Page 1

Zomer 2012 / jaargang 1 / nummer 2

Omroep Groesbeek Teken, pas er voor op De Watermolen van Berg en Dal KinderVakantieWerk


W

W

W

.

S

I

E

N

N

.

C

O

M


Topic

regiomagazine Groesbeek

Is een uitgave van RvB Media

• In dit nummer 4

Omroep Groesbeek

7

Groesbeeks Gruwelijkste

8

Shopping

15

Prijsvraag

17

Regio Actueel

21

4BoysnGirls

22

Teken, pas er voor op

25

Regio Actueel

26

Culinair: Tuinparty snacks

Uitgever en hoofdredactie Remi van Bergen

29

Anseltaler Tirolerfeest

31

Plakboek: Watertoren Berg en Dal

Eindredactie/Correcties Germa Driessen

33

Regio Actueel

35

Bart’s tuinkalender

41

Kijken is weten

42

Evenementenkalender

Redactionele bijdragen Arie Craanen, Maud Muskens, Arno Arts, Ron Wouters,Gerard Hubbers,Ton Strijbosch, Bart Voss, Chantal Oldenhof, Wil Kosman, Henk Eikholt, Gemeente Groesbeek Cover foto Natascha Photo Fotografie Natascha Photo, Remi van Bergen Advertentie-exploitatie RvB Media (advertentietarieven op aanvraag) 0485-515667 / 06-13143900 Vormgeving DMprintmedia Malden, Studio Wijkamp, Met dank aan DHD Drukkerij, Printmarkt. eu, Groesbeeks Weekblad, Art’s Reclamestudio Druk DMprintmedia Malden Frequentie, oplage en verspreiding 4 x per jaar Oplage 8.500 exemplaren Verspreiding huis-aan-huis in Groesbeek, Breedeweg, de Horst, Berg en Dal, Heilig Landstichting. Overige verspreiding via leestafels (gemeentehuizen, bibliotheken, VVV e.d.) en wachtkamers (huisartsen, tandartsen e.d.) Auteursrechten voorbehouden © RvB Media / CCM&C Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van de uitgever worden openbaargemaakt of verveelvoudigd. Gegevens zijn ontleend aan betrouwbaar te achten bronnen. Redactie en uitgever kunnen evenwel geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden. Topic Groesbeek wordt door RVB Media uitgegeven onder licentie van Craanen Communicatie Management & Consultancy

Nr. 2 • JAARGANG 1 • 2012

Bijzonder werk: Floor Pauw

Topic

18 Kerstenberg 5 6596 CE Milsbeek T. 0485 – 515667 M. 06 13143900 E.info@topicgroesbeek.nl I. www.rvbmedia.nl

3

• Editorial Voor u ligt het tweede nummer, de zomereditie van Topic Groesbeek! Het eerste nummer, de lente editie is zeer positief ontvangen in Groesbeek. Veel nieuwe tips en suggesties stroomden en stromen nog steeds binnen. Erg leuk en een goede motivatie om minstens hetzelfde niveau voor u samen te stellen. Aan kopij geen gebrek, er is genoeg binnen gekomen. Zelfs adverteerders namen contact op om in Topic Groesbeek te mogen adverteren, in deze tijd erg bijzonder! In dit zomernummer weer een diversiteit aan artikelen. Zo zat ik een avondje bij twee enthousiaste vrijwilligers van Omroep Groesbeek, resultaat een leuk interview. Een bijzonder en aangrijpbaar verhaal is het verhaal van Groesbeeks Gruwelijkste, waarbij u Remi van Bergen, Uitgever zeker ook even op hun website moet kijken. Ik sprak met Floor Pauw over haar bijzonder leuke werkzaamheden ver weg van Groesbeek. Sandra Eeren-Rutten heeft mooi en tevens adviserend verhaal geschreven over de ziekte van Lyme. In Culinair gaan we er deze zomer van uit dat het goed vertoeven is in eigen tuin. In de rubriek plakboek een verhaal met unieke foto’s over de oude watertoren in Berg en Dal. Maud Muskens schrijft over het KinderVakantieWerk in Groesbeek dat 2 augustus weer van start gaat. Kortom volop leuke verhalen in deze zomereditie en absoluut de moeite waard om mee te nemen wanneer u op vakantie gaat. In het vliegtuig, lekker voor de caravan in een zonnig vakantieland, of gewoon in eigen tuin lezen over uw eigen Groesbeek. Blijf me mailen met suggesties en ideeën, over hobby, belevenis en verzameling. Ik wens u een mooie zonnige zomer! Remi van Bergen Uitgever


Tekst: Remi van Bergen

Topic

Nr. 2 • JAARGANG 1 • 2012

Foto’s: Archief Omroep Groesbeek

4

Omroep Groesbeek, een sterke verbinding ! De eerste klanken op de radio in Groes-

al 45 jaar actief is bij de Omroep. “Dat is

“De vrijwilligers die bij Omroep Groes-

beek en omgeving dateren van 1958.

tegenwoordig niet meer voor te stellen,

beek radio maken, weten ook echt hoe

Tegenwoordig is de lokale omroep niet

maar zo ging dat vroeger”. Willy Hop-

ze radio moeten maken. Een aantal van

meer weg te denken uit de Groesbeekse

man, al 46 jaar bij de Omroep, voegt hier

hen zit al heel lang in het vak. De nieuwe-

samenleving. Met muziekprogramma’s

aan toe: “Als je inderdaad ziet wat er in

lingen lopen als het ware stage, volgen

voor jong en oud, van blues tot Deutsche

de loop der jaren allemaal veranderd is en

een gedegen opleidingstraject en weten

schlagermuziek. Topic Groesbeek ging op

aan welke regels je tegenwoordig moet

daarna precies wat er allemaal bij komt

de koffie bij twee vrijwilligers van Om-

voldoen, dat is ongekend. Radio maken

kijken om radio te maken”.

roep Groesbeek: Peter Cillessen en Willy

had vroeger zo zijn charmes en dat blijft

“We krijgen regelmatig nieuwe aanwas,

Hopman.

gelukkig zo; ook radio maken anno nu is

maar radio maken is méér dan alleen een

een fantastische bezigheid.”

programma presenteren. Er gaat behoor-

Omroep Garo

lijk wat tijd in zitten” zegt Willy. “Jammer

Het begon allemaal met Ziekenomroep

Vrijwilligers

genoeg gebeurt het nog steeds dat men-

Garo die op 3 juni 1958 werd opgericht

Na het succes van omroep Garo klonk in

sen afhaken, puur doordat men te weinig

door Hans Driessen. De studio bevond

1992 voor het eerst Omroep Groesbeek

tijd heeft”.

zich op het terrein van Dekkerswald.

op de radio. De omroep werd officieel in-

Op dit moment telt Omroep Groesbeek

De doelgroepen van deze omroep waren

geschreven bij het commissariaat voor de

94 vrijwilligers, te verdelen in presenta-

Dekkerswald, de Sint Maartenskliniek en

media en moest voldoen aan de regels die

toren, redactie, telefoondienst. “Het is

het Maasziekenhuis in Boxmeer. Omroep

dit gremium voorschrijft. Dat betekent

een leuke enthousiaste groep vrijwilligers

Garo had goede luistercijfers en werd

dat minimaal 50% van de zendtijd infor-

met goede ideeën”, aldus Willy. “En om-

zeer goed gewaardeerd door de luiste-

matief/educatief moet zijn, of betrekking

dat de meesten al vele jaren actief zijn

raars. “In die tijd reden we wekelijks naar

moet hebben op cultuur.

voor de Omroep, kent men elkaar door

Boxmeer om daar de uitzendbanden te

“Die regel geldt nog steeds en het lukt

en door en is één woord vaak genoeg.

brengen” vertelt Peter Cillessen, die zelf

ons om er aan te voldoen” aldus Peter.

Dat komt bij radio maken goed van pas”


• Omroep Groesbeek Programmering De omroep kent een ruim aanbod van verschillende programma’s met voor alk wat wils. De uitzendingen van de Omroep beginnen dagelijks om 9.00 uur en eindigen om 23.00 uur. (23.00 - 06.00 nonstop) “We krijgen veel leuke en positieve reacties op veel van onze programma’s” zegt Peter. Ons aanbod is zeer gevarieerd. We hebben voor elke doelgroep wel een pro-

Topic

gramma. Natuurlijk worden sommige programma’s beter beluisterd dan andere, dat is logisch”. Een aantal goed Groesbeek op een rij: ‘Op de Stip’ het sportprogramma, met live sportverslagen van de Groesbeekse sportverenigingen. ‘Rondum de Pomp’, een cultuurhistorisch programma dat 20 jaar lang in dialect werd uitgezonden en in 2011 vervangen

Oprichter Hans Driessen interviewt hier Theo Koomen

is door ‘Gruusbek toen en now’. Ook dit

andere landen waar onze ‘Groesbeekse’

Schlagerfestival beluisteren dat vanuit de

programma kan op positieve reacties re-

luisteraars aan de radio gekluisterd zit-

sporthal wordt uitgezonden. Elke eerste

kenen. Populair is ook ‘De gezellige zater-

ten. Omroep Groesbeek, maar dan inter-

zondag van de maand van 11.00 tot 13.00

dagmiddag’ (voorheen ‘rondje Paradiso’)

nationaal !”.Ook zenden we op TV uit.

uur kunt u zelf ook ‘live radio’ horen èn

een programma met veel Nederlandsta-

Op kanaal 30 vindt men onze kabelkrant

zien. In de foyer van De Mallemolen ma-

lige muziek, schlagermuziek en in de car-

met o.a. nieuws van verenigingen.

ken de vrijwilligers van Omroep Groes-

navalsperiode de Groesbeekse Schlagers.

beek dan een programma met bekende

‘De Muzikale mixer’ wordt elke werkdag

Live radio

lokale en regionale gasten uit bijvoor-

van 10.00 tot 12.00 uur uitgezonden met

De huidige techniek maakt het ook mo-

beeld politiek, sport, enzovoorts.

een mix van informatie, mooie muziek en

gelijk dat Omroep Groesbeek live pro-

het belspel waaraan dagelijks gemiddeld

gramma’s uitzendt.

Omroep Groesbeek is te beluisteren via

100 luisteraars deelnemen. Zoals de titel

Een paar voorbeelden. Wanneer er een

de kabel (UPC 93.1 mhz) en in de ether

al doet vermoeden wisselt het program-

raadsvergadering is in het gemeente-

op 90.6 mhz.

ma ‘Muziek met een glimlach’ gezellige

huis in Groesbeek, is Omroep Groesbeek

Internet: www.omroepgroesbeek.nl

muziek af met grappige sketches.

daarbij. Onlangs waren er twee verslag-

De volledige programmering is terug te

gevers in het centrum om de Zwitserloot

vinden op de website van de Omroep.

Dakrun live te verslaan. Sinds jaar en dag kan men via de Omroep ook het carnavals

Nieuwe media Door de komst van Internet is er ook bij Omroep Groesbeek het een en ander veranderd. Via de website is tegenwoordig veel informatie te vinden, zoals lokaal nieuws, activiteiten en sportnieuws. “Internet is ook bij ons niet meer weg te denken” aldus Willy. “Op onze website plaatsen we tegenwoordig bijvoorbeeld ook veel nieuwsberichten die luisteraars insturen. Verder staan onze programmering en het uitzendarchief online en ook de voetbaluitslagen van onze Groesbeekse voetbalverenigingen zijn op zondag direct na het laatste fluitsignaal op onze site terug te vinden”. “Via Internet kan men ook onze programma’s beluisteren” vult Peter aan. “We krijgen met enige regelmaat telefoontjes vanuit bijvoorbeeld Australië, Canada of

Nr. 2 • JAARGANG 1 • 2012

beluisterde programma’s van Omroep

5


locatie en accomodatie Outdoor - Survival - Discgolf - Camping Complete bedrijfsfeesten en partijen i.c.m. activiteiten mogelijk.

Recreatieboerderij Nederrijkswald Zevenheuvelenweg 47 6571CH Berg en Dal T 024 684 17 82 info@nederrijkswald.nl

10 jaar VETOS - Toyota Merkspecialisten! In juni 2002 besloten een aantal ex-Toyota dealers de handen ineen te slaan en een vereniging op te gaan richten van autobedrijven met Toyota als merkspecialiteit! De VETOS was geboren!

Advertentie_NRW_UC_CMYK.indd 1

22-06-2011 16:09:16

Reden voor deze actie was de uitdunning die de Toyota importeur in de jaren daarvoor had gepleegd op het bestaande dealerkorps, o.a door het stellen van (dure) extra eisen waaraan moest worden voldaan om dealer te kunnen blijven.. Daardoor werden met name de kleinere “dorpsgarages” getroffen. De VETOS stelde en stelt zich nog steeds, tot doel om de aangesloten leden de informatie en opleiding te geven om zich met recht Toyota merkspecialist te kunnen noemen, alsmede de marketing te verzorgen om de showroom bij de tijd te houden en de werkplaats te voorzien van de laatste voertuiginformatie en daardoor het bedrijf de mogelijkheid te geven zich verder uit te bouwen. Dat is meer dan goed gelukt, stelt Jacques Müskens, voorzitter van de VETOS. Op dit moment heeft de VETOS 19 leden, netjes verdeeld over Nederland en al deze leden hebben Toyota in hun hart gesloten. “ Veel aandacht gaat bij ons uit naar de klant, zegt Jacques, bij de VETOS bent u nog klant in de juiste zin van het woord. Niet voor niets is onze slogan dan ook : “VETOS, waar service nog echt is”.

Via opleidingen bij de Toyota importeur en onze eigen VETOS infodagen, weten de VETOS leden precies waar Abraham de “toyotamosterd” haalt en zijn de bedrijven in staat om die investeringen te doen die ook ten voordele zijn van de klant. Dat betekent dus geen ultra sjieke panden of zaken die alleen voor de sier zijn, de nette VETOS bedrijven

blinken uit door de no-nonsense aanpak van pand en van de medewerkers. Geen kapsones, gewoon netjes en vriendelijk, simpelweg doen wat je zegt en dat allemaal tegen een vriendelijker tarief dan normaal gebruikelijk bij de merkdealer, juist omdat de “franje”investeringen niet hoeven…. Afgelopen 12 mei werd het 10 jarig bestaan groots gevierd met

een VETOS feestdag in Valburg op het terrein “Watergoed” , waar meer dan 120 medewerkers van VETOS bedrijven aanwezig waren! “dat heeft een goede reden”, zegt Jacques, “ook wijzelf hechten veel waarde aan goede onderlinge contacten en daarom zijn dit soort samenkomsten uitermate nuttig. Zonder uitzondering zij de VETOS leden allemaal trots op “hun” VETOS en zo hoort dat ook! “

Wilt u ervaren hoe een VETOS lid met zijn klanten omgaat, loop dan gewoon eens binnen bij Autobedrijf Müskens, aan de Hulsbroek 32 in Groesbeek, u bent van harte welkom! VETOS Tel. 024 - 3971352 www.muskens.nl


• Evenement

‘Groesbeeks Gruwelijkste’ speciaal voor Robbe Op zondag 23 september wordt de 1e editie van Gruwelijkste”

verreden.

