Page 1

Premier z wizytą w Siemirowicach

Fot. MON

A A T N E T Z A ŁA G ZP BE

-Jesteśmy coraz lepiej przygotowani do obrony naszych granic, także dzięki polskiej myśli technicznej – podkreślił premier Tusk w poniedziałek 10 marca. Tego dnia szef rządu i minister obrony odwiedzili jedną z najnowszych i najnowocześniejszych jednostek Sił Zbrojnych RP. Chodzi konkretnie o Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy Marynarki Wojennej, który stacjonuje w Siemirowicach (gmina Cewice). Grzegorz Bryszewski g.bryszewski@expressy.pl Wizytę zorganizowano w poniedziałek 10 marca, czyli przeddzień 15 rocznicy wstąpienia Polski do NATO. Temat obronności kraju zdominował

Czwartek, 13 marca 2014 r. Nr 5 (54) NAKŁAD 10 000 EGZ.

Najchętniej czytana gazeta w Lęborku

więc wizytę w Siemirowicach i spotkanie z mediami. - Polska jest solidnym i skłonnym do poświęceń członkiem Sojuszu – powiedział premier Tusk. Dodał, że dzisiaj lepiej niż kiedykolwiek „widać jak ważne było dla naszego bezpieczeństwa, przez uczest-

nictwo w misjach, pokazywanie sojusznikom, że mamy dobrych żołnierzy”. - Dzięki temu możemy tak mocno dziś stawiać na kwestie własnego bezpieczeństwa i oczekiwać wsparcia – podkreślił. Donald Tusk zaznaczył także, że 100 mld w moderniza-

cję polskiej armii to inwestycja bez alternatywy. Dodał, że przez ostatnie 7 lat wydatki na obronność wzrosły o 25 %. Dzięki polonizacji zamówień to także pieniądze inwestowane w polskie przedsiębiorstwa. - Polski żołnierz to żołnierz

świetnie wyszkolony, wykształcony i potrafiący używać sprzętu najnowszej generacji, ale bez odwagi i determinacji wyszkolenie i sprzęt niewiele by dały – powiedział. - Składam niski ukłon polskim żołnierzom, ich odwadze, determinacji i poświęceniu – oświadczył premier. Premier Tusk podkreślił również, że na wsparcie sojuszników „może liczyć tylko ten kto sam potrafi się obronić”. Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy Marynarki Wojennej rozpoczął formalne funkcjonowanie 1 stycznia 2011 roku. W połowie 2013 roku, po zakończeniu testów poligonowych, osiągnął gotowość techniczną do działań. Wojskowi podkreślają, że ze względu na duże możliwości operacyjne związane z wysoką mobilnością i siłą ognia Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy będzie odgrywał znaczącą rolę w zapewnieniu swobody pływania polskim siłom okrętowym na Morzu Bałtyckim. Do zasadniczych zadań, które będzie mógł realizować należy zaliczyć przede wszystkim osłonę głównych baz morskich oraz punków manewrowego bazowania Marynarki Wojennej przed uderzeniami nawodnych sił okrętowych przeciwnika. Obrona przeciwokrętowa będzie również realizowana w odniesieniu do ważnych obiektów wojskowych i przemysłowych rozmieszczonych na polskim wybrzeżu. Chociaż dywizjon stacjonuje w Siemirowicach to w warunkach bojowych będzie operował praktycznie na całym wybrzeżu. Główne uzbrojenie jednostki stanową nowoczesne rakiety typu NSM (Naval Strike Missile), które mogą zwalczać zarówno nawodne cele morskie, jak i cele lądowe i mają zasięg lotu powyżej 200 km.


Weekend za pół ceny w Łebie Po raz pierwszy w swej historii Łeba przyłączy się do akcji “Weekend za pół ceny”. W dniach 5-6 kwietnia lokalne restauracje, hotele, czy też salony spa będą oferowały 50 procentowe zniżki. Akcja to pomysł na ożywienie miasta poprzez zachęcenie mieszkańców do spędzenia wolnego czasu poza domem, odbiorcami akcji mają być także turyści. Inicjatywa to gdański pomysł, który w tym roku organizowany będzie już w tym mieście po raz szósty. W tym przedsięwzięciu tradycyjnie uczestniczą restauracje, hotele, gabinety SPA, obiekty sportowe, instytucje miejskie, instytucje kultury (teatry, muzea), które zadeklarują obniżenie swoich cen na czas trwania weekendu o 50 procent. Głównym celem akcji jest ożywienie miasta poprzez zachęcenie mieszkańców do spędzenia wolnego czasu poza domem, skorzystania z oferty kulinarnej, hotelarskiej, SPA, a także odwiedzenia miejskich instytucji sportu i kultury. Gdańskie edycje akcji cieszyły się ogromnym zainteresowaniem a lokalne restauracje i inne obiekty odwiedzały prawdziwe tłumy gości. Organizatorzy zadbali także o atrakcje dodatkowe, w tym roku przewidziano m.in konkurs kulinarny dla zawodowych szefów kuchni oraz

Nowe ulgi dla dużych rodzin Lęborski program wspierający rodzinny wielodzietne „Lębork Miastem dla Dużej Rodziny” wzbogacił się o dwóch nowych partnerów. Teraz ulgi dla rodzin wielodzietnych oferuje także ośrodek szkolenia kierowców i lokalna pizzeria. Grzegorz Bryszewski zeum w Lęborku (50% zniżki g.bryszewski@expressy.pl

pokaz carvingu, czyli dekorowania i rzeźbienia w owocach i warzywach, zaplanowano także pokaz gotowania Basia Ritz, zwyciężczyni pierwszej edycji programu kulinarnego “MasterChef ”. Tegoroczną nowością akcji jest rozszerzenie jej na Gdański Obszar Metropolitalny, impreza będzie organizowana także w 8 pomorskich miastach, a jednym z nim jest Łeba. Łebską edycję zapowie-

dziano na 5-6 kwietnia. W mieście akcja pojawi się po raz pierwszy w jego historii. -Rozpoczynamy właśnie zbieranie ofert do przedsiębiorców, którzy chcą się przyłączyć do inicjatywy. Na razie mamy kilka zgłoszeń zniżek, które będą dotyczyć noclegów, oferty restauracyjnej i oferty Spa – tłumaczy Przemysław Rychter z LOT “Łeba - Błękitna Kraina”. (GB)

Nowi partnerzy lęborskiego programu to Ośrodek Szkolenia Kierowców „JAREK” oraz Pizzeria „CALABRIA”. Rodziny, które przystąpiły do lęborskiego programu i posiadają ważną kartę Duża Rodzina 4+ otrzymają w Ośrodku Szkolenia Kierowców „JAREK” 100 złotych zniżki na kurs prawa jazdy kat. B i 10 procentową zniżkę na wykupienie dodatkowych godzin jazdy. Pizzeria „CALABRIA” (ul. Warszawska 15) oferuje natomiast zniżki: 30 % na pizzę (nie dotyczy produktów objętych promocją), 20 % na pozostałe dania obiadowe (nie dotyczy produktów objętych promocją) i 10 % na napoje (nie dotyczy napojów alkoholowych). Program i karta „Duża Rodzina 4+” to ukłon ze strony miasta w stronę rodzin wielodzietnych. Lęborczanie, którzy spełnią wymogi programu mogą wyrobić sobie specjalną kartę uprawniającą do zniżek. Dotychczasowe ulgi wprowadziło LCK Fregata (5 zł zniżki od uśrednionej ceny biletu indywidualnego do kina), Mu-

na indywidualne bilety wstępu na wystawy i imprezy), Pływalnia Miejska „Rafa” w Lęborku (50% zniżki na indywidualne, jednorazowe bilety wstępu) i miejskie lodowisko (50% zniżki na indywidualne bilety wstępu). Od lutego bieżącego roku zniżki posiadaczom Karty „Duża Rodzina 4+” oferuje także Akademia Pomorska w Słupsku Pomysłodawcą wprowadzenia w mieście ulg dla dużych rodzin, był Leszek Leciejewski, radny PiS. Wstępne koncep-

cje programu pojawiły się już w 2011 roku, projekt uchwały wprowadzającej w mieście program “Lębork miastem dla dużej rodziny” został przegłosowany w lutym 2012 roku. - Pomysł nie jest nowy. Wcześniej wdrożyło go już kilka miast, m.in. Gdańsk, Kraków, Grodzisk Mazowiecki, Wrocław i Tychy. Chodzi o budowanie więzi rodzinnych. O to, żeby rodziny wielodzietne miały większą możliwość integracji dzięki wspólnym wypadom, np. do kina czy muzeum – tłumaczył radny Leciejewski.


www.gle24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Kaszubska biblioteka w Wicku Grzegorz Bryszewski g.bryszewski@expressy.pl Koordynatorka projektu spotkała się z uczniami w ZSO w Wicku, gdzie przeprowadziła prelekcję z uczniami ze szkoły podstawowej o kaszubskich bajkach i postaciach fantastycznych. Na koniec

zajęć każdy uczeń narysował swoja kaszubską bajkę, której akcja dzieje się w Wicku. Starsi uczniowie w ramach lekcji z języka kaszubskiego przyszli odwiedzić Knégòbùsa, który zatrzymał się przed Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Wicku, by zapoznać się z bogactwem literatury kaszub-

skiej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się książki Anny Łajming - pisarki kaszubskiej, autorki takich powieści jak “Czterolistna koniczyna” czy “Mój dom”.

fot. Michał Sałata

Knégòbùs Radia Kaszëbë, czyli kaszubska biblioteka na kołach, przyjechał do Wicka.

