Page 1

JE ČAS VSTOUPIT MEZI ELITU

MERCEDES SLS AMG ROADSTER

ZÁZRAK BEZ KŘÍDEL

YELKEN

Ročník 4, Říjen/October 2011

unique machines

UNIKÁTNÍ STROJE

OCTURY

LETADLA

BUDOUCNOSTI GREENBIRD BY ECOCITY VS. VESTAS SAILROCKET II

aerodynamika/technologie/design


Ř

íjnové vydání s podtitulem „Ultimátní stroje“ je mé oblíbené. V redakci se nám schází tipy na všechny možné technické novinky, ale ultimátní stroje nejsou jen stroje jako takové. Řada lidí nebo firem pracuje jako ultimátní stroj, tato vlastnost se dá přiřadit i hudebním či filmovým počinům a spoustě dalším hmotným záležitostem. Nakonec jsme se rozhodli zařadit do časopisu to, co věříme, že můžete využít a přinese vám to stejné potěšení jako nám, když jsme většinu z toho sami zkoušeli. Věřím, a z vašich ohlasů vím, že jste si zvykli dát na naše doporučení a vyzkoušet tipy, které vám každý měsíc přinášíme. Ještě není pozdě vyrazit na krásnou dovolenou, a strávit alespoň týden na luxusní jachtě je chvilkové osvobození, které vydrží řadu týdnů. Přinášíme také tipy na novinky do vaší garáže i domácnosti. Řada novinek v módě a špercích také nezůstala bez našeho povšimnutí. V posledních dnech spadlo nemálo akcií a komodit. Věřím, že jste na to byli připraveni a vydělali si tak příjemnou podzimní odměnu. Vždyť nadcházející vánoce nám opět přinesou řadu radostí, a to jak v osobním životě, tak ve firmě. Konec roku znamená to nejlepší z celého roku a i my se na něj těšíme. Hlavně se ale těšíme na vánoční atmosféru, kterou je toto období provoněno. Koneckonců na vánoce pro vás znovu připravujeme několik zpestření a jsem si jist, že si je užijete. Často, když sleduji trhy, burzovní zprávy a všechny finanční výkazy, si říkám, proč to všichni dělají. Na čem vlastně v životě záleží? Podle mě je nejdůležitější mít radost ze života a práce, a opravdu se cítit šťastně. Právě to se snažíme na našich stránkách šířit. Nestresujte se, užívejte života a vydělaných peněz. Dělejte to, co vás baví, a každá chvilka strávená s vaší rodinou je k nezaplacení. Život je krátký, a byť věřím, že tu nejsme jen jednou, byla by škoda si ho zkazit. Jsem velmi rád, že i dnes jste vzali RoyalReport do rukou a necháte se námi inspirovat. Věřím, že vás nezklameme a těším se na shledání s vámi zase za měsíc. Miroslav Oplt

T

he October issue with a subtitle “Ultimate machines” is my favourite. In our editorial office, we collect tips for all possible technical news, but ultimate machines are not only machines as such. A number of people or companies work as an ultimate machine, these characteristics can be compared to music or film achievements and many other material matters. Finally, we decided to put into the magazine the things that we believe you can use and that will bring you the same pleasure as to us, as we tried most of the things ourselves. I believe, and I know from your responses that you got used to listen to our recommendations and try the tips that we bring to you every month. It is still time to go for a wonderful holiday, and to spend at least one week on a luxury yacht is a momentary release which can last a few weeks. We also bring tips for news into your garage and household. We mentioned a number of news in fashion and jewels, too. In recent days, many shares and commodities fell down. I believe that you were prepared for that and earned a pleasant autumn reward by that. Because the coming Christmas will bring you a number of joys again, both in professional life and in the company. The end of the year means the best of the whole year and we are looking forward to it. But mainly we are looking forward to Christmas atmosphere with which the end of the year is scented. After all, for Christmas we prepare a number of entertaining things for you again and I am sure that you will enjoy them. Very often when I follow markets, stock market news and all financial statements, I ask myself why everybody does this. What is actually important in life? I think that the most important thing is to be happy with life and job and to really feel happy. That is what we try to spread on our pages. Do not stress, enjoy life and earned money. Do what you like, and every moment spent with your family is priceless. The life is short, and even though I believe that we are here not for just one time, it would be a pity to spoil it. I am very happy that you took RoyalReport into your hands also today and that you will let yourselves be inspired by it. I believe that we will not disappoint you and I am looking forward to meet you again in a month. Miroslav Oplt


robertocoin.com

Christy Turlington wears Scorpion Collection


Vydavatel / Publisher: Miroslav Oplt - moplt@royalreport.cz Soňa Opltová - sopltova@royalreport.cz

Mgr. Michal Vacík,

Šéfredaktor & PR / Editor in chief & PR: Miroslav Oplt - moplt@royalreport.cz Kreativní ředitelka / Creative director: Soňa Opltová - sopltova@royalreport.cz Výkonná ředitelka / Executive director: Stella Fričová - sfricova@royalreport.cz Redakce / Editors: redakce@royalreport.cz - 222 541 412 životní styl, cestování, design a móda / lifestyle, travel, design and fashion: Kateřina Šlaufová - kslaufova@royalreport.cz Petra Uhráková - puhrakova@royalreport.cz Ivona Cibulková - icibulkova@royalreport.cz Markéta Šlaufová - mslaufova@royalreport.cz Milan Žoha - mzoha@royalreport.cz golf Jan Dvořák - jdvorak@royalreport.cz auta, křídla a voda / cars, wings & water: Robert Henych - rhenych@royalreport.cz Ing. Jaroslav Příhoda - jprihoda@royalreport.cz Jakub Šebesta - jsebesta@royalreport.cz investice / investments: Petr Nakoupil - pnakoupil@royalreport.cz Obchodní oddělení / Commercial section: Michala Forová – mforova@royalreport.cz – 733 114 625 Kristýna Marešová – kmaresova@royalreport.cz – 733 631 852 Dana Havlíčková - dhavlickova@royalreport.cz – 739 471 235 Petr Königsmark - pkonigsmark@royalreport.cz – 733 551 172 Eva Čapkovičová - ecapkovicova@royalreport.cz – 739 765 006 Martina Koudelová – mkoudelova@royalreport.cz – 733 729 201 Jana Lysáčková – jlysackova@royalreport.cz – 733 669 399 Grafika / Graphic designer: Jan Andrt - grafika@royalreport.cz Právní zastoupení / Legal Representation: Mgr. Ing. Martin Černý martin.cerny@praguelaw.cz www.praguelaw.cz Vydavatel / Issuer: Royal Group International, a.s. Registrace / Registration: MK ČR E 18223 ISSN: 1803-2362 Telefon / Telephone: +420 222 541 412-419 Fax: +420 222 520 304 E-mail: info@royalreport.cz www.royalreport.cz

CEO penShop.cz Našim zákazníkům nabízíme prvotřídní pera renomovaných značek. Pro individuální klienty můžeme splnit každé jejich přání. Právě proto spolupracujeme s RoyalReportem. Z jejich stránek necítím bulvár - okatý výběr těch nejdražších věcí. Píší o záležitostech, které rád zkouším a moji přátelé také. Stejně, jako my našim zákazníkům, vychází i oni vstříc potřebám svých klientů. Jsem pravidelným čtenářem a rád časopis využívám i jako reklamní nástroj naší společnosti.

Said about us: We offer our clients high-class pens of renowned brands and we are able to fulfill every of their wishes. This is one of the reasons why we cooperate with RoyalReport. I don´t feel tabloid newspaper out of its pages- showy selection of the most expensice things. They write about items and occasions, which me and my friends like to try. In the same way as we meet the needs of our clients, RoyalReport treats theirs. I am a regular RR reader and I like using this magazine as an advertising tool of our company.

Předplatné / Subscription: predplatne@royalreport.cz Fotografie v časopise / Photo inside the magazine: Archiv firem / Brand archive Titulní foto/cover photo: Chevrolet Miray

KARIÉRA V ROYALREPORT Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografií z tohoto časopisu nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, bez písemného souhlasu vydavatele. Tiskové chyby vyhrazeny. The advertiser is responsible for the advertising contents. No parts of the text or photos of the Magazine can be used, copied or distributed in any form or any manner without written consent of the publisher. Misprints reserved.

Chcete spolupracovat s nejexkluzivnějším lifestylovým časopisem v Čechách? RoyalReport rozšiřuje svůj tým. Hledáme spolupracovníky v oblasti: web-designer, manažer inzerce, redaktor. Své nabídky s životopisem a fotografií prosím zasílejte na: prace@royalreport.cz


134

34

120

44

52 106

98

8. NOVINKY NEWS

12. KULTURNÍ TIPY

CULTURAL TIPS

16. ÚŽASNÉ KNIHY

AMAZING BOOKS

23. UNIKÁTNÍ STROJE

UNIQUE MACHINES

24. SÍLA DESIGNU

THE POWER OF DESIGN

84 72. SNY A TOUHY

DREAMS AND DESIRES

74. OMAMNÉ DELIKATESY NARCOTIC DELIGHTS

76. ZLATÉ PAPRSKY GOLDEN RAYS

80. SVĚT PÁNSKÝCH ŠPERKŮ

THE WORLD OF MEN’S JEWELRIES

82. ROZZAŘTE VAŠE RUCE MASIVNÍMI NÁRAMKY BRIGHTEN YOUR ARMS WITH MASSIVE BRACELETS

84. KDYŽ SI HODINÁŘI PLNÍ SVÉ SNY

WHEN WATCHMAKERS FULFIL THEIR DREAMS

28. ABSOLUTNÍ RYCHLOST

92. STAROŽITNOSTI

30. PORSCHE ROADSHOW

96. VŮZ HODNÝ KRÁLŮ

32. V RYTMU ŠESTI VÁLCŮ

98. DIAMANTOVÝ RUKOPIS

ABSOLUTE SPEED

PORSCHE ROADSHOW

IN THE RHYTHM OF SIX CYLINDERS

34. ZÁZRAK BEZ KŘÍDEL

A MIRACLE WITHOUT WINGS

38. TENIS S TRYSKOVÝM POHONEM TENNIS WITH JET-PROPULSION

40. SLUNEČNÍ ENERGIE V OBLACÍCH SOLAR ENERGY IN THE CLOUDS

44. BOŘENÍ HRANIC

BREAKING DOWN THE BORDERS

52. KOMFORTNÍ PLAVBA

A COMFORTABLE CRUISE

59. MÓDA

FASHION

60. PODZIMNÍ ELEGANCE AUTUMN ELEGANCE

62. VOLNOST POHYBU

FREEDOM OF MOVEMENT

64. MODERNÍ GENTLEMAN MODERN GENTLEMAN

66. VŠE POVOLENO ALL ALOWED

70. KOSMETIKA

COSMETICS

70. VÁŠEŇ A CUDNOST

PASSION AND CHASTITY

71. SETKÁNÍ HVĚZD

MEETING OF STARS

6

110

ANTIQUES

A CAR WORTHY OF KINGS DIAMOND HANDWRITING

105. CESTOVÁNÍ

TRAVELLING

106. CESTY ZA UMĚNÍM ART TRIPS

110. VE STÍNU MANGROVNÍKU

IN THE SHADOW OF MANGROVE

115. DESIGN

DESIGN

116. JAKÝ JE SOUČASNÝ NÁBYTEK?

WHAT IS THE CONTEMPORARY FURNITURE?

120. LETADLA BUDOUCNOSTI AIRPLANES OF THE FUTURE

128. NOTEBOOK NEBO TABLET? LAPTOP OR TABLET?

134. GOLF GOLF

134. PROSPER GOLF RESORT ČELADNÁ PROSPER GOLF RESORT ČELADNÁ

136. GOLF NA OSTROVĚ MADEIRA GOLF ON THE MADEIRA ISLAND

140. INVESTICE

INVESTMENT


ESCADA ESC ADA

PPAˇR ÍŽSK ÍŽS Ž K Á 204 204/21 /21

W W W.ES W.ESCAD CADA.C A.C A.COM C OM

PRAHA PR AHA AH A1


NOVINKY/NEWS Na konci září byl v centru Prahy slavnostně otevřen butik S. T. Dupont. Tato francouzská značka je proslulá výrobou luxusních zapalovačů, kožených výrobků, psacích potřeb a pánských doplňků. Tyto exkluzivní produkty vynikají výjimečným designem a jsou vyrobeny z těch nejvzácnějších materiálů. Řemeslné zpracování s vysokým podílem ruční práce dává vzniknout produktům jedinečné kvality. O té se ostatně můžete přesvědčit sami, stačí jen navštívit designový butik v Havířské ulici, kde Vám profesionální servis personálu pomůže vybrat ten pravý produkt právě pro Vás. Stdupont.cz

POUZE PRO PÁNY?

ČASY

NA VĚČNÉ

PRAHA

Švýcarská hodinářská manufaktura Girard-Perregaux, která patří ke světovým luxusním značkám s dlouhou tradicí, se rozhodla našemu hlavnímu městu věnovat speciální model hodinek, laděný do našich národních barev. Jedná se o model ww.tc, který ukazuje světové časy ve všech 24 zónách. Na lunetě jsou vypsaná města jako New York, Hong Kong, Los Angeles a další. Paříž byla v tomto kruhu světoznámých míst nahrazena Prahou. Edice je limitovaná pouhými 10 kusy. Hodinky jsou vyrobené z oceli a na sklíčku zadní strany pouzdra je vyobrazený Český lev. Girard-perregaux.ch

PRAGUE FOREVER The Swiss watchmaker manufactory Girard-Perregaux which belongs to the world´s luxury brands with a long tradition decided to donate a special model of watch, which is tuned into our national colours, to our city. It is a model ww.tc which shows world time in all 24 zones. On the bezel, cities such as New York, Hong Kong, Los Angeles and others are written. Paris was replaced by Prague within this circle of worldfamous places. The edition is limited only to 10 pieces. The watch is made of steal and on the slide of the back of the case there is a picture Girard-perregaux.ch of the Czech lion.

8

ONLY FOR GENTLEMEN?

At the end of September, there was an opening ceremony of the S. T. Dupont boutique. This French brand is famous for the production of luxury lighters, leather products, stationery and men´s accessories. These exclusive products excel in unique design and are made of the most precious materials. Craftsmanship with a high proportion of manual work create products of unique quality. Moreover, you can convince yourselves about it - it is enough to visit a design boutique in the Havířská street, where a professional service of the personnel will help you to choose the right product just for you. Stdupont.cz

EXCLUSIVENESS FOR YOUR HOME

EXKLUZIVITA PRO VÁŠ DOMOV

Společnost ASSO představila novou kolekci podzim/zimu 2011. Jejich návrhy v oblasti interiérů bývají označovány za přelomové, a to bytovými návrháři, architekty, i spokojenou klientelou. Letošním největším hitem jsou luxusní obkladové ornamenty nazvané „živé sklo“. Princip navazuje na tradici klasické mozaikové skladby. Zapomeňte na smaltem spojené monotónní kostičky, které známe z dob komunismu. ASSO přináší inovaci v bytových obkladech, které jsou skutečným klenotem interiérů i exteriérů všech typů prominentních budov. Asso.cz The ASSO company introduced a new autumn/winter collection 2011. Its designs of interiors are labelled as a breakthrough by interior designers, architects and contented customers. This year´s biggest hit are luxury tile ornaments called “vivid glass”. The principle continues the tradition of a classical mosaic composition. Forget enamelled monotonous cubes which we know from the era of communism. ASSO brings an innovation in flat tiles, which are a real gem of both interiors and exteriors of all types of prominent buildings. Asso.cz


NOVINKY/NEWS VĂ˝stavnĂ­ sĂ­Ĺˆ Espace Culturel Louis Vuitton pĹ™edstavila veĹ™ejnosti od svĂŠho otevĹ™enĂ­ dĂ­la jiĹž sto padesĂĄti vĂ˝tvarnĂ˝ch umÄ›lcĹŻ, architektĹŻ, designĂŠrĹŻ, fotografĹŻ, videoartistĹŻ a scĂŠnografĹŻ. Od roku 2006 se zde konalo jiĹž patnĂĄct vĂ˝stav o rĹŻznĂ˝ch podobĂĄch cestovĂĄnĂ­ – aĹĽ jiĹž reĂĄlnĂŠm nebo v říťi fantazie. Publikace Landscapes of Contemporary Creation, pĹ™edstavuje jeĹĄtÄ› nikdy nepublikovanĂĄ dĂ­la znĂĄmĂ˝ch i teprve se etablujĂ­cĂ­ch umÄ›lcĹŻ. Jsou zde zastoupena jmĂŠna jako je napĹ™. Vanessa Beecroft, Beom Kim, Nicolas Moulin, Giuseppe Penone, Sun7 a Lawrence Weiner. Tato exkluzivnĂ­ publikace vychĂĄzĂ­ v limitovanĂŠ edici a je k dostĂĄnĂ­ pouze v buticĂ­ch L. V. Louisvuitton.com

SpoleÄ?nost HTC ve spoluprĂĄci s ikonou hudebnĂ­ho prĹŻmyslu Beats uvĂĄdĂ­ tento mÄ›sĂ­c na trh telefon urÄ?enĂ˝ vĹĄem opravdovĂ˝m hudebnĂ­m fajnĹĄmekrĹŻm. HTC Sensation XE v sobÄ› jako prvnĂ­ zařízenĂ­ na svÄ›tÄ› integruje soubor zvukovĂ˝ch technologiĂ­ Beats Audio. NovĂ˝ HTC Sensation XE nabĂ­zĂ­ plnohodnotnÄ›jĹĄĂ­ poslech hudby ve studiovĂŠ kvalitÄ›. RozĹĄiĹ™uje totiĹž skladby do celĂŠ ĹĄĂ­Ĺ™ky slyĹĄitelnĂŠho zvukovĂŠho pĂĄsma, Ä?Ă­mĹž dobarvuje hlubokĂŠ basovĂŠ i vysokĂŠ vokĂĄlnĂ­ frekvence. SouÄ?ĂĄstĂ­ balenĂ­ je i novĂ˝ typ ĹĄpuntovĂ˝ch sluchĂĄtek Beats, kterĂŠ budou exkluzivnÄ› v prodeji pouze s novĂ˝m telefonem. Htc.cz

NEZNà MÉ

OD ZNĂ MĂ?CH

BRILANTNĂ?

POSLECH

PERFECT SOUND

AN UNKNOWN FROM THE KNOWN

The HTC company in co-operation with the icon of music industry Beats introduces a telephone to market this month which is meant for all real music gourmets. HTC Sensation XE is the first device in the world that integrates a file of sound technologies Beats Audio. The new Sensation XE offers a richer listening in studio quality because it extends songs into the entire width of audible sound band, by which it colours low bass and high vocal frequencies. A part of the package is also a new type of plug-in headphones Beats which will be exclusively in sale only with the new telephone. Htc.cz

The exhibition hall Espace Culturel Louis Vuitton has already introduced works by a hundred and fifty painters, architects, designers, photographers, video-artists and stage designers. Since 2006, it has organized already fifteen exhibitions about various forms of travelling – whereas real or in the realm of phantasy. The publication Landscapes of Contemporary Creation introduces not yet published works by both famous and just establishing artists. You can find names such as Vanessa Beecroft, Beom Kim, Nicolas Moulin, Giuseppe Penone, Sun7 and Lawrence Weiner. This exclusive publication comes out in a limited edition and is available only in L. V. boutiques. Louisvuitton.com

  

inzerce

 

(Ă›+ÂŞ+ÂŞ!(0)2Ä›" J EZ

EH

B

EL

  +,3ÂŚ,ĉ"1ă"+ÂŞ SE SLEVOU 25% +UJĂ„LKDĂ‘?D(Ăœ + dĂĄrek $AH-NKCNAOEBJ=KĂœJĂ„KGKHĂ„ VJ=ĂœGU(AAJSAHHRDK@JKPĂĽ(Ăœ

3Ă„?AEJBKNI=?Ă„K@=HÄŠĂ„?D=PN=GPERJĂ„?DJ=>Ă„@Gš?D=JAF>HEÄœÄŠĂ„IO=HKJQLKOGUPQFĂ„?Ă„IOHQÄœ>U!ANIE?VĂ„OGšPAJ=ÄĄ tel.: 296 554 697 / 698 / 951 e-mail: dermic@primavera-and.cz

www.dermic.cz


KULTURNÍ TIPY/CULTURAL TIPS

PJ HARVEY

Inscenace z pera polského autora Slawomira Mrožka, která bude mít svou premiéru 2. října v brněnském divadle Reduta, by měla být komorním koncertem pro dva herce a herečku. Jedním ze zdrojů směšnosti Kouzelné noci je nechtěné obnažování utajovaných lidských slabostí. Východiskem je prostá, až nevábná úvodní situace, která neslibuje žádné kouzlo: dva kolegové na služební cestě vstupují do dvoulůžkového pokoje nádražního hotelu, aby se v něm na jednu noc ubytovali. Záhy však začíná být zábavné jejich malicherné chování. Ve chvíli, kdy se uloží na lůžka, zjistí, že v temném rohu pokoje kdosi dýchá. Je to krásná mladá žena, která…. Ndbrno.cz

MAGICAL NIGHT AND A SUMMER DAY

On 27th October, a big dream will come true for Czech music fans. For the first time, there will be a performance of the British singer and rock songwriter PJ Harvey in our country. In the big hall of Prague Lucerna, she will introduce her so far latest, highly appreciated album “Let England Shake”. PJ Harvey belongs to the most influential and most important personalities of current rock music. She is very much positively acclaimed by critics and audience for her discs and concerts. She is known for her provocative texts, which very often concern love, faith, war and sex. Charm-music.cz

KOUZELNÁ NOC A LETNÍ DEN The production of a Polish author Slawomir Mrožek will have a premiere on October 2nd in the Reduta theatre in Brno. It should be a chamber concert for two actors. One of the sources of entertainment is unwanted exposing of secret human weaknesses. The starting point is a simple, almost unappealing situation, which does not promise any magic: two colleagues on a business trip are entering a double bed room in a railway station hotel to accommodate here for one night. Soon their petty behavior starts to be humorous. In the moment when they lay on beds they find out that someone is breathing in the dark corner of the room. It is a beautiful young woman, who ….Ndbrno.cz

12

Král britského popu George Michael vystoupí letos již podruhé v Praze. V létě odstartoval své turné „ Symphonica: The Orchestral Tour“ v pražské Státní opeře a na podzim se do Čech opět vrátí, tentokrát do O2 areny. 14. listopadu si budete moci užít v netradičním provedení všechny jeho největší hity téměř třicetileté kariéry. Veškeré skladby budou totiž upraveny a přearanžovány pro orchestr, který bude George Michaela doprovázet. A nejen to. Jako návdavek zazní i některé z jeho oblíbených písní jiných interpretů. O2arena.cz

GEORGE MICHAEL AGAIN IN PRAGUE

27. října se splní českým hudebním fanouškům velký sen. Vůbec poprvé u nás vystoupí britská zpěvačka a rocková písničkářka PJ Harvey. Ve velkém sále pražské Lucerny představí své zatím poslední velmi oceňované album „Let England Shake“. PJ Harvey patří k nejvlivnějším a nejdůležitějším osobnostem současné rockové hudby. Za své desky a koncerty, ve kterých využívá téměř kabaretní a divadelní prvky, sklízí neutuchající přízeň kritiků a diváků. Je známá svými provokativními texty, které se často týkají lásky, víry, války i sexu. Charm-music.cz

GEORGE MICHAEL

OPĚT V PRAZE

The king of British pop George Michael will perform in Prague already for the second time this year. In summer, he started his tour “Symphonica: The Orchestral Tour” in Prague State Opera and in autumn he comes back to Prague again, this time in O2 arena. On 14th November, you can enjoy an unusual performance of all his biggest hits of an almost 30 years´ career because all compositions will be adjusted and re-arranged for an orchestra, which will accompany George Michael. And much more. As an extra, there will be some of his favourite songs of other interprets. O2arena.cz


KULTURNÍ TIPY/CULTURAL TIPS

Od svého vzniku v roce 1839 vyprovokovala fotografie řadu kontroverzí a senzačních soudních procesů a dostala se do ohniska mnoha etických a právních debat a sporů. Musée de l´Elysée shromáždilo široké spektrum fotografií od jejích počátků až do současnosti, které se staly předmětem sporů a soudních řízení. Kolekce cca 80 děl přispívá k pochopení toho, jak společnost či kultura nahlíží na samu sebe. Do 13. listopadu máte možnost shlédnout tuto unikátní výstavu v pražské Galerii Rudolfinum. Galerierudolfinum.cz

PRÁVNÍ A ETICKÁ HISTORIE FOTOGRAFIE

11

KONTROVERZE

LEGAL AND ETHICAL HISTORY OF PHOTOGRAPHY

Since its establishment in 1839, photos have provoked many controversies and sensational trials and it got into the focus of many ethical and legal debates and disputes. Musée de l´Elysée summoned a broad spectre of photographs from their beginnings to present, which became a subject of disputes and trials. A collection of about 80 works helps to understand, how society or culture views itself. Until 13th November, you have the possibility to see this unique exhibition in Prague Gallery Rudolfinum. Galerierudolfinum.cz Sheila Hicks je jednou z tvůrčích osobností, které určily směr vývoje textilního umění v druhé polovině 20. století. Její tvůrčí zájem je soustředěn na výrazové možnosti struktury a barvy se zvláštní pozorností ke specifickým kvalitám materiálu, ať je to len, vlna, ocelový drát, gumové pásky nebo tkaničky do bot. Během své padesátileté tvůrčí cesty vytvářela rozměrná díla určená pro reprezentativní interiéry, konceptuální instalace a také miniatury. Část její práce je vystavena do 6. listopadu ve Výstavním sále Uměleckoprůmyslového muzea. Upm.cz

DESIGNBLOK

JEDNO STO

ONE HUNDRED LITTLE THINGS

MALIČKOSTÍ

Sheila Hicks is one of the creative personalities who determined the direction of development of textile arts in the second half of 20th century. Her interest is focused on expressive possibilities of structure and colour with special attention to specific qualities of a material, whether it is linen, wool, steel wire, rubber bands or shoelaces. During her fifty years´ creative journey, she created dimensional works meant for representative interiors, conceptual installations and miniatures, too. A part of her work is displayed until 6th November in the exhibition hall of the Museum of Decorative Arts. Upm.cz

14

První říjnový týden, ve dnech 4. -9. 10. 2011, se koná již třináctý ročník dnů designu v Praze Designblok´11. Představí se zde ta nejlepší designérská studia, špičkoví čeští designéři, ale také obchody s designem, interiérem a módou. K zhlédnutí bude celkem 220 prezentací, výstav a přehlídek na více než 59 místech po celé Praze. Letos bude premiérově představen Designblok Dreft Fashion Week, který splňuje náročné parametry fashion weeku světové úrovně. Módní přehlídky a instalace se odehrají v exkluzivních historických prostorách Obecního domu, Rezidence primátora hl. města Prahy a Šporkovského paláce. Designblok.cz

In the first week in October, 4.-9.10. 2011, already the thirteenth year of design days in Prague Designblok´11 is taking place. It will introduce the best designer studios, top Czech designers and also shops with design, interiors and fashion. You can watch 220 presentations, exhibitions and shows on more than 59 places throughout Prague. This year, there will be a premiere of the Designblok Dreft Fashion Week, which fulfils demanding parameters of a world-class fashion week. Fashion shows and installations will take place on exclusive historical premises of the Municipal House, the residence of the mayor of the capital city of Prague and the Sweerts-Sporck Palace. Designblok.cz


Quasimodo ...kdysi se pro lásku umíralo nový romantický muzikál v Divadle Hybernia od 11.11.2011

hrají Jiří KORN, Marian VOJTKO, Tomáš TRAPL, Csongor KASSAI, Ondřej RUML, Jan CINA, Radúz MÁCHA David KRAUS, Roman VOJTEK, Tomáš SAVKA, Petr VANČURA, Radka PAVLOVČINOVÁ Markéta PROCHÁZKOVÁ Radka FIŠAROVÁ, Zdenka TRVALCOVÁ, Kamila NÝVLTOVÁ, Vanda KONEČNÁ Dae Men a další....

režie: Martin KUKUČKA hudba: Petr KALÁB, Jakub PRACHAŘ, Jan MAXIÁN texty: Petr KOLEČKO choreografie: Jana BURKIEWICZOVÁ

www.muzikal-zvonik.cz www.muzikal-zvonik.cz Mediální partneři

_____________

_____________

Generální partner

Partneři

_________________________________________________ předprodej vstupenek pokladna DIVADLA HYBERNIA tel.: 774 807 804, 221 419 416, info@muzikal-zvonik.cz


KNIHY/BOOKS

THE NIGHT

FULL OF LIES

Nová detektivka oblíbeného slovenského autora Dominika Dána. Je pátek odpoledne před koncem pracovní doby a před kriminalisty Richardem Krauzem a jeho parťákem Chosém je vidina příjemného víkendu. Zničehonic je povolá na poradu policejní ředitel a pověří je neodkladným případem: vraždou prostitutky, jíž má být zkompromitován syn prezidenta republiky. Je těsně před novými prezidentskými volbami a sebemenší skandál, natož takovýto, je nežádoucí. Krauz a Chosé mají na vyřešení tohoto superchoulostivého případu pouhých 24 hodin a jsou ke své práci vyděračsky přinuceni prezidentskou ochrankou, která jim nadiktuje, jak mají postupovat. Dvojice detektivů má ovšem na tuto kauzu jiný názor a řeší jí po svém a s pomocí nečekaných spojenců z místního podsvětí. A náhodná vražda se změní v dramatický souboj jejich důvtipu se silnou politickou mocí, jež chce gangstersky zvrátit řízení státu. Xyz-knihy.cz

Od léta roku 1942 do konce roku 1943 Ernest Hemingway hlídkoval ve vodách Golfského proudu severně od Kuby na dřevěném rybářském člunu Pilar a pátral po německých ponorkách. Právě tyto dramatické patroly, jimž dosud nebyla v Hemingwayových životopisech věnována téměř žádná pozornost, se staly základem jako pozdější novely Stařec a moře či románu Ostrovy uprostřed proudu. Na souši se ovšem tyto hlídky staly zdrojem sílícího napětí mezi Hemingwayem a jeho třetí manželkou, spisovatelkou Marthou Gellhornovou. Mf.cz

A new detective story by the favourite Slovak author Dominik Dán. It is Friday afternoon before the end of working hours and the criminalists Richard Krauz and his partner Chosé have a pleasant weekend in front of them. Suddenly, they are called to a meeting by the police director who entrusts them with an urgent case: a murder of a prostitute which should compromise the son of the president of the republic. It is just before new presidential elections and any smallest scandal, let alone such a big one, is undesirable. Krauz and Chose have only 24 hours to solve this extra delicate case and they are in an extortionate way forced by presidential guard which dictates how they should proceed. But the two detectives have a different opinion on this case and they solve it on their own and with the help of unexpected allies from local underworld. An incidental murder changes into a dramatic fight between their wit and political power, which wants to overturn the state governance in gangster manner. Xyz-knihy.cz

THE GOLDEN BOOK OF ICE-HOCKEY

ZLATÁ KNIHA

LEDNÍHO HOKEJE

Zlatá kniha hokeje je podrobná a důkladně zpracovaná publikace o všem důležitém, co se v ledním hokeji kdy událo. Autor je osvědčený a uznávaný odborník na vše, co se této sportovní disciplíny týká. Turnaje, hvězdy, památné akce a góly, nejdůležitější události v dějinách světového i domácího hokeje. Nejlepší týmy, nejúspěšnější hráči. Historie, současnost, výsledkové tabulky, statistiky. Nejslavnější momenty, největší výkony i nejtvrdší pády. Hokejový historik Miloslav Jenšík předkládá ucelenou a podrobnou publikaci o jedné z nejoblíbenějších her doplněnou bohatým obrazovým materiálem. Xyz-knihy.cz The Golden Book of Ice-hockey is a detailed and thoroughly elaborate publication about all important things that have ever happened in ice-hockey. The author is an experienced and respected professional who knows about everything connected with this sports discipline. Tournaments, stars, memorable events and goals, the most important events in the history of both world and home ice-hockey. The best teams, the most successful players. History, present, scoreboards, statistics. The most famous moments, the biggest performances and the heaviest falls. The hockey historian Miloslav Jenšík presents a compact and detailed publication about one of the most favourite games accompanied by a rich picture material. Xyz-knihy.cz

16

HEMINGWAYOVY HLÍDKY THE HEMINGWAY PATROLS From summer 1942 until the end of 1943, Ernest Hemingway patrolled in the Gulf stream north of Cuba on a wooden fishing boat Pilar and searched for German submarines. Exactly these dramatic patrols, to which almost no attention has been paid in Hemingway´s biographies, became the basis of his later short story The Old Man and the Sea and the novel Islands in the Stream. However, ashore these patrols caused a growing tension between Ernest Hemingway and his third wife, the writer Martha Gellhorn. Mf.cz


MARINARINALDI.COM

  

 

Tel. +420 220 234 636, +420 774 500 662


KNIHY/BOOKS

DARK SECRETS OF VATICAN

Pravda a mýty v tajných archivech římskokatolické církve. Za masivními zdmi vatikánských paláců se splétá podivná pavučina skandálů, které se nikdy neměly dostat ven. Jaká tajemství Vatikán skrývá? Na církev, která nabádá k mravnému a počestnému životu, je jich opravdu hodně; záhadná úmrtí, finanční skandály, sexuální obtěžování nebo třeba podpora režimů, které ostatní demokratické státy odsoudily. H. Paul Jeffers ve své knize zpracoval ty nejvýznamnější a nejděsivější z nich. Xyz-knihy.cz

Leonardo da Vinci (1452–1519) byl jedním z nejnadanějších umělců všech dob; jeho význam a vliv jsou nedocenitelné. Tento zevrubný přehled je nejúplnější kniha, jaká kdy byla o tomto italském malíři, architektovi, konstruktérovi, vědci a renesančním vzdělanci napsána. Velkoformátové zobrazení detailů umožňuje čtenáři studovat každý tah jeho štětce. Životopisná část rozdělená do deseti kapitol je doplněna kompletním “catalogue raisonnée“ Leonardových maleb, dochovaných i ztracených, a rozsáhlým katalogem kreseb, kterých je zde z tisíců existujících představeno 663 a uspořádáno podle kategorií (architektura, anatomie, kartografie atd.). Slovart.cz

Truth and myths in secret archives of the Roman Catholic Church. Behind massive walls of Vatican palaces a strange web of scandals is being weaved that should have never become public. What secrets are hidden in Vatican? Even though being a church that promotes moral and honourable life, there are really many scandals; mysterious deaths, financial scandals, sexual harassment or support of regimes for example that were condemned by other democratic states. H. Paul Jeffers writes about the most important and the most thrilling ones in his book. Xyz-knihy.cz Autoři velkoformátové, více než osmisetstránkové publikace se ujali gigantického úkolu představit v jediném obsáhlém díle výtvarné umění celého 20. století. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány malířství, plastice a objektům, novým médiím a fotografii. Neméně významnou součástí knihy je slovník umělců, který obsahuje biografie a bibliografie 780 osobností. Slovart.cz

UMĚNÍ 20. STOLETÍ 20TH CENTURY ART

The authors of a big-format, more than an eight-hundred-pages publication took a gigantic challenge to introduce art of the whole 20th century in one extensive work. Individual chapters devoted to painting, sculpture and objects, new media and photography. Of the same importance is the dictionary of artists which contains biographies and bibliographies of 780 personalities. Slovart.cz

18

LEONARDO DA VINCI XL

Leonardo da Vinci (1452-1519) was one of the most talented artists of all times; his importance and influence are invaluable. This detailed overview is the most complete book that has been ever written about this Italian painter, architect, designer, scientist and renaissance scholar. A big-format depiction of details enables the reader to follow every stroke of his brush. The biographical part is divided into ten chapters and it has a complete catalogue raisonnée of Leonardo´s paintings, both preserved and lost, with an extensive catalogue of drawings where, out of thousands existing, you can find 663, organized by categories (architecture, anatomy, cartography etc.). Slovart.cz


ADVERTORIAL

MIROSLAV JIRÁNEK

„ŠEDESÁT LET U VODY“ (SIXTY YEARS AT THE WATER)

ˇ ˇ DREVENÝ MOST (WOODEN BRIDGE)

ˇ ČEKÁNÍ NA LINDUŠKY-WAITING FOR LINDAS: OLEJ NA PLÁTNE,60 X 80 cm

SVÍTÁNÍ (SUNRISE)

NÍZKÝ STAV VODY (LOW WATER LEVEL), OLEJ NA PLÁTNE,140 X 120ˇ cm

GALERIE LA FEMME, 28. 11. – 18. 12. 2011

Voda ve skupenství plynném, kapalném, pevném i voda imaginární bude k vidění na obrazech právě šedesátiletého Miroslava Jiránka, který výstavu pořádanou k tomuto jubileu věnoval převážně svému celoživotně oblíbenému tématu – k rozjímání a tvorbě, inspirující vodní hladině v korytech řek, v kalužích, nebo třeba zmrzlé v kusech tajícího ledu… Water in its gaseous, liquid and solid state and also imaginary water will be showed in paintings of Miroslav Jiránek, who just reached sixty years of age. He dedicated the exhibition, held on the occasion of this anniversary, mainly to his lifelong favorite theme – an inspiring water surface in river basins, puddles, or frozen in melting ice pieces. KONTAKT: GALERIE LA FEMME, BÍLKOVA 2, PRAHA 1, TEL: +420 224 812 656, GLF@VOLNY.CZ, WWW.GLF.CZ

20


ADVERTORIAL

„Jaro, léto, podzim, zima“ je název výstavy, která proběhne ve dnech 4. – 25. listopadu 2011 v Galerii La Femme a představí nové obrazy dvojice malířů Tylka a Tylečka, které vytvořili pro nový kalendář 2012.

