Page 1

KRYSZTAŁOWE ŻAGLE 2013 ROZDANE

str. 4

Daria Dunajska

NAGRODY | Jacek Noetzel został Żeglarzem Roku 2013 na Pomorzu, Żeglarką Roku – Magdalena Kwaśna, a Trenerem Roku - Przemysław Struś. Kryształowe Żagle otrzymali podczas Pomorskiej Gali Żeglarskiej, która była finałem wejherowskiego Święta Żeglarstwa. Pomorska Gala Żeglarska była finałem całodziennej imprezy promującej żeglarstwo, która odbywała się w Filharmonii Kaszubskiej. W jej trakcie mieszkańcy Wejherowa i okolic mieli szansę spotkać się ze słynni żeglarzami jak: pierwszą kobietą, która samotnie opłynęła świat dookoła jachtem Krystyną Chojnowską-Liskiewicz, uczestnikiem legendarnych transatlantyckich regat samotników OSTAR Krystianem Szypką i Maciejem Sodkiewiczem, który na jachcie Barlovento II dotarł najdalej na północ w historii żeglarstwa. Po raz pierwszy Pomorska Gala Żeglarska odbyła się w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie. Żeglarzem Roku na Pomorzu został Jacek Noetzel z UKS Navigo Sopot, mistrz Polski i Europy w kategorii Masters i wicemistrz Europy seniorów w klasie A-Class. Tytuł Żeglarki Roku przypadł

czwartek, 23 stycznia 2014 r. Nr 3 (221) NAKŁAD 15 000 EGZ.

Fot. T. Lademann

d.dunajska@expressy.pl

wicemistrzyni Świata i Europy w klasie Laser 4,7 Magdalenie Kwaśnej z ChKŻ Chojnice. Zaś Trenerem Roku został Przemysław Struś z YKP Gdynia, trener klasy Optimist. Młodzieżowcem Roku wśród mężczyzn został Paweł Tarnowski z SKŻ Sopot, wicemistrz Świata i Europy w kategorii do lat 21 w klasie RS:X. Wśród kobiet triumfowała Ewa Szczęsna z ChKŻ Chojnice, młodzieżowa mistrzyni Polski w klasie 470. Juniorem Roku został Filip Ciszkiewicz z Arki Gdynia, mistrz Europy juniorów i EuroSAF w klasie Laser Radial, młodzieżowy mistrz Polski w klasie Laser Standard.

KULTURA | Koło Plastyków im. prof. Wacława Szczeblewskiego organizuje wernisaż wystawy Agnieszki Treder pt. „Kobieta i czerwona szpilka”. Wystawa odbędzie się w piątek 24 stycznia o godz. 18.00 w siedzibie Towarzystwa Miłośników Gdyni przy ul. Władysława IV 51. Wystawę można oglądać do 14 lutego. Styczniowa impreza zbiegła się z uroczystym otwarciem Pracowni Artystycznej i Studia Fotograficznego „MegaArt”. Nowoczesną pracownię i studio na ulicy Bukowej w Bolszewie założyła Agnieszka Treder, młoda mieszkanka Gminy Wejherowo. Artystka ukończyła Liceum Plastyczne w Gdyni Orłowie o specjalności fotografia artystyczna oraz wzornictwo na Politechnice Koszalińskiej. W swojej pracy twórczej wykonuje sesje zdjęciowe w pracowni oraz w plenerze. Agnieszka Treder od wielu lat zajmuje się malowaniem obrazów, wykonuje także dekoracje ścienne oraz odnawia „stare przedmioty”, nadając im nowe życie. Uroczyste otwarcie pracowni połączono z wystawą prac plastycznych, gdzie wizerunki kobiet pokazane są w różnych kontekstach - emocjonalnym, erotycznym i estetycznym. Swoista architektura ciała

Fot. DD

Kobieta z czerwoną szpilką kobiety tworzy ciekawą, intymną i zmysłową kompozycję. - Kobiety w obrazach są anonimowe, wymyślone lub podpatrzone – mówi Angnieszka Treder. – Moje kobiety mają duszę, bo każdy zwiedzający chętnie na nie patrzy z uwagi na piękno. Oprócz obrazów, utalentowana artystka posiada bogatą prezentację multimedialną z swojej 9-letniej działalności twórczej. W sumie namalowała prawie 2000 prac, które znajdują się w kraju i za granicą. Maluje od portretów po scenki rodzajowe. (DD)

Na tytuł Juniorki Roku zapracowała załoga Ewa Romaniuk i Katarzyna Goralska z YKP Gdynia, wicemistrzynie Polski i piąta załoga mistrzostw Europy Juniorów w klasie 420. Juniorem Młodszym Roku został Tytus Butowski z YKP Gdynia, mistrz Europy w klasie Optimist. Juniorką Młodszą Roku została Lidia Sulikowska z UKS Hals Sopot, wicemistrzyni Europy w kategorii do lat 15 w klasie Techno 293. Podczas Pomorskiej Gali Żeglarskiej uhonorowano najlepsze pomorskie imprezy żeglarskie minionego roku. I tak Żeglarskim Projektem Roku został „Ostar

for DYDEK“, program edukacyjny i sportowy dla dzieci i młodzieży z Polski i Węgier. Turystyczną Imprezą Żeglarską Roku został Żeglarski Puchar Trójmiasta. Sportową Imprezą Żeglarską Roku został Volvo Gdynia Sailing Days. Nagrodę wręczył również prezes POZŻ Bogusław Witkowski, który wyróżnił za rozwój pomorskiego żeglarstwa Kajetana Kilanowskiego, Andrzeja Szrubkowskiego i Jacka Zielińskiego. Zaś za wspieranie pomorskiego żeglarstwa wyróżnił marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka i jego pełnomocnika Zbigniewa Pta-

ka. Osobną nagrodę przyznali dziennikarze. Został nią V Zlot Jachtów z Duszą „Próchno i Rdza“. Na zakończenie przedstawiono zwycięzców Morskiego Żeglarskiego Pucharu Polski 2013. W formule ORC zwyciężył jacht „Aquarella” Andrzeja Zielińskiego i„Pallas” Jana Pierwikarczyka. Najlepszym kapitanem został Krzysztof Paul. W formule KWR triumfował jacht „Antidotum” Marcina Mrówczyńskiego, „Lady Dana” Janusza Frączka i Aleksander Mikołajów na jachcie „Nefertiti”. Najlepszym kapitanem został Marcin Mrówczyński.


