Page 1

Cesta kolem světa

Březen trochu jinak

Ferretti Altura 840 Volnost bez hranic

Alexandr McQueen Odchod velké legendy

Carlsson C25

Čistá radost na čtyřech kolech


KULTURNÍ TIPY/CULTURAL TIPS

The Rhythm of Everyday Objects

Březnovou událostí v Praze i celé České republice bude vystoupení skupiny Stomp. Působivá směs chytlavého rytmu a pohybu má v Čechách obrovské množství fanoušků. Show, jež kombinuje prvky divadla, akrobacie, tance a hudby, se odehraje ve dnech od 16. do 21. března v Kongresovém paláci. Hudba bude tradičně beze slov, pouze za výrazného rytmu. Stomp svou osobitou interpretací boří všechny kulturní i jazykové bariéry. Hudebníci a tanečníci bubnují různými částmi těla na nejzvláštnější předměty. Využívají popelnice, kbelíky či košťata a hrají na poklice, hrnce, ale i třeba na zapalovače. Předměty každodenní potřeby tak proměňují v hudební nástroje a vyluzují z nich netradiční, přitom velmi příjemné zvuky. Výsledná hudba i celé představení je opravdu pozoruhodné. Zaplaví Vás obrovským množstvím energie a chytlavé rytmy Vám ještě dlouho po představení budou znít v hlavě. Stomponline.com

The biggest March event in Prague and in the whole Czech Republic will be the performance of Stomp. The impressive mix of catchy rhythm and movement has a huge number of fans in the Czech Republic. The show, combining elements of theatre, acrobatics, dance and music, will take place from the 16th to the 21st of March in Kongresovy palac. The music is going to be traditionally without words, only with a great rhythm. Stomp with their distinctive interpretation, break down all cultural and linguistic barriers. The musicians and dancers drum with different parts of the body on the strangest objects. They use dustbins, buckets and brooms and play lids, pots, but also lighters. The objects of everyday use thus turn into musical instruments and make unconventional, yet very pleasant sounds. The resulting music and the whole performance is truly remarkable. It will flood you with a vast quantity of energy and long after the performance you will hear catchy rhythms in your head. Stomponline.com Alan Parsons, původem z Británie, má ve světě hudby výjimečné postavení. Výrazně přispěl k různým inovacím a podílel se například na nahrávání alb Beatles či Pink Floyd, za jejichž „The dark side of the moon“ byl také poprvé nominován na cenu Grammy. Jako zvukař se již v mládí více než osvědčil a rozhodl se využít svůj um i ve vlastních tematických nahrávkách. Nejprve spolupracuje s Ericem Woolfsonem na Alan Parsons Project, později si dělá vše jen a jen po svém. Soustřeďuje se na živé produkce a využívá své známosti z oboru. Jeho show tak bývá plná zvučných jmen. Alan zabředl do mnohých hudebních odvětví a směrů, nyní je jeho tvorba nejblíže elektronické hudbě. Jeho nadání můžete shlédnout 14. března v pražském Kongresovém centru nebo o čtyři dny později v Bratislavě. Alanparsonsmusic.com Ticketart.com

Alan Parsons, originally from Britain, has a special position in the world of music. He significantly contributed to various innovations and participated in recording albums of such groups as Beatles and Pink Floyd, for whose „The Dark Side of the Moon“ he was nominated for his first Grammy. He proved good as a sound engineer already in his youth and decided to use his skills in his own thematic recordings. First, he worked with Eric Woolfson on Alan Parsons Project, later he does everything simply on his own. He focuses on live production and uses his contacts from the field. Therefore his show is usually full of great names. Alan tried numerous music styles, nowadays his work is closest to the electronic music. You can check his talent on 14th March in Prague’s Kongresove centrum or four days later in Bratislava. Alanparsonsmusic.com Ticketart.com

Legendární kapela Scorpions je na monstrózním světovém koncertním turné. Dva roky bude kapela na cestách po světě vystupovat v největších halách a na stadionech. V České republice se kapela představí v pražské O2 Aréě a zahraje největší hity své více než třicetileté hudební kariéry. V médiích se přitom členové kapely nechali slyšet, že to bude jejich definitivní tečka za hudební kariérou a žádné další koncerty už fanoušky nečekají. Jejich hity jako třeba „Wind of Change“, „Rock Like a Huricane“ nebo „Still Loving You“ znají lidé napříč generacemi a stále se objevují ve vysílání rádií, televizí i na diskotékách. V pondělí 15. března 2010 je můžete slyšet a vidět živě. Svých nahrávek prodali Scorpions přes 100 milionů kusů a bez nadsázky je tak lze považovat za nejúspěšnější německou kapelu. Aktuální sestava Scorpions: Klaus Meine - zpěv / Rudolf Schenker - kytary / Matthias Jabs - kytary / Pavel Maciwoda - baskytara / James Kottak - bicí o2arena.cz Livenation.cz

The legendary band ‚Scorpions‘ is on a monstrous world tour. The band will be travelling around the world for two years, performing in major halls and stadiums. In the Czech Republic, the band will perform in Prague‘s O2 Arena and will play the biggest hits of their more than thirty years long musical career. In the media the band members said that it would be their final full stop to their musical career and there wouldn’t be any other concerts waiting for the fans. Their hits like „Wind of Change“, „Rock Like a Huricane“ or „Still Loving You“ are known across the generations and still appear in the broadcasts of radio, television and at discos. On Monday, 15 March 2010, you can hear them and see them live. Scorpions have sold over 100 million recordings and so without exaggeration, they can be considered the most successful German band. The current team of Scorpions: Klaus Meine - vocals / Rudolf Schenker - guitars / Matthias Jabs - guitars / Pavel Maciwoda - bass / James Kottak – drums o2arena.cz Livenation.cz

4

KULTURNI TIPY.indd 4

2.3.2010 16:04:27


šéfkuchař Tomáš Kněž, mluvčí Jan Tuna a šéf kuchyně pro Skyboxy Jakub Kotyza

K

aždý z nás to určitě zažil mnohokrát. Velký zážitek z čehokoliv může umocnit nebo naopak úplně zkazit něco, bez čeho by se nikdo z nás neobešel. Jídlo a pití. Existují místa, která Vám nabízejí vše dohromady v nejvyšší kvalitě – nevšední zážitek, výborné jídlo a kvalitní pití. Mezi taková místa patří Skyboxové a Klubové patro pražské O2 areny. O koncertech světových i domácích hvězd, sportovních zápasech a rodinných show se jistě není potřeba moc rozepisovat. Ale o kuchyni se toho moc neví. Nachází se v podzemí největší arény v ČR, na úrovni ledové plochy. Bez nadsázky se dá říci, že je to největší kuchyně v zemi. Jen během pětidenní velkolepé rodinné show Putování s dinosaury v ní desítky kuchařů připravily okolo 10 tisíc jídel, z toho přibližně 6 tisíc právě pro VIP patra. Sushi, svíčková Stroganoff, kachní prsa, marinovaní lososi, ovocné a zeleninové mísy, skvostné dezerty a mnoho dalšího. Tak na tom si tady pochutnávají ti nejúspěšnější z úspěšných. Třeba právě na dinosaurech v jednom ze Skyboxů rodiny známých českých osobností - Karla Gotta, Dary Rolins, Pavla Zuny, Jiřího a Jany Adamcových nebo třeba Reynoldse Korantenga. Samozřejmě při takových akcích kuchaři O2 areny nezapomínají ani na děti, pro které mají připraveny speciální dobrůtky. A jak tato kvalitní kuchyně funguje, si přišel na celý den na vlastní kůži vyzkoušet i mluvčí O2 areny Jan Tuna. Do kulinářských tajů ho osobně zasvěcovali šéfkuchař O2 areny Tomáš Kněz a šéf kuchyně pro Skyboxy Jakub Kotyza. V rámci Putování s dinosaury připravovali speciální čtyřchodové menu pro Skyboxy. Jako předkrm se podával duet marinovaného lososa a lososového tartaru s omáčkou z hrubozrnné hořčice a kytičkou hlávkových salátů v košíčku z křehkého těsta, pak následovalo chřestové cappuccino s parmazánovým toastem jako polévka, hlavní chod představovalo do růžova pečené kachní prso doplněné gratinovanými bramborami s dušenou zeleninou a koňakovou omáčkou a jako sladkou tečku si hosté mohli dopřát tvarohový cheesecake s borůvkami. Tak pokud se Vám právě sbíhají sliny, už víte, kam zajít. Dobrou chuť!

Skybox O2 areny Jan Tuna s Laurou Homolovou (dcera Matěje Homoly a Dary Rolins), Tomáš Kněž, Dara Rolins s Charlottou Gottovou, Jakub Kotyza, Karel Gott s Tadeášem Tunou

Skybox O2 areny nahoře - Jiří Adamec, Jana Adamcová, Pavel Zuna, Rey Koranteng, Jan Tuna dole - Jakub Kotyza, Tomáš Kněž s Danielem Adamcem

E

veryone of us has certainly experienced it many times. A great experience may be amplified or on the contrary completely destroyed by something which without, none of us could survive- Food and drink. There are places that offer, all together the highest quality - an unusual experience, excellent food and quality drink. Such places include the Skybox and Club Floor of Prague‘s O2 arena. It’s certainly not necessary to write about concerts of world and Czech stars, sports games and family shows. But there is not much known about the kitchen. It is located in the underground of the largest arena in the Czech Republic, at the ice surface level. Without exaggeration, it can be said that this is the biggest kitchen in the country. Only during five days of the spectacular family show Walking with Dinosaurs, tens of chefs prepared about 10 thousand meals, of which approximately 6 thousand were for the VIP floors. Sushi, beef tenderloin Stroganoff, duck breast, marinated salmon, fruit and vegetable dishes, fabulous desserts and much more. So that is what the most successful people enjoy. Maybe it was at the Dinosaurs when the families of Czech celebrities were in one of the skyboxes - Karel Gott, Dara Rolins, Pavel Zuna, Jiri and Jana Adamec or Reynolds Koranteng. During such events the chefs surely don’t forget children, for who they prepare special delicacies. Jan Tuna, the spokesman of the O2 arena, came to personally try out for a day how the quality of the kitchen works. He was initiated into the culinary secrets by Jakub Knez, the head chef of the O2 arena, and Jakub Koryta, the head of the Skybox kitchen. For Walking with Dinosaurs they prepared a special four-course menu for Skyboxes. As an appetiser they served a duet of marinated salmon and salmon tartar with coarse-grained mustard sauce and leaves of lettuce in a basket of delicately baked dough, it was followed by ‚asparagus cappuccino with Parmesan toast‘ soup, the main course was roasted duck breast, accompanied by potatoes au gratin with steamed vegetables and a Cognac sauce, as the sweet finale, the guests could enjoy cheesecake with blueberries. So if it makes your mouth water, you know where to go.

Bon appetit!

o2 arena.indd 2

4.3.2010 14:43:00


KULTURNÍ TIPY/CULTURAL TIPS

Ve světové metropoli umění a designu, v New Yorku, se v březnu odehraje událost, na kterou se již dlouho těší všichni milovníci designu i ti, co sledují aktuální trendy. Již po dvacáté druhé se promění centrum Jacoba C. Javitse v celosvětový summit o tom nejlepším ze současného designu. Akce s názvem International Contemporary Furniture Fair potrvá od 15. do 18. března. Veletrh bývá tradičně velmi navštěvovaný a hlavně významný pro celosvětovou designovou scénu. Zde se shrnují aktuální trendy a rodí ty budoucí. Internation Contemporary Furniture Fair má podobu extraordinární výstavy a je doprovázen neméně zajímavým doprovodným programem. Icff.com

In the world‘s capital of art and design, New York, an event will take place in March, an event to which all lovers of design and the followers of current trends are looking forward to. Already the twenty-second time, Jacob C. Javits Center will turn into in the world summit of the best of contemporary design. The event called International Contemporary Furniture Fair runs from 15th to 18th March. The fair is traditionally very popular and especially important for the global design scene. Here the current trends are summarised and the new ones are born. International Contemporary Furniture Fair has the form of an extraordinary exhibition and is accompanied by an equally interesting programme. Icff.com

Březen ve Velké Británii patří Alicii Keys. Mladá všestranná Američanka s překrásnou barvou hlasu a nezvyklým rozsahem zde se svým turné objede všechny větší města. Alicia se narodila teprve před 28 lety, ale na svém kontě má již hezkou řádku úspěchů. Je nesmírně všestranná, je zpěvačkou, skladatelkou, klavíristkou, producentkou, ale také herečkou a spisovatelkou. Její písně jako „Fallin’“, nebo „Diary“ si získaly celý svět. Příjemné melodie v rytmu soulu, jazzu a R&B obletí dlouhou cestu od Birminghamu, Glasgow, Londýna až po Manchester a Dublin. Od 19. do 29. března si je na této trase můžete vychutnat i Vy. Aliciakeys.com

March in Britain belongs to Alicia Keys. A young, versatile American with a wonderful colour of voice and unusual voice range tours around all big cities. Alicia was born just 28 years ago but she has already achieved much success. She is very versatile, she is a singer, composer, piano player, producer, but also an actress and a writer. Her songs such as “Falling“ or “Diary“ won over the world. Pleasant tunes in the rhythm of soul, jazz and R&B will fly a long way from Birmingham, Glasgow, London to Manchester and Dublin. From 19th to 29th March you can enjoy them too on this journey. Aliciakeys.com

Neúspěšnější a nejvlivnější architektka a zároveň designérka současnosti se představí na výstavě v Bahrainu. Držitelka nejvyššího architektonického ocenění, Pritzker Prize, Zaha Hadid prezentuje své dílo na exhibici „Fluidity and Design“ mezi 15. 3. a 30. 4. 2010. Odtajňuje tím něco ze své obdivuhodné představivosti a prozrazuje veřejnosti své vizionářské kreace. Její nezaměnitelný hmatový styl lze hledat jak ve špercích, tak v nábytku i stavebních plánech. Zaha umí stvořit dokonalou harmonii mezi objektem a prostorem. Výstava tak není pouhou prezentací jejích výtvorů, sama je uměleckým dílem. Zaha-hadid.com

The most successful and influential architect and designer will introduce herself ot the exhibition in Bahrain. Zaha Hadid, the holder of the highest award for architecture, Pritzker Prize, presents her work in “Fluidity and Design“ exhibition between 15th March and 30th April 2010. She reveals something from her incredible imagination and gives away her visionary creations to the public. Her distinguishable tactile style can be found everywhere, in jewellery, furniture and even building plans. Zaha can create perfect harmony between an object and a space. The exhibition is not only a presentation of her works but it is a work of art itself. Zaha-hadid.com

6

KULTURNI TIPY.indd 6

2.3.2010 16:05:19


Maso ze čtyř vyjímečných chovů Sushi by Jehněčí speciality Živá hudba Nedělní brunch Speciality pro nejmenší s dětským koutkem

Srdečně si Vás dovolujeme pozvat do restaurace Kobe, nacházející se v samém srdci Prahy. Ať již máte chuť zajít si na oběd, romantickou večeři či obchodní jednání, ti nejlepší kuchaři a profesionálně vyškolený personál se vždy postarají o to, aby se z Vaší návštěvy stal nezapomenutelný zážitek. Nabídka pokrmů uspokojí svou pestrostí a originalitou i ty nejnáročnější labužníky. Za pozornost rozhodně stojí speciality připravoKobe

Kobe_225x297mm.indd 1

Vaclavske nam. 11 Prague 1

vané z masa Kobe, které je mnohými znalci považováno za nejkvalitnější hovězí maso na světě. Dále si můžete vychutnat prvotřídní steaky z ekologicky chovaných plemen Aberdeen Angus Jižní Amerika, Český Angus či bílé odrůdy masného skotu Charolais. Vřele doporučujeme také lahodně křehké jehněčí maso, pocházející z vyhlášených českých chovů. Máte tak nyní jedinečnou příležitost ochutnat tu pravou jehněčí svíčkovou, jehněčí kolínko či pečená jehněčí žebírka. Pro ty, kteří dávají

telephone: 224 267 248 mail: info@koberestaurant.cz

přednost lehčím jídlům, je připraven vyvážený výběr kuřecích pokrmů, salátů a především oblíbených sushi specialit, které svou kvalitou a čerstvostí surovin navazují na dlouholetou tradici restaurací Sushi Point. Těšíme se na Vás Team restaurace Kobe.

www.koberestaurant.cz

18.2.2010 15:18:14


KULTURNÍ TIPY/CULTURAL TIPS

Po dvou letech se legendární zpěvák, improvizátor, skladatel a dirigent Bobby McFerrin vrací do České republiky. Zdejšímu publiku naživo představí své nové album s názvem VOCAbuLarieS. To je plné afrického kmenového zpěvu, kostelních sborů, arabských rytmů i klasické hudby. V rámci svého turné po Čechách vystoupí Bobby McFerrin hned třikrát. Poprvé 21. dubna na benefičním Jarním GALA pro Struny podzimu v Obecním domě, den na to v Kongresovém centru a 24. se pak představí v ČEZ Aréně v Ostravě. Pro obrovský zájem připravili organizátoři koncertu v Kongresovém centru opravdovou specialitu. Rozšířili kapacitu prostoru o 150 míst přímo na pódiu. Zážitek z vystoupení Bobbyho McFerrina tak bude ještě intenzivnější a oslnivější. Bobbyvpraze.cz Strunypodzimu.cz The new Bobby McFerrin

The legendary singer, improviser, composer and conductor Bobby McFerrin is coming back to the Czech Republic. His will introduce his new album VOCAbuLarieS live to the audience. The album is full of African tribe singing, church choires, Arabian rhythms and classical music. During his tour in the Czech Republic he will perform three times. The first time will be the 21st April at the benefit Spring GALA for The Strings of Autumn in the Municipal House, the day after it will be the Congress Centre and the 24th of April he will perform in CEZ Arena in Ostrava. Due to a great interest the organisers prepared a real speciality for the Congress Centre concert. They extended the space of 150 places right at the stage. The experience of Bobby McFerrin`s concert is going to be even more intense and brilliant. Bobbyvpraze.cz Strunypodzimu.cz Centrum současného umění DOX v pražských Holešovicích představí od 16. dubna nejobsáhlejší přehlídku díla významného českého architekta Jana Kaplického. V Čechách je slavný především díky svému návrhu Národní knihovny, následné diskusi a neutichajícím sporům ohledně jeho realizace. Ve světě patří, jako autor obchodního domu Selfridges v Birminghamu nebo tiskového centra na hřišti v Londýně, k nejuznávanějším architektům světa. Výstava v DOXu se snaží představit dílo Jana Kaplického celistvě, v co nejširším uměleckém kontextu. Zaměřuje se jak na architektonické modely, šperky a módu, tak na technologické postupy a užité materiály. Exhibice bude otevřena současně s premiérou filmu o architektově životě a měla by rozšířit povědomí české veřejnosti o jedinečných a úchvatných představách tohoto architekta. Výstavu Jana Kaplického je možné navštívit od 16. dubna do 2. srpna. Dox.cz

The complex exhibition of the work of Jan Kaplicky The centre for contemporary art DOX in Holesovice, Prague, introduces since the 16th of April the largest display of the work of Jan Kaplicky, a famous Czech architect. He is famous in the Czech Republic especially thanks to his design of the National Library, the discussion that followed and the never-ending quarrels about its realisation. In the world he is one of the most renowned architects, the author of the Selfridges store in Birmingham, or the press centre on a playground in London. The exhibition in DOX is trying to introduce the work of Jan Kaplicky as a complex, in the broadest artistic context. It is focused on the architectural models, jewellery, fashion, but also on the technology of work and the materials used. The exhibition will be opened together with the premiere of the architect`s life. It should also expand awareness of the Czech people about the unique and breathtaking ideas of this architect. You can visit the exhibition of Jan Kaplicky between 16th April and 2nd August. Dox.cz

8

KULTURNI TIPY.indd 8

Americká hip-hopová skupina Black Eyed Peas (BEP) vyjela krátce po vydání svého nejnovějšího alba na světové turné – The E.N.D World Tour, v rámci kterého poprvé zavítá i do České republiky. V neděli 16. května vystoupí ve 20:00 hodin v pražské O2 areně. Název světové tour BEP je odvozen od jejich aktuálního alba The E.N.D., což překvapivě neznamená konec, ale The Energy Never Dies a dá se přeložit jako: energie se nikdy nevyčerpá. Turné odstartovalo v září v Japonsku, v říjnu následovala Austrálie a Nový Zéland, v únoru až dubnu přijde na řadu Severní Amerika a v květnu se svých oblíbenců dočkají i obyvatelé starého kontinentu. BEP si do O2 areny přivezou i obří podium s molem předsunutým až doprostřed arény, které na jednu stranu umožní bezprostřední kontakt kapely s publikem, na druhou stranu ale sníží kapacitu plochy na 3500 diváků. Kapela BEP vznikla v roce 1995 a od roku 2003 (příchod zpěvačky Fergie) hraje v následující sestavě: multiinstrumentalista will.i.am, zpěvák apl.de.ap, rapper Taboo a zpěvačka Fergie. Koncert Black Eyed Peas si nenechte ujít 16. května 2010 v O2 areně. Blackeyedpeas.com Sazkaticket.cz

The American hip-hop band Black Eyed Peas (BEP) set off for a world tour - The E. N. D. World Tour, shortly after issuing their latest album. During this tour they will also visit The Czech Republic for the first time. Sunday 16th May, 20:00 they will run a show in the Prague O2 Arena. The name of the BEP world tour is derived from their current album The E. N. D., which surprisingly doesn`t mean the end, but The Energy Never Dies. The tour started in Japan in September, Australia and New Zealand followed in October and from February til April Northern America will be on their schedule. The people from the Old Continent can expect their favourite band in May. BEP are bringing a huge stage to the O2 Arena. The catwalk is sticking out into to the middle of the arena which allows immediate contact with the audience, on the other hand it will decrease the capacity of the hall to 3,500 people. The band was formed in 1995 and since 2003 (when Fergie came) is playing in the following form:the multiinstrumentalist will.i.am, the singer apl.de.ap, the rapper Taboo and the singer Fergie. Don`t miss the concert of Black Eyed Peas, 16th May 2010 in O2 Arena. Blackeyedpeas.com Sazkaticket.cz

31.3.2010 16:41:20


DOMOV SE SKUTEČNOU HISTORIÍ

19 0 0

kajetanka_new.indd 2

19 2 0

19 4 0

2.3.2010 11:36:02


KAJETÁNKA PRODEJNÍ MÍSTO Bělohorská 37 169 00 Praha 6 - Břevnov tel.: +420 233 324 324 mob.: +420 775 564 324 email: sales@kajetanka.eu

Korunní dvůr, Korunní 810/104 101 00 Praha 10 - Vinohrady Zelená linka: 800 20 30 50 tel.: +420 246 090 246 mob.: +420 777 070 966 email: info@bonusgroup.cz www.bonusgroup.cz

W W W. K A J E TA N K A . E U

Po čtyři století byla K A J E T Á N K A domovem idylické vinici, poklidnému klášteru a okázalé rodinné usedlosti uprostřed zahrad. Dnešní obyvatelé podobně jako jejich dávní předchůdci při návratech na svou venkovskou usedlost naleznou v K A J E T Á N C E ničím nerušené soukromí plné zeleně – ideální ústraní v samotném srdci velkoměsta.

kajetanka_new.indd 3

2.3.2010 11:36:02


Historie Kajetánky znovu ožívá KAJETÁNKA – bydlení bez kompromisů

Pohled na KAJETÁNKU od hlavní brány, otevírající se do širokého chodníku ve francouzském stylu, který vede až ke zrenovované VILE.

Tam, kde se před několika sty lety táhly vinice, pyšnily anglické zahrady a kde dominoval svatojiřský kláštěr, dnes znovu ožívá historie. Nová etapa bývalé usedlosti KAJETÁNKA se počala psát v květnu roku 2009, kdy developerská společnost Bozner získala stavební povolení pro výstavbu luxusního a ojedinělého projektu rezidenčního bydlení na stoletími historií opředeném místě. Během několika týdnů se dostavil velký zájem ze strany klientů, které očarovaly nejen nabízené možnosti budoucího unikátního bydlení, ale také samotný prostor parku KAJETÁNKA. Stačí jedno setkání s místem, kde na vás dýchne historie, klid a soukromí, a budete si přát být s tímto místem spojeni. Nejdříve je ale potřeba tento zamilováníhodný skvost znovu zušlechtit. Pohled do historie

Na fasády DOMŮ I-IV byl použit prvotřídní materiál, dokladem čehož je využití jedinečného pískovcového obložení.

Ve stověžaté Praze je řada překrásných historických míst, která by si zasloužila stejnou pozornost, jaké se právě nyní KAJETÁNCE dostává. Místo s více než bohatou historií sahající do 16. století má za sebou trpčí i krásnější období. Mezi ta lepší patří bezesporu období vinic, krásných zahrad, výstavby kláštěra i období, kdy byly zahrady jezuity vykoupeny a spojeny. Později sídlo přešlo do rukou Martinců, kteří je věnovali řádu Kajetánů. Ti nechali vystavět oranžerii a v jejich dobách se stalo z KAJETÁNKY vyhlášené poutní místo. Později, za vlády Josefa II., byl klášter zrušen a dochovala se pouze kaple. Koncem 18. století byla původní budova přestavěna na malý zámeček. Její tehdejší majitelé Kounicové ji přebudovali na letní sídlo a založili rozlehlý anglický park. Avšak v roce 1881 postihl KAJETÁNKU požár, který způsobil její rozsáhlé škody. Na přelomu devatenáctého a dvacátého století patřila nemovitost tehdejšímu místnímu starostovi a podnikateli Janu Kolátorovi, který nechal do parku citlivě zasadit sochy Vojtěcha Suchardy. V roce 1948 byla nemovitost vyvlastněna a později byl objekt využíván jako obvodní dům pionýrů a mládeže. V devadesátých letech byla KAJETÁNKA navrácena rodině Kolátorů. Přestože si KAJETÁNKA prošla mnoha krásnými časy svého užívání a rozvoje, ale i úpadkem a zničujícím požárem, jisté je, že jedno z nejhezčích období má nyní před sebou.

Na co se můžeme těšit

Pohled na KAJETÁNKU od hlavní brány, otevírající se do širokého chodníku ve francouzském stylu, který vede až ke zrenovované VILE.

Usedlost KAJETÁNKA se rozprostírá na rozloze 28 520 m2 a jak dokládají plány, parku bude znovu vdechnut anglický styl. A stejně tak, jak budou architekti maximálně usilovat o zachování celkového původního charakteru, i jednotlivé prvky parku se dočkají své obnovy. Například jezírko, které i nyní dominuje tomuto místu stejně jako před dávnými dobami, projde rekultivací, přičemž architekti zakomponovali do relaxačních zón zahrady také altán či labyrint. Francouzské prvky jako například široké chodníky a pravidelné uspořádání najdou své místo především u vstupu do parku. Také dvěma historickým objektům, VILE a barokní ORANŽERII, bude navrácen život. Právě ORANŽERIE nabídne naprosto výjimečné a prostorné bydlení se skutečným nádechem historie k uspokojení té nejnáročnější klientely, která hledá bydlení ve městě, ale zároveň v soukromí bohaté zeleně. KAJETÁNKA však poskytne možnost bydlení nejen klientům, kteří upřednostňují historii, ale i těm, kteří vyhledávají luxusní a vysoce moderní bydlení. V prostorách parku vyrostou během dvou a půl let čtyři moderní budovy s přibližně 145 dvou- až čtyřpokojovými byty rozdělenými do třech kategorií. Těmi jsou byty GARDEN se zahrádkami, byty CLASSIC s balkony či velkými terasami a prostorné byty typu PENTHOUSE situované v nejvyšších patrech budov skýtající krásný výhled do zahrad nebo na Pražský hrad. Byty budou vybaveny sklepními kójemi, parkování bude zajištěno v podzemních prostorách. Důraz na vysokou kvalitu stavebních prací je prioritou. Také výběru materiálů pro stavbu domů a vybavení bytů technickými vymoženostmi je věnováno mimořádné úsilí. Chybět nebudou nejmodernější materiály, jakými jsou například kamenné obklady, samozřejmostí budou zabezpečovací systémy u vchodů budov. Stavební práce proběhnou pod dohledem památkářů a s nejvyšším ohledem na zachování historické hodnoty objektu.

Unikátní poloha KAJETÁNKY

Kolik míst v Praze vám nabídne soukromí, zeleň a zároveň centrum na dosah ruky? Milovníci procházek ocení blízkost Pražského hradu a Starého Města. Také díky blízkosti obchodních zón, občanské vybavenosti, letiště a vynikající dopravní obslužnosti, která se ještě zlepší dobudováním již probíhající výstavby tunelu Malovanka, je tato lokalita právem považována za velmi prestižní. Břevnov se spoustou impozantních vil a ulic lemovaných stromořadími žije svojí vlastní atmosférou. Nejen kvůli značnému množství ambasád, které se v této čtvrti nacházejí, si tuto lokalitu pro svůj život vybralo velké množství zahraničních rezidentů.

Seznamte se

Přímo za branou KAJETÁNKY a Radimovou ulicí se táhne poklidný pás zeleně stíněný duby a břízami.

Život na KAJETÁNCE má již mnoho příznivců. Budoucí majitelé se zajímají o všechny typy bytů, především však o byty s velkými terasami. Chtějí si užít zvětšeného intimního prostoru svých bytů, který právě terasy nabízejí. Společnost BOZNER zaznamenala zvýšený zájem také o byty v druhém bytovém domě. K této příležitosti uspořádala v září loňského roku přímo v parku přátelské setkání s pozvanými klienty, kteří ocenili možnost prožít několik chvil na místě, se kterým v brzké době spojí svůj život. Kajetánka se začne přeměňovat již v jarních měsících tohoto roku. Dobrou zprávou je, že díky úspěšně a o několik měsíců předčasně ukončenému předprodeji bytů nedochází k prodlení. Byl také vybrán generální dodavatel stavby, který je pro Kajetánku zárukou kvality a dodržení termínů výstavby a jejího dokončení. I vy můžete být při tom. Na projektu se kromě společnosti BOZNER s.r.o. spolupodílejí Lapid Capital Ventures Ltd. a Quinlan Private. Architektem projektu je pražský ateliér LOXIA a.s., generálním dodavatelem je Metrostav a.s.

Velmi rádi vám poskytneme doplňující informace. Bělohorská 37, Praha 6 tel.: +420 233 324 324 mob.: +420 775 564 324

Developerská společnost BOZNER zveřejnila informace o výjimečném projektu KAJETÁNKA koncem května tohoto roku.

kajetanka_new.indd 4

2.3.2010 11:36:21


The history of Kajetánka comes to life once more KAJETÁNKA – living without compromise In a place where, several hundred years ago, vineyards lay, English parks were strolled, and where the monastery of St. George dominated, history has come to life once more. The new phase of the former KAJETÁNKA estate began in May of 2009, when the Bozner developing company acquired a building permit to build luxurious and unique residences at a location with several centuries of history. It only took several weeks for clients to start showing great interest. These clients were enchanted not only by the possibilities offered of unique future living, but also by the the KAJETÁNKA Park. All it takes is one encounter with this place—its history, calmness and privacy—you will wish to be connected to it. However, the first step is to once again refine this lovable gem.

Z každé ložnice i obývacího pokoje bytů PENTHOUSE je přímý přístup na některý z velkoryse řešených balkonů nebo noblesně prostorných teras.

A look back at history

In Prague, the city of one-hundred spires, there are a number of beautiful historical locations which deserve the same amount of attention that KAJETÁNKA is now receiving. This location, with more than just a rich history reaching back as far as the 16th century, has endured both bitter and happy periods. Among the happier periods undoubtedly belongs the time of vineyards, beautiful gardens, the building of the monastery, and the period when the gardens of the Jesuits were bought and connected together. Later, the residence fell into the hands of the Martinic noble family who gave it to the Kajetan order. The Kajetan’s had the Orangery built, and during their period, KAJETÁNKA became a renowned place of pilgrimage. Later, under the rule of Josef II, the cloister was disbanded and only the chapel was preserved. By the end of the 18th century, the original building was rebuilt to a small lodge. Its owners at that time, the Kounic family, rebuilt it into a summer residence and established an extensive English park. Unfortunately, in 1881, KAJETÁNKA suffered a fire which caused large-scale damages. At the turn of the 19th and 20th centuries, the property belonged to a local mayor and businessman of that period, Jan Kolátor, who had statues of Vojtěch Sucharda be built in the park with aesthetic feeling. In 1948, the property was expropriated, and was later used as a Residential Home for Pioneers and Youths. In the nineteen-nineties, KAJETÁNKA was returned to the Kolátor family. Even though KAJETÁNKA experienced some beautiful periods in terms of its utilization and development, as well as the unfortunate damaging fire, it is certain that the most beautiful period is yet to come.

Noční snímek Svatovítské katedrály na Pražském hradě.

What we can look forward to

The KAJETÁNKA estate spreads over an area of 28,520 m2, and as the plans document, the park will once again have an English style. Just as the architects will be endeavouring to do their best to preserve the overall nature of the former estate, the individual elements of the park will also be renewed. The pond, for example, which now dominates this location just as it did in times past, will be re-cultivated, whereas the architects have also included a gazebo and labyrinth in the relaxation zone of the park. French elements, such as wide sidewalks and geometric arrangements, will also have their place – mainly at the entrance to the park. New life will also be breathed into two historic structures - the VILLA and the baroque ORANGERY. The ORANGERY will offer absolutely exceptional and spacious living with true air of history in order to satisfy even the most demanding of clients who are seeking to live in a city, but also somewhere that is private and green. However, KAJETÁNKA will provide living not only to clients who prefer history, but also to those who desire luxury and very modern living. During the period of two and a half years, four modern building will be built in the spaces of the park with approximately 145 two-to-four bedroom luxury apartments divided into three categories. These categories will be GARDEN, which will include gardens, CLASSIC luxury apartments will balconies or large terraces, and spacious PENTHOUSE luxury apartments situated on the highest floors of the building and offering a beautiful view of the gardens or Prague Castle. The luxury apartments will be equipped will basement storage rooms, and parking will be secured in underground spaces. Emphasis on a high quality of construction works is a priority. Maximum effort has also been devoted to the selection of materials for building the homes and equipping the luxury apartments with technical conveniences. State-of-the-art materials such as natural stone tiles will of course also be included, as well as security systems at the entrances to the buildings. Construction works will take place under the supervision of preservationists with significant regard to preserving the historical value of the structures.

VILA – sloužící jako restaurace – snímek pořízený kolem roku 1920.

KAJETÁNKA’S unique location

How many locations in Prague can offer you privacy, greenery and also the city centre within reach? Those who love to take walks will appreciate the closeness of Prague Castle and the Old Town. Also, thanks to the nearby business area, civic amenities, the airport and exceptional transportation services – which will also be improved when the construction of the Malovanka tunnel is complete – this locality is truly considered as very prestigious. Břevnov, with its many imposing villas and streets bordered by lines of trees, has its own atmosphere. Many foreign residents have chosen to live in this locality, and this is not only due to the significant number of embassies which are found in this district.

Get acquainted

Life at KAJETÁNKA already has many patrons. Future owners are interested in all types of luxury apartments, but mainly in those with large terraces. They want to enjoy the magnificent, intimate spaces of their luxury apartments which the terraces offer. BOZNER has also noted an increased interest in luxury apartments in the second apartment building. With regard to this, in September of last year, the company organized a meeting with invited clients directly in the park who appreciated the opportunity to spend a few moments in the place which they will be connecting their lives to in the near future. Kajetánka will begin its transformation in spring of this year. The good news is that there are no delays thanks to the successful presale of luxury apartments which was concluded ahead of schedule. A general supplier was also selected for the construction, and this supplier is a guarantee for Kajetánka of the quality and maintaining the timetable for construction and its completion. Even you can be there.

Nejstarší zobrazení KAJETÁNKY se objevuje na této dřevořezbě z roku 1680.

Lapid Capital Ventures Ltd. and Quinlan Private will share in the project along with BOZNER s.r.o . The architect for the project will be Prague atelier LOXIA a.s., and the General Supplier is Metrostav a.s.

We will be more than happy to provide you with additional information. Bělohorská 37, Praha 6 tel.: +420 233 324 324 mobile: +420 775 564 324

Projekt Kajetánka byl 09. 09. 2009 oficiálně představen vybrané klientele.

kajetanka_new.indd 5

2.3.2010 11:36:42


NOVINKY/NEWS

Tak jako tento bájný pták se i překrásné skleněné výrobky z produkce skláren ve Světlé nad Sázavou rodí v plameni a v horké výhni. A tentokrát se jedná o skutečné znovuzrození. Po rozsáhlé krizi, jež zasáhla tradiční český sklářský průmysl, přichází sklárny po převzetí novým majitelem s novou kolekcí pro rok 2010. Kolekce nazvaná Falco Chrysaetos je výsledkem spolupráce designéra Martina Faita se studiem Ogloj Chorchoj. Produktem tohoto spojení jsou prototypy dvou váz o výšce 350 mm a třech mís o průměru 210 mm a 290 mm reflektujících čisté vertikální a horizontální linie skalnatého pohoří a podtrhující tvrdost a zároveň křehkost materiálu. Crystalite.com

Like the mythical bird, beautiful glass products from the production of the glassworks in Svetla nad Sazavou are born in the flames and hot furnace. This time it is a real rebirth. After an extensive crisis that hit the traditional Czech glass industry, the glass factory after the takeover by a new owner, comes with a new collection for 2010. The collection called Falco Chrysaetos is the result of a collaboration of the designer Martin Fait with the studio Ogloj Chorchoj. The product of this merger are prototypes of two vases with a height of 350 mm and three bowls with a diameter of 210 mm and 290 mm, reflecting pure vertical and horizontal lines of rocky mountains and underlining both the hardness and the fragility of the material. Crystalite.com

Třpytivé postavičky Lovlots z dílny snad nejslavnějšího výrobce všech myslitelných křišťálových produktů Swarovski si získaly srdce svých obdivovatelů neprodleně po svém debutu v roce 2006. Pátá generace těchto rozkošných bytůstek je tvořena všemi možnými tvory z království zvířat od ježků přes králíky až po nejnovější přírůstek pro rok 2010 - kachniček Happy Ducks. V kolekci naleznete například malou kachničku jménem Sweet Alicia s tělem a hlavou z fasetovaného křišťálu, zobákem z křišťálu Silver Shade a očima z křišťálu Jet Hematite. Z podobně exkluzivních materiálů je vyrobena i její o něco větší sestřička Lucky Lee či středně velká Sunny Sam. Máte-li tedy sběratelské sklony, pak neváhejte a začněte svým křišťálovým zvířátkům zařizovat jejich Lovlots City. Swarovski.com

The glittering figures from Lovlots, the workshop of perhaps the most famous manufacturers of all conceivable crystal products, Swarovski won the hearts of their admirers immediately after their debut in 2006. The fifth generation of these delightful beings is made up of all possible creatures from the animal kingdom, from hedgehogs and rabbits to the latest addition for 2010 - Happy Ducks. In the collection you can find for example a little duck named Sweet Alicia with the body and head of facet crystal, the beak of the Silver Shade crystal and the eyes of the Jet Hematite crystal. Similarly exclusive materials were used for the production of her slightly bigger sister, Lucky Lee and medium-sized Sunny Sam. If you have a tendency to collecting, then do not hesitate and start to make a Lovlots City for your crystal animals. Swarovski.com

A to samozřejmě dobře vědí i v návrhářském domě Prada, kde pro propagaci své jarní kolekce zvolili dynamický filmový spot, na kterém si práci režiséra vyzkoušel známý americký módní fotograf Steven Meisel. Ve spotu se modelka otáčí kolem své osy před panensky bílým pozadím, jež dává vyniknout modelům nové kolekce, které se na modelce postupně mění. Barvami tohoto jara budou elegantní odstíny šedé a stříbrné, ve vzorech kralují pestrobarevné potisky a to vše je doplněno velmi živými modely kabelek, slunečních brýlí či bot. Modely jsou mnohde obohaceny početnými zářivými křišťály a dojem z celé kolekce je skutečně velmi svěží. Tak jak se na jaro sluší a patří. Prada.com

This fact is obvious in the design house Prada as they have chosen a dynamic film spot for the promotion of their spring collection. A famous American fashion photographer, Steven Meisel tried out his directing skills. The model rotates on the spot, around the axis in front of a pristine white background which lets the clothes of the new collection excel, which are gradually changing on the model. The colours of the spring are elegant shades of Gray and silver, the patterns are dominated by colourful prints and everything is accompanied by very lively handbags, sunglasses and shoes. The designs are often enriched with numerous bright crystals and the impression from the whole collection is really very fresh, a freshness which fits for spring. Prada.com

12

novinky.indd 12

2.3.2010 10:35:29


jaguar.indd 3

2.3.2010 16:44:36


KNIHY/BOOKS

Život a osud Amelie Earhartové může v mnohém inspirovat. Byla první ženou, která přeletěla Atlantický oceán a o něco později také Pacifik. Vybavena pouze vlastní intuicí a mapami musela čelit technickým i dalším nečekaným závadám a nástrahám. Za každé příležitosti si zachovala chladnou hlavu a každou nástrahu překonala s neuvěřitelnou intuicí. Její odvaha a záviděníhodná cílevědomost ji dovedla k řadě rekordů. Postupně si tak budovala image nezávislé moderní ženy, ke které vzhlížela celá Amerika. V roce 1937 se vydala na svou poslední cestu – cestu kolem světa, ale letadlo beze stopy zmizelo. Záchranná akce dosahovala nečekaných rozměrů. Vše však bylo bezvýznamné. Zmizení Amelie Earhartové s sebou nese nevysvětlené záhady a tajemství, která ještě vyzdvihují ikoničnost její osobnosti. Doporučená cena je 199 Kč. Mf.cz

V rámci řady Mladé fronty vyšlo další dílo, které představuje 1000 geniálních děl. Tentokrát jsou středem zájmu autorů erotická díla. Jak historie ukazuje, erotické obrazy i sochy zaujímaly ve společnosti vždy výsadní postavení. Objevovaly se v každém období a vždy vzbuzovaly silné emoce – ať už pozitivní, či negativní. Každou dobu charakterizují nové ideje erotismu i ideály ženství. Kniha 1000 geniálních erotických děl předkládá vývoj těchto děl a hodně vypovídá i o společnosti a poměrech, ve kterých díla vznikala. Pohled překládá opravdu celistvý – od prehistorie a primitivních forem až po revoluci těla, tedy období let 1960 až 2000. Každé kapitole předchází úvod, který výstižně charakterizuje každé období. Stěžejní stránku knihy – tedy obrazovou přílohu, doplňují stručné medailonky nejvýznamnějších autorů. Kniha 1000 geniálních erotických děl je vskutku geniální. Doporučená cena je 599 Kč. Mf.cz

Amelia Earhart‘s life and destiny can inspire in many ways. She was the first woman to fly across the Atlantic Ocean and later also the Pacific. Equipped with only her own intuition and maps she had to face technical and other unexpected troubles and pitfalls. In any case she didn’t lose her head and overcame every problem with incredible intuition. Her courage and enviable ambition led her to a series of records. Gradually, she built the image of a modern independent woman to who all America looked up to. In 1937 she set off for her last journey - a journey around the world, but the plane disappeared without leaving any trace. The rescue action reached unexpected proportions but everything proved useless. The disappearance of Amelia Earhart entails unexplained mysteries and secrets that have even highlighted the iconic character of her personality. The recommended price is 199 CZK. Mf.cz Překrásná výpravná publikace Čechy hudební ve fotografiích Otto Dlaboly představuje milovníkům hudby místa spojená s českými hudebními klenoty. Významný fotograf Otto Dlabola, který se proslavil zejména fotografiemi interpretů populární i vážné hudby, dvaadvacet let objížděl Čechy a dokumentoval města a vesnice, které se nějakým způsobem zapsala do hudební historie. Díky knize se tak můžete vypravit na místa, kde se narodili významní skladatelé, či prostory, které se rozeznívaly jejich melodiemi. Černobílé fotografie, které dokonale zachycují jejich genia loci, doplňuje text Antonína Matznera, významného publicisty, hudebního režiséra a dramaturga. Kniha, která nesmí chybět v žádné knihovně milovníka klasiky, nejen doplní znalosti, tentokráte místopisné, ale především uspokojí nároky estetické. Doporučená cena je 599 Kč. Xyz-knihy.cz

The wonderful publication Musical Bohemia in the Pictures of Otto Dlabola presents to music lovers places connected with Czech musical gems. The important photographer, Otto Dlabola who became popular mainly for his photos of interprets of popular and classical music, toured around Bohemia for twenty-two years and documented towns and villages which got in some way to the history of music. Thanks to the book you can go to the places where the prominent composers were born or to the spaces which echoes their melodies. Black and white photographs that perfectly capture the genius loci are completed by texts of Antonin Matzner, a major journalist, music director and dramatist. The book, which cannot be missing in the library of any classics lover, not just provides knowledge, this time topographical, but above all satisfies the aesthetic demands. The recommended price is 599 CZK. XYZ-knihy.cz

Another book was published withing the series of Mlada Fronta, it presents1000 works of genius. This time the authors’ focus is on erotic works of art. As the history shows, erotic paintings and statues had always a privileged position in society. They appeared in each period and always aroused strong emotions - either positive or negative. Every period is characterised by new ideas of eroticism and ideals of femininity. The book 1000 Fantastic Erotic Works of Art shows the development of these works and says much also about the society and the conditions under which the works came into being. The picture is really big and complex - from prehistory and primitive forms to the revolution of the body, namely the period between 1960 and 2000. Each chapter is preceded by an introduction that aptly characterises each period. The fundamental part of the book, the picture attachments, is completed by brief profiles of the most significant authors. The book 1000 Fantastic Erotic Works of Art is truly fantastic. The recommended price is 599 CZK. Mf.cz

14

knihy.indd 14

2.3.2010 10:37:46


CVSTOS.indd 17

5.3.2010 10:55:27


HODINKY/TIMEPIECE

150 let je dlouhá doba. Kolik se toho za tu dobu odehraje…? Za 150 let se promění generace a svět se změní k nepoznání. Vždyť roku 1860 vypadal svět úplně jinak než dnes. V Americe bylo těsně před vypuknutím občanské války, u nás vládl císař František Josef I. a chystal se na proměnu habsburské monarchie v centralistický stát. V umění ještě převládalo realistické vyobrazování, daleko v budoucnu leží směry jako impresionismus, symbolismus, kubismus, natož pak dadaismus, pop art, nebo například konceptuální umění. Většina dnes tolik obdivovaných architektonických staveb ještě dávno nestojí. V New Yorku bychom nenalezli mrakodrapy, svět nezná jinou než dekorativní architekturu a užité umění. Lidská civilizace není poznamenaná světovými válkami, ale ani vynálezy. Lidé neznají elektřinu, automobily, ani krásy filmu. Lidé žijící v šedesátých letech 19. století se nedočkají objevení jižního pólu, ale ani tragédie potopení Titaniku. Zatím jen sní o pokoření vzduchu po vzoru ptáků. Jen těžko by si někdo v té době pomyslel, že vzniknou vzducholodě, letadla a helikoptéry a že se z nich stanou masové dopravní prostředky. Svět byl v té době v něčem jiný. Možná lepší, možná horší, těžko říct. Jisté je, že si život v té době dokážeme jen stěží doopravdy představit. Stejně jako si ani lidé s nejfantastičtějšími představami nemohli představit, jak bude vypadat svět dneška. I přes veškeré neuvěřitelné změny, kterými celý svět během dlouhých 150 ti let prošel, existují věci, které se nezměnily. Alespoň v tom zásadním. Mezi jinými mám na mysli firmu Chopard, která vznikla právě v roce 1860. Švýcarské firmy specializující se na výrobu hodinek se vývoj okolního světa jistě dotkl a velmi ji poznamenal, ale v něčem zůstala stejná jako když ji mladý Louis –Ulysse Chopard zakládal. Bylo mu pouhých dvaceti čtyř let a jistě si ani v nejmenším nedokázal představit, jakého věhlasu se jeho firma v budoucnu dočká. Z malé firmy v zapadlé vesničce Sonvilier vyrostla ve firmu celosvětového významu. Do města, se kterým je dnes společnost spojována, tedy do Ženevy, se přesunula až v roce 1937, tedy celých 77 let od svého založení.

