Page 1

A A T N E T Z A ŁA G ZP BE

Miasto odda pieniądze przedszkolom Około 130 tysięcy złotych niewłaściwie naliczonych dopłat odda miasto Lębork dwóm przedszkolom niepublicznym. Zakończył się właśnie dwuletni spór sądowy pomiędzy miastem i przedszkolami. Z batalii wyszły zwycięsko właśnie przedszkola.

Kwestią sporną jest sposób wyliczania subwencji na jednego przedszkolaka przez urzędników miejskich, który określono w uchwale radnych w lutym 2011 roku. Przepisy mówią, że taka dotacja w przypadku przedszkoli niepublicznych wynosi minimum 75 procent wydatków bieżących ponoszonych na jedno dziecko w placówkach publicznych. Urzędnicy oparli się na interpretacji Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz resortu edukacji i wyłączyli z tej pozycji koszty prowadzenia stołówki, a przedszkola niepubliczne (Baśniowe i Tęczowa Kraina) zareagowały oburzeniem. Interpretacja przepisów

Wtorek, 15 kwietnia 2014 r. Nr 7 (56) NAKŁAD 10 000 EGZ.

Najchętniej czytana gazeta w Lęborku

oznaczała bowiem otrzymanie z miasta kwoty o około 100 złotych mniejszej na jednego malucha i według przedszkoli była nieuzasadniona i nielogiczna. Początkowo przedszkola niepubliczne prosiły urzędników o wycofanie się z takiego sposobu obliczania dotacji na specjalnym spotkaniu, właściciele przedszkoli szukali takze pomocy w Chojnicach. Bo w tej miejscowości miał miejsce Dwuletni spór sądowy zakończył się przyznaniem racji przedszkolom publicznym podobny spór z urzędnikami, w którym obronną ręką wyszły -Cieszymy się oczywiście, że wać opróćz zaległych opłat także właśnie przedszkola niepublicz- nym, a urzędnicy miejscy złożyli skargę kasacyjną. Jak się okazało sprawa została ostatecznie wy- odsetki i koszty opłat sądowych. ne. Przedszkola niepubliczne Gdy wyczerpano drogę kilka dni temu– skarga ta została jaśniona i cały spór zakończył rozmów przedszkola szuka- oddalona, a NSA podtrzymało się po naszej myśli – komentu- otrzymają od miasta około 130 ły sprawiedliwości na drodze poprzednią decyzję WSA. Taka je Jolanta Lubańska, dyrektor tysięcy złotych zaległych subsądowej. Kilka miesięcy temu decyzja NSA w praktyce ozna- przedszkola “Tęczowa Kraina”. wencji. Według orientacyjnych Najwyższy Sąd Administracyj- cza, spór został zakończony, a -Szkoda jednak, że spór trwał tak obliczeń dwuletni bój sądowy ny wydał decyzję przyznającą przedszkola otrzymają zaległe długo i że budżetu miasta urzęd- kosztował miasto około 20 tysięnicy będą musieli wygospodaro- cy złotych. rację przedszkolom niepublicz- opłaty. Fot. Sxc.hu

Grzegorz Bryszewski g.bryszewski@expressy.pl


Lęborski uczeń blisko podium Złotej Kielni

KOMUNIKACJA MIEJSKA W ŚWIĘTA Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku Spółka z o.o. informuje, że w okresie Świąt Wielkanocnych autobusy komunikacji miejskiej kursować będą następująco: 19.04.2014r. (sobota) – wszystkie linie zgodnie z rozkładem jazdy.

Dariusz Borkowski, uczeń klasy III b Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lęborku zajął IV miejsce w „Złotej Kielni”, czyli ogólnopolskim konkursie dla uczniów zawodów budowlanych.

20.04.2014r. (Wielkanoc), 21.04.2014r. (Poniedziałek Wielkanocny): – linia nr 2 Nowa Wieś Lęborska – Cmentarz

Grzegorz Bryszewski g.bryszewski@expressy.pl

według rozkładu na niedzielę i święta, od godz. 9.43 (Pl.Piastowski - Cmentarz) do godz. 18.50 (Pl. Piastowski zjazd).

Finał centralny XLIII edycji Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” zorganizowano w połowie marca. A ten ogólnopolski konkurs skierowany jest do uczniów zasadniczych szkół zawodowych kształcących się w zawodach budowlanych tj. murarz, malarz - tapeciarz, posadzkarz, stolarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych. Od 2006 roku formuła konkursu jest zbliżona do zewnętrznych egzaminów zawodowych, co pozwala uczestnikom sprawdzić swoje przygotowanie do podjęcia pracy w zawodzie. Laureaci są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Turniej odbywa się co roku. Podczas eliminacji szkolnych wyłania sie dwóch uczniów, którzy uczestniczą zgodnie z rejonizacją w eliminacjach okręgowych. Są one organizowane

- linia nr 4 Sportowa – Mosty Lubowidz według rozkładu na niedzielę i święta, od godz. 10.04 (Pl. Piastowski - Sportowa) do godz. 19.38 (Pl. Piastowski zjazd). Z uwagi na przerwę świąteczną w szkołach, w dniach 17.04 – 22.04.2014r. nie będą kursować autobusy linii nr 5 oraz autobus linii nr 3 realizujący kurs szkolny przez Chocielewko.

fot. PCE Lębork

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

w sześciu okręgach w Polsce. Sześciu najlepszych uczestników tych eliminacji w każdym zawodzie kwalifikuje się do finału.

Prowadzone przez lęborską policję i straż miejską działania „Piesi”, zakończyły się mandatami dla kilku osób. Ukarani piesi nie kryli zdziwienia, że również oni mogą dostać mandat karny. Działania będą powtórzone, a wszystko aby poprawić bezpieczeństwo w ruchu. Policjanci i strażnicy miejscy z Lęborka prowadzący na terenie powiatu lęborskiego, działania „Piesi”, ujawnili 18 osób, które naruszyły przepisy dotyczące ruchu drogowego. W trzech przypadkach policjanci zastosowali pouczenia, natomiast 15 pieszych otrzymało mandaty za rażące naruszenia przepisów ruchu drogowego. Najczęstszym przewinieniem pieszych było przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, zdarzali się również piesi „mylący” kolory na sygnalizatorze lub idący drogami wyłącznie dla rowerów. Większość z ukaranych, nie kryła zdziwienia, że oni również mogą, tak jak kierowcy

fot. KPP Lębork

Mandaty dla lęborczan. Finał akcji „Piesi”

otrzymać mandat karny. Wystawione mandaty nie były wysokie i miały bardziej charakter prewencyjny, aby przypomnieć o zasadach ruchu drogowego w zakresie dotyczącym pieszych - tłumaczy st. asp. Daniel Pańczyszyn, oficer prasowy KPP Lębork.

Działania miały na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach przez uświadomienie pieszym, że oni również, w dużym stopniu są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i mogą stać się sprawcami lub ofiarami zdarzeń drogowych przez nieprzestrzeganie przepisów. (GB)

Tegoroczny finał odbywał się w Poznaniu podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa „BUDMA 2014”. Młodzi adepci sztuki budow-

lanej mogli sprawdzić swoje umiejętności planowania, organizowania, wykonania i prezentowania pracy. Uczestnicy rozpoczęli zmagania od części

praktycznej, która trwała 3 godziny i polegała na wykorzystaniu nabytych umiejętności w konkretnym zawodzie. Nowością w tegorocznej edycji było pokazanie publiczności zmagań uczestników turnieju - co podniosło atrakcyjność i prestiż turnieju, a od uczestników wymagało umiejętności opanowania tremy. - W części teoretycznej uczniowie wypełniali test sprawdzający wiadomości zawodowe oraz wiedzę z zakresu podstaw przedsiębiorczości. W sumie uczestnicy mogli zdobyć maksymalnie 300 punktów. Dariusz Borkowski uzyskał 268 punktów zajmując bardzo dobrą IV lokatę, a jednocześnie pechową, bo od podium dzieliły go tylko 3 punkty. Darek, podobnie jak pozostali laureaci, otrzymał nagrody rzeczowe a ponadto jest zwolniony z części pisemnej egzaminu sprawdzającego kwalifikacje zawodowe - tłumaczą nauczyciele z PCE. Uczniowie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lęborku od wielu lat z powodzeniem startują „Złotej Kielni” uzyskując wysokie wyniki. W latach 2007-2013 czterech uczniów, którzy brali udział w turnieju zawodzie stolarz, zakwalifikowało się do finałów centralnych, dwukrotnie wygrywając oraz zajmując drugie i piąte miejsce.


www.gle24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Protest kupców Lęborscy kupcy stracili cierpliwość. Pojawili się na piątkowej (28 marca) sesji Rady Miasta z transparentami „Nie zabijajcie handlu w centrum Lęborka” i protestowali przeciwko budowie w mieście kolejnego centrum handlowego. Nie obyło się bez przepychanek słownych, głośnych okrzyków i agresywnych kłótni z radnymi. Grzegorz Bryszewski g.bryszewski@expressy.pl Grupa kilkudziesięciu kupców z Lęborka pojawiła się na sesji w samo południe. Wyraźnie podenerwowani i bojowo nastawieni przedsiębiorcy mieli ze sobą transparenty z napisami „Nie zabierajcie nam miejsc pracy”, „Nie zabijajcie handlu w centrum Lęborka”, obrady były filmowane przez lęborczan, protestujący mieli ze sobą także flagę Polski. W odpowiedzi na prośbę kupców Adam Stenka, przewodniczący Rady Miejskiej w Lęborku odczytał petycję Stowarzyszenia Kupców Powiatu Lęborskiego skierowaną do burmistrza Namyślaka. W tym dokumencie kupcy podkreślali, że według ich informacji budowa ronda na odcinku drogi krajowej nr 6 pomiędzy istniejącym już rondem Jana Pawła II a skrzyżowaniu ulicy Jana Pawła z ulicami Słupską i Kusocińskiego powstaje tylko i wyłącznie w celu budowy tam centrum handlowego i stanowczo protestowali przeciw takiej inwestycji. - Inwestycja spodowuje bankructwo a w konsekwencji zamknięcie większości małych i średnich firm prowadzących działalności handlową przez co handel

w tej części Lęborka po prostu zostanie zlikwidowany - argumentowali w petycji kupcy. W odpowiedzi na pismo kupców wystąpił koalicyjny radny Marcin Milczewski, który wyjaśniał, że inwestycja jest pomysłem jednego z prywatnych

przedsiębiorców z Lęborka i była planowana już od 2005 roku. Radny powoływał się też na archiwalne dokumenty i sugerował, że w centrum handlowe nie ma być wielkim marketem tylko miejscem, w którym powstaną niewielkie

sklepy oferowane do dzierżawy. Ta wypowiedź wyraźnie zdenerwowała kupców, opozycyjni radni zaskoczeni byli natomiast tak dobrym przygotowaniem do tematu. - Mam pytanie do rzecznika prasowego burmistrza Namy-

