{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

OP DE MILSBÈK OP DE MILSBÈK

Dorpsblad Milsbeek | Jaargang 8 | Nummer 1 | januari 2020

Milsbeek Bevrijd

ZIE BEVRIJDINGSSPECIAL IN DEZE EDITIE

IN DEZE UITGAVE:

GEBOREN

IN MEMORIAM: JAN HOENSELAAR

IN THE SPOT


2

OP DE MILSBÈK OVERLEDEN 5 januari 2020 Jan Hoenselaar 91 jaar Weduwnaar van Truus van Dam Langstraat 26

GEBOREN Jax

7 januari 2020 Zoon van Maud en Martijn Theunissen Broertje van Amy en Do Smelenweg 1

8 januari 2020 Doortje van den Berg-Wannet 75 jaar Echtgenote van Tonny van den Berg Oudebaan 23

8 januari 2020 Tonny Zuidervaart-Webbers 97 jaar Weduwe van Cor Webbers Vanaf mei 2019 in Norbertus, Gennep Daarvoor wonend aan de Knoot 19

Verzekerd van een goed advies! Oudedijk 6 Milsbeek

0413-432064 – info@rdmadvies.nl – www.rdmadvies.nl


OP DE MILSBÈK VERSCHIJNINGSDATA 2020 nummer 2 inlevering kopij: do 13 februari (i.v.m. carnaval) verschijning: begin maart nummer 3 inlevering kopij: do 19 maart verschijning: begin april nummer 4 inlevering kopij: do 7 mei verschijning: eind mei nummer 5 inlevering kopij: do 18 juni verschijning: begin juli nummer 6 inlevering kopij: do 20 augustus verschijning: begin september nummer 7 inlevering kopij: do 8 oktober verschijning: eind oktober nummer 8 inlevering kopij: do 26 november verschijning: medio december

COLOFON OPLAGE 1.250 exemplaren BEZORGING COÖRDINATIE Truus Frederix T 513267 REDACTIE Nelly Keukens Willeke de Haas Gerda Franken Chris Janssen Henk Oldenhof Marcel Bons Remi van Bergen ADVERTEREN/REDACTIE RvB Media Kerstenberg 5, 6596 CE Milsbeek T (0485) 515667 M info@opdemilsbek.nl De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen niet of verkort te plaatsen. DRUK DMprintmedia, Malden

3

DE DIEPENKIKKERSOPTOCHT De jury kijkt terug op een kwalitatief hoogwaardige optocht van 2019. Het was een mooie gevarieerde optocht met verschillende categorieën van jong tot oud. De actualiteiten in het dorp waren goed vertegenwoordigd. Door deze diversiteit is de jury goed uitgedaagd om tot de juiste waardering te komen. De jury bestaat uit 7 leden met daarbij nog een zogenaamde ‘vurzitter’. De juryleden zijn allemaal woonachtig in Milsbeek en zijn maatschappelijk actief. De taak van de juryleden is het waarderen van de deelnemers. De taak van de vurzitter is de indeling van de optocht maken en de puntentelling coördineren. Alle andere zaken zoals vergunning, verkeersregelaars en dergelijke zijn in handen van een vertegenwoordiger van de carnavalsvereniging (Maurice van den Hoogen). Op de zondag van de optocht komt de jury bij de vurzitter bijeen om de indeling van de optocht te bespreken en eventuele bijzonderheden met elkaar te delen. Vervolgens gaan de juryleden naar het Schuttersplein om iedere deelnemer afzonderlijk te bekijken om een algemeen beeld te krijgen. Tijdens de optocht staan de juryleden verdeeld over de route en waarderen dan iedere deelnemer afzonderlijk. Bij de optocht wordt er als volgt gewaardeerd: • Er wordt gekeken naar de originaliteit van het idee (lokaal, regionaal, nationaal of internationaal thema). Ieder jurylid zal dit op een eigen manier waarderen.

• Er wordt ook gekeken naar de presentatie (enthousiasme deelnemers, aankleding, wordt het publiek betrokken, wat is de bedoeling/boodschap van het uitgevoerde thema). Hierbij wordt een actieve rol verwacht van de juryleden (bijvoorbeeld door gesprekken met de deelnemers). Door deze criteria afzonderlijk te beoordelen en daarna te vermenigvuldigen met een weegfactor komt er een ‘rapportcijfer’ uit wat uiteindelijk de uitslag bepaalt, waarover natuurlijk niet gediscussieerd kan worden. In 2019 waren er 29 aanmeldingen verdeeld over 7 categorieën. De uitslag staat in de carnavalskrant die begin februari verschijnt. Namens de carnavalsvereniging bedanken we iedere deelnemer voor hun inzet en hopelijk tot de volgende optocht op 23 februari 2020. Paul Gerrits (de bovengenoemde ‘vurzitter’)


4

OP DE MILSBÈK

OORKONDE VOOR WIM BINDELS VAN DE WANDELGIDSEN MILSBEEK Op 14 januari kwamen de wandelgidsen Milsbeek met partners en vertegenwoordigers van de startpunten van de wandelingen bijeen om het glas te heffen op 2020. Tijdens de bijeenkomst keek coördinator Martien Holthuysen terug op 2019. Conclusie: het doel voor 2019 om 200 gasten te gidsen en te informeren over ons mooie Milsbeek is nagenoeg gehaald. Martien kondigde aan dat er ook voor 2020 weer mooie gidswandelingen in de planning zitten. Er komt bijvoorbeeld een wandeling ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding. Hierover later meer, onder andere via ‘Op de Milsbèk’ en de website en de facebookpagina van de wandelgidsen. Ronald Starrenburg van de werkgroep wandelgidsen bedankte de aanwezigen voor hun inzet. Een bijzonder woord van dank ging naar Martien Holthuysen voor zijn rol als lid van de werkgroep en als coördinator van de wandelgidsen. Mede door zijn inzet is 2019 een goed ‘wandelgidsen jaar’ geworden.

handen van Ronald Starrenburg een oorkonde, met een hartelijk applaus van alle aanwezigen. Inge Bouwman zal de werkgroep wandelgidsen weer versterken. Ook in 2020 zullen de wandelgidsen hun trots voor Milsbeek uitdragen. Daarop werd het glas geheven.

Ook lid van de werkgroep was Wim Bindels. Helaas is Wim eind 2019 uit de werkgroep getreden. Zijn verdienste voor de wandelgidsen blijft echter voortbestaan. Daarom kreeg Wim uit

CARNAVALSOUDERENMIDDAG 20 FEBRUARI 2020 Op donderdag 20 februari wordt voor de 3e keer door Gries en Nie Wies in samenwerking met de KBO en Zonnebloem de carnavals ouderenmiddag georganiseerd. Het belooft weer een zeer gezellige carnavalsmiddag te worden met een mooi afwisselend programma. Er kan volop gedanst, gesjoenkeld, gelachen en genoten worden van de artiesten. Er zijn o.a. optredens van de Diepenkikkersdansgardes, toneelvereniging ONA, entertainer Lejo en voor de eerste keer in Trefpunt het Visserskoor uit Beers. Iedereen is uitgenodigd om deze middag te bezoeken waarbij carnavalskleding (niet verplicht) wel zeer op prijs wordt gesteld. Aanvang 14.00 uur; einde 17.00 uur. Zaal open om 13.30; entree en kop koffie is gratis!!!!! Namens Prins Henk, prinses Elly en de leden van Gries en Nie Wies wens ik iedereen alvast een mooie carnavalsmiddag toe. Tot 20-2-2020!!! Cor Derks


OP DE MILSBÈK

5

ONTDEK JE PLEKJE! DOET U MEE? Onder de goede inzendingen verloten we een St. Jansberg likeurtje of een attentie voor de jeugd! SL!M wil graag dat ook u trots bent op Milsbeek, er is immers veel om trots op te zijn. We maakten een kiekje van een mooi plekje. Weet u waar de foto is gemaakt en waarvan? Dien uw reactie uiterlijk 10 februari 2020 in via het contactformulier op de website van SL!M: www.milsbeek-slim.nl. Heeft u geen computer? Er is vast wel iemand in uw omgeving die u kan helpen. Vergeet niet uw naam en adresgegevens volledig in te vullen. Geef de plaats van de foto zo nauwkeurig mogelijk aan. Let op! De likeur is niet voor de jeugd. In de vraag van de november-editie was een fragment te zien van het informatiepaneel over de steenfabriek aan de Bloemenstraat. De luchtfoto naast de tekst op het informatiebord laat de situatie zien na de wederopbouw na de oorlog. Nadat er 110 jaar Milsbeekse stenen zijn gebakken is de fabriek in 2008 gesloten. De steenfabriek had grote invloed op Milsbeek. Wilt u meer weten over de steenfabriek? Kijk dan eens op de website van de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek, www.cultuurbehoudmilsbeek.nl. De winnaar van de november-editie is Max Höppener. Van harte gefeliciteerd. Er wordt contact opgenomen. Het reglement van de prijsvraag is in te zien op de website van SL!M.

JAARBIJEENKOMST SL!M OP 16 MAART 2020 Op maandagavond 16 maart zal SL!M de jaarlijkse bijeenkomst hebben voor dorpsgenoten. Dit jaar ontvangen we u graag in het Trefpunt. De ontvangst zal zijn vanaf 19.30 uur. Belangrijke en leuke onderwerpen komen aan de orde. Denk aan de Lob van Gennep en de Milsbeekse Vaas. Laat u informeren en kom met ideeën. Nadere informatie volgt. Noteer het in uw agenda!

STICHTING TREFPUNT ‘68 BEDANKT! Veel organisaties, stichtingen en verenigingen in Milsbeek hebben na de verkoop van Trefpunt ‘68 aan Clara van der Valk een donatie ontvangen van Stichting Trefpunt ‘68. De wijze waarop dit is gedaan verdient veel bewondering en respect voor het bestuur van deze Stichting. Per 31 december 2019 is de stichting conform de notariële akte ontbonden en zijn alle beschikbare gelden tot op de laatste cent uitgekeerd aan de Milsbeekse gemeenschap. Via deze weg wil ik op persoonlijke titel (maar hoop ook namens de gehele Milsbeekse gemeenschap) het bestuur van Stichting Trefpunt ‘68 ontzettend hartelijk bedanken voor de manier waarop jullie de afgelopen jaren de Milsbeekse gemeenschap financieel hebben ondersteund. Daarvoor heb ik in ieder geval veel bewondering!!! Nogmaals mijn hartelijke dank daarvoor!!!! Namens vele verenigingen, Cor Derks

MILSBEEK BEDANKT! De collecte van S2T voor een waterfilter in een vissersdorpje in Sri Lanka heeft ruim € 950,opgeleverd. Dat is ruim voldoende voor een nieuw filter en dus voor blije gezonde mensen. We zijn er erg blij mee. Inge Bouwman


6

OP DE MILSBÈK

DE HUISKAMER - EEN TERUGBLIK OP 2019 EN VOORUITKIJKEN NAAR 2020 DE KWIS De eerste Kwis in de Huiskamer was een succes. Buiten dat het een hele gezellige avond was, werd er ook fanatiek gestreden om de Milsbeekse ‘ruiluil’. De winnaar van de kwis, editie december 2019, is team Hans+ geworden, bestaande uit captain Hans Cobussen, Herm & Marlies ten Haaf en Tineke Emons. Gefeliciteerd! Zij kunnen op 11 maart hun titel verdedigen bij de 2e editie van de Kwis. Aanmelden kan al, als team of individueel, via demilsbeeksekwis@gmail.com

BLOEMSCHIKKEN; KERSTSTUKJES Op woensdag 18 december werden er tijdens de open inloop kerststukjes gemaakt in de Huiskamer. Een groep van 20 dames ging, onder begeleiding van een aantal vrijwilligers, aan de slag met prachtige resultaten. KERSTMARKT EN KERSTBINGO Op vrijdag 20 december was er van 11.00 tot 16.00 uur een kerstmarkt in de Huiskamer, geheel in winterse sfeer met warme chocomel, glühwein en diverse kerstlekkernijen. Natuurlijk was er volop kerstdecoratie te koop, maar ook warme sjaals, mutsen en handschoenen. Allemaal handgemaakt in de Huiskamer. Ook de vrijwilligers van het bloemschikken hadden, speciaal voor deze markt, mooie kerststukjes gemaakt, die al snel allemaal verkocht waren. De middag werd afgesloten met een heuse kerstbingo. Er werden diverse bingo rondes gespeeld met leuke prijzen - in kerstthema - beschikbaar gesteld door de Milsbeekse ondernemers, waarvoor dank. KERSTDINER Op maandag 23 december werd er een heerlijk 4-gangen diner geserveerd in de Huiskamer, vooraf gegaan door een glaasje bubbels en een amuse. Er werd zelfs nog gebarbecued buiten in de tent door het, ondertussen vaste, BBQ team Ben Janssen en Willem Ravensbergen. Het team van kookgroep heeft keihard gewerkt om onze 28 gasten een heerlijk vers bereid diner te kunnen serveren. Graag bedanken wij Janneke Ravensbergen, Ria Janssen, Cobie de Kreuk, Paul Rijvers, Wilmie Otten en Riet Lamers voor dit zeer geslaagde kerstdiner. Terugkijkend was 2019 een succesvol en gezellig jaar in Huiskamer. Er kwamen veel van onze vaste gasten op de open inloop en bij het gezamenlijk eten. Maar we zagen ook veel nieuwe gezichten. Met nieuwe activiteiten, zoals de crea-avond op woensdag, de Kwis en het bloemschikken konden we ook de ‘jongere ouderen’ interesseren voor activiteiten in de Huiskamer. En die activiteiten willen we het komende jaar graag verder uitbreiden.

Tot zover de terugblik op de laatste activiteiten van 2019. Nu is het tijd voor de plannen voor 2020… om te beginnen met… TAISO GYM Dagelijks een korte oefening doen. Dat hoeft niet persé zwaar te zijn en kan op iedere leeftijd. Even kort bewegen is goed voor je lichaam en voor je geest. Daarom zijn we gestart met Taiso gym. Iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur kun je, onder begeleiding, meedoen, aanmelden is niet nodig. Het is een open inloop. Je leert hierbij verschillende oefeningen, die je na instructie ook heel goed thuis kunt doen. De eerste Taiso sessies zijn goed bezocht en de deelnemers zijn erg enthousiast. En natuurlijk is het napraten met koffie en thee ook nog eens erg gezellig. Probeer het ook eens. TAPAS Het samen eten is een belangrijk onderdeel geworden in de Huiskamer. Naast de ‘traditionele’ vrijdag willen we het gezamenlijk eten graag uitbreiden, maar dan in een andere en meer multiculturele vorm. We beginnen met tapas op zondag 2 februari van 16.00 tot ongeveer 18.00 uur. Er zullen op deze middag verschillende soorten kleine hapjes en gerechtjes in buffetvorm geserveerd worden. Een vaste plek aan tafel is hiervoor niet nodig; haal een lekker hapje bij het buffet en maak ondertussen een praatje met de andere gasten onder het genot van een drankje. Je kunt bij iedereen even aanschuiven. Voor de tapasmiddag moet er wel vooraf ingeschreven worden. UITREIKING CHEQUE OPBRENGST HANDWERKEN Tijdens de Kerstmarkt werd er ook een cheque uitgereikt aan Stichting Kinderwerk Milsbeek, die door de handwerkgroep gekozen was als goed doel voor 2019. Er is in het afgelopen jaar hard gewerkt door de dames. De verkoop van alle handgemaakte spullen leverde het mooie bedrag van € 500,00 op. Dit bedrag werd namens Stichting Kinderwerk Milsbeek in ontvangst genomen door Kinderwerk voorzitter Remi van Bergen samen met twee ColaDisco-gangers Pim Kersten en Daan Klösters. Voor 2020 is als goed doel gekozen voor Leergeld De Stuwwal; een regionale organisatie die ervoor zorgt dat kinderen, van ouders met een laag inkomen, toch mee kunnen doen aan allerlei activiteiten die voor hun persoonlijke ontwikkeling van belang zijn.


