Page 1

E JE Ż E C

I MA W R

Ś O F

EDUKACYJNY EXPRESS EKOLOGICZNY

POMORZE STABILNIEJSZE ENERGETYCZNIE GRUPA ENERGA NIEDAWNO ZAKOŃCZYŁA MODERNIZACJĘ ELEKTROWNI SZCZYTOWO-POMPOWEJ ŻYDOWO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM.

IN

str. 11

Wzdłuż ul. Sucharskiego nie ma ani chodnika, ani ścieżki rowerowej

Fot. Rafał Korbut

To świetna wiadomość dla miłośników jazdy na dwóch kółkach, pieszych, mieszkańców ul. Sucharskiego oraz kierowców:

w ciągu najbliższych kilku miesięcy powstanie ciąg pieszo-rowerowy!

BĘDZIE BEZPIECZNIEJ DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW Piątek, 6 grudnia 2013 r. Nr 46 (328) NAKŁAD 12 000 EGZ.

Najchętniej czytana gazeta w powiecie wejherowskim

Rafał Korbut r.korbut@expressy.pl Inwestycja będzie zrealizowana wzdłuż ulicy Sucharskiego. Jest to bardzo ważne dla mieszkańców tej części Wejherowa, ponieważ dziś wzdłuż wspomnianej ulicy nie ma ani chodnika, ani ścieżki rowerowej. Mało tego – wzdłuż jednej strony ulicy nie ma nawet pobocza, po przeciwnej stronie znajduje się natomiast dziurawa, nieutwardzona ścieżka. Jest to bardzo niebezpieczny odcinek, ponieważ z powodu braku chodnika pieszy muszą poruszać się nierzadko skrajem jezdni, zaś rowerzyści jechać po ulicy. Planowany ciąg pieszo-rowerowy połączy chodnik na

ulicy Sobieskiego z chodnikiem przy skrzyżowaniu z ul. Kotłowskiego. - Te dwie części miasta są połączone tylko tą jedną drogą powiatową – wyjaśnia Józef Reszke, starosta powiatu wejherowskiego. - Gdy wybudujemy ciąg pieszo-jezdny stworzy on bezpieczne dla pieszych, rowerzystów i kierowców połączenie tych części miasta. Jestem przekonany, że mieszkańcy będą zadowoleni. Inwestycja ma być zrealizowana po jednej strony jezdni (jadąc w kierunku Bolszewa – z prawej). Ciąg ma mieć 2,5 metra szerokości, zostanie wydzielony zarówno chodnik, jak i oznakowana ścieżka rowerowa. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej była planowana

już od dawna, ale wcześniej nie można było jej zrealizować z przyczyn formalnych. Połowa chodnika była bowiem wpisana do projektu Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych (tzw. „schetynówki”). Na wykonanie pozostałej części chodnika przygotowano natomiast dokumentację, ogłoszono tez przetarg. Prace jednak nie rozpoczęły się, ponieważ do przetargu żadna firma się nie zgłosiła. Całą procedurę trzeba było więc rozpocząć po raz kolejny. Władze powiatu zakładają, że już w maju przyszłego roku mieszkańcy będą mogli korzystać z tej nowej inwestycji.

Pomóż odnaleźć zaginionego W środę 4 grudnia

zaginął Bogdan Markowski. Mężczyzna ma 50 lat, 180 cm wzrostu, prawdopodobnie był ubrany w szary polar. Osoby które wiedzą cokolwiek o jego losie lub widziały gdzieś zaginionego proszone są o pilny kontakt na alarmowy numer policji 112 lub prywatny 512 121 855. (r)


www.gwe24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

3

Większy parking przy szpitalu INWESTYCJE | Rada powiatu wejherowskiego zamierza pozyskać grunt na urządzenie parkingu przy Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie. Taką uchwałę podjęto na 30 sesji rady powiatu.

Fot. Daria Dunajska

Na podstawie uchwały rada zwróci się do zarządu i sejmiku województwa, wojewody i nadleśniczego Nadleśnictwa Wejherowo o podjęcie działań w tym kierunku. - Samych pracowników szpitala jest 400, w tym 100 lekarzy w ciągu dnia, którzy dojeżdżają samochodami a gdzie miejsca dla odwiedzających i pacjentów – mówi przewodniczący rady Wiesław Szczygieł. – Dlatego postaramy się o odleśnienie kawałka lasu powyżej bloku mieszkalnego. Jak wiadomo szpital zapewnia opiekę zdrowotną mieszkańcom powiatu i gmin sąsiednich, a zdecydowana większość pacjentów i odwiedzających korzysta z dojazdu samochodami. W większości przypadków jest to konieczność, bo komunikacja miejska nie zawsze umożliwia dotarcie do szpitala w odpowiednim czasie. Na domiar złego w pobliżu

Mieszkańcy protestują i proponują Kilka dni temu napisaliśmy o różnicach zdań mieszkańców, władz miasta oraz przedstawicieli powiatu odnośnie tego, jaka organizacja ruchu powinna być wprowadzona na ulicy Śmiechowskiej w Wejherowie. Miasto chce bowiem wprowadzić tam ruch jednokierunkowy, wielu mieszkańców jest temu przeciwnych, zaś starosta powiatu zaproponował, aby powołać eksperta, który przygotuje niezależną opinię i na jej podstawie ocenić, jakie rozwiązanie zapewni największe bezpieczeństwo. Tymczasem przeciwko wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego zaprotestowali sami mieszkańcy tej ulicy. - Szanowny Panie Prezydencie! - napisali mieszkańcy ul. Śmiechowskiej w liście skierowanym do Piotra Bochińskiego, wiceprezydenta Wejherowa.

- Wyrażamy niezadowolenie z efektu finiszującego zadania przebudowy naszej ulicy Śmiechowskiej oraz zaniepokojenie planowaną organizacją ruchu drogowego. Uważamy, że propozycja drogi jednokierunkowej z zachowaniem na jej części, drogi dwukierunkowej nie\stworzy nowoczesnego i bezpiecznego szlaku komunikacyjnego. Nie godzimy się na potraktowanie ulicy jako drogi o znaczeniu osiedlowym. Czując zagrożenie, pogarszające jakość życia w obrębie ulicy Śmiechowskiej, wnosimy o: 1. Wystąpienie o taką organizację ruchu, która pogodzi codzienne problemy mieszkańców, by przywrócić nam możliwość normalnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania 2. Zabezpieczenie miejsc parkingowych - od wielu lat utrudnienia wynikające z braku miejsc

Fot. Rafał Korbut

Kilkudziesięciu mieszkańców ul. Śmiechowskiej podpisało się pod protestem, skierowanym do wejherowskich władz miasta. Protestujący nie zgadzają się na wprowadzenie na ul. Śmiechowskiej ruchu jednokierunkowego i krytykują to, w jaki sposób ulica została przebudowana.

Śmiechowska – jak na razie to chyba najbardziej kontrowersyjna ulica w mieście...

parkingowych dla pojazdów przed posesjami, budynkiem szkoły, jak i dla przedsiębiorców, naraża mieszkańców, petentów, klientów na sankcje karne oraz nie sprzyja działalności tych firm 3. Przebudowanie przewężeń -

„wysepek”, na progi zwalniające na szerokości całej jezdni - tworząc progi w serii, na wzór usytuowanego w górnym odcinku ulicy Śmiechowskiej 4. Wystąpienie o organizację ruchu dla drogi dwukierunko-

wej z ograniczeniem prędkości w ruchu drogowym oraz dla pojazdów ciężarowych o określonej dopuszczalnej masie całkowitej (z wyjątkami), z możliwością czasowego zatrzymywania się i parkowania poza wyznaczonymi

szpitala brak jest dostatecznej liczby miejsc postojowych. Dlatego też rada powiatu uważa za niezbędne pozyskanie gruntu i urządzenie w pobliżu szpitala parkingu, tak aby umożliwić mieszkańcom sprawne dotarcie do placówki. Wokół szpitala znajdują się grunty leśne zarządzane przez Nadleśnictwo Wejherowo, z których można by wydzielić grunt z przeznaczeniem na urządzenie parkingu. Plany są obiecujące, bo dyrektor Regionalnych Lasów Państwowych w Gdańsku Zbigniew Kaczmarczyk wstępnie mówi, że sprawa jest do załatwienia. W Ministerstwie Rolnictwa też będzie można liczyć na pomoc wiceministra Kazimierza Plocke. Jedyną przeszkodą dla rady jest nadleśniczy Nadleśnictwa Wejherowo, który nie zgadza się na wycięcie ani jednego drzewa. - Zwrócimy się do zarządu województwa oraz do organów Skarbu Państwa, dysponujących nieruchomościami, o podjęcie odpowiednich czynności w celu pozyskania gruntu na urządzenie tego parkingu – dodaje Wiesław Szczygieł. D. Dunajska

zatokami. Mieszkańcy uzasadniają też swoje stanowisko. Jak tłumaczą „szkoła posiada bezpieczny dojazd od strony ulicy Wysokiej, który bezkolizyjnie był wykorzystywany przez okres remontu, w tym 5 miesięcy trwania roku szkolnego. Zarówno dzieci, młodzież, jak również matki z wózkami i spacerujące z małymi dziećmi, poruszają się (niestety bezkarnie) całą szerokością jezdni, szczególniej godzinach szczytu. To my, mieszkańcy, jednocześnie kierowcy dbamy o bezpieczeństwo, a w oczekiwaniu na przejazd stajemy się obiektem wyzwisk, szykan i obraźliwych gestów. Ulica ograniczona wysepkami staje się nieprzejezdna w trakcie prac samochodów komunalnych oraz dostawczych (szczególnie w okresie zimowym stworzy wiele zagrożeń). Ulica jednokierunkowa może okazać się pułapką w sytuacjach kryzysowych, na które także narażony jest budynek szkolny”. Kopia pisma została przekazana do wiadomości staroście powiatu wejherowskiemu. Warto dodać, że to właśnie od starosty ostatecznie zależy, jaka organizacja ruchu będzie obowiązywać na tej ulicy. Rafał Korbut


www.gwe24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

5

Są dotacje na zabytki i drogi POWIAT | Dzięki radzie powiatu wejherowskiego gmina Wejherowo uzyskała kwotę 25 tys. złotych na wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla dodatkowego pasa ruchu na ul. Zamostnej w Bolszewie, na dojeździe do skrzyżowania z drogą krajową nr 6. W Gminie Wejherowo rozpocznie się też budowa drogi z płyt jumbo od Zbychowa w stronę Gniewowa za około 500 tys. złotych. Zmiany czekają klientów Zarządu Drogowego dla powiatu wejherowskiego i puckiego. Od 1 stycznia 2014 roku będzie miał nową siedzibę w Wejherowie przy ul. Pucka 11 (dawny Urząd Skarbowy). Dla klientów przygotowano dwa miejsca parkingowe przed wejściem głównym, być może powstanie winda dla niepełnosprawnych. Rada była też hojna dla parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Zwartowie, gdzie

przyznała dotację 11.500 zł na przeprowadzenie rekonstrukcji wieży kościoła, wpisanego do rejestru zabytków. Ponadto radni zgodzili się na przystąpienie do realizacji projektu ze środków MF EOG i zabezpieczenia środków na jego realizację na poczet ZSP nr 2 w Wejherowie. Wkład własny wyniesie 579,700 zł. Dzięki temu z funduszy norweskich wykona się termomodernizację szkoły m.in. wymianę c.o. i ocieplenie dachu. Uchwalono roczny program współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi

Tlenek węgla – śmiertelne zagrożenie stan techniczny mieszkań oraz nieprzestrzeganie zasad konserwacji i kontroli urządzeń wentylacyjnych. Niestety wraz ze spadkiem temperatur i koniecznością dogrzewania wzrasta liczba tego typu zdarzeń. Wojewoda Pomorski apeluje, aby mieszkańcy Pomorza ogrzewając swoje mieszkania i domy nie zapominali o niebezpieczeństwie, jakie czyha w naszym otoczeniu. Potencjalne źródła czadu to: kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe, czyli urządzenia, z których korzystamy na co dzień.

