Page 1

Czwartek, 25 października 2012 r. Nr 22 (84) NAKŁAD 10 000 EGZ.

www.pomorski.info

ZAMÓW REKLAMĘ W EXPRESSACH Express Gdańsk Sopot tel. 604 414 540 | Express Gdyński tel. 791 764 155 | Express Powiatu Lęborskiego tel. 533 903 900 | Express Powiatu Wejherowskiego tel. 791 980 155 | Express Powiatu Kartuskiego tel. 501 226 085 | Express Powiatu Puckiego tel. 533 903 900

Niedługo Wszystkich Świętych Janina Kwiecień, starosta powiatu kartuskiego, z prestiżową statuetką Nagroda co roku przyznawane jest przez Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego za najlepsze działania na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych przez polskie samorządy. To spory sukces, ponieważ do konkursu zgłoszonych zostało aż 125 samorządów. Kapituła Nagrody pod przewodnictwem Ministra Jarosława Dudy, pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, wybrała 15 zwycięzców i dodatkowo przyznała 25 wyróżnień.

Fot. Mat. Starostwa Powiatowego w Kartuzach

Express Gdańsk Sopot tel. 604 414 540 | Express Gdyński tel. 791 764 155 | Express Powiatu Lęborskiego tel. 533 903 900 | Express Powiatu Wejherowskiego tel. 791 980 155 | Express Powiatu Kartuskiego tel. 501 226 085 | Express Powiatu Puckiego tel. 533 903 900

GAZETA BEZPŁATNA

Już za tydzień będziemy obchodzić Dzień Wszystkich Świętych. To czas, kiedy na cmentarzach i ich okolicach będzie bardzo tłoczno. Warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa zarówno na drogach, jak i na samych nekropoliach. Pamiętajmy bowiem, że złodzieje w tym czasie nie odpoczywają, a wręcz przeciwnie – często wykorzystują np. tłok w autobusach, by dokonać kradzieży. Na zatłoczonych cmentarzach również mogą być kieszonkowcy. Policjanci przypominają także, aby wybierając się odwiedzić groby naszych bliskich pilnować dzieci, zaś w przypadku zaginięcia, lub odnalezienia zaginionego dziecka należy natychmiast poprosić o pomoc najbliższego policjanta. Warto też poinformować policjantów o podejrzanych osobach wynoszących nadpalone

RÓWNAJĄ SZANSE NA MEDAL Powiat kartuski, jako jeden z zaledwie 15 samorządów z całej Polski, został uhonorowany statuetką „Samorząd Równych Szans 2012”.

Zaduszki jazzowe ZAPROSZENIE | Wielbicieli dobrej muzyki czeka niedługo nie lada atrakcja. W piątek, 9 listopada, o godzinie 19:00 odbędzie się bowiem koncert projektu Maciej Fortuna Quartet w ramach Kartuskich Zaduszek Jazzowych. Na koncert

zapraszają burmistrz Kartuz, dyrektor Galerii Refektarz oraz dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej Ist. im. I. J. Paderewskiego w Kartuzach. Zaduszki odbędą się w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej. (raf)

Więcej

STR.3

Termomodernizacja zakończona INWESTYCJE | Powiat kartuski zakończył jedną z inwestycji oświatowych. W tym miesiącu nastąpił odbiór techniczny ukończonego remontu budynku szkoły, który został wykonany w ramach przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku szkoły wraz z wymianą instalacji c.o. w Zespole Szkół Technicznych im. Floriana Ceynowy w Kartuzach”. Inwestycja, która kosztowała ponad 546 tys. zł, była dofinansowana ze środków NFOŚ i GW System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). (raf)

znicze, a także kwiaty i wieńce. Jak więc nie dać się okraść? W miejscach zagrożonych należy trzymać torebkę z przodu, zamknięciem do siebie oraz nie nosić wszystkich pieniędzy w jednym miejscu. Klucze do mieszkania należy nosić w innym miejscu niż dokumenty z adresem, nie trzymać portfela i dokumentów w tylnych kieszeniach spodni, zewnętrznych kieszeniach kurtek, w bocznych kieszeniach toreb oraz zwracać uwagę na „sztuczny” tłok i zamieszanie. Jak co roku policjanci apelują także do kierowców i pieszych o szczególną uwagę na drogach. Gdzie w powiecie kartuskim odbywają się główne uroczystości, związane z Dniem Wszystkich Świętych, na jakich cmentarzach będą odprawiane msze – czytaj na str. 3 (raf)

Kolejne drogi zmodernizowane POWIAT | Stan dróg w powiecie kartuskim wciąz ulega stopniowej poprawie. W ubiegłym wydaniu Expressu Powiatu Kartuskiego pisaliśmy o oddanych i realizowanych inwestycjach. Niedawno do użytku oddano kolejne odcinki tras, powiatowych. 10 października br. podpisano protokół odbioru końcowego drogi Goręczyno – Sławki. Remont zrealizowało przedsiębiorstwo Skanska,

inwestycja kosztowała niemal 260 tys. zł. Również w tym miesiącu zakończyła się inwestycja polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku Leźno – Pępowo. Te prace kosztowały ponad 245 tys. zł. (raf)


Niepełnosprawni świętowali na sportowo Rafał Korbut PRZODKOWO | Już od 10 lat hala sportowo – widowiskowa w Przodkowie jesienią gości osoby niepełnosprawne z terenu powiatu kartuskiego. W tym roku na zaproszenie organizatorów odpowiedziało 14 ośrodków zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Do Przodkowa przyjechali: pełnomocnik wójta ds. osób niepełnosprawnych w Sierakowicach, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kartuzach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żukowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybakach, Dom Pomocy Społecznej w Nowych Łosienicach, Dom Pomocy Społecznej w Kobysewie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Kobysewie, Dom Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy w Sężycy, Środowiskowy Dom Samopomocy w Kartuzach, warsztaty Terapii zajęciowej w Chmielnie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chmielnie, Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj Trochę Słońca” i Stowarzyszeni „Tacy Sami” w Przodkowie. W sumie w X Jubileuszowym Powiatowym Dniu Sportu Osób Niepełnosprawnych uczestniczyło aż 430 osób. Konkurencje sportowe jak co roku przygotowano z myślą o wszystkich uczestnikach. Były kolorowe stacje dla najmłodszych, przygotowane przez grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Wilanowie, oraz konkursy sportowe dla młodzieży i dorosłych, przygotowane przez nauczycieli ze szkoły w Przodkowie. Jak zwykle swoją pomocą służyli też wolontariusze. Każdy uczestnik otrzymał specjalna kartę, na której zbierał pieczątki i podpisy świadczące o zaliczeniu

Fot. Mat. UG Przodkowo

r.korbut@expressy.pl

poszczególnych konkurencji. Tego dnia jednak nie ważne było, kto pierwszy dojdzie do mety. Tutaj zwycięzcami byli wszyscy uczestnicy, dla których zaliczenie poszczególnych konkurencji, niejednokrotnie było nie lada wysiłkiem, a każda udana próba wywoływała na twarzy ogromy uśmiech. Wszyscy uczestnicy Dnia Sportu otrzymali nagrody rzeczowe i słodycze. Natomiast poszczególne organizacje pamiątkowe dyplomy, tabliczki i gry. Był też wspólny poczęstunek – pyszny bigos przygotowany przez państwa Elżbietę i Wojciecha Krampa. W ten dzień do Przodkowa przyjechało również wielu zaproszonych gości. Była Janina Kwiecień – starosta kartuski,

Mieczysław Woźniak – przewodniczący rady powiatu, Jerzy Żurawicz – burmistrz gminy Żukowo, Andrzej Wyrzykowski – wójt gminy Przodkowo, Franciszek Rzeszewicz – przewodniczący rady gminy oraz księża z parafii Czeczewo ks Józef Kuchta i parafii Przodkowo ks. Wacław Mielewczyk. X Powiatowy Dzień Sportu osób Niepełnosprawnych odbył się dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia „Tacy Sami” w Przodkowie. Pieniądze na organizacje pochodziły także ze Starostwa Powiatowego w Kartuzach oraz Gminy Przodkowo.