OP DE MILSBÈK

7

ONZE JEUGD IN THE SPOT! FILMHUISFILMS IN CINETWINS MALDEN Op de eerste maandag van de maand draait er een filmhuisfilm in Cine Twins in Malden. We willen kijken of er animo voor is om gezamenlijk hier naar toe te gaan. Op maandag 3 februari om 20.00 uur is de eerstvolgende mogelijkheid. Informatie over welke film gedraaid wordt is drie weken van te voren bekend. Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht bij Josefien Laghuwitz jlaghuwi@xs4all.nl. Het is de bedoeling om samen te rijden en te vertrekken om 19.15 uur.

PROGRAMMA 2020 VASTE ACTIVITEITEN: · Handwerken; Iedere maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur · Taiso gym; Iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur · Gezamenlijk eten; Alle even weken op vrijdag om 12.30 uur · Crea-avond; Alle oneven weken op woensdagavond van 19.00 tot 22.00 uur ·O ntmoeten op zondag; Iedere 3de zondag van de maand van 11.00 tot 13.00 uur · Bingo; Iedere laatste vrijdag van de maand tijdens de open inloop EXTRA ACTIVITEITEN: · zondag 2 februari van 16.00 tot 18.00 uur tapas eten · woensdag 5 februari van 14.00 tot 16.00 uur bloemschikken · woensdag 12 februari van 14.00 tot 16.00 uur handmassage ·d onderdag 13 februari om 14.30 uur Stichting Cultuurbehoud Milsbeek ·M aandag 24 februari tijdens de open inloop Carnavalsmiddag; gezellig samenzijn met carnavalsmuziek hapje en drankje · donderdag 27 februari van 14.00 tot 16.00 uur handmassage · woensdag 4 maart van 14.00 tot 16.00 uur bloemschikken · vrijdag 6 maart om 14.30 uur Stichting Cultuurbehoud Milsbeek · woensdag 11 maart van 14.00 tot 16.00 uur handmassage · woensdagavond 11 maart om 19.30 uur de Kwis; 4 vragenrondes in de vorm van een pub quiz met een drankje/hapje · donderdag 26 maart van 14.00 tot 16.00 uur handmassage · woensdag 1 april van 14.00 tot 16.00 uur bloemschikken (Pasen) · woensdag 8 april van 14.00 tot 16.00 uur handmassage · zaterdag 11 april om 12.00 uur Paasbrunch ·d onderdag 16 april om 14.30 uur Stichting Cultuurbehoud Milsbeek · donderdag 23 april van 14.00 tot 16.00 uur handmassage ·m aandag 27 april vanaf 11.30 uur Koningsdag; geza menlijk tv kijken met koffie en gebak

In deze rubriek stellen we een jeugdige dorpsgenoot telkens een aantal vragen. Wij stellen hem/haar kort aan u voor en zijn erg nieuwsgierig hoe de jeugd over Milsbeek denkt. Vorige keer was het Lotte van Beuningen die erin stond, deze keer is Sofie Janssen aan de beurt.

Sofie Janssen Wat is je leeftijd? Ik ben 8 jaar. Wie zijn je ouders? Sanne en Bas Waar en met wie woon je? Ik woon op Ringeloor 5 in Milsbeek samen met mijn vader, moeder en mijn zusje Sara. Waar zit je op school? Basisschool De Drie Vijvers Wat zijn je hobby’s? Korfbal en dansgarde. Wat wil je later worden? Juffrouw Waar ben je actief in Milsbeek? Bij SPES en met Carnaval. Met welke Milsbekenaar zou je op een onbewoond eiland willen zijn? Met Remi :) Wat vind je bijzonder aan Milsbeek? Er wonen leuke kinderen en er is veel te doen voor kinderen. Met welke Milsbekenaar zou je weleens een dag willen ruilen? Met oma Marjan, want dan kan ik massages geven. Wat vind je het mooiste plekje van Milsbeek? Mijn eigen huis. Zou jij later, als je op jezelf gaat wonen, in Milsbeek willen wonen? Ja! Naast Lotte. Als je burgemeester van Milsbeek was, wat zou je dan veranderen? Meer speelplekken voor kinderen en een sporthal. Wie zou je graag de volgende keer ‘in the spot’ zien? Merle Meij


8

OP DE MILSBÈK

IN MEMORIAM Op zondag 5 januari overleed op 91-jarige leeftijd onze dorpsgenoot en tevens markante Milsbekenaar: Jan Hoenselaar. Wie kende Jan nou niet? En waar was Jan nu bij betrokken of lid van? Jan zat bij vele verenigingen, stichtingen of andere comités. Uit de zeer drukbezochte afscheidsdienst blijkt dat we een markante en geliefde Milsbekenaar hebben verloren. Er waren diverse sprekers met allen hun eigen verhaal en anekdotes over Jan. Daar carnaval voor de deur staat vonden wij het gepast om het verhaal van zijn ‘eigen Strandjutters’, voorgelezen tijdens de dienst, met u te delen. Als kleine herinnering aan Jan.

JAN HOENSELAAR Jan was voor ons van de carnavalsgroep De Strandjutters een vaste kracht voor en tijdens de carnaval. Jan doet al vanaf 1996 mee tijdens de optocht, dat is dus 23 jaar. Destijds hebben we hem eenmalig gevraagd om met de wagen ‘Café d’n Beker’ mee te doen. Jan was dat jaar schutterskoning geworden en kreeg een apart plekje op de wagen omdat ook de bekers van de Schutterij niet meer bij de Zwarteweg konden staan. En dat speciale plekje is vanaf dat moment gebleven. Een typerende plek was dat hij Kapitein op het eerste jubileumschip van De Strandjutters zat. Ook was hij bij ons wèl prins carnaval en ook nog militair, brandweerman en ambulancebroeder. Altijd zorgde hij zelf weer voor een passend kostuum. Bij elke wagen die we bouwden werd ook rekening gehouden met een speciale en in het oog springende zitplaats voor Jan en werd hij voorafgaand aan de optocht vaak door meerdere Strandjutters naar boven op de wagen ‘gehesen’ om hem op die plek te krijgen. 1996 was ook het eerste jaar dat we met onze wagen meededen in Kleef met de optocht en Jan ging natuurlijk mee. Onze wagen was daar ook niet de wa-

optocht op. Bijzonder was dan dat Jan als enige met zijn chauffeur door het afgezette deel mocht om op de wagen te gaan pronken.

gen van De Strandjutters, maar de wagen met ‘Der Ome Jan’. Jan zag dat in eerste instantie niet zo zitten en vroeg zich af of we ‘wel zo wiet mosse goan?’. In de jaren erna ging Jan telkens mee en werd Jan veel herkend en kreeg hij van menig toeschouwer of medebouwer een ‘schnaps’ of borrel om de carnaval te vieren. Tijdens de rit naar Kleef passeerden we altijd de Zwanenburcht toren en Jan noemde die steevast de Brandenburger toren waar hij in de oorlog met zijn broer had vastgezeten was het verhaal. Na al die jaren Kleef gaan we nu op maandag naar Ottersum en ook daar was Jan een graag geziene deelnemer en waarschijnlijk ook daar de oudste. De laatste jaren had Jan wat meer rust nodig en haalden we hem net voor de

Jan was ook een helpende hand tijdens het bouwen. Hij was opperhoofd ‘plekken’ en met het instrijken van de bladen voor het papier maché droeg hij zijn steentje bij aan de bouw. Nauwkeurig toeziend op de jeugd die de bladen dan moest gaan plakken voor een mooi resultaat. Al vanaf dat hij 80 werd gaf hij ieder jaar aan dat het zijn laatste jaar zou zijn, maar ieder jaar ging het weer kriebelen en vroeg hij steevast ‘Ziede gullie al begonne mit bouwen, dan kom ik ôk’. Voor onze wagen van dit jaar zijn we al weer aan het bouwen en Jan wordt daarbij nu al gemist. Voor ons zal de carnaval niet meer zo zijn als met Jan erbij. We hadden gehoopt dat Jan ook in ons 33e jubileumjaar nog zou stralen op onze wagen, maar het heeft helaas niet zo mogen zijn. Jan, bedankt voor alle jaren dat je met ons mee vierde en rust zacht. Carnavalsgroep De Strandjutters


OP DE MILSBĂˆK

9

ADVENTSKRANSEN GEMAAKT DOOR LEERLINGEN VAN GROEP 6 VAN BASISSCHOOL DE DRIE VIJVERS Op vrijdag 29 november is het in groep 6 van Basisschool De Drie Vijvers een drukte van belang! Alle leerlingen maken voor ongeveer 45 oudere en zieke mensen uit Milsbeek een prachtige adventskrans. De kransen worden ook persoonlijk afgegeven. Reeds vier jaar geleden is het initiatief ontstaan en het wordt zo positief ontvangen dat het een jaarlijks terugkerend karakter gekregen heeft. De kransen worden gemaakt met hulp van de werkgroep Jeugd4ing en vindt plaats in samenwerking met de KBO en

de Zonnebloem. Vrijwilligers van beide organisaties komen helpen om de kransen samen met de kinderen thuis te

Adventskransen 2019

Jeugd 4ring Milsbeek

TENNISVERENIGING DE MILSBEEK Je bent van harte welkom op ons park aan het Verloren Land 3 te Milsbeek. Wij beschikken over 4 zandkunststofbanen en een gezellige kantine. Deze kantine is op vrijwel alle doordeweekse avonden geopend en uiteraard ook tijdens toernooien, competitiewedstrijden en evenementen. Op iedere dinsdagavond en woensdagochtend wordt er een toss georganiseerd. Bij onze vereniging gaat het om de passie voor sport en om de mensen die deze passie delen. Van jong tot oud, bij onze vereniging is er een plek en uitdaging voor iedereen. Daarom nodigen wij jou graag uit om een kijkje te nemen bij onze vereniging.

Je kunt nu lid worden en dan betaal je het eerste jaar slechts 50% van het contributiebedrag! Jeugdleden betalen geen contributie, alleen tennislesgeld! Onze website: www.tvdemilsbeek.nl

bezorgen! Vanuit de gemeenschap steunen bedrijven en verenigingen de actie middels donaties. Een mooie ontmoeting voor jong en oud. Het feit dat veel van de ontvangers ooit zelf op BS De Drie Vijvers begonnen is in een ver verleden, was een interessant onderwerp van gesprek!


Voor o.a. scheiding, alimentatie, omgang en gezag. Daarnaast begeleiden wij mediationtrajecten. U kunt ons altijd bellen voor het maken van een geheel vrijblijvend en gratis informatiegesprek. MR. LINDA ZANDERS ADVOCAAT

MR. STÉPHANIE HOPPERS ADVOCAAT

NANCY HERMANS MFN MEDIATOR

Wij hanteren scherpe tarieven en denken met u mee om de kosten zoveel mogelijk te beperken.

www.familierechthuis.nl • info@familierechthuis.nl • Spoorstraat 155 Gennep • Bemmelstraat 2 Horst • T 077 398 3000

Als familiebedrijf zijn wij, de Emons Group, onderscheidend binnen onze nichemarkten. We bieden onze klanten innovatieve en duurzame logistieke oplossingen die leiden tot lagere kosten en milieuvoordelen.

INNOVATIEF DUURZAAM MILIEUVRIENDELIJK

VOLG ONS OP

WWW.EMONS.EU


Milsbeek Bevrijd

Thank you veterans


Een nagebouwd geallieerd vliegtuig

Bij voorste kar staan Albert van Benthum en Pét Janssen (de Mug)

familie Thissen van de Bloemenstraat

Tien Noij en Op de bok van de linker wagen zitten kkers Sjang Manders met rechts Jan Laara

In 2019 en 2020 herdachten en herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden.

EERSTE BEVRIJDINGSFEESTEN IN MILSBEEK

We staan stil bij de vrijheid die is bevochten door mensen die daarvoor grote offers hebben gebracht. We vieren dat we sinds 1945 weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties.

In heel Nederland werden in de loop van 1945 bevrijdingsfeesten gehouden. Dat gebeurde ook in Milsbeek en Ottersum en wel in de kermistijd van 7 t/m 10 oktober 1945. Het feest startte op zondag om 10.00 uur met een Hoogmis voor de gevallen bevrijders. ‘s Middags gevolgd door een optocht en een plechtige dodenherdenking op het ‘heldenkerkhof’. Burgemeester Banning van Gennep hield een herdenkingswoordje. Een Engelse kapitein, die ook zou spreken, bleek de ontroering te machtig te zijn geworden, en bracht slechts een enkel woord uit.

De bevrijding betekende het herstel van onze vrije en open democratische rechtsstaat. De rechten en vrijheden die daaruit voortkomen, zijn niet vrijblijvend. Ze scheppen voor iedereen een verantwoordelijkheid voor het behoud en het versterken ervan.

Onder het spelen van de volksliederen werden de nationale vlaggen gehesen. Vervolgens werd op het sportterrein een voetbalwedstrijd gespeeld die werd opgeluisterd door muziek van de fanfare. Diezelfde avond om 19.00 uur werd er door de toneelvereniging ‘Milsbeek’ een uitvoering gegeven.

In het kader van 75 jaar vrijheid organiseren tal van landelijke, regionale en lokale partijen door het hele land herdenkingen, vieringen, lesprogramma’s en tentoonstellingen. Ook in onze gemeente Gennep. De redactie van “Op de Milsbèk” ging op zoek naar verhalen, informatie over en foto’s uit die tijd. In dit bewaarnummer hebben wij dit voor u gebundeld.

Het programma werd van maandag t/m woensdag om 9.30 uur gevolgd met

een matinee (dansen) in de tent bij café De Zwarteweg. Maandagmiddag waren er volksfeesten op het sportterrein en dinsdag kinderfeesten. Woensdag een gekostumeerde voetbalwedstrijd tussen veteranen, die door de fanfare werd opgeluisterd. De instrumenten waren in Heumen geleend en moesten daarna teruggebracht worden. Stichting Cultuurbehoud Milsbeek

Wij wensen u veel leesplezier Namens de redactie, Remi van Bergen Jaarlijkse dodenherdenking vanaf

1947: in Stille tocht.

Ook vanuit Gennep en Ottersum naar het ‘heldenkerkhof c.q. Engels kerkhof’ in Milsbeek

bron: boek ‘Oorlogsherinneringen Milsbeek’ - Stichting Cultuurbehoud Milsbeek


PROGRAMMA 75 JAAR BEVRIJDING GEMEENTE GENNEP 2020 Expositie ’Onze bevrijders in beeld’ in Gennep Locatie: Museum Het Petershuis, vrij te bezoeken, van zondag 2 februari t/m zondag 8 maart, openingstijden: woensdag t/m zondag van 13:30 tot 16:30 uur INFO: Stichting Veritable toont in de maand februari door middel van portretfoto’s de verhalen van onze bevrijders. De Britse veteranen die de Gemeente Gennep vaak hebben bezocht nemen in Museum Het Petershuis een prominente plaats in bij deze thematentoonstelling. 75 jaar geleden hebben deze mannen als jonge soldaten dapper gestreden voor onze vrijheid. De verschillende Engelse en Schotse eenheden waartoe zij behoorden worden door middel van originele uniformen, uitrusting en materiaal tentoongesteld.

Aankomst Bevrijdingvuur bij De Diepen Milsbeek Locatie: Parkeerplaats bij eethuis De Diepen, zaterdag 8 februari, 15:00 uur INFO: Hardloopgroep Vitesse uit Gennep zal op zaterdagochtend 8 februari, exact 75 jaar na de start van Operatie Veritable het Bevrijdingsvuur gaan ophalen in Schijndel en in estafette rennend naar Milsbeek brengen. De hardlopers zullen om 10:00 uur in Schijndel (het eerste Nederlandse dorp dat bevrijd werd door de 51e Highland Divisie) vertrekken en met de Bevrijdingsfakkel de 34 km lange route naar Milsbeek afleggen. De groep wordt om 15:00 uur verwacht bij De Diepen, wij nodigen iedereen uit om hen een warm welkom te heten.

