Page 1

PREZYDENT POLSKI GOŚCIEM HONOROWYM!

PROMOCJA | W sobotę we Władysławowie odbył się XV Światowy Zjazd Kaszubów. Po raz pierwszy na zjazd przybył prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Daria Dunajska abp. Tadeusza Gocłowskiego d.dunajska@expressy.pl

Najchętniej czytana gazeta w powiecie puckim

Historia wydarzenia sięga 1999 roku, kiedy to ziemie zamieszkiwane przez Kaszubów, zjednoczone zostały w granicach jednego województwa. W tym roku miastem gospodarzem zjazdu było Władysławowo, które obchodzi 50 rocznicę nadania praw miejskich. Tradycyjnie uroczystości rozpoczęły się wraz z przybyciem barwnego pociągu Transcassubii. Maszerujący ulicami miasta Kaszubi złożyli kwiaty pod pomnikiem Antoniego Abrahama i wzięli udział w odsłonięciu tablicy upamiętniającej Zjazd Kaszubów we Władysławowie. W tym roku po raz pierwszy na zjazd przybył prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Oprócz tego, w zjeździe uczestniczyło prawie 10 tysięcy osób, głównie z województwa pomorskiego oraz Kanady, Stanów Zjednoczonych i Niemiec. Zjazd rozpoczął się msza św. pod przewodnictwem

w kościele Wniebowzięcia NMP, w której uczestniczył Prezydent Polski, wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke, posłowie i Kaszubi. Oficjalne otwarcie XV Zjazdu Kaszubów nastąpiło po mszy na scenie plenerowej przy Alei Gwiazd Sportu. Dokonał go prezydent RP Bronisław Komorowski, w towarzystwie prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Łukasza Grzędzickiego, marszałka województwa pomorskiego Mieczysław Struk i burmistrza miasta Grażyny Cern. - Bóg w sposób szczególny wyróżnił Kaszubów urodą miejsca, w którym żyją i wszelkimi innymi przymiotami, które trzeba chronić, cenić i kochać – mówi prezydent RP Bronisław Komorowski. – Kaszubi potrafią tworzyć klimat szczególny i umieją mądrze zagospodarować polską wolność z korzyścią dla całego regionu i całej Polski. Na pamiątkę zjazdu Kaszubi podarowali prezydentowi

czapkę szyprówkę. To tradycyjne nakrycie głowy Kaszubów, od stuleci popularne zwłaszcza wśród rybaków z Pomorza, nosili szyprowie i kapitanowie statków. Prezent wręczył prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Łukasz Grzędzicki. - Kaszubi są solą tej ziemi, są solą północnej Polski, polskiego morza, tego co najcenniejsze w wymiarze ogólnonarodowym – dodaje prezydent RP Bronisław Komorowski. - Chciałbym, aby szczególne cechy kaszubskie jak upór i pracowitość, szacunek dla państwa i zdolność do racjonalnego myślenia i działania upowszechniały się w stopniu maksymalnym w całej Polsce. Natomiast Kaszubi otrzymali od prezydenta RP bezcenny upominek. Na ręce prezesa ZKP Łukasza Grzędzickiego trafiła kopia odpisu petycji społeczności kaszubskiej z października 1919 r., przekazana osobiście przez delegatów Kaszubów naczelnikowi państwa Józefowi Pił-

Fot. Daria Dunajska

Czwartek, 11 lipca 2013 r. Nr 5 (12) NAKŁAD 7 000 EGZ.

Fot. Daria Dunajska

Fot. Daria Dunajska

Fot. Daria Dunajska

www.facebook.com/pomorski.info

ŚWIATOWY ZJAZD KASZUBÓW

sudskiemu. Zjazd Kaszubów poprowadziła aktorka Katarzyna Cichopek oraz kaszubscy komicy i muzycy Piotr Ciskowski i Michał Bronk. Na scenie artyści zagrali jazz, disco, muzykę ludową, biesiadną, pop i hi-

p-hop. W finale wystąpiła kaszubska gwiazda Natalia Szroeder, która zaśpiewała w duecie z Liberem. Nie zabrakło stoisk twórców ludowych, miejsc do biesiadowania i degustowania rybnych przysmaków oraz rejsów kutrami rybackimi.

