Page 1

Piątek, 25 marca 2011 r.

Nr 12 (193)

NAKŁAD 12 000 EGZ.

Kto wyremontuje dworce kolejowe?

Martwy pies leżał... i co z tego? W ubiegły czwartek na krajowej „szóstce” pod kołami samochodu zginął pies. Martwe zwierzę ponad dobę leżało na poboczu drogi. - Kierowca odjechał, po prostu uciekł. Zadzwoniłem do Urzędu Miasta, na policję, nawet do Straży Miejskiej w Rumi. Nikt nie podjął interwencji – relacjonuje mieszkaniec Redy (nazwisko do wiadomości redakcji). Wejherowska policja potwierdza otrzymanie takiego sygnału. - Dyżurny po potwierdzeniu przez patrol informacji, przekazał ją zarządcy drogi czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - mówi mł. asp. Anetta Potrykus, rzecznik wejherowskiej policji. Także przedstawiciele Urzędu Miasta w Redzie potwierdzają, że w takiej sytuacji to GDDKiA jest zobowiązana do zareagowania. str. 3

Fot. Andrzej J. Gojke

Radni obradowali

Brudny dworzec, odrapane ściany i śmierdzące przejście na peronie. To wizytówka Rumi...

s. 2 Dworce kolejowe w powiecie wejherowskim niszczeją, a kolej na remont nie ma pieniędzy. Budynki dworców mogłyby zostać wykupione i wyremontowane przez gminy. Ale te również nie dysponują funduszami na ich rewitalizację.

Powołanie młodzieżowej rady i prowadzenie ośrodka zdrowia w Bolszewie wzbudziło najwięcej emocji wśród radnych na ostatniej sesji Rady Gminy Wejherowo. - Rada będzie kształtowała patriotyczne, społeczne i kulturalne postawy młodzieży, jej celem będzie aktywizowanie młodzieży i inicjowanie działań w zakresie nauki, kultury i sportu oraz propagowanie zdrowego trybu życia. – mówi wójt Henryk Skwarło. Radni udzielili powiatowi wejherowskiemu pomocy finansowej na ratowanie obiektów zabytkowych w Wejherowie i wyodrębnili w budżecie na rok 2012 środki na fundusz sołecki na zasadzie utworzonej przez wójta rezerwy. Zmieniono również bieżący budżet z uwagi m.in. na rozbudowę szkół w Nowym Dworze Wejherowskim i Bolszewie. str. 6


2

25 marca 2011 r. czytelnicy@expresspowiatu.pl

www.expresspowiatu.pl

ZGŁOŚ TEMAT DO DZIAŁU AKTUALNOŚCI tel. 58 736 16 92, redakcja@expresspowiatu.pl

AKTUALNOŚCI Z Ryszardem Grychtołem, wiceburmistrzem Rumi rozmawia Tomasz Modzelewski To są duże koszty, więc bylibyśmy skłonni przejąc dworzec, ale wyremontowany i za symboliczne pieniądze czy też bezkosztowo, jako że budżet jest obciążony innymi wydatkami.

Kilka lat temu Urząd Miejski wojował z PKP o odnowienie wizytówki miasta miasta jaką jest dworzec. Czy rozmowy doprowadziły wówczas do czegoś konkretnego? Cały czas informujemy o złym stanie technicznym i estetycznym obiektów kolejowych w Rumi, kładce, tunelu, chodników i samego budynku dworca. Odpowiedz jest zawsze taka sama - z uwagi na brak środków nie ma możliwości znaczącej poprawy. Ale zdarzyło się, że tunel został wymalowany... Była jednak taka akcja, ale nie było to zbyt trwale. Tunel bardzo szybko wrócił do stanu sprzed remontu. Kilka miesięcy temu weszła w życie ustawa, która umożliwia przejęcie dworców PKP. Czy Rumia w ogóle bierze pod uwagę takie rozwiązanie?

W ubiegłym roku wśród projektów uchwał Rady Miejskiej znalazła się propozycja objęcia udziałów w spółce SKM. Czemu rada nie była zainteresowana tym rozwiązaniem? Były to projekty przedstawione Radzie Miasta przez burmistrz i ówczesna rada dwukrotnie odrzuciła taki projekt uchwały motywując to tym, że Rumia jako udziałowiec nie będzie miał wpływu na funkcjonowanie SKM. A będzie?

Zdaniem pani burmistrz sam fakt posiadania tych udziałów dawałby możliwość ubiegania się o prace inwestycyjne w majątku SKM na terenie Rumi, co jest trudniejsze w sytuacji, gdy nie jesteśmy udziałowcem. W dalszej perspektywie czasowej SKM ma w planach modernizację również przystanku w Rumi Janowie. Te plany nie są jeszcze sprecyzowane, więc będąc udziałowcem spółki mielibyśmy możliwość lobbowania za tą sprawą. Dziękuję za rozmowę.

Cały czas informujemy o złym stanie technicznym i estetycznym obiektów kolejowych w Rumi

... po angielsku. W sobotę w I LO przy ulicy Bukowej w Wejherowie odbędzie się jej powiatowy festiwal.

Gminy już mogą przejmować dworce PKP Budynki dworców PKP straszą powybijanymi oknami, tynk odpada ze ścian zabazgranych napisami, brakuje ławek i sanitariatów. Polskim Kolejom Państwowym brakuje pieniędzy na ich remont. Rafał Korbut r.korbut@expresspowiatu.pl

Kilka miesięcy temu weszła w życie ustawa, która umożliwia przejęcie tych obiektów przez miasta. Ale problemem w wielu przypadkach są nieuregulowane sprawy własności, a także ogromne pieniądze – dworce najpierw trzeba wykupić od kolei, a potem zapłacić za ich rewitalizację. - Ustawa o komercjalizacji, która weszła w życie, dopuściła taką możliwość - wyjaśnia Agnieszka Czubala, rzecznik prasowy PKP S.A., oddział Gospodarowania Nieruchomościami. - Ale przejęcie przez gminy odbywa się w formie odpłatnej, dlatego nie ma zbyt dużego zainteresowania takim rozwiązaniem. Obok zabytkowego, wejherowskiego dworca trudno przejść obojętnie. Brud, odpadający tynk, pobazgrane ściany – tak wygląda obecnie ta „wizytówka” miasta. Kolej ma wprawdzie plany, aby przeprowadzić rewitalizację obiektu, ale... nie wiadomo, kiedy. - O tych planach słyszymy od dawna, był nawet wyznaczony termin na bieżący rok – mówi Piotr Bochiński, zastępca prezydenta Wejherowa. – Tymczasem ostatnio okazało się, że plany jak najbardziej zostały, tylko... termin jakoś zniknął. Rozwiązaniem mogłoby być przejęcie dworca przez miasto, wówczas to miasto musiałoby ponieść koszty rewitalizacji budynku. Jednak nie jest to takie proste – oprócz tego, że potrzebne by były na to duże

Fot. Łukasz Nowaczyk

To są duże koszty

POEZJA...

Rok temu – gdy PKP zapowiedziało remont wejherowskiego dworca – napisaliśmy, że to mrzonki. Niestety mieliśmy racje

fundusze, nie wiadomo, czy przedstawiciele PKP zgodziliby się na takie rozwiązanie. A jeśli tak, to na jakich warunkach. – Remont dworca miał się rozpocząć w tym roku. Teraz, gdy nie jest to wcale pewne, na najbliższym spotkaniu z przedstawicielami PKP poruszymy tę kwestię – mówi Piotr Bochiński. Dworzec w Redzie to także zabytkowy budynek. Jego stan także – mówiąc delikatnie – pozostawia wiele do życzenia. Władze miasta szukają jakiegoś rozwiązania, ale tu sytuacja jest jeszcze chyba trudniejsza, niż w Wejherowie. - Ubolewam nad stanem redzkiego dworca, jak chyba każdy, któremu na sercu leży dobro miasta – mówi Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy. – Bardzo chętnie

przejęlibyśmy i wyremontowali ten zabytkowy obiekt, ale są tam bardzo skomplikowane prawa własności. Prawie całą dolną kondygnację kolej wydzierżawiła na przychodnię zdrowia. Umowa jest podpisana na wiele lat, a właściciele przychodni dostali pieniądze z funduszy unijnych na adaptację placówki. Drugi problem – na górnej kondygnacji znajdują się lokale mieszkalne. Burmistrz zapewnia jednak, że nie ma zamiaru rezygnować z przejęcia dworca przez Redę. Na razie miasto wydzierżawiło na wiele lat teren przed dworcem po to, aby można było uporządkować skwerek. – Poza tym budynków dworców gminy nie dostają za darmo, tylko muszą je kupić – zauważa

Krzemiński. - Na to potrzebne są niemałe pieniądze. Potem trzeba przeprowadzić kapitalny remont – to znów sporo kosztuje. Kolejny dworzec w powiecie wejherowskim – w Rumi – również spędza sen z powiek lokalnym samorządowcom. Władze miasta podjęli już rozmowy na ten temat, ale na razie nie chcą mówić o szczegółach. - Skontaktowali się z nami przedstawiciele Oddziału Dworców Kolejowych PKP S.A. i zaproponowali spotkanie – mówi Elżbieta Rogala-Kończak, burmistrz Rumi. – Rozmowy odbędą się w przyszłym tygodniu, zobaczymy, jaki będzie ich wynik.

Komentuj na: www.expresspowiatu.pl


AKTUALNOŚCI

www.expresspowiatu.pl

Wybory ważne tylko na Sucharskiego Niska frekwencja i cisza - tak wyglądały niedzielne wybory do wejherowskich Rad Osiedli. Do południa do lokali wyborczych przyszło głosować niecałe 100 osób. Na koniec dnia frekwencja również była bardzo niska. Daria Dunajska d.dunajska@expresspowiatu.pl

Po raz kolejny w Wejherowie zostały przeprowadzone wybory do Rad Osiedlowych. Odbyły się na terenie czterech osiedli: Przemysłowa, Śmiechowo Północ, Śmiechowo Południe i Sucharskiego. Mieszkańcy mieli możliwość wyborania swoich rad osiedlowych na kolejną czteroletnią kadencję z budżetem 15 tys. złotych. Na osiedlu Przemysłowa głosowano na ośmiu kandydatów, na Śmiechowie-Północ - sześciu, na Śmiechowie-Południu – dziewięciu i na osiedlu Sucharskiego - na piętnastu kandydatów. Głosowanie w siedzibach obwodowych komisji wyborczych trwało od godziny 8 do 20. Każdy więc mógł oddać głos w odpowiednim dla siebie czasie. Jednak tylko na osiedlu Sucharskiego wybory zostały uznane za ważne, gdyż w głosowaniu wzięło udział ponad 20 procent uprawnionych do głosowania. W pozostałych komisjach frekwencja nie przekroczyła nawet wymaganych 10 procent. Tak było m.in. w Poradni Psycholo-

Radny Jacek Gafka jako jeden z niewielu mieszkańców spełnił swój obywatelski obowiązek

giczno-Pedagogicznej przy ul. Ofiar Piaśnicy, gdzie do urn poszło 84 mieszkańców osiedla Przemysłowa na 2142 uprawnionych. Również z tego osiedla w świetlicy Zakładu Energetycznego zagłosowały tylko 72 osoby na 2095. W Szkole Podstawowej nr 5 głosowało 119 osób na 3424 obywateli Śmiechowa-Północ. Także w drugiej komisji w Zespole

Szkół nr 2 przy ul. Gdańskiej zagłosowało 139 osób na 1967 mieszkańców osiedla. Podobnie było w dwóch komisjach w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Śmiechowskiej, gdzie głosowało tylko 137 osób na 4908 uprawnionych. W nowej radzie osiedla Sucharskiego zasiądą: Mirosława Buja (33 głosy), Beata Bużan (22), Piotr Chodak (11), Irena

Formela (28), Kazimierz Gaj (13), Kazimierz Gołąbek (9), Dariusz Kreft (106), Wojciech Paluch (13), Jarosław Plichta (25), Aleksandra Pochyła (19), Hanna Szewczyk (21) i Mariola Zielezińska (13).

Komentuj na: www.expresspowiatu.pl

3

25 marca 2011 r. czytelnicy@expresspowiatu.pl

Martwy pies leżał... i co? W ubiegły czwartek na krajowej „szóstce” pod kołami samochodu zginął pies. Martwe zwierzę ponad dobę leżało na poboczu drogi. - Ten pies został potrącony przez samochód w Redzie na ul. Gdańskiej, naprzeciwko „Karczmy Rzym” – relacjonuje mieszkaniec Redy (nazwisko do wiadomości redakcji). – Kierowca auta odjechał, po prostu uciekł z miejsca zdarzenia. Zadzwoniłem do Urzędu Miasta, na policję, nawet do Straży Miejskiej w Rumi. Nikt nie podjął interwencji. Rumscy strażnicy miejscy poinformowali mnie, że to teren Redy, więc oni nic nie mogą zrobić. Policja – że utrzymanie porządku na drodze to obowiązek właściciela. Z tego co wiem, policjanci przekazali później sprawę do Urzędu Miasta, a ten – jak się okazało – również nic nie zrobił! Ten pies leżał tam ponad dobę, jeszcze w piątek rano tam był! Czy to naprawdę taki problem, żeby podjąć interwencję? Poza tym pies miał obrożę, widać, że był zadbany. Być może miał wszczepionego chipa identyfikacyjnego – przecież trzeba było to sprawdzić i zawiadomić właściciela tego zwierzęcia. Wejherowska policja potwierdza otrzymanie takiego sygnału. Ale nie przekazała sprawy do redzkiego magistratu, gdyż ten nie jest właścicielem drogi. - Taka interwencja została faktycznie przez nas odnotowana – mówi mł. asp. Anetta Potrykus, rzecznik wejherowskiej policji. - Następnie dyżurny po potwierdzeniu przez patrol informacji, przekazał ją zarządcy drogi czyli

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Także przedstawiciele Urzędu Miasta w Redzie potwierdzają, że w takiej sytuacji to GDDKiA jest zobowiązana do zareagowania. - Do mnie sygnał o tym zdarzeniu nie dotarł – mówi Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy. – Ale w sytuacji, gdybym taką informację otrzymał, i tak mógłbym jedynie przekazać ją do właściciela drogi, który jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku, w tym wypadku do zarządu GDDKiA. Co innego, gdyby np. martwe zwierzę znajdowało się na ulicy, która należy do miasta. Mamy odpowiednie służby, które zajmują się utrzymaniem porządku, natychmiast zostałyby tam wysłane. Co ciekawe, w gdańskim oddziale GDDKiA nikt o sprawie nie słyszał. - Nie otrzymaliśmy żadnej informacji o tym, że w Redzie przy krajowej „szóstce” jest jakieś martwe zwierzę – mówi Piotr Michalski, rzecznik gdańskiego oddziału GDDKiA. – Gdyby tylko taki sygnał do nas dotarł, natychmiast byśmy zareagowali. Nie jest to jakaś nadzwyczajna sytuacja, takie rzeczy się zdarzają i mamy na tę okoliczność podpisane umowy z firmami, zajmującymi się utylizacją martwych zwierząt. (RAF)

Komentuj na: www.expresspowiatu.pl

Znowu finał ogólnopolski! Z wynikiem 325 punktów i dwoma punktami straty do lidera „Społeczna Yaycarscy Team” z Wejherowa weszła do ścisłego finału konkursu Odyseja umysłu. stawienia problemu długoterminowego, spontanach (problem do rozwiązania „tu i teraz” przy składzie sędziowskim - limit czasu od 4 do 6 minut) i prezentacji stylu. Jury na eliminacjach regionalnych w Gdańsku dostrzegło potencjał drużyny. Z wynikiem 325 punktów i dwoma punktami straty do lidera „Społeczna Yaycarscy Team” zajęła w problemie piątym („Szczwana przemiana”) II miejsce w swojej grupie wiekowej, awansując tym samym do ścisłego finału ogólnopolskiego. (A.G.)

100 dni absolutnych rządów Warsztatowe podróże Oprotestowana trasa LeśnaCegielniana

Fot. AG

Trzeci rok działa w Społecznej Szkole Podstawowej w Wejherowie grupa odysejowa, która przybrała w tym roku nazwę „Społeczna Yaycarscy Team”. Siedmioro dzieciaków pasjonatów i jeden niepozorny trener kolejny raz przystąpili do eliminacji światowego konkursu „Odyssey of the Mind” i jednocześnie programu twórczego rozwiązywania problemów. 13 marca 2011 roku drużyna wzięła udział we wszystkich trzech częściach konkursu: rozwiązaniu w formie przed-

Zarobki urzędników 100 dni absolutnych rządów Wspaniała inauguracja Gryfa

Czas na derby

Oprotestowana trasa

Gryf solidnie przygotowany

Wybory do Rad Osiedlowych


4

25 marca 2011 r. czytelnicy@expresspowiatu.pl

Wojewoda w Wejherowie Roman Zaborowski, wojewoda pomorski spotkał się ze służbami mundurowymi.

www.expresspowiatu.pl

AKTUALNOŚCI

Gryf Literacki za tłumaczenie Stanisław Janke został laureatem plebiscytu Gryf Literacki 2010. Mieszkańcy powiatu wejherowskiego docenili jego tłumaczenie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza na język kaszubski. Daria Dunajska

pomorski, który przyjechał na zaproszenie Józefa Reszke, starosty wejherowskiego było to pierwsze spotkanie w województwie zorganizowane w tej formie, którego celem było m.in. omówienie spraw z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, ale także czekających przygotowań w zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w związku z organizacją w naszym województwie Euro 2012. (sp, tm)

Pierwszy raz w historii konkursu zdarzyło się, by decyzja czytelników była jednogłośna

wiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie. Laudację wygłosiła dyrektor placówki, która szczegółowo przytoczyła walory dzieła literackiego oraz zasługi zaproszonego twórcy. Urodzony w 1956 roku w Kościerzynie Stanisław Janke jest dziennikarzem, poetą

i prozaikiem, tłumaczem i historykiem literatury kaszubskiej. Jego nagrodzone tłumaczenie na kaszubski ukazało się w trzech wersjach: standardowej, ekskluzywnej i bibliofilskiej. - Cieszę się bardzo, że nagroda trafiła w moje ręce, bo warte jest tego same dzieło i praca innych

osób, które się do tego przyczyniły – dodaje Stanisław Janke. - Monumentalne dzieło potrafi rozbudzić każdego czytelnika.

Komentuj na: www.expresspowiatu.pl

Msza rocznicowa

Rzemieślnicy świętują Z okazji dnia swego patrona - św. Józefa, Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw zorganizował uroczystość, na którą zaprosił kolegów rzemieślników.

W związku z pierwszą rocznicą katastrofy smoleńskiej, 7 kwietnia (czwartek) o godz. 18.00 w kościele św. Jana z Kęt w Rumi Janowie zostanie odprawiona msza święta w intencji pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich oraz 94 ofiar katastrofy. Po mszy odbędzie się przemarsz z kościoła do ronda Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, gdzie zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze. (tm)

Na uroczystości spotykają się Cechy i Izby Rzemieślnicze z całego Pomorza

Święto Rzemiosła gromadzi wejherowskich rzemieślników, przedstawicieli bratnich cechów i izb rzemieślniczych z całego Pomorza. Uczestniczą w nim też władze miasta, gminy i powiatu, nauczyciele i uczniowie szkół rzemieślniczych oraz wiele zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i instytucji. Tegoroczne uroczyste obchody rozpoczęły się przy Domu Rzemiosła. Stamtąd wyruszyły poczty sztandarowe i przedstawiciele środowiska w asyście orkiestry dętej. Po przemarszu kupców i rzemieślników w strojach cechowych ulicami miasta, złożono kwiaty pod obeliskiem wdzięczności na placu Jana Pawła II.