2

www.pomorski.info

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Widzisz śmieci w lesie? – zgłoś AKCJA | Od 1 lipca 2013 roku właściciele zamieszkałych nieruchomości są zobowiązani do wnoszenia opłat z tytułu gospodarowania odpadami, jednak część osób wciąż decyduje się na niezgodne z prawem pozbywanie się śmieci. Daria Dunajska d.dunajska@expressy.pl Efekty tych niezrozumiałych i nieopłacalnych działań widać m.in. w lasach, przy drogach, czy na polach. Wojewoda pomorski Ryszard Stachurski wraz z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Gdańsku umożliwił miesz-

kańcom Pomorza zgłaszanie takich miejsc. Aby podzielić się wiedzą o nielegalnym składowisku wystarczy wypełnić prosty formularz. Do uprzątnięcia terenu zobowiązany zostanie właściciel gruntu. W ramach akcji „Stop absurdom śmieciowym” przyjmowane są zgłoszenia nielegalnych miejsc składowania i magazynowania od-

padów. Na stronie internetowej WIOŚ www.gdansk.wios. gov.pl umieszczono specjalny formularz, przez który można zgłaszać dzikie wysypiska śmieci. Informacje na temat składowania lub magazynowania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych przekazywać można również pod numerem telefonu 58 765 95 59. Akcja ma nie tyl-

ko pomóc w ustaleniu miejsc nielegalnego składowania odpadów, ale również uświadamiać mieszkańców, że wyrzucanie odpadów do lasu jest działaniem pozbawionym sensu, skoro i tak płacimy za ich odbiór. Informacje o wskazanych lokalizacjach zostaną przekazane wójtom, burmistrzom i prezydentom miast, a w szczególnych przy-

padkach do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W myśl obowiązujących przepisów: „Posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.” Władze samorządowe, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazują posiadaczowi od-

padów ich usunięcie. Osobę dokonującą zgłoszenia prosi się o podanie podstawowych informacji dotyczących: rodzaju odpadów, miejsca ich złożenia, ewentualnie wskazanie kto był ich posiadaczem. Bardzo ważne jest precyzyjne określenie miejsca zalegania odpadów, umożliwiające ich lokalizację. Warto przypomnieć, że składowanie odpadów w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych podlega odpowiedzialności karnej lub odpowiedzialności za wykroczenie.

Numer 112 dla całego województwa POMOC | We wtorek odbyło się uroczyste otwarcie, połączone z pokazem funkcjonowania, Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku przy ul. Sosnowej 2. Do udziału w tym wydarzeniu zaproszono m.in. Bogdana Dombrowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz wojewodę pomorskiego Ryszarda Stachurskiego. Od 9 grudnia 2013 roku operatorzy WCPR w Gdańsku przyjmują wszystkie zgłoszenia na numer alarmowy 112 wykonywane z całego województwa pomorskiego. Każdej doby pracownicy Centrum przyjmują w tej chwili około 3,5 tysiąca zgłoszeń z Pomorza. Ogólnoeuropejski numer alarmowy „112” został powołany do życia uchwałą Rady Europy z dnia 29 lipca 1991 roku, a obowiązek ten usankcjonowano postanowieniami Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego z 7 marca 2002 roku w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników. Centrum Powiadamiania Ratunkowego województwa pomorskiego uruchomiono 4 czerwca 2012 roku w celu zabezpieczenia mistrzostw Europy w piłce nożnej. Objęło ono swoim zasięgiem miasto Gdańsk. W marcu 2013 roku rozszerzono zasięg WCPR o Sopot i Gdynię oraz miejscowości powiatu gdańskiego. We wrześniu 2013 roku dołączono kolejne powiaty: wejherowski, pucki, kartuski, lęborski i nowodworski. W listopadzie 2013 roku przyłączono powiaty sąsiadujące z biegiem Wisły i autostrady A1 to jest: sztumski, kwidzyński, malborski, tczewski i starogardzki. Z dniem 9 grudnia 2013 roku do obszaru obsługiwanego przez WCPR w Gdańsku dołączyły

powiaty: bytowski, słupski, kościerski, człuchowski, chojnicki i miasto Słupsk. Od tego momentu wszystkie połączenia wykonywane na numer alarmowy 112 odbierane są przez operatorów WCPR. W zasięgu Centrum znajduje się w tej chwili około 2 mln 300 tys. mieszkańców. Kierownikiem Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku jest Justyn Kamiński, a jego zastępcą Michał Styp-Rekowski. W Centrum Powiadamiania Ratunkowego zatrudnionych jest 46 operatorów numeru alarmowego „112”, którzy są pracownikami Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Wszyscy przeszli cykl specjalistycznych szkoleń. Biegle posługują się językami: duńskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, włoskim oraz francuskim. Centrum Powiadamiania Ratunkowego przyjmuje około 3500 zgłoszeń telefonicznych na dobę. Średnio miesięcznie około 91 tys. zgłoszeń z czego 65% to telefony fałszywe, które nie powinny trafić do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. -Numer alarmowy „112” służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia, np. pożary, wypadki w ruchu drogowym, wodnym i powietrznym, w przypadku kradzieży, włamania, użycia przemocy i innych nagłych sytuacji zagrażających zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu – wyjaśnia Roman Nowak, rzecznik prasowy wojewody. - Ze względu na miejsce lokalizacji osoby zgłaszającej lub zdarzenia zgłoszenie zostaje przekierowane do właściwej jednostki służby dziedzinowej, to jest do pogotowia ratunkowego, policji bądź straży pożarnej. (D.Dunajska)


