Page 1

HÃ…LLBARHETSPOLICY 2020


Välkommen till vår värld av möbler med skogen som ledstjärna!

2


INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM ROWICO HOME

4

VD HAR ORDET

7

HÅLLBARHET FÖR OSS

8

UTVALDA HÅLLBARHETSMÅL

10

SÅHÄR SKA VI NÅ DIT

11

INTRESSENTER

12

VÄSENTLIGHETSANALYS

13

PRODUKT

14

FSC® - CERTIFIKAT

16

PRODUKTION

18

HÅLLBAR DRIFT

22

VÅRA MEDARBETARE

26

HÄLSA I FOKUS

28

SAMHÄLLSENGAGEMANG

30

KOM I KONTAKT MED OSS

31

3


OM ROWICO HOME Rowico är ett familjeägt halländskt möbelföretag som startades av Roland Hammargren 1971. Idag är det tredje generationen som driver företaget framåt med Jessica Hammargren som VD. Hos oss på Rowico finner ni möbler i välarbetad skandinavisk design med hållbarhetstänk. Att värna om miljön och tänka till i valen av material och tillverkningsmetod ser vi som en självklarhet. Vi ritar och designar de flesta av våra möbler med hjälp av våra egna formgivare i Halmstad. Men ibland samarbetar vi också med utomstående designers. I de fallen är vi måna om att ha en tät dialog för att försäkra oss om att möbeln får vårt DNA och passar in i vår kollektion. Alla våra möbler ska ha ett skäl och en själ och vara väl genomarbetade så de kan älskas i många år framöver. Möblerna säljer vi via utvalda distributionskanaler runt om i Sverige och i resten av Europa. Norden är vår hemmamarknad och det är också den skandinaviska stilen som våra möbler har, men självklart influeras vi av kulturer och trender från hela världen. Vi älskar att inspirera och att ta fram trämöbler med hjärta även för kommande generationer. Vi är sedan 2017 FSC®-certifierade ocn arbetar varje dag med skogen som vår ledstjärna. FSC-certifierat trä kommer från ett kontrollerat skogsbruk som värnar om natur, djur och människa. Rowico är därför en del i en noga kontrollerad kedja som tar ansvar för våra möbler och erbjuder ett hållbart val.

4

”Våra möbler ska ha en själ för att passa in i hem att umgås och trivas i”


VÄRDEORD

FAMILJ ENKELHET TRYGGHET

VALUE ”Rowico skapar värde genom att vara en trygg leverantör som tar socialt ansvar, men framförallt skapar vi produkter som är populära och som både har själ och skäl. Vi erbjuder våra kunder sociala möbler som skapar rum att umgås och trivas i”

MISSION Möbler kan i sin genomtänkta design, sitt sociala ansvar och det gedigna hantverket ge känslan av att ha en själ. En själ som i sin tur genererar rum där människor vill mötas och umgås. Rowico skapar sociala möbler i skandinavisk design. ”Möbler med en själ, och ett skäl”.

VISION

”Vi tar sociala möbler ut i världen”

Rowicos Hållbarhetspolicy 2020

5


”Vi älskar trender, design och gröna miljöval”

6


HÅLLBARHET I FOKUS Som tvåbarnsmamma är det oundvikligt att inte tänka på vilken värld det är jag lämnar över till mina barn. Eftersom jag har privilegiet att vara VD för ett bolag så har jag också fördelen att kunna vara med och påverka våra framtida fokusområden. Vi på Rowico har valt att lägga extra kraft på att arbeta med vår värdekedja och försöka göra den så neutral som möjligt, både för oss själva men också för kommande generationer. Så när FN satte upp sina globala mål för ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling bestämde vi oss för att vara med och bidra till en mer hållbar värld och se över vad vi på Rowico kan göra.

Rowico, människan och världen Rowico grundades av min farfar 1971 och har varit familjedrivet sedan dess. Äkta kvalitet är inte bara utmärkt formgivning och förstklassiga material, det är även rättvisa arbetsförhållanden, ansvarstagande ägare, medarbetare och leverantörer samt ett ärligt och gediget kundfokus. Med detta hållbarhetsarbete vill jag påminna omvärlden och oss själva om vad vi strävar efter. När vi samlar allting i en rapport blir det också tydligare och enklare för oss att arbeta med våra fokusområden och mot de globala målen. Vilka mål vi har valt att fokusera på kan ni läsa mer om på sida 10. På Rowico arbetar vi utifrån en utgångspunkt på att allt hela tiden förändras. För att kunna driva ett lyckat förändringsarbete är jag övertygad om att nyckeln är att se till så att alla anställda har arbetsglädje. Därför är mitt fokus som VD inte bara att utmana varje person att växa och göra sitt bästa utan också att se till så att alla får rätt förutsättningar för det. På sidorna 26-29 kan ni läsa om vårt fokus på vår personal och medmänniskan. Jag vill att Rowicos anställda har en hälsosam ergonomisk arbetsmiljö, vågar ta egna initiativ och dessutom har roligt på arbetet. Vi lägger trots allt nästan en tredjedel av vårt liv på vår arbetsplats och då är det viktigt att man mår bra och att man trivs. Kan man dessutom vara med och påverka även för nästa generation så känner jag att det ger ytterligare en dimension av arbetsmotivation.

