Page 1

EDUKACYJNY EXPRESS EKOLOGICZNY

„BOCIAN” POŻYCZY 420 MLN ZŁ

STR. 4

UCZELNIA ULŻY RODZINOM WIELODZIETNYM Do lęborskiego programu „Duża Rodzina 4+” przyłączyła się Akademia Pomorska w Słupsku. Dla lęborczan z rodzin wielodzietnych, którzy korzystają z programu oznacza to szansę na zdecydowanie tańsze studiowanie. Grzegorz Bryszewski

Środa, 29 stycznia 2014 r. Nr 2 (51) NAKŁAD 10 000 EGZ.

Najchętniej czytana gazeta w Lęborku

Pomogą bezrobotnym Aktywizacja 23 osób bezrobotnych (14 kobiet i 9 mężczyzn) - mieszkańców powiatu lęborskiego. To główny cel programu specjalnego "Odkryj swój Kapitał" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku. W ramach programu przewidziano m.in staże dla 12 osób, szkolenie "dekorator-sztuka carvingu", zwrot kosztów przejazdu i dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Projekt ruszył 22 stycznia i potrwa do 31 grudnia 2014 roku.

Program i karta „Duża Rodzina 4+” to ukłon ze strony urzędników miejskich w stronę rodzin wielodzietnych. Lęborczanie, którzy spełnią wymogi programu mogą wyrobić sobie specjalną kartę uprawniającą do zniżek. Ulgi wprowadziło już Lęborskie Centrum Kultury Fregata (5 zł zniżki od uśrednionej ceny biletu do kina), Muzeum w Lęborku (50% zniżki na bilety wstępu na wystawy i imprezy), Pływalnia Miejska „Rafa” w Lęborku (50% zniżki na jednorazowe bilety wstępu) i miejskie lodowisko (50% zniżki na bilety wstępu). Najnowsza instytucja, która przyłączyła się do programu to Akademia Pomorska w Słupsku. Uczelnia posiadaczom Karty „Duża Rodzina 4+” oferuje zniżki: 100% zniżki na opłatę rekrutacyjną, 100% zniżki na opłatę za legitymację studencką, 100% zniżki na dyplom ukończenia studiów, 50% zniżki na opłatę dla słuchaczy Uniwersytetu dla Dzieci i 10% zniżki na opłatę za studia dla studentów studiów niestacjonarnych. - Zniżki te udzielane będą w okresie od 1.10.2014 roku do odwołania, po okazaniu

Fot. materiały uczelni

g.bryszewski@expressy.pl

przez członków rodziny wielodzietnej ważnej Karty Duża Rodzina 4+ w Dziekanatach: Wydziału Filologiczno-Historycznego, Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, Wydziału Nauk Społecznych, Biurze Rekrutacyjnym, Biurze ds. Kształcenia i Studentów oraz Biurze Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku – tłumaczą przedstawiciele uczelni. Możliwość przystąpienia do lęborskiego programu przysługuje rodzinom wielodzietnym, zameldowanym na terenie

Gminy Miasto Lębork, mającym na utrzymaniu czworo lub więcej dzieci (w tym dzieci w rodzinie zastępczej i w rodzinnym domu dziecka), w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Urzędnicy miejscy namawiają do udziału w programie inne firmy i instytucje.


Nowe stowarzyszenie w Łebie Grzegorz Bryszewski g.bryszewski@expressy.pl Stowarzyszenie “Nowoczesna Łeba” powstało 13 stycznia 2014 roku a jego siedzibą jest lokal przy ulicy Starzyńskiego 3. Celem powstałej niedawno organizacji jest m.in. wspieranie inicjatyw mieszkańców dla

zapewnienia rozwoju miasta, pielęgnowania tradycji oraz przyrodniczych walorów, kształtowanie postaw obywatelskich mieszkańców i przyczynienie się do poprawy jakości warunków zamieszkania, samorządności, edukacji i zdrowia a także promocja Łeby. - Stowarzyszenie będzie pobudzało obywatelską ini-

cjatywę i uczestniczyło w programach, projektach, przedsięwzięciach i wydarzeniach dotyczących wszechstronnego i wielokierunkowego rozwoju gminy, pielęgnowania tradycji i historii Łeby – czytamy w regulaminie „Nowoczesnej Łeby”. Innym z zapowiadanych działań stowarzyszenia będzie opiniowanie większych

przedsięwzięć inwestycyjnych, istotnych dokumentów strategicznych dotyczących kierunku rozwoju miasta, udział w ich powstawaniu, stowarzyszenie ma także skupić się mocno na opiniowaniu planów rozwoju przestrzennego. Twórcy stowarzyszenia zamierzają także gromadzić materiały na temat historii

Łeby, prowadzić działalność wydawniczą. W regulaminie stowarzyszenia można także znaleźć zapowiedź utworzenia planu funkcjonowania Łeby jako miejscowości wczasowej i przyjaznej inwestorom.

Czterometrowa lampa pojechała do stolicy

fot. materiały firmy

Wspieranie inicjatyw mieszkańców dla zapewnienia rozwoju miasta, pielęgnowania tradycji oraz przyrodniczych walorów. To jedno z celów działań stowarzyszenia „Nowoczesna Łeba”, które powstało w tej miejscowości.

Spektakularna, nietuzinkowa i ekskluzywna konstrukcja lampy powstała w firmie Tomaszczyk i Synowie z okolic Lęborka. Teraz lampa o wysokości prawie 4 metrów stanowi wyposażenie luksusowej i designerskiej warszawskiej restauracji. Firma Tomaszczyk i Synowie z miejscowości Ługi pod Lęborkiem zajmuje się sprzedażą materiałów do pokryć dachowych, przedsiębiorstwo ma też doświadczenie w realizacji dachów z blach szlachetnych oraz elewacji wentylowanych ( stworzyła m.in dach i elewację Filharmonii w Koszalinie). Podlęborski zakład dobrze radzi sobie także z niestandardowymi rozwiązaniami technicznymi i w zakresie blacharstwa artystycznego, właśnie dlatego udało mu się zdobyć zlecenie na stworzenie lampy. Jej nietypowa konstrukcja ma aż 4 metry wysokości. - Nasza firma uczestniczyła w projektowaniu lampy, a nawet można powiedzieć, że ostateczną formę stworzył syn właściciela Piotra Tomaszczy-

