Page 1

A A T N E T Z A ŁA G ZP BE

PARTNER SERWISU

pomorski.info

ŚMIECIOWA REWOLUCJA W GDAŃSKU Będzie ona miała miejsce nie tylko w Gdańsku. Do roku 2020 w Polsce, zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, ilość składowanych na wysypiskach odpadów ulegających biodegradacji ma zostać ograniczona o co najmniej 65%.

Piątek, 1 marca 2013 r. Nr 8 (71) NAKŁAD 15 000 EGZ.

Najchętniej czytana gazeta w Gdańsku Dodatek zdrowie - uroda już za tydzień

Nowe zasady odbioru odpadów komunalnych będą obowiązywać od 1 lipca 2013. Istota zmian polega na tym, że już nie właściciel nieruchomości (jak obecnie), ale władze gminy (Gdańsk jest gminą miejską), odpowiedzialne będą za zorganizowanie i nadzorowanie sposobu wywożenia odpadów komunalnych z miasta. One też ogłoszą przetarg dla firm, które tym się zajmują. Aby uniknąć monopolizacji i dać szansę mniejszym firmom, miasto podzielono na 6 sektorów i dla każdego z nich będzie organizowany oddzielny przetarg. Pierwsze umowy zostaną podpisane tylko na 2,5 roku, aby wychwycić ewentualne niedoskonałości systemu i je poprawić przy kolejnych przetargach.

Odpady będą odbierane z tych samych miejsc co obecnie. Zostaną tam ustawione trzy pojemniki: na odpady suche, mokre i nieposegregowane. Segregacja śmieci na terenie Gdańska polega na oddzieleniu odpadów suchych od mokrych – czyli biodegredowalnych. Stawka za odbiór odpadów w przypadku segregowanych będzie wynosiła 66 groszy od metra kw. mieszkania a dla powierzchni ponad 110 m kw 10 gr za m kw. W odniesieniu do odpadów nieposegregowanych będzie to analogicznie 88 gr za m kw i 13 gr za m kw. Kwestie szczegółowe gdańszczanie mogą poznać poprzez działającą już stronę internetową: www. czystemiasto.gdansk.pl

Ponadto Zarząd Dróg i Zieleni uruchomił w swej siedzibie przy ul. Partyzantów 35 specjalne Biuro Obsługi Klienta Gospodarki Odpadami Komunalnymi ( w budynku B), gdzie udzielane są informacje dotyczące nowego systemu zagospodarowywania odpadów w pn, wt, czw, pt w godz. 8.00 – 16.00 a w srody od godz. 9.00 do 17.00. Uruchomiono też infolinię. Tel. 58 731 64 64 czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00. Kontrola, czy odpady są rzeczywiście segregowane, będzie przeprowadzana przy dowozie ich przez firmę operującą do Zakładu Utylizacji w Gdańsku Szadółkach. Anna Kłos

Nagrody im. Lecha Bądkowskiego GDAŃSK | Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz uhonorował wybitnych gdańskich społeczników prestiżowymi Nagrodami im. Lecha Bądkowskiego. Laureatem nagrody, przyznawanej już od kilkunastu lat gdańskim organizacjom pozarządowym, jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Regionalne Centrum Wolontariatu docenione zostało „za ogromny wkład w promocję i rozwój wolontariatu

będącego platformą do międzypokoleniowej konsolidacji, umiejętne budowanie społeczeństwa obywatelskiego w naszym mieście, a także za kreatywność, profesjonalizm, świadomość celu społecznego prowadzonej działalności oraz elastyczność w działaniach i otwartość na współpracę”” - brzmi uzasadnienie kapituły przyznającej nagrodę. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bąd-

kowskiego dla organizacji pozarządowej im. L. Bądkowskiego ma formę pieniężną i wynosi 20.000 zł. Kapituła może przyznać także 2 wyróżnienia w wysokości 3.000 zł. W tym roku laureatami wyróżnień zostały: Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki „za promocję twórczości dzięki umiejętności łączenia organizacji wartościowych wydarzeń artystycznych z działalnością prospołeczną, kształcenie i wychowanie odbiorców oraz

twórców kultury i sztuki, poprzez prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych, dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych, animację lokalnych społeczności oraz działalność rewitalizacyjną poprzez działania związane ze sztuką”” oraz Stowarzyszenie Waga „za działa na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn, a zwłaszcza równouprawnienia kobiet i edukacji antydyskryminacyjne. Przyznawanie nagrody dla

gdańskich organizacji pozarządowych upamiętnia zasługi Lecha Bądkowskiego dla Gdańska oraz istotnie wpływa na dalszy rozwój organizacji pozarządowych. Lech Bądkowski, zmarły w 1984 r., współtwórca „Solidarności”, działacz społeczny i kaszubski, swoją działalnością znacząco wpłynął na kształt gdańskiej kultury i przyczynił się do rozwoju samorządności lokalnej. red.


Tydzień dla pokrzywdzonych AKCJA| Jeszcze dziś i jutro osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników i psychologów. Wszystko to w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Akcja rozpoczęła się 25 lutego. Dyżury specjalistów w województwie pomorskim odbywają się w godzinach 10.00-18.00 (w sobotę w godzinach 10.00-13.00). W organizację obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem – poza Ministerstwem Sprawiedliwości – aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Komenda Główna Straży Granicznej i Krajowa Rada Komornicza. Dyżury mają charakter interdyscyplinarny tzn., że informacji prawnej udzielają nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz w zakresie postępowania wykonawczego – kuratorzy sądowi i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać pomoc psychologiczną. Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na

Zostań dziennikarzem!

Lubisz obserwować otaczającą cię rzeczywistość? Potrafisz rozmawiać z ludźmi, a może czasem piszesz lub fotografujesz? Jeśli na którekolwiek z pytań odpowiedziałeś „tak”, to spróbuj swoich sił jako dziennikarz. Napisz artykuł o tym, co dzieje się wokół ciebie – na twoim podwórku, ulicy, w gminie, w powiecie – i wyślij do nas na adres mailowy: redakcja@expresspowiatu.pl. Jeżeli artykuł będzie interesujący, zamieścimy go w naszej gazecie! Warto już dziś poświęcać swój czas, uwagę, energię, starania na to, by pogłębiać swoją wiedzę, wiadomości, poszerzać swoje horyzonty, uczyć się, rozwijać swoje pasje i zainteresowania, stawać się bardziej inteligentnym, oczytanym, twórczym i przebojowym. Warto mieć swoje hobby i wiedzieć więcej od innych. Nie obawiaj się więc, tylko staw czoła wyzwaniu i spróbuj już dziś – napisz artykuł, zrób ciekawe zdjęcie i wyślij do nas. Nie zapomnij tylko podpisać się imieniem i nazwiskiem. (r)

terenie kraju – dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” – zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów. Idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości. Głównym celem było zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. POR Dyżury specjalistów: OPOPP Centrum Interwencji Kryzysowej Polskiego Czerwonego Krzyża Pl. ks. Gustkowicza 13 80-543 Gdańsk tel. 58 511 01 21, 58 511 01 22 www.cik.sos.pl e-mail: centrum@cik.sos.pl Punkt Interwencji Kryzysowej w Starogardzie Gdańskim ul. Mickiewicza 9 84-200 Starogard Gdański tel. 58 562 22 26 www.starogard.cik.sos.pl e-mail: pik_stg@wp.pl Punkt Interwencji Kryzysowej w Kościerzynie ul. Krasickiego 4 83-400 Kościerzyna tel. 784 135 009 e-mail: pik_kna@wp.pl Punkt Pomocy Ofiarom Przestępstw w Słupsku ul. Sienkiewicza 7/24 76-200 Słupsk tel. 59 840 14 60 Punkt Informacyjno-Konsultacyjny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lęborku ul. Łokietka 13, pok.306 84-300 Lębork tel. 59 863 49 64

Rusza rekrutacja w sopockich przedszkolach SOPOT | Od poniedziałku, na stronie internetowych poszczególnych przedszkoli można będzie pobrać odpowiedni formularz, który po wypełnieniu należy złożyć w wybranej placówce. - Rodzice powinni złożyć formularz tylko w jednym przedszkolu. Jeśli rodzic złoży podanie w kilku placówkach, jesteśmy w stanie to zweryfikować. Wówczas ponad liczbowe zgłoszenia będą eliminowane – informuje Piotr Płocki Naczelnik Wydziału Oświaty UMS. Zapisy rozpoczną się 4 marca i potrwają do 16 kwietnia. 22 kwietnia listy przyjętych dzieci zostaną wywieszone w poszczególnych placówkach. Sopot na wrzesień 2013 roku planuje utworzyć 730 miejsc w 30 oddziałach przedszkoli. Ofertę uzupełniają 3 przedszkola niepubliczne w których jest około 120-130 miejsc. - Oceniając sytuację demograficzną Sopotu i biorąc pod uwagę układ sieci w przedszkolach przewidujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych liczba oferowanych miejsc będzie dostateczna. Każdy rodzic, który ma dziecko w wieku 3-6 lat powinien znaleźć dla niego miejsce w przedszkolu – opowiada Piotr Płocki. red.

Osiem dzików z Parku Reagana ŚRODOWISKO | Kilka ostatnich nocy okazało się dość pechowych dla stada dzików żerujących w nadmorskim Parku Reagana. Zwierzęta, które od dawna dewastowały parkową przestrzeń, udało się schwytać w specjalną odłownię. W nocy z wtorku na środę w Parku Reagana odłowiono pięć zwierząt, poprzedniej nocy - dwa, a w weekend jedno. Wszystkie odłowione zwierzęta zostały wywiezione i wypuszczone na terenie Borów Tucholskich. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dysponuje na terenie Gdańska 7 odłowniami. W ubiegłym roku z ich pomocą udało się schwytać i usunąć z obszaru miasta łącznie 26

dzików. Oprócz nich nowy dom w lasach położonych poza Gdańskiem znalazło też m.in. 85 saren i 55 kun, 3 bobry i 15 borsuków. Na montaż dodatkowej odłowni w rejonie Parku Re-

agana (od strony ul. Piastowskiej) zdecydowano się jesienią ubiegłego roku, ze względu na powtarzające się wizyty dzików, które żerując zniszczyły ponad 2 hektary parkowych trawników. POR

Taxi przeprowadzka

Bartosz Piotrusiewicz spotkał się z przedstawicielami wszystkich sopockich korporacji. Wspólnie ustalono gdzie i na jakich warunkach odbywać się będą postoje taksówek. Osiągnięto kompromis, w ramach którego na potrzeby taxi został adaptowany parking wzdłuż ulicy Kościuszki – od Carrefoura do końca ogrodzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego. Postój taksówek jest oznakowany stosownymi znakami drogowymi. POR

