Page 1

WaterKids FEITEN EN WEETJES

Nederland Waterland Kennisquiz

Hoe geven we ruimte aan de rivier? Meer dan 30 projecten in Nederland


Rivierengeb

ied

Winterdijk Zomerdijk

Uiterwaard Rivier

Rivier in de win ter Rivier in de zom er

Nederland Waterland

N

‘Hallo! Ik ben schaap Sieb en ik woon in de uiterwaard. Dit is het land tussen de rivier en de winterdijk’

ederland ligt aan de Noordzee. Een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel. Dat betekent dat Nederland voor een deel lager ligt dan de zee. Gelukkig beschermen de duinen aan de kust en de Deltawerken in Zeeland ons tegen de zee. Het smeltwater uit de bergen in andere landen en regenwater worden via de rivieren naar de zee gebracht. Er lopen veel rivieren door Nederland en die kunnen overstromen. In het rivierengebied wonen zo’n vier miljoen Nederlanders. De mensen en dieren in het rivierengebied beschermen we met dijken, kanalen, sluizen en gemalen. Als we dit niet zouden doen, kunnen deze mensen en dieren bij hoogwater natte voeten krijgen. Ruimte voor de Rivier geeft daarom op meer dan 30 plekken in Nederland de rivieren meer ruimte. Hierdoor hebben we minder kans op overstromingen.

Volg al het nieuws over Ruimte voor de Rivier op Twitter via @RuimtevdRivier, of blijf op de hoogte van de leukste uitjes met Schaap Sieb via @SchaapSieb

Sieb legt je alles uit over de verschillende manieren van rivierverruiming. Bekijk de filmpjes met de QR-code!


Kennisquiz

5. Zomerbedverlaging

De rivier meer ruimte geven kan op verschillende manieren. Weet jij welk plaatje bij welke manier hoort? Zoek ze bij elkaar. Meer informatie kan je vinden op www.ruimtevoorderivier.nl

1. Uiterwaardvergraving

3. Dijkverlegging

Stukken van de uiterwaarden (het land tussen de rivier en de dijk) graven we af. Door de uiterwaarden dieper te maken is er meer ruimte voor water. We graven geulen in de uiterwaarden.

De dijk wordt verplaatst. Eerst ­bouwen we een nieuwe dijk een stuk verder van de rivier af. De uiterwaarden worden hierdoor ­breder. Daarna maken we de oude dijk lager of we halen hem weg. Het rivierwater krijgt nu meer ­ruimte om te stromen.

Kribben zijn stenen dammen die in de rivier liggen. Ze zorgen ervoor dat de rivier op zijn plaats blijft en dat de oevers niet w ­ egspoelen. Een nadeel is, dat de kribben bij hoogwater het water ook omhoog duwen. Door de k ­ ribben een stukje lager te maken kan het water ­sneller door de rivier stromen bij hoogwater.

4. Obstakelverwijdering Dammetjes, oude gebouwen, muurtjes, stukjes van bruggen en andere bouwwerken staan soms in de weg. Hierdoor kan het water niet goed door de uiterwaarden stromen. Waar het kan, halen we deze obstakels weg.

A

We gaan ook tijdelijk water opslaan. Dit doen we in grote gebieden die af en toe best een keertje onder water mogen lopen. In de winterdijk wordt een soort kraan gemaakt. Dat heet een inlaat. Bij zeer hoge waterstanden doen we ‘de kraan’ open en stroomt het water het gebied in. Als het water in de rivier weer is gezakt, laten we het water uit de waterberging terugstromen naar de rivier.

D

B

C

6. Waterberging

E

F

Antwoorden van de quiz: 1-F, 2-E, 3-B, 4-D, 5-A, 6-C.

2. Kribverlaging

De rivier maken we een stukje ­dieper. Het zand en slib wordt van de bodem van de rivier gezogen met een soort grote stofzuiger. De bodem van de rivier komt ­dieper te liggen.


R

Meer dan n 30 projecte in Nederland

uimte voor de Rivier bestaat uit meer dan 30 verschillende projecten. We werken langs en aan de rivieren de IJss el, Rijn,  Lek, Nederrijn en Waal. Rijkswa terstaat doet dit samen met bewoners, gemeentes, provincies en waterschappen van die gebied en. Ruimte voor de Rivier maakt het rivierengebied vei liger maar geeft ook ruimte aan natuur en recreatie. De pr ojecten van Ruimte voor de Rivier worden tussen 2012 en 2019 opgeleverd.

