Page 1

JAARGANG 11 GRATIS NR 110 / 2018


VANAF OKTOBER

IN HET THEATER Van de makers van ‘De Marathon’

Regie:

FRANK LAMMERS

Muziek:

THOMAS ACDA DAVID MIDDELHOFF

Choreografie en staging:

DAAN WIJNANDS


AANGENAAM JUL AUG AUGUST

STRAND NESSELANDE 2+ WO 18 JUL

_THEATER

JULI 6+ T/M ZO 9 SEP

NIEUWE KIDS UITAGENDA IN HET MIDDEN

_WORKSH 9.30 u

.NL/KIDS

DE ROTTE STRAATKI RDAMSE JKERS Dive

OP

N

9.30 u

Rott Elke woe erdam Cen trum nsdagoch kantie tend in kunnen kinderen de va12 jaar bij van 6 t/m een wor SKVR aan de kshop slag met naar keuz keuze uit e. Er is muziek) podium (dan s, tone en atel el, ier (zoa schilder ls en, foto grafie). tekenen,

4+ WO 1 AU

ppers

15.00

u

PETER EN

1+ ZO 8 JUL

NORTH SEA PICCOLIN JAZZ KIDS: FILMCON O CERT

11.00, 13.10 &15.30 u

AL ZA 21 T/M ZO 29 JUL

DE WOLF

Diverse

0-4 DO 2 AU G

UW

tijden

ENETER

E

SLIMME

EN

BABY’S

u

HET ONGEL VERHAAL OOFELIJKE GROTE PEEVAN DE MEGA R

Diverse

tijden

12.00

u

HIPPIEVAL

Lantare nVenste Mitcho r en Seb astiaan fles in vinden de een boodscha zee met een mysterie p. Ze bela spannen uze nden in d een zeemonst avontuur met piraten ers. en

4+ ZA 14 JUL T/M ZA 25 AUG

ZOMERE XP SPEURTOC O EN BESTAAN HT: DINO’S NIET

AL ZO 15 JUL

_FESTIVAL 12.00

RATHA YAT PEACE AN RA – LOVE FESTIVAL D HARMONY

_THEATER 15.00

_THEATER 16.00

u

DE ROTTE UNLIMITE RDAM MAYA ZIN D KIDSDAG: ROND GT DE WERELD

Schouwb urgplein Maya is nieuwsg wereld ierig naar en de de mensen leven. We die planeet zijn allemaal daar in op deze geboren, lfde iedereen maar toch anders. op were Maya gaat is ldreis. met jou

AL MA 13 T/M VR 17 AU G

_FESTIVAL 10.00

0-4 DO 5 JUL _VOORLEZ 10.30

EN

u

SLIMME

BABY’S

Centrale Biblioth Voorleze eek n en liedj baby’s. es zing Als en voor tips. Het ouder krijg je voor geeft niet slaapt als je baby leesof rond kruipt om te en er is voeden ruimte en vers chonen.

KIDSUITA GENDA JUL

I / AUGU

STUS 201

8

7+ ZO 8 JUL _MUZIEK 10.30, 11.45 & 14.1 5u

NORTH SEA IMPROVIS JAZZ KIDS: WORKSH ATIEOP

AL MA 16 JUL T/M 20 JUL VR

TR Scho uwburg Tijdens Nor kindervo th Sea Jazz Kids zijn orstellin die in het er gen en -act teken staan van iviteiten dens de Improvis jazz van Tinm atieworks . Tijendo mak hop (7+) een spec _FESTIVAL iale app en kinderen met hun eige n ritm 10.00 es. u

DE ZOETE

u

3+ WO 15 AUG

INVAL

Studio de In de zom Bakkerij de Bak ervakantie word keri grote spee j omgetoverd t Studio tot één ltuin. Kom spelen lang en doe mee aan s om te gratis activiteit een van en ziek of de knutsele zoals dans, _FESTIVAL muin het n. Dez teken e van dans week staat 11.00-17 . .00

4+ ZA 28 & ZO 29 JUL u

K

tijden

6+ MA 22 T/M VR 24 AU G

_WORKSH

Paviljoe Tijdens n Roffa Mon samenw Amour erking wordt met speciaal in kinderpr Cinekid een niseerd. ogramm Naast films zijn a georgashops, muziek er wor en nog kveel mee r.

15.00

_FESTIVAL u

STRAKS KO NIEMAND MT ER FEESTJE OP MIJN

Schouwb urgplein Jasper laat je alle hoek hoofd zien en mer kun , en bij het twee van je je de num Hij is gew gewoon al mee tomeloz apend met pian zingen. e o, belangri energie en een gitaar, jke liedj hoofd vol es.

2+ WO 22 AU u

Schouwb urgplein Deze voor limonade stelling gaat over de zon, over het met taart en natuurlij strand. kelend, k Het is een spra interact liedjes ief prog nin vers ramma chill len. Het vol publiek ende muzieks lekker mag mee tijluisteren doen of , alles is goed .

DE ZOETE

INVAL

4+ VR 24 AU G

G

_VOORLEZ EN _WORKSH OP

14.00

u

2+ ZA 25 AU

DAG VAN ROMANT DE ISCHE MU ZIE

K

Het Park (bij de Flaneer Euromas in park, kijk je mooiste outfi t) romantis je ogen uit en t door het geniet che en van verschill klas ende podi sieke muz iek op a.

_FESTIVAL 14.00

u

DINO’S BES TAAN NIE

T

Centrale Biblioth Ben jij eek ook zo gek op lustrato dino r Mark Janssen ’s? Iluit zijn boek leest voor geeft aans Dino’s best aan niet luitend dino’s en een wor tekenen kshop !

WELKOM STRAATHETHUIS FESTIVAL ATER

G

Deliplei n Tijdens dit zom erfestiva laatste dag van l op de je van de vaka kind ntie geni cocktails erworkshops et , eten, en stra steltenth attheate eater tot r. Van van circu moderne s tot muz dans en iektheat er.

foto Jan van der Ploeg

ROTTERD AM

OP DE COVER

fotografie: Mark Engelen ontwerp: Het Echte Werk

6 festivalagenda 18 focus: filmfestivals en lokale filmmakers 33 zomergids: de beste zomertips in eigen stad

AANGENAAM

4 redactietips 4 wie maakte de cover? 5 win tickets

KUNST & CULTUUR

9 hella jongerius over licht en kleur 10 maas viert feest met vechtvoorstelling 11 bejubeld: nn north sea jazz 12 zomerfestival bij de kunsthal 13 uitrdam: zangeres jaskelis

KIDS

14 zomerworkshops skvr 15 uitgetest: huis sonneveld

SMAAK & STIJL

26 smaakmaker: the suicide club 27 5x zomergevoel 28 uitrdam: fense berkhof van dâk 29 uitgaan: de gele kanarie

EN VERDER

16 column vers beton 20 medemogelijkmaker 22 in de bios 56 colofon 58 binnenkijken: volkstuin 30 KIDS UITAGENDA 43 AGENDA 53 EXPOAGENDA

ZOMERS CH ROTTERD OOL AM DELFSHAVE N

DAG ZON , DAG ZEE !

G

_THEATER 15.00

Studio de In de zom Bakkerij de Bak ervakantie word keri grote spee j omgetoverd t Studio tot één ltuin. Kom spelen lang en doe mee aan s om te gratis activiteit een van en ziek of de knutsele zoals dans, muin het n. Dez teken e week van film staat en anim atie.

ALLEMAA L POPPEN KAST

u

AL ZO 19 AU

12.00

G

Schouwb urgplein Een echt e met verh ouderwetse popp aaltjes jongetje over Erik enkast met blon , een lief alles aan de doet om krullen, die een goed er de avon turen zelf mee einde te bren tot gen. Je doen! kunt

_THEATER

ROFFA MO AMOUR N KIDS Drijvend

u

ZOMERS CH ROTTERD OOL AM-ZUI

Hofplein Rotterda Onder m-Zui leiding van een gisseur Ho ga improvis je aan de slag atie, bew Om 17.0 eging en 0 resultaa uur presente er je t aan je familie.

Hofplein Delfshav Echte theaterfa en ns kiezen voor een kunnen ook week. project Dan in een van 9.00 repeteer je vijf tot 17.0 voorstell 0 uur en dagen ing speel je in de thea op vrijdag 24 augu d terzaal. stus

00 u

UITAGEN DA

ZOMERGIDS P33

OP

9.00-17.

DE LEUKSTE UITTIPS VOO ZIE KIDSUITMAR KIDS? IL.NL

3+ WO 25 JUL

Binnenro tte Indiaas festival met een de grot e tent parade. zijn er teiten In speciale voor activiken, spel kinderen zoal letjes en voor s schminlezen.

_FESTIVAL Diverse

6+ WO 8 AU

Centrale Biblioth Dino’s eek bestaan niet! Of Ontdek Tijdens toch wel? het met prac in deze inter opening actieve htig stijden expo gelijknam e illustrati es uit ige boek sen en van Mar het een k Jans Centrale megagrote Dino. Bibliothe Feijenoor ek en bibli In de d, Hoo otheken gvlie Ommoord , Overschi t, IJsselmonde kun je , e en Schi een speu ebroek rtocht doen.

_EXPO

DE ROTTE UNLIMITE RDAM YALLA YALD KIDSDAG: LA

Schouwb urgplein Achref is nog maar land. Hij onderzoc kort in Ned ervriendsc ht hoe happen je maken sluit. Veel nieuwe helpt, grappen zo heb den nodi je geen g om er woorvan te maken. samen een feestje

OP

00 u

HET PAR

Vroesenp Ontdek ark kunst waarin dwijnen je kun of optreden plof in het gras t vers om bij voor Op zate rdag en weg te drom en. selen zondag met kun je knu Chantal Villa Zebra’s kunsten tvan Hee aar swijk.

Mark Jans sen

6+ ZO 1 JUL _THEATER

RITA & DE KROKOD IL

Lantare nVenste Voor de r allerjong zoeker het twee ste bioscoop beDeense de deel serie. van deze Negen nemen verh je 4-jarige mee in de were aaltjes Rita en ld Krokodil. haar grot van de e vriend

The Boa thouse Een dagj Kralinge e n hele gezi Ibiza-gevoel voor n. Voor speciale kinderen het kidscorn is en eten er en er er een van food trucks. is muziek

LLING

u

6+ MA 22 AU G

_WORKSH 9.00-17.

foto Flor is Heu er

AL ZO 8 JUL _FESTIVAL

tijden

_VOORSTE 15.00

Janssen

AL ZA 7 JUL _FILM Diverse

NORTH SEA JAZZ VO JAZZ KIDS: OR KINDER EN

TR Scho uwburg Kapitein Winokio naar zijn neemt je wereld tijen en met trom mee het nies petparlied.

DUIZEL IN

nnes Ode

5+ ZO 8 JUL _MUZIEK 13.00 & 15.1 5u

6+ WO 25 JUL

AL VR 3 T/M ZO 5 AUG

D

Stu Zie het

u

Schouwb urgplein Muna is de grot e zus van Feder durf bang voor t niet te slap Feder. en. Hij is ook zove akelige drom en. Hij el fant asie. Zijn heef gelooft niet grote zus t zoek naar in die onzi n. Ze gaat een oplo op ssing.

foto Joha

tijden

DE PARAD

Museum park Op dit rondreize val is er nde thea ’s terfestiKinderpa middags een spec rade met lingen, theaterv iale muzieko shops ptredens oorstelvoor kids en wor . k-

beeld Mark

_FESTIVAL Diverse

foto Fred

AL VR 29 JUN T/M ZO 8 JUL

AL MA 20 T/M VR 24 AU G

_FESTIVAL 10.00

Centrale Biblioth Zie do eek 5 juli.

_VOORLEZ 10.30

DE DROM

Ernst

de Doe len Dit bero emde muzikale Prokofjev verhaal gaat over Peter van een en zijn vriendje jongetje een eend s: een vogel, avonture en een kat. Ze n, maa beleven wolf… r dan vers chijnt de

FESTIVAL DE BO

Museum park Kom op deze grot Museum e park timm bouwplaats spijkeren eren, zage in en bore de vuur n. ’s Avon n, korven ds gaan aan en band. Leuk voor speelt er een jong en oud.