“Groesbeeks

Gruwelijkste” is een gruwelijke mountainbike tocht georganiseerd door de stichting “ROAd4energy”. De stichting is, door zes enthousiastelingen, opge-

overleden aan een ernstige energie-

In Nederland worden wekelijks 2 kinderen

stofwisselingsziekte.

stichting

geboren met een energiestofwisselings-

heeft als doel zo veel mogelijk geld te

ziekte. 50% van deze kinderen bereikt

genereren voor de ontwikkeling van

nooit de leeftijd van 10 jaar. 70% wordt

een medicijn tegen energiestofwisse-

nooit volwassen. Bij een energiestofwisse-

lingsziekten.

lingsziekte werken de mitochondriën in de

De

cellen niet goed. De mitochondriën zijn de Vanaf “Sportpark Zuid” worden er twee

energiehaarden van ons lichaam. Werken

gruwelijke mountainbike routes gefietst.

de mitochondriën niet goed dan krijgen de

Er is een route van 50km en voor de echte

organen onvoldoende energie. Als organen

“diehards” is er ook een route van 90km.

te lang te weinig energie krijgen gaan ze

Beide routes leiden de mountainbikers

uiteindelijk dood. De kinderen met een

door de prachtige bossen van Groesbeek en

energiestofwisselingsziekte zijn altijd moe.

omgeving waarbij ook het Reichswald niet

Als ze ’s morgens wakker worden is hun bat-

wordt gemeden. Het beloven twee gruwe-

terij maar half opgeladen. Zodra deze kin-

lijk uitdagende tochten te worden waarbij

deren iets gaan doen loopt de batterij ook

geen heuvel wordt gemeden. “Daar waar

nog eens heel erg snel leeg. De kinderen

we omhoog kunnen, gaan we ook om-

met deze ziekte zijn “doodmoe geboren”

hoog…. ,” aldus de wedstrijdleiding. “We

en meestal niet in staat tot het uitvoeren

willen mountainbikers uit het hele land

van “normale” handelingen.

laten zien hoe geweldig er gefietst kan

Tot de dag van vandaag bestaat er geen

worden in Groesbeek. Bovendien willen we

medicijn tegen deze verschrikkelijke ziekte.

dat de fietsers volgend jaar weer terug ko-

Omdat er te weinig kinderen worden ge-

men!”

boren met een dergelijke ziekte en de ontwikkeling van een medicijn enorm duur is

Inmiddels zijn de routes grotendeels uit-

wordt er door de farmaceutische industrie

gezet, zijn de vergunningen rond, zijn de

geen geld geïnvesteerd in de ontwikkeling

sponsoren gevonden, zijn de verzorgings-

van een medicijn. De ontwikkeling van een

posten ingericht, is de website www.roa-

medicijn is hiermee volledig afhankelijk

d4energy.nl “live”, is er een medisch team

van de giften van stichtingen zoals “Energ-

op de been, is er een grote groep vrijwil-

y4All” en “Road4energy”.

ligers bereid gevonden de organisatie te helpen om het evenement tot een groot

Toch is het, dankzij het werk van professor

succes te maken en zijn de eerste 100 in-

Jan Smeitink, verbonden aan de Radboud

schrijvingen binnen.

Universiteit te Nijmegen, mogelijk dat er

De inschrijving voor deze gruwelijke uitda-

binnen afzienbare tijd een medicijn komt

Daag jezelf uit, schrijf je NU in en steun

ging bedraagt €25 en er kan ingeschreven

dat de progressie van de ziekte kan stop-

dit goede doel!! www.road4energy.nl

worden via de website. Voor deze €25 krijg

pen. Dit kan echter alleen met voldoende

je naast het fietsen een pastamaaltijd aan-

financiële middelen.

Het evenement heeft ook een eigen Twitter

geboden. Wil je liever je bijdrage leveren

Tot bij “Groesbeeks Gruwelijkste”,

account @GroesbeekGruwel en een

aan het stoppen van energiestofwisselings-

Stichting ROAd4energy

facebookpagina Groesbeeks Gruwelijkste

ziekten als vrijwilliger? Stuur dan een mail-

waar de laatste nieuwtjes zijn te volgen.

tje naar info@road4energy.nl

Nr. 2 • JAARGANG 1 • 2012

richt ter nagedachtenis aan RObbe Alsemgeest. Robbe is, op 3-jarige leeftijd,

Topic

“Groesbeeks

7


• Shopping Zomers barbecueën? Eerst naar Stappershoef Ook u gaat deze zomer vast en zeker een keer heerlijk barbecueën in eigen tuin. Om

Recreatieboerderij Nederrijkswald

dat nóg lekkerder te maken gaat u eerst even langs bij Slagerij Boy Stappershoef. Al 75 jaar is Slagerij Stappershoef dè kwaliteitsslager in de regio. “Kwaliteit kun je proeven”, vertelt Boy. “Tegenwoordig hebben de dieren weer meer ruimte en is het toedienen van antibiotica een taboe. Hierdoor krijgt het vlees meer smaak en is het een stuk malser. We bereiden alles zelf en kunnen daardoor nog beter voorzien in de behoefte van de klant”. Slagerij Stappershoef is ook specialist in het verzorgen van uw complete catering en/of buffet. “Ook in de vakantieperiode staan wij graag voor onze klanten klaar. Of het nu is voor een barbecue, een catering of buffet, één telefoontje en wij

Topic

Nr. 2 • JAARGANG 1 • 2012

regelen het voor u. Wij hebben verschillende barbecuepakketten die op onze website

8

uitvoerig beschreven staan. Ook voor heerlijk verse vleeswaren bent u bij Boy Stappershoef aan het juiste adres. Slagerij Boy Stappershoef, Kloosterstraat 20A Groesbeek Tel: (024) 3970477 Mobiel: 06-51202977 website: www.boystappershoef.nl

Nederrijkswald is een recreatieve parel midden in de Berg en Dalse bossen. Onze camping-

en

recreatieboerderij

biedt

méér dan alleen overnachtingsmogelijkheden in deze rustieke omgeving. De locatie is bij uitstek geschikt voor het vieren van speciale gelegenheden en biedt hiervoor multifunctionele zalen. Een grote en kleine zaal kunnen voor verschillende

foto: Huib Janssen

doeleinden ingedeeld worden tot de perfecte ruimtes. Van een groot familiefeest tot een gezellig onderonsje of een

Zonnepanelen in Groesbeek!

zakelijke vergadering; bij Nederrijkswald

Gebr. Kerkhoff uit Groesbeek is in deze tijd van duurzame energieproductie hèt adres

wordt uw evenement een succes. Fami-

voor uw zonnepanelen. Het Sunkit® zonnestroomsysteem dat zij leveren, is speciaal ont-

lie en vrienden genieten hier samen van

wikkeld voor particulieren. Voor bijna ieder dakvlak is een geschikt Sunkit® pakket te

de mooie natuur waar collega’s een ont-

verkrijgen. Dit modulair opgebouwde systeem stelt u in staat uw eigen groene energie

spannende en inspirerende boswandeling

op te wekken.

tussen de werkoverleggen door kunnen

Zonnepanelen werden tot voor kort voornamelijk toegepast in de ruimtevaart. Met de

maken. Deze recreatielocatie biedt de

snelle vooruitgang van techniek en de subsidie op zonnepanelen heeft inmiddels ook het

mogelijkheid uw dag zelf in te kleuren

grote publiek deze nieuwe energievorm omarmd. Dankzij de moderne techniek en het

naar wens. Ontspannen behoort tot de

verdwijnen van de eerdere vergunningplicht kan een set zonnepanelen tegenwoordig

mogelijkheden, maar er worden ook ac-

zelfs in ons kikkerlandje behoorlijk rendabel zijn. Zonnepanelen zetten zonlicht om in

tiviteiten geboden die de moeite meer

elektriciteit en besparen op uw energienota. Een zonnepaneel wordt ook wel PV-paneel

dan waard zijn. Verschillende outdoor

genoemd, wat Photo Voltaic betekent. Een zonnepaneel bestaat uit een glasplaat, kunst-

activiteiten maken dat feesten of bijeen-

stofplaat, stekkers, connectors en zonnecellen. De zonnecellen zorgen voor de opwek-

komsten een sportief tintje krijgen. Kies

king van elektriciteit in het zonnepaneel. Met zonnepanelen bent u in staat uw eigen

voor een workshop beeldhouwen, een

stroom op te wekken waardoor u energie bespaart en uiteindelijk minder hoeft te be-

rondrit met paard en koets, een survival-

talen aan de energiemaatschappij of zelfs geld terug krijgt. De uiteindelijke besparing is

tocht, een middag op de mini-golfbaan,

afhankelijk van de afmeting en de opbrengst van uw installatie. Laat u vandaag nog in-

het sportieve discgolf waarbij u met een

formeren: Gebr. Kerkhoff B.V., Reestraat 10, Groesbeek, Tel: 024-3971427 www.kerkhoff-

frisbee aan de slag gaat, of een boswan-

groesbeek.nl

deling met gids. De activiteiten zijn ideaal voor teambuilding en zorgen gegarandeerd voor een leuke en onderhoudende dag met je naasten. Kies voor gezellig, actief

en

origineel!

Nederrijkswald,

Zevenheuvelenweg 47, Tel (024) 6841782 of kijk eens op www.nederrijkswald.nl


• Shopping SLH Bikes voor recreant en wedstrijdrenner SLH Bikes is niet zomaar een wielersport winkel. SLH Bikes levert maatwerk voor de recreant en wedstrijdrenner. Eigenaar Berry Roelofs - zelf fervent wedstrijdwielrenner waardoor hij weet waarover hij praat - vindt service en goede kwaliteit essentieel in de wielerwereld. “Wanneer een potentiële klant mijn winkel bezoekt zal ik eerst zijn/haar doelstelling bepalen” zegt Berry. “In een gesprek vooraf proberen we te achterhalen wat de wensen zijn van de klant en wat deze van ons verwacht. Deze klant kan een wedstrijdrenner zijn op topniveau of een sportief recreant die duurzaamheid en comfort belangrijk vindt”. Door de jarenlange praktijkervaring en met de kennis van de nodige cursussen bepaalt Berry samen met u de juiste fietspositionering. De metingen die hij verricht voldoen aan de

Topic

normering van hedendaagse wetenschap. “Elke klant die bij mij een fiets koopt kan rekenen op een gedegen kosteloze meting. Daarnaast verzorg ik ook losse metingen, ook op Race,- of ATB fietsen die niet bij ons gekocht zijn”. De metingen gebeuren grondig en neeen fiets komt kopen heeft bij SLH Bikes twee mogelijkheden: hij kiest uit een bestaand design of we bepalen samen design en kleur. In samenspraak met de klant wordt bepaald, afhankelijk van zijn wensen en budget, hoe de fiets er uit komt te zien en hoe de fiets verder wordt afgemonteerd. “Dan begint ons werk pas”. Op een speciale bank wordt de

Elke 10e meter gratis !

fiets geheel aan de renner, afhankelijk van zijn doelstelling, getuned. Elke klant die met

Bent u toe aan een geheel nieuwe par-

een fiets van SLH Bikes de deur uit gaat kan er zeker van zijn dat deze perfect past.

ket- of laminaatvloer of wilt u uw huidige vloer laten schuren of grondig onderhou-

SLH Bikes aan de Bredeweg 19B, is geopend

den? Kom naar Honselaar Vloeren! Wij

op vrijdag van 18.00 tot 21.00 uur en

zijn een bedrijf dat service en kwaliteit

volgens afspraak:

hoog in het vaandel heeft staan. Daarom

Tel: 06-43549407 Internet: www.slh-bikes.nl

is ons bedrijf CBW erkend. Zo koopt u niet alleen tegen scherpe prijzen, maar

Nr. 2 • JAARGANG 1 • 2012

men daardoor enige tijd in beslag, daarom gaan ze ook alleen op afspraak. De klant die

ook met maximale zekerheid. Ook als u een vloer zoekt die geschikt is voor vloerverwarming en/of vloerkoeling bent u bij ons aan het juiste adres. Informeert u naar onze concepten: full service of basic, waarbij de korting op kan lopen tot maar liefst 25%. Daarnaast hebben wij altijd leuke acties. Momenteel geven wij elke 10e vierkante meter gratis! Deze actie is ook geldig op de montagekosten en bij het schuren van uw vloer! Vraag in de showroom naar de voorwaarden. Als u dit wenst, komen wij uw vloer opmeten, bezorgen en monteren. Gaat u zelf leggen, dan krijgt u professioneel gereedschap gratis in bruikleen. Voor vrijblijvende informatie kunt u ons op internet bezoeken: www.honselaarvloeren.nl. Hier treft u tevens onze webshop aan, waar vloeraccessoires online te bestellen zijn. Uiteraard kunt u ons ook bellen, mailen of brengt u eens een vrijblijvend bezoek aan onze showroom in Groesbeek. U bent van harte welkom! Honselaar Vloeren, Atelierweg 11, Tel. 024-3977484

‘Een meting met Nederlands kampioen Master 50+ Ron Paffen

9


Het idee is dat je samen sterker staat. Als coĂśperatieve bank gelooft de Rabobank in de kracht van het collectief. Samen bereik je meer dan alleen. U kunt op meerdere manieren gebruik maken van onze kennis en die van onze klanten. Zo helpen ervaren ondernemers de starters. En helpen jongeren elkaar met financiĂŤn. Verder komen door samen te werken. Dat is het idee.

Samen bereik je meer dan alleen. Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

www.rabobank.nl/groesbeekmillingen


• Presentatie

Uw wensen zetten wij om in een veilig gevoel RL Beveiliging is opgericht door de uit Groesbeek afkomstige Raymond Leenders. Na ruim 15 jaar ervaring opgedaan te hebben op het gebied van beveiliging is Raymond vorig jaar voor zichzelf begonnen. En met succes, inmiddels heeft

Topic

hij twee mensen in dienst en hebben ze het razend druk. RL Beveiliging is gespecialiseerd in inbraak, brandmeld, hekwerk,

noodverlichting

Nr. 2 • JAARGANG 1 • 2012

ontruiming, camera, toegangscontrole, beveiliging,

telefonie en datanetwerken in privéwoningen, bedrijven, winkels en instellingen. Ook op het gebied van Domotica ( huisautomatisering ) bent u bij hen aan het juiste adres. Senioren zorg-oplossingen zijn eveneens geen probleem voor de mannen van RL Beveiliging. “Wij denken altijd mee met de klant, zodat wij uw wensen kunnen omzetten

systeem zou werken”. Door opgebouwde

RL Beveiliging

in een veilig gevoel” aldus Leenders”.

ervaring en gediplomeerde medewerkers

Bouwsteeg 17

De service en kwaliteit staat hoog in het

heeft RL Beveiliging een brede visie en

6587 AW Middelaar

vaandel bij RL Beveiliging. “Wanneer u

missie op het gebied van beveiligen ge-

Tel: 024 - 84 55 008

uw woning of bedrijfspand niet op alarm

kregen! “Wij werken regionaal voor par-

Internet: www.rlbeveiliging.nl

krijgt dan slaapt u niet zo goed als dat het

ticulieren en bedrijven”

E-Mail: info@rlbeveiliging.nl

11

n a v m a e t s u n o O y a Wh s l a n o i s s e t f a o h r p w see is r a a l k k u r d t a u get ysota Co rp or at e br oc hu re hu re oc iss Brhu tijsle n Hu iss tijslen fly er & po st er s Fly er s & po st er sn ui tn od ig in enge

s

hu we lij ks - en

- en kste lijor we Hu ka ar te n bo ge te n ar ka te or bo ge er p on tw p er tw On co erer ntnt cece pypy Co ng igi od tn Ui ersij. nl on bijkk w. dh is ru en dd k, ww eeine op lag kle , Gr orsb 41rk vooe uk we dr at altra itars digste k oo OoKl in go ed e ha nd en

dhdAdv2011_A4.indd 4 DHD Drukkerij Special

A5.indd 1

Kloosterstraat 41 6562 AT Groesbeek Tel: 024 - 397 12 97 www.dhddrukkerij.nl 19-08-11 10:45

01-03-12 15:35


• Regio Actueel

“De Horst zal met één derde groeien” De voormalige hallen van het voormalige eierexportbedrijf Hofmans eieren staan er nu nog, maar binnen afzienbare tijd zal hier een geheel nieuwe woonwijk verrijzen: De Heikant. Met de sloop van het oude

