Page 1

Czwartek, 10 stycznia 2013 r. Nr 1 (89) NAKŁAD 10 000 EGZ.

www.pomorski.info

ZAMÓW REKLAMĘ W EXPRESSACH Express Gdańsk Sopot tel. 604 414 540 | Express Gdyński tel. 791 764 155 | Express Powiatu Lęborskiego tel. 533 903 900 | Express Powiatu Wejherowskiego tel. 791 980 155 | Express Powiatu Kartuskiego tel. 501 226 085 | Express Powiatu Puckiego tel. 533 903 900

ZNÓW ZAGRA WIELKA ORKIESTRA Jak co roku w ramach WOŚP odbędą się kiermasze i licytacje

Komfort rodzenia ZDROWIE | Spodziewasz się dziecka i chcesz zobaczyć, w jakich warunkach przyjdzie ono na świat? Już w weekend będzie ku temu okazja, kończą się bowiem prace modernizacyjne na bloku porodowym w kartuskim Powiatowym Centrum Zdrowia. W sobotę i niedzielę w ramach dni otwartych będzie można obejrzeć całkowicie przebudowaną i wyremontowaną porodówkę. Kartuski szpital tym samym zmienia się na coraz nowocześniejszy, a przyszłe mamy będą rodzić w bardziej komfortowych warunkach. A co się zmieniło? Przede wszystkim blok porodowy przebudowano tak, aby powstały osobne sale porodowe. Każda z nich jest wyposażona w prysznice, sanitariaty, a nawet hydromasaż i klimatyzację. Porodówka to pierwszy etap modernizacji placówki – kończy się remont oddziału neonatologicznego, następnie prace prowadzone będą na oddziale położniczym i ginekologicznym. (raf)

Zaczną wiercić za kilka tygodni

Fot. Rafał Korbut

Express Gdańsk Sopot tel. 604 414 540 | Express Gdyński tel. 791 764 155 | Express Powiatu Lęborskiego tel. 533 903 900 | Express Powiatu Wejherowskiego tel. 791 980 155 | Express Powiatu Kartuskiego tel. 501 226 085 | Express Powiatu Puckiego tel. 533 903 900

GAZETA BEZPŁATNA

XXI FINAŁ | Druga niedziela stycznia tradycyjnie już należy do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W najbliższy weekend wolontariusze po raz XXI będą zbierać pieniądze. WIĘCEJ STR. 3 Tym razem nie tylko dla chorych dzieci, ale również dla seniorów.

GAZOWNICTWO | Na przełomie lutego i marca ma ruszyć odwiert w Borczu (gmina Somonino). Gaz łupkowy w tym miejscu chce wydobywać spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Przygotowania do wykonania odwiertu są już praktycznie zakończone, teraz przedstawiciele spółki czekają tylko na decyzję o wydzieleniu działki. Przypomnijmy: w Borczu będzie wykonany odwiert próbny (w powiecie kartuskim to druga miejscowość po Klukowej Hucie, gdzie mogą znajdować się spore złoża gazu łupkowego). Wydobycie gazu łupkowego zawsze wiąże się z wieloma obawami mieszkańców, dlatego PGNiG organizuje spotkanie informacyjne. Odbędzie się ono 15 stycznia. (raf)


Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości Waldemar Gabis w.gabis@expressy.pl „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Koszt projektu to 20,37 mln zł, zaś dofinansowanie unijne to 12,02 mln zł. Projekt będzie realizowany do maja 2014 r. Celem projektu jest powstanie inkubatora przedsiębiorczości pełniącego rolę subregionalnego ośrodka innowacji poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm na terenie powiatów: kościerskiego, bytowskiego, lęborskiego i kartuskiego. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z miastem Lęborkiem oraz powiatem kartuskim. Przedmiotem projektu jest budowa jednego nowego obiektu w Kartuzach o powierzchni 764 m.kw. oraz przebudowa trzech istniejących obiektów w Kościerzynie, Bytowie i Lęborku o łącznej powierzchni 3308 m.kw. w celu przystosowania ich do pełnienia funkcji inkubatorów przedsiębiorczości. Inkubatory będą wspierały rozwój nowoutworzonych firm innowacyjnych, poprzez udostępnianie im m.in. nowoczesnej powierzchni biurowej w konkurencyjnych cenach, sal konferencyjnoszkoleniowych, najnowszej

infrastruktury teleinformatycznej, usług okołobiznesowych oraz możliwości korzystania z wirtualnego biura. Stworzą również warunki do współpracy biznesowej i wymiany doświadczeń pomiędzy działającymi w inkubatorach firmami. Otrzymane dofinansowanie umożliwi również utworzenie nowoczesnej zintegrowanej sieci Instytucji Otoczenia Biz-

nesu, która będzie sprzyjała rozwojowi innowacyjnych firm opartych na wiedzy, umiejętnościach i aktywności mieszkańców Kaszub. Realizacja projektu pozwoli stworzyć warunki do wspierania przedsiębiorczości w regionie. Umożliwi również komercjalizację nowoczesnych technologii i zwiększenie liczby konkurencyjnych firm. W efekcie projektu powstanie wspólna

Elektroniczna rejestracja kandydatów do służby POLICJA | Od 8 stycznia obowiązują zmiany w zakresie przyjmowania dokumentów od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji na terenie województwa pomorskiego. Rejestracja będzie odbywać się drogą elektroniczną. Składanie dokumentów przez osoby ubiegające się o przyjęcie do służby w Policji będzie odbywało się wyłącznie poprzez uprzednią rejestrację elektroniczną na adres e-mailowy: dobor@ gd.policja.gov.pl. W temacie maila należy wpisać: Rejestracja kandydata do służby, a w treści e-maila podać wyłącznie imię i nazwisko, nr tel. kontaktowego oraz adres e-mail (do e-maila nie należy załączać dokumentów!). Zgodnie z kolejnością zgłoszeń kandydatowi zostanie przypisany odpowiedni numer interesanta, na podstawie którego zostanie wskazany telefonicznie lub drogą e-mailową termin do osobistego stawienia się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przy ul. Okopowej 15 w celu złożenia wymaganych dokumentów. Wymienione dokumen-