M

álokteří současní čeští umělci mají tak obrovský úspěch v zahraničí jako TYLEK & TYLEČEK neboli Jiří a Zdeňka Tylečkovi . Od roku 1983 žijí ve Francii, 15 let měli svou expozici v Hotelu Ritz v Paříži a jako jediní žijící malíři mají svou stálou expozici v muzeu v Japonsku. Dnes vlastní galerii na vynikajícím místě v centru Paříže. Po jejich obrazech je velká poptávka a jejich obdivovatelé z celého světa vždy dychtivě čekají na novou kolekci. Zdena Tylečková, známá jako Tyleček, se věnuje krajinám a zátiším, její muž Jiří Tyleček, známý jako Tylek, maluje ženské figury. Po dvou letech představí svou novou kolekci v Galerii La Femme a zároveň to bude jejich druhá samostatná výstava v Praze.

„Jaro, léto, podzim, zima“ is the name of the exhibition which will take place on 4th-25th November, 2011. In the La Femme Gallery will be introduced new paintings by a couple of painters - Tylek and Tyleček, created for a new calendar 2012.

KVETOUCÍ SLUNCE (BLOOMING SUN), OIL, 65 X 54 cm

TYLEK JARO, & TYLEČEK LÉTO, PODZIM, ZIMA

SVÁTEK (FEAST), OIL, 55 X 38 cm

PODZIM (FALL), OIL, 92 X 73 cm

ˇ HUDBA (INNER MUSIC), OIL, 92 X 65 cm VNITRNÍ

N

ot many Czech artists are so successful abroad, like TYLEK & TYLEČEK or Jiří a Zdeňka Tyleček. They have been living in France since the 1983, have their exposition in the Ritz hotel in Paris and as the only living painters they have their permanent exposition in a museum in Japan. Today they own a gallery at a great place in the center of Paris. Their paintings are highly demanded and their admirers worldwide always eagerly anticipate a new collection. Zdena Tylečková, known as Tyleček paints landscapes and still life, and her husband Jiří Tyleček, known as Tylek paints women figures. After two years they are introducing a new collection in the La Femme Gallery which will be their second individual exhibition in Prague.

21


  Jiřinková 551, Osnice

Popis: Podlahová plocha domu: 375 m2 Plocha pozemku: 2 027 m2 Dispozice: 4 + kk, 2x koupelna, 5x terasa a garáž Kontakt: Nina Popová, tel.: +420 724 208 992 Martina Roden, tel.: +420 602 373 014

RIM PROPERTY DEVELOPMENT s.r.o.: Letenská 121/8, 118 00 Praha 1


UNIKÁTNÍ STROJE

UNIQUE MACHINES

23


AUTA/CARS

SÍLA DESIGNU

Je tomu už padesát let, co svět spatřil designovou ikonu - Aston Martin DB4GT Zagato, lehký, elegantní vůz, který zvládl prověrku na závodních tratích a stal se jednou z nejžádanějších sběratelských rarit. Nyní je tu moderní verze, která skládá poklonu britské technice a italskému stylu. Přijíždí Aston Martin V12 Zagato.

A

utomobilka Aston Martin má oproti konkurenci nezanedbatelnou výhodu. Za celou dobu své téměř stoleté existence vyrobila méně než padesát tisíc vozů, což znamená, že jde ve srovnání například s Porsche o velmi exkluzivní zboží. A nyní tu máme ještě exkluzivnější edici jednoho z jejích mistrovských děl. Jednou za čas se spojí s designérským studiem Zagato a stvoří limitovanou edici toho nejlepšího, co nabízí. Toto je Aston Martin V12 Zagato, vůz, který uchvátil odbornou porotu na přehlídce elegance Villa d‘Este, kde byl ve formě koncepu představen veřejnosti. Technický základ sdílí s modelem V12 Vantage, má tedy vpředu uložený dvanáctiválcový motor s objemem šesti litrů. Ten dává výkon 517 koní a točivý moment 570

24

Nm, parametry, za které by se nemusel stydět žádný sportovní model od kterékoliv věhlasné značky. U modelu Zagato však jde o něco jiného než o absolutní rychlost a tabulkové údaje se spoustou nul na konci. Jen se podívejte na tu karoserii. Je celá ručně vyrobená z hliníku na prosté válcovačce plechu. Jen tak bylo možné dosáhnout tak komplexních tvarů, které by jakákoliv průmyslová výrobní metoda neumožňovala. Například každý z předních blatníků je tvořen sedmi hliníkovými pláty, které byly nejprve vytvarovány pod rukama nejzkušenějších řemeslníků a poté pečlivě spojeny v jeden krásný celek. Dvojitě vypouklá střecha, typický znak modelů Zagato, je tvořena z pěti kusů hliníku. Je jen těžko představitelné, jak zruční musí být karosáři Aston Martin,


AUTA/CARS

THE POWER OF DESIGN It has already been fifty years since the world saw a design icon – Aston Martin DB4GT Zagato, a light, elegant car which has been successfully tested on racetracks and has become one of the most asked for collector´s rarities. A modern version comes now, which makes a compliment to British technique and Italian style. Aston Martin V12 Zagato arrives.

když jsou schopni vytvořit díly, které jsou perfektně symetrické a mají shodnou tloušťku po celé své ploše. Jde o skutečné mistrovské dílo, které žádná, absolutně žádná jiná automobilka nenabídne. A o jeho kvalitách jste se mohli přesvědčit, pokud jste sledovali závod 24 hodin na okruhu Nurburgring. Jde o tu nejnáročnější zkoušku, kterou si dokážete představit, vozy musí celý den kroužit na více než dvacetikilometrovém okruhu, kterému se přezdívá „Zelené peklo.“ Aston Martin do tohoto závodu nasadil dva kusy V12 Zagato, přičemž v posádce jednoho z nich byl i samotný ředitel automobilky, Dr. Ulrich Bez. Prověřovat kvalitu svého nového projektu takto před zraky veřejnosti chce obrovskou kuráž a ochotu nést následky, pokud selže

technická stránka věci. Ale obě V12 Zagato (s přezdívkami Zig a Zag) závod dokončila na předních pozicích své třídy, což je dokonalá ukázka kvality, robustnosti a odolnosti tohoto modelu. Nyní je tu produkční verze, která vznikne v omezené sérii 150 kusů. Na V12 Zagato nejsou žádné pořadníky, kdo dřív přijde, ten má šanci si jeden pořídit. Cena byla stanovena na čtyři sta tisíc liber, v přepočtu zhruba jedenáct milionů korun. Ale dá se očekávat, že v budoucnu bude hodnota tohoto vozu jen a jen stoupat, stejně jako tomu bylo v případě ostatních výsledků spolupráce Aston Martin a designových mistrů Zagato. Nepromarněte proto svou šanci, tyto výjimečné vozy se rodí jen jednou za deset a více let. Astonmartin.com

25


AUTA/CARS

T

he Aston Martin car company has a significant advantage against its competition. During the whole time of its almost a hundred years´ existence, it has produced less than fifty thousand cars, which means that compared for example to Porsche, it is highly exclusive goods. And now, we have here an even more exclusive edition of the best what it offers. This is Aston Martin V12 Zagato, a car which fascinated the professional jury at the elegance show Villa d´Este where it was introduced to public in the form of a concept. It shares technical basis with the V12 Vantage model – it has a twelve-cylinder engine with six-liter volume in front. It gives a power of 517 hp and a torque 570 Nm – parameters which no sports model of any famous brand could be ashamed of. But with Zagato model, it is something else than absolute speed and tabular data with a lot of nulls at the end. Just have a look at the body. It is entirely handmade from aluminium on a simple rolling sheet. Only like this, it was possible to achieve such complex shapes that would not be allowed by any industrial production method. For example, every front fender consists of seven aluminium slabs, which were at first shaped by hands of the most experienced craftsmen and then carefully joined into one beautiful whole. A twice bulging roof, a typical sign of Zagato models, consists of five aluminium pieces. It is very difficult to imagine how handy the coachworkers of Aston Martin must be when they are able to create pieces that are perfectly symmetrical and have the same thickness on their whole surface. It is a real masterpiece which no, absolutely no other car factory can offer. And you could test its qualities if you followed the 24 hours race at Nurburgring circuit. It is the most difficult test that you can imagine, cars have to circle the whole day on a more than twenty kilometres long circuit, which is called “Golden Hell”. Aston Martin put two V12 Zagato into this race, whereas in the crew of one of them no one else than the boss of the company Ulrich Bez was. A great courage and a will to bear the consequences is needed to test quality of the new project like this in front of the public in case technical aspects fail. But both V12 Zagato (nick-named Zig and Zag) finished the race on first places of their class, which is an excellent proof of quality, robustness and resistance of this model. A production version comes now, which will have only a limited series of 150 pieces. There are no waiting lists for V12 Zagato, the person who comes first has a chance to get it. The price was set at four hundred thousand pounds which is about eleven million crowns. But we can expect that the value of this car will only rise in future, the same as it was in the case of other results of the Aston Martin and design master Zagato co-operation. Do not lose your chance, these extraordinary cars are being born only once in ten and more years. Astonmartin.com

26


    


AUTA/CARS

ABSOLUTE SPEED

The history of speed records of production cars is fascinating in the fact that any owner can become the fastest person. And now, this world is preparing for another chapter.

ABSOLUTNÍ RYCHLOST Historie rychlostních rekordů produkčních vozů je fascinující v tom, že se nejrychlejším člověkem planety může stát každý majitel. A nyní se tento svět přiravuje na další kapitolu.

J

e tomu už rok, co Bugatti Veyron Super Sport bez sebemenšího problému získalo titul nejrychlejšího produkčního vozu světa s rychlostí 431 kilometrů v hodině. Původní verze z roku 2005 způsobila revoluci, když se oficiálně stala prvním strojem, ve kterém majitelé mohli bez většího rizika jet rychleji než 400 km/h. A rozpoutala tak boj s mnoha účastníky, kteří prostě museli Bugatti překonat. Na scéně se objevila řada projektů, které měly za cíl sesadit Veyron z trůnu – úspěch však zaznamenal jen jeden. Malý výrobce Shelby Super Cars z amerického Washingtonu přišel s vozem Ultimate Aero TT poháněným dvakrát přeplňovaným vidlicovým osmiválcem, se kterým jedenaosmdesátiletý Chuck Bigelow zvládl rychlost 417 kilometrů v hodině. Ostatní adepti na rychlostní rekord své projekty potupně ukončili a rekord Shelby Super Cars platil celé tři roky, než se na scéně opět objevilo Bugatti. Boj o rekord znovu začíná a Američané jdou znovu do boje – kdo jiný by našel odvahu postavit se Veyronu, ve kterém se snoubí veškeré technické znalosti mateřského koncernu Volkswagen? Jejich nový stroj nese prazvláštní název Tuatara. Toto slovo označuje plaza z Nového Zélandu, přímého potomka dinosaurů, jehož DNA se vyvíjí nejrychleji

28

mezi všemi živočišnými druhy. A stejné kvality má mít i elegantní stroj, který hodlá získat rychlostní rekord zpět pro Spojené státy americké. Nádhernou karoserii s aerodynamickými prvky pro maximální rychlost navrhl Jason Castriota, designér, který má za sebou úspěšné projekty typu Ferrari 599 GTO nebo Maserati GranTurismo. Vůz je téměř celý zkonstruován z ultralehkého karbonového kompozitu, z tohoto materiálu jsou i ráfky kol, které tak snižují neodpruženou hmotnost a podílejí se tak na kvalitních jízdních vlastnostech. Uvnitř se skrývá osmiválcový motor, stejně jako u původního držitele rekordu Ultimate Aero. Jeho objem však narostl na rovných sedm litrů a díky dvojitému přeplňování dosahuje výkonu okolo 1 350 koní. Tato monstrózní síla je přenášena na zadní kola přes sedmistupňovou manuální převodovku – unikát, který v současné době nabízí jen automobilka Porsche u nejnovější verze svého ikonického modelu 911. Zákazníci si Tuataru budou moci objednat také se sedmistupňovým sekvenčním řazením, díky kterému bude vůz mnohem přívětivější a řidičsky zvladatelnější. Maximální rychlost má být přes 442 kilometrů v hodině, Veyron tedy ztrácí minimálně jedenáct kilometrů v hodině. A to se bavíme o speciální verzi, sériové provedení Bugatti Super Sport má elektronicky ome-


AUTA/CARS

zenou rychlost na 415 kilometrů v hodině, protože se zatím nepodařilo vyvinout pneumatiky, které by spolehlivě ustály jeho plný potenciál. Zda Shelby Super Cars uspějí bychom měli zjistit, jakmile se podaří najít vhodnou testovací trať, na které se Tuatara pokusí získat rekord zpět pro tuto odvážnou mladou automobilku. Bugatti Veyron Super Sport totiž svou jízdu provedlo na testovacím okruhu Ehra Leissen, kam konkurenci jen tak nepustí. Se stejným problémem se potýká

I

t has been already one year since Bugatti Veyron Super Sport without any problem achieved the title the fastest production car in the world with 431 km/h speed. The original version from 2005 caused a revolution when it officially became the first engine in which the owners could go faster than 400 km/h without a bigger risk. So it started a fight with many participants who simply had to overcome Bugatti. A number of projects appeared on the scene, the aim of which was to remove Veyron from the throne; but only one of them was successful. A small producer Shelby Super Cars from Washington in America came with a car Ultimate Aero TT, driven by twice supercharged V-eight-cylinder, with which the eighty-one years old Chuck Bigelow managed 417 km/h. Other adepts for a speed record gradually finished their projects and the record of Shelby Super Cars was valid whole 3 years until Bugatti appeared on the scene again. The fight for record starts again and the Americans go to fight – who else would have enough courage to stand against Veyron which combines all technical knowledge of the maternal concern Volkswagen? Their new machine has a strange name Tuatara. It is the name of a reptile in New Zealand, a direct descendant of dinosaurs, the DNA of which evolves the quickest among all animal species. And the same qualities should be owned also by an elegant machine which wants to get the record back for the United States. A wonderful body with aerodynamic elements for a maximum speed was designed by Jason Castriota, a designer who has made successful projects such as Ferrari 599 GTO or Maserati GranTurismo. The car is almost wholly composed of ultra-light carbon composite, the same material for wheel rims, so

například i výrobce Koenigsegg, který jde do boje s modelem Agera R. Ale jakmile se najde vhodné místo, SSC se pokusí jet rychleji než kdokoliv, kdykoliv předtím. Už v minulosti dokázali, že se umí postavit ekonomické i technické převaze nadnárodního koncernu Volkswagen, pod který Bugatti spadá. Nezbyvá než aplaudovat jejich dovednostem a snaze nabídnout zákazníkům nejrychlejší produkční vůz, který kdy jezdil na této planetě. Shelbysupercars.com

they reduce unspring weight and support a quality ride. Inside, there is an eight-cylinder engine, the same as at the original holder of the record Ultimate Aero. But its volume has risen to exact seven liters and thanks to double supercharging it reaches the performance of 1350 hp. This monstrous power is brought to back wheels across a seven-grade manual transmission – a unique piece which is currently offered only by Porsche at its new version of the iconic model 911. Customers will have the possibility to order Tuatara also with a seven-grade sequence device, thanks to which the car will be much nicer and easier to handle. Maximum speed should be over 442 km/h, which means that Veyron loses at least 11 km/h. And this is true about the special version, a serial model of Bugatti Super Sport has electronically limited speed at 415 km/h because it has not been possible to develop tyres that would reliably bear its full potential. Whether Shelby Super Cars succeed, we should find out as soon as it is possible to find a suitable testing track where Tuatara will try to get the record back for this courageous young company. The reason is that Bugatti Veyron Super Sport showed its ride at the testing circuit Ehra Leissen, where it will not want to have competition. Also for example the producer Koenigsegg has the same problem, Koenigsegg goes to fight against the model Agera R. But as soon as a suitable place is found, SSC will try to go faster than ever before. Already in the past they showed that they can face economic and technical dominance of the multinational concern Volkswagen which owns Bugatti. We can only applaud to their skills and the effort to offer customers the fastest production car that has ever ridden on this planet. Shelbysupercars.com

29


ADVERTORIAL

Vzpomínáte si, jak o vás prodejce vašeho vozu pečoval, než jste se rozhodli své auto koupit? Možná jste absolvovali několik testovacích jízd a jeho zájem víceméně skončil v okamžiku předání klíčků. Porsche se na vztah se zákazníkem dívá jen o maličko jinak.

Ch

cete-li se stát majitelem vozu Porsche, máte možnost si většinu modelů vyzkoušet na okruhu i mimo něj. Porsche pravidelně pořádá Roadshow na uzavřeném okruhu, kde můžete zjistit své řidičské umění, a také hranice možností vozů. I když těch se dotkne opravdu jen málokdo. Pod vedením firemních jezdců si zajedete slalom, prudký start-stop, takzvaný losí test a řadu dalších atraktivních disciplín. Samozřejmě se čas počítá a vítěz neodejde na konci dne s prázdnou. Celá Roadshow představuje jednotlivé technologické prvky a bezpečnostní systému vozů Porsche. Mě osobně ohromil PSS (Porsche Stability System), protože pokud máte tuto funkci zapnutou, je opravdu téměř nemožné auto „utrhnout“ do smyku. Díky řadě Cayenne se Porsche vydává i na offroad, a to je také zážitek. Upřímně vás překvapí tyto jízdní vlastnosti vozu Cayenne, protože předpokládáte, že se jedná o městské SUV, ale když se vydáte na téměř kolmou stěnu, kterou vůz bez sebemenších problémů zvládne, musíte před ním smeknout. Jediný zádrhel, který v autě je, je jen váš strach z převrácení vozu, na který však díky všem stabilizačním a offroad funkcím můžete s klidem zapomenout. Porsche Roadshow je skutečně zážitek a pokud jste jen trošku „načatý“ majitel vozu Porsche, po této zkušenosti si jich do své garáže pořídíte několik. Tato VIP péče však s předáním klíčků nekončí a jako majitel vozu máte možnost řady dalších tréninků vašich řidičských schopností. Vše je to příjemná zábava, a o to v životě přeci jde. Porsche.cz

30


ADVERTORIAL

PORSCHE

ROADSHOW

Do you remember how the dealer of your car took care of you before you decided to buy it? Maybe that you absolved a few testing rides and the dealer stopped to be interested more or less after passing the keys. Porsche takes the relationship with a customer in a little bit different way.

I

f you want to become the owner of Porsche car, you have to possibility to test most of the models on the circuit and beyond. Porsche regularly organises Roadshow on a closed circle where you can test your driving skills and the limits of vehicles, too. Even though only few can reach them. Under the supervision of company drivers, you can make a slalom, a rapid start-stop, the so-called moose test and a number of other attractive disciplines. Time counts of course and the winner will not leave unrewarded at the end of the day. The whole Roadshow presents individual technological features and security systems of Porsche cars. I was personally amazed by PSS (Porsche Stability System) because if you have the function switched on, it is really almost impossible to “pluck” the car into skid. Thanks to the Cayenne series, Porsche gets off-road and that is an experience, too. You will be honestly surprised by these driving qualities of the Cayenne car because you presuppose that it is a city SUV, but when you go to an almost perpendicular wall and the car manages it without any problems, you have to bow in front of it. The only snag which is in the car is only that you are afraid that the car falls over, but you can easily forget it thanks to stabilisation and off-road functions. Porsche World Roadshow is a true experience and if you are only a little bit “abroach” owner of the Porsche car, after this experience you will buy a few of them into your garage. However, this VIP care does not end with the handing over of the keys and as the owner of the car you have the possibility to take part in a number of other trainings of your driving skills. This all is a pleasant entertainment – and that is what life is about. Porsche.cz

31


6

V RYTMU

VÁLCU

Tohle je jasný důkaz, že je Česká republika motocyklovou velmocí. Představuje se unikátní motocykl domácí výroby s výkonem i technickým řešením, o kterém se zahraniční konkurenci nikdy ani nezdálo. Seznamte se s FGR MIDALU z Ústí nad Orlicí.

J

eho předchůdcem byl úspěšný, do šroubku v Čechách vyrobený závodní motocykl FGR 125 GP, který během devíti sezon odjel více než sto závodů po celé Evropě. Na nich získal přes šedesát pódiových umístění – jasný důkaz toho, že konstruktéři malé strojírenské firmy FPOS dobře vědí, co dělají. Však také mají cíl nejvyšší, odjet kompletní seriál MOTO GP v kategorii MOTO 3! Miroslav Felgr, majitel a manažer závodní stáje, která tento stroj nasazovala, však přišel s ještě ambicióznějším projektem – postavit silniční stroj, který by konkuroval absolutní špičce, motocyklům Ducati, MV Agustě, Aprilii a dalším. Po pěti letech vývoje, na kterém se podíleli především konstruktér motoru Oldřich Kreuz a konstruktér, designer Stanislav Hanuš, na výstavě Motocykl 2011 představuje FGR MIDALU, unikátního naháče zkonstruovaného inovativním způsobem a z těch nejkvalitnějších materiálů. Jeho srdcem je vidlicový šetiválec s objemem 2 500 centimetrů krychlových. Motocykl s větším objemem na světě nenajdete

32

a předpokládaný výkon 240 koní s porovnáním suché hmotnosti 169 kg MIDALU okamžitě řadí mezi nejsilnější stroje této planety. Trubkový rám kopíruje tvary pohonné jednotky, samonosná nádrž o objemu 18 litrů z uhlíkového kompozitu, která byla vyvinuta ve spolupráci s univerzitou VUT v Brně, je pak umístěna pod sedlem . Z uhlíkového kompozitu je vlastně vyrobeno 28 dílů tohoto fascinujícího stroje, což je dalším důkazem, že definitivně patří do první ligy. Svou unikátnost dává na odiv i dvěma výfuky s šesti koncovkami, které ukazují, že ho pohání motor V6. Punc originality dodává i netradičně zpracovaná, kompletně frézovaná kyvná vidlice. Motocykl je osazen komponenty nejvyšších řad jako Ohlins, Brembo, O.Z. Při vývoji motocyklu nebyl vyroben žádný fyzický model, vše vzniklo na základě virtuálního počítačového modelu, což je další unikum. Letos můžete FGR MIDALU spatřit začátkem října na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně a v listopadu na největší evropské výstavě jedné stopy EICMA v Miláně.

Na projektu se podílelo 42 českých firem a dvě zahraniční. Bez částečné dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu by byl tento projekt nemyslitelný. Prototyp FGR prošel na první pokus homologačními zkouškami. Již v letošním roce začala výroba nulté série šesti motocyklů s termínem dokončení v roce 2012. Každý kus bude sestaven na zakázku dle přání majitele, který si bude moci vybrat typ ráfků, barevné provedení, verzi pro jednoho, či dva jezdce, a další prvky, díky kterým bude z jeho MIDALU ještě větší unikát a každý kus bude originál. Cena stále není určena, neboť nejsou dohodnuty konečné ceny nakupovaných komponentů, hovoří se však o částce okolo 80 000 Eur, což je na takto výkonný a kompletně v Čechách konstruovaný zázrak naprosto adekvátní částka. Dostanete za ní moderní design, ty nejkvalitnější materiály a technické postupy, obří výkon a zároveň pohodlí a funkčnost v jednom harmonickém celku. MIDALU díky svému motoru a konstrukci prostě nemá konkurenci. To je holý fakt. www.motofgr.com, www.fpos-kovo.cz


This is strong evidence that Czech Republic is a motorcycle superpower. We are introducing a unique, Czech made motorbike with performance and technical solutions which foreign competition never even dreamt of. Meet the FGR MIDALU.

I

ts predecessor was a successful, fully Czechmade racing motorbike FGR 125 GP, competing in over 100 races during 9 seasons around the whole Europe. Over sixty podium results prove that the constructers from small engineering company FPOS know what they are doing. They have the highest goal – to race a complete MOTO GP series in the MOTO 3 category! However, the owner and manager of the race team which deployed this machine - Miroslav Felgr came with even more ambitious project. He wants to construct a street bike which could compete with the absolute top, motorcycles Ducati, MV Agusta, Aprilia and other. After five years of development on which took the main part engine constructer Oldřich Kreuz and constructer and designer Stanislav Hanuš, is the model FGR MIDALU introduced at the exhibition Motocykl 2011. The heart of this unique bike, innovatively constructed from the best quality materials, is a V-6 engine with volume of 2500 cc. You cannot find a bike with larger engine anywhere in the world, and the performance of 240 horses compared to the 169

kg of dry weight immediately puts MIDALU among the most powerful bikes in the world. The tubular frame copies the shape of the engine and the self-supporting 18-liter tank, developed in cooperation with the VUT University in Brno, is placed under the seat. The total of 28 parts on this fascinating bike is made of carbon composite, which is just another proof that it definitely belongs into the first league. The bike puts to admiration its two unique exhausts with six tailpipes showing that the bike is pushed by a V6 engine. A non-traditional, completely milled swingarm gives it yet another hallmark of originality. The bike is equipped with the top-of-theline components like Ohlins, Brembo and O.Z. During its making, no physical model was produced and everything was created based on virtual computer model. This by itself is unique. This year we can see the FGR MIDALU at the beginning of October at the International engineering exposition (Mezinárodní strojírenský veletrh) in Brno, and at the biggest European single track exposition EICMA in Milan. The total of 42 Czech and two foreign firms

took part in the project. Without a partial grant from the Ministry of Industry and Trade would this project be unthinkable. The FGR prototype has past the homologation tests on the first trial, and this year already started producing the 0th series of six motorcycles with final deadline in 2012. Each piece will be made to order and customized according to the owner’s wish. They will be able to select the rim type, color design, version for one or two riders and other features which will make their MIDALU even more unique and each piece original. The price is still not decided, because the final component prices have not been negotiated yet. The rough estimates are about 80 000 Euro, which is an adequate price for such a powerful, Czech-made miracle. For the price you will get a modern design, best quality materials and technical procedures, gigantic performance and at the same time comfort and functionality in one harmonic whole. Thanks to its engine and construction there is simply no competition to the MIDALU, which is a pure fact. www.motofgr.com, www.fpos-kovo.cz

IN THE RHYTHM OF SIX CILLINDER

33


AUTA/CARS

ˇ ZÁZRAK KRÍDEL ˇ ZÁZRAKBEZ BEZ KRÍDEL Mercedes - Benz SLS AMG ve verzi kupé vzbudil svým příchodem na scénu sportovních vozů nebývalé pozdvižení. Důkazem budiž, že se celá první alokce pro český trh vyprodala ještě dříve než kterýkoliv ze zákazníků viděl jediný exemplář na vlastní oči. Čeká verzi Roadster stejný úspěch?

P

rvní moderní supersport z dílen Mercedesu byl dlouho očekáván a když se s velkou slávou představil, byl také nadšeně přijat. Moderní design s retro prvky na zákazníky fungoval jako hrnek medu na roj hladových včel. Svou roli hrálo i ideové spojení s ikonickým Mercedesem 300 SL, který je dodnes považován za první sportovní vůz dle moderních standardů v historii automobilového průmyslu. Dlouhá kapota, výkonný motor a “racčí” dveře otevírané směrem vzhůru si zákazníky získaly u originálu z roku 1954 i u novinky, která se představila teprve předloni. Nový

34


L

AUTA/CARS

Mercedes - Benz SLS AMG Roadster má však při letmém pohledu ztíženou pozici. Jde o kabriolet, tím pádem přišel o dveře, které z kupé činily takový unikát. Automobilka se však postarala o to, aby nabídl zcela novou paletu vlastností, kterými možná až předčí kupé, ze kterého vychází. V konstrukci vozu se naplno projevila prozíravost designérů, kteří navrhovali platformu SLS AMG. Ta byla totiž od začátku připravena na příchod Roadsteru i plně elektrické verze E-Cell. Díky kvalitnímu základu se podařilo zkonstruovat kabriolet, který podtřeboval jen minimum zpevňujících výztuh, které u jiných vozů přidávají torzní tuhost na úkor hmotnosti. Proto je tato novinka jen o pouhých čtyřicet kilogramů těžší než verze kupé. Mezi opulentními kabrio-

lety je hmotnost 1 660 kilogramů velmi slušná hodnota, díky které se dostáváme k hlavní přednosti nového SLS AMG Roadster. Jízdní výkony jsou totiž stejné jako u verze kupé. Stokilometrovou rychlost zdolá za 3,7 sekundy a elektronika tuto německou střelu přibrzdí až při 317 kilometrech v hodině. Osmiválec s výkonem 571 koní a 650 newtonmetry točivého momentu si nyní vychutnáte ještě lépe, jeho dunivý, kovový zvuk totiž může proudit přímo do vašich uší. Mercedes se rozhodl pro ideální řešení, které respektuje historii a zároveň nepřidává hmotnost. U svého vrcholného kabrioletu zvolil látkovou střechu, která se umí složit za jedenáct sekund. Funguje v rychlostech do padesáti kilometrů v hodině a nijak nezabírá zavazadlový prostor – za všech okolností máte k dispozici objem

173 litrů pro kompaktnější předměty. Interiér je inspirován leteckým průmyslem, výdechy ventilace připomínají trysky proudových motorů a volič řazení plynovou páku. Příplatkové kožené čalounění “designo” je zpracováno ručně, v nabídce nově najdete barevnou variantu Espresso Brown v jedno nebo dvoubarevném provedení. Rovněž za příplatek je k mání prémiový audisystém Bang & Olufsen Beosound. Lahůdkou pro milovníky sportovních vozů je příplatkový prvek AMG Performance Media. Ten v reálném čase zobrazuje výstupy z palubních senzorů – teplotu a tlak oleje v motoru a převodovce, výkon

motoru, zrychlení z nuly na 100 km/h nebo čtvrtmílovou vzdálenost a také měří časy, kterých jste dosáhli na závodním okruhu. Všechna data je možné nahrávat a uchovávat. Mercedes – Benz tedy v roce 2011 přináší další porci luxusu a vzrušení. Technickou dokonalost, perfektní zpracování a jízdní výkony skvělého SLS AMG si nyní můžete užít s modrým nebem nad hlavou. Nový Roadster je auto bez kompromisů, které může být vaše za necelých pět milionů korun. Na trh přijde na podzim roku 2011 – právě včas, abyste si ho stihli objednat a být připraveni na novou letní sezonu. Mercedes-benz.cz

35


AUTA/CARS

MIRACLE WITHOUT WINGS A MIRACLE WITHOUT WINGS

Mercedes – Benz SLS AMG in the coupé version raised a huge alarm by its arrival at the scene of sports cars. The proof of this is the fact that the whole first allocation for the Czech market was sold out earlier than any customer could see a single exemplar on his/her own eyes. Will the Czech version Roadster have the same success?

T

he first modern super-sport from Mercedes factory was being long waited for and when it was introduced with great fanfare, it was enthusiastically acclaimed, too. A modern design with retro elements functioned for customers like a cup of honey for a swarm of hungry bees. Also an idea connection with the iconic Mercedes 300 SL played its role; this having been considered for the first sports car according to modern standards in the history of car industry until now. A long hood, a powerful engine and “gulls´ door” being opened upward captured customers with the original in 1954 as well as the new model which was introduced only one year before last. But, at first glance, the new Mercedes – Benz SLS AMG Roadster has a more difficult position. It is a cabriolet, so it does not have the door that made the coupé so unique. However, the car company made an effort to offer an entirely new variety of properties by which it will maybe even overcome the coupé from which it originates. In the car construction, you can fully see the acumen of designers who proposed the SLS AMG platform. Because this was prepared for the arrival of both Roadster and the fully electric version E-Cell already from the beginning. Thanks to a quality basis, it was possible to construct a cabriolet which needed only a minimum of reinforcing stiffeners which, in other cars, add to torsional stiffness at the expense of weight. Therefore, this new car is only forty kilograms heavier than the coupé version. Among opulent cabriolets the weight 1660 kg is very nice; and we are getting to the main advantage of the new SLS AMG Roadster. Driving performance is the same as at the coupé version. It reaches 100 km/h in 3,7 seconds and electronics slows this German torpedo down only at 317 km/h. You can enjoy an eight-cylinder with the performance 571 hp and 650 Nm torque even better now because its booming metal sound can flow directly into your ears.

36


AUTA/CARS

S

Mercedes decided for an ideal solution which respects history and does not add weight, too. At its top cabriolet, it designed a fabric roof which can fold within eleven seconds. It functions at the speed up to 50 km/h and it does not take up trunk space – under all circumstances, you have a volume of 173 liters for more compact things at your disposal. The interior is inspired by aerospace industry, air vents remind of nozzles of jet engines and the gear selector reminds of a throttle. An optional leather upholstery “design” is hand-made, you will newly find a color variant of Espresso Brown in one color or two colors. Also, there is an optional premium audiosystem Bang & Olufsen Beosound. A delicacy for lovers of sports cars is the optional element AMG Performance Media. In real time, it displays outputs from onboard sensors – temperature and pressure of oil in the engine and transmission, engine power, acceleration from zero to 100 km/h or a quarter-mile distance and it also measures times which you reached at the racetrack. It is possible to record and store all data. So, Mercedes – Benz brings another portion of luxury and excitement in 2011. Now, you can enjoy technical perfection, perfect elaboration and riding performance of the excellent SLS AMG with blue sky overhead. The new Roadster is a car without compromise which can be yours for less than five million crowns. It comes on the market in autumn 2011 – just in time for you to be able to order it and be prepared for new summer season. Mercedes-benz.cz

37


ADVERTORIAL

N TENIS S TRYSKOVÝM POHONEM

Společnost NetJets působí po celém světě a nabízí sdílené vlastnictví soukromých letadel. Výhod to má řadu! Jednak nemusíte investovat plnou cenu letadla a také vás nemusí zajímat servis ani letištní poplatky za stání. Prostě zavoláte, do cca dvou hodin po zavolání máte přistavené letadlo, a s posádkou, která o vás pečuje, odlétáte, kam si jen budete přát.

38

etJets také podporuje talenty a její péče teď mohou využívat dva reprezentanti České republiky – jeden z nejlepších tenistů světa Tomáš Berdych a letošní vítězka Wimbledonu Petra Kvitová. Co pro ně znamená tato podpora? „Především je to o trochu víc klidu, relaxace a ve finále třeba o několik hodin spánku navíc, což může rozhodnout i celou hru“, shodují se oba tenisté. „Služby NetJets využívají ti nejlepší tenisté světa a handicap toho, že přiletíte normální linkou a musíte čekat na letišti, byl obrovský“. Petra Kvitová, která svou výškou přes 180 cm sice dominuje kurtům, ale v běžných komerčních letadlech tuto výhodu proklíná, je za tuto možnost vděčná: „Vlastně poprvé jsem s NetJets letěla po Wimbledonu z Londýna domů a byla to opravdu změna“. Samozřejmě mě zajímaly pocity z vyhraného Wimbledonu, kde soupeřku Sharapovovou doslova rozsekala: „Já si to doteď vlastně ani neuvědomuji. Prostě se mi dařilo.“A skutečně to byl asi výjimečný den, když i s natrženým stehenním svalem dokázala podat takový výsledek. Tenistům spolupráci s NetJets ze srdce přeji a jsem rád, že létají právě s NetJets, protože na palubách letadel leží i časopisy RoyalReport. Společnosti se v ČR velmi daří a pod vedením sympatického Vadima Horicznyho získává stále větší podíl trhu. Není také divu, když hlavním investorem je legendární Warren Buffet, který obrátí v zisk cokoliv, na co se jen podívá. Tenistům přejeme vyšší příčky v ATP a stále lepší formu. NetJets chválíme za tuto významnou podporu českých talentů. Netjets.com


ADVERTORIAL

The worldwide NetJets Company offers shared ownership of private airplanes. It has many advantages. Besides not having to invest the full price, you also do not have to bother with repairs or airport parking fees. You simply call and within app. two hours you have a plane with a crew present and you fly wherever you might wish.

