcznych/kwartalnych straci ważność po 1 kwietnia, będą mogły bez ograniczeń podróżować po Metropolii, już na nowych zasadach. Ich „stary bilet” od 1 kwietnia zyska funkcjonalność nowego i wspólnego • bilety elektroniczne (na kartę ŚKUP) będą dostępne w sprzedaży od połowy marca. Papierowe wersje biletów (dotyczy tylko obszaru MZK Tychy) trafią do sprzedaży pod koniec marca • docelowo pasażerowie będą korzystali z biletów na karcie

ŚKUP. Dlatego papierowe bilety kwartalne będą niedostępne w sprzedaży od 1 kwietnia, natomiast miesięczne od 1 czerwca • ze względu na to, że w taryfie nie będzie już biletów okresowych z limitem przejazdów, nie będzie potrzeby rejestrowania swojego wejścia i wyjścia z autobusu. A co za tym idzie – zniesiona zostanie promocja dla pasażerów (rabat podczas zakupu kolejnego biletu),

którzy „odbijali” w ten sposób swoje karty · pasażerowie rozpoczynający swoją podróż w pojazdach MZK Tychy, muszą pamiętać, aby kupić bilet ważny „od daty”, a nie „od pierwszego skasowania”. Powodem jest brak kasowników ŚKUP, które są konieczne, by aktywować bilet „od pierwszego sowania”. www.bytom.pl

Szukamy policjanta z powołania Jeśli spotkałeś policjanta, którego zaangażowanie i profesjonalizm pomogły ci w trudnej sytuacji, zgłoś go do konkursu „Policjant z powołania”. Ruszyła właśnie kolejna edycja konkursu, nad którym patronat objęli: Komendant Miejski Policji w Bytomiu inspektor Karol Fajer oraz prezydent Bytomia Damian Bartyla. Celem konkusu jest: wyróżnienie policjantów, którzy w ocenie mieszkańców oraz przełożonych wykazują się profesjonalizmem i zaangażowaniem w udzielaniu szeroko rozumianej pomocy, w tym przede wszystkim osobom dotkniętym przemocą,

wsparcie policjantów zaangażowanych w pomoc osobom poszkodowanym, promowanie właściwych postaw i umiejętności służących ochronie ofiar szeroko rozumianej przemocy, promowanie pozytywnego wizerunku policjanta. Zgłoszenia do konkursu

„Policjant z Powołania” przyjmowane są do 30 czerwca 2018 roku. Do zgłaszania kandydatów zapraszamy osoby prywatne oraz przedstawicieli organizacji i instytucji. Jak skutecznie zgłaszać kandydatury? Formularz zgłoszeniowy jest

udostępniony na stronach internetowych Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu oraz Urzędu Miejskiego w Bytomiu pod adresem: www.bytom.pl (formularz zgłoszeniowy jest także dostępny w każdej bytomskiej jednostce Policji).

Rynek 7 | Marzec 2018


14

Młodzi sportowcy w krajowej czołówce Jak co roku Zespół Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu w Warszawie opublikował Wyniki Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży. Bytom w ubiegłym roku uplasował się na wysokim 21. miejscu w Polsce na 928 gmin sklasyfikowanych w zestawieniu. Tym samym nasze miasto awansowało o jedno miejsce w porównaniu z rokiem 2016 (kiedy to bytomski sport młodzieżowy został sklasyfikowany na 22. miejscu w kraju). Warto dodać, że, w województwie śląskim młodzi bytomscy sportowcy ustąpili w 2017 roku tylko sportowcom z Katowic sklasyfikowanym na 10. miejscu, w tyle zostawiając takie miasta z naszego województwa jak: Gliwice (25. miejsce), Sosnowiec (30), Bielsko-Białą (32) oraz Częstochowę sklasyfikowaną na 33. miejscu. • Wysokie miejsca w rankingu zajęły również bytomskie kluby. Swój efekt przyniosła ciężka, systematyczna praca kadry szkoleniowej judo Górniczego Klubu Sportowego Czarni Bytom. Klub ten zajął wysokie 48. miejsce na 3702 kluby sklasyfikowane w zestawieniu Instytutu Sportu w Warszawie. Wysoki wynik sportowy osiągnął także tenisowy Klub