Prestiżowa nagroda dla powiatu Rafał Korbut SUKCES | Działania władz powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych zostały docenione. Niedawno Janina Kwiecień, starosta powiatu, odebrała statuetkę „Samorząd Równych Szans 2012”. Komisja konkursowa doceniła realizowany od 2010 roku projekt pod nazwą „Spotkania Informacyjno – Edukacyjno – Wychowawcze”. Tegoroczny finał konkursu odbył się w hotelu Gołębiewski w Karpaczu w tym miesiącu. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są przez Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego za najlepsze działania na rzecz osób niepełnosprawnych, realizowanych przez polskie samorządy. Spośród 125 samorządów zgłoszonych do konkursu Kapituła Nagrody pod przewodnictwem ministra Jarosława Dudy - pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, wybrała 15 zwycięzców i przyznała 25 wyróżnień. Rozdanie nagród poprzedzały dwudniowe warsztaty dla pracowników samorzą-

Fot. Mat. prasowe

r.korbut@expressy.pl

dów na temat dostępności stron internetowych i dokumentów elektronicznych, ustawy o języku migowym, dostępnych wyborów i wczesnego wspomagania. Oprócz tego

laureaci oraz Województwo Dolnośląskie zaprezentowały swoje projekty na rzecz osób z niepełnosprawnościami. - Projekt SIEW (Spotkania Informacyjno-Edukacyjno-

Wychowawcze) realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach od 2010 roku do chwili obecnej jest typowym projektem informacyjnym, którego celem

kowane są na niwelowanie mitów i stereotypów dotyczących niepełnosprawności, promocję aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez happeningi, warsztaty plenerowe, konkursy powiatowe, konferencję promującą zatrudnienie osób niepełnosprawnych, przygotowanie i produkcję filmów ukazujących problematykę niepełnosprawności oraz systemy wsparcia w powiecie. W ramach programu przeprowadzono także szkolenia, spotkania informacyjno-edukacyjne, stworzono bazę adresową osób niesłyszących w powiatowym systemie powiadamiania służb ratowniczych oraz udzielono wielu porad i konsultacji specjalistycznych. Partnerami w realizacji projektu są samorządy, organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, służby zdrowia, koła gospodyń wiejskich i ośrodki kultury. Środki na realizację projektu pochodzą od sponsorów, z wkładu własnego partjest szeroko rozumiana eduka- nerów, ze środków unijnych cja i zwiększenie kompetencji oraz budżetu powiatu. społecznych mieszkańców – wyjaśnia Paulina Kitowska, asystent starosty kartuskiego. Działania w projekcie ukierun-

1 listopada wspominamy naszych zmarłych ŚWIĘTO | Uroczystość Wszystkich Świętych rozpoczyna dni szczególnej pamięci o zmarłych. W powiecie kartuskim główne uroczystości odbędą się po mszy św. w Kolegiacie w Kartuzach. W czwartek 1 listopada parafia Wniebowzięcia NMP w Żukowie o godz. 14.30 odprawi uroczystą mszę św. za zmarłych na cmentarzu. Po mszy odbędzie się procesja żałobna połączona z modlitwą różańcową. Tego dnia nie ma mszy o godz. 18.00 i 20.00. W piątek 2 listopada w Dzień

Zaduszny msze o godz. 7.00, 8.00 i 18.00 w kościele św. Jana. O godz. 12.00 dodatkowa msza za zmarłych spoczywających na cmentarzu parafialnym w kościele św. Jana Nepomucena (na cmentarzu). W dniu Wszystkich Świętych msze w parafii św. Marcina w Sierakowicach odprawiane będą o godz. 6.30, 8,00, 9.30 i 11.00. Nie będzie mszy o godz. 12.30. Następna msza o 14.30, na której przyniesione znicze zostaną poświęcone i zapalone w kościele oraz zaniesione na groby bliskich.

Po mszy odbędzie się procesja żałobna na cmentarzu. Nie będzie mszy o 17.30. W Łyśniewie msza o godz. 7.00. Natomiast w parafii św. Kazimierza w Kartuzach 1 listopada msze św. odprawiane w zwykłym porządku niedzielnym. Również msza wieczorna o 19.00. Około godz. 14.00 msza w Kolegiacie z procesją za zmarłych na górny cmentarz. W dzień zaduszny msza w kolegiacie odprawiona zostanie o godz. 16.30, a po niej wierni nawiedzą procesyjnie stary cmentarz. Na cmenta-

Nowe boiska już gotowe INWESTYCJE | Gmina Sierakowice realizuje kolejne inwestycje, aby rozbudować infrastrukturę o charakterze rekreacyjno - sportowym. Ostatnio zostały oddane do użytku kolejne obiekty – przy Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach. Zarówno uczniowie, jak i okoliczni mieszkańcy, mogą więc się cieszyć z wysokiej jakości boisk z nawierzchnią poliuretanową. Inwestycja została zrealizowana z inicjatywy Gminy Sierakowice przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki. Tytułowy projekt przewidywał remont istniejących boisk do piłki ręcznej i koszykówki (o wymiarach 44 x 22 metry i 19,1 x 32 metry), poprzez

usunięcie przestarzałej i wyeksploatowanej nawierzchni z glinki ceglanej oraz zastąpienie jej nawierzchnią EPDM (tę samą nawierzchnie posiadają Orliki w gminie Sierakowice). Ponadto boiska odwodniono poprzez budowę niezbędnej

kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami. Wartość robót budowlanych wyniosła ok. 400 tys. zł, z czego 100 tys. zł to dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. (oprac. raf)

rzu na Bilowie nabożeństwo za zmarłych o godz. 11.45. Również w czwartek swoje święto obchodzi parafia św. Trójcy i Wszystkich Świętych w Goręczynie. Od 31 października od godz. 8.00 do godz. 24.00 1 listopada w okolicy ul.Wzgórze Wolności w Kartuzach i przy nowym cmentarzu obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. (DD)


4

pomorski.info

AKTUALNOŚCI

wchodzisz i wiesz

Podziel się informacją | aktualności@expressy.pl

Podatki w górę ŻUKOWO | Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Żukowo uchwalono wysokość lokalnych podatków. Stawki od nieruchomości oraz od środków transportu będą wyższe. Patrząc na wskaźniki procentowe najbardziej (podobnie, jak było to w roku ubiegłym) wzrośnie opłata od gruntów, an których prowadzona jest działalność gospodarcza. Za każdy metr kwa-

dratowy takiego terenu przedsiębiorca zapłaci o 4 grosze więcej, niż do tej pory. Właściciele budynków mieszkalnych również będą musieli głębiej sięgnąć do kieszeni – opłata za 1 m kw. wzrasta o 3 grosze. Natomiast podatek od powierzchni użytkowej w budynkach, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, stawka wzrośnie z o 63 gr. (raf)

Usunięto 43 tony azbestu ŻUKOWO | Gmina Żukowo poinformowała niedawno, iż zakończono realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żukowo - edycja 2011”. Projekt był kontynuacją rozpoczętych w 2008 roku działań, mających na celu wsparcie finansowe osób prywatnych, będących właścicielami nieruchomości, na terenie których zlokalizowane są budynki,

zabudowane materiałami zawierającymi azbest. Realizacja zadania była możliwa dzięki dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW). Umowa o udzieleniu dotacji, zawarta 8 grudnia ub. roku, zakładała, że po wykonaniu zadania oraz spełnieniu warunków określonych przez fundusz, gmina

otrzyma dotację w wysokości 70 proc. W ramach projektu 20 właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy podpisało z Gminą Żukowo indywidualne umowy o udzieleniu dotacji do poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych usunięcia i utylizacji azbestu. Zadania wykonane zostały na terenie 19 nieruchomości. Demontaż

pokryć dachowych prowadziły uprawnione firmy, na zlecenie właścicieli nieruchomości, począwszy od września 2011 r., do września 2012 r. W wyniku realizacji zadania usunięto blisko 3 tys. m kw. eternitu z dachów budynków, w wyniku czego powstało i przekazanych zostało do unieszkodliwienia ok. 43 tony odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. (raf)

Wydziedziczenie – pozbawienie prawa do zachowku Zachowek jako zabezpieczenie dla najbliższych Z różnych względów osoby sporządzające testament czasem decydują się wydziedziczyć swoich krewnych, którzy z mocy ustawy są uprawnieni do zachowku. Niekiedy zdarza się, że osoby sporządzające testament własnoręcznie (tzw. testament holograficzny) chcą dokonać wydziedziczenia, jednak robią to błędnie. Aby w pełni wyjaśnić problem wydziedziczenia, konieczne jest zdefiniowanie pojęcia zachowku. Zachowek to instytucja, której celem jest zabezpieczenie interesów osób najbliższych zmarłego. Zgodnie z ustawą, nawet gdy zostaną oni zupełnie pominięci w testamencie, przysługuje im część udziału spadkowego, który by im przypadał przy dziedziczeniu ustawowym. Zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Zachowek można otrzymać w drodze darowizny poczynionej przez spadkodawcę, w postaci powołania do spadku bądź w postaci zapisu. Roszczenie o zachowek Specyficzna sytuacja zachodzi gdy osoba uprawniona nie otrzyma należnego jej zachowku w jeden ze sposobów wskazanych powyżej. Przykładowo jeżeli spadkodawca w testamencie powoła do spadku tylko jedną osobę, to wymienione wyżej osoby uprawnione, które zachowku nie otrzymały, będą miały wobec spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku lub do jego uzupełnienia. Poza spadkobiercą odpowiedzialność z tytułu zachowku mogą ponosić również osoby, które otrzymały od spadkodawcy darowiznę wliczaną do spadku.