Jessica Hammargren CEO

Rowicos Hållbarhetspolicy 2020

7


HÅLLBARHET FÖR OSS År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030. En universell agenda som innehåller de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Hållbar utveckling definieras av FN som utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra positiva saker till år 2030: ● Att avskaffa extrem fattigdom ● Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen ● Att främja fred och rättvisa ● Att lösa klimatkrisen

8

Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan de här fyra punkterna förhoppningsvis bli verklighet. I alla länder och för alla människor! För oss är det viktigt att ta vårt ansvar. Vi vill göra allt vi kan för att som företag påverka människor och miljö positivt genom vår värdekedja. Därför har vi bestämt oss för att vara en del av arbetet för en hållbar värld. Vår uppdaterade hållbarhetspolicy för 2020 syftar till att stödja FN:s mål och så har vi valt att fokusera ytterligare på de områden där vi kan bidra positivt. En väsentlighetsanalys har genomförts internt där vi har tittat på vilka utmaningar och möjligheter vi står inför, i förhållande till de Globala målen. Baserat på detta och efter en kartläggning över


”För oss är det viktigt att ta vårt ansvar. Därför har vi bestämt oss för att vara en del av arbetet för en hållbar värld”

Rowicos Hållbarhetspolicy 2020

9


UTVALDA HÅLLBARHETSMÅL Jämställdhet Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Att avskaffa alla former av våld och diskriminering mot kvinnor och flickor är inte bara en grundläggande mänsklig rättighet, utan också avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential. Läs mer om Rowicos arbete med jämställdhet på sida 27.

Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar. Ofta med dålig lön och vistandes i dålig arbetsmiljö. Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Vi måste skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, samt en gång för alla stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete. Vi ställer höga krav på våra leverantörer så att möblerna alltid ska tillverkas under säkra och rättvisa förhållanden. Vi har som krav i våra samarbetsavtal att vår nedskriva code of conduct är genomgånget och påskrivet av leverantörerna och sedan följs. Läs mer om detta på sida 18.

Bekämpa klimatförändringarna Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för oss och kommande generationer. För att arbeta mot detta mål ser vi över de material som används i produktionen, för att göra ännu bättre val och reducera koldioxidutsläppen. Under de kommande åren vill vi även utöka antalet FSC®-märkta varor i vårt sortiment, för att på så sätt uppmuntra till en hållbar konsumtion och produktion. Rowico mäter också effekterna av affärsresor, ingående transporter och energiförbrukning för att öka medvetenheten och ha möjlighet att göra sina utsläpp av koldioxid minimalt och minska sin negativa miljöpåverkan. Läs mer om våra produkter på sida 14, samt om våra koldioxidutsläpp på sida 22.

10


SÅHÄR SKA VI NÅ DIT För att mäta utvecklingen av detta hållbarhetsarbete har ett antal specifika mål tagits fram. Dessa mål är uppsatta för att arbeta mot de tre utvalda globala mål som anses vara mest relevanta för Rowicos verksamhet (se sida 10): jämställdhet, anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt samt att bekämpa klimatförändringarna.

Jämställdhet ● Ledningsgruppen hos Rowico ska representeras av lika andel kvinnor som män. ● Rowico ska uppnå en jämn könsfördelning inom de olika avdelningarna. ● Påbörja samarbete med organisationen ROKS under 2021.

Bekämpa klimatförändringarna ● Förpackningsmaterialet som används skall senast 2023 vara 100% återvinningsbart och vara helt fritt från plast. ● Vi ska klimatkompensera för alla FSC-certifierade produkter under 2020. Vi har också som mål att alla våra produkter ska bli helt koldioxidneutrala till 2025. ● Vi ska årligen minska koldioxidutsläpp med 10%. ● År 2023 skall alla våra möbler ha en innehållsförteckning på allt material som ingår i produkten och dess miljöpåverkan. Där också koldioxidutsläpp per produkt skall framgå.

Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt ● Rowico ska investera i ny skyddsutrustning hos utvalda leverantörer om behovet finns för att säkerställa och bidra till att arbetsförhållandena förbättras. ● Rowico ska framöver utöka produktion i Europa, för att intensifiera arbetet med bättre arbetsmiljö hos fabrikerna.