Educatief programma Basisschool de Drie Vijvers Locatie: Basisschool De Drie Vijvers, woensdag 12 februari, ochtendprogramma INFO: 75 jaar na de bevrijding kunnen wij nog altijd zeggen dat wij leven in vrijheid, vrede en vriendschap. De Jeugd4ingenwerkgroep Milsbeek heeft speciaal voor de 75-jarige bevrijding een educatief programma opgesteld voor de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van basisschool De Drie Vijvers en groep 7 en 8 van Sterrenschool Eigenwijs. In groepen gaan

de leerlingen op pad naar verschillende locaties in Milsbeek waar diverse doe-activiteiten worden georganiseerd in het kader van de vrijheid. Zo worden o.a. het Militaire begraafplaats, de Huiskamer, de kerk en de school aangedaan.

Stadhuis Gennep als militair hoofdkwartier Locatie: Stadhuis Gennep, vrij te bezoeken van vrijdag 14 februari t/m zondag 16 februari, openingstijden: alle dagen vanaf 10:00 – 17:00 uur, zaterdags tot 21.00 uur. INFO: Tijdens het 75-jarige herdenkingsweekend van de bevrijding van Gennep wordt het oude Stadhuis aan de Markt in Gennep omgetoverd tot militair hoofdkwartier. De leden van de re-enactment vereniging ‘War Department’ zullen laten zien hoe een Britse hoofdkwartier van 51e Highland Divisie in de Tweede Wereldoorlog eruit zag. Kom een kijkje nemen en ervaar hoe het er aan toe gaat in o.a. een commandopost, een eerstehulppost en een radiostation. De radioamateurs van evenement-radiostation PA75OV zullen drie dagen lang vanuit het stadhuis in Gennep de boodschap van de vrijheid over de wereld verzenden.

Herdenking 75 jaar bevrijding in Milsbeek en Gennep Locatie ochtend 1: Burgermonument, Langstraat Milsbeek, zaterdag 15 februari, aanvang 9:30 uur INFO: Stille tocht en kranslegging bij het Burgermonument, hoek Langstraat/Kerkstraat, hier worden kransen gelegd. Locatie ochtend 2: Kerk en Militair Ereveld te Milsbeek, zaterdag 15 februari, aanvang: 10:00 uur INFO: Samen met enkele Britse veteranen en nabestaanden van soldaten van o.a. de 51e Highland Divisie wordt de bevrijding van Gennep, 75 jaar geleden, herdacht in Milsbeek en Gennep. In de ochtend start een ceremonie in de kerk van Milsbeek, gevolgd door een herdenking op Milsbeek War Cemetery. Daarna volgt een verplaatsing met o.a. historische voertuigen naar Gennep. Locatie middag: Highlander Bridge te Gennep, zaterdag 15 februari, aanvang: 12:30 uur

INFO: Om 12:30 uur zal de Herdenking van de bevrijding van de Gemeente Gennep worden vervolgd op de Highlander Bridge in Gennep. Het Bevrijdingsvuur zal door hardlopers uit Gennep en Eindhoven van Milsbeek naar Gennep worden meegebracht. Enkele Britse oorlogsveteranen die speciaal voor de 75-jarige herdenking naar Gennep komen zullen samen met diverse internationale gasten de ceremonie bijwonen en er worden kransen gelegd bij het monument ‘De Barmhartige Samaritaan’. Na de herdenking kunnen militaire voertuigen worden bezichtigd op de Markt in Gennep.

Vrijheidsconcert ‘ ’Tour of Freedom’ Locatie: 4Events / Pica Mare Gennep, prijs €5,- p.p., zaterdag 15 februari, aanvang: 15:00 uur. INFO: Ter gelegenheid van de 75-jarige bevrijding van de Gemeente Gennep verzorgt het militaire orkest Fanfare ‘Bereden Wapens’ een vrijheidsconcert in Gennep. Bezoekers van het concert kunnen genieten van feestelijke muziek in het kader van 75 jaar bevrijding. Het programma varieert van mars- tot popmuziek en alle genres daartussen. Kaarten voor dit concert in de ‘Tour of Freedom’-reeks zijn verkrijgbaar in Gennep bij o.a. de VVV, Museum Het Petershuis, Primera, Bruna, Albert Heijn en Jumbo..

Battlefield Route Operatie Veritable Diverse locaties in de regio: prijs € 17,50 p.p. inschrijven vereist, zondag 16 februari, aanvang: 9:15 tot ongeveer 15:00 uur. INFO: Volg het spoor van onze bevrijders in deze Battlefield Route. Stichting Veritable verzorgt op diverse locaties in de regio tekst en uitleg, gegeven door professionele Battlefield Guides, over het verloop van de militaire opmars tijdens ‘Operatie Veritable’/ ‘Rijnlandoffensief’. Met eigen auto rijdt u met behulp van een routeboek het spoor na van de 51e Highland Divisie van Groesbeek naar Goch. Lunch wordt onderweg verzorgd en we sluiten de dag af met een korte ceremonie op het Reichswald War Cemetery. Voor meer informatie en deelname aan dit unieke evenement kijkt u op www.veritable.eu

Meer informatie over de evenementen van 75 jaar bevrijding is te vinden op de website van Stichting Evenementen Gennep: www.evenementengennep.nl/75-jaar-bevrijding/


vlnr Riet Theunissen, Theo Krebbers, Gerrie Franken, Jan Spikmans, Piet Brouwers

AAN TAFEL MET… 75-JARIGEN OVER DE WEDEROPBOUW Afgelopen maand zat ik aan tafel met zeven Milsbeekse (bijna) 75-jarigen die tussen september 1944 en mei 1945 geboren zijn. “Ik weet niets van de oorlog en van de wederopbouw van Milsbeek”, was het eerste wat ik hoorde, maar gaandeweg het gesprek viel dat toch best mee.

Piet Brouwers Piet was één maand oud toen het gezin in oktober 1944 uit Milsbeek moest evacueren. Hij vertelt dat bij terugkomst het huis aan de Onderkant geen schade had en vader na de oorlog in de werkverschaffing (via DUW = Dienst Uitvoering Werken) zat. “Sleuven graven voor fl. 9,00 per week. Veel te weinig om het gezin draaiende te houden. Daarnaast bij boeren piepers uitdoen en koren maaien. Wij moesten als klein kind al meehelpen op het land.” Half jaren ‘50 verhuisde het gezin naar de Schoolstraat. Hier woont Piet nog steeds.

werd bedongen door de kerk.” Begin jaren ‘50 kreeg Theo tbc, evenals zijn zus Gemma. Er heersten toen vele ziekten vanwege eenzijdige voeding, slechte behuizing, tocht en vocht. Beiden werden twee jaar lang in het sanatorium Venlo verpleegd. Dit had een enorme impact op de jonge Theo. “Het was feest in het dorp toen wij terugkwamen”, glundert hij. Rond z’n 25e verliet Theo Milsbeek en trouwde met Mien. Sinds drie jaar weer terug in Milsbeek, aan de Plateel.

Jan Spikmans Jan was zes dagen oud toen het gezin half oktober 1944 evacueerde. “Van ons huis in de Potkuilen was bij terugkomst weinig over en ook de wei was leeg. Het vee was meegenomen door Duitsers, maar het kunnen ook Engelsen of werklui die de huizen opknapten zijn geweest, want die plunderden ook. Gelukkig hadden we het paard nog en kon vader met paard en wagen de melktuiten bij boeren ophalen voor de boterfabriek in Ottersum. Daarmee verdiende hij de kost.” Jan heeft Milsbeek nooit verlaten en woont nu met zijn vrouw Fien aan het Schuttersplein.

Theo Krebbers Theo, op dezelfde dag geboren als Piet, vertelt: “Na de oorlog bouwde mijn vader in de Kerkstraat op grond van de kerk een bakkerij met winkel, naast de winkel van mijn tante Mrie die tevens kosteres was. Alles onder toeziend oog van de kerk. Mocht zij overlijden dan werd vader koster, zo

verwoeste kosterswoning aan de ds) Kerkstraat (nu: Keukenatelier Bran

vader Jan Spikmans met paard


Toon Kusters Toen het gezin Kösters half oktober 1944 Milsbeek moest verlaten, was vader net daarvòòr opgepakt. “Niemand wist waar hij was. Moeder was hoogzwanger en is met de oudste twee naar Norbertus in Gennep gegaan. Daar ben ik geboren”, vertelt Toon. “Een week later… volgde de tocht naar Maarssen (Utrecht). Rond juni was vader daar ook ineens. Hij zag mij toen voor het eerst. Over de oorlog hebben mijn ouders nooit gesproken. We vroegen er wel naar, maar dan zei moeder: het was verschrikkelijk, dat vertel ik nog wel. Dat heeft ze nooit gedaan, helaas.” Hun keuterij op de hoek Kanonskamp/Langstraat had flinke schade. Vader, timmerman van beroep, knapte de boel op en het leven ging verder… Toon trouwde met Gerda; zij woonden een tijdje in ‘t Ven, sinds eind jaren ‘70 terug in Milsbeek, nu wonende aan de Langstraat.

Gerrie Franken Gerrie is in januari 1945 op het evacuatieadres in Werkhoven (Utrecht) geboren. Na terugkomst aan de Zwarteweg werkte vader bij de verzinkerij in Mook. Hij stierf in 1948. Moeder moest alleen verder met zes kinderen, waarvan drie jonger dan 7 jaar. De oudste zonen Jan en Lambert verdienden de kost voor het gezin bij De Olde Kruyk en in de mijnen in Zuid-Limburg (Lambert). Toentertijd was er vanuit de overheid nog geen steun, zoals nabestaandenuitkering. Gerrie is altijd op de Milsbeek gebleven, trouwde met Leny en woont sinds kort aan de Ringeloor.

Riet Theunissen Riet vertelt: “Ik ben in februari 1945 op het evacuatieadres in Vleuten (Utrecht) geboren. “Na terugkomst aan de Langstraat was alles weg. Gelukkig had mijn broer Lambert, die eerder terug was in Milsbeek, het huis al lekdicht gemaakt. Daardoor konden andere Milsbekenaren bij ons slapen totdat hun eigen huis ‘droog’ was.” Op de akkers werden de gaten van granaatinslagen gedicht. “Als je dit zelf deed, kreeg je daar geld voor,

dat konden we goed gebruiken”, aldus Riet. “Ook snoeide vader voor de PLEM op het traject Mook-Venlo boomtakken die tegen de stroomkabels aankwamen.” Toen Riet met Sjaak trouwde had dit gevolgen voor haar werk als juf. “In die tijd, ook in de jaren ‘60, werd je automatisch ontslagen als je trouwde, invallen mocht wel.” Sinds 1983 wonen Riet en Sjaak weer in haar ouderlijk huis aan de Langstraat.

Frans Cobussen Frans is enkele dagen voor de bevrijding als 8e kind in het gezin in Benschop (Utrecht) geboren. Bij terugkomst was hun huis aan de Langstraat zwaar beschadigd. “Vader dichtte de gaten, zette zijn meel- en oliehandel weer op, werkte via de werkverschaffing aan het kanaal in Middelaar, hielp de boeren met dorsen en gaf onderdak aan dorpsgenoten,” aldus Frans. “Geen armoede, wel altijd hard werken.” Frans werd als baby ondergebracht bij tante Nel in Maastricht, waar hij vier jaar woonde. Daarna even thuis, maar een goede band met zijn moeder heeft hij nooit kunnen opbouwen. Later in z’n jeugd woonde hij bij familie in Milsbeek en vertrok naar elders. Sinds 1996 samen met zijn vrouw Marry - weer terug in Milsbeek, nu wonende in de Potkuilen.

Wederopbouw

nep Ottersum) bij o.a: Hoenselaar Langstraat, Van Benthum Bloemenstraat, Laemers De Drie Kronen. Gerrie weet zich te herinneren dat bij hun thuis een trap van munitiekisten was gemaakt en dat munitiekisten gebruikt werden als muren van hun aardappelkelder. Theo spreekt over de grote saamhorigheid, elkaar helpen en de ruilhandel. “We zaten allemaal in hetzelfde schui�tje, de een had wat meer van dit en de ander van dat.” Riet vult aan: “Wij schilden appeltjes en brachten die naar de bakkerij waar ze gedroogd werden. Daar konden wij de hele winter van eten.” In de oorlog werden vele eigendommen en inmaak verstopt in de grond. “Bij het verbouwen van de woning 20 jaar na de oorlog, hebben we nog potten inmaak uit de grond gehaald. Wat het was en of het nog eetbaar was, durf ik niet te zeggen,” glimlacht Jan. Het trouwpak van Wim Cobussen kwam ongeschonden uit de grond. “Moeder heeft daar later een nieuw kostuum van gemaakt,” vertelt Frans. “Wel jammer dat de zak rogge door de Duitsers is gevonden. De achtergebleven roggekorrels groeiden bij terugkomst nog net niet door de vloer heen.” In 1948 werd de 1e bewaarschool (kleuterschool) opgericht in de leegstaande noodwoning van Hoenselaar. Dochter Dora stond voor de klas. Toon merkt op: “Ik was de buurjongen van juffrouw Hoenselaar en nog te jong voor school, maar moest erheen, anders was haar klas te klein.” Riet herinnert zich de priklap, een van de weinige leermaterialen op de bewaarschool.

De overheid zorgde voor noodwoningen in o.a. de Schoolstraat, Kerkstraat en Langstraat en bij diverse boerderijen. “Eigenlijk waren het verblijven voor legerkampen, gemaakt van hercolietplaten”, zegt Piet. Enkele staan er nu nog, uiteraard gemoderniseerd en ommuurd: o.a. bij Weijers Zwarteweg, vd Berg Oudebaan, Tinus van Nölleke Potkuilen. Wederopbouwboerderijen werden gebouwd door CAGO (Combinatie Aannemers Gen-

Noodwoningen in de Kerkstraat, zijstraat links is huidige Schoolstraat.

bron: historische foto’s - St. Cultuurbehoud Milsbeek, met dank. boek Leven in Milsbeek (2006) - St. Cultuurbehoud Milsbeek boek Oorlogsherinneringen (2011) - St. Cultuurbehoud Milsbeek


BWB tegel in gevel van aat Van Benthum Bloemenstr ning dwo noo + rij rde boe restant

“We moesten uit de krant zwartwit foto’s uitprikken; tanks en zo.” Frans zegt: “Vele jaren later werd de bewaarschool door bouwvakkers gebruikt als schaftlokaal. Ik schrok ervan hoe klein het lokaal was, toen ik daar binnenstapte.”

Doop en Eerste Communie Riet vertelt dat pastoor Versterren veel moeite heeft gedaan om de kinderen die op het evacuatieadres geboren en gedoopt zijn ingeschreven te krijgen in de Milsbeekse parochie, zodat ze toch de Eerste Communie konden doen. Jan: “Ik ben twee keer gedoopt: een ‘nooddoop’ in Werkhoven en opnieuw gedoopt in Milsbeek, want een nooddoop was niet geldig. Ook kreeg ik een nieuwe peetoom, omdat peetoom Grad Franken was verongelukt.” Piet is nog wel in Milsbeek gedoopt. “’t Was één uur na mijn geboorte dat vader, met twee Duitsers die bij ons in het huis gelegerd lagen, naar de kerk ging. In het doopboek staat mijn vaders naam ook in de vakjes van de peetoom en peettante.”

wederopbouwboerderij

Wederopbouw boerderij Van Benthum Bloemenstraat

kerst een toneeluitvoering organiseerde, wordt genoemd. Verjaardag vieren deed men toen niet, wel met z’n allen naar de kermis en dan eten met de hele familie. En Sinterklaas, niet te vergeten. Spelen… geen tijd voor! Meehelpen in het gezin was noodzaak. Wonen vlak aan de Duitse grens had z’n beperkingen maar was ook spannend. Jan vertelt over het bosbessen plukken aan de grens bij het Reichswald. “We werden bang gemaakt om niet verder dan het pad te gaan, anders werden we door de commies met hond opgepakt.” Piet durfde de confrontatie wel aan, vond het spannend de patrouillerende commies te slim af te zijn.”

