Page 1

www.facebook.com/pomorski.info

Express Gdańsk Sopot tel. 604 414 540 | Express Gdyński tel. 791 764 155 | Express Powiatu Lęborskiego tel. 533 903 900 | Express Powiatu Wejherowskiego tel. 791 980 155 | Express Powiatu Kartuskiego tel. 501 226 085 | Express Powiatu Puckiego tel. 533 903 900

Czwartek, 21 marca 2013 r. Nr 6 (94) NAKŁAD 10 000 EGZ.

ŚMIECIOWA REWOLUCJA

Gminy w całej Polsce ustalają opłaty, jakie mieszkańcy będą musieli uiszczać za wywóz nieczystości. Od lipca wchodzi bowiem w życie ustawa (skorygowana na początku marca przez rząd), całkowicie zmieniająca gospodarowanie odpadami. Teraz za wywóz śmieci i utrzymanie porządku będą odpowiadać gminy – nowa ustawa ma całkowicie zlikwidować dzikie wysypiska śmieci. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Na razie jednak wszystkie gminy ustalają, ile mieszkańcy będą płacić za wywóz nieczystości oraz na jakich zasadach będą te opłaty naliczane. Radni gminy Sierakowice kilka dni temu zadecydowali, że stawki będą zależne od tego, czy mieszkańcy będą segregować odpady oraz od ilości osób, mieszkających w danym gospodarstwie domowym. więcej

str. 3

Nagrody Sucovia za 2012 rok rozdane ŻUKOWO | Gminne nagrody Sucovia za ubiegły rok zostały wręczone laureatom. Statuetki trafiły w ręce zaangażowanych na rzecz gminy osób i instytucji już po raz czwarty. Uroczysta gala odbyła się w pięknie odnowionej Galerii Sulmin. „Sucovie” przyznano w kilku kategoriach. Jedną z nich były „Inicjatywy społeczne”. Tutaj główną nagrodę odebrała Henryka Krzywonos-Strycharska, jako laureatka orderu uśmiechu oraz inicjatorka licznych akcji charytatywnych na terenie gminy Żukowo i poza nią.

Wyróżnienia zdobyli: Robert Redlicki - inicjator festiwalu młodzieży, autor i reżyser wielu nagrodzonych spektakli teatralnych (m. in. „Uczta u Norbertanek”) oraz Elżbieta Klinkosz - przewodnicząca KGW Skrzeszewo, organizatorka wielu przedsięwzięć i imprez dla lokalnej społeczności. W kategorii „Kultura” na-

grodę otrzymał Maciej Kosycarz, twórca albumu „Fot. Kosycarz Żukowo”. Z kolei wyróżnienia dostali: Lucjan Sierpowicz (za skomponowanie i wielokrotne wykonanie hejnału 800-lecia przybycia sióstr Norbertanek do Żukowa) oraz Janusz Stoppa (za napisanie i reżyserię sztuki teatralnej „Mniszki Żukowskie – Norbertanki”, przygotowa-

nej specjalnie na uroczystości jubileuszowe). Sucovie wręczono także w kategorii „Sport”. Odebrali je: Dariusz Drewing, reprezentant Polski na Mistrzostwach Świata w Strzelectwie oraz Andrzej Wroński, złoty medalista ubiegłorocznych Mistrzostw Świata Weteranów w zapasach. W kategorii „Gospodarka”

nagrodę odebrała firma cukiernicza Adama i Romana Wenzel, która obchodzi 40lecie działalności. Wyróżnienie zaś - firma Creon za tytuł „Gazeli biznesu” w XIII edycji rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm województwa pomorskiego i przeniesienie swojej działalności na teren gminy Żukowo.

Nagroda w kategorii „Edukacja” powędrowała do Alicji i Mariusza Zawieruchów za ponowne uruchomienie Galerii Sulmin oraz działalność kulturalno-edukacyjną na rzecz lokalnej społeczności. Wyróżniono Magdalenę Zischke za zbiór wspomnień mieszkańców Żukowa oraz prowadzenie strony internetowej poświęconej 800-leciu oraz Janinę Kozyrę za przygotowanie licznych uczniów, zdobywających czołowe lokaty w olimpiadach i konkursach chemiczno-biologicznych. Nie zabrakło także nagród specjalnych. Przyznano je dla posła Stanisława Lamczyka oraz firmy Lonza Nata za działalność na rzecz rozwoju i promocji gminy Żukowo. (raf)


Historia jest fajna!

Mat. ZSP w Przodkowie

Mat. ZSP w Przodkowie

Mat. ZSP w Przodkowie

Mat. ZSP w Przodkowie

EDUKACJA | Młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie wróciła niedawno z Warszawy. Uczniowie odwiedzili stolicę, aby uczestniczyć tam w projekcie edukacyjnym, organizowanym Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia.

Dla tych, którzy wzięli udział w wyjeździe, była to niezapomniana lekcja historii. Młodzież od października tego roku szkolnego uczestniczy w projekcie „O tym nie można zapomnieć... Kobiety, które przeszły piekło Ravensbruck”. Celem projektu jest pogłębienie wiedzy uczniów na temat losów więźniów obozów koncentracyjnych w czasie II wojny światowej. Pierwszym etapem były warsztaty, na których uczniowie zdobywali wiedzę z zakresu technik dokumentowania

relacji świadków historii w formie notacji historycznej oraz sztuki ich prezentowania. 11 marca uczestniczyli natomiast w seminarium, zorganizowanym w Centrum Edukacji IPN w Warszawie, podczas którego mieli możliwość spotkania się z byłymi więźniarkami Ravensbrück, historykami, działaczami organizacji pozarządowych i dziennikarzami. - To niesamowite doświadczenie, kiedy ma się możliwość zobaczyć, porozmawiać z prawdziwym świadkiem historii - mówi Anita Mering,

jedna z uczestniczek projektu. - Inaczej poznaje się historię niemieckich obozów koncentracyjnych na lekcjach, a inaczej czuje się to coś, gdy ma się okazję spotkania takiej osoby „na żywo”. Będąc w Warszawie młodzież i opiekunowie nie mogli odmówić sobie przyjemności zwiedzenia Muzeum Powstania Warszawskiego. Byli tam pierwszy raz. Obejrzeli film ukazujący zburzoną stolicę, weszli do kanałów, poznali przebieg Powstania Warszawskiego. Następnego dnia

odwiedzili Centrum Nauki Kopernik, gdzie już wcześniej były zarezerwowane zajęcia w laboratorium robotycznym. Ubrani w specjalne białe fartuchy młodzi ludzie programowali robota „Przemysław”, który rysował zaprojektowane przez ich samych wzory. Po zakończonych zajęciach w laboratorium nastał czas zwiedzania całego Centrum. Uczniowie nie zmarnowali ani minuty, wszystko chcieli zobaczyć, dotknąć, sprawdzić... - To był naprawdę fajnie spędzony czas, pełen historii i wie-

Alior Bank wręczył paniom tysiąc kwiatów! piątek 8 marca, na rynku w Kartuzach oraz przy rondzie w Żukowie dla wszystkich pań organizatorzy akcji przygotowali ok. 1 tys. sztuk kwiatów. Pracownicy Alior Banku, obowiązkowo w firmowych marynarkach i melonikach, każdej napotkanej pani wrę-

Fot. Alior Bank

Fot. Alior Bank

DZIEŃ KOBIET | Alior Bank, oddział w Kartuzach i Żukowie, podobnie jak w roku ubiegłym, zorganizował akcję skierowaną do mieszkanek tych dwóch miasta pod nazwą „Tysiąc kwiatów od Alior Banku”. W Dzień Kobiet, czyli w

czali kwiat. - W tym roku, wzorem lat ubiegłych, mieszkanki Kartuz i Żukowa obdarowane zostały kwiatami od Alior Banku w ramach corocznej akcji – wyjaśnia Katarzyna KinowskaNowacka z Alior Banku. - Jest to nie tylko akcja promocyjna

banku, ale przede wszystkim ciekawe i rzadkie wydarzenie. Ma na celu połączenie typowych działań promocyjnomarketingowych z korzyścią dla mieszkańców. Niech wydane środki spełniają również funkcje integracyjne i społeczne dla miasta. (raf)

lu niezapomnianych wrażeń - mówi Maciej Oczk, uczestnik projektu. W projekcie uczestniczą: Anita Mering, Klaudia Krefta, Paulina Naczke, Martyna Szela, Łukasz Jankowski, Filip Bilicki, Mirosław Łazarewicz, Maciej Oczk i Wojtek Nagel – są uczniami I i II klasy Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Przodkowie. Opiekunkami projektu i uczniów podczas wycieczki były Ewa Kolka i Katarzyna Kaczorowska. (oprac. Raf)


www.pomorski.info

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

3

Ile zapłacimy za śmieci? Polski rząd, wprowadzając tzw. „ustawę śmieciową”, nałożył na samorządy obowiązek gospodarowania odpadami. Od lipca to gminy będą właścicielami śmieci i będą odpowiedzialne za ich wywóz oraz utrzymanie porządku. Oznacza to swoistą „rewolucję śmieciową” oraz zmianę opłat za ich wywóz.

Już od lipca selektywna zbiórka odpadów będzie po prostu opłacalna, stawki za wywóz segregowanych śmieci będą bowiem niższe

Rafał Korbut r.korbut@expressy.pl Ile więc zapłacą mieszkańcy? Wszystko zależy od tego, jakie stawki ustali dany samorząd. Jednym z najważniejszych kryteriów jest to, czy śmieci będą segregowane, czy nie. Gospodarstwo prowadzące selektywną zbiórkę odpadów zapłaci znacząco mniej, niż w przypadku oddawania śmieci zmieszanych. Niektóre gminy uchwaliły wysokość opłat już pod koniec ubiegłego roku, ponieważ teoretycznie był taki wymóg. Ale już wtedy było wiadomo, że ustawa i tak będzie zmieniona, dlatego część samorządów postanowiła odłożyć podjęcie tej decyzji do momentu, kiedy nie będą znane ostateczne wytyczne. Ustawa została zmieniona w tym miesiącu. Sierakowice – od osoby Radni gminy Sierakowice kilka dni temu zadecydowa-

li, że stawki będą zależne od tego, czy mieszkańcy będą segregować odpady oraz od ilości osób, mieszkających w danym gospodarstwie domowym. - Staraliśmy się wprowadzić zasady, które byłyby jak najbardziej sprawiedliwe – wyjaśnia Zbigniew Fularczyk, zastępca wójta gm. Sierakowice. - Najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie opłat w zależności od tego, ile faktycznie śmieci jest odbieranych z gospodarstwa, czyli wagowo. Ale na to nie pozwala ustawa. A szkoda, bo mamy takie możliwości techniczne. Ponieważ takiej możliwości nie było, ustaliliśmy, że opłaty będą naliczane w zależności od ilości zamieszkujących osób. I tak za śmieci posegregowane dane gospodarstwo domowe będzie musiało zapłacić: 15 zł – jeżeli mieszka tam 1 osoba, 28 zł w przypadku 2 osób, 44 zł – 3 osoby, 49 zł – 5

Przygotowania do budowy kompleksu boisk INWESTYCJE | Gmina Kartuzy przygotowuje się do budowy kompleksu boisk sportowych. Ta inwestycja realizowana będzie w ramach rewitalizacji części miasta Kartuzy w rejonie Osiedla Wybickiego. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni podjęli decyzję w tej sprawie.