ślaka, czyli radnego Milczewskiego. Skąd Pan wiedział, jakie dokumenty przygotować na sesję? Skąd Pan wiedział o proteście kupców? - pytał opozycyjny radny Zbigniew Rudyk. - Wiem, bo interesuję się ży-

Lębork zyskał nowy szlak turystyczny. W centrum miasta, wzdłuż miejskich obwarowań wyznaczono turystyczny szlak śladami średniowiecznego Lęborka. Szlak w kolorze czerwonym o długości około 3 km został już zgłoszony do centralnego rejestru szlaków PTTK. Oficjalnie otwarcie szlaku połączono z tradycyjnym otwarciem sezonu rowerowego na Ziemi Lęborskiej, któ-

re miało miejsce w sobotę 5 kwietnia Uczestniczyło w nim ponad 70 osób z całego Pomorza. Do Lęborka przyjechali także miłośnicy aktywnego spędzania czasu z województwa pomorsko-kujawskiego, warmińsko-mazurskiego nawet byli uczestnicy z Wałbrzycha. To właśnie uczestnicy rajdu pod opieką lęborskiego przewodnika PTTK Tadeusza Krawczyka jako pierwsi prze-

szli trasę czerwonego szlaku. - Lębork był jednym z niewielu miast na Pomorzu,który posiada dobrze zachowane średniowieczne mury obronne.Ich wznoszenie rozpoczęto w 1341 r.a zakończono ok.1363.Mury miały wysokość 6-10 metrów a łączna ich długość wynosiła ponad 1200 metrów.Fortyfikacje posiadały 32 baszty i półbaszty w tym cztery narożne,dwie bramy:Słupska

i Gdańską oraz dwie furty – podkreśla Przemysław Mikusiński Prezes Koła Przewodników Lęborskich i zarazem autor trasy. Organizatorami imprezy byli:Klub Turystów Pieszych:”Bąbelki” działający przy Oddziale Gdańskim PTTK,Koło Turystyki PTTK”Kahel Klub II i GOK w Nowej Wsi – dyrektor Krzysztof Pruszak. (GB)

fot. UM Lębork

Szlakiem wzdłuż średniowiecznych obwarowań

3

ciem miasta - odparował radny Milczewski. Witold Namyślak, burmistrz Lęborka tłumaczył, ze jeśli miasto nie wyrazi zgody to rondo nie powstanie. - Warto porozmawiać z przedsiębiorcą, który wystąpił o budowę ronda. Spotkać się, porozmawiać i przekazać swoje argumenty - zaznaczał burmistrz. W swoim wystąpieniu mówił także o miejskich i prywatnych inwestycjach, które mogą wpłynąć pozytywnie na rozwój przemysłu w mieście. Z kupcami ponownie próbował porozmawiać radny Milczewski. W wystąpieniu podkreślał, ze to jest prywatnym przedsiębiorców i rozumie obawy kupców. - Mógłbym pójść do burmistrza i okupować jego gabinet i mówić „Panie Burmistrzu niech Pan nie pozwoli na inną dużą działalność gospodarczą” - mówił samorządowiec. Taka wypowiedź wywołała prawdziwą burzę wśród kupców. Na sali rozległy się głośne krzyki. -Ja pójdę z torbami. Czy Pan to rozumie? A Pan będzie miał pracę w radzie i trzyma się Pan tego stanowiska rękami i nogami - krzyczał jeden z kupców. W odpowiedzi na taką wypowiedź dostał burzę braw. Głos zabrał także radny Maciej Szreder. - W gminie Sierakowice nie ma ani jednej „Biedronki”. A dlaczego? Bo nie ma możliwości jej postawienia - zaznaczał radny. Kupcy zareagowali na taką wypowiedź brawami. Na zakończenie protestu kupcy przywołali pozytywny przykład gminy Nowa Wieś Lęborska, gdzie wójt nie zgodził się na budowę marketu sieci Biedronka argumentując, że inwestycja pozbawi pracy kilkudziesięciu lokalnych mieszkańców. - Spodziewamy się, że i nasz burmistrz zareaguje w odpowiedni sposób - podkreślali z mównicy kupcy.


4

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Zbigniew Rudyk, lęborski radny deklarował, że zapłaci z własnej kieszeni za udokumentowane przypadki kupowania głosów. Zamiast takich sygnałów otrzymał kilka anonimów i paszkwili. O swojej inicjatywie płacenia za udokumentowane sygnały o kupowaniu głosów Zbigniew Rudyk, radny PiS z Lęborka poinformował media pod koniec lutego bieżącego roku. Tłumaczył,że jest to jego sposób na walkę z procederem kupowania głosów, który w Lęborku ma miejsce od kilku lat, a pieniądze ( 2 tysiące złotych) będą pochodziły z jego własnej kieszeni. Na ostatniej sesji rady miasta, w piątek 28 marca radny zwołał konferencję prasową, żeby poinformować o wynikach akcji. Okazało się, że zamiast sygnałów o kupowaniu głosów radny otrzymał anonimy i paszkwile. Jeden z listów radny pokazał dziennikarzom. W tym liście napisanym ręcznie znalazła się sugestia, żeby radny zrezygnował ze swojego pomysłu walki z

kupowaniem głosów, list został podpisany „Kaszubi z Lęborka”. - Od czasu, jak ogłosiłem, że będą płacił za informacje o kupowaniu głosów w Lęborku za 2.000 złotych, to od tego momentu zaczęły się na mnie ataki – mówi radny Zbigniew Rudyk. – Zaczęły przychodzić listownie jakieś anonimy, telefony anonimowe. Zaczynam powoli się obawiać, że komuś bardzo zależy na tym, bym z tego zrezygnował. W innych listach pojawiły się zarzuty, że radny jest winny jakieś pieniądze. - Mogę otwarcie powiedzieć, że nic nikomu nie jestem niczego winien, a jeśli ktoś uważa inaczej niech się zgłosi do mnie bezpośrednio, a nie takimi anonimami – podkreśla radny. Zbigniew Rudyk zadeklarował, że nie wycofuje się ze swojej akcji płacenia za udokumentowane przypadku kupowania głosów. -Być może zwiększę kwotę za informacje do wysokości 3 tysięcy złotych – deklaruje. (GB)

Runowo zaprasza na zawody

Fot. materiały prasowe

Radny czekał na sygnały, dostał anonimy

www.gle24.pl

fot. Grzegorz Bryszewski

Na zdjęciach ubiegłoroczna edycja imprezy

Zbigniew Rudyk (na zdjęciu) zadeklarował, że mimo anonimów i paszkwili nie wycofuje się ze swojej akcji płacenia za udokumentowane przypadku kupowania głosów

Grzegorz Bryszewski MKA udekorowani zostaną g.bryszewski@expressy.pl medalami, a konie mistrzów specjalnie przygotowanymi dekoracjami. Dodatkowo naTo będzie wyjątkowa majo- grodzony zostanie najstarszy i wa niedziela dla miłośników najmłodszy jeździec, najlepszy aktywnego wypoczynku z zawodnik Stajni Pałac Runowo, powiatu lęborskiego. W nie- trzy najładniej przygotowane dzielę 18 maja ruszy druga konie oraz przyznana zostanie edycja Jeździeckich Mi- nagroda Fair Play- zapowiadastrzostw Kaszub Amatorów ją organizatorzy imprezy Wydarzenia ma być atrakcyjW Skokach Przez Przeszkody – Runowo 2014. Organi- ne także dla miłośników akzatorzy ( Pałac pod Bocianim tywnego wypoczynku. W tym Gniazdem i Stajnia Pałac dniu teren ośrodka Pałacu pod Runowo) zaplanowali także Bocianim Gniazdem zamieni Piknik Rodzinny, który będzie towarzyszył zawodom. -Zawody w skokach rozpoczną się o godzinie 8.00, a oficjalne otwarcie Pikniku Rodzinnego zaplanowane jest na godzinę 12.00 – wstęp wolny. W Mistrzostwach udział wezmą dzieci jak i osoby dorosłe. Pałac pod Bocianim Gniazdem wraz z partnerami i sponsorami przewidział nagrody pieniężne i rzeczowe. Zwycięzcy

się bowiem w Wielki Piknik Rodzinny, gdzie królować będzie dobra zabawa i przyjazna atmosfera. Dzieci będą mogły wyszaleć się na dmuchanych zamkach, wymalować twarze i pobawić się w „wiosce fantazji”, przy smacznym posiłku będzie można również obejrzeć występy zespołów tanecznych i wokalnych. W trakcie mistrzostw zaplanowano także wystawę sztuki artystów ludowych, kiermasz rękodzieła oraz wyrobów kulinarnych Kół Gospodyń

Wiejskich. W programie przewidziane są ponadto rodzinne pląsy, animacje i konkursy z nagrodami dla małych i dużych, przejażdżki konne oraz wiele innych atrakcji. Oprócz kiermaszu swoją działalność zaprezentują regionalne Firmy i instytucje. Express Powiatu Lęborskiego objął patronat nad mistrzostwami.


6

www.gle24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Cała noc z filmami w Lęborku

Gimnazjaliści wcielili się w aktorów

Młodzież poznawała pracę policjantów Spotkanie z młodzieżą jednej ze szkół średnich w ramach „Dnia Przedsiębiorczości” zorganizowano w lęborskiej Komendzie Policji. Tego typu spotkania odbywają się co roku mają na celu przybliżenie zawodu policjanta, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodych ludzi. W środę 2 kwietnia od godziny 10, trzy uczennice z Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w towarzystwie policjantki zajmującej się profilaktyką, zwiedzały lęborska komendę i poznawały tajniki pracy policji. Goszczące w komendzie uczennice poznały m.in. pracę technika kryminalistyki, zapoznały się z technikami zabezpieczania odcisków palców oraz śladów biologicznych i zapachowych. Ponadto policjantka zapoznała gości ze specyfiką różnych pionów służb w policji, m.in. służbą dyżurnego jednostki i policyjnych detektywów.