Przebudowa dworca w Sopocie wiązać się będzie ze zmianami organizacyjnymi, wprowadzanymi na różnym etapie zaawansowania prac. Władze proszą o baczne obserwowanie oznakowania, które na bieżąco informuje o wprowadzanych zmianach. Rozpoczęcie prac przygoto-

wawczych związanych z przebudową sopockiego dworca wiąże się ze zmianą organizacji ruchu. Zamknięcie ulicy Dworcowej dla ruchu kołowego spowodowało konieczność zmiany postoju dworcowych taksówek. Przed wprowadzeniem zmian, wiceprezydent Sopotu


www.pomorski.info

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

3

Rynek pracy wyzwaniem dla Euroregionu REGION | Prezydium Euroregionu Bałtyk obradowało w tym tygodniu w Gdańsku. Gospodarz spotkania – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – gościł przedstawicieli organizacji członkowskich z Danii, Litwy, Polski, Rosji i Szwecji. Delegaci wzięli też udział w seminarium dotyczącym sytuacji na rynkach pracy. Pomorskie reprezentuje w Euroregionie wicemarszałek Wiesław Byczkowski. Seminarium przygotowała nowo utworzona grupa robocza ds. rynków pracy Euroregionu Bałtyk, w której skład wchodzi wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Michał Bruski. Tematem seminarium były wyzwania stojące przed regionami członkowskimi, związane z mobilnością pracowników, podziałem rynku pracy na re-

giony i sektory, bezrobociem młodzieży. Podstawą do dyskusji były opracowane przez WUP dane statystyczne oraz regionalne strategie rozwoju. Pomorskie najwięcej miejsca w swoim strategicznym dokumencie poświęciło młodzieży. Regiony przyjęły rezolucję potwierdzającą zaangażowanie Euroregionu Bałtyk i jego członków w działania, także międzynarodowe, na rzecz poprawy sytuacji na regionalnych rynkach pracy. – Dostrzegamy trudną sytuację młodzieży w całej Europie, nie tylko w naszym regionie –

przyznaje marszałek Wiesław Byczkowski – Tworzenie nowych miejsc pracy oraz wspieranie rozwoju ludzi młodych leży w naszym wspólnym interesie. Podczas posiedzenia Zarządu Euroregionu nastąpiło przekazanie prezydencji: prezydent Roland Gustbee ze szwedzkiego regionu południowej Smalandii oficjalnie przekazał funkcję prezydenta Perowi Olemu Petersenowi reprezentującemu duński Bornholm. Wiceprezydenturę przejął region litewski, który poprowadzi Euroregion w przyszłym

roku. W roku 2015 doroczną prezydencję przejmie ponownie Pomorskie. Zarząd Euroregionu przyjął kilka dokumentów strategicznych, w tym m.in. raport roczny 2012 oraz strategię działania na lata 2013-2014. Debata była skupiona na tworzeniu nowych ram Europejskiej Współpracy Terytorialnej, kolejnym planie działania Strategii UE dla Morza Bałtyckiego oraz programach na rzecz współpracy w obszarze południowego Bałtyku i całego regionu Morza Bał- wspólnie z innymi organizatyckiego, a także na programie cjami bałtyckimi, lobbował w sąsiedztwa. Euroregion będzie, Brukseli na rzecz rozwiązań

pomocnych przy międzynarodowych działaniach dotyczących m.in. rynku pracy. POR

XXVII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego SAMORZĄD | Podczas sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, która odbyła się w mijającym tygodniu, poza normalnymi pracami, radni poddali się badaniom profilaktycznym, m.in. spirometrii, badaniom ciśnienia i poziomu cukru oraz cholesterolu we krwi. Pomorscy samorządowcy sprawdzili także swoje BMI, i mieli możliwość poznania zasad udzielania pierwszej pomocy. Podczas obrad sejmik zgodził się na przekształcenie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie w spółkę prawa handlowego. 20 głosów było za, 7 – przeciw, 3 – wstrzymujące się. – Ta uchwała inicjuje cały

długi i skomplikowany proces przekształcenia szpitala w spółkę – argumentowała wicemarszałek Hanna Zych-Cisoń. – Dopiero po jej przyjęciu podjęte zostaną dalsze czynności, m.in. sporządzenie aktu przekształcenia wraz z aktem założycielskim, rejestracja spółki w KRS, negocjacje z wierzycielami, złożenie wniosku do Ministerstwa Zdrowia o udzielenie dotacji na spłatę części zobowiązań placówki oraz rozliczenie udzielonej dotacji. Wszystkie czynności muszą zostać dokonane do 31 grudnia 2013 roku, gdyż po tej dacie wnioski składane do Ministerstwa Zdrowia nie będą rozpatrywane. Podczas sesji radni Sej-

miku Województwa Pomorskiego podjęli też decyzję o udzieleniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na Pomorzu. Głównym celem uchwały jest poprawa stanu zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz zachowanie krajobrazu kulturowego. – Komisja oceniła złożone wnioski i wyłoniła 12 projektów, proponując udzielenie dotacji na ich realizację w kwocie 600 tysięcy złotych – mówił marszałek Mieczysław Struk. – Dzięki dofinansowaniu uda się kontynuować remonty w ubogich parafiach, posiadających cenne obiekty

Pamiętamy o „Żołnierzach Wyklętych” OBCHODY | Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Uroczystości upamiętniające żołnierzy niepodległościowego podziemia, odbędzie się o godz. 12.00 pod pomnikiem Żołnierzy AK w Sopocie (ul. Armii Krajowej). Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zwrócił się ze swej strony z apelem do nauczycieli i wychowawców, o poświęcenie czasu podczas zajęć szkolnych na wspomnienie bohaterów walczących o niepodległość. W liście czytamy m.in.: „Już po raz trzeci, 1 marca, obchodzony będzie Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Historia tego święta ma swoje korzenie w uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 2001 roku, która podkreśliła „zasługi organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski”. Ostateczną inicjatywę ustawodawczą podjął w roku 2010 ś.p. prezydent Lech Ka-

czyński, a podtrzymał prezydent Bronisław Komorowski, który 3 lutego 2011 r. ją podpisał. W preambule do niej czytamy w „W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”. Dziś zwracam się do Państwa, jako wychowawców młodych pokoleń gdańszczan, byście zechcieli poświęcić część czasu lekcji prowadzonych w tych dniach na przypomnienie znamienitych kart polskiej, najnowszej historii. Gdańsk, miasto wolności, o historii pamięta i buduje jej żywe pomniki. Niech ich częścią, będą prowadzone przez państwa zajęcia. Będę Państwu ogromnie zobowiązany, za podjęcie tej tematyki. Chyląc czoła przed Bohate-

sakralne. Pieniądze otrzyma dziewięć kościołów: w Nowym Stawie, Kończewicach, Różynach, Miłoradzu, Nowej Cerkwi, Pelplinie, Krzyżanowie, Kmiecinie i Lignowach Szlacheckich, a także dom podcieniowy w Orłowie i dom holenderski w Drewnicy. W dalszej części sesji radni zatwierdzili uchwały w sprawie przyznania Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Województwa Pomorskiego prof. Józefowi Borzyszkowskiemu oraz Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC w Gdańsku. Uroczyste wręczenie tych najważniejszych pomorskich wyróżnień nastąpi podczas kolejnej, marcowej sesji sejmiku. POR

Transport Week 2013 KONFERENCJA | Konferencja „Transport Week 2013” jest już trzecią z kolei edycją gdańskiego spotkania przedstawicieli branży morskiej - sektora transportu, logistyki, spedycji, handlu zagranicznego, mediów i oświaty morskiej, czy portów.

rami naszej najnowszej historii, pozostaję z nadzieją, że zechcecie Państwo włączyć się w godne uczczenie Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W sopockich obchodach

uczestniczyć będą Władze Miasta Sopotu, członkowie Światowego Związku Żołnierzy AK oraz przedstawiciele Komendy Garnizonu Gdynia. red.

Każdy dokument przygotowany na to wydarzenie, przyozdobiony jest mnóstwem znaków firmowych przedsiębiorstw i instytucji, zainteresowanych utrzymywaniem wzajemnych i bliskich kontaktów. Chociaż, będąca elementem wydarzenia, Bałtycka Konferencja Kontenerowa - obradować ma już po raz siódmy. Gdyńska „Actia Forum” - znajdując partnera w Spółce Akcyjnej Zarząd Morskiego Portu Gdańsk oraz wsparcie w gdańskim „DCT, „OT Logistics” i „Goodman” - w dniach 5 - 7 marca

zaprosiła do sal Polskiej Filharmonii Bałtyckiej wszystkich, którzy realizują swoje interesy w oparciu o dostęp do morza. Poza formułą szerokiej wymiany opinii istotnych dla całej branży, przewidziano debaty panelowe. Wspomnianemu już wątkowi poświęconemu problemom i perspektywom globalnego, europejskiego i regionalnego rynku kontenerowego będzie też panel zainteresowany szczególnie potencjałem i trendami rynku LNG. Swoje forum stworzą firmy budujące na co dzień łańcuch logistyki i połączeń intermodalnych w Polsce, Rosji i na Ukrainie. Miejsce specjalnej debaty znajdą także zainteresowani rozwojem morskiej energetyki wiatrowej. Ambicją organizatorów było bowiem stworzenie forum, dającego lustrzane odbicie wszelkich nadziei i barier wzrostu znaczenia krajów Europy Bałtyckiej w światowym obrocie morskim. POR


4

www.pomorski.info

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Brodka & Paula i Karol

Koncert Moniki Brodki oraz Pauli i Karola odbędzie się 2 marca w gdańskim klubie Parlament. Koncerty promować będą ostatnie wydawnictwo Brodki EP „LAX”, a także ostatnią płytę Pauli i Karola „WHOLE AGAIN”. Brodka uznawana jest za jedną z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek w naszym kraju. Dzięki odważnej zabawie z elek-

troniką i folkiem stała się synonimem polskiej sceny nowoczesnej. Jej autorski album „Granda” zachwycił miliony fanów oraz krytyków muzycznych. Ostatnie wydawnictwo artystki - EPka „LAX” zawiera dwa nowe numery i remixy od chill out do dub stepu. Paula i Karol grają natomiast niezależny pop w bardzo ciekawych aranżacjach z pogranicza alt-country i miejskiego folku. Artyści znają się, lubią i szanują wzajemnie, w naturalny sposób postanowili połączyć siły i wreszcie pograć razem. Można spodziewać się totalnej koncertowej energii i niespodzianek. 2 marca 2013 (sobota), godzina: 18:00 Parlament, Gdańsk, Świętego Ducha 2 (róg Kołodziejskiej) bilety: 54 zł , w przedsprzedaży 49 zł

10 minut Festiwal KULTURA| W sopockim Sfinksie, 3 marca rozstrzygnie się druga edycja internetowego festiwalu filmów dokumentalnych dla aktywnych - 10 minut festiwal. Dowiemy się kto wygra w dwóch konkursowych kategoriach: wydarzenie, gdzie jury i publiczność nagrodzi najbardziej niezwykłą przygodę lub aktywność oraz film, gdzie o zwycięstwie zdecydują poszczególne elementy składające się na wartość artystyczną nadesłanego obrazu: scenariusz, zdjęcia, montaż. Do tegorocznej edycji zgłoszono już ponad 30 filmów (w tym jeden zagraniczny). W czasie finału organizatorzy ogłoszą także, które z filmów zdobyły nagrody internautów. Inicjatywa, której pomysłodawcą jest mieszkaniec Trójmiasta - Tomek Staniszewski, rozwija się bardzo dynamicznie. Festiwal przyciąga coraz więcej partnerów skupiających miłośników sportów i podróży.