Firma měnila své majitele i kolekce. Vždy si ale zachovávala rodinný charakter a důraz na originalitu. V sedmdesátých letech 20. století vytvořila slavnou kolekci Belle Epoque a získala za ni ocenění Zlaté růže Baden-Baden. Tím si otevřela dveře do světa uznání a úspěchy již následovaly ráz na ráz. Doposud nepřekonaným úspěchem bylo vytvoření kolekce hodinek Happy Diamonds, která vzbudila na celém světě obrovský rozruch a vyzdvihla firmu Chopard na úplný vrchol. Tam společnost bez větší námahy kraluje doposud. Každá její kolekce je celosvětově očekávaná a následně vřele přijata. Firma Chopard využívá nejdražší materiály a dopřává jim to nejlepší zpracování. Její velká síla pramení také ze zajímavých tvarů hodinek a unikátního umístění kamenů. Oblibu si společnost jistě zvýšila také svým „dobrým srdcem“, od roku 2002 úzce spolupracuje s nadací Elton John AIDS Foundation. S jejím zakladatelem vytváří ojedinělé kolekce, které kombinují Chopardův smysl pro detail a perfektnost a Eltonovu extravaganci. V současné době už firma Chopard není jen výrobcem hodinek. Pole jejích výrobků se silně rozrostlo. Soustřeďuje se také na dámské a pánské šperky, ale neopomíná ani další předměty, které jsou dnes neopominutelnou součástí světa luxusu. Logo značky Chopard tak naleznete na překrásných perech, elegantních kožených výrobcích, ale také na hedvábných šátcích, sponách, či popelníkách. Chopard si váží své dlouholeté tradice a v každém svém výrobku čerpá z letité zkušenosti předků. Technologie se samozřejmě proměňují, ale co zůstává, je zaujetí, dokonalá řemeslná zručnost a důraz na nejkvalitnější možné provedení. To jsou vlastnosti, které umožnili firmě prosperovat po celých 150 let a které jí to s největší pravděpodobností budou umožňovat ještě mnoho let v budoucnu. I přesto, že se celý svět proměnit k nepoznání, něco zůstává. Lidé od počátku do konce věků vyhledávají osobní přístup, co největší kvalitu a krásu. Tedy přesně to, co firma Chopard přináší. Chopard.com

16

maketa danca.indd 16

4.3.2010 9:26:37


HODINKY/TIMEPIECE

150 years is a long time. How many things can happen in that time ...? 150 years changes generations and the world changes beyond recognition. For in 1860 the world looked completely different than today. In America, it was just before the outbreak of the Civil War, our country was ruled by Emperor Franz Joseph I and he was about to transform the Habsburg monarchy in the centralist state. The arts were prevailed by realism, the movement such as impressionism, symbolism, cubism, let alone Dadaism, Pop Art, or conceptual art were in the future. Most of today’s so much admired architectural buildings had not been built yet. In New York we would not find skyscrapers, the world knows no other than decorative architecture and applied arts. Human civilisation is not stigmatised by two world wars, nor even the numerous inventions that followed them. People do not know electricity, cars, nor the beauty of the film. People living in the sixties of the 19th century didn’t live to hear about the discovery of the South Pole, but even about the tragedy of the Titanic sinking. So far they had only dreamt of getting into the air following the example of birds. Anybody could hardly imagine the inventions of airships, aeroplanes and helicopters. The world was different at that time. Maybe better, maybe worse, it‘s hard to say. What is certain is that we can hardly imagine the life at that time. Just as the people with the most bizarre ideas could not imagine how the world would look today. Despite all the incredible changes which the whole world has passed during the long 150 years, there are things that have not changed. At least in the major part. Among others, I mean the Chopard company, founded right in the year 1860. The Swiss company specialised in the production of watches were certainly touched by the development of the outside world and it influenced her very much, but in something it remained the same as when young Louis-Ulysse Chopard founded it. He was only twenty-four and he certainly could not imagine in the least what prestige his company would achieve in the future. The small firm from a remote village, Sonvilier, grew up in the company of global significance. The company moved to the city, with which it is now associated, Geneva in 1937, 77 years after its foundation.

The company changed its owners and collections. But it always maintained the family character and the emphasis on originality. In the seventies of the 20th century it created the famous collection Belle Epoque and won the Golden Rose of Baden-Baden with it. This opened the doors to world recognition and success followed immediately afterwards. So far unequalled achievement was the creation of the watch collection called Happy Diamonds which aroused a huge worldwide stir and took the Chopard company to the very top. The company effortlessly reigns there till today. Each of its collection is world renowned, and then warmly accepted. Chopard uses the most expensive materials and uses the best manufacturing techniques. The great power also stems from interesting shapes of watches and the unique location of stones. The popularity of the company has certainly increased also because of their good heart, since 2002 they have been working closely with the Elton John AIDS Foundation. With its founder, they create unique collections, combining Chopard’s sense for detail and perfection and Elton’s extravagance. At present the company is not only a watch producer anymore. The range of products has grown strongly. It also focuses on women‘s and men‘s jewellery, but doesn’t leave out other items which now make an important part of the luxury world. Thus you can find Chopard‘s logo on beautiful pens, elegant leather products and on silk headscarves, brooches or ashtrays. Chopard esteems the long tradition and each of the products draws from many years‘ experience of the ancestors. Technologies are changing, but what remains is passion, perfect workmanship and emphasis on the best manufacturing possible. These are the qualities that have enabled the company to prosper for 150 years and that will most likely do it for many years in the future. Even though the whole world transformed beyond recognition, something remains. From the beginning to the end of time, people search for a personal approach, the highest quality and beauty - exactly for what the Chopard company offers. Chopard.com

17

maketa danca.indd 17

4.3.2010 9:27:12


DESIGN/DESIGN

Film a luxus jsou pojmy, jež se velice často vyskytují ve stejných větách. Nebylo tomu tak sice vždy, původně byl film považován spíše za jakousi pouťovou atrakci, tedy zábavu určenou spíše pro masy, a ne za plnoprávné umění hodné lepší společnosti, jakým bylo kupříkladu divadlo. První filmy, jako byly ty od francouzských bratří Lumiérů, ani neměly žádný skutečný děj, zobrazovaly třeba odchod dělníků z továrny či příjezd vlaku. O to větší však měly účinek na filmu neuvyklé publikum: při promítání filmu Příjezd vlaku, který skutečně zobrazuje pouze perspektivně zachycený příjezd lokomotivy se zapřaženými vagóny na nádraží, se stateční gentlemani z řad diváctva v sále schovávali pod a za sedačky a přítomné dámy z plna hrdla ječely. Všichni byli tou dokonalou iluzí naprosto ohromeni a skutečně se báli, že by je mohl přejet vlak. To byly ovšem opravdu začátky, zanedlouho se ve filmech začal objevovat jednoduchý děj a začalo být jasné, že kromě umění se jedná také o obrovský byznys. Zlaté časy filmovému průmyslu nastávají s příchodem zvukového filmu a vznikem Hollywoodského systému obsazování hvězd, kdy honoráře herců a hereček, na jejichž postavách je film založen, dosahuje již v té době astronomických výšin. To v podstatě vydrželo až do dnešní doby: Johnny Depp si například za honorář za svou roli v blockbusteru Piráti z Karibiku koupil vlastní ostrov, kde nyní tráví nikým nerušené chvíle se svou rodinou, když se zrovna nenacházejí ve svém venkovském sídle ve Francii. Filmoví producenti a spolumajitelé velkých studií jsou pak opravdu velmi bohatí lidé, za všechny jmenujme třeba notoricky známého Jerryho Bruckheimera. Jistě si pamatujete na své dětské návštěvy kina. Zejména pak na dřevěné sedačky, jež způsobovaly, že se jen trochu delší film stával skutečným utrpením. I když tato stará kina měla nesporně svou neopakovatelnou atmosféru, budete myslím souhlasit, že polstrovaná křesla dnešních multikin jsou nesrovnatelně pohodlnější. I mezi multikiny se však vyskytují kina mířící na vyšší třídy a nabízející opravdový luxus. Luxusní kinosály Village Cinemas Gold Class najdeme po celém světě, Prahu nevyjímaje. Po příchodu do kina Vás obsluha uvede do sálu speciálním vchodem, usadí Vás do pohodlných polohovacích křesel u vlastního stolku a nabídne Vám občerstvení, jež může zahrnovat třeba různé druhy sushi, míchané koktejly či láhev dobrého sektu. Poté se můžete nerušeně ponořit do příběhu vybraného filmu. Pokud však patříte mezi skutečné milovníky filmů a preferujete ještě větší soukromí, máte možnost nechat si vystavět špičkový kinosál pro malé množství diváků přímo ve své vile a podle libosti zvát na projekce své přátele, nebo naopak sledovat filmy v naprostém osamocení. Levnější variantou jsou pak klasická domácí kina, jež však dnes často dosahují vynikající kvality jak obrazu, tak zvuku. Náročnému uživateli lze doporučit například videotechniku firmy Da-lite vyrábějící plátna, jež můžete podle potřeby umístit třeba i na strop, a audio techniku společnosti Harman Kardon, jejíž zvukové soupravy patří mezi světovou špičku. Ve spojení s dobrým přehrávačem disků Blue Ray nebo výkonným počítačem pak můžete v soukromí vlastního domova docílit stejně kvalitní projekce jako v jakémkoli kinosále. Velké plus ovšem je, že Vám nikdo nebude za hlavou chroustat popcorn, telefonovat v průběhu filmu či hlučně usrkávat ledovou tříšť. Investovat do kvalitního vybavení domácího kina se jistě vyplatí, je totiž téměř zbytečné dívat se na moderní filmy za jiných podmínek - nevynikne tak ani polovina kvality zvuku a obrazu, které jsou produkty současné špičkové technologie natáčení. A to by u mnoha filmů byla skutečná škoda.

The theme of the March issue of our magazine is movement. It was movement along with a tiny defect of the human eye, called visual inertia, that gave rise to one of the biggest phenomenon of the past and the present century - film. A film is nothing more than a series of stills shown in a quick succession. If the speed is sufficient, the eye cannot perceive them as individual pictures, but as a continuous movement. Film and luxury are concepts that are very often found in the same sentence. It was not always like that, the film was initially regarded as a kind of freak attraction, i.e. entertainment designed more for the masses and not as a fully-fledged art, worthy of high society as was for example the theatre. The first films, like those from the French Lumiere brothers, didn’t actually have any real plot, they showed for instance workers leaving the factory or the arrival of a train. However, they had a big effect on the public, at the time not used to seeing such moving pictures: during the screening of the film Arrival of the Train, which really only shows the arrival of the locomotive with carriages to the station from a perspective, the brave gentlemen from the audience were hiding behind and under the seats and the ladies present screamed at the top of their voices. Everybody was absolutely amazed at the perfect illusion and they were really worried that they could be run over by the train. These were however the very beginnings, soon the movies began to present a simple story and it became clear that in addition to art it was destined to be a huge business. The golden age of the film industry started with the coming of sound in film and the rise of Hollywood stars, while the actors and actresses‘ salaries on whose characters the film was based, were reaching astronomical heights already at that time. It essentially lasts until today: for instance Johnny Depp bought his his own island with his salary for the role in the blockbuster, Pirates of the Caribbean and he now spends time undisturbed by anyone with his family when they are not in their country house in France. Film producers and co-owners of large studios are really rich people, for all let’s name well-known Jerry Bruckheimer. Surely you remember visiting the cinema when you were a child. Especially the wooden seats which turned a long film into a real ordeal. Although these old cinemas had undoubtedly a unique atmosphere, you will agree that the padded seats of today’s multiplex cinemas are incomparably more comfortable. Even among the multiplexes however, there are cinemas aiming at higher standards and offering real luxury. Luxury cinema halls Village Cinemas Gold Class, can be found throughout the world, Prague included. After coming to the cinema, the staff will take you into the hall through a special entrance, seat you in a comfortable positioning chair at your own table and offer you refreshments, which may include various types of sushi, mixed cocktails or a bottle of good champagne. Then you can quietly plunge into the story of the selected movie. However, if you are one of the true film lovers and prefer even more privacy, you have the possibility to build a high-end cinema hall for a small number of viewers directly in your home and invite your friends to projections as you like or conversely watch films on your own. A cheaper option is the classic home cinema which today often offers an excellent quality of both picture and sound. For demanding users we recommend for example the video technology from the Da-Lite company producing screens that can be placed as needed, even on the ceiling and the audio technics by Harman Kardon company, the sound systems of which are among the world leaders. If you add a good Blue Ray disc player, or a powerful computer, you can achieve the projection of the same quality as in any cinema, in the privacy of your own home. The big pro is that nobody will be crunching popcorn at your head, call during the movie or noisily slurp a slushie. Investing in quality home cinema equipment is certainly worthy,as it is almost useless to watch any modern films under different conditions – you won’t enjoy half of the sound and picture quality that the products of the current high-end filming technology have. In the case of many films it would be a real shame.

18

kina.indd 18

2.3.2010 10:39:35


DESIGN/DESIGN

19

kina.indd 19

2.3.2010 10:40:07


DESIGN/DESIGN

Snad každý miluje odpočívání a lenošení. I sebevětší sportovní nadšenec se po náročném výkonu rád svalí do horké vany nebo do oblíbeného a tolik pohodlného křesla. Pohodlí a nicnedělání především. Vždyť jak jinak bychom mohli znovu načerpat potřebnou energii na zvládnutí tak hektického způsobu života?

Perhaps everyone loves resting and lazing. Even big sports enthusiasts, gladly jump into a hot tub or into their favourite and O so comfortable armchair, after demanding exercise. Comfort and doing nothing rule. How else could we once again regain the necessary energy to cope with a hectic lifestyle? Březnové číslo časopisu RoyalReport, kterým právě listujete, je, jak jistě víte, zaměřené na všechno, co se více či méně týká tématu pohybu. K rychlejšímu i pomalejšímu pohybu, k více i méně vynaložené námaze a k náročnému i méně vysilujícímu dni vždy patří pořádný odpočinek. Ať jste kdekoliv, pohodlně se usaďte a pročtěte si naše designové tipy na téma odpočinku. Obdivujte jejich neotřelost, eleganci a stylovost a přestavujte si, jak pohodlně byste se v nich právě nyní museli cítit.

The March issue of the RoyalReport magazine, which you are currently browsing through, is as you have guessed, focusing on everything concerning the theme of movement. However, after fast or slow movement, with more or less exertion, but non the less a demanding and exhaustive day, we always need a proper rest. Wherever you are, sit back comfortably and read our tips on the theme of relaxing design. Admire their originality, elegance and stylishness and imagine how comfortable you would feel in one of them right now. .

Zcela ojedinělým kusem nábytku, na který přesně sedí všechny výše zmíněné vlastnosti, je odpočinkové křeslo Dounyasha designérky Dimy Loginoff. Dima Loginoff pochází z Ruska a zpočátku vykonávala profesi vlasové stylistky. Vždy se ale hodně zajímala o aktuální dění ve světě interiérového designu, malby a fotografie. Proto také nakonec vystudovala školu designu a začala se své zálibě věnovat naplno. A z jejích výtvorů je to vidět. Její návrhy a výsledné realizace jsou konceptuálně bohaté, barevné a odkazují k mnohým aspektům z historie, umění a dění celé společnosti. Perfektní ukázkou jejích neotřelých nápadů je právě křeslo Dounyasha. Křeslo plné kontrastů silně evokuje jakousi masivní mušli s půvabnými nožkami. Jeho neobvyklé jméno vychází z ruské tradice, konkrétně připomíná pozdní 18. století. V návrhu Dimy Loginoff je ale zcela moderní. Vychází z organických tvarů, hladkých povrchů a temnou černou barvu kombinuje s veselými barevnými tóny. Křeslo Dounyasha se množstvím svých barevných vzorů a prvotřídním zpracováním stává nepostradatelným doplňkem pro jakoukoliv designovou domácnost.

An absolutely unique piece of furniture which exactly meets all the above characteristics, is a relaxing chair called Dounyasha, by the designer Dimy Loginoff. Dima Loginoff comes from Russia and at first worked as a hair stylist. But she was always very interested in current events in the world of interior design, painting and photography. That is why eventually she graduated from a design school and began to take her hobby to the next level, which her creations show. Her designs and final realisations are conceptually rich, colourful and refer to many aspects of history, art and the events in society. A perfect example of her novel ideas is the Dounyasha chair. The seat, full of contrasts, strongly evokes a kind of massive shell with charming legs. Its unusual name comes from the Russian tradition, specifically it recalls the late 18th century. However, Dimy Loginoff ’s design is completely modern. It is based on organic shapes, smooth surfaces and dark black colour, combined with cheerful colour tones. The Dounyasha chair with its wide number of colourful patterns and premium processing becomes an essential accessory for any designer home.

20

zajimavosti.indd 20

2.3.2010 10:53:15


DESIGN/DESIGN

P

ohodlně a nerušeně relaxovat se dá jak v tomto překrásném křesle, které zároveň poslouží jako pomyslný ochránce před vnějším světem, tak například v unikátním sprchovém koutu. Ono se vlastně ani nejedná o sprchový kout v pravém slova smyslu. Zábavná sprcha nazvaná Cocoon Shower nemůže nepřipomínat vejce, jeho tvar totiž kopíruje do posledního detailu. Zároveň také evokuje futuristický dopravní prostředek, který se vrátil do naší doby z daleké budoucnosti plné nepředstavitelných vynálezů a technik. Dílo Ariny Komarové Cocoon Shower je extrémně chytré. Jakmile do něj vstoupíte, rozevře okolo Vás svá křídla a schová Vás ve svém nitru. Ochrání každého sprchujícího ze všech stran a umožní mu přitom sledovat své okolí. Cocoon Shower na první pohled ani v nejmenším nepřipomíná klasickou sprchu. Ona jí také v žádném případě není. Kromě obyčejné sprchy nabízí navíc vanu, hydro masáž a dokonale odpočinkový zážitek doladí regulovatelnou barvou osvětlení. Díky tomu perfektně vystihne jakoukoliv náladu svého momentálního „obyvatele“ a zanechá v něm nezapomenutelný zážitek po každé návštěvě. Cocoon Shower se bezesporu stane unikátem každé místnosti, strhne na sebe veškerou pozornost a uchvátí svou bezbřehou originalitou a naprostou netradičností.

You can relax, comfortably and quietly in this beautiful chair which also serves as an invisible protector from the outside world, or as a unique shower cubicle. It is not really a shower cubicle in the true sense. The fun shower called Cocoon Shower reminds one of an egg, for it copies its shape to the last detail. It also evokes a futuristic means of transport which came back to our time from the distant future full of unimaginable technologies. The piece of work by Arina Komarova, Cocoon Shower is extremely clever. Once you enter, it closes its wings around you and hides you in its heart. It protects every shower-taker from all sides and allows them to watch the surroundings. At first glance Cocoon Shower doesn‘t resemble a traditional shower in the least. Actually it is not a traditional shower at all. Besides an ordinary shower, it offers also an additional bath, hydro massage, and the relaxing experience is completed by the adjustable lighting colour. Thanks to it, Cocoon perfectly captures any mood of its „inhabitants“ and gives them a memorable experience after each visit. Cocoon Shower definitely becomes a unique of every room as it attracts all the attention and impresses by its boundless originality and utter innovativeness.

T

ato charakteristika do posledního platí také pro výtvor mexického průmyslového designéra Victora M. Alemana – Loopita bonita. Jakési lehátko, které kombinuje prvky sezení a ležení, představuje vrchole odpočinku. Zároveň nelze popřít jeho estetickou kvalitu. Tělo Loopity je tvořeno měkkou pěnou, která umožňuje dvěma lidem sedět - ležet zcela pohodlně. Zároveň odpočívají tváří v tvář a vzniká tak mezi nimi úzké spojení, příjemná symbióza. Victor M. Aleman při návrhu tohoto díla vycházel ze svého dřívějšího návrhu - závěsného křesla na bázi houpací sítě, jež nazval Mua. I Mua je ideální pro milující se dvojice. Organický tvar představuje jejich spojení a propletení jejich názorů a myšlenek. Každý je sám sebou, ale zároveň jsou neoddělitelně spojeni. Obě tato díla mexického umělce poskytují, stejně jako křeslo Dimy Loginoff a sprcha Ariny Komarové, ochranu, klid a bezpečí. V jejich prostředí jakoby neexistoval žádný okolní svět, jen Vy, Vám blízký člověk a tolik kýžený odpočinek.

This characteristics also fully applies to the creation of the Mexican industrial designer, Victor M. Aleman, Loopita bonita. A kind of bed, combining elements of sitting and lying, making for a top rated relaxation. At the same time we cannot deny its aesthetic quality. Loopita‘s body is made of soft foam, which allows two people to sit-lie very comfortably. While resting face to face, they become closely connected - a pleasant symbiosis. Victor M. Aleman, while designing the work, used his earlier design - a hanging hammock-based chair, called Mua. Also Mua is ideal for a loving couple. The organic shape represents their connection and the interlocking of their opinions and ideas. Each of them is by herself or himself but at the same time they are inseparably linked. Both of these works by the Mexican artist grant protection, peace and security, as well as the chair by Dimy Loginoff and Arina Komarova’s shower. In their environment it seems that there is no outside world, only you, your close one and so much desired relaxation.

Dimaloginoff.com Yankodesign.com

21

zajimavosti.indd 21

2.3.2010 10:53:32


DESIGN/DESIGN

Nenajde se snad nikdo na světě, kdo by nechtěl žít v příjemném prostředí a obklopovat se krásnými věcmi. Vždyť právě to, kde se pohybujeme, z nás dělá to, čím jsme. Nejen lidé, se kterými se setkáváme, ale i místa, která navštěvujeme, nás obohacují a formují naši povahu, smýšlení a životní cíle a touhy. Pokud se pohybujeme výhradně příjemným a hezkým prostředím, jistě to na nás zapůsobí pozitivně. Proč tedy nemít stále dobrou náladu a nevytvořit si okolí přesně podle svých představ? Doma trávíme nejvíce času. Měl by tedy být centrem pozitivních myšlenek a věcí. Mnohé nápady na vylepšení domácnosti byly prezentovány na milánském trienále. To proběhlo v polovině ledna v italském centru designu a jako každoročně obstálo své vyhlášené pozici. Macef je veletrhem obrovských rozměrů. Osmdesát společností se stejnou charakteristikou – „made in Italy“ prezentovaly své různorodé představy o současnosti a budoucnosti designu každodenních předmětů. Výrazným znakem všech těchto firem byl silný odkaz na tradici zručnosti, která je neodmyslitelnou součástí italské historie. Zároveň firmy spojuje také skvělá kvalita a nejlepší materiály. Přitom přinášejí neviděné možnosti různorodého zpracování, širokou škálu unikátních nápadů, které uspokojí snad veškerý možný vkus. Tentokrát, tedy v lednu tohoto roku, se Macef představil pod názvem „House in Bloom“ a dům s nápady, zde prezentovanými, bude opravdu vzkvétat. Koordinátorka výstavy Barbara Villari k tomu dodává: „Jaro je sezónou znovunarození, návratu přírody k životu po zimě, sezónou mládí, rozkvětu nové lásky, emocí a štěstí.“ Cílem „House in Bloom“ tak bylo evokovat tyto pocity a přenést si svěžest přírody do každodenního života. Skupina pořadatelů proto vybrala designové kousky, které jsou plné barevných florálních textur klasických i abstraktních. Stejně tak vystavované doplňky jsou explozí květin v nespočtu různých materiálů, barev, stylů a tvarů. Bylo zde zkrátka na co se dívat a z čeho čerpat inspiraci. Mezi firmami, které navodily jarní atmosféru, byly například B&B, Capanni F.Lli, Tisca, Villari, Zanaboni, Rigatti, Romagnoli Renzo, Maison Claire a mnoho, opravdu mnoho dalších. Všechny přinesly svůj jedinečný pohled na domov současnosti a svými nápady obohatily dosavadní svět italského i celosvětového designu. Pod názvem „Macef in Town – Everyday Design“ proběhla také v rámci veletrhu charitativní aukce předmětů, které byly na trienále představeny. Byly tak propojeny dvě polohy krásna – vizuální a povahová. Macef.it

Perhaps there is nobody in the world who wouldn’t like to live in a pleasant environment and to be surrounded by beautiful things. It is exactly where we live, which makes us who we are. Not only the people with whom we meet, but also the places we visit, enrich us and shape our character, mind, life goals and desires. If we only move around pleasant and beautiful environments, it certainly gives us a positive impression. Then why not always have a good mood and create your surroundings exactly according to your ideas? We spend most of the time at home therefore it should be the centre of positive thought and nice things. Many ideas on renovating the household were presented at the Milan Triennale. It took place in mid-January, at the centre for Italian design and like every year, it lived up to its reputation. MACEF is a fair of enormous proportions. Eighty companies with the same characteristics „made in Italy“ presented their various ideas about the present and the future design of everyday objects. A significant attribute of all these companies was a strong link to the tradition of craftsmanship which is an essential part of Italian history. At the same time the companies have in common, great quality and superior materials. They bring unseen options of diverse processing, a wide range of unique ideas that will satisfy all possible tastes. This time, in January this year, MACEF has introduced itself under the name „House in Bloom“; and the house with the ideas presented there, will really prosper. Barbara Villari, Exhibition Coordinator adds: „Spring is the season of rebirth, the return of nature to life after winter, the season of youth, love in bloom, emotions and happiness.“ The aim of „House in Bloom“ has been to evoke these feelings and bring the freshness of nature into everyday life. The group of organisers have therefore chosen such design pieces that are full of colourful floral textures, both classic and abstract. Similarly, the exhibited accessories are an explosion of flowers in lots of different materials, colours, styles and shapes. In short, at Milan MACEF there were many things to look at and to draw inspiration from. Among the companies that evoked the spring atmosphere, were for example B & B, Capanni F. Lli, Tisca, Villari, Zanaboni, Rigatti, Romagnoli Renzo, Maison Claire and many, many more. All of them brought their unique perspective on today’s home and enriched with their ideas, the world of Italian and worldwide design. A charity auction of items, presented at the Triennale, was held within the fair under the title „MACEF in Town - Everyday Design“. Thus two levels of beauty were linked – visual and spiritual. Macef.it

22

designweek.indd 22

3.3.2010 11:53:10


inzerat_hak_A4_ok.indd 1

3.3.2010 13:26:19


I při všech pozitivních vlastnostech dřeva je třeba mnoho odborných znalostí a zkušeností k tomu, aby z masivního dřeva vznikly vysoce kvalitní výrobky určené do koupelen, saun a relaxačních center nenáročné na údržbu. Zkušenosti výrobce pramení z více než stoleté tradice výroby nádob na vodu z masivního dřeva. Dřevo má specifické vlastnosti, které je třeba při výrobě bezpodmínečně zohlednit. Existují proto zásadní pravidla, která je třeba splnit a docílit tak kvalitních vodotěsných dřevěných výrobků s dlouhou životností, které slaví veliký úspěch po celém světě. Jednou z předností těchto zařizovacích předmětů je jejich flexibilita. S výrobou Vaší vany, umyvadla nebo sprchové kabiny se začíná až po vyjasnění všech technických detailů. To nám dává možnost realizovat Vaše individuální přání týkající se jak rozměrů tak Vámi požadovaných detailů. Péče o tyto výrobky nevyžaduje žádné speciální prostředky. Povrch výrobků z masivního dřeva je opatřen speciálním hygienickým transparentním uzavřením odolným vůči chemikáliím a vysokým teplotám a pro jejich čištění se používá stejných čistících prostředků jako pro jiné výrobky ze sanitárního akrylátu, smaltu či keramiky. Tyto výrobky jsou možné k dostání v provedení: modřín, kambala, buk, třešeň, cedr, ořech, teak, wenge …., jsou určeny pro relaxaci nejen v interiéru, ale také na zahradě či terase. Je možné je vybavit vířivými systémy.

SAPEKA NAHLED.indd 2

2.3.2010 13:32:12


SAPEKA NAHLED.indd 3

2.3.2010 13:32:42


DESIGN/DESIGN

Také se občas uprostřed noci probudíte s výkřikem a s potem zborcenými zády, když Vás znenadání přepadne sen, či spíše noční můra, ve které figuruje stará paneláková koupelna? Koupelna se „stěnami“ z umakartu, díky nimž bylo každé slovo sousedů pod Vámi i nad Vámi slyšet tak dobře, jako by stáli vedle Vás. Koupelna oblepená linoleem, v lepším případě pak vydlážděná jedním ze dvou druhů dlaždic, jež byly tehdy na trhu k dostání. Dnes se po takovémto nočním otřesu můžete s úsměvem zachumlat do peřin a znovu pokojně usnout. Umakartovým „koupelnám“ již dávno odzvonilo.

Do you also sometimes wake up in the middle of the night with a cry and a sweaty back, suddenly attacked by a dream, or rather a nightmare which figures an old prefab bathroom? A bathroom with „walls“ of Formica, due to which you could hear every word of your neighbours below and above so well as if they were standing next to you. A bathroom with linoleum pasted all around or better, covered with one of the two types of tiles available on the market at that time. Fortunately nowadays, after such a nightmare you can bundle up in your bed smiling and then fall peacefully asleep again. Formica bathrooms are a thing of the past.

26

koupelny.indd 26

2.3.2010 10:55:21


DESIGN/DESIGN

U

ž ve starověkých civilizacích byly lázně vnímány nejen jako prostředek k očistě těla, ale také jako místo určené pro celkové uvolnění a relaxaci. Tato funkce se v posledních letech navrací i do koupelen v domácnostech. Pryč jsou doby, kdy byla koupelna chápána téměř jako nutné zlo a byl jí proto vymezen jen minimální prostor, do které se stěží vměstnalo umyvadlo, co nejjednodušší vana a o nějaké relaxaci či pocitu uvolnění při trávení času v takovémto prostoru nemohla být řeč. Nejnovější trendy v oblasti koupelen a jejich vybavení jsou přesně opačné. Komu to prostor v domě či bytě dovolí, ten na koupelnu rád vymezí dostatek místa. Velice důležitý pro celkový dojem z koupelny je také dostatek světla. Proto jsou stále populárnější velká okna, průsvitné materiály používané v situaci, kdy je v rámci koupeny nutné vybudovat dělící příčky. V zařízení koupelny nesmí chybět pohodlná vana, jichž je na trhu nepřeberné množství a není proto problém vybrat si vanu, jež vhodně doplní designérský a architektonický záměr celého domu, nebo naopak takovou vanu, jež bude dominantním prvkem v interiéru koupelny a jíž se přizpůsobí veškeré ostatní vybavení. Někdo preferuje vanu zapuštěnou v zemi či jen mírně vyvýšenou nad úroveň podlahy, tedy spíše jakýsi bazének. Co se materiálu týče, již dávno není třeba se omezovat keramikou či dokonce kovovými slitinami. Zajímavým trendem jsou luxusní vany vyrobené ze dřeva.

D

řevo v interiéru koupelen je vůbec velice vhodným prvkem. Koupelna s dřevěným obložením, podlahou či doplňky může působit velice moderně a zároveň útulně, což ocení například majitelé koupelen, jež jsou přímo propojeny s ložnicemi. Při takovéto dispozici může podlaha ze stejného materiálu, například teakového dřeva, napomoci propojení obou místností a navodit dojem jediného prostoru určeného pro oddech a zasloužený odpočinek. Podlahové topení je dnes již nejspíš samozřejmostí, avšak méně obvyklým, zato velmi stylovým zdrojem tepla v koupelně může být například krb. Důležitým prvkem ve výbavě koupelny je samozřejmě sprchový kout. Pokud se pro něj rozhodnete vyčlenit koupelnu samostatnou, pak učiníte jen dobře, avšak i v případě, že plánujete sprchový kout umístit do místnosti, kde se nachází koupelová vana, rozhodně by neměl být součástí vany samotné. Ať už dáváte přednost rychlému osprchování po hodince strávené ve vaší domácí tělocvičně či naopak rádi pod sprchou trávíte dlouhé minuty během nichž střídáte různě silné proudy vody a oddáváte se relaxaci, sprcha je vždy něco zcela jiného než koupel. Dnešní trendy v oblasti sprchových koutů opět nahrávají vzdušným a prosvětleným modelům. Sprchy jako takové jsou pak vybaveny mnoha funkcemi. Stále více lidí dává přednost opravdu velikým sprchovým hlavám, klidně zabírajícím i celý strop sprchového koutu, z nichž lze podle aktuální potřeby a chuti vykouzlit libovolně silné vodní proudy od simulace lehkého tropického deště, či spíše vlhkého mžení, až po nápodobu opravdu silného lijavce, která důkladně promasíruje celý povrch Vašeho těla. Ze základního vybavení koupelen nám tedy zbyla pouze umyvadla, jež by samozřejmě měla odpovídat celkovému ladění interiéru koupelny. Pokud žijete ve dvou, či s celou rodinou a z prostorových důvodů si nemůžete dovolit oddělené koupelny pro oba partnery, potažmo dětmi, pak nelze než doporučit umyvadla dvě - vyhnete se tak ranním dohadům o čase stráveném u zrcadla, které jistě nejsou ideálním způsobem jak začít nový den. Podle individuálních představ o relaxaci je dnes bez problémů možné dovybavit svou vysněnou koupelnu o různá elektronická zařízení od speciálních hi-fi souprav po vlhku odolné televizní obrazovky. Zde už záleží jen na Vás, zda si během koupele lépe odpočinete v naprostém tichu nebo například při poslechu opery.

27

koupelny.indd 27

2.3.2010 10:55:33


DESIGN/DESIGN

I

n ancient civilizations, spas were perceived not only as a means of cleansing the body, but also as a place for total relaxation. This function has returned in recent years even to home bathrooms. Gone are the times when a bathroom was seen almost as a necessary evil and was thus given only a minimal area in which you could hardly fit a sink and a bathtub which was as simple as possible, the feeling of comfort and relaxation while spending time in such a space was out of question. The latest trends in bathrooms and their equipment are exactly the opposite. Whoever has enough space in the house or apartment, will be happy to allocate allot of that space for the bathroom. What is very important for the overall impression of the bathroom is enough light. Therefore, large windows are becoming increasingly popular, and also translucent materials used in situations when it is necessary to divide the bathroom with a partition. A comfortable Bathroom cannot be missing a comfortable bathtub, of which there are many on the market, therefore it is not a problem to choose a bathtub complementing the architectural concept of the whole house, or on the contrary a tub which is made into the dominant element in the bathroom interior. Some prefer a bathtub embedded in the floor or only slightly raised above the floor level, a kind of pool. As for the material, it is no longer necessary to be limited to ceramics or metal alloys. An interesting trend is a luxury bathtubs is the use of wood. Wood in bathroom interiors is a very appropriate element. A bathroom with wooden paneling, floors or accessories can be very modern and cozy at the same time, which will be appreciated for instance by owners of bathrooms connected directly with a bedroom. In this situation, the floor can be from the same material, such as teak wood, helping to connect the two rooms and create the

impression of a single room intended for rest and welldeserved relaxation. Underfloor heating is now probably a matter of course, however a less usual but very stylish source of warmth in the bathroom may be a fireplace. An important element of the bathroom is of course a shower. It is often a good idea to place it in a separate bathroom, but even if you plan to place the shower in the room where the bathtub is, it definitely should not be part of the tub itself. Whether you prefer a quick shower after an hour spent in your home gym, or you like spending long minutes under the shower during which you change variously strong jets of water and enjoy relaxing, the shower is always something very different than a bath. Today‘s trends in shower cubicles again prefer an airy and well light room. Showers as such are equipped with many functions. More and more people prefer really big shower heads, occupying even the whole ceiling of the shower cubicle. You can switch between optionally strong water jets according to your current needs and tastes, from the simulation of tropical light rain or humid mist, to the imitation of really strong rain which will thoroughly massage the entire surface of your body. From the basic bathroom facilities we have only left out sinks which should certainly match the overall style of the bathroom interior. If you live with only one other person or with the whole family and for space reasons you cannot afford separate bathrooms for both partners, or children, then we cannot but recommend two sinks - so you will avoid the morning arguments about the time spent at the mirror, which are certainly not the ideal way to start a new day. According to the individual ideas of relaxation it is now possible to equip your dream bathroom with various electronic devices, from special hi-fi sets to damp-proof television screens. It is only up to you whether during a bath you relax better in silence or listening to opera.

28

koupelny.indd 28

2.3.2010 10:55:41


SAUNY BAZÉNY WELLNESS

PRAHA

Jáchymovská 195/6, Praha 5 – Řeporyje Telefon: 606 831 624 E-mail:info@delta-bazeny.cz

VRCHLABÍ

Krkonošská 825, Vrchlabí Telefon: 606 940 275 E-mail:info@bazeny-vrchlabi.cz

www.bazenyasauny.cz Delta A4 inzerce.indd 1 maketa danca.indd 3

2/24/10 8:25:09 PM 2.3.2010 12:17:31


Tapeta Aura z nové kolekce The Spirit of the Forest 3. 500 Kč za roli 10.05 x 0.53 m, Eco material Wallpaper Aura from new collection The Spirit of the Forest 3.500 CZK per roll 10.05 x 0.53 m, Eco material

Babeta Ondrová Designové ornamenty / Design ornaments Designérka Babeta Ondrová navrhuje tapety značky Lavmi. Její vzory jsou sexy, jsou stylové a dokonale výjimečné. Ne náhodou Babeta říká, že miluje módu a krásu. Z její práce je to znát. Tak už rychle, pojďme se inspirovat! The designer Babeta Ondrova designs wallpapers under the brand Lavmi. Her patterns are sexy, they are stylish and exceptional. Not by chance Babeta says that she loves fashion and beauty. It is visible from her work. So let’s get inspired!