- Dziewczęta zwiedziły policyjne cele oraz obejrzały radiowozy i wyposażenie policjantów. Policjantka prowadząca spotkanie opowiedziała również o swojej pracy z nieletnimi i pracy dzielnicowego - relacjonuje st. asp Daniel Pańczyszyn, oficer prasowy KPP Lębork. Spotkanie odbyło się w ramach „Dni Przedsiębiorczości” i miało na celu przybliżenie zawodu policjanta, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodych ludzi. Uczennice z Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku kolejny rok z rzędu wybrały spośród innych instytucji i zakładów pracy, właśnie lęborską komendę jako miejsce interesujące je w przyszłym wyborze zawodu. (GB)

Po raz pierwszy w historii miasta jego mieszkańcy będą mogli spędzić całą noc w kinie na maratonie filmowym. Akcja ruszy 16 maja o godzinie 20 i jest pomysłem Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka i LCK Fregata.

Fot. MRM Lębork

Młodzież z Gimnazjum nr 2 w Lęborku obejrzała w Gdańsku spektakl „Wszystkie dzieła Szekspira (w nieco skróconej wersji)” wystawiony przez troje aktorów z Polish Szekspir Company. Dwóch odważnych gimnazjalistów dołączyło nawet do aktorów na scenie. Wyjazd do Gdańska zorganizowano 1 kwietnia, a gimnazjalistom, którzy pojechali obejrzeć spektakl towarzyszyło kilku nauczycieli. Uczniowie mieli okazję zobaczyć dzieła Szekspira w

młodzieżowym i przystępnym wykonaniu. -Występujący bawili publiczność żonglując cytatami, streszczeniami fabuł i odwołaniami do stereotypowej znajomości dzieł Szekspira... którego duch pojawił się zresztą osobiście.T agedia „Romeo i Julia” grana przez samych mężczyzn wzbudziła mnóstwo pozytywnych reakcji, „Hamlet” w trzyminutowej wersji to prawdziwy majstersztyk, zaś hip-hopowy „Otello”, czy „Makbet” po góralsku to uciecha do granic możliwości – relacjonuje Anna Szumińska, nauczyciel z Gimnazjum nr 2 w Lęborku. Młodzież była prowokowana do wspólnej zabawy a na scenie, oprócz aktorów pojawili się tam także odważni gimnazjaliści - Kasia Posacka z kl. IIC oraz Piotr Smentoch z klasy IG. Po występie uczniowie mieli okazję porozmawiać z aktorami, którzy opowiedzieli o kulisach przygotowań spektaklu, trudnej profesji aktorskiej, a także odpowiedzieli na kilka pytań dotyczących życia prywatnego. (GB)

Całonocne maratony filmowe to oferta, którą łatwo można znaleźć w multikinach w dużych miejscowościach. W Lęborku taka gratka dla kinomanów pojawi się po raz pierwszy. Na zdjęciu – młodzieżowi radni – organizatorzy maratonu

Grzegorz Bryszewski g.bryszewski@expressy.pl Wydarzenie zapowiedziano na 16 maja 2014 roku, na godz. 20.00 w Sali LCK Fregata w Lęborku. Całość potrwa ponad 6 godzin i zakończy się około godziny 3 w nocy. Podczas seansu miłośnicy kina obejrzą trzy filmy: Obecność, Igrzyska Śmierci: W pierścieniu ognia oraz Iluzję. -Filmy wybrali sami uczniowie z lęborskich szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych poprzez wypełnienie ankiety, które zostały przygotowane przez młodych rad-

nych przy współpracy z LCK Fregata- tłumaczą organizatorzy maratonu. Bilety na maraton będą w sprzedaży po 27 złotych, od 18 kwietnia, w kasie kina przy ul. Gdańskiej oraz w Centrum Informacji Turystycznej „Brama Kaszubskiego Pierścienia”. Ilość biletów jest ograniczona, organizatorzy sugerują, żeby pośpieszyć się z ich kupnem. Szczegółowy regulamin pojawi się na stronie internetowej LCK Fregata, a każda osoba, która zakupi bilet będzie musiała się zobowiązać do przestrzegania regulaminu „I Lęborskiej Nocy Filmowej”. -Mamy zamiar wpływać

na życie kulturalne naszego miasta. Żeby lepiej zrozumieć potrzeby lęborskiej młodzieży pod koniec zeszłego roku zorganizowaliśmy tzw. „skrzynki pomysłów” w naszych szkołach. Dość często powtarzał się temat zorganizowania całonocnego maratonu filmowego. Postanowiliśmy, że dołożymy wszelkich starań aby to zorganizować. No i udało się! Po szkołach roznieśliśmy prawie tysiąc ankiet na których uczniowie zaznaczyli do trzech filmów, które by chętnie obejrzeli podczas tego wydarzenia. Pragnę podziękować dyrektorowi lęborskiego kina, że okazał wielkie zrozumienie

i chęć współpracy aby ten pomysł urzeczywistnić. – tłumaczy Michał Jastrząbek, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka. Młodzieżowi radni stworzyli także konkurs dla samorządów uczniowskich z terenu Lęborka, w którym będzie do wygrania 5 biletów na nocny maraton filmowy. Konkurs potrwa do 5 maja a jego celem będzie stworzenie ciekawej akcji, wydarzenia promującego maraton.


8

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

www.gle24.pl

Imprezy w trakcie Majówki Grzegorz Bryszewski g.bryszewski@expressy.pl Pierwszą z imprez patriotycznych zapowiedziano na piątek 2 maja. Tego dnia o godzinie 10 przed Starostwem Powiatowym w Lęborku przy ul. Czołgistów 5 rozpoczną się uroczystości związane ze Świętem Flagi. Kolejnego dnia, czyli w sobotę 3 maja ruszą obchody Święta Konstytucji 3 Maja. Na 12. 30 zapowiedziano uroczystą mszę św. w kościele pw. NMP Królowej Polski, później uroczystości przeniosą się pod obelisk w pobliżu ronda Solidarności. Tego dnia zostanie też zorganizowany festyn rekreacyjny w parku przy Starostwie Powiatowym. W programie festynu można znaleźć: występ Orkiestry Dętej „Ziemia Lęborska” , występy taneczne w wykonaniu Lęborskiego Studio Tańca ”Bravo”, z programem dla dzieci wystąpi natomiast Pałac pod Bocianim Gniazdem, zapowiedziano także występ zespołu Max Dance, a o 17.30 pojawi się widowiskowy turniej drwali. Gwiazdą wieczoru będzie zespół 2 plus 1, który wystąpi o godzinie 19. - W trakcie festynu zostaną udostępnione skocznie

Tegoroczne Majówka w Lęborku to tradycyjnie uroczystości patriotyczne oraz szereg imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców miasta.

i zjeżdżalnie dla dzieci, ruszą konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych, udostępnimy punkty gastronomiczne i handlowe – zapowiadają organizatorzy festynu Bogaty będzie także program sportowy Majówki. 1 Maja ruszą aż trzy imprezy: Indywidualne Biegi Przełajowe o Puchar Konstytucji 3 Maja (początek o 11, start i meta – lasek przy Stadionie Miejskim w Lęborku przy ul. Kusocińskiego 56), XII Otwarty Rajd Turystyczny Cyklistów „Jesteśmy w Unii” (początek o 12, start przed Starostwem Powiatowym w Lęborku przy ul. Czołgistów 5) i Otwarte Mistrzostwa Lęborka Amatorów w Tenisie Stołowym (początek o 16 w Miejskiej Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 2 w Lęborku, ul. Piotra Skargi 52). Dwa dni później odbędą się rywalizacje w piłce nożne ( o 9.30 ruszą gry finałowe Majowego Turnieju Piłki Nożnej Drużyn 5-osobowych - boisko ze sztuczną nawierzchnią przy Gimnazjum Nr 2 przy ul. Piotra Skargi 52) i w koszykówkę ( o 12 ruszy turniej „Koszykarskie Trójki” na boisku ze sztuczną nawierzchnią Zespołu Szkół Nr 3 w Lęborku na pl. Piastowskim).


www.gle24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

9

Tajemnice skrywane przez... kaktusy Rumska kaktusiarnia funkcjonuje od wielu lat i od wielu lat przyciąga zarówno miłośników tych niezwykłych roślin, odwiedzających, jak i tych, którzy chcą wybrać i kupić kaktusa lub inny sukulent. Teraz będzie ku temu wspaniała okazja, ponieważ tradycyjnie już w tzw. „długi weekend majowy” (w dniach od 1 do 4 maja) odbędzie się rozpoczęcie tegorocznego sezonu w kaktusiarni. Jak co roku kaktusy nie będą jedyną atrakcją. - Oprócz roślin, których mamy obecnie ok. 1,5 mln sztuk (ponad 5 tys. gatunków) będzie można zobaczyć wiele ciekawych zwierząt – zapowiada Andrzej Hinz, właściciel rumskiej hodowli kaktusów i sukulentów. - Dzieciom zawsze bardzo podobają się kurki jedwabiste, tzw. silki. W tym roku mamy te ptaki w 9 różnych kolorach! Oprócz tego będzie też inne ptactwo: kury arukany, które znoszą zielone jajka, gołębie lokowate, gołębie ozdobne, przepiórki... No i nie można zapomnieć o trzech kotach, które wypoczywają albo między kaktusami, albo wygrzewają się na słońcu na podwórku. Są to koty o wyjątkowym umaszczeniu trikolor. Jednak główną atrakcją w kaktusiarni są – co chyba nie zaskakuje nikogo – kaktusy i sukulenty. Nawet ci, którzy hodowlę pana Andrzeja odwiedzali nie raz, za każdym razem znajdują coś nowego, zaskakującego. Hodowla wciąż jest bowiem uzupełniana o nowe, egzotyczne gatunki.