Coast2Coast w Żaku KULTURA | Muzyka Zachodniego Wybrzeża po raz kolejny zagości w Klubie Żak, aby w środku zimy rozgrzać Gdańsk. Wraca już szósta odsłona imprezy COAST2COAST, która zgodnie z nazwą ma prezentować najciekawszych twórców muzycznego wybrzeża Stanów Zjednoczonych.

W Żaku podczas dotychczasowych pięciu edycji mieliśmy już okazję oglądać niezwykłe sety takich wykonawców jak Teebs, Jeremiah Jae, Take, Free the Robots, Kelpe, Young Montana?, Salva, Shlohmo, Rekordah, Samoyed czy Lukid. Ich punktem wspólnym jest potężna dawka wibracji, rozgrzewającego groove i

nietypowej, ale tanecznej rytmiki. Te elementy nie pozwalają ustać w miejscu, a mimowolnie zmuszają do bujania się w rytm muzyki, łączącej wpływy hip hopu, elektroniki, funky, zmodyfikowanej wedle własnego punktu widzenia każdego z artystów. Niewątpliwym sukcesem COAST2COAST Jest udowodnienie,

Zainteresowanie konkursem rośnie także ze strony mediów. Popularność konkursu zdaniem organizatorów wynika z faktu, że wykorzystuje platformę działającą w Internecie. Widzowie mogą oglądać prawdziwe przygody, prawdziwych ludzi, którzy często za niewielkie pieniądze realizują swoje pasje: podróże w najdalsze zakątki globu, rajdy off road, downhill itp. Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 2011 roku. Konkurs polega na nadesłaniu maksymalnie 10-minutowego filmu dokumentującego podróż, przygodę, pasję, ruch. Filmy mogą zgłaszać zarówno profesjonaliści, jaki i amatorzy. Obrazy publikowane są na stronie festiwalu i tam też oceniane przez internautów. Z

kolei o tym, który film wygra w kategoriach film i wydarzenie, decyduje profesjonalne jury powołane przez organizatorów. Ponadto publiczność zgromadzona

że w Trójmieście znajduje się spora grupa fanów tego typu grania, którzy licznie gromadzą się na kolejnych edycjach imprezy, stąd najwyższa pora na szóstą już odsłonę COAST2COAST. Na początku marca, do gdańska zawita EPROM, dziki czarodziej syntezatorów i szalony beatmaker z San Francisco. Jego produkcje charakteryzują się wyrazistym basem oraz dużą dozą przestrzeni, na dodatek mienią się feerią muzycznych barw i umiejętnie

rozłożonym kontrastem między ciężkością oraz lekkością kompozycji. Tworzy na pograniczu hip-hopu i elektroniki, a jego zwolniony, ale jednocześnie taneczny styl, łatwo wpada w ucho i serce. Jego beaty przewijają się bardzo często w całym muzycznym świecie elektroniki, a sam Eprom wymieniany jest jako inspiracja zmieniająca oblicze współczesnej muzyki. Do jego fanów należą m.in. Flying Lotus, Gaslamp Killer, Starkey, Rusko, Rustie, Glitch Mob czy Mary

na finale imprezy przyznaje swoją nagrodę. red.

Finał 2. edycji 10 minut festiwal 3 marca (niedziela), godz. 17:00 Sopot, klub Sfinks700, ul. Mamuszki 1 WSTĘP BEZPŁATNY

Anne Hobbs. Do Gdańska muzyk przyjedzie promować swój debiutancki album „Metahuman”, który ukazał się w ubiegłym roku. Łączy na nim swoje fascynacje potężnie brzmiącymi basami, przeplatającymi je barwnymi syntezatorami, które świetnie współgrają z ciszą, balansując między minimalizmem a natłokiem dźwięków. 1 marca 2013 (piątek), godzina: 21:00 Klub ŻAK, Gdańsk, al. Grunwaldzka 195/197 bilety: 13 zł

Noc Oscarowa - Gdańsk ENEMEF | Noc Oscarowa to tradycyjny przegląd najgłośniejszych filmów mijającego roku, które będą walczyć o najważniejsze wyróżnienie w światowej kinematografii. W programie tej nocy znalazły się cztery produkcje, które łącznie otrzymały aż 35 nominacji Amerykańskiej Akademii Filmowej. W repertuarze znalazły się: LINCOLN, ŻYCIE PI 3D, OPERACJA ARGO, MIŁOŚĆ Po więcej informacji, pełny cennik biletów itd. organizatorzy zapraszają na www. enemef.pl. Na stronie można również: - zagłosować na kolejność emisji filmów w trakcie tego ENEMEFu, - zapisać się do listy osób BEZPŁATNIE otrzymujących informacje o zbliżających się ENEMEFach mailem i/lub SMSem, - wygrać zniżkę: przed każdym ENEMEFem losowanych jest kilka tysięcy osób wśród wszystkich zarejestrowanych na stronie - otrzymują oni specjalnego zniżkowego SMSa, z którym bilety na ENEMEF można kupić ze zniżką nawet do 10 zł 1 marca 2013 (piątek), godzina: 22:00 Multikino, Gdańsk, al. Zwycięstwa 14 bilety: 25-33 zł red.


6

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

www.pomorski.info

Nowe inkubatory MEDYCYNA| Pomorskie Centrum Traumatologii wzbogaciło się o dwa inkubatory. Znalazły się na Oddziale Kardiochirurgii dla Dzieci z Wadami Wrodzonymi. W uroczystości przekazania sprzętu przez Fundację „Serce Dziecka” wzięła udział wicemarszałek województwa pomorskiego Hanna Zych-Cisoń. PCT jest jednostką podległą Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego. Przekazane przez war-

szawską fundację inkubatory przeznaczone są do leczenia noworodków i niemowląt z wrodzonymi wadami serca w warunkach oddziału pooperacyjnego kardiochirurgii dziecięcej. Ten wspaniały dar dodatkowo uświetnia jubileusz wykonania tysięcznej operacji kardiochirurgicznej u dziecka w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku. Oddział kardiochirurgii dziecięcej jest jedyną tego typu placówką w Polsce północnej.

Powstał w roku 2008 dzięki decyzji dyrekcji szpitala i inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia na wykonywanie pełnego zakresu operacji kardiochirurgicznych i procedur kardiologii interwencyjnej u dzieci, w tym niemowląt, noworodków i wcześniaków. Od początku oddział specjalizuje się w leczeniu dzieci z pełnym spektrum problemów kardiologicznych, z powodzeniem

wykonując obecnie najbardziej złożone zabiegi korekcji wad wrodzonych z zastosowaniem płuco-serca, a także procedury interwencyjne i hybrydowe u najbardziej chorych dzieci. Powstanie oddziału stało się impulsem do współdziałania wielu organizacji wspierających dzieło budowy nowoczesnego ośrodka leczącego dzieci z chorobami serca w Polsce północnej. Początkowa inwestycja Urzędu Marszałkowskiego została istotnie uzupełniona zakupami sprzętowymi ze środków Fundacji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, wielu darczyńców i sponsorów. Od początku oddział i rodziców wspiera także Fundacja „Serce Dziecka” z Warszawy. red.

Geriatria w Sopocie

MEDYCYNA| Szybko rosnąca populacja osób starszych, przewlekle chorych i niesamodzielnych wymaga pilnie działań zabezpieczających potrzeby zdrowotne tej grupy pacjentów. Rozwiązaniem będzie stworzenie ośrodka opieki geriatrycznej w Sopocie. Jest to rozwiązanie dostosowujące zakres opieki zdrowotnej w mieście do zaopatrzenia tej grupy w niezbędne świadczenia medyczne. By minimalizować koszty przedsięwzięcia, najrozsądniejszym wyjściem jest stworzenie tego ośrodka w oparciu o istniejącą bazę, zarówno infrastrukturalną jak i kadrową Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie. Na potrzeby ośrodka opieki geriatrycznej rozbudowany zostanie budynek przy ul. 23 Marca 93 w Sopocie, będący w zasobach Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego. Pierwszym krokiem w celu realizacji zadania będzie przygotowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności, umożliwiających przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla pozyskania środków zewnętrznych finansujących działania

inwestycyjne (budowlane) w tym zakresie. W tym celu Rada Miasta Sopotu przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie” o ośrodek opieki geriatrycznej. Pomoc finansowa, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Sopotu w kwocie 750 000 zł i przekazana samorządowi wojewódzkiemu umową. Umowę podpisali uroczyście dzisiaj, 26 lutego Prezydent Sopotu Jacek Karnowski oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. Planowany ośrodek opieki geriatrycznej będzie dysponował m.in.: - ok. 50 łóżkami (w tym 10 na potrzeby zakładu opiekuńczo – leczniczego, 40 na potrzeby oddziału geriatrii), - oddziałem geriatrycznym dziennym, - poradnią geriatryczną, - punktem teleopieki. POR


Przed nami targowy weekend Ponad stu wystawców, tysiące odwiedzających oraz niepowtarzalne oferty i wyjątkowe promocje – to wszystko czeka tych, którzy wybiorą się w najbliższy weekend, 2 i 3 marca, na targi mieszkaniowe do Gdańska. Targi to niepowtarzalna okazja, by za wyjątkowo atrakcyjną cenę kupić mieszkanie. Deweloperzy na takie imprezy przygotowują bowiem specjalne oferty, z których można skorzystać tylko podczas targów. Nie tylko ceny wybranych mieszkań są niższe, ale atrakcyjną ofertę przygotowały też banki. Będzie to więc doskonała okazja do podpisania umowy na korzystniejszych, niż standardowo, warunkach, a co za tym idzie zaoszczędzenia nieco pieniędzy. Odbywające się cyklicznie Targi Mieszkań są flagowym produktem firmy

Nowy Adres. Organizowane są w największych, najdynamiczniej rozwijających się aglomeracjach Polski - Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu i Krakowie. Najbliższa edycja odbędzie się w Amber Expo w Gdańsku 2 i 3 marca. W jednym miejscu i jednym czasie można będzie zapoznać się z pełną ofertą nieruchomości nie tylko w Trójmieście, ale również z okolic. Po co więc tracić czas i przeglądać tysiące ofert w prasie i internecie? Można tego uniknąć, podobnie jak żmudnych wycieczek do biur sprzedaży – zamiast tego podczas targów będzie można wybrać i kupić wymarzone mieszkanie, oszczędzając zarówno pieniądze i czas. Rafał Korbut