Zakres prac obejmie budowę m.in.: boisk sportowych do koszykówki i siatkówki, boiska wielofunkcyjnego, bieżni, stanowiska do skoku w dal, terenu rekreacyjnego częściowo utwardzonego, miejsc postojowych oraz ciągu pieszo – jezdnego. (r)

osób, 54 zł – 6 osób i więcej. Jeżeli w gospodarstwie nie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów – ceny te będą wyższe o 50 proc. - Nie uchwalaliśmy tych stawek wcześniej po to, aby nie robić zamieszania i nie wprowadzać mieszkańców w błąd – wyjaśnia Zbigniew Fularczyk. - Uznaliśmy, że nie ma sensu w grudniu zatwierdzać stawek po to, aby po dwóch czy trzech miesiącach od nowa nad nimi dyskutować, głosować, zmieniać, od nowa informować wszystkich. To wprowadziłoby niepotrzebne zamieszanie. Dlatego taka decyzja została podjęta po wprowadzeniu nowelizacji przez rząd. „Taryfę śmieciową” dobieraliśmy tak, aby nie obciążać zarówno emerytów i rencistów, którzy mieszkają samotnie, jak i rodzin wielodzietnych (wiadomo bowiem, iż ilość śmieci wytworzona przez np. 6-osobową rodzinę jest zazwyczaj mniejsza, niż

przez 3 rodziny dwuosobowe). Stawki, które zaproponowaliśmy, zostały wyliczone na podstawie danych, które posiadamy. Składa się na nie kilka czynników, np. opłata za wywóz, za składowanie, itd. Gmina w przyszłym tygodniu ogłosi przetarg na wywóz nieczystości. I od rozstrzygnięcia tego przetargu będzie zależało, czy stawki nie zostaną jeszcze... obniżone! - Założenie jest takie, że ten system musi się samofinansować – wyjaśnia Fularczyk. - Gmina nie może dokładać do tego, ale nie może też na gospodarowaniu odpadami zarabiać. Jeśli więc w drodze przetargu okaże się, że firma, która wygra, zaproponuje cenę niższą, niż zakładamy, będziemy mogli wprowadzić korektę opłat. Bardzo ważną kwestią jest to, w jaki sposób będzie weryfikowane, czy śmieci są segregowane i ile osób faktycznie mieszka w danym gospodar-

Promenada Asesora Fot. Mat. UM Kartuzy

Fot. Rafał Korbut

tego pomysłu argumentowali, że nie należy różnicować stawek w zależności od grup społecznych i pomysł ostatecznie upadł. Radni zadecydowali więc że opłaty będą wynosiły odpowiednio: za śmieci segregowane 15 zł (gospodarstwo jednoosobowe), 28 zł (jeżeli mieszkają 2 osoby), 38 zł (przy 3 osobach), 44 zł (4 osoby), 49 zł (5 osób) oraz 54 zł (w przypadku zamieszkania przez 6 lub więcej osób). Jeżeli komuś nie będzie chciało się segregować śmieci – zapłaci więcej: 22,5 zł (1 osoba), 42 zł (2 osoby), 57 zł (3 osoby), 66 zł (4 osoby), 73,5 zł (5 osób) i 81 zł (6 i więcej osób). Wójt gminy zaznaczył jednak, że (podobnie jak gm. Sierakowice) liczy na obniżenie stawek po przetargu na odbiór odpadów.

Fot. Mat. UM Kartuzy

Promenada Asesora w Kartuzach

Wizualizacja kompleksu, który powstanie na Os. Wybickiego

REKREACJA | Podczas uroczystego otwarcia promenady nad Jeziorem Karczemnym w Kartuzach mieszkańcy gminy mieli możliwość przedstawienia swoich propozycji nazwy dla nowej atrakcji turystycznej miasta. Najczęściej pojawiające się propozycje to: Promenada 630 – lecia Kartuz, Promenada Karczemna, Promenada Asesora, Promenada Pięciu Jezior Kartuskich, Promenada Kartuzów, Aleja Spacerowa. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej możliwość wypowiedzenia się w tym temacie, mieli również radni. Najwięcej zwolenników uzyskała nazwa: Promenada Asesora. Burmistrz Kartuz zaproponuje radnym podjęcie uchwały o nadaniu promenadzie nad Jeziorem Karczemnym tej nazwy. (r)

stwie. Mieszkańcy będą musieli złożyć ankiety, w których zadeklarują, ile osób mieszka (nie ile jest zameldowanych, ale ile rzeczywiście mieszka!) w konkretnej nieruchomości. Jeśli zaś chodzi o identyfikację śmieci – gmina przygotuje samoprzylepne kody kreskowe, które będą musiały być naklejona na każdy worek wyrzucanych śmieci (w przeciwnym wypadku nie będą one po prostu odbierane). Zastępca wójta zapewnia, że gmina ma możliwości i narzędzia do sprawdzania tych danych. Chmielno niemal identycznie Dokładnie taki sam schemat „taryfy śmieciowej” przyjęła gmina Chmielno. Opłata będzie zależna od tego, ile osób mieszka w danym gospodarstwie domowym. Podczas uchwalania były co prawda pomysły, aby np. rolnicy mieli niższą stawkę za wywóz nieczystości, ale przeciwnicy

Kartuzy – 4 taryfy Również od ilości osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym będą uzależnione opłaty w Kartuzach. W porównaniu do Chmielna i Sierakowic podstawowa różnica jest taka, że będą obowiązywały tylko 4 taryfy – najwyższa dla gospodarstwa, gdzie zamieszkują 4 lub więcej osób. Ostatecznie przyjęto następujące stawki: za śmieci segregowane miesięczna opłata dla gospodarstwa 1-osobowego wyniesie 19 zł, 2-osobowego 29 zł, 3 osoby będą płacić 39 zł a 4 i więcej osób - 48 zł. Opłaty za wywóz śmieci zmieszanych będą znacząco wyższe. I tak stawki wynoszą: 26,80 zł (1 osoba), 40,89 zł (2 osoby), 54,99 zł (3 osoby) oraz 67,68 zł (4 i więcej osób). W gminie Kartuzy wystartowała już akcja informacyjna na temat systemu gospodarowania odpadami, działa też specjalna strona internetowa www.odpady.kartuzy.pl. Warto dodać, że każdy do lipca musi wypowiedzieć umowę firmie, która do tej pory wywoziła śmieci, oraz złożyć odpowiednią deklarację.


4

www.pomorski.info

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Metropolia może pozyskać 300 mln zł INWESTYCJE | W siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne samorządów, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gdański Obszar Metropolitalny. Samorządowcy żywo dyskutowali nad priorytetami metropolii w zbliżającej się perspektywie finansowania unijnego na lata 2014-2020. GOM może zarządzić kwotą nawet 300 mln złotych. się na rozwoju gospodarczym, atrakcyjności turystycznej i kulturalnej, aktywności zawodowej i społecznej, ochronie zdrowia, transporcie oraz energetyce i środowisku. Dlatego też wśród pomysłów inwestycyjnych znalazły się m.in. budowy sal gimnastycznych, bibliotek, sieci kanalizacyjnych i gazociągowych, tras rowerowych i wodnych, rewitalizacje linii kolejowych, budowa OPAT-u i trasy kaszubskiej oraz obwodnicy, a także budowa centrum rehabilitacji i ośrodka szkoleniowego dla ratownictwa. - Dążymy do lepszego dostępu do usług medycznych, wysokiej efektywności przedsiębiorstw oraz do wysokiego poziomu zatrudnienia - komentuje Wiesław Bielawski, przewodniczący komisji GOM ds. strategii. - Ma być konkurencyjne szkolnictwo wyższe i sprawny system transportowy.

Najlepsi recytatorzy

Fot. Mat UG Przodkowo

Spotkanie było elementem trwającego w ostatnich miesiącach procesu przygotowywania się metropolii gdańskiej do nowego okresu finansowego UE. W latach 2014-20 obszary mogą stać się instytucjami zarządzającymi środkami finansowymi w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach których Metropolia Gdańska może stać się podmiotem zarządzającym kwotą co najmniej 300 mln zł. - By dodatkowe środki dla metropolii zostały przyznane, samorządy w niej zrzeszone muszą ustalić wspólną listę priorytetów – mówi prezes Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska. Dyskusję na ten temat zainicjowała komisja ds. Strategii Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, którą kieruje zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki przestrzennej Wie-

sław Bielawski. W poniedziałkowym spotkaniu w Wejherowie udział wzięły samorządy z powiatów wejherowskiego, puckiego i lęborskiego. Poprzednie spotkanie na taki sam temat zorganizowano w Kartuzach dla powiatów gdańskiego i kartuskiego. Następne planowane jest na 29 marca w Malborku. - Stawiamy na efektywne inwestycje w edukację, badania naukowe i innowacje – dodaje Michał Glaser, dyrektor biura GOM. - Kładziemy nacisk na tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczenie ubóstwa oraz na zdecydowane przesunięcie w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i konkurecyjnego przemysłu – mówi. Podczas dyskusji z udziałem starostów, burmistrzów oraz wójtów omawiano listę przedsięwzięć, nadesłanych przez samorządy, których do GOM wpłynęło ponad 60. Większość z nich może być dofinansowana z Unii Europejskiej. Program strategiczny ma opierać

Fot. Daria Dunajska

Daria Dunajska d.dunajska@expressy.pl

ELIMINACJE | Kilka dni temu w Szkole Podstawowej w Wilanowie odbyły się szkolne eliminacje Konkursu Prozy i Poezji Polskiej. Po przesłuchaniu uczestników komisja w składzie: Elżbieta Pielowska, Grażyna Dejk, Grażyna Grzenkowska postanowiły nagrodzić w kategorii klas I-III następujących

uczniów: I miejsce - Anna Frankowska i Sebastian Kalkowski, II miejsce - Żaneta Myszk i Klaudia Miąskowska, III miejsce - Patryk Kryszewski. W kategorii klas starszych miejsca przypadły: I miejsce - Zuzanna Klawikowska, II miejsce - Robert Kalkowski, III miejsce - Klaudia Niemc.

