Page 1


4


5


6


7


8


9


5


KAOHSIUNG

11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


“ผมว่าพี่เริ่มตันแล้วละครับ” “คร่อก” “ไม่ต่างจากครั้งที่แล้วเลย” “เมื่อก่อนดูมีเรื่องราวสนุกกว่านี้” “จืดชืดไม่ต่างจากบล็อค ท่องเที่ยวทั่วไปเลย”

__________________

22


23


19


25


26


27


28


29


30


31


29


33


29


35


36


37


38


39


42


43


44


45


44


47


DAY1 48


49


50


51


52


53


54


55


54


57


58


59


58


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


LIUHE NIGHT MARKET 71


72


73


DAY2 74


75


D

76


DRAGON & TIGER PAGODAS

77


78


79


80


81


76


83


84


85


86


87


TH

88


HE DOME OF LIGHT

89


90


91


92


93


94


95


96


97


DAY3

98


99


100


101


102


103


104


CIHOU FORT

105


106


107


96


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


“อยู่ต่อได้ไหม...”

122


123


124


125


126


127


เธอเปลี่ยนไป online photo-book ep.1  
เธอเปลี่ยนไป online photo-book ep.1  
Advertisement