Page 1

Merħba fi Klabb 3-16 / Skolasajf 2014! 22586818

klabb316.mede@gov.mt

facebook.com/FoundationforEducationalServices Foundation for Educational Services,P.O. Box 1, Rabat RBT 1000, Malta

Il-Fondazzjoni għall-Servizzi Edukattivi tilqak għal darb’ oħra fi Klabb 3 -16 u Skolasajf programmi tas-sajf mimlija b’attivitajiet edukattivi u divertenti għal tfal bejn it-3 u s-16-il sena. Il-ġenituri jistgħu jagħżlu kwalunkwe ċentru ta’ Klabb 3 -16 jew Skolasajf kif ukoll jistgħu jagħmlu użu mis-servizz kif għandhom bżonn. Klabb 3-16 Sajf huwa parti minn Klabb 3-16, servizz ta’ wara l-ħin tal-iskola li toffri l-FES matul is-sena kollha. Dan huwa servizz għat-tfal kollha, kemm jekk jattendu skejjel tal-Gvern, tal-Knisja u Independenti. Għall-aktar informazzjoni dwar Klabb 3-16, ikkuntattjana fuq id-dettalji provduti hawn fuq. Dati tas-Sajf: Waqfa tas-servizz: Sigħat ta’ Ftuħ:

Mis-7 ta’ Lulju sas-17 ta’ Settembru 2014 11 - 15 t’Awissu 2014 Klabb 3-16: Mit-Tnejn sal-Ġimgħa, 7.00 am - 5.30 pm Skolasajf: Mit-Tnejn sal-Ġimgħa, 8.30 am - 12.30 pm

REĠISTRAZZJONI U ĦLAS MALTA Ġranet tar-Reġistrazzjoni: Mit-Tnejn 26 ta’ Mejju sal-Erbgħa 28 ta’ Mejju 2014 Ħin: 8.30 am – 1.00 pm / 1.45 pm – 6.00 pm Postijiet fejn tista’ tirreġistra:  Mosta: Kulleġġ Maria Reġina, Skola Sekondarja Subien (Ta’ Żokrija), Triq il-Biedja  Floriana: Customer Care Section, Directorate for Educational Services, Triq l-Assedju l-Kbir  Qormi: Kulleġġ San Injazju, L-Uffiċju tal-Prinċipal, Pjazza Federico Maempel  Żabbar: Ċentru Ċiviku, Triq iċ-Ċawsli

GĦAWDEX Ġranet tar-Reġistrazzjoni: Mit-Tnejn 2 ta’ Ġunju sal-Erbgħa 4 ta’ Ġunju 2014 Ħin: 8.30 am – 1.00 pm / 1.45 pm – 6.00 pm Post fejn tirreġistra: Gozo College, L-Uffiċju tal-Prinċipal, Triq l-Ewropa, Victoria Ċentru Klabb 3-16 (Agħżel wieħed minn dawn iċ-ċentri li joffru s-servizz bejn is-7.00 am u l-5.30 pm) Attard 21410350 Floriana 21221939 Mosta 21585070 Qormi San Ġorġ 21443161

B’Bugia 21653221 Ħamrun Ġ.Pace 21235301 M’Scala 21632001 Rabat 21452306

B’Kara 21493459 Luqa 21257096 Naxxar 21423550 San Ġwann 21385223

Cospicua 21804561 Mellieħa 21521659 Paola 21803510 Siġġiewi 21460938

Fgura 21665692 Mġarr 21574016 Pembroke 21363053 Sliema 21312806

Sta. Venera 21497058

St Paul’s Bay 21573495

Valletta 21220108

Żabbar 21663203

Żebbuġ 21461736

Żejtun 21804047

Żurrieq 21650789

Nadur 21550333

Victoria 21558057


Ċentru Skolasajf (Agħżel wieħed minn dawn iċ-ċentri li joffru s-servizz bejn it-8.30 am u n-12.30pm) Għall dawn iċ-ċentri, ċempel fuq 22586818 Burmarrad

