Page 1

DOPŁATY RZĄDOWE?

E JE Ż C IE MA ŚWOR F N I

str. 8

NIE BĘDZIE ŁATWO...

CO M D O IESI Ę EX DATECZNY K P

NIE RU RE I W CHO SS N M str ĘTR OŚ .7 -11 ZA CI

BEZROBOTNYCH POPROWADZĄ „ZA RĘKĘ”

Fot. Rafał Korbut

Piątek, 15 listopada 2013 r. Nr 43 (325) NAKŁAD 12 000 EGZ.

Najchętniej czytana gazeta w powiecie wejherowskim Konsultanci dla przedsiębiorców oraz dla bezrobotnych, prowadzenie petenta przez różne formy aktywizacji przez jednego pracownika oraz nowe formy wspierania dla poszukujących pracy – to najważniejsze ze zmian, jakie zostaną wprowadzone w urzędach pracy. Z założenia te zmiany, które wprowadzi tworzona właśnie ustawa, mają spowodować zmniejszenie bezrobocia i ułatwić klientom urzędów pracy znalezienie zatrudnienia, zaś przedsiębiorcom nabór potrzebnych pracowników.

str. 3


Reforma pośredniaków W najbliższym czasie ma być gotowa ustawa, która – jeśli zostanie przegłosowana i wejdzie w życie – wprowadzi wiele zmian w urzędach pracy. Mają ułatwić znalezienie zatrudnienia i zmniejszyć bezrobocie. Jednak wiele osób podchodzi do tego sceptycznie argumentując, że walka z bezrobociem zależy przede wszystkim od pracodawców.

Nowe zasady mają zmienić sposób działania pośredniaków. Skończą się sytuacje, gdy każda wizyta klienta urzędu oznaczała spotkanie z innym pracownikiem, któremu od nowa trzeba było wyjaśniać swoją sytuację, mówić o swoich oczekiwaniach, itd. Teraz za każdym razem trafiać się będzie do tego samego doradcy. Oprócz tego zostanie wprowadzone tzw. profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych. Na czym będzie to polegać? Do jednego z profilu zakwalifikowani zostaną bezrobotni, którzy aktywnie poszukują zatrudnienia. Urzędnicy będą im przedstawiać przede wszystkim oferty zatrudnienia. Do drugiego profilu zaliczeni zostaną ci, którzy potrzebują specjalistycznego wsparcia. Trzeci profil z kolei to pozostający bez pracy długotrwale, nie potrafiący samodzielnie starać się o

zatrudnienie, zagrożeni wykluczeniem społecznym, oraz ci, którzy uznają, że wygodniej im jest nie podejmować się żadnego zajęcia. Urzędy pracy mają też rozszerzyć współpracę z innymi instytucjami - ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi, czy w końcu agencjami pośrednictwa pracy. Przedstawiciele wejherowskiego PUP-u z optymizmem patrzą w najbliższa przyszłość i raczej pozytywnie oceniają mające nastąpić zmiany. - Wciąż jest bardzo wiele niewiadomych, nie wiemy bowiem, w jakim ostatecznie kształcie będzie przygotowana ustawa – wyjaśnia Anna Kulik, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie. - Ustawa jest wciąż przygotowywana, czekamy na zatwierdzenie jej finalnej formy. Jedna z najważniejszych zmian, jaka ma być wprowadzona, to fakt, iż dany bezrobotny lub dany pracodawca od począt-

ku do końca będzie pracował z jednym doradcą z urzędu. W efekcie każdy petent będzie „prowadzony za rękę” przez naszego pracownika. Bezrobotny będzie mógł w ten sposób skorzystać po kolei z różnych form wsparcia. Dla przedsiębiorców, którzy poprzez urzędy pracy szukają pracowników, zostaną natomiast stworzone stanowiska doradców biznesowych. - Ustawa ma wprowadzić także nowe formy związane z aktywizacją zawodową – dodaje Anna Kulik. - Jedną z takich nowości będzie bon, Osoba bezrobotna otrzyma bon szkoleniowy lub stażowy i sama będzie mogła wybrać pracodawcę, u którego odbędzie właśnie szkolenie lub staż. A później – o ile obydwie strony będą zadowolone z dotychczasowej współpracy – zatrudnić się na stałe. Kolejna nowość to forma wsparcia finansowego. Oprócz dotacji mają zostać wprowadzone pożyczki.

Analitycy rynku pracy są jednak bardziej sceptyczni. Podkreślają, że najważniejsze jest ożywienie gospodarcze i że od samych zmian w pośredniakach pracy nie przybędzie. A jak obecnie kształtuje się poziom bezrobocia w powiecie wejherowskim? Pod koniec października w PUP w Wejherowie zarejestrowanych było 8965 osób. Pod koniec września stopa bezrobocia w powiecie wyniosła 15,6 proc. W ciągu ostatnich miesięcy bezrobocie co prawda nieznacznie wzrasta, ale – jak podkreślają przedstawiciele PUP – nie jest to powód do niepokoju. - W zeszłym roku wzrost ilości rejestrujących się osób bez zatrudnienia był większy, niż w obecnym – wyjaśnia Anna Kulik. - W okresie jesienno-zimowym niewielki wzrost to normalna tendencja, nie odbywają się bowiem prace sezonowe. Na szczęście w naszym powiecie nie ma masowych zwolnień i dużej ilości rejestracji.

Czy Twoim zdaniem zreformowanie urzędów pracy spowoduje zmniejszenie bezrobocia i ułatwi znalezienie zatrudnienia? Komentuj na gwe24.pl.

Fot. Rafał Korbut

Rafał Korbut r.korbut@expressy.pl

Powiatowe obchody Święta Niepodległości Podczas obchodów nie mogło też zabraknąć tradycyjnego już wręczania odznaczeń państwowych przyznanych na wniosek wojewody pomorskiego Ryszarda Stachurskiego. I tak postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Wojewody Pomorskiego odznaczeni zostali: - za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej Srebrnym Krzyżem Zasługi – Jacek Zygmunt Sarnowski - za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy

w Wejherowie. Zarząd Powiatu Wejherowskiego przyznał natomiast Nagrodę Remusa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury trzem osobom: Janinie Borchmann, Weronice Korthals-Tartas oraz Feliksowi Sikorze. Jest to nagroda pieniężna w wysokości 5 tys. zł brutto. Na koniec obchodów przed publicznością i zaproszonymi gośćmi wystąpiła Weronika Korthals-Tartas. (raf)

Fot. Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Rozstrzygnięcie konkursów, wręczenie nagród, odznaczeń państwowych, Nagrody Remusa oraz koncert lokalnej artystki – tak świętowano Dzień Niepodległości w powiecie wejherowskim. Obchody narodowego święta rozpoczęły się podsumowaniem V Powiatowego Konkursu Multimedialnego „Polska Niepodległa” oraz wręczeniem nagród przez Józefa reszkę, starostę powiatu. Następnie odbył się pokaz nagrodzonych prezentacji (w tym roku dwóch bo były dwa pierwsze miejsca).

zawodowej Medalem Złotym za Długoletnią Służbę (min. 30 lat pracy) – 18 pracowników Starostwa Powiatowego w Wej-

herowie - za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy

zawodowej Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę (min. 20 lat pracy) – 5 pracowników Starostwa Powiatowego


4

www.gwe24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Prawie czterdzieści lat doświadczenia w branży BIZNES | Szablę Kilińskiego czyli najwyższe odznaczenie rzemieślnicze otrzymał Marian Bobrucki, współwłaściciel firmy Bob Rollo z Rumi działającej w branży okiennej. Grzegorz Bryszewski

Na tej samej uroczystości firma Bob Rollo otrzymała wyróżnienie w konkursie „Firma odpowiedzialna w biznesie sektora MMSP”. Nagrodę wręczono Filipowi Bobruckiemu

Fot. Henryk Pietkiewicz

-Dla mnie ta nagroda oznacza docenienie solidności, dobrego podejścia do klienta i wierności zasadom dobrego rzemiosła – podkreśla laureat. Nagrodę wręczono podczas gali konkursu “Firma z przyszłością 2013”, organizowanym przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Historia działalności firmy Bob Rollo w branży okiennej rozpoczyna się w wyjątkowo zamierzchłych czasach, czyli w 1974 roku. Wtedy właśnie młody Marian Bobrucki założył swoją własną działalność. A jako, że ustrój polityczny nie sprzyjał biznesowi i niespecjalnie wiedział jak się z nim obchodzić to firma zatrudniała maksymalną możliwą według przepisów liczbę sześciu pracowników. Pierwsze lata działalności oznaczały także konieczność uzyskiwania dużej liczby przeróżnych pozwoleń i dosyć wysokich opłat potrzebnych do prowadzeniu działalności. Prowadziło to także do poważnych absurdów. Na początku swojej działalności firma koncentrowała się głównie na sprzedaży uszczelnienia dla ówczesnych popularnych okien, które bywały i toporne i całkowicie nieszczelne. Pierwsze lata działalności teraz wspominane są jako nieustanna walka z urzędnikami i heroiczne próby poszukiwania surowca.

