Page 1

Goederenbank Well is een succes De Maasjoerts 5x11 jubileum­weekend Lotte Tissen, van ‘Klèn denneke’ tot leadzangeres


Kop i ë ren ? Ambachtsweg 3 6581 AX Malden 024 - 358 30 94 info@DMprintmedia.nl

www.DMprintmedia.nl

WWW.HETHOFMODE.NL Zandstraat 53 • 6591 DB Gennep • T. 0485 - 516 060

Het adres voor: - Zonneschermen - Screens - Markiezen - Terrasschermen

- Serre zonwering - Rolluiken (Heroal) - Uitvalschermen - Knikarmschermen

Tel.: 024 - 3974083 Mies 3, 6562 LZ Groesbeek E-mail: info@rutolux-zonwering.nl www.rutolux.nl Homemotion dealer van

Dé betaalbare IPL methode Alle ongewenste haren weg! baard € 70,borst € 60,buik € 60,Bel vo nek € 20,een or schouders € 50,gra hele rug € 120,con tis sul hele benen € 295,t oksels € 35,-

MANNEN OPGELET ALLE ONGEWENSTE HAREN WEG Rietdekkerstraat 6 5855 DD Well Tel. 0478-502604 - info@lavande.nu - www.lavande.nu

Rietdekkerstraat 6 5855 DD Well Tel. 0478-502604 - info@lavande.nu - www.lavande.nu


• In dit nummer 4 Goederenbank Well Is een uitgave van RvB Media

6 Shopping 9 Topic Actueel 12 55 jaar Maasjoerts 17 Topic Actueel

Uitgever en hoofdredactie Remi van Bergen

19 4BoysNGirls 21 Topic Zakelijk 22 Culinair: Asperges 27 Topic Actueel 28 Grus Gott 29 Prijsvraag 32 Topic Actueel

Redactionele bijdragen Arie Craanen, Piet Reintjes, Arno Arts, B ­ art Voss, Gerard Hubbers, Chantal Oldenhof, Lia Oosterwijk, Dorry Smeets, Esther Horsten, Hans de Bruin, Marian Kusters, gemeente Gennep, gemeente Bergen

41 Buitenleven

37 Topic Actueel 43 Topic Actueel 44 NP De Maasduinen 46 Evenementenkalender

Fotografie Foto Ingrid, Frank Kouws, Patrick Kerkhoff, IVN Limburg, Maartje van Kuppevelt. Advertentie-exploitatie RvB Media (advertentietarieven op aanvraag) 0485-515667 / 06-13143900 Vormgeving DMprintmedia, Joost Wiellersen, Jolijn Peters, Studio Wijkamp, Met dank aan ­Printmarkt.eu, Maas- en Niersbode Druk DMprintmedia, Malden Frequentie, oplage en verspreiding 4 x per jaar Oplage 13.500 exemplaren Verspreiding huis-aan-huis in Milsbeek, Gennep, Ottersum, Ven-Zelderheide, Heijen, Nieuw-Bergen, Bergen, Afferden, Siebengewald, Aijen, Well en Wellerlooi. Overige verspreiding via leestafels (gemeentehuizen, bibliotheken, VVV e.d.) en wachtkamers (huisartsen, tandartsen e.d.) Auteursrechten voorbehouden © RvB Media / CCM&C

LIEFDE VOOR LIMBURG BEGINT HIER

• Editorial

WWW.LIEFDEVOORLIMBURG.NL

Fantastisch toch, wanneer je s ’morgensvroeg op ­kantoor zit en de zon komt op, de zonnestralen schijnen naar ­binnen, het voorjaar is begonnen! Het enige nadeel dat ik me kan bedenken is dat je goed kunt zien dat de ­ramen weer een keer gewassen dienen te worden, maar ach, waar hebben we het over? Heerlijk die zon! Dat geeft veel positieve energie. Voor u ligt de voorjaarseditie Topic Maasduinen. ­Wederom goed gevuld met leuke en bijzondere ­verhalen. Gelukkig weten vele verenigingen, organisaties en ­particulieren de weg naar Topic te vinden. Aan kopij geen gebrek. Ik heb zelfs artikelen moeten doorschuiven naar een volgende

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van de uitgever ­worden openbaargemaakt of verveel­voudigd. ­Gegevens zijn ontleend aan betrouwbaar te achten bronnen. Redactie en uitgever kunnen evenwel geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuist­heden.

editie. Mensen vragen me weleens wat nou de kracht van

Topic Maasduinen wordt door RVB Media uitgegeven onder licentie van Craanen ­Communicatie Management & Consultancy

te werken. Collega uitgever Arie Craanen viert dit jaar

Topic is. Tja, dat is lastig, maar ik denk dat Topic voor de meeste lezers een gewaardeerd magazine is. Mensen kijken er naar uit en bewaren alle edities. De bijzondere en herkenbare verhalen uit de streek dragen daar hun steentje zeker aan bij. De formule die we hanteren blijkt met Topic Heumen en Mook-Middelaar zelfs het 10 jarig jubileum! Chapeau! Op naar het volgende jubileum! Veel leesplezier en geniet van het voorjaar! Remi van Bergen Uitgever

1 • JAARGANG 4 • 2014

Correcties Germa Driessen

Topic N r .

Kerstenberg 5 6596 CE Milsbeek T. 0485 – 515667 M. 06 13143900 E. info@topicmaasduinen.nl I. www.topicmaasduinen.nl

3


Topic N r .

1 • JAARGANG 4 • 2014

• Goederenbank Well

4

Tekst en foto’s: Piet Reintjes Van rechts naar links: Jac van Helden, Peter van Soest, Chris Houwen en een belangstellende bezoeker.

Goederenbank Well is een succes WELL – Bestaan ze nog, de echte weldoeners? Volgens de van Dale zijn dat ­mensen die anderen weldaden bewijzen. Het ­helpen en ondersteunen van behoef­tigen, zonder dank of lof daarvoor te verlangen. Gelukkig zijn die ­mensen er anno 2014 nog. Kijk naar de personen achter de Goederenbank Well. ­Gemotiveerd, ­gedreven, eerlijk en met maar één doel voor ogen: zo veel ­mogelijk mensen helpen die het dagelijks met veel minder moeten doen dan de doorsnee ­Nederlander. van

Jac van Helden (1958) uit Well bezocht

­Helden en collega Chris ­Houwen de doel-

‘Minder

bedeelden’

­noemen

Jac

in de zomer van 2013 een kameraad

groep waarvoor zij zich inzetten. Sinds

in ­Hengelo. Die is vrijwilliger bij de

­begin ­februari 2014 is de Goederenbank

­plaatselijke ­voedselbank.

Well actief om de ­minder bedeelden

Jac raakte ­onder de indruk en werd

­onder ons te voorzien van ­goederen die

­geïnspireerd om ook iets te onder­nemen

zij nodig ­hebben, maar niet zelf kunnen

voor de ­minder bedeelde medemens in zijn

­aankopen. Het is opmerkelijk en tevens

­eigen ­omgeving.

schrijnend te moeten ­consta­teren, dat in een tijd waarin de welvaart alsmaar lijkt

Zo ontstond het idee voor de Goederen­

toe te nemen, een instituut als een goede-

bank

renbank een belangrijke rol kan ­vervullen

­ge­sprekken over dit idee met de ­gemeente

voor medemensen die – door omstandig­

­Bergen. ­Uiteindelijk werd de gemeente

heden – het niet zo goed hebben, en

Bergen overtuigd en besloot achter het

zich weinig of niets kunnen veroor­loven.

plan voor de goederenbank te gaan staan.

Well.

Korte

tijd

­later

­volgden

Het pashokje met spiegels.


In december 2013 vroeg Jac een oud-­collega om deel te ­nemen aan de goederen­bank. Op een decemberavond werd Chris ­Houwen (1959) in ­Wanssum gebeld door Jac van ­Helden. Beiden ­werkten 18 jaar lang ­samen bij een ­bedrijf in Sevenum, en ­kennen elkaar al 38 jaar. Chris besluit om de vraag voor te ­leggen aan zijn gezin. Diezelfde avond nog krijgt Jac een positief ­antwoord. Dat is het ­begin van een samen-

Topic N r .

werking die zal ­leiden tot de Goederenbank Well. Op zaterdag 8 februari gaat Goederen­bank Well voor het eerst open in de kelder van Familierestaurant ­Fantasia, ­gevestigd in Well aan Moleneind 5 op de hoek van de ­Wezerweg met de ­provinciale weg N271.

Werk dat hij met liefde en plezier wil blijven doen.

1 • JAARGANG 4 • 2014

De eerste dag blijkt er al meteen veel belang­stelling

De gemeente Bergen telt op 1 ­januari van dit jaar

5

te bestaan. Ruim honderd bezoekers ­komen naar de ­Goederenbank.

Kleding genoeg in alle soorten en maten én schoon.

Die dag worden er zo’n ­twintig ­personen geholpen. Vooral kleding en ­schoenen blijken populair te zijn bij minder ­bedeelden. Alle ­artikelen worden gratis weg­gegeven. Want dat is immers de doelstelling. En vrij­williger ­Peter van Soest uit Well krijgt de kans om prachtig werk te ver­richten voor de goederenbank.

179 ­per­sonen in de ­bijstand en 65 personen in de schuldhulp­verlening. De ­gemeente Bergen vindt de Goederenbank Well een prima ­initiatief, en heeft regelmatig contact met de initia­tief­nemers Jac en Chris. De ­gemeente ­Bergen wil zeker mensen voor wie dat zinvol is, door­­ver­wijzen naar de Goederen­bank Well. Dat geldt ook voor het ­Centrum voor Jeugd en ­Gezin. Volgens coördinator Mirjam ­Beelen zal het ­Centrum voor Jeugd en Gezin ­cliënten zo nodig zeker ­attenderen

Heel veel schone schoenen.

op de mogelijk­heden die de Goederenbank Well kan bieden. Beelen vindt het mooie van de ­Goederenbank Well dat er geen harde criteria zijn om in ­aanmerking te ­komen voor een schenk­ing. Dat is wel anders bij de voedselbank waar cliënten moeten ­kunnen ­aan­tonen dat zij daarvoor in ­aanmerking komen. De Goederenbank Well is bij het ter ­perse gaan van dit ­artikel voor­alsnog open op elke zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur. ­Kleding voor de goederen­bank kan ­worden aangeleverd via de containers aan de Kasteellaan in Well en bij Geelen Beton in W ­ anssum. ­ Personen ­kunnen ook op afspraak naar Goederen­ bank Well ­komen. Zij ­kunnen contact opnemen met Jac van Helden via 06-25 399 139 of met Chris ­Houwen via­ 06-20 718 339. Een website voor deze goederen­bank is één van de ­wensen om deze vorm van hulp­verlening nog meer inhoud te kunnen geven.

Frisse leuke knuffels in overvloed.


• Shopping

De Kleine Roovoort, ‘genieten aan de Maas’ Caroline Bindels en Jan Willem Thoonen zijn onlangs gestart met plattelands-­ kamerverhuur ‘De Kleine Roovoort’ aan de Bloemenstraat in Milsbeek. Platte­ landskamerverhuur onderscheidt zich van de veel voorkomende ‘bed en

1 • JAARGANG 4 • 2014

Om dit te compenseren is de ­accommo­datie

is gelegen op de grens van de weilan-

voorzien vaneigen keukenvoorzien­ingen.

den in de uiterwaarden van de Maas

De Kleine Roovoort kent een tweetal

nabij het ­natuurgebiedje de ­Gebrande

boerderij­kamers, ééntje met twee slaap-

Kamp. Het geeft hierop een fraai uitzicht.

De accommodatie is aan gesloten bij

vertrekken en eentje met één slaapvertrek.

­Caroline en Jan Willem richten zich met

de

Aansluitend aan de keuken­voorzieningen

name op bezoekers die naar Milsbeek en

­Limburg en heeft ook een eigen ­website

is er een zitgelegenheid met een buiten­

­omgeving willen komen voor een week-

‘dekleine­roovoort.nl’.

terras aanwezig. Er wordt logies- en slaap­

end, een midweek of een week. In de fraaie

meer ­infor­matie over de geschiedenis, de

mogelijkheid geboden voor 2-6 personen.

­‘boerderijkamers’ aan de Maas kan men in

totstand­koming, de accommodatie zelf en

Als benaming van de vakantieaccommo­

deze landelijke omgeving ­genieten van de

uiteraard de reserveringsmogelijkheden.

datie is gekozen voor ‘De Kleine Roovoort’.

vele prachtige wandel- en fietsroutes die in

Topic N r .

­breakfast’ verblijven in het ontbreken van de service van een ontbijt ‘s morgens.

Dit is de oude ­benaming van de ­boerderij

het Noord-Limburgse, in het aan­grenzende

Nieuwsgierig geworden? Neem snel een kijkje

voordat

Noord-Brabant, het Rijk van Nijmegen en

op www.dekleineroovoort.nl of bel

­Duitsland te vinden zijn.

0485-516 156 Mobiel 06-553 840 57

de

naam

in

de

volksmond

­veranderde in ‘De Högt’. De ­accommo­datie

VEKABO

Nederland Hier

en

Gastvrij

vindt

men

6

Uw huis in waarde laten stijgen De uitstraling van een gebouw of huis wordt onder meer bepaald door het aanzicht van het gevelwerk. Het onderhoud van gevels is dan ook een specialisme, vakkennis en kwaliteit spelen daarbij een zeer belangrijke rol. Voegwerken­ H. Janssen is een gecertificeerde onderneming, die alle voorkomende werkzaamheden van voegwerk snel en goed op zich neemt. voor

na

“Wij hebben als bedrijf jarenlange ­ervaring

­demonteren van ­steigers, ­ideaal wanneer

in het renoveren van gevelwerk en zijn

u uw huis zelf wilt ­schilderen, dakgoot

De ­uitgehakte gevel dient te worden uit-

­daarin dan ook volledig ­gespecialiseerd.

of windveer wilt ­vervangen” voegt zoon

gespoeld of gereinigd te worden, zodat

Door

­Roger eraan toe.

er een ­gezond hechtvlak ontstaat voor

de

c­ombinatie

van

vakkennis,

de nieuw aan te brengen voeg. Dit kan

­praktijkervaring en een ­gecontroleerd kwaliteitssysteem is ­renovatie van elk

2e generaties

door de gevel te nevelstralen of schoon

­gevelwerk bij ons in vertrouwde handen.

Naast grondlegger Hay Janssen werken

te ­spuiten onder hoge druk. Daarna kan

Ons bedrijf is er bij ­gebaat reeds bij de

zonen Patrick en Roger ook in het bedrijf.

men de gevel weer opnieuw voegen in de

eerste ­plannen van een ­gevelrenovatie

“Voegwerk wordt in de loop der jaren aan-

gewenste kleur en gewenste voeg. U zult

betrokken te worden, ­zodat ­eventuele

getast door weers- en milieu- ­invloeden.

zien, u huis knapt er van op en stijgt in

­onvoorziene

worden

Slecht voegwerk kan vochtdoorslag naar

waarde”.

­geminimaliseerd en we daardoor tot

binnen geven en zal leiden tot vorstschade

een optimale ­prijs/kwaliteitsver­houding

aan stenen en voegwerk” aldus Patrick.

Voegwerken H. Janssen,

­kunnen

­Janssen”.

Wij verzorgen het uithakken van het

Emmastraat 58 Gennep. Tel: (0485) 513148

“Wat we ook doen is het ­monteren en

oude voegwerk tot op de gezonde kern.

www.voegwerkenjanssen.nl

kosten

komen,

kunnen

­aldus

Hay


Hairstyling Arieta... kans op gratis knip­behandeling!

Een eerlijk advies en de perfecte service

Begin januari ben ik gestart als ambulant kapster en inmiddels heb ik al aardig wat nieuwe klanten mogen begroeten. Grappig dat sommige mensen eerst wat voorzichtig zijn. Ik mag dan eerst de man of kinderen mag ik ook de dames van een leuk kapsel of kleurtje voorzien. Superleuk! Het allerleukste compliment wat ik gekregen heb is: “Ik heb nog nooit zo’n professionele kleur- en stijladvies op het gebied van ­kleding

Het Hof Mannenmode is sinds 15

Veel mensen vinden het prettig een thuis­

en make up. Ik vul dat aan met ­kapsel advies.

jaar een begrip in Gennep en daar-

kapster te hebben. Als ze het echter toch

Een leuke halve dag voor mensen die eens

buiten. De enthousiaste ­ondernemer

­vervelend vinden om haren op de vloer

opnieuw naar zichzelf willen kijken!

Peter-

te krijgen, dan mogen ze ook bij mij thuis

Natuurlijk blijft knippen mijn hoofdzaak! In

­banketbakker van beroep, durfde het

­komen.

het blad ‘Op de Milsbèk’ zit een kortingsbon

16 jaar ­geleden aan een kleding­winkel

Naast het ‘gewone’ werk ben ik onlangs

van € 5,- . In april en mei heb ik nog een extra

te starten. Samen met zijn vaste

­Mascha Oremus tegengekomen. Zij houdt

actie: Elke 15e klant krijgt een gratis knip­

­medewerkster, stagiaire en weekend-

zich bezig met kleur- en stijladvies. We zijn

behandeling!

hulpen staan zij graag voor u klaar.

samen workshops aan het opzetten. Deze

Bel voor meer informatie of een afspraak met

workshops zullen gericht zijn op globaal

Hairstyling Arieta: 06-83641523.

Paul

Kersten,

van

origine

We hebben een uitgebreid merkenpakket en verkopen hierbij ook accessoires zoals bv

Passie voor entertainment

ondergoed, riemen en schoenen. “Een eerlijk advies en de juiste service leveren is vandaag de dag een belangrijk aspect” aldus Peter-

gewerkt, ik heb veel geleerd, ben op veel

Paul . “Durf tegen een klant te zeggen dat

plekken geweest, veel nieuwe mensen leren

iets hem niet staat, of de maat is niet goed,

kennen, ja het bevalt me echt heel goed. Ik

dit is eerlijk en wordt gewaardeerd door

heb een dansopleiding gedaan en altijd een

onze klanten. Wanneer een broek te lang is,

zwak gehad voor Entertainment. Helaas door

wordt deze voor de klant op maat gemaakt,

mijn eigen gezondheid (rug) mag ik zelf niet

of valt het thuis niet in de “smaak “, kom het

meer dansen. Daarom ben ik nu samen met

gerust ruilen, een extra service dus”.

Colette dit bedrijf begonnen”.