_FESTIVAL

TR Scho uwburg Tijdens dit filmc deren oncert vanaf 6 voor kinmaa voorziet Canti Vaganden tot 6 jaar colino nti de van film Picgeur van livemuziek, maar lavendel pels op en rege ook de je huid ndrup.

foto Des

iree Schi

EATER

u

foto Ron ald Verh oeven

AL VR 6 JUL _MUZIEKTH 19.00

G

_THEATER

van de de ‘Stra uitk atki perspect jkers’, vanu ijkpunten, it een ief naar ander straten de kara van Rott kteristie erdam. ke

_MUZIEK

OP

SKVR ZOM WORKSH ERKIDS OPS SKVR

rse loca ties Kijk vana f één

_DIVERSE

SKVR ZOM WORKSH ERKIDS OPS

SKVR Rott Zie woe erdam Cen trum nsdag 18 juli.

_WORKSH

foto Flor is Heu er

ROTTERD AM

L

Schouwb urgplein In deze voorstell Monster ing van Meneer wil een wie er kleine op mol wete Hij ontm zijn hoofd heef n oet tijde t gepo ept. allerlei ns zijn wonderl zoektoch ijke dier t en...

beeld

UITAGEN DA

u

US

6-12 WO 1 T/M WO 22 AU G

KLEINE MO

foto Flor is Vink

15.00

6-12 WO 18 & WO 25 JUL

OVER EEN

.NL/KIDS

ZON, ZEE EN STRAND Op de redactie roepen we het elke zomer: je hoeft echt niet op vakantie als je in Rotterdam woont. Om dat kracht bij te zetten, maakten we voor dit nummer een zomergids. Hierin vind je parken, stadsstranden, zomerse uitjes en sfeervolle festivals. Wist je bijvoorbeeld dat je in de Rotterdamse haven zeehonden kunt spotten? Ze liggen op een zandbank terwijl de zeecontainers langsvaren. En ben je wel eens op het ss Rotterdam geweest, waar je je even cruisevakantieganger voelt aan het zwembad op het dek? Lees de zomerse tips op pagina 33. Fijne zomer! Renee Schouwenburg Hoofdredacteur

3


AANGENAAM Aangenaam! Maak kennis met onze redactie, de coverillustrator, Rotterdamse producten en meer.

WIE MAAKTE DE COVER? OP DE WEBSITE

MUSEA IN DE BUITENLUCHT

Met deze zomerse temperaturen heb je misschien niet meteen zin in een museumbezoekje, maar waarom eigenlijk niet? De meeste musea hebben de komende tijd leuke buitenactiviteiten!

5X

Elke maand werkt Uitagenda Rotterdam samen met een illustrator uit de stad. Noel Deelen (30) van Venour maakte de cover van deze maand en vertelt hoe de illustratie tot stand kwam. ‘Veel Rotterdammers kennen het werk van Venour door de grote schildering die ik heb gemaakt op de West-Kruiskade. Het zijn gezichten van mensen die in de straat wonen. Die muur is nog steeds een van mijn favoriete opdrachten, maar mijn stijl verandert continu. Op dit moment betekent dat hele grafische illustraties die op de computer zijn gemaakt, terwijl ik bijvoorbeeld ook een tijdje verf op doek heb gesmeten. Na een jaar begin ik zoiets ineens saai te vinden en switch ik naar wat anders. Voor deze cover heb ik een leeuw gemaakt die op avontuur gaat in Rotterdam. Zijn zonnebril reflecteert de dingen

die er te doen zijn. Zo kun je zeehondjes spotten op de Maasvlakte, met een boot over het water crossen, maar ook gewoon chillen in het park.

‘ALS IK IETS SAAI VIND ­WORDEN, SWITCH IK NAAR IETS ANDERS’ Ik hoop dat iedereen zichzelf deze zomer in het beest herkent. Wanneer de zon schijnt veranderen we toch allemaal een beetje in roofdieren. Laten we onze stad dan ook als jungle gebruiken.’ 

www.uitagendarotterdam.nl/naarbuiten

TIPS VAN DE REDACTIE 4

---

FERRIE WEEDA REDACTEUR

PRISCILLA DE PUTTER REDACTEUR

STRUINTOCHT DOOR DE DUINEN HOEK VAN HOLLAND, ZA 7, 21 JUL & 4, 18 AUG

VEERHAVENCONCERT VEERHAVEN, ZA 25 & ZO 26 AUGUSTUS

‘Zoektocht naar curieuze fauna in de Hoek. Bovenaan mijn lijstje: de baardvleermuis en de rugstreeppad.’ Zie pagina 45

‘Sinds kort woon ik op 5 minuten van de Veerhaven en in juli verwacht ik ons tweede kindje: vermoedelijk is het Veerhavenconcert precies wat ik eind augustus nodig heb...’ Zie pagina 52

AGENDA ROTTERDAM --- JULI / AUGUSTUS 2018


ECHT ROTTERDAMS

#UITAGENDAROTTERDAM

PRODUCTEN UIT EIGEN STAD

010 OP INSTA @MAARTEN_SEE_ HOOIJMEIJER

TOTEBAG MAX VAN UNU ROTTERDAM BIJ GROOS, ACHTERKLOOSTER 13 €39,95

Rotterdammers laten via Instagram de mooiste plaatjes van hun stad zien. Zo ook architect Maarten.

BORD BAMBOE VAN MAKII BIJ DE KLEINE KAPITEIN, BOTERSLOOT 173 €7,95

COOLSINGELSPAR SIROOP VAN BLOESEMBAR TE BESTELLEN VIA WWW.BLOESEMBAR.NL VANAF €9,50

N

WIN TICKETS

E WINNEN WINN

3X2 TICKETS FEEST

3X PICKNICKMAND 3X2 TICKETS KUNSTHAL LIVE OP ZONDAG REGGAE FESTIVAL

Feestelijke voorstelling in Maaspodium. Zie pagina 10

Geniet van een picknick en muziek in het Museumpark. Zie pagina 12

Reggaemuziek in het Kralingse Bos. Zie pagina 39

Meedoen? Zie uitagendarotterdam.nl/winnen

Volg Uitagenda Rotterdam @uitagendardam

JANNEKE KOK REDACTEUR

HENRIËTTE VAN DER MEER REDACTEUR

DIMITRI HAKKE REDACTEUR

KETELS AAN DE KADE HISTORISCH DELFSHAVEN, ZA 11 & ZO 12 AUGUSTUS

DÂK PARKEERGARAGE WESTBLAAK, DO 19 JULI T/M ZO 12 AUGUSTUS

NN NORTH SEA JAZZ FESTIVAL AHOY ROTTERDAM, VR 13 T/M ZO 15 JULI

‘Delfshaven doet tijdens dit foodfestijn nóg historischer aan. Aanrader!’ Zie pagina 50

‘Vakantie in eigen stad met uitzicht en relaxte sfeer.’ Zie pagina 28

‘Elk jaar de grootste jazzhelden en nieuw talent bijeen op een legendarisch festival.’ Zie pagina 11 5


illustratie Noel Deelen | Venour

UITGELICHT

6

---

AGENDA ROTTERDAM --- JULI / AUGUSTUS 2018


Benieuwd welke festivals er deze zomer plaatsvinden? Hang dit handige overzicht op de koelkast en je hoeft niets te missen.

JULI DO 28 JUNI T/M ZO 15 JULI

NORTH SEA ROUND TOWN Diverse locaties

VR 29 JUNI T/M ZO 8 JULI

PARADE Museumpark

ZO 1 JULI

ROTTERDAM WATER WEEKEND Maritiem District

ZO 1 JULI T/M ZO 5 AUGUSTUS

KUNSTHAL LIVE OP ZONDAG Museumpark

ZA 7 JULI

EXPEDITION FESTIVAL Vroesenpark

ZO 8 JULI

METROPOLIS FESTIVAL Zuiderpark

ZO 8 JULI

HIPPIEVAL Kralingse bos

VR 13 T/M ZO 15 JULI

NN NORTH SEA JAZZ Ahoy Rotterdam

ZO 15 JULI

DO 19 JULI

EENDRACHT FESTIVAL

Museumpark

DO 19 JULI T/M ZO 12 AUGUSTUS

VR 10 & ZA 11 AUGUSTUS

DÂK

FESTIVAL HOP

Parking Westblaak

Wijkpark Oude Westen

ZA 21 T/M ZO 29 JULI

ZA 11 AUGUSTUS

DE BOUW

BLIJDORP FESTIVAL

Museumpark

Roel Langerakpark

ZA 21 JULI

ZA 18 AUGUSTUS

TRIANGLE X WOEST & WILD FESTIVAL Roel Langerakpark

ZA 21 JULI

ROTTERDAM ZINGT

ROTTERDAM RAVE Lloyd Multiplein

ZO 19 AUGUSTUS

DAG VAN DE ROMANTISCHE MUZIEK

Grotekerkplein

Het Park (bij de Euromast)

ZO 22 JULI

DO 23 T/M ZA 25 AUGUSTUS

REGGAE ROTTERDAM

CULINESSE

Kralingse Bos

Strand Nesselande

DI 24 T/M ZA 28 JULI

ZA 25 & ZO 26 AUGUSTUS

ROTTERDAM UNLIMITED

OVG VEERHAVENCONCERT

Hofplein e.a.

Veerhaven

DO 26 JULI T/M ZO 12 AUGUSTUS

ZA 25 AUGUSTUS

DE GEHEIME TUIN

WELKOM THUIS STRAATTHEATER FESTIVAL

Op een geheime locatie

AUGUSTUS VR 3 T/M ZO 5 AUGUSTUS

Binnenrotte

Vroesenpark

WO 18 T/M ZO 29 JULI

ZA 4 AUGUSTUS

ROFFA MON AMOUR

PLEINBIOSCOOP ROTTERDAM

Eendrachtsplein e.o.

RATHA YATRA - LOVE PEACE AND HARMONY FESTIVAL

Drijvend paviljoen

WO 8 T/M ZO 26 AUGUSTUS

DUIZEL IN HET PARK

CRAZY SEXY COOL FESTIVAL

Deliplein

ZA 25 AUGUSTUS

VRIJE VOLK FESTIVAL Vroesenpark

VR 31 AUGUSTUS T/M ZO 2 SEPTEMBER

CAMPING CROOSWIJK Schuttersveld

Zuiderpark 7


NATIONALE TAPTOE

THE NETHERLANDS

MILITARY

ROTTERDAM AHOY 28/29/30 SEPTEMBER 2018

GRANDIOSO De wereldtop van militaire orkesten: • • • • •

de Nederlandse militaire beroepsorkesten en het Nederlands Politieorkest de Japan Air Self-Defense Force Central Band met een uniek optreden de Musique et L’équipe de gymnastique de la Brigade de Sapeurs - Pompiers de Paris, met een sprankelende show een exercitie demo van het wereldberoemde Drill Team van de HM Kongensgarde en de drum- en dansgroep Complete Drums & Intros Allstars uit Noorwegen de spotlights op de euphonium door Steven Mead

TICKETS: WWW.NATIONALETAPTOE.NL | WWW.NTK.NL | PRIMERA WINKELS


KUNST & CULTUUR Uitagenda Rotterdam selecteerde uit het grote cultuuraanbod deze tips die je niet mag missen.

_THEATER _MUZIEK _FESTIVAL _EXPO _JEUGD

_EXPO

KLEURIGE KUNST

10 Vechtvoorstelling

FEEST BIJ MAAS

Hella Jongerius - The Colour Catcher 2017

Ontwerper Hella Jongerius deed jarenlang kleuronderzoek en zette de begrippen ‘kleur’ en ‘vorm’ centraal in een serie installaties. De tentoonstelling bestaat uit speciaal ontworpen objecten en een selectie uit de collectie van het museum. Hella Jongerius ontwerpt met haar Jongeriuslab meubels en andere designobjecten; ze werkte voor onder meer Vitra en IKEA. HELLA JONGERIUS BREATHING COLOUR MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN, T/M ZO 12 AUGUSTUS

11 Bejubeld

NN NORTH SEA JAZZ FESTIVAL

12 Kunsthal Live

PICKNICKEN, TOURS & MUZIEK

13 Uitrdam

ZANGERES JASKELIS 9


KUNST & CULTUUR

_THEATER

_DANS

Het Maaspodium bestaat vijf jaar. Bovendien zit artistiek directeur Moniek Merkx dertig jaar in het vak. Dubbel aanleiding voor een jubileumvoorstelling dus.

