Page 1

www.facebook.com/pomorski.info

DOŻYNKOWE ŚWIĘTOWANIE W GMINIE PUCK

ROLNICTWO | Tegoroczne święto plonów w Gminie Puck odbyło się w Celbowie. Było to najważniejsze święto rolników, którzy przez cały rok ciężkiej pracy w deszczu i słońcu, pielęgnowali w ziemi ziarna zbóż, z których powstaje największy skarb rolniczy – chleb. Daria Dunajska

Najchętniej czytana gazeta w powiecie puckim Dzień otwarty na placu POKAZY | W sobotę 7 września odbędzie się Dzień Otwarty Projektów Unijnych w Pucku. Na placu Wolności wśród atrakcji przygotowanych przez Urząd Miejski w ramach wydarzenia znajdą się m.in. specjalnie wydzielona strefa dziecka, gdzie młodzi mieszkańcy Pucka będą mogli skorzystać z przygotowanych stanowisk zaopatrzonych w kredki, flamastry; organizacja wystawy dotyczącej promocji Stowarzyszenia Kaszuby Północne, wystawienie promocyjnych plansz wystawienniczych ze zdjęciami wybranych miejscowości należących do stowarzyszenia, występy muzyczno-kulturalne miejscowych zespołów, stoiska promocyjne: projektu, miasta (foldery promocyjne, mapki), lokalnych podmiotów gospodarczych; konkursy wiedzy o regionie. Każda osoba, która zawita w tym dniu na Plac Wolności od godziny 12.00 będzie mogła skosztować przysmaków kuchni regionalnej. (DD)

regionalnych i konkursy rekreacyjne. Zaśpiewała Weronika Korthals z zespołem, zespół folklorystyczny Bursztynki z Mieroszyna, orkiestra dęta ze Strzelna. Gwiazdą koncertu była Ewa Jarzymowska-Kałudow, która zanuciła piosenki Anny German przy akompaniamencie pianisty Andrzeja

Sajdaka. Rozstrzygnięto konkurs „Piękna wieś” oraz przyznano wyróżnienia gminne. Najlepsi rolnicy otrzymali medale „Za zasługi dla rolnictwa” od wiceministra rolnictwa. - Bez ciężkiej pracy rolnika, nie byłoby plonów. Dlatego dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku, bo są

świętem radości i dumy z osiągniętych plonów – dodaje Kazimierz Plocke. Na imprezie ogłoszono wyniki konkursu wieńca dożynkowego i konkurencji sołeckich. Nie zabrakło cyrkowych klimatów dla dzieci i młodzieży. Dla dorosłych zespół Drive zagrał ulubione przeboje poko-

Budowa nowoczesnej przystani rybackiej INWESTYCJE | W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni została podpisana umowa o dofinansowanie projektu realizowanego w małej, ale bardzo popularnej latem wiosce rybackiej, położonej w Dębkach w Gminie Krokowa. Projekt dotyczy budowy obiektu obsługi morskiej przystani rybackiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. Inwestycja realizowana będzie ze środków pochodzących z programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013”. Kwota dofinansowania na jaką

opiewa umowa podpisana przez samorząd Gminy Krokowa a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to ponad 5,5 mln złotych. Nowa przystań przyczyni się do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w przystaniach rybackich, poprawy bezpieczeństwa żeglugi statków rybackich dla rybaków stacjonujących w przystani w Dębkach. Planowany do budowy obiekt pod nazwą „Rybaczówka” nawiązuje swoją architekturą do pełnionej funkcji oraz architektury Wybrzeża, co umożliwi rybakom wykonywanie drobnych napraw łodzi oraz sprzętu rybackiego, przygotowanie do sprzedaży oraz

Fot. Daria Dunajska

Środa, 4 września 2013 r. Nr 8 (15) NAKŁAD 7 000 EGZ.

Na kaszubskie dożynki w Celbowie zaprosił mieszkańców wójt gminy i przewodniczący rady. Przyjechały wszystkie delegacje sołeckie z pięknymi wieńcami, aby od Wiejskiego Domu Kultury przemaszerować w barwnym korowodzie dożynkowym z orkiestrą dętą ze Strzelna na boisko sportowe. Mszy św. dziękczynnej za plony z ceremoniałem dożynkowym, towarzyszył zespół folklorystyczny Bursztynki z Mieroszyna. Mieszkańcy wspólnie z kapłanem dziękowali za tegoroczne plony i prosili, aby przyszły rok był jeszcze lepszy. Jak dodał wójt Tadeusz Puszkarczuk, intencją nabożeństwa jest podziękowanie wszystkim tym, którzy pracują na roli, na rzecz rolnictwa i dla dobra interesów wsi. Na ręce wójta gminy przekazano od starostów dożynek pachnący bochen chleba, upieczony z tegorocznego ziarna, które wzrastało i dojrzewało na tej ziemi. -Dożynki kończą okres żniw na naszych polach i są dla rolników i wszystkich korzystających z pracy rolników okazją do podziękowania za plony – mówi wiceminister Kazimierz Plocke. – Jest to największe w roku święto polskiej wsi, będące ukoronowaniem rolniczego całorocznego trudu, obchodzone po zakończeniu najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów. Na scenie odbywały się występy artystyczne zespołów