ty zarejestrowani kandydaci składać będą w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w każdy wtorek i czwartek w godz. 8:00 - 14:00 przy ul. Okopowej 15 w pokojach nr 8, 10 lub 11. Dodatkowe informacje kandydaci mogą uzyskać pod nr. tel. 58 32 15 198, 58 32 15 161, 58 32 15 500, 58 32 15 556, 58 32 15 273. Z chwilą, gdy ilość zgłoszeń kandydatów do służby w Policji w ocenie koordynatora zespołu

doboru będzie wystarczająca tj. adekwatna do potrzeb kadrowych pomorskiej Policji, Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gdańsku wystąpi pisemnie z wnioskiem do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku o zaprzestanie rejestracji osób ubiegających się o przyjęcie do służby. Więcej informacji o doborze można znaleźć w zakładce „Praca – Dobór do służby” znajdującej się na stronie www. pomorska.policja.gov.pl. (r)

platforma działająca na rzecz rozwoju Kaszub, w ramach której współpracować będą samorządy lokalne, uczelnie wyższe, instytucje otoczenia biznesu, instytucje finansowe, przedsiębiorstwa i media. Projekt pozwoli czterem powiatom aktywnie włączyć się w system wspierania przedsiębiorczości. Ponadto w inkubatorze w Kościerzynie utworzone zostanie nowoczesne laborato-

rium komputerowe. W ramach projektu przeprowadzone zostaną również specjalistyczne szkolenia dla pracowników inkubatorów m.in. z zakresu dziennikarstwa, e-marketingu oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii internetowych. 45 firm skorzysta z nowopowstałej infrastruktury, a z usług powstałego laboratorium komputerowego przynajmniej 25.

Innowator Roku POMORZE | Dwa projekty realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ze środków funduszy europejskich zostały uhonorowane prestiżowym tytułem Innowatora dla Najlepszych Projektów Samorządowych. Nagrody przyznawane są przez Centrum im. Adama Smitha. Już od 6 lat Centrum im. Adama oraz partnerzy konkursu, m.in. KPMG oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, organizują konkurs, którego celem jest promocja projektów samorządowych, które w innowacyjny i efektywny sposób służą lokalnym społecznościom. - Kolejny raz udowodniliśmy, że Pomorze potrafi podjąć ryzyko realizacji przedsięwzięć, które wyznaczają trendy w działaniach administracji w Polsce – podkreśla marszałek Mieczysław Struk. W tegorocznej edycji konkursu Innowator w dwóch kategoriach nagrody zostały przyznane projektom realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Za najlepszy

projekt infrastrukturalny zostało uznane wdrożenie inicjatywy JESSICA, która jest źródłem zwrotnego finansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych spełniających jednocześnie cele publiczne i komercyjne. Przesłaniem inicjatywy jest promocja partnerstw publiczno-prywatnych oraz zwiększanie zaangażowania prywatnych przedsiębiorców w rozwój miast i działalność pro społeczną (publiczną). W kategorii projektów promocyjnych uhonorowany został Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego, również sfinansowany ze środków europejskich. Zakładał on m.in. rewitalizację zabytkowego obiektu Bramy Wyżynnej w Gdańsku i zaadaptowanie jej przestrzeni na Pomorskie Centrum Informacji Turystycznej oraz budowę regionalnego portalu turystycznego, zakup i montaż 245 infomatów dotykowych zlokalizowanych w atrakcyjnych turystycznie lokalizacjach Pomorskiego. Projekt otrzymał już branżową nagrodę Digital Signage Trends 2012. (oprac. raf)


W ostatnim wydaniu Expressu Biznesu m.in.:

EXPRESS BIZNESU

Nie boimy się słowa luksus - Rozmowa z Adamem Małaczkiem, prezesem Zarządu Moderna Investment

NR 19

Zagłębie dobrych kadr

dla dzieci i seniorów Rafał Korbut XX FINAŁ | Już w najbliższą niedzielę, 11 stycznia, odbędzie się kolejny już Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już po raz 21. wolontariusze z całej Polski będą zbierać pieniądze na pomoc chorym i potrzebującym. Tradycją stało się już to, że co roku w pierwszej połowie stycznia WOŚP zbiera pieniądze na cele charytatywne. Tym razem połowa zebranej kwoty będzie przeznaczona na wsparcie terapii noworodka i niemowlaka, a druga na wyposażenie w sprzęt szpitali geriatrycznych i zakładów opiekuńczo-leczniczych. Orkiestra planuje zakup m.in. łóżek o regulowanej wysokości z zabezpieczeniami, materacy przeciwodleżynowych, statywów mobilnych do kroplówek oraz sprzętu rehabilitacyjnego. Poza tysiącami wolontariuszy z puszkami, których jak co roku spotkać będzie można na ulicach, w niemal każdej miejscowości odbędą się koncerty i specjalne licytacje, podczas których również będzie można przeznaczyć pieniądze na WOŚP. Głównym organizatorem XXI Finału WOŚP w Kartuzach będzie Centrum Kultury „Kaszubski Dwór”, które przewidziało bardzo ciekawy koncert z bardzo mocnymi elementami kaszubskimi. Na scenie pokażą się Kartëszczé

Fot. Rafał Korbut

r.korbut@expressy.pl

dzwônczi, Czarodzieje z Kaszub, Tuok, Słônuszka, Kylo Pertone i klub sportowy Arabeska Gdańsk. Między występami odbędą się licytacje serduszek i gadżetów. Impreza rozpocznie się o godz. 15.00 w sali widowiskowej. W Żukowie impreza w ramach WOŚP rozpocznie się w Hali Widowiskowo – Sportowej także o godz. 15.00. - Na scenie zobaczymy zespoły, solistów oraz grupy dziecięce. Wśród nich m.in.: Rapsodia, Tomasz Dorniak, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bazuny”, Perełki, chór z Banina, Dominika Kwiatkowska, dzieci ze świetlicy wiejskiej Sulmin - zachę-

a Fot. M

t. prom

ocyjne

Złota Góra w kalendarzu

PROMOCJA | Samorząd Województwa Pomorskiego przygotował kalendarz na rok 2013, którego hasłem przewodnim jest „Zmieniamy Pomorskie”. Kalendarz promuje efekty wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Kalendaria poszczególnych miesięcy zostały wzbogacone o zdjęcia nadesłane na konkurs „Zbliżenia na zmiany”. Dokumentują one najważniejsze inwestycje zrealizowane na terenie Województwa Pomorskiego zrealizowane w ramach dofinansowania z RPO. W kalendarzu nie zabrakło akcentu z gm. Kartuzy