● Vi ska fortsätta arbetet med att flytta produktion från Asien till Europa, målet är att flytta 10%. Dels för att utöka europeiska FSC-certifierade produkter men också för att minska utsläpp vid transport. ● För att minska elförbrukningen har vi som mål att byta ut alla lysrör i fastigheten till LED-lysrör, samt installera rörelsedetektorer på huvudkontoret. Detta för att reducera onödig energiåtgång. ● Vid byte av tjänstebil ska laddhybrid eller elbil väljas. Detta arbete påbörjas under 2020.

Rowicos Hållbarhetspolicy 2020

11


INTRESSENTER Vi är ett ansvarstagande möbelföretag som för en tät dialog med alla intressenter. För oss är det viktigt att möblerna hanteras korrekt genom hela kedjan. Våra främsta grupper av intressenter är medarbetare, konsumenter, kunder, ägare, leverantörer samt övriga intressenter som ni kan läsa mer om nedan.

Medarbetare Våra anställda är vår familj. Rowico satsar på att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt där hälsa och friskvård är en naturlig del av arbetsveckan. Det är viktigt att alla mår bra och trivs. Vi har nolltolerans mot all typ av mobbing. Vi är också övertygade om att ett integrerat hållbarhetsarbete är en viktig del för att vara en attraktiv arbetsgivare i tiden.

”Vi vill vara med och ta vårt ansvar för att göra vår bransch mer hållbar.”

Konsumenter Vi sätter högt värde i att vara i nära kontakt med våra konsumenter. Har man som konsument någon fråga ska man lätt kunna nå oss och få snabba svar. Det ska alltid vara enkelt att göra affärer med oss. Vi finns tillgängliga via telefon och mail, vår hemsida samt via sociala medier.

Kunder

12

Vi vill vara lättillgängliga för våra återförsäljare runt om i Europa. Rowico lägger stort fokus på att ha en nära och kunnig kunddialog med snabba leveranser och återkoppling i olika ärenden. Det ska alltid vara positivt, enkelt och tryggt att ha med oss att göra.

Övriga intressenter

Ägare

Leverantörer

God lönsamhet är en förutsättning för att driva företaget framåt. Vi är övertygade om att företagets utveckling är beroende av ett ansvarsfullt arbete med hållbarhetsfrågor för att även fortsatt vara ett attraktivt företag på marknaden.

Vi har ett nära samarbete och god daglig kommunikation med våra leverantörer. Med hög närvaro av egen personal i fabrikerna säkerställs kvalitén på produkterna och att våra krav som vi har på våra leverantörer följs.

För att ta vårt ansvar och för att göra vår bransch mer hållbar krävs även ett nära samarbete med bland annat bank, myndigheter och samhället i stort.


VÄSENTLIGHETSANALYS För att definiera vilka som är Rowicos mest väsentliga hållbarhetsområden har en väsentlighetsanalys genomförts och sammanställts nedan.

Mycket viktiga frågor

Ekonomisk tillväxt Hållbara material (FSC) Förändringsbenägenhet Effektiv resursanvändning

Relevans för Rowico

Genom att sortera företagets och intressenternas frågor efter dess betydelse ges en bra överblick över hållbarhetsaspekterna. Det går då att identifiera vilka frågor som bör prioriteras, men också hur vi skapar värde för samhället och för olika intressenter. Väsentlighetsanalysen har genomförts

Energiförbrukning på huvudkontor Transparens i värdekedjan

genom intervjuer med nyckelpersoner inom Rowico. Frågor har också ställts till slutkonsumenter via Instagram där de har kunnat ta ställning till olika hållbarhetsområden. Vi har haft en öppen dialog med ägare och kunder för att få deras perspektiv och syn på olika hållbarhetsområden. Genom detta tillvägagångssätt har de viktigaste områdena fångats upp och det är inom dessa områden vi fokuserar vårt hållbarhetsarbete.

Jämställdhet Minimering av kemikalier Produkternas modegrad Arbetsmiljö och hälsa Minskad miljöpåverkan vid transport Arbetsförhållanden i fabrik Hög produktkvalitet Bra kundservice Trygg samarbetspartner Stabil ekonomi Kompetensutveckling för anställda Hållbara förpackningsmaterial

Viktiga frågor

Hållbara affärserbjudanden med hög etik Pris Tillgänglighet Stöd till välgörenhet

Viktiga frågor

Relevans för intressenter

Mycket viktiga frågor

Rowicos Hållbarhetspolicy 2020

13


PRODUKT Våra möbler är designade för människor som uppskattar välarbetade, trendiga möbler med fokus på kvalité istället för kvantitet. Vi skapar möbler med fokus på genomarbetad design och hög användarvänlighet. Möbler som kommer att användas och älskas under många år framöver. När man köper en möbel från oss är det starten på en långsiktig relation.

Produktutveckling Största delen av våra möbler designas internt av oss på huvudkontoret i Halmstad. Interna produktutvecklare arbetar med att kunna utveckla idéer till färdiga produkter. Egen design och intern produktutveckling skapar goda förutsättningar att kunna påverka företagets hållbarhetsarbete i en positiv riktning. Detta gör att vi ständigt kan välja väl genomtänkta material- och leverantörsval samt ställa bestämda krav på produktionens utformning.