PR-RR-Lavmi.indd 2

Letos jste nové kolekce představili na Heimtextilu, jaké bylo přijetí? Heimtextil je největší evropský veletrh bytového textilu a tapet, koná se ve Frankfurtu a nabídka je tam skutečně obrovská. Letos ani vloni jsme si na nedostatek zájemců opravdu nemohli stěžovat. U stánku se střídali zákazníci, veřejnost, designoví fajnšmekři a vyslechla jsem si hodně chvály. Tak to mi dělalo dobře, to víte! A když jsme si pak sečetli, kolik distributorů má zájem spolupracovat, zůstali jsme v šoku, byli celkem z 57 zemí celého světa. Do tapetového světa jste vstoupila vloni, jaký to byl rok? Už vlastně předloni, vloni už byly první tři kolekce hotové... Byl to hodně nabitý rok, kromě práce na letošních kolekcích jsme

1.3.2010 12:05:12


Nová kolekce The Spirit of the Forest vzor Tears 3.500 Kč, Eco material New collection The Spirit of the Forest pattern Tears 3.500 CZK, Eco material

si udělali výlet do Milána, kam si v rámci Salone del Mobile do expozice Czech Selection vybrali naši kolekci Extravagant. Stejná kolekce pak získala ocenění v Národní ceně za dizajn 2009, kterou pořádalo Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry SR. Takže hodně práce i hodně zábavy! Jaký vzor nebo jakou kolekci máte nejraději? Dnes bych vybírala z těch nejnovějších kolekcí... Do vašeho časopisu se asi nejvíce hodí The Spirit of the Forest. Obsahuje 3 vzory, sofistikované ornamenty jsou inspirovány přírodou, mají velmi vybroušené barevnosti, každý vzor ve více variantách. Je to kolekce, kterou ocení milovnice ecoluxury, protože v sobě spojuje současný design s materiálem Sympaq, což je fantastický tapetový materiál. Ekomateriál, žádné PVC.

Vzor Lastura z kolekce Modern, 595 Kč Pattern Lastura, collection Modern, 595 CZK

Slovak Design Centre and the Ministry of Culture of the Slovak Republic. So there was a lot of work and a lot of fun too! Which pattern or collection do you like best? Today I would choose from the latest collections ... The Spirit of the Forest suits your magazine best. It includes 3 patterns, the sophisticated ornaments are inspired by nature, they have very neat colours, each model in several variants. It is a collection that will be appreciated by ecoluxury lovers because it combines contemporary design with the Sympaq material, a fantastic wallpaper material. Eco material, no PVC.

Vzor Rosa z kolekce New Romantic, 895 Kč. Reprezentativní výběr z šesti kolekcí najdete na www.lavmi.cz Pattern Rosa, collection New Romantic, 895 CZK. All six collections are presented at www.lavmi.cz

This year you have presented your new collections at Heimtextil, how were you accepted? Heimtextil is the biggest European fair of home textile and wallpaper, it is held in Frankfurt and the offer there is really great. Either this year or the last one we couldn’t really complain about the lack of people interested. The stand was surrounded in turns by customers, the public, design connoisseurs and I heard a lot of praise. It felt good, you know! And then when we summed up how many distributors are interested in cooperation, we were shocked, they were from a total of 57 countries around the world. You entered the world of wallpapers last year, how was that year? It was actually the year before last, the first three collections were already done last year... It was a very busy year, besides the work on this year’s collections, we made a trip to Milan where they chose our collection Extravagant in the exposition Czech Selection, within Salone del Mobile. The same collection was then awarded in the National Prize for Design 2009 which was organised by the

PR-RR-Lavmi.indd 3

1.3.2010 12:05:16


DESIGN/DESIGN

Měkoučký, hřejivý a tolik přítulný. Vyšší, či nižší, z příze, vlny i přírodního hedvábí. Hravý i decentní, v nespočtu možných barev a vzorů pro každé prostředí. Ať tak, či tak, vždy s oslnivou schopností proměnit jej k nepoznání.

Ano, koberec. Soft, warm and snug. Long or short, made from yarn, wool and silk. Playful and subtle, in lots of colours and patterns for every environment. The brilliant ability to transform an environment beyond recognition. Yes, we are talking about a carpet.

Možná Vám připadá takový úvod k tak banální věci poněkud přehnaný. Jenže ne každý koberec je banální, obyčejný a nezajímavý. Některé nejsou pouhým doplňkem, pár z nich mají moc stát se dominantou prostoru, uměleckým dílem, které najde v jiných kategoriích jen stěží rovnocenného soupeře. Síla takových koberců je obrovská. Žijeme v kultuře, kde již po staletí převládá vizuální vnímání nad ostatními smysly. Proto je tolik pozornosti věnováno výtvarnému umění, proto se okolo něj vedou tak vášnivé debaty. Koberec má stejnou moc jako vizuální díla, vždyť on sám je vlastně obrazem. Na jeho povrchu může být znázorněno cokoliv. Pryč jsou časy, kdy námět koberce ne zrovna originálně napodoboval lidovou kulturu a její prvky. Dnes je všechno jinak. Koberce mají tolik nejrůznějších vzorů, kolik si jen dokážete představit, a do jejich navrhování se pustili uznávaní umělci a designéři ze všech možných odvětví.

Perhaps you consider this introduction to such a trivial thing rather excessive. However, not every carpet is banal, ordinary and uninteresting. Some are not only an accessory, some have the power to become the dominant feature of a room, a work of art that hardly finds an equal rival in other categories. The power of such carpets is huge. We live in a culture in which the visual perception has dominated over the other senses for centuries. Therefore, so much attention is devoted to fine arts, that’s why there are such passionate debates about it. A carpet has the same power as visual arts, after all, it is actually a picture. Its surface can display anything. Gone are the days when the theme of a carpet not very originally, imitated folk culture and its features. Today, everything has changed. Carpets have so many different patterns as you can imagine and their designs are done by reputable artists and designers from all possible fields.

32

koberce.indd 32

2.3.2010 10:57:53


DESIGN/DESIGN

Za všechny mluví příklad Vivienne Westwood. Tato dnes již absolutně neopomenutelná ikona módního světa proslula svou nezkrotností. Po celou dobu své kariéry se pohybuje na pomezí mezi nositelností a uměleckou extravagancí. Celosvětové uznání Viviennina uměleckého přínosu se designérce dostalo v letech 2004 a 2005, kdy jí byla věnována retrospektivní výstava v proslulém Victoria a Albert Museu v Londýně a následně i v australské Národní galerii. Exhibice obsahovala vše z její tvorby – od punkových šatů až po historické večerní róby, a všichni návštěvníci tak mohli oslavovat návrhářčinu invenci a fakt, že se nezalekne ničeho. Její fascinující nápady jsou v současné době k vidění právě i na obrazcích koberců. Jak se dá očekávat, i ony vybočují z řady. Jsou dokladem Vivienniny nezkrotné a otevřené mysli.

The example of Vivienne Westwood stands out from all others. The absolutely unforgettable icon of the fashion world became famous for her rampancy. Throughout her career she has moved on the border between wear-ability and artistic extravagance. The designer received the worldwide recognition of her artistic contribution in 2004 and 2005 when a retrospective exhibition at the famous Victoria and Albert Museum in London and then in the Australian National Gallery was dedicated to her. The exhibition included everything of her work - from punk dresses to historical evening robes and so all visitors could celebrate the designer’s inventions and the fact that she fears nothing. Her fascinating ideas are currently displayed also in carpet patterns. As you would expect, they too deviate from the norm. They are the evidence of Vivienne‘s untamed and open mind.

33

koberce.indd 33

2.3.2010 10:58:05


DESIGN/DESIGN

Vivienne Westwood creates her rugs under the label of The Rug Company. Christopher and Suzanne Sharp’s company has been operating since 1997. The essential place in their philosophy belongs to quality, design, workmanship and service. All carpets from the company are completely handmade. The use of the finest natural fibres and employing weavers and experts who have passed down their knowledge and skills from generation to generation, is a matter of fact . To make emerging carpets more interesting and to stir the entire market, they approached experienced designers who blaze with unique ideas. Thanks to the strategy The Rug Company got its recognition in the form of the British Design Brand award in 2009. Vivienne Westwood tvoří své koberce pod značkou The Rug Company. Firma Christophera a Suzanne Sharpových funguje od roku 1997. V jejich filosofii má své nepostradatelné místo kvalita, design, řemeslná zručnost a servis. Všechny koberce z této firmy jsou kompletně vyráběny ručně. Samozřejmostí je využití nejkvalitnějších přírodních vláken a zaměstnávání tkalců a odborníků, kteří si své znalosti a dovednosti předávají z generace na generaci. Aby okořenili vznikající koberce a rozproudili celý trh, oslovili zkušené designéry, kteří hýří unikátními nápady. Díky této strategii se také The Rug Company dočkala uznání v podobě ocenění Britská designová značka roku 2009.

34

koberce.indd 34

2.3.2010 10:58:21


DESIGN/DESIGN

Jistě se na tomto úspěchu podílela další žena špičkového designu – Diane Von Furstenberg, která s firmou rovněž spolupracuje. I ona působí především v módní oblasti. Do povědomí veřejnosti se dostala v roce 1972 se svými propracovanými šaty a zasela tak semínko obrovského úspěchu. Již čtyři roky poté měla na svém účtu neuvěřitelný milion prodaných šatů, což s sebou přineslo boom ženského individualismu a svobody pro celou generaci. Za velice krátký čas se jí také podařilo vybudovat luxusní značku obrovského věhlasu v globálním měřítku. V jejích návrzích se prolíná inspirace přírodními motivy – zvířecími vzory a květinovými ornamenty. Vzory jsou spíše decentní, v žádném případě ale ne nudné. Diane Von Furstenberg jim vdechuje svou ženskost a jemnost. Another woman of excellent design certainly contributed to the success - Diane Von Furstenberg who also cooperates with the company. She works primarily in the fashion industry. She got into the public consciousness in 1972 with her elaborate dresses and so she planted the seed for the great success. Four years later she sold an incredible one million dresses, which brought with it a boom in women‘s individualism and freedom for a whole generation. In a very short time she also managed to build a luxury brand with a global reputation. Her designs are inspired by natural motifs - animal patterns and floral ornaments. The patterns are rather subtle, but not boring in any case. Diane Von Furstenberg gives them her femininity and softness.

Z módního světa je i třetí úspěšný designér, který prošel podobnou cestou jako Diane Von Furstenberg a Vivienne Westwood, Paul Smith. Tento návrhář s tolik častým jménem vytváří modely, které k vidění často rozhodně nejsou. Vzory pro koberce, které taktéž vyrábí pro firmu The Rug Company, se nedají jednoduše popsat. Každý z nich je silně individualisticky pojatý. Jeden odkazuje k tapetám Williama Morrise, druhý na první pohled připomíná klasický vzor perského koberce, ovšem jen na první pohled. Další vzor je čistě květinový, jiný je vystavěn v moderních pastelových barvách a nechává vystupovat jednoduché tvary a linie. Žádného z výše představených módních a nyní také textilních designérů nelze zařadit do nějaké škatulky. Jejich modely hýří originalitou a odkazy do minulosti, na umění i další události a předměty, které se nás bezprostředně týkají. Některé modely z jejich dílen ale často nebývají určeny pro každodenní použití. Od toho jsou tu právě koberce těchto módních velikánů. Ty Vám mohou každý den připomínat unikátnost jejich návrhů a inspirovat Vás k vlastní kreativitě. Therugcompany.com

Even the third designer is from the world of fashion, who went through a similar path as Diane Von Furstenberg and Vivienne Westwood, Paul Smith. The designer with such a common name, creates designs that are not often seen. The patterns for carpets which he manufactures for the Rug Company are not easily described. Each of them is conceived highly individualistically. One refers to William Morris‘ wallpaper, another at first sight recalls the classic pattern of Persian rugs, but only at first sight. Another pattern is purely floral, the other is built in modern pastel colours and lets simple shapes and lines stand out. None of the above-presented fashion and now also textile designers, can be given a particular label. Their designs revel in their originality and references to the past, arts and other events and issues which concern us directly. However, some models from their workshops are not designed for everyday use. They can remind you every day of the uniqueness of their designs and inspire you in your own creativity. Therugcompany.com

35

koberce.indd 35

2.3.2010 10:58:42


ORION PRAHA - SVÍTIDLA

PRAHA

25243 Průhonice, Uhřiněveská 581 Tel.: 2677 50 950 Fax: 2677 50 952 www.orion.co.at


• moderní design svítidel • výroba podle přání zákazníka • nabídka náhradních skel a stínidel • 8 tisíc druhů svítidel • vlastní designerské centrum • odborné poradenství • parkoviště pro zákazníky

PRAHA


DESIGN/DESIGN

Lidi od počátku věků fascinují monumentální a obrovské věci. Cítí před nimi pokoru a uvědomují si svou nicotnost a bezmocnost. Zároveň se ale snaží z této podružné pozice vymanit. Perou se o dokázání svého umu, síly a moci. Staví rozsáhlé chrámy, rozlehlé zahrady a vysoko čnící stavby, které jsou toho jasným důkazem. Neustále se překonávají a pokořují svá dřívější díla. Aktuální manifestací lidských schopností je Burj Khalifa, v současnosti nejvyšší stavba světa.

People from the beginning ages have been fascinated by monumental and huge things. They feel humbled and are aware of their insignificance and helplessness. At the same time they try to get out from this secondary position. They fight to prove their skills, strength and power. They build huge temples, large gardens and towering buildings which clearly prove it. They constantly overcome themselves and their previous works. The present manifestation of human capabilities is Burj Khalifa, currently the tallest building in the world.

38

stavby.indd 38

2.3.2010 11:08:44


DESIGN/DESIGN

Burj Khalifa, častěji známá pod názvem Burj Dubai, byla otevřena začátkem tohoto roku. Se svými 828 metry překonala vše, co bylo doposud lidskou rukou postaveno. Tato stavba ale není „pouze“ nejvyšší stavbou světa, je mnohem víc. Vznikla jako výsledek mezinárodní kooperace, symbolizuje obrovský a rychlý vývoj, kterým lidstvo za dobu svého působení na Zemi prošlo. Zároveň je znakem všeho nového, dynamického a prosperujícího. Burj Khalifa je hmotnou zkouškou, zda město Dubaj obstojí ve svém závazku nejdynamičtěji se rozvíjejícího města světa. Bezpochyby obstálo a utvrdilo svou neopomenutelnou roli ve vizuální proměně světa. Za necelých 30 let prošlo toto město významnou proměnou. Z regionálního centra se vyzdvihlo na velkoměsto světového významu. Dubaj se doslova proměňuje před očima. Na každém rohu rostou unikátní budovy, centra neviděných tvarů a rozměrů. Burj Khalifa nad nimi všemi ční a korunuje kouzelný úspěch města, který vzešel z lidského talentu, vynalézavosti a iniciativy. Samotná konstrukce této stavby začala v srpnu 2004 a venkovní struktura byla dokončena již 1. října roku 2009. Pak následovaly ještě náročné úpravy interiéru a poslední drobná doladění. Dnes je již plně v provozu a své návštěvníky oslňuje mnohým. Kromě překrásného výhledu, ze kterého se Vám doslova zatočí hlava, zde můžete navštívit restaurace, bary, nebo se ubytovat v hotelu. Součástí Burj Khalifa je také park s vodopády. Architekti zkrátka vytvořili komplexní celek nevídaných rozměrů. Na stavbě takto monumentální budovy se podíleli odborníci z celého světa. Mezi nimi všemi je nutné vyzdvihnout hlavního architekta Adriana Smithe a Billa Bakera, který šéfoval konstrukčním montážím. Hlavním stavitelem pak byla firma Samsung C&T z Jižní Korei, která má na svém kontě také stavbu Taipei 101. Zbývá ještě doplnit, že celá stavba Burj Khalifa stála neuvěřitelných 1,5 miliard dolarů. Nová nejvyšší stavba světa je ve všech směrech jedinečná. Demonstruje lidské možnosti a um. Fascinuje svou promyšleností a okázalostí a vzbuzuje v lidech inspirativní pocit. Vždyť když člověk umí postavit něco takového, zvládne snad úplně vše, co si zamane. Stejného označení „nejvyšší stavba světa“ a obdobné pozornosti, jaké si teď užívá Burj Khalifa, se doposud těšila CN Tower v Torontu, a to dokonce po téměř 34 let. Po čtyřiceti měsících příprav byla otevřena roku 1976 a rázem se proměnila v nejoslavovanější budovu Kanady. Stala se sídlem 16 kanadských televizí a rádiových stanic, a tudíž i místem obrovského vlivu. Se svými 533,33 metry soupeří s další vysokánskou stavbou Taipei 101, která dostala svůj název podle počtu pater, které propojuje vůbec nejrychlejší výtah určený pro přepravu osob. Ohledně prvenství ve výšce těchto i dalších staveb jsou neustále vedeny debaty. Každý totiž posuzuje jejich výšku podle jiných kritérií. V některých měření hraje hlavní roli výška stavby se vším všudy, v jiných se pak počítá pouze zděná, obytná část bez antény. Výsledky se proto výrazně liší. To, co vyplývá ze všech měření, se ale nemění – všechny tyto stavby jsou hodny obdivu. Kanadská CN Tower je v současnosti nositelem hrdosti a inspirace pro všechny Kanaďany. Přesto ale původně vznikla z čistě pragmatického důvodu. Šedesátá léta v Kanadě byla obdobím proměny domů v mrakodrapy, celé město rostlo do výšky. To způsobilo závažné komunikační problémy pro dosavadní stožáry přenosového vedení, které jednoduše nebyly dost vysoko na to, aby přenášely signál přes nové vyšší budovy. CN Tower se svým mikrovlnnými receptory ve výšce 338m a s anténou na samém vrcholu ale tento problém rychle vyřešila. I když ji tento rok Burj Khalifa přerostla, zůstala CN Tower i nadále jednou z nejvýznamnějších staveb. V roce 1995 byla zařazena mezi novodobých sedm divů světa a uchovala si i některá prvenství, o které ji ani dubajský obr nepřipravil. Torontská CN Tower i nadále zůstává nejvyšší věží na světě, zároveň je také místem nejvýše položeného vinného sklepa. Cntower.ca Burjkhalifa.ae Taipei-101.com.tw

39

stavby.indd 39

2.3.2010 11:09:04


DESIGN/DESIGN

Burj Khalifa, more commonly known as Burj Dubai, was opened earlier this year. standing 828 meters, it overcame everything that was previously built by human hands. But the building is not only the world‘s tallest building, it is much more. It came into being as a result of international cooperation, it symbolises the huge and rapid development which humankind has gone through from the beginning. It is also a symbol of everything new, dynamic and prosperous. Burj Khalifa is a physical test whether Dubai will stand to the commitment of the most dynamically developing city in the world. It undoubtedly succeeded and reinforced its important role in the visual transformation of the world. In less than 30 years, the city has undergone a significant transformation. The regional centre became the city of world importance. Dubai is literally changing before the eyes. Unique buildings are growing at each corner, centres of unseen shapes and dimensions. Burj Khalifa towers above them all and crowns the magical success of the city which emerged from human talent, ingenuity and initiative. The very construction of the building began in August 2004 and the exterior structure was completed already by the 1st of October 2009. It was followed by more challenging interior modifications and last minor tunings. Now it is fully operational and fascinates many visitors. Besides the beautiful view which makes you dizzy, you can visit restaurants, bars, or stay at the hotel. A part of Burj Khalifa is made of a park with waterfalls. The architects simply created the complex of whole of unseen dimensions. The construction of the monumental building involved experts from around the world. Among all of them, it is necessary to highlight the main architect Adrian Smith and Bill Baker who was in charge of construction assemblies. The main construction company was Samsung C&T from South Korea, which has on its credit the construction of Taipei 101. It remains to add that the whole building Burj Khalifa cost an incredible 1.5 billion dollars.

The new world‘s tallest building is unique in all aspects. It demonstrates the human abilities and skills. It fascinates by ingenuity and pomposity and arouses a feeling of inspiration in people. After all, when you can build something like that, you can do perhaps anything you want. The same name of the “world‘s tallest building“ and the similar attention which now belong to Burj Khalifa, have been enjoyed by CN Tower in Toronto so far, and even for nearly 34 years. After forty months of preparation it was opened in 1976 and immediately turned into the most celebrated building of Canada. It became the seat of 16 Canadian TV and radio stations, and thus a place of huge influence. With 533.33 meters it competes with another tall construction, Taipei 101, which got its name after the number of floors, connected by the fastest elevator ever designed for the transport of people. As for the primacy in height of these and other buildings, there are still debates. Everyone assessed their height according to different criteria. Some measurements count only the bulding’s height with all the trimmings, others include only the brick, residential part without the antenna. The results are therefore significantly different. However, what is clear from all the measurements doesn‘t change - all these buildings are worthy of admiration. Canadian CN Tower is currently the holder of pride and inspiration for all Canadians. Yet, it was originally created for a purely pragmatic reason. The sixties in Canada was a period of transformation of houses to skyscrapers, all the city grew in height. It caused serious communication problems for existing poles of transmission lines that were simply not high enough to transmit the signal over the new tall buildings. CN Tower with its microwave receptors at a height of 338 meters and the antenna on the very top resolved the problem fast. Although it has been overcome by Burj Khalifa this year, CN Tower remains one of the most important buildings. In 1995 it was listed among the modern seven wonders of the world and it retains even some primacy which were not taken by any Dubai giant. Toronto‘s CN Tower still remains the highest tower in the world and at the same time it is also a place of the highest located wine cellar. Cntower.ca Burjkhalifa.ae Taipei-101.com.tw

40

stavby.indd 40

2.3.2010 11:09:16


DESIGN/DESIGN

Téměř každý rád cestuje a asi by neomítl nabídku projet se na lodi po všech důležitých světových tocích. Málokdo si ale zároveň uvědomuje, že by tím zásadně zvýšil svou takzvanou ekologickou stopu, v tomto případě znečištění vody. Tento rozpor si uvědomil architekt Vincent Callebaut a navrhl plavidlo, které nejenže řeky neznečišťuje, ale dokonce je během své plavby čistí. V TÉTO NEVŠEDNÍ LODI S NÁZVEM

„PHYSALIA“ SI TAK CESTY UŽIJÍ I TI, KTERÝM NENÍ OSUD NAŠÍ PLANETY LHOSTEJNÝ.

Mladý originální architekt Vincent Callebaut se narodil v roce 1977 v Belgii. První úspěch v jeho kariéře přišel velice brzy: již v roce 2000, tedy v pouhých třiadvaceti letech, získal Callebaut za svůj diplomový projekt pařížského Metamuzea umění a civilizace prestižní cenu. Díky stipendiu udělovaným Evropskou unií dále studoval v Paříži v tamních věhlasných architektonických studiích. Zde si podle svých slov rozšířil kritické myšlení a prostorovou vynalézavost a především si ujasnil, jako cestou se chce ve svých návrzích ubírat – cestou propojování organických linií, přírody a nejnovější technologie. Záhy se dočkal i dalšího ocenění za svou práci, a to za projekt „Elasticity“, tedy „Pružnost“, v němž představil zcela nezávislé a autonomní vodní město pro celkem 50.000 obyvatel. Tento projekt v zásadě předznamenal Callebautovy pozdější návrhy, tedy i ten nejnovější - „Physalia“. Název „Physalia“ zcela odpovídá myšlence projektu. Je to totiž odborný název pro měchýřovku, žahavce, který má tělo je složené ze vzdušného měchýře plovoucího na hladině moře a ramena schovaná pod vodou. Její jméno doslova znamená „vodní bublina“. Právě dokonale symetrické protáhlé a průhledné tělo inspirovalo Callebauta k návrhu obojživelného stoprocentně energeticky soběstačného plavidla. Projekt „Physalia“ je tedy architektonický prototyp, který vznikl za účelem sdílení znalostí v oblasti udržitelného řízení vodních zdrojů, řešení úspor pitné vody a vypracování strategií pro obnovu říčních sítí z hlediska ohrožených živočišných i rostlinných druhů. Plavidlo navíc nenechává žádnou „ekologickou stopu“, má nulové emise uhlíku, je navrženo z obnovitelných zdrojů a navíc vyrábí více energie, než spotřebuje. Na jeho střeše jsou umístěny dvojité

membrány s fotovoltaickými články, pod hladinou jsou umístěny hydroturbíny. Trup plavidla je pokryt vrstvou oxidu titaničitého, který ve spojení s ultrafialovým zářením způsobuje reakci, která odstraňuje chemické vodní znečištění. Interiér plavidla je rozdělen do čtyř tematických zahrad a je navržen podle základních principů čtyř živlů – vody, vzduchu, země a ohně, které dotváří celkové ekologické pojetí projektu jako obojživelné krajiny. „Vodní zahrada“ je velká skleněná platforma zavěšená nad vodní hladinou, která umožňuje sledovat nádhernou hru proudů vody a světla. Fasády zahrady se navíc mohou otevřít do krajiny. „Zahrada země“ je tvořena laboratořemi pro mezinárodní výzkumný tým, který má analyzovat vodní ekosystém místa, ve kterém se právě plavidlo nachází. „Vzdušná zahrada“ pak představuje jakýsi ekologický amfiteátr, kde by se lidé měli scházet, dozvídat se fakta nejen o tomto projektu, ale hlavně o ekologii a nutnosti chránit přírodu, především pak vodní zdroje. „Zahrada ohně“ je koncipována podobně, také jako místo setkávání a ponaučení. Zde, v prostředí připomínajícím podmořský batyskaf, by měla být okolo hořícího ohně umístěna měkká relaxační křesla, na nichž by měli návštěvníci plavidla možnost reflektovat ekologické problémy. V tomto prostoru by se také měla nacházet expozice věnovaná vodním ekosystémům. Jak sám Cellebaut tvrdí, v centru tohoto projektu, který má podporovat rovnováhu mezi činností člověka a přírodou, stojí jen člověk sám. Proto je i jeho návrh odrazem člověka, který si klade otázku, jak žít v souladu s přírodou. Zdá se, že díky jeho revoluční myšlence jsme zase ve vyřešení tohoto hojně diskutovaného problému o krok dál.

42

callebaut.indd 42

2.3.2010 14:29:49


DESIGN/DESIGN

43

callebaut.indd 43

2.3.2010 14:30:16


DESIGN/DESIGN

Almost everyone likes travelling and probably nobody would refuse an offer to take a cruise down all major rivers worldwide. But only few also realize that this might significantly increase their so-called ecological footprint, in this case water pollution. Fortunately, the architect Vincent Callebaut realized this predicament and designed a vessel which not only doesn‘t pollute rivers, but actually purifies them during its voyage. THUS A JOURNEY ON THE REMARKABLE SHIP NAMED PHYSALIA, CAN ALSO BE FULLY ENJOYED BY THOSE WHO ARE NOT INDIFFERENT TO THE FATE OF OUR PLANET. The young, original architect, Vincent Callebaut was born in 1977 in Belgium. The first success in his career came very early, in 2000 at the age of twentythree Callebaut won a prestigious prize for his diploma project of the Parisian Metamuseum of Arts and Civilizations. Thanks to a scholarship awarded by the European Union he continued to study in Paris, in the renowned local architectural studio. He says that there he extended his critical thinking and spatial inventiveness and he became especially sure of the direction he wanted to go with his designs – the way of linking organic lines, nature and the latest technology. Soon he got another award for his work, on the project „Elasticity“ in which he introduced a completely independent and autonomous water city for a total of 50,000 inhabitants. This project essentially marked Callebaut’s subsequent designs, including the latest, Physalia. The name „Physalia“ completely corresponds with the idea of the project. It is a scientific name for a manof-war, a cnidarian whose body is composed of an air bladder floating on the sea surface and tentacles hidden under the water. Its name literally means „water bubble“. It was this exactly, the perfectly symmetrical elongated and transparent body, that inspired Calle-

baut to design the amphibious, hundred-percent energetically self-sufficient vessel. The project „Physalia“ is therefore an architectural prototype that was created for the purpose of sharing knowledge on the sustainable management of water resources, possible water saving solutions and developing strategies for the recovery of river networks with regard to endangered animal and plant species. Moreover, the vessel doesn‘t leave any ecological footprint, has zero carbon emissions, is designed from renewable resources and also produces more energy than it consumes. On its roof there are double membrane with photovoltaic cells and under the water level we can find water-power turbines. The hull is covered with a layer of titanium dioxide, which in conjunction with UV radiation causes a reaction that removes the chemical water pollution. The interior of the ship is divided into four thematic gardens and is designed according to the basic principles of the four elements - water, air, earth and fire which adds to the overall ecological concept of the project as an amphibious landscape. The garden of Water is a large glass platform suspended above the water surface, which allows you to watch the wonderful play of light and water currents. The garden facades can

also be opened to the landscape. The garden of Earth is made of laboratories for the international research team that should analyse the water ecosystem of the place where the vessel is currently located. The garden of Air then represents a sort of ecological amphitheatre where people can meet, learn the facts not only about the project but mainly about ecology and the need to protect nature, especially water resources. The garden of Fire is designed similarly, as a place for meeting and learning. There, in the environment resembling an underwater bathyscaphe, there will be soft relaxing chairs placed around the fire where the visitors of the ship can have the opportunity to reflect on environmental problems. This area will also include an exhibition on water ecosystems. As Cellebaut himself says, at the centre of this project to promote a balance between human activities and nature, there is a man himself. Therefore, even his design reflects a man who wonders how to live in harmony with nature. It seems that thanks to his revolutionary idea we made a step further in solving this widely debated issue.

44

callebaut.indd 44

2.3.2010 14:30:27


diviandream.indd 3

2.3.2010 11:59:38


maketa danca.indd 3

2.3.2010 11:56:11


zelené irizované sklo v kovové montáži (Vase green irisated glass in metal monting), Čechy, Loetz, přelom 19. a 20. století

UMĚNÍ A SBÍRKY/ART AND COLLECTION

Simona Šustková Presidentka asociace staroži

47

starozitnosti.indd 47

4.3.2010 14:17:06


UMĚNÍ A SBÍRKY/ART AND COLLECTIONS

Vázička ze zeleného skla plasticky zdobená stříbrnými ornamenty a květy ( A small vase of green glass with a plastic decoration of silver ornaments and flowers), Čechy, 1905

Možná nejkrásnějšími sbírkami starožitností bývají ucelené kolekce skla. Sklo je ze své podstaty čisté, krásné, podněcuje fantazii a přelévá se do neskutečné pestrosti barev, tvarů, stylů a velikostí. Kdysi sklo někdo přirovnal k ženám, protože jeho další vlastností je tajemnost, křehkost a nepoddajnost.

48

starozitnosti.indd 48

4.3.2010 14:17:11


UMĚNÍ A SBÍRKY/ART AND COLLECTION

Mnoho lidí, kteří sklo sbírají, jistě potvrdí, že kolekce skla není nikdy kompletní, vždy ještě někde čeká kus, který ve své sbírce nemají. Možná sklo více než jiné starožitnosti umožňuje lidem prožívat stále další dobrodružství při pátrání po nových přírůstcích. Někdy sběratel najde špičkový kus investičního charakteru, který musí zaplatit poměrně vysokou částkou, jindy mu náhoda přihraje do cesty pro sbírku cenný kousek za směšnou cenu. To je u sběratelství skla tak dobrodružné. Další velikou výhodou sbírky skla je, že ji lze zpravidla velmi snadno začlenit do interiéru, jehož soulad podtrhne, ať je zařízen zcela moderně či starožitně. A co více, jednotlivé kusy zaručeně přitáhnou pozornost návštěvníků a majitel sbírky získá pověst estéta. Sklo je nejstarší uměle vyrobenou hmotou v dějinách. Bylo objeveno patrně náhodně jako vedlejší produkt keramického vypalování v době bronzové ve 3. tisíciletí př.n.l. Samotná technologie výroby skla si s sebou vždy nesla mystickou tajuplnost, postup byl pečlivě střeženým tajemstvím, které se předávalo často jen v ústní podobě z otce na syna. Podstatou receptury je tavba křemičitanového písku a dalších nezbytných příměsí a následné ochlazování taveniny. Tvar sklo získává většinou foukáním nebo litím a jeho jedinečnou vlastností je barva. Barvení skla je možné jedině v procesu tavby , dodatečné nabarvení natavené skloviny není možné, a k barvení skla se používají nejčastěji krystalické kovy. Kapitolou samou pro sebe je sklo v přirozené barvě - takzvaný křišťál. První pokusy s barvením skla se prováděly již ve starověku, ve větší míře se tato technologie začala uplatňovat od šestnáctého století. Mléčně bílé sklo, odborně nazývané opálové, objevili benátští skláři v roce 1475, je ideální pro malbu skla a má i variace narůžovělé, namodralé a nažloutlé, kterým se říká opalinové. Červená barva, taktéž tavená v Benátkách, byla populární v renesanci, kdy se červené skleněné nitky zatavovaly do čirého skla. V tomto případě barevnost dodávaly měďnaté suroviny. Později, v roce 1679, utavil Němec Kunkel rudé sklo s použitím zlata. Do Čech se podle pověsti tajemství technologie dostalo tak, že novoborskému skláři spadaly při tavbě do tyglíku zlaťáky, a byl tak objevena barva s názvem zlatý rubín. Tato sklovina je pochopitelně velmi drahá. Fialové barvy se dociluje pomocí manganových surovin a fialová se proslavila zejména díky firmě Moser v Karlových Varech, kde se sklo barvilo vzácnými minerály jako ametyst, alexandrit apod, podle nichž pak barva získávala i název. Modrá barva je známa pod názvem kobaltová modř, sklovina se barví nejčastěji oxidem kobaltu a byla známa již ve starověkém Egyptě. Její obliba se přenesla i do středověku a v Čechách se proslavila výrobou foukaného skla v Soví huti v polovině 16. století. Zelené barvy se dociluje příměsemi železa či chromu, ve světě je slavná kombinace chromu s uranem vytvořená na přelomu 18. a 19. století v Desné v Orlických horách, která vytvořila pastelově zelenožlutou opalizující barvu uranového skla. Velké spektrum barev, které lze získat, je ještě umocněno mnoha technikami mechanické povrchové úpravy, kterými lze sklo zušlechťovat. V Čechách nejznámější technikou je b r o u š e n í, které se používalo již v renesanci, ale pro dekorační účely bylo využito poprvé anglickými skláři v 2. polovině 18. století pro dekorace olovnatého křišťálu, a tato technika se rychle zavedla i v německých a českých sklárnách. Další u nás populární a známou formou je v y b r u š o v á n í vzorů, hvězd, elips apod, které známe pod pojmem „broušený křišťál“. Další, velmi starobylou technikou je r y t í skla, která má původ v antické výzdobě polodrahokamů a která byla použita v Čechách na dvoře Rudolfa II. německým rytcem C. Lehmannem při výzdobě olovnatých skel. Dále existuje technika p í s k o v á n í, založená na prudkém dopadu zrn na plochu. Modernější technikou je pak metoda l e p t á n í kyselinami. Kromě mechanické úpravy skláři používají ještě některé chemické postupy, jako je například technika l a z u r o v á ní, objevená v 19. století novoborským sklářem Bedřichem Egermannem, dále m a l b a na sklo buď slabými plátky emailu, nebo na chladný hotový kus, a dále v secesi velmi proslavená technika i r i z o v á n í , zvláštní způsob povrchové dekorace, která dává kusu vzhled barevného pokovení, a mnoho dalších, například stříbření, jehož výsledkem je amalgamové sklo apod. Zaměření sbírky si každý sběratel obvykle volí dle vlastního vkusu. V Americe a v Anglii je například poměrně oblíbené křišťálové broušené sklo, zatímco v Evropě sběratel zvolí častěji secesní sklo některé slavné české sklárny, sbírku pohárků, číší s erbem či benátských čiší. Sklo z období gotiky se na trhu nenachází, pokud ano, je většinou poškozené z archeologických nálezů. V renesanci se v severních Čechách též vyráběly „vítací číše“ dekorované emailovou barvou, například s erby, a od 70. let 16. století se na malovaných vítacích číších objevovaly četné biblické náměty jako apoštolové, Adam s Evou, Samson se lvem či Herodes vraždící malé děti. V 16. století se v českých zemích začalo vyrábět také modré kobaltové sklo v Soví huti v Podkrušnohoří a barevné sklo v benátském stylu na panství Petra Voka nedaleko Rožmberka a v buquoyských sklárnách v Novohradských horách. Známější jsou již číše tzv. lesního skla, které se počátkem 18. století vyrábělo ve sklárnách na sever od Alp, tedy i na našem území, a které bylo dekorováno hutními nálepy.

Sklenice se dvěma medailony s lovcem a psy ( A glass with two medailons with a hunter and his dogs), severní Čechy, Nový Bor, 2. polovina 19. století

Váza ze zeleného irizovaného skla plasticky zdobená zlatými listy ( A vase of a grey irisated glass with a plastic decoration of gold leaves), Čechy, 1905

49

starozitnosti.indd 49

4.3.2010 14:17:21


UMĚNÍ A SBÍRKY/ART AND COLLECTIONS Modrá irizovaná váza s modrozelenými skvrnami ( A blue irisated vase with blue green spots), Čechy, Loetz, počátek 20. století

Světle žlutá broušená váza s oroplastikou, (A pale yellow cut vase with an oroplastic) Čechy, Karlovy Vary, Moser, 60.-80. léta 20. století,

Dominantní postavení ve světové sklářské produkci získalo české ryté a broušené křišťálové sklo koncem 17. a v 18. století, kdy bylo napodobováno ve všech zemích, dokonce i v Benátkách. Technika i styl výzdoby měly kořeny na dvoře Rudolfa II, kde působil Caspar Lehmann na počátu 17. století a ovlivnil další slavné řezače skla, vznikaly první cechy dekoratérů skla, v severních Čechách se na řezbu skla přeškolovali řezači polodrahokamů a navíc bylo v roce 1683 objeveno nové složení čirého křišťálového skla ve sklárně v Janouškově u Vimperka. Sklárny se rozvíjely v okolí Jablonce na Nisou, Českolipsku (Nový Bor a Kamenický Šenov a na Šumavě na Vimpersku. Barokní poháry a číšky z počátku 18. století vynikaly nevídanou krásou, která vzbuzuje údiv a snahu o nápodobu dodnes, vznikaly náročné rytecké práce, v nichž byly ve složitém ornamentu zakomponovány portréty panovníků, rozmanité figury, historické i mytologické výjevy. Vynikajícími rytci skla byli například Franc a Johan Pohlové pracující v Novém Světě v Podkrkonoší. Další velmi sbíranou a cennou skupinou jsou barokní dvoustěnky, zvláštní sklenice tvořené dvěma vrstvami skla dekorované zlatou fólií vloženou mezi stěny. Vynález sice přísluší Německu, ale většina barokních dvoustěnek vznikla na českém území. Na počátku 19. století se české sklárny orientovaly na výrobu barevného mléčného skla nového složení a odstínů, vycházely z empírového vkusu barev i tvarů a vrátily českým sklárnám světovou prestiž. Na novohradském panství Buqoyů se začal vyrábět černý a červený hyalit , následně Bedřich Egermann vynalezl mramorovaný lithyalin. Z těchto materiálů se vyráběly sklenice, pohárky, šálky s podšálky, flakony i vázy a na trhu se výrazně začala prosazovat harrachovská sklárna v Novém Světě a Mayerova huť na Šumavě. Sláva a kvalita našich barevných skel přiváděla do Čech skláře z Francie a dalších zemí. Z těchto sklenic se dají vytvářet také velmi zajímavé sbírky a jsou mezi sběrateli oblíbené. Jak už bylo řečeno, dalším výrazným objevem skláře Bedřicha Egermanna byl objev červené lazury v roce 1832, která se rychle dostala do módy a rozšířila se zejména v severních Čechách na nápojové a dárkové sklo. Ani technika rytí nezanikla, v 19. století působili další slavní rytci na celém našem území. Byli to například bratři Biemannové či M. Opittz v Novém Boru, v Kamenickém Šenově Karl Pfohl či v okolí Jablonce nad Nisou F.A. Riedl. Významný okruh rytců byl spojen také s Karlovými Vary, kde tvořil například známý rytec portrétů E. Hoffmann. Ve druhé polovině devatenáctého století se na celém našem území začalo vyrábět tradiční sklo v historizujícím stylu, který víceméně přesně napodoboval staré umělecké směry a dnes je cenově i sběratelsky dostupnější, než kusy staré. Na konci 19. století se zrodila secese, jejíž umělecké vyjádření prožitku skutečnosti a inspirace přírodou dala sklářství nový prostor. Česká sklárna J Loetze v Klášterním Mlýně začala mezi prvními na světě přejímat nový design i receptury na sklovinu a v roce 1900 na světové výstavě v Paříži bylo její sklo oceněno společně se slavnými sklárnami Tiffanny a Daum a Gellé. Proslula zejména irizovaným sklem, které si dala patentovat. Uměleckým ředitelem sklárny na počátku 20. století byl vnuk zakladatelů firmy Loetz Max von Spaun. Produkce sklárny proslula mimořádnou kvalitou, velkým množstvím barev a tvarů. V další etapě. Po roce 1914, se továrna orientovala na moderní dekory podle návrhů Wiener Werkstatte, Josefa Hoffmanna a Michaela Powolného. Produkce této světoznámé továrny je pro svou mimořádnou uměleckou i estetickou úroveň sbírána po celém světě a její sklo je tudíž vysoce sběratelsky ceněno. Dalšími často sbíraným skly jsou výrobky kvalitou o něco horšího irizovaného skla ze sklárny Palme Konig z Kamenického Šenova či sklárny Wilhelm Kralik Sonne. Úspěšné české sklárny vytvářely i secesní kamejové sklo Gallého typu. Další, zcela odlišnou produkci ovlivněnou uměleckým názorem odmítajícím sladkost a líbivost secese , byla skupina umělců kolem Wiener Werkstatte – např. Kolman Moser a Josef Hoffmann, navrhující pro Adolfov u Vimperka či firmu Loetz. Na toto hnutí navázala v Praze skupina umělců Artěl, která navrhovala umělecké a dekorativní předměty v širokém spektru artefaktů, které jsou také velmi vyhledávaným sběratelským artiklem. Další slavnou českou sklárnou, v cizině velmi ceněnou, je beze sporu továrna Moser v Karlových Varech, jejíž produkce byla založena na dokonalé sklovině a brusu. Zakladatel firmy se vyučil brusičem u Andrease Matonniho v Karlových Varech, otevřel si vlastní obchod a brusírnu a mnoho let prováděl brus na skle dodávaném ze šumavských a harrachovských skláren, své výrobky vytrvale odesílal na výstavy do Vídně, Paříže a USA a jeho brusírna dosáhla takové proslulosti, že se její výrobky dostaly na panovnické stoly. V roce 1893 si Moser konečně otevřel vlastní sklárnu a získal tajnou recepturu na výrobu lehčího bezolovnatého skla, které se však indexem lomu blíží olovnatému sklu. Zaměřil se na otevírání zahraničních poboček a vytvořil secesní sklo s rytým intarzovaným dekorem květin a zavedl též světoznámé oroplastiky, pás s leptaným a zlaceným dekorem na fasetově broušeném skle. Při sběratelství skla je potřeba mít zkušenosti, nebo se poradit s odborníkem. Padělky jsou u skla rozšířeny, takže sběratel musí být obezřetný. Zkušenost se dá nasbírat zejména porovnáváním originálů s kopiemi, protože znaky jako odřené dno mohou být zavádějící. Opravy skla jsou dnes velmi rozšířeny a restaurátoři díky novým technologiím dokáží opravit i kusy, které dříve opravit nešly. Pro začínajícího sběratele je nejvhodnější navštívit muzea, která mají české sklo ve svých kolekcích. Paradoxně největší sbírku o počtu cca 30.000 kusů českého skla od roku 1700 do roku 1950 můžete vidět v německém Pasově v Passau Glasmuseum. V Čechách se pak sbírky nacházejí v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, v Moravské galerii v Brně, v Severočeském muzeu v Liberci, v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách, ve Slezském muzeu v Opravě a dále v jednotlivých oblastech slavných skláren, například v Novém Boru, Kamenickém Šenově, Železném Brodě nebo Harrachově.