RUMIA | Małe i duże, z kolcami albo miękkimi włoskami, niektóre przypominające kształtami i kolorami abstrakcyjne rzeźby, inne z kolei z przepięknymi, kolorowymi kwiatami... Tysiące gatunków kaktusów i sukulentów – a każdy jest inny. Takie cuda natury można zobaczyć w Rumi.

- Przez ostatnie lata nastawiamy się nie na ilość poszczególnych roślin, ale bardziej na różnorodność i kolejne, nowe odmiany – wyjaśnia Andrzej Hinz. - Członkowie Polskiego Towarzystwa Miłośników Kaktusów, do którego należę, podróżują po świecie i z tych podróży przywożą ciekawe rośliny lub nasiona kaktusów i sukulentów. Mamy więc rośliny niemal z każdego zakątka świata – m.in. z Brazylii, Boliwii, Chile, Argentyny i wielu, wielu innych. Obecnie jest tu ponad 5,2 tys. gatunków. I faktycznie – jest co oglądać. Po wejściu do kaktusiarni ogromna ilość i różnorodność tych egzotycznych roślin zaskakuje. Tym bardziej że teraz – na wiosnę – wiele z nich zaczęło już kwitnąć. A kaktusowe kwiaty są niezwykle barwne, oryginalne i różnią się od kwiatów, które znamy na co dzień. - Zapraszamy do wybrania się do nas najlepiej całą rodziną – zachęca Andrzej Hinz. - Można usiąść na podwórku na ławeczce, pobawić się ze zwierzakami, obejrzeć naszą kolekcję kaktusów oraz oczywiście kupić odmianę, która się spodoba. Udzielamy tez porad, jak należy pielęgnować kaktusy i sukulenty, w jakiej mieszance ziemi sadzić, kiedy przesadzać, jak podlewać, itd. Wstęp i zwiedzanie oczywiście są całkowicie bezpłatne. Kaktusiarnia będzie czynna w dniach od 1 do 4 maja w godzinach 9:00 – 17:00. Obiekt znajduje się w Rumi przy ul. Partyzantów 2. Dodatkowe informacje oraz zdjęcia znajdują się również na stronie internetowej www.kaktusiarnia.pl. Rafał Korbut

Fo Powiat Lębork

Nowa pracownia w Mechaniku W lęborskim „Mechaniku” powstała nowoczesna pracownia energetyki odnawialnej. To pomieszczenie ma znacząco zwiększyć atrakcyjność placówki Stworzenie pracowni umożliwił projekt „ZaPaL się do zawodu - Zawodowo w Powiecie Lęborskim” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lęborku, który został dofinansowany ze środków unijnych (Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki). W ramach projektu zakupiono do pracowni: zestaw wodorowych ogniw paliwowych, symulator turbiny wiatrowej, symulator układów solarnych, pakiet

osprzętu do budowy układów instalacji elektrycznej, zestaw pomiarowy do pomiaru wykorzystania energii elektrycznej, laptop, projektor multimedialny i wizualizer. Łączna wartość doposażenia pracowni w projekcie to 117.440,52 zł - W ramach tego projektu wyposażone zostały także warsztaty CKP przy PCE-ZSP - za ok. 400 000 zł zakupiliśmy

sprzęt do pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.Działania te znacząco podnoszą potencjał i atrakcyjność naszych szkół zawodowych - podkreśla Tomasz Sopyłło, asystent starosty lęborskiego. Część pracowni energetyki odnawialnej została także wyposażona w sprzęt w ramach realizowanego przez powiat

projektu „Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy.” Uroczyste otwarcie pracowni miało miejsce w czwartek 3 kwietnia. W trakie tego wydarzenia miała miejsce także prezentacja na temat odnawialnych źródeł energii i ich wykorzystania na co dzień. (GB)


www.gle24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Operetkowe przeboje zobaczysz we „Fregacie” Grzegorz Bryszewski g.bryszewski@expressy.pl Koncert zapowiedziano na czwartek, 24 kwietnia 2014 roku. Początek o godzinie 20:00

Fot. materiały organizatorów

Wyjątkowy, nastrojowy, pełen humor program „Operetka. Przeboye i jej czuła słówka…” grupy artystycznej Operus Arte będzie można obejrzeć w LCK Fregata. Koncert zapowiedziano na czwartek 24 kwietnia. Początek o godzinie 20, bilety w cenie 20 złotych dostępne są w kasie kina i w Centrum informacji Turystycznej „Brama Kaszubskiego Pierścienia” przy al. Niepodległości. Spektakl ma być wspaniałą zabawą w rytmie największych przebojów Wiedeńskiej Operetki. Nie zabraknie walca, czardasza, szampana czy pięknych kreacji. Na 90 minut przeniesiemy się w świat operetkowych intryg, namiętności, zdrad, zabawnych perypetii, a przede wszystkim miłości. A wszystko to w rytmie hitów: Bo to jest miłość, Kiedy skrzypki grają, Myszko to była cudna noc, Aria ze śmiechem, Wieczorem jest Maxime, O sole Mio, Time to say goodbye!, Usta milczą dusza śpiewa, W rytm walczyka serce śpiewa! - Piękne kreacje, porywające melodie, wspaniałe głosy, zabawna konferansjerka, a przede wszystkim młodzieńczość tworzą pełne uczuć operetkowe widowisko - zapowiadają organizatorzy. Grupa artystyczna Operus Arte swoją działalność koncertową rozpoczęła od września 2010 roku. Od tego czasu grupa wystąpiła już w ponad 80 miastach z zamiarem promowania piękna muzyki operetkowej, ukazując jej młodzieńcze emocje pełne wzruszeń i zabawy. Skład Zespołu to: Dorota Makulec - sopran, doktorantka Akademii Muzycznej w Łodzi, Paweł Wytrążek - tenor, doktorant Akademii Muzycznej w Łodzi, Piotr Żukowski - pianista, wy-

kładowca Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej Poznań, Piotr Stanisław - konferansjer Operus Arte Koncert zapowiedziano na czwartek, 24 kwietnia 2014

roku. Początek o godzinie 20:00. Bilety w cenie 20 złotych dostępne są w kasie kina przy ulicy Gdańskiej 12 oraz w Centrum informacji Turystycznej „Brama Kaszubskiego Pierścienia”

przy al. Niepodległości. Organizatorzy zachęcają do wcześniejszego nabywanie wejściówek. Rezerwacja dla grup zorganizowanych jest dostępna pod numerem telefonu 59 8622-530.

Natalia Niemen wystąpi w Cewicach To będzie niebywała atrakcja dla miłośników muzyki. W piątek 25 kwietnia Gminnym Centrum Kultury w Cewicach (ul. Węgrzynowicza 6) wystąpi Natalia Niemen. Natalia Niemen to piosenkarka, autorka muzyki i tekstów. Z muzyką związana jest od najmłodszych lat. Jest absolwentką warszawskiej szkoły muzycznej II stopnia im. Karola Szymanowskiego w klasie altówki. Od ponad dekady współpracuje z zespołami New life’m i TGD. Zarówno w tworzeniu muzyki, jak i w wyrazie wokalnym artystka inspiruje się starym rhytm’n’bluesem, rock’n’rollem, ekspresją pieśniarzy flamenco, ale także chorałem gregoriańskim i muzyką cerkiewną. Osobowość i głos artystki należą do jednych z najbardziej charakterystycznych i nietuzinkowych dzisiejszej muzyki polskiej. W Cewicach bęzie można zobaczyć Natalię Niemen KAMERALNĄ. Właśnie tak nazwano duet artystki

fot. Mateusz Otremba

10

z Pawłem Bzimem Zareckim, pianistą, aranżerem, producentem muzycznym od lat współpracującym z artystami w Polsce i zagranicą m.in Anna Maria Jopek, Mietek Szcześniak, TGD. - W kameralnym koncercie artystka wykona m.in kompozycje własne, wybrane utwory twórców bliskich jej sercu (m.in. Czesława Niemena,) oraz improwizacje- dźwięki, które wybrzmią tylko raz, specjalnie tego wieczoru. Czas trwania koncertu to ok. 70 min - zapowiadają organizatorzy koncertu. Koncert odbędzie się 25 kwietnia 2014 r. o godz,. 19:00 w GCK. Bilet wstępu: 20 zł -Ilość miejsc jest ograniczona w związku, z czy prosimy o telefoniczna rezerwację miejsc pod nr tel. 59 8 611 490. Sprzedaż biletów w sekretariacie GCK do 25 kwietnia do godz. 16:00 - podkreśla Malwina Reszkowska z GCK Cewice. (GB)


www.gle24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

11

Motocykliści pomogą dzieciom Występ kultowego zespołu Kobranocka, autora hitu „Kocham Cię jak Irlandię” będzie jedną z atrakcji VI edycji Zbiórki Krwi Motoserce 2014. W Lęborku ta inicjatywa organizowana przez kluby motocyklowe, które zachęcają do zbiórki krwi dla dzieci ruszy w sobotę 26 kwietnia na Placu Pokoju.

wypadku – przy pomocy specjalistycznego sprzętu ratunkowego , następnie udzielenie jej pierwszej pomocy medycznej) i szkolenia w zakresie pierwszej pomocy. Zapowiedziano także atrakcje dla najmłodszych - dla dzieci będzie dmuchany pałac-zjeżdżalnia, bungee oraz miejsce gier i zabaw, które będzie prowadził wykwalifikowany animator kultury w godz. 10.00-14.15. Wydarzenie będzie także atrakcyjne dla pasjonatów motoryzacji. Kluby motocyNa Placu Pokoju zostaną boklowe zawsze z wiem zaprezentowane zabytdużym zaankowe motocykle (a niektóre gażowaniem egzemplarze są unikatowe), włączają się będzie również możliwość w organizację obejrzenia i zapoznania się ze akcji Motoserwspółczesnymi motocyklami , ce. Na zdjęciu wśród których są i te dość rzadubiegłoroczna ko spotykane na drogach . edycja imprezy Na krwiodawców będą czekaw Kościerzynie ły grochówka, kiełbasa z rożna i frytki oraz drobne upominki, a na zakończenie akcji losowanie atrakcyjnych nagród, między innymi weekendowego pobytu dla pary w Hotelu Neptun. - W akcję włączyło się bardzo dużo osób dobrej woli i co jest najbardziej budujące -mnóstwo młodzieży. Wśród sponsorów trzeba wymienić Everet Krzysztofa Brzewińskiego czy Farm Frites. Wiele firm wsparło nas rzeczowo czy też finansowo, dzięki czemu mogliśmy atrakcją Motoserca będzie na- zorganizować tę akcję – podtomiast pokaz ratowania ofiar kreślają organizatorzy imprezy. wypadków komunikacyjnych, zorganizowany wspólnie przez OSP Nowa Wieś Lęborska i Harcerską Drużynę Ratowniczą (wydobywanie z auta ofiary