www.pomorski.info

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

3

Daria Dunajska d.dunajska@expressy.pl KAMPANIA | Co cię nie zabije, to cię porani - tak wbrew potocznemu powiedzeniu mówią o wzmocnieniu po trudnych doświadczeniach psychotraumatolodzy czyli specjaliści, którzy na co dzień pomagają ludziom po „przejściach”. Finał akcji społecznej pt. „Trauma. Do przeżycia” zorganizowała Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku. Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii od czerwca 2013 do stycznia 2014 roku przeprowadziła w woj. pomorskim akcję społeczną „Trauma. Do przeżycia”. Akcję zrealizowano w ramach projektu „Pomoc psychotraumatologiczna – innowacyjny model wspierania młodzieży straumatyzowanej”. Projekt w swoich merytorycznych założeniach został oparty na niemieckich doświadczeniach w tym zakresie. -Nie chodzi o to, że u naszych zachodnich sąsiadów problem traum jest szczególnie nasilony wśród młodych osób. Rzecz w tym, że wypracowane przez lata standardy pomocy psychotraumatologicznej w tym kraju doprowadziły do tego, że w karetkach pogotowia wyjeżdżających do poszkodowanych w wyniku wypadku czy katastrofy oprócz

lekarza, pielęgniarza jest zawsze obecny psycholog, który ma doświadczenie w pracy z ludźmi, mającymi za sobą traumatyczne wydarzenia - mówi ekspert merytoryczny projektu. - To coś, o czym na razie w Polsce możemy niestety tylko pomarzyć. Ale mamy nadzieje, że głośne mówienie o tym problemie – powoli będzie zwiększało świadomość społeczeństwa, a w konsekwencji wpłynie na zmiany przepisów w zakresie wsparcia osób, które przeszły dramatyczne wydarzenia. Pomorska akcja dotyczyła znaczenia i wpływu przeżyć na dalsze funkcjonowanie psychiczne człowieka. Miała uzmysławiać ludziom jak ważne w obliczu tragicznych doświadczeń jest to, w jaki sposób poradzą sobie z urazem psychicznym. -Od ofiar wypadków często słyszymy, że rany na ich ciele goją się stosunkowo szybko, zaś rany na duszy ciągną się nieraz przez wiele lat. Dotyczy to zwłaszcza młodzieży, która z racji specyfiki wieku rozwojowego, właśnie w tym etapie życia przeżywa psychologiczny kryzys - mówią organizatorzy pomorskiej akcji. - Jeśli więc uwzględnimy, że młodzi ludzie są osią społeczeństw, to nasza akcja miała istotny społecznie wymiar Jak pokazują statystyki, z roku na rok rośnie liczba osób mają-

cych kłopoty z traumatycznymi doświadczeniami. Nic dziwnego, żyjemy w czasach, gdy rzeczywistość stawia przed nami wiele wyzwań, niekiedy niemożliwych do zrealizowania. Trzeba mieć jednak świadomość, że nierozwiązane doświadczenia traumatyczne zagrażają takimi konsekwencjami jak depresja, demoralizacja, a nawet próby samobójcze, popadanie w uzależnienia od alkoholu czy narkotyków. Zdarza się także, że czasem doświadczenia traumatyczne mogą zagrażać nawet wykluczeniem społecznym – przekonywano podczas trwania akcji. Dlatego tłumaczono jednocześnie, że warto skorzystać z pomocy specjalistów psychotraumatologów, by po przebytych trudnych doświadczeniach móc lepiej radzić sobie w życiu zarówno osobistym jak i zawodowym. -Udało nam się zainteresować tematem kampanii ponad 15 000 osób, w tym także różnych specjalistów, którzy na co dzień w swojej pracy stykają się z osobami dotkniętymi traumą m.in. pedagogów, psychologów, ratowników medycznych, strażaków czy policjantów - mówi kierownik projektu. W ramach projektu zorganizowanych zostało wiele szkoleń, dyskusji, pokazów filmowych. Duże zainteresowanie temat wywołał także w mediach spo-

łecznościowych, głównie wśród młodych ludzi - na których organizatorom bardzo zależało. To dlatego dobrym przykładem został 23–latek „po przejściach” Joachim Czerniak, u którego cztery lata wcześniej wykryto bardzo trudnego do zoperowania guza mózgu. Dziś jest po tysiącach godzin rehabilitacji. Kiedy po operacji usunięcia guza obudził się ze sparaliżowanymi nogami, nie łatwo było mu poradzić sobie z tym doświadczeniem . -Wsparcie bliskich, szczególnie zaangażowanie i siła mojego taty, pomogły mi się pozbierać, a zachęta lekarzy do ciężkiej pracy nad swoim ciałem, pomogła mi nie załamywać się - mówi Joachim. Na zakończenie akcji rozstrzygnięty został towarzyszący inicjatywie gdańskich psychotraumatologów konkurs fotograficzny „Moje światy – moje klimaty”. Najciekawszą pracę autorstwa Mateusza Rzewuskiego wybrano z pośród nadesłanych niemal 700 zdjęć, a jego autor w nagrodę otrzyma możliwość udziału w profesjonalnym kursie fotograficznym. Najlepsze fotografie znalazły się również na pokonkursowej wystawie, której inauguracja odbyła się podczas finału akcji, zorganizowanej na wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Fot. DD

Pomoc w dramacie po przejściach

Zakaz odrzucania połowów od 2015 roku czeństwa dla środowiska. Przyjęta polityka reguluje również kwestię odrzutów dążąc do całkowitego zakazu odrzucania połowów ze względu na przekroczenie kwoty połowowej bądź rozmiar ryby, najpóźniej do 1 stycznia 2019 roku. Od momentu wejścia w życie nowych przepisów (zakaz odrzutów będzie wchodził w życie stopniowo od 1 stycznia 2015r. a najpóźniej od 1 stycznia 2017 r. zacznie on obowiązywać w przypadku połowów pelagicznych np.: makrele, śledzie, sardynki rodzaje tuńczyka oraz łosoś na Morzu Bałtyckim; od 1 stycznia 2016 r. z okresem przejściowym do 1 stycznia 2019 r. zacznie on obowiązywać w przypadku ryb łowionych na w Morzu Północnym oraz w wodach północnych i zachod-

nio- południowych takich jak dorsze, łupacze, sole, langusty czy krewetki) załogi rybackie będą miały obowiązek wwieźć do portu wszystkie złowione przez siebie ryby. Połowy będą