För oss är det viktigt att möblerna hanteras korrekt genom hela kedjan även när de hamnat i olika hem. Vi vill ge bästa möjliga förutsättning för att möblerna sköts om på rätt sätt. När man handlar en möbel från oss ingår alltid ett skötselråd och en monteringsanvisning. Det är viktigt att möbeln sedan monteras rätt och att skötselrådet läses igenom innan användning.

14


Material Våra produkter är tillverkade i flera olika material, beroende på design och konstruktion. Trä är den största andelen i våra produkter, där en betydande del är i FSC®certifierat trä. Andra material som används är metall, tyg, PU, läder, HPL, rotting, färg, lack och glas. Valet av material har en stor påverkan på kvalitet, modegrad, pris, kemikalieinnehåll och inte minst på miljön. Därför är det en självklarhet för Rowico att ta sitt ansvar vid val av material och välja det bättre alternativet ur ett hållbart perspektiv. Vi ställer höga krav på materialet som väljs, vilket medför att vissa material väljs bort om de inte uppfyller våra krav. Dels är det konstruktionsmässiga krav som att materialen håller en hög kvalitet och hållfasthet för en långsiktig användning. Dels krav på slitstyrka och resistens vid bland annat val av tyg och behandling av bordsytor. Utöver det utgår vi ifrån de rent lagstadgade kraven som spårbarhet för material och REACHförordningen för kemikalier. Slutligen har vi estetiska krav som kan göra att vi väljer eller väljer bort ett material. Vi väljer i första hand miljövänliga och FSC®-certifierade material.

Pågående arbete ● Materialet PU ska på sikt fasas ut till förmån för mer miljövänligt material som microfiber. Vår outlet Vi ser gärna att så lite som möjligt slängs och att våra möbler kommer till användning även om de inte är säljbara till fullt pris. Istället för att kasta prover, utgående artiklar eller skadade varor så öppnar vi ett par gånger per år upp dörrarna för vår outlet. Då kan privatpersoner fynda välfungerande möbler till en bra peng. Resterande produkter som blir kvar skänker vi sedan till välgörande ändamål.

● Vi strävar efter att använda tyger med låg klimatpåverkan. ● Vi undersöker nya material i form av återvunna komponenter. ● Till varje produkt ska det finnas en tydlig instruktion om hur produkten är tillverkad, hur den återvinns eller återställs genom att kläs om, slipas och lagas. Samt hur den säljs vidare eller skänks bort. ● Till varje produkt ska det finnas ett förtydligande för sortering av möbel och emballage efter att de har förbrukats.

Rowicos Hållbarhetspolicy 2020

15


FSC® - CERTIFIKAT Sedan Roland Hammargren grundade Rowico 1971 har trä varit vårt viktigaste arbetsverktyg. Därför är det självklart för oss att arbeta aktivt för att bidra till ett ansvarsfullt skogsbruk.

Vårt FSC®-certifikat Hösten 2017 blev vi godkända för att sälja FSC-certifierade varor och i början av 2018 rullade de första FSC-certifierade möblerna ut från vårt lager i Halmstad. Med vårt FSCcertifikat vill vi sätta extra fokus på att vi arbetar aktivt med hållbara produkter. Genom att erbjuda FSC-certifierade möbler kan vi bidra till en minskad negativ klimatpåverkan och gynna ett mer ansvarsfullt skogsbruk.

Vad innebär en FSC-certifiering? FSC står för Forest Stewardship Council som är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.

Är du intresserad kan du läsa om vårt certifikat på se.fsc.org/se-se och söka på Rowicos certifikatnummer BV-COC-135942 eller licensnummer FSC-C135942. Under de kommande åren kommer vi utöka antalet FSC-märkta varor i vårt sortiment. Genom att öka vår efterfrågan på FSCcertifierat trä bland våra leverantörer, vill vi skapa ringar på vattnet och bidra till en minskad klimatpåverkan. Vi tror att vi på så sätt uppmuntrar till en mer hållbar konsumtion och produktion. Har du frågor gällande våra materialet i våra produkter så kan du kontakta oss på sustainability@rowico.com.

Att en möbel är FSC-certifierad innebär att allt trä kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö. Där man också planterar nya träd i skogar som avverkas. Genom att köpa en möbel som är FSC-certifierad gör du ett bättre miljöval. För att man som företag skall kunna titulera sig som FSC-certifierad behöver man ha 100% kontroll över sina leverantörskedjor och sin lagerhållning. Man granskas regelbundet av en extern part. Rowico granskades och blev godkända senast i maj 2019. Ovanstående två FSC-taggar används på produkter som är FSC®-märkta. Antingen 100% FSC-certifierat trä eller RECYCLED för återvunnet trä.