Grzegorz Bryszewski g.bryszewski@expressy.pl

Fot Cruiseriders North Lębork

Motoserce to akcja organizowana przez Kluby Motocyklowe zrzeszone w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych. Głównymi partnerami w tej akcji są Polski Czerwony Krzyż oraz Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. MOTOSERCE ma na celu zbiórkę krwi dedykowaną w szczególności dzieciom. Podczas akcji zbierana jest krew od wszystkich chętnych i przekazywana potem do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Organizatorzy lęborskiej edycji imprezy to klub motocyklowy Cruiseriders North Lębork, trójmiejskie kluby motocyklowe:,„Wild-Dogs” FG, „Lotor” oraz mieszkający na terenie powiatu lęborskiego członkowie klubu zrzeszającego lekarzy „Doctor Riders”. -W Lęborku Motoserce będzie się odbywało w godzinach 10.00 – 17.15, jest organizowane przy poparciu i wsparciu Burmistrza Miasta, Wójta Gminy i GOK Nowa Wieś Lęborska, wspólnie z Młodzieżową Radą Miasta Lęborka oraz Harcerską Drużyną Ratowniczą. Wezmą w akcji udział wolontariusze z

lęborskich szkół i Domu Kultury, strażacy z OSP Nowa Wieś Lęborska i OSP Pogorszewo oraz wiele innych osób wielkiego serca – podkreśla Wojciech Pietras z Cruiseriders North Lębork

Wydarzenie ma mieć charakter festynu rodzinnego, na który przybędą rodziny z dziećmi. Organizatorzy zapowiadają imprezy towarzyszących zbiórce : pokazy, koncerty zespołów muzycznych takich jak,

„Szynasteyera”, „M22”, „Kobranocka” oraz lęborskiego zespołu „Synkopa”. Wystąpi także utalentowana młodzież z Lęborka i okolic. przygotowaliśmy również konkursy z nagrodami. Widowiskową

Na 25 kwietnia zapowiedziano szóstą edycję akcji Błękit rzeki dobrem Krainy, poświęconej przygotowaniu rzeki Łeby do zbliżającego się sezonu turystycznego. Przedsięwzięcie - posiadające charakter czynu społecznego - organizuje LOT Ziemia Lęborska - Łeba, Powiatowy Zarząd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku we współpracy ze

Starostwem Powiatowym oraz urzędami gminnymi w Nowej Wsi Lęborskiej i Wicku. Porządkowane będą brzegi Łeby na odcinku około 50 km, od zachodnich granic Lęborka do ujścia rzeki do jeziora Łebsko. Efektem pięciu poprzednich edycji czyszczenia rzeki Łeby było zebranie łącznie około 12 t nieczystości. Sprzątać brzegi rzeki będą głównie członkowie lokalnych kół wędkarskich, a także strażacy z Komendy

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku oraz jednostek ochotniczych straży pożarnych. Zebrane odpady zostaną dostarczone na teren składowiska w Czarnówku tłumaczy Marcin Krzciuk z LOT Ziemia Lęborska-Łeba. Oficjalne rozpoczęcie akcji wyznaczono na godz. 9:00 na lewym brzegu Łeby, w pobliżu ujścia rzeki Kisewy. Finałem przedsięwzięcia będzie poczęstunek dla wszystkich uczestników połączony z wrę-

czeniem dyplomów przedstawicielom podmiotów biorących udział w sprzątaniu (plac rekreacyjny w centrum miejscowości Krępa Kaszubska od godz. 12:00). -Akcja ma charakter otwarty. Serdecznie zapraszamy zatem do wzięcia udziału w pracach porządkowych wszystkich zainteresowanych (zbiórka 26 kwietnia, godz. 9:00, u wylotu ul. Komuny Paryskiej w Lęborku) -zachęcają organizatorzy. (GB)

fot. LOT Ziemia Lęborska-Łeba

Przygotują rzekę Łebę do sezonu


12

www.gle24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Rodzina na plusie i z... pralką Pięcioro, dziesięcioro i więcej dzieci – nietrudno sobie wyobrazić, ile prania jest przy takiej gromadce! Dlatego powstał „Program Rodzina +”, czyli unikatowe przedsięwzięcie, które łączy pomoc dla rodzin wielodzietnych z ochroną środowiska.

Pozytywny sygnał Rodziny, które mają 5, 6 czy więcej dzieci (chodzi o takie, które żyją razem w jednym gospodarstwie domowym) zostaną obdarowane ekonomiczną i ekologiczną pralką, która dodatkowo będzie się

odznaczała niskim zużyciem wody i energii oraz oszczędnością środków piorących. Oprócz tego Caritas przeszkoli rodziny, jak ekonomicznie prać i oszczędzać energię. - To wcale nie muszą być ludzie ubodzy – zaznacza ks. Janusz Steć. - Chodzi nam o to, żeby wysłać pozytywny sygnał, że rodziny wielodzietne nie jest żaden synonim patologii, tylko często wspaniali, sympatyczni ludzie, przed którymi życie codzienne stawia troszkę większe wyzwania. Chcemy także wywołać odzew ze strony samych rodzin i osób, które takie rodziny znają. Stąd powstałą formuła konkursu plastycznego dla dzieci, który dotyczyłby właśnie ekologii i poszanowania środowiska. Taka praca plastyczna będzie traktowana jako zgłoszenie do konkursu, a pralki będą nagrodami. Program „Rodzina +” jest skierowany do rodzin wielodzietnych fot. mat. Caritas

W każdej wielodzietnej rodzinie obrazek włączonej niemal bez przerwy pralki sam nasuwa się przed oczy. Ile przy tym trzeba zużyć detergentu, prądu i wody? A przecież każdy z nas chce żyć ekologicznie i ekonomicznie. - Dlatego jest ta akcja – tłumaczy ks. Janusz Steć, dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej. - Jej zamysł jest taki, żeby wyszukać rodziny wielodzietne i otoczyć je wsparciem. Ale nie stricte socjalnym. Chodzi o to, że jest dużo takich rodzin, które znakomicie sobie radzą, ale wymaga to od nich bardzo wiele samodyscypliny. Wielodzietność jest to bowiem nie lada zadanie logistyczne i wyzwanie na wielu polach, m. in. gospodarności i oszczędności. Tu potrzeba sporo więcej racjonalności w podejściu do wydatków i domowego budżetu oraz dużo zaradności. I takie rodziny chcemy wyróżnić!

Ekonomicznie i ekologicznie Właśnie taka praca byłaby kryterium oceny (oczywiście oprócz wspomnianej wielodzietności), a nie żaden dochód czy inne kryteria ekonomiczne lub finansowe. - Planujemy zakup pralek klasy A+++ o pojemności 8 kg, z różnymi funkcjami

ekologicznymi zaznacza ks. Janusz Steć. - Wiadomo, że każda rodzina wielodzietna taki podarunek doceni. Zależy nam na podkreśleniu, że to są fajni ludzie, że dzieci to nasza przyszłość i o tę przyszłość należy zadbać. Ale, że chcemy te osoby zaktywizować, stąd po prostu pralek nie rozdajemy,

ale jest ta forma konkursu. Ponadto trwa moda na to, co ekologiczne, więc wszystkie te motywy zostałyby połączone. Takie „przyjemne z pożytecznym” - jest element konkursowy, należy coś przygotować, włożyć własny wysiłek. Akcja na pewno potrwa przez pewien czas. Caritas organizu-

je środki na zakup pralek. - Z jednej strony chcielibyśmy zwrócić się do sponsorów, którzy pomogliby nam te środki pozyskać lub wprost zafundować, czy też ofiarować potrzebny sprzęt – dodaje ksiądz. - Z drugiej strony, poprzez rozgłos, chcemy zaktywizować i wciągnąć do akcji te rodziny

lub znajomych, którzy je mogą zachęcić i wskazać. Prezent na Dzień Dziecka Docelowo Caritas chce przekazać rodzinom wielodzietnym min. 80-100 takich pralek. Na razie środków wystarczy na wiele mniej, ale organizatorzy nie tracą ducha i liczą, że akcja zatoczy coraz szersze kręgi. Zasięg przedsięwzięcia ma się pokrywać z obszarem archidiecezji gdańskiej. Czyli obejmie m. in. Trójmiasto, jego okolice, Wejherowo, Puck, Hel, a z drugiej strony Żukowo, Trąbki Wielkie aż po Żuławy Steblewskie. - Zależało nam, żeby akcję zacząć jak najszybciej – mówi ks. Janusz Steć. - Tak, żeby pierwsze rodziny otrzymały pralki już przed Świętami Wielkanocnymi. Jednak po opracowaniu szczegółowego harmonogramu akcji zdecydowaliśmy, że konkurs rozpocznie się 1 kwietnia, a do końca kwietnia będzie można nadsyłać prace plastyczne. Wielodzietne rodziny otrzymają natomiast pralki na Dzień Dziecka. Na pewno na taki podarek zasługują. Sam mogę być przykładem tego, że pochodzę z rodziny, w której było dziesięcioro rodzeństwa. Dla rodziców było to na pewno ogromne wyzwanie.

Każdy, kto chce zostać fundatorem pralki, może wpłacić dowolną kwotę na konto Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot, Bank Millennium S.A., 57 1160 2202 0000 0000 9060 5732 Program „Rodzina +”.