Fot. DD

GOSPODARKA | Parlament Europejski przyjął nową Wspólną Polityką Rybołówstwa (WPRyb) oraz przepisy regulujące organizację produktów rybołówstwa i akwakultury na szczeblu unijnym. Są to projekty niezwykle ważne, rozwiązujące wiele istotnych problemów związanych z europejskim przemysłem rybnym. - Jednym z najważniejszych problemów, z którym musimy się zmierzyć jest przełowienie naszych wód. Projekt przyjętej WPRyb wychodzi temu na przeciw. Nowy system ustalania kwot połowowych przewiduje odnowienie zasobów rybnych już od 2015 roku – mówi poseł i członek komisji rybołówstwa PE Jarosław Wałęsa. - Takie rozwiązanie ma stanowić swoisty margines bezpie-

PODATEK | Fundacja Mam Marzenie zajmuje się spełnianiem marzeń dzieci, których choroby zagrażają życiu. Mali Marzyciele mimo młodego wieku muszą przejść wiele trudności i uporać się z takimi chorobami jak nowotwory, mukowiscydoza czy zanik mięśni. Fundacja Mam Marzenie działa na terenie całej Polski - łącznie jest 16 oddziałów. Cała struktura fundacji oparta jest wyłącznie na działaniach wolontariuszy. Nikt nie dostaje pieniędzy za swoja pracę. Wolontariusze wierzą w moc marzeń. Ich spełnienie może być najlepszym lekarstwem i wywoła uśmiech na twarzy dzieci, które mogą zapomnieć chociaż na chwilę o swojej chorobie. W roku 2013 fundacja świętowała spełnienie 5000 marzeń od początku

Fot. DD

Marzenia chorych dzieci

swojej działalności. W tym roku 7-letni Jaś z oddziału Trójmiasto pływał z delfinami w Turcji, 5-letnia Nikola z Katowic dostała pomarańczowego laptopa, a 8-letni Tymoteusz spotkał się z Robertem Lewandowskim - to tylko przykłady z licznie spełnionych marzeń w ubiegłym roku. Jednak wiele marzeń jest jeszcze do spełnienia i ciągle dochodzą

nowi marzyciele. Początek roku to czas rozliczeń podatkowych. Teraz każdy z nas może przyczynić się do spełnienia marzeń tych cudownych dzieci, wystarczy przekazać 1% na Fundację Mam Marzenie i wpisać w rozliczeniu rocznym PIT: 0000 177 137. Sprawmy, żeby w 2014 roku jeszcze więcej dzieci uwierzyło, że marzenia się spełniają. (DD)

następnie rejestrowane, rozładowywane a następnie wliczane do kwot połowowych. -Uzupełnieniem powyższych przepisów jest utrzymanie zdolności połowowych floty

w poszczególnych państwach członkowskich. Zgodnie z zapisami projektu WPRyb mają one odpowiadać zasobom rybnym danego państwa – dodaje Jarosław Wałęsa. - Ponad to członkowie UE zobowiązani będą do corocznej analizy zdolności połowowych. W moim przekonaniu jest to kolejne narzędzie, które gwarantuje prowadzenie zrównoważonej polityki rybołówstwa. Istotną nowością wspólnej polityki rybołówstwa są zasady odnoszące się do połowów na wodach państw trzecich. Zgodnie z nimi państwa członkowskie UE mogą łowić tylko w wypadku, gdy państwo trzecie nie wykorzysta własnych limitów połowowych. Ponad to zawierane porozumienia w zakresie połowów będą zawierały klauzule dotyczące przestrzegania praw człowieka, których

naruszenie może skutkować zerwaniem umowy. -Przyjęliśmy pierwszy protokół, który opiera się na tych zasadach. Jest to umowa z Marokiem w sprawie połowów na jego terytorium, gdzie wyraźnie zaznaczono, że łamanie praw człowieka przez władze Maroka będzie skutkowało zawieszeniem obowiązywania przyjętej umowy - zaznaczył Jarosław Wałęsa. Według posła EPL zwiększenie roli organizacji producentów, którą przewiduje reforma z pewnością zapewni im możliwość lepszego zarządzania rybołówstwem. - Uważam, że zachęcanie przedstawicieli organizacji producentów do tworzenia międzynarodowych organizacji producentów jest bardzo dobrym posunięciem – podkreślił Wałęsa. - Wzmocni to ich rolę, a także odpowiedzialność za przestrzeganie standardów i norm w zakresie połowów. (DD)


Nadal niewiele pozwoleń na budowę BUDOWNICTWO | W ostatnich 12 miesiącach oddano do użytkowania 146,1 tys. mieszkań, sami deweloperzy oddali 57,5 tys. mieszkań. To mało – oceniają analitycy. Grudzień był szóstym z rzędu miesiącem, w którym deweloperzy rozpoczęli więcej budów, niż w analogicznym miesiącu 2012 r. – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Zanim ktoś ogłosi początek budowlanej hossy należy jednak przypomnieć, jak wyglądał rynek nieruchomości w 2012 r. Firmy budujące mieszkania bardzo aktywnie działały przed wejściem w życie ustawy deweloperskiej (koniec kwietnia 2012 r.), potem zaś nastąpiło nienaturalne (choć spodziewane) spowolnienie. 3058 nowych lokali w grudniu to wprawdzie o 15,1 proc. więcej, niż rok temu, ale jednocześnie o 45,2 proc. mniej niż w 2011 r. i o 39,8 proc. mniej niż w 2010 r. Gdy spojrzymy na liczbę rozpoczętych przez deweloperów budów w całym 2013 r. (51,3 tys.), to jest to liczba o 16,4 proc. mniejsza niż w 2012 r. oraz o ok. 20 proc. mniejsza niż w 2010 i 2011 r. Lepiej niż deweloperzy radzą sobie w tych