16


100% av materialet i BROOKLYN består av FSC-certifierad ek.

Rowicos Hållbarhetspolicy 2020

17


PRODUKTION Vi producerar möbler hos en rad leverantörer i ett nära samarbete. För att uppnå en lyckad produktion är det viktigt för oss att samarbeta med rätt leverantör vid rätt tillfälle. När vi inleder ett nytt samarbete med en leverantör är det vissa fastställda faktorer som ska gås igenom och godkännas av båda parter. Våra möbler är alltid skapade med ett socialt ansvarstagande och en miljömedvetenhet. Val av leverantör Vi ställer höga krav på våra leverantörer för att säkerställa att möblerna tillverkas under säkra och rättvisa förhållanden. En leverantörsbas i både Asien och Europa medför sociala, miljömässiga och affärsetiska risker då produktionen av varor kan ha påverkan på vår omgivning ur flera olika aspekter. För att kontrollera dessa risker måste alla våra leverantörer acceptera vissa specifika krav vid avtalssignering.

18

I samarbetsavtalet med leverantören bekräftas att de följer internationella, nationella och lokala lagar och regler för sociala frågor, miljöfrågor och kemikalier. Det bekräftas också att denne ska följa REACH-förordningen och Rowicos Code of conduct. I avtalet godkänner leverantören också att förse Rowico med uppdaterad och korrekt information gällande deras leveranskedja, träets ursprung och andra dokument som är relaterade till den europeiska timmerförordningen, EUTR.


Code of conduct Vår uppförandekod är en viktig del av vårt samarbetsavtal med alla leverantörer. Rowicos Code of conduct är baserad på Internationella arbetsorganisationens (ILO) kärnkonventioner, Förenta Nationernas (FN) mänskliga rättigheter, Förenta Nationernas (FN) konvention om barnets rättigheter, europeiska timmerförordningen (EUTR) samt REACH-förordningen. Rowicos Code of conduct är ett omfattande dokument och innehåller flertalet delar för socialt ansvarstagande, där fokus ligger på arbetsförhållanden vid produktion.

Rowicos Hållbarhetspolicy 2020

19


20


REACH-förordning REACH är en kemikalielagstiftning som trädde i kraft i hela EU år 2007. Den innebär är att alla kemikalier inom EU ska vara identifierade och väl utredda, i syfte att garantera och säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljö. Inom REACH finns bland annat regler om vad företagare har för ansvar och skyldigheter rörande sina produkter och sin verksamhet. Vi lägger stort fokus på att undvika oönskade kemikalier i produktion av våra möbler. Krav på leverantör Ett grundläggande krav för oss är att fabrikerna ska hålla en hög standard. Därför tas inga risker om osäkerhet uppstår kring den potentiella leverantörens arbetsförhållanden och sociala ansvarstagande. Rowico har nolltolerans mot barnarbete, tvångsarbete och diskriminering. Fabriker som visar indikation på det, som inte följer lagstiftning eller har brist i säkerhet sorteras omedelbart bort och inget samarbete är någonsin aktuellt.

33%

av produktionen är placerad i Europa, där största delen är i tillverkning av FSC-certifierade möbler. Målet är att öka denna andel.

Regelbundna uppföljningar

”Rowico har nolltolerans mot barnarbete, tvångsarbete och diskriminering”

För att säkerställa att våra leverantörer efterföljer våra krav enligt samarbetsavtalet har vi ständigt hög närvaro hos leverantör. Vi har egna anställda kvalitetskontrollanter som både via annonserade och oannonserade besök, säkerställer kvaliteten på våra produkter och ser så att leverantörerna följer lokala arbetsmiljöregler och vår uppförandekod. Extra kvalitetskontroller görs också varje gång en leverantör startar produktion av en ny vara eller köper in nya material för att säkerställa att allt går rätt till. Skulle en leverantör på något sätt avvika från de krav som vi ställt sätts omedelbart en åtgärdsplan in, där leverantören får en chans att förbättra sig. Om leverantören misslyckas med att följa åtgärdsplanen avslutas samarbetet.