Jak wydziedziczyć Wydziedziczenie jest natomiast pozbawieniem osoby prawa do opisanego powyżej zachowku. Należy pamiętać, że pominięcie w testamencie osób, które byłyby powołane do spadku z ustawy, nie jest równoznaczne z wydziedziczeniem. Aby zatem skutecznie dokonać wydziedziczenia, należy w testamencie zawrzeć odpowiednie postanowienie w tym przedmiocie wraz z uzasadnieniem. Wydziedziczenia nie można bowiem dokonywać dowolnie. Przepisy zawierają zamknięty katalog przyczyn wydziedziczenia. Pierwsza z nich zachodzi, gdy uprawniony do zachowku wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Kolejna przyczyna zachodzi, gdy uprawniony do zachowku dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci. Ostatnią przyczyną jest uporczywe niedopełnianie przez uprawnionego do zachowku obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy. Zgodnie z orzecznictwem chodzi tu także o takie zachowanie, które prowadzi do faktycznego zerwania kontaktów i ustania normalnej w stosunkach rodzinnych więzi uczuciowej. Należy pamiętać, iż przyczyna wydziedziczenia powinna wynikać z treści testamentu. Jeżeli natomiast spadkodawca przebaczył osobie uprawnionej do zachowku po nim, to nie może on tej osoby wydziedziczyć. Anna Zamojska Kancelaria Adwokacka Dariusz Budnik


pomorski.info

wchodzisz i wiesz

AKTUALNOŚCI

5

Podziel się informacją | aktualności@expressy.pl

Wyjątkowa lekcja chemii Rafał Korbut

Fot. Anna Laskowska

Fot. Anna Laskowska

EDUKACJA | Ropa naftowa jest wciąż jednym z najważniejszych na świecie paliw kopalnych. O tym, jakie właściwości chemiczne ma ropa naftowa, jak uzyskuje się paliwa, które wlewamy do baków samochodów i wiele innych ciekawostek – tego wszystkiego mieli okazję dowiedzieć się uczniowie Zespołu Szkół w Czeczewie (gm. Przodkowo) podczas nietypowej lekcji chemii. Uczniowie ZS w Czeczewie niedawno uczestniczyli bowiem w projekcie „Lekcja chemii Orlen”, który obejmuje całą Polskę i prowadzony jest w 500 szkołach gimnazjalnych. Zajęcia poprowadziły Małgorzata Chobot i Agata Blacharska. „Lekcja chemii” jest jednym z szeregu działań realizowanych w ramach ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowego Roku Chemii. Towarzyszy jej międzyszkolny konkurs pt: „Stacja paliw XXII wieku”, w którym uczniowie mogą zdobyć cenne nagrody rzeczowe. Uczniowie kl. II gimnazjum z zaangażowaniem włączyli

Fot. Anna Laskowska

r.korbut@expressy.pl

się w zajęcia i uważają, że tego rodzaju lekcje są potrzebne oraz umożliwiają poszerzanie swojej wiedzy. - Lekcja była interesująca – uważa Sylwia, uczennica szkoły. - Panie prowadzące zajęcia sposobem narracji i wzbogaconym pokazem multimedial-

nym wprowadziły bardzo miłą i przyjazną atmosferę. - Na lekcji zostały przedstawione ważne i ciekawe informacje poświęcone ropie – dodaje Dominik. - Podczas zajęć przeprowadzono doświadczenie związane z procesem destylacji. Ponadto przekaza-

no nam informację na temat sposobów wydobywania ropy, od pierwszych odwiertów do czasów współczesnych. Lekcja związana tematycznie z ropą uświadomiła mi, że czarne złoto jest nam potrzebne do codziennego użytku. - Ja natomiast zwróciłam

uwagę na nazwę literacką ropy - „czarne złoto” - mówi Natalia. - Mogłam też poznać zapach ropy nieprzetworzonej. Uczniowie, którzy byli aktywni i odpowiadali na pytania prowadzących zajęcia, otrzymali płyty „Skąd się wzięła ropa naftowa”.

- Sądzę ,że projekt „Lekcja chemii Orlen” zasługuje na pochwałę i popularyzację w innych szkołach – podsumowuje Daria.


6

pomorski.info

AKTUALNOŚCI

wchodzisz i wiesz

Podziel się informacją | aktualności@expressy.pl

Wśród 16 wyróżnionych osób znaleźli się: Edward Barsegjan, Paweł Brylowski, Kamil Gradek, Jakub Serkowski, Paweł Bernas, Patryk Hintz, Sebastian Bir, Jakub Skierka, Patryk Zaborowski, Bartosz Dunst, Krystian Wika, Krystian Formela, Oskar Mejer, Krzysztof Niklas, Jędrzej Wiśniewski i Rafał Formela. Wśród wyróżnionych znalazły się także 4 osoby, które otrzymały Nagrodę Burmistrza Kartuz: Jakub Serkowski, Arkadiusz Zalewski, Sebastian Cieśliński i Dariusz Malecki. (oprac. raf)

Ślubowanie pierwszoklasistów ŚLUBOWANIE | ,,Od 3 września tworzycie z nami wielką szkolną rodzinę. Wiecie, że w rodzinie każdy obok praw ma swoje obowiązki, które powinien solidnie wypełniać” takimi słowami przywitali pierwszaków przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Wilanowie (gm. Przodkowo). W ub. tygodniu w szkole odbyła się ważna uroczystość - pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i zostali pełnoprawnymi uczniami tej placówki. W obecności kierownika Referatu Oświaty Doroty Drajok, dyrekcji szkoły Grażyny

Fot. UM Kartuzy

WYRÓŻNIENIA | Podczas XXI Sesji Rady Miejskiej w Kartuzach, która odbyła się w ubiegłym tygodniu, uroczyście wręczono Stypendia oraz Nagrody Burmistrza Kartuz. 44 osoby z pośród 51 zgłoszonych otrzymało Stypendia Burmistrza Kartuz za uzyskanie wysokich wyników w nauce. Gratulacje wręczali Mirosława Lehman, burmistrz Kartuz oraz Ryszard Duszyński, przewodniczący rady miejskiej. Podczas tej samej uroczystości wręczone zostały także stypendia za wysokie wyniki sportowe.

Fot. Mat. UG Przodkowo

Stypendia i nagrody dla najlepszych

Grzenkowskiej, grona pedagogicznego, rodziców i kolegów Weronika Król, Bartłomiej Kryszewski, Clara Wróbel, Julia Miiller, Michał Widrowski, Korneliusz Merchel, Wojciech Plitt, Monika Kreft, Aleksander Kreft, Cezary Szynszecki, Wiktoria Kwidzińska i Piotr Klawikowski złożyli przyrzeczenie i zostali pasowani na uczniów. Zanim doszło do aktu ślubowania pierwszaki przedstawiły program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem ich wychowawczyni Grażyny Dejk. Dzieci występujące w przedstawieniu zdały śpiewa-

Kawałek lądu i pies... Jako organizacja pomagająca bezdomnym zwierzętom, musimy być przygotowani na nietypowe sytuacje. Wyciągając zwierzęta z tarapatów nierzadko zdarza się skok do studzienki kanalizacyjnej czy wspinanie się na strych opuszczonego domu, gdzie może czekać na nas potrzebujące zwierzę. Otrzymując kolejne zgłoszenie o potrzebującym psie, nasza niezawodna ekipa wolontariuszy natychmiast wyruszyła na pomoc potrzebującemu czworonogowi. Informacje jakie posiadaliśmy na temat zwierzęcia były takie, iż z nurtem rzeki płynie pies. Kilkanaście osób przez kilka godzin przeczesywało brzeg rzeki, w poszukiwania psiaka. Po pewnym czasie natykając

się na małą wysepkę dostrzegliśmy przemoczonego i wyziębniętego rozbitka. Skulony, trzesąc się z zimna leżał bez oznak życia. Jeden z wolontariuszy na ochotnika pokonując silny nurt, brodząc po pas w rwącej rzece przedostał się na małą wysepkę. Przerażone i wymęczone zwierzę ku naszej radości żywe, błagalnym wzrokiem spojrzało na wybawiciela, resztkami sił merdając lekko ogonem. Bez chwili zastanowienia psiak na rękach wolontariusza przedostał się na stały ląd. Dalsze postępowanie było już standardowe, pies okryty ciepłym kocem wyruszył do zaprzyjaźnionego gabinetu weterynaryjnego Pani dr wet. Sabiny Żarnowskiej. Po spędzonej nocy pod

kroplówką i czujnym okiem pani doktor psiak szybko odzyskał siły. Oprócz ogólnego wyziębienia, zwierzęciu nic więcej nie dolegało. Po kilku dniach pod opieką Pomorskiej Fundacji Pies Szuka Domu pies szybko zapomniał o przykrych chwilach.