50

starozitnosti.indd 50

4.3.2010 14:17:29


A N Ě M Z

Pořádá Asociace starožitníků České republiky

Novoměstská radnice 13. – 16. 5. 2010 Karlovo náměstí 1/23, Praha 2

veletrh starožitností ANTIQUE FAIR Návštěvní hodiny – Opening hours: 13. – 16. 5. 2010 10.00 – 19.00 hod. www.asociace.com Vstupné – Entrance: 90,– Kč

starozitnosti.indd 51

4.3.2010 14:17:31


UMĚNÍ A SBÍRKY/ART AND COLLECTIONS

Perhaps the most beautiful collections of antiquities are compact collections of glass. Glass is inherently clean and beautiful, it stimulates imagination and changes with an incredible diversity of colours, shapes, styles and sizes. Once somebody compared glass to a woman because of its other features such as the mysteriousness, fragility and noncompliance.

Velká hnědá váza s červenožlutými květy, (A big brown vase with red and yellow flowers), Čechy, Lenora, Kralik, po roce 1905, secesní styl

52

starozitnosti.indd 52

4.3.2010 14:17:37


Many people collecting glass would certainly confirm that a glass collection is never complete, somewhere there is always another piece waiting, which would complement their collection perfectly. Perhaps glass more than any other antiquities allows people to experience more adventures in the search for new accession. Sometimes collectors find a top piece as an investment, for which they must pay a relatively high amount, sometimes they chance upon a piece ideal for the collection, for a ridiculous price. This is exactly what is so exciting about collecting glass. Another big advantage of a glass collection is that it is usually very easy to integrate into the interior, the harmony of which it will bring, whether it is furnished in entirely modern or antique style. What‘s more, individual pieces will for sure attract visitors‘ attention and the owner of the collection will acquire the reputation of an aesthete. Glass is the oldest man-made material ever. It was probably discovered accidentally as a by-product of burning ceramics in the Bronze Age in the 3rd millennium BC. The technology of glass-making itself has always carried with it a mysteriousness; the process was a carefully guarded secret which was often handed down only in the oral form from the father to the son. The principle of the recipe is the melting of silica sand and other necessary additives and subsequent cooling of the mixture. The shape is usually given to glass by blowing or moulding; its unique characteristics is colour. Glass colouring is only possible in the process of melting, the additional colouring of cooled glass is impossible. For the colouring, crystalline metals are most commonly used. Another thing is glass of a natural colour, so-called crystal. The first attempts to colour glass were carried out in ancient times, the technology began to be applied to a greater extent from the sixteenth century. Milky-white glass, professionally called “opal“, was found by Venetian glass makers in 1475; it is ideal for glass painting and has variations of pink, blue and yellow which are called Opaline. The red colour, also originating in Venice, was popular in the Renaissance when red glass strings were melted into clear glass; the color was supplied by copper material. Later, in 1679, a German glass maker Kunkel made red glass using gold. According to the legend, the secret technology came to Bohemia when a glass maker from Novy Bor dropped a golden coins into the melting pot while melting and thus discovered the colour of gold ruby. This glass is of course very expensive. The violet colour is achieved by using manganese. It became famous mainly thanks to the Moser company in Karlovy Vary, where glass was coloured with precious minerals such as amethyst, alexandrite, etc., after which the colour got its name. The blue colour is known as cobalt blue, glass is most often coloured by cobalt oxide and was already known in ancient Egypt. Its popularity went on to the Middle Ages and in Bohemia it became famous in the production of blown glass in the glassworks Sovi, half way through the 16th century. The green colour is achieved by a mixture of iron and chromium; the world‘s fame reached the combination of chromium with uranium, produced at the turn of the 18th and 19th century in Desna in the Eagle Mountains, which created a pastel yellow-green opalescent colour of uranium glass. The large range of colours that can be obtained is further amplified by the many techniques of mechanical surface treatment which can refine glass. In Bohemia, the best known technique is cutting, which was already used in the Renaissance, but for decorative purposes it was first used by English glass makers in the 2nd half of the 18th century for the decoration of lead crystal. This technique was rapidly implemented even in German and Czech glassworks. Another very popular and well-known form is crystal cutting of patterns, stars, ellipses, etc., which we know under the term „cut crystal“. Another very ancient technique is glass engraving, which has its origin in the ancient decoration of semi-precious stones, called gems. In Bohemia it was used in the court of Rudolph II by a German engraver, C. Lehmann while he was decorating lead glass. The technique of sandblasting, based on a forceful impact of sand grains on the glass surface. A more modern technique is the method of acid etching. In addition to the mechanical treatment, glass makers use some chemical processes, such as the technique of glazing, discovered in the 19th century by a glass maker from Novy Bor, Bedrich Egermann; then painting on glass using thin plates of enamel or on a cold finished piece; then the technique of iridizing, very famous in the Art Nouveau period, is a specific method of surface decoration which gives a piece the appearance of a coloured coating; and many others, for example silver coating, the result of which is amalgam glass, etc. The collection’s focus is usually chosen by every collector according to their own taste. In America and Great Britain, cut crystal glass is quite popular, while in Europe collectors more often choose Art Nouveau glass made in one of the famous Czech glass factories, a collection of cups, goblets with a coat of arms or Venetian goblets.

Křišťálová irizovaná váza s fialovými nálepy(Crystal irisated vase with violet fibros), Čechy přelom19. a 20. století Vázička z hnědožlutého skla s leptaným zlaceným dekorem slonů ( A small vase from brown yellow glass with an etched gold decoration of elephants), Čechy, Moser, 20.-30. léta 20. století

53

starozitnosti.indd 53

4.3.2010 14:17:46


UMĚNÍ A SBÍRKY/ART AND COLLECTIONS

Miska z fialového mléčného skla na černé noze ( A bowl from violet milk glass on a blafl leg), Čechy, Loetz, 20. léta 20. století

The glass from the Gothic period cannot be found in the market and if so, it is mostly damaged from archaeological work. In the Renaissance, northern Bohemia also produced “welcoming goblets“ decorated by enamel colour, for example with coats of arms, from the 70s‘ of the 16th century painted welcoming goblets featured numerous biblical themes such as the Apostles, Adam and Eve, Samson with the lion or Herod killing small children. In the 16th century, cobalt blue glass began to be produced in the Czech lands, namely in the Sovi glass works in Podkrusnohori, and also the production of coloured glass in the Venetian style started on Petr Vok’s estate near Rozmberk and in Bucquoy glassworks in the Novohradske Mountains. Goblets from so-called forest glass are better known. This type if glass was produced in the early 18th century in glass works from the Alps in the north, including our territory and this was decorated with glass ornaments. Czech engraved and cut crystal glass gained a dominant position in the world glass production in the late 17th and 18th century, it was imitated in all countries, even in Venice. The technique and the decorative style had their roots in the court of Rudolph II where Caspar Lehmann worked at the beggining of the 17th century and influenced other famous glass cutters. The first guilds of glass decorators were formed, in northern Bohemia semi-precious stone cutters were retrained to cut glass and, in addition, in 1683 a new composition of the clear crystal glass was discovered in the glass factory in Janouskov, Vimperk. Glassworks were developing around Jablonec nad Nisou, Ceskolipsko (Novy Bor - Haida and Kamenicky Senov), in Sumava in the Vimperk region. The beauty of Baroque goblets and cups from the beginning of the 18th century was above standards, it arouses wonder and the desire to imitate them till today. Also very ambitious engraved works were made in which the portraits of rulers, various figures, historical and mythological sce-

54

starozitnosti.indd 54

nes were incorporated in complex ornaments. Excellent glass engravers were for instance Franc and Johan Pohl, working in Novy Svet in the Giant Mountains region. Another very valuable and collected group are Baroque double-layer cups, special glasses made of two layers of glass decorated by gold foil inserted between the layers, the invention belonging to Germany, but most of the Baroque double-layer cups were made in the Czech territory. At the beginning of the 19th century, Czech glass factories were focused on the production of coloured milk glass of a new composition and colour tones, it was based on the Empire style of colours and shapes and so it returned the worldwide prestige to Czech glass works. On Buqoy’s Novy Hrad estate they began to produce black and red hyalite, and subsequently Bedrich Egermann invented marbled lithyalin. These materials were used to make glasses, tumblers, cups and saucers, vases and perfume bottles. The market began to be dominated by Harrachov glassworks in Novy Svet and Mayer’s glass works in Sumava. The glory and the quality of our coloured glass drove to Bohemia glassmakers from France and other countries. These glasses can make very interesting collections and they are popular among collectors. Another significant discovery of the glassmaker Bedrich Egermann was the discovery of red glazing in the year 1832, which quickly became fashionable and spread to beverage and souvenir glass mainly in northern Bohemia. The technique of engraving didn’t become extinct either, in the 19th century there were more famous engravers throughout our territory such as brothers Biemann or M. Opittz in Novy Bor, Karl Pfohl in Kamenicky Senov or F.A. Riedl around Jablonec nad Nisou. A significant group of engravers was also associated with Karlovy Vary, where the famous engraver of portraits E. Hoffmann worked. Váza s uchy z modro zeleného irizovaného skla se skleněnými nitěmi na povrchu (Vase with ears from blue green irisated glass with glass fibres on), Čechy, Palme-König (Košťany u Teplic), přelom 19.a 20. století, secesní styl

4.3.2010 14:17:54


Safírově modrá broušená váza s oroplastikou, (A sapphire blue vase with an oroplastic) Čechy, Karlovy Vary, Moser, 20.-30. léta 20. století

In the second half of the 19th century, throughout our territory, the traditional glass in the historical style started to be produced; the style more or less accurately imitated the old artistic movements. Nowadays this glass is affordable and more accessible to collectors than the old pieces. At the end of the 19 century the Secession was born which gave to glass making a new space by its artistic expression of reality and inspiration from nature. Among the first in the world, the Czech glass works of J. Loetz in Klastersky Mlyn began to use new designs and recipes for enamel, and in 1900 at the World Exhibition in Paris their glass was awarded together with famous glassworks Tiffanny and Daum and Gelle. It became renowned particularly for iridised glass which they patented. The art director of the glassworks in the early 20th century was the grandson of the company Loetz founders, Max von Spaun. The production of the glass works was famous for the exceptional quality, plenty of colours and shapes. In the next stage after 1914, the factory focused on the modern decors designed by Wiener Werkstätte, Josef Hoffmann and Michael Powolny. The products of this world-renowned factory is collected throughout the world because of its extraordinary artistic and aesthetic standards and its glass is therefore highly valued by collectors. Other frequently collected glass pieces are products of slightly worse quality of iridized glass from the glassworks of Palme Konig from Kamenicky Senov and the glassworks Wilhelm Kralik Sonne. Successful Czech glassworks were also creating art nouveau cameo glass of Galle type. Another, completely different production, influenced by the perspective of refusing godliness and sweetness during the Secession, was a group of artists around the Wiener Werkstätte, e.g. Kolman Moser and Josef Hoffmann, designing for Adolfov at Vimperk or the Loetz company. This movement was followed by a Prague group of artists, Artel which designed art and decorative objects in a wide range of artifacts, which are also a highly sought-after and collectible commodity. Another famous Czech glass factory, highly prized abroad, is unquestionably the factory of Moser in Karlovy Vary, the production of which was based on the perfect glass metal combination and cut. The company’s founder was trained a cutter at Andreas Matonni in Karlovy Vary, he opened his own shop and cutting workshop and for many years was cutting glass supplied from the Sumava and Harrachov glassworks. He was persistently sending his products to the exhibitions in Vienna, Paris and the U.S. and his glass-cutting shop achieved such fame that its products reached the royal tables. In 1893 Moser finally opened his own glass factory and got the secret recipe to produce lighter unleaded glass, but the refractive index of which is very close to leaded glass. He focused on opening foreign branches, created Art Nouveau glass with the engraved inlaid decoration of flowers and he also introduced the famous “oroplastics“, a strip with acid etched and gold gilded decoration on the facet of the cut glass. When collecting glass you need to have experience or to consult an expert. Glass counterfeits are so widely spread that the collector must be cautious. Experience can be gained, in particular by comparing the originals with copies because the features like a mangy bottom can be misleading. Repairs of glass are nowadays widely spread and thanks to new technologies restorers are able to fix pieces that could not be previously repaired. For the novice collector it is best to visit museums which have Czech glass in their collections. Paradoxically, the largest collection of approximately 30,000 pieces of Bohemian glass from 1700 to 1950 can be seen in Passau in Passau Glasmuseum. In Bohemia it can be found in the Museum of Decorative Arts in Prague, Moravian Gallery in Brno, the Severoceske Museum in Liberec, in the Sumava Museum in Kasperske Hory, in the Silesian Museum in Oprava and in various areas of famous glass works such as in Novy Bor, Kamenicky Senov, Zelezny Brod, Harrachov, etc.

Fialová váza s oroplastikou (A violet vase an oroplastic), Čechy, Karlovy vary, 20.-30. léta

Modrá váza zdobená oroplastikou s Egypťany ( A blue vase decorated with oroplastic with Eyptiens), Čechy 20. léta 20. století

Váza ve tvaru mušle ze žlutého irizovaného skla, (Vase in shape of shell from yellow irisated glass), Čechy, Loetz, přelom 19. a 20. století

starozitnosti.indd 55

55

4.3.2010 14:18:11


U Prašné brány 3, Praha 1, tel.: 224 810 016 Letiště Ruzyně, tel.: 220 114 311


tirazEditorial1.indd 6

5.3.2010 11:57:09


MÓDA/FASHION

Minulý měsíc otřásla světem zpráva o smrti Alexandra McQueena, úspěšného a kontroverzního módního návrháře. Jeho modely všichni známe, ale známe jejich autora? Kdo vlastně byl Alexander McQueen? Narodil se v Londýně 17. března 1969 jako nejmladší ze šesti sourozenců. Škola mu příliš nevyhovovala, již v šestnácti letech jí nechal a nastoupil do učení do krejčovství Anderson and Shephard a později do sousedního Gieves and Hawkes. Obě tato studia byla ve své době mistrovská v technickém zpracování šatů. Lepší vzdělání v oboru mohlo být Alexandrovi jen těžko dopřáno. Obrovský vliv na něho bezpochyby měla i další zastávka na jeho cestě. Dostal se k výrobci divadelních kostýmů. Z této doby také pochází jakýsi podpis Alexandra McQeena, naučil se zde nespočet metod střihů oděvů ze 16. století, ze kterých později nejednou čerpal. I další triky z tvorby divadelních kostýmů v budoucnu použil a promítl je do svého díla. Často a rád poukazoval na tato léta a po celý život z nich čerpal inspiraci. O téměř všech jeho modelech by se dalo říci, že měly divadelní charakter. Jakmile Alexander dosáhl dvaceti let, pokročil zase o stupeň výše. Zaměstnal ho totiž Koji Tatsuno, japonský návrhář a krejčí proslavený především značkou Culture Shock. Alexander zde ale příliš dlouho nevydržel, lákalo ho cestování a poznávání světa. Odjel tedy do Milána, kde čerpal inspiraci a i nadále se vzdělával v oboru. Když se potom vrátil zpět do Londýna, vystudoval obor módní design na Central Saint Martin’s School. V roce 1992 zde prezentoval svou magisterskou práci, od které pak následoval pouze malý krůček k věhlasu ve Velké Británii a následně i na celém světě. Modely Alexandra McQueena bývají obdivovány pro svou bezmeznou originalitu. Jsou uměleckými díly. Nejde v nich pouze o módu, každý detail jde ruku v ruce s komplexním nápadem a podtrhuje výsledný dojem. Proto tento módní návrhář vždy dbal na perfektní líčení a celkové vizuální ztvárnění. Důležitým aspektem jeho tvorby byly velkolepé show, kterým se nevyrovnalo snad nic na světě. Měly obrovskou emotivní sílu. Modely nebyly suše prezentovány na nic nevyjadřujících, neutrálních modelech. Byli herci, molo jevištěm a celá módní přehlídka divadlem. Scéna, hudba, šaty i líčení -všechny tyto části se doplňovaly, jedna bez druhé nemohla být tak působivá a nikdy by nezanechala tak hluboký dojem. Alexander McQueen byl plný mocné a nakažlivé energie. Zároveň se v jeho dílech schovával romantický nádech. Jeho módní kreace byly prostoupeny napětím - nabitým a vypjatým vztahem mezi tradičním a moderním, ladností a krutostí, jemnými tvary a ostrými prvky. Každá přehlídka byla ukázkou jeho mysli. Odkrývala jeho silné stránky i slabiny, kousek po kousku odhalovala jeho duši – výraznou, nekonvenční a možná poněkud nepřizpůsobivou, v každém případě ale křehkou a zranitelnou. Alexandermcqueen.com

58

mcqueen.indd 58

2.3.2010 11:20:03


59

mcqueen.indd 59

2.3.2010 11:20:31


MÓDA/FASHION

Last month, the world was shocked by the news of the death of Alexander McQueen, a successful and controversial fashion designer. We all know his designs but do we know the author? Who actually was Alexander McQueen? He was born on 17th March 1969 in London as the youngest of six children. School didn’t fit him much, he already dropped out at the age of sixteen and started an apprenticeship at the tailor’s, Anderson and Shephard and later to neighbouring, Gieves and Hawkes. Both of these studios were at the time the masters in the technical processing of clothes. Alexander could not get a better education in the field. He was undoubtedly very influenced by his next stop on the road to success. He went to a manufacturer of theatre costumes. The kind of signature of Alexander McQeen comes from this time, he learnt numerous cuts of cloth from the 16th century, from which he drew repeatedly later. He also used other tricks from the production of theatre costumes in the future and reflected them in his work. He often gladly pointed to those years and drew inspiration from the period throughout his life. We can certainly say about almost all his designs, that they were theatrical in nature. When Alexander reached his twenty‘s, he advanced one level more. He was employed by Koji Tatsuno, a Japanese designer and tailor famous especially for the brand, Culture Shock. But Alexander didn’t last too long there, he was attracted by travelling and exploring the world. He went to Milan, where he found inspiration and continued in education in the field. When he returned to London, he studied fashion design at Central Saint Martin‘s School. In 1992 he presented his master’s thesis, from which it was only a small step to fame in the UK and subsequently throughout the world. Alexander McQueen’s designs are admired for their boundless originality. They are works of art. They are not only about fashion, every detail goes hand in hand with the complex idea and highlights the final impression. That’s why the fashion designer always cared for perfect make-up and the overall visual design. An important aspect of his work were spectacular shows which didn’t have any equal in the world. They had a great emotional power. The clothes were not only dryly presented on inexpressive, neutral models. They were actors, the catwalk was a stage and the whole fashion show became theatre. Scene, music, clothes and make-up, all these parts were complementary, one without the other couldn’t be so impressive and would have never left such a deep impression. Alexander McQueen was full of powerful and contagious energy. At the same time his works were hiding a romantic touch. His fashion creations were full of tension – of a charged and tense relationship between the traditional and the modern, grace and cruelty, soft shapes and sharp elements. Every show was an example of his mind. It was revealing his strengths and weaknesses, bit by bit it was revealing his soul - strong, unconventional and perhaps somewhat in-adaptable, but in any case fragile and vulnerable. Alexandermcqueen.com

60

mcqueen.indd 60

2.3.2010 11:20:45


Arabella fashion je dovozcem luxusní mody z Paříže a obuvi značky Jennifer Lopez,jejíž tváří je populární herečka Dana Morávková.Pro svoji kvalitu a jedinečnost modelů si společnost vybrali jako dodavatele oblečení pro společenské pořady ,seriály,zpravodajství atd. tv Nova ,Prima a Čt.Spolupracuje i s tištěnými medii např.Marianne,Elle,Fashion club,Hair atd.Modely můžete shlédnout na modních přehlídkách či nakoupit v buticích Arabella fashion.Novinky přicházejí do obchodů každě tři týdny,a protože od každého modelu jsou pouze 2 ks,pak ztěží potkáte ve společnosti stejný model. Arabella beauty farm svými metodami dotváří image každé ženy. Jedinečný projekt firem Arabella poskytuje ženám nadstandartní péči a služby,které ke svoji image potřebuje.Jsme součástí vašeho úspěchu. Neváhejte a přesvědčete se sami.

REVOLUČNÍ HUBNUTÍ VAKUOVÉ MASÁŽE • vyhlazují celulitidu • odbourávají tuky cca 5–6 cm v jednom místě • zpevňují ochablé svalstvo • působí pozitivně zdravotně • zeštíhlují problematické partie • vyhlazují vrásky v obličeji a podbradek/lifting

Arabella fashion imports luxurious fashion from Paris and footwear of the brand Jennifer Lopez, the face of which is the popular actress Dana Moravkova. For the quality and uniqueness of the models, the company was chosen by TV Nova, Prima and Czech Television as a supplier of clothing for programmes and series. They also cooperate with printed media, e.g. Marianne, Elle, Fashion club, Hair etc. You can see the clothes on fashion shows or buy them in the boutiques Arabella fashion. New pieces come into the shops every three weeks, and because there are only two pieces of each design, you will hardly meet the same model in the public. Arabella beauty farm with its methods, completes the image of every woman. The unique project of the company Arabella offers women above-standard care and services that they need for their image. We are a part of your success. Don’t hesitate and check for yourself.

• oblečení společenské • pro volný čas • extravagantní • styl business woman • kožené oděvy • kostýmy • kabáty

10 000 Kč 3 990,- Kč Obsahuje 10 aplikací + 2 zdarma

• luxusní prádlo

NOVĚ Jennifer Lopez

boty JLO

V centru dále najdete Kosmetiku, solárium, prodlužování řas, nehtů, depilace

arabela fashion.indd 2

2.3.2010 16:25:21


MÓDA/FASHION

V letních kolekcích vyhlášených světových návrhářů nezapřeme jakýsi návrat do minulosti, ale až do té prapůvodní. Muži se v jejich modelech po dlouhé době znovu vrací ke svému původnímu údělu - k úkolu lovce. Nutností jsou přírodní materiály a zbarvení, aby se mohl v džungli a jiných nepříhodných podmínkách perfektně maskovat. Mimo to musí být oděv lovce také velmi funkční a musí něco vydržet. Prodyšné a volně splývavé materiály umožňují příjemnější, pohodlnější a rychlejší pohyb. Alternativou v současných módních trendech je také zvířecí vzor. Muž, který ho na sobě nosí, jej vystavuje jako trofej. Vítězství nad zvířetem symbolizuje jeho statečnost, moc a neohroženost. We can notice a return to the past in summer collections of famous world designers, and it is the most distant past. In their designs, men get back to their original job after a long time – the work of a hunter. Natural materials and colours are a necessity, so that the man can be perfectly invisible in the hard conditions of the jungle. Light and loose materials make movement more pleasant, comfortable and faster. An alternative to the current fashion trends is also an animal pattern. The man, who wears it, shows it off as his trophy. The victory over an animal symbolises his bravery, power and intrepidity.

62

moda.indd 62

4.3.2010 17:27:10


MÓDA/FASHION

63

moda.indd 63

4.3.2010 17:27:39


MÓDA/FASHION

We don`t have to talk about the importance of having shoes matching the handbag of a woman. Nevertheless, this applies still more and more often to men also. And who can be more aware of the fact than fashion designers? In their collections for spring and summer 2010 they show it to everybody. You can look forward to a number of different kinds of garments, such as belts, bags and purses that mostly have decent colours. They let the beauty of materials and the quality of work come out. But then they use more colours on shoes. Prada, for example, chooses red and yellow, while Sergio Rossi prefers more moderate colours. The greatest extent of playing with colours can be found with the current glasses collections. Their frames shine with energy and a view of sunny days.

O tom, jak důležité je, aby měla žena barevně sladěné boty s kabelkou, není třeba diskutovat. Ostatně poslední dobou se tento požadavek vztahuje stále častěji i na muže. Kdo jiný si tuto nutnost uvědomuje více než módní návrháři? Ve svých kolekcích na jaro – léto 2010 to dávají všem na odiv. Můžete se tak těšit na obrovské množství nejrůznějších druhů doplňků z různých materiálů. Pro tento rok zvolili návrháři u doplňků, jako jsou pásky, kabely a peněženky, spíše decentní barvy. Nechávají vystoupit krásu materiálů a jejich kvalitní zpracování. O to více se barevně vyřádili na botách. Prada například sází na červenou a žlutou, zatímco Sergio Rossi dává přednost spíše tlumenějším barvám. Nejvíce barevné hravosti bezpochyby nalezneme v aktuálních kolekcích brýlí. Jejich obroučky září energií a vyhlídkou slunných dní.

64

moda.indd 64

4.3.2010 17:28:20


MÓDA/FASHION

65

moda.indd 65

4.3.2010 17:28:53


B

Necelé tři hodiny jízdy z Prahy směrem na jih, Vás přímo na česko-rakouské hranici v Laa an der Thaya očekává designový spa resort „Therme Laa – Hotel & Spa“. 4**** superior hotel s elegantními restauracemi, barem, vlastní vinotékou, exklusivními spa prostory, které stojí k dispozici jen a výlučně hotelovým hostům, relaxačními prostory „Vitality Spa“ s nadstadartními službami jako masáže, koupele, zábaly, beauty nabídkami pro Vaši krásu s prvotřídní kosmetickou řadou BABOR a lázeňskou oázou „Therme Laa“ s velkolepou wellness nabídkou na 7.800 m2... Resort „Therme Laa – Hotel & Spa je s nepochyností ideální pro nezapomenutelnou dovolenou a pravděpodobně i místem, na které se budete čas od času vracet a bez rozpaků je k návstěvě doporučovat i Vašim náročným přátelům. Poznávací pobyty na 2 noci v tomto jedinečném resortu začínají už od 194,- Euro Less than three hours drive from Prague to the south, right on the Czech-Austrian border, you are welcome to Laa an der Thaya, in the design spa resort “Therme Laa - Hotel & Spa“. The 4-star superior hotel offers elegant restaurants, a bar, a private wine cellar and exclusive spa facilities which are available only and exclusively for the hotel guests, then „Vitality Spa“ relaxing lounge with above standard services such as massages, baths, wraps and some offers for your beauty using the excellent cosmetic line BABOR, and last but not least „Therme Laa“ spa oasis with a magnificent wellness offer of 7,800 m2… The resort “Therme Laa - Hotel & Spa“ is undoubtedly ideal for an unforgettable holiday and possibly also a place where you return from time to time and which you will recommend to your exacting firends without hesitation. Two-night stays in the unique resort start from 194 euro.

therme laa.indd 2

4.3.2010 13:56:44


therme laa.indd 3

4.3.2010 13:56:58


PRAHA 1, Pařížská 18, tel.: 224 210 083, U Prašné brány 3, tel.: 224 810 018 LETIŠTĚ RUZYNĚ, Terminal 1 (duty free), tel.: 220 114 311, Terminal 2, tel.: 220 119 697


Royal Report2.indd 1

25.2.2010 13:11:51


MÓDA/FASHION

Kvalitních a slušivých obleků není nikdy dost. Každý vysoce postavený muž však ví, že vybrat si takový, který mu dokonale padne a který navíc podtrhne jeho osobnost a postavení, není snadné. Dovolte nám proto doporučit Vám značku, která Vám může pomoci tento problém vyřešit.

70

moda-ricci.indd 70

2.3.2010 11:14:15


MÓDA/FASHION

Stefano Ricci se na kvalitní pánskou módu specializuje již více než třicet let. Jeho oděvy jsou všechny ručně šité a patří mezi nejluxusnější, nejkvalitnější a tím pádem také mezi nejdražší obleky na světě. Díky tomu si také obleky Stefano Ricci oblíbilo mnoho významných celebrit nebo úspěšných magnátů. Stefano Ricci tvrdí: „Mé kolekce jsou učeny všem mužům po celém světě, kteří se orientují především na kvalitu. Nikdy totiž nezaměňuji kvalitu za kvantitu.“ Nová kolekce Stefana Ricciho tato slova jen podtrhuje. Už na první pohled zkušené oko milovníka kvality rozpozná, že oblek, který má před sebou, je ušit z té nejlepší látky za použití pevných nití. Věřte, že takový detail, jakým se mohou nitě na první pohled zdát, posouvá oděv na jinou úroveň. Věhlasné módní značky a návrháři, mezi které Stefano Ricci dozajista patří, se od běžné konfekce odlišují právě tím, že lpějí na těchto detailech. Obleky Stefano Ricci se však od běžné kolekce neliší jen právě v důrazu na detail a tím, že sám návrhář osobně kontroluje vše, co z jeho dílen vychází, ale i tím, že jeho obleky mají poněkud jiný střih. Stefano Ricci totiž rád přichází s nejrůznějšími inovacemi. Před několika lety to například byl „vynález“ takzvaného florentského ramene, které lépe drží tvar a především lépe kopíruje přirozené křivky lidské paže. Je tedy zřejmé, že pokud si vyberete oblek tohoto návrháře, neprohloupíte. Módní značka Stefano Ricci Vám samozřejmě k obleku nabídne i dokonale ladící košile a kravaty. Pokud však nejste „oblekový typ“, jistě Vás potěší, že Stefano Ricci navrhuje také džíny, polo trička a další módu v oblíbeném „casual“ stylu. Každý, kdo si potrpí na pěkné a opravdu kvalitní oblečení, si u značky Stefano Ricci vybere. Stefanoricci.com

71

moda-ricci.indd 71

2.3.2010 11:14:33


MÓDA/FASHION

72

moda-ricci.indd 72

2.3.2010 11:15:01


MÓDA/FASHION

Quality fitting suits are never enough. Every man of good standing however, knows that it is not easy to choose one which fits him perfectly and points out his personality and status. Let us therefore recommend you a brand that can help you solve this problem. Stefano Ricci has specialised in quality men‘s fashion for more than thirty years. His clothes are all handmade and are one of the most luxurious, highest quality ones and thus also the most expensive suits in the world. Due to this, many famous celebrities and successful tycoons took a liking to the suits by Stefano Ricci. Stefano Ricci says: „My collections are meant for all men around the world who focus primarily on quality. For I never change quality for quantity.“ Stefano Ricci’s new collection underlines these words. At first glance the trained eye of a lover of quality recognises that suit in front is sewn from the best material using durable threads. Believe that such a detail that the thread may seem at first glance, brings the suit to another level. Famous fashion brands and designers, among which Stefano Ricci certainly is, are different from the ordinary clothing because of the care for such details. Nevertheless, the suits of Stefano Ricci are not different from the ordinary clothing only for the emphasis on detail and for the fact that the designer himself personally checks everything from his workshop, but also because his suits have slightly different cuts. Stefano Ricci likes to come with all sorts of innovations. A few years ago, for example, it was the „invention“ of the so-called Florentine shoulder which better keeps the shape and especially follows the natural curves of the arm. It is therefore clear that if you choose a suit from this designer, you won’t regret it.The Stefano Ricci fashion brand offers also perfectly matching shirts and ties to your suit. If you are not a “suit type”, you will certainly be pleased that Stefano Ricci also designs jeans, polo shirts and other fashion in the popular casual style. Anyone who likes nice and really good quality clothing, will choose something at Stefano Ricci. Stefanoricci.com

73

moda-ricci.indd 73

2.3.2010 11:15:24


KOSMETIKA/BEAUTY

Krása a svěžest orchidejí

Deset let výzkumu v Guerlain Orchidariu vedlo k efektivnějšímu extrahování orchidejí, které prodlužují životnost buněk pleti. Pokožka je po aplikaci krému sametově jemná, perfektně tónovaná a zářivá. Cena denního krému Imperial Orchid Molecular Extract (50 ml) 9.300 Kč Guerlain.com

The beauty and freshness of the orchids

Ten years of research in Guerlain Orchidario have led to a more effective orchid extraction, which prolong the life of skin cells. The skin is silky after application of the cream, it is perfectly toned and shiny. The price of the day cream Imperial Orchid Molecular Extract (50 ml) 9,300 CZK Guerlain.com

74

kosmetika.indd 74

4.3.2010 13:09:40


KOSMETIKA/BEAUTY

Rozkveťte s Lancôme

Z laboratoře Lancôme vzešlo několik novinek, které každé ženě nabídnou možnost znovu plně rozkvést. Jedním z nich je tělová vůně Aroma Blue, která přináší vitalitu a nádech životní pohody díky své jedinečné směsi přírodních esenciálních olejů a minerálů. Cena Lancôme Aroma Blue EDS (100 ml) 1.100 Kč Lancome.com

Blossom with Lancôme

Several new products that give a chance for every woman to blossom, have been made in the Lancôme laboratories. One of them is a body fragrance Aroma Blue that brings vitality and a bit of well-being, thanks to its unique mix of natural essence oils and minerals. Price: Lancôme Aroma Blue EDS (100 ml) 1,100 CZK Lancome.com

Překonávání výzev

Barvou nové vůně Versus od Versace je „pátá esence fialové“, jež symbolizuje tajemství a svobodu. Je synonymem evoluce, stylu a kreativity a sedí ženám sebevědomým a cílevědomým. Cena Eau de Toilette Versus (50 ml)1.699 Kč Versace.com

Overcoming challenges

The colour of the new Versace fragrance is the fifth essence of purple, which symbolises secret and freedom. It is a synonym for evolution, style and creativity and it fits confident and focused women. The price of Eau de Toilette Versus (50 ml) 1,699 CZK Versace.com

Volání slunce

Parfém Bulgari Eau d’Eté staví na lehkých přírodních tónech. Je určen mladé ženě, která touží po vůni plné slunečních paprsků a ovanutí mořským vánkem. Taková žena spolu s parfémem vytvoří nerozlučnou dvojici překypující energií a ženskou něhou. Cena BLV Eau d’Eté EDT (50 ml) 1.749 Kč Bulgari.com

The call of the sun

The perfume Eau d’Eté of Bulgari is based on light natural tones. It is intended for a young woman, who longs for a scent full of sun rays and the sea wind. The woman and the perfume will make an unbreakable couple bursting with energy and a female tenderness. The price of BLV Eau d’Eté EDT (50 ml) 1,749 CZK Bulgari.com

Dobrodružství

Nová pánská vůně módního domu Laura Biagiotti rozšiřuje linii ROMA. Pod názvem Mistero di ROMA UOMO ukrývá fascinující akcenty, které přesně sedí dynamickému a odvážnému muži dneška. Ceny Mistero di ROMA UOMO k doptání u prodejce. Laurabiagiotti.it

Adventure

The new men‘s perfume from the fashion house Laura Biagiotti extends the ROMA line. Its name Mistero di ROMA UOMO is hiding fascinating accents, which perfectly fits to a brave and dynamic man of these days. The price of Mistero di ROMA UOMO to be found at the point of sail Laurabiagiotti.it

75

kosmetika.indd 75

4.3.2010 13:10:06


Ztělesnění volnosti

Voyage d’Hermes je univerzální vůní, která bude vyhovovat naprosto komukoliv. Mužům, ženám, mladším i starším. Je zajímavá, překvapivá a nakažlivá. Cena k Voyage d’Hermes k doptání u prodejce. Hermes.com

Naturally charming

The granddaughter of Estée Aerin Lauder created a dazzling scent as a part of the Private Collection. Jasmine White Moss is elegant, sensual and magical. The price of Jasmine White Moss EDP (75 ml) 3,100 CZK Esteelauder.com

Hra osudu

Novinka značky Chanel je prý nejpřekvapivější vůní této firmy vůbec. Jmenuje se Chance Eau Tendre a je proměnlivá jako kolo osudu. Cena Chanel Chance Eau Tendre doptání u prodejce. Chanel.com

The play of destiny

The new product of Chanel is the most surprising fragrance of this company over all. It is called Chance Eau Tendre and it changes as the wheel of destiny. The price of Chanel Chance Eau Tendre to be found at a point of sails Chanel.com

Zářivá vůně Incanto Bloom je skvělou volbou vůně pro mladou ženu, která se zajímá o módní trendy a představuje eleganci a styl. Vůně značky Ferragamo zrcadlí moderní a okouzlující osobnost sofistikované ženy. Cena toaletní vody Incanto Bloom s rozprašovačem (50 ml) 1.629 Kč Ferragamo.com

The symbol of freedom

Voyage d`Hermes is a universal essence that fits to anybody – men, women, younger, older. It is interesting, surprising and catching. The price of Voyage d`Hermes to be found at the selling point. Hermes.com

kosmetika.indd 76

4.3.2010 13:10:35


KOSMETIKA/BEAUTY

Vítání jara

V limitované edici vychází v Blooming Edition vůně Insolence, plná fantazie, ženskosti, exploze barev a smyslů. Energickými a radostnými barvami skládá dokonalou poctu jaru. Cena Guerlain Insolance EDT (50 ml) 1.890 Kč Guerlain.com

Welcoming of spring

In a limited edition comes the Insolence fragrance in the Blooming Edition. It is full of imagination, femininity, explosion of colours and senses. With its energetic and happy colour it is a perfect tribute to the spring. The price of Guerlain Insolence EDT (50 ml) 1,890 CZK Guerlain.com

Přirozeně oslnivá Shining scent

Vnučka Estée Aerin Lauder vytvořila v rámci kolekce Private Collection oslnivou vůni. Jasmine White Moss je ladná, smyslná a kouzelná. Cena Jasmine White Moss EDP (75 ml) 3.100 Kč Esteelauder.com

Incanto Bloom is a perfect perfume for a young woman who is interested in fashion, trends and is stylish and elegant. The Ferragamo fragrance shows a modern and charming personality of a sophisticated woman. The price of Eau de toilet Incanto Bloom with spray (50 ml) 1,629 CZK Ferragamo.com

Vůně Paříže

Parfém Yves Saint Laurent, který v březnu pronikne na český trh, se nechal inspirovat kouzlem Paříže. Tajemná vůně sluší nadčasové ženě: je osobitá, plná paradoxů a nebrzdí ji konvence. Cena YSL Parisienne EDP (50 ml) 1.920 Kč Ysl.com

The scent of Paris

The perfume Yves Saint Laurent, which is going to reach the Czech market in March, is inspired by the magic of Paris. The mysterious fragrance fits a modern woman: it is unique, full of paradoxes and it can`t be stopped by conventions. The price of YSL Parisienne EDP (50 ml) 1,920 CZK Ysl.com

Uklidňující šumění moře

Na trh přichází Burberry Sport pro muže i ženu. Obě zachycují energii, styl a živelnost módních kolekcí Burberry Sport. Svou emotivností, svěžestí a čistotou vůně evokují moře a odrážejí smysl pro přirozenost. Cena Burberry Sport (75 ml) 1.890 Kč Burberry.com

Calming roar of the sea

Burberry Sport for men and women is entering the market. Both catch the energy, style and spontaneity of the fashion collections Burberry Sport. With their emotiveness, freshness and purity they remind us of the sea and show a sense of nature. The price of Burberry Sport (75 ml) 1,890 CZK Burberry.com

Žena v hlavní roli

V limitované edici představuje Yves Saint Laurent vůni Elle 2010, která si pohrává s novou tváří ženy. Ženy impulzivní, odvážné a zvídavé, ale zároveň romantické a hravé, ženy nestárnoucí. Cena Elle Collector Edition (90 ml) 1.870 Kč Ysl.com

Woman in the leading role

In a limited edition Yves Saint Laurent introduces the Elle 2010 perfume that plays with a new face of a woman. A woman, who is impulsive, brave and curious, but also romantic and playful. A woman, who doesn`t get old. The price of Elle Collector Edition (90 ml) 1,870 CZK Ysl.com

77

kosmetika.indd 77

4.3.2010 13:11:01


KOSMETIKA/BEAUTY

Bezčasová zóna

Maximální čistota

I proti hlubokým vráskám

Perfect Targeted Deep Wrinkle Filler je, jak již název napovídá, vysoce technologický a vědecký ověřený přípravek, který cíleným působením redukuje vrásky. Koncentrovaná aplikace zaměřená na vyplňování vrásek promění Vaši pleť k nepoznání. Cena Perfect Targeted Deep Wrinkle Filler 790 Kč Esteelauder.com

Against deep wrinkles

Perfect Targeted Deep Wrinkle Filler, is as the name suggests, highly technological and scientifically approved product, which aims at wrinkle reduction. Concentrated application that fills in the wrinkles can change your skin immensely. The price of Perfect Targeted Deep Wrinkle Filler, 790 CZK Esteelauder.com

Firma MATIS obohatila kosmetický trh o několik odličovacích setů pro různé tipy pleti. DUO Réponse Jeunesse je určeno pro normální až sušší pleť. Obsahuje šetrně odličující mléko Essential Lotion 400 ml, osvěžující čistící emulzi Essential Cleansing Emulsion 400 ml a vzorek novinky na očištění očí a rtů Eye Clensing Gel 15 ml. K dostání jsou také sety pro problematickou mastnou pleť, pro citlivou až alergickou pokožku a pro pleť, která vyžaduje vitalitu a energii. Cena každého setu 1.999 Kč Matis-paris.com

Maximal purity

Oči jsou zrcadlem krásy. Proto je nezbytné se o ně, stejně jako o jejich okolí, důsledně starat. Oční krém Time zone anti-line/wrinkle přináší očnímu okolí komplexní péči a viditelně odvrací proces stárnutí. Cena Time zone anti-line/wrinkle 420 Kč Esteelauder.com

Timeless zone

Our eyes are the mirror of our beauty. That is the reason why it is essential to take care of them and the skin around them. The Time zone antiline/wrinkle cream brings complex care to the skin around the eyes and turns back the process of ageing remarkably. The price of Time zone anti-line/wrinkle 420 CZK Esteelauder.com

MATIS have enriched the cosmetic market with several make-up removers for different types of skin. DUO Réponse Jeunesse is intended for normal to dry skin. It contains a gently cleansing milk Essential Lotion 400 ml, refreshing cleansing emulsion, Essential Cleansing Emulsion 400 ml and a sample for cleaning eyes and lips Eye Cleansing Gel 15 ml. You can also purchase sets for problematic oily skin, for sensitive and allergic skin and for skin that needs vitality and energy. The price of each set 1,999 CZK Matis-paris.com

Štíhlejší - krásnější

Novinka od Lancôme SLIMISSIME 360° je zeštíhlující aktivátor s komplexním účinkem. Zatočí s „pomerančovou kůží“ a znovu obnoví kontury postavy. Slibuje prokázaný zeštíhlující účinek během 10 dní. Cena Lancôme Slimissime (200 ml) 1.200 Kč Lancome.com

Slimmer – more beautiful

The new Lancôme product SLIMISSIME 360° is a sliming activator with a complex effect. It can deal with orange skin and renew the shapes of your body. It promises the proved sliming effect within 10 days. The price of Lancôme Slimissime (200 ml) 1,200 CZK Lancome.com

Uhaste žízeň

Luxusní směs vysoce účinných technologií krému Hydrationist má schopnost okamžitě uhasit žízeň pokožky. Dodává jí vláhu, přirozeně ji vyživuje a zabraňuje tak předčasnému stárnutí. Cena Estee Lauder Hydrationist 740 Kč Esteelauder.com

Kill the thirst

The luxurious mix of highly effective technology of the Hydration cream is able to kill the thirst of your skin at once. It gives moisture and natural nutrition to the skin and it prevents premature ageing. The price Estee lauder Hydrationist 740 CZK Esteelauder.com

