Page 1

A ND R E GENERELLE VILKÅ R •

Disse vilkårene begrenser ikke kundens lovfestede rettigheter.

Nokian Tyres har rett til å bruke underleverandører til å levere tjenestene, og kan videreformidle til dem all kunde-, kjøretøy- og dekkinformasjon som er nødvendig for å utføre de aktuelle tjenestene.

Kunder kan nekte Nokia Tyres å bruke personopplysningene deres i forbindelse med direkte markedsføring samt markeds- og spørreundersøkelser.

Nokian Tyres har rett til å gjøre opptak av kundeservicesamtaler og annen kommunikasjon knyttet til tjenestene for å kontrollere eventuelle inngåtte avtaler, forbedre kundeservicen samt undersøke og forbedre kvaliteten på tjenestene.

Tjenestene tilpasses finsk, svensk eller norsk lov avhengig av hvilket land dekkene ble kjøpt i.

Informasjonen i kunderegistrene for tjenestene brukes bl.a. i forbindelse med kundebehandling og markedsføring. Register- og datavernbeskrivelser for tjenestene er tilgjengelige på www.hakkagaranti.no

Det er kundens ansvar å sikre at de oppførte opplysningene er riktige. Kunden skal gi beskjed til Nokian Tyres umiddelbart hvis opplysningene må korrigeres.

FO R NØYDGAR ANTI PÅ N OKI AN HAK K A SO MMER DEK K Når du velger Nokian Hakka sommerdekk s om e r u t v i k let for den nordiske sommeren, får du 14 d a g e r t i l å tes te og bli begeistrer t for den utmer kedee y te ls e n de k ke n e gir. Dersom du ikke er helt for nøyd, kan du leve re tilbake og by tte dekkene gratis til and re.

1. 2.

Aktiver din kostnadsfrie kundefordel på: w w w.h ak kagarant i.n o

DIN E G R ATIS KUND EFO R D EL ER

Returner dekkene innen 14 dager fra kjøpsdatoen til den butikken der du kjøpte dem. Ta med originalkvitteringen som bevis på kjøpet. Tallet 8 skal være godt synlig på DSI (Driving Safety Indicator)-slitasjeindikatorene på alle dekkene. Velg et annet dekkmønster. En eventuell prisforskjell sammenlignet med de opprinnelige dekkene, dekkes gjennom tilleggsbetaling eller kreditering.

Hakka-fornøydgaranti gjelder kun dekk som er kjøpt og montert hos en forhandler som tilbyr Hakka-fornøydgaranti. Garantien er kjøretøyspesifikk, og kan kun brukes én gang. Hakka-fornøydgaranti gjelder følgende sommerdekk som har blitt kjøpt i Norge, Sverige eller Finland i tidsrommet 1.3.2019 -29.2.2020: Nokian Hakka Green 2, Nokian Hakka Blue 2, Nokian Hakka Black 2, Nokian Hakka Blue 2 SUV, Nokian Hakka Black 2 SUV, Nokian Hakka C2

H A KKA-VEITJ ENESTEN

8 00 3 0 999 (24 h , g rat i sn u m m e r) (HVIS DU RINGER FRA SVERIGE ELLER FINLAND: +47 800 30 999)

Oppbevar kjøpskvitteringen og disse instruksene i bilen, slik at du kan bekrefte at Hakka-garantien er gyldig. Hakka-garantien er kjøretøyspesifikk og gjelder maksimalt i ett år fra dekkene ble kjøpt, og så lenge mønsterdybden er minst fire (4) mm. Nokian Dekk AS Leiraveien 17, 2000 Lillestrøm Postboks 14, 2027 Kjeller

Tlf. 64 84 77 00 norway@nokiantyres.com

1/2019 NO. NOKIAN TYRES is a registered trademark of Nokian Tyres plc. Vi forbeholder oss retten til endringer.

DET ER EN TRYGG REISE

ww w.ha k ka g a ra nti .no 2 01 9


VIL K ÅR O G BEGR ENSNIN G ER HAK K A-GAR ANTI

HAKKA-GARANTIEN bidrar til å ordne opp raskt og kostnadsfritt ved overraskende dekkskader. Aktiver tjenesten i forbindelse med kjøp av nye Nokian Hakkapeliitta® vinterdekk og Nokian Hakka® sommerdekk, og du kan reise avgårde uten bekymringer. H AKKA- GARANT I I T I L F EL L E PUNK T ERI NG Dersom du har uflaks og får ødelagt et Nokian Hakka- eller et Nokian Hakkapeliitta-dekk slik at det ikke kan repareres, erstatter Hakka-garantien (som er gratis) det ødelagte dekket med et nytt kostnadsfritt. I tillegg til et nytt dekk får du gratis hjelp av veitjenesten på hendelsesstedet, du får tauet bort bilen din gratis og vi dekker til og med andre reisekostnader og overnatting inntil 500 euro. Du trenger bare å aktivere Hakka-garantien for dine nye dekk, og vi sørger for at reisen din fortsetter problemfritt under alle forhold.