3


www.gle24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Ruszył nabór do przedszkoli 5 marca ruszył nabór do lęborskich publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych („zerówki”) na rok 2014/2015. Można już składać wnioski o przyjęcie we wszystkich lęborskich placówkach (z wyjątkiem Szkoły Podstawowej Nr 8). Przyjmowanie wniosków potrwa do końca marca. Postępowanie rekrutacyjne zapowiedziano na początek kwietnia (1-7 kwietnia), po 18 kwietnia mają zostać podane do publicznej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do lęborskich przedszkoli. Urzędnicy miejscy podkreślają, że proces rekrutacji uwzględnia szereg czynników i podzielony został na dwa etapy. W trakcie pierwszego etapu i w przypadku, gdy liczba kandydatów spełniających warunek zamieszkania w Gminie Miasto Lębork przewyższa liczbę wolnych miejsc urzędnicy miejscy wezmą pod uwagę takie kryteria, jak wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata;niepełnospraw-

ność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;objęcie kandydata pieczą zastępczą. Każde z takich kryteriów ma jednakową wartość. Podczas drugiego etapu rekrutacyjnego brane będą pod uwagę takie kryteria, jak praca rodzica samotnie wychowującego dziecko - 1 punkt; praca obojga rodziców – 1 punkt; deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu powyżej bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki – 2 punkty (dotyczy wyłącznie przedszkoli) i rodzeństwo dzieci już uczęszczających do placówki – 1 punkt. Nowością w tegorocznej rekrutacji jest ułatwienie dla rodziców dzieci kontynuujących pobyt w przedszkolu. Teraz nie muszą oni składać wniosku o przyjęcie dziecka, tylko deklarację o kontynuacji, którą należy przedłożyć dyrektorowi przedszkola lub szkoły podstawowej. (GB)

Lęborskie zespoły docenione na festiwalu w Kaliszu Grzegorz Bryszewski g.bryszewski@expressy.pl Dwie grupy z MDK Lębork (Zespół Muzyki Dawnej Incantare oraz Zespół Muzyki i Tańca Dawnego) reprezentowały województwo pomorskie na 36. Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu. Z festiwalu Incantare, który rywalizował w kategorii „zespoły kameralne” wrócił z wyróżnieniem, a Zespół Muzyki i Tańca Dawnego otrzymał nagrodę - Brązową Harfę Eola. W tegorocznej edycji festiwalu w Kaliszu wzięło udział 400 muzyków z 38 zespołów. Jury, które pracowało pod kierownictwem Agaty Sapiechy z Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, przyznało 5 złotych Harf Eola, 3 srebrne i 7 brązowych i 1 bursztynową. Ponadto przyznano 4 wyróżnienia, 1 nagrodę specjalną. Jury wręczało laureatom „Harfy Eola” - statuetki przedstawiające harfę, której struny porusza wiatr oraz wyróżnienia i nagrody specjalne- podczas Koncertu Galowego w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. - Cieszy mnie fakt, że udało się nam zachęcić tancerzy i muzyków do podjęcia próby przygotowania spektaklu

fot. MDK Lębork

4

pt. „Historia jednego dnia i…” Nie było łatwo - mówi Teresa Szczepańska dyrektor MDK, a jednocześnie choreograf zespołu tańca dawnego - Musiałyśmy zadbać o każdy szczegół, wiedziałyśmy że jurorzy będą oceniać zgodność prezentowanej muzyki i tańca oraz stroju z daną epoką, dobór i opracowanie repertuaru, intonację, ogólny wyraz artystyczny i interpretację stylów muzy-

ki dawnej. Tancerze i muzycy współpracowali ze sobą po raz pierwszy. Już rozpoczęcie utworu, akcenty w muzyce i to tak odległej bo XVI- XVII wiecznej, stanowiło problem. Trzeba było poświęcić wiele godzin prób, żeby młodzi artyści odkryli i zaprezentowali interpretację historyczną z epoki renesansu czy baroku. Stroje i elementy scenografii to następny problem, który udało

się przeskoczyć, dzięki zaangażowaniu wielu osób. Lęborskie zespoły podczas wyjazdu do Kalisza zwiedzały także miasto i spotkały się z jego włodarzem. Muzycy zwiedzili także w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej pokonkursową wystawę „ Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną”, gdzie oglądali niezwykłą wystawę kopii dawnych instrumentów.


www.gle24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Dobre wyniki finansowe Grupy ENERGA

fot materiały prasowe

Grupa ENERGA zakończyła 2013 rok bardzo dobrymi wynikami finansowymi. Przychody wzrosły o 2 proc. do poziomu 11,4 mld zł. Rada Nadzorcza ENERGA SA pozytywnie zaopiniowała rekomendowaną przez Zarząd Spółki wypłatę 414 mln zł dywidendy, czyli 1 zł na akcję. To poziom wyższy niż wskazany w prospekcie emisyjnym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2013 roku wzrosły o 252 mln zł (2 proc.) do poziomu 11 429 mln zł. Pozytywny wpływ na poziom sprzedaży miała wyższa taryfa dystrybucyjna, korzystne warunki hydrometeorologiczne dla wytwarzania w elektrowniach wodnych oraz wzrost mocy wytwórczych w odnawialnych źródłach energii. Dobre wyniki finansowe pozwoliły Zarządowi ENERGA SA na zarekomendowanie wypłaty 414 mln zł dywidendy z jednostkowego zysku za rok 2013 (499 mln zł), czyli 1 zł na jedną akcję. Polityka wypłaty dywidendy jest konsekwentnie realizowana przez spółkę: w 2012 r. na dywidendę za 2011 r. przeznaczyła 646 mln zł, co stanowiło 86 proc. zysku netto, a w kolejnym roku - 497 mln zł, czyli 91 proc. zysku. Ostatecznie decyzję o wypłacie z

zysku za 2013 r. podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. - Jesteśmy zadowoleni z wypracowanych wyników i zgodnie z naszymi zapowiedziami, w tym i kolejnych latach, będziemy chcieli dzielić się z Akcjonariuszami lwią częścią zysku. Rekomendacja wypłaty dywidendy w wysokości powyżej założeń wskazanych w prospekcie, jest dowodem realizacji tych zapo-

wiedzi. W minionym roku inwestorzy docenili stabilność naszego biznesu, o czym świadczy choćby zakończona sukcesem emisja euroobligacji czy przeprowadzenie największej od ponad dwóch lat oferty publicznej sprzedaży akcji i debiut na warszawskim parkiecie - mówi Mirosław Bieliński, Prezes Zarządu ENERGA SA. Nakłady inwestycyjne Grupy

wyniosły 2 802 mln zł (1 849 mln zł w 2012 r.), z czego blisko połowa, bo 1 397 mln zł przeznaczona została na inwestycje w kluczowym dla dochodów Grupy segmencie dystrybucji. Ponadto Grupa ENERGA przeznaczyła 1 052 mln zł na zakup spółek wiatrowych od Grupy DONG i Iberdrola Renovables oraz spółki Ciepło Kaliskie. Oprac (GB)

5

Gimnazjaliści uczestniczyli debacie społecznej Młodzież z Gimnazjum nr 2 z Lęborka uczestniczyła 4 marca w debacie społecznej o przemocy Hasło debaty brzmiało „Przemoc-pomoc- przebaczenie-powrót” a uczniowie z lęborskiego gimnazjum pojechali na debatę z opiekunami Anną Szumińską i Jolantą Piotrowicz. Spotkanie organizowało Psychologiczne Koło Naukowe Akademii Marynarki Wojennej wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni oraz Komendą Miejską Policji w Gdyni. Gościem specjalnym podczas debaty był Tim Guénard, autor książki „Silniejszy od nienawiści”. W I części panelu merytorycznego prowadzonego przez Hannę ŻółkośMargońską, Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni, głos zabrali specjaliści z instytucji i organizacji zajmujących się na co dzień diagnozowaniem i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Podczas dyskusji zebrani zadawali pytania ekspertom. Poruszono takie tematy jak możliwości szukania

pomocy, funkcjonowanie procedury Niebieska Karta i zagadnienia związane z tematem debaty. Po przerwie głos zabrał Gość specjalny - Tim Guénard, autor książki „Silniejszy od nienawiści”. - Spotkanie z osobą, która osobiście doznała przemocy ze strony członków rodziny poruszyła gimnazjalistów, którzy wzruszeni opuszczali audytorium Akademii Marynarki Wojennej – podkreślają nauczyciele z lęborskiego gimnazjum. Historia gościa specjalnego mimo iż przeraża, daje każdemu nadzieję na poprawę losu i życiową przemianę. Tim został bowiem porzucony przez matkę, kiedy miał trzy lata. Ta przywiązała go do słupa jednej z polnych dróg i odeszła. Nad ranem zziębniętego i wystraszonego chłopca znalazła policja. Oddano go w ręce agresywnego, uzależnionego od alkoholu ojca. Ten znęcał się nad nim bezlitośnie. W dniu piątych urodzin ojciec pobił go tak mocno, że Tim ledwie przeżył. Debatę zorganizowano pod patronatem prezydenta Gdyni. (GB)


6

www.gle24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Chciał rzucić się pod pociąg. Powstrzymano go Lęborscy policjanci uratowali 27-latka z Lęborka, który chciał rzucić się pod pociąg. Dzięki szybkiej reakcji, funkcjonariusze zapobiegli tragedii i mężczyzna trafił do szpitala. Sytuacja miała miejsce kilka dni temu, gdy na numer alarmowy do dyżurnego lęborskiej policji zadzwonił mężczyzna, który zauważył na torach w Mostach stojącego młodego człowieka. Według oceny dzwoniącego mężczyzna chciał popełnić samobójstwo. Na miejsce natychmiast został skierowany patrol policji. - Dojeżdżając na miejsce policjanci zobaczyli jak jeden mężczyzna szarpie się z drugim i próbuje go ściągnąć z torowiska. Policjanci natychmiast zaczęli działać, podbiegli do mężczyzn i ściągnęli desperata z torowiska, przez które po chwili przejechał z dużą prędkością pociąg SKM – relacjonuje asp.