8

www.pomorski.info

EXPRESS DEWELOPERSKI

„Zielone” się opłaca Coraz więcej budynków komercyjnych, które w ciągu ostatnich dwóch lat powstały w naszym kraju, jest budowanych w taki sposób, aby miały jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. Dzieje się tak nie dlatego, że ekologia stała się po prostu modna, ale przede wszystkim z powodów ekonomicznych – dla deweloperów jest to inwestycja w wartość nieruchomości, ponieważ już dziś wiele funduszy ma dedykowane środki, które inwestuje wyłącznie w tego rodzaju obiekty. Jeszcze 3 – 4 lata temu pojęcie ekologicznego budownictwa właściwie w Polsce nie istniało. Zmienia się to jednak

bardzo szybko. O ile w 2010 r. udział procentowy „zielonych” budynków w stolicy kształtował się na poziomie zaledwie kilku proc., to już 2 lata później było to ponad 40 proc. I te wskaźniki wciąż rosną. Pomorze nie jest tu liderem – w połowie ubiegłego roku Trójmiasto miało udział w rynku tego rodzaju nieruchomości na poziomie 3 proc. Dlaczego - pomijając kwestie ekologii - deweloperzy tak bardzo zabiegają o „zieloną” certyfikację budowanych przez siebie obiektów? Zasadniczo chodzi o podniesienie wartości budynków - te z certyfikatem cieszą się póź-

niej większym zainteresowaniem inwestorów, zastosowanie rozwiązań ekologicznych zwiększa płynność nieruchomości. Badania przeprowadzone w Europie pokazują, że tylko obiekty ekologiczne za kilka lat będą postrzegane jako budynki o najwyższej wartości, zwłaszcza technicznej. Istnieje więc duża presja ze strony inwestorów, którzy chcą, by deweloperzy budowali zgodnie z wymogami certyfikatów. Dodatkowym czynnikiem napędzającym takie inwestycje jest możliwość uzyskania dofinansowania – ponad połowa funduszy ma oferty przygotowane właśnie dla

deweloperów realizujących inwestycje certyfikowane. Nic więc dziwnego, że wielu deweloperów stara się tę szansę maksymalnie wykorzystać. Warto dodać, że budownictwo ekologiczne to nie tylko biurowce, ale też centra handlowe oraz budynki mieszkalne. Badania przeprowadzone w USA potwierdzają, że tzw. „zielone budynki” pozwalają zużywać przeciętnie o 25-30 proc., a czasem nawet o 40 proc. mniej energii w stosunku do obiektów referencyjnych. (oprac. raf, źródło propertynews.pl)

Jakość i ekologia w cenie

Klienci biur pośrednictwa sprzedaży nieruchomości są coraz bardziej świadomi i coraz bardziej wymagający. Coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na lokalizacje i cenę, ale także na jakość zastosowanych do budowy materiałów oraz technologię. To wszystko ma bowiem wpływ na warunki zakupu i późniejszy komfort użytkowania Obecna sytuacja na rynku nieruchomości nie jest dla deweloperów korzystna. Nadpodaż mieszkań i niekorzystne rekomendacje kredytowe sprawiają, że klienci zwracają uwagę na wiele niedocenianych dotąd czynników. Dobrze opisana, zwizualizowana oferta i gwarancja inwestora już nie wystarczają klientom. Bardzo często sięgają oni po opinie niezależnych budowlańców. A to wydłuża czas realizacji transakcji, poza tym nierzadko zdarza się, że niezależny ekspert znajduje jednak mniejsze lub większe niedociągnięcia, które klient sam by przeoczył. Zdarza się również, że klient wynajmuje specjalistę, który dokonuje... wyceny nieruchomości. I ta wycena staje się później argumentem przetargowym przy ustaleniu ostatecznej ceny

i warunków sprzedaży mieszkania. A dla nikogo nie jest tajemnicą, że deweloper zawsze będzie chciał zaprezentować swoją inwestycję z najlepszej strony, natomiast ekspert wynajęty przez klienta będzie starał się znaleźć jak najwięcej usterek, aby obniżyć cenę. „Pod lupą” znajdują się więc trwałość, odporność na: szkodliwe działanie temperatury, opady, nasłonecznienie, a także ekologiczność czy w końcu brak konieczności konserwacji. Klienci zwracają też baczną uwagę na to, z jakich materiałów powstała zarówno konstrukcja budynku, jak również stolarka drzwiowa i okienna, windy, wykończenie klatek schodowych, itp. Standardem stają się także pytania o rodzaj instalacji grzewczej – budynek wykonany w technologii ekologicznej w dłuższej perspektywie czasu oznacza oszczędności. Deweloperzy nie mają więc łatwego życia. Lepsze jakościowo materiały są oczywiście droższe, a nadpodaż mieszkań oznacza, że nie mogą podnieść cen. Dlatego na rynku jest coraz więcej lokali, które są zarówno wysokiej jakości, i jednocześnie w przystępnej cenie. (raf)


www.pomorski.info

EXPRESS DEWELOPERSKI

9

Gdańsk w rozbudowie Rafał Korbut r.korbut@expressy.pl Przed nami ciekawy rok na rynku nieruchomości. Po boomie budowlanym, który można było zaobserwować w drugiej połowie ubiegłego roku (deweloperzy rozpoczęli wiele inwestycji, aby jeszcze zdążyć przed wprowadzeniem w życie tzw. „ustawy deweloperskiej”) oraz zaostrzeniem przez banki warunków udzielania kredytów rynek mieszkaniowy jest nasycony. Wybór gotowych mieszkań jest ogromny. Mimo to na Pomorzu wciąż powstają nowe osiedla. Deweloperzy, którzy zdecydowali się zainwestować w Gdańsku, wciąż mają pełne ręce roboty. Najwięcej inwestycji realizowanych jest na obrzeżach miasta – w dzielnicach, które nie są jeszcze mocno rozbudowane. Budowane są zarówno mieszkania o średnim standardzie, jak i apartamentowce dla bogatszych i wymagających klientów. Firma Euro Styl jest w trakcie realizacji kilku inwestycji. Jedną z nich jest Oliwska Awangarda - to nowoczesny kompleks mieszkaniowy zlokalizowany przy ulicy Maurycego Beniowskiego na pograniczu dwóch dzielnic Gdańska – Oliwy i Przymorza. Są to trzy cztero- i pięciokondygnacyjne budynki

o awangardowym wyglądzie. Znajdzie się tam 85 apartamentów. Początek sprzedaży – już w tym roku. W trakcie realizacji jest również osiedle Nowy Horyzont, położone na granicy gdańskiej dzielnicy Łostowice i gminy Pruszcz Gdański, przy nowo wybudowanej ulicy Ofiar Grudnia 1970. Jest to osiedle kompaktowe, wyposażone praktycznie we wszystko, co potrzebne jest do codziennego życia. W ofercie znajdują się mieszkania o zróżnicowanych metrażach. Część lokali jest już gotowych, do odbioru, kolejne mają być gotowe w czerwcu br. Tuz obok osiedla Nowy Horyzont, na terenie Kowalm powstaje Osiedle Cytrusowe. Będzie składać się z 19 kameralnych, jednoklatkowych, czterokondygnacyjnych budynków, w których znajdą się 2- i 3-pokojowe mieszkania o różnych metrażach. Kompleks położony jest na granicy Gdańska (Łostowice) oraz miejscowości Kowale (gm. Kolbudy). Mieszkania mają być gotowe we wrześniu i październiku 2013 r. Kolejnym deweloperem, który w tym roku buduje w Gdańsku, jest Przedsiębiorstwo Budowlane Górski. Obecnie realizuje dwa osiedla: przy ul. Partyzantów (jest to nowoczesny zespół mieszkaniowy, zlokalizowany w centrum Wrzeszcza,

wkomponowany w historyczną architekturę) oraz przy ul. Angielska Grobla (osiedle jest zlokalizowane przy nabrzeżu Nowej Motławy, wkomponowane w najbardziej cenioną przez inwestorów część Gdańska – okolice Wyspy Spichrzów). Firma Robyg z kolei jest twórcą zespołu 17-piętrowych wież w samym sercu Przymorza - Albatross Towers. W ofercie znajdą się zarówno mieszkania, jak i biura. I etap inwestycji jest realizowany w pierwszym kwartale bieżącego roku. Deweloper ten buduje także osiedle mieszkaniowe Lawendowe Wzgórza. Powstaje ono w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Gdańsk-Jasień,

przy ul. Jabłoniowej. Na jego terenie przewidziano pełną infrastrukturę: sklepy, lokale usługowe, przedszkole, place zabaw i park osiedlowy. Obecnie realizowany jest kolejny – już VI – etap tej inwestycji, część lokali jest więc gotowych do odbioru, reszta ma być gotowa jeszcze w tym roku. Jesienią 2013 r. ma być gotowe także osiedle 2 Potoki, budowane przez Polnord. Zlokalizowane jest w południowej części Gdańska, w otoczeniu wzgórz oraz terenów rekreacyjno-spacerowych, przy ulicy Guderskiego. Ciekawą propozycją jest Audiopolis - nowe muzyczne osiedle w Gdańsku, budowane przez EkoLan. Z założenia ma to być wyjątkowe miejsce

dla ludzi kochających muzykę. Audiopolis to cztery budynki: Rock, Jazz, Blues i Soul, mieszczące się w Gdańsku Kowalach. Pierwsze mieszkania były gotowe już w roku ubiegłym, obecnie trwa trwa budowa kolejnych. Invest Komfort buduje natomiast osiedle Nadmorski Dwór, położone przy ul. Czarny Dwór. Inwestycja powstaje etapami, część lokali jest już gotowych, kolejne planowane są do odbioru w marcu 2013 r. Drugą inwestycją tego dewelopera jest Wzgórze Focha – w gdańskiej dzielnicy Aniołki powstaje kolejny czteropiętrowy budynek, będący częścią kameralnego kompleksu mieszkalno-usługowego. Trzeci inwestycja w trakcie budowy

to Jaśkowa Dolina (w Gdańsku Wrzeszczu) – ma być zakończona w tym roku. Dla bardziej wymagających i bogatszych klientów deweloper Hossa buduje Avangard Apartamenty (Garnizon, ul. Słonimskiego). To cztery wille miejskie o 6-kondygnacyjnej zabudowie, z miejscami parkingowymi ulokowanymi w podziemnej hali garażowej. Do odbioru mają być w I kwartale 2014 r. Na przełomie 2013 i 2014 r. mają tez być gotowe apartamenty, budowane w ramach inwestycji Garnizon (przy ul. Szymanowskiego). Kolejne osiedle powstaje w Osowej. Inwestycja o nazwie Zeusa II, realizowana przez RAI PB, będzie gotowa w marcu 2013 r.