Fot. Daria Dunajska

Kocie piękności na wybiegu PUCK | Przez dwa dni w Pucku trwała Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych, którą zorganizowano w Powiatowym Ośrodku Sportu Młodzieżowego. Zwiedzający mogli obejrzeć wiele ras kotów z całego świata, a hodowcy, wystawcy, malarze, artyści i firmy pokazać się na stoiskach wystawienniczych. Organizatorem wystawy był Cat Club Sopot Klub Miłośników z Sopotu. -Dzieci zabawiała grupa animacyjna z Poznania, były zabawy i konkursy. Dorośli skorzystali z zakupów na

stoiskach, gdzie mogli dokonać zakupu karm, suplementów diety, zabawek a także drapaków, kociej biżuterii i innego asortymentu – mówią organizatorzy. Kocie piękności oceniali sędziowie z Włoch, Białorusi, Francji i Polski. Było można podziwiać koty z Polski i z zagranicy ras jak brytyjski krótkowłosy, norweski leśny, egzotyczne, cornish rex, rosyjskie, sfinks, neva masqerade, orientalny, korat, main coon, perskie, burmskie, devon rex, syberyjskie, ragdoll, brytyjski krótkowłosy, ame-

rykański curl długowłosy, domowy kot wszystkich ras oraz kot serduszko czyli kot o dwóch sercach. Wystawę obejrzał m.in. wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke. Jak sama nazwa wskazuje, organizatorzy są Klubem Miłośników Kotów, w związku z tym prowadzą również działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania i przestrzegania ich praw, prowadzimy akcję Stop Przemocy Zwierzętom. Poprzez wystawę chcieli w ten sposób wspierać działania na rzecz inicjowania pro-

cesu zmian cywilizacyjnych, obyczajowych, kulturowych i legislacyjnych dążących w kierunku poszanowania praw zwierząt oraz tworzenia zwierzętom godnych warunków życia. Stowarzyszenie wspólnie ze Stowarzyszeniem Fido oraz Lexus Nova przygotowuje seminarium pt. Razem przeciw złu, na którym wspólnie z hodowcami i miłośnikami kotów oraz psów chcą oni pracować nad przepisami dot. ochrony praw zwierząt, również przepisów hodowlanych. (DD)


2

www.pomorski.info

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Pomorskie samorządy walczą o OPAT DROGI | W hotelu Ibis w Redzie odbyła się pierwsza wspólna sesja rad miejskich Redy, Rumi i Wejherowa, podczas której każda z rad podjęła jednobrzmiącą uchwałę, popierającą budowę Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT). Daria Dunajska

odcinków, którymi przebiega obecnie droga krajowa nr 6. -Kiedyś była to „Droga Czerwona”, która miała usprawnić komunikację z portem Gdynia i dostęp do plaży – wspomina burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński. – Nadal ma istotne znaczenie gospodarcze dla funkcjonowania miasta, które przecina droga krajowa nr 6. OPAT to sprawa „być albo nie być” dla dużej części społeczności. Na wspólnej sesji połączonych rad wystąpili m.in. prezydent Gdyni, posłowie ziemi

pomorskiej i samorządowcy. Wszyscy zgodnie apelowali i argumentowali do władz centralnych, aby ten projekt znalazł kluczowe rozwiązanie. Bo planowana inwestycja ma na celu sprawne połączenie północno-zachodniej części województwa pomorskiego z metropolią, stworzenie dogodnego tranzytowego ciągu komunikacyjnego w kierunku do i ze Szczecina, głównie dla ciężkich pojazdów, usprawnienie dojazdu do atrakcyjnych turystycznie terenów Półwyspu Helskiego i Pobrzeża

Kaszubskiego, zmniejszenie uciążliwości ruchu tranzytowego w obszarach zurbanizowanych miast: Gdyni, Rumi i Redy, (obecnie to 60 tysięcy pojazdów na dobę), odciążenie dróg lokalnych w gminie Kosakowo od występującego ruchu kołowego spowodowanego nieprzejezdnowością głównego ciągu drogi nr 6 w Gdyni, Rumi i Redzie, wyprowadzenie ruchu samochodowego z zatłoczonych ulic miast i zapewnienie jego płynności oraz zapewnienie obsługi dzielnicy portowo–przemysło-

wo-składowej, dojazd do portu od strony Szczecina. -Ważny układ komunikacyjny, który ma połączyć obwodnicę trójmiejską z drogą krajową nr 6 jest zagadnieniem o charakterze krajowym 13 samorządów – dodaje prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. – Pokazujemy, że nie tylko słowa łączą nas ale zdecydowane poparcie dla realizacji projektu urasta do najważniejszych rozwiązań komunikacyjnych, bo tylko zespolenie wszystkich wysiłków dopełni ten plan. Liczymy na to, że wiele deklara-