Daniel Pańczyszyn, oficer prasowy KPP Lębork. Policjant i jego koleżanka z patrolu rozpoczęli rozmowę i uspokajanie desperata, który nadal się wyrywał i chciał wrócić na torowisko, zapowiadając chęć odebrania sobie życia. Po chwili na miejsce przyjechała wezwana przez policję załoga pogotowia, która zabrała mężczyznę do szpitala. -Policjanci zareagowali szybko i odpowiednio do sytuacji. W swoim działaniu nie widzą nic nadzwyczajnego jednak cieszy ich fakt, że mogli pomóc i uratowali ludzkie życie. St.sierż. Łukasz Kisielewski służy w Policji od 8 lat, a jego koleżanka post. Joanna Merchel wstąpiła w szeregi Policji w lutym 2013 roku. Policjanci dziękują również mężczyźnie, który zauważył mężczyznę na torach i powiadomił policję – dodaje oficer prasowy. (GB)

Powiat funduje badania Ruszyła kolejna edycja bezpłatnych badań profilaktycznych dla mieszkańców powiatu lęborskiego. Wszystkie programy finansowane są z budżetu powiatu lęborskiego i realizowane w lęborskim szpitalu. Zainteresowanie badaniami dla mężczyzn w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu gruczołu krokowego było aż tak duże, że rejestracja na nie została wstrzymana.

Grzegorz Bryszewski g.bryszewski@expressy.pl

Dwie ulice zostaną wybrukowane Lęborskie ulice – M.Reja i Kasprzaka zostaną wybrukowane. Wartość tej inwestycji sfinansowanej z budżetu miasta wynosi 364 tys. zł. Już wkrótce cała ulica M. Reja wyłożona będzie kostką brukową. Jej pierwszy odcinek modernizowany był w 2013r. - Obecnie trwają prace na odcinku tej ulicy od ul. Staromiejskiej do Kasprzaka, a prace obejmą również ulicę Kasprzaka, która łączy ul.

Reja z ul. Curie-Skłodowskiej. Zakres prac obejmuje rozbiórkę starej nawierzchni razem z podbudową oraz płyt z chodników oraz budowę nowej nawierzchni z kostki kamiennej wraz z budową odwodnienia – tłumaczą urzędnicy miejscy z Lęborka. Wartość inwestycji to 364 tys. zł. Prace potrwają do 31 maja 2014. Wykonawcą jest POL-DRÓG GDAŃSK Sp. z o.o. (GB)

Pierwsze z badań dotyczy wczesnego wykrywania nowotworu gruczołu krokowego u mężczyzn. Akcją prozdrowotną zostali objęci panowie od 40. roku życia. Bezpłatnie przysługuje im : badanie kliniczne w poradni chirurgicznej, badanie PSA (oznaczenie markeru we krwi), badanie USG, konsultacja lekarska. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie rejestracja na to badania została już wstrzymana. - Osoby zainteresowane, którym nie udało się zarejestrawać, prosimy o kontakt w terminie późniejszym, na przełomie maja i czerwca 2014r - tłumaczy lęborski szpital na swojej stronie internetowej. W ramach powiatowych badań Panie mogą wziąć udział w programie zapobiegania i wczesnego wykrywania nowotworu piersi. Badaniami zostały objęte kobiety w wieku od 34 do

50 lat oraz po 70. roku życia, które w ostatnich 12 miesiącach nie miały wykonanych badań obrazowych piersi. W ramach tego programu zaplanowano: badanie palpacyjne piersi wykonane przez lekarza radiologa z nauką samodzielnego wykonywania badania palpacyjnego przez kobietę, zebranie wywiadu, kwalifikacja do wykonania odpowiedniego badania (USG piersi, mammografia lub oba badania równoczasowo – w zależności od wieku kobiety, obciążenia dziedzicznego oraz budowy piersi), wykonanie badania, określenie czasu wykonania następnego badania profilaktycznego lub w sytuacji stwierdzenia patologii wymagającej leczenia – skierowanie pacjentki do odpowiedniego specjalisty. Na te badania można rejestrować się telefonicznie (tel.59 8635 227, 59 8635260) lub osobiście w rejestracji Pracowni Diagnostyki Obrazowej (I piętro RTG) lęborskiego szpitala w Lęborku,

od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00. Powiat sponsoruje także badania niemowląt w zakresie wczesnego wykrywania dysplazji stawów biodrowych. Badaniami objęte będą wszystkie niemowlęta zamieszkałe na terenie powiatu lęborskiego kwalifikujące się do badania w okresie od 01 stycznia 2014 r do 31 grudnia 2014 roku. W ramach jednego badania wykonane zostaną następujące czynności: porada lekarska, badanie USG stawów biodrowych i wypisanie skierowania. - O możliwości skorzystania z bezpłatnych badań rodzice będą informowani po raz pierwszy przy wypisie dziecka z SPSZOZ w Lęborku, następnie zostaną powiadomieni indywidualnym zaproszeniem przesłanym pocztą przed planowanym terminem badania dziecka. Rodzice dzieci urodzonych w innych szpitalach, a zamieszkałych na terenie powiatu lęborskiego mogą rejestrować się telefonicznie wcentralnej rejestracji

SPSZOZ w Lęborku ( nr tel. 59 8635 289, 59 8635 283) tłumaczy Tomasz Sopyłło, asystent starosty lęborskiego. Tegoroczne badania są kontynuacją polityki profilaktycznej, którą powiat realizuje od początku swojego istnienia. Początkowo badania były opłacane wspólnie z płatnikiem (ówczesna Kasa Chorych). Aktualnie powiat opłaca je w 100% z własnych środków. - Badania realizujemy zawsze do wyczerpania środków. Jeżeli na jakimś badaniu środki zostają, przesuwamy je na inne, które są bardziej popularne. Dodatkowo w latach ubiegłych zarząd decydował się na zwiększenie środków w ciągu roku, ze względu na bardzo duże zainteresowanie i wyczerpanie środków. Na 2014r. zarezerwowaliśmy 76 000 zł - informuje Tomasz Sopyłło.


www.gle24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

7

Wicko świętowało z rozmachem Prawie 300 osób z całego powiatu lęborskiego wzięło udział w świętowaniu Dnia Kobiet w Wicku. Imprezę zorganizowano 8 marca w siedzibie GOKiS z wielkim rozmachem. Grzegorz Bryszewski g.bryszewski@expressy.pl

fot. GOKis Wicko

8 marca wszystkie kobiety obchodzą swoje święto również w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku ten dzień czyli Dzień Kobiet obchodzony był z wielkim rozmachem. Jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia organizatorzy zadbali o słodkie przyjęcie wszyskich Pań. Na wejściu wszystkie przybyłe kobiety były bowiem witane czekoladami przez Dariusza Waleśkiewicza, wójta gminy Wicko i i Jacka Stanucha, przewodniczącego Rady Gminy. W wypełnionej po brzegi sali widowiskowej (na miejscu pojawiło się około 300 osób) uroczystość rozpoczęła się od złożenia życzeń wszystkim Paniom przez wójta gminy Wicko i przewodniczącego Rady Gminy Wicko. Później rozpoczął się występ zespołu Bel Canto, pod kierownictwem Elżbiety Mart, działającego przy GOKiS Wicko. Uczestnicy świetowania usłyszeli takie przeboje jak „Lata dwudzieste, lata trzydzieste…”, „Ada to nie wypada” czy choćby „Zimny drań”. Koncert był

Zespół Bel Canto zachwycił publiczność widowiskowym koncertem przebojów z lat 20 ubiegłego wieku dynamiczny i widowiskowy a zespół ciekawie nawiązywał do lat 20 ubiegłego wieku także za pomocą stylizowanych strojów. Gwiazdą wieczoru był Michał Milowicz, artysta sceniczny oraz aktor filmowy znany z

takich filmów jak: „Chłopaki nie płaczą”, „Poranek Kojota” czy z serialu „Sąsiedzi”. Tego dnia zaprezentował swój charakterystyczny program składający się z utworów Elvisa Presleya. Już po koncercie artysta podpisał swoje zdjęcie,

które zawisło w lokalnej „galerii sław”, uczestnicy świętowania skorzystali także z okazji i robili sobie zdjęcia z aktorem i prosili o autografy. Na zakończenie świętowania rozdano wszystkim po lampce szampana i wzniesiono toast.