Trots Aan het einde van de gesprekken is mij nog meer duidelijk geworden dat het dagelijks leven na de oorlog vanaf ‘nul’ opgebouwd moest worden, er heel hard gewerkt is en men voor elkaar klaar stond om het dagelijks leven weer een beetje glans te geven. Dat is goed gelukt. We mogen trots zijn op ons Milsbeek en alles wat de Milsbekenaren na de oorlog opgebouwd en neergezet hebben. Willeke de Haas-Theunissen

Jeugdherinneringen Er was weinig vertier kort na de oorlog. Toch ging het voetbal weer van start (de naam Juliana werd in de oorlog verboden en was RKVV Milsbeek geworden), en ook de toneelclub en de fanfare krabbelden overeind. In het patronaat kwam een soos voor jongeren, een bieb en een tijdelijk klaslokaal. De fijne schoolmeester De Waard die met

1949: Juf Dora Hoenselaar met kleuterklas to’s namen van kleuters op www.cultuurbehoudmilsbeek.nl -> schoolfo


ACTIVITEITEN VOOR EN DOOR DE KINDEREN VAN DE BASISSCHOOL De jeugd4ingenwerkgroep Milsbeek heeft in samenwerking met basisschool De Drie Vijvers Milsbeek, Sterrenschool Eigenwijs Middelaar en vele vrijwilligers op woensdag 12 februari 2020 een programma opgesteld voor de groepen 6, 7 en 8 om stil te staan bij 75 jaar bevrijding. Er wordt die ochtend om 8.45 uur gestart met diverse activiteiten. Zo zullen Paul ten Broeke (schrijver van het boek Tread softly) en Alice van Bekkum (Stichting Faces to Graves) aanwezig zijn om het verhaal te vertellen van de mannen die hebben gevochten en hun leven hebben gegeven. De kinderen worden hier actief bij betrokken. Sjaak Hendriks zal in gesprek met een aantal ooggetuigen de kinderen laten ervaren wat het is om huis en haard te verlaten. Daarnaast zal Will Wijers (vrijwilliger Vrijheidsmuseum Groesbeek) met beeld en geluid over de parachutisten komen vertellen. De Stichting Veritable is gevraagd om de militaire voertuigen die tijdens de

oorlog en de bevrijding zijn ingezet, te laten zien (en heel misschien mag er zelfs een rondje worden gereden). Afgesloten wordt met een gebedsdienst met als thema 75 jaar bevrijding Gennep, De Vriendenboom, om 13.15 uur. In deze gebedsdienst zal kapelaan Marc Kessels voorgaan. De kinderen studeren op school hiervoor enkele liedjes in en sluiten gezamenlijk af met ‘Vrede in alle talen’. Iedereen is hierbij van harte welkom! Op woensdag 12 februari zullen de kinderen ook de versiering maken voor de kerk, zodat de kerk voor de internationa-

LUCHTFOTO RIJKSWEG BIJ PLASMOLEN

le oecumenische dienst op zaterdag 15 februari mooi versierd is.

Carnavalsviering 9 februari 2020 Op zondag 9 februari wordt voorafgaand aan de prinsenreceptie om 09.30 uur de carnavalsmis gehouden. Dit keer met als titel ‘Carnaval kleurt ons leven. Vrijheid, vrede en vriendschap kleuren ons leven. Alaaf!’.

OPROEP AAN ALLE INWONERS VAN MILSBEEK

De kapotgeschoten heuvelrug in Plasmolen op 16 maart 1945. Bovenin Hotel De Plasmolen’.

Het zou geweldig zijn als op zaterdag 15 februari 2020 iedereen in Milsbeek de Nederlandse vlag uithangt, net zoals met de bevrijding 75 jaar geleden.

KERAMISCHE POPPY’S Bianca van Dreumel heeft in samenwerking met kunstenares Daantje Kip in het kader van 75 jaar bevrijding een project opgezet om keramische poppy’s te maken: het Veritable Poppy Project. Een keramische poppy bestaat uit drie blaadjes die verwijzen naar de begraafplaatsen met oorlogsgraven in Gennep, Ottersum en Milsbeek. Iedere poppy bevat de naam van een militair die daar begraven ligt. De namen zijn gekozen uit het boek Tread Softly van Paul ten Broeke. Daarin staan alle namen van de gesneuvelde militairen met hun verhaal. Deze poppy’s zullen op Valentijnsdag, vrijdag 14 februari om 13.00 uur onder andere ook op het militair ereveld

in Milsbeek worden geplaatst. Die dag worden er op 220 oorlogsgraven in de gemeente Gennep keramische poppy’s geplaatst. Alle 220 poppy’s zijn gedoneerd en worden met de hand gemaakt. De poppies blijven staan tot 5 mei 2020 en zullen daarna als kunstwerk bij elkaar gezet worden op een openbare plek in Gemeente Gennep. Het project Veritable Poppy Project is vernoemd naar Operation Veritable. Deze militaire operatie van de gealli-

eerden ging op 8 februari 1945 van start. Toen is ook de gemeente Gennep bevrijd. Bianca van Dreumel werd voor dit project geïnspireerd door de lievelingen van kunstenares Daantje Kip. Lievelingen zijn keramische bloemen die je zelf kunt maken en weggeven. Bijvoorbeeld om iemand te bedanken, te gedenken, als blijk van liefde of om iemand een hart onder de riem te steken. Bron: maasduinencentraal.nl biancavandreumel.nl maakeenlieveling.nl


3e van rechts burgemeester Ulrich Franken, naast ex-burgemeester van Gennep Peter de Koning

Interview met dhr. Ulrich Francken, burgemeester van Weeze

“POLITICI SCHEPPEN STRUCTUREN EN GRENZEN; BURGERS HEFFEN DEZE OP!” In het themanummer van ‘Op de Milsbèk’ over 75 jaar bevrijding hebben we ook een gesprek gevoerd met Paul Francken, burgemeester van Weeze. De heer Francken zet zich al jarenlang op intensieve wijze in voor een grensoverschrijdende samenwerking van de Duits/Nederlands regio in het gebied tussen Venray en Nijmegen. De viering van 75 jaar bevrijding is dan ook de viering van 75 jaar op een vreedzame en vriendschappelijke wijze van samenleven en samenwerken! Het gesprek met de heer Francken gaat niet zozeer over zijn functie van burgemeester maar meer over (grensoverschrijdend) samenleven en -werken.

Een korte persoonlijke introductie De heer Francken is 61 jaar en 18 jaar burgemeester van Weeze. Voordien was hij 17 jaar actief in de gemeenteraad van Weeze en daarmee ook de aangewezen persoon om als burgemeester deze plaats te vertegenwoordigen. Voordat hij het ambt van burgemeester aanvaardde was hij werkzaam als politieagent. Zijn interesse voor de politiek vormt de basis om dit ambt uit te voeren in combinatie met het voorzitterschap van Euregio Rhein/Waal.

Vraag: Wat is het belang van samenwerking in Euregio-gebied? Antwoord: Grensoverschrijdende samenwerking is meer dan ‘boodschappen doen over de grens’. Om effectief samen te werken en samen te leven is het van belang dat we elkaar goed kennen; zowel op individueel als groepsniveau. De ervaring van 75 jaar bevrijding heeft ons geleerd dat vrede meer is dan de afwezigheid van conflicten. Elkaar ontmoeten, aanvullen en versterken is van veel groter belang! Grenzen worden gemaakt door politici. De burgers, maar ook burgemeesters kunnen deze wegnemen en inzetten

op verbinding en verbroedering. Economische samenwerking is een belangrijke pijler binnen het Euregiogebied. Politiek gebaseerd op de interesse en belangen van de ander is onder meer van belang om succesvol te zijn. Elkaars taal spreken helpt hierbij. Het is dan ook jammer dat een afnemend aantal studenten in onze Euregio het beheersen van de taal van de ander niet ambieert. In de samenwerking vallen ook de verschillen op die tegelijkertijd ook versterkend kunnen zijn! Waar Nederlanders innovaties en veranderingen omarmen en structuren ter discussie stellen, zijn Duitsers vaak meer gericht op het behouden van deze structuren. Nederlanders blinken uit in het enthousiast en voortvarend oppakken van zaken, maar de uitvoering aan anderen overlaten waar Duitsers dit graag in dezelfde hand houden. Gebruikmakend van elkaars krachten hierbij kan dan ook tot succesvolle samenwerking leiden.


Vraag: Welke successen zijn er te noemen? Antwoord: In de samenwerking kunnen de ‘GrenzInfoPunkten’ (GrensInfoPunten) genoemd worden. Het betreft hier informatiedesks voor werken en ondernemen in het grensgebied. Daarnaast kan het ‘People to People-project’ genoemd worden. Dit betreft een samenwerking op wetenschappelijk en cultureel gebied. Voorbeelden uit het grote aantal projecten zijn onder meer: • de ondersteuning van musea om exposities te organiseren die de regio als onderwerp hebben; • MKB’ers ondersteunen bij ICT-projecten; • het opzetten van themafietsroutes; • startups helpen bij grensoverschrijdende netwerken. • Reddingswerkers (politie, ambulance en brandweer) werken grensoverschrijdend samen. Wat blijkt is dat dit juridisch soms lastig is. Het is de uitdaging om dit obstakel weg te nemen.

Nadrukkelijk wordt gezocht naar mensen die de gedachten achter de Euregio-samenwerking verder vorm en inhoud geven. Samen met lopende initiatieven projecten op deze wijze ‘een gezicht’ geven. Hierbij dient ‘de politiek’ op proactieve wijze de voorwaarden te scheppen.

nen maar ook zien als mogelijkheid om ons leven te verrijken! Waardeer de ander zoals je jezelf waardeert om hem of haar zodoende op positieve wijze te kunnen ontmoeten. Verschillen niet benadrukken maar respecteren; dat is de uitdaging waar we allen voor staan, elke dag weer!

Een continue en goede inzet van de media kan hierbij helpen. “Het goede moet verteld worden!” ook over grensoverschrijdende samenwerking. Burgers dienen hierbij tijd en interesse te hebben en open te staan voor een andere aanpak!

Nadat ik de heer Francken hartelijk bedankt heb voor zijn tijd en openheid, stap ik deze keer in mijn auto om de niet bestaande grens op de A76 over te steken. Prachtig om even stil te staan, dat de politiek niet alleen in staat is om landsgrenzen te ontwikkelen maar ook om deze weg te nemen als burgers hiernaar verlangen! Een mooie erkenning bij de overgang van 2019 naar 2020!

Vraag: Wat leren we van John Lennon’s ‘Imagine’ over de afwezigheid van grenzen. Antwoord: Er zullen altijd verschillen in mensen en nationaliteiten blijven, immers we koesteren ons eigen land, onze provincie en ons dorp. Van belang is dat we deze verschillen niet alleen herken-

Marcel Bons

KRIJGSGEVANGENENKAMP OP ONTGINNINGSBOERDERIJ KUHN Na de capitulatie van de Duitsers in februari 1945, werd door de geallieerden op de ontginningsboerderij van Kühn aan de Zwarteweg een krijgsgevangenkamp aangelegd. Gevangengenomen Duitsers werden ingezet bij het opruimen van de vele mijnen die in het grensgebied waren gelegd en bij het weer berijdbaar maken van de wegen. Dit krijgsgevangenenkamp werd door de familie Kühn, na terugkomst van de evacuatie, op hun boerderij aangetroffen. Het kamp zelf was gelegen achter en naast de boerderij. Het kamp was afgezet met grote rollen prikkeldraad en er stonden altijd soldaten op wacht. Jongens uit Milsbeek gingen er vaak kijken en kregen dan van ‘de Engelsen’ die de wacht hielden, altijd sigaretten.

voor de nog (foto Henk Jaspers) dochter Olga Kühn een bewaker met rek gesp in steeds bestaande nissenhut

Volgens zeggen waren er wel 1.000 krijgsgevangenen op het kamp, die allemaal in tenten waren ondergebracht. Er was slaapgelegenheid, een grote keuken en een grote hoeveelheid wasbakken. Toen alles zo goed mogelijk geregeld was, zat voor de meeste soldaten de straf erop. Daarna werd het hele kamp

rteweg met luchtfoto omgeving Zwa amp enk krijgsgevangen

afgebroken en netjes opgeruimd. Kühn, die al met de wederopbouw van de ontginningsboerderij begonnen was, ploegde de weilanden om en je zag niets meer van het krijgsgevangenenkamp. Alleen de nissenhut achter op het terrein is altijd blijven staan. Het gehele verhaal over het krijgsgevangenenkamp vindt u in het boek ‘Oorlogsherinneringen’ van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek. Tevens is het boek digitaal te lezen op www.cultuurbehoudmilsbeek.nl Stichting Cultuurbehoud Milsbeek

herstelde ontginningsboerderij


DE INGEVORDERDE KERKKLOKKEN IN MILSBEEK EN OMGEVING Het is 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. Door de bezetter was veel menselijk leed veroorzaakt. Die had bij terugkeer van de Milsbeekse bevolking, zijn sporen van geweld en vernieling duidelijk achtergelaten. Ook het Cultureel Erfgoed ontkwam niet aan zijn interesse. De kerkklokken bijvoorbeeld, die goed dienst konden doen als basismateriaal voor de oorlogsindustrie. Zelfs de luidklok van 205 kg van onze parochiekerk werd niet met rust gelaten, door de bezetter meegenomen en omgesmolten voor de oorlogsindustrie.

Ingevorderde kerkklokken De Duitse bezetter vorderde drie kwart van het Nederlandse klokkenbezit in. Daartoe werden in de winter van 19421943 veel klokken uit de torens gehaald, ook uit kerken in de omgeving. Deze werden naar Hamburg vervoerd of tijdelijk opgeslagen.

hangen. Voordat de klokken werden weggevoerd, werden, met behulp van vele vrijwilligers, alle gegevens nauwkeurig genoteerd. Voor de luidklok van de parochiekerk in Milsbeek (Gemeente Ottersum) zoals deze lijst vermeld, werden de volgende gegevens genoteerd: klokkengieter onbekend, gietjaar onbekend, diameter 67 cm, gewicht 205 kg, registratienummer 5-B-93. Deze luidklok werd opgehaald op 2 december 1942 en vervoerd naar Hamburg. Na de oorlog bleek meer dan de helft van de klokken verloren te zijn gegaan, het grootste deel hiervan was omgesmolten voor de oorlogsindustrie.

De wederopbouw in Milsbeek De Nederlandse overheid bepaalde dat in elk geval de M-klokken (monument) in de torens moesten blijven

Deze kwam tot stand, alsmede ook de aanschaf van drie nieuwe luidklokken. Er werd in 1950 door pastoor Lambert

oorlog; dak boven Kerk raakt zwaar beschadigd in de kerkbanken grotendeels en gd evaa wegg ijk eltel gede priesterkoor ut elho kach als gebruikt

Versterren (1903-1969) een klokkenfonds in het leven geroepen dat gevormd werd door ‘n vrijwillige financiële bijdrage van de parochianen. Ook werd rekening gehouden met een vergoeding van de overheid, die Milsbeek hoopte te ontvangen van de meegenomen luidklok door de bezetter. Het inzamelen van koper en andere materialen, dat gevonden werd ná de oorlog, bracht ook geld bijeen.