Piece, kominki i piecyki gazowe to potencjalne zagrożenie

Fot. Rafał Korbut

BEZPIECZEŃSTWO | Od początku roku w województwie pomorskim odnotowano aż 166 zdarzeń, których efektem było zatrucie tlenkiem węgla! W ich efekcie zmarło 6 osób, a 211 było hospitalizowanych. Mimo prowadzonych akcji informacyjnych oraz kampanii promujących instalowanie czujników nie udaje się doprowadzić do ograniczenia liczby zatruć czadem. Przypadków tego typu jest o 5 procent więcej niż w roku ubiegłym. O 10 proc. wzrosła też liczba osób, które trafiły do szpitali po zatruciu tlenkiem węgla. Najczęstsze przyczyny zatruć czadem to nieodpowiedni

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że szczelnie pozamykane okna, pozaklejane kratki wentylacyjne, czy brak otworów wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych mogą być śmier-

telnie niebezpieczne. Zatrucia tlenkiem węgla powodują stan silnego niedotlenienia narządów wewnętrznych np. serca czy mózgu. Przy wysokim stężeniu czadu zgon

działalność pożytku publicznego. Zmieniono wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2016, zmniejszającą nakłady finansowe na realizację „Sprawnej administracji geodezyjnej i kartograficznej województwa pomorskiego” oraz przyjęto Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020. Zmianie uległo porozumienie z Gminą Luzino w sprawach, związanych z zarządzaniem drogą powiatową, polegającą na wyłączeniu z zakresu porozumienia odcinka od granicy gminy do

skrzyżowania z drogą w Kochanowie. Podobne rozwiązanie porozumienia z powierzenia zadań i kompetencji Gminie Choczewo i miastu Rumia w sprawie powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania starosty. Radni wysłuchali również sprawozdania komendanta powiatowego Policji o bezpieczeństwie na drogach i stanie dróg powiatowych oraz o stanie środowiska na obszarze województwa, ekologii i ochrony środowiska w powiecie od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. (DD)

może nastąpić już po minucie! Gaz ten jest wyjątkowo niebezpieczny, ponieważ jest niewyczuwalny dla człowieka. Jak ustrzec się zatrucia tlenkiem węgla? Należy dokonywać okresowych okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnych i przewodów kominowych; uchylić okno w pomieszczeniu, w którym korzystamy ze źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej); nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych; w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych; systematycznie sprawdzać

ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do kratki bądź otworu; często wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe); rozmieścić czujki tlenku węgla, przynajmniej w tej części domu, w której śpi Twoja rodzina; nie bagatelizować takich objawów jak: duszności, bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, osłabienie, przyspieszenie czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie i zasięgnąć porady lekarskiej. (raf)


INFORMACJE ZE STAROSTWA POWIATOWEGO W WEJHEROWIE www.powiat.wejherowo.pl Starostwo Powiatowe w Wejherowie ul. 3 Maja 4 84-200 Wejherowo WYDZIAŁY I KONTAKT:

Biuro Obsługi Interesantów: tel. 58 572-95-50 Sekretariat: tel. 58 572-94-00 fax. 58 572-94-02 Biuro Rady Powiatu: tel. 58 572-94-23 Wydział Organizacyjny: tel. 58 572-94-16 Wydział Zarządzania Kryzysowego: tel. 58 572-94-43 fax. 58 572-94-41 Wydział Finansowy: tel. 58 572-94-30 Wydział Rozwoju i Programów Europejskich: tel. 58 572-94-51 Wydział Kultury i Spraw Społecznych: tel. 58 572-94-85 Wydział Edukacji: tel. 58 572-94-29 Wydział Komunikacji Rejestracja pojazdów: tel. 58 572-95-30 (do 36) Prawa jazdy: tel. 58 572-95-24,25,28 Wydział Architektury i Budownictwa: tel. 0-58 572-94-47 fax. 0-58 572-95-02 Wydział Geodezji: tel. 58 572-94-61 fax. 58 572-94-62 Wydział Gospodarki Nieruchomościami: tel. 58 572-94-75 Wydział Środowiska: tel. 58 572-95-43

Rezerwacja telefoniczna Starostwo Powiatowe w Wejherowie informuje, że umożliwiono klientom Wydziału Komunikacji telefoniczną rezerwację terminu wizyty celem zarejestrowania pojazdu (pod numerem 572-95-50). Jednocześnie dla osób posiadających profil zaufany ePUAP lub bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny została udostępniona na stronie www.komunikacja. powiat.wejherowo.pl usługa rejestracji pojazdu drogą elektroniczną.

DobraPetycja.org Stowarzyszenie Konsumentów Polskich w Warszawie informuje, że ruszył nowy portal DobraPetycja.org, na którym każdy obywatel możne podpisać się pod petycją i pomóc w rozwiązaniu konkretnego problemu, który dotyka wielu z nas. Jest wiele problemów, których nie rozwiążemy

samodzielnie, natomiast razem z pewnością można więcej. Dzięki tego typu inicjatywom zmiana jakościowa w naszym kraju i regionie powinna iść w parze z pozytywnymi zmianami społecznymi. Pełna informacja o programie znajduje się na stronie: www.dobrapetycja.org.

Festiwal Pieśni Wielkopostnej - Szemud 2014 Zapraszamy do udziału w VIII Pomorskim Festiwalu Pieśni Wielkopostnej - Szemud 2014, który odbędzie się 5 kwietnia 2014 r. w kościele pw. św. Wojciecha w Kielnie

Diagnostyka ostatni raz w tym roku

Cele Festiwalu: - kultywowanie pieśni wielkopostnej i pasyjnej, - dzielenie się doświadczeniami, nawiązywanie kontaktów, - promowanie i inspirowanie wartościowej twórczości muzycznej o przeznaczeniu liturgicznym.

Badanie mammograficzne (prześwietlenie piersi) to najskuteczniejsza metoda wykrywania wczesnych objawów raka piersi. Już niebawem takie badanie znów można będzie wykonać w mammobusie LUX MED Diagnostyka, należącym do grupy LUX MED, który 20 grudnia odwiedzi Wejherowo i stanie przy Centrum Handlowym " Kaszuby ", ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 28. Paniom, które ukończyły 50 rok życia (do 69 lat) przysługuje bezpłatne badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowanego przez NFZ. Pozostałe panie mogą wykonać badanie odpłatnie, za okazaniem skierowania lekarskiego. Szczególnie zachęcamy wszystkie Panie z rocznika 1944, ponieważ to ostatnia okazja do wykonania bezpłatnego badania mammograficznego w ramach Programu! Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich – dwóch projekcji każdej piersi. Badania nie należy się obawiać, ponieważ promieniowanie, które emituje jest nie większe niż przy RTG zęba. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia. Prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną lub poprzez stronę internetową. Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu: 58 666 2 444, 801 080 007, www.fado.pl. Prosimy o zabranie ze sobą zdjęć z poprzednich badań mammograficznych, które pomogą w postawieniu jak najbardziej skutecznej diagnozy.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2014 r. Karta zgłoszenia oraz Regulamin Festiwalu dostępne są na stronie http://www.powiat.wejherowo.pl.

Wyniki konsultacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych” Decyzją Zarządu Powiatu konsultacje społeczne „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020”, odbyły się w terminie 14-28 października 2013 r., drogą elektroniczną. Zgodnie z § 4 uchwały III/XLVI/416/10 z dnia 27.09.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pożytku publicznego, wyniki konsultacji przedstawia się Zarządowi Powiatu w terminie 14 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Zapraszamy do muzeum Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej zaprasza Państwa do zwiedzania wszystkich swoich wystaw stałych i czasowych. Zwiedzanie wystaw oraz samego Muzeum możliwe jest w ciągu tygodnia roboczego w godzinach od 09:00 do 15:00, zaś w weekendy od 11:00 do 17:00.

Internetowe centrum porad Stowarzyszenie Konsumentów Polskich we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomiło internetowe centrum porad dla konsumentów. każdy konsument może otrzymać bezpłatną poradę prawną wysyłając e-mail na adres porady@ dlakonsumantow.pl. Swoje zapytania mogą do Centrum zgłaszać wszyscy konsumenci mający problem z przedsiębiorcą. Porady nie są udzielane jedynie samym przedsiębiorcom.

Zgłaszane sprawy mogą dotyczyć różnych problemów konsumanckich w zakresie relacji łączącej konsumenta z przedsiębiorcom. Między innymi można się dowiedzieć jak skutecznie złożyć reklamację, co robić w przypadku odrzucenia jej przez sklep czy jak rozwiązać umowę. Odpowiedzi pomogą lepiej poznać prawa oraz możliwości dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje na stronie www.eporady. konsumenci.org.