ka – Jakub, student architektury. Jest to wynik jego pracy w porozumieniu z architekt Agatą Semką, pomysłodawczynią projektu lampionu - tłumaczy Sebastian Młyński, specjalista ds. inwestycji w firmie Tomaszczyk i Synowie. Nietypowa lampa jest podświetlana od wewnątrz światłem LED wzdłuż perforacji i zostanie “opleciona”, czyli zamontowana dookoła słupa żelbetowego. Przedstawiciele firmy tłumaczą, ze stworzenie oryginalnej konstrukcji z blachy nie stanowiło większej trudności, wyzwaniem była natomiast perforacja równobocznych trójkątów. Wycinano je laserowo w zaprzyjaźnionej Grupie Sportex. Końcowy produkt w styczniu pojechał już do Warszawy. Tam lampa będzie ważnym elementem wystroju designerskiej restauracji “Senses”, która słynie z artystycznego wnętrza i doskonałej kuchni. Otwarcie lokalu zapowiedziano na luty 2014 roku. (GB)


www.gle24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

fot. Grzegorz Bryszewski

W powiecie lęborskim ruszyła akcja promująca przekazywanie 1 procenta podatku lokalnym organizacjom pożytku publicznego. Inicjatorzy działania nazwanego „Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Lęborskim” to Burmistrz Lęborka Witold Namyślak i Komendant Hufca Lębork ZHP Konrad Chmiel.

Grzegorz Bryszewski g.bryszewski@expressy.pl Pomysłodawcy akcji tłumaczą, że z roku na rok zwiększa się liczba podatników korzy-

stających z możliwości odpisu 1% podatku, ale zdecydowana większość środków przypada dużym, ogólnopolskim fundacjom i stowarzyszeniom, które prowadzą

szeroko zakrojone działania reklamowe i akcje informacyjne związane z przekazywaniem pieniędzy z podatku na ich rzecz. -Część tych środków wraca

na teren Powiatu Lęborskiego, warto jednak dodatkowo wspomóc lokalne organizacje pozarządowe, które nie mają wystarczająco dużo środków na przeprowadzanie kampanii reklamowych. Akcja „Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Lęborskim” ma na celu promocję i wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych, ma zachęcić mieszkańców do większego wspomagania lokalnych Organizacji Pożytku Publicznego - tłumaczą pomysłodawcy akcji. W ramach akcji powstały przygotowane przez Urząd Miejski w Lęborku plakaty. Te materiały zostaną przekazane do gmin z terenu Powiatu Lęborskiego oraz do Starostwa Powiatowego. Organizatorzy akcji przygotowali także internetową wersję plakatu oraz banery do zamieszczenia na stronach internetowych samorządów i innych podmiotów wspierających inicjatywę.

Spotkanie opłatkowe dla internowanych sza Kazańskiego, historyka z Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Zaproszony gość przedstawił archiwalne zdjęcia i dokumenty związane z działalnością NSZZ Solidarność na terenie zakładów pracy znajdujących się w Lęborku i okolicach m.in. Spomelu, Zwaru, czy Meprozetu. Po zakończonej prezentacji głos zabrał po-

fot. Sławomir Łukaszuk

Działacze opozycji komunistycznej oraz osoby internowane w czasie stanu wojennego były odbiorcami spotkania opłatowego zorganizowanego 14 stycznia w Lęborku. Gościem honorowym spotkania był były przewodniczący NSZZ Solidarność, a obecnie poseł PiS Pan Janusz Śniadek. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji Pana Arkadiu-

Łebska inwestycja oceniona jako wzorcowa

fot. UM Łeba

Inwestycja z Łeby polegająca na zagospodarowaniu turystyczno-rekreacyjnego parku leśnego przy ul. Wojska Polskiego w Łebie została doceniona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedstawiciele resortu ocenili działania Łeby jako wzorcową operację zrealizowaną w ramach PO RYBY 2007-2013. Pozytywnie oceniony przez resort projekt nazywa się “Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne parku leśnego przy ul. Wojska Polskiego w Łebie - Etap I” a miasto Łeba zrealizowało go w 2013 roku. Inwestycja polegała na przywróceniu

mieszkańcom i turystom zaniedbanego i zapomnianego rejonu miasta, czyli okolic Łabędziego Stawu. Prace polegały na wykonaniu budowlanych elementów zagospodarowania terenu - mała architektura i nawierzchnie ciągów pieszych i placów południowej części Parku poniżej Łabędziego Stawu na pow. terenu ok. 5,0 ha. W ramach inwestycji na tym terenie pojawiły się ławki, kosze, tablice informacyjne; w parku powstały również utwardzone drogi leśne i placyki, część placów wejściowych zyskało utwardzenie kostką brukową. (GB)

Młodzieżowa rada spotkała się po raz pierwszy

fot. Materiały MRM

Niech podatek zostanie w regionie

3

Uroczyste ślubowanie było pierwszym punktem programu sesji Młodzieżowej Rady Lęborka. Po raz pierwszy w historii Lęborka młodzi radni spotkali się w piątek 17 stycznia. Jeszcze przed rozpoczęciem obrad Alicja Zajączkowska, zastępca burmistrza Lęborka życzyła młodym radnym owocnej pracy i współpracy, a także aby ich praca przyniosła im wiele satysfakcji oraz poczucie dobrze spełnionego obowiązku z piastowanego mandatu radnego. Po otwarciu obrad i stwierdzeniu kworum przystąpiono do ślubowania. Tekst ślubowania czytał najmłodszy z Radnych – Jakub Herczyk.

seł Prawa i Sprawiedliwości Pan Janusz Śniadek, który zwrócił się do obecnych, szczególnie zaś do wszystkich walczących z ustrojem komunistycznym słowami "Przyjaciele". Poseł podziękował za wspólną walkę na rzecz wolnej Polski, podziękował za trud, wyrzeczenie, często rozłąkę z rodziną. Następnie Przewodniczący Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Lęborku Pan Krzysztof Wetta nawiązując do wydarzeń historycznych, które miały miejsce na począt-