10

www.pomorski.info

EXPRESS DEWELOPERSKI

Z końcem ubiegłego roku wygasł rządowy program dofinansowania kupna mieszkań „„Rodzina na Swoim”. Przez 5 lat funkcjonowania z takiej formy pomocy skorzystało ponad 175 tys. rodzin. Suma udzielonych kredytów w programie „Rodzina na Swoim” wyniosła niemal 33 mld zł. Dla wielu osób było to spore ułatwienie, ponieważ przez kilka lat budżet państwa pokrywa część odsetek od kredytu hipotecznego. A kilkaset złotych co miesiąc więcej w portfelu to dla wielu rodzin znacząca różnica. Analitycy podkreślają, że co prawda „RnS” nie była programem, który miał kluczowe znaczenie dla rynku mieszkaniowego, ale dla wielu osób była to jednak jedyna możliwość zdobycia własnego domu czy mieszkania. Czego zatem można spodziewać się w 2013 roku? Czy „RnS” zostanie zastąpiona innymi formami pomocy ze strony państwa? Coraz więcej mówi się o nowym programie „Mieszkanie dla Młodych”. Ale na dzień dzisiejszy wiadomo, że zacznie on obowiązywać najwcześniej w przyszłym roku. Łatwiej o kredyt Dwie sprawy pozwalają tym, którzy planują kupno mieszkania, patrzeć z optymizmem w przyszłość. Pierwsza z nich to prognozowane spadki cen nieru-

Fot. mieszkaniedlamlodych.pl

„Mieszkanie dla Młodych”

chomości. Ubiegły rok był bowiem obfitujący w inwestycje deweloperów, obecnie na rynku dostępnych jest więc wiele gotowych mieszkań. Konkurencja i nadpodaż skutkują ciągłym, powolnym spadkiem cen. Druga sprawa to kredyty hipoteczne – wiadomo, że zdecydowana większość transakcji na rynku nieruchomości uzależniona jest właśnie od kosztów i łatwości dostępu do kredytów. I o ile na spadek kosztów nie ma co raczej liczyć, to analitycy przewidują, że w ciągu najbliższych miesięcy łatwiej będzie taki kredyt otrzymać. Ma zostać zniesio-

ne ograniczenie związane z dopuszczalnym obciążeniem zobowiązaniami osiąganych dochodów gospodarstwa domowego. Poza tym mamy wrócić do liczenia zdolności na 30 lat, a nie na 25 lat (jak to obecnie jest wymagane). Właśnie te dwie zmiany mają wpłynąć na większą dostępność do kredytów. Niestety nie wiadomo, czy na pewno te zmiany wejdą, a jeśli tak – to kiedy. Co zamiast „RnS”? Wiele osób zadaje sobie pytanie – czy rząd planuje wprowadzenie jakiegoś programu dopłat, który zastąpi wygaszoną

„Rodzinę na Swoim”? Prawdopodobnie taką rolę ma pełnić „Mieszkanie dla Młodych”. Wciąż nie jest jednak znana data wprowadzenia tego programu, nie brakuje też opinii krytycznych na jego temat. Główną „wadą”, na jaką zwracają uwagę eksperci, jest fakt, iż program będzie dotyczył tylko rynku pierwotnego (przypomnijmy, że w ramach „RnS” można było kupić mieszkanie także na rynku wtórnym). Kolejne utrudnienie to klauzula o braku prawa do jakiegokolwiek mieszkania. Szczegóły nie są na razie znane – nie wiadomo do końca, kto będzie mógł skorzy-

stać z takiej formy pomocy, na jakich warunkach, itd. Wciąż nieoficjalnie mówi się jedynie, że zostanie wprowadzony limit wiekowy kredytobiorcy (do 35 lat), dopłata prawdopodobnie będzie jednorazowa, wypłacana po podpisaniu umowy i ma wynieść 10 proc. wartości kupowanego lokalu. Co to oznacza? Że pomoc będzie w praktyce niższa, niż w przypadku „Rodziny na Swoim”, gdzie dopłaty są przekazywane kredytobiorcy w comiesięcznych ratach przez 8 lat. Wieś bez szans na dopłaty Program „MdM” wzbudza

też kontrowersje, ponieważ ma być skierowany praktycznie tylko do osób, które chcą kupić lokal w mieście. Tymczasem na polskiej wsi żyje 3,8 miliona osób w wieku od 20 do 35 lat. Większość z nich – o ile nie zdecydują się na przeprowadzkę do większego miasta – nie uzyska rządowego wsparcia przy nabyciu pierwszego własnego lokum. To samo dotyczy małych miast, gdzie nie funkcjonuje rynek deweloperski. Takie zapisy są zawarte w projekcie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania. Nowy program nie obejmuje dofinansowania zakupu na rynku wtórnym ani też budowy domu. Umożliwia jedynie zakup mieszkania na rynku pierwotnym. Jeśli spojrzymy natomiast na dane statystyczne okaże się, że w ubiegłym roku roku w ponad 70 proc. powiatów w naszym kraju nie rozpoczęto budowy ani jednego takiego budynku! A skoro nie ma dostępnych nowych mieszkań – nie można skorzystać z „MdM”. Nic więc dziwnego, że coraz częściej pojawiają się pytania, czy nowy program nie będzie dyskryminował osób, chcących mieszkać na wsi oraz czy będzie zgodny z konstytucją. Na razie więc jedynym wyjściem jest cierpliwe czekanie – nie wiadomo bowiem, kiedy i w jakiej formie program „Mieszkanie dla Młodych” zostanie wprowadzony w życie. Rafał Korbut


SPRZEDAM DOM wolnostojący w Wejherowie, budynki gospodarcze, działka 1202 m2, ładne położenie, sprzedam, tel. 501 549 579 SPRZEDAM działkę siedlisko w miejscowości Nawcz, 2,5 ha w spokojnej okolicy, możliwość również zakupu 3 tys m2, cena 8 zł za m2, tel. 724 497 484 SPRZEDAM działkę budowlaną, 1939 mkw, o wym. 32 x 60 w Bolszewie, 200 m od kościoła i szkoły, tel. 512 867 750 2 POKOJOWE, 45 m, wys. parter, budynek 2 p., z garażem, spokojna lokalizacja, bdb rozkład mieszkania, Rumia Janowo, 250 tys zł, tel. 506 972 999 SPRZEDAM mieszkanie 40m.kw. 2 pokoje, kuchnia, łazienka, garaż, piwnica, ogród, 75 tys., Nawcz, tel. 664 921 068 SPRZEDAM działki budowlane na Kaszubach, 40 km od Wejherowa, Niepoczołowice, gm. Linia, przy lesie, atrakcyjne po 1000 m2, 25 zł/m2, tel. 797 753 929 SPRZEDAM mieszkanie 1 - pokojowe w bloku w Wejherowie, blisko centrum, niski czynsz, cena 120 tys., tel. 880 002 546 ODSTĄPIĘ box w centrum handlowym w Wejherowie, wciąż działający w zamian za odkupienie towaru i wyposażenia za cenę zakupu, tel. 794 000 928 DAM w komis towar ze sklepu rożnego rodzaju, tel. 794 000 928 SPRZEDAM miejsce postojowe w hali garażowej, Gdynia Witomino, 26 tys zł, tel. 511 745 863 SPRZEDAM kiosk drewniany, ul. Sobieskiego 243, Wejherowo, tel. 513-00-59-44 SPRZEDAM mieszkanie 36 m kw, 2 pokoje, I piętro, po remoncie, os. Harcerskie, Wejherowo, tel. 505-896-681

media przy drodze, tel. 534 071 994

do klienta, Wejherowo, Gdańsk, tel. 789 345 593

wyłącznie z nut za niewielką opłatą, tel. 665 570 808

DOM w Wejherowie, budynki gospodarcze, działka 640 m2, pilnie sprzedam, dzwonić po 17, tel. 58 672 34 13

GDAŃSK, tel. 504 048 714* Fiata Pandę kupię najchętniej z silnikiem diesla - gotówka!

KOREPETYCJE z j. polskiego – każdy poziom, tel. 696 169 727

KUPIĘ ZAMIENIĘ

wys. 40-60 cm, cena: 4,20 zł, oraz cytrynowy i tuja szmaragd, tel. 602 491 013 TRANSPORT 4 osób, kraj, zagranica, tel. 511 080 433 USŁUGI remontowo - budowlane od A do Z niskie ceny, tel. 605 034 707 FOTOGRAF – śluby, wolne terminy maj, czerwiec, wrzesień, tel. 660 310 311

WYNAJMĘ box, hala targowa Gdynia, od marca, na handel odzieżą, chemia, usługi, tel. 797 939 333

MATA dla dziecka do leżenia i przewijania, kolor pomarańczowy, wym.85 cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 505-567-034 KALOSZE dziewczęce, rozm. 30, kolor czerwono-biały, stan idealny, 10 zł, tel. 505-56-70-34

WYNAJMĘ garaż ogrzewany, 250 zł, na terenie parkingu strzeżonego oraz miejsca parkingowe, ul. Spacerowa12, Wejherowo, tel. 501 084 005

OKNO drewniane, kolor sosnowy, wym. 1,45 m x 1,75 m, jednoskrzydłowe, otwierane, u góry lufcik, nowe, 50 zł, 517-782-024

POSZUKUJĘ

SPRZEDAM lampa sufitowa, 3 punktowa, klosze, nowa, 100 zł, 505-56-70-34

INNE SPRZEDAM przyczepkę samochodową – nowa. Tel. 509 163 818 ABSOLUTNIE każde auto kupię!!!! może być uszkodzone lub bez opłat, odbiór laweta, umowa i gotówka do ręki, tel. 668 193 771

SPRZEDAM działkę 434 mkw. nad morzem w Karwińskich Błotach, 1 km do pięknej plaży, z prawem budowy,

SKUP aut kasacja złomowanie, wystawiamy kwit ze złomowania, wyrejestrowane, każda marka, dojazd

Dunajska, Rafał Korbut, Łukasz Krzemiński GRAFIKA: Jagoda Lezner SKŁAD: Alfa Skład Łukasz Bieszke redakcja@expressgdynski.pl www.expressgdynski.pl Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie

SPRZEDAM firany nowe, szer. 5,20m, dł. 135 cm i szer. 3m, dł. 2,12m, Markizeta, taśma podwójny smok, cena: 100 zł, tel. 660 731 138

KOMPUTERY SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, klawiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 2000 zł, 505-5670-34

TELEFONY

SPRZEDAM Opel Corsa; 1,2, 1996 r, po remoncie, stan bdb., czarny, 3900 zł, tel. 511 745 863 SPRZEDAM Suzuki Bandit 2003r. nowe opony, stalowe oploty, motocykl po delikatnym szlifie, zerwana lampa, zegary i lusterka, 3,5 tys. zł, tel. 785 663 492

SPRZEDAM b. ładny segment, dł. 4m, wys. 2m, mahoń, 500 zł, 503 746 107

SPRZEDAM wersalkę, komodę, biurko plus regał, tel. 606 156 158

WYNAJMĘ 1 pokojowe mieszkanie, M2 od zaraz na Suchaninie, tel. 503 743 353

GDAŃSK, tel. 58 308 90 24* BMW E-46 diesel 2,0 sedan 2001 r, zarejestrowany, ubezpieczony, w idealnym stanie, sprzedam, 13 500 zł, dzwonić po 16-tej

SPRZEDAM 2 zestawy DVD z filmami : Białe Kołnierzyki i Synowie Anarchii, po 10 zł, Wejherowo, tel. 784 808 700