Spotkanie „Razem o Łupkach” 11 grudnia 2013 roku o godz. 1630 w siedzibie Starostwa odbędzie się kolejne spotkanie Lokalnego Komitetu Dialogu (LKD) w ramach projektu “Razem o łupkach”. W programie m.in. przyjęcie regulaminu działania LKD oraz spotkanie z pierwszym ekspertem, który przedstawi charakterystykę złóż gazu z łupków oraz przybliży problematykę jego wydobycia. Rekrutacja na stronie organizatora: www.razemolupkach.pl

Konkurs na prowadzenie domu pomocy społecznej Zarząd Powiatu Wejherowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej– t.j. prowadzenie na terenie powiatu wejherowskiego domu pomocy społecznej dla 110 osób przewlekle somatycznie chorych, z ośrodkiem dziennego pobytu dla 32 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, wraz z udzieleniem dotacji. Zarząd Powiatu Wejhe-

rowskiego ogłasza także otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r. zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczącego zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, dla 8 wychowanków z terenu powiatu wejherowskiego, wraz z udzieleniem dofinansowania tego zadania. Więcej informacji na stronie internetowej powiatu.

www.powiat.wejherowo.pl


Czym jest chiropraktyka? Chiropraktyka jest nauką, sztuką i filozofią, która zajmuje się związkiem pomiędzy strukturami aparatu ruchu, miednicy, kręgosłupa, czaszki i kończyn, a pracą układu nerwowego człowieka. Podobnie jak osteopatia powstała w USA pod koniec XIX wieku. Terapia polega na uciskaniu specjalnych punktów, które znajdują się na kręgosłupie, oraz na mobilizacjach kości miednicy, czaszki oraz połączeń stawowych kończyn dolnych i górnych. Celem jej jest rozluźnienie mięśni oraz przywrócenie całemu układowi kostnemu prawidłowej pozycji. Chiropraktyka jest także jednym z zawodów, uprawianych w Skandynawii, USA, Kanadzie, UE, który wymaga ciągłego dokształcania. Jak podkreśla Prezes Stowarzyszenia Chiropraktyków Polskich, dr n. med. Henryk Dyczek, polska szkoła chiropraktyki, której jest założycielem, jako jedyna posiada program nauczania zatwierdzony przez WHO - Światową Organizację Zdrowia. Chiropraktyka często jest mylona z chiromancją

czyli wróżeniem z ręki ale poza podobnym brzmieniem ( chiro oznacza rękę ) nie ma żadnego związku. Jest to skuteczna i nowoczesna metoda leczenia schorzeń w układzie mięśniowo-szkieletowym. Leczyć nią można bóle pleców, krzyża i głowy, skrzywienia kręgosłupa, dyskopatię i wynikające z niej dolegliwości, rwę kulszową, bóle korzonków, drętwienie oraz mrowienie w kończynach górnych i dolnych, a także inne problemy zdrowotne, które mogą być spowodowane przez zmiany strukturalne w kręgosłupie. Zabiegi doskonale sprawdzają się przy leczeiu niektórych chorób takich jak astma, zaburzenia trawienne i bolesne miesiączki. W gabinetach „Chiro-masażu” , której właścicielem jest Katarzyna Żóraw pracują doskonali fachowcy, w tym certyfikowany chiropraktyk, członek

zarządu Stowarzyszenia Chiropraktyków Polskich, absolwent Akademii Chiropraktyki - Damian Lewandowski. Stosuje metodę McTimoney-Corleya, która polega na dogłębnej analizie układu ruchu i powstałych w nim zaburzeń. Dlatego najpierw rozluźnia się tkankę miękką, po czym stwarza warunki, by kość sama wróciła na swoje miejsce. Nigdy nie robimy tego na siłę-zaznacza Lewandowski. Pierwszy zabieg trwa nie dłużej niż godzinę i zostaje poprzedzony szczegółowym wywiadem. W Polsce nie ma nawyku profilaktycznego sprawdzania kondycji kręgosłupa - uważa wiceprezes Stowarzyszenia Chiropraktyków Polskich prof. zw.dr hab.n.med. Mariusz Posłuszny. W zachodnim systemie opieki zdrowotnej do chiropraktyka chodzi się na wizyty kontrolne jak do dentysty.

Większość ludzi nie ma świadomości tego, że zaburzenia równowagi pomiędzy kręgosłupem i układem nerwowym przyczyniają się do procesu powstawania wielu chorób wyjaśnia prof. zw.dr hab.n.med. Mariusz Posłuszny. Damian Lewandowski chiropraktyką zajmuje się od kilku lat. Pracuje w gabinetach chiropraktyki w Sopocie, Rumi, Żaganiu i Bolesławcu. Jest zwolennikiem tzw. miękkiej ingerencji w struktury kostne, w przeciwieństwie do ludowego kręgarstwa, gdzie często stosuje się bardzo drastyczne, siłowe i bolesne metody. Każdy chiropraktyk może być kręgarzem ale nie każdy kręgarz może być chiropraktykiem. W pracy wykorzystuje się wiedzę opartą na naukach biologiczno-medycznych: anatomii, fizjologii, patofizjologii i biomechanice. Wstępne rozpo-

znanie stawiam na podstawie badania manualnego i analizy objawowej oraz zdjęć rentgenowskich, mówi terapeuta. Przy takich schorzeniach chiropraktyka jest często skuteczniejsza od leczenia farmakologicznego, gdyż usuwa bezpośrednią przyczynę dolegliwości, a nie tylko łagodzi objawy. Sam zabieg jest bezbolesny i całkowicie bezpieczny, a efekt terapeutyczny osiąga się dzięki odpowiednim mobilizacjom narządu ruchu pacjenta. W hotelu Rezydent w Sopocie, jako nielicznym miejscu w Trójmieście można umówić

się na zabieg chiropraktyczny ale również można doświadczyć specjalnych, oryginalnych rytuałów ajurwedyjskich wykonywanych przez Tamirę , która jest rodowitą mieszkanką Szanghaju. Informacje o pozostałych zabiegach znajdziecie Państwo na stronie chiro-masaz.pl oraz na Facebooku / chiro-masaż. Gabinet w Rumi –Osiedle Królewskie ul. Dębogórska 84 – 602 784 439 Gabinet w Sopocie – Hotel Rezydent ul. Plac Konstytucji 3 Maja 3 – 602 784 489.


Alternatywa dla okularów - soczewki kontaktowe Oczy to niezwykle ważny zmysł. Przeznacz kilka minut, aby dowiedzieć się, czy mając wadę wzroku jesteś skazany na noszenie okularów. szereg zalet jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny. Dostępne obecnie soczewki występują w wielu kolorach i odcieniach, dzięki czemu można bawić się w zmianę koloru oczu. Miękkie soczewki kontaktowe są niezwykle cienkie i produkowane z materiałów umożliwiających swobodny przepływ tlenu do powierzchni gałki ocznej. Prawie każdy może nosić soczewki kontaktowe – aplikuje się je nawet niemowlętom, u których stwierdzono problemy ze wzrokiem! Większość ludzi zaczyna nosić soczewki Salon Optyczny ALFA OPTYK znajduje się w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 292C/1 we wczesnym okresie młodzieńczym, jednak nawet ośmiolatek może nauczyć się noszenia (i pielęgnacji) soczewek kontaktowych. Dostępne dzisiaj soczewki kontaktowe są nowoczesną metodą korekcji wad wzroku. Są wygodne w noszeniu i łatwe Fot. Rafał Korbut

W dobie rosnącej popularności okularów , gwarantujących nie tylko dobrą jakość widzenia, ale także estetyczny i modny wygląd, rośnie również liczba osób, które korygują swój wzrok poprzez noszenie soczewek kontaktowych. Soczewki kontaktowe to miękkie, ultra cienkie soczewki optyczne, które zakłada się bezpośrednio na oko aby skorygować wzrok (np. w przypadku krótkowzroczności, nadwzroczności oraz astygmatyzmu ). Soczewki kontaktowe mogą być miękkie lub twarde, mogą zastępować zwykłe okulary lub okulary ze szkłami dwuogniskowymi i progresywnymi. Wielu młodych ludzi, dla których ważny jest wygląd zewnętrzny woli korzystać z soczewek kontaktowych zamiast kryć oczy za szkłami okularów. Soczewki kontaktowe oferują nastolatkom

Miękkie soczewki kontaktowe są niezwykle cienkie i produkowane z materiałów umożliwiających swobodny przepływ tlenu do powierzchni gałki ocznej.

Chrońmy dziecięce uśmiechy AKCJA | Prawie 6 tysięcy uczniów szkół podstawowych wzięło udział w bezpłatnych przeglądach dentystycznych a około 15 tys. dzieci dowiedziało się jak prawidłowo dbać o swoje zęby w ramach pilotażowej akcji edukacyjno-profilaktycznej programu „Chroń Dziecięce Uśmiechy”. Zakończyły się już przeglądy stomatologiczne, jednak lekcje na temat prawidłowej higieny jamy ustnej będą trwać do lutego 2014 r. Program realizuje Wrigley Poland wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem i Polskim Towarzystwem Stomatologicznym. W ciągu dwóch miesięcy mobilne gabinety dentystyczne w ramach programu „Chroń Dziecięce Uśmiechy” odwiedziły 24 szkoły podstawowe z 5 województw. Były to najbardziej potrzebujące województwa, w których odnotowano wysoki wskaźnik próchnicy wśród dzieci w wieku 6-12 lat, osiągał on nawet 88%. Stan uzębienia dzieci sprawdzano przede wszystkim w małych miastach. -Przez 2 miesiące nie tylko sprawdzaliśmy stan uzębienia dzieci w wieku od 6 do 12 lat, ale również edukowaliśmy najmłodszych o prawidłowych nawykach dbania o zęby. Dzieci powinny być przyzwyczajane do wizyt u lekarza stomatologa już od najmłodszych lat – mówi prof. dr hab. med. Bartłomiej W. Loster.

Podczas realizacji programu „Chroń Dziecięce Uśmiechy” okazało się, że dla niektórych dzieci była to pierwsza w ich życiu wizyta w gabinecie dentystycznym. Podczas realizacji programu „Chroń Dziecięce Uśmiechy” okazało się, że dla niektórych dzieci była to pierwsza w ich życiu wizyta w gabinecie den-

tystycznym. Przeglądy stomatologiczne pokazały, że wiele dzieci nie ma wykształconych właściwych nawyków dbania o higienę jamy ustnej. Tutaj bardzo ważna jest rola rodziców i opiekunów, którzy na co dzień wpływają na kształtowanie świadomości ich pociech, jak zachować zdrowe zęby i mieć piękny uśmiech. Program przypomina o tym i ma nadzieję, że dzięki takim działaniom faktycznie wpłynie na zmianę złych statystyk próchnicy w Polsce. W marcu 2014 r. w ramach programu zostanie opublikowany szczegółowy raport podsumowujący stan uzębienia dzieci z wybranych województw. Raport będzie uzupełniony również o informacje dotyczące nawyków dzieci w dbaniu o zęby m.in. częstotliwości odwiedzania lekarza dentysty, częstotliwości i czasu szczotkowania zębów czy też innych sposobów dbania o higienę jamy ustnej (stosowania nici dentystycznych, płynu do płukania jamy ustnej czy żucia bezcukrowej gumy po posiłku, kiedy nie ma możliwości wyszczotkowania zębów). Podczas lekcji Klubu Wiewiórki PCK realizowanych w ramach programu dzieci dowiadują się m.in. jak są zbudowane zęby, jak o nie dbać, co im szkodzi, czym jest próchnica. Wolontariusze PCK dzięki świetnie przygotowanym nowoczesnym materiałom mogą w ciekawy i interaktywny sposób przekazywać dzieciom konieczną wiedzę. -Dzieci bardzo chętnie angażują się w gry, ćwiczenia i quizy, przez co informacja o prawidłowej higienie jamy ustnej szybciej im się utrwala, a zabawa podczas zajęć