Drie nieuwe luidklokken In oktober 1950 kon de éérste klok, 600 kg, door fanfare Crescendo en bruidjes feestelijk worden ingehaald. In maart 1951 kon de tweede klok, 275 kg, geleverd worden en in december 1952 de derde tevens de laatste klok met een gewicht van 505 kg. Kerkklokken zijn de omroepers van de parochie. Ze kondigen niet alleen kerkdiensten aan bij vreugde en verdriet, maar ook als iemand uit de parochie overleden is, wat men ‘overluiden’ noemt. In onze parochie wordt dan in de morgen geluid om 11.00 uur. Chris Janssen Bron: parochie-archief

Noodkerk in het patronaat


BEZIENSWAARDIGHEDEN IN DE REGIO BERGEN, GENNEP EN MOOK & MIDDELAAR Deze regio maakte in de Tweede Wereldoorlog (WO 2) deel uit van twee grote militaire operaties: operatie Market Garden en operatie Veritable. De gemeenten Boxmeer (Overloon) en Berg en Dal (Groesbeek) bezitten daarom niet toevallig twee grote musea: het Oorlogsmuseum in Overloon en het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. De oorlog heeft zich met name buiten de musea afgespeeld, in het landschap tussen de bewoners. In de gemeenten Bergen, Gennep en Mook & Middelaar, gelegen tussen deze twee grote musea, kun je de oorlog buiten zien en beleven en is hierdoor een aanvulling op beide musea. Er zijn in het gebied diverse thematische fiets- en wandelroutes, permanente exposities in de Kenniskeuken WO 2 (bibliotheek Ellen Hoffmannplein, Gennep) en de Oude Martinustoren (Gennep), luisterplekken van de Liberation Route en films betreffende de historie van de Tweede Wereldoorlog in de regio. Daarnaast zijn er nog vele andere bezienswaardigheden in de regio, zie bijvoorbeeld www.liefdevoorlimburg.nl/ omgeving/thema-75-jaar-bevrijding

Filmwerkgroep Cultuurhistorie Maas en Niers (CMN) uit Gennep Sinds 2009 heeft Filmwerkgroep CMN korte films gemaakt, met name voor de lokale omroep Gennep. Ook zijn de hoorspelen van drie Gennepse luisterkeien met origineel filmmateriaal in drie talen verfilmd. Opvallend is het succes van de Engelstalige versie van ‘The Battle of the Reichswald’. Deze werd inmiddels meer dan ¼ miljoen keer bekeken.

Al deze films en trailers zijn op youtube te bekijken. Themaroute filmtrailers: • De bevrijdingsroute 1944-1945 • De slag om het Reichswaldroute Diverse documentaires: • Luisterkei: de slag om Gennep • Luisterkei: de slag om het Reichswald • Luisterkei: de Bruggenbouwers • Operatie Veritable, de vergeten veldslag • Operatie Veritable, historische achtergronden • De Gennepse Highlanderbridge • Gennep en zijn Schotten Engelstalige films: Duitstalige films: Audio spots: The capture of Gennep Hörstelle: Die Eroberung Gennep Audio spots: The Battle of the Reichswald Hörstelle: Die Schlacht um den Reichswald Audio spots: The Bridgebuilders Hörstelle: Die Brückenbauer Filmtrailer van de LiberationRoute Europe: • Trailer Liberation Route Europe 2013 Daarnaast is er in Gennep een belevingstocht gemaakt ter herinnering aan de gedeporteerde Joden uit Gennep. Dit verhaal is te beluisteren op https:// izi.travel/nl/73f8-de-joden-van-gennep-wandeling/nl

“GEEN GROTER LIEFDE KAN IEMAND HEBBEN DAN DEZE, DAT HIJ ZIJN LEVEN GEEFT VOOR ZIJN VRIENDEN.” (JOH 15,13) Dankzij de liefde, moed en trouw van talloze soldaten die ten tijde van de Tweede Wereldoorlog gestreden hebben voor vrijheid, leven wij reeds 75 jaar lang in vrede, veiligheid en vriendschap. Hun leven hebben ze opgeofferd voor ons en vele anderen. In de vreselijke omstandigheden van de oorlog zijn ze niet op de vlucht geslagen, maar bleven ze strijden voor de vrede van vandaag. Hun eigen veiligheid, beschermde omgeving en zekerheid hebben ze willen opofferen om ons onbezorgd met elkaar en anderen te doen leven. Hun eigen familie en vrien-

den, alsook al hun toekomstplannen en dromen, hebben ze vrijwillig achter zich gelaten met het oog op de vrijheid waarin we nu ons leven delen met onze dierbaren. Laten wij die vrijheid niet als vanzelfsprekend of vrijblijvend beschouwen, maar in ons dagelijks leven en in de maatschappij waarvan we deel uitmaken, verzoening brengen daar waar men in onmin

leeft; geloof daar waar men twijfelt; liefde daar waar men haat; hoop en vertrouwen daar waar men leeft in wanhoop; vrede en eenheid daar waar tweedracht heerst. Want het is toch door te geven, dat men ontvangt; door te verliezen, dat men vindt; door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart; door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. (St. Franciscus van Assisi) kapelaan Marc Kessels


DOOR REGEN EN MODDER NAAR MILSBEEK Evacuatie De inwoners van Milsbeek werden in oktober 1944 op bevel van de Duitse bezetter geëvacueerd, huis en haard moesten ze achterlaten. Vanuit evacuatieadressen ver van huis in de Achterhoek, Utrecht en zelfs Friesland volgde men gespannen het verdere verloop van de oorlog. Op de gastadressen werd soms in het geheim naar de Engelse berichtgeving geluisterd op voor de bezetter achtergehouden radio’s. Het nieuws ging in de laatste maanden van 1944 o.a. over de verovering van de haven van Antwerpen, de strijd in West-Brabant en over het Duitse tegenoffensief in december in de Ardennen, maar helaas hoorde men amper iets over het front bij Nijmegen; het was al helemaal onbekend hoe het er in Gennep en Milsbeek aan toe ging.

Winter 1944-1945 De winter van dit laatste oorlogsjaar was streng, na een zeer kille en natte maand november trad in december de vorst in die twee maanden zou duren. Met name in het westen van Nederland waren er ernstige tekorten aan voedsel. Ook brandstof en hout om de kachel te stoken waren schaars. Het gebied ten zuiden van de Maas was in januari 1945 volledig in handen van het Geallieer-

RoadRepair Reichswald

Het Rijnlandoffensief

Britse Soldaten Kartenspeilerweg

Reichswald

de leger. Zeeland, Brabant en het Limburgse gebied ten westen van de Maas waren bevrijd, maar in de kop van Noord-Limburg waren het nog altijd de Duitse soldaten van de Wehrmacht die onze grensstreek verdedigden. In en om het Reichswald werden door inzet van vele dwangarbeiders allerhande verdedigingswerken aangelegd; loopgraven, bunkers, prikkeldraadversperringen en mijnenvelden. Het Duitse leger wist dat een inval door de Geallieerden onvermijdelijk was, maar waar en wanneer dit zou gaan gebeuren was onbekend. In deze periode bereidde de generaals Montgomery, Horrocks en Crerar in het geheim de plannen voor om in februari vanuit het gebied Nijmegen/ Groesbeek Duitsland binnen te trekken; de operatie met de naam ‘Veritable’, of zoals we het tegenwoordig ook kennen ‘het Rijnlandoffensief’.

tiTankditch

Sherman Crab MudAn

In de vroege ochtend van 8 februari 1945 barstte de grootste artillerie beschieting uit de Tweede Wereldoorlog los. Opgesteld van Oeffelt tot Nijmegen en overal in het Groesbeekse bos vuurden de Britse soldaten van de ‘Royal Artillery’ met meer dan 1000 kanonnen onafgebroken op de Duitse stellingen aan de rand van het Reichswald. In de avond daarvoor hadden 120.000 soldaten (onderverdeeld in 7 Britse- en Canadese Divisies ) zich rondom Groesbeek verzameld, zij startten op 8 februari direct na de beschietingen met de grote aanval op Nazi-Duitsland. Doel van het Rijnlandoffensief was in eerste instantie het Duits/Nederlandse grensgebied tot aan de Rijn te veroveren, zodat daarna de Rijn overgestoken kon worden. Meest westelijk begonnen de Schotten van de ‘51e Highland Divisie’ in de ochtend van 8 februari aan hun taak om de weg van Nijmegen naar Gennep te veroveren. Met behulp van tanks, mijnenvegers en bruggenleggers werkten de soldaten zich een weg door de modder bij Breedeweg en Grafwegen. Sinds enkele dagen was het gaan dooien en samen met de grote hoeveelheden regen die er viel had dit desastreuse gevolgen voor de wegen en paden waarover de aanval richting Duitsland verliep. Pas op het eind van de dag bereikten de Schotse soldaten de rand van het Reichswald nabij Grafwegen, waar zij hun schutters-

Schade huis Meeuwssen hoek Zwar teweg Past Hoefnagelsstraat


Bren Carrier Modder Grafwegen

putten maakten om de nacht in door te brengen. De voertuigen van de voor de soldaten zo belangrijke bevoorrading stonden grotendeels nog in Groesbeek of waren onderweg vastgelopen in de dikke modder, slechts een enkele ‘Bren-Carrier’ met munitie en blikken tomatensoep bereikte in de avond de voorste eenheden van de Schotse ‘153e Brigade’.

De aanval op Milsbeek Verscholen in het Duitse bos op de stuwwal nabij De Diepen bereidden de soldaten van ‘The Gordon Highlanders’ en ‘The Black Watch’ zich voor om Milsbeek, ondanks de opgelopen vertraging op vrijdag 9 februari te veroveren en de Rijksweg in handen te krijgen. De ‘5/7th Battalion’ Gordon Highlanders zou direct via de stuwwal richting Plasmolen trekken, terwijl de ‘5th Battalion’ van The Black Watch in de middag via de Zwarteweg rechtstreeks naar Milsbeek zou oprukken. Zo konden ze de Duitse verdedigers aan de Rijksweg in de rug aanvallen en tegelijkertijd onverwachts het dorp binnentrekken. Een slim plan want toen de voorste compagnie Gordon Highlanders via de villa van Baron van Verschuer richting het Molendal trok, lagen de Duitsers op de Sint-Jansberg nog links en rechts van het pad te slapen. Er werden veel Duitse soldaten krijgsgevangen genomen, maar er vielen helaas ook slachtoffers bij de eigen troepen, met name door Duitse ‘Schu-mine’ landmijnen toen men het Molendal en Zevendal naderde. Ondertussen was de tweede compagnie van de Gordon Highlanders de stuwwal afgedaald om via de Langstraat het gebied nabij ‘De Hel’ aan te vallen dat sterk verdedigd werd door de Duitsers. Terwijl het gevecht bij de Hel losbarstte, begon de voorste compagnie van ‘The

GrensGrafwegen1945

Black Watch’ vanaf de huidige Holleweg aan de frontale aanval op Milsbeek. Het open gebied bij De Diepen en het Koningsven werd door de infanterie snel te voet overgestoken, maar toen men dichter bij de boerderijen en de huizen van Milsbeek kwam openden de Duitsers het vuur. Er vielen enkele slachtoffers, maar de Duitse verdediging werd met ondersteuning van soldaten met mortieren en een machinegeweer snel uitgeschakeld en men trok verder naar de Langstraat en via de Kanonskamp richting de Rijksweg. De belangrijke weg van Nijmegen naar Gennep was nu op twee plekken doorsneden. Op het eind van de middag konden de soldaten beginnen aan het in handen krijgen van het gebied ten zuiden van de weg. De Gordon Highlanders zuiverde het gebied bij de Riethorst, de Heikant en de Bloemenstraat, daar waren ze tot laat in de avond mee bezig. Inmiddels vestigde het hoofdkwartier van de ‘The Black Watch’ zich aan de Zwarteweg nadat men de dorpskern zelf in handen had gekregen. De kerk van Milsbeek was maar licht beschadigd en men richtte hier een eerste hulp verbandpost in. De Duitsers trokken zich in de avond langzaam terug richting Ottersum en Gennep.

Op weg naar Gennep en Goch De volgende ochtend, 10 februari, kon de eindeloze kolonne van Britse voertuigen, die in een lange file van Mook tot Grave klaarstond, oprukken over de Rijksweg en de soldaten in Milsbeek bevoorraden. Er werden vanaf De Drie Kronen verkenningen uitgevoerd richting Ottersum, maar een snelle aanval op Gennep moest worden gestaakt omdat de Niersbrug door de Duitsers werd opgeblazen. Nieuwe aanvalsplannen moesten

51st Highland Division 8 Februari

worden gemaakt waarbij hulp werd opgeroepen van speciale eenheden. Gennep werd de volgende ochtend bereikt doordat soldaten met amfibievoertuigen en bootjes nabij het Genneperhuis de Niers overstaken. Soldaten van de ‘Royal Engineers’ bouwden vervolgens onder hevig Duits mortiervuur aan de Baileybrug op de plek waar de Niersbrug lag. In Gennep werd ondertussen van huistot-huis gevochten waarbij Duitse sluipschutters veel slachtoffers maakten. Nadat ook het gebied rondom het station van Gennep op 12 februari was veroverd trokken de Duitse verdedigers zich terug op Hommersum. Via de Kartenspielerweg in het Reichswald waren de Argyll & Sutherland, Cameron en Seaforth Highlanders van de 51e Highland Divisie inmiddels ook opgerukt naar de grensovergang bij Ven-Zelderheide, daar hadden de Duitsers hun hoofdverdediging liggen. Het zou nog enkele dagen duren voordat de gehele Gemeente Gennep en de weg naar Goch tot aan Kessel was veroverd. Bij de gevechten op het grondgebied van de Gemeente Gennep van 8 tot 16 februari kwamen in totaal 36 Britse soldaten om het leven. Zij liggen o.a. op de oorlogsbegraafplaatsen van Milsbeek en Mook begraven. Deze bijdrage is geschreven door Frank van Duin uit Milsbeek, lid van Stichting Veritable te Gennep en de Stichting de Groesbeek Airborne Vrienden. Frank zal tijdens de eerstvolgende Historische Avond van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek een korte presentatie geven met beeldmateriaal over Operatie Veritable en in detail de bevrijding van Milsbeek. Deze vind plaats op 19 maart op 19:30 uur in Het Trefpunt, meer informatie hierover volgt in het volgende dorpsblad


DE STEENFABRIEK AAN DE BLOEMENSTRAAT

De kapotgeschoten ringoven met

schoorsteen

fdgebouw dat achter Resten van het oude hoo de oude natte pers van het huis stond en waar de fabriek stond

oven, auto De restanten van de ring

en de garage

De resten van de oude droogrekke n, die voor de oorlog evenwijdig langs de Bloem enstraat stonden

Herbouw van de productiehal

Wederopbouw vanaf de

foto’s: Stichting Cultuurbehoud Milsbeek

Maas

Herbouw van de ringoven

van het gezin De opgebouwde woning fabriekterrein. Celissen, midden op het 1973 gestaan. De woning heeft er tot

VRIJHEIDSMUSEUM GROESBEEK: OORLOG EN VRIJHEID ZONDER GRENZEN In 2019 is het bevrijdingsmuseum in Groesbeek verbouwd. Het museum heet inmiddels Vrijheidsmuseum en is een publiekstrekker voor jong en oud. Het Vrijheidsmuseum is een historisch educatief museum dat het grensoverschrijdende verhaal vertelt van Oorlog en Vrijheid zonder Grenzen. Centraal staat de Tweede Wereldoorlog, in samenhang met de geschiedenis van de 20e eeuw én de actualiteit. Dit gebeurt in een vaste expositie en tijde-

lijke tentoonstellingen. Ook is er een uitgebreid activiteitenprogramma met onder andere battlefieldtours, filmvoorstellingen en kinderprogramma’s. Zowel individuen als groepen kunnen in het museum terecht, waarbij zij ook kunnen genieten van een bezoek aan het museumcafé en de museumwinkel. De rode draad van het museum is het thema ‘Vrijheid’ in zowel Nederland als Duitsland, Europa en daarbuiten. Vanuit verschillende perspectieven worden voor de bezoekers de menselijke dilem-

ma’s en onbekende verhalen van burgers en soldaten in beeld gebracht. Er is nooit één verhaal. Ook het duurzame gebouw zelf, de 12 meter hoge Dome, is een attractie en heeft een sterke gelijkenis met een enorme parachute. Deze herinnert aan de dropping van duizenden Amerikaanse parachutisten op de landingsterreinen langs de Wylerbaan en op Klein Amerika in Groesbeek op 17 september 1944 en aan het grote Rijnlandoffensief op 8 februari 1945. Vanaf het terras heeft u een panoramisch uitzicht over het historische landschap van toen. Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek. www.vrijheidsmuseum.nl

OORLOGSMUSEUM OVERLOON: OORLOG HOORT IN HET MUSEUM Oorlog hoort in het museum. Dat is het motto van het Oorlogsmuseum. Het Oorlogsmuseum Overloon presenteert de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. U ziet hier hoe het zover heeft kunnen komen dat in vijf jaar tijd meer dan vijftig miljoen mensen hun leven verloren, maar ook hoe de onderdrukte bevolking vindingrijk met beperkingen en tekorten omging. Er is aandacht voor het ver-

zet, maar ook voor de vervolging. Ten slotte wordt er natuurlijk ook aandacht besteed aan de bevrijding, met speciale aandacht voor de Slag bij Overloon. Museumpark 1, 5825 AM Overloon. www.oorlogsmuseum.nl