N

TENNIS WITH JET PROPULSION

etJets also supports talents, so their services are now available to two Czech national representatives – one of the world’s best tennis players Tomáš Berdych, and this year’s Wimbledon winner Petra Kvitová. What does this support mean to them: „Most of all it gives a little more peace and relaxation, and at the end maybe a few extra hours of sleep, which can decide the whole match”, both players agree, “NetJets’ services are used by world’s best tennis players. The handicap of flying a regular airline and waiting at the airport was huge”. Petra Kvitová with her height of over 180cm dominates the court, but hates this advantage in regular commercial airlines. She is grateful for this chance: “For the first time I flew with NetJets after the Wimbledon back home from London and it was a real change”. I was of course interested in her feelings from the Wimbledon victory, where she literally beat up her opponent Shrapova: “I still do not fully realize it. I just had a good day”. It must have really been a special day, when she managed to perform so well with a torn thigh muscle. I sincerely wish the cooperation with NetJets to the tennis players and I am happy, that it is particularly NetJets they fly with, because the Royal Report magazines lay on board of their aircrafts. The company is very successful in the Czech Republic and under the leadership of Vadim Horiczny it constantly increases its market share. No wonder since the main investor is the legendary Warren Buffet, who turns into profit anything he looks at. We wish a higher ATP rating to our players and always better shape. We praise NetJets for their significant support of the Czech talents. Netjets.com

39


LETECTVÍ/AIRCRAFTS

Fotovoltaika nás provází na každém kroku. Články jsou na řadě drobných přístrojů, střechách domů i mnoha loukách, a její budoucnost se zdá být velmi důležitá. Každým rokem jsou vyvinuty články a panely, které získávají vyšší výkon na menší ploše a tak se stávají atraktivnější pro množství oborů. Včetně letectví.

P

rvní letadla na solární pohon byla vyvíjena již od roku 1970, avšak první pilotovaný let proběhl až v roce 1980. Od té doby se o sestavení solárního letounu více či méně zdařile snaží řada firem, a nepřekonatelnou hranicí byl vždy noční let. Až do nedávna. Švýcarská společnost Solar vyvinula letoun Solar Impulse, který před nedávnou dobou absolvoval historicky nejdůležitější zkoušku. Pilotovaný let, trvající celých 26 hodin, 10 minut a 19 vteřin. Tímto letem Solar Impulse mimo jiné nasbíral také 3 světové rekordy. Dokázal tak letět na sluneční energii přes den a k tomu nakumulovat dostatečné množství energie, aby mohl nocí bez problémů doletět až k rozbřesku a novému slunečnímu záření. Zakladatelé společnosti - známý dobrodruh Bertrand Piccard (známý také tím, že obletěl planetu v horkovzdušném balónu) a inženýr André Borschberg vidí ve svém projektu velkou budoucnost a v tuto

40

chvíli vyvíjí další model, který již za rok hodlají testovat při několikadenních letech. Jejich projekt se tak velmi blíží utopickému perpetum mobile, protože letouny jsou již teď plně soběstačné. S dalším vývojem fotovoltaických článků a ještě vyššímu získanému výkonu z menší plochy si dovedu představit použití solárních letadel v komerčním provozu (soukromých ultralightů a malých letadel) do 10 až 15 let. Je hezké sledovat, jak se v současnosti zhmotňují staré myšlenky spisovatelů sci-fi a zejména nejznámějšího autora Julese Vernea. Skoro vás napadne – jak to všechno věděl? Využití přírodních zdrojů a čisté energie je jedinou cestou, jak do budoucna postupovat, protože naše planeta už od nás dostává řadu let pěkně na frak a klimatické změny napovídají, že se jí to příliš nelíbí. Švýcarským dobrodruhům držím palce a opravdu se těším na jejich nový model a komerční testování dlouhých letů. Solarimpulse.com


LETECTVÍ/AIRCRAFTS

SLUNEČNÍ ENERGIE SOLAR ENERGY IN THE CLOUDS

V OBLACÍCH

41


LETECTVÍ/AIRCRAFTS

42


LETECTVÍ/AIRCRAFTS

Photovoltaics accompanies us at every step. The cells are at a number of small devices, roofs of houses and many meadows, and the future of photovoltaics seems to be very important. Every year, cells and panels are developed which gain higher performance on a smaller area, so they become more attractive for a number of branches; including aviation.

T

he first solar-powered planes were produced already from 1970, but the first piloted flight happened only in 1980. Since then, a number of companies have more or less successfully tried to build a solar plane and an insurmountable boundary has always been a night flight. Until recently. The Swiss company Solar developed the Solar Impulse plane, which absolved the historically most difficult test a short time ago – a piloted flight, lasting entire 26 hours, 10 minutes and 19 seconds. By this flight, the Solar Impulse collected also 3 world records among others. So it was able to fly with solar energy during the day and also cumulate enough energy to fly without problems at night up to dawn and new solar radiation. The founders of the company – the famous adventurer Bertrand Piccard (also known for flying around the Earth in a hot air balloon) and the engineer André Borschberg see a great future in the project and, at the moment, they are de-

veloping another model which they want to test already after a year during several-days´ flights. Their project is very close to the Utopian perpetuum mobile because the planes are fully self-sufficient already now. With another development of photovoltaic cells and an even bigger performance gained from a smaller surface, I can imagine the use of solar planes in commercial traffic (private ultralights and small planes) in 10 to 15 years. It is nice to follow the present materialization of ideas of sci-fi writers and mainly of the most famous author Jules Verne. It almost comes to your mind: how did he know all this? The use of natural sources and clean energy is the only way how to continue in future because our planet has been seriously damaged by us already for a number of years and climatic changes indicate that it does not like it very much. Fingers crossed for the Swiss adventurers and I am really looking forward to their new model and commercial testing of long flights. Solarimpulse.com

43


HYBRIDNÍ TECHNOLOGIE/HYBRID TECHNOLOGY

Jachting je sportem plným adrenalinu. Posádky využívají co nejvíce větru a závodí o každý metr. Rychlost ale nikdy nebyla taková, aby se dala považovat za závratnou. I proto se nejrůznější nadšenci snaží o vytvoření rychlejšího a rychlejšího plavidla. Dosavadní světový rekord v rychlosti na vodě drží Rob Douglas na kite surfu. V Namibii se rozjel na 103km/h a dosud není překonán. Nicméně mu ostatní šlapou na paty.

R

ˇ BORENÍ HRANIC

ychlostí 96km/h se pyšní tým stavitelů plachetnice Vestas Sailrocket 2 a drží tím i rychlostní rekord mezi plachetnicemi. Vestas Sailrocket 2 je postavená na základě zkušeností s její předchůdkyní, která byla spuštěna na vlny již v roce 2004. Tým techniků a nadšenců ze společnosti Vestas testuje nejrůznější materiály, plachetnici zkouší i v aerodynamickém tunelu a všemi možnými způsoby snižuje odpor vzduchu, ale hlavně vody. Na VS2 je použita speciální folie, které říkají „rychlostní“. Díky jejím fyzikálním vlastnostem a zejména odpudivosti vody, dodává lodi tu správnou dynamiku, kterou potřebuje. Společnost Vestas je světovým lídrem ve větrných elektrárnách a jejich více než 43.000 větrných turbín šetří světu více než 40 milionů tun oxidu uhličitého každý jeden rok. Aerodynamické křídlo, které je hlavní poháněcí silou, tak možná testují i pro dokonalejší lopatky svých větrných turbín. První Vestas Sailrocket dosahovala zhruba dvoutřetinové rychlosti a její nástupkyně dala tvůrcům myšlenku možností vzletu. Konec-

44

konců – loď velmi blízce připomíná ultralight nebo kluzák již teď. Zkušenosti s aerodynamikou, vývoj nových, lehčích a pevnějších materiálů, a hlavně obrovské zázemí a nezměrné možnosti posouvají Sailrocket 2 na hranice možnosti lodi. Jak sami tvůrci prohlašují – Je úplně jedno, co uděláme příště. Vždycky se to bude dotýkat hranic možností. Sailrocket.com Greenbird by Ecotricity Poté, co vozítko Greenbird překonalo světový rychlostní rekord na souši a pouze na větrný pohon se rozjelo rychlostí 202 km/h, vrhá se do pokoření rychlostního rekordu i na ledě. Za projektem Greenbird opět stojí společnost, zabývající se vývojem a výrobou větrných elektráren – největší britská firma ve spojení s větrnou energií – Ecotricity. Jak může Greenbird jet rychleji než vítr fouká? Je to opět pouze jednoduchá fyzika. Superlehké vozítko, vyrobené z uhlíkového kompozitu disponuje obrovským vertikálním křídlem (ne nepodobným lopatce


HYBRIDNÍ TECHNOLOGIE/HYBRID TECHNOLOGY

větrné turbíny) a využívá pro jízdu bočního větru. Svým aerodynamickým tvarem, který taká připomíná hybrida mezi letadlem a katamaranem, nejen že klade minimální odpor vzduchu, ale také pomáhá k rychlejší jízdě. Pro ledový test bylo vybráno zamrzlé jezero Wallenpaupack v americkém státě Pensylvánie. Greenbird má protáhlejší tvar a je samozřejmě posazen na lyžiny, a i když by se zdálo, že na ledě bude mít menší odpor než kola, ledový katamarán dosáhl rychlosti 134 km/h. To je oproti suchozemskému vozítku sice skromné číslo, ale i tak svým výkonem pokořil světový rekord. Budoucnost Greenbirdu jistě směřuje ke stále rychlejším vehiklům výhradně na čistou větrnou energii a budoucnost dává velké možnosti, jak tento pohon implementovat do komerčního provozu. Kdo ví, jestli Greenbird jednou nedostane skutečná křídla a jako ultralight bude přinášet potěšení i ze vzduchu. Jsem rád, že žiji v téhle době, kde můžeme zblízka pozorovat konec průmyslové éry založené na spalovacích motorech a nástup zbrusu nových paliv a technologií. Greenbird.co.uk

45


HYBRIDNÍ TECHNOLOGIE/HYBRID TECHNOLOGY

BREAKING DOWN THE BORDERS

T

he speed of 96km/h was reached by the sailboat Vestat Sailrocket 2 and the team of its builders proudly holds a speed record among the sail boats. Vestas Sailrocket 2 was built based on experience with its predecessor, which has been on the water since 2004. The team of technicians and enthusiasts from the Vestas Company tests various materials, even tests the boat in aerodynamic tunnel and by all means reduce the air resistance and water resistance. VS2 uses a special film called “speed film”, whose physical properties, especially water repelling, give boat the right, needed dynamics. The Vestas Company is world leader in wind power plants and its 43000 wind turbines save the world more than 40 million tons of carbon dioxide a year. Possibly, they also test the aerodynamic wing - the main driving force – for better blades of their wind turbines. The first Vestas Sailrocket reached about two thirds of the speed, and its successor gave its creators a thought of the flying options. After all, the ship already very closely resembles an ultra light or a glider. It is experience with aerodynamics, development of new, lighter and firmer materials and most of all great background and immense options what moves the Sailrocket 2 to the edge of boats’ capacity. The creators themselves claim – it does not matter at all what we will do next, but it will touch the border of possibilities. Sailrocket.com

Greenbird by Ecotricity After the car Greenbird broke the world record on land, and reached 202 km/h going only on wind power, it looks towards to also break a speed record on ice. Behind the Greenbird project is again a company which develops and produces wind power plants, the largest one in Britain – Ecotricity. How can the Greenbird move faster than the wind? It is again only simple physics. The superlight, carbon composite car possesses a huge vertical wing (similar to a blade of a wind turbine) and utilizes the power of crosswind. Its aerodynamic shape, resembling a hybrid between a plane and a catamaran, has not only minimal air resistance,

46

Yachting is a sport full of adrenalin. The crews utilize all wind possible and race for each meter. But the speed was never so high to be considered dizzying, so various enthusiasts strive to create faster and faster vessels. The latest world record is held by Rob Douglas, who reached the speed of 103 Km/h on kite surf in Namibia. The record has still not been broken, but others are very close.


HYBRIDNĂ? TECHNOLOGIE/HYBRID TECHNOLOGY

but also it helps to higher speed. The ice test took place on a frozen lake Wallenpaupack in the American Pennsylvania. Greenbird has elongated shape and sits on rails, and although it may seem that on ice it will have smaller resistance than wheels, this ice catamaran reached the speed 134 km/h. Compared to land the number my be low, but even this broke the world record. Future of The Greenbird certainly heads towards faster and faster wind-powered vehicles, and the future gives great opportunities to implement this power in commercial operation. Who knows if the Greenbird will not once get real wings and will bring joy also from the air as an ultralight. Im happy to live in this time where we can closely observe the end of industrial era based on combustion engines and beginning of brand new fuels and technologies. Greenbird.co.uk

47


KOLA/BICYCLES Already for several decades humans have been able to move faster than the wind. Cars had overcome the speed of 100km/h already more than half a century ago, and planes even earlier. Nonetheless, this imaginary race is this a bit unfair, because human uses machines which run only on big amounts of black gold – oil. Without oil the civilization would return back to riding horses.

FASTER THAN THE WIND

RYCHLEJŠÍ NEŽ VÍTR Člověk se již několik desítek let dokáže pohybovat rychleji než vítr. Auta překonala 100 km rychlost už před více než půl stoletím, letadla ještě dříve. Nicméně tento pomyslný závod je tak trochu nefair, jelikož si člověk pomáhá stroji, které ožívají jen po velké dávce různě zpracovaného černého zlata- ropy. Bez ní by se lidstvo vrátilo zpět ke koním…

M

ožná ale také ne. Vždyť bychom mohli využívat Draisův již téměř dvě stě let starý vynález, kolo. V americkém státě Nevada, poblíž města Battle Mountain, se posledních deset let, vždy na podzim, konají závody World Human Powered Speed Challenge (Světový závod strojů na „lidský pohon“). V nadmořské výšce 1 400 metrů mají závodníci k dispozici přes 6 km dlouhý úsek silnice, která je nejrovnější a nejhladší silnicí na světě. I letos v září se zde sešli jezdci, aby se pokusili zase o kousek posunout, zvýšit rychlost, kterou je člověk sám pomocí svých fyzických sil schopen vyvinout. Závodů se každoročně účastní také firma Varna, která letos představila svůj vylepšený model rychlokola Tempest. Stejně jako i jeho starší bráška bylo navrženo a zkonstruováno Georgem Georgievem, designérem a současně majitelem společnosti Varna. Již deset let sbírají jeho stroje vítězné trofeje a rekord z roku 2009, který je 133 km/h nebyl stále překonán. Nevadský závod se stává rok od roku populárnější. Pokud jste milovníky rychlosti a jednostopých strojů, poznamenejte si do diáře, že v polovině září příštího roku budete sledovat závod, který nemá ve světě obdoby. A nemusíte ho pouze sledovat, můžete se ho i zúčastnit! To totiž může kdokoli s rychlým bikem. Varnahandcycles.com

48

B

ut maybe not, because we could be using a two hundred years old invention – bicycle. The American state of Nevada for the last ten years hosts every fall the World Human Powered Speed Challenge near the town Battle Mountain. In the altitude of 1400 meters above the sea level the racers have available a 6 kilometers long road, which is the straightest and smoothest road in the world. The riders have come together again this September to move a little higher again, to break the maximum speed which a human is capable of reaching by using own physical power. The Varna Company takes part every year and this year they introduced an improved speed bike model called Tempest. Just like its older brother it was designed and constructed by George Varna, designer and owner of the Varna Company. His machines have been collecting trophies for ten years and the record from 2009 is 133 km/h and still has not been broken. The Nevada race is becoming popular every year. If you love speed and single track machines, mark in your calendar that next year on mid September you will watch a race like no other in the world. You don’t only have to watch it passively, but you can also take part actively! Anyone with a fast bike can. Varnahandcycles.com


ADVERTORIAL

JAPONSKÁ ELEGANCE

Mluvíme-li o japonské eleganci, musíme zdůraznit, že je to elegance navenek. Uvnitř každého Japonce totiž dřímá srdce samuraje s výbušnou silou. Stejně tak jsou na tom i vozy Infiniti. Navenek krásné s jemnými elegantními křivkami, beroucí zjevně inspiraci z přírody, uvnitř však silné, dravé, se srdcem bojovníka.

I

nfinity, jako nejmladší značka na českém trhu, se právem zařadila mezi ty nejprestižnější. Její vozy vídáme v České republice již řadu let. Až do roku 2009 to byly vozy importované z USA, kde se tato luxusní divize Nissanu prodává již od roku 1989. Právě v Americe Infiniti zaznamenalo významný úspěch, protože Američané objevili novou značku, která do luxusního segmentu přinesla eleganci, spolehlivost a atraktivní cenovou politiku. Na starý kontinent však evropské verze vozů INFINITI dorazily až po téměř dvaceti letech od svého prvního představení v USA. V ČR zastupuje Infiniti skupina Auto Palace od roku 2009 a značka se velmi dobře prodává. Infiniti definuje své klienty jako „tiché rebely“, což je pojem, který se těžko popisuje, ale je to někdo, kdo nepotřebuje křičet:„Podívejte, kolik mám peněz“, ale rád si užívá kvalit vozu pro své potěšení. V červnu 2010 Infiniti poprvé v ČR uvedlo dieselové motory v nové řadě SUV a limuzíně M. Do té doby byla nabídka omezena výhradně na benzínové šesti a osmiválce. Právě nová řada M je navržená pro potřeby evropského zákazníka. Velikostí a výbavou se řadímezi vozy jako Mercedes třídy E nebo BMW řady 5. Infiniti M má krásný, luxusní a tichý interiér. Použité materiály vynikají výjimečnou kvalitou a prvotřídním zpracováním. Ovládací prvky, včetně displeje palubního počítače, jsou přehledně a ergonomicky rozmístěny, a první slovo, která Vás při sednutí za volant napadne, je „paráda“. Je to skutečně auto pro dokonalý požitek z jízdy. Infiniti, jako mladá, dynamická značka, je příznivcem nových trendů a podporuje talenty. V duchu této filozofie se Infiniti v letošní sezóně stalo hlavním partnerem stáje F1 Red Bull Racing a její jezdci, Sebastian Vettel a Mark Webber, v soukromí řídí právě vozy Infiniti. A budeme jim věřit, že si jízdu opravdu užívají. Infiniti.cz

50


ADVERTORIAL

JAPANESE ELEGANCE When we speak of Japanese elegance, we must point out that it is the outer elegance. Inside, all Japanese have a heart of samurai with explosive power. The Infiniti cars are no different. On the outside they are beautiful with elegant curves which apparently drew inspiration from the nature, however, inside they are strong, fierce and with heart of a fighter.

I

nfinity, as a youngest brand on the Czech market has just ranked among the most prestigious. We have been seeing its cars in the Czech Republic for many years already. Until the 2009 the cars were only imported from the USA, where this luxurious version of Nissan sells since 1989. Infiniti was a success particularly n the USA, because the Americans found a new brand which brought elegance, reliability, and attractive price policy into the luxurious segment. The European versions of Infinity, however, arrived to the old continent after nearly twenty years form its first launch in the USA. In the Czech Republic is Infiniti represented by the Auto Palace Group since 2009 and the brand is sold very well. Infinity defines its clients as “silent rebels” - someone who does not need to scream:”Look how much money I have”, but likes to enjoy the quality of a car for own pleasure. In June 2010 Infiniti first introduced its diesel engines in the new SUV series and limousine M to

the Czech Republic market. Until then, the offer was limited exclusively for gasoline six cylinders and eight cylinders. The M series particularly is conceived for the needs of a European customer. By size and equipment it belongs among cars like E-Class Mercedes or 5-series BMW. Infinity M has beautiful, luxurious and quiet interior, and the used materials excel by their exceptional quality and top quality processing. The controls, including the board computer display, are placed visibly and ergonomically. The first word to come to your head when you sit behind the wheel is “nice”. It is definitely a car for perfect delightful driving experience. As a young and dynamic brand, Infiniti is a fan of new trends and supports talents. In spite of this philosophy Infinity has become the main partner of the F1 Red Bull Racing team this season. Red Bull pilots Sebastian Vettel and Mark Webber drive Infinity in their private Infiniti.cz life, and we will believe them, that they really enjoy the drive.

51


JACHTY/YACHTS

52


JACHTY/YACHTS

A COMFORTABLE CRUISE

KOMFORTNÍ PLAVBA Máte-li zkušenost s dovolenou na lodi, často se stává, že musíte slevit ze svých nároků na služby. Je bohužel pravdou, že na jachtu nebo plachetnici se obvykle pětihvězdičkový komfort nevměstná, ale rozhodně to není pravidlem, a je třeba si trochu vybírat. Novou zkušeností může být jachta CDA II společnosti Casa Dell’ Arte. Tento resort v Bodrumu nabízí, kromě superluxusního ubytování a služeb, k pronájmu jachty celkem 3, ale 35 metrová CDA II se nám přeci jen zdála nejlepší.

N

ěkolik málo dnů i pár týdnů můžete strávit na palubě lodi CDA II, která se může stát romantickou plachetnicí, ale dvojice motorů s celkovým výkonem 900 koní rozhodně nezůstane nevyužita. Při stavění lodi její architekti mysleli na maximální komfort hostů, kterých může být až 10 (plus posádka). Velkoryse řešená paluba z teakového dřeva nabízí luxusní prostor, obrovský společný stůl, samozřejmě gril a luxusní místa na opalování. Na loď sice nejedete sledovat televizi nebo hrát hry, ale pokud byste dostali chuť, tak můžete. A to doslova všude. Hosté jsou ubytování ve 3 hlavních a 2 dvoulůžkových kajutách, kde každá má vlastní koupelnu, obrovskou postel a skutečně komfortní zařízení. Pokud budete kotvit v přístavu a loď se nebude chvíli houpat, po probuzení nebudete vědět, v jakém luxusním hotelu právě jste. Vybavení lodi a maximální důraz na plnění přání hostů je tu cítit z každého koutu. Mezi posádkou je samozřejmě i osobní kuchař, který podle regionu nakupuje čerstvé suroviny a vaří to, na co mají hosté právě chuť. Velmi příjemnou službou je manažer přání hostů, který je vždy vybrán z té země, odkud pocházejí hosté, protože sdělení i těch nejosobnějších služeb v rodném jazyce je přeci lepší než vzpomínat na nepoužívaná slovíčka. Na jachtě CDA II najdete vše, co na lodi být má, a rozhodně ještě mnohem víc. Pro vaši zábavu si s sebou veze i potápěčskou výbavu, vodní skútry, lyže, wakeboardy, kanoe a další zdroj vodní zábavy. Osobně myslím, že vodní skútry a šnorchl nikdy neomrzí. Standardně jsou nabízeny plavby po Středozemním moři nebo i neobydlených řeckých ostrovech, kde se dají uspořádat opravdu nezapomenutelné party, když všichni se sjedou svými jachtami na jedno místo – rozhodně o této možnosti popřemýšlejte. Mimo středozemí je ale možné na základě přání naplánovat jakoukoliv destinaci. Jachta pojme 5,5 tuny paliva, což garantuje velkou svobodu pohybu. Krátkodobé pronájmy lodí se školenou posádkou se mi zdají jako nejlepší způsob užívání jachet. Jednak můžete neustále zkoušet nové modely, ale hlavně nemusíte mít starost se servisem a vyřizováním zakotvení. Všechny starosti nechte na jiných a užívejte si soukromí a neomezené svobody, jakou dovoCasadellartebodrum.com lená na jachtě nabízí.

53


JACHTY/YACHTS

If you have any experience with holiday on a boat, it often happens that you have to reduce your demands on services. Unfortunately it is true that a five-star comfort cannot be usually fitted in the yacht or the sail, definitely it is not the rule and it needs to be slightly compared. The yacht CDA II, by company Casa Dell’ Arte, can be a new experience. This resort in Bodrum offers, apart from a super luxury accommodation and services, altogether three yachts, but we think that the thirty-five meter CDA II is the best choice.

54

Y

ou can spend few days or weeks on board of the boat CDA II, which may become a romantic sail, but the pair of engines with total power nine hundred hp will be surely useful for you. In the construction, the architects did not forget the maximal comfort for guests – there can be even ten of them (plus crew). A generously designed deck from teak wood provides for a luxury area, a huge common table, natural grill and luxury places for sun bathing. Although you do not go to the boat to watch television or play games, you can do it if you get the taste. Literally everywhere. Guests are accommodated in three main and two double-bed cabins, each of them has its own bathroom, a huge bed and a really comfortable equipment. If you anchor in the harbour and the ship will not pitch, you will think after awakening that you are in a luxury hotel. The equipment of the boat and the maximum stress on fulfilling the wishes of guests can be felt from every corner. Among the crew, there is a personal cook, of course, who buys fresh ingredients according to the region and cooks exactly what the guests like to have. A very pleasant service is the manager of guests´ wishes, who is always chosen from the country which the guests come from because the communication of the most personal services in the native language is after all better than to remember unused words. On the yacht CDA II you can find everything what has to be on a boat and even much more. It carries also diving equipment, water scooter, skies, wake boards, canoes and other equipment for water fun for your entertainment. Personally, I think that you never get bored by a water scooter or a snorkel. A standard offer are cruises in the Mediterranean sea or at uninhabited Greek islands, where you can enjoy a really unforgettable party, where everyone with their yachts gather at one place – you should certainly think about this possibility. Except of the Mediterranean it is possible to schedule on request any destination on request. The yacht holds 5.5 tons of fuel, which guarantees the greatest freedom of movement. A short-time rental with a trained crew is the best method of using the yachts for me. You can constantly examine new models, but mainly you do not have to have worry about the service and the handling of anchor. Let all worries to others and enjoy the privacy and unlimited freedom that a vacation on the yacht provides. Casadellartebodrum.com


&/(7*+-(8#

#3&(7*+-(8#

  

7/%47,&)

7/%47,&)

7/%47,&)

7/%47,&)

7/%47,&)

7/%47,&)

-&  

-&  

-&  

-&  

-&  

-&  

-/+ 

-/+ 

-/+ 

-/+ 

-/+ 

-/+ 

7/%47,&)

7/%47,&)

7/%47,&)

7/%47,&)

7/%47,&)

7/%47,&)

-&  

-&  

-&  

-&  

-&  

-&  

-/+ 

-/+ 

-/+ 

-/+ 

-/+ 

-/+ 

 7/%)3,07,%3/30)9),&3(7:4-.$)*+3-)+(.062().0*+3/.&-+# ."&,.$77") 7/%%-+307,%3/&%)/5',).4-.($/71#""&,9,,-3/3",#4%

      +!(#03-)8#%

+-(8#

www.vyzbrojna.cz


OSOBNOST/PERSONALITY

photographer, who can see...

JIŘÍ TUREK FOTOGRAF, KTERÝ VIDÍ… V České republice a věřím, že i všude jinde, se za posledních několik let vyrojilo neuvěřitelné množství fotografů. Jenže fotograf není jen ten, kdo si koupí fotoaparát, možná i nějaká světla, a začne fotit. Fotografem je ten, kdo vidí a cítí. Potom můžete mít obyčejný natahovací papírový aparát z trafiky a fotka bude mít „to něco“ i tak. Jedním z těch mála, kdo „vidí“, je právě Jiří Turek.

56

J

eho fotografie mohli Pražané vidět v rozsáhlé kampani na citylightech. Když jsem jeho fotky viděl poprvé, napadlo mě, že je to reklama na World Press Photo, protože jsem si nedovedl představit, že by někdo z Čech uměl tyhle věci dostat do obrázku. No – a umí. Jiří Turek, který žije napůl v Čechách a napůl v Anglii, hodně cestuje, a z toho plynou nálady, které dostává do svých fotografií. Při setkání s ním mě překvapilo, jak normální a skromný je to člověk, vyznávající základní lidské a životní hodnoty, a jak dobře se s ním povídá. Jako první mě zajímalo, čím vlastně fotí. „Hlavně fotím na Haselblad s digitální stěnou, mám ale i nějaký Canon. Ono to ale není o tom, čím fotíte. Musíte ty věci vidět a hlavně vědět, kdy stisknout spoušť. Je to teď – ale ne teď hned - až teprve teď. Fotím hodně na dlouhý čas a tím do fotek dostanu to časové rozmáznutí anebo náladu“. Jiří Turek také fotí momentové fotografie, což je na nich vidět. Okamžitým zaznamenáním události se docílí něco, co by komponovaná fotografie nikdy neměla. „Třeba ta fotka z Lisabonu. Kolem toho baru jsem chodil tři dny, ale byl to trochu drsný bar – říkal jsem si, že to vyfotím a zbijou mě. Pořád mě ale něčím přitahoval… Ten třetí den, kdy se na mě všichni dívali, a navíc ten člověk nahoře v okně – to prostě bylo ono a cvaknul jsem to. Pak jsem šel dovnitř a všichni byli přátelští, objednali jsme si pití a oni donesli celou lahev – byl to hezký zážitek“. S Jiřím Turkem jsem se setkal na závěrečném galakoncertu Mezinárodního hudebního festivalu Jiřího Lobkowicze v Mělnickém zámku, kde měl svou výstavu. Právě nálada končícího hudebního festivalu byla tou správnou pro fotografické umění. Jiří Turek také fotografoval Zdeňku Belas, která za festivalem stojí, a její fotografie z dosud nezrekonstruovaného zámku Hořín mají úžasnou náladu. Operní pěvkyně se sametově medovým hlasem (i když nejsem znalec opery, tohle i jako laik slyším), která zpívá tak, že Vás to zcela pohltí, je také neobyčejně lidská a úžasná osobnost. Její fotografie vyšly dokonale a jsem si jist, že komponované focení v jakkoliv krásném prostředí, by prostě neměly tu sílu. Jen málokdy mě někdo zaujme natolik, abych s ním hned chtěl vytvořit rozhovor a článek, ale jak Jirka Turek, tak Zdeňka Belas a samozřejmě i Jiří Lobkowicz – to všechno jsou lidé, kde o setkání s nimi přemýšlíte ještě před spaním. Opravdu je u nás málo tak otevřených a vstřícných lidí, kteří si na nic nehrají (i když by oprávněně mohli) a byla by věčná škoda o takových lidech nic nenapsat. Jiriturek.com


OSOBNOST/PERSONALITY

P

rague inhabitants could see his photograph in a big campaign on city lights. When I saw his photographs for the first time, it came to my mind that it is an advertisement for World Press Photo because I could not imagine that a Czech person could have got these things into a picture. Well – he can. Jiri Turek who lives half in the Czech Republic and half in England travels a lot, by which moods come that he gets into his photographs. When meeting Jiri Turek, I was surprised how normal and modest person it is, who adheres to basic human and life values, and that it is so nice to talk to him. Firstly, I was interested in his camera. “I mainly take pictures on Haselblad with a digital wall, but I have some Canon, too. But it does not depend on what you use. You have to see those things and mainly know when to press the trigger. It is now – but not right now – up until now. I take pictures often for a long time, by which I get time motion or mood into photographs”. Jiri Turek takes also moment photographs and it is visible on them. By an immediate record of an event you can achieve something that a composed photography would never have. “For example a photo from Lisbon. I walked three days around that bar, but it was a little rough bar – I thought that I would make a picture and they would beat me up. But it still attracted me by something… The third day, when everybody was watching me, and in addition the person above in the window – that was just it and I clicked. Then I went inside and all people were friendly, we ordered a drink and they brought the whole bottle – it was a nice experience”. I met Jiri Turek at the final gala-concert of the International Music Festival of Jiri Lobkowicz in Melnik castle, where he had his exhibition. It was the mood of the ending music festival which was the right thing for photographs. Jiri Turek photographed Zdenka Belas, too, who is the organizer of the festival, and her photographs from the not yet reconstructed castle Horin have an excellent mood. The opera singer with a velvet honey voice (even though I am not an opera expert, I can hear it), who sings so well that it will completely absorb you, is also an extremely human and amazing personality. Her photographs are perfect and I am sure that with composed photographing in any beautiful setting, they would simply not have the power. It does not happen very often that a person is so interesting that I would immediately want to create an interview with him, but both Jirka Turek and Zdenka Belas and Jiri Lobkowics of course – all these are people about the meeting of which you think even before going to bed. In our country, there are really just a few open-minded and helpful people who does not pretend anything (even though they are justified to do so) and it would be a great pity not to write about them. Jiriturek.com

In the Czech republic and I believe that everywhere else, there have swarmed an unbelievable number of photographers. But a photographer is not only a person who buys a camera, maybe some lights, too, and starts to make photographs. A photographer is a person who sees and feels. Then you can have just a simple paper winding apparatus from the newsstand and the photograph will have “something”, too. One of the few who “see” is Jiri Turek.

57


m a xm a r a . c om

For i nfo rmati o n: tel . +420 224 212 454


FASHION

MÓDA

59


HERMES GANT

JOHN GALLIANO

E. ZEGNA

FENDI

PODZIMNÍ ELEGANCE

E. ZEGNA

GANT

GUESS

SALVATORE FERRAGAMO

GUESS

Nadcházejících chladných dnů se muži rozhodně nemusí obávat. Návrháři se rozhodli, že nenechají choulostivější část populace nastydnout. Vlna vládne letošnímu podzimu a objevuje se ve větší, či menší míře v kolekci každého renomovaného módního domu. Praktičnost je pro muže důležitým kritériem při výběru oblečení, a tu teplý vlněný svetr rozhodně splňuje. Výběr je široký. Ať již zvolíte rolák či propínací, stále budete trendy, jen pozor délku, vytahané dlouhé svetry z devadesátých let nechte raději na dně skříně. Jinak vzorování a výběr barev není nijak překvapivý. Širokou škálu šedé, hnědé a zelené občas naruší jasné tóny modré. Oživení ovčího chlupu zajišťují vzory- jeleni, ptáčci a sněhové vločky jsou zpět.

Men definitely do not have to be afraid of coming cold days. Designers decided that they would not let the more delicate part of the population catch a cold. Wool dominates this year´s autumn and it appears more or less in a collection of every renowned fashion house. Practicality is an important criterion for men while choosing clothes and that is definitely fulfilled by a warm woollen sweater. The choice is wide. Whether you choose a turtleneck or a button-down, you will still be trendy, only be careful of length, let stretched long sweaters from the nineties rather on the bottom of a wardrobe. Otherwise patterning and the choice of colours is not surprising. A wide range of grey, brown and green is sometimes interrupted by bright blue tones. The revival of sheep hair is ensured by patterns – deer, birds and snowflakes are back. J. GALLIANO

L. V .

60

DIESEL

AUTUMN ELEGANCE

BRIONI

BURBERRY


HERMES

SALVATORE FERRAGAMO

GANT

. L. V

DI E

FENDI

GUESS

GAN

T

SALVATORE FERRAGAMO

SEL

JO

HN

L GA

LIA

NO HER

ME

S

GANT

HERMES

BURBERRY

KENZO C. KLEIN

C. KLEIN

GANT

61


MÓDA/FASHION

GUESS

KENZO

VOLNOST

L. V.

POHYBU

L. V.

GA

LL

IA N

O

GANT

V. L. ZEGNA

GUESS

DIESEL

BURBERRY

EL ES

DIESEL

DI

GANT

Ve volném čase, kdy nálada je uvolněnější, většina mužů ráda vymění oblek za něco pohodlného, obvykle džíny a tričko. Uniformitu tmavých obleků tak může vystřídat pestrá škála barev. Dominantní je červená s oranžovou, ale i žlutá rozzáří Váš outfit. Džíny zřejmě nikdy nevyjdou z módy, nicméně změny střihu je nutné registrovat. Letošním trendem jsou kalhoty úzké, proděravělé, světlé, ale i tmavé. Hlavní je, aby působily dojmem, že je nosíte už nějaký ten pátek. Pro teplejší dny sáhněte po vestě s kapucí, v chladnějších ji vyměňte za prošívanou bundu. Pak už jen zbývá sportovní obuv, nejlépe kotníčková, a můžete vyrazit. Je to Váš volný čas, tak si v něm dělejte, co chcete, ale oblékejte se podle profesionálů.

62

HN

GUESS

JO


DI EL ES

MÓDA/FASHION

DIESEL

BR

IO N

I

GANT

SEL

DIESEL

ZEGNA

DI E

GUESS

O

In their free time, when the mood is more relaxed, most men are happy to change a suit for something comfortable, usually jeans and a shirt. The uniformity of dark suits can be therefore replaced by a wide range of colours. It is dominated by red with orange, but also yellow can brighten your outfit. Jeans will probably never go out of fashion, nevertheless it is also necessary to take into account changes of cut. This year´s trend is narrow trousers, full of holes, light, but also dark. The main thing is that it makes an impression that you have already worn it for some time. For warmer days, take a hooded vest and exchange it for a quilted jacket during colder days. Then only sports shoes remain, ankle boots the best, and you can go out. It is your free time, so do what you want, but dress according to professionals.