Topic

Nr. 2 • JAARGANG 1 • 2012

exportcomplex verdwijnt de laatste herinnering aan het eens zo suc-

12

cesvolle ‘Hofei’ Toen in 2001 Hofmans eieren zijn deuren definitief sloot, begon voormalig directeur Harold Bons een nieuwe loopbaan, vastgoedondernemer. Hofmans eieren was een familiebedrijf dat 75 jaar bepalend was voor Groesbeek. “Het bedrijf heeft veel doorstaan, de laatste jaren werd het steeds moeilijker en waren er veel tegenslagen”. Aldus Harold Bons. “Ik vroeg me af: wil ik dit nog eeuwig doen? Nee dus, toen hebben we besloten te stoppen”. Als vastgoedondernemer was ik totaal onervaren, maar als je er middenin zit, wordt je snel ingewijd. Bons bedacht verschillende bestemmingen voor de tienduizend vierkante meters bedrijfshallen. Maar uiteindelijk is de keuze op vastgoed gevallen. De locatie is geweldig, rustig en natuurlijk en men is zo in het centrum. En de scholen, supermarkten en sportverenigingen liggen om de hoek. De eerste fase van “De Heikant”, twaalf rijtjeswoningen is goed waarneembaar. “In totaal zullen er straks 91 woningen komen te staan, waarmee de Horst met maar liefst één derde zal groeien. Waar honderd jaar geleden de kippenboeren bijeenkwamen in het café en kruidenierswinkeltje van Grad Hofmans –het begin van een wereldbedrijf – zal straks weer een hele nieuwe gemeenschap aan de heikant ontstaan. Meer informatie over project “De Heikant” vindt u op www.bouwplandeheikant.nl U kunt ook contact opnemen met HV Makelaardij (024) 3975755

voor flyers, posters, visitekaartjes, briefpapier, uitnodigingen, trouwkaarten, banners, spandoeken en geboortekaartjes Kijk je op

www.DMprintmedia.nl Volg ons op Twitter en Linkedin! Ambachtsweg 3

twitter.com/DMprintmedia

6581 AX Malden

(024) 358 30 94

linkedin.com/company/DMprintmedia www.DMprintmedia.nl

info@DMprintmedia.nl


• Topic Column

Zomer-kriebels

Topic

Op het moment dat ik dit schrijf beleven we de eerste warme week van dit jaar. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw, korte broeken kunnen uit de kast en de barbecue kan z’n uurtjes gaan maken . Zomer… het heeft iets magisch. Luierend in de ligstoel in de schaduw onder de boom dwalen onze gedachten af naar de aanstaande vakantie. Nog een paar weekjes en dan is het zover, dan kan het grote feest beginnen. Veel jongeren gaan hun eerste vakantie zonder ouders beleven, terwijl anderen zich opmaken voor de inmiddels traditionele vakantie met vrienden naar de meest fantastische feestoorden ergens op aarde. De goed bedoelde en uit liefde gegeven adviezen van je ouders over hoe je te gedragen worden per afgereisde kilometer meer naar de achtergrond verdreven om bij de eerste de beste grensovergang massaal overboord gegooid te worden. Dit wordt jouw vakantie en je gaat doen waarvoor je gekomen bent; zon, zee, drank, disco en op de versiertoer. Slapen doe je thuis wel weer. En dat beste kinderen, is precies hetgeen waarvan je moeder in een week 10 jaar ouder wordt en je vader stiekem terug denkt aan die goede oude tijd waarin hij deed wat jij nu gaat doen (al zal hij dat zeker niet hardop uitspreken ). Misschien is het handig om toch even stil te staan bij een aantal zaken. Natuurlijk moet je volop genieten van je vakantie, maar een vakantie is pas leuk als ie bij terugkomst nog steeds leuk blijft om aan terug te denken. Hoe vervelend zou het zijn als je nadien terug moet denken aan die ziekenhuisopname wegens het ‘outgaan’ door teveel drank en/of drugs? COMPLETE De opgelopen SOA of zwangerschap BOXSPRINGSET, ELEKTRISCH VERSTELBAAR door onveilige seks of de tweedeVAN  3.249,- VOOR graads verbranding van je huid door de zon? 160 X 200 CM EN 180 X 200 CM Maar…dat overkomt jou natuurlijk niet, want jij weet waar je grenzen COMPLETE liggen en laat je niet beïnvloeden BOXSPRINGSET, twee ELEKTRISCH VERSTELBAAR door wat een ander zegt of doet. Je pocketveringVAN  3.249,- VOOR Norma is weer 100% Nederlands, matrassen, neemt condooms mee op vakantie en dat vieren we. nu al twee v.a. *Zolang de voorraad strekt voor het geval dat. Jij smeert je goed 160 X 200 CM EN in met een hoge factor zonnebrand(80 x 200 cm) 180 X 200 CM • Betreft onze collectie middel. Je drinkt met mate en laat de ‘Nederlands Kwaliteitsmatras’ drugs achterwege. Jij gaat er gewoon • Eersteklas topmaterialen een top vakantie van maken, waar je • Verkrijgbaar in Pocketveringmet je vrienden de rest van het jaar op en Combispringuitvoering • Keuze uit drie comfortlagen: kunt teren. Soms kom je precies op het goede moment. Zoals nu. Boft ú even. Want deze comfortschuim, hr-schuim of verstelbare boxspring is slechts drie maanden lang voorzien van elektrisch JIJ GENIET, MAAR VERGEET JEZELF *Zolang de60 voorraad strekt latex DAGEN MET een ongelooflijke feestprijs. Omdat Norma, deNU oudste beddenmaker van ons NIET. Toch???????????? • Verkrijgbaar in hoes- land, of bordersinds kort weer 100% Nederlands is, vandaar. OMRUILGARANTIE! Tip: download de gratis app op www. uitvoering met afneembare hoes Dit mooie aanbod is geldig van 17 mei t/m 18 augustus. lovelips.nl voordat je op vakantie • Voorzien van 60 dagen omruilgarantie; JUB Stap nu in de weldaad van Hollands Comfort! KORILEUM niet goed, dan om te ruilen voor bijvoorbeeld een gaat.

 1.999,-*

U zoekt een goed matras? Profiteer nú!

€ 676,-

 1.999,-*

Nr. 2 • JAARGANG 1 • 2012

U zoekt een Profiteer nú 13

Wablief?

Een elektrische boxspring voor  1.999??

Wablief?

€1.25 0,-

Norma is weer 100% en dat vieren we. andere hardheid. Vraag ons naar de voorwaarden.

TING

Tweede matras halve prijs! Een elektrische boxspring voor  1.999??

Soms kom je precies op het goede moment. Zoals nu. Boft ú even. Want deze elektrisch verstelbare boxspring is slechts drie maanden lang voorzien van

een ongelooflijke feestprijs. Omdat Norma, de oudste beddenmaker van ons land, sinds kort weer 100% Nederlands is, vandaar.

Dit mooie aanbod is geldig van 17 mei t/m 18 augustus. Stap nu in de weldaad van Hollands Comfort!

Wennekers Slaapspeciaalzaak Ambachtsweg 13, Groesbeek T (024) 397 73 21 Wennekers Wooncentrum Ambachtsweg 3, Groesbeek T (024) 397 25 18

Rondleiding winkel

www.wennekers.nl

€1

JUB.I250,KOR LEUM T

ING

Fijne vakantie, Chantal Oldenhof GGD Nijmegen


• Prijsvraag

Landhaus Angerhof

PRIJSVRAAG Met Topic Groesbeek naar Oostenrijk! Doe mee en win een week lang een verblijf voor 2 personen in een appartement in Oostenrijk! Deze reis wordt u aangeboden door Marcel en Cora Hermsen van Landhaus Angerhof in Bad Hofgastein. Onderstaande afbeeldingen zijn delen van advertenties van adverteerders uit deze Topic. Als u denk te weten bij welke adverteerders ze thuis horen, doe mee en misschien reist u binnenkort wel naar Oostenrijk.

Landhaus Angerhof in Oostenrijk is van het uit Groesbeek afkomstige stel Marcel en Cora Hermsen. Te midden van veel groen, genoeg ruimte en toch dicht in de buurt van winkels, liften, restaurants en bus, runnen zij in Bad Hofgastein hun Landhaus. In Landhuis Angerhof maken zij vakantiegangers het naar hun zin. Bieden hen een onvergetelijke tijd tijd waarin ze de pracht van het Gasteinertal met haar vele mogelijkheden mogen ontdekken. “Landhaus Angerhof” is hiervoor de geschikte locatie!!! In de zomer of in de winter, hier heeft u vakantie in een droomom-

1

2

3

4

5

6

geving. In de winter kunt u zich uitleven in het fantastische skigebied van het Gasteinertal en in de zomer komt u tot rust tussen de groene bergen en de heerlijke thermen. Het Gasteinertal is er voor gemaakt lichaam, geest en ziel opnieuw energie te geven. Voor degene die heerlijk willen relaxen in het zwembad en de sauna van de Alpenthermen, kuren in de Heilstollen of gewoon genieten van de gezonde berglucht. Kijk ook eens op: www.landhaus-angerhof.com Hoe doet u mee? Denkt u te weten van welke adverteerders de logo’s zijn, mail uw antwoord voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en woonplaats door via info@topicgroesbeek.nl of stuur uw antwoord per (brief) kaart naar Topic Groesbeek, Kerstenberg 5, 6596 CE MILSBEEK. Let op, de uiterste inzenddatum is 15 augustus 2012 Oplossing Lente editie De delen van de advertenties van de Lente editie waren afkomstig van: 1. Recreatieboerderij Nederrijkswald 2. Alumette.nl 3. Autobedrijf Muskens 4. J&B Groenprojecten 5. Kerkhoff Installatiebedrijf 6. Muskens Asperges. Uit de 153 inzendingen is Judith Kersten – Storm uit Groesbeek als gelukkige winnares uit de bus gekomen.

Nillesen Installaties staat altijd klaar voor haar klanten. GROESBEEK – Sinds jaar en dag staat Nillesen Installaties uit Groesbeek bekend als een echte totaalinstallateur. Met ongeveer 50 professionele medewerkers worden klanten uit de grote regio van Groesbeek voorzien van keukenkraan tot technisch hoogwaardige installaties. Naast werktuigbouwkundige installaties (denk bijvoorbeeld aan dak- en zinkwerk, loodgieterwerk, complete badkamers, cv-ketels en airconditioning) voert Nillesen Installaties ook elektrotechnische installaties uit. Voorbeelden hiervan zijn domotica, licht- en krachtinstallaties, inbraakbeveiliging en brandmeldinstallaties. Milco Janssen, Hoofd Service en Onderhoud: ”Bij Nillesen staat de klant centraal staan en hier doen we dan ook alles aan.” Aldus Milco. “Nillesen is van oudsher echt een begrip in de regio op het gebied van werktuigkundige en elektrotechnische installaties. Ook op het gebied van service en onderhoud zijn we een begrip. Dit willen we nog verder gaan uitbouwen op het gebied van utiliteitsprojecten.” De huidige actie met betrekking tot het leveren en installeren van airconditioning is hiervan een mooi voorbeeld volgens Milco. “Voor een zeer scherpe prijs van € 995,00 inclusief btw, materiaal en plaatsing heeft de klant een kwalitatief zeer goede en energiezuinige airconditioning in huis.” “Heerlijk om op een hete zomerdag in een koel huis te komen zonder ziek te worden”. Op pagina 32 van deze Topic treft u een advertentie aan van deze airconditioningcampagne. Een mooi voorbeeld van de totale dienstverlening zijn de complete badkamers. “Als een klant aangeeft dat hij geïnteresseerd is in een badkamerrenovatie, dan gaan we samen met de klant rond de tafel zitten voor een advies en ontwerp. Dit ontwerp wordt van papier omgetoverd tot een prachtig tastbaar eindresultaat.” Aldus Milco. “De klant heeft het gemak dat ze maar 1 aanspreekpunt heeft in het gehele proces en dat is Nillesen Installaties. We zorgen voor zowel de werktuigbouwkundige, als elektrotechnische installaties, het stukadoren en tegelwerk. Deze manier van werken zorgt voor een efficiëntere communicatie en uiteindelijk voor een beter eindresultaat.” Want dat laatste is het allerbelangrijkste laat Milco weten. “Een tevreden klant is voor ons het allerbelangrijkste. Voor meer informatie over de dienstverleningen van Nillesen Installaties kunt u terecht op www.wijmakenhetgoed.nl of 024 – 397 14 87.


• Regio Actueel Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Heeft u vragen over opvoeden? Of wilt u weten hoe andere (groot-)ouders iets aanpakken? Opvoeden is leuk, uitdagend en spannend. En soms is het ontroerend. Maar het is ook wel eens lastig. Daarom is er een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), waar u terecht kunt met al uw vragen én waar u andere ouders kunt ontmoeten. Voor álle opvoeders en de jeugd Alle ouders, verzorgers, kinderen en jongeren zijn welkom bij het CJG in Groesbeek. We geven antwoord en samen kijken we wat u, uw omgeving of een professional kunnen doen om uw kind fijn en gezond op te laten groeien. De contacten met het CJG zijn gratis, vertrouwelijk en anoniem. organiseert een scala van activiteiten en diensten voor jong en oud, gericht op

Het CJG organiseert ook (gratis) themabijeenkomsten voor ouders en jongeren. Mocht

ontmoeten, opgroeien en samenleven. Ze

u hierin interesse hebben, vraag dan per mail een themabijeenkomst aan op uw school,

luisteren, zijn een vraagbaak en belan-

kinderopvang of bij u thuis. Ook kunt u aansluiten bij een van de bestaande bijeenkom-

genbehartiger en doen een beroep op de

sten (kijk voor informatie op de CJG-website).

mensen zelf, familie, kennissen, om waar het kan, initiatieven te nemen. Geluk-

Samenwerkingsverband

kig worden ze geholpen door een groot

Het CJG is, in opdracht van de gemeente Groesbeek, een onafhankelijk samenwerkings-

aantal vrijwilligers om veel activiteiten te

verband tussen o.a. de volgende partijen: GGD, Stichting Welzijn Groesbeek, NIM-maat-

realiseren.

schappelijk werk, MEE, Integrale Vroeghulp, Bureau Jeugdzorg, Iriszorg, de kinderopvang-organisaties, Montessoricollege en SPOG (de basisscholen).

Kinderen en tieners in Breedeweg Het jeugd- en jongerenwerk werkt van-

Contact met het CJG

uit buurtcentrum de Körf aan het Kerk-

Er zijn verschillende manieren om met het CJG in contact te komen:

pad. Maandelijks zijn er leuke instuiven.

Telefoon:

088-0011340 (lokaal tarief)

Kinderen kunnen daar knutselen (onder

Internet:

www.cjggroesbeek.nl

begeleiding van ouders en vrijwilligers),

E-mail:

info@cjggroesbeek.nl

jaarlijks is er een buitenspeeldag, een

Afspraak:

mail of bel om een afspraak te maken.

lampionnenoptocht met St. Maarten en het “Kruumelkesbal” voor carnaval, voor de jongste inwoners van de Breedeweg. Vanaf september is er wekelijks de Minisoos voor jeugd uit groep 7 en 8, woonachtig in de Breedeweg. Tijdens de minisoos worden er spellen gedaan en muziek gedraaid, waarbij de jeugd meehelpt in de voorbereiding. Maandelijks is er oom een Maxisoos voor tieners van het middelbaar onderwijs. Ook hier is zelf meehelpen in de voorbereiding een doel. Naast deze concrete activiteiten wordt er samengewerkt met andere organisaties die actief zijn in de Breedeweg zoals het NIM maatschappelijk werk en de ZZG thuiszorg maar ook Oosterpoort, de wijkraad en de ouderenbond. Initiatieven maar ook vragen van bewoners kunnen op die manier ondersteunt worden. Uiteraard steunen zij initiatieven van buurtbewoners die een leuke activiteit op willen zetten. Wilt u meer informatie of heeft u een leuk idee? Neem dan contact op! Voor informatie of contact; www. welzijngroesbeek.nl , of jeugd/ jongerenwerk; Petra Kregting p.kregting@welzijngroesbeek.nl tel. 06 - 53 76 48 09.