Okazał się wesołym i bardzo przyjaznym towarzyszem długich spacerów, uwielbia wyprawy do lasu ze swoimi opiekunami. Nie przeszkadza mu towarzystwo innych psów, jest tolerancyjny i wyrozumiały. Jak na młodego psa jest miłym i kontaktowym psem, domagającym się uwagi człowieka. Ładnie chodzi na smyczy i nie sprawia problemów. Bobi oczekuje na swoją nową kochającą rodzinę w hotelu dla psów k. Gdańska. Czeka na dom, w którym będzie kochany i traktowany jako członek rodziny. Kontakt w sprawie adopcji Bobiego - Karolina tel. 606 635 019, e-mail: Karolina@piesszukadomu.pl bądź na stronie Pomorskiej Fundacji Pies Szuka Domu www.PiesSzukaDomu.pl

jąco swój pierwszy egzamin. Wykazały się wiedzą i umiejętnościami, za co otrzymały gromkie brawa i uznanie zebranych. Swoją postawą podczas występu udowodnili, że zasługują na miano uczniów. Pierwszoklasiści złożyli akt ślubowania, a następnie zostali pasowani przez panią dyrektor. Podczas ceremonii dzieci otrzymały upominki ufundowane przez radę rodziców. Było coś słodkiego, ale i przydatnego: słownik ortograficzny, który otrzymały dzieciaki, wzbudzał zainteresowanie wszystkich. Opiekun SKO wręczyła też nowym uczniom

MUFINKA - przepiękna, młoda około 2,5 letnia sunia średniej wielkości o stalowo podpalanym umaszczeniu. Jest spragniona kontaktu z ludźmi, gdzie za odrobinę uwagi i miłości, obdarowuje niezwykle trwałym zaufaniem i przyjaźnią na całe życie. Mufinka kocha długie spacery, wspólne wycieczki z opiekunem, przytulać się do człowieka i nadstawiać łepek do głaskania. Jest bardzo kochana, posłuszna, przyjazna i uległa, nie sprawia problemów a przyszły dom adoptując ją na pewno zyska jedynego w swoim rodzaju przyjaciela. POLI - to niewielka średniej wielkości suczka w typie owczarka. Jej dotychczasowe życie polegało na mieszkaniu w budzie i krótkim łańcuchu, w wielodzietnej rodzinie, której nie było stać na utrzymywanie suni, która nie była jedynym zwierzęciem w poprzednim domu. W pierwszych kontaktach nieśmiała, lecz szybko przekonuje się do nowego właściciela, jest nieufna wobec obcych. Nie toleruje psów. Po zaaklimatyzowaniu się wykazuje cechy psa stróżującego. Szuka domu z ogrodem gdzie mogłaby pilnować obejścia.

książeczki oszczędnościowe, a starsi o rok koledzy nagrodzili ich słodkim kwiatkami. Na zakończenie głos zabrała Dorota Drajok, przedstawicielka Urzędu Gminy Przodkowo, która na ręce wychowawczyni Grażyny Dejk przekazała dla pierwszaków słodką niespodziankę. Po wspólnym zdjęciu uczniowie klasy I i II oraz zaproszeni gości udali się na słodki poczęstunek. Ślubowanie to ważny dzień w życiu maluchów, rozpoczyna on nowy etap ich szkolnej drogi i na pewno zapadnie w ich pamięci na długo. (oprac. raf)


AKTUALNOŚCI

nr 9 październik 2012 r.

express

deweloperski Express Gdańsk Sopot tel. 604 414 540 | Express Gdyński tel. 791 764 155 | Express Powiatu Lęborskiego tel. 533 903 900 | Express Powiatu Wejherowskiego tel. 791 980 155 | Express Powiatu Kartuskiego tel. 501 226 085 | Express Powiatu Puckiego tel. 533 903 900

Rafał Korbut r.korbut@expressy.pl MIESZKALNICTWO | To już ostatnia szansa, aby kupić własny dom w cenie zaledwie 310 tys. zł. Jest to jednocześnie ostatnia szansa, aby skorzystać z rządowego programu dopłat „Rodzina na swoim” lub „Singiel na swoim” - program ten zostaje bowiem zakończony z końcem bieżącego roku. Jeśli więc rozważasz kupno nowego, niedrogiego domu, warto zapoznać się z ofertą firmy MultiDom. Deweloper wybudował Osiedle Wiśniowe w Bolszewie i w jego ofercie znajdują się ostatnie już domy w atrakcyjnej cenie. Stać Cię na dom! - to hasło, którym MultiDom reklamuje jedną z najnowszych inwestycji, czyli Osiedle Wiśniowe w Bolszewie. Ale to nie tylko

slogan, bo gdzie indziej można kupić nowy dom za nieco ponad 300 tys. zł? Warto pospieszyć się z podjęciem decyzji, gdyż dzięki temu można oszczędzić sporo pieniędzy. Tylko do końca roku można bowiem skorzystać z programu rządowych dopłat „Rodzina na swoim”. Jest on przeznaczony dla małżeństw oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Ma na celu pomoc w nabywaniu własnych mieszkań lub też domów jednorodzinnych właśnie takim osobom, które nie mogłyby sobie pozwolić na normalny kredyt. Najważniejszym założeniem programu są dopłaty przez osiem pierwszych lat spłaty kredytu. Mogą one sięgać nawet pięćdziesięciu procent wysokości odsetek. A to dla kredytobiorcy oznacza konkretną

oszczędność (miesięczne raty zazwyczaj są niższe o kilkaset zł). A dlaczego warto zamieszkać akurat na Osiedlu Wiśniowym w Bolszewie? Miejsce jest dogodne choćby ze względu na dogodną komunikację. W pobliżu znajduje się przystanek autobusowy a dojazd do Drogi Krajowej nr 6 zajmuje zaledwie dwie minuty. Łatwo i szybko można dojechać do Wejherowa i Trójmiasta. Nie ma też żadnego problemu z dojazdem do szkoły, znajdującej się 1,5 km od osiedla. Bezpośrednim autobusem łatwo można dostać się też do szpitala, Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Bolszewie a także do dworca PKP w Wejherowie. Osiedle składa się z szesnastu domów w zabudowie bliźniaczej, każdy z nich ma bezpośredni dostęp do drogi.

Fot. MultiDom.pl

Kup dom w cenie mieszkania

Elegancja budynków podkreślona jest poprzez prestiżowe elementy takie jak: drewno na elewacji, balustrady wykonane ze stali nierdzewnej oraz drzwi

wejściowe z przeszkleniem. Budynki obecnie są już w stanie deweloperskim – ściany są wygładzone, a całość przygotowana już do wykończenia. Aby

obejrzeć inwestycję wystarczy wcześniej umówić się telefonicznie (nr 504 16 10 10) na spotkanie z przedstawicielem dewelopera.


EXPRESS DEWELOPERSKI

Trafnie uchwycony duch miejsca Grupa ECO to firma z blisko 30-letnim doświadczeniem. Na polskim i międzynarodowym rynku zrealizowała ponad 100 różnorodnych obiektów mieszkaniowych, biurowych i użyteczności publicznej. Obecnie realizuje dwie ważne inwestycje: Wolne Miasto (w Gdańsku) oraz Apartamenty Kępa Redłowska (w Gdyni). „Wolne Miasto – mieszkanie z wyobraźnią” powstaje zgodnie z zasadą „złotego środka”: to połączenie innowacyjnych funkcjonalności i przemyślanych rozwiązań. Osiedle jest usytuowane w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice, w otoczeniu błyskawicznie rozwijających się dzielnic Gdańska, posiadających już pełną infrastrukturę (szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, urzędy). Zróżnicowane ukształtowanie terenu pozwala na ciekawą aranżację przestrzeni i wykorzystanie naturalnych wzniesień do celów rekreacyjnych. Większość mieszkań oferuje piękne widoki na panoramę Gdańska lub zaciszną wewnętrzną stronę osiedla, a to wszystko w odległości zaledwie kilku kilometrów od Centrum miasta i obwodnicy Trójmiasta. W pobliżu inwestycji znajduje się staw, zagospodarowany tak, by mógł stanowić miejsce odpoczynku dla okolicznych mieszkańców. Wolne Miasto to miejsce ludzi, którzy utożsamiają się z ideą wolności, ceniąc sobie jednocześnie dobrą organizację. Ważnym elementem gwarantującym bezpieczeństwo

jest organizacja ruchu, który będzie dostępny jedynie na obrzeżach osiedla. Na osiedlu będzie też zainstalowany monitoring. Ceny mieszkań na osiedlu Wolne Miasto rozpoczynają się już od kwoty 4623 zł brutto za m2. Tylko teraz wyjątkowa jesienna promocja – przy zakupie dowolnego mieszkania na gdańskim osiedlu Wolne Miasto Klienci mogą liczyć na rabat. Indywidualnie ustalane zniżki czekają natomiast na wszystkich, którzy wezmą udział w akcji „Wybierz sobie sąsiada” i polecą zakup mieszkania na Wolnym Mieście najbliższym. Szczegóły w Biurze Obsługi Klienta. Druga z inwestycji to Apartamenty Kępa Redłowska – blisko centrum, blisko lasu, blisko morza. Jest to ukończony już kameralny zespół apartamentowy składający się z pięciu budynków. Ich kształt architektoniczny został w dużym stopniu zdeterminowany naturalną i bardzo urozmaiconą rzeźbą terenu. Wzgórze Parkowe znajdujące się na terenie inwestycji to obszar o szczególnych walorach widokowych, krajobrazowych i przyrodniczych, wyjątkowy ogród - miejsce wypoczynku mieszkańców. Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa całodobowa ochrona i monitoring. Oprócz apartamentów kompleks wyposażono w zespół odnowy biologicznej z saunami i salą ćwiczeń. Budynki liczą od 2 do 6 kondygnacji, w 5 budynkach znaj-