Ruszył nowy projekt marketingowy Gdańsk-Pomorskie Culinarny Prestige. Inicjatywa jest platformą integrujacą i promującą ofertę jakościowych kulinariów województwa pomorskiego. Jego pomysłodawcą jest Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT), ale projekt realizowany jest w partnerstwie z Miastem Gdańsk i przy udziale branży gastronomicznej. Koordynację i nadzór realizacyjny powierzono firmie landbrand, specjalizującej się w rozwoju markowej oferty turystyki kulinarnej. Na rok 2014 zaplanowano szereg działań o charakterze analitycznym i wdrożeniowym. Wszystko po to, aby profesjonalnie i obiektywnie przeanalizować potencjał kulinariów regionu, stworzyć platformę współpracy oraz rozpocząć wspólne działania, które mają szansę zwiększyć zyski dla branży, jak i budować silną, rozpoznawalną markę regionu na arenie międzynarodowej. Jednym z podstawowych celów projektu jest wypromowanie tych restauracji, kótre mogą stanowić wizytówkę kulinar-

fot. J. Ogórek/PROT Gdańsk

Kulinaria promują województwo

ną Gdańska i Pomorskiego na perspektywicznych i wymagających rynkach: skandynawskim, zachodnioeuropejskim oraz wśród turystów z Polski poszukujących jakościowej oferty gastronomicznej. Projekt wspierają Slow Food Pomorze oraz Akademia Kulinarna Fumenti, pomagając wytypować restauracje, które spełniają ściśle określone kryteria bazujące na regulaminie międzynarodowego stowarzyszenia Slow Food. - Projekt jest częścią szerszego programu promocji jakościowych usług przemysłu

czasu wolnego typu premium, prowadzonego pod hasłem Pomorskie Prestige. Docelowo obejmie między innymi takie obszary jak:golf & yachting, amber & design, spa & medical, shopping & lifestyle. Punkt wyjściowy stanowią jednak kulinaria - tłumaczą przedstawiciele PROT. Realizację projektu wsparło finansowo Ministerstwo Sportu i Turystyki, a oficjalnie jego uruchomienie nastąpiło 28 marca w czasie odbywającej się w Gdańsku Konferencji Nowe Trendy w Turystyce. (GB)

Nagrodzą najlepsze recenzje Wypożyczalnia dla dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku zaprasza wszystkich chętnych do napisania recenzji wybranej książki (jednej lub kilku). Recenzje można składaćdo 31 maja 2014. W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 15 rok życia i są mieszkańcami powiatu lęborskiego. Forma pracy – maksymalnie jedna strona A4, czcionka 12pt.

Recenzje opatrzone imieniem i nazwiskiem, informacją o wieku recenzenta, adresem e-mail, numerem telefonu należy przynieść osobiście do wypożyczalni dla dorosłych lub przesłać drogą elektroniczną na adres wypozyczalnia@ biblioteka.lebork.pl. Najlepsze teksty zostaną opublikowane na stronie biblioteki, Facebooka i wywieszone w holu biblioteki. (GB)


Gdyni, 10 min. do centrum, tel. 730 201 700

SPRZEDAM OKAZYJNIE sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, wysoki parter, blok 10 piętrowy, super stan techniczny, Gdynia Pogórze, tel. 690 445 628 GARAŻ, Sopot Górny Andersa, 17 m2, 40 tys., tel. 505 651 411 SPRZEDAM działkę ogrodniczą przy ul. Sucharskiego w Wejherowie, zadbana, zagospodarowana, domek, szklarnia, tel. 500 080 218 SPRZEDAM działkę budowlaną 600 m kw, z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 513-005-898 SPRZEDAM lub wynajmę działkę, 434 m2, nad morzem w Karwińskich Błotach, 1 km do pięknej plaży, z prawem budowy, media przy drodze, tel. 661 582 483 SPRZEDAM działkę budowlaną, 600 m kw, Wejherowo, tel. 513-005-898 SPRZEDAM działkę budowlaną 600 m kw, z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 513-005-898 SPRZEDAM mieszkanie w Gdyni Chyloni, wieżowiec dom towarowy, 3 piętro, 60 m2, 3 pokoje o wys. standardzie, umeblowane, bardzo blisko komunikacja miejska, do przystanku 1 min., do skm 4 min., tel. 668 080 433

KUPIĘ SKUP aut, złomowanie, wyrejestrowane, do wyrejestrowania, każda marka, dojazd do klienta, Wejherowo, Gdańsk, okolice, tel. 789 345 593

DO WYNAJĘCIA KAMIEŃ, dom jednorodzinny w pobliżu jeziora wynajmę, cena 1200 zł, tel. 661 178 582

Z POWODU wyjazdu tanio sprzedam 3 pokojowe mieszkanie o wysokim standardzie, po kapitalnym remoncie, w

REDAKCJA Plac Pokoju 3 (Jantar) piętro II, pokój 7, 84-300 Lębork, tel./fax: 59 843 42 71,

REDAKTOR NACZELNY: Piotr Ruszewski DYREKTOR HANDLOWY: Rafał Laskowski

INNE

LEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym zadania oraz matematyka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

WYNAJMĘ pokój spokojnej niepalącej studentce, tel. 663 421 896 WYNAJMĘ mieszkanie, 32 metry, blok Orlexu, ul. Sikorskiego 162, tel. 505 761 266

POSZUKUJĘ

KOMPUTERY SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, klawiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 1000 zł, 505-5670-34

TELEFONY SPRZEDAM ABSOLUTNIE każde auto kupię, gotówka od ręki, tel. 514 192 787 SPRZEDAM przyczepę, kemping Niewiadów, rok prod 1989, cena 2200 (do negocjacji), tel. 500 080 218

KUPIĘ

INNE

DAM PRACĘ SZUKAM PRACY

POŻYCZKI pod zastaw mieszkań, domów, ziemi, tel. 516 509 691

SKUP aut w każdym stanie

USŁUGI elektryczne, instalatorstwo, usuwanie awarii, montaż sprzętu agd, pomiary, Trójmiasto i okolice KS.EL, tel. 515 151 370

DZIENNIKARZE: Grzegorz Bryszewski, Rafał Korbut, Łukasz Krzemiński, Daria Dunajska

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń.

SKŁAD: Alfa Skład Łukasz Bieszke

ISSN 2084-6274 WYDAWNICTWO NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, NIP 588-131-07-65

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania.

POZNAM fajną, ponadczasową dziewczynę, ja chłopak, 24 lata, Sopot, tel. 696 454 028 SEX-sex-sex- to lubię a ty? poznajmy się umów się na wspaniałą zabawę! ja śliczna kobietka o zgrabnym tyłeczku, blondyna zapraszam! dla konkretnych panów sponsorów! ps. również sex tel., 516 747 365, Sopot GORĄCA blondi pozna sponsorów zapraszam do siebie, odwiedź mnie, a zabiorę cie w siódme niebo, dzwoń 514 670 725, Sopot, woj. pomorskie MIŁEJ pani z wdziękiem i z temperamentem po 45-tce do stałego związku szuka sympatyczny pan z Wejherowa, tel. 729 961 407

BURSZTYN kupię, tel. 784 098 134 ZBIERAM makulaturę, złom, przyjmę rower, krótkofalówkę, cb radio, pmr, walkie talkie, Gdańsk, Kliniczna, Reja, Hallera, okolice, sms, 791 150 096

OKNO drewniane, kolor sosnowy, wym. 1,45 m x 1,75 m, jednoskrzydłowe, otwierane, u góry lufcik, nowe, 50 zł, 517-782-024 SPRZEDAM koncentrator tlenu, tel. 602 465 683

SPRZEDAM rowerek, 16, stan bd, cena 120 zł, dodatkowe kółka do nauki jazdy, tel. 888 787 322

SPRZEDAM drzwi, 80, zewnętrzne, prawe, z futryną, zbrojone z wizjerem, komplet kluczy, cena: 500 zł, tel. 501 539 159

SPRZEDAM drewno opałowe do CO i gałęziówkę, tel. 782 846 927

SPRZEDAM łyżwy figurowe, białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejherowo, tel. 505-567-034

SPRZEDAM drzwi 80, zewnętrzne - prawe, NOWE, zbrojone, z wizjerem i kompletem kluczy, wraz z futryną, cena 650 zł, tel. 600 702 048

SPRZEDAM ubranka dla dziewczynki, rozm.98-122 i buty, stan idealny, Wejherowo, 505-567-034

MATA dla dziecka do leżenia i przewijania, kolor pomarańczowy, wym.85 cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 505-567-034

SPRZEDAM kurtkę narciarską, damską, rozm. L, kolor biały, czarne wstawki, stan idealny, cena: 350 zł, Wejherowo, tel. 660 731 138

SPRZEDAM telewizor kolorowy NEC, 29 cali,2 kolumny, 100 zł, tel. 789-431-218

SKUP zboża: pszenica, owies, jęczmień, żyto, pszenżyto, kukurydze, łubin, bobik itp., min 24 t., zapewniam transport, płacę w dniu odbioru,tel. 509 942 079

ABSOLUTNIE każde auto kupię, gotówka od ręki, tel. 514 192 787

FOTOGRAF – śluby, wolne terminy maj, czerwiec, wrzesień, tel. 660 310 311

ABSOLUTNIE każde auto kupię! Może być uszkodzone lub bez opłat, gotówka i umowa od reki, tel. 668 193 771

ZAMIENIĘ

DZIAŁKA z domem, Gdynia Witomino, 521 m2, 790 tys. zł, tel. 502 686 196 DZIAŁKĘ położoną w dolinie Słupi z dostępem do rzeki, 7 km do Ustki, 4700 m2, 180 zł/m2, tel. 502 686 196

gotówka od ręki, tel. 780 136 340

LODÓWKO – zamrażalka Amica, srebrna, wys. 160 x 57, stan idealny, tel. 506 802 957 GARAŻ blaszany z blachy falistej, używany, przenośny, sprzedam, cena do uzgodnienia, tel. 501 549 579 SPRZEDAM 2 letni piec C.O., 30 KW, ze sterownikiem i dmuchawą, ruszta wodne / węgiel, drewno – Wicko, cena: 1500 zł, tel. 788 085 085 SPRZEDAM łuparkę do drzewa, silnik 3kw, bardzo praktyczną, średnica klocka i sęki nie maja żadnego znaczenia, tel. 601 638 877 GRANULAT srebra, kupię, tel. 504 332 299, Gdańsk

BIURO OGŁOSZEŃ Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7, 84-300 Lębork

tel. 793 311 155 DRUK Agora SA

tel. 796 944 155 tel. 793 311 155

NAKŁAD 10 000 egzemplarzy

REDAKCJA GDAŃSK: Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk, tel. fax. 58 55 333 40

BIURO REKLAM Małgorzata Mielewczyk m.mielewczyk@expressy.pl,

Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów publicystycznych bez zgody wydawnictwa jest zabronione.