Rowicos Hållbarhetspolicy 2020

21


HÅLLBAR DRIFT Lägre energiförbrukning, reducerade utsläpp och minskad mängd avfall ingår i Rowicos dagliga drift. Genom att tillämpa försiktighetsprincipen och arbeta tillsammans med medarbetare, leverantörer och kunder strävar Rowico efter att bli mer klimatoch resurseffektiva. Till hjälp har vi vår miljöpolicy för medarbetare och miljökrav samt Code of Conduct för leverantörer. Elförbrukning El används till största delen till belysning, truckar, cirkulationspumpar och ventilation. Vi följer kontinuerligt upp energiförbrukningen och vidtar åtgärder som är möjliga. Som en del i målet att spara energi har vi sedan 1988 använt fjärrvärme. Fjärrvärmen i Halmstad kommer från energi som annars skulle gått till spillo, främst spillvärme från industrin och avfall. En översyn av belysning har inletts för att ytterligare minska elförbrukningen. Efter en analys har man kommit fram till att en stor besparing skulle göras genom att byta ut alla lysrör i fastigheten till LEDlysrör, ett förslag har tagits fram och skickats till fastighetsägaren. Energibesparingen förväntas uppgå till 60 320 kWh per år, vilket motsvarar en minskning på hela 60% per år. Tjänsteresor Tack vare besparingsprogram i kombination med fortsatt ökade videomöten, har andelen tjänsteresor fortsatt sjunka under året. Om ett möte kan hållas digitalt, ska det alltid hållas digitalt. En översyn av tjänstebilar har inletts. Rowico uppmuntrar sina anställda att samåka vid pendling, då det medför en betydande besparing av koldioxidutsläpp. Vi ser också över möjligheten att köpa in elcyklar som de anställda kan låna, istället för att ta bilen till och från arbetet.

22


Ingående transporter Transporter står för majoriteten av vår klimatpåverkan och består främst av inkommande transporter från leverantör till vårt lager i Halmstad. För att minska koldioxidutsläppen tas stor hänsyn redan vid produktutvecklingen och när fabriken fastställs, genom att bland annat välja fler FSC®-märkta samt europeiska produkter. En stor del av våra flöden av ingående transporter hanteras av ramavtalsleverantörer, som till övervägande del förekommer med väg och sjöfrakt. Vid val av dessa leverantörer tas hänsyn till rederiernas klimatpåverkan och miljömedvetenhet. Ett grundläggande krav vid

sjöfrakt är att transportören är medlem i Clean Shipping Index (CSI), som är en miljöorganisation som verkar för en renare havsmiljö. Både i Asien och Europa ligger fokus på att konsolidera sändningar för att minska antalet transporter. Under 2020 kommer fler insatser för att optimera flödet från Asien att genomföras vilket medför att fyllnadsgraden ökar och antal skeppade containers reduceras.

Rowicos klimatpåverkan (utsläpp i ton CO2e) Scope 1 Egenägda fordon

15,8

Scope 2 Energiförbrukning

17,3

Scope 3 Ingående transporter

1237

Tjänsteresor

27,5

Pendling

36,8

Totalt

1334,4

Utsläpp har beräknats i enlighet med GHG-protokollet. Scope 1 avser utsläpp från källor som kontrolleras av företaget och detta innefattar utsläpp från egenägda fordon. Scope 2 avser indirekta utsläpp från inköpt el, värme och kyla. I scope 3 ingår utsläpp som genereras vid transport av inköpta varor samt företagets tjänsteresor. Ingående transporter avser leveranser från leverantör till huvudlaget i Halmstad. Tjänsteresor inkluderar utsläpp från pendlingsresor samt resor med flyg, tåg eller bil inom tjänsten.

Rowicos Hållbarhetspolicy 2020

23


En viktig aspekt i vårt hållbarhets- arbete är att sträva efter en hög sorteringsgrad av avfall som genereras i verksamheten. För att ta vårt producentansvar är vi anslutna till FTI, en organisation som samlar in och återvinner förpackningar och tidningar. Allt avfall skickas idag till återvinning. Wellpapp är den största avfallsposten och har återvunnits sedan 2009. Även plast, glas, metall, trä och övrigt matavfall återvinns. Under 2019 har sorteringsgraden förbättrats. Mängden wellpapp som återvinns har ökat och är idag så nära 100% som det går. Återvinning av plast har varit fortsatt högt prioriterad och andelen sorterad plast har ökat avsevärt under 2019. För att jobba vidare med plaststrategin har Rowico förankrat ett nytt mål som kommer påbörjas under 2020. Målet innebär en 100procentig reducering av plastförpackningar till 2023.

Avfall

Avfall i ton Wellpapp

CO2e

87,291

-26,1873

Plast

2,761

-1,6566

Brännbart

19,44

5,832

90,052

-22,0119

Totalt

Klimatpåverkan från olika avfallsfraktioner har beräknats enligt rapport från IVL svenska miljöinstitutet 2019, rapportnummer: B 2356. Tack vare att Rowico återvinner sitt material kompenserar vi för utsläpp från wellpapp och plast, samt minskar vår klimatpåverkan för brännbart avfall.

24


Klimatkompensation Under 2020 kommer vi att koldioxidkompensera för alla FSC®certifierade produkter och samtidigt ta fram fullständiga underlag för övrigt produktsortiment. Målet är att hela vår verksamhet ska vara koldioxidneutral inom 5 år, alltså år 2025. Från och med 2026 ska Rowico vara koldioxid- positivt. Det innebär att de årliga koldioxidutsläppen ska minska, samtidigt som kompensationen ska öka. Kompensation kommer att ske dels genom trädplantering, som redan idag sker inom ramen för FSC-certifierat trä, samt genom investering i solenergianläggningar. För att vara med och bidra till en bättre miljö lokalt för de människor som jobbar hos våra leverantörer, kommer denna kompensation till en början läggas i de länder där vi har vår produktion.

