Page 1

str. 7-9

PRZYCHODNIA TO NIE SCHRONISKO!

Najchętniej czytana gazeta w powiecie wejherowskim

Fot. Rafał Korbut

Piątek, 22 listopada 2013 r. Nr 44 (326) NAKŁAD 12 000 EGZ.

Jednym z pomysłów jest utworzenie w Wejherowie jakiegoś miejsca, gdzie ludzie nie mający własnego domu mogliby przyjść, aby się ogrzać, umyć czy odpocząć. Wówczas pacjenci nie mieliby powodów do narzekania.

str. 3

Nieumyci, roztaczający wokół siebie dokuczliwy fetor, przesiadujący godzinami w poczekalniach ośrodków zdrowia – osoby bezdomne to problem dla pacjentów i kierownictwa przychodni. I to problem, który trudno rozwiązać. Trudno bowiem odmówić takiej osobie prawa do przebywania w przychodni, zaś policja ani Straż Miejska nie mają podstaw do interwencji.


www.gwe24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

3

Pacjenci nie chcą bezdomnych Rafał Korbut r.korbut@expressy.pl

Fot. Rafał Korbut

Osoby bezdomne w okresie - Nie chcemy, jesienno-zimowym szukają aby bezdommiejsc, gdzie mogą schronić ni traktowali się przed mrozem. Można przychodnię więc ich spotkać w pojazdach jak schrokomunikacji miejskiej, śpiąnisko czy cych na klatkach schodowych, noclegownię! w obiektach użyteczności pu- skarżą się blicznej, np. w przychodniach. pacjenci - To spory problem – mówią zgodnie pacjenci, lekarze i strażnicy miejscy. Wizytę w przychodni lekarskiej trudno zaliczyć do przyjemnych czynności. Do lekarza zgłaszamy się bowiem często chorzy i źle się czując. Jeśli do tego dojdzie konieczność długiego oczekiwania w kolejce do lekarza – trudno o dobry nastrój. Jeszcze gorzej gdy te dwie czy trzy godziny przychodzi nam spędzić siedząc na krzesełku obok osoby bezdomnej, która roztacza – pacjenci powinni mieć zapewwokół siebie trudny do wy- niony jakiś komfort i higienicztrzymania fetor. ne warunki. Natomiast ci ludzie są brudni, śmierdzą, bywa że są Niech idą do schroniska! pod wpływem alkoholu, prze- Poszedłem do lekarza i za- klinają. Uważam, że ktoś coś z raz po wejściu do przychodni tym powinien zrobić. Co dopoczułem potworny odór – kładnie? Może miasto powinno relacjonuje pan Marek, który zorganizować jakieś schronisko w środę odwiedził Niepublicz- czy chociaż jakieś miejsce, gdzie ny Zakład Opieki Zdrowotnej będą mogli przespać się, skoprzy ul. Puckiej w Wejherowie. rzystać z prysznica, ogrzać się. - Okazało się, że na krzesełkach W Wejherowie tyle pieniędzy w poczekalni śpią bezdomni. wydaje się na różne inwestycje, Już nie raz w przychodniach dlaczego więc nie można zająć widziałem też, jak na dłuższy się tym problemem i jakoś go czas zajmują łazienkę, bo np. rozwiązać? myją nogi w umywalkach. Rozumiem, że może jest im To trudna sprawa zimno, gdzieś chcą odpoKierownictwo przychodni począć, ale dlaczego tu! Przecież twierdza, że osoby bezdomne są przychodnia zdrowia to nie pewnym problemem w ośrodku schronisko czy noclegownia. zdrowia i bywają uciążliwe dla Tu przychodzą chorzy ludzie, pacjentów i personelu. nierzadko z małymi dziećmi - Z jednej strony powinniśmy

ich wypraszać, ale z drugiej trudno wyrzucić człowieka, który przyszedł się trochę ogrzać, na mróz – mówi Mirosław Ruciński, kierownik Medycyny Rodzinnej w wejherowskim ośrodku zdrowia. - Przyznaję, że często przychodzą do ośrodka, ale nie zawsze możemy i nie zawsze mamy możliwości, żeby ich wyganiać. Szczególnie – jak już wspomniałem – w zimie, gdy są bardzo niskie temperatury. W lecie jest o tyle łatwiej, że możemy ich poprosić, aby wyszli. Jesienią i zimą sugerujemy, aby udali się do noclegowni czy schroniska. Ale nie zawsze przynosi to rezultat. Doktor Ruciński pozytywnie ocenia pomysł utworzenia w Wejherowie jakiegoś miejsca, gdzie ludzie nie mający własnego domu mogliby przyjść, aby się ogrzać, umyć czy odpocząć.

- Jest to koncepcja, którą można by rozważyć – mówi dr Ruciński. - Ale trzeba pamiętać, że każde schronisko czy noclegownia pociąga za sobą koszty utrzymania. Zazwyczaj takie obiekty działają przy kościołach, klasztorach czy innych organizacjach, zajmujących się pomocą innym ludziom. Jest obecnie budowany duży dom pielgrzyma, może warto by porozmawiać z Ojcami, którzy przecież prowadzą kuchnię dla bezdomnych i ubogich, aby gdzieś wygospodarowali miejsce na taki cel? Problem tylko, czy sami bezdomni będą chcieli tam przychodzić.

mendant wejherowskiej straży miejskiej. - Często ci ludzie nie chcą, aby im pomagać – wyjaśnia Zenon Hinca. - My dajemy im skierowania do schroniska czy noclegowni, dostają od nas bilety – ale z tego nie korzystają. Dlaczego? Bo jest tam rygor: zakaz picia alkoholu. Dlatego niestety wybierają przesiadywanie w miejscach publicznych, takich jak przychodnie. Wiemy o tym problemie, ale niewiele w tej kwestii możemy zrobić. Nie mamy prawa podejmować interwencji tylko z tego powodu, że ktoś jest brudny czy śmierdzi. To też są ludzie, którzy mają prawa obywatelskie i nie można ich wypraszać tylko dlatego, że komuś innemu to przeszkadza. Skąd wiadomo, czy np. taka osoba nie czeka w ko-

Nie mamy podstaw do interwencji Na ostatnią kwestię, poruszoną przez kierownika ośrodka zdrowia, zwraca też uwagę ko-

lejce do lekarza? My tego nie mamy prawa ani nie możemy rozstrzygać. Dopóki siedzą na krzesełku, nie przewracają się kompletnie pijani, nie zachowują się nieobyczajnie czy nie zakłócają ładu i porządku – to nie ma żadnego powodu, by podjąć interwencję. My nie jesteśmy tu władni, to już kierownictwo ośrodka zdrowia musiałoby podjąć jakieś kroki w tej kwestii. Komendant Hinca podkreśla, że Straż Miejska podejmuje działania, aby pomóc osobom bezdomnym. - Ostatnio sprawdziliśmy, ilu ich jest w naszym mieście – mówi Zenon Hinca. - Niedawno 8 osób dostało od nas skierowania do schroniska oraz bilety, by mogli tam dojechać. Kolejne 5 osób zadeklarowało, że chce się zgłosić do schroniska i zapowiedzieli, że w późniejszym terminie zgłoszą się po skierowania i bilety. Problem w tym, że najczęściej tego nie wykorzystują, bo wybierają picie. A bilety sprzedają i za pozyskane pieniądze kupują np. denaturat. Niestety, nie możemy im w żaden sposób na siłę pomóc. A co Wy myślicie o osobach bezdomnych i miejscach, gdzie oni przebywają? Czy powinni być przymusowo usuwani z przychodni, dworców, środków komunikacji miejskiej? Jakie macie pomysły na rozwiązanie problemu a może i na pomoc tym ludziom? Piszcie na adres: r.korbut@expressy.pl.

Pochówek z neolitu odkryty na placu budowy Teren na skrzyżowaniu ulicy Reformatów i Wniebowstąpienia w Wejherowie jest własnością developera MultiDom, a prace archeologiczne poprzedzają przyszłą inwestycję w tym miejscu. W trakcie prac, które na zlecenie developera prowadzą archeolodzy doszło do nietypowego znaleziska. - Odkryliśmy kości mężczyzny w pozycji embronialnej, leżącego na prawym boku, z

dłońmi złożonymi pod głową. Za plecami leżał garniec. Prawdopodobnie znalezisko pochodzi z okresu neolitu. A jeśli takie podejrzenia się potwierdzą to będzie to wyjątkowe odkrycie w rejonie Wejherowa. Bo według mojej wiedzy w regionie nie doszło wcześniej do odkryć z tego okresu - relacjonuje archeolog Sławomir Wadyl. Znalezisko ma zostać w ciągu kilku dni poddane

szczegółowym badaniom. Później, prawdopodobnie będzie eksponowane w wejherowskim muzeum. Na skrzyżowaniu ulicy Reformatów i Wniebowstąpienia developer chce zbudować dom mieszkalny. - Wkrótce wystąpimy o pozwolenie na budowę. Budowa prawdopodobnie ruszy w przyszłym roku - zapowiada Robert Kiereś z MultiDom. (G.B.)

Znalezione szczątki mogą mieć nawet ok. 6 tys. lat! Fot. Nadesłane

WEJHEROWO | Do sensacyjnego znaleziska archeologicznego doszło na placu budowy na skrzyżowaniu ulicy Reformatów i Wniebowstąpienia w Wejherowie. Archeolodzy znaleźli tam miejsce pochówku, które pochodzi prawdopodobnie okresu neolitu (epoka kamienia). Znalezione tam kości mężczyzny leżały w pozycji embrionalnej, na prawym boku.


4

www.gwe24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Magazyn gazu szansą na rozwój gminy Losy rozbudowy Podziemnego Magazynu Gazu w Kosakowie będą się ważyć w najbliższą niedzielę. Wtedy bowiem mieszkańcy gminy wezmą udział w referendum dotyczącym inwestycji, która mało atrakcyjne pomorskie tereny może przekuć w stale płynące do budżetu gminy zyski. Dawne początki Uchwała dotycząca zlokalizowania na terenie Kosakowa kawern magazynu gazu została podjęta prawie 15 lat temu. Wówczas samorząd biorąc pod uwagę istnienie na terenie gminy złoża soli kamiennej „Mechelinki” zatwierdził nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Z kolei w 2008 roku, w oparciu o wyniki badań sejsmicznych i geologicznych, udokumentowane poprzednio granice złoża zostały powiększone, a to po-

zwoliło na planowaną rozbudowę Podziemnego Magazynu Gazu „Kosakowo”. Aktualnie w trakcie budowy jest dziesięć kawern, a w planach – drugie tyle. Oczywiście im większa będzie pojemność magazynu, tym większe korzyści dla gminy. Bezpieczeństwo najważniejsze Gaz ziemny magazynowany jest od sierpnia tego roku w wyługowanych komorach solnych w pokładach złoża soli kamiennej, na głębokości ok 1 km

po ziemią. To właśnie sól jest minerałem o doskonałych właściwościach przy tego rodzaju inwestycji. Jak podkreślają eksperci, jej pokłady są szczelne, nieprzepuszczalne, plastyczne i nie wchodzą w żadną reakcję z gazem ziemnym. Mimo to, inwestor – PGNiG stosuje szereg zabezpieczeń, w tym ciągły monitoring dający gwarancję bezpieczeństwa. Aktualnie w Europie w takiej samej technologii działa 40 magazynów, w samych Niemczech – kilkaset komór w kawernach solnych.

wania przestrzennego dotyczy terenów położonych wzdłuż ulicy Rumskiej oraz terenów nieprzydatnych inwestycyjnie - łąk i pastwisk, czyli tzw. Mościch Błot, leżących po stronie północnej kanału zrzutowego odprowadzającego ścieki sanitarne z oczyszczalni ścieków „Dębogórze”. Obszar między ul. Rumską a kanałem zrzutowym przeznaczony ma być pod funkcje przemysłowe, składowe oraz zakłady gazownicze. W tej chwili realizowany jest tam tzw. Zakład Główny. W praktyce w tego rodzaju magazynach gazu ziemnego na powierzchni ziemi widoczne są głowice komór – po pięć w jednym klastrze, czyli placu o powierzchni 1 hektara. Poszczególne klastry są ogrodzone i połączone siecią podziemnych rurociągów.