OORLOGSMONUMENT BURGERSLACHTOFFERS Bombardementen, inslaande granaten en mijnen maakten duizenden slachtoffers onder burgers en soldaten tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in Milsbeek en omgeving. Ook na de oorlog, want na de grootscheepse evacuatie was het Milsbeekse land nog niet verschoond van mijnen en verstopte boobytraps. “Dit nooit meer!” De reden voor enkele Milsbekenaren om een oorlogsmonument op te richten. Een speciaal gevormd comité en Milsbeekse verenigingen, gesteund door destijds de Gemeente Ottersum, zamelden een bedrag in. Vervolgens werd naar een ontwerp van de heer Van der Vorst uit Middelaar het monument gerealiseerd met hulp van Milsbeekse metselaars. Met handvorm stenen, beschikbaar gesteld door Steenfabriek Huisman, metselden zij het monument

op het driehoekpleintje waar Kerkstraat en Langstraat bij elkaar komen. Op 4 mei 1955 werd het monument door burgemeester Janssen onthuld en door pastoor Versterren gezegend. In 1970 is het monument vanwege onveilige verkeerssituatie verplaatst naar de huidige locatie op de hoek Kerkstraat/ Langstraat. Hierbij sneuvelde helaas het corpus Christi, een creatie van de Maas-

trichtse beeldhouwer François Gast. In 2007 nam Stichting Cultuurbehoud Milsbeek het initiatief om het monument met behulp van vrijwilligers te restaureren. Zo doet een nieuwe corpus Christi het monument eer aan. In samenspraak met Stichting Cultuurbehoud Milsbeek heeft de Gemeente Gennep kortgeleden een infopaneel gemaakt. Dit infopaneel zal nog vóór de ‘75 jaar Bevrijdingherdenkingen’ van 15-16 februari a.s. bij het oorlogsmonument geplaatst worden. Stichting Cultuurbehoud Milsbeek

Op het oorlogsmonument staan de namen van 20 burgerslachtoffers uit Milsbeek en 1 burgerslachtoffer uit Werkhoven. Jan Grutters van de Oudebaan, omgekomen bij bombardement in staatmijn Maurits, Lutterade (Limburg), 5 oktober 1942.

ent op onthulling van het oorlogsmonum sen Jans ester eme burg 4 mei 1955 door

Frans Kerkhoff van de Rijksweg, omgekomen bij bombardement Nijmegen, 22 februari 1944. Jan Janssen, zijn zonen Lambert Janssen en Ties Janssen, buurmeisje Tiny Derks en Mia Derksen van het Heiveld kwamen om bij granaatinslagen in (de omgeving van) de Zwarteweg tussen Langstraat en Pastoor Hoefnagelsstraat, 23+24 september 1944. Toon Thissen en schoondochter Coba Thissen-Kleintjes, woonden Bloemenstraat, komen om bij granaatinslag in schuilkelder op evacuatieadres in Keppeln (Duitsland), 23+26 oktober 1944.

Oorlogsmonument anno nu

Wim van Benthum, woonde bij oom Thei van Benthum in de Bloemenstraat en kwam om door granaatinslag in de schuilkelder bij oom Thei, 3 oktober 1944. Wim Hubers, omgekomen door granaat op het erf bij zijn huis aan de Bloemenstaat, oktober 1944.

De voetbalclub RKVV Milsbeek telde

6 slachtoffers

Pietje Wienhofen van de St. Jansberg overlijdt bij de familie Hubers aan de Bloemenstraat als hij spelend bij de ingang van de schuilkelder wordt geraakt door een granaat, 15 oktober 1944. Het echtpaar Jan Gerrits en Hanna Gerrits-Basten, hun buurmeisje Anneke Kusters en Kees de Bruin uit Werkhoven die familie Gerrits thuisbracht van het evacuatieadres, komen om door een boobytrap bij het huis van Jan en Hanna Gerrits, 4 juni 1945. De broers Grad Franken, Chris Franken en Huub Franken komen om bij de boerderij aan de Driekronenstraat tijdens activiteiten op het grasland als een mijn ontploft, 15 juni 1945. Dina Derks, omgekomen in ouderlijk huis aan Onderkant bij het stoken van hout waarin oorlogstuig zat, 3 oktober 1945. Gertje Franken, zoon van Grad Franken, verongelukt bij familie De Ruyter aan de Ringbaan bij het schoonmaken van een buis wat een pantservuist blijkt te zijn, 10 oktober 1945.

bron: boek ‘Oorlogsherinneringen’ - Stichting Cultuurbehoud Milsbeek


MILITAIR EREVELD Wanneer wij nu hier op de oorlogsbegraafplaats in Milsbeek rondlopen, is het vredig en rustig. Maar de pijn en verdriet achter deze graven is nu nog steeds voelbaar en aanwezig bij de 210 families die hun geliefde zoon, vader of oom verloren hebben. De begraafplaats is ontstaan tijdens de gevechten rondom Gennep en Heijen. De kerk diende als veldhospitaal en de gewonden werden hier in eerste instantie opgevangen. De mannen die het niet redden, zijn meteen achter de kerk begraven. Ook is in maart 1945 een grote groep Irish Guards, die tussen Hassum en de Vrij gevochten hebben, door hun makkers van het strijdveld opgehaald en in Milsbeek begraven.

In eerste instantie werden de graven gemarkeerd met een houten kruis, later werden dat stalen kruisen en in de 50-er jaren werden dat de huidige grafstenen uit (overwegend) Portland kalksteen. De begraafplaats is een officiële oorlogsbegraafplaats (in tegenstelling de vele algemene begraafplaatsen waar oorlogsgraven zijn), vandaar dat er ook een Cross of Sacrifice geplaatst is. Dit staat symbool voor de opoffering van deze soldaten.

Na de oorlog, in 1946, werden de vele soldaten opgegraven uit hun veldgraven en op de diverse oorlogsbegraafplaatsen in de omgeving herbegraven, waaronder in Milsbeek. Veel van de soldaten hadden hun veldgraf aan de Nijmeegseweg, maar ze kwamen ook vanuit Veghel en Arnhem.

Wanneer jullie de begraafplaats bezoeken en je zo langs de graven loopt, bedenk dan dat zij hun toekomst voor die van ons gegeven hebben.

zgn. Poppy bij het zoon Donald Beales legt in 2010 een mander Co D. Com graf van Major Beales, Company

Paul ten Broeke Dank aan Stichting Cultuurbehoud Milsbeek voor de historische foto’s.

ter elk jaar trouw de St. Lambertusgilde luis eid op. aherdenkingsplechtigh

n van kaarsjes bij de Kerstavond: het plaatse Paul ten Broeke) o: (fot n ave sgr oorlog

de vroege uitvoering Het ‘Engelse’ kerkhof in met de houten kruisen

Vanaf 1955 kalkstenen graven op het ‘Engelse’ kerkhof

VERHALEN OP 4 MEI OVER BURGERS EN MILITAIREN De datum 4 mei is sinds 75 jaar een datum waarop wij in Milsbeek zowel de gevallen militairen, als de burgerslachtoffers gedenken. Vele inwoners van Milsbeek en van elders komen dan ’s avonds naar de kerk en bezoeken vervolgens het monument van de burgerslachtoffers en daarna de Brits militaire begraafplaats. Hoe en waarom het burger monument en de begraafplaats in Milsbeek zijn ontstaan is voor velen waarschijnlijk onduidelijk. Om hierover meer informatie te geven zullen enkele wandelgidsen van de groep wandelgidsen Milsbeek vertellen over o.a. het militair kerkhof, het burgermonument en de kerk en haar geschiedenis tijdens de oorlog. De kerk in Milsbeek was tijdens de oorlog ingericht als noodhospitaal, waar helaas vele militairen zijn overleden. Deze zijn begraven dicht bij de kerk omdat dat toen het eenvoudigste was. Na

de oorlog zijn elders gesneuvelde militairen hier herbegraven. Daarom zijn er nu ruim 200 militairen graven. Het monument van burgerslachtoffers is door inzet van vele inwoners van Mils-

beek mogelijk gemaakt. Hier staan de namen vermeld van inwoners van Milsbeek en van een niet-Milsbekenaar die door oorlogsgeweld in of na de oorlog zijn omgekomen. De wandelgidsen Milsbeek hebben het volgende programma: • Maandag 4 mei om 10.30 uur. •B ijeenkomst bij de ingang van de militaire begraafplaats. • Bezoeken militaire begraafplaats, het monument voor de burgerslachtoffers en de kerk. •E inde rondleiding rond 12.00 uur. Iedereen is van harte welkom bij deze vertellingen; er zijn geen kosten aan verbonden. Tot ziens op 4 mei om 10.30 uur


VRIJHEID, VREDE, VRIENDSCHAP Waar denken onze dorpsgenoten aan bij de woorden Vrijheid, Vrede en Vriendschap? Bij de speeltuin in de pottenbakkersbuurt zijn Diem, Daan en Jop aan het voetballen.

Diem Janssen (10)

Daan Klosters (11)

Vrijheid: dat je vrij bent in wat je doet Vrede: dat er rust is en dat je niet meer in oorlog wordt aangevallen Vriendschap: dat je met vrienden lekker kunt spelen

Vrede: dat er geen bangheid is in Nederland. Vriendschap: dat je met iedereen kan spelen die je wilt, van welk geloof je ook bent. Vrijheid: dat je niet lastig wordt gevallen door soldaten en we vrij kunnen leven waar we maar willen

Jop Klosters (6) Vriendschap: blijheid, ik word blij van mijn vrienden. Vrede: dat ik met mijn vrienden kan spelen. Vrijheid: dat ik met heel veel vrienden speel, met iedereen met wie ik maar wil.

Diem, Jop en Daan

Mary Isreal (46) Mary woont al bijna 11 jaar in Milsbeek in de Kamilleweg met haar man en drie kinderen (17, 15 en 13 jaar). Ze is in 2009 vanuit Nigeria naar Nederland gevlucht. Vrijheid: ik kan nu beslissingen voor mij zelf maken zonder dat iemand mij kwaad wil doen. Ik kan nu rustig slapen, zonder bang te zijn dat er iets gebeurt met mijn man en kinderen. In Nigeria was het gevaarlijk met de oorlog tussen de christenen en de moslims. Je weet niet wat er die dag op straat gebeurt met aanslagen en zo. Vrede: ik ben vrij, ik kan mijn mening

Mary Isreal

zeggen en ik ben blij en heb goed contact met mensen. In Nigeria wist je niet wie je kon vertrouwen. Vriendschap: gezellig bij de buurman of buurvrouw koffie drinken en kletsen. Ik voel me op mijn gemak bij mensen. Sociaal contact is belangrijk voor mij. Er wonen ook nog vrienden uit Nigeria in Almere Buiten, Venlo en Gennep. Ik heb wel moeten wennen dat je hier een afspraak moet maken om op bezoek te gaan bij vrienden. In Nigeria hoef je geen afspraak te maken. Gerda Franken

ZIJ ZIJN ONZE BEVRIJDERS Wat waren wij in 1945 blij dat we na vijf jaar bezetting onze driekleur weer voor de dag konden halen. Onze helden: de Amerikanen, de Britten, de Canadezen en o.a. ook de Polen brachten ons de vrijheid waar wij na al die jaren zo naar verlangden. Maar laten wij niet vergeten dat zij het niet alleen waren, waar wij onze vrijheid aan te danken hebben. Denk ook aan onze landgenoten die vrijwillig voor onze vrijheid gestreden hebben. Zoals de mensen in het binnenlands verzet, de landmacht, luchtmacht en marine die vanuit het buitenland actief deelnamen. Mede daardoor wil ik het verhaal van mijn oom Gerard Oldenhof (1919-2002) op papier zetten.

In 1938 besloot Gerard vrijwillig bij de marine te gaan en in 1940 wist hij per sleepboot te vluchten naar Zuid-Engeland en werd daar geplaatst op de Nederlandse onderzeeboot de Hr.Ms. O 23. Mijn grootouders leefden lange tijd in grote onzekerheid omdat brieven, vaak via het Rode Kruis niet aankwamen (tot het einde van de oorlog bleef die onzekerheid). In 1942 kwam eindelijk het bericht dat hij het goed maakte. Pas in

1945, na vijf jaar de Noorse wateren en Middellandse zee bevaren te hebben, zette Gerard voet aan wal in een deels vrij Nederland. Vandaaruit trok hij richting Gennep. Daar aangekomen trof hij een verlaten Niersstadje aan (inwoners geëvacueerd). Slechts drie Genneppenaren kwamen op zijn weg, waaronder ene Henk Heijs. Vervolgens naar Zwolle waar hij zijn familie terugvond. Daarna heeft hij nog twee jaar dienst gedaan op de Hr.Ms. O 23, hoofdzakelijk in de Indische Archipel. Hij vestigde zich later in Schotland. Met verschillende onderscheidingen en een hoop herinneringen die teruggingen tot aan die roerige periode uit zijn jonge jaren kwam Gerard, samen met zijn vrouw Jeanette ieder jaar op 5 mei vanuit Schotland terug voor viering van de bevrijding op 5 mei. Wij mogen trots zijn, hij is één van die vele, waar wij nu onze vrijheid aan te danken hebben. Ik ben trots! Henk Oldenhof

ot de Hr.Ms. O 23 Nederlandse onderzeebo

Oom Gerard Oldenhof


BEVRIJDINGSPROGRAMMA GEMEENTE GENNEP datum

tot en met

omschrijving

1 januari 2019

14 februari 2020

Veritable Poppyproject

1 januari 2020

27 april 2020

Onderwijsproject Primair Onderwijs / afsluiting op Koningsdag

1 januari 2020

27 april 2020

Grensoverschrijdend onderwijsproject Voortgezet Onderwijs

26 januari 2020

 laatsing tijdelijk lichtbeeld holocaustmonument ‘levenslicht’ (Ellen P Hoffmannplein in Gennep)

1 februari 2020 2 februari 2020

Officiële opening ‘Onze bevrijders in beeld’ 8 maart 2020

8 februari 2020

Expositie ‘Onze bevrijders in beeld’ Museum Het Petershuis in Gennep Bevrijdingsvuur arriveert in Milsbeek

12 februari 2020

Carrousel van activiteiten voor de schooljeugd in Milsbeek

12 februari 2020 (13.15 uur)

Gebedsdienst kerk Milsbeek

14 februari 2020

16 februari 2020

Uitzendingen Radio Veritable vanuit oude stadhuis Gennep

14 februari 2020 (vanaf 13.00 uur)

5 mei 2020

Plaatsen poppys op 220 oorlogsgraven

15 februari 2020

Herdenkingen in Milsbeek, Ottersum en Gennep

15 februari 2020

Bevrijdingsvuur wordt naar Gennep gebracht

15 februari 2020

Anjerconcert door dienst bereden wapens

16 februari 2020

Battlefield route

4 mei 2020 (19.00 uur)

Gemeentelijke dodenherdenking in Milsbeek (Oecumenische dienst, aansluitend ceremonie burgermonument en militair ereveld)

4 mei 2020 (20.00 uur)

Dodenherdenking monument Barmhartige Samaritaan Gennep

5 mei 2020

Bevrijdingsconcerten

zie ook https://www.evenementengennep.nl/75-jaar-bevrijding. Tijdens de uitzendingen van Culthis radio in februari hoort u meer informatie over het programma. Culthis radio is elke zondagochtend om 10 uur te beluisteren op het digitale kanaal van Maasduinencentraal Radio en via de website van Maasduinencentraal terug te luisteren.

PROGRAMMA 15 FEBRUARI 2020 – 09.20u

 ocht naar het burgermonument vanaf ‘t Trefpunt Milsbeek onder leiding van Adjudant E. Janssen en met begeT leiding van de gilden (met slaande trom) uit de gemeente Gennep.