BOTTEGA VENETA

FREEDOM OF MOVEMENT

KE

NZ

S. FERRAGAMO

L. V.

DI E S EL

DIESEL

JOHN GALLIANO

ZEGNA

JOHN GALLIANO

GUESS

GUESS

63


BOTTEGA VENETA

GU

ES

S

L. V.

MODERNÍ

L. V.

HERME

64

S

DUNHILL

Návštěva divadla, luxusní restaurace, koncertu či jiná společenská událost, kde motýlek nebo hedvábná kravata je nutností, mužům sluší. Elegantní obleky v barvách půlnoční modré, šedé nebo černé promění kteréhokoliv muže v okouzlujícího a neodolatelného gentlemana. Návrháři se vracejí k tradičním materiálům jako je vlna a tweed, ale moderně je zpracovávají. Nechali znovu ožít kožené vesty a sametová saka. Dominují dva střihy kalhot- volnější, splývavé, délkou dosahující na boty, nebo střih z 60.let-úzké a krátké. Svůj návrat slaví také semišové mokasíny. K dokonalosti chybí už jen manžetové knoflíčky, kterých je na nepřeberné množství. Jaké si vyberete, záleží jen na Vašem vkusu a stavu Vašeho konta.

HERMES FENDI

BU R

BE R

RY

BRIONI

JOHN GALLIANO

FENDI

ERMANNO SCERVINO

HERMES

L

A MODERN

. .V


KENZO

SALVATORE FERRAGAMO

L. V.

BOTTEGA VENETA

BOTTEGA VENETA

GENTLEMAN L.

GANT

V.

HERMES

V.

SA

BURBERRY

A visit of a theatre, a luxury restaurant, a concert or another social event where a bowtie or a silk tie is a necessity, suits men. Elegant suits in midnight blue, grey or black change any man into a charming and irresistible gentleman. Designers come back to traditional materials such as wool or tweed, but they utilize them in a modern way. They let leather vests and velvet jackets revive again. Two cuts of trousers prevail – a looser, confluent, boot length one or a cut from the sixties – tight and short. Also Suede moccasins celebrate their comeback. The last thing for an absolute perfectness is cufflinks, of which there is a huge variety. It depends only on your taste and the state of your account, which of them you choose.

HERMES

KENZO

FENDI

LV AT O

RE

FE

RR

AG A

M

O

SALVATORE FERRAGAMO

L.

V.

BURBERRY

. L. V

. L. V

L.

TOD΄S

VERSACE

65


HERMES

FENDI

HERMES

ERMANOSCERVINO

ESCADA

O N E L O V O P E Š V

BURBERRY

PINKO

PINKO

MARE

LL A

iBLU

BURBERRY

ES

VE

HE

CE RSA

RM

Kalhoty mají nepopiratelně původ v mužském šatníku, ale jen díky ženám rozkvetly do mnoha tvarů a podob. Předchozí sezóny vždy dominoval jeden určitý střih, buď se nosily kalhoty široké nebo úzké, dlouhé nebo jen pod kolena, s vysokým pasem či bokovky. Tento podzim je tomu však jinak. Ať si obléknete kalhoty téměř jakéhokoli střihu, jistě budete chic. Každému typu postavy sluší různé střihy, proto si užívejme, že naše oblíbené střihy jsou trendy. Stále však dominují volnější kalhoty s vysoko střiženým pasem, svůj návrat slaví úzké kalhoty do zvonu a také kaliopky. Použitý materiál je různý: tweed, česaná vlna, bavlna, plátno. Mezi již stálé barvy podzimních kolekcí, jako je hnědá, šedá a černá, přibyla oranžová a fialová.

ES

JO H N

LL

O

RE

N IA

PI N

LL

KO

GA

MA

A

MARELLA R SE

FENDI

O GI RO

66

EL

LA

I SS

M

AR


ESCADA MARELLA

D

HERM

ES

AD A

. L. V

ESC

Throusers are undeniably originated in the male wardrobe, but only because women they blossomed into many shapes and forms. Only one particuliar cut dominated in previous seasons, wide or tight trousers, long or short- knee lenght, high waisted cut or hipsters. However, this fall it is otherwise. Whether you dress trousers of almost any style, you will be certainly chic. Variety of cuts suit to each type of figure, so let´s enjoy that our favorite cuts are trendy. However, loose trousers with high waist cut dominates. Tight flares celebrates its comeback, same as caliopes. The material used is different: tweed, worsted pool, cotton, canvas. Among the already permanent collection of autumn colors such as brown, gray and black, thera are two new ones -orange and purple.

STEL

LA M

C CA

RTNE Y

BURBER RY

SPORTMAX

MAX MARA

MARELLA

PINKO

FENDI

MAX MARA PINKO

ALL ALOWE

FE

ND

I

HERMES

DI E SEL

JIMMY CHOO

HE

RM

ES

MARELLA

FENDI

67


ADVERTORIAL

V

A CONNECTION OF ARTISTIC VISIONS

68

souladu se světovými trendy vám navrhne a vytvoří úžasný střih anebo i jen účes, který z vás udělá hvězdu. Upřímně – byl jsem účasten mnoha focení, ale Žanetina nápaditost a hlavně precizní provedení účesu, který se rozhodla prezentovat, byla fascinující a výsledný efekt vidíte sami. Žaneta prochází zahraniční kurzy, na které prestižní společnosti zvou ty nejlepší světové kadeřníky. Máte tak jistotu, že jste v těch nejlepších rukou, a když se rozjedete například do Paříže, rozhodně nebudete vypadat jako „někdo z východu“. “. K účesu samozřejmě patří i vizáž a styling, což zajistil Alex Vernik, oficiální vizážista pro Chanel, Shiseido a Lancaster brands v Izraeli, působící v ČR od roku 2010. Žaneta Dostálová si pro nafocení svého účesu vybrala dlouhodobé spolupracovníky a odborníky své profese. Vzhled fotografie svěřila Pavlovi Hejnému. Pokud ho znáte, víte o čem mluvím, ale jeho výsledky – 3. místo na prestižním Czech Press Photo, trvalá spolupráce s baletem Národního divadla a projekt DekkaDancers- mluví za vše. Jako modelku si oba vybrali mladičkou Dominiku Synkovou. Ta je v modelingu na samotném začátku, ale 180 cm ve 14 letech jí k této práci přímo předurčuje. I přes svůj nízký věk dokáže pracovat s emocemi a dostat je do fotografie. Myslím, že o ní ještě uslyšíme. Kapitolou samou o sobě jsou šaty návrhářky Soni Hlaváčkové, které se svou precizností a exkluzivitou skvěle hodí k rafinovanému účesu. Soňa používá exkluzivní látky a také nápadné zdobení. Není proto divu, že dveře jejího atelieru si podávají zákazníci z řad elity. Její šaty zdobí kameny Swarovski a ty svatební dokonce více než tucet diamantů. Mimochodem – v jakých šatech chodíte na večírky vy? Rozhodně byste se u Soni měla zastavit, protože být královnou večera je nezapomenutelný pocit. Právě spojení diamantů na svatebních šatech a modelky Dominiky Synkové vedlo k jednoznačnému výrobci diamantových šperků – společnosti DIC. Ta dodala své nejlepší šperky, mimo jiné i klávesový náhrdelník navržený Blankou Matragi. DIC nedělá jen krásné a exkluzivní šperky. Zabývá se hlavně prodejem investičních diamantů, a jelikož je v ČR největší prodejce, má v Antverpách podstatně lepší podmínky než ostatní prodejci. Jestli máte své peníze v bance nebo trezoru, popřemýšlejte o nákupu diamantů u DIC. Právě v době světových krizí oproti všem komoditám nejen neztratily, ale pro své majitele vytvořily značný zisk. Spolupráce všech zúčastěných byla spoluprácí mnoha otevřených hlav s uměleckým cítěním a na fotkách je to vidět. Salon Hair Fashion Point Žanety Dostálové je místo, kde stojí za to být. Hfpoint.cz


ADVERTORIAL

Jedna z nejlepších kadeřnic dnešní doby, ambasadorka a coloristka značky Matrix, Žaneta Dostálová, otevřela prémiový kadeřnický salon Hair Fashion Point v Metropoli Zličín, a my bychom vás rádi do jejího salonu pozvali.

I

PROPOJENÍ

n accordance with world trends, she designs and creates an amazing haircut for you or also just a haircut that will make a star of you. Honestly, I have taken part in many photographing, but Zaneta´s creativity and mainly a precise design of haircut that she decided to present was fascinating and you can see the final result yourselves. Zaneta takes part in prestigious courses where prestigious companies invite the best world hairdressers. So it is for sure that you will be in the best hands and when you go for example to Paris, you will definitely not look as “someone from the east”. Visage and styling is also a part of a hairdo of course, which was found out by Alex Vernik, the official make-up artist for Chanel, Shiseido and Lancaster brands in Israel, which has been active in the Czech republic since 2010. Zaneta Dostalova chose her long-term co-workers and hairdressing professionals for photographing of her haircut. The design of the photography was entrusted to Pavel Hejny. If you know him, you know what I am talking about, but his results – 3rd place at the Czech Press Photo, a lasting co-operation with the National theatre ballet and the DekkaDancers project speaks for itself. As a model they chose Dominika Synkova. She is at the very beginning of modelling, but 180 cm with 14 years predetermines her for this job. Despite her young age, she can work with emotions and get them into photography. I think that we will hear about her a lot in the future. A chapter itself are dresses by the designer Sona Hlavackova which suit a refined hairdo by their precision and exclusivity. Sona uses exclusive cloths and outstanding decorations, too. Therefore, it is no wonder that many elite customers visit her atelier. Her dresses are decorated by Swarowski stones and wedding dresses even by more than a dozen diamonds. By the way, which dress do you take for a soiree? You should definitely visit Sona because to be a queen of the evening is an unforgettable feeling. It is exactly the connection of diamonds on wedding dresses and the model Dominika Synkova which clearly lead to the producer of diamond jewelry – the DIC company. It delivered its best jewels, also a keyboard necklace designed by Blanka Matragi. DIC makes not only beautiful and exclusive jewels. It is mostly active in the sale of investment diamonds and because it is the biggest vendor in the Czech republic, it has significantly better conditions in Antwerp than other vendors. If you have your money in a bank or in a safe, think about buying diamonds at DIC. Right in the time of world crisis, in opposite to all commodities, they not only have not lost, but they even created a significant gain for their owners. The co-operation of all participants was a co-operation of many open minds with artistic feeling and it is visible on the photographs. The salon Hair Fashion Point of Zaneta Dostalova is a place worth being. Hfpoint.cz

FOTO: PAVEL HEJNÝ MAKEUP: ALEX VERNIK HAIR STYLE: ŽANETA DOSTÁLOVÁ ˇ HLAVÁČKOVÁ ŠATY: SONA

UMĚLECKÝCH One of the best current hairdressers, the ambassador and colourist of Matrix Zaneta Dostalova opened a premium hairdressing salon Hair Fashion Point in Metropole Zlicin and we would like to invite you there.

VIZÍ

69


KOSMETIKA/COSMETICS

VÁŠEŇ

PASSION AND CHASTITY LA PRAIRIE MIDNIGHT RAIN SHEER MIST

Vyzkoušejte odlehčenou vůni vašeho oblíbeného parfému. Když se venku oteplí nebo když se jednoduše chcete cítit svobodně. 50 ml- Kč 2 400,-

Try a light scent of your favourite perfume. When it gets warmer outside or simply when you want to feel free. 50 ml – CZK 2 400,-

GIVENCY LES OMBRES DE LUNE

Oční stíny od Givency jednoduše musíte mít. Elegantní černý design, provokativní smyslné barvy. Odstín N1 Lune Mordorée N2 - Kč 1 400,-

Eye shadows by Givenchy are something you simply must have. Elegant black design, provocative sensuous colours. Shade N1 Lune Mordorée N2 – CZK 1 400,-

CLARINS OMBRE MINÉRALE 4 COULEURS

Nová kolekce očních stínů od Clarins. Přizpůsobivé odstíny, které se velmi snadno aplikují. Lze použít vlhkým aplikátorem pro intenzivnější výsledek. Kč 980,-

THIERRY MUG LER ANGEL EAU DE TOILETTE

A new collection of eye shadows by Clarins. Adaptable shades, which are very easy to apply. Can be used by wet applicator for a more intensive result. CZK 980,-

Po téměř dvaceti letech se objevuje nová verze kultovní vůně Angel. Tentokrát v podobě EDT. Orientální pudrová vůně pro gurmány. Ucítíte bergamot, vanilku a pižmo. EdT 80 ml- Kč 2 260,After almost twenty years, a new version of the cult fragrance Angel appears. This time it is EDT. Oriental powder fragrance for gourmets. You will smell bergamot, vanilla and musk. EdT 80 ml – CZK 2 260,-

A

YVES SAINT LAURENT OMBRES 5 LUMIERES & LA LAQUE

ARMANI EYES TO KILL

S touto řasenkou budete mít výrazné husté řasy vytvarované jedním tahem. Extrémní objem i délka. Kč 990,With this mascara you will have significantly thick eyelashes formed in one stroke. Extreme volume and length. CZK 990,-

CUDNOST

Zasněte se a představte si život bez starostí, které nás potkávají každý den. Čeká vás odpočinek, uvolnění a bezstarostnost. Najděte si chvilku jen pro sebe, opravdu si to zasloužíte. Sny se mají plnit.

70

ARMANI PALETTE EYE QUATUOR

Nové paletky očních stínu Giorgio Armani jsou inspirovány módou. Každou paletku tvoří čtyři barvy, které se dají libovolně kombinovat. Kč 1 650,-

New eye shadow palettes Giorgio Armani are inspired by fashion. Every palette consists of four colours which can be freely combined. CZK 1 650,-

Jedinečná podzimní kolekce v modrých tónech. Intenzivní jiskrné oční stíny, které lze nekonečně kombinovat a laky na nehty, které neuniknou pozornosti. Stíny Kč 1 520,Lak Kč 650,A unique autumn collection in blue tones. Intensive sparkling eye shadows which can be infinitely combined and nail polishes that will not remain unnoticed. Eye shadows CZK 1 520,Nail polish CZK 650,-

Dream with us and imagine a life without worries that meet us every day. Rest, relaxation and abandon are awaiting us. Please take time just for yourselves, you really deserve it. Dreams should be fulfilled.


KOSMETIKA/COSMETICS

SETKÁNÍ HVĚZD MEETING OF STARS

KÉRASTASE HOMME CAPITAL FORCE

Capital Force je první řadou, která napomáhá mužům každodenně bojovat s předčasným vypadáváním vlasů. Omezuje tvorbu lupin a mazu. Kč 380,Capital Force is the first series which helps men with everyday fight against premature hair loss. Reduces lupine and sebum production. CZK 380,-

LA MER CRÈME DE LA MER

Krém, který se dá přirovnat k zázraku. Dodává výrazně hladší vzhled, pleť je hebká a vláčná. Obsahuje mořské chaluhy, vápník, draslík a hořčík. 60 ml - Kč 6 100,-

I muži chtějí být krásní a pečovat o svůj vzhled. Intenzivní sport, probdělé noci ve víru velkoměsta nebo dlouhé hodiny na slunci, to vše ubírá pokožce na kráse. Po létě je vaše pleť unavená a mdlá, a zaslouží si regeneraci. Ať už máte nároky jakékoli, mezi našimi produkty si vybere opravdu každý.

BIOTHERM FORCE SUPREME NEUTRALIZER

Hloubkově vyživující péče, která obsahuje kyselinu hyaluronovou, čistý termální plankton a pupečník asijský. Opticky vyhlazuje povrch pleti a zahlazuje vrásky. 40 ml- Kč 1 740,Deeply nourishing care which contains hyaluronic acid, pure thermal plankton and Asiatic pennywort. Optically smoothes skin surface and reduces wrinkles. 40 ml – CZK 1 740,-

REDKEN FOR MEN MINT RUSH

Pánský povzbuzující sprchový gel pro vlasy a tělo. Obsahuje mátu, které dodává energii a příjemně chladí. Lze použít na všechny typy vlasů a pokožky. 200 ml – Kč 350,Men´s energizing hair and body shower gel. Contains mint which gives energy and pleasant cooling. Can be used for all types of hair and skin. 200 ml – CZK 350,-

Cream which could be compared to a miracle. Gives significantly younger appearance, skin is soft and smooth. Contains seaweed, calcium, potassium and magnesium. 60 ml – CZK 6 100,-

GIORGIO ARMANI SKIN MINERALS FOR MEN

SISLEY ECOLOGICAL COMPOUND

Sisley Ecological Compound Oční stíny od Givency jednoduše musíte mít. Elegantní černý design, provokativní smyslné barvy. Odstín N1 Lune Mordorée N2- Kč 1 400,Light and greaseless emulsion, which is used alone or under cream. Protects and strengthens the skin, restores elasticity and vitality. 125 ml– CZK 1 400,-

CLARINS SUPER MOISTURE GEL

Hydratační gel pro muže, který zklidňuje ranky po holení a chrání pleť před nečistotami. Eliminuje známky únavy, v praktickém balení. 50 ml- Kč 920,Moisturizing gel for men which soothes wounds after shave and protects skin against dirt. Eliminates signs of fatigue, in practical package. 50 ml – CZK 920,-

Holící krém, který obsahuje esenciální zvláčňující minerály spolu s vysoce zklidňujícími přípravky, čímž zaručuje hladké a pohodlné oholení. Kč 750,Shaving cream which contains essential softening minerals together with highly soothing preparations, thereby ensuring smooth and comfortable shave. CZK 750,-

Men also want to be beautiful and care about their appearance. Intensive sport, sleepless nights in the swirl of the city and long hours in the sun; all these things reduce the beauty of the skin. After summer, your skin is tired and faint and it deserves regeneration. Whatever your claims, everyone can choose among our products.

71


KOSMETIKA/COSMETICS

&

Každý správný muž touží být obdivován. Úspěšná kariéra, krásné auto, charisma, které se nedá přehlédnout. Okouzlete ženu svých snů nejen vaším šarmem, ale i krásnou a originální vůní probuzující touhu a představivost. Přitažlivost zaručena, rázem se stanete středem pozornosti.

DREAMS AND DESIRES

SNY LACOSTE CHALLENGE RE/FRESH

Značka Lacoste použila ve své nové vůni inovativní technologií Time Release, díky níž se její charakter nemění ani hodiny po její aplikaci. Jiskřivý akord břízy a kardamomu přechází do čerstvé nóty oregana a rozmarýny. EdT 90 ml- Kč 1 590,Lacoste brand used an innovative technology Time Release in her new fragrance, thanks to which its character doesn´t change even hours after application. A sparkly birch and cardamom chord passes into a fresh oregano and rosemary note. EdT 90 ml – CZK 1 590,-

ARMANI SPORT CODE

72

SEAN JOHN I AM KING

Vůně pro muže plná napětí a tajemství. Smyslná, plná kontrastů. Svěží a svůdná zároveň v ultra moderním designu. Plná máty, zázvoru a vetiveru. 75 ml- Kč 1 600,-

Dekadentní a smyslná vůně, pro muže, kteří touží po moci a úspěchu. Směs brusinek, šampaňského, cedrového dřeva a bílého mechu nenechá vaši partnerku chladnou. EdT 100 ml- Kč 1 650,-

A fragrance for men full of tension and mystery. Sensuous, with many contrasts. Fresh and seductive at the same time in an ultra-modern design. Full of mint, ginger and vetiver. 75 ml – CZK 1 600,-

A decadent and sensuous fragrance, for men who long for power and success. A mixture of cranberries, champagne, cedar wood and white moss will not let your partner cool. EdT 100 ml – CZK 1 650,-

RALPH LAUREN THE BIG PONY COLLECTION

DIESEL FUEL FOR LIFE DENIM COLLECTION

Nová kolekce luxusních deodorantů. Čtyři vůně, které představují klíčové vášně mladých mužů – sport, svádění, dobrodružství a styl. Kč 450,-

Rebelská pánská vůně zahalená do džínové klasiky. Nespoutaná, mladistvá a moderní. Dřevitá s citrusovým podtónem, s lehkým nádechem levandule. EdT 75 ml- Kč 1 470,-

A new collection of luxury deodorants. Four fragrances which represent key passions of young men – sport, seduction, adventure and style. CZK 450,-

Rebellious men´s fragrance wrapped in classic denim. Unbounded, youthful and modern. Woody with citrus undertones, light scent of lavender. EdT 75 ml – CZK 1 470,-


KOSMETIKA/COSMETICS

Every good man longs to be admired. A successful career, a beautiful car and charisma, which cannot be overseen. Impress the woman of your dreams not only by your charm, but also by a beautiful and original fragrance awakening desire and imagination. Attraction is guaranteed, you will become the centre of attention immediately.

TOUHY

SALVATORE FERRAGAMO ATTIMO POUR HOMME

JEAN PAUL GAULTIER LE MALE TERRIBLE

JPG vytvořil novější verzi známé pánské vůně Le Male EDT. Vůně, která nepodléhá konvencím, tak jako veškerá tvorba světoznámého návrháře. Velmi odvážná a mužná. Ucítíte růžový pepř, levanduli a vetiver. EdT 125 ml- Kč 2 150,JPG created a newer version of the famous men´s fragrance Le Male EDT. A fragrance that is not subject to the conventions like all creations of the world-famous designer. Very courageous and manly. You will smell pink pepper, lavender and vetiver. EdT 125 ml – CZK 2 150,-

Směs aromatické majoránky, kardamonu a mandarinky doplňuje pačula. Ambrová pryskyřice z cistu a jemné bílé pižmo propůjčují vůni neskutečně smyslný orientální nádech. EdT 100 ml- Kč 1 950,A mixture of aromatic marjoram, cardamom and mandarin is accompanied by patchouli. Amber resin from the net and soft white musk give the fragrance an incredibly sensual oriental scent. EdT 100 ml – CZK 1 950,-

POLICE TO BE

Magický elixír pro mladé moderní muže. Pikantní elegance černého pepře se setkává s bohatým akordem svěžích grapefruitů zjemněných přítomností fialky, podstatou celé kompozice je cedr, pačula a ambra. EdT 125 ml- Kč 990,Magic elixir for modern young men. Spicy elegance of black pepper meets with a rich chord of fresh grapefruits softened by the presence of violet; the substance of the whole composition is cedar, patchouli and amber. EdT 125 ml – CZK 990,-

AZZARO POUR HOMME ELIXIR

Okouzlující koktejl svěžích anýzových aromatických dřevitých tónů. Perfektní harmonie kultivované mužnosti. 100 ml- Kč 1 990,An enchanting cocktail of fresh aniseed aromatic wood tones. A perfect harmony of cultivated virility. 100 ml – CZK 1 990,-

HUGO BOSS JUST DIFFERENT

Tato nová vůně je již dlouho očekávaným nástupcem legendárního HUGO Man. Prolínají se v ní typicky mužské ingredience v neočekávaných fúzích kombinujících chladnou svěžest se smyslně hřejivými tóny. EdT 150 ml- Kč 1 790,This new fragrance is a long-awaited successor of the legendary HUGO Man. It combines typically masculine ingredients in unexpected fusions putting together cool freshness and sensuously warm tones. EdT 150 ml – CZK 1 790,-

ISSEY MIYAKE LEAU DISSEY POUR HOMME

Kořeněná vůně s dřevitým podtónem citrusů. Svěží, elegantní, opravdu nadčasová vůně. Získá si vás vůní skořice, muškátu a santalového dřeva. EdT 125 ml- Kč 2 100,Spicy fragrance with woody undertones of citruses. Fresh, elegant, really timeless fragrance. It will capture you by the smell of cinnamon, nutmeg and sandalwood. EdT 125 ml – CZK 2 100,-

73


KOSMETIKA/COSMETICS

OMAMNÉ

NARCOTIC DELIGHTS

DELIKATESY

Cukrová vata, sladké bonbony, dětské šatičky. Vraťte se s námi při vzpomínkách do dětství a vyberte si z novinek, které jsou v něžné růžové barvě. V barvě, která je synonymem ženskosti.

ESTEE LAUDER SENSUOUS NUDE

Moderní, smyslná, dřevito-pižmová vůně pro sebevědomé elegantní ženy. Voní po mandarince, konvalinkách, medu a vanilce. EDP 100 ml- Kč 2 800,Modern, sensuous, woody-musk fragrance for confident, elegant women. A scent of mandarin, lilies of the valley, honey and vanilla. EDP 100 ml – CZK 2 800,-

YVES SAINT LAURENT BLUSH RADIANCE

YSL představuje novou kolekci tvářenek. Každá je složena ze dvou barevných odstínů. Mají polo matnou, polo saténovou texturu. V šesti krásných odstínech. Odstín No. 4 – Kč 960,-

JEAN PAUL GAULTIER CLASSIQUE X

Vůně pro odvážné ženy. Jemná, decentní a přesto rafinovaná. Záplava pivoňky, květů pomerančovníku a omamné vanilky. 100 ml – Kč 2 550,-

YSL introduces a new collection of blushes. Each of them is composed of two colour shades. They have semi-mat, semi-satin structure. Six beautiful shades. Shade No. 4 – CZK 960,-

A fragrance for courageous women. Delicate, subtle, yet refined. A flood of peonies, orange blossoms and intoxicating vanilla. 100 ml – CZK 2 550,-

VIKTOR & ROLF FLOWERBOMB

GIVENCHY GLOSS INTERDIT

Zářivá vůně květin rozvíjející živé nóty čaje a bergamonu, srdcem je jasmín a dotek pomeranče, orchidee, frézie a růže. EdP 50 ml- Kč 2 500,EdP 15 ml- Kč 850,-

Nová kolekce podzimního líčení od Givenchy pro novodobé princezny. Lesk pro rty k zulíbání. Odstín Lune Argentée No. 15 – Kč 690,-

A vibrant scent of flowers developing lively notes of tea, bergamot, the heart is jasmin and a touch of orange, orchid, freesia and rose. EdP 50 ml – CZK 2 500,EdP 15 ml – CZK 850,-

A new collection of autumn make-up by Givenchy for a modern princess. Kissable lip gloss. Shade Lune Argentée No. 15 – CZK 690,-

VICHY ESSENTIELLES

Reparační, vyživující a zjemňující balsam na vysušené a popraskané rty pro každodenní použití. Nepostradatelná péče pro vaše rty. Kč 75,Reparating, nourishing and softening balm for dry and chapped lips for everyday use. Essential care for your lips. CZK 75,-

Cotton candy, sweet candies, baby clothes. Come back with us in memories into childhood and choose from new products in soft pink. In the colour which is a symbol of femininity.

74

CHANEL LE CRAYON LÉVRES

Linka zdůrazňující kontury rtů pro dokonale ohraničený úsměv. Stačí doplnit rtěnkou ve stejném barevném odstínu. Kč 590,A lipliner highlighting the contours of your lips for a perfectly bounded smile. Can be accompanied just by a lipstick in the same colour. CZK 590,-


KOSMETIKA/COSMETICS

ZLATÉ PAPRSKY

GOLDEN

RAYS Sluníčko se sice vzdaluje a slábne, stále však dokáže rozzářit řídnoucí koruny stromů, obarvit padající listí, dodat všemu třpyt a lesk. Barvy podzimu ve zlaté záři opět ožívají. Stejně ožije a rozzáří se i vaše mysl, pokud na ni necháte působit omamné vůně, kterým neodoláte. Překonejte předsudky a udělejte si z podzimu nejkrásnější období roku.

CAROLINA HERRERA 212 VIP

Kolekce 212 je hlavním pilířem značky a 212 VIP představuje novou podobu této energické, trendy řady. Základ vůně tvoří ženská vanilka a smyslné pižmo. EdP 80 ml Kč 2 270,-. 212 collection is the main pillar of the brand and 212 VIP represents a new form of this energetic, trendy series. The heart of the fragrance is female vanilla and sensuous musk. EdP 80 ml CZK 2 270,-

BURBERRY BODY

Nová ženská a nenucená smyslná vůně s kombinací rafinovaných přísad, růže a kosatce v kombinaci s dřevitými nótami vytváří kultovní vůni, která je bezpochyby britská. EdP 85 ml Kč 2 750,-

CHANEL N°5

Legendární vůně ukryta v ikonickém flakonu. S N°5 je odhalena ženskost: přirozená, nenucená, až fascinující. Legenda pokračuje, okouzlení je zachyceno.

A new feminine and relaxed sensuous fragrance with a combination of refined ingredients, rose and iris combined with wooden notes creates a cult fragrance which is British without any doubt. EdP 85 ml CZK 2 750,-

The legendary fragrance hidden in an iconic bottle. N°5 reveals femininity: natural, relaxed, even fascinating. The legend continues, enchantment is captured.

CHANEL N°5 EAU DE PARFUM REFILLABLE

Černý lakovaný ingot zkrášlený zlatou barvou je stejně fascinující jako vůně v něm obsažená. Vzbuzuje neodolatelnou touhu mít ji neustále s sebou. EdP 60 ml Kč 3 020,-. A black polished ingot decorated with golden colour is equally fascinating as the fragrance in it. It awakens the irresistible desire to have it always with you. EdP 60 ml CZK 3 020,-

CARTIER BAISER VOLÉ

Baiser volé znamená francouzsky „ukradený polibek“. Je kontrastem mezi lehkostí polibku a odvahou ho ukrást. Nová vůně pro ženy, které milují květiny. Svěží, květinová a pudrová. EdP 50 ml Kč 2 390,Baiser vole means in French “a stolen kiss”. It is a contrast between the lightness of a kiss and the courage to steal it. A new fragrance for women who love flowers. Fresh, floral and powder. EdP 50 ml CZK 2 390,-

CHANEL N°5 INTENSE BATH OIL

Po kontaktu s teplou vodou se olej změní v delikátní mléčnou lázeň. Po koupeli je Vaše pokožka jemná, hydratovaná a provoněná. 250 ml Kč 2 160,After mixing with hot water, the oil will change into a delicate milk bath. After bath, your skin is soft, hydrated and scented. 250 ml CZK 2 160,-

Even though the sun moves away and fades, it can still light up thinning crowns of trees, colour falling leaves, add shimmer and shine to everything. Colours of autumn in a golden glow revive again. Your mind will revive and shine the same again if you let it be affected by intoxicating fragrances that you will not resist. Overcome prejudices and make autumn the most beautiful period of the year. PODZIMNÍ RADOST/AUTUMN JOY

Estée Lauder připravila od 10.10 2011 luxusní dárek k nákupu nad 1 600 Kč. Přijďte si pro elegantní, zlatou taštičku, která v sobě skrývá: Advance Night Repair 7 ml, Time zone 7 ml, Sumptuous řasenka pro zvednutí a objem řas, Pure Color rtěnka, Double Wear Light 7 ml makeup. Estée Lauder prepared a luxury gift to a purchase over 1 600 CZK from 10.10. 2011. Come and get an elegant golden reticule where you can find: Advance Night Repair 7 ml, Time zone 7 ml, Sumptuous mascara for lifting and volume of eyelashes, Pure Color lipstick, Double Wear Light 7 ml makeup.

76


LAPRAIRIE.COM © 2011 LA PRAIRIE INC.

neprozrazujte svůj věk, když nemusíte dobijte energii pleti z nového zdroje cellular - buněčná komunikace Ještě nikdy tu nebyla taková síla, která by udržela lidskou pokožku dlouhodobě mladistvou. Nyní se vše mění – kmenové buňky viditelně zrychlují proces buněčné komunikace a tím i regenerace. Odtikávající čas vůbec nedostane šanci.

power - energie V každé pleťové buňce se zvyšuje energie podporující jejich přirozenou obnovu a zlepšující strukturu pokožky, což se pozitivně promítá i do jejího vzhledu.

infusion - infúze Napomáhá zlepšit strukturu a elasticitu pleti. Výsledkem je viditelná vitalita, hedvábná jemnost a mladistvý jas. Hydratovaná a zpevněná pokožka – důkaz, že pleť může být krásná bez ohledu na věk. Podrobnější informace najdete na www.laprairie.com/power nebo www.lpklub.cz


ADVERTORIAL

LET THE TEETH HURT…

AŤ SI ZUBY

Buďme k sobě upřímní a přiznejme si, že jen velmi málo z nás se při prvních příznacích zubního kazu či jiných potížích okamžitě objedná ke svému zubnímu lékaři. Počáteční bolest trvá jen chvíli, proto rádi návštěvu našeho oblíbeného lékaře odložíme. A pak tajně doufáme, že se zoubek opět neozve v nějakou tu opravdu vhodnou dobu, jako je pátek večer, státní svátek či Vánoce, v dobu, kdy sehnat kvalitní ošetření je dost komplikované. Tyto obavy vás však již nemusí znepokojovat. Klinika EDC připravila nový projekt, který nemá v Čechách obdobu.

BOLÍ…

Let’s be honest and admit that only few of us immediately make an appointment with our dentist after the first indications of tooth decay or other dental problem. The initial ache only lasts shortly so we gladly postpone the visit of the dentist’s office. Then we secretly hope that the tooth ache will not break out in some really wrong moment like on Friday night, bank holidays or Christmas, when it is difficult to find quality treatment. These worries do not have to bother us anymore. The EDC clinic has prepared a new project, unprecedented in the Czech Republic.

K

linika EDC provozuje jako jediná privátní klinika v Čechách non-stop pohotovost již 10 let. Nyní pro své klienty nabízí nový projekt – prodej stomatologické non-stop pohotovostní služby. Tato služba proběhne vytištěním karet na Vaše jméno. K těmto kartám není zapotřebí již žádné další pojištění, pacient s touto kartou bude kdykoliv ošetřen a již nemusí hradit ani částku, která bude vypočítána za provedený pohotovostní výkon. A jaké zákroky jsou tedy v rámci této non-stop pohotovostní karty zahrnuty? Pohotovostním výkonem se rozumí kontrola postiženého místa, rentgeny, panoramatický rentgen, vytržení zubu ať již obyčejně, či chirurgicky, základní ošetření zubních kořenů, hydroxid- vápenatá léčba zubních kanálků, provizorní výplň, kyretáž periodontálního abscesu, incise hnisavého abscesu, recementace protetické práce a také anestezie úměrná zákroku. Největší výhodou této služby je dozajista téměř okamžité ošetření v jakoukoli denní či noční dobu. Pacient při obtížích zavolá na pohotovostní linku EDC. Zde bude informován o nejbližším možném termínu ošetření (obvykle do jedné hodiny), v případě značné zaměstnanosti lékařů musí dojít k ošetření nejpozději do tří hodin od zavolání. Tato jedinečná a unikátní služba je opravdu jakýsi „dar z nebes“, do kterého se rozhodně vyplatí investovat, ušetří Vám totiž spoustu nepříjemných chvil. Cena karty pro 1 osobu po dobu jednoho roku je 1.500,- Kč. Karty budou dodány do dvou týdnů od zadání a jejich platnost je datována od 1. dne následujícího měsíce. V případě dotazů kontaktujte zástupkyni ředitele, pí. Jeřábkovou, tel. č.: 777 850 738, nebo přímo majitelku kliniky, Ing. Shterenberg, tel.č.: 724 141 140.

78

A

s the only Czech private clinic the EDC has been operated a non-stop emergency for 10 years. Now it offers a new project for its clients – sales of nonstop emergency dental services. This service will be initiated only by printing a card with your name. There is no other insurance required and the patient with this card will be treated anytime without having to pay the amount calculated for the emergency treatment. So which treatments are included within this non-stop emergency card? By emergency treatment is understood a check of the affected area, x-rays, panorama x-ray, regular or surgical tooth extraction, general treatment of tooth roots, calcium hydroxide tooth canal treatment, temporary filling, curettage of periodontal abscesses, septic abscess incision, re-cementation of prosthetic work and also procedure-specific anesthesia. Certainly the biggest advantage of this service is nearly immediate treatment in any day or night time. The patients just call the emergency line EDC, where they are informed about the soonest possible time of treatment (usually within one hour), and in case of exceeded capacities must the treatment take place latest within three hour from the call. This unique service is really kind of “gift from the Heavens” which is definitely worth investing into. It will save you many unpleasant moments. The price of the card per person is 1500 CZK for one year period. The cards will be delivered within two weeks from the submission and their validity starts by the 1st day of the following month. In case of any questions contact the deputy director Mrs. Jeřábková on a phone number: 777 850 738, or the owner of the clinic Ing. Shterenberg directly on the phone number: 724 141 140.


Naše klinika nabízí prost�ednictvím spole�nosti ESSOX bezúro�né zuby na splátky.

Tak ten k nám taky nechodí...

European Dental Center s.r.o.

tel.: +420 224 228 994 (993, 984), www.edcdental.cz

Jen u nás BOI implantáty i se zirkonkeramickými m�stky do 4 dn� a NONSTOP pohotovost


ŠPERKY/JEWELLERY

Přiznejme si, že málokterý muž má doma sbírku nepřeberného množství šperků, ze kterého si dennodenně vybírá ten nejlépe se hodící k jeho právě zvolenému outfitu. Tuhle zálibu přenechali raději ženám. Ovšem pokud si muž oblíbí šperk, ať už v podobě prstenu, manžetových knoflíčků nebo spony do kravaty, musí mít k němu opravdový vztah. Takový šperk o svém mužském nositeli ledacos napovídá, vyjadřuje jeho styl a osobnost. A hlavně: stane se jeho věčným společníkem při téměř každé příležitosti.

