Page 1

E ŻE CJ

IE MA

ŚWOR

IN

F

NETTO ODPOWIADA: ZAREAGOWALIŚMY NATYCHMIAST, ZLECILIŚMY BADANIA str. 4

W TWIEL A KI R E CI E

O

str .

NOWE OBLICZA RUMSKIEJ WŁADZY 8-

9

RUMIA | Ostatnie tygodnie przyniosły ogromne zmiany na scenie politycznej Rumi. O odwołaniu przewodniczącego miejskiej rady, powołaniu Michała Pasiecznego na to miejsce, wyborze nowych wiceprzewodniczących a także zmianach w komisjach RM pisaliśmy już wcześniej. Po tych przetasowaniach zrezygnowali ze swoich stanowisk zastępcy burmistrza - Marcin Fuchs oraz Ryszard Grychtoł. Ich miejsca zajęli Leszek Kiersznikiewicz oraz Krzysztof Brzezicki. Rafał Korbut

Najchętniej czytana gazeta w powiecie wejherowskim

Fot. Rafał Korbut

Piątek, 25 października 2013 r. Nr 41 (323) NAKŁAD 12 000 EGZ.

Jakie plany dotyczące rozwoju miasta i działań na rzecz mieszkańców mają nowi wiceburmistrzowie? Czy widzą możliwość współpracy z Radą Miejską po zmianach personalnych? Jakie sprawy uważają za priorytetowe i którymi chcą się zająć w pierwszej kolejności? To wszystko ujawniają w rozmowie z naszą gazetą. - Moja „działka” to oczywiście inżynieria miasta, geodezja, gospodarka nieruchomościami, mieszkaniowa w tym drażliwy obecnie temat czyli gospodarka odpadami komunalnymi, integracja europejska i pozyskiwanie funduszy ze źródeł zewnętrznych – wyjaśnia Krzysztof Brzezicki, wiceburmistrz ds. inwestycji. - Jedną z najważniejszych spraw jest pozyskiwanie dofinansowania na nasze inwestycje. Wiadomo, że już nie z tej agendy, tylko przyszłej, ale już teraz trzeba o tym myśleć i przygotowywać się do składania projektów. Chyba nikomu nie trzeba wyjaśniać, że nowe projekty, zanim zaistnieją, muszą zostać opracowane i odpowiednio przygotowane. Z kolei Leszek Kiersznikiewicz, drugi z wiceburmistrzów Rumi, odpowiada za sprawy społeczne, oświatowe i związane z kulturą. - Na razie wciąż przejmuję jeszcze wszystkie obowiązki po moim poprzedniku,

Fot. Rafał Korbut

r.korbut@expressy.pl

str. 3

Krzysztof Brzezicki to nowy wiceburmistrz ds. inwestycji

Leszek Kiersznikiewicz zajmuje się sprawami społecznymi, oświatowymi i kulturalnymi

zapoznaję się z kolejnymi dokumentami – wyjaśnia Leszek Kiersznikiewicz. - Oprócz tego są rozpoczęte pewne plany i projekty, które trzeba kontynuować i zakończyć. Staram się robić to, co do mnie nale-

jest jakaś droga do negocjacji, zawsze można dojść do porozumienia i wspólnie działać na rzecz rozwoju miasta. Wierzę w ludzi i liczę na to, że radni z każdej opcji politycznej będa przyjmować zaproponowane

ży. Jeżeli widzę jakieś szanse i możliwości to staram się je wykorzystać. Dotyczy to zarówno realizowanych projektów, jak i współpracy na płaszczyźnie politycznej. Wychodzę z założenia, że zawsze

rozwiązania, jeśli będą one racjonalne i korzystne dla mieszkańców.


www.gwe24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

3

Rumia znów z dwoma wiceburmistrzami Odcinam się od polityki, Krzysztof Brzezicki, wiceburmistrz ds. inwestycji

W obecnej sytuacji trudno zacząć rozmowę, nie poruszając spraw politycznych. Objął bowiem pan stanowisko na rok przed wyborami po dużych zmianach personalnych. - Ja nie żyję wyborami. Przyszedłem tu do pracy, by objąć stanowisko wiceburmistrza ds. inwestycji, podlegają mi wydziały i referaty techniczne. Polityka to sprawa pani burmistrz, którą wybierali mieszkańcy. Ja będę starał się dobrze wykonywać swoje obowiązki i nałożone zadania.

Jakimi sprawami będzie zajmował się pan dziś, jutro, za tydzień? - Ponieważ stanowisko objąłem zaledwie kilka dni temu to obecnie zajmuję się przede wszystkim bieżącą działalnością. Chodzi o inwestycje, które są w trakcie realizacji, śledzę pracę podległych mi wydziałów i referatów, itp. Poza tym powstają zręby przyszłorocznego budżetu. Wspomniał pan o bieżących, rozpoczętych już

inwestycjach w mieście... - Tak. Po przyjęciu stanowiska wiceburmistrza konieczne było przeanalizowanie, gdzie są jakieś zahamowania, jakie są potrzeby, na jakim etapie są inwestycje właśnie realizowane. I muszę powiedzieć, że nie ma powodów do niepokoju – inwestycje są zaawansowane, na odpowiednim etapie jak na tę porę roku. Co dla pana jest najważniejsze w ciągu najbliższych tygodni? - Praca na rzecz miasta,

Jestem otwarty na wszelkie inicjatywy, Leszek Kiersznikiewicz, wiceburmistrz Rumi ds. społecznych, oświaty i kultury.

Został pan zastępcą burmistrza Rumi w dość niespodziewany sposób: po rezygnacji dwóch wiceburmistrzów i zmianie sił politycznych w RM. - Propozycję pełnienia funkcji wiceburmistrza otrzymałem od pani burmistrz. Po głębszym zastanowieniu się zgodziłem się, gdyż ta funkcja jest zgodna z moją dotychczasowa pracą i zainteresowaniami. Zdecydowałem się więc podjąć to wyzwanie. Czym – oprócz wyzwania -

jest dla pana ta praca? - Możliwość sprawdzenia się, trochę inna adrenalina, trochę inne emocje, niż na dotychczas zajmowanych przeze mnie stanowiskach. Nie potrafię jeszcze tak do końca tego ocenić, ponieważ minęły raptem 2 tygodnie od kiedy pełnię tę funkcję.

poszczególnych komisjach? - Na pewno nie będzie to łatwe. Powstała nowa większość, inny układ sił. Widzę szerokie możliwości współpracy na linii burmistrz (wraz z zastępcami) – rada miejska. Nie zamykam się na żadne rozmowy i jestem otwarty na wszystkie inicjatywy, które będą korzystne dla mieszkańców i rozwoju miasta.

Jak pan widzi możliwość współpracy z radnymi po zmianach, jakie nastąpiły na stanowisku przewodniczącego, jego zastępców i zmian personalnych w

A z ważniejszych inicjatyw, które będzie pan chciał zrealizować bądź bezpośrednio nadzorować to które pan by wymienił?

SAMORZĄD | Obydwa stanowiska zastępców burmistrza są już obsadzone. Pierwszy z nich - Leszek Kiersznikiewicz - jest od pokoleń mieszkańcem Rumi. Przez dwadzieścia cztery lata pracował jako nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego w wielu placówkach oświatowych w Rumi. Przed przyjęciem stanowiska zastępcy burmistrza był radnym miasta. Pasjonuje się muzyką, historią i sportem. Krzysztof Brzezicki naA nie obawia się pan, że tomiast od ponad 12 lat jest związany z samorządem. W powiecie jednak tej polityki nie da się wejherowskim znany jes przede wszystkim w gminei Szemud, całkowicie uniknąć? - Zawsze można powiedzieć gdzie przez 6,5 roku był zastępcą wójta gminy, natomiast po na"nie bo nie", blokować wszystkie głej śmierci wójta został mianowany wójtem komisarycznym do pomysły przeciwników politycz- czasu przeprowadzenia wyborów. Rafał Korbut nych dla zasady i nic nie da się na to poradzić. Ja natomiast wycho- Rozmowy zostały skrócone. dzę z założenia, że najważniejsza Pełne wersje wywiadów czytaj na GWE24.pl jest zrozumienie i współpraca. Musimy teraz budować strategię, partnerstwa z innymi samorządami, przygotowywać wspólne projekty. I to – moim zdaniem – obecnie jest najważniejsze. mieszkańców, starając się trzymać z dala od polityki. Mam wystarczająco dużo zadań w sferach, które mi podlegają, żeby jeszcze zajmować się innymi sprawami.

- Pierwsza sprawa to powstająca Rada Seniorów. Będzie to ciało opiniodawcze działające przy burmistrzu. Druga sprawa to Karta Wielkiej Rodziny. Projekt ten jest pomyślany jako promocja i pomoc dla rodzin wielodzietnych. No i musimy się przygotowywać do uroczystych obchodów jubileuszu 60. rocznicy nadania praw miejskich. A co ze Stacją Kultura, która powstanie w budynku modernizowanego właśnie dworca PKP? - Budynek ma być oddany do użytku w I kwartale przyszłego roku. Po odbiorze zaczniemy go wykańczać i wyposażać. Te wszystkie działania potrwają co najmniej kilka miesięcy.