“Bijna alles wat hier te koop is, staat ­uiteraard

Colette komt uit een hele andere wereld.

ook op Internet. Maar welke maat moet je

“Ik heb jaren gewerkt als office & ­marketing

hebben, valt het product wat kleiner uit en

­manager van een dames webwinkel, werkte

hoe voelt het materiaal aan? Zomaar wat

in mijn vrije uren als hostess. Samen zijn

vragen die wij graag beantwoorden. En ja,

we gaan brainstormen en tot de conclusie

natuurlijk serveren wij er ook nog een ­lekker

­gekomen dat er hier in de regio, denk aan

bakje koffie bij” vervolgt hij.

Limburg/­Gelderland/Brabant,

weinig

Maar ook wij kunnen natuurlijk niet achter-

Djamilla

­Entertainment is, zoals wij dat kenden. Als

blijven en hebben naast onze fysieke winkel

­Nillesen en Colette van Steenderen

je dat vergelijkt met de Randstad is dat een

ook een soort van webshop, ondergebracht

hun

enorm verschil, wellicht omdat de mensen

bij een organisatie, kijk maar eens op www.

­gestart. Geen doorsnee ­entertainment

hier ook wat nuchterder zijn.

miinto.nl Het is een online platform voor

bureau, nee, een bureau dat ­hostesses,

Met Royal Entertainment willen we laten zien

zelfstandige winkeliers. Je kunt daar zoeken

modellen, danseressen, ­fotomarketing

dat het ook hier kan, waarom zou je het in de

op merk, maat en product. Maar voor een

& promo-meisjes enz. enz. verhuurt.

Randstad gaan zoeken als het ook in de buurt

eerlijk advies, en de extra service moet je

U kunt het zo gek niet bedenken of

te vinden is?

toch in onze winkel aan de Zandstraat 53 te

­Royal ­Entertainment verzorgt het.

Royal Entertainment onderscheidt zich door

Gennep zijn.

Onlangs

zijn

eigen

de

dames

entertainment

bureau

1 • JAARGANG 4 • 2014

thuiskapster gezien!” Dat is toch super?

Topic N r .

knippen. Nu komen de vervolgafspraken en

vrij

de talenten, passie, exclusieve kostuums en De dames zorgen voor de kers op de taart

aankleding. “Onze kleding kan zelfs worden

wanneer u bijvoorbeeld iets speciaals te

voorzien van een bedrijfslogo en voor elk

Het Hof Mode voor Mannen

­vieren heeft, een beurs heeft, evenement of

­concept kan iets anders bedacht worden! Dit

Zandstraat 53 – Gennep

dansfeest organiseert. Eigenaresse Djamilla

alles tegen betaalbare tarieven”.

Tel: (0485) 516060

vertelt, “Ik heb de afgelopen jaren als ­hostess

Meer info: www.royalentertaiment.nl

www.hethofmode.nl

7


• Topic Actueel

Lotte Tissen, van ‘klèn denneke’ tot leadzangeres

Mindfulness Training in Gennep

schlager gezongen. Deze schlager ­mochten ze zelfs ten gehore brengen in de Zoepkoel in Venlo. In 2011 besloot Lotte mee te doen aan het programma “Dao zit meziek

Topic N r .

in”, een talentenjacht op TV Limburg. Ze eindigde in de finale als beste vrouwelijke kandidaat op een vierde plaats. Lotte werd ondertussen steeds vaker ­gevraagd voor optredens, vooral tijdens carnaval, zomer en pleinfeesten wordt ­regelmatig op diverse podia gezien. In 2015 staat de “Mertzitting” in Gennep op het programma, een groot feest waar ze tussen vele bekende Limburgers maar ook vooral bekenden uit haar omgeving de bühne mag beklimmen. Ze ­geniet steeds meer van de optredens en aan de ­reacties Wanneer u met name rond de ­carnavals-

van het publiek te zien is dit ­wederzijds.

­periode de regionale ­kranten goed in de gaten heeft ­gehouden, bent u haar

‘Muziek

naam vast en zeker tegen ­gekomen.

­leuker zijn, als je het samen met ­anderen

Mindfulness is de kunst om te schakelen.

Bij diverse activiteiten in de regio

mag doen’, aldus Lotte. Toen ze enkele

Om vaker uit de doe-modus te stappen.

stond haar naam prominent op het

­maanden geleden een ­telefoontje van

Om contact te maken met het hier en nu –

­programma

vermeld,

Lotte

maken

en

zingen

kan

nòg

Wat is mindfulness?

Tissen.

de band “Tilt” kreeg of ze auditie ­wilde

de plek waar het leven zich afspeelt.

Nieuws­­gierig naar wie Lotte precies is,

doen, was dit voor haar een kans die ze

Mindfulness kun je inzetten om balans in

nodigde ik haar uit voor een gezellig

niet kon ­laten schieten. Zo kwam alles in

het leven te brengen, om beter om te gaan

gesprek.

een stroom­versnelling, de solo-­optredens

met klachten, om persoonlijke kwaliteiten

zullen voorlopig wat ­minder op het

te ontwikkelen. Mindfulness maakt het

Als dochter van 2 bessembienders uit

­programma staan en de band treedt naar

­leven mooier.

­Siebengewald, heeft Lotte carnaval in

de voorgrond. Als nieuwkomer tussen de

het bloed zitten. Haar passie voor ­muziek

ervaren muzikanten valt er nog genoeg te

Voor wie?

­begon al op jonge leeftijd. Na enkele ­jaren

leren. Wie weet wat er nog komen gaat... !

Mindfulness is geschikt voor iedereen, ­ongeacht de leeftijd, cultuur of achter-

dwarsfluit en een blauwe maandag bij de drumband, besloot ze dat zingen toch

Kijk voor meer informatie op

echt het allerleukste is. Al op de basis-

www.tiltmusic.nl of vind Lotte op ­facebook

grond.

school stond ze regelmatig op het podium

Wanneer?

en ook tijdens de jaarlijkse pronkzitting in

3 maal per jaar starten er trainingen.

het dorp werd er al live gezongen. Later op

­Diverse meditatietechnieken worden aan-

het Elzendaalcollege, bij diverse talenten­

gereikt, waarbij het vooraleerst gaat om

jachten en tijdens haar studie European

de geest te leren concentreren. Ook ­diverse

Studies in Maastricht werd Lotte zelfs

ademhalingstechnieken komen aan bod.

leadzangeres van een studentenband. Na

Daarnaast worden er ook ­aanwijzingen

4 jaar studeren kwam er een einde aan de

gegeven om rust en aandacht in het

­studentenband.

­dagelijkse leven te oefenen en te ervaren. Mindfulness is een bijzondere techniek,

Toen Lotte werd gevraagd om tijdens

waarbij je een basishouding aanleert van

de sleuteluitreiking in Bergen ­enkele

loslaten, geduld, acceptatie en mildheid.

­(Limburgse)

carnavalsnummers

ten

­gehore te brengen, leek haar dit een

Kijk op www.body-motion.nl of bel

leuke ­uitdaging. Ze had onlangs met een

Minette Jacobs 06-16674370

­vriendin aan het schlagerbal meegedaan in ­Siebengewald en hier, met een door ­haarzelf geschreven tekst, de ­winnende

1 • JAARGANG 4 • 2014

ze met haar Limburgs en Duits ­repertoire

9


• Presentatie

Verzekerd zaken doen! “Een klant is pas een echte klant als hij betaalt heeft” Aangenaam! Mijn naam is Hans de Bruin. Ik ben zakelijk risico­adviseur bij Zicht,

de ­factuur te betalen. Als allerlaatste red­

­risico- en verzekeringsadviseurs in ­Nijmegen. Al ruim 20 jaar werk ik in de finan­

middel kunt u een schriftelijke ingebreke­

ciële dienstver­lening. Door mijn ruime ­ervaring in het vak versta ik de taal van

stelling ­sturen. Daarin geeft u aan dat u de

de ondernemer als geen ander. ­Verzekeren doe je niet zomaar, dat doe je ­bewust.

factuur uit handen geeft aan een incassobu-

­Samen met u breng ik uw (finan­ciële) ­risico’s in kaart. En zoeken we een ­op­lossing

reau.

die het beste bij u en uw situatie past. Dat hoeft niet altijd een verzekering te zijn. Misschien kunt u wel maatregelen nemen om uw risico’s te beperken of te

Hoe

voorkomen.

­wanbetaling?

kunt

u

zich

verzekeren

tegen

Wat als wanbetaling een feit is? Bent u Is 2014 het jaar van de ondernemer?

Welke risico’s loopt u bij wanbetaling?

dan te laat? Vaak wel. Een manier om

Helaas zijn de eerste maanden van dit jaar

Wist u dat door wanbetaling de balans van

verzekerd zaken te doen is de krediet­

al meerdere faillisse­menten uitgesproken.

een ondernemer voor een derde bestaat uit

verzekering. Daarmee heeft u een vangnet

Bijvoorbeeld de grootste garnalenhandelaar

onbetaalde rekeningen? En dat één op de vijf

om de ­financiële ­risico’s bij wan­betaling op

van Europa, Heiploeg, juweliersketen Siebel,

ondernemers failliet gaat doordat klanten

te vangen. Ik ­informeer u graag over alle

en boekenclub ECI. Maar ook kleinere onder­

hun rekeningen niet meer kunnen betalen?

voordelen van deze ­verzekering. En denk

nemers hebben het moeilijk omdat zij hele

Het is niet erg als er (veel) krediet uitstaat bij

graag met u mee over hoe u zich ­verder te-

­magere jaren achter de rug hebben en de

uw klanten. Als ze zich maar wel houden aan

gen wanbetaling kunt ­beschermen.

­reserves nu op zijn. De voorspelling voor dit

hun betalingsafspraken. .

jaar is dat er nog ongeveer 9500 bedrijven in

Vragen?

Nederland failliet gaan. Wan­betalingen zijn

Hoe kunt u wanbetaling voorkomen?

Durf te vragen, ook als u geen advies wilt.

een oorzaak daarvan.

Weet met wie u zaken doet. Ken uw klant en

Zo kunt u een bewuste keuze maken om

zijn betalingsgedrag. Is hij kredietwaardig?

uw risico’s wel of niet te verzekeren. En

­Betaalt hij op tijd? Een klant is namelijk pas

houdt u meer tijd over om te ­ondernemen.

een echte klant als hij betaald heeft. Zorg ook voor duidelijke algemene voor-

Bekijk mijn contactgegevens op

waarden. Belangrijker nog is dat uw klanten

   nl.linkedin.com/in/hansdebruin1

deze ook accepteren. Zet in uw voor­waarden

of bel direct naar 024 - 327 7912.

­duidelijk wat de betalingstermijn en de betalings­afspraken zijn. Afspraken maak je

Over Zicht

vooraf om ‘schade’ achteraf te voorkomen.

We bieden u als ondernemer of ­particulier

Een goed debiteurenbeheer voorkomt een

inzicht in uw financiële situatie. In ­alles wat

hoop ellende. Maar hoe regelt u dat? Het

we doen, willen we u behoeden voor het

­begint met het goed bijhouden van open-

onnodig en onbewust lopen van ­financiële

staande ­facturen. Bel bijvoorbeeld uw klant

risico’s. Zicht- en haar rechtsvoorgangers

kort voordat de betalingstermijn vervalt. Is

­bestaat meer dan 100 jaar. Vanuit ruim 20

de factuur niet op tijd betaald? Stuur dan

vestigingen en met 650 ­gemotiveerde en

een ­herinnering op of vlak na de uiterste

deskundige mede­werkers zijn wij u graag

­betaaldatum.

van dienst.

Blijft de factuur onbetaald? Stop dan met het leveren van nieuwe producten of ­diensten.

Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs

­Betaalt uw klant de factuur dan nog niet?

Vestiging Nijmegen:

Stuur dan een schriftelijke ­aanmaning waarin

Wijchenseweg 122-B, 6538 SX Nijmegen

u uw klant op een vriendelijke ­manier vraagt

024-3277911 • www.zichtadviseurs.nl


• Topic Column

Valentijnsdag 19 Februari 2011. Ik schraapte mijn keel, dezelfde waar een brok in zat. Ik haalde het papiertje uit mijn broekzak en vocht tegen mijn tranen. In de rug gedekt en omringd door alle spelers van de voetbalschool van NEC, die achter de kist ­stonden, en naar de plavuizen staarden. Ik had het ze altijd al

De versmarkt van Gennep en omstreken!

0485 - 344 722

www.zuidmarkt.com Openingstijden: maandag - donderdag 9.00 - 18.00 uur, vrijdag 9.00 - 19.00 uur, zaterdag 9.00 - 17.00 uur.

Maar deze keer kon ik het ze niet kwalijk nemen We ­verloren vandaag Hans Roelofs, vlagger en leider van NEC A1, aan onze lieve heer, de hemel kwam veel en veel te vroeg voor hem. ­Tijdens de speech brak ik niet en kon zelfs met ­betraande ogen een paar keer opkijken. Links van me lag Hans, een foto, een NEC sjaal en talloze bloemen sierden zijn kist. Hoe anders was het geweest toen Oda, de vrouw van Hans, me belde met de mededeling dat Hans een hersenbloeding had gehad en ik wel brak, niet wetende dat ze 2 dagen daarna (op Valentijnsdag) met overslaande stem weer zou bellen en vertelde dat Hans overleden was. Zo plotseling, zo abrupt uit het ­leven weggerukt. Ik wisselde een blik met mede ­Groesbeker en toen nog keeper van NEC 1, Jasper Cillessen, alvorens we voor het laatst langs de kist van Hans liepen. Bram Nuytink fluisterde in mijn oor ‘’prachtig ­gesproken trainer’’. Ik ben trots op de spelers van de voetbalschool. Ze waren er allemaal, niemand uitgezonderd (ook al speelden ze al in het eerste zoals Bram en Jasper), om Hans de laatste eer te

LEMA VLOEREN uw vloerenspecialist

­bewijzen. Nadat ik de koffietafel bezocht had en mijn medeleven had betuigd aan Hans zijn familie reed ik naar huis. De waterlanders kwamen en ik huilde tranen met tuiten. Toen ik in Milsbeek aankwam besefte ik dat Valentijnsdag voor mij ­altijd een herinnering zal blijven aan Hans Roelofs.

Voor parket, planken vloeren en laminaat maar ook pvc, zowel klik als verlijmd! Ook voor al het onderhoud zoals bijvoorbeeld het stofvrij schuren en afwerken van uw vloer

14 Februari 2014, Valentijnsdag. Ik schraap mijn keel waar een brok in zit. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hans overleed. Ik stuur een kaart naar Oda en mail de uitgever van ­‘’Topic’’

Margrietstraat 3 GROESBEEK Tel. (024) 397 49 44 www.lema.nl

deze column. Hans heeft ons verlaten maar is ­absoluut niet vergeten. Het afscheid was veel te vroeg. Ik denk nog vaak aan Hans. Ik mis hem. Wat rest zijn ­herinneringen die ik ­levend wil houden.

Bezoek alleen op afspraak!! (eventueel ook ’s avonds)

Strekking van deze column: GENIET, LEEF VANDAAG WANT NIEMAND, ECHT NIEMAND, HEEFT JE MORGEN BELOOFD!!! Pluk de dag, droom van morgen, leer van gisteren

Jeroen Boschstraat 1c 5854 CZ Nieuw Bergen Tel.: 0485 - 479 777 Fax: 0485 - 53 07 07

Arno Arts toon.optiek@planet.nl www.toonoptiek.nl

1 • JAARGANG 4 • 2014

WIllem Boyeweg 118 - 6591 ZZ GENNEP

In mijn ploeg geen tegeltellers of plavuizenstaarders.

Topic N r .

Wij zijn het adres voor uw dagelijkse boodschappen - Vers vlees - Diepvries vlees - Diepvries afbakproducten - Ruim assortiment vis - Salades en sauzen - Kant- en klaar maaltijden - Soepen - Zuivelproducten - Broodbeleg - Dagelijks vers brood

zo ­ingepeperd; àls we verliezen, dan met opgeheven hoofd.

11


Topic N r .

1 • JAARGANG 4 • 2014

• 55 jaar Maasjoerts

12

De Maasjoerts 5x11 jubileum weekend zeer geslaagd! Het bestuur, samen met de 5x11

stelling. Ook de hier weer vele vrij­willigers

en de Jeugd CV was zeer goed vertegen­

commissie, werkgroepleden en vele

­bezorgden onze vele aanwezige kinderen

woordigd,

­vrijwilligers kunnen na vele maanden

veel voldoening. Op zaterdagavond een op-

verenigingen uit onze gemeente. Later op de

van voorbereiding, ­terugzien op een

treden van de landelijk bekende topband

middag gaf ook de BCL acte de préséance. Als

zeer geslaagd feestweekend.

­‘Anderkovver’. Uit de hele regio wisten

deze mannen het podium betreden valt er

­muziek liefhebbers hun weg te vinden naar de

auto­matisch een gepaste stilte in de zaal.

Het begon allemaal op vrijdag (middag) met

Buun en beaamden, dat zij in een ­geweldige

de 55+ middag. in De Buun, die door Jubi-

entourage hebben genoten van een van

leumprins ­Ruben I ­geopend werd onder het

de beste ‘’live-bands’’ met een zeer breed

nummer “Maasjoerts oh Maasjoerts” gespeeld

­repertoire en die voor een fantastische sfeer

door De Amigo’s. In een volle zaal genoot

weten te zorgen.

net

als

de

diverse

zuster­

Prachtige toespraken en onder­scheidingen

men van de gezellige sfeer en van optredens uit de oude doos ­zoals Wielie, de Jojo’s en Mc.

De zondag begon om 10.00u met een feeste­

Doedel & Mc. Zak. Gedurende de pauzes kon

lijke brunch, waarna de onthulling van de

er naar hartenlust gedanst worden.

