Page 1

www.facebook.com/pomorski.info

Express Gdańsk Sopot tel. 604 414 540 | Express Gdyński tel. 791 764 155 | Express Powiatu Lęborskiego tel. 533 903 900 | Express Powiatu Wejherowskiego tel. 791 980 155 | Express Powiatu Kartuskiego tel. 501 226 085 | Express Powiatu Puckiego tel. 533 903 900

SETKI TYSIĘCY ZŁOTYCH

NA RENOWACJĘ Niedługo rozpoczną się prace konserwatorskie w zabytkowym drewnianym kościele w Sierakowicach. Gmina pozyskała ponad 660 tys. zł z funduszy unijnych na ten cel. Prace będą wykonywane wewnątrz tego niezwykle cennego zabytku. więcej str. 3

Czwartek, 21 lutego 2013 r. Nr 4 (92) NAKŁAD 10 000 EGZ.


Na koniku po zdrowie „Zamiast płacić urzędowi – pomóż leczyć konikowi” – takim hasłem zachęca Fundacja „Zdrowie na końskim grzbiecie” do wspierania zajęć z hipoterapii dla niepełnosprawnych dzieci. Rafał Korbut r.korbut@expressy.pl

Zainteresowanie zajęciami jest ogromne, a uczestniczą w nich dzieci z powiatu kartuskiego, kościerskiego, bytowskiego oraz Trójmiasta

Fot. Mat. Fundacji

Fundacja powstała z inicjatywy dwóch osób - Marty Burkiewicz i Marty Sznajder i została zarejestrowana w lipcu 2009 roku. - Naszym głównym celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym, a w szczególności dzieciom poprzez hipoterapię – wyjaśnia Marta Burkiewicz. - Z założenia nie pobieramy opłat za zajęcia hipoterapii. Na czym to wszystko polega? Otóż, hipoterapia to działanie, które ma na celu przywracanie zdrowia i sprawności przy pomocy koni i jazdy konnej. Daje wiele możliwości terapeutycznych, dlatego jest jedną z metod o największym zasięgu pod względem różnorodności korzystających z niej pacjentów. Jest niezastąpiona w leczeniu takich chorób, jak np.: mózgowe porażenie dziecięce, stany po urazach c z a s z kowo - m óz gow ych , ADHD, choroby mięśni, zaburzenia psychiczne, wady postawy, stany po amputacjach, czy wady rozwojowe kończyn. Korzystają z niej dzieci cierpiące na zespół Downa, przepukliny oponowo- rdzeniowe, zespoły psychologiczne, opóźnienia psychoruchowe. Hipoterapia jest przydatna także w leczeniu osób dorosłych chorych na stwardnienie rozsiane, urazy kończyn, choroby neurologiczno-ortopedyczne, czy psychiczne oraz różne uzależnienia i patologie spo-

łeczne. Osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza dzieci terenie działania Fundacji “Zdrowie na końskim grzbiecie”, czyli w powiecie kościerskim i kartuskim nie brakuje. Zajęcia z hipoterapii prowadzi osoba z uprawnieniami hipoterapeuty, a jednocześnie wieloletni i doświadczony instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością jeździectwo. - Do dyspozycji mamy trzy konie, które udało nam się kupić dzięki wsparciu ludzi dobrej woli, dobrowolnym datkom oraz środkom uzyska-

nym w ramach 1% podatku– podkreśla Marta Burkiewicz. - Z zajęć oferowanych przez naszą fundację korzysta obecnie 53 dzieci. Kwalifikacja odbywa się za pomocą specjalnych kart, potwierdzanych przez lekarzy. Wszystkie zajęcia są dokumentowane, opisywane przez hipoterapeutę i potwierdzane przez rodziców. Ponadto rodzice zakwalifikowanych w ten sposób dzieci nie ponoszą opłat za hipoterapię. Zajęcia prowadzone są na powietrzu, w malowniczej scenerii kaszubskich lasów. Dzieciom w

razie konieczności towarzyszy asystent, a także osoba do prowadzenia konia, a nawet – w niektórych przypadkach – również rodzice. - Zakładając fundację przyjęłyśmy zasadę, iż osoby niepełnosprawne, a przede wszystkim dzieci niepełnosprawne, z hipoterapii korzystają nieodpłatnie – dodaje Marta Burkiewicz. - I to na razie udaje nam się realizować. Zainteresowanie zajęciami jest ogromne, a uczestniczą w nich dzieci z powiatu kartuskiego, kościerskiego, bytowskiego oraz Trójmiasta. Wkładają w to dużo serca,

a dla wielu z nich kontakt z koniem to po prostu przełomowy moment w życiu. Działania fundacji można wesprzeć poprzez przekazanie 1 proc. podatku dochodowego. W zeznaniu podatkowym wystarczy wskazać Organizację Pożytku Publicznego: Fundacja “Zdrowie na końskim grzbiecie” KRS 0000331091, Bank Spółdzielczy w Kościerzynie, 90 8328 0007 2001 0010 4476 0001, NIP: 589 196 66 80, Regon: 220841887. Uzyskane w ten sposób środki wykorzystane będą na prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych.


www.pomorski.info

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Kościół odzyskuje dawną świetność

Fot. B. Recław/www.sierakowice.pl

Fot. B. Recław/www.sierakowice.pl

SIERAKOWICE | Przez kilka miesięcy nie będzie można zwiedzać wnętrza drewnianego, zabytkowego kościoła Św. Marcina w Sierakowicach. Zaczynają się bowiem prace konserwatorskie.