duje się 145 apartamentów. - Dla dewelopera z prawdziwego zdarzenia właściwym tworzywem nie jest beton, stal czy szkło, lecz trafnie uchwycony duch miejsca - mówi Wojciech Fabiński, architekt, deweloper, Prezes Zarządu Eco Classic Sp. z o.o. - Właśnie umiejętność odkrywania tego ducha jest miarą zawodowej

klasy w naszej dziedzinie. To deweloper podaje na kamertonie ten pierwszy ton, od którego zależy dalsze harmonijne współbrzmienie zamierzonego przedsięwzięcia z naturalnymi walorami i możliwościami zastanej lokalizacji. - W przypadku Kępy Redłowskiej podstawowym założeniem było stworzenie ze-

społu budynków o jednolitym wyrazie architektonicznym, który będzie nawiązywał zarówno do form willowej zabudowy Redłowa jak i do modernistycznego stylu międzywojennej Gdyni – dodaje Marcin Kozikowski, architekt, właściciel pracowni architektonicznej KD Kozikowski Design.

Wiadomo, że kredyty będą droższe FINANSE | Nie od dziś wiadomo, że Unia Europejska dąży do bardziej restrykcyjnych przepisów dla sektora bankowego. Nowe regulacje, takie jak Bazylea III i dyrektywa CRD IV mają zabezpieczyć sektor przed kolejnym kryzysem. Do tej pory bankowcy ostrożnie wypowiadali się o skutkach finansowych dla firm podwyższania np. wymogów kapitałowych. Coraz częściej słychać głosy, że banki będą musiały zrekompensować koszty a zapłacą za to klienci banków. Duże firmy, te które jeszcze są w dobrej sytuacji finanso-

wej niechętnie korzystają z kredytowania swoich inwestycji. Ograniczają inwestycje lub po prostu finansują je z własnych zasobów. Mniejsze firmy, w gorszej sytuacji finansowej za wszelką cenę próbują się ratować kredytami i to przede wszystkim one poniosą koszty nowych regulacji.

Andrzej Kalicki, prezes Deutsche Bank Polska w rozmowie z portalem wnp.pl zwraca uwagę, że pogorszyły się perspektywy biznesowe dla wielu przedsiębiorców. - Obserwujemy spadek zainteresowania kredytami, oczywiście nie ze strony przedsiębiorstw które są w złej sytuacji finansowej. Te

z reguły próbują ratować się kredytami. Przedsiębiorstwa wiarygodne, dobrze skapitalizowane niestety ograniczają aktywność inwestycyjną i produkcyjna i to powoduje, że kredytów udziela się mniej - mówi prezes Kalicki. I dodaje, że ostatnie analizy wskazują, że tylko z tytułów regulacyjnych marże wzrosną

średnio między osiemnaście w dwadzieścia kilka punków bazowych co będzie oznaczało podwyższenie kosztów finasowania i to oczywiście będą musieli pokryć klienci. (wnp.pl, oprac. raf)

Do dyspozycji klientów są ostatnie wyjątkowe apartamenty w atrakcyjnej cenie: już od 6110 zł brutto za m kw.! (szczegóły w biurach sprzedaży). Dodatkowe informacje oraz kontakt do biur sprzedaży można znaleźć na stronie internetowej dewelopera www. grupa-eco.pl. (oprac. raf)


pomorski.info

wchodzisz i wiesz

991

SPRZEDAM

ZAMIENIĘ działkę, własność notarialna, 434mkw, nad morzem w Karwińskich Błotach, 1 km do pięknej plaży, zamienię na kawalerkę, tel. 516 260 766

SPRZEDAM działki budowlane w Sopieszynie, tel. 512 505 361

DO WYNAJĘCIA

TUCHOM, sprzedam działkę 1500 m, ogrodzona, uzbrojona, domek gospodarczy, garaż, 270 tys. (do negocjacji), tel. 505 690 827

WYNAJMĘ mieszkanie w domu jednorodzinnym, 33 m, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, dla dwóch osób, 600 zł, plus opłaty w Rumi, tel. 665 218 737

DZIAŁKA budowlana, 10037m2, sprzedam, Mezowo, tel. 511 646 970 MIESZKANIE, 45m wys. parter z garażem, 17m, budynek 2 piętrowy, pokoje 18m, 11m, jasna kuchnia, duża łazienka, Rumia Janowo, 255 tys, tel. 506 972 999 SOMONINO, dom, zab. gosp. do remontu + działka budowl. - rol. 2500 m2, woda, prąd, kanaliza, 200 tys. zł, tel. 781 227 212, 58 694 11 51 SPRZEDAM działkę 0,85 ha, domek, staw, 48 zł m2, tel. 608 671 710 SPRZEDAM miejsce postojowe w hali garażowej, Gdynia Witomino, 26 tys zł, tel. 511 745 863 SPRZEDAM mieszkanie 36 m kw, 2 pokoje, I piętro, po remoncie, os. Harcerskie, Wejherowo, tel. 505-896-681 SPRZEDAM działkę budowlaną, 600 m kw, Wejherowo, tel. 513005-898 SPRZEDAM działkę 434 mkw. nad morzem w Karwińskich Błotach, 1 km do pięknej plaży, z prawem budowy, media przy drodze, tel. 534 071 994

KUPIĘ ZAMIENIĘ

WYNAJMĘ mieszkanie, 45,5 m, 2 pokoje, nowe budownictwo, mały Kack, 1500 zł + opłaty, tel. 511 745 863 ATRAKCYJNY lokal, pow 140 m2, w centrum Wejherowa przy ulicy Hallera budynek graniczy z nowo wybudowaną Filharmonią Kaszubska, możliwość adaptacji lokalu pod najemce. Cena około 3000 do negocjacji. Lokal odpowiedni na kancelarie prawna, biura, gastronomie, itp., tel. 600 922 818

SPRZEDAM Opel Corsa; 1,2, 1996 r, po remoncie, stan bdb., czarny, 3900 zł, tel. 511 745 863 SPRZEDAM Mercedesa Klasa E 211 – 270D – Awangardę, rok produkcji 2002, przebieg 95 tys. km., stan idealny, tel. 888 994 253, 58 672 31 75

Wejherowie uczy gry na gitarze i akordeonie wyłącznie z nut za niewielką opłatą, tel. 665 570 808 KOREPETYCJE z j. Polskiego – każdy poziom, tel. 696 169 727 KOREPETYCJE z chemii i fizyki w tym uczę matematyki, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

KUPIĘ KUPIĘ motor używany lub staroć nie na chodzie – SHL, OSA, tel. 504 680 721 SKUP aut wraków, na złom, do kasacji, wyrejestrowane, do wyrejestrowania, dojazd do klienta, Wejherowo, Gdańsk, tel. 506 562 510 ABSOLUTNIE każde auto kupię!!!! może być uszkodzone lub bez opłat, odbiór laweta, umowa i gotówka do ręki, tel. 668 193 771

KOMPUTERY TELEFONY INNE

DAM PRACĘ

OGŁOSZENIA

ON 75.180.100, sprawny, złota rączka, mieszk. wła. zmotoryzowany, ona mieszkanie bez zwierząt, bez zobowiązań rodzinnych, z dużym, więcej niż E, tel. 664 549 703 PAN po 60 pozna panią lat. 60 lekko puszystą z dużym biustem z Trójmiasta i okolic, tel. 696 395 986 ŚLICZNA kobieca blondyneczka pozna panów sponsorów, tel. 514 670 725, Trójmiasto ps. sex tel. też! SAMOTNY sympatyczny szczery i uczuciowy, młodo wyglądający 45 latek szukający symp. wesołej, szczupłej, kochanej do 38 lat, tel. 516 286 404 MIŁY, przystojny Paweł, do wynajęcia, lat 28, 100% dyskrecji, nr tel. 789 246 516

SZUKAM PRACY

PACZKI świąteczne, tel. 58 738 94 03

SPRZEDAM

KREDYTY bez BIK bez kolejek bez problemu proste sprawdzone zasady dyskretnie sprawdź swoja ofertę, tel. 666 060 090 lub 666 060 048

RENAULT Trafic 1.9 dci, 2003 r., 9 osób, tylko 110 tys km, hak, GPS, cena 24000 zł, tel. 509 023 988