SPRZEDAM kino domowe Panasonic 5.1 srebrne wejście USB, czyta wszystkie formaty, za 350 zł, Wejherowo, tel. 784 808 700

WYNAJMĘ mieszkanie w domu jednorodzinnym, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, osobne wejście dla dwóch osób w Rumi, 800 zł, plus prąd i woda, tel. 665 218 737

SPRZEDAM

SPRZEDAM junkers łazienkowy, sprawny, świeca elektroniczna, tanio! Tel. 516 728 666

SPRZEDAM torbę do laptopa w bardzo dobrym stanie za 30 zł, Wejherowo, tel. 784 808 700

DO WYNAJĘCIA

KUPIĘ

REDAKTOR NACZELNY: Piotr Ruszewski DYREKTOR HANDLOWY: Rafał Laskowski DZIENNIKARZE: Robert Purzycki, Daria

KOREPETYCJE z chemii i fizyki w tym uczę matematyki, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

ZAMIENIĘ działkę, własność notarialna, 434mkw, nad morzem w Karwińskich Błotach, 1 km do pięknej plaży, zamienię na kawalerkę, tel. 516 260 766

SPRZEDAM działkę budowlaną, 600 m kw, Wejherowo, tel. 513-005-898

REDAKCJA Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk, tel. fax. 58 55 333 40, tel. 58 736 33 22

ABSOLUTNIE każde auto kupię!!!! może być uszkodzone lub bez opłat, odbiór laweta, umowa i gotówka do ręki, tel. 668 193 771

dyspozycyjny 24 h kierowca z kat. b. szuka pracy, tel. 511 080 433

PANI 164 cm wzrostu, 62 kg wagi, pozna kulturalnego pana, tel. 600 377 408

INNE JĘZYK francuski - nauka, korepetycje, przygotowanie do matury i egzaminów; doświadczona nauczycielka; Gdynia, tel. 691 340 014 JĘZ. polski - wszystkie poziomy, kontakt 534 111 120 NAUCZYCIEL muzyki emeryt w Wejherowie uczy gry na gitarze i akordeonie

prawo ich redagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. ISSN 2083-9421 WYDAWNICTWO NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, NIP 588-131-07-65

DAM PRACĘ

KOCIĘTA Maine Coon sprzedam, tel. 500 089 617, www.sopocisko.com.pl

ŚWIERK żywopłotowy syberyjski, akt

BIURO OGŁOSZEŃ ogłoszenia@expressy.pl Wejherowo 84-200, ul. Gniewowska 7 tel.fax 58 736 16 92

tel. 791 764 155 reklama@expressy.pl

BIURO REKLAM Beata Stanałowska, b.stanalowska@expressy.pl,

Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów publicystycznych bez zgody wydawnictwa jest zabronione.

G R U PA M E D I A L N A

SPRZEDAM dwie firany, białe, drobna kratka, marszczone, taśma smok, podszyte. Wymiary jednej firny długość 2,35 m, szerokość po przymarszczeniu 6,10 m. Firany gotowe do powieszenia. Stan firan idealny. Cena za dwie firany 250,00 zł. Tel. 660 731 138 SPRZEDAM stojak do płyt CD, metalowy. Pojemność około 100 płyt. Wysokość 50 cm. Cena 50,00 zł. Telefon 660 731 138

SZUKAM PRACY DOŚWIADCZONY, sumienny, 54 l.,

SPRZEDAM żyrandol listwa, 4 i 2 punktowe, szare, nowe, 100 zł, 505567-034

DRUK Agora SA NAKŁAD 15 000 egzemplarzy

REDAKACJA WEJHEROWO: ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo, tel. fax. 58 736 16 92, tel. 736 33 22 REDAKACJA LĘBORK: Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7, 84-300 Lębork, tel. fax. 59 843 42 71


www.pomorski.info

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Miesiąc do żużlowej inauguracji

Znów mecz na szczycie w Gdańsku PIŁKA RĘCZNA | W gdańskiej hali AWFiS gościł już lider z Legionowa. W sobotę rywalem Wybrzeża będzie zajmujący trzecie miejsce zespół Warmia Traveland Olsztyn. Mecz zapowiada się niezwykle interesująco. Obie drużyny spisują się bardzo dobrze i można się spodziewać meczu na wysokim poziomie. Wybrzeże w nowym roku jest niepokonane a kolejnych rywali odprawia bardzo pewnie. Rywale natomiast mimo problemów finansowych także prezentują się bardzo dobrze i depczą po piętach gdańskiej

ŻUŻEL | I-ligowe zmagania Wybrzeże Gdańsk rozpocznie 1 kwietnia. Pierwszym rywalem będzie SKMŻ Lublin a już wkrótce pierwsze mecze kontrolne gdańszczan. Łukasz Krzemiński

Planowane mecze sparingowe Wybrzeża Gdańsk:

Karnety nadal w sprzedaży

9.03 Wybrzeże Gdańsk - Lechma Start Gniezno 10.03 Lechma Start Gniezno - Wybrzeże Gdańsk 26.03 Wybrzeże Gdańsk - Unibax Toruń 27.03 Unibax Toruń - Wybrzeże Gdańsk 28.03 Wybrzeże Gdańsk - Polonia Bydgoszcz

W sprzedaży wciąż znajdują się karnety w atrakcyjnych, zawierających znaczne upusty cenach. Całoroczne wejściówki nabywać można w serwisie bilety.wybrzezegdansk.pl, w punktach bukmacherskich STS na terenie całego kraju oraz w sekretariacie klubu. Posiadacze karnetów mecze sparingowe będą mogli obejrzeć bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W cenę karnetu wliczone jest bowiem prawo wstępu na wszystkie krajowe imprezy pozaligowe, włącznie z finałem MMPPK.

Terminarz imprez młodzieżowych w Gdańsku: 18.V (sobota) - II runda Indywidualnych Mistrzostw Polski 19.V (niedziela) - II runda Pucharu Polski Par Klubowych 27.VII (sobota) - Finał Pucharu Polski Par Klubowych 28.VII (niedziela) - I runda Drużynowych Mistrzostw Polski (mini żużel)

drużynie. Początek meczu w hali AWFiS w sobotę o godzinie 16.00. Przypomnijmy, że w pierwszym meczu tych drużyn jesienią w Olsztynie lepsza okazała się drużyna Wybrzeża wygrywając 29:25. W ostatniej kolejce gdańszczanie nie mieli żadnych problemów ze zwycięstwem w Poznaniu. Grunwald został pokonany aż 11 bramkami. Warto zaznaczyć, że po siedem bramek w tym meczu zdobyli jedni z najmłodszych zawodników klubu, Łukasz Rogulski i Patryk Abram. (luK)

Fot.Ł.Krzemiński

Fot. S.Żylak/Wybrzeże Gdańsk

l.krzeminski@expressy.pl Na miesiąc przed inauguracją ligowych zmagań gdańscy żużlowcy liczą, że w końcu będą mogli skorzystać z obiektu im. Zbigniewa Podleckiego. - Z początkiem bieżącego tygodnia nawierzchnia została odśnieżona, o co zadbali pracownicy gdańskiego MOSiR-u – czytamy na oficjalnej stronie internetowej klubu. - Prace rozpoczęły się od wywiezienia białego puchu z pierwszego wirażu, który tradycyjnie wymaga najwięcej czasu na osiągnięcie pożądanego przez żużlowców stanu. W tej chwili tor jest jeszcze zmrożony, a jego górna warstwa jest mocno nasiąknięta wodą. W gdańsku przede wszystkim liczą na poprawę pogody, ale ocieplenie na Pomorzu ma rozpocząć się dopiero w przyszłym tygodniu, więc pod dużym znakiem zapytania stoi pierwszy mecz sparingowy z Startem Gniezno. Na dzień dzisiejszy kontrolny pojedynek z przedstawicielem Ekstraligi nie został jednak odwołany. Przypomnijmy, że pierwsza kolejka I Ligi już 1 kwietnia, ale wiadomo już, że mecz z SKMŻ Lublin nie rozpocznie się o godzinie 16.00 jak to był wcześniej planowane. Wszystko przez to, że właśnie na ten sam dzień i godzinę departament piłkarskiej Ekstraklasy w porozumieniu z Canal+ wyznaczył mecz Lechii Gdańsk z Wisłą Kraków. Nie chcąc konfliktu interesów wśród kibiców działacze Wybrzeża zapowiadają, że mają pomysł na rozwiązanie tej sytuacji.

13

Trochę historii - Mataloplastica Sabac – Wybrzeże Gdańsk W hali AWFiS o godzinie 15.00, a więc przed meczem Wybrzeża z Warmią Traveland Olsztyn odbędzie się ciekawe wydarzenie. W holu głównym (obok punktu gastronomicznego) odbędzie projekcja meczu finałowego o Puchar Europy pomiędzy zespołami Mataloplastica Sabac – Wybrzeże Gdańsk z 1986 roku. Co ciekawe występ w finale poprzednika obecnej Ligi Mistrzów, jest do dzisiaj najlepszym klubowym osiągnięciem polskiej drużyny w piłce ręcznej. W zespole Wybrzeża występowali wówczas doskonale znani obecni trenerzy Daniel Waszkiewicz i Bogdan Wenta. Ciekawostki i różne informacje na temat meczu przekaże ówczesny trener zespołu Wybrzeża GdańskZdzisław Czoska.


www.pomorski.info

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Dopełnić formalności SIATKÓWKA | Atom Trefl Sopot w sobotę powinien zapewnić sobie awans do turnieju finałowego Pucharu Polski.

Łukasz Krzemiński l.krzeminski@expressy.pl Ćwierćfinałowe spotkanie z Pałacem Bydgoszcz rozpocznie się o godzinie 16.00, ale ważną informacją dla kibiców jest fakt, iż zawodniczki przenoszą się do Sopotu do hali 100-lecia. To nie powinno im jednak przeszkodzić w odniesieniu zwycięstwa i przypieczętowaniu awansu do turnieju finałowego Pucharu Polski. Pierwsze spotkanie ATOM Trefla Sopot i Pałacu Bydgoszcz zakończyło się zwycięstwem podopiecznych trenera Grabowskiego 3:1, choć trzeba przyznać, że wcale nie był to spacerek dla mistrza Polski. - Jesteśmy na takim etapie przygotowań, że nasza gra nie zawsze będzie wyglądała ładnie - wyjaśniał po meczu trener Grabowski. - Nie ukrywałem, że przygotowujemy się pod kątem finału Pucharu Polski, do którego dziś uczyniliśmy pierwszy krok. Atomówki wygrały dwa pierwsze sety, ale w trzeciej partii to miejscowe okazały się lepsze. - Chyba wdarła się nuta dekoncentracji - komentowała ten mecz Mariola Zenik. Wszystko do normy wróciło w czwartym secie, który to sopocianki wygrały 25:17 i cały mecz 3:1. Tak było w pierwszym meczu ćwierćfinału PP: KS Pałac 1:3 ATOM Trefl Sopot (19:25, 22:25, 25:22, 17:25) KS Pałac: Schulz (3), Martinez (13), Mazurek (3), Grejman (10), Adams (16),

Fot.Ł.Krzemiński

14

Czyżnielewska (10), KuehnJarek (L) oraz Krzywicka (2), Biedziak (1), Walczak (1), Sosnowska (1), Liliom (1) ATOM Trefl Sopot: Coimbra (5), Bełcik (5), Shelukhina (8), Łukasik (7), Rourke (26), Kaczorowska (15), Zenik (L) oraz Podolec (4), Wilk, Kwiatkowska (2), Cabrera (1) Turniej finałowy PP w Pile Tym razem w Pile odbędzie się turniej finałowy Pucharu Polski siatkarek. Zmagania najlepszej czwórki odbędą się w dniach 9-10 marca a bliskie awansu są drużyny Tauronu MKS Dąbrowy Górniczej, Atomu Trefla Sopot i Banku BPS Muszynianki Fakro Muszyna.