Fot. Daria Dunajska

d.dunajska@expressy.pl

prowadzenie sprzedaży bezpośredniej świeżych ryb, zapewni miejsce na przebranie i ogrzanie się oraz przeczekanie

złej pogody. W celu zagospodarowania poddasza budynku głównego planuje się urządzenie w nim kotłowni gazowej

leń. Dożynkom towarzyszyła kuchnia kaszubska i kawiarenka, wesołe miasteczko, prezentacje twórców ludowych oraz stoiska handlowe i ogrodnicze. 1 września dożynki odbyły się w Gminie Krokowa. Na 8 września zaplanowano dożynki w Gminie Kosakowo.

oraz miejsca umożliwiającego rybakom organizację spotkań i narad. Projekt przyczyni się do znacznej poprawy warunków pracy rybaków korzystających z przystani rybackiej w Dębkach. Punkt nawigacyjny istotnie poprawi bezpieczeństwo żeglugi jednostek rybackich w odległości kilkunastu mil morskich od przystani. Umowa została zawarta pod patronatem wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi dr Kazimierza Plocke, który w swoim wystąpieniu podkreślił duże znaczenie powstającej przystani w rozwój lokalnej społeczności, pogratulował władzom gminy aktywności i operatywności w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec maja 2015 roku. (DD)


2

www.pomorski.info

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Na Szperku najlepszy festyn lata

Anna Kłos redakcja@expressy.pl KULTURA | Szałowo bawili się Kaszubi i turyści urlopowicze na XVII Festynie Kaszubskim w Rewie, zorganizowanym przez Zrzeszenie KaszubskoPomorskie, oddział Dębogórze i władze gminy Kosakowo z wójtem Jerzym Włudzikiem na czele. Zaczęło się od uroczystego przemarszu przez Rewę na mszę w języku kaszubskim przy krzyżu na cyplu tzw. Szperku. Orszak prowadziła orkiestra z zaprzyjaźnionej gminy Żerków w poznańskiem. We wczesnych godzin popołudniowych rozpoczął się festyn. Na scenie, po powitaniu uczestników festynu przez wójta Jerzego Włudzika i prezes Zrzeszenia Danutę Tocke, zaprezentował się zespół Kosakowianie w repertuarze kaszubskim. Zaraz po nich słynny Zespół Pieśni i Tańca Gdynia. Powstały w

latach 50-tych na bazie rybackich przedsiębiorstw połowowych „Arka” i „Dalmor”, w ciągu ponad 50-letniej historii dał przeszło 3 tys. koncertów z tego ok. 140 za granicą, w tym w jesieni ub. roku w Chinach. Zachwycał klasą i pomysłami chorograficznymi. Poza tym prezentowały się grupy z gminy Kosakowo „Dębogórskie Kwiatki” i „Jantarki” z Mostów. Przez cały czas, jak to na jarmarku, stoiska oferowały wyroby sztuki ludowej a gastronomia przysmaki z grilla i kaszubskie smakołyki. Wieczorem były tańce, fajerwerki i gwiazda wieczoru - Ivan Komarenko. Prominentni goście, wśród nich wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke i starosta pucki Wojciech Dettlaff, przy okazji rozmawiali o lokalnych inwestycjach, szczególnie o budowie przystani rybackiej w Mechelinkach. Wójt gminy Kosakowo Jerzy Włu-

dzik relacjonował przebieg ostatniej narady z wykonawcą inwestycji czyli Energobudową z Warszawy. Jej ekipy pracują także w niedziele i święta, aby inwestycję zakończyć w terminie do końca 2013 r., bo do tego obligują terminy narzucone przez Unię Europejską. Natomiast prawdziwym rozpoczęciem będzie inauguracja sezonu żeglarskiego 2014 roku. Wójt Jerzy Włudzik podkreśla, że inwestycja zapewni pracę w lepszych warunkach dla 12 rodzin rybackich, w tym 9 z Mechelinek, 2 z Redy i 1 z Gdyni. Uzyskają oni odpowiednie boksy na sprzęt, miejsca do cumowania, niewielki zakład remontowy, miejsce do handlu rybami i przyzwoite warunki socjalne. Niektórym mieszkańcom gminy nie bardzo podoba się wał i falochron zabezpieczający przed niszczycielskim działaniem morza, ale inwestycje te są ko-