– znalazły się tam zdjęcia prezentujące Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze. Znaleźć je można obok kalendarium lutego i sierpnia. Zdjęcia zostały wykonane przez mieszkańca gminy - Mariusza Wilkowskiego. - Dziękujemy samorządowi województwa pomorskiego za promocję naszego centrum, które oferta budzi duże zainteresowanie wśród mieszkańców naszego regionu jak i odwiedzających nas turystów – mówi Hanna Kajeta, specjalista ds. kształtowania relacji społecznych Urzędu Miasta Kartuzy. (r)

cają organizatorzy z Gminnego Ośrodka Kultury w Żukowie. - W trakcie imprezy będziemy mogli również obejrzeć pokaz zawodników judo Gminnego Klubu Sportowego. Na godz. 17.00 zaplanowano licytację przedmiotów przekazanych na rzecz żukowskiego sztabu WOŚP. Wśród rzeczy wt\ ystawionych na licytację znalazły się: przelot samolotem nad Żukowem, - pełnienie funkcji burmistrza przez jeden dzień, kosz wędlin z GS, płyta zespołu Kasa Chorych, płyta zespołu Enej, komplet medali 800 lecia Żukowa, gadżety EURO 2012 i wiele innych. O godz. 19.00 - koncert ze-

społu Strusie4, zaś o godz. 20.00 „Światełko do nieba”, czyli pokaz fajerwerków. W Żukowie będzie działać również mała scena, na której zaplanowano występy zespołów: Muzaika, Tuok, Bregma, Jaguar, Nefastus. Komenda Policji w Żukowie zaprezentuje swoje uzbrojenie, a na zgłodniałych czekać będą swojskie wypieki przygotowane tym razem przez KGW Małkowo. W innych miejscowościach też będą zbierane pieniądze, odbędą się rozmaite atrakcje.

Express Biznesu

Będzie kolejne boisko KARTUZY | Ta informacja z pewnością ucieszy dzieci i młodzież - niebawem rusza budowa boiska treningowego przy ulicy Słonecznej w Kartuzach. Tym samym baza sportowa powiększy się o kolejny obiekt. Ostatniego dnia ub. roku burmistrz Kartuz Mirosława Lehman podpisała umowę z warszawską firmą na budowę boiska treningowego wraz z całą infrastrukturą techniczną i zapleczem, które powstanie przy ulicy Słonecznej w Kartuzach. Umowa obejmuje budowę boiska do piłki nożnej. Obiekt o wymiarach 105 x 60 metrów będzie wyposażony w nawierzchnię syntetyczną z pasami bezpieczeństwa. - Na terenie objętym pracami zostanie ponadto wybudowany

ciąg komunikacyjny z utwardzeniem terenu, przyłącze i instalacja wodociągowa – wylicza Hanna Kajeta, specjalista ds. kształtowania relacji społecznych kartuskiego magistratu. - Zostaną też wykonane prace związane z budową i modernizacją kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Boisko treningowe zostanie wyposażone m.in. w bramki, ławki dla rezerwowych, chorągiewki. Całość będzie ogrodzona, oświetlona oraz wyposażona w monitoring. Termin zakończenia prac zaplanowano na 10 czerwca 2013 r., zatem boisko będzie oddane do użytku prawdopodobnie jeszcze przed letnimi wakacjami. Wartość inwestycji wynosi niemal 1,9 mln złotych. (raf)

Fot. Rafał Korbut

Wielkie serca

Szukaj nas na face booku

Nowoczesne boisko ma być gotowe w czerwcu


Czekamy na Twoją relację, zdjęcia, wideo

Weź sprawy w swoje ręce!

Zaloguj się, wejdź w zakładkę „Społeczność” i dodawaj artykuły

Fot. Rafał Korbut

Mniej o niemal 50 ton azbestu

pomorski.info

Ruszyła budowa kolei metropolitalnej! Rafał Korbut r.korbut@expressy.pl

tys. zł), dotacja ze środków Programu Priorytetowego NFOŚiGW to drugie tyle. Przyznane środki w całości pokryły koszty związane z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest. W wyniku realizacji zadania usunięto z terenu gminy niemal 3,5 tys. m2 płyt azbestowocementowych, co daje ok. 48,73 ton odpadów niebezpiecznych. Wyroby azbestowo-cementowe zostały zdjęte z 19 budynków mieszkalnych lub gospodarczych. Pokrycia dachowe usuwane w 2012 r. miały głównie I stopień pilności usunięcia, co oznacza, że ich wymiana lub naprawa musiała zostać przeprowadzona bezzwłocznie. (raf)

O współpracy z organizacjami KONSULTACJE | Wójt gminy Sierakowice zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do zgłaszania propozycji, opinii i uwag na temat projektu zmiany do uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Sierakowice z tymi podmiotami na rok 2013. Konsultacje już się rozpoczęły i potrwają do 17 stycznia. Wysokość środków finansowych, przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2013 roku, wynosi 501 tys. zł. Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2013 r. do godz. 15.00 (włącznie) na adres poczty elektronicznej: walaszkowska.olga@sierakowice.pl lub tradycyjnej: Urząd Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, 83 – 340 Sierakowice. (raf)

INWESTYCJE | Zgodnie z zapowiedziami, zaraz po Nowym Roku – 3 stycznia 2013 r. - oficjalnie ruszyły wyburzenia budynków stojących na trasie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Tym samym fizycznie rozpoczęła się realizacja tego największego projektu infrastrukturalnego Samorządu Województwa Pomorskiego. Wyburzenia i przetargi Łącznie do wyburzenia są 22 budynki mieszkalne i 40 gospodarcze, położone w Gdańsku Matarni, Firodze i Rębiechowie. Jako pierwszy rozebrany został kompleks budynków zlokalizowanych w Gdańsku Matarni, przy ul. Sąsiedzkiej. Najpierw zrównane z ziemią zostały dwa budynki gospodarcze z garażami, równolegle robotnicy rozpoczęli demontaż znajdujących się wewnątrz domów mieszkalnych wartościowych urządzeń, które przed rozpoczęciem wyburzania można jeszcze odzyskać. Po ich wymontowaniu w kolejnych dniach sukcesywnie burzone będą kolejne budynki. Wszystkie zostaną zakończone, a cały teren uprzątnięty do 30 kwietnia br. Jednocześnie kończą się przygotowania do rozpoczęcia już w najbliższych dniach wycinki ok. 20 tys. drzew rosnących w pasie kolejowym PKM – zakończenie tych prac przewidywane jest 28 lutego, natomiast uprzątnięcie terenu do 30 kwietnia br. Trwa również II etap przetargu na głównego wykonawcę prac budowlanych. Zakwalifikowało się do niego 16 firm, które mają obecnie czas do 14 lutego 2013 r. na złożenie ofert finansowych.