pozwala nam przygotować dzieci do wizyty u lekarza dentysty – mówi dr Jerzy Zaborowski, dyrektor Generalny Polskiego Czerwonego Krzyża. Lekcje w ramach programu prowadzone są w całej Polsce. Do tej pory nauczyciele i wolontariusze PCK wyedukowali już około 15.000 uczniów. Podczas trwania programu zasady prawidłowej higieny jamy ustnej pozna ponad 30.000 uczniów. Uczniowie korzystają ze specjalnie przygotowanych na potrzeby programu „Chroń Dziecięce Uśmiechy” materiałów edukacyjnych dla dzieci w wieku

w zakładaniu, zdejmowaniu i pielęgnacji. Można powiedzieć, że odmieniają życie milionom ludzi. Soczewki kontaktowe pozwolą Ci dołączyć do grupy osób prowadzących aktywny tryb życia, które korzystają z tej formy korekcji wad wzroku. Warto nadmienić, że wysoka czy skomplikowana wada wzroku nie wyklucza możliwości noszenia soczewek kontaktowych. Teraz i Ty poczuj wygodę, jaką zapewniają soczewki podczas imprez, swobodę podczas uprawiania sportów oraz elegancję, gdy wychodzisz na kolację. W soczewkach kontaktowych będziesz naprawdę wyglądać inaczej – po prostu wypróbuj je! Salon Optyczny ALFA OPTYK w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 292C/1 (vis a vis ZUS) dedykuje specjalną ofertę dla osób chcących zapoznać się z zaletami noszenia soczewek kontaktowych. Firma oferuje bardzo wysokie standardy badania. Dobór soczewek kontaktowych, opiera się na godzinnej wizycie u specjalisty, która obejmuje określenie wady wzroku, ocenę możliwości dopasowania soczewek kontaktowych, naukę zakładania i zdejmowania oraz instruktaż użytkowania. Dodatkowo każdy pacjent otrzymuje parę soczewek kontaktowych gratis oraz badanie kontrolne po dwóch tygodniach od pierwszej aplikacji. Osoby zainteresowane skorzystaniem z naszej oferty zapraszamy do odwiedzenia salonu lub poprzez kontakt telefoniczny 58 736 17 37.

6-9 lat pt. „Ja i moje zęby” oraz młodzieży w wieku 10-12 lat pt. Szkoły podstawowe zainteresowane przeprowadzeniem lekcji w ramach programu „Chroń Dziecięce Uśmiechy” mogą zgłaszać swój udział do Oddziałów Okręgowych Polskiego Czerwonego Krzyża. Lista oddziałów PCK znajduje się na stronie: www.pck.pl/pages,52. html. -Dla Wrigley realizacja programu jest czymś zupełnie naturalnym, bo chcemy mieć swój udział w zmniejszeniu poziomu próchnicy w Polsce, zaczynając od najbardziej potrzebujących dzieci - mówi Jarosław Kutelski, dyrektor działu ds. korporacyjnych Polska, Węgry i Kraje Bałtyckie w firmie Wrigley Poland. - Wspólnie z naszymi partnerami, Polskim Towarzystwem Stomatologicznym i Polskim Czerwonym Krzyżem chcemy zmieniać obecną złą sytuację. Jestem przekonany, że program „Chroń Dziecięce Uśmiechy” to właściwy kierunek. (DD)


Naprawdę zdrowych świąt! Wszyscy życzymy sobie nawzajem zdrowych świąt, warto, więc zadbać o to żeby nasze świąteczne stoły naprawdę były zastawione zdrowym jedzeniem. Co zrobić żeby zachwycić rodzinę i gości smakiem wigilijnych potraw jednocześnie dbając o ich walory zdrowotne? Używaj produktów tradycyjnych. Smak prawdziwego żurku na zakwasie, wigilijnego barszczu, ręcznie robionego chrzanu czy prawdziwej kiszonej kapusty to podstawa wigilijnej tradycji. Coraz częściej w sklepach znajdujemy chrzan, który w składzie ma więcej zagęstników, serwatki i konserwantów niż samego chrzanu. Zamiast przepełnionej witaminą C i bakteriami probiotycznymi kapusty kiszonej kupujemy mniej zdrową kwaszoną octem. Nie tylko smak, ale także wartości odżywcze takich produktów pozostawiają wiele do życzenia. Warto skorzystać z produktów tworzonych przez małe lokalne firmy na bazie tradycyjnych ekologicznych surowców. Mają one smak, jaki pamiętamy z dzieciństwa, wypełniający świąteczny wieczór poczuciem bezpieczeństwa i spokoju. W czasie Bożego Narodzenia nie może również zabraknąć drobnych łakoci. Świąteczne wypieki przygotować możemy przy użyciu naturalnych zdrowych zamienników cukru, aby mogli je ze smakiem zjadać nawet diabetycy. Dzieci obdarować możemy pożywnymi nieprzetworzonymi słodyczami, takimi jak surowe czekolady czy batony owocowo-orzechowe nie zawierające rafinowanego cukru. Wspaniale sprawdzą się również uwielbiane przez nasze pociechy naturalnie słodkie suszone owoce. Z mieszanki takich suszonych owoców możemy wykonać kompot wigilijny, który doskonale zastępuje gazowane napoje coraz częściej pojawiające się na naszych stołach. Po świątecznym spacerze warto w rodzinnym gronie ogrzać się owocową herbatką z kardamonem, imbirem i cząstkami

(Odpowiedni dla osób nietolerujących laktozy, glutenu, oraz dla wegan) Składniki:

Dzieci obdarować możemy pożywnymi nieprzetworzonymi słodyczami, takimi jak surowe czekolady czy batony owocowo-orzechowe nie zawierające rafinowanego cukru Wspaniale sprawdzą się również uwielbiane przez nasze pociechy naturalnie słodkie suszone owoce.

Sekret integralnej pracy z ciałem METODA | Stres zawodowy, siedzący tryb pracy i permanentny niedobór czasu, który można poświęcić na aktywność fizyczną powoli stają się znakiem naszych czasów. Te zaniedbania w dziedzinie troski o kondycję ciała najczęściej szybko przynoszą niepożądane efekty w postaci bólów kręgosłupa, głowy czy stawów. Na ratunek spiętemu i przeciążonemu organizmowi śpieszy nowatorska metoda KMI, która pozwala skutecznie wyeliminować rozmaite dolegliwości układu ruchowego, w Polsce dostępna w hotelu Villa Park MED&SPA. KMI czyli Kinesis Myofascial Integration jest innowacyjną formułą zabiegów manualnych dokonującej zmian strukturalnych w kształcie i ułożeniu ciała. KMI jest formą Integracji Strukturalnej opracowaną przez

pomarańczy. Jej aromat natychmiast wypełni zapachem cały pokój. Pyszna konfitura owocowa słodzona ksylitolem czy agawą oraz dobra kawa to też wspaniałe pomysły na drobne prezenty. Wiklinowe kosze wypełnione zdrowymi słodkościami, naturalnymi niesłodzonymi sokami wzmacniającymi odporność, dobrej jakości herbatami czy delikatnymi dla skóry ekologicznymi kosmetykami sprawią przyjemność i zadbają o dobre samopoczucie naszych bliskich. Na świąteczne zakupy zapraszamy do specjalistycznego sklepu „Figa z makiem” znajdującego się w Wejherowie przy ulicy 12 Marca 220. Jesteśmy otwarci od 10:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku oraz od 10:00 do 14:00 w soboty. Chętnie służymy radą i pomocą przy doborze produktów. „Figa z makiem” poleca sprawdzony przepis na wigilijny pasztet z pestek dyni:

amerykańskiego terapeutę i anatoma Thomasa Myersa w oparciu o stworzoną przez niego koncepcję taśm anatomicznych. Zarówno koncepcja, jak i metoda cechują się wielką innowacyjnością. W niespotykany dotąd sposób ujmują anatomię i funkcjonowanie ludzkiego ciała: zakładają, że wszystkie mięśnie w ludzkim organizmie są jedną, połączoną ze sobą tkanką. Stąd też, jeśli w jednym miejscu ciała pojawi się jakaś zmiana lub napięcie, to jej skutki mogą być odczuwalne w całym organizmie bądź objawiają się w postaci problemu w innej części ciała. -Terapia przyjmuje zwykle formę 12 sesji terapeutycznych. Podczas tych sesji przeprowadzamy wywiad z pacjentem, wspólnie z nim ustalamy cele terapii - mówi certyfikowany terapeuta KMI Wojciech Cac-

kowski, kierownik Instytutu MED&SPA. Terapia opiera się na wykonywaniu ruchów zaleconych przez terapeutę oraz na uciskaniu przez terapeutę tkanek, co pozwala na usunięcie napięć, skróceń i zrostów tkankowych w ciele pacjenta. W trakcie sesji, terapeuta będzie aktywnie wpływał na strukturalne ułożenie poszczególnych elementów w ciele, które poprawią całościowe funkcjonowanie organizmu. -Głównym zadaniem terapii metodą jest uwolnienie stłoczonych i skróconych obszarów tkanki łącznej w ciele oraz nauczenie ciała takich wzorców postawy i ruchu, które będą bardziej efektywne i zużyją mniej energii - zaznacza Wojciech Cackowski. - W efekcie osoba, która skorzysta z terapii zaprzestanie korzystania ze złych na-

wyków i powróci do pierwotnej równowagi. Tym, co jest niezwykle istotne i stanowi o wielkiej wartości KMI jest fakt, że terapia ta pozwala przede wszystkim zniwelować przyczyny dolegliwości układu ruchu, a nie tylko jego objawy. Terapia jest bardzo skuteczną metodą likwidowania takich dolegliwości, jak: bóle kręgosłupa, bóle stawów, bóle i dyskomfort mięśniowy, niewłaściwe wzorce ruchowe, wady postawy, wady zgryzu i stawu skroniowo–żuchwowego, sztywność, bóle głowy, stany pourazowe oraz nadmiernie skumulowane napięcie w ciele spowodowane przeciążeniami. Osoby, które borykają się z takimi problemami, mogą szukać pomocy, w którym zabiegi metodą są prowadzone przez pierwszego w Polsce certyfikowanego terapeutę i nauczyciela Anatomy Trains Wojciecha Cackowskiego, który kwalifikacje zdobywał pod okiem samego Thomasa Myersa. (D.Dunajska)

1 szklanka mąki z dyni 1 szklanka gorącej wody lub mleka roślinnego 1 bułka (może być bezglutenowa) 3 łyżki zmielonego złotego siemienia lnianego 2-3 ząbki czosnku 1 duża cebula 1 marchewka 3 łyżki oleju kokosowego 1 łyżka płatków drożdżowych Odrobina pieprzu ziołowego oraz sosu sojowego do smaku Przygotowanie: Mąkę z dyni zalać gorącą wodą lub mlekiem. Cebulę pokroić i podsmażyć, po chwili dodać do niej startą marchewkę. Bułkę namoczyć w wodzie lub mleku Wszystkie składniki wrzucić do blendera i zmiksować. Zmiksowaną masę przełożyć do wysmarowanej olejem formy. Piec w temperaturze 200C przez około 1 godz.