SPRZEDAM tanio mało używane opony letnie 185/60;R14 z felgami łączonymi pięcioma śrubami, tel. 723 310 777 SPRZEDAM Fiat Punto, rok 1999, 5 drzwi, srebrny, abs, cz .multi loc, es .alarm .zam. na pilota, komplet opon lato zima, stan bdb, cena 3400 zł, tel. 695 031

REDAKCJA Wejherowo 84-200, ul. Gniewowska 7 REDAKTOR NACZELNY: Piotr Ruszewski DYREKTOR HANDLOWY: Rafał Laskowski DZIENNIKARZE: Rafał Korbut, Daria Dunajska, Łukasz Krzemiński

zloty plus białe klosze, wszystko stan idealny, tel. 502 533 601 SPRZEDAM segment, wersalkę, tel. 609 766 704 SPRZEDAM tanio ręczną pilarkę spalinową STIHL, MS 440, 5,5 KW, tel. 723 310 777 SPRZEDAM stół rozkładany owalny na płozach, biały i cztery krzesła do jadalni, 650 do uzg., tel. 691 031 044 KURTKI skórzane, 4 zamszowe, damskie, czerwony (nowa), beżowy, brązowy, stan idealny, 40 zł/szt, Wejherowo, 505-56-70-34 PIECYK gazowy REM 450 CR do ogrzewania, przenośny, na kółkach, szer. 330 x wys. 760, waga 11 kg, 270 zł, tel. 512-875-955 MATA dla dziecka do leżenia i przewijania, kolor pomarańczowy, wym.85 cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 505-567-034 KALOSZE dziewczęce, rozm. 28, kolor fioletowo-różowy w kwiatki, stan idealny, 10 zł, tel. 505-56-70-34

POSZUKUJĘ

SPRZEDAM Peugeot 106, 1993 r., grafitowy, benzyna, stan dobry, zarejestrowany, cena 1650 zł, tel. 504 680 721

9

INNE ABSOLUTNIE każde auto kupię!!!! może być uszkodzone lub bez opłat, odbiór laweta, umowa i gotówka do ręki, tel. 668 193 771

MALARZ, bez nałogów, wymaluje państwu mieszkanie, dom, wnętrza, renowacje po zalaniu, tel. 601 935 878 KUPIE każde zboże, również lubin, rzepak, bobik, min 24 t., zapewniam transport, płacę w dniu odbioru, tel. 509 942 079

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. ISSN 2080-7430

SPRZEDAM cegłę z rozbiórki, Gościcino, tel. 880 287 676 PILO - frezarko – wyrównarkę, 900w blat 30/50, plus piły, frezy – 800 zł, tel. 509 023 988 ODDAM za darmo biurko komputerowe z szuflada na klawiaturę, oraz półka na monitor, w dobrym stanie, tel. 781 144 891 SPRZEDAM rowerek na 5 lat, cena 95 zł, tel. 798 980 723 TANIO sprzedam ławę szwedzką jasną, dywan 3.40 x 2.40 jasny, lampę wiszącą na 3 żarówki, kol

NAUCZYCIEL muzyki emeryt w

SKŁAD: Alfa Skład Łukasz Bieszke

SPRZEDAM pianino, tel. 664 697 812

WYDAWNICTWO NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, NIP 588-131-07-65 BIURO OGŁOSZEŃ ogłoszenia@expressy.pl Wejherowo 84-200, ul. Gniewowska 7 tel.fax 58 736 16 92

BIURO REKLAM Katarzyna Formela, k.formela@expressy.pl, kasia5m@poczta.fm tel. 501 226 085 tel. 58 736 33 22

reklama@expressy.pl

OKNO drewniane, kolor sosnowy, wym. 1,45 m x 1,75 m, jednoskrzydłowe, otwierane, u góry lufcik, nowe, 50 zł, 517-782-024 KURTKA dziecięca, wiatrówka beżowa z kapturem, na zamek, rozm. 98, stan idealny, 10 zł, tel. 505-56-70-34 BUTLE szerokootworowe, w funkcjonalnym koszu, pojemność 20 l i 30 l, do domowej produkcji wina, 50 zł, 512 875 955 KUPIĘ kosz na śmieci, 120 l., tel. 501 226 085 SPRZEDAM aparat do masażu Zepter, tel. 601 094 199

DRUK Agora SA NAKŁAD 10 000 egzemplarzy Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów publicystycznych bez zgody wydawnictwa jest zabronione.


10

wchodzisz i wiesz

pomorski.info

SPORT

Podziel się informacją | sport@expressy.pl

Wieżyca jedzie pod Wawel

Troyan tradycyjnie wygrywa

SIATKÓWKA | W dobrej formie są ostatnio zawodniczki ze Stężycy.

Skład Troyana: Jowita Adamczyk (kap), Julia Strzelkowska, Kasia Bronk, Agnieszka Piask, Dominika Strzelkowska, Paulina Rompa, Agata Hinca, Ewelina Pioch, Aneta Łaszewska, Klaudia Kobiela, Agata Stolc i Joanna Formela. Troyan w lidze: Troyan Chmielno –AP Czarni Słupsk 3:0 (25:10, 25:14, 25:12) Alpat Gdynia-Troyan Chmielno 0:3 (15:25, 11:25, 9:25) (luK)

RUGBY | Młodzi adepci rugby z Czeczewa walczyli w Gdyni w II regionalnym Turnieju Dzieci w rugby. Zwodnicy z powiatu kartuskiego spisali się bardzo dobrze zajmując II i III miejsce w swoich grupach eliminacyjnych. Drużyna UKS Czeczewo: Zabrocki Przemysław, Krauza Seweryn, Hoppe Patryk, Kloskowski Adrian, Toporek Natan i Gołębiewski Julian. Drużyna Rugby Kaszuby: Węzeł Michał, Klinkusch Michał, Skerka Adrian, Kreft Piotr i Pupacz Nikodem. (luK)

Zwycięstwo stołowych Fot.www.wiezyca2011.pl

SIATKÓWKA | Nowy sezon, a wszystko jakby zostało po staremu. Dwa pierwsze mecze zespołu Troyana Chmielno i dwa pewne zwycięstwa. Najpierw na inaugurację młode siatkarki odprawiły 3:0 AP Czarnych Słupsk pozwalając przyjezdnym ugrać w trzech setach łącznie tylko 36 punktów. W drugim meczu rywalki zdołały ugrać jeszcze mniej. W Gdyni Troyan rozbił 3:0 Alpat. Kolejne spotkanie Troyan rozegra we własnej hali a rywalem będzie MMKS Olimpijczyk Gdańsk.

Walczyli w Gdyni

Siatkarki ze Stężycy w dwóch ostatnich meczach zgarnęły komplet punktów

Łukasz Krzemiński l.krzeminski@expressy.pl Dwa kolejne zwycięstwa z rzędu spowodowały, że Wieżyca Stężyca awansowała w ligowej tabeli na 6 miejsce. W najbliższy weekend I ligowe siatkarki wybierają się na trudny teren do Krakowa, aby walczyć o ligowe punkty z miejscową Wisłą. Mecz już w sobotę o godzinie 15.00. Wisła po 4 kolejkach ma na swoim koncie tyle samo punktów co Wieżyca (7 oczek) i

obie drużyny sąsiadują ze sobą w ligowej tabeli. Ostatnie tygodnie to bardzo dobry okres Wieżycy. Dwa zwycięstwa po 3:0 spowodowały, że zespół nie tylko wywindował się ligowej tabeli, ale także pozostałe ligowe zespoły zaczęli liczyć się z beniaminkiem. W 4 kolejce siłę Wieżycy poznała drużyna Budowlanych Toruń. Początek meczu niezwykle wyrównany nie zapowiadał gładkiego zwycięstwa Wieżycy. Kluczowym momentem

seta była przerwa przy stanie 16:13 dla gospodyń. Wtedy to kolejne siedem punktów z rzędu pozwoliło spokojnie wygrać Wieżycy pierwszego seta 25:15. Druga partia przypomniała prawdziwy dreszczowiec z happy-endem. Fatalny początek Wieżycy przełożył się na nerwowe poczynania w kolejnych fragmentach seta. Przyjezdne prowadziły już 5:0. Gdy na tablicy widniał wynik 17:23 a chwilę później 20:24 chyba mało było osób,

które wierzyły jeszcze w pomyślne rozstrzygnięcie seta przez zawodniczki ze Stężycy. Tymczasem miejscowe końcówkę zagrały fenomenalnie zwyciężając 26:24. Taki obrót sprawy kompletnie podłamał Budowlanych. Choć przyjezdne walczyły do końca, to zwycięstwo 3:0 Wieżycy stało się faktem. Wieżyca Stężyca – Budowlani Toruń 3:0 (25:15, 26:14, 25:21) Wieżyca: Ryznar, Kasprów, Hohn, Wójcik, Theis, Wilczyńska, liberoJagodzińska (Łysiak, Jasińska, Lenz, Kurdziuk, Reszka).