warunkach osoby indywidualne, które w minionym roku rozpoczęły 72,7 tys. budów, o 10 proc. mniej niż w 2012 r. Łącznie liczba rozpoczętych w 2013 r. budów wyniosła 127,4 tys., czyli o 13,3 proc. mniej niż rok wcześniej. Wciąż mało pozwoleń W 12-miesięcznym okresie zakończonym listopadem 2013 r. liczba wydanych pozwoleń na budowę była najniższa co najmniej od czasów przed boomem nieruchomościowym z lat 2006 - 2008 i choć w grudniu nastąpiło lekkie odbicie (wzrost o 0,4 proc. do 138,7 tys.), nadal jednak jest to mało, w najbardziej aktywnym okresie boomu wydawano dwa razy więcej pozwoleń, a w 2012 r. było ich 165,3 tys. (spadek rok do roku wyniósł 18,5 proc.). Warto zwrócić uwagę, że bardziej spada liczba pozwoleń wydawanych deweloperom niż klientom indywidualnym. W ujęciu 12-miesięcznym spadek

u deweloperów wyniósł rok do roku 26,2 proc., a wśród klientów indywidualnych było to 13,1 proc. Po bardzo słabym listopadzie, w którym wydanych pozwoleń było 9,3 tys., w grudniu liczba ta wzrosła do 12,4 tys., o prawie jedną trzecią. Było to jednocześnie o 4,6 proc. więcej niż w grudniu 2012 r. Jednak w przypadku deweloperów brak nowych pozwoleń nie jest dużym problemem, bowiem w ostatnich kilku latach otrzymali oni ich sporo i teraz nie mają po prostu potrzeby ubiegać się o nowe (a decyzja o pozwoleniu na budowę ważna jest przez trzy lata). Należy jednak oczekiwać, że wkrótce liczba pozwoleń zacznie rosnąć, a to w związku z uaktywnieniem się deweloperów na polu zakupów działek, co jest związane m.in. z chęcią wprowadzenia do sprzedaży tanich mieszkań spełniających warunki programu Mieszkanie dla Młodych. Mieszkania, na realizację których wydawano pozwolenia w ostatnich 12 miesiącach

Coraz mniej mieszkań Po ponadrocznym okresie stabilizacji, spadać zaczęła liczba mieszkań oddanych do użytkowania. Od września 2012 r. do października 2013 r. liczba mieszkań oddanych do użytkowania w ostatnich 12 miesiącach mieściła się w przedziale 149-154 tys. Był to efekt sporej liczby budów rozpoczynanych w 2011 i 2012 r. W ostatnich dwóch miesiącach liczba ta spadała, w całym 2013 r. oddanych mieszkań było 146,1 tys., o 4,2 proc. mniej niż w 2012 r. Warto zaznaczyć, że spadek ten jest spowodowany głównie przez wynik deweloperów, którzy oddali o 5,7 proc. mniej mieszkań niż rok wcześniej. Na razie jednak spadek liczby oddanych mieszkań jest niewielki, z poważniejszym możemy zetknąć się za kilka miesięcy, gdy końca dobiegną budowy rozpoczynane w 2012 r. W samym grudniu liczba oddanych do użytkowania mieszkań była największa w całym roku i wyniosła 16,5 tys.,

w stosunku do listopada oznacza to wzrost o 27,1 proc. Nie jest to jednak symptom ożywienia na rynku, a w dużej mierze wynik tego, że deweloperom do wyni-

ku finansowego (zgodnie z liczą się tylko mieszkania oddane do użytkowania, w grudniu następuje więc mobilizacja. (raf, źródło: Home Broker)


SPRZEDAM

ZBIERAM makulaturę, złom, rowery, ul. Kliniczna, Reja, Hallera, Okrąg Marynarki Polskiej, Chwaszczyńska, Twarda, Gdańsk, sms, tel. 791 150 096

DZIAŁKA z domem, Gdynia Witomino, 521 m2, 790 tys. zł, tel. 502 686 196 2 POK., wys. parter, 45 m, budynek 2p z garażem, w bud. Mieszkalnym, ogrzewanie, gaz, 245 tys, tel. 506 972 999 SPRZEDAM działkę budowlaną 600 m kw, z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 513-005-898 SPRZEDAM lub wynajmę działkę, 434 m2, nad morzem w Karwińskich Błotach, 1 km do pięknej plaży, z prawem budowy, media przy drodze, tel. 661 582 483

KOREPETYCJE z matematyki, Kartuzy, Sierakowice, tel. 663 147 608 LEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym zadania oraz matematyka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

KUPIĘ

KOMPUTERY

ZAMIENIĘ

SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, klawiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 1000 zł, 505-5670-34

DO WYNAJĘCIA

MIESZKANIE 3-pok, kuchnia wyposażona, Lubowidz, tel. 509 979 630 WYNAJMĘ mieszkanie wyposażone, Wejherowo, od zaraz, tel. 505 718 590 WYNAJMĘ lokal, 60 m kwadrat, na parterze w Rumi, na działalność lub biuro, tel. 504 389 193 WYNAJMĘ 2 pokoje, nowe, parter z ogródkiem, 700 zł, plus niskie opłaty, plus kaucja, tel. 668 827 970

SPRZEDAM drewno opałowe, liściaste i iglaste, także gałęziówkę, na terenie powiatu wejherowskiego transport gratis, tel. 515 664 266 SPRZEDAM łuparkę do

drzewa świdrową, silnik 3 kw, bardzo praktyczna, średnica klocka i sęki nie mają żadnego znaczenia, tel. 601 638 877 SPRZEDAM drzwi 80, zewnętrzne - prawe, NOWE, zbrojone, z wizjerem i kompletem kluczy, wraz z futryną, cena 650 zł, tel. 600 702 048 MATA dla dziecka do leżenia i przewijania, kolor pomarańczowy, wym.85 cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 505-567-034 OKNO drewniane, kolor

sosnowy, wym. 1,45 m x 1,75 m, jednoskrzydłowe, otwierane, u góry lufcik, nowe, 50 zł, 517-782-024 SPRZEDAM lampa sufitowa, 3 punktowa, klosze, nowa, 50 zł, 505-56-70-34 SPRZEDAM koncentrator tlenu, tel. 602 465 683 SPRZEDAM żyrandol listwa, 4 i 2 punktowe, szare, nowe, 50 zł, 505567-034 SPRZEDAM wózek inwalidzki z Anglii, bardzo dobry stan techniczny,

akumulatory, w komplecie ładowarka, tel. 601 667 100 SPRZEDAM drzwi, 80, zewnętrzne, prawe, z futryną, zbrojone z wizjerem, komplet kluczy, cena: 500 zł, tel. 501 539 159 SPRZEDAM łyżwy figurowe, białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejherowo, tel. 505-567-034 SPRZEDAM ubranka dla dziewczynki, rozm.98-122 i buty, stan idealny, Wejherowo, 505-567-034