cji samorządowych i poselskich poprowadzi do otwartych działań na poziomie krajowym, gdzie leży decyzja o charakterze politycznym. Trzeba głośno powiedzieć, że OPAT to inwestycja krajowa! Wszyscy zebrani obejrzeli prezentację multimedialną budowy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej od Marka Stępa, wiceprezydenta Gdyni. Później podjęli uchwały w sprawie upoważnienia włodarzy miast do podjęcia działań w sprawie pilnej konieczności realizacji zadania drogowego OPAT. Wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke będzie wspierał projekt w grupie parlamentarzystów, aby stał się faktem i był wpisany do zadań GDDKiA jako zadanie państwowe. -Od 2007 roku kierowanych było wiele pism do byłych i obecnych rządów, ale Warszawa nie rozumie tego projektu i uzasadnia brakiem środków, więc zachęcam do bardziej elastycznego podejścia i trzymania w zapasie wariantu B – przekonuje marszałek województwa Mieczysław Struk. - To przedsięwzięcie nie jest łatwe i trzeba mieć kilka planów awaryjnych o różnym sposobie finansowania, bo kwota 1 mld 200 mln zł inwestycji jest poza zasięgiem samorządów. Jednak możemy zmniejszyć zakres przedsięwzięcia, jej status pod względem technicznym drogi ekspresowej, dwujezdniowej, czteropasmowej na nieco mniejszy i realniejszy.

XV Przegląd Zespołów Regionalnych Fot. Daria Dunajska

Na sesję przyjechali również parlamentarzyści z okręgu gdyńsko-słupskiego, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, władze Gdyni, powiatu wejherowskiego, puckiego i lęborskiego, Gminy Kosakowo oraz dyrektor Oddziału GDDKiA w Gdańsku Robert Marszałek. -Podoba mi się inicjatywa i tylko zespołowe podejście do załatwienia tej sprawy jest gwarancją sukcesu – mówi poseł Jerzy Budnik. - Moja propozycja to powołanie Zespołu Parlamentarnego OPAT, składającego się z posłów z naszego okręgu, który przygotowałby grunt pod wiążące decyzje tej inwestycji. Jeszcze w lipcu zainicjuję jego powstanie. Przypomnijmy, że Obwodnica Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej ma kluczowe znaczenie dla rozwiązania problemów komunikacyjnych miast, gmin i powiatów składających się na trójmiejską metropolię oraz dla atrakcyjnie turystycznie obszarów w bezpośrednim jej sąsiedztwie. Dla obszaru Gdyni, Rumi i Redy budowa OPAT-u jest niezbędnym warunkiem efektywności układu ulicznego, polepszenia warunków ruchu tranzytowego i wewnętrznego oraz odciążenia śródmiejskich

Fot. Daria Dunajska

d.dunajska@expressy.pl

KULTURA | Po raz piętnasty w Wierzchucinie odbył się Przegląd Zespołów Regionalnych dla powiatu puckiego, wejherowskiego, lęborskiego i kartuskiego. Najlepsi otrzymali Diabelskie Skrzypce w ramach Grand Prix. Coroczny przegląd jest prawdziwym świętem kaszubszczyzny, na którym uczestniczy kilka zespołów ludowych z całych Kaszub. Występują w nim kilkuletnie dzieci do seniorów rodu. Wspaniale wykonane piosenki kaszubskie i kolorowe stroje przyciągnęły rzeszę widzów i turystów. Impreza jak zawsze rozpoczyna się mszą św. w intencji zespołów z kaszubską liturgią słowa. Potem artyści maszerują przez wieś z orkiestrą, aby dotrzeć do sceny na Placu Kaszubskim. Wśród gości honorowych znaleźli się

tym razem wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke i wójt Gminy Krokowa Henryk Doering. W tym roku na scenie zaprezentowały się: Kosakowianie, Rodzinny Zespół Jeka, Ziemia Lęborska, Czarne Kapelusze, Kaszebsko Rodzezna, Krebane i Krajniacy z Wielkiego Buczka. - Impreza propaguje i kształtuje dumę bogactwa kaszubskiej kultury regionalnej – mówi wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke. - Integruje zespoły i pomaga w osiągnięciu sukcesu. Podczas przeglądu można było nabyć wyroby twórców ludowych i literaturę kaszubską. Gospodarze zatroszczyli się również o ciepły posiłek i napoje. - Zadbaliśmy o profesjonalny przebieg przeglądu i rodzinny klimat, który przyczynia się do

krzewienia kultury kaszubskiej w naszym regionie – dodaje juror Radosław Kamiński. Zwycięzcy otrzymali puchary, statuetki, upominki i dyplomy. Dodatkowo oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wierzchucinie otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” za wyróżniające się tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury, nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odznakę na sztandarze ZKP przypiął poseł Kazimierz Plocke, który również przekazał wszystkim zespołom pamiątkowe dyplomy i haftowane obrusy. Przegląd Zespołów Kaszubskich zorganizowała Jadwiga Kirkowska, prezes oddziału ZKP w Wierzchucinie. (DD)


www.pomorski.info

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Święto Bractwa Żelaznej Szekli