Rowicos Hållbarhetspolicy 2020

25


VÅRA MEDARBETARE Våra medarbetare är vår familj, med en stark kärna av gemensamma värderingar. Medarbetarna är vår viktigaste tillgång och helt avgörande för Rowicos framgång. Vi sätter stort värde i att alla medarbetare trivs och mår bra. Därför fokuserar vi mycket på att skapa arbetsglädje och en god arbetsmiljö med en inkluderande kultur, där hälsa och friskvård är en naturlig del av arbetsveckan.

Medarbetarundersökning i realtid Winningtemp är en modern medarbetarundersökning som drivs av Al. Varje vecka skickas det ut frågor till medarbetarna som sedan analyseras. Baserat på svaren får varje person unika följdfrågor som syftar till att hitta och reda ut avvikelser. Winningtemp mäter faktorer som påverkar medarbetar- engagemang, psykisk hälsa och arbetstillfredsställelse för att ge konkreta förslag på åtgärder. Verktyget visar hur organisationen mår utifrån nio olika kategorier som tillsammans bildar en heltäckande definition av den optimala medarbetarupplevelsen. Genom att mäta medarbetarnas välmående i realtid samt analysera trender över tid, underlättar Winningtemp för ett proaktivt ledarskap och hjälper till att sätta upp ett kontinuerligt utvecklingsarbete som ger effekt. Med en tydlig helhetsbild av organisationens välmående går det att agera proaktivt för att ta tillvara på möjligheter och åtgärda eventuella problem i god tid. Det minimerar risken för att medarbetares missnöje upptäcks för sent. Målet är att med hjälp av detta verktyg skapa en välmående och produktiv organisation. Rowico har sedan maj 2019 valt att använda Winningtemp istället för det traditionella årliga medarbetarsamtalet. Istället har medarbetare och chef korta avstämningsmöten en gång per månad. Genom att arbeta på det här sättet tror Rowico att man lär känna organisationen bättre och kan agera snabbare när problem uppstår. Det här agila arbetssättet har hjälpt företaget mycket det senaste året och gett insikter i vad som fungerar och vad som behöver förbättras. Medarbetarengagemanget i organisationen har ökat med 20% sedan Winningtemp började användas.

26


Jämställdhet & mångfald

Jämställd rekryteringsprocess

Jämställdhet, mångfald och en inkluderande kultur är en del av våra grundläggande värderingar och ska vara en självklar del av det dagliga arbetet. Målet är att nå en jämn könsfördelning inom de olika avdelningarna. Vi visar tilltro och respekt för varandra, tillåter och uppskattar olikheter, delar med oss av kunskap och erfarenheter, tänker nytt och är öppna för olika perspektiv.

I rekryteringsprocessen arbetar vi med tydliga mål gällande könsfördelning. Rowico strävar efter att alltid ha slutkandidater av båda kön och ger fördel till det kön som är underrepresenterat på den avdelning rekryteringen gäller. Kompetens går alltid före, men vid jämbördig kompetens ges fördel till det underrepresenterade könet.

Jämställdhet för Rowico innebär att alla, oavsett kön, ska ha samma rättigheter, möjligheter och förutsättningar att utvecklas och bidra till företagets utveckling. Målsättningen är att på bästa sätt ta tillvara på och respektera varje medarbetares kompetens, erfarenhet och värde. Det gör att man kan utvecklas som individ och i sin yrkesroll, och på så sätt bidra till företagets utveckling. Mångfald för oss innebär att alla, oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning, trosbekännelse och funktionshinder, behandlas lika och har samma möjligheter och rättigheter. Det råder nolltolerans mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier, något som nämns i en underliggande policy som alla anställda behöver följa.

För att ge alla anställda samma möjlighet till utveckling så finns information om karriärvägar och lediga tjänster lättillgängliga för alla. Lagret är en avdelning där det finns en stor skillnad i könsfördelning. Sammanlagt på de övriga avdelningarna är 47% av de anställda kvinnor och 53% män. Rowico har en kvinnlig VD sedan 2018. Ledningsgruppen består idag av två kvinnor och fyra män. Målet är att ledningsgruppen inom en snar framtid ska representeras av lika andel kvinnor som män.

Utbildning

Rowico arbetar för att åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Alla medarbetare ska ha lika villkor och lön för arbete som betraktas som lika eller likvärdigt. Lönesättning baseras på kompetens, erfarenhet, prestation och arbetsuppgifter. Varje år görs en kartläggning av lönerna i företaget för att åtgärda de eventuella osakliga skillnader som har uppstått.