FEESTMUTSEN & VECHTERSBAZEN tekst Janneke Kok De tijdsgeest bevragen. Op de hak nemen. Kantelen. Dat beschouwt Moniek Merkx, als haar belangrijkste uitdaging als kunstenaar. In FEEST, de jubileumvoorstelling waarmee jeugd- en jongerentheater Maaspodium haar vijfjarig bestaan viert, staat daarom juist de mislukking centraal. Merkx verklaart: ‘Tegenwoordig verdwijnen de dingen die niet goed gaan steeds vaker onder het tapijt. We hebben het alleen maar over dat wat goed gaat.’ Maar dus niet in FEEST, daar gaat juist alles mis. ‘We maken het succes belachelijk, laten als het ware de achterkant ervan zien.’ De vechtvoorstelling voor jongvolwassenen draait om een asociale familie, die een theater kraakt. Met veel bravoure, maar ook de nodige onhandigheid – ‘ze zijn heerlijk lomp’, aldus Merkx – proberen ze er iets van te maken. De vele fysieke scènes, die balanceren tussen dansen en vechten, zorgen voor veel dynamische rauwheid. 10 ---

Zoals gewend bij het op kinderen, pubers en jongvolwassenen gerichte Maaspodium komen in FEEST verschillende disciplines samen: dans, circus, muziek, mime, spel. Bovendien delen professionele acteurs het podium met studenten van de MBO Theaterschool. En dan zijn er ook nog de zogenaamde ‘boze bandjes’ die tussendoor de boel nog even opschudden. Merkx: ‘En aan mij de taak om er één geheel van te maken, ondanks dat bonte gezelschap.’ Met FEEST viert Merkx niet alleen het eerste lustrum van Maas, maar ook haar eigen jubileum: ze is dertig jaar regisseur en schrijver. Het overgrote deel van haar carrière maakte ze voorstellingen voor kinderen, want: ‘Dat jonge publiek is lekker direct en eerlijk. Als ze het niet leuk vinden merk je dat meteen.’ Ze werkte voor een hele rij theater-, dans- en mimegezelschappen, voordat ze in 2013 mede aan de wieg stond van Maas.

AGENDA ROTTERDAM --- JULI / AUGUSTUS 2018

Het podium van jeugdtheatergezelschap Maas theater en dans ontstond vijf jaar geleden tegen de verdrukking in. Drie theatergezelschappen – waaronder MAX, waar Merkx regisseur van was – besloten met hun gekortwiekte budgetten dan maar de handen ineen te slaan en te gaan pionieren. ‘We maakten een vlucht naar voren. Een theatergezelschap met een eigen podium, dat zag je toen niet. We wisten ook niet waar het toe zou leiden, maar inmiddels vindt dit idee navolging bij meer clubs. Dat hadden we toen nooit kunnen denken.’ Klaar is Merkx echter nog lang niet. ‘Er is nog zoveel te doen. We zijn nu nog echt publiek aan het kwéken, zo zie ik dat. Hopelijk ontstaat er op termijn een stevige basis van jeugd die kunst leuk vindt.’ FEEST MAASPODIUM, WO 22 AUGUSTUS T/M ZO 23 SEPTEMBER


Deze culturele tip werd lovend ontvangen door pers en publiek.

foto Joan van Nispen tot Sevenaer

_MUZIEK

BEJUBELD

foto Roosmarijn Knijnenburg

TOPMUZIKANTEN ONDER ÉÉN DAK Het grootste jazzfestival van Nederland brengt ook dit jaar bekende muzikanten naar Ahoy Rotterdam. Onder meer The O’Jays, Khalid en Gregory Porter met Metropole Orkest staan op het podium. ‘Het spektakel in de Rotterdamse Ahoy hoort bij de absolute top, wereldwijd.’ - De Telegraaf ‘De balans na drie dagen North Sea Jazz is duidelijk: nergens ter wereld kom je op deze schaal en op dit niveau zoveel goede jazz, soul en world tegen.’ - Jazzism ‘Klagers zijn kansloos: North Sea Jazz zit dit jaar propvol pure jazz – en vaak van eigen bodem. En dan al die goeie pop óók nog.’ - Volkskrant ‘Often referred to as the ‘mothership’, the North Sea Jazz Festival has once again shown the world how it’s done.’ - Blues & Soul Magazine (UK) In aanloop tot het festival zijn er, onder de noemer North Sea Round Town, concerten en optredens door de hele stad. NN NORTH SEA JAZZ AHOY ROTTERDAM, VR 13 T/M ZO 15 JULI

ADVERTENTIE

IK WILDEZEDEZE MAAND THEATER Uitagenda Rotterdam geeft 3x2 kaarten weg voor FEEST op 23 augustus. Meedoen? Ga naar uitagendarotterdam.nl/winnen

WINNEN

IN

NAAR

ROTTERDAM

UITAGENDAROTTERDAM.NL 11


KUNST & CULTUUR

_EXPO

_FESTIVAL

foto Marco de Swart

_MUZIEK

KUNSTHAL ZOMERFESTIVAL Op zondag kun je bij de Kunsthal voor de deur in het gras picknicken en luisteren naar livemuziek van onder anderen New Cool Collective, Gallowstreet en Maite Hontelé. Ook zijn er tours. Zo kun je met een stadsbioloog het Museumpark in of met een modekenner naar de tentoonstelling Viktor&Rolf: Fashion Artists 25 Years. KUNSTHAL LIVE OP ZONDAG MUSEUMPARK, ZO 1 JULI T/M ZO 5 AUGUSTUS, 14.00-17.00 U, GRATIS WINNEN Uitagenda Rotterdam geeft 3 picknickmanden weg tijdens Kunsthal LIVE OP ZONDAG. Meedoen? Ga naar uitagendarotterdam. nl/winnen

WINNEN

ADVERTENTIE

MEER GRATIS. MEER KORTING. MEER DAN 750X PLEZIER. 12 ---

AGENDA ROTTERDAM --- JULI / AUGUSTUS 2018


foto Vera Cornel | redactie Ellen Mannens

UITRDAM _MUZIEK

JASKELIS SINGER-SONGWRITER Jaskelis (Jasmine Kelechi Isabel) won in 2016 de Sena Grote Prijs van Rotterdam én de publieksprijs van Music Matters. Vrijdag 27 juli treedt ze op tijdens Rotterdam Unlimited. Rotterdam Unlimited wordt je eerste grote optreden sinds lange tijd. Wat heb je de afgelopen maanden gedaan? ‘Het oogt wat stil om me heen, maar er is veel gebeurd. Na het winnen van de Grote Prijs heb ik alleen maar opgetreden, wat mijn stem geen goed deed. En ik had geen tijd voor het creatieve proces. Ik had een jaar lang bijna geen nummers geschreven, dus heb ik de afgelopen maanden mijn stem rust gegeven en aan nieuw materiaal gewerkt.’ Dus we gaan deze zomer zeker horen van Jaskelis? ‘Absoluut. Ergens live of via een van mijn nieuwe releases. In januari bracht ik mijn single Busy Body uit. Het is de bedoeling dat ik dit jaar nog minimaal twee van zulke singles uitbreng en ondertussen werk ik aan mijn debuutalbum.’ Zijn de singles een voorbode voor je debuutalbum? ‘Voor mijn debuutalbum ga ik terug naar mijn core: de soulmuziek. De singles zijn juist afropop en afrobeat. Ik wil de tijd nemen om aan mijn debuut te werken. Dat album moet een deel van mij worden. Een jazzy soulalbum. Als het aan mij ligt, belt North Sea Jazz me meteen voor een optreden als ze het gehoord hebben.’

UITAGENDATIP

Jaskelis treedt vrijdag 27 juli op tijdens Rotterdam Unlimited. Jaskelis is te vinden op het Schouwburgplein in het programma DIVERGE - what does it mean to diverge from the mainstream? 13


KIDS

UITTIPS TIPS VAN DE REDACTIE foto Claire Droppertje

CREATIEVE ZOMERVAKANTIE

KIM MOEDER VAN ROSIE (6 MAANDEN)

HIPPIEVAL BOATHOUSE KRALINGEN, ZO 8 JULI

illustraties Willem Lagerwaard

‘Omdat onze Rosie deze zomer nog te klein is voor allerlei activiteiten, gaan wij vooral lekker slenteren, spelen en drankjes doen tijdens de verschillende familiefestivals deze zomer. Hippieval is er één van, zin in!’

DIMITRI VADER VAN IMME (1 JAAR)

In de zomervakantie is SKVR Rotterdam Centrum elke woensdag open voor een workshopochtend. Kinderen van zes tot en met twaalf jaar kunnen kiezen uit twee thema’s. Vind je het heerlijk om in de spotlights te staan, dan ga je dansen, toneelspelen en muziek maken. Ben je meer van het creatieve soort, dan ga je in het atelier aan de slag 14 ---

met fotografie, animatie op de iPad, tekenen en schilderen. Elke week is er een ander programma. SKVR ZOMERKIDS WORKSHOPS (6-12) SKVR ROTTERDAM CENTRUM, WOENSDAGEN VAN 18 JULI T/M WO 22 AUGUSTUS, 9.30 U

AGENDA ROTTERDAM --- JULI / AUGUSTUS 2018

POPPENTHEATER BINNENWEGPLEIN ELKE WOENSDAG-, ZATERDAG- EN ZONDAGMIDDAG ‘Laatst tijdens een weekendje weg, bleek Imme vooral heel dol op poppenkast. Bij de voorstelling had hij het hoogste woord. Benieuwd of hij ook zo’n lol heeft bij het befaamde poppentheater op het Binnenwegplein.’


KIDS _JEUGD

foto Johanna Schwarz

HUIS SONNEVELD

Testteam: Aart (36), Tamara (38), Janoa (10) & Nick (8) Getest uitje: Een audiotour voor kinderen in Huis Sonneveld, het museumwoonhuis in Museumpark (onderdeel van Het Nieuwe Instituut) Kosten: Volwassenen €14,-, kinderen tot 18 jaar gratis; een ticket biedt toegang tot Het Nieuwe Instituut en Huis Sonneveld Geschikt voor: Kinderen vanaf

6 jaar Is er mogelijkheid om wat te eten of drinken? Tamara: ‘In Huis Sonneveld niet, maar in Het Nieuwe Café bij Het Nieuwe Instituut kun je wat eten en drinken. Ze hebben ook lekkere taartjes en een terras!’

pssst.. de volledige kidsuitagenda van deze zomer vind je op PAGINA 30

Elke maand testen Rotterdammertjes een cultureel uitje. Deze keer is dat Het Nieuwe Instituut en Huis Sonneveld.

UITGETEST

MET KLEINZOON LEONARD DOOR HUIS SONNEVELD Wat houdt de audiotour in Huis Sonneveld in? ‘Bij binnenkomst moet je sloffen aan en krijgen de kinderen een kastje om hun nek. Zo kunnen ze naar het verhaal luisteren van Leonard die je samen met zijn moeder rondleidt; zijn opa en oma wonen in het huis. Je krijgt ook een logeerkoffertje mee met een fotoalbum, stofdoek en een speelgoedautooo tje. Al spelenderwijs leren de kinderen over de geschiedenis van het huis en de familie.’ Wat vonden jullie van Huis Sonneveld? ‘Het huis is in 1933 gebouwd voor de familie Sonneveld. Albertus Sonneveld was een van de directeuren van de Van Nellefabriek. Hij maakte veel buitenlandse reizen en sliep in de meest luxe hotels. Deze invloeden zie je goed terug in het huis. De kinderen beseften dat 1933 heel lang geleden is en waren verbaasd dat het huis zo modern is. Ze kregen op een speelse, interactieve manier een hoop mee van de architectuur.’

Wat was er allemaal te doen? ‘Kinderen mogen in alle kastjes en laatjes kijken; het is natuurlijk fantastisch om het huis zo te ontdekken. Tijdens het verhaal kwamen ze ook bij de waskoker. Leonard gooide hier altijd zijn speelgoed in. De kinderen mochten dit ook doen en aan het eind van de rondleiding vonden ze het autootje beneden terug.’ Wat vonden jullie er als ouders van? ‘Ook wij vonden het Sonneveldhuis fantastisch. De mensen die er rond lopen hebben veel passie voor het huis en vinden het leuk om vragen te beantwoorden. Dit enthousiasme werkte aanstekelijk op de kinderen. Maar vooral de audiotour maakt het erg levendig.’  HUIS SONNEVELD GEOPEND VAN DI T/M ZO 11.00-17.00 U

15


COLUMN

Vers Beton is een Rotterdams online tijdschrift voor journalistiek en opinie. Een medium dat eerst denkt en dan doet, en dat over alle facetten van Rotterdam. Lees verder op Versbeton.nl.