Przyszli lekarze nauczą się rozmawiać z chorym Puck będzie w sierpniu gospodarzem szóstej edycji “Areopagu Etycznego” - szkolenia dla studentów kierunków medycznych oraz psychologii. Uczestnicy tych zajęć przygotowują się do trudnych rozmów z pacjentami o ciężkiej chorobie czy śmierci. Grzegorz Bryszewski

fot. Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski

W piątek 12 lipca w Jastarni odbędą się całodniowe uroczystości związane z 40. rocznicą powstania Bractwa Żelaznej Szekli. Do miasta przyjedzie ponad stu byłych członków Bractwa, m.in. znany dzisiaj na całym świecie kardiochirurg prof. Marian Zembala. Wśród gości znajdzie się także kpt. Krzysztof Baranowski i kilku innych znanych polskich żeglarzy. Bractwo Żelaznej Szekli było organizacją zajmującą się wychowaniem morskim młodzieży blisko związaną ze słynnym programem telewizyjnym Latający Holender prowadzonym przez Bohdana Sienkiewicza. Przez dwadzieścia lat swojej działalności przez Bractwo przewinęły się tysiące młodych ludzi takich jak choćby, znany dzisiaj na całym świecie, kardiochirurg prof. Marian Zembala. -Przed południem młodzież, która zwyciężyła w konkursie „Wygraj rejs

na Generale Zaruskim” wyruszy na pokładzie tego żaglowca na Zatokę Gdańską. O godz. 16 na scenie ustawionej w porcie odbędzie się część oficjalna jubileuszu podczas której uhonorowani zostaną twórcy Bractwa- zapowiadają organizatorzy wydarzenia. Po niej wystąpią: Bard Gdańska Andrzej Starzec, orkiestra dęta z Jastarni i zespół szantowy „Kubryk”. O godz. 19 w Miejskim Zarządzie Portu obejrzeć będzie można film dokumentalny o Bractwie Żelaznej Szekli. Przez cały dzień w tym samym budynku pokazywana będzie wystawa zdjęć prezentujących historię Bractwa, zaś w godz. 15-19 „Generał Zaruski” (i inne jednostki pływające, które przybędą na uroczystości) zostanie udostępniony do zwiedzania dla wszystkich chętnych. Organizatorami spotkania są – miasto Jastarnia i Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski. (GB)

g.bryszewski@expressy.pl Areopag Etyczny to inicjatywa Puckiego Hospicjum im. Św. Ojca Pio skierowana do studentów kierunków medycznych, a tegoroczna edycja wydarzenia ruszy w dniach 1926 sierpnia 2013 roku. Udział w Areopagu potwierdzili prof. Krystyna de Walden-Gałuszko, prof. Jan Hartman, dr Zbigniew Żylicz, ks. dr Piotr Szeląg oraz ks. dr Jan Kaczkowski. Warsztaty z zakresu komunikacji poprowadzą Magdalena Kornacka wraz z aktorami: Ryszardem Ronczewskim, Edytą Olszówką, oraz Szymonem Nowakiem. Jak podkreślają organizatorzy - warsztaty będą polegały na ćwiczeniu scen, gdzie w rolę chorego wcielą się aktorzy. - Studenci medycyny i młodzi lekarze przed rozpoczęciem warsztatów otrzymują informacje dotyczące pacjenta - zarówno jego stanu zdrowia, jak i sytuacji osobistej. Następnie do ich “gabinetu” wchodzi pacjent - aktor, a lekarz musi przekazać mu informację o niepomyślnym rokowaniu. Aktorzy przed rozpoczęciem

fot materiały organizatorów

4

Na zdjęciu ubiegłoroczny kurs windsurfingu dla uczestników Areopagu Etycznego.

sceny wiedzą na jakich emocjach mają się skupić: czasami płaczą, często się nie odzywają, a lekarz musi próbować do nich dotrzeć. Scena trwa zwykle około 15-20 minut, po czym jest analizowana przez hospicyjnego psychologa oraz naszych ekspertów - tłumaczy Paweł Pustelnik, koordynator Areopagu Etycznego. Wydarzenie będzie miało charakter ogólnopolski i skierowa-

ne jest do 20 studentów, wśród których znajdą się prawdopodobnie także lekarze stażyści. - W ubiegłym roku na jedno miejsce mieliśmy 4 kandydatów - w tym roku spodziewamy się jeszcze większego zainteresowania. Uczestnicy przysyłają nam formularze aplikacyjne, na podstawie których wybieramy tych, którym AE może przynieść najwięcej ko-

rzyści - dodaje Paweł Pustelnik. Oprócz części akademickiej wydarzenie ma także mieć charakter sportowy i rekreacyjny, przyszli lekarze podczas wizyty w Pucku będą się bowiem uczyli pływać na desce podczas kursu windsurfingu.