78

kosmetika.indd 78

4.3.2010 13:11:34


il bagno.indd 4

2.3.2010 17:08:43


Můžete nám popsat Vaši firmu? Vlastním koupelnové studio Il Bagno, které se soustřeďuje především na italskou produkci. Pro klienta ale nabízíme také možnost zvolit výrobce z jiných zemí, např. z Německa nebo České republiky. Jednoznačně ale v našem studiu převládají právě italské výrobky, a to z jednoduchých důvodů: design, styl, vkus, kvalita a nadčasovost. Zároveň je Itálie zemí, která udává veškeré trendy – v oblékání, kosmetice i v obchodním průmyslu. Italské produkty jsme volili také z toho důvodu, že je dovážíme přímo. Díky tomu můžeme klientovi udělat příznivější cenu. Důvodem také bylo to, že v Čechách nejsou tyto značky téměř až tak často k dostání. Některé značky z této země (Linea Bela, Idea Group, Disenia, Gessi) dokonce zastupuji jako agent pro ČR. Jaké služby klientům poskytujete? Klientovi se u nás dostává kompletní služby včetně technické a stavební podpory, organizace dopravy, komunikace se stavbou apod. Máme k dispozici i smluvní stavebně provaděčské firmy, které klientům doporučujeme. Tyto firmy jsou odborně školy na montáž italských výrobků, i těch luxusních. Spolupracujeme také s významnými architekty a designéry, jako jsou Dáje Šulcová, Daniel Svoboda, Václav Hoffmeister, Vítězslav Mácha, Zuzana Ilinčevová. Vycházíme přitom z celého interiéru a snažíme se koupelnu koncipovat jakou součást celku. Ve většině studií se na to neklade velký důraz, ale dle mého názoru je velmi důležité, aby celý byt vyzařoval stejný dojem a styl. Jak jste se ke své práci dostala? Po gymnáziu jsem nastoupila na soukromou školu managementu a marketingu a následně začala pracovat v několika koupelnových studiích. Po pár letech jsem dostala nabídku od italského investora založit česko-italskou firmu pod názvem Il Bagno. To bylo v roce 2001 a mně bylo 26 let. O pět let později se investor rozhodl vystoupit ze společnosti, tak jsem firmu odkoupila a od té doby jsem jejím majitelem. Co pro Vás bylo při začátcích nejtěžší? Ze začátku jsem hlavně nevěřila místu, kde měl být showroom vybudován. Nachází se v ulici Ostrovského, není na žádném hlavním tahu. Ale hodně jsme se snažili firmu prezentovat v odborných časopisech a na veletrzích, a to se vyplatilo. Kdo si nás chce najít, přijde. Klient, který k nám přijde, ví, že věci, které mu nabízíme, nikde jinde nezíská. Zároveň u nás najde i to, co se nabízí jinde. Jaké byly Vaše sny, když jste byly malá? Čím jste chtěla být? Rozhodně jsem chtěla být učitelka, jako asi všechny dívky. Zároveň se ve mně

il bagno.indd 2

projevovaly obchodní vlastnosti, hledala jsem různé brigády, prodávala kosmetiku, nabízela inzerci v časopisech a podobně. Asi jsem rozená obchodnice. Najdete si čas na vzdělávání se? Určitě, je to důležité. Tento rok jsem absolvovala certifikační studium interiérového designu. Hodně mi to rozšířilo obzory. Více než rok se věnuji profesionálnímu studiu komunikace a konfrontace, která je pro obchod náramně důležitá. Nyní se soustřeďuji na italštinu, tu pro svou práci hodně potřebuji. Co byste doporučila začínajícím podnikatelům? Doba je složitá, těžko radit, co dnes ještě českému trhu chybí. Myslím si ale, že se lidé v dnešní společnosti vrací k servisu. Lidé začínají být rádi hýčkaní. Chtějí kvalitní služby a individuální přístup. Dají se nějak shrnout aktuální trendy v řešení koupelen? Určitě se poslední dobou hodně objevují výraznější barvy a velké formáty obkladů se vzory a ornamenty. Zároveň si své místo stále udržují přírodní barvy a tóny, jako například šedá, krémová, ale i třeba červená. Jaký je Váš oblíbený styl? Mně osobně se líbí moderní klasicismus, který je inspirován kovem a sklem, jež kombinuje s prvky klasiky, jako je křišťálový lustr nebo zdobené vázy. Takový styl Philippa Starcka před osmi lety. Čistý, bílý, světlý, a hlavně velké prostory. Uspokojuje Vás Vaše práce? Určitě. Je to hezká práce. Dostanu se do kontaktu s lidmi a vše se točí okolo pozitivních věcí. Lidé, kteří přijdou, bývají dobře naladěni, těší se, a to mne baví. Řeší se tu vlastně samé hezké věci. Máte nějaké osobní motto? Důvod nestačí, musí být cíl. Co považujete za svůj doposud největší úspěch? Narození mé dcery Barborky Je jí devět let a je strašně šikovná. Chce vést obchod jako já. Jste tedy majitelka, manažerka, designérka, zajišťujete také reklamu. Jak to lze skloubit se soukromým životem? Je to náročné. V showroomu nebývám každý den, hodně se pohybuji po České republice, pohybuji se v terénu. Na volnou zábavu až tak mnoho času nezbývá. Dojíždím mezi Prahou a Příbramí, pak se věnuje dceři a takovým každodenním věcem. Nejsem ale workoholička a nechci jí být, nechci zanedbávat svou rodinu. Zatím vším proplouvám a zvládám to. Není to v kritickém stavu. Je důležité odlehčit hlavu a myslet na jiné věci. Jak relaxujete? Dopřávám si masáže a kosmetiku, někdy také posilovnu, když je čas. Dříve jsem dokonce aktivně předcvičovala. Dnes spíš běhám okolo dcery. Hodně mně také baví cestování. Vždy se mi líbí v Itálii, její kultura a lidé jsou tak veselí a přátelští. Před pár lety jsem také navštívila Londýn, který mě také velmi oslovil. Brzy se tam chystám znovu prozkoumat designové trendy a anglický styl. Ještě mám ráda klasickou hudbu. Poslední dobou si také ráda poslechnu Franka Sinatru nebo Michaela Buble. A jaká je Vaše oblíbená kuchyně? I zde vede Itálie? Itálie určitě. Thajským a exotickým kuchyním jsem zatím na chuť moc nepřišla. Vaříte? V tom jsem tradiční. Snažím se vařit kvůli dceři, hlavně pak zdravá jídla. Českou kuchyni mám ráda, ale spíš se specializuji na lehčí kuchyni – těstoviny, saláty, maso. Vůbec mám ráda tradice. Jsem hodně dekoratérský tip, takže se vždy těším na Vánoce a Velikonoce. Snažím se k tradicím vést i dceru. Dnes se na to zapomíná, a to je dle mého názoru škoda. Lidé dnes nejsou moc schopni zastavit se. Sledujete aktuální designérské trendy? Každoročně se účastním mezinárodních veletrhů, které se konají v Milánu, Bologni, a tento rok jsem navštívila také Paříž. Na těchto místech se určují trendy pro celou Evropu a je důležité být u toho. Hodně mne baví také sledování módních a kosmetických trendů. Můj styl je glamour. Obdivuji například Coco Chanel, líbí se mi její styl a to, jak se prosadila ve světě módy - ve světě mužů. Je těžké prosadit se v takovém světě. Bohužel je jím i svět koupelen. I ty jsou doménou mužů, ženy v tomto oboru příliš nepůsobí. Ilbagno.cz

2.3.2010 17:07:41


Can you describe your company for us? I own the bathroom studio Il Bagno, which focuses primarily on Italian products. But we can also offer to clients the possibility to choose producers from other countries, such as Germany or the Czech Republic. But clearly our studio is dominated by Italian products, for simple reasons: design, style, taste, quality and timelessness. Italy is also a country that sets all the trends - in clothing, cosmetics and even in the business industry. We chose Italian products also because we can import them directly. This allows us to give the client a good price. The reason was also that in Bohemia these brands are often hardly available. I even represent, as an agent for the Czech Republic, some brands from our own country (Linea Bela, Idea Group, Disenia, Gessi). What services do you provide your clients with? The clients receive a complete service, including maintenance and construction support, the organising of transport, communication with the building site, etc. We also have contractual construction and building companies that we recommend to the clients. These companies are professionally trained in the installation of Italian products, especially the luxurious ones. We also work with leading architects and designers, such as Daja Sulcova, Daniel Svoboda, Vaclav Hoffmeister, Vitezslav Macha, Zuzana Ilincevova. We start from the entire interior and try to design the bathroom as a part of the whole. In the majority of studios, they don’t place much emphasis on this, but in my opinion it is very important that the whole apartment radiates the same impression and style. How did you start in this area of work? After grammar school I entered a private school of management and marketing, and then began to work in several bathroom studios. After a few years I got an offer from an Italian investor to establish a Czech-Italian company called Il Bagno. It was in 2001 and I was 26 years old. Five years later, the investor decided to withdraw from the company, so I bought it and since then I have been its owner. What was most difficult for you at the beginning? From the beginning I primarily didn‘t trust the place where the showroom had been built. It is located in the Ostrovskeho street, not close to any major road. However, we have tried to present the company in professional journals and at trade fairs, and it paid off. Who wants to find us, comes. A client who comes to us, knows that the things we offer can’t be got anywhere else. At the same time, they can also find with us, what is offered elsewhere. What were your dreams when you were small? What did you want to be? For sure I wanted to be a teacher, as perhaps all girls. At the same time, i found some business skills in me, I was looking for various jobs, was selling cosmetics, offering advertising in magazines etc. I was probably born a businesswoman. Do you find time for further education? Sure, it‘s important. This year I have passed the certification study of interior design. It expanded my horizons a lot. For more than a year I have been following a professional study of communication and confrontation, which is tremendously important for business. Now I focus on Italian, I need it a lot for my work. What would you recommend to young up and coming business men and women? The time is difficult, it is difficult to advise what the Czech market is still missing nowadays. But I think that people in today‘s society are coming back to service. People are become fond of being treated well. They want quality service and an individual approach. Can you somehow summarise current trends in bathroom design? Lately stronger colours have appeared for sure and larger sized tiles with patterns and ornaments. The natural colours and tones such as gray, cream, but also red still keep their positions. Which style is your favourite? Personally I like modern classicism, which is inspired by metal and glass, combining them with classical elements such as a crystal chandelier and decorated vases. The style of Philippe Starck eight years ago. Clean, white, bright, and mainly large spaces. Does your work satisfy you? Sure. It‘s a nice job. I get in contact with people and everything rotates around positive things. People who come to me tend to be cheerful, they are looking forward and I enjoy it. In fact we are discussing only nice things. Do you have any personal motto? A reason is not enough, there must be an objective.

il bagno.indd 3

What do you consider your biggest success so far? The birth of my daughter Barbara. She is nine years old and is very smart. She wants to run a business like me. You are an owner, manager, designer and you are also in charge of advertising. How can you combine it with private life? It‘s demanding. Usually I am not in the showroom every day, I travel a lot around the Czech Republic, I move in the field. For leisure time there is not much time left. I commute between Prague and Pribram, then i am devoted to my daughter and everyday things. I‘m not a workaholic and don‘t want to be, I don‘t want to neglect my family. So far I go through everything and I can handle it. It is not in a critical state. It is important to relax the mind and think about other things. How do you relax? I enjoy massages and cosmetics, sometimes the gym when there is time. Once I was even a trainer. At present I mostly run around my daughter. I also enjoy travelling allot. I always like Italy, its culture and the people are so cheerful and friendly. A few years ago I also visited London, which I liked too. Soon I am going there to explore the design trends and the English style. And I love classical music. Lately I also like to listen to Frank Sinatra or Michael Buble. Which is your favourite cuisine? Italy rules even here? Italy, for sure. I haven’t taken a liking to Thai and exotic cuisines much. Do you cook? As for this I am traditional. I try to cook because of my daughter, especially healthy meals. I like the Czech cuisine, but I rather specialise in lighter cuisine - pasta, salads, meat. In general I love traditions. I‘m a decorator, so I always look forward to Christmas and Easter. I try to lead my daughter to keep the traditions. Nowadays they are being forgotten, and in my opinion it is a pity. Today people are not very able to stop. Do you follow current design trends? Every year I participate in international fairs which are held in Milan, Bologna, and this year I also visited Paris. At these places, the trends are set for the whole Europe and it is important to be there. I enjoy a lot following the fashion and beauty trends. My style is glamour. I admire for example Coco Chanel, I love her style and how she won recognition in the fashion world – in the world of men. It is difficult to achieve something in such a world. Unfortunately it is also the world of bathrooms. Even they are the domain of men, women don’t work much in this field. Ilbagno.cz

2.3.2010 17:07:46


js_225x297_dvoustrana_02 25.2.2010 10:45 Page 1

vysoká společnost high society Jadran Šetlík, Michaela Seewald s manželem Richardem s obrazem od Jadrana

fotografické obrazy osobností Jadran Šetlík

Michaela Jorgensen, advokátka, Smed Jorgensen, Attorneys At Law, Svetlana Dankovičová, Banque Privée Edmond de Rothschildt, Europe, Paul Day, šéfkuchař celebrit

www.jadransetlik.com

Terezie Růžičková a Václav Růžička, ALKOM Security

Gabriela Šetlíková - vizážistka a stylistka, Pavel Calda, gynekolog, s dcerou Denisou

Michaela Seewald, advokátka a Jadran Šetlík s manželkou Gabrielou


js_225x297_dvoustrana_02 25.2.2010 10:46 Page 2

Jadran Šetlík vystavoval i slavil Pod křídlem noci

Šárka a Karel Vágnerovi, HÄSTENS

Na vernisáži výstavy uměleckých portrétů Jadrana Šetlíka nazvané Významné tváře dneška, kterou fotograf spojil se svojí narozeninovou párty, se sešlo ve vyhlášeném pražském restaurantu Pod křídlem noci mnoho gratulantů. Ochutnali servírované delikatesy o několika chodech a také lahodné francouzské Pineau de Charentes, které společnost Vyšehrad 2000 Group nově zařadila do nabídky ve svých restaurantech. V komorním programu vystoupil houslový virtuos Jaroslav Svěcený a operní pěvkyně Marie Párová. Mezi hosty byli módní designérka Beata Rajská, Vlastimil Harapes, malířka Viktorie Chaloupková, Fidelis Schlée a další. Oldřich Černoch, náměstek ministra zemědělství ČR s chotí Hanou

Svetlana Dankovičová, Miloš Vránek, RENOCAR, Jadran Šetlík, Michaela Jorgensen

Petr Šíp, VOLCANO, Beata Rajská, módní návrhářka, BEATA, Jadran Šetlík

Jadran Šetlík

exhibited and celebrated Under the wing of the night (Pod kridlem noci) Jaroslav Svěcený, houslový virtuos, Jaroslav Novák, VYŠEHRAD 2000, Jadran Šetlík

Marie Párová, operní pěvkyně, Vlastimil Harapes, baletní mistr

Fidelis Schlée, advokát, s chotí

Karel Vágner, Šárka Vágnerová, HÄSTENS, Martin Bernacik, IDC, Miloš Vránek, RENOCAR, Miroslav Oplt, Royal Report

Many well-wishers came to the Prague‘s established restaurant -gallery, Pod kridlem noci (Under the wing of night) where the opening of the exhibition of artistic portraits by Jadran Setlík called Important Faces of Today took place. The famous photographer connected it with his birthday celebration. The guests tasted delicacies served over several courses, as well as delicious French Pineau de Charentes which the company Vysehrad 2000 Group have recently added to the menu in its restaurants. In the impressive programme, guests could listen to the violin virtuoso, Jaroslav Sveceny and the opera singer Marie Parova. Among the guests were fashion designer Beata Rajska, Vlastimil Harapes, painter Victoria Chaloupkova, Fidelis Schlee and others.


GURMET/FINE DINING

Gastronomické festivaly si získávají stále větší popularitu po celém světě. Jeden už má dokonce i Praha, na ten si ale budeme muset počkat až do května. Pokud se ale nemůžete dočkat a zároveň nemáte mezi 12. a 23. březnem nic veledůležitého na práci, pak rozhodně zvažte výlet do australského Melbourne, kde v těchto dnech probíhá slibný Food and Wine Festival. Austrálie, kde zrovna končí léto, je proslavená svým dobrým vínem a buďte si jisti, že menu na tak rozsáhlé kulinářské akci nebude omezeno na klokaní steaky.

84

jidlo.indd 84

2.3.2010 14:45:26


Austrálie samozřejmě stojí za návštěvu už jen sama o sobě, a to i pro člověka, který spíše než přírodní krásy ocení dobrou krmi elegantně naaranžovanou na originálním talíři doplněnou sklenicí vhodně zvoleného jiskřivého vína. Místní obyvatelstvo je totiž pestrou směsicí lidí mnoha různých národností, kteří, přestože jsou dnes hrdí Australané, původně pocházejí ze všech myslitelných koutů světa. Jejich předci přicházeli do nové vlasti často bez hmotného majetku, zato si však přinášeli kulturu své staré země, což samozřejmě kromě jiného zahrnovalo i kuchařské umění a původní receptury. A tak je australská kuchyně mimořádně pestrá a lze zde opravdu na pár metrech narazit na jídla, za kterými byste za normálních okolností museli nalétat mnoho kilometrů po celém světě. Australské víno je pak kapitola sama pro sebe - znalci již dlouho dobře vědí, že místní horké klima některým odrůdám vysloveně svědčí. A teď si zkuste představit festival věnovaný právě jídlu a vínu probíhající v takovéto zemi a řekněte, že Vás jeho návštěva ani trochu neláká. Samozřejmě, že festival takového kalibru není založen jen na ochutnávání vybraných pokrmů a popíjení dobrého vína, i když i to by jistě stačilo na několik příjemně strávených dní. Na programu je například vyhlášená Lengham Melbourne MasterClass, tedy program s omezeným počtem vstupenek, v jehož rámci se návštěvníkům představí špičkoví šéfkuchaři z celého světa a zcela exkluzivně poodhalí některá svá tajemství. Pokud jako správní gurmáni nejen oceníte výtečné jídlo v dobré restauraci, ale si rádi připravujete výjimečné pokrmy také sami doma, rozhodně tuto akci nemůžete nenavštívit. Není totiž nadto učit se od skutečných mistrů a těch zde bude skutečně dostatek. Ochutnávání samo sebou patří k věci a domů si navíc odnesete neotřelé recepty, jimiž na příštím večírku zcela jistě ohromíte přátele, kteří Vás přijdou navštívit. Mezi další lákadla festivalu zcela jistě patří luxusní večeře konaná v Prahran Market, což je místní krytá viktoriánská tržnice, kde během roku nakoupíte ty nejčerstvější ingredience pro Vaši kuchyni. Pro tuto mimořádnou událost se však tržiště pod rukama desítek aranžérů změní v nádhernou vzdušnou restauraci, ve které budou podávány pokrmy připravené těmi nejslovutnějšími šéfkuchaři účastnícími se festivalu. V neposlední řadě se v melbournské Čínské čtvrti odehraje událost nazvaná příznačně Nejdelší oběd na světě. Půjde o oběd pod širým nebem a odehraje se u čtyři sta metrů dlouhého stolu, u kterého zasedne na devět set hodujících, kterým budou postupně servírovány tři chody inspirované vzhledem k místu konání čínskou kuchyní a doplněné výtečnými víny z vinařství Scotchmans Hill. Pokud jsme na začátku článku zmínili, že australským vínům by mohla být věnována celá kapitola, rozhodně jsme nepřeháněli. Spíše naopak - důkladný popis všech v Austrálii pěstovaných odrůd a vinařství, na jejichž vinicích se jejich pěstování a následnému zpracování hroznů pečlivě a s láskou věnují mnohdy již několikáté generace vinařů, by jistě vydalo na nejednu knihu. O našem tvrzení se můžete během festivalu přesvědčit během 20. a 21. března, kdy se odehraje Acqua Panna Global Wine Experience, tedy mimořádná akce věnovaná vínu a všemu, co se k vínu a jeho vychutnávání váže. Hostitelem akce je Ben Edwards, muž jenž je prezidentem organizace australských sommeliérů. Milovníkům vína se zde tedy zcela určitě nabízí příležitost k mimořádnému zážitku. Celý festival je prostě mimořádná příležitost pro spojení dovolené v exotické destinaci s potěšením Vašich chuťových buněk a proto neváhejte a vyražte na večeři k protinožcům. Melbournefoodandwine.com.au

jidlo.indd 85

2.3.2010 14:45:36


GURMET/FINE DINING

Gastronomic festivals have been gaining increased popularity worldwide. Even Prague has one, but unfortunately not until May. However, if you can‘t wait and at the same time you don’t have anything important to do between 12 and 23 March, then definitely consider a trip to Melbourne, Australia, where on the mentioned day there is a very promising Food and Wine Festival. Australia, where the summer is just finishing, is famous for its good wine and you can be sure that the menu at such an extensive culinary event won’t be reduced to only kangaroo steaks.

Australia itself is certainly worth a visit for a person who appreciates the natural beauty of a good dish neatly arranged on an original plate, accompanied by a glass of well-selected wine. For the local population is a diverse mix of people of many different nationalities, who although they are now proud Australians, originally come from every thinkable corner of the world. Their ancestors came to the new country often without any assets, but they brought their old country‘s culture, which of course included the art of cooking and original recipes. Thus Australian cuisine is extremely varied and on a few metres you can really find meals for which you would normally have to fly many kilometres around the world. Australian wine is another significant thing experts have long known well that the local hot climate agrees very much with certain varieties. Now try to imagine a festival devoted to food and wine, taking place in such a country and tell us whether you are not interested in visiting it at least a bit. The festival of this kind is certainly not only based on tasting of selected meals and drinking good wine, although it would certainly be enough for a few pleasant days. For example, in the program there is the renowned Lengham Melbourne Masterclass, i.e. a program with a limited number of tickets in which the top chefs from all around the world will present themselves to the visitors and will exclusively reveal some of their secrets. If you, as a proper gourmet, appreciate not only delicious food at a good restaurant, but you also like to prepare unique dishes by yourself at home, then you must visit the event for sure. There is nothing better that to learn from the real masters and there will be more than enough of them. Tasting itself is a part of the event and moreover, you can also take away original recipes with which you will surely surprise and amaze your friends at the next party. Other attractions of the festival include a luxurious dinner held in the Prahran Market, which is a local Victorian covered marketplace where you can buy the freshest ingredients for your kitchen. For the special event, the marketplace changes by hands of dozens of decorators into a delightful spacious restaurant, which will serve meals prepared by the most famous chefs involved in the festival. Finally, Melbourne‘s Chinatown will host another event aptly named- The World‘s Longest Lunch. It will be a lunch under the open sky, taking place at four hundred metres long table, which will sit nine hundred feasters who will be gradually served three courses inspired, due to the place, by Chinese cuisine and supplemented by excellent wines from Scotchmans Hill winery. At the beginning we mentioned that a whole chapter could be devoted to Australian wines and we certainly didn’t exaggerate. Rather the contrary – a thorough description of all the varieties grown in Australia wineries, on the vineyards of which they cultivate and process grapes carefully and lovingly for generations of winemakers, would certainly need many a book. You can make certain of our statement at the festival during 20 and 21 March, when an extraordinary event dedicated to wine and everything connected to wine and wine savouring takes place, Acqua Panna Global Wine Experience. The event is hosted by Ben Edwards, a man who is the president of Sommeliers Australia. Wine lovers are certainly offered an opportunity for extraordinary experience. The whole festival is an extraordinary opportunity to combine a holiday in the exotic destination with giving pleasure to your taste cells and therefore don‘t hesitate and set off to have dinner down under. Melbournefoodandwine.com.au

86

jidlo.indd 86

2.3.2010 14:45:43


Dnes bychom Vás rádi zavedli do malebné restaurace v centru staré Prahy v Bílkově ulici. Do restaurace, která dýchá příjemným prostředím, milou obsluhou a lahodnými pokrmy.

Today we would like to take you to a picturesque restaurant in the heart of old Prague, on Bilkova street. The restaurant is distinguished by a pleasant atmosphere, nice staff and and delicious dishes.

Hned při vstupu do prostor Vás restaurace přivítá atmosférou pradávné staročeské krčmy. Kromě masivního, přitom pohodlného nábytku dokresluje ducha doby plápolající oheň. Ve velkém a působivém krbu se může péci selátko, ale připravují se zde i oblíbené pokrmy na grilu. Zdejší kuchyně nabízí široký výběr: tradičními českými jídly počínaje a perfektně zpracovanými mořskými rybami konče. Majitel restaurace Cartouche, pan Baumann, vlastní také pekárnu, cukrárnu a další restauraci, tentokrát na Bělehradské ulici vedoucí do Nuslí. Jeho působnost v oboru je obdivuhodná a lahodnost pokrmů stejně tak. Není se tedy čemu divit, že si i v restauraci Cartouche výjimečně pochutnáte na dezertech. Prostory okouzlující restaurace jsou velmi členité a jsou tak vhodné pro různé příležitosti. Dvě větší volně propojené místnosti vpředu restaurace a dva salónky jsou ideální pro větší firemní akce či večírky. Zdejší personál navíc zařídí kompletní catering. Pro obchodní oběd, odpolední posezení s přáteli či romantickou večeři ve dvou se výborně hodí malebná, více či méně osobní, zákoutí. Restaurace Cartouche je perfektně připravená na všechny možné příležitosti. Vyzkoušejte ji, určitě Vás nezklame.

Immediately upon entering the restaurant the place will welcome you with the atmosphere of a medieval Czech pub. Besides the solid, yet comfortable furniture, the spirit of the time is completed by a blazing fire. A roasted piglet can be prepared in the large and impressive fireplace, but also popular dishes from the grill. The local cuisine offers a wide selection: from traditional Czech dishes to perfectly prepared sea fish. Cartouche restaurant’s owner Mr. Baumann, owns also a bakery, confectionery and other restaurants, this time in Belehradska street leading to Nusle. His activities in the field is admirable and the deliciousness of his dishes as well. Therefore there is no wonder that you can enjoy great desserts in the Cartouche restaurant. The space of the charming restaurant is divided into smaller sections and is thus suitable for different occasions. Two big loosely connected rooms in the front of the restaurant and two lounges are ideal for big company events or parties. The local staff can also arrange full catering. More or less private corners are suitable for a business lunch, an afternoon gathering with friends or a romantic dinner for two. The Cartouche restaurant is perfectly prepared for every possible occasion. Try it and it will certainly not disappoint you.

Bílkova 14 110 00 Praha 1 Tel: +420 222 317 103 Fax: +420 222 317 105 e-mail: info@cartouche.cz

www.cartouche.cz cartouche.indd 3

2.3.2010 12:01:18


GURMET/FINE DINING

Všichni milovníci dobrého vína mají obrovskou příležitost rozšířit svou sbírku. Dvacátého března pořádá aukční dům Sotheby‘s v New Yorku aukci vinné kolekce Lloyda Flatta. All lovers of good wine have a great opportunity to expand their collection. On 20th March, in New York City, the auction house Sotheby‘s, holds an auction of Lloyd Flatt’s wine collection.

Lloyd Flatt, který zemřel v roce 2008, byl známým sběratelem vína a především jeho velkým znalcem a milovníkem. O víno se začal zajímat v šedesátých letech minulého století, a sám se učil postupně rozeznávat jeho kvalitu. Během následujících let se začal specializovat na vína z oblasti Bordeaux, Burgundska a Champagne, a také na víno portské a koňaky. Celkem shromáždil na patnáct tisíc lahví toho nejlepšího vína. Nebyl však jen sběratelem či spekulantem, který má své kousky uloženy a pečlivě střeženy ve svém vinném sklepě. Často a rád si svá vína vychutnával, pořádal večírky pro své přátele nebo pořádal ochutnávky; zastával totiž názor, že dobrého vína je ve sklepě škoda. I tímto, pro sběratele trošku netradičním postojem, si získal své renomé, a tvrdilo se o něm, že má jedny z nejcitlivějších chuťových buněk mezi vinaři. V roce 1990 byl však kvůli rozvodovému vyrovnání nucen část své sbírky prodat. I přesto pokračoval ve svém koníčku, tentokrát spíš se zaměřením na bílá vína z Burgundska a z Champagne. Právě tyto poklady se nyní budou dražit. Celkem se jedná o 1.500 lahví a předpokládá se, že celková hodnota sbírky je vyšší než 600.000 dolarů. Mezi největší klenoty sbírky patří Château Lafite Rothschild 1959 ohodnocená mezi 20.000 až 30.000 dolarů, šest dvoulitrových lahví Louis Roederer Cristal Millennium 1990 v ceně mezi 10.000 a 15.000 dolary za každou, 12 lahví Château Haut-Brion Blanc Bordeaux ve stejném cenové rozpětí, nebo vzácná láhev vína Bouchard Père et Fils Montrachet 1864 za přibližně pět tisíc dolarů. Přestože jméno Lloyda Flatta zaručuje, že veškerá vína, která se na aukci budou dražit, jsou perlami mezi víny, záruku představuje i aukční dům Sotheby‘s a vedoucí jeho vinného oddělení Serena Sutcliffe. Ta vede jeden z nejrespektovanějších a nejúspěšnějších týmů v oblasti obchodu a prodeje vín. Ona sama pracovala v londýnské pobočce Sotheby‘s od roku 1970, v roce 1994 přešla do pobočky v New Yorku, a celkem jí prošlo rukama obrovské množství lahví toho nejkvalitnějšího vína v celkové hodnotě přesahující 44 milionů dolarů. Zaměřuje se nejen na vína vhodné pro sběratele, ale také pro opravdové milovníky, kteří si chtějí udělat radost a vydražené víno vypít. Za zmínku stojí, že tým Sereny Sutcliffe už například připravoval aukci vín ze sklepů Adriana Bowdena, která vynesla téměř 3 miliony dolarů, nebo aukci vín ze sbírky filipínské baronky v ceně 2,2 milionů dolarů. Ať už je tedy pro Vás zárukou dobré jméno Sereny Sutcliffe a aukční síně Sotheby‘s, nebo proslulost kvality sbírky a osobnost Lloyda Flatta, neměli byste 20. března chybět v New Yorku mezi dražiteli. Sothebys.com

88

aukce vino.indd 88

2.3.2010 11:26:13


GURMET/FINE DINING

Lloyd Flatt, who died in 2008, was a famous collector of wine and especially its great connoisseur and lover. He became interested in wine in the sixties and he gradually learnt to recognise its quality. During the following years he began to specialise in wines from the Bordeaux, Burgundy and the Champagne regions, as well as port wine and cognacs. He gathered a total of fifteen thousand bottles of the best wine. However, he was not only a collector who has his pieces deposited and carefully guarded in the wine cellar. He often liked to taste his wine, held parties for his friends or wine tastings; he kept the opinion that a good wine in the cellar is a shame. He gained his reputation also due to this slightly unconventional attitude and he was said to have the most sensitive taste buds among wine lovers. However in 1990, he was forced to sell a part of his collection because of divorce. All the same he continued in his hobby, this time focused more on white wines from Burgundy and Champagne. Now these treasures will be auctioned. It is a total of 1,500 bottles and it is expected that the total value of the collection is more than 600,000 dollars. The biggest gems of the collection include Château Lafite Rothschild 1959, valued between 20,000 to 30,000 dollars, six two-liter bottles of Louis Roederer Cristal Millennium 1990, priced between 10,000 and 15,000 dollars each, 12 bottles of Château HautBrion Blanc Bordeaux in the same price range and a rare bottle of Bouchard Père et Fils Montrachet 1864 for approximately five thousand dollars. Although the name of Lloyd Flatt guarantees that all wine that will be auctioned will be pearls among wines, the guarantee is also the auction house Sotheby‘s and the head of its wine department, Serena Sutcliffe. She leads one of the most respected and successful teams in the field of wine trade and sales. She worked at Sotheby‘s London office from 1970 and in 1994 moved to New York office. She worked with a huge quantity of bottles of the best wine with a total value exceeding 44 million dollars. She focuses not only on wine suitable for wine collectors, but also for the true lovers who want to please themselves and drink the auctioned wine. It is worth noting that Serena Sutcliffe’s team, prepared the auction of wines from Adrian Bowden’s cellar, which made a profit of nearly 3 million dollars, or the auction of wines from the collection of a Philippine baroness in the range of 2.2 million dollars. Whether the guarantee for you is the reputation of Serena Sutcliffe and the auction house Sotheby‘s, or the reputation of the collection’s quality and Lloyd Flatt’s personality, you should be among the bidders on the 20th of March in New York. Sothebys.com

89

aukce vino.indd 89

2.3.2010 11:26:19


5R\DOB

Každý by chtěl vařit jako profesionál. Vždyť lahodné jídlo je základem spokojeného života. Láska prochází žaludkem a, jak říká G. B. Shaw, „ze všech lásek nejupřímnější je láska k jídlu“. Jenže k opravdovému šéfkuchařskému umu vede dlouhá a trnitá cesta. Alespoň většinou… Everyone would like to cook like a professional. After all, a delicious meal is the foundation of a happy life. The way to a man’s heart is through his stomach and as G.B. Shaw said, „ There is no sincerer love than the love of food.“ But the way to master the true chef’s cooking art is usually very long and thorny. Almost usually... Přístroj Cooking Chef od Kenwood je absolutní novinkou na trhu, která vyvrací všechna přesvědčení o nedosažitelné vzdálenosti perfektního kuchařského umu. Jedná se o robot, který v sobě kombinuje mixování, šlehání, hnětení, zároveň umí míchat, sekat a také vařit. Umí tolik věcí a přitom je jeho ovládání tak snadné. Labužnické pokrmy díky němu bude schopen vytvořit absolutně každý. Cooking Chef využívá nejnovější indukční technologie a planetární systém míchání, díky nimž dokáže výše uvedené činnosti vykonávat najednou. Revolučně tak můžete v jednom okamžiku mixovat i vařit, což nutně otevírá řadu dosud nepoznaných možností. Navíc je systém indukčního vaření zcela bezpečný a efektivní, co se spotřeby energie týče. Součástí kuchyňského zázraku je bohaté příslušenství – od balónové metly, přes hnětací hák, lopatku ve tvaru K, až po mixér, food procesor či napařovací košík. Všechny přídavné části jsou navrženy pro dokonalejší, rychlejší a kvalitnější zpracování surovin. Jejich někdy poměrně překvapivý tvar nebo volba materiálu má vždy přesně určený smysl. Cooking Chef přistupuje k přípravě pokrmu inovativně, vždy zachovává přirozenou strukturu a vlastnosti surovin. Kvalitní příslušenství a nástroje lze zároveň omývat v myčce. Díky kvalitnímu příslušenství, které je omyvatelné v myčce, není problém uvařit cokoliv. S robotem Cooking Chef hravě vytvoříte rizoto, uhnětete těsto nebo namelete maso. I ty nejnáročnější kulinářské výtvory zvládnete s absolutním nadhledem. Firma DeLonghi Praga, která robot Kenwood Cooking Chef od března distribuuje, přichází ještě s dalším bonusem. Každý, kdo si přístroj zakoupí, může využít nabídky absolvování kurzu v Pražském kulinářském institutu s profesionálním šéfkuchařem Riccardo Lucquem, který je majitelem a šéfkuchařem restaurace Aromi a La Finestra. Cíl vytvořit profesionální pokrm v běžné domácnosti tak již nikdy nebude nedosažitelný. Cena unikátního robota Kenwood Cooking Chef je 29.990,- Kč.

The Cooking Chef gadget from Kenwood is absolute novel in the market which undermines all those beliefs in the unreachable distance of the perfect cooking skills. It is a robot that combines mixing, whipping, kneading; it can also blend, chop and cook. It can do so many things and yet it is so easy to control. It will enable absolutely everybody to cook gourmet meals. Cooking Chef uses the latest induction technology and mixing planetary system, thanks to which it can perform the above mentioned activities in a jiffy. Thus you can suprisingly mix and cook at the same time which necessarily opens up a number of previously unknown possibilities. Moreover, the induction cooking system is completely safe and effective as for the energy consumption. Part of the kitchen miracle is a rich selection of accessories - from a balloon beater, a kneading hook, a K-shaped shovel, to a blender, a food processor or a steam basket. All additional parts are designed for the better, faster and more quality assured processing of ingredients. There is sometimes quite a surprising shape or the choice of material has always a well-defined sense. Cooking Chef approaches the food preparation innovatively, it always preserves the natural structure and properties of materials. The high quality accessories and tools can also be washed in the dishwasher. Thanks to the quality accessories that are washable in the dishwasher, it is not a problem to cook anything. With the Cooking Chef robot you can easily cook risotto, knead dough, or grind meat. Thus you can manage even the most demanding culinary creations with absolute grace. The DeLonghi Praga company whose robot is distributed by Kenwood Cooking Chef since March, comes with another bonus. Anyone who purchases the device can use the offer to do a course in Prague’s culinary institute with the professional chef Riccardo Lucque, who is the owner and chef of the restaurant Aromi and La Finestra. The aim, to create a professional dinner at an ordinary household, won’t ever be unreachable again. The price of the unique Kenwood robot Cooking Chef is 29.990 CZK. Cookingchef.cz Prakul.cz

kenwood.indd 2

2.3.2010 13:39:28


5R\DOB5HSRUWB B&22.,1*B&+()6HVWDYD6WUiQND

e|vvtĂœwÉ _âvÖâx Majitel a ĹĄĂŠfkuchaĹ™ restaurace Aromi a La Finestra

Ă?

ctÇÇtVÉà àt ĂĄ Ä°~Ă‰Ăœ|v•

g

oto je kouzlo novĂŠho Cooking Chef Kenwood. Mixuje, krĂĄjĂ­, hnÄ›te, mĂ­chĂĄ, odĹĄĹĽavuje, strouhĂĄ, mele, ĹĄlehĂĄ, krouhĂĄ, Ĺ™eĹže, vymaÄ?kĂĄvĂĄ, ĹĄkrĂĄbe, lisuje a dnes, dĂ­ky svĂŠ integrovanĂŠ indukÄ?nĂ­ plotnÄ›, vaří vĹĄechna jĂ­dla svÄ›ta. Risotto s lanýŞi, panna cotta s lĂŠkoĹ™icĂ­, tagliatelle s ragĂş, sĂ˝rovĂŠ fondue, beĹĄamelovĂĄ omĂĄÄ?ka, Ä?okolĂĄdovĂĄ mousse, sĂ˝rovĂŠ souflĂŠ, boeuf bourguignon a mnoho dalĹĄĂ­ch vybranĂ˝ch a lĂĄkavĂ˝ch receptĹŻ. Riccardo Lucque, znĂĄmĂ˝ ĹĄĂŠfkuchaĹ™, nabĂ­dne vĹĄem ĹĄĹĽastnĂ˝m, kteří si zakoupĂ­ tento vĂ˝robek, lekci vaĹ™enĂ­ zdarma v PraĹžskĂŠm kulinĂĄĹ™skĂŠm institutu. www.cookingchef.cz, www.prakul.cz

kenwood.indd 3

2.3.2010 13:39:29


CESTOVÁNÍ/TRAVEL

Pětihvězdičkové hotely a resorty nám jistě nabízejí všechen myslitelný luxus a komfort, výtečné restaurace a personál, pro který není problém splnit všechna Vaše přání. To jistě není málo. Jenže… člověk po pár návštěvách i těch nejlepších z nich začne nevyhnutelně trpět pocitem, že navzdory své architektonické výjimečnosti či službám slavného šéfkuchaře jsou jaksi na celém světě v podstatě stejné. A začne hledat něco jiného. Něco osvěžujícího a vzrušujícího. Něco, jako je cesta kolem světa, o níž od dětství četl a snil. 92

cesta kolem sveta.indd 92

2.3.2010 15:08:39


V nabídce lepších cestovních kanceláří jistě najdete cestu kolem světa „zabalenou“ v úhledném balíčku a rozplánovanou do čtrnáctidenního rozvrhu. Je to ale to, co skutečně chcete? Kdo někdy zažil organizovaný víkendový výlet do velkého města, jakým je například Paříž, ví, že na všechno krásné je třeba si vyměřit dostatečný čas. Že pobíhání ve stádu turistů za zády profesionálního průvodce z jednoho místa na druhé je sice nevšedním zážitkem, rozhodně však ne v pozitivním smyslu slova. Výsledkem je, že doma nad fotografiemi horko těžko vzpomínáte, co je na nich vlastně zachyceno, a dojem z celého výletu je více než rozpačitý. Pokud už tedy uvažujete nad tak dobrodružným a romantickým podnikem, jakým cesta kolem světa bezesporu je, vyhraďte si na něj ve svém vlastním zájmu co nejvíce času. Ona se bez Vás vaše firma na nějakou dobu obejde a navíc je v dnešní době díky internetu a dalším komunikačním kanálům možné pracovat prakticky z kteréhokoli místa na naší planetě. Své rozhodnutí jistě plně oceníte, až budete večeřet při svíčkách třeba na Novém Zélandu, namísto toho, aby Vás někdo naháněl na letiště, abyste stihli další položku na seznamu. Tak, v časových otázkách tedy máme jasno a nyní se Vám pokusíme dát několik tipů na místa, která podle našich osobních zkušeností rozhodně stojí zato vidět. Neberte je, prosím, jako přesný návod, vždyť podstatou takovéto cesty je plnit si své vlastní sny. Jedná se spíše o nezávazná doporučení, jež by Vám mohla usnadnit rozhodování o jednotlivých destinacích. Nuže, vzhůru na cesty. A hned pro začátek se rovnou zaměříme na kontinent, jenž svou kulturou a zejména jedinečnými přírodními podmínkami zaujal již nejednoho cestovatele či spisovatele dobrodružných románů. Řeč je samozřejmě o Africe, konkrétně o Jihoafrické republice, kde na Vás čekají nejen rozlehlé národní parky plné exotické zvěře, ale třeba také jedno z nejlepších vín na světě, a pokud se rozhodnete vyrazit na cestu již v tomto roce, můžete do svého programu zařadit návštěvu mistrovství světa ve fotbale, což jistě není příležitost, jež by se naskytla každý den. Aniž bychom Vás chtěli odradit od návštěvy této nádherné země, je třeba zdůraznit, že Jihoafrická republika se potýká se skutečně vážnými problémy s bezpečností návštěvníků. Pokud však dodržíte všechna doporučená pravidla chování, nemůže se Vám nic stát. V zemi najdete mnoho špičkových hotelů, přičemž některé z nich leží přímo v sousedství národních parků, z nichž je nejznámější a nejnavštěvovanější je Krugerův národní park, kde je možno pozorovat množství zvířat známých z televizních dokumentů a zoologických zahrad. Věřte však, že naživo a v divoké přírodě se jedná o zkušenost, o které budete zasněně vyprávět ještě svým vnoučatům. Pro skutečně dobrodružné povahy je zde možnost potápění v kleci na volném moři, při kterém je možno z bezprostřední blízkosti pozorovat jednoho z nejobávanějších predátorů této planety - velkého bílého žraloka. Po nervy drásajícím zážitku se uklidníte na některém z místních vynikajících golfových hřišť, případně v některé ze špičkových restaurací u čerstvých plodů moře a sklenky zdejšího proslaveného vína. A až se Afriky dostatečně nasytíte, je na čase vyrazit dál: do tajemné Asie.

cesta kolem sveta.indd 93

info linka: 00420 604 272004 00420 604 230509 sídlo firmy, prodejna: Jiřího z Poděbrad 761, 696 62 Strážnice prodejna: Radlická 14, 150 00 Praha 5 www.alnus.cz info@alnus.cz

- zakázková výroba interiérů (kuchyně, jídelny, obývací pokoje, ložnice, předsíně, pracovny, domácí kinosály, domácí golfové trenažery) - originální design nábytku - tým architektů - individuální přístup - špičková kvalita nábytku

