Page 1

EDUKACYJNY EXPRESS EKOLOGICZNY

„BOCIAN” POŻYCZY 420 MLN ZŁ

STR. 6

Rozbudowa drogi wojewódzkiej

w Chałupach i Jastarni

INWESTYCJE | Koncert Strabag przystąpił do kolejnego etapu robót, dotyczących rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 216 w Redzie, Chałupach i Jastarni. Zmianie uległa organizacja ruchu w Chałupach na ul. Kaperskiej. Daria Dunajska

Najchętniej czytana gazeta w powiecie puckim

Przeprowadzka zarządu drogowego ZMIANY | Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego ma nową siedzibę. Przeprowadził się z Pucka do Wejherowa, a nowe lokum znajduje się przy ulicy Puckiej. Wyremontowany budynek, więcej miejsca, przestronniejsze pokoje dla urzędników – tak wygląda nowa siedziba zarządu drogowego. Budynek, który znajduje się w Wejherowie przy ul. Puckiej 11 jest własnością Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Zarówno władze powiatu, jak i pracownicy zarządu podkreślają, że przeprowadzka była potrzebna. -Od wielu lat były propozycje, żeby to przeniesienie nastąpiło – mówi Józef

Reszke, starosta powiatu wejherowskiego. - Ale nie było właściwej siedziby. Teraz ją mamy. Na pewno przeprowadzka jest korzystna, szczególnie dla mieszkańców. Dlaczego? Ponieważ i tak zdecydowana większość spraw, którymi zarząd się zajmuje, dotyczy dróg w powiecie wejherowskim. Wejście do nowej siedziby Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego znajduje się po lewej stronie od wejścia do przychodni zdrowia. Wcześniej znajdował się tu urząd skarbowy, teraz pomieszczenia na najwyższym piętrze wyremontowano i oddano drogowcom. (RK)

Realizacja inwestycji przyczyni się do stworzenia bezpiecznego i efektywnego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych województwa

W ubiegłym roku marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podpisał trzy umowy na przebudowę dróg wojewódzkich nr 216 i 240 oraz ulicy Jabłowej w Starogardzie Gdańskim,

jekt dotyczy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy województwa pomorskiego. Projekt jest realizowany od listopada 2010 roku do grudnia 2014 roku. Przedmiotem jest przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 240 o długości 5,7 km. Realizacja inwestycji przyczyni się do stworzenia bezpiecznego i efektywnego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych województwa zarówno w układzie międzyregionalnym, jak również krajowym,

w szczególności w ruchu o charakterze gospodarczym i turystycznym. Wartość projektu wynosi 38,27 milionów zł, a unijne dofinansowanie zawiera 27,86 milionów zł. Kolejny, trzeci projekt dotyczy przebudowy ulicy Jabłowskiej w Starogardzie Gdańskim o długości 1,03 km wraz z przebudową i budową chodników, oświetlenia, budowa ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych oraz zatok autobusowych. Po scaleniu ulic Unii Europejskiej i ulicy Jabłowskiej, droga będzie sta-

nowić jednolite i spójne połączenie drogi wojewódzkiej nr 222 z drogą krajową nr 22. Inwestycja niewątpliwie przyczyni się do poprawy spójności i efektywności systemu transportowego województwa pomorskiego. Wartość projektu wynosi 16,27 milionów zł a unijne dofinansowanie 8,79 milionów zł. Projekt jest realizowany od maja 2013 roku do czerwca 2014 roku.

Spotkanie noworoczne z samorządowcami CETNIEWO | Jedenaste spotkanie przyjaciół Platformy Obywatelskiej odbyło się we Władysławowie. Głównym tematem rozmów były bieżące sprawy powiatu puckiego oraz perspektywy inwestycyjne regionu na najbliższe lata. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele we Władysławowie. Po niej, zaproszeni goście udali się do Centralnego Ośrodka Sportu w Cetniewie na wspólne kolędowanie z kapelą kaszubską Manijôcë. Na spotkanie noworoczne przybyli m.in. europoseł Jarosław Wałęsa, wojewoda pomorski Ryszard Stachurski i starosta pucki Wojciech Dettlaff. Nie zabrakło również samorządowców z powiatu wejherowskiego: burmistrza Redy Krzysz-

Fot. Daria Dunajska

Wtorek, 21 stycznia 2014 r. Nr 1 (16) NAKŁAD 7000 EGZ.

W ubiegłym roku marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podpisał trzy umowy na przebudowę dróg wojewódzkich nr 216 i 240 oraz ulicy Jabłowej w Starogardzie Gdańskim, będącej łącznikiem drogi wojewódzkiej nr 222 i krajowej nr 22. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. W związku z tym w miejscowości Chałupy od stycznia został wprowadzony ruch wahadłowy. Jezdnia na przedmiotowym odcinku została zawężona do około 3 metrów i tym samym wydłużył się czas przejazdu przez miejscowość. Dzięki unijnemu dofinansowaniu odcinki drogi wojewódzkiej nr 216 o łącznej długości 3,9 km w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia zostaną przebudowane, co przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa i komfortu podróżowania zarówno mieszkańców, jak i również turystów goszczących na Półwyspie Helskim. Realizacja inwestycji jest naturalną konsekwencją podejmowanych dotychczas działań inwestycyjnych na tym ważnym ciągu komunikacyjnym. Projekt jest realizowany od sierpnia 2013 roku a zakończy się w czerwcu 2015 roku. Wartość projektu wyniesie 39,46 milionów złotych, a unijne dofinansowanie opiewa na kwotę 27,07 milionów złotych. Drugi pro-

Fot. Daria Dunajska

d.dunajska@expressy.pl

tofa Krzemińskiego i wójta Gminy Wejherowo Henryka Skwarło. Tradycyjnie gospodarzem uroczystości był wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke z małżonką, który niedawno pośredniczył w pozyskaniu kwoty 10 tys. zł

z funduszy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Łebczu, Domatowie i Chłapowie. Uroczyste podpisanie dofinansowania na sprzęt dla jednostek OSP odbyło się w biurze posel-

skim wiceministra. Dla jednostki w Łebczu pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu w postaci drabiny i węży strażackich. Prezesi OSP podziękowali posłowi w imieniu swoich zarządów i strażaków. (DD)


4

www.pomorski.info

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Gorąca niedziela podczas WOŚP Mimo niesprzyjającej aury niedziela 12 stycznia była bardzo gorąca. Podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wszystkich orkiestrujących w Pucku ogarnęła serdeczna atmosfera i szczodrość. Uzbierano dokładnie11 603 zł, czyli dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym. Centrum orkiestrowania w ramach WOŚP był pucki rynek. Na scenie panie ćwicząc aerobik zachęcały zgromadzonych do wspólnego ruchu, zorganizowano występy artystyczne dzieci i młodzieży z Da Capo Al Fine, licytacje wspaniałych przedmiotów i usług, wykonanych i przekazanych przez członków organizacji pozarządowych, puckich przedsiębiorców oraz darczyńców prywatnych. Do licytacji przyłączył się także Burmistrz Pucka. Włodarz wylicytował imponujący tort, który następnie rozdzielił pomiędzy zmarzniętych wolontariuszy w siedzibie

sztabu organizatora. Również poza Placem Wolności organizowano ciekawe inicjatywy w ramach WOŚP. W siedzibie ratusza miejskiego zorganizowano wielki plac zabaw dla najmłodszych z mnóstwem atrakcji, muzyką i zabawami. Opieką nad licznie zgromadzonymi dziećmi zajmowały się panie Joanna i Patrycja, dzielnie wspomagane przez młodych wolontariuszy z Puckiego Hospicjum oraz harcerzy. Piętro niżej w ratuszu utworzono punkty porad medycznych, obsługiwane przez puckie placówki: Szpital Sp. Z o.o., Medyczne Centrum Reha-

bilitacji NZOZ BIK-MED, Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, oraz organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę oraz Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych na Rzecz Zdrowia Odnowa. Chętni mogli wykonać podstawowe badania oraz skonsultować swój stan zdrowia. Spektakularne atrakcje zaproponowano także na scenie . Swoje umiejętności prezentował tam Wielki Magik, były także zabawy z grupą Impro Dance. Ponurą pogodę skutecznie rozpra-

szali barwni szczudlarze, którzy rozdawali balony i łakocie. Ten wyjątkowy dzień nie mógłby się odbyć bez muzyki. A było jej sporo, dla puckiej widowni wystąpiły fantastyczne zespoły Toxic Mushrooms, Mr. Jones oraz Plateau Projekt Grechuta. Podczas puckiego WOŚP uzbierano dokładnie11 603 zł, czyli dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym. Orkiestrowanie w ramach WOŚP zakończono puszczeniem światełka do nieba, czyli ogólnopolskim symbolem końca akcji. (oprac.GB)

Zakaz odrzucania połowów od 2015 roku czeństwa dla środowiska. Przyjęta polityka reguluje również kwestię odrzutów dążąc do całkowitego zakazu odrzucania połowów ze względu na przekroczenie kwoty połowowej bądź rozmiar ryby, najpóźniej do 1 stycznia 2019 roku. Od momentu wejścia w życie nowych przepisów (zakaz odrzutów będzie wchodził w życie stopniowo od 1 stycznia 2015r. a najpóźniej od 1 stycznia 2017 r. zacznie on obowiązywać w przypadku połowów pelagicznych np.: makrele, śledzie, sardynki rodzaje tuńczyka oraz łosoś na Morzu Bałtyckim; od 1 stycznia 2016 r. z okresem przejściowym do 1 stycznia 2019 r. zacznie on obowiązywać w przypadku ryb łowionych na w Morzu Północnym oraz w wodach północnych i zachod-

nio- południowych takich jak dorsze, łupacze, sole, langusty czy krewetki) załogi rybackie będą miały obowiązek wwieźć do portu wszystkie złowione przez siebie ryby. Połowy będą