EEN NIEUWE STAD Het lijkt wel alsof ik in een andere stad woon sinds ik vorige zomer moeder ben geworden. Ik ben namelijk zo’n geboren en getogen stadskind dat schrikt als een vreemde mij op straat groet. Ik grijp mijn tas wat steviger vast en vraag me af of ik die persoon ergens van zou moeten kennen. Een Pavlovreactie van iedereen die in de jaren tachtig en negentig in Rotterdam is groot geworden. Maar nu ik met een kinderwagen door de stad loop, valt me opeens op hoe ontzettend aardig Rotterdammers eigenlijk zijn. Ze glimlachen, knikken vriendelijk op straat, trekken gekke bekken naar de baby, ze houden spontaan deuren open en helpen mij, meestal zonder dat ik het hoef te vragen, de kinderwagen in of uit de tram te tillen. Eeva Liukku (1983) is journalist, programmamaker en hoofdredacteur van Vers Beton.

16 ---

Ik ben er nog niet over uit of die nieuwe aanspraak er is omdat ik nu ben toegetreden tot de cult van het ouderschap of dat ik er zelf veel meer voor open sta.

AGENDA ROTTERDAM --- JULI / AUGUSTUS 2018

Als ik nu door de stad wandel, kijk ik met een nieuw paar ogen. Wandelingen zonder concrete bestemming, ook al zoiets. Dat deed ik eigenlijk nooit. Het blijkt een uitstekende manier om je wijk en stad opnieuw te leren kennen. Opeens valt op dat echt geen énkele stoep in mijn wijk recht ligt. Dat het dichtstbijzijnde park vanaf mijn huis best ver lopen is, maar dat de wijk volstaat met speeltuinen en drogisterijen, en dat verhoogde tramhaltes écht heel handig zijn. Ik heb nu ook een goede reden om plekken te bezoeken waar ik nooit kwam, of sinds mijn jeugd niet meer ben geweest. Zoals Diergaarde Blijdorp (jeugdsentiment!), Arboretum Trompenburg (wat een parel!) en het Kralingse Bos (neem de bospaden!). En van bevriende moeders hoor ik dat de stad barst van de speelplekken, verstopt in binnentuinen. Deze zomer hoef ik niet op vakantie, want er ligt een nieuwe stad aan mijn voeten.


DE LEUKSTE UITGAANSTIPS IN JE MAILBOX? MELD JE NU AAN!

UITAGENDAROTTERDAM.NL /UITMAIL 17


PLEINBIOSCOOP

FILM CHRISTIANE F

foto Law

rence Le

e Kalkm

an

De stad bruist deze zomer van de filmfestivals. Veel daarvan bieden ook een plek voor Rotterdamse filmmakers (in spe).

foto Fleur Beerthuis

FOCUS

_FILM

_FESTIVAL

FILMZOMER MET LOKALE FILMMAKERS tekst Liza Karsemeijer ‘Ik werk grotendeels buiten Rotterdam, maar blijf hier wonen omdat er zoveel verhalen in de stad zitten’, zegt filmmaker Shariff Nasr. De Rotterdamse regisseur won verschillende filmprijzen en werd uit veertig regisseurs gekozen om een deel van het filmproject Rotterdam, I love you te regisseren. De draaidagen zullen volledig in Rotterdam plaatsvinden. ‘De stad kan meer doen om jonge filmmakers te stimuleren, maar ik merk wel dat er overal van alles aan het borrelen is. Ik vind de Summer Film School van Roffa Mon Amour bijvoorbeeld erg interessant.’ Naast het reguliere programma geeft het festival filmmakers, 18 ---

-journalisten en -liefhebbers de gelegenheid tot verdieping door filmexperts, schrijvers en hoogleraren naar Rotterdam te halen.

48 HOUR FILM PROJECT Shariffs korte

horrorfilm Oppassen, over een jongetje dat bij zijn norse grootvader langsgaat en er al snel achterkomt dat er iets niet pluis is in huis, won vorig jaar het 48 Hour Film Project, een internationale competitie waarin filmmakers binnen 48 uur een complete film produceren. De oorsprong van het project ligt in NoordAmerika en wereldwijd vindt het in meer

AGENDA ROTTERDAM --- JULI / AUGUSTUS 2018

dan 130 steden plaats. Rotterdam is de grootste Nederlandse editie: er melden zich gemiddeld 45 teams aan. Die kunnen bestaan uit amateurs en studenten tot professionals en bekende namen: onder andere Martin van Waardenberg, Richard Groenendijk en Birgit Schuurman deden mee. Shariff begrijpt dat wel: hij deed zelf vier keer mee (waarbij hij drie keer de publieksprijs won en vorig jaar de hoofdprijs). ‘Je maakt in die 48 uur iets dat je normaal nooit in die tijd zou maken. Je daagt jezelf continu uit heel snel beslissingen te nemen.’ Hij leerde daarbij hoe belangrijk het is om ruimte voor


FOCUS foto Rosan van Zanten

ROFFA MON AMOUR

5X FILMZOMER GAY & LESBIAN SUMMER FILM FESTIVAL LantarenVenster vertoont deze zomer iedere dinsdag succesvolle films met een homo-, lesbisch of transgenderthema (o.a. The Happy Prince met Rupert Everett en Grace Jones: Bloodlight and Bami). LANTARENVENSTER, DI 3 JULI T/M DI 28 AUGUSTUS

foto Marc Heeman

CINERAMA SUMMERCLASSICS Cinerama draait deze zomer filmklassiekers zoals The Big Lebowski (1998) en Talladega Nights (2006). Elke twee weken start op donderdag een nieuwe film, je kunt dan vooraf burgers eten en er is een dj. CINERAMA ­FILMTHEATER, DO 5, 19 JULI & DO 2, 16 AUGUSTUS, 18.00 U

ROFFA MON AMOUR HET DRIJVEND PAVILJOEN

De zesde editie van dit filmfestival vindt niet meer plaats op het dak van de Hofbogen, maar in het Drijvend Paviljoen (naast LantarenVenster). Naast films uit alle werelddelen worden er concerten geprogrammeerd. DRIJVEND PAVILJOEN & LANTARENVENSTER, ZA 18 T/M WO 29 JULI

PLEINBIOSCOOP improvisatie te houden. ‘De keren dat we van tevoren geen uitgebreid script hadden uitgewerkt, maar alleen de grote lijnen op papier hadden gezet, waren uiteindelijk het meest geslaagd.’

EN PLEIN PUBLIEK Veel films die tijdens het project worden gemaakt, worden ingestuurd bij andere filmfestivals: zo won Shariffs film Pensionado vorig jaar de En Plein Public Award van de Pleinbioscoop. ‘We ontvangen veel 48 Hour Films’, vertelt Nikki Kamps van de organisatie van de Pleinbioscoop. ‘Het is leuk om elkaar zo te versterken, want we hebben een gezamenlijk doel: Rotterdamse filmmakers steunen.’ Aspirant-filmmakers kunnen tijdens

Pitchen op het Plein een filmteaser aan het Pleinbioscooppubliek laten zien. Vinden kijkers die de moeite waard, dan kunnen ze via crowdfunding bijdragen aan de realisatie van de korte film, die het jaar erop weer op de Pleinbioscoop in première gaat. Nikki: ‘Het is een ideale kans omdat er soms wel tweeduizend filmliefhebbers op het plein zitten. We hopen zo een springplank te creëren.’ 

Naast de negentien vaste filmavonden op het plein is er ook dit jaar in aanloop naar en na afloop van het festival weer film op bijzondere locaties (waaronder op het dek van het ss Rotterdam tijdens de Wereldhavendagen op 2 en 3 september). MUSEUMPARK, WO 8 T/M ZO 26 AUGUSTUS

48 HOUR FILM PROJECT

Alle films die tijdens het project gemaakt zijn, worden in twee dagen tijd vertoond voor het publiek in LantarenVenster. LANTARENVENSTER, DO 30 & VR 31 AUGUSTUS 19


MEDEMOGELIJKMAKER

ELINE RUST (33) PROJECTLEIDER EVENEMENTEN MARITIEM MUSEUM ‘Een jaar na mijn studie kon ik bij het Maritiem aan de slag. Hier ontwikkelde ik me, ik deed er al mijn werkervaring op – ik ben hier als het ware opgegroeid. Ik kwam binnen als zo’n echte millennial: alles wat ik deed, moest perfect zijn en het liefst was ik onsterfelijk en binnen twee jaar directeur. In de acht jaar dat ik in het museum werk, ben ik wijzer geworden in mijn vak, en wijzer geworden als mens. Ik heb nu het vertrouwen dat wat ik doe goed genoeg is, ben niet meer zo krampachtig bezig de controle te houden als in het begin. Als projectleider werk ik vooral met mijn hoofd: wat gaan we doen, hoe regelen we dat, en met wie? Het is veel brainstormen en vergaderen, draaiboeken maken, de planning in de gaten houden. Maar ik struin ook door het museum op zoek naar spullen die gerepareerd moeten worden, duik regelmatig het rekwisietenhok in voor originele materialen voor een tentoonstelling. Dat praktische heb ik van mijn vader. De stapelbedden voor mijn broers en mij timmerde hij zelf, hij laste tuinhekjes met van die zonnestralen in het midden. Ik keek altijd mee wanneer hij iets maakte. Van hem leerde ik: kijk hoe iets in elkaar zit, gebruik je verstand en probéér het gewoon. Dus is er iets mis met de batterijen van de elektrische bootjes voor het zomerevenement, dan stal ik al die bootjes uit op mijn bureau. Ik ga er eens goed voor zitten, gebruik mijn verstand en probéér het gewoon.’ 

foto Joke Schut tekst Laura van Mourik

Uitagenda Rotterdam portretteert mensen die achter de schermen of buiten de spotlights iets bijdragen aan de stad.

UITAGENDATIP

Steek je handen uit de mouwen is deze zomer het actieve familieprogramma in het Maritiem Museum. Vraag naar de handige 'toolkit’ voor families en volg de speciale route vol maritieme testen en uitdagingen. Van 14 juli t/m 26 augustus. 20 ---

AGENDA ROTTERDAM --- JULI / AUGUSTUS 2018


21


IN DE BIOS _FILM

_DRAMA

THE PLACE VOOR AL JE PROBLEMEN

tekst Jesse Heijnis The Place is de naam van een café en in de hoek van dat café zit een man. Een man zonder naam en zonder opvallende trekken: hij heeft een baardje en vermoeide ogen, dat is het wel. De man gedraagt zich niet als een stamgast – met andere klanten in de zaak bemoeit hij zich niet – maar toch is hij er iedere dag. Hij heeft een vast tafeltje en ontvangt uiteenlopende gasten met uiteenlopende wensen. Er is een meisje dat niet ouder maar mooier wil worden en een corrupte politieagent die op zoek is naar een zoekgeraakte drugspartij. Een jonge non vertelt dat ze God niet meer in zich voelt en een vader wil het leven van zijn doodzieke kindje redden. Kan de man hen niet helpen? De man leest in zijn notitieboek wat de mensen kunnen doen om hun dromen werkelijkheid te laten worden. Met de nadruk op kunnen. Hij geeft zijn klanten een keuze (je zou de klanten ook volgers kunnen noemen, de mensen hoeven alleen maar 22 ---

te luisteren, niet te betalen): of ze doen wat hij zegt, en dan komt hun wens uit. Of ze doen níet wat hij zegt, en misschien komt hun wens dan ook wel uit. De non krijgt te horen dat als ze God weer wil voelen, ze zich moet laten bezwangeren – maakt niet uit door wie. De wanhopige vader krijgt de opdracht een klein meisje te vermoorden, in ruil voor het leven van zijn zoontje. Schrijver-regisseur Paolo Genovese had vorig jaar in Nederland een hitje met Perfetti sconosciuti, een film over drie stellen die elkaar tijdens een etentje eens goed de waarheid vertellen. Zes personages, één locatie en heel veel woorden: eenvoudig, maar herkenbaar. Op dezelfde manier is The Place opgebouwd als een reeks toegankelijke filosofische gesprekken.