Sportowy Górnik Bytom zajmując w zestawieniu 68. miejsce. Na wyróżnienie zasługuje także MKS-MOSM Bytom sklasyfikowany na 177. pozycji. Młodzi bytomscy sportowcy zanotowali sukcesy w dyscyplinach zespołowych. Młodzież TMH Polonia Bytom zajęła wysokie drugie miejsce wśród 13 sklasyfikowanych klubów ustępując tylko UKS Zagłębiu Sosnowiec. Z kolei nasi piłkarze wodni z Waterpolowego Towarzystwa Sportowego Polonia Bytom w kategoriach młodzik, junior młodszy oraz junior nie znaleźli sobie równych zwyciężając w klasyfikacji 11 klubów z całej Polski. • W dyscyplinach indywidualnych po raz kolejny najwyższą klasę pokazali młodzi bytomscy judocy. Na pierwsze miejsce w klasyfikacji 153 klubów z całej Polski ciężko pracowali młodzicy, juniorzy młodsi, juniorzy i młodzieżowcy Czarnych Bytom. Dla porównania judoczki Czarnych zajęły 6. miejsce na 133 klasyfikowane kluby, zapewniając w ten sposób drugie miejsce województwu śląskiemu w judo kobiet. O tym, że warto w Bytomiu inwestować w tenis ziemny przekonuje klasyfikacja

młodzieży za 2017 rok Klubu Sportowego Górnik Bytom. Młodzicy, juniorzy młodsi, juniorzy i młodzieżowcy zagwarantowali klubowi prymat w gronie 90-ciu klasyfikowanych klubów. • Z kolei MUKS Ippon Bytom, bytomski klub karate tradycyjnego w klasyfikacji szkolenia młodzików i juniorów młodszych został wysoko sklasyfikowany na trzecim miejscu wśród 40 klubów, ustępując tylko karatekom z Łodzi i Krakowa. Dobrym wynikiem pochwalić może się także młodzież z Brydżowego Uczniowskiego Klubu Sportowego MDKMOSM Bytom. Ciężka praca juniorów i juniorów młodszych dała bytomskiemu klubowi 8. miejsce pośród 33 klasyfikowanych teamów.

• Młodzicy, juniorzy młodsi, juniorzy i młodzieżowcy czyli młodzi adepci łucznictwa MLKS Czarna Strzała Bytom wywindowali klub na 9. miejsce w klasyfikacji, a dzięki ich wysiłkowi w tej dyscyplinie województwo śląskie sklasyfikowane zostało na  wysokim drugim miejscu. Natomiast młodzi lekkoatleci na 355. klasyfikowanych w kraju klubów zajęli 27. miejsce, a to za sprawą młodzików, juniorów młodszych i juniorów MKSMOSM Bytom. Tym samym nasze miasto i bytomskie kluby sportowe po raz kolejny pokazały się z jak najlepszej strony, osiągając wysokie wyniki sportowe w wielu dyscyplinach sportowych.

Czarni Bytom z kolejnymi medalami Siedem medali, w tym aż trzy złote przywieźli zawodnicy Czarnych Bytom z rozgrywanego w Warszawie Pucharu Polski Juniorów i Juniorek. Sukcesem zakończył się również występ naszych judoków i judoczek w Grand Prix w czeskiej Ostrawie. Tam zdobyli dziewięć medali, w tym

cztery złote.W Warszawie świetnie zaprezentowali się: Aleksandra Gaj, Patryk Łoziak, Kacper Kaczor / zdobywcy złotych medali/, Klaudia Kabata, Wiktoria Marciniak, Paweł Drzymał oraz Mateusz Szewczyk / zdobywcy brązowych medali/. Z kolei w Pradze złote medale wywalczyli:

Rynek 7 | Marzec 2018

Olaf Hercel, Magda Lubiak, Mikołaj Kaczorek i Julia Bulanda, zaś pozostali zawodnicy wywalczyli srebrne lub brązowe krążki Kinga Chmielewska, Mateusz Fityka, Jakub Okuniewicz, Kamil Michna oraz Wiktoria Baron. Warto również dodać, że znamy już daty Otwartych

Mistrzostw Bytomia w judo w 2018 roku. Pierwsze zawody odbędą się już 10 marca /sobota/ w Hali Judo przy ul. Łużyckiej. Kolejne zawody również zaplanowano w soboty /16 czerwca, 22 września i 8 grudnia/. Szczegóły na stronie GKS Czarni Bytom.