Fot. PKM

SIERAKOWICE | Od kilku lat gm. Sierakowice realizuje działania, mające na celu usunięcie azbestowych pokryć dachowych. W 2012 r. udało się zmniejszyć liczbę tych niebezpiecznych dla zdrowia materiałów budowlanych o niemal 50 ton. Gmina Sierakowice otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 70 proc. dofinansowania na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sierakowice - edycja 2012”, w wysokości ok. 55 tys. zł. Dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku wyniosła 35 proc. kosztów kwalifikowanych (czyli niemal 27,5

Szukaj nas na face booku

talna jako pierwsza linia kolejowa w Polsce otrzymała Pośredni Certyfikat Weryfikacji WE, potwierdzający zgodność projektu PKM ze standardami Unii Europejskiej. Uroczystość przekazania dokumentu odbyła się w tym tygodniu, 7 stycznia. Przypomnijmy: przed rokiem (28 stycznia 2012 r.) weszła w życie nowa ustawa o transporcie kolejowym w Polsce, która m.in. wprowadziła obowiązek zapewnienia interoperacyjności na polskich liniach kolejowych (ujednolicenia polskich standardów z unijnymi). Certyfikaty są jednym z najważniejszych dokumentów pozwalających Kolej z certyfikatem prezesowi Urzędu Transportu Pomorska Kolej Metropoli- Kolejowego na wydanie pozy-

tywnej decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji danego podsystemu strukturalnego. Dotychczas takie certyfikaty były wydawane w odniesieniu do pojazdów, składników interoperacyjności, czy innych pod-

systemów w ramach wcześniej obowiązujących dyrektyw. Pośredni Certyfikat Weryfikacji WE dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. jest pierwszym wydanym dla nowej linii kolejowej. Przed jego pr z y z n an i e m przeprowadzono wnikliwą ocenę, analizowano poszczególne aspekty związane z drogą kolejową i zapewnieniem dostępu dla tzw. „Osób o ograniczonej możliwości poruszania się” (w tym niepełnosprawnych) do przystanków PKM. Spełnienie tych wymagań na etapie projektowania PKM umożliwi realizację całej inwestycji w sposób zgodny z normami unijnymi i zapewni wymagane bezpieczeństwo i dostępność dla wszystkich kategorii pasażerów.


www.pomorski.info

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Pomorska Fundacja Pies Szuka Domu Świat ludzi od zawsze otoczony jest światem zwierzęcym. Od niepamiętnych czasów, zwierzę towarzyszyło człowiekowi. Ludzie udomowili zwierzęta, tym samym biorąc odpowiedzialność za ich los. Zgodnie z prawem jak i naszą kulturą jesteśmy winni im poszanowanie, aż do ostatnich dni a w przypadku zwierząt gospodarskich godny i humanitarny ubój. Największym i najwierniejszym przyjacielem człowieka jest pies. To on strzeże naszego dobytku, jest ratownikiem w wodzie, na śniegu, w gruzach, to on dodaje otuchy w smutku i chorobie. Wiele psów jest używanych w dogoterapii a ich udział w rehabilitacji znacznie poprawia jej efekty. Pies nie jest stworzeniem samodzielnym a przez to, że człowiek całkowicie go udomowił, pozbawił go umiejętności samodzielnego funkcjonowania. Bezdomny pies bez człowieka dziczeje, stwarza zagrożenie zarówno dla siebie jak i dla otoczenia, może rozmnażać się bez kontroli

powiększając tym samym populację niechcianych zwierząt. Często zadajemy sobie pytanie, skąd biorą się bezdomne psy. A może u nas lub u kogoś znajomego pies był niechcianym prezentem pod choinkę i trafił na ulicę? Może kiedy okazało się, że wyjeżdżając na wakacje pies jest balastem i trafił na ulicę? Zgodnie z ustawą z 1 stycznia 2012 roku wszystkie gminy są zobowiązane zajmować się problemem bezdomności zwierząt. Jednak wiele gmin nie jest na to przygotowana pod względem braku odpowiednich

placówek, do których powinny trafiać porzucane i niechciane psy. Pomorska Fundacja Pies Szuka Domu wychodząc na przeciw problemowi powstała i działa od ponad roku z bardzo dużymi sukcesami. Głównym naszym celem jest znajdowanie nowych domów dla bezdomnych zwierząt. Adopcja jest to najlepsze rozwiązanie dla odtrąconego psiaka i jest formą dzięki której minimalizujemy ilość psów w schroniskach nie przepełniając i tak przepełnionych już placówek. Psy trafiające pod opiekę Pomorskiej Fundacji Pies Szuka Domu są umieszczane w hotelach, w których zostają otoczone troskliwą opieką, gdzie dzięki zaangażowaniu opiekunów i wolontariuszy szybko odzyskują nierzadko zaniedbane zdrowie fizyczne a czas spędzony na zabawach i spacerach pozwala choć na chwilę zapomnieć o smutnej przeszłości. Pod opiekę Pomorskiej Fundacji Pies Szuka Domu przez okres działania trafiło blisko trzystu podopiecznych, dla większości których zostały znalezione nowe domy, a obecnie pod nasza opieką oczekuje na

10 mln zł na szkołę w Baninie INWESTYCJE | Przyszłoroczny budżet gm. Żukowo uwzględnia 10 milionów zł na budowę szkoły w Baninie. Jak podkreśla Jerzy Żurawicz, burmistrz gminy, jest to najważniejsza inwestycja w tym roku. - Bilansowaliśmy ten budżet według naszych możliwości – mówi Jerzy Żurawicz. - W zasadzie wszystkie środki kierujemy na realizację szkoły. W kwestii budżetu są jeszcze możliwe zmiany, np. obniżenie