Kompetensutveckling är viktigt för de anställdas motivation och enskilda utveckling, och samtidigt avgörande för företagets konkurrenskraft. Alla medarbetare ges därför möjlighet till den utbildning som krävs för uppgifterna som den anställde ska utföra. Tillsammans med närmaste chef görs en kartläggning kring vad som bör förbättras för att kunna utvecklas på sin position. Rowico är en lärande organisation vilket innebär att vi hela tiden lär av varandra. Vi strävar därför efter att höja kompetensen inom företaget genom interna utbildningar av en kollega inom olika områden, allt från system till produkter, för att sprida vår kunskap. Samtliga medarbetare har fått utbildning om innebörden av en FSC®-certifiering. Vi har också medverkat på workshops som CSR Väst Sverige har arrangerat för att öka kunskapen kring hållbarhet inom organisationen.

Rowicos Hållbarhetspolicy 2020

27


HÄLSA I FOKUS Rowico satsar helhjärtat på hälsa. Att alla anställda mår bra, är friska och trivs på jobbet betyder oerhört mycket. Att få in träning på arbetstid är viktigt när vardagen är så stressig som den är. Träning och återhämtning ett par gånger i veckan och att samtidigt ha roligt tillsammans som grupp lönar sig i längden. Hos oss känner man dagligen av all positiv energi som finns i huset vilket också bidrar till en bättre effektivisering av arbetet.

Rowico uppmuntrar till välmående och en friskare vardag genom:

Kombinera arbete och familj Balans mellan arbete och fritid bidrar till att skapa förutsättningar för en god hälsa. Alla medarbetare ska oavsett kön ha samma möjligheter att förena arbete, familj och fritid. För oss är familjen i fokus. Därför är det viktigt för Rowico att vara en enkel och flexibel arbetsgivare som hjälper till att underlätta familjelivet. Detta gör vi genom att erbjuda flexibla arbetstider och om behov finns tillåta arbete hemifrån. Vi uppmanar alla medarbetare oavsett kön att ta ut sin föräldraledighet. Vi kommunicerar medarbetarnas rättigheter och förmåner vid föräldraledighet och arbetar aktivt för att hitta lösningar.

● Friskvårdsbidrag: Upp till 2000 kr/år. ● Träningsrum: I lokalerna finns ett träningsrum som får nyttjas av anställd när som helst utanför arbetstid. ● 15 min träning: Rowico uppmuntrar dessutom till 15 min träning varje dag på arbetstid. ● Gruppass: Rowico håller gemensamt gruppass 1 gång per vecka.

1,5% Vår sjukfrånvaro uppgick 2019 till låga 1,5%, jämfört med 3,5% som är medel i Sverige.

● Återhämtning: Rowico uppmuntrar sina medarbetare att använda Promas återhämtningsfåtölj som står i lokalerna. ● Andning: En gång per vecka samlas organisationen tillsammans med Primal Health för en ledd andning och avslappning i 30 minuter. ● Massage: Rowico erbjuder också sina anställda att använda friskvårdsbidraget till massage varannan vecka.

28

Friskvård Friskvård syftar till att främja hälsa och är därmed en god investering för både individ och arbetsgivare. Rowico vill genom sin friskvårdspolicy uppmuntra sin personal till ett ökat hälsomedvetande samt ge möjlighet till ett aktivt deltagande i hälsofrämjande aktiviteter. Friskvården innebär en strävan mot såväl fysiskt som psykiskt välbefinnande och ska bedrivas utifrån var och ens individuella förutsättningar. Rowico subventionerar därför friskvård genom bidrag för samtlig personal.


FAMILJ

ENKELHET TRYGGHET

Rowicos HÃ¥llbarhetspolicy 2020

29


SAMHÄLLSENGAGEMANG För oss är det viktigt att vara med och stödja och bidra till ett bättre samhälle. Det är en självklarhet för oss att ta vårt ansvar och engagera oss i samhällsförbättrande och hållbarhetsfrämjande insatser och projekt. Här är några av de projekt och initiativ som vi stödjer.

Medlemskap

Investering i bisamhälle Som en del i att främja det lokala djuroch växtriket kommer Rowico under 2021 investera i bikupor. Vi gör detta för att stödja ekosystemen, samt för att ta ansvar för miljön och den biologiska mångfalden. Samarbetet kommer göras tillsammans med ett lokalt företag som heter Kimber Bigård. De ger rådgivning och placerar ut bikuporna på platser där de gör mest nytta.

30

Engagemang


KOM I KONTAKT MED OSS HEMSIDA rowico.com

INSTAGRAM

TELEFON +46 35 22 00 20

FACEBOOK rowico

E-POST contact@rowico.com

LINKEDIN linkedin.com/company/rowico-ab/

SHOWROOM Remvägen 4, Halmstad

PINTEREST rowicofurniture

@rowico

YOUTUBE Rowico AB

Rowicos Hållbarhetspolicy 2020

31


Profile for Rowico

Hållbarhetspolicy 2020  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded