Page 1

VILKAVIŠKIO RAJONO PILVIŠKIŲ„SANTAKOS“ GIMNAZIJOS LAIKRAŠTIS

2013 metų žiema Numeris 3

TAU... IR MAN Buvai, esi, būsi

Šiame numeryje:

Buvai, esi, būsi—Paulina N.

1

Linkėjimai Lietuvai—Indrė J.

2

Kalėdas prisiminus—Paulina Mokinių Taryboje… - Indrė

3

Pradžiugino senelius—Paulina 4 Laureatas—Aušrinė Svečiai—Justina Olimpiadų šturmas—Justina 5 Eko kalendorius—Aušrinė

Užgavėnės—Santa Euroscola—Justina Šimtadienis—Santa

6 7

Donelaičio Lietuva—mokytoja 8 Vaidutė Diržiuvienė 9

Susipažinkime—Paulina ir 10 Gabrielė Iš mokytojo lūpų—Gabrielė ir Akvilė 11 Top—5—Paulina N.

,,Lietuva“,- kaip gražiai skamba šis žodis, kaip išdidžiai aš jį tariu. Ji - ta vienintelė mano mažoji Lietuva, nesvarbu, kur būčiau, aš kartu su ja. O tai garsiai pakartoti, paminėti Vasario 16 - ąją dieną nutarė ir mūsų mokyklos bendruomenė. Viskas įvyko Vasario 15 – ąją dieną trispalvėmis papuoštoje aktų salėje.Visų pirmiausiai sugiedojome Lietuvos himną kartu su vyresnių klasių mokiniais. Po iškilmingų pavaduotojų žodžių buvo apdovanojami pirmūnai. O jau po to ko tik nebuvo: gražūs žodžiai Lietuvai, dainos, nusakančios tėvynei padėką ir džiaugsmą, šokiai, šoko visi: ir mažesni, ir didesni vaikai, apsirengę lietuviškais tautiškais drabužiais, buvo ir mišrių grupių, kurios grojo, dainavo ir net šoko kartu. Šio nuostabaus renginio pabaigoje pirmo aukšto koridoriumi nusidriekė tautinė juosta, kurią iš trijų spalvų birių miltelių išaudė gimnazistai, padedami dailės mokytojos Vaidutės Diržiuvienės. Iš visų matytų vaizdų ir dainų galima spręsti, kad mokiniai tikrai myli Lietuvą. Ir nesvarbu, kokia ji: ar didelė, ar maža - ji vis tiek mūsų. O kaip ji pasikeis, priklauso tik nuo mūsų pačių. Tegul Vasario 16-oji pažadina kiekvieno širdyje įkvėpimą kurti savo krašto gerovę ne skambiais žodžiais, o gerais ir naudingais darbais. Paulina N. 7a. .

Giesmių konkursas—Karolina 12 Mano žvilgsnis į supantį pasaulį—Paulina N. ir Rugilė 13 Tėvų krepšinio turnyras 3x 3— redakcija Kalėdinis krepšinio turnyras— Santa

Naujienos iš darželio—Toma

14

Geriausieji respublikoje— 15 mokytoja L. Kazlienė Sportas— Akvilė Strazdanėlė—Karina, ir Gytis

16 17

Laikraštį redagavo ir maketavo mokytoja Rūta. Korektorius— mokytoja R. Ambrasienė Redakcija laukia Jūsų 3 a klasėje.

Foto—mokytojos Rūtos


Puslapis 2

TAU... IR MAN

Šiokiadieniai ir šventės Linkėjimai Lietuvai Vasario 16-osios proga kai kurie mokytojai ir mokiniai rašė linkėjimus Lietuvai. Gero skaitymo! Linkiu Lietuvai išlikti lietuviškai – su savo papročiais, tradicijomis, liaudiškomis dainomis ir šokiais. Danutė Linkiu Lietuvai išlaikyti šalyje kuo daugiau žmonių, kad jie neišvyktų į kitas šalis. Lietuvos ateitis priklauso tik nuo mūsų pačių. Skirma Lietuvai norėčiau palinkėti dar ilgai žaliuoti, lietuviams neišsižadėti tradicijų. Indrė Linkiu, kad Lietuvoje liktų kuo daugiau lietuvių. Lietuva, saugok savo žmones, suteik jiems galimybę gyventi pilnavertį gyvenimą. Asta Linkiu, kad kiekvienas Tavo, Lietuva, sūnus ar dukra, dėdamas ranką prie širdies ir tardamas žodžius ,,VARDAN TOS LIETUVOS“, įprasmintų savo būtį, prisiimtų visą atsakomybę už savo veiksmus ir žodžius. Lietuva, esi tokia, kokią mes patys Tave sukūrėme! Būsi tokia, kokią mes patys Tave sukursime! Ina Linkiu Lietuvai išlikti gražiai savo nuostabia gamta ir nestokoti gabių tautiečių. Rita Lietuviai, vertinkite ir mylėkite savo gimtąjį kraštą. Laurynas Lietuva, linkiu Tau saugoti savo neblėstantį grožį, saugoti šalies žmones. Lietuviai, visada ginkite savo šalį, kovokite už ją, niekada nelikite abejingi ir visada išli-

kite patriotiški. Santa Lietuvai ir Lietuvos žmonėms linkiu niekada nesuklupti ir siekti užsibrėžto tikslo. O jei suklups, drąsiai eiti į priekį ir niekada neprarasti vilties bei ryžto. Mielieji, tik nuo mūsų ir mūsų vaikų priklauso rytojus!!! Rūta Lietuvai linkiu, kad įveiktų visus sunkumus, išbandymus, būtume visi tvirti ir vieningi. Paprasčiausiai, daugiau pagarbos mūsų žmonėms ir valstybei. Daiva Gražiausia, brangiausia, vertingiausia iš to, ką mes, lietuviai turime, yra mūsų nuostabioji, unikalioji kalba. Išsaugojo ją mums mūsų protėviai per visus negandų, okupacijų, karų metus. Todėl neleiskime išnykti mūsų kalbai, nepasiduokime svetimybių įtakai. Besimokydami užsienio kalbų, tausokime, saugokime, turtinkime, mylėkime savo senąją nepakartojamą lietuvių kalbą! Rymanta Lietuva, linkiu Tau į veikti visus sunkumus, mylėti savo žmones ir būti mūsų didžiausia vertybe, dėl kurios galėtume kovoti, siekti ir tobulėti. Miglė Lietuva, mylėk savo žmones, o mums belieka nepamiršti mūsų tradicijų ir papročių bei išlikti patriotiškiems! Paulina Lietuvai linkiu pagaliau susitvarkyti visas finansines problemas. Linkiu gerbti visus šalies piliečius. Išklausyti daugu-