niecznością wymaganą przez Urząd Morski w Gdyni. Relacji wójta wysłuchał z zadowoleniem wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke, który swego czasu mocno optował za przydzieleniem funduszy unijnych na tę inwestycję. Jest ona finansowana z programu operacyjnego „Po Ryby 2007-2013”. Pokrywa się z intencją rządu, aby polepszać warunki pracy rybaków poprzez budowanie potrzebnej im infrastruktury. Przebudowa portu w Mechelinkach pochłonie 17,7 mln zł z funduszy unijnych. - Jesteśmy w trakcie dyskusji nad nowym okresem budżetowym UE na lata 2014–2020, także w nowym programie Europejski Fundusz Morski i Rybacki – zapowiada wiceminister Kazimierz Plocke. Będą przewidziane środki na kontynuację rewitalizacji portów i przystani rybackich, aby do końca 2020 roku wszystkie

polskie rybackie porty i przystanie zostały zmodernizowane. Wciąż trwają dyskusje na temat ile Polska z tego programu otrzyma. Jeśli nawet nieco mniej niż obecnie, to tym bardziej należy pieniądze racjonalnie wydawać. W każdym razie priorytetami będą względy na tworzenie nowych miejsc pracy, zapewnienie bezpieczeństwa pracy na morzu, finansowe wsparcie floty przybrzeżnej, polepszenie nadzoru i kontroli nad rybołówstwem. Uczestnicząca w rozmowie wiceprzewodnicząca rady Gminy Kosakowo Halina Merchel dodała, że prócz polepszenia standardu pracy rybaków, inwestycja podniesie walory turystyczne Mechelinek, ponieważ w jej skład wchodzi wybudowanie 175-metrowego mola, z którego turyści będą mogli podziwiać uroki krajobrazu Zatoki Puckiej i Półwyspu Helskiego.


4

www.pomorski.info

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Supernowoczesna szkoła dla kaszubskich dzieci Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2013/14 odbyła się w Leśniewie, kaszubskiej wsi w gminie Puck.

Wyróżniający się nauczyciele zostali uhonorowani Medalami Edukacji Narodowej

Anna Kłos redakcja@expressy.pl W czasach gdy wokół słyszy się o zamykaniu szkół, otwarcie nowej, wiejskiej, nowoczesnej to prawdziwy rarytas. A jednak stało się to dzięki zaangażowaniu wielu ludzi, którym serdecznie dziękował podczas inauguracji wójt gminy puckiej Tadeusz Puszkarczuk. I zacytował słowa Paulo Coelho: „To

możliwość spełniania marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące. Następnie dodał: „Jeśli marzysz samotnie, to jedynie marzysz. Jeśli marzysz wspólnie z innymi, to tworzysz rzeczywistość”. Tym razem były to słowa Katarzyny Jaskułke – nieżyjącej już, wieloletniej dyrektorki tej szkoły. Rzeczywistość nowej szkoły dla 280 dzieci z Leśniewa, Domatowa i okolic kosztowała 15,6 mln złotych i powstała w

półtora roku. Budynek mieści 15 klas, w tym dwie dla zerówki (z oddzielnym wejściem), 2 sale komputerowe, salę językową, pełnowymiarową salę gimnastyczną z trybunami i siłownią, , bibliotekę, świetlicę i izbę pamięci. Poświęcona jest ona patronowi szkoły od 1992 roku – porucznikowi Józefowi Dambkowi, który przed II wojną, w latach 1922 – 27, był tu nauczycielem, a potem kierownikiem podstawówki

w Żarnowcu. W uroczystości uczestniczył jego bratanek – Roman Dambek, który odczytał tekst apelu napisanego przez stryja 11 listopada 1928 roku i zakopanego w butelce w Żarnowcu pod lipą posadzoną w związku z 10-tą rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość w związku z tym miała mocne zabarwienie patriotyczne, wzmocnione jeszcze faktem, że niedaleko,

w Lasach Piaśnickich, jest miejsce wymordowania przez hitlerowców w czasie II wojny światowej kilkunastu tysięcy więźniów, przeważnie Polaków: Uroczystość została zorganizowana przez dyrektor szkoły Marię Maciejewską, zespół nauczycielski i rodziców z dużym rozmachem i dbałością o wszelkie szczegóły. Zaszczycił ją szereg prominentnych osób z marszałkiem Senatu Bog-