‘’carnavalsboom’’

Ook de Maasjoertse Garde voerde vol

wat de Wellse optochtbouwers voor de

­enthousiasme hun dans op. De middag werd

­jubilerende vereniging hadden gemaakt in

afgesloten met een feestelijk snackbuffet,

ruil voor de prachtige vlaggen. Bij deze ont-

waarbij alle bezoekers kunnen terugzien op

hulling ­stonden ook voorzitter Ger Koch en

waren er voor Marian Kusters (22 jaar

een ouderwets gezellige middag. Vrijdag-

secretaresse Marian Kusters te stralen. Beiden

­secretaresse) Ger Reiniers (33 jaar raadslid),

avond, de vlaggenparade, was een avond

zetten na dit seizoen een punt achter hun

Wim v/d Coelen (33 jaar actief lid) en Mia

voor en door de Wellse actieve carnavalisten,

­bestuurlijke activiteiten bij de Maasjoerts,

­Ummenthum, in 1959 mede-oprichtster van

wagenbouwers/ groepen en verenigingen.

nadat ze de club jarenlang hebben ­gedragen

de Maasjoerts en dus eveneens 55 jaar lid van

Zij konden hun eigen ontworpen logo in­

en tot grote hoogte hebben laten groeien.

deze vereniging. Verder mochten we nog 2

leveren, waarvan een vlag werd gemaakt. DJ

­Beiden werden onderscheiden met een

mede-oprichters verwelkomen, nl (toender-

Harm zorgde voor de juiste stemming en toen

­gouden Maasjoertse speld en benoemd tot

tijd) kapelaan Schreurs en Huub Eickmans.

­Fabrizio als extra optreden opkwam, ging het

erelid voor het leven van C.V. De Maasjoerts. ­

dak er bijna af.

Daarna een druk bezochte receptie, met

Later op deze middag liet zangeres Lotte ­Tissen

­daarbij vele ex-actieve Maasjoertsen, waar-

de talrijk aanwezige feestvierders ­opnieuw

Wat ’n feest en geweldige sfeer !! ­Zaterdag

door een reünie-sfeer ontstond. Ook de Ald

uit het dak gaan. Het was een ­geweldig goed

was er voor de leeftijd van 0 t/t 12 jaar de

Prinse waren met velen. Een van de hoogte-

geslaagd 5x11 jubileum­weekend, waar de

kinder­dag in de Buun. Voor de kleintjes was

punten was, de donatie door Stgt. “Vrienden

­organisatie met veel trots en voldoening op

er een luchtkussen spektakel. De wat ­ouderen

van de Maasjoerts” van maar liefst € 2.500,-

kan terugkijken.

werden door mensen van De Grote Broer

als bijdrage in de nieuwe kleding voor de

klaargestoomd voor een heuse ­circusact, die

­geüniformeerde leden van C.V. de Maasjoerts.

zij konden tonen in de prachtige eindvoor-

De Harmonie bracht een prachtige ­serenade

plaatsvond.

Schitterend,

www.maasjoerts.nl


Nu bij ons in de showroom De nieuwe Peugeot 308! Ook in 14% bijtelling leverbaar!

• Modieus, hip, strak, klassiek, de laatste mode.. • Comfort, met uitneembaar voetbed en wijdte maten • Volop kinderschoenen

Auto Velthuis De Groote Heeze 58 6598 AV HEIJEN Tel.: 0485 51 14 15 www.autovelthuis.nl

Coenen Schoenmode Zandstraat 21, Gennep Tel. 0485 - 54 05 56


• Presentatie

Tekst en foto: Remi van Bergen

Grandioze acties inbraakbeveiliging bij RLB Beveiliging

Uw wensen zetten wij om in een veilig gevoel! Raymond

Leenders

Beveiliging

is

­opgericht door Raymond Leenders. Zijn jarenlange ervaring staat er ­garant voor dat de wensen van zijn klanten omgezet kunnen worden in een veilig gevoel. RLB beveiliging werkt met 5 vakbekwame medewerkers. Onze disciplines RLB Beveiliging is een dynamisch ­bedrijf, met ruim 18 jaar ervaring in de ­branche en ­gespecialiseerd in inbraak­beveiliging, ­brandmeldinstallaties,

ontruimingsinstal­

laties, camera­beveiliging, toegangs­controle, hekwerkbeveiliging, noodverlichting, domotica- huisautomatisering, WIFI ­oplossingen, particuliere en MKB telefooninstallaties. RLB kent een grote klantenkring; kleine en ­grote bedrijven, winkels, supermarkten en niet te vergeten particulieren. “De ­inbraken in onze omgeving breiden zich fors uit”, ­aldus Raymond. Een goed beveiligings­ systeem en/of camerabeveiliging systeem is

tegen­woordig

eigenlijk

onmisbaar

­geworden.

­gediplomeerde medewerkers hebben we

veilig voelen. Onze producten zijn betaal-

een brede visie en missie op het gebied van

baar, voor zowel particulier als zakelijk.

Een veilig gevoel!

beveiligen gekregen! Wij werken regionaal

“Wij ­berekenen geen voorrijkosten en

Wij denken altijd mee met de klant, zodat

voor particulieren en bedrijven en staan 24

start­tarief” vervolgt hij. De opname bij de

wij uw wensen kunnen omzetten in een

uur per dag voor u klaar met onze eigen

­klanten verricht ik zelf, dat is maatwerk

­veilig gevoel. Het is echter ook belang-

servicedienst.

en biedt vele mogelijkheden. Ter ­plekke kan ik de situatie beoordelen en een

rijk dat uw situatie leefbaar blijft, zodat u zich niet gevangen voelt in uw eigen huis.

Acties

­passend ­advies geven. We bieden altijd een

De kwaliteit van onze service staat bij ons

RLB heeft momenteel diverse ­topproducten

­oplossing.“

hoog in het vaandel. Dit komt uiteinde-

tegen gereduceerde tarieven. Zo biedt hij

Wie nu drie pakketten afneemt voor ­familie

lijk ten goede aan uw nachtrust, immers u

particulieren, kleine bedrijven en winkels

of kennissen, krijgt zelfs een gratis rond-

slaapt beter wanneer u verzekert bent van

een beveiligingsysteem met alle beno-

vlucht boven zijn/haar huis. Dus wacht niet

een goed functionerende en ­geactiveerde

digdheden . “Ik wil dat iedereen profijt

langer en kies voor een veilig gevoel, bel

installatie. Door de ervaring van onze

heeft van onze producten, men moet zich

snel en kies ook voor RLB Beveiliging!

Raymond Leenders Beveiliging

Tel: (024) 84 55 008

Bouwsteeg 17

Site: www.rlbeveiliging.nl

6587 AW MIDDELAAR

Mail: info@rlbeveiliging.nl


• Topic Column

Seksuele voorlichting Nog altijd een lastig onderwerp om te bespreken. Onlangs ­barstte er een discussie los tussen voor- en tegenstanders van ­Dokter ­Corrie die seksuele voorlichting geeft in het schooltv week­journaal. Tevens was er commotie over een online enquete van de GGD, waarin jongeren naar hun seksuele ervaringen werd

Wat u er ook van vindt, het is een feit dat onze kinderen ­dagelijks informatie over seksualiteit verkrijgen via de media, via internet, op school en van vriendjes en vriendinnetjes. De informatie die zij krijgen is niet altijd juist en kan een eenzijdig beeld scheppen. voortplanting en dat het te maken heeft met respect voor elkaar, met gevoelens van liefde en normen en waarden. Kinderen komen

steeds vroeger in de puberteit, gemiddeld

­begint de puberteit bij meisjes rond het tiende en bij jongens rond het twaalfde levensjaar. Dit vraagt om tijdige voorlichting over de fysieke en mentale veranderingen die daarmee gepaard gaan. Als het gaat over seksuele voorlichting kun je naar mijn idee

1 • JAARGANG 4 • 2014

Het is belangrijk dat kinderen leren dat seksualiteit meer is dan

Topic N r .

­gevraagd.

­beter spreken over relationele èn seksuele voorlichting, want het gaat over de verschillen tussen jongens en meisjes, lichamelijke ver­anderingen in de puberteit, seksuele gevoelens, vriendschap, ­seksuele voorkeur, seksuele normen en waarden , het aangeven van grenzen en respect hebben voor de grenzen van anderen. Seksualiteit en relaties zijn een wezenlijk onderdeel van ons ­leven, heel normaal ook en de ontwikkeling van seksuele ­gevoelens is bij ieder mens in de basis aanwezig. Net als alle andere gevoelens en emoties moet zich dit ontwikkelen. Door met uw kinderen dit onderwerp bespreekbaar te maken kunt u uw kinderen de juiste informatie geven, zodat zij niet ­louter afgaan op wat ze in de media of elders zien en dit niet in de juiste context weten te plaatsen Wellicht wordt er op de school van uw kinderen aandacht ­besteed aan seksuele en relationele vorming, en zijn daar ­complete les­ pakketten aanwezig, maar laat dit u niet weerhouden om ook met uw eigen kind in gesprek te gaan. U kunt dit naar eigen inzicht doen maar er zijn een heleboel onder­steunende middelen voorhanden die u als leidraad kunt gebruiken.

Raadhuisplein 11 5854 AW BERGEN Tel.: (0485) 34 20 12

St. Janstraat 21 6595 AA Ottersum Tel.: (0485) 51 17 24

Duivenakker Europaplein 10-23 6591 AZ GENNEP Tel.: (0485) 51 18 14

Clarenshof Zandstraat 17 6591 DA GENNEP Tel.: (0485) 51 87 37

bakkerijarts@hetnet.nl

www.artsbakkers.nl

De boeken van Sanderijn van der Doef zijn heel goed bruikbaar, al vanaf een jonge leeftijd, maar ook het ­internet biedt veel informatie. Veel ­gebruikte sites zijn www.sense.info en ­www.onderzoekjegrens.nl . Via Rutgers WPF kunt u verschillende folders downloaden.

Chantal Oldenhof

Medewerkster GGD

15


• Presentatie

AsbestCare nieuw in de regio

“Onze klantenkring nog beter ontzorgen” Onlangs

heeft

zich

in

Cuijk

een

nieuw, bedrijf gevestigd, AsbestCare. Het is een zelfstandig en regionaal ­opererend bedrijf dat een compleet diensten­pakket kan bieden op het ­gebied van asbestsanering. Het werkgebied van AsbestCare ­bevindt zich in een straal van 60 ­kilometer om ­Nijmegen en

Venray/Venlo. “Wij

­ont­zorgen graag onze ­relaties, ­werken ­samen

met

­gemeenten,

woning­

corporaties, sloopbedrijven, ­aannemers, vastgoed­bezitters, ­particulieren”,

maar

vertelt

ook Richard

met van

­Kesteren, directeur van AsbestCare. Onze speerpunten voor een goede en betrouwbare partner in de asbestsanering zijn; ­klantgerichtheid, ­flexibiliteit, betrouw oplossings­­

­actief in de asbestsanering. Met ‘de van

gericht handelen, eerlijk en een perfecte

baarheid,

­betrokken­heid,

Kesteren Groep’ houden we ons bezig

SC530 certificaat behaald. Het ­personeel is

service bieden. In deze tijd is het heel

met riooltechniek, industriële reiniging,

geschoold en enkele ­vakmensen zijn aan

belangrijk dat je jezelf als ­bedrijf onder-

grond,- straat- en ­sloopwerkzaamheden,

het team toegevoegd. “Ons ­personeel

scheidt, dat kan op ­kwaliteit, dat kan op

bodemsanering,

en

is het beste visitekaartje” ­aldus Richard.

service en op prijs. Wij streven ernaar

­container

“Door

Het is van belang dat onze ­klanten ­vaste

ons te onderscheiden op zowel ­kwaliteit,

­AsbestCare op te richten bieden we een

­gezichten zien, aanpakkers, mede­werkers

­service

Vakmanschap

nog breder dienstenaanbod en kunnen

die van wanten weten. Ons ­personeel

staat hierbij hoog in het vaandel, onze

we onze uitgebreide klantenkring nog

blijft op de hoogte van de ­laatste ontwik-

­mensen zijn ­geschoold en hebben jaren-

­beter ontzorgen.”

kelingen in ‘asbestland’, dat is erg belang-

als

op

prijs.

en

afvalrecycling machineverhuur.

lange ­ervaring, zij bieden u een goede

afgerond en per januari is het ­benodigde

rijk. Zo blijven we de concurrentie telkens

­service, daar zijn we trots op. Als bedrijf

Kennis van zaken

­beschikken wij over het nood­zakelijke

De laatste jaren maakt de ‘van Kesteren

SC530 certificaat,” aldus Richard.

Groep’ een mooie groei door. De broers

een stapje voor.

Richard en Johan vormen samen met Eric Uitbreiden dienstenpakket

Meijer de directie van ‘de van ­Kesteren

AsbestCare

Van Kesteren merkte dat er vanuit de

Groep’. Richard wilde al een paar jaar de

De Hork 26A, 5431 NS CUIJK

klanten vraag was voor de deze ­activiteit.

tak asbest sanering aan het bedrijf toe-

Tel: 0485-745030

“In de regio zijn niet veel bedrijven

voegen. Het juridische deel is vorig jaar

www.asbestcarebv.nl


• Topic Actueel

Karten in Milsbeek

Volop activiteiten bij 4Events Gennep

Altijd al eens legaal door Milsbeek

Het Schuttersplein wordt aangekleed met

willen racen? 17 mei 2014 is je kans!

een gezellig terras, verschillende ­activiteiten

­Tamboerkorps Crescendo organiseert

voor de kleintjes en een grote feesttent. De

dan ‘Karten in Milsbeek’. Op die dag zal

races zullen worden gereden vanaf 11.00

het Schuttersplein en een gedeelte van

uur tot ca. 18.00 uur. Na de prijsuitreiking is

GRATIS naar de film - 4Events ­Gennep

de Schoolstraat in Milsbeek worden

het in de feesttent nog tot in de late uurtjes

heeft

­omgetoverd tot een waar race­circuit.

gezellig. Mee doen? Inschrijven kost slechts

­activiteiten gepland in hun thuis­

€ 40,- per team van 4 personen. Of kom

haven, Pica Mare.

de

komende

­periode

volop

overdag kijken en feest ’s- avonds mee in de

groepen en bedrijven zullen tegen ­elkaar

tent, entree is gratis!

In samenwerking met Albert Heijn ­Gennep

racen. Met meerdere karts tegelijk op het

Meer informatie op www.karteninmilsbeek.nl

wordt er vanaf 28 april t/m 18 mei een film-

circuit is spanning en amusement voor

of facebook.com/karteninmilsbeek

festival georganiseerd. In de filmzaal, die plaats biedt aan max. 80 personen, ­zullen

deerd! Met het organiseren van het karten

in deze periode dagelijks films worden

steekt Tamboerkorps Crescendo een oud

vertoond. Populaire Nederlandse films,

evenement in een nieuw jasje.

kinderfilms, filmhuis-films, enz. , voor elk

14 jaar ­geleden organiseerde het korps

wat wils.

­namelijk de laatste editie van het ­skelteren. Een

lange

Bij AH Gennep kan (van 31 maart t/m 27

­traditie, de eerste keer was namelijk al in

dorpsevenement

met

een

april) gespaard worden voor gratis bios­

1979. ­Honderden mensen uit Milsbeek en

coopkaartjes (incl. popcorn). Zonder spaar-

omstreken reden destijds mee tijdens de

kaart kost een bioscoopkaartje van 4Events

­races. Natuurlijk is er deze editie ook rond-

€ 7,50. Het complete filmprogramma is

om het circuit vermaak voor jong en oud.

te vinden op de website van 4Events.

1 • JAARGANG 4 • 2014

zowel coureur als toeschouwer gegaran-

Topic N r .

Teams van o.a. verenigingen, vrienden­

­Reserveren is noodzakelijk!

Van conifeer naar tuincentrum Het

Plantencentrum

verkoopgedeelte gebouwd. Michiel is voor

De Kroon, opgericht in 1981 en ­onder

familiebedrijf

complete aanleg en onderhoud van uw

­leiding van Paul van Lent, heeft een bij-

tuin het aanspreekpunt. Hij neemt de klant

zonder groot assortiment in ­bloemen,

aan de hand, van tekening tot eindresul-

planten en bomen voor zowel binnen

taat en het onderhoud van uw tuin.

als buiten.

Paul en Wilma verzorgen de totale inkoop.

17

Wilma verzorgt daarbij ook de homeHet is begonnen met een groot stuk land

deco en workshops plantschikking en

waar voornamelijk coniferen en heesters

­bloemschikking voor jong en oud. Planten­

Bijzonder concert

werden gekweekt. Om het assortiment te

centrum De Kroon heeft het afgelopen

Op zondag 1 juni om 11.00 uur wordt

verbreden is ook het kassencomplex uit-

jaar een complete metamorfose gekregen.

met harmonie St. Caecilia uit Ven-Zelder-

gebreid in loop der jaren. Op het terrein

Vandaar de naam ‘De Kroon Flowers’. Het

heide/Ottersum een bijzonder familie­

van 6 ha is een verkoopruimte van 6000m2

plantencentrum is doorgegroeid naar een

concert ­gegeven. Een muzikale voor­

gelegen voor presentatie van snijbloemen,

tuincentrum waarbij service en kwaliteit

stelling ­gecombineerd met verhalen van

kamerplanten, tuinplanten, struiken en

hoog in het vaandel staan. “Onze produc-

de ­gebroeders Grimm. Deze verhalen

bomen. De VOF bestaat uit Paul van Lent

ten worden door eigen mensen gekweekt,

worden uitgevoerd door acteurs, samen

en zijn vrouw Wilma van Lent en zonen

ingekocht en dagelijks gecontroleerd om

met het poppentheater van 4Events. Het

van Paul; Ferdinand van Lent en Michiel

de kwaliteit voldoende te kunnen waar-

muziekstuk ‘De Bremer Stadsmuzikanten’

van Lent. ­Allen met hun eigen expertise.

borgen. Het voordeel van deze eigen

wordt speciaal voor 4Events gecompo-

(ing)Ferdinand zorgt voor de technische

­middelen is dat de consument kan profite-

neerd door Bart Deckers. Een zeer speciale

­afdeling. Hij heeft ook het nieuwe ­houten

ren van onze scherp geprijsde ­producten.

­happening, die in de toekomst ook met

Loop eens binnen bij ons, u zult verstelt

andere ­harmonieën/fanfares gespeeld kan

staan wat wij te bieden hebben”, aldus

­worden. Uiteraard zal de zaal sfeervol

Wilma van Lent.

­worden aangekleed en zit men ­gezellig

De Kroon Flowers is gevestigd aan de

aan tafels.

­Bloemenstraat 6 te Milsbeek, tel: (0485) 540532. Of neem eens een kijkje op de over-

Meer informatie over beide ­activiteiten:

zichtelijke website www.dekroon­flowers.nl

www.4eventsgennep.nl


Het mooiste wat een mens kan achterlaten, is de glimlach op het gezicht van diegenen die aan hem/haar denken.

De herinnering blijft bestaan.