- Cech rozwinął bardzo żywą działalność organizacyjną i szkoleniową, wyzwalając corocznie kolejne pokolenia rzemieślniczej czeladzi – mówi Brunon Gajewski, starszy cechu. - Z myślą o jak najwyższej jakości życia społeczeństwa cech podnosi kwalifikacje zawodowe członków. Po mszy wszyscy rzemieślnicy oraz zaproszeni goście zgromadzili się w sali bankietowej na uroczystym poczęstunku. Były również podziękowania, gratulacje i słowa uznania, składane na ręce starszego cechu. (dd)

Galeria na: www.expresspowiatu.pl

Fot. TM

Spotkanie odbyło się 17 marca w Starostwie Powiatowym w Wejherowie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele służb mundurowych oraz dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych – udział wzięli szefowie instytucji realizujących zadania związane z bezpieczeństwem, m.in. policja, straż pożarna, nadleśnictwo oraz inspekcje sanitarna i weterynaryjna i nadzór budowlany. Jak podkreślił wojewoda

Fot. Daria Dunajska

Było to pierwsze spotkanie w województwie zorganizowane w tej formie

Od czterech lat konkurs cieszy się znacznym powodzeniem wśród czytelników bibliotek powiatu wejherowskiego. W tej edycji nominowane zostały 24 książki autorów, pochodzących z terenu Pomorza Gdańskiego. Mieszkańcy mogli głosować m.in. na Reginę Osowicką i „Moje Wejherowo”, Tomasza Fopke i „Szpòrtë swójsczé ë kùpczë òd Tómka Fópczi”, Stefana Fikusa i „Tak bëm chc ôł...”, Piotra Schamandta i „Fotografia - sprawy inspektora Brauna” oraz na Sylwię Skuzę „Kobieta matka, córka, panna, żona, teściowa, synowa i wdowa”. - Pierwszy raz w czteroletniej historii tego konkursu zdarzyło się, by decyzja naszych czytelników była tak jednogłośna – mówi Danuta Balcerowicz, dyrektor biblioteki. - Bezapelacyjnie zwyciężył pan Janke ze swoim tłumaczeniem. Uroczysta gala wręczenia nagrody odbyła się w Po-

Fot. Daria Dunajska

Fot. SP

d.dunajska@expresspowiatu.pl

Nadzwyczajny zjazd SLD Jutro (sobota, 26. marca) odbędzie się Nadzwyczajny zjazd powiatowy SLD. W programie przewidziane jest m.in. wybór przewodniczącego i sekretarza Rady Powiatowej, członków Rady Powiatowej oraz delegata do Rady Wojewódzkiej. Planowany czas zakończenia obrad oraz podsumowań i wystąpienie nowego przewodniczącego planowane jest na godzinę 12.30. Zjazd odbędzie się w restauracji „Koga” (ulica Gdańska 104). (tm)


AKTUALNOŚCI

www.expresspowiatu.pl

Z promilami za kierownicą

nietrzeźwych rowerzystów.

22-letni kierowca land rovera miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie, a do tego nie miał prawa jazdy. Kierowca zatrzymany w Rumi, który jechał oplem astrą nie tylko miał ponad promil alkoholu w organizmie, ale sprawdzenie w policyjnych kartotekach wykazało, że sąd zakazał mu kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi. - Pozostali nietrzeźwi kierowcy mieli od 0,5 promila do ponad 2 promili alkoholu w organizmie - poinformowała mł. asp. Anetta Potrykus.

Prawdopodobny sprawca tego zdarzenia był pijany...

Wszystkie te sprawy znajdą swój epilog w sądzie. Zatrzymanym grozi do 2 lat pozbawienia wolności, a kierowcy, który naruszył sądowy zakaz

do 5 lat więzienia. W poprzedni policjanci złapali czterech nietrzeźwych kierujących. Pierwszy zatrzymany został na terenie gminy Łęczyce. W organizmie miał prawie promil alkoholu. Gdy policjan-

ci sprawdzili kierowcę w policyjnym systemie okazało się miał sądowy zakaz na kierowanie oraz był poszukiwany. Kolejny nietrzeźwy został zatrzymany na terenie tej samej gminy - funkcjonariusze zbadali rowerzystę alkotestem i badanie to wskazało, że miał prawie promil alkoholu w organizmie. Następny nietrzeźwy kierowca został zatrzymany w Wejherowie na ul. Kwiatowej. Kierowca daewoo tico miał ponad

1,5 promila alkoholu w organizmie. Ostatni nietrzeźwy kierowca został zatrzymany na terenie gminy Szemud. Kierowca ciężarówego mercedesa miał w organizmie prawie 1,5 promila. Jazda na podwójnym gazie może spowodować szczególne zagrożeniem, ponieważ alkohol pogarsza koordynacje ruchów i zmniejsza szybkość reakcji. To także ograniczenie pola widzenia i błędna ocena odległości od innych aut.

Włamania im nie wyszły... Dwaj mieszkańcy powiatu wejherowskiego usłyszeli zarzuty za kilkanaście włamań i kradzieży. - Policjanci z wydziału kryminalnego wejherowskiej komendy pracując nad zgłoszonymi na początku roku kradzieżami z włamaniem do domów w budowie i domków letniskowych na terenie powiatu wejherowskiego ustalili dwóch sprawców - informuje mł. asp. Anetta Potrykus, rzecznik wejherowskiej policji. Okazali się nimi 26 i 17-letni mieszkańcy powiatu. Obaj

Trwa konkurs rumskiej hurtowni książek Oleńka, w którym do wygrania jest bardzo atrakcyjny przenośny komputer typu laptop. Konkurs, który adresowany jest do szkół.

W hurtowni poza podręcznikami i bardzo atrakcyjnymi książkami z wielu dziedzin można także kupić zabawki, szkło oraz artykuły pamiątkarskie

Fot. Policja

- Od piątku do niedzieli wejherowscy policjanci zatrzymali 11 nietrzeźwych kierujących oraz aż siedmiu kierowców po spożyciu alkoholu - poinformowała mł. asp. Anetta Potrykus, rzecznik wejherowskiej policji. Siedmiu z nich zostało zatrzymanych podczas sobotnich działań drogówki o kryptonimie „Alkohol i narkotyki”. Kontrolowani wówczas byli przede wszystkim kierowcy samochodów, ale zatrzymano także kilku

Jedenastu pijanych i 7 po spożyciu alkoholu kierowców zatrzymali policjanci w miniony weekend. W poprzedni czterech nietrzeźwych kierujących, z których jeden miał sądowy zakaz kierowania autami i był poszukiwany.

Konkurs dla szkół

Fot. Andrzej J. Gojke

Tomasz Modzelewski t.modzelewski@expresspowiatu.pl

5

25 marca 2011 r. czytelnicy@expresspowiatu.pl

mężczyźni zostali zatrzymani i powiedzieć jedynie, że stało się doprowadzeni do wejherowskiej to między jesienią a wiosną. komendy. Śledczy przesłuchali Dwóch zatrzymanych odpowie ich, a potem przedstawili zaniebawem przed sądem. Za rzuty. kradzież z włamaniem grozi Domki letniskowe im kara pozbawienia wolnow zimie najczęści od roku do 10 lat. Tymściej są nieczasem często sprawcy takich odwiedzane i zamknięte “na 4 spusty”. Wykorzystują to złodzieje. Potrafią wynieść wszystko, nawet wannę, piec albo... drzwi. Często też zdarza się tak, że o samym włamaniu właściciele dowiadują się znacznie później. Potrafią

włamań pozostają nieznani. Policja sugeruje właścicielom montowanie klamek antywłamaniowych. Rozwiązaniem dla osób, które często przebywają w swoich domkach, jest pies, który będzie pilnować posesji. (tm)

Domki letniskowe w zimie najczęściej są nieodwiedzane i zamknięte “na 4 spusty”. Wykorzystują to złodzieje. Potrafią wynieść wszystko...

Zmagania rozpoczęły się 1 lutego i potrwają jeszcze przez najbliższe dwa miesiące, a losowanie nagrody odbędzie się 25 maja. - Konkursy w naszej hurtowni stały się tradycją i cieszą się dużą popularnością wśród klientów – mówi Anna Pawłowska, kierownik ds. sprzedaży w hurtowni Oleńka. - Do tej pory adresowane były do wszystkich klientów, a nagrodami były rowery i książki. Ponieważ ze względu na sprzedawane u nas podręczniki duża ich część to szkoły i nauczyciele, postanowiliśmy nasz nowy konkurs zaadresować właśnie do nich fundując bardzo atrakcyj-

ną tym razem nagrodę w postaci laptopa. Zasada jest bardzo prosta: W losowaniu weźmie udział każda szkoła, która zrobi u w naszej hurtowni zakupy za minimum 100 zł - tłumaczy. Hurtownia informuje, że w czasie trwania konkursu obowiązuje 8 procentowy rabat na podręczniki szkolne. W losowaniu, które odbędzie się siedzibie przy ul. Grunwaldzkiej 53 w Rumi, wezmą udział faktury na kwotę powyżej 100 złotych, wystawione przez hurtownię w czasie trwania konkursu. Przypominamy, że konkurs adresowany jest do szkół. (A)

Bezpłatne badania mammograficzne Mieszkanki Rumi w wieku od 50 do 69 lat mogą skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych. Będzie można je zrobić w dniach od 28 marca do 1 kwietnia w specjalnym mammobusie, który stanie przy hali widowiskowo – sportowej rumskiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Panie chętne do przebadania się mogą się zarejestrować od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 20 pod numerami telefonów: 58 666 24 44 i 801 080 007 oraz na stronie internetowej: www.rejestracja.fado.pl. Panie, które nie spełnia-

ją kryteriów (nie są objęte badaniem profilaktycznym, ponieważ np. nie mieszczą się w przedziale wiekowym) mogą wykonać badanie odpłatne na podstawie zaświadczenia lekarskiego. Na badanie należy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz – jeżeli któraś z pań posiada – zdjęcia z poprzednich badań mammograficznych. Badania organizowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Centrum Usług Medycznych FADO. (RAF)


6

25 marca 2011 r. czytelnicy@expresspowiatu.pl

www.expresspowiatu.pl

Powstaje przychodnia i rada młodzieżowa Powołanie młodzieżowej rady i prowadzenie ośrodka zdrowia w Bolszewie wzbudziło najwięcej emocji wśród radnych na ostatniej sesji Rady Gminy Wejherowo.

Daria Dunajska

Radni udzielili powiatowi wejherowskiemu pomocy finansowej na ratowanie obiektów zabytkowych w Wejherowie i wyodrębnili w budżecie na rok 2012 środki na fundusz sołecki na zasadzie utworzonej przez wójta rezerwy (zyskają na tym wszystkie sołectwa). Zmieniono również bieżący budżet z uwagi m.in. na rozbudowę szkół w Nowym Dworze Wejherowskim i Bolszewie, kanalizację deszczową i remont Dworku Drzewiarza. Radni zgodzili się też na wydzierżawienie lokalu na aptekę przy ulicy Wejherowskiej oraz kupili grunt na ulicy Grzybowej w Gościcinie w celu poszerzenia drogi. Sporo kontrowersji wzbudziła

Młodzieżowa Rady Gminy i jej rola. - Rada będzie kształtowała patriotyczne, społeczne i kulturalne postawy młodzieży – mówi wójt Henryk Skwarło. – Jej celem będzie aktywizowanie młodzieży i inicjowanie działań w zakresie nauki, kultury i sportu oraz propagowanie zdrowego trybu życia. Radni uwzględniając budowę nowej przychodni przy ulicy Zamostnej w Bolszewie przez NZOZ „Bukowa” z Wejherowa, za zbyteczną uznali inwestycję o takim samym przeznaczeniu, finansowaną z budżetu gminy. Raczej przeznaczą obiekt za 3 mln zł na cele administracyj-

Fot. Daria Dunajska

d.dunajska@expresspowiatu.pl

Radni debatowali nad celowością powstania dwóch ośrodków zdrowia

no-biurowe pod kątem przeniesienia Urzędu Gminy. - Siedziba urzędu będzie w jednym miejscu i gmina nie będzie ponosić kosztów wynajęcia pomieszczeń, które wynoszą około 165 tys. zł rocznie – dodaje wójt Henryk Skwarło. - Wpłynie to na poprawę jakości obsługi mieszkańców.

Nowa placówka medyczna zostanie otwarta na przełomie sierpnia i września. Usługi

będą świadczone nieodpłatnie na zasadzie kontraktu z NFZ. W obiekcie zaplanowano poradnię internisty, pediatry dla dzieci zdrowych, chorych i szczepień, gabinet zabiegowy, wizyty domowe, pielęgniarkę środowiskową i położną, programy profilaktyczne, stoma-

Rada będzie kształtowała patriotyczne, społeczne i kulturalne postawy młodzieży

Uczniowie pomogli Dorotce Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie zbierały nakrętki. Dorotka urodziła się z przepukliną oponowo-rdzeniową, ma niedowład nóg i wymaga stałego leczenia oraz rehabilitacji, a z tym wiąże się potrzeba sprzętu ortopedycznego. Dzięki plastikowym na-

krętkom, które skupuje podgdańska firma będzie można kupić specjalistyczny wózek dla dziecka. Nakrętek potrzeba jednak bardzo dużo, ponieważ każdy kilogram skupowany jest za jedyne 75 groszy.

tologa i aptekę. - Obecnie mieszkańcy gminy są objęci podstawową opieką medyczną w przychodni w Wejherowie i Gościcinie – mówi Jolanta Foltman, kierownik NZOZ „Bukowa”. – Z naszych usług korzysta 7 tysięcy pacjentów z terenu gminy.

W akcji ogłoszonej przez fundację „Słoneczko” uczniowie SP9 zbierali nakrętki z butelek wody mineralnej czy soków. Każdy z nas pije napoje i używa różnych butelek – mówi Olga Tomaszewska, dyrektor

szkoły. Dzieciom pomogli osadzeni w wejherowskim areszcie śledczym. - Dowiedzieliśmy się o akcji SP 9 i wzięliśmy w niej udział - mówi kpt. Robert Nitkowski, rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Wejherowie. - Chcemy aby osadzeni widzieli, że przez swoje zaangażowanie mogą pomoc innym ludziom - dodaje. (tm, ttm)

AKTUALNOŚCI Polityka zagraniczna też nas dzieli Jerzy Budnik Poseł na Sejm RP

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu minister Radosław Sikorski przedstawił coroczną informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej. Wysłuchali jej nie tylko posłowie, także prezydent RP Bronisław Komorowski oraz licznie przybyły korpus dyplomatyczny. Na sali posiedzeń zabrakło natomiast Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiS, największej partii opozycyjnej. Nie była to nieobecność przypadkowa. Wystąpienie ministra Sikorskiego nie było konfrontacyjne. Docenił pracę wszystkich ekip, które rządziły w Polsce w minionym dwudziestoleciu. Przypomniał, jak gigantyczny postęp zrobiła Polska w tym czasie. Wtedy, gdy wychodziliśmy z PRL-u nasz Produkt Krajowy Brutto wynosił 160 mld dolarów, dziś to ponad 717 mld dolarów, a więc cztery i pół razy więcej. Według danych MFW pod tym względem wyprzedziliśmy Belgię, Szwecję, a ostatnio także Holandię. Oczywiście do tych najbogatszych dużo nam jeszcze brakuje, np. PKB Niemiec wynosi 3 biliony dolarów. Jesteśmy 20 gospodarką w świecie i 6 w Unii Europejskiej. Polski eksport jest 9 krotnie wyższy niż w 1990 roku. Z roku na rok wzrasta kapitalizacja Giełdy Papierów Wartościowych. 14 lat temu wynosiła 13 mld dolarów, dziś 180 mld dolarów. Warszawa stała się ważnym centrum finansowym dla całego regionu. Co drugi młody Polak studiuje. Na rozwój regionalny otrzymaliśmy najwyższe wsparcie jakie Unia dała po 2006 roku, a w unijnej polityce spójności jedno euro na pięć trafiło do Polski. W 2010 roku, po raz pierwszy w historii, według wskaźnika rozwoju społecznego ONZ, Polska została

zakwalifikowana do krajów wysoko rozwiniętych. Potrafimy budować współpracę w regionie i skutecznie walczyć o korzystne dla nas rozwiązania. Wszystko to razem wzięte podnosi międzynarodowy prestiż Polski. Głównie do PiS Sikorski apelował - „Nie warto kierować się resentymentem historycznym. Mimo wszystkich nieszczęść, które nas dotknęły, mamy dziś dobrą podstawę do odbudowy naszej pozycji. Coraz zasobniejsza Polska, żyjąca w pokoju z sąsiadami, jest obiektem szacunku, a czasem nawet zazdrości. Tym, którzy za najwyższy stopień patriotyzmu uważają oskarżanie rządu wyłonionego w demokratycznych wyborach o służalstwo wobec obcych, o kondominium i bifinlandyzację, o zaprzaństwo i zdradę, mówię Opamiętajcie się! I zrozumcie: ta Polska, którą mamy, tu i teraz, demokratyczna i wolnorynkowa, do której różni pośród nas szli różnymi drogami, w której są rachunki krzywd i której daleko jeszcze do ideału jest najlepsza, jaką mamy. Nauczcie się ją kochać!” Kilka godzin po wystąpieniu ministra Sikorskiego prezes Kaczyński zwołał konferencję prasową, na której dokonał miażdżącej krytyki polityki zagranicznej obecnego rządu. Nie rozumiem dlaczego nie zrobił tego w czasie debaty sejmowej. Przecież w demokracji parlamentarnej Sejm jest właściwszym niż centra prasowe forum dla dokonania oceny poczynań rządu. Dla Kaczyńskiego polityka zagraniczna obecnej ekipy „to porażka za porażką” zarówno „na kierunku zachodnim” jak i „na kierunku wschodnim”, a dokonania Tuska i Sikorskiego godzą w bezpieczeństwo kraju. Dla tego środowiska ostatnim, który rozumiał polską politykę zagraniczną i konsekwentnie i harmonijnie ją rozwijał był śp. Lech Kaczyński. Powiedzcie Państwo, czy jest tu jeszcze miejsce na dialog? Archiwalne felietony posła można przeczytać na stronie www.budnik.pl