Wyniki pierwszych meczów 1/4 finału Pucharu Polski: Impel Wrocław - BKS Aluprof Bielsko-Biała 3:2 (22:25, 25:20, 25:16, 21:25, 15:9) - rewanż 6 marca PTPS Piła - Tauron MKS Dąbrowa Górnicza 0:3 (17:25, 12:25, 20:25) - 5 marca KS Pałac Bydgoszcz - Atom Trefl Sopot 1:3 (19:25, 22:25, 25:22, 17:25) - 2 marca Eliteski AZS UEK Kraków Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna 0:3 (20:25, 20:25, 21:25) - 5 marca Rok temu Atomówki grały w finale! Sopockie siatkarki w zeszłorocznym finale Pucharu Polski

rywalizowały w Radomiu w wielkim finale. Były zdecydowanym faworytem pojedynku z Tauron MKS Dąbrową Górniczą. Okazało się jednak, że w siatkówce nie brakuje niespodzianek. Skazywany na porażkę Tauron MKS zwyciężył 3:1. FINAŁ: Atom Trefl Sopot - Tauron MKS Dąbrowa Górnicza 1:3 (25:20, 18:25, 20:25, 24:26) Sopot: Glass, Tokarska Ssuschke-Voigt, Sieczka, Hodge, Kozuch, Maj (L) oraz Świeniewicz, Bełcik, Konieczna, Dziękiewicz Tauron: Dirickx, Liniarska. Plchotova, Leys, Skowrońska, Żebrowska, Strasz (L) oraz Śliwa, Zaroślińska, Nuszel, Ściurka

Uczą nie tylko siatkówki SIATKÓWKA | W środowe południe pięć zawodniczek ATOMu Trefla Sopot odwiedziło Atomową Klasę. Już niebawem jednak pojawią się w kolejnej szkole, ale tym razem z zupełnie inną misją. Atomowa klasa to program skierowany do nauczycieli, którzy zabierają klasy na mecze sopockiej drużyny. Najliczniej zgromadzona spośród nich ugościła we własnej szkole reprezentantki klubu mistrza Polski – Annę Podolec, Dorotę Wilk, Anitę Kwiatkowską, Justynę Łukasik i Noris Cabrerę. Uczniowie mieli okazję nie tylko potrenować z siatkarkami, ale także zadać im pytania, które były bardzo zróżnicowane – od tych o początki siatkarskiej kariery aż po wygląd odprawy przedmeczowej. Następnie zawodniczki jako trenerki poprowadziły rozgrzewki i mecze dwóch drużyn. Najpierw 27:25 wygrał zespół prowadzony Podolec i Wilk, a w kolejnym 25:9 ten, nad którym czuwały Kwiatkowska, Łukasik i Cabrera. - To prawdziwa frajda dla tych dzieci, bo one wyniosą z tego coś więcej, niż sam sport. Na przykład dzięki pytaniu o rolę języków obcych w siatkówce, dzieci zauważyły, jak ważny jest w komunikacji język angielski – wyjaśniała jedna z nauczycielek wychowania fizycznego. A o tym, jak ważne są języki obce, zawodniczki będą niebawem przekonywały uczniów jednej ze szkół. Tym razem nauczyciele, którzy zabiorą swoje klasy na sobotni mecz ćwierćfinału Pucharu Polski z KS Pałacem Bydgoszcz (2 marca, 16:00, Hala 100-lecia Sopotu) będą mogli zaprosić na lekcję języka angielskiego gwiazdy sopockiej drużyny, Australijkę Rachel Rourke lub Brazylijkę Erikę Coimbrę. W nauce języka hiszpańskiego będzie zaś mogła pomóc Kubanka, Noris Cabrera. (luK)

Półfinał MPJ w Gdańsku SIATKÓWKA | W Gdańsku odbędzie się jeden z turniejów półfinałowych Mistrzostw Polski Juniorów. Trefl powalczy o udział w finale z zespołami z Bełchatowa, Radomia i Olsztyna. Gdańszczanie awansowali do turnieju półfinałowego z pierwszego miejsca. Dodatkowo otrzymali prawo organizowania turnieju u siebie. Wszystkie mecze odbędą się w sali treningowej ERGO ARENA. Wstęp na wszystkie mecze jest bezpłatny. Wejście na halę technicznym wejściem C1. (luK)


www.pomorski.info

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

15

Lechia podejmuje rozbitą Pogoń

Babski Rajd 2013 RAJD | 9 marca na terenie Gminy Gniewino zostanie zorganizowany Charytatywny Samochodowy Rajd Kobiet pn. „Babski Rajd Gniewino 2013”. Wśród organizatorów tego wydarzenia są Zbigniew Walczak, wójt Gniewina, Fundacja „Militarni Dzieciom” oraz Automobilklub Morski w Gdyni, Fundacja „StareButy” orazPracownia projektowa / Wydawnictwo „eightletters Bartosz Sobaczewski”. W ramach organizowanego rajdu samochodowego zaplanowano konkurencje rajdowe i sprawnościowe adresowane do zmotoryzowanych kobiet, zainteresowanych działalnością dobroczynną, umożliwiając im jednocześnie podniesienie kwalifikacji jako odpowiedzialnych kierowców, poruszających się po drogach na regionu. Nadrzędnym celem imprezy jest pozyskanie

środków finansowych umożliwiających zorganizowanie wycieczki zagranicznej dla dzieci potrzebujących pomocy, zamieszkałych na terenie Gminy Gniewino. Dodatkową korzyścią płynącą z organizacji rajdu samochodowego jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wynikająca z udziału uczestniczek w zaplanowanych konkurencjach mających na celu doskonalenie techniki jazdy. W rajdzie może wziąć udział każdy, pod warunkiem, że za kierownicą będzie siedziała KOBIETA. Oczywiście musi posiadać prawo jazdy. Załogę radową stanowi zespół 2-osobowy. Wpisowe kosztuje 500 zł. Opłata dotyczy obu osób z załogi łącznie. Środki finansowe zebrane podczas Rajdu zostaną przeznaczone na cel charytatywny – pomoc dla dzieci z gminy Gniewino. (mp)

Program Imprezy: -Rajdowa rywalizacja na odcinkach specjalnych (pojazdem uczestników); -Ekstremalna próba terenowa wojskowym pojazdem (pojazdem organizatora); -Test Stewarta i Troleje (pojazdem organizartora); -Stoiska dilerów samochodowych; -Aukcje na cel charytatywny; -Koncerty zespołów muzycznych; -Uroczysty bankiet z rozdaniem nagród; -Pokaz niespodzianka. Nagrody: Dla wszystkich uczestników Rajdu przewidywane są upominki, a dla najlepszych załóg atrakcyjne nagrody, m.in. vouchery do salonu kosmetycznego, rejsy łodzią motorową po Zatoce Gdańskiej, bezpłatne zabiegi medycyny kosmetycznej i wiele innych.

Tabela Ekstraklasa: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Legia Warszawa Lech Poznań Górnik Zabrze Polonia Warszawa Śląsk Wrocław Lechia Gdańsk Piast Gliwice Zagłębie Lubin Widzew Łódź Pogoń Szczecin Jagiellonia Białystok Korona Kielce Wisła Kraków Ruch Chorzów Podbeskidzie Bielsko-B. GKS Bełchatów

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

33 32 31 29 29 24 22 21 21 21 19 19 19 15 9 7

10 10 8 8 9 7 7 7 6 6 3 5 5 4 2 1

3 2 7 5 2 3 1 3 3 3 10 4 4 3 3 4

3 4 1 3 5 6 8 6 7 7 3 7 7 9 11 11

34-17 24-14 24-11 28-14 26-21 22-19 21-25 21-17 18-21 16-19 17-21 15-20 14-22 13-26 20-29 10-27

Kolejka 17 - 2-3 marca Górnik Zabrze Korona Kielce Lech Poznań Lechia Gdańsk Legia Warszawa Piast Gliwice Ruch Chorzów Wisła Kraków

-

Jagiellonia Białystok Śląsk Wrocław Polonia Warszawa Pogoń Szczecin GKS Bełchatów Zagłębie Lubin Widzew Łódź Podbeskidzie Bielsko

3 marca, 17:00 3 marca, 14:30 1 marca, 20:45 1 marca, 18:00 2 marca, 18:30 2 marca, 15:45 2 marca, 13:30 4 marca, 18:30

Polonia Warszawa – Lechia Gdańsk 1:1 (0:0) Bramki: 0:1 Wiśniewski (81), 1:1 Przybecki (88). POLONIA: Przyrowski – Todorovski, Baran, Morozov, Pazio (80 Przybecki) – Wszołek, Tosik (75 Tarnowski), Hołota, Luksa (56 Kiełb) – Piątek, Gołębiewski. LECHIA: Buchalik - Deleu, Janicki, Bieniuk, Brożek - Ricardinho, Surma, Pietrowski, Machaj (71 Wiśniewski), Buzała (90+3 Bąk) – Rahoui (58 Kacprzycki).