Tiny School Ceremonieleider bij afscheid Augustinusweg 24 5858 ED Siebengewald Tel: (0485) 441834 / 06-36097711 www.tinyschool.nl E-Mail: info@tinyschool.nl

• Specialist in het vervaardigen van uitneembare gebitsprotheses Steendalerstraat 67 6591 EC Gennep Tel/Fax: (0485) 383852 / 330839 Mobiel 06-48576493 E-mail info@jdriessen-tandtechniek.nl

• Reparatie van gebitsprotheses • Nieuwe gebitsprotheses • Advies • Bemiddeling vergoeding zorgverzekering • Klikgebit


Op de flessen

In Mexico kennen ze geen statiegeld groeit daardoor enorm. Richie Sowa had een oplossing. Hij verzamelde zo’n 250.000 plastic flessen, stopte die in netten en bond die onder een soort vlot. Dat was de bodem voor zijn drijMujeres (Mexico) ligt. Op zijn eiland zijn twee hutten, een vijver, een water container, solar kooktoestel, planten en dieren. Dat is nog eens vakantie vieren: je eigen lege flessen-eiland.

Gluren via de webcam Voordat je het weet is je computer gehackt. Daarom

1 • JAARGANG 4 • 2014

vende eiland, dat voor de kust bij Isla

Topic N r .

op plastic flessen. De afvalberg plastic

adviseert de landelijke officier van justitie Cybercrime, Lodewijk van Zwieten, om een sticker of iets dergelijks over je webcam te plakken als je hem niet gebruikt. Hackers maken steeds vaker gebruik van webcams en computermicrofoons. Zelfs amateurhackers kunnen met een simpel programmaatje webcams en microfoons van andere computers gebruiken om mensen te begluren en af te luisteren. De slachtoffers merken daar vaak niets van, totdat de beelden uitlekken. Voorkom ellende door de webcam af te plakken.

Enkeltje Mars

Twee Nederlanders hebben zich opgegeven voor een enkele reis naar Mars. Het project Mars One, dat in ons land is opgericht, heeft ruim duizend mensen geselecteerd die kans maken op een marsreis. In totaal kwamen er zo’n tweehonderdduizend aanmeldingen binnen. Onder

Binnenste buiten

de laatste duizend kandidaten ook twee Nederlanders. Die 1000 krijgen een medisch onder-

Opvallen aan het strand? Nou dan is dit

gaan over een jaar of tien naar Mars om daar een kolonie op te zetten, zonder dat ze ooit naar

badpak misschien iets voor jou. Je loopt

de aarde terug kunnen. Het is de bedoeling dat hun avonturen op tv te volgen zijn. Of het hele

er wel bij als een biologieboek. De bad-

project werkelijk doorgaat staat nog in de sterren.

bakken zijn ontworpen voor het Australische merk Black Milk Clothing en kosten omgerekend zo’n 64 euro. Op de site blackmilkclothing.com/collections/swimsuits staan ook foto’s van klanten die laten zien hoe zij het kledingstuk combineren. Leuk om inspiratie op te doen!

zoek en een aantal gesprekken. Daarna worden de definitieve ruimtereizigers gekozen. Zij

19


END

WEEK S R E T T U H C S 20 Voor Binnen en Buiten! Het adres voor zowel particulier als bedrijf! Home Deco, workshops plant- en bloemschikking Loop eens gezellig bij ons binnen en proef de sfeer…

VRIJDAG 1 2 ZATERDAG 2 ZONDAG 2

JUNI 2014

ND

EEKE W S R E T T U H SC DAG 20 VRIJ 21 ZATERDAG 2 ZONDAG 2

JUNI 2014

Kienderschuttersdag

2e Paasdag geopend van 9.00 - 17.00 uur Hemelvaartsdag geopend! t/m 15 juni elke zondag geopend van 9.00 – 17.00 uur Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 9:00 - 18:00 uur

Midzomeravond Feest Schutters Concours VOOR MEER INFO:

Bloemenstraat 6 6596 DT Milsbeek Tel: 0485-540532

info@dekroonflowers.nl www.dekroonflowers.nl

WWW.HUBERTUSCONCOURS.NL LOCATIE: SPORTPARK DE HORST, GROESBEEK


• Topic zakelijk

Chic de friemel is verhuisd Afgelopen februari opende Chic de

klanten voelen zich meteen op hun gemak.

(65 tot 110) “Onze broeken van de ­merken

Friemel mode en lingerie haar deuren

Mijn dag is pas goed als een klant blij, te-

­Gardeur, NYDJ en MAC hebben een

in het nieuwe pand aan Zandstraat 58

vreden en met een zelfverzekerd gevoel de

­geweldige pasvorm, en dragen heerlijk.

in Gennep.

deur uit gaat”.

De merken Expresso en Geisha waren voor-

“Midden in het mooie winkelgebied van

Chic de Friemel, verkoopt een ruime

we voortgezet en uitgebreid met de

Gennep, een erg mooie plek” aldus een

­collectie mode en lingerie waar een grote

­merken Comma , Pepperz en Sao ­Paulo.

trotse eigenaresse Astrid Aarnoutse. We

doelgroep zich prettig in voelt. Voor elke

hebben de winkel flink verbouwd, hebben

leeftijd en elke maat is er wat te vinden.

De lingeriemerken die wij voeren zijn Prima

nieuwe en grotere paskamers gemaakt

De mode collectie gaat van maat 34 tot

Donna, Twist, Marie jo, L’aventure, Calvin

en alles ingericht in de juiste sfeer. Onze

46/48 Lingerie en badkleding van A tot I,

heen ook op dit adres te koop, dit ­hebben

zijn van het merk ­Oroblu. Onze badmode kopen, er kan dus zelf ­gecombineerd ­worden, ook in ­verschillende maten”, ­vervolgt Astrid. Het team van Chic de Friemel staat graag voor u klaar. Door de productkennis en ­jarenlange ervaring geven zij altijd een goed en eerlijk advies. De winkel wordt dagelijks bevoorraad, dus loop regel­matig binnen, zodat u maat niet net voor uw neus weg is.

1 • JAARGANG 4 • 2014

van Beachlife kan men ook los van ­elkaar

Topic N r .

Klein, Marlies Dekkers en ­Simone Perele. De Beenmode, hempjes en mooie t-shirtbody’s

Chic de friemel Zandstraat 58, Gennep

21

www.chicdefriemel.nl

Ook voor advies bij rechtspraak naar Peters Bouwkundig Adviesbureau Toon Peters uit Milsbeek is in de bouw-

het grensgebied werkt, doet de bouwexpert

wereld

voert

ook veel werk voor een advocatenkantoor

deze expert al jaren bouwtechnische

in Utrecht. Dit kantoor houdt zich bezig met

­keuringen uit en geeft hij onaf­hankelijk

bouwkundige geschillen waar buitenlandse

bouwadvies. Minder bekend is ­wellicht

aannemers bij betrokken zijn.

geen

onbekende.

Zo

dat hij vaak gevraagd wordt voor ­advies in de rechtspraak.

“Fijn dat ik iets voor de mensen kan betekenen”

Tekst: Dorry Smeets “Wij willen ons nog verder uitbreiden”, ­aldus

Stel: u heeft veel geld uitgegeven om een bestaand huis te laten verbouwen. Maar

Bouwkeurmeesters

Toon, “wie ­interesse heeft kan contact met

dan merkt u, nadat u al betaald heeft voor

Bouwkeurmeesters is een stichting die Toon

mij opnemen.” Toon heeft veel plezier in zijn

de werkzaamheden, dat lang niet alles is

een kleine tien jaar geleden heeft ­opgericht.

werk als adviseur voor de advocatuur. “Je

­afgemaakt. Natuurlijk neemt u dan ­contact

“In deze studieclub zitten acht bouw­

komt zoveel ellende tegen”, stelt hij, “maar

op met de verantwoordelijke; als deze ­echter

kundigen met ieder een eigen specialiteit.

ik ben blij dat ik iets voor de mensen kan

niet thuis geeft, kunt u terecht bij Peters

Binnen dit netwerk kan ik altijd met vragen

­betekenen. Dat geeft een goed gevoel.”

Bouwkundig Adviesbureau voor een contra-

bij mijn ­collega’s terecht. Wie mij inhuurt,

expertise. “Mensen komen dan vaak bij de

krijgt er dus zeven andere deskundigen

Peters Bouwkundig Adviesbureau

rechtsbijstand of een advocaat uit”, aldus

bij.” De leden van de studieclub – met een

Sprokkelveld 52, 6596 DM Milsbeek

Toon, “omdat deze wel juridisch maar niet

­gezamenlijke bouwkundige ervaring van 207

0485-516775

bouwkundig onderlegd zijn, word ik door hen

jaar – ­hebben regelmatig overleg en gaan

www.petersbouwadvies.nl

ingeschakeld om de juiste analyses, ­definities

naar ­trainingen, zodat hun kennis up-to-date

info@petersbouwadvies.nl

en kwalificaties te koppelen aan een geschil.

blijft. Alle deelnemers zijn ISO gecertificeerd

Dit doe ik in alle uithoeken van Nederland.”

en daardoor een ­interessante partij voor

Telefonisch spreekuur op werkdagen

Vanwege zijn expertise en het feit dat hij in

­advocaten, ­verzekeraars en de rechtbank.

­tussen 19.00 en 20.00 uur (06-51151059)


• Culinair

Topic N r .

1 • JAARGANG 4 • 2014

Tekst: Arie Craanen

22

Smakelijke asperges! Het aspergeseizoen is in aantocht. In onze regio is volop asperges cultuur aanwezig. De witte stengels zijn een geliefde voorjaarsgroente en ze smaken ook heerlijk. In deze lente-Topic staat het ‘witte goud’ dan ook centraal in onze culinaire rubriek. Recepten, handige tips en een beetje asperge-geschiedenis.

Gebakken zalm met asperges en een kruidenroomsaus Wat heb je nodig: 2 moten zalm filet (150 gram), 1 kilo asperges, olijfolie, peper en zout, 2 dl witte wijn, 2 dl ongezoete room, basilicum en 150 gram roomboter. Kook de asperges beetgaar (ca 15 minuten). Bak de zalmmoten in de olijfolie en gaar deze verder in de oven. Maak de saus door de witte wijn in te koken met de room en de boter. Maak op smaak met peper en zout. Garneer het geheel af met een blaadje verse basilicum.

Asperges met zalm


Gegratineerde asperges

erin schenken en roeren tot ei gaat stollen. Pan van vuur nemen en af

Wat heb je nodig: 1 kilo groene asperges, 70 gr boter, 50 gr bloem, 6

en toe doorroeren. In pan rest van roomboter smelten (boter mag niet

eieren, 50 gr geraspte kaas, 2,5 dl melk, 3 plakken gekookte ham, 1

bruin kleuren). Asperges serveren met roerei, aardappelschijfjes en

theelepel suiker, zout en peper.

gesmolten boter.

Schil de asperges en snijd ze allemaal op dezelfde lengte (ongeveer 3

Asperge wijntips

cm). Een pan water koken, met een lepeltje suiker en wat zout. De

De meest populaire asperge-wijn is een Elzasser. De frisse, fruitige en

asperges in 20 min. gaar koken. De eieren hard koken in 10 minuten. De

droge Vin d’Alsace verkrijgt zijn specifieke karakter door de bodem,

ham in stukken snijden. 50 gram boter smelten, de bloem toevoegen

het klimaat, de ligging van de wijngaarden en de jarenlange traditie.

en kloppen. Het mengsel verdunnen met de melk en met 2,5 deciliter

De kruidigheid van de Vin d’ Alsace geeft een aangename chemische

kookvocht van de asperges. Daarna op smaak brengen met zout en

reactie met de licht bittere smaak van de asperge. De zachtfrisse Pinot

peper en een beetje nootmuskaat. De ham door de saus mengen. De

Blanc combineert goed bij de traditionele aspergeschotel met ham en

eieren pellen en in schijfjes snijden. Doe in een ovenvaste schaal ach-

ei, terwijl de Pinot Gris of de Riesling uitstekend passen bij andere

tereenvolgens: een laagje saus, asperges, een laagje ei. Maak zo meer-

aspergegerechten. Ook veel wijnen van de sauvignon blanc passen

dere lagen en eindig met saus. Strooi kaas over de schotel. De rest van

vanwege het aroma bijzonder goed bij asperge.

de boter smelten en over de kaas gieten. Zet de schaal onder de gril en laat de bovenkant bruin worden.

Gekookte asperges met gebakken zalm en een maltaise-saus Wat heb je nodig: 1 kilo asperges, 800 gr. lintpasta, 30 gr. olijfolie, 4 zalmfilets à 125 gram, 250 ml hollandaise saus, 1,5 dl sinaasappelsap, 10 gr. bieslook(gehakt), zout en peper. Kook de asperges beetgaar (15 min). Kook de pasta in water met zout. Verhit de olijfolie in een koekepan en bak hierin de met zout en peper gekruide zalmfilets aan beide kranten bruin. Bereid de zalmfilets vervolgens in een voorverwarmde oven in 7 min. op 180C. Laat het sinaasappelsap voor 1/3 inkoken, voeg de hollandaisesaus toe en verwarm deze. Voeg het gehakte bieslook toe. Leg de asperges (in een waaier) op een bord en de zalm op een bedje van de pasta. Daarna overgieten met de saus.

Asperges met ham en roerei

Vin d’Alsace

Wat heb je nodig: 1 kilo witte asperges (a 500 g), 2 dikke plakken

Asperge als offergave en liefdeopwekker

gekookte (been)ham, 1/2 zakje verse bieslook (a 25 g), 750 g. aardap-

Ook de oude Egyptenaren aten en gebruikten al asperges. Er zijn

pelschijfjes, 4 eieren en 100 g roomboter.

wandtekeningen gevonden in de piramides bij Cairo waarop je kunt zien dat asperges werden gebruikt als offergaven. Aanvankelijk

Asperges dun schillen en uiteinden afsnijden. In aspergepan of hoge

gebruikte men asperge vooral als geneeskrachtig middel tegen bij-

pan water koken. Asperges in ca. 15 minuten gaar koken. Intussen

voorbeeld kiespijn of bijensteken. De stof asparagine schijnt een gun-

ham in blokjes snijden. Bieslook fijn knippen. Aardappelschijfjes in ca.

stige werking te hebben op een lage bloeddruk, hartkloppingen of

7 minuten gaar koken. Eieren loskloppen met zout en peper. Ham en

lever- en nierkwalen. Ten tijde van de Grieken en de Romeinen werd

bieslook erdoor roeren. In koekenpan 25 g boter verhitten. Eimengsel

de asperge voornamelijk gebruikt om op te eten. Koning Lodewijk XIV

1 • JAARGANG 4 • 2014

Asperges met ham en roerei

Topic N r .

Gegratineerde asperges

23


W� servere� d� aller-lekkerst� asperge� ui� eige� stree�.

Ondanks de wegwerkzaamheden  blijven wij gewoon bereikbaar

Rijksweg 28  Milsbeek  www.topke.nl

Asperges en Aardbeien

Geurts Looiseweg 20 OTTERSUM Tel: (0485) 511021

Het adres voor de heerlijkste asperges en aardbeien van eigen bodem! Bij ons kunt u terecht voor alle ingrediënten en accessoires voor het complete aspergediner: soepen, sauzen, asperge-servies, kookboeken, aspergeswijnen, aspergepannen enzovoorts.

Het Kaashuis kaas - noten - wijn Bij ons kunt u ook terecht voor uw originele relatiegeschenk en/of cadeaubon.

Wij maken uw aspergediner helemaal af! Proef nu ook onze heerlijke hommelkaas

JOHAN en EMILIE RAATELAND ZANDSTRAAT 87 - GENNEP - TEL 518932

Rijksweg 35b, 6596 AA Milsbeek Tel.: (0485) 530 400 Mobiel: 06 - 51 28 25 73 www.kwekerijberns.nl


• Culinair

Topic N r .

Madame de Pompadour

bestaat voor 95% uit water en bevat geen

ge theedoek in de koelkast. Dat is beter dan de

Asperge werd vanwege de vorm ook vaak als

cholesterol.

asperges lang in het water laten liggen, omdat

een liefdeopwekkend medicijn gezien. Zo ser-

de groente zo smaak en vitamines verliest.

veerde Madame de Pompadour, de maîtresse

Asperges inkopen

van koning Lodewijk XV, niet zonder reden

Verse asperge herken je aan de volgende ken-

aspergepuntjes op haar weelderige feestjes in

merken. Stevige stengels die gemakkelijk bre-

de 18de eeuw. “Eet nooit asperges met de

ken en niet buigbaar zijn. Sappige sneden aan

Asperges koken

hand terwijl een bevallige jongeling naar u

de onderkant. Verse asperges maken een pie-

Het klassieke recept. Asperges goed schillen,

kijkt,” zo waarschuwde Pierre Louys in het

pend geluid als je de stengels tegen elkaar

onderkanten royaal afsnijden (gebruiken voor

begin van deze eeuw in zijn Handboek voor

wrijft. Als de asperges zuur ruikt is hij niet

de soep). Met 1 eetlepel suiker in ca 17 tot 20

etiquette voor jonge meisjes.

meer vers. Koop asperges van gelijke door-

minuten in kokend water met zout laten

snee, niet de dik en niet te dun (gemiddeld

garen. Gekookte (nieuwe) aardappelen, rol-

dikte van een duim). Let ook op de kleur: die

letjes achterham en gekookte eieren opdie-

Asperge is rijk aan asparagusinezuur dat de

moet wit zijn, roze ‘vlammende’ asperges is

nen. Laat de asperges goed uitlekken en doe

nierfunctie stimuleert en een hydraterende

niet meer vers.

er gesmolten boter over. Als alternatief saus

Vitaminerijk werking heeft. Bovendien bevat asperge

Verse geschilde asperges kun je ook gemakkelijk invriezen en een half jaar bewaren.

Hollandaise erbij serveren

grote hoeveelheid vitamine A, C, B1, B2, mine-

Asperges bewaren

ralen, voedingsvezels, kalium, fosfor en calci-

Verse asperges kun je gemakkelijk een paar

um. 1000g asperges heeft maar 210 calorieën,

dagen bewaren. Leg de asperges in een vochti-

Asperges zijn de jonge scheuten van de aspergeplant. De officiële wetenschappelijke naam is Asparagus Officinalis.

1 • JAARGANG 4 • 2014

liet moestuinen vol asperges aanleggen.