Fot. PIZMiŚP

g.bryszewski@expressy.pl

Marian Bobrucki (z prawej) otrzymał Szablę Kilińskiego podczas październikowej gali konkursu”Firma z przyszłością 2013”, organizowanym przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw

-Teraz zmieniło się wszystko. Surowiec jest, nowoczesne produkty też są, szukać trzeba natomiast klienta – podkreśla szef Bob Rollo. Po 5 latach od założenia firmy, czyli w 1979 roku dołącza do niej brat Pana Mariana Henryk Bobrucki. Kolejne kilkadziesiąt lat oznaczają ciężką prace przy rozwoju firmy, re-

agowanie na zmiany na rynku i inwestowania w nowe budynki i technologie. Aktualnie Bob Rollo zasługuje na nazwę “firma rodzinna” bo oprócz braci Bobruckich pracują także ich synowie – Filip Bobrucki, syn Mariana Bobruckiego i synowie Henryka Bobruckiego – Łukasz i Krzysztof. Młody narybek zajmuje się

aktualnie pomocą w prowadzeniu i rozwijaniu przedsiębiorstwa, w przyszłości właśnie synowie mogą szefować firmie. Jak na razie, aktualne szefostwo Bob Rollo ma okazję na własnej skórze poznać dwie szkoły prowadzenia biznesu, tą “starą” zapewniającą stablizację i powolny rozwój i “nową” bardziej odważną ale i też ry-

zykowną. -Mi zawsze zależało na powolnym i bezpiecznym rozwoju firmy i unikaniu jakichkolwiek kredytów i zobowiązań finansowych. Tak byłem po prostu wychowany i taką politykę konsekwentnie wprowadzałem. Przyniosła ona konkretne efekty – jesteśmy właścicielami wszystkich naszych siedzib i maszyn. To daje nam i klientom stabilność i pewność realizacji kolejnych kontraktów – tłumaczy Marian Bobrucki. -Z drugiej jednak strony, muszę przyznać, że z perspektywy czasu żałuję dawnych decyzji o unikaniu kredytów. Przy rozsądnym podejściu do takiego sposobu inwestowania firma mogłaby szybciej i mocniej się rozwinąć. Jeśli chodzi o pomysły młodzieży to często wzbudzają one mój gwałtowny sprzeciw, ale później – po przemyśleniu – przyznaję, że są one

wyjątkowo mądre i skuteczne. Koniec października 2013 roku przynosi firmie wyjątkowo miłą niespodziankę. Podczas październikowej gali konkursu “Firma z przyszłością 2013”, organizowanym przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw Marian Bobrucki otrzymuję Szablę Kilńskiego, czyli najwyższe odznaczenie rzemieślnicze. -Nasza firma mieści się wciąż w tym samym miejscu, i ciągle działamy w tej samem branży. Szabla jest dla mnie szczególnie cennym odznaczenie, bo podkreśla solidność, niezmienność i dobrą jakość, która kojarzona jest właśnie z rzemiosłem. A ja czuję się rzemieślnikiem, nie biznesmenem – podkreśla Marian Bobrucki.


www.gwe24.pl

za okazaniem skierowania lekarskiego. Uwaga panie z rocznika 1944! To ostatnia szansa do skorzystania z bezpłatnej mammografii w ramach programu! Badania można będzie wykonać w Wejherowie 27 oraz 28 listopada przy Centrum Handlowym Kaszuby, ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 28. Obowiązuje rejestracja telefoniczna lub poprzez stronę internetową. Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu: 58 666 2 444, 801 080 007, www.fado.pl. (r)

Szlakiem pstrąga tęczowego GM. ŁĘCZYCE | Zakończył się pierwszy etap budowy trasy turystycznej wraz ze ścieżką rowerową „Szlakiem pstrąga tęczowego” na terenie gminy Łęczyce. Inwestycja kosztowała ok. 1,93 mln zł, z czego dofinansowanie wyniosło 1 mln zł. Rafał Korbut r.korbut@expressy.pl W ramach inwestycji wykonano m.in. odcinki chodników wraz z pasami dla rowerzystów na ul. Starowiejskiej w miejscowości Strzebielino, ul. Chmielenieckiej w Bożympolu Wielkim oraz w miejscowości Nawcz. Ogólne koszty poszczególnych odcinków wynosiły: budowa ścieżki rowerowej wzdłuż pasa drogowego ul. Starowiejskiej w Strzebielinie – ponad 342 tys. zł; budowa ścieżki rowerowej wzdłuż pasa drogowego ul. Chmielenieckiej w Bożympolu Wielkim – ponad 125 tys. zł; budowa ścieżki rowerowej wzdłuż pasa drogowego drogi powiatowej nr 1454G w Nawczu – ponad 100 tys. zł. Prace związane z realizacją projektu obejmowały również zakup i montaż odpowiedniego oznakowania ścieżki rowerowej – znaki drogowe, tablice informacyjne, informacje kierunkowe, a także miejsca postojowo – informacyjne wyposażone w ławki, stoły, stojaki na rowery, kosze na śmieci oraz tablice informacyjne o punkcie, w którym znajduje się turysta i kierunek ciągu trasy wraz z atrakcjami turystycznymi znajdującymi się w pobliżu. W porozumieniu z właścicielami hodowli pstrągów tęczowych, wykorzystujących naturalne zasoby wód rzeki Łeby, zostały urządzone punkty przystankowe w formie zadaszonych ław ze

stołami, gdzie będzie można zamówić świeżo sporządzoną rybę. Podobne punkty zostały zlokalizowane także w innych miejscach, tj. widokowych oraz leśnych. Punkty postojowo-informacyjne umiejscowione na trasie turystycznej zapewniać będą dostęp do informacji turystycznej a także stwarzać możliwość odpoczynku. Rozmieszczenie owych punktów jest dostosowane do możliwości odwiedzenia miejsc cennych przyrodniczo oraz kulturowo. Uzupełnieniem trasy są obiekty architektury przylegające do trasy, takie jak: pałace, dworki, których poznanie przybliży turystom dzieje okolicznych terenów. Koszt tej części inwestycji wyniósł niemal 101 tys. zł. Na trasie ścieżki rowerowej powstały 2 obiekty: Izba Tra-

dycji Rybactwa związanej z Regionem Kaszubskim, która będzie pełnić również funkcję stanicy/świetlicy z miejscem wypoczynkowym (kosztowało to ponad 410 tys. zł) i Punktu Informacji Turystycznej w miejscowości Rozłazino oraz wielofunkcyjne boisko sportowe (dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych) wraz zagospodarowaniem istniejącego terenu na cele rekreacyjno – sportowe w miejscowości Strzebielino Osiedle. Ten ostatni obiekt został wyposażony w bieżnię, boiska do gry w badmintona a także miasteczko ruchu rowerowego. Na zagospodarowanym terenie powstały także miejsca postojowe dla turystów. Ta część inwestycji kosztowała niemal 716 tys. zł. Na pozostałe koszty całej

inwestycji składały się m.in. koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego na poszczególne elementy zadania, a także organizacja rajdu rowerowego, który odbył się pod koniec września. W rajdzie uczestniczyli zarówno pracownicy urzędu gminy, gminni radni, mieszkańcy, a także członkowie Wejherowskiego Towarzystwa Cyklistów. Przejechali oni całą trasę, jednocześnie testując nowo powstałą inwestycję. Powstała trasa turystyczna prowadzi po terenach cennych przyrodniczo - w okolicach pomników i rezerwatów przyrody. Trasa turystyczna jest połączona z siecią tras rowerowych stworzonych przez Nadleśnictwo Strzebielino. Ponadto przez połączenie i bliskość z DK6 stanowi „łącznik” nik do nowo projektowanych owanych tras.

Nowoczesne ciepł ciepło

Fot. J. Małecka

Badanie mammograficzne (prześwietlenie piersi) to najskuteczniejsza metoda wykrywania wczesnych objawów raka piersi. Już niebawem takie badanie można będzie wykonać w mammobusie FADO Centrum Usług Medycznych, który odwiedzi powiat wejherowski. Paniom, które ukończyły 50 rok życia (do 69 lat) przysługuje bezpłatne badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowanego przez NFZ. Pozostałe panie mogą wykonać badanie odpłatnie,

5

Fot. UG Łęczyce

Bezpłatne badania mammograficzne

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

ROZŁAZINO | W Zespole Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie wymieniono kocioł centralnego ogrzewania. Stary piec, by zapewnić przepisową temperaturę w pomieszczeniach szkolnych, spalał ogromne ilości drewna, które ustawicznie trzeba było rąbać pod gołym niebem. Obecny wyeliminował te niedogodności oraz zwiększył bezpieczeństwo. Wykluczył bowiem możliwość powstania pożaru w przewodach kominowych. Koszt nowego kotła wraz z montażem wyniósł 185 tys. złotych (pieniądze pochodziły od ,,Fundacji Edukacyjnej w Rozłazinie’’). Społeczność uczniowska, nauczyciele, dyrekcja szkoły, pozostali pracownicy oraz rodzice serdecznie dziękują Fundacji za ten dar finansowy. M. Kaliński


6

www.gwe24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

W Naucie powstanie kolejny statek badawczy

Referendum w sprawie 6-latków nie będzie Jerzy Budnik

Grzegorz Bryszewski

Poseł na Sejm RP

g.bryszewski@expressy.pl

fot. m

ateria ły pr

asow

e

zane z ochroną środowiska. Oddanie jednostki do użytku jest planowane w marcu 2015 r. Stocznia Remontowa Nauta należy do grupy MARS Shi-

pyards & Offshore, zarządzanej przez należący do Agencji Rozwoju Przemysłu Fundusz MARS FIZ. Nauta specjalizuje się w budowie kadłubów i jed-

nostek pływających, remontach i przeglądach klasowych jednostek cywilnych oraz remontach i modernizacji jednostek wojskowych.