W żadnym z tych obiektów nie odnotowano awarii. - Dbałość samorządu o bezpieczeństwo mieszkańców przy realizacji każdej a szczególnie tej Inwestycji uważam za priorytet. Mam jednak pełne przekonanie, że w tym przypadku przedsięwzięcie zapewnia nie tylko bezpieczeństwo, ale i zy- Korzyści dla gminy ski – mówi Jerzy Włudzik, wójt - Rozbudowa Podziemnego Kosakowa. Magazynu Gazu „Kosakowo” to gwarancja stałych wpływów do Pod i nad ziemią budżetu, co pozwoli na realizację Obszar objęty zmianą frag- wielu inwestycji, które odczuje mentu studium uwarunko- każdy mieszkaniec. Mówimy tu

chociażby o rozbudowie czy poprawie istniejącej infrastruktury – wskazuje wójt Jerzy Włudzik. Pieniądze do gminy będą bowiem płynęły z kilku źródeł. Po pierwsze będą to opłaty za magazynowanie, które liczone są od ilości gazu wtłoczonego do magazynu (im większa pojemność magazynu, tym większe opłaty). Po drugie - podatek od obiektów budowlanych, po trzecie - podatek gruntowy, a po czwarte - w związku z tym, że spółka została zarejestrowana na terenie Kosakowa, do gminy odprowadzany będzie podatek CIT od uzyskanych dochodów. Poza tym jak przy każdej dużej inwestycji, istnieje szereg korzyści, które bezpośrednio nie przekładają się na wpływy do budżetu. Przyjezdni wykonawcy pracujący przy budowie magazynu zwiększają obrót w lokalnych pensjonatach, kwaterach czy lokalach gastronomicznych czy sklepach. Jednocześnie poprawie ulega sytuacja na rynku pracy, bo jako podwykonawcy od prac ziemnych czy transportowych zatrudniani są także mieszkańcy gminy.


www.gwe24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Przedsiębiorcy i uczniowie o własnym biznesie

Gniewino w reklamie ministerstwa KAMPANIA | Gniewińskie obiekty sportowe, a w szczególności stadion, znalazły się w wąskim gronie inwestycji wykorzystanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego do promowania zmian dokonanych w Polsce dzięki wsparciu funduszy unijnych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opracowało spoty, które mają pokazać jak, dzięki pozyskaniu w latach 2007-2013 funduszy z Unii Europejskiej, Polska i poszczególne jej regiony zmieniły się. Do jednego z nich wybrano Stadion Gminny „Arena Mmistrzów” w Gniewinie. Filmik pokazywany jest w formie reklamy na wielu kanałach TVP a także można obejrzeć go w Internecie. To specjalnie nie dziwi, gdyż sportowe

Rafał Korbut

Fot. Rafał Korbut

r.korbut@expressy.pl

W debacie wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk niejednokrotnie od wielu lat z powodzeniem prowadzą i rozwijają własne firmy była bardzo cenna. - Przedsiębiorcy mieli okazję przekazać tym młodym ludziom swoje doświadczenia – dodaje Jan Domański. - Ważna też jest efektywna współpraca szkół z przedsiębiorcami i instytucjami, gdyż umożliwia zdobywać przez młodzież wie-

dzę praktyczną, a nie tylko teoretyczną. W debacie wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wejherowskiego, właściciele firm zrzeszenie w wejherowskim oddziale Pracodawców Pomorza, kadra nauczycielska i władze powiatu. Na zakończenie ustalono, że będą organizowane kolejne takie spotkania.

Niewykluczone, że wypracowane wnioski umożliwią rozszerzenie w szkołach ponadgimnazjalnych nauczania przedmiotu, podczas którego uczniowie mają szansę zdobywać wiedzę z zakresu podstaw przedsiębiorczości. Fot. DD

DEBATA | Przy jednym stole spotkali się przedstawiciele środowisk biznesu, pedagogicznego, władz wejherowskiego starostwa oraz uczniowie, by podyskutować o perspektywach nauczania podstaw przedsiębiorczości w szkołach. Co do jednego wszyscy byli zgodni – takie spotkania są potrzebne. - To pierwsza taka debata na temat działalności gospodarczej w kontekście rozszerzenia nauczania w szkołach przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” wyjaśnia Jan Domański, wicestarosta wejherowski. - To pierwsze spotkanie uczniów, nauczycieli, pracodawców i władz samorządowych może zapoczątkować cykl dyskusji, czy młodzi ludzie w czasie nauki biorą pod uwagę założenie w przyszłości własnej firmy i czy postrzegają to jako swoją szansę. Podczas debaty rozmawiano głównie o zakładaniu i prowadzeniu własnego biznesu, o problemach, na jakie mogą natknąć się młodzi przedsiębiorcy i sposobach ich rozwiązywania. Uczniowie zgodnie przyznali, że okazja do spotkania i porozmawiania z osobami, które

5

obiekty, które powstały ostatnio w Gniewinie, cieszyły się uznaniem Mistrzów Świata - piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii. A lepszej rekomendacji nie trzeba. Tym bardziej znalezienie się gniewińskiego obiektu w gronie ośmiu wybranych do realizowanego przez ministerstwo promocyjnego programu pt. „Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim”, jest kolejnym sukcesem gminy i dowodem na to, że gmina umie korzystać z wszelkich możliwości pozyskiwania funduszy na rozwój gminy. Warto również zapoznać się jakie unijne dotacje na lata 2014-2020 przypisano poszczególnym regionom Polski. To obrazuje kolejny spot reklamowy. (DD)


INFORMACJE ZE STAROSTWA POWIATOWEGO W WEJHEROWIE www.powiat.wejherowo.pl Starostwo Powiatowe w Wejherowie ul. 3 Maja 4 84-200 Wejherowo WYDZIAŁY I KONTAKT:

Biuro Obsługi Interesantów: tel. 58 572-95-50 Sekretariat: tel. 58 572-94-00 fax. 58 572-94-02 Biuro Rady Powiatu: tel. 58 572-94-23 Wydział Organizacyjny: tel. 58 572-94-16 Wydział Zarządzania Kryzysowego: tel. 58 572-94-43 fax. 58 572-94-41 Wydział Finansowy: tel. 58 572-94-30 Wydział Rozwoju i Programów Europejskich: tel. 58 572-94-51 Wydział Kultury i Spraw Społecznych: tel. 58 572-94-85 Wydział Edukacji: tel. 58 572-94-29 Wydział Komunikacji Rejestracja pojazdów: tel. 58 572-95-30 (do 36) Prawa jazdy: tel. 58 572-95-24,25,28 Wydział Architektury i Budownictwa: tel. 0-58 572-94-47 fax. 0-58 572-95-02 Wydział Geodezji: tel. 58 572-94-61 fax. 58 572-94-62

Konkurs na dyrektora Zarząd Powiatu Wejherowskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie (przy ul. Dworcowej 5). Treść ogłoszenia o konkursie dostępna jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wejherowie www.powiat.wejherowo.pl w dziale Aktualności i na podstronie Wydział Edukacji, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wejherowie www.bip.powiat.wejherowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wejherowie.

Festiwal Pieśni Wielkopostnej - Szemud 2014 Zapraszamy do udziału w VIII Pomorskim Festiwalu Pieśni Wielkopostnej - Szemud 2014, który odbędzie się 5 kwietnia 2014 r. w kościele pw. św. Wojciecha w Kielnie Cele Festiwalu: - kultywowanie pieśni wielkopostnej i pasyjnej, - dzielenie się doświadczeniami, nawiązywanie kontaktów, - promowanie i inspirowanie wartościowej twórczości muzycznej o przeznaczeniu liturgicznym. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2014 r. Karta zgłoszenia oraz Regulamin Festiwalu dostępne są na stronie http://www.powiat.wejherowo.pl.

Wyniki konsultacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych” Decyzją Zarządu Powiatu z dnia 10.10.2013 r. konsultacje społeczne „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020”, odbyły się w terminie 14-28 października 2013 r., drogą elektroniczną. Zgodnie z § 4 uchwały III/XLVI/416/10 z dnia 27.09.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pożytku publicznego, wyniki konsultacji przedstawia się Zarządowi Powiatu w terminie 14 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Zapraszamy do muzeum Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej zaprasza Państwa do zwiedzania wszystkich swoich wystaw stałych i czasowych. Zwiedzanie wystaw oraz samego Muzeum możliwe jest w ciągu tygodnia roboczego w godzinach od 09:00 do 15:00, zaś w weekendy od 11:00 do 17:00.

Konkurs na prowadzenie domu pomocy społecznej Zarząd Powiatu Wejherowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej– t.j. prowadzenie na terenie powiatu wejherowskiego domu pomocy społecznej dla 110 osób przewlekle somatycznie chorych, z ośrodkiem dziennego pobytu dla 32 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, wraz z udzieleniem dotacji. Zarząd Powiatu Wejhe-

rowskiego ogłasza także otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r. zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczącego zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, dla 8 wychowanków z terenu powiatu wejherowskiego, wraz z udzieleniem dofinansowania tego zadania. Więcej informacji na stronie internetowej powiatu.

www.powiat.wejherowo.pl INFORMACJA Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651, ze zm.)