www.gwe24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Artyści pomogą dzieciom ZAPROSZENIE | „Artyści – Dzieciom” to hasło, które przyświeca charytatywnemu koncertowi, który odbędzie się już w najbliższą sobotę, 7 grudnia. Koncert organizowany jest pod patronatem burmistrza gminy Żukowo a odbędzie się w hali sportowo-widowiskowej przy Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie. Koncert ma na celu wsparcie finansowe Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żukowie, opiekującego się dziećmi niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo. - Kochani każdy dobry uczynek zbliża nas do jednego kroku dziecka więcej, do jednego pięknego uśmiechu więcej, do człowieka który na ten uśmiech zasłużył, ponieważ nie otrzymał go z aktem urodzenia – zachęcają

organizatorzy. - To właśnie jest powód do tego, abyśmy zwrócili uwagę na fakt, że mamy niesamowity szczęście w życiu, ponieważ „My” nie musimy prosić o pomoc. „My” tę pomoc możemy zaoferować... Podczas imprezy wystąpią: szermierze, olimpijczycy z Warszawy, artyści teatralni, zespoły rockowe, zespół dziecięcy Czarodzieje z Kaszub, chór żeński z Gdyni. W programie koncertu przewidziano licytację, z której dochód przeznaczony zostanie na rzecz dzieci ze SOSW w Żukowie. Wśród przedmiotów przekazanych do licytacji znajdzie się prezent od Lecha Wałęsy oraz koszulki drużyny Lechii Gdańsk. Patronat nad koncertem obejmuje burmistrz gminy Żukowo Jerzy Żurawicz. (raf)

Pierwsza w powiecie karta rodzinna NOWOŚĆ | Od stycznia 2014 roku w Redzie ruszy pierwszy w powiecie wejherowskim system imiennych kart obsługujących program „Rodzina na Plus”. Będzie to karta dla rodzin wielodzietnych, posiadających co najmniej czworo dzieci, które są zainteresowane korzystaniem z oferty specjalnych zniżek. Celem wprowadzenia karty będzie zwiększenie dostępności do kultury, imprez sportowych i rekreacji, szczególnie przez stworzenie i rozwijanie katalogu ulg rodzinnych - zarówno w ofercie instytucji miejskich jak i partnerów prywatnych. Polityka rodzinna zajmuje ważne miejsce we wszystkich działaniach społecznych miasta. Wprowadzenie programu na celu wzmocnienie funkcji rodzin, ułatwienie dostępu do dóbr kultury, nauki, sportu i rozrywki oraz promowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych. Według danych z ewidencji ludności Urzędu Miasta, w Redzie mieszka 82 rodziny z czwórką i więcej dziećmi w wieku do 25 lat, w tym jest 59 rodzin z 4 dzieci, 12 rodzin z 5 dzieci, 9 rodzin z 6 dzieci, 1 rodzina z 7 dzieci i 1 rodzina z 8 dzieci. -Zastosowanie ulg i zwolnień pozwoli na rozwój dzieci, ułatwi dostęp do nauki, kultury i sportu, co w konsekwencji wpłynie na lepszą kondycję finansową rodzin – mówi Teresa

Fot. Daria Dunajska

10

Kania, wiceburmistrz Redy. - Zaproponowane rozwiązanie ułatwi codzienne funkcjonowanie wielodzietnym rodzinom i przyczyni się do podjęcia aktywności społecznej oraz lepszego zaspokajania potrzeb ekonomicznych, kulturalnych, wychowawczych i opiekuńczych. Wprowadzenie na terenie miasta Programu „Rodzina na Plus” w 2014 roku jest z myślą o wsparciu w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży, wychowującej

się w rodzinach wielodzietnych oraz zapewnieniu dostępności do dóbr sportowych i kulturalnych. Do korzystania z uprawnień posłuży Karta „Duża Rodzina” dla rodziny z 4 i więcej dziećmi. Karta wydawana będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Otrzyma ją każdy członek rodziny. Karta jest imienna, zawiera adres uprawnionego, termin ważności oraz numer ewidencyjny. Na podstawie kart będzie zwracana część kosztów

W Japonii o kaszubskim „Panu Tadeuszu” NEWS | W japońskim piśmie dla slawistów „Acta Slavica Iaponica” (Tom 33), ukazała się w języku angielskim recenzja prof. Hanny Popowskiej-Taborskiej wydanego w 2010 roku, kaszubskiego przekładu „Pana Tadeusza”

Adama Mickiewicza autorstwa Stanisława Jankego z Wejherowa. Pani profesor zainteresowana przemianami, jakie zachodzą w kaszubszczyźnie w wyniku przenoszenia wyrazów gwarowych do odmiany literac-

kiej, podkreśliła w recenzji, że publikacja kaszubskiej wersji „Pana Tadeusza” z pewnością podniesie prestiż kaszubskiego języka literackiego. Wydarzenie to odbiło się szerokim echem w mediach i spotkanie z tłuma-

zakupu biletu miesięcznego autobusowego lub kolejowego na dojazd do pracy lub szkoły do 80 proc. ceny biletu, darmowe korzystanie z lodowiska na terenie MOSiR, dostęp do zajęć w MDK i MOSiR dla dzieci i młodzieży do minimum 50 proc. zniżki od opłat za zajęcia, zwrot kosztów wyżywienia dzieci, uczęszczającym do przedszkoli. Środki finansowe na realizację Programu „Rodzina na Plus” w 2014 roku wyniosą 25 tys. zł. (DD) czem z eposu, zorganizowane na Uniwersytecie Gdańskim, wzbudziły duże zainteresowanie w środowisku polskiej nauki. Hanna Popowska zaznaczyła, że nieocenioną rolę e publikacji dzieła, wniósł prof. Jerzy Treder, który zarówno napisał posłowie, jak był konsultantem lingwistycznym całego przekładu. (DD)


Ustalono priorytety

EDUKACYJNY EXPRESS EKOLOGICZNY

Wsparcie w dziedzinie ochrony klimatu, gospodarki wodno-ściekowej oraz odpadowej – to główne priorytety zawarte w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w nowej unijnej perspektywie budżetowej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chce przy wsparciu środków z UE, podobnie jak w ostatnich latach, przeznaczać rocznie ok. 5-6 mld zł na finansowanie działań związanych z ochroną środowiska.

Fot. mat. prasowe

Pomorze stabilniejsze energetycznie

Grupa ENERGA niedawno zakończyła modernizację Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żydowo w województwie zachodniopomorskim. W efekcie wartej ponad 116 milionów złotych inwestycji moc osiągalna elektrowni wzrosła o 10 MW, a sprawność turbin w ruchu pompowym osiągnęła poziom 93 proc. Szacuje się, że dzięki modernizacji elektrownia będzie mogła pracować przez kolejne 30 lat. Elektrownia szczytowo-pom-

powa Żydowo to jedna z najstarszych tego typu elektrowni w kraju. Od momentu budowy obiektu w 1971 roku nie był on poddawany gruntownej modernizacji aż do roku 2007, kiedy jego właścicielem została spółka z Grupy ENERGA. Celem rozpoczętej wówczas inwestycji było doprowadzenie elektrowni do stanu umożliwiającego wieloletnią eksploatację oraz uatrakcyjnienie jej oferty rynkowej. Zakres prac obejmował

modernizację hydrozespołu klasycznego i dwóch hydrozespołów odwracalnych. Po zakończeniu modernizacji moc maksymalna elektrowni Żydowo wzrosła o 10 MW do 167 MW, a sprawność turbin w ruchu pompowym osiągnęła planowany poziom 93 proc. Według szacunków, okres eksploatacji obiektu wydłuży się o kolejne 20-30 lat. Modernizacja elektrowni Żydowo to również szereg korzyści dla regionu, m.in.: poprawa jakości wód

oraz zmniejszenie ryzyka powodziowego w regionie dorzecza rzeki Radew. – Zakończona inwestycja to istotny krok w kierunku zwiększenia sprawności elektrowni i poprawy stabilności energetycznej Pomorza – mówi Mirosław Bieliński, prezes zarządu ENERGA SA. - Chociaż Żydowo, podobnie jak inne elektrownie szczytowo-pompowe, nie należy do odnawialnych źródeł energii, to pełni istotną rolę magazynową i interwen-

cyjną w razie awarii systemu elektroenergetycznego. Przewagą takich lokalnych rezerwuarów energii nad dużymi elektrowniami konwencjonalnymi jest ich zdolność do kumulacji energii, gdy zapotrzebowanie na nią jest niewielkie, a jej cena niska, na przykład w nocy. Elektrownie szczytowo-pompowe pełnią funkcję akumulatorów magazynujących energię. Dlatego też są one niezbędne w przypadku awarii bądź zakłóceń systemu elektroenergetycz-

Pomorskie wiertnie nie niszczą środowiska z poszukiwaniem gazu łupkowego, kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez koncesjonariuszy oraz innych podmiotów zaangażowanych w prace na terenie wiertni,opracowywanie dokumentacji pokontrolnej, udział w seminariach, konferencjach i spotkaniach roboczych poświęconych tej tematyce - tłumaczy Barbara Gdaniec-Rohde - rzecznik prasowy PWIOŚ. Zespół spotyka się na okresowych (raz w kwartale) spotkaniach roboczych, na których omawiana jest problematyka związana z ustaleniami przeprowadzanych kontroli oraz prezentowane są informacje pozyskiwane w trakcie uczestnictwa w wszelkiego rodzaju konferencjach i seminariach. Członkowie zespołu brali już udział w

Fot. Materiały prasowe

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zakończył działania kontrolne na terenie czterech wiertni gazu łupkowego w województwie pomorskim. Kontrole nie wykazały przypadków zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego Jak tłumaczy Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku w 2013 roku działania w aspekcie kontroli procesu poszukiwania i rozpoznawania zasobów gazu z łupków zostały w 2013 roku ustanowione jako priorytetowy obszar działalności. W lutym 2013 roku powołano także specjalny zespół. ds spraw takich kontroli. -Celem pracy zespołu jest pozyskiwanie informacji od innych organów i związanych

Na zdjęciu wiertnia w Lubocinie takich wydarzeniach jak spotkanie „Porozmawiajmy o łupkach” zorganizowane przez Ministerstwo Środowiska w Gdańsku w październiku, konferencji „Gaz z łupków” przeprowadzonej w Urzędzie

Marszałkowskim w październiku i w konferencji „Polski Gaz Ziemny 2020” zorganizowanej z inicjatywy Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydoby wczego w Warszawie w listopadzie.