Sejm w ubiegły piątek, głównie głosami koalicji PO-PSL, odrzucił obywatelski wniosek o przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum w sprawie obniżenia wieku szkolnego z siedmiu do sześciu lat, pod którym podpisało się prawie milion osób. W tym felietonie wytłumaczę, dlaczego głosowałem przeciw temu wnioskowi. Jego inicjatorzy, Karolina i Tomasz Elbanowscy, swój sprzeciw dla objęcia obowiązkiem szkolnym 6-latków, oparli na dwóch przesłankach. Pierwsza dotyczy tzw. dojrzałości szkolnej. Ich zdaniem dzieci w tym wieku nie mają nawyku do rygorów szkolnych, wiec posyłanie ich do szkoły, to robienie im wielkiej krzywdy i odbieranie dzieciństwa. MEN odpowiada na to, że nasze dzieci wcale nie są mniej dojrzałe i rozwinięte od swoich rówieśników z tych krajów, w których obowiązek szkolny 6-latków już od dawna istnieje. Należą do nich m.in. Austria, Francja, Włochy, Niemcy, Norwegia, Czechy, Hiszpania. W Anglii, Danii i Holandii obowiązek szkolny obejmuje 5-latków, a w Luxemburgu i na Cyprze nawet 4 latków. Druga przesłanka dotyczyła nieprzygotowania polskich szkół na przyjęcie 6-latków. Na poparcie tej tezy, stworzona przez Elbanowskich Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, opracowała bardzo krytyczny raport „Rzeczywistość szkolna 2013/2014”, w którym wybiórczo oceniono kilkadziesiąt szkół z całej Polski. O tym, że jest to raport niewiarygodny, przekonali się

Archiwalne felietony posła można przeczytać na stronie www.budnik.pl

Lekcja historii w liceum

Fot. I LO

Na zdjęciu projekt Oceanografu - katamaranu badawczego, który stocznia Nauta w konsorcjum ze stocznią Crist buduje dla Uniwersytetu Badawczego

fot. materiały prasowe

Stocznia Nauta zbuduje statek badawczy dla Uniwersytetu w Goeteborgu. Nowoczesna jednostka będzie pełniła funkcję statku badawczego i laboratorium. Statek umożliwi prowadzenie interdyscyplinarnych badań m.in. nad zmianami klimatu, stanem wód czy układem prądów morskich, które w istotny sposób wpływają na środowisko morskie. Dla Nauty nie jest to pierwszy kontrakt na budowę tego typu jednostki. W maju tego roku w konsorcjum ze stocznią Crist Nauta rozpoczęła budowę nowoczesnego katamaranu badawczego dla Uniwersytetu Gdańskiego – Oceanograf. Statek będzie wykorzystywany do interdyscyplinarnych badań fauny i flory Morza Bałtyckiego. Oprócz obserwatoriów znajdą się tu laboratoria oraz sala seminaryjna na zajęcia dydaktyczne. Przedstawiciele Uniwersytetu w Goeteborgu mówią, iż budowa tak zaawansowanej technologicznie jednostki jest szansą, by wykształcić kolejne pokolenie młodych, wszechstronnych naukowców, którzy zajmą się prowadzeniem badań dna morskiego. Statek będzie miał 45 m długości i będzie ważył ok. 800 t. Na pokładzie jednostki oprócz załogi będzie mogło przebywać 20 osób. Jednostka zastąpi eksploatowany od 40 lat statek badawczy Skagerak. Mimo większych rozmiarów nowa jednostka będzie zużywała ok. 40% mniej paliwa, co pozwoli spełnić wyśrubowane normy zwią-

dziennikarze, którzy postanowili sprawdzić zawarte w nim informacje. Okazało się, że w zdecydowanej większości przypadków prawda wygląda zupełnie inaczej. Posłużę się przykładem wymienionej w Raporcie Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie. Raport wytyka jej brak szatni, placu zabaw oraz oddzielnej świetlicy. W rozmowie z dziennikarką „Gazety Trójmiasto” (regionalny dodatek „Gazety Wyborczej”), pani dyrektor Olga Tomaszewska odpiera te zarzuty – „Szatni nie ma, bo każde dziecko ma swoją szafkę ubraniową. Plac zabaw jest w budowie, o czym każdy w szkole wie. (…) Natomiast dzieci z zerówki uczęszczają do świetlicy razem z klasami I-III i żadnych uwag na ten temat rodzice mi nie zgłaszali”. Czy to znaczy, że w tej i w innych szkołach jest idealnie? Na pewno nie. Podejrzewam, że pani dyrektor Tomaszewska też ma długą listę uzasadnionych potrzeb. Pewnie są i takie szkoły, które odstają od standardów określonych przez MEN, ale nie można z tego wyprowadzać wniosku, że wszędzie jest źle. Nawet prezes ZNP Sławomir Broniarz, którego trudno posądzić o sympatię dla obecnie rządzących, jest oburzony stawianiem takiej tezy, podobnie jak wmawianiem rodzicom, że polscy nauczyciele nie są przygotowani do pracy z 6-latkami, a szkoła to samo zło i nieszczęście. Dorośli powinni wiedzieć, że zrażanie dzieci do szkoły, może być powodem późniejszych lęków i fobii szkolnych. Uważam, że przy tym stanie dezinformacji i negatywnych emocji, referendum przerodziłoby się w plebiscyt za lub przeciw rządowi, a sprawa 6-latków zeszłaby na plan dalszy. Dlatego głosowałem przeciw.

EDUKACJA | W I Liceum Ogólnokształcącym w Wejherowie Święto Niepodległości przebiegało pod hasłem „Cieszmy się Polską”. Uczniowie wraz z absolwentami zorganizowali koncert muzyki i pieśni patriotycznej w nowoczesnej aranżacji a także konkursy historyczne. Szkołę udekorowano barwami narodowymi. Na prośbę Samorządu Uczniowskiego licealiści

i nauczyciele przybrali biało-czerwone stroje, nie zabrakło też kotylionów. W szkolnej galerii przez cały dzień prezentowano film o początkach polskiej niepodległości, przygotowany przez uczniów klasy I. Zaangażowanie młodzieży w obchody święta było bardzo budujące. Uświadomiło, że można bez kompleksów i równocześnie nadmiernego patosu cieszyć się polskością. (DD)


www.gwe24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

7

Piąty miesiąc tanich kredytów W trakcie ostatnich 15 miesięcy rata kredytu zaciągniętego na 25 lat spadła dzięki działaniom Rady Polityki Pieniężnej o 145 zł na każde 100 tys. pożyczonego kapitału. Tę korzystną dla kredytobiorców sytuację podtrzymuje niedawna decyzja Rady, a rynek spodziewa się utrzymania rekordowo niskich stóp procentowych przez najbliższe miesiące. Już po raz czwarty z rzędu RPP podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Nie była to

Już po raz czwarty z rzędu RPP podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie

decyzja zaskakująca – wskazywały na nią zarówno publiczne wypowiedzi członków Rady, jak i oczekiwania ekonomistów. Na ich podstawie, jak również biorąc pod uwagę notowania kontraktów FRA, można przyjąć, że rekordowo niskie stopy

procentowe utrzymają się jeszcze przez dwa-trzy kwartały. Oszczędność 440 zł miesięcznie Jest to dobra informacja dla wszystkich osób które mają

kredyt hipoteczny lub myślą o zaciągnięciu takiego zobowiązania. Ci pierwsi w większości odczuli w ostatnich miesiącach sporą ulgę w postaci niższych miesięcznych rat. O ile niższych? Choć do pierwszej w tym cyklu obniżki stóp

procentowych doszło dokładnie rok temu, to już od końca sierpnia 2012 roku na rynku spodziewano się obniżek stóp, co miało wpływ na niższe notowania stawki WIBOR – głównego składnika oprocentowania kredytów złotowych. Rata kredytu zaciągniętego w sierpniu 2012 r. na 25 lat i kwotę 300 tys. zł, z oprocentowaniem 6,6% (w tym 1,5 pkt. proc. marży), wynosiła na starcie 2046 zł miesięcznie. Od tamtego czasu notowania stawki WIBOR 3M spadły z 5,11% (sierpień) do 2,66%. Gdyby bank aktualizował wartość WIBORuna bieżąco, modelowy kredytobiorca mógłby dziś cieszyć się oprocentowaniem o jedną trzecią niższym i w konsekwencji ratą na poziomie 1610 zł miesięcznie, czyli o 436 zł mniejszą niż 15 miesięcy temu.