Michał Milowicz wcielił się na imprezie w Elvisa Presleya i zaśpiewał jego największe przeboje


8

www.gle24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Dyżur pracownik US w ratuszu W ramach corocznej akcji „Szybki PIT” Urząd Skarbowy w Lęborku w czwartek 13 marca organizuje kolejny dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w Urzędzie Miejskim w Lęborku. Podczas dyżuru będą przyjmowane zeznania podatkowe za 2013 rok, udzielane informacje na temat rozliczeń rocznych podatku dochodowego i sposobu wysłania zeznania podatkowego przez Internet za pomocą systemu e-deklaracje. Kolejny, trzeci już dyżur pracowników „Skarbówki” w budynku Urzędu Miejskiego zapowiedziano na 10 kwietnia 2014 r. (GB)

Morsy przyjadą do Łeby Nawet 150 miłośników zimnych kąpieli, czyli “Morsów” przyjedzie do Łeby w niedzielę 23 marca. Tego dnia w miejscowości nadmorskiej zostanie zorganizowany Pomorski Zjazd Morsów, które głównym celem będzie pożegnanie zimy. Grzegorz Bryszewski g.bryszewski@expressy.pl

natomiast kobieta, która ukradła torebkę usłyszy zarzut kradzieży – podkreśla asp.Daniel Pańczyszn, oficer prasowy KPP Lębork. Funkcjonariusze podkreślają, że jest to już kolejna „komórka” odzyskana pomimo umorzenia sprawy, co pokazuje, że policjanci nie zapominają o takich przedmiotach, a zatrzymanie złodzieja i postawienie go przed wymiarem sprawiedliwości jest tylko kwestią czasu. Za kradzież mienia grozi do 5 lat pozbawiania wolności. (GB)

Impreza rozpocznie się o godzinie 11 zbiórką przed UM Łeba na ulicy Kościuszki. Na miejscu wszyscy miłośnicy zimnych kąpieli morskich utworzą korowód i współnie przemaszerują ulicami miasta do plaży wschodniej A (przy hotelu Neptun). Na miejscu zostaną uformowane drużyny z klubów Morsów z całej Polski i po rozgrzewce nastąpi grupowa kąpiel. Organizatorzy zapowiedzieli także ciekawe konkursy – zaplanowano marsz z kijkami dla Morsów ( czyli popularny Nordic Walking), wybrany zostanie najstarszy Mors i Foka. Na nagrody mogą liczyć także najciekawej przebrani miłośnicy zimnych kąpieli morskich. -Planujemy, że w imprezie weźmie udział około 150 osób. Chociaż impreza skierowana jest do klubów z województwa pomorskiego i zachodnipomorskiego to już teraz otrzymujemy zgłoszenia z innych części Polski – tłumaczy Przemysław Rychter z Lokalnej Organizacji Morsy z Łeby (na zdjęciu podczas zimowego rozpoczęcia sezonu) tym razem zaznają Turystycznej “ Łeba- Błękit- kąpieli morskiej z kolegami z całej północnej Polski na Kraina”. Fot. Janina Sajko/UM Łeba

Lęborscy policjanci we współpracy z policjantami z Konina, zatrzymali kobietę , która w lipcu zeszłego roku na plaży, w Łebie ukradła telefon komórkowy. Skradziony telefon odzyskano, a osoba która go ukradła usłyszy zarzut kradzieży za co grozi do 5 lat pozbawiania wolności. Lęborskim kryminalnym, którzy współpracowali z funkcjonariuszami z Konina udało się zatrzymać 32 letnią mieszkankę powiatu konińskiego. Kobieta pod koniec lipca zeszłego roku będąc w Łebie ukradła turystce z Siedlec torebkę, w której znajdował się telefon komórkowy, pieniądze oraz dokumenty o łącznej wartości prawie 1000 zł. - Policjanci odzyskali skradziony w lipcu na plaży telefon, który zostanie przesłany właścicielce,

Fot. KPP Lębork

Odzyskano telefon, który skradziono w wakcje w Łebie


www.gle24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Młodzieżowa Rada włącza się w życie miasta Akcje kulturalne, charytatywne i społeczne. No i próby zorganizowania ciekawych wydarzeń dla lęborskiej młodzieży. To najnowsze plany działań Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka. Grzegorz Bryszewski g.bryszewski@expressy.pl Inicjatorem utworzenia w Lęborku Młodzieżowej Rady Miasta jest lokalne stowarzyszenie Eduq. A rada według założeń ma charakter opiniodawczy i stanowi sposób na pobudzaniu w świadomości młodzieży postaw demokratycznych i kulturalnych. Pomysł rozpoczęto wcielać w życie w połowie ubiegłego roku. Wtedy też zakończono rekrutację do MRM i uchwalono jej statut. Pierwszą uroczystą sesję MR zorganizowano natomiast pod koniec stycznia 2014 roku. Podczas tego spotkania wybrano prezydium oraz podsumowano dotychczasowe działania. Przewodniczącym został Michał Jastrząbek, uczeń I LO, wiceprzewodniczącym Sławomir Zbrzeźniak z PCE a sekretarzem Marcelina Kłak z ZSM-I. Pierwszą “roboczą” sesję zapowiedziano na czwartek 13 marca, na godz. 9. A po niej spotkanie z opiekunami samorządów uczniowskich z lęborskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Młodzi radni mają skupić się na tej se-

sji na szczegółowej organizacji kilku akcji kulturalnych, społecznych i charytatywnych. Jak ustaliliśmy właśnie taka ma być specyfika działań MRM w najbliższych miesiącach. Pierwsza akcja MRM ma mieć miejsce już w przyszłym tygodniu i polegać na happeningu podczas świętowania Pierwszego Dnia Wiosny. Głównym punktem świętowania nadejścia wiosny w Lęborku jest grupowe topienie marzanny z mostu na ulicy Staromiejskiej. Właśnie tam, oprócz przedszkolaków pojawią się młodzi radni z Lęborka. -Będziemy rozdawali kolorowe balony dzieciom oraz informować mieszkańców o działalności MRM w Lęborku. Przygotowaliśmy także inne atrakcje. Także pod koniec kwietnia wspólnie ze Stowarzyszeniem Motocyklowym Cruiseriders chcemy się włączyć do ogólnopolskiej akcji Motoserce. Ta inicjatywa jest ogólnopolską akcją zbiórki krwi. Specjalny punkt Motoserca chcemy stworzyć w Lęborku. Podczas tego happeningu planujemy zorganizować występ artystyczny. Liczymy, że taka potrzebna i ważna akcja spo-

tka się pozytywnym odbiorem lęborczan. - zapowiada Michał Sałata, opiekun społeczny Młodzieżowej Rady Miasta. Młodzi radni chcą także pomóc w rozszerzeniu oferty kulturalnej Lęborka. Konkretnie chodzi o organizację całonocnego maratonu filmowego w LCK

Fregata. Młodzież rozmawiała już wstępnie z władzami kina i ustalono, że maraton odbędzie się prawdopodobnie w czasie tzw “długiego weekendu majowego”. Nie wiadomo jednak jeszcze jakie filmy zostaną zaproponowane w tym terminie. Młodzież będzie mogła sama

wybrać z listy filmów zaproponowanych przez LCK Fregata. - Całonocne i tematyczne maratony filmowe są często organizowana w multikinach w Trójmieście. Jesteśmy przekonani, że taka oferta sprawdzi się także naszym mieście. Ponadto pomożemy w organizacji pod-

9

czas miejskich obchodów Dnia Dziecka - tłumaczą młodzi radni. Jeszcze inny projekt kulturalny ma się pojawić, podczas Lęborskich Dni Jakubowych. MRM będzie chciała wręczyć analogiczną nagrodę do „Lęborskiego Lwa” przeznaczoną dla osoby, która bezinteresownie działa na rzecz młodzieży. Taką osobę wybiorą młodzi ludzie w plebiscycie zorganizowanym w szkołach. Dodatkowo młodzi ludzie będą mieli prawo wyboru gwiazdy, która zagra ostatniego dnia jarmarku. Aby lepiej trafić w gusta, zostanie przeprowadzona ankieta w szkołach, w której lęborska młodzież wyrazi swoje zdanie. MRM zamierza realizować swoje uchwały kulturalne i społeczne, zapowiada także bliższą współpracę z samorządami uczniowskim. - Jesteśmy dla młodzieży i chcemy realizować jej pomysły. Liczymy jednak na większe zaangażowanie ze strony dyrekcji oraz samorządów uczniowskich z danej szkoły. Jest wiele rzeczy, które można zrobić wspólnie i jest wiele spraw, którymi warto się zająć aby faktycznie coś się zmieniło w tym mieście. Jesteśmy z Wami i chcemy działać w interesie młodzieży. Ale potrzebujemy waszej pomocy.- zapowiada Michał Sałata,. - Zapraszamy do kontaktu i bardziej aktywnego włączania się wszystkich w nasze działania dodają młodzi radni. Jeśli macie ciekawe propozycje skontaktujcie się z przedstawicielem waszej szkoły w radzie lub mailowo: MRMLebork@gmail.com


www.gle24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Rusza Lęborska Biesiada Kabaretowa

Gwiazdą wieczoru będzie Jacek Ziobro

fot. archiwum

Lęborskie Centrum Kultury “Fregata” będzie gospodarzem I edycji Lęborskiej Biesiady Kabaretowej. Imprezę zapowiedziano na 25 marca, początek o godzinie 12 25 marca w Lęborskim Centrum Kultury „Fregata” odbędzie się I edycja Lęborskiej Biesiady Kabaretowej. Początek o godzinie 19:00. Bilety w promocyjnej cenie 20 złotych można kupować w kasie kina przy ulicy Gdańskiej 12 oraz CIT przy alei Niepodległości 6. Gwiazdą wieczoru będzie Jacek Ziobro. Dynamiczny, pomysłowy, błyskotliwy, niezawodny, bez konserwantów, ekologiczny, całkowicie biodegradowalny z długoletnią gwarancją i serwisem oto kilka wybranych losowo cech niezwykle profesjonalnego Kabaretu Jacka Ziobro! Doskonale nawiązuje werbalny kontakt z publicznością dzięki zaimplementowanemu intelektowi i doświadczeniu oraz własnych skeczy i gagów. Poza gwiazdą główną wieczoru wystąpi w każdej następnej edycji monologista kabaretowy z własnym programem. Za każdym razem będzie to miła bardzo zabawna niespodzianka. Kolejnym punktem programu będzie nowy, szybko rozwijający się w Polsce Stand Up, który przyszedł do nas zza oceanu. W przeciwieństwie do monologistów kabaretowcyh stand-up opiera się bardziej na charyzmie wykonawcy oraz kontakcie z publicznością . Bardzo ciekawym punktem tego obszernego programu jest konkurs kabaretów lokalnych. Do konkursu może zgłosić się kabaret lokalny lub z regionu. Na podstawie ankiety rozdawanej podczas wieczorów kabaretowych nastąpi wybór najciekawszego kabaretu lokalnego. Gospodarzem imprezy jest Bartosz Brzeskot były lider legendarnej Grupy Rafała Kmity. Swą nienachalną konferansjerką łączy nowe i młode podmioty z uznanymi gwiazdami satyrycznymi. Dla publiczności jest przygotowany konkurs „PoetrySlam”. Na podstawie losowo dobranych 2 słów z propozycji danych przez publiczność i stworzenie z nich śmiesznego związku frazeologicznego przez konferansjera. Serdecznie zapraszamy na wydarzenie, którego nie można sobie odpuścić. Bilety w cenie 20 złotych dostępne są w Kasie Kina przy ulicy Gdańskiej 12 oraz w CIT przy al. Niepodległości 6. (GB)