RUIMTE VOOR DE RIVIER IJSSELDELTA KETELMEER

DIJKVERLEGGING WESTENHOLTE

Kampen

MARKERMEER

Zwolle

Lelystad

UITERWAARDVERGRAVING SCHELLER EN OLDENELER BUITENWAARDEN IJS SE

Haarlem Amsterdam

UITERWAARDVERGRAVING BOLWERKSPLAS, WORP EN OSSENWAARD

DIJKVERBETERING LEK / BETUWE / TIELEREN CULEMBORGERWAARD Amersfoort

Den Haag

UITERWAARDVERGRAVING BOSSENWAARD, PONTWAARD EN HEERENWAARD DIJKVERBETERING LEK / ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN

UITERWAARDVERGRAVING KEIZERS-, STOBBEN- EN OLSTERWAARDEN Deventer

UITERWAARDVERGRAVING DE TOLLEWAARD

Hilversum

Leiden

L

HOOGWATERGEUL VEESSEN-WAPENVELD Almere

DIJKVERLEGGING VOORSTERKLEI

Apeldoorn

UITERWAARDVERGRAVING DOORWERTHSCHE WAARDEN

OBSTAKELVERWIJDERING MACHINISTENSCHOOL ELST

UITERWAARDVERGRAVING MIDDELWAARD

Utrecht

Zutphen

UITERWAARDVERGRAVING MEINERSWIJK

DIJKVERBETERING NEDERRIJN / ARNHEMSEEN VELPSEBROEK DIJKVERLEGGING HONDSBROEKSCHE PLEIJ

Velp NEDERRIJN

E

W AT ER

EG

LEK

Rotterdam

W

D

OR

NO

DIJKVERBETERING OUDE MAAS / VOORNE PUTTEN OUDE MAAS I

LIE

T

DIJKVERBETERING OUDE MAAS / HOEKSCHE WAARD

KIL

GV

DORDTSCHE

RIN

ONTPOLDERING NOORDWAARD

HOLLANDSCH DIEP

KRAMMER/ VOLKERAK

WATERBERGING VOLKERAK-ZOOMMEER

MUNNIKENLAND KRIBVERLAGING BENEDEN-WAAL MERWEDE

DIJKVERBETERING STEURGAT / LAND VAN ALTENA

AMER

KADEVERLAGING ZUIDERKLIP

DIJKVERBETERING AMER / DONGE

HE

GSC

BER

AS

KRIBVERLAGING WAAL FORT ST. ANDRIES

N

ER

UITERWAARDVERGRAVING MILLINGERWAARD

D

AA

L

WAAL

KRIBVERLAGING MIDDEN-WAAL

UITERWAARDVERGRAVING HUISSENSCHE WAARDEN

PA N KA N

Tiel

Dordrecht

SPU

HA

Arnhem

Culemborg

UITERWAARDVERGRAVING AVELINGEN UITERWAARDVERGRAVING

NIEUWE MAAS

RGA T

W

STE U

EU

N M IEUW ER W E ED E

NI

DIJKVERLEGGING CORTENOEVER

EN

SC

H BOV

EN-R

IJN

Nijmegen

DIJKTERUGLEGGING LENT DIJKVERBETERING NEDERRIJN / BETUWE / TIELER- EN CULEMBORGERWAARD

MA

’s-Hertogenbosch

RIVIERVERRUIMING OVERDIEPSE POLDER DIJKVERBETERING BERGSCHE MAAS / LAND VAN ALTENA

ZOOMMEER

Bergen op Zoom

ederland iligheid is N e rv te a w g o pelbaar Klaar met ho blijft onvoors t a a m li k t e voor nooit. H is kwetsbaar d n la s n o n e at we steeds veranderen it betekent d D . n e g in m overstro ing tegen aan bescherm n e rk e w n te ndere met moe eurt onder a b e g t a D r. terplan hoogwate t nieuwe Wa e h ; a m m ra g belangrijk het Deltapro Want het is . w u e e e st 1 ordt voor de 2 toe­komst w e d in k o o nd ver dat Nederla n beschikt o e r te a w g o o gen h in ons beschermd te dat we veilig zo r, te a w t e voldoende zo rken. onen en we w n e n n u k d n la Eindhoven

Check onze website

W

il je meer weten over Ruimte voor de Rivier, bekijk dan onze kennis- en educatiepagina’s op www.ruimtevoorderivier.nl. Hier vind je coole filmpjes, leuke waterweetjes en bouwen we samen aan een online game. Doe jij mee?

Waterkids  

Speciaal kindermagazine over Ruimte voor de Rivier

Waterkids  

Speciaal kindermagazine over Ruimte voor de Rivier

Advertisement