Niskie stopy procentowe To jednak nie wszystko – tak przynajmniej wynika z notowań kontraktów terminowych na stopę procentową (FRA). Za 6 miesięcy wyceniają one WIBOR 3M na 2,74%, a za 9 miesięcy na 2,85%. Sugeruje to, że rynek spodziewa się podwyżek stóp najwcześniej za 2 – 3 kwartały. Co więcej, kontrakty na WIBOR 3M z horyzontem 21-miesięcznym notowane są na poziomie 3,51%. Gdyby do takiej zmiany rzeczywiście doszło, to rata modelowego kredytu wyniosłaby 1756 zł miesięcznie. To wciąż wyraźnie mniej niż w sierpniu 2012 roku, kiedy rynek nie dyskontował jeszcze poluzowania polityki pieniężnej, do której doszło w listopadzie. (r, źródło: Lion’s Bank)


Dopłaty rządowe? Nie będzie łatwo... Na początku przyszłego roku w ofercie komercyjnych banków mają się pojawić oferty kredytów hipotecznych objętych rządowym programem dopłat „mieszkanie dla Młodych”. Limity cenowe są jednak na takim poziomie, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż trudno będzie kupić mieszkanie, które może być objęte programem. Według analityków sytuacja będzie różniła się w poszczególnych obszarach polski. Kraków, Warszawa i Wrocław – to miasta, w których dostępność rządowego programu Mieszkanie dla Młodych najprawdopodobniej będzie najniższa. Wynika to ze sporej różnicy pomiędzy cenami nieruchomości w tych miastach, a limitami w programie. Po drugiej stronie są Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Łódź i Zielona Góra. Dla kogo dopłaty? Mieszkanie dla Młodych to program, który ma wspierać młodych ludzi (do 35. roku życia) w zakupie ich pierwszego mieszkania. Program promuje rodziny z dziećmi – tacy beneficjenci otrzymają o połowę wyższe dopłaty. Dodatkowo, jeśli w ciągu pięciu lat od zakupu mieszkania urodzi się kolejne dziecko, beneficjenci otrzymają dodatkowe 5 proc., czyli łącznie pomoc państwa wyniesie 20 procent. Trzeba jednak pamiętać, że dopłata nie będzie liczona od ceny kupowanego mieszkania, a od średniej dla danej gminy, czyli tak zwanego „wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych”. Wskaźnik ten budził kontrowersje już przy okazji Rodziny na Swoim, która też na nim bazowała, jednak nadal nie ma dla niego alternatywy, więc powiązano z nim i ustawę o MdM. Pomoc będzie dostępna dla osób, które spełniają ustawowe warunki. Mamy więc kryterium wiekowe (wniosek musi być złożony do końca roku kalendarzowego, w którym beneficjent ukończył 35 lat, a w przypadku małżeństwa wystarczy, by warunek spełniał jeden z małżonków) oraz wymaganie, by była to dla kupującego pierwsza nieruchomość mieszkalna, która na dodatek musi być kupiona na kredyt w złotych rozpisany

na przynajmniej 15 lat, który stanowić będzie co najmniej połowę ceny zakupu. Warunki te ograniczają grupę potencjalnych beneficjentów. Ale to nie koniec, bo obostrzeniom podlega także kupowana nieruchomość. Dopłacą tylko do nowego i taniego Kupowana nieruchomość musi nie tylko pochodzić z rynku pierwotnego, ale także musi spełniać kryterium powierzchniowe i cenowe. Mieszkanie nie może być większe niż 75 m kw, a dla domu graniczną powierzchnią jest 100 mkw.

Przy czym rodziny z co najmniej trójką dzieci mogą kupić lokal o 10 m kw większy. Warto jednak zaznaczyć, że dopłata liczyć się będzie dla maksymalnie 50 m kw. Żeby otrzymać dopłatę, trzeba jeszcze znaleźć mieszkanie odpowiednio tanie. Warunkiem koniecznym jest zmieszczenie się w limicie cenowym. Limity te są zróżnicowane w zależności od lokalizacji i wyznaczane jako 110 proc. średniej z dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

I tak porównując limity w programie Mieszkanie dla Młodych z cenami transakcyjnymi w poszczególnych miastach przeciętna cena transakcyjna np. w Warszawie jest znacznie wyższa, niż wyznaczony limit. Natomiast w Gdańsku czy Gdyni te proporcje są odwrotne. W Gdańsku limit wynosi 5 718,35 zł, zaś przeciętna cena mieszkania to 5 107,00 zł; w Gdyni są to kwoty odpowiednio 5 718,35 zł (limit) i 4 868,00 zł (przeciętna cena transakcyjna). Ceny będą się zmieniać Z opracowanego przez firmę REAS raportu „Rynek miesz-

kaniowy w Polsce III kwartał 2013 r.” wynika, że w Gdańsku i Łodzi warunki MdM spełnia ponad połowa dostępnych w ofercie deweloperów lokali. Ale wysoki odsetek mieszkań mieszczących się w limitach rodzi dla lokalnego rynku pierwotnego ryzyko wzrostu cen. Jeśli przeciętna cena jest znacznie niższa niż limit, to część deweloperów spróbuje zapewne podnieść ceny, by nadal mieścić się w limicie (co gwarantuje wyższy popyt), ale jednocześnie więcej zarobić. O rzeczywistej dostępności mieszkań spełniających warunki MdM będzie można

mówić dopiero kilka miesięcy po wejściu oferty w życie. Prawdopodobnie bowiem w niektórych miastach wielu deweloperów sprzedających obecnie mieszkanie w cenach minimalnie wyższych od limitów (więc dziś się w limitach nie mieszczące) obniży stawki, by w limitach się zmieścić. W ciągu pół roku liczba dostępnych mieszkań spełniających warunki MdM powinna wzrosnąć, bo deweloperzy zachęceni zwiększonym popytem na mieszkania spełniające warunki, dostosują swoją ofertę. (źródło: Home Broker)


Solidne i praktyczne meble dla każdego Przestronne mieszkanie czy dom to nie wszystko, co jest potrzebne do komfortowego i wygodnego życia. Wiele zależy także od tego, w jaki sposób zaaranżujemy wnętrze. Dlatego jeden z pierwszych dylematów, przed którym stają osoby urządzające swoje lokum, to zakup odpowiednich mebli. Już dawno minęły czasy, gdy urządzanie mieszkania polegało na wstawieniu meblościanki, rozkładanej kanapy, biurka, stołu i kilku krzeseł. Obecnie wybór mebli jest ogromny, podobnie jak materiałów, z których są one wykonane. Renoma i funkcjonalność Jeżeli przed nami szukanie i wybieranie mebli – warto wybrać się do saloniku meblowego „Strzelec” w Wejherowie. Firma istnieje już 10 lat i przez ten czas zdobyła sobie duże uznanie i zaufanie klientów. Nie bez powodu - specjalnością „Strzelca” są meble kuchenne, szafy i inne meble wykonywane na indywidualne zamówienie klienta. Meble te wyróżniają się precyzją wykonania, solidnością i wysoka jakością zastosowanych materiałów. Zostały stworzone z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Stanowią estetyczne i funk-

cjonalne dopełnienie wnętrza. W Saloniku Meblowym „Strzelec” można kupić meble zarówno do kuchni i łazienki, jak i do pokoju, sypialni oraz biura czy gabinetu. Dopasowane do kuchenki czy lodówki Firma prowadzi również sprzedaż sprzętu AGD renomowanych marek znajdujących się na polskim rynku. Oferuje pomoc w wyborze i kupnie np. lodówki, kuchenki czy zmywarki (a także różnego rodzaju innego sprzętu AGD) na atrakcyjnych warunkach. - Naszym klientom polecamy sprzęt renomowanych marek, takich jak Bosh, Amica, AEG, Candy, Electrolux, Siemens Whirlpool, Zanussi i inne – wylicza Jarosław Dąbrowski, właściciel SM „Strzelec”. - Oprócz tego projektując kuchnię na konkretne zamówienie zwracamy uwagę na najmniejsze detale. Wszystkie elementy powinny przecież ze sobą idealnie współgrać. Wiemy np., że zlewozmywaki w kuchni muszą być nie tylko