Po złożeniu ślubowania 19 przedstawicieli młodzieży stało się pełnoprawnymi Radnymi Młodzieżowej Rady Miasta. Podczas sesji radni rozpatrzyli uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady, wyboru wiceprzewodniczącego Rady, wyboru Sekretarza Rady i powołania Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącym został Michał Jastrząbek, wiceprzewodniczącym Sławomir Zbrzeźniak. Sesja zakończyła się wyborem logotypu powołanej Młodzieżowej Rady Miasta oraz podsumowaniem działań, które odbyły się w roku 2013 i na początku 2014 r. Oprac. (GB)

ku zbrodniczego wydarzenia jakim było wprowadzenie w Polsce stanu wojennego zaprosił wszystkich do podzielenia się opłatkiem Na spotkaniu pojawił się także o. Marek Kiedrowicz z Parafii św. Jakuba Apostoła w Lęborku, który przywołał swoje spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Wydarzenie zorganizowały środowiska lęborskiej prawicy skupione wokół Prawa i Sprawiedliwości, Solidarności i Gazety Polskiej. (GB)


EDUKACYJNY EXPRESS EKOLOGICZNY

Meble z konferencji dla najmłodszych Meble wykorzystywane na potrzeby Konferencji Klimatycznej COP19/CMP9 zostały przekazane Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Kanapy i stoliki posłużą teraz małym pacjentom i ich rodzinom.Meble używane w trakcie szczytu klimatycznego zostały dostarczone przez Grupę IKEA, która była jednym z partnerów konferencji.

Opakowania po nowemu Od początku 2014 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady dotyczące gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Nowe zasady mają sprawić, że więcej opakowań będzie powtórnie wykorzystanych i przetworzonych, zgodnie z unijnymi standardami. odzysku i recyklingu. Teraz wprowadzający produkty w opakowaniach będą rozliczać się za dany rok kalendarzowy w stosunku do masy wprowadzonych do obrotu opakowań w poprzednim roku kalendarzowym. Dodatkowo, wprowadzający produkty w opakowaniach wielomateriałowych, a także środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin, oprócz zapewnienia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu po wspomnianych produktach, będą zobowiązani do zorganizowania systemu zbierania tych odpadów. Nowe zasady ułatwiają także życie małym przedsiębiorcom wprowadzających do obrotu stosunkowo niewielkie ilości opakowań. Przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach o masie do 1 tony zostali zwolnieni bowiem z obowiązku zapewnienia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu. Tacy przedsiębiorcy stanowią poniżej 1% udziału w rynku opakowań. - Jednak zwolnienie to wymaga dopełnienia odpowiednich formalności związanych

Według przedstawicieli Ministerstwa Środowiska dzięki przepisom nowej ustawy rynek zagospodarowania odpadów opakowaniowych stanie się bardziej transparentny

fot. Sxc.hu

Ustawa wprowadza również zmiany, które mają zapewnić większą przejrzystość rynku, ograniczyć funkcjonowanie szarej strefy oraz zapewnić środki finansowe na edukację ekologiczną. Nowe przepisy to również sposób na upowszechnienie opakowań wielokrotnego użytku, co powinno korzystnie wpłynąć na ochronę środowiska poprzez ograniczenie powstawania odpadów. Według przedstawicieli Ministerstwa Środowiska dzięki przepisom nowej ustawy rynek zagospodarowania odpadów opakowaniowych stanie się bardziej transparentny. Marszałek województwa będzie prowadził obowiązkowy rejestr przedsiębiorców, którzy wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach, zajmują się obrotem odpadami opakowaniowymi lub prowadzą ich odzysk lub recykling. Pozwoli to na skutecznie monitorowanie rynku odpadów opakowaniowych i odpowiednio szybkie reagowanie w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w ich obrocie. Zmianie uległ również sposób obliczania poziomów

z uzyskaniem takiej pomocy tłumaczy resort środowiska. Każdy z podmiotów wprowadzający produkty w opakowaniach będzie zobowiązany przeznaczać na edukację ekologiczną środki w wysokości 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym, ale tylko w przypadku podjęcia decyzji o samodzielnej realizacji tego obowiązku

(możliwe będzie również zlecenie realizacji tego obowiązku organizacji odzysku opakowań na odrębnych zasadach określonych w umowie). Organizacje odzysku opakowań będą musiały uwzględnić do końca 2020 r. oraz w latach następnych, w osiągniętym poziomie łącznego odzysku i recyklingu, docelowo co najmniej 50% odpadów opakowaniowych pochodzących

z gospodarstw domowych. Ma to na celu z jednej strony wsparcie gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, jak i realizację celów wynikających z prawa europejskiego. Ponadto organizacja odzysku opakowań będzie musiała przeznaczać na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 5% swoich przychodów z przejęcia obowiązków określonych ustawą, w

3) koszt nabycia lub koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w tym: budowli i budynków (powinien istnieć bezpośredni związek między nabyciem budynków i budowli a celami przedsięwzięcia), maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury, infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, przy czym przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się instalacje wewnętrzne w obiektach technologicznych, przyłącza doprowadzające media do obiektów technologicznych, drogi i place technologiczne, itp.; 4) koszt montażu i uruchomienia środków trwałych; 5) koszt nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem; 6) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji, wiedzy sko), pod warunkiem, że zo- nieopatentowanej stały wskazane we wniosku o technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zadofinansowanie; 2) projekty budowlane i wy- rządzania. (oprac. raf) konawcze;

Z programu „Bocian” będzie można dofinansować instalacje fotowoltaiczne o mocy od 200 do 1000 kW. Warunkiem zakwalifikowania projektu fotowoltaicznego do dofinansowania ma być maksymalny jednostkowy koszt inwestycji nieprzekraczający 10 mln zł/MW. Oprócz systemów PV z programu „Bocian” będzie można też dofinansować m.in. budowę elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW, systemów geotermalnych o mocy od 5 do 20 MWt, elektrowni wodnych o mocy do 5 MW, ciepłowni biomasowych o mocy do 20 MWt, biogazowni o mocy od 300 kWe do 2 MWe, wysokosprawnej kogeneracji biomasowej o mocy do 5 MWte. Minimalna kwota pożyczki to 2 mln zł, a maksymalna 40 mln zł. Oprocentowanie pożyczki w skali roku zostanie ustalone w oparciu o WIBOR 3M -100 pkt bazowych,

jednak nie mniej niż 2%. Wysokość oprocentowania opartego na stawce WIBOR na dany rok zostanie ustalona na podstawie wysokości tej stawki z ostatniego dnia roboczego poprzedniego roku kalendarzowego. Odsetki z tytułu oprocentowania mają być spłacane w okresach kwartalnych. Obowiązek spłaty pierwszej raty wystąpi na koniec kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków. Pożyczka będzie udzielana na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki, a okres karencji będzie liczony od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższej niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Koszty kwalifikowane na realizację przedsięwzięcia mogą być ponoszone w na-