środków na język kaszubski, nie wiemy także, jakie będą środki na pomoc społeczną. Nie są to jednak kwoty, które mogłyby diametralnie coś zmienić w budżecie. Dochody do budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości ok. 97 mln zł. Wydatki stanowią kwotę rzędu 109 mln zł. Na inwestycje w gminie przeznacza się prawie 26 mln zł. Najwięcej z tego, czyli 10 mln zł, przeznaczone jest na

budowę szkoły w Baninie. Ponadto budowy i remonty dróg pochłoną blisko 3,5 mln zł. Wodociągi i kanalizacje - 3,2 mln zł. W sumie przewidziano ponad 60 zadań inwestycyjnych. Na realizację zadań związanych z realizacją gospodarki śmieciowej zabezpieczono 1,5 mln zł. Decyzję, jak będą ostatecznie wyglądały zasady obliczania opłat odbiór śmieci od mieszkańców, samorząd podejmie w tym miesiącu. (raf)

Nowe zawody lotnicze - nowe możliwości EDUKACJA | W Szkole Policealnej nr 1 przy Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni od 1 lutego rozpoczyna się kształcenie w zawodach: technik mechanik lotniczy (30 słuchaczy) i technik awionik (30 słuchaczy). Absolwent szkoły będzie przygotowany do obsługi liniowej i hangarowej, wykonywania ocen technicznych, napraw zespołów i wyposażenia statków powietrznych. Podstawa programowa obejmuje zagadnienia spójne z wymaganiami Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Nauka trwa 4 semestry, kończy się otrzymaniem świadectwa ukończenia szkoły. Następnie słuchacz przystępuje do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przeprowadzane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i Urząd Lotnictwa Cywilnego. Program nauczania dla technika mechanika lotni-

czego i dla technika awionika obejmuje 28 godzin lekcyjnych tygodniowo. Proponowany rozkład zajęć dla obu zawodów: poniedziałek od 15:25 do 20:25 (6 godzin lekcyjnych) czwartek od 15:25 do 20:25 (6 godzin lekcyjnych) piątek od 15:25 do 20:25 (6

godzin lekcyjnych) sobota od 8:00 do 17:00 (10 godzin lekcyjnych) Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie słuchaczy do pracy w warunkach współczesnego świata i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. (stan)

adopcję około dwudziestu podopiecznych. Każdy pies do nowego domu trafia wyposażony w książeczkę zdrowia z aktualnym szczepieniem i odrobaczeniem, a w większości przypadków jeżeli jest to możliwe i nie było żadnych przeciwwskazań również wysterylizowany bądź wykastrowany. Działania fundacji w dużej mierze opierają się na pomocy wolontariuszy i miłośników zwierząt, dzięki którym możemy realizować swoje statutowe cele. Na stronie internetowej fundacji www. PiesSzukaDomu.pl przedstawione są portrety podopiecznych czekających na nową szansę, opisy szczęśliwych zakończonych psich historii oraz streszczenia z akcji i imprez w których członkowie fundacji brali udział. Istnieje wiele sposobów w jaki możesz pomóc Fundacji oraz realizować jej cele. Od Ciebie zależy jaką formę pomocy wybierzesz. Na nowych właścicieli czeka bardzo dużo psów i jest ich ogromna różnorodność.. Jeżeli marzysz o adopcji zwierzaka, lecz nie masz możliwości tego zrobić, możesz zostać wirtualnym opiekunem

jednego z naszych podopiecznych. Masz możliwość również zostać tymczasowym schronieniem dla porzuconego psa w roli „Domu tymczasowego”, który sprawuje opiekę nad pupilem do czasu znalezienia stałej rodziny. Jeżeli nie możesz adoptować psa, a chcesz pomóc możesz wpłacić dowolną kwotę na konto. Pieniądze przeznaczane są na bieżące potrzeby, jak opłaty za hotel, karmę czy pokrycie kosztów leczenia i transportu naszych zwierząt. Możesz ofiarować fundacji dary w postaci: koców, kołder, misek, smyczy, obroży, posłań, preparatów, karm itp. Jeżeli masz jakieś niepotrzebne akcesoria w domu przekaż je dla naszych psiaków! Za każdą rzecz nasi podopieczni będą wdzięczni.Jeśli masz czas, chę-

5

ci, dobre serce i kochasz psy dołącz do nas i pomagaj razem z nami! W ramach wolontariatu możesz przyjechać do nas i pójść na spacer z psami oraz pomóc przy pracy z nimi. Poszukujemy również osób które pomogą w ogłaszaniu naszych psiaków m.in. na portalach ogłoszeniowych w internecie jak i gazetach. Wszelkiego rodzaju pytania oraz kontakt w sprawie adopcji prosimy kierować na adres e-mail: info@ piesszukadomu.pl bądź telefonicznie 606 635 019. Pomorska Fundacja Pies Szuka Domu Sulmin 83-331 Przyjaźń nr konta: 09 1440 1013 0000 0000 1393 3456 W tytule przelewu koniecznie wpisz DAROWIZNA


powiat gdański 1 km do pięknej plaży, z prawem budowy, media przy drodze, tel. 534 071 994

SPRZEDAM DOM w Wejherowie, wolno stojący, działka 1202 m2, budynek gospodarczy nadający się na działalności usługową, pilnie sprzedam, tel. 501 549 579 GARAŻ w Gdyni - Obłuże, ul. Knyszyńska, sprzedam, tel. 601 163 000 SPRZEDAM działkę budowlaną o pow. 1600 m2 na Kaszubach, tel. 693 158 498 GOWINO dom bungalow 320 mkw, pow. całkow., 212 mkw pow uzytk., działka 1179 mkw., dom podpiwniczony, piec na ekogroszek, kolektory słoneczne, tel. 502 619 021 SPRZEDAM sklep zoologiczny w Gdyni Cisowej. Sklep działa od 2,5 roku, niski czynsz (tylko 900 zł brutto miesięcznie). Sprzedam z wyposażeniem, szyldem, bannerem i całym towarem! W tej dzielnicy nie ma konkurencji w tej branży! Odstępne: 20 tys. zł (cena do negocjacji!). Oferta ważna tylko do końca stycznia. Tel. 606 112 745 SPRZEDAM miejsce postojowe w hali garażowej, Gdynia Witomino, 26 tys zł, tel. 511 745 863 SPRZEDAM kiosk drewniany, ul. Sobieskiego 243, Wejherowo, tel. 513-00-59-44 SPRZEDAM mieszkanie 36 m kw, 2 pokoje, I piętro, po remoncie, os. Harcerskie, Wejherowo, tel. 505-896-681 SPRZEDAM działkę budowlaną, 600 m kw, Wejherowo, tel. 513005-898

KUPIĘ ZAMIENIĘ

771 SKUP aut, kasacja, wraki na złom, wyrejestrowane, do wyrejestrowania, dojazd do klienta, Wejherowo – Gdańsk, tel. 789 289 746

ZAMIENIĘ działkę, własność notarialna, 434mkw, nad morzem w Karwińskich Błotach, 1 km do pięknej plaży, zamienię na kawalerkę, tel. 516 260 766

KOMPUTERY

KUPIĘ każde zboże, również lubin, rzepak, bobik, min 24 t., zapewniam transport, płacę w dniu odbioru, tel. 509-942-079

SPRZEDAM kino domowe PANASONIC, srebrne 5.1 wejście USB, czyta wszystkie formaty, za 400 zł, Wejherowo, tel. 784 808 700

TELEFONY INNE

DO WYNAJĘCIA

DAM PRACĘ

ATRAKCYJNY lokal, pow 140 m2, w centrum Wejherowa przy ulicy Hallera budynek graniczy z nowo wybudowaną Filharmonią Kaszubska, możliwość adaptacji lokalu pod najemce. Cena około 3000 do negocjacji. Lokal odpowiedni na kancelarie prawna, biura, gastronomie, itp., tel. 600 922 818

EMERYTÓW, rencistów do pracy w ochronie, tel. 667 03 02, 501 402 336

SZUKAM PRACY

SPRZEDAM ładną suknię skubną, wiązaną z tyłu (gorset) na ok. 170 cm wzrostu, za 390 zł, (dołączam bolerko i welon w cenie), tel. 696 012 652, Wejherowo DYWAN (beż+wzór brązowy) 2,5m x 3,5m za 150 zł, tel. 604 915 138 DRZWI drewniane, białe z szybą, 3 pary, 450 zł całość, tel. 604 915 138 KOMINEK ekologiczny na biopaliwo, cena 600 zł, tel. 604 915 138

POSZUKUJĘ

LAMPY okrętowe, mosiężne, bulaje z częścią burty, tanio, tel. 601 163 000 WÓZEK inwalidzki, nowy, tel. 604 915 138

SPRZEDAM PRUSZCZ Gd., tel. 504 048 714, Opel Astra 3, diesel 1,7 tdci, ecotec, 2006 r., srebrny met., z polskiego salonu (kombi), stan idealny, 16500 zł, oferta prywatna PRUSZCZ Gd., tel. 504 048 714, Seat Inka 1,9 sdi, 1998 r., blaszak 2 - osobowy, biały, zarejestrowany, 5500 zł SPRZEDAM Opel Corsa; 1,2, 1996 r, po remoncie, stan bdb., czarny, 3900 zł, tel. 511 745 863

KUPIĘ

INNE

KOMPLET wyp. 3+2+1 (kanapa i sofa-rozkładane) – 1200 zł, kanapka narożna z rozsuwanym stołem do jadalni – 220 zł, meble - komplet młodzieżowy z biurkiem – 200 zł, tel. 604 915 138

ABSOLUTNIE każde auto kupię !!!! może być uszkodzone lub bez opłat, odbiór laweta, umowa i gotówka do ręki, tel. 668 193 771

NAUCZYCIEL muzyki emeryt w Wejherowie uczy gry na gitarze i akordeonie wyłącznie z nut za niewielką opłatą, tel. 665 570 808

SPRZEDAM działkę 434 mkw. nad morzem w Karwińskich Błotach,

ABSOLUTNIE każde auto kupię !!!! może być uszkodzone lub bez opłat, odbiór laweta, umowa i gotówka do ręki, tel. 668 193

KOREPETYCJE z chemii i fizyki w tym uczę matematyki, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

REDAKCJA Wejherowo 84-200, ul. Gniewowska 7

Dunajska, Łukasz Krzemiński GRAFIKA: Jagoda Lezner SKŁAD: Alfa Skład Łukasz Bieszke

REDAKTOR NACZELNY: Piotr Ruszewski DYREKTOR HANDLOWY: Rafał Laskowski DZIENNIKARZE: Rafał Korbut, Daria

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń.

ISSN 2080-7430 WYDAWNICTWO NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, NIP 588-131-07-65 BIURO OGŁOSZEŃ ogłoszenia@expressy.pl Wejherowo 84-200,

KREDYTY, chwilówki, kredyty hipoteczne - wsparcie także dla firm, tel. 507 019 306, Także SMS

ul. Gniewowska 7 tel.fax 58 736 16 92

BIURO REKLAM Katarzyna Formela, k.formela@expressy.pl, kasia5m@poczta.fm tel. 501 226 085

G R U PA M E D I A L N A

SPRZEDAM 2 drzwi, pokojowe, prawe, razem z futrynami i klamkami, po 50 zł, Wejherowo, tel. 784 808 700

MATA dla dziecka do leżenia i przewijania, kolor pomarańczowy, wym.85 cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 505-567-034 KALOSZE dziewczęce, rozm. 28, kolor fioletowo-różowy w kwiatki, stan idealny, 10 zł, tel. 505-56-70-34 OKNO drewniane, kolor sosnowy, wym. 1,45 m x 1,75 m, jednoskrzydłowe, otwierane, u góry lufcik, nowe, 50 zł, 517782-024 SPRZEDAM 2 obrazy, 71cmx51cm i 41cmx31cm, motyw Wenecji, złota rama, 50 zł, 505-567-034 KURTKA dziecięca, wiatrówka beżowa z kapturem, na zamek, rozm. 98, stan idealny, 10 zł, tel. 505-56-70-34

UMYWALKA z baterią i miska ustępowa - kompakt, brązowe, ozdobne, 150 zł, tel. 604 915 138

SPRZEDAM firany nowe, szer. 5,20m, dł. 135 cm i szer. 3m, dł. 2,12m, Markizeta, taśma podwójny smok, cena: 100 zł, tel. 660 731 138

SPRZEDAM zlew nier., 2 - komorowy, miska ustępowa kom., fotelik samoch. do lat 5, za szt. po 50 zł, tel. 507 088 474

SPRZEDAM rowerek treningowy Romet z czasomierzem, biały, 100 zł, Wejherowo, 505-567-034

SPRZEDAM kontrłaty, 260 mb. 0,8 zł mb., tel. 663 842 206

KURTKI zamszowe, damskie, 3 szt, oddam gratis, Wejherowo, 505-567-034

tel. 58 736 33 22 reklama@expressy.pl DRUK Agora SA NAKŁAD 10 000 egzemplarzy

REDAKACJA GDAŃSK: Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk, tel. fax. 58 55 333 40

Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów publicystycznych bez zgody wydawnictwa jest zabronione.