Realizowane przez PWIOŚ kontrole podmiotów prowadzących prace poszukiwawczo-rozpoznawcze gazu z łupków realizowane są w oparciu o szczegółowe wytyczne Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zatwierdzone do stosowania w lipcu 2012 roku. - W związku z istniejącymi potencjalnymi zagrożeniami zakres prowadzonych kontroli jest stosunkowo szeroki i obejmuje następujące zagadnienia: gospodarkę wodną, gospodarkę ściekową,gospodarkę odpadami,zagadnienia postępowania z substancjami chemicznymi ,zapobieganie możliwości wystąpienia poważnej awarii,ochronę przed hałasem, ochronę powietrza - tłumaczy Barbara Gdaniec-Rohde. Do początku grudnia skontrolowano wiertnie: Opalino-2 (na koncesji Wejherowo nale-

nego. W czasie, kiedy w systemie występują nadwyżki mocy elektrycznej, np. w tzw. dolinie nocnej, elektrownia pobiera ją z sieci i pompuje wodę ze zbiornika dolnego do zbiornika górnego, w którym energia jest gromadzona w postaci energii potencjalnej wody. W okresie wysokiego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w systemie, np. w tzw. szczycie rannym lub wieczornym, elektrownia wykorzystuje zgromadzoną w zbiorniku górnym wodę do napędu urządzeń produkujących energię elektryczną. Dodatkowo elektrownia szczytowo-pompowa bierze udział w pokrywaniu szybkich zmian obciążenia w systemie elektroenergetycznym poprzez dostosowanie mocy generacji do potrzeb systemu. Dzięki temu obiekty te są dla operatora systemu elektroenergetycznego cennym narzędziem regulacyjnym pomagającym utrzymać częstotliwość i poziom napięcia sieci na właściwym poziomie. W Polsce elektrownie szczytowo-pompowe stanowią główne źródło mocy wśród elektrowni wodnych (1350MW z 2100MW łącznej mocy). Najbardziej znane polskie elektrownie szczytowo-pompowe to Żarnowiec, Porąbka–Żar, Solina i właśnie Elektrownia Żydowo. Elektrownia Żydowo wykorzystuje dwa naturalne zbiorniki wodne - jeziora Kamienno i Kwiecko, o różnicy poziomów lustra wody 80 m. Posiada trzy hydrozespoły: dwie maszyny odwracalne i jedną klasyczną. Maksymalny, łączny przepływ wody w trzech rurociągach wynosi 211 m sześc. na sekundę. Zbiornik górny elektrowni posiada pojemność użytkową ok. 3,3 mln m sześc. Moc zainstalowana wynosi 150 MW. (opr. RaF)

żącej do Polskiego Górnictwa i Gazownictwa S.A)., Strzeszewo (na koncesji Lębork należącej do Lane Energy Sp. z o.o),Wysin-1 (na koncesji Stara Kiszewa należącej do Polskiego Górnictwa i Gazownictwa S.A) i Kamionka (na koncesji Malbork należącej do ENI Polska Sp. z o.o). W grudniu kontrolą ma być objęta wiertnia Lubocino-3H (na koncesji Wejherowo należącej do Polskiego Górnictwa i Gazownictwa S.A.). - W trakcie wykonanych do chwili obecnej działań kontrolnych na wiertniach gazu nie stwierdzono przypadków zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Nie stwierdzono przypadków nielegalnego odprowadzania ścieków, wycieków paliw czy substancji chemicznych oraz niewłaściwego magazynowania odpadów - zapewniają przedstawiciele PWIOŚ. Kontrole mają być kontynuowane w 2014 roku. (GB)


12

www.gwe24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Rafał Korbut r.korbut@expressy.pl Materiały budowlane, zawierające rakotwórczy azbest, kilkadziesiąt lat temu były bardzo popularne. W 1997 roku na terenie całego kraju został wprowadzony zakaz stosowania tego materiału. Wciąż jednak w wielu budynkach znajdują się elementy (przede wszystkim pokrycia dachowe z eternitu). Właściciele takich budynków mogą składać wnioski do gmin o dofinanso-

wanie usunięcia azbestu. Mieszkańcy Wejherowa, którzy zdecydują się usunąć azbest z terenu swoich posesji, mogą liczyć na dofinansowanie z budżetu miasta. Czasu na składanie wniosków pozostało niewiele - przyjmowane są one do końca stycznia przyszłego roku. - Istnieje możliwość dofinansowania osób fizycznych, usuwających azbest i wyroby zawierające azbest z terenu administracyjnego miasta Wejherowa - wyjaśniają przedstawiciele wejherowskiego

magistratu. - Dofinansowanie polega na poniesieniu przez Gminę Miasta Wejherowa kosztów odbioru odpadów azbestowych (z terenu nieruchomości, na której się znajdują), transportu i przekazania do ich unieszkodliwienia. O dofinansowanie ubiegać się może osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do nieruchomości – budynku mieszkalnego, gospodarczego, lub innego obiektu, z którego usuwany będzie azbest, jest mieszkańcem miasta Wejherowa oraz nie zalega z podat-

kami i opłatami za daną nieruchomość. Wnioski i druki o dofinansowanie należy złożyć do 30 marca danego roku. Formularze wniosków o dofinansowanie dostępne na stronie www.bip.wejherowo.pl, lub w Urzędzie Miejskim przy ul. 12 Marca 195, Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, I piętro, pok. 108 (tel. 58 677 71 16; 58 677 71 06).

Fot. wejherowo.pl

Pozbądź się azbestu - miasto dopłaci

PO i PiS w przełomowej ofensywie? Jerzy Budnik Poseł na Sejm RP

FELIETON | Liderzy obu tych partii bardzo na to liczą. Są przekonani, że najbliższe tygodnie, będą dla nich oczekiwanym, pozytywnym przełomem. Platforma od dłuższego czasu nie może odzyskać dawnego wigoru. W sondażach spadła na drugie miejsce, a przewaga do liderującego PiS, mimo czynionych zabiegów, wcale się nie zmniejsza (w niektórych sondażach strata ta wynosi już ponad 10 proc.). Co gorsza, Platformie po piętach depcze niedoceniane SLD, a poparcie koalicyjnego PSL oscyluje wokół progu wyborczego. A przecież PO, całkiem poważnie myśli o przedłużeniu rządzenia o kolejne 4 lata (2015-19). Przyczyn tak gwałtownego spadku poparcia społecznego PO jest wiele. Niektóre, jak np. niższy niż zakładano wzrost PKB, co przekłada się na rosnący deficyt budżetowy i pogorszenie nastrojów społecznych, są obiektywne, bo wynikają ze spowolnienia gospodarczego w IV kwartale 2012 roku i w I półroczu 2013 roku, co z kolei jest odbiciem kryzysu globalnego. Inne są wynikiem niefrasobliwości lub niewybaczalnej głupoty ludzi zasiadających z rekomendacji Platformy w rządzie lub instytucjach państwowych (np. zataczająca coraz szersze kręgi infoafera, zegarek Nowaka, brudna walka o przywództwo na Dolnym Śląsku). Powstało wrażenie, że wszystko się Platformie sypie, a Tusk, zmęczony 6-letnim rządzeniem, kompletnie sobie nie radzi z kryzysową sytuacją. Przełomem i impulsem do ofensywy miała być Konwencja

Krajowa PO. Czy była? To się dopiero okaże po zaplanowanych na połowę grudnia wyborach do Zarządu Krajowego, które albo stłumią, albo zaostrzą wewnętrzne konflikty. Zdawać by się mogło, że kłopoty PO wykorzysta PiS. W jakimś sensie to zrobił, ale czy osiągnął to, czego się spodziewał? Śmiem w to wątpić. Pozycja lidera w sondażach partyjnych to jeszcze nie zapowiedź powrotu do władzy. PiS wciąż ma bardzo ograniczone możliwości koalicyjne. W zasadzie został mu tylko PSL, który moim zdaniem, gdyby przyszło co do czego, zgodziłby się na koalicję z PiS. Ale PSL może nie wejść do Sejmu i co wtedy zrobi PiS? Większych szans na przekroczenie progu wyborczego nie ma Solidarna Polska, wciąż ideowo i programowo najbliższa PiS-owi. Czy do Sejmu wejdzie tworząca się, konserwatywno-liberalna partia Gowina, Kowala i Wiplera? To zależy głównie od tego, czy pozbiera się Platforma. Jeśli nie, to ta inicjatywa ma duże szanse powodzenia. Ale czy reprezentujący wyraziście liberalne poglądy w sprawach gospodarczych Gowin, ułożyłby się z socjalizującym Kaczyńskim? Nie mam takiej pewności. Jest i inny problem. Kaczyński faworyzując Antoniego Macierewicza skutecznie zraża do PiS elektorat centrowy. O tym, że nawet w jego szeregach nie wszystkim się to podoba, świadczą wyniki wyborów na czterech wiceprzewodniczących partii. Macierewicz, mimo iż miał osobistą rekomendację Kaczyńskiego, dostał od członków Rady Politycznej tylko 156 głosów, podczas gdy Mariusz Kamiński 210, Beata Szydło 199, a Adam Lipiński 186. Archiwalne felietony posła można przeczytać na stronie www.budnik.pl


tel: 58 677 01 50

SPRZEDAM DOM wolnostojący w Wejherowie, budynki garażowe, działka 1202 m2, ładne położenie, pilnie sprzedam, tel. 501 549 579 SPRZEDAM działkę budowlaną 600 m kw, z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 513-005-898 SPRZEDAM działkę budowlaną, 600 m kw, Wejherowo, tel. 513-005-898 SPRZEDAM działkę 434 mkw. nad morzem w Karwińskich Błotach, 1 km do pięknej plaży, z prawem budowy, media przy drodze, tel. 661 582 483 SPRZEDAM działkę budowlaną 600 m kw, z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 513-005-898 DZIAŁKA z domem, Gdynia Witomino, 512 m2, 900 tys. zł, tel. 502 686 196 DZIAŁKĘ położoną w dolinie Słupi z dostępem do rzeki, 7 km do Ustki, 4700 m2, 180 zł/m2, tel. 502 686 196

KUPIĘ ZAMIENIĘ

POŻYCZKI pod zastaw mieszkań, domów, ziemi, tel. 516 509 691

SPRZEDAM

Dodaj swoją firmę do informatora medycznego

SPRZEDAM 4 opony wraz z felgami od Volkswagena 4, w dobrym stanie, mało używane, 205/55/16, Wejherowo, 787 119 970, cena: 650 zł, do negocjacji!!! Zimowe

GORĄCA blondi pozna sponsorów zapraszam do siebie odwiedź mnie, a zabiorę cię w siódme niebo, dzwoń 514 670 725 Sopot, woj. pomorskie

SPRZEDAM akumulator Centra Plus 74Ah, na gwarancji, cena 220 zł, tel.509 719 647 lub 509 163 057

KUPIĘ KOMPUTERY ABSOLUTNIE każde auto kupię! Może być uszkodzone lub bez opłat, gotówka i umowa od ręki, odbiór laweta, tel. 668 193 771 ABSOLUTNIE każde auto kupię! Może być uszkodzone lub bez opłat, gotówka i umowa od ręki, odbiór laweta, tel. 668 193 771 KUPIĘ każde auto, stan i marka bez znaczenia, również bez opłat, tel. 535 906 784 SKUP aut, złomowanie, wyrejestrowane, do wyrejestrowania, każda marka, dojazd do klienta, Wejherowo, Gdańsk, okolice, tel. 789 345 593

SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, klawiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 2000 zł, 505-56-70-34