er dus 0,0 en The Place had wat dat betreft net zo goed een podcast kunnen zijn. Maar de acteurs weten hun personages goed te verkopen en er zitten genoeg lusjes en knopen in de verhaallijnen om te blijven boeien. In het café delen de klanten hun angsten en onzekerheden, hun kleine overwinningen en de ontdekkingen die ze over zichzelf doen. De mysterieuze man geeft er verder geen commentaar op en fungeert vooral als klankbord, net zoals de hele film een klankbord is. Is het lot meedogenloos of zijn de mensen dat? Is het leven van jou meer waard dan dat van een ander? Het zijn vragen die je lekker zelf mag beantwoorden. VANAF 12 JULI IN DE BIOSCOOP

Om en om komen de verschillende klanten terug naar het café om verslag uit te brengen over de vorderingen van hun opdracht. Wat er zich buiten The Place afspeelt, krijgen we niet te zien. Op visueel vlak gebeurt

AGENDA ROTTERDAM --- JULI / AUGUSTUS 2018

Regie: Paolo Genovese Met: Valerio Mastandrea, Alba Rohrwacher, Sabrina Ferilli, Marco Giallini


_DRAMA/ROMANTIEK

MEKTOUB, MY LOVE: CANTO UNO Het is 1994. Amin is in Parijs om door te breken als scenarioschrijver, maar in de zomer gaat hij terug naar Sète in Zuid-Frankrijk om met familie en vrienden vakantie te vieren. Met zijn neef Tony en beste vriendin Ophélie slijten ze hun dagen. Amin observeert gefascineerd de verliefdheden (en het bedrog) om zich heen. Zelf is hij nog zoekende. Mektoub, My Love: Canto Uno is de nieuwe film van Abellatif Kechiche, die voor zijn vorige film La vie d’Adèle de Gouden Palm won op het Cannes Filmfestival. Regie: Abdellatif Kechiche Met: Hafsia Herzi, Shaïn Bourmedine, Ophélie Bau, Salim Kechiouche VANAF 19 JULI IN DE BIOSCOOP

_ACTIE

ADVERTENTIE

MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT Tom Cruise is terug als Ethan Hunt in een nieuwe 3D-actiefilm van Mission: Impossible. Het is een race tegen de klok voor het IMF-team (Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames) als een missie verkeerd afloopt. Met terugkerende personages zoals Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) en Julia (Michelle Monaghan). Regie: Christopher McQuarrie Met: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Angela Bassett, Henry Cavill, Vanessa Kirby, Alec Baldwin, Simon Pegg, Michelle Monaghan, Ving Rhames MEER GRATIS. MEER KORTING. MEER DAN 750X PLEZIER.

VANAF 2 AUGUSTUS IN DE BIOSCOOP 23


NN North Sea Jazz Festival North Sea Round Town Edison Jazz/World Boogieball

Foto: Eric van Nieuwland

North Sea Jazz Kids

rotterdamfestivals.nl 24 ---

AGENDA ROTTERDAM --- JULI / AUGUSTUS 2018


SMAAK & STIJL foto Femke Poort

Een update vanuit de stad op het gebied van eten, drinken, lifestyle en uitgaan.

_LIFESTYLE

LOKAAL DESIGN Voormalig &design (Oude Noorden) is nu een winkel, studio en werkplaats in Het Industriegebouw: Evermore. In de winkel vind je onder meer accessoires en interieurspullen, die veelal gemaakt zijn door lokale, jonge ontwerpers. In de Makerbar zie je verschillende technieken zoals 3D-printen. EVERNOW GOUDSESINGEL 206

_LIFESTYLE _ETEN & DRINKEN _UITGAAN

26 Smaakmaker

THE SUICIDE CLUB

27 5x

ZOMERHOTSPOTS

28 Uitrdam

FENSE BERKHOF VAN DÂK

29 Uitgaan

DE GELE KANARIE 25


SMAAK & STIJL _ETEN & DRINKEN

Naam: Roeland Flierman Leeftijd: 37 jaar : The Suicide Ondernemingen MESS n, rte rga Bie Club, ub, restauType zaak: nachtcl ar rant, cocktailb tionaal Keuken: interna ddeld mi ge u:  ea niv Prijs Openingstijden: -02.00 uur, di t/m do, zo 14.00 uur vrij, za 14.00-05.00 eden: rh de zon bij en Sfeer kleed ge l, jlvo sti s, dakterra

THE SUICIDE CLUB

COCKTAILS MET WASABI OP NIEUW DAKTERRAS

foto's Titia Hahne

‘HET NIEUWE TERRAS IS 150 METER LANG’

tekst Lucas Boot Drie jaar terug alweer dansten de eerste feestgangers een gat in de nacht op het dak van het Groot Handelsgebouw. De opening van The Suicide Club op de achtste etage ging door de stad als een lopend vuur. Creatief directeur en mede-eigenaar Roeland Flierman schoot in de roos met de eerste skyclub van Rotterdam. De stad had er behoefte aan. The Suicide Club ademt de sfeer van een high-end nachtclub uit wereldsteden als New York, Tokio en Singapore. Die sfeer ontbrak volgens Flierman destijds in Rotterdam, terwijl het klimaat juist steeds internationaler werd. Rotterdam moest even wennen aan het concept van restaurant, cocktailbar en nachtclub ineen, weet Flierman te vertellen. Maar na drie jaar ondernemen, uitproberen en bijschaven staat de naam zo stevig als het gebouw waar The Suicide Club in huist. En af is het nooit. Terwijl dit interview wordt afgenomen (eind mei) leggen de werklui de 26 ---

laatste hand aan het vernieuwde dakterras. ‘Het terras loopt nu over de gehele breedte van het pand. Ongeveer honderdvijftig meter. Het is een logistieke uitdaging om zo’n gigantisch terras goed te bedienen. We zijn er op berekend inmiddels’, vertelt Flierman. De gasten hebben nu bovendien een nog weidser uitzicht over de stad, met meer hoekjes en banken voor het betere loungewerk. ‘Nog meer beleving’, vat de creatief directeur het samen. Mede op die boei drijft het succes van The Suicide Club. En op onderscheidend vermogen. In de muziek, in het glas en op de kaart. Flierman haalt als bewijs het nieuwe menu tevoorschijn. Zalm in zwarte thee met drop en gember bijvoorbeeld, of lamskotelet met ponzu (een Japanse suddersaus met rijstazijn en -wijn, gedroogde vis en zeewier). De persoonlijke favoriet van Flierman: het langzaam gegaarde buikspek, koud geserveerd met een szechuansaus.

AGENDA ROTTERDAM --- JULI / AUGUSTUS 2018

Azië is duidelijk de grote inspiratiebron voor chef-kok Freek Dekker. ‘Onze kaart heeft veel shared dining-gerechten. Het is allemaal licht en fris. Je moet na het tafelen nog wel een nacht kunnen dansen.’ Met een van de, laten we zeggen, uitgesproken cocktails in de hand is dat sowieso geen probleem. Al eens eerder mezcal met wasabi geproefd? Of een mix met gegrilde garnaal? De bartender van The Suicide Club schudt ze tot vijf uur ‘s nachts uit zijn mouw.  THE SUICIDE CLUB STATIONSPLEIN 45 Geschreven door:

‘Alles over lekker eten in onze stad’


_LIFESTYLE

ZOMERGEVOEL NHOW BAR

Met een gin-tonic in de hand uitkijken over de stad, dat voelt als vakantie. In de hotelbar en het terras van nhow op Wilhelminakade 137 kan het.

foto Daniel Verkijk

Foto Eric van Nieuwland

UITGAAN IN DE BUURT VAN THE SUICIDE CLUB

VR 13 JULI, 23.00 U BOOGIEBAL

DI 24 T/M ZA 28 JULI ROTTERDAM UNLIMITED

Tijdens NN North Sea Jazz Festival is er een officiële afterparty in BIRD: BoogieBall. Hier komen artiesten van het festival – vaak ook hele bekende – als dj of om te jammen. Boogieball is onderdeel van North Sea Round Town. BIRD, RAAMPOORTSTRAAT 24-28 (900 meter)

Naast Hofpleinconcerten van Wyclef Jean en Broederliefde en de Straatparade van Zomercarnaval vinden er tijdens Rotterdam Unlimited optredens plaats op Schouwburgplein van onder anderen Lady Shaynah, Jeangu Macrooy en Pink Oculus. O.A. SCHOUWBURGPLEIN (600 meter)

OP HET DAK

Op Schiekade 189 zit je midden in de stad en toch in het groen. Dit stadsdak bestaat uit een terras en een moestuin met bijen, een grote collectie eetbare bloemen en kruiden.

ALOHA BAR

Het voormalig zwemparadijs op Maasboulevard 100 blijft een fijne plek voor het ultieme zomergevoel.

VISKANTINE AAN DE COOL

Naast De Machinist op Willem Buytewechstraat 45, aan de kade van de Coolhaven, eet je vis van de grill.

SS ROTTERDAM

Waan je even op cruisevakantie op 3e Katendrechtse Hoofd 25. Op het dek van het schip vind je een zwembad en terras.

27


UITRDAM _FESTIVAL

FENSE BERKHOF (34) MEDE-INTIATIEFNEMER DÂK Het is de vijfde zomer op rij dat een parkeerdek in de stad wordt omgetoverd tot DÂK: een groot pop-upstadspark met tafeltennistafels, barbecues en een gevarieerde programmering. Hoe is het initiatief voor DÂK ontstaan? ‘Op de vrijdagborrel een aantal jaren geleden filosofeerde ik met de drie anderen over een concept dat de stad naar ons idee zou verrijken. Het moest vooral een sociaal ding zijn, een plek waar mensen op een laagdrempelige manier konden samenkomen. Daarnaast wilden we lokale initiatieven supporten, duurzaam zijn. De filosofie achter DÂK is nog steeds: laten zien hoe we op een fijne manier met elkaar én met de wereld omgaan.’

foto Vera Cornel | redactie Kim Stolk / Hotterdan

Waar word je tijdens DÂK het meest gelukkig van? ‘Van de mellow vibe die er altijd hangt. Van het gemêleerde publiek, de talloze blije gezichten voor en achter de bar en de vrijwilligers die zich elke zomer het schompes werken. Dat geeft energie. Regelmatig kijk ik tijdens DÂK om me heen en dan realiseer ik me: wat we ooit op papier hebben bedacht, is gewoon gelukt!’ Wat maakt DÂK typisch ­Rotterdams? ‘Vanaf DÂK heb je een geweldig uitzicht op de Rotterdamse skyline, onze trots. Daarnaast werken we veel samen met lokale partijen. Niet alleen vanuit een duurzaam perspectief, maar ook omdat we het leuk vinden elkaar te helpen. In Rotterdam gunnen we elkaar dingen.’

UITAGENDATIP

DÂK vindt van 19 juli tot en met 12 augustus plaats op het dak van de Parkeergarage Westblaak. 28 ---

AGENDA ROTTERDAM --- JULI / AUGUSTUS 2018


SMAAK & STIJL

_LIFESTYLE _ETEN & DRINKEN

Elke maand tipt Uitagenda Rotterdam een avondje uit voor de 25-plusser. Van clubavond tot cocktailbar. Dit keer de landing van De Gele Kanarie, de nieuwe onderneming van de eigenaren van Bokaal en Weena.

foto Hannah Rosalie Photography

_UITGAAN

VINTAGECOUPE

Bij Sugarcoated Pictures kun je jezelf laten uitdossen in pin-upstijl uit de jaren veertig en vijftig en professioneel laten fotograferen. Kortgeleden opende een heuse Sugarcoated Salon waar je van donderdag tot en met zaterdag terechtkunt voor make-up of een knipbeurt. SUGARCOATED SALON GOUVERNESTRAAT 81A+C

UITGAAN > 25

MUZIEK IN DE BROUWERIJ Wat? De Gele Kanarie, Goudsesingel 284 Wanneer? Iedere dag van 11.00 tot 01.00 uur Kosten? Gratis Muziek? Semiakoestisch live Wat trek je aan? Maakt niet uit

Al een tijdje stond het grote pand aan de brede stoep van de Goudsesingel leeg. Maar de eigenaren van Bokaal en Weena zagen de potentie en bewijzen dat deze zomer met een nieuwe zaak. De Gele Kanarie (zo noemt de bekende Rotterdammer Martin van Waardenberg een biertje!) wordt vergelijkbaar met hun andere zaken. ’De gemeente wil dit gebied ook graag levendiger maken, en daar zijn wij graag voorloper in’, zegt bedrijfsleider Dave Heijnen. ‘Je merkt dat het centrum steeds groter wordt en zich als een olievlek deze kant op begeeft. Dit komt door initiatieven als The Student Hotel, Het Industriegebouw en de ontwikkelingen in het MaHo-kwartier. Wij gaan hopelijk voor een verbinding zorgen tussen de Meent en de Pannekoekstraat in het centrum en de ontwikkelingen bij het Oostplein en de Goudsesingel.’ ‘We willen toegankelijk zijn voor iedereen. De gemiddelde leeftijd zal rond de 30 en 35 liggen en we richten ons op buurtbewoners, mensen die in de buurt werken, studenten, dagjesmensen, toeristen en bierliefhebbers! Want we gaan ons eigen bier brouwen in onze brouwerij in het pand.’