Fot. energia-pl.pl

„Bocian” pożyczy 420 mln zł ENERGETYKA | W tym roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił innowatorski program o nazwie „Bocian”, którego celem jest dofinansowanie rozproszonych instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), w tym instalacji fotowotlaicznych, o mocy od 200 do 1000 kW. Budżet programu „Bocian” to aż 420 mln zł, które NFOŚiGW chce wykorzystać do 2020 r. Nabór wniosków będzie się odbywać w trybie ciągłym. Forma dofinansowania przewidziana w programie „Bocian” to preferencyjne pożyczki. Dzięki nim inwestorzy, którzy korzystając ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW będą mogli pokryć do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji, polegających na zainstalowaniu systemów fotowoltaicznych. Pożyczki nie będą podlegać umorzeniu.

stępujących kategoriach: 1) prace przygotowawcze (w tym: koncepcje techniczne, studium wykonalności, raport o oddziaływaniu na środowi-

imieniu przedsiębiorców, którzy powierzają jej realizację tych obowiązków. Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wprowadza obowiązek przeprowadzania rocznego audytu zewnętrznego, dokonywanego przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, przetwarzających powyżej 400 Mg odpadów opakowaniowych rocznie, a także przedsiębiorców, którzy eksportują odpady opakowaniowe lub dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy tych odpadów o masie przekraczającej 400 Mg rocznie. Dodatkowo wprowadzony został obowiązek przeprowadzania przez marszałków województwa kontroli, co najmniej raz na 3 lata, przedsiębiorców, którzy prowadzą recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych oraz przedsiębiorców eksportujących odpady opakowaniowe lub dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych. (oprac. GB)


www.gle24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

5

Komedia w gwiazdorskiej obsadzie w Lęborku

Wystawa w bibliotece Biblioteka Miejska w Łebie zaprasza na wystawę “Ikona: okno do wieczności” autorstwa łebianina Zbigniewa Karapudy. Otwarcie wystawy zapowiedziano na sobotę 1 lutego o godz. 17. Łebianin zainteresowanie tematyką tworzenia ikon zaczął od wysłuchania audycji radiowej. O technikach dowiadywał się głównie z Internetu i książek. Pierwszą ikonę namalował w 2012 roku. Był to prezent ślubny dla żony z okazji rocznicy ślubu. Swoje ikony pan Zbyszek maluje przede wszystkim na starych deskach, które zdobywa z rozbiórki stodół, mebli i drzwi. Nie wszystkie ikony pisane przez niego są wierne pierwowzorom. Pan Zbyszek zawsze stara się dodać coś od siebie, aby każda ikona była oryginalna i niepowtarzalna. W sierpniu 2013 roku na organizowanym przez Dzieło Kolpinga Diecezji Pelplińskiej Festiwalu Rękodzieła pan Zbyszek zajął I miejsce w kategorii produkty dekoracyjne za “Rybę Boleniec” Zbigniew Karapuda prezentował swoje prace na wystawie w ramach XV Festiwalu Pomuchla. Wystawa w bibliotece będzie jego pierwszą wystawą indywidualną.

Impreza w Wicku 15 lutego o godzinie 20 w GOKiS Wicko będzie miał miejsce Bal Charytatywny. Organizatorzy tego wydarzenia (Stowarzyszenie “Inicjatywa”, UG Wicko, GOKiS Wicko, OPS Wicko i placówki oświatowe z terenu gminy) dochód z imprezy przeznaczą na zorganizowanie kolonii letnich dla dzieciaków z Wicka. Ceny biletów na bal to odpowiednio:150 zł/para, 75 zł/osoba. (GB)

Kanadyjski autor, Norm Foster, zawarł tu wszystko, co jest niezbędne we współczesnej, romantycznej komedii dla dorosłych. Randka w ciemno, na dwie pary to zmyślnie ułożona historia, sprawne dialogi, sensualne sceny oraz dużo śmiechu i zabawy. Samotność to nie jest najlepszy przyjaciel. Doskwiera nieraz aż do bólu. Jest to sztuka pokazująca, że osoby w średnim wieku też marzą o miłości, gorących uczuciach, o tej jedynej i jedynym, i mają do tego prawo. A przy tym czują na plecach oddech uciekających lat. Może to już ostatni dzwonek i ostatnia szansa? W spektaklu występują: Krzysztof Ibisz, Jacek Kawalec, Michał Milowicz, Tomasz Stockinger, Iza Trojanowska, Ewa Kuklińska, Alicja Kwiatkowska i Olga Borys. -W przypadku większej

Samotni, dwie przyjaciółki i dwóch przyjaciół, szukają poważnego związku w swoim życiu

fot. Materiały prasowe

Przedstawienie komediowe w gwiazdorskiej obsadzie pod tytułem „Randka w ciemno, na dwie pary” będzie można obejrzeć w Lęborku. Spektakl trafi do LCK Fregata 9 marca o godzinie 16. Podczas przedstawienia znani z telewizyjnych ekranów aktorzy wcielą się w role bohaterów komedii kanadyjskiego autora – Norma Fostera. Samotni, dwie przyjaciółki i dwóch przyjaciół, szukają poważnego związku w swoim życiu. Poważnego partnera na dobre i na złe. Każde z nich robi to na swój sposób i ma inne oczekiwania. A jak się do tego zabierają, to już inna rzecz. Randka w ciemno z ogłoszenia matrymonialnego doprowadza do wielu przezabawnych sytuacji. Czy uda im się znaleźć przyjazną duszę i towarzysza życia?

liczby chętnych przewiduje się dodatkowe przedstawienie o godzinie 19.00. Bilety w cenie 80 złotych dostępne są w kasie kina przy ul. Gdańskiej 12 oraz

w Centrum Informacji Turystycznej przy al. Niepodległości 6 w Lęborku – tłumaczą organizatorzy spektaklu. (GB)


6

www.gle24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Rosja ważnym partnerem w biznesie WSPÓŁPRACA | Rosjanie już od wielu miesięcy stali się ważnymi klientami dla pomorskich przedsiębiorców. Dlatego podejmowane są kolejne inicjatywy, mające rozszerzyć współpracę gospodarczą z naszymi wschodnimi sąsiadami. Niedawno w Gdańsku, odbyło się seminarium, współorganizowane przez Pracodawców Pomorza.