Nadmorska sieć internetowa INWESTYCJA | Ponad 7 milionów złotych unijnego wsparcia na budowę “Nadmorskiej Sieci Szerokopasmowej” dla powiatu puckiego, wejherowskiego i lęborskiego. Marszałek województwa Mieczysław Struk podpisał umowę na realizację przez spółkę Telemax, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, budowy Nadmorskiej Sieci Szerokopasmowej, realizowanej na terenie powiatów: puckiego, wejherowskiego i lęborskiego. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku w Gabinecie Marszałka. Dzięki unijnemu dofinansowaniu zbudowana zostanie telekomunikacyjna sieć szkieletowa i dystrybucyjna, która realizowana będzie w 33 miejscowo-

ściach (tzw. białe plamy) w pięciu gminach powiatu puckiego, wejherowskiego i lęborskiego. Wartość projektu wynosi 16,35 mln zł, a unije dofinansowanie opiewa na kwotę 7,29 mln zł. Projekt jest realizowany od września 2012 roku do stycznia 2015 roku i dotyczy budowy światłowodowej sieci dystrybucyjnej 76,9 km i szkieletowej 100,1 km o długości 177 km. Brak inwestycji w zakresie sieci światłowodowych doprowadził do ograniczenia usług Internetu szerokopasmowego w wyżej wymienionych gminach, tworząc obszary wykluczenia cyfrowego. Celem projektu jest rozwój społeczno-gospodarczy tych powiatów poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. (DD)


SPRZEDAM DOM w Wejherowie, budynki nadające się na działalność, działka sprzedam pilnie, tel. 501 549 579 SOMONINO, dom, zab. gosp. do remontu + działka budowl. - rol., 2500 m2, woda, prąd, kanaliza, 185 tys. zł, tel. 781 227 212, 58 694 11 51 MEZOWO, działka budowlana, 1037m2, sprzedam, tel. 511 646 970 WEJHEROWO, sprzedam pół domu, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, komórka, piwnica, garaż, cena 230 tys. zł, tel. 664 516 987 SPRZEDAM garaż po odnowieniu, w Gdyni – Obłużu, tanio, tel. 601 163 000 SPRZEDAM działkę z domkiem, tel. 605 423 517 SPRZEDAM miejsce postojowe w hali garażowej, Gdynia Witomino, 26 tys zł, tel. 511 745 863 SPRZEDAM kiosk drewniany, ul. Sobieskiego 243, Wejherowo, tel. 513-00-59-44 SPRZEDAM mieszkanie 36 m kw, 2 pokoje, I piętro, po remoncie, os. Harcerskie, Wejherowo, tel. 505-896-681 SPRZEDAM działkę budowlaną, 600 m kw, Wejherowo, tel. 513005-898 SPRZEDAM działkę 434 mkw. nad morzem w Karwińskich Błotach, 1 km do pięknej plaży, z prawem budowy, media przy drodze, tel. 534 071 994

osiedle 1000-lecia, bardzo blisko SKM, PKP, MZK, szkoła, przedszkole, niedrogo, tel. 608 323 419 WYNAJMĘ lokal 48 m2 w centrum Wejherowa na pierwszym piętrze na działalność biurową, czekam na propozycje, tel. 504 389 193 WYNAJMĘ lokal 60 m2, parter, na działalność lub biuro, Rumia, tel. 504 389 193 HEL, samo centrum, do wynajmowania przez cały rok - mieszkanie 3 pokojowe, 1 piętro, do 9 osób (min. 3doby, 50zł/os) tel. 604 915 138

ręki! Każda marka i stan! Odbiór od Klienta, tel. 668 193 771 SKUP aut złomowanie, wyrejestrowane, do wyrejestrowania, każda marka, dojazd do klienta, Wejherowo, Gdańsk, okolice, tel. 789 345 593

INNE ABSOLUTNIE każde auto kupię!!! Może być uszkodzone lub bez opłat!!! Gotówka i umowa od ręki! Każda marka i stan! Odbiór od Klienta, tel. 668 193 771

POSZUKUJĘ

SPRZEDAM SPRZEDAM Opel Corsa; 1,2, 1996 r, po remoncie, stan bdb., czarny, 3900 zł, tel. 511 745 863 SPRZEDAM Suzuki Bandit 2003r. nowe opony, stalowe oploty, motocykl po delikatnym szlifie, zerwana lampa, zegary i lusterka, 3,5 tys. zł, tel. 785 663 492

KUPIĘ

KOMPUTERY SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, klawiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 2000 zł, 505-56-70-34 SPRZEDAM zestaw komputerowy: klawiatura, mysz, monitor NEC LCD 22WV, jednostka: System Microsoft Windows XP Home Edition, AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 5200+ 2,71 GHz, 1,75 GB RAM, dysk twardy 74,5 GB, system i sterowniki na oryginalnych płytach, każdy element zestawu jest w pełni sprawny. Cena 450 zł. Tel. 501 539 15

TELEFONY INNE SPRZEDAM odkurzacz piorący do wykładzin Zelmer, mało używany, stan idealny, cena 400 zł, tel. 601 638 877 SPRZEDAM mini wieżę CD z radiem, kasety firmy Panasonic / Technics z wysuwanym panelem podświetlanym, wym195:287:296, srebrna, o mocy 2 razy 25W, w b. dobrym stanie, mało używana z pilotem, papierami, oryginalna, Wejherowo, 300 zł, tel. 664 750 648