AKTUALNOĹšCI

www.expresspowiatu.pl

25 marca 2011 r. czytelnicy@expresspowiatu.pl

7


25 marca 2011 r. czytelnicy@expresspowiatu.pl

Bitwa! Oblężenie twierdzy Uzbrojony galeon, 90 kg prochu, czterdziestolufowa artyleria i żołnierze z muszkietami – to tylko niektóre z atrakcji, które ubarwią inscenizację bitwy przy Twierdzy Wisłoujście. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska zaprasza w sobotę, 16 kwietnia na “Bitwę morską – oblężenie twierdzy”. Impreza jest organizowana z okazji oficjalnego zakończenia konserwacji, która była współfinansowana ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Na przeciwległym do twierdzy brzegu Wisły (w Nowym Porcie, obok przeprawy promowej, skąd będzie można również oglądać bitwę na rzece) zrekonstruowane zostanie średniowieczne obozowisko. Wszyscy miłośnicy historii będą mogli przenieść się do czasów rycerzy, zostać świadkami ich zmagań turniejowych oraz samemu wziąć udział w grach i zabawach z dawnych czasów. Podczas całej imprezy do dyspozycji zwiedzających będą kramy i warsztaty rzemieślnicze. Będa stoiska z kwasem chlebowym, z rycerskim jadłem, kram ze strojami historycznymi, rękodziełem i zabawkami, a także kram płatnerza. Wyjątkową okazją będzie możliwość obejrzenia z bliska repliki średniowiecznej machiny oblężniczej – balisty. Dzieci i dorośli będą mogły wziąć udział w konkursach i zabawach z nagrodami, m.in. rzucie podkową, wyścigach na nartach bolkowskich, strzelanć z łuku, a także obejrzeć wnętrze i wyposażenie namiotu rycerskie-

go wraz z replikami średniowiecznego uzbrojenia. Niepowtarzalny klimat dawnych wieków stworzy grający na żywo zespół muzyki średniowiecznej. Twierdza Wisłoujście wybudowana została na miejscu nieistniejących nadmorskich strażnic kontrolujących ujście Wisły do Bałtyku. W skład zespołu wchodzą dwa forty: czterobastionowy murowany na rzucie zbliżonym do kwadratu oraz otaczający go pięciobastionowy ziemny wzorowany na szkole holenderskiej. Po wybudowaniu w latach trzydziestych XVII w. na przeciwległym brzegu Wisły szańca, który nazwano Zachodnim, obydwa istniejące już forty położone na wschodnim brzegu, łącznie nazwano szańcem Wschodnim. Pod koniec II Wojny Światowej wieża twierdzy została rozbita pociskiem artyleryjskim. Odbudowa i rekonstrukcja zespołu została rozpoczęta pod koniec lat 50., a przerwana po wybudowaniu w sąsiedztwie zakładów „Siarkopol”. W 1975 roku przekazano ją Muzeum Historycznemu Miasta Gdańska, które z braku pieniędzy nie kontynuowało odbudowy, ograniczając się do remontów. Systematyczną konserwacje Twierdzy Wisłoujście podjęto dopiero po 1989 roku korzystając z zagranicznych środków finansowych. (tm)

www.expresspowiatu.pl

AKTUALNOŚCI

Rodzina siłą Pomorza Chociaż wielu ekspertów od kilku lat alarmuje, że nasze społeczeństwo starzeje się i co roku rodzi się coraz mniej dzieci, powiat kartuski zdaje się temu zaprzeczać. To właśnie tam w skali kraju rodzi się najwięcej dzieci. Rafał Korbut r.korbut@expresspowiatu.pl

Pierwsze miejsce w Polsce, jeśli chodzi o liczbę narodzin, zajmuje gmina Sierakowice. Mieszkańcy i władze gminy tłumaczą, że tak było od zawsze. Model rodziny wielodzietnej i wielopokoleniowej był i nadal jest kultywowany przez Kaszubów. - Te wieloosobowe rodziny mieszkają razem i każdy ma swoją rolę – mówi Tadeusz Kobiela, wójt gm. Sierakowice. – Dziadkowie opiekują się dziećmi, a te z kolei robią sprawunki dziadkom. W tym czasie rodzice pracują. I ten model znakomicie się sprawdza od setek lat. Szkoda, że jesteśmy już jednym z ostatnich regionów w kraju, gdzie te wspaniałe rodzinne

tradycje są pielęgnowane.

Fot. Rafał Korbut

8

Tak wysoki przyrost naturalny to dla gminy nie tylko powód do dumy, ale też spore wyzwanie

do opieki zdrowotnej (a wiadomo, że ci najmłodsi pacjenci muszą mieć zapewnione szczególne warunki), do oświaty na jak najwyższym poziomie oraz zadbać o infrastrukturę. To ostatnie jest o tyle ważne, że jeśli nie zapewnimy naszym mieszkańcom dobrego i szybkiego połączenia z pobliskimi miastami i Trójmiastem, gdzie wielu z nich pracuje, to po prostu zaczną się wyprowadzać. Dlatego robimy wszystko, by te bieżące potrzeby wszystkich naszych mieszkańców – również tych najmłodszych – zaspokoić.

Tak wysoki przyrost naturalny to dla gminy nie tylko powód do dumy, ale też spore wyzwanie. Dzieci muszą przecież mieć gdzie się uczyć, uprawiać sport i spędzać wolny czas. - Widzimy sens tej pracy - mówi Zbigniew Fularczyk, zastępca wójta gm. Sierakowice. – Po prostu jest dla kogo się starać. Oczywiście przy tak dużej liczbie rodzących się dzieci Duża ilość porodów, musimy mieć nieco inne priorytety, przede wszystkim za- a co za tym idzie noworodków, pewnić mieszkańcom dostęp to spore wyzwanie również

dla lekarzy i zarządu szpitala w Kartuzach. - Mamy oddział porodowy, dla dzieci nowonarodzonych oraz pediatryczny – wylicza Karol Góralski, prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach. – Co roku przychodzi tu na świat ponad 1 tys. dzieci. Przy tej liczbie musimy mieć – i mamy – aż cztery sale porodowe. Nie mamy żadnych problemów od strony kadrowej. To nasz główny atut – w szpitalu pracują wspaniali specjaliści i znakomite pielęgniarki. A co równie ważne,

personel podchodzi do pacjentów z uśmiechem, sercem i zaangażowaniem. Nie możemy również narzekać na sprzęt, bowiem udało się dość dobrze wyposażyć te oddziały. Musimy jeszcze przeprowadzić kapitalny remont całego traktu porodowego. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy uda się to zrealizować.

Komentuj na: www.expresspowiatu.pl

Wysoki przyrost naturalny to dla gminy nie tylko powód do dumy, ale też spore wyzwanie


AKTUALNOŚCI

www.expresspowiatu.pl

express

25 marca 2011 r. czytelnicy@expresspowiatu.pl

9

nr 1 czwartek, 17 i 24, 25 marca 2011 r. nakład 34 000 egz.

deweloperski DODATEK DO GAZET: Expressu Gdyńskiego | tel. 791 764 155 Expressu Powiatu Kartuskiego | tel. 501 226 085 Expressu Powiatu Wejherowskiego | tel. 791 980 155

Strzeżone... samo się nie strzeże Oznaczają bezpieczeństwo, za którym idzie wygoda. Ciągle są prestiżowe, choć z drugiej strony coraz popularniejsze, a pewne elementy – dotychczas spotykane na osiedlach strzeżonych, o których mowa – stają się standardem. Ryzyko napadu czy kradzieży w osiedlach strzeżonych znacznie spada, co z pewnością przekłada się na większy komfort psychiczny. Osiedla mogą być strzeżone w różnym stopniu. Nie wszędzie spotkamy monitoring i czuwającego całą dobę portiera, ale ogrodzony teren i bramę wjazdową już tak. - Nasze dwie inwestycje w Poznaniu zaprojektowane są z myślą o osobach, dla których bezpieczeństwo stanowi jeden z priorytetów przy wyborze lokalizacji zamieszkania - mówi Magdalena Górzna-Jaromin z PBG Dom. - Zarówno więc w przypadku projektu Quadro House, jak i Złotowska 51 zdecydowaliśmy się na ogrodzenie z bramą wjazdową otwieraną na pilota oraz pełen monitoring – dodaje. Dodatkowym rozwiązaniem jest całodobowa ochrona oraz portier, który dba o to, by na osiedle nie dostał się nikt niepowołany. Udogodnienia te wiążą się z wyższą ceną mieszkania i późniejszymi kosztami eksploatacji, takimi jak np. wypłaty dla portierów, które pokrywane są z czynszu. Coraz więcej osób docenia jednak ich wartość, wydając nieco więcej w zamian za wygodę i bezpieczeństwo. - Decyzje o zakupie apartamentu w Fort Forest podejmują osoby, które poszukują przede wszystkim wysokiego standardu zarówno własnej przestrzeni jak i części wspólnych, rozwiązań zapewniających poczucie bezpieczeństwa, a także blisko-

ści obszarów zielonych Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - mówi Iwona Ziemianowicz, dyrektor Centrum Marketingu i Członek Zarządu Hossa S.A. Realizowany przez spółkę apartamentowy kompleks mieszkaniowy Fort Forest położony jest w Gdyni Chwarznie. Stanowi ogrodzony zespół kameralnych budynków bezpośrednio na granicy lasu oraz budynków zorganizowanych w pierzeje - okalające obszerne, prywatne dziedzińce. Pod względem zastosowanych rozwiązań ochrony i bezpieczeństwa kompleks stanowi unikatową ofertę na trójmiejskim rynku nieruchomości. Teren jest całkowicie ogrodzony, całodobowo monitorowany i patrolowany przez służby ochrony - łącznie będzie tam 150 kamer. - Cały obszar jest monitorowany przez system kamer, które na bieżąco są śledzone przez pracowników ochrony. Teren również obserwowany jest przez pracowników ochrony, zatrudnianych przez poszczególne wspólnoty mieszkaniowe - opowiada Iwona Ziemianowicz. Docelowo wybudowanych zostanie tam około 700 apartamentów. Z kolei Semeko w ramach osiedla Rumia Park – znajdującego się na granicy miasta Rumi z Redą tuż obok Centrum handlowego Port Rumia – zaproponowało ogrodzony kompleks mieszkaniowy, do którego wjazd ogranicza szlaban. Osiedle zostało ogrodzone i wyposażone w portiernię oraz monito-

ring. Oczywiście nie wszyscy są zwolennikami osiedli strzeżonych. Część ludzi nie przepada za takim rozwiązaniem uznając ogrodzenia za oznakę izolacji od społeczeństwa, a monitoring za formę naruszania prywatności. - Wzięliśmy to pod uwagę przy projektowaniu Doliny Potęgowskiej w Gdańsku. Z badań, które wcześniej tam przeprowadziliśmy wynikało, że mieszkańcy Gdańska nie są entuzjastami monitoringu na osiedlach. Postanowiliśmy więc stworzyć takie warunki mieszkaniowe, żeby lokatorzy z jednej strony mogli czuć się swobodnie, a z drugiej bezpiecznie. Dlatego osiedle będzie ogrodzone, by dzieci mogły bezpiecznie spędzać czas na dwóch placach zabaw, które tam powstaną, ale nie będzie monitorowane - mówi Magdalena Górzna-Jaromin z PBG Dom. Osiedla mogą być strzeżone w różnym stopniu. Najważniejsze, że te strzeżone nie są już dziś rzadkością i stały się ogólnodostępne. Dzięki temu wybór jest większy i każdy może według własnych upodobań określić czy woli zwiększoną ochronę, czy wysoki poziom prywatności. Można też spróbować znaleźć złoty środek, czyli np. osiedle, na którym monitorowany będzie tylko plac zabaw, tak by zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców. (TM)


10

25 marca 2011 r. czytelnicy@expresspowiatu.pl

www.expresspowiatu.pl

DODATEK

Gdzie chcesz zamieszkać? Obrzeża miast kuszą niższymi cenami i szybką komunikacją z centrum. - Można wydać nawet 50 procent mniej gdyby o wyborze mieszkania decydował jedynie czas, jaki należy poświęcić na dojazd do centrum, wynika z raportu firmy doradczej działającej na rynku nieruchomości. - Jeśli o wyborze mieszkania ma decydować dostępność komunikacji publicznej, to zastanówmy się na co lepiej wydać: na komunikację dojeżdżając do pracy z obrzeży czy na troszkę droższe mieszkanie w centrum? – radzi czytelnikom „Expressu” Iwona Potapo, dyrektor sprzedaży i członek zarządu Euro Styl, firmy zajmującej się sprzedażą oraz budową mieszkań, domów jednorodzinnych i powierzchni biurowych w Trójmieście. Jak pokazują badania Home Broker, firmy doradczej czynnik komunikacji odpowiada aż za blisko 47 procent oceny atrakcyjności lokalizacji. Ponadto kupujący w większym stopniu przykładają wagę do jakości komunikacji miejskiej niż podróży samochodami. Dlatego też firmy deweloperskie bacznie przyglądają się planom rozwoju infrastruktury komunikacyjnej miast i lokują nowe inwestycje w miejscach gdzie mają powstać nowe drogi, mosty lub stacje kolejowe.

Im dalej od centrum tym przeciętna cena metra kwadratowego mieszkania maleje. Z drugiej strony im bliżej tym mniej czasu straconego na transport. - Oczywiście, nabywcy wolą centrum, to zawsze jest ważne - wyjaśnia Iwona Potapo z Euro Stylu. - Szukając mieszkania najpierw definiują miejsce, ale za chwilę okazuje się, jak bardzo ważnym czynnikiem jest cena. Wtedy korygują swoje oczekiwania lokalizacyjne. O skali różnic w cenie decyduje oczywiście lokalna specyfika, ale także rozległość miasta. Na przykład w Lublinie średnia cena mieszkania oddalonego od centrum o ponad 6 km jest zaledwie 5 procent niższa niż znajdującego się w odległości do 3 km od centrum. Różnica ta jest blisko trzykrotnie większa w Toruniu. Na drugim biegunie, jako rozległe miasto, znajduje się Warszawa. Mieszkania oddalone od centrum o ponad 18 km oferowane są w średniej cenie na poziomie 7 tys. zł, podczas gdy w odległości do 3 km od centrum jest to 10,6 tys. zł, a więc ponad 51 procent więcej. Mieszkania z dala od centrum mogą więc być kuszącą alternatywą dla osób lubiących obcować z przyrodą, prowadzących stonowane życie towarzyskie lub nie wymagających bardzo rozwiniętej w okolicy

Potapo. - Zazwyczaj jest tak, że w centrum sprzedaje się drożej i ilościowo mniej, a na obrzeżach ilości sprzedanych mieszkań są znacznie większe. Rzeczywiście trzeba mieć jakąś inwestycję w centrum - to ważne, żeby firma nie kojarzyła się tylko i wyłącznie z tańszym produktem, ale zdecydowanie wolimy i chcemy budować na obrzeżach. Kiedy Polak wybierze już lokalizację, kupi mieszkanie i zamieszka w nim przychodzi

proza życia.

Okazuje się, że Polak ma mniejsze mieszkanie, a wydaje na nie tyle co Anglik. Koszty utrzymania mieszkania pochłaniają w Polsce siódmą część domowego budżetu, czyli nawet cztery razy więcej niż w bogatszych krajach Unii. Polacy przeznaczają na ten cel podobne kwoty jak znacznie bogatsi Anglicy czy Szwedzi. Mieszkania w Polsce są ponadto dwukrotnie mniejsze niż w Hiszpanii czy Irlandii. W biedniejszych państwach Europy koszty utrzymania - Z naszych doświadczeń wynika, że zdecydowanie lepiej jest domów i mieszkań mogą pochłaniać nawet przeszło 17 proc. budować na obrzeżach, ponieważ cena jest naprawdę bardzo wydatków konsumpcyjnych przeciętnej rodziny z jednym ważnym czynnikiem przy wyborze mieszkań – mówi Iwona dzieckiem - wynika z danych udostępnianych przez Eurostat.

infrastruktury usługowo – handlowej.

W przypadku krajów bogatszych odsetek ten spada nawet przeszło czterokrotnie. W statystykach tych pod uwagę wzięto wydatki na: ogrzewanie, elektryczność, wodę, odprowadzanie nieczystości, wywóz śmieci, zarządzanie nieruchomością oraz remonty. W zestawieniu nie uwzględniono natomiast kosztów kredytu czy najmu nieruchomości. Pod tym względem Polska plasuje się jako drugi najdroższy kraj w Unii Europejskiej. Wysokie koszty utrzymania nieruchomości w Polsce idą w parze z relatywnie

gorszym standardem życia. Jak pokazują bowiem dane Eurostatu przeciętna trzyosobowa rodzina ma do dyspozycji najmniejsze w Europie nieruchomości. Mają one przeciętnie zaledwie 2,7 pokoi. Dla porównania średnio w Unii są to 4 pokoje. Największe nieruchomości mają do dyspozycji rodziny w Irlandii, Belgii i Hiszpanii. Mieszkania trzyosobowych rodzin mają tam przeciętnie ponad 5 pokoi, czyli blisko dwukrotnie więcej niż w Polsce. Podobną do rodzimej sytuację mieszkaniową można odnaleźć w Bułgarii, na Litwie i Łotwie. Tak jak i Polska należą one do krajów rozwijających się i wywodzą się z dawnego bloku wschodniego. (BT, JN, TM)


DODATEK

www.expresspowiatu.pl

25 marca 2011 r. czytelnicy@expresspowiatu.pl

11

Można inaczej. Kredyt weź u dewelopera Kredyty hipoteczne to wciąż najpopularniejsza forma spełnienia marzeń o własnych 4 kątach. Ale jest i inny sposób. Kredyt można wziąć u dewelopera. - Osoba zainteresowana finansowaniem musi okazać dokument tożsamości i zaświadczenie o zatrudnieniu, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą dokumenty rejestrowe przedsiębiorstwa, zaświadczenie o nie zaleganiu wobec ZUS i US - tłumaczy Paweł Korzeniowski, dyrektor ds. ekonomiczno – finansowych firmy Mirbud S.A. (JHM Development S.A.) – Klient musi również przedstawić nam zeznanie podatkowe za ostatni rok. To ciekawa oferta, nie

spotkałem się z podobną formą sprzedaży mieszkań na rynku. Na ciekawy sposób zachęcenia klientów do kupna mieszkań wpadł inny deweloper – Panorama. Własne cztery kąty można było bowiem... wylicytować! I to – jeśli ktoś miał szczęście - za cenę znacznie niższą, niż rynkowa. Podczas ostatnich Targów Mieszkaniowych w Gdańsku odbyła się licytacja mieszkania wybudowanego właśnie przez firmę Panorama Development.

Kupno własnego „M” podczas aukcji to w Polsce wciąż nowość, choć Panorama Development z sukcesem przeprowadziła już podobne akcje. Licytacje, jako szczególna forma sprzedaży mieszkań z rynku deweloperskiego, zyskują sobie coraz więcej zwolenników. Korzyści są bowiem duże - okazyjne są nie tylko ceny wywoławcze mieszkań. Również ceny końcowe są zazwyczaj znacznie niższe od katalogowych.