09.30u

Plechtigheid burgermonument Milsbeek met kranslegging en muziek

09.50u

 ocht naar kerk onder leiding van Adjudant E. Janssen en met begeleiding van de gilden (met slaande trom) uit T de gemeente Gennep

10.00u

Internationale oecumenische dienst met muzikale ondersteuning door de River Maas Pipe Band, La Quatri o.l.v. Bertruke Wein, Ineke van der Lee (piano) en Pim van der Lee (trompet). Vanwege de verwachtte belangstelling is er een live stream met ’t Trefpunt. Belangstellenden zijn dan ook van harte welkom in ’t Trefpunt om de internationale oecumenische dienst bij te wonen en kunnen naderhand aansluiten bij de tocht naar het militair ereveld.

11.20u

 ocht naar het militair ereveld onder leiding van Adjudant E. Janssen en met begeleiding van de gilden uit de T gemeente Gennep. De stoet wordt opgewacht op het militair ereveld door de River Maas Pipe Band.

11.30u

 eremonie op militair ereveld. The Last Post, een stiltemoment gevolgd door ‘We will remember them’, kranslegC gingen, volksliederen en bloemlegging op de graven maken onderdeel uit van deze ceremonie.

11.50u

Vertrek vanuit Milsbeek naar Gennep (de veteranen zullen via Ottersum naar Gennep gaan).

12.05u

 lechtigheid bij de graven in Ottersum. The Last Post, een stiltemoment gevolgd door ‘We will remember them’ P en bloemlegging op de graven maken onderdeel uit van deze ceremonie.

12.30u

 ntvangst bevrijdingsvuur op de Highlander Bridge in Gennep. O Plechtigheid Monument van de Barmhartige Samaritaan in Gennep met enkele toespraken, kranslegging, het zingen van de volksliederen en een vendelgroet.

13.15u

Ontvangst genodigden en internationale gasten in Pica Mare Gennep.

15.00u

Vrijheidsconcert in Pica Mare verzorgd door de Fanfare Bereden Wapen van de Koninklijke Landmacht. Het concert is toegankelijk voor belangstellenden, tegen een vergoeding van € 5,00. Kaarten zijn in Gennep verkrijgbaar de supermarkten (Jumbo, Jan Linders, Albert Heijn), Primera, Bruna, museum ‘t Petershuis en de VVV. Ook kunt u aan de zaalkassa een kaartje kopen. Voor meer informatie kunt u de plaatselijke kranten raadplegen.

16.30u

Overdracht van het bevrijdingsvuur door de gemeente Gennep aan de gemeente Bergen.


OP DE MILSBÈK

29

BOEK ‘DE MINSE OP DE MILSBÈK’ DEEL II Op 4 april 2020 brengt Stichting Cultuurbehoud Milsbeek deel II uit van het boek ‘De minse op de Milsbèk’. Deel II beschrijft de families van de Kerkstraat, Oudebaan, Rijksweg (centrum), Smelen, Sprokkelveld, Achterbroek en Bloemen¬straat. De overige gezinnen zijn beschreven in deel I.

BESTUURSLEDEN

Het boek bevat ongeveer 280 pagina’s. De tekst is ruim geïllustreerd met foto’s, formaat A4 met harde kaft en gedrukt in fullcolour. Per gezin beschrijven we de samenstelling van het gezin, de voorouders van het echtpaar en de geschiedenis van de woning. Tevens bevat het boek algemene historische informatie over de diverse Milsbeekse gebieden. VÓÓRINSCHRIJVING Inmiddels is ‘op de Milsbèk’ huis aan huis een folder verspreid met een inschrijf¬formulier. U kunt zich ook inschrijven via het bijgaande formulier dat u in kunt leveren in de brievenbus van de pastorie. Per mail kunt u zich inschrijven via penningmeester@cultuurbehoudmilsbeek.nl. De normale winkelprijs is € 19,50. Bij voorinschrijving betaalt u € 17,50. Vrienden en vrijwilligers van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek betalen bij voorinschrijving voor het eerste boek € 15,00; voor het tweede en volgende boeken € 17,50. Deze prijzen zijn inclusief btw. Als u meer dan één boek wilt bestellen, kunt u dit aangeven op het formulier.

AFSCHEID VAN TWEE In december heeft Cultuurbehoud Milsbeek afscheid genomen van bestuurslid Toos de Gier, die door persoonlijke omstandigheden haar taak moest neerleggen. Wij bedanken Toos heel hartelijk voor haar inzet als secretaris en wensen haar het allerbeste.

De vóórinschrijving eindigt op 29 februari 2020. U betaalt vóór 29 februari 2020 per bank NL58RABO 0108 6980 84 t.n.v. Stichting Cultuurbehoud Milsbeek of contant bij afhalen. BOEKPRESENTATIE EN OPHALEN Op zaterdag 4 april a.s. zal het boek gepresenteerd worden in museum ‘De Oude Pottenbakkerij’ bij de rotonde Rijksweg-Zwarteweg. Na de presentatie kunt u daar op zaterdag 4 en zondag 5 april uw boek ophalen. Nadere informatie over de tijden ontvangt u nog. Geïnteresseerden die niet via voorinschrijving hebben besteld, kunnen het boek dan kopen voor de prijs van € 19,50. Wanneer u familie, vrienden of kennissen heeft buiten Milsbeek waarvan u denkt dat zij interesse hebben in het boek, wilt u dan zo vriendelijk zijn hen daarvan op de hoogte te stellen. Hiervoor bij voorbaat onze dank. U kunt natuurlijk ook nog vriend(in) worden via onze website www.cultuurbehoudmilsbeek.nl.

Ook John van de Ven is niet langer bestuurslid. John heeft meer dan 8 jaar zich enorm ingezet voor de ontwikkeling van de website, het opbouwen van een database en alle andere digitale zaken van onze stichting: een enorme klus! Gelukkig blijft John zowel als vrijwilliger als via zijn bedrijf wel bij Cultuurbehoud Milsbeek betrokken. Met het vertrek van John is er nu een vacature ontstaan voor de functie van webmaster. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij: voorzitter@cultuurbehoudmilsbeek.nl NOTEER ALVAST IN UW AGENDA: do 19 maart 19.30 uur: onze jaarlijkse Historische Avond in zaal Trefpunt (zaal open 19.00 uur)

• Specialist in het vervaardigen van uitneembare gebitsprotheses Zwarteweg 51A 6596 AE Milsbeek Tel.: (0485) 383852 Mobiel 06-48576493 E-mail info@jdriessen-tandtechniek.nl

• Reparatie van gebitsprotheses • Nieuwe gebitsprotheses • Advies • Bemiddeling vergoeding zorgverzekering • Klikgebit


30

OP DE MILSBÈK

Beste mensen, “In de kerk kom ik tot rust.” “De bijeenkomsten van de Tienergroep zijn zo fijn: ik vergeet dan op mijn mobiel te kijken.” “Door mijn werk voor de parochie hoor ik ergens bij en voel ik me nuttig.” “Voor het slapen gaan gaf mijn vader mij een kruisje op mijn voorhoofd. Dat gaf zo’n gevoel van veiligheid en geborgenheid! Ik had een prima jeugd, kwam niets tekort. Maar dat kruisje gaf net dat extra’s waardoor ik gerust in slaap viel.” BENT U OOK OP ZOEK NAAR DAT EXTRA’S? Werk, contact met familie en vrienden, hobby’s geven ons voldoening, een gevoel van eigenwaarde. Maar soms voelen we: er ontbreekt nog iets.... Of er zijn moeilijkheden, ziekte, eenzaamheid.... Of we hebben geen werk of andere bezigheden, weinig contacten en vragen ons af: wat is de zin van mijn leven? We zijn op zoek naar iets extra’s: zingeving, meer saamhorigheid.… DAT BIEDT ONS DE KERK! In de kerk ontvangen we dat extra’s dat ons de kracht geeft om het leven aan te kunnen. Daar horen we: “Ik heb een Vader in de hemel, Hij houdt van mij en is altijd bij mij, Hij heeft een plan met mijn leven, Hij helpt mij als ik Hem daarom vraag.…” Dat is de Blijde Boodschap van Jezus Christus. Jezus wijst ons ook de weg in het leven: “Bemin uw naaste als uzelf”, met andere woorden: geef een ander wat je zelf graag zou ontvangen, zonder berekening. Dat maakt ook jezelf gelukkig. Het geeft houvast als je je afvraagt “Wat moet ik doen? Hoe moet ik het doen?” Dat zijn vitaminen voor onze ziel. Merken we dat altijd? Nee, soms niet. Maar in elke Mis geeft God ons zijn genade, kracht, troost en innerlijke vrede om wat moeilijk is te dragen, ook als we het niet merken. We voelen toch ook niet direct de gezonde werking van de vitaminen in groente en fruit? Maar die is er wel! Daarom vragen we vaak Gods zegen op bijzondere momenten in ons leven: bij een doop, een huwelijk, een uitvaart. De parochiegemeenschap biedt ook saamhorigheid. We ontmoeten elkaar, maken een praatje na de Mis, werken samen aan de organisatie van een activiteit, aan het draaiende houden van de parochie. Ook zo kunnen we zingeving ervaren. KERK ZIJN WE SAMEN Om dit extra’s te kunnen blijven ontvangen zijn priesters nodig, een kerkgebouw, een parochiegemeenschap, want geloven doen we samen! Dankzij de inspanningen van onze voorouders hebben we een mooi markant kerkgebouw. Het is nu aan ons om dat goed te beheren, zodat we het kunnen behouden. We mogen ook samen zorgen dat de activiteiten in onze parochie door kunnen blijven gaan. Hoe?

KOM IN ACTIE OP PASTORAAL VLAK…. We hebben allemaal onze kwaliteiten. Er zijn doeners, denkers, beslissers en dromers. Bedenk hoe u uw kwaliteiten en talenten kunt inzetten om uw parochiegemeenschap in stand te houden. Als iedereen zijn steentje bijdraagt, komen we een heel eind…. KOM IN ACTIE OP FINANCIEEL VLAK…. Bij verenigingen is het normaal om een jaarlijkse contributie te betalen. Zo zou het ook moeten zijn bij leden van de parochiegemeenschap. De Kerk vraagt per gezin € 110,- per jaar of bijvoorbeeld € 10,- per maand, eventueel automatisch over te maken. Daarmee kunnen we onze kinderen blijven dopen, kunnen we blijven trouwen in de kerk, mooie afscheidsvieringen houden voor onze overledenen, ons kerkgebouw verwarmen en onderhouden. Met uw financiële bijdrage kunnen we op alle momenten van het leven iets betekenen voor de parochianen van Milsbeek! We zijn heel blij met de financiële steun die we het afgelopen jaar mochten ontvangen. Ook dit jaar rekenen we op uw steun! Dank voor uw bijdrage! GEEF SLIM Geeft u een jaarlijkse vaste gift t.b.v. Kerkbalans, dan is uw bijdrage (deels) aftrekbaar voor de belasting. U leest hier alles over op www.kerkbalans.nl Gegevens van de parochie OLV van Altijddurende Bijstand: 2017 Inkomsten € 42.106,- Uitgaven € 36.799,- Resultaten € 5.307,-

2018 € 40.259,€ 46.943,€ - 6.684,-

REKENINGNUMMERS NL 46 RABO 0140 6014 06 (Pastoraat en kerkgebouw) NL 46 RABO 0140 6014 06 o .v.v. ‘Kerkgebouw’ (Alleen kerkgebouw) Een nadere specificatie van de inkomsten en uitgaven van de drie parochies volgt in het parochieblad van maart. OPBRENGST ADVENTSACTIE Hartelijk dank aan ieder die heeft bijgedragen aan de Adventsactie ten bate van Mary’s Meals! Dankzij uw bijdragen kunnen 78 kinderen in de armste landen een heel jaar eten en onderwijs krijgen. Dat is heel fijn! De opbrengst is: - Ven-Zelderheide: € 0,- Ottersum: € 63,05 - Milsbeek: € 428,- Middelaar: € 78,50 - Mook: € 259,- Molenhoek € 255,06 - Rek. VOMMMM: € 137,40 -------------- Totaal: € 1221,01


OP DE MILSBĂˆK GELOOFSAVONDEN ROND DE BRON De komende maanden zijn de geloofsavonden op de volgende dinsdagen: Data: 28 januari, 25 februari, 31 maart, 28 april, 26 mei, 30 juni Tijd: 20.00-21.45 uur; vanaf 19.45 ontvangst met koffie of thee Plaats: pastorie, de Hove 1 in Mook Geloofsverdieping met bijbel en gebed voor ons dagelijks leven.Er zijn geen kosten aan verbonden. Meer informatie of aanmelding: Vera Dijkman: 06 23 76 68 73; hans_vera@upcmail.nl

31

GEZINSVIERING MET ZEGENING VAN DE GEZINNEN Op zondag 2 februari is er om 11.00 uur in de kerk in Molenhoek een gezinsviering met zegening van de gezinnen. Voor deze viering zijn in het bijzonder de communicanten en hun ouders, broertjes en zusjes uitgenodigd. Maar iedereen is van harte welkom! We vieren het feest van de opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis). Dat is een feest voor het hele gezin. We horen hoe Maria en Jozef hun kindje Jezus naar de tempel brengen om Hem aan God toe te wijden. Daar waren Simeon en Hanna aanwezig. Mensen op leeftijd maar vol van geloof, biddend in de tempel. God wil graag ook onze kinderen zegenen en beschermen. Daarom zal er gedurende de viering een moment zijn waar de ouders met de kinderen worden gezegend.

VIERINGEN WEEKENDEN Ven-Zelderheide

Ottersum

Milsbeek

25/26 jan.

19.00 CN

11.00

1/2 febr.

9.30

8/9 febr.

19.00

15/16 febr.

9.30 Cv.

17.30 Cv.

Oecum

19.00 Cv.

11.00 Cv.

22/23 febr. aswoensdag

19.30 9.30

7/8 mrt.

19.00 CN

21/22 mrt.

19.00

28/29 mrt.

19.00

11.00 GV 11.00

zat. 10.00

19.00

11.00 Cv. 18.00 19.00

11.00

11.00 9.30

19.00 11.00 9.30

Molenhoek

9.30

9.00

29/1 mrt.

9.30

Mook

9.30 Cv.

9.30

14/15 mrt.