DZIAŁKA z domem, Gdynia Witomino, 512 m2, 900 tys. zł, tel. 502 686 196 DZIAŁKĘ położoną w dolinie Słupi z dostępem do rzeki, 7 km do Ustki, 4700 m2, 180 zł/m2, tel. 502 686 196

MŁODY emeryt poszukuje pracy na 1/2 etatu, jako konserwator (złota rączka), ślusarz, hydraulik z upr. gazowymi na gaz ziemny i elektrycznymi do 1 KV, tel. 692 828 655

SZYBKA sprawdzona pożyczka, bez ukrytych kosztów, również firmy bez BIK bez! problemu! Wejherowo, okolice, Provident, tel. 666 060 090

GDYNIA Redłowo, mieszkanie 2-pokojowe, 43 m2, tel. 58 671 25 05, dzwonić po 19 WYDZIERŻAWIĘ działkę, 434 mkw, nad morzem w Karwińskich Błotach, 1 km do pięknej plaży, tel. 516 260 766

KOBIETA lat 53 z Wejherowa szuka zatrudnienia na umowę o pracę. Sprzątanie lub opieka nad dziećmi. Tel. 664 974 129, dzwonić po godz. 15.

MALARZ, życzliwy, uprzejmy, oferuje Państwu malowanie wnętrz, mieszkania, domu, tapetowanie, usuwanie zacieków, zagrzybień, renowacje, itp., tel. 601 935 878 FOTOGRAF – śluby, wolne terminy maj, czerwiec, wrzesień, tel. 660 310 311

WDOWIEC, lat 50 pozna panią o poważnych zamiarach, aby być szczęśliwym, numer tel. 506 657 891 ZADBANY, zmotoryzowany, wysoki, samotny ze stałą pracą 45 latek pozna zadbaną kobietę z Wejherowa oraz bliskich okolic, tel. 787 119 970 SZUKAM życiowej partnerki pragnącej związać się z kulturalnym, spokojnym, bez nałogów 55 latkiem, tel. 727 907 517 STUDENT 33 l, miły, umilę czas w sposób dowolny samotnej pani do 46 l., która to wykupi tenże czas na własną wyłączność, tylko sponsorki z klasą, tel. 728 185 466 Gdańsk

KUPIĘ ZAMIENIĘ DO WYNAJĘCIA WYNAJMĘ mieszkanie w centrum Wejherowa, 42 m2, 2 pokoje,

REDAKCJA ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22 REDAKTOR NACZELNY: Piotr Ruszewski DYREKTOR HANDLOWY: Rafał Laskowski DZIENNIKARZE: Grzegorz Bryszewski,

ABSOLUTNIE każde auto kupię!!! Może być uszkodzone lub bez opłat!!! Gotówka i umowa od

Daria Dunajska, Rafał Korbut, Łukasz Krzemiński, SKŁAD: Alfa Skład Łukasz Bieszke redakcja@expresspowiatu.pl www.gwe24.pl Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie

DAM PRACĘ SZUKAM PRACY

prawo ich redagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. ISSN 2299-0135 WYDAWNICTWO NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, NIP 588-131-07-65

młodzieżowy, granatowy, 3 elem. wys.180 cm + biurko, cena 200 zł, tel. 604 915 138 SPRZEDAM łuparkę do drzewa, świdrowa, moc silnika 3 kw, bardzo praktyczna, cena 1000 zł, tel. 601 638 877 SPRZEDAM elektryczną lodówkę turystyczną, 230.w. i 12 w., na gwarancji, wys. 50 cm, szer. 40 cm, dł, 30 cm, cena 120 zł, tel. 510 501 955 SPRZEDAM Orle k/Koscierz., 2 mieszkania / 41 m2, dwa pokoje, cena 105 tys. zł, / 28 m2, jeden pokój, osobna kuchnia, cena 87 tys. zł / mieszkania są atrakcyjnie położone – 500 m do jeziora, tel. 516 728 666 SPRZEDAM beczki plast., 200 l., do wody, cena 80 zł/szt., tel. 511 841 826 ZBIERAM makulaturę, złom, cb radia, rowery, krótkofalówki, pmr walkie talkie, Gdańsk, Wyzwolenia, Zielony trójkąt, SMS 791 150 096 KATALOGI, książki i czasopisma samochodów z lat 80, 90 i wczesnych 2000-nych, tanio! Tel. 604 915 138 SPRZEDAM wykładzinę dywanową, szer. 3,5 m, o dł. ok. 8 m, cena 250 zł, tel. 604 915 138 SPRZEDAM Włocławek – ceramika, niebieski, 60 elementów, tel. 604 915 138 SPRZEDAM wózek inwalidzki, nowy, tel. 604 915 138 SPRZEDAM komplet łazienkowy - umywalkę z baterią i syfonem oraz miskę ustępową – kompakt, brązowe, ozdobne, 150 zł, tel. 604 915 138 SPRZEDAM sypialnię (2 łoża - można zestawić, toaletka, stoliki), orzech, antyk, tel. 604 915 138 SPRZEDAM kanapkę narożną do kuchni lub jadalni z rozsuwanym stołem, cena 200 zł, tel. 604 915 138