Mieszkanie – za gotówkę, na raty, na... aukcji? Najkorzystniej kupić mieszkanie za gotówkę, wówczas nie musimy płacić odsetek, prowizji od udzielenia kredytu oraz wielu innych opłat. Tyle, że mało kto może sobie pozwolić na wyłożenie z własnej kieszeni nierzadko kilkuset tys. złotych. Mieszkań do sprzedaży zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, nie brakuje. Konkurencja jest dość spora, więc deweloperzy prześcigają się, jak zachęcić potencjalnych klientów do podjęcia decyzji o wyborze mieszkania budowanego właśnie przez nich. Wcześniej banki kusiły kredytami, prześcigały się w zaoferowaniu jak najniższego oprocentowania czy zrezygnowania z opłat za udzielenie kredytu. Ale teraz nie jest to już jedyna możliwość. Jeden z deweloperów, który oferuje mieszkania m.in. na Pomorzu, proponuje np. wzięcie kredytu bezpośrednio u niego. - Polega to na tym, że nasza spółka proponuje rozłożenie na raty ceny zakupu mieszkań – wyjaśnia Paweł Korzeniowski, dyrektor ds. ekonomiczno – finansowych firmy Mirbud S.A. (JHM Development S.A.). – Zasady są następujące: klient wpłaca minimum 30 proc. ceny sprzedaży mieszkania, a pozostała cześć jest rozłożona maksymalnie na 60 równych nieoprocentowanych rat. Oczywiście przy takiej opcji klient nie może skorzystać z innych promocji cenowych (np. upustów), a także wymagamy, by w zawieranej umowie kupna-sprzedaży (czyli akcie notarialnym) zgodził się na wpis hipoteki na rzecz JHM zabezpieczającej zobowiązanie i ubezpieczy lokal mieszkalny na sumę nie mniejszą, niż zobowiązanie z tytułu niezapłaconej ceny zakupu oraz dokonania cesji z ww. polisy ubezpieczeniowej na rzecz JHM. Takie rozłożenie na raty jest o tyle korzystne, że raty są nieoprocentowane, więc kupujący zaoszczędza sporo pieniędzy. Ale są też minusy – deweloper zgadza się na rozłożenie płatności na raty na czas nie dłuższy, niż 5 lat. Przy kredycie bankowym okres spłaty może wynosić nawet 40 lat. Jednak dla osób, które dysponują 30-procentowym wkładem własnym i są w stanie spłacać dość wysokie raty, to korzystne rozwiązanie. Procedury kupna mieszkania w taki sposób są też łatwiejsze, niż przy staraniach o kredyt bankowy.

Deweloperzy prześcigają się, jak zachęcić potencjalnych klientów

A może licytacja? Dla firmy Panorama Development licytacje mieszkań stały się pewnego rodzaju tradycją. - Wydarzenia te cieszyły się zawsze ogromnym zainteresowaniem – mówi Dorota Kotarska, dyrektor Działu Sprzedaży z firmy Panorama Development. - Zawsze podbijaniu ceny towarzyszyły ogromne emocje. Charakterystyczny stukot młotka, rywalizacja pomiędzy licytującymi, konieczność podejmowania błyskawicznych decyzji, nieprzewidywalność wyniku – wszystko to buduje szczególną atmosferę. Dla obu stron licytacja jest bardzo atrakcyjną formą zawarcia kontraktu. Warto przystąpić do takich cenowych negocjacji, licytacja to ogromna szansa, by kupić mieszkanie taniej. (RAF)


12

25 marca 2011 r. czytelnicy@expresspowiatu.pl

www.expresspowiatu.pl


DODATEK

www.expresspowiatu.pl

25 marca 2011 r. czytelnicy@expresspowiatu.pl

13

Jeszcze luksus czy już standard? Budowa nowych mieszkań odżywa po chwilowym załamaniu rynku. Deweloperzy, starając się zdobyć nowych klientów, proponują coraz ciekawsze rozwiązania.

Kryzys na rynkach finansowych na świecie musiał wpłynąć także na nasze budownictwo mieszkaniowe. W końcu zarówno deweloperzy, jak i nabywcy mieszkań, korzystają z kredytów. Dziś banki znów zaczynają przychylnym okiem patrzeć na rynek deweloperski. Co prawda kryteria przyznawania kredytów zostały zaostrzone, lecz zdolność kredytową posiada coraz więcej klientów. W tych z pozoru trudnych warunkach mamy do czynienia – także na Pomorzu – z coraz szerszą ofertą mieszkań i osiedli o podwyższonym lub bardzo wysokim standardzie. Czy są to warunki jeszcze luksusowe

czy już standard? Część osiedli wznoszona jest niemal nad samym morzem, np. na klifie lub w bezpośredniej bliskości jezior i oczek wodnych. Powstają także osiedla w kompleksach leśnych lub na skrajach takich terenów. Modne stają się lokalizacje w centrach zabytkowych miast. Deweloperzy zaczynają prześcigać się w pomysłach. Teren otoczony płotem i dozorowany całą dobę już bardzo dawno temu stał się standardem. Ba, dziś nawet takie kompleksy bywają przez klientów mocno krytykowane.

na pomorskim rynku. Osiedle Oliwa Park firmy Euro Styl to prestiżowa inwestycja w centrum Trójmiasta. Zespół ośmiu budynków zlokalizowano przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Bolesława Krzywoustego w Gdańsku Oliwie (w pobliżu historycznych obiektów starej Oliwy). Osiedle znajduje się blisko pasa nadmorskiego oraz Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W pobliżu osiedla znajdują się również tereny rekreacyjne, obiekty sportowe, a także centrum handlowe. Oliwa Park to osiedle o podwyższonym standardzie. Jest doskonale usytuowane, zostało wykończone z użyciem najwyższej jakości materiałów. Teren obiektu jest ogrodzony i zamykany, dla bezpieczeństwa mieszkańców zamontowano video domofony oraz przygotowano instalację pod monitoring. Tym jednak, co stanowi prawdziwą wisienkę na torcie, jest planowane wewnętrzne centrum rekreacji, obejmujące zespół saun, „łączkę świetlną”, salę klubową oraz profesjonalną salę do squasha. Wysoki standard w dobrej cenie – to hasło reklamowe Osiedla Nowy Horyzont tego samego dewelopera. W tej ofercie proponuje lokale w atrakcyjnych cenach, jednocześnie zapewniając solidnie wykończone mieszkania oraz bogatą infrastrukturę osiedla. Nowy Horyzont zlokalizowany jest

na granicy gdańskiej dzielnicy Łostowice oraz Pruszcza Gdańskiego. Jest to wyjątkowo rodzinne osiedle, dzięki swej pro rodzinnej architekturze (windy, plac zabaw, wewnętrzne zielone patia przy każdym budynku). Osiedle przemyślano tak, by podmiejska lokalizacja była rekompensowana przez bogatą infrastrukturę. Jest zatem dostępny szereg usług: poczta, duży market, przedszkole, kryte korty tenisowe, piekarnia, myjnia samochodowa czy nowoczesne centrum fitness.

49 unikalnych rezydencji. Każda z nich będzie posiadać własny ogród. Centrum kompleksu stanowić będzie park w stylu angielskim. Rezydencje zostały usytuowane w Suchym Dworze, na obrzeżach Gdyni. W bliskim sąsiedztwie kompleksu Tesoro Ivory Residences mieści się lotnisko cywilne, które stanowi doskonałe uzupełnienie lotniska w Rębiechowie. Terminal General Aviation, który niebawem zostanie oddany do użytku, pozwoli na bezpieczne korzystanie z awionetek oraz małych samolotów dyspozycyjnych. Pas startowy jest położony równolegle do rezydencji, dzięki czemu startujące oraz lądujące na nim samoloty nie będą przeszkadzać mieszkańcom.


14

25 marca 2011 r. czytelnicy@expresspowiatu.pl

www.expresspowiatu.pl

ZGŁOŚ TEMAT DO DZIAŁU ZDROWIE I URODA tel. 58 736 16 92, redakcja@expresspowiatu.pl

ZDROWIE I URODA Zimą nasza skóra narażona jest na wyjątkowo niesprzyjające warunki – niskie temperatury obkurczają pory skórne, gruczoły łojowe nie zapewniają odpowiedniego natłuszczenia, a zaburzona funkcja płaszcza hydro-lipidowego skóry powoduje, że jest ona niedotleniona i słabo odżywiana. Do wiosennej odnowy najlepiej podejść kompleksowo, czyli zadbać o ogólną kondycję organizmu. Właściwa pielęgnacja powinna obejmować nie tylko zabiegi na twarz, ale także ciało. Zabiegi kosmetyczne powinny intensywnie nawilżać, dotleniać i regenerować skórę. Doskonałym zabiegiem jest beauty-defect-repair (bdr). Metoda ta pozwala wprowadzić składniki aktywne dokładnie w miejsca, w których powinny działać. Dzięki mikroperforacji zewnętrznych warstw skóry, składniki aktywne docierają do jej żywych warstw. Synteza naturalnego kolagenu wewnątrz skóry zostaje pobudzona, a wprowadzenie kwasu hialuronowego pozwala na osiągnięcie efektu liflingu, wzmocnienia struktury i elastyczności skóry. Natychmiast po pierwszym zabiegu skóra jest widocznie i odczuwalnie lepiej napięta, zrelaksowana i wygładzona. Bardzo ciekawą ofertę stanowią zabiegi na ciało, np. masaż wibracyjny, który spowoduje rozdzielenie złogów usieciowanego kolagenu, drenaż limfatyczny, poprzez który dojdzie do pobudze-

nia głębszych warstw skóry, fala radiowa spalająca tłuszcz w wybranych miejscach, jontoforeza ułatwia-

jąca przenikanie substancji aktywnych w głąb skóry, ultradźwięki redukujące tkankę tłuszczową, elektrostymulacja wzmacniającą mięśnie, sauna na podczerwień usuwającą toksyny. W Centrum Zdrowia i urody w Redzie stosujemy kompleksowe programy odnowy biologicznej w połączeniu z kosmetologią, dietetyką, diagnostyką i zabiegami SPA. Bardzo istotne jest, aby bez względu na to, czy dany zabieg ma charakter leczniczy, czy kosmetyczny, zawsze był wykonywany na najwyższym poziomie merytorycznym z uwzględnieniem ogólnego stanu pacjenta, według wskazań i przeciwwskazań, a nade wszystko, aby realizowała go osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do jego wykonania. Mamy wiosnę, więc jak najszybciej mobilizujemy się i korzystamy z osiągnięć techniki, poradnictwa, nowoczesnych zabiegów, aby w dobrej formie, z piękną zadbaną skórą i dobrym samopoczuciem przywitać wiosnę z radością i uczuciem wewnętrznego odrodzenia. Mgr Marianna Czarna z Centrum Zdrowia i Urody w Redzie

Pierwszy dzwonek dla... zębów Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że 98 procent dorosłych Polaków i niewiele mniej dzieci ma próchnicę. To dzwonek alarmowy, by walką z próchnicą zająć się na poważnie. A zacząć od... powrotu do szkoły. Do szkoły prawidłowego mycia zębów. Prawidłowa higiena jamy ustnej to nasz najlepszy sprzymierzeniec – pozwala ograniczyć ryzyko wystąpienia próchnicy nawet o 40 procent. Obniża również ryzyko pojawienia się chorób przyzębia i zapobiega nadwrażliwości. - Oczywiście pod warunkiem, że sposób czyszczenia zębów dostosowany jest do wieku, stanu uzębienia oraz że osoba ta stosuje odpowiednią dla niej technikę czyszczenia zębów - mówi Ewa Konarczak certyfikowana higienistka z centrum stomatologii Orident, które od trzech lat wdraża program edukacji w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej u dorosłych, a także już u trzyletnich dzieci. W ramach tego programu specjaliści uczą od nowa mycia zębów. Okazuje się bowiem, że nie tylko próchnica, ale i nadwrażliwość zębów, wynikają ze złej techniki mycia i nieodpowiednich akcesoriów. Utarło się przekonanie, że najlepszą szczoteczką jest ta o twardym włosiu, a tymczasem...

Fot. archiwum Orident

Wiosenne zabiegi kosmetyczne

Szkoła szczotkowania dla najmłodszych może być świetną zabawą

pasty zawierające fluor. Z taką wyprawką możemy wkroczyć na lekcje. Najczęściej spotykana w naszych łazienkach „technika” szorowania zębów, czyli poziome ruchy z użyciem dużej siły, ściera szkliwo, w efeksztywne włosie cie prowadząc do obnażenia uszkadza szkliwo i kaleczy szyjek zębowych. dziąsła, jest również na tyle mało elastyczne, że zęby czy- Jak zatem myć zęby? ści tylko pozornie. Podobnie pasty wybielające i mocno Przede wszystkim regularnie. ścierające (dla palaczy) – Okazuje się, że rzadko kieniszczą szkliwo, a więc mogą dy poświęcamy myciu zębów doprowadzić do nadwrażli- tyle czasu, ile powinniśmy. Zawości. Jeśli chcemy napraw- czynamy od zewnętrznych podę wybielić zęby, wykonajmy wierzchni zębów: szczoteczprofesjonalny, bezpieczny kę przykładamy pod kątem w zabieg u dentysty. Rozpo- kierunku dziąseł. Delikatnyczynając szkołę prawidłowe- mi, krótkimi ruchami okrężnygo mycia zębów, zaopatrzmy mi poruszamy szczoteczką do się w odpowiednie akceso- przodu i do tyłu oraz w górę i ria: szczoteczki miękkie lub w dół. Tym samym sposobem średniej twardości o wydłu- oczyszczamy powierzchnie zeżonej, zwężającej się głów- wnętrzne i wewnętrzne. Wece, z prostym włosiem oraz wnętrzne powierzchnie zębów

przednich czyścimy, układając szczoteczkę w pozycji pionowej i delikatnie ruszając nią w górę i w dół, wykorzystując działanie włókien umieszczonych na czubku główki. Na koniec zajmujemy się powierzchniami żującymi zębów trzonowych i przedtrzonowych – oczyszczamy je krótkimi ruchami w przód i w tył. Odpowiednie dbanie o zęby to nie tylko przysłowiowe „szczotka, pasta, kubek, ciepła woda”. Na samym myciu higiena bowiem się nie kończy. Potrzebujemy dodatkowych akcesoriów. - Nitka znakomicie

ułatwia czyszczenie przestrzeni międzyzębowych, a więc tych miejsc, do których nie dociera szczoteczka – mówi Ewa Konarczak. Pamiętajmy jednocześnie, że żadne, nawet najnowocześniejsze, „gadżety” stomatologiczne nie zastąpią prawidłowego szczotkowania, profilaktyki i usuwania płytki i kamienia. Dlatego co pół roku oczyszczajmy zęby u stomatologa oraz kontrolujmy stan jamy ustnej. Pamiętajmy też o tym, że szczoteczki się zużywają – trzeba je koniecznie wymieniać co 3 miesiące. Tomasz Kos

Nie tylko próchnica, ale i nadwrażliwość zębów, wynikają ze złej techniki mycia i nieodpowiednich akcesoriów


www.expresspowiatu.pl

ZGŁOŚ TEMAT DO DZIAŁU ROZRYWKA tel. 58 736 16 92, rozrywka@expresspowiatu.pl

ROZRYWKA Katarzyna Nosowska „Osiecka”

15

25 marca 2011 r. czytelnicy@expresspowiatu.pl

SPRAWDŹ SIĘ! Już w najbliższą sobotę, w Rumi odbędzie się Dyktando Wybrzeża. Konkurs powraca po niemal 6-letniej przerwie. Odbędzie się w hali MOSiR.

Kalendarz imprez PIĄTEK, 25 MARCA Powiatowy konkurs recytatorski poezji polskiej, godz. 9, Pałac Przebendowskich, ul. Zamkowa, Wejherowo Konkurs literacko-teatralny Williama Szekspira, godz. 12, Zespół Szkół nr 1, ul. Śmiechowska, Wejherowo Droga krzyżowa w języku kaszubski, godz. 17.30, kościół MBMP, ul. Kościelna, Reda Rekowo Wiosenne spotkanie z teatrem, godz. 16, Gimnazjum nr 1, ul. Sobieskiego, Wejherowo

SOBOTA, 26 MARCA

Solowy album wokalistki zespołu Hey to jej interpretacje piosenek Agnieszki Osieckiej. Podwójna platyna, którą krążek się okrył nie dziwi, jeśli wziąć pod uwagę urok i trafność wierszy poetki oraz wyobraźnię muzyczną Nosowskiej. Dodatkowo udało się zgromadzić świetnych muzyków, potrafiących oddać klimat

i nastrój poszczególnych tekstów. Inaczej akompaniuje się przecież do lekko dramatycznego „Na całych jeziorach ty”, a inaczej do równie znanego „Zielono mi”. Generalnie Nosowska wybrała raczej liryczne utwory z repertuaru Osieckiej, jednak cała płyta nie jest przez to mniej interesująca czy wręcz nudna. Bogna Białas

Powiatowy festiwal poezji w języku angielskim, godz. 9, I LO, ul. Bukowa, Wejherowo Dyktando ortograficzne Wybrzeża, godz. 11, hala MOSiR, ul. Mickiewicza, Rumia Koncert muzyki poważnej „Perły muzyki sakralnej”, godz. 17, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza, Rumia Koncert „Spotkania z muzyką Kaszub”, godz. 18, Pałac Przebendowskich, ul. Zamkowa, Wejherowo

NIEDZIELA, 27 MARCA Mistrzostwa województwa pomorskiego w Baśkę Kaszubską, godz. 12, Gminny Dom Kultury, Linia Spektakl kabaretowy Tomasza Jachimka „Człowiek nie ma lekko”, godz. 17, Gimnazjum nr 1, ul. Sobieskiego, Wejherowo (dd)

dodatek telewizyjny

Program TV 25.03 - 31.03

PIĄTEK 25 MARCA TVP 1 08:20 Z Jedynką po drodze - magazyn 08:30 Koszmarny Karolek08:45 Gruby - serial 09:20 Pocoyo - Listonosz Pato - serial 09:30 Opowiedz nam coś Milu serial 09:45 Billy Madison - komedia 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Bezpieczna przystań - serial 13:40 Plebania - telenowela 14:10 Klan - telenowela 14:40 Kabaretowe Hity 15:00 Wiadomości 15:10 Jaka to melodia? - teleturniej 15:50 Moda na sukces - serial 16:35 Celownik - magazyn 17:00 Teleexpress 17:25 Plebania - telenowela 17:55 Klan - telenowela 18:35 Jaka to melodia? - teleturniej 19:10 Wieczorynka 19:30 Wiadomości 20:15 Piłka nożna - Mecz towarzyski: Litwa - Polska 22:45 Terminator: Kroniki Sary Connor - serial

TVP 2 07:30 Na dobre i na złe - serial 08:30 Pytanie na śniadanie 10:45 Aleja gwiazd 11:10 Pogotowie modowe 11:25 Akcja Stylizacja - magazyn 11:50 Kabaretowy Klub Dwójki - widowisko rozrywkowe 12:50 Na wariackich papierach - serial komediowy 13:50 Licencja na wychowanie - serial obyczajowy 14:25 Barwy szczęścia - serial 15:00 Instynkt - serial kryminalny 16:00 Panorama Świat 16:15 Gorący temat 16:35 A normalnie o tej porze 17:25 Gilotyna - teleturniej 18:00 Panorama 19:05 Zaklinacz dusz - serial 19:55 Kocham Cię, Polsko! - zabawa quizowa 20:05 Na dobre i na złe - serial 21:10 Kocham Cię, Polsko! - zabawa quizowa 22:50 Prestiż, splendor i blask - komedia romantyczna