Rafał Korbut r.korbut@expressy.pl W ramach restauracji i konserwacji tego niezwykle cennego zabytku zostaną odnowione malowidła zdobiące ściany świątyni, planowana jest także rekonstrukcja sufitu, wykonanie polichromii empory organowej wraz z opracowaniem stolarskim słupów podpierających belkę parapetową chóru (faza na krawędziach, bazy i kapitele) oraz wykonanie dwóch wywietrzników w suficie (z wykorzystaniem zachowanego fragmentu ramy wywietrznika i odpowiednim scaleniem kolorystycznym całości). Bardzo ważnymi pracami

do wykonania będzie konserwacja 5 ołtarzy (dwóch bocznych w prezbiterium, dwóch w części wschodniej nawy – przy prezbiterium i jednego w kaplicy św. Barbary). Zrekonstruowana zostanie także dekoracja malarska na ścianie frontowej mensy oraz odnowiony stół komunijny (balustrada) wraz z dekoracją malarską. To jednak nie wszystko – planowana jest także konserwacja pozostałego wyposażenia tytułowego obiektu, w tym: chrzcielnicy, dwóch barokowych feretronów, konfesjonału, czternastu neogotyckich stacji drogi krzyżowej oraz dwóch kropielnic. Jak informują przedstawi-

ciele władz gminy zadanie jest głównym elementem projektu pn. „Ratowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie i rewaloryzacje ołtarzy oraz innych zabytkowych elementów wyposażenia Kościoła św. Marcina w Sierakowicach dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. - To kontynuacja naszych wcześniejszych inicjatyw, polegających na przeniesieniu i rekonstrukcji zabytkowego obiektu (też dofinansowanego ze środków UE) – wyjaśnia Tadeusz Kobiela, wójt gm. Sierakowice. - Obecnie w zabytkowym kościele trwa montaż barokowych organów, które

znalazły miejsce na specjalnie przebudowanej antresoli. Na prace, które potrwają do końca roku, gmina pozyskała ponad 660 tys. zł z funduszy Unii Europejskiej. Wartość całego projektu to ok. 1 mln zł. Kościół będzie niedostępny dla zainteresowanych na czas realizacji inwestycji (za wyjątkiem lipca i sierpnia - wówczas odbędą się zaplanowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach imprezy kulturalne). Warto jednak czekać, gdyż finalny efekt prac może okazać się olśniewający.

3

Pracodawcy ratują miejsca pracy POWIAT | Główne problemy, którymi zajmował się Związek Pracodawców w Żukowie w ostatnim okresie, to sprawa przebiegu Obwodnicy Metropolitarnej Trójmiasta oraz udzielenie wsparcia dla firm HYDROMEGA i ASHLAND w staraniach o przesunięcie OMT w rejonie Miszewa. Zmiana przebiegu obwodnicy uratowałaby te firmy przed likwidacją. Obwodnica w zaproponowanym wcześniej wariancie przebiegałaby dokładnie przez tereny, na których znajdują się siedziby tych dwóch firm. Oznaczałoby więc to po prostu ich likwidację. Dlatego firmy (za własne pieniądze) zleciły przeprojektowanie tego odcinka - obecnie jest już gotowy wariant przesunięcia OMT w stronę Banina . - W proponowanym przez nas i przez te dwie firmy wariancie jest o 21 obiektów mniej do wyburzenia, niż w wariancie proponowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – wyjaśnia Zbigniew Jarecki. Zbigniew Jarecki, prezes ZP w Żukowie- Tymczasem w wariancie GDDKiA nie są praktycznie brane pod uwagę stanowiska Związku Pracodawców w Żukowie, firm HYDROMEGA i ASHLAND, władz gminy Żukowo czy wreszcie Marszałka Pomorskiego Mieczysława Struka! A wszystkie te podmioty chcą ratować miejsca pracy w tych firmach. Wręcz na groteskę wygląda stanowisko GDDKiA, że firma HYDROMEGA czy ASHLAND mają po 1 głosie w ankietach, które wypełniają mieszkańcy okolicznych wsi na temat

opiniowania wariantu przebiegu OMT. Tak niestety w praktyce wygląda pomoc państwa dla rozwoju przedsiębiorczości. Związek Pracodawców w Żukowie przygotował także wnioski i propozycje, które zostały złożone władzom gminnym i zostały uwzględnione w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowo. Studium po zatwierdzeniu posłuży do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego gminy. Znajdują się tam propozycje w sprawie rozwoju sieci dróg, przygotowania terenów pod budownictwo przemysłowe oraz uzbrajanie terenów już zabudowanych. - Zarząd ZP konsultował też (jeszcze przed sesją budżetową) z władzami gminy propozycje podwyżek podatków lokalnych – dodaje Zbigniew Jarecki. W ich wyniku podatek od działalności gospodarczej wzrósł tylko o 3 proc., a nie do poziomu maksymalnego (jak dopuszczały wytyczne Ministra Finansów). Związek Pracodawców zorganizował ponadto spotkanie pracodawców i przedstawicieli dwóch szkół (Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących z Żukowa oraz Zespołu Szkół Technicznych z Kartuz) na temat potrzeby współpracy szkolnictwa i pracodawców tak, aby ukierunkować działania na rzecz przygotowania kadr zawodowych w konkretnych zawodach. Jak podkreślają przedstawiciele ZP takie działania są potrzebne, ponieważ odczuwa się obecnie braki w takich zawodach, jak ślusarz, spawacz, tokarz, itp. Rafał Korbut


4

www.pomorski.info

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Z Leszkiem Millerem o bezdomnych zwierzakach Rafał Korbut