URODZIŁO się 5 szczeniąt, które szukają pełnego miłości domu. Jeśli Ty i Twoi najbliżsi kochacie zwierzęta ten psiak czeka na was, tel. 502 161 388

SPRZEDAM komplet wyp. skóra - kanapa rozkładana + 2 fotele, tanio, tel. 604 915 138

BIURO OGŁOSZEŃ ogłoszenia@expressy.pl Wejherowo 84-200, ul. Gniewowska 7 tel.fax 58 736 16 92

tel. 660 731 138 reklama@expressy.pl

BIURO REKLAM Danuta Bieszke, d.bieszke@expressy.pl,

Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów publicystycznych bez zgody wydawnictwa jest zabronione.

G R U PA M E D I A L N A

SPRZEDAM meble - komplet

DRUK Agora SA NAKŁAD 12 000 egzemplarzy

SPRZEDAM bulaje i lampy okrętowe, mosiężne, tel. 601 163 000 SPRZEDAM komplet wyp. 3+2+1 (kanapa i sofa rozkładane), duże bryły, welur, tonacja brązów, tanio, tel. 604 915 138 SPRZEDAM kanapkę narożną do kuchni lub jadalni z rozsuwanym stołem, cena 200 zł, tel. 604 915 138 SPRZEDAM sypialnię (2 łoża - można zestawić, toaletka, stoliki), orzech, antyk, tel. 604 915 138 SPRZEDAM NOWY wózek inwalidzki elektryczny „Meyra”, z prostownikiem doładowania, cena 5 tys. zł, tel. 533 514 295 SPRZEDAM drzwi 80, zewnętrzne - prawe, NOWE, zbrojone, z wizjerem i kompletem kluczy, wraz z futryną, cena 650 zł, tel. 600 702 048 MATA dla dziecka do leżenia i przewijania, kolor pomarańczowy, wym.85 cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 505-567-034 KALOSZE dziewczęce, rozm. 30, kolor czerwono-biały, stan idealny, 10 zł, tel. 505-56-70-34 OKNO drewniane, kolor sosnowy, wym. 1,45 m x 1,75 m, jednoskrzydłowe, otwierane, u góry lufcik, nowe, 50 zł, 517-782-024 SPRZEDAM lampa sufitowa, 3 punktowa, klosze, nowa, 100 zł, 505-56-70-34 SPRZEDAM żyrandol listwa, 4 i 2 punktowe, szare, nowe, 100 zł, 505-567-034 SPRZEDAM dwie firany, białe, drobna kratka, marszczone, taśma smok, podszyte. Wymiary jednej firny - długość 2,35 m, szerokość po przymarszczeniu 6,10 m. Firany gotowe do powieszenia. Stan firan idealny. Cena za dwie firany 250,00 zł. Tel. 660 731 138 SPRZEDAM stojak do płyt CD, metalowy. Pojemność około 100 płyt. Wysokość 50 cm. Cena 50,00 zł. Telefon 660 731 138

REDAKACJA GDAŃSK: Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk, tel. fax. 58 55 333 40, tel. 58 736 33 22 REDAKACJA LĘBORK: Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7, 84-300 Lębork, tel. fax. 59 843 42 71


Znamy zwycięzców PIŁKA NOŻNA | Drużyna dziewcząt SP Nowy Staw oraz zespół chłopców UKS Jedynka Reda wygrały pomorski finał XIII edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Zwycięzcy będą stanowić trzon reprezentacji województwa pomorskiego, która w finale ogólnopolskim, rozgrywanym we wrześniu, stanie do walki o Mistrzostwo Polski dziesięciolatków oraz wyjazd do Londynu na mecz eliminacji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2014 Anglia - Polska. W piątek, 21 czerwca, na stadionie przy ul. Abrahama 11 w Stężycy, rywa-

lizowali najlepsi piłkarze i piłkarki z województwa pomorskiego w kategorii U-10. Łącznie o prymat w województwie i awans do gry o Mistrzostwo Polski oraz słynny Puchar Tymbarku, rywalizowały 24 drużyny. Wśród chłopców, w finałowym meczu drużyna UKS Jedynka Reda pokonała 3:1 Bytów. Wygrani będą stanowić trzon reprezentacji województwa we wrześniowym finale ogólnopolskim. - Uważam, że zawsze trzeba wierzyć w sukces drużyny, więc przyjechaliśmy tu nastawieni na zwycięstwo. Mimo to, nie lekceważyliśmy żadnego