ładne, ale także funkcjonale. Dlatego do mebli proponujemy naszym klientom szeroki wybór zlewozmywaków wykonanych przez uznane firmy (Deante, Franke, Pyramis czy Teka). Jakość na lata Gwarancją wysokiej jakości, dużej wytrzymałości i trwałości mebli są materiały wykorzystane do ich budowy. Dlatego meble kupione w wejherowskiej firmie z pewnością będą służyć przez wiele lat. Oferta obejmuje meble z frontami drewnianymi, fornirowanymi, foliowanymi, lakierowanymi, laminowanymi oraz aluminiowymi. Można oczywiście

do nich dopasować blaty o różnej grubości. Warto dodać, że firma specjalizuje się także w szafach z systemem przesuwnym, które mogą być wykonane z rozmaitych materiałów, np. płyty laminowanej, rattanu, bambusa, szkła oraz lustra. - Chcąc sprostać najbardziej śmiałym oczekiwaniom nasze meble wyposażamy w akcesoria czołowych producentów okuć meblowych takich jak Blum, Gamet, Laguna, Nomet, Peka i Rejs – dodaje Jarosław Dąbrowski. Dla klientów, którzy nie chcą lub nie mogą ponieść za swoje marzenia od razu całych kosztów, sklep wprowadził sprzedaż ratalną. Uruchomienie sprzedaży kredytowej odbywa się przy minimum formalności, bez konieczności załatwiania ich w banku - wszystkie procedury załatwiane są w siedzibie firmy. Rafał Korbut

Salonik Meblowy „Strzelec” mieści się przy ul. Judyckiego 2b w Wejherowie, tel. 502 434 541. Z ofertą sklepu można zapoznać się na stronie internetowej: www.salonik-meblowy.pl. Klienci mogą też kierować zapytania drogą mailową na adres: salonik.meblowy@wp.pl

Kupujemy podłogę z paneli Podłogę można nazwać długoterminową inwestycją, na której nie warto oszczędzać. Przy wyborze warto zwrócić uwagę na parametry konkretnego modelu paneli: klasę ścieralności i klasę używalności.

“AC3”, “23” – co to znaczy? Ścieralność jest oznaczona symbolem AC i cyfrą: im wyższy numer, tym większa odporność na zużycie. Czy jednak najwyższa dostępna klasa ścieralności jest zawsze idealnym rozwiązaniem? – Za trwałość wierzchniej warstwy paneli odpowiada korund. Im wyższa zawartość tego minerału, tym panele są bardziej odporne na znisz-

czenia i mają wyższą klasę ścieralności – wyjaśnia Aleksander Czaplicki, menedżer produktu z firmy Kronopol, producenta paneli podłogowych. – Najwyższe klasy są dedykowane obiektom użyteczności publicznej, np. hotelom czy biurom, zaś w mieszkaniach z powodzeniem sprawdzą się klasy AC3 i AC4. Nie oznacza to niższej jakości paneli, lecz umożliwia lepsze

dopasowanie podłogi do wymagań użytkownika bez podnoszenia kosztów. Tak więc jedną z najważniejszych cech paneli podłogowych jest ich klasa ścieralności. I tak poszczególne klasy są następujące: AC1 - bardzo słaba odporność na ścieranie; AC2 - słaba odporność na ścieranie; AC3 - dobra odporność na ścieranie; AC4 - wysoka odporność na ścieranie;

AC5 - bardzo wysoka odporność na ścieranie. Drugi parametr to klasa używalności, która pozwoli wybrać podłogę idealnie dopasowaną do pomieszczenia. Wyróżniamy sześć klas używalności podzielnych na dwie grupy. Produkty oznaczone specjalnym piktogramem z liczbą 21, 22 i 23 są przeznaczone do pomieszczeń domowych, zaś 31, 32 i 33 – do

obiektów użyteczności publicznej. Klasy używalności (przeznaczenie paneli): 21 - dom, małe natężenie ruchu: sypialnia, pokój gościnny; 22 - dom, średnie natężenie ruchu: salon, pokój dziecięcy; 23 - dom, duże natężenie ruchu: korytarz, kuchnia; 31 - obiekty użyteczności publicznej, małe natężenie ruchu; 32 - obiekty użyteczności publicznej, średnie natężenie ruchu; 33 - obiekty użyteczności publicznej, duże natężenie ruchu. Właściwa pielęgnacja Aby podłoga cieszyła oczy przez długi czas, warto poznać podstawowe zasady pielęgnacji paneli podłogowych. Do mycia podłogi wykonanej z paneli najlepiej użyć specjalnego środka czyszczącego i miękkiego mopa. Zastosowanie ostrych gąbek może spowodować porysowanie powierzchni podłogi, a niewłaściwie dobrany środek – powstawanie trudnych do usunięcia smug. Przy myciu paneli obowiązuje zasada „im mniej tym lepiej”: jeśli użyjemy zbyt dużej porcji środka, efekt może być wręcz odwrotny do zamierzonego. – Panele, pomimo dużej odporności na wilgoć, nie lubią wody. Nadmierne namaczanie podłogi może doprowadzić do jej odkształcenia i zdeformowania – mówi Aleksander Czaplicki z Kronopol. – Myjąc panele, zawsze należy dokładnie odcisnąć mopa lub ścier-

kę tak, aby były tylko lekko wilgotne. Tak wyczyszczona podłoga szybciej wyschnie, a na powierzchni nie pozostaną nieestetyczne zacieki. Dłuższe życie podłogi Tuż po ułożeniu podłoga prezentuje się idealnie, w toku codziennego użytkowania jest jednak narażona na zniszczenia: dziecięce zabawy, buty na obcasie czy ostre krawędzie mebli mogą uszkodzić nawet najtrwalszą powierzchnię. Jak temu zapobiec? – Przed rozstawieniem mebli na nowej podłodze warto podkleić nogi stołu czy krzeseł filcowymi podkładkami, co ułatwi ich przesuwanie i ochroni panele podłogowe przez zarysowaniem. W ulubionym kąciku dzieci połóżmy niewielki dywan, który umożliwi maluchom zabawę bez obaw o stan paneli – podpowiada Aleksander Czaplicki. Do zarysowania podłogi może przyczynić się również piasek, który gromadzi się na powierzchni paneli zwłaszcza jesienią i zimą. Dobrym rozwiązaniem jest zwykła wycieraczka przed drzwiami do mieszkania oraz częste zamiatanie piasku miękką zmiotką. W trakcie deszczu i śnieżycy musimy się także liczyć z problemem mokrego obuwia. Dostępne w sklepach AGD gumowe wycieraczki z wysokim obrzeżem, pozwalają butom wyschnąć bez jednoczesnego zamoczenia podłogi. (źródło: Kronopol)


SPRZEDAM DOM wolnostojący w Wejherowie, budynki garażowe, działka 1202 m2, ładne położenie, pilnie sprzedam, tel. 501 549 579 SPRZEDAM kawalerkę w Wejherowie, cena 107 tys., tel. 880 002 546 SOMONINO, dom, zab. gosp. do remontu + działka budowl.rol., 2500 m2, woda, prąd, kanaliza, 155 tys. zł, tel. 781 227 212 DZIAŁKA 7600 m2 w miejscowości Łówcz Górny, koło Strzebielina z możliwością zabudowy, media przy granicy, cena 10 zł/m2, kontakt 00491724794130, 725 504 787 SPRZEDAM ziemię 25000 m2 w miejscowości Łówcz Górny, cena do negocjacji, kontakt 607 773 292 SPRZEDAM ziemie 25000 m2 w miejscowości Łówcz Górny, cena do negocjacji, kontakt 607 773 292 MIESZKANIE 55 m, 3 pokoje, Wejherowo, os. Sucharskiego, 1/3 pietro, r.bud. 2011, wys. stand. wykończenia, duży parking, słoneczne, 269 tys., tel. 509 524 714 SPRZEDAM działkę budowlaną 600 m kw, z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 513-005-898 SPRZEDAM działkę budowlaną, 600 m kw, Wejherowo, tel. 513-005-898 SPRZEDAM działkę 434 mkw. nad morzem w Karwińskich Błotach, 1 km do pięknej plaży, z prawem budowy, media przy drodze, tel. 661 582 483 SPRZEDAM działkę budowlaną 600 m kw, z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 513-005-898 DZIAŁKA z domem, Gdynia Witomino, 512 m2, 900 tys. zł, tel. 502 686 196

REDAKCJA ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22 REDAKTOR NACZELNY: Piotr Ruszewski DYREKTOR HANDLOWY: Rafał Laskowski DZIENNIKARZE: Rafał Korbut, Daria

DZIAŁKĘ położoną w dolinie Słupi z dostępem do rzeki, 7 km do Ustki, 4700 m2, 180 zł/ m2, tel. 502 686 196

KUPIĘ ZAMIENIĘ DO WYNAJĘCIA

negocjacji!

KUPIĘ

INSTALATORA systemów alarmowych oraz tv przemysłowej zatrudnię, tel. 690 002 893

ABSOLUTNIE każde auto kupię!!! Może być uszkodzone lub bez opłat!!! Gotówka i umowa od ręki! Każda marka i stan! Odbiór od Klienta, Tel. 668 193 771

Dodaj swoją firmę do informatora medycznego

WYNAJMĘ garaż i miejsca parkingowe, ul. Spacerowa 12, Wejherowo tel. 501 084 005 WYNAJMĘ garaż i miejsca parkingowe, ul. Spacerowa 12, Wejherowie, tel. 501 084 005 WYNAJMĘ mieszkanie wyposażone, Wejherowo od zaraz, tel. 505 718 590 MAM do wynajęcia lokal 45m na działalność gospodarczą, Wejherowo, ul. Kopernika 19, tel. 507 708 413 WYPOŻYCZĘ rollbar do piwa na rożne okoliczności, tel. 781 426 010 ODNAJMĘ parter domu na Andrzejki i Sylwestra, Bolszewo, tel. 781 426 010 TANIE noclegi dla pracowników firm, tel. 781 426 010 i nie tylko WYNAJMĘ lokal 60 m, parter w Rumi na działalność lub biuro, tel. 504 389 193

POSZUKUJĘ

SZUKAM PRACY ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem lub starszą osobą, tel. 600 457 172

INNE ABSOLUTNIE każde auto kupię!!! Może być uszkodzone lub bez opłat!!! Gotówka i umowa od ręki! Każda marka i stan! Odbiór od Klienta, Tel. 668 193 771

ANGIELSKI nauczyciel, tel. 531 884 515 LEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym zadania oraz matematyka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

FOTOGRAF – śluby, wolne terminy maj, czerwiec, wrzesień, tel. 660 310 311

ZADBANY, wysoki, samotny, pracujący 45 latek pozna zadbana kobietę do stałego związku z okolic Wejherowa, tel. 882 502 431 GORACĄ blondi pozna sponsorów zapraszam do siebie odwiedź mnie, a zabiorę cię w siódme niebo, dzwoń, tel. 514 670 725 Sopot, woj. pomorskie

KOMPUTERY

SPRZEDAM 4 opony wraz z felgami od Volkswagena 4, w dobrym stanie, mało używane, 205/55/16, Wejherowo, 787 119 970, cena 650 zł, do negocjacji! SPRZEDAM 2 opony wraz z felgami od Volkswagena 4, w dobrym stanie, mało używane, 205/55/16, Wejherowo, 787 119 970, cena 350 zł, do

Dunajska, Łukasz Krzemiński, SKŁAD: Alfa Skład Łukasz Bieszke redakcja@expresspowiatu.pl www.gwe24.pl Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie

SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, klawiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 2000 zł, 505-56-70-34

TELEFONY INNE

DAM PRACĘ

prawo ich redagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. ISSN 1897-7405 WYDAWNICTWO NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, NIP 588-131-07-65

120 zł, tel. 607 301 942 LAMPĘ Bioptron dużą sprzedam, tel. 694 061 755 BECZKI plast 100 i 200 l., cena 30 i 60 zł/szt., tel. 511 841 826 SPRZEDAM NOWY wózek inwalidzki elektryczny „Meyra”, z prostownikiem doładowania, cena 5 tys. zł, tel. 533 514 295

SPRZEDAM FIAT Punto 55 sx 1998/99 1.108 cm3, cena 2600 zł, tel. Gdynia, tel. 58 624 35 66

tel. 660 731 138

SPRZEDAM atrakcyjny księgozbiór oraz roczniki statystyczne z lat 1945 – 1970, Gdynia, tel. 58 624 35 66 SPRZEDAM piecyk gazowy Junkers /kpl/-butla 11 kg, waz, reduktor, cena 900 zł, tel. 607 301 942 SPRZEDAM stół /120/40/88 + 2 krzesła ARTUR /30/78, cena

SPRZEDAM drzwi 80, zewnętrzne - prawe, NOWE, zbrojone, z wizjerem i kompletem kluczy, wraz z futryną, cena 650 zł, tel. 600 702 048 MATA dla dziecka do leżenia i przewijania, kolor pomarańczowy, wym.85 cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 505-567-034 KALOSZE dziewczęce, rozm. 30, kolor czerwono-biały, stan

BIURO OGŁOSZEŃ ogłoszenia@expressy.pl Wejherowo 84-200, ul. Gniewowska 7 tel.fax 58 736 16 92

tel. 660 731 138 reklama@expressy.pl

BIURO REKLAM Danuta Bieszke, d.bieszke@expressy.pl,

Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów publicystycznych bez zgody wydawnictwa jest zabronione.

G R U PA M E D I A L N A

DRUK Agora SA NAKŁAD 12 000 egzemplarzy

idealny, 10 zł, tel. 505-56-70-34 OKNO drewniane, kolor sosnowy, wym. 1,45 m x 1,75 m, jednoskrzydłowe, otwierane, u góry lufcik, nowe, 50 zł, 517-782-024 SPRZEDAM lampa sufitowa, 3 punktowa, klosze, nowa, 100 zł, 505-56-70-34 SPRZEDAM żyrandol listwa, 4 i 2 punktowe, szare, nowe, 100 zł, 505-567-034 SPRZEDAM wózek inwalidzki z Anglii, bardzo dobry stan techniczny, akumulatory, w komplecie ładowarka, tel. 601 667 100 SPRZEDAM drzwi, 80, zewnętrzne, prawe, z futryną, zbrojone z wizjerem, komplet kluczy, cena: 500 zł, tel. 501 539 159

REDAKCJA GDAŃSK: Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk, tel. fax. 58 55 333 40, tel. 58 736 33 22 REDAKCJA LĘBORK: Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7, 84-300 Lębork, tel. fax. 59 843 42 71


www.gwe24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Bowlingowy sukces Daria Dunajska d.dunajska@expressy.pl KRĘGLE | Na zakończonych w niedzielę mistrzostwach Polski par i trojek w bowlingu sportowym, które odbyły się w Opolu na torach klubu FitLife, juniorki z Wejherowa Natalia Dragan i Anna Bargańska, uczennice klasy maturalnej ZSP nr 3 w Wejherowie, zajęły trzecie miejsce, a tym samym są brązowymi medalistkami mistrzostw w gronie seniorek. To kolejny wielki sukces dziewcząt po styczniowym championie na IMP Juniorek we Włocławku. Aktualnie wraz ze swoim trenerem Zbigniewem Bautembachem trenują w bowlingowym Centrum U-7 Gdynia, reprezentując barwy tego klubu. Wraz z dziewczętami bardzo udany start był udziałem jedynego juniora z Wejherowa i województwa pomorskiego Marcina Klasa, ucznia ZSO II LO w Wejherowie, który osiągnął wysokie wyniki wśród seniorów. W klasyfikacji generalnej uplasował się na 45 miejscu. W mistrzostwach trójek wystartował wraz z zawodnikami WB Bowl Warszawa,

Natalia Dragan i Anna Bargańska, uczennice klasy maturalnej ZSP nr 3 w Wejherowie

zajmując 23 miejsce. W konkurencji par wraz z trenerem Zbigniewem Bautembachem uplasował się na 34 miejscu. Udział w mistrzostwach Polski to kolejny krok na drodze do sukcesu, nie tylko na torach bowlingowych. -Gra z najlepszymi w Polsce,

promocja bowlingu sportowego w Wejherowie, powiecie i województwie pomorskim to cel całego zespołu z U-7 Gdynia – mówi trener. Na mistrzostwach Marcin, Anna i Natalia mieli okazję grać z legendą bowlingu, wielokrotnym mistrzem świata

turniejów PBA zawodnikiem z Finlandii Mika Koivuniemi, który był gościem honorowym mistrzostw Polski. Było to wielkie wyróżnienie dla młodych zawodników. Już teraz zapraszamy do Centrum Bowlingowego U-7 Gdynia na grudniowe MMB eliminacje do

finałów wojewódzkich wszystkie szkolne (6-osobowe) reprezentacje szkół wejherowskich i powiatu wejherowskiego (SP, GIMN, ZSP ). Grudniowe MMB będą eliminacjami do styczniowych IMP Juniorek w kat. do 14 lat, 15-19 i 19-21 lat.