ZOETE ZONDE

Bij pop-upijssalon Belicio-Cheatday kun je eens lekker zondigen. De bolletjes ijs worden versierd met marshmallows, chocola en stroopwafels. Afgemaakt met een chocola-, aardbei- of karamelsaus kun je deze ijscreaties met recht indrukwekkend noemen. BELICIO-CHEATDAY BEURSTRAVERSE182-184 (KOOPGOOT)

tekst Jeroen Veenstra

Daarnaast bieden ze een gezellige borrel, etentje, afterworkdrankje en kan er wellicht gedanst worden. ‘Het draait om beleving, dus er is altijd iets te zien of te doen, zoals een pubquiz, een bingo en wellicht zelfs kunstexposities. Tijdens het diner en de borrel wordt er semi-akoestische livemuziek gespeeld en later op de avond volgen er herkenbare covers. Al worden we absoluut geen poppodium’, besluit Heijnen. 

29


Hot Glue 09.06.2018 – 30.09.2018 Deze zomer

boijmans.nl 30 ---

De Rotterdamse productontwerper Bertjan Pot staat bekend om zijn eigenzin­ nige ontwerpen. Design is voor hem een zoektocht naar een eenvoudige maar eigenwijze oplossing. Pas als materiaal en constructie tot een voor hem logische combinatie zijn samengebracht, is zijn ontwerp geslaagd. Zijn keuzes lijken simpel maar bezitten vaak iets ongewoons. Voor de tentoonstelling ‘Hot Glue’ gaf hij een jaar langzijn ideeën de vrije ruimte. Hij ging met eenvoudige mate­ rialen aan de slag om de vaart van zijn ideeën bij te houden: veel touw, band, geodriehoeken, schelpen, plastic lepeltjes, tasjes, en hot glue, veel hot glue.

AGENDA ROTTERDAM --- JULI / AUGUSTUS 2018


Breathing Colour 09.06.2018 – 12.08.2018 Ontwikkeld in samenwerking met het Design Museum, Londen. Breathing Colour wordt mede mogelijk gemaakt door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Ontwerper Hella Jongerius presenteert, na vijftien jaar kleuronderzoek, een serie installaties die ons begrip van kleur en vorm verdiepen. Ze toont in de tentoonstelling ‘Hella Jongerius – Breathing Colour’ een verzameling speciaal ontworpen objecten die laten zien hoe de beleving van kleur en vorm wordt beïnvloed door het daglicht, dat verandert gedurende de ochtend, middag en avond. Jongerius’ recente onderzoek gaat in deze tentoonstelling een dialoog aan met de werken van oude meesters, eigentijdse kunstenaars als Francis Picabia en Jan Schoonhoven en ambachtslieden. 31


ZOMERGIDS

foto Daarzijn

tekst Ferrie Weeda en Renee Schouwenburg

Ontdek stadsstranden en groene oases in deze ultieme zomergids voor een vakantiegevoel in eigen stad.

HET TERRAS VAN HET SS ROTTERDAM

34 5x

RUST ZOEKEN IN DE STAD

37 5x

ZOMERSE UITJES IN DE BUURT

38 5x

MIDDAGJE ONTSPANNEN IN HET GROEN

40 5x

VERKOELING ZOEKEN


5X RUST PAKKEN IN DE STAD

Elke woensdag en zaterdag kun je met een gids de toren van de Laurenskerk beklimmen voor een indrukwekkend uitzicht over de stad.

Je loopt in de K ­ oopgoot en het is warm. Waar kun je naartoe om even neer te strijken?

STADSPARK GROTEKERKPLEIN Centrum

Vanaf de Hoogstraat en de Meent zit je zo op dit recent vernieuwde plein van de Laurenskerk. Het stadspark is een groene oase in de binnenstad. Loop je hier op zondag langs? Dan heb je kans dat er gedanst wordt tijdens een van de danssalons.

foto's Iris van den Broek

1.

3. BOOMPJES EN LEUVEHOOFD Centrum

Recreëren aan de oever van de Maas, dat is nog eens echt Rotterdams. Op deze groenstrook langs de Boompjes is het ’s zomers gezellig druk. Hardlopen en wandelen kan hier ook, in 3,5 kilometer loop je het rondje bruggen over de Willemsbrug en Erasmusbrug.

DELIPLEIN Katendrecht

Op en top vakantiegevoel heb je op het Deliplein. De gezellige terrasjes, gekleurde lampjes en de Fenix Food Factory brengen een fijne zomersfeer. 34 ---

AGENDA ROTTERDAM --- JULI / AUGUSTUS 2018

foto Peter Schmidt

2.


5. SPOORTUIN & ESSENBURGPARK

'Het grote grasveld is ideaal voor een picknick. Zonnig, intiem en met uitzicht op de skyline.'

Langgerekte reep ongerepte jungle langs het spoor - het bestbewaarde geheim van Middelland. Prorail wilde de bomen eigenlijk kappen, maar bewoners namen onderhoud en beheer over. Entree via ‘hondentuin’ bij Statentunnel of hek (hard duwen!) bij Blijdorptunnel. Volg de spannende paadjes langs de Essenburgsingel en aanschouw de bizarre omgevallen populieren waaruit nieuwe stammen groeien. Een stukje verderop (achter Marnix Gymnasium) vind je Essenburgpark. Een verwilderd rangeerterrein met bijzondere vogels en moerasvegetatie, dat vooralsnog alleen geopend is in het weekend.

WELKOM THUIS STRAATTHEATER­ FESTIVAL

DELIPLEIN, ZA 25 AUGUSTUS Elk jaar wordt op Deliplein de zomervakantie afgesloten met een gezellig festival. Er zijn muziekoptredens, straattheater en kinderactiviteiten.

FESTIVAL HOP WIJKPARK OUDE WESTEN,

VR 10 T/M ZA 11 AUGUSTUS,

foto Spoortuin

foto Tino van den Berg

Middelland

FESTIVALS IN DE BUURT

Kleine bierbrouwerijen – die ooit thuis begonnen in de kelder of schuur – verzamelen zich in Wijkpark Oude Westen voor bierfestival Hop. Met akoestische muziek op de achtergrond geniet je hier van ambachtelijk bier.

4. WIJKPARK OUDE WESTEN Oude Westen

foto's Chymo&More Photography

Deze groene oase aan de West-Kruiskade was ooit een rooms-katholiek bastion. Hier ontfermden nonnen zich over katholieke weeskindertjes. Toen de sloopkogel door weeshuis en klooster ging, kreeg het dichtbebouwde Oude Westen hier een schitterend wijkpark. Het grote grasveld is ideaal voor een picknick. Zonnig, intiem en met uitzicht op de skyline. De kastanje is nog uit de tijd van de nonnen, evenals een kalkstenen Christusbeeld dat langzaam uit elkaar valt. Fier overeind bij de ingang: de Reus van Rotterdam, gegoten in brons (2,37 meter).

5X RUST PAKKEN IN HET CENTRUM --- 35


foto Danny Cornelissen

Neem de Fast Ferry vanaf Hoek van Holland naar de Maasvlakte, en je ziet de zeehonden van heel dichtbij. Ze liggen vaak te zonnen op een klein eilandje tussen de containerhavens.

36 ---

AGENDA ROTTERDAM --- JULI / AUGUSTUS 2018


5X DAGJE OP VAKANTIE IN ROTTERDAM Ja, je ziet het goed, zeehonden spotten kan gewoon in de haven van Rotterdam. ­Vakantietips in eigen stad.

1. ZEEHONDEN KIJKEN IN HAVEN ROTTERDAM Het gaat goed met de natuur in de Rotterdamse haven! Dat was vroeger wel anders. Tot in de jaren negentig was de lucht er zwaar vervuild en het water giftig. Europese milieumaatregelen zorgden voor een fenomenale verbetering. Tegenwoordig zijn Maasvlakte en Europoort de habitat van zeldzame vogels en reptielen. Er zwemt weer zalm in de Maas en er worden zelfs bevers gesignaleerd! De grootste verrassing: midden in het havengebied leeft een complete kolonie zeehonden.

2. BOOTJE HUREN EN VAREN OP DE ROTTE Met een (gehuurd) motorbootje over de Rotte varen. Dat kan vanaf de Zeverhuizerplas. Via de sluisjes kun je helemaal naar de Kralingse Plas en over de Rotte tot aan Noordplein varen.

3. FIETSEN LANGS DE DIJKEN BIJ LOMBARDIJEN Charlois, Katendrecht en IJsselmonde: ooit waren het idyllische dorpjes in een uitgestrekte polder. Langgerekte dijken vormden de verbinding tussen molens, boerderijen en kerkdorpjes. Die dijken zijn er nog. Stippel een fietsroute uit over de Charloisse Lagedijk, Schulpweg, Grondherendijk, Katendrechtse Lagedijk, Smeetslandsedijk, Hordijk, Zuideren Noorderkerkedijk en Bovenstraat. Kijk door je oogharen en ervaar het agrarische landschap van Rotterdam-Zuid.

4. BRIENENOORDEILAND Op een plek waar je het allerminst verwacht – onder de Van Brienenoordbrug – vind je een natuurgebied met bos, grasvlakten, watertjes en Schotse Hooglanders. Voor gezinnen is er een natuurspeeltuin.

5. PROEF DE SFEER VAN DE ROTTERDAMSE VOLKSTUINEN Rotterdam telt maar liefst veertig volkstuincomplexen. In de zomer zijn deze fantastische groene oases meestal publiek toegankelijk. De volkstuincomplexen zijn mini-­biotopen: behalve oogstrelende flora en fauna vind je hier de Rotterdamse samenleving op kleine schaal. Dus schitterende bloemen en indrukwekkende komkommers, maar ook kitschy tuinkabouters versus architectonisch verantwoorde boomhutten en bingo versus yoga. 5X DAGJE OP VAKANTIE IN ROTTERDAM --- 37


5X EEN MIDDAGJE ONTSPANNEN IN HET GROEN foto Iris van den Broek

Om de week, op zondag, is er tussen 15.00 en 17.00 uur livemuziek op het terras van het Vroesenpaviljoen.

Geen tijd voor een dagje strand, maar wel zin om de rust op te zoeken? Deze parken bieden uitkomst.

1.

3.

HET PARK

MUSEUMPARK Dijkzigt

Nieuwe Werk

Dit park vormt het hart van vier grote musea: Het Nieuwe Instituut, Museum Boijmans Van Beuningen, Het Natuurhistorisch en de Kunsthal. Zoek hier verkoeling op warme dagen of bezoek een van de festivals op het terrein. Achter het Boijmans vind je de Rozentuin, met bankjes en grasperken.

foto Claire Droppert

In Het Park bij de Euromast, dat rond 1850 werd ontworpen, kun je wandelen, picknicken of neerstrijken op de terrassen van Parqiet en Dudok In Het Park.