Dyrekcja szkoły podsumowując uczestników konkursu podkreśliła wysoki poziom recytacji. Zwycięzcy otrzymali dyplom i nagrody ufundowane przez radę rodziców. Osoby, które zajęły czołowe miejsca, będą placówkę reprezentować na eliminacjach gminnych w Przodkowie. (r)

Bezpieczny Dzień Internetu EDUKACJA | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. w Kartuzach po raz kolejny włączyła się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu, który zainicjowała Komisja Europejska. Ten dzień ma na celu propagowanie działań na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu. W Polsce DBI organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu „Safer Internet”. DBI 2013 zostało objęte honorowym patronatem przez Krystynę Szumilas, minister edukacji narodowej.

Głównym partnerem akcji jest Fundacja Orange. W tym roku kartuska biblioteka zorganizowała zajęcia edukacyjne pt.: „Owce w sieci” przeznaczone dla dzieci z klas 0-III szkoły podstawowej. Dzieci oglądały kreskówki, dyskutowały, brały udział w quizie internetowym, układały puzzle związane z przygodami bohaterów bajek oraz tworzyły internetową sieć komputerową. W zajęciach uczestniczyło 200 dzieci z Przodkowa, Mirachowa oraz Staniszewa. W ramach zajęć ogłoszono dwa konkursy o tematyce związa-

nej z Internetem oraz możliwościami i zagrożeniami w sieci: - Konkurs plastyczny pt.: ”Moja przygoda w Sieci” dla uczniów klas „O” oraz I-III, który polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice oraz formacie, dotyczącej obsługi Internetu oraz możliwości i zagrożeń jakie niesie wirtualny świat. - Konkurs internetowy dla uczniów klas I-III pt.: „Serfuję. Respektuję” polegający na wypełnieniu testu umieszczonego na Facebook’u biblioteki oraz na stronie www.biblioteka.kartuzy.pl. (oprac. raf)


6

www.pomorski.info

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Żukowo po kaszubsku Wszystko zaczęło się od Narodowego Spisu Powszechnego, który odbył się w zeszłym roku. Wówczas aż 20 proc. badanej populacji mieszkańców żukowskiej gminy zadeklarowało używanie języka kaszubskiego. Jest to przesłanką do uznania go za tzw. oficjalny język pomocniczy. A to natomiast daje możliwość wprowadzenia dodatkowo kaszubskich nazw miejscowości w gminie Żukowo. Trzeba dodać, że wprowadzenie takich nazw oraz samo przypisanie językowi kaszubskiemu takiego statusu jest ważnym krokiem w propagowaniu tradycji i historii Kaszub na terenie gminy Żukowo. Wcześniej na ten krok zdecydowano się w powiecie kartuskim, gdzie tablice z kaszubskimi nazwami zaczęły pojawiać się w licznych miejscowościach, także tych turystycznych. Całkowity koszt tej operacji, czyli wymiany wszystkich tablic informacyjnych, spowodowanej umieszczeniem kaszubskich nazw pokryłby budżet państwa. Na razie z wnioskiem do Ministerstwa

Administracji i Cyfryzacji w sprawie rozpatrzenia możliwości wpisania gminy do rejestru gmin dwujęzycznych wystąpił Urząd Gminy Żukowo z inicjatywy Tomasza Fopke i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Chwaszczynie, Baninie oraz Żukowie. Przypomnijmy, że gm. Żukowo jest już kolejną gminą powiatu kartuskiego, która ma szansę, aby przed wjazdem do poszczególnych miejscowości pojawiły się tablice z nazwami w dwóch językach. Pod koniec 2011 roku takie tablice stanęły w gminie Kartuzy – jest ich łącznie 164. Na każdej z nich znajdzie się nazwa miejscowości napisana w języku polskim, a poniżej ta sama nazwa, ale napisana w języku kaszubskim. Gmina Kartuzy pozyskała wówczas na ten cel niemal 97 tys. zł z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podpisanego porozumienia. Ustawienie dwujęzycznych tablic na terenie gminy stało się możliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii mieszkańców, którzy w przeprowadzonym referendum pozytywnie odnieśli się do propozycji ustawienia tablic w języku polskim i kaszubskim.

Ponad jedna piąta mieszkańców gminy Żukowo na co dzień posługujące się językiem regionalnym, czyli mówi po kaszubsku. To z kolei daje możliwość uzyskania wpisu do rejestru gmin dwujęzycznych.

Fot. Rafał Korbut

Rafał Korbut r.korbut@expressy.pl

Profilaktyczny Hipcio Flipcio SPEKTAKL | Jak ważna jest profilaktyka, nie trzeba chyba nikomu wyjaśniać. To znana prawda, że lepiej uczyć właściwych zachowań, niż potem walczyć ze skutkami złych postaw. Kształtowaniu właściwego patrzenia na świat oraz korygowaniu złych nawyków służą m.in. przedstawienia profilaktyczne. Aktorzy Prekursora Artystycznego Bamm Baamm przybyli z takim spektaklem

do Szkoły Podstawowej w Wilanowie. Sztuka ,,O Hipciu Flipciu, jego brzuchalu i afrykańskim corocznym balu”, jak i wiele innych przez nich granych, powstała w ramach programu ,,Profilaktyka, ale na wesoło!”. Celem tego spektaklu była profilaktyka zachowań, które często prowadzą do agresji i izolacji innych ludzi. Aktorzy za pomocą spektaklu opowiadali o perypetiach hipopotama Hipcia i jego pro-

blemach z kolegami, którzy się z niego wyśmiewali, a przez to izolowali go od siebie. Na szczęście znalazł się prawdziwy przyjaciel Psikusek, który pomaga Hipciowi odzyskać wiarę w siebie. Udzielone rady pomagają głównemu bohaterowi uwierzyć w siebie i pokazać Zebrze i Żyrafie, że każdy ma jakieś zalety i umiejętności. W każdym jest coś dobrego i trzeba to odkryć. Poprzez muzykę, piosenki i dowcipne

sytuacje aktorzy starali się pokazać problem, który dotyczy w głównej szkoły oraz sposób jego rozwiązania. Spektakl był pouczający dla tych, którzy lubią się śmiać z innych, ale także dla tych, którzy stają się obiektem wyśmiewania, wyszydzania. Spektakl zachęcał do wyboru dobrych, właściwych zachowań. Podczas przedstawienia był też czas na zabawę i ćwiczenia gimnastyczne. (oprac. raf)

Hipcio Flipcio wraz z przyjacielem w zabawny sposób uczyli dzieci właściwych zachowań

Zgłoś kandydata do nagrody Tylko do jutra, czyli do piątku 22 marca, można zgłaszać nazwiska osób, które – naszym zdaniem – zasługują na wyróżnienie. Burmistrz Kartuz Mirosława Lehman zaprasza mieszkańców, instytucje, organizacje pozarządowe i osoby prawne, do zgłaszania kandydatów do dorocznej nagrody Burmistrza Kartuz „Kartëskô Skra” przyznawanej za zasługi i wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz gminy Kartuzy. Zgłoszenie kandydata powinno zostać dokonane w formie wniosku na piśmie i zawierać dane identyfikujące kandydata oraz uzasadnienie jego zgłoszenia jako kandydata do nagrody. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Kartuzach (pok. 100) w terminie do dnia 22 marca do godz. 15.00. (raf)


www.pomorski.info

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

7

Benefis Jerzego Stachurskiego JUBILEUSZ | W Gdańsku, odbyło się spotkanie z okazji 40 lecia pracy artystycznej oraz 60-tych urodzin poety i kompozytora Jerzego Stachurskiego. Przybyło na nie blisko sto osób. Wśród nich wykonawcy utworów jubilata z wielu dekad, w tym tej z lat siedemdziesiątych.

Fot. Beata Krauza

Na scenie, podczas gali w Gdańsku, wystąpiło Kaszubskie Duo Artystyczne „We dwa konie” które wykonało utwory autorstwa Jerzego Stachurskiego. Był urodzinowy tort, a zaproszeni goście mieli okazję otrzymać okolicznościową publikację, wydaną specjalnie na tę okazję pod redakcją Bożeny Szymańskiej-Ugowskiej. Były życzenia, kwiaty i gratulacje składane na ręce jubilata, a także wspomnienia przyjaciół artysty, które w humorystyczny sposób rozbawiły wszystkich zebranych. Z okazji pięknego jubileuszu 40—lecia pracy twórczej serdeczne gratulacje oraz najlepsze życzenia przekazali Janina Kwiecień, starosta powiatu kartuskiego i Mieczysław Woźniak, przewodniczący Rady Powiatu Kartuskiego - Spotkanie z kulturą i sztuką, które pan zapoczątkował i od lat utrwala, są bez wątpienia doskonałym sposobem na pogłębianie i rozwijanie wrażliwości oraz wyobraźni twórczej wśród mieszkańców powiatu kartuskiego - podkreślali. - Uniwersalne treści przekazywane słowem, czasem

także śpiewanym, integrują społeczność, wywołują refleksję, wzmacniają poczucie tożsamości, budują szczery patriotyzm. Towarzyszące panu od lat przesłanie krzewienia mowy swoich ojców i dziadów to przejaw nie tylko dalekowzroczności, zrozumie-

nia znaczenia własnych korzeni, ale i wszechstronności. To również bardzo cenna, z punktu widzenia uniwersalnego odbiorcy, piękna opowieść uobecniona w konsekwentnie wzbogacanym o kolejne pozycje dzieł literatury i muzyki. I właśnie za to twórcze

integrowanie polskiej tradycji z kulturalnym dorobkiem kaszubszczyzny pragniemy panu najserdeczniej podziękować. Z nadzieją na wspieranie kolejnych przedsięwzięć składamy najserdeczniejsze życzenia jubileuszowe: niesłabnącej motywacji do tworzenia i kon-

tynuowania przed kilkoma dekadami dzieła. Życzenia podczas gali przekazali również: Eugeniusz Pryczkowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kartuskiego, Halina Uchman, dyrektor delegatury Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Koście-

rzynie, Andrzej Wyrzykowski, wójt gminy Przodkowo, Romuald Wicza-Pokojski, dyrektor Teatru Miejskiego Miniatura w Gdańsku oraz prof. Tomasz Jaworski z Akademii Teatralnej w Białymstoku. Gospodarzami wieczoru byli: Małgorzata Kropidłowska i Tomasz Fopke, a uroczystość zorganizowały Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego, miesięcznik „Pomerania” oraz Kaszubska Agencja Artystyczna z Chwaszczyna. Jerzy Stachurski urodził się w Gdańsku w 1953 roku. Jest autorem muzyki do ponad 125 przedstawień teatralnych, które wykonywane były w kraju i zagranicą. Jako poeta zadebiutował w Polskim Radiu Gdańsk w 1973 roku. Jest autorem tomików poezji w języku polskim i kaszubskim. Za swoją twórczość nagrodzony został m.in. Medalem Stolema. Obecnie jest korepetytorem muzycznym w Teatrze Miniatura w Gdańsku oraz dyrektorem Zespołu Szkół w Czeczewie. Od wielu lat współpracuje z prasą lokalną jako dziennikarz, dokumentując życie mieszkańców Kaszub oraz wydarzenia kulturalne i działalność placówek oświatowych w regionie. Aleksandra Czoska


Czas zakończyć odyseję Odysa... Urodził się w pięknej, malowniczej wiosce. Był jednym z wielu szceniąt, szczęśliwy, wesoły jak każdy mały psiak. Jednak nie urodził się po to aby być kochany. Jego pan nie darzył sympatią zwierząt. Były one dla niego jedynie źródłem zarobku. Siostry i bracia Odysa sprzedały się, a on został. Z wiekiem jego wartość materialna malała, już nie był pięknym szczeniaczkiem którego można sprzedać jako rasowego. Zapomniany, odtrącony błąkał się przy domu w którym otrzymywał tylko kopniaki i złe słowo. Niekiedy, gdy był głodny i wycieńczony ktoś dał mu miskę z jedzeniem. Z czasem nasz bohater zaczął unikać ludzi, od których zazwyczaj nie dostawał nic dobrego, zaczął się panicznie ich bać. Jego „właściciel” zapomniał o nim, bardziej interesowały go kolejne szczenięta przynoszące dochód. Odys, mimo iż jego sytuacja nie była łatwa, nigdy nie miał w sobie agresji przez co długi czas pozostawał niezauważony. Nikomu nie wadził duży pies, który na widok człowieka panicznie ucieka chowając się do lasu. Czasem ktoś rzucił w niego kamieniem, co jeszcze bardziej pogłębiało jego strach i nieufność do ludzi. Jednak gdy przyszła jesień psiak stracił

Snup - to najprawdopodobniej mieszanka owczarka francuskiego-briard. Psiak jest zestresowany ciągłymi zmianami, nie rozumie dlaczego nie jest w domu, przy swoich opiekunach. Lecz pomimo wielu przejść Snupi jest bardzo wesołym i przyjaźnie nastawionym psiakiem. Szybko przyzwyczaja się do swoich nowych opiekunów, obdarowując niezwykle trwałą przyjaźnią. Snupi kiedy odrośnie będzie przepięknym kudłaczem, a jego świetny charakter sprawi, że przyszły dom zyska wspaniałego przyjaciela na wiele lat! Fanta - Fanta to kochana dorosła sunia, którą porzucono na kaszubskiej wsi.okazała się sympatycznym, pogodnym psiakiem. Fanta nie jest duża, sięga do połowy łydki. Jest bardzo łagodna, szybko przyzwyczaiła się do swoich opiekunów z którymi uwielbia chodzić na długie spacery. Spoglądając w jej smutne oczy można domyślić się jak bardzo brakuje jej miłości, opieki, własnego posłania i kochających ludzi. Jest typowo kanapowym psiakom. Może właśnie Ty podarujesz tej małej suni ostoję i nowy dom?

siły i wiarę. Zaprzestał przychodzenia do wsi, gdzie może ktoś litościwy zostawił by dla niego jakieś resztki jedzenia. Gdyby nie wrażliwi grzybiarze, których zainteresował pół żywy pies leżący w gęstwinie, Odys zapewne umarłby z głodu i zimna. Jednak los dał mu drugą szansę. Wycieńczony pies trafił pod opiekę Pomorskiej Fundacji Pies Szuka Domu gdzie powoli nabierał sił fizycznych. Jadł ukradkiem, wychodząc ze swojego boksu tylko wtedy kiedy nikogo nie było w pobliżu. Kiedy jego opiekuno-

wie widzieli dużego psa, który tak bardzo się boi, spoglądając w jego oczy szeptem mówili przepraszam, że też jestem człowiekiem. Ciężka i długa praca z Odysem nie poszła na marne. Po sześciu miesiącach psiak zaczął na widok opiekuna nieśmiało machać ogonem. Następnie nieufnie brał kawałki pożywienia z ręki. Postępy było widać z dnia na dzień. Dzisiaj już możemy powiedzieć, że Odys może zacząć swoje nowe życie. Potrafi chodzić na smyczy, bardzo lubi długie spacery z opiekunami,

których nie odstępuje na krok. Czasami gdy w jego obecności wykona się gwałtowny ruch ręką kuli się i podwija ogon. Odys jest ulubieńcem pracowników i wolontariuszy Pomorskiej Fundacji Pies Szuka Domu. Jesteśmy przekonani, że znajdzie on odpowiedniego Pana, który da mu poczucie bezpieczeństwa i nigdy go nie zawiedzie. Wszelkiego rodzaju pytania oraz kontakt w sprawie adopcji prosimy kierować na adres e-mail: info@piesszukadomu.pl bądź telefonicznie 606 635 019.

Nikuś - to niezwykły i wyjątkowy pies o niepowtarzalnej urodzie. Najprawdopodobniej mieszanka basset hound’a. Nikuś jest psem opanowanym, spokojnym, o typowym charakterze basseta. Nie wiadomo dlaczego ten miły i kochany psiak zmienił status na psa bezdomnego. Po jego zachowaniu można wnioskować, że był to pies typowo domowy. Jest lekko zdezorientowany obecną sytuacją, bardzo tęskni za ciepłym i kochającym domem. Niko uwielbia chodzić na spacery, bez problemu chodzi na smyczy. Przyjedź, poznaj Nikiego i zdobądź wspaniałego przyjaciela!


www.pomorski.info

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

9

Fot. Daria Dunajska

Debata o gazie łupkowym POMORZE | O założeniach, celach i metodach działania kampanii informacyjnej „Razem o łupkach” rozmawiali przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych podczas seminarium z udziałem marszałka Mieczysława Struka, które odbyło się w tym tygodniu w Gdańsku. Było to już trzecie spotkanie dotyczące gazu z łupków, organizowane przez samorząd województwa pomorskiego. Pierwsze spotkanie z udziałem przedstawicielami samorządów odbyło

się w grudniu ub. roku, natomiast drugie z przedstawicielami firm, które mają koncesję na prowadzenie poszukiwań gazu niekonwencjonalnego zorganizowane zostało w lutym br. Kampania dialogowo-informacyjna „Razem o łupkach”, która będzie trwać od kwietnia br. do końca grudnia 2014 r., będzie prowadzona na terenie województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Dzięki kampanii, która powstała z inicjatywy

marszałka Mieczysława Struka, możliwe będzie przeprowadzenie bezpośredniego dialogu z samorządami lokalnymi województwa pomorskiego, a przede wszystkim – z samymi mieszkańcami. „Razem o łupkach” ma zachęcić do dyskusji wszystkich zainteresowanych z północnej Polski, a w szczególności z województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i oczywiście pomorskiego, poprzez udział w utworzonych Lokalnych Komitetach Dialogu.

Dodatkowo komunikację ma także ułatwić specjalnie utworzona strona internetowa www. razemolupkach.org - Marszałkowi zależy na tym, aby głos regionu był słyszalny na wszystkich szczeblach decyzyjnych, a wnioski i rekomendacje zawarte w raporcie po przeprowadzeniu dialogu były uwzględniane podczas tworzenia nowych regulacji prawnych związanych z sektorem ropy i gazu – wyjaśnia Małgorzata Pisarewicz, rzecznik prasowy wojewody. (raf)

Polacy i Hiszpanie zbudują kolej

KOMUNIKACJA | Polsko-hiszpańskie konsorcjum firm Budimex SA i Ferrovial Agroman SA wygrało przetarg na budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Tymczasem w badaniach opinii publicznej, najpopularniejsze dotąd kolejki wyprzedzone zostały przez komunikację tramwajową. Samorządowa spółka PKM SA zakończyła ocenę dziewięciu ofert, jakie wpłynęły w II etapie przetargu na budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i oficjalnie ogłosiła jego wyniki. Zwycięzcą przetargu zostało polskohiszpańskie konsorcjum firm Budimex SA i Ferrovial Agroman SA, które zaproponowało najniższą cenę realizacji inwestycji – 716 136 838,06 zł brutto. Wyburzenia ponad 60 budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz wycinka ok. 20 tysięcy drzew stojących na trasie PKM zakończyły się 28 lutego 2013 r. Obecnie trwa usuwanie ściętych drzew oraz gruzu z terenu przyszłej budowy. Prace porządkowe mają zakończyć się najpóźniej do 30 kwietnia. Kolejkom podmiejskim wyrasta jednak konkurent. Według badań opinii publicznej, wykonanych przez firmę ARC Rynek i Opinia, dotyczących oceny komunikacji miejskiej

przez mieszkańców pięciu dużych miast w Polsce, najwyżej oceniona została komunikacja tramwajowa. Tendencja coraz lepszej oceny komunikacji tramwajowej utrzymuje się praktycznie od kilku lat, co potwierdza również corocznie wykonywany Barometr badania opinii mieszkańców Gdańska na temat wybranych problemów miasta i polityki lokalnej. Dowodem, że gdańszczanie i przyjezdni z innych miast są zadowoleni z gdańskich tramwajów jest na przykład stale rosnąca roczna liczba pasażerów ZTM Gdańsk. Liczby te kształtowały się następująco: rok 2009: 147 803 899, rok 2010: 154 936 795, rok 2011: 157 077 625, rok 2012: 162 258 991. Tendencja wzrostowa popularności i oceny gdańskiej komunikacji tramwajowej jest spowodowana przede wszystkim: atrakcyjną polityką taryfową, konsekwentną wymianą taboru starszego typu na nowocześniejszy, wysokim wskaźnikiem wydzielonych torowisk (ponad 95% torowisk jest wydzielonych, co powoduje, że tramwaje są niezależne od kongestii drogowych i stają się coraz bardziej konkurencyjne w stosunku do samochodów, które tkwią w korkach).