Wydział Gospodarki Nieruchomościami: tel. 58 572-94-75 Wydział Środowiska: tel. 58 572-95-43

Starosta Wejherowski informuje: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, w dniu 19.11.2013 r. wywieszono na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa: nr III/2013, dotyczący działki nr 491/1 położonej w gminie Łęczyce, Obr. Strzebielino, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego i nr IV/2013 dotyczący działki 22/1 położonej w Wejherowie Obr. 14, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

OBWIESZCZENIE Starosta Wejherowski I. działając na podstawie art. 1, art.11a, art.11d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 687/ oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 267/ z a w i a d a m i a, ż e: 1. w dniu 23.10.2013r. na wniosek Zarządu Powiatu Wejherowskiego wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

ROZBUDOWIE DROGI POWIATOWEJ NR 1438G ŻELAZNO-MIERZYNO-KOSTKOWO-BOLSZEWO na odcinku przez miejscowość Góra o długości 2 km NA TERENIE GMINY WEJHEROWO -w obrębie Bolszewo na działkach nr ewidencyjny: 421, 409, 412/3 (powstałej z podziału działki nr 412/2), 412/1, 412/4 (powstałej z podziału działki nr 412/2), 411/7 (powstałej z podziału działki nr 411), 1296/33 (powstałej z podziału działki nr 1296/3), 1296/31 (powstałej z podziału działki nr 1296/2), 1296/29 (powstałej z podziału działki nr 1296/1), 410/48 (powstałej z podziału działki nr 410/13), 410/46 (powstałej z podziału działki nr 410/12), 410/44 (powstałej z podziału działki nr 410/11), 410/42 (powstałej z podziału działki nr 410/10), 53/15 (powstałej z podziału działki nr 53/4), 46/4, 46/15 (powstałej z podziału działki nr 46/3), 46/13 (powstałej z podziału działki nr 46/5), 46/11 (powstałej z podziału działki nr 46/1), 34/4 (powstałej z podziału działki nr 34/2), 34/1, 34/3 (powstałej z podziału działki nr 34/2), 33/1 (powstałej z podziału działki nr 33), 30/10 (powstałej z podziału działki nr 30/2), 30/8 (powstałej z podziału działki nr 30/4), 30/6 (powstałej z podziału działki nr 30/1), -w obrębie Góra na działkach nr ewidencyjny : 121, 128/29 (powstałej z podziału działki nr 128/17), 128/27 (powstałej z podziału działki nr 128/16), 126/59 (powstałej z podziału działki nr 126/40), 126/57 (powstałej z podziału działki nr 126/39), 126/55 (powstałej z podziału działki nr 126/38), 124/1, 123/24, 174/1 powstałej z podziału działki nr 174), 175, oraz na czasowe zajęcie terenu objętego obowiązkiem przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej i drogowej związanych z realizacją inwestycji - w obrębie Bolszewo działki nr ewidencyjny 53/13, 33/2 (powstałej z podziału działki nr 33), 410/8 oraz w obrębie Góra działki nr ewidencyjny 127/68, 127/8, 128/2, 127/63, 126/1, 125/17, 124/11, 124/27, 122, 176/39, 176/32, 176/31, 128/18 2. w dniu 213.11.2013r. na wniosek Zarządu Powiatu Wejherowskiego wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

PRZEBUDOWIE DROGI POWIATOWEJ NR 1405G SZEMUD - KARCZEMKI -ETAP II -OD KM 0+700 DO KM 2 +069 W MIEJSCOWOŚCI KIELNO GMINA SZEMUD - w obrębie Kielno Na działkach nr ewidencyjny 8/2 (powstałej z podziału działki nr 8/1), 9, 10/6 (powstałej z podziału działki nr 10/1), 10/4 (powstałej z podziału działki nr 10/3), 12/1 (powstałej z podziału działki nr 12), 18/1 (powstałej z podziału działki nr 18), 20/5 (powstałej z podziału działki nr 20/1), 20/7 (powstałej z podziału działki nr 20/2), 20/9 (powstałej z podziału działki nr 20/4), 21/1 (powstałej z podziału działki nr 21), 22/1 (powstałej z podziału działki nr 22), 23/1 (powstałej z podziału działki nr 23), 25/5 (powstałej z podziału działki nr 25/1), 25/7 (powstałej z podziału działki nr 25/4), 26/6 (powstałej z podziału działki nr 26/5), 40/5, 70/6 (powstałej z podziału działki nr 70/3), 72/1 (powstałej z podziału działki nr 72), 73/1 (powstałej z podziału działki nr 73), 74/4, 74/6 (powstałej z podziału działki nr 74/5), 75/10 (powstałej z podziału działki nr 75/7), 438/1 i 438/2 (powstałych z podziału działki nr 438), 444/2 (powstałej z podziału działki nr 444/1), 445/3 (powstałej z podziału działki nr 445/2), 446/1 (powstałej z podziału działki nr 446), 464/1 (powstałej z podziału działki nr 464), 474/1 (powstałej z podziału działki nr 474), 475/1 (powstałej z podziału działki nr 475), 477/5 (powstałej z podziału działki nr 477/4), 478/1 (powstałej z podziału działki nr478), 479/1 (powstałej z podziału działki nr 479), 484/1 (powstałej z podziału działki nr 484), 485/1 i 485/2 (powstałych z podziału działki nr 485), 486/1, 486/3 (powstałej z podziału działki nr 486/2), 487/1, 488/1 (powstałej z podziału działki nr 488), 489/2 i 489/3 (powstałych z podziału działki nr 489/1), 490/1 (powstałej z podziału działki nr 490), 491/7 (powstałej z podziału działki nr 491/4), 491/9 (powstałej z podziału działki nr 491/6), 493/1 (powstałej z podziału działki nr 493), 502/1 (powstałej z podziału działki nr 502), 503/5 (powstałej z podziału działki nr 503/3), 544/1 (powstałej z podziału działki nr 544), 681/1 (powstałej z podziału działki nr 681), 682/1 (powstałej z podziału działki nr 682), 683. oraz na czasowe zajęcie nieruchomości na przebudowę infrastruktury technicznej w obrębie Kielno na działkach nr ewidencyjny 22/2, 23/2, 25/8, 26/7, 27/4, 70/7, 73/2, 442, 462/2, 466/3, 466/4, 288/2, 491/10, 493/2, 503/6. Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późn. zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie, która zostanie podjęta w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty dokonania się obwieszczenia. Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, w pokoju 220 lub 212, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9-14 (tel. 058-572-94-48). II. działając na podstawie art. 1, art.11a, art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 687/ oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 267/ z a w i a d a m i a, ż e: 1. w dniu 06.11.2013r. po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Rumi wydano decyzję o odmowie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

BUDOWIE DROGI GMINNEJ UL. DZIAŁKOWCÓW na terenie Gminy Miasta Rumia -w obrębie 15: na działkach nr ewidencyjny: 12/3 (powstałej z podziału działki nr 12/2), 13/1 (powstałej z podziału działki nr 13), 14/1 (powstałej z podziału działki nr 14) 19/1 (powstałej z podziału działki nr 19), 20/1 (powstałej z podziału działki nr 20) 21/1 (powstałej z podziału działki nr 21), 22/13, 22/11, 22/9, 29/5, 30/3, 68/22 (powstałej z podziału działki nr 68/6), 67/6, 63/7 (powstałej z podziału działki nr 63/6), 61/8 oraz na czasowe zajęcie terenu objętego obowiązkiem przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej i drogowej związanych z realizacją inwestycji: - na terenie Gminy Miejskiej Rumia w obrębie 14 działki nr ewidencyjny 67/1, 67/2, 70, 71/1, 71/2, 73, 75, 76/1, 76/2, 76/3, i w obrębie 15 na działki nr ewidencyjny 26, 27, 28, 29/6, 7/1, 8/1,12/1, 30/1, 61/7, 62/5, 63/5, 67/5, 69/5, 68/4, 63/8 (powstała z podziału działki nr 63/6) - na terenie Gminy Gdynia w obrębie 4 działki nr ewidencyjny 34/1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 35/8, 36/8, 19/17, 29/17 oraz w obrębie 3 działki nr 42/1, 43/1, 37/15, 34/16 - na terenie Gminy Kosakowo obręb Dębogórze działki nr ewidencyjny 481/3, 478/5, 523, 522, 521, 520, 519, 518, 517, 516/2, 515, 514/1, 510, 525, 509, 508, 507, 506, 505/2, 504/1, 503/1, 526, 527/2, 527/1 2. w dniu 06.11.2013r. po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Rumi wydano decyzję o zmianie decyzji ostatecznej nr AB.6745.12.2011.17DX z dnia 23.09.2011r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej

BUDOWĘ DROGI GMINNEJ – ULICY PODGÓRNEJ na terenie Gminy Miasta Rumia Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 267) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją o możliwości zapoznania się z decyzjami w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, w pokoju 220 lub 212, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9-14 (tel. 058-572-94-48).


Wesele w dworku całe w kwiatach Chcąc urządzić wspaniałe wesele, którego państwo młodzi i goście nie zapomną do końca życia, trzeba pamiętać o kilku sprawach. Jedną z najważniejszych jest miejsce, gdzie wesele się odbędzie. Kolejna istotna rzecz to dobra kuchnia oraz niezbędne dodatki takie jak dekoracje i kwiaty. Kaszubskie wesele w dworku W pobliżu Trójmiasta, w Załakowie (gm. Sierakowice, powiat kartuski), w parku krajobrazowym Szwajcarii Kaszubskiej, znajduje się rodzinna posiadłość Dworek na Błotach. Jego główne zalety to przepiękne położenie pośród kaszubskich lasów i jezior, sale umożliwiające organizację różnych imprez (zarówno wesela, urodziny, jak i konferencje) nawet na 200 osób, nocleg dla ok. 120 osób i wspaniała, tradycyjna kuchnia. W Dworku znajdują się również basen, sauna i jacuzzi. - Dworek cieszy się dużą popularnością wśród klientów, którzy chcą urządzić wesele – mówi Zbigniew Stencel, właściciel firmy. - Zalet można tu wymieniać bardzo dużo, od położenia i tradycyjnego, kaszubskiego wnętrza (sale i pokoje wykończone są drewnem, naturalną cegłą i kamieniem), poprzez doświadczoną obsługę, doskonałych kucharzy aż w końcu po wystrój, który zawsze przygotowuje moja żona Teresa. Klienci, którzy skorzystali z oferty Dworku na Błotach podkreślają, że zachwyciła ich znakomita obsługa (wszyscy pracownicy ubrani są w tradycyjne, kaszubskie stroje) oraz kuchnia. - Menu weselne jest o tyle specyficzne, że trzeba je przygotować tak, aby każdy z gości je docenił – wyjaśnia prowadzący dworek syn Pana Stencla Leszek - A to niełatwe, bo przecież każdy ma swoje preferencje, swoje ulubione smaki. Nasi kucharze są naprawdę świetnymi fachowcami i zawsze starają się

dogodzić wszystkim gościom. Głównie bazujemy na kuchni polskiej, ale na życzenie możemy też przygotować potrawy z kuchni angielskiej, niemieckiej i wiele innych. Piękno zaklęte w kwiatach Planując ślub i wesele nie można zapomnieć o kwiatach. To przecież ślubna wiązanka uzupełnia strój panny młodej, kwiaty też są niezbędne do dekoracji kościoła czy sali weselnej. Tu warto zdać się na specjalistów, którzy doradzą, jaką kompozycję kwiatową dobrać, przygotują odpowiednie dekoracje i zadbają o to, aby wszystkie elementy wystroju pasowały do siebie. Warto więc wspomnieć o kwiaciarni Państwa Stencel, która istnieje w Wejherowie już od 20 lat i przez ten czas zdobyła uznanie wielu klientów. - Wykonujemy wiązanki i wystroje na różne okoliczności, przygotowujemy kompleksowe wystroje, dekorację samochodów oraz całą oprawę florystyczną – wylicza Teresa Stencel, właścicielka kwiaciarni. - Bazujemy głównie na świeżych kwiatach, staramy się nie używać sztucznych, całe piękno kwiatu tkwi w jego naturalności. Warto dodać, że bardzo duże znaczenie ma to, skąd i jakie kwiaty użyje się do wiązanki czy dekoracji. Na rynku często pojawiają się bowiem kwiaty gorszych kategorii, które nie dość, że gorzej wyglądają to jeszcze po kilku godzinach zwyczajnie więdną. A zwiędnięte kwiaty przestają być jakąkolwiek ozdobą. - Dlatego zamawiamy kwiaty

