Page 1

pomorski.info

UG współpracuje z koreańską uczelnią Uniwersytet Gdański podpisał umowę o współpracy z koreańskim Hankuk University of Foreign Studies z Seulu. Na jej mocy dojdzie do wymiany kadry naukowej i studentów, a planach jest także m.in. otwarcie lektoratu języka koreańskiego. Na mocy umowy strony zobowiązały się do współpracy w dziedzinie badań naukowych i rozwijania kontaktów pomiędzy pracownikami naukowymi obydwu instytucji oraz rozwijania wymiany studenckiej i uczestników

różnych form studiów podyplomowych poprzez organizowania kursów letnich i innych działań edukacyjnych. Strony; polska i koreańska będą m.in. organizować konsultacje i wykłady prowadzone przez przedstawicieli obydwu instytucji, umożliwiać pracownikom udział w konferencjach i sympozjach, badania młodym pracownikom naukowym, umożliwiać wymianę naukowców i studentów czy też współpracować przy wymianie publikacji i informacji naukowej. GB

EXPRESS AKADEMICKI

skiego w ramach dwóch projektów: GAME i Face2Face. Oba dotyczą ważnej tematyki dotyczącej starzenia się ekosystemów morskich, ich bioróżnorodności i poprawnego funkcjonowania. To niesamowita przygoda – mówi z entuzjazmem Agnieszka Kalinowska. W sierpniu do stacji polarnej dołączą dr inż. Aneta Łuczkiewicz oraz mgr inż. Daria Bieńkuńska, które zajmować się będą tematyką dotyczącą zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w rejonach polarnych. – Są to zagadnienia niezwykle aktualne ze względu na wzrastający ruch naukowy i turystyczny w tych obszarach – mówi Daria Bieńkuńska, obecnie zajmująca się zanieczyszczeniami wody i gruntów. Jej projekt pod nazwą „Analiza skali zagrożeń środowiska hydrogeologicznego obszarów wiejskich z uwzględnieniem współcześnie występujących źródeł zanieczyszczeń” został wyróżniony w rządowym programie Generacja Przyszłości kwotą 89 tys. zł. Realizuje go m.in. pod opieką merytoryczną dr Katarzyny Jankowskiej. Obie studentki biorące udział w wyprawie działają w Międzywydziałowym Kole Naukowym „MIŚ” – czyli Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska. Opiekunką koła jest dr Katarzyna Jankowska. – Bez zaangażowania pani Katarzyny Jankowskiej, jej pomysłowości i wsparcia ten wyjazd na pewno nie miałby szans na realizację – twierdzą zgodnie dziewczyny. Oprac (GB)

- tel. 791 764 155, b.stanalowska@expressy.pl

Dr inż. Katarzyna Jankowska z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska wyruszyła do stacji polarnej na Spitsbergenie. W arktycznym klimacie spędzi rok. W lipcu i sierpniu dołączą do niej dr inż. Aneta Łuczkiewicz (WILiŚ) oraz studentki: Daria Bieńkuńska (WILiŚ) i Agnieszka Kalinowska (WCh). Na miejscu naukowcy badać będą m.in. morski ekosystem rejonu polarnego. Stacja Polarna Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk znajduje się niedaleko ujścia fiordu Hornsund, w południowej części wyspy Spitsbergen Zachodni. Ta najdalej na północ wysunięta polska placówka już od 40 lat służy jako baza dla wypraw organizowanych przez różne instytuty naukowe oraz uczelnie polskie i zagraniczne realizujące programy badawcze dotyczące rejonów polarnych. Dr Katarzyna Jankowska została zastępcą kierownika ekipy zimującej. Do jej obowiązków należy nadzór nad grupami naukowców prowadzącymi ciągłe i okresowe badania z zakresu geofizyki i środowiska polarnego oraz opieka nad blogiem opisującym codzienne życie pracujących tam polarników w ramach projektu EduScience. 25 lipca w podróż na Arktykę wyruszy Agnieszka Kalinowska, studentka Wydziału Chemicznego. Agnieszka przez cztery tygodnie realizować będzie praktyki mikrobiologiczne w rejonie polarnym. – Będę pobierać próby wody i osadu z dna mor-

WIĘCEJ INFORMACJI

Badaczki z PG na Spitsbergenie

Express Edukacyjny 2013-07-12  
Express Edukacyjny 2013-07-12  
Advertisement