4

www.gwe24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Netto odpowiada: zareagowaliśmy natychmiast, zleciliśmy badania Wycofanie produktu od razu po zgłoszeniu sprawy przez klienta, powiadomienie producenta o zaistniałej sytuacji i zlecenie badań mikrobiologicznych – to działania, które przedstawiciele marketu Netto podjęli po tym, jak jeden z mieszkańców Wejherowa zatruł się kupionym w tym markecie mięsem.

O sprawie pisaliśmy w tym tygodniu. Przypomnijmy: Artur R. kupił drobiowe mięso mielone w markecie Netto przy ul. Kwiatowej w Wejherowie. - Tydzień czasu ja i moja żona chorowaliśmy po zjedzeniu kotletów, które zostały zrobione z tego mięsa – opowiadał pan Artur. - Chcę poprzez media ostrzec innych, ponieważ inne partie tego produktu nadal są dostępne w sprzedaży. Chodzi o produkt „Mielonka z kurczakiem”, która została wyprodukowana przez firmę Roldrob. Następnego dnia po zjedzeniu felernego posiłku pan Artur wziął resztę mięsa i zaniósł do sanepidu. Niedługo później otrzymał ekspertyzę, która potwierdziła, że mięso nie nadawało się do spożycia.

Zwróciliśmy się więc do biura prasowego Netto z prośba o wyjaśnienie sytuacji. Przedstawiciele sieci sklepów zapewniają, że natychmiast podjęli działania, aby szkodliwy produkt nie trafił w ręce innych klientów. - Natychmiast po zgłoszeniu sprawy przez Państwa Czytelnika kierownictwo sklepu wycofało całą partię mielonki z kurczakiem z datą 10 października 2013 r. - poinformowała nas Mariola Skolimowska, PR & Communications Manager sieci Netto. - Ze sprzedaży wycofano tę partię towaru, którą zakwestionował sanepid. Inspektorzy nie mieli zastrzeżeń do mielonki z inną datą przydatności do spożycia. Wszystkie nasze działania odbyły się zgodnie z obowiązującą procedurą HACCP, co Sanepid podkreślił w raporcie pokontrolnym. Chciałabym podkreślić, że inspektorzy

Fot. Rafał Korbut

Rafał Korbut r.korbut@expressy.pl

Wybierasz się pieszo lub samochodem na ul. Śmiechowską w Wejherowie? Jeśli nie chcesz wpaść do studzienki kanalizacyjnej lub poważnie uszkodzić sobie auta to lepiej omijać tę ulice szerokim łukiem... Ulica Śmiechowska i trwająca jej przebudowa jak bumerang wciąż powraca na nasze łamy.

Już teraz śmiało można stawiać tę inwestycję jako idealny przykład na to, jak nie powinno się budować dróg. A do końca prac przecież jeszcze daleko. Wcześniej pisaliśmy o problemach z zezwoleniami, ogromnymi opóźnieniami inwestycji, wstrzymaniem prac na długie tygodnie, ostatnio o rozjeżdża-

nym przez ciężki sprzęt niedawno oddanym do użytku nowym chodniku na sąsiedniej ulicy. Już nawet Jakub W., nasz felietonista, skomentował tę inwestycję. W miniony piątek jeden z naszych Czytelników zwrócił uwagę na kolejną już fuszerkę - „zabezpieczenie” studzienek kanalizacyjnych. Drogowcy

Fot. Rafał Korbut

Grunt to bezpieczeństwo! Ale nie na Śmiechowskiej To zabezpieczenie studzienki, czy raczej... gustowny lejek?

nie mieli zastrzeżeń do sposobu przechowywania produktu w sklepowej chłodni. Sanepid nie miał zastrzeżeń do partii mielonek z późniejszą data przydatności do spożycia. Inne partie zostały przebadane przez Sanepid oraz - na nasz wniosek - przez producenta, który wysłał je dodatkowo do akredytowanego laboratorium w celu wykonania analiz mikrobiologicznych. Czekamy na wyniki tych badań. Oprócz tego przedstawiciele Netto poinformowali producenta “Mielonki z kurczakiem” o zaistniałej sytuacji. - Otrzymaliśmy pisemne stanowisko w tej sprawie – dodaje Mariola Skolimowska. - Producent poddał ocenie organoleptycznej kontrpróby z wszystkich późniejszych partii mielonki - z terminem przydatności do spożycia do 19 października, a także wysłał je do akredytowanego laboratorium. Jakość produktu będzie nadal ściśle monitorowana. Z naszej inicjatywy producent dołoży starań, aby wynagrodzić Państwa Czytelnikom przykrości spowodowane zatruciem. W imieniu naszej sieci i producenta składamy przeprosiny za zaistniałą sytuację.

położyli na nich okrągłe kawałki blachy. Niby nic nadzwyczajnego, ale... wystarczy spojrzeć na zdjęcie. - To są kawałki cienkiej blachy, jak samochód na to najedzie wygina się i zapada! - poinformował naszą redakcję Czytelnik, mieszkaniec ul. Śmiechowskiej. - To stwarza ogromne niebezpieczeństwo, bo ludzie tędy jeżdżą samochodami. To, co dzieje się na tej ulicy to jakiś koszmar. Od wielu miesięcy wszystko rozkopane, same dziury, a teraz jeszcze takie „pułapki” na pieszych i na samochody. Tylko czekać, aż dojdzie do jakiejś tragedii...


www.gwe24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

5

Będzie nowa nawierzchnia, krawężniki i przejście Od niedawna na ul. 12 Marca w Wejherowie prowadzone są prace remontowe. - Dlaczego co roku takie roboty są realizowane – zastanawia się Kamil, mieszkaniec Wejherowa, w mailu wysłanym do naszej redakcji. - Przecież ciągłe zrywanie asfaltu co kilka czy kilkanaście miesięcy i kładzenie nowego w tym miejscu to jakiś absurd. Rafał Korbut r.korbut@expressy.pl Okazuje się, że ten fragment ulicy nie był remontowany i zostanie zmodernizowany kompleksowo. - Co roku na ul. 12 Marca w Wejherowie prowadzone są prace remontowe, kładziony jest asfalt - napisał do nas Kamil z Wejherowa. - Tak było i dwa lata temu, i w zeszłym roku. A ostatnio znów pojawiła się maszyna, która zaczęła zrywać asfalt – ten sam, który położono rok wcześniej. Potem ustawiono słupki ostrzegawcze. A może by tak raz porządnie naprawić tę ulicę, a nie co roku marnować pieniądze i robić w kółko to samo? Tymczasem – jak poinformowali nas przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Wejherowie – obecnie remontowany jest odcinek ulicy, na którym prace

nie były prowadzone od kilku lat. - Kładziemy nowa nawierzchnię – wyjaśnia Józef Reszke, starosta powiatu wejherowskiego. - Robimy dokładnie to, co zasugerował w swoim mailu pan Kamil, czyli nie łatamy dziur, ale przeprowadzamy remont kompleksowo. Niestety prace będą wykonane nie na całej ulicy, tylko na jednym odcinku. Dlaczego? Bo nie dostaliśmy wciąż od miasta zezwolenia na budowę, na które czekamy już od wielu miesięcy. Przypomnijmy, że ul. 12 Marca leży na terenie podlegającym konserwatorowi zabytków, którego zwierzchnikiem z kolei są władze miasta. Bez zezwolenia konserwatora powiat nie może zrealizować zaplanowanych prac. - Od dawna mówimy o tym, że trzeba wyciąć część chorych drzew, które zagrażają bezpieczeństwu, i przeprowadzić

Jak poinformowali nas przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Wejherowie – obecnie remontowany jest odcinek ulicy, na którym prace nie były prowadzone od kilku lat

gruntowny remont ul. 12 Marca – dodaje Józef Reszke. - Zleciliśmy wykonanie ekspertyz, które potwierdziły, że drzewa trzeba usunąć (o sprawie pisaliśmy już kilka miesięcy temu – przyp. red.). Złożyliśmy wszystkie dokumenty do miasta i od tej pory bezskutecznie czekamy na zezwolenie na budowę. Interweniowaliśmy nie raz w tej sprawie, złożyliśmy skargę i wciąż czekamy. A bez zezwoleń nie możemy nawet opracować kompletnej dokumentacji technicznej, to całkowicie blokuje realizację inwestycji. Na obecnie remontowanym odcinku zostanie wymieniona nawierzchnia asfaltowa, położone nowe krawężniki, wykonane prawidłowe przejście dla pieszych przy ul. Torowej (obecne prowadzi na trawnik, a nie na chodnik), zlikwidowana zostanie też zatoczka dla autobusu, ponieważ – jak tłumaczy starosta – jest niezgodna z przepisami. Józef Reszke zapowiada również, że na wszystkich drogach powiatowych tam, gdzie są zatoki autobusowe lub parkingowe, które są niezgodne z obowiązującymi normami, zostaną stopniowo zlikwidowane.

Widziałeś podobną sytuację na swoim osiedlu? Zauważyłeś jakiś absurd drogowy? A może coś innego Cię bulwersuje? Zrób zdjęcie i wyślij z krótkim komentarzem na adres: r.korbut@expressy.pl lub pstryk@expressy.pl.


6

GMINA WEJHEROWO

www.gwe24.pl

Jesienny Piknik w Dworku Drzewiarza W minioną sobotę mieszkańcy gminy Wejherowo bawili się na Jesiennym Pikniku Gminnym w Dworku Drzewiarza w Gościcinie. Zabawę w plenerze zorganizowali pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie. W ramach warsztatów będących częścią projektu „Uśmiechem i dobrocią zdziałasz więcej niż przemocą” można było zobaczyć pokaz udzielania pierwszej pomocy, prowadzony przez ratowników WOPR, a także potańczyć podczas zajęć z energetycznej Zumby. Dzieci z pomocą rodziców podjęły się sportowych wyzwań w Małej SzkolePrzetrwania,anajbardziejwytrwaliiaktywniodebralinagrody. Najmłodsi uczestnicy pikniku, wraz z rodzicami, bawili się natomiast na Wysepce Dobrej Zabawy i wzięli udział w konkursie plastycznym „Kolorowa Jesień”. Komisja oceniająca prace miała nie lada orzech do zgryzienia przy wyborze najlepszego rysunku. Na akordeonie pięknie zagrał zaś młody i zdolny artysta Michał Brodalski. Spotkanie umiliło wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku oraz wojskowa grochówka.

Ponad 200 nauczycieli i pracowników oświaty wzięło udział w Gminnych Obchodach Dnia Nauczyciela, które odbyły się 14 października w Hotelu Victoria w Bolszewie. Najważniejszym punktem wydarzenia było przyznanie zasłużonym pracownikom Nagrody Wójta Gminy Wejherowo. W tym roku trafiły one do 9 pedagogów, którzy z rąk Wójta Henryka Skwarło, Przewodniczącego Rady Huberta Tomy oraz Kierownika Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Krzysztofa Sapiehy odebrali Listy Gratulacyjne, kwiaty oraz nagrody. Gospodarz spotkania Wójt Henryk Skwarło wyraził uznanie dla wysiłku wkładanego przez wszystkich nauczyciel w realizację niełatwej misji wychowawczej. Dziękując za rzetelną pracę, życzył by jej owoce były wi-

doczne zarówno w sukcesach nauczycieli, jak również ich wychowanków – przyszłych odpowiedzialnych mieszkańców Gminy Wejherowo. Natomiast prezes Zarządu Oddziału ZNP Gminy Wejherowo Teresa Litka osobiście podziękowała Wójtowi Henrykowi Skwarło za wszelkie działania podejmowane na rzecz oświaty w Gminie Wejherowo. Dla przybyłych gości przygrywał Krzysztof Majda z zespołem. Nagrodzeni nauczyciele: 1. Sabina Zima - SSP Bolszewo 2. Danuta Meyer-Seroczyńska - SSP Gościcino 3. Urszula Knut – SSP Góra 4. Jagoda Sapieha – SSP Orle 5. Teresa Eremus – SSP Nowy Dwór Wejherowski 6. Jolanta Szmuda – SG Bolszewo 7. Zdzisława Fryca – SSP Gościcino 8. Mariusz Nagórski – SSP Gościcino 9. Rozalia Kostuchowska – Przedszkole Samorządowe

„Radosna szkoła” w Orlu Nowy plac zabaw wybudowany został przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Orlu. Jest to już ostatni, szósty plac wykonany w ramach programu„Radosna Szkoła”. Poprzednie stanęły przy szkołach podstawowych w Bolszewie, Gościcinie, Nowym Dworze Wejherowskim, Gowinie i Górze. Na placu zabaw w Orlu znajdują się m.in. dwie zjeżdżalnie, ścianka wspinaczkowa i ścianka

linowa, piramida liniowa, huśtawka, drewniane ławki i tablica informacyjna. Koszt realizacji tej inwestycji to 182 000 zł, natomiast całkowity koszt realizacji projektu „Radosna Szkoła” wyniósł 949 021,48 zł, w tym 474 510,74 zł dofinansowania zewnętrznego. Już dziś zapraszamy uczniów do korzystania z wielu atrakcji znajdujących się na nowym obiekcie.

Nauczyciele świętowali!


www.gwe24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

7

Równe szanse na swój biznes PROJEKT | Chcesz założyć własna firmę? Masz dość swojego szefa i pragniesz wziąć sprawy zawodowe w swoje ręce, ale brakuje ci gotówki na start? Zgłoś się do drugiej edycji programu „Równe szanse na swój biznes”, realizowanego przez Starostwo powiatowe w Wejherowie.

Nabór do projektu „Równe szanse na swój biznes 2”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie, rusza dziś – w piątek 25 października. Rozpoczyna się nabór uczestników. Projekt polega na udzieleniu kompleksowego wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz wsparcia finansowego do 46,6 tys. zł dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wejherowskiego, którzy chcą założyć własną działalności gospodarczą. Projekt „Równe szanse na swój biznes 2” realizowany jest w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Działanie to ma na celu promocję oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Projekt realizowany będzie w kolejno następujących po sobie etapach: - I etap – rekrutacja uczestników projektu – 26 osób (listopad 2013 r. – styczeń 2014 r.) - II etap – obowiązkowe szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”, dodatkowe szkolenia wynikające z Indywidualnego Planu Działania, indywidualne doradztwo w zakresie tworzenia biznesplanu (styczeń – luty 2014 r.) - III etap – ocena opracowanych przez uczestników projektów biznes planów przedsięwzięcia (luty 2014 r.) - IV etap – przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej – 22 osoby (luty - marzec 2013 r.) - V etap – udzielenie wsparcia pomostowego – 22 osoby (specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe wsparcie pomostowe, marzec – wrzesień 2014 r.) - VI etap – rozliczenie przyznanej dotacji jednorazowej i wsparcia pomostowego - VII etap – monitoring 12–

miesięcznego okresu obowiązkowego prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą, które: zamieszkują na terenie powiatu wejherowskiego, zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą w powiecie wejherowskim, są w wieku 18-29 lat lub/i osobami niepełnosprawnymi w wieku 18-44 lat, są osobami nieaktywnymi zawodowo lub bezrobotnymi, w dniu ogłoszenia rekrutacji, nie były współ- lub właścicielami przedsiębiorstwa i nie prowadziły działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy (przed datą złożenia formularza rekrutacyjnego oraz podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie), nie podlegają wyłączeniu ze wsparcia na podst. obowiązujących przepisów krajowych i unijnych. W projekcie przewidziano preferencje dla osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku do 24 roku życia. W ramach projektu przewidziane zostały następujące typy wsparcia: jednorazowa dotacja inwestycyjna w wysokości do 40 tys. zł, podstawowe wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w wysokości 1,1 tys. zł miesięcznie oraz specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze. Formularz zgłoszeniowy, regulaminy oraz terminy spotkań dostępne stronie internetowej projektu www.rowneszanse2.pl oraz w Biurze Projektu. Termin zgłaszania formularzy mija 20 listopada 2013 r. (środa) o godz.14.00. Kontakt: Biuro Projektu Wydział Rozwoju i Programów Europejskich Starostwo Powiatowe w Wejherowie ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo pok. 116 (I piętro) biuro czynne: od pon. do pt. w godz. 8.00 -15.00 tel./fax. 58 572 94 54 e-mail: fundusze@powiat.wejherowo.pl


Bajkowa Dolina powstała w Luzinie EDUKACJA | W Luzinie rozpoczęło działalność nowe Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Dolina”. Placówka otwarta została według najnowszych standardów. Nowoczesne wnętrza w połączeniu z wyspecjalizowaną kadrą dają pewność, że pierwsze kroki najmłodszych będą radosne, odważne i z uśmiechem na buziach. Rekrutacja dzieci odbywa się w ciągu całego roku. Daria Dunajska d.dunajska@expressy.pl Jeśli rodzice chcą, aby ich pociechy znajdowały się w takiej kameralnej grupie pod doskonałą opieką wykwalifikowanych, miłych i troskliwych nauczycieli to nie mogą lepiej trafić. Placówka przy ulicy Ks. Jastaka 1 w Luzinie (niedaleko kościoła i gimnazjum) jest bezpieczna i przyjazna dziecku. Spełnia wszystkie wymagania Sanepidu, Straży Pożarnej i jest pod ich stałym nadzorem. Przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. W przedszkolu funkcjonuje jedna grupa. Właśnie tak nieliczna grupa pozwala na indywidualną pracę i dobry kontakt z dzieckiem. -Prowadzimy zajęcia na wysokim poziomie a osoby pracujące u nas to odpowiednio dobrana kadra pod względem wykształcenia jak i doświadczenia – mówi dyrektorka. – Grupę dzieci prowadzi dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego. „Bajkowa Dolina” w Luzinie oferuje różnorodne metody dydaktyczne, bogate zajęcia dodatkowe i edukację poprzez zabawę w oparciu o podstawę programową MEN. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00. Zapewnia język angielski, język hiszpański, rytmikę, religię, wycieczki, współpracę

z biblioteką, edukację poprzez zabawę w oparciu o podstawę programową MEN, gry i zabawy stymulujące rozwój dzieci, stałą opiekę i nadzór logopedy oraz terapeuty, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zapobiegające niepowodzeniom szkolnym, kinezjologię edukacyjną, zajęcia muzykoterapii, zajęcia teatralne i występy, udział w różnorodnych programach edukacyjnych np. Cała Polska Czyta Dzieciom, e-album fotograficzny z mnóstwem zdjęć, zajęcia z bajkoterapii, zajęcia taneczno-ruchowe, zabawy organizacyjne z chustą Klanza, gry i zabawy na świeżym powietrzu, wykwalifikowaną i troskliwą

kadrę, pracę z dziećmi różnymi metodami m.in. metodą dobrego startu, metodą ruchu rozwijającego, metodą C.Orffa a nawet zajęcia z piłki nożnej pod okiem trenera. Raz w roku przeprowadzane są badania przesiewowe słuchu. Od października w przedszkolu pracuje się „Metodą projektów”. -Udział w projekcie angażuje jednocześnie emocje i umysł dziecka w nieporównywalnie większym stopniu niż którakolwiek z innych metod pracy – podkreśla dyrektorka. - Umożliwia pełne zaangażowanie dziecka w przebieg zajęć, dając mu wyraźną przewagę nad aktywnością nauczyciela.

W codziennej pracy z dzieckiem pożądane jest stosowanie aktywizujących metod pracy oraz nowatorskich rozwiązań pedagogicznych, na przykład realizację zajęć metodą projektów – dodaje dyrektorka. Metoda jest doskonałą okazją do różnicowania poziomów nauczania, umożliwia dostosowanie tempa pracy i stopnia trudności podejmowanych zadań do indywidualnych możliwości uczniów. Projekty integrują wiedzę i umiejętności dzieci z różnych dziedzin. Uczą też współpracy i samodzielności oraz umożliwiają rozwijanie motoryki małej i dużej. Co więcej, dzięki projek-

tom nauczyciel tworzy warunki do uznania podmiotowości dziecka w procesie uczenia się. Metoda ta uwzględnia indywidualne zainteresowania i preferencje, a także zdolności, potrzeby i oczekiwania wychowanków. Projekty zapewniają różnorodność gromadzonych doświadczeń, a wiedza zdobyta przez dziecko ma charakter interdyscyplinarny i tworzy całościowy obraz świata. Przedszkole bierze udział w konkursach: ogólnopolskim konkursie plastycznym „Bohaterowie utworów Juliana Tuwima”, „Bezpieczna droga do przedszkola”, ogólnopolskim konkursie plastycznym inspi-

rowanym wierszem Danuty Gellnerowej pt. Jesień u fryzjera „Jesienna fryzura Pani Jesień”, „Mój jeden dzień w krainie czekolady”, ogólnopolskim konkursie plastycznym „Pluszowy Miś moim przyjacielem” – EkoZabawki i „Idzie jesień”. Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Luzinie zachęca do aktywności również rodziców, którzy prezentują dzieciom zawód, który wykonują i o nim opowiadają, czytają dzieciom lub opowiadają ulubioną bajkę z dzieciństwa.


Święto Latawca Fot. nauczyciele SGB

Mając do dyspozycji potrzebne materiały i przybory uczniowie wspólnie budowali latawce. Wykorzystując swoje inwencje twórcze tworzyli prawdziwe latające dzieła sztuki. Wzorem lat ubiegłych, uczniowie pracowali w grupach, pod nadzorem nauczycieli ośrodka. Następnie gotowe prace zaprezentowano na auli szkolnej. Poziom prac był bardzo wysoki, dlatego jury postanowiło nagrodzić wszystkie grupy. Upominki, gry, przybory szkolne i zabawki były ufundowane przez sponsorów. Święto latawca zakończyło

Fot. nauczyciele SGB

Ciekawa impreza integracyjna zorganizowana została w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym Nr 1 w Wejherowie. W „Integracyjnym Święcie Latawca” uczestniczyli wychowankowie ośrodka oraz młodzież SG w Bolszewie wraz z opiekunami.

Rafał Korbut r.korbut@expressy.pl

Kto wygrał, a kto przegrał w warszawskim referendum? Jerzy Budnik Poseł na Sejm RP

Trudno dziś uciec od postawionego w tytule tego felietonu pytania. Od ponad tygodnia zmagają się z nim politycy i dziennikarze, co mnie nie dziwi, bo warszawskie referendum, było zdecydowanie najważniejszym wydarzeniem polityczne w naszym kraju, od

ostatnich wyborów parlamentarnych. Najpierw ważne przypomnienie. Referendum w sprawie odwołania pani prezydent Hanny Gronkiewicz Waltz, okazało się nieważne, bo frekwencja wyniosła 25,66 proc., a powinna wynieść minimum 29,1 proc. Muszę przyznać, że do końca nie byłem pewny, jakim wynikiem się ono zakończy. Gdy zainicjował je, skonfliktowany już wcześniej z panią prezydent, niekryjący politycznych ambicji burmistrz Ursynowa Piotr Guział, nie dawałem mu żadnych szans. Ale z czasem,

gdy powstała nieformalna, bardzo szeroka koalicja oponentów pani prezydent, zacząłem mieć poważne wątpliwości. Wyglądało na to, że w nierównym pojedynku „wszyscy na jednego”, pani prezydent jest na straconej pozycji, tym bardziej, że zanotowała w czasie kampanii referendalnej kilka wizerunkowych, pechowych wpadek. Jeszcze na kilka dni przed referendum, z sondażu przeprowadzonego przez Millward Brown dla TVN24 wynikało, że do urn „na pewno” pójdzie 32, a „raczej” 9 proc. uprawnionych i że aż 74 proc.

z nich, zamierza zagłosować za jej odwołaniem. Porażka wydawała się więc przesądzona. A jednak referendum okazało się nieważne. Czy to pani prezydent wygrała, czy może jej oponenci przegrali. I jedno i drugie. Pani prezydent w tym sensie wygrała, że zdołała przekonać większość Warszawiaków, by ocenili jej dotychczasową pracy nie teraz, a dopiero w czasie przyszłorocznych wyborów samorządowych, w których zamierza walczyć o reelekcję. Nie bez znaczenia była pewnie jej przedreferendalna aktywność, a także widoczna

wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku. O te ostatnie atrakcje zadbali oczywiście gospodarze. - Dla wszystkich uczestników był to dzień pełen zabawy, wrażeń i radości – podkreślają organizatorzy. - Oprócz rozwijania zdolności przy wspólnym konstruowaniu latawców uczniowie mieli okazję mile spędzić czas oraz nawzajem lepiej się poznać. Imprezy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym mają na celu integrację dwóch różnych środowisk szkolnych. Młodzież z gimnazjum po raz kolejny wykazała się dojrzałością, tolerancją i zrozumieniem w stosunku do sprawnych inaczej. Wszyscy, biorący udział zadeklarowali się już z pomocą w przygotowaniach do corocznego Balu Karnawałowego na rzecz dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

kolejnym dowodem na to, że na rozpędzony PiS nie ma dziś silnych i że teraz to on będzie w polityce krajowej rozdawał karty. To nie mogło podobać się tym, którym z PiS-em nie jest po drodze. Pod tym właśnie pretekstem, że nie będzie ułatwiał PiS-owi powrotu do władzy, z koalicji referendalnej wyłamał się Miller, a z nim SLD. Wielu Warszawiaków też w końcu zrozumiało, że w tej potyczce nie o ich miasto chodzi, nie o panią prezydent, a o wielką politykę i do urn nie poszło. To dlatego zwycięski pochód PiS, został w Warszawie zatrzymany.

poprawa polityki informacyjnej Ratusza, co pozostawiało dotychczas wiele do życzenia. Oponenci pani prezydent przegrali, bo mimo ogromnej mobilizacji, nie doprowadzili do jej odwołania, a przecież to było ich celem. Za główny powód ich porażki uważa się, i ja się z tym zgadzam, upolitycznienie i zmonopolizowanie referendum przez PiS. Jarosław Kaczyński wpisał je do swojej strategii walki o władzę w kraju. Po Rybniku, Elblągu i Podkarpaciu, wygrane referen- Archiwalne felietony posła dum w mateczniku PO, za jaki można przeczytać na stronie uważa się Warszawę, miało być www.budnik.pl


tel. 507 708 413

TELEFONY SPRZEDAM DOM wolnostojący w Wejherowie, budynki garażowe, działka 1202 m2, ładne położenie, pilnie sprzedam, tel. 501 549 579 SOMONINO, dom, zab. gosp. do remontu + działka budowl. - rol. 2500 m2, woda, prąd, kanaliza, 155 tys. zł, tel. 781 227 212 SPRZEDAM kawalerkę na osiedlu 1000-lecia w Wejherowie, cena 107 tys., tel. 880 002 546 RUMIA Janowo, Kielecka, 2 pok., 45 m, wys. parter, ładne, 235 tys. lub zamiana na Gdynię centr., tel. 506 972 999 DZIAŁKA 7600 m2, w miejscowości Łówcz Górny, z możliwością zabudowy, media przy granicy, cena 10 zł/m2, kontakt 00491724794130 lub 725 504 787 ORLE kościerskie - Gdańsk 45 km - sprzedam 2 pok. 41 m2, mieszkanie, przytulne, ciepłe, słoneczne w bloku, niskie opłaty, tel. 510 753 395 SPRZEDAM ziemię 25000 m2 w miejscowości Łówcz Górny, cena do negocjacji, kontakt 607 773 292

WYNAJMĘ mieszkania kawalerki po remoncie w centrum miasta, Lębork, tel. 669 129 175 WYNAJMĘ lokal 80 m2 w Kartuzach na biura, gabinety, tel. 530 767 980

POSZUKUJĘ

SPRZEDAM

KUPIĘ ABSOLUTNIE każde auto kupię!!! Może być uszkodzone lub bez opłat!!! Gotówka i umowa od ręki! Każda marka i stan! Odbiór od Klienta, tel. 668 193 771 ABSOLUTNIE każde auto kupię, gotówka od ręki, tel. 501 924 710

DZIAŁKA z domem, Gdynia Witomino, 512 m2, 900 tys. zł, tel. 502 686 196 DZIAŁKĘ położoną w dolinie Słupi z dostępem do rzeki, 7 km do Ustki, 4700 m2, 180 zł/ m2, tel. 502 686 196

SZUKAM PRACY

FOTOGRAF – śluby, wolne terminy maj, czerwiec, wrzesień, tel. 660 310 311

GORĄCA blondi pozna sponsorów, zapraszam do siebie, odwiedź mnie, a zabiorę cię, w siódme niebo, dzwon 514 670 725 Sopot, woj. pomorskie SINGEL 34 l., 1.82/73 kg, lufa 21 cm, szukam 1 samotnej pani, miłej, zadbanej sponsorki, do 50 l. na dłużej, Sopot, potrzebuję nową golarkę (scoot) oferty 728 185 466

SPRZEDAM drzwi, 80, zewnętrzne, prawe, z futryną, zbrojone z wizjerem, , komplet kluczy, cena: 500 zł, tel. 501 539 159 SPRZEDAM tanio ubranka niemowlęce, duża ilość, cena: do uzgodnienia, tel. 500 074 265

INNE ABSOLUTNIE każde auto kupię!!! Może być uszkodzone lub bez opłat!!! Gotówka i umowa od ręki! Każda marka i stan! Odbiór od Klienta, tel. 668 193 771

GĄSIOR do wina antyk, 30 l, obudowa drewniana, tel. 511 841 826, cena 100 zł

SPRZEDAM leżak - bujak niemowlęcy z możliwością regulacji, kolor bordowo-kremowy, stan idealny, cena: 55 zł, tel. 502 772 808 SPRZEDAM stół /120/40/88 + 2 krzesła ARTUR /30/78, cena 120 zł, tel. 607 301 942

Dodaj swoją firmę do informatora medycznego

ODDAM za darmo z rozbiórki cegłę i pustaki, Wrzeszcz, odbiór własny, tel. 512 515 642 BĘCZKI plast., 100 i 200 l, cena 30 i 60 zł/szt., tel. 511 841 826 ZBIERAM makulaturę, złom przyjmę cb radio, rower, krótkofalówkę, pmr, walkie talkie, Gdańsk Kliniczna / Reja, Hallera i okolice, sms 791 150 096 SPRZEDAM NOWY wózek inwalidzki elektryczny „Meyra”, z prostownikiem doładowania, cena 5 tys. zł, tel. 533 514 295 SPRZEDAM drzwi 80, zewnętrzne - prawe, NOWE, zbrojone, z wizjerem i kompletem kluczy, wraz z futryną, cena 650 zł, tel. 600 702 048 MATA dla dziecka do leżenia i przewijania, kolor pomarańczowy, wym.85 cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 505-567-034

SKUP aut, złomowanie, wyrejestrowane, do wyrejestrowania, każda marka, dojazd do klienta, Wejherowo, Gdańsk okolice, tel. 789 345 593

SPRZEDAM działkę budowlaną, 600 m kw, Wejherowo, tel. 513-005-898

SPRZEDAM działkę budowlaną 600 m kw, z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 513-005-898

DAM PRACĘ

ABSOLUTNIE każde auto kupię, gotówka od ręki, tel. 501 924 710

SPRZEDAM działkę budowlaną 600 m kw, z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 513-005-898

SPRZEDAM działkę 434 mkw. nad morzem w Karwińskich Błotach, 1 km do pięknej plaży, z prawem budowy, media przy drodze, tel. 534 071 994

INNE

Junkers /kpl/-butla 11 kg, waz, reduktor cena 900 zł, tel. 607 301 942

tel. 660 731 138

KALOSZE dziewczęce, rozm. 30, kolor czerwono-biały, stan idealny, 10 zł, tel. 505-56-70-34 OKNO drewniane, kolor sosnowy, wym. 1,45 m x 1,75 m, jednoskrzydłowe, otwierane, u góry lufcik, nowe, 50 zł, 517-782-024 SPRZEDAM lampa sufitowa, 3 punktowa, klosze, nowa, 100 zł, 505-56-70-34 SPRZEDAM żyrandol listwa, 4 i 2 punktowe, szare, nowe, 100 zł, 505-567-034 SPRZEDAM wózek inwalidzki z Anglii, bardzo dobry stan techniczny, akumulatory, w komplecie ładowarka, tel. 601 667 100

SPRZEDAM piecyk gazowy

ABSOLUTNIE każde auto kupię, gotówka od ręki, tel. 501 924 710 SPRZEDAM tanio opony 175/65/14 i 195/65/15, tel. 691 614 648

KUPIĘ ZAMIENIĘ DO WYNAJĘCIA MAM do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe z aneksem na osiedlu Sikorskiego w Wejherowie na parterze z ogródkiem, tel. 721 102 236 lub 661 450 860 KAMIEŃ, dom mieszkalny blisko jeziora wynajmę, cena 1200 zł, telefon 661 178 582 MAM do wynajęcia lokal 45 m, na działalność gospodarczą, Wejherowo, ul. Kopernika 19,

REDAKCJA ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22 REDAKTOR NACZELNY: Piotr Ruszewski DYREKTOR HANDLOWY: Rafał Laskowski DZIENNIKARZE: Rafał Korbut, Daria

LEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym zadania oraz matematyka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

KOMPUTERY SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, klawiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 2000 zł, tel. 505-56-70-34

Dunajska, Łukasz Krzemiński, SKŁAD: Alfa Skład Łukasz Bieszke redakcja@expresspowiatu.pl www.gwe24.pl Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie

prawo ich redagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. ISSN 1897-7405 WYDAWNICTWO NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, NIP 588-131-07-65

BIURO OGŁOSZEŃ ogłoszenia@expressy.pl Wejherowo 84-200, ul. Gniewowska 7 tel.fax 58 736 16 92

tel. 660 731 138 reklama@expressy.pl

BIURO REKLAM Danuta Bieszke, d.bieszke@expressy.pl,

Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów publicystycznych bez zgody wydawnictwa jest zabronione.

G R U PA M E D I A L N A

DRUK Agora SA NAKŁAD 12 000 egzemplarzy

REDAKACJA GDAŃSK: Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk, tel. fax. 58 55 333 40, tel. 58 736 33 22 REDAKACJA LĘBORK: Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7, 84-300 Lębork, tel. fax. 59 843 42 71


W

K S

WKS GRYF ORLEX WEJHEROWO

W

EJ

O

GRYF

H E R OW

www.gryfwejherowo.com.pl

Chcemy wygrać z Rozwojem i piąć się w górę tabeli ROZMOWA | Paweł Brzuzy, zawodnik Gryfa Orlex Wejherowo zapowiada, że w drużynie panuje mobilizacją i chęć jak najszybszego oddalenia się od strefy spadkowej. Pomocnik mówi także, iż spodobała mu się gra na... obronie. Zwycięstwo z Ruchem Zdzieszowice, teraz remis z Odrą Opole - te wyniki pozwoliły chyba na złapanie oddechu, po wcześniejszej serii meczów bez zwycięstwa? - Tak zdecydowanie po kilku słabszych meczach w naszym wykonaniu pozwoliło nam to na złapanie oddechu. Remis z Odrą i zwycięstwo z Ruchem oraz dobra gra napawają optymizmem. 4 oczka wywalczone w starciu z trudnymi rywalami jak najbardziej cieszą. W niedzielę mecz z Rozwojem Katowice. Co wiecie już o tym zespole? jakie panuje nastawienie przed tym spotkaniem? - Przede wszystkim pełna mobilizacja chcemy wygrać ten mecz i piąć się dalej w górę tabeli aby znaleźć się jak najdalej od stery spadkowej . Jeszcze nic nie wiemy na temat rywala ale wszystko przedstawi nam trener na odprawie . Ostatni mecz graliście w piątek - to chyba dobrze, że mieliście trochę więcej

czasu na odpoczynek przed meczem z Rozwojem? - Oczywiście odetchniemy trochę oraz będziemy mogli o wiele lepiej przygotować się do tego spotkania przed własną publicznością i postaramy się ich nie zawieść .

RAPORT LIGOWY Kolejka 14 - 26-27 października Gryf Wejherowo Chrobry Głogów KS Polkowice Polonia Bytom MKS Kluczbork UKP Zielona Góra Raków Częstochowa Ostrovia 1909 Ostrów Odra Opole

-

Rozwój Katowice Ruch Zdzieszowice Calisia Kalisz Bytovia Bytów Jarota Jarocin Zagłębie Sosn. Górnik Wałbrzych Błękitni Stargard Warta Poznań

27 października, 13:00 26 października, 18:00 26 października, 18:00 26 października, 16:00 26 października, 15:00 26 października, 14:00 26 października, 14:00 26 października, 15:00 25 października, 18:00

Tak grali w poprzednim seonie: Rozwój Katowice – Gryf Orlex Wejherowo 1:1 (0:1) Bramki: Gielza 70’ – Siemaszko 5’ Gryf Orlex: Duda – Stefanowicz, Skwiercz, Kochanek, Warcholak – Kołc, Dąbrowski (82’Wiśniewski), Gicewicz, Krzemiński (77’Szlas), Siemaszko – Kaszuba (67’Szymański) Rozwój Katowice: Soliński - Kapias, Szymiński, Domański, Mielnik - Zalewski, Nowak (60. Król) - Tkocz, Tyc, Winiarczyk (76. Tora) - Wolny (46. Gielza).

W meczu z Odrą wróciłeś do podstawowego składu i na prawą obronę. Czy to twoja optymalna pozycja na boisku? - W meczu z Zdzieszowicami nie grałem to była decyzja trenera która bardzo szanuje cieszy mnie to że dostałem szanse z Odrą i mam nadzieje ze ja w pełni wykorzystałem . W Arce grałem na prawej pomocy ale już tam przymierzali mnie na bocznego obrońce . Szczerze ? Spodobała mi się ta pozycja.

Gryf Orlex-Rozwój Katowice 1:0 (0:0) Bramka:Fidziukiewicz 67 min. Gryf Orlex: Ferra - Kowalski, Kostuch, Kochanek, Warcholak - Szymański, Felisiak, Siemaszko, Krzemiński (56’Gicewicz), Stefanowicz – Fidziukiewicz Rozwój Katowice: Soliński - Mielnik, Gałecki, Lis, Winiarczyk - Zalewski, Gacki Król (80’ Kut), Tkocz (80’ Wawrzyńczok), Wolny (63’ Paszek) - Gielza (40’ Tyc).

WYGRAJ BILETY NA MECZ !!! Już w niedzielę o godzinie 13.00 Gryf Orlex Wejherowo zmierzy się z Rozwojem Katowice. To niezwykle istotne spotkanie dla układu tabeli. Redakcja Expressu Powiatu Wejherowskiego przygotowała niespodziankę dla kibiców. W piątek na naszym profilu na Facebook pojawi się konkurs. Wystarczy najpierw udostępnić informację o konkursie na swojej tablicy, a następnie odpowiedzieć w komentarzu na zadane pytanie. Do wygrania będzie pięć podwójnych zaproszeń na mecz!

Obserwujesz jak radzi sobie Arka Gdynia w I lidze? To z tego klubu jesteś wypożyczony do Gryfa. - Jasne jestem z Gdyni kibicuje Arce i bardzo mnie interesują losy tego klubu. Teraz chłopacy po wygranej i remisie na pewno odetchnęli z ulga. (LUK)

Najstarsza młodzież tym razem z problemami uciekło nam dosłownie w ostatnich minutach meczu – komentuje trener Wojciech Wasiek. - Niestety kuriozalne bramki jakie traciliśmy w tym meczu spowodowały że ze spokojnego meczu zrobił się dramat. Początek meczu był wyrów-

Żółto-czarny kalendarz: Sobota: g.9.00 Gryf Wejherowo 1996/7 – Orkan Rumia g.11.00 Gryf Wejherowo 2001 – KP Starogard Gdański g.13.00 Gryf Wejherowo 2002- Korona Żelistrzewo g.13.00 Sztorm Gdynia – Gryf Wejherowo 1999 g.14.30 Gryf Wejherowo 2002 – Sztorm Gdańsk

Niedziela: g.13.00 II Liga zachodnia:Gryf Orlex Wejherowo – Rozwój Katowice

NABÓR

Gryf Wejherowo ogłasza nabór do sekcji piłki nożnej chłopców z roczników 2005 i 2006. Wszystkich niezbędnych informacji udziela oraz zapisy prowadzi trener Erwin Herasimczyk – kontakt: tel. 508903440.

nany jednak z czasem wejherowianie zaczęli stwarzać sobie sytuacje bramkowe. Michał Ustrowski oraz Kacper Miler mieli wyborne okazje, aby strzelić bramki, ale zabrakło im trochę szczęścia i umiejętności. Chwilę później bardzo aktywny tego dnia Tomek Joachimiak przedarł się prawą stroną boiska dośrodkował a tam Gucio nie miał problemów aby umieścić piłkę w siatce. Do przerwy było jednak 1-1, gdyż chwilę przd przerwą przeciwnik strzelił wyrównującą bramkę. W drugiej połowie żółto-czarni mieli znów kilka wybornych sytuacji, niestety udało się strzelić tylko jednego gola po bardzo dobrym podaniu Kacpra Milera w sytuacji sam na sam Tomek Joachimiak strzelił obok interweniujacego bramkarza. Końcówka meczu to rozpacz-

Wyniki: ZATOKA PUCK - GRYF 1999 3-2 (1-1) gole strzelili: Kacper Gustowski i Tomek Joachimiak Skład: Kupferschmidt - Bryla, Janta, Lesnow, Peta (Markowski) - Joachimiak, Ciereszko, Rietz, Ustrowski - Miler (Pyzdrowski), Gustowski START MRZEZINO - GRYF 1996/7 1 - 2 BRAMKI: ROPPEL ,PESTILENZ CZERWONA KARTKA - 70 MIN. MILER Gryf: Składowski - Bober ,Driwa ,Hallmann ,Dębowski ,Marcinkowski ,Strelau ,Pestilenz ,Miler ,Bianga ,Roppel Oraz Rzakowski, Tomczak

Fot. D.Kunikowski

JUNIORZY | Niestety porażką zakończył się niedzielny mecz, który Gryf 1999 rozegrał w Pucku z miejscową Zatoką. Gryf 1996/7 zwycięski, ale z problemami. - Mecz bardzo podobny do tego który rozegraliśmy w Rumi, gdzie zwycięstwo

liwe ataki gospodarzy którym udało się strzelić dwie bramki. - Szkoda straconych punktów, bo mecz mogliśmy roztrzygnąć o wiele szybciej i nie byłoby nerwowej końcówki. Niestety w tym meczu znowu zabrakło wykończenia akcji oraz koncentracji w końcówce meczu – mówił po mecz trener Wasiek. Dominik Sładkowski okazał

się bohaterem Gryfa 1996/7. To dzięki bramkarzowi żółtoczarni zdołali pokonać Start Mrzezino. Wejherowianie mecz kończyli w osłabieniu. W 70 minucie czerwoną kartkę zobaczył Miler. Mimo to, podopieczni trenera Damiana Marmułowskiego zdołali dowieźć zwycięstwo do ostatniego gwizdka sędziego.

Z postawy zespołu nie dokończ był jednak zadowolony szkoleniowiec. - po ostatniej wysokiej wygranej bardzo słaby mecz !!!Wygrany tylko dzięki bardzo dobrej postawie bramkarza Dominika Składowskiego – komentował Damian Marmułowski Ł.Krzemiński

SPONSOR TYTULARNY

WP USŁUGI

BUDOWLANE

Elma VIVA

achilles Sylwester Maszota

K.D.NORTHPOL TYSAND DRUKARNIA

Przetwórstwo Mięsa

Arka Bud

ROTOR

WWW.303.PL


www.gwe24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Pierwszy Kaszub Cup już wkrótce PIŁKA NOŻNA | Dużymi krokami zbliża się kolejny cykl Ogólnopolskich Turniejów Kaszub Cup w Luzinie

Fot. Materiały Prasowe

14

Zawodnicy Lechii Gdańsk zwyciężyli przed rokiem Niespełna miesiąc pozostało do pierwszego tegorocznego turnieju Kaszub Cup w Luzinie. Pierwsi do sportowej rywalizacji staną najmłodsi adepci futbolu: w sobotę 16 listopada spotkają się drużyny rocznika 2006, a w niedzielę 17 listopadaodbędą się zawody dla rocznika 2005. - W 5-letniej historii zawodów gościliśmy na luzińskiej Hali

Widowiskowo – Sportowej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego ponad 400 drużyn z niespełna 120 klubów z terenu całego kraju oraz drużyny z Rosji i Białorusi – informuje Piotr Klecha. - Nasze imprezy były objęte patronatem honorowym przez: Mieczysława Struk- Marszałka Województwa Pomorskiego, Ryszarda Stachurskiego- Wojewodę Pomorskiego,