Fot. Pies Szuka Domu

r.korbut@expressy.pl KONFERENCJA | Prywatyzacja Grupy Lotos, ustawa śmieciowa i bezdomne psiaki były tematami konferencji zwołanej przez SLD w gdyńskim biurze poselskim Leszka Millera. Oprócz przewodniczącego Rady Krajowej SLD swoje poglądy zaprezentowali: Jerzy Śnieg – przewodniczący i Andrzej Różański – wiceprzewodniczący pomorskiej rady Sojuszu, Ireneusz Lipecki - przedstawiciel inicjatywy społecznej Polski Lotos oraz

radna Ewa Bałon i Artur Lewandowski, założyciel Pomorskiej Fundacji Pies Szuka Domu. - Najważniejsze dla nas było to, że mogliśmy opowiedzieć o problemie bezdomnych zwierząt w Polsce oraz o niewywiązywaniu się samorządów z ustawy nakazującej gminom otoczenie opieką bezdomnych zwierząt na terenie ich rejonu - wyjaśnia Artur Lewandowski. - Rozmawialiśmy również o tym, iż każdy obywatel jest zobowiązany do powiadamiania odpowiednich służb o każdym przypadku zwierzęcia w

potrzebie. Niestety, wiele zwierząt umiera w cierpieniach poprzez zaniedbania i brak reakcji ze strony urzędników. Jak podkreślają przedstawiciele fundacji problemem jest m.in. mała świadomość społeczeństwa. Często ludzie zwyczajnie nie wiedzą, jak należy postąpić w przypadku zetknięcia się z problemem bezdomnego zwierzęcia. - Brak reakcji ze strony służby odpowiedzialnej w gminie za zajęcie się problemem nierzadko zniechęca osobę o wrażliwym sercu chcącą pomóc potrzebującemu czwo-

ronogowi – dodaje Artur Lewandowski. - To gigantyczny problem, wynikający ze znikomej świadomości społecznej na temat praw zwierząt oraz ignoranckiej postawy samorządów terytorialnych, które często - nie stosując się do ustawy - łamią prawo, nie ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji. Często stosują też metodę tzw. „spychologii”. która na pewno nie rozwiązuje tego problemu.

Numer 112 obejmie całe województwo POMOC | Wojewoda pomorski Ryszard Stachurski zatwierdził koncepcję i harmonogram, dotyczący obsługi numeru alarmowego 112 przez Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku. Dokument zakłada, że ostatecznym terminem uruchomienia WCPR dla całego województwa pomorskiego będzie grudzień 2013 roku. Do tej pory operatorzy WCPR odbierali połączenia wykonywane z Gdańska. W pierwszych dniach marca obszar objęty jego działaniem zostanie rozszerzony o miejscowości powiatu gdańskiego, Gdynię i Sopot. Oznacza to, że zasięgiem WCPR objęty zostanie teren, który zamieszkuje blisko milion osób. Kolejne rozszerzenie planowane jest na sierpień 2013 roku. Wówczas w Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego odbierane będą również połączenia wykonywane na numer alarmowy 112 z powiatu kartuskiego, lęborskiego, nowodworskiego, puckiego i wejherowskiego. W zasięgu oddziaływania WCPR znajdzie się niemal 1,5 mln mieszkańców Pomorza. Do obsługiwania całego obszaru województwa pomorskiego Cen-

trum powinno być gotowe w grudniu 2013 roku, a z jego pomocy skorzystać będzie mogło około 2,3 mln mieszkańców. - W chwili obecnej WCPR posiada zasoby kadrowe umożliwiające obsadzenie 4 całodobowych stanowisk operatorów numerów alarmowych – wyjaśnia Roman Nowak, rzecznik prasowy wojewody. - Średnia liczba zgłoszeń dobowych odbieranych obecnie w WCPR wynosi około 1000. Podstawowym celem WCPR jest odbiór i realizacja zgłoszenia na numer alarmowy 112, odfiltrowanie zdarzeń fałszywych i nieuzasadnionego wezwania służb oraz odciążenie stanowisk policji, PSP i pogotowia ratunkowego, a także nowa jakość obsługi zgłoszeń alarmowych i skrócenie czasu podjęcia zgłoszenia. Należy wyraźnie podkreślić, że przez cały czas z numeru alarmowego 112 korzystać można na obszarze całego województwa pomorskiego. Poza Gdańskiem numer ten jest odbierany przez dyżurnych policji, gdy dzwonimy z telefonu komórkowego lub Państwowej Straży Pożarnej, gdy numer wybieramy z telefonu stacjonarnego. (DD)

Gdzie do lekarza nocą i w święta ZDROWIE | W dwóch miejscowościach – Kartuzach i Sierakowicach – będzie można skorzystać z pomocy lekarskiej w święta oraz nocą. Konkurs na świadczenie tego rodzaju usług wygrał Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Kaszuby”. Oznacza to, że dla mieszkańców powiatu kartuskiego niewiele się zmieni (NZOZ „Kaszuby” do tej pory również oferował takie usługi). W nocy i święta dyżurować będzie trzech lekarzy i trzy pielęgniarki, poza będzie możliwość wykonania zdjęcia rentgenowskiego. (raf)

Zmiany kadrowe w policji BEZPIECZEŃSTWO | Po trzech latach zmienia się Komendant Powiatowy Policji w Kartuzach. Już od jutra (czyli od piątku) funkcję tę tymczasowo będzie pełnić mł. insp. Tadeusz Trybuś (został oddelegowany z Gdańska, gdzie pełnił funkcję szefa wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej). Dotychczasowa szefowa kartuskich policjantów, mł. insp. Beata Perzyńska, obejmuje natomiast stanowisko komendanta Komendy Miejskiej w Sopocie. Jednocześnie zostanie rozpisany konkurs na stanowisko Komendanta Policji w Kartuzach. (raf)


REKSIO - wesoły i radosny młody niespełna roczny psiak.Bardzo sympatyczny kudłacz o puchatej i miękkiej sierści. Jest spragniona kontaktu z ludźmi, gdzie za odrobinę uwagi i miłości, obdarowuje niezwykle trwałym zaufaniem i przyjaźnią na całe życie. Reksio kocha długie spacery, wspólne wycieczki z opiekunem, przytulać się do człowieka i nadstawiać łepek do głaskania. wą opieką, pełną michą i ciepłym Jest wielkości spanielka, zatem nadaje się zarówno do mieszkania jak i miejscem do spania. Salma szyb- do domu z ogrodem. Czeka na swoją kochającą rodzinę.

