Page 1

www.facebook.com/pomorski.info

ENERGETYKA | W Gdańsku spotkali się przedstawiciele Polskiej Grupy Energetycznej, aby zaprezentować stan przygotowań do budowy Elektrowni Jądrowej na Pomorzu, specyfikę badań lokalizacyjnych i środowiskowych oraz pochwalić się najnowszymi wynikami badań opinii publicznej. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że „atomówka” zostanie wybudowana najprawdopodobniej w Żarnowcu, na granicy powiatów wejherowskiego i puckiego, w odległości nieco ponad 50 km w linii prostej od Kartuz.

Czwartek, 7 marca 2013 r. Nr 5 (93) NAKŁAD 10 000 EGZ.

- Przygotowujemy się do uruchomienia postępowania przetargowego, w którym chcemy wybrać dostawcę technologii reaktora, głównego wykonawcę inwestycji, dostawcę paliwa i firmę, która będzie nas wspierać w eksploatacji tej elektrowni – mówi Jacek Cichosz, dyrektor ds. operacyjnych PGE. więcej str. 3

Najlepsi sportowcy nagrodzeni SUKCESY | W ostatnich daniach lutego klub GKS „Cartusia” Kartuzy dokonał podsumowania swoich osiągnięć i pracy za rok 2012. Najlepsi sportowcy otrzymali nagrody pieniężne z rąk Mirosławy Lehman, burmistrz gm. Kartuzy oraz nagrody rzeczowe, które wręczyła Janina Kwiecień, starosta powiatu kartuskiego. W klubie funkcjonują cztery sekcje: kolarstwo, narciarstwo-biatlon, piłka ręczna i zapasy. Wszystkie w ubiegłym roku zdobyły punkty w programie Ministerstwa Sportu „Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży”. Suma tych punktów (a było to aż 393,76) dała GKS „Cartusia” Kartuzy 3. miejsce (za- Nagrody wręczała m.in. Janina Kwiecień, raz za AZS AWFiS Gdańsk starosta powiatu kartuskiego Fot. GKS Cartusia

Express Gdańsk Sopot tel. 604 414 540 | Express Gdyński tel. 791 764 155 | Express Powiatu Lęborskiego tel. 533 903 900 | Express Powiatu Wejherowskiego tel. 791 980 155 | Express Powiatu Kartuskiego tel. 501 226 085 | Express Powiatu Puckiego tel. 533 903 900

PO SĄSIEDZKU Z ATOMEM

i GTK Gdynia) w rankingu klubów woj. pomorskiego. To ogromny sukces, ponieważ w rankingu sklasyfikowanych zostało aż 237 klubów. - Jest to najwyższa lokata jaką uzyskaliśmy od początku istnienia klubu – wyjaśnia Andrzej Pryczkowski, członek zarządu klubu. - Warto dodać, iż w tej punktacji w woj. pomorskim na 61 miejscu został sklasyfikowany UKS „Trops” z 52,31 pkt., na 98 miejscu GKS Żukowo, 111 miejscu Bat Sierakowice, 131 KKS Ormuzd Kartuzy, 160 UKS Troyan Chmielno, 175 LIS Sierakowice, 199 Kartuski KK Rebelia i na 214 GLKS Morena Żukowo. Wszystkie kluby Powiatu Kartuskiego zdobyły razem 554,25 pkt, co dało 4 lokatę w woj. pomorskim natomiast wśród gmin – gmina

Kartuzy zajęła 5 miejsce, zdobywając 463,98 pkt. Z klasyfikacji tych wynika, iż głównym dostarczycielem punktów jest nasz klub. Na sukces klubu złożyła się praca poszczególnych sekcji. Sekcja kolarska w roku 2012 zdobyła 10 medali Mistrzostw Polski. Młodzieżowcy zdobyli 5, juniorzy młodsi i juniorzy 4, młodziczka 1. W Mistrzostwach Europy i Świata startowało po dwóch zawodników. W sumie zawodnicy 28-krotnie stawali na podium ogólnopolskich zawodów. Sekcja narciarska jest najdłużej działającą sekcją w obecnym składzie klubu. W bardzo dobry sposób reprezentuje klub i miasto na trasach narciarskich. Nie zawiedli też zawodnicy sekcji piłki ręcznej. Drużyny młodzików i juniorów młodszych brały udział w rozgrywkach Pomorskiej Ligi Wojewódzkiej. Zawodnicy tej

sekcji odnieśli sporo sukcesów, zajmując czołowe miejsca zarówno na zawodach wojewódzkich, jak również na szczeblu ogólnopolskim. Ostatnia z sekcji to sekcja zapaśnicza. Dla zawodników uprawiających tę dziedzinę sportu rok 2012 był bardzo dobrym okresem. Zawodnicy zdobyli 19 medali na Międzynarodowych Mistrzostwach i Mistrzostwach Polski w kategoriach młodzik, kadet, junior i senior. Drużynowo zespół GKS „Cartusii” okazał się najlepszy w kraju w kategorii kadet i junior. Natomiast za całość pracy w rankingu PZZ klub został sklasyfikowany na 5 miejscu. Ośmiu zawodników startowało na Mistrzostwach Europy lub Świata. (raf)


Ku czci żołnierzy wyklętych

Fot. ZSP Przodkowo

W montażu poetycko – muzycznym, połączonym komentarzem narratora, młodzież złożyła hołd przede wszystkim obrońcom Helu: kmdr. Stanisławowi Mieszkowskiemu, kmdr. por. Zbigniewowi Przybyszewskiemu, kmdr. Jerzemu Staniewiczowi, kmdr. Kasperskiemu i kmdr. Wojcieszkowi oraz organizującym ruch oporu w okupowanych przez Niemców polskich miastach a także na terenie obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu gen. Augustowi Fieldorfowi – „Nilowi” i patronowi szkoły rtm. Witoldowi Pileckiemu. Apel rozpoczęło wprowadzenie sztandaru Technikum im. rtm. Witolda Pileckiego oraz odśpiewanie hymnu państwowego. Uczniowie przedstawili historię wymienionych bohaterów oraz przypomnieli, z jakimi przeciwnościami ci musieli się zmierzyć: ordynarne wyzwiska i deptanie ludzkiej godności, przymus fizyczny i moralny, prowokacje, oszczerstwo, zakłamanie, doprowadzano ich do zupełnej utraty woli, do szaleństwa, w którym łatwo było uzyskać podpis pod fałszywym zezna-

Fot. ZSP Przodkowo

PRZODKOWO | Uroczystym apelem uczniowie i kadra pedagogiczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie uczcili pamięć żołnierzy wyklętych (czyli żołnierzy zdradzonych przez panujący w ich rodzimym kraju ustrój komunistyczny). niem lub przyznać się do niepopełnionych przestępstw. Narrator montażu zaznaczył, że aparat komunistyczny długimi miesiącami łamał ludzkie charaktery i sumienia. Oskarżeni dawali się przechytrzyć, ale nie dali się złamać. Podczas procesu wszyscy odwołali zeznania złożone w śledztwie - wszyscy zostali skazani na karę śmierci. Podczas przedstawienia przytoczony został również list córki Przybyszewskiego – Danusi adresowany do towarzysza Bieruta z prośbą o ułaskawienie ojca oraz słowa Zofii Fieldorf – Czarskiej – córki „Nila” do młodzieży: „Życie jest piękne i fascynujące tylko wtedy, gdy się je poświęca pięknym i fascynującym ideałom, o które warto walczyć i za które warto czasem oddać życie.” Apel przypomniał, że są wartości wieczne: wiara, nadzieja miłość – te trzy trzymają ludzi przy życiu bez względu na wszystko. Słowa hymnu szkoły, który został odśpiewany na zakończenie apelu, przywołały pamięć o patronie szkoły oraz refleksję na temat Dnia Żołnierzy Wyklętych: „Powstań na apel żołnierzu, żołnierzu, wyklęty bez wad…”. (oprac. raf)

Kto zasłużył na nagrodę? KARTUZY | Burmistrz Kartuz Mirosława Lehman zaprasza mieszkańców, instytucje, organizacje pozarządowe i osoby prawne, do zgłaszania kandydatów do dorocznej nagrody „Kartëskô Skra”, przyznawanej za zasługi i wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz gminy Kartuzy. Zgłoszenie kandydata powinno zostać dokonane w formie wniosku na piśmie i zawierać dane identyfikujące kandydata oraz uzasadnienie jego zgłoszenia jako kandydata do nagrody. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Kartuzach (pok. 100) w terminie do dnia 22 marca do godz. 15.00. (r)


www.pomorski.info

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Zbudują elektrownię atomową na Pomorzu Daria Dunajska d.dunajska@expressy.pl Wyniki przesądzą o tym, gdzie powstanie elektrownia. Badania środowiskowe będą polegały na dokładnej inwentaryzacji flory i fauny. Natomiast lokalizacyjne określą wpływ istniejących warunków geologicznych i hydrologicznych na bezpieczeństwo funkcjonowania reaktorów. Już sama analiza badań opinii społecznej wskazuje, że aż 76 procent mieszkańców Gminy Gniewino i 51 procent ludności Gminy Choczewo popiera budowę elektrowni jądrowej na Pomorzu. Jednak ostateczną lokalizację inwestycji poznamy pod koniec 2014 roku. - Przygotowujemy się do uruchomienia postępowania przetargowego, w którym chcemy wybrać dostawcę technologii reaktora, głównego wykonawcę inwestycji, dostawcę paliwa i firmę, która będzie nas wspierać w eksploatacji tej elektrowni – mówi Jacek Cichosz, dyrektor ds. operacyjnych PGE. Badania środowiskowe potrwają minimum 12 miesięcy.

Na podstawie ich wyników zostanie przygotowany Raport o Ocenie Oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko. Raport ten zostanie przedstawiony Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, który wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji. Natomiast analizy i badania lokalizacyjne potrwają 24 miesiące. Ich wyniki zostaną zawarte w Raporcie Lokalizacyjnym, który podlega ocenie wojewodzie, który na jego podstawie wyda decyzję o ustaleniu lokalizacji. Ponadto dla inwestora elektrowni najważniejsze będą decyzje rządu, które zapewnią możliwość realizacji projektu. - Będzie to kwestia ustanowienia stabilnych reguł, regulacji prawnych, przepisów i podejmowanych decyzji administracyjnych, które będziemy mieli w tym procesie – dodaje dyrektor Jacek Cichosz. Wyniki badań PGE świadczą o dużym poparciu społecznym dla inwestycji. Przy ocenie wpływu elektrowni jądrowej na życie mieszkańców w województwie pomorskim prze-

Fot. Daria Dunajska

ENRGETYKA | Żarnowiec lub Choczewo to dwa najbardziej prawdopodobne miejsca, w których ma powstać pierwsza polska elektrownia jądrowa. Już w połowie 2013 roku rozpoczną się tam badania środowiskowe i lokalizacyjne.

ważają opinie pozytywne. W przypadku miejscowości lokalizacyjnych jak Krokowa, Choczewo i Gniewino uważa tak ponad połowa ankietowanych. W Krokowej odsetek opinii pozytywnych jest dwukrotnie wyższy niż negatywnych, a w Gniewinie – siedmiokrotnie wyższy. Wysokie 61 proc. poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce pokazuje, że są oni świa-

domi potrzeby realizacji takiej inwestycji w naszym kraju. W województwie zachodniomorskim zwolenników jest tylko 19 proc. Realizacja inwestycji również według władz województwa bardzo ważna dla całego Pomorza. - Elektrownia jądrowa może być wielką szansą rozwojową dla naszego województwa –

mówi marszałek Mieczysław Struk. - Będzie kilka tysięcy miejsc pracy, olbrzymie podatki i wielki cykliczny projekt. Jak wynika z harmonogramu w 2016 roku zostanie wydana decyzja o lokalizacji a w drugiej połowie 2018 r. rozpocznie się budowa. Pierwszy blok elektrowni atomowej będzie uruchomiony w drugiej połowie 2024 roku.

3

Tysiąc kwiatów od Alior Banku DZIEŃ KOBIET | Alior Bank Kartuzy i Żukowo, podobnie jak w roku ubiegłym, zaplanował akcję skierowaną do mieszkanek tych dwóch miasta pod nazwą „Tysiąc kwiatów od Alior Banku”. W Dzień Kobiet, czyli w piątek 8 marca, na rynku w Kartuzach oraz przy rondzie w Żukowie dla wszystkich Pań organizatorzy akcji przygotowali ok. 1 tys. sztuk kwiatów. - W tym roku, wzorem lat ubiegłych, mieszkanki Kartuz i Żukowa obdarowane zostaną kwiatami od Alior Banku w ramach corocznej akcji – wyjaśnia Katarzyna Kinowska-Nowacka z Alior Banku. - Jest to nie tylko akcja promocyjna banku, ale przede wszystkim ciekawe i rzadkie wydarzenie. Chcemy połączyć typowe działania promocyjnomarketingowe z korzyścią dla mieszkańców. Niech wydane środki spełniają również funkcje integracyjne i społeczne dla miasta. Organizatorzy serdecznie zapraszają w samo południe wszystkie panie na kartuski Rynek oraz w okolice Urzędu Miasta Żukowo. (raf )


www.pomorski.info

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Grand Prix dla gospodyń z Chwaszczyna TURNIEJ | III Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich odbył się w miniony weekend w Sali Gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Hieronima Derdowskiego w Kartuzach w duchu zabawy rywalizowały ze sobą przedstawicielki ośmiu gmin Powiatu Kartuskiego. Licznie zgromadzona publiczność mogła podziwiać niezwykle

widowiskowe i zabawne konkurencje. Jury oceniło prezentacje poszczególnych kół i wyłoniło laureatów w poszczególnych kategoriach: „Tablica – wizytówka Koła” - I miejsce Stowarzyszenie Kobiet Niezależnych Gmina Chmielno; Produkt tradycyjny - „Chleb” - I miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich Hopowo Gmina

Somonino; Prezentacja widowiska - „Taniec” - I miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich Długi Kierz Gmina Sierakowice, Ex aequo I miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich Tokary Gmina Przodkowo; Scenka kabaretowa - „Moda kapelusz” - I miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich Kolonia Gmina Kartuzy, Ex aequo I Miejsce - Stowarzyszenie

Kaszubianki Gmina Stężyca; Prezentacja Koła na wesoło „Piosenka” - I miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich Mściszewice Gmina Sulęczyno. Tegoroczne Grand Prix i możliwość reprezentowania powiatu kartuskiego na turnieju wojewódzkim zdobyło Kolo Gospodyń Wiejskich z Chwaszczyna (gmina Żukowo). (r)

Oni najwięcej wiedzą o pożarnictwie

Fot. Grzegorz Machola

4

TURNIEJ | W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie zostały rozegrane eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. - Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej – wyjaśnia st. bryg. inż. Edward Kwidziński, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach. - Szczególnie zależy nam na zwiększaniu praktycznej wiedzy wśród dzieci i młodzieży. Do rozgrywek przystąpiło 47 uczestników w trzech grupach wiekowych: grupa I - szkoła podstawowa, grupa II - szkoła gimnazjalna i grupa III - szkoła ponadgimnazjalna. Uczestnicy rekrutowali się ze szkół w: Przodkowie, Pomieczynie, Wilanowie Przodkowie, Czeczewie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie. Patronat nad Turniejem Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” objął Andrzej Wyrzykowski, wójt gminy Przodkowo. W wyniku przeprowadzonych eliminacji

pisemnych i finału ustnego Komisja Turnieju w składzie: mł. bryg. Marian Kwidziński, zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach, Marcin Klinkosz z Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach oraz dh Leon Deyk, Komendant Gminny OSP, wyłoniła zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych. Wyniki: Grupa I, szkoły podstawowe: I miejsce - Marek Wicki, II miejsce - Anita Krefta, III miejsce - Rafał Brzeczkowski. Grupa I, szkoły gimnazjalne: I miejsce - Kamila Konkol, II miejsce - Marta Merchel, III miejsce - Izabela Kolmetz. Grupa III, szkoły ponadgimnazjalne: I miejsce Robert Merchel, II miejsce - Daniel Hoppa, Kamil Hoppa – III miejsce. Zwycięzcy poszczególnych grup wezmą udział w eliminacje powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w Kartuzach. Nagrody, dla laureatów Turnieju oraz wszystkich jego uczestników, ufundowane przez wójta gminy Przodkowo, wręczali członkowie komisji oraz reprezentująca wójta Dorota Drajok. (JW, oprac. RaF)


www.pomorski.info

WYDARZENIA IA A | KULTURA | SPORT

5

Strażackie podsumowania i plany Prezes Andrzej Ustowski przedstawia sprawozdanie za 2012 rok

Fot. Mateusz Plichta

Fot. Mateusz Plichta

Uczestnicy zebrania - członkowie goręczyńskiej straży

GM. SOMONINO | Strażacy - ochotnicy z Goręczyna podsumowali 2012 rok. Zebranie odbyło się w miniony weekend w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Goręczynie. W zebraniu uczestniczyli druhny, druhowie oraz młodzież z jednostki OSP, a także zaproszeni goście m. in. Edmund Kwidziński - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach, Iwona Formela i Janusz Bystron - radni powiatowi, Marian Kryszewski - wójt Gminy Somonino, Mirosław Socha radny gminny, Roman Stenka

- komendant gminny. Rozpoczęcia dokonał Prezes OSP dh Andrzej Ustowski, który w swoim wystąpieniu podsumował ubiegły rok obfitujący - jak zawsze - w różne wydarzenia: zawody, turnieje, uroczystości, kursy, szkolenia. W sprawozdaniu wspomniano o uzyskaniu dotacji na ponad sześćdziesiąt tysięcy złotych m.in. od fun-

dacji PGNiG, która wsparła goręczyńskich druhów kwotą 9 tys. zł z przeznaczeniem na zakup aparatów powietrznych. Prezes w swoim wystąpienia podziękował Komendantowi Wojewódzkiemu PSP st. bryg. Andrzejowi Rószkowskiemu, Komendantowi Powiatowemu PSP st. bryg. Edmundowi Kwidzińskiemu, Księdzu Proboszczowi Hu-

bertowi Kitowskiemu, Radnym Powiatowym – Iwonie Formela i Januszowi Bystron, Wójtowi Gminy Somonino Marianowi Kryszewskiemu za dotychczasowe współpracę na rzecz goręczyńskiej jednostki. Szczególne podziękowania otrzymała firma Sombud – Irena i Mirosław Socha, dzięki ich przychylności został zakupiony zestaw nagłaśniający.

Następnie Naczelnik dh Błażej Plichta przedstawił sprawozdanie z działalności operacyjnej jednostki. OSP w Goręczynie w 2012 roku brała udział razem w 76 akcjach. Wspomniano także o zdobytych wysokich lokatach przez Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Na gminnych zawodach sportowo-pożarniczych aż sześć drużyn z goręczyńskiej jednostki zajęło I miejsce. Dając sobie szansę na udział w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych. Zdobycie na szczeblu powiatowym I, II i III miejsca wśród pozostałych jednostek uświadomiło pozostałym, że goręczyńska straż jest najbardziej konkurencyjną i najprzyjaźniejszą jednostką dla młodzieży. Zapoznano zebranych z planami działalności na 2013 rok oraz podjęto uchwałę w

sprawie nadania godności członka honorowego tutejszej jednostki dla dh Grzegorza Sobisza, dh Franciszka Pawela i dh Stanisława Szymańskiego. Podczas zebrania wręczono nagrody dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, za zdobycie wysokich miejsc w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu powiatowym. Na zebraniu zostało również przedstawione krótkie sprawozdanie z działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi przy OSP w Goręczynie, które przedstawił prezes klubu – dh Ryszard Szymański. Na zakończenie zebrania głos zabrali zaproszeni goście, którzy wysoko ocenili działalność goręczyńskich strażaków ochotników i członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Błażej Plichta


ZAMIENIĘ

SPRZEDAM DOM wolnostojący w Wejherowie, budynki gospodarcze, działka 1202 m2, ładne położenie, sprzedam, tel. 501 549 579 DOM w Wejherowie, budynki gospodarcze, działka 640 m2, pilnie sprzedam, dzwonić po 17, tel. 58 672 34 13 DZIAŁKI budowlane na Kaszubach w Niepoczołowicach, atrakcyjne, polecam, 25 zł/m2, tel. 517 944 824 SPRZEDAM działkę w Zbychowie o 554 m2, działka ogrodzona z mediami, cena 85000 zł. Nr kontaktowy 601 981 627 SPRZEDAM lokal użytkowy o powierzchni 113 m2, znajdujący się w Redzie przy ulicy Brzechwy 9, obecnie lokal funkcjonuje jako sklep spożywczo – usługowy, cena 550 000 zł, numer kontaktowy 601 981 627 SPRZEDAM miejsce postojowe w hali garażowej, Gdynia Witomino, 26 tys zł, tel. 511 745 863 SPRZEDAM kiosk drewniany, ul.Sobieskiego 243, Wejherowo, tel. 513-00-59-44

ZAMIENIĘ działkę, własność notarialna, 434mkw, nad morzem w Karwińskich Błotach, 1 km do pięknej plaży, zamienię na kawalerkę, tel. 516 260 766

DO WYNAJĘCIA WYNAJMĘ 1 pokojowe mieszkanie m2 od zaraz na Suchaninie, tel. 503 743 353 Wynajmę 1 pokojowe mieszkanie m2 od zaraz na Suchaninie, tel. 503 743 353 GARAŻ Gdynia Pogórze dolne ul. Manganowa, tel. 607 139 117

JEEP Grand Cheroke 3.1 turbo diesel, 190 tys. km., bordowy, bezwypadkowy, zadbany, stan bdb., automat, 15 900 zł, tel. 505 790 317

SKUP aut, kasacja pojazdów, dojazd do klienta, Wejherowo, Gdańsk, tel. 789 345 593

SPRZEDAM Opel Corsa; 1,2, 1996 r, po remoncie, stan bdb., czarny, 3900 zł, tel. 511 745 863

ABSOLUTNIE każde auto kupię!!!! może być uszkodzone lub bez opłat, odbiór laweta, umowa i gotówka do ręki, tel. 668 193 771

SPRZEDAM Suzuki Bandit 2003r. nowe opony, stalowe oploty, motocykl po delikatnym szlifie, zerwana lampa, zegary i lusterka, 3,5 tys. zł, tel. 785 663 492

KUPIĘ

WYNAJMĘ 1 pokojowe mieszkanie w Wejherowie od zaraz tel. 661 460 198

ABSOLUTNIE każde auto kupię!!!! może być uszkodzone lub bez opłat, odbiór laweta, umowa i gotówka do ręki, tel. 668 193 771

LOKAL handlowy targowisko Chylonia, 9 m2 wynajmę, tel. 501 404 377

OPEL Corsa 1.4 b i gaz, 5 lat, 1996 r., 2 komplety opon, 3800 zł, tel. 531 979 000

LOKALE do wynajęcia, 95 m2, Gdynia Cisowa przy ul. Morskiej, idealne na biura i mieszkania, cena do uzgodnienia, tel. 501 142 666

SPRZEDAM działkę 434 mkw. nad morzem w Karwińskich Błotach, 1 km do pięknej plaży, z prawem budowy, media przy drodze, tel. 534 071 994

KUPIĘ

INNE

KOREPETYCJE z chemii i fizyki w tym uczę matematyki, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

KALOSZE dziewczęce, rozm. 30, kolor czerwono-biały, stan idealny, 10 zł, tel. 505-56-70-34

KOMPUTERY

OKNO drewniane, kolor sosnowy, wym. 1,45 m x 1,75 m, jednoskrzydłowe, otwierane, u góry lufcik, nowe, 50 zł, 517-782-024

INNE

DAM PRACĘ SZUKAM PRACY

SPRZEDAM RENAULT Trafic 1.9 dci, 2003 r., 9 osób, nowe płyny, filtry, wycieraczki, tylko 110 tys km, hak, mp3, GPS, 2 opony zimowe, 24000 zł, tel. 509 023 988

USŁUGI budowlane, Lębork i okolice, tel. 663 842 206 po 18

GDAŃSK 58 308 90 24* BMW E-46 diesel 2,0, sedan, 2001 r., zarejestrowany, ubezpieczony, w idealnym stanie, sprzedam, 13500 zł, dzwonić po 16-tej

Dunajska, Łukasz Krzemiński GRAFIKA: Jagoda Lezner SKŁAD: Alfa Skład Łukasz Bieszke

REDAKTOR NACZELNY: Piotr Ruszewski DYREKTOR HANDLOWY: Rafał Laskowski DZIENNIKARZE: Rafał Korbut, Daria

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń.

ŚWIERK żywopłotowy syberyjski, akt wys. 40 – 60 cm, cena: 4,20 zł oraz cytrynowy i Tuja szmaragd, tel. 602 491 013

KOREPETYCJE z j. polskiego – każdy poziom, tel. 696 169 727

POSZUKUJĘ

REDAKCJA Wejherowo 84-200, ul. Gniewowska 7

SPRZEDAM wersalkę, komodę, biurko plus regał, tel. 606 156 158

PIĘKNE kocięta Maine Conn sprzedam, informacje 58 512 42 22 lub www.sopocisko.com.pl

TELEFONY

WYNAJMĘ lokal na działalność handlową w Karwi na sezon 2013, tel. 607 619 125

POŻYCZKI prywatne pod zastaw nieruchomości, tel. 510 908 900 www.podzastaw.com

ISSN 2080-7430 WYDAWNICTWO NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, NIP 588-131-07-65 BIURO OGŁOSZEŃ ogłoszenia@expressy.pl Wejherowo 84-200,

SPRZEDAM maszynę do wyrobu siatki ogrodzeniowej ocynkowanej i PCV, tel. 660 826 408

MATA dla dziecka do leżenia i przewijania, kolor pomarańczowy, wym.85 cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 505-567-034

SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, klawiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 2000 zł, 505-56-70-34

SPRZEDAM mieszkanie 36 m kw, 2 pokoje, I piętro, po remoncie, os. Harcerskie, Wejherowo, tel. 505-896-681 SPRZEDAM działkę budowlaną, 600 m kw, Wejherowo, tel. 513005-898

śluby, FOTOGRAF – śl b wolne l termit i ny maj, czerwiec, wrzesień, tel. 660 310 311

ul. Gniewowska 7 tel.fax 58 736 16 92

BIURO REKLAM Katarzyna Formela, k.formela@expressy.pl, kasia5m@poczta.fm tel. 501 226 085

G R U PA M E D I A L N A

SPRZEDAM garniturek komunijny, 100 zł, Wejherowo, tel. 513 961 837 SPRZEDAM torbę do laptopa w bardzo dobrym stanie za 30 zł, Wejherowo, tel. 784 808 700 SPRZEDAM kino domowe PANASONIC 5.1 srebrne wejście USB, czyta wszystkie formaty za 350 zł, Wejherowo, tel. 784 808 700 PILO – frezarko – wyrównarkę, 900w, blat 30/50 cm, plus piły, frezy, noże - 850 zł, tel. 509 023 988 SPRZEDAM wersalkę, komodę, biurko plus regał, tel. 606 156 158

SPRZEDAM lampa sufitowa, 3 punktowa, klosze, nowa, 100 zł, 505-56-70-34 SPRZEDAM firany nowe, szer. 5,20m, dł. 135 cm i szer. 3m, dł. 2,12m, Markizeta, taśma podwójny smok, cena: 100 zł, tel. 660 731 138 SPRZEDAM żyrandol listwa, 4 i 2 punktowe, szare, nowe, 100 zł, 505-567-034 SPRZEDAM dwie firany, białe, drobna kratka, marszczone, taśma smok, podszyte. Wymiary jednej firny - długość 2,35 m, szerokość po przymarszczeniu 6,10 m. Firany gotowe do powieszenia. Stan firan idealny. Cena za dwie firany 250,00 zł. Tel. 660 731 138 SPRZEDAM stojak do płyt CD, metalowy. Pojemność około 100 płyt. Wysokość 50 cm. Cena 50,00 zł. Telefon 660 731 138

tel. 58 736 33 22 reklama@expressy.pl DRUK Agora SA NAKŁAD 10 000 egzemplarzy

REDAKACJA GDAŃSK: Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk, tel. fax. 58 55 333 40

Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów publicystycznych bez zgody wydawnictwa jest zabronione.

REDAKACJA LĘBORK: Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7, 84-300 Lębork, tel. fax. 59 843 42 71


www.pomorski.info

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

7

ENERGA Sailing - ruszają zajęcia programu edukacji żeglarskiej

Fot.Materiały prasowe

ŻEGLARSTWO | ENERGA Sailing, program edukacji żeglarskiej dla dzieci i młodzieży z całej Polski, inauguruje swoją działalność również na Pomorzu.

Kompleksowy projekt Polskiego Związku Żeglarskiego i Grupy ENERGA ma na celu promowanie żeglarstwa, jako dyscypliny sportowej oraz sposobu rekreacji. Honorowy patronat nad programem objęła Minister Sportu i Turystyki, Joanna Mucha, zaś jego ambasadorem jest Zbigniew Gutkowski – skipper jachtu ENERGA. Pomorskim patronem przedsięwzięcia jest Przemysław Miarczyński,

brązowy medalista ostatnich Igrzysk Olimpijskich. 4 marca w Urzędzie Miasta Gdyni przedstawione zostały szczegóły pomorskiej części programu edukacji żeglarskiej ENERGA Sailing, który to został zainaugurowany przed kilkoma dniami na targach żeglarskich Wiatr i Woda w Warszawie. Ambicją Polskiego Związku Żeglarskiego i Grupy ENERGA jest upowszechnianie i popularyzacja wśród

dzieci i młodzieży żeglarstwa jako świetnej formy spędzania wolnego czasu i rywalizacji w duchu fair play. Dodatkowo realizacja programu pozwoli na wyznaczanie ścieżki rozwoju młodym zawodnikom od żeglarskiego przedszkola, aż po igrzyska olimpijskie. W projekt zaangażowani są wybitni trójmiejscy żeglarze – Zbigniew Gutkowski oraz Przemysław Miarczyński, którzy między innymi będą

prowadzić niektóre zajęcia z dziećmi. - Z punktu widzenia polskiego żeglarstwa tego rodzaju projekt jest niezmiernie istotny, gdyż pozwoli na przyciągnięcie do naszej dyscypliny większej ilości dzieci, z których w przyszłości mogą wyrosnąć czołowi zawodnicy kadry narodowej. Konsekwentne wspieranie młodych talentów sprawi, iż będą oni w stanie osiągać najlepsze

wyniki na międzynarodowych arenach – powiedział Tomasz Chamera, Dyrektor Sportowy Polskiego Związku Żeglarskiego. Rekrutacja do programu szkółki żeglarskiej ENERGA Sailing w Gdyni jest otwarta dla dzieci z całego województwa. Zajęcia są bezpłatne, a jedyny koszt jaki trzeba ponieść to ubezpieczenie. Zapisy prowadzi regionalny koordynator projektu Sławomir Wierzchowski przy współpracy z Pomorskim Okręgowym Związkiem Żeglarskimi, Urzędem Miasta Gdyni oraz niektórymi szkołami. Szczegóły naboru można znaleźć na stronie internetowej www.edu.energasailing.pl, - Harmonogram zajęć został już ustalony i opublikowany na stronie internetowej programu. Rozpoczęliśmy zapisy i co mnie bardzo cieszy, od samego początku cieszą się one dużym zainteresowaniem – przyznał Sławomir Wierzchowski. Zajęcia programu ENERGA Sailing w Gdyni odbywać się będą od marca do lipca. Dla dzieci w wieku 5-9 lat organizowane będą gry i zabawy ruchowe, zajęcia moderowane i nauka wiedzy żeglarskiej. Od maja rozpoczną się zajęcia praktyczne na łodziach klasy Optimist dostarczonych przez organizatorów. Dla najbardziej wybitnych i zaangażowanych

uczestników, w sierpniu, zorganizowany zostanie obóz żeglarski ENERGA Sailing Camp w Gdańsku, Górkach Zachodnich zakończony regatami finałowymi ENERGA Sailing Cup w Sopocie. Program zawiera nie tylko elementy edukacyjne, ale również sportowe. Częścią projektu są najważniejsze regaty klasy Optimist w Polsce, które tworzą cykl imprez pod nazwą ENERGA Sailing Cup. Jednym z etapów cyklu są regaty o Puchar Yacht Klubu Polski Gdynia, które odbędą się w dniach 14-16 czerwca. Zawodnicy gromadzić będą punkty do łącznej klasyfikacji cyklu, najlepsi zakwalifikują się do finału w Sopocie, gdzie będą walczyć o wysokie nagrody, w ramach których 10 osób objętych zostanie funduszem rozwoju młodych talentów ENERGA Sailing Development Program. - Program jest kompleksowy. Przede wszystkim będziemy prowadzili edukację żeglarską, ale chcemy również postawić na sport tak, aby wskazywać ścieżkę rozwoju młodych zawodników. Nasze działania wspierać będą wybrani zawodnicy kadry narodowej PZŻ wchodzący w skład ENERGA Sailing Team – powiedział Rafał Sawicki, koordynator całego projektu z ramienia PZŻ. (pp)

Babski Rajd 2013 RAJD | 9 marca na terenie Gminy Gniewino zostanie zorganizowany Charytatywny Samochodowy Rajd Kobiet pn. „Babski Rajd Gnie-

wino 2013”. Wśród organizatorów tego wydarzenia są Zbigniew Walczak, wójt Gniewina, Fundacja „Militarni Dzieciom”

Program Imprezy: -Rajdowa rywalizacja na odcinkach specjalnych (pojazdem uczestników); -Ekstremalna próba terenowa wojskowym pojazdem (pojazdem organizatora); -Test Stewarta i Troleje (pojazdem organizartora); -Stoiska dilerów samochodowych; -Aukcje na cel charytatywny; -Koncerty zespołów muzycznych; -Uroczysty bankiet z rozdaniem nagród; -Pokaz niespodzianka.

Nagrody: Dla wszystkich uczestników Rajdu przewidywane są upominki, a dla najlepszych załóg atrakcyjne nagrody, m.in. vouchery do salonu kosmetycznego, rejsy łodzią motorową po Zatoce Gdańskiej, bezpłatne zabiegi medycyny kosmetycznej i wiele innych.