Nr. 2 • JAARGANG 1 • 2012

Themabijeenkomsten

Topic

St i ch t i n g We l z ij n Groesbeek

17


• Bijzonder werk

Topic

Nr. 2 • JAARGANG 1 • 2012

tekst: Remi van Bergen

18

“Ik had nog nooit een biertje getapt” Anders dan de meesten van ons zet ze geen wekker om naar haar werk te gaan. Anders dan de meesten van ons is ze niet voor het avondeten thuis. En ook anders dan de meesten van ons zakt ze ’s-avonds niet lekker onderuit op de bank voor de TV… Nee, Floor Pauw uit Groesbeek heeft bijzonder werk, werk waarbij de handen uit de mouwen gestoken dienen te worden, maar ook werk waarbij tussendoor gerelaxt kan worden. De werkdag van Floor begint vaak wanneer wij bijna klaar zijn met werken. Floor werkt tijdens de vakantieseizoenen als barkeepster in bekende vakantieoorden. Topic Groesbeek interviewt haar wanneer ze net 3 dagen terug is uit Gerlos en nog redelijk schor klinkt..

Na haar studie aan de HEAO is Floor gaan werken als onderdelencoördinator bij Stork in Boxmeer. “Een goede job, vast inkomen en een geregeld leven, huisje, boompje, beestje lonkte” aldus Floor, die heerlijk aan een lekkere kop thee zit. Toch besloot Floor anders. Floor ging naast haar drukke baan in de avonduren de lerarenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving in Zwolle volgen. “Toen ik 34 werd slaagde ik en ging ik naast mijn 4-daagse baan bij Stork, als lerares aan de slag. Een druk leven maar alles wel goed in balans”. Toen na een tijdje haar relatie uitraakte en haar vader plotseling overleed, besloot Floor eens wat lang gekoesterde plannen waar te gaan maken. Griekenland “Ik zag een oproep staan, dat men seizoenskrachten zocht in Griekenland en ik dacht bij mezelf: “waarom niet, nu kan het nog”. En zo gebeurde het: Floor reageerde op de baan, mocht op gesprek komen en jawel, ze werd aangenomen. “Het was een erg spannende tijd. Ik moest mijn goede baan bij Stork opzeg-


• Bijzonder werk gen, mijn huis opzeggen, heb mijn auto verkocht, mijn inboedel en kleding opgeslagen en het avontuur kon beginnen. Nauwelijks bijgekomen van enkele afscheidsfeestjes, zat ik al in het vliegtuig, onderweg naar Kos in Griekenland. Ik weet nog goed dat ik boven Griekenland vloog en bij mezelf dacht: Floor, waar ben je aan begonnen... Achteraf heb ik er geen minuut spijt van gehad”.

Topic

In Kos aangekomen merkt Floor al snel dat het wereldje van seizoenskrachten leen aan, je ontmoet elkaar en weet dat je met die mensen 3 maanden lang echt dag en nacht doorbrengt”. Floor werd barvrouw, iets wat ze nog nooit had ge-

“Gerlos was ook een erg leuke tijd, echt

kers tegen gekomen, dat voelt dan toch

daan maar waarvan ze wel verteld had

anders dan Griekenland, nog harder wer-

wel vertrouwd”. Floor werkt vanaf 2010

dat ze er enige ervaring in had… “Ge-

ken maar ook heerlijk genieten van de

als barvrouw en is in de tussentijd in Kos

lukkig hielpen mijn collega’s me er goed

verse sneeuw”. “ Ik ben nu al twee keer

geweest, op Mallorca en tweemaal in

doorheen en had ik het zo onder de knie.

naar Gerlos geweest om daar te werken,

Gerlos. “Toch is het elke keer weer heer-

De tijd in Griekenland was een relaxte

de collega’s waarmee je werkt zijn tussen

lijk om thuis te komen, gewoon naar je

tijd, je hebt geen vaste lasten, je sociale

de 25 en 40 jaar en gasten en collega’s

eigen winkel te kunnen gaan om bood-

wereld is heel klein, je moet wel hard

komen jaarlijks terug, dat is echt bij-

schappen te doen, lekker in Groesbeek of

werken, maakt lange dagen, maar je be-

zonder”. In de tussentijden dat Floor in

Nijmegen te zijn, makkelijker je vriendin-

vindt je onder vakantie vierende mensen

Groesbeek terug is en ze wat langer in het

nen te contacten en ga zo maar door”.

en dan is het altijd feest” aldus Floor.

land is, kan ze bij haar oude werkgever Stork terecht. “Dat is echt heerlijk, even

“Op dit moment heb ik wat sollicitaties

Gerlos

weer terug naar de orde van de dag, om

lopen hier in Nederland en weet ik nog

Na 3 maanden Griekenland keert Floor

vervolgens weer een vakantieseizoen in

niet of er nog een seizoen gaat komen

weer terug naar Groesbeek. Om na

het buitenland te bivakkeren. Wat leuk

van biertjes tappen, feesten, hard wer-

slechts enkele weken alweer te vertrek-

is, is dat vele vrienden je komen opzoe-

ken en genieten ergens ver van Groes-

ken naar Gerlos in Oostenrijk voor haar

ken op de plek waar je werkzaam bent.

beek vandaan”.

eerste

En vooral in Gerlos ben ik veel Groesbe-

wintervakantie

werkervaring.

Nr. 2 • JAARGANG 1 • 2012

toch erg klein is. “Iedereen komt daar al-

19


HB_2312_adv_Topic zomeractie.indd 1

08-06-12 09:06


DiaPad De producent van luxe producten, Crystal Rocked, biedt een

Topic

nieuwe exclusieve versie aan van de iPad 3. Deze iPad is met de hand ingelegd met 5.000 1.400 euro. Nog effe sparen dus.

Zelf woordzoeker maken

Hondentraplift

Een leuke bezigheid voor in de auto, in het vliegtuig of

Dieren zijn als mensen, met

in een luie stoel is puzzelen met woordzoekers. Je kunt

dezelfde mensenwensen….. Hoe

in iedere tijdschriftenwinkels natuurlijk puzzelboekjes

erg kun je dier verwennen. In

kopen, maar je kunt ze ook zelf maken: zo moeilijk of

Amerika is er nu een traplift ont-

gemakkelijk als je zelf wil. Eenvoudig te doen. Ga naar

wikkeld voor honden die wat

www.moeilijkepuzzels.nl

moeilijk de trap op kunnen. Soms

Je kunt hier maximaal zestig zelf bedachte woorden

zijn de doggies te oud, soms

invoeren en dat de puzzel zo groot/klein maken als je

gewoon te dik en te lui. Het moet

wilt. Druk op “Maak de puzzel’ en print de woordzoe-

niet gekker worden.

ker uit. Je kunt er een aantal maken en die als een boekje nieten.

Hobbykit voor je vakantie Daar zit je dan ergens op een vakantieadres, ver van huis en ver weg van je spulletjes. Om te voorkomen dat je je een keer mocht vervelen hier een leuke tip. Neem een ringband en hang er een aantal van die plastic insteekhoezen in. Zoek op internet alvast een paar leuke knutsel-, vouw-, teken- of spelideeën op diverse knutselpagina’s (www.knutselpagina.nl of knutselen.startpagina.nl). Print de ideeën uit en steek ze samen met de spulletjes (kralen, touwtjes, papier e.d.) die je ervoor nodig hebt in een hoes. Je kunt er natuurlijk ook materiaal van je vakantieadres (schelpen, zand e.d.) aan toevoegen. In een apart etui/doos doe je schaar, lijm, stiften e.d. Nu ben je volop uitgerust voor een verveelmoment of een regenachtige vakantiedag.

Nr. 2 • JAARGANG 1 • 2012

Swarovski-diamantjes en kost

21


• Topic verhalen

Topic

Nr. 2 • JAARGANG 1 • 2012

Ingezonden door Sandra Eeren

22

Teken. Pas er voor op! Dat een beet van een teek kwalijke gevolgen kan hebben, weet Sandra Eeren uit Groesbeek maar al te goed. In 2004 werd zij door een teek gebeten. Die beet veranderde haar leven compleet. Van een energieke en ondernemende vrouw en moeder veranderde zij in een wrak. Haar klachten werden door artsen niet onderkend en serieus genomen. Zij werd ongewild hoofdrolspeelster in een slechte film. Maar gelukkig ziet haar toekomst er weer rooskleuriger uit.

te van Lyme, die veroorzaakt wordt door een tekenbeet. Ik vertelde de behandelende artsen dat ik in 2004 door een teek was gebeten. “Zo lang geleden…” In mei 2011 was ik ten einde raad. Ik opperde bij de reumatoloog dat mijn klachten misschien tóch een gevolg zouden kunnen zijn van de ziekte van Lyme. Hij nam mij niet serieus. Liet wel mijn bloed

“Een week na de beet ontstond er een

Eind 2010 weer een fikse uitbraak van

testen, maar er werd niet getest op de

rode kring die gloeiend heet werd. Ik

psoriasis, maar nu over mijn hele lijf be-

ziekte van Lyme.

voelde me ziek en was kortademig. Na

halve in mijn gezicht. Maandenlang zat

Ik werd zieker en zieker. Mijn man bracht

een antibioticakuur van twee weken ging

ik onder de bulten. Daarnaast kreeg ik

mij naar de eerste hulp. Ik kon niet meer

het weer goed. Daarna kreeg ik regelma-

reumatische klachten en hevige spierpij-

lopen. Aangekomen in het ziekenhuis

tig griepachtige klachten, hevige migrai-

nen. Ik ging steeds

ne aanvallen, gezichtsverlies en rug- en

meer

gewrichtsklachten. Ik werd vaste klant

en voelde me een

bij de huisarts. Omdat de reguliere ge-

wrak.

achteruit

neeskunde mij niet verder bracht heb ik

Teken kunnen het hele jaar actief zijn, maar met de zomer in het vooruitzicht is extra alertheid geboden.

mijn heil ook gezocht bij een osteopaat.

Ik ging slecht pra-

In 2005 kreeg ik huiduitslag aan mijn on-

ten en soms liep ik

derbenen, in 2006 nogmaals. Dat bleek

alsof ik dronken was. Mijn klachten had

voelde ik mij doodziek en had het erg

psoriasis te zijn. Ik voelde mij dag in, dag

ik getoetst op internet. Ik kwam erachter

benauwd. De behandelende arts wuifde

uit niet fit.

dat mijn klachten verwezen naar de ziek-

mijn lymeverhaal weg. “Niet alles geloven


• Topic verhalen wat op internet staat” en ik mocht weer

lyme. Overstuur en boos was ik dat ik voor

naar huis met de mededeling dat er een

mijn gevoel voor gek verklaard werd! Een

revalidatieplan voor me werd gemaakt.

arts kwam zelfs met het voorstel om met

Slapen deed ik al nachten niet. Ik was op!

een psychiater te gaan praten. Ik voelde mij zo onbegrepen en in de steek gelaten. onderzoek naar Lyme. Het wachten op

mijn lijf, zakte door mijn benen en kreeg

de uitslag (5 dagen) wilde ik graag thuis

een aanval waarbij mijn armen en benen

doen.

om me heen sloegen. Mijn hele lijf beefde

Maar thuis kreeg ik weer last van stuip-

en ik kon het niet stoppen.

trekkingen, pijn op de borst en ik had het

mate antistoffen aan tegen de borrelia

Het was alsof er duizenden beestjes on-

gevoel dat er nu ook in mijn hoofd beest-

bacterie ten gevolge van een tekenbeet,

der in mijn rug kropen en mijn benen kon

jes rond liepen. Met de reguliere artsen

ziekte van lyme dus. Wat was ik blij dat

ik niet optillen. Inmiddels wist ik dat ver-

kwam ik op dat moment niet verder. Op

ik op mijn intuïtie vertrouwd had en be-

lammingsverschijnselen één van de symp-

internet zochten we naar hulp en vonden

wezen werd dat ik niet mijn verstand ver-

tomen van lyme waren, dus mijn grote

wij een homeopaat die goede resultaten

loren had. “Zes weken dubbele dosis an-

boekte met het behandelen van lymepati-

tibiotica, dan ben je beter en hoef je niet

ënten. Hij bood meteen hulp. In overleg

meer terug te komen,” was wat ik van het

met hem besloten wij te proberen via de

ziekenhuis te horen kreeg!

huisarts antibiotica te krijgen aangezien

Na het volgen van de antibioticakuur en

dit zijn behandeling versterkte.

de kuur van de homeopaat gaat het even goed, maar krijg ik al snel weer klachten.

Omdat ik onder behandeling stond van het ziekenhuis, wilde de huisarts in eer-

Ik besluit om nog een kuur van de ho-

ste instantie geen antibioticakuur voor

meopaat te volgen, want met het zieken-

mij uitschrijven. Maar aangezien mijn

huis kon ik niet meer door één deur. Dat

toestand zo snel verslechterde besloot hij

heeft geholpen. Ik ben nu sinds 5 maan-

om dat toch te doen. Wat ben ik blij dat

den kuur- en klachtenvrij en volgens de

hij dat heeft gedaan! Na vier uur werd ik

homeopaat lymevrij! Ik voel me goed. Het

een ander mens: de kuur sloeg aan. Lang-

is een aanslag op mijn spieren geweest,

zaam aan voelde ik me beter worden.

dat merk ik vooral als ik aan mijn condi-

In een tijd van twee dagen kon ik weer

tie werk, maar ik kan weer functioneren!

lopen, praten en slapen. De spierpijnen

Niet alleen een aanslag op mijn spieren

verdwenen en ik kon ook functioneren

maar op mijn totale functioneren. Een

angst was in een rolstoel te belanden of

zonder bril op. Bij de homeopaat kreeg ik

verdrietige periode. Maar gelukkig heb

erger nog, dat ik er dood aan zou gaan,

medicatie om mijn lichaam te ontgiften.

ik mijn strijdlust niet verloren. Na 8 jaar

want ook dat overkomt mensen met de

Dan komt de uitslag van het ziekenhuis…

ellende schijnt er nu een einde te komen

ziekte van Lyme. De aanval heeft onge-

Positief! Mijn lichaam maakte in hoge

aan de nachtmerrie lyme!

veer drie uur geduurd. Ik reageerde goed op de neurologische testen, maar werd toch opgenomen in het ziekenhuis, maar ook daar wilden ze niet aan de ziekte van

Wees op uw hoede wanneer u in aanraking komt met een teek en controleer u zelf en uw kinderen wanneer uw tijd doorbrengt in de natuur. Raadpleeg altijd een arts wanneer u twijfelt en laat u niet zomaar wegsturen want dat kan grote gevolgen hebben voor uw gezondheid. Dat is het allerbelangrijkste in het leven!”

in contact komen met mevrouw Eeren, mail de redactie.

Nr. 2 • JAARGANG 1 • 2012

Uiteindelijk werd er ingestemd met een

zal vergeten. Ik had geen controle over

Topic

Dan breekt een dag aan die ik nooit meer

23


• Topic Column

Mien Grusbek Geboren in ‘’the Summer of 69’’ben ik een kind van de 80’s. Groesbeek in de jaren 80, met nostalgische gevoelens denk ik er aan terug. De bullen waren nog in volledige bezetting en scoorden hit na hit, de Belcantos vroegen aan hun

Topic

Nr. 2 • JAARGANG 1 • 2012

moeder of ze mochten trouwen en Blitz zong ‘’help, lie-

24

veling help’’. Piraat ‘’het zwarte beertje maakte de ether onveilig en Ben Gröning zong met de vreemdelingen de mooiste groesbeekse carnavalshit ooit ‘’het keulen van Gelderland’’. We hadden nog een buitenbad ‘’de Lubert’’ met springkuul waar we lange hete zomers doorbrachten en achter de meiden aan zaten. ’s Avonds kwam persoonlijke vriend ‘’pastor Van Gestel’’ een borreltje nuttigen bij ons thuis na een slopende dag in een toen nog volle kerk. Er waren nog geen computers en leefden op straat, knikkeren en voetballen. Ik keek op tegen local hero ‘’Jantje Peters’’die terugkeerde uit het verre Italië. Jan leefde mijn droom die later werkelijkheid werd, profvoetballer worden. In de weekends gingen we naar De Linde waar good old Wim Derks zijn klandizie vanuit het cafe naar binnen keek en waar we onze eerste danspasjes leerden (mijn god wat konden wij slecht dansen). Ik weet het, als je gezicht naar het verleden staat, staat je

Dé versierders in de wijde regio! Zandstraat 83 • Gennep • 0485-542086 Info@idballon.nl • www.idballon.nl

rug naar de toekomst maar het is zo verdomd lekker om soms terug te kijken. Op een verlaten zondag druk ik nog weleens de jukebox aan en zet de Dolethe’s op met het enigste groesbeekse volkslied’’Grusbek gej blieft vur mien’ of de Moonlights (toen ook nog in volledige bezetting) met ‘wat was Grusbeck vroeger moj’ en hoop dan dat ze de jaren 80 bedoelen. Pastor Van Gestel komt nog weleens langs (ja deze vriend is voor eeuwig) en blijft me op het hart drukken dat je altijd moet blijven geloven, maar ik geloof dat Groesbeek nooit meer zo mooi wordt als in de jaren 80.