Fot.Materiały Prasowe/Archiwum Magazynu Futbol

PIŁKA NOŻNA | Podopieczni trenera Bogusława Kaczmarka na PGE Arenie zmierzą się z Pogonią Szczecin, która przed tygodniem została rozbita w Szczecinie. Początek meczu w piątek o godzinie 18.00. Biało-zieloni raczej nie rozpoczną piątkowego meczu w zestawieniu podobnym do tego, jakie widzieliśmy w stolicy. Kilka zmian szykuje się na pewno, choćby z tego powodu, że zawiódł ten, na którego bardzo liczono po odejściu Abdou Razaka Traore. - Rahoui zagrał bezbarwnie. Przy jego nazwisku nie mogę postawić ani plusa ani minusa – komentował trener Bogusław Kaczmarek. – Szkoda, że położył akcję dwa na jeden, gdy bramkę Polonii atakował wraz z Pawłem Buzałą. Właśnie w miejsce pierwszego w Ekstraklasie Algierczyka może w piątek wystąpić Wiśniewski, który wszedł na boisko i rozruszał atak Lechii. Być może rolę wysuniętego napastnika spełniać będzie Paweł Buzała, ale nie ulega wątpliwości, że klasycznego snajpera Lechii wciąż brakuje, choć jak uważa trener Kaczmarek mimo braku Razaka Traore biało-zieloni też

potrafią skonstruować składną akcję. - Ta akcja po której zdobyliśmy bramkę w Warszawie była na poziomie europejskim – mówi trener Kaczmarek. – Ponadto stworzyliśmy jeszcze przynajmniej trzy dogodne okazje bramkowe. W zdecydowanie gorszej sytuacji jest Pogoń. Portowcy zawiedli na inaugurację przegrywając w Lubinie z Zagłębiem 0:3. - Tak naprawdę Zagłębie grało z kontry. My mieliśmy na to uważać, a nie uważaliśmy. Trzecią bramkę straciliśmy właśnie po kontrataku – mówi w wywiadzie na oficjalnej stronie internetowej klubu Tomasz Chałas, piłkarz Pogoni. - Padał śnieg i warunki nie były zbyt dobre. Wydawało się, że będzie to mecz do jednej bramki, ale nasze błędy zadecydowały o tym, że go przegraliśmy. Lechia natomiast była bardzo bliska zwycięstwa w Warszawie w meczu z Polonią, ale gol stracony w końcówce pozbawił biało-zielonych kompletu punktów. - Myślę, że remis jest odzwierciedleniem wydarzeń na boisku – mówił trener Bogusław Kaczmarek. – Szkoda oczywiście tego, że wyniku 1:0 nie udało się utrzymać do końca meczu.

Wiosna w GL6 już za tydzień!

Fot. Ł.Krzemiński

Łukasz Krzemiński l.krzeminski@expressy.pl

PIŁKA NOŻNA | 11 marca startują wiosenne rozgrywki największej amatorskiej ligi piłki nożnej na Pomorzu. To już kolejna edycja GL6. Z sezonu na sezon rozgrywki cieszą się coraz większą popularnością. Na sportowej mapie Pomorza to znaczące wydarzenie. - Skupiamy w naszych rozgrywkach ponad 1000 zawodników. Dysponujemy najlepszą bazą do rozgrywania spotkań. Dla drużyn sześcioosobowych nie ma lepszych warunków na Pomorzu – mówi Maciej Faltyński organizator rozgrywek. Właśnie bazą sportową GL6 wygrywa z innymi rozgrywkami w regionie. Dwa sztuczne boiska to spory atut. Pozostała infrastruktura a więc m.in. szatnie, sędzio-

wie to także wysoki poziom. Dzięki temu większa połowa drużyn, które na wiosnę przystąpią do rozgrywek uczestniczy w zmaganiach na gdyńskiej Checzy już od kilku sezonów. Jeszcze jesienią Organizatorzy zapowiadali reorganizację rozgrywek. Wiosną na zespoły czeka kilka nowości. - Przede wszystkim chcemy się rozwijać i coraz bardziej dostosowywać rozgrywki do potrzeb naszych uczestników – mówi Faltyński. – W tym roku zmniejszyliśmy nieco liczbę drużyn. Dzięki temu w Ekstraklasie i I Lidze liczymy jeszcze bardziej na podniesienie poziomu piłkarskiego. To jednak nie wszystkie zmiany. - Od tego sezonu nie będzie już wypełniania protokołów meczowych przed

meczami – czytamy na oficjalnej stronie ligi www.gl6.futbolowo.pl. – Wszystkie drużyny już przed sezonem musiały wysłać listę zawodników, choć organizatorzy zastrzegają, że w trakcie sezonu można dopisywać osoby do zespołu. Ponadto drużyny z Ekstraklasy i I ligi muszą już posiadać jednakowe koszulki z numerami. Liga startuje już 11 marca i potrwa do połowy czerwca.

- Cieszy nas to, że zawodnicy grający w naszych rozgrywkach już na kilka tygodni przed startem rozgrywek żyją GL6 – przekonują Organizatorzy. – Przychodzą, pytają, odwiedzają stronę internetową. Tworzą już pewną grupę osób, a trzeba pamiętać, że wciąż dołączają nowi i w tym sezonie także zobaczymy całkiem nowe drużyny. Ł.krzemiński

Jeszcze 6 wolnych miejsc w GL6! Sezon GL6 startuje już 11 marca. Jak informują organizatorzy są jeszcze wolne miejsca w najniższej klasie rozgrywkowej, a więc III lidze. Jak czytamy na oficjalnej stronie takich miejsc jest jeszcze 6. Nowe zespoły mogą zgłaszać się wysyłać e-maila na adres:biuro@checzgdynia.pl. Kolejne etapy procedury przyjęcia nowej drużyny także na stronie ligi www.gl6.futbolowo.pl.


Gwiazdy hip-hopu uświetnią Derby KOSZYKÓWKA | Już w sobotę, 2 marca o godzinie 18.00 w ERGO ARENA Trefl Sopot zmierzy się z Asseco Prokomem Gdynia w hicie Tauron Basket Ligi. W przerwie meczu wystąpi legenda polskiej sceny hip-hopowej, Liroy, oraz promowana przez niego trójmiejska grupa DOD.

AKCJA | Maskotka Trefl Sopot przed derbowym starciem z Asseco Prokom nie próżnowała. W wielu miejscach Trójmiasta można było spotkać Treflika, który zapraszał na sobotnie starcie. Akcja miała na celu zaproszenie na mecz jak największej liczby kibiców. Treflik swoje zadanie wykonał perfekcyjnie, więc w sobotnie popołudnie można spodziewać, się kompletu widzów. Rekord frekwencji na pewno jest zagrożony. (luK)

potu lub Gdyni po prostu wypada się pojawić. Na fanów, którzy na meczach Trefla szukają nie tylko sportowych wrażeń, czekać będzie muzyczna niespodzianka. W przerwie między drugą a trzecią kwartą wystąpi znany trójmiejski skład hip-hopowy – DOD. Grupa w ciągu pięciu lat działalności koncertowała w całej Polsce oraz za granicą i dorobiła się kilku oficjalnych wydawnictw, a najnowszy sin-

giel zespołu – „Głos” – można regularnie usłyszeć w ogólnopolskich stacjach radiowych. Ostatnia płyta DOD - „Bękarty Rap Gry” - pojawiła się na rynku przed dwoma tygodniami, a koncert grupy podczas Derbów będzie pierwszym występem muzyków po jej wydaniu. Album został wyprodukowany przez wytwórnię D3F należącą do Liroya. Ten artysta, będący żywą legendą polskiego hiphopu, będzie również gościem

występu DOD w ERGO ARENA. W trakcie meczu kibice będą mogli spotkać się z raperami, wziąć autografy i zrobić pamiątkowe zdjęcia, a także nabyć najnowszą płytę grupy w promocyjnej cenie. Początek Derbów Trójmiasta już w sobotę, 2 marca o godzinie 18.00. Bilety na to arcyważne spotkanie do piątku można nabywać w normalnych cenach, zaś w dniu meczu ich ceny będą wyższe o 5 złotych. (mr)

Oba zespoły będą niezwykle zmotywowane KONFERENCJA | Derbowy spotkanie Trefla Sopot z Asseco Prokom Gdynia ma szczególną oprawę. W środę na konferencji prasowej spotkali się przedstawiciele obu drużyn. - Czeka nas bardzo trudne spotkanie, ale zamierzamy zrewanżować się drużynie Asseco Prokom za porażkę w Gdyni – mówił Filip Dylewicz. – Chcemy wykorzystać atut własnego parkietu. Liczymy także na naszych wiernych kibiców. Na rekord frekwencji liczą działacze Trefla. - Ta konferencja również jest wspólnym działaniem i wspólną promocją mającą na celu zwiększenie frekwencji na meczu. Mamy do pobicia zeszłoroczny wynik 10152 widzów i robimy wszystko, żeby ten cel osiągnąć – mówił na konferencji Marcin Kicior, wiceprezes Trefla Sopot. - Raport na wczoraj wieczór

Fot. Ł.Krzemiński

Fot.Materiały Prasowe

Treflik promował derby

Derby Trójmiasta stały się nie tylko widowiskiem sportowym, ale wydarzeniem, na którym mieszkańcowi Gdańska, Sopotu lub Gdyni po prostu wypada się pojawić

Fot.www.asseco.prokom.pl

Pojedynki drużyn z Sopotu i Gdyni od 2009 roku elektryzują kibiców koszykówki nie tylko z Trójmiasta, ale z całej Polski. Mecze Trefla z Asseco są zawsze widowiskami stojącymi na najwyższym poziomie sportowym, a ich rozstrzygnięcia zwykle decydują o najważniejszych trofeach w kraju. W sezonie 2011/2012 obie drużyny spotkały się w finale Tauron Basket Ligi, w których po siedmiu niesamowitych spotkaniach lepsi okazali się gdynianie. Wicemistrzowie zrewanżowali się mistrzom w meczu o Superpuchar, dokładając to trofeum do wywalczonego wcześniej Pucharu Polski. Mecz, który rozegrany zostanie już 2 marca, będzie istotny dla końcowych rozstrzygnięć w sezonie zasadniczym, bowiem zespół z Gdyni jest liderem tabeli, a żółto-czarni tracą do rywali tylko punkt. Podczas rozgrywanych w ERGO ARENA starć Trefla z Asseco Prokomem bite były rekordy frekwencji Tauron Basket Ligi. W sezonie 2010/2011 w hali zjawiło się 10015 osób, zaś rok później na trybunach zasiadło 10152 kibiców. Derby Trójmiasta stały się nie tylko widowiskiem sportowym, ale wydarzeniem, na którym mieszkańcowi Gdańska, So-

przedstawia około 4000 sprzedanych biletów. Zapowiada się, że pomimo problemów z frekwencją na wydarzeniach sportowych, tutaj możemy liczyć na

dobry wynik. Na wspólnym spotkaniu nie udało się uciec oczywiście od tematu zmian w składach obu zespołów jakie zaszły od ostat-

niego starcia. - Choć w ostatnich miesiącach zespoły się zmieniały, to pozycje w tabeli pokazują, że niekoniecznie są to zmiany na

gorsze – mówił trener Mariusz Niedbalski. Tymczasem trener Asseco Prokom zapewniał, że drużyna jest w stu procentach gotowa do derbowego starcia. - Wszyscy są zdrowi i mam nadzieję, że w pełnym składzie zameldujemy się na sobotnim spotkaniu. Oprócz tego w naszej drużynie panuje pełna mobilizacja i gotowość do spotkania derbowego – zapewnia Adamek. Słowa gdyńskiego szkoleniowca potwierdził także Łukasz Koszarek, dla którego to także będzie szczególne spotkanie. - Ostatnie mecze to pojedynki z zespołami uważani za teoretycznie lepsze od nas, ale dawaliśmy sobie radę. Oczywiście mecz sobotni będzie najtrudniejszy z dotychczasowych, ale czekamy na niego i chcemy się sprawdzić. Przypominamy, że derbowe starcie w ERGO Arenie w sobotę o godzinie 18.00. Ł.Krzemiński

Express Gdansk Sopot 71  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you