Dingli

Għargħur

Għaxaq

Gudja

Gżira

Kalkara

Kirkop

Lija / Balzan

Marsa

Mqabba

Msida

Mtarfa

M’Xlokk

Pietà

Qormi San Bastjan

Qrendi

Safi

Senglea

Tarxien

Xgħajra

Guardian Angel Resource Centre (Ħamrun)

Helen Keller Resource Centre (Qrendi)

San Miguel Resource Centre (Pembroke)

Dun Manwel Attard Resource Centre (Wardija)

Għajnsielem

Għarb

Kerċem

Qala

San Lawrenz

Sannat

Xewkija

Żebbuġ

Sannat Unit, Resource Centre (Sannat)

Programm tas-Sajf Numru ta’ ġranet filġimgħa

1 ☐

2 ☐

3 ☐

4 ☐

5 ☐

Jekk jogħġbok immarka hawn taħt ( ) il-ġranet li t-tfal tiegħek ser ikunu qed jattendu Klabb 3-16. It-Tnejn

It-Tlieta

L-Erbgħa

Il-Ħamis

Il-Ġimgħa

Tifel/Tifla 1 Tifel/Tifla 2 Tifel/Tifla 3 Il-ħin regolari tal-Programm tas-Sajf huwa bejn it-8.30 ta’ filgħodu u n-12.30 (wara nofsinhar). Għandek bżonn is-servizz għall-aktar sigħat? Iva ☐ Le ☐ Il-ħlas għall-kul tifel/tifla huwa €25 għall-programm kollu tas-Sajf mit-Tnejn sal-Ġimgħa bejn it-8.30 am u n-12.30 pm. Ir-rata tas-sigħat barra mill-ħin regolari hija ta’ €0.80c għall-kull siegħa ta’ servizz. Jekk għandek bżonn is-servizz barra minn dawn is-sigħat, immarka hawn taħt. (Per eżempju, mis-7.00 am sas-2.00pm) It-Tnejn

It-Tlieta

L-Erbgħa

Il-Ħamis

Il-Ġimgħa

Tifel/ Tifla 1

Minn

Sa

Minn

Sa

Minn

Sa

Minn

Sa

Minn

Sa

Tifel/ Tifla 2

Minn

Sa

Minn

Sa

Minn

Sa

Minn

Sa

Minn

Sa

Tifel/ Tifla 3

Minn

Sa

Minn

Sa

Minn

Sa

Minn

Sa

Minn

Sa

Sigħat Żejda (Extra)

10 = €8 ☐

30 = €24 ☐

50 = €40 ☐

Għall-Użu tal-Uffiċju Biss €25 + Extra Hours Bundle € ___ = Total € ___

2


Dettalji tat-Tfal TIFEL/TIFLA 1 Kunjom

___________________

Isem

Data tattwelid

_________________

Jgħix/ Tgħix ma’

Ġenitur 1 ☐

Skola:

______________________________________________________________________

Allerġiji

Speċifika

Xejn

Kundizzjoni Medika

Speċifika

Xejn

Diżabilità

Speċifika

Xejn

Ċirkustanzi Speċjali

Speċifika

Xejn

Età

_______________ ____

Ġenitur 2 ☐

It-Tnejn ☐

Lingwa/i Oħrajn ☐

Nru. ID.

___________

_______________________ ______________________

TIFEL/TIFLA 2 Kunjom

___________________

Data tattwelid

Isem

_________________

Jgħix/ Tgħix ma’

Ġenitur 1 ☐

Skola:

______________________________________________________________________

Allerġiji

Speċifika

Xejn

Kundizzjoni Medika

Speċifika

Xejn

Diżabilità

Speċifika

Xejn

Ċirkustanzi Speċjali

Speċifika

Xejn

Età

_______________ ____

Ġenitur 2 ☐

It-Tnejn ☐

Lingwa/i Oħrajn ☐

Nru. ID.