Kazimierza Plocke- Wiceministra Rolnictwa, Radosława Michalskiego- prezesa OZPN, Magdalenę Kołodziejczak – przewodnicząca Pom. LZS i Wójta Gminy LuzinoJarosława Wejera. Warto dodać, że w impreza organizowana przez KTS-K GOSRiT Luzino przyciąga wiele znanych postaci ze świata nie tylko pomorskiej piłki. Gościli u nas m in.: pił-

karze Lechii Gdańsk: Karol Piątek, Paweł Buzała, Jacek Manuszewski, Łukasz Surma, Maciej Kalkowski; piłkarze Arki: Bartosz Ława, Rafał Siemaszko oraz znani trenerzy: Czesław Michniewicz, Marcin Kaczmarek, Tomasz Borkowski. Również atrakcyjnie zapowiada się tegoroczna edycja turnieju, do której trwają ostatnie zapisy. Dla uczestników turnieju czekają specjalnie na ta okazję przygotowane medale, okazjonalne statuetki, liczne nagrody rzeczowe oraz upominki dla każdego zawodnika. Czynimy starania, żeby pozyskać jak najwięcej sponsorów i darczyńców. Na dzień dzisiejszy są nimi oprócz wyżej wymienionych patronów honorowych firma el professional Mariusz Maszota- największy mecenas sportu młodzieżowego na naszym terenie, Exclusive Sport, Gmina Luzino, Pom OZPN i Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki. Patronami medialnymi zawodów są: gwe.24, express powiatu wejherowskiego, TTM, portal maletrójmiasto.pl, nasze miasto.pl. (LUK) Poniżej przedstawiamy harmonogram wszystkich turniejów. rocznik 2006- 16.11.2013, rocznik 2005- 17.11.2013, rocznik 2004- 23/24.11.2013 rocznik 2003- 07/08.12.2013 rocznik 2002- 21/22.12.2013 rocznik 2001 – 11/12.01.2014 rocznik 1999/2000- 18/19.01.2014 rocznik 1997/98- 08/09.02.2014 Junior A, A klasy, B klasy- 15/16.02.2014 Seniorzy. Mistrzostwa Kaszub - 30.11.2013 Dziewczyny U-13, U-16- 25.01.2014 Dziewczyny /Open- 26.01.2014

Samoobrona dla wszystkich AKCJA | W Rumi zajęcia z samoobrony będą prowadzone w duchu litery prawa do obrony koniecznej. Zajęcia w poniedziałek i piątek. Jednym z podstawowych zadań będzie uświadomienie uczestnikom jej warunków. To oznacza, że można podjąć obronę, tylko i wyłącznie, w przypadku, gdy: „zamach na dobro osoby ma charakter bezprawny, rzeczywisty i bezpośredni”. Również niezbędne będzie ukazanie granic wspomnianej obrony, ze zwróceniem szczególnej uwagi na jej umiarkowany stopień. Kolejnym fundamentalnym elementem rozpoczynającym zajęcia, będzie wyjaśnienie uczestnikom kwestii bezpieczeństwa na treningach. Nastąpi ono poprzez jasne i wyraźne sformułowanie zasad obowiązujących podczas ćwiczeń. Wspomniane zasady normowane są przede wszystkim, poprzez ogólnie znaną zasadę „Fair Play” oraz propagowaną w Unii Europejskiej zasadę „Safety First – Bezpieczeństwo Najpierw”. Głównym celem zajęć z samoobrony jest przygotowanie, zarówno fizyczne jak i psychiczne, do ewentualnej sytuacji, w której konieczne będzie zastosowanie technik wspomnianych poniżej. Osiągnięcie dostatecznej sprawności każdego wyżej wspomnianego ćwiczenia, to około trzech miesięcy ćwiczeń dotyczących zarówno sfery fizycznej, jak i psychicznej. Choć pierwsze efekty samoobrony widać już po około sześciu miesiącach, to można powiedzieć, że dobra spraw-

ność do samoobrony pojawia się dopiero po trzech latach, umiejętnie wykonywanych i systematycznych ćwiczeń. Plan treningów samoobrony (walki wręcz): ⦁ Instruktaż teoretyczno-praktyczny: wszelkie symulacje i trening mają uświadomić osobie ćwiczącej szereg problemów, które w prawdziwych sytuacjach życiowych, mogą prowadzić do starcia z użyciem siły. Jednak przede wszystkim ćwiczący uczy się jak unikać sytuacji konfliktowych: zejście z drogi, zachowanie dystansu, zignorowanie napaści słownej, ucieczka lub w sytuacji koniecznej podjęcie samoobrony. ⦁ Umiejętność obserwacji i oceny napastnika, a także odpowiednie obliczenie dystansu. ⦁ Motoryka i wyczucie czasu. ⦁ Podstawowe pozycje w stójce i parterze: pozycja bierna, frontalna i boczna. ⦁ Poruszanie się w różnych kierunkach i pozycjach. ⦁ Upadanie we wszystkich kierunkach. ⦁ Zadawanie ciosów prostych oraz umiejętność blokowania i uników. ⦁ Kopnięcia frontalne w obronie i ataku. ⦁ Walka w klinczu (zwarciu). ⦁ Ataki okrężne i obrony zewnętrzne. ⦁ Techniki obchwytów, obaleń, rzutów, duszeń, wejść w nogi, trzymań i wielu innych chwytów obronnych. ⦁ Specyfikacja poszczególnych technik i ich możliwe kombinacje. ⦁ Walka w zwolnionym tempie, doskonalenie techniki i samokontrola. ⦁ Zastosowanie przedmiotów codziennego użytku w samoobronie.

Miejsce i termin: Szkoła Podstawowa nr 9, Rumia Janowo, ul. Stoczniowców 9 Treningi: poniedziałek 19.00 - 20.30, piątek 19.30 - 21.00 Telefon: 509 805 709 (red.luK)


www.gwe24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

15

Szkoła z Kębłowa mistrzem powiatu ste miejsce Szkoła Podstawowa w Lini w bramkach 6:13 i 3 pkt. Poziom gry zwycięskiego zespołu, pozwala mieć nadzieję na uzyskanie dobrego wyniku w półfinale. Na zakończenie zawodów zespoły zostały nagrodzone pucharami, medalami i dyplomami Organizator ufundował również nagrody indywidualne. Najlepszym zawodnikiem został Adrian Petk z Kębłowa, najlepszym bramkarzem Jakub Labudda z Kostkowa, a królem strzelców z 8 bramkami został Jakub Kunz z Bolszewa. Wszyscy uczestnicy otrzymali też ciepły posiłek.

Cztery złote medale dla ISS Start Wejherowo SZACHY | 11 drużyn startowało w Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w Szachach, które odbyły się w Gorzowie Wielkopolskim. Zawody rozegrano w w dwóch kategoriach: szachy szybkie i szachy błyskawiczne indywidualnie i drużynowo. Mistrzostwa zakończyły się wielkim sukcesem zawodników sekcji szachowej Integracyjnego Stowarzyszenia Sportowego START Wejherowo, którzy zwyciężyli we wszystkich klasyfikacjach. (luK)

Fot. Materiały Prasowe

PIŁKA NOŻNA | W hali sportowej Zespołu Szkół w Lini odbyły się mistrzostwa powiatu wejherowskiego szkół wiejskich w halowej piłce nożnej. Zawody były eliminacją do półfinałów wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, które odbędą się w Luzinie. W rywalizacji wzięło udział ponad 50 zawodników z całego powiatu. Zwycięzcą turnieju została Szkoła Podstawowa z Kębłowa w składzie: Łukasz Michałek, Do-

minik Gębala, Mateusz Stolc, Łukasz Mielewczyk, Adrian Petk, Aleksander Potrykus, Daniel Pettke, Zbigniew Hinz i Marcin Żyłowski. Kębłowo zdobyło 17:3 bramek i zdobyło 15 pkt. Drugie miejsce zajęła Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kostkowie w bramkach 7:4 i 10 pkt., trzecie miejsce Szkoła Podstawowa w Łęczycach w bramkach 8:7 i 6 pkt., czwarte miejsce Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bolszewie w bramkach 9:18 i 6 pkt., piąte miejsce Szkoła Podstawowa w Choczewie w bramkach 9:11 i 4 pkt. I szó-

Fot. Daria Dunajska

Daria Dunajska d.dunajska@expressy.pl

Wyniki mistrzostw: A) Szachy szybkie indywidualnie: 1.Janusz Trusewicz (Start Wejherowo) – 7,5 pkt. 2.Tadeusz Lipski (Start Przemyśl) – 7 pkt. 3.Krzysztof Jurkiewicz (Start Wejherowo) – 6,5 pkt. 4.Edward Anglard (Start Wolsztyn) – 6 pkt. 5.Marek Sukiennik (Start Przemyśl) – 6 pkt. 6.Marek Pociejowski ( Start Wrocław) – 5,5 pkt. B) Szachy błyskawicznie indywidualnie: 1.Janusz Trusewicz (Start Wejherowo) – 8,5 pkt. 2.Tadeusz Lipski (Start Przemyśl) – 8,5 pkt. 3.Krzysztof Jurkiewicz (Start Wejherowo) – 8 pkt.) 4.Jerzy Wolski (Start Radom) – 7,5 pkt. 5.Andrzej Kozicz (Start Gorzów Wlk.) - 7 pkt. 6.Piotr Czaczka (Start Gorzów Wlk.) - 6,5 pkt. C) Szachy szybkie drużynowo: 1.ISS START Wejherowo – 18 pkt. (J. Trusewicz, K. Jurkiewicz, Adam Hebel) 2.Start Przemyśl – 18 pkt.( T.Lipski, M.Sukiennik, Marek Michalak) 3.Start-Simet Jelenia Góra – 16 pkt. (Marcin Muller, Stanisław Krawiec, Jerzy Rutkowski) C) Szachy błyskawiczne drużynowo: 1.ISS START Wejherowo – 20,5 pkt. (J. Trusewicz, K. Jurkiewicz, Andrzej Bułakowski) 2.Start Przemyśl – 18 pkt.( T.Lipski, M.Sukiennik, Marek Michalak) 3.GZNS Start Gorzów Wlk. - 19,5 pkt. (A.Kozicz, P.Czaczka, Zygmunt Boła). Kierownikiem wejherowskiej drużyny był pan Zdzisław Szczodrowski.