„Mieszkanie dla Młodych”

Fot. mieszkaniedlamlodych.pl

EXPRESS DEWELOPERSKI tel. 791 764 155, b.stanalowska@expressy.pl

WIĘCEJ INFORMACJI

pomorski.info

Z końcem ubiegłego roku wygasł rządowy program dofinansowania kupna mieszkań „„Rodzina na Swoim”. Przez 5 lat funkcjonowania z takiej formy pomocy skorzystało ponad 175 tys. rodzin. Suma udzielonych kredytów w programie „Rodzina na Swoim” wyniosła niemal 33 mld zł. Dla wielu osób było to spore ułatwienie, ponieważ przez kilka lat budżet państwa pokrywa część odsetek od kredytu hipotecznego. A kilkaset złotych co miesiąc więcej w portfelu to dla wielu rodzin znacząca różnica. Analitycy podkreślają, że co prawda „RnS” nie była programem, który miał kluczowe znaczenie dla rynku mieszkaniowego, ale dla wielu osób była to jednak jedyna możliwość zdobycia własnego domu czy mieszkania. Czego zatem można spodziewać się w 2013 roku? Czy „RnS” zostanie zastąpiona innymi formami pomocy ze strony państwa? Coraz więcej mówi się o nowym programie „Mieszkanie dla Młodych”. Ale na dzień dzisiejszy wiadomo, że zacznie on obowiązywać najwcześniej w przyszłym roku. Łatwiej o kredyt Dwie sprawy pozwalają tym, którzy planują kupno mieszkania, patrzeć z optymizmem w przyszłość. Pierwsza z

nich to prognozowane spadki cen nieruchomości. Ubiegły rok był bowiem obfitujący w inwestycje deweloperów, obecnie na rynku dostępnych jest więc wiele gotowych mieszkań. Konkurencja i nadpodaż skutkują ciągłym, powolnym spadkiem cen. Druga sprawa to kredyty hipoteczne – wiadomo, że zdecydowana większość transakcji na rynku nieruchomości uzależniona jest właśnie od kosztów i łatwości dostępu do kredytów. I o ile na spadek kosztów nie ma co raczej liczyć, to analitycy przewidują, że w ciągu najbliższych miesięcy łatwiej będzie taki kredyt otrzymać. Ma zostać zniesione ograniczenie związane z dopuszczalnym obciążeniem zobowiązaniami osiąganych dochodów gospodarstwa domowego. Poza tym mamy wrócić do liczenia zdolności na 30 lat, a nie na 25 lat (jak to obecnie jest wymagane). Właśnie te dwie zmiany mają wpłynąć na większą dostępność do kredytów. Niestety nie wiadomo, czy na pewno te zmiany wejdą, a jeśli tak – to kiedy.

„Mieszkanie dla Młodych”. Wciąż nie jest jednak znana data wprowadzenia tego programu, nie brakuje też opinii krytycznych na jego temat. Główną „wadą”, na jaką zwracają uwagę eksperci, jest fakt, iż program będzie dotyczył tylko rynku pierwotnego (przypomnijmy, że w ramach „RnS” można było kupić mieszkanie także na rynku wtórnym). Kolejne utrudnienie to klauzula o braku prawa do jakiegokolwiek mieszkania. Szczegóły nie są na razie znane – nie wiadomo do końca, kto będzie mógł skorzystać z takiej formy pomocy, na jakich warunkach, itd. Wciąż nieoficjalnie mówi się jedynie, że zostanie wprowadzony limit wiekowy kredytobiorcy (do 35 lat), dopłata prawdopodobnie będzie jednorazowa, wypłacana po podpisaniu umowy i ma wynieść 10 proc. wartości kupowanego lokalu. Co to oznacza? Że pomoc będzie w praktyce niższa, niż w przypadku „Rodziny na Swoim”, gdzie dopłaty są przekazywane kredytobiorcy w comiesięcznych ratach przez 8 lat.

Co zamiast „RnS”? Wiele osób zadaje sobie pytanie – czy rząd planuje wprowadzenie jakiegoś programu dopłat, który zastąpi wygaszoną „Rodzinę na Swoim”? Prawdopodobnie taką rolę ma pełnić

Wieś bez szans na dopłaty Program „MdM” wzbudza też kontrowersje, ponieważ ma być skierowany praktycznie tylko do osób, które chcą kupić lokal w mieście. Tymcza-

sem na polskiej wsi żyje 3,8 miliona osób w wieku od 20 do 35 lat. Większość z nich – o ile nie zdecydują się na przeprowadzkę do większego miasta – nie uzyska rządowego wsparcia przy nabyciu pierwszego własnego lokum. To samo dotyczy małych miast, gdzie nie funkcjonuje rynek deweloperski. Takie zapisy są zawarte w projekcie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania. Nowy program nie obejmuje dofinansowania zakupu na rynku wtórnym ani też budowy domu. Umożliwia jedynie zakup mieszkania na rynku pierwotnym. Jeśli spojrzymy natomiast na dane statystyczne okaże się, że w ubiegłym roku roku w ponad 70 proc. powiatów w naszym kraju nie rozpoczęto budowy ani jednego takiego budynku! A skoro nie ma dostępnych nowych mieszkań – nie można skorzystać z „MdM”. Nic więc dziwnego, że coraz częściej pojawiają się pytania, czy nowy program nie będzie dyskryminował osób, chcących mieszkać na wsi oraz czy będzie zgodny z konstytucją. Na razie więc jedynym wyjściem jest cierpliwe czekanie – nie wiadomo bowiem, kiedy i w jakiej formie program „Mieszkanie dla Młodych” zostanie wprowadzony w życie. Rafał Korbut


www.pomorski.info

EXPRESS DEWELOPERSKI

„Zielone” się opłaca Coraz więcej budynków komercyjnych, które w ciągu ostatnich dwóch lat powstały w naszym kraju, jest budowanych w taki sposób, aby miały jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. Dzieje się tak nie dlatego, że ekologia stała się po prostu modna, ale przede wszystkim z powodów ekonomicznych – dla deweloperów jest to inwestycja w wartość nieruchomości, ponieważ już dziś wiele funduszy ma dedykowane środki, które inwestuje wyłącznie w tego rodzaju obiekty. Jeszcze 3 – 4 lata temu pojęcie ekologicznego budownictwa właściwie w Polsce nie istniało. Zmienia się to jednak

bardzo szybko. O ile w 2010 r. udział procentowy „zielonych” budynków w stolicy kształtował się na poziomie zaledwie kilku proc., to już 2 lata później było to ponad 40 proc. I te wskaźniki wciąż rosną. Pomorze nie jest tu liderem – w połowie ubiegłego roku Trójmiasto miało udział w rynku tego rodzaju nieruchomości na poziomie 3 proc. Dlaczego - pomijając kwestie ekologii - deweloperzy tak bardzo zabiegają o „zieloną” certyfikację budowanych przez siebie obiektów? Zasadniczo chodzi o podniesienie wartości budynków - te z certyfikatem cieszą się póź-

Jakość i ekologia w cenie

Klienci biur pośrednictwa sprzedaży nieruchomości są coraz bardziej świadomi i coraz bardziej wymagający. Coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na lokalizacje i cenę, ale także na jakość zastosowanych do budowy materiałów oraz technologię. To wszystko ma bowiem wpływ na warunki zakupu i późniejszy komfort użytkowania Obecna sytuacja na rynku nieruchomości nie jest dla deweloperów korzystna. Nadpodaż mieszkań i niekorzystne rekomendacje kredytowe sprawiają, że klienci zwracają uwagę na wiele niedocenianych dotąd czynników. Dobrze opisana, zwizualizowana oferta i gwarancja inwestora już nie wystarczają klientom. Bardzo często sięgają oni po opinie niezależnych budowlańców. A to wydłuża czas realizacji transakcji, poza tym nierzadko zdarza się, że niezależny ekspert znajduje jednak mniejsze lub większe niedociągnięcia, które klient sam by przeoczył. Zdarza się również, że klient wynajmuje specjalistę, który dokonuje... wyceny nieruchomości. I ta wycena staje się później argumentem przetargowym przy ustaleniu ostatecznej ceny

i warunków sprzedaży mieszkania. A dla nikogo nie jest tajemnicą, że deweloper zawsze będzie chciał zaprezentować swoją inwestycję z najlepszej strony, natomiast ekspert wynajęty przez klienta będzie starał się znaleźć jak najwięcej usterek, aby obniżyć cenę. „Pod lupą” znajdują się więc trwałość, odporność na: szkodliwe działanie temperatury, opady, nasłonecznienie, a także ekologiczność czy w końcu brak konieczności konserwacji. Klienci zwracają też baczną uwagę na to, z jakich materiałów powstała zarówno konstrukcja budynku, jak również stolarka drzwiowa i okienna, windy, wykończenie klatek schodowych, itp. Standardem stają się także pytania o rodzaj instalacji grzewczej – budynek wykonany w technologii ekologicznej w dłuższej perspektywie czasu oznacza oszczędności. Deweloperzy nie mają więc łatwego życia. Lepsze jakościowo materiały są oczywiście droższe, a nadpodaż mieszkań oznacza, że nie mogą podnieść cen. Dlatego na rynku jest coraz więcej lokali, które są zarówno wysokiej jakości, i jednocześnie w przystępnej cenie. (raf)

niej większym zainteresowaniem inwestorów, zastosowanie rozwiązań ekologicznych zwiększa płynność nieruchomości. Badania przeprowadzone w Europie pokazują, że tylko obiekty ekologiczne za kilka lat będą postrzegane jako budynki o najwyższej wartości, zwłaszcza technicznej. Istnieje więc duża presja ze strony inwestorów, którzy chcą, by deweloperzy budowali zgodnie z wymogami certyfikatów. Dodatkowym czynnikiem napędzającym takie inwestycje jest możliwość uzyskania dofinansowania – ponad połowa funduszy ma oferty przygotowane właśnie dla

deweloperów realizujących inwestycje certyfikowane. Nic więc dziwnego, że wielu deweloperów stara się tę szansę maksymalnie wykorzystać. Warto dodać, że budownictwo ekologiczne to nie tylko biurowce, ale też centra handlowe oraz budynki mieszkalne. Badania przeprowadzone w USA potwierdzają, że tzw. „zielone budynki” pozwalają zużywać przeciętnie o 25-30 proc., a czasem nawet o 40 proc. mniej energii w stosunku do obiektów referencyjnych. (oprac. raf, źródło propertynews.pl)

11


Targi Akademia 2013 EDUKACJA | To największe targi edukacyjne na Pomorzu. 19 i 20 marca na terenie Uniwersytetu Gdańskiego zaprezentowało się ponad 100 szkół i innych podmiotów. Podczas 19-tych Targów Akademia zaprezentowało się wiele szkół wyższych z całej Polski i z zagranicy. Zwiedzający mogli poznać bogatą ofertę kształcenia państwowych oraz prywatnych uczelni - od prawa, przez robotykę, aż po architekturę wnętrz. W programie Targów Akademia 2013, oprócz prezentacji szkół wyższych ukazujące najciekawsze zagadnienia dzisiejszej nauki znalazły się spotkania informacyjne z OKE dotyczące zasad zdawania matur. Była też okazja do sprawdzenia swojej wiedzy na próbnej maturze. Natomiast podczas Dni Otwartych UG można było bliżej poznać kampus Uniwersytetu Gdańskiego i poczuć się jak student. Targi Akademia odbyły się w tym roku na Wydziale Prawa i Administracji UG na Bałtyckim Kampusie

GUMed otwiera drzwi EDUKACJA | Na jakich kierunkach można studiować w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym? Jaki jest ich program? Jakie są możliwości uzyskania pracy po ukończeniu studiów? Co można robić poza nauką? Na te i inne pytania będzie można znaleźć odpowiedź podczas Dni Otwartych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Odbędą się one w budynku Collegium Biomedicum przy ulicy Dębinki 1 w dniach 19-20 marca. Kandydaci na studentów będą mogli poznać strukturę Uczelni oraz zasady rekrutacji obowiązujące na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ponadto w holu Collegium Biomedicum odbywać się będą prezentacje i pokazy przygotowane przez studentów Uczelni m.in. nauka szycia chirurgicznego, wykonywanie zastrzyków domięśniowych. Ponadto odwiedzający będą mogli zbadać poziom cukru we krwi oraz poznać zasady postępowania z nieprzytomnym pacjentem. Także w dniach 19-20 marca br. w godzinach 9-15 (w budynku przy ul. Hallera 107) odbędą się Dni Otwarte Wydziału Farmaceutycznego z oddziałem OML. Będzie można zwiedzić Wydział, uzyskać informacje na temat studiów oraz poszczególnych katedr. Dzięki przygotowanym stanowiskom chętni będą mieli okazję spróbować swoich sił w farmaceutycznych zadaniach. POR

Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie. Co poza tym (szczegółowo) oferowali organizatorzy podczas dwóch dni trwania imprezy?