___________

_______________________ ______________________

TIFEL/TIFLA 3 Kunjom

___________________

Isem

Data tattwelid

_________________

Jgħix/ Tgħix ma’

Ġenitur 1 ☐

Skola:

______________________________________________________________________

Allerġiji

Speċifika

Xejn

Kundizzjoni Medika

Speċifika

Xejn

Diżabilità

Speċifika

Xejn

Ċirkustanzi Speċjali

Speċifika

Xejn

Età

_______________ ____

Ġenitur 2 ☐

It-Tnejn ☐

Lingwa/i Oħrajn ☐

Nru. ID.

___________

_______________________ ______________________

DETTALJI TAL-ĠENITURI JEW MIN JIEĦU ĦSIEB IT -TFAL ĠENITUR 1 Kunjom: Nru. Mowbajl: Imejl: Indirizz:

_________________

Isem:

_______________

Nru. ID:

____________

_________________

Tel. (Dar)

_______________

Tel. (Xogħol)

____________

__________________________________________________________________ Kodiċi Postali:

____________ 3


X’tiġi mittifel/tifla/tfal?

_______________________________

Lingwa/i: _______________________

ĠENITUR 2 Kunjom: Nru. Mowbajl: Imejl:

_________________

Isem:

_________________

Tel. (Dar)

_______________

Nru. ID:

____________

_______________

Tel. (Xogħol)

____________

__________________________________________________________________ Kodiċi Postali:

Indirizz: X’tiġi mittifel/tifla/tfal?

_______________________________

____________

Lingwa/i: _______________________

AĊĊESS GĦALL-KUSTODJA Isem ta’ min għandu l-kustodja:

____________________________________________

Hemm court order attwat? Jekk IVA, kellem lill-koordinatur taċ-Ċentru.

Iva ☐

Le ☐

FOTOGRAFIJA / RITRATTI Permess biex Klabb 3-16 u l-FES jużaw ritratti u filmati tat-tfal tagħna f’materjal promozzjonali tal-Fondazzjoni.

Iva ☐

Le ☐

F’KAŻ TA’ EMERĠENZA, LIL MIN NISTGĦU NIKKUNTATTJAW MINBARRA LĠENITURI MSEMMIJA HAWN FUQ? PERSUNA 1

PERSUNA 2

Isem u Kunjom:

_______________________________________________

Nru. ID:

______________

Mowbajl:

______________

Tel. (Dar):

______________

Tel. (Xogħol):

______________

Relazzjoni (mattfal):

_______________________________________________

Isem u Kunjom:

_______________________________________________

Nru. ID:

_____________

Mowbajl:

______________

Tel. (Dar):

______________

Tel. (Xogħol):

______________

Relazzjoni (mattfal):

_______________________________________________

Dokumenti li għandhom jiġu ppreżentati ma’ din l-applikazzjoni:

Għall-Użu tal-Uffiċju Biss

Kopja tal-Karta tal-Identità tal-Ġenitur/i jew min jieħu ħsieb it-tfal

Nru. Ref.: ______________

Kopja tal-Karta tal-Identità ta’ min jista’ jiġbor ittfal miċ-Ċentru

Data tar-Reġistrazzjoni: ______________

Rapport mill-Bord għall-Istatementing (fejn japplika)

Nru. Riċevuta: ______________

Dokumenti tal-Kustodja (fejn japplika)

Mħallas: Ċekk ☐ Nru. Ċekk ____________ Cash ☐ Ammont li tħallas: €___________ Firma tal-Uffiċjal tal-FES:

4

Applikazzjoni - Klabb 3-16 / Skolasajf 2014  

Applikazzjoni għall-Klabb 3-16 / Skolasajf. Ara d-dettalji ta' kif tirreġistra fuq il-formola stess.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you