Salma- księżniczka z gruzowiska Mówi się, że strach ma wielkie oczy. Ale, jak wielki strach musiała przeżyć Salma, która swoimi oczami widziała strach w oczkach swoich szczeniąt? Czy opiekun i "przyjaciel" Salmy nie zdawał sobie sprawy ile krzywdy jej wyrządził? Dlaczego ludzie przez długi czas byli obojętni na los porzuconej, bezdomnej i przerażonej psiej istoty? Dlaczego nikt nie odważy się być człowiekiem, widząc szczenną sukę na gruzowisku? Może, duża część społeczeństwa nie wie o tym, że wystarczy zadzwonić: do urzędu, policji, straży miejskiej aby przerwać koszmar. Człowiek skrzywdził to zwierzę i to właśnie on jest winny ogromnemu cierpieniu swojego "najlepszego" przyjaciela. Czy to kolejne usprawiedliwienie takiego działania. Wymyślony, banalny powód,który doprowadził do nieszczęścia Salmy. Może wyjazd za granice, narodziny dziecka, brak czasu lub pogryzione buty. Nie dowiemy się co tym razem wymyślił człowiek, który bez zastanowienia, bez żadnych korpusów, wyrzucił swojego przyjaciela na ulicę. Lecz do naszych zadań nie należy dochodzenie przyczyn powstania problemu, ale pomaganie pokrzywdzonej istocie i dawanie jej wiary, że nie każdy "Pan" jest

zły. Salma to młoda suczka w typie rasy cocker spaniel, o pięknym złotym umaszczeniu. Pan któremu ufała bezgranicznie, zdradził ją, wyrzucając z domu podczas srogiej zimy, skazując ją na trudną walkę o życie. Przez bardzo długi czas, nikt nie chciał wyciągnąć pomocnej dłoni rudowłosej piękności, która wędrując pomiędzy ulicami starała się odnaleźć drogę do swojego domu. Z każdym dniem walczyła z silnymi mrozami i głodem będąc przy tym w samotności. Opadając z sił, tracąc wiarę, że ktoś po nią wróci,

znalazła sobie ustronne opuszczone schronienie - małą, osłaniającą przed wiatrem jamę na gruzowisku. Niestety, po krótkim czasie problem Salmy powiększył się, i jej walka zaczęła się nie tylko o jej życie ale również o dodatkowa dwa małe życia. Można śmiało powiedzieć, że przybyliśmy w ostatniej chwili z ratunkiem. Wykończona, wychudzona i bez sił, dzielna mama i jej trzytygodniowe dzieci o których życie również walczyła, trafiły pod opiekę Pomorskiej Fundacji Pies Szuka Domu. Zostały otoczone troskli-

ko okazała wdzięczność za pomoc. Jest kochaną i wesołą sunią. Z dnia na dzień w coraz lepszej kondycji, szybko nabiera sił. Jednak utrzymanie całej trójki jest bardzo kosztowne. Salma będzie zaszczepiona i wysterylizowana, a maluchy zostaną zaszczepione i odrobaczone. Mamy nadzieję, ze cała rodzinka znajdzie nowe, dobre domy. Możesz pomóc Salmie i innym przypadkom psiej niedoli. Przekazując 1% swojego podatku wspierasz podopiecznych Pomorskiej Fundacji Pies Szuka Domu i pomagasz nam ratować psy w potrzebie. Dzięki darczyńcom i wolontariuszom możemy pomagać tym porzucanym i niechcianym czworonogom a następnie szukać im nowych kochających domów. Pamiętając o nas podczas rozliczeń, dajesz nam wsparcie do dalszych działań które poprawiają los bezdomnych zwierząt. Dzięki Twojemu wsparciu, jakim jest m.in. przekazanie 1% nasze czworonogi zaczynają nowe, lepsze życie! Podaruj nam swój 1% podatku Numer KRS 0000298475. Aby wasza darowizna wpłynęła na nasze konto nie możecie zapomnieć o dopisku CEL SZCZEGÓŁOWY 1%: PIES SZUKA DOMU

PIGUŚ - to mały kundelek, troszkę większy od jamnika.Jest młodziutki niespełna 3 letni, który wiele przeszedł, jest wesołym i bardzo pociesznym psim przyjacielem. Uwielbia szaleństwa ze swoimi opiekunami, nadaje się zarówno do dzieci jak i starszych ludzi. Jest strasznym pieszczochem, typowy mały piesek kanapowy. Potrafi chodzić na smyczy. Zawsze uśmiechnięty wyczekuje na spacer, pomimo tego że bezdomny. Dogaduje się z suczkami i łagodnymi samcami. PIGUŚ czeka na swoją rodzinę. FANTA - to nieduża, dorosła suczka, która nie traci nadzieji. Przy odrobinie cierpliwości sunia otwiera się do ludzi dziękując za troskliwą opiekę delikatnie liżąc opiekuna po twarzy. uwielbia chodzić na spacery i spędzać czas z ludźmi. Potrzebuje kochającego domu w którym zazna miłość i oazę spokoju do końca życia. Szuka domu w którym poczułaby się z nowu kochana. Będzie wspaniałym przyjacielem na wiele lat. Może właśnie Tobie Fanta skradnie serce i zabierzesz ją do domu?