- udział w największych w Polsce Północnej targach edukacyjnych. - zaznajomienie się z ofertą kilkudziesięciu prestiżowych uczelni w kraju i za granicą.

- uzyskanie odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oferowanych kierunków i specjalności - udział w ciekawych prezentacjach popularnonaukowych

Nowy kierunek na UG EDUKACJA | Na Wydziale Filologicznym powstała nowa Katedra Sztuk Scenicznych, której kierownikiem jest prof. dr hab. Jerzy Limon (również Dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego), a w jej ramach całkowicie unikatowy kierunek studiów - Zarządzanie Instytucjami Artystycznymi. Łączy on w sobie wiele dyscyplin nauki, takich jak: kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, teatrologia, historia i teoria sztuki oraz zarządzanie. Największą część programu studiów stanowią przedmioty praktyczne (dla

specjalności menedżerskiej - 59% ogólnej liczby punktów ECTS, dla specjalności sceniczno-menedżerskiej 79% ogólnej liczby punktów ECTS)! Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych teoretyków i praktyków zawodowo związanych z polskimi i zagranicznymi instytucjami artystycznymi. Program studiów dostosowany jest do potrzeb polskiego i europejskiego rynku pracy (stąd bardzo rozbudowany moduł języka angielskiego). Twórcom kierunku za wzór służyły takie słynne uczelnie, jak:

Uniwersytet w Hildesheim, University of Birmingham oraz Metropolitan University w Londynie. Od lat kształci się tam menedżerów kultury, a ich absolwenci pracują w czołowych instytucjach artystycznych na świecie. Wszystkim studentom Zarządzania Instytucjami Artystycznymi proponujemy przedmioty związane z zarządzaniem teatrem, zarządzaniem instytucjami kultury oraz zarządzaniem projektami artystycznymi. Studenci przejdą intensywny kurs języka angielskiego (z uwzględnieniem słownictwa

i okazja poczucia się jak prawdziwy student - uzyskanie fachowej porady ekspertów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w sprawie tego, co przyszły maturzysta wiedzieć powinien przed pierwszym najważniejszym egzaminem w swoim życiu oraz o zmianach w egzaminach maturalnych w 2014 roku. - spróbowanie swoich sił na próbnej maturze z najbardziej popularnych przedmiotów. - zapoznanie się z aktualną ofertę edukacyjną Uniwersytetu Gdańskiego. - okazja do zwiedzenia wydziałów UG znajdujących się na Kampusie Oliwa. - zwiedzanie nowoczesnych laboratoriów, pracowni naukowych, sali wykładowych i innych miejsc, w których studenci zdobywają wiedzę i szlifują swoje umiejętności - zwiedzanie najnowocześniejszej na Pomorzu biblioteki uniwersyteckiej POR

potrzebnego w zawodzie). Dla wszystkich przewidujemy również wiele praktyk - w różnych działach polskich instytucji artystycznych oraz możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne m.in. w ramach Europejskiej Sieci Festiwali Szekspirowskich. Specjalność sceniczno-menedżerska. Zajęcia odbywać się będą na Uniwersytecie Gdańskim i Studium Wokalno-Aktorskim w Gdyni. Oferta edukacyjna została tak przygotowana, by zajęcia nie kolidowały ze sobą. Każdy ze studentów przejdzie przez intensywny i rozbudowany cykl przedmiotów artystycznych, takich jak: śpiew, gra aktorska, kształcenie słuchu, dykcja, wiersz oraz wiele rodzajów tańca. POR

Indeksy na wymarzoną uczelnię KONKURS | Zakończyła się siódma olimpiada naukowa Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, przeznaczona dla uczniów najstarszych klas szkół ponadgimnazjalnych. Laureaci od października rozpoczną bezpłatną naukę na tej uczelni. Już po raz siódmy Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zorganizowała olimpiadę naukową dla uczniów szkół średnich z powiatu wejherowskiego. Olimpiada składała się z trzech modułów - Historia z WOS, Biologia i Matematyka. Uczelnia dla laureatów pierwszego miejsca z każdego kierunku ufundowała darmowe studia. Dla laureatów drugiego miejsca 2 lata bezpłatnych studiów, a dla zdobywców trzeciej lokaty rok bezpłatnej nauki. - To ważna i bezprecedensowa inicjatywa naszej uczelni, dająca szansę na bezpłatną

Fot. Daria Dunajska

EDUKACJA tel. 791 764 155, b.stanalowska@expressy.pl

WIĘCEJ INFORMACJI

pomorski.info

edukację na uczelni, plasującej się w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni licencjackich w Polsce – mówi Rafał Gierszewski z biura rektora. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w odbyło się w siedzibie uczelni przy ulicy Dworcowej. Nagrody wręczał sam rektor KPSW prof. dr hab. Jerzy Cyberski. Większość nagród zdobyli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-

nych nr 1 w Wejherowie czyli z Liceum Sobieskiego. W kategorii „Historia i WOS” zwyciężył Dorian Lesner z ZSP 1 w Wejherowie. Drugie miejsce zajęła Alicja Siudak z ZSP 1 w Wejherowie a trzecie miejsce Katarzyna Puchalska z ZSP w Redzie. W kategorii „Biologia” wygrała Katarzyna Kustra z ZSP 4 w Wejherowie. Drugie miejsce wywalczyła Martyna Ciszewska z ZSP 1 w Wejherowie a trzecie

miejsce Szymon Śmigalski z ZSP 1 w Wejherowie. Natomiast w kategorii „Matematyka” zwyciężyła Anita Cymann z ZSP 1 w Wejherowie. Drugie miejsce zdobył Tomasz Obst z I LO w Rumi a trzecie miejsce Krzysztof Nadolski z I LO w Rumi. Tym samym laureaci olimpiady naukowej zakończyli rywalizację z przepustką do wymarzonej uczelni. (DD)


KUPIĘ ZAMIENIĘ SPRZEDAM DOM wolnostojący w Wejherowie, budynki gospodarcze, działka 1202 m2, ładne położenie, sprzedam, tel. 501 549 579 DOM w Wejherowie, budynki gospodarcze, działka 640 m2, pilnie sprzedam, dzwonić po 17, tel. 58 672 34 13 DĘBKI działka ogrodzona, zagospodarowana, z domkiem letniskowym, sprzedam, tel. 605 423 517 SPRZEDAM miejsce postojowe w hali garażowej, Gdynia Witomino, 26 tys zł, tel. 511 745 863

2003 nowe opony, moto2003r. t cykl po delikatnym szlifie, zerwana lampa, zegary i lusterka, 3,5 tys. zł, tel. 785 663 492

ZAMIENIĘ działkę, własność notarialna, 434mkw, nad KUPIĘ morzem w Karwińskich Błotach, 1 km do pięknej plaży, zamienię na kawalerkę, tel. SKUP aut kasacja, złomowanie, wystawiamy kwit ze 516 260 766 złomowania, wyrejestrowane, każda marka, dojazd DO WYNAJĘCIA do klienta, Wejherowo, LOKAL usługowy o pow. 36 Gdańsk, tel. 789 345 593 m2 z zapleczem socjalnym, parkingiem, Cewice, tel. SKUP aut za gotówkę, 608 042 873, 694 956 230 bezpłatny dojazd, tel. 883 032 114 GDYNIA Redłowo, mieszkanie 2-pokojowe, 43 m2, tel. 58 671 25 05, dzwonić po 19

SPRZEDAM

SPRZEDAM mieszkanie 36 m kw, 2 pokoje, I piętro, po remoncie, os. Harcerskie, Wejherowo, tel. 505-896681

WEJHEROWO, tel. 605 766 039, sprzedam Opel Frontera \ ‘93, 2.4 benz., kat. bordowy, przedłużany, do wymiany resory, amortyzatory, przegląd, techn., tel. 605 766 039

KOMPUTERY SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, klawiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 2000 zł, 505-5670-34

REDAKCJA Wejherowo 84-200, ul. Gniewowska 7

Dunajska, Łukasz Krzemiński GRAFIKA: Jagoda Lezner SKŁAD: Alfa Skład Łukasz Bieszke

REDAKTOR NACZELNY: Piotr Ruszewski DYREKTOR HANDLOWY: Rafał Laskowski DZIENNIKARZE: Rafał Korbut, Daria

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń.

FOTOGRAF – śluby, wolne terminy maj, czerwiec, wrzesień, tel. 660 310 311

SZUKAM PRACY

rozm. 30, kolor czerwonobiały, stan idealny, 10 zł, tel. 505-56-70-34 OKNO drewniane, kolor sosnowy, wym. 1,45 m x 1,75 m, jednoskrzydłowe, otwierane, u góry lufcik, nowe, 50 zł, 517-782-024 SPRZEDAM lampa sufitowa, 3 punktowa, klosze, nowa, 100 zł, 505-56-70-34 SPRZEDAM firany nowe, szer. 5,20m, dł. 135 cm i szer. 3m, dł. 2,12m, Markizeta, taśma podwójny smok, cena: 100 zł, tel. 660 731 138

TELEFONY

DAM PRACĘ

SPRZEDAM działkę budowlaną, 600 m kw, Wejherowo, SPRZEDAM Clio 2000, stan tel. 513-005-898 dobry, 137000 przebieg, tel. 607 545 891 SPRZEDAM działkę 434 mkw. nad morzem w KarSPRZEDAM Opel Corsa; 1,2, wińskich Błotach, 1 km do 1996 r, po remoncie, stan pięknej plaży, z prawem bdb., czarny, 3900 zł, tel. budowy, media przy drodze, 511 745 863 tel. 534 071 994 SPRZEDAM Suzuki Bandit

KUPIĘ każde zboże, również łubin, rzepak, bobik, min. 24 t., zapewniam transport, płacę w dniu odbioru, tel. 509 942 079

SPRZEDAM żyrandol listwa, 4 i 2 punktowe, szare, nowe, 100 zł, 505-567-034

INNE

POSZUKUJĘ

Sprzedam kiosk drewniany, ul. Sobieskiego 243, Wejherowo, tel. 513-00-59-44

KOREPETYCJE z chemii i fizyki w tym uczę matematyki, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