REDAKCJA WEJHEROWO: ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo, tel. fax. 58 736 16 92, tel. 736 33 22

G R U PA M E D I A L N A


14

www.gle24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Pogoń bez punktów w Tczewie PIŁKA NOŻNA | W smutnych nastrojach wracała z Tczewa drużyna Pogoni. Po wysokiej wygranej z Wierzycą Pelplin, mecz z teoretycznym słabszym Gryfem miał ponownie przynieść tak potrzebne 3 punkty. Ze składu z powodu kontuzji kolana wypadł Oskar Jasiński. - Dobra wiadomość jest taka, że nasz kapitan szybko dochodzi do zdrowia i niedługo powinniśmy zobaczyć go na boisku. Z pomocy na obronę przesunięty został więc Piotr Łapigrowski - informuje oficjalna strona internetowa klubu. Mecz zaczął się całkiem dobrze. Morawski podał do Ilanza, a ten sprintem startuje na bramkę gospodarzy i w sytuacji sam na sam pokonuje Janiszewskiego. Była to 19 minuta meczu. Potem niestety strzelali tylko gospodarze. Najpierw Grzesik z karnego, a chwilę później Olszewski. W przypadku rzutu karnego jego podyktowanie wywołało wiele kontrowersji. W narożniku boiska Bach traci piłkę i goni zawodnika Gryfa, który pada w polu karnym. Według jednych Gryfita potyka się o kępę trawy, według sędziego pomógł mu w tym nasz zawodnik. 42 minuta to strata drugiej bramki. Długa piłka za obrońców, zawodnik gospodarzy przejmuje piłkę i z 18 metrów uderza na bramkę. Futbolówkę zdołał jeszcze dotknąć bramkarz , ale nie na tyle by wybić ją z bramki. - Druga połowa to niby nasza przewaga i walenie głową w mur. W 90 minucie wielka szansa na remis. Po faulu na Bartku Żmudzkim sędzia dyktuje rzut karny. Do piłki podchodzi Ilanz i niestety tym razem się myli. Janiszewski broni strzał - czytamy na witrynie Pogoni. (LuK)

Tabela IV Ligi Pomorskiej: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

GKS Przodkowo KS Chwaszczyno GOSRiT Luzino Gryf Słupsk GTS Kolbudy Powiśle Dzierzgoń Olimpia Sztum Amator Kiełpino Anioły Garczegorze Wierzyca Pelplin Bytovia II Bytów Pogoń Lębork Pomezania Malbork Gryf 2009 Tczew Orlęta Reda Żuławy Nowy Dwór Wietcisa Skarszewy Piast Człuchów

m 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

pkt 52 47 41 40 38 37 36 36 35 32 30 29 25 23 23 22 10 7

w 16 14 13 12 11 10 11 11 9 10 9 9 8 7 7 6 3 1

r 4 5 2 4 5 7 3 3 8 2 3 2 1 2 2 4 1 4

p 2 3 7 6 6 5 8 8 5 10 10 11 13 13 13 12 18 17

bramki 66-13 46-24 48-26 61-30 47-35 39-28 29-31 39-36 32-23 44-37 51-42 43-42 36-40 31-58 31-47 25-48 16-70 31-85

Kolejka 22 - 12-13 kwietnia Wierzyca Pelplin Wietcisa Skarszewy GOSRiT Luzino Anioły Garczegorze Bytovia II Bytów GTS Kolbudy Pomezania Malbork GKS Przodkowo Gryf 2009 Tczew

3-0 1-5 2-3 0-1 3-4 5-3 5-1 1-2 2-1

Amator Kiełpino Powiśle Dzierzgoń Olimpia Sztum Gryf Słupsk Żuławy Nowy Dwór Orlęta Reda Piast Człuchów KS Chwaszczyno Pogoń Lębork

Kolejka 23 - 19 kwietnia

fot.www.pogon.lebork.pl

Gryf 2009 Tczew Pogoń Lębork KS Chwaszczyno Piast Człuchów Orlęta Reda Żuławy Nowy Dwór Gryf Słupsk Olimpia Sztum Powiśle Dzierzgoń

-

Wierzyca Pelplin GKS Przodkowo Pomezania Malbork GTS Kolbudy Bytovia II Bytów Anioły Garczegorze GOSRiT Luzino Wietcisa Skarszewy Amator Kiełpino

Gryf 2009 Tczew – Pogoń Lębork 2:1 (2:1) bramki: 0:1 Ilanz (’19), 1:1 Grzesik (’37 k.-), 2:1 Olszewski (’42) Gryf: Janiszewski - Plewniak, Saczuk, Grzesiak, Włodowski, Kołodziej, Borys, Wojciechowski, Dmitrzyk, Zittrich, Olszewski (‘70 Wszołek) Pogoń: Labuda – Bach (’46 Janowicz), Musuła, Łapigrowski, Żmudzki B. Morawski (’65 Labuda Paw.), Wesserling, Sychowski, Byczkowski (‘46 Naczk), Waczkowski, Ilanz

Nowa inicjatywa na Pogoni. Klub 100 TPL Koncepcja funkcjonowania tego projektu została przedstawiona podczas prezentacji drużyny seniorów na początku marca w klubie Hot Chocolate Klub 100 TPL – bo tak brzmi pełna nazwa tego projektu – to oddolna inicjatywa kibiców i sympatyków lęborskiej Pogoni mająca na celu comiesięczne, systematyczne wspieranie finansowe klubu. Do udziału w tym projekcie zaproszone są zarówno osoby prywatne jak i przedsiębiorcy. Dla osób fizycznych przygotowaliśmy pakiet PARTNER, dla przedsiębiorców pakiet BIZNES. Członkostwo w Klubie 100 TPL ma charakter dobrowolny, a podstawową zasadą uczestnictwa w klubie jest rzetelność i uczciwość wszystkich członków Klubu. - Pomysł nie jest nowy bo wiele klubów sportowych działa już w podobny sposób, dostosowaliśmy się do już panujących standardów. Idea powstania tego przedsięwzięcia narodziła się wśród starszej części kibiców Pogoni, którzy już od jakiegoś czasu angażują się w działania związane z naszym klubem. Po kilku spotkaniach wykrystalizowała się grono 8 osób, którzy weszli do Rady Klubu 100. Rada opracowała regulamin i dbać będzie o sprawne i rzetelne funkcjonowanie Klubu 100 TPL - wyjaśnia Radosław Pie-

trusewicz, jeden z inicjatorów, a zarazem koordynator projektu. - Nie posiadając strategicznego sponsora musimy liczyć na pomoc lokalnych przedsiębiorców oraz kibiców tego klubu, którymi my jesteśmy. Klub z taką historią nie może grać na 5 czy 6 poziomie rozgrywek. Dla wielu z nas , którzy chodzą na Pogoń 25 lat to jest nie do przyjęcia. - Zależy nam na pełnej transparentności tego przedsięwzięcia. Chcemy, aby każdy członek Klubu 100 TPL miał pełną wiedzą na temat wydatkowania wspólnie zbieranych środków finansowych. Mają temu służyć zestawienia finansowe oraz spotkania członkowskie - podkreślają zgodnie członkowie Rady Klubu 100 TPL, dodając że pierwszy odzew jest bardzo pozytywny, a do nowej inicjatywy przystąpiło już ponad 25 osób. Aby wstąpić do Klubu 100 TPL należy wypełnić deklarację członkowską. Miesięczna minimalna opłata za członkostwo w Klubie 100 TPL wynosi: od 50zł miesięcznie – Klub 100 TPL Partner , od 300zł (netto) miesięcznie – Klub 100 TPL Biznes. Obok obowiązków członka klubu są również przywileje. W przypadku Klub 100 TPL Partner są to: - Karta członka Klubu 100

TPL. - Bezpłatne wejście na imprezy organizowane przez klub. - Umieszczenie informacji o członku Klubu 100 TPL na stronie internetowej klubu – zgodnie z życzeniem członka klubu. - Możliwość uczestnictwa w specjalnych zebraniach Klubu 100 TPL. - Dostęp do newslettera Pogoni Lębork oraz otrzymywanie wyników drużyny seniorów Pogoni sms-em bezpośrednio po zakończonych spotkaniach. - Dostęp do „Strefy TOP” podczas meczów drużyny seniorów. - Przyznanie pamiątkowego certyfikatu Członka Klubu 100 TPL po roku członkostwa. - 20% rabat na gadżety klubowe oraz gratisowe materiały promocyjne klubu (np. kalendarze) - 15% zniżki na Siłownię Activ, ul.Gliniana 11a Lębork, tel. 502 199 444 - 15% zniżki do Centrum Masażu Ciała, ul. Węgrzynowicza 5/2 Lębork, tel. 505 171 205 - Możliwość skorzystania z 5 godzin darmowych konsultacji na 1 rok w dziedzinach biznesowych i finansowych, www.andrzejsulkowski. pl , tel. 602 620 399 - W przypadku opłaty jednorazowej za rok z góry obowią-

fot.www.pogon.lebork.pl

AKCJA | Wzorem wielu klubów w Polsce również w lęborskiej Pogoni zainicjowano działalność tzw. Klubu 100.

zuje zniżka w postaci gratisowego 1 miesiąca! W przypadku Klub 100 TPL Biznes natomiast: - Karta członka Klubu 100 TPL. - Bezpłatne wejście na imprezy organizowane przez klub. - Umieszczenie informacji o członku Klubu 100 TPL na

stronie internetowej klubu – zgodnie z życzeniem członka Klubu. - Możliwość uczestnictwa w specjalnych zebraniach Klubu 100 TPL. - Dostęp do newslettera LKS POGONI LĘBORK oraz otrzymywanie wyników drużyny seniorów Pogoni SMS-em bezpośrednio po zakończonych

spotkaniach. - Dostęp do „Strefy TOP” podczas meczów drużyny seniorów. - Przyznanie pamiątkowego certyfikatu Członka Klubu 100 TPL po roku członkostwa - Możliwość umieszczenia przez firmy baneru reklamowego na oficjalnej stronie internetowej klubu. - Możliwość umieszczenia przez firmy baneru reklamowego na stadionie. - Umieszczenie reklamy na materiałach drukowanych przez klub. - Umieszczenie reklamy w materiałach wideo produkowanych przez klub. - Możliwość umieszczenia reklamy na strojach sportowych. - 20% rabat na gadżety klubowe oraz gratisowe materiały promocyjne klubu (np. kalendarze) - 15% zniżki na Siłownię Activ, ul.Gliniana 11a Lębork, tel. 502 199 444 - 15% zniżki do Centrum Masażu Ciała, ul. Węgrzynowicza 5/2 Lębork, tel. 505 171 205 - Możliwość skorzystania z 5 godzin darmowych konsultacji na 1 rok w dziedzinach biznesowych i finansowych, www. andrzejsulkowski.pl , tel. 602 620 399 W przypadku opłaty jednorazowej z rok z góry Rada Klubu 100 TPL rozpatruje umowę indywidualnie. (luK)


www.gle24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

SIATKÓWKA | Rozegrane zostały mecze II fazy play off Amatorskiej Ligi Siatkówki w Lęborku, podczas tego dnia 6 zespołów walczyło o miejsca 5-10 a cztery walczył w półfinałach o awans do finału ALS.