Rafał Korbut r.korbut@expressy.pl „Teoria i praktyczne aspekty prowadzenia współpracy biznesowej z rynkiem rosyjskim. Specyfika rynku obwodu kaliningradzkiego” - to seminarium, zorganizowane wspólnie przez Pracodawców Pomorza, Pomorski Oddział Centrum Współpracy Biznesowej „Polska-Rosja” oraz Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza. Na zaproszenie obu pomorskich organizacji seminarium po raz kolejny prowadził uznany ekspert rynku rosyjskiego – Iwan Rassochin, dyrektor Warszawskiego Oddziału Centrum Współpracy Biznesowej „PolskaRosja”, rosyjskiej firmy specjalizującej się i dysponującej ogromnym doświadczeniem

w aranżacji polsko-rosyjskiej współpracy biznesowej. Seminarium było jednocześnie już czwartą imprezą tego typu organizowaną w Gdańsku przez rosyjskie Centrum, przybliżającą pomorskim przedsiębiorcom możliwości współpracy z rynkiem rosyjskim. Tak jak w poprzednich latach, możliwość uzyskania aktualnych i wiarygodnych informacji z punktu widzenia prowadzenia współpracy z rynkiem rosyjskim, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. W seminarium wzięło udział ponad 40 osób reprezentujących w pierwszej kolejności członków Pracodawców Pomorza i RIGP, głównie firm handlowych, produkcyjnych i usługowych zainteresowanych nawiązaniem kontaktów biznesowych, eksportem towarów,

O prelegencie: Iwan Rassochin jest rodowitym Rosjaninem, urodzonym się w Moskwie. Z wykształcenia jest prawnikiem. Absolwent Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie z 2006 roku, obecnie doktorant tej uczelni. W Polsce przebywa od 2007 roku; od 2010 roku Dyrektor Warszawskiego Biura i Zastępca Dyrektora Centrum Współpracy Biznesowej „Polska–Rosja”. Uznany ekspert i praktyk w zakresie polsko-rosyjskiej współpracy biznesowej, oraz m.in. w zakresie tematyki przystąpienia Rosji do WTO. Autor wielu cenionych publikacji i opracowań na temat rynku rosyj-

skiego i biznesowych aspektów współpracy polsko-rosyjskiej. Ceniony prelegent wielu imprez poświęconych zagadnieniom prawnym i biznesowym rynku rosyjskiego i współpracy polsko-rosyjskiej.

świadczeniem usług lub inwestycjami w Rosji. W ramach programu seminarium, zostały omówione m.in. kwestie: aktualnego poziomu współpracy polsko-rosyjskiej, szans jej dalszego rozwoju, stereotypów dotyczących rosyjskiego rynku i współpracy biznesowej, oraz szczególnie obszernie, rynku kaliningradzkiego i problematyki współpracy handlowej. Z dużym zainteresowaniem uczestników spotkały się też informacje dotyczące funkcjonowania Rosji w ramach WTO, Unii Celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu, a także kwestie związane ze zbliżającymi się Igrzyskami Olimpijskimi w Sochi. Wychodząc naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu środowiska biznesowego Pomorza, znacząca część seminarium została poświęcona tematyce współpracy z Obwodem Kaliningradzkim i możliwościom, które pojawiły się wraz z wprowadzeniem przepisów o ruchu bezwizowym, którego rezultatem jest obserwowana znacząca intensyfikacja wzajemnych kontaktów. Wyrazem tego jest ogromne zainteresowanie pomorskich firm nie tylko tradycyjnie z sektora przemysłu i handlu, ale również tych działających w sektorze usług: branżach gastronomicznej, hotelarskiej, medycznej, turystyki i rekreacji, edukacyjnej, itd.; współpracą z partnerami kaliningradzkimi, zakładaniem firm w Obwodzie oraz pozyskiwaniem rosyjskich klientów. - Współpraca z Rosją dla pomorskich przedsiębiorców jest bardzo ważna – wyjaśnia Tomasz Limon, dyrektor biura Pracodawców Pomorza. - Chcemy, aby toczyło się to dwutorowo. Z jednej strony liczymy na to, że Rosjanie nadal będą do nas przyjeżdżać i robić zakupy

w Trójmieście. Ale nie tylko – zależy nam na tym, aby oprócz tego chcieli zatrzymywać się na dłużej, nocować w pomorskich hotelach, chodzić tu do kina czy teatru, korzystać z innych atrakcji. Tak, aby traktowali Pomorze za bazę zakupową, turystyczną, wypoczynkową i rekreacyjną. No i oczywiście, co za tym idzie, zostawiali u nas pieniądze. Drugi aspekt, na który my – pomorscy przedsiębiorcy – liczymy, to uczestnictwo w rozwoju infrastruktury Obwodu Kaliningradzkiego. W 2018 roku w Rosji mają się odbyć Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. I chcemy, aby nasze firmy np. z branży budowlanej brały udział w budowie dróg, stadionów, itp.