mos nuomonę. Ir, žinoma, linkiu gyvuoti dar daug šimtmečių. Paula Linkiu Tau, Lietuva, išsaugoti savo grožį, upių gausą, pievų žalumą, dangaus giedrumą. Brandink savyje pačius tauriausius jausmus, ugdyk žmogų, kuris tave pildo, puošia ir tausoja. Inesa Lietuva – mūsų namai. Tik namuose žmogus jaučiasi savas, suprastas, laukiamas. Puoškime, tausokime savo namus ir stenkimės, kad apie juos pasaulyje sklistų tik patys geriausi žodžiai. Vaida Išsaugokime savo didžiausią turtą – kalbą, tarmes, dainas. Branginkime savo šaknis: baltiškuosius lobius. Tesuteikia mums stiprybės Ąžuolai, Akmuo, Ugnis. Vaidutė Daina – amžina žmogiškųjų džiaugsmų palydovė, kuri apjuosia Lietuvos žemę ir saugoja tradicijas, kalbą, tarmę, papročius. Daina, tai džiaugsmas, kuris sušildo kiekvieno lietuvio širdį. Didžiuokimės lietuviškomis dainomis. Aušra Linkiu visiems lietuviams laimingai sulaukti pensijos! Matas Lietuvoje visais laikais gyveno daug gerų, darbščių ir nuoširdžių, savo kraštą mylinčių, žmonių. Norisi, kad ir jų palikuoniai gimtų, augtų ir gyventų savo protėvių ir tėvų krašte, brangintų artimus savo, dirbtų savo šalyje, būtų tolerantiški, jautrūs kito skausmui, niekada nepamirštų savo kalbos, tradicijų. Gitana


Puslapis 3

Šiokiadieniai ir šventės Kalėdas prisiminus Oi, laukėm laukėm... karnavalo laukėm! Gruodžio 27 d. pilna mokinių ir svečių, gimnazijos aktų salė laukė 9 - 12 kl. pasirodymų kalėdiniame karnavale. Šiemetinė jo tema "Kalėdos užsieny". Visus labai nustebino mokinių originalumas. I a gimn. kl. parodijavo ir atskleidė, kaip švenčia Kalėdas Havajai, I b gimn.kl. Italija, II b gimn.kl.- Rusija, III a -. Lietuva, III b gimn. kl. Grendlandija. Po visų pasirodymų mokiniai gavo kūrybinę užduotį - atsitiktinai gautiems daiktams (pvz.: dantų šepetėliui, plaukų šampūnui) per 10 min. sukurti kalėdinę reklamą. Visos klasės tai padarė originaliai ir išradingai. Karnavalą stebėjo vertinimo komisija, kuri pabaigoje visiems dalyviams įteikė diplomus bei saldžias dovanėles. Reklamos kūrime 1ąją vietą užėmė III b gimn. klasė, 2-ąją vietą iškovojo III a gimn.kl. , o 3-ioji vieta atiteko II

b gimn.kl. Taip pat visi mokiniai buvo apdovanoti už namų darbus - sukurtus filmukus apie Kalėdas užsieny. Buvo linksma ir smagu! Iki kito susitikimo!:) Paulina III a gimn. kl.

Mokinių Taryboje...

Gimnazijos Mokinių Taryba nesnaudžia. Noriai sprendžia, ką gali nuveikti, kokių renginių dar reikėtų mokykloje. Kovo 12 dieną numatomas renginys „Su gimtadieniu, Lietuva“, kurio metu bus šokamas „Flashmob‘as“ (žinoma, tai priklauso nuo oro J). Planuojama Velykinė akcija, kurios metu ne

tik įteiksime vienišiems žmonėms ir mokytojams pensininkams sveikinimus ir dovanėles, bet ir padėsime jiems apsitvarkyti kiemuose prieš Velykas. Numatomas laikas Kovo 25-29 dienomis (mokinių pavasario atostogų metu).

Indrė Jablonskytė


Puslapis 44 Puslapis

TAU... IR MAN

Šiokiadieniai ir šventės Pradžiugino senelius Tikriausiai kiekvieno žmogaus širdį užlieja šiluma išgirdus žodį „Kalėdos“... Prieš akis išnyra jauki namų aplinka, kalėdinė atributika ir, žinoma, mylimų žmonių šypsena. Na, o kokios Kalėdos be dovanėlių? Smagu, kad gimnazijoje tradicija tampa prieš Kalėdas pagalvoti ne vien apie save. Norėdami nustebinti mūsų gyvenvietėje gyvenančius vienišus senelius, gimnazistai dar prieš šventes dalino nors ir menkas, bet labai nuoširdžias dovanėles – pačių padarytus angelėlius. Seneliai braukė dėkingumo ašaras ir nuoširdžiai šypsojosi. Iš tiesų... smagu yra gauti dovanas, bet dar smagiau dovanoti... Ačiū visiems prisidėjusiems prie šios gražios akcijos! Paulina

Laureatas Visai neseniai ketvirtokai ir jų mokytoja Asta Pavilonienė dalyvavo piešinių konkurse „1863 m. sukilimas. Suvalkija. Pradžia“, kurį organizavo labdaros ir paramos fondas ,,Sūduvos ateitis“. Konkursas vyko gruodžiovasario mėnesiais, jame dalyvavo beveik pusšimtis ne tik Marijampolės apskrities, bet ir kitų Lietuvos vietovių 1-8 klasių moksleivių. Mūsų gimnazijos pradinių klasių mokinio Arnoldo Janušausko piešinys laimėjo pirmą vietą. Dalyvauti konkurse berniukui pasiūlė mokytoja Asta Pavilonienė. Vasario 15 dieną, Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos proga Marijampolės P.Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje buvo atidaryta piešinių konkurso paroda, kurioje puikavosi ir Arnoldo piešinys. Visi laureatai ir jų mokytojai buvo apdovanoti labdaros ir paramos fondo „Sūduvos ateitis“ diplomais bei padėkomis, taip pat UAB „Šviesa“ ir Europos Parlamento narės Radvilės Morkūnaitės Mikulėnienės įsteigtais prizais. Sveikiname Arnoldą ir jo mokytoją bei linkime kūrybinės sėkmės! Aušrinė 7 a kl.

Svečiai Sausio 21 dieną, nors šaltukas gnaibė nosis ir dauguma mokinių neatvyko į mokyklą, iš Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos (VU TVM) atvyko atstovė papasakoti apie šią mokslo įstaigą. Tai pirmoji Lietuvoje universitetinė verslo mokykla, įkurta 1989 m. ir rengianti tarptautinio verslo, finansų, rinkodaros bakalaurus ir magistrus. Mokyklos steigėjas yra Vilniaus Universitetas. VU TVM siūloma nedaug specialybių: tarptautinė rinkodara ir verslo kalba, tarptautinis turizmo verslas, tarptautinis verslas (lietuvių arba anglų k.), verslas ir politika Vidurio ir Rytų Europoje (anglų k.), verslo finansai. Ši aukštoji mokykla nuo kitų skiriasi tuo, kad daugumai studentų mokslas čia yra mokamas. Norint, kad 50 proc. mokslas būtų nemokamas, reikia egzaminus išlaikyti labai gerai. Baigę šią mokyklą studentai gauna aukštojo išsilavinimo diplomą. Justina III a gimn. kl.


Tau...ir man

Puslapis 5

Šiokiadieniai ir šventės Olimpiadų šturmas Sausio mėnuo, kaip ir kasmet, mokiniams - tikras išbandymas. Vyksta įvairių mokomųjų dalykų olimpiados. Skaitytojams norime pristatyti mokinius, kurie garsino mūsų gimnazijos vardą rajone. Sausio 16 dieną vyko rajoninė matematikos olimpiada Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje. Rūta Kneizevičiūtė III vieta, Justina Valiūnaitė III vieta, Laura Kneizevičiūtė III vieta. Sausio 18 dieną vyko rajoninė biologijos olimpiada Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje. Karolina Matulevičiūtė III vieta, Goda Mačiulaitytė II vieta, Karolina Rupšytė III vieta, Laurynas Mockeliūnas I vieta. Sausio 23 dieną vyko anglų kalbos olimpiada Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje. Prizinių vietų nėraJ Sausio 25 dieną vyko rajoninė fizikos olimpiada Kybartų „Saulės“ progimnazijoje. Justina Valiūnaitė III vieta. Dr. J.Kazicko konkurse, kuris vyko trijose Marijampolės gimnazijose, dalyvavo 7a klasės mokinys Saulius Valiūnas, IIIa gimn. klasės mokinys Rytis Žitkaustas ir IIIb gimn. klasės mokinys Timas Spangelevičius. Ačiū mokiniams, garsinantiems mūsų gimnaziją. Justina III a gimn. kl.

Eko kalendorius Kai 2012 - ųjų metų pabaigoje elektros skirstymo bendrovė AB LESTO paskelbė EKO Kalėdų konkursą, suskubo dalyvauti ir mūsų gimnazijos 3 a ir 3 b klasės mokiniai. Jie aplinkos tausojimo temomis turėjo sukurti 2013 m. kalendorių. Konkurse dalyvavo moksleiviai iš 38 Lietuvos mokyklų. Jie varžėsi trijose amžiaus grupėse: 1-3 klasių, 4-6 klasių ir 7-9 klasių mokiniai. Mūsų mokyklos trečiokai: Evelina, Medeina, Eva, Meda, Karina, Denisa, Raidas, Gytis, Kamilė, Paulina, Gabija ir Simona, vadovaujami mokytojų Daivos Kiulkienės ir R. Bakūnienės, sukūrė 12 puslapių Eko kalendorių. Kiekviename kalendoriaus lape buvo nupieštas vis tas pats namelis. Namelio langus papuošė mokinių piešiniai, atitinkantys metų laiką. Patarimų imus aplinkos saugojimo tema. Gruodžio 22 dieną mažuosius kūrėjus ir jų mokytojas pasiekė džiugi žinia. Jie tapo nugalėtojais ir gavo dovanų - bilietus į vandens parką Vilniuje. Sveikiname trečiokus ir jų mokytojas. Aušrinė 7 a kl.


Puslapis 6 Puslapis 6

TAU... IR MA

Šiokiadieniai ir šventės Užgavėnės „Žiema, žiema, bėk iš kiemo..!“ – štai taip vasario 12 dieną žiemą bandė išvyti mūsų gimnazistai. Užgavėniautojais tapo muzikos mokytoja A. Urmanavičienė ir jos mokiniai: S. Runevičiūtė, K. Rupšytė, P. Urbanavičiūtė, I. Jablonskytė, J. Vasiliauskaitė, E. Aranauskas ir T. Milkeraitis. Mokytoja ir abu vyrukai buvo gydytojai, o mokinės – čigonės „iš Kybarčiukų“. Pamokų metu jie lankėsi klasėse, dainavo, grojo, šoko su vaikais, sakė palinkėjimus ir visus kvietė į Užgavėnių renginį po pamokų. Taip pat užgavėniautojai lankėsi parduotuvėse ir kitose miestelio vietose. Ilgosios pertraukos metu ,,gydytojai ir čigonės“ linksmino mokytojus mokytojų kambaryje: šoko ratelį, linkėjo, kad derlius gerai užderėtų, visų pilni aruodai būtų. 13.30 val. Užgavėnių renginys prasidėjo lauke, prie vasaros estrados. Visi susirinkusieji buvo vaišinami blynais, žaidė žaidimus, šoko, dainavo ir, be abejonės, degino Morę ant laužo. Čia užgavėniautojų buvo dar daugiau. Miestelio bendruomenės nariai taip pat buvo virtę čigonais, žydukais ir kitais personažais. Visi galėjo stebėti lašininio ir kanapinio kovas. Po tokios smagios šventės laukiame, kada ištirps sniegas ir ateis pavasaris! Santa

Foto—mokytojos Rūtos

EUROSCOLA 2013 m. sausio 9 dieną Marijampolės regione buvo paskelbtas Euroscolos konkursas, kurio užduotis – sukurti prezentaciją „Kaip mes kovojame su stereotipais“. Susibūrusi mūsų gimnazijos mokinių komanda taip pat sukūrė pristatymą, kurį galima peržiūrėti čia: http://www.europarl.lt/view/lt/ Euroscola/2013_konkursai/ Marijampole_darbai.html. Labai greitai (tik po vienos dienos!) mūsų gimnazijos pavaduotoją – Danutę Valiūnienę pasiekė žinia, kad Pilviškių „Santakos“ gimnazija pateko į šio konkurso finalą! Taip dar nėra buvę! Iš Marijampolės regiono į finalo varžytuves buvo pakviestos tik trys komandos: Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija, Marijampolės Marijonų gimnazija ir mūsų, Pilviškių ,,Santakos“ gimnazija. Visa komanda labai apsidžiaugė ir suskubo gilinti savo žinias apie Europos Sąjungą, jos parlamentą, narius, sutartis, istoriją, šalis... Vasario 8 dieną 10 mokinių ir dvi mokytojos išvyko į Marijampolės kolegiją, kur vyko ilgai lauktas Euroscolos finalas. Užduotys buvo labai sunkios, bet kartu ir įdomios. Visos komandos labai stengėsi ir po trijų valandų paaiškėjo rezultatai. Pirmąją vietą ir kelionę į Strasbūrą laimėjo Marijampolės Marijonų gimnazija, antrąją – Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija, na, o trečiąją – Pilviškių „Santakos“ gimnazija. Mūsų mokyklos komanda labai didžiuojasi, kad pavyko patekti į finalą, kadangi visos įgytos žinios (o jų buvo daug) mokiniams labai naudingos. Tikėkimės, kad kitais metais labiau pasiseks! Justina


Tau...ir man

AN

Puslapis 7

Šiokiadieniai ir šventės Šimtadienis 2013m. vasario 22d. Pilviškių „Santakos“ gimnazijoje praūžė didžiulė šventė – Šimtadienis. Dvyliktokams Šimtadienis – tai stotelė, kai iki egzaminų liko TIK arba NET 100 dienų... Na, o vienuoliktokams – galimybė vyresniesiems pademonstruoti savo šmaikštumą bei išradingumą. Šimtadienio tema – „Mokyklos pabaiga pagal majus“. Majai sugrįžo į žemę tam, kad dvyliktokams paaiškintų, kaip reikia gyventi ir kas jų laukia ateityje. Vyriausia motina Šamanė ir būrėjos pranašavo kiekvienam abiturientui ateitį, be to jie turėjo atlikti majų duotus išbandymus. Dvyliktokus sveikino ir prisiminimais dalinosi pradinių klasių mokytojos, buvusios auklėtojos, mokyklos direktorius A. Kiulkis ir,žinoma, dabartinė auklėtoja I. Kirvelaitienė. Vienuoliktokai mokytojus bei abiturientus linksmino savo pasirodymais, šokiais, apdainavimais. Šventės metu dvyliktokams buvo įteiktos dovanėlės, nominacijos, pusatestačiai ir kalendorius, kuris turėtų priminti, kad linksmybių ir švenčių laikas baigėsi,- metas rimtai pradėti ruoštis egzaminams. Renginio pabaigoje abiturientai vienuoliktokams išdalino palikimą. Šventė buvo linksma ir įsimintina! Santa R. III a gimn. kl.


Puslapis 8 Puslapis 8

TAU... IR MA

Projektai Donelaičio Lietuva

,,Pavasaris, vasara, ruduo, žiema. Pavasaris, vasara, ruduo, žiema. Pavasaris, vasara, ruduo, žiema... Žiema!“,ridendamas ant ašies braškantį ratą, skelbė renginio vedėjas Vilius Kvederavičius atidarydamas projekto ,,Donelaičio Lietuva“, išvažiuojamąją studiją ,,Žiemos rūpesčiai“, kuri vyko Vilkaviškio raj. Pilviškių ,,Santakos“ gimnazijoje. ,,Ant žiemos nasrai jau vėl rūstaudami grįžta. Ir šiaurys pasišiaušęs vėl mus atlekia gandint. Vei kaip antai visur langai pasidaro Lygiai kaip antai stikliorius įdeda stiklą...“ Šiais žodžiais buvo atidaryta piešinių ir meninės fotografijos paroda ,,Žiemos džiaugsmai ir rūpesčiai“. Parodos dalyvius ir svečius pasveikino mokytojos Jovitos Grakavinienės auklėtiniai, mažiausieji ,,donelaitukai“, kuriuos muzikavimo ir linksmų dainelių mokė muzikos mokytoja Nemyra Gardauskienė. Jie ne tik grojo dūdelėmis, tarškynėmis, kanklėmis, bet ir linksmus ratelius sutrepsėjo. Parodoje – konkurse dalyvavo virš 70 mokinių darbų, atliktų įvairia menine raiška bei 15 meninės fotografijos interpretacijų pagal K. Donelaičio ,,Metų“ ciklą ,,Žiemos rūpesčiai“. Parodą pristatė dailės mokytoja Vaidutė Diržiuvienė, kuri padėkojo rėmėjams, Vilkaviškio Verslo ir turizmo centro direktorei Daivai Riklienei i jos kolektyvui už dovanas kūrybinių darbų autoriams. ,,Žinot, juk visi, kaip kožnas Lietuvą giria Ir kaip daug svetimų žmonių, kad pamatytų, Iš visų kampų šio svieto jau susibėgo...“ Tokiais K. Donelaičio žodžiais pradėjo šventę renginio vedėja Vaidutė Diržiuvienė. Visus susirinkusius ,,pasivaikščioti kartu su Donelaičiu“ pakvietė Vilkaviškio raj. Pilviškių ,,Santakos“ gimnazijos direktorius Arūnas Kiulkis. Po Tolminkiemį pramintais K. Donelaičio takais vedžiojo, rūpesčiais ir džiaugsmais dalijosi garbingas projekto svečias, Kultūros atašė Karaliaučiuje (Kaliningrade) Romanas Senapėdis. Seimo nario, premjero Algirdo Butkevičiaus patarėjas Algirdas Neiberka dalijosi įdomiais faktais apie dvasininko, rašytojo K. Donelaičio vaikystę. Tuomet mes pabuvojome Lazdynėliuose, kur gimė ir augo poetas. Radijo laidų vedėja, žurnalo ,,Ta pati“ žurnalistė Žemyna Baravykai tė bei Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto lektorė, K. Donelaičio draugijos narė Vida Mickuvienė pasidžiaugė, kad projektas ,,Donelaičio Lietuva“ įgauna pagreitį ir vis daugiau mokyklų įsijungia į projekto ,,ratą“ Savo atvykimu projekto dalyvius pagerbė ir Vilkaviškio savivaldybės Švietimo, kultūros, ir sporto skyriaus vyr. spec. Rasa Simanavičienė bei Vilkaviškio savivaldybės Švietimo, kultūros, ir sporto tarybos komiteto pirmininkas Saulius Vabalas ir narė Jūratė Morkevičienė, kuri padėkojo visiems dalyviams už tautinių vertybių sklaidą, etno tradicijų puoselėjimą ir įteikė projekto ,,Donelaičio Lietuva“ koordinatorei Keturvalakių pagrindinės mokyklos lietuvių k. mokytojai Virginija Tabarienei bei Pilviškių ,,Santakos“ gimnazijos dailės mokytojai Vaidutei Diržiuvienei dar kvepiančią spaustuvės dažais lietuvių grožinės literatūros pradininko K. Donelaičio poemos ,,Metai“ leidinį, skirtą 300 – osioms poeto gimimo metinėms paminėti. ,,Nuolat priimame mokinių grupes Jono Basanavičiaus gimtinėje, ir tai savaime suprantama“-, kalbėjo gimtinės direktorė Rūta Vasiliauskienė, bet svečiuotis tokiame renginyje dar neteko“. Jai pritarė muziejininkė Agnė Grinevičiūtė ,, Pilviškiečių kvietimas mūsų kolektyvą suintrigavo ir maloniai nuteikė.“ Jono Basanavičiaus gimtinės kolektyvas savo įsteigtą dovaną paskyrė projekto ,,Donelaičio Lietuva“ naujokams, Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos vidurinės mokyklos komandai, už parodos ,,Žiemos džiaugsmai ir rūpesčiai“ piešinių ciklą, atliktą gratažo technika. Visiems garbingiems svečiams, kurie nepasididžiavo ir atkeliavo pasidalinti prisiminimais apie dvasininką, poetą ,,auksarankį“ K. Donelaitį, buvo padovanota rugių surišta pėdelė ir padėkos raštai. ,,Lėkčiau, lėkčiau, jei galėčiau, sparnus paukščio jei turėčiau... Deja, ir šį kartą galiu ,,dalyvauti“ tik neakivaiz džiai. Dėkoju Pilviškių ,,Santakos“ gimnazijai už pakvietimą. Sveikinu pilviškiečius ir visus projekto ,,Donelaičio Lietuva dalyvius Vokietijos Baltistų mokslinio susivienijimo vardu. Pagarbiai Berlyno universiteto Baltistų susivienijimo valdybos narys, projekto ,,Donelaičio Lietuva“ mecenatorius, rašytojas, vertėjas, poetas ir mokytojas Leonas Stepanauskas“, pagarsino sveikinimą projekto koordinatorė Virginija Tabarienė. ,,Ratas ant ašies braškėdamas sukasi, sukasi...“repavo Pilviškių ,,Santakos“ gimnazijos lietuvių k. mokytojos Violetos Kriščiūnienės skaitovai. Jie literatūrinės – muzikinės kompocijos metu išgiedojo giesmes: SAULEI. ŽEMEI ŽMOGUI. DARBUI... Tai siužetinė linija, kuri neatskiriama K. Donelaičio poemoje ,,Metai“. Buvo pristatytos projekto ,,Donelaičio Lietuva“ komandos, tai Vilkaviškio raj. Keturvalakių pagrindinė, Virbalio vidurinė ir Alvito pagrindinė mokyklos bei Pilviškių ,,Santakos”gimnazija, Marijampolės sav. Mokolų pagrindinė ir Liudvi navo Kazio Borutos vidurinė mokyklos bei Birštono gimnazija.