tylko ze sprawdzonych źródeł, najwyższej jakości – tłumaczy pani Teresa. - Przez lata ugruntowaliśmy sobie pozycję i dostawcy dostarczają nam tylko towar z najwyższej półki. Ale nie oznacza to, że kwiaty są droższe, niż w innych kwiaciarniach. Wręcz przeciwnie – ceny mamy na tym samym poziomie, co u konkurencji. Wbrew temu, co często wyobrażają sobie klienci, dobór odpowiednich kwiatów i wystroju nie jest łatwy. - Każda kwiaciarnia ma swój styl, my także mamy swój, który klienci doceniają – tłumaczy pani Teresa. - Nasi pracownicy są wyspecjalizowani w swoim zawodzie, ja sama ukończyłam studium florystyczne i przez wiele lat przywoziłam nowości z kwiaciarni zagranicznych. Najważniejsze jednak, aby osoba, która przygotowuje kompozycję z kwiatów miała zmysł estetyczny, aby umiała dobrać gatunki kwiatów, kolor, odpowiednio ozdobić innymi elementami. Czasem zdarza się tak, że klient zamawia jakąś konkretną wiązankę czy kompozycję i od razu daje wytyczne, jak dokładnie ma to wyglądać. A potem przychodząc po odbiór zauważa na półce zupełnie inną i okazuje się, że ta mu się bardziej podoba. Dlatego zachęcam aby zaufać nam, aby zdać się na naszą inwencję. Tym bardziej, że grono zadowolonych klientów, których mamy od wielu lat, jest chyba najlepszą rekomendacją.

Dworek na Błotach Załakowo 74 Sierakowice tel. 608 266 811 e-mail: dworek@nablotach.pl www.dworeknablotach.pl

Kwiaciarnia Stencel Wejherowo ul. Staromłyńska 1c Tel. 586721695


Rusza Pomorska Gala Ślubna TO BĘDZIE SIEDEM GODZIN, GDZIE SŁOWO „ŚLUB” ZOSTANIE ODMIENIANE PRZEZ WSZYSTKIE MOŻLIWE PRZYPADKI. W NIEDZIELĘ 24 LISTOPADA, W HOTELU SPA FALTOM W RUMI RUSZY POMORSKA GALA ŚLUBNA.

także konkurs z nagrodami. Nagroda główna będzie wyjątkowo atrakcyjna, bo będzie nią suknia ślubna PRONOVIAS z kolekcji 2014 o wartości do 5000 zł – zapowiada Paweł Binert, organizator gali ślubnej. Oprac. (GB)

fot. materiały prasowe

-Na gali zaprezentują się salony sukien ślubnych, firmy tworzące dekoracje ślubne, wizażyści i cukiernie fot. materiały prasowe

Uczestnictwo w Pomorskiej Gali Ślubnej jest nieomal obowiązkowe dla wszystkich Par Młodych i przedstawicieli branży weselnej. Najnowsza i już siódma edycja imprezy rozpocznie się w hotelu Faltom w niedziele o godzinie 11, a uczestnicy gali będą mogli obejrzeć a czasem nawet i przetestować ofertę kilkudziesięciu wystawców. -Na gali zaprezentują się salony sukien ślubnych, firmy tworzące dekoracje ślubne, wizażyści i cukiernie. Oczywiście nie zabraknie agencji artystycznych, fotografów i przedstawicieli gastronomii – zapowiadają organizatorzy. Podobnie jak w ubiegłych latach ciekawie zapowiadają się także atrakcje towarzyszące imprezy. -Zaprezentujemy pokaz makijażu ślubnego, zaprosimy na degustację tortu i pokażemy nowe kolekcje sukien ślubnych, gości będzie także zabawiał iluzjonsta. W trakcie wydarzenia ruszy

Program imprezy

Wystawcy

11 -Uroczyste rozpoczęcie lampką szampana 11.30 - Prezentacja sponsorów i firm uczestniczących w VII Gali 14.00 - Pokaz makijażu w wykonaniu Anny Jasińskiej 15.00 -Prezentacja i degustacja Tortu Weselnego przygotowanego przez Cukiernie Czernis 15:30 - Pokaz Sukni Ślubnych CYMBELINE Paris przygotowany przez Salon Celebrity BRIDAL 16:00 -Występ iluzjonisty Rafała Reszke 16:30 - Pokaz Sukni Ślubnych Pronovias Barcelona, Rosa Clara, Alma Novia, Blue by Enzoani, Justin Alexander, Sincerity, Lilian West przygotowany przez Salon Celebrity BRIDAL 17:00 - Losowanie nagród.

Salon Sukien Ślubnych Celebrity BRIDAL, Decoratif STUDIO, ZaproszeniaNaSlub.com - Agata Dekoracje Studio Dekoracji Ślubnych i Okolicznościowych, DJ SOSOBLACK Wizażystka Anna Jasińska, Hotel SPA FALTOM, Iluzjonista Rafał Reszke, Betrisa Foto, Cukiernia Czernis, Profilm Production,KB Foto, Studio Antracyt, Red Foto, Goldex, Full Frame Solmari Events, Foto – Atelier, Agencja Artystyczno-Eventowa CREATEV, Aleksandra Kwidzińska Restauracja Nordowi Mol, OnePicturePhotography, Salon Sukien Ślubnych Bianka


Oryginalność na pierwszym miejscu

Fot. Piotr Manasterski | www.manas.pl

Fot. Marcin Bogdański/Krawcy Wizerunku

BEZ SZTAMPY, PEŁNE RADOŚCI, NIETUZINKOWE I Z POMYSŁEM. CORAZ WIĘCEJ PAR MŁODYCH DECYDUJE SIĘ STWORZYĆ WŁAŚNIE TAKIE ZDJĘCIA ŚLUBNE. NAJBARDZIEJ SZALONE POMYSŁY POWSTAĆ MOGĄ NAWET PO WODĄ ALBO NA LOTNISKU - KONIECZNIE W STYLIZOWANYCH STROJACH.

Oryginalność w zdjęciach ślubnych? Jeden z pomysłów to zdjęcia podwodne...

...można też wystylizowaną Parę Młodą sfotografować na lotnisku.

Grzegorz Bryszewski Para Młoda. Tym razem było g.bryszewski@expressy.pl jednak łatwiej. -Para młoda miała jednak doświadczenie – Pan młody upraNa pomysł podwodnej sesji wiał pływanie, z kolei Panna młoda para z Bolszewa – Adam młoda zobowiązała się przećwii Magda Budnik wpadła „tak czyć zaplanowane podwodne po prostu”. A w realizacji tego ewolucje. Sesja taka jest na tyle mocno szalonego pomysłu nie obciążająca technicznie, że koprzeszkodziła nawet dosyć słabe nieczna była asysta i reżyseria umiejętności pływackie, pomógł w wykonaniu mojej małżonki, natomiast zapał fotografa z fir- ktoś musiał panować nad oświemy Krawcy Wizerunku z Rumi tleniem i sprzętem naszym i ka– Marcina Bogdańskiego. Aby merzysty na powierzchni oraz zrealizować sesję wynajęto po nieco reżyserować – wspomina godzinach basen w Gminnym Marcin Bogdański. Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gniewinie. Co ciekawe sesja, której efektem była nietuzinko- -W przypadku skomwe i zmysłowezdjęciach Pary plikowanej sesji Młodej pływającej, całującej się i unoszącej się pod wodą trwała podwodnej asekurutylko godzinę. Zdjęcia robiono ją ją ludzie podający na bezdechu, co wymagało dopowietrze między brej synchronizacji. -W przypadku skomplikowa- ujęciami, balastuje się nej sesji podwodnej asekurują ją ludzie podający powietrze nawet modeli, żeby między ujęciami, balastuje się nie musieli walczyć nawet modeli, żeby nie musieli walczyć z wypornością. Tym ra- z wypornością. Tym zem poszliśmy jednak na żywioł razem poszliśmy – wspomina Marcin Bogdański. Modele podczas wykonywa- jednak na żywioł – nia sesji musieli się nieustannie zanurzać i wynurzać, trudny do wspomina Marcin realizacji wymóg polegał nato- Bogdański. miast na zachowaniu na twarzy normalnych emocji mimo nietypowego środowiska. Dla Pana Oryginalne i nietuzinkowe Młodego pływanie w garniturze było dosyć łatwe, nieomal akro- zdjęcia ślubne to także takie, batycznych umiejętności musia- które wymagają umiejętności ła jednak się nauczyć jego świeżo aktorskich od modeli i dużej upieczona małżonka, której suk- dozy wyobraźni. Bo właśnie tak nia w wodzie krępowała ruchy. W efekcie pod wodą poruszała się niczym Syrena. - Ciekawym efektem ubocznym sesji było to, że suknia ślubna stała się jeszcze bielsza. Chlorowana woda nie zniszczyłą ją w żaden sposób – wspomina Adam Budnik. Jak się okazało – pierwsza sesja podwodna w historii firmy Krawcy Wizerunku nie była ostatnią. Niedawno na podobną zdjęcia zdecydowała się inna

można określi sesję ślubną wykonaną w latem 2013 roku na terenie Aeroklubu w Pruszczu Gdańskim przez gdańskiego fotografa Piotra Monasterskiego. Para Młoda w tym „lotniczym” wydaniu zrezygnowała ze ślubnych strojów i pokazała się w stylu amerykańskich Pinup Girls. -Pomysł na stroje i całą sesję wziął się od Panny Młodej, czyli Ilony. Ilona jest tancerką i zawsze była zafascynowana stylem amerykańskich lat 50. Uważam, że nie udałoby się uzyskać tak ciekawego efektu, gdyby nie autentyczność Ilony i Pawła, którzy po prostu żyją tym stylem – wspomina fotograf. Kombinezon pilota udało się pożyczyć z Teatru Muzycznego w Gdyni(tam był wykorzystywany w spektaklu „Mały Książę”) a za wybór pozostałych ubrań i stylizację była odpowiedzialna świeżo upieczona Panna Młoda. Efektem nietypowej sesji były bardzo udane zdjęcia, które szybko zyskały sobie wiele przychylnych komentarzy na facebooku, ale nie tylko. -Podobno nie tylko znajomym Ilony i Pawła zdjęcia te przypadły do gustu. Rodzice i najbliżsi też byli zachwyceni i wszyscy zgodnie podkreślali, że spodziewali się właśnie czegoś w tym stylu – zaznacza fotograf.