Fot. DD

GOSPODARKA | Parlament Europejski przyjął nową Wspólną Polityką Rybołówstwa (WPRyb) oraz przepisy regulujące organizację produktów rybołówstwa i akwakultury na szczeblu unijnym. Są to projekty niezwykle ważne, rozwiązujące wiele istotnych problemów związanych z europejskim przemysłem rybnym. - Jednym z najważniejszych problemów, z którym musimy się zmierzyć jest przełowienie naszych wód. Projekt przyjętej WPRyb wychodzi temu na przeciw. Nowy system ustalania kwot połowowych przewiduje odnowienie zasobów rybnych już od 2015 roku – mówi poseł i członek komisji rybołówstwa PE Jarosław Wałęsa. - Takie rozwiązanie ma stanowić swoisty margines bezpie-

następnie rejestrowane, rozładowywane a następnie wliczane do kwot połowowych. -Uzupełnieniem powyższych przepisów jest utrzymanie zdolności połowowych floty

w poszczególnych państwach członkowskich. Zgodnie z zapisami projektu WPRyb mają one odpowiadać zasobom rybnym danego państwa – dodaje Jarosław Wałęsa. - Ponad to członkowie UE zobowiązani będą do corocznej analizy zdolności połowowych. W moim przekonaniu jest to kolejne narzędzie, które gwarantuje prowadzenie zrównoważonej polityki rybołówstwa. Istotną nowością wspólnej polityki rybołówstwa są zasady odnoszące się do połowów na wodach państw trzecich. Zgodnie z nimi państwa członkowskie UE mogą łowić tylko w wypadku, gdy państwo trzecie nie wykorzysta własnych limitów połowowych. Ponad to zawierane porozumienia w zakresie połowów będą zawierały klauzule dotyczące przestrzegania praw człowieka, których

naruszenie może skutkować zerwaniem umowy. -Przyjęliśmy pierwszy protokół, który opiera się na tych zasadach. Jest to umowa z Marokiem w sprawie połowów na jego terytorium, gdzie wyraźnie zaznaczono, że łamanie praw człowieka przez władze Maroka będzie skutkowało zawieszeniem obowiązywania przyjętej umowy - zaznaczył Jarosław Wałęsa. Według posła EPL zwiększenie roli organizacji producentów, którą przewiduje reforma z pewnością zapewni im możliwość lepszego zarządzania rybołówstwem. - Uważam, że zachęcanie przedstawicieli organizacji producentów do tworzenia międzynarodowych organizacji producentów jest bardzo dobrym posunięciem – podkreślił Wałęsa. - Wzmocni to ich rolę, a także odpowiedzialność za przestrzeganie standardów i norm w zakresie połowów. (DD)


EDUKACYJNY EXPRESS EKOLOGICZNY

Meble z konferencji dla najmłodszych Meble wykorzystywane na potrzeby Konferencji Klimatycznej COP19/CMP9 zostały przekazane Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Kanapy i stoliki posłużą teraz małym pacjentom i ich rodzinom.Meble używane w trakcie szczytu klimatycznego zostały dostarczone przez Grupę IKEA, która była jednym z partnerów konferencji.

Ekologiczna inwestycja za 39 milionów w Lęborku

miejscy zapewniają, że budowa obiektu nie spowoduje utrudnień dla mieszkańców w postaci na przykład przerw w dostawach ciepła. Paliwem dla zakładu będą zrębki, brykiety roślin energetycznych, drewno, słoma oraz ziarna odpadowe zbóż - W trakcie inwestycji będziemy poszukiwali operatora elektrociepłowni. To właśnie operator będzie podpisywał kontrakty z rolnikami na dostawę biomasy – tłumaczy Aleksandra Mielewczyk-Krawczyk z UM Lębork. Moc instalacji ma wynosić ok. 5 MW termicznych oraz 1,25 MW elektrycznych. Roboty budowlane ruszą w przyszłym roku. Termin zakończenia budowy elektrociepłowni to30 czerwca 2015 r. Wartość przedsięwzięcia: ok. 39 milionów zł brutto. Miasto pokryje jednak tylko niewielką część kosztów Na zdjęciu takiej inwestycji, bo urzędnizrębki wierzkom miejskim udało się zdoby enerbyć dofinansowanie inwestycji getycznej. w wysokości aż 85% kosztów Właśnie taka kwalifikowalnych w ramach biomasa bęSzwajcarsko-Polskiego Progradzie paliwem mu Współpracy lęborskiej Szwajcarsko-Polski Program elektrocieWspółpracy, czyli tzw. fundusz płowni szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i dziewięciu innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej pierwszego maja 2004 roku. Do dziesięciu nowych państw członkowskich ma trafić ponad jeden miliard franków szwajcarskich. Dla Polski program maczą urzędnicy miejscy. Elektrociepłownia opalana szwajcarski przewiduje niemal biomasą powstanie w specjal- połowę tej kwoty (ok. 489 mln nym budynku na ulicy Trau- franków) gutta i ma współpracować z ciepłownią KR-1 Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lęborku. Urzędnicy

Pod koniec czerwca 2015 roku w Lęborku ruszy elektrociepłownia opalana biomasą. Ta ekologiczna i nowoczesna inwestycja którą zrealizuje konsorcjum dwóch specjalistycznych firm warta jest około 39 milionów złotych brutto. Grzegorz Bryszewski g.bryszewski@expressy.pl Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą (m.in odpady przemysłu drzewnego) to temat, o którym w Lęborku można było usłyszeć już w 2011 roku. Kilka lat trwały ustalenia związane z realizacją inwestycji i jej finansowaniem, kłopoty z wyborem wykonawcy opóźniły rozpoczęcie budowy o kilka miesięcy. Bo pierwotnie jako najkorzystniejsza w przetargu została wybrana oferta gliwickiej spółki Energotechnika-Energorozruch. Jednak finalnie – po dwóch odwołaniach do KIO - zlecenie pozyskało konsorcjum firm Polytechnik Luft– und Feuerungstechnik GmbH, Weissenbach i Polytechnik Polska Sp. z o.o. z Gdyni. Ta polska firma specjalizuje się w projektowaniu, montażu i budowie instalacji kotłowych (także na biomasę) “pod klucz” i zrealizowała już kilkadziesiąt takich instalacji w całym kraju.

Umowę z wykonawcą miasto podpisało pod koniec listopada. -Zakres zadań obejmuje: opracowanie pełnej dokumentacji projektowej obiektu oraz budowę budynku elektrociepłowni, hali magazynu paliwa,

dostawę i instalację kompletnej technologii elektrociepłowni zasilanej biomasą (zrębki lub brykiety roślin energetycznych, drewna, słomy oraz ziarna odpadowe zbóż), składającej się z kotła termalnego i bloku kogeneracyjnego w układzie

ORC produkującego energię elektryczną i cieplną o mocy cieplnej minimum 5000 kWt i maksymalnej mocy elektrycznej produkowanej w pełnym skojarzeniu w ilości ok. 1250 kWe, przebudowę wjazdu na teren elektrociepłowni – tłu-

3) koszt nabycia lub koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w tym: budowli i budynków (powinien istnieć bezpośredni związek między nabyciem budynków i budowli a celami przedsięwzięcia), maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury, infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, przy czym przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się instalacje wewnętrzne w obiektach technologicznych, przyłącza doprowadzające media do obiektów technologicznych, drogi i place technologiczne, itp.; 4) koszt montażu i uruchomienia środków trwałych; 5) koszt nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem; 6) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji, wiedzy sko), pod warunkiem, że zo- nieopatentowanej stały wskazane we wniosku o technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zadofinansowanie; 2) projekty budowlane i wy- rządzania. (oprac. raf) konawcze;

ENERGETYKA | W tym roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił innowatorski program o nazwie „Bocian”, którego celem jest dofinansowanie rozproszonych instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), w tym instalacji fotowotlaicznych, o mocy od 200 do 1000 kW. Budżet programu „Bocian” to aż 420 mln zł, które NFOŚiGW chce wykorzystać do 2020 r. Nabór wniosków będzie się odbywać w trybie ciągłym. Forma dofinansowania przewidziana w programie „Bocian” to preferencyjne pożyczki. Dzięki nim inwestorzy, którzy korzystając ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW będą mogli pokryć do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji, polegających na zainstalowaniu systemów fotowoltaicznych. Pożyczki nie będą podlegać umorzeniu.

Z programu „Bocian” będzie można dofinansować instalacje fotowoltaiczne o mocy od 200 do 1000 kW. Warunkiem zakwalifikowania projektu fotowoltaicznego do dofinansowania ma być maksymalny jednostkowy koszt inwestycji nieprzekraczający 10 mln zł/MW. Oprócz systemów PV z programu „Bocian” będzie można też dofinansować m.in. budowę elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW, systemów geotermalnych o mocy od 5 do 20 MWt, elektrowni wodnych o mocy do 5 MW, ciepłowni biomasowych o mocy do 20 MWt, biogazowni o mocy od 300 kWe do 2 MWe, wysokosprawnej kogeneracji biomasowej o mocy do 5 MWte. Minimalna kwota pożyczki to 2 mln zł, a maksymalna 40 mln zł. Oprocentowanie pożyczki w skali roku zostanie ustalone w oparciu o WIBOR 3M -100 pkt bazowych,

jednak nie mniej niż 2%. Wysokość oprocentowania opartego na stawce WIBOR na dany rok zostanie ustalona na podstawie wysokości tej stawki z ostatniego dnia roboczego poprzedniego roku kalendarzowego. Odsetki z tytułu oprocentowania mają być spłacane w okresach kwartalnych. Obowiązek spłaty pierwszej raty wystąpi na koniec kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków. Pożyczka będzie udzielana na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki, a okres karencji będzie liczony od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższej niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Koszty kwalifikowane na realizację przedsięwzięcia mogą być ponoszone w na-

Fot. energia-pl.pl

„Bocian” pożyczy 420 mln zł

stępujących kategoriach: 1) prace przygotowawcze (w tym: koncepcje techniczne, studium wykonalności, raport o oddziaływaniu na środowi-


8

www.pomorski.info

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Widzisz śmieci w lesie? – zgłoś AKCJA | Od 1 lipca 2013 roku właściciele zamieszkałych nieruchomości są zobowiązani do wnoszenia opłat z tytułu gospodarowania odpadami, jednak część osób wciąż decyduje się na niezgodne z prawem pozbywanie się śmieci. Daria Dunajska d.dunajska@expressy.pl Efekty tych niezrozumiałych i nieopłacalnych działań widać m.in. w lasach, przy drogach, czy na polach. Wojewoda pomorski Ryszard Stachurski wraz z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Gdańsku umożliwił miesz-

kańcom Pomorza zgłaszanie takich miejsc. Aby podzielić się wiedzą o nielegalnym składowisku wystarczy wypełnić prosty formularz. Do uprzątnięcia terenu zobowiązany zostanie właściciel gruntu. W ramach akcji „Stop absurdom śmieciowym” przyjmowane są zgłoszenia nielegalnych miejsc składowania i magazynowania od-

padów. Na stronie internetowej WIOŚ www.gdansk.wios. gov.pl umieszczono specjalny formularz, przez który można zgłaszać dzikie wysypiska śmieci. Informacje na temat składowania lub magazynowania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych przekazywać można również pod numerem telefonu 58 765 95 59. Akcja ma nie tyl-

ko pomóc w ustaleniu miejsc nielegalnego składowania odpadów, ale również uświadamiać mieszkańców, że wyrzucanie odpadów do lasu jest działaniem pozbawionym sensu, skoro i tak płacimy za ich odbiór. Informacje o wskazanych lokalizacjach zostaną przekazane wójtom, burmistrzom i prezydentom miast, a w szczególnych przy-

padkach do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W myśl obowiązujących przepisów: „Posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.” Władze samorządowe, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazują posiadaczowi od-

padów ich usunięcie. Osobę dokonującą zgłoszenia prosi się o podanie podstawowych informacji dotyczących: rodzaju odpadów, miejsca ich złożenia, ewentualnie wskazanie kto był ich posiadaczem. Bardzo ważne jest precyzyjne określenie miejsca zalegania odpadów, umożliwiające ich lokalizację. Warto przypomnieć, że składowanie odpadów w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych podlega odpowiedzialności karnej lub odpowiedzialności za wykroczenie.