TVN 05:40 Uwaga! 06:00 Mango Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie 08:00 Prosto w serce - serial 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej - serial 11:35 Granie na ekranie 12:10 Mango - Telezakupy 12:40 Sąd rodzinny 13:40 W-11 Wydział Śledczy 14:20 Detektywi 14:55 Detektyw Monk - serial sensacyjny 15:55 Rozmowy w toku 16:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 17:55 Prosto w serce - serial 18:25 Detektywi 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:00 Mroczny rycerz - film przygodowy

23:10 00:40 23:40

Piłka nożna - Droga do EURO: Litwa - Polska

02:15

Napisała: Morderstwo. Ostatni wolny człowiek - dramat Kopciuszek - serial

01:10 02:10 02:30 03:50

Skazany na piekło - film sensacyjny Kuba Wojewódzki Uwaga! Arkana magii Rozmowy w toku

POLSAT

TV 4

05:00 Wstawaj! Gramy! 06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:15 TV Market 07:30 Huckleberry Hound 08:00 Tom i Jerry 08:30 Scooby Doo: Gdzie jesteś? 09:00 Rodzina zastępcza - serial 10:00 Daleko od noszy - serial 10:30 Świat według Kiepskich 11:00 Malanowski i Partnerzy 11:30 Linia Życia - serial 12:00 Dom nie do poznania 13:00 Ostry dyżur - serial 14:00 Pierwsza miłość - serial 14:45 Trudne Sprawy 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy 17:00 Dlaczego ja? 18:00 Pierwsza miłość - serial 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Linia Życia - serial 20:00 Mów mi Dave - komedia sci-fi

05.00 Kinomaniak 05.20 Zbuntowani serial obyczajowy 06.10 Muzyczne listy 07.15 Słoneczny patrol - serial 08.20 Dziewczyny z fortuną - teleturniej 09.20 Morze miłości - serial 10.20 Osaczona - serial 11.20 Nie igraj z aniołem - serial 12.20 Muzyczne listy 13.30 Kinomaniak 14.00 Dziewczyny z fortuną 15.00 Galileo - program pop.-nauk. 16.00 Osaczona - serial 17.00 Nie igraj z aniołem - serial 18.00 Denis Rozrabiaka - serial animowany 18.30 Różowa Pantera - serial animowany 19.00 Galileo - program pop.-nauk. 20.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami - serial 22.00 Ice Road Truckers: Drogi śmierci 23.05 Zmysłowy duch 01.00 Wściekłe rekiny - horror

21:45 00:20

02.55 03.45 04.35 05.05

02:20

Straż nocna - thriller fantasy Niewygodna prawda - dokument Program interaktywny

Galileo - program pop.-nauk. Muzyczne listy TV Market Zakończenie programu


16

25 marca 2011 r. czytelnicy@expresspowiatu.pl

PROGRAM TV

www.expresspowiatu.pl

SOBOTA 26 MARCA TVP 1 05:35 Telezakupy 05:50 Projekt Ziemia - magazyn 06:00 NSP2011 Dla przyszłości 06:35 Klub przyjaciół Myszki Miki - serial 07:05 Hannah Montana - serial 07:30 Rok w ogrodzie 08:00 Kawa czy herbata 10:30 Piotruś Pan: Wielki powrót - film animowany 11:50 Garfield i przyjaciele - serial animowany 12:25 Ziarno - magazyn 13:00 Wiadomości 13:20 Komisarz Rex - serial 14:20 Piekło na drodze - dramat 16:00 1920. Wojna i miłość - serial 17:00 Teleexpress 17:20 Wakat - magazyn kulinarny 17:55 Jaka to melodia? - teleturniej 19:00 Wieczorynka 19:30 Wiadomości 20:20 Chichot losu - serial 21:20 Skarb narodów - film przygodowy

TVP 2 06:35 Człowiek wśród ludzi - magazyn 07:05 Poezja łączy ludzi - Most 07:15 Flintstonowie - serial 07:45 Mikołajek - serial 08:05 Ogrodowa Dowborowa 08:35 M jak miłość - serial 09:35 Barwy szczęścia - serial 10:40 Licencja na wychowanie - serial obyczajowy 12:50 Smaki czasu z Karolem Okrasą 13:20 Wideoteka dorosłego człowieka 14:00 Familiada - teleturniej 14:35 Rodzinka.pl - serial 15:15 Kocham Cię, Polsko! - zabawa quizowa 16:40 Słowo na niedzielę 16:55 Świat bez tajemnic - Edward VIII i naziści - film dokum. 18:00 Panorama 19:05 Postaw na milion - teleturniej 19:55 Bitwa na głosy - widowisko 21:45 Pretty Woman - komedia romantyczna

TVN 05:35 Uwaga! 05:55 Mango Telezakupy 08:00 Cofnij zegar 08:30 Dzień dobry TVN 10:55 Na Wspólnej Omnibus - serial 12:40 Wipeout - Wymiatacze - program rozrywkowy 13:40 Szymon Majewski Show - program rozrywkowy 14:40 You can dance - Po prostu tańcz! 15:45 Prosto w serce omnibus - serial 18:00 Kuchenne rewolucje - program rozrywkowy 19:00 Fakty 19:25 Sport 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 Seks w wielkim mieście - komedia

23:00 23:40 01:25 04:50

Najemnik - film akcji Sekret Laury - dramat Zakończenie dnia

01:10 23:55 01:50

Mistrz kierownicy ucieka 2 - film akcji Cud w Bernie - dramat

03:05 04:25 04:45

Dziewczyna mojego kumpla - komedia Bones - horror Arkana magii Uwaga! Nic straconego

POLSAT 05:00 Wstawaj! Gramy! 06:00 Nowy dzień z Polsat News 06:45 Studio F1 07:00 Formuła 1 GP Australii kwalifikacje 08:00 Studio F1 08:25 Nowe przygody Scooby’ego 08:55 Miś Yogi 09:15 Sylwester i Tweety na tropie 09:45 Magazyn UEFA Champions League 10:15 Ewa gotuje 10:45 I kto tu rządzi? - serial 11:15 Łabędziem być 12:15 Tylko muzyka. Must be the music 13:45 Dom nie do poznania 14:45 Się kręci 15:30 Ricky Bobby: Demon prędkości - komedia 17:45 Przygody Merlina - serial 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Daleko od noszy - serial 20:00 Tylko muzyka. Must be the music 21:30 Totalny kataklizm - komedia

TV 4 05.15 Kamienica 06.00 Kinomaniak 06.30 mała Czarna 07.30 Ręce, które leczą 08.00 Galileo - program popularno - naukowy 09.00 Denis Rozrabiaka - serial animowany 11.00 Galileo - program pop.-nauk. 12.00 mała Czarna 13.00 Kinomaniak 13.30 VIP 14.00 Orlen Australia Tour 14.30 Sport 16.55 Hole in the wall - program rozrywkowy 17.55 Z oddali - film dokumentalny 19.00 Galileo - program pop.-nauk. 20.00 Droga do zatracenia - dramat gangsterski

22.25 23.25

23:15

Hostel - horror

01.50 04.40 05.30 05.45

Spadkobiercy - parodia oper mydlanych Bellator Fighting Championships Miłość i wściekłość - dramat Galileo - program pop.-nauk. TV Market Zakończenie programu

NIEDZIELA 27 MARCA TVP 1 07:00 Transmisja Mszy Świętej z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 08:00 Kawa czy herbata - Moja niedziela 10:40 Smerfy - serial 11:20 Tydzień 11:50 Między ziemią a niebem - magazyn 12:00 Anioł Pański 12:15 Między ziemią a niebem - magazyn 13:00 Wiadomości 13:20 Crusoe - serial przygodowy 14:15 Concorde - Port lotniczy 1979 - film akcji 16:15 Jak obcy z kosmosu. Modliszki - film dokum. 17:00 Teleexpress 17:20 Rajdy WRC - kronika 17:30 Ojciec Mateusz - serial 18:25 Jaka to melodia? - teleturniej 19:00 Wieczorynka 19:30 Wiadomości 20:20 Ranczo - serial obyczajowy 21:30 Pamiętnik Księżniczki 2: Królewskie zaręczyny - komedia

TVP 2 07:55 Barwy szczęścia - serial 09:00 Strefa gwiazd 09:25 Wajrak na tropie - cykl dokum. 10:00 W 80 ogrodów dookoła świata - cykl dokum. 11:10 Wojciech Cejrowski- boso przez świat cykl reportaży 11:40 Makłowicz w podróży - magazyn kulinarny 12:20 Bitwa na głosy - widowisko 14:00 Familiada - teleturniej 14:35 Rodzinka.pl - serial 15:15 Szansa na Sukces 16:15 Na dobre i na złe - serial 17:15 Urodziny kabaretu RAK - program rozrywkowy 18:00 Panorama 18:55 Tak to leciało! - teleturniej 20:05 Kabaretowy Klub Dwójki - widowisko rozrywkowe 21:10 Zielona mila - film psychologiczny

00:20 23:30 01:40

Zakochany Paryż - film obyczajowy Żelary - dramat

00:55 01:30

Magazyn Ekstraklasy - Szybka piłka Kocham Kino - magazyn filmowy Grażyny Torbickiej Chopin w Sejmie RP - koncert Piotra Palecznego

TVN 05:35 Uwaga! 05:55 Mango Telezakupy 08:00 Maja w ogrodzie 08:25 Akademia ogrodnika 08:30 Dzień dobry TVN 10:55 Kuchenne rewolucje - program rozrywkowy 11:55 Co za tydzień 12:20 Przepis na życie - serial 13:20 Usta Usta - serial 14:25 X Factor 15:50 Kochany urwis - komedia

17:30 18:00 19:00 19:25 19:35 19:45 20:00 21:25 22:25 23:25 01:10 01:40 02:00 03:20

Cofnij zegar Wipeout - Wymiatacze - program rozrywkowy Fakty Sport Pogoda Uwaga! X Factor Przepis na życie - serial Partnerki - serial kryminalny Cube - horror Los numeros - kulisy Uwaga! Arkana magii Nic straconego

POLSAT 05:00 Wstawaj! Gramy! 06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:30 Studio F1 08:00 Formuła 1 GP Australii - wyścig 10:00 Studio F1 10:30 Gumisie 11:00 Dzięki tobie, Winn-Dixie - komedia familijna 13:15 Mój przyjaciel Marsjanin - komedia sci-fi 15:00 Wielki Biały Ninja - komedia

16:45 17:45 18:50 19:20 19:25 19:30 20:00 21:00 23:00 01:00 03:00 04:40

Szpilki na Giewoncie - serial Hotel 52 - serial Wydarzenia Sport Pogoda Świat według Kiepskich - serial CSI: Kryminalne zagadki Miami - serial Kości - serial Dzikie żądze: Nieoszlifowane diamenty - serial Magazyn sportowy Program interaktywny TV market

TV 4 05.45 Orlen Australia Tour 06.15 Kłamczuch 07.15 Dekoratornia 07.45 Galileo - program popularno naukowy 08.45 Ostrze Róży - komedia przygodowa 11.00 Galileo - program pop.-nauk. 12.00 mała Czarna 13.00 Dekoratornia 13.30 Spadkobiercy 14.30 Sport 17.00 Hole in the wall - program rozrywkowy 18.00 Różowa Pantera - serial animowany 19.00 Galileo - program pop.-nauk. 20.00 STOP Drogówka 21.00 Dragons Den - jak zostać milionerem 22.00 Spadkobiercy 23.00 Na celowniku - komedia sensacyjna 01.00 Shadrach - dramat

02.50 03.40 04.05 04.30 04.45

Galileo - program pop.-nauk. Kinomaniak VIP TV Market Zakończenie programu

PONIEDZIAŁEK 28 MARCA TVP 1 08:10 Polityka przy kawie 08:20 Serial dla dzieci 08:30 Koszmarny Karolek - serial 08:50 Piłka nożna Mecz towarzyski: Litwa - Polska 10:50 Wściekłe gary - magazyn kulinarny 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Bezpieczna przystań - serial 13:40 Plebania - telenowela 14:10 Klan - telenowela 14:40 Opole 2010 na bis - koncert 15:00 Wiadomości 15:15 Jaka to melodia? - teleturniej 15:50 Moda na sukces - serial 16:35 Celownik 17:00 Teleexpress 17:30 Plebania - telenowela 17:55 Klan - telenowela 18:35 Jaka to melodia? - teleturniej 19:10 Wieczorynka 19:30 Wiadomości 20:20 Kontra - serial 22:05 Teatr Telewizji 23:45 1956. Wolność i miłość - dramat

TVP 2 07:35 Na dobre i na złe - serial 08:30 Pytanie na śniadanie 11:00 Aleja gwiazd 11:20 Bitwa na głosy - Gladiatorzy 11:25 Telezakupy 11:55 Sztuka życia 12:25 Spotkanie Młodych w Rotterdamie 12:55 Pytając o Boga - magazyn 13:25 Ogrodowa Dowborowa - magazyn 14:00 Postaw na milion - teleturniej 14:55 Na dobre i na złe - serial 16:00 Panorama Świat 16:35 A normalnie o tej porze 17:25 Jeden z dziesięciu - teleturniej 18:00 Panorama 18:40 Bitwa na głosy - z planu 19:00 Licencja na wychowanie - serial obyczajowy 19:30 Bitwa na głosy 19:35 Sąsiedzi - serial komediowy 20:10 Barwy szczęścia - serial 20:45 M jak miłość - serial 21:40 Kulisy serialu “M jak miłość” 21:50 Tomasz Lis na żywo talk-show 22:55 Zabójcze umysły - serial 23:50 W potrzasku - film sensacyjny

TVN 05:40 Uwaga! 06:00 Mango Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie 08:00 Prosto w serce -serial 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Co za tydzień 11:35 Granie na ekranie 12:10 Mango - Telezakupy 12:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska 13:40 W-11 Wydział Śledczy 14:20 Detektywi 14:55 Detektyw Monk - serial 15:55 Rozmowy w toku 16:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 17:55 Prosto w serce - serial 18:25 Detektywi 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej - serial 20:45 W-11 Wydział Śledczy 21:30 Szymon Majewski Show 22:35 Mentalista - serial sensacyjny 23:35 Superwizjer 00:10 Tajemnice Smallville - serial

POLSAT 05:00 Wstawaj! Gramy! 06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:15 TV Market 07:30 Przygody Animków 08:30 Scooby Doo: Gdzie jesteś? 09:00 Rodzina zastępcza 10:00 Daleko od noszy 10:30 Świat według Kiepskich 11:00 Malanowski i Partnerzy 11:30 Linia Życia - serial 12:00 Dom nie do poznania 13:00 Ostry dyżur - serial 14:00 Pierwsza miłość - serial 14:45 Trudne Sprawy 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy 17:00 Dlaczego ja? 18:00 Pierwsza miłość - serial 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Linia Życia - serial 20:00 XXX: Następny poziom - film akcji

TV 4 05.00 Orlen Australia Tour 05.20 Zbuntowani - serial obyczajowy 06.10 Muzyczne listy 07.15 Słoneczny patrol - serial 08.20 Dziewczyny z fortuną teleturniej 09.20 mała Czarna 10.20 Osaczona - serial 11.20 Nie igraj z aniołem - serial 12.20 Muzyczne listy 13.30 Orlen Australia Tour 14.00 Dziewczyny z fortuną - teleturniej 15.00 Galileo - program pop-nauk. 16.00 Osaczona - serial 17.00 Nie igraj z aniołem - serial 18.00 Różowa Pantera - serial animowany

19.00 20.00 21.00 22.10 00.10 01.10

01:55

Faceci na topie - serial

01:50

Czy świat oszalał? - W środku Guantanamo - film dokum.

22:05 01:10

Co za tydzień

00:30

Reakcja łańcuchowa - thriller sensacyjny Na każde wezwanie - serial

03.25 04.15 04.45

Morze miłości - serial STOP Drogówka Z oddali - film dokumentalny Galileo - program pop-nauk. mała Czarna Bellator Fighting Championships Muzyczne listy TV Market Zakończenie programu


PROGRAM TV

www.expresspowiatu.pl

17

25 marca 2011 r. czytelnicy@expresspowiatu.pl

WTOREK 29 MARCA TVP 1 08:35 Gruby - serial 09:05 Jedynkowe Przedszkole - program dla dzieci 09:35 Dlaczego? Po co? Jak? - magazyn 09:55 Kuchcikowo - dla dzieci 10:15 Vipo i przyjaciele - serial 10:45 Szerokie tory 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Bezpieczna przystań - serial 13:40 Plebania - telenowela 14:10 Klan - telenowela 14:40 Opole 2010 na bis - koncert 15:00 Wiadomości 15:15 Jaka to melodia? - teleturniej 15:50 Moda na sukces - serial 16:35 Celownik 17:00 Teleexpress 17:30 Plebania - telenowela 18:00 Klan - telenowela 18:35 Jaka to melodia? - teleturniej 19:10 Wieczorynka 19:30 Wiadomości 20:15 Piłka nożna - Mecz towarzyski: Grecja - Polska 22:35 Mam inne zdanie - widowisko publicystyczne 23:25 Piłka nożna - Droga do EURO 23:45 Częstotliwość - film sensacyjny

TVP 2 07:30 Na dobre i na złe - serial 08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 Aleja gwiazd 11:15 Telezakupy 11:45 Tak to leciało! - teleturniej 12:50 Święto Purim w Krakowie - nabożeństwo; relacja 13:50 Licencja na wychowanie - serial obyczajowy 14:25 Barwy szczęścia - serial 15:00 Dla niesłyszących - M jak miłość - serial 16:00 Panorama Świat 16:35 A normalnie o tej porze 17:25 Jeden z dziesięciu - teleturniej 18:00 Panorama 18:40 Bitwa na głosy - z planu 19:00 Licencja na wychowanie - serial obyczajowy 19:35 Sąsiedzi - serial komediowy 20:10 Barwy szczęścia - serial 20:45 M jak miłość - serial 21:40 Kulisy serialu “M jak miłość” 21:50 Magazyn Ekspresu Reporterów 22:55 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem - film dokum. 23:55 Raj odnaleziony - film fabularny

TVN 05:40 Uwaga! 06:00 Mango Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie 08:00 Prosto w serce - serial 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej - serial 11:35 Granie na ekranie 12:10 Mango - Telezakupy 12:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska 13:40 W-11 Wydział Śledczy 14:20 Detektywi 14:55 Detektyw Monk - serial 15:55 Rozmowy w toku 16:55 Sąd rodzinny 17:55 Prosto w serce - serial

18:25 19:00 19:30 19:40 19:50 20:05 20:45 21:30 22:30 23:30 00:30 01:05 01:25

Detektywi Fakty Sport Pogoda Uwaga! Na Wspólnej - serial W-11 Wydział Śledczy Usta Usta - serial Kuba Wojewódzki Goście - serial S-F Superwizjer Uwaga! Arkana magii

POLSAT 06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:15 TV Market 07:30 Przygody Animków 08:00 Pies Huckleberry 08:30 Scooby Doo 09:00 Rodzina zastępcza 10:00 Daleko od noszy 10:30 Świat według Kiepskich 11:00 Malanowski i Partnerzy 11:30 Linia Życia - serial 12:00 Dom nie do poznania 13:00 Ostry dyżur - serial 14:00 Pierwsza miłość - serial 14:45 Trudne Sprawy 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy 17:00 Dlaczego ja? 18:00 Pierwsza miłość - serial 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Linia Życia - serial 20:00 Czarny świt - film sensacyjny