DO WYNAJĘCIA SPRZEDAM DOM wolnostojący w Wejherowie, budynki gospodarcze, działka 1202 m2, ładne położenie, sprzedam, tel. 501 549 579

WYNAJMĘ mieszkanie w domu jednorodzinnym, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, osobne wejście dla dwóch osób w Rumi, 800 zł plus prąd i woda, tel. 665 218 737

DOM w Wejherowie, budynki gospodarcze, działka 640 m2, pilnie sprzedam, dzwonić po 17, tel. 58 672 34 13

KOLECZKOWO, parter domu - duży pokój, kuchnia, łazienka - umeblowane, całość 60 m wynajmę, osobne wejście, ogródek z możliwością parkowania samochodu, cena 800 zł, tel. 661 178 582

SPRZEDAM mieszkanie 40 m.kw., 2 pokoje, kuchnia, łazienka, garaż, piwnica, ogród, 75 tys., Nawcz, tel. 664 921 068

MIESZKANIE 28 m2, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, I piętro, os. Harcerskie, blisko PKP, niski czynsz tel. 660 515 523

SPRZEDAM działki budowlane na Kaszubach, 40 km od Wejherowa, Niepoczołowice, gm. Linia przy lesie, atrakcyjne po 1000 m2, 25 zł/m2, tel. 797 753 929

WYNAJMĘ 1 pokojowe mieszkanie M2 od zaraz na Suchaninie, tel. 503 743 353

SPRZEDAM działkę budowlaną, 1939 mkw w Bolszewie, 200 m od kościoła i szkoły, tel. 512 867 750 GOWINO dom 320 mkw pow. całk. 212 mkw pow. użytk. Działka 1179 mkw. 5 pok., jadalnia, salon z antresolą, dom podpiwnicz., piec na eko groszek, kolektory słoneczne, 690 tys. do negocjacji, tel. 516 091 944 SPRZEDAM mieszkanie 1 - pokojowe w bloku w Wejherowie, blisko centrum, niski czynsz, cena 120 tys., tel. 880 002 546 SPRZEDAM miejsce postojowe w hali garażowej, Gdynia Witomino, 26 tys zł, tel. 511 745 863 SPRZEDAM kiosk drewniany, ul. Sobieskiego 243, Wejherowo, tel. 51300-59-44 SPRZEDAM mieszkanie 36 m kw, 2 pokoje, I piętro, po remoncie, os. Harcerskie, Wejherowo, tel. 505-896-681

SKUP aut kasacja złomowanie, wystawiamy kwit ze złomowania, wyrejestrowane, każda marka, dojazd do klienta, Wejherowo, Gdańsk, tel. 789 345 593 ABSOLUTNIE każde auto kupię!!!! może być uszkodzone lub bez opłat, odbiór laweta, umowa i gotówka, do ręki, tel. 668 193 771

INNE

SZUKAM PRACY

USŁUGI remontowo - budowlane od A do Z niskie ceny, tel. 605 034 707

POSZUKUJĘ INNE ABSOLUTNIE każde auto kupię!!!! może być uszkodzone lub bez opłat, odbiór laweta, umowa i gotówka, do ręki, tel. 668 193 771

KAFELKOWANIE, łazienki, kuchnie, schody, wykończenia wnętrz, sufity podwieszane, zabudowy, cekolowanie ,malowanie, ścianki działowe, długoletnia praktyka, tel. 511 644 962 KUPIE każde zboże, również łubin, rzepak, bobik, min 24 t., zapewniam transport, płacę w dniu odbioru, tel. 509 942 079

SPRZEDAM Kia sportage, 2001 rok, 4x4, cena 8,500 zł, tel. 886 836 694 SPRZEDAM Opel Corsa; 1,2, 1996 r, po remoncie, stan bdb., czarny, 3900 zł, tel. 511 745 863 SPRZEDAM Suzuki Bandit 2003r. nowe opony, stalowe oploty, motocykl po delikatnym szlifie, zerwana lampa, zegary i lusterka, 3,5 tys. zł, tel. 785 663 492

KUPIĘ

NAUCZYCIEL muzyki emeryt w Wejherowie, uczy gry na gitarze i akordeonie wyłącznie z nut za niewielką oplatą, tel. 665 570 808

SPRZEDAM działkę 434 mkw. nad morzem w Karwińskich Błotach, 1 km do pięknej plaży, z prawem budowy, media przy drodze, tel. 534 071 994

ZAMIENIĘ działkę, własność notarialna, 434mkw, nad morzem w Karwińskich Błotach, 1 km do pięknej plaży, zamienię na kawalerkę, tel. 516 260 766

GDAŃSK 504 048 714* Fiata Pandę kupię najchętniej z silnikiem diesla – gotówka!

REDAKCJA Wejherowo 84-200, ul. Gniewowska 7

Dunajska, Łukasz Krzemiński GRAFIKA: Jagoda Lezner SKŁAD: Alfa Skład Łukasz Bieszke

REDAKTOR NACZELNY: Piotr Ruszewski DYREKTOR HANDLOWY: Rafał Laskowski DZIENNIKARZE: Rafał Korbut, Daria

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń.

KOCIĘTA Maine Coon sprzedam, tel. 500 089 617, www.sopocisko.com.pl

SPRZEDAM wersalkę, komodę, biurko plus regał, tel. 606 156 158 SPRZEDAM obraz 70/80 cm, martwa natura, piękna kolorystyka, ciekawa kompozycja, złota szeroka rama, cena 980 zł, tel 691 750 309

SPRZEDAM nieużywaną, sofę 2 osob. rozkładana do spania i 2 fotele, beż, cena 700 zł, stan idealny, tel. 508 071 875 Kosakowo SPRZEDAM maszynę do ciecia kafli, 600 mm i do cięcia na mokro, tel. 518 540 944 SPRZEDAM 2 letni bojler, 80 litrów, 1500w, stan idealny, tel. 533 151 993 SPRZEDAM dwa piece kaflowe, kompletne, tłoczone, ciemny i jasny brąz, cena do negocjacji, tel. 880 915 618