Pierwsze dziecko w roku NARODZINY | Pierwsze dziecko z Gminy Kosakowo urodziło się w Nowym Roku dopiero o godz. 8.20 na oddziale położniczym Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. To chłopiec o imieniu Jakub, który przyszedł na świat siłami natury. Szampana w sylwestrową noc nie było, ale emocje towarzyszące narodzinom Kuby były niezwykle duże. -Poród bardzo mnie zaskoczył, bo zgodnie z terminem kalendarzowym wypadał na 11 stycznia – mówi Barbara Gregorek, mama noworodka. – Dobrze, że byliśmy z mężem w domu. Gdy rozpoczęły się regularne skurcze co 4 minuty wsiedliśmy w samochód i pojechaliśmy do szpitala. Na rondzie w Kosakowie, zawahali-

śmy się gdzie skręcić, czy w lewo do Gdyni czy w prawo do Wejherowa, bo poprzednie dzieci rodziły się w Redłowie. Wygrała krótsza trasa przejazdu, choć po drodze mijaliśmy 3 patrole policyjne i mąż musiał zmniejszać prędkość - dodaje. Do Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie pani Barbara z mężem dotarła o godzinie 5.20. A już o godz. 8.20 na oddziale położniczym urodziła zdrowego synka o imieniu Jakub, który waży 3940 gramów i mierzy 58 cm. To trzecie dziecko państwa Barbary i Krzysztofa Gregorków z Pogórza w Gminie Kosakowo. Wychowują już 10-letniego Mateusza i 6-letnią Emilię. Obydwoje również pracują zawodowo. (DD)

Bursztynowe Klucze dla Kosakowa

KULTURA | Tegoroczna edycja VI Powiatowego Festiwalu Piosenki „Bursztynowe Klucze” odbyła się w Pucku. Młodzież z gminy Kosakowo, przygotowana przez Magdalenę Stenkę, zdominowała konkurs bo cała piątka finalistów zdobyła nagrody i wyróżnienia. Festiwal odbył się w hali Powiatowego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pucku. Tym razem największe talenty wokalne powiatu wystąpiły w piosence filmowej. Gwiazdą wieczoru była Karolina Nowakowska, aktorka filmowa i teatralna, znana publiczności z roli Olgi w serialu telewizyjnym „M jak Miłość”. W kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężył Alan Wittbrodt

z gminy Kosakowo. Drugie miejsce zajęła Anna Smarzyńska z Publicznego Gimnazjum w Pucku a trzecie miejsce Adrianna Koss z Niepublicznego Gimnazjum w Pucku. Wyróżnienie otrzymała Nikola Raczko z gminy Kosakowo. Natomiast w kategorii szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce ex aequo otrzymali Artur Adas z I LO w Pucku i Wiktor Gabor z gminy Kosakowo. Drugie miejsce zajęła Karolina Mazur z gminy Kosakowo a trzeciego miejsca nie przyznano. Wyróżnienia otrzymali: Dominika Eliasz z gminy Kosakowo, Hanna Głowienke z I LO w Pucku i Nikodem Wittbrodt z I LO w Pucku. Nagrodę publiczności zdobyła Karolina Smykla z I LO w Pucku. (DD)


www.pomorski.info

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

9

Słuchamy morza, marzeń i kaszubskich pogwarków

Stara aby p my się r z y by , atrak cyjnywało ch ofer t d turys la t ów Graży na Ce

Noworoczna rozmowa z Grażyną Cern – burmistrz Władysławowa.

Czym jest morze dla Władysławowa? Naszym największym bogactwem, z którego wynika wszystko co jest ważne, nawet nazwa miasta. Szczycimy się historią, bo Władysław IV, chyba jedyny król, który rozumiał czym jest polityka morska państwa (nie tylko miasta, jak w przypadku Gdańska), kazał wybudować w tej części wybrzeża dwie morskie twierdze – Władysławowo i Kazimierz, a w późniejszych czasach, kiedy odradzała się Rzeczypospolita po rozbiorach, osiedlił się u nas generał Józef Haller a władze Niepodległej podjęły decyzję o budowie portu – rozumianego jako największy port rybacki na polskim wybrzeżu. Który dalej sobie dobrze radzi mimo trudnych czasów? Rybacy są solą naszej ziemi. Cieszymy się, że w 2012 roku port obchodził jubileusz 75lecia działalności. Bacznie obserwujemy wszystko, co może mu pomóc czy zaszkodzić. W ostatnich latach rybacy najbardziej narzekają na tzw. kwoty połowowe... Rzeczywiście. Dobrze, że odnośnie zasad przydziału kwot połowowych na rok 2014, idzie ku dobremu, skoro zasadę ogólnopań-

stwowego przydziału kwot połowowych zamieni się na kwoty dla indywidualnych rybaków. To zapobiegnie patologiom. Dlaczego w ub. roku połowy ryb w naszej części Morza Bałtyckiego zostały wstrzymane już w czerwcu? Ponieważ wyłowiły je ogromne tzw. paszowce, którym obojętna jest jakość ryb. One łowią na paszę dla hodowli norweskich łososi albo na mączkę rybną. Natomiast ci, którzy łowią dla

W ubiegłym roku oddaliśmy do użytku rekreacyjny skwer gen. J. Hallera przy ulicy Morskiej. Sądząc po tłumach jakie przebywały tam w sezonie letnim uważam, że była to idealna inwestycja. celów konsumpcyjnych, w tym dla przetwórstwa rybnego, nie łowili, ponieważ potrzebują ryb dobrej jakości, uwzględniają sezonowość, więc swoich kwot nie wykorzystali, bo gdy ryba osiągnęła potrzebną jakość, już polski limit został wyłowiony. Pojawił się też problem wychudzonych dorszy, ponieważ zniknęły szproty i śledzie, będące ich naturalnym pokarmem. System indywidualnych kwot połowowych pozwoli na rozsądne gospodarowanie zasobami ryb przedsiębiorstwom połowowym, jak np. nasz Szkuner, na rozsądną gospodarkę i racjonalne planowanie działalności, a turystom, którzy chętnie odwiedzają nasz teren, skosztować świeżej ryby prosto z kutra.

Fot. A. Sipajło

O czym szumi morze we Władysławowie o tej porze roku? O naszej historii, zamkniętej w herbie miasta. Znajdziemy tam błękitne tło – bo morze ma barwę błękitną i taka sama jest barwa kaszubskich jezior oraz chabrów wyhaftowanych rękoma nordowych mistrzyń igły na białych płótnach. Biały jest też mur na herbowej tarczy, z dwiema wieżami obronnymi i literą W pośrodku, zwieńczoną królewską koroną . A w dolnej części królewska ryba – łosoś w rybackiej sieci. Oraz dwa srebrno-czarne gryfy podtrzymujące tarczę z dewizą w języku kaszubskim: My trzymomy z Bogiem. W tym herbie jest wszystko cała mądrość pokoleń, która i dla nas jest jak światło latarni na wzburzonym morzu, gwarantujące, że przy jego pomocy bezpiecznie dotrzemy do portu.

Przede wszystkim dopisała pogoda, a to w zestawieniu z udaną promocją miasta - jak chociażby kamera ogólnopolskiej stacji informacyjnej na naszej plaży – przełożyło się na ogromną liczbę turystów w naszych miejscowościach. Ponadto rok 2013 to jubileusz 50lecia nadania praw miejskich naszemu miastu – w Okres noworoczny to związku z tym przez cały rok dobry moment na podsumowanie swoich dokonań, zorganizowaliśmy dla naszych wyznaczanie nowych celów mieszkańców wiele atrakcji. Ponadto w sierpniu gościlii postanowień. Jaki był śmy prezydenta RP Pana Bro2013 rok dla mieszkańców nisława Komorowskiego przy Władysławowa? Myślę, że w porównaniu do okazji XV Światowego Zjazdu 2012 roku był znacznie lepszy. Kaszubów.

Rybacy są solą naszej ziemi. Cieszymy się, że w 2012 roku port obchodził jubileusz 75-lecia działalności.

Skoro mowa o turystach... To ważna dziedzina działalności mieszkańców i dochodów miasta i gminy Władysławowo? Mamy szczęście bardzo atrakcyjnego usytuowania geograficznego – dostęp zarówno do Zatoki Puckiej jak i otwartego morza, przy którym przepiękna plaża bez naszych wysiłków się powiększa. Staramy się, aby nasi goście czuli się u nas jak najlepiej. Mieszkańcy budują hotele, domy wypoczynkowe, pensjonaty, zakładają kwatery prywatne, campingi i pola namiotowe. Jako urząd sprzyjamy temu, oczywiście z zachowaniem