In verkoop: 11 Patio woningen

Pluk de dag, droom van morgen, leer van gisteren, Arno Arts.

Woningbouw project De Heikant is gelegen aan de Cranenburgsestraat - Reestraat te Groesbeek (kerkdorp De Horst)

De eerste fase omvat verder:

• 12 starterswoningen € 172.000,- VON Woningbouw project De Heikant is gelegen aan de Cranenburgsestraat - Reestraat te Groesbeek (kerkdorp De Horst)

De eerste fase omvat verder:

(nog enkele beschikbaar!)

• 5 bouwkavels vanaf € 186.000,- VON Verkoop:

• 12 starterswoningen € 172.000,- VON (nog enkele beschikbaar!)

• 5 bouwkavels vanaf € 186.000,- VON

HV Makelaardij Dorpsstraat 22, 6562 AB Groesbeek Tel: 024 397 57 55

Verkoop: • Vanaf € 295.000 v.o.n. • 430 tot 525 m3 • Hoofdslaapkamer en badkamer HV Makelaardij op begane Dorpsstraat 22, 6562 AB Groesbeek grond Tel: 024 397 57 55 • Keuken en sanitair inclusief • Gelegen op ruime kavels tot 253 m2

Verkoopbrochures zijn verkrijgbaar bij de makelaar en tevens te downloaden op de website www.bouwplandeheikant.nl


• Topic Actueel Metamorfose Hair & Beauty Studio Marc

Edelweisz sluit muziekseizoen af met Midzomerwijkconcert

dio Marc deden zij in de vorige editie van Topic Groesbeek

Traditioneel sluit Muziekgezelschap Edelweisz het muziek-

een oproep voor een complete metamorfose. Men kon ie-

seizoen af met het Midzomerwijkconcert. Elk jaar vindt het

mand nomineren die het verdiende om eens goed verwent

concert plaats op een andere locatie in Berg en Dal. Er wordt

te worden. Uit de vele inzendingen heeft onlangs de eerste

luchtige muziek gespeeld waardoor zowel de muzikanten

metamorfose plaatsgevonden. Uiteraard kunt u nog steeds

als de luisteraars al een beetje in vakantiestemming kunnen

reageren, “we vieren ons 25- jarig bestaan en geven 5 me-

komen. Ook de leerlingen laten van zich horen tijdens dit

tamorfoses weg” aldus Marc. Iemand nomineren kan door

concert. Dit jaar is het concert op vrijdag 29 juni 2012 op de

een mail te sturen naar info@studiomarc.nl Graag vermel-

Merelweg in Berg en Dal. Edelweisz houdt het graag infor-

den waarom hij of zij het verdient en indien mogelijk een

meel en om het vakantiegevoel snel te laten komen kunnen

foto toevoegen van de genomineerde.

bezoekers hun eigen tuinstoel meenemen en aanschuiven. Dat maakt het nog gezelliger! Het concert begint om 19.30 Voor meer informatie over Edelweisz kunt u terecht op de website: www.edelweisz-bergendal.nl

Voor

Nr. 2 • JAARGANG 1 • 2012

uur en de toegang is gratis.

Topic

In verband met het 25- jarig jubileum van Hair & Beauty Stu-

Na

25

Vakantiekiekjes met Topic Groesbeek Dat Topic Groesbeek al snel bekendheid heeft verworven was ons bekend. Ook van buiten de gemeente Groesbeek komen er reacties op de redactie binnen. Maar dat het magazine zelfs over de grens gelezen wordt, was ook voor ons een verrassing. Vanuit Oostenrijk kregen we een bericht van Marcel en Cora Hermsen. Oud inwoners uit Groesbeek die vanaf 2006 eigenaar zijn van het 5 sterren appartementencomplex ‘Landhaus Angerhof. Kijk snel eens op hun website www.landhausangerhof.com Deze leuke reactie vanuit Oostenrijk bracht ons op een idee. Lezers die deze Topic meenemen naar hun vakantiebestemming en er samen met een bezienswaardigheid, hun tent, hotel, plaatsnaambord enz. enz. een mooie foto van maken, kunnen een mooie prijs winnen. Maar natuurlijk ook thuisblijvers kunnen een leuke originele foto insturen! Maak een leuke, originele foto en mail deze door naar info@topicgroesbeek.nl o.v.v. vakantiefoto. Of stuur ‘m op naar Topic Groesbeek, o.v.v. vakantiefoto, Kerstenberg 5, 6596 CE MILSBEEK. In het septembernummer zal er een overzicht geplaatst worden met de leukste inzendingen.

Knallen op de Derdebaan Historische Tractoren Club de Botterpotknallers presenteren 7 en 8 juli 2012 Historie tussen de Heuvels, Derdebaan 14 te Groesbeek. Oude tractoren, stationaire motoren, oude werktuigen, demonstratie stoomtractor, antieke boomzagerij, historische trekkertrek, boomstam / sloopkogel trekken, dorsen met dorskasten, groots defilé, ploegen, muziek en onderdelenmarkt. Deelnemers kunnen overnachten, 10 euro per plaats, aankomst vanaf vrijdag 6 juli 14.00 uur, vertrek uiterlijk maandag 9 juli 14.00 uur. In verband met neospora zijn honden niet toegestaan op het terrein.


• Culinair Foto’s: met dank aan Vereniging voor de Nederlandse Vleeswaren.

Topic

Nr. 2 • JAARGANG 1 • 2012

Snelle tuinparty snacks

26

Lekker zomeren in je eigen tuin. Hapje, drankje en relaxen. Enkele recepten voor snelle zomersnacks, die niet alleen goed ogen maar ook nog eens voortreffelijk smaken. Haal snel wat vleeswaren en andere gemakkelijke ingrediënten en je hebt in een handomdraai een snelle snack schotel! De tuinparty kan beginnen. Gegrilde spiesjes met rosbief

spies drie van deze pakketjes op een prikker. Je krijgt dan 6 prikkers. Maak nu de saus. Doe

Wat heb je nodig (voor twee personen):

de soja, sake en de mirin in een pannetje en

6 groene asperges - 18 plakjes rosbief - 1 eet-

breng dit aan de kook. Bind dit met het maï-

lepel sesamzaadjes. Voor de saus: ½ dl soja

zena papje tot een siroop dikte. Neem de saus

saus - ½ dl sake - ½ dl mirin (Japanse zoete

van het vuur en voeg de heel fijngesneden

kookwijn) - 1 teentje knoflook fijngesneden -

knoflook toe. Grill de spiesjes in enkele minu-

1 theelepel maïzena opgelost in wat koud

ten aan twee kanten mooi bruin op de BBQ of

water.

in de grillpan. Leg op wat fijn gesneden ijs-

Schil de onderkantjes van de groene asperges

bergsla en giet de terriyaki saus erover. Strooi

en snijd deze in drieën. Kook de asperges met

als laatste de sesamzaadjes eroverheen.

wat zout 3 minuten, daarna koud afspoelen.

Tip: Lekker met een glas Beaujolais.

Rol elk stukje asperge in een plakje rosbief en

Gegrilde spiesjes met rosbief


• Culinair Nog enkele snelle partysnacks – Ei met ham. Gekookte eieren (c.a. 10 minuten) in vieren snijden. Wikkel het ei in de ham en doe er een cocktailprikker omheen. – Fruit-kaas-vlees-groentespiesjes, met kaasblokjes, ananas, partjes mandarijn, ham, stukjes kiwi, appel, druiven, tomaatjes,

Nr. 2 • JAARGANG 1 • 2012

Spiesjes van kipfilet en gamba’s

Spiesjes van kipfilet en gamba’s

Tapas van gebakken salami met Spaanse pepers

Wat heb je nodig: 6 plakken kipfilet - 6 klei-

Wat heb je nodig: 300 gram salami in dob-

ne gamba’s - 6 lange prikkers

belsteentjes – Spaanse peper, 1 rode ui in

Voor de saus: 4 eetlepels ketchup - 1 eetle-

halve ringen - 1 teentje knoflook fijngesne-

pel witte wijn azijn - ½ eetlepel witte basterd-

den - 1 dl sherry - beetje olijfolie - verse basili-

suiker - scheutje gembervocht - 1 theelepel

cum fijngesneden

sesam zaadjes

Snijd de Spaanse peper doormidden, haal de

Pel de garnalen en rol deze telkens in een

zaadjes eruit en snijd de peper in hele kleine

plakje kipfilet. Spies drie van deze rolletjes op

stukjes. Je kunt zo veel peper toevoegen als je

een prikker en besprenkel deze met wat olijf-

zelf lekker vindt. Beetje olijfolie in een bak

olie. Maak nu de saus door alle ingrediënten

ban en bak hierin op hoog vuur de blokjes

aan de kook te brengen en eventueel te bin-

salami. Voeg na ongeveer 1 minuut de uien

den met maïzena of alles binder. Grill de

en de rode peper toe en 2 minuten doorbak-

schuitjes en vul die met Hüttenkäse. Strooi

spiesjes in een grill pan of op de BBQ en ser-

ken. Afblussen met de sherry en strooi basili-

er wat aromat op. Een heerlijke, calorie-

veer met zoet zure saus en wat sesamzaadjes.

cum er overheen. Tip: Geniet met een heerlijk

Tip: Heerlijk met een goed glas witte Loire.

Belgisch pilsbiertje.

fruitspies

– Leg ook eens wat plakjes kip – of kalkoenfilet op de schaal. – Gekruide soepstengels met een rolletje rauwe ham. – Gevulde paprika. Snijd een paprika in

arme traktatie. – Meloen in ham is een smakelijke combinatie. Meloen in dunne schijfjes en een plakje ham er omheen. Combineer met mozzarella.

Tapas van gebakken salami met Spaanse pepers

Topic

olijven…

meloen ham

27


• Presentatie

Topic

Nr. 2 • JAARGANG 1 • 2012

Autoschade Groesbeek omarmt het zelfstandig ondernemerschap.

28

Autoschade Groesbeek wordt sinds een aantal jaren gerund door Jurgen Jansen en Pascal Rutten. Zij kiezen ervoor om, op eigen kracht, de onderneming voor te zetten en klein te blijven. Waar andere autoschadebedrijven ervoor kiezen zich aan te sluiten bij landelijke ketens, blijven de heren van Autoschade Groesbeek zelfstandig en kleinschalig opereren. “De vrijheid die wij hebben als zelfstandige ondernemers vinden we erg belangrijk” verklaart Jurgen. “Natuurlijk, als wij ons zouden aansluiten bij een grote landelijke keten hebben we wat voordelen, maar daar zitten ook een aantal nadelen aanvast”. “Onze service en vakmanschap staan hoog in het vaandel en dit willen we graag zo blijven houden” vervolgt hij. Pascal voegt eraan toe; “ Indien met aangesloten is bij een keten, of als men meedoet met de gestuurde schadestroom, drukt de verzekering vaak het schadebedrag door het uurtarief te verlagen, de onderdelen korting op te eisen en het uitspuiten te schrappen”. “Uitspuiten is juist noodzakelijk om kleurverschil te voorkomen. Voor ons is het onmogelijk zo een schade goed en onzichtbaar te herstellen”. Jurgen en Pascal voegen er beiden aan toe dat het afsluiten van een goede autoverzekering noodzakelijk is. Vaak sluit de klant een goedkope polis af. Met als gevolg dat men niet zelf kan kiezen waar en wanneer de schade aan de auto herstelt wordt. De eigen risico’s in deze polissen zijn vaak ook nog eens heel hoog. “Door zelfstandig te blijven, zelf ons uurloon te bepalen en zelf de onderdelen in te kopen, geven wij het voordeel dat de verzekeringsmaatschappijen doorgaans hebben nu aan de klant”. Aldus Jurgen. “En omdat de premie bij een ‘eigen schuld schade’ vaak stijgt is deze verrekende korting meer dan welkom”. Bij Autoschade Groesbeek heeft men ook geen eigen risico tot max. € 150,-, staat er een gratis leenauto klaar en zij werken voor alle verzekeringsmaatschappijen. Daar Autoschade Groesbeek is aangesloten bij de Focwa hanteren ze een garantietermijn van 3 jaar. “Pascal voegt er nog aan toe: “Doordat we baas kunnen blijven in onze eigen garage lossen we ook schades op die niet gedekt worden door de verzekering”. “Klant is koning of koningin en samen streven we erna om de schade zo onzichtbaar mogelijk te herstellen tegen een betaalbare prijs”. “O ja, de koffie staat bij ons ook altijd klaar!” Autoschade Groesbeek, Industrieweg 12B Groesbeek, Telefoon (024) 3975047

De autoschaDeherstel specialisten voor Groesbeek e.o. • • • • • •

Schadeherstel Spotrepair Gratis Leenauto Eigen risico retour tot max. € 150,Samenwerking met alle verzekeringsmaatschappijen Aangesloten bij Focwa dus 3 jaar garantie

• • • • •

Vakkundig personeel Bumperreparatie Kunststofreparatie Taxatie Verkoop van occasions

Vakmanschap met daarbij een uitstekende service, dat is waar Autoschade Groesbeek voor staat. Tevreden klanten, dat is het doel dat wij voor ogen hebben; vandaag, morgen maar ook in de verdere toekomst.

autoschaDe Groesbeek inDustrieweG 12b, 6562 ar Groesbeek tel:(024) 397 5047 www.autoschaDeGroesbeek.nl


• Anseltaler Tirolerfeest Tekst: Ron Wouters, Remi van Bergen

Topic Nr. 2 • JAARGANG 1 • 2012

Anseltaler Tirolerfeest Op zondag 8 juli 2012 gaat het derde Anseltaler Tirolerfeest van start. Dit muziekspektakel zal plaatsvinden in de grote feesttent op de parkeerweide van Bar Dancing De Hoeve in Groesbeek. Het festivalterrein is open vanaf 11:30. Het programma zal om 12:00 uur starten. U proeft de typische Oostenrijkse sfeer en “Gemütlichkeit” en waant zich deze dag in Oostenrijk! Het muziekaanbod en de aankleding van de feesttent en het festivalterrein zetten de Oostenrijkse sfeer extra kracht bij. Wat artiesten betreft ervaart u dit jaar het spreekwoordelijke neusje van de zalm. De Grenslandkapel zal het spits afbijten. Het zou zonde zijn wanneer u de kunsten van deze blaaskapel zou moeten missen. Zorg dus dat u op tijd aanwezig bent ! Verder zullen de ‘De Almraketen’ en ‘De Tiroler Teufel’ voor u optreden. De hoofdact van deze middag wordt ingevuld door ‘De Anseltaler Party Express’. Stuk voor stuk rasartiesten die u een onvergetelijke middag zullen bezorgen. Omroep Groesbeek zal de hele dag aanwezig zijn en zal regelmatig live verslag doen op de lokale radio. De Muziek Express zal van 11:00 tot 13:00 uur vanaf locatie een uitzending verzorgen.