25


Elke Zondag Geopend vanaf 8.00 uur Ook op zondag vers uit onze oven:

harde broodjes – croissants –broodjes stokbrood – vlaaien en gebak

www.electricsolutions.nl Voor zonnepanelen en overige elektrische werkzaamheden bent u hier aan het juiste adres. Mark Ambrosius

Dorpsstraat 19 • 5851 AG • AFFERDEN Tel: (0485) 53 12 72

Dé groentespecialist van de Maasduinen!

VOORJAAR, tijd voor: • Raapstelen • Peultjes • Doperwten • Capucijners

• Tuinbonen • Aardbeien en natuurlijk

ASPERGES

De Poel 8 - 6591 BV – Gennep T. (0485) 514244


• Topic Actueel

Archief de Loi graaft het verleden bloot Wat hebben Asperges en bridgen met elkaar te maken? Passie voor geschiedenis van hun woon-

die hier in het verleden maar ook in de

plaats en dat dit verleden de moeite

­huidige tijd zijn neergestreken. “Als lid van

waard is om door te geven naar de

­Stichting ­Archief de Loi zijn we gewoon-

toekomst bracht een groep mensen uit

weg ­natuurlijk ­hedendaagse schatgravers

­Wellerlooi samen. Het resulteerde in de

die de ­geschiedenis op ­allerlei ­manieren,

oprichting van Stichting Archief de Loi.

boven de grond ­proberen te ­krijgen. Het maakt ons niet uit of dit nu ­betekent dat we op een stoffige zolder of op de digitale

bij wat er allemaal bij de mensen thuis

snelweg de handen uit de ­mouwen steken”

aan ­schatten ligt vind je toch steeds weer

aldus de voorzitter. “Het is de ­bedoeling om

­onverwachte dingen en dat maakt het juist

eerst een ­inventarisatie te maken van wat we al hebben en deze te ­digitaliseren ­zodat

alleen opvatten in het brede per­spectief

­iedereen die geïnteresseerd is de informatie

van materialen, dus foto’s, kranten, oude

kan raadplegen.

werktuigen maar ook in de algemene ­informatie over ons dorp ten opzichte van

We willen onze oprichting en intrek in

de persoonlijke geschiedenis van de ­pioniers

ons ­gemeenschapshuis met een ­feestelijke

Op het eerste gezicht, niets ,maar als

­opening

met

u dat in Nieuw Bergen vraagt, dan

alle ­inwoners vieren. Dus op termijn is

krijgt u toch een ander antwoord.

­iedereen welkom op ons bezoekadres in

Want al voor de 30ste keer wordt daar

gemeenschaps­huis Het Luukske”.

op 23 mei aanstaande om 19.15 in D’n

na

de

zomervakantie

Assel­donk in Bergen een grote bridge­ Informatie over Archief de Loi is te verkrijgen

wedstrijd ­georganiseerd in het teken

bij secretaris Anny Wijnhoven 0478- 502296

van de Asperge.

1 • JAARGANG 4 • 2014

zo leuk. We mogen het woord ­schatten niet

Topic N r .

Als je eenmaal gaat graven in het ­verleden

en voorzitter Frank Bekkers 0478-501101. De eerste stap naar de toekomst is nu gezet.

Deze bridgewedstrijd is bijzonder geliefd bij bridgers uit de wijde regio. De paren die komen, zijn vaak oude bekenden, die

Limburgs kampioen

ieder jaar meespelen, maar elk jaar zijn er

Onlangs is amazone Quincy Bongaerts uit

tot Overloon en zelfs uit Duitsland.

ook veel nieuwe paren uit de wijde regio van Eindhoven tot Nijmegen, van Uden

Milsbeek Limburgs ­kampioen ­geworden in de M2 Pony klasse. ­Samen met haar

Men weet zich al jaren verzekerd van de

pony Dolly ­trotseerde de ­Milsbeekse 3

medewerking van vele restaurants (± 15)

selectieronden en won ­uiterlijk de finale

in de regio, die heel genereus en ook in

in het L ­ imburgse Beek.

­economisch moeilijke tijden, een dinerbon beschikbaar stellen, waarmee de

Het is niet voor het eerst dat Quincy s­amen

hoogst eindigende bridgeparen kunnen

met Dolly kampioen wordt, maar deze

genieten van een aspergediner. Voor alle

keer was wel de meest speciale. “Dolly is

overige deelnemers zijn er ­asperges, dus

de jongste pony in deze klasse, ik rijd voor

niemand gaat met lege handen naar huis.

het laatste jaar op haar, dus dit was onze Dankzij de samenwerking met Aceera,

laatste kans op succes en dat hebben we behaald” aldus de 13 jarige amazone, die

pony verder gaan”. Betekent dit dan

informatiecentrum

er een mooie paarden­deken, voer en een

­afscheid nemen van Dolly? “Klopt, maar

­gemeente Bergen en het VVV krijgt

voor

asperges,

mooie beker aan overhield. Ook al was

zij kan nog wel van waarde zijn voor

­iedereen ook nog een tasje vol asperge-

het voor Quincy en Dolly de zoveelste

­jongere ­amazones”. Maar is dat dan

recepten en toeristische informatie mee.

finale, zenuwen blijven er altijd. Vooral

niet ­emotioneel om afscheid te ­nemen

Zo kunnen de bridgers ook op andere

toen het stel moest voorrijden voor de

van een pony waar je 3 jaar lang veel

­manieren ­genieten van onze mooie regio.

jury, maar gelukkig ging alles goed.

­successen mee hebt behaald en een ­goede band mee hebt. “Een beetje wel

Inschrijven kan op de website:

“Ik train 4 dagen per week ongeveer 45

ja, maar ik hoop dat ik haar kan ­verkopen

www.nbbclubsites.nl/club/23008

­minuten, samen hebben we een goede

aan iemand die ik ken, zodat ik haar

band opgebouwd”. Dolly is nu een te

­presentaties in de gaten kan blijven

­kleine pony voor mij om wedstrijden

­houden en haar af en toe toch nog kan

mee te ­rijden, dus zal ik op een andere

knuffelen” besluit de kampioene.

de

27


• Grüß Gott

Grüß Gott Hier zijn we weer! Dit keer met een nieuwe en tevens laatste update vanuit het Oostenrijkse Westendorf. Het laatste anderhalf jaar hebben jullie via de Topic onze emigratie stap voor stap kunnen volgen. Wij vonden het geweldig om onze vorderingen op deze manier met jullie te kunnen delen. Ook fijn om

Topic N r .

1 • JAARGANG 4 • 2014

te horen dat jullie ervan genoten hebben om ons verhaal te lezen.

28

Zoals gezegd sluiten we in deze editie

ons eigen plekje gevonden waarin we ons

Mountain Residences BV

ons verhaal af. Na een bouwtijd van nog

even terug kunnen trekken. Afgelopen

Marc de Vocht

geen 8 maanden is de Windau Lodge op

winterseizoen zijn pap en mam veel hier

28 ­december 2013 officieel geopend en

geweest, zij hebben ons enorm onder-

Beste Harold en Miranda, Mik en Joes.

­konden wij eindelijk, na maanden van

steund met alle voorkomende werkzaam-

Ruim 3 jaar geleden kruisten onze ­wegen

voorbereiding, gaan doen waarvoor we

heden, maar nog belangrijker, zij waren

elkaar m.b.t. tot Oosten­rijk. Ben er ­altijd

naar Oostenrijk waren vertrokken, het

er altijd op de momenten dat wij het te

van overtuigd ­geweest dat ­jullie een

ontvangen van onze gasten. We zijn er

druk hadden voor onze jongens Mik en

­belangrijke rol op het gebied van ­service

erg druk mee, maar na enkele stressvolle

Joes. Mik en Joes doen het overigens heel

in een van onze concepten ­zouden

­weken kunnen we nu zeggen dat we het

erg goed. Best wel stoer om in een hotel

gaan vervullen. ­Samen hebben we de

aardig onder controle hebben. Zelfs de

te wonen en tegen je vakantie­vriendjes te

­afgelopen ­jaren hard ­gewerkt aan het

drukke wisseldagen komen we goed en

kunnen zeggen dat je het zoontje van de

‘bouwen’ van ons Apart-Hotel ‘Windau

zonder problemen door. Een goede voor-

“baas” bent. Vooral Mik vindt het leuk om

Lodge’. ­Af­gelopen ­december was het

bereiding is het halve werk.

ons op drukke momenten mee te ­helpen.

dan ­eindelijk zover en kon het ‘echte’

“Wat verdien ik daarmee?” is zijn lijfspreuk

werk voor ­jullie gaan ­beginnen. ­Jullie

Nu het eerste seizoen zo zoetjes aan

geworden. Een echte zakenman, haha, die

hebben jezelf enorm snel alles ­‘eigen’

­tegen het einde loopt kunnen we met

kumt ur wel! Het is overigens wel raar dat

gemaakt! Super ­georgani­seerd en nu

­vol­doening terugkijken op een geslaagd

voor hen het dagelijkse leven gewoon

al alles zo ­onder ­controle. Gastheer en

begin. Vanaf dag 1 hebben we een hele

doorgaat, (school, huiswerk, skiclub en/of

gastvrouw met volle over­tuiging! Ook

goede

voetbaltraining) terwijl alle gasten hier in

het ­restaurant hebben ­jullie ­tijdelijk

­weken hebben we zelfs “Full House”

huis vakantie vieren.

mee ­gerund. Dit ­alles ­verdient groot

­gehad. De gasten zijn stuk voor stuk erg

Begin april sluit de Windau Lodge haar

respect. We zijn een ­geweldig team. We

enthousiast en onder de indruk van de

deuren, zodat we met ons gezinnetje

hebben alle ­vertrouwen in de toekomst

schitterende ­appartementen en ­faciliteiten

­kunnen gaan genieten van een wel­

en zien uit na een lange samen­werking.

in

­bezetting

gehad,

verschillende

Velen

verdiend weekje vakantie naar de zon.

­Speciale dank inderdaad aan ­Gerda en

­hebben al ­direct hun ­volgende vakantie in

Met pasen gaan we weer open en kan het

Jan maar ­uiteraard ook aan kok Dirk en

de ­Windau Lodge vastgelegd. Het is ook

zomerseizoen beginnen.

hulp ­Angelika! Wij wensen ­jullie Heel

Apart-Hotel

Windau

Lodge.

echt ­werkelijk prachtig geworden! Luxe

veel ­succes en geluk voor de toekomst!

en ruime appartementen, een ­fantastische

Als jullie ooit in de buurt komen/zijn, kom

wellnessruimte, een buitenzwembad met

dan gerust langs om te horen hoe het ons

een watertemperatuur van 34 graden,

vergaat en om met eigen ogen te aan-

kortom een super plek om vakantie te

schouwen hoe mooi de Windau Lodge is

­vieren. Zowel in de winter als ook in de

geworden. De koffie staat klaar! Wij ­laten

zomer. Skiën, golfen, fietsen, wandelen,

jullie graag de fantastische plaats zien waar

relaxen, voor een ieder wat wils.

wij wonen en werken. Het ­boeken van

Zelf genieten wij er telkens weer van

natuurlijk ook tot de mogelijk­heden J.

­wanneer onze gasten happy zijn met het

Voor diegene die niet in de buurt komen,

mooie appartement waarin ze verblijven,

“Like us on Facebook” (www.facebook.

dat ze zich thuis voelen in de Windau Lodge

com/windaulodge). Hier vind je regel­matig

en dat ze onze persoonlijke service weten

nieuwtjes en mooie foto’s van de Windau

te waarderen. We zijn erg trots en voelen

Lodge en haar omgeving.

één of meerdere overnachtingen ­behoort

ons vereerd om in zo’n ­prachtig ­hotel op zo’n schitterende locatie te ­mogen wonen

Alles Liebe und schöne Grüße aus

en werken.

­Westendorf

Op het persoonlijk vlak gaat het ons ook

Servus

goed. We wonen inpandig en hebben daar

Harold, Miranda, Mik en Joes.


• Prijsvraag

PRIJSVRAAG Doe mee en win een reis naar Westendorf!

WINDAU LODGE

“2 x 1 week gratis verblijf in Windau Lodge”

Aan de rand van het pittoreske en gezellige ­dorpje

gastvrouw Harold en Miranda ervaren?

­Westendorf, op een mooie locatie, direct op een

“Like” dan de Windau Lodge Facebookpagina en omschrijf op onze tijdlijn

18-holes golfbaan, ligt Windau Lodge apart-hotel. De

in maximaal 50 woorden, waarom u, geheel kosteloos, een weekje in de

Windau Lodge wordt gekenmerkt door een ­moderne

Windau Lodge wilt verblijven.

Wilt u ook eens deze luxe genieten en de excellente service van gastheer en

uitstraling van buiten en een echte Oostenrijkse sfeer van binnen gecombineerd met moderne elementen

Geen Facebook? Stuur dan een leuk kaartje/briefje naar Topic Magazine,

en natuurlijke materialen zoals hout en natuursteen.

Kerstenberg 5, 6596 CE MILSBEEK, met uw verhaal in maximaal 50 woorden.

19 luxe in­gerichte appartementen en een prachtige wellness­ruimte staan garant voor een ontspannen en

Liken en inzenden kan tot 20 mei aanstaande.

onbezorgd verblijf in de Windau Lodge. De 2 leukste en origineelste inzendingen worden beloont met een geheel

Speciale Topic Lezersactie: 10% korting op de huurprijs

verzorgd verblijf voor 2-4 personen in één van onze luxe ­appartementen

Boek een verblijf in de Windau Lodge en ontvang

Residences B.V. (op basis van beschikbaarheid, eigen vervoer en inwisselbaar

10% korting op de huurprijs. Als extra zetten wij elke

tot 31 ­oktober 2014)

in de Windau Lodge, gerealiseerd door Mountain Residences BV uit ­Groesbeek. Deze prijs wordt u aangeboden door Windau Lodge / Mountain

­ochtend een luxe gevulde ontbijtmand met warme broodjes voor de deur van uw appartement. Stuur uw

Oplossing wintereditie:

boekingsaanvraag o.v.v. “Topic Lezers­actie”, naar info@

De delen van de logo’s en foto’s van de winter editie waren afkomstig van:

windaulodge.com (Lezersactie is geldig voor een verblijf

1. Kubbus Afferden 2. OVG decemberactie 3. EHBO vereniging ­Ottersum

tot en met 31 oktober 2014)

4. Hairstyling Anita 5. Ribcenter Nederland 6. Sjors Sportief/Creatief.

Kijk ook eens op: www.mountain-residences.com en

Uit de 102 inzendingen is Sandra van Loenen uit Well als gelukkig winnares

www.windaulodge.com

uit de bus gekomen.


DEAL

Een moderne website, mobiele website en tabletproof In combinatie met een presentatie in Topic Magazine! Wacht niet langer en informeer naar de mogel캐kheden. Bel (0485) 515667 Mobiel: 06-13143900 Topic Deal is een samenwerking tussen:

&


• Topic Column

Altijd last van pluizend haar of altijd met de stijltang in de weer? Hairforce 1 biedt de oplossing! Nu nieuw bij Hairforce 1:

­vergeeld krantenpapier. Portieken vol zwerfafval, verlaten fietsenstallingen. De kern van een dorp: ooit gezellig en in ­beweging, nu vergane glorie en armoe troef. Winkelstraten in de stad: leeg, desolaat en in de avonduren zelfs onguur. Zijn dit spookbeelden of is het oprukkende realiteit? Beiden. Ja, ik weet dat detailhandel het zwaar heeft door crisis en webshops. Nee, ik denk dat winkelen nooit echt verdwijnt, want uiteindelijk wint ‘live’ contact het altijd van online ­contact. Maar hoe moet het verder? Hoe vergaat het onze middenstand? Ik zag laatst een affiche hangen: “Koopt ­Gennepsche waer.” Na-oorlogse taferelen. Gaat het hier naar toe? Onlangs organiseerden we een evenement voor onder­ nemers. Reconnect, oftewel vernieuwd contact met je

Normaal vanaf € 225,maar nu voor de

­klanten, was ons thema. Eén van de deskundige sprekers

introductieprijs vanaf € 195,-

perfect te onderbouwen waarom en hoé internet en retail

­vertelde dat ­winkelen inderdaad niet verdwijnt. Hij wist ­elkaar versterken. Onder één voorwaarde: internet is nodig om in contact te

De Poel 6, 6591 BV Gennep - Tel: 0485 -514078 www.hairforce-1.nl Altijd zonder afspraak!

komen én blijven met klanten. Hij stelde dat we toe groeien

1 • JAARGANG 4 • 2014

- 100% perfect, gegarandeerd resultaat - Brengt controle in onhandelbaar, pluizend haar - Vermindert krullen en slagen - Egaliseert de haarstructuur - Reduceert de haarstructuur - Zeker 5 maanden houdbaarheid

Leegstaande winkelpanden, etalages dichtgeplakt met

Topic N r .

GOLDWELL KERASILK KERATIN TREATMENT!

Wisselwerking

naar een 20-80 verhouding, waarbij we 20% van onze aankopen doen via internet. 80% komt via fysieke winkels. Mits deze winkels kiezen voor een goede combinatie van online en offline én samenwerken met andere bedrijven in hun ­keten. Waarom investeren grote merken wel in zoge­naamde brandstores, maar niet in bestaande verkooppunten? ­Inderdaad: zijn lezing gaf stof tot nadenken, maar stemde me wel ­positief. De dag erna hoorde ik een voorbeeld over een winkelier met een nieuwe service op zaterdagmiddag. De klanten die kopen in zijn winkel laten hun aankopen bij hem achter, gaan gewoon verder met winkelen en vinden hun tas terug in de kroeg waar ze eind van de middag via Foursquare inchecken. Service van de zaak. Ik weet zeker dat die winkelier en horecaondernemer het gaan redden. Wissel­werking tussen online en offline. Het verhaal van de toekomst. Boeiend om te zien!

Gerard Hubbers CEO SIENN

31


• Topic Actueel

Verhuurpret dat springt er boven uit! Verhuurpret, het verhuurbedrijf van o.a. springkussens, attracties, geboorte­ borden, opblaasfiguren enz. zit sinds een jaar in Gennep. Gennepenaar Piet ­Jetten is samen met zijn partner Marie-Jose Rothoff nu eigenaar van Verhuurpret. Een

Topic N r .

1 • JAARGANG 4 • 2014

jong en dynamisch stel dat er op hun eigen wijze de schouders onder zet.