rn

przepisów prawa, w tym ochrony środowiska. Staramy się, aby przybywało atrakcyjnych ofert dla turystów. W ubiegłym roku oddaliśmy do użytku rekreacyjny skwer gen. J. Hallera przy ulicy Morskiej. Sądząc po tłumach jakie przebywały tam w sezonie letnim uważam, że była to idealna inwestycja. Ostatnio pozyskaliśmy niemal 370 tyś złotych na budowę podobnego miejsca rekreacji w dzielnicy Cetniewo. W październiku 2013 rozpoczęła się budowa Letniej Estrady Koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu na zapleczu Domu Rybaka, w którym mówiąc nawiasem mieści się też Urząd Miejski. Będzie na tym terenie scena o powierzchni 225 m kw. i ok. 600 miejsc dla widzów, poza tym ciągi spacerowe, trawniki, klomby, miejsce zabaw dla dzieci. Inwestycja ma się zakończyć w czerwcu 2014, tuż przed sezonem turystycznym. Inną dużą inwestycją, która chcemy oddać do użytku jeszcze przed nadchodzącym sezonem letnim jest atrakcyjny duży skwer nad Zatoką Pucką w najstarszej miejskiej dzielnicy – Szotland, połączony z rezerwatem przyrody Słone Łąki. Sprzyjamy inicjatywom społecznym. W tym przypadku będzie to spełnienie marzeń Stowarzyszenia Rozwoju Władysławowa, Stowarzyszenia Rozwoju Dzielnicy Szotland i wszystkich jej mieszkańców. Znajdzie się tam mocny akcent historyczny – z rybacką łodzią, elementami rybackiego rzemiosła, miejscem widokowym z którego można będzie obserwować co się dzieje na Zatoce, ze strefą rekreacyjną na wolnym powietrzu, z urządzeniami fitness i wspomnianym już rezerwatem. Kiedyś, jako dziecko biegała Pani brzegiem tej zatoki Rzeczywiście tak było, słodki kraj dzieciństwa... ale to już przeszłość, niemniej nie zapomina się o miejscu, z którego się pochodzi. Tutaj spędziłam najbardziej beztroskie chwile mojego życia. Od tamtego czasu dzielnica z której pochodzę jak i całe miasto bardzo się zmieniły. Cieszę się, że wiele dobrych zmian zaszło za mojej kadencji. To wcale nie oznacza, że na tym koniec. Przeciwnie! Myślę, że nadchodzą dobre czasy dla Władysławowa. Duże nadzieje wiąże z nową perspektywą unijnych funduszy przewidzianych na lata 2014 – 2020. Chodzi mi po głowie kilka ciekawych projektów, chcę też dokończyć te rozpoczęte. Tego Pani z całego serca życzymy! Rozmawiała: Anna Kłos


10

www.pomorski.info

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Ruszają pieniądze na rybołówstwo Daria Dunajska d.dunajska@expressy.pl MORZE | Europosłowie dali zielone światło dla stanowiska Parlamentu Europejskiego w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Nowy instrument powinien wejść w życie w stycznia 2014 roku i w latach 2014-2020 jego budżet wyniesie 6,3 mld euro. -Najbardziej kontrowersyjne zapisy dotyczyły odnowy oraz modernizacji floty. Nowe państwa członkowskie, w tym Polska, nie miały możliwości skorzystania z mechanizmu odnowy floty, co w sposób znaczący zmniejsza ich konkurencyjność na wodach Morza Bałtyckiego - mówi eurodeputowany Jarosław Wałęsa, członek komisji rybołówstwa PE. Przykładowo na koniec 2010 roku średni wiek bałtyckiej floty rybackiej w Polsce wynosił 42 lata dla kutrów i 24 lata dla łodzi rybackich. Wsparcie modernizacji, w tym wymiany silników, jest więc niezbędne aby zwiększyć bezpieczeństwo pracy rybaków. To

szczególnie ważne w sektorze rybackim, który jest jedną z najbardziej niebezpiecznych profesji. Dodatkowo, według posła wymiana silników wydatnie wpłynie na zmniejszenie emisji CO2 i innych szkodliwych substancji ze statków rybackich. -Reforma unijnej polityki rybołówstwa opiera się na zdro-

worozsądkowym podejściu, że nie można łowić więcej zasobów niż jest się w stanie w ciągu jednego roku odnowić – dodaje Jarosław Wałęsa. Fundusz wychodzi na przeciw oczekiwaniom sektora przy jednoczesnym uwzględnieniu problemów zrównoważonego zagospodarowania zasobów. Stworzony został system

zachęt dla rybaków, by połowy były mniej szkodliwe dla ekosystemów morskich i aby zatrzymana została nadmierna ich eksploatacja. Nowy fundusz będzie wspierał m.in. innowacyjne projekty, takie jak zastępowanie obecnie używanych sieci rybackich na bardziej selektywne. Pozwoli to ograniczyć niechciane połowy

i odrzuty. Przyjęty dokument jest stanowiskiem Parlamentu Europejskiego i stanowi punkt wyjścia dla dalszych negocjacji. Następnym etapem są rozmowy trójstronne z Komisją Europejską i Radą.

Marzenia chorych dzieci pracę. Wolontariusze wierzą w moc marzeń. Ich spełnienie może być najlepszym lekarstwem i wywoła uśmiech na twarzy dzieci, które mogą zapomnieć chociaż na chwilę o swojej chorobie. W roku 2013 fundacja świętowała spełnienie 5000 marzeń od początku swojej działalności. W tym roku 7-letni Jaś z oddziału Trójmiasto pływał z delfinami w Turcji, 5-letnia Nikola z Katowic dostała pomarańczowego laptopa, a 8-letni Tymoteusz spotkał się z Robertem Lewandowskim

Zainstalują kolejne inteligentne liczniki ENERGIA | Firma EnergaOperator zainstaluje kolejne 450 tysięcy inteligentnych liczników zgodnych z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki. Firma podpisała umowę z konsorcjum firm Systemy Pomiarowe Elgama Sp. z o.o., UAB Sigma Telas Energy oraz UAB ElgamaElektronika, które zwyciężyło w postępowaniu przetargowym na dostawę urządzeń. Wartość kontraktu wynosi 87 mln pln netto. Rozpoczęcie montażu urządzeń ma nastąpić w II kwartale 2014 roku. Zwycięskie w obecnym przetargu konsorcjum zaoferowało urządzenia firmy Sagemcom działające w otwartym standardzie PRIME, który pozwala na montaż urządzeń różnych producentów. Uzyskane w obecnym postępowaniu

ceny są średnio o ok. 35 proc. niższe, niż miało to miejsce w pierwszym postępowaniu zakupowym prowadzonym przez spółkę w 2012 roku.Dotychczas w ramach programu inteligentnego opomiarowania Energa-Operator zamówiła i kończy instalację 400 tys. liczników w kilkudziesięciu miejscowościach na całym obszarze działania spółki. Z tej liczby już ponad 340 tys. urządzeń zostało już skomunikowanych z systemem informatycznym i na bieżąco przesyła dane pomiarowe. Dostawcą urządzeń było konsorcjum Arcus SA i T-matic sp. z o.o. (GB)

- to tylko przykłady z licznie spełnionych marzeń w ubiegłym roku. Jednak wiele marzeń jest jeszcze do spełnienia i ciągle dochodzą nowi marzyciele. Początek roku to czas rozliczeń podatkowych. Teraz każdy z nas może przyczynić się do spełnienia marzeń tych cudownych dzieci, wystarczy przekazać 1% na Fundację Mam Marzenie i wpisać w rozliczeniu rocznym PIT: 0000 177 137. Sprawmy, żeby w 2014 roku jeszcze więcej dzieci uwierzyło, że marzenia się spełniają. (DD)

KULTURA | W Wiejskim Domu Kultury w Żelistrzewie odbyły się XII Puckie Spotkania Kolędnicze. Uczestniczyło w nich 15 zespołów szkolnych z terenu gminy. Komisja konkursowa w składzie: Anna Rigall–Zazulin, Jerzy Łysk i Józef Roszman oceniała artystów, przyznając im nagrody i wyróżnienia. Pierwsze miejsce zajął zespół „Rekowianie” z Szkoły Podstawowej w Rekowie Górnym, który przedstawił „Dziś narodziła się miłość”. Opiekunami grupy były Bożena Rozmarynowska i Joanna Kryża. Drugie miejsce przyznano zespołowi „Płomyk” z Szkoły Podstawowej w Werblini za „Gwiôzdka z Warbleni”. Opiekunem była Maria Palachowska. Trzecie miejsce otrzymał zespół teatralny „Bajka” z Szkoły Podstawowej w Celbowie za „Balladę o Gwieździe”. Opiekunami zespołu były Anna Detlaf i Irena Repińska. Komisja przyznała również wyróżnienie dla zespołu „Pozytywny teatr w Pucku” z Zespołu Szkół im. M. Płażyńskiego w Pucku za „Cudowną historyję narodzin Dzieciątka Jezus w Betlejemskiej Szopie”. Opiekunem był Robert Kanaan. Indywidualnością sceniczną została Zuzanna Stosik z Rekowa Górnego i Samuel Bradtke z Werblini. Najmłodszym aktorem okazał się 4-letni Sebastian Ferra z Gnieżdżewa. Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy, statuetki ze szkła „Anioły” oraz paczki ze słodyczami. Wyróżnionym zespołom wręczono dodatkowo talony na nagrody rzeczowe. Najciekawsze indywidualności sceniczne, reżyser i najmłodszy aktor zostali nagrodzeni książkami i dyplomami. Nagrody wręczył starosta powiatu Wojciech Dettlaff, dyrektor OKSiR Jan Dettlaff i członkowie jury. Organizatorem imprezy był Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatu Puckiego. (DD)

Fot. DD

PODATEK | Fundacja Mam Marzenie zajmuje się spełnianiem marzeń dzieci, których choroby zagrażają życiu. Mali Marzyciele mimo młodego wieku muszą przejść wiele trudności i uporać się z takimi chorobami jak nowotwory, mukowiscydoza czy zanik mięśni. Fundacja Mam Marzenie działa na terenie całej Polski - łącznie jest 16 oddziałów. Cała struktura fundacji oparta jest wyłącznie na działaniach wolontariuszy. Nikt nie dostaje pieniędzy za swoja

Przegląd zespołów kolędniczych

Powstaje Strategia Rozwoju Metropolii PROJEKT | W hotelu Hilton w Gdańsku odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego, podczas którego podjęto decyzje ważne dla powstania Strategii Rozwoju Metropolii 2030. Zakończyło je noworoczne spotkanie samorządowców z władzami wojewódzkimi, przedstawicielami organizacji społecznych, nauki i biznesu. Pracodawców Pomorza reprezentował prezes Zbigniew Canowiecki, Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw prezes Wiesław Szajda a Regionalną Izbę Gospodarcza Pomorza dyrektor Grażyna Zielińska. Na opracowanie ww strategii GOM otrzymał 2 mln zł z funduszy unijnych. Komitet Sterujący GOM ułożył tzw. mapę drogową, czyli terminarz kiedy poszczególne etapy powstawania Strategii mają być zre-

alizowane. Najpierw, tj. do maja 2014 ma zostać opracowane przez ekspertów 10 diagnoz (według wytypowanych tematów), mówiących jak w regionie jest i ku jakim celom powinniśmy dążyć. Kolejne etapy przewidują konsultacje społeczne, stworzenie zbiorczego dokumentu, wreszcie zatwierdzenie go, co ma się stać do końca 2015 roku. Po co nam strategia? Powinna być podstawą dla ułożenia listy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta. Przeciwko czekaniu z tym do końca 2015 od razu zaprotestował marszałek Mieczysław Struk. - Jak najszybciej, czyli w ciągu kilku dni, musimy mieć listę Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, które będą mieć szansę uzyskać unijne wsparcie finansowe z funduszy rozdzielanych