TELEFONY INNE

DAM PRACĘ SZUKAM PRACY

POŻYCZKI pod zastaw mieszkań, domów, ziemi, tel. 516 509 691

WYNAJMĘ mieszkanie, wyposażone, Wejherowo od zaraz, tel. 505 718 590 POSZUKUJĘ

SPRZEDAM

SPRZEDAM 4 opony zimowe - 205/55/16 wraz z felgami stalowymi do Volkswagena 4 oraz innych marek w b. dobrym stanie, mało używane, Wejherowo, tel. 787 119 970, 500 zł KUPIĘ

GORĄCA blondi pozna sponsorów, zapraszam do siebie odwiedź mnie, a zabiorę Cię w siódme niebo, dzwoń, tel. 514 670 725 Sopot, woj. pomorskie.

SKUP aut, złomowanie, wyrejestrowane, do wyrejestrowania, każda marka, dojazd do klienta, WejheSPRZEDAM akwarium z rowo, Gdańsk, okolice, tel. wysepką dla żółwia, dł. 789 345 593 100 cm, szer. 50 cm, wys. 42 cm, cena: 100 zł, tel. INNE 504 256 066

REDAKCJA Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk, tel. fax. 58 55 333 40, tel. 58 736 33 22 REDAKTOR NACZELNY: Piotr Ruszewski DYREKTOR HANDLOWY: Rafał Laskowski DZIENNIKARZE: Daria Dunajska,

Grzegorz Bryszewski, Rafał Korbut, Łukasz Krzemiński SKŁAD: Alfa Skład Łukasz Bieszke redakcja@expressgdynski.pl www.expressgdynski.pl Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie

prawo ich redagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. ISSN 1899-6132 WYDAWNICTWO NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, NIP 588-131-07-65

BIURO OGŁOSZEŃ ogłoszenia@expressy.pl Wejherowo 84-200, ul. Gniewowska 7 tel.fax 58 736 16 92

tel. 791 764 155 reklama@expressy.pl

BIURO REKLAM Beata Stanałowska, b.stanalowska@expressy.pl,

Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów publicystycznych bez zgody wydawnictwa jest zabronione.

G R U PA M E D I A L N A

DRUK Agora SA NAKŁAD 15 000 egzemplarzy

REDAKCJA WEJHEROWO: ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo, tel. fax. 58 736 16 92, tel. 736 33 22 REDAKCJA LĘBORK: Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7, 84-300 Lębork, tel. fax. 59 843 42 71


Czy gdańszczanie zostaną niepokonani? Pojedynki LOTOSU Trefla z Indykpolem AZS-em zawsze przynosiły nie tylko rywalizację drużyn na siatkarskim parkiecie, ale również fanów na trybunach. Fani z Olsztyna za każdym razem licznie stawiali się w Gdańsku, wspierając swoich ulubieńców. Teraz grupy kibiców z Trójmiasta oraz Warmii i Mazur rywalizować będą nie tylko w sile dopingu, ale sprawdzą się również w ulubionej dyscyplinie sportu. W przerwie między drugim a trzecim setem, kiedy zespoły zejdą do szatni, na boisko wejdą drużyny złożone z ich kibiców. Rekrutacja do zespołu sympatyków LOTOSU Trefla już się zakończyła. Ze zgłoszeń, które wpłynęły do klubu, wybrano drużynę złożoną z amatorów, gotowych do ofiarnej walki w obronie żółtoczarnych barw. Wielkie emocje przyniesie zapewne przede wszystkim mecz PlusLigi pomiędzy LOTOSEM Treflem a Indykpolem AZS-em. Gdańszczanie po nienajlepszym w ich wy-

konaniu starcie sezonu, rok 2014 rozpoczęli znakomicie. W trzech pierwszych meczach – z Effectorem Kielce, BBTS-em Bielsko-Biała i AZS-em Częstochowa – żółto-czarni nie stracili nawet seta, odnosząc trzy pewne zwycięstwa i poprawiając swoją pozycję w tabeli. Obecnie do szóstego Indykpolu AZS-u tracą zaledwie trzy punkty i już w sobotę mogą przeskoczyć olsztynian w tabeli. W poczynaniach LOTOSU Trefla widać nową jakość i ogromne chęci do gry. Siatkarze są na boisku jednym zespołem, a o zwycięstwach decyduje postawa całej drużyny. Wystarczy wspomnieć, że tytuły MVP w trzech tegorocznych meczach trafiały do trzech różnych zawodników – Jakuba Jarosza, Wojciecha Żalińskiego i Bartosza Gawryszewskiego. Nie tak dawno powiedziałem, że jak minie trzynasta kolejka, to ruszymy z kopyta. Póki co wszystko się potwierdza. Naprawdę się z

tego cieszę. Oczywiście cały czas będziemy bardzo mocno skoncentrowani, bo walczymy o tę ósemkę. Pozostałe zespoły będą walczyć o jak najlepsze lokaty do ostatniej kolejki. Czeka nas ciężki okres. Jeżeli dalej będziemy grać z taką konsekwencją, z taką ambicją, jak przez ostatnie spotkania, to będziemy mieli ogromne szanse na awans do najlepszej ósemki PlusLigi – powiedział Radosław Panas, trener LOTOSU Trefla. Najbliższy rywal gdańszczan, Indykpol AZS Olsztyn, był z kolei rewelacją pierwszej części sezonu. Po pięciu kolejkach Akademicy byli nawet liderem PlusLigi. W szóstej serii spotkań przegrali jednak 0:3 z… LOTOSEM Treflem i ich dobra passa została zatrzymana. Ani na moment nie wypadli jednak z górnej połowy tabeli i wciąż są zespołem groźnym dla każdego. Olsztynianie dobrze wyglądają również w indywidualnych statystykach – Piotr Hain to najlepszy blokujący ligi, Matti Oivanen jest