KOREPETYCJE z chemii i fizyki w tym uczę matematyki, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

ZAMIENIĘ

27 - LETNI kawaler bez nałogów o przeciętnej urodzie na okresowej rencie i „czarnej” przeszłości gdzie od półtora roku jestem na wolności poznam panią do 37 lat, dziecko nie stanowi problemu, tel. 517 027 971

SPRZEDAM pianino ,tel. 664 697 812

KOREPETYCJE z polskiego u nauczyciela, skutecznie i profesjonalnie, Rumia, 608 661 616

KUPIĘ

PANI 164 cm wzrostu, 62 kg wagi, pozna kulturalnego pana, tel. 600 377 408

SPRZEDAM wózek dziecięcy tel. 668 346 033

WEJHEROWO, 605 766 039, polowe siedliska rolnego malowniczo położonego k/ Wejherowa, las, szkółka leśna, sad, obejrzyj, negocjuj, tel. 605 766 039

SPRZEDAM bulaje i lampy okrętowe, mosiężne, tel. 601 163 000 SPRZEDAM komplet wyp. 3+2+1 (kanapa i sofa rozkładane), welur, cena 1000 zł, tel. 604 915 138

KOMPUTERY

ISSN 2080-7430 WYDAWNICTWO NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, NIP 588-131-07-65 BIURO OGŁOSZEŃ ogłoszenia@expressy.pl Wejherowo 84-200,

SPRZEDAM meble - komplet młodzie-

ul. Gniewowska 7 tel.fax 58 736 16 92

BIURO REKLAM Katarzyna Formela, k.formela@expressy.pl, kasia5m@poczta.fm tel. 501 226 085

G R U PA M E D I A L N A

żowy, granatowy, 3 elem. wys.180cm + biurko, cena 200 zł, tel. 604 915 138 SPRZEDAM kanapkę narożną do kuchni lub jadalni z rozsuwanym stołem, cena 180 zł, tel. 604 915 138

SPRZEDAM krajzego heblarkę, doskonała na budowę, mocny silnik, tel. 602 881 319, cena 500 zł, tel. 602 881 319

WEJHEROWO, tel. 605 766 039, profesjonalne nauczanie gry na instrumentach muzycznych w powiecie wejherowskim, prowadzenie zespołów, przygotowanie wokalne, doświadczenie europejskie, tel. 605 766 039

SPRZEDAM działkę budowlaną, 600 m kw, Wejherowo, tel. 513-005-898

FOTOGRAF – śluby, wolne terminy maj, czerwiec, wrzesień, tel. 660 310 311

TELEFONY

DAM PRACĘ

WYNAJMĘ garaż ogrzewany, 250 zł, na terenie parkingu strzeżonego oraz miejsca parkingowe, ul. Spacerowa 12, Wejherowo, tel. 501 084 005

SPRZEDAM

SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, klawiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 2000 zł, 505-56-70-34

SPRZEDAM umywalkę z baterią i syfonem oraz miskę ustępową, kompakt, brązowe, ozdobne, tel. 604 915 138 SPRZEDAM meble sklepowe - 4 lady + oszklona wysoka gablota, kolor olcha, stan bdb, tel. 603 288 689 SPRZEDAM wersalkę, komodę, biurko plus regał, tel. 606 156 158 SPRZEDAM łuparkę do drzewa świdrową, silnik 3kw na kulkach, część stołu rozkładana, obroty lewo, prawo, tel. 601 638 877 SPRZEDAM nowy wózek inwalidzki elektryczny „Meyra”, z prostownikiem doładowania, cena 5 tys. zł, tel. 533 514 295 SPRZEDAM drzwi 80, zewnętrzne prawe, NOWE, zbrojone, z wizjerem i kompletem kluczy, wraz z futryną, cena 650 zł, tel. 600 702 048 MATA dla dziecka do leżenia i przewijania, kolor pomarańczowy, wym.85 cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 505-567-034 KALOSZE dziewczęce, rozm. 30, kolor czerwono-biały, stan idealny, 10 zł, tel. 505-56-70-34 OKNO drewniane, kolor sosnowy, wym. 1,45 m x 1,75 m, jednoskrzydłowe, otwierane, u góry lufcik, nowe, 50 zł, 517-782-024 SPRZEDAM lampa sufitowa, 3 punktowa, klosze, nowa, 100 zł, 505-56-70-34 SPRZEDAM firany nowe, szer. 5,20m, dł. 135 cm i szer. 3m, dł. 2,12m, Markizeta, taśma podwójny smok, cena: 100 zł, tel. 660 731 138 SPRZEDAM żyrandol listwa, 4 i 2 punktowe, szare, nowe, 100 zł, 505-567-034 SPRZEDAM dwie firany, białe, drobna kratka, marszczone, taśma smok, podszyte. Wymiary jednej firny - długość 2,35 m, szerokość po przymarszczeniu 6,10 m. Firany gotowe do powieszenia. Stan firan idealny. Cena za dwie firany 250,00 zł. Tel. 660 731 138 SPRZEDAM stojak do płyt CD, metalowy. Pojemność około 100 płyt. Wysokość 50 cm. Cena 50,00 zł. Telefon 660 731 138

tel. 58 736 33 22 reklama@expressy.pl DRUK Agora SA NAKŁAD 10 000 egzemplarzy

REDAKACJA GDAŃSK: Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk, tel. fax. 58 55 333 40

Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów publicystycznych bez zgody wydawnictwa jest zabronione.