AN

o

s s r

s

o s “. ą ai s -

s ė: o -

ą,

“ s -

s I.

o -

Projektai

Tau...ir man

Puslapis 9

Dalyviai šventės metu atliko užduotis: tapė prie molbertų su sausomis pastelėmis tema ,,Tapybos pabaiga. Kalba“, interpretavo K. Donelaičio ,,Metų“ ciklą ,,Žiemos rūpesčiai“. Kūrybinę užduotį kiekvienas dalyvis tapė apie 3 min.: pradėtą piešinį tęsdavo vis kitas dalyvis, tai yra vieną piešinį tapė septyni dalyviai. Antroji užduotis buvo performensas, stilizuotos juostos ,,audimas“ iš miltų: ,,Mes išausim ,,Metų“ juostą“. Draugystės, bendrumo, susiklausymo dėka per labai trumpą laiką buvo ,,išausta“ apie 13 m. ilgio juosta. Kad nebūtų liūda nuotaiką praskaidrindavo Pilviškių ,Santakos“ gimnazijos, choreografijos mokytojos Eglės Šeštakauskienės šokėjėliai su savo ,,šelmiškais tancais“. ,,Pasakas ir niekus visokius užnešim draugams, - porino Vilius - kol dar atmintis jūs neužmiršta ir patys tiek išmanot vieną tik žodelį jums pasakysiu, o jūs šen ten nežioplinėdami lenkiškai, prancūziškai, vokiškai, bet geriausia lietuviškai, būriškai į mano kytrystes provysit.“ Ir ,,provino“ dalyviai į pateiktus Viliaus klausimus apie K. Donelaitį. O už teisingą atsakymą kiekvienas dalyvis, po cukierką nesvietiško gardumo iš Viliaus ančio ištrauktą gaudavo. Rankų darbo cukierkos ,,Žiemos rūpesčiai“ buvo pagamintos iš morkų, lazdyno riešutų, razinų , pagardintos imbieru ir medumi ( gamintojas Pilviškių ,,Santakos“ gimnazija). Visas užduotis komandos atliko taip, kaip reikia,- ,, viežlybai“. Todėl, anot K. Donelaičio, ,,Dievs kiekvieną ras, kaip yr pažadėjęs. Ir kožnam atlygins, kaip jis yr nusipelnęs“, - kalbėjo renginio vedėja Vaidutė ir ,,sudavadijus“ kiekvieną reikalą, visas projekto ,,Donelaičio Lietuva“ komandas ,,viežlybai“ paminėjo, ir įteikė Pilviškių ,,Santakos“ gimnazijos technologijų mokytojo Sigito Rinkevičiaus mokinių pagamintus suvenyrus – vežimaičius mėšlavežio pradžiai, pūdą grūdų, cukierkų virvę, baronkos skylę, mokiniams, po vardinį skirtuką knygai su Vaidutės Diržuvienės karpiniu, padėką – raštą, akmenuką, kad akmens užanty nesinešiotumėte, riešutų, drožlių ir dar visokių niekų. Renginio organizatoriai kaimyniškai pasidžiaugė, dėkojo įteikdami padėkos raštus bei suvenyrus projekto ,,Donelaičio Lietuva“ išvažiuojamosios studijos ,,Žiemos rūpesčiai“ rėmėjams: Algirdo Butkevičiaus paramos ir labdaros fondui - už didžiulį tortą ir dovanų krepšelius, IĮ ,,Toma” savininkei E. Jočienei - už balionus ir dangaus žibiną, Vilkaviškio verslo ir turizmo centro direktorei Daivai Riklienei - už dovaną – siurprizą piešinių parodos ,,Žiemos džiaugsmai ir rūpesčiai“ dalyviams, Jono Basanavičiaus gimtinės direktorei Rūtai Vasiliauskienei, muziejininkei Agnei Grinevičiūtei ir visam jų kolektyvui - už dvasingas dovanas bei scenos papuošimus, UAB ,,Olimpijos spaustuvė’’ direktoriui Leonardui Mikalainiui - už dažus ir tapybai skirtus popieriaus lapus, Vilkaviškio krašto laikraščio ,,Santaka” kolektyvui - už žodžio sklaidą. Buvo padėkota ir vardiniai suvenyrai įteikti Pilviškių ,,Santakos“ gimnazijos mokiniams, mokytojams, be kurių vienybės ir susiklausymo šventė būtų nešventiška: už vaišių stalus - technologijų mokytojai Danutei Vaitiekaitienei, Sigitui Rinkevičiui - už suvenyrus, choreografijos mokytojai Eglei Šeštakauskienei - už gražius tancus, muzikos mokytojoms Aušrai Urmanavičienei - už giesmes bei Nemyrai Gardauskienei - už žaismingą programą atidarant piešinių parodą, lietuvių kalbos mokytojai Violetai Kriščiūnienei - už literatūrinę kompoziciją, gimnazijos direktoriui Arūnui Kiulkiui - už pasitikėjimą, pavaduotojoms Skirmai ir Danutei - už tylų palaikymą, šviesos ir muzikos technikui, be kurio neįvyksta nė viena šventė, Jonui Barušauskui bei už tvirtą žodį generalinės repeticijos metu - Rūtai Bakūnienei. ,,Dar ne skirkimės irgi namo, tiesiog padainuokime ir patancavokim,“ - toliau kalbėjo šventės vedančioji, dailės mokytoja Vaidutė Diržiuvienė ir pristatė Pilviškių ,,Santakos“ gimnazijos roko grupę (vadovė muzikos mokytoja Aušra Urmanavičienė), kuri visiems dalyviams linkėjo geros nuotaikos ir pirmą kartą skambėjo jų atliekama daina ,,Donelaičio žodis“ pagal K. Donelaičio poemą ,,Metai“ iš ciklo ,,Žiemos rūpesčiai“ (muziką sukūrė patys mokiniai). ,,Poetas klausė širdimi: vislab gimė iš Saulės, iš Saulės gimė ir Žemė, ir Žmogus gimė iš Saulės, norėdami pelnytis ką, nusitversite Darbo“, kuris sukvies gegužės mėnesį vėl visas projekto ,,Donelaičio Lietuva“ komandas, šįkart jau į Birštono gimnaziją. ,,Vėl suplasnoję sparnais sulėksime, kaip tos pilkosios gervės, pasibūti kartu“,- užbaigė šventę Vilkaviškio raj. Pilviškių ,,Santakos“ gimnazijos, projekto ,,Donelaičio Lietuva“ kuratorė, renginio vedėja, scenografijos, scenarijaus autorė, dailės mokytoja Vaidutė Diržiuvienė. Mokytoja Vaidutė Diržiuvienė