Wspólnie powitają wiosnę Na piątek 12 marca zapowiedziano obchody Pierwszego Dnia Wiosny. Święto witania wiosny rozpocznie rajd pieszy dla wszystkich chętnych. Zbiórka o godz. 9.00 w pobliżu pętli autobusowej przy Cmentarzu Parafialnym w Lęborku (u zbiegu ul. Kaszubskiej i Kartuskiej). Trasa, licząca około 10 km, prowadzić będzie czerwonym szlakiem turystycznym PTTK nad Jezioro Lubowidzkie, skąd nastąpi powrót do miasta. Marsz poprowadzą członkowie lęborskiego oddziału PTTK pod przewodnictwem p. Tadeusza Krawczyka. Rajd zakończy się przy kamiennych kręgach w Parku Chrobrego, gdzie wędrowcy zostaną poczęstowani kiełbasą z grilla (od godz. 13.00). Dzieci z lęborskich przedszkoli oraz młodszych klas szkół podstawowych w ramach konkursu wykonają marzanny, które – zgodnie z tradycją – zostaną wrzucone do rzeki Łeby z mostu przy ul. Staromiejskiej (o godz. 12.00). Organizatorzy Pierwszego Dnia Wiosny to Lokalna Organizacja Turystyczna, UM Lębork lęborskie Centrum Sportu i Rekreacji. (GB)

fot. archiwum

10

Marzanny tradycyjnie zostaną wrzucone do rzeki z mostu na ulicy Staromiejskiej.


www.gle24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Europoseł przyjedzie do Lęborka

fot. archiwum

Lębork pamiętał o „Żołnierzach Wyklętych”

11

Miasto przyłączyło się do ogólnopolskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, które miały miejsce 1 marca. Grzegorz Bryszewski g.bryszewski@expressy.pl Obchody Narodowego Dnia Pamięci w Lęborku rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego, której przewodniczył ks. Infułat Stanisław Grunt. Po zakończeniu mszy, Rodzina rtm. Jana Skorba, jednego

z ostatnich dowódców okręgu nowogródzkiego AK, pochowanego na lęborskim cmentarzu, dokonała odsłonięcia tablicy poświęconej bohaterom podziemia niepodległościowego, których los związał z ziemią lęborską. Przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej, p. Jan Daniluk, przedstawił korzenie i ducha obchodzonego 1. marca Narodowego Dnia Pamięci

„Żołnierzy Wyklętych”. W kilku słowach podkreślił jak ważna jest pamięć o bohaterach, którzy przez lata byli starannie wymazywani z kart historii. Całość uroczystości uświetniła swoją obecnością liczna rodzina rtm. Jana Skorba. Obecni byli także Starosta Lęborski i Burmistrz Miasta Lęborka oraz przedstawiciele pozostałych samorządów, harcerze, młodzież

z lęborskich szkół oraz mieszkańcy. Liczną grupą przybyłą na uroczystości byli także kibice LKS Pogoń Lębork. Uroczystym obchodom Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” asystowała kompania honorowa 1 Batalionu Zmechanizowanego z Lęborka. O oprawę artystyczną zadbał chór Harmonia z Wejherowa.

W tym roku obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” zostały wzbogacone tematyczną wystawą Instytutu Pamięci Narodowej. W dniu 28.02.2014r. w auli Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Lęborku dokonano uroczystego otwarcia wystawy „Nie jesteśmy żadną bandą – 5. Wileńska Brygada Armii Krajowej na Pomorzu”. Otwarciu towarzyszył wykład p. Izabeli Brzezińskiej z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, poświęcony bohaterom tej wystawy.

Jan Kozłowski, podeł do Parlamentu Europejskiego przyjedzie do Lęborka. Spotkanie z europosłem zapowiedziano na piątek 14 marca o godzinie 14.00 w Klubie Nauczyciela na I piętrze dawnego budynku ZWAR (ul. Krzywoustego 1 w Lębork).Podczas spotkania poruszone zostaną kwestie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 oraz możliwości wykorzystania środków w powiecie lęborskim i na Pomorzu. Poseł opowie o specyfice pracy w Parlamencie Europejskim, a także odpowie na pytania uczestników spotkania. Na spotkaniu obecny będzie także Senator RP Kazimierz Kleina. (GB)


12

www.gle24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Ten kredyt jest naprawdę OK! Kredyt OK jest marką spółki Capital Service S.A., firmy finansowej funkcjonującej na polskim rynku nieprzerwanie od 1999 roku. Przez 15 lat obecności na rynku udzieliliśmy setek tysięcy pożyczek i nauczyliśmy się niezwykle dużo o finansowych potrzebach Polaków. Swój rozwój opieramy wyłącznie o polski kapitał.

Kredyt OK LĘBORK Skłodowskiej 19 telefon: (59) 842 59 93 Aktywnie uczestniczymy w rozwoju rynku pożyczek krótkoterminowych. Od 16 kwietnia 2013 roku jesteśmy członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych - Związku Pracodawców. Obecnie KPF jest jedną z najaktywniejszych organizacji, powołaną do reprezentowania branży finansowej, w tym banków, pośredników i doradców finansowych oraz dużej grupy największych w Polsce podmiotów z branży zarządzania wierzytelnościami, pożyczkowej, zarządzania informacją gospodarczą oraz ubezpieczeń. Naszym głównym celem jest utrzymanie wysokiego poziomu zadowolenia Klientów oraz zapewnienie najwyższych etycznych standardów obsługi. Mamy na uwadze dobro i zadowolenie Klientów, zarówno tych, którzy już skorzystali z naszych usług, jak i tych potencjalnych, którzy dopiero do nas trafią.

wie umowy o pracę. Stawiamy na ich ciągły rozwój zawodowy, poszerzanie wiedzy i kompetencji. W roku 2013 uzyskaliśmy dofinansowanie Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w konkursie „HeRosi organizacji”. Konkurs był przeznaczony dla firm, które poszukują nowych obszarów przewagi konkurencyjnej poprzez implementację nowoczesnych metod zarządzania ludźmi. Zgodnie ze strategią zarządzania zasobami ludzkimi wykorzystujemy je na opracowanie i wdrożenie nowoczesnych narzędzi HR-owych i ciągłe podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników. Obecnie posiadamy 60 Oddziałów obsługi sprzedaży bezpośredniej pod marką Kredyt OK i Activa500. Głównym naszym produktem oferowanym Klientom jest krótkoterminowa pożyczka gotówkowa, potocznie zwana chwilówką, którą na rynku finansowym z pośród innych ofert, wyróżniają:

Inwestycja w pracowników Strategię rozwoju opieramy o zrównoważenie celów biznesowych z potrzebami naszych pracowników. Ciągle jesteśmy młodą organizacją. Średnia wieku pracowników to mniej niż 30 lat. Wszyscy pracownicy są zatrudnieni na podsta-

Przejrzyste zasady

• Żadnych ukrytych opłat • Jeden koszt dla wszystkich • Dogodny harmonogram spłat • Minimum formalności

Pieniądze na wyciągniecie ręki

• Prosto bez zaświadczeń i poręczycieli • Szybko do ręki nawet w 15 minut • Wygodnie dostarczymy do domu, pracy lub biura Oferujemy naszym klientom usługi finansowe każdorazowo dopasowane do ich oczekiwań wykorzystując wiedzę i doświadczenie. Celem naszej firmy jest świadczenie usług finansowych na najwyższym poziomie jakości spełniających oczekiwania klienta.