Ook zal De Muziekexpress tijdens de pauzes in de grote feesttent stemmingsmuziek draaien. Op het buitenterrein zullen diverse muzikanten op een aantal open podia een “openluchtconcert” aanbieden. Naast het Tiroler muziekspektakel zal er ook een keur aan nevenactiviteiten aangeboden worden. Zo is er een klimwand en zijn er speeltoestellen voor de kinderen. In de zogenoemde “Schlemmerstübchen” proeft u letterlijk de Oostenrijkse sfeer en kunt u zich tegoed doen aan diverse heerlijke Oostenrijkse specialiteiten. Om de Oostenrijkse sfeer te benadrukken wordt toepasselijke klederdracht van harte aanbevolen. Mocht u niet in bezit zijn van ‘Trachtenkleidung’ dan is er de hele dag gelegenheid tot aankoop van deze originele kleding. Specialisten op dit gebied zullen u hierbij graag terzijde staan. Nieuw dit jaar zijn de marktkramen waarin diverse ondernemers hun diensten, lekkernijen of producten aanbieden. Bij diverse kramen kunt u deelnemen aan spellen waarmee prachtige prijzen te winnen zijn. Omstreeks 18:30 uur staat de grote finale op het programma. Aansluitend zal de notaris zo rond 19.00 uur de trekking van de loterij verzorgen. Ook dit jaar kunt u een reis naar Oostenrijk winnen. Alléén

29

bij aankoop van de nieuwe CD van de Anseltaler Party Express ontvangt u een lot waarmee automatisch wordt meegespeeld in de loterij. Zoals elk jaar zal de opbrengst van deze dag gedoneerd worden aan het Groesbeekse muzikale verenigingsleven. Kaarten in de voorverkoop: € 7,50 p.p. - via Paylogic op www.hettirolerfeest.nl en www.dehoeve.nl   (excl. adm. Kosten) - bij Primera (excl. adm. Kosten) - bij Texaco Tankstation Oomen aan de Herwendaalseweg Excl. adm. Kosten toevoegen graag. Prijs aan de dagkassa: € 9,50 p.p. Grüß Gott en graag tot ziens op zondag 8 juli a.s. ! De organisatie


Zowel kinderen als volwassenen leren bij ons uitstekend paardrijden. Wij verzorgen professionele lessen in een natuurlijke omgeving. Elke Zaterdag Kijkdag! Manege lessen kijken van 10.00 – 15.00 uur

Gas • water • CV installaties sanitair • ijzerwaren • zinkwerk

Manege Klein Amerika Klein Amerika 1 6562 KC GROESBEEK Tel: (024) 397 2149 mobiel: (06)-42116135 website: www.manegekleinamerika.nl

PROFITEER NU VAN ONZE KENNISMAKINGSACTIE: e

1 KENNISMAKINGSLES € 10,-!

CONTACTLENZEN BRILLEN HOORTOESTELLEN

Data • inbraak • zwakstroom sterkstroom • camerasystemen www.kerkhoff-bredeweg.nl Bredeweg 16 6562 DE Groesbeek T. (024) 397 15 62 F. (024) 397 81 48 installatiebedrijf@kerkhoff-bredeweg.nl

Dorpsstraat 6

6562 AB

Groesbeek

Tel: (024) 397 6668 www.optiekgroesbeek.nl

Heerlijk fris en uitgerust de zomer in! Maak vandaag nog een afspraak en verwen uzelf. Gratis huidanalyse. Maak vandaag nog een afspraak!

Voor al uw bruidsKado’s, bloemen en en wonengrafwerk

Dorpsstraat 31A, 6561 CA Groesbeek tel: (024) 397 3055 www.deprinsessenboom.nl

Haal de zomer in je lijf en vier een Heerlijke (vakantie) dag Vier de zomer, een dag totale ontspanning Genieten Alleen of met uw partner, met familie, vriendinnen of vrienden. Een bijzondere wandeling op de unieke St. Jansberg. Je maakt kennis met de vier elementen, aarde, lucht, water en vuur en laat u verrassen. Genieten van een huisgemaakte lunch. Een massageprogramma met kwaliteit en persoonlijke aandacht, een fantastische ontspanning. Hmmm. Heerlijke dag…

Kom dit beleven bij Therapeutic Wellness Centre, Kerkstraat 32, 6596 AL Milsbeek Bel (0485) 541141. We hebben nog zoveel meer, dus kijk op: www.therawellness.nl

Speciale zomeractie tarieven.


• Plakboek

De Watertoren van Berg en Dal kelijk lid Ir. J.M.A. Dorsemagen. De achthoekige watertoren

diepe putten in de omgeving. Het grondwater bevond zich

kwam te staan op de hei achter café ‘Hamer` en had een

op sommige plaatsen in Berg en Dal op een diepte van circa

hoogte van 26,6 meter. Het water werd betrokken van de

70 meter. Het ‘Groot Hotel Berg en Dal`, ‘Hotel Nederland`

gemeente Nijmegen uit de drinkwaterreservoirs op de Kwak-

en hotel `Nieuw Berg en Dal’ beschikten over eigen drinkwa-

kenberg. Het hoofdbuizennet van het fabricaat Mannesmann

terputten. De pompen werden electrisch (Hotel ‘Nederland`)

had een lengte van ongeveer 40 km. Via een opjaagstation

of mechanisch (‘Hotel Nieuw Berg en Dal`), aangedreven. In

achter de Prinses Margrietlaan werd het water naar de wa-

1912 startte de exploitatiemaatschappij ‘Mooi Nederland`

tertoren in Berg en Dal gepompt. De bouwkosten van de

met diepboringen in de ‘Elzen` in Beek om daar zuiver drink-

watertoren bedroegen € 31.500,=. Het hele project kostte ±€

water te vinden ten behoeve van de dorpen Beek, Ubbergen

275.000,=. De watertoren werd officieel op 3 oktober 1929

en Berg en Dal. Het ontwerp van het waterpompstation was

in gebruik gesteld door de toenmalige Commissaris van de

van de architect/waterbouwkundige F. de Jongh uit Nijme-

Koningin in Gelderland mr. S. baron Van Heemstra. Pastoor

gen. Mede door de eerste wereldoorlog en de hiermee in

P.C. van Aken van de parochie Beek had ‘s morgens de wa-

verband staande prijsstijgingen is dit plan op de achtergrond

tertoren al ingezegend. De voorzitter Baron Van Voorst tot

geraakt. In de zomer van 1924 ontstond er voor de zoveel-

Voorst dankte in de toespraak de vele bestuurders die zich

ste keer een watergebrek op Berg en Dal. De Jongh maakte

hadden ingezet voor de totstandkoming van het gehele pro-

als gemachtigde nieuwe plannen voor een groepswaterlei-

ject. Tevens memoreerde hij ook de droevige gebeurtenis aan

ding voor de gemeenten Groesbeek, Ubbergen en Millingen

de Ubbergse Holleweg in Ubbergen. Hier was op 28 mei 1929

a/d Rijn. Ook werden er onderhandelingen gevoerd met de

bij graafwerkzaamheden een keermuur ingestort waarbij

gemeente Heumen, maar zij en de gemeente Millingen a/d

1 dode en 5 zwaargewonden waren te betreuren. De inge-

Rijn haakten om financiële redenen af. Uiteindelijk werd in

bruikstelling was een heuglijk feit voor de hele omgeving,

1925 de Stichting ‘De Waterleiding Berg en Dal` opgericht.

maar vooral voor het dorp Berg en Dal. Harmonie ‘Edelweisz`

De eerste voorzitter van de Stichting was mr. E.H.J. baron

vierde de opening met een muzikale wandeling door Berg en

Van Voorst tot Voorst (burgemeester gemeente Ubbergen),

Dal. Opvallend is de open ruimte voor de watertoren te zien.

secretaris was J.B. Gitzels (gemeentesecretaris van Ubbergen),

Thans staan er huizen van de Watertorenweg, Vinkweg en

jonkheer O.J.M. van Nispen tot Pannerden (burgemeester

Patrijsweg. In 1991 is de watertoren op de gemeentelijke mo-

gemeente Groesbeek), W. Lamers (raadslid gemeente Ub-

numentenlijst geplaatst. De toren is een duidelijk voorbeeld

bergen), A.G. Companjen (raadslid gemeente Groesbeek),

van monumentale techniek.

Nr. 2 • JAARGANG 1 • 2012

P.J. Oomen (raadslid gemeente Groesbeek) en een onafhan-

ving hun drinkwater halen uit regenwaterspaarbekkens en

Topic

Tot 1929 moesten alle bewoners van Berg en Dal en omge-

31


• Slaapwellness Column van Wil Kosman (Wennekers Slapen) over

32

Slapeloze nachten Gemak dient de mens, dat geldt ook voor de zegeningen van het internet. De wereld binnen handbereik, nieuws van minuut tot minuut en shoppen met één klik op de muis. Maar internet heeft net als de echte wereld ook haar schaduwkanten. Menig internetkoper kocht weleens een kat in de zak of zelfs een baksteen in de doos. Via internet worden ook bedden en matrassen aangeboden. De meeste internetaanbieders zullen te goedertrouw zijn. Veel verder dan de prijs noemen, de internetdeal sluiten en afleveren gaat hun dienstverlening vaak echter niet. Iedereen kan via internet alles verkopen, maar niet iedereen kan klanten professioneel adviseren en een optimaal slaapadvies geven. Deze adviesgesprekken met de

voordelig

klant kosten veel tijd. Wij doen dat graag en bovenal

Ga én fris de zomer in met deze zéér energiezuinig e

kosteloos, het is een vanzelfsprekend onderdeel van onze dienstverlening. Als u via internet koopt, moet u genoegen nemen met een summiere beschrijving of hooguit een karig telefonische toelichting. En waar kunt u aankloppen als het aangekochte

AIRCO

bedsysteem toch niet aan uw verwachtingen voldoet? En zorgt de internetaanbieder ook voor een deskundig transport en vakkundige montage? Welke garanties worden geboden, is er een omruilmogelijkheid? Soms verliest u in ruil voor een korting, uw garantie en service- aanspraken. Achteraf spijt hebben van uw aankoop lost dan

• A score Energy Efficiency Ratio (EER).

niets meer op. Service en garantie is een zaak tussen

• Nu ALL-IN-prijs vanaf:

mensen. Vastleggen van goede afspraken tussen consument en winkelier. Bij ons kunt u terecht

• Prijs is inclusief montage • Prijs is inclusief BTW

E 995,-

proef

voor een optimaal advies, een uitstekend advies en een kwaliteitsproduct. Wennekers Slapen, zodat

Deze duurzame airco garandeert een A score als het aankomt op de belangrijke Energy Efficiency Ratio (EER). Hiermee haalt u de beste koeling in huis tegen het meest gunstige energieverbruik. Actie loopt t/m 31 augustus 2012. Meer weten? Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren bellen naar: 024-397 14 87 of een e-mail versturen naar service@nillesen.nl.

uw bedaankoop geen nachtmerrie wordt en u slapeloze nachten krijgt! Wil

11442

Topic

Nr. 2 • JAARGANG 1 • 2012

gezond slapen.

De Ren 9 Groesbeek

T 024 3971487


• Regio Actueel Nederlandse Veteranendag: waardering en erkenning uitspreken Sinds 2005 wordt in ons land de Nederlandse Veteranendag gevierd. Op of rond 29 juni (de datum verwijst naar de verjaardag van wijlen Prins Bernhard) worden dan veteranen voor een officiële ontvangst uitgenodigd. De gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen hechten er aan om deze dag lokaal te vieren, dit jaar in het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek. Daar zal directeur W. Lenders gastheer zijn en burgemeester Keereweer van Groesbeek zal - in aanwezigheid ook van de burgemeesters van Ubbergen en Millingen aan de Rijn - de veteranen toespreken.

Nr. 2 • JAARGANG 1 • 2012

Belangstelling Die waardering is (nog) niet altijd zichtbaar. Reden voor burgemeester Schuurmans van Millingen aan de Rijn om vorig jaar op te merken dat “het schort aan menselijke belangstelling voor het levensverhaal van iemand die zijn leven voor ons in de waagschaal heeft gesteld. Nog steeds. Veteranen zijn geen oud werknemers op een gezellige reünie, veteranen zijn mensen die een belangrijke beslissing in hun leven hebben genomen, vrijwillig als beroepsmilitair of gedwongen tijdens dienstplicht. De beslissing om iets voor de samenleving te doen op een vaak risicovolle plek en wijze”. Alle reden dus om daarvoor nog eens samen te komen om met elkaar ervaringen uit te wisselen en terug te blikken op een niet zelden emotievolle periode in hun leven.

Topic

Onder veteranen wordt verstaan: alle gewezen militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk hebben gediend in oorlogsomstandigheden of situaties die daarmee overeenkomen inclusief vredesmissies in internationaal verband.Met de Nederlandse Veteranendag wil de samenleving waardering en erkenning tot uitdrukking brengen voor het werk en de prestaties van de veteranen.

33

Het begin van de Flobitour gaat terug naar 1993. Bart Janssen (de Flodder) en Jan Kersten (Jan d’n Bier) waren als wielerliefhebbers de initiatiefnemers van de Flobitour. In 2005 kwam Arno Kersten erbij om o.a. het digitale gedeelte voor zijn rekening te nemen. Het spel begon in 1993 met 34 deelnemers. Het spelletje werd vervolgens bekend en groeide in de loop der jaren uit naar meer dan 300 deelnemers. De grootste stap werd gezet toen de Flobitour ging samenwerken met omroep Groesbeek, tijdens het programma “Goedemorgen Groesbeek” op zaterdag met Chris Dijkhuis. Sindsdien is de Flobitour niet meer weg te denken bij de omroep en in Groesbeek. Voordat de Flobitour een eigen website kreeg werden elke dag de standen bij Jan Linders opgehangen. Het Groesbeeks weekblad werd ingeschakeld en elke week kwam er, nu nog steeds, werd de tussenstand gepresenteerd. Dat de Flobitour bekend was bleek ook uit het feit dat er sponsoren kwamen om hun bedrijf te promoten. In 2005 werd ook de Rabobank sponsor en sindsdien hebben we elk jaar een geweldig Rabobank wieleroutfit te verloten onder de deelnemers. In 2006 werden de geldelijke dagprijzen omgezet in een heerlijke fles blarenbier van slijterij Theo Borgers uit Groesbeek. In het kader van het 15e flobi-jaar werden er in 2007 pennen uitgedeeld. De gezelligheid tijdens het inleveren van de formulieren blijft ervoor zorgen dat de inschrijvingen niet digitaal plaats zullen vinden. Gezelligheid staat nog steeds op de eerste plaats. In 2011 mochten we Bakker Bart Groesbeek, Burgers Assurantiën uit Leuth en orkest Kameleon uit Groesbeek toevoegen aan onze sponsorlijst. Dit jaar hebben we weer een sponsor kunnen toevoegen,

namelijk DHD Drukkerij uit Groesbeek, zij verzorgen ons drukwerk. 2012 is weer een bijzonder jaar voor de Flobitour, het is namelijk de 20e keer dat de Flobitour wordt georganiseerd. Alle deelnemers krijgen daarom een leuke verrassing bij het inleveren van de lijsten. Uiteraard zal ook de koffie weer klaar staan.

Graag tot ziens op zaterdag 30 juni en neem eens een kijkje op www.flobi.nl Jan, Bart & Arno


Het adres voor:

Langstraat 5 Milsbeek T 0485 – 541979 www.jbgroenprojecten.nl

• Sierbestrating • Tuinberegening • Kwekerij

Bomen  Heesters  Vaste planten GENIETEN Rozen NU PLANTEN = IN DE ZOMER ! Coniferen  Fruitbomen  Graszoden • Bomen • Heesters • Vaste planten • Rozen  Erfbeplanting • Coniferen • Fruitbomen • Graszoden • Erfbeplanting Elke zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur verkoop

VERS UIT ONZE KWEKERIJ :

Kwekerijadres: Potkuilen - Milsbeek * HAAGCONIFEREN * BEUKENHAAG * LAURIER * DAK- EN LEIBOMEN * TAXUS * SIERBOMEN Diverse soorten en maten

Maandaanbieding:

Beukenhaag (diverse maten)

- Serre zonwering - Rolluiken (Heroal) - Uitvalschermen - Knikarmschermen

Tel.: 024 - 3974083 Mies 3, 6562 LZ Groesbeek E-mail: info@rutolux-zonwering.nl www.rutolux.nl Homemotion dealer van

aannemersbedrijf

Verkoop aan particulieren: zaterdags van 09.00 tot 16.00 uur! Tevens aanleg en onderhoud van uw tuin.