CARTIER

SVĚT PÁNSKÝCH O VS KI

ŠPERKŮ

BREGUET

U

mělec v hodinářském odvětví Breguet má mimořádný cit pro mužskou eleganci a ani u manžetových knoflíčků ze svých vysoce nastavených standartů neslevil. V hodinářském duchu preciznosti tak vznikla řada originálních knoflíčků se silným mužským elementem a výjimečným designem. Iniciál značky „B“ je hlavním motivem manžetových ozdob s pozoruhodným detailem: oscilačním závažím, nezbytnou částí každých moderních hodinek. 18kt bílé nebo růžové zlato doplňují smalt, lazurit nebo onyx. A pro milovníky diamantů jsme z knoflíčkové kolekce vybrali opravdu mistrovské kousky – miniaturní číselníky z postříbřeného zlata, které jsou obklopeny 78 diamanty (0.39 ct)! I křišťálový král Swarovski se již podruhé ve své tvorbě zaměřil na muže. Od září je k mání jeho nová kolekce „N the Skull“ s rebelskou lebkou z plně fasetovaného černého křišťálu. Unikátní lebka je zajímavá také tím, že na ní vynikají křišťály stejného odstínu zasazené v zubech. Kolekci vévodí mužný náhrdelník s přívěškem hlavního motivu a odnímatelným kratším řetízkem, který lze nosit jako náramek. Oba řetězy jsou potaženy rutheniem a jejich články jsou vytvořeny ve vyhraněném pánském stylu. Dále tato řada obsahuje přívěšek lebky na jemnějším řetízku nebo přívěšek na klíče. Určitě vás zaujme i rockerský prsten Punk s nápisem„Swan“ nebo přívěšek „Phase“ se známým tvarem tygřího tesáku. Ten je zhotoven ze sady černých fasetovaných křišťálů ve stříbře potaženém rhodiem.

80

Let’s admit it. Only few men have a collection of inexhaustible amount of jewelries from which they daily select the most suitable one for the just chosen outfit. This hobby is better to leave for women. But when a man favors a jewel, whether it should be a ring, cufflinks or a tie clip, he must have a real connection to it. Such a jewel tells a lot about its carrier, and expresses his style and personality. Most importantly, it becomes his everlasting companion on almost every occasion. Mistr dokonalého stylu Bulgari věnoval mužské části populace několik typů šperků a doplňků. Představil také už druhý design v rámci spolupráce s charitativní organizací Save the Children. Pánský prsten v provedení stříbra a černé keramiky tak nadchne nejen energetickým vzhledem, ale i tím, že jeho koupě pomůže ve vzdělání dětem. A to z tohoto krásného šperku dělá opravdu speciální kousek! S panteří kolekcí od slavného Cartiera jsme se na našich stránkách setkali už několikrát. Ani muži v této řadě s hlavním motivem nádherné šelmy nepřišli zkrátka. Z bílého 18kt zlata je vytvořen impozantní prsten s hlavou pantera v celé jeho kráse, kterou zdobí onyx, lak a tsavorite granát. Naopak milovníky žlutého zlata a hladkého designu rozhodně zaujme prsten Tank Française. Jeho inspirace legendárními hodinkami ukazuje architektonicky dokonalé dílo s výraznými křivkami a liniemi, které jsou ponechány v čistém vzhledu nebo jsou vyplněny diamanty. Na závěr se inspirujme unikátními šperky české značky CABRHA diamonds, která je nejen profesionálním znalcem drahých kamenů a kovů, ale také jedinečným designérem. Jejich precizně zdobené manžetové knoflíčky s vyobrazením golfové hole s míčkem a nápisem „GOLF“ ocení především nadšenci tohoto elegantního sportu. Tento párový zlatý šperk je vypracován do každičkého detailu. Barvu tvoří černý, zelený a transparetní smalt, a motiv s okrajem vyplňuje celkem 98 drahých kamenů. Knoflíčky skvěle doplňuje prsten v téměř stejném designu, oživený odlišným uspořádáním barev.

The world of men’s jewelries

SW AR


ŠPERKY/JEWELLERY

B

reguet, an artist in the watchmaking industry, has an exceptional sense for male elegance and even when it comes to cufflinks he did not lower his high standards. In the watchmaking spirit he created a range of original pieces with strong masculine element and exceptional design. The brand’s initial “B” is the main motive of the three cufflink types with a remarkable detail: oscillation weight - a necessary component of all modern watches. 18karat white or pink gold is completed by enamel, lapis lazuli or onyx. For diamond lovers we chose true master pieces from the cufflink collection: miniature dials from silver-coated gold, which are surrounded by 78 diamonds. (0.39 ct)! Even the king of crystal – Swarovski – has for the second time already put his focus on men. His new collection, “N the Skull” with a rebel skull made of fully facetted black crystal, is available from September. One of the unique skull’s interesting features is excelling crystals of a hue embedded in its teeth. The collection is dominated by a masculine bracelet with a main motive pendant and a removable shorter chain which can be carried as a bracelet. Both chains are ruthenium-coated and their links are designed in a well-defined male style. This collection further contains a skull pendant on a finer chain, and a keychain. You will also certainly be attracted by a rockers’ ring with „Swan“ inscription, or a charm „Phase“ with the famous tiger fang shape. It is made of a set of black facetted crystals in rhodium-coated silver. .

BR

HA

CA

BR

HA

CA

SWA

ROV SKI

I RT CA

SW AR

I RT CA

I RT CA

ER

CARTIER

CA I RT ER

L BV

GA

RI

ER

O VS KI

ER

The master of perfect style – Bulgari, gave the male population several types of jewels and accessories. Bulgari also introduced his second design in cooperation with the charity organization Save the Children. Silver and black ceramic men’s ring will enthuse not only with its energetic looks, but also by the fact that its purchase will support children’s education. That is what makes this beautiful jewel a really special piece! With the Partner collection by Cartier we have already come across several times on our website. Men were also not omitted by this collection with a beautiful beast as its main motive. An imposing 18-karat white gold ring with a head of a panther, decorated by onyx, glaze and tsavorite grenade is created in all its beauty. The lovers of yellow gold and smooth design, on the other hand, will be impressed by the ring Tank Française. At the end let’s be inspired by unique jewelry of the Czech brand CABRHA diamonds, which is not only a professional expert on gemstones and metals, but also a great designer. Their precisely decorated cufflinks with depiction of a golf club and a ball, and inscription „GOLF“ will be appreciated mainly by enthusiasts of this elegant sport. This pair of jewels is worked out to every detail. The color is created by black, green and transparent enamel and the motive and edge filled by 98 gemstones. The cufflinks are well completed by a ring of nearly identical design brightened up by different arrangement of colors.

81


L VA

OI N

KE L AV SH

ED

R

AL

RE

RTO C

AL

T

D OD

R OB E

IE

A SIK

L PA BA

Léto je sice už za námi, ale my si ho stále můžeme připomínat výraznými šperky. Velikosti klenotů se letos meze nekladou a široký výběr masivních náramků mnoha předních značek je toho důkazem. Inspirujme se tedy trendem, který ještě stále máme čas následovat.

ÉR

S ME

ROZZAŘTE VAŠE RUCE N

MASIVNÍMI NÁRAMKY

ejprve si představme dech beroucí kousky kreativní pařížské značky Messika. Dcera vyhlášeného obchodníka s diamanty Valérie Messika ve svých výtvorech úžasně spojuje ženskost s oslňující září. A její masivní náramky jsou vyloženě originálně pojaté! Obrovský náramek Manchete V1 z kolekce Pandora ze žlutého zlata a diamantů nadchne svým atypickým designem a propracovaností. Diamantovou přehlídku zvýrazňují tři větší diamanty v pohybu a celý koncept je ve velmi moderním stylu. Ženy preferující zdobnější vzhled šperků určitě potěší diamantový (7.5 cts) náramek Eden z bílého zlata. Naprosto očarující jsou nové náramky z kolekce Class&Colour světoznámého Roberta Coina. Snoubí se v nich umění jednoduché elegance, barev a hravosti, a dokonale prezentují přirozený talent italského klenotníka. Růžovému nebo žlutému zlatu vévodí citrín, kouřový krystal, krystal, ametyst nebo diamanty v pavé. Jeden kousek dokáže na vaší ruce vytvořit zářivou přehlídku. Ovšem kombinace několika těchto jedinečných kousků z vás udělá královnu, jejímuž kouzlu nikdo neodolá! Mladá americká značka Trésor svou filozofií: „Važme si každého momentu v životě, protože každý moment je vzácný“ přitahuje všechny ženy milující život. Designérka Puja Bordia zdědila svou vášen pro šperky po indických předcích tvořících po 18 generací klenoty pro královskou rodinu. Proto i svým výtvorům vdechuje pocit ojedinělosti. Multisafírový náramek (31.05 cts) z kolekce Fin září nekonečným množstvím barevných safírů ve žlutém 18kt zlatě. Svou fantazii Puja Bordia rozehrála i na

82

náramku z kolekce Dazzle. Multibarevné turmalíny a granáty (92.25 cts) ve žlutém 18kt zlatě jsou nádhernou přehlídkou, která pojmu vzácnost dává nový rozměr. Nyní se přenesme přímo do Indie. Potomci klenotníka s dlouhou tradicí pokračují v jeho úspěšných šlépějích a jménu Bapalal Keshavlal dělají čest po celém světě. Je těžké z kolekce výrazných náramků vybrat pouze některé, se kterými vás dnes seznámíme. Všechny jsou něžné a na ruce píšou poezie. Milovnice rubínů ocení náramek s těmito oválnými červenými drahokamy (11.00 cts) obklopenými jemným diamantovým zdobením (14.20 cts). Překrásný je i barevně sladěný náramek z multibarevných safírů. Oba jsou provedeny v bílém 18kt zlatě. Na závěr jsme si nechali designéra, který vynesl do nebeských výšin dokonalou geometrii surových diamantů. Je jím nikdo jiný než Todd Reed, držitel mnoha mezinárodních oceněních v designu šperků. Masivní náramky jsou jeho chloubou. Jako například originální kousek Vintage TRDB704 v 18kt žlutém zlatě. Je vysázen přírodními barevnými vybroušenými diamanty (47.77 cts) a ručně opracovnými krychličkami ze surových diamantů (18.3 cts). Náramek TRDB400 z kolekce Modern nedávno právem získal hned dvě ceny na letošních AGTA Spectrum Awards. Tomuto fantastickému klenotu z paladia a stříbra kraluje středový akvamarín (22.345 cts), jehož mistrně doplňují šedé a bílé diamanty. V kolekcích Todda Reeda naleznete ještě spoustu dalších inspirativních kreací.

B


VAL É

RIE

MES

SIKA

TRÉSOR

L PA BA

AL

K

VL HA ES

AL

Even though summer has already passed, we can still remember it with distinctive jewels. This year, there are no limits for their size, and a wide choice of massive bracelets of many prominent brands is a proof of it. Therefore, let us inspire with the trend, for which we still have time to follow. TO

B

DD

RE

ED

BRIGHTEN YOUR ARMS WITH MASSIVE BRACELETS

A

t first, let us introduce breath-taking pieces of the creative Parisian brand Messika. The daughter of the renowned diamond trader, Valérie Messika, wonderfully combines femininity with glaring shine in her creations. And her massive bracelets are absolutely original! A huge bracelet Manchete V1 from the Pandora collection made of yellow gold and diamonds enthuses with atypical design and sophistication. A diamond show is highlighted with three bigger moving diamonds and the whole concept is very modern. Women who prefer more decorative appearance will definitely be pleased by a diamond (7.5 ctw) bracelet Eden from white gold. New bracelets from the Class&Colour collection by the world-known Robert Coin are totally charming. They combine art of simple elegance, colours and playfulness and they present perfectly the natural talent of Italian jeweller. Rose or yellow gold is dominated by citrine, smoke crystal, crystal, amethyst or diamonds in pave. One piece can create a glaring show on your arm. But a combination of a few of these unique pieces will make you a queen, whose charm nobody resists! Young American brand Trésor attracts all life-loving women with its philosophy: “Let´s appreciate every moment in life because every moment is unique”. The designer Puja Bordia inherited her passion for jewels from her Indian predecessors who were creating jewels for royal family for 18 generations. Therefore, she also gives a sense of uniqueness to her creations. Multi-sapphire bracelet (31.05ctw) from the Fin collection shines with an immense amount of colourful sapphires in yellow 18kt gold. Puja Bordia let

her phantasy play in the bracelet from the Dazzle collection, too. Multicolor tourmalines and garnets (92.25ctw) in yellow 18kt gold are a wonderful show which gives a new dimension to the notion of uniqueness. Let us move directly into India now. Descendants of the jeweller with long tradition continue in his successful footsteps and do honour to the name Bapalal Keshavlal all around the world. It is difficult to choose only some pieces from the collection of distinctive bracelets with which we will make you familiar today. All of them are tender and write poetry on arms. Lovers of rubies will appreciate a bracelet with these oval red gems (11.00ctw) surrounded by fine diamond decoration (14.20ctw). A colour coordinated bracelet from multi-colour sapphires is wonderful, too. Both of them are in 18kt gold. In conclusion, we will talk about a designer who brought perfect geometry of rough diamonds into the stratosphere. It is none other than Todd Reed, a holder of many international awards in jewellery design. Massive bracelets are his pride, such as for example an original piece Vintage TRDB704 in 18kt yellow gold. It is set with natural colour faceted diamonds (47.77ctw) and manually processed cubes from rough diamonds (18.3ctw). The bracelet TRDB400 from the Modern collection has been recently rightly awarded even two prizes at this year´s AGTA Spectrum Awards. This fantastic jewel from palladium and silver is dominated by central aquamarine (22.345ctw), which is masterfully accompanied by grey and white diamonds. You will find many other inspiring creations in Todd Reed´s collections.

83


HODINKY/WATCHES

Lidstvo, a převážně jeho mužská část, prahlo po dokonalém přehledu o plynoucím času natolik vášnivě, že už na začátku 16. století spatřily světlo světa první kapesní hodinky. Ty sice k přesnému chodu postrádaly nemalé množství prvků, ale zaručeně stály u zrodu úžasné hodinářské evoluce, která vzápětí následovala. To, že tato evoluce trvá dodnes, nám přední hodináři připomínají každou jejich dech beroucí kreací. Představme si některé z jejich nejzajímavějších výtvorů.

K

KDYŽ SI HODINÁŘI PLNÍ SVÉ SNY G

irard-Perregaux letos slaví úctyhodných 220 let historie. Na počest tomuto krásnému výročí uspořádala švýcarská elita putovní výstavu svých nejvýznamnějších kousků. Bezpochyby jedním ze zlatých hřebů jsou kapesní hodinky „La Esmeralda“, které v roce 1889 získaly zlatou medaili na Universal Exhibition v Paříži. Už při prvním pohledu oslní běžného smrtelníka zlatá záře precizně propracované rytiny doplněná vznešeným vzhledem. Ovšem opravdového znalce může jejich technické provedení poněkud znejistět a kontrola roku jejich vzniku se u mnohých z nich stane nevyhnutelným detailem. Příčina? Dnes už známý symbol této značky - tourbillon se třemi zlatými můstky. Tomu se říká naprostá nadčasovost! Ani u unikátního kousku od uznávaného mistra Bovet – 7denního tourbillonu s otočeným umístěním ručiček na předním a spodním číselníku s názvem „Dragon & Phoenix“ - nemusíme šetřit superlativy. Pro nedávnou charitativní aukci Only Watch byly speciálně ozdobeny těmito symboly z čínské mytologie a záleží jen na nositeli, který z nich bude jeho primární volbou. Svobodná je i možnost nošení těchto hodinek. Patentovaný typ AMADEO® je totiž během chvilky může z hodinek náramkových změnit na kapesní, nebo stolní. Na přední straně ukazují sekundy na minutovém tourbillonu. Jak už bylo zmíněno v názvu hodinek, tento ručně natahovací strojek vydrží běžet celých sedm dní. Ale naše cesta obdivuhodnou hodinářskou myslí ještě zdaleka nekončí. U lídra v hodinářských vynálezech a inovacích, Ulysse Nardin, není jednoduché se zaměřit pouze na jediný brilantní výtvor z jejich produkce. Zkusme se ale pozastavit u hodinek Freak Diavolo, které jsou skvělým příkladem vývoje v technologii, designu a materiálu. Jedinečná řada Freak s ultramoderním a minimalistickým tourbillon karuselem,

84

který nemá opravdový číselník, korunku ani ručičky a který jako první úspěšně prezentoval nepokoje z křemíku, před deseti lety navždy změnila kurz vysokého hodinářství. Freak Diavolo s jeho „ďábelským“ designem disponuje navíc tzv. létajícím tourbillonem, který určuje sekundy, a dalšími novými konstrukčními prvky. Hodinářská elita Breguet dělá svému geniálnímu zakladateli – mimochodem také vynálezci tourbillonu – čest po všech stránkách. Mistrovský kousek 1160 „Marie-Antoinette“ je jedním z divů, které dokážou člověka zanechat v němém úžasu. Tento kapesní poklad je právem považován za 5. nejkomplikovanější hodinky světa. Jejich reprodukce přitom byla založena pouze na popisu a nákresech. Z velkého výčtu funkcí zmiňme například věčný kalendář, repetice pro hodiny, čtvrthodiny a minuty, teploměr nebo ukazatel rezervy chodu. Původní verzi si objednala sama královna Marie Antoinetta, ale jejich zrodu se bohužel nedožila. Královská vize se však díky Breguetovi zhmotnila do nesmrtelné podoby. A konečně přejděme k legendární dílně Patek Philippe, která vlastní více než 70 patentů na své hodinářské vynálezy. Mezi mimořádné kousky se právem řadí The Sky Moon Tourbillon 5002 P – nejkomplikovanější a první oboustranné náramkové hodinky, jaké kdy tato značka vytvořila. Na přední straně si můžete užít například věčný kalendář s retrográdní datumovou ručičkou nebo měsíční fáze. A pokud si zvolíte nosit hodinky obráceně, čeká vás nádherná hvězdná obloha s oběžnou dráhou Měsíce. Strojek se skládá z 686 částí, z nichž některé lze vidět v celé jejich kráse pouze pod mikroskopem! Svět hodinek je pozoruhodný svou rozmanitostí a šokujícími objevy. A když si hodináři plní své sny, stane se světem, kde se dějí zázraky.


HODINKY/WATCHES

85


HODINKY/WATCHES

W

Mankind, and mainly its male part, lusted after a perfect overview of the time-flow so passionately that already at the beginning of 16th century, first pocket watch appeared. Although they lacked a lot of components for a precise operation, they were definitely at the beginning of the amazing watchmaker evolution, which followed afterwards. The fact that this evolution has lasted until now is remembered by every breath-taking creation of prominent watchmakers. Let us introduce some of their most interesting products.

WATCH MAKERS T

FULFILL THEIR DREAMS

his year, Girard-Perregaux celebrates respectable 220 years of history. In honour of this beautiful anniversary, the Swiss elite organized a travelling exhibition of its most important pieces. With no doubt one of the highlights is the pocket watch “La Esmeralda”, which was awarded golden medal at the Universal Exhibition in Paris in 1889. Already at first sight, an ordinary mortal is dazzled by the golden glow of a precisely elaborate engraving accompanied by noble appearance. But a real professional can become uncertain a little bit by its technical structure, and many people will inevitably control the year of their creation. And what is the reason for that? The already known symbol of this brand – a tourbillon with three little golden bridges. That is what we call an absolute timelessness! Even with the unique piece from the renowned master Bovet – the 7-days’ tourbillon with rotated position of hands on the front and lower dial with the name “Dragon&Phoenix” – we do not have to spare superlatives. For a recent charity auction Only Watch, they were specially decorated by these symbols from Chinese mythology and it depends only on the holder which of them will be his/her primary choice. Also the possibility to wear this watch is free because the patented type AMADEO® can change them from wrist

86

watch into pocket or table watch in a minute. On the front side, they show seconds on a minute tourbillon. As it was already mentioned in the name of the watch, this manually wind-up clockwork can work the whole 7 days. But our tour through the incredible watchmaker´s mind is still far from over. At the leader of watchmaker inventions and innovations, Ulysse Nardin, it is not easy to focus only on one brilliant creation from their production. Let us try to stop at the watch Freak Diavolo, which is an excellent example of the evolution of technology, design and material. The unique series Freak with ultramodern and minimalistic tourbillon carousel that does not have a real dial, crown and hands and that was the first one to present a balance wheel from silicon, changed the course of high watchmaking forever ten years ago. Moreover, Freak Diavolo with its „diabolic“ design has a so called flying tourbillon which determines seconds and other new construction components. The elite watchmaker Breuget does honour in all aspects to its brilliant founder – by the way an iventor of tourbillon, too - in all aspects. A masterpiece 1160 „Marie-Antoinette“ is one of the miracles that can leave a person in awe. This pocket treasure is justly considered to be the 5th most complicat-


ed watch in the world, even though its reproduction was based only on a description and drafts. From a high number of functions, let us mention for example the eternal calendar, a repetition for hours, quarters and minutes, a thermometer or an indicator of power reserve. The original version was ordered by the queen Marie Antoinette herself, but, unfortunately, she did not live up to their creation. But thanks to Breguet, the royal vision materialized into an immortal form. And finally let us move to the legendary workshop Patek Philippe which owns more than 70 patents for its watchmaking inventions. Among extraordinary pieces, you can justly find The Sky Moon Tourbillon 5002 P – the most complicated and first reversible wrist watch that was created by this brand. On the front side, you can enjoy for example the eternal calendar with retrograde date hand or moon phases. And if you choose to wear the watch reversely, a wonderful starry sky with the Moon orbit is awaiting you. The clockwork consists of 686 components, some of them are wholly visible only under a microscope! The world of watches is remarkable by its variety and shocking inventions. And when watchmakers fulfil their dreams, it becomes a world where miracles happen.

87


VYSOKÁ SPOLEČNOST/HIGH SOCIETY

B

BENÁTKY V PALÁCI ADRIA

Atmosféru Benátek, v podobbě fotografických obrazů Jadrana Šetlíka, můžete prožít v kafe restaurantu Adria v Praze na Národní třídě. Vernisáž, která byla spojena s večírkem našeho časopisu, navštívila celá řada známých osobností. Hosté měli jedinečnou příležitost shlédnout, pro mnohé neznámou, retrospektivní tvorbu Jadrana Šetlíka. V tomto případě se jednalo o kompozice fragmentů benátské architektury ve spojení s ladnými křivkami modelek a autentických benátských masek. V rámci večerního programu vystoupily zpěvačky Marie Párová, Petra Hapková a jako pěvecký debut na Jadranově akci zazpívala titulní árii z Verdiho opery La Traviata známá sopranistka Markéta Mátlová. Výstavu je máte možnost shlédnout do konce tohoto roku. BENÁTSKÝ ŠAŠEK, JADRAN ŠETLÍK, JANA DOLEŽELOVÁ, RICHARD PODROUŽEK

88

S. FRIČOVÁ (ROYAL REPORT), JADRAN Š., ANNA PECKOVÁ (LUXURY LIVING)


VYSOKÁ SPOLEČNOST/HIGH SOCIETY

ITALSKÉ SPECIALITY

JADRAN Š., NICOL MORAVCOVÁ, MAREK ŠÍŠA

RŮŽENKA NECHANSKÁ, MARIE TOMSOVÁ

L. LAMAČOVÁ ( D.I.C), JAN MĚŠŤÁK (ESTHÉ)

M. JENŠOVÁ, C. SOLOMON, L. LAMAČOVÁ ( D.I.C.)

JADRAN ŠETLÍK, JITKA VÁLKOVÁ

PETRA HAPKOVÁ

RŮŽENKA NECHANSKÁ, FELIX SLOVÁČEK

L. LAMAČOVÁ ( D.I.C.),S. FRIČOVÁ ( ROYAL REPORT)

VENICE IN THE ADRIA PALACE

You can enjoy the atmosphere of Venice, depicted on photographic pictures by Jadran Setlik, in the café restaurant Adria in Prague in Narodni street. The opening, which was organized in connection with a party of our magazine, was visited by a number of famous personalities. The guests had a unique possibility to see a retrospective work by Jadran Setlik, who is unknown for many people. This time, there were compositions of fragments of Venetian architecture in connection with graceful curves of models and authentic Venetian masks. Within the evening programme, there was a performance of Marie Parova, Petra Hapkova and a singing debut at Jadran´s event was the main aria from Verdi´s opera La Traviata by the famous soprano Marketa Matlova. You can see the exhibition until the end of the year. S. HLAVÁČKOVÁ, M. OPLT ( ROYAL REPORT ), M. MÁTLOVÁ - SOPRÁN

NICOL MORAVCOVÁ, BEATA RAJSKÁ, JITKA VÁLKOVÁ.

89


OSOBNOST/PERSONALITY

WHEN BEAUTY MEETS ELEGANCE

The competition for the most beautiful girl of the country has its tradition already from 1990. Since then, every year one lucky girl is elected, who then smiles at us from a number of prestigious newspapers and tabloids. By the election of a new Miss, her media life usually ends and the beauty becomes a relatively common model with the advantage that she is a little bit more known. But not all of them have the same fate.

KDYŽ SE KRÁSA

Soutěž o nejkrásnější dívku země má u nás tradici již od roku 1990. Od té doby je každý rok zvolena jedna šťastná, která se pak na nás následující rok usmívá z řady prestižních i bulvárních novin a časopisů. Zvolením nové Miss obvykle její mediální život končí a z krásky se stává relativně běžná modelka s výhodou toho, že je o něco známější. Ne všechny však dopadají stejně.

SNOUBÍ

S INTELIGENCÍ

J

en několik málo vítězek soutěže Miss si uvědomilo, že jen dostaly šanci postavit se na vlastní nohy. Jednou z těch mála je Jana Doleželová. Jediná Miss s ukončeným doktorátem, majitelka lékárny v pražském nákupním centru Palladium, spolutvůrce nadace Modrá Kotva a v poslední době také velmi úspěšná moderátorka řady prestižních akcí, a právě to stojí za zmínku. Od prvních menších akcí, kde každý moderátor začíná, dostává nabídky provázet slovem i velmi exkluzivní události ve spolupráci s významnými lidmi. Za zmínku stojí například Harmonie Hugo Boss Golf Cup a předávání šeku prezidentu Václavu Klausovi pro nadaci Livie a Václava Klausových, zahájení PGA v Čeladné, otevření řady prémiových hotelů – mimo jiné Savoy Royal Hotel ve Špindlerově

90

Mlýně, i znovuotevření hotelu Boscolo Carlo IV v Praze. Dokonce se mluví i o moderování nového televizního pořadu a jsem si jistý, že Jana do televize patří nejen jako hezká tvář. Úkolem moderátora je bavit lidi a přilákat je poslouchat mluvené slovo a to Jana bez pochyb dokáže. Krásná, elegantní, vtipná a chytrá – může mít úspěšná moderátorka ještě něco víc? Jana Doleželová se zdá být na správné cestě k dlouhotrvající kariéře a věřím tomu, že za několik let už ji všichni budou představovat výhradně jako moderátorku, ne jako bývalou Miss. Janadolezelova.cz


OSOBNOST/PERSONALITY

O

nly few winners of the Miss competition realized that they only got a chance to stand on their own feet. One of these few is Jana Dolezelova. The only Miss with a finished doctorate, owner of a pharmacy in the Prague shopping centre Palladium, co-author of the Modra Kotva (Blue Anchor) foundation and recently also a very successful presenter of a number of prestigious events – and that is worth mentioning. Beginning with smaller events, where every presenter begins, she now receives offers to accompany by word very exclusive occasions in co-operation with very important people. Worth mentioning is for example Harmonie Hugo Boss Golf Cup and giving of a cheque to the president Vaclav Klaus for the Foundation of Livie and Vaclav Klaus, the opening of PGA in Celadna, the opening of a number of premium hotels – among others Savoy Royal Hotel in Spindleruv Mlyn or the re-opening of Boscolo Carlo IV in Prague. There have been also rumours about presenting of a new TV programme and I am sure that Jana belongs to the TV not only as a beautiful face. The task of a presenter is to entertain people and attract them to listen to spoken word; and Jana can do this without any doubts. Beautiful, elegant, witty and clever – can a successful presenter have anything more? Jana Dolezelova seems to be on a good way to a long-lasting career and I believe that in a few years everyone will introduce her only as a presenter, not as a former Miss. Janadolezelova.cz

91


STAROŽITNOSTI/ANTIQUES

NESTÁRNOUCÍ

KOUZLO

Kouzlo starožitných hraček je skryto v tom, že zvláštním způsobem odrážejí vzpomínky na dobu, ve které byly vyrobeny. Dnešní masová průmyslová výroba je zcela vzdálena řemeslné zručnosti a dokonalosti tvarů starožitných ručně vyráběných hraček. Krom toho jsou i nositeli pozitivních emocí, každá z nich byla dětmi milována a hýčkána, chráněna a s láskou předávána další generaci dětí. Láska to byla upřímná a silná, protože ceny hraček byly vysoké a děti jich mívaly poskrovnu.

HRAČEK S

běratelství starožitných hraček je poměrně mladým oborem, který se začal ve větší míře rozšiřovat až kolem poloviny minulého století. Vlna zájmu sběratelů sebou přinesla vydání mnoha speciálních publikací, hračky se postupem času staly atraktivní položkou aukcí významných aukčních domů i součástí nabídky prestižních starožitností. Ceny některých hraček vystupují v posledních letech tak vysoko a jsou o ně vedeny bitvy mezi dražiteli, že mohou úspěšně konkurovat tradičním starožitnostem a jsou i dobrou investicí. Mezi laiky jsou patrně nejznámější křehké panenky s porcelánovými hlavičkami a pravými vlasy, oblečené podle dobové módy. Ale nesmíme zapomínat na hračky pro bohaté chlapce, jakými byly na konci 19. století vláčky poháněné pravou párou, parní stoje či luxusní medvídci, hračky s uloženými strojky uvnitř či i plechové a sádrové figurky s vozíky. Plechové a odlévané hračky odrážely v miniaturizované podobě technologický pokrok své doby, pára, elektřina a magnetizmus se běžně využívaly pro pohon dokonalých modelů.

Panenky

Tyto typicky dívčí hračky se našly už mezi antickými památkami. Pro sběratele jsou atraktivní panenky pocházející ze 17. století a mladší. Starší kusy jsou na trhu vzácné a patří spíše do muzejních sbírek. Byly nejčastěji dřevěné, vysoustružené, s lněnými vlasy a namalovanými obličeji, realisticky vyřezanými končetinami a náznakem ňader. Významným výrobcem

92

celodřevěných panenek byla ještě v 19. století např. firma Grodnertal v Tyrolsku. Francie dominovala ve výrobě panenek s biskvitovou (porcelánovou) hlavičkou. Asi od roku 1860 do roku 1880 se v několika dílnách vyráběla půvabná panenka se skleněnýma zavíracíma očima a tělem z kozinky, které se dnes říká Pařížanka, určená pro děti z bohatých rodin. Každý kus mě l na hlavě umístěno výrobní číslo a iniciály, nebo se razítkovalo tělo. Zdokonalením Pařížanky pak vznikla luxusní panenka Bébé, vyráběná např. firmami Jumeau, Bru a Steiner a dalšími, do kterých byl u nejdražších modelů zabudován fonograf se záznamem mluvení a zpěvu. Na konci století se francouzští výrobci v boji proti německé konkurenci spojili do syndikátu SFBJ, který vyráběl panny až do dvacátých let 20. století, avšak v posledních dvaceti letech již kvalita klesala vlivem masové produkce (výrobní čísla 60 a 301). Němečtí výrobci panenek předčili francouzské na konci 19. století. Jejich neznámějším představitelem byl Armand Marseille, ruský emigrant s francouzským jménem, který vyráběl jak panny s hlavou a rameny z jednoho kusu, tak kloubové panny s oddělenou porcelánovou hlavou, ale i tzv. charakterové panenky, které byly zřejmě modelovány podle skutečných dětí a představovaly děti, batolata i miminka. Další slavná německá značka je Kamer–Reinhardt, která vyráběla jak klasické panny, tak slavné charakterové panenky, které dostávaly jména podle skutečných dětí, které jim byly modelem. Měly dřevěná těla s příměsí a kloubové spoje (výrobní číslo 100),


STAROŽITNOSTI/ANTIQUES

a jsou mezi sběrateli velmi žádané. Dalšími známými výrobci byla firma Heubach. Zajímavou a vzácnou skupinou jsou panenky voskové. Původem patrně z Itálie, obliby dosáhly zejména v Anglii, od roku 1850 je vyráběla například firma Pieroti, bývají značeny razítkem distributora, mají štíhlé tělo a pravé světlé vlasy, firma Montari vyráběla naopak brunetky. V Německu byly v 19. století vyráběny panenky z papírmašé, který se máčel ve vosku.

Medvídci

Je téměř neuvěřitelné, že nejoblíbenější dětská hračka je stará teprve málo přes sto let. První látkoví medvídci se objevili až na počátku 20. století a o prvenství se dodnes vedou spory. Američané mají svého Teddy, který byl namalován C. Berrimanem podle medvěda, kterého odmítl zabít na lovu prezident Theodor Roosevelt. Podle kresby ho začal vyrábět M.Mitchom v New Yorku kolem roku 1902. Přibližně ve stejnou dobu přišel na svět slavný plyšový medvídek Steiff v Německu v dílně Margaret Steiff, která původně vyráběla medvědy na kolečkách z hnědé pytloviny a tančící medvídky. Poznáte ho podle trojúhelníkovité hlavy, kulatých uší a výrazně vystouplého čumáku, dlouhých paží a nohou „do špičky“ a hlavně podle cínového knoflíku, který medvídci mají v uchu. Nejstarší knoflík je zespoda opatřen kódovaným bílým štítkem, později červeným a ve 30. letech žlutým. Barvy mohou být různé, béžová, černá, bílá, skořicová i hnědá a dokonce i červená a oranžová. Další slavnou medvídkářskou firmou byla firma Bing v Norimberku, která vyráběla medvědy s kvalitní výplní a otočnými klouby. Opatřovala své výrobky štítkem GBN, později BW, a proslavila se mezi sběrateli hlavně medvědy s mechanikou, kteří chodí, lezou nebo se převalují. Anglii reprezentovala například firma Chad Valley. Itálii reprezentuje firma Lenci. Medvídci bývají často ozdobou aukcí starožitností, nebo jsou prodáváni na specializovaných aukcích.

Plechové hračky

Plechové hračky nejlépe zachytily technický vývoj, kterým lidstvo v posledních stoletích prošlo, od kočárů tažených plechovými koníky přes motorové automobily, tramvaje, lokomotivy, lodě až po letadla a vojenské stroje. Z domácích dílen se výroba postupně přemístila do továren a stala se gigantickým průmyslovým odvětvím. U nás byla patrně nejznámější německá firma Marklin. Ale i velké firmy začaly vyrábět zmenšeniny svých výrobků pro děti, např. firma Singer šicí stroje či firma Citroen dětská autíčka. Ceny zachovaných a neponičených hraček na současném trhu jsou vysoké. Zvláštní kategorii pak tvoří cínoví vojáčci, kde jsou nejvzácnější kusy z 18. století. Je však známo, že již Ludvík XIV. vlastnil miniaturní armádu ze stříbra, kterou mu vyrobil stříbrotepec Merlin. Vojáčci bývají nejčastěji vyrobeni ze směsi cínu a olova, či olova.

Hry

Tištěné deskové hry jsou naopak daleko starší, než by laik předpokládal. Začaly se objevovat již na počátku 18.století jako další produkt nakladatelů knih. Tvrdý papír býval podlepen plátnem a v 19. století se objevily hry s mravním ponaučením Do této kategorie lze zařadit i miniaturní divadla, stínová či maňásková, která se prodávala již na konci 18. století. Na počátku 18. století britský kartograf Spilbury vynalezl skládací hlavolam, který byl předchůdcem dnešních puzzle. Obor starožitných hraček je velmi široký a zajímavý a každý si zde najde něco, co mu připomene jeho dětství. Hračky se objevují v některých obchodech se starožitnostmi, na aukcích i na burzách. Jejich sběratelé vynakládají veliké úsilí, aby získali zajímavé přírůstky do sbírek. Proto se letos Asociace starožitníků rozhodla zviditelnit toto téma na letošním podzimním veletrhu ANTIQUE v Novoměstské radnici na Karlově náměstí v Praze od 24. 11. do 27. 11. 2011, kde budou vystaveny a prodávány starožitnosti šedesáti firem z celé naší republiky. Kromě šperků, obrazů, skla, porcelánu a dalších starožitností zde můžete nalézt právě hračky, které byly vybrány pro letošní podzim jako téma veletrhu.

93


STAROŽITNOSTI/ANTIQUES

The magic of antique toys is hidden in the fact that they reflect, in a special way, memories of the time when they were created. Today´s mass industrial production is far away from the craftsmanship and perfection of shapes of antique handmade toys. Apart from that, they also carry positive emotions; every toy was loved and pampered by children, protected and passed on with love to the next generation of children. It was an honest and strong love because the price of a toy was high and children had only a few.