Jako nadrzędne cele stawiamy sobie:

• ciągłe doskonalenie skuteczności funkcjonowania procesów

• badanie potrzeb i wymagań klientów • analizę ekonomiczną podejmowanych działań • spełnianie wymagań dotyczących bezpieczeństwa powierzonych nam danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych • systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników Nasze usługi wykonujemy w sposób profesjonalny, rzetelny i terminowy. Działamy zgodnie z zasadami etyki oraz standardami branży finansowej. Zadowolenie Klientów stanowi dla nas podstawowy priorytet.


do skm 4 min., tel. 668 080 433

SPRZEDAM SOMONINO, dom, zab. gosp. do remontu + działka budowl. - rol. 2500 m2, woda, prąd, kanaliza, 155 tys.zl, tel. 781 227 212 OKAZYJNIE sprzedam mieszkanie, 3 pokojowe, parter, blok 10 piętrowy, super stan techniczny, Gdynia Pogórze, tel. 690 445 628. SPRZEDAM działkę ogrodniczą w Wejherowie przy ulicy Sucharskiego zagospodarowaną z szklarnią, tel. 510 501 955 SPRZEDAM ziemię 25000 m2 w miejscowości Łówcz Górny, koło Strzebielina, cena do uzgodnienia, kontakt 607 773 292 SPRZEDAM działkę w Wielkim Kacku, 1045 m, za obwodnicą, z domem do rozbiórki, na działce prąd i woda, cena 220.000 tys zł, tel. 727 275 254 ORLE gm. Liniewo, kawalerka, 28 m2, w bloku z ks. wiecz., stan do zamieszk., z wypos., C.o. ciepła woda z osiedl., kotłowni + garaż murow., cena 68 tys. zł, tel. 510 753 395 SPRZEDAM działkę budowlaną 600 m kw, z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 513-005-898 SPRZEDAM lub wynajmę działkę, 434 m2, nad morzem w Karwińskich Błotach, 1 km do pięknej plaży, z prawem budowy, media przy drodze, tel. 661 582 483 SPRZEDAM działkę budowlaną, 600 m kw, Wejherowo, tel. 513-005-898 SPRZEDAM działkę budowlaną 600 m kw, z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 513-005-898 SPRZEDAM mieszkanie w Gdyni Chyloni, wieżowiec dom towarowy, 3 piętro, 60 m2, 3 pokoje o wys. standardzie, umeblowane, bardzo blisko komunikacja miejska, do przystanku 1 min.,

REDAKCJA Plac Pokoju 3 (Jantar) piętro II, pokój 7, 84-300 Lębork, tel./fax: 59 843 42 71,

REDAKTOR NACZELNY: Piotr Ruszewski DYREKTOR HANDLOWY: Rafał Laskowski

DZIAŁKA z domem, Gdynia Witomino, 521 m2, 790 tys. zł, tel. 502 686 196

SKUP aut złomowanie, wyrejestrowane, do wyrejestrowania, każda marka, dojazd do klienta, Wejherowo, Gdańsk, okolice, tel. 789 345 593

DZIAŁKĘ położoną w dolinie Słupi z dostępem do rzeki, 7 km do Ustki, 4700 m2, 180 zł/ m2, tel. 502 686 196

POŻYCZKI prywatne pod zastaw nieruchomości, tel. 510 908 900 www.podzastaw.com POŻYCZKI pod zastaw mieszkań, domów, ziemi, tel. 516 509 691

KUPIĘ ZAMIENIĘ WEJHEROWO komunalne, 76 m, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, ogrzewanie gazowe, zamienię na mniejsze za dopłatą lub 2 oddzielne może być inna okolica, tel. 510 118 155

USŁUGI elektryczne, instalatorstwo, usuwanie awarii, montaż sprzętu agd, pomiary, Trójmiasto i okolice KS.EL, tel. 515 151 370

INNE

DO WYNAJĘCIA LOKAL na biuro, Gdańsk łączna pow. 90 m2, w tym 3 pok. na I piętrze – pow. 52 m2 i 2 pok. na parterze – pow. 40 m2, cena 32 zł/m2 + 10 zł opłaty ekspl., tel.58 345 28 17 WYNAJMĘ mieszkanie, 2 pokojowe, wyposażone, Wejherowo, 1000 lecia, od zaraz, tel. 505 718 590 DO WYNAJĘCIA, dom wolno stojący, 5 pokoi w Wejherowie, cena 1300 zł, tel. 693 370 251 WYNAJMĘ pokój z kuchnią i łazienką, częściowo umeblowane, Strzepcz, tel. 511 308 033

POSZUKUJĘ

LEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym zadania oraz matematyka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZED. kom. stacj. dysk 230, monitor LCD 19, proc. dwurdzeniowy, Windows XP, klawiatura, myszka, Reda, tel. 510 260 315, cena 650 zł SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, klawiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34

INNE

SPRZEDAM samochód VW POLO rocznik 1998, w b. dobrym stanie, cena 3200 zł, tel. 510 501 955

SPRZEDAM telewizor kolorowy NEC, 29 cali,2 kolumny, 100 zł, tel. 789-431-218

KUPIĘ DAM PRACĘ ABSOLUTNIE każde auto kupię! Może być uszkodzone lub bez opłat, gotówka i umowa od ręki, odbiór laweta, tel. 668 193 771

DZIENNIKARZE: Grzegorz Bryszewski, Rafał Korbut, Łukasz Krzemiński, Daria Dunajska SKŁAD: Alfa Skład Łukasz Bieszke Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania.

FOTOGRAF – śluby, wolne terminy maj, czerwiec, wrzesień, tel. 660 310 311

SPRZEDAM ubranka niemowlęce, rożne rozmiary (120 szt. i gratis czapeczki, buciki, rajstopy, skarpetki), cena 50 zł, tel. 500 074 265 SPRZEDAM drzwi 80, zewnętrzne - prawe, NOWE, zbrojone, z wizjerem i kompletem kluczy, wraz z futryną, cena 650 zł, tel. 600 702 048 MATA dla dziecka do leżenia i przewijania, kolor pomarańczowy, wym.85 cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 505-567-034 OKNO drewniane, kolor sosnowy, wym. 1,45 m x 1,75 m, jednoskrzydłowe, otwierane, u góry lufcik, nowe, 50 zł, 517782-024

SPRZEDAM koncentrator tlenu, tel. 602 465 683 SPRZEDAM drzwi, 80, zewnętrzne, prawe, z futryną, zbrojone z wizjerem, komplet kluczy, cena: 500 zł, tel. 501 539 159 SPRZEDAM łyżwy figurowe, białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejherowo, tel. 505-567-034 SPRZEDAM ubranka dla dziewczynki, rozm.98-122 i buty, stan idealny, Wejherowo, 505-567-034 SPRZEDAM kurtkę narciarską, damską, rozm. L, kolor biały, czarne wstawki, stan idealny, cena: 350 zł, Wejherowo, tel. 660 731 138

GORĄCA blondi pozna sponsorów, zapraszam do siebie, odwiedź mnie, a zabiorę Cię w siódme niebo, dzwoń, tel. 514 670 725 Sopot, woj.pomorskie

KOMPUTERY

TELEFONY

SPRZEDAM

SKUP zboża: pszenica, owies, jęczmień, żyto, pszenżyto, kukurydzę, łubin, bobik itp., min 24 t., zapewniam transport, płace w dniu odbioru, tel. 509 942 079

SZUKAM PRACY

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. ISSN 2084-6274 WYDAWNICTWO NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, NIP 588-131-07-65 BIURO OGŁOSZEŃ

BURSZTYN kupie, tel. 784 098 134 SPRZEDAM rower treningowy, mechaniczny, nie używany, cena: 90 zł, tel. 501 740 176 SPRZEDAM łuparkę do drzewa świdrową, silnik 3 kw, bardzo praktyczna, średnica klocka i sęki nie mają żadnego znaczenia, tel. 601 638 877 SPRZEDAM meble na wysoki połysk, 100 zł, tel. 513 913 082 BECZKI plast.100 i 200 l., cena 40I. 80 zł/szt., tel. 511 841 826 SPRZEDAM bujak - leżak niemowlęcy, w bardzo dobrym stanie, kolor kremowo – bordowy, cena 50 zł, gratis daję laktor firmy AVENT do odciągania mleka, tel. 500 074 265

Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7, 84-300 Lębork tel. 796 944 155 tel. 793 311 155

BIURO REKLAM Maria Szaniewska m.szaniewska@expressy.pl, tel. 796 944 155

G R U PA M E D I A L N A

Małgorzata Mielewczyk m.mielewczyk@expressy.pl, tel. 793 311 155 DRUK Agora SA NAKŁAD 10 000 egzemplarzy Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów publicystycznych bez zgody wydawnictwa jest zabronione.

REDAKCJA GDAŃSK: Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk, tel. fax. 58 55 333 40 REDAKCJA WEJHEROWO: ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo, tel. fax. 58 736 16 92, tel. 736 33 22


14

www.gle24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Klub KARATE SHOTOKAN z sukcesami w Łodzi które pokonując wielu przeciwników, uplasowali się na 5 miejscu w klasyfikacji medalowej. Najlepiej z całej Polski. Wyprzedziły ich Słowacja, zajmując I miejsce, następnie Ukraina na II i III miejscu, Czechy na IV. Takie sukcesy, pokazują jak wiele wysiłku wkładają w treningi zawodnicy i trener Piotr Pobłocki, którzy angażują się w to co robią w stu procentach. (luK)

Fot.Materiały Prasowe

KARATE | Na początku marca odbył się prestiżowy turniej „Harasuto World Cup” w Łodzi. Gospodarze organizując zawody o tak wysokiej randze przywitali takie kraje jak: Słowacja, Ukraina, Anglia,Czechy, Łotwa, Rosja lub Dania. W zawodach wzięło udział 900 zawodników z 18 krajów. Klub Karate Shotokan w Lęborku, reprezentowało 8 osób,

Rusza II edycja Kaszuby Biegają

Osoby, które przyczyniły się do tego wyniku to: 1.Aleksandra Klimik- I miejsce w Kata indywidualnym U10, II miejsce w kumite U10 -30kg 2.Zuzanna Milewczyk- III miejsce w Kata indywidualnym U14, I miejsce w Kumite U14 -50 3.Alicja Olkowska- V miejsce w Kumite indywidualnym Juniorek +59kg 4.Agnieszka Kreft-V miejsce w Kumite indywidualnym Juniorek -53kg 5.Hubert Judycki-I miejsce w Kumite U10 +35 6.Bartłomiej Olkowski- V miejsce w Kumite U21 +78 7.Michał Parczewski- II miejsce w Kumite U21 -68 8.Karolina Kryńska- VI-VII miejsce w Kata indywidualnym U10.