Kontuzje i kartki przeciw Tytanom i kartki. Gratulacje jednak dla Sokoła i już czekamy na rewanż. Pierwsza część spotkania była bardzo wyrównana i wynik praktycznie cały czas oscylował w granicach remisu. Po 30 minutach to gospodarze prowadzili jedną bramką. W drugiej połowie najpierw kontuzja Rafała Wickiego, a

później Tomasz Bartoś otrzymał kolejne napomnienie i na boisko wrócić już nie mógł. - W tym momencie naszą grę do przodu na swoich barkach dźwigał jeszcze tylko Kamil Wicki, ale to było za mało, aby nawiązać wyrównaną walkę z Sokołem – komentują Tytani. Ostatecznie wejherowianie ulegli Sokołowi 27:33. (luK)

Fot.Ł.Krzemiński

PIŁKA RĘCZNA | II-ligowi szczypiorniści z Wejherowa nie sprostali drużynie Sokoła Gdańsk. Tytani przegrali 27:33. W najbliższej kolejce pauzują. - Przy odrobinie szczęścia mogliśmy pokusić się o zwycięstwo – komentują mecz Tytani na swojej stronie internetowej. – Niestety plany pokrzyżowały nam kontuzje

13

Boccia – rodzinne kulanie ZAWODY | W sali rumskiego MOSIR-u odbył się finałowy Wojewódzki Rodzinny Turniej Boccia o puchar Marszałka woj. Pomorskiego. W zawodach eliminacyjnych, które odbyły się w maju w Wejherowie i Rumi startowały 23 rodzinne zespoły. Głównym celem imprezy było propagowanie gry w boccia jako formy aktywnego rodzinnego wypoczynku po pracy i nauce. W turnieju finałowym, który rozegrano z okazji Święta Niepodległości, uczestniczyło 8 zespołów – po 4 z każdej strefy eliminacyjnej. W meczu finałowym – stojącym na bardzo wysokim i wyrównanym poziomiezespół BOLSZEWIANKI Bolszewo pokonał 7:6 BORHYD Wejherowo. (luK) Finaliści wystąpili w następujących składach: BOLSZEWIANKA Bolszewo (Paulina Klawikowska oraz Paweł i Łukasz Mielewczykowie) BORHYD Wejherowo (Genowefa i Leszek Lenda oraz Jerzy Tumkiewicz) W meczu o III miejsce Rumianie Rumia ( Maria Wolska – Gieryk, Stanisław Gieryk i Zdzisław Szczodrowski ) pokonali 9:4 Czarnych Rumia ( Jan Nowicki, Helena Szpunar i Adam Hebel). Następne miejsca zajęli: V miejsce: KONIK Reda ( Anna, Wiktor i Waldemar Konikowie) VI miejsce: Spóźnialscy Wejherowo ( Ewa Puchowska, Aneta Krzesińska i Włodzimierz Dawidziński) VII miejsce: Rodzinka L. Rumia( Katarzyna, Justyna, Mateusz i Piotr Labudda) VIII miejsce : Penkusie Gdynia (Lucyna, Waldemar i Krzysztof Penkusińscy).


www.gwe24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Chopina i Northpol Brzózka: Szanse na zwycięstwo na finiszu NL6 ma kilka drużyn PIŁKA NOŻNA | Wiele na to wskazuje, że wiosną w Ekstraklasie Nadmorskiej Ligi 6 zagrają dwa zespoły z Wejherowa. Spore szanse na awans ma bowiem Northpol.

WYWIAD | Przed nami ostatni miesiąc rywalizacji w jesiennej edycji NL6. Michał Brzózka kapitan Chopina Wejherowo odpowiedział nam na kilka pytań. Uczestniczysz wraz ze swoim zespołem w rozgrywkach Ekstraklasy NL6 już od dawna. Jak ocenisz tegoroczny sezonu w jego decydującym momencie? - Rozgrywki NL6 z każdym sezonem stoją na coraz wyższym poziomie, coraz więcej jest dobrych, poukładanych drużyn, w wielu drużynach grają zawodnicy, których możemy oglądać na boiskach nawet 2 ligi. Na 3 kolejki przed końcem sezonu jest sporo niewiadomych: nie wiemy kto zajmie miejsca na pudle, nie wiemy które drużyny spadną z ligi. To powoduje,że liga jest ciekawa i emocjonująca. Te drużyny, które utrzymają dobrą formę do końca rundy to będą mogły cieszyć się na koniec sezonu. Możesz wskazać faworyta? Czy w ty sezonie nie jest to łatwe zadanie? - W każdej rundzie ciężko jest wskazać faworyta, zazwyczaj kilka drużyn do samego końca walczy o końcowe zwycięstwo. Nie inaczej jest tym razem. Obecnie szanse na końcowe zwycięstwo ma przynajmniej 6-7 drużyn. Szkoda, że w tym gronie nie ma naszego zespołu, ale nie zawsze jest okazja powalczyć o najwyższe cele na koniec sezonu.

Fot.Ł.Krzemińśki

Łukasz Krzemiński l.krzeminski@expressy.pl Beniaminek I Ligi, mimo zadyszki w ostatnich dwóch meczach nadal wydaje się jednym z głównych faworytów do awansu. Do rozegrania pozostały jednak jeszcze cztery mecze, a więc wszystko może się wydarzyć. Northpol w przypadku wywalczenia awansu w Ekstraklasie spotka inny zespół z Wejherowa, który w rozgrywkach Nadmorskiej Ligi 6 uczestniczy już od kilku lat. Ten sezon do najlepszych nie należy, ale w minionym tygodniu w końcu zainkasowali komplet punktów. Wejherowianie w pełni skoncentrowani przystąpili do meczu z Restauracją Łóżko i ostatecznie zwyciężyli

10:6. Trzy punkty dopisane do ligowego konta pozwalają już ekipie z Wejherowa spokojnie patrzeć w dół ligowej tabeli. Przebudzili się liderzy zespołu Dawid Łaga i Sebastian Kowalski. Obaj zdobyli ważne bramki. Do zakończenia rozgrywek jeszcze miesiąc, a w każdej z lig trudno wytypować końcowe rezultaty. Jest wiele zespołów, które walczą o najwyższe cele, co tylko pokazuje jak bardzo poziom rozgrywek się wyrównał. Wiele zespołów wzmocniło się kadrowo i starają się dorównać ekipom, które zazwyczaj dominował we wcześniejszych latach. Wiele mogło wyjaśnić się we wtorek, ale jak na razie wiemy tyle, iż dalej od mistrzowskiego tytułu w Ekstraklasie są Zmarnowane Talenty. Ta

ekipa rywalizował z JR Pogórze. Jeszcze większego wymiaru nabrał ten mecz po tym jak już o godzinie 21.30 okazało się, że Joga Bonito wygrała swój mecz z Classiciem. Tym samym, aby pozostać w grze ani JR ani ZT nie mogły pozwolić sobie na stratę punktów. Wygrał JR i to on jest nadal liderem Ekstraklasy. Tak zagrają w czwartek i piątek: Piątek: I Liga:g.19.30 Saga Dinozaury-Enerpol Gdynia I Liga:g.20.30 Turbinki.com.plBlokersi I Liga:g.19.00 FC Chylonia-Starzy Vikingowie II Liga;g.20.00 Wilki Morskie-JJInstal&Auto-Tech II Liga:g.21.00 FC Grabówek-Rock Shox

Liga w każdym sezonie jest inna. Co tym razem ciebie najbardziej zaskakuje? - Na pewno zaskoczeniem ‘in minus’ w tej rundzie to postawa zespołów, które w poprzedniej edycji zajęły 3 i 4 miejsce, czyli Chopina Wejherowo i KKS Pogórze. Myślę, że potencjał zawodników obu zespołów pozwala myśleć o zajęciu czołowych lokat przez te zespoły w kolejnych rundach. Na plus na pewno zasługuje postawa drużyny Jogi Bonito, zespołu, który od wielu lat gra w najwyższej klasie rozgrywkowej, ale nie zawsze plasuje się w górnych rejonach tabeli. Tym razem doświadczeniu zawodnicy Jogi Bonito pokazują dobry i skuteczny futbol, a co ważne, po 8 kolejkach jeszcze nie zaznali goryczy porażki. Ten sezon nie jest dla was zbyt udany. W poprzednim byliście w czołówce a teraz nie wiedzie wam się już tak dobrze. Gdzie szukać powodów takich rezultatów? - Niestety w tej rundzie borykamy się z pewnymi problemami, które mają wpływ na nasze wyniki. Kontuzje, absencje zawodników to jest to z czym musimy sobie radzić w tej rundzie. Brakowało tez piłkarskiego szczęścia, bo w wielu meczach prowadziliśmy przez większość cześć meczu, aby ostatecznie zejść z boiska pokonanym. Miejmy nadzieje, że nasza słabsza forma szybko minie i już niebawem będziemy w stanie wygrywać z najlepszymi. Ważna sprawa to sędziowanie. Chyba w kolejnym sezonie jest ono co raz lepsze? - Sędziowanie co rundę jest na coraz lepszym poziomie. Widać, że organizatorzy wyznaczają do sędziowania Ekstraklasy naprawdę dobrych arbitrów, którzy nie wypaczają wyników spotkań. Śmiało można napisać, że sędziowanie jest obiektywne i żadna z drużyn nie powinna narzekać, że sędzia ją skrzywdził. Na koniec zabawmy się w typowanie - możesz wskazać trzy czołowe drużyny Ekstraklasy na zakończenie sezonu? - Według mnie czołówka będzie wyglądać tak:1. Joga Bonito, 2. Zmarnowane Talenty, 3. JR Pogórze.