16

www.gwe24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Szansa na poprawę nastrojów Łukasz Krzemiński l.krzeminski@expressy.pl Zarówno Luzinie jak i w Redzie panuje pełna mobilizacja, aby poprawić nastroje po ostatnich porażkach. W lepszej sytuacji będzie Wikęd/GOSRiT, który na własnym stadionie podejmie Pomezanię Malbork. Oba zespoły dzieli wprawdzie osiem punktów (na korzyść ekipy z Luzina), ale przeciwnika Wikęd na pewno lekceważyć nie może. Podopieczni trenera Piotra Muncha dobrze zagrali w starciu z liderującym GKS

Przodkowo, ale nie wystarczyło to nawet do wywiezienia jednego punktu z trudnego terenu. Wikęd/GOSRiT nie był faworytem meczu z GKS Przodkowo. To gospodarze są w tym sezonie czołową drużyną w IV lidze. Wikęd nie powstrzymał lidera, ale swojej postawy nie musi się wstydzić. Przyjezdni postawili GKS twarde warunki. Powstrzymali najgroźniejszego zawodnika rywali Jakuba Gronowskiego, ale do wywalczenia choćby remisu to jednak to i tak było za mało.

RAPORT LIGOWY:

Fot.Ł.Krzemiński

PIŁKA NOŻNA | Miniony weekend nie był udany dla naszych IV-ligowców. Teraz jest okazja do rehabilitacji.

GKS Przodkowo – Wikęd/GOSRiT Luzino 1:0 Orlęta Reda - Gryf Słupsk 0:4 (0:2) 0:1 Mariusz Węgliński (6), 0:2 Łukasz Stasiak (30), 0:3 Szymon Schulz (63), 0:4 Łukasz Stasiak (81 - karny) Orlęta: Elżanowski - Baran, Waldowski, Królik, Gniewkowski, T.Stępień, R.Wasielewski, Morgiel, Święcki, Z.Bodzak, Heinig. Gryf: Szuciło - S.Schulz, Jarowski, Bobrowski, K.Ulanowski (87 Michalak), Kozłowski, B.Stępień (87 Marciniak), Kaczmarek, Węgliński (72 K.Oblizajek), D.Mikulski (64 Nałęcz), Stasiak.

Kolejka 14 - 26-27 października Wierzyca Pelplin Anioły Garczegorze GOSRiT Luzino Wietcisa Skarszewy Amator Kiełpino Powiśle Dzierzgoń Olimpia Sztum Gryf Słupsk Żuławy Nowy Dwór

-

Bytovia II Bytów GTS Kolbudy Pomezania M. GKS Przodkowo Gryf 2009 Tczew Pogoń Lębork KS Chwaszczyno Piast Człuchów Orlęta Reda

26 października, 15:00 27 października, 14:00 26 października, 15:00 26 października, 15:00 26 października, 15:00 26 października, 14:00 26 października, 14:00 27 października, 12:00 26 października, 13:00

Orlęta Reda wysoko przegrały z Gryfem Słupsk. W Nowym Dworze Gdańskim będzie okazja do rehabilitacji. Poczatek sobotniego meczu o godzinie 13.00 Jeszcze więcej do udowodnienia będą mięli w najbliższy weekend podopieczni trenera Mieczysława Gierszewskiego. Piłkarze redzkich Orląt zostali wręcz rozgromieni przed Gryf Słupsk i to na własnym stadionie. Gospodarze przystąpili do meczu nie mając praktycznie zmienników, a i na boisku to Gryf od pierwszej minuty miał przewagę. Wykorzystał to już

w 6 minucie. Właściwie to gospodarze podarowali bramkę Mariuszowi Węglińskiemu. Po prostej stracie piłki ten zawodnik znalazł się sam na sam z Filipem Elżanowskim nie miał problemów z pokonaniem golkipera Orląt. Po pół godziny było już 0:2. Goście zamknęli Orlęta w polu karnym a Łukasz Stasiak z najbliższej odległości pokonał Elżanowskiego.

Po zmianie stron powody do radości mieli nadal tylko kibice, którzy przyjechali ze Słupska. Najpierw w 63 minucie podwyższyli na 3:0 a w samej końcówce znów Stasiak zdobył gola, który przypieczętował zwycięstwo przyjezdnych. Teraz Orlęta czeka wyjazd do Nowego Dworu Gdańskiego. Żuławy też nie prezentują się zbyt okazale. W 13 spotkaniach zdołały wywalczyć zale-

Wygrać tak jak rok temu

PIŁKA NOŻNA | Za nami przed ostatnia kolejka Luzińskiej Ligi Sołeckiej 2013. Z szansami na zwycięstwo w całych rozgrywkach pozostały dwie drużyny

PIŁKA RĘCZNA | W poprzednim sezonie Tytani Wejherowo dwa razy pokonali Koronę Koronowo. W sobotę także będą faworytem. Początek meczu o godzinie 18.00.

Luzino i Zelewo, w ostatniej kolejce wygrały swoje mecze walkowerem ( Sychowo nie dojechało do Zelewa , a Dąbrówka do Luzina). W innych spotkaniach Milwino zremisowało z Robakowem 2:2. Występujący w roli gospodarzy Kębłowo przegrało z Kochanowem 4:6, a Barłomino zwyciężyło Wyszecino 2:1. Za tydzień rozegrana zostanie ostatnia kolejka ligi. Końcową tabelę oraz prawdopodobnie, mistrza ligi poznamy dopiero 3 listopada , kiedy rozegrany zostanie zaległy mecz pomiędzy mającym 1 punkt straty do lidera z Luzina, Zelewem i Barłominem. Wyniki XVII kolejki Luzińskiej Ligi Sołeckiej 20.19.2013 Zelewo-Sychowo 3;0 v.o drużyna nie przyjechała Luzino-Dąbrówka 3;0 v.o drużyna nie przyjechała Milwino-Robakowo 2;2 Kębłowo-Kochanowo 4;6 Barłomino-Wyszecino 2;1 (luK)

Fot.Ł.Krzemiński

Luzino i Zelewo z szansami na zwycięstwo

Najbliższy przeciwnik Tytanów zajmuje obecnie 10 miejsce w tabeli z dorobkiem 3 punktów. W poprzednim sezonie dwukrotnie wejherowianie zwyciężyli Koronę 29:31 i 30:25. - Obowiązkiem będzie więc wygrać mecz i w tym sezonie. Jednak na pewno czeka nas ciężki mecz i wszystko zależy od nas – komentują Tytani na swojej stronie internetowej. Wejherowianie są faworytem, zwłaszcza, że w minionej kolejce przełamali kiepską passę i pokonali w gdańsku SMS. - Myślę, że po spotkaniu

możemy być z siebie dumni zagraliśmy naprawdę dobry mecz. Nasi rozgrywający rzucili sami aż 19 bramek, Maciej Dąbrowski na lewym skrzydle dołożył sam 6 trafień, bardzo dobrze bronili bramkarze i skutkiem tego są dwa punkty które jadą do Wejherowa – komentowali Tytani na swojej stronie internetowej. Tytani rywalizowali z rezerwami SMS Gdańsk, ale w składzie tego zespołu znalazło się kilku szczypiornistów z pierwszego zespołu SMS. To absolutnie nie zdeprymowało Tytanów, a wręcz przeciwnie wpłynęło na jeszcze lepszą

dyspozycję wejherowian. Od początku spotkanie było bardzo wyrównane. Tylko początek należał do gospodarzy. Później obie drużyny nie zdołały odskoczyć znacznie przeciwnikowi. To jednak Tytani cały czas byli o jedną, dwie bramki lepsi. Na przerwę schodzili prowadząc 15:13. Po zmianie stron to Tytani nadal mieli przewagę. Utrzymywali bezpieczny dystans, ale końcówka meczu była już bardziej emocjonująca. SMS dążyło chociażby do wywalczenia jednego punktu. Gospodarze mieli piłkę na remis, ale wejherowianie zdołali

obronić sytuację i już do końca meczu nic się nie zmieniło. Przyjezdni wygrali bardzo ważny mecz 29:28. Skład Tytanów Wejherowo: Rozgrywający: nr 2 Hewelt Krystian. nr 4 Sałata Remigiusz, nr 5 Bartoś Tomasz (6), nr 13 Poerling Jakub (7), nr 14 Wicki Kamil (1), nr 15 Wicki Rafał (5), Skrzydłowi: nr 3 Dąbrowski Maciej (6), nr 7 Uzdrowski Bartłomiej, nr 6 Behrendt Karol, nr 8 Turek Tomasz, nr 10 Michał Lanc (1) Obrotowi: nr 12 Wicon Robert (3), nr 16 Wójcik Michał Bramkarze: nr 1 Cholcha Szymon, nr 99 Nowosad Damian

Ł.Krzemiński

dwie 11 oczek, a więc o jedno więcej niż Orlęta. Początek tego meczu w sobotę o godzinie 13.00. Więkd/GOSRiT swój pojedynek z Pomezanią rozpocznie także w sobotę, ale o godzinie 15.00.

Express Powiatu Wejherowskiego 323  
Express Powiatu Wejherowskiego 323  
Advertisement