Tradycyjnie już, z dużym zainteresowaniem spotkała się część seminarium poświęcona kluczowym aspektom prowadzenia współpracy handlowej. Omawiając występujące zjawiska, prelegent przedstawił konkretne przykłady z istniejącej praktyki gospodarczej; wskazał czynniki sukcesu oraz przyczyny, dla których podejmowane przez polskie firmy działania w niektórych przypadkach nie przynosiły pożądanych rezultatów. Szczególne zainteresowanie uczestników i pytania wzbudziły kwestie pozyskiwania partnerów na rynku rosyjskim, udziału w imprezach targowo-wystawienniczych, certyfikacji wyrobów, płatności i odprawy celnej. Kontynuując wątek „kaliningradzki”, rosyjski gość odpowiadał na pytania dotyczące specyfiki współpracy handlowej tego rejonu, wynikającej ze specjalnego statusu i umocowania prawnego Obwodu Kaliningradzkiego, a także stereotypów związanych z traktowaniem Kaliningradu jako przyczółka do ekspansji handlowej na pozostałe terytorium Rosji. Odpowiadając na pytania dotyczące charakteru wyrobów z Polski, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku rosyj-

skim, nasz gość określił je jako „wysoko przetworzone”, tj. posiadające w sobie istotny wkład myśli technicznej i technologicznej. Omawiając przykłady udanego transferu polskich technologii na rynek rosyjski, prelegent wymienił przykłady polskich firm z sektora budowlano-montażowego, które dzięki wsparciu CWB „PolskaRosja”, realizowały prestiżowe kontrakty infrastrukturalne w ramach przygotowań do olimpiady w Sochi. Dzięki udziałowi w seminarium, jego uczestnicy otrzymali porcję solidnej wiedzy na temat ważnych aspektów funkcjonowania rynku rosyjskiego, a także niezbędnych warunków, których spełnienie w istotny sposób decyduje o powodzeniu projektów podejmowanych przez polskich przedsiębiorców. Program seminarium uzupełniły indywidualne konsultacje ekspertów CWB „Polska-Rosja” dotyczące współpracy z rynkiem rosyjskim podejmowanej lub już prowadzonej przez poszczególne firmy uczestniczące w imprezie.


zaraz, tel. 505 718 590 SPRZEDAM

WEJHEROWO, pokój, kuchnia, łazienka (umeblowane) osobne wejście, tel. 507 623 797

dojazd do klienta, Wejherowo, Gdańsk, okolice, tel. 789 345 593

SPRZEDAM działkę budowlaną 600 m kw, z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. WYNAJMĘ lokal, 45 m, na działalność gospodarczą, 513-005-898 Wejherowo, tel. 505 139 818 SPRZEDAM lub wynajmę działkę, 434 m2, nad morzem w Karwińskich Błotach, 1 km do pięknej plaży, z prawem budowy, media przy drodze, tel. 661 582 483

ogrodzeniem murowanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. GARAŻ do wynajęcia, Wejherowo, ul. 12 Marca, 513-005-898 cena 150 zł/mies., tel. 691 929 193 DZIAŁKA z domem, Gdynia Witomino, 521 m2, 790 tys. zł, tel. 502 686 196 DZIAŁKA z domem, Gdynia Witomino, 512 m2, 900 tys. zł, tel. 502 686 196 DZIAŁKĘ położoną w dolinie Słupi z dostępem do rzeki, 7 km do Ustki, 4700 m2, 180 zł/m2, tel. 502 686 196 KUPIĘ ZAMIENIĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE położone na 1 piętrze w centrum Wejherowa, autobus, skm, las, szkoły, sklepy w odległości 3 minut. Mieszkanie 76 m2 z piewnicą i miejscem parkingowym, ogrzewanie centralne (opec) ciepła woda (opec) CENA : 900 + opłaty około 300-350zł. Do negocjacji, tel. 600 922 818 WYNAJMĘ mieszkanie wyposażone, Wejherowo od

REDAKCJA Plac Pokoju 3 (Jantar) piętro II, pokój 7, 84-300 Lębork, tel./fax: 59 843 42 71,

REDAKTOR NACZELNY: Piotr Ruszewski DYREKTOR HANDLOWY: Rafał Laskowski

FOTOGRAF – śluby, wolne terminy maj, czerwiec, wrzesień, tel. 660 310 311

MIESZKANIE, 3-pok, kuchnia wyposażona, Lubowidz, tel. 509 979 630

INNE

SZUKAM osoby udzielającej korepetycji z matematyki, szkoła podstawowa i gimnazjum, Wejherowo, sms na 509 719 685 LEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym zadania oraz matematyka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

POSZUKUJĘ

KOMPUTERY SPRZEDAM SPRZEDAM 4 opony zimowe - 205/55/16 wraz z felgami stalowymi do Volkswagena 4 oraz innych marek w b. dobrym stanie, mało używane, Wejherowo, tel. 787 119 970, 500 zł KUPIĘ ABSOLUTNIE każde auto kupię! Może być uszkodzone lub bez opłat, gotówka i umowa od ręki, odbiór laweta, tel. 668 193 771 SKUP aut, złomowanie, wyrejestrowane, do wyrejestrowania, każda marka,

DZIENNIKARZE: Grzegorz Bryszewski, Rafał Korbut, Łukasz Krzemiński, Daria Dunajska SKŁAD: Alfa Skład Łukasz Bieszke Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania.

OKNO drewniane, kolor sosnowy, wym. 1,45 m x 1,75 m, jednoskrzydłowe, otwierane, u góry lufcik, nowe, 50 zł, 517-782-024 SPRZEDAM koncentrator tlenu, tel. 602 465 683

MAM do wynajęcia ładne mieszkanie, 800 zł, tel. 600 377 408 w Rumi

WYNAJMĘ mieszkanie w Wejherowie, 25 m, pokój, kuchnia, łazienka, ogrzewaSPRZEDAM działkę budowlaną, 600 m kw, Wejherowo, nie, piec, tel. 696 795 878 tel. 513-005-898 WYNAJMĘ mieszkanie, wyposażone, Wejherowo od SPRZEDAM działkę budowzaraz, tel. 505 718 590 laną 600 m kw, z dobrym

POŻYCZKI pod zastaw mieszkań, domów, ziemi, tel. 516 509 691

MATA dla dziecka do leżenia i przewijania, kolor pomarańczowy, wym.85 cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 505567-034

SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, klawiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 1000 zł, 505-5670-34 TELEFONY INNE SPRZEDAM telewizor kolorowy NEC, 26 cali,2 kolumny, 100 zł, tel. 789431-218

DAM PRACĘ SZUKAM PRACY

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. ISSN 2084-6274 WYDAWNICTWO NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, NIP 588-131-07-65 BIURO OGŁOSZEŃ

GORĄCA blondi pozna sponsorów, zapraszam do siebie, odwiedź mnie, a zabiorę Cię w siódme niebo, dzwon, tel. 514 670 725, Sopot, woj. pomorskie