Kostkowo na podium UNIHOKEJ | W hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie odbyły się mistrzostwa powiatu wejherowskiego szkół podstawowych w unihokeju dziewcząt. Zawody były eliminacją do półfinałów Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, które odbędą się w Gniewinie. W rywalizacji wzięło udział ponad 70 zawodniczek z całego powiatu. Zwycięzcą turnieju została drużyna Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kostkowie, która obroniła tytuł zdobyty przed rokiem. W składzie zagrały: Paulina Bojke, Kamila Domarus, Julia Myszk, Karolina Płotek, Aleksandra Sawicka, Oktawia Siwko, Karolina Wierzbicka, Beata Koeppen, Paulina Neubert i Aleksandra Dominik. W półfinałach SP Wyszecino pokonało SSP Nowy Dwór Wejherowski 1:0, SSP Kostkowo rozgromiło SP Salezjanki Rumia 3:0. W meczu o trzecie miejsce SP Salezjanki Rumia wygrały

Fot. DD

14

z SSP Nowy Dwór Wejherowski 3:2. W meczu o pierwsze miejsce SSP Kostkowo pokonało SP Wyszecino 3:0. W klasyfikacji końcowej pierwsze miejsce

Kostkowo, drugie - Wyszecino, trzecie – Rumia, czwarte - Nowy Dwór Wejherowski, piąte – Rozłazino, szóste – SP 4 Reda i siódme miejsce SP 6 Wejherowo. Na zakończenie

zawodów zespoły zostały nagrodzone statuetkami, medalami i dyplomami. Organizatorami zawodów byli: PZPOW w Wejherowie i Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie. (DD)


W

K S

WKS GRYF ORLEX WEJHEROWO

GRYF

www.gryfwejherowo.com.pl

O

W

EJ

HER

OW

Powrót do przeszłości ZAPOWIEDŹ | Gryf Orlex Wejherowo wraca na doskonale sobie znany teren. W sobotę zmierzy się w Stargardzie Szczecińskim z Błękitnymi, którzy wiele razy byli rywalem żółto-czarnych na III-ligowych boiskach. pomóc w wywalczeniu tak potrzebnego kompletu punktów. Podopieczni trenera Nicińskiego są od początku sezonu chwaleni za styl gry, ale w ostatnich meczach nie przełożyło się to na dużą zdobycz punktową. Tak było chociażby w ostatnim spotkaniu z Chrobrym Głogów. - Graliśmy nieźle, lecz zabrakło nam bramki. Z pewnością te punkty przyjdą w następnych meczach, bo wcześniej ich sporo potraciliśmy. Taka jest ta druga liga. Tu trzeba być bardzo skutecznym, jeśli chce się zdobywać punkty – mówił na

Łukasz Krzemiński l.krzeminski@expressy.pl

RAPORT LIGOWY:

Fot.D.Kunikowski

Wejherowianie od przeszło półtora roku rywalizują na II-ligowych boiskach i mogli powoli zapomnieć o wyjazdach do województwa zachodniopomorskiego. Wspomnienia meczów w III lidze Bałtyckiej wrócą w sobotę. Podopieczni trenera Grzegorza Nicińskiego zagrają z Błękitnymi Stargard Szczeciński. To doskonale znany przeciwnik, który zazwyczaj nie był dla żółto-czarnych trudnym rywalem. W ostatnich latach w pamięci utkwiła tylko porażka na sztuczny boisku 0:1 w pierwszych miesiącach pracy trenera Nicińskiego w Wejherowie. W kolejnych meczach górą i to zdecydowanie byli piłkarze Gryfa. Na własnym stadionie wygrywali 3:0 (pamiętny mecz Krzysztofa Wickiego). Ogrywali rywala w takim samym stosunku także na wyjeździe. Z Błękitnymi mierzyli się także zawodnicy Gryfa Orlex, którzy do zespołu dołączyli niedawno – jak np. Tomasz Bejuk, który reprezentował barwy Pogoni Barlinek. Znajomość rywala może

Drużyny Gryfa Orlex Wejherowo i Błękitnych Stargard Szczeciński doskonale znają się w występów w III lidze Bałtyckiej. Teraz zmierzą się na II-ligowych boiskach

Kalendarze Gryfa na 2014 rok AKCJA | Oficjalny kalendarz Gryfa Wejherowo na 2014 rok w sprzedaży. Świetnym projektem zajęła się firma MANA z Wejherowa, natomiast druk wykona dla nas Drukarnia Ewa Druk z Wejherowa. – Kalendarz może być świetnym pomysłem na świąteczny prezent, a na pewno każdy sympatyk żółto – czarnych chciałby mieć taki w domu – mówi Łukasz Nowaczyk, rzecznik prasowy Klubu. Kalendarz będzie gotowy na Mikołajki, ale już teraz prowadzone są zapisy. To bardzo proste. Wystarczy wysłać na adres: rzecznik_gryfwejherowo@ wp.pl wiadomość o ilości zamawianych kalendarzy oraz numer telefonu. W trakcie zapisów kalendarz jest w promocyjnej cenie 19,90 zł. Po 5 grudnia kalendarze będzie można nabyć w cenie 25 zł. (luK)

NABÓR

konferencji prasowej szkoleniowiec Gryfa Orlex. Do Stargardu Szczecińskiego pojadą prawdopodobnie wszyscy podstawowi zawodnicy wejherowskiego zespołu. Na urazy narzekają Maciej Szymański i Maciej Osłowski, ale obaj powinni zdążyć się wykurować przed tym bardzo istotnym dla układu tabeli meczem. - Do końca pozostały nam dwa mecze, w których musimy punktować. Na pewno będziemy walczyć do końca, aby załapać się do ósemki – zapowiada trener Niciński. Początek sobotniego starcia o godzinie 13.00.

Gryf Wejherowo ogłasza nabór do sekcji piłki nożnej chłopców z roczników 2005 i 2006. Wszystkich niezbędnych informacji udziela oraz zapisy prowadzi trener Erwin Herasimczyk – kontakt: tel. 508903440.

GRYF WEJHEROWO - CHROBRY GŁOGÓW 0-0 GRYF: Ferra - Skwiercz, Kostuch, Dettlaff (69. Szymański), Dąbrowski, Bejuk, Łuczak (67. Gicewicz), Siemaszko, Kołc, Warcholak, Brzuzy. CHROBRY: Rzepecki - Michalec, Samiec, Szałek, Ilków-Gołąb, Ulatowski, Hałambiec, Machaj (81. Kuczer), Janeczko (60. Niewieściuk), Sędziak (79. Gancarczyk), Szczepaniak.

Kolejka 17 - 16-17 listopada Błękitni Stargard Górnik Wałbrzych Zagłębie Sosnowiec Jarota Jarocin Bytovia Bytów Calisia Kalisz Ruch Zdzieszowice Rozwój Katowice Chrobry Głogów

-

Gryf Wejherowo Warta Poznań Odra Opole Ostrovia 1909 Raków Częstochowa UKP Zielona Góra MKS Kluczbork Polonia Bytom KS Polkowice

16 listopada, 13:00 16 listopada, 13:00 16 listopada, 13:00 17 listopada, 13:00 16 listopada, 14:00 16 listopada, 16:00 16 listopada, 13:00 16 listopada, 13:00 15 listopada, 18:00

Gryfici spotkali się z więźniami AKCJA | Już po raz drugi zespół Gryfa Orlex Wejherowo spotkał się z osadzonymi w Areszcie Śledczym w Wejherowie. Ubiegłe spotkanie miało miejsce w 2011 roku, teraz również na zaproszenie samych osadzonych w areszcie pojawili się żółto – czarni. Przebieg samego spotkania był podobny do poprzedniego. 40 wybranych osadzonych byli zainteresowani losami Klubu, a i sami byli świetnie przygotowani do spotkania. Zadawali wiele pytań i byli aktywni w dyskusji. – Poruszaliśmy wiele kwestii związanych z klubem od aspektów czysto sportowych do tematów związanych ze stadionem, finansami klubu. Wszyscy również byli zainteresowani , jak wygląda sytuacja związana z dotacjami z Urzędu Miasta – wymienia Łukasz Nowaczyk, rzecznik WKS Gryf. Na spotkaniu pojawili się trener Grzegorz Niciński, Maciej Szlaga, Rafał Siemaszko, Marcin Dettlaff i Łukasz Nowaczyk, rzecznik prasowy klubu. Jak podkreśla Grzegorz Niciński, takie spotkania są ważne dla ludzi, którzy siedzą na co dzień za murami, jest to w jakiś sposób nagroda dla nich. Sam zawsze bardzo chętnie uczestniczę w tych spotkaniach.

W ciągu dyskusji pojawił się nawet pomysł, aby rozegrać mecz Gryf kontra Osadzeni, gdyż niektórzy z nich w niedzielę rozgrywa mecze na terenie aresztu. – Wszystkim ten pomysł się bardzo spodobał i na pewno do takiego meczu dojdzie. Ustalimy konkrety z dyrekcją więzienia i wymyślimy wspólną dobrą datę tego pojedynku – dodaje Nowaczyk. Goście przybyli na spotkanie otrzymali pamiątkowe zdjęcie drużyny, na których pojawiły się autografy zawodników i trenera. Później gryfici zostali oprowadzeni przez pracowników aresztu po całym ogromnym obiekcie, w którym swoje kary odbywa ponad 400 osadzonych. (luK)

SPONSOR TYTULARNY

WP USŁUGI

BUDOWLANE

Elma VIVA

achilles Sylwester Maszota

K.D.NORTHPOL TYSAND DRUKARNIA

Przetwórstwo Mięsa

Arka Bud

ROTOR

WWW.303.PL


Express Powiatu Wejherowskiego 325  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you