Hakka-garantien er tilgjengelig 24 timer i døgnet i Norge, Sverige og Finland.

Hakka-garantien er kjøretøyspesifikk og gjelder kun i ett år fra dekkene ble kjøpt, og så lenge mønsterdybden er minst fire (4) mm. For å kunne bruke garantien må det fremvises kjøpskvittering eller annet bevis for når dekkene ble kjøpt.

Hvis dekket er trygt å lappe, skal det ikke byttes i et nytt. Kostnaden for lappingen dekkes av Nokian Dekk.

Garantien dekker ikke felger som har blitt ødelagt i forbindelse med punktering, og heller ikke andre direkte eller indirekte skader.

Dekket må være korrekt montert på en felg som oppfyller dekkstandarden ETRTO/STRO.

Lufttrykket er i samsvar med anbefalingene fra bilprodusenten, og dekket har ikke vært overbelastet.

Dekket skal være brukt under normale forhold. Garantien dekker ikke bilsport eller bruk på utrykningskjøretøy eller tilsvarende.

Garantien er ikke gyldig dersom punktering skyldes feil på kjøretøyet, uriktig bruk, hærverk eller tyveri.

Garantien dekker ikke piggskader eller skader som er forårsaket av pigger.

Forsikringsselskapet LokalTapiola er ansvarlig for produktforsikringen

Hakka-garantien gjelder følgende sommerdekk och vinterdekk som er blitt kjøpt i Norge, Sverige eller Finland i tidsrommet 1.3.2019 -29.2.2020: Nokian Hakkapeliitta 8, Nokian Hakkapeliitta 9, Nokian Hakkapeliitta R3, Nokian Hakkapeliitta 8 SUV, Nokian Hakkapeliitta 9 SUV, Nokian Hakkapeliitta R3 SUV, Nokian Hakkapeliitta LT 2, Nokian Hakkapeliitta LT 3, Nokian Hakkapeliitta C3, Nokian Hakkapeliitta CR3, Nokian Hakka Green 2, Nokian Hakka Blue 2, Nokian Hakka Black 2, Nokian Hakka Blue 2 SUV, Nokian Hakka Black 2 SUV, Nokian Hakka C2

HAKKA-V EI TJEN ESTEN • Tjenesten forutsetter at Hakka-garantien ble aktivert innen to (2) uker fra kjøpsdato. • Aktivering av garantien gjøres ved å sende ordet HAKKA på SMS til 26655, ved å ringe til 800 30 999, eller på adressen www. hakkagaranti.no. Kunden må oppgi alle opplysninger som Nokian Tyres tenger for tjenesten. • Garantien trer i kraft 24 timer etter registrering. Ring vår veitjeneste på nummer 800 30 999 og få bilberging og annen teknisk hjelp ved behov. • Hakka-veitjenesten dekker kun tjenester som er bestilt på telefon 800 30 999. Tauing og andre tjenester som bestilles fra en tredjepart, dekkes ikke. • Hvis dekkene ikke kan lappes eller byttes samme dag, vil Hakkaveitjenesten dekke ett av følgende: • Leiebil (klasse A/B, maks 3 døgn, inkluderer ikke drivstoffkostnader) • Innkvartering på mellomklassehotell (maks 2 netter) for alle passasjerer i bilen hvis det er mer enn 80 km hjem • Buss, tog, taxi samt fly hvis hjemreisen er mer enn 600 km lang, inklusive henting av den reparerte bilen med buss eller tog •

Ansvaret som Nokian Tyres har hvis tjenesten gjennomføres på en måte som strider mot disse vilkårene, er – innenfor rammen av gjeldende lov – begrenset til å gjennomføre tjenesten på nytt uten unødvendige forsinkelser. Eventuelle skader som har oppstått, blir ikke erstattet. Utgiftene som Nokian Tyres dekker gjennom Hakka-veitjenesten, er under alle omstendigheter begrenset til maks 500 euro utover veihjelp og tauing.

HVOR DAN F U N GE RE R HAKKA-GA RA N T IE N O G HAKKA-V E ITJ E N E ST E N ? 1. REGISTRERING Aktiver garantien innen to uker fra kjøpsdatoen på adressen www.hakkagaranti.no Du kan også sende ordet HAKKA på SMS til 26655 eller ringe til 800 30 999. Det er gratis å ringe til telefonnumrene som er knyttet til Hakka-garantien.

2. RING Ved dekkskade, ring 800 30 999 Veihjelpen kommer for å hjelpe deg.

3. VI HJELPER DEG Veihjelpen kommer for å hjelpe deg, og vurderer hva som må gjøres.

4. DU KAN FORTSETTE PÅ TUREN DIN Det skadde dekket byttes med et tilsvarende nytt dekk, og du kan fortsette på turen din.

Profile for RSA Norge

Nokian Hakkagaranti 2019  

Nokian Hakkagaranti 2019  

Profile for rsanorge