10

www.gwe24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Atomowy autobus na Pomorzu

Myśliwi świętowali Hubertusa REDA | Potrawy z dziczyzny, gonitwa za lisem, psy tropiące, grochówka i bigos - tego zabraknąć nie może na Hubertusie. Z okazji święta patrona myśliwych w kaplicy łowieckiej pod wezwaniem Świętego Huberta w Rekowie Górnym odbył się doroczny odpust z okazji święta patrona. Data na świętowanie jest dowolna, od połowy października do połowy listopada, podczas której myśliwi z powiatu wejherowskiego i puckiego tradycyjnie spotykają się w kaplicy myśliwskiej. W ramach tegorocznych obchodów uczestniczyli w mszy św. „hubertowskiej”, którą odprawił metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Odpust uświetniły

NAUKA | „Atomowy Autobus – Mobilne laboratorium” wyruszył po raz trzeci. W tym roku objeżdża północne województwa Polski: pomorskie i zachodniopomorskie. Daria Dunajska

czość i ochrona radiologiczna”. Prezentowane będą podstawowe zagadnienia fizyki jądrowej: istota promieniotwórczości, własności promieniowania jonizującego (elektromagnetycznego i korpuskularnego) oraz zasady ochrony radiologicznej. W drugiej części pt. „Energia” zaprezentowane będą doświadczenia fizyczne związane z generowaniem energii elektrycznej z różnych źródeł: energii wiatrowej, słonecznej, chemicznej czy wodnej, a także konwersji jednej formy energii w drugą. Omawiają tu wydajność poszczególnych źródeł energii, a także możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii w Polsce. Z kolei trzecia część stoiska bezpośrednio dotyczy zagadnień „Ener-

getyki jądrowej”. Pracownicy Fundacji przybliżą zwiedzającym zasady działania rektorów jądrowych, rozpoczynając od pojedynczego rozszczepienia jądra uranu do generowania prądu przez turbiny. Przygotowany został specjalny, interaktywny model elektrowni jądrowej, a także makieta kasety paliwowej reaktora PWR. Ważnym elementem wystawy będą seminaria tematyczne, prowadzone w każdej szkole. Nie zabraknie także rozrywki i rywalizacji, każdy będzie mógł sprawdzić swoją wiedzę o energetyce w konkursie i wygrać nagrodę.

Fot. Daria Dunajska

jądrowej, promieniotwórczości oraz dziedzin pokrewnych, i uświadamianie społeczeństwu, że energia ta jest bezpieczna, wydajna i przede wszystkim opłacalna, dlatego Polska jej potrzebuje. Podczas trzeciej edycji zaplanowane zostały liczne atrakcje. Poza autobusem na specjalnie przygotowanej wystawie będzie można odwiedzić stoiska tematyczne, dotyczące promieniowania naturalnego, energetyki jądrowej, ochrony radiologicznej, energii i chemii. Wolontariusze pokażą ciekawe doświadczenia oraz wyjaśnią najtrudniejsze kwestie, związane z energetyką. Stoisko Atomowego Autobusu składa się z czterech części tematycznych. Pierwsza część wystawy to „Promieniotwór-

V Powiatowy Konkurs Multimedialny

Fot.szkoła

Przyjedzie również do Gniewina 25 listopada w poniedziałek o godz. 17.00 do Centrum Kultury i Biblioteki. We wtorek 26 listopada będzie w Choczewie w godz. 9.00–14.00 w Zespole Szkół w Choczewie na ul. Szkolnej 2, a o godz. 16.00 w Zespole Szkół w Choczewie na ul. Szkolnej 22. Spotkanie otwarte dla szerokiej publiczności (45 min. seminarium z pokazami, po zakończeniu możliwość obejrzenia wystawy i pokazów fizycznych). W czwartek 28 listopada w Wejherowie w godz. 9.00–14.00 w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie na ul. Dworcowej 7. Tegoroczna trzecia edycja „Atomowego Autobusu” trwa dwa tygodnie od 16 do 30 listopada. Trasa Mobilnego Laboratorium przebiega przez pomorskie szkoły, od Szczecina aż po Gdańsk. Jednym z przystanku jest Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie, z którą Fundacja aktywnie współpracuje od kilku miesięcy. Podbój Pomorza Atomowy Autobus rozpoczął wizytą w Szczecinie, a następne przystanki na trasie to Kołobrzeg, Koszalin, Darłowo, Słupsk, Łeba, Choczewo, Krokowa, Wejherowo i Puck i Gniewino. Autobus zatrzyma się także w Warszawie. Atomowy Autobus to największy projekt Fundacji Forum Atomowe. Głównym jego celem jest przekazywanie obiektywnej wiedzy z dziedziny energetyki

Fot. Daria Dunajska

d.dunajska@expressy.pl

występy artystyczne dzieci ze Szkoły Podstawowej, które obejrzeli m.in. arcybiskup, proboszcz parafii, wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk, przewodniczący rady miasta Redy Kazimierz Okrój (fundator kaplicy), dyrektor MOSiR Jerzy Conradi, mieszkańcy i oczywiście myśliwi. Obchody nie mogły się odbyć bez poczęstunku. Z kuchni polowej serwowano pyszną grochówkę. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich wraz z komitetem rodzicielskim zapewniły ciasta oraz kawę i herbatę. Po zakończonej imprezie przy kaplicy, zgodnie z tradycją myśliwi z Koła Łowieckiego „Jeleń” udali się na jesienne polowanie do lasu. (DD)

KONKURS | Pod patronatem starosty wejherowskiego odbył się V Powiatowy Konkurs Multimedialny „Polska niepodległość”, zorganizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP Orzeł w Wejherowie Finał piątej edycji konkursu odbył się w auli szkoły. Sześć prac uczestników zakwalifikowanych do tego etapu zostało zaprezentowanych publiczności uczniowskiej „Elektryka” oraz komisji konkursowej, która dokonała ich oceny. W komisji

konkursowej zasiedli: Piotr Syrocki, Małgorzata Sil i Andrzej Tamulewicz. Korzystając z pomocy zaproszonego eksperta Daniela Zaputowicza, przyznała dwa pierwsze miejsca. Były to prezentacje przygotowane przez uczniów ZSP nr 2 - Kamila Gołąbka i Mateusza Zioło oraz uczennice ZSP nr 4 - Agatę Nadolską i Darię Tempską. Trzecią nagrodę odebrali uczniowie „Elektryka” Majkel Baranowski i Kamil Słowy. Nagrody zwycięzcom zostały wręczone na uroczystości powiatowej. (DD)


www.gwe24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

11

Odzyskaj należne Tobie pieniądze! O tym, jak firmy ubezpieczeniowe celowo zaniżają odszkodowania za szkody komunikacyjne, majątkowe czy osobowe oraz w jaki sposób odzyskać należne pieniądze z Markiem Wasielke, właścicielem Biura Pomocy Poszkodowanym MAWA w Wejherowie, rozmawia Rafał Korbut. Jak wygląda świadomość społeczeństwa w staraniu się o odszkodowanie? Czy ludzie nie wiedzą, że należą im się pieniądze np. gdy ktoś spowodował kolizję drogową i uszkodził im samochód? - Zazwyczaj zdają sobie sprawę, że należy im się odszkodowanie, ale nie mają świadomości, jakiej wysokości. Przecież wyceny są przygotowywane przez rzeczoznawców... - Tak, ale to rzeczoznawcy zatrudnieni przez firmy ubezpieczeniowe. A ubezpieczyciel nie ma żadnego interesu w tym, żeby wypłacić wysokie odszkodowanie. Wręcz przeciwnie – firmy muszą zarabiać i starają się jak najbardziej zaniżyć kwotę wypłaconą poszkodowanemu. Nie można polegać na ich wycenie, bo na styku poszkodowany-firma ubezpieczeniowa jest konflikt interesów. Co zatem należy zrobić, gdy doszło do szkody, czy to komunikacyjnej, czy majątkowej czy w końcu gdy ktoś ucierpiał? - Najlepiej jak najszybciej zgłosić się do profesjonalistów, czyli np. do naszego

jeżeli dojdzie do rozprawy? - Dokładnie tak. Mamy swoich prawników i rzeczoznawców – są to fachowcy, którzy specjalizują się w dziedzinie odszkodowań. I podkreślam jeszcze raz – przez cały proces nie pobieramy żadnych opłat. A co, jeżeli szkoda została wcześniej zgłoszona a firma ubezpieczeniowa wypłaciła odszkodowanie? Czy można coś jeszcze zrobić? - Oczywiście, są na to trzy lata od wystąpienia szkody. Należy się zgłosić do nas i my przygotujemy odwołanie oraz będziemy starać się o wypłatę wyższej kwoty. Zawsze warto się o to starać, bo często można dostać o wiele większe pieniądze, niż początkowo. Oczywiście cała procedura nie ma żadnego wpływu na wypłacone już odszkodowanie co gwarantuje, że nie można na tym nic stracić, a jedynie zyskać.

biura. W razie potrzeby nasi pracownicy mogą również przyjechać bezpośrednio do domu klienta. Podkreślam, że konsultacja jest całkowicie bezpłatna. Jeżeli taka osoba zgłosi się do państwa jak wygląda dalsza procedura? - W pierwszej kolejności analizujemy dokumenty oraz okoliczności zdarzenia i na tej

podstawie wstępnie określamy szanse na to, czy uda się otrzymać odszkodowanie i jakiej wysokości. Dopiero wówczas klient może podpisać z nami umowę i rozpoczynamy cały proces od złożenia odwołania aż po wypłatę odszkodowania.

odszkodowania od klienta otrzymujemy ustaloną wcześniej prowizję. Zazwyczaj jest to bardzo niewielki procent, a odszkodowania dla klientów często są kilkakrotnie przewyższające te, które proponuje firma ubezpieczeniowa.

Ile to kosztuje? - Przez cały czas trwania sprawy nie pobieramy żadnych opłat. Dopiero po uzyskaniu

Czyli przez cały czas reprezentujecie klienta zarówno przed firma ubezpieczeniową, jak również w sądzie,

A czy można samemu odwoływać się do ubezpieczyciela? - Można ale z doświadczenia wiem, że większość takich spraw kończy się odmową ze strony firmy ubezpieczeniowej. Pisma muszą być przygotowane przez specjalistów, często konieczna jest wycena rzeczoznawcy, itd. Bardzo rzadko zdarza się, aby osoba prywatna była w stanie uzyskać wyższą kwotę. Natomiast my – jak już wspomniałem – mamy specjalistów, którzy po prostu się na tym doskonale znają. Jakie jeszcze usługi świad-

czy pańska firma? - Ciekawą propozycją jest skup szkód komunikacyjnych z OC sprawcy. Polega to na tym, że jeśli ktoś miał kolizję i zostało wypłacone odszkodowanie z OC sprawcy to może się do nas zgłosić z dokumentami i my ocenimy, czy przysługuje mu wyższe odszkodowanie. Jeżeli tak, ale klient nie chce długo czekać, proponujemy gotówkę w ciągu 48 godzin i odkupujemy tę szkodę. Dla klienta sprawa się kończy, my zaś dochodzimy swoich praw. Czyli radzi pan, aby nie próbować walczyć samemu z prawnikami zatrudnianymi przez firmy ubezpieczeniowe, tylko zlecić odzyskanie odszkodowania? - Oczywiście, gdyż często klient w rzeczywistości otrzymuje znacznie większe pieniądze. My pobieramy niewielką prowizję, zaś klient ma gwarancję, że sprawa będzie załatwiona przez profesjonalistów, którzy mają w tym doświadczenie. To po prostu się opłaca. Możemy reprezentować klienta w każdej sprawie. I nie jest tu przeszkodą brak pieniędzy przez klienta – to mu finansujemy cały proces a klient płaci dopiero po tym, jak ubezpieczyciel wypłaci mu odszkodowanie. Dziękuję za rozmowę. Biuro Pomocy Poszkodowanym MAWA ul. 12 Marca 181/5 tel. 604 336 206 tel. 604 336 221 www.mawaszkody.pl


12

www.gwe24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Pilnie potrzebna krew - uratuj życie! AKCJA | „Nie potrafimy biec za słońcem, ale możemy je ciągle nosić w naszych sercach.” - to hasło przyświeca przedstawicielom Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wejherowie, które organizuje akcję zbiórki krwi dla 16-letniego Cypriana. Rafał Korbut r.korbut@expressy.pl Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku” Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie na prośbę bratniego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Nowej Rudy ogłasza apel o krew. Akcja jest bezterminowa, pilnie potrzebna jest grupa B Rh(-). 16 letni Cyprian to sportowiec - koszykarz. Wraz z drużyną, reprezentował Polskę na Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży Salezjańskiej w Chor-

wacji. 13 maja zdiagnozowano u niego ostrą białaczkę szpikową, która wyrwała go ostatecznie z beztroskiego dzieciństwa. Musi zmierzyć się z czymś, czego nikt nie przewidział - z dnia na dzień wydorośleć. Cyprian stanął do walki i, jak przystało na sportowca, jest pewny, że tylko jeden może być jej wynik – zwycięstwo, czyli powrót do zdrowia! Zawody się zaczęły... Pomagając w powrocie do zdrowia Cyprianowi, pomagamy także innym. Liczy się więc każdy. Cyprian potrzebuje krwi

grupy B Rh (-) minus. Można oddać również każdą inną grupę z informacją, że jest to krew dla Cypriana Wielichowskiego, który leczony jest w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 50-345 Wrocław ul. Bujwida 44. Zaświadczenia o oddaniu krwi prosimy przesłać na adres szpitala: Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej, ul. Bujwida 44, 50-345 Wrocław lub do Biura Poselskiego, Rynek 16, 57-400 Nowa Ruda. I Ty możesz pomóc urato-

wać życie! Nawet jeśli masz inną grupę, w banku krwi obowiązuje bowiem zamienność grup - osoba obdarowana ma pierwszeństwo w otrzymaniu krwi. Krew można oddawać w Centrum Krwiodawstwa w Wejherowie ul. Jagalskiego 10 (Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy) . Rejestracja osobista w godz. 7.00 – 11.30 tel. 58 677 06 08.

Marsz narodowców przerwany Jerzy Budnik Poseł na Sejm RP

To musiało się tak skończyć. Po kilku groźnych incydentach, władze Warszawy, na wniosek Policji, zdelegalizowały Marsz Niepodległości, zorganizowany przez środowiska narodowe już dwie godziny po jego rozpoczęciu. Innej decyzji, w obliczu ro-

snącego zagrożenia, podjąć nie mogły. Narodowcy za przerwanie Marszu obwiniają wyłącznie Policję. Że niby nie wywiązała się należycie ze swoich obowiązków. Moim zdaniem nie mają racji. Przecież sami publicznie zapewniali, że tym razem Marsz będzie miał spokojny przebieg, a oni we własnym zakresie są w stanie zapewnić bezpieczeństwo i porządek na całej jego trasie i wokół niej. Krzysztof Bosak, jeden z organizatorów Marszu, wręcz prosili Policję o to, by trzymała się w tym

roku od nich z daleka, bo w zupełności wystarczy im własna Straż, ponoć przeszkolona przez byłych żołnierzy Legii Cudzoziemskiej i GROM. To było utopijne założenie. Jeśli wierzyć mediom, przeszkolonych porządkowych było 500. Naiwnością było sądzić, że będą oni w stanie zapanować nad 50 tys. tłumem, bo tylu uczestników się spodziewano. No i stało się nieszczęście. Po nieprzypadkowych atakach na dwa pustostany (squaty), zajęte głównie przez zwalczanych przez narodowców lewaków i anarchistów, spaleniu budki

wartowniczej na zapleczu rosyjskiej ambasady i odpaleniu w jej kierunku kilku rac i petard, co było pogwałceniem Konwencji Wiedeńskiej oraz podpaleniu kontrowersyjnej tęczy na Placu Zbawiciela, monitorująca (na szczęście) cały czas sytuację Policja powiedziała dość i wkroczyła do akcji. To była słuszna decyzja, bo w tak wybuchowej atmosferze, wszystko mogło się zdarzyć. Nie twierdzę, że organizatorzy mieli złe intencje, ale najwyraźniej przeliczyli się z siłami i przez to sytuacja wymknęła im się spod kontroli.

Powinni to byli przewidzieć. Przecież z góry było wiadomo, że pod ich Marsz podczepią się różnej proweniencji grupki chuligańskie, zainteresowane wyłącznie wywołaniem burd i ekscesów. Ich ujarzmić wolontariuszami nie sposób. Narodowcy powinni z tej lekcji wyciągnąć wnioski na przyszłość, bo jest więcej niż pewne, że za rok znowu zorganizują swój własny Marsz Niepodległości. Tak jak przesądzone jest, że swoje oddzielne obchody zorganizują PiS i sympatyzujące z nim Kluby „Gazety Polskiej”. Nie jestem tym zachwycony. Wolałbym, by kolejne rocznice odzyskania Niepodległości cała Polska świętowała razem, ponad podziałami polityczny-

mi, ale wiem, że póki co, jest to marzenie ściętej głowy. Uważam że narodowcy, mimo iż w wielu sprawach fundamentalnie się z nimi nie zgadzam, mają takie samo prawo do obchodzenia świąt państwowych i narodowych, jak pozostałe środowiska polityczne w kraju. Chodzi tylko o to, by z tego prawa mądrze korzystali. Bo nie może być tak, że za ich błędy płacimy potem my wszyscy. I nie tylko o pokrycie strat materialnych mi chodzi. Także o straty wizerunkowe. Tych na pieniądze przeliczyć się nie da, ale są dużo dotkliwsze niż materialne. Archiwalne felietony posła można przeczytać na stronie www.budnik.pl


POSZUKUJĘ SPRZEDAM DOM wolnostojący w Wejherowie, budynki garażowe, działka 1202 m2, ładne położenie, pilnie sprzedam, tel. 501 549 579 DZIAŁKA 7600 m2 w miejscowości Łówcz Górny, koło Strzebielina z możliwością zabudowy, media przy granicy, cena 10 zł/ m2, kontakt 00491724794130, 725 504 787 SPRZEDAM działkę budowlaną, Szymbark, cena atrak., tel. 501 076 968 DZIAŁKA 7600 m2 w miejscowości Łówcz Górny, koło Strzebielina z możliwością zabudowy, media przy granicy, cena 10 zł/ m2, kontakt 00491724794130, 725 504 787 WYNAJMĘ mieszkanie, 59 m, 3 pokoje z kuchnią, nowe budownictwo, umeblowane, I piętro, Wejherowo – Śmiechowo (ul. Necla), tel. 505 597 770

DAM PRACĘ SZUKAM PRACY SPRZEDAM SPRZEDAM, Opel Corsa, 96 r., w db. stanie, 2900 zł, tel. 698 920 085 SPRZEDAM 4 opony wraz z felgami od Volkswagena 4 w dobrym stanie, mało używane, 205/55/16, Wejherowo, 787 119 970, cena 650 zł, do negocjacji!!! Zimowe!!! Tel. 787 119 970 FIAT Punto 55 sx 1998/99 1.108 cm3 cena 2600 zł, tel. Gdynia, tel. 58 624 35 66

KUPIĘ SKUP aut złomowanie, wyrejestrowane, do wyrejestrowania, każda marka, dojazd do klienta, Wejherowo, Gdańsk, okolice, tel. 789 345 593

FOTOGRAF – śluby, wolne terminy maj, czerwiec, wrzesień, tel. 660 310 311

GORĄCA blondi pozna sponsorów, zapraszam do siebie, odwiedź mnie, a zabiorę Cię w siódme niebo, dzwoń, tel. 514 670 725 Sopot, woj. pomorskie ZADBANY, wysoki, samotny, pracujący 45 latek pozna zadbaną kobietę do st. związku z okolic Wejherowa, tel. 882 502 431 RENCISTA 50 latek bez nałogów, pozna Panią z własnym lokum, tel. 692 915 998

SOMONINO, dom, zab. gosp. do remontu + działka budowl. - rol. 2500 m2, woda, prąd, kanaliza, 155 tys. zł, tel. 781 227 212

SPRZEDAM kurtkę narciarską damską, rozm. L, kolor biały, czarne wstawki, stan idealny, cena: 350 zł, Wejherowo, tel. 660 731 138

SPRZEDAM działkę budowlaną, 600 m kw, Wejherowo, tel. 513-005-898

SPRZEDAM działkę budowlaną 600 m kw, z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 513-005-898

OKNO drewniane, kolor sosnowy, wym. 1,45 m x 1,75 m, jednoskrzydłowe, otwierane, u góry lufcik, nowe, 50 zł, 517-782-024

Dodaj swoją firmę do informatora medycznego

SPRZEDAM lampa sufitowa, 3 punktowa, klosze, nowa, 50 zł, 505-56-70-34 SZAFKA na obuwie, szer.75 dł.35 wys.70, brązowa za 20 zł, Wejherowo, 505-567-034 SPRZEDAM żyrandol listwa, 4 i 2 punktowe, szare, nowe, 50 zł, 505-567-034 SPRZEDAM wózek inwalidzki z Anglii, bardzo dobry stan techniczny, akumulatory, w komplecie ładowarka, tel. 601 667 100 SPRZEDAM drzwi, 80, zewnętrzne, prawe, z futryną, zbrojone z wizjerem, komplet kluczy, cena: 500 zł, tel. 501 539 159 SPRZEDAM łyżwy figurowe, białe, rozm. 30, nowe, 70 zł, Wejherowo, tel. 505-567-034

SPRZEDAM działkę budowlaną 600 m kw, z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 513-005-898

SPRZEDAM działkę 434 mkw. nad morzem w Karwińskich Błotach, 1 km do pięknej plaży, z prawem budowy, media przy drodze, tel. 661 582 483

MATA dla dziecka do leżenia i przewijania, kolor pomarańczowy, wym.85 cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 505-567-034

INNE

SPRZEDAM ubranka dla dziewczynki, rozm.98-122 i buty, stan idealny, Wejherowo, 505-567-034

tel. 660 731 138

KUPIĘ spawarkę wirową lub bester, tel. 666 074 990 SPRZEDAM opony zimowe do Matiza, tel. 58 572 11 30

LEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym zadania oraz matematyka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

DZIAŁKA z domem, Gdynia Witomino, 512 m2, 900 tys. zł, tel. 502 686 196

KOMPUTERY

DZIAŁKĘ położoną w dolinie Słupi z dostępem do rzeki, 7 km do Ustki, 4700 m2, 180 zł/m2, tel. 502 686 196

SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, klawiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 1500 zł, 505-56-70-34