'Ga rond etenstijd naar het Vroesenpark en het voelt alsof je met heel Rotterdam dineert op het gras.'

foto Masha Bakker

VROESENPARK

38 ---

Blijdorp

Ga met lekker weer rond etenstijd naar het Vroesenpark en het voelt alsof je met heel Rotterdam dineert op het gras. Bij het Vroesenpaviljoen kun je terecht op het gezellige terras of de strandstoelen. Om de week, op zondag, is er livemuziek. AGENDA ROTTERDAM --- JULI / AUGUSTUS 2018

foto's Ossip van Duivenbode

2.


'Deze plek mag niet ontbreken in je programma deze zomer.'

4. KRALINGSE BOS Kralingen

foto's Iris van den Broek

In het Kralingse Bos is er vertier voor alle leeftijden. Van een kinderboerderij en klimbos, tot een naaktstrand en BBQ-velden. Het Kralingse Bos is bovendien een geliefde wandel- en hardlooplocatie, in zo’n 4,5 kilometer loop je een rondje om de plas. Deze plek mag niet ontbreken in je programma deze zomer.

FESTIVALS IN DE BUURT De Groene Connectie verbindt stadsnatuur langs het spoor (zoals de Spoortuin, het Essenburgpark en Spoordijk Spangen) met het Dakpark, Voedseltuin Rotterdam, Maasoevers, Coolhaven en Heemraadssingel. De plekken vormen een lint van acht kilometer, dat je als route kunt volgen.

REGGAE FESTIVAL

WINNEN

KRALINGSE BOS, ZO 22 JULI In het Kralingse Bos klinken Caribische klanken van reggaeartiesten uit binnen- en buitenland tijdens dit festival. Tickets winnen? Ga naar uitagendarotterdam.nl/winnen

5.

DUIZEL IN HET PARK VROESENPARK,

DAKPARK MARCONIPLEIN

VR 3 T/M ZO 5 AUGUSTUS

Nieuw-Matthenesse

Wil je de Action, Kwantum of Big Bazaar leegkopen? Op de Vierhavensstraat ben je aan het juiste adres. Maar behalve dit ‘1-kilometer-winkelplezier’ komen ook liefhebbers van stedelijk groen aan hun trekken. De landschapsarchitectuur en het weidse uitzicht maken het Dakpark tot een top­locatie. Je kunt voetballen op de grasvelden, barbecueën bij de picknickbankjes of chillen in de mediterrane tuin. Hoogtepunt: de watertrap. Op hete dagen poedelt half Bospolder-Tussendijken hier in het kabbelende water. Tegenover het Dakpark, in het rauwe M4H-gebied kun je door de voedseltuin wandelen. Groente en fruit uit deze tuin gaan naar de Voedselbank. Bij Uit je eigen Stad, iets verderop, kun je zelf proeven van stadslandbouw.

In het Vroesenpark is het gezellig druk tijdens dit kindvriendelijke festival. Onder anderen Poppy Ackroyd, Broeder Dieleman en Pitou brengen indie-pop, folk en neoklassieke muziek. Ook worden er verhalen voorgedragen en zijn er activiteiten voor kinderen.

DAG VAN DE ROMANTISCHE MUZIEK HET PARK (BIJ DE EUROMAST), ZO 19 AUGUSTUS

Het Park was eind negentiende eeuw al decor voor klassieke muziek. Tijdens de Dag van de Romantische Muziek voelt het – mede dankzij de bezoekers in jurken en kostuums – alsof je even teruggaat naar die tijd.

5X EEN MIDDAGJE ONTSPANNEN IN HET GROEN --- 39


4. 2. 5X VERKOELING STRANDJE VAN DE ESCH HET SS ROTTERDAM ZOEKEN Heb je geen tijd om helemaal naar het strand te rijden, maar zoek je toch verkoeling? Neem dan de tram naar de Esch. Hier vind je een kleine strook strand met uitzicht op de stad.

Als je niet op cruisevakantie gaat, maar wel even wil voelen hoe het is om op het dek van een schip aan het zwembad te liggen, dan ben je bij het ss Rotterdam aan het juiste adres. foto Daarzijn

Katendrecht

foto Rosanne Dubbeld

Naar het strand in ­Rotterdam? Ja hoor, dat kan. Stadsstranden en zwembaden zat!

De Esch

3. foto Gerhard van Roon, Kunst & Vliegwerk

BUNKERROUTE IN HOEK VAN HOLLAND Hoek van Holland

Hoek van Holland is een militair-strategisch object van de buitencategorie. Al in 1881 verrees hier het eerste pantserfort, de nazi’s bouwden er hun Atlanticwall. Een bizarre straalzender van de NAVO herinnert aan de Koude Oorlog. Je kunt een wandelroute volgen langs de bunkers, en tegelijk van alles leren over de natuur in de duinen, zoals de rugstreeppad en de baardvleermuis.

5. STRAND NESSELANDE Nesselande

Het strandje aan de Zevenhuizerplas in de wijk Nesselande zorgt voor verkoeling op warme dagen. Je kunt er zwemmen en allerlei watersporten beoefenen.

1. QUARANTAINEGEBIED ACHTER RDM-TERREIN

Van 23 t/m 25 augustus vindt op het strand van Nesselande festival Culinesse plaats.

Geïsoleerd in de Rotterdamse haven, vlakbij Heijplaat, ligt een curieus gebouwencomplex uit de jaren dertig. Hier moesten zeelieden met besmettelijke aandoeningen in afzondering behandeld worden. Alles was gericht op het voorkomen van verspreiding van ziektes, dus was er een strikte scheiding tussen besmette en schone zones. De uitvinding van penicilline maakte deze voorziening overbodig. Creatievelingen kraakten de panden en het Quarantaineterrein werd een kunstenaarsdorp, een alternatieve groene enclave tussen de havens en industrie. Uniek vanwege de setting, geschiedenis, architectuur en artistieke initiatieven. Bovendien heeft het Quarantaineterrein een strandje aan de Maas én een veldje met superschattige zwijntjes. Je komt er met de fiets en/of Waterbus. 40 ---

foto Jan van der Ploeg

Heijplaat

AGENDA ROTTERDAM --- JULI / AUGUSTUS 2018


STEEK JE HANDEN UIT DE MOUWEN!

ZOMERVAKANTIETIP

Van 14 juli t/m 26 augustus ga jij heerlijk aan de slag in het Maritiem Museum. Stroop de mouwen op en daag je familie uit met onder meer zakkensjouwen, vlag seinen, dek zwabberen, en het maken van een eigen windvanger. Vraag naar de handige ‘toolkit’ voor een route vol maritieme testen en uitdagingen.

VAAR JE MEE?

Ervaar de wereldhaven van Rotterdam en vaar 1½ uur mee op een van de historische schepen. Elke zondag t/m 26 augustus

en elke woensdag van 18 juli t/m 22 augustus vanuit de Maritiem Museum Haven. Reserveren via maritiemmuseum.nl, vol = vol.

41

MUSEUM VAN HET JAAR


ADVERTENTIES

rotterdamse

PARKEN

MAAND september 2018 Wandelingen, excursies, tochten workshops, natuurwerkdagen en kunst & cultuur in de Rotterdamse parken.

WWW.PARKENMAAND.NL WWW.GROENEAGENDA.NL @parken010 #parkenmaand010 Rotterdamse Parken

Sponsors en partners:

42 ---

AGENDA ROTTERDAM --- JULI / AUGUSTUS 2018


AGENDA

foto Barry Marré

Ontdek in deze agenda de festivals, concerten, voorstellingen en meer.

_MUZIEK

NTJAM ROSIE Samen met pianist Anan de Boer brengt Ntjam Rosie nummers van haar vijfde album Breaking Cycles. Hierbij mixt de Rotterdamse zangeres muzikale stijlen als r&b, hiphop, funk, soul en jazz. Dit gratis concert in de Pro Regekerk in Kralingen is onderdeel van North Sea Round Town. JAZZKERKDIENST MET ­NTJAM ROSIE & ANAN DE BOER - BREAKING CYCLES CENTRUM PRO REGE, ZO 8 JULI, 17.00 U

BEKIJK DE ACTUELE UITAGENDA OP UITAGENDAROTTERDAM.NL --- 43


zondag 1 juli t/m maandag 9 juli ZONDAG 01 JULI

--------------------------------

FESTIVALS

--------------------------------

KUNSTHAL LIVE OP ZONDAG Zie pagina 12 Kunsthal Rotterdam 10.00 u gratis PARADE Een rondreizend theaterfestival met ruim tachtig theater-, dansen muziekvoorstellingen. Museumpark 14.00 u €7,50 NORTH SEA ROUND TOWN Tijdens dit fringefestival van NN North Sea Jazz vind je door heel de stad jazz, blues, soul, funk, hiphop, pop, improvisatie en crossovers. Diverse locaties IABR–2018+2020– THE MISSING LINK Tentoonstelling met iedere dag een aanvullend programma. HAKA-gebouw €7,50

-------------------------------FAIR FASHION FESTIVAL 010 Inspirerende dag in het teken van fair fashion met o.a. workshops, kledingruil, lezingen en muziek. BAR 13.00 u gratis

--------------------------------

JEUGD

-------------------------------OPENLUCHTTHEATER AFRIKAANDERWIJK Met culturele workshops, muziek, dans en veel gezelligheid. Afrikaanderplein 14.00 u POPPENTHEATER BINNENWEGPLEIN Poppenspel in de open lucht. Binnenwegplein 13.30/14.30/15.30 u gratis VIKTOR&ROLF KIDS ATELIER In het Viktor&Rolf Kids Atelier ervaren jong en oud hoe het is om

NORTH SEA ROUND TOWN Zie zo 01 Diverse locaties

maar liefst 16 Studio Ghibli-films. KINO 21.30 u €10,00

DIVERSEN

--------------------------------

--------------------------------------------------------------SPRONG NAAR ZUID! De wandeling met gids. Vooraf aanmelden. Gilde Rotterdam 14.00 u €6,00

--------------------------------

DIVERSEN

KRALINGEN Wandeling met gids. Vooraf aanmelden. Gilde Rotterdam 14.00 u €6,00

WOENSDAG 04 JULI

DINSDAG 03 JULI

--------------------------------

FESTIVALS

--------------------------------

---------------------------------------------------------------

FESTIVALS

--------------------------------

PARADE Zie zo 01 Museumpark 14.00 €7,50 NORTH SEA ROUND TOWN Zie zo 01 Diverse locaties IABR–2018+2020–THE MISSING LINK Zie zo 01 HAKA-gebouw €7,50

--------------------------------

MUZIEK

PARADE Zie zo 01 Museumpark 15.00 u €7,50 NORTH SEA ROUND TOWN Zie zo 01 Diverse locaties IABR–2018+2020–THE MISSING

MUZIEK

---------------------------------------------------------------

SALON SALSA, BACHATA EN KIZOMBA Altijd al eens de salsa willen dansen? Een danssalon met livemuziek en workshops. Stadspark Grotekerkplein 14.00 u gratis MAAIKE DEN DUNNEN MET INNER SPACE Singer-songwriter Maaike den Dunnen maakt toegankelijke jazz met een knipoog. Studio de Bakkerij 14.30 u €5,00 SELMA ANN LOUIS Met Arjan Ederveen, Plien & Bianca. Nieuwe Luxor Theater 20.00 u €25,00

MAVIS STAPLES Sinds de sixties timmert de gevierde zangeres solo aan de weg en tot vandaag is zij altijd nog actueel. Theater Rotterdam Schouwburg 21.00 u €28,00

--------------------------------

THEATER

-------------------------------DE AANBOUW Grappige en muzikale voorstelling van drielingzusjes Miriam en Carla Wijnen (finalisten Cameretten). Theater Zuidplein 20.15 u €10,00

--------------------------------

JEUGD

--------------------------------

--------------------------------

KLASSIEKE MUZIEK

-------------------------------VRIENDENCONCERT Vriendenconcert met borrel in de Sociëteitskamer, boven het restaurant. De Machinist 15.00 u €20,00

--------------------------------

FILM

--------------------------------

PLUK VAN DE PETTEFLET Verfilming van het beroemde boek van Annie M.G. Schmidt, over de kleine Pluk die in de Petteflet gaat wonen. Cinerama 11.45 u THE ACTOR Intelligente en bij vlagen surrealistische komedie van één van Japans meest getalenteerde filmmakers. LantarenVenster 19.30 u MAVIS! De eerste lange documentaire over gospel- en soulmuzieklegende en burgerrechtenicoon Mavis Staples. LantarenVenster 19.30 u €9,50 STUDIO GHIBLI: NAUSICAÄ OF THE VALLEY OF THE WIND (1984) Het belooft een magische zomer te worden met een retrospectief van maar liefst 16 Studio Ghibli-films. KINO 19.30 u €10,00