Puslapis 10 Puslapis 10

TAU... IR MA

Susipažinkime Neseniai mūsų gimnazijoje pradėjo dirbti nauja Visuomenės sveikatos specialistė. Skubame susipažinti! Laba diena. Susipažinkime! Jūsų vardas, pavardė? Laba diena. Esu Vilma Mažeikaitė. Kokią mokslo įstaigą baigėte? Baigiau Kūno Kultūros Akademiją.Dabar šis universitetas vadinamas Lietuvos Sporto Universitetu – LSU. Apibūdinkite save penkiais žodžiais. Esu linksma, draugiška, aktyvi, optimistė, bet kartais ir realistė. Jūsų hobis? Sportas arba aktyvus laisvalaikis, plaukimas. Profesija namuose? Namų šeimininkė. Papasakokite apie savo darbą. Sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika. Mano darbo uždaviniai: 1. Kurti sveiką aplinką gimnazijoje. 2. Stiprinti mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas. 3. Formuoti teisingą mokinių požiūrį, savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius. 4. Suteikti pirmąją pagalbą, pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais. Kaip dažnai ir dėl kokių priežasčių kreipiasi mokiniai? Dažniausiai mokiniai kreipiasi pirmosios pagalbos ir įvairių konsultacijų. Kaip saugoti savo sveikatą? Patarimai iš Jūsų lūpų. Fizinis aktyvumas, sveika mityba, darbo ir poilsio režimas. Linksmas klausimas. Minklė „Koks žirgas nesispardo“? Savas. (Teisingas atsakymas: šachmatų.:) ) Dėkojame už pokalbį. Kalbėjosi Paulina ir Gabrielė. Foto iš asmeninio V. Mažeikaitės archyvo


Tau...ir man

AN

Puslapis 11

Iš mokytojo lūpų... Dauguma žmonių žiemos atostogas praleido šiltai sėdėdami namuose, susisupę į apklotą, su puodeliu rankose. O štai mūsų mokyklos pradinukų mokytoja Vilija Balevičienė buvo išvykusi į egzotinę kelionę. Paprašėme, jog ji pasidalintų savo įspūdžiais su mumis.

kūno apraizgo gyvačių, ne koks vaizdelis. Dar labai patiko Azijos kultūra. Ką Jums davė ši kelionė? Labai daug įspūdžių. Tokioje vietoje pirmą kartą lankiausi. Bankokas (Tailando sostinė) labai įdomus miestas, nepaprasta prabanga, beveik visur auksas.

Laba diena. Ar viena vykote į Tailandą?

Tai tikriausiai norėtumėte dar kartą ten nuvykti?

Sveiki, ne, vykau su savo vyru. Kelionę jau buvome suplanavę vasarą.

Taip, žinoma. Netgi ne vieną kartą.

Kaip sekėsi kelionėje? Buvo labai įdomu, kelionė į egzotinę šalį, čia žiema, o ten vasara +25 laipsniai šilumos. (šypsosi) Dar dabar gera prisiminti. Kokių nuotykių ten patyrėte? Kiekvienoje kelionėje laukia įvairiausi nuotykiai. O mums šios kelionės metu teko su gyvatėm pabendrauti, stebėjom krokodilų pasirodymą. Keliavome su drambliais, važiavome į kitą valstybę – Kambodžą. Pamatėme tikrą skurdą. Kas šioje kelionėje labiausiai nustebino? Mane šiek tiek nustebino Kambodžos skurdas, Kambodžos gyventojai visokiausiais būdais stengiasi išvilioti iš turistų pinigų. Pavyzdžiui, ant mažo vaiko

Ačiū už pokalbį. Kalbėjosi Akvilė ir Gabrielė Foto iš asmeninio mokytojos Vilijos albumo.

TOP 5 Šį kartą nusprendėme sužinoti jūsų mėgstamiausias pamokas, tiksliau pamokų Top 5. Apklausoje dalyvavo penkiasdešimt 69 klasių mokinių. 1. Technologijos 2. Kūno kultūra 3. Anglų kalba 4. Tikyba 5. Matematika

Apklausa atliko Paulina Narbutavičiūtė


Puslapis 12

TAU... IR MAN

Už gimnazijos sienų Cantate Domino canticum novum

Sausio 16 dieną Vilkaviškio parapijos salėje vyko dekanato moksleivių giesmių konkurso „Cantate Domino canticum novum“ laureatų koncertas. Koncerte pasirodė aštuoniolika ansamblių, chorų ir grupių, šeši solistai, trys duetai, iš viso- beveik 200 dalyvių iš įvairių rajono mokyklų. Jų tarpe pasirodė ir Pilviškių „Santakos“ gimnazijos moksleivė Berta Mikalauskaitė. Jaunųjų giesmininkų pasveikinti užsuko Vilkaviškyje lankęsis vyskupas Rimantas Norvila. Jis pasidžiaugė gražia vilkaviškiečių tradicija – šlovinti Viešpatį giesmėmis. Karolina III a gimn. kl.

Mano žvilgsnis į supantį pasaulį Vasario 23 dieną mūsų mokyklos mokiniai Rugilė Kvederavičiūtė, Paulina Narbutavičiūtė, Saulius Valiūnas, Aušrinė Petrauskaitė, Rita Šiaučiukėnaitė ir Laurynas Mockeliūnas dalyvavo respublikiniame jaunųjų mokslininkų konkurse „Mano žvilgsnis į supantį pasaulį“. Mokinius konkursui ruošė biologijos mokytoja Daiva Paškauskienė. Konkursas vyko Vilniuje LITKC . Dalyviai tiriamuosius darbus pristatė stenduose komisijos nariams - gerai žinomiems Lietuvos mokslininkams. Konkurso dalyviai buvo pakviesti pasiklausyti pamokėlės apie saulės ir mėnulio užtemimus bei apžiūrėti Vilniaus gaisrinę. Po užsiėmimų mokiniai pietavo ir aptarė įspūdžius. Po pietų buvo skelbiami rezultatai. Salėje tvyrojo įtampa. Ir štai, pagaliau! Laureatėmis tapo Paulina N. ir Rugilė K. O pačiu geriausiu darbu buvo išrinktas Ritos bei Lauryno tiriamasis darbas “Mikroorganizmų paplitimas gimnazijos patalpose”. Šie mokiniai buvo apdovanoti atmintukais, knygomis ,,Kaip klonuoti tobulą blondinę“ ir kt. Tačiau svarbiausia, jog jie laimėjo ekskursiją po „Thermo Fisher Scientific“ - didžiausią pasaulio bendrovę, siūlančią produktus ir paslaugas mokslui.