13. - 17. 4. 2010 hala G1, 001

2.3.2010 15:08:52


CESTOVÁNÍ/TRAVEL

Mezi nejznámější asijské turistické cíle patří bezesporu Thajsko. Jistě jste již slyšeli zvěsti, že turistů je zde až příliš. Jenže je zde i mnoho věcí k vidění - od nádherných tropických pláží, po mnoho architektonických památek, jako je most přes řeku Kwai, známý ze slavného válečného filmu. Thajská kuchyně je velmi ceněná i mimo zemi svého původu. Pokud jste v Thajsku již nejednou byli a hledáte něco více neobvyklého, pak doporučujeme nastoupit v Bangkoku na jeden z luxusních vlaků společnosti Orient Express, o nichž jsme v našem časopise již psali, a přes malajskou metropoli Kuala Lumpur dojet až do ultramoderního Singapuru - africkou divočinu a jízdu východoasijskou džunglí tak vystřídá džungle městská. V Singapuru narazíte na nejmodernější stavby světa a město má vzhledem ke své obchodní a dopravní důležitosti zcela neopakovatelnou atmosféru místa, kde se v míru střetávají zcela odlišné kultury. Mezi jedinečné asijské státy pochopitelně patří také Čína, Indie, či Japonsko, ale jejich poznávání je natolik časově náročné, že spíše než jejich zařazení na itinerář cesty kolem světa se kloníme k samostatné návštěvě. Ze Singapuru je možné nabrat dvojí kurs. Buď lodí do Indonésie, například na Bali, kde Vás zkušení instruktoři nezávisle na Vašem věku a předchozích zkušenostech naučí základy surfování, nebo rovnou do pouhých pár hodin letu vzdálené Austrálie. I na tomto nejmenším z kontinentů se můžete věnovat surfování a vůbec všem myslitelným plážovým aktivitám, nebo objevovat krásy zdejší přírody zahrnující výjimečné krajinné útvary, jakým je například hora Urulu, a také zdejší druhy zvířat, především různých vačnatců, kteří se nikde jinde na světě nevyskytují. A přiznejme si, že takovou koalu v roztomilosti hned tak nějaké zvíře nepřekoná. Na obyvatelích konti-

nentu není nikterak znát, že se původně jednalo o britskou trestaneckou kolonii. Australané jsou velmi pohostinný a otevřený národ. Nikdy v této zemi, formálně stále spadající pod britskou korunu, neodmítejte pozvání na sklenku vína, zdejší podnebí přispívá k tomu, že zde některé odrůdy poněkud berou vítr z plachet i samotným Francouzům, donedávna kralujícím světovému vinařskému průmyslu. Z Austrálie je to jen co by kamenem dohodil na Nový Zéland, jednu z nejkrásnějších zemí světa, jež je zajímavá zejména tím, že na některých místech můžete dopoledne lyžovat a odpoledne se jít osvěžit koupelí v moři. Jedná se o stát tvořený dvěma velkými ostrovy a spoustou malých ostrůvků. Mezi hlavními ostrovy - Jižním a Severním - jsou velké podnební rozdíly. Zatímco Severní ostrov je velice vlhký a pokrytý tropickou vegetací, kupříkladu obrovskými přesličkami, Jižní ostrov je místo s poměrně malým množstvím srážek, zato však s vysokými horami, z nichž některé jsou pokryté ledovci, a všechny nabízejí strhující podívanou pro turistovo oko. Nový Zéland je rájem adrenalinových sportů, nachází se zde například nejvyšší bungee jump na světě, takže pokud máte rádi výzvy, není nic jednoduššího, než nechat se za kotníky přivázat na gumové lano a vrhnout se do propasti pod sebou. Velmi zajímavá je také kultura původních obyvatel - Maorů, jejichž tanec tradiční tanec haka převzal i novozélandský národní ragbyový team, a který nahání husí kůži jejich soupeřům po celém světě. Z Nového Zélandu je možno pokračovat třemi směry. Pokud chcete během své cesty navštívit všechny kontinenty, pak Vás jistě zaujme možnost navštívit s některou místní agenturou Antarktidu. Když si ale řeknete, že tučňáky jste už stejně viděli na Zélandu a že adrenalinu máte dost na deset let

dopředu, stojí za to pár dní relaxovat na blízkém Fiji proslaveném nádherným mořem a poklidným životním tempem. Chcete-li na své cestě učinit delší krok, je načase vyrazit do Jižní Ameriky. A když do Jižní Ameriky, tak rovnou do turisticky atraktivního Chile, odkud si lze „odskočit“ třeba na Velikonoční ostrovy s jejich slavnými záhadnými sochami. Pevninské Chile nabízí nespočet nevídaných přírodních krás od tichých tropických jezer, po majestátní sopky a nehostinnou, leč drsně krásnou Patagonii. Alternativou k Chile nebo pokračováním Vaší cesty může být sousední Argentina, nabízející výstup na nejvyšší horu Ameriky Aconcaguu, Peru, ve kterém naleznete nádherné ruiny předkolumbovského horského inckého města Machu Picchu, jež jsou jedním z největších turistických lákadel Jižní Ameriky vůbec. Za návštěvu zcela jistě stojí také Brazílie a její deštné pralesy, přezdívané pro množství kyslíku, jež vyprodukují, plíce planety, popřípadě slavná pláž Copacabana. Určitě nezapomeňte ochutnat místní speciality, například frango do moldo parho, tedy kuře nakládané ve vlastní krvi, nebo místní nápoje z čerstvého ovoce zvané sucos. A pomalu se dostáváme k bodu, za kterým následuje už jen prohlížení fotografií z cest v kruhu rodiny či přátel, tedy k návratu domů. Věřte ale, že po takto náročné cestě se budete vlastně vracet rádi a navíc Vás bude hřát pocit, že jste zažili něco zcela mimořádného. Southafrica.info, Orient-express.com, Australia.com, Newzealand.com, Justperu.org,

Hotel Albrecht ponúka ranovanú alternatívu k veĐkým neosobným hotelovým reĢazcom, aj k príliš nalešteným dizajnovým výstrednostiam. Hotel Albrecht je jedným z prvých hotelov butikového typu na Slovensku. Jeho veĐkorysá atmosféra pramení z uváženej rekonštrukcie a z obnovy zašlej slávy objektu Albrecht, ktorý bol povestným cieĐom všetkých Bratislavþanov aj turistov v období medzi dvoma svetovými vojnami. ZároveĖ však prekraþuje miestne hotelové štandardy, aby poskytol sostikované, dizajnovo uvedomelé riešenie hotela pre tú najnároþnejšiu klientelu. Atraktívna poloha Hotel je situovaný v pokojnej rezidenþnej štvrti, v tesnej blízkosti Bratislavského hradu. Atraktívna poloha spája výhody Đahkej dostupnosti historického centra s vyhĐadávaným prostredím ústrania mimo mestského ruchu. Letisko je vzdialené len 20 minút jazdy autom. Nadþasový minimalizmus Hotelová þasĢ ponúka ubytovanie v desiatich luxusne zariadených priestranných izbách a v dvoch apartmánoch. V interiéri izieb dominuje nadþasový minimalistický dizajn, jednoduché þisté línie, biela, þierna a sivá farba. Minimalistický štýl zútulĖujú teplé drevené prvky na nábytku a trámovom stropnom obložení.

Menu pre gurmánov Šéfkuchár Alex Radakovits pripravil lákavé menu, zostavené z ponuky domácich aj svetových špecialít tak, aby vyhovelo každému gurmánskemu vkusu. Prvotriednu kvalitu ponúkaných jedál zaruþuje starostlivý výber tých najþerstvejších surovín, spracovávaných s dôrazom na zachovanie osobitých chutí a vôní. Posedenie v pôvabnom prostredí reštaurácie, v zimnej záhrade alebo na terase, vyhovie každému, kto si rád vychutná dobré menu, þi už v podobe nároþného pracovného obeda alebo Đahkého popoludĖajšieho dezertu.

Vína z celého sveta Popri reštaurácii zaujme Hotel Albrecht aj barom kokteilového typu, ktorý vo veĐkorysom prostredí ponúka bohatý výber prémiových nápojov a kokteilov. Vínna karta baru Albrecht prekvapí uváženým enologickým výberom. Ponuka vín z celého sveta uspokojí aj tých najnároþnejších milovníkov kvalitného vína. ýierno-zlatá elegancia Exkluzívne Spa, ladené vo veĐmi elegantnej þierno-zlatej kombinácii, ponúka wellness služby, akými sú 12-metrový bazén s vírivkou a masážnymi tryskami, fínsku, parnú a infra saunu, a tiež široké spektrum masáží a spa ošetrení.

HOTEL ALBRECHT *****, Mudronova 82, 811 03 Bratislava, Slovakia Tel: +421 (0) 914 33 00 66, info@hotelalbrecht.sk, www.hotelalbrecht.com

cesta kolem sveta.indd 94

2.3.2010 15:09:00


CESTOVÁNÍ/TRAVEL

Five-star hotels and resorts certainly offer us all thinkable luxury and comfort, excellent restaurants and staff for who there is no problem to fulfil all your wishes. This certainly means a lot. However, after a few visits to the best ones, you will inevitably suffer from a feeling that, despite their exceptional architecture and services of a famous chef, they are somehow the same all around the world. You will start looking for something else, something refreshing and exciting. Something like the trip around the world which we have dreamt and read about since our childhood.

With the offer of good travel agencies, you will certainly find a trip around the world „wrapped“ in a neat package and planned into a fourteen-day schedule. But is this what you really want? Who has ever experienced an organised weekend trip to a big city such as Paris, knows that everything nice needs sufficient time. Bustling about from one place to another in a herd of tourists behind a professional guide might be an extraordinary experience, but certainly not in the positive sense. The result is that at home you hardly remember what actually is captured in the pictures, and the impression from the entire trip is more than wrong. If you‘re thinking of such an adventurous experience which the trip around the world undoubtedly is, reserve for it as much time as you can for your own sake. Your company can do without you for some time and nowadays thanks to the Internet and other communication channels it is possible to work from virtually anywhere on the planet. You will certainly fully appreciate your decision when dining by candlelight for instance in New Zealand, instead of being chased by someone at the airport so that you can manage the next item on the list of things to do. The time issue is clear and now we will try to give you some tips on places which according to our personal experience are definitely worth seeing. Please, don’t take it as an accurate guide as the purpose of such a journey is to fulfil your own dreams. They are rather tentative recommendations that might make your decision-making about individual destinations easier. Well, on the road! Right at the beginning we focus

directly on a continent which holds interest of many a traveller and writer of adventure novels for its culture and especially its unique natural conditions. We are of course, talking about Africa, specifically about the Republic of South Africa, where you can expect not only large national parks full of exotic animals, but also one of the best wine producers in the world. If you decide to hit the road this year, you can include in your program a visit of the World Cup which is certainly not an opportunity that appears every day. We don’t want to discourage you from visiting the beautiful country, but it should be noted that South Africa faces really serious problems with the safety of visitors. However, if you comply with all recommended rules of behaviour, nothing can happen to you. The country has many high-quality hotels, some of which lie directly in the vicinity of national parks. The best known and most visited park is Kruger National Park where you can observe a number of animals known only from TV documentaries and zoological gardens. Nevertheless, the live experience in the wild is something you will dreamily speak about to your grandchildren. For truly adventurous travellers there is a possibility of diving in a cage in the open sea, where you can watch up close, one of the most feared predators on the planet - a great white shark. After that nerve rattling experience you can calm down one of the many excellent golf courses or in one of the top restaurants with fresh seafood and a glass of the famous local wine. When you have enough of Africa, it‘s time to go further, to mysterious Asia.

95

cesta kolem sveta.indd 95

2.3.2010 15:09:12


CESTOVÁNÍ/TRAVEL

One of the most famous tourist destinations in Asia is undoubtedly Thailand. Surely, you have heard rumours that there are too many tourists. But there are many things to see - from beautiful tropical beaches to many architectural monuments, such as the bridge over the River Kwai, known from the famous war film. Thai cuisine is very much appreciated even outside the country of origin. If you have stayed in Thailand a few times and you are looking for something more unusual, then we recommend you to get on one of the luxurious Orient Express trains in Bangkok and go through to the Malaysian capital Kuala Lumpur and on to ultra-modern Singapore – the African wildlife and the journey through the East Asian jungle will change to the urban jungle. In Singapore, you will find the most modern buildings in the world, given the trade and transport importance, the city has a totally unique atmosphere of ta place where completely different cultures meet in peace. Among other unique Asian countries there is of course also China, India or Japan, but the exploration of them is so time-consuming that, rather than putting them in the itinerary of the trip around the world, we prefer a separate visit. From Singapore you take two courses. Either by boat to Indonesia, for example to Bali, where experienced instructors will teach you, regardless of your age and previous experience, the basics of surfing, or to Australia, only a few hours by plane. Even in the smallest continent you can apply yourself to surfing or to any other thinkable beach activities, or you can discover the beauty of the local nature, including exceptional landscape formations such as Uluru, the biggest rock in the world at the heart of the continent, and also the local animal species, particularly various marsupials which don’t occur anywhere else in the world. Let‘s face it, not many animals can overcome a koala for its cuteness. The inhabitants of the continent don’t in any way show that it was originally a British penal colony. Australians are a very hospitable and open nation. Never in this country, still formally under the British crown, will you refuse an invitation for a glass of wine, the local climate contributes to the fact that some varieties, takes the wind out of the sails of the French themselves who until recently were the leaders of the world wine industry. Australia is just a stone‘s throw away from New Zealand, one of the most beautiful countries in the world, which is particularly interesting because of the fact that in some places you can ski in the morning and have a refreshing bath in the sea in the aftrenoon. It is a state composed of two large islands and numerous smaller islands. The two main islands – the North and South islands - are climatically very different. While the North Island is very moist and covered with tropical vegetation, such as the giant

horsetail, the South Island is a place with relatively low rainfall, but with high mountains, some of which are covered with glaciers and all of which offer a fascinating view for the tourists‘ eyes. New Zealand is the paradise of adrenalin sports, for instance it is home of the highest bungee jump in the world, so if you like challenges, there is nothing easier than to let your ankles be tied to a rubber rope and dive into the abyss beneath. The culture of the indigenous people, Maori is also very interesting; the traditional haka dance was adopted even by the New Zealand national rugby team and it intimidates their rivals all around the world. From New Zealand you can continue in three directions. If you want to visit all continents during your journey, then you will certainly take the opportunity to visit Antarctica with a local agency. But if you think that you have already seen penguins in Zealand and that you have enough adrenaline for the next ten years, it is worth to relax a few days on nearby Fiji, famous for the magnificent sea and the leisurely pace of life. If you want to make a longer step on your way, it is about the time to go to South America. When being in South America, let’s go straight to attractive Chile, from where you can drop by for example to Easter Island with the famous mysterious statues. The Chilian mainland offers countless unprecedented natural beauties: quiet tropical lakes, majestic volcanoes and inhospitable, but beautiful rough Patagonia. An alternative to Chile or the continuation of your journey may be neighbouring Argentina, offering a climb over the America‘s highest mountain, Aconcagua, or Peru where you‘ll find beautiful pre-Columbian ruins at the Inca mountain city of Machu Picchu, which is one of the biggest tourist attractions of South America in general. For sure, Brazil is also worth a visit, with its rainforest‘s, nicknamed the lungs of the planet for the amount of oxygen produced, and also the famous Copacabana beach. Definitely don‘t forget to taste the local specialities, such as frango de moldo parho, a chicken pickled in its own blood, or local drinks from fresh fruit called sucos. We slowly get to the point which is followed only by watching photographs from the trip within the family or friend circle, which means a return home. However, after such a demanding journey, you will be actually happy to come back and moreover you will have a beautiful feeling that you have experienced something very extraordinary. Southafrica.info, Orient-express.com, Australia.com, Newzealand.com, Justperu.org,

96

cesta kolem sveta.indd 96

2.3.2010 15:09:37


Na výspě Evropy, na očích Asie, mezi dvěma moři Rhodos — ostrov z úsvitu dějin. Exkluzivní hotely Atrium Palace a Atrium Prestige se špičkovými restauracemi a luxusními lázeňskými centry vám tu nabídnou, co si zasloužíte:

Shodit s ramen tíhu světa.

www.greece-tours.cz

Royal Report 03-2010 (1).indd 1

17.2.2010 14:16:41


N O V É M O D E LY 2 0 1 0 PRODEJ A SERVIS JAGUAR, LAND ROVER

Exclusive Cars Bohemia, a.s., Za Opravnou 1, Praha 5 - Motol, Tel.: 234 096 697, Mobil: 604 200 200, E-mail: info@exclusivecars.cz Otevírací doba: Po - Pá: 8:00 - 18:00, So - Ne: 9:00 - 15:00

www.luxusni-auta.cz


tirazEditorial1.indd 5

5.3.2010 12:20:52


JACHTY/YACHTS

Mottem společnosti Ferretti Yachts je snaha dosahovat dokonalosti ve všech fázích vývoje svých jachet. Tedy během jejich výroby, během prodeje i po něm maximálně vycházet v ústrety zákazníkovi a pomoci mu splnit si své sny. Jachty Ferretti jsou ideální volbou v případě, že nechcete zrovna plovoucí ostrov, ale přiměřeně velké plavidlo, na které se kromě Vás vejde i pár přátel.

The motto of the company Ferretti Yachts is, the pursuit of excellence in all phases of the development of their yachts. During the production, during the sale and even after, they try to follow up with customers and help them fulfil their dreams. Ferretti Yachts are the ideal choice if you don‘t want a floating island, but a reasonably large vessel where you can fit even a couple of friends.

100

jachta.indd 100

2.3.2010 11:32:12


JACHTY/YACHTS

Když Norberto Ferretti dostal od svého otce to, o čem tvrdí, že to byla nejdůležitější hračka jeho života, byl v podstatě ještě malým chlapcem. A cože to dostal? Samozřejmě loď. Malou plachetnici francouzské výroby, pouze necelých šest metrů dlouhou, tedy opravdu spíše hračku, než skutečné plavidlo. I tak byl ovšem od té chvíle pro život obyčejných suchozemců ztracen. Moře se mu stalo celoživotní láskou a přeneseně i obživou. Historie společnosti Ferretti Yachts sahá dlouhých čtyřicet let nazpátek, kdy Norbertova vášeň pro moře a lodě přešla na jeho bratra Alessandra. Tak začalo jejich dobrodružství, které vyústilo ve vybudování rodinného podniku, který dnes právem patří mezi nejuznávanější výrobce luxusních jachet na světě. Jako téměř každý úspěšný podnikatel i bratři Ferrettiovi začínali v podstatě od píky, tedy jako prodejci pro tehdejší renomované loděnice, jakými byly třeba Chris Craft, San Lorenzo či Italcraft. Prodávali bezesporu nádherné lodě, ale ty nenaplňovaly Norbertovu jachtařskou filosofii, která by se dala v krátkosti shrnout do tvrzení, že jachting je zkušenost, která by se měla naplno prožít, ne pouze přežít. V roce 1971 tedy firma Ferretti přichází se svou první desetimetrovou dřevěnou lodí kombinující tradiční plachtu s motorovým pohonem. Jejich touha po inovacích zde však narážela na potřeby a limity větrem poháněného plavidla. Počátkem osmdesátých let se tedy zájem bratrů Ferrettiových obrací směrem, kde tuší daleko více prostoru pro nejnovější designové trendy - k motorovým lodím. Devadesátá léta se pak v historii společnosti nesou v duchu značných finančních úspěchů a upevňování pozice jména Ferretti v povědomí předních hráčů na trhu s luxusními motorovými jachtami. Dnes je pozice společnosti v podstatě neotřesitelná a Ferrettiovi ovládají značnou část trhu nejen v Evropě, ale i ve Spojených státech amerických, a v neposlední řadě

na středním a dálném východě. Společnost Ferretti nabízí k prodeji celou škálu luxusních jachet. My se zde alespoň v krátkosti zaměříme na model Altura 840, jehož nádherné fotografie doprovázejí tento článek. Už jen obrázky této krásné lodě mluví za vše, takže vypíchneme pouze několik skutečností, jež možná nejsou patrné na první pohled, nebo jsou natolik zajímavé, že je prostě nelze nezmínit. Už první pohled na teakovou venkovní palubu odhalí pozornost, jež byla při navrhování této jachty věnována maximalizaci prostor pro společenskou interakci. Nachází se na ní velký obdélníkový stůl s lavicí a třemi křesly, u kterého se k zábavě mezi koupáním může pohodlně sesednout až osm lidí. Podlahy interiéru jsou také z teakového dřeva. Hlavní salón se koupe ve světle, jež se sem dostává v hojné míře díky dvěma rozměrným obdélníkovým oknům. Už jen pohled do těchto prostor navozuje dojem pohodové relaxace. Přes dvacet pět metrů dlouhá Jachta Altura 840 dosahuje maximální rychlosti třiceti a půl uzlů, přičemž běžná plavební rychlost se pohybuje kolem sedmadvaceti uzlů. Výtlak naložené lodi je něco přes sedmdesát tun. Naložená loď znamená až dvacet lidí na palubě. Nádrž pojme sedm tisíc litrů paliva a akční rádius lodi je zhruba tři sta padesát námořních mil. Čili zjednodušeně řečeno, hledáte-li loď, se kterou budete kotvit ve svém oblíbeném letovisku a rád se o zábavu podělíte se svými přáteli, potažmo chcete-li zapůsobit na své obchodní partnery, pak je pro Vás Altura 840 ideální volbou. Chcete-li svůj volný čas trávit spíše v okruhu svých nejbližších, pak by pro Vás možná stálo za úvahu pořídit si některou z menších jachet v nabídce společnosti Ferretti. Na druhou stranu - proč svým blízkým nedopřát dostatek prostoru a nepořídit si Alturu 840 jako rodinnou loď. Ferretti-yachts.com

101

jachta.indd 101

2.3.2010 11:32:46


JACHTY/YACHTS

When Norberto Ferretti received from his father what he says was the most important toy of his life, he was still a little boy. What did he get? Of course, a boat. A small French sailing boat, just less than six metres long, it was really more a toy than a real vessel. Even so however, the life of an ordinary land bound man was lost for him from that moment. The sea has become a lifelong love as well as livelihood. The history of the company Ferretti Yachts dates back forty years, when Norberto‘s passion for sea and boats went to his brother Alessandro. So their adventure began which resulted in building the family business, nowadays belonging to the most respected producers of luxury yachts in the world. Like almost every successful entrepreneur, the brothers Ferretti started essentially from scratch, as dealers for the then prestigious shipyards, such as Chris Craft, San Lorenzo and Italcraft. They were undoubtedly selling beautiful ships, but they didn‘t satisfy Norberto‘s sailing philosophy, which could be briefly summarised in the statement, ‚sailing is an experience that should be fully enjoyed, not just survived‘. Therefore in 1971, the company Ferretti comes with the first ten-metre wooden boat combining a traditional sail with an on-board motor. Their desire for innovation collided with the needs and limits of a wind powered vessels. At the beginning of the eighties, therefore, the interest of the brothers Ferretti turns to the direction where they sense more space for the latest design trends – to motor vessels. In the nineties the company is financially very successful and strengthens the position of the name Ferreti in the awareness of the leading players in the market with luxury motor yachts. Today, the company‘s position is essentially unassailable and the Ferretti‘s control much of the market, not only in Europe but also in the United Sta-

tes of America, and last but not least in the Middle and Far East. Ferretti offers for sale a wide range of luxury yachts. Here at least we briefly focus on the model Altura 840, the beautiful photos of which accompany the article. Just the pictures of this wonderful ship say it all, so we will point out only a few facts that may not be apparent at first sight, or that are so interesting that it is simply impossible not to mention them. The first look at the teak outdoor deck reveals the attention that was paid to maximise the space for social interaction. On deck there is a big rectangular table with a bench and three chairs, where eight people can comfortably sit when not bathing. The interior floors are also of teak wood. The main salon is full of light which is allowed in through two large rectangular windows. Just a look at these spaces creates the impression of complete relaxation. More than twenty-five metres long, the Altura 840 reaches a maximum speed of thirty and a half knots while the normal cruising speed is around twenty-seven knots. The displacement of the loaded ship is slightly over seventy tons. The loaded ship means up to twenty people on board. The tank can hold seven thousand litres of fuel and the radius of the ship is some three hundred and fifty nautical miles. So simply put, if you look for a ship which you can anchor in your favourite resort and you like sharing the fun with your friends, or if you want to impress your business partners, the Altura 840 is an ideal choice for you. If you prefer to spend your free time with your loved ones, then you should rather consider buying one of the smaller yachts in the company‘s offer. On the other hand – why not give your near and dear ones enough space and acquire Altura 840 as a family boat. Ferretti-yachts.com

102

jachta.indd 102

2.3.2010 11:33:53


MARINE_225x297:Sestava 1

2/26/10

1:09 PM

Stránka 1

LODĚ OD PROFESIONÁLŮ STARCRAFT

ě tav s ý av a n h e rin Pra 10 a M – 4. 20 ek Ě n . stá OD .-18 a V 15 n ás NA eží, v e bř em DĚ o ná v Z LO šínov Ra

BOMBARD, AVON

AZURE

ZODIAC

MARINE

E-shop-příslušenství

CBS, ASG

EVINRUDE, TOHATSU

SEA DOO

Praha Podolské nábřeží - přístav 4, 147 00 Podolí tel.: 241 433 211 www.marine.cz Prodejna

Přístav

Nové Město nad Metují Řadová 465, 549 01 tel.: 491 474 042 www.marine.cz Servis

Uskladnění lodí


LETADLA/AIRCRAFTS

Ale ano, létání business třídou některých renomovaných leteckých společností má samo sebou něco do sebe. Ano, je to pohodlné a servírují Vám sekt, letecký personál je profesionálně přívětivý a cestou se nebudete nudit, ani když náhodou zrovna nemáte co na práci. Vždy je zde možnost vybrat si z několika posledních filmových hitů, či se věnovat poslechu hudby. Kde je tedy problém? Problém je v tom, že i tak jste stále na někom závislí.

104

letadlo.indd 104

2.3.2010 16:37:05


U

linkových letů to nejste Vy, kdo určuje datum a čas odletu, letecký personál je milý, protože musí, ne proto že Vás dobře zná, vybrat si můžete jen z několika filmů a podává se jen jeden druh sektu. Pokud Vám tyto zdánlivé maličkosti na Vašich cestách za obchodem či za relaxací přestávají připadat jako nutné zlo a začínají se jevit jako poněkud obtížné, je nejvyšší čas zvážit koupi vlastního letounu, přestat být odkázán na své okolí a začít být naprostým pánem svého drahocenného času. Pravděpodobně nebudete potřebovat letoun pro přepravu regimentu manažerů, ale spíš letadlo menší, do kterého se kromě posádky vejde ještě pár lidí, například Vy a vaše rodina, při zachování plného komfortu pro všechny cestující. V takovém případě by pro Vás mohl být ideální volbou nejnovější přírůstek do rodiny Bombardier - známého výrobce všestranných proudových letadel v business kategorii. Jde o letoun s označením Bombardier Learjet 40 XR. Série Learjet je oproti druhým dvěma řadám z produkce Bombardier Challenger a Global mnohem menší a tedy obratnější. Historie série sahá do roku 1963, kdy americký vynálezce a businessman Bill Lear představil svůj první soukromý tryskový letoun určený pro náročné špičky mezi obchodníky své doby, a způsobil tím menší revoluci ve světě leteckého inženýrství. Jen pro zajímavost mezi Learovy úspěchy na poli vynálezů patří i první zprovozněné autorádio na světě nebo osmistopá magnetická audiokazeta, ve Spojených státech velmi populární pro záznam hudby mezi šedesátými a osmdesátými lety. Je pochopitelné, že designéři a inženýři podílející se na vývoji letounů Learjet po těch téměř padesáti letech jejich historie nezaháleli a naopak se velmi pilně snažili vychytávat všechny případné mouchy, jež by se snad laiků mohly znát malicherné. Člověk znalý aviatiky však ví, že v této oblasti žádné malichernosti neexistují, že na sebemenším šroubku mohou záviset životy cestujících a posádky. Tuto píli leteckých inženýrů společnosti Bombardier a jejich kolegů z obchodního oddělení ocenili také uživatelé proudových letadel v dané kategorii tím, že ohodnotili zákaznický servis společnosti jako nejlepší mezi všemi výrobci v dané oblasti. Všichni zúčastnění na výrobě letadel Bombardier samozřejmě berou i další zlepšování zdánlivě nezlepšitelného jako osobní výzvu a nejnovější model řady Bombardier Learjet 40 XR je toho důkazem. Ten svým pilotům prostřednic-

tvím rozšířeného navigačního systému a vylepšené flexibility během přistávacího manévru poskytuje ještě větší jistotu při ovládání stroje, než tomu bylo doposud. Při výrobě byly pochopitelně použity nejnovější technologie, jejichž bližší specifikace však patří spíše do odborných časopisů pro letecké nadšence a profesionály. My se zde v tuto chvíli raději zaměříme na interiér té části letadla, která je určená pro cestující, tedy pro Vás. Bombardier Learjet 40 XR totiž v této části letounu nabízí až o dvacet procent více prostoru, než tomu je u ostatních letounů v jeho kategorii. Příjemné pro cestující je, že zejména díky velmi pohodlným ergonomickým křeslům a příjem-

nému osvětlení navozuje celý interiér velmi pohodovou atmosféru. Prostor mezi sedadly nabízí dostatek místa na nohy a nehrozí tedy nepříjemné ztuhnutí svalů během delšího letu. Potřebujete-li během cesty pracovat, pak jistě využijete sklápěcí stoleček, na němž si pohodlně rozložíte všemožnou důležitou dokumentaci. Nebo si na něm prostě otevřete laptop a budete si během cesty užívat sledování filmu. Pro vaše pohodlí bylo prostě uděláno maximum a člověk, jež tráví mnoho času na cestách a má tudíž možnost srovnání, to jistě ocení. Takže vzhůru k oblakům. Bombardier.com

105

letadlo.indd 105

2.3.2010 16:37:15


LETADLA/AIRCRAFTS

There is something about flying in business class of some renowned airlines. It is comfortable and you are served champagne, the air staff is friendly and professional and while travelling you won‘t get bored, even if by chance you don’t have any work with you. There is always the possibility to choose from several recent movie hits, or to listen to music. Then where is the problem? The problem is that, you still depend on someone. As for the airline flights it is not you who determines the date and time of departure, the staff is nice because they must, not because they know you well, you can choose just from a few movies and only one kind of champagne is served. If these seemingly small things cease to feel like a necessary evil and begin to appear somewhat difficult while travelling on business or for relaxation, it is time to consider buying you own aeroplane, to stop being dependent on the surroundings and to start to be the absolute master of your precious time. You probably won’t need an aeroplane to transport a regiment of managers, but rather a smaller plane which can seat in addition to the crew, a few more people, such as you and your family, while maintaining the full comfort for all passengers. In that case, the ideal choice for you could be the newest addition to the family of Bombardier – the famous producer of versatile jet aircraft for business. It is a plane called Bombardier Learjet 40 XR. The Learjet series is much smaller and so more agile, compared to the other two series produced by Bombardier, Challenger and Global. The history of the series dates back to 1963, when the American inventor and businessman Bill Lear introduced his first private jet for top businessmen of his time, and caused a small revolution in the world of aerospace engineering. Just out of curiosity - Lear‘s achievements in the field of inventions include the first car radio in the world or the eight-track magnetic cassette, very popular for recording music between the sixties and eighties in the United States. It is understandable that the designers and engineers involved in the development of Learjet aircraft‘s have worked hard, after almost fifty years of history and tried to sort out any possible bugs which might seem ridiculous to consumers. However, one who understands aeronautics, knows that in this area there is

no room for mistake, the lives of passengers and the crew may depend on the tiniest screw. The diligence of Bombardier aircraft engineers and their colleagues from the business department was appreciated also by jet aircraft users in the given category who rated the company‘s customer service as the best among all producers in the category. Everyone involved in the production of Bombardier aircraft, makes other improvements of the seemingly un-improvable, as a personal challenge and the latest model of the series, Bombardier Learjet 40 XR proves it. It provides pilots with greater confidence in the handling of the machine during the landing thanks to the enhanced navigation system and better flexibility than the previous models. The production has used the latest technologies, the specifications of which rather belong to professional journals for aircraft enthusiasts and professionals. At this moment we rather focus on the interior of the plane, namely the part designed for passengers, for you. Bombardier Learjet 40 XR offers twenty percent more space than is common for other aircraft in the category. The passengers will especially enjoy very comfortable ergonomic chairs and pleasant interior lights that give the whole interior a very relaxing atmosphere. The space between the seats offers ample legroom so there is no threat of unpleasant muscle stiffness during a long flight. If you need to work while travelling, then you surely make use of a tip-up table on which you can comfortably spread all kinds of important documents. Or you will just put your laptop on it and enjoy watching a movie. Simply, the producer did the maximum for your convenience and people who spend a lot of time travelling and therefore are able to compare, will certainly appreciate it. Bombardier.com

106

letadlo.indd 106

2.3.2010 16:37:26


www.jet-set.cz +420 774 547 565 info@jet-set.cz

BEIRUT


AUTA/CARS

Máte sice své oblíbené hotely, ale už jejich okolí znáte jako svoje boty a raději byste během své příští dovolené zažili něco jiného? Bojíte se ale nevyzkoušených hotelových resortů, personálu, který Vás nezná, a šéfkuchaře, jehož jméno jste v životě neslyšeli? A co takhle zkusit něco úplně jiného? Co Vám dá maximální možnou míru svobody a zároveň zajistí požadovaný komfort? Tím mohou být obytné vozy nebo přívěsy.

108

karavany.indd 108

2.3.2010 12:19:56


AUTACARS

S obytným vozem jste totiž svobodní hned v několika směrech. Nezáleží totiž na nikom jiném, než na Vás, kdy vyjedete. Zcela tudíž odpadají starosti s rezervací, během níž Vám v osmi případech z deseti stejně sdělí, že Vámi požadované apartmá je stejně obsazené na několik měsíců dopředu. Prostě se rozhodnete, že máte chuť si zítra na několik dní zajet k moři, druhý den nasednete do auta a jedete. Jediné, co potřebujete mít u sebe, je platební karta. Všechno ostatní si vezete ve svém přechodném mobilním domově. Navíc je jen a jen na Vás, kdy a kde se rozhodnete zastavit a na jak dlouho. Vyrážíte na Côte d`Azur, ale cestou Vás zaujmou nádherné scenérie francouzských Alp? Není problém se zde na několik dní zastavit a podniknout pár pěších túr. Navíc si sebou vezete i vlastní plně vybavenou kuchyni, takže není důvod si na chvíli neodpočinout od luxusních restaurantů a dopřát si vlastnoručně připravenou večeři z místních čerstvých sezónních surovin doporučujeme vyzkoušet třeba místní specialitu sýrové fondue. Všechny ingredience zde pořídíte v prvotřídní kvalitě. Když se nabažíte jedné oblasti, během několika minut můžete vyrazit dál. Pokud namítáte, že design karavanů a obytných vozů rozhodně není v souladu s posledními trendy na poli designu, budete možná mile překvapeni konceptem německé společnosti Mehrzeller, jehož vývoj sponzoruje automobilka BMW, což určitě není samo sebou. Designéři v tomto případě totiž správně předpokládají, že zájemci o koupi karavanu jsou silně individuální osobnosti, které nemají zájem o klasické sériové produkty, a nabízí možnost si pomocí on-line konfigurátoru „ušít“ karavan přesně tak, aby bezvadně vyhovoval jeho budoucímu majiteli. Karavan je tvořen jednotlivými buňkami, jež právě zákazník porůznu kombinuje, a tím vytváří zcela specifický styl svého cestovatelského domova. Zároveň to však umožňuje sériovou výrobu karavanu a právě tato kombinace, jež vede k všeobecné spokojenosti zúčastněných stran, dělá návrh společnosti Mehrzeller tak zajímavým a jedinečným. Pokud za své auto cokoli zapřaháte jen s krajní nelibostí, pak byste měli spíše než pořízení karavanu zvážit koupi obytného vozu, který pak budete mít „v jednom kuse“. Oproti karavanům jsou tato auta přeci jen lépe ovladatelná a na mnoho z nich ani nepotřebujete řidičský průkaz na nákladní vůz. Svými kvalitními výrobky je známý například německý výrobce Hymer, jehož vozy poskytují všechen myslitelný komfort. Výhodou také je, že kabina vozu je zpravidla integrována do obytného prostoru, což za prvé šetří místo a za druhé poskytuje možnost využití obytných prostor během jízdy, což je u karavanů, jak všichni dobře víme, zakázáno. Jakmile se rozhodnete, jaký typ mobilního ubytování je pro vás výhodnější, nic už Vám nebrání v naprosto nezávislém putování po Evropě, a jste-li povahou alespoň trochu dobrodruzi, pak i po jiných kontinentech. Relativně velké úložné prostory většiny obytných vozů a karavanů a různá přídavná nosící zařízení Vám pak umožní brát si na cesty svá jízdní kola či dokonce menší skútr, o lyžích ani nemluvě. Jistě uvezete i vlastní gril a k absolutní spokojenosti Vám tudíž nebude chybět v podstatě nic. Ve většině zemí se sice nesmí campovat mimo k tomu určené prostory, ale při kvalitě současných campů by stejně byla škoda jich nevyužít. Většina z nich je totiž velmi komfortně vybavena, takže pobyt v nich pro Vás bude potěšením. A pokud si nechcete obytný vůz rovnou kupovat, můžete si jej prostě pronajmout a vyzkoušet. Kdo ví, třeba pocitu osobní svobody snadno propadnete. Takže, šťastnou cestu. Mehrzeller.com Hymer.cz

109

karavany.indd 109

2.3.2010 12:20:02


AUTA/CARS

You have your favourite hotels, but you know their surroundings like the back of your hand and you would rather experience something else during the next holiday? Are you afraid of untested hotel resorts, staff who don‘t know you and a chef whose name you have never heard? How about trying something completely different? What can give you the maximum possible freedom while ensuring the desired comfort? This may be campers or caravans.

A camper makes you free in several ways. It’s only up to you where you go. Therefore you can forget all the worries about bookings. Anyway, in eight cases out of ten your chosen apartment is occupied for several moths in advance. You can simply decide that you would like to go to the sea for a couple of days tomorrow, the next day you get into the car and you go. All you need to carry is a credit card. You carry everything else in your temporary mobile home. Moreover, it‘s entirely up to you when and where you decide to stop and for how long. Are you going to Côte d `Azur, but you like the beautiful scenery of the French Alps? There is no problem to stop there for a few days and take some hiking trips around the location. In addition, you have your own fully equipped kitchen, so there is no reason not to have a rest from luxury restaurants for a while and enjoy dinner prepared from local fresh seasonal ingredients - we recommend the local speciality of cheese fondue. You get all the ingredients of the highest quality there. When you are tired of one region, you can set off for another again in only a few minutes. If you object that the design of caravans and campers is certainly not in line with the recent trends in the field of design, you may be pleasantly surprised by the concept of the German company, Mehrzeller, the development of which is sponsored by the BMW and that means something. Designers in this case rightly assume that the clients are strong personalities who are not interested in the classic series products. Therefore they offer the opportunity to „tailor“ a caravan, using an on-line configurator, so that it perfectly suits its future owner. The caravan consists of individual cells which can be variously combined by the customer, thus creating a specific style of their travelling home. At the same time, it allows the serial production of the caravan and this combination, resulting in the general satisfaction of both parties, all these elements make the design of Mehrzeller so interesting and unique. If you don’t like to couple anything to your car, only with extreme displeasure, then you should rather consider purchasing a camper so you can have an all in one. Compared to caravans, these cars are, after all more controllable and for many of them you don’t even need the special big vehicle driving license. For example the German producer, Hymer is well known for quality products, their cars offer all thinkable comfort. The advantage is that the cabin of the car is usually integrated into the living space which firstly saves space and secondly it allows the use of the living area during the drive, which is as we all know prohibited for caravans. Once you decide what type of mobile accommodation is more advantageous for you, then nothing prevents you from completely independent wandering around Europe. Or If you are of an adventurous nature, then also the other continents. Thanks to the relatively large storage space of most campers and caravans and various additional holding devices you are allowed to take your bikes on your trip, or even a smaller scooter, not to mention skis. Surely you can carry also your own grill and so there won’t be anything else hindering your absolute satisfaction. In most countries you cannot camp outside the designated areas but it would be a pity not to use the quality of existing camp sites. Most of them are very comfortably equipped, so the stay will be a pleasure for you. In case you don‘t want to buy a camper, you can simply rent one and try it. Who knows, maybe you will get easily addicted to the feeling of freedom. Bon voyage. Mehrzeller.com Hymer.cz

110

karavany.indd 110

2.3.2010 12:20:10


MB_camping_225x297_ocean_CS4.indd 1

17.2.10 9:53


AUTA/CARS

Německá dílna Carlsson se po celém světě proslavila esteticky a technicky dokonalými úpravami vozů Mercedes – Benz. A nyní otevírá novou kapitolu své existence, představuje svůj první vlastní vůz. Firmu Carlsson Autotechnik GmbH založili v roce 1989 bratři Rolf a Andreas Hartge. Nese jméno Ingvara Carlssona, závodníka který se zapsal do historie motorsportu svými úspěchy v závodech rally za volantem vozů Mercedes. Carlsson nabízí komplexní úpravy všech modelových řad, od městského Mercedesu třídy A až po luxusní limuzíny třídy S. Nový Carlsson C25 není supersportovní auto, i když jeho vzhled a výkon by tomu odpovídaly. Jeho tvůrci ho řadí do kategorie Super Gran Turismo, jde o superrychlý cestovní vůz se sportovními vlastnostmi, který může majitel používat každý den.

Základem je platforma Mercedes, se kterou má Carlsson samozřejmě obrovské zkušenosti. Pohon zajišťuje šestilitrový dvanáctiválec, přeplňovaný dvěma turbodmychadly. Jeho výkon je 753 koní a točivý moment dosahuje k 1320 Newtonmetrům. Takový nápor by byl na zadní kola a převodovku příliš velký, proto je elektronicky omezen na “pouhých” 1150 Newtonmetrů. Díky speciální řídící jednotce je možné jezdit plynule a pohodlně i s takto silným pohonným ústrojím. Carlsson C25 ale rozhodně není žádný lenoch, stokilometrové rychlosti dosáhne za 3,7 sekundy a dosáhne až k 352 kilometrům v hodině. Vývojáři si byli dobře vědomi, že superrychlých sporťáků existuje nepřeberné množství. Ale ty si mohou majitelé naplno užít jen na závodním okruhu. Carlsson C25 je jiný, díky inteligentnímu řízení adaptivního podvozku C-Tronic umí rozpoznat podmínky na silnici a přizpůsobit se jim. V zatáčkách automaticky potlačuje náklony a na dlouhých cestách poskytuje dokonalý komfort řidiči a pasažérovi. Carlsson má sice spoustu zkušeností s navrhováním a výrobou doplňků pro různá auta, ale vždy šlo o rozvíjení stylu, který tomu kterému vozu přisoudila automobilka. Pro své C25 museli dokázat nemožné – stvořit svůj vlastní designový jazyk. U velkých automobilek jde o proces, který trvá dlouhá léta ale designérům Carlsson se práce povedla v rekorním čase. Napříč celým autem najdete motiv lichoběžníku, ať už jde o sací otvory v přídi, linii světel nebo koncovky výfuku. Styl jde ruku v ruce s funkci, karoserie byla pečlivě testována v aerodynamickém tunelu. Oproti konkurenci C25 nedisponuje žádnými aktivními aerodynamickými prvky. Ale tento fakt nelze brát jako nedostatek, s přítlakem není problém diky chytrému technickému řešení. Ploché zadní okno totiž supluje účinek přítlačeného křídla a směruje vzduch na propracovanou odtrhovou hranu. Nádherná dvacetipalcová kola jsou vyrobena z ultralehké slitiny, každý ráfek váží pouhých 11,2 kilogramu. Interiér bude vyroben pro každého zákazníka na míru. Jeho lichoběžníkové prvky odrážejí design exteriéru, ale čalounění a barvy jsou volbou nového majitele. Samozřejmě nechybí ty nejkvalitnější materiály, tedy pravý karbon a bůvolí kůže. Opět zde převážilo zaměření na každodenní použitelnost, nenajdete tu bezpečnostní klec nebo nepohodlné sportovní sedačky s vícebodovými pásy. Carlsson svým zákazníkům zaručí maximální exkuzivitu – každý z pětadvaceti plánovaných kusů bude prodán jen do jediné země. Zájemci už vykoupili celou výrobní kapacitu na rok 2010, tak velký je zájem o C25. Carlsson svým přístupem zaručil, že každé auto svému řidiči poskytne maximum zážitků po maximální dobu, ať už pojede do práce nebo své auto prožene po klikaté alpské silničce. Pokud máte zájem, pospěšte s objednávkou. Ve chvíli kdy vás předběhne jiný zájemce z České Republiky ztratíte šanci vlastnit skvost jménem Carlsson C25.