Zagrają sąsiedzi z tabeli PIŁKA RĘCZNA | W sobotę o godzinie 18.00 do hali w Żukowie zawita sąsiad z tabeli GKS zespół MKS Grudziądz. Mecz już dziś zapowiada się niezwykle interesująco. W minionej kolejce zespół z Żukowa zremisował na trudnym terenie w Olsztynie z drużyną Szczypiorniaka 25:25. Spotkanie od samego początku było niezwykle wyrównane. Do 20 minuty drużyny grały praktycznie gol za gol. Końcówka pierwszej partii należała jednak do gospodarzy, którzy na przerwę schodzili prowadząc 13:10. Po zmianie stron Szczypiorniak nadal utrzymywał jedno, dwubramkowe prowadzenie nad GKS i wydawało się, że nic nie jest w stanie odebrać gospodarzom kompletu punktów. Tymczasem w samej końcówce zawodnicy z Żukowa wykazali

się niezwykła ambicją i dzięki ofiarnej i skutecznej grze doprowadzili do wyrównania. (ŁuK) Szczypiorniak BS Olsztyn - GKS „Żukowo” 25 : 25 ( 13 : 10 )

GKS Żukowo: Szynszecki, Kochański, Dymek – Jankowski 8, Suchenek 5, Ratkowski 3, Hara 3, Szlas 2, Wenzel 2, Wikarjusz 1, Lica 1, Szmidka, Jereczek. Trener: Daniel Trylski. Najwięcej bramek dla „Szczypiorniaka” – Koledziński i Dzido po 7.

Wyniki VI kolejki: AZS UWM Olsztyn - Korona Koronowo B S MKS Brodnica - LKS Kęsowo Tytani Wejherowo - Sambor Tczew Szczypiorniak B S Olsztyn - GKS Żukowo MKS Grudziądz - Energetyk Gryfino Alfa 99 Strzelno - AZS UKW Bydgoszcz

30 : 25 ( 13 : 13 ) 35 : 35 ( 13 : 15 ) 20 : 28 ( 10 : 12 ) 25 : 25 ( 13 : 10 ) 30 : 39 ( 11 : 19 ) 29 : 31 ( 11 : 16 )

TABELA PO VI KOLEJCE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ENERGETYK AZS UKW SAMBOR LATOCHA SOKÓŁ GWARDIA MKS GKS MKS B S SZCZYPIORNIAK AZS UWM ALFA 99 LKS B S KORONA TYTANI

Gryfino Bydgoszcz Tczew Gdańsk Koszalin Grudziądz Żukowo Brodnica Olsztyn Olsztyn Strzelno Kęsowo Koronowo Wejherowo

7 6 5 5 5 6 6 6 6 7 6 6 5 6

228 176 140 155 144 184 158 161 147 177 167 166 138 131 -

180 158 124 122 121 172 159 173 169 195 187 182 159 171

12 - 2 10 - 2 9 - 1 8 - 2 8 - 2 6 - 6 6 - 6 5 - 7 5 - 7 4 - 10 4 - 8 3 - 9 2 - 8 0 - 12

TENIS STOŁOWY | W trzeciej kolejce rozgrywek IV ligi tenisa stołowego drużyna GKS Żukowo pojechała do Krokowej na mecz z tamtejszym UKS. Dla zespołu z Krokowej jest to pierwszy sezon w lidze, dlatego też Żukowianie jechali tam w roli faworytów. Przypuszczenia znalazły potwierdzenie przy stołach. GKS pokonał gładko swoich rywali 10:2. Wszystkie punkty dla GKS zdobyli członkowie dwóch tenisowych rodów – Bogdan i Szymon Kwidzińscy po 3,5 oraz Piotr i Paweł Richert(odpowiednio 0,5 i 2,5 punktu). Mecz wygrał również Bartosz Giedziewicz, ale wynik tego pojedynku nie był już wliczany do protokołu. Po tym zwycięstwie GKS objął prowadzenie w tabeli IV ligi.

Dwa brązowe medale JUDO | W połowie października w słupskiej hali Gryfia, odbył się X Międzynarodowy Turniej Judo im. Zbigniewa Kwiatkowskiego. GKS Żukowo reprezentowane było przez Kamilę Rychert, Mateusza Dampca i Bartosza Hopę. KamilaRychert po zwycięstwie przed czasem dwóch pojedynków, w następnym poniosła porażkę ale w pojedynku o 3 miejsce bezapelacyjnie zwyciężyła, zdobywając brązowy medal. Mateusz Dampc swój pierwszy pojedynek zwyciężył. W kolejnym nieznacznie przegrał i w trzecim pojedynku, który odbywał się do tzw. „złotego punktu” również poniósł porażkę zajmując ostatecznie VII miejsce. Bartosz Hopa odniósł trzy kolejne zwycięstwa w swojej kategorii wagowej, natomiast w pojedynku o prawo startu w walce finałowej odniósł porażkę, plasując się na 3 pozycji i podobnie jak klubowa koleżanka, zdobył brązowy medal. (luK)


wchodzisz i wiesz

pomorski.info

SPORT

Podziel się informacją | sport@expressy.pl

Cartusia podejmuje wicelidera Łukasz Krzemiński l.krzeminski@expressy.pl

PIŁKA NOŻNA | Błękitni Stargard Szczeciński to najbliższy rywal podopiecznych trenera Jerzego Jastrzębowskiego.

Zawodnicy z Kartuz zanim jeszcze na dobre zaczęli przygotowywać się do meczu z Błękitnymi długo jeszcze rozpamiętywali jak to z Gdyni nie przywieźli chociażby jednego punktu. Podopieczni trenera Jastrzębowskiego w miniony weekend grali z Arką II Gdynia i mimo, że zespołów ten został dodatkowo wzmocniony kilkoma zawodnikami z kadry pierwszego zespołu to Cartusia powinna zainkasować minimum jeden punkt. Wystarczy chociażby wspomnieć sytuację Artura Fermeli, który z 3 metrów nie potrafił pokonać broniącego bramki Arki Macieja Szlagi. Wcześniej także golkiper żółto-niebieskich w kilku sytuacjach ratował Arkę od starty gola. Liczy się jednak to co w bramce i Cartusia do domu wracała bez punktów. Szansa na rehabilitację już w najbliższą sobotę. Na własnym stadionie piłkarze pięciu meczach zdołali odnieść kowski, Haberka, Dettlaff – Jędrzejowz Kartuz gościć będą Błękit- aż trzy zwycięstwa. Początek ski (69’ Patok), Czoska (78’ Kwaśnik), Ziętarski, Brzuzy (63’ Wojowski) – nych Stargard Szczeciński. spotkania o godzinie 14.00. Formella (81’ Róg)– Słowiński Rywale to aktualnie wicelider Cartusia: Tułowiecki – Wiech, KarasińIII ligi Bałtyckiej, ale pozycji Arka II - Cartusia 1:0 (0:0) ski, Gładczuk (81’ Wojciechowski), Nurek – Kowalkowski (65’ Dawidowski), tej nie powinno się za bardzo Bramka: Wiecha 65’ (samob.) Domjan (73’ Markowski), Puczyński, przeceniać. W tabeli panuFormela – Sidor (75’ Heiden), Kordyl je ogromny ścisk i różnica Arka II: Szlaga – Sulewski, R. Robamiędzy drugimi Błękitnymi a zajmującą 10 miejsce Car- 11 Kolejka tusią to zaledwie sześć oczek. Lechia II Gdańsk - Arka II Gdynia 27.10, 11:00 - Drawa Drawsko Pomorskie 27.10, 14:00 Niepokojem kibiców może Dąb Dębno - Pogoń Barlinek 27.10, 15:00 napawać jedyne postawa Koral Dębnica - Pogoń II Szczecin 27.10, 14:00 Cartusii na własnym terenie. Gwardia Koszalin 27.10, 14:00 W czterech meczach udało Energetyk Gryfino - Polonia Gdańsk 27.10, 15:00 się zwyciężyć zaledwie raz. Kotwica Kołobrzeg - Gryf Słupsk - Bałtyk Gdynia 27.10, 13:00 Natomiast Błękitni nieźle Chemik Police 27.10, 14:00 radzą sobie na wyjazdach. W Cartusia Kartuzy - Błękitni Stargard