32

“Tegenwoordig moet je flexibel zijn, de

Doordat wij de verhuur vanuit ons huis in

klant is koning en wij moeten mee met

Gennep doen, zijn onze overheadkosten

de wensen van hen. In het weekend of

laag. Dat ­vertalen wij terug in lage ver-

op afgesproken tijden, wij staan graag

huurprijzen, wij zijn een van de goedkoop-

voor u klaar” vertelt Piet. “Mijn ­partner

ste in de ­regio. Een springkussen huurt u

­Marie-Jose

bij

bij ons al vanaf € 45,00 en bijvoorbeeld

­Verhuurpret”. Maar als men een groot

een Sarah of Abraham vanaf € 35,00. Een

­opblaaskussen komt halen, leg ik het klaar,

springkussen huren dat doet u natuurlijk

dit zijn zware jongens”.

bij de goedkoopste, bij Verhuurpret!

is

het

aanspreekpunt

Wij verhuren aan scholen, verenigingen, e.d.

(behalve ­springkussen klein, draak en

Huren kan voor 1 dag of voor een ­langere

voetbal) Wij kunnen ook ­bezorgen, vraag

periode. U kunt de gehuurde spullen zelf

­hiervoor naar onze mogelijkheden. Al onze

op komen halen en terug brengen. Een

producten kunnen gratis ­gereserveerd

opblaasfiguur en geboortebord kunt u in

worden.

particulieren,

horecagelegenheden

iedere auto vervoeren. Een spring­kussen dient u in een stationwagen, busje of een

Nieuwsgierig geworden? Neem eens een

aanhanger te vervoeren.

kijkje op onze site: www.verhuurpret.nl


Een middagje Sjors Creatief & Sjors Sportief Sportkidz Slagbal met hindernissen

Gennep,

en

De meeste van de kinderen kennen het wel,

en

slagbal. Maar in Bergen in d’n ­Asseldonk

cultuur­stimuleringsproject ­‘Doejemee

werd slagbal gegeven in een speciale vorm.

met Sjors’ van start. Via dit project

Namelijk slagbal met hinder­nissen. Na

­konden basisschoolkinderen op een

het wegslaan van de bal moesten ­allerlei

laag­drempelige manier kennis­maken

­obstakels genomen worden om op de juiste

met een grote verscheidenheid aan

plek te komen!

­Bergen

­sporten

Mook het

en

en

Middelaar

vernieuwde

creatieve

sport-

activiteiten,

Stichting Doe je mee

Binnen een mum van tijd ­hadden

De organisatie van Doejemee met Sjors is in

zich

ingeschreven.

handen van Stichting Doejemee, een ­kleine –

­Topic Maas­duinen maakte van twee

non profit- organisatie die is ­opgericht door

­activiteiten een foto impressie.

de onderwijsinstellingenPeelraam, Invitare,

­kinderen

1 • JAARGANG 4 • 2014

­zonder meteen lid te hoeven ­worden. veel

Topic N r .

Begin dit jaar ging in de ­gemeentes

Optimus, SKOMeN en SKBO en kinder­

Cultuurkidz Wannabe Princess

opvangorganisatie Spring. Een ­bijzondere

Voor iedereen die zich een prinses wilde

samenwerking, met ­bijzondere partners!

voelen kon men terecht bij de Vitus-

De Stichting zet combinatie­functionarissen

school in Well! Tijdens deze workshop van

in op het ­gebied van ­onderwijs – sport-

3 bijeenkomsten verrichte men allerlei

­cultuur. ­Zowel onder als na schooltijd, met

activi­teiten in het thema prinsessen. Ze

als doel het initiëren, stimuleren, coördi­

­knutselden supermooie dingen voor échte

neren, ­ondersteunen en uitvoeren van acti-

prinsessen. Na afloop mochten alle zelf­

viteiten op het terrein van cultuureducatie,

gemaakte prinsessen­spullen mee naar huis.

welzijn, sport, zorg en vrije tijd.

33

Kubbus, meer dan een Grand Café Wanneer u in Afferden door de Dorpsstraat rijd kunt er niet om heen, op ­nummer

een ­bruiloft, een familie­feest of personeels-

42 bevind zich een bruin café met daarbij een mooie grote feestzaal, inderdaad

feest wij ­maken het onze gasten naar hun

we hebben het hier over Grand Café en partycentrum Kubbus. Bij veel lezers

zin” ­aldus ­Thomas. Onze zaal hebben we

misschien ook nog bekend onder de naam Café-zaal Raijmakers.

onlangs ­verbouwd en ­kunnen nu feesten aan tot 500 man. Mocht het wat intiemer

Eigenaar Thomas is de vijfde generatie

live ­muziek, er is altijd wel iets te doen

moeten, dan verkleinen we de zaal tot de

­Raijmakers en runt alweer 9 jaar samen

bij Kubbus. Het verschil tussen vroeger

desgewenste grote. Alles is moderner en

met zijn vrouw Inge de zaak. Thomas heeft

en nu is toch wel het tijdstip. Vroeger

lichter geworden en voorzien van airco.

er de laatste 9 jaar zijn eigen draai aan

wilde men perse om 20.30 uur binnen zijn.

Onlangs hadden we een vergadering van

­weten te geven, veel jongeren ­feesten,

­Tegenwoordig wordt er eerst ingedronken

30 mensen, de zaal werd op hen aan­gepast

het café is in het weekend een uitgaans­

bij iemand thuis om vervolgens om 0.30

en om 23.00 verzorgde we een ­lekker

tip voor iedereen: jong en oud, eens per

uur binnen te komen. “Gelukkig komen

­buffet voor ze. Zij waren zo tevreden dat ze

maand een ‘80/’90 party, Flugel party of

de ­gewone ­feesten ook steeds vaker voor,

de rest van het jaar al ­gereserveerd ­hebben.

Feest op locatie Feest op locatie met catering behoort ook tot de mogelijkheden. Voor catering of voor een goede partner bij uw evenement op locatie bent u bij Kubbusevents aan het juiste adres. Buffetten worden verzorgd vanaf 15 personen. Daarbij levert Kubbus­ events de benodigde tafels, stoelen, tent enz. enz. Vraag naar de vele mogelijk­heden en maken hiervoor een passende offerte! Partycentrum Kubbus, Dorpstraat 42, ­Afferden Tel: 0485-531254  www.kubbus.nl


• Presentatie

Meer waarde en comfort van uw woning! Bij Rien Weijers Dakwerken roeit men op dit moment volop tegen de stroom in. Geen stunts met van-voor prijzen zoals u die bij de slager of in de supermarkt vindt, nee, echt voordeel dat zich terugbetaalt in de waardestijging van uw woning! Hoe dan? Zult u denken. Topic sprak met eigenaar Bas Weijers.

“Wij hebben onze particuliere ­klanten het

goed geïsoleerd? Kortom, voldoet het

afgelopen jaar al veel voordeel ­kunnen

dak aan de eisen van deze tijd? Zomaar

­bieden door het verlaagde BTW tarief

wat voorbeelden waar op gelet wordt

van 21% naar 6%. Een tastbaar en snel

tijdens de inspectie. Veel mensen heb-

­oplopend

voor­lopig

ben ook geen idee van ­kosten, maar

­kunnen blijven hanteren. Daarnaast ­bieden

vanaf €30,- per m², excl. BTW, krijgt een

wij onze klanten extra voordeel. Voor-

dak al een hele ­andere uitstraling door

deel waarvan ze jarenlang kunnen ­blijven

de beton­pannen te vervangen door

­genieten. Hoe dan, vraagt u zich af?. Sinds

­keramische duurzame pannen waarbij

enige tijd vormt het afgeven van een

de ­panlatten gehandhaafd blijven. De

maatwerk Energie Prestatie ­Advies (EPA)

overlast voor de klant moet zo beperkt

een vast onderdeel binnen onze dienst­

mogelijk ­blijven. ­Onlangs nog hebben

verlening. Een energie prestatie ­advies is

we een dak ­geïnspecteerd van een ­ouder

voordeel

dat

wij

“Uw voordeel loopt al snel op tot enkele honderden euro’s.” een advies op maat voor eigenaren van

stel. Hun woning is in 1980 ­gebouwd,

­bestaande

energie­

de pannen waren op, er ­ontstonden

besparing ­centraal staat. Dit is een andere

­lekkages en de warmte vloog het huis uit.

manier van denken, in plaats van dat de

Wij ­hebben de woning voorzien van iso­

klant de vraag stelt ‘wat gaat me deze

lerende dak­platen en nieuwe dakpannen,

­renovatie kosten?’ stellen wij de vraag

die aan­sluiten bij hun ­wensen, voorkeur

‘wat wilt u ­besparen?’. Een EPA wordt uit-

en energieverbruik! Voortaan is het zeer

gevoerd door onze ­gecertificeerde EPA-

behaaglijk op hun zolder, de warmte blijft

adviseur en beperkt zich niet enkel tot het

in de woning en de kou ­buiten. Hiermee

dak, maar tot de gehele thermische schil

hebben ze waardestijging van èn extra

van de woning. Naast een EPA ­behoort het

comfort gecreëerd in hun woning, door

inspecteren van alle onderdelen van, op

de energiebesparing wordt dit op termijn

en aan het dak tot onze dienst­verlening.

terug verdiend. De kosten die zij in een

Wat is de staat van de pannen? Is uw dak

eerder stadium ­hebben gemaakt voor

­woningen

waarbij


het maatwerk advies, zijn verrekend met

­hebben veel gemeenten en provincies

de totale factuur. Dus eigenlijk is onze dak

een duurzaamheidslening in het leven

­inspectie service van de zaak, wanneer het

­geroepen, deze lening valt onder het

tot een opdracht leidt”.

­Nationaal energiebespaarfonds. Dat is een lening met een aanzienlijke ­korting

Hoe gaat Rien Weijers Dakwerken te werk?

op de rente voor de financiering van

Onze dienstverlening richt zich op zowel de

aan uw woning.

energie­besparende maatregelen in en

zakelijke als de particuliere markt. Met zorg offertetraject. In dit stadium worden de

Kwaliteit en service staan bij Rien Weijers hoog in het vaandel

wensen en mogelijkheden omgezet in een

Met het voeren van het ‘procescertificaat

maatwerk offerte. De wensen van de klant

pannenleggen’ worden onze werkzaam-

staan hierin centraal en niet de dienst­

heden onaangekondigd gecontroleerd

verlening van Rien Weijers Dak­werken en

op kwaliteit door een onafhankelijke

de te kiezen materialen! Derhalve geen

­instantie. Hierdoor is de klant ­verzekerd

m²-prijzen

van

wordt aandacht besteed aan het ­advies- en

bij

ons,

maar

prijsvorming

uitvoering

volgens

de

actuele

­afgestemd op de behoeften van de klant,

verwerkings­voorschriften. Het afgegeven

volledig transparant. In overleg met de

van een garantiecertificaat is standaard

klant bepalen we of er een EPA gewenst is.

en is ­onderdeel van het opleveren van onze werkzaamheden. Wat ons betreft

Nationaal energiebespaarfonds

eindigt hier de klantrelatie niet. Er is de

Met energiebesparende maatregelen kunt

mogelijkheid gebruik te maken van onze

u niet alleen besparen op uw woonlasten,

onderhoudsconcepten die de duurzaam-

u maakt er uw woning ook aangenamer

heid een extra impuls kunnen geven.

en comfortabeler mee. Meer wooncomfort èn een lagere energierekening dus! Voor

Wacht niet langer en pak uw voordeel,

het energiezuinig maken van uw woning

neem vandaag nog contact met ons op!

Wacht niet langer en pak uw voordeel, neem vandaag nog contact met ons op!

Rien Weijers Dakwerken Postbus 149 • 6560 AC Groesbeek • T. 024 - 397 02 01 • F. 024 - 397 05 95 E. info@rienweijersdakwerken.nl • I. www.rienweijersdakwerken.nl


Massagepraktijk

“Pure Beleving”

- Ontspanningsmassage - Hot Stone massage - hoofd- en handmassage Voor verdere inlichtingen: Marjan van Beuningen, Heiveld 69, Milsbeek Tel: 06-28207061 marjanvanbeuningen@home.nl (behandelingen volgens afspraak)

• Ontwerp, aanleg en onderhoud van tuinen, groenvoorzieningen, (sier)bestratingen en vijvers • Tuinadvies, tuinrenovatie en onderhoudscontracten • Levering en verzorging van interieurbeplanting • Voor particulier, bedrijf, gemeente, school en instelling 6 s 193 Sind

Gevoel voor groen ! Ovenberg 30, 6596 DP Milsbeek Tel. 0485 – 541 444 info@hopmanhoveniers.nl www.hopmanhoveniers.nl

Elke dag geopend vanaf 10.00 uur! TUINMACHINE SERVICE GENNEP Het adres voor onderhoud aan uw;

❍ Grasmaaier ❍ Zitmaaier ❍ Bladblazer ❍ Bosmaaier ❍ Enz. enz. St Janstraat 39, 6595 AA Ottersum, Tel. (0485)-511593 www.heldro.nl

TMS Gennep Hans van Schaijk Tel: 06- 54770929

Maak uw machine winterklaar! Bij u thuis opgehaald en weer thuis bezorgd.

www.tuin-machine-service.com tms.gennep@gmail.com


• Topic Actueel

Gouden tips voor nieuwe badkleding Oh

jee,

nieuwe

badkleding...

Mooi jezelf zijn, van pump tot kuif

­Veel

­vrouwen hebben een hartgrondige ­hekel aan het kopen van een nieuwe ­bikini of nieuw badpak, zo weet ­Liesbeth den ­linnen & lingerie uit Ge­nnep. Daarom: 3 gouden tips. “Het kopen van een nieuw badpak of bikini is wél leuk.” getal. Het gaat om de pasvorm. En iedereen heeft wel wat. De een klaagt over te korte

‘We’ voelen ons ongemakkelijk bij het kopen

benen, de ander wil een buikje verhullen.

van bikini of badpak, dus wat doen ‘we’? We

Echt waar: voor ieder lichaam is een passend

Ine Philipsen & Bianca Van Dreumel

bestellen lekker anoniem online zes ­bikini’s

badpak of goede bikini te ­vinden.”

­startten onlangs hun onderneming Van

Paul ten Broeke | TBfotografie

Pump tot Kuif. Twee onder­nemende

of verdwijnen in een groot warenhuis met vijf badpakken -meer mag niet- in een pas-

3 Geniet

­vrouwen met een frisse kijk op kleur en

hok. “En dan sta je daar, in dat hokje, ­achter

Zwemmen met de kinderen of flaneren op

stijladvies. ­Allebei wars van mode. Met

zo’n gordijn en je wilt eigenlijk toch een maat

een Zuid-Europees strand. “Je koopt dat bad-

een eigen aanpak en charme.

groter passen,” schetst Liesbeth. “Maar dat

pak of die bikini met een bepaalde reden,”

betekent dat je al je kleren weer aan moet.

zegt Liesbeth. “Houd daar rekening mee.

Er elke dag goed uitzien, geen miskopen

Om vervolgens te ontdekken dat een maat

Wij zeggen wel eens gekscherend tegen een

in de kast, je eigen stralende zelf zijn, wie

groter geen verschil maakt. Want eigenlijk

klant dat bepaalde bikini’s zich niet lenen

wil dat nou niet? Nooit meer de vraag, wat

weet je niet waarom dat badpak niet goed

voor beachvolleybal en dan begrijpt iedereen

moet ik aan en nooit meer voor de ­spiegel

zit. Eigenlijk heb je gewoon hulp nodig. Ga

wat we bedoelen. En geniet gewoon lekker

staan en je afvragen waarom je er nu ­ineens

dus naar een zaak waar ze je helpen.”

van zon, zee en strand. Hou op met je on­

zo moe uitziet. De vrolijke en eigenzinnige

gemakkelijk voelen in bikini of badpak. Het is

dames van ‘Van Pump tot Kuif’ - Ine is cou-

een onderdeel van je garderobe en niemand

peuse, ­textiele vormgeefster en kleur- en

is perfect!”

stijl­analist; ­Bianca is koorregisseur, kleur- en stijl­analist, kapper en visagist - hebben ­alles

Joop den Boer in Gennep verkoopt een ­ruime

in huis om hun klanten te laten ­stralen op

collectie badkleding en accessoires zoals

het gebied van kleur en stijl. Zij geven een

badlakens, pareo’s en hoeden. De collectie

perfect advies op het ­gebied van kleur en

bestaat uit de volgende merken: Sunflair,

stijl en op maat! Nog leuker is dat ­alles wat

2 Maat = getal

Sunmarin, Baku Australia, Seafolly ­Australia,

je hierna koopt bij elkaar past. Hoe fijn is

Er bestaan geen regels over maten, leef-

Cyell, Olympia, Hom en (nieuw) Chantelle.

dat? Wij geloven dat je er dan op je best uit-

tijden en wel of geen bikini. Liesbeth: “Wij

Het bedrijf van Liesbeth den Boer staat

ziet. In je eigen kleuren en je eigen ­vormen

hebben ook prachtige bikini’s in maat 44 of

­bekend om persoonlijk advies en een team

van pump tot kuif!’

48. ­Waarom zou dat niet kunnen? Zolang

met jarenlange ervaring.

badkleding past bij jouw figuur, silhouet en cupmaat, is het prima. Die maat is maar een

Nieuwsgierig geworden, kijk eens op Tekst: Esther Horsten, Regelraak

www.vanpumptotkuif.nl

Klimtoer rondom De Totenhügel T.W.C. Noord Limburg ­afdeling ­toeren organiseert op paas­maandag 21 april een klimtocht rondom de Toten­hügel in het Duitse grens­gebeid. Deze tocht is een NTFU ­(Nederlandse Toer en ­Fiets­unie) tocht en kent afstanden van 70, 95 en 110 kilometer. Start­tijden zijn vanaf 8.00 uur bij Café de ­Heidebloem in ­Siebengewald. Elk jaar komen er meer deelnemers en er

­zodoende is er ook volledige mede­werking

zijn ooit al eens 985 deelnemers op de fiets

van Kreis Kleve. De rust­plaatsen van deze

gestapt. De tocht wordt gereden ­onder de

toer zijn in het prachtige ­Kalkar-Kehrum

NTFU vlag en heeft 3 sterren.

en in Xanten.

Er zijn afspraken gemaakt met de zuster­ organisaties op Duits grondgebied en

Voor meer info www.twcnoordlimburg.nl

1 • JAARGANG 4 • 2014

1 Koop niet anoniem

Topic N r .