Rugilė ir Paulina

Foto—mokytojos Daivos P.


Tau...ir man

Puslapis 13

Krepšinis Mokinių tėvų krepšinio turnyras 3x3 Š.m. kovo 4 dieną Vilkaviškio rajono Pilviškių ,,Santakos“ gimnazijoje vyko tradicija tapusio tėvų krepšinio turnyras. Tarpusavyje rungėsi 6 b, 6a, 7 a, jungtinės trečiokų ir antrokų mokinių tėvų komandos. Tėvai atvyko linksmi ir pasiryžę nugalėti. Sporto salės balkonai buvo sausakimši. Kiekviena komanda turėjo savo sirgalių būrį. Krepšininkus palaikė ne tik mokiniai, bet ir jų mamytės bei klasių auklėtojos. Buvo labai įdomu stebėti, kaip prakaitą krepšinio aikštelėje liejo turnyro iniciatorius gimnazijos direktorius Arūnas Kiulkis. Po įnirtingos kovos 1-ąją vietą užėmė jungtinė antrokų tėvelių komanda, antrąja vieta džiaugėsi 6 a klasės mokinių tėvai, o trečioji vieta atiteko 7 a klasės tėveliams. Po varžybų visi dalyviai buvo pakviesti pasivaišinti arbata bei pasidalinti įspūdžiais. Nors ir pavargę, bet su šypsenomis veiduose visi išvyko į namus, tvirtai nusprendę tradicijas tęsti ir kitais metais. Redakcijos informacija Foto—Gabrielės

Kalėdinis krepšinio turnyras Krepšinis – lietuvių antroji religija. Ir mūsų krašte yra daug krepšininkų! Pilviškių „Santakos“ gimnazijoje 2012 metais gruodžio 29 dieną 10val. vyko „Kalėdinis krepšinio turnyras“. Turnyrą organizavo mokyklos direktorius A. Kiulkis ir vienas iš krepšinio entuziastų, pilviškietis E. Račkelis. Susidarė 4 komandos: Pilviškių, Antanavo, Marijampolės „Veteranų“ ir Igliaukos. Visos rungtynės buvo draugiškos. Ilgosios pertraukos metu žaidėjai užkandžiavo, gėrė arbatą, šnekučiavosi. Nors turnyras baigėsi apie 16val., tačiau diena prabėgo greitai, niekam neprailgo. Ketvirtąją vietą laimėjo Marijampolės „Veteranai“, trečiąją – Antanavo , antrąją – Igliaukos komandos, o pirmąją iškovojo pilviškiečiai! Juk, savam krašte ir sienos padeda!!! Visų keturių vietų sportininkai apdovanoti taurėmis ir medaliais. Santa Runevičiūtė


Puslapis 14

TAU... IR MAN

Naujienos iš darželio Mokinių konferencija

Mažieji nugalėtojai Neseniai į rankas papuolė rajoninis laikraštis ,,Santaka“, kuriame buvo publikuojamas straipsnis apie mūsų darželinukų pasiekimus. Skubame ir mes pasikalbėti su konkurso ,,Švarios rankytės“ nugalėtojais, tiksliau ,,Kodėlčiukų" grupės auklėtoja Aušra Žukauskiene. Kaip gyvenate? Labai gerai gyvenu. Mes girdėjome, kad jūs laimėjote konkursą apie švarias rankytes. Taip, laimėjome, patekome tarp 14 nugalėtojų. Gal galite apie jį papasakoti? Konkursą organizavo užkrečiamų ligų ir aids centras. Da-

lyvavo 4-5 metų vaikučiai. Mes taip pat nusprendėme išbandti savo laimę. Su muzikos vadovės Renatos pagalba parengėme 1 min 34 s pasirodymą, kurį nufilmavo ir sumontavo J. Barušauskas. Ir mums pasisekė! Ar sunku buvo ruoštis? Juk vaikučiams reikėjo išmokti žodžius, o jie dar mažučiukai. Ruoštis nebuvo sunku, nes šokių judesiai buvo lengvi, ir tekstas tikrai buvo nesunkus.

Vaikučiams labai patiko ir daug įspūdžių buvo. Ir dabar, kai muiluojasi rankytes, dainuoja tą dainelę sukurtą dainelę apie švarias rankytes. Ačiū jums už pokalbį! Ar skaitote mūsų laikraštį? Taip, visada skaitau. Labai įdomu. Linkime sėkmės kituose konkursuose! Kalbėjosi Toma 7 a kl.

Kokį prizą laimėjote? Laimėjome leidyklos Alma litera prizą – knygas. Gavome ir padėkas. Ar vaikams patiko, kokie įspūdžiai?

Kalėdinis karnavalas Š.m. gruodžio 20 d. darželyje vyko Kalėdinis karnavalas. Dalyvavo Kodėlčiukų, Ežiukų, Peliukų ir Priešmokyklinukų grupės. Buvo įdomu stebėti mažuosius aktorius, o ypač jų tėvelius, kurie labai džiaugėsi savo atžalom. Darželinukai šoko, dainavo, deklamavo ir vaidino. Visi vaikučiai nekantravo dovanėlių, bet dar labiau laukė Kalėdų senelio. Kalėdų senelis įteikė vaikučiams dovanėles. Jis negalėjo atsistebėti vaikučių pasirodymais ir prižadėjo atvykti kitą kartą. Mūsų žiniomis, vienos grupės

tėvai surengė vaidinimą. Tai labai pralinksmino mažuosius.

Foto I. Barušauskienės Ledinės gėlės Šiais metais vasario 1- 8 dienomis darželyje vyko projektas ,,Aš ir gamta. Aš noriu gyventi". Projektą organizavo ,,Kodėlčiukų" grupės auklėtoja Teresė Sinkevičienė. Dalyvavo šios grupės: Kodėlčiukai,

Ežiukai, Peliukai ir Paukščiukai. Vaikučiams reikėjo pagaminti ledines gėles iš buitinių atliekų. Darbas pasirodė ne iš lengvųjų, todėl prireikė darželinukų tėvelių pagalbos. Visa darželio bendruomenė aktyviai dalyvavo projekte, kurio rezultatais buvo atėję pasigrožėti gimnazijos pradinukai. Puslapį rengia Litvinaitė 7 a klasė