Na spotkaniu Marek Rinz – burmistrz Pucka centralnie, czyli w resorcie minister i wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej. Właśnie wspólne terytorialnie, a nie rozproszone projekty, zgodnie z unijnymi priorytetami będą przede wszystkim otrzymywały dofinansowanie z budżetu

UE na lata 2014-20. Tymczasem Trójmiasto znów stało się polem przepychanek między GOM a Metropolitarnym Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Norda. Marszałek Mieczysław Struk zapowiedział, że w ciągu 10 dni porozumienie między GOM i Nordą zostanie zawarte, ponieważ region nie może stracić środków finansowych z powodu lokalnych nieporozumień i że jego intencją było, jest i będzie obniżanie temperatury tej dyskusji, wierzy też w rozsądek obu liderów i zrozumienie przez nich, że idea metropolii to trwały i konieczny system współpracy. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz – inicjator, założyciel i prezes GOM podkreślił, że widzi metropolię dużo szerszą niż Trójmiasto z przyległościami, czyli „Od Lęborka do Malborka”. (AK)


www.pomorski.info

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

11

Daria Dunajska d.dunajska@expressy.pl KAMPANIA | Co cię nie zabije, to cię porani - tak wbrew potocznemu powiedzeniu mówią o wzmocnieniu po trudnych doświadczeniach psychotraumatolodzy czyli specjaliści, którzy na co dzień pomagają ludziom po „przejściach”. Finał akcji społecznej pt. „Trauma. Do przeżycia” zorganizowała Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku. Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii od czerwca 2013 do stycznia 2014 roku przeprowadziła w woj. pomorskim akcję społeczną „Trauma. Do przeżycia”. Akcję zrealizowano w ramach projektu „Pomoc psychotraumatologiczna – innowacyjny model wspierania młodzieży straumatyzowanej”. Projekt w swoich merytorycznych założeniach został oparty na niemieckich doświadczeniach w tym zakresie. -Nie chodzi o to, że u naszych zachodnich sąsiadów problem traum jest szczególnie nasilony wśród młodych osób. Rzecz w tym, że wypracowane przez lata standardy pomocy psychotraumatologicznej w tym kraju doprowadziły do tego, że w karetkach pogotowia wyjeżdżających do poszkodowanych w wyniku wypadku czy katastrofy oprócz

lekarza, pielęgniarza jest zawsze obecny psycholog, który ma doświadczenie w pracy z ludźmi, mającymi za sobą traumatyczne wydarzenia - mówi ekspert merytoryczny projektu. - To coś, o czym na razie w Polsce możemy niestety tylko pomarzyć. Ale mamy nadzieje, że głośne mówienie o tym problemie – powoli będzie zwiększało świadomość społeczeństwa, a w konsekwencji wpłynie na zmiany przepisów w zakresie wsparcia osób, które przeszły dramatyczne wydarzenia. Pomorska akcja dotyczyła znaczenia i wpływu przeżyć na dalsze funkcjonowanie psychiczne człowieka. Miała uzmysławiać ludziom jak ważne w obliczu tragicznych doświadczeń jest to, w jaki sposób poradzą sobie z urazem psychicznym. -Od ofiar wypadków często słyszymy, że rany na ich ciele goją się stosunkowo szybko, zaś rany na duszy ciągną się nieraz przez wiele lat. Dotyczy to zwłaszcza młodzieży, która z racji specyfiki wieku rozwojowego, właśnie w tym etapie życia przeżywa psychologiczny kryzys - mówią organizatorzy pomorskiej akcji. - Jeśli więc uwzględnimy, że młodzi ludzie są osią społeczeństw, to nasza akcja miała istotny społecznie wymiar Jak pokazują statystyki, z roku na rok rośnie liczba osób mają-

cych kłopoty z traumatycznymi doświadczeniami. Nic dziwnego, żyjemy w czasach, gdy rzeczywistość stawia przed nami wiele wyzwań, niekiedy niemożliwych do zrealizowania. Trzeba mieć jednak świadomość, że nierozwiązane doświadczenia traumatyczne zagrażają takimi konsekwencjami jak depresja, demoralizacja, a nawet próby samobójcze, popadanie w uzależnienia od alkoholu czy narkotyków. Zdarza się także, że czasem doświadczenia traumatyczne mogą zagrażać nawet wykluczeniem społecznym – przekonywano podczas trwania akcji. Dlatego tłumaczono jednocześnie, że warto skorzystać z pomocy specjalistów psychotraumatologów, by po przebytych trudnych doświadczeniach móc lepiej radzić sobie w życiu zarówno osobistym jak i zawodowym. -Udało nam się zainteresować tematem kampanii ponad 15 000 osób, w tym także różnych specjalistów, którzy na co dzień w swojej pracy stykają się z osobami dotkniętymi traumą m.in. pedagogów, psychologów, ratowników medycznych, strażaków czy policjantów - mówi kierownik projektu. W ramach projektu zorganizowanych zostało wiele szkoleń, dyskusji, pokazów filmowych. Duże zainteresowanie temat wywołał także w mediach spo-

łecznościowych, głównie wśród młodych ludzi - na których organizatorom bardzo zależało. To dlatego dobrym przykładem został 23–latek „po przejściach” Joachim Czerniak, u którego cztery lata wcześniej wykryto bardzo trudnego do zoperowania guza mózgu. Dziś jest po tysiącach godzin rehabilitacji. Kiedy po operacji usunięcia guza obudził się ze sparaliżowanymi nogami, nie łatwo było mu poradzić sobie z tym doświadczeniem . -Wsparcie bliskich, szczególnie zaangażowanie i siła mojego taty, pomogły mi się pozbierać, a zachęta lekarzy do ciężkiej pracy nad swoim ciałem, pomogła mi nie załamywać się - mówi Joachim. Na zakończenie akcji rozstrzygnięty został towarzyszący inicjatywie gdańskich psychotraumatologów konkurs fotograficzny „Moje światy – moje klimaty”. Najciekawszą pracę autorstwa Mateusza Rzewuskiego wybrano z pośród nadesłanych niemal 700 zdjęć, a jego autor w nagrodę otrzyma możliwość udziału w profesjonalnym kursie fotograficznym. Najlepsze fotografie znalazły się również na pokonkursowej wystawie, której inauguracja odbyła się podczas finału akcji, zorganizowanej na wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Fot. DD

Pomoc w dramacie po przejściach

Uczniowie otrzymali mundury EDUKACJA | W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie odbyło się oficjalne wręczenie mundurów klasom licealnym o profilu straży granicznej i policji. Dokonali tego ppłk Straży Granicznej Krzysztof Maluchnik oraz mł. insp. Policji w Pucku Piotr Bolin. Liceum Ogólnokształcące o profilu policyjnym i straży granicznej umożliwia przygotowanie do podjęcia pracy w służbach mundurowych jak policja, wojsko i straż graniczna oraz podniesienie sprawności fizycznej poprzez udział w dodatkowych zajęciach wychowania fizycznego, ćwiczeniach na siłowni i szkolenia sprawnościowe a także w obozie szkoleniowym o charakterze sprawnościowym. Zajęcia

prowadzone są we współpracy z pracownikami Straży Granicznej. W klasie policyjnej prowadzone są zajęcia dodatkowe z funkcjonariuszem KPP w Pucku, na których uczniowie poznają m.in. ceremoniał służb mundurowych, podstawy musztry, prawa i obowiązki w stosunku do działań służb mundurowych, jak i kiedy używać broni palnej i zasady samoobrony. Dodatkowo organizowane są zajęcia wyjazdowe, szkolenia w Szkole Policyjnej w Słupsku lub Sekcji Szkolenia Policji w Gdańsku. Istnieje też możliwość udziału w zabezpieczeniu i organizacji uroczystości, świąt państwowych, koncertów i imprez otwartych. Ukończenie szkoły ułatwia dostęp do rekrutacji pracy w policji. (DD)

Festiwal kolęd kaszubskich w Kosakowie Anny Ferens, Chór Św. Cecylii z Pucka pod dyr. Mai MuzyKwarty, Chór Lutnia z Bazyliki Mniejszej pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach pod dyr. Przemysława Woźniaka, Chór Morzanie z Kosakowa pod dyr. Przemysława Stanisławskiego. Zaproszone chóry wystąpiły również w kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pucku, natomiast dzień później w Bazylice Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach. Jury festiwalu w składzie: prof. Marek Rocławski, prof. Piotr Kusiewicz, dr Witosława Fran-

kowska, przyznało najlepszych nagrody i wyróżnienia. Pierwsze miejsce zajął Chór Św. Cecylii z Pucka, drugie miejsce Zespół Folklorystyczny Nadolanie z Nadola a trzecie miejsce Chór Bursztynki z Mieroszyna. Natomiast wyróżnienia otrzymali: Chór Jubileum z Zelistrzewa, Chór Lutnia z Czerska. Nagrody Grand Prix w tym roku nie przyznano. Za organizację cyklicznego festiwalu Chór Morzanie otrzymał Puchar Rektora Akademii Marynarki im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. (DD) Chór z Pucka zajął I miejsce Fot. Daria Dunajska

KULTURA | W kościele Podwyższenia Krzyża Świętego odbył się koncert w ramach VIII Festiwalu Kolęd Kaszubskich, zorganizowanego przez wójta gminy Kosakowo Jerzego Włudzika oraz Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór Morzanie. Przed liczną publicznością wystąpili: Chór Bursztynki z Mieroszyna pod dyr. Agnieszki Dzienisz, Chór Jubileum z Zelistrzewa pod dyr. Anny Łukasik, Zespół Folklorystyczny Nadolanie z Nadola pod dyr. Ilony Kowalczyk, Chór Lutnia z Czerska pod dyr.