C

ollecting of antique toys is quite a young domain, which began to expand more only around the half of last century. A wave of collectors´ interest caused publishing of many special publications, toys gradually became both an attractive part of auctions of important auction houses and a component of the offer of prestigious antiquities. The price of some toys has risen so high recently and there have been so big fights for them among auctioneers that they can proudly compete with traditional antiquities and they are a good investment, too. Among laymen, probably the most famous are fragile dolls with porcelain heads and genuine hair, dressed according to contemporary fashion. But we cannot forget toys for rich boys, such as, at the end of 19th century, trains powered by real stream, steam engines or luxury teddy bears, toys with gadgets inside of them or tin and gypsum figures with carts, too. Tin and casted toys reflected technological progress of their time in a miniaturized form; steam, electricity and magnetism were commonly used to drive perfect models.

Dolls

These typical girl toys were found already among ancient relics. For collectors, the attractive dolls are those from 17th century and younger. Older pieces are rare on the market and belong rather to museum collections. Most of the times they were wooden, lathed, with flaxen hair and painted faces, realistically carved limbs and an indication of breast. An important producer of wooden toys was even in the 19th century for example the company Grodnertal in Tyrol. France dominated in the production of dolls with bisque (porcelain) head. Approximately from 1860 to 1880, a charming doll with closing glass eyes and a body from goatskin was produced in a few workshops, today it is called Parisian, meant for children from rich families. Every piece had a serial number and initials on its head or there was a stamp on the body.

94

AGELESS MAGICAL TOYS By improvement of Parisian, a luxury doll Bébé was created, produced for example by the companies Jumeau, Bru and Steiner and others, in which a phonograph with a record of speaking and singing was built in the most expensive models. At the end of the century, French producers fighting against German competition joined into the SFBJ syndicate, which produced dolls until the twenties of 20th century, but their quality declined in the last twenty years because of mass production (serial numbers 60 and 301). German producers of dolls surpassed the French at the end of 19th century. Their most famous representative was Armand Marseille, a Russian emigrant with French name, who produced dolls both with head and shoulders from one piece and joint dolls with a separated porcelain head and also so called character dolls, which were probably modelled according to real children and represented children, toddlers and babies. Another famous German brand is Kamer-Reinhardt, which produced classical dolls as well as famous character dolls which got names according to real children, who were a model for them. They had wooden bodies with admixture and joints (serial number 100) and they are much asked for by collectors. Another important producer was the Heubach company. An interesting and rare group are wax dolls. Originally apparently from Italy, they were famous mainly in England and from 1850 they were produced for example by the Pieroti company, they are marked by the stamp of a distributor, they have a slim body and genuine light hair, on the contrary, the Montari company produced brunettes.


STAROŽITNOSTI/ANTIQUES

Teddy bears

It is almost unbelievable that the most favourite children´s toy is only a little bit more than a hundred years old. The first textile teddy bears appeared only at the beginning of 20th century and there have been disputes about primacy until today. The Americans have their Teddy, which was painted by C. Berriman according to a bear which the president Theodor Roosevelt refused to kill during a hunt. Inspired by a drawing, it started to be produced by M. Mitchom in New York around 1902. Approximately at the same time, the famous plush teddy bear Steiff came into being in Germany in the Margaret Steiff workshop, which originally produced teddy bears on wheels from brown sackcloth and dancing teddy bears. You can recognize it by triangular head, round ears and a significantly raised nose, long arms and legs “into the tip” and mainly by a tin button which the teddy bears have in their ear. The oldest button has a coded white label from below, later a red one and a yellow one in the thirties. Colours can be different, beige, black, white, cinnamon and brown and even red and orange. Another famous teddy-bear company was the Bing company in Nuremberg, which produced teddy bears with a quality filling and swivel joints. It provided its products with a label GBN, later BW and became famous among collectors mainly for teddy bears with mechanics which walk, crawl or roll over. England was represented for example by the Chad Valley company. Italy is represented by the Lenci company. Teddy bears are a frequent decoration of antiques auctions or they are sold at specialized auctions.

Tin toys

Tin toys have been the best to capture technical evolution of mankind in the last centuries, ranging from carriages drawn by tin horses across motor cars, trams, locomotives, ships up to airplanes and military machines. Production gradually moved from home workshops into factories and became a gigantic industry. In our country, probably the most famous was the German company Marklin. But also big companies started to produce miniatures of their products for children, for example the company Singer – sewing machines or the company Citroen – toy cars. Prices of preserved and undestroyed toys are high on the market today. A special category are tin soldiers, the most valuable pieces are from 18th century. But it is well-known that already Louis XIV. owned a miniature army from silver, which was made by the silversmith Merlin for him. Most of the times, soldiers are made of a mixture of tin and lead, or lead.

Games

On the other hand, printed board games are much older than a layman would suppose. They started to appear already at the beginning of 18th century as another product of book publishers. Hard paper used to be taped by canvas and in 19th century, games with a moral appeared. In this category, we can also put miniature, shadow or hand-puppet theatres, which were sold already at the end of 18th century. At the beginning of 18th century, the British cartographer Spilbury invented a folding brain teaser, which was the predecessor of today´s puzzle. The domain of antique toys is very wide and interesting and everyone can find something which will remind him/her of childhood. Toys appear in some shops with antiquities, at auctions and stock markets. Their collectors make a huge effort to get an interesting gain into their collections. Therefore, this year the Association of antiquaries decided to make this theme visible at the autumn fair ANTIQUE in the New Town Hall at Charles Square in Prague from 24.11. to 27.11.2011, where antiquities of sixty companies from the whole republic will be displayed and sold. Apart from jewels, paintings, glass, porcelain and other antiquities, you can find here the toys which were chosen as a theme of the fair for this autumn.

95


VŮZ

HODNÝ

KRÁLŮ

Rolls-Royce je v dnešní době ozdobou garáží řady podnikatelů, kteří si mohou dovolit zaplatit jeho cenu. Nabízí bezchybný komfort, a i když jsou dnes vozy RR vidět stále více, přesto pořád poutají pozornost. A to oprávněně. Ještě donedávna si totiž vozy s legendární soškou Spirit of Extasy mohli dovolit jen vyvolení.

O

tevíráme pravidelnou rubriku o exkluzivních veteránech a v každém článku se dočtete o nějakém unikátu, který rozhodně stojí za zařazení do své sbírky. Vždyť – co může být lepšího než nedělní projížďka vozem, který většina lidí ještě nikdy neviděla naživo… Rolls-Royce Silver Cloud se začal seriově vyrábět v roce 1955 a je posledním typem Rolls-Royce s žebřinovým rámem. Bylo vyrobeno celkem 2 238 ks. V té době jste si mohli v Británii koupit středně velký rodinný dům, sedm vozů Austin, nebo jeden Rolls-Royce Silver Cloud. Vozy RR patřily tradičně do rodin lordů a aristokracie. Jezdily jimi ale zejména královské rodiny celého světa. V Buckinghamském paláci jsou vozy těchto ročníků, a dokonce i starší, do dnes ve „výbavě“ oficiálního vozového parku královské rodiny. Dva z nich jsme dokonce mohli vidět i při nedávné svatbě prince Williama. V roce 1956, kdy toto auto bylo vyrobeno, trvala výroba jednoho vozu 3 měsíce. Pořadník byl tak dlouhý, že od objednání mohly utéct i 2 roky, než Vám firma auto dodala. Byl to první model, který měl sériovou karoserii od firmy Rolls-Royce. Do té doby Vám firma dodala pouze podvozek s motorem a karoserii jste si objednali u některé vyhlášené karosářské firmy. Firma Rolls-Royce tímto modelem vytvořila mezník ve své výrobě a designu karoserie, který ctí dodnes, a i na nejnovějších modelech uvidíte patrný odkaz historie. Auto váží necelých 2 500 kg, což není zrovna málo, má pětilitrový šestiválcový motor s výkonem, který nebyl nikdy zveřejňován! Vždy byl udáván jen jako „dostatečný“. Karoserie byla opatřena lakem s 12 vrstvami. Brzdy byly bubnové, protože byly tišší než kotoučové - uvnitř vozu totiž směl být slyšet jen tikot hodin na přístrojové desce. Firma Rolls-Royce také prohlašovala, že vrstva chromu je ze všech aut na světě nejsilnější právě na vozech RR. Střecha vozu byla tradičně tak vysoká, aby mohli vzadu sedící pánové mít na hlavách cylindry, a zadní partie vozu byla vždy dělena na dámskou a pánskou stranu. Dámská strana (nejčestnější místo ve voze za spolujezdcem) má nejlepší výhled, protože místo vedle řidiče nebylo využíváno. Kůže na sedadlech byla velmi speciální a dodávaná firmou Connolly, která je dodavatelem dodnes. Má i svou charakteristickou vůni, podle které poznáte, zda se jedná o originál. Další kuriozitou byl samotný nákup vozu, nebylo možné si dojít do autosalonu a objednat si vůz. Bylo dobrým

96

zvykem, že zájemce o tento vůz se nikdy neptal na jeho cenu, nespecifikoval si vůz dle svých představ a RR mu dal cenovou nabídku, se kterou se muselo jen souhlasit. Často se zákazník dozvěděl cenu až při placení. Firma Rolls-Royce dávala přednost ve výrobě právě lordům a šlechtickým rodinám. Zbohatlíci sice mohli mít vedený záznam, ale mnohdy se na ně nedostalo. Právě firma Rolls-Royce začala s výběrem svých zákazníků představte si , že by v těchto vozech jezdili bossové podsvětí. Tím se vůz zprofanoval až dnes, kde se v RR prohání snad každý, kdo na to má (bohužel pouze finance). Právě z toho důvodu už neuvidíte nový Rolls-Royce u královských rodin. Ten starý je přeci tradiční, spolehlivý, krásný a hlavně – je Britský. Model Silver Cloud byl veden jako Family Rolls, tzn. že se jedná o model, který smí řídit i jeho majitel .U větších modelů, jako je například Phantom, je to nepřípustné. Firma Rolls-Royce měla i svou školu pro řidiče, kterou provozuje dodnes. Pokud jste si kupovali svůj první Rolls, mohl jste svého pracovníka poslat do školy šoférů Rolls-Royce, kde ho naučili, jak o vozidlo pečovat, jak ho řídit a hlavně jak se chovat. Pro majitele vozů, které řídí vyškolený šofér, byly připraveny různé benefity, jako i prodloužená záruka na 5let. Řidiči se naučili i takové zásady jako nikdy nemluvit o tom, kam jste s majitelem vozu jeli, bylo zakázáno na veřejnosti otevírat kapotu vozu a jako absolutně nepřípustné bylo tažení vozu na laně. Do dnešní doby funguje služba firmy Rolls-Royce, kdy, pokud si koupíte starší anebo i úplně staré auto, si můžete objednat historii vozu. V této historii najdete informace o majitelích vozu, pro koho byl vůz vyroben, v jaké konfiguraci, najdete zde všechny výrobní čísla důležitých dílů a také je zde výstupní test z výroby. To vše dostanete naskenované s dobovou patinou, prostě úžasné. Silver Cloud je i velmi dobrou finanční investicí a cena se vždy odvíjí od jeho stavu a historie. Před 10 lety se cena slušného auta pohybovala kolem 500 tisíc Kč, dnes je to kolem 1milionu. Pokud bude auto po precizní renovaci, může se cena pohybovat i kolem 4 milionů korun. Nárůst hodnoty je cca 10% ročně, což můžete ovlivnit buď výhodným nákupem, nebo precizní renovací. Dalo by se vyprávět víc a víc, ale důležitý je slogan, který používá RollsRoyce už více jak 100let: „Rolls-Royce, nejlepší auto na světě.“ Myslím, že oprávněně. Motoveteran.cz


VETERÁNI/VETERAN CAR

A CAR WORTHY OF KINGS Rolls-Royce is currently an adornment of garages of a number of businessmen who can afford to pay the price. It offers a flawless comfort; even though you can see more and more RR cars today, yet they still draw attention. And it is justified. Until recently, only the elect could afford to buy a car with the legendary statuette Spirit of Extasy.

W

e are opening a regular section about exclusive veterans and in every article you can read about some unique car which is definitely worth including into one´s collection. After all, what is better than a Sunday ride in a car which most of the people have never seen live… Rolls-Royce Silver Cloud started to be produced in series in 1955 and it is the last type of Rolls-Royce with a ladder frame. 2238 pieces were produced in total. At that time, you could buy a medium-sized family house, seven Austin cars or one Rolls-Royce Silver Cloud in Britain. RR cars belonged traditionally into families of lords and aristocracy. Mainly royal families from all over the world used them. In Buckingham palace, you can see cars from these years or even older, a part of the “equipment” of the official car park of the royal family. You could even see two of them at the recent wedding of prince William. In 1956 when this car was made, the production of one car lasted 3 months. The waiting list was so long that you could have waited even 2 years from ordering until the company delivered your car. It was the first model that had a serial body from the Rolls-Royce company. Until that, the company would deliver only a chassis with an engine and you would have ordered the body at some renowned bodywork company. The Rolls-Royce company created a milestone in its production and design of bodywork which it honours until today, and you can see a visible historical legacy even on the newest models. The car weighs almost 2 500 kg which is not just a few, it has a five-liter sixcylinder engine with a performance that has never been published! It has always been indicated just as “sufficient”. The body was provided with a polish in 12 layers. It had drum brakes because they quieter than disc brakes – inside the car, it was allowed to hear only the ticking clock on the dashboard. The Rolls-Royce also declared that the chrome layer on RR cars is the thickest of all cars in the world. The roof of the car was traditionally so high that gentlemen sitting behind could have cylinders on their head, and the back part of the car was always divided into women´s and men´s side. The ladies´ side (the most honourable place in the car behind front-seat passenger) had the best view because the front seat was not used. Leather on seats was very special and was delivered by the Connolly company which has been a supplier until today. It has its characteristic scent, too, according to which you find out if it

is an original. Another rarity was the purchase of the car itself. You could not go into a showroom and order a car. It was a habit that a person interested in this car never asked about its price, did not specify the car according to his/ her ideas, and RR gave a price offer with which you had to agree. Often the customer found out the price only while paying. The Rolls-Royce company preferred lords and aristocratic families. Even though nouveaux riches could have keep a record, they often did not receive anything. It was the Rolls-Royce company which started to choose its customers; imagine that bosses of underworld would use these cars. This has desecrated the car only today when RR is used by practically anybody who can afford it (unfortunately only financially). That is why you cannot see the new Rolls-Royce with royal families. The new one is after all traditional, reliable, beautiful and mainly – it is British. The Silver Cloud model was introduced as Family Rolls which means that it is a model which can be driven even by its owner. This is unacceptable with bigger models such as Phantom. The Rolls-Royce had also its driving school which it has operated until today. When you bought your first Rolls, you could send your employee into the Rolls-Royce driving school where they taught him how to take care of the car, how to drive it and mainly how to behave. Various benefits were prepared for the owners of cars that were driven by trained chauffeurs, such as a prolonged guarantee for five years. The drivers were taught such rules as to never talk about where they went with the owner; it was prohibited to open the hood in public and it was absolutely unacceptable to pull the car on a rope. Until today, the service of the Rolls-Royce company has been offered that if you buy an older or even completely old car, you can order the history of the car. In this, you can find information about the owners of the car, for whom it was made, in which configuration, and you can find there all serial numbers of important parts and a factory output test. You will get all this scanned with a contemporary patina, it is simply gorgeous. Silver Cloud is a very good financial investment, too, and its price always depends on its state and history. 10 years ago, the price of a good car was about 500 000 crowns, today it is about 1 million. When the car is after a precise renovation, the price can be about 4 million crowns. The increase in value is cca 10% per year, which you can influence either by a bargain or by a precise renovation. We could talk more and more, but the slogan is important, which has been used by Rolls-Royce for more than 100 years: “Rolls-Royce, the best car in the world.” And I think it is true. Motoveteran.cz

97


LUXUSNÍ DOPLŇKY/LUXURY ACCESSORIES

98

D


Diamantový D

LUXUSNÍ DOPLŇKY/LUXURY ACCESSORIES

rukopis

Všichni milovníci luxusních doplňků, hlavně však psacích potřeb, jistě navštívili minulý měsíc veletrh Bonexpo, který se konal na Výstavišti v pražských Holešovicích. Po čtyři dny tam bylo možné shlédnout luxusní pera různých světových značek, např. Visconti, Cross, Graf von Faber-Castel a mnoho dalších. Některé skvosty byly zapůjčeny firmě Penshop, která tato pera prezentovala, speciálně a pouze pro Bonexpo veletrh. Pro ty, kteří si nechali tuto opravdu fascinující podívanou ujít, přinášíme alespoň krátké shrnutí toho nejlepšího.

N

ejdražší vystavované kousky byly svorně od jednoho výrobce, a tím nebyl nikdo jiný než věhlasná italská značka Visconti. Pomyslnou první příčku, co týče výše ceny, zaujalo pero Alchemy. Toto absolutně luxusní plnicí pero bylo vyrobeno jako pocta geniálnímu psychiatrovi C. G. Jungovi. Jung ve svých studiích často řešil problém dualismu- vztahu mezi dvěma póly- pozitivním a negativním, světlem a stínem, dobrem a zlem. Již mnoho filozofů před ním vyslovilo myšlenku, se kterou se Jung ztotožnil, a to, že nemůže existovat světlo bez tmy, dobro bez zla. Z této teze vyšli i designéři pera Alchemy. Tělo pera, jež je vyrobeno z červené pryskyřice, je tvořeno dvěma protilehlými hroty. Hrdý majitel tak má možnost psát dvěma různými hroty, nebo alespoň odlišnými barvami. Pero má totiž i dva samostatné inkoustové reservoáry. Ornamenty jsou vyvedeny v bílém a žlutém zlatě, vykládány 344 diamanty a rubíny. Alchemy je možno zakoupit pouze v sadě s kalamářem, který slouží také jako stojánek. Pero je magneticky uchyceno v kruhu, jenž tvoří dva draci. Kruh zde symbolizuje věčný koloběh života. Majitel tohoto pera sice nebude žít věčně, ale bude mít možnost alespoň mikroskopickou část tohoto koloběhu zachytit. Druhým nejluxusnějším perem veletrhu Bonexpo byl model Forbidden City. Zakázané město, symbol čínské kultury, v nás evokuje představu mnoha blištících se paláců, honosnosti a vyspělé kultury. Také je však opředeno tajemstvím a slovíčko zakázané většinou evokuje určitý respekt, úctu a obdiv. Podobné pocity ve vás vyvolá pouhý pohled na pero Forbidden City. Stejně jako Zakázané město bylo v izolaci, což by mohlo působit jako vězení, je i pero v jakési pomyslné kleci. Skrze ni můžeme vidět typické čínské božstvo- draka, fénixe, lva atd. Tělo pera je pak ozdobeno klasickými orientálními znaky. Limitovaná edice v černém provedení (pryskyřice) je zdobená 18kt zlatem a vykládaná diamanty. Z této nádherné psací potřeby bude mít radost pouhých 38 lidí, víc kusů nebylo vyrobeno. K dostání je ale i o něco levnější verze, bez diamantů, z červené pryskyřice. Pomyslnou bronzovou medaili v kategorii luxusních per, která byla na Bonexpu zastoupena firmou Penshop, získali Templáři. Jeden z největších a nejmocnějších rytířských řádů, jehož znakem byl červený kříž na bílém poli, se stal inspirací pro mistry z dílny Visconti. Stejně jako rytíři, i pera Templari jsou oděna do bílých rouch s červeným křížem uprostřed. Tělo pera je vyrobeno z tvrzené pryskyřice v barvě slonové kosti. A protože byli Templáři také z části vojenské uskupení, inspiroval se Visconti i tímto historickým faktem a na těla plnicích per použil motiv typické středověké výzdoby, tvz. filigránu. Stříbřité žebrování, uprostřed propojené rudým křížem, pružinový klip ve tvaru mostu a dvoutónový hrot vyrobený z téměř ryzího palladia (950) dávají tomuto peru skutečný punc kvality a neotřelý design. Stačí jediný pohled na toto pero a jako byste se v čase přenesli o několik století nazpět. Pokud ho vezmete do ruky, necháte dějiny, které z něj dýchají, vpít do bříšek prstů… Visconti.it

99


LUXUSNÍ DOPLŇKY/LUXURY ACCESSORIES

D

Diamond handwriting All lovers of luxury accessories, but mainly of stationery, certainly visited the Bonexpo fair last month, which took place on the Exhibition Area in Holesovice in Prague. For four days, you could see there luxury pens by various world brands, for example Visconti, Cross, Graf von Faber-Castel and many others. Some masterpieces were lent to the Penshop company, which presented these pens, especially and only for the Bonexpo fair. For those who missed this really fascinating fair, we are bringing at least a short summary of the best things.

T

he most expensive displayed pieces were all from one producer who was no one else than the famous Italian brand Visconti. The imaginary first place, considering the price, was taken by the Alchemy pen. This absolutely luxury fountain pen was made to honour the ingenious psychiatrist C. G. Jung. In his studies, Jung very often solved the problem of dualism – a relationship between two poles – positive and negative, light and shadow, good and evil. Already many philosophers before him expressed the thought, with which Jung identified himself, and that is: there is no light without dark, no good without evil. This thesis inspired also the designers of the Alchemy pen. The body of the pen, which is made of red resin, consists of two opposite spikes. The proud owner can therefore write with two different spikes, or at least with two different colours. The pen has two separate ink reservoirs, too. Ornaments are in white and yellow gold, inlaid with 344 diamonds and rubies. You can buy Alchemy in a set with an inkstand, which serves as a stand, too. The pen is magnetically fastened to a ring which consists of two dragons. The circle symbolises an eternal life cycle. Even though the owner of the pen will not live forever, he/she will at least have the possibility to catch a microscopic part of this cycle. The second most luxury pen on the Bonexpo fair is the Forbidden City model. A forbidden city, the symbol of Chinese culture, evokes the idea of many glistening palaces, splendour and advanced culture. But it is also surrounded by mystery and the word forbidden usually evokes a certain respect, esteem and admiration. You will have similar feelings when simply looking at the Forbidden City pen. The same as the forbidden city was in isolation, which could have the same effect as jail, the pen is in a certain imaginary cage, too. Through this, we can see typical Chinese deity – a dragon, phoenix, lion etc. The body of the pen is decorated with classical oriental characters. A limited edition in black (resin) is decorated by 18carat gold and inlaid with diamonds. Only 38 people will enjoy this wonderful stationery, no more products were made. You can also get a little bit cheaper version, without diamonds, from red resin. An imaginary bronze medal in the category of luxury pens, which was represented by the Penshop company at Bonexpo, was achieved by Templars. One of the biggest and the most powerful knighthoods, whose sign was a red cross on a white field, became an inspiration for the masters of Visconti workshop. The same as knights, also Templari pens are dressed in white robes with a red cross in the middle. The body of the pen is made of hardened resin in ivory colour. And because Templars were partly a military group, too, Visconti took an inspiration also from the historical fact and he used a motive of typical medieval decoration, a so-called filigree, on the bodies of fountain pens. Silver fins, connected with a red cross in the middle, a spring clip in the shape of a bridge and two-tone nib made of an almost pure palladium (950) give a true hallmark of quality and a novel design to this pen. One view on this pen is enough for you to get a few centuries back. If you take it into your hand, you will let the history that comes out of it soak up in the bellies of fingers … Visconti.it

100


GURMET/GOURMET

KULTURA

STOLOVÁNÍ

BÍLÉ VÍNO

ČERVENÉ A RUŽOVÉ VÍNO

Ano, jedná se o téma, na které narážíme čas od času, ale pravidelně. Co to je za kulturu? Kde a jak se kupují lístky na takovou show? Jedna z výhod je, že tyto koncerty se obvykle odehrávají v noblesních restauracích, kde vstupenkový systém nebývá zaveden. Servírují zde delikátní pokrmy vyvážených chutí jak z domácí, tak i mezinárodní kuchyně, často v těsném propojení se sezónní tématikou, ale hlavně i skvělým vínem. Yes, we come across this topic every once in a while, but regularly. What kind of culture is this? Where and how can one buy tickets for such show? One of the advantages is the fact that these concerts usually take place in noblesse restaurants where ticketing system is not implemented. Here are served delicious foods of balanced tastes from both, domestic and international cuisines in tight connection with seasonal themes, but mainly with great wine.

V

KARAFA NA BÍLÉ VÍNO

102

íno v takových případech slouží jako dokonalý chuťový partner všech delikates, které zde můžete ochutnat a kterým můžete vytvořit dokonalou harmonii. Víno vychutnáváme nejen prostřednictvím chuťových pohárků, jak je tomu všem známo, ale vnímáme jej i hmatově, kdy ve chvíli požití jsme schopni posoudit hustotu, tedy hutnost vína, ale charakter kyselin a drsnost tříslovin. K vrcholnému projevu je bezesporu důležitý inventář, ale také principy a postupy, které by se měli rozhodně dodržovat. Hned na začátku, a je jedno jestli si chcete víno vychutnat doma či v restauraci, je důležité zavinění karafy. A co že to je? Karafa se zaviňuje především z důvodu, aby v jejím nitru nezůstala ani maličká stopa nečistot a pachů z chemických prostředků, kterými se karafa omývala. Zavinění karafy se provádí malým vzorkem vybraného vína, které nalijeme do sklenice a degustujeme - poté tento vzorek přelijeme do zvolené karafy a krouživými pohyby karafu zaviníme. Následně tento malý vzorek vína přelijeme zpět do degustační sklenice a odnášíme. Pokud je vše v pořádku, nic nebrání přelití celé lahve do již zavíněné karafy. Víno zde bude jako ve vlastním prostředí a díky většímu kontaktu se vzduchem se urychlí jeho přirozený projev. Víno je tedy připraveno. Kdo jej ale bude v restauraci degustovat, muž nebo žena? V dnešní době je již jedno, zda víno objednává žena či muž, vždy záleží na tom, kdo v daný okamžik převezme odpovědnost za tento někdy nelehký výběr. Pravidlem je, že ten kdo víno vybírá, ho také degustuje a potvrzuje jeho kvalitu a správný výběr, a je posledním, komu bude víno nalito. A přecházíme k dalšímu pravidlu, a tím je množství vína, které se nalévá. Sklenice o objemu 400-500 ml plníme jen maximálně do 1/3, velké poháry

o objemu 600-800 ml pouze do 1/4, zbytek vína zůstává v láhvi. A jaké je ideální vinné sklo, které by dokonale podpořilo projev jednotlivých druhů vín? Bílá vína se obvykle servírují do užších a nižších sklenic tulipánovitého tvaru, aby došlo k udržení vůně a nízké teploty. Ideální teplotu vína v lahvi, které by mělo mít 10-12 ˚C popř. 14°C, udržíme použitím tzv. chladícího tubusu z keramiky, terrakoty, nerezu nebo plastu s dvojitou stěnou, kam láhev s vínem po dolití vždy vracíme. Červená vína se naopak servírují do kalichů robustnějších tvarů. Důležité je si uvědomit některé poslední trendy vycházející ze zkušeností odborníků, kteří zjistili, že větší a robustnější sklenice vytvoří lepší a dokonalejší prostor k projevení buketních látek a urychlí oxidaci vína, a tím i umocní jeho autentický projev. Mnozí již někde postřehli, jak profesionální degustátoři degustují z malých degustačních sklenic, ale když se stoluje a je chvíle a příležitost se vínu opravdu oddat, jsou velké kalichy o objemu kolem 700-900 ml nepostradatelnými společníky každé cenné kapky. Červená vína je nejlepší servírovat v košíčku na vína, kdy je zachován podobný sklon jako ve sklepě, důvodem je stabilita možných usazenin v láhvi. Víno je nalito a přichází onen očekávaný okamžik ochutnání. Ale i pouhé uchopení sklenice má svá pravidla. Sklenice se vždy drží za nožičku a je jedno, zda uprostřed či na konci. Důležité je, aby se víno nezahřívalo teplotou ruky. Mezi výjimečné případy patří vybraná červená vína, kde se naopak uchopit sklenici za kalich doporučuje. Jedná se o vína, jejichž teplota při servisu nebyla ideální, nebo se jedná o výjimečné víno, které ke svému dokonalému projevu potřebuje vyšší teplotu. Namísto obvyklých 18°C např. 20-22°C. Teď již nezbývá než zvolat: „ Tchin-tchin“! Miroslav Kredvík-Dobrá vína, www.dobravina.cz


GURMET/GOURMET

THE CULTURE OF DINING

W

ine is in this case a perfect taste partner of all the delicacies you can sample here and which you can create a perfect harmony with. We do not only enjoy wine through our taste buds which is what everyone is familiar with, but we also sense it through touch. In the moment of ingestion we are thus able to evaluate the density – consistency of wine as well as the character of acids and tannic roughness. To achieve peak expression an inventory is important, but also the principles and procedures should definitely be followed. Right from the beginning, regardless on whether you enjoy wine at home or in a restaurant, it is important to rinse the carafe with wine. And what is it? The carafe is rinsed with wine mainly to wash out all, even the smallest traces of contamination or scent from chemical detergents. The rinsing is done with a small sample of selected wine, which we pour into glass before degustation. Then we transfuse this sample into a chosen carafe and rinse it by circular movements. Next, we transfuse the small sample back into the degustation glass and take it away. If everything is in order, nothing stands in the way of pouring the entire bottle in to the rinsed carafe. The wine will be there in its own environment and greater contact with air will speed its natural expression. So the wine is ready. Who will do the degustation in the restaurant? Man or woman? Nowadays it does not matter anymore if the wine is ordered by a man or a woman, but what matters is who will take responsibility of this sometimes uneasy selection in the given moment. By a rule it is the one selecting the wine who will also do the tasting and verifies its quality and right choice. This person will also be poured the wine last. We are moving on to a next rule - the amount of wine to be poured. A glass of 400-500 ml should be filled only up to 1/3 its volume, big goblets of 600-800 ml only up to ¼ of its volume, and the rest of the wine is left in the bottle. What is an ideal wine glass to per-

fectly support the expression of individual wine types? White wines are usually served in narrow and lower, tulip-shape glasses to preserve the aroma and low temperature. The ideal temperature of wine in a bottle, 10-12˚C or eventually 14˚C, can be kept by using so called cooling tube from ceramics, terracotta, stainless steel or plastic with double walls, into which we return the wine bottle after each fill. Red wines on the other hand are served in chalices of more robust shapes. It is important to realize which latest trends come from the experiences of the experts. They found, that larger and more robust glasses create a better and more perfect space for the expression of bouquet essences and speeds the oxidation of wine and thus also its authentic expression. Many have already noticed somewhere, how the professional tasters taste from small degustation glasses. However, at dining when it is time and opportunity to really give oneself in to the wine, are caliches of 700900 ml volumes indispensible partners of each precious drop. It is best to serve the red wine in a wine basket, where the tilt is the same like in the cellar. The reason is the stability of possible sediments in the bottle. The wine is poured and the anticipated moment of tasting has come. However, even the mere grasp of the glass has its rules. A glass is always held by the stem. It is not important whether in the middle or at the end of it, but the wine should not be warmed by the heat of the hand. Exceptions are selected red wines, where it is conversely recommended to grasp the glass by the chalice. These are wines, whose serving temperature was not ideal, or it is an exceptional wine which requires higher temperature for its perfect expression. Instead of usual 18˚C, it is for example 20-22˚C. Now the last thing left is to call out „ Tchin-tchin“! Miroslav Kredvík-Dobrá vína, www.dobravina.cz

103


TRAVELLING

CESTOVÁNÍ 105


CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

ART TRAVELLING Na dovolenou se vydáváme zpravidla za účelem odpočinku. Každý z nás ale relaxuje trochu jinak. Někdo má rád horké pláže, slunce a nicnedělání, jiný zase studené fjordy, lezení po horách, kolo či rybaření. Co takhle ale cestování za uměním? Nerozmazlovat pouze tělo, ale obohatit také ducha. Že nemáte ve svém, tak drahocenném, volnu chuť „obíhat“ muzea? Nemusíte. Dnes Vám představíme tzv. Art hotely, a jak už název napovídá, umění je zde téměř všude.

CESTY ZA UMĚNÍM

CASA DELL´ARTE V

elmi rozsáhlá sbírka tureckého umění je k vidění právě v interiérech nádherného hotelu Casa dell´Arte. Toto místo, které přímo sálá elegancí a ispirací zároveň, se nachází na tureckém poloostrově Bodrum, jež se díky své oblíbenosti stává rivalem francouzského Saint Tropez. Přes třicet let navštěvovali členové rodiny Büyükkuşoğl (současní majitelé hotelu) aukce, výstavy, studia a jiná místa, aby vytvořili sbírku, která by se dala označit za studii tureckého umění ve všech důležitých historických etapách. Obsahuje nejen díla klasická, ale i moderní. Nejstarší objekty vznikly již na konci 13. století, no a těm nejmladším není víc let než prstů jedné ruky. Obrazy dekorují veškerý interiér. Součástí hotelu je také i galerie, která se specializuje na současné turecké umění. Pokud byste chtěli mladé turecké umělce podpořit, nic vám nebrání, exponáty jsou prodejné. Hotel Casa dell´Arte není výjimečný jen výtvarným uměním, ale i tím kulinářským. Rybí restaurace, situovaná přímo na pláži, je věhlasná svými specialitami, založenými na čerstvě ulovených darech moře.

106

On holiday we go mainly for a rest. However, each of us relax a little bit differently. Someone likes hot beaches, sun and doing nothing. While others like cold fjords, mountain climbing, cycling or fishing. How about traveling just for an art? Not to spoil just our body but also enrich the spirit! Are you saying you don`t have in your treasured time a free taste of “orbiting” the museums? You do not have to. Today we introduce the art hotels and as the name suggests, art is everywhere.


CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

A

very large collection of Turkish art is currently to see in the interiors of the beautiful Casa dell` Arte. This place, which directly is showing elegance and simultaneously spirit is located on Turkish peninsula Bodrum. To its popularity it is becoming a rival for French Saint Tropez. Over 30 years family members of Büyükkuşoğl(current owners of the hotel) had have been visiting auctions, exhibitions, studious and other places to create a collection that could be described as a study of Turkish art in all major historical periods. It includes not only classical works but also modern. The oldest objects came in the late 13th century and maybe the youngest ones are not more years older than the fingers on one hand. Paintings decorate the entire interior. The hotel is also the gallery which specializes in contemporary Turkish art. If you would like to support young Turkish artists, it is also possible because their exhibits are for sale. Hotel Casa dell` Arte is not just special because of art but also by the culinary. Their fish restaurant located right on the beach is famous with its specialities. They are based on freshly caught seafood.

107


GRAN HOTEL DOMINE BILBAO

I

Evropa se může pyšnit několika „ Art hotely“. V tuto roční dobu doporučujeme vyrazit na jih, do Španělska, do přístavního města Bilbao, kde si ještě budete moci vychutnat a nasát uměleckou atmosféru, aniž by vám omrzal nos. Bez drkotání zubů a hromady dek nabízí terasy hotelu Gran Hotel Bilbao výhled přímo na slavné muzeum moderního umění Guggenheim. Tím se také architekti nechali inspirovat. Interiér tohoto pětihvězdičkového hotelu tvoří výběr designového nábytku, který ve 20. století určoval hlavní trendy. Atriu dominuje 26 metrů vysoká skulptura Fossil Cypress (fosilní cypřiš), která ční od podlahy až ke střešnímu oknu. Hotel samozřejmě nenabízí jen potěšení z uměleckých děl, veškeré služby jsou zde hodny pěti hvězd.

E

ven Europe can boast several “Art hotels”. In this time of year we encourage you to go south, to Spain, to the port city of Bilbao. Here you can still enjoy and absorb the artistic atmosphere where your nose will not get frozen yet. The Grand Hotel Bilbao offers terrace without chattering teeth and piles of blankets and it has views directly on the famous Guggenheim Museum of Modern Art. By this some architects also were inspired. The interior of this five-star hotel consists of selection of furniture design, which in the 20th century determined the main trends. Atrium is dominated by 26 metres ( 85 feet) sculpture Fossil Cypress (fossil`s cypress) and it rises from floor to roof windows. The hotel offers of course not only a pleasure from works of art but all services here are worthy of five stars.

21C MUSEUM HOTEL T o, že umělci mají kladný vztah k alkoholu, je všeobecně známo. Ne však každý, kdo má rád alkohol, holduje umění. Našli jsme pro vás místo, kde se výtvarné umění snoubí s uměním výroby moku zlatavého, whisky. V hlavním městě amerického státu Kentucky, Louisville, existuje hotel, jehož součástí je i muzeum, které je výhradně orientováno na tvorbu, jejíž rok vzniku začíná číslem 2. 21c Museum Hotel není jen místem, kde strávit noc. 90ti pokojový hotel, který je epicentrem současného umění a kultury, nabízí luxus v kombinaci s vyhlášenou jižanskou pohostinností.