REDAKACJA LĘBORK: Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7, 84-300 Lębork, tel. fax. 59 843 42 71


WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Kartuska halówka po VI kolejce PIŁKA NOŻNA | Kolejne spotkania rozegrali w minioną niedzielę zawodnicy w Kartuskiej Halowej Lidze Piłki Nożnej. Łukasz Krzemiński l.krzeminski@expressy.pl W Superlidze na czele znajduje się Graham Sierakowice oraz Mściwoj team, chociaż o punkty tym drużynom wcale nie było łatwo. Graham Sierakowice pokonał Elus Kartuzy choć dłuższy czas meczu utrzymywał się wynik bezbramkowy. Bramkę dającą prowadzenie zespół z Sierakowic zdobył dopiero w 19 minucie meczu. W drugiej połowie Elus, aby myśleć o zdobyczy punktowej, musiał się nieco otworzyć co spowodowało, że Grahamowi łatwiej grało się w ofensywie. Na efekty nie trzeba było długo czekać, wynik końcowy 4-0 dla Grahamu. Podobnie jak zawodnicy Copacabany Gdańsk, którzy

podejmowali faworyzowany Mściwoj Team. Gdy Mściwoj prowadził 2-0 wydawało się, że losy meczu są już przesądzone. Jednak dwie bramki zdobyte jeszcze przed przerwą przez piłkarzy z Gdańska spowodowały, że mecz stał się bardzo emocjonującym spotkaniem. Na trzecią bramkę Mściwoja zawodnicy „Copy” szybko odpowiedzieli golem na 3-3. Więcej szczęścia w końcówce mieli jednak obrońcy tytułu mistrzowskiego, którzy zdobyli bramkę dającą przewagę a po chwili, po wycofaniu bramkarza „Copacabany”, tuż przed końcem strzelili piątą bramkę. Szósta kolejka skojarzyła też beniaminków. Wodomex Bojano oraz SMS Słupsk to zespoły, które na dzień dzisiejszy zamykają

tabelę. Wodomex, po sukcesie jakim było zwycięstwo w ogólnopolskim turnieju drużyn amatorskich Amber Cup 2013 i dalszym udziale w „Turnieju Gwiazd”, mógł czuć się nieco zmęczony. Mimo ambitnej postawy piłkarze z Bojana ulegli zawodnikom ze Słupska 5-1. Są to pierwsze punkty piłkarzy SMS w lidze. Niezwykle ciekawa sytuacja jest w I lidze. Pierwszą i szóstą drużynę dzieli różnica 3 punktów. Dotychczasowy lider Timret Piekło Dolne uległ niespodziewanie wysoko bo aż 10-6 drużynie Klejna Dachy Sierakowice i stracił pierwsze miejsce w tabeli. Zwycięstwo Klejny jest chyba wyraźnym sygnałem na to, że zespół ustabilizował formę i ma zamiar włączyć się do rywalizacji o czołowe

miejsce w lidze. Tymczasem na pozycję lidera awansował ZBZ Formela Żukowo, który pokonał Mściwoj Kartuzy 4-2. Mecz miał wyrównany przebieg, ale w końcówce skuteczniejsi byli zawodnicy z Żukowa. W II lidze przewagę powiększa Drink Team Kolbudy, który tym razem pokonał Oktan Kartuzy 4-2. Na 2 miejsce po zwycięstwie nad Kwiaciarnią Zaremba Kartuzy (4-3) awansował Forbiz Kartuzy. Cenne zwycięstwo w zaciętym meczu odniósł Zareks Kartuzy, który pokonał Kostbet Miszewko 2-1. Trefl Gdynia pokonał WJM Kaszub 6-1. Warto zaznaczyć, że drugą i szóstą drużyną z tabeli dzieli różnica dwóch punktów. To zapowiada sporo emocji w kolejnych spotkaniach. W najbliższy weekend rozegrane zostaną aż dwie pełne kolejki spotkań. Początek o godz. 9.00. Mecz rozgrywane są w hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Kartuzach.

Fot.Materiały Prasowe

Kolejne spotkania KHLPN już w najbliższy weekend. Tym razem rozegrane zostaną aż dwie kolejki

7

Noworoczny mecz w Żukowie

Fot.www.sport.zukowo.pl

www.pomorski.info

PIŁKA NOŻNA | Tradycji stało się zadość. Po raz XXI w Żukowie nowy rok zainaugurowano na piłkarskim boisku. 1 stycznia o godz. 12.00 odbyła się Inauguracja Roku Sportowego w gminie Żukowo. W ramach Inauguracji rozegrano przy pięknej pogodzie mecz piłki nożnej pomiędzy Oldboys Żukowo pod kierownictwem Krzysztofa Sidora oraz drużyną Reszty Świata, w której przeważali zawodnicy GKS Żukowo pod przewodnictwem trenera pierwszej drużyny Wiesława Roszkowskiego. Spotkanie zakończyło się remisem 5:5. Pierwsza bramka Roku 2013 na żukowskim stadionie padła 36 sekund po godzinie 12.00 a autorem jej był Krzysztof Sidor reprezentujący barwy GKS Żukowo, a występujący w drużynie Oldboys Żukowo. Pozostałe bramki dla drużyny Oldboys Żukowo zdobywali: Tomasz Zoch w 34 min. na 2: 0, Radosław Teca w 49 min. na 3: 2, Szymon Szepelowski

w 54 min. na 4: 3 oraz Jarosław Jurczak w 80 min. na 5:4. Dla drużyny Reszty Świata bramki zdobywali: dwie Ryszard Gruba w 46 min. na 2: 1, w 51 min. na 3: 3oraz trzy Tomasz Chrupek w 47 min. na 2: 2, w 55 min. na 4: 4, w 87 min. na 5:5. Na mecz stawiło się ponad trzydziestu zawodników, którzy jak zwykle zachwycili walecznością oraz dobrą kondycją. Przedstawiciel Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie Jacek Drążek, który prowadził to spotkanie podziękował zawodnikom i kibicom za duży hart ducha, woli aktywnego wypoczynku i za podtrzymanie pięknej tradycji. Nagrodził m.in.: strzelca pierwszej bramki – Krzysztofa Sidora, wręczył okolicznościowe puchary kapitanom obydwu drużyn, a na koniec podziękował wszystkim zawodnikom oraz osobom, które pomogły w organizacji meczu. Organizatorem spotkania był Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie. (red.luk)