Czas na dofinansowania POMOC | Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie sektora gospodarczego, społecznego i publicznego. Wnioski można składać od 6 lutego do 24 marca dla wzmocnienia konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa oraz dla restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób, mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem. Także dla ochrony środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej. Stowarzyszenie rozpoczęło też drugi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach wszystkich czterech środków dla sektora gospodarczego, społecznego i publicznego. Wnioski można składać od 14 lutego do 24 marca dla wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa oraz dla restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób, mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem. (DD)


SKUP aut, złomowanie, wyrejestrowane, do wyrejestrowania, każda SPRZEDAM marka, dojazd do klienta, Wejherowo, Gdańsk, oko2 POK., wys. parter, 45 lice, tel. 789 345 593 m, budynek 2p z garażem, w bud. Mieszkalnym, INNE ogrzewanie, gaz, 245 tys, tel. 506 972 999 SPRZEDAM działkę budowlaną 600 m kw, z dobrym ogrodzeniem murowanym, KOREPETYCJE z matematyki, Kartuzy, Sierakowiul. Krzywa, Wejherowo, ce, tel. 663 147 608 tel. 513-005-898 SPRZEDAM lub wynajmę działkę, 434 m2, nad morzem w Karwińskich Błotach, 1 km do pięknej plaży, z prawem budowy, media przy drodze, tel. 661 582 483 KUPIĘ ZAMIENIĘ DO WYNAJĘCIA

MIESZKANIE 3-pok, kuchnia wyposażona, Lubowidz, tel. 509 979 630

SPRZEDAM łuparkę do drzewa świdrową, silnik 3 kw, bardzo praktyczna, średnica klocka i sęki nie mają żadnego znaczenia, tel. 601 638 877 SPRZEDAM drzwi 80, zewnętrzne - prawe, NOWE, zbrojone, z wizjerem i kompletem kluczy, wraz z futryną, cena 650 zł, tel. 600 702 048

żenia i przewijania, kolor pomarańczowy, wym.85 cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 505-567-034 OKNO drewniane, kolor sosnowy, wym. 1,45 m x 1,75 m, jednoskrzydłowe, otwierane, u góry lufcik, nowe, 50 zł, 517-782-024 SPRZEDAM lampa sufitowa, 3 punktowa, klosze, nowa, 50 zł, 505-56-70-34

SPRZEDAM koncentrator tlenu, tel. 602 465 683 SPRZEDAM żyrandol listwa, 4 i 2 punktowe, szare, nowe, 50 zł, 505567-034 SPRZEDAM wózek inwalidzki z Anglii, bardzo dobry stan techniczny, akumulatory, w komplecie ładowarka, tel. 601 667 100

MATA dla dziecka do le-

SPRZEDAM drzwi, 80, zewnętrzne, prawe, z futryną, zbrojone z wizjerem, komplet kluczy, cena: 500 zł, tel. 501 539 159 SPRZEDAM łyżwy figurowe, białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejherowo, tel. 505-567-034 SPRZEDAM ubranka dla dziewczynki, rozm.98-122 i buty, stan idealny, Wejherowo, 505-567-034

LEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym zadania oraz matematyka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

KOMPUTERY

SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, klawiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 1000 zł, 505-5670-34 TELEFONY

WYNAJMĘ mieszkanie wyposażone, Wejherowo, od zaraz, tel. 505 718 590 WYNAJMĘ lokal, 60 m kwadrat, na parterze w Rumi, na działalność lub biuro, tel. 504 389 193

INNE

DAM PRACĘ SZUKAM PRACY

WYNAJMĘ 2 pokoje, nowe, parter z ogródkiem, 700 zł, plus niskie opłaty, plus kaucja, tel. 668 827 970 POŻYCZKI pod zastaw mieszkań, domów, ziemi, WYNAJMĘ mieszkanie, tel. 516 509 691 wyposażone, Wejherowo od zaraz, tel. 505 718 590 POSZUKUJĘ

SPRZEDAM

GORĄCA blondi pozna sponsorów, zapraszam do siebie odwiedź mnie, a zabiorę Cię w siódme niebo, dzwoń, tel. 514 670 725 Sopot, woj. pomorskie.

SPRZEDAM 4 opony zimowe - 205/55/16 wraz z felgami stalowymi do Volkswagena 4 oraz innych marek w b. dobrym stanie, mało używane, Wejherowo, tel. 787 119 ZBIERAM makulaturę, 970, 500 zł złom, rowery, ul. Kliniczna, Reja, Hallera, KUPIĘ Okrąg Marynarki Polskiej, Chwaszczyńska, Twarda, Gdańsk, sms, tel. 791 150 096 SPRZEDAM drewno opałowe, liściaste i iglaste, także gałęziówkę, na terenie powiatu wejherowskiego transport gratis, tel. 515 664 266

REDAKCJA ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22 REDAKTOR NACZELNY: Piotr Ruszewski DYREKTOR HANDLOWY: Rafał Laskowski DZIENNIKARZE: Grzegorz Bryszewski,

Daria Dunajska, Rafał Korbut, Łukasz Krzemiński, SKŁAD: Alfa Skład Łukasz Bieszke redakcja@expresspowiatu.pl www.gwe24.pl Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie

prawo ich redagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. ISSN 2299-0135 WYDAWNICTWO NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, NIP 588-131-07-65

BIURO OGŁOSZEŃ ogłoszenia@expressy.pl Wejherowo 84-200, ul. Gniewowska 7 tel.fax 58 736 16 92

tel. 660 731 138 reklama@expressy.pl

BIURO REKLAM Danuta Bieszke, d.bieszke@expressy.pl,

Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów publicystycznych bez zgody wydawnictwa jest zabronione.

G R U PA M E D I A L N A

DRUK Agora SA NAKŁAD 12 000 egzemplarzy

REDAKCJA GDAŃSK: Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk, tel. fax. 58 55 333 40, tel. 58 736 33 22 REDAKCJA LĘBORK: Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7, 84-300 Lębork, tel. fax. 59 843 42 71


WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Piłkarskie diamenty zjadą do Gniewina PIŁKA NOŻNA | W programach telewizyjnych wyłanialiśmy już najlepszych tancerzy, piosenkarzy i osoby obdarzone niezwykłymi talentami. Teraz czas na znalezienie prawdziwego piłkarskiego diamentu.

13

SAB Garczegorze najlepszy w Biznes Cup – Futsal

Fot.Materiały Prasowe

www.pomorski.info

Łukasz Krzemiński Takiego talent-show w Polsce jeszcze nie było. Na pomysł znalezienia piłkarskiego diamentu wpadli twórcy telewizyjnego programu Laboratorium Pro w Canal +. Paweł Ziętara i Piotr Laboga do współpracy zachęcili m.in. trenera Andrzeja Zamilskiego i byłego reprezentanta Polski Andrzeja Juskowiaka. Na czym polegać będzie program. Piłkarski Diament to talent show, w którym wziąć mogą udział wszyscy amatorzy w wieku 18-24 lat uwielbiający strzelać bramki, albo półprofesjonaliści mogący się pochwalić karierą w niższych ligach. Pomysłodawcy za cel postawili sobie znalezienie napastnika poprzez system specjalistycznych i stopniowych eliminacji. Pierwsza faza eliminacji odbędzie się w sześciu miastach - w halach sportowych. Do wyboru są: Białystok, Tarnów, Lublin,

Fot. Daria Dunajska

l.krzeminski@expressy.pl

Ostrów Wielkopolski, Grudziądz oraz Koszalin. Wskazanie mniejszych ośrodków szkoleniowych to szansa dla kandydatów właśnie z mniejszych miast i miejscowości, często mających utrudniony start do wielkiej piłkarskiej kariery. Z każdego miasta do następnej rundy przejdzie po dziesięć osób. W kolejnych dwóch etapach eliminowani będą kolejni kandydaci na podstawie specjalnie przygotowanych testów psychologicznych oraz

zaawansowanych testów sprawdzających zdrowie, wydolność i granice możliwości fizycznych - w jednej z najnowocześniejszych placówek naukowych na świecie, warszawskim Instytucie Sportu. Kolejny etap Piłkarskiego Diamentu związany jest już z naszym regionem. Wyselekcjonowana grupa, a będzie to 20 zawodników, stawi się w hotelu Mistral w Gniewinie. Będzie to baza, gdzie na zgrupowaniu zostanie wyłoniona finałowa

10. Hotel w Gniewinie spełnia idealnie warunki potrzebne do przeprowadzenia tego rodzaju programu. Dysponuje idealnymi warunkami, zarówno dla kandydatów na piłkarzy, ale także dla realizujących program fachowców. Nagrodą dla zwycięzcy będzie czek na 50 tysięcy złotych oraz profesjonalny kontrakt piłkarski. Program w formie ośmiu odcinków zostanie wyemitowany od kwietnia w programie Canal+ Sport.

Klaja Cafee prowadzi w Amatorskiej Lidze Siatkówki SIATKÓWKA | W minioną niedzielę odbyła się 6 kolejka ALS, była to zarazem pierwsza kolejka w nowym roku.

Fot.Materiały Prasowe

Najlepszym meczem tej kolejki to rywalizacja zespołów Romek Lębork i Klaja Cafee. Oba zespoły bardzo poważnie podeszły do meczu. Pierwszy set wygrali zawodnicy Klaja Cafee, w drugim secie zespół Romek Lębork bardzo ambitnie podszedł do spotkana i zwyciężył tego seta do 20. Jest to pierwszy zespół który ugrał jednego seta drużynie Klaja Cafee. Trzecie ostateczny set wygrali zawodnicy Klaja Cafee dość zdecydowanie. Obok na boisku toczył się pojedynek pomiędzy LO I w Lęborku a AZS Lębork. AZS zwyciężył w tym pojedynku

2:0. Zawodnicy LO I zagrali tego dnia również z Bojan Żubry i również w tym meczu musieli uznać wyższość przeciwników. Mecz Toma Blok Wejherowo z Mar Pol Garczegorze nie odbył się z powodu nie stawienia się zespołu Tom Blok Wejherowo. Ostatnim meczem tej kolejki był pojedynek I Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego z KS Strzebielino. Pierwszy set wygrali wojskowi z Lęborka do 13, w drugim KS Strzebielino powalczyło o każdy punkt. W końcówce lepsi jednak okazali się zawodnicy I Lęb. Bat. Zmechanizowanego i wygra-

Najlepszym meczem tej kolejki to rywalizacja zespołów Romek Lębork i Klaja Cafee.

karskiej Ligi Kobiet w Lęborku. W rywalizacji zespołów Dream Team i Kit Kat, lepsze okazały się zawodniczki Dream Team. Aby wyłonić zwycięzcę potrzebny był trzeci set. 15 do 10 zawodniczki Dream Team pokonały swoje rywalki po bardzo wyrównanym meczu. Kolejny mecz w SLK odbędzie się 9 lutego. Tabela ALS: 1 Klaja Cafee 2 Mar Pol Garczegorze 3 BAZA 44 4 Bojan Żubry 5 AZS Lębork 6 TOM BLOK Wejherowo 7 I Lęborski Batalion Zmechanizowany 8 Romek Lębork 9 KS Strzebielino 10 Prosektorium 11 I LO

li nie tracąc seta. Podczas tej kolejki pauzowały dwa zespoły: KS Baza 44 Siemirowice i Prosektorium. Kolejna kolejka ALS odbędzie się 2 lutego 2014. 12 stycznia odbył się pierwszy mecz rundy rewanżowej Siat- Ł.Krzemiński