SPRZEDAM wózek inwalidzki z Anglii, bardzo dobry stan techniczny, akumulatory, w komplecie ładowarka, tel. 601 667 100 SPRZEDAM drzwi, 80, zewnętrzne, prawe, z futryną, zbrojone z wizjerem,

komplet kluczy, cena: 500 zł, tel. 501 539 159 SPRZEDAM łyżwy figurowe, białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejherowo, tel. 505567-034 SPRZEDAM ubranka dla dziewczynki, rozm.98-122 i buty, stan idealny, Wejherowo, 505-567-034 SPRZEDAM kurtkę narciarską, damską, rozm. L, kolor biały, czarne wstawki, stan idealny, cena: 350 zł, Wejherowo, tel. 660 731 138 SPRZEDAM fotelik samochodowy 15-36 kg, granatczerwony, stan idealny, 100 zł, tel. 505-567-034

SPRZEDAM akwarium z wysepką dla żółwia, dł. 100 cm, szer. 50 cm, wys. 42 cm, cena: 100 zł, tel. 504 256 066

SPRZEDAM drzewo opalowe liściaste i iglaste, także gałęziówkę, na terenie powiatu wejherowskiego, transport gratis, tel. 515 664 266 ZBIERAM gazety, czasopisma, książki i złom, Kliniczna, Marynarki polskiej, Hallera i okolice, Gdańsk, sms 791 150 096, sms ZBIERAM makulaturę, złom, rowery, ul. Kliniczna, Reja, Hallera, Okrąg Marynarki Polskiej, Chwaszczyńska, Twarda, Gdańsk, sms, 791 150 096, sms SPRZEDAM drzwi 80, zewnętrzne - prawe, NOWE, zbrojone, z wizjerem i kompletem kluczy, wraz z futryną, cena 650 zł, tel. 600 702 048

Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7, 84-300 Lębork tel. 796 944 155 tel. 793 311 155

BIURO REKLAM Maria Szaniewska m.szaniewska@expressy.pl, tel. 796 944 155

G R U PA M E D I A L N A

Małgorzata Mielewczyk m.mielewczyk@expressy.pl, tel. 793 311 155 DRUK Agora SA NAKŁAD 10 000 egzemplarzy Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów publicystycznych bez zgody wydawnictwa jest zabronione.

REDAKCJA GDAŃSK: Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk, tel. fax. 58 55 333 40 REDAKCJA WEJHEROWO: ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo, tel. fax. 58 736 16 92, tel. 736 33 22


8

www.gle24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Dwa sparingi Pogoni w jeden dzień PIŁKA NOŻNA | Mało który kibic wytrzymał cztery godziny na stadionie w Lęborku, gdzie w mocno minusowej temperaturze dwa sparingi z rzędu rozgrywała drużyna Pogoni. Łukasz Krzemiński

Pogoń Lębork – Pogoń Lębork (junior A) 3:0 (3:0)

l.krzeminski@expressy.pl

bramki: 1:0 Siniecki (’32), 2:0 Siniecki (’34), 3:0 Waczkowski (’41) Pogoń: Łapigrowski R. – Kołucki, Bulczak, Wierzbowski, Fudala, Stankiewicz, Naczk. J. Żmudzki, Kolke, Waczkowski, Siniecki Pogoń (j A): Ptaszek – Grzebiela, Sadurski, Sadowski, Ropiela, Śliwiński, Kołodziejski, Labuda Paw., Miszkiewicz, Wos, Szarkiel II połowa: Lica, Świątek, Czyżewski, Madziąg, Keler, Jastrzębski Pogoń Lębork – Lechia II Gdańsk 6:1 (1:0) bramki: 1:0 Stankiewicz (’31), 1:1 Symuczyński (’47), 2:1 Waczkowski (’67), 3:1 Ilanz (’69), 4:1 Ilanz (’79), 5:1 Ilanz (’87), 6:1 Waczkowski (’89) Pogoń: Czekirda – Bach, Jasiński, Łapigrowski, B. Żmudzki, Stankiewicz (’46 Waczkowski), Morawski, Sychowski (75’ Miszkiewicz), Byczkowski (70’ J. Żmudzki), Włodarczewski Lechia II: Małkowski (65’ Raniowski) – Iwanowski, Bejrowski (46’ Bobowski), Jaroszek, Kaszuba, Żmijewski, Smuczyński, Czychowski (46’ Wiśniewski), Gorczyca (46’ Zieliński), Przybylski, Duda

Fot.www.pogon.lebork.pl

W pierwszym meczu, w wymieszanych składach seniorska Pogoń wygrała z juniorami starszymi 3:0, w drugim spotkaniu można mówić o niespodziance. Pogoń wysoko bowiem wygrała z III-ligowymi rezerwami Lechii Gdańsk 6:1 Gdy pierwsza kadra Lechii wygrzewa się i trenuje w Turcji, jej rezerwy zawitały klubowym autobusem do Lęborka, by przy minus 9 stopniach rozegrać mecz z Pogonią. W składzie gości zobaczyliśmy kilku zawodników z doświadczeniem ekstraklasowym. Mowa tu o bramkarzu Sebastianie Małkowskim czy napastniku Adamie Dudzie. Wynik otworzył w 31 minucie Mateusz Stankiewicz, dobijający strzał testowanego w Pogoni Pawła Włodarczewskiego (Orkan Rumia, Kotwica Kołobrzeg). Goście wyrównali w 47 minucie za sprawą Smuczyńskiego, który z głowy poprawił strzał w poprzeczkę Przybylskiego. Kolejne minuty to coraz większa przewaga Pogonistów. Warto zwrócić uwagę, że lęborczan to początek zimowych przygotowań.

Lechia z kolei jest po bardzo ciężkim okresie treningowym i było to widać na boisku. W 67 minucie Waczkowski wyprowadził Pogoń na prowadzenie, chwilę później wynik podwyż-

szył Ilanz. 79 minuta to kolejny gol dla Pogoni. Rzut rożny wykonywał Jakub Żmudzki, a piłkę do siatki skierował Ilanz. 10 minut później znowu ta dwójka kończy współpracę

golem. Wynik na 6:1 ustala w 89 minucie Waczkowski. - Cieszę się, że udało nam się rozegrać dwa sparingi, a każdy z zawodników pograł po 90 minut. Od razu po meczu z

Lechią powiedziałem w szatni byśmy twardo stąpali po ziemi, bo to początek przygotowań. Wszystko to co potrafimy zweryfikuje liga, ona jest dla nas najważniejsza - powiedział po

meczu trener Pogoni Sobiesław Przybylski.