PROFESJONALNA A fotografi f t fia ślubna (fotoreklama.org), tel. 58 622 25 11 lub 602 886 477

SPRZEDAM wersalkę, komodę, biurko plus regał, tel. 606 156 158 SPRZEDAM stolik kuchenny + dwa krzesła /kpl/, cena 150 zł, tel. 607 301 942 POŻYCZKA pozabankowa, Kartuzy, tel. 608 671 870 SPRZEDAM nowy wózek inwalidzki, cena 750 zł, informacje pod numerem 881 796 590 MATA dla dziecka do leżenia i przewijania, kolor pomarańczowy, wym.85 cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 505567-034

SPRZEDAM dwie firany, białe, drobna kratka, marszczone, taśma smok, podszyte. Wymiary jednej firny - długość 2,35 m, szerokość po przymarszczeniu 6,10 m. Firany gotowe do powieszenia. Stan firan idealny. Cena za dwie firany 250,00 zł. Tel. 660 731 138 SPRZEDAM stojak do płyt CD, metalowy. Pojemność około 100 płyt. Wysokość 50 cm. Cena 50,00 zł. Telefon 660 731 138

INNE KALOSZE dziewczęce,

ISSN 2080-7430 WYDAWNICTWO NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, NIP 588-131-07-65 BIURO OGŁOSZEŃ ogłoszenia@expressy.pl Wejherowo 84-200,

ul. Gniewowska 7 tel.fax 58 736 16 92

DRUK Agora SA NAKŁAD 10 000 egzemplarzy

BIURO REKLAM Maria Szaniewska tel 796 944 155 tel. 58 736 33 22 reklama@expressy.pl

Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów publicystycznych bez zgody wydawnictwa jest zabronione.

G R U PA M E D I A L N A

REDAKACJA GDAŃSK: Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk, tel. fax. 58 55 333 40 REDAKACJA LĘBORK: Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7, 84-300 Lębork, tel. fax. 59 843 42 71


14

www.pomorski.info

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Gala mistrzów niesłyszących

Daria Dunajska d.dunajska@expressy.pl

PLEBISCYT | W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla niesłyszących w Wejherowie odbyła się ogólnopolska gala mistrzów sportu niesłyszących z 2012 roku.

Fot. Daria Dunajska

Fot.Materiały Prasowe

Mistrzostwa Świata w Olimpijskiej klasie RS: X zakończone

ŻEGLARSTWO | - Niestety tym razem zakończyłem moje zmagania bez medalu – mówi Piotr Myszka. Ostatni dzień finałów to brak szczęścia i 2 słabe wyścigi, które przesunęły Myszkę w klasyfikacji generalnej na 6 pozycje. W ostatnim dniu regat, gdzie odbył się wyścig Medal Race(tylko dla 10 najlepszych mężczyzn) była jeszcze szansa, aby Polak mógł powalczyć o brązowy medal, a nawet srebrny. - Trzeba było ryzykować i ja takie ryzyko podjąłem – mówi Myszka. - Dobry

start, w dobrą stronę ale niestety akurat w tym momencie wiatr nie był po mojej stronie. Ukończyłem wyścig na 5 miejscu i z takim też miejscem zakończyłem Mistrzostwa Świata. Zwycięzcą okazał się Nick Dempsey z Wielkiej Brytanii, drugi był Dorian Van Rijsselberger z Holandii, a trzeci Bayron Kokalanis z Grecji. - Dobry, pozytywny wyniki ale lekki niedosyt jest. Za rok na pewno się zrewanżuje – optymistycznie kończy Piotr Myszka. (luK)

Winnicki poprowadzi reprezentację koszykarek KOSZYKÓWKA | Jacek Winnicki, aktualne trener CCC Polkowice został oficjalnie trenerem reprezentacji Polski koszykarek. 13 marca 2013 roku na posiedzeniu zarządu Polskiego Związku Koszykówki zaakceptowana została kandydatura Jacka Winnickiego na trenera reprezentacji Polski koszykarek. Winnicki wcześniej otrzymał rekomendację komisji konkursowej, która złożona była z przedstawicieli PZKosz oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Podczas tego posiedzenia zarząd zaakceptował również kandydaturę Mirosława Noculaka na stanowisku dyrektora sportowego PZKosz, który wcześniej otrzymał rekomendację komisji konkursowej Polskiego Związku Koszykówki i Ministerstwa Sportu i Turystyki. Warto zaznaczyć, że obaj panowie są doskonale znani w Trójmieście a jeszcze bardziej w Gdyni. Zarówno Noculak jak i Winnicki to byli trenerzy aktualnie Centrum Wzgórze, a wcześniej Lotosu Gdynia. Winnicki z sukcesami asystował także Eugeniuszowi Kijewskiemu, gdy ten prowadził Prokom Trefl Sopot.

- Jacek Winnicki to bardzo dobry i naturalny kandydat na to stanowisko. Jest energicznym i doświadczonym trenerem. Zdobył dwa mistrzostwa Polski z Lotosem Gdynia, a teraz jego CCC Polkowice jest w gronie faworytów do złotego medalu. Winnicki jest jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym trenerem w ekstraklasie koszykarek. Bardzo dobra gra zespołu jest tylko potwierdzeniem jego umiejętności. W poprzednich eliminacjach z drużyną narodową pozbawioną gwiazd był bliski awansu do mistrzostw Europy. Teraz staje przed szansą, żeby wywalczyć z reprezentacją Polski koszykarek awans do EuroBasketu 2015 - mówi Mirosław Noculak, dyrektor sportowy PZKosz. W czerwcu rozegrany zostanie turniej kwalifikacyjny do mistrzostw Europy, które za dwa lata odbędą się na Węgrzech i w Rumunii. Jest to nowa formuła, którą FIBA Europe wprowadziła w tym roku. Zwycięzca będzie miał zagwarantowane miejsce na EuroBasket Women 2015. Pozostałe drużyny walczyć będą w kolejnych kwalifikacjach w 2014 roku. (luK)(pzkosz)

Fot. Ł.Krzemiński

Po raz piąty w historii organizatorem „5 Plebiscytu na 10 najlepszych sportowców niesłyszących Polski” był Polski Związek Sportu Niesłyszących oraz Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących OLIMP. Impreza odbyła się w auli ośrodka a zakończyła uroczystym bankietem w hotelu Bliza. Uroczystego otwarcia dokonała dyrektor placówki dr n. med. Ewelina Lulińska-Kuklik. Goście obejrzeli prezentację 25 nominowanych sportowców i zapoznali się z zasadami głosowania. W międzyczasie wystąpił zabawny Teatr Pineska ze Słupska. W wyniku głosowania na 10 najlepszych sportowców niesłyszących w kraju, główną nagrodę zdobył lekkoatleta Rafał Nowak. Drugie miejsce zajął pływak Artur Pióro a trzecie miejsce otrzymał lekkoatleta Tomasz Rozumczyk. Na czwartym miejscu uplasował się lekkoatleta Dawid Maciejewski, piątym – lekkoatleta Łukasz Szczerba (uczeń OSW 1 Wejherowo), szóstym – lekkoatleta Adrian Marcinkiewicz, siódmym – lekkoatleta Grzegorz Kotowski, ósmym – piłkarka nożna Julia Kopińska, dziewiątym - szachistka Monika Wilgos i na dziesiątym miejscu lekkoatleta Bartłomiej Janda. Wśród nagrodzonych z roku 2012, oprócz sportowców znaleźli się działacze sportowi, trenerzy i drużyny. Ponadto Łukasz Szczerba, jako lekkoatleta reprezentujący Klub Sportowy Olimp, otrzymał specjalną nagrodę w postaci roweru z rąk członka zarządu Czesława Elżanowskiego i dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu Adama Krawca. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Urzędu Gminy i Miasta Wejherowo.


www.pomorski.info Województwo pomorskie mistrzem kraju

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Mistrzostwa Polski samorządowców

Czajka, Rafał Grabusiński, Michał Kukliński, Michał Żywna, Dawid Bloch, Piotr Łasowski, Sławomir Lewandowski, Marcin Popiela i Piotr Bejrowski. Drużynę poprowadził trener i kierownik drużyny Maciej Kowalczuk, na co dzień wicedyrektor Departamentu Edukacji i Sportu UM. Medale najlepszym drużynom wręczył Mamed Chalidow, polski zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA) pochodzenia czeczeńskiego. W latach 2009-2011 był międzynarodowym mistrzem KSW w wadze półciężkiej. Warto dodać, że dotychczas marszałkowscy piłkarze rywalizowali podczas rozgrywek na boiskach trawiastych. Po raz pierwszy taki turniej odbył się w 2008 roku w województwie podkarpackim, gdzie województwo pomorskie zajęło drugie miejsce. W 2010 i 2011 roku drużyna zdobyła tytuł mistrza Polski. (DD)

Fot. Daria Dunajska

Fot. mat.prasowe

SIATKÓWKA | Do końca marca trwają zapisy drużyn na największą imprezę samorządową w Polsce czyli XVII Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w piłce siatkowej.

PIŁKA NOŻNA | Pomorscy urzędnicy zwyciężyli w I Mistrzostwach Polski Urzędów Marszałkowskich w halowej piłce nożnej, które na początku marca odbyły się w Iławie. W finale piłkarze z Urzędu Marszałkowskiego województwa pomorskiego pokonali gospodarzy turnieju - zespół Warmii i Mazur 3:0. Zanim zespół z pomorskiego zagrał w finale, pokonał reprezentacje województwa śląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego. Tylko raz pomorscy reprezentanci musieli uznać wyższość rywali. Podczas rozgrywek grupowych ulegli drużynie Warmii i Mazur, którą pokonali dzień później w najważniejszym meczu czyli w finale. Najlepszym piłkarzem turnieju jednogłośnie został wybrany Rafał Klawikowski, kapitan pomorskiej drużyny. Poza Rafałem w zwycięskiej drużynie zagrali jeszcze: Zbigniew

Dobre wyniki biegaczy z Żukowa LEKKOATLETYKA | W sobotę odbył się trzeci bieg z cyklu Grand Prix Sopotu biegów po plaży. Zawodnicy GKS Żukowo w ostatniej edycji zdobyli 3 medale spośród 6 biegów młodzieżowych. Najmłodsza zawodniczka Gminnego Klubu Sportowego Alicja Fryszkowska dobiegła do mety na drugim miejscu ( kat. klas I-III szkół podstawowych). Wśród chłopców klas IV-VI szkoły podstawowej trzeci bieg w cyklu GP wygrał Patryk Groth, w tej samej kategorii miejsce 4 zajął Bartek Wróbel. Bieg gimnazjalistek to 3 miejsce Anny Selewskiej

oraz 9 miejsce jej młodszej koleżanki Dagmary Groth. Minimum dwa starty były potrzebne by liczyć się do klasyfikacji końcowej. (luK) Klasyfikacja zawodników GKS Żukowo po 3 biegach GP Sopotu: kategoria I-III szkoły podstawowej Alicja Fryszkowska - I miejsce (1,1,2 miejsce) kategoria IV-VI szkoły podstawowej Patryk Groth - I miejsce (3 zwycięstwa) kategoria szkół gimnazjalnych Anna Selewska - III miejsce (4, 3 miejsce)

Fot. Daria Dunajska

Rusza liga strzelecka STRZELECTWO | Rusza Żukowska Liga Strzelecka, 23 marca odbędzie się pierwsza kolejka na Sali gimnastycznej przy szkole ZSZiO w Żukowie, ul. Gdyńska 5. Już od godziny 14:00 będzie można wziąć udział w lidze. Sprzęt do strzelectwa zapewnia organizator, którym jest Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie. Terminy ligi: I kolejka – 23.03 – 24.03, II kolejka – 06.04 – 07.04, III kolejka – 13.04 – 14.04, IV kolejka – 20.04 – 21.04. Godziny: Sobota 14:00 – 18:00, Niedziela 11:00 – 15:00. (luK)

15

Daria Dunajska d.dunajska@expressy.pl Zawody odbędą się w dniach od 18 do 21 kwietnia na trzech redzkich halach. Same mistrzostwach posiadają już bogatą i ciekawą sportową historię. Władze miasta Redy do udziału w mistrzostwach zapraszają wszystkie ekipy samorządowe z powiatu kartuskiego. W zawodach mogą uczestniczyć tylko etatowi pracownicy administracji Urzędów Powiatowych, Miejskich, Gminnych i Sejmików Wojewódzkich oraz członkowie zarządów i dyrektorzy naczelni placówek samorządowych, przewodniczący i wice przewodniczący rad, marszałkowie i wice marszałkowie sejmików oraz przewodniczący Komisji Rad Gmin, Miast, Powiatów i Sejmików. - Istnieje możliwość wystawienia wspólnego zespołu przez kilka gmin lub miast z terenu powiatu – mówi dyrektor Jerzy Conradi. - Warunkiem uczestnictwa jest udział co najmniej trzech kobiet, stale przebywających na boisku. Od 2008 r na wprowadzono kategorię wiekową 45 +. Zawodnicy mogą startowaÊ tylko w jednej kategorii wiekowej. Zgłoszenia tylko w formie pisemnej w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. £ąkowej 59 w Redzie. Tel. 58 678-31-64 lub 58 678-58-02. Warunkiem uczestnictwa jest wpłata wpisowa w wysokoúci 1100 zł od drużyny liczącej do 10 zawodników. Wpisowe prosimy przekazać na konto Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie nr 02 8350 0004 0000 0303 2000 0020 w terminie do 27 marca. - Za zajęcie I-IV miejsca zespoły otrzymują puchary, a członkowie drużyn medale – dodaje Jerzy Conradi. Uhonorowany pucharami zostanie najsympatyczniejszy zespół, zespoły które uczestniczą we wszystkich mistrzostwach, najlepsza siatkarka i siatkarz w każdej kategorii wiekowej Ponadto zostanie wręczona nagroda Fair Play oraz nagroda dla drużyny za najlepszą promocję mistrzostw i swojego miasta. Wybiorą Miss i Mistera Mistrzostw.

Wieżyca broni pierwszej ligi SIATKÓWKA | Siatkarkom Wieżycy 2011 niewiele zabrakło, aby zagrać w play-off. Ostatecznie muszą bronić I ligi i pierwszy mecz już rozstrzygnęły na swoją korzyść. Dziewiąte miejsce zajęte po fazie zasadniczej spowodowało, że Wieżyca 2011 musi bronić się przed stadkiem do II ligi. Spośród trzech drużyn – Wieżycy, Sparty Warszawa i Stali Mielec miejsce wśród I-ligowców utrzyma tylko jedna drużyna. Po pierwszej serii spotkań wiadomo już, że tą drużyną będzie Sparta lub Wieżyca. Obie wygrały pierwsze swoje mecze i kluczowe okażą się bezpośrednie mecze pomiędzy tymi zespołami. Pierwszy mecz już 23 mar-

ca w Warszawie. Rewanż 20 kwietnia w Stężycy, a w między czasie Wieżyca zagra jeszcze w Mielcu ze Stalą, którą pokonała w pierwszym meczu 3:0. Spotkanie było jednostronnym widowiskiem z zdecydowaną przewagą Wieżycy. W żadnym z setów drużyna z Mielca nie zdobyła więcej niż 14 punktów. W pierwszym secie meczu wyrównana gra do wyniku 7:6 dla gospodyń. Po kilku kolejnych akcjach przejęły inicjatywę i wygrały seta 25:14. Identyczny wynik padł w drugiej partii. Ostatnia odsłona od początku to zdecydowana przewaga Wieżycy. Prowadzenie 5:1 pozwoliło na dyktowanie swoich warunków gry. Po chwili

na tablicy wyników pojawił się wynik 13:4. Taka przewaga wyzwoliła zawodniczkach jeszcze większą chęć zwycięstwa i kontynuowanie dobrej gry. Ostatniego seta Wieżyca wygrała 25:13 i całe spotkanie 3:0. (luK)

WIEŻYCA 2011 Stężyca - Stal Mielec S.A. 3:0 (25:14, 25:14, 25:13). Wieżyca: Ryznar, Kasprów, Hohn, Łysiak, Theis, Wilczyńska, libero-Jagodzińska (Wójcik, Kurdziuk, Jasińska, Reszka, Lenz).

Tabela po rundzie zasadniczej: m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

drużyna Jedynka Aleksandrów Łódzki PSPS Chemik Police Eliteski AZS UEK Kraków AZS WSBiP KSZO Ostrowiec Św. Silesia Volley I MOSiR AGH Galeco Wisła Kraków TKS-T Budowlani Budlex Toruń KS Piecobiogaz Murowana Goślina Wieżyca 2011 Stężyca Stal Mielec S.A. SMS PZPS I Sosnowiec MUKS Sparta Warszawa

me 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

pkt 56 54 45 42 39 36 33 32 30 15 13 1

sety 59:18 59:18 51:28 46:30 48:38 43:41 37:38 41:42 38:44 28:58 23:56 4:66

małe pkt. 1856:1486 1839:1487 1839:1665 1727:1610 1902:1841 1865:1849 1631:1647 1849:1848 1803:1829 1749:1983 1605:1867 1177:1730


16

www.pomorski.info

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Pożegnanie z finałem

Półfinałowe zwycięstwo gimnazjalistów z Kartuz PIŁKA RĘCZNA | W hali sportowej Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie odbył się emocjonujący półfinał wojewódzki w piłce ręcznej chłopców w ramach Wojewódzkiej Gimnazjady.

Fot. Daria Dunajska

Daria Dunajska

ZAWODY | W hali sportowej Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie odbył się półfinał wojewódzkiej gimnazjady w piłce ręcznej dziewcząt. Zawody były eliminacją do finału wojewódzkiego, który odbędzie się 25 marca w Kwidzynie. W rywalizacji wzięły udział cztery zespoły, reprezentujące powiat kartuski, lęborski, pucki i wejherowski. Zwycięzcą turnieju została drużyna gospodarzy, czyli Samorządowe Gimnazjum z Bolszewa choć poziom rywalizacji wszystkich drużyn był bardzo wysoki. Liderki zdobyły 6 punktów w bramkach 37:14. W zwycięskim zespole zagrali: Agata Okroy, Magda Pieper, Agnieszka Westphal, Julia Szymikowska, Klaudia Szymańska, Klaudia Kobiela, Daria Piekarska, Marta Śliwińska, Karolina Winiarek, Oliwia Waldowska, Anna

Miszka, Joanna Kożyczkowska, Aleksandra Szymerowska, Martyna Lesnau i Kornelia Szymańska. Drugie miejsce zajęło Gimnazjum w Krokowej z 4 punktami w bramkach 27:23. Trzecie miejsce zdobyło Gimnazjum nr 1 w Lęborku z 2 punktami w bramkach 13:25 i czwarte miejsce otrzymało Gimnazjum w Goręczynie z 0 punktem w bramkach 22:37. Zawodniczki z Goręczyna przegrały z Lęborkiem 7:8, z Krokową 7:12 i Bolszewem 8:17. Na zakończenie zawodów zespół z Bolszewa został nagrodzony pucharem a pozostałe dyplomami, które wręczała organizatorka Joanna Syska. Organizatorem zawodów był Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie oraz Samorządowe Gimnazjum w Bolszewie. (DD)

Zawody były eliminacją do finału wojewódzkiego, który odbędzie się 21 marca w Tczewie. W rywalizacji uczestniczyły cztery drużyny, które reprezentowały powiat kartuski, pucki, lęborski i wejherowski. Zwycięzcą turnieju został zespół Publicznego Gimnazjum nr 2 w Kartuzach, który zdobył 6 punktów w bramkach 51:18. Mistrzowie pokonali Bolszewo 14:9, Cewice 21:3 i Krokowę 16:6. Drugie miejsce zajęło Samorządowe Gimnazjum w Bolszewie z 3 punktami w bramkach 45:41. W składzie wice liderów zagrali: Wiktor Wolszon, Tomasz Rogksz, Patryk Holka, Marcin Hebel, Sebastian Mudlaff, Przemysław Wambier, Mateusz Breza, Łukasz Stencel, Wojciech Bonna, Piotr Joskowski, Mateusz Gruba, Kacper Szreder, Kamil Martyka, Konrad Łukasik, Piotr Liss i Jakub Kolka. Dużym zaskoczeniem był występ zawodników z Gimnazjum w Krokowej. Chłopcy pokazali najlepszą grę w całym turnieju i choć zajęli trzecie miejsce z 3 punktami

Fot. Daria Dunajska

d.dunajska@expressy.pl

w bramkach 41:46, otrzymali liczne pochwały. W swoich meczach Krokowa wygrała z Cewicami 17:12, zremisowała z Bolszewem 18:18 i przegrała z Kartuzami 16:6. W składzie tej drużyny zagrali: Michał Lessnau, Rafał Żaczek, Krzysztof Lieske, Wojciech Koszałka, Michał Chuniewicz, Marek Styn, Artur Marzejon,

Michał Majcher, Piotr Wika, Michał Baran, Damian Darul, Michał Pieper, Patryk Rogala i Maciej Kamiński. Czwarte miejsce zajęło Gimnazjum w Cewicach z 0 punktem w bramkach 24:56. W sumie całe zawody stały na bardzo wysokim poziomie. Sędzią głównym był Andrzej Muttke. Na zakończenie mistrzostw

zespół z Kartuz został nagrodzony statuetką i dyplomem, które wręczył Jarosław Borowiec. Organizatorem był Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Wejherowie.

Express Powiatu Kartuskiego 94  
Express Powiatu Kartuskiego 94  
Advertisement