22:05 23:05

CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku - serial Nigdy nie umieraj sam - dramat kryminalny

TV 4 05.00 VIP 05.20 Zbuntowani - serial obyczajowy 06.10 Muzyczne listy 07.15 Słoneczny patrol - serial 08.20 Dziewczyny z fortuną - teleturniej 09.20 Morze miłości - serial 10.20 Osaczona - serial 11.20 Nie igraj z aniołem - serial 12.20 Muzyczne listy 13.30 VIP 14.00 Dziewczyny z fortuną 15.00 Galileo - program pop.-nauk. 16.00 Osaczona - serial 17.00 Nie igraj z aniołem - serial 18.00 Różowa Pantera - serial animowany 19.00 Morze miłości - serial 20.00 Galileo - program pop.-nauk. 21.00 Dragons Den - jak zostać milionerem 22.05 Mokra robota - komedia kryminalna

00.05 01.05 03.10 04.00 04.25

mała Czarna Stopień ryzyka - komedia sensacyjna Muzyczne listy VIP TV Market

ŚRODA 30 MARCA TVP 1 08:30 Koszmarny Karolek - serial 08:45 Mecz towarzyski: Grecja - Polska 10:50 Raj - magazyn 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Bezpieczna przystań - serial 13:40 Plebania - telenowela 14:10 Klan - telenowela 14:40 Opole 2010 na bis - koncert 15:00 Wiadomości 15:15 Jaka to melodia? - teleturniej 15:50 Moda na sukces - serial 16:35 Celownik 17:00 Teleexpress 17:25 Plebania - telenowela 17:55 Klan - telenowela 18:35 Jaka to melodia? - teleturniej 19:10 Wieczorynka 19:30 Wiadomości 20:25 1920. Wojna i miłość - serial 21:25 Operacja życie - cykl dokum. 22:00 Na własne oczy - Kate i Diana: Jak unieść Koronę - film dokumentalny 23:00 Niebezpieczny romans - dramat

TVP 2 07:35 Na dobre i na złe 08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 Aleja gwiazd 11:15 Telezakupy 11:45 Szansa na Sukces 12:50 Na wariackich papierach - serial 13:50 Licencja na wychowanie - serial 14:25 Barwy szczęścia - serial 15:00 Dla niesłyszących - M jak miłość - serial 16:00 Panorama Świat 16:35 A normalnie o tej porze 17:25 Jeden z dziesięciu - teleturniej 18:00 Panorama 18:40 Bitwa na głosy - z planu 19:00 Licencja na wychowanie - serial obyczajowy 19:35 Sąsiedzi - serial komediowy 20:10 Barwy szczęścia - serial 20:45 Rodzinka.pl - serial 21:50 Zaginiony świat: Park Jurajski - film fabularny

00:05 00:55 01:50 00:40

Paryż 2010 - Wielka powódź - film katastroficzny

03:05

Kryminalne zagadki Las Vegas - serial sensacyjny Dr House - serial obyczajowy W 80 ogrodów dookoła świata - cykl dokumentalny Gorycz tropików - serial kostiumowy

TVN 05:40 Uwaga! 06:00 Mango Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie 08:00 Prosto w serce - serial 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej - serial 11:35 Granie na ekranie 12:10 Mango - Telezakupy 12:40 Sąd rodzinny 13:40 W-11 Wydział Śledczy 14:20 Detektywi 14:55 Detektyw Monk - serial 15:55 Rozmowy w toku 16:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 17:55 Prosto w serce - serial 18:25 Detektywi 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej - serial 20:45 W-11 Wydział Śledczy 21:30 You can dance - Po prostu tańcz! 22:30 Ciemność - horror

POLSAT 06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:15 TV Market 07:30 Przygody Animków 08:00 Sylwester i Tweety na tropie 08:30 Scooby Doo: Gdzie jesteś? 09:00 Rodzina zastępcza - serial 10:00 Daleko od noszy - serial 10:30 Świat według Kiepskich 11:00 Malanowski i Partnerzy 11:30 Linia Życia - serial 12:00 Dom nie do poznania 13:00 Ostry dyżur - serial 14:00 Pierwsza miłość - serial 14:45 Trudne Sprawy 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy 17:00 Dlaczego ja? 18:00 Pierwsza miłość - serial 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Linia Życia - serial 20:00 Świat według Kiepskich 20:30 Ostrożnie z dziewczynami - komedia romantyczna

TV 4 05.00 Kinomaniak 05.20 Zbuntowani serial obyczajowy 06.10 Muzyczne listy 07.15 Słoneczny patrol - serial 08.20 Dziewczyny z fortuną - teleturniej 09.20 Morze miłości - serial 10.20 Osaczona - serial 11.20 Nie igraj z aniołem - serial 12.20 Muzyczne listy 13.30 Kinomaniak 14.00 Dziewczyny z fortuną 15.00 Galileo - program pop.-nauk. 16.00 Osaczona - serial 17.00 Nie igraj z aniołem - serial 18.00 Różowa Pantera - serial animowany 19.00 Morze miłości - serial 20.00 Stopień ryzyka - komedia sensacyjna

22.10 00.10

00:35 01:35 02:55

Szymon Majewski Show Arkana magii Uwaga!

22:25

Eskorta - komedia

02.15 03.15 04.05 04.30 05.00

Wściekłe rekiny - horror Miłośc i wściekłość - dramat Kłamczuch Muzyczne listy Kinomaniak TV Market Zakończenie programu

CZWARTEK 31 MARCA TVP 1 09:35 Opowiedz nam coś Milu - serial 09:45 Koszmarny Karolek - serial 10:00 Psie opowieści czyli ochy i fochy - dla dzieci 10:20 Małgosia i buciki - serial 10:50 My Wy Oni - magazyn 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Bezpieczna przystań - serial 13:40 Plebania - telenowela 14:10 Klan - telenowela 14:40 Opole 2010 na bis - koncert 15:00 Wiadomości 15:15 Jaka to melodia? - teleturniej 15:50 Moda na sukces - serial 16:40 Celownik 17:00 Teleexpress 17:25 Plebania - telenowela 17:55 Klan - telenowela 18:35 Jaka to melodia? - teleturniej 19:10 Wieczorynka 19:30 Wiadomości 20:25 Ojciec Mateusz - serial 21:30 Sprawa dla reportera 22:20 Ray - film fabularny

01:05

Był moim bratem - film fabularny

TVP 2 06:35 Córki McLeoda - serial 07:30 Na dobre i na złe - serial 08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 Aleja gwiazd 11:15 Telezakupy 11:45 Babylon Tour widowisko rozrywkowe 12:40 Na wariackich papierach - serial komediowy 13:35 Licencja na wychowanie - serial obyczajowy 14:10 Barwy szczęścia - serial 14:45 Zmiennicy - serial 16:00 Panorama Świat 16:35 A normalnie o tej porze 17:25 Gilotyna - teleturniej 18:00 Panorama 18:40 Bitwa na głosy - z planu 19:00 Licencja na wychowanie - serial obyczajowy 19:35 Sąsiedzi - serial komediowy 20:10 Barwy szczęścia - serial 20:45 Dr House - serial obyczajowy 21:45 Instynkt - serial kryminalny 22:40 Siostra Jackie - serial 23:20 Program publicystyczny 00:15 Jim szczęściarz - komedia

02:10 Z Gliwic do Paryża - Wojtek Pszoniak - dokument

TVN 05:40 Uwaga! 06:00 Mango Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie 08:00 Prosto w serce - serial 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej - serial 11:35 Granie na ekranie 12:10 Mango - Telezakupy 12:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska 13:40 W-11 Wydział Śledczy 14:20 Detektywi 14:55 Detektyw Monk - serial 15:55 Rozmowy w toku 16:55 Sąd rodzinny 17:55 Prosto w serce - serial 18:25 Detektywi 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej - serial 20:45 W-11 Wydział Śledczy 21:30 Smoking - komedia

23:30 00:30 00:55 01:55 03:15

Bez śladu - serial Multikino Mentalista - serial sensacyjny Arkana magii Uwaga!

POLSAT 08:00 Miś Yogi 08:30 Nowe przygody Scooby’ego 09:00 Rodzina zastępcza - serial 10:00 Daleko od noszy - serial 10:30 Świat według Kiepskich 11:00 Malanowski i Partnerzy 11:30 Linia Życia - serial 12:00 Dom nie do poznania 13:00 Ostry dyżur - serial 14:00 Pierwsza miłość - serial 14:45 Trudne Sprawy 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy 17:00 Dlaczego ja? 18:00 Pierwsza miłość - serial 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Linia Życia - serial 20:00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku - serial 21:00 Hotel 52 - serial 22:00 Szpilki na Giewoncie - serial 23:00 Kobiecy Klub Zbrodni - serial 00:00 Dotknąć szczytu świata - film fabularny

TV 4 05.00 Dekoratornia 05.20 Zbuntowani serial obyczajowy 06.10 Muzyczne listy 07.15 Słoneczny patrol - serial 08.20 Dziewczyny z fortuną - teleturniej 09.20 Morze miłości - serial 10.20 Osaczona - serial 11.20 Nie igraj z aniołem - serial 12.20 Muzyczne listy 13.30 Dekoratornia 14.00 Dziewczyny z fortuną - teleturniej 15.00 Galileo - program pop.-nauk. 16.00 Osaczona - serial 17.00 Nie igraj z aniołem - serial 18.00 Różowa Pantera - serial animowany 19.00 Morze miłości - serial 20.00 Czułe słówka - komediodramat

22.45 00.45 02.50 03.40 04.05 04.40

CSI:Kryminalne zagadki Miami - serial Mokra robota - komedia sensacyjna Muzyczne listy VIP TV market Zakończenie programu


18

25 marca 2011 r. czytelnicy@expresspowiatu.pl

www.expresspowiatu.pl

OGŁOSZENIA NA SMS

szczegóły w informatorze

OGŁOSZENIA Zamienię 2 pok.44m2 społwlasn. z gruntem 2/4 w Chyloni na Gdańsk, 2 pok może być do wykupu z dopłatą, Brzezno, Nowy Port, Stogi falowce wykluczone, tel: 886 917 635

INFORMATOR MEDYCZNY

DO WYNAJĘCIA Odnajmę pokój w Wejherowie tel: 608 025 391

KUPIĘ Kupię spawarki wirowe 300 – 500 A, cena do 1 tys., tel: 666 074 990 Wypadek? Problem z wyplata odszkodowania? Zadzwoń tel.792 039 090 Bezpłatne konsultacje. Eventus Dochodzenie Odszkodowań

Wynajmę domek gospodarczy, 28 m2, pokój z aneksem kuchennym, łazienka, weranda, ogród, oddzielne wejście, umeblowany, gotowy do zamieszkania, tel: 668 319 068 Do wynajęcia ładna kawalerka 34 m2 w centrum Gdyni umeblowana i wyposażona w nowy sprzęt agd tel: 58 622 39 71, kom: 501 253 117

dołącz swoją firmę do informatora tel. 791 980 155

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM Sprzedam ziemię, 4 ha, położona przy lesie, teren równy i suchy w miejscowości Wysokie (Gmina Łęczyce), cena: 12 zł/m2, tel: 798 111 424 Ziemia rolna 541 m2 (1000 m2), doprowadzona woda, Chynowo, możliwość dokupienia sąsiednich działek, cena: 30 tys zł, tel: 514 780 982 Budynek gospodarczy (bliźniak), garaż, działka, ok 1000 m2, Chynowo, cena: 40 tys zł, tel: 514 780 982 Bez czynszowe 54 m2. Budynek gospodarczy, 2 działki, 1000 m2, garaż, piwnica, kominek, opał, do wykończenia, 15 km od Wejherowa, Luzina, Lęborka, Chynowo, 90 tys zł, tel: 514 780 982 Mieszkanie Wejherowo centrum, 38 m2, cena: 140 tys zł, tel: 514 780 982 Kębłowo przy A6, działka rze-

mieślniczo – budowlana, cena: 80 tys zł, tel: 514 780 982 Działkę ogrodniczą – murowany domek, oczko wodne, Wejherowo, Sucharskiego, tel: 516 901 409 Sprzedam ładnie zagospodarowaną działkę 300 m2 z ładnym domkiem z wygodami, tel: 58 622 39 71, kom: 501 253 117 Sprzedam dom bliźniak w Bojanie, 1/2 domu 140 m2 cena 645 000 pln całość 280 m2 cena 1 290 000 PLN - działka 1000 m2, tel: 660 665 105 Ościeżnice dwu częściowe fornir, naturalny orzech, tanio sprzedam, szt 9 zł, tel: 601 850 465 2 pokojowe ok 45 m2, wysoki parter z garażem w 2 piętrowym budynku, komfortowe, w Rumi Janowie, ul Kielecka, cena: ok 275 tys. zł, tel: 506 972 999 Mieszkanie, 52m2, 3 pokoje, Ľ p, do zamieszkania, bez dodatkowych nakładów finansowych. Gdynia – Karwiny, tel: 721 582 071

Sprzedam działkę budowlaną, 709 m2, wszystkie media na działce, piwnica stan surowy, tel: 505 215 420 Pawilon handlowy o pow.24m2 w Gdyni z wejściem do środka, woda, wc, energia, 35 tys. zł, tel: 692 359 551 Dąbrówka, k/Wejherowa, letniskowy, piętrowy, podpiwniczony, garaż, kominek, ogrodzona działka, obok las i jezioro, tel: 607 200 901 Sprzedam działkę rekreacyjną, 600 m2, Lewinko, gm. Linia, tel: 663 532 119 Sprzedam mieszkanie 53 m2, 3 piętro, oś. 1000 -lecia, Wejherowo, 3 pokoje, zadbane, dwie piwnice, tel: 508 506 965

dom-pokój, kuchnia, łazienka, piwnica, duża szklarnia o konstrukcji metalowej, działka ogrodzona zadbana. ogródki Sucharskiego Wejherowo, tel: 501 965 945 Pawilon o pow. handlowej 10 m2.z przymierzalnia, instalacja elektryczna (podlicznik) wentylacja, rolety antywłamaniowe, 12 500 zł, cena do negocjacji. Wejherowo, tel: 507 193 809 Pawilon handlowy o pow. 24 m2 w Gdyni z wejściem do środka, cena do uzgodnienia, pilnie, tel: 660 897 823 Sprzedam kiosk handlowy o pow. 25m2, w Wejherowie, pilnie, tel: 509 089 001

KUPIĘ

Gdynia pawilon handlowy pow.24m2 z wejściem do środka, woda wc. Energia 35 tys.zł, tel: 660 897 823

Kupię mieszkanie 1 lub 2 pokojowe w Wejherowie, może być zadłużone i/lub do remontu, tel: 784 808 700

Sprzedam działkę 500 m w ogrodzie im Reja w Gdyni, tel: 602 534 839

Kupię działkę min. 3000 m2 przy trasie S6 Wejherowo – Gdynia, tel: 797 481 210

Działkę ogrodnicza, murowany

ZAMIENIĘ

Lokal, magazyn, warsztat 40 m + kanał + toaleta, pomieszczenie suche na działce z parkingiem, wysokie 4 m od zaraz 800 zł, Bojano, tel: 511 646 731

POSZUKUJĘ

INNE

EDUKACJA Matematyka - korepetycje dla studentów, Reda, 602 605 991

MOTORYZACJA

Angielski - na każdym poziomie, Rumia/Reda, tel: 504 274 897

SPRZEDAM

Korepetycje z chemii i fizyki – w tym uzupełniam matematykę, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

Ciągnik C360, zarejestrowany w bardzo dobrym stanie, z kwadratową kabiną zamienię na C330 lub sprzedam, 12 000 zł do uzgodnienia, tel: 668 005 457 Sprzedam przyczepę kempingową po remoncie w db. stanie zarejestrowana opł. 3000 zł, tel: 662 327 835 Opel Corsa 1.2i 92 r. AA, El. szyby, szyberdach., stan bardzo dobry, ważne opłaty, 2300 zł do negocjacji, tel: 514 812 479 Ford Orion Ghia 93r zadbany elektryczne szyby lusterka szyberdach ABS wspomaganie kierownicy hak 1.400 zł, tel: 660 906 276 Audi 80 B4, 1.9 TDI, 1994, sedan, bordo metalik, bezwypadkowy, blachy ocynk, stan bdb, cena: 6600 zł, tel: 724 393 129

SPRZĘT ELEKTR. KOMPUTERY TELEFONY Sprzedam ERDOS 8820+ Dual kart. Telefon fabrycznie nowy z kompletem akcesoriów, 500 zł, tel: 501 867 993 Sprzedam Samsung Avila dotykowy, bez simlocka, komplet w pudelku słuchawki, ładowarka, normalne oznaki użytkowania, 168 zł, tel: 601 611 656

INNE Sprzedam lodówkę z zam. st. dobry, 100 zł, transport własny, tel: 792 911 009 Sprzedam odkurzacz Roomba,


S

e

OGŁOSZENIA nowy, cena do uzgodnienia, tel: 516 866 565

PRACA DAM PRACĘ Zatrudnię rehabilitanta(kę). Dom Seniora Łapino Kartuskie, tel: 605 566 237

Szukam pracy jako pomocnik murarza z Żukowa i okolic, tel. 691 625 547

Remonty, wykończenia, 100% zadowolonych klientów. Sprawdź sam! Tel: 790 490 605

Kobieta 41 lat, zaopiekuję się dzieckiem u siebie w domu, w wieku powyżej 3 lat (Os. Kaszubskie-Wejherowo), doświadczenie, tel: 692 575 818

Tworzenie stron www na zamówienie, szybko, profesjonalnie, tanio, tel: 504 265 658

USŁUGI

Zatrudnię terapeutę zajęciowego. Łapino Kartuskie, tel: 605 566 237

18 letni i 32 letnia bez środków do życia poszukują pracy, przyjmą każdą oprócz chałupniczej, trasa Gdynia – Gdańsk, tel: 662 241 058 Emerytka z doświadczeniem zaopiekuje się dzieckiem w wieku od 3 lat, Wejherowo, os. 1000-lecia i okolice, tel: 506 725 990 Jubiler-złotnik z dużym doświadczeniem szuka pracy, tel. 600 702 048

Uczciwa 30 letnia dziewczyna szuka pracy jako niania, pomoc domowa lub sprzątaczka Sierakowice - Kartuzy tel. 694 236 680 Emerytka, lat 62, bez nałogów, zaopiekuje się dzieckiem, może być niemowle, lub starsza osobą, 515 654 688 Kolportaż gazet, reklam-ówek, Wejherowo-Reda-Rumia, 515 654 688 Szukam pracy od zaraz, tel. 695 462 819

TOWARZYSKIE Filigranowa pani, lat 51, pozna pana do 58 lat, zmotoryzowanego, na dalszą drogę życia, na dobre i na złe, tel: 604 528 561

Sportowiec 40 – fizjoterapeuta, relaksacje, masaże już od 50 zł i etc - Gdynia, tel: 531 330 377 Profesjonalne strony internetowe, szybkie terminy realizacji, niskie ceny – 299 zł/ strona www, tel: 504 256 658 Masaż metodą Ackermanna wykonywany przez dyplomowanego rehabilitanta, porady zdrowotne, ziołolecznictwo, tel: 668 103 233