KUPIĘ

TELEFONY

ZAMIENIĘ

INNE

POŻYCZKA do domu Kartuzy, tel. 887 840 204 SPRZEDAM atrakcyjny księgozbiór oraz roczniki statystyczne z lat 1945-1970, Gdynia, tel. 58 624 35 66 SPRZEDAM NOWY wózek inwalidzki elektryczny „Meyra”, z prostownikiem doładowania, cena 5 tys. zł, tel. 533 514 295 SPRZEDAM drzwi 80, zewnętrzne - prawe, NOWE, zbrojone, z wizjerem i kompletem kluczy, wraz z futryną, cena 650 zł, tel. 600 702 048

WEJHEROWIE, mam mieszkanie komunalne 61 m, zamienię na mniejsze z centralnym ogrzewaniem, tel. 609 401 407

DO WYNAJĘCIA WYNAJMĘ mieszkanie wyposażone, Wejherowo od zaraz, tel. 505 718 590 KAMIEŃ, dom mieszkalny w pobliżu jeziora wynajmę, cena 1200 zł, telefon 661 178 582 MAM do wynajęcia lokal 45m, na działalność gospodarczą, Wejherowo, Kopernika 19, tel. 507 708 413 WYNAJMĘ mieszkanie wyposażone, Wejherowo, od zaraz, tel. 505 718 590 WYNAJMĘ garaż i miejsca parkingowe, ul. Spacerowa 12, Wejherowie. Tel. 501 084 005 WYNAJMĘ garaż ul. Spacerowa 12, Wejherowie, tel. 501 084 005 REDAKCJA ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22 REDAKTOR NACZELNY: Piotr Ruszewski DYREKTOR HANDLOWY: Rafał Laskowski DZIENNIKARZE: Rafał Korbut, Daria

Dunajska, Łukasz Krzemiński, SKŁAD: Alfa Skład Łukasz Bieszke redakcja@expresspowiatu.pl www.gwe24.pl Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie

prawo ich redagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. ISSN 1897-7405 WYDAWNICTWO NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, NIP 588-131-07-65

BIURO OGŁOSZEŃ ogłoszenia@expressy.pl Wejherowo 84-200, ul. Gniewowska 7 tel.fax 58 736 16 92

tel. 660 731 138 reklama@expressy.pl

BIURO REKLAM Danuta Bieszke, d.bieszke@expressy.pl,

Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów publicystycznych bez zgody wydawnictwa jest zabronione.

G R U PA M E D I A L N A

DRUK Agora SA NAKŁAD 12 000 egzemplarzy

REDAKCJA GDAŃSK: Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk, tel. fax. 58 55 333 40, tel. 58 736 33 22 REDAKCJA LĘBORK: Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7, 84-300 Lębork, tel. fax. 59 843 42 71


14

www.gwe24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Siedmiokrotny mistrz Polski w ERGO ARENIE SIATKÓWKA | Siatkarze LOTOSU Trefla Gdańsk w ubiegłym tygodniu pokonali liderów PlusLigi. Teraz czekają ich dwa mecze we własnej hali. 22 listopada o 18.00 podejmą beniaminka – Cerrad Czarnych Radom, a 27 listopada zmierzą się z najbardziej utytułowanym polskim klubem ostatnich lat – PGE Skrą Bełchatów. LOTOS Trefl na początku sezonu zwycięstwa przeplata porażkami. Zespół, w którego składzie występuje piątka reprezentantów Polski – Jakub Jarosz, Grzegorz Łomacz, Krzysztof Wierzbowski, Maciej Zajder i Wojciech Żaliński – w pierwszej kolejce przegrał w Bełchatowie, by w kolejnej wygrać z Transferem Bydgoszcz. Po porażce w Kielcach przyszedł czas na zwycięstwo w Bielsku-Białej, a po przegranej z AZS-em Częstochowa żółto-czarni zrehabilitowali się, wygrywając w Olsztynie z prowadzącym wówczas w tabeli Indykpolem AZS-em. Pewne, trzysetowe zwycięstwo nad liderem dodało drużynie skrzydeł. Teraz nadchodzi czas, by potwierdzić dobrą dyspozycję w dwóch nadchodzących spotkaniach we własnej hali.

W środę, 27 listopada, rywalem LOTOSU Trefla będzie PGE Skra Bełchatów, najbardziej utytułowany siatkarski zespół ostatnich lat w Polsce. Bełchatowianie w ciągu dziewięciu ostatnich sezonów siedmiokrotnie wygrywali mistrzostwo kraju, sześciokrotnie triumfowali w Pucharze Polski, zdobywając też po trzy medale Ligi Mistrzów i Klubowych Mistrzostw Świata. Do ERGO ARENY przyjedzie cała plejada gwiazd polskiej i światowej siatkówki – Mariusz Wlazły, Daniel Pliński, Paweł Zatorski, Facundo Conte czy Nicolas Uriarte. Czynnym zawodnikiem PGE Skry jest również nowy selekcjoner siatkarskiej kadry Polski, Francuz Nicolas Antiga. Czy w meczu przeciwko ekipie LOTOSU Trefla dostrzeże on kandydatów do

W środę, 27 listopada, rywalem LOTOSU Trefla będzie PGE Skra Bełchatów, najbardziej utytułowany siatkarski zespół ostatnich lat w Polsce. kadry, którą powoła w przyszłym roku? Pięć dni przed starciem z bełchatowskim potentatem, 22 listopada, gdańszczanie podejmą beniaminka PlusLigi, Cerrad Czarnych Radom. Radomianie rozpoczęli sezon od dwóch porażek, ale w na-

stępnych kolejkach pokonali Transfer i... PGE Skrę. Wynik ten był jedną z największych niespodzianek tego sezonu PlusLigi. Po sześciu kolejkach Cerrad Czarni mają dziewięć punktów i w tabeli plasują się tuż pod zespołem LOTOSU Trefla. Barwy drużyny z Radomia reprezentują m.in. Holender Wytze Kooistra czy Niemiec Dirk Westphal. Początek starcia z Cerradem Czarnymi w piątek, 22 listopada, o godzinie 18.00. Hitowy pojedynek LOTOSU Trefla z PGE Skrą Bełchatów rozegrany zostanie w środę, 27 listopada, o godzinie 19.00. Bilety na oba spotkania można nabywać za pośrednictwem strony www.trefl. kupbilety.pl oraz w kasach ERGO ARENY. Więcej informacji na www.lotostrefl.pl. (mr)

II kolejka Amatorskiej Ligi Siatkówki ły rozgrywki zespoły kobiece grające w Siatkarskiej Lidze Kobiet w Lęborku. W lidze startują 3 zespoły, pierwszy mecz rozegrały miedzy sobą zespoły Desperados i Kit Kat. Mecz był wyrównany i zakończył się wynikiem 2:1 dla zawodniczek zespołu Kik Kat. Zespół który pauzował to Dream Team. Kobieca liga rozegrana zostanie w formie dwumeczu pomiędzy startującymi zespołami. Kolejna kolejka Amatorskiej Ligi Siatkówki i Siatkarskiej Ligi Kobiet odbędzie się 24.11.2013. Ł.Krzemiński

Fot.Materiały Prasowe

SIATKÓWKA | Za nami druga kolejka Amatorskiej Ligi Siatkówki w Lęborku. Ostatecznie w rozgrywkach bierze udział 11 zespołów, które walczą o triumf w 7 edycji ALS. Podczas tej kolejki odbyło się 5 meczów, w sumie grało 10 zespołów. Zespół Romek Lębork pauzował podczas tej kolejki. Wszystkie mecze zakończyły się wynikami 2:0. Najbardziej wyrównany mecz tej kolejki był pomiędzy zespołami Klaja Cafee i I Lęborski Batalion Zmechanizowany. W pierwszym secie walka toczyła się o każdy punkt i zakończyła się wynikiem 29:27 dal Klaja Cafee. Drugi set również był wyrównany choć w końcówce zawodny Klaja Cafee

odskoczyli na kilka punktów i wygrali 2:0. Dużą zasługę w zwycięstwie zespołu Klaja Cafee miał kapitan Łukasz Oleszczuk. Swoje mecze wygrali

również zawodnicy zespołów: AZS Lębork, KS Baza 44, Tom Blok Wejherowo i Bojan Żubry. Tego dnia również rozpoczę-

Wyniki II kolejki ALS: KS Baza 44 : I LO 2 : 0 25 : 19 25 : 7 Tom Blok Wejherowo : Prosektorium 2 : 0 25 : 15 25 : 18 Klaja Cafee : I Lęb. Bat. Zmechanizowany 2 : 0 29 : 27 25 : 23

Bojan Żubry : Mar Pol Garczegorze 2 : 0 25 : 19 25 : 22 AZS Lębork : KS Strzebielino 2 : 0 25 : 21 25 : 21 Wyniki SLK Desperados : Kit Kat 1:2 (24:26, 25:21, 7:15) Klasyfikacja ALS: 1 BAZA 44

2 Klaja Cafee 3 AZS Lębork 4 TOM BLOK Wejherowo 5 Bojan Żubry 6 I Lęborski Batalion Zmechanizowany 7 Mar Pol Garczegorze 8 Prosektorium 9 Romek Lębork 10 KS Strzebielino 11 I LO


W

K S

WKS GRYF ORLEX WEJHEROWO

W

EJ

O

GRYF

HER

OW

www.gryfwejherowo.com.pl

Wiosnę zaczynają już jesienią ZAPOWIEDŹ | W niedzielę piłkarze Gryfa Orlex Wejherowo zainaugurują rundę rewanżową w II lidze zachodniej. Będzie to jednocześnie ostatnie spotkanie żółto-czarnych w tym roku. RAPORT LIGOWY: Tak było w 1 kolejce: KS Polkowice – Gryf Orlex Wejherowo 0:0 Gryf Orlex: Ferra – Osłowski, Kostuch, Skwiercz, Warcholak – Dąbrowski, Dettlaff, Gicewicz, Brzuzy, Łuczak – Bejuk (62’Krzemiński) 17 kolejka: Błękitni Stargard Szczeciński – Gryf Orlex Wejherowo 1:2 (1:2) Bramki: 45’ – Siemasko, Dettlaff Gryf: Ferra – Brzuzy, Kostuch, Skwiercz, Warcholak – Kołc, Dettlaff (62’Osłowski), Dąbrowski (68’Szlas), Łuczak, Siemaszko – Bejuk (74’Krzemiński)

Fot.D.Kunikowski

Tabela II Ligi zachodniej:

Łukasz Krzemiński l.krzeminski@expressy.pl Zgodnie z ustalonym na początku sezonu terminarzem II ligi zachodniej, ostatnia tegoroczna kolejka jest jednocześnie pierwszym meczem rundy rewanżowej. Dla piłkarzy nie jest to większy problem, gdyż pogoda nadal pozwala bez problemu skupić

się na grze w piłkę nożną. Wejherowianie w niedziele zmierzą się z KS Polkowice i co ciekawe będzie to już trzeci mecz tych drużyn w tym roku. Żeby było ciekawiej ostatnie dwa zakończyły się bezbramkowymi remisami, a jeszcze wcześniej, te dwa zespoły również podzieliły się punktami remisując 1:1. - To spotkanie mogliśmy