REDAKACJA LĘBORK: Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7, 84-300 Lębork, tel. fax. 59 843 42 71


www.pomorski.info

7

Zwycięzcy już znani

SPP Pępowo EPO Project mistrzem Żukowskiej Siatkówki

PIŁKA NOŻNA | Na kolejkę przed zakończeniem rozgrywek KHLPN znamy już zwycięzców poszczególnych lig. Nadal jednak trwa walka o pozostałe miejsca na podium. W najciekawszym meczu Superligi Syldar Kiełpino pokonał Zbrójstal Ekspert Kartuzy 3-1 dzięki czemu zapewnił sobie miejsce na podium. Wicelider Graham Sierakowice podejmował Elusa Kartuzy. Mecz odbywał się w przyjacielskiej atmosferze, ponieważ zawodnicy tych drużyn doskonale znają się z gry w jednym klubie. W tym pojedynku lepszy okazał się Graham, który wygrał 6-1. W spotkaniu drużyn zamykających tabelę Wodomex Bojano pewnie pokonał SMS Słupsk 7-2. Niestety ponow-

Fot.Materiały Prasowe

SIATKÓWKA | Bezkonkurencyjny okazał się zespół SPP Pępowo EPO Project, który przez czas trwania całej Ligi Siatkówki Seniorów wygrywał wszystkie mecze i stracił tylko jeden set. Drugie miejsce zajął KS Łapino, który w ostatnim decydującym meczu wygrał z kolejnym w tabeli zespołem Nowy Tuchom Team. Żukowska Liga Siatkówki Seniorów trwała przez 10 weekendów od grudnia zeszłego roku i wzięło w niej udział 78

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

zawodników. 16 lutego na sali gimnastycznej w Pępowie, gdzie odbywały się wszystkie mecze zostały wręczone pamiątkowe puchary i medale. Ceremonię prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie Adam Okrój. Najlepszym zawodnikiem ligi okazał się Rafał Witek z zespołu KS Łapino. Organizatorem Żukowskiej Ligi Siatkówki Seniorów 2012/2013 był Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie oraz Szkoła Podstawowa w Pępowie. (luK)

nie na parkiecie nie pojawiła się ekipa Copacabana Gdańsk, która miała się zmierzyć z zespołem Mściwoj Team. Punkty przyznane walkowerem Mściwojowi zapewniły tej drużynie tytuł mistrzowski po raz trzeci z rzędu. W 1 lidze Mściwoj Kartuzy pokonał ZBZ Formela Żukowo 4-2 i zapewnił sobie pierwsze miejsce tabeli oraz awans do Superligi. W chwili obecnej na drugim miejscu znajduje się Timret Piekło Dolne, który pokonał Klejnę Dachy Sierakowice 7-4. Kolejne zwycięstwo zanotowała

ekipa Grunke. Tym razem zespół z Somonina pokonał Ekspert/Zbrójstal Kartuzy 2-1 dzięki czemu awansował na 3 miejsce w tabeli. Czwarty jest wspomniany wcześniej ZBZ Formela Żukowo. Na piątą pozycję dającą prawo startu w turnieju o puchar ligi awansował Markbud Grzybno, który pokonał Elwoz Szklana 3-2. W II lidze niespodziankę sprawili zawodnicy Oktan Kartuzy, którzy pokonali lidera Drink Team Kolbudy 7-3. Ten wynik pozwolił drużynie z Kartuz utrzymać pozycję na podium 2 ligi. Cenne zwycię-

stwo w walce o medale odnieśli piłkarze AGD RTV Zarex, którzy pokonali Kostbet Miszewko 6-1. Bardzo zacięte spotkanie stoczyły między sobą zespoły zajmujące dwa ostatnie miejsca w 2 lidze. Więcej determinacji wykazali zawodnicy WJM Kaszub Kartuzy, co pozwoliło wygrać pierwsze spotkanie w sezonie 5-3 chociaż WJM przegrywał już nawet 2-0. W ostatnim spotkaniu kolejki Forbiz Kartuzy zwyciężył Kwiaciarnię Zaremba Kartuzy 6-3 i utrzymał pozycję wicelidera 2 ligi. (luK)

Zespół SPP Pępowo EPO Project KS Łapino Nowy Tuchom Team SPP Pępowo II Metro - Wag Miszewo Power Czaple

Mecze 10 10 10 10 10 10

Punkty 29 21 15 9 9 7

Sety 29:1 21:9 15:15 9:21 9:21 7:23

Przygotowania w decydującej fazie PIŁKA NOŻNA | Do startu III-ligowych rozgrywek coraz bliżej. Cartusia rozegra jeszcze trzy mecze kontrolne. Podopieczni trenera Jerzego Jastrzębowskiego solidnie przygotowują się do rundy wiosennej. Do rozpoczęcia rozgrywek Cartusia rozegra jeszcze trzy mecze kontrolne. Rywalami będą Olimpia 2004 Elbląg (ten mecz już w najbliższą sobotę o godz.14.00), II-ligowa Bytovia Bytów i rezerwy Cartusii. Wczoraj zespół z Kartuz grał z I-ligową Arką Gdynia (mecz zakończył się po oddaniu gazety do druku) a w minioną sobotę zmierzył się z Gryfem Orlex Wejherowo. To właśnie po tym spotkaniu trener Jastrzębowski może być pełen optymizmu. Na tle II-ligowca Cartusia prezentowała się bardzo dobrze, często goszcząc w polu karnym Adama Dudy. Doskonałe okazje do zdobycia bramki miał m.in. Artur Formela, który jednak w decydujących momentach przegrywał pojedynki z golkiperem żółto-czarnych. Piłkarze Cartusii wyszli na prowadzenie w 50 minucie. Rywale wyrównali po dziesięciu minutach a zwycięską bramkę zdobyli w samej końcówce. Choć na mecz ten Cartusia udała się już nieco węższą kadrą, to mimo wszystko miejsce w tym gronie znalazło się także dla dwóch juniorów Dominika Nurek i Jacka Lemańczyka, którzy na boisku pojawili się w drugiej połowie. Ł.Krzemiński