Gdyńskie Delfinarium PŁYWANIE | Najmłodsi adepci pływania Tropsa stawiali pierwsze kroki startując w zawodach pływackich w Gdyni. Wiele krajowych klubów przyjechało do pływalni Akademii Morskiej i wystawiło zawodników w kategorii dzieci roczników 2001, 2002 i 2003. Nie zabrakło wiernych kibiców, którzy podczas zmagań w wodzie dopingowali swoje pociechy. Na uwagę zasługuje wynik Martyny Piepiórki na 50m dowolnym. Chociaż Martyna nie popłynęła „życiówki” to jednak udało się jej przypłynąć z trzecim czasem i brązowym medalem zawodów. Na punktowanych miejscach 1 - 6 znaleźli się również: Janek Cieśliński (4- 50m motylkowym), Wiktor Zatyka (5- 50m klasycznym) i Wiktoria Grzymkowska (6- 50m klasycznym). Dzieci poprawiły swoje rekordy życiowe i zdobyły nowe doświadczenia przed pierwszym poważnym majowym startem klasyfikowanym w rankingu ogólnopolskim. Wcześniej, bo na

początku października dziewiątka pływaków Tropsa (podopiecznych trenera Arka Zalewskiego i Sebastiana Cieślińskiego) startowała na Międzynarodowym Mitingu Pływackim w niemieckim Bremen. Ekipa z Kartuz była jedną z 18 startujących w zawodach. Jak na początek sezonu i pierwszy start kontrolny po wakacjach na basenie 25 metrowym to zadowalające wyniki i świetne miejsca zawodników. Na szczególne uznanie zasługują starty Jakuba Skierki, który wygrał w 6 konkurencjach w których był rozstawiony, ustanawiając przy tym dwa kolejne rekordy okręgu pomorskiego – 100m grzbietowym i 200m zmiennym. Julia Cyman rozstawiona w 4 konkurencjach również nie miała sobie równych. Cała dziewiątka spisała się świetnie podkreślając pozycję Kartuz w świecie pływackim. (luk)

Tabela III liga Bałtycka: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Lechia II Gdańsk Błękitni Stargard Gwardia Koszalin Pogoń Barlinek Drawa Drawsko Pomorskie Pogoń II Szczecin Kotwica Kołobrzeg Bałtyk Gdynia Energetyk Gryfino Cartusia Kartuzy Polonia Gdańsk Chemik Police Dąb Dębno Arka II Gdynia Gryf Słupsk Koral Dębnica

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

26 19 17 17 15 14 14 14 13 13 12 11 11 10 9 7

8 6 5 5 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 2 1

2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 3 5 2 1 3 4

0 3 3 3 3 4 4 4 5 5 4 3 5 6 5 5

21-4 19-11 22-12 16-10 14-12 15-16 7-13 13-12 10-14 10-15 17-15 14-13 14-21 7-20 14-19 10-16

Chwaszczyno postraszyło lidera PIŁKA NOŻNA | Porażka na wyjeździe w Skarszewach spowodowała, że prowadząca dwójka uciekła zawodnikom GKS Przodkowo. Zespół z powiatu kartuskiego nadal jednak zajmuje miejsce na podium i nie rezygnuje z walki o III ligę.

Dobra postawa zespołu może być niespodzianką, ale trzeba przyznać, że w tym sezonie zespól spisuje się nieźle i zasłużenie zajmuje 3 miejsce w tabeli. Porażka 1:2 z Wietcisą to może być tylko wypadek przy pracy. O tym przekonamy się już w najbliższy week-

12 Kolejka: Anioły Garczegorze Chojniczanka II Bytovia II Bytów Wietcisa Skarszewy Wierzyca Pelplin Rodło Kwidzyn Powiśle Dzierzgoń Pomorze Potęgowo Pomezania Malbork

3-2 5-1 0-1 2-1 0-1 5-2 1-4 2-1 3-2

Czarni Czarne Czarni Przemysław GTS Kolbudy Huragan Przodkowo Gryf 2009 Tczew GTS Pszczółki Kaszubia Kościerzyna KS Chwaszczyno Orlęta Reda

Tabela IV liga Pomorska: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Pomorze Potęgowo Kaszubia Kościerzyna Huragan Przodkowo Orlęta Reda KS Chwaszczyno GTS Kolbudy GTS Pszczółki Anioły Garczegorze Gryf 2009 Tczew Wietcisa Skarszewy Pomezania Malbork Wierzyca Pelplin Rodło Kwidzyn Powiśle Dzierzgoń Bytovia II Bytów Chojniczanka II Czarni Przemysław Czarni Czarne

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

31 31 26 21 21 20 19 18 16 15 15 15 14 14 13 6 5 2

10 10 8 6 6 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 0

1 1 2 3 3 2 4 6 4 3 3 3 2 2 1 0 2 2

1 1 2 3 3 4 3 2 4 5 5 5 6 6 7 10 9 10

34-10 30-9 21-9 30-19 23-17 27-17 21-19 15-13 16-14 19-17 26-23 13-17 19-28 14-25 18-19 17-33 16-45 14-39

end, gdy to GKS podejmie na własnym stadionie Wierzycę Pelplin. Początek sobotniego meczu o godzinie 12.00. Tego samego dnia swój mecz z Pomezanią Malbork rozegra inny nasz zespół KS Chwaszczyno. Beniaminek nadal utrzymuje się w czołówce ligowej, choć w 12 kolejce przegrał w Potęgowie z prowadzącym w tabeli Pomorzem. Zespół z Chwaszczyna zawiesił jednak liderowi poprzeczkę bardzo wysoko i podopieczni trenera Macieja Cieślika musieli się sporo napracować, aby odnieść zwycięstwo. To przyjezdni objęli prowadzenie. W 13 minucie na listę strzelców wpisał się Daniel Laskowski. Gospodarze wyrównali dopiero po rzucie karnym egzekwowanym przez Patryka Henryka. Długo zanosiło się na remis aż w końcu w 77 minucie gola na wagę trzech oczek dla Pomorza zdobył Babatunde Alimi. Piłkarzom beniaminka należą się spore brawa za postawę, co tylko potwierdza, że wysoka piąta pozycja w tabeli nie jest dziełem przypadku. Ł.Krzemiński

11


12

wchodzisz i wiesz

pomorski.info

SPORT

Podziel się informacją | sport@expressy.pl

ZAPASY | Kartuscy zawodnicy stawali na podium Jesiennego Pucharu Polski w zapasach w stylu klasycznym. Medalami mogą pochwalić się Jędrzej Wiśniewski, Bartosz Dunst, Krzysztof Niklas, Sebastian Bir i Nikodem Rakowski. Dodatkowo indywidualna dobra postawa zawodników Cartusii złożyła się na drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej zawodów. Zawody w Radomiu były doskonałym przetarciem i przygotowaniem do zbliżających się Mistrzostw Polski w kategorii kadetów. Warto zaznaczyć, że z Kartuz na zawody udało się 12 zawodników a zdobycie medali przez niemal połowę ekipy trzeba uznać za spory sukces. (luK) Wyniki kartuskich zapaśników: kat. 46 kg X - Mikołaj Hinc kat. 50 kg V - Damian Metza kat. 54 kg III - Sebastian Bir III - Nikodem Rakowski VII - Piotr Dunst XV - Jakub Mielewczyk XIX - Dawid Dzioch kat. 58 kg XXVII - Cezary Wenta kat. 69 kg III - Krzysztof Niklas kat. 76 kg I - Jędrzej Wiśniewski XVII - Dawid Pipka kat. 85 kg III - Bartosz Dunst

Sardynia na kajtach KITE RACING | Porto Botte na Sardynii podczas październikowego zgrupowania kadry to idealne miejsce by szlifować formę w nowej klasie olimpijskiej Kite Racing. Łukasz Krzemiński l.krzeminski@expressy.pl - Dwa dni przed wylotem zakupiłem nową deskę(North) do Kite Racingu i już nie mogłem się doczekać kiedy złożę nowy sprzęt i zejdę na wodę – mówi Piotr Myszka. - Od początku zgrupowania mieliśmy idealną pogodę i ciepłą morską wodę, a to na początku jest bardzo ważne, gdyż większość czasu spędza się w wodzie. Drugiego dnia reprezentanci otrzymali pokaźną dawkę silnego wiatru. Jego siła dochodziła do 28 węzłów, a bardzo ważną sprawą była sama

umiejętność utrzymania się na desce. - Poradziłem sobie z tym wiatrem bez żądnego problemu. Jedynie sól morska dawała się we znaki, bo przy każdej wywrotce było czyszczenie zatok – opowiada Piotr Myszka. - Po dwóch dniach byliśmy już zahartowani. Do końca zgrupowania nie było już tak silnego wiatr, ale wiało na tyle mocno by móc pływać po 3-4 godziny dziennie. - Moim założeniem na to zgrupowanie było oswojenie się z nową deską i doskonalenie techniki. Technika zwrotów na i z wiatrem różni się nie co od deski windsurfingo-

wej, ponieważ na kajcie latawiec nie jest przymocowany do deski tylko do trapezu i nie ukrywam, że był to dla mnie na początku nie lada problem – podkreśla Myszka. - Podczas każdej sesji na wodzie robiłem po 150-200 zwrotów z lub pod wiatrem. Czasem podczas takiego zwrotu latawiec potrafi spaść na wodę, a 32 metrowe nie raz mi się poplątały. Myszka wraz z innymi zawodnikami czeka teraz do 10 listopada do ostatecznej decyzji ISAF w sprawie wyboru nowej klasy Olimpijskiej. Niebawem okaże się czy Kite Racing zostanie, czy może wróci Windsurfing.

Fot.Materiały Prasowe

Kadeci z medalami

Express Powiatu Kartuskiego 84  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you