BIEGI | Już tylko cztery tygodnie zostały do inauguracji II cyklu Kaszuby Biegają. Łukasz Krzemiński l.krzeminski@expressy.pl Kaszuby Biegają 2014 to cykl dziesięciu niezależnych biegów na dystansach nie krótszych niż około 10 km. Imprezy te odbywać się będą od kwietnia do października w wspaniałych miejscach Kaszub. Organizatorzy Biegu pragną nie tylko promować zdrowy styl życia, ale również chcą zaprezentować tysiącom miłośnikom biegania fantastyczne miejsca na Kaszubach i ich unikatowe piękno. Uczestnicy będą mogli podziwiać uroki przyrody, zadbane lasy, cudowne jeziora oraz wspaniałe widoki, które z pewnością oczarują każdego.

Organizatorzy przygotowali w poszczególnych biegach dla wszystkich uczestników pamiątkowe medale oraz wiele innych atrakcji jak np. losowanie nagród, poczęstunek, bezpłatną biegową kawiarenkę. Impreza ma charakter rekreacyjny gdzie najważniejszy jest udział ale najlepsi będą mieli dodatkowe bonusy w postaci pucharów oraz nagród rzeczowych i pieniężnych – nagroda główna wynosi 2000 zł.. Wiele biegów będzie miało festynową oprawę. Czołowi biegacze całego cyklu oprócz nagród otrzymają statuy Stolema (kaszubski olbrzym o człowieczym sercu). Osoby, które ukończą 10 biegów otrzymają co najmniej

Tytuł Srebrnego Honorowego Uczestnika III edycji KB. Pierwsza impreza z cyklu Kaszuby Biegają 2014 odbędzie się już 5 kwietnia o godz.10.30 na pięknej trasie o długości 10 km Wejherowo – Piaśnica . - Bardzo się cieszy z faktu, że wspólnie z całymi środowiskami samorządowymi możemy tworzyć wspaniałą imprezę promującą Ziemię Kaszubską oraz gospodarność poszczególnych samorządów – mówi Dyrektor cyklu Kaszuby Bie-

gają, Henryk Miotk. - Jak podkreśla, wierzy, że wszyscy uczestnicy będą mile wspominać udział w tym wielkim przedsięwzięciu. Do punktacji generalnej liczonych będzie 6 najlepszych startów. Zwycięzcami Klasyfikacji Generalnej I edycji KB zostali: Sebastian Wąsicki z Lęborka oraz Barbara Bączek-Motała z Rumi , odpowiednio otrzymali nagrody pieniężne w wysokości 2000 zł oraz 1000 zł.

Kaszuby Biegają 2014 – terminy 05.04.2014r.(S) (g.10.30)– Piaśnica - Bieg Piaśnicki (10 km) 03.05.2014r. (S) (g.13.00) - Czarna Dąbrówka- Bieg Orłów (10) 18.05.2014r.(N) (g.12.30) – Szymbark - Bieg Górski na Wieżycę – Najwyższy Szczyt Polski Północnej (10) 14.06.2014r. (S) (g.11.00) – Szemud - Kaszubski Bieg Lesoków (10) 06.07.2014r. (N)(g.15.00) – Przodkowo - Ćwierćmaraton Szwajcarii Kaszubskiej (11,5) 26.07.2014r. (S) (g.16.00) – Lipusz - Pętla Tuszkowska Matka (11,5) 09.08.2014r. (S) (g.15.00)– Wdzydze Kiszewskie - Wdzydzki Półmaraton Stolema (21) 30.08.2014r. (S) (g.15.00) – Kolbudzka 10’ (10) 20.09.2014r. (S) (g.11.00) – Bieg na Złotą Górę (10) 18.10.2014r. (S) (g.11.00)– Żukowska 15’ (15)

Rekordowa liczba dzieci zagra o Puchar Tymbarku drugiej szkoły podstawowej w Polsce będą mogli spełnić swoje piłkarskie marzenia i zagrać o Puchar Tymbarku. - Ponad 200 tys. uczestników w tym roku oznacza, że Turniej jest już nie tylko największym turniejem piłkarskim w Polsce i w Europie, ale stał się także ważnym elementem popularyzacji gry w piłkę nożną i promocji aktywnego spędzania czasu wśród dzieci. Dzięki nowej formule prawie każdy uczeń szkoły podstawowej będzie mógł spełnić swoje piłkarskie marzenia i być może to właśnie Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” otworzy mu drogę do dalszej sportowej kariery. I to jest dla nas najważniejsze – powiedział Krzysztof Pawiński, prezes zarządu Grupy Maspex Wadowice i współwłaściciel firmy Tymbark. – Tegoroczne zapisy pokazały ogromy potencjał, jaki drzemie w grupie wiekowej U-10 i U-12, a mocno wierzymy, że to tylko mały wycinek możliwości. Ten wynik, tym bardziej cieszy, że XIV Edycja Turnieju „Z Podwórka na

Tegoroczne zapisy pokazały ogromy potencjał, jaki drzemie w grupie wiekowej U-10 i U-12

Fot.Materiały Prasowe

PIŁKA NOŻNA | Ponad 200 tysięcy dzieci zostało zgłoszonych do XIV edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. W tym roku dziewczęta i chłopcy będą rywalizować w dwóch kategoriach wiekowych: U-10 oraz U- 12. Zdobywców Pucharu Tymbarku wyłonią mecze finałowe rozgrywane w maju na Stadionie Narodowym. Najlepsze drużyny w swoich kategoriach wiekowych pojadą do Hamburga na mecz Niemcy –Polska. Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” to największe rozgrywki dla dzieci w wieku szkolnym w Europie. Wysoki poziom sportowy oraz organizacyjny owocują rosnącą z roku na rok frekwencją. Od tego roku po raz pierwszy formuła rozgrywek będzie obejmować dwie kategorie wiekowe: U-10 oraz U-12. Do tegorocznej XIV edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” zgłoszonych zostało ponad 200 tysięcy dzieci ze wszystkich województw! Uczniowie, co

Stadion o Puchar Tymbarku” jest pełna wyzwań dla szkół i UKS-ów, ponieważ zmieniliśmy terminarz rozgrywek oraz skróciliśmy czas zapisów. Turniej na przestrzeni lat stał się obowiązkowym punktem w harmonogramie wydarzeń sportowych dla coraz większej rzeszy trenerów, nauczycieli, a nawet rodziców. Jest to dla nas

ogromne wyróżnienie! Czujemy także odpowiedzialność, aby każda edycja Turnieju była niezapomnianą przygodą, wypełnioną emocjami bez liku dla dziewczynek i chłopców z całej Polski – powiedziała Magdalena Urbańska, Dyrektor Departamentu Grassroots w Polskim Związku Piłki Nożnej.

Zwycięzcy XIV edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” wyłonieni zostaną podczas meczów finałowych rozgrywanych w najbardziej ekskluzywnym piłkarsko miejscu w Polsce, czyli na Stadionie Narodowym w Warszawie. Finały powiatowe Turnieju „Z Podwórka na Stadion o

Puchar Tymbarku” wystartują 3 marca. Najlepsze drużyny awansują do finałów wojewódzkich, które rozgrywane będą od 26 marca do 12 kwietnia. W finale ogólnopolskim, zaplanowanym na 2 maja, zmierzą się najlepsze zespoły dziewcząt i chłopców z poszczególnych województw w dwóch kategoriach wiekowych U-10 i U-12. Na każdym etapie Turnieju dzieci oraz trenerzy otrzymają upominki piłkarskie. Na zwycięskie drużyny dziewcząt i chłopców w kategoriach wiekowych U-10 i U-12 czeka wyjątkowy Puchar Tymbarku oraz pełen atrakcji wyjazd do Hamburga na mecz Niemcy – Polska. Skala Turnieju oraz formuła i wysoki poziom sportowy rozgrywek sprawiają, że w trakcie czternastoletniej historii Turnieju zagrało w nim wielu obecnych reprezentantów Polski, różnych kategorii wiekowych: Marcin Kamiński, Piotr Zieliński, Bartosz Salamon, Tomasz Kędziora, Bartosz Bereszyński, Gracjan Horoszkiewicz, Igor Łasicki, Karol Żwir, Filip Jagiełło, Michał Bartkowiak oraz Paulina Dudek. (luK)


www.gle24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

15

Pogoń wiosnę inauguruje w Redzie PIŁKA NOŻNA | Nie odbył się ostatni planowany sparing Pogoni Lębork. Wcześniej skutecznością błysnął Łukasz Morawski. Pierwszy wiosenny mecz Pogoni już w niedzielę o godzinie 12.00 z Orlętami.