112

carllson.indd 112

4.3.2010 15:21:41


AUTACARS

carlsson.de

113

carllson.indd 113

4.3.2010 15:21:46


AUTA/CARS

The German workshop Carlsson got famous all around the world for their aesthetically and technically perfect modifications of Mercedes Benz cars. Now they open a new chapter of their existence, Carlsson presents their first, own car.

The company Carlsson Autotechnik GmbH was founded in 1989 by the brothers Rolf and Andreas Hartge. It bears the name of Ingvar Carlsson, a racer who entered his name into motorsport history for his success in rally races, driving Mercedes. Carlsson offers complex modifications of all model series, from the city Mercedes A-Class to S-Class luxury limousines. New Carlsson C25 is not a supersport car, although its appearance and performance correspond to it. The creators rank it in the category Super Gran Turismo, it‘s a super-fast road car with sports properties, which the owner may use every day. The base is made of a Mercedes platform with which Carlsson has of course vast experience. The drive is provided by a six-litre twelve-cylinder engine, supercharged by two turbochargers. Its power is 753 hp and the torque gets up to 1320 Nm. Such a strain would be too big for the rear wheels and the gearbox, therefore it is electronically limited to 1150 Nm. Thanks to a special control unit it is possible to drive smoothly and easily even with such a powerful driving system. But Carlsson C25 is no slacker, it gets to one-hundred kmph in just 3.7 seconds and reaches up to 352 kilometers per hour. The developers were well aware that there is a wealth of super fast sports cars. But the owners can fully enjoy them only on the racing circuit. Carlsson C25 is different, thanks to the intelligent operation of the adaptive chassis C-Tronic, it can recognise conditions on the road and adapt to them. In turning it automatically reduces tilt and provides ultimate comfort to the driver and passengers on long journeys. Carlsson has plenty of experience in designing and manufacturing various car accessories, but it was always about developing a style given to the car by the automa-

ker. For their own C25 they had to do the impossible - to create their own design language. At big carmakers it is a process that takes many years but the Carlsson designers succeeded in doing the work in record time. In the whole car you can find a trapezoid theme, whether we speak about the suction holes in the front, the line of lights or tailpipes. The style goes hand in hand with function, the body has been carefully tested in a wind tunnel. Unlike competitors, C25 doesn’t have any active aerodynamic elements. But this fact shoudln’t be understood as a deficiency, due to a smart technical solution it has no problems with downforce. A flat rear window substitutes the effect of a spoiler and directs air to a sophisticated trailing edge. Beautiful twenty-inch wheels are made of ultra-light alloy, each rim weighs only 11.2 kilograms. The interior will be made on measure for each customer. Its trapezoidal design elements reflect the exterior design, but the upholstery and colours are the choice of a new owner. Of course, they used the best materials, namely carbon and buffalo leather. Again the focus on the everyday usability won, you won’t find the safety cage or uncomfortable sport seats with multi-point belts. Carlsson guarantees to the customers maximum exclusivity - each of the planned twenty-five pieces will be sold in only one country. Candidates have bought up the entire production capacity for 2010, so big is the interest in C25. Carlsson’s approach guarantees that every car provides the driver with maximum experiences for a maximum period of time, whether going to work or going on a tortuous alpine road. If you are interested, hurry up with the order. If another candidate from the Czech Republic gets ahead of you, you will lose the chance to own the jewel named Carlsson C25.

114

carllson.indd 114

4.3.2010 15:21:49


AUTACARS

carlsson.de

115

carllson.indd 115

4.3.2010 15:22:13


AUTA/CARS

Když se před čtrnácti lety objevila první generace Lotusu Elise, svět malých, lehkých sportovních aut se otřásl v základech. Poprvé zde byl vůz, který uměl nabídnout jak jízdní výkony supersportů, tak spotřebu běžného civilního vozu.

Recept na dokonalé jízdní vlastnosti je velmi jednoduchý a v celé téměř šedesátileté historii automobilky se nezměnil. Nízká hmotnost. Je samozřejmé, že auta s postupem let tloustnou, zvlášť od zavedení standardizovaných nárazových testů Euro NCAP. Od té doby se u všech vozů začaaly objevovat programované deformační zóny a výztuhy z vysokopevnostní oceli, ale za to že dnes sportovní vůz váží okolo patnácti set kilogramů mohou také sami zákazníci, kteří lační po luxusu, elektronických hračkách a další výbavě, která jejich vozům přidává přebytečná kila. Lotus je jiný, vždy byl jiný. Jízdní vlastnosti a rozumný minimalismus pro něj vždy byly na prvním místě a nejinak je tomu i v roce 2010. Elise modelového roku 2011 přináší jednu výraznou novinku – motor 1ZR-FAE s variabilním časováním ventilů. Má sice skromný objem 1,6 litru a výkon 136 koní, ale tato základní varianta Elise váží necelých devět set kilogramů. Zrychlení na stokilometrovou rychlost proto zabere pouhých 6,7 sekundy, přičemž maximální rychlost je dostatečných 200 kilometrů v hodině. Spotřeba v kombinovaném cyklu je přitom 6,14 litru benzínu na sto kilometrů, u takto rychlého auta jde o naprosto nevídanou věc. Silnější varianta Elise R má motor o objemu 1,8 litru se 192 koni. Ta je na stovce za 5,4 sekundy. Nejvýkonnější verze Elise SC má stejný motor, avšak s kompresorem. Její výkon je tedy 220 koní a zrychlení je lepší, než u ikonického Porsche 911 Carrera S. Všechny motory jsou nyní nově spojeny s přesnou šestistupňovou manuální převodovkou. Exteriér Elise je kombinací dramatického stylu a funkční efektivity. Nový přední nárazník jí dodává dynamičtější vzhled a celé auto opticky rozšiřuje. Přední světla byla přemístěna, takže kapota a obecně prostor mezi blatníky jsou

teď rovné. Zadní nárazník má agresivnější difuzor, celkově se podařilo snížit koeficient aerodynamického odporu o čtyři procenta oproti předchozí verzi. Nové blinkry jsou tvořeny LED diodami, podobně jako u dospělého sporťáku Lotus Evora. Může být takto malé a lehké auto bezpečné? Konstruktéři počítají s tím, že ho budou majitelé používat jak na běžných silnicích, tak na závodních okruzích – proto má velmi bohatou bezpečnostní výbavu. Na přední nápravě najdete brzdiče AP Racing a zadní náprava disponuje brzdiči Brembo. Elise má už v základní výbavě systém ABS, odladěný na závodních tratích. Je naladěn tak, aby neobtěžoval při normální jízdě, pokud však provádíte nouzový manévr, udrží auto stabilní a ovladatelné. Plynový pedál má elektronický snímač pro co nejplynulejší a nejrychlejší odezvu. Tyto prvky zaručují, že Elise neustále komunikuje se svým řidičem a poskytne mu dostatek informací o potenciálním nebezpečí. Pokud dojde na nejhorší, jsou tu přední a zadní výztuhy, které společně s airbagy a předpínači pásů ochrání jak pilota, tak pasažéra. Je nutné zmínit i speciální sportovní sedačky ProBax. Ty jsou u Lotusu používány od roku 2006. Kopírují přirozené linie páteře a krev řidiče tak může optimálně cirkulovat. Lékařské testy prokázaly, že cirkulace krve je u sedaček ProBax až o třicet procent vyšší, než u sedaček které Lotus používal do jeijch zavedení. Výsledkem je menší únava řidiče, větší koncentrace a kratší reakční doba. První vylepšené Elise jdou do prodeje už v květnu tohoto roku. V jejich jednoduchosti je neuvěřitelná síla, která kromě dokonalých jízdních vlastností přináší ještě jeden benefit. Cena základního modelu by se měla pohybovat pod jedním milionem korun. lotuscars.com

116

lotus.indd 116

4.3.2010 15:23:32


AUTA/CARS

When fourteen years ago the first generation of Lotus Elise appeared, the world of small lightweight sports cars was shook to the foundations. For the first time there was a car that could offer both the driving performance of supersport cars and the consumption of an ordinary car.

The recipe for perfect driveability is very simple and it hasn’t changed in almost sixty-years of the car maker‘s history - low weight. It goes without saying that cars has grown fatter over the years, especially since the introduction of the standardised crash tests Euro NCAP. Since then, all cars have started to include programmed deformation zones and reinforcements in high strength steel, but the fact that nowadays sports cars weigh about fifteen hundred kilograms was caused also by the customers themselves who are hungry for luxury, electronic toys and other equipment, adding extra kilos to their cars. Lotus is different, it has always been different. Driveability and reasonable minimalism have always been the first priority and so it is in 2010. Elise of the year 2011 offers a significant innovation – 1ZR-FAE engine with variable valve timing. It has a modest volume of 1.6 litres and 136 horse power, but the basic variant of Elise weighs less than nine hundred kilograms. Therefore the acceleration to 100kmph takes only 6.7 seconds while the maximum speed is a sufficient 200 kmph. The consumption in the combined cycle is 6.14 litres of petrol per hundred kilometres, for such a fast car it is a completely unprecedented thing. The stronger version of Elise R has a 1.8-litre engine with 192 hp. It gets to one hundred kmph in 5.4 seconds. The most powerful version, the Elise SC has the same engine, but with a compressor. Its power is 220 hp and the acceleration is better than the iconic Porsche 911 Carrera S. All the engines are now newly connected to a precise six-speed manual gearbox. The exterior of the Elise combines dramatic style with functional efficiency. The new front bumper gives it a more dynamic look and visually widens the whole car. The front lights were removed so the bonnet and the space between the fenders are now straight. The rear bumper has a more aggressive diffuser; the overall coefficient of aerodynamic drag was reduced by four percent in comparison to the previous version. New indicators consist of LEDs, like at the “adult” sports car, Lotus Evora. Can such a small and lightweight car be safe? The design engineers take into account that the owners will use it both on ordinary roads and on racing circuits - thus it has very extensive safety equipment. On the front axle, you can see an AP Racing Brake kit and the rear axle has the Brembo brake. Elise has an ABS system in the basic configuration, tested on the racetracks. It is tuned not to bother at normal driving, but if you make an emergency maneuver, it keeps the car stable and controllable. The throttle has an electronic sensor for the smoothest and fastest response possible. These features ensure that Elise is constantly communicating with the driver and provides him with enough information about the potential danger. When it comes to the worst, there are front and rear reinforcements, which together with air bags and the seat belt pre-tensioning system shall protect both the driver and the passenger. We should mention also the special sport seats, ProBax. They have been used at Lotus since 2006. They follow the natural line of the spine and the driver‘s blood can circulate optimally. Medical tests proved that the blood circulation is up to thirty percent higher for the ProBax seats than for seats used by Lotus before. The result is less fatigue, more concentration and shorter reaction time. The first improved Elise models go on sale as early as in May this year. In their simplicity there is incredible power that besides the perfect driving performance brings one more benefit. The price of the basic model will be below one million crowns. lotuscars.com

117

lotus.indd 117

4.3.2010 15:23:41


DESIGN/DESIGN

Člověk nemusí být zrovna znalcem motorových vozidel, aby byl po vstupu do prodejní galerie společnosti Veterán Car Štangl příjemně očarován atmosférou starých časů. Stojí zde vyrovnány plně pojízdné nablýskané vozy mnoha známých světových značek, které ve Vás okamžitě vzbudí touhu nasednout do jednoho z nich a trochu se projet. Přesto že jsem veterány sám od první chvíle okouzlen, ptám se zakladatele společnosti a nestora českého veteránského hnutí pana Josefa Štangla:

Jací lidé si veterány pořizují a proč? Nadšenci do historických vozů byli v této republice vždy, ale až do převratu se vše odehrávalo skutečně na fanouškovské bázi, lidé si veterány zprovozňovali sami u sebe v garáži přičemž šlo zejména o vozy české provenience, protože světové značky zejména renomovaných automobilek jako je například Rolls Royce, Bentley,Jaguár, Ferrari atd byly vlastně nedostupné. Po převratu před dvaceti lety ale došlo jednak k otevření hranic a tím zpřístupnění zahraničních vozů českým zájemcům a také k ekonomickému rozvoji velké části společnosti. Někteří lidé si tedy mohli dovolit koupit si vůz, o kterém třeba od dětství snili a měli ho na polici jako model na hraní, nebo si jej s obdivem prohlíželi a četli technické údaje v motoristických časopisech. Naši zákazníci jsou zpravidla výrazné individuality a dávají to najevo třeba i tím, že na golfový turnaj, nebo „na ples v Opeře“ nepřijedou vozem běžné i když luxusní sériové výroby, ale nablýskaným veteránem. Poslední dobou se stále více hovoří o investičním potenciálu uměleckých děl. Mají podobný potenciál také historické automobily? Historické vozy samozřejmě tento potenciál mají. Na rozdíl od vozů moderních, které rychle ztrácejí na hodnotě, se totiž cena některých veteránů rok od roku zvyšuje. Jsou ale automobily, jejichž cena prudce stoupá každý rok. K poznání jak cena bude stoupat, je třeba, v tomto oboru, velkých zkušeností. Lze tedy předpokládat, že většina historických automobilů se během deseti let zhodnotí přibližně o sto procent své původní ceny. Cenu vozů si pochopitelně neurčujeme od oka - existují katalogy rozdělující auta jak dle množství vyrobených kusů, výrobce, značky ale hlavně technického stavu a těmi se při prodeji řídíme. Pokud se ale rozhodnete uložit své peníze do veterána, určitě doporučuji konzultaci s odborníky. Jinak se Vám totiž může snadno stát, že investujete nevhodně. Pokud se tedy rozhodnu pořídit si veterána, byť pro radost, je pro mne výhodnější obrátit se na Vaši společnost? Naši lidé navštěvují aukce veteránů a veletrhy jak po celé Evropě tak i v USA a vědí, kde se reálně pohybují ceny jednotlivých vozů a jaká je současná nabídka, mají tedy velké zkušenosti, proto zájemcům o veterána jsme schopni odborně poradit. Pokud si veterána dle vaší rady koupím, můžu se na vás obrátit i s jeho případnou opravou a údržbou? Naše restaurátorská dílna zaměstnává kolem dvaceti lidí , odborníků, kteří své práci velice dobře rozumí a umí nejen do šroubku rozebrat a opravit automobil, ale také například dokážou na některá unikátní vozidla vyrobit í náhradní díly které již nikde neexistují. Navíc je pro nás otázkou profesní cti, aby námi prodaný vůz dobře vypadal , to znamená, že se vrací do doby kdy vyjel z montážní linky jako nový. Zrovna dnes mi telefonoval jeden náš zákazník z Moravy, že se mu nedaří nastartovat veterána, jehož si naším prostřednictvím pořídil. Samozřejmě jsem mu už po telefonu poskytl několik odborných rad s tím, že pokud by to nepomohlo, dojede k zákazníkovi domů náš mechanik který mu seřízení automobilu provede na místě. A pokud by se jednalo o závažnější poruchu, odvezeme automobil do naší dílny, kde jej uvedeme do pořádku. O své zákazníky se prostě staráme.

118

veteran car.indd 2

4.3.2010 9:33:12


DESIGN/DESIGN

One may be no expert in motor vehicles to get enchanted by the atmosphere of the old times when entering the sales gallery of the company ‚Veteran Car Stangl‘. There they stand aligned, in running order, shiny cars of many well-known world brands which immediately arouse a desire to get into one and go for a cruse. Although I’m charmed by the veteran cars from the first moment, I ask the company‘s founder and the doyen of the Czech veteran car movement, Josef Štangl:

What kind of people buy veteran cars and why? There were always enthusiasts for historic cars in the republic, but until the revolution everything went on the fan base in reality, people put veteran cars in running order by themselves in the garage, they were mainly cars of the Czech origin because the world renowned brands such as Rolls Royce, Bentley, Jaguar and Ferrari were hardly available. After the coup two decades ago, the borders opened and so foreign cars became available for the Czech people interested and it also led to the economic development of a large section of the society. Some people therefore could afford to buy a car, which they had dreamt since childhood and had it as a toy on the shelf, or looked at it with admiration and read its technical data in motoring magazines. Our customers are generally strong personalities and they make it clear, for instance by coming to a golf tournament or to Opera Ball not in a production car, but in a shiny vintage vehicle. Recently there has been more and more talk about the investment potential in works of art. Do historic cars have a similar potential? Of course, historic cars have the potential. Unlike modern cars, which are losing their value rapidly, the price of classic cars rather increases. Of course it’s nothing breathtaking, but it is a certainty. However there are exceptions, cars that increase their value very fast year after year. But people unfamiliar with the market can’t know it in advance. More or less it can be assumed that historic cars evaluate approximately one hundred percent of its original price in ten years. The price of the cars is naturally not determined by just guessing - there are catalogues dividing cars into five categories according to the technical condition and we follow them in the sales. If you choose to invest your money into a veteran car, I certainly recommend consulting an expert. Otherwise it may easily happen that you invest badly. In case I decide to acquire a veteran car, even for pleasure, is it more advantageous for me to contact your company? Of course. Our people visit the auctions of veteran cars and the fairs all over both Europe and the U.S. and we know what the real price range of individual cars is and what the current offer is. Our restoration workshop employs about twenty people, experts who understand their work very well and can not only take the car apart and fix it, but they are also able to produce, for some unique vehicles, spare parts which don’t exist anywhere. Moreover, it is a sort of professional honor for us, that our cars look good, which means it is restored to the time when it left the assembly line as a new car. Just today one customer from Moravia has called me that he couldn‘t start the veteran car which he bought through us. Of course, I gave him some advice over the phone and if it won’t help, our mechanics will go to the customer and fixes the car on the spot. If it was a more serious malfunction, we will take the car into our workshop where we‘ll get it in order. We care for our customers.

119

veteran car.indd 3

4.3.2010 9:33:36


AUTA/CARS

Nejrychlejší a nejvýkonnější Bentley všech dob přišlo o střechu. To z něj dělá nejrychlejší sériově vyráběný čtyřmístný kabriolet světa. Máte zájem? The fastest and most powerful Bentley ever, lost its roof. This makes it the fastest series-produced four-seat convertible in the world. Are you interested?

120

bentley.indd 120

4.3.2010 15:20:08


AUTA/CARS

S

amotný název Supersports odkazuje na závodní variantu slavného Bentley 3-Litre z roku 1925. Ta měla ve své době pekelný výkon 85 koní a byla prvním autem, které dosáhlo rychlosti přes 160 kilometrů v hodině. Nové Bentley Supersports zvládá rychlost 325 kilometrů v hodině a na stovku zrychlí za 4,2 sekundy. Mamutí výkon šestilitrového přeplňovaného motoru W12 proudí na všechna čtyři kola, optimální trakce za všech podmínek je tedy samozřejmostí. Tato pohonná jednotka umí fungovat na bioetanol E85 nebo libovolný poměr mezi tímto alternativním palivem a běžným benzínem. Dlouhodobou strategií Bentley totiž je nabízet v roce 2012 výhradně modely, kompatibilní s biopalivy. Technologie s názvem Flex Fuel se poprvé představila už u modelu Supersports Coupé a přináší až o 70 procent nižší emise oxidu uhličitého. Výkon motoru se nemění s použitým palivem, ať už jedete na eko-palivo nebo běžné pohonné hmoty vždy dostanete plných 630 koní. Palivový senzor v reálném čase informuje řídící elektroniku, ta pak přemapuje motor pro specifickou kombinaci paliv. Oproti staršímu Bentley GTC Speed je Supersports o celých devadesát kilogramů lehčí. Nízká hmotnost je pro jízdní vlastnosti vozu velmi podstatná, ale ještě důležitější je místo kde se ji podařilo ušetřit. Ráfky jsou o deset kilogramů lehčí a standardně montované karbon-keramické brzdy ušetřily dalších dvacet kilogramů. Přímo na nápravách se tedy podařilo snížit neodpruženou a rotující hmotu o třicet kilogramů, což řidič pozná ve zpětné vazbě volantu a ostřejších reakcích řízení. Systém adaptivního odpružení CDC byl nově naladěn a díky tužším stabilizátorům poskytne větší stabilitu při extrémních manévrech. Rozdělení výkonu mezi nápravami klade důraz na

zadek, proto je možné snadno korigovat směr za použití plynového pedálu. Nová čelní maska s typickou mřížkou chladiče má vertikální sací otvory, které do motoru pouštějí o deset procent větší množství vzduchu než u starších modelů. Otvory v kapotě sají z motorového prostoru horký vzduch a nové zadní blatníky jsou přizpůsobeny většímu rozchodu zadní nápravy. Kovové doplňky karoserie mají speciální úpravu v barvě kouřové oceli. Ve stejném provedení jsou i kola, která jsou exkluzivně nabízena jen a pouze k tomuto modelu. Kokpit Supersports dává se staženou střechou na odiv mistrovskou práci konstruktérů Bentley. Kromě luxusního koženého čalounění se tu poprvé objevují materiály jako karbon a Alcantara. Nové sportovní sedačky jsou vyztužené právě karbonem, každá váží pouhých 21 kilogramů. Čalouněné prvky mají diamantové prošívání – typický design pro nejdražší Bentley. Střecha je ovládána elektromotory, speciální třívrstvá látka zaručuje maximální akustický komfort. Zákazník si může vybrat z osmi barev, absolutní novinkou je šedě metalická střecha. Do té jsou vetkána akrylová vlákna kvůli výraznému optickému efektu. Pro modelový rok 2011 je k mání šest nových barev interiéru – Citric, White Satin, Kingfisher, Magenta, Orange Flame a St James Red Pearl. Nově je možné naspecifikovat si prošívání čalouněných prvků, vozy z řady Bentley Continental si tak nadále udržují svou atraktivitu. Mít rekordní stroj nemusí vždy znamenat, že budete jezdit v nepohodlném a hlučném prototypu. Bentley Continental Supersports ve verzi Convertible je jasným důkazem, že lze postavit nejrychlejší auto své třídy, které vám ale zároveň poskytne nebývalý komfort, bezpečí a luxus. bentleymotors.com

121

bentley.indd 121

4.3.2010 15:20:19


AUTA/CARS

The name Supersports refers to the racing variant of the famous Bentley 3-Litre from 1925. For its time it had a devilish power of 85 hp and was the first car that reached a speed over 160 kmph. New Bentley Supersports can handle speeds of 325 kmph and accelerates to one hundred in 4.2 seconds. The mammoth power of a six-litre turbo W12 engine flows to all four wheels, the optimum traction under all conditions is therefore a matter of fact. The power unit can run on bioethanol E85 or any proportion between this alternative fuel and regular petrol. Bentley’s long-term strategy is by 2010 to offer only models compatible with biofuels. The technology called Flex Fuel was first introduced in the model Supersports Coupé and it comes up with up to 70 percent lower emissions of carbon dioxide. The engine power doesn’t change according to the fuel used, whether you use eco-fuel or regular fuel, you always get the full 630 horses. The fuel sensor informs the management electronics in real time, it then maps the engine for a specific combination of fuels. Unlike the older Bentley GTC Speed, Supersports is a full ninety kilograms lighter. The low weight is very important for driving properties, but what is even more important is a place where they found the reserves. The rims are about ten kilograms lighter and the standard carbon-ceramic brakes saved another twenty kilos. Directly on the axles they succeeded to reduce the unsprung and rotating mass by thirty kilos, which the driver feels in the steering-wheel feedback with a sharper response. The CDC adaptive suspension system has been newly tuned and thanks to stiffer stabilisers provides greater stability during extreme maneuvers. The power distribution between the axles emphasises the back therefore you can easily correct the direction using the accelerator. The new face mask with the typical radiator grille has vertical suction holes that lead ten percent more air to the engine than the older models. The holes in the bonnet suck hot air from the engine compartment; and new rear fenders are more adapted to the bigger track width of the rear axle. Metal body accessories have a special treatment in a smoked steel colour. The wheels are made in the same design, exclusively offered and only for this model. The Supersports cockpit with the roof drawn down shows off the masterful job the Bentley designers created. In addition to luxurious leather upholstery, for the first time there are materials such as carbon and Alcantara. New sport seats are reinforced with carbon, each weighing just 21 kilograms. Upholstered elements have diamond stitching - a typical design for the most expensive Bentley. The roof is controlled by electric motors, a special three-layer fabric ensures maximum acoustic comfort. Customers can choose from eight colours, the absolute novelty is a gray metallic roof. There are acrylic fibres woven into the roof for an outstanding optical effect. For the 2011 model there are six new interior colours available - Citric, White Satin, Kingfisher, Magenta, Orange Flame and St. James Red Pearl. Newly you can specify the upholstery stitching elements; the cars from Bentley Continental line continue to maintain their attractiveness. To have a classic machine, doesn’t always mean that you drive a noisy and uncomfortable prototype. Bentley Continental Supersports in the Convertible version is clear proof that you can construct the fastest car of its class, that at the same time will provide you with unusual comfort, safety and luxury. bentleymotors.com

122

bentley.indd 122

4.3.2010 15:20:30


maketa danca.indd 3

2.3.2010 16:50:12


AUTA/CARS

Bavorská firma Mansory už více než dvacet let upravuje ty nejdražší a nejexotičtější vozy světa. V jejich portfoliu najdeme vylepšená Bentley, Rolls-Royce a dokonce i Bugatti Veyron, donedávna nejrychlejší a nejdražší produkční vůz světa.

124

mansory.indd 124

4.3.2010 15:24:45


AUTA/CARS

Jejich nejnovějším výtvorem je kit Cyrus pro vozy Aston Martin DB9 a DBS. Není těžké odhalit, že se jeho design inspiruje novým Astonem One77, hyperautem s cenou okolo pětatřiceti milionů korun. Nové aerodynamické prvky karoserie jsou z ultralehkých karbonových vláken. Přední a zadní blatníky byly rozšířeny, aby mohly pojmout unikátní ráfky XXL o rozměru dvaceti a jedenadvaceti palců. Nárazníky a spoilery mají výrazené sací otvory, které umožňují optimální chlazení motoru i brzdového systému. Celá kapota je také z karbonu, má nové optimalizované odvětrávání které umožní pohonné jednotce ještě lépe dýchat. Po celém obvodu auta jsou na úrovni prahů nové přítlačné prvky, které ve vysokých rychlostech doslova přisají auto k silnici. Zadní nárazník je jedním slovem výjimečný. Má v sobě zabudován velký difuzor, který poháhá zadní nápravě s trakcí. Novinkou je také centrální výfukový systém se dvěma koncovkami, ten dodává jinak velmi kultivované pohonné jednotce šťavnatý basový zvuk. Obě nápravy mají nové pružiny a tlumiče, které dávají vozům DBS a DB9 ještě sportovnější jízdní vlastnosti. Stejnou úroveň zpracování najdete i uvnitř. Palubní deska a výplně dveří jsou nyní také karbonových vláken a dekorativní zakázkové čalounění je vyrá-

běno ručně pro každého zákazníka. Součástí sady Cyrus jsou také nové hliníkové pedály. Naprostou novinkou je volant, speciálně navržený s ohledem na bezchybnou ergonomii. Ten kromě karbonu disponuje koženými bočními prvky, proto nehrozí, že by řidiči za jízdy vyklouzl z ruky. Mansory u tohoto modelu ponechalo motory v sériové podobě. Dvanáctiválce vozů Aston Martin DB9 a DBS mají dostatečný výkon 470 nebo 510 koní, dynamické schopnosti vozu jsou však díky všem úpravám o krok dále. Automobilka Aston Martin nedávno otevřela svůj první showroom v České Republice. Najdete ho v pražské čtvrti Vysočany, zde se můžete podívat na nabídku těchto plnokrevných britských sportovních vozů. Nejmenším modelem je Aston Martin V8 Vantage, který je k mání ve verzích Coupé, Roadster nebo jako speciální edice N400. Následují luxusní Gran Turisma DB9 a DBS, která posloužila úpravci Mansory jako základ pro stavbu modelu Cyrus. Absolutní novinkou je čtyřmístný luxusní sedan Rapide, přímý konkurent Porsche Panamera a Maserati Quattroporte. V blízké době bude v extrémně limitované edici nabízen i speciální model One-77, vrchol technické geniality britských konstruktérů s dvanáctiválcovým motorem o objemu 7,3 litru.

125

mansory.indd 125

4.3.2010 15:24:56


AUTA/CARS

For more than 20 years, the Bavarian company Mansory has been modifying the most expensive and most exotic cars in the world. Their portfolio includes an improved Bentley, Rolls-Royce and even Bugatti Veyron, until recently the fastest and most expensive production car in the world.

The latest creation is the Cyrus package is the Aston Martin DB9 and DBS. It is not difficult to discover that its design is inspired by the new Aston One-77, the hypercar with the price of about thirty-five million crowns. New aerodynamic bonnet components are made of ultra-light carbon fibre. The front and rear fenders have been extended in order to accommodate the unique XXL rims, sized twenty and twenty-one inches. The bumpers and spoilers have distinctive suction holes that allow for optimum cooling of the engine and braking system. The whole bonnet is also made of carbon, has a new optimised ventilation which enables the unit to breathe even better. Around all the perimeter of the car there are new pressure elements on the threshold level which virtually press the car to the road at high speeds. The rear bumper is in one word unique. It has a large built-in diffuser that helps the rear axle with traction. The novelty is also a central exhaust system with two ends, it gives a lush bass sound to the otherwise very sophisticated power unit. Both axles have new springs and dampers, which give the DBS and DB9 cars even sportier handling characteristics. The same high standard of processing can be found inside. The dashboard and door panels are now also made from carbon fibber; and the decorative custom upholstery is handmade for each customer. The Cyrus package includes new aluminium pedals. The absolute innovation is the steering wheel, specially designed with a view to perfect ergonomics. The steering wheel has leather side elements in addition to the carbon so there is no risk that it could slip from the driver’s hand. In the case of the Mansory model they have retained the engine from the original series. The twelve-cylinder engines of the Aston Martin DB9 and DBS have sufficient power at 470 or 510 hp, but the car dynamics are one step further, thanks to all the adjustments. The carmaker Aston Martin has recently opened the first showroom in the Czech Republic. You can find it in the Prague district Vysocany, there you can see the offer of full-blooded British sports cars. The smallest model is the Aston Martin V8 Vantage, which is available as a Coupé, Roadster or as the N400 special edition. There are followed by luxurious Gran Turisma DB9 and DBS which served Mansory as the basis for building the Cyrus model. The absolute novelty is the four-place luxury sedan, Rapide, a direct competitor to Porsche Panamera and Maserati Quattroporte. In the near future an extremely limited edition will be on offer, a special version ‚One-77‘, the pinnacle of technical genius of British designers with a twelve-cylinder, 7.3 liter engine. astonmartin.com

126

mansory.indd 126

4.3.2010 15:24:59


Specializovaný servis

Představujeme Vám servis, kde kvalitní služby jsou na prvním místě Servis a Prodej

Úpravy vozidel Odblokování maximální rychlosti Vmax a zvýšení výkonu Odblokování obrazu TV/ DVD pro provoz za jízdy Úpravy vozidel na přání zákazníka Profesionální montáže Antiradarů Originální přestavby a domontáže Přestavby USA verzí na EU

Kompletní záruční i pozáruční servis vozidel Mercedes-Benz a AMG Prodej nových a manažerských vozidel přímo od výrobce

Odbornost je zajištěna díky dlouholetým zkušenostem se značkou Mercedes-Benz. Specialisté jsou proškoleni firmou Daimler a praxí ve výrobním závodu AMG Affalterbach

Servis: +420 774 488 000 servis@autotechnologi.cz

Technik: +420 774 109 202 info@autotechnologi.cz

www.autotechnologi.cz inzerat_royal_report_2.indd 1

25.2.2010 9:41:51


MOTORKY/BIKES

When the name of Harley-Davidson is spoken, all lovers of motorcycles start to listen more carefully, almost with awe. The legendary American motorcycle brand is one of the most popular in the world. Only the one who has a Harley, can be Mr. Motorcyclists. For this year, the engineers have prepared a real treat: Harley-Davidson Ultra Classic Electra Glide Limited, known as the king of touring motorcycles. Rightly... Na první pohled se nezbavíte dojmu, že jste tento stroj už někde viděli. Oproti svému předchůdci – Electra Glide Classic – je ovšem tato limitovaná série vylepšena o řadu luxusních „vychytávek“. Budete muset sáhnout do kapsy pro zhruba tři čtvrtě milionu, ale za jízdní komfort Vám to zcela určitě bude stát. Hlavní myšlenkou při navrhování těchto motocyklů bylo dovést pasažéry na co největší vzdálenost v co největším pohodlí a komfortu. A autoři se patřičně snažili! Mezi již celkem standardní vybavení, které nás nikterak nepřekvapí, můžeme zařadit špičkový tempomat. Ovšem vyhřívané rukojeti s šesti stupni topení Vám přijdou zaručeně vhod při výletech chladnými jarními rány. Zabudovaný termostat nedopustí, aby Vám někdy mrzly prsty na rukou. Kvalitní ABS systém je u čtyřsetkilového stroje takřka nutností, za kterou budete rádi nejen Vy, ale i ostatní účastníci silničního provozu. Mezi opravdové libůstky patří osmdesátiwatový audio systém se čtyřmi reproduktory a s CD/MP3 přehrávačem, který promění Váš výlet ve spanilou jízdu. Srdce milovníků hudby v kombinaci s řvoucím motorem zaplesá. Podobné ozvučení nalezneme jen u nejluxusnějších osobních automobilů. Zcela určitě oceníte pohodlné ovládání tempomatu a rádia přímo na řidítkách. Na palubní desce dále naleznete adaptér na nabí-

jení mobilního telefonu, navigace či antiradaru. Na delších cestách přijde vhod poměrně veliký úložný prostor. Krom klasických tří boxů využijete i zapuštěné kapsy na obou stranách podlahové desky, kam bezpečně uložíte menší předměty. To vše ze speciálních materiálů, které zaručí, že Vaše zavazadla zůstanou vždy v suchu a čistotě. Electra Glide Ultra Limited má upravený motor Twin Cam 103™ o obsahu 1690 ccm s šestistupňovou převodovkou. Kroutivý moment je se 135 Nm/3500 ot. o jedenáct procent vyšší, než u ostatních předchůdců. I se spolujezdcem a plně naloženými kufry tak zvládnete i ty nejstrmější kopce a zdoláte ty nejvyšší vrcholy. Palivová nádrž o objemu 22,7 litrů Vám navíc zaručí, že nezůstanete každou chvílí „viset“ někde v pustině bez pohonných hmot. Novinkou jsou elegantní osmadvaceti paprsková aluminiová kola podsvícená LED diodami. Z estetického hlediska Vás nadchne unikátní dvoubarevné lakování. K sytě černému základu můžete zvolit jednu z barev: perlově modrou, perlově černou či jasně červenou. O zabezpečení Vašeho miláčka se bude starat Harley-Davidson® Smart Security Systém. Nezbývá proto už nic jiného než nasadit helmu a za uhrančivého burácení motoru vyrazit na projížďku s tímto nekorunovaným králem mezi motocykly. Harley-davidson.com

Když se vysloví jméno Harley-Davidson, všichni milovníci motorek zbystří s téměř nábožnou úctou. Legendární značka amerických motocyklů patří k nejoblíbenějším na světě. Teprve ten, kdo má Harleye, je „Pan Motorkář“. Pro letošní rok připravili konstruktéři skutečnou lahůdku: Harley-Davidson Ultra Classic Electra Glide Limited, označovaného za krále cestovních motocyklů. Právem...

128

harley.indd 128

2.3.2010 13:25:29


MOTORKY/BIKES

At first glance, you won’t get rid of the impression that you have already seen this machine somewhere. Compared to the predecessor - Electra Glide Classic - this limited series has been improved with a number of luxurious particulars. You will need to get about three quarters of a million from your pocket, but it is certainly worth it for the riding comfort. The main idea of the design of these motorcycles has been to bring passengers to the greatest distance in the greatest comfort and convenience. The authors tried hard! Among the already quite standard equipment which is not surprising we can include a top cruise con-

trol. Heated hand grips with six settings of heating will surely come in handy for trips in cold spring mornings. The built-in thermostat won’t allow your fingers to ever get frozen. High quality ABS system is almost a necessity for the four-hundredkilo machine, it will be appreciated not only by you but also other road users. One of the real treats is the 80-watt 4-speaker stereo system and a CD/MP3 player that will turn your trip into a wonderful ride. The heart of music lovers will rejoice in the combination with the roaring engine. Similar sounding can be found only in high-end cars. You will certainly appreciate also the comfortable control of the cruise and radio directly on the handlebars. The dashboard displays an adaptor for recharging a mobile phone, navigation and radar detector. On longer trips, you will welcome the relatively large storage space. Besides the classic three boxes you can use even embedded pockets on both sides of the floor plate where you securely store small items. All is made of special materials, ensuring that your luggage will always be dry and clean. Electra Glide Ultra Limited has an adapted 1690cc engine, Twin Cam 103™ with a six-speed gearbox. The engine torque of 135 Nm/3500 is eleven percent higher than in other predecessors. Even with a passenger and a fully loaded suitcases, you can thus handle even the steepest hills and highest peaks. The fuel tank capacity of 22.7 litres ensures that you won’t stay somewhere in the desert without fuel. The novelty is elegant twenty-eight-spoke aluminium wheels, illuminated by LEDs. From the aesthetic point of view, the unique two-tone colour painting is fascinating. In addition to the deep black base, you can choose one colour: pearl blue, pearl black or bright red. The security of your darling is looked after by Harley-Davidson ® Smart Security System. All that remains is nothing else than to put on a helmet and go for a ride with this uncrowned roaring king of motorcycles. Harley-davidson.com

129

harley.indd 129

2.3.2010 13:25:40


GOLF/GOLF

&

Golfový resort Buenavist patří mezi nejkrásnější golfová hřiště na ostrově Tenerife, nacházející se v souostroví Kanárské ostrovy. Přestože neleží přímo v turistických centrech ostrova, rozhodně se sem vyplatí vyrazit. Trávíte-li svou dovolenou na severu ostrova, dostanete se sem snadnou cestou po pobřeží, vedoucí od Puerto de la Cruz. Pokud se však nacházíte v turistické oblasti Las Americas na západním pobřeží, čeká na vás zajímavý výlet úzkými horskými serpentinami přes vyhlášenou pirátskou vesnici Masca. Již tato samotná cesta je dostatečným zážitkem a dalším důvodem, proč na Buenavistu vyrazit.

Buenavista golf resort is one of the most beautiful golf courses on the island of Tenerife, located in the Canary Islands archipelago. Although it is not located right in the tourist centres of the island, it is definitely worth a visit here. If you spend your holidays in the north of the island, you‘ll get here easy, by following a road from the coast of Puerto de la Cruz. However, if you are in the tourist area of Las Americas on the west coast, you will make an interesting trip through the narrow mountain switchbacks, through the famous pirate village Masca. This trip is already a sufficient experience and another reason why to go to Buenavista.

130

golf.indd 130

‡

CEN tel. 2.3.2010 14:17:45


GOLF/GOLF

Samotný resort se nachází v severo-západní části ostrova, přímo na pobřeží Atlantského oceánu. Naleznete zde rozlehlé zázemí pro trénink či rozcvičení, slušně vybavený golfshop a půjčovnu vybavení. Co stojí rozhodně za zmínku je zdejší moderní klubovna s rozlehlými terasami, odkud je překrásný výhled na část hřiště a na oceán. V místním baru navíc točí Pilsner Urquell! Pokud někoho z vás hřiště ke hře nezláká, nebo golfu neholduje, doporučujeme absolvovat procházku po zdejší pobřežní promenádě. Nezapomeňte ani na plavky, neboť součástí resortu je přírodní koupaliště se slanou vodou, zasazené v pobřeží do vulkanické skály. Naopak golfisty čeká skutečný golfový zážitek, který jen může poskytnout velmi hratelné hřiště, plné rozmanité a různobarevné flóry včetně typických vzrostlých palem, malebných vodních překážek

a minimálního množství bunkerů s lávových pískem (či drtí), jenž jsou pro Tenerife jinak velmi typické. Nejvíce však oku lahodí greeny některých jamek, jenž jsou umístěny přímo nad skalnaté útesy, o které mohutně švihá své vlny atlantský oceán. Hřiště je klasická 18ka o délce něco málo přes 6 tisíc metrů s parem 72. Hned na startu vás přivítá středně dlouhý 5ti par s vodní překážkou před greenem. Jamka číslo dvě je krátký par 3 do vrchu, který umí zase pěkně pocuchat nervy. Po relativně snadném 4paru na jamce číslo 3, přichází další 3par, který vyzývá celkem slušnou dálkou. Jamky 5 a 6 zase prověří vaše první rány, kterými se nevyplatí chybovat. Většinu outů zde suplují podélné vodní překážky a tak se i při nepředvídaném razantním šlajsu dá ušetřit jedna rána dropem z vodní překážky. Přichází nejtěžší dogleg na jamce číslo 7, následován dalším

dlouhým 3 parem na jamce č.8. První půlku hřiště uzavírá 5ti par s odpalištěm daleko od fairwaye, kde se opět nevyplatí chybovat. Jamka číslo 10 je středně dlouhý 5ti par s greenem nad útesem. Po těžším 4 paru na 11ce se dostáváme na další 3par jenž je sice krátký, ovšem nepřesnost neodpouští. Jamka číslo 13 je dlouhý 5ti par s velkou „dírou“ mezi odpalištěm a fairwayí, zakončený opět greenem nad oceánem. Přes snazší 4 par se dostáváme k jamce číslo 15, jenž spolu s jamkou 17 díky svému zpracování a umístění přímo podél útesu, patří mezi rozhodně nejkrásnější jamky tohoto hřiště. A díky tomu, že se jedná o 3 pary, pálíte rovnou směrem k oceánu, kde se nad útesem nacházejí jejich greeny. Závěrečná jamka je 5ti par, zakončený greenem do vrchu s rozlehlou vodní překážkou a malebným vodopádem, jenž zároveň poskytuje dechberoucí rozloučení se hřištěm.