danem Borusewiczem i sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierzem Plocke na czele. Było kilkoro parlamentarzystów, wojewoda pomorski Ryszard Stachurski, który powiedział, że czuje się jak u siebie, bo mieszka 3 km dalej, marszałkiem Mieczysławem Strukiem, który podarował trzy symboliczne przedmioty: Gryfa Pomorskiego – godło województwa, tekst „Pana Tadeusza” przetransponowany na język kaszubski i kilka piłek – aby dzieciaki nie zapomniały o tężyźnie fizycznej. Oficjalnego rozpoczęcia roku szkolnego dokonała pomorska kurator oświaty Elżbieta Wasilenko. Delegacja zapaśników przebywających aktualnie na obozie sportowym w Cetniewie, odczytała list gratulacyjny od minister Joanny Muchy z przesłaniem, że sport to najlepsza inwestycja. Delegacja partnerskiej gminy Rytro podkreśliła niewzruszoność przyjaźni góralsko-kaszubskiej a do szkolnej biblioteki podarowała dwie książki, przybliżające atmosferę życia w górach. Gratulacji i prezentów było mnóstwo, wszystkich jednak przebił dużych rozmiarów telewizor od władz Redy. Dzieci, nie bacząc, że wakacje, przygotowały kilka punktów programu artystycznego, w którym było wszystko: chór i zespół taneczny, kaszubszczyzna i cheerleaderki (wykonujące swój program pod melodię „Welewetka”), akrobacje sportowe i recytacje. Całość najlepiej podsumowała sympatyczna pierwszoklasistka: Chociaż jestem taka mała, wiem, że szkoła jest wspaniała!

WIĘCEJ INFORMACJI

EDUKACJA

- tel. 660 731 138, d.bieszke@expressy.pl

pomorski.info

UCZELNIA PRZYSZŁOŚCI Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi wprowadziła Europejskie Standardy Edukacyjne i w ten sposób realizuje nowy paradygmat edukacji, który charakteryzuje się następującymi elementami: i zaangażowaniu młodej kadry pracującej w AHE. To oni prowadzą zajęcia metodą projektową i warsztatową. To oni współpracują z przedsiębiorcami, przygotowują projekty zaczerpnięte z praktyki życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Wśród organizowanych przez studentów przedsięwzięć znaleźć można liczne wystawy, koncerty, wykłady edukacyjne, imprezy kulturalne, pokazy taneczne czy akcje dobroczynne. Sukcesy tych projektów owocują pozytywnymi rekomendacjami przedsiębiorców. Studenci w pracy projektowej rozwiązują realne problemy firm i w ten sposób tworzą własne portfolio potwierdzające zdobyte przez nich kompetencje.

Nowe treści i metody W Akademii na każdym roku studiów do prowadzenia zajęć wykorzystujemy metodę projektów i metodę warsztatową. Przy pomocy tych metod studenci rozwijają kompetencje, uczą się rozwiązywania problemów, rozwijają umiejętności i kształtują postawy. W dotychczasowym modelu edu-

kacji dominuje zakuwanie wiedzy, w nowym zaś przez samodzielne rozwiązywanie problemów studenci rozwijają swoją osobowość. Najlepsze projekty nagradzamy. W toku studiów odbywają się warsztaty rozwijające umiejętność komunikacji, współpracy, rozwiązywania konfliktów czy też negocjacji. Studenci AHE uczestniczą w

przedmiotach specjalnie dedykowanych rozwojowi postawy kreatywnej i przedsiębiorczej: działania twórcze i projekt własnego przedsięwzięcia.

20 lat doświadczeń Rok 2013 to rok wyjątkowy, ponieważ Uczelnia świętuje swoje dwudziestolecie. Te dwie dekady pozwoliły Akademii Humanistyczno-Ekonomicz-

nej stać się jednym z największych ośrodków akademickich w kraju: 2 wydziały zamiejscowe i 15 ośrodków zamiejscowych. Studia przez Internet Polski Uniwersytet Wirtualny to jedna z najstarszych i największych uczelni e-learningowych w Europie Środkowej. Kształci od 11 lat, dyplomy ukończenia studiów uzyskało ponad 10 tys. absolwentów. Obecnie uczelnia prowadzi nabór na studia I i II stopnia na kierunki: Administracja, Pedagogika, Transport, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Filologia: angielska, germańska, Politologia, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Kulturoznawstwo, Filologia polska. W ofercie PUW-u znajduje się ponadto około 70 kursów z zakresu m.in.: technologii informatycznych, zarządzania, ekonomii i finansów, marketingu, psychologii i pedagogiki.

Czytelnicy z naszego regionu mogą dowiedzieć się więcej i uzyskać wsparcie specjalisty w Ośrodku Zamiejscowym AHE w Kartuzach, gdzie znajduje się również punkt Młoda kadra Ten nowy program eduka- dostępowy do platformy (os. Wybickiego 33, cyjny możemy realizować tylko dzięki entuzjazmowi 83-300 Kartuzy, tel. 58 681 14 40).


SPRZEDAM

DZIAŁKĘ budowlaną w Mezowie sprzedam pilnie, tel. 511 646 970 MIESZKANIE w Wejherowie 55 m, 3 pokoje, salon z aneksem, 1/3 piętro, wysoki standard, r. bud. 2011, os. Sucharskiego, parking przy bloku, niski koszt utrzymania, tel. 509 524 714 DZIAŁKA 7600 m2, w miejscowości Lówcz Górny z możliwością zabudowy, media przy granicy, cena 10 zł/m2, kontakt 00491724794130 lub 725 504 787 SPRZEDAM mieszkanie 2 pokojowe w Rumi, tel. 660 708 062 MIESZKANIE 59 m, 3 pokoje z aneksem kuchennym z 2007 roku, I piętro, Wejherowo – Śmiechowo (ul. Necla), 249 tys. (do negocjacji), tel. 505 597 770

ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 924 710 513-005-898 SPRZEDAM skórzany męski DZIAŁKA z domem, Gdynia komplet na motor w kolorze Witomino, 512 m2, 900 tys. czarnym, na 176 wzrostu, zł, tel. 502 686 196 na szczupłego pana, tel. 721 046 152 DZIAŁKĘ położoną w dolinie KUPIĘ Słupi z dostępem do rzeki, 7 km do Ustki, 4700 m2, 180 zł/m2, tel. 502 686 196 ABSOLUTNIE każde auto KUPIĘ ZAMIENIĘ DO WYNAJĘCIA

WYNAJMĘ garaż i miejsca na parkingu strzeżonym, ul. Spacerowa 12, Wejherowo, tel. 501 084 005 LĘBORK - pokój tanio do wynajęcia z używ. kuchni i łazienki, tel. 784 046 326 GDYNIA hala Box za opłaty na długi wynajem, odzież, inne, tel. 607 139 117 MIESZKANIE 70 m, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, Lubowidz 6A, tel. 509 979 630

SPRZEDAM ziemię 25000 m2 w miejscowości Lówcz Górny, cena do uzgodnienia, kontakt 607 773 292

WYNAJMĘ lokal, 60 m2, w Rumi na parterze, na działalność lub biuro, tel. 504 389 193

SPRZEDAM działkę budowlaną 600 m kw, z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 513-005-898

WYNAJMĘ pokój, kuchnie, łazienkę kotłownia osobne wejście w Kiełpino, koło Kartuz, tel. 58 684 01 82

SPRZEDAM działkę budowlaną, 600 m kw, Wejherowo, tel. 513-005-898 SPRZEDAM działkę 434 mkw. nad morzem w Karwińskich Błotach, 1 km do pięknej plaży, z prawem budowy, media przy drodze, tel. 661 582 483 SPRZEDAM działkę budowlaną 600 m kw, z dobrym ogrodzeniem murowanym,

REDAKCJA ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22 REDAKTOR NACZELNY: Piotr Ruszewski DYREKTOR HANDLOWY: Rafał Laskowski DZIENNIKARZE: Grzegorz Bryszewski,

KOREPETYCJE z j. polskiego, zakres szkoły podst., gimnazjum i szkoły średniej, tel. 696 169 727

GDAŃSK, ja 32 l, wysoki, opalony, zadbany, singel. Szukam jednej samotnej pani sponsorki do 50 l., dyskrecja, 111 dolars, tel. 728 185 466 bez sms, jasne kupię!!! Może być uszkodzo- LEKCJE dodatkowe z fizyki i – dyskrecja! ne lub bez opłat!!! Gotówka chemii, w tym zadania oraz 51, bez zobowiązań pozna matematyka, nauczyciel i umowa od ręki! Każda emeryt, Wejherowo, tel: 58 kobietę, tel. 607 835 104 marka i stan! Odbiór od 677 01 50 Klienta, tel. 668 193 771 PAN pozna panią, ja 50 lat, tel. 669 923 652 ABSOLUTNIE każde auto kupię, sprawne, uszkodzone, kasacja, umowa i KOMPUTERY pieniądze, od ręki, tel. 501 924 710 POSPRZĄTAMY po Twoim SPRZEDAM komputer, dysk psie, www.gruparobocza. 120 GB, klawiatura Vobis, SKUP aut, złomowanie, com.pl monitor LCD TV Samsung z wyrejestrowane, do wyrepilotem, 2000 zł, 505-56jestrowania, każda marka, SPRZEDAM kozy, mleczna z 70-34 dojazd do klienta, Wejhekwietnia, koziołek i kózka, rowo, Gdańsk, okolice, tel. cena: 385 zł za wszystkie, TELEFONY 789 345 593 siano gratis, tel. 605 495 558 lub 58 672 84 78 INNE SPRZEDAM komplet książek do szkoły, Kucharz malej gastronomi, książki na okres dwuletniej nauki, cena 100 zł, tel. 505 965 442

DAM PRACĘ SZUKAM PRACY

INNE

POŻYCZKI prywatne, pod zastaw nieruchomości, tel. 510 908 900, www.podzastaw.com

GDYNIA Redłowo, mieszka- ABSOLUTNIE każde auto nie 2-pokojowe, 43 m2, tel. kupię!!! Może być uszkodzo58 671 25 05, dzwonić po 19 ne lub bez opłat!!! Gotówka FOTOGRAF – śluby, wolne i umowa od ręki! Każda terminy maj, czerwiec, marka i stan! Odbiór od wrzesień, tel. 660 310 311 POSZUKUJĘ Klienta, tel. 668 193 771