Potkuilen Milsbeek • www.jbgroenprojecten.nl

Partner voor het complete dak Levering en montage van: - prefab daken, goten en dakkapellen - dakplaten - pannen - platte daken - zink-, lei- en loodwerk

Postbus 149 • 6560 AC Groesbeek T. 024 - 397 02 01 • F. 024 - 397 05 95 E. info@rienweijersdakwerken.nl I. www.rienweijersdakwerken.nl

Neem g erust contact met on s op voor vr ijblijven de inform atie!

kwaliteit in duurzaam bouwen

• Aanleg & onderhoud • Groenvoorziening • Boomverzorging

- Zonneschermen - Screens - Markiezen - Terrasschermen

v b l a a K P. Telefoon (024) 397 57 00 www.aannemersbedrijfkaal.nl


• Buitenleven

Bart’s tuinkalender Juli •

Maai het gras niet te kort. Om felle verbranding door de zon te voorkomen. Een grashoogte van 3 tot 5 cm is prima.

De uitgebloeide bloemaren van de lavendel mag je net boven de bladeren terug snoeien. De takken die hier en daar uitsteken mogen ook worden gesnoeid. Dit geeft een compacte struik. Snoei zeker niet te diep, want de plant moet weerstand bieden tegen vorst.

Topic

Kijk voordat je gaat snoeien even of dat er geen vogelnesten in de struiken of hagen zitten, wacht als dit het geval is met snoeien tot de kleine vogels zijn Door de hogere watertemperaturen hebben de vissen in

Zomerpracht

de vijver nu ook meer behoefte aan voedsel. Je mag ze rijkelijk voeren. •

Bessen snoei je direct na de oogst. Hierbij snoei je de

Hydrangea

besdragende takken terug op de lager gelegen jongere

(pluimhortensia)

scheuten.

Deze

Nieuwe uitlopers van een druif kun je tot aan het vierde

heester, met een zeer langdurige bloei,

blad terug snoeien. Om grote druiven te krijgen kun je

geeft mooie grote bloempluimen in

ongeveer de helft van alle trosjes verwijderen. Bij de

een wit/groene kleur. De bloemen verk-

overgebleven trosjes verwijder je de kleinste druiven. ( Dit

leuren in het najaar, met prachtige roze

noemt men krenten van de druif).

kleuren. De bloemen kunnen goed ge-

Augustus • •

paniculata

bladverliezende,

‘limelight’ winterharde

bruikt worden in droogboeketten.

Snoei de klimhortensia, wanneer deze is uitgebloeid,

De plant is mooi als solitair, in de border

terug tegen de muur.

of als vakbeplanting. Als je elk voorjaar

Augustus is een goede periode om een gazon aan te

de heester snoeit, (Maart) tot ongeveer

leggen. Dit geldt voor zowel het inzaaien van gazon, als

20 cm boven de grond, wordt de pluim-

het aanleggen van graszoden. s`Nachts is het nog warm,

hortensia ongeveer 1,5 meter hoog.

graszoden slaan snel aan en het graszaad kiemt snel. • • •

Aan het eind van augustus kun je het gazon nog een keer bemesten. Doe dit op een bewolkte, regenachtige dag.

Bart’s tuintip:

De coniferenhaag nog eenmaal snoeien, hierna niet meer,

Door `s ochtends te sproeien beperkt

dit is niet goed voor de winterhardheid.

u de kans op het ontstaan van schim-

Steenfruit zoals; kersen,pruimen,perzik, worden na de

melziekten zoals meeldauw en ver-

oogst gesnoeid. Dit bij voorkeur bij droog weer, zodat de

welkingsziektes.

wonden snel opdrogen. •

Snoei Buxus deze maand voor de laatste keer, op een bewolkte dag.

September •

Blijf op de rozen letten. Ze bloeien nog een tijdje door. Verwijder regelmatig de uitgebloeide bloemen.

Hou de vijver bij. Let erop dat de waterlelie met zijn grote blad, niet te veel van het wateroppervlak bedekt. De hard gegroeide planten van dit jaar kunnen uitgedund worden en kroos kan met een schepnetje weggehaald worden.

Notenbomen kunnen het best in de nazomer gesnoeid worden. De snoeiwonden helen sneller en het voorkomt dat de boom gaat bloeden.

Vasteplanten kun je nu scheuren of (ver)planten. De grond is nu nog warm, planten kunnen zich voor de winter voldoende herstellen en vastwortelen in de grond.

Plant herfst en winterbloeiers op plaatsen waar de uitgebloeide eenjarige zomerbloeiers staan.

(Verwijder eerst de uitgebloeide planten en voorzie het plantgat van nieuwe potgrond)

Bart Voss

Hovenier J&B Groenprojecten

Nr. 2 • JAARGANG 1 • 2012

uitgevlogen. •

35


Haarmode André,

méér dan alleen een kapsalon Bij Haarmode André kunt u terecht voor persoonlijk advies voor uw haar, make-up en kleur. Haarmode André is een veelzijdige kapsalon. U kunt hier terecht voor advies over uw uiterlijk op velerlei gebied. Door de brede kijk en ruime ervaring bent u in hele goede handen. Vraag ons om advies. Laat u adviseren over uw haar, en make-up, kleur, extensions, haircontrast, haarwerken, henna behandelingen.

Flexibel: Een afspraak op het moment dat het u het beste schikt.

Aanbod: André werkt met een deskundig team bestaande uit 8 personen.

Visie:

g en oonlijke uitstralin Uw eigen, pers rijk. wens zijn belang

Depositair:

Deskundig:

Haar: Sebastian – Joico Make – up: Beni Durrer

ar in het vak op Meer dan 25 ja veau. professioneel ni ançaise – Joico Fr Haute Coiffure

Prijs:

verhouding Een goede prijs/kwaliteit gegarandeerd.

Rijksweg 74 6585 AG MOOK | T. 024 696 2141


• KVW Groesbeek

Een kijkje in de keuken van KVW Op donderdagavond 2 augustus is het weer zover: dan zal voor de 44e keer het Kindervakantiewerk Groesbeek (KVW) weer losbarsten. Het begon allemaal in 1969 toen het Actie Comité Jeugd Centrum samen met kapelaan Van Gestel 17 dagen vol met activiteiten organiseerde voor de jeugd van 6 tot 14 jaar. De dagen waren verlaatste week is uitgegroeid tot de huidige kindervakantieweek. In de jaren is er wel wat veranderd, maar het uitgangspunt blijft het-

De ‘hoofdleiding’ Voor de meeste mensen is KVW die ene week dat de matrozenpetjes in het straatbeeld opduiken. Maar hoe komt zo’n week eigenlijk tot stand? De organisatie van de week is in handen van het bestuur, oftewel de hoofdleiding. Dit is een groep van ongeveer 25 personen, die bijna allemaal ook als kind hebben meegedaan. Het bedenken van het programma van de dagen gebeurt in groepjes van 3 tot 4 personen. En hoewel sommige dagen elk jaar hetzelfde zijn, is het steeds weer de uitdaging leuke activiteiten te bedenken om zo een gevarieerde week neer te zetten. Daarnaast is er een logistieke ploeg die ervoor zorgt dat alle ma-

Nr. 2 • JAARGANG 1 • 2012

zelfde: een leuke week voor de Groesbeekse jeugd organiseren.

Topic

spreid over vier weken en deelnemen kon per dag voor fl 0,25. De

terialen op het juiste moment op de juiste plek terechtkomen en een ‘ons mam’-ploeg die zorgt voor de huishoudelijke ondersteuning. Tot slot is er een dagelijks bestuur, dat zich bezig houdt met de algemene zaken. Op de achtergrond wordt ook veel werk verzet door partners, familie en vrienden. Buiten dat zijn er sowieso veel mensen die KVW een warm hart toe dragen en velen hiervan draagt op zijn of haar eigen manier een steentje bij aan de totstandkoming van de week. De organisatie blijft niet beperkt tot twee weken in de zomer. In september wordt de afgelopen editie geëvalueerd, waarna in november de voorbereiding voor de komende editie alweer start. Het thema wordt gekozen, de taken worden verdeeld en iedere zes weken is er overleg over de gang van zaken. Dat gaat niet alleen over de dagactiviteiten, maar zoals afgelopen jaar ook over het vinden van een nieuwe opslagruimte. Enthousiaste Groesbeekse jeugd Elk jaar offeren ongeveer 140 jongeren een week van hun zomervakantie op om mee te doen als leiding. Ze vinden hun plekje in een groep die niet alleen zorg draagt voor de kinderen, maar waar het ook gaat om de gezelligheid in de groep van vrijwilligers. De saamhorigheid is groot wanneer, onder het genot van een kopje koffie, ’s ochtends de dag begint met het lezen van een krantje dat de leiding zelf maakt. Die momenten maken de week. Voor de hoofdleiding is dat als er vrijdagochtend 500 kinderen het veld opstormen. Voor de leiding is dat als ze met hun groepje een spel winnen. Voor de hulpleiding is dat als ze, ondanks lichte podiumangst, als sprookjesfiguur een spel uitleggen. En voor de kinderen zelf misschien wel de hele week. Ieder beleeft zo op zijn eigen manier het KVW gevoel. Neem ook eens een kijkje op www.kvwgroesbeek.nl

37


Haal de zomer in je lijf!

Een heerlijke (vakantie)dag, voor een totale ontspanning. Kerkstraat 32 6596 AL Milsbeek - T. 0485-541141 www.therawelness.nl

Tel: 0485-513027 * Mobiel: 06-25064707 www.moorenmilsbeek.nl

laar parket - laminaat - planken Honseeren www.honselaarvloeren.nl vlo TIS * A R n oste m2elG legk e e 0 e 1r de eventu k l e er ekngeldig voo o l v a lleze aktie is oo de

* niet bij 7 mm. dikke laminaatvloeren

Voor een parketvloer met een tevreden gevoel!

Atelierweg 11, 6562 AS Groesbeek Tel.: 024-3977484 Email: info@honselaarvloeren.nl

LEGANO, ILSON en FELT Race en ATB Fietsen

‘Maatwerk voor de recreant en wedstrijdrenner’ Geopend vrijdags van 18:00 tot 21:00 uur en op afspraak Bredeweg 19B |Groesbeek | www.slh-bikes.nl | 06-43549407

DECORAMA Spiegel & Glasatelier

Specialist in zandstraalgraveren Het juiste adres voor een persoonlijk en uniek cadeau voor elke gelegenheid. Naast spiegel en glas graveren wij ook metaal, steen, hout en kunststof

Het adres voor dagelijks vers vlees. Wij leveren complete BBQ pakketten en verzorgen heerlijke buffetten Slagerij Boy Stappershoef Kloosterstraat 20 | 6562 AW GROESBEEK Tel: (024) 397 0477 | www.boystappershoef.nl

Kado’s voor: Verjaardag - Huwelijk - Geboorte - Jubileum Opening - Zomaar een bedankje

or al vo agse ecia a li sp e vierd ju et In egs ucten m f € 7,95 a ijme d de N rse pro ring van e e Div e grav jk li n rsoo

Naambord Decoratie Sportprijzen Relatiegeschenken Ter nagedachtenis Grafmonument

pe

Cranenburgsestraat 168 Tel: 06-13537777 6562 LV Groesbeek E-mail: info@decorama.nl

www.decorama.nl

Voor moderne en klassieke herenkapsels: Kapsalon Willy Hopman Burg. Ottenhoffstraat 23 6561 CL GROESBEEK Telefoon 024 - 3972087

knippen volgens afspraak


• Presentatie

Sharepoint en de connectiviteit met bac-

van de website in kaart, zodat ingespeeld

in de ontwikkeling en implementatie op

kend systemen zoals het CRM Microsoft

kan worden op de behoefte van de klant.

het gebied van online weboplossingen in

Dynamics en ERP dataconnectie met SAP,

De klanten van SIENN bestaan zowel uit

de cloud. Daarbij richten zij zich op een

KING en meer. De organisatie baseert zich

kleine, middelgrote als grote onderne-

breed scala van gebruikers en toepassin-

bij alle oplossingen op het eigen online

mingen. Dit is mogelijk dankzij de snelle

gen.

platform: SIENN®.

instapmogelijkheid en omdat het website-

SIENN ontwikkeld weboplossingen en ap-

beheer in modules is op te bouwen. ‘Wij

SIENN ons eigen online platform

plicaties zodat bedrijven meer omzet kun-

geloven in de groei van ondernemingen

SIENN bestaat vanaf 2009 en is van ori-

nen genereren door de toepassing van

en vinden het daarom heel belangrijk om

gine een Zwitsers bedrijf, opgestart door

online business. SIENN gelooft in de kracht

mee te denken met de behoefte van onze

ondernemers Gerard Hubbers en Ing. Sjarl

van ontzorging. ‘Onze klanten moeten

klanten. Waar onze klant groeit, groeien

Kuyltjes. De SIENN groep bestaat uit 70

zich vooral bezighouden met hun dage-

wij mee.’

medewerkers, waarvan 20 werknemers

lijkse werkzaamheden en zich niet druk

Gerard Hubbers stelt: ‘de internetbran-

actief zijn in de Benelux. Het bedrijf heeft

maken over de weboplossing, dat is onze

che is op dit moment de snelst groeiende

distributiekanalen in onder meer de Ver-

specialiteit!’.

bedrijfstak. Om de ontwikkelingen in de

enigde Staten, Duitsland, Oostenrijk en

Voor SIENN is een weboplossing meer

gaten te houden en te volgen, is scherpte

Oost-Europa. SIENN Nederland is distribu-

dan alleen een website in de lucht hou-

vereist. korte lijnen en snelle service zorgt

teur van het eigen online platform SIENN®

den. Gerard Hubbers stelt dat SIENN zich

ervoor dat we scherp blijven en zorgt voor

voor de Benelux.

onderscheidt in een combi tussen goede

de juiste internet beleving voor onze klant

technologie, concept en commercie wat

en medewerkers.

De evolutie van uw oplossing met SIENN

resulteert in omzetverhoging. ‘Wij zetten

SIENN ontwikkelt elk gewenst onderdeel

De activiteiten van SIENN zijn wijdver-

de weboplossing online en zorgen ervoor

en evolueert met u mee op de door u

spreid. Naast het ontwikkelen van online

dat onze klanten op internet zich op de

gewenst manier. Al deze informatie kunt

business applicaties, zoals formulierappli-

juiste weten te presenteren op het web!

u uitgebreid terugvinden op www.dit-

caties, mobiele applicaties en zoekmachi-

In zee gaan met Sienn betekent meer ren-

moetjesienn.nl. Wij komen graag in con-

ne optimalisatie (SEO) legt het bedrijf zich

dement uit uw website of weboplossing.

tact met u om uw business zo optimaal

toe op webpresentaties. Specialiteiten zijn

Bovendien maken wij de optimalisatie van

mogelijk online te integreren, en vertel-

onder andere E-business, E-commerce en

de website heel gemakkelijk en brengen

len met trots over de mogelijkheden van

E-portal oplossingen. Als laatste ligt bij de

wij aan de hand van gedetailleerd statis-

ons SIENN platform en onze referenties uit

BackOffice systemen de focus op Microsoft

tieken het surfgedrag van de bezoekers

meer dan 3000 gerealiseerde projecten.