Filip Cup 2014 dla Pogoni TURNIEJ | W sobotę w Lęborku odbyła się III edycja charytatywnego turnieju noworocznego Filip Cup 2014. Jak co roku podczas trwania juniorskiego turnieju w piłkę nożną rocznika 2000 zbierane były środki dla niepełnosprawnego lęborczanina Filipa Czaji. Nie zawiedli organizatorzy, młodzi piłkarze i kibice. Na halę dotarł też Filip z rodziną. Tym większa radość, że w tym roku turniej po raz pierwszy wygrała drużyna Pogoni Lębork! Trenowany przez Ireneusza Świątka zespół w finale pokonał w rzutach karnych Pomorze Potęgowo 4:3. Statuetkę najlepszego strzelca odebrał Wiktor Gojtowski (Pogoń), a bramkarza Dariusz Składanowski, również z Pogoni. Drugi zespół Pogoni zajął 8. miejsce. - Cieszę się, że odbyła się już kolejna edycja Filip Cup. Ten turniej pokazuje, że są osoby, którym Filip nie jest obojętny. Pomoc którą otrzymaliśmy w zeszłym roku, zapewniła logopedę oraz rehabilitanta. Filip był również na dwóch turnusach rehabilitacyjnych, każdy z nich kosztował 5 tysięcy złotych, także jak widać, pomoc jest stale potrzebna. Chciałam podziękować w imieniu Filipa wszystkim osobom, które tak chętnie Nam pomagają, organizatorom turnieju, kibicom, jak i zespołom biorącym udział w zawodach. Chciałabym również zachęcić do oddana 1% na Filipa. Raz jeszcze serdecznie dziękuję - mówiła podczas piłkarskich zmagań mama Filipa. Głównym organizatorem imprezy był Sebastian Myszk. Pomagali mu kibice Pogoni ze Stowarzyszenia Sympatyków Pogoni Lębork, oraz wielu sponsorów. - Już po raz trzeci SSPL wraz z

kibicami Pogoni bierze udział w charytatywnym turnieju Filip Cup. Ze swej strony staramy się wspomóc głośnym dopingiem drużyny Pogoni, które biorą udział w turnieju. Prowadzimy też zbiórkę funduszy na rehabilitację, która jest niezbędna przy chorobie Filipa. W tym roku turniej był nad wyraz udany, ponieważ pierwszy raz w historii wygrała go drużyna Pogoni – wyjaśniał Łukasz Hrycyk, prezes SSPL. - Jednak największym sukcesem był uśmiech Filipa, który pojawił się u niego podczas dekoracji drużyn. Piękne chwile, dla których warto pomagać i organizować tego typu turnieje. Chciałbym podziękować też sponsorom, władzom miasta za pomoc w organizacji turnieju, a kibicom za głośny doping. Cała Pogoń zawsze razem. TPL! Zwycięski zespół Pogoni I w składzie: Dariusz Składanowski, Adrian Grzenkowicz, Patryk Barembruch, Jakub Kreft, Wiktor Gojtowski, Bartłomiej Łosiak, Kacper Truszczyński i Dawid Młyńczyk po wyjściu z grupy w półfinale po rzutach karnych wygrał z Słupią Kwakowo, a w finale w podobnych okolicznościach pokonał Pomorze Potęgowo. - Turniej oceniam oczywiście pozytywnie, drużyny były bardzo wyrównane - komentuje zawody trener Pogoni Ireneusz Świątek - Chłopcy wkładali w grę dużo serca, nic dziwnego skoro z trybun słyszeli głośny doping. To naprawdę fajne uczucie i mobilizacja do gry. Cieszę się, że mogliśmy swoją grą dołożyć cegiełkę do szczytnego celu jakim jest pomoc

Wyniki: Pogoń I Lębork – GKS Sierakowice 1:1 Pogoń II Lębork – Pomorze Potęgowo 0:1 Stolem Gniewino – Słupia Kwakowo 0:0 GKS Sierakowice – Huzar Choczewo 0:1 Klif Chłapowo – Pogoń I Lębork 0:2 Pomorze Potęgowo – Słupia Kwakowo 2:1 Huzar Choczewo – Sztorm Mosty 0:0 GKS Sierakowice – Klif Chłapowo 0:1 Pogoń II Lębork– Stolem Gniewino 0:0 Pogoń I Lębork – Sztorm Mosty 1:0 Stolem Gniewino – Pomorze 0:2 Klif Chłapowo – Huzar Choczewo 2:1 Słupia Kwakowo – Pogoń II Lębork 1:0 Sztorm Mosty - GKS Sierakowice 2:0 Huzar Choczewo – Pogoń I Lębork 1:1 o miejsce 7-8 Huzar Choczewo – Pogoń II Lębork 1:0 o miejsce 5-6 Sztorm Mosty – Stolem Gniewino 0:0 k.2:3 półfinały: Pogoń Lębork – Słupia Kwakowo 1:1 k.4:3 Klif Chłapowo – Pomorze Potęgowo 0:1 o 3. miejsce Słupia Kwakowo– Klif Chłapowo 0:4 finał: Pogoń Lębork – Pomorze 0:0 k.4:3 Tabela końcowa turnieju Filip Cup 2014 1. Pogoń I Lębork 2. Pomorze Potęgowo 3. Klif Chłapowo 4. Słupia Kwakowo 5. Stolem Gniewino 6. Sztorm Mosty 7. Huzar Choczewo 8. Pogoń II Lębork

Filipowi. W imieniu swoim i drużyny dziękuję naszym kibicom za wsparcie i doping. Drugi zespół Pogoni zajął 8. Miejsce i zagrał w składzie: Jakub Dampc, Mateusz Smyra, Adam Ceregra, Damian Białobrzeski, Adam Choszcz, Paweł Dubiel, Jakub Wolski (luK)

Express Powiatu Leborskiego 51