Boer, eigenaresse van Joop den Boer

37


Open Dag Ribcenter Nederland Op zaterdag 19 april zet Ribcenter Nederland, gevestigd aan de Flammert 1016 te Bergen, haar deuren van 10.00 tot 17.00 uur voor u open. Van 14 t/m 19 april is de week van de watersport en vindt u er al diverse spectaculaire acties. Op 19 april is het helemaal een groot feest. Diverse boten, bijpassende accessoires, buitenboordmotoren enz. zullen worden opgesteld om u een duidelijk beeld te geven

van wat er allemaal te koop is bij Ribcenter Nederland. Ook zullen er wat leveranciers hun producten tentoonstellen. U kunt gerust met het hele gezin komen, voor de kinderen zijn er diverse attracties aanwezig zijn, zodat u rustig uw ogen de kost kunt geven aan de mooie boten en accessoires. Uiteraard kunt u er ook genieten van een hapje, een drankje of een heerlijk wijntje bij de wijnproeverij die er gehouden wordt.

Noteer in uw agenda: Zaterdag 19 april van 10.00 tot 17.00 uur Open Dag bij Ribcenter Nederland, Flammert 1016 Bergen. Neem alvast een kijkje op www.ribcenter.nl

Grandioos Schuttersfeest in Groesbeek Schutterij St. Hubertus Groesbeek –

Pastor Jan van Gestel zal een openlucht

de Horst organiseert in het weekend

H. Mis opdragen ter gelegenheid van

als “Kienderschutterij” tijdens het defilé en

van 20-21-22 juni 2014 een grandioos

het 85-jarig bestaan van de Schutterij.

de mars door De Horst. In de middag zullen

Schuttersfeest.

Daarna

het

diverse wedstrijden gehouden worden.

weekend zal zijn: Een Schutterij is ook

Tamboerkorps van de Schutterij samen

Muziekwedstrijden, Vendelen, Majoretten­

van (n)U !! De voorbereidingen voor dit

met muzikanten van Fanfare Jubilate Deo

wedstrijden, wedstrijden in geweerschieten,

grootse evenement zijn in volle gang!

uit Groesbeek. De avond wordt vervolgd

kruisboogschieten, en niet te vergeten

met een fantastisch Midzomeravondfeest

de

met

ofwel:

Het Thema van het

vrijdag 20 juni 2014 - De kinderen van

volgt

de

een

optreden

topband

van

“Summerland”.

spectaculaire wie

kan

Bielemanwedstrijden, het

beste

een

bijl

hanteren? In de grote feesttent zal Muziek

de basisschool “Op de Horst’ zullen als gemaakte

zondag 22 juni 2014 - Het Kringconcours

Express zorgen voor muziek, sfeer en

uniformen en attributen, samen met de

van de Kring Rijk van Nijmegen en de

gezelligheid! Aan het einde van de middag

Schutterij in optocht door de Horst marcheren

Betuwe van de Gelderse Federatie van

strijden de koningen van de Gelderse

op weg naar het sportpark, alwaar een

Schuttersgilden op zondag vormt het

Schutterijen om de titel Kringkoning.

sport- en spellendag georganiseerd wordt.

volgende hoogtepunt van het weekend.

Kienderschutterij,

met

zelf

zaterdag 21 juni 2014 - Geestelijk adviseur

De kinderen van de basisschool zullen

Noteer in uw agenda: 20-21-22 juni 2014

opnieuw vol trots hun opwachting maken

moet U op De Horst in Groesbeek zijn!


• Presentatie

Laat de zon maar komen! Heerlijk het is voorjaar, het zonnetje

­vertelt, “Wij komen bij de klant thuis,

schijnt en de eerste zonnestralen schijnen

bekijken de situatie en geven dan een

uw woning binnen, genieten. Nu nog wel,

­passend en deskundig advies”. Vaak is het

straks als het echt zomer wordt en de zon

een stukje maatwerk en wordt er goed

ook warmer is, mag hij lekker buiten schij-

met de klant overlegt wat de wensen zijn.

nen en probeert u hem buiten de deur te

“We leveren een goed, eerlijk, betaalbaar

houden. Rutolux Rolluiken en Buiten­

product en wordt gemonteerd door onze

zonwering helpt u daar graag mee, zij zijn

ervaren vakmensen”. “Of het nu gaat om

uw partner in zonwering. Leveren rol­

een rolluik, een knikarmscherm, screens,

luiken, screens, knikarmschermen, uitval-

een markies of zonwering voor de

schermen, markiezen en serre zonwering.

­veranda, wij leveren het”. Rutolux werkt

Bij Rutolux denken ze graag met u mee,

met het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

komen de situatie bij u thuis bekijken en

Dit betekent dat de rolluiken inbraak­

maken een eerlijke offerte en leveren u

werend zijn, hierdoor is de kans op een

daarna een topproduct. “Wim Eeren

inbraak via een rolluik minder.

Wees goed voorbereid op de zomer, wij informeren u graag! Mogelijkheden van zonwering De knikarmschermen van Rutolux zijn

­6 meter breed en 4 meter uitval zijn zelfs

geschikt voor de toepassing boven een

mogelijk, het kan eventueel ook uit

­terras. Door de sterke constructie wordt

­meerdere ­constructies bestaan.

het mogelijk gemaakt om grotere ­terrassen van schaduw te voorzien.

De screens zijn al langere tijd geleden ontdekt door architecten, deze worden

De markies zonwering past bij alle bouw-

namelijk veelvuldig toegepast op grotere

stijlen, dit komt door de fraaie en klassieke

gebouwen. Het is echter ook geschikt voor

rondingen. De aluminium kap en zij­

woonhuizen. Er zijn ook windvaste screens,

schotten hebben een rustiek uiterlijk. Het

hierbij is een doordracht veersysteem

voordeel is dat aluminium minder gevoelig

actief, dit type is in elke stand windvast en

is voor weers invloeden en daardoor is het

daardoor zeer geschikt voor specifieke

veel onderhoudsvriendelijker dan hout.

situaties.

Een veranda moet uitgerust zijn met zon-

Erker screen deze is speciaal ontworpen

wering, een glazen aanbouw zorgt vaak

om erkers te kunnen voorzien van zon­

voor veel warmte en licht in huis. Daarom

wering. Hierbij wordt het screendoek

Bij alle producten geldt: U kunt zelf

kunt u voor de verandazonwering kiezen

­vervaardigd

heeft

­beslissen welke bedieningsmogelijkheden

van Rutolux. Het is een zeer doeltreffende

­ongeëvenaarde eigenschappen. U kunt

u wilt, handbediend of elektrisch. U kunt

regulator van licht en warmte en het vormt

gewoon naar buiten blijven kijken, maar

alle rolluiken tegelijk bedienen, maar u

een mooi geheel met het dak van de

warmte en zonlicht worden gereflecteerd

kunt ook kiezen voor, zonwering en rol­

­veranda. Afmetingen voor het doek van

tot 88%.

luiken met een afstandsbediening.

uit

glasvezels

en

Mies 3 - 6562 LZ GROESBEEK - Tel: (024) 397 40 83 - Fax: (024) 397 72 96 - info@rutolux-zonwering.nl - www.rutolux-zonwering.nl


De vakmannen van

J&B Groenprojecten

staan graag voor u klaar!

INTERNETDIENSTEN & E-MARKETING

www.sienn.nl

Het Parkethuis

voor al uw houten vloeren, renovatie en onderhoud VLOEREN KWALITEIT ONDERHOUD KWALITEIT VLOEREN ONDERHOUD SIENN-105X74.indd 1

07/03/2013 09:54

Houten vloeren vloeren Houten Multiplanken Multiplanken Pvc vloeren Pvc vloeren Laminaat Laminaat Traprenovatie

Wie kwaliteit, Wie voor voor kwaliteit, service persoonlijk service en persoonlijk advies kiest, advies kiest, nodigen wij uit uit in in nodigen wij onze showroom. onze showroom.

VOORJAARSACTIE: NAJAARSACTIE:

Keuze Keuze uit uit 88 houtsoorten. houtsoorten. Massief Massief hout hout 6,2 6,2 dik/70mm dik/70mm breed breed Open Open of of dichte dichte trap trap met met draai draai geen geen probleem. probleem. Afwerking Afwerking zonder zonder profielen! profielen!

Elke 10e m² GRATIS op Elke Elke 10e 10e m² m² GRATIS GRATIS op op schuschuschuren, incl. olie/ ren, ren, incl. incl. olie/waxafwerking olie/waxafwerking waxafwerking. Voor Voor de de snelle snelle beslisser! beslisser! Voor de snelle beslisser!

Actie geldig t/m april 2014

Actie Actie geldig geldig t/m t/m december december 2009 2009

Doe Doe het het zelf zelf met met topkwaliteit topkwaliteit behoort behoort ook ook tot tot de de mogelijkheden mogelijkheden Tijdelijk 6% i.p.v. 21% op (parket/trap) renovatie/arbeid! Ottersumseweg Ottersumseweg 55, 55, Gennep Gennep

www.hetparkethuis.nl www.hetparkethuis.nl

Tel. Tel. 0485 0485 -- 51 51 49 49 51 51 info@hetparkethuis.nl info@hetparkethuis.nl

Open Dagen* Zondag 4 mei van 10.00 tot 12.00 uur Woensdag 7 mei van 19.30 tot 21.00 uur

'Een nieuwe lente, dat vraagt om nieuw groen… Wij hebben bomen geplant en wachten nu met spanning op de blaadjes aan de takken. Kom jij strak ook de appels, peren, pruimen en kersen proeven?'

Langstraat 5 Milsbeek T 0485 – 541979 www.jbgroenprojecten.nl

Voor aanleg en onderhoud van uw tuin De Bonte Koe Looiseweg 1 6595 PA Ottersum Tel: 0485-542531 kdv@debontekoe.info www.debontekoe.info * Gaarne aanmelden d.m.v. het versturen van een email naar: kdv@debontekoe.info met daarin de gewenste open dag en (vermoedelijke) geboortedatum van uw kind(eren).

Maak tijdig een afspraak voor de voorjaarsbeurt van uw tuin. Verkoop tuinplanten zaterdags van 9.00 tot 16.00 uur. Kwekerijadres: Potkuilen - Milsbeek


• Buitenleven

Bart’s tuinkalender April •

Bolbomen zoals Acacia en Catalpa tot circa 10 cm, ­terugsnoeien (knotten)

“Voorjaarspracht” Cercis Canadensis ”Forest Pansy”

plant regelmatig water om uitdroging te ­voorkomen.

(roodbladerige judasboom)

Zomerbloeiende bollen en knollen kunnen nu de grond in.

Maai uw gras niet te kort voor de eerste keer en bemest

De Cercis (judasboom) is een fantastische mooie

het.

bijzonder fraai bloeiende heester en geen echte

Wanneer er groei zichtbaar is Lavendel snoeien, snoei

boom, hij wordt 250-300 cm hoog. De ­prachtige

de plant zo diep mogelijk terug, maar nooit onder de

roze bloem verschijnen in april-mei op het nog kale

onderste nieuwe scheuten. Hierdoor ­worden de planten

hout. De bloemen steken schitterend af ­tegen het

mooi vol en bossig

bruinzwarte hout. De rode hartvormige ­bladeren

vormen een extra decoratief element na een op­

Mei

vallende bloei. De Cercis Canadensies ­‘Forest

Kuipplanten die in de schuur hebben overwinterd ­mogen

Pansy’ kan het best toegepast worden als solitair

naar buiten, zet deze niet meteen in de volle zon.

heester in een border met lage vaste planten of

Bij de uitgebloeide sering en Rhododendrons kunt u

sier­grassen. Plant de Cercis op een goed vocht

met een draaiende beweging de uitgebloeide ­bloemen

doorlatende tuingrond op een iets wat beschutte,

­verwijderen. Dit bevordert nieuwe knop­vorming

zonnige tot halfschaduw standplaats. Snoei aan het

Voorjaarsbloeiers (Forsythia-Ribes-Winterjasmijn) direct

begin van de zomer dood of beschadigd takhout.

na bloei snoeien. Dit zorgt voor een rijkelijke bloei in het volgende jaar. • •

Vanaf half mei (na de ijsheiligen) kunnen eenjarige

Bart’s tuintip:

­planten naar buiten.

Verticuteren van uw gazon is een

Ligusterhagen kunt u het best voor de eerste maal

goede manier om mos en oude en

snoeien. Deze hagen groeien nu zeer snel en ­verliezen

dode grasresten te verwijderen. Let

daardoor ook vlug hun strakke vorm.

op dat u nooit met een verticuteer-

Als er op uw gazon op plaatsen water blijft staan, prik

machine aan het werk gaat op een

dan met een mestvork in de grond en beweeg licht heen

nat gazon. Verticuteermachines zijn te

en weer. Het water kan dan dieper de grond in.

huur bij tuinbenodigdheden winkels.

Let vooral op met snoeien van struiken en hagen, er ­kunnen vogelnesten in zitten.

Juni •

Het gazon kun nu 1 of 2 keer per week worden ­gemaaid afhankelijk van de groei. Tijdens warme ­periodes is het beter minder vaak en niet te kort te maaien.

Plant rozen in potten, vooral sierlijke stamrozen staan heel goed op het terras

Hagen kunnen nu flink teruggesnoeid worden, na de langste dag (21 juni) krijgt alles nog een ­groeispurt. Zodat de planten daarna weer mooi uitlopen

Vul de vijver regelmatig bij, want nu verdampt het water snel tijdens de warme maanden.

Perziken, nectarines, pruimen kunnen nu worden ­gesnoeid. Snoeiwonden dichten op dit moment snel en de kans op ziektes wordt kleiner.

Uitgebloeide rozen kunt u steeds terug snoeien. Op het vijfde blad. Dit is de eerste tak aan de bloem­stengel, met een vijftal bladeren. Doorbloeiende rozensoorten zullen hier opnieuw op gaan bloeien.

Bart Voss

Hovenier J&B Groenprojecten

1 • JAARGANG 4 • 2014

Topic N r .

Geef bij aanhoudende droogte/of lichte vorst, jonge aan-

41


Al jaren een begrip in Heijen en omstreken Wij hebben een uitgebreid assortiment aan schotels, broodjes, snacks en diverse specialiteiten uit eigen keuken zoals: Heijse kip • Heijs boutje • Broodje van het huis • Jachtfriet • enz.

Wij beschikken over een uitgebreid zitgedeelte en een ruim terras (60 plaatsen)en een speelgelegenheid voor de kinderen.

Kwaliteit, service, hygiëne en persoonlijke benadering staan bij ons hoog in het vaandel. Bent u in de buurt , kom dan even binnen en proef de echte dorpssfeer en geniet van als onze lekkernijen. Tot ziens, Ellen en Friso Cornelissen

: Openingstijden 30 - 22.30 uur Di. t/m za. 11. 00 - 21.00 uur 15. Zo. art zondags ma t/m ber Novem r 15.00 - 21.00 uu Ma.

Gesloten

Hoofdstraat 36, Heijen Tel: (0485) 523528 www.heijeshepke.nl

GLASMUG.NL De regio nale glasservice

24/7 24/7 24/7

VAN DER ZEE Groesbeek 024-3971909

De Groote Heeze 26 6598 AV Heijen 0485 51 33 32

NIERSSTRAAT 12

Leuke, lieve, vrolijke spullen voor groot en klein Niersstraat 12-14 6591 CB Gennep T (0485) 51 81 16

info@niersstraat12.nl www.niersstraat12.nl webwinkel: www.niersstraatje.nl

Openingstijden: Dinsdag t/m donderdag 09.30 - 17.30 Vrijdag 09.30 - 20.00 Zaterdag 10.00 - 16.00


• Topic Actueel

Boomplantdag bij de Bonte Koe

Gennep on wheels

Binnenkort 2 open dagen in Ottersum Onlangs was het Nationale Boomplantdag. In Ottersum bij Kinderdagverblijf de Bonte Koe, lieten ze dit niet zomaar voorbij gaan.

projecten werden er 4 fruitbomen ­gepoot. Hulp was er voldoende, de kinderen ­groeven mee, planten mee en waren ook erg gul met het water geven. Het was een Op

Op ­zondag 4 mei aanstaande is er een

wordt

zondag

27

april

aanstaande

open dag van 10.00-12.00 uur. Ook op

­Gennep

­woensdag 7 mei van 19.30 tot 21.00 uur,

Na een jaar weggeweest te zijn zal

in Gennep voor de 12e maal on

Wheels

georganiseerd.

staan de ­deuren open voor alle (aanstaan-

U

het

het weer ­bruisen van de wielgerichte

de) ouders en kinderen die geïnteres-

­versturen van een email naar: kdv@de-

­activiteiten op het parcours, dat loopt

seerd zijn in onze omgeving, activiteiten

bontekoe.info met daarin het gewenste

vanaf de rotonde Brabantweg tot aan

en zorg. U en uw kind(eren) kunnen dan

snuffel­moment, uw n.a.w. gegevens en

de Niersstraat.

snuffelen aan de diversiteit van groen­

die van uw kind(eren).

kunt

zich

aanmelden

d.m.v.

Vele oldtimers, waaronder vrachtwagens,

momenten en ­andere bijzondere activiteiten bij “De ­Bonte Koe”. Alle kinderen

KDV De Bonte Koe

bromfietsen, motoren, auto’s zullen weer

van 0/4 jaar worden blijvend geprikkeld in

Looiseweg 1 Ottersum of neem een kijkje

te bewonderen zijn in

onze bijzondere omgeving.

op www.debontekoe.info

­Natuurlijk zullen ook de autodealers

het Niersstadje.

acte de presence geven en hun mooiste ­materiaal tonen. Het Elzendaalcollege uit Gennep is super

ZijActief afdeling Bergen al 80 jaar actief

enthousiast om het project van een vijftal leerlingen aan het publiek te tonen. De vakkanjer drivers, zoals ze zich noemen, zullen hun zelf gebouwde amfibie voertuig laten zien. Met dit voertuig hebben

Begonnen als de Boerinnenbond in

ze deel genomen aan de landelijke junior

1934, kwamen de Bergse boerinnen

vakkanjer wedstrijd 2014. En met succes, de

bij elkaar voor een avondje uit, voor

mannen hebben de eerste plaats ­behaald!

de broodnodige contacten, maar zeker ook om iets te leren. Later kwamen er

Alle winkels zijn natuurlijk geopend en­

steeds meer vrouwen, die geen boeren­

zullen ook voor hun gevel de mooiste voer-

bedrijf hadden en veranderde de naam

tuigen stallen. Voor de kinderen zijn er tal

in

van attracties zodat zij zich niet ­hoeven

Limburgse

steeds

onder

­Limburgse

Vrouwen­beweging, de

koepel

van

de

te vervelen terwijl de ouders ­kunnen

­boerenstandsorganisatie.