Pogoń Lębork – Jantar Ustka 4:2 (2:2) bramki: 1:0 Waczkowski (’13), 2:0 Morawski (’15), 2:1 Cudziło (’37), 2:2 Mytych (’41), 3:1 Morawski (’53), 4:2 Morawski (’87) Pogoń: Łapigrowski R. (’55 Czerniak) – Łapigrowski, Musuła, Bach, Żmudzki B. (’46 Kołucki), Wesserling, Morawski, Sychowski (’60 Janowicz), Stankiewicz, Więcek (’46 Naczk), Waczkowski (’60 Byczkowski) Jantar: Rusakiewicz – Cudziło (’46 Boszke), Jędrzejak, Łukasik (’55 Wróbel), Waś, Rzadkiewicz (’46 budziński), Mytych ((’70 Pawłyszyn), Waleszczyk (’55 Wójcik), Kopciński (’55 Rymarczyk), Oleszczuk, Piechowski

Fot.www.pogon.lebork.pl

Niestety nie odbył się dzisiejszy sparing Pogoni z Olimpią Osowa, goście nie przyjechali na mecz. Rozegrana została więc gra wewnętrzna. W poniedziałek o g. 18.30 seniorzy zagrali 2 x 30 minut sparing z juniorami starszymi Pogoni. Wcześniej Łukasz Morawski ustrzelił hattricka w sparingu z Jantarem Ustka. - Jestem zadowolony ze sparingu. Jedyna rzecz na która narzekam to brak koncentracji pod koniec I połowy, skutkujący utratą 2 bramek - powiedział po spotkaniu trener Pogoni Sobiesław Przybylski.- Cieszy mnie powrót to gry Arka Byczkowskiego. Zagrał wprawdzie 25 minut, ale po kontuzji to normalne. Piękna pogoda towarzyszyła zespołom Pogoni i Jantara w sobotnim meczu sparingowym. Mecz świetnie rozpoczęła Pogoń zdobywając w 13 i 15 minucie bramki po strzałach Waczkowskiego i Morawskiego. Ten drugi zawodnik ma prawo do radości, w meczu ustrzelił hat-tricka. W drugiej połowie Pogoń w pełni kontrolowała spotkanie, a efektem tej przewagi były gole wcześniej przywoływanego Morawskiego. W zespole Pogoni 45 minut zagrał testowany zawodnik Gryfa Wejherowo Michał Więcek (rocznik 1994).

Dramatycznie było w ostatniej minucie meczu, gdy w starciu po bramką ucierpiał dopiero co powracający po kontuzji bramkarz Patryk Labuda. Z pierwszych oględzin wygląda na to, że skończyło się na bolesnym obiciu piszczela. Przypomnijmy, że Pogoń pierwsze swoje spotkanie ligowe na wiosnę rozegra w Redzie z miejscowymi Orlętami. Początek meczu w niedzielę o godzinie 12.00. Pogoń będzie miała więc okazję do rewanżu za porażkę z jesieni, gdy to na własnym obiekcie uległa Orlętom 1:2.

Come-back do bramki Pogoni zaliczył nasz wychowanek Marcin Czerniak, który po dłuższej przerwie ponownie założył bramkarski trykot. Wcześniej Pogoń pokonała Lechię II 1:0.

- Spodziewałem się że Lechia będzie chciała nam się zrewanżować za poprzedni mecz. My z kolei byliśmy po 3 porażkach z rzędu i obawialiśmy się tego spotkania - powiedział po meczu trener Pogoni Sobiesław

Przybylski. - Zagraliśmy na zero z tyłu, to było dla mnie ważne, ogólnie mecz mógł się podobać. Można powiedzieć, że ekipa Pogoni znalazła patent na Lechię. Mecz był wyrów-

Zbigniew Gutkowski wyróżniony podczas gali Rejs Roku 2013 ŻEGLARSTWO | Zbigniew Gutkowski otrzymał honorowe wyróżnienie podczas gali „Rejs Roku – Srebrny Sekstant” za atlantyckie rekordy oraz start w regatach Transat Jacques Vabre na jachcie ENERGA. „Rejs Roku”, wraz ze „Srebrnym Sekstantem”, to najbardziej prestiżowe polskie nagrody żeglarskie przyznawane corocznie od 44 lat. Gala „Rejs Roku – Srebrny Sekstant” odbyła się w piątek (7 marca) w Dworze Artusa w Gdańsku. „Srebrnym Sekstantem” uhonorowano kpt. Ryszarda Wojnowskiego za pionierskie, pierwsze w historii polskiej bandery sportowej pokonanie Przejścia Północno-Wschodniego. Honorowe wyróżnienie trafiło do Zbigniewa Gutkowskiego, który jest aktualnie jedynym polskim reprezentantem w światowej elicie regatowego żeglarstwa. – Nie będę ukrywał, że był to dla mnie bardzo udany rok. Dziękuję jury za przyznanie wyróżnienia. Jednocześnie, chciałbym także

podziękować całemu teamowi, który wspierał mnie zarówno podczas bicia rekordu Północnego Atlantyku, jak i podczas regat Transat Jacques Vabre. W tym drugim przypadku, szczególne słowa uznania należą się mojemu partnerowi Maćko-

Popularny „Gutek”, na przełomie czerwca i lipca 2013 roku, wyruszył z Nowego Jorku, aby pobić należący do Brytyjczyka Aleksa Thomsona rekord Północnego Atlantyku, na trasie mierzonej pomiędzy punktami: Ambrose Light – Lizard Point. Wprawdzie, na trasie wyprzedził go Francuz Marc Guillemot, stając się posiadaczem nowego, poprawionego rekordu, ale czas uzyskany przez Polaka (8 dni, 18 godzin, 50 minut – przyp. red.) był lepszy od rezultatu Thomsona o 1 godzinę i 18 minut. Zbigniew Gutkowski, wraz z Maciejem Marczewskim, w listopadzie 2013 roku, wziął udział w najbardziej prestiżowych regatach transatlantyckich Transat Jacques Vabre. Historyczny, pierwszy start polskiej załogi ENERGA Sailing zawi Marczewskiemu. Zanoto- kończył się dużym sukcesem. wał bardzo obiecujący debiut Trójmiejski duet finiszował w międzynarodowej elicie, a na 7. pozycji i wywalczył kwaz roli co-skippera wywiązał lifikację na najbardziej elitarne się znakomicie. Mam nadzieję, regaty typu double-handed że nie powiedzieliśmy jeszcze Barcelona World Race, które ostatniego słowa – stwierdził rozpoczną się 31 grudnia 2014 roku. (luK) Zbigniew Gutkowski.

nany i trzeba jasno powiedzieć, że goście stwarzali sobie dużo sytuacji bramkowych. Jedyną bramkę wieczoru zdobył w 55 minucie Jędrzej Waczkowski przy asyście Mateusza Stankiewicza.

Pogoń Lębork – Lechia II Gdańsk 1:0 (0:0) bramki: 1:0 Waczkowski (’55) Pogoń: Labuda – Łapigrowski, Musuła, B. Żmudzki, Bach, Wesserling, Sychowski, Morawski, Kołucki (’70 Naczk), Stankiewicz (’75 Kolke), Waczkowski Lechia II: Małkowski – Powszuk, Iwanowski, Bejrowski, Przybylski, Żmijewski (’46 Kawa), Bobowski, Gorczyca (’46 Sypniewski), Gołuński, Telesiński, Kugiel


16

www.gle24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

I Trail Półmaraton w Łebie – klimat, zmęczenie i sukces BIEGI | W 2014 roku Łeba po raz pierwszy przywitała marzec w towarzystwie licznego grona biegaczy. Organizatorzy, którzy mają już doświadczenie w zawodach różnego rodzaju, po raz pierwszy zajęli się biegami i stanęli na wysokości zadania. Łukasz Krzemiński

Zawodnicy po przebiegnięciu trasy, zgodnie twierdzili, że była ona wyjątkowo malownicza, ale też stosunkowo wymagająca. Mimo to, już pierwsza osoba, która znalazła się na mecie – Mariusz z Siemianic z czasem 1:16:15 – był zdania, że po drodze odnalazł wszystko, czego potrzeba wytrawnemu biegaczowi. - W pewnych miejscach można było się odpowiednio zmęczyć, w innych wypocząć, a do tego podziwiać piękno nadmorskiej natury i latarnię morską Stilo, która znajdowała się na półmetku odcinka tego półmaratonu – mówił Siemianic. Trasa wprawdzie była leśna, ale w związku z wydmowym krajobrazem, zdarzały się trudne piaszczyste i wyboiste fragmenty. W trosce o uczestników, wszystkie niebezpieczne miejsca (głównie pojedyncze wystające ko-

Fot.Materiały Prasowe

l.krzeminski@expressy.pl

rzenie) zostały odpowiednio oznaczone, dodatkowo nad biegaczami czuwał personel medyczny, który ostatecznie nie miał dużo pracy. Jeszcze przed samym startem

Burmistrz Miasta Łeba Andrzej Strzechmiński w ramach ogólnej rozgrzewki poprowadził truchtem uczestników na linię początkową, a potem towarzyszył im na całej długo-

ści biegu. Oprócz tradycyjnej konkurencji „kto pierwszy ten lepszy”, organizatorzy zaplanowali konkurs na najlepsze przebranie karnawałowe, tak więc wśród biegaczy można

było dostrzec osoby w różnych, czasem dziwacznych przebraniach, np. panie w sukniach i z balonikami. Na mecie na każdego czekały medale okolicznościowe, napoje izotoniczne,

woda oraz pełen, dwudaniowy obiad z deserem, zapewniający najlepszą możliwą regenerację. Do tego w hotelu Zdrowotel Łeba (który był organizatorem) dostępne były przebieralnie i prysznice, aby każdy po wysiłku mógł czuć się w pełni świeżo i komfortowo. Po biegu nastąpiło uroczyste rozdanie pucharów dla najszybszych przedstawicieli swoich kategorii wiekowych, a najlepszym zawodnikom i zawodniczkom w kategorii OPEN i zwycięzcom konkursu na najlepsze przebranie karnawałowe przyznano vouchery na kwotę 500, 300 i 200 zł do wykorzystania na dowolne usługi w hotelu Zdrowotel Łeba. Wieczorem, gdy już zasadnicze emocje związane z zawodami lekko opadły, odbył się bal ostatkowy, gdzie m.in. biegacze bawili się do późnej nocy. Podsumowując I Trail Półmaraton w Łebie, będący jednocześnie Łebskim Trial Półmaratonem, sprawdził się i przyniósł dużo radości wielu osobom. Niewątpliwie nie będą to ostatnie biegi w Łebie.

Express Powiatu Leborskiego 54  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you