www.pomorski.info

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Młodzież wygrała dla Lechii Amber Cup PIŁKA NOŻNA | Biało-zieloni na czele z 15-letnim Oktawianem Skrzeczem okazali się najlepsi w słupskim turnieju Amber Cup. Próżno było szukać w gdańskiej drużynie wyjeżdżającej na turniej do Słupska Łukasza Surmy, Piotra Brożka czy Grzegorza Rasiaka. Trenerzy Maciej Kalkowski i Krzysztof Brede zabrali na Amber Cup najmłodszy zespół, który niespodziewanie okazał się zdecydowanie lepszy niż bardziej doświadczone ekipy. Na początek w fazie grupowej Lechia zremisowała z Motorem Lublin 2:2. W tym meczu po raz pierwszy swoje nieprzeciętne umiejętności pokazał Oktawian Skrzecz, który wpisał się na listę strzelców. Drugą bramkę dla biało-zielonych zdobył w tym meczu Radosław Kursa. Kolejnym rywalem Lechii był II ligowy zespół Bytovi Bytów. Dwa rzuty wolne wykonywane przez Andrzeja Kaszube wystarczyły do zwycięstwa 2:1. Ten sam wynik Lechia powtórzyła w ostatnim meczu z Wodomexem Bojano i tym samym zapewniła sobie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca. W walce o finał białozielonych czekał pojedy-

nek z Górnikiem Zabrze w którego składzie zobaczyliśmy m.in. Andrzeja Bledzewskiego, byłego golkipera Górnika Zabrze. Lechia ten mecz także wygrała, ale do awansu potrzebne młodym zawodnikom były rzuty karne. Niespodziewany finalista o zwycięstwo w całym turnieju mierzył się z drużyną Puma Team, w skład której wchodzili m.in. Piotr Reiss czy Olgierd Moskalewicz. Wydawało się, że biało-zieloni są na straconej pozycji. Tymczasem znów dzięki Skrzeczowi Lechia okazała się lepsza. Młody zawodnik najpierw doprowadził do remisu w regulaminowym czasie gry a w rzutach karnych wykonał decydującą jedenastkę. Lechia Gdańsk w turnieju AmberCup 2013: Zmagania grupowe: Lechia - Motor Lublin 2:2 Lechia - Bytovia Bytów 2:1 Lechia - Wodamex Bojano Gdańsk 2:1 1/2 finału Lechia - Górnik Zabrze 2:2 k. 2:1 finał Lechia - Puma Team 2:2 k.2:1 Skład Lechii: Michał Jajkowski (br), Patryk Sobczak (br), Adrian Bielawski, Przemysław Czerwiński, Paweł Dawidowicz, Przemysław Frankowski, Krzysztof Iwanowski, Andrzej Kaszuba, Oktawian Skrzecz, Adam Szamp, Dawid Żmijewski, Damian Kugiel.

Ł.Krzemiński

Wieżyca 2011 podejmuje autsajdera SIATKÓWKA | Innego wyniku niż zwycięstwo Wieżycy trudno się spodziewać. MUKS Sparta Warszawa jak na razie zdołał ugrać zaledwie seta. Łukasz Krzemiński

nowe zawodniczki. Barwy klubu ze Stężycy reprezentować będą Katarzyna Bury – atakująca, która 5 sezonów spędziła w Chemiku Police, a jeden sezon występowała w Plus Lidze. Dodatkowo z Wieżycą związały się dwie byłe zawodniczki Stali Mielec: Jowita Jaroszewicz i Magdalena Hawryła. Obie grają na pozycji środkowej.

l.krzeminski@expressy.pl Rywalki uczą się siatkarskiego rzemiosła i wszystko na to wskazuje, że w roli nauczyciela w sobotę wystąpią siatkarki ze Stężycy. Sparta jak na razie zdołał bowiem ugrać zaledwie seta i jako jedyna drużyna w lidze pozostaje bez punktu. Początek sobotniego (12 styczeń) spotkania o godzinie 18.00. Nowy rok słabo rozpoczęły także siatkarki Wieżycy. W wyjazdowym spotkaniu z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski nie zdołały nawiązać równorzędnej walki i przegrały gładko 0:3. Tylko w pierwszym secie pojedynek był jeszcze wyrównany a o zwycięstwie gospodyń zadecydowała skuteczna końcówka. Kolejne partie Wieżyca przegrywała do 17 i do 20. Zespół z Ostrowca Świętokrzyskiego wyraźnie nie leży ekipie ze Stężycy. Było to już trzecie przegrane spotkanie Wieżycy z KSZO licząc także Puchar Polski. W międzyczasie do drużyny Wieżycy dołączyły trzy

KSZO Ostrowiec Świętokrzyski Wieżyca 2011 Stężyca 3:0 (23:25, 17:25, 20:25). Wieżyca: Ryznar, Kasprów, Hohn, Wójcik, Theis, Wilczyńska, libero-Jagodzińska (Łysiak, Lenz, Kurdziuk, Reszka, Jasińska).

Fot.www.azs.kszo.info

8

Tabela I Ligi: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jedynka Aleksandrów Łódzki PSPS Chemik Police Silesia Volley I MOSiR Eliteski AZS UEK Kraków AGH Galeco Wisła Kraków AZS WSBiP KSZO Ostrowiec Święt KS Piecobiogaz Murowana Goślina TKS-T Budowlani Budlex Toruń Wieżyca 2011 Stężyca Stal Mielec S.A. SMS PZPS I Sosnowiec MUKS Sparta Warszawa

M 13 13 13 12 13 13 13 13 13 12 12 12

Pkt 34 30 26 23 22 21 19 17 16 12 8 0

sety 36:11 34:12 32:21 26:17 26:24 25:21 25:25 20:25 21:28 20:29 13:30 1:36

Małe pkt. 1122:925 1084:882 1183:1133 1003:941 1129:1099 1017:989 1106:1105 956:1020 1081:1103 1052:1121 887:1008 630:924

Express Powiatu Kartuskiego 89  
Express Powiatu Kartuskiego 89  
Advertisement