Toma


Tau...ir man

Puslapis 15

Sportas Geriausieji respublikoje Mūsų gimnazijos pradinių klasių mokinių komandai šiais mokslo metais ypač sekėsi žaisti kvadratą. Iškovojusi pirmąsias vietas rajoninėse, zoninėse ir tarpzoninėse varžybose vasario 9 dieną komanda, vadovaujama mokytojų A.Pavilonienės ir L.Kazlienės, išvyko į Lietuvos mokinių olimpinio festivalio finalines kvadrato varžybas Kėdainiuose. Čia susirinko keturios stipriausios komandos iš visos Lietuvos mokyklų – Kėdainių „Aušros“ sveikatingumo ir sporto pagrindinės, Klaipėdos „Gilijos“ pradinės, Rokiškio Senamiesčio progimnazijos ir Vilkaviškio rajono Pilviškių „Santakos“ gimnazijos. Mūsų komanda pasirodė puikiai – laimėjo 1-ąją vietą. Nugalėtojus medaliais ir diplomais apdovanojo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro atstovas Ričardas Ališauskas. Mokytoja L. Kazlienė

Foto—mokytojos A. Pavilonienės (Apie vyresnių klasių mokinių kvadrato varžybų pasiekimus skaitykite kitame numeryje. )

Drąsūs, stiprūs, vikrūs Po įtemptų kvadrato varžybų mūsų gimnazijos sportininkams neteko ilgai ilsėtis. Jau įvyko rajoninės 5-6 ir 3-4 klasių estafečių varžybos ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“. Mūsų žiniomis, abi komandos pasirodė šauniai tarp miesto ir kaimo mokyklų ir pateko į antrąjį etapą. Labai džiaugiamės kartu su jais ir laukiame naujų laimėjimų!

Vasario mėnesį vyko tarpklasinės pradinių ir 5-6 klasių varžybos ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“. 5-6 klasių tarpe 1 – ąją vietą laimėjo 5a; 2 – ąją—5b; 3 – ąją vietą - 6a klasė. Pradinių klasių mokiniai taip pat išsiaiškino stipriausius. 1—ąją vietą iškovojo 4 b klasė, antroji vieta atiteko 4 a klasei, trečia vieta džiaugėsi 3 b klasės mokiniai.

Foto iš tarpklasinių kvadrato varžybų.


Strazdanėlė

Gimnazijos laikraščio „Tau ...ir man“ priedas pradinukams

Puslapis 16

Mokinių konferencija

Nelikime abejingi Štai jau ir Naujieji metai! Žiema mums nepagailėjo sniegelio. Pripustė, privertė ne tik visas pakeles ir kiemus, bet ir laukus, girias. Miškuose paukšteliams labai sunkus metas. Sniego daug, maisto susirasti vis sunkiau ir sunkiau. Tad, vaikučiai, paprašykite tėvelių pagalbos. Nukeliaukite į mišką ir girios gyventojams nuvežkite lauktuvių: šieno, grūdelių, runkelių, morkų, bulvių ir kitokių daržo gėrybių. Jums bus linksmas pasivaikščiojimas! O dar ir gamta padėkos! Ar jau pakabinote lesyklėles paukšteliams? Jei ne, tai jau pats laikas. Trupinėliais ir lašinukais lepinkite mažuosius čiulbuonėlius tada, kai lauke daug sniego. Mylėkite gamtą ne tik vasarą, bet ir žiemą! Karina Majauskaitė 3 b klasė

Svečiuose pas kiškučius Gruodžio 21 dieną, penktadienį, mūsų pradinukai buvo labai linksmai nusiteikę, nes po pamokų vyko šventė ,,Prie kalėdinės eglutės“. Šventę ruošė ketvirtokai ir jų mokytojos. 10 val. 30 min jie visus pradinukus sukvietė į išradingai papuoštą aktų salę pasisvečiuoti pas kiškučius. Baltoje, mišku virtusioje, scenoje turėjo galimybę pasirodyti kiekviena klasė. Vieni dainavo, kiti šoko, dar kiti vaidino ir nešė kiškučiams įvairiausias dovanas. Kiškučiai susidūrė ir su vilku, kuris pasirodymų pabaigoje nusprendė būti geras ir draugiškas. Žinoma, kokia šventė be Kalėdų senelio! Jis , kaip visada, atvyko pačiu laiku. Senelis mokė suomiškai pasiploti, dainuoti, pakvietė visus pasivažinėti traukinuku. Kai vaikučių skruostai gerokai užraudo ir ištuštėjo senelio maišas, šventė baigėsi. Telieka laukti kitų metų! Gytis Jančaitis 3 a klasė

Trečiokų eilėraščiai pagal duotas eilučių pabaigas.

Man brangiausia yra Lietuva! Tu esi didvyrė mana. Čia vienintelė Šešupė,

Mano brangi Lietuva, Tu visada mana. Mūsų graži Šešupė – Papuošta vainikais upė. Aš Lietuvą myliu. Bet dar kovoti dėl jo negaliu. O kai aš užaugsiu, Laisvę Lietuvai šauksiu! Gytis ir Šarūnas

Ji – sava upė. Savo Tėvynę myliu. Ir Lietuvos palikt negaliu! Aš čia užaugsiu: - Mano Lietuva!- šauksiu. IGNAS IR TADAS

Graži gimtinė Lietuva. Ji Tėvynė mana. Čia teka sraunioji ŠešupėMano gražiausia upė. Tėvyne, aš tave labai myliu. Net apsakyti negaliu. Savoj šaly užaugsiu Ir Lietuvos vardą šauksiu. Enrika ir Paulina


Pradinukų gidas

Puslapis 17

Strazdanėlė Gy

Prevencinė diena

Š.m. sausio 30 dieną visi pradinių klasių mokiniai susirinko gimnazijos aktų salėje susitikti su policijos pareigūnėmis iš Pilviškių ir Vilkaviškio. Policininkės supažindino su mokinių daromais nusikaltimais, mokė, kaip reikia elgtis teisingai. Pradinukai stebėjo du filmukus apie patyčias. Mokiniams buvo užduodami įvairūs klausimai: ar dažnos patyčios mūsų gimnazijoje? Kas dažniausiai tyčiojasi? ir t.t. Visi susirinkusieji dalinosi patirtimi ir patarimais, kaip išvengti patyčių, ką daryti pastebėjus draugus, kurie elgiasi neteisingai... Mokytojų pageidavimu, policininkės vaikams priminė saugaus elgesio gatvėje taisykles, padovanojo atšvaitų. Reikia tikėtis, kad pareigūnių patarimais pasinaudos dauguma mokinių. Karina Majauskaitė 3 b klasė

Gražiausias žodis—Lietuva

Vasario 8 dieną gimnazijos pradinių klasių mokiniams pamokų nebuvo, nes vyko integruota diena ,,Gražiausias žodis Lietuva“. Renginį vedė pirmokai ir jų mokytojos. Antrokai iliustravo eilėraščius apie Tėvynę, trečiokai kūrė eiles, o ketvirtokai—trioletus. Be to, klasės turėjo parengti po liaudies šokį ar dainą iš Lietuvos etnografinių regionų. Kanklėmis grojo mokytojos Vilijos Kasiliauskienės dukra. Renginio svečiai buvo Paežerių kaimo kapela ,,Gulbinėlis“, kuri dovanojo ne tik gerą muziką, bet ir puikią nuotaiką. Gytis Jančaitis 3 a klasė

2013-03  

Kovo mėnesio laikraštis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you