­viering, in de jaarvergadering en later met

­winkelen. Alle terrassen zijn geopend en er

En sinds acht jaar wordt het ZijActief

een buffet en een optreden van de fiets-

zal op veel plaatsen live muziek te ­horen

­afdeling Bergen genoemd.

groep, een groepje leden dat al 21 jaar

zijn.

in de zomer een vierdaagse fietsvakantie In de maanden september tot en met

houdt.

Gennep on Wheels is gratis te bezoeken en

april organiseert zij iedere maand een

Een verslag van de feestavond is terug te

zal gehouden worden op 27 april 2014 van

verenigings­avond met zeer variërende

vinden op www.zijactieflimburg.nl onder

11.00 uur tot 17.00 uur.

­onderwerpen

zijn

het kopje afdelingen > bergen > afdelings-

­excursies, workshops en in de zomer wordt

nieuws. Hier is ook veel andere ­informatie

er gefietst. Zo weet zij veel vrouwen te

en fotoverslagen te vinden over deze

boeien en te binden. En de laatste jaren

­vereniging.

zijn daar steeds meer jongere vrouwen bij

En zo wil ZijActief de komende jaren

gekomen.

op deze weg verder gaan en nog vele

Onlangs werd hier uitgebreid bij stil­

­vrouwen ontspanning, ontmoeting en ont-

gestaan, met een korte en sfeervolle

plooiing bieden.

en

activiteiten.

Er

www.genneponwheels.org

1 • JAARGANG 4 • 2014

leerzame en fantastische middag.

Topic N r .

Samen met Bart Voss van J&B Groen­

43


Topic N r .

1 • JAARGANG 4 • 2014

• NP de Maasduinen

44

Tekst: Lia Oosterwijk Fotografie door: Stichting het Limburgs Landschap

Nationaal Park De Maasduinen:

Natuurlijk buiten leren Zelf

leren

Dat moet ook wel want kinderen van groep

Wanneer de dag is aangebroken dat de

­kinderen nog het meeste van. Daarom heeft

de

natuur

ontdekken,

daar

1 leven nog in een fantasiewereld terwijl

­kinderen lekker de natuur in gaan zullen de

Nationaal Park De Maasduinen afgelopen

­kinderen uit groep 8 al als volwassenen

schoolgidsen al ruim op tijd aanwezig zijn.

jaar hard ­gewerkt aan de ontwikkeling

­gezien willen worden. Onze schoolgidsen

Ze wachten de kinderen op om te beginnen

van acht ­nieuwe schoolprojecten voor het

zijn opgeleid om aan alle niveaus les te

met het welkomstwoord en een actief start-

basis­onderwijs. Het resultaat: acht klappers

­geven en de schoolprojecten zo goed moge-

spel. Wie is bijvoorbeeld het beste in kikker­

­boordevol informatie en opdrachten voor de

lijk uit te voeren. Scholen ­kunnen zelf flexi-

tikkertje? Of wie kan het beste gekleurde

kinderen en een prachtige webmodule voor

bel de projecten inplannen. Dus ook meer-

bloemen vinden? Aansluitend worden de

de leerkrachten.

dere thema’s per jaar of elk jaar een ­ander

groepjes opgedeeld om aan het serieuze

valt onder de mogelijkheden.

werk te ­beginnen.

Elk project een ander thema

Enthousiast gaan de schoolgidsen met de

Tegenwoordig moeten kinderen erg veel.

Kijkje achter de schermen

kinderen op pad de natuur in. Zo ont­dekken

Om scholen een handje te helpen heeft het

Voordat de kinderen de natuur in gaan,

ze bij het thema dieren bijvoorbeeld hoe

natio­naal park kerndoelstellingen verwerkt

zijn onze schoolgidsen al druk met de voor­

vogels zich gedragen door met verrekijkers

in de opdrachten. Deze doelstellingen ­geven

bereidingen. Er moet immers goed contact

vogels te spotten. Zelf beleven daar leer je

leerkrachten een leidraad wat ze kinderen

zijn met de scholen en de schoolgidsen

toch het meeste van. Als alle opdrachten

­moeten leren. Zo gaat een van de doel­

­onderling om de kinderen een leuke ochtend

klaar zijn wordt de dag afgesloten met een

stellingen over de bouw van planten, dieren

of middag te geven.

korte evaluatie. Wat waren de top 3 leukste

en mensen. In de schoolprojecten wordt op

Als alles rond is dan kunnen de scholen een

activiteiten? En wat is er allemaal geleerd?

deze en vele andere doelstellingen terug­

leskist ophalen met daarin alle benodigde

Terug op school zitten de kinderen in ieder

gekomen. Buiten kan er immers meer geleerd

materialen. In de klas kunnen de eerste

geval vol met verhalen. Aan de hand van hun

worden dan alleen maar over de natuur. In

voorbereidingen al getroffen worden door

werkblad kan er nog eens goed nagepraat

totaal zijn er acht thema’s:

de lessuggesties door te nemen. Dit kunnen

worden. En wie weet volgt er later in het jaar

•  Bomen

filmpjes, interessante websites of een leuke

nog eens een leuk schoolproject in Nationaal

•  Bijen en biodiversiteit

game zijn.

Park De Maasduinen.

•  Planten en struiken •  Dieren

Meer informatie: www.np-demaasduinen.nl

•  Omgeving •  Water

Nationaal Park De Maasduinen

•  Bodem •  Herfst en winter Elk onderwerp zit verwerkt in een informatie­ klapper

met

daarin

veel

verschillende

­opdrachten en spellen. Het blijft daardoor leuk om elk jaar op een onderwerp terug te komen. Zo krijgen de kinderen een stukje ­herhaling en wordt er steeds dieper op een onderwerp ingegaan.

In Nationaal Park De Maasduinen vindt u de langste rivierduinengordel van Nederland, ontstaan door een samenspel van water, wind en mens. Het park loopt van Afferden tot Arcen. Nationaal Park De Maasduinen is een samenwerkingsverband van de gemeente ­Bergen, gemeente Gennep, Stichting het Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer, ­ e eige­naren, IVN Limburg, Waterschap Peel en Maasvallei, Provincie Limburg en ­Ministerie EL&I. Samen zorgen zij er voor dat de flora en fauna van De Maasduinen beschermd wordt en dat u kunt blijven genieten van deze unieke natuur.


• Presentatie Tekst Remi van Bergen

“Dat is goed vertoeven!” Hotel de Kroon, bij de meeste van u wellicht bekend? Het hotel ligt aan de Markt in het hartje van de

Gennep. Met haar schitterende glas-in-lood en gebrand-

schilderde ramen ademt de Kroon een Koninklijke sfeer uit. Het warme eikenhout geeft het interieur van de zaak extra allure. Voor vele verenigingen de thuis­ haven als het gaat om vergaderingen of gezellig samen zijn. En wat te denken van het gezellige terras voor het oude stadhuis van Gennep, dat is goed vertoeven!

Voorjaars 3-gangen keuzemenu:

Voor feesten en partijen naar wens

­Vierdaagse biedt het hotel luxe en relaxed

Hotel de Kroon heeft voor haar hotelgas-

onderdak aan wandelaars uit heel ­Nederland.

Voorgerechten:

ten 12 luxe kamers, allemaal voorzien van

De Kroon fungeert ook als tussenstop bij het

de ­modernste gemakken. Voor feesten en

arrangement Culinair Happen en Trappen

partijen tot 150 personen zijn zij het juiste

in de Maasheggen en Maasduinen. Fietsers

Zalmcocktail met romige cocktailsaus

adres. U organiseert een klein feestje of

­genieten volop van het hoofdgerecht en

Kerrie roomsoep met scampi’s

partij, een aangeklede borrel of u wilt een

­andere lekkernijen. Verder fungeert het hotel

Salade met geitenkaas, rauwe ham, frisse

feest met een diner of uitgebreid buffet, de

als ‘De Groene halte’: Wandelen van Gennep

Kroon regelt het graag voor u, op maat, dus

naar Afferden of Mook en terug met de bus.

Rundercarpaccio met Parmezaanse kaas, pesto en pijnboompitten

meloen en honingdressing •

naar uw wens. Naast de Kroon bevindt zich

Pasta salade met rucola, oudekaas, en balsamico dressing

“Brasserie aan de Markt”, een moderne Bras-

Naast Marian, Toon en Dorien von der Haar

serie met een uitgebreide kaart. Het groot

werken ober/kelner Peter Jetten, chefkok

Hoofdgerechten:

en fraai gelegen buitenterras biedt volop

Daniel Ribbink, wat oproepkrachten en

­mogelijkheden om heerlijk in de open lucht

­enkele stagiaires met veel enthousiasme

te dineren en heerlijk van de zon en de mooie

bij De Kroon. De keuken is open van 12.00

Saté van varkenshaas en geroosterde uitjes

omgeving te genieten. Gasten komen uit

tot 17.00 uur voor lunches en van 17.30 tot

Kipspies met Stroganoffsaus

een wijde regio, zowel uit het bedrijfsleven

20.30 uur voor diners (op zondag tot 20.00

Varkenshaasmedaillons met

als Pieterpad lopers en fietsers. Tijdens de

uur). De Kroon is 7 dagen per week geopend.

Biefstuk, zijlende van de Maasduinen koe, met sjalotjes jus

­champignonroomsaus •

Gebakken zalm met kruidenkorst en hollandaisesaus

Vegetarische quiche met gepofte ­cherrytomaatjes

Bij de hoofdgerechten wordt friet en salade geserveerd.

Nagerechten: •

Aardbeien hangop

Traditionele sorbet (vanille ijs, vruchtjes en

ASPERGE AVOND

Caramelbavarois

3 mei a.s. va. 19.00 uur

Dame blanche andersom

aarbeiencoulis)

Uitgebreid 4- gangen

Voor slechts € 24,50 per persoon

aspergediner € 43,50 p.p.

Foto: Marcos

De Kroon Markt 11 Gennep Tel: 0485 - 51 16 12 info@hoteldekroon.com www.hoteldekroon.com


• Evenementenkalender 

Evenementenkalender April 4 april

17.00 uur Statiegeld flessenactie, Oranje­comitee Milsbeek

9 april

Topic N r .

1 • JAARGANG 4 • 2014

13 april

46

Bloemschikavond, ZijActief Bergen 9.00 uur Zondagsrit, MC Bulldog, Café ­d’n Dörpel Milsbeek

18 mei

9.00 uur

18 mei

10.30 uur Ketelwaldtrail, Sportpark Milsbeek,

20 mei

Mariken rit, MC Bulldog, Café d’n Dörpel Milsbeek Fietstocht naar Vivara, Vierlingsbeek, ZijActief Bergen

21 mei

19.00 uur Avondrit, MC Bulldog, Café d’n Dörpel Milsbeek 19.15 uur Asperge Bridgewedstrijd, D’n Asseldonk Bergen

18 april

Easter Open Jeugdvoetbal toernooi, Sportpark

23 mei

de Heykuul, Gennep

23 t/m 25 mei

Ossebraadfeesten, Maskotters, Ottersum

24 mei

Jubileumfeest 40 jaar Basketbal Cougars, Gennep

18 april

18.30 uur Mag ik deze dans van u, m.m.v. Bergmil duo,

Maasduinen Staete, Bergen

25 mei

19 april

Norbertus vriendentocht, Zorgcentrum Norbertus

Gennep

29 mei

7.00 uur

19 april

10.00 uur Open Dag Ribcenter, De Flammert 10-16 Bergen

8.00 uur

Lange Zondagsrit, MC Bulldog, Café d’n Dörpel Milsbeek

10.00 uur Kofferbakverkoop, parkeerplaats sv Milsbeek

29 t/m 31 mei

Volleybalfeesten Gennep, de Flamingo’s www.flamingos.nl

20 april

Paasvuur, Bloemenstraat 90 Milsbeek

20-21 april

de Paashaas op bezoek, Stichting Kinderboerderij

30 mei,

Gennep

21 april va 8.00 uur

Klimtoer rondom De Totenhügel, Café de Heide

juni

bloem Siebengewald

1 juni

21 april

Zondagsrit Pasen, MC Bulldog, Café d’n Dörpel

1 juni

11.00 uur Braderie Gennep

Milsbeek

1 juni

11.00 uur Koopzondag Gennep

21 april 11.00 uur

Rommelmarkt, Manege de Kleine Hoef, Heijen

1 juni

11.00 uur Familieconcert, 4Events, Gennep, zaal Pica Mare

23 april 19.00 uur

Avondrit, MC Bulldog, Café d’n Dörpel Milsbeek

25 april

Koningsnacht SV Milsbeek, Sportpark de Zwarteweg

3 juni

26 april

Koningsdag, diverse locaties in de gemeente

9.00 uur

10.00 uur Jaarmarkt Bergen

10.00 uur Zondagsrit, MC Bulldog, Café d’n Dörpel Milsbeek

www.4events.nl

19.00 uur Fietstocht door Maasduinen, vertrek Asseldonk, ­

ZijActief Bergen

26- 27 april 10.00 uur Men- en Ruiter tweedaagse, start Kasteel

6-7-8 juni

Heisa Heijen

Bleijenbeek, Afferden

8 juni

Cultuurhistorische wandeling over de Begraafplaats van

28 april-18 mei

Filmfestival, 4Events, Gennep, zaal Pica Mare

www.4events.nl

10 juni

27 april 11.00 uur

Gennep on Wheels, Centrum Gennep

15 juni

30 april

Insectenhotel bouwen, Stichting Kinderboerderij

15 juni

Gennep

15 juni

mei

9.00 uur

de Heilig Landstichting, IVN Maas&Niers

19.00 uur Avondrit, MC Bulldog, Café d’n Dörpel Milsbeek Vaderdag, timmeren, Stichting Kinderboerderij Gennep

11.00 uur Halve Marathon Gennep, Markt Gennep Orchideeen, Bruuk Groesbeek, IVN Maas&Niers

15 juni

10.00 uur Zondagsrit, MC Bulldog, Café d’n Dörpel Milsbeek

17 juni

19.00 uur Fietstocht door Maasduinen, vertrek Asseldonk,

1 mei

19.00 uur Avondrit, MC Bulldog, Café d’n Dörpel Milsbeek

3 mei

19.00 uur Asperge avond, Hotel- Restaurant de Kroon Gennep

20 juni

3 mei

20.45 uur Rugstreeppad in het Driessenven, IVN Maas&Niers,

ZijActief Bergen

18.30 uur Mag ik deze dans van u, m.m.v. Bergmil duo,

Maasduinen Staete, Bergen

20-21-22 juni

Schutterweekend, Hubertus Groesbeek, Sportpark

de Horst

zie artikel elders

21 juni

Landelijk Slootjesweekend, Genneperhuis, IVN

4 mei

Dodenherdenking, militaire ereveld Milsbeek

Maas&Niers

5 mei

Bevrijdingsfeest, vrijheidsplein Niersbrug

21 juni

19.00 uur Feestavond, MC Bulldog, Café d’n Dörpel Milsbeek

25 juni

19.00 uur Avondrit, MC Bulldog, Café d’n Dörpel Milsbeek

30 juni

19.00 uur Avondrit, MC Bulldog, Café d’n Dörpel Milsbeek

4 mei

10.00 uur Open Dag, KDV de Bonte Koe, graag aanmelden,

7 mei

start Ontginningsweg in Bergen

19.30 uur Open Dag, KDV de Bonte Koe, graag aanmelden,

zie artikel elders

11 mei

Moederdag, knutselen… Stichting Kinderboerderij

Gennep

Noteer alvast in uw agenda

11 mei

10.00 uur Zondagsrit, MC Bulldog, Café d’n Dörpel Milsbeek

2 t/m 5 juli:

Jeugd Vierdaagse Ottersum Meer info:

16 mei

18.30 uur Mag ik deze dans van u, m.m.v. Bergmil duo, ­

www.kvw-ottersum.nl

4 t/m 6 juli:

Zomerfeesten Gennep - meer info volgt

Maasduinen Staete, Bergen


Vi s itek a a rtj es ? “Beweeg je lichaam en je hart zal volgen”

Yoga Mindfulness Meditatie

Body Motion

Maasweg 49/51 6591 BM GENNEP 06-16674370

www.body-motion.nl Ervaar een omgeving waar je welkom bent …

Volgens NEN 2767 BOUWKEURMEESTER KEURT UW WONING

Ambachtsweg 3 6581 AX Malden 024 - 358 30 94 info@DMprintmedia.nl

www.DMprintmedia.nl

FR A N K VE R H E I J E N HAIRDESIGN

DE VEELZIJDIGE KAPSALON IN UW REGIO. Frank Verheijen Hairdesign is een trendy kapsalon. Ruime ervaring, vraag om advies, laat uw adviseren over haar, make-up, kleur en haarwerken, etc. • • • • •

Een pand kopen? Bouwkundig advies? Schakel bouwkeurmeester Toon Peters in voor:

• Bouwtechnische keuringen

• NHG keuringen

• Getuigen deskundige

• Inspecties - Advies!

• Adviseur voor jurist/rechtbank • Ook voor monumenten! Meer informatie of een oriënterend gesprek? Bel Toon Peters!

Met kwaliteitsgarantie ISO 9001:9002 certificering TUV!

Sprokkelveld 52      6596  DM  Milsbeek      T  (0485)  516  775 I  www.petersbouwadvies.nl          E  info@petersbouwadvies.nl

s’- Maandags geopend Donderdag, vrijdag open tot 19.30 uur Enthousiaste en vakkundige kappers Online modellenboek op de website Haarwerken: Flip-in, Extentions, Haircontrast, Pruiken, Hairconcept

Maak uw afspraak online via onze site. www.frankverheijenhairdesign.nl

FRANK VERHEIJEN

wij werken voor alle zorgverzekeraars!

HAIRDESIGN Spoorstraat 128a

Gennep

0485 51 69 96


Nijmeegseweg 16-24 T: 0485 - 51 16 10 6591 CH Gennep F: 0485 - 51 12 97

info@geurtsvanbergen.nl www.geurtsvanbergen.nl

Profile for RvB Media

Topic maasduinen lente 2014 def  

Topic Maasduinen Lente 2014

Topic maasduinen lente 2014 def  

Topic Maasduinen Lente 2014

Profile for rvbmedia
Advertisement