SIENN Nederland - De Grens 35E - 6598 DK HEIJEN - Tel.: 024 - 6962526 - info@sienn.nl - www.sienn.nl

Proef het voorjaar bij 't Zwaantje / terras . lunch . diner . feest www.t-zwaantje.nl

Nr. 2 • JAARGANG 1 • 2012

Welkom bij SIENN. SIENN is gespecialiseerd

Topic

24/7 in contact met uw klant en SIENN

39


sinds 1958 een begrip in Groesbeek en omgeving! Wij hebben een uitgebreid assortiment aan snacks en specialiteiten zoals: - Boerenfriet - Bruukse friet

- Bruukse burger - Broodje Kipfantasie

Wij beschikken over een uitgebreid zitgedeelte en een ruim terras. Voor de kinderen is er een leuke speelhoek. Kwaliteit, service, hygiëne en persoonlijke benadering staan bij ons hoog in het vaandel.

Bredeweg 56 6562 DG GROESBEEK tel: (024) 397 10 37 e-mail: info@cafetariarikken.nl Website: www.cafetariarikken.nl

voordelig

Ga én fris de zomer in met deze zéér energiezuinig e

AIRCO

eniet van het heerlijke eten in een sfeervol en gemoedelijk grand café.

eniet van het heerlijke eten in een keuze menu Vier3-gangen nusfeervol uw FEEST of VERJAARDAG en gemoedelijk grand café.

uit 7 gerechten met een warm enKeuze koud buffetarrangement

• A score Energy Efficiency Ratio (EER). • Nu ALL-IN-prijs vanaf: • Prijs is inclusief montage • Prijs is inclusief BTW

E 995,-

proef

Dit arrangement bestaat uit: koffie, bonbons, roomsoes, buffet en drank spare-ribs envan pittige kipkluifjes, (de tijdsduur van 4 uur, bijvoorbeeld 16.00-20.00 uur)

met een warm en koud buffetarrangement Vis; Tongfilet en Zalmfilet € 35,persoon koffie, p. Cappuccino, Thee of

voor Nagerecht:

Grand café Dit arrangement bestaat uit: koffie, bonbons, buffet en drank IJscoupe in 3roomsoes, smaken Ook voor (de tijdsduur van 4 uur, bijvoorbeeld van 16.00-20.00 uur) feesten en Voor slechts € 16,50 per persoon. partijen

Grand café

eten & drinken

11442

Deze duurzame airco garandeert een A score als het aankomt op de belangrijke Energy Efficiency Ratio (EER). Hiermee haalt u de beste koeling in huis tegen het meest gunstige energieverbruik. Actie loopt t/m 31 augustus 2012. Meer weten? Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren bellen naar: 024-397 14 87 of een e-mail versturen naar service@nillesen.nl.

keuze uit soorten soep 35,p.3VERJAARDAG persoon Vier Voorgerecht: nuvoor uw€FEEST Hoofdgerecht: Vlees; of Schnitzel, kipsaté,

De Ren 9 Groesbeek

T 024 3971487

eten & drinken

Burg. Ottenhoffstraat Ook voor 20-A Groesbeek feesten en 024-3976773 partijen

Burg. Ottenhoffstraat 20-A Groesbeek 024-3976773

www.graNdCafeoTTeNHoff.Com


• Topic Natuur

Topic

Feest in de natuur Op 24 Juni werd in de katholieke kerk het

Er zit olie in het plantje en dit wordt nog

den waar dan veel rook bij vrij komt. Sint-

feest gevierd van de geboorte van

steeds gewonnen en gebruikt. Overal te

Janskruid geeft bij verbranding een geur

Johannes de Doper , maar ook in de

koop als Johannes-olie en werkzaam te-

van wierook af en met deze geur verdrijf

natuur is het vanaf die dag een feest. Er is

gen depressies. Het wordt ook wel het na-

je de duivel en andere kwade geesten

dan ontzettend veel te beleven in de

tuurlijke Prozac genoemd. Als je een nog

uit je huis. Kortom een uiterst nuttig

natuur. Op dat moment staat 70 % van de

niet bloeiend bloemknopje tussen duim

plantje wat door boeren nu op professi-

plantenwereld in Nederland in bloei, vele

en wijsvinger kneust, zul je zien dat er

onele wijze verbouwd wordt om de olie

kleuren en geuren die er weer voor zor-

een rode olie uitkomt. Dit werd vroeger

er uit te halen. Rond deze tijd bloeien

gen, dat er ontzettend veel insecten rond-

volgens de signaturenleer gebruikt tegen

ook altijd de vlieren met hun roomwitte

vliegen .

wondjes, dit werd nog eens versterkt door

bloemscherm. Kijk daar eens goed op en

de kleine gaatjes (wondjes ) in het blad.

je zult vaak de Sint-Jansvlieg erop zien

De zon staat rond die tijd op zijn hoogste

Goed te zien als je zo’n blaadje tegen

zitten. Wij kennen deze allemaal als het

punt en daardoor bevatten veel planten

het zonlicht houdt. Sint-Janskruid is ook

Soldaatje, inderdaad een kevertje en

de meest geneeskrachtige stoffen. In fei-

een afweerkruid, het geeft bescherming

geen vlieg, die de kleuren heeft van de

te begint die dag de herfst al een beetje,

tegen kwade geesten, heksen, duivels en

19-eeuwse soldatenuniformen. Als je toch

men zegt ook wel; dat met Sint Jan het

meer van dat soort dingen. Het was vroe-

aan het rondkijken bent, let dan ook op

blad zich omdraait, er beginnen allerlei

ger dan ook altijd een van de 7 bestand-

een klein rood-zwart gekleurd vlindertje,

veranderingen in de natuur. De zon gaat

delen van een Sint-Janstros. Deze tros

de Sint-Jansvlinder, die altijd rond deze

in kracht afnemen en de oogst en de

bestond uit zeven planten: twee brood-

tijd zijn eerste verschijningsdatum heeft.

herfst komen eraan. Je moet dus nu ge-

granen, een takje van een vruchtboom en

Heet ook wel de Bloedvlekvlinder, omdat

nieten van alles wat de natuur ons geeft.

aangevuld tot zeven met afweerkruiden.

hij zes rode vlekken op de zwarte voor-

Na Sint Jan fluit de Nachtegaal niet meer,

Er werden er drie gemaakt, één werd er

vleugels

je weet zeker dat de Lindeboom die dag

opgehangen aan de staldeur , één aan de

Kortom, er is rond

bloeit en dat je vanaf ’s middags 4 uur

deur van het woongedeelte en één werd

deze tijd veel te

kunt genieten van de heerlijke zoete geur

er binnen in de boerderij verbrand. Het

ontdekken in de

van die bloeiende Linde. Na die dag wor-

liefst zo snel mogelijk, dus nat verbran-

natuur en je weet:

heeft.

den er ook geen asperges meer gestoken of rabarber geoogst .Ook weet je zeker dat het Sint-janskruid in bloei staat. De term Sint-Jan hoor je vaak in de natuur:

‘kijken is weten’.

Sint- Jansvuur, Sint-Janstros, Sint-Janslot, Sint-Jansvlinder, Sint-Jansvlieg, Sint-Janskruid en ga zo maar door.

Meer natuur? Iedere dinsdagmorgen Met natuurlijke groet, bij Omroep Groesbeek in de Muzikale

Sint-janskruid wat nu overal geel staat te bloeien, is een plantje dat vroeger volop werd gebruikt voor allerlei doeleinden.

Henk Eikholt. Mixer van Willy Claus zo rond 10.40 uur.

Nr. 2 • JAARGANG 1 • 2012

‘kijken is weten’

41


• Memomenten 

Evenementenkalender Juni

30 juni en 1 juli Egyptisch weekend, Museumpark Oriëntalis, Heilig Landstichting 30 juni 10.00-15.00 uur Kijkdag manege lessen, Manege Klein Amerika

Topic

Nr. 2 • JAARGANG 1 • 2012

Juli

42

1 juli 13.30 uur Optreden Koor Chadash, Museumpark Oriëntalis, Heilig Landstichting 1 juli 13.00 uur Rondleiding Goddelijk en Griezelig, Afrika Museum 3 juli 14.00-16.00 uur Bowls en badminton, KBO de Horst, Sporthal Heuvelland 4 juli 14.00-16.00 uur Spionagetraining, Bevrijdingsmuseum 4 juli 14.00 uur Bewegen voor ouderen, KBO de Horst, Mallemolen 4 juli 18.00 uur Clubcross, MBC de ZevenHeuvelen, Circuit Den Hoek open va 15.15 uur 5 juli 13.30 uur Fietsen, KBO de Horst, verzamelen bij de HEMA 7 juli 10.00-15.00 uur Kijkdag manege lessen, Manege Klein Amerika 7 juli t/m 19 aug. Workshop Kente weven, Afrikaanse Ambachtsweken, Afrika Museum 7 en 8 juli Laat Romeins Weekend, Museumpark Oriëntalis, Heilig Landstichting 7-8 juli Historie tussen de heuvels, Bottenpotknallers, derdebaan 14, Groesbeek 8 juli 11.30 uur Anseltalerfeest, parkeerweide de Hoeve 8 juli 11.00 uur Keti Koti festival, Afrika museum 10 juli 14.00-16.00 uur Bowls en badminton, KBO de Horst, Sporthal Heuvelland 10 juli 14.00 uur Bingo, KBO de Horst, Zaal Wilhelmina 11 juli Midgetgolf, voor leden en kleinkinderen, KBO de Horst, De Lubert 11 juli 14.00-16.00 uur Filmprogramma voor jeugd 8-15 jaar, Bevrijdingsmuseum 11 juli 14.00 uur Bewegen voor ouderen, KBO de Horst, Mallemolen 14 juli 10.00-15.00 uur Kijkdag manege lessen, Manege Klein Amerika 14 juli 19.00 uur Groesbeekse Vierdaagse Mis, HH Cosmas en Damianus 14 juli 19.00 uur Treffers – NEC, Sportpark Zuid 17 juli 14.00-16.00 uur Bowls en badminton, KBO de Horst, Sporthal Heuvelland 17 juli 20.00 uur Treffers – Jong de Graafschap, Sportpark Zuid 18 juli 14.00 uur Bewegen voor ouderen, KBO de Horst, Mallemolen 18 juli 20.00 uur Vierdaagse Orkest pakt uit in Groesbeek, Marktplein 19 juli 8.00 uur Vierdaagse doortocht 19 juli 13.30 uur Fietsen, KBO de Horst, verzamelen bij de HEMA 21 juli 10.00-15.00 uur Kijkdag manege lessen, Manege Klein Amerika 24 juli 9.00 uur Jaarmarkt, centrum Groesbeek 24 juli 14.00-16.00 uur Bowls en badminton, KBO de Horst, Sporthal Heuvelland 24 juli 20.00 uur Pianoconcert, Protestantse kerk, Kerkstraat 25 juli 14.00-16.00 uur Spionagetraining, Bevrijdingsmuseum 25 juli 14.00 uur Bewegen voor ouderen, KBO de Horst, Mallemolen 26 juli 20.00 uur Pianoconcert, Cenakelkerk, Heilig Landstichting 28 juli 10.00-15.00 uur Kijkdag manege lessen, Manege Klein Amerika 29 juli 12.00 uur Fietsen zonder parachute, Bevrijdingsmuseum

Augustus

1 aug. 14.00-16.00 uur Bevrijdingsbrood en smaak van vrijheid, Bevrijdingsmuseum 2 aug. Start KinderVakantieWerk 4 aug. 10.00-15.00 uur Kijkdag manege lessen, Manege Klein Amerika 5 aug. 12.00 uur Fietsen zonder parachute, Bevrijdingsmuseum 5 aug. 13.30 Optreden van Aeide Mousa, Museumpark Oriëntalis, Heilig Landstichting 7 aug. 14.00-16.00 uur Spionagetraining, Bevrijdingsmuseum 7 aug. 14.00 uur Bingo Senioren ver. Sionheuvel, Clubhuis de Baon 8 aug. 14.00-16.00 uur Anne Frank middag voor jeugd 10-15 jaar, Bevrijdingsmuseum 9 aug. 14.00-16.00 uur Spionagetraining, Bevrijdingsmuseum 10 aug. 10.00-15.00 uur Braderie/jeugdmarkt, KinderVakantieWerk, Marktterrein 11 aug. 10.00-15.00 uur Kijkdag manege lessen, Manege Klein Amerika 12 aug. 12.00 uur Fietsen zonder parachute, Bevrijdingsmuseum 15 aug. 14.00-16.00 uur Anne Frank middag voor jeugd 10-15 jaar, Bevrijdingsmuseum

15 aug 18.00 uur Clubcross, MBC de ZevenHeuvelen, Circuit Den Hoek open va 15.15 uur 18 aug. 10.00-15.00 uur Kijkdag manege lessen, Manege Klein Amerika 18 en 19 aug. Tribute Party de Wolfsberg, Mooksebaan 12 18 en 19 aug. Corbvlo weekend, Museumpark Oriëntalis, Heilig Landstichting 19 aug. Koning schieten, terrein voetbalvereniging DVSG, de Horst 19 aug. 12.00 uur Fietsen zonder parachute, Bevrijdingsmuseum 19 aug. 14.00 en 15.00 uur Forever Free, rondleiding door tentoonstelling, Bevrijdingsmuseum 21 aug. 14.00 uur Bingo Senioren vereniging Sionsheuvel, Clubhuis de Baon 25 aug. 10.00-15.00 uur Kijkdag manege lessen, Manege Klein Amerika 25 aug. MON NK Jeugd, MBC de ZevenHeuvelen, Circuit Den Hoek 26 aug. IMBA EK LADIES, MBC de ZevenHeuvelen, Circuit Den Hoek 26 aug. 14.00-17.00 uur Proef de vrijheid, doorlopende demonstratie en proeverij, Bevrijdingsmuseum 28 aug. 14.00 uur Dansen, Senioren vereniging Sionsheuvel, clubhuis de Baon 29 aug. 14.00-16.00 uur Film voor kids, doorlopend filmprogramma, 8-15 jaar, Bevrijdingsmuseum

September

1 sept. Kermis Groesbeek 1 sept. 10.00-15.00 uur Kijkdag manege lessen, Manege Klein Amerika 2 sept. t/m 5 sept. Schuttersfeesten, St. Hubertus, de Horst 2 sept. 14.00-16.00 uur Cineac, doorlopend filmprogramma, Bevrijdingsmuseum 4 sept. 14.00 uur Bingo Senioren vereniging Sionsheuvel, Clubhuis de Baon 8 sept. 10.00-15.00 uur Kijkdag manege lessen, Manege Klein Amerika 15 sept. 10.00-15.00 uur Kijkdag manege lessen, Manege Klein Amerika 15 sept. Battlefield bustour, reserveren noodzakelijk, kosten € 75,-, Bevrijdingsmuseum 15 sept. Dobbelrit, BC d’n Blauwe Walm 16 sept. 13.30 Optreden van Aeide Mousa, Museumpark Oriëntalis, Heilig Landstichting 18 sept. 14.00 uur Bingo Senioren vereniging Sionsheuvel, Clubhuis de Baon 22 set. 13.00-17.00 uur the Start Event, Linedancers de Stars, de Sleutel, Bredeweg 71 23 sept. Groesbeeks Gruwelijkste, MTB tour, start Treffers veld. 23 sept. 10.30-17.00 uur Bevrijdingsfestival, diverse activiteiten, Bevrijdingsmuseum

Noteer alvast in uw agenda 28, 29 en 30 sept.

Nederlandse Wijnfeesten Groesbeek

Uw activiteit of evenement volgende keer ook op deze pagina? Mail voor 15 augustus aanstaande naar: info@topicgroesbeek.nl o.v.v. evenementenkalender

LEMA VLOEREN uw vloerenspecialist Voor parket, planken vloeren en laminaat maar ook pvc, zowel klik als verlijmd! Ook voor al het onderhoud zoals bijvoorbeeld het stofvrij schuren en afwerken van uw vloer

Margrietstraat 3 GROESBEEK Tel. (024) 397 49 44 www.lema.nl Bezoek alleen op afspraak!! (eventueel ook ’s avonds)


Deze voucher is geldig tot en met 25 augustus 2012


Topic Groesbeek Zomereditie  

Topic Groesbeek Zomereditie