TELEFONY

WYNAJMĘ mieszkanie, pokój z kuchnią i łazienką, Strzepcz, tel. 511 308 033

SZUKAM PRACY

WYNAJMĘ garaż i miejsca parkingowe, Wejherowo, Spacerowa 12, tel. 501 084 005 KAMIEŃ, dom mieszkalny w pobliżu jeziora wynajmę, cena 1200 zł, telefon 661 178 582 WYNAJMĘ mieszkanie wyposażone, Wejherowo od zaraz, tel. 505 718 590

POSZUKUJĘ

REDAKCJA ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22 REDAKTOR NACZELNY: Piotr Ruszewski DYREKTOR HANDLOWY: Rafał Laskowski DZIENNIKARZE: Rafał Korbut, Daria

Dunajska, Łukasz Krzemiński, SKŁAD: Alfa Skład Łukasz Bieszke redakcja@expresspowiatu.pl www.gwe24.pl Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie

SPRZEDAM kanapę narożną ciemno niebieską w wzory o wymiarach po rozłożeniu 200 x 150 + 6 poduszek, tel. 794 620 843 SPRZEDAM obraz, rozmiar 70 cm na 80 cm, martwa natura, olej, bardzo ładna rama, 490 zł, tel. 691 750 309 SPRZEDAM łuparkę do drzewa świdrową, silnik 3 kw, bardzo praktyczna, średnica klocka i sęki nie mają żadnego znaczenia, tel. 601 638 877 SPRZEDAM płaszcz damski, nowy, jasny beż, ciepły, miękki, lekki, elegancki, kupiony w Deni Cler, 200 zł, tel. 691 750 309

INNE

LEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym zadania oraz matematyka, nauczyciel emeryt, Wejherowo,

WOLNA, pełna wdzięku brunetka z temperamentem pozna statecznego opiekuńczego pana z klasą powyżej 45 lat, tel. 695 974 937

DAM PRACĘ

KUPIE każde zboże, również łubin, rzepak, bobik, min 24 t., zapewniam transport, płacę w dniu odbioru, tel. 509 942 079

LĘBORK, pokój do wynajęcia w Lęborku, tel. 600 872 162

27-LETNI kawaler bez nałogów na okresowej rencie po odbytym wyroku w ZK pozna panią do 37 lat - dziecko nie stanowi przeszkody w celu stworzenia kochającej się rodziny, nr tel: 798 505 479

INNE

REMONTY mieszkań, instalacji elektrycznych i hydraulicznych, tel. 506 31 50 20

DO WYNAJĘCIA

tel. 660 310 311

SPRZEDAM NOWY wózek inwalidzki elektryczny „Meyra”, z prostownikiem doładowania, cena 5 tys. zł, tel. 533 514 295

FOTOGRAF – śluby, wolne terminy maj, czerwiec, wrzesień,

prawo ich redagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. ISSN 1897-7405 WYDAWNICTWO NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, NIP 588-131-07-65

SPRZEDAM drzwi 80, zewnętrzne - prawe, NOWE, zbrojone, z wizjerem i kompletem kluczy,

tel. 660 731 138 wraz z futryną, cena 650 zł, tel. 600 702 048 MATA dla dziecka do leżenia i przewijania, kolor pomarańczowy, wym.85 cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 505-567-034 OKNO drewniane, kolor sosnowy, wym. 1,45 m x 1,75 m, jednoskrzydłowe, otwierane, u góry lufcik, nowe, 50 zł, 517-782-024 SPRZEDAM lampa sufitowa, 3 punktowa, klosze, nowa, 50 zł, 505-56-70-34 SPRZEDAM koncentrator tlenu, tel. 602 465 683 SPRZEDAM żyrandol listwa, 4 i 2 punktowe, szare, nowe, 50 zł, 505-567-034

SPRZEDAM drzwi, 80, zewnętrzne, prawe, z futryną, zbrojone z wizjerem, komplet kluczy, cena: 500 zł, tel. 501 539 159 SPRZEDAM łyżwy figurowe, białe, rozm. 30, nowe, 70 zł, Wejherowo, tel. 505-567-034 SPRZEDAM ubranka dla dziewczynki, rozm.98-122 i buty, stan idealny, Wejherowo, tel. 505-567-034 SPRZEDAM kurtkę narciarską, damską, rozm. L, kolor biały, czarne wstawki, stan idealny, cena: 350 zł, Wejherowo, tel. 660 731 138

SPRZEDAM wózek inwalidzki

BIURO OGŁOSZEŃ ogłoszenia@expressy.pl Wejherowo 84-200, ul. Gniewowska 7 tel.fax 58 736 16 92

tel. 660 731 138 reklama@expressy.pl

BIURO REKLAM Danuta Bieszke, d.bieszke@expressy.pl,

Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów publicystycznych bez zgody wydawnictwa jest zabronione.

G R U PA M E D I A L N A

z Anglii, bardzo dobry stan techniczny, akumulatory, w komplecie ładowarka, tel. 601 667 100

DRUK Agora SA NAKŁAD 12 000 egzemplarzy

REDAKCJA GDAŃSK: Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk, tel. fax. 58 55 333 40, tel. 58 736 33 22 REDAKCJA LĘBORK: Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7, 84-300 Lębork, tel. fax. 59 843 42 71


14

www.gwe24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

KOSZYKÓWKA | W hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi odbył się I Turniej o Puchar Małego Trójmiasta Kaszubskiego w koszykówce amatorskiej. W zawodach uczestniczyło 5 ekip, które rywalizowały ze sobą w systemie „każdy z każdym”. Każdy zespół rozegrał w turnieju cztery spotkania, a mecze trwały 2x15 minut. Najlepszą drużyną okazał się „Wyindywidualizowany pakiet”, który wygrał wszystkie mecze. Zwycięska ekipa zagrała w składzie: Krystian Mudllaf, Maciej Bochentin, Remigiusz Śliwicki, Piotr Podbielski, Łukasz Dudek i Patryk Łęgowski. Drugie miejsce zajęła reprezentacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie pod nazwą „Bukowa”, a trzecie miejsce przypadło zespołowi „No Name”. Celem turnieju było wyłonienie najlepszej amatorskiej koszykarskiej ekipy w Małym Trójmieście Kaszubskim oraz spędzenie wolnego czasu wśród miłośników koszykówki poprzez zdrową rywalizację sportową. Jest nadzieja, że w następnej edycji turnieju zgłosi się do rozgrywek więcej zespołów. Turniej był organizowany przez UKS „Basket Ósemka” Wejherowo, a głównymi inicjatorami tego przedsięwzięcia byli: Bartłomiej Woźniak i Kordian Zabrocki. Tak udana impreza odbyła się dzięki przychylności gospodarza turnieju czyli dyrektora ZSP nr 2 w Rumi Piotra Wołowskiego. Najlepsze trzy ekipy otrzymały pamiątkowe puchary, które ufundowało Starostwo Powiatowe w Wejherowie. W klasyfikacji końcowej zwyciężył Wyindywidualizowany Pakiet z 8 punktami w koszach 245-148. Drugie miejsce zajęła Bukowa z 7 pkt. w koszach 158-145, trzecie – No Name z 6 pkt. w koszach 215-190, czwarte – TTM z 5 pkt. w koszach 149-196 i piątek miejsce Rumscy Drwale z 4 pkt. w koszach 148-236. (DD)

Fot.Materiały Prasowe

I Turniej o Puchar MTK

Kaszuby Biegają 2013 BIEGI | W Żukowie odbyło się podsumowanie I edycji cyklu biegów Kaszuby Biegają 2013. Zwycięzcami Klasyfikacji Generalnej zostali: Sebastian Wąsicki z Lęborka oraz Barbara Bączek-Motała z Rumi. Łukasz Krzemiński l.krzeminski@expressy.pl Cykl rozpoczął się 20 kwietnia i składał się z ośmiu biegów. Uczestnicy mieli do pokonania 101,6 km w tym jeden półmaraton, dwie 15” i pięć biegów w granicach 10 km. Trasy w większości zostały wytyczone w urokliwych terenach leśnych i przebiegały przez siedem gmin województwa pomorskiego (Wejherowo, Stężyca, Szemud, Przodkowo, Kościerzyna, Żukowo, Kolbudy). W całym cyklu udział wzięło blisko 1500 miłośników biegania oraz piękna przyrody. Najwięcej osób ukończyło Przodkowski Ćwierćmaraton Szwajcarii Kaszubskiej – 258 biegaczy oraz Wdzydzką „15” – 225 uczestników.

- Bardzo dziękuję wszystkim, którzy nam pomogli w organizacji tak wielkiego przedsięwzięcia, nie przesadzę jak powiem, że to setki osób. Dziękuję wszystkim, którzy obdarzyli nas wielkim zaufaniem, razem przeżyliśmy wspaniałą przygodę – powiedział Henryk Miotk – dyrektor cyklu Kaszuby Biegają. - Szczególnie gratuluję tym najbardziej wytrwałym, którzy ukończyli wszystkie biegi oraz sympatycznym zwycięzcom. Bardzo dziękuję za liczne słowa uznania, uczestnikom bardzo podobała się oprawa, rodzinna atmosfera imprezy połączona z poznawaniem wyjątkowo pięknych miejsc na Kaszubach. W związku z tym, że impreza została zorganizowana po raz pierwszy, zyskaliśmy potrzebne doświadczenie,

dziękujemy za wszystkie sugestie. Wszystkie cenne uwagi pozwalają wierzyć, że kolejne edycje będą jeszcze lepsze. Już dziś zapraszam na drugą edycję KB. Ruszamy w niedzielę 6 kwietnia 2014 r. w Piaśnicy. Kalendarz będzie określony do końca roku!. Warto biegać po cudownych Kaszubach. Organizatorzy nagrodzili dodatkowo 18 osób za wyniki i aktywność tytułem Honorowego Uczestnika II edycji. Patronat Honorowy nad

całym cyklem KB sprawowali:Jan Kleinszmidt – Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego, Zbigniew Kaczmarczyk – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Łukasz Grzędzicki – Prezes Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego. KASZUBY BIEGAJĄ 2014 Złoci Honorowi Uczestnicy II – edycji BĄCZEK-MOTAŁA BARBARA - RUMIA KRÓL EWA - GDAŃSK CZAPIEWSKA MONIKA - SKORZEWO MATEJA BOŻENA - GDAŃSK

WĄSICKI SEBASTIAN - LĘBORK LABUDDA ANDRZEJ - PUCK CECHMANN ANDRZEJ - GDAŃSK FARKOWSKI DARIUSZ - WEJHEROWO BANDURSKI JACEK - SOPOT Srebrni Honorowi Uczestnicy II – edycji ŁOTOCKA OLGA - GDYNIA LABUDA ANNA - PROKOWO ZALEWSKI KONRAD - GDYNIA REDZIMSKI WOJCIECH - ŻUKOWO KOZŁOWSKI JERZY - CZARNA DĄBRÓWKA LABUDDA WOJCIECH - PUCK KLAWIKOWSKI JACEK - GDYNIA KWAŚNY DAMIAN - WEJHEROWO LABUDA RAFAŁ - PROKOWO