drugi wśród blokujących, a Rafał Buszek piąty w kategorii najlepiej punktujących i atakujących. Faworytem spotkania wydają się być jednak gdańszczanie, którzy jako jedyny zespół PlusLigi nie stracili jeszcze w tym roku seta. Jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę wyłącznie tegoroczne wyniki, żółto-czarni byliby dziś liderem tabeli. Czy swoją dobrą passę podtrzymają również po spotkaniu z ekipą z Olsztyna? Mecz LOTOS Trefl Gdańsk – Indykpol AZS Olsztyn odbędzie się w sobotę, 25 stycznia, o godzinie 20.00 w hali gdańskiej AWFiS. Ze względu na około półtoratysięczną pojemność obiektu, sprzedane karnety i rezerwacje do sprzedaży trafiło niespełna 500 biletów na to spotkanie. Najtańsze wejściówki można nabyć za 15 złotych, zaś ceny biletów normalnych rozpoczynają się od 20 złotych. Sprzedaż prowadzona jest za pośrednictwem strony www.trefl.kupbilety.pl. (mr)

Fot.Materiały Prasowe

SIATKÓWKA | LOTOS Trefl jest jedyną drużyną w PlusLidze, która w 2014 roku nie straciła choćby seta. W sobotę, 25 stycznia, gdańszczanie o czwarte kolejne zwycięstwo powalczą we własnej hali z Indykpolem AZS-em Olsztyn. Na parkiecie zmierzą się też kibice obu zespołów.

KIBICE | Występy w barwach GIM-NETu Mońki, zagrywka à la Wojciech Żaliński, medale w rozgrywkach szkolnych, a nawet... okolicznościowy wiersz - tak przeróżne treści znajdowały się w zgłoszeniach kibiców, którzy chcieli wziąć udział w sobotnim pojedynku przeciwko sympatykom Indykpolu AZS-u Olsztyn. Lista osób pewnych występu na parkiecie hali AWFiS liczy na razie pięć nazwisk. - Podstawowe założenie zostało spełnione - do udziału w meczu zgłosiły się wyłącznie osoby, które obecnie nie trenują profesjonalnie. „Kariery” siatkarskie kandydatów ograniczały się do gry w ligach amatorskich, juniorskiej przeszłości lub reprezentowania swojej szkoły czy uczelni – informuje Michał Rudnicki, rzecznik prasowy LOTOS Trefla. - Na podstawie samych zgłoszeń trudno było oczywiście wyciągnąć

wiążące wnioski na temat aktualnej formy potencjalnych członków drużyny kibiców LOTOSU Trefla, dlatego w tej rywalizacji liczyła się również dobra argumentacja, kreatywność i pomysłowość. Warto jednak było wspomnieć o swoich boiskowych dokonaniach. Na podstawie powyższych argumentów wybrana została czwórka fanów żółtoczarnych: Grzegorz Snarski, Michał Kardasz, Michał Kowalczyk i Piotr Brzostowski. Piąte miejsce było zarezerwowane dla reprezentanta Klubu Kibica. Ten spośród swoich członków wytypował do drużyny Martę Schuchardt, która w sobotę również wystąpi w barwach LOTOSU Trefla. - Osoby, które jak dotąd nie znalazły się w drużynie, wciąż mają jeszcze szansę, by w piątek zagrać na parkiecie hali AWFiS. W składzie są jeszcze dwa wolne miejsca –

Fot. Ł.Krzemiński

Znamy skład drużyny kibiców na mecz z Olsztynem czytamy na oficjalnej stronie internetowej klubu. - Okazje do zdobycia jednego z nich nadarzą się w środę, a o sposobie poinformujemy za pośrednictwem strony internetowej. Mecz kibiców LOTOSU Trefla i Indykpolu AZS-u rozegrany zostanie w przerwie między drugim a trzecim setem sobotniego spotkania tych zespołów. Uczestnicy pojedynku otrzymają meczowe koszulki żółto-czarnych oraz podwójne wejściówki VIP, gwarantujące m.in. catering z Hotelu Haffner. Spotkanie PlusLigi między niepokonanymi w tym roku gdańszczanami a olsztyńską rewelacją pierwszych kolejek sezonu rozpocznie się w sobotę, 25 stycznia, o godz. 20.00 w hali AWFiS. W sprzedaży pozostało jeszcze ok. 350 wejściówek, które nabywać można za pośrednictwem strony www. trefl.kupbilety.pl oraz w stałych punktach sprzedaży. (mr)


W Gdyni znów zagrają najlepsze koszykarki WYDARZENIE | Mecz Gwiazd Basket Ligi Kobiet, to spotkanie reprezentacji Polski z najlepszymi zagranicznymi zawodniczkami ligi. W biało-czerwonej kadrze znalazła się Małgorzata Misiuk z Riviery Gdynia.

Mecz Gwiazd odbędzie się 15 lutego o godz. 15.00 w hali Gdynia Arena. Już teraz można głosować na zagraniczne gwiazdy oraz zakupić bilety na to niezwykłe wydarzenie. To będzie wielkie święto kobiecej koszykówki. Reprezentacja Polski, której skład został wybrany przez sztab szkoleniowy reprezentacji, podejmie w gdyńskiej hali zespół złożony z najlepszych zagranicznych zawodniczek Basket Ligi Kobiet. Takiego widowiska nie można przegapić. Pierwsza piątka drużyny zagranicznych gwiazd jest wybierana przez kibiców w specjalnym głosowaniu