Middelaar

11.00 9.30

19.00

G = Gilde / CN = mmv Cantica Nova / GV = Gezinsviering / Cv. = Carnaval

11.00


32

OP DE MILSBÈK

DOORDEWEEKSE VIERINGEN Dinsdag 18.30 Rozenkransgebed Molenhoek sacristie 19.00 Mis zij-ingang Woensdag 9.00 Mis Milsbeek sacristie zij-ingang Donderdag 9.00 Mis 9.30 – 10.00 Aanbidding Ottersum dagkapel Vrijdag 9.00 Mis 9.30 Barmhartigheidsrozenkrans Mook sacristie achter-ingang Let op: woensdag 12 februari vervalt de Mis om 9.00 uur in Milsbeek. Iedereen is welkom bij de gebedsbijeenkomst om 13.15 uur met de schooljeugd in het kader van 75 jaar bevrijding. Op die dag organiseert de werkgroep jeugd4ingen voor de schooljeugd een carrousel van activiteiten in en om de kerk, waarbij stilgestaan wordt bij de laatste maanden van de oorlog en de bevrijding. TARIEVEN EN MISINTENTIES Het kerkbestuur heeft de tarieven voor 2020 opgehoogd overeenkomstig het advies van het bisdom. Er is een uitzondering gemaakt voor de Misstipendia. Het tarief hiervoor bedraagt nu € 17,50. Dat is lager dan het door het bisdom geadviseerde bedrag. Elke overledene wordt gedurende zes weken in elke weekendmis herdacht. Dat zijn 6 x 3 = 18 Missen. Na die periode kan de familie nog 6 extra gratis Misintenties aanvragen. TARIEVEN PAROCHIES VOMMMM JANUARI 2020 Misstipendia (NB Bisdom adviseert € 27,50) € 17,50 Doopsel vrije gift Doopkaars (naar keuze, vanaf) € 11,00 Trouwkaars (naar keuze, vanaf) € 16,00 Eerste communie, ouderbijdrage € 37,50 Vormsel, ouderbijdrage € 32,50 Kerkdiensten: Jubileumdienst Huwelijksdienst* Uitvaart* Avondwake en Uitvaart * Kosten koor** + organist Begeleiding naar Crematorium na kerkdienst Avondwake zonder uitvaart*

€ € € € € € €

275,00 440,00 440,00 640,00 75,00 60,00 440,00

Grafrechten (20 jaar): Enkel of dubbel boven elkaar € 800,00 Dubbel naast elkaar: € 1.000,00 Kindergraf € 400,00 Nis in urnenmuur € 800,00 Urnengraf € 800,00 Verlenging € 800,00 (of deel hiervan, afhankelijk van het aantal jaren) Gebruik strooiveld

110,00

Bijzetting: Graf: er moet worden bijbetaald. Het bedrag is afhankelijk van hoe lang de eerste overledene er al begraven ligt. Voorbeeld: Voor de eerst begravende is voor 20 jaar aan grafrechten betaald. De tweede persoon (die in hetzelfde graf begraven moet worden) overlijdt 14 jaar na de eerste overledene. De grafrechten lopen op dat moment nog 6 jaar. Voor die 6 jaar hoeft voor de tweede bijzetting niet betaald te worden. Maar de tweede overledene moet wel 20 jaar grafrust hebben (wettelijk verplicht). Daarom moet er nog 14 jaar voor de grafrechten bijbetaald worden. 2e urn in urnenmuur: bijbetalen is niet nodig. Noten: Voor de 4 met * aangegeven diensten worden deze kosten niet in rekening gebracht, mits de afgelopen 4 jaar de minimale kerkbijdrage á € 110,00 per jaar is voldaan. Er wordt een maximum van € 440,00 vergoed. Bij een lagere jaarlijkse kerkbijdrage dan € 110,00 worden bovenstaande tarieven in rekening gebracht. Overigens adviseert het bisdom als richtlijn een bijdrage van 1% van het nettoloon van een economische eenheid als bijdrage. **Het koor Allegria van de parochie Middelaar is geen kerkkoor en hanteert een ander tarief (nader op te vragen). Aldus vastgesteld door Kerkbestuur VOMMMM in december 2019.


OP DE MILSBÈK

33

KERKDIENSTEN EN MISINTENTIES za 25 jan zo 26 jan wo 29 jan do 30 jan

19.00u kerk Ottersum 11.00u kerk Milsbeek m.m.v. parochieel dameskoor Annemie van Duin-de Ruyter (ST); Theodora van Duin-Lamers en Jan van Duin (ST); Koos en Bertha ten Haaf-Lamers (ST); 09.00u sacristie kerk Milsbeek 09.00u kapel Ottersum

zo 23 feb 09.30u kerk Ottersum wo 26 feb 09.00u sacristie kerk Milsbeek As-woensdagviering do 27 feb 09.00u kerk (dagkapel) Ottersum zo 01 mrt wo 04 mrt do 05 mrt

09.30u 09.00u 09.00u

zo 2 feb wo 5 feb do 6 feb

09.30u 09.00u 09.00u

za zo 08 mrt wo 11 mrt do 12 mrt

07 mrt 11.00u 09.00u 09.00u

kerk Ottersum sacristie kerk Milsbeek kapel Ottersum

za 8 feb 19.00u kapel Ven-Zelderheide zo 9 feb 09.30u kerk Milsbeek Carnavalsmis Piet en Petronella Derks-Linders (ST); wo 12 feb 13.15u kerk Milsbeek Gebedsdienst 75 jr. Bevrijding do 13 feb 09.00u kapel Ottersum za 15 feb za 15 feb zo 16 feb wo 19 feb do 20 feb

10.00u kerk Milsbeek Oecumenische dienst 75 jr. Bevrijding Gennep 17.30u kerk Ottersum 09.30u kerk Ven-Zelderheide 09.00u sacristie kerk Milsbeek 09.00u kapel Ottersum

za 22 feb

19.00u kerk Milsbeek Pastoor Ben van Dijck; Jan Hoenselaar (6wd);

kerk Ottersum sacristie kerk Milsbeek kerk (dagkapel) Ottersum

19.00u kerk Ottersum kerk Milsbeek sacristie kerk Milsbeek kerk (dagkapel) Ottersum

zo 15 mrt 09.30u kapel Ven-Zelderheide wo 18 mrt 09.00u sacristie kerk Milsbeek do 19 mrt 09.00u kerk (dagkapel) Ottersum za 21 mrt 19.00u kapel Ven-Zelderheide zo 22 mrt 11.00u kerk Milsbeek Jan Franken (Zwarteweg) en Overleden familie (ST); wo 25 mrt 09.00u sacristie kerk Milsbeek do 26 mrt 09.00u kerk (dagkapel) Ottersum zo 29 mrt 09.30u kerk Ottersum Overleden Op 5 januari 2020 overleed, op 91-jarige leeftijd, Jan Hoenselaar (Langstraat 36) weduwnaar van Truus van Dam. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met het verwerken van dit verlies!

Actie Kerkbalans 2020. Geef voor de kerk in je dorp Een plek om tot jezelf te komen of juist anderen te ontmoeten.Waar je een luisterend oor vindt en stilte om te bezinnen.Een plek om te vieren en te geloven. Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt. Waar mensen voor je bidden en klaarstaan met praktische steun, of je nu lid bent of niet. Waar we samen een gemeenschap zijn en geven aan anderen. Dankzij uw bijdrage kan onze kerk voortbestaan. Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer:

NL46 RABO 0140 6014 06 NL24 INGB 0001 0329 29 t.n.v. RK Kerkbestuur Milsbeek AFTREK 100% BIJ PERIODIEKE GIFT ZONDER NOTARIS Met ingang van 1 januari 2014 kunt u zonder tussenkomst van een notaris ‘periodiek schenken’ aan een goed doel. Zo’n periodieke gift is fiscaal aantrekkelijk, omdat deze volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Voor ‘gewone’ giften geldt een drempel op basis van uw inkomen. De Belastingdienst stelt wel eisen aan een periodieke gift. Zo moet de schenking minimaal vijf jaar jaarlijks een vaste gift bedragen en er tussen u en het goede doel (bijv. de parochie) een duidelijke afspraak op papier worden gezet. De parochie kan een formulier aan u verstrekken. Voor nadere informatie bel: 0485-516323.


34

OP DE MILSBÈK

WIE – WAT – WAAR Kerkdiensten Milsbeek Eucharistie: iedere woensdag om 09.00 uur. Weekendvieringen: op zondagen om 11.00 uur. op zaterdagen om 19.00 uur (uitzonderingen daargelaten) Doop: aanmeldingen en voorbereidingen Wanneer u uw kind wilt laten dopen kunt u het hiervoor aanmelden via het aanmeldingsformulier. Dit kunt u downloaden via de website van de parochies: www.vommmm.nl/parochie-nodig/sacramenten/ doop of aanvragen via administratie@vommmm.nl. Mail het formulier naar administratie@vommmm.nl en naar mpmrijs@gmail.com Voor elke parochie zijn er zondagen vastgesteld waaruit u kunt kiezen voor het doopsel van uw kind: • 2e zondag van de maand: Middelaar en Ven-Zelderheide • 3e zondag van de maand: Mook en Ottersum • 4e zondag van de maand: Milsbeek en Molenhoek Het tijdstip wordt vastgelegd in overleg met pastoor Martinus Rijs. Voor ouders die hun kind willen laten dopen is er voorafgaand aan de doop een gezamenlijke doopvoorbereiding op een maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in pastorie Mook, De Hove 1. Dringend een priester nodig? Tel. 0485- 51 1426 / 06-5541 6709 (kapelaan Marc Kessels) Bij geen gehoor: tel. 06-2376 6873 (parochietelefoon, Vera Dijkman) Adressen en telefoonnummers parochie: Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand pastorie: Kerkstraat 25, 6596 AK Milsbeek telefoon: 0485-516323 e-mail: parochiemilsbeek@planet.nl Openingstijden pastorie: woensdag-donderdag 10.00-12.00 uur Kapelaan Marc Kessels bereikbaar via 06-55416709 of via de pastorie in Ottersum (0485-511426) Het opgeven van een misintentie (€ 15,00) via de pastorie. Kerkbijdrage Parochie Milsbeek: NL46 RABO 0140 6014 06 / NL24 INGB 0001 0329 29

ALGEMEEN ALARMNUMMER GEEN SPOED, WEL POLITIE

112 0900-8844

AED LOCATIES IN MILSBEEK Sprokkelveld 42, Heiveld 60, Heiveld 70, Schuttersplein 1 AVOND- EN WEEKENDDIENSTEN (huisartsenpost Boxmeer): 0900-8880 APOTHEEK GENNEP 0485-54 55 00 BUURTZORG MILSBEEK 06-13 28 23 83 CANISIUSZIEKENHUIS NIJMEGEN 024-365 76 57 DIERENAMBULANCE NIJMEGEN E.O. 024-355 02 22 GEMEENTE GENNEP 0485-49 41 41 HUISARTSENPRAKTIJK MILSBEEK 0485-51 70 00 HUISARTSENPRAKTIJK GENNEP 0485-51 23 17 HUISARTSENPRAKTIJK OTTERSUM 0485-51 27 17 KINDERTELEFOON 0800-0432 KLUSSENDIENST SL!M coordinator: Herm ten Haaf 06-21851517 MAASZIEKENHUIS PANTEIN 0485-84 50 00

Luiden bij overlijden Wanneer de familie het wenselijk vindt om bij een overlijden de kerkklokken te laten luiden, kan men dit doorgeven bij de pastorie of via koster op nr. 513908. Men zal dan bij de eerst mogelijke gelegenheid om 11.00 uur de klokken luiden. (uitgezonderd op zondag).

MILIEUKLACHTEN TELEFOON 043-361 70 70

Communie thuis Voor zieken en thuiszittenden bestaat de mogelijkheid om de heilige Communie thuis te ontvangen. In de parochie Milsbeek: iedere eerste woensdag van de maand, aansluitend aan de Eucharistieviering van 9.00 uur Stelt u het op prijs, dat ook bij u de Communie thuisgebracht wordt, kunt u dat opgeven via de pastorie tel. 0485-516323 of via de contactpersoon van de parochie 0485-513908.

STORINGEN GAS EN ELEKTRICITEIT 0800-9009

Ophaalschema oud papier 2020

WATER (WML) 0800-023 30 40

Op de volgende zaterdagen in wordt het oud papier opgehaald: 25 januari, 28 maart, 30 mei, 25 juli, 26 september, 28 november. Graag het aanbieden van uw oud papier tijdig op zaterdagochtend doen. Zorg dat het papier gebundeld wordt aangeboden zodat het makkelijk is om op te halen. Op het parkeerterrein van SV Milsbeek staan 2 tot 3 grote containers waar men ook terecht kan met oud papier.

RADBOUDZIEKENHUIS NIJMEGEN 024-361 11 11

THUISZORG PANTEIN 0900-8803 THUISZORG PROTEION 088-8500000

WENSBUS 06-14 70 64 05 WONINGSTICHTING DESTION 088-199 00 00 ZONNEBLOEM AFD. MILSBEEK/OTTERSUM/VEN-ZELDERHEIDE 0485-34 22 21


Wij serveren al een 3 gangen menu voor € 17,50 pp

Stichting Cultuurbehoud Milsbeek zoekt een assistent(e) webmaster

De werkzaamheden bestaan uit het actualiseren van en onderhoudswerkzaamheden aan de website www.cultuurbehoudmilsbeek.nl De assistent(e) werkt zelfstandig onder de directe verantwoordelijkheid van de webmaster(s). De tijdbesteding bedraagt volgens verwachting gemiddeld 2-3 uren per week. Hij/zij is bekend met de opmaaktaal HTML, beheerst de scripttaal PHP, back-end CMS Joomla! en heeft kennis van fotobewerkingsprogramma’s. Kennis van Linux is een pre. Affiniteit met computers en websitebeheer is een vereiste. Meer informatie bij John van de Ven - webmaster@cultuurbehoudmilsbeek.nl

Rijksweg 28 Milsbeek www.topke.nl Tel: (0485) 516390

Nieuw

ook OCE opgravingen

Muizen/Ratten?

Omdat je er met een goed gevoel op terug wilt kijken

G. JANSSEN GRONDVERZET Milsbeek V or het uitgraven van bouwputten, inritten, sloten, tuinen, Vo het rooien van struiken, wortels en slopen van gebouwen. Ook voor vulzand, straatzand, teelaarde, menggranulaat, enz.

Kloosterstraat 73, Groesbeek T: 024 - 397 67 00 I:begrafenisondernemingjacobs.nl

Meer info: Te T l. 06-5342 9944 meubilair - chalets tapbuffetten - koelingen

PME Cast Iron Hilfiger Denim Dstrezzed Blue Industry

...t hu is in gro en! • Aanleg & onderhoud • Groenvoorziening • Boomverzorging

• Sierbestrating • Tuinberegening • Verkoop tuinplanten

Ovenberg 2 - Milsbeek 0485-516797 www.dehaasverhuur.nl

Didi Janssen-Driessen Schoolstraat 7 6596 AN Milsbeek 06-51447581 www.didistrimsalon.nl

Langstraat 5 Milsbeek T 0485 – 541979 www.jbgroenprojecten.nl

Elke zaterdag van 9.00 tot 13.00 verkoop van tuinplanten. Kwekerijadres: Potkuilen - Milsbeek

Iedere DINSDAG saucijzendag Iedere WOENSDAG gehaktdag

• Specialist in het vervaardigen van uitneembare gebitsprotheses Steendalerstraat 67 6591 EC Gennep Tel/Fax: (0485) 383852 / 330839 Mobiel 06-48576493 E-mail info@jdriessen-tandtechniek.nl

0485-514675

• Reparatie van gebitsprotheses

• Nieuwe gebitsprotheses • Advies • Bemiddeling vergoeding zorgverzekering • Klikgebit

Ovenberg 2828 OVENBERG

Kant en klaar voor carnaval

Reparatie alle automerken, gratis leenauto

Reparatie alle automerken, gratis leenauto

o.a. Babi pangang of Saté in pindasaus (om te bestellen)

WWW.SLAGERIJGIESBERTS.NL Kerkstraat 8.Milsbeek, telefonisch bestellen 0485-516278 Open Di,Wo,Do,Vr ,Za* van 8.30 -12.30/13.30-18.00 uur *Zaterdags’s tot 16 uur .

U kunt bij ons pinnen.

Dinsdag na carnaval zijn wij gesloten.


Programma Carnaval 2020 Vrijdag 20.00 uur Proud to be Fout Zaterdag 20.00 uur Rick KretĂŠ Zondag 15.00 uur Optocht kijken Maandag Gewoon gezellig Dinsdag 20.00 uur Pielekesbal Woensdag Herringschillen Elke dag tijdens de carnaval vanaf 14.00 uur geopend!

De zekerheid van kwaliteit Platte en Hellende daken Bitumen dak Bouw- en vastgoed onderhoud FAKRO specialist

Theo Vissers | 0652344608 www.dt-nl.nl | info@dt-nl.nl

- Woningbouw - Verbouw & Renovatie - Utiliteitsbouw

Tel: 0485-513027 * Mobiel: 06-25064707 www.moorenmilsbeek.nl

- Projectmatige bouw - Dakkapel

Hulsbroek 15 | Groesbeek | Tel: (024) 397 5700 www.aannemersbedrijfkaal.nl

De Groote Heeze 4 | Heijen | Tel. (0485) 511 141 | www.hopmans-heijen.nl

Profile for RvB Media

Dorpsblad 'Op de Milsbèk' nr. 2-2020  

Dorpsblad 'Op de Milsbèk' nr. 2-2020 Incl. bijlage 75 jaar bevrijding van Milsbeek

Dorpsblad 'Op de Milsbèk' nr. 2-2020  

Dorpsblad 'Op de Milsbèk' nr. 2-2020 Incl. bijlage 75 jaar bevrijding van Milsbeek

Profile for rvbmedia
Advertisement