Kaszuby Biegają 2013 20.04.2013r. – 10,2 km- Bieg Piaśnicki /Piaśnica gm. Wejherowo/( 113 ) 19.05.2013r. – 9,8 km - Bieg Górski na Wieżycę / Szymbark gm. Stężyca/(200) 15.06.2013r. – 10,2 km - Kaszubski Bieg Lesoków /Szemud / (135) 07.07.2013r. - 11,5 km - Ćwierćmaraton Szwajcarii Kaszubskiej /Przodkowo/(258) 10.08.2013r. – 15,0 km -Wdzydzka 15 /Wdzydze Kiszewskie, gm. Kościerzyna/(225) 21.09.2013r. – 20,0 km - Półmaraton Stolema /Wdzydze Kiszewskie gm. Kościerzyna/(161) 19.10.2013r. – 14,5 km - Żukowska „15” Pamięci 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty /Przyjaźń, gm. Żukowo/(141) 26.10.2013r. – 10,4 km - Kolbudzka „10” /Kolbudy/(158)


W

K S

WKS GRYF ORLEX WEJHEROWO

GRYF

www.gryfwejherowo.com.pl

O

W

EJ

HER

OW

„Diabelskie Skrzypce” dla Gryf Orlex Wejherowo! TURNIEJ | Na hala Widowiskowo – Sportowej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie odbyły się już po raz piąty Mistrzostwa Kaszub WIKĘD/KASZUB CUP w halową piłkę nożną . Najlepszą drużyną okazał się II-ligowy Gryf Orlex Wejherowo. Łukasz Krzemiński

Z zaproszenia organizatora turnieju, Piotra Klechadyrektora GOSRiT Luzino skorzystało 14 drużyn z terenu całego Pomorza, które rywalizowały o wielkie „Diabelskie Skrzypce” ufundowane przez Jarosława Wejera - Wójta Gminy Luzino. Po raz pierwszy w historii, tytuł Mistrza Kaszub zdobyli II ligowi piłkarzeGryf Orlex Wejherowo, którzy wygrali tego dnia wszystkie pojedynki. Najpierw w fazie grupowej zwyciężyli III ligowe Pomorze Potęgowo 5:1, lidera V ligi słupskiej Jantar Ustka4:1 i V ligowe GKS Kowale 4:0. W ćwierćfinale żółtoczarni spotkali się z oldbojami Lechii Gdańsk, którzy wygrali ostatnie dwa turnieje. Tym razem biało-zieloni musieli uznać wyższość Gryfa. Najtrudniejszą przeprawę gryfici mieli w półfinale, w którym spotkali się z drużyną GOSRiT Lu-

Fot.Materiały Prasowe

l.krzeminski@expressy.pl

zino składającą się z byłych i obecnych wychowanków trenera Sylwestra Piątka. Spotkanie to dopiero po serii rzutów karnych wygrał Gryf. W wielkim finale żółto –czarni spotkali się z gospodarzami zawodów, wiceliderem IV ligi drużynąWiked/GOSRiT Luzino. Ten zacięty i wyrównany mecz wygrał Gryf Orlex i to

Kalendarze Gryfa na 2014 rok AKCJA | Oficjalny kalendarz Gryfa Wejherowo na 2014 rok w sprzedaży. Świetnym projektem zajęła się firma MANA z Wejherowa, natomiast druk wykona dla nas Drukarnia Ewa Druk z Wejherowa. – Kalendarz może być świetnym pomysłem na świąteczny prezent, a na pewno każdy sympatyk żółto – czarnych chciałby mieć taki w domu – mówi Łukasz Nowaczyk, rzecznik prasowy Klubu. Kalendarz będzie gotowy na Mikołajki, ale już teraz prowadzone są zapisy. To bardzo proste. Wystarczy wysłać na adres: rzecznik_gryfwejherowo@wp.pl wiadomość o ilości zamawianych kalendarzy oraz numer telefonu. W trakcie zapisów kalendarz jest w promocyjnej cenie 19,90 zł. Po 5 grudnia kalendarze będzie można nabyć w cenie 25 zł.

NABÓR

Gryf Wejherowo ogłasza nabór do sekcji piłki nożnej chłopców z roczników 2005 i 2006. Wszystkich niezbędnych informacji udziela oraz zapisy prowadzi trener Erwin Herasimczyk – kontakt: tel. 508903440.

on został Mistrzem Kaszub, a luzinianie musieli zadowolić się tytułem wicemistrza . Trzecią drużyną turnieju został lider V ligi gdańskiej, Jaguar Gdańsk, który o najniższy stopień podium pokonał największą niespodziankę turnieju GOSRiT Luzino. Najlepszym zawodnikiem zawodów wybrano Krystia-

na Opłatkowskiego (Wikęd/ GOSRiT), tytuł króla strzelców przypadł aż 3 zawodnikom: Brzuzy Paweł , Łuczak Mateusz ( Gryf Orlex) i Paweł Rutkowski(GOSRiT), a najlepszym bramkarze mistrzostw uznano Tułowieckiego Kacpra z Gryfa. Sponsorem głównym Mistrzostw Kaszub był p. Rafał Kędziora

Rundę jesienną komentuje Prezes Rafał Szlas - Na pewno na początku podziękowania należą się wszystkim zawodnikom, sponsorom, działaczom działającym w tym klubie społecznie i wielu innym osobom którym na sercu leży dobro Gryfa. Warto zaznaczyć, że przy tych problemach jakie mieliśmy w tym sezonie utrzymanie w II lidze należy traktować jako spory sukces. Pamiętajmy też, iż znaleźliśmy się w gronie 32 najlepszych drużyn w kraju docierając do 1/16 Pucharu Polski. Pokazaliśmy, że możemy wspólnie osiągnąć cel jakim jest gra w II lidze. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z faktu, że na tę chwile znajdujemy się w strefie spadkowej. Widzimy jednak spory progres w grze drużyny. Szczególnie poprawiliśmy grę na wyjazdach. Brakuje nam jeszcze skuteczności, ale proszę zauważyć, że w tej lidze trzeba grać o zwycięstwo. Tu remis nikogo nie zadowala, gdyż wiele drużyn jest zagrożonych spadkiem do III ligi. Naszym celem nadal pozostaje utrzymanie i jestem pełen wiary, że w czerwcu będziemy cieszyć się z pozostania na centralnym szczeblu rozgrywek.

z firmy WIKĘD, ponadto nagrody dla fundowali: Jarosław Wejer – Wójt Gminy Luzino oraz Gminny Ośrodek sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie. Impreza ta jest objęta patronatem honorowym przez Mieczysława Struk- Marszałka Województwa Pomorskiego, Ryszarda Stachurskiego- Wojewodę Pomorskiego, Kazimierza Plocke- Wiceministra Rolnictwa, Magdalenę Kołodziejczak – przewodnicząca Pom. LZS, Radosława Michalskiego- prezesa OZPN, Wójta Gminy Luzino- Jarosława Wejera .

Końcowa kolejność Mistrzostw Kaszub WIKĘD/KASZUB CUP 1. Gryf Orlex Wejherowo II liga ( Tułowiecki, Kołc, Brzuzy, Osłowski, Skwiercz, Kostuch, Łuczak) 2. Wikęd/GOSRiT Luzino IV liga ( Katzor, Wicki, Wicon, Dąbrowski, Bogucki, Mienik, Opłatkowski, Benke) 3. Jaguar Gdańsk V liga ( Skrypoczka, Kużniarski J., Kuźniarski R., Błaszczykowski, Janik, Sobczyk Jarosław, Sobczyk Jacek, Dembek, Niechciał) 4. GOSRiT Luzino ( Roicki, Myszka, Rybicki, Miotk, Klas, Rutkowski, Graczyk, Henning, Pielowska) 5. Pomorze Potegowo III liga 6. Olimpia Elbląg II liga 7. Bałtyk Gdynia III liga 8. BKS Lechia Gdańsk 9. Wodomex Bojano 10. Lechia II Gdańsk III liga 11. Gedania Gdańsk V liga 12. GKS Kowale V liga 13. Kaczmarczyk Team 14. Jantar Ustka V liga

Wygrany sparing na zakończenie roku SPARING | Żółto-czarni nie mieli problemów z odniesieniem zwycięstwa 5:0 nad Eko-Prod Szemud. W minonym tygodniu podopieczni trenera Grzegorza Nicińskiego trenowai jeszcze dwa razy, a od piątku przebywają na urlopach. Spotkanie z A-klasowym zespołem było doskonałą formą roztrenowania. Mecz odbył się na boisku bocznym na Wzgórzu Wolności, a ostatecznie żółto-czarni zdołali zaaplikować rywalom pięć goli nie tracąc żadnej bramki. Trzeba jednak pochwalić zawodników Eko-Prod za ambitną postawę oraz zaangażowanie. Strzelanie goli rozpoczął Piotr Kołc. Lewą stroną przedarł się Łukasz Krzemiński, dośrodkował w pole karne a tam Kołc nie miał problemów z umieszczeniem piłki w bramce. Na 2:0

podwyższył Michał Więcek. Młody zawodnik znalazł się przytomnie sam na siódmym metrze przed bramką gości i nie zmarnował okazji. Po kolejnej składnej akcji Więcek podwyższył na 3:0. Mateusz Łuczak przerzucił piłkę nad linią obrony Eko-Prod a wbiegający w pole karne Michał Skwiercz idealnie obsłużył Więcka. Po zmianie stron gospodarze mieli jesz-

cze kilka sytuacji podbramkowych, ale albo świetnie w bramce spisywał się golkiper rywali, albo zabrakło skuteczności. Wynik został ustalony w samej końcówce. Najpierw na 4:0 podwyższył po indywidualnej akcji Maciej Osłowski, a w 90 minucie upragnionego gola zdobył Przemysław Kostuch. Obrońca Gryfa bramkarza gości pokonał oczywiście strzałem głową po dośrodkowaniu Krzemińskiego. Warto jeszcze zaznaczyć, że na nietypowej pozycji wystąpił Maciej Szlaga. Bramkarz Gryfa tym razem zagrał w ataku i trzeba przyznać, że spisał się nie źle. Gola wprawdzie nie zdobył, ale kilka razy był bliski wpisania się na listę strzelców. Ł.Krzemiński Gryf Orlex Wejherowo – Eko-Prod Szemud Bramki: Kołc, Więcek – 2 gole, Osłowski, Kostuch Skład: Ferra (46’Tułowiecki) – Kowalski, Kostuch, Skwiercz (46’Brzuzy), Miszka (46’Bank) – Kołc (46’Dąbrowski), Łuczak (46’Osłowski), Więcek, Krzemiński, Zawodnik Testowany – Siemaszko (46’Szlaga)

SPONSOR TYTULARNY

WP USŁUGI

BUDOWLANE

Elma VIVA

achilles Sylwester Maszota

K.D.NORTHPOL TYSAND DRUKARNIA

Przetwórstwo Mięsa

Arka Bud

ROTOR

WWW.303.PL


Express Powiatu Wejherowskiego 328  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you