ZWIERZĘTA Kot pers 2 letni, koloru biszkoptowego, wykastrowany, nauczony czystości, cena: 200 zł, Sierakowice, tel: 798 546 970

RÓŻNE

i silniki elektryczne po wyżej 5 kw., spalone uszkodzone, tel: 515 144 440 Sprzedam łóżko turystyczne, nowe, cena: 120 zł, tel: 600 196 378 Atrakcyjny księgozbiór, 1000 woluminów, sprzedam, Gdynia, tel: 58 624 35 66 Sprzedam teleskop astronomiczny b. mocny 400x.pow. do obserwacji księżyca, 1150 zł, tel: 501 743 727w

Sprzedam Nokie 5800, niebieska, gwarancja grudzień 2011, stan b.dobry, pudełko, kabel USB, płytka, Wejherowo, cena: 600 zł, tel: 784 808 700

Beczki plastikowe – 200 L, mrozoodporne, szczelnie zamykane – 38 zł, idealne na działkę, tel: 503 631 333

Wdowiec, lat 48, bez nałogów, niezależny finansowo, pozna panią w odpowiednim wieku, tel: 506 657 891

Suknia ślubna 38/40, 300 zł, tel: 508 274 302

40 latka po przejściach z dzieckiem pozna pana w wieku do 50 lat poważnie myślącego o życiu, tel: 508 797 678

Sprzedam ubranka dla dziewczynki 0 – 7 lat, buciki, spodnie, sukienki itp., wanna, kołdra + poduszka, huśtawka ogrodowa, stolik + krzesło, rower 21 koła, stan db., 170 zł, tel: 794 163 938

Pojemniki plastikowe, 800 L i nowe 1000 L w koszu metalowym i na palecie, promocja – 220 zł, tel: 503 631 333

Samotna wdowa l 60 pozna wdowca do stałego związku z okolic Wejherowa lub Kartuz, tel: 507 729 164 Przeprowadzki kompleksowe, domów, mieszkań, firm i biur, usługi transportowe, bagażowe, Rumia, Reda, Wejherowo, tel: 509 256 121

tach tel. 506 065 746

25 marca 2011 r. czytelnicy@expresspowiatu.pl

Sprzedam startery Play Fresh ze stanem konta 70 zł za 35 zł, Wejherowo, tel: 784 808 700

Zadbany, młodo wyglądający 43 latek, z własnym M, samochodem, pozna zadbaną kobietę do stałego związku z Wejherowa lub okolic, tel: 784 159 735

SZUKAM PRACY

Szukam pracy od zaraz jako pracownik budowlany tel. 695 462 819

www.expresspowiatu.pl

Skromny kawaler lat 41, szczupły, abstynent z ruchomościami i nieruchomościami, pozna do stałego związku inteligentną panią o podobnych zaletach, tel: 514 780 981 Facet po 30tce, wolny, szczupły, 175, niepalący, z własnym lokum, pozna panią celem miłego spędzenie czasu, Gdynia, tel: Wesoła, drobna wdowa pozna zmotoryzowanego pana o podobnych cechach. Kultura osobista ponad wszystko tel. 517 324 144 Inteligentna, zadbana, nie przeciętnej urody, 50 latka pozna mężczyznę o podobnych zale-

Sprzedam kurtki motocyklowe, czarna i granat, 165 i 176 wzr., skórzane 170 zł/szt., kask Zippa, czarny, nowy 150 zł, szczękowy szary 80 zł, pas na nerki, tel: 516 475 137 Sprzedam kuchenkę gaz. Mastercook, 4 palniki, piekarnik, 320 zł, lodówka Aro 160 cm, zamrażalnik z dołu 350 zł, pralka + proszek gratis, możliwość transportu, tel: 794 181 999 Zdrowotne materace z gorczycy na reumatyzm, serce, cukrzyce, nowotwory, tarczyce i inne choroby, tel: 500 053 185 Gazowy podgrzewacz wody Neckar mało używany 300 zł, tel: 608 143 047 Kupię spawarki każdego typu

19 gimnastyczny, cena: 250 zł, tel: 58 623 85 50 Gazowy podgrzewacz wody TERMA elektroniczny stan b.d. sprzedam tel: 880 215 385 Grzejnik olejowy żeliwny, cena: 50 zł, tel: 58 621 96 98 Gazowy podgrzewacz wody TERMA elektroniczny stan b.d. sprzedam tel: 880 215 385 Komplet sztućców na 6 osób, Polsilwer – platerowane, posrebrzane, tel: 300 zł, tel: 58 621 96 98 Sprzedam płyty winylowe, 12 szt., duże, min. Oz Billy Idol Papa Dance Dm i inne oraz 6 małych różnych, cena do uzgodnienia, tel: 503 325 202

Kątownik 5x5 z pianki, długość 2 m, 36 szt., nadające się do altanek na działkę, cena: 5,50 zł/ szt., tel: 511 841 826

We wszystko czego potrzebujesz do pielęgnacji dłoni i stylizacji paznokci zaopatrzysz się u nas. Bogata oferta, dobre ceny, tel: 502 711 506

Kupię krzesła tapicerowane, 100 sztuk po przystępnej cenie, tel: 504 304 395

Rusztowania warszawskie sprzedam, wynajmę. Wejherowo - Gościcino, tel: 668 493 986

Sprzedam fotelik samochodowy z pokrowcem, niebieski z czarnymi wstawkami, jeszcze na gwarancji, zadbany, cena 100 zł, Kąpino, tel: 505 965 442

Sprzedam duży steper z kolumnami, 130 zł, tel: 502 351 988

Przyjmę reklamę na samochód osobowy tel. 516 866 565

Sprzedam drzewo opałowe, świerk, buk, pocięte tel. 600 676 350

Sprzedam łózko turystyczne nowe z materacem cena 120 zł, tel: 600 196 378 Sprzedam koronkę stylonowa – biała, szer. 7, 8 cm, tel: 607 590 846 Grzejnik olejowy na kółkach, cena: 50 zł, tel: 58 621 96 98 Sprzedam składany lekki rower

Kupię wideo - możliwość nagrywania tel. 516 217 957

Sprzedam posągi dziewczynka i chłopak, wys 70 cm, kolor łososiowy. Cena za komplet 350 zł Żukowo tel. 503 867 144 Młocarnie Warmiankę w bdb. stanie, tel: 503 923 874 Sprzedam telewizor 23 cali LG FULL HD oraz mini wieżę Sharpa cena 900 zł tel. 695 462 819


20

25 marca 2011 r. czytelnicy@expresspowiatu.pl

www.expresspowiatu.pl

OGĹ OSZENIA


www.expresspowiatu.pl

ZGŁOŚ TEMAT DO DZIAŁU SPORT tel. 58 736 16 92, rozrywka@expresspowiatu.pl

SPORT

GRYF LEPSZY OD ORKANA Wielkie oczekiwania dotyczyły derbowego pojedynku Gryfa Orlex Wejherowo z Orkanem Rumia. W niedzielne popoludnie przy ulicy Mickiewicza lepsi okazali sie żóło-czarni. O tym spotkaniu i III Lidze piszemy na stronach 23 i 24.

TPS w turnieju finałowym Pucharu Polski Rumskie zawodniczki nie wygrały jeszcze spotkania w PlusLidze kobiet, ale wygrały za to spotkanie w 1/8 Pucharu Polski, dzięki czemu zagrają w Inowrocławiu.

Impreza zostanie rozegrana w dniach 8-10 kwietnia i będzie na pewno okazją do rehabilitacji zespołu za niezbyt udaną rundę zasadniczą w rozgrywkach ligowych. Na dzień dzisiejszy wiadomo, iż Sandeco zagra w barażach o utrzymanie w PlusLidze. Środowe spotkanie Sandeco z AZS Białystok było niezwykle zacięte. Miejscowe nawiązały równorzędną walkę także dzięki temu, iż siatkarki z Podlasia przyjechały do Rumi w rezerwowym składzie. Nie pojawiły się m.in. Magdalena Godos, Dominika Kuczyńska, Aleksandra Kruk, Anna Klimakova. Nie umniejsza to jednak sukcesu TPS. Pierwszy set rozpoczął się od prowadzenia gospodyń. AZS grał jednak ambitnie i dogonił Sandeco w końcówce partii. Na nic to się jednak zdało,

ostatecznie wygrały 27:25 i całe spotkanie 3:1. Zwycięstwo na pewno pokrzepi podopieczne Jerzego Skrobeckiego przed niedzielnym spotkanie w Mielcu ze Stalą. Rywalki zajmują w tabeli 9 miejsce, tuż nad Sandeco i zgromadziły na swoim koncie 18 punktów. Mielczanki cały czas walczą o to by znaleźć się w gronie ośmiu najlepszych zespołów i zagrać w play-off o mistrzostwo a nie o utrzymanie w lidze. Początek spotkania TPS – Stal w niedziele 27 marca o godzinie 15.00.

Mielczanki cały czas walczą o to by znaleźć się w gronie ośmiu najlepszych zespołów i zagrać w play-off o mistrzostwo a nie o utrzymanie w lidze

Siatkarki z Rumi najlepsze!

Fot. Materiały promocyjne

Nie miały sobie równych siatkarki ZSP nr 1 w Rumi w Półfinale Wojewódzkiej Licealiady. Na zawodach, wśród kibiców obecny był Jacek Skrobecki, trener Sandeco TPS Rumia. Aby zagrać w półfinale wojewódzkim siatkarki musiały najpierw okazać się najlepsze w powiecie wejherowskim. Z tym nie miały żadnego problemu. W ścisłym finale pokonały 6 innych zespołów. Rumskie uczennice najlepsze okazały sie również w czwartkowym półfinale. Wygrały zdecydowanie oba sety, 25:11 i 25:15, w całym spotkaniu 2:0. Nawet przez moment zwycięstwo nie podlegało dyskusji. Siatkarki ZSP nr 1 zagrały wręcz rewelacyjnie, nie dając zespołowi z Kartuz żadnych szans na choćby nawiązanie równorzędnej walki. – Dziewczyny grają naprawdę bardzo dobrze – relacjonował Andrzej Byczkowski z Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie. – Myślę, że w takiej formie są w stanie wygrać zawody wojewódzkie w Człuchowie, które odbędą się 5 kwietnia. Tam najtrudniejszym przeciwnikiem będzie szkółka Gedanii Gdańsk. Zawsze pojedynki z

zespołami z Gdańska należały do bardzo emocjonujących. Jednak, jeśli zaprezentują się tak jak w półfinale, to nie będzie na nie mocnych – kończy obserwujący zawody Andrzej Byczkowski. W zeszłym roku siatkarki z ZSP nr 1 w Rumi zdobyły tytuł wicemistrza województwa pomorskiego. Na zawodach obecny był m.in.

Jacek Skrobecki, trener zespołu TPS Rumia, występującego w PlusLidze kobiet. Mógł zaobserwować, jak dobrze radzą sobie młode siatkarki. Szczególnie bacznie przyglądał się Ewelinie Mikołajewskiej, która jest jego podopieczną. Zawodniczka zaprezentowała się bardzo dobrze, prowadząc ZSP nr 1 do kolejnych zwycięstw i ostatecznie do finału Wojewódzkiego.

Żurawia kończy sezon Kończy sezon zespół Żurawia Gniewino. Kończy, niestety brakiem awansu do fazy play-off. Realne szanse podopieczni Jacka Bagneckiego pogrzebali w Świeciu. Na pożegnanie zagrają w Płocku z tamtejszym MonPol. Jest to jak na razie najgorszy zespół w całych rozgrywkach. W 25 meczach zgromadził na swoim koncie 28 punktów i na pewno nie dogoni już 13 w tabeli Basketu Piła, gdyż traci do niego 3 punkty. Spotkanie w Płocku odbędzie się 27 marca w niedzielę o godzinie 18.00. Mimo niezbyt pomyślnego zakończenia sezonu Żuraw został doceniony w powiecie wejherowskim. A Mianowice jeden z zawodników Żurawia. Mowa o Marcinie Wilku, który został doceniony w plebiscycie na 10 najlepszych sportowców powiatu. To ogromne wyróżnienie i docenienie pracy, jaką zawodnik, reszta zespołu oraz sztab szkoleniowy wkładają w promocje koszykówki z Gniewina na arenie krajowej. Marcin Wilk zanim przybył do Gniewina występowała m.in. w AZS Szczecin. 34-letni koszykarz w tym sezonie może pochwalić się najlepszą statystyką, jeśli chodzi o liczbę zbiórek na mecz. 6,5 to bardzo dobry wynik. (luK)

Fot. Łukasz Nowaczyk

ponieważ podopieczne Jerzego Skrobeckiego wykazały się doskonałym finiszem i wygrały pierwszą odsłonę 27:25. Tradycyjnie już po wygranej partii musiała przyjść przegrana. AZS zagrał bardziej skoncentrowany i wygrał 25:22. Co nie udało się miejscowym w drugiej kwarcie, udało się w trzeciej i czwartej. Rumianki wykorzystały błędy zawodniczek z Białegostoku i wygrały do 16. Jak się okazało czwarta partia była ostatnią i bliźniaczo podobną do pierwszej. TPS szybko objął prowadzenie, ale dał się dogonić w końcówce. Na szczęście dla miejscowych

Łukasz Krzemiński l.krzeminski@expresspowiatu.pl

21

25 marca 2011 r. czytelnicy@expresspowiatu.pl

I miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi (Joanna Kwiatkowska, Marta Duraj, Karolina Węgrzyniak, Daria Szyjkowska, Ewelina Mikołajewska, Karmen Zaleszczyk, Amanda Rochalska, Weronika Kaciuba, Adriana Trepczyk, Magda Gutowska, Ewa Dudek, opiekun zespołu – Grażyna Skrobecka). Łukasz Krzemiński

Podstawówki grały w koszykówkę Przez dwa dni rywalizowali chłopcy i dziewczętach w Mistrzostwach Powiatu Wejherowskiego Szkół Podstawowych w Mini Piłce Koszykowej. Najlepsze okazały się szkoły z Kostkowa i Wejherowa. W rywalizacji dziewcząt najlepsze okazały się zawodniczki z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kostkowie. W pokonanym polu pozostawiły podstawówki m.in. z Luzina, Gościcina i Wejherowa. Rywalizacja przebiegała w dwóch grupach, a następnie zwycięscy zmierzyli się w meczu finałowym . SSP z Kostkowa pokonała w nim SP Luzino 19:10. 22 marca rywalizowali natomiast chłopcy i tu równych sobie nie mieli koszykarze z SP nr 8 z

Wejherowa. W swojej grupie nikomu nie dali szans wygrywając wszystkie spotkania a w finale rozbili najlepszy zespół grupy B SP nr 6 w Rumi 34:13. Zawody zarówno chłopców jak i dziewcząt były eliminacjami do półfinałów Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Organizatorami zawodów byli: Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo Wychowawczych w Wejherowie oraz Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie. (luK)

W swojej grupie nikomu nie dali szans wygrywając wszystkie spotkania a w finale rozbili najlepszy zespół grupy B


22

25 marca 2011 r. czytelnicy@expresspowiatu.pl

Laury dla Luzina Gmina Luzino wyróżniona na XI Plebiscycie Sportowym na 10 Najlepszych Sportowców i Trenerów LZS Województwa Pomorskiego. Łukasz Krzemiński l.krzeminski@expresspowiatu.pl

12 marca, w GDK odbyła się uroczystość nagrodzenia 10 Najlepszych Sportowców i

Trenerów LZS Województwa Pomorskiego. Na imprezie, w której wyróżniono najlepszych zawodników, trenerów i działaczy sportowych ze środowisk wiejskich z terenu całego województwa nie za-

Na sportowych arenach Amatorska Plus Liga w Luzinie! Pod hasłem „Podejmij wyzwanie” ruszyła druga edycja ogólnopolskich zawodów siatkarskich. Rozgrywki potrwają od marca do lipca i wyłonią najlepsze zespoły, które w wielkim finale zmierzą się, jako sapport finału Ligi Światowej 9 lipca w gdańskiej ErgoArenie. Zawodnicy zagrają w Poznaniu, Warszawie, Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach, Rzeszowie i Bydgoszczy. Pierwsza kolejka ligi odbędzie się w Luzinie w najbliższą sobotę 26 marca.

Kobra liderem Wystartowała Futsalowa liga TKKF Wejherowo. W tegorocznej edycji w kategorii seniorów występować będzie 14 drużyn. Po pierwszej kolejce liderem został zespół Kobra, który nie dał szans ekipie Majów wygrywając 9:0. Pozostałe wyniki: Tęcza-Partner 9:2, SapaSmoki 4:2, BorHyd-Elektryk 7:6, Wicher-Rakiety 2:3, Olimp-Tigery 6:2, Cisza-Europol 0:2.

Pechowa przegrana w meczu na szczycie! 13 okazał sie pechowy dla drużyny z Kielna. W meczu o 1 miejsce w 3 lidze koszykarzy drużyna UKS uległa na własnym parkiecie Truso Elbląg 69-71. Do ostatnich sekund jedna jak i druga drużyna mogła wyjść zwycięsko z tej potyczki. Sytuacja w tabeli 3 ligi jest na tyle skomplikowana, że udział UKS KIELNO w barażach o 2 ligę zależy od meczu w ostatniej kolejce Truso Elbląg - Kobylnica. Jeżeli drużyna Truso w ostatniej kolejce wygra to duże szanse są na to, że UKS zajmie miejsce premiowane barażami, jeżeli przegra niestety, ale UKS zajmie 3 miejsce w lidze. UKS w ostatniej kolejce zagra z KS Portowiec Gdańsk na wyjeździe.

IV Wojewódzki Turniej Formacji Tanecznych Organizatorem imprezy jest MOKSiR Reda, Starostwo Powiatowe oraz Zespół Szkół nr 1 w Redzie. Uczestniczyć może zespół, duet lub solista pod warunkiem, że w terminie do 7 maja wypełnią wniosek i wyślą pod adres e-mail: mj-kultura@wp.pl. Zawody odbędą się 14 maja od godziny 10.00 w Zespole Szkół nr 1 w Redzie. Dokładny regulamin znajduje się na stronie www.moksir. reda.pl.

Checz Cup – Gdynia 2011 I Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt organizuje klub Checz Gdynia. Impreza planowana jest na 3 maja 2011 roku, a wziąć w nim może udział tylko 8 zespołów, więc zgłoszenia należy przysyłać jak najszybciej ( ostateczna data to 15 kwietnia). Możliwe jest to poprzez adres e-mail: m.goral@checzgdynia.com lub pod nr telefonu: 513 832 338. - Będzie to pierwsza edycja krajowego turnieju w kategorii Open kobiet. Tak dużej imprezy sportowej w naszym klubie dawno nie było – powiedziała rzecznik klubu Checz Karolina Werstler.

Chabowski ponowni Mistrzem Polski! Po zgrupowaniach w Afryce Południowej i Meksyku Marcin Chabowski w dobrym stylu obronił tytuł Mistrza Polski. W biegu przełajowym na 12 km z czasem 43 minuty i15 sekund nie miał sobie równych. Mistrzostwa Polski odbyły się 12 marca w Zamościu. Gratulacje dla zawodnika i jego trenera Zbigniewa Rolbieckiego za dobre przygotowanie Marcin do sezonu. Przed Chabowskim w tym sezonie wielkie wyzwanie. Najpierw półmaraton 27 marca w niedzielę w Warszawie a 17 kwietnia w Wiedniu maraton, gdzie można uzyskać minimum na Igrzyska Olimpijskie w Londynie 2012.