PIŁKA NOŻNA | W hali sportowej przy zespole szkół w Cewicach odbyła się kolejna edycja turnieju piłki nożnej Biznes Cup, tym razem w wersji halowej. Do turnieju zgłosiło się 6 reprezentacji: Feniks Team Gdańsk, Lotos „Arkada” Lębork, SAB Garczegorze, Meyn Polska Lębork, Zielona Restauracja, Feniks Team Lębork. - Turniej ma na celu zachęcenie uczestników do aktywnego spędzania wolnego czasu - powiedział główny organizator Myszk Sebastian. Po kilku godzinnych zmaganiach, parkiet był aż czerwony od emocji na szczęście sportowych z resztą sędziowie turnieju Panowie Andrzej Myszk i Arkadiusz Piotrowski nie odnotowali wybitnie niesportowego zachowania. Do ostatniego meczu nie było wiadomo kto

zdobędzie mistrzostwo, lecz zawodnicy z SAB Garczegorze w ostatnim meczu postawili przysłowiową kropkę nad „i” pewnie pokonując Feniks Team Gdańsk 3-0. - Emocji nie brakowało zwłaszcza w meczach z Feniksem. Gratuluję swojej drużynie za ambicję i wolę walki – powiedział Prezes zespołu Andrzej Syldatk. Najlepszym strzelcem turnieju został Łapigrowski Piotr z Sab Garczegorze z 12 bramkami a najlepszym bramkarzem Wojciech Oleszczuk z Feniks Team II Gdańsk. Ł.Krzeminski

Klasyfikacja końcowa: 1 .Sab Garczegorze 2. Feniks Team Gdańsk II 3.Feniks Team Gdańsk 4.Lotos „Arkada” Lębork 5.Meyn Polska Lębork 6.Zielona Restauracja


14

www.pomorski.info

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

PODSUMOWANIE 2013 ROKU STYCZEŃ Nowy rok nie zaczął się dobrze, szczególnie w Wejherowie. II-ligowi piłkarze Gryfa Orlex nie byli pewni, czy wznowią rozgrywki, ale ostatecznie, także dzięki kibicom, znalazły się pieniądze i żółto-czarni mogli spokojnie przygotowywać się do rundy rewanżowej. O problemach wejherowskiego klubu szeroko rozpisywała się prasa w całej Polsce. Przygotowania do rundy wiosennej wznowiły inne zespoły piłkarskie w regionie, a w między czasie piłkarki ręczne Vistal Łączpol Gdynia awansowały do turnieju finałowego Pucharu Polski. To był udany miesiąc dla szczypiornistek, które otrzymały nagrodę dla najlepszej drużyny roku. Joanna Mitrosz została natomiast najlepszym sportowcem Gdyni. Z Ligą Mistrzyń pożegnały się siatkarki ATOM Trefla Sopot. - Zabrakło nam kontaktu w końcówkach, szczególnie w pierwszym i trzecim secie. Przeciwnik nam odbiegał i nie potrafiliśmy nawiązać walki. Zabrakło nam trochę argumentów na bloku i niestety były takie piłki, które powinniśmy zagrać dużo dokładniej, a my tego nie wykorzystaliśmy - podsumował Grabowski. LUTY Zwyciężczynią dziewiątej edycji turnieju Dwór Artusa Grand Prix Puchar Świata we florecie kobiet została Włoszka Arianna Errigo. Dwie Polki sklasyfikowane w czołowej ósemce. Puchar Polski obronili koszykarze Trefla Sopot. - Od początku naszej przygody z Pucharem Polski było widać, że drużyna jest zmobilizowana, aby powtórzyć zeszłoroczny sukces. Jestem bardzo zadowolony z rezultatów, które osiągnęliśmy. Traktuję te trzy mecze jako dobry prognostyk przed decydującymi spotkaniami w rundzie zasadniczej - powiedział trener Mariusz Niedbalski. Tymczasem w Gdyni niespodziewanie Arkę postanowił opuścić kolejny młody zdolny zawodnik Dariusz Formella. Piłkarz wybrał Lecha Poznań. - Dla mnie była to trudna decyzja - mówił jeszcze w środę Dariusz Formella. – Wiele Arce zawdzięczam, to tu ukształtowałem się piłkarsko. Propozycja z Lecha Poznań była jednak tą z kategorii „nie do odrzucenia”. W Wejherowie na razie cieszą się, że mogą spokojnie trenować. W kadrze IIligowca pojawiają się m.in. Jakub Kaszuba i Mateusz Łłuczak, a więc zawodnicy z ekstraklasową przeszłością. Na wysokie odznaczenia zasłużyli wejherowscy sportowcy niepełnosprawni. Ordery wręczał Prezydent Bronisław Komorowski. - Dziękuję za wspaniałe widowisko, za wspaniałą lekcję postaw ludzkich i obywatelskich, za to, że mogliśmy przeżywać Państwa sukcesy, porażki, ale też zmaganie się z życiem. To ważna lekcja

karskie boiska, a tymczasem Cheerleaders Gdynia podpisały umowę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, na mocy której zespołowi nadano tytuł „Cheerleaders Piłkarskiej Reprezentacji Polski”. Zanim jeszcze piłkarska wiosna rozkręciła się na dobre sezon zakończyły już koszykarki Centrum Wzgórze Gdynia. - Dziękuję moim zawodniczkom za walkę w tym meczu oraz w całym sezonie. Pomimo wielu przeciwnością, zawsze dawały z siebie wszystko. Przykro mi, że sezon już się dla nas kończy, gdyż chcielibyśmy grać dalej. Niestety, Artego okazało się dla nas za silne i musimy pogodzić się z obecną sytuacją - powiedział na konferencji prasowej Vadim Czeczuro. Dobiegł końca kolejny sezon Kartuskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej. Ogółem w zawodach wzięło udział ponad 320 zawodników. W zasadniczej części rozgrywek trwających od 2 grudnia odbyły się 163 spotkania, w których strzelono 1021 goli. Rozgrywki wygrał Mściwoj.

dla nas wszystkich – powiedział odbyła ogólnopolska gala mina spotkaniu Bronisław Komo- strzów sportu niesłyszących z rowski. 2012 roku. W Rumi odbył się trzynasty zimowy fabularyzoMARZEC wany rajd nocny pod hasłem Nadal w wielu miejscach Po- „Alaska - 1867”, zorganizowany morza podsumowywany jest przez Stowarzyszenie Turystyrok 2012. W Ośrodku Szkol- ki Miłośników „Włóczykij” w no-Wychowawczym nr 2 dla Rumi. niesłyszących w Wejherowie Powoli wraca wiosna na pił-

KWIECIEŃ W Cieplewie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Województwa Pomorskiego podsumowało działalność sportową w roku 2012. W działalności LZS Województwa Pomorskiego bardzo dobrze został sklasyfikowany klub GKS Cartusia Kartuzy, który na tej uroczystości reprezentowany był przez: Marcina Dobkę, Piotra Mazura i Andrzeja Pryczkowskiego. W Gniewinie tymczasem rywalizowali młodzi kandydaci na piłkarzy. Tylko Arka Gdynia obroniła honor polskich drużyn w turnieju Hotel Mistral Cup dla rocznika 2001. W Gniewinie europejskie zespoły pokazały jaka jest różnica między futbolem w Polsce a na zachodzie. - Niestety jedyną drużyną, która w Gniewinie pokazała się

zon w II lidze szczypiorniści wejherowskich Tytanów. W meczu 26 kolejki Tytani Wejherowo pokonali na wyjeździe Alfę 99 Strzelno 27:32 (14-14), a sezon zakończyli na 7 miejscu. Jeszcze lepiej radzą sobie piłkarze Gryfa Orlex. Wejherowianie grają z meczu na meczu co raz lepiej i są bardzo blisko utrzymania w II lidze zachodniej. – Poprawiliśmy grę na wyjazdach, a to bardzo ważne. Na Wzgórzu Wolności jesteśmy groźni dla wszystkich – mówił trener Dariusz Mierzejewski. Meczem, który przypieczętował utrzymanie żółto-czarnych było zwycięstwo nad Górnikiem Wałbrzych. Tak wiele powodów do zadowolenia nie mają w Gdyni. Arka nie awansuje do Ekstraklasy. – Chcąc liczyć się w wyścigu do Ekstraklasy nie można tak często przegrywać na własnym stadionie – komentował trener Paweł Sikora. W Wejherowie jest sporo zdolnej młodzieży. Zuzanna Kalbarczyk, najbardziej utytułowana zawodniczka sportów walki w regionie, niespełna 11 letnia kickboxerka, wywalczyła dwa Puchary Świata w kickboxingu. Zuzia, podopieczna trenera Rafała Karcza, wygrała zarówno w pointfighting oraz light contact, tocząc boje z Rumunką, Białorusinkami, Czeszką i Węgierką. W Gdyni natomiast na stanowisku pozostaje trener Vadim Czeczuro. - Jestem bardzo zadowolony z tego, że zostaję w Gdyni. Cieszę się, że będziemy mogli dalej współpracować, bo Gdynia to nie tylko fajne miasto, ale również bardzo dobre warunki do treningów i rozwoju pracy trenerskiej. W ubiegłym sezonie dołączyłem do drużyny w trakcie jego trwania, dlatego cieszę się, że teraz możemy rozpocząć współpracę dużo wcześniej i od początku wszystko sobie poukładać – mówi Vadim Czeczuro.