Łukasz Krzemiński l.krzeminski@expressy.pl Pierwsze dwa mecze o godzinie 10 były o miejsca 9-10 i 7-8. W meczu o miejsce 9, I LO w Lęborku zwyciężyło z zespołem Prosektorium 2:1 i zakończyło rozgrywki na 9 pozycji. Mecz o miejsce 7 nie dobył się z powodu nie poja-

wienia się zespołu Tom Blok Wejherowo. Oddanie meczu walkowerem usytuowało Tom Blok na miejscu 8 a KS Strzebielino na miejscu 7. Pozostałe mecze tego dnia odbyły się już planowo. W meczu o 5 miejsce AZS Lębork nie dał rady zespołowi Bojan Żubry który kontrolował wynik w obu setach i zasłużenie zajął 5 miejsce.

Pierwszy półfinał był tego dnia bardzo emocjonującym spotkaniem. Klaja Cafee która do półfinału awansowała bezpośrednio z rundy zasadniczej grała z zespołem Romek Lębork który aby zagrać w półfinałach musiał wygrać dwa ciężkie mecze w fazie play off. Pierwszy set po bardzo wyrównanej walce wygrali zawodnicy Klaja Cafee

róznica tylko 2 punktów. W drugim secie Romek Lębork zwyciężył różnicą 8 punktów. O końcowym wyniku miał zadecydować trzeci set rozgrywany do 15. W końcówce trzeciego seta emocje udzieliły się wszystkim uczestnikom tego meczu. Po bardzo nerwowej końcówce, trzeci set wygrali zawodnicy Klaja Cafee i to oni jako pierwsi awansowali do finału rozgrywek amatorskich. Drugi półfinał był mniej emocjonujący. Zawodnicy KS Baza 44 jako liderzy rundy zasadniczej skoncentrowani wyszli na boisko i zdecydowanie wygrali pojedynek z Mar Pol Garczegorze 2:0. KS Baza 44 i Klaja Cafee będą walczyć w finale Amatorskiej Ligi Siatkówki w Lęborku, przed finałem zostanie rozegrany mecz o 3 miejsce pomiędzy Romek Lebork a Mar Pol Garczegorze. Oba mecze odbędą się 27 kwietnia 2014 na hali sportowej przy Gimnazjum nr 2 w Lęborku. Mecz o 3 miejsce odbędzie się o 15:30 a finał o godzinie 16:30, te dwa mecze rozegrane zostaną na boisku głównym. Po zakończeniu meczu finałowego zostaną oficjalne podsumowane rozgrywki amatorskie w Lęborku. Serdecznie zapraszamy na mecze finałowe Amatorskiej Ligi Siatkówki w Lęborku. Wyniki półfinałów: Klaja Cafee – Romek Lębork 2:1 (25:23, 17:25, 17:15) KS Baza 44 – Mar Pol Garczegorze 2:0 (25:12, 25:19) Klasyfikacja końcowa: 5. Bojan Żubry 6. AZS Lębork 7. KS Strzebielino 8. Tom Blok Wejherowo 9. I LO 10. Prosketorium

Lotos Trefl Gdańsk wkrótce w Lęborku

fot.Materiały Prasowe

Klaja Cafee i KS Baza 44 w finale ALS

15

SIATKÓWKA | Po raz pierwszy w historii zespół z Plus Ligi odwiedzi Lębork i przeprowadzi otwarty trening na hali sportowej przy Gimnazjum nr 2 w Lęborku. Siatkarze LOTOSU Trefla są bowiem ambasadorami Gdańska jako gospodarza siatkarskich Mistrzostw Świata i dzięki cyklowi treningów w miejscowościach spoza Trójmiasta, propagują tę imprezę wśród mieszkańców województwa pomorskiego. Treningi odbędą się również w Malborku, Chojnicach i Kościerzynie. Będzie to doskonała okazja zobaczyć z bliska profesjonalnych zawodników na co dzień grających na parkietach Plus Ligi.

Zespół z Gdańska już po raz drugi odwiedzi Gimnazjum nr 2 w Lęborku . Pierwsza wizyta, wtedy pierwszo ligowego zespoły odbyła się w 2010 roku i była początkiem programu Olimpijska Energa. To właśnie uczniowie Gimnazjum nr 2 w Lęborku wygrali całe rozgrywki Olimpijskiej Energii. Podczas trwania projektu mieli okazję być na meczach zespołu Lotos Trefl Gdańsk oraz brać udział w pokazowych treningach przez trenerów pierwszo ligowego zespołu. Wszystkich chętnych zapraszamy do przyjścia na halę sportową przy Gimnazjum nr 2 w Lęborku, 16 kwietnia 2014 roku na godzinę 11:00. (mr)(luK)


16

www.gle24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Biegi Piaśnickie z Grand Prix „Kaszuby Biegają”

Fot. Daria Dunajska

ZAWODY | Najważniejszym sportowym wydarzeniem weekendu były biegi piaśnickie, będące częścią cyklu „Grand Prix Kaszuby Biegają”.

Daria Dunajska d.dunajska@expressy.pl W zawodach wystartowało ponad 550 biegaczy z całego województwa pomorskiego. Finałem „II Dni Piaśnickich”

gminy Wejherowo był bieg główny na 10 km spod Bramy Piaśnickiej w Wejherowie do Piaśnicy. Od 2013 roku wydarzenie stanowi część „Dni Piaśnickich” w cyklu kilkudniowych imprez o charakterze

patriotycznym, naukowym, sportowym i rekreacyjnym. Biegi piaśnickie mają upamiętniać pomordowanych w Lesie Piaśnickim w czasie II wojny światowej. Ponadto idealnie popularyzują bieganie

jako najprostszą formę ruchu i profilaktykę chorób cywilizacyjnych. Od roku biegi stały się częścią dużej, sportowej imprezy „Grand Prix Kaszuby Biegają” na dystansie 10 km. W biegu głównym zwyciężył

Łukasz Kujawski z Żukowa, który pokonał trasę w czasie 0:31:58. Drugie miejsce zajął Łukasz Gurfinkiel z Gdańska z czasem 0:32:37 i trzecie miejsce Paweł Piotraschke z Słupska z czasem 0:33:01. Czwarte miejsce zdobył Michał Rolbiecki z Wejherowa, piąte miejsce Błażej Król z Kębłowa i szóste miejsce Michał Czapiński z Redy. Wśród biegaczy przeważali mężczyźni, razem z najstarszymi uczestnikami po 70tce. Wśród kobiet najszybszą biegaczką okazała się Monika Czapiewska z Skorzewa z czasem 0:40:31. Zwycięzcy otrzymali medale i puchary m.in. od wiceministra rolnictwa Kazimierza Plocke. Częścią biegów piaśnickich były starty młodych zawodników od przedszkola po gimnazjum, na dystansie od 100 do 2800 metrów. Były medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Nagrody wręczał wójt Henryk Skwarło wspólnie z posłem Jerzym Budnikiem. W kategorii 2007 i młodsi (dziewczynki) zwyciężyła Martyna Jankowska, druga była Maria Markiewicz, trzecia Zuzanna Syska. W kategorii 2007 i młodsi (chłopcy) wygrał Szymon Daniec, drugie miejsce Kacper Piastowski i trzecie Bartosz Opara. W kategorii klas I-III (dziewczynki) zwyciężyła Anastazja Hewelt, druga była Zuzanna Lesner

i trzecia Urszula Sychowska. Nagrodę specjalną otrzymała Magdalena Bullmann z SP nr 6 w Wejherowie. W kategorii klas I-III (chłopcy) wygrał Wojciech Sekuła, drugie miejsce Jakub Skrzypkowski i trzecie Kacper Siejk. W kategorii klas IV-VI (dziewczynki) zwyciężyła Marta Roksz, druga była Aleksandra Błaszk i trzecia Maria Roda. W kategorii klas IV-VI (chłopcy) wygrał Błażej Hewelt, drugie miejsce Klaudiusz Witzke i trzecie Oskar Pokrywka. W kategorii gimnazjum (dziewczęta) zwyciężyła Magda Niemcz, druga była Zofia Topp i trzecia Angelika Stencel. W kategorii gimnazjum (chłopcy) wygrał Maciej Cyman, drugie miejsce Mikołaj Baranowski i trzecie Mateusz Gruba. Drugi dzień Dni Piaśnickich minął pod znakiem „Piaśnickiego Rajdu Rowerowego”, organizowanego m.in. przez Bolszewski Klub Rowerowy Cyklista. Na starcie stawiło się ponad 80 rowerzystów, którzy pokonali kilkanaście kilometrów od ArtParku w Bolszewie do Kaplicy Leśnej w Piaśnicy. Przed powrotem do Bolszewa, rowerzyści zjedli grochówkę.

Express Powiatu Leborskiego 56  
Advertisement