T

he fact that all artists have a positive attitude to alcohol is well known. But not everyone who likes alcohol, also they revel to an art. We have found a place where art blends with art of production of amber fluid whiskey. In the capital city Lousville of the U. S. state Kentucky exists a hotel, which includes a museum that is sociely focused on the creation of the year by 2.21c. Museum hotel is not just a place to spend the night. Ninety room`s hotel is the epicenter of contemporary art and culture, and it offers luxury in combination with the renowned southern hospitality.

108


THE HENRY JONES ART HOTEL

V

hlavním městě Tasmánie, Hobartu, v budově bývalé továrny na marmeládu, také můžete zažít umění. The Henry Jones Art Hotel je prvním australským hotelem podporujícím současné tasmánské umělce. Krása a jednoduchost dřevěného obložení, které je součástí veškerého interiéru, vytváří fascinující kontrast k mnohdy komplikovanému umění současnosti. Tradiční tasmánské umění zde, a ani nikde jinde, bohužel nenajdete. Celá původní populace byla totiž v 19. století vyhlazena.

I

n the capital city Hobart of Tasmania, in the former jam factory you can experience the arts. The Henry Jones Art hotel is the first Australian hotel which supports Tasmanian contemporary artists. The beauty and simplicity of wooden paneling is in all part of the interior and creates a fascinating contrast to the often complicated art today. Unfortunately you will not find anywhere else than here the Traditional Tasmanian art here. In fact the entire indigenous population was in the 19th century wiped out.

RACHAMANKA T

hajsko není jen“sexuální destinací“. Je to země plná kulturního bohatství. Vydejte se na sever, cca 700 km od Bangkoku, do starého vodního města Chiang Mai. Ubytujte se v hotelu Rachamanka a budete v naprostém centru veškerého, ne jen uměleckého dění. Hotel, jehož architektura vzdává hold „Zlatému věku“, je situován pouhé dvě minuty od nejstaršího a nejimpozantnějšího chrámu města, Wat Phra Singh. Rachamanka je exkluzivní hotel, kde si vychutnáte velmi klidnou a privátní atmosféru (disponuje pouze 22 pokoji). Součástí není pouze luxusní bazén, lázně či knihovna, ale také galerie, vystavující regionální umění a unikátní starožitné kousky. Až budete dostatečně odpočati, můžete se vydat nasát starobylou atmosféru do některého ze tří set chrámů, které jsou po okolí rozesety. Dalším tipem na výlet může být návštěva sloní, orchidejové, hadí nebo motýlí farmy.

T

hailand is not just a “sex destination”. This country is full of cultural wealth. You should go to the north about 700 kilometres (434 Miles) from Bangkok, to the old water city Chiang Mai.Then you can stay at a hotel Rachamanka and you will complete all the heart, not just artistic events. The hotel whose architecture pays tribute to the “Golden Age”, is situated just two minutes from the oldest and the most imposing temple of the city Wat Phra Singh. Rachamanka is an exclusive hotel where you can enjoy a very quiet and private atmosphere (has only 22 rooms).It includes not only a luxury swimming pool, spa and library, a gallery, but even showcasing regional arts and unique antique pieces. When you‘re enough relaxed , you can go suck an ancient atmosphere into one of three hundred temples that are scattered around. Another tip on a trip can be a visit to an elephant, orchid, snake or a butterfly farm.

109


CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

IN THE SHADE OF MANGROVES

VE STÍNU MANGROVNÍKU CARLISLE BAY RESORT

Vzpomínky z letní dovolené sice blednou pomaleji než opálení, nicméně chladný a deštivý podzim je tady a asi každý z nás už zase přemýšlí, kam by před tímto nesympatickým obdobím unikl, kam by si zajel dobít energii. Starý kontinent je momentálně pro tyto účely nepoužitelný, vydejte se tedy objevovat krásy „ Nového světa“.

110


CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

K

Memories of summer holidays are fading away although slower than a tan, however cold and rainy autumn is here. Everyone of us around is again wondering where before the unattractive period would escaped and where we could go to recharge energy. The old continent is currently unusable for these purposes so you rather should head out to discover the beauty of the “New World”.

aribské moře je plné ostrovů, z nichž ty největší-Jamaika a Hispaniola (Dominikánská republika + Haiti)- nemusíme představovat. Pokud jste je navštívili, tak asi budete souhlasit, že stačí „jednou vidět a dost“. Nicméně Karibik v sobě skrývá i jiné ostrovy, jejichž krása vám učaruje a kouzlo prostředí vás bude opětovně lákat. Slyšeli jste už o republice Antigua a Barbuda? Tento maličký stát ve střední Americe leží na třech ostrovech- Antigua, Barbuda a Redonda. A na právě prvním zmiňovaném se nachází resort Carlisle Bay. Jak už název napovídá, je umístěn v zátoce s dech beroucí pláží, jejíž krásu podporují okolní kopce deštného pralesa. Carlisle Bay resort je tvořen 82 prostornými suity, z nichž každý má svou vlastní terasu, či balkón, s ohromujícím výhledem na oceán. Na výběr máte suity vhodné pro rodinu s dětmi, ale i menší, zato romantičtější, pro páry. Součástí služeb je noční prádelna, čistírna, kadeřník a samozřejmě 24 hodinový servis. Carlisle Bay nabízí širokou škálu aktivit, které je zde možné provozovat. Až budete dostatečně odpočatí, můžete vyzkoušet některý z vodních sportů, jako je windsurfing, vodní lyžování, plachtění, potápění či jízdu na kajaku, s profesionálním trenérem zlepšíte své tenisové podání nebo golfové odpaly. Také se můžete vydat na túru deštným pralesem, zacvičit si jógu a pilates či se kochat krásami ostrova z ptačí perspektivy, stačí si vyletět vrtulníkem. V Carlisle Bay prostě můžete dělat tak málo, či tak hodně, vše je jen na vás. Nicméně je dobře známo, že na čerstvém vzduchu „vyhládne“. O spokojenost vašich chuťových buněk se postarají rovnou dvě restaurace, které jsou součástí resortu. První z nich, Indigo, která je přímo na pláži, nabízí grilovanou zeleninu, barbecue, naprosto čerstvé mořské plody a saláty. Druhá, East, je umístěna do nádherného prostoru ve zděných prostorách resortu a ohromí vás asijskou kuchyní. Pro páry je zde také možnost romantické večeře na svíčkách osvíceném molu. Pokud tedy přemýšlíte, jak a kde požádat svou milou o ruku, tohle je místo, kde určitě jako odpověď neuslyšíte NE. Rozmyslete si to ale dopředu, protože tento způsob stolování je nutno si zarezervovat, každý večer je vyhrazen vždy jen jednomu páru. Je již samozřejmostí, že součástí každého luxusního resortu jsou lázně. Ne každý se ale může pochlubit tak rozlehlým a okouzlujícím prostorem. Blue Spa se skládá ze šesti masážních místností, oddělené sauny pro dámy i pro pány, bazému a oddechové zóny, kde si vychutnáte svůj oblíbený drink. To vše na velkorysých pěti tisících metrech čtverečních. Pokud byste po využití všeho, co tento okouzlující resort nabízí, měli ještě chuť i čas, můžete si zajít do kina. Ano, slyšíte dobře. Carlise Bay má jako první resort v Karibiku svůj vlastní kinosál. Není to sice IMAX, ale své účely plní na jedničku. Zde se prostě nudit nebudete. Přijeďte si tedy odpočinout do stínu mangrovníků, kterými je ostrov doslova poset. Campbellgrayhotels.com

111


CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

T

he Caribbean Sea is full of islands. The largest ones are Jamaica and Hispaniola (Dominican Republic+Haiti) – we don`t have to pose them. If you already have visited them, so probably you will agree that just “one to see and it is enough”. However, the Caribbean conceals other islands whose beauty will enchant you and by the charm of the environment you will be tempted again. Have you heard of the Antigua Republic and Barbuda? This tiny country in Central America lies on three islands – Antigua, Barbuda and Redonda. And at this mentioned place at first is Carlisle Bay Resort. As the name suggests, it is located in the bay with breathtaking beaches and the beauty of the surrounding hills supports rainforest. Carlisle Bay Resort consists of 82 spacious suites. Each one has its own terrace or balcony with stunning ocean views. You can choose from suites suitable for families with children, but also here the suites are smaller that are more romantic for couples. The services include overnight laundry, hairdresser and of course 24 hour service. Carlisle Bay offers a wide range of activities to be operated here. When you are enough relaxed, you can try some water sports such as windsurfing, water skiing, sailing, diving or kayaking. With a professional trainer you can improve your tennis or golf shots administration. You can also go to hike in the rainforest or to workout yoga and Pilates. Or you will enjoy the beauties of the island from the air by flying a helicopter. At Carlisle Bay you can do just as little or as much, everything is

112


CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

up to you. However, it is well known that in the fresh air you get hungry very quickly. The satisfaction of your taste buds will be taken care by two restaurants that are part of the resort. The first is called Indigo which is directly on the beach. It offers grilled vegetables, barbecue, very fresh seafood and salads. The second one is East and it is located in a beautiful area in the walled premises of the resort and it will amaze you by its Asian cuisine. For couples, there is also the possibility of a romantic candlelight dinner on an enlightened pier. So if you wonder how and where to ask your sweetheart to marry you, this is the place, where you will not hear the answer “No”. But think about it ahead because this way of eating is necessary to book. Every night is only dedicated to one pair. It is already obvious that part of any luxury resort is the spa. Not everyone can boast such a vast and charming space. Blue Spa consists of six massage rooms, separate saunas for ladies and men, basemath and recreational zones, where you can enjoy your favorite drink. This is all on the generous five thousand square metres(1.2 Acres). After using all what this charming resort offers, and you still have some taste and time left, you can go to the movies. Yes, you can hear well. Carlisle Bay is the first resort in the Caribbean with its own cinema. This is not an IMAX, but it fulfils its purpose perfectly. You surely will not get bored here. Come and relax in the shade of mangroves. Here by them the island is literally strewn.

113


115


DESIGN/DESIGN

Zorientovat se na poli současného designu, především pak nábytku, rozhodně není jednoduché. Neustále vznikají nová díla a samotných designérů, působící v této oblasti, je nespočet. Jaké jsou tedy trendy a jak poznat kvalitu a originalitu, v době, kdy už „vše bylo vymyšleno“?

JAKÝ JE SOUČASNÝ

NÁBYTEK?

P

omoci veřejnosti se v tomto směru snaží designové festivaly a veletrhy, které ukazují novinky z daných oblastí a předkládají vše vedle sebe, aby bylo snazší porovnávat. Další možností, jak poznat dobrý design, je poohlédnout se mezi zaručenými značkami. Ty vlastně dělají výběr a ocenění kvality za nás. Vybírají designéry, se kterými budou spolupracovat, a pokud tedy zvolíme tu správnou značku, zaručeně vybereme originálního designéra a s ním i kvalitní a jedinečný produkt. U Firmy Sawaya & Moroni platí tento výběr o b ou s t r an n ě . Daří se jí spolupracovat jen s uznávanými a ceněnými designér y, kteří již nabyli

116


DESIGN/DESIGN

takových pozic, že si velmi kriticky vybírají, s kým budou spolupracovat a s kým ne. Jména jako Michael Graves, Jean Nouvel, Charles Jenks, Kazuo Shinohara nebo Michael Young svědčí o tom, že produkty Sawaya & Moroni mohou sloužit jako kritérium pro správný výběr a spokojený nákup. Kolekce značky Sawaya & Moroni s názvem „Současný nábytek“ není jednotná, právě naopak. Je tak různorodá, jak jen může být. Odráží současný stav designu nábytku, jeho mnohost a variabilitu materiálů, se kterým pracuje. Jedním z trendů, který je z kolekce možný vyčíst, je organičnost. Plynulé linie a dynamické tvary snad nikdy neomrzí. Od šedesátých let, kdy dominovaly italskému designu, si našly neodmyslitelné místo v designovém odvětví. Organický nábytek Sawaya & Moroni je vyroben z hladkých materiálů, někdy z plastu, jindy z hliníku, oceli či dřeva. Mezi nejvýznamnější současná jména pracující s organickými hmotami patří Zaha Hadid nebo William Sawaya. Právě William Sawaya spolu s Paolem Moronim se stal v roce 1984 zakladatelem firmy. Další trend v nábytkovém designu bychom mohly nazvat hravost v jednoduchosti. Patřily by sem na první pohled jednoduché židle, skříně a stoly, které ovšem nejsou tak obyčejné, jak by na první pohled mohly působit. Minimalistický tvar z nich činí ideální přírůstek do každého prostoru. Nikde neurazí, naopak svý-

mi základními tvary dávají vystoupit kráse materiálu svého i okolních předmětů. Zároveň okouzlují svou rafinovaností a již zmíněnou hravostí. Skrývají v sobě zajímavý prvek, který je z roviny minimalistického ztvárnění povznáší do roviny chytrého nábytku. Nesmíme opomenout ani další typ nábytku, který firma Sawaya & Moroni nabízí. Ten vychází z kombinace starých prvků s novými, ať ji v podobě materiálů nebo tvarů. Tyto nezvyklé směsi jsou taktéž doménou Williama Sawayi. Zdánlivě nesourodé prvky působí v jeho úpravě dokonale sladěné. Výrazně zdobené barokní, rokokové i renesanční prvky spojuje s jednoduchými tvary ve značně odlišném materiálu, většinou moderním. Ze dřeva vyřezávané a hojně dekorované nohy, někdy navíc pokryté zlatem, jsou tak například napojeny na ryté sklo v akrylátovém rámu. Kombinace na první poslech podivná, ale na první pohled velmi líbivá. Nábytek Sawaya & Moroni dobře vystihuje celý trh se současným kvalitním designem. Jaký tedy je? Různorodý, promyšlený a zábavný. Je neotřelý, kombinuje cokoliv a ničeho se nezalekne. Za každých okolností zůstává originální. Sawayamoroni.com

117


DESIGN/DESIGN

WHAT IS THE CONTEMPORARY FURNITURE? It is not easy to orientate oneself in the world of contemporary design, and furniture especially. New art pieces keep coming constantly and there are many designers working in this area. So what are the trends and how to recognize quality and originality in times when “everything has already been done”?

118

D

esign festivals and tradeshows are in this direction trying to help the public. They show the news in the given areas and present them along with one another to ease the comparison. Another way to find a good design is to look around among the guaranteed brands. They actually do the selection and evaluation of quality for us. They select designers to cooperate with, so if we choose the right brand we are guaranteed to have picked the original designer with a quality and unique product. At the firm Sawaya & Moroni this selection works both ways. It manages to cooperate only with well respected and awarded designers, who have already reached the position where they

can very critically choose who they will cooperate with and who not. Names like Michael Graves, Jean Nouvel, Charles Jenks, Kazuo Shinohara or Michael Young snow that the Sawaya & Moroni products can serve as criteria for the right choice and satisfactory purchase. The Sawaya & Moroni collection titled „Contemporary furniture“ is not at all homogenous, but instead quite the opposite. It is as heterogeneous as it can be. It reflects the current status of furniture, its amount and variability of materials involved. One of the trends apparent from the collection is the use of organics. Continuous lines and dynamic shapes will never get old. Since the sixties, when the Italian design dominated they have found their inher-


ent place in design. The organic furniture Sawaya & Moroni is made of smooth materials, sometimes from plastic, sometimes from aluminum, steel or wood. Among the most significant names working with organic matters also belongs Zaha Hadid or William Sawaya. It was particularly William Sawaya who has together with Paol Moronim become a founder of the company in 1984. Another trend in design furniture could be called playfulness in simplicity. Here would belong seemingly simple chairs, cabinets and tables which are, however, not as ordinary as they may seem at first. The minimalistic shape makes them an ideal addition to each space. They will not insult anywhere, but instead their simplicity will emphasize the beauty of its own material as well as of the surrounding objects. At the same time they charm with their sophistication and already mentioned playfulness. They capture the interesting element, which brings them from the level of a minimalistic rendition up to the spheres of smart furniture. We must not omit another type of Sawaya & Moroni’s furniture either. That one is based on the combination of old and new elements, whether it is in terms of materials or shapes. These unusual mixes are also a domain of William Sawaya. Seemingly disparate elements are in perfect harmony after his finish. He connects greatly embellished baroque, rococo and renaissance elements with simple shapes in very distinctive materials, most often modern ones. Wooden carved and richly decorated legs, which are sometimes even coated by gold, are conjoined with for example engraved glass in acrylic frame. This strange-sounding combination is however very appealing for sight. The Sawaya & Moroni furniture well grasps the entire contemporary quality design market. So what does it look like? It is heterogeneous, thought out and fun. It is novel and combines anything and is afraid of nothing. It remains original under any circumstances. Sawayamoroni.com

119


DESIGN/DESIGN Vizí, jak by mohlo vypadat cestování například za sto let, je mnoho. Jen málo z nich však bylo dotaženo téměř ke zdárnému konci. Představíme vám několik konceptů francouzského designéra Yelkena Octuriho, které mají k uvedení na trh a masovější výrobě opravdu jen krůček. Jeho vize jsou již v dnešních podmínkách realizovatelné, ale jak to bývá, vše záleží na financích. Designér letadlových kabin jednoho z největších evropských výrobců letadel, tvořící své koncepty pod pseudonymem Yelken Octuri, je podle nás opravdovým milovníkem vzdušné přepravy, posuďte sami. Octuri.com

Airplanes of the future

Letadla budoucnosti

There are many visions of how traveling could look like in hundred years, but very few have been taken to the successful end. We will introduce you several concepts by a french designer Yelken Octuri which are only a small step away from massive production. His visions are doable in the current conditions, but as always, everything depends on money. The aircraft cabin designer works for one of the biggest European aircraft producer and creates his concepts under the pseudonym Yelken Octuri. He is in our opinion a true air transport lover. See for yourself. Octuri.com

J

Okrídlená jachta/Winged yacht ˇ

achting je krásný koníček, létání v jakékoli formě také. Bohužel většinou každý z nás si musí zvolit ale pouze jeden druh této zábavy. Brzy však již možná nebudeme nuceni rozhodovat se mezi “vodou a vzduchem“. Představte si plachetnici, která se díky svým čtyřem pohyblivým stěžňům dokáže přeměnit na letadlo! Jak je to možné? Princip je ve své podstatě poměrně jednoduchý, plachty se zatáhnou, stěžně se sníží- změní svou pozici- a v okamžiku jsou z nich křídla. Jednoduše řečeno, technicky komplikovaněji provedeno. Pro designéra Yelkena Octuriho ale jen další výzva. Nápad létající jachty však přišel od vedení firmy Masqat Airways, letecké přepravní společnosti. Její majitelé by rádi tímto hybridem brouzdali vody Ománského pobřeží, vzduchem by se pak mohli přemisťovat až do 600 km vzdálené destinace. Pohon čtyřicet šest metrů dlouhé jachty zajišťují plachty (1 302 m2) na čtyřech stěžních. Každý stěžeň se díky „double- jack“ systému dokáže individuálně nastavit do optimální polohy vůči směru větru. Loď má dvě paluby, na spodní najdete obývací pokoj, kuchyň a záchod, na horní pak tři ložnice a koupelnu. Pokud vás plachtění omrzí a rádi byste na vodu koukali z ptačí perspektivy, stačí

120

zmáčknout jen pár knoflíků… Aby se ze stěžňů stala křídla, musí změnit polohu z vertikální na horizontální, to zajišťuje systém čtyř stěžňových lan, umístěných na dvou centrálních stěžních. Jakmile jsou stěžně v „létací“ poloze, plachty se navijí do úložných prostor uvnitř každého stěžně. Křídla s rozpětím 90 metrů jsou na světě, tak stačí jen vzlétnout. Čtyři duální vrtule umístěné v přední části stroje jsou poháněny motory Nissen & Brasseur a umožňují tak letět rychlostí až 390 km/h.

Y

achting is a nice hobby and flying in any form as well. Unfortunately, usually each of us has to choose only one type of such fun. Soon we may not have to decide between „water and air“. Imagine a sailboat which can transform into a plane. by moving its four masts! is this possible? The principle is actually relatively simple. Sails are pulled down, masts are lowered - change their position - and immediately become wings. Simply said, but technically more difficult to do. For designer Yelken Octuri it is only another challenge. The idea of flying yacht came from the Masquat Airways company. The owners would like use this hybrid to slice the waters off the coast of Oman, and then trans-


DESIGN/DESIGN

fer by air to a destination up to 600 km away. The 46-meter long yacht moves on sails with area of(1302 m2) on four masts. Each mast can be individually set into optimal position relatively to the wind direction thanks to the „double jack“ system. The ship has two boards. On the lower board is the living room, kitchen and a toilet and on the upper board three bedrooms and a bathroom. When you get bored of sailing and would like to look at the water from the bird‘s perspective, you only need to push a few buttons. For the masts to become wings the mast changes its position from vertical to horizontal. This is secured by a system of four mast ropes, placed on the central masts. As soon as the masts are in the „flying“ position, the sails reel into the storage space inside of each mast. Wings of a 90meter span are ready, so its time to fly. Four dual propellers placed in the front side of the vessel are driven by Nissen & Brasseur engines and allow to fly in speed of up to 390 km/h.

S elegancí vážky/With elegance of a dragonfly

F

rancouzský vizionář Yelkan Octuri nezapře ve svých konceptech své civilní povolání- designér letadlových kabin. Jeho nadšení pro vzdušná plavidla je obrovské a jinému odvětví se nevěnuje. Dalším počinem, který vám chceme představit je „ Flagellum Oscilator“. Prototyp byl opět vyroben společností Aerocoché a měl sloužit k sérii výzkumů zabývajících se alternativním řešení pohonných systémů. Hnací motor a přídavné kmitající přístroje byly navrženy výzkumnou laboratoří Cannac & Segands. Navzdory výjimečné ovladatelnosti, jíž Flagellum Oscilator vládne, nedočkal se tento prototyp masové výroby. Nestalo se tomu tak hlavně kvůli nadměrným vibracím, které tento devatenáct metrů dlouhý elegán při startu vytváří. Pokud by se však v budoucnu podařilo tento nedostatek vyřešit, mohli bychom se těšit na stroj, který se dokáže pohybovat rychlostí až 940 km/ h, s možnostmi, které téměř dokonale kopírují dokonalý let vážky.

T

he French visionary Yelkan Octuri in his concepts does not deny his civic job - pilot cabin designer. His enthusiasm for air vessels is huge and he does not devote to any other area. Another project we want to introduce is „ Flagellum Oscilator“. The prototype was again made by Aerocoché Company and was intended for series of studies dealing with alternative solutions of drive systems. The engine and additional oscillating devices were constructed by research laboratory Cannac & Segands. Despite its exceptional handling properties of the Flagellum Oscilator, it was not proceeded into mass production. It did not happen mainly because of excessive vibrations which this nineteenmeter long slicker creates during take off. However, if this imperfection could be fixed, we could look forward to flying the machine in speeds of up to 940 km/h with flight options imitating almost perfectly the flight of a dragonfly.

121


DESIGN/DESIGN

P

o tom, co navrhl Yelken Octuri létající plachetnici, přišla další netradiční zakázka. Jistý kapitán Silvan Mariachi, pověřil společnost Aerocoché, aby postavila čtyřmístné letadlo, které by se umělo konvertovat na vodní plavidlo, respektive plachetnici. Aerocoché již v minulosti s Yelkenem Octuri spolupracovala, proto jej k tomuto projektu opět přizvala. Speciální křídla letadla s rozpětím 38 metrů po přistání na vodě konvertují na plachty. Jsou totiž k trupu letadla namontovaná na kloubech, které jim umožňují měnit svou polohu. Mohou tak být nastavena v libovolném úhlu v závislosti na směru větru. Letadlo samotné pohání dvě vrtule, které jsou nainstalovány přímo na ocase letadla, sání motoru je umístěno nad kokpitem. Pohyblivá kabina umožňuje, že kokpit může být v plachetnicovém módu úplně otevřený a boční panely po odklopení slouží jako dva pontony. Na vodě má tento stroj neomezený radius pohybu, zde záleží jen na síle větru, vzduchem se s ním pak přenesete až do vzdálenosti 450 km. Kdy ale začne kapitám Mariachi s tímto letadýlkem brázdit vody Venezuelského pobřeží není známo.

Plovoucí letadlo/Floating plane

A

fter Yelken Octuri designed a flying sailboat came another unconventional order. Certain captain Silvan Mariachi ordered Aerocoché to build a four-seater airplane which could transform into a water vessel, respectively a sailboat. Aerocoché has already cooperated with Yelken Octuri in the past and therefore asked him to take part in the project again. Special wings with 38 - meter span convert into sails after landing on water. This is becasue they are fixed to the body by joints allowing them to change position. They can thus be adjusted in an arbitrary angle realtive to the wind direction. The airplane is pushed by two propellars installed directly on the tail of the plane. The engine intake is placed above the cockpit. A mobile cabin alllows the cockpit to be completely open in the sailboat mode and side panels after opening serve as two pontones. This machine has an unlimited motion radius on the water, which only depends on the strenght of the wind. By air you can transfer to a destination up to 450 km away. When will captain Mariachi slice the waters off the coast of Venezuela is not known yet.

122


DESIGN/DESIGN

B

udoucí novomanželé už nebudou mít na výběr pro své líbánky jen místa pozemská, budou se moci vydat mimo naší planetu, a užít si tak ne zřejmě svou první společnou noc, ale jistě první společnou noc beztíže. Agentura Horny Moon Airways, specializující se na svatební cesty, se obrátila na Yelkena Octuriho, aby pro ně navrhl stroj, který by zamilované párečky dopravil až na orbit. Vznikl tak raketoplán, který v sobě ukrývá pět kabin, z nichž každá je určena pro jeden pár. Vybavení je spíše strohé, ale dostačující. Hlavní je velká postel, která vznikne rozložením sedadel, a fantastický panoramatický výhled. Tím se novomanželé můžou kochat okamžitě po tom, co raketoplán pomocí dvanácti trysek vystoupá na orbit, zaujme satelitní pozici a otáčivé panely, které tvoří svrchní část stroje, se odklopí. Toalety jsou rafinovaně umístěny pod podlahou, dostanete se k nim otevřením poklopu na zemi. Úložný prostor, kde se skladuje jídlo, pití, oblečení, je pak umístěn po obou stranách hlavové části postele. Výlet trvá 48 hodin a před startem jsou všichni zúčastnění ještě poučeni o zásadách bezpečného sexu ve stavu bez tíže. Mohlo by se zdát, že nulová gravitace znamená absolutní volnost, ale tak to rozhodně není, vše má svá pravidla.

Líbánky beztíže/Weightless honeymoon

F

uture newlyweds will not have to choose for their honeymoon a place only on the Earth, but also they will be able to go outside of our planet. Although it may not be their first night together, it would surely be their first weightless night together. The Horny Moon Airways agency, specializing in honeymoons asked Yelken Octuri to design a machine which could take couples in love all the way to the orbit. Thus was created a spaceship containing five cabins from which each is intended for one couple. The equipment is rather plain, but sufficient. The main thing is a big bed created by opening seats, and fantastic panoramic view. The newlyweds can enjoy the view as soon the as twelve jets rise the ship up to the orbit where it takes a satellite position and the rotating outer panels open. The toilets are placed under the floor and you can get to them by opening the floor cover. Storage space for food, drinks and clothes is located along both sides of the bed. The trip lasts 48 hours and before the start everyone is briefed on the principles of safe sex in weightlessness. It could seem like that zero gravity means absolute freedom, but it is definitely not the case and everything has its rules.

123


ADVERTORIAL

124


ADVERTORIAL

HLEDÁNÍ

VĚČNÉ KRÁSY

Hledání věčné krásy je snem, umělecké dílo Moser je skutečnost. Založení firmy Moser mladým rytcem Ludwigem Moserem v roce 1857 bylo vedeno touhou tvořit a touhou hledat věčnou krásu, kterou zhotoví ruce sklářů, brusičů a rytců.

S

klárna Moser je téměř 155 let vrcholným reprezentantem tradičního českého sklářství. Elegantní nápojové soupravy, interiérové doplňky v nápaditých tvarech, unikátní rytiny, to vše v charakteristických moserovských barvách a mnohých originálních provedeních, jsou díla považovaná právem za symbol kvality, krásy a nadčasové umělecké hodnoty. Manufaktura Moser, jako jediná ne-francouzská sklárna na světě, je členem prestižní asociace Comité Colbert sdružující světoznámé luxusní značky např. Cartier, Louis Vuitton, Chanel, Bollinger, Martell a další. Charakteristická bezolovnatá moserovská sklovina je pro svou obtížnost zpracování výzvou pro grafiky, designéry a další renomované výtvarníky. A jak tedy tyto skleněné skvosty vznikají? Pojďme si alespoň zběžně objasnit techniky, které jsou klíčové a specifické pro výrobu jedné z chloub naší země. To, že veškerá výroba je výlučně manuální, nemusíme ani zmiňovat. Každý kus, který opouští sklárnu Moser, vyžaduje hodiny dokonalého zpracování a „dotkne“ se jej minimálně pět a dvaceti lidí. Ale pěkně popořádku. Začněme u tvarování a foukání křišťálových výrobků. Oheň roztaví sklářské suroviny na žhavou hmotu, které sklář vdechne tvar. Nejprve nabere sklovinu na sklářskou píšťalu, sválí ji do potřebného tvaru a vyfoukne baňku. Sklářský pomocník pak nabere na baňku další množství skloviny, které zpracovává s použitím různých pomůcek a vyfukováním dosáhne prvotního tvaru. Vytvořenou baňku sklář vkládá do vlhké dřevěné formy, která je jakýmsi střihem budoucího výrobku. Má-li již daný výrobek svůj základní tvar, přichází na řadu umění mistra brusiče. Ten obrušuje sklo v různých hloubkách a tím vytváří požadovaný finální tvar a design. Opatrně přikládá výrobek ke kotouči, aby docílil předepsané linie. Moserovský ručně broušený výrobek z bezolovnaté skloviny poznáte podle ostrých hran, které vzniknou mechanickým leštěním hran výrobků. I tím se sklárna odlišuje od ostatních skláren na světě, které k výrobě používají sklovinu olovnatou. A posouváme se k finální fázi, zdobení. Sklo značky Moser je typické ručním malováním 24kt zlatem či ručním rytím. Zručné malířky nanášejí zlato nebo platinu na výrobek za pomocí štětců různých druhů a jemnosti. Zvýrazňují nejen jednoduché linie, ale i dekorativní prvky, předtím broušené nebo ryté. Závěrečnou fází je ruční leštění zlacených či platinových ploch achátovými a krevelovými kameny. Získaný lesk ještě více podtrhne krásu a honosnost celého výrobku. Umělecké rytí je nejnáročnějším způsobem zušlechťování skla. Talent, estetické cítění, manuální zručnost, trpělivost a preciznost, to jsou vlastnosti, díky nimž se moserovští rytci stávají opravdovými umělci a světově uznávanými odborníky ve své oblasti. Jejich předlohou jsou malířská a sochařská díla velkých mistrů, vzory figurální i květinové, či kolekce státních znaků, erbů a monogramů. Moserovská rytina vždy byla, a do dnešních dní je, vysoce ceněna pro svoji řemeslnou a uměleckou náročnost a detail, který je naprosto ojedinělý v celosvětovém měřítku. Jsme sice malá zemička, ale zručnost „zlatých českých ručiček“ je pověstná na téměř celém světě. Máme proto být na co právem hrdi a měli bychom se snažit o to, aby opravdové řemeslo přežilo i v době moderních a automatických technologií. O umění sklářů se můžete na vlastní oči přesvědčit při návštěvě sklářské hutě a muzea v Karlových Varech. Svou návštěvu si objednejte na e-mailu: customerservice@moser-glass.com nebo tel. č.: 800 166 737, +420 353 416 242.

125


ADVERTORIAL

SEARCH FOR EVERLASTING BEAUTY

While everlasting beauty is a dream a Moser art piece is real. The establishment of the Moser Company by a young engraver Ludwig Moser in 1857 was lead by his desires to create and to search for everlasting beauty done by the hands of glassblowers, engravers and grinders.

T

he Moser glasshouse has been the top representative of the traditional Czech glass production for nearly 155 years. Elegant drinking sets, interior accessories of innovative shapes and unique engravings in Moser’s characteristic colors and many original versions. The artworks are rightfully considered a symbol of quality and beauty with timeless artistic value. The Moser manufacture is the only one non-French glasshouse in the world a member of a prestigious Comité Colbert association, which unites worldwide luxurious brands like Cartier, Louis Vuitton, Chanel, Bollinger, Martell and other. Due to its difficult processing is Moser’s characteristic lead-free glass a challenge for graphics, designers, and other reputable artists. So how are these glass gems actually created? Let’s briefly clarify the key techniques in making this pride of our country. It is needless to say that the entire production is strictly manual. Each piece leaving the Moser glasshouse requires hours of perfect processing and it is “touched” by at least twenty five people. But let’s start from the beginning – shaping and blowing the crystal products. The fire melts the raw materials into a hot matter, which is then shaped by the glassblower’s breath. First he picks up the matter with a blowpipe, rolls it into the desired shape and blows a jar. His assistant then uses the jar to scoop more liquid glass, which he processes using various tools, and by blowing he reaches the primary shape. The jar is then put into a damp wooden form, which is kind of a pattern of the final product. When the product has its basic shape, the grinder’s skills come to play. He hones the glass in various depths to create the desired final shape and design. Then he gently takes the product to the grinding disc to reach the prescribed line. Moser’s lead-free, hand curved product is specific by its sharp edges, created by polishing. This is one of the details which distinguish the brand from other glasshouses in the world, which use lead in their production. We are moving on to the final phase – decorating. The Moser brand glass is typical by its hand painting with 24-carat gold and manual engraving. Skilled painters apply gold or platinum with brushes of different types and softness. They emphasize not only simple lines, but also decorative, honed or engraved elements. The final phase is manual polishing of the golden or platinum surfaces with agate stones. The shiny finish even more emphasizes the beauty and splendor of the whole product. The artistic engraving is the most difficult way of glass cultivating. Talent, esthetic sense, handiness, patience and precision are the required features for the Moser’s engravers to become true artists and globally respectful experts in their field. As models they take paintings and sculptures of great masters, figural or floral patterns, or collections of state symbols, coats of arms, and monograms. The Moser engraving has always been and still is highly valued for its craft and artistic difficulty and detail, which is absolutely unique in the global scale. We are a small country, but the “golden Czech hands” are world famous. We therefore rightfully have something to be proud of and in times of modern, automated technologies strive for the survival of the true craft. We can see the glassblowers’ skills in the glassworks and museum in Karlovy Vary. Reserve your visit on the email: customerservice@moser-glass.com or phone number: 800 166 737, +420 353 416 242.

126


9Èâ.ě,âġÈ/29é./(127

YOUR TOUCH OF BRILLIANCE

5XþQČU\WpNĜLãĢiORYpYi]\SĜHGVWDYXMtYUFKROĜHPHVOQpWYRUE\PRVHURYVNêFKVNOiĜĤEUXVLþĤDSĜHGHYãtPU\WFĤ 0DQXDOO\HQJUDYHGFU\VWDOJODVVYDVHVUHSUHVHQWDEVROXWHWRSLQFUDIWVPDQVKLSFUHDWLRQRI0RVHUJODVVPDNHUV FXWWHUVDQGQDPHO\HQJUDYHUV MOSER SALES GALLERIES

PRAHA 1D3ĜtNRSČWHO 6WDURPČVWVNpQiPČVWtWHO

KARLOVY VARY .SW-DURãHWHO 7UåLãWČWHO

IDFHERRN ZZZPRVHUJODVVFRP


HITECH/HITECH

LAPTOP OR TABLET?

NOTEBOOK NEBO TABLET? Notebooky znamenaly revoluci. Namísto až dvacetikilového monitoru a desetikilového počítače jste si vzali jen kufřík a mohli jste pracovat odkudkoliv. I když ani dnes není výdrž baterií celodenní a znamená volnost jen v uvozovkách, přesto těch několik hodin stačí na pohodlnou práci v letadle, vlaku i jinde. Revoluci v mobilitě však zaznamenaly a budou znamenat tablety.