Gdynia gospodarzem Półfinał Mistrzostw Polski juniorek starszych JUNIORKI | W najbliższy weekend w Gdyni odbędzie się turniej półfinałowy Mistrzost Polski w kategorii U-20 Kobiet. Gospodarzem będzie drużyna Riviera Bryza Gdynia, która powstała z połączenia sił dryżyny Basket Ligi Kobiet – Riviera Gdynia, oraz młodzieżowego klubu Bryza Kolbudy. W wyniku losowania w turnieju wezmą udział trzy zespoły: MKS MOS Katowice, MUKS Widzew Łódź oraz Riviera Bryza. W piątek gospodarze podejmą MKS MOS o godzinie 15:30, sobota to pojedynek w samo południe drużyn przyjezdnych a na koniec w niedzielę o 11:00 Riviera Bryza podejmie Widzew. Wszystkie spotkania odbędą się na hali GOSiR w Gdyni. (luK)

tym sezonie Misiuk spisuje się bardzo dobrze. Jest najlepiej punktującą Polką W Basket Lidze Kobiet. Bilety na to spotkanie można kupić na stronie kupbilet. pl, w siedzibie Basketball Investments SSA przy ul. Olimpijskiej 5 oraz w kasach hali Gdynia Arena. W zależności

na stronie basketligakobiet. pl od 23 grudnia do 31 stycznia 2014. Głosować można na jedną zawodniczkę z każdej pozycji. Skład tego zespołu uzupełnią koszykarki wybrane przez przedstawicieli Polskiego Związku Koszykówki. Trenerem Reprezentacji Polski jest Jacek Winnicki, a zespół zagranicznych gwiazd poprowadzi szkoleniowiec drużyny, która po I etapie będzie zajmować pierwsze miejsce w tabeli Basket Ligi Kobiet. W składzie podanym przez trenera Jacka Winnickiego znalazła się Małgorzata Misiuk. Skrzydłowa Riviery to podpora gdyńskiego zespołu inie powinno dziwic jej powołanie na lutowe spotkanie. W

od wybranego miejsca ulgowe wejściówki kosztują 5 zł lub 7,5 zł. Normalne bilety można kupić za 10 zł i 15 zł. W sprzedaży dostępne są również bilety rodzinne - w cenie od 15 zł. LINK DO GŁOSOWANIA: http://www.basketligakobiet.pl/glosowanie.html

Skład reprezentacji Polski: -Weronikę Idczak, rozgrywająca, Energa Toruń -Agnieszkę Kaczmarczyk, silna skrzydłowa, King Wilki Morskie Szczecin - Martynę Koc, silna skrzydłowa, Artego Bydgoszcz - Magdalenę Leciejewską, silna skrzydłowa, CCC Polkowice - Darię Mieloszyńską-Zwolak, niska skrzydłowa, Artego Bydgoszcz - Małgorzatę Misiuk, silna skrzydłowa, Riviera Gdynia - Elżbietę Mowlik, niska skrzydłowa, Artego Bydgoszcz - Paulinę Pawlak, rozgrywająca, Wisła Can-Pack Kraków - Annę Pietrzak, rozgrywająca, Artego Bydgoszcz - Agnieszkę Skobel, rzucająca, CEKK Cegled - Magdalenę Skorek, rzucająca, CCC Polkowice - Agnieszkę Szott-Hejmej, niska skrzydłowa, Wisła Can-Pack Kraków - Joannę Walich, silna skrzydłowa, Energa Toruń - Justynę Żurowską, silna skrzydłowa, Wisła Can-Pack Kraków

Na ROW Rybnik z promocjami ZAPOWIEDŹ | Po zwycięstwie w Łodzi koszykarki Riviery chcą iść za ciosem i pokonać we własnej hali koszykarki Basket ROW Rybnik. Na ten mecz klub przygotoał niespodzianki dla swoich kibiców. Początek sobotniego starcia o godzinie 16.00. - Z okazji ferii zimowych młodzież do lat 18 będzie mogł sobotnie starcie z Basket ROW Rybnik obejrzeć za darmo – informuje Agnieszka Głowacka, rzecznik prasowy Riviery. Być może będzie okazja świętować kolejne zwycięstwo podopiecznych trenera Vadima Czeczuro. Koszykarki Riviery dobrze spisały się w Łodzi zwyciężając miejscowy Widzew 58:53. Sobotnie spotkanie rozpoczęło się po myśli przyjezdnych. Podopieczne Riviery Gdynia szybko wyszły na prowadzenie, którego łatwo nie chciały oddać. Agresywną obroną gdynianki wymuszały

Fot.Ł.Krzemiński

Łukasz Krzemiński l.krzeminski@expressy.pl

błędy przeciwniczek, same budując swoją przewagę. Po 10 minutach prowadziły już różnicą 5 punktów- 14:9. Pomimo dobrego początku, nasze koszykarki złapała pewna zadyszka. Proste błędy oraz kilka nieskutecznych rzutów

spowodowało, że gospodynie nie tylko doprowadziły do remisu, ale również wyszły na prowadzenie, które utrzymywało się niemal do zakończenia pierwszej połowy. Tuż przed końcem drugiej części spotkania Danielle Wilson

po podaniu Krystyny Matsko ustaliła wynik po 20 minutach na 21:22. Drugą połowę meczu zdecydowanie lepiej rozpoczęły gospodynie. Podopieczne Janusza Wierzbickiego odrobiły jednopunktową stratę, a

następnie systematycznie zaczęły wychodzić na prowadzenie. W 28 minucie wygrywały już różnicą 11 „oczek” - 39:28. Jednak był to sygnał do ataku dla przyjezdnych. Gdynianki, głównie dzięki Małgorzacie Misiuk, Danielle Wilson oraz Natalii Małaszewskiej zaczęły odrabiać straty. Dzięki dużo lepszej obronie koszykarki Riviery Gdynia wymuszały straty zawodniczek oraz same seriami zdobywać punkty. Na najwyższe prowadzenie gdynianki wyszły w 38 minucie meczu - 46:54. Do końca oba zespoły grały niemal kosz za kosz i po 40 minutach na tablicy wyników było 53:58. Do zwycięstwa przyczyniła się dużo lepsza walka gdyńskiej Riviery na desce. Gdynianki zebrały 55 piłek, z czego 33 na bronionej tablicy. Gospodynie miały 32 zbiórek, jednak zaledwie 6 w ataku. Na uwagę zasługuje fakt, iż trzy gdyńskie zawodniczki zakończyły dzisiejsze spotkanie z double-double na swoim koncie. Najskuteczniejsza była dziś Małgorzata Misiuk (22 pkt, 13 zb), ten znakomity wynik zanotowały również Danielle Wilson (13 pkt, 12 zb) oraz Natalia Małaszewska (11 pkt, 11 zb, 7 as). (luK)

Express Gdynski 221  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you