--------------------------------

LEZING/DEBAT

44 ---

SKVR ZOMERKIDS WORKSHOPS Elke woensdagochtend in jouw zomervakantie creatief aan de slag bij SKVR Zomerkids (6 t/m 12 jaar)! Kies voor podium of atelier. www.skvr.nl/zomerkids SKVR ROTTERDAM CENTRUM, HENNEKIJNSTRAAT 6, WOENSDAGEN VAN 18 JULI T/M 22 AUGUSTUS, € 15,ontwerper te zijn. Kunsthal Rotterdam 10.00 u €14,00 PEUTERRONDLEIDING MET MUSEUMKNUFFEL BO (3-4) Knuffel Bo neemt kinderen mee door het museum, aan de hand van spelletjes, liedjes, verhaaltjes en dansjes. Van tevoren online aanmelden. Museum Boijmans Van Beuningen 15.00 u €5,00

LINK Zie zo 01 HAKA-gebouw €7,50

DIVERSEN

FILM

--------------------------------------------------------------KUNST EN CULTUUR Een stadswandeling met gids door het centrum van Rotterdam. de Doelen 14.00 u €6,00

MAANDAG 02 JULI

--------------------------------

FESTIVALS

-------------------------------PARADE Zie zo 01 Museumpark 15.00 u €7,50

AGENDA ROTTERDAM --- JULI / AUGUSTUS 2018

--------------------------------

THEATER

-------------------------------OUDFIT Rotterdamse voorstelling over ouder worden mét en zonder gebreken. Theater Zuidplein 14.00 u €5,00

---------------------------------------------------------------

THE ACTOR Zie zo 01 LantarenVenster 19.30 u RUBEN BLADES IS NOT MY NAME Ruben Blades wordt gedurende drie jaar gevolgd in zijn dagelijks leven en tijdens concerten. LantarenVenster 19.30 u €9,50 STUDIO GHIBLI: CASTLE IN THE SKY (1986) Het belooft een magische zomer te worden met een retrospectief van

POPPENTHEATER BINNENWEGPLEIN Zie zo 01 Binnenwegplein 13.30/14.30/15.30 u gratis

DONDERDAG 05 JULI

--------------------------------

FESTIVALS

-------------------------------PARADE Zie zo 01 Museumpark 15.00 €7,50 NORTH SEA ROUND TOWN Zie zo 01 Diverse locaties IABR–2018+2020–THE MISSING LINK Zie zo 01 HAKA-gebouw €7,50

--------------------------------

MUZIEK

-------------------------------KNOW THE LEDGE Een avond met acht getalenteerde MC’s onder begeleiding van een live band. LantarenVenster 20.30 u €7,50

--------------------------------

JEUGD

-------------------------------SLIMME BABY’S Een maandelijkse Boekstartbijeenkomst voor tips over samen lezen met je baby. Centrale Bibliotheek 10.30 u gratis


--------------------------------

DIVERSEN

-------------------------------DAGTOCHT LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA Een bijzondere reis met Spido door het Zuid-Hollandse, Gelderse en Brabantse landschap. Spido 10.30 u €49,50

VRIJDAG 06 JULI

--------------------------------

FESTIVALS

-------------------------------PARADE Zie zo 01 Museumpark 15.00 u €7,50 NORTH SEA ROUND TOWN Zie zo 01 Diverse locaties IABR–2018+2020–THE MISSING LINK Zie zo 01 HAKA-gebouw €7,50

--------------------------------

MUZIEK

-------------------------------EDISON JAZZ/WORLD 2018 De Oeuvreprijs Jazz 2018 gaat naar de Braziliaanse jazzpianiste Eliane Elias. LantarenVenster 20.30 u €11,50

--------------------------------

DANS/BALLET

-------------------------------PLAYTIME IS OVER (OR YET TO COME) Fysieke danstheatervoorstelling over de chaos en barbaarsheid van het leven. Theater ‘t Kapelletje 20.00 u €7,50

--------------------------------

FILM

--------------------------------

CRY-BABY CINEMA: LOVE, SIMON Met je baby naar de film. KINO 12.30 u €7,50 STUDIO GHIBLI: GRAVE OF THE FIREFLIES (1988) Het belooft een magische zomer te worden met een retrospectief van maar liefst 16 Studio Ghibli-films. KINO 21.30 u €10,00

--------------------------------

JEUGD

-------------------------------PETER EN DE WOLF Zie kader de Doelen 19.00 u €17,50 RITA & KROKODIL 2 Voor de allerjongste bioscoopbezoeker deel 2 van de succesvolle Deense serie. LantarenVenster €9,50 ACTIEVE AVONTUREN IN HET MARINIERSMUSEUM Laat je uitdagen op de hindernisbaan en klimtoren. Mariniersmuseum Rotterdam €6,00

ZATERDAG 07 JULI

--------------------------------

FESTIVALS

-------------------------------EXPEDITION FESTIVAL Een line-up vol elektronische muziek en stages met een eigen smoel. Vroesenpark 13.00 u €31,58

PARADE Zie zo 01 Museumpark 14.00 u €7,50 NORTH SEA ROUND TOWN Zie zo 01 Diverse locaties IABR–2018+2020–THE MISSING LINK Zie zo 01 HAKA-gebouw €7,50

--------------------------------

MUZIEK

-------------------------------AARON PARKS & LITTLE BIG Deze pianist en componist rekt graag de grenzen van de jazz op en flirt met indierock en hiphop. LantarenVenster 20.30 u €16,50 RYAN SAMBOL Voor fans van: Bob Dylan, The Strange Boys, Kevin Morby. Rotown 21.00 u €6,50 THE GRAPEVYNE Een onvervalste old-school-ninetiesparty met de beste r&b- en hiphophits. BIRD 23.00 u €10,00

--------------------------------

DANS/BALLET

-------------------------------PLAYTIME IS OVER (OR YET TO COME) Zie vr 06 Theater ‘t Kapelletje 20.00 u €7,50

--------------------------------

FILM

-------------------------------THE ACTOR Zie zo 01 LantarenVenster 16.30 u TWO TRAINS RUNNIN’ Het verhaal van de zoektocht van twee afzonderlijke groepen van blanke bluesnerds in 1964. LantarenVenster 16.30 u €9,50

--------------------------------

JEUGD

-------------------------------WAARHEID OF LEUGEN? Leon werkte veertig jaar als douanier. Hij vertelt spannende verhalen over zijn werk. Belasting & Douane Museum 11.30 & 13.00 u gratis POPPENTHEATER BINNENWEGPLEIN Zie zo 01 Binnenwegplein 13.30/14.30/15.30 u gratis

--------------------------------

DIVERSEN

-------------------------------STRUINTOCHT DOOR DE DUINEN Wandeling met gids. Stevige schoenen en lange broek zijn gewenst. Grumpies eetcafé 13.00 u €1,00 SCHEEPVAARTKWARTIER Wandeling met gids. Vooraf aanmelden. Gilde Rotterdam 14.00 u €6,00

ZONDAG 08 JULI

--------------------------------

FESTIVALS

-------------------------------METROPOLIS FESTIVAL Eendaags festival met veelbelovende bands en acts zoals Tamino en Kraantje Pappie.

Zuiderpark gratis KUNSTHAL LIVE OP ZONDAG Zie zo 01 Kunsthal Rotterdam 10.00 u gratis HIPPIEVAL Een dagje Ibiza met een hippiemarkt, hapjes en drankjes en een DJ. The Boathouse Kralingen 12.00 u €15,00 NORTH SEA ROUND TOWN Zie zo 01 Diverse locaties PARADE Zie zo 01 Museumpark 14.00 u €7,50 IABR–2018+2020–THE MISSING LINK Zie zo 01 HAKA-gebouw €7,50

--------------------------------

MUZIEK

--------------------------------

VOLKSDANS SALON Dansworkshop en livemuziek van het Charivari Trio. Stadspark Grotekerkplein 14.00 u gratis ZIGGY MARLEY Zoon van Bob Marley en Rita Marley en meervoudig Grammy-winnaar. Annabel 19.00 u €32,50 JOÃO BOSCO & HAMILTON DE HOLANDA João Bosco, een icoon van de Braziliaanse muziek, speelt met snaarvirtuoos De Holanda. LantarenVenster 20.30 u €21,50 NTJAM ROSIE & ANAN DE BOER Zie pagina 43 Centrum Pro Rege 17.00 u gratis

PETER EN DE WOLF Het wereldberoemde verhaal van Prokofjev uitgevoerd door Russian School of the Arts. DE DOELEN, VR 6 JULI, 19.00 U, €17,50

--------------------------------

POPPENTHEATER BINNENWEGPLEIN Zie zo 01 Binnenwegplein 13.30/14.30/15.30 u gratis OPENLUCHTTHEATER AFRIKAANDERWIJK Zie zo 01 Afrikaanderplein 14.00 u POPPENKAST OP WIELTJES (3-7) Een piepklein theatertje dat is gevestigd in een veertig jaar oude elektrische driewieler. BIRD 15.30 u gratis

--------------------------------

DIVERSEN

FILM

PLUK VAN DE PETTEFLET Zie zo 01 Cinerama 11.45 u STUDIO GHIBLI: MY NEIGHBOR TOTORO (1988) Het belooft een magische zomer te worden met een retrospectief van maar liefst 16 Studio Ghibli-films. KINO 19.30 u €10,00

--------------------------------

JEUGD

-------------------------------ALIEKLOESIEF Een voorstelling voor kleine avonturiers en volwassen angsthazen. Kantine Walhalla 10.00 u €14,50 NORTH SEA JAZZ KIDS: IMPROVISATIE WORKSHOP (7+) Kinderen krijgen de kans om jazz te verkennen door middel van een interactieve app. Theater Rotterdam Schouwburg 10.30/11.45/14.15 u €9,00 NORTH SEA JAZZ KIDS: PICCOLINO FILMCONCERT (1+) Kinderen krijgen de kans om jazz te ervaren met verschillende zintuigen. Theater Rotterdam Schouwburg 11.00/13.10/15.30 u €14,00 NORTH SEA JAZZ KIDS: JAZZ VOOR KINDEREN (5+) Kapitein Winokio brengt authentieke jazz op een leuke manier voor jong én oud. Theater Rotterdam Schouwburg 13.00/15.15 u €16,00

--------------------------------------------------------------NATUURPAD DE ESCH Wandeling met gids. Vooraf aanmelden. Gilde Rotterdam 14.00 u €6,00

MAANDAG 09 JULI

--------------------------------

FESTIVALS

-------------------------------NORTH SEA ROUND TOWN Zie zo 01 Diverse locaties

--------------------------------

MUZIEK

-------------------------------IDLES Als je van post-punk houdt, kun je blind een kaartje kopen. Rotown 20.00 u €16,50

--------------------------------

FILM

--------------------------------

THE ACTOR Zie zo 01 LantarenVenster 19.30 u GREGORY PORTER: DON’T FORGET YOUR MUSIC Vier jaar uit het leven van Gregory Porter, een van de grootste successen in r&b en jazz. LantarenVenster 19.30 u €9,50

45


dinsdag 10 juli t/m maandag 23 juli POPPENTHEATER BINNENWEGPLEIN Zie zo 01 Binnenwegplein 13.30/14.30/15.30 u gratis

--------------------------------

DIVERSEN

--------------------------------

MINECRAFT WORKSHOP: ROMEINS FORT Bouw mee aan een groot Romeins Fort tijdens deze Minecraft-workshop. Bibliotheek IJsselmonde 14.00 u €2,50

DONDERDAG 12 JULI

--------------------------------

FESTIVALS

-------------------------------DE BOUW

Hier kan iedereen komen zagen, timmeren en schroeven tot de zon ondergaat.

MUSEUMPARK, ZA 21 JULI, 12.00 U, GRATIS DINSDAG 10 JULI

--------------------------------

FESTIVALS

-------------------------------NORTH SEA ROUND TOWN Zie zo 01 Diverse locaties

--------------------------------

MUZIEK

-------------------------------AVISHAI COHEN BIG VICIOUS Trompettist Avishai Cohen komt terug met zijn band Big