SPORT

www.expresspowiatu.pl

brakło przedstawicieli Gminy Luzino. W kategorii najlepszych sportowców nagrodzono Martę Kąkol, lekkoatletkę Gminnego Klubu Sportowego LZS w Luzinie (trener Stanisław

Konkol, Mistrzyni Polski Juniorek w rzucie oszczepem z wynikiem 51, 11 metra i brązowa medalista Mistrzostw Polski w kat. seniorek z wynikiem 48, 10 metra. Mistrzyni Okręgu Pomorskiego w rzucie

oszczepem w kat. juniorek). W imieniu Marty nagrodę odebrał jej ojciec i trener Stanisław Konkol, który również został wyróżniony w kategorii najlepszych trenerów LZS. W kategorii na najaktywniejsze kluby sportowe LZS nie zabrakło Kaszubskiego Towarzystwa Sportowo – Kulturalnego,

organizatora licznych imprez sportowo – rekreacyjnych nie tylko na terenie naszej gminy. W kategorii „Przyjaciela Sportu Wiejskiego” nagrodę otrzymał Jarosław Wejer Wójt Gminy Luzino oraz Piotr Klecha, dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie. (luK)

W kategorii najlepszych sportowców nagrodzono Martę Kąkol, lekkoatletkę GKS LZS w Luzinie


www.expresspowiatu.pl

STRONA KLUBU W

K S

W

EJ

O

GRYF

H E R OW

23

25 marca 2011 r. czytelnicy@expresspowiatu.pl

WKS GRYF ORLEX WEJHEROWO www.gryfwejherowo.com.pl

Wspaniała inauguracja Gryfa Orlex Wejherowo Niesamowitą dawkę emocji dostarczyli kibicom zawodnicy Orkana Rumia i Gryfa Orlex Wejherowo. Ostatnie spotkanie 16. kolejki III ligi Bałtyckiej zakończyło się zwycięstwem Gryfa 3:2. Bramki dla wejherowian zdobyli Grzegorz Gicewicz (15’, 80’) oraz Dawid Pomorski (25’). Łukasz Nowaczyk l.nowaczyk@expresspowiatu.pl

W najbliższą sobotę Gryf Orlex Wejherowo będzie miał okazję zrewanżować się drużynie z Kościerzyny za minimalną porażkę z rundy jesiennej. Przypomnijmy, iż w drugiej kolejce podopieczni Wojciecha Waśka mimo prowadzenia 1: 0, przegrali ostatecznie 1:2. Bramkę dla żółto-czarnych zdobył nieobecny już w Gryfie Sylwester Ilanz. W pamięci kibiców na pewno pozostało również kilka kontrowersyjnych decyzji arbitrów z sierpniowego pojedynku. Z obozu żółto-czarnych dobiegają same dobre informacje. Morale zespołu zde-

cydowanie wzrosło a dodatkowo do zdrowia powracają Łukasz Król i Bartłomiej Oleszczuk. W ekipie z Kościerzyny atmosfera również bardzo dobra. Najbliższy rywal Gryfa bez żadnych problemów poradził sobie na własnym stadionie z Orlętami Reda, inkasując przyjezdnym aż 5 bramek. Jeśli przednie formacje zagrają podobnie jak w Rumi, a obrońcy nie popełnią błędów o wynik sympatycy żółto-czarnych mogą być spokojni. Początek emocji na Wzgórzu Wolności w sobotę 26 marca o godzinie 14.00. Ł. Krzemiński

Zwycięski młody Gryf Wejherowianie z rocznika 2003 okazali się najlepsi w turnieju „Jedynka Cup – Kocham Futbol”. Gryf w całym turnieju nie stracił nawet bramki! Fot. Łukasz Nowaczyk

Na ten mecz czekali wszyscy sympatycy piłki nożnej obu drużyn. Rewanżowy pojedynek Orkana z Gryfem przyciągnął na trybuny mnóstwo osób, w tym około 200 z Wejherowa. Kibice żółto – czarnych przez całe spotkanie gorąco dopingowali podopiecznych trenera Wojciecha Waśka, którzy w niedzielnym spotkaniu pokazali swoją klasę i udowodnili, że zimowe transfery były potrzebne i wniosły w tę drużynę nowego ducha. Spotkanie rozpoczęło się od ataków wejherowskiego Gryfa, goście bardzo szybko uzyskali przewagę i już w 15 minucie prowadzili 1: 0, bramkę dla Gryfa zdobył nowy pomocnik Grzegorz Gicewicz, który wykorzystał dośrodkowanie Łukasza Kłosa. W 25 minucie kibice z Wejherowa cieszyli się ze strzelenia przez żółto – czarnych drugiego gola. Dośrodkowanie Łukasza Krzemińskiego na bramkę zamienił Dawid Pomorski, który powrócił do zespołu po kilkuletniej przerwie. Orkan po utracie dwóch bramek podniósł się i w 30 minucie zdobył kontaktową bramkę, a strzelcem okazał się Michał Smarzyński wykorzystując sytuacje sam na sam z Maciejem

Zrewanżować się Kaszubi

Na dwa zero wynik spotkania podwyższył Dawid Pomorski

Szlagą. Po przewie obie jedenastki wybiegły na boisko z myślą o wygranej, te aspiracje w 60 minucie potwierdził Orkan, który doprowadził do wyrównania. Kazimierczak z najbliższej odległości dzięki zamieszaniu w polu karnym wpakował piłkę do siatki bramki. Rumianie koniecznie chcieli ten mecz wygrać, gdyż doskonale wiedzieli, że dzień wcześniej lider tabeli – Bytovia Bytów pokonała na wyjeździe 1: 0 Pogoń Barlinek. Podopieczni trenera Kotasa postawili wszystko na jedna kartę i

dzięki temu Gryf zdobył trzecią i jakże upragnioną bramkę, która w efekcie dała zwycięstwo piłkarzom z grodu Wejhera. Drugie trafienie w tym pojedynku zaliczył Gicewicz. W 79 minucie dzięki podaniu od Krzemińskiego znalazł się w dogodnej sytuacji i mając na sobie jeszcze trzech obrońców zdołał się im uwolnić i lobowanym strzałem ustalił końcowy wynik spotkania. Za waleczną i świetną grę zespołowi z Wejherowa podziękowali kibice głośnym śpiewem. - Byliśmy zespołem lepszym i dzięki

dobrej i mądrej grze wygraliśmy to ważne pierwsze spotkanie w rudzie wiosennej – podsumował Wojciech Wasiek, trener Gryfa. - Niestety to spotkanie pokazało, że nie jesteśmy w stanie nawiązać walki o wejście do II ligi. Ten mecz zweryfikował naszą formę i teraz skupimy się na grze o utrzymanie w lidze – mówił Jarosław Kotas, trener Orkana Rumia. Gryf Orlex Wejherowo: Szlaga, Kłos (66’ Felisiak), Kowalski, Kostuch, Gicewicz, Sobczyński, Pomorski (79 Tatarczuk), Kołc, Politowski, Kotwica, Krzemiński (90 Wicki).

9 dekad Gryfa. Z historii klubu

2004, 2005. Informacje tel. 600244072 Skład Gryfa: Ustrowski Bartosz – najlepszy bramkarz turnieju, Wiśniewski Michał, Formella Mikołaj – 2 bramki, Kątny Oliwer – 7 bramek, Zielonka Marcin – 5 bramek, Bury Tomasz – 6 bramek, Kozłowski Patryk – 2 bramki, Kozłowski Hubert, Kozłowski Nikodem, Skrzypkowski Marek – 1 bramka. (łk)

www.9dekadgryfa.pl

Wejherowska potęga boksu Od początków działalności Gryfa Wejherowo oprócz piłki nożnej kolejną najpopularniejszą dziedziną sportu był boks. Klub z Wejherowa wychował przez ponad 40 lat mnóstwo znakomitych bokserów. Największą jednak gwiazdą był Hubert Skrzypczak – brązowy medalista Mistrzostw Olimpijskich z Meksyku w 1968 roku. Starsi mieszkańcy zapewne pamiętają sylwetkę tego pięściarza, który do dziś dnia uprawia aktywny styl życia i chętnie udziela się społecznie. - Od dzieciństwa miałem skłonności

Organizatorem turnieju była Jedynka Reda. W zawodach startowały następujące drużyny: Arka Gdynia, Bałtyk Gdynia, GOSRiT Luzino, Olimpia Elbląg, Sapa Rumia Janowo, Gryf Wejherowo oraz Jedynka Reda – 2 zespoły. Trener drużyny jest Stefan Machaliński. WKS Gryf Wejherowo prowadzi nabór do sekcji piłki nożnej w rocznikach 2003,

do uprawiania sportu, ale sportu takiego, który był sportem indywidualnym, więc wybrałem boks – wspomina Hubert Skrzypczak. Przypomnijmy, że oprócz największego suk-

cesu, jakim było wywalczenie brązowego medalu na Olimpiadzie, wejherowski sportowiec ma w swoim dorobku jeszcze masę innych. Wszystkie pozostałe osiągnięcia miał

w wadze muszej. Dwukrotnie wystąpił w mistrzostwach Europy, zdobywając srebrny medal w Berlinie 1965, a dwa lata później mistrzostwo w Rzymie 1967 (wygrał wtedy w finale z Rumunem Ciucą). Był mistrzem Polski w 1970 i pięciokrotnym wicemistrzem (w 1965 i 1966 przegrał z Arturem Olechem, w 1968 i 1969 z Jerzym Wichmanem, a w 1971 z Leszkiem Błażyńskim). W karierze stoczył 243 walki, z czego 208 wygrał, 3 zremisował i 32 przegrał. Przez miesięcznik „Boks” został uznany najwybitniejszym

polskim pięściarzem w wadze papierowej w historii. Karierę zawodniczą „Kuba”, bo tak wołali na Huberta Skrzypczaka jego koledzy zakończył w wieku 34 lat, czyli o rok wcześniej niż pozwalał na to Polski Związek Bokserski. - Po zakończeniu kariery zawodniczej trenowałem młodych bokserów w Gryfie Wejherowo, kiedy wraz z Edmundem Gaffke otworzyliśmy szkółkę, ale nie mieliśmy niestety sponsorów i klub ten się rozsypał – przynajmniej sekcja bokserska – mówi Skrzypczak. Łukasz Nowaczyk

WP

SPONSOR TYTULARNY

USŁUGI

P.H.U. ELSTAT NORTHPOL-BUD

BUDOWLANE

ALMARES SKŁADY BUDOWLANE

F.H. ADAM LOEWENAU P.P.H.U. BORMAX


24

25 marca 2011 r. czytelnicy@expresspowiatu.pl

SPORT

www.expresspowiatu.pl

Rumia i Reda na zero Nie była to udana inauguracja rundy wiosennej dla Orkana i Orląt. Pierwsi przegrali w prestiżowym spotkaniu derbowym z Gryfem Wejherowo 2:3. Drudzy natomiast polegli w Kościerzynie aż 0:5. Łukasz Krzemiński l.krzeminski@expresspowiatu.pl

Pierwsze pół godziny meczów Orkana z żółto-czarnymi to zdecydowana dominacja gości zwieńczona bramkami Grzegorza Gicewicza i Dawida Pomorskiego. Szybko na taki obrót wydarzeń na boisku musiał zareagować trener Jarosław Kotas i już w 36 minucie zmienił obrońcę Kowalczyka na napastnika Kazimierczaka. W tym momencie gra Orkana się ożywiła i Michał Smarzyński zdobył kontaktowego gola. Trener Kotas postawił wszystko na jedną kartę i już po przerwie był remis. Gola zdobył Kazimierczak dobijając strzał z najbliższej odległości. Orkan chciał wygrać to spotkanie za wszelką cenę, ale nie dość, że nie zwyciężył to jeszcze na dodatek przegrał. W 80 minucie wzorowo wykonana kontra gości i gol Gicewicza pogrążyły podopiecznych Jarosława Kotasa. W jeszcze gorszych nastrojach z Kościerzyny wracali piłkarze redzkich Orląt. Zawodnicy Mieczysława Gierszewskiego przegrywali do przerwy już 0:2, będąc zespołem wyraźnie słabszym. Dość powiedzieć, że nie stwarzali praktycznie żadnej sytuacji pod bramką Kaszubi. Gospodarze dwie pierwsze bramki zdobyli po dośrodkowaniach z rzutów wolnych i dzięki gapiostwu redzkich

obrońców. Po przerwie katem gości okazał się Paweł Piotrowski, który w 45 minut zdobył aż 3 gole. Szansa na rehabilitację zarówno dla Orląt jak i dla Orkana już w najbliższy weekend. Podopieczni Mieczysława Gierszewskiego podejmą na własnym stadionie Regę Trzebiatów. Początek niedzielnego (27 marca) spotkania o godzinie 15.00. Najbliższy rywal redzkich zawodników ma ogromne problemy organizacyjne, co przekłada się na skład zespołu, złożony praktycznie z samych juniorów i młodzieżowców. W inauguracyjnej kolejce nie poradzili sobie na własnym stadionie z Lechią II Gdańsk przegrywając 1:2. Orkan Rumia wyjeżdża natomiast na bardzo ciężki mecz do wicelidera – Błękitnych Stargard Szczeciński. – Mecz z Gryfem sprowadził nas na ziemię. W tym składzie będzie nam bardzo ciężko awansować – powiedział na konferencji prasowej trener Kotas. Mimo wszystko jednak Orkan na pewno zagra w Stargardzie o pełną pulę.

Gospodarze dwie pierwsze bramki zdobyli po dośrodkowaniach z rzutów wolnych i dzięki gapiostwu redzkich obrońców. Po przerwie katem gości okazał się Paweł Piotrowski, który w 45 minut zdobył aż 3 gole.

W V lidze już grają Rozgrywki piłkarskie wznowiła również V liga. W pierwszej wiosennej kolejce zwyciężył zespół Wikęd Kębłowo, ale niestety przegrali piłkarze Orła Choczewo. Wysoką skutecznością popisali się już w pierwszym wiosennym meczu zawodnicy Wikędu. Pokonali i to na wyjeździe Koronę Żelistrzewo aż 6:3. Tak okazałe zwycięstwo musi cieszyć, zważywszy, że od 7 minucie goście przegrywali. Była to zresztą jedyna bramka w pierwszych 45 minutach. W drugiej połowie mieliśmy prawdziwy festiwal strzelecki. Między 50 minutą a 77 zawodnicy z Kębłowa zdobyli pięć bramek praktycznie demolując gospodarzy. Drugi z naszych przedstawicieli na tym szczeblu rozgrywkowym niestety przegrał. Orzeł Choczewo nie sprostał na wyjeździe drużynie Czarnych Pruszcz Gdański. Minimalna porażka 1: 2 na pewno nie oddaje tego, co pokazali piłkarze z Choczewa. – Przez większą część spotkania to my nadawaliśmy ton grze i stwarzaliśmy sobie wiele sytuacji podbramkowych – powiedział Expressowi Michał Sumionka, pomocnik Orła. – Szkoda straconych punktów, bo zasłużyliśmy, chociaż na remis. Warunki atmosferyczne nie były sprzyjające, wiał silny wiatr i utrudniał prowadzenie gry. Będziemy teraz musieli stracone punkty odzyskać na własnym boisku - zakończył Sumionka. Szansa do rehabilitacji już w najbliższy weekend. Orzeł na własnym obiekcie podejmie imiennika z Trąbek Wielkich. Faworyta wskazać ciężko, gdyż będzie to pojedynek sąsiadów z ligowej tabeli. Natomiast na kolejny komplet punktów liczą zawodnicy z Kębłowa. Ich najbliższym rywalem będzie zespół KS Chwaszczyno, które zajmuje dopiero 12 miejsce w ligowej tabeli. Wikęd Kębłowo jest na trzecim miejscu i traci tylko punkt do premiowanego awansem miejsca. (luK)

Podstawowy obrońca Orląt – Krzysztof Wesołowski

Bobkowski najlepszym zawodnikiem W niedziele 13 marca w redzie odbył się turniej halowej piłki nożnej dla najmłodszych adeptów futbolu urodzonych w 2003 roku i młodszych. Gminę Luzino reprezentował trenowany przez Pawła Radeckiego zespół GOSRiT/el professional Luzino. czach nie pokazywał wszystkiego, co potrafi. Dopiero w meczu z UKS I Reda 1 zaprezentował, jaki potencjał w nim drzemie. Okazałe zwycięstwo 4-0 bardzo podbudowało zespół. Bohaterem meczu został Kuba Bobkowski, który strzelił wszystkie bramki dla naszego zespołu. W rywalizacji z SAPA Rumia padł remis 1-1, a bramkę strzelił ponownie Bobkowski. Bardzo dobrze na bramce prezentował się Konrad Formela, który kilkakrotnie uratował zespół przed utratą gola. Kolejny mecz i 3-0 z UKS I Reda,

z czego dwie bramki zdobył Kuba, a jedno trafienie dołożył Brajan Domaradzki. Dwa ostatnie mecze turnieju GOSRiT/el professional Luzino rozegrał z zespołami z Gdyni. Pierwszy mecz zakończył się wynikiem 2-0 a gole zdobyli Kacper Miotk, po bardzo ładnej indywidualnej akcji oraz nie, kto inny jak Bobkowski. Ostatni mecz to pojedynek z Arką Gdynia. Mecz wzbudził bardzo wiele emocji, zwłaszcza wśród kibiców, którzy żywiołowo dopingowali młodych piłkarzy. Wynik meczu nie odzwierciedlał

jednak tego, co działo się na boisku. Skromne 1-0 dla Arki było wynikiem zdecydowanie krzywdzącym. GOSRiT/el professional Luzino stworzył kilka bardzo dobrych sytuacji, jednak dobrze bronił bramkarz. Na zakończenie turnieju wszyscy zawodnicy otrzymali jednakowe medale oraz dyplomy. Każdy zespół otrzymał również pamiątkowy puchar. Bardzo miłym akcentem kończącym turniej było wyróżnienie, jakie otrzymał Kuba Bobkowski. Został on mianowicie wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju. (luK) Mecz wzbudził bardzo wiele emocji, zwłaszcza wśród kibiców Fot. Materiały prasowe

Dla wielu zawodników była to pierwsza okazja by zaprezentować szerszej publiczności swoje umiejętności. Główną ideą turnieju była zabawa, a nie wynik. Rezultaty meczów nie miały żadnego znaczenia, gdyż nie było ostatecznej klasyfikacji rozgrywek. Pierwsze mecze były dosyć niemrawe. Zawodnicy musieli poradzić sobie z żywiołowo reagującą publicznością i emocjami, które zawsze towarzyszą takim występom. Widać było to zwłaszcza po zespole GOSRiT/el professional Luzino, który w dwóch pierwszy me-

Express Powiatu Wejherowskiego nr 193  
Express Powiatu Wejherowskiego nr 193  

Express Powiatu Wejherowskiego nr 193

Advertisement