SPRZEDAM

ABSOLUTNIE każde auto kupię, sprawne, uszkodzone, kasacja, umowa i pieniądze, od ręki, tel. 501 924 710

ABSOLUTNIE każde auto kupię, sprawne, uszkodzone, kasacja, umowa i pieniądze, od ręki, tel. 501

Daria Dunajska, Rafał Korbut, Łukasz Krzemiński, SKŁAD: Alfa Skład Łukasz Bieszke redakcja@expresspowiatu.pl www.gwe24.pl Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie

odwiedź mnie, a zabiorę cię w siódme niebo, dzwoń 514 670 725 Sopot, woj. pomorskie

prawo ich redagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. ISSN 2299-0135 WYDAWNICTWO NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, NIP 588-131-07-65

SPRZEDAM nową kuchenkę elektryczną palniki 4 ceramiczne, tanio oraz meble kuchenne, 5 szafek, nowe, tanio, tel. 601 937 312 SPRZEDAM amerykankę, 2 fotele, 2 pufy, lawę rozkładaną, tapczan podwójny, szafę dwudrzwiową, bardzo tanio! Tel. 602 868 587 BECZKI 100 i 200 l., cena 40 i 65 zł, większą ilość taniej, tel. 511 841 826 GĄSIOR do wina w obudowie metalowej, 50 l., cena 40 zł, tel. 511 841 826

SZUKAM kobiety 40-55 lat, ja po rozwodzie, tel. 669 923 652

SPRZEDAM podręczniki do klasy 1. gimnazjum, tel. 608 766 973

GORĄCA blondi pozna sponsorów zapraszam do siebie

SPRZEDAM stół /120/40/88 +2 krzesła ARTUR /30/78,

BIURO OGŁOSZEŃ ogłoszenia@expressy.pl Wejherowo 84-200, ul. Gniewowska 7 tel.fax 58 736 16 92

tel. 660 731 138 reklama@expressy.pl

BIURO REKLAM Danuta Bieszke, d.bieszke@expressy.pl,

Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów publicystycznych bez zgody wydawnictwa jest zabronione.

G R U PA M E D I A L N A

DRUK Agora SA NAKŁAD 12 000 egzemplarzy

cena 120 zł, tel. 607 301 942 SPRZEDAM liny stalowe – zaczep. nie używane śr. 1,6 dl. 250 do 430 cm., 4 szt. 250 zł, tel. 501 743 727 SPRZEDAM pachołki gum. 50 cm, 14 szt., po 12 zł, tel. 501 743 727 SPRZEDAM NOWY wózek inwalidzki elektryczny „Meyra”, z prostownikiem doładowania, cena 5 tys. zł, tel. 533 514 295 SPRZEDAM drzwi 80, zewnętrzne - prawe, NOWE, zbrojone, z wizjerem i kompletem kluczy, wraz z futryną, cena 650 zł, tel. 600 702 048 MATA dla dziecka do leżenia i przewijania, kolor pomarańczowy, wym.85 cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 505-567-034 KALOSZE dziewczęce, rozm. 30, kolor czerwonobiały, stan idealny, 10 zł, tel. 505-56-70-34 OKNO drewniane, kolor sosnowy, wym. 1,45 m x 1,75 m, jednoskrzydłowe, otwierane, u góry lufcik, nowe, 50 zł, 517-782-024 SPRZEDAM lampa sufitowa, 3 punktowa, klosze, nowa, 100 zł, 505-56-70-34 SPRZEDAM żyrandol listwa, 4 i 2 punktowe, szare, nowe, 100 zł, 505-567-034 SPRZEDAM wózek inwalidzki z Anglii, bardzo dobry stan techniczny, akumulatory, w komplecie ładowarka, tel. 601 667 100 SPRZEDAM pianino, Berdux Munchen, płyta metalowa, oryginalny stołek, cena: 2 300 zł, tel. 605 495 558 lub 58 672 84 78