z naprawdę dobrej strony była Arka Gdynia. Pozostałe zespoły odstawały od zagranicznych rywali – mówił Włodzimierz Majdowski, dyrektor turnieju. Pod tym względem jestem rozczarowany postawą polskich drużyn. Na pewno nie napawa to optymizmem na przyszłość. Dobiegły końca rozgrywki Amatorskiej Ligi Siatkówki w Lęborku. Była to 6 edycja. Wystąpiło w niej 11 zespołów. Najlepszym zespołem okazał się I Lęborski Batalion Zmechanizowany. Problemy mają szczypiornistki Vistal Łączpol Gdynia. Nie udał im się turniej finałowy Pucharu Polski, a i zdobycie mistrzostwa Polski będzie bar- CZERWIEC Połowa roku to tradycyjnie dzo trudnym zadaniem. czas piłkarskich podsumowań. Na poziom wojewódzki wraca MAJ Zwycięstwem zakończyli se- Pogoń Lębork. - Zaczynając


www.pomorski.info

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

15

pracę w Pogoni cel nakreślony był jasno. Musieliśmy zbudować zespół od nowa. Wielu zawodników po spadku zmieniło przynależność klubową, nie biorąc odpowiedzialności za wynik z poprzedniego sezonu. Zespół, który udało nam się stworzyć to mieszanka młodości z doświadczeniem – podsumował trener Sobiesław Przybylski. Finał regionalnego Pucharu Polski wygrała Cartusia Kartuzy. W II lidze zostaje Gryf Orlex Wejherowo, a w III lidze nadal będą grały zespoły Polonii Gdańsk, Cartusii, Lechii II Gdańsk i Arki II Gdynia. Dołączy do nich Kaszubia Kościerzyna i Pomorze Potęgowo. Na innych arenach sportowych rywalizowali sportowcy niepełnosprawni. Ponad 130 biegaczy oraz 107 młodych sportowców uczestniczyło w V Kaszubskiej Paraolimpiadzie, która odbyła się w niedzielę 16 czerwca na Hali Widowiskowo – Sportowej GOSRiT im. Marszałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie. Wspaniałe derbowe widowisko urządzili swoim kibicom rugbyści Arki Gdynia i Lechii Gdańsk. Ostatecznie w najlepsi w kraju okazali się biało-zieloni. LIPIEC Wielkie perturbacje z wizytą FC Barcelony w Gdańsku. Ostatecznie Leo Mesii zagrał na PGE Arenie, ale to piłkarze Lechii Gdańsk ten towarzyski mecz będą wspominali latami. Zaprezentowali się z najlepszej strony i zebrali po meczu burzę oklasków. Tymczasem w Gdyni na boiskach Checzy odbył się Nadmorski Puchar Lata – pierwszy Pomorski turniej piłkarskich amatorskich drużyn sześcioosobowych. W starciu z drużynami ze Szczecina czy Słupska najlepsza okazała się ekipa z Wejherowa – Stare Szopena. Po piłkarskich emocjach kibice mogli ostudzić się nad brzegiem Zatoki Gdańskiej obserwując zmagania w regatach Volvo Sailing Days. 3 lipca w Cieplewie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla działaczy sportowych z Województwa Pomorskiego. Wśród odznaczonych był również Piotr Klecha dyrektor GOSRiT Luzino, który z rąk Ryszarda Stachurskiego - Wojewody Pomorskiego otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi za działalność na rzecz propagowania i rozwoju sportu. Wracając jeszcze na piłkarskie boiska wrócił wejherowski sen o Pucharze Polski. Żółto-czarni pokonali Bytovię Bytów i Dolcan Ząbki. Kolejnym rywalem będzie GKS Tychy. SIERPIEŃ Wielki sukces w Warszawie odniósł zawodnik GKS CARTUSIA Kartuzy Edward Barsegjan. W renomowanym Turnieju Memoriałowym Władysława Pytlasińskiego zawodnik z Kartuz został jedynym zwycięzcą z ekipy polskiej. Sukces Nowakowskiej w Mistrzostwach Świata! Z orłem na piersi pobiegła Dominika Nowakowska reprezentująca LKB im. Braci Petk z Lęborka. Zrobiła więcej niż od niej wymagano. Awansowała do finału. Ostatecznie wróci do kraju jako 14 zawodniczka na świecie w tej konkurencji. - Nie miałam na tych zawodach nic do stracenia - mówiła po biegu. - To był mój pierwszy start na tak wielkiej imprezie. Troszeczkę zaryzykowałam. Chciałam zobaczyć, jak długo wytrzymam na prowadzeniu. Czułam się mocna, wiedziałam, że jestem dobrze przygotowana, ale ostatnie dwa kilometry z powodu niedyspozycji

opadłam z sił. Myślałam, że chociaż powalczę z Europejkami. Nie udało się, ale jestem zadowolona. Nie najlepiej zainaugurowali nowy sezon piłkarze w regionie. Arka, Bałtyk a w szczególności Gryf Orlex grały poniżej możliwości. Sytuacja miała odwrócić się w kolejnych miesiącach. WRZESIEŃ Do rozgrywek przygotowują się wszystkie drużyny halowe z Pomorza, jednocześnie wzmacniając swoje kadry. Za nim jednak na dobre rozpoczęły się zmagania upamiętniono Małgorzatę Dydek. Zebrani podczas meczu głównego kibice obejrzeli film podsumowujący występy Małgorzaty Dy-

dek na gdyńskich parkietach oraz uczcili pamięć o „Ptysiu” gorącymi brawami. W ramach Memoriału rozegrano dwa mecze. W pierwszym, Reprezentacja Polski w koszykówce na wózkach zmierzyła się z Reprezentacją Litwy. W meczu głównym Memoriału, Riviera Gdynia podjęła drużynę Tsmoków Mińsk. Druga ekipa ligi białoruskiej z poprzedniego sezonu przyjechała do Gdyni tuż po turnieju w Kownie. Podopieczne Sergeia Svetnika zagrały we wtorek bardzo dobre spotkanie, jednak po 40 minutach to gdyńska ekipa schodziła z boiska zwycięska. Huczne pożegnanie zgotowano dla Adama Korola i Mateusza Kusznierewicza. Dwaj mistrzowie olimpijscy, wio-

ślarz Adam Korol i żeglarz Mateusz Kusznierewicz oficjalnie zakończyli kariery olimpijskie podczas Energa Gdańskiego Weekendu Mistrzów, który w niedzielę (15 września) odbył się w okolicach gdańskiego Targu Rybnego. - Dla nas wszystkich była to znakomita okazja, aby ponownie poczuć smak rywalizacji. Poza tym mogliśmy oficjalnie podziękować trójmiejskiej publiczności za wiele lat wsparcia podczas olimpijskich startów. Cieszę się, że dopisała zarówno pogoda, jak i licznie zgromadzeni kibice. PAŹDZIERNIK Na dobre rozkręcają się już piłkarskie rozgrywki. Warto zwrócić uwagę na IV-ligowy

zespół Wikędu Luzino, który po raz pierwszy gra na takim szczeblu rozgrywek i co więcej radzi sobie nieźle. - Celujemy minimum w szóste miejsce, chociaż zdaję sobie sprawę, że różnie może być. Chodzę po ziemi, chcemy się tylko utrzymać – mówił po meczu z Pogonią Lębork trener Wikędu Piotr Munch. Po niezłym początku sezonu kryzys dopadł Arkę Gdynia. – Mamy za krótką ławkę rezerwowych – powtarzał na konferencjach prasowych trener Paweł Sikora. W trochę lepszych nastrojach są wejherowianie. Piłkarze Gryfa Orlex powoli wydostają się nad strefę spadkową. Szczególnie zwycięstwo w derbowym meczu nad Bytovią Bytów godne jest odnotowania. Problemy ma zespół Riviery Gdynia. Koszykarki wygrały tylko jedno spotkanie. – Cały czas zyskujemy doświadczenie, a wierzę , że zwycięstwa w końcu przyjdą – mówił Vadim Czeczuro. Warto zaznaczyć, że świetnie radzą sobie piłkarki nożne Checzy Gdynia. W I lidze są postrachem faworytów, a dobre wiadomości dla podopiecznych Karola Złotkiewicza dopiero nadejdą. Tymczasem w Ostródzie odbyło się I Grand Prix Polski Seniorek i Seniorów w tenisie stołowym. Najlepszy okazał się Bartosz Such z Lęborka. Na starcie zobaczyliśmy 168 zawodniczek i zawodników z całej Polski. Wyłonieni zostali z eliminacji wojewódzkich i rankingu krajowego (16). Wśród nich było trzech reprezentantów klubu Poltarex Pogoń Lębork; Bartosz Such, Jakub Perek i Adam Dosz . LISTOPAD Być może wcześniej niż się spodziewano będzie Ekstraklasa piłkarska w Gdyni. Mają na nią szanse piłkarki nożne Checzy Gdynia. Klubowi zaproponowano fuzję z zespołem z Rybnika. Więcej szczegółów jednak dopiero wkrótce. Tymczasem udanie sezon zakończyła Arka Gdynia. Żółto-niebiescy będą na wiosnę bić się o Ekstraklasę. O pozostanie w II lidze walczyć będzie Gryf Orlex Wejherowo, ale jeśli zachowa kadrę z jesieni ma na to spore szanse. Na zakończenie roku wejherowianie tradycyjnie już zremisowali z KS Polkowice. Na ligowych parkietach trwa

słaba seria Riviery Gdynia. Lepiej radzą sobie szczypiornistki Vistal Gdynia, ale te z kolei nie poradziły sobie na europejskich boiskach. Niespodziewanie przegrały już na początku swojej przygody z Challenge Cup. W Kartuzach dorasta być może kolejny wielki talent pływacki. Jakub Skierka, bo o nim mowa, został zwycięzcą Grand Prix Polski w kategorii juniorów 15- letnich z dwoma nowymi rekordami okręgu pomorskiego w stylu grzbietowym. Tymczasem Gdynia przeżyła prawdziwe oblężenie podczas Biegu Niepodległości. Pierwszy na mecie pojawił się Tomasz Grycko, który odległość 10km pokonał w 30 minut. Pozostali zawodnicy z czołówki mieścili się w 35 minutach. Tuż po nich stopniowo kończyli bieg amatorzy, którzy z linii mety udawali się w kierunku Mola Południowego, gdzie umiejscowione zostały punkty z medalami oraz poczęstunkiem. - W gdyńskim Grand Prix biegam regularnie, z każdym kolejnym wydarzeniem widzę coraz większy postęp organizacyjny. Cieszy, że tak wielu mieszkańców Gdyni decyduje się wziąć udział - mówi pan Antoni, jeden z uczestników imprezy. GRUDZIEŃ Trzecim zwycięstwem z rzędu, udaną akcją mikołajkową i wspaniałą atmosferą na trybunach rok pożegnali szczypiorniści Tytanów Wejherowo. To był bardzo udany rok i widać, że ta dyscyplina sportu jest co raz bardziej popularna w mieście Wejhera. Na północy Polski dobrze rozwija się także sport osób niepełnosprawnych. 198 zawodniczek i zawodników uczestniczyło w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych, które odbyły się w Bielsko-Bialej. Brązowy medal wywalczyła Gabriela Andrzejewska. W grudni do stanów udała się na turnee Arka Gdynia. Żółto-niebiescy udali się za ocena na zaproszenie polskiej Polonii i rozegrali trzy mecze kontrolne. Wyjazd trwał ponad tydzień i oby 2014 rok dla wszystkich sportowców z naszego regionu był jak przysłowiowy „Amerykański sen”. Tego życzy redakcja sportowa Expressów.


Express Powiatu Puckiego 16  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you