oraz Automobilklub Morski w Gdyni, Fundacja „StareButy” orazPracownia projektowa / Wydawnictwo „eightletters Bartosz Sobaczewski”. W ramach organizowanego rajdu samochodowego zaplanowano konkurencje rajdowe i sprawnościowe adresowane do zmotoryzowanych kobiet, zainteresowanych działalnością dobroczynną, umożliwiając im jednocześnie podniesienie kwalifikacji jako odpowiedzialnych kierowców, poruszających się po drogach na regionu. Nadrzędnym celem imprezy jest pozyskanie środków finansowych umożliwiających zorganizowanie wycieczki zagranicznej dla dzieci potrzebujących pomocy, zamieszkałych na terenie Gminy Gniewino. Dodatkową korzyścią płynącą z organizacji rajdu samochodowego jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wynikająca z udziału uczestniczek w zaplanowanych konkurencjach mających na celu doskonalenie techniki jazdy. W rajdzie może wziąć udział każdy, pod warunkiem, że za kierownicą będzie siedziała KOBIETA. Oczywiście musi posiadać prawo jazdy. Załogę radową stanowi zespół 2-osobowy. Wpisowe kosztuje 500 zł. Opłata dotyczy obu osób z załogi łącznie. Środki finansowe zebrane podczas Rajdu zostaną przeznaczone na cel charytatywny – pomoc dla dzieci z gminy Gniewino. Mikołaj Podolski


8

www.pomorski.info

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

KHLPN kończy kolejny sezon PIŁKA NOŻNA | W miniony weekend dobiegła końca 23 edycja Kartuskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej, w której wystartowały 24 zespoły z Kartuz, powiatu kartuskiego oraz Trójmiasta i Słupska. Łukasz Krzemiński l.krzeminski@expressy.pl

Wyróżnienia indywidualne Najlepszych strzelców w po-

Klasyfikacja końcowa: Superliga 1. Mściwoj Team 2. Graham Sierakowice 3. Syldar Kiełpino 4. Zbrójstal/Ekspert Kartuzy 5. Elus Kartuzy 6. Wodomex Bojano 7.SMS Słupsk 8. Copacabana Gdańsk

Fot.Materiały Prasowe

Ogółem w zawodach wzięło udział ponad 320 zawodników. W zasadniczej części rozgrywek trwających od 2 grudnia odbyły się 163 spotkania, w których strzelono 1021 goli. Ze średnią 6.26. Podobnie jak w ubiegłych latach tegoroczna edycja stała na wysokim poziomie sportowym. Same rozgrywki odbywały się w 3 klasach rozgrywkowych stopniujących poziom sportowy poszczególnych drużyn. Rozegrano 14 kolejek, każdy z każdym meczrewanż. W ocenie uczestników, obserwatorów i sędziów piłkarskich poziom kartuskich rozgrywek należy do najwyższych na Pomorzu. W dniu ogłoszenia oficjalnych wyników i wręczenia pucharów rozegrano Turniej o Puchar Ligi, w którym najlepsza okazała się drużyna Elus Kartuzy, która w finale, w rzutach karnych pokonała Zbrójstal/Ekspert Kartuzy 2-1. W regulaminowym czasie gry 2-2.

Osłowski Mściwoj Kartuzy 18 punktów Najlepszy bramkarz Dariusz Grubba Wodomex Bojano 14 punktów 1 liga Najlepszy zawodnik Dariusz Bobrowski Timret Piekło Dolne 9 punktów Najlepszy bramkarz Maciej Arndt Mściwoj Kartuzy 21 punktów 2 liga Najlepszy zawodnik Wojciech Magulski Oktan Kartuzy 8 punktów Najlepszy bramkarz Krzysztof Kazimierczak Zarex Kartuzy 14 punktów

szczególnych ligach nagrodzono pamiątkowymi statuetkami i nagrodami rzeczowymi. Superliga 1 miejsce Maciej Osłowski Mściwoj Kartuzy 16 bramek, 2 miejsce Marcin Kolka, Bartłomiej Węsiora, Marcin Dampc (wszyscy Graham Sierakowice) 12 bramek

3 miejsce Mateusz Łuczak Elus Kartuzy – 12 bramek 1 liga 1 miejsce Maciej Jóskowski Klejna Dachy Sierakowice 20 bramek 2 miejsce Dariusz Bobrowski Timret Piekło Dolne 18 bramek 3 Sławomir Żabiński Timret Piekło Dolne 12 bramek

2 liga 1 miejsce Wojciech Magulski Oktan Kartuzy 24 bramki 2 miejsce Radosław Gruba Kostbet Miszewko 15 bramek 3 miejsce Dominik Gagat Drink Team Kolbudy 14 bramek. Oprócz najlepszych strzelców

nagrodzono również najlepszych zawodników z pola oraz najlepszych bramkarzy. Tych zawodników wyłoniono w wyniku plebiscytu, w którym punkty przyznawały poszczególne drużyny. Wyniki plebiscytu: Superliga Najlepszy zawodnik Maciej

1 liga 1. Mściwoj Kartuzy 2. Timret Piekło Dolne 3. Grunke Somonino 4. Klejna Dachy Sierakowice 5. Markbud Grzybno 6. ZBZ Formela Żukowo, 7. Elwoz Szklana 8. Ekspert/Zbrójstal Kartuzy 2 liga 1. Drink Team Kolbudy 2. Forbiz Kartuzy 3 Oktan Kartuzy 4. AGD RTV Zarex Kartuzy 5. Kostbet Miszewko 6. Kwiaciarnia Zaremba Kartuzy 7. Trefl Gdynia 8. WJM Kaszub Kartuzy

Express Powiatu Kartuskiego 93  
Express Powiatu Kartuskiego 93  
Advertisement