15

Zakończenie sezonu KS „Górnik” Bytom Za nami uroczyste podsumowanie najważniejszych osiągnięć sportowych tenisistów KS „Górnik” Bytom”. 23 lutego, podczas gali w Teatrze Rozbark, uhonorowano najlepsze drużyny, zawodników oraz trenerów. Dzięki świetnej postawie i całorocznej, ciężkiej pracy naszych zawodników i zawodniczek, Górnik znalazł się na szczycie podium w klasyfikacji Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Tenisowego. Fakt ten świadczy o wysokiej randze bytomskiego klubu będącego najlepszym klubem tenisowym w Polsce - mówił prezydent Damian Bartyla, podczas gali. Przypomnijmy, że sezon 2017 należał do najbardziej owocnych w historii klubu. Cztery złote medale, trzy srebrne i dwa brązowe, zdobyły drużyny kobiet, mężczyzn juniorek i juniorów. Do tego doliczyć trzeba sukcesy indywidualne Wojciecha

Marka, który zapewnił sobie w tym roku udział w Australian Open, ale także Marka Ziombra, Pauliny Czarnik i Justyny Jagiołki, Agaty Borgman, Marceliny Podliński i wielu innych młodych zawodników. Gratuluję wam osiągnięć i dzisiejszych wyróżnień, mam nadzieję, że będą was motywować do dalszej pracy i sięgania po kolejne sportowe laury - mówił prezydent Damian Bartyla. Słowa uznania

skierowano także do kadry trenerskiej oraz zarządu klubu. Tego wieczoru wyróżnienia wręczono zawodniczkom z drużyn, które zdobyły medale. Były nimi: Emma Zakordoniec, Marcelina Podlińska, Zuzzana Wilk, Magdalena Hędrzak, Aleksandra Szmidt oraz Dominika Paczena. Na scenę zaproszono też zawodników złotej drużyny mężczyzn: Błażeja Koniusza, Igora Bujdo, Marcina Gawrona. Nagrodzono też

drużyny, które zdobyły medale w kategoriach młodzieżowych. Wyróżnienia odebrali przedstawicie teamów: Maciej Ziomber, Wojciech Kasperski, Jan Kopcik, Stanisław Sławik, Piotr Wiśniewski i Aleksander Borzych. Nagrodzono też zawodników, którzy mają na koncie najwięcej sukcesów indywidualnych oraz trenerów drużyny żeńskiej i męskiej Łukasza Kuboszka i Mateusza Szmigla.

Polonia i Szombierki wzmacniają się przed rundą wiosenną Polonia i Szombierki Bytom intensywnie przygotowują się do wznowienia rozgrywek piłkarskich, pozyskując nowych zawodników i rozgrywając sparingi. W BS Polonii Bytom już w składzie pojawiło się trzech nowych zawodników. Pierwszym nabytkiem Niebiesko - Czerwonych jest znany bytomskim kibicom – Marcin Radzewicz, który występował w Polonii w czasach, kiedy ta grała w Ekstraklasie. Do dyspozycji Jacek Trzeciak będzie miał również Krzysztofa Hałgasa, który

gra na pozycji pomocnika. Trzecim nabytkiem Polonii jest Bartosz Giełażyn wychowanek Jagiellonii Białystok. Warto dodać, że Poloniści rozegrali już sparingi. Dwa pierwsze z Ruchem Radzionków i Pniówkiem Pawłowice przegrali 1:2, zaś z MKS Kluczbork zremisowali 1:1. Z kolei drużyna Szombierek Bytom w sparingowym meczu pokonała Rozwój Katowice 1:0, jak również wzmocniła się nowym napastnikiem – Jackiem

Jarnotą, który występował już w barwach Zielonych w ostatnim sezonie strzelając prawie 30 bramek. Ostatnio Jarnota występował w BKSie Bielsko – Biała, teraz zaś wzmocni ponownie Szombierki Bytom. Przypomnijmy, że runda wiosenna rozpocznie się 17 marca. Szombierki zagrają u siebie z Polonią Łaziska Górne, zaś BS Polonia Bytom na wyjeździe z MKP Odrą Wodzisław Śląski. U siebie Niebiesko – Czerwoni zagrają 24 marca z zespołem Tyski Sport II. Rynek 7 | Marzec 2018


Rynek 7 nr 2 (170) 2018  
Rynek 7 nr 2 (170) 2018  
Advertisement