REDAKACJA GDAŃSK: Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk, tel. fax. 58 55 333 40, tel. 58 736 33 22 REDAKACJA LĘBORK: Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7, 84-300 Lębork, tel. fax. 59 843 42 71


www.pomorski.info

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

7

„Złombolem” z Wejherowa do Norwegii WYPRAWA | Zakończyła się wielka siódma edycja ogólnopolskiej imprezy samochodowej „Złombol 2013” na trasie Katowice – Nordkapp. Z powiatu wejherowskiego i puckiego wyruszyło siedem samochodów marki Skoda, Wołga, Polonez, Fiat i Żuk. Symboliczny start odbył się w Wejherowie sprzed ratusza miejskiego. w jednym kierunku na północ przez Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię i Norwegię. Do tegorocznej jazdy zgłosiło się ponad 140 ekip z całej Polski. Na pokonanie 7700 km trasy mieli 5 dni. 14 sierpnia byli na mecie. Po oficjalnym starcie w Katowicach pojechali słynną Via Baltica E-67 przez Warszawę, Suwałki, Litwę, Łotwę, Estonię do Helsi-

nek. Odwiedzili Kaunas, Rigę, Tallinn, przeprawili się przez Bałtyk. Jadąc dalej na północ przejechali Pojezierze Fińskie, rejon zwanym esencją Finlandii, z setkami jezior, pięknymi widokami i niepowtarzalnym klimatem. Koło podbiegunowe to tylko punkt na dalekiej drodze na północ. Przekroczyli najbardziej odludnioną i dziką

krainę w Europie – Laponię. Po przekroczeniu granicy z Norwegią przeprawili się przez rejon Finnmark i prawdziwą Tundrę. Dla tych, którzy poradzili sobie z wyzwaniem i przetrwali trasę, problemy i arktyczne niekończące się dni, wynagrodzeniem był niepowtarzalny widok na Nordkapp i morze Barentsa. Warto dodać, że dotychczasowe

trasy prowadziły z Katowic do Monaco, na arktyczne koło podbiegunowe, do Azji, do słynnego Loch Ness i do Archaia Olympia w Grecji aby pokazać, że mimo wszystkich obaw da się dojechać takimi „złomami” do wyznaczonego celu. Trasy były bardzo ciężkie: alpy z bardzo stromymi podjazdami, serpentyny, duże odległości, pustki skandynaw-

skie, łosie, mróz i upały, dziurawe drogi w Bułgarii, chaos w Stambule, nieskończone zachodnie autostrady, szkockie Highlands i niezapomniany legendarny przejazd przez Albanię. Cały „Złombol” polega na tym, aby zrobić coś wyjątkowego, ekstremalnego i zebrać pieniądze na prezenty dla dzieci z Domów Dziecka. Daria Dunajska

Zaborowski i Czerniak najszybsi w BCT Gdynia Marathon 2013

Fot.Materiały Prasowe

„Złombol” to ekstremalna wyprawa samochodami komunistycznej produkcji lub konstrukcji z celem uzbierania pieniędzy na zakup rzeczy dla dzieci z śląskich domów dziecka. Wartość zakupu pojazdów, nie licząc napraw przygotowawczych to orientacyjnie 1000 zł. Dla uczestników siódmej edycji „Złombola” oznaczało to jazdę

ZAWODY | W niedzielę rozegrano wyścigi w kategorii Open w ramach BCT Gdynia Marathon 2013 – jednych z najbardziej ekstremalnych zawodów pływackich w Europie. Na starcie na gdyńskiej plaży stawiło się 89 zawodników. W zawodach udział mógł wziąć każdy, kto uznał, że przepłynie niemal 3 km w zimnej wodzie Zatoki Puckiej. Tegoroczna edycja BCT Gdynia Marathon przyciągnęła do naszego miasta nie tylko najlepszych pływaków długodystansowych świata, ale także niemal stu polskich ambitnych zawodników oraz amatorów. Udało nam się wskrzesić tradycję pływania w Zatoce Puckiej. Serdecznie zapraszam za rok – powiedział Krzysztof Szymborski, prezes Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego, sponsora imprezy. Pływacy startowali dziś w dwóch grupach, pierwsi rywalizowali zawodnicy w wieku od 14 do 24 lat. Wśród mężczyzn najlepszy okazał się Filip Zaborowski z czasem 35 minut 20 sekund. Spośród kobiet najszybciej na mecie była Monika Czerniak z czasem 40 minut 23 sekundy. Drugi bieg, w którym zmierzyli pływacy w wieku powyżej 25 lat, wygrał Grzegorz Monczak z czasem 41 minut i 41 sekund. Najszybszą kobietą okazała się Joanna Puchalska, osiągając wynik 48 minut 18 sekund. Podczas obu wyścigów rywalizowano w duchu fair play, a zawodnicy, któ-

rym nie udało się ukończyć zawodów oklaskiwani byli przez publiczność obserwującą sportowe zmagania z brzegu. Dla trzech najszybszych kobiet oraz trzech najszybszych mężczyzn, startujących we wszystkich kategoriach wiekowych, przewidziano nagrody finansowe. Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma puchar oraz 1000 zł, natomiast zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca odpowiednio 500 i 300 zł. Dwa dni wcześniej w piątek padł rekord dziewiętnastokilometrowej trasy Hel – Gdynia. Amerykanie Aleksander Meyer oraz Christine Jennings zostali rekordzistami wyścigu pływackiego na trasie 19,5 km z Helu do Gdyni. Pokonanie ekstremalnie trudnej trasy zajęło im odpowiednio 3 godziny 53 minuty oraz 4 godziny i 14 minut. Wynik Aleksandra Meyera to absolutny rekord trasy – w ubiegłym roku wyścig rozgrywany na trasie 18,5 km, czyli kilometr krótszej, zakończył się dwie minuty wcześniej. Zwycięzca w kategorii mężczyzn jest tegorocznym złotym medalistą Mistrzostw USA na dystansie 10 km, a w klasyfikacji światowej federacji pływackiej FINA zajmuje obecnie 3 miejsce. W kategorii kobiet, podobnie jak w zeszłym roku, BCT Gdynia Marathon zwyciężyła Christine Jennings – jedna z najbardziej utytułowanych na świecie pływaczek na wodach otwartych. (luK)