T

ablet není žádnou novinkou, řada tabletů se na nás z nabídek předních počítačových společností směje již řadu let. Skutečnou revoluci však vytvořil Steve Jobs a jeho Apple iPad. Od té doby se ostatní výrobci více zaměřili na tuto oblast a v dnešní době jsou dva, kteří nabízí tablety skutečně mimořádných kvalit. Je to samozřejmě Samsung se svou Galaxy a také Acer s celou řadou Iconia. Právě tyto vám dnes chceme představit. Acer nedávno v řadě Iconia představil notebook, který se v podstatě skládá ze dvou dotykových obrazovek. Na jedné můžete mít promítnutou klávesnici a dotykově psát, ale klávesnici můžete stáhnout a naplno využívat dvou patnáctipalcových dotykových displejů. Zážitek je velký a pracovní plocha enormní. Iconia ale zejména znamená tablety. Jejich novinka Tab A100 se opravdu povedl. Sedmipalcový display se systémem Android 3.2 zajišťuje samozřejmě plnou mobilitu 3G i WiFi a hlavně je velký „tak akorát“. Můžete na něm díky kancelářským aplikacím plnohodnotně pracovat, ale samozřejmě se i bavit. Obrovská výhoda je to, že Android verze 3.2 podporuje práci s MicroSD kartami a dokonce umí Flash! Tím pádem (oproti iPadu) vám žádné stránky nebudou nečitelné, můžete si surfování i práci užít doopravdy naplno a hlavně načítat i ukládat soubory přes paměťovou kartu. Na své malé rozměry je Iconia Tab A100 nadupaný stroj. Disponuje dvoujádrovým procesorem, zvukovou technologií Dolby a HDMI výstupy 5MP zadní kamerou. Je těžké odmítnout takovou nabídku, zejména když jejich ceny opravdu nejsou nijak vysoké. Acer.com

128

Samsung Galaxy Tab

Asi největší ránu dostává iPad právě od Samsungu. Systém Android se neuvěřitelně rozjel, existují stovky tisíc aplikací. Galaxy Tab je nejtenčím tabletem na trhu a svou tloušťkou 8,6 mm je tenčí než tužka, co vám leží na stole. I přesto disponuje rychlým dvoujádrovým procesorem a na otevření pracovní i zábavné aplikace nebudete čekat ani vteřinu. Galaxy Tab je dle mého spíše určený pro volnočasové aktivity. Integrovaný Social Hub s podporou všech existujících sociálních sítí, Readers Hub se stovkami tisíc dostupných knih ke čtení a Music Hub s více než 12 miliony hudebních skladeb mi spíš asociuje pohodu a oddech. Nicméně mezi aplikacemi pro Android je i balík kancelářských programů, plná podpora poštovních účtů a další záležitosti, takže váš Galaxy Tab může být jak pracovní stanice, tak zdroj zábavy. Navíc je velmi lehký a tak malý, že jej ve vaší kapse nikdo neobjeví. Baterie mu zajistí až 10 hodin provozu a to je skutečně pozoruhodné číslo. Za zmínku stojí také internetová konektivita či port na MicroSD karty. Tento malý sedmipalcový tablet umí HSPA+, což umožňuje přenos až 21Mb/s, a pokud se připojujete přes WiFi, vytvoří dva připojovací kanály, takže tok dat je ještě rychlejší než u jiných přístrojů. Na první pohled ale zaujme rozlišení displeje a dokonalé barvy. Právě na zobrazovacích vlastnostech si Samsung vždycky dával záležet. Nepřekvapí přední i zadní kamera s velkým rozlišením. Samsung.com


HITECH/HITECH

Laptops were revolutionary. Instead of twenty-kilo monitor and ten-kilo computer you could only take a briefcase and work from anywhere. Although the battery still doesn’t last all day and the freedom is only limited, the few hours is sufficient for comfortable work in plane, train or anywhere else. A revolution in mobility, however, meant and will mean tablets.

A

tablet is not at all a new, as variety of them has already been offered by top computer companies for several years. But the real revolution was created by Steve Jobs and his Apple IPad. Since then, other producers started to focus on this area more and today there are two, who offer exceptional quality tablets. They are Samsung with its Galaxy and Acer with the Iconia series. These are the ones we want to introduce you today. Acer recently introduced a laptop in Iconia series which basically consisted of two touch screens. On one a keyboard can be projected which can be used for typing by touching, but the keyboard can be retracted and you can fully use two fifteen-inch screens. The experience is great and the work area is enormous. But primarily, Iconia means tablets. The new Tab A100 is a real success. Seven-inch display with Android 3.2 system ensures the full 3G mobility and Wi-Fi, but most of all its size is “just right”. With its office applications you can fully work on it and of course also have fun. Big advantage is that Android 3.2. supports MicroSD cards and even Flash! Therefore no pages will be unavailable (like in IPad) so you can enjoy surfing and working really to the fullest. You can also load and save files on the memory card. For its small size is Iconia Tab A100 a powerful machine. It contains a dual core processor, sound technology Dolby and HDMI outputs, 5MP standard camera. It is difficult to reject such offer, especially since their prices are not particularly high. Acer.com

thousand books available for reading and Music Hub with more than 12 millions musical compositions symbolizes more peace and relax. Nonetheless, among the Android applications there is also a package of office programs, full support of mail accounts and other stuff, so your Galaxy Tab can be both, a work station or a source of fun. Moreover, it is very light weight and small, so noone will find it in your pocket. The battery life lasts up to 10 hours of service which is truly remarkable number. Worthwhile mentioning is also the internet connectivity or MicroSD card port. This small, seven-inch tablet does HSPA+, which allows for transfer of up to 21Mb/s, and if you are connecting through Wi-Fi, it will create two connecting channels, so the data flow is even faster than in other devices. First sight will catch the display definition and perfect colors. Displaying properties are particularly what Samsung always emphasizes. The front and back side high definition camera cannot surprise. Samsung.com

Samsung Galaxy Tab

Perhaps the biggest punch takes IPad from Samsung. The Android system is undergoing an amazing boom and there are hundreds of thousands applications. The Galaxy Tab is the thinnest tablet on the market and with its thickness of 8,6 mm it is thinner than a pencil on your table. Still it contains a fast, dual-core processor and to open a work or fun application you will wait less than one second. The Gallaxy Tab is in my opinion intended more for free time activities, the integrated Social Hub with the support of all existing social networks, the Reader’s hub with

129


ADVERTORIAL

TRX TRX

ˇ ˇ ZÁBAVNÝ I DOSLOVA BEROUCÍ DECH: NEZVYKLE ÚČINNÝ, PREKVAPIVE

NOVÝ FITNESS SYSTÉM

TRX nebo-li Training Resistance Excercise, to je novinka ve světě fitness, která vám dá sice zabrat, ovšem každému tolik, kolik unese. Velká výhoda systému TRX spočívá v samotné jeho konstrukci. Ač se základ, na kterém funguje, může zdát velmi jednoduchý, je maximálně účinný. A také skladný. Výborně poslouží při cvičení v menších prostorách, stejně jako upevněný na větvi stromu na vaší zahradě. Jde totiž o závěsný systém pracující se dvěma pevnými popruhy. Při cvičení tak zdoláváte nejen gravitaci a váhu vlastního těla, ale bojujete také s prvky nestability.

Z

kuste si představit třeba jen obyčejné kliky. Avšak místo pevné půdy pod nohama vám budou oporou pouze popruhy zavěšené nad zemí. Rozdíl se na první pohled nemusí zdát velký, v náporu na fyzičku je však obrovský. Kromě svalů namáhaných při běžném cvičení budete totiž posilovat i často tolik opomíjené svalstvo vnitřní. A to dá pořádně zabrat. Důležitou roli v tomto kontextu hraje zejména posílení páteřního svalstva, jímž z velké části můžete předejít bolestem zad. Ty mají nezřídka na svědomí právě ochablé stabilizační svaly. Po pár minutách cvičení na TRX tak možná dost dobře objevíte i ty, o kterých jste dosud ani nevěděli. A vzhledem k jeho původu se není co divit. Počátky TRX totiž sahají k americkému námořnictvu, které ho používalo pro trénink svých vojáků mimo základnu. Cílem byla minimalizace cvičebního prostoru a maximální efektivita. Nemusíte se však bát. Svaly jako námořník mít nemusíte. Díky možnosti měnit úhel těla oproti závěsnému bodu si každý může náročnost cvičení přizpůsobit svým potřebám. TRX zvládne i začátečník, dá ovšem zabrat i profíkovi. Získáte na něm nejen sílu, ale také zvýšíte svou vy-

130

trvalost a stabilitu, o podpoře kardiovaskulárního systému ani nemluvě. Není proto překvapením, že si tento systém, spojující funkční trénink s výhodami stabilizačního cvičení, ve světě vydobyl své pevné místo na poli fitness. V Česku si své příznivce začíná postupně získávat. Zkusit si, jak byste na tomto nezvykle jednoduchém, a přesto maximálně efektivním cvičebním nástroji obstáli, můžete například v Praze v moderních fitness klubech Holmes Place, ale také ve fitness centru Energy Fit v Ostravě. Zkuste s TRX zdolat novou výzvu… nebo se jednoduše jen přijďte pobavit u nového zábavného cvičení.


ADVERTORIAL

AN UNCOMMONLY EFFECTIVE, SURPRISINGLY ENTERTAINING AND LITERALLY BREATH-TAKING: THE NEW FITNESS SYSTEM TRX TRX or Training Resistance Exercise is a new thing in the world of fitness which will exhaust you, but only as much as you can bear. A great advantage of the TRX system is the construction itself. Even though the basis of its functioning can seem very easy, it is maximum effective; and space-saving, too. It is excellent for practising in smaller places as well as fixed on a tree branch in your garden. It is a hanging system which works with two fixed belts. So, while practising, you not only conquer gravitation and the weight of your own body, but you also fight with elements of instability.

X T

ry to imagine simple press-ups. But without a fixed ground under your legs, you will be supported only by belts above the ground. The difference may not seem big at first sight, but the physical strain is huge. Apart from muscles strained during ordinary exercise, you will also strengthen the very often neglected internal muscles. And that is really exhausting. An important role in this context is mainly played by the strengthening of backbone muscles, by which you can prevent back pain to a great extent. This is very often caused exactly by slack stabilizing muscles. After a few minutes of TRX practise, you will most probably discover also the muscles about which you have not known before. And it is no wonder considering TRX origin. The beginnings of TRX reach up to American navy that used it for the training of its off-base soldiers. The aim was to minimalize exercise room and maximum efficiency. But you need not be afraid. You do not have to have

muscles as a sailor. Thanks to the possibility to change the angle between your body and the fastening point, everyone can accustom the practising difficulty according to his/her needs. TRX can be managed by an amateur, too, but it is exhausting also for a professional. You will get power and you will increase your stamina and stability, not even mentioning the cardiovascular system. It is therefore no surprise that this system, combining functional training with the advantages of stabilisation exercise gained a fixed place in the field of fitness. In the Czech republic, it has gradually gained its supporters. You can try your chances on this uncommonly easy, but still maximum effective practising equipment for example in Prague in the modern fitness clubs Holmes Place or in the fitness centre Energy Fit in Ostrava, too. Try to overcome a new challenge with TRX … or simply come to entertain yourselves with a new amusing exercise.

RoyalReport doporučuje vyzkoušet metodu TRX v luxusních fitness klubech Holmes Place./ RoyalReport recommends to try TRX method at luxury fitness clubs Holmes Place.

HOLMES PLACE PREMIUM ANDĚL

OC Nový Smíchov, Plzeňská 233/8, Tel.:257 313 830

HOLMES PLACE PREMIUM KARLÍN Křižíkova 44,Praha 8, Tel.: 222 331 111

HOLMES PLACE ENERGY ČERNÝ MOST Chlumecká 8, Praha 9, Tel.: 281 916 221

HOLMES PLACE ENERGY SMÍCHOV Nádražní 32, Praha 5, Tel.: 221 420 800

131


RoyalReport je nejexkluzivnějším časopisem o životním stylu na českém trhu. Jsme jediný měsíčník o luxusním životním stylu a vybudovali jsme si v této zemi silnou pozici. Svým čtenářům přinášíme to nejlepší, co je ve světě možné najít. Víme, čím vás rozptýlíme a čím vám uděláme radost. Nehledáme ty nejdražší věci, abychom dávali jejich cenu na odiv – nabízíme vám jen to nejlepší, bez ohledu na to, jestli má cena dvě anebo šest nul. RoyalReport vzniká díky odborníkům, kteří svému oboru dobře rozumí a přinášíme vám tak více informací, než jste tomu zvyklí u jiných. Předplaťte si RoyalReport a my vás za to odměníme dvěma časopisy ročně zcela zdarma. Roční předplatné vás tak namísto 1.800 přijde na pouhých 1.500 korun. Navíc nemusíte svůj RoyalReport shánět po stáncích. Těšíme se na vaši objednávku.

RoyalReport is the most exclusive life style magazine in the Czech republic. We are a unique monthly about luxury life style and we have built up a very strong position in this country. We bring to our readers the best things in the world. We know how to dispel and delight you. We don´t look for the most expensive ittems to admire their price- we offer you only the best things regardless its price has two or six nils. RoyalReport is created by experts, who understand their subject very well. Therefore we bring you more information than you are used to with other magazines. Subscribe your RoyalReport and we will reward you with two magazines gratis every year. Annual subscription is only CZ 1.500,- instead of CZ 1.800,-. Moreover, you don´t have to hunt for your RoyalReport at news stands. We look forward to your order.


GOLF/GOLF

PROSPER GOLF RESORT

ČELADNÁ 134


GOLF/GOLF

V

malebné obci Čeladná, v oblasti severní Moravy pár kilometrů pod Ostravou, obklopený překrásným pohořím Beskydy, se nachází jedno z nejlepších českých golfových hřišť, ke kterému svou pozornost obrací již tři roky každé léto golfisté z celé Evropy. Hraje se zde totiž jeden z turnajů European PGA. Prosper Golf Resort Čeladná se je tvořen dvěma 18ti jamkovými hřišti, jenž nesou název Old Course a New Course. Pro potřeby PGA z každého z nich bylo vybráno 9 jamek, čímž utvořili kombinaci nazvanou Middle, nebo také European Course. Na architektuře hřiště se podílel také jeden z nejznámějších golfistů současné PGA – Španěl J. A. Limenéz. Tak se také pochopitelně stal hlavní tváří zatím všech tří ročníků European PGA, které se zde uskutečnily, přestože ani v jednom z nich nijak výrazně nezabodoval. Kromě hřišť a rozsáhlého tréninkového komplexu zde naleznete pochopitelně velmi povedený club house, ale také moderní jízdárnu Prosper Horse Ranch. Pro ubytování můžete využít nedaleký stylový Mountain golf hotel nebo letos nově otevřený, naprosto luxusní hotel MIURA. Ten doporučujeme nejen kvůli prvotřídní architektuře, ale také pro jeho skvělou kuchyni pod vedením šéfkuchaře Otty Kokoszynskiho, a překrásné moderní SPA s rozsáhlým komplexem saun a vířivého bazénu. Zážitek z pobytu zde umocňuje přítomnost velmi významných uměleckých děl, jako je například Dvojitá zlatá Mona Lisa od Andyho Warhola, kterou naleznete v prostorách hotelového baru. Okolo hotelu naleznete také díla předního českého umělce současné doby, Davida Černého. Ale zpátky na hřiště. Ať už si vyberete Old, nebo New course, čeká vás prvotřídní golfový zážitek, umocněný překrásnou panenskou přírodou, která vás tady obklopuje. Ani jedno z hřišť není jednoduché a je pravdou, že začátečníci to budou mít trochu složitější. Jamky jsou velmi propracované, poměrně dlouhé a plné nástrah. Kolem mnoha z nich jsou navíc vzrostlá stromořadí, která přísně trestají každou nepovedenou ránu. Stejně tak vaše nervy prověří dlouhé 3pary s roklemi uprostřed fairwaye či jamky s ostrovními greeny. Čeladná je místo golfistům zaslíbené. V těsné blízkosti Prosper resortu se totiž nachází ještě další prvotřídní resort Ostravice. Vyplatí se sem tedy vyrazit minimálně na celý víkend a využít všech možností, které tato překrásná oblast golfistům nabízí. Prosper-golf.cz

135


GOLF/GOLF

I

n the North Bohemian region few kilometers bellow Ostrava surrounded by beautiful Beskydy range lays a picturesque town Čeladná. Here can be found one of the best golf courses in Czech which has been drawing attention of golf players from the whole Europe every summer for the past three years. One of the European PGA tournaments takes place here. The Prosper Golf Resort Čeladná includes two 18-hole courses called the Old Course and the New Course. For the needs of PGA was chosen 9 holes from each, which created a combination called Middle, or European Course. The architect the course was one of the most famous PGA players – Spanish J.A. Jimerez. This is how he became the main face of all three European PGA tournaments which took place here, although he did not score particularly well in any of them. Besides the courses and a large training complex you can also find here a very nice club house and modern riding school – Prosper Horse Ranch. You can accommodate in nearby stylish Mountain golf hotel or luxurious hotel Miura which was newly opened this year. This one we recommend not only for its first-class architecture, but also for its excellent restaurant under supervision of the chef Otto Kokoszynki and beautiful modern spa with large sauna complex and whirlpool. The experience of stay is enhanced by the presence of very significant artworks like for example the Double golden Mona Lisa by Andy Warhol in the hotel bar area. Around the hotel you will also find works of top current Czech artist David Černý. But let’s get back on the golf course. Whether you choose Old of New course, you can expect a first-class golf experience enhanced by surrounding beautiful virgin nature. Neither course is easy, so the beginners will have a little harder time. The holes are very sophisticated, relatively long and full of traps. Moreover, many of them are surrounded by tall trees which harshly punish each poor drive. Our nerves will be tested on 3 long pars with ravines in the middle or holes with island greens. Čeladná is a promised land for golf players, because near the Prosper resort lays another firstclass resort – Ostravice. Therefore it pays off to come for at least a whole weekend and take advantage of all the options golf players Prosper-golf.cz are offered in this marvelous region.

136


GOLF/GOLF

GOLF NA OSTROVĚ MADEIRA GOLF ON THE MADEIRA ISLAND

138

T

oto portugalské souostroví, jež se nachází v Atlantiku cca 1 000 km od Lisabonu, je obzvláště během zimního období velmi vyhledávanou destinací golfistů z celé Evropy. Díky přítomnosti Golfského proudu zde v zimě neklesá teplota pod 18 stupňů a v létě nedosahuje extrémních veder. Panuje zde zkrátka celoroční příjemné jaro. Hlavní ostrov je převážně hornatý. Pobřeží je zde překrásné, avšak skalnaté. Písčité pláže zde ani nehledejte. Co však celému ostrovu vévodí, je neuvěřitelné množství kvetoucích rostlin a stromů, což z něho dělá doslova botanický ráj. Na ostrově se nachází dvě hlavní hřiště – Palheiro a Santo de Serra. Pokud by vám to bylo málo, můžete vyrazit na nedaleký ostrov Porto Santo, kde můžete vyzkoušet ještě jedno hřiště. Palheiro Golf resort, který se nachází 10 km od hlavního města Funchal. Jedná se o klasické 18ti jamkové hřiště s parem 72, které designoval Cabell Robinson a bylo otevřeno v roce 1993. V roce 2003 zde proběhl redesign a přibyla 6ti jamková golfová akademie. Kromě tréninkového zázemí s posilovnou zde naleznete prvotřídní club house s terasou, která má naprosto neskutečný výhled na celé pobřeží hlavního města. Součástí resortu jsou i tzv. Palheiro gardens, kde kromě privátních apartmánů a vil je také situovaný špičkový hotel Casa Velha. V resortu naleznete také nedávno otevřené lázně, které rozhodně stojí za návštěvu. Samotné hřiště poskytuje prvotřídní golfový zážitek svými úchvatnými výhledy na záliv i město. Není však vůbec jednoduché. Úzké fairwaye a rychlé greeny dají zabrat i zkušenějším hráčům. Náročnost hřiště umocňuje navíc i zdatné převýšení, takže počítejte s tím, že se tady pěkně zadýcháte. Prvotřídní kvalita zpracování s překrásnými výhledy se však postarají o to, že na hru na tomto hřišti jen tak nezapomenete. Mnoho golfistů toto místo popisuje jako golfový ráj a my jim rozhodně dáváme za pravdu. Patheirogolf.com


GOLF/GOLF

T

his Portuguese archipelago, which is situated in the Atlantic approximately 1000 km from Lisboa, is particularly during winter time a very searched for destination of golf players across Europe particularly during winter time. Thanks to the presence of the Gulf stream, temperature does not go under 18 degrees in winter and in summer it does not reach extreme heat. There is a pleasant spring for the whole year. The main island is mainly mountainous. The coast is wonderful, but rocky here. Do not even look for sandy beaches here. But the whole island is dominated by an immense number of flowers and trees in blossom, which make a complete paradise of it. There are two main fields on the island – Palheiro and Santo de Serra. If this is not enough for you, you can go to a nearby island Porto Santo where you can try one another field, Palheiro Golf resort which is situated 10 km from the capital Funchal. It is a classic 18-holes´ field with par 72 which was designed by Cabell Robinson and was opened in 1993. In 2003, the field was redesigned and a 6 holes´ golf academy was added. Apart from training facilities with a gym, you can find here a first-class club house with a terrace where an absolutely wonderful view of the whole coast of the capital is. A part of the resort are also so-called Palheiro gardens where you can find apart from private apartments and villas the top hotel Casa Velha. In the resort, you can find a newly opened spa, too, which is definitely worth a visit. The field itself provides for a unique golf experience with wonderful views of both the bay and the city. But it is definitely not easy. Narrow fairways and fast greens are difficult even for more experienced players. The demands of the field are moreover increased by a significant elevation, so count with the fact that you can get out of breath. However, the top quality of elaboration with beautiful views will ensure that you do not easily forget playing on this field. Many golf players describe this place as a paradise and we definitely confirm it. Patheirogolf.com

139


INVESTICE/INVESTMENT

T

VESMÍR

V PENĚŽENCE S kosmickými technologiemi a produkty kosmického výzkumu se lze setkat doslova na každém kroku. Závody o vesmír, které byly jedním z nejdůležitějších prvků studené války, a které také velmi výrazně přispěly k likvidaci komunistické příšery po technologické i ekonomické stránce, však lidstvu daly více než svobodu východního bloku. Ať už jde třeba o materiály jako je teflon, satelitní komunikaci, navigaci, nebo přesné předpovědi počasí, které mají daleko větší hospodářský význam, než je lidová představa typu poslechnu si počasí, abych věděl, jestli mám na chalupě malovat kuchyň nebo okopávat rajčata.

140

echnologie termoregulace ze skafandrů dnes používají třeba hasiči ve svých žáruvzdorných oděvech. Systém monitorování životních funkcí vyvinutý pro astronauty v rámci programu Apollo se dnes používá na jednotkách intenzivní péče. Sledování zdravotního stavu kosmonautů při a po dlouhodobých letech pomáhá urychlovat rehabilitaci pacientů dlouhodobě upoutaných na lůžko. Z izolační pěny vyvinuté pro raketoplány se dnes běžně vyrábějí protézy končetin. Máme také solární a palivové články. A mnoho dalšího. S trochou nadsázky by se něco kosmického našlo i na záchodovém prkénku. Některé firmy, které včas investovaly do kosmického výzkumu, jsou dnes mezi nejbohatšími společnostmi na světě a mají též obrovský ekonomicko politický vliv. Pracují a pracovaly totiž s naprostou elitou lidstva. Použijeme-li trochu nadsázky, největší benefit ze studia na Harvardu nejsou vědomosti, ty dokáže zprostředkovat kdekterá trochu lepší univerzita ve stejné kvalitě. Jde o to samotné jméno a o kontakty, které si člověk během studií udělal. Česko je už několik let plnoprávným členem Evropské vesmírné agentury ESA. Z toho plyne přístup k zakázkám na věděcké přístroje, které ESA používá při svých letech, z nichž řádově desítky se již realizují či byly dokončeny. Místo v tomto prestižním klubu není přímou vstupenkou mezi miliardáře, nicméně má obrovský potenciál. Jednak hraniční podmínky vesmíru znamenají nutnost vývoje hraničních technologií, z nichž je velká šance na budoucí komerční trhák, ale kromě toho jde také o kontakty. Vývojářů, pracujících pro ESA si v Evropě poměrně cení a podíl v takových firmách často znamená vstupenku do kruhů, kam by se běžný člověk dostával jen velmi obtížně. Dnešní doba je také přelomová v tom smyslu, že máme velmi blízko k vesmírné turistice. Ta bude obnášet – v měřítcích dosud obvyklé praxe – masovou výrobu nejrůznějších komponent s obrovskou přidanou hodnotou. Jde o zcela nový segment trhu, kde první úspěšní vyhrají pohádkový jackpot. Stačí si vzpomenout na Coca Colu, Amazon, E-Bay, Red Bull, Google a další. Investice do společností, které se zabývají vývojem technologií pro ESA, je samozřejmě dlouhodobý záměr s nejasným výsledkem. Potenciál trhu je však obrovský. Průzkumy říkají, že z populace mladší než 20 let by se do vesmíru rádo dostalo plných 70 procent respondentů a 20 procent by o tom uvažovalo. V následujících dvaceti letech bude tedy potenciálním kosmickým turistou prakticky každý obyvatel vyspělých zemí. Odhady hovoří pro takovou situaci o stovce miliard dolarů potenciálních tržeb ročně. Vedlejším, nicméně možná ještě významnějším trhem je letecký průmysl. Masový přístup k technologiím, umožňujícím dosáhnout výšek kolem sta kilometrů nad povrch Země, by zkrátil například transatlantické lety pod dobu jedné hodiny. Finanční vyjádření tohoto „vedlejšího“ benefitu snad ani není nutné zkoušet vyčíslit. Pro volné prostředky v objemu alespoň v řádu milionů eur je investice do společností, jejichž dlouhodobé cíle míří směrem do kosmické turistiky, velmi zajímavá. Kromě velmi zajímavých budoucích výnosů jde také o přístup k technologické a inteligenční elitě celé Evropy. A kdo kdy vlastně neměl sen podívat se jednou na Zemi z opravdu velké výšky?


INVESTICE/INVESTMENT

T

he technology of thermoregulation from spacesuits is used by firemen in their fire-resistant clothing now. The system of life-functions´ monitoring developed for astronauts within Apollo programme is used in intensive care units. The health monitoring of astronauts before and after long flights helps to accelerate the rehabilitation of bedridden patients. The isolation foam developed for space shuttles is normally used to produce prosthetic limbs. We have solar and fuel cells, too. And many others. With a little bit of exaggeration, you could find something cosmic on a toilet seat, too. Some companies which invested into space research in time, are among the richest in the world today and they have a huge economic and political influence, too. It is because they work and they worked with an absolute elite of mankind. Using a little bit of hyperbole, the biggest benefit from studies at Harvard is not knowledge, it can be mediated by any slightly better university in the same quality. It comes to the actual name and contacts that you have made during your studies. The Czech Republic has been a full member of the European Space Agency ESA for a few years. This influences the approach to procurement of scientific equipment which ESA uses at its flights, out of which tens are already being realized or have been finished. A place in this prestigious club is not directly a ticket among billionaires, however, it has a huge potential. Firstly, the boarder conditions of space mean a necessity to develop boarder technologies, where there is a big chance that they become a future commercial blockbuster, and apart from that contacts are important, too. Developers working for ESA are quite valued in Europe and a share in such companies often means an entry into circles, where it would be very difficult to get for an ordinary person. The present is also a breakthrough in the sense that we are very close to space tourism. This will include – measured according to common praxis – a mass production of various components with a big added value. It is an entirely new market segment where the first successful will win a fabulous jackpot. It is enough to remember Coca Cola, Amazon, E-Bay, Red Bull and others. Investment into companies which develop technologies for ESA is of course a long-term intention with an unclear outcome. However, the potential of market is huge. According to surveys, from population younger than 20 years, 70 per cent would like to get into the universe and 20 per cent would think about it. So, in coming twenty years almost every citizen of developed countries will be a potential space tourist. For such a situation, a hundred billion dollars of potential sales is estimated per year. A minor, but probably more important market is aerospace industry. A mass access to technologies, enabling to reach about a hundred kilometres above Earth surface, would shorten for example transatlantic flights to less than one hour. Financial statement of this “secondary” benefit is probably not necessary to quantify. For free resources amounting to at least millions euro, the investment into companies that have a long-term aim connected with space tourism is very interesting. Apart from very interesting future yields, the access to technological and intelligence elite of the whole Europe is important. And who would not have a dream to have a look once at Earth from a really big height?

UNIVERSE IN YOUR WALLET You can meet space technologies and space research products literally at every step. However, races for the universe, which were one of the most important elements of the cold war, and which significantly contributed to the liquidation of the communist monster both technologically and economically, too, gave the mankind more than freedom of the Eastern Block. Whether these are materials such as Teflon for example, satellite communication, navigation or precise weather forecasts, which have a much bigger economic importance than the people´s idea such as “I will listen to the weather forecast to know whether I should paint the kitchen in the cottage or hoe tomatoes”.

141


INVESTICE/INVESTMENT

JMENUJI SE BOND, KALOUSEK BOND

Ministerstvo financí poslední dva roky slibovalo vydání státních dluhopisů, které budou volně prodejné občanům. Pomiňme nyní skutečnost, že kdo by české státní bondy chtěl, mohl je už dříve kdykoliv nakoupit přes nějakou finanční instituci, a podívejme se na Kalouskův investiční nástroj z pohledu finanční matematiky. Na výběr budeme mít z jednoho ročního a dvou pětiletých kalouskobondů. Výnos ročního je z pohledu státních financí poněkud absurdní. Kalousek nabízí dvě procenta před zdaněním, přičemž na začátku září dokázal prodat trhům prakticky totožnou emisi s jednoletou splatností s výnosem pod 1,2 procenta ročně. V řeči čísel to znamená osm milionů ztráty na každé prodané miliardě. Nebo v praxi deset metrů nové dálnice. Dobrá hospodyňka sice přes plot pro pírko skočí, nejlepší ministr financí však klidně vrhne davu až stovky milionů. Podivné. Pětileté dluhopisy jsou k dispozici ve dvou variantách, v jedné, která úroky vyplácí, a v druhé ve verzi s reinvesticí. V obou případech jde o dluhopis s rostoucí kuponovou sazbou. Reálný výnos do splatnosti, takzvaný yield, činí 3,09 procenta ročně, což je také více, než by požadovaly finanční trhy. Medializovaný šestiprocentní úrok je totiž připisován až v posledním roce. Lze však předpokládat, že marketingová vějička na bonduchtivé Čechy zabere.

J

aký je tedy výnos z investice, řekněme jednoho sta tisíc korun? Jednoletý dluhopis vynese dva tisíce korun, pětiletý reinvestiční přibližně 16 800 korun a pětiletý kuponový 15 850 korun. Ve srovnání se stavebním spořením nic moc, což je zřejmě důvod, proč příprava emise trvala tak dlouho – ministr potřeboval čas k potlačení stavebního spoření coby nevítané konkurence. „Stavebko“ je prostému lidu navíc bližší tím, že jde o postupnou investici v měsíčních splátkách o velmi nízké hodnotě, na rozdíl od dluhopisů, které je třeba pro požadovaný výnos koupit v jednom balíku. Dluhopisy spíše než investiční nástroj v této podobě konkurují, či spíše se snaží konkurovat termínovaným a spořícím nástrojům finančních institucí. Výnos je srovnatelný, nicméně likvidita podstatně horší. Zatímco v bance má majitel účtu peníze k dispozici kdykoliv, obchodování s dluhopisy nebude tak hladké. A je třeba také připomenout, že v případě pětiletých bondů, pokud se majitel rozhodne je prodat třeba hned po prvním roce, bude jeho úrokový výnos menší než jedno procento. Nyní se na takovou investici podívejme z úhlu ceny peněz. Vydělat na sto tisících korun dva tisíce za rok znamená ve skutečnosti prodělat, protože je třeba zahrnout do celkového součtu ještě inflaci. Nikde také není psáno, že stát, pokud mu poteče do bot, s dluhopisy ne-

142

provede totéž, co s „garantovaným“ stavebním spořením – občané, coby věřitelé několika málo miliard, nejsou pro budoucí ministry financí žádnými soupeři. Iluze, že drobní držitelé kalouskobondů jsou na stejné lodi důvěry jako finanční instituce, je naivní. Může přijít také kapitálová daň. Za pět let se celková situace domácí i světové ekonomiky může změnit natolik, že přijmeme euro (což se teoreticky dá stihnout za dva roky). I když je tato varianta nepravděpodobná, je nutné s ní počítat. Směnný kurz a vyšší hladina inflace v eurozóně by hodnotu dluhopisů poslala hluboko do červených čísel. A to ještě zbývá zamyslet se nad takovou „investicí“ obyčejným selským rozumem. Svěřit sto tisíc našim domácím politikům na rok a dostat za to dva tisíce, když všechno dobře dopadne... Raději si za ony dva tisíce zajdu na slušný oběd a zbylých 98 tisíc investuji rozumnějším a podstatně výnosnějším způsobem. Shrňme si tedy pro a proti tohoto experimentu s pěněženkami občanů. Výnos nestojí za nic. Důvěryhodnost je – na poměry dluhopisové investice - nízká. Rizika, že z výnosu bude ztráta, jsou vysoká. Likvidita ve srovnání s bankami mizerná. Bohužel, žádná výrazná pro neexistují, snad kromě zaparkování opravdu velkého objemu peněz, a na to existují lepší instrumenty.


INVESTICE/INVESTMENT

MY NAME IS BOND KALOUSEK BOND

The ministry of finance has been promising the publication of treasury bonds, which would be freely purchasable for citizens, for the last two years. Never mind the fact now that anyone who would want Czech state bonds, could have already bought them via some financial institution, and let us have a look at Kalousek´s investment bond from the view of financial mathematics. We can choose from one annual and two five-year Kalousek-bonds. The yield of an annual one is, from the perspective of state finance, a little bit absurd. Kalousek offers two per cent before taxation, whereas at the beginning of September he was able to sell almost the same emission with one-year maturity with the yield less than 1,2 per cent per year to the market. Using numbers, it means eight million loss per every sold billion. Or practically ten meters of a new highway. Even though we say that a good housewife does her best to care about her home, the best minister of finance can easily throw up to hundreds of millions to the public. It is strange. Five-year bonds are at disposal in two variants, one of them pays interest and the other one is with reinvestment. In both cases, it is a bond with an increasing coupon rate. The real yield to maturity is 3,09 per cent per year, which is more than financial markets would ask for, too. Because the publicized six per cent interest is ascribed only in the last year. But we can presume that the marketing decoy will take on the bond-avid Czechs.

S

o what is the return on investment, let us say of one hundred thousand crowns? One-year bond yields two thousand crowns, five-year reinvestment cca 16 800 crowns and five-year coupon 15 850 crowns. Compared with building savings nothing special, which is apparently the reason why the preparation of emission lasted for so long – the minister needed time to suppress building savings as an unwelcome competition. The building savings is even closer to common people because it is a gradual investment in monthly payments of a very low value, unlike bonds which you have to buy in a package for the requested amount. Bonds, rather than an investment tool in this form compete, or rather try to compete with term and savings instruments of financial institutions. The yield is comparable, but the liquidity is significantly worse. Whereas in a bank the owner of the account has the money always at disposal, bond trading will not be so easy. And it should be also noted that, in case of five-year bonds, if the owner decides to sell them already after one year, his/her interest income will be less than one per cent. Let us have a look at such an investment from the viewpoint of the value of money. To earn two thousand crowns from a hundred thousand per year actually means to lose because you have to include inflation into the total sum. Also, it is possible that the state, when it has problems, will

do the same with bonds as with the “guaranteed” building savings – citizens as creditors of a few milliards are no rivals for the future ministers of finance. The illusion that small holders of Kalousek-bonds are in the same boat of trust as financial institutions, is naive. A capital tax can come, too. In five years, the overall situation of home and world economics can change so much that we accept euro (which can be theoretically accomplished in two years). Even though this possibility is unlikely, we have to count on that. Exchange rate and a higher level of inflation in the Eurozone would significantly decrease the value of bonds into the red. And we also have to think about such an “investment” by ordinary common sense. To entrust one hundred thousand to our politicians for a year and get two thousand for that when everything goes well… I prefer to go for a good lunch for these two thousand and invest the remaining 98 thousand by a more clever and a much more profitable way. So, let us summarize the pros and cons of this experiment with the citizens´ purses. The yield is not worth anything. The credibility is – in conditions of a bond investment – low. The risks that a yield becomes a loss is low. The liquidity, compared to banks, is crappy. Unfortunately, no significant pros exist, maybe apart from parking a really huge sum of money, but there are better instruments for that.

143


Předplatné / Subscription OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ A ZÍSKÁTE 2 VYDÁNÍ ZCELA ZDARMA. ROČNÍ PŘEDPLATNÉ VÁS BUDE STÁT POUZE 1 500,- KČ

SIGN UP FOR SUBSCRIPTION AND YOU WILL RECEIVE 2 ISSUES COMPLETELY FREE. AN ANUAL SUBSCRIPTION WILL COST ONLY 1 500,- CZK

E-MAIL: PREDPLATNE@ROYALREPORT.CZ

ROYALREPORT.CZ


Londýnská 48, Praha 2 telefon: 736 747 882 www.sona-hlavackova.cz


  

         

        

     

2011-10-RoyalReport-October  
2011-10-RoyalReport-October  

RoyalReport_rijen_2011

Advertisement