&(17580%$%</21/,%(5(& 9â(32'-('12867ě(&+28$352&(/2852',18

‡+27(/ ‡$48$3$5.‡6$8129é69ċ7‡:(//1(66&(17580‡*$6752‡&$6,12 ‡L43$5.‡/81$3$5.‡/$%<5,17‡;'7+($7(5‡%2:/,1*‡/$6(5*$0( ‡/$6(529È67ě(/1,&(‡0,1,,1'225*2/)‡1È.831Ë0ċ67(ý.2‡',6.2 CENTRUM BABYLON, a. s., Nitranská 1, 460 12 Liberec tel.: +420 485 249 202, 212, touristservice@centrumbabylon.cz golf.indd 131

ZZZ%DE\ORQ/LEHUHFF] 2.3.2010 14:17:51


GOLF/GOLF

The resort is located in the northwest part of the island, directly on the coast of the Atlantic Ocean. You can find here extensive facilities for training and warmup, a well equipped golf shop and rental of equipment. What is certainly worth noting is a modern clubhouse with large terraces from where there is a beautiful view of the course and the ocean. In addition, the local bar sells Pilsner Urquell! If anyone of you is not attracted by the course or you just don’t play golf, we recommend to have a walk around the local coastal promenade. Don‘t forget swimsuits as part of the resort is a natural swimming pool with salt water, nestled in the volcanic rock coast. Conversely, the golfers can expect a real golf experience that can be provided a very playable course, full of varied and colourful flora, including the typical big palm trees, picturesque water hazards and fortunately a minimum quantity of bunkers with lava sand (or crush), which are very typical for Tenerife. But the eye will be pleased the most, by the greens of some holes, located directly on the rocky cliffs which are savagely whipped by the Atlantic Ocean waves. The course is a classic 18, with a total length of slightly over 6 thousand meters with the par of 72. Right at the start you will be welcomed by a medium length par-five with a water hazard in front of the green. Hole number two is a short uphill par-three which can make you pretty nervous. After a relatively easy par-four at hole 3, 4 provides another par-three which calls for a decent distance. The holes 5 and 6 again try your first strikes which should be made without mistakes. Fortunately, most of the outs are substituted by lateral water hazards, and so after a too sharp strike you can save a shot by dropping from the water hazard. Then the most difficult dogleg at hole number 7, followed by another long par-three at the hole 8. The first half of the course is concluded by a par-five with a tee faraway from the fairway, where again you shouldn‘t make mistakes. Hole number 10 is a medium-length par-five with a green overlooking a cliff. After a difficult par-four at hole 11, we come to the next par-three which is short but needs precision. Hole number 13 is a long par-five with a big „hole“ between the tee and fairway, again ending over the ocean. Through an easier par-four we get to hole number 15, which together with hole 17 is one of the most beautiful holes of this course, due to its design and the location directly along the cliff. For they are par-three, you fire straight towards the ocean where the greens are over the cliff. The final hole is a par-five, ending in the uphill green with a large water hazard and a scenic waterfall, which also provides a breathtaking farewell to the course.

132

golf.indd 132

2.3.2010 14:17:58


www.k9ambassador.com

info@k9ambassador.com +420 773 208 387 +421 903 473 605 (English spoken clients)

K9.indd 3

31.1.2010 15:10:56


INVESTICE/INVESTMENTS

Život není peříčko a doba je zlá. Máte pravdu, zní to, jako když Vaši prarodiče říkali, že za mlada bylo lépe a bezpečněji. Nebylo. Ale to neznamená, že by člověk neměl myslet na svou osobní ochranu. Zejména pak člověk finančně dobře zabezpečený, o němž je v jeho okolí všeobecně známo, že žije v luxusu, je možné agresi vystaven přeci jen o něco více než ostatní. Life is not a bed of roses and times are bad. You‘re right, it sounds like when your grandparents said that their youth had been better and safer. It had not. But it doesn‘t mean that one should not think about personal protection. In particular, a man of good financial standing, who is well known for living in luxury, can after all be exposed to aggression a little more than others.

Představte si třeba následující situaci. Úspěšný podnikatel vychází ze sídla své společnosti poté, co uzavřel velice podařený obchod v některé zemi, jež nemá to štěstí, že se nachází ve středu Evropy, a jejíž politická situace nahrává všelijakým kriminálním živlům, jež následně docházejí k přesvědčení o vlastní všemohoucnosti. A těmto lidem se obchod schválený bez jejich vědomí, rozumějte podílu na zisku, pochopitelně nelíbí. Náš podnikatel se zrovna chystá nastoupit do své pancéřované limuzíny, když zpoza rohu vystoupí fousaté chlapisko, které na něj několikrát vystřelí z pistole a uteče. A ke vší smůle obchodníka ho také zasáhne do hrudníku. Vše se zdá jasné, tohle je jeho konec. Jenže ejhle, podnikatel k překvapení všech vstává ze země, je nezraněn, nastupuje do auta a kvapem odjíždí do bezpečí. Život mu zachránila neprůstřelná košile. Ne vesta. Módní košile pod oblek, na první pohled nerozeznatelná od jakékoli jiné elegantní košile. Jenže tahle je tvořena materiály, jež odolají kulkám vystřeleným v podstatě z jakékoli ruční zbraně. Že to zní jako nápad z dílny doktora Q, slavného pomocníka Jamese Bonda? To se nedá popřít, ale stejně tak se nedá popřít, že vývoj nových technologií jde kupředu nebývalým tempem a neprůstřelné oblečení je dnes prostě realitou. Nápad na neprůstřelnou módu přišel kolumbijský podnikatel Miguel Caballero, který již během svých studií přemýšlel o tom, jak své bohaté spolužáky ochránit před útoky guerillových fanatiků. Miguelova kolekce pro rok 2010 zahrnuje elegantní pánské i dámské modely. Najdeme v ní různobarevné košile a sportovní trika, lehké jarní bundy a pláště z jehněčí kůže poskytující stejnou ochranu jako čtyř a půl kilogramová policejní neprůstřelná vesta, a to s méně než polovinou její váhy. Pokud stále nejste přesvědčeni o účinnosti takovéto ochrany, pak vězte, že Miguelovy výrobky používají i lidé natolik ohrožení, jako je současný americký prezident Barrack Obama, v jehož šatníku najdeme nejen bílé neprůstřelné košile ale i sako, jež měl na sobě v

den své inaugurace. Dalšími významnými státníky oblékajícími neprůstřelnou módu jsou například španělský korunní princ Felipe, kolumbijský prezident Álvaro Uribe, nebo svou paranoiou proslavený venezuelský prezident Hugo Chávez. Kdokoli se rozhodne nakoupit ochranné oblečení přímo u jeho vynálezce Miguela, odveze si velice neobvyklý suvenýr - Miguel jej totiž obleče do jednoho ze svých neprůstřelných trik, vystřelí na něj z pistole a triko pak vlastnoručně podepíše a přidá jako bonus k nákupu. Stejnou proceduru ale zažijí i nově nastoupivší švadleny, prý aby jim lépe docházela nutnost naprosto precizního odvedení jejich práce. Jiným poněkud neobvyklým ochranným prostředkem může být správně vycvičený pes. Na slovo vycvičený přitom klademe důraz, rozhodně není správné, když si člověk bez jakékoli předchozí zkušenosti koupí štěně bojového plemene a pak se v ulicích naparuje jako veliký drsňák, přičemž je jeho nezvladatelný pes ve skutečnosti velkým nebezpečím, v tom lepším případě jen pro něj samotného. Pokud chcete svému psu poskytnou bezvadný výcvik a udělat z něj oddaného společníka a ochránce pro příštích mnoho let vašeho společného života, doporučujeme Vám svěřit svého čtyřnohého miláčka do rukou odborníka. Jedním z center zabývajících se odborným výcvikem psů je například slovenská firma K9 Ambassador. Pamatujte však, že nejde o to vycvičit z Vašeho psa zabijáka - cvičitelé z K9 Ambassador mají mnohaleté zkušenosti s výcvikem psů a neudělají nic, co jde proti přirozenosti psí povahy jen proto, aby si jeho majitel připadal silnější. Pokud Vám však na zahradě bude hlídat odborně vycvičený pes, věřte, že budete o poznání klidněji usínat, aniž byste se zároveň báli nechat se psem samotné svoje děti. Soužití se psem navíc prokazatelně blahodárně působí na lidskou psychiku. A budete-li chtít, jistě se s panem Miguelem Caballerem dohodnete i na výrobě neprůstřelného vycházkového oblečku pro vašeho hafana. Ambassadork9.sk, miguelcaballero.com

134

chrante see.indd 134

4.3.2010 15:32:40


INVESTICE/INVESTMENTS

Imagine for instance the following situation. A successful entrepreneur is coming out of the seat of his company after making a successful deal with a country that has not been fortunate to be located in the heart of Europe and the political situation of which plays up to all kinds of criminals, who are then convinced about their own omnipotence. Of course that these people don’t like a business done without their approval, meaning the share of profits. The business is just about to get into his armoured limousine when a bearded fellow walks out of the corner with a gun, shoots at him several times and runs away. Bad luck that he hits the businessman also in his chest. Everything seems clear, this is his end. Oops! To everyone‘s surprise, the businessman stands up from the ground without being injured, gets into the car and hurriedly leaves for safety. His life was saved by a bulletproof shirt. Not a jacket. A fashionable shirt under a suit, at first glance indistinguishable from any other elegant shirt. But this one is made up of materials that can withstand bullets shot from almost any handgun. Does it sound like an idea from Doctor Q‘s workshop, the famous assistant of James Bond? It’s true as it is undeniable that the development of new technologies is moving forward at an unprecedented pace, and the bulletproof clothing is simply a reality nowadays. The idea for bulletproof fashion came from the Colombian businessman, Miguel Caballero, who during his studies was already thinking about how to protect his rich classmates from the attacks of guerrilla fanatics. Miguel‘s collection for 2010 includes elegant men‘s and women‘s designs. We can find shirts of various colours and sports T-shirts, light spring jackets and lamb leather coats, providing the same protection as a four-and-a-half-kg police bullet proof vest and with less than half of its weight. If you are still not convinced of the effectiveness of such protection, then you should know that Miguel‘s products are used by threatened people, such as the current U.S. President, Barrack Obama in whose wardrobe we can find not only white bullet proof shirts but also a suit jacket that he wore on the day of his inauguration. Other important statesmen wearing bulletproof fashion are for example the Spanish Crown Prince Felipe, Colombian President Álvaro Uribe, and Venezuelan President Hugo Chávez, famous for his paranoia. Whoever decides to buy protective clothing from its inventor Miguel, they will get a most unusual souvenir - Miguel will dress them in one of his bulletproof T-shirts, fire from a gun at them, sign the shirt and add it as a bonus to the purchase. New dressmakers have to go through the same procedure too so that they understand more the absolute necessity of their precise work. Another, somewhat unusual means of protection, can be provided by a properly trained dog. We stress the word „trained“. It is definitely not right when people with no previous experience buy a puppy of a fighting dog breed and then show off in the streets as tough guys, while in reality their dog is a big danger. If you want to provide your dog with perfect training and make it a loyal companion and protector for many years of your life together, we recommend that you entrust your four-legged darling into the hands of an expert. One of the centres dealing with professional dog training is the Slovak company K9 Ambassador. Remember though, it‘s not about training your dog as a killer – the K9 Ambassador trainers have many years experience in training dogs and won’t do anything that goes against the dog’s nature, just to make his owner feel stronger. However, if your garden will be watched by a professionally trained dog, you will sleep more peacefully for sure, without being afraid to leave your children with the dog at the same time. Life together with a dog also positively influences the human psyche and if you want, you can certainly come to an agreement with Mr. Miguel Caballero to produce a bulletproof outfit for your canine friend also. Ambassadork9.sk miguelcaballero.com

135

chrante see.indd 135

4.3.2010 15:32:52


INVESTICE/INVESTMENTS

Kdo je tak bohatý, aby si mohl kupovat levné věci? To je tradiční otázka, která padá při rozhodování mezi spolehlivou kvalitou známé značky a podstatně levnějším mainstreamem s násobně nižší životností. Stejně tak tato letitá pravda platí i v případě těch skutečně nejdražších luxusních výrobků, například aut. Pokud se do věci zamíchá i nějaká limitovaná série či edice, výdělek tam, kde bývá obvyklá spíše výrazná ztráta, nabývá reálné obrysy.

U

veďme si příklad z praxe. Takový Mercedes třídy S je bezesporu velmi luxusní auto, které splňuje vysoké nároky, stejně jako například Bentley Continental Flying Spur. Jenže stačí podepsat smlouvu, vysázet desetitisíce eur na dřevo usměvavému dealerovi v laciném obleku a můžeme si rovnou odpočítat dvacet procent z ceny jako čistou ztrátu. Na druhou stranu třeba Ferrari Enzo na tom při svém vstupu na trh bylo zcela jinak a dodnes jeho cena roste. Proč? Marketing potřebuje příběh, kupující zase potřebuje vědět, že jeho peníze skončí v kapse dealera výměnou za něco výjimečného. A marketing je u Ferrari silná stránka byznysu. Automobilka vůz pojmenovala po svém zakladateli, opatřila jej výjimečnými schopnostmi a novými technologiemi a každého zájemce nejprve pečlivě lustrovala. Má už jedno nebo lépe dvě Ferrari? Jak dlouho je má? Jak dlouho je drží, než je prodá dál? Je dostatečně reprezentativní osobnost na to, aby tento exkluzivní model mohl vlastnit? Ano, sen všech prodejců se v případě Ferrari Enzo stal skutečností. Firma si pečlivě vybírala, komu umožní vysázet sedmnáct milionů korun za vůz. O Enzo byl takový zájem, že kdokoliv z jeho šťastných majitelů, kdo by jej ihned po dodání

z Modeny prodal, by vydělal dvojnásobek. Jenže to by si u Ferrari nadosmrti ani neškrtl. Automobilka by mu už žádnou limitovanou edici nikdy neprodala. Spekulantů, kteří se na investice do luxusních automobilů orientují, v posledních letech stále přibývá. Některé automobilky se jim také začínají více či méně efektivně bránit. Stačí si přitom vybírat vozy, kterých je z nějakých důvodů vyrobeno málo, ať kvůli limitovaným edicím, krachu automobilky, nebo špatné životnosti modelu. Příběhy o ďábelských ziscích pak můžete rozšířit i tím svým, jako například žijící legenda Formule 1 Nigel Mansel, který vydělal dvojnásobek na ceně taktéž legendárního modelu F40. DJ rádia BBC Chris Evans pro změnu zaplatil v aukci za Ferrari 250 GTB California Spyder víc než 175 milionů korun. K vyšroubování ceny vozu přispěl mimo jiné i fakt, že jeho sedadlo řidiče svého času zahříval hollywoodský herec James Coburn. I zde prodávající vydělal dvojnásobek původní ceny. Nebo také Ferrari 250 TR, což je jedno z nejkrásnějších aut, které kdy po silnicích jezdily. Automobilce model od designéra Scagliettiho přinesl 19 vítězství za tři roky, a to včetně slavného závodu Le Mans s posádkou ve složení Phil Hill a Olivier Gendebien. Nedávno byl jeden kousek na prodej a vydražil se za necelých de-

set milionů eur. Cena se samozřejmě ředí postupným růstem hodnoty mezi majiteli. Občas se však také může povést něco výjimečného. Třeba otevřít dědečkovu garáž a pod zteřelou plachtou najít narezlý a zaprášený automobil... Konkrétně šlo o Bugatti Type 57S Atalante a jeho cena v aukci má přesáhnout šest milionů liber. Titul nejdražšího vozu světa a zároveň nejvýnosnější automobilové investice však drží Mercedes-Benz 300SLR. Ještě ho oficiálně nikdo z majitelů nenabídl ke koupi, nicméně dle přísně nejmenovaných zástupců rovněž nejmenované pojišťovny je prý jeho pojistka zařazená do kategorie věcí s „hodnotou nevyčíslitelnou“. Podobných příběhů je možné vysledovat spousty, a to i u jiných a podstatně dostupnějších značek, včetně domácí Škody Auto, respektive v její socialistické minulosti. Model Škoda 130 RS, který vznikal proti vůli komunistického režimu a jeho nasazení v soutěžích provázely časté obstrukce, dosáhl vynikajících úspěchů, a to včetně absolutního vítěze Mistrovství Evropy v roce 1981. Dnes se pár zachovalých kousků pohybuje po českém trhu za řádově statisíce korun. Vzhledem k tomu, že až do nedávných let byly tyto vozy českou veřejností považovány za bezcenné, skutečně původní Škoda 130 RS má potenciál dosáhnout za pár let milionové mety.

136

INVESTICE.indd 136

4.3.2010 15:43:31


INVESTICE/INVESTMENTS

Who is so rich that they can buy cheap things? This is a classic question asked when we decide between reliable quality of a known brand and a much cheaper mainstream brand with a much lower lifetime. Likewise, the old truth is valid even in the case of the most expensive luxury products such as cars. If there is some limited series or edition then a real profit, instead of the usual severe loss can materialize.

Let’s consider an example from the real world. The Mercedes S-Class is certainly a very luxuries car that meets high demands, as well as Bentley‘s Continental Flying Spur. However, by signing the contract and paying on the nail, tens of thousands of euros to a smiling dealer in a cheap suit, we can directly deduct twenty percent of the price as a net loss. On the other hand, the entry of Ferrari Enzo to the market was completely different and still its price is growing. Why? Marketing needs a story, a buyer needs to know that the money will end up in the dealer‘s pocket in exchange for something special. Marketing is Ferrari‘s business forte. The car factory named the car after its founder, provided it with extraordinary powers and new technologies, and all persons interested were first carefully screened. Have they already had one or better two Ferrari cars? How long have they had it? How long did they hold it before selling it? Are they personalities representative enough to own this exclusive model? Yes, the dream of all sellers became true in the case of Ferrari Enzo. The company was carefully choosing who could pay seventeen million crowns on the nail, for their car. The Enzo was in such demand that any happy owner who would have sold one immediately after its delivery from Modena, would have earned twice what he paid. But by doing so they would not stand a chance forever

at Ferrari. The car maker would never ever sell them another limited edition. The number of speculators specialized in investments in luxury cars has been growing in the recent years. Some car producers also have begun to more or less effectively defend against them. It’s easy, you have to only choose cars which for some reason were made in a little number, either because of limited editions, a bancruptcy of the car makermaker or bad durability of the model. Then you can add yours to the stories about devil profits, like the living legend of Formula 1, Nigel Mansel who earned twice the price of the also legendary model F40. The BBC Radio DJ, Chris Evans paid for a change more than 175 million crown in the auction for Ferrari 250 GTB California Spyder. The price of the vehicle was screwed up also by the fact that its driver‘s seat was being warmed up by the Hollywood actor, James Coburn. Even in this case, the seller earned twice the original price. Another example is Ferrari 250 TR, one of the most beautiful cars ever on the road. The model designed by Scaglietti brought to the carmaker 19 victories in three years, including the famous Le Mans race with a crew composed of Phil Hill and Olivier Gendebien. Recently one piece was on sale and was auctioned off for almost ten million euro. The price is of course diluted by the gradual increase

in value among the car owners. Occasionally however, something special may happen. For example you can open your grandfather‘s garage and under a shabby cover find a dusty, rusty car... Specifically, it was a Bugatti Type 57S Atalante and its price in the auction is to be more than six million pounds. The title of the most expensive car in the world and at the same time of the most profitable investment is however held by a Mercedes-Benz 300SLR. The owners haven’t officially offered it for purchase yet, nevertheless, according to unnamed representatives of an unnamed insurance company, the insurance of the car is said to be included in the category of things with „incalculable value“. Many of similar stories can be traced, even about other and much more available car makes, including domestic Skoda Auto, specifically in its socialistic past. Skoda 130 RS model, which was created against the will of the communist regime and its participation in competitions was accompanied by frequent obstructions, gained excellent achievements, including the absolute winner of the European Championship in 1981. Today, a few surviving pieces move on the Czech market for many hundreds of thousands of crowns. Given that until recent years, these cars were considered worthless by the Czech public, the really original Skoda 130 RS has the potential to reach the million base in a few years.

Trápí Vás pohledávky a potřebujete je rychle řešit? Garantujeme Rozhodčí nález do 3 týdnů! Žalujte své dlužníky u nás, jsme nejrychlejší spravedlnost v České republice. The Highest Court of Arbitration of the Czech Republic Are you worried by debts and do you need to solve them quickly? We guarantee an arbitration result in 3 weeks! Put an action against your deptors, we are the fastest justice in the Czech Republic.

www.isoud.cz INVESTICE.indd 137

4.3.2010 15:43:35


INVESTICE/INVESTMENTS

Podvědomě známý podnadpis pochází z českého překlady knihy Hobit od J.R.R. Tolkiena. Zatímco Tolkienova pohádka je nádherným čtením pro dospívající, její dnešní reálná paralela ve finančním systému je naopak hororem, za jaký by se nestyděl ani sám Mistr oboru Alfred Hitchcock. A to nejen proto, že ohyzdný drak v našem příběhu přežívá, zatímco v Hobitovi je společným úsilím hrdinů jeho bídný život zmařen. The subconsciously known subheading, comes from the book by J.R.R. Tolkien, The Hobbit. While Tolkien‘s story is a wonderful read for teenagers, by contrast its today‘s parallels in the financial system which is a horror even the master of the genre Alfred Hitchcock would not be ashamed to put his name to. It is not only that the hideous dragon survives in our story, while in the Hobbit all heroes join forces to finish its miserable life.

C

elá dnešní show kolem tvrdé regulace finančního systému má kořeny v době Velké hospodářské krize, kdy vznikl takzvaný Glass-Steagallův zákon, který oddělil investiční divize bank od retailových. Tím došlo k oddělení finančních prostředků vkladatelů od peněz, s nimiž si bankéři hráli na burze. Tato regulace vydržela dlouhá léta, kdy se bankovní, potažmo finanční systém vyvíjel, inovoval, avšak nepřenášel skrytá rizika do budoucna. Jenže politiky při pohledu na ekonomiku vždy zasvrbí prsty. Demokraté, či obecně levice, by ráda pootočila systém tou vlídnější tváří na chudší, neb z nich se rekrutují levicoví voliči; Republikáni, nebo také pravice obecně, by zase rádi kormidlovali směrem k co nejmenším omezením entity jak živé, tak i právnické. Nesčetné příklady z praxe ukazují, že levicí prováděné zásahy do ekonomiky končí pravidelně katastrofou. Tentokrát však na té současné apokalypse pracovaly oba tábory souběžně. I když ten levicový pilněji. Jak se to celé odehrálo? Už v 1977 prosadila Carterova vláda Community Reinvestment Act (CRA). Zákon měl pomoci ekonomicky slabým, kteří si nemohli dovolit rodinné domky, protože neměli dostatečnou bonitu na hypotéky. Prostřednictvím CRA získal stát pravomoc podporovat banky, které hypotéky v chudších regionech poskytovaly i tak málo bonitním zákazníkům, jací by dříve z banky odešli s prázdnou. Tento me-

chanismus však fungoval za přísné regulace Federal Deposit Insurance Corporation. Stát také pojistil finanční rizika spojená s CRA. V roce 1993 ekonomický poradce Billa Clintona Robert E. Rubin, který během současné krize zruinoval Citibank, oznámil změnu, respektive prohloubení CRA. Cílem bylo další usnadnění poskytování hypoték. Jen o dva roky později Bill Clinton sáhnul k dalšímu, tentokrát o poznání drastičtějšímu uvolnění CRA. Doposud nevinné sociálně vstřícné kroky nabírají smrtelný spád. Clintonova iniciativa zavedla systematický scoring bank podle toho, jak byly aktivní v půjčování nebonitním klientům. Bankéři zkoušeli protestovat, ale levicová sdružení jako například Rainbow Coalition či Accorn s mladým právníkem Barackem Huseinem Obamou vysoudila dvě miliardy dolarů od Citibank za to, že banka odmítala tolik riskovat. Ostatní banky nestály o podobnou zkušenost. A protože v rámci CRA byly jejich případné ztráty stejně kryté vládou, vyšli vládě a těmto uskupením vstříc. Nákaza se začala nezadržitelně šířit. Během pěti let se objem CRA úvěrů zvýšil dvojnásobně oproti běžným půjčkám. Mimo jiné i proto, že Clinton zavedl sekuritizaci hypoték a jejich následný prodej ve formě CDO domácím i zahraničním investorům. Zájem byl veliký. Během šesti let dosáhl trh s deriváty CRA hypoték objemu 600 miliard dolarů. Objem obchodů mezi bankami mimo veřejný trh byl samozřejmě mnohonásobně vyšší. V roce 1999 byl

přijat zákon, který regulaci derivátových obchodů zrušil úplně. Vlivem virtuálních pákových obchodů s leverage v řádu tísícinásobků objem trhu s CDO překročil objem všech peněz na celém světě. Do této situace Alan Greenspann odstartoval povodeň levných peněz nízkými úrokovými sazbami. Bankéři rezignovali na rizika, ostatně doposud vše fungovalo skvěle. Banky se vrhly do brutálních objemů transakcí na všech segmentech finančních trhů. Začala éra miliardových zisků z ničeho. Svět jako z Kafkovy vize završila Federal Reserve Bank of Boston, která stanovila, že absolvování programu managementu osobních dluhů lze hodnotit jako důkaz žadatelovy schopnosti uřídit své závazky. Nikdo již neověřoval schopnost splácení půjček, akontace nebyla nutná, příjmy žadatele se nekontrolovaly. To, co Evropanovi přijde jako horečnatý výplod surrealistického snu neúspěšného žadatele o stoprocentní hypotéku, jejíž splátka by činila sotva patnáct procent jeho čistého příjmu, se ve Státech stalo děsivou realitou. Prezident Bush, vysmívaný ignorant a ekonomická nula, se pokusil děsivé vizi dnešní reality zabránit. Byl obviněn z rasismu a svých snah vlivem 9-11 a hrozeb žalobami od menšin zanechal. Greenspann poté v reakci na mezinárodní situaci zvýšil sazby. Náhle dvojnásobné splátky přestaly být pro mnohé nezaměstnané únosným zatížením. S prvním klíčem, který v obálce poslal jižanský černoch či latino do své banky, se krize stala nevyhnutelnou.

138

INVESTICE.indd 138

4.3.2010 15:43:42


INVESTICE/INVESTMENTS

Na této zjednodušené časové ose, kterou publikoval profesor Zelený na svém velmi hodnotném blogu, a jejíž základní data jsem si vypůjčil (proč znovuvytvářet dokonalé), je jasně vidět, jak svět do dnešní krize dospěl. Stalo se tak po sérii bezprecedentních zásahů politické reprezentace do ekonomiky. Pravdou je, že za spoustu kroků finančníci lobovali, ale konečná odpovědnost je na politikovi, který intervence prohlasoval. Nyní jsme ve fázi cesty zpět. Po zatraceně drahém dobrodružství, které americké administrativy způsobily za posledních deset či patnáct let, se máme vrátit do dob Glass-Steagallova zákona a rozříznout finanční systém na retailový a korporátní. Politici jdou do boje se standardami práva a spravedlnosti vysoko nad hlavou. Podobně absurdní výkon propagandy se povedl naposledy rakouské diplomacii, která dokázala přesvědčit zbytek světa, že Adolf Hitler byl Němec. Trestány mají být banky, které krizi přežily a které vracejí peníze z programu TARP. Finanční mrtvoly, které po sobě zanechaly bilionovou díru ztrát, však postiženy být nemohou, neb již neexistují. Tolik morální rozměr celé Obamovy současné akce.

Je nutné k nějaké regulaci dospět, to je smutný fakt. Ale měli bychom svěřit odpovědnost za následující kroky a možná budoucí rizika právě těm, kteří celé dnešní dění způsobili svým mameluctvím, svým dryáčnickým přístupem a naprostým neumětelstvím stran ekonomické teorie? Proč hned tahat bič na spolupracující finančníky, namísto hledání vhodného konsensu mezi byznysmeny, akademiky a regulačními autoritami? Než dojde k radikálním krokům, které vždy nesou pachuť objevení nechtěného, měli bychom se koncentrovat na dílčí a jednoduché úpravy tržního prostředí. Například na to, že americké banky si mohou oceňovat rizika dle vlastního uvážení, bez možnosti regulátora zasáhnout. Absurdní? Dále, ratingové agentury, které by laicky řečeno měly hodnotit finanční instrumenty a formou ratingu překládat jejich rizikovost do řeči srozumitelné investorům, jsou placeny právě těmi institucemi, pro které rating zpracovávají. Ještě absurdnější? Největší americkou zajišťovnu dozoruje nikoliv FED či SEC, nýbrž stát New York. Jsou tu řešení typu CoCo bondy, které,

spadne-li cena akcií pod určitou specifickou úroveň, budou okamžitě a automaticky konvertovány na akcie banky. To má za cíl zatočit s morálním hazardem, neboť představa akcionáře banky, kterému vlivem zhovadilého chování managementu krátké pozice proměnily majetek na bezcenný toaletní papír, je více než odstrašující. „CoCo bonds“ nejen dle mého názoru mohou zastat většinu nově vymýšlené regulace. Ale ani dalším krokům netřeba apriori odporovat. Jen si pokaždé položme otázku: neděláme kozla zahradníkem?

Mgr. Ing. Martin Černý advokát | attorney at law Chodská 1281/30 120 00 Praha 2 tel.: +420 222 513 719 fax.: +420 222 517 686 mobil: +420 604 833 155 www.praguelaw.cz martin.cerny@praguelaw.cz English Deutsch Specializujeme se zejména na: Obchodní, konkurzní a občanské právo Problematiku inkasa, likvidací a exekucí Jsme rychlejší, než ostatní ...

S námi bude právo na Vaší straně ... INVESTICE.indd 139

4.3.2010 15:43:54


INVESTICE/INVESTMENTS

T

he whole show about today‘s tough regulation of the financial system has its roots in the Great Depression when the so-called Glass-Steagall Act came into effect, separating investment divisions of banks from retail ones. Thus, depositors‘ funds were separated from money with which bankers played on the stock market. This control lasted for many years when the bank or financial system was evolving, innovating, but was not bringing hidden risks for the future. But politicians always want to do something when watching the economy. The Democrats or more general the left wing, would like to turn the kinder face of the system to the poorer people because it’s them who can be recruited as new left-wing voters; the Republicans, generally the right wing, would like to steer towards the least restrictions on both the corporate banking and personal banking. Countless examples from real scenarios show that the left-wing interventions into the economy usually end in disaster. This time however, the current apocalypse has been caused by both camps simultaneously. Although the leftist one has worked harder. How has it all happened? Already in 1977 Carter’s government enforced the Community Reinvestment Act (CRA). The act should have helped the economically weak population who could not afford family houses because they didn’t have sufficient creditworthiness for mortgages. Through the CRA the state got the power to support banks which in poor regions provided mortgages even to clients totally uncreditworthy that they previously would have left the bank empty-handed. However this mechanism worked under the strict regulation of the Federal Deposit Insurance Corporation. The state also covered the financial risks associated with the CRA. In 1993, Bill Clinton’s economic adviser Robert E. Rubin, who during the current crisis has ruined Citibank, announced a change or better a deepening of the CRA. The aim was to make the provision of mortgages even easier. Just two years later Bill Clinton reached for another, this time more drastic liberation of the CRA. Yet these innocent socially positive steps were turning into a fatal drop. Clinton’s initiative introduced a systematic scoring of banks, depending on how they were active in lending money to non-creditworthy clients. Bankers tried to protest, non-leftist associations such as the Rainbow Coalition and Accorn with a young lawyer Husein Obama sued out two billion dollars from Citibank because the bank refused to risk so much. Other banks didn’t want to undergo similar experience. Since wi-

thin the CRA their potential losses were covered by the government anyway, they met the requirements of the government and the associations. The disease began to spread uncontrollably. Within five years, the volume of the CRA loans doubled compared with ordinary loans. Among others, Clinton introduced the securitization of mortgages and their subsequent sale in the form of CDO to domestic and foreign investors. The interest was big. During six years, the market in derivatives of the CRA mortgages reached a volume of 600 billion dollars. The volume of transactions between banks outside the public market was of course far higher. In 1999 a law was adopted which cancelled the regulation of derivative transactions altogether. Due to virtual leverage transactions with the leverage of a thousandfold, the volume of the CDO market exceeded the volume of all money in the world. In this situation, Alan Greenspann started a flood of cheap money from low interest rates. Bankers resigned to the risks, so far everything had worked great. Banks plunged into brutal volumes of transactions in all segments of financial markets. The era of billion profits from nothing began. The world like from Kafka‘s vision was crowned by the Federal Reserve Bank of Boston, which provided that completing the programme of personal debt management can be evaluated as evidence of the applicant‘s ability to manage their liabilities. Nobody was verifying the ability of paying back the loans, the advance payment was not required, the applicant‘s income was not checked. What seems to a European like a surrealist fever dream of an unsuccessful applicant for a one-hundred-percent mortgage, the instalment of which would be barely fifteen percent of his net income, became a frightening reality in the States. President Bush, mocked as an ignoramus and economic zero, attempted to prevent the frightening vision of today‘s reality. He was accused of racism and due to 9-11 and threats from minorities he stopped his efforts. Greenspann then raised the rates in response to the international situation. Double payments suddenly ceased to be manageable for many unemployed. With the first key in an envelope, sent to their bank by a southern Afro-American or Latino, the crisis became inevitable. In this simplified timeline, published by professor Zeleny on his very valuable blog whose basic data I borrowed (why create again something already perfect), it is clearly visible how the world have come to today‘s crisis. It happened after a series of unprecedented interferences done by the political representation in the economy. The truth is that financiers lobbied for a

lot of those steps, but the final responsibility is on the politician who adopted the interventions. Now we are in the stage of reverse. After a bloody expensive adventure, caused by the U.S. administration over the last ten or fifteen years, we should go back to the time of the Glass-Steagall Act and cut the financial system into a retail and a corporate one. Politicians go into combat with the standards of rights and justice high above their heads. A similarly ridiculous achievement of propaganda was last made by the Austrian diplomacy who succeeded to convince the rest of the world that Adolf Hitler was German. Who is going to be punished? are the banks that survived the crisis who are returning money from the TARP programme. The financial corpses left behind themselves a trillion hole of losses, however, they cannot be punished as they no longer exist. So much for the moral dimension of Obama‘s whole current action. The sad fact is that it is necessary to reach some regulation. But should we entrust the responsibility for the next steps and possible future risks to those who caused the whole present situation by their stupidity, aggressive approach and complete unfamiliarity with economic theory? Why to take out a whip on cooperating financiers instead of looking for a suitable consensus among businessmen, academics and regulatory authorities? Before resorting to radical steps which always have an aftertaste of discovering the unwanted, we should concentrate on partial and simple adjustments of the market environment. For example the fact that U.S. banks can evaluate the risks by themselves without the possibility of any regulator to intervene. Absurd? Then, rating agencies which in layman‘s terms should evaluate financial instruments and by means of rating translate their risk rates into a language understandable to investors, are paid exactly by those institutions for which they process the rating. Even more absurd? The biggest U.S. reinsurance company is supervised not by FED or SEC, but by the State of New York. There are solutions of the CoCo bonds type which will be immediately and automatically converted into shares of the bank if the share price falls below a specific level. It aims to put an end to the moral hazard, since the idea of a bank‘s shareholder whose property was turned into worthless toilet paper due to the dummy behavior of the management, is more than frightening. CoCo bonds, not only in my opinion could stand for most of the newly invented regulation. However, there is no need to oppose other steps without careful debate. Let’s just always ask ourselves: don’t send a Wolf to guard the sheep?

NEPLATIČI

Dovolujeme si Vás upozornit na firmy, kteří jsou v prodlení více než 60 dnů po splatnosti jejich faktur a nejsou schopny dostát svým závazkům. V případě Vašeho zájmu můžeme veškeré pohledávky nabídnout k prodeji. Všechny pohledávky jsou zajištěny smlouvou a Rozhodčím nálezem, stanoveným na mnohonásobně vyšší částku (smluvní pokuta). Pohledávky také obsahují denní 0,5% úrok z prodlení od prvního dne prodlení až do zaplacení. Nabízíme také součinnost v případě, že zde najdete i svého dlužníka - velmi rádi se s Vámi připojíme k návrhu na Insolvenční řízení. Více informací – pohledavky@royalreport.cz

140

INVESTICE.indd 140

4.3.2010 15:43:54


Chcete, aby se vaše RATOLEST zaměstnala něčím, co

ji bude skutečně BAVIT?

Skupina Dalmateens si Vám dovoluje oznámit, že právě probíhá nábor malých slečen ve věku 6 až 9let, které jsou pohybově nadané a chtějí se stát skvělými tanečnicemi na moderní hudbu ve spolupráci s těmi nejlepšími choreografy. Neváhejte a kontaktujte nás.

telefon:

dalmateens.indd 3

776750000 31.1.2010 15:16:54


maketa danca.indd 16

5.3.2010 11:15:34


maketa danca.indd 17

5.3.2010 11:15:39


INVESTICE/INVESTMENTS

Jistý znepokojený klient navštívil v roce 1871 pařížskou banku rodiny Rothschildů. Měl důvod ke znepokojení, protože pařížské ulice byly opět jednou (jako vícekrát v historii) zataraseny barikádami. Právě totiž probíhalo povstání pařížské komuny a klient se obával, že by majetné lidi mohl postihnout úpadek či něco podobného. A concerned client visited the Rothschild family bank in Paris in 1871. He had a good reason to be concerned, because the streets of Paris were blocked by barricades again (the same as several other times in history). This time was the Paris Commune uprising took place and the client feared that wealthy people might well suffer a decline or something similar.

Klienta přijal sám ředitel banky, baron Alphonse James de Rothschild (1827-1905). Vyslechl jeho obavy a vydal doporučení: investujte do dluhopisů francouzské vlády. Teď hned. Klientovi se rada nezamlouvala: „Radíte mi kupovat cenné papíry. Jste můj nepřítel. Na ulicích Paříže teče krev.“ Finančník v klidu odpověděl: „Můj drahý příteli, kdyby po pařížských ulicích netekla krev, myslíte, že byste měl šanci kupovat za současné ceny?“ Francouzské státní dluhopisy, „rentes“, se tehdy prodávaly jen asi za 50 procent nominální hodnoty. Rothschild měl pravdu. Do tří let po potlačení povstání se jejich cena vrátila na 100 procent a klient si rozhodně nemohl stěžovat. Tento příběh vstoupil do historie financí a slavný citát o krvi na ulicích se traduje dodnes, ačkoli málokdo zná přesné historické okolnosti. Obvykle jej používají investoři na akciových trzích v dobách, kdy se děje něco dramatického. Podle jedné z novějších verzí Rothschild doporučil kupovat nemovitosti. Je pravděpodobné, že i na nich se dalo tehdy vydělat, ale záznamy cen dluhopisů z pařížské burzy spíše potvrzují původní verzi o dluhopisech. Tak či onak, období paniky zpravidla přinášejí skvělé nákupní příležitosti. Kdo kupuje akcie či dluhopisy za „dobrého počasí“, kdy vládne optimismus, kupuje vždy za vysoké ceny – protože když investují všichni, ceny jdou nahoru. V jednom italském filmu vysvětloval jistý velmož recept na zbohatnutí: „Compravo quando tutti vendevano e vendevo quando tutti compravano.“ Tedy: kupoval jsem, když všichni prodávali a prodával jsem, když všichni kupovali. Recept má samozřejmě svá úskalí. V první řadě je třeba mít peníze, když všichni prodávají, ale dejme tomu, že to není problém. Dále je nutné ovládnout svoji vlastní psychologii a překonat paniku. Zde může pomoci konzultace s odborníkem – ne každý má přístup k někomu z Rothschildů, ale rodokmen není podmínkou odbornosti. Koncem roku 2008, kdy se mezi lidem šířily obavy z pádu světového finančního systému, bylo odborníkům jasné, že vlády si nemohou dovolit nechat padnout banky. Byla to ideální doba na nákup akcií či rizikovějších dluhopisů, dokonce se obešla bez krve na ulicích. Jistý český fond orientovaný na dluhopisy pak během roku 2009 vydělal 67,4 procenta – výnos, který by byl nedosažitelný za normálních podmínek! Dobře se dařilo i akciovým fondům, ale dluhopisy mají svoje kouzlo právě díky popsanému příběhu z roku 1871. Je vidět, že některé mechanismy fungují stejně v 19. i ve 21. století. Je pochopitelně nutné rozlišit situace, kdy panika je přehnaná, od těch, kdy je oprávněná. Jestliže začnou panikařit i odborníci, začíná to být na pováženou. Léta 2008 i 2009 patří minulosti, co dělat nyní? Je dosti dobře možné, že rok 2010 ještě přinese různá dramata, vlny obav a tudíž i nákupní příležitosti. Během dubna a května lze očekávat zvýšenou nervozitu ohledně řeckých veřejných financí, která by mohla vyústit v další vlnu paniky na evropských a světových trzích. Pokud jste tedy levně nenakoupili na přelomu let 2008/09, můžete mít ještě šanci. Pavel Kohout

The client was accepted by the bank`s director, Baron Alphonse Jame de Rothschild (1827-1905). He listened to the client`s fear and he gave him a recommendation: invest into bonds of the French government. Right now. The client did not like it: You advise me to buy obligations. You are my enemy. There is blood in the streets of Paris. The financier calmly answered: My dear friend, if there wasn`t blood in the streets of Paris, do you think you would have a chance to buy for current prices? The French national bonds, rentes, were sold for about half the price of their nominal value at that time. Rothschild was right. Within three years after the suppression of the riots the price was back to 100 per cent and the client certainly could not complain. This story entered the history of finance and the famous quotation about blood in the streets is known even today, when only few people know the exact historical background. It is usually used by investors at stock market during times of dramatic goings on. According to one of the new versions, Rothschild recommended to buy real estates. It was probably possible to make money on them, but the notes from the stock in Paris are closer to the original version about bonds. Anyhow, the times of panic usually bring wonderful business opportunities. The one who buys stocks and bonds during „good weather“, when optimism rules, always buys for high prices. If everybody invests, the prices go up. In an Italian film a wealthy man explains the way to get rich: Compravo quando tutti vendevano e vendevo quando tutti compravano. Or: I bought when everybody sold and I sold when everybody bought. The tip certainly has its drawbacks. First of all, one has to have money when everybody sells. But let`s say it is not a problem. Then you have to fight your own psychology and get over panic. A talk with a specialist can help here – not everybody has access to one of the Rothschilds, but a pedigree is not a condition for being a specialist. Towards the end of 2008, when fear of the fall of the world financial system was spreading among people, specialists agreed that governments could not let banks go bankrupt. It was the ideal time to buy stocks and risk bonds and it was even possible without blood in the streets. A Czech fund oriented on bonds earned 67,4 per cent during 2009 – a profit that would not be possible to gain under usual conditions. It was a good time for stock funds too, but bonds have their magic, thanks to the story from 1871. It is obvious that some mechanisms work the same way in the 19th as well as the 21st century. Of course, we have to be able to tell situations when panic is exaggerated from those when it has a reason. If even specialists start panicking, the situation is getting serious. The years 2008 and 2009 are history, but what shall we do now? It is possible that 2010 still brings different dramatic situations, waves of fear, it means business opportunities. We can expect a higher nervousness in April and May regarding Greek public finance that could lead into another wave of panic on European and world markets. If you hadn`t bought cheap in years 2008 and 2009, you will still have a chance. Pavel Kohout

144

ROTŠÍLD.indd 144

4.3.2010 10:43:25


2010-03-RoyalReport-March  

Alexandr McQueen Ferretti Altura 840 Odchod velké legendy Čistá radost na čtyřech kolech Volnost bez hranic Březen trochu jinak 4

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you