Fot.www.gryfwejherowo.com.pl

Lp. 1 2 3 4 5 6

Fot.Materiały Prasowe

Tabela końcowa:

Gryf Orlex Wejherowo – Cartusia Kartuzy 2:1 (0:0 Bramki: 60’Kołc, 86’Skwiercz Gryfa Orlex: Duda – Stefanowicz (70’Skwiercz), Kostuch, Kochanek, Warcholak – Kołc, Dąbrowski (55’Kaszuba), Łuczak, Gicewicz (75’Gniewkowski), Wiśniewski (60’Krzemiński) – Siemaszko (70’Szlas) Cartusia: Tułowiecki (46’ Jankowski)- Andrychowski (67’ Hejden), Karasiński, (10’ Domjan), Gładczuk, Wiech (46’ test)- Kowalkowski, Sidor, test (46, Nurek Dominik), Dawidowski- Formela (65’ Kordyl), test (70’ Lemańczyk).

Zimowe sparingi Cartusii: 1. 02.02.2013 (sobota) 14.00 Starogard Gd.- Wierzyca Pelplin (IV Liga) 4:1 (2:1) 2. 06.02.2013 (środa) 18.00 Gdańsk- Polonia Gdańsk (III Liga) 1:0 (0:0) 3. 09.02.2013 (sobota) 11.00 Cetniewo- Pomorze Potęgowo (IV Liga) 2:0 (0:0) 4. 13.02.2013 (środa) 16.00 Gdynia Witomino- KS Chwaszczyno (IV Liga) 2:2 (1:1) 5.16.02.2013 (sobota) 13.00 Cetniewo- Gryf Wejherowo (II Liga) 1:2 (0:0) 6. 20.02.2013 (środa) 15.30 NSR Gdynia- Arka Gdynia SSA (I Liga) 7. 23.02.2013 (sobota) 14.00 Elbląg- Olimpia 2004 Elbląg (III Liga) 8. 02.03.2013 (sobota) 14.00 Bytów- Bytovia Bytów (II Liga) 9. 09.03.2013 (sobota) Cartusia II Kartuzy


8

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

www.pomorski.info

Z podwórka na stadion i na mecz Anglia-Polska Daria Dunajska d.dunajska@expressy.pl Najważniejszym i najbardziej emocjonującym piłkarskim spektaklem dla polskich i angielskich kibiców w 2013 roku będzie mecz Anglia – Polska na słynnym stadionie Wembley. Na mecz wyjadą zwycięzcy tegorocznej edycji „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, największych piłkarskich rozgrywek dla dziesięciolatków w Europie. Zanim jednak dzieci i trenerzy zaczną marzyć o nagrodzie, najpierw muszą zgłosić swoje zespoły do rozgrywek. Zapisy do turnieju potrwają do 31 marca 2013 roku. Drużyny w kategoriach chłopców i dziewcząt do lat 10 mogą zgłaszać trenerzy, nauczyciele i opiekunowie zespołów ze szkół podstawowych oraz Uczniowskich Klubów Sportowych. Główną ideą turnieju jest wyłanianie największych piłkarskich talentów oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu. Organizatorzy

podkreślają, że najważniejsza jest dobra zabawa i możliwość spełniania piłkarskich marzeń dzieci. - Za kilka lat właśnie te dzieciaki, które mają dzisiaj 10, 8 czy 12 lat, będą grały w reprezentacji Polski, bo są przyszłością polskiej piłki – mówi Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. - Dlatego turnieje młodzieżowe muszą być odpowiednio zorganizowane, a my chcemy je wspierać i pomagać. Zapisy do turnieju już trwają. Trenerzy, nauczyciele i opiekunowie mogą zgłaszać do rozgrywek dowolną liczbę drużyn w kategoriach chłopców i dziewcząt. Za udział w rozgrywkach każdej z nich, trenerzy otrzymają nagrodę w postaci koszulki piłkarskiej. Każdy zespół może liczyć od 6 do12 zawodników. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.zpodworkanastadion.pl. Turniej oprócz piłkarskich zmagań oferuje wielkie atrakcje i nagrody dla

Fot. mat. prasowe

PIŁKA NOŻNA | Magia Wembley i legendarnych pojedynków Anglii z Polską czeka na zwycięzców piłkarskiego turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, którego organizatorem jest Polski Związek Piłki Nożnej, a sponsorem firma Tymbark. Właśnie wystartowały zapisy do XIII edycji rozgrywek.

dzieci i trenerów. Za sam udział drużyn w eliminacjach gminnych i powiatowych, trenerzy otrzymają koszulki piłkarskie, a dzieci pamiątkowe dyplomy. Podczas finałów wojewódzkich na wszystkie dzieci czekać będą medale, upominki i dyplomy. W czasie Wielkiego Finału dzieci otrzymają zestawy strojów piłkarskich i wiele atrakcyjnych nagród. Najlepsza drużyna w kategorii chłopców oraz najlepszy zespół dziewcząt, wzniosą w górę Puchar Tymbarku i wyjadą do Londynu na mecz Anglia – Polska na stadionie Wembley. Drużyny najpierw będą musiały przejść przez eliminacje, rozpoczynające się od rozgrywek gminnych i powiatowych. Kolejnym etapem będą finały wojewódzkie, gdzie na każdym z 16 finałów, o awans do Wielkiego Finału powalczy kilkaset młodych piłkarzy. Po raz pierwszy w historii turnieju w rozgrywkach finałowych wezmą udział reprezentacje wszystkich 16 województw. Najlepsi z najlepszych powalczą o Puchar Tymbarku, tytuł Mistrzów U-10 i wyjazd na mecz. Patronat honorowy nad turniejem objęli: UEFA Grassroots, Ministerstwo Sportu i Turystyki i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Express Powiatu Kartuskiego 92