Kalendarze Gryfa na 2014 rok AKCJA | Oficjalny kalendarz Gryfa Wejherowo na 2014 rok w sprzedaży. Świetnym projektem zajęła się firma MANA z Wejherowa, natomiast druk wykona dla nas Drukarnia Ewa Druk z Wejherowa. – Kalendarz może być świetnym pomysłem na świąteczny prezent, a na pewno każdy sympatyk żółto – czarnych chciałby mieć taki w domu – mówi Łukasz Nowaczyk, rzecznik prasowy Klubu. Kalendarz będzie gotowy na Mikołajki, ale już teraz prowadzone są zapisy. To bardzo proste. Wystarczy wysłać na adres: rzecznik_gryfwejherowo@ wp.pl wiadomość o ilości zamawianych kalendarzy oraz numer telefonu. W trakcie zapisów kalendarz jest w promocyjnej cenie 19,90 zł. Po 5 grudnia kalendarze będzie można nabyć w cenie 25 zł. (luK)

NABÓR

Gryf Wejherowo ogłasza nabór do sekcji piłki nożnej chłopców z roczników 2005 i 2006. Wszystkich niezbędnych informacji udziela oraz zapisy prowadzi trener Erwin Herasimczyk – kontakt: tel. 508903440.

zarówno wygrać jak i przegrać. Uważam, że remis jest sprawiedliwym wynikiem. Szkoda kilku niewykorzystanych okazji i błędów sędziowskich, które pozbawiły nas stuprocentowej sytuacji po której Marcin Dettlaff wychodził sam na sam z bramkarzem gospodarzy – mówił po zremisowanym 0:0 meczu w 1 kolejce Mateusz Łuczak. Podobnego zdania był inny piłkarz żółto-czarnych. - Zarówno Polkowice jak i Gryf Orlex stworzyły sobie po kilka okazji podbramkowych. Jestem przekonany, że w sytuacji, gdy Mateusz Łuczak dogrywał piłkę do mnie sędzia niesłusznie podniósł chorągiewkę dopatrując się pozycji spalonej. Ta sytuacja mogła mieć kluczowe znaczenie dla dalszych losów meczu. Było to pierwsze moje spotkanie ligowe w barwach Gryfa Orlex – mówił Marcin Dettlaff, pomocnik wejherowian.

W ciemno można by było obstawiać, że w niedzielę w Wejherowie padnie remis, ale tym razem taki wynik nie zadowoli żadnej z drużyn. Gryf i KS Polkowice znajdują się w dolnej połówce II-ligowej tabeli i tylko zwycięstwo może pozwolić na spokojne przygotowywanie się do meczów wiosennych. - Chcemy już do końca sezonu wygrać oba spotkania – tak po meczu z Rozwojem Katowice mówił trener Gryfa Orlex Grzegorz Niciński. – Stać nas na to w meczach z Błękitnymi i KS Polkowice. Żółto-czarni swój plan wykonali już w połowie. W minionym tygodniu zwyciężyli w Stargardzie Szczecińskim 2:1 i zdecydowanie poprawili nastroje w Wejherowie. - Gryf zagrał bardzo dobrze pierwszej połowie, natomiast dla nas to było najgorsze spotkanie w tym sezonie – tak mówił trener Błękitnych na konferencji prasowej. Szkoleniowiec żółto-czarnych w ostatnim meczu tego roku nie będzie mógł skorzystać z podstawowego swojego obrońcy Przemysława Kostucha, który musi odcierpieć karę za nadmiar żółtych kartek. Nie zagra także kontuzjowany Maciej Szymański. Pozostali zawodnicy na pewno będą chcieli podtrzymać passę nieprzegranych meczów i udanie zakończyć 2013 rok. Początek meczu na Wzgórzu Wolności o godzinie 13.00.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Chrobry Głogów Górnik Wałbrzych Warta Poznań Bytovia Bytów Rozwój Katowice Polonia Bytom Częstochowa Zagłębie S. Ostrovia 1909 Gryf Wejherowo Błękitni Stargard MKS Kluczbork Odra Opole KS Polkowice Ruch Zdzieszowice UKP Zielona Góra Calisia Kalisz Jarota Jarocin

m 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

pkt 35 34 32 30 30 28 26 25 24 20 20 19 19 16 16 15 13 13

w 10 10 9 8 8 8 8 6 6 5 6 4 4 3 3 4 3 4

r 5 4 5 6 6 4 2 7 6 5 2 7 7 7 7 3 4 1

p 2 3 3 3 3 5 7 4 5 7 9 6 6 7 7 10 10 12

bramki 30-8 23-10 29-18 28-15 18-12 24-15 21-23 15-13 17-18 22-22 25-22 24-28 16-22 14-25 27-31 17-29 13-32 15-35

Plan sparingów Gryf Orlex Wejherowo PRZYGOTOWANIA | Ustalono już dokładny plan meczów sparingowych w okresie zimowym. Wejherowianie pierwszy mecz rozegrają już 15 stycznia. W planach są gry m.in. z zespołami z Ekstraklasy - Jagiellonią Białystok i Lechią Gdańsk. Przypomnijmy, że rundę rewanżową Gryf Orlex rozpoczyna już w najbliższą niedzielę meczem z KS Polkowie. Pierwszy mecz na wiosnę żółto-czarni zagrają z Górnikiem w Wałbrzychu. W rozwinięciu wiadomości dokładny plan sparingów. Plan sparingów: 15.I - Olimpia Grudziądz (w Cetniewie) 15.I - Jagiellonia Białystok (w Cetniewie) 21.I - Lechia Gdańsk (w Gdańsku) 25.I - Arka II Gdynia (w Gdyni) 29.I - Wisła Płock (w Cetniewie) 1.II - Arka Gdynia (Gdynia) 8.II - Cartusia Kartuzy (Kartuzy) 15.II - Kaszubia Kościerzyna 22.II - Bałtyk Gdynia (w Gdyni) 1.III - GKS Przodkowo (w Przodkowie)

Bilety po 5 zł.! WEJŚCIÓWKI | Ważna informacja dla kibiców, którzy zasiadają w sektorze D. Na niedzielne spotkanie klub przygotował niespodziankę. - Wejściówki będą po 5 złoty. Zachęcamy kibiców do wspólnego dopingowania piłkarzy – mówi Łukasz Nowaczyk, rzecznik prasowy klubu. Na doping liczą także zawodnicy. - Wsparcie w tym bardzo ważnym meczu będzie nam bardzo potrzebne. Liczymy na głośny doping przez całe 90 minut meczu – komentują zawodnicy Gryfa Orlex.

SPONSOR TYTULARNY

WP USŁUGI

BUDOWLANE

Elma VIVA

achilles Sylwester Maszota

K.D.NORTHPOL TYSAND DRUKARNIA

Przetwórstwo Mięsa

Arka Bud

ROTOR

WWW.303.PL


16

www.gwe24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Mistrzostwa szkół gimnazjalnych UNIHOKEJ | W hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie odbyły się mistrzostwa powiatu wejherowskiego szkół gimnazjalnych w unihokeju dziewcząt. Zawody były eliminacją do półfinału wojewódzkiego. 2:1. W meczu o piąte miejsce Gimnazjum Łęczyce wygrało z Gimnazjum Luzino 6:1. W meczu o trzecie miejsce Gimnazjum Społeczne Rumia pokonało Gimnazjum Bolszewo 2:1. W meczu o pierwsze miejsce Gimnazjum nr 3 Wejherowo zremisowało z Gimnazjum Kostkowo 1:1 w karnych 1:2. Poziom rywali-

zacji był bardzo wysoki, a mecze bardzo emocjonujące, o czym świadczy wynik meczu finałowego. Na zakończenie zawodów zespoły zostały nagrodzone statuetkami i medalami.

Kolejny Kaszub Cup w weekend PIŁKA NOŻNA | Już w najbliższy weekend 23/24 listopada odbędzie się już trzeci tegoroczny Ogólnopolski Turniej KLEBA/ KASZUB CUP. Patronem medialnym zmagań jest Express Powiatu Wejherowskiego. Tym razem na Hali Widowiskowo – Sportowej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie rywalizować będzie 20 drużyn rocznik 2004. Z zaproszenia KTS-K GOSRiT Luzino skorzystały czołowe drużyny z terenu naszego województwa z Lechią Gdańsk, Bałtykiem Gdynia czy Chojniczanką Chojnice na czele. Z innych województw do Luzina przyjadą m in.: Śląsk Wrocław, Olimpia Elbląg, Concordia Elbląg, UKS Sława Jedynka Sławno. Oczywiście nie zabraknie również zawodników gospodarzy GOSRiT Luzino. Sponsorem tytularnym

turnieju jest firma KLEBA z Luzina. Patronat honorowy nad turniejem objęli: Ryszard Stachurski- Wojewoda Pomorski, Mieczysław StrukMarszałek Województwa Pomorskiego, Magdalena Kołodziejczak- Przewodniczącą Pom LZS, Radosław Michalski- prezesa OZPN , Kazimierz PlockeWiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi , Jarosław Wejer-Wójt Gminy Luzino oraz piłkarz Lechii Gdańsk - Paweł Buzała , Karol Piątek – b. kapitan Lechii Gdańsk oraz znany ligowy piłkarz Rafał Kaczmarczyk. Ponadto nagrody dla młodych piłkarzy funduję : Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej , firma RUCH , Polski Związek Piłki Nożnej, Mariusz Maszota- el professional i GEN GAZ. (luK)

Policjanci z Wejherowa najlepsi w koszykówkę

Fot.DD

W rywalizacji wzięło udział ponad 60 zawodniczek z całego powiatu. Zwycięzcą turnieju została drużyna Samorządowego Gimnazjum w Kostkowie w składzie: Klaudia Bałdyga, Daria Baranow-

ska, Kinga Bork, Agata Jankowska, Joanna Nowaczyk, Paulina Nurczyńska, Adriana Rohda, Natalia Soldatke, Anna Worek, Dominika Żak. W meczach półfinałowych Gimnazjum Kostkowo pokonało Gimnazjum Bolszewo 2:0, a Gimnazjum nr 3 Wejherowo rozgromiło Ekologiczne Gimnazjum Społeczne Rumia

Fot. DD

Daria Dunajska d.dunajska@expressy.pl

KOSZYKÓWKA | Z inicjatywy Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku odbyły się Mistrzostwa Policji województwa pomorskiego w piłce koszykowej. W zawodach wzięło udział pięć drużyn. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. W mistrzostwach uczestniczyło pięć reprezentacji z trzech komend powiatowych w Wejherowie, Pucku, Kartuzach oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z Wydziału do walki z Korupcją i Komendy Miejskiej Policji

w Gdyni. Mistrzostwa rozpoczęły się o godzinie 15.30 a zakończyły się o godzinie 19.30. Turniej rozgrywany był na hali sportowej Oddziałów Prewencji Policji w Gdańsku. W zawodach zwyciężyła drużyna z Wejherowa, w skład której wchodzili policjanci z jednostek KPP Wejherowo, KP Rumia oraz KP Reda. Drugie miejsce zajęła drużyna z Pucka a trzecie miejsce drużyna z Gdyni. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary i medale. (DD)

Express Powiatu Wejherowskiego 326  
Advertisement