8

www.pomorski.info

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Turniej o puchar Południowego Bałtyku Do Lęborka przyjadą zespoły z Niemiec, Litwy i oczywiście Polskie zespoły. Wszystkie drużyny biorące udział w finale wywalczyły awans w regionalnych turniejach eliminacyjnych i prawo gry w wielkim finale. W Lęborku wystąpi 8 zespołów: Skojan MG Trans Puck, Tom Blok Wejherowo, KS Baza 44 Siemirowice to zespoły reprezentujące Polskę; EG KOMPIUTERIAI i VIEŠKELIS – reprezentanci Litwy, SV Warnemünde II, HSG Universität Greifswald I, HSG Universität Greifswald II – to zespoły z Niemiec. Początek rozgrywek planowany jest na godzinę 10:00 w sobotę, tuż przed pierwszym gwizdkiem odbędzie się oficjalne rozpoczęcie turnieju. Zespoły będą walczyć w sobotę i niedzielę i to właśnie w niedziele poznamy zdobywcę pucharu i Mistrza Południowego Bałtyku w siatkówce amatorskiej. Podczas trwania rozgrywek o puchar Południowego Bałtyku, odbędzie się turniej siatkówki kobiet

Fot.Materiały Prasowe

SIATKÓWKA | Już 7 września w Lęborku na hali sportowej przy Gimnazjum nr 2 odbędzie się międzynarodowy finał bałtyckich mistrzostw amatorów w piłce siatkowej. Zagrają także przedstawiciele powiatu puckiego.

o puchar Burmistrza Lęborka jako impreza towarzysząca. Jest to doskonała okazja do wspólnej integracji regionów nadbałtyckich z różnych państw, jest to również okazja do nawiązania nowych znajomości i współpracy pomiędzy partnerami. Ważną rolę w całym przedsięwzięciu odgrywa również podnoszenie świadomości o zdrowym i aktywnym

trybie życia co przekłada się na lepsze samopoczucie i zadowolenie społeczeństwa w codziennym funcjonowaniu. Turniej finałowy to kolejny etap realizowanego przez Miasto Lębork i Lęborskie Towarzystwo Sportowe UNIA projektu „Baltic Rally – Bałtyckie mistrzostwa amatorów w grach zespołowych” programu Południowy Bałtyk. W

pierwszym roku realizacji każdy z partnerów organizował turniej eliminacyjny w którym zespoły walczył o prawo gry w finale w Lęborku. Następnym etapem będzie stworzenie drużyny Południowy Bałtyk Team i promowanie idei projektu wśród innych regionów Unii Europejskiej. Marcin Klukowski, red.luK

Stacja Solidarność za nami SZERMIERKA | W Gdańskiej Szkole Floretu po raz czwarty odbyły się ogólnopolskie zawody drużynowe młodzików (roczniki 2000 2002) we florecie dziewcząt i chłopców pod nazwą STACJA SOLIDARNOŚĆ rozgrywane pod Patronatem Prezydenta Miasta Gdańska. Celem imprezy było uczczenie podpisania Porozumień Sierpniowych w 1980 roku oraz popularyzacja wiedzy nt. najnowszej historii wśród młodego pokolenia. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowe upominki oraz materiały edukacyjne przygotowane przez Europejskie Centrum Solidarności. W zawodach udział wzięło 13 drużyn, a najlepsze okazały się zespoły UKS de La Salle Gdańsk (dziewczęta) i UKS Atena Gdańsk (chłopcy). Wyniki: FLORET KOBIET: Półfinały: UKS de La Salle Gdańsk UKS Atena Gdańsk II 36/12, Atena I - Polonia Leszno 20:18 O 3 miejsce: Polonia Leszno - Atena II 34:27 O 1 miejsce: de La Salle- Atena I 36:34 FLORET CHŁOPCÓW: Półfinały: Atena I - Atena IV 36:12, Atena II - Atena VI - 36:7 O 3 miejsce: Atena IV - Atena VI 34:33 O 1 miejsce: Atena I - Atena II 36:23

Express Powiatu Puckiego 15  
Express Powiatu Puckiego 15  
Advertisement