z przeciwników i do każdego meczu podchodziliśmy bardzo poważnie. Chłopcy dali z siebie 100 proc. swoich możliwości. Tworzą bardzo zgrany zespół i to właśnie pozwoliło nam stanąć dziś na najwyższym stopniu podium. Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, kojarzyć mi się będzie ze świetną organizacją oraz wielkimi, sportowymi emocjami. Już po raz drugi będziemy walczyć o mistrzowski tytuł podczas Wielkiego Finału. Mam nadzieję, że zaprezentujemy równie wysoki poziom jak dziś. W kategorii dziewcząt w Wielkim Finale Turnieju woje-

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT wództwo pomorskie reprezentować będzie zespół SP Nowy Staw, który w decydującym meczu, pokonał drużynę SP Łebunia 5:0. O podsumowanie żeńskiej części rozgrywek pokusił się trener triumfatorek, Marek Szczeciński. - W tym Turnieju gram już od 13 lat. Jednak dopiero w tym roku, pierwszy raz dzięki ciężkiej pracy udało nam się wygrać zloty medal i z tego powodu jesteśmy niezwykle szczęśliwi. Do dzisiejszych rozgrywek przystąpiliśmy z ogromną motywacją i apetytem na zwycięstwo, towarzyszyły nam wielkie emocje i w tak wspaniałej atmosferze odnieśliśmy sukces. Naszą siłą na tym etapie Turnieju, było dobre przygotowanie kilku schematów gry, to dało nam dużą przewagę nad pozostałymi zespołami.

7

Zagrali z harcerzami z Lublina Fot.materiały prasowe

www.pomorski.info

PIŁKA NOŻNA | W ciepłe popołudnie 6 lipca grupa sportowców z Helu rozegrała Młodzieżowy Towarzyski Turniej Piłki Nożnej na miejskim boisku M. Płażyńskiego z reprezentacją Lublina wypoczywającą na harcerskim obozie w Helu. Wszystkie mecze wzbudzały wiele emocji zarówno u zawodników jak i kibiców obydwu zespołów. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. (red.LuK) Składy drużyn: Reprezentacja Hel 1 (HEROSI) - Damian Trendel, Bartosz Gellert, Erwin Ciesielski, Dominik Mikołajczyk (gościnnie), Maciej Ambrożewicz, Fabian Piskorski (br.) Dariusz Kulig (br.), Igor Wazdrąg Reprezentacja z Lublina (LUBLIN) – Mariusz Mizera, Damian Mizera, Patryk Piorun, Dawid Garwoliński, Andrzej Dobrowolski, Krzysztof Ziółkowski, Paweł Przybylski Hel (gościnnie), Łukasz Drews Hel (gościnnie) Reprezentacja Hel (POLARKOWY VLOG) – Grzegorz Michniewicz, Mateusz Freitag, Patryk Kochanowski, Sebastian Putkowski, Piotr Bona, Sebastian Ławnik, Rafał Tarczyński (gościnnie), Paweł Pachacz (gościnnie)

Pieper i Lenc z awansem SIATKÓWKA | Bardzo dobrze zaprezentowała się para Fabian Pieper i Adam Lenc w w rozgrywanych w Suwałkach zawodach półfinałowych Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej kadetów. Turniej będący elimpinacją do turnieju finałowego, który odbedzie się w Łodzi, para z Jastarni zakończyła na III miejscu. Dzięki temu będzie mogła wystartować w Turnieju finałowym XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w siatkówce plażowej. Zawody te zaplanowano na 25-27 lipca a miejscem zmagań będzie Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Łodzi.

Zmagania w półfinałowych zawodach w Suwałkach stały na dobrym poziomie. Para Pieper/ Lenc została zatrzymana dopiero w półfinale przez duet Stysiał / Lesiuk – uznawany za jeden z najlepszych w Polsce. W związku z tym zawodnikom z Jastarni przyszło rywalizować o III miejsce. W pojedynku z drugim zespołem Chemika Bydgoszcz - Droszyński / Łyczak to siatkarze UKS okzali się lepsi. Warto jeszcze wspomnieć, że na piątym miejscu turniej zakończyła inna para z Jastarni Krystian Herrmann / Adam Lenc. (luK)

Wyniki końcowe 1/2 OOM: 1. Mateusz Czunkiewicz / Jan Tomczak (Trefl Gdańsk) 2. Paweł Stysiał / Jan Lesiuk (Chemik Bydgoszcz) 3. Fabian Pieper / Adam Lenc (UKS w Jastarni) 4. Kamil Droszyński / Aleksander Łyczak (Chemik Bydgoszcz) 5. Krystian Herrmann / Jakub Jetke (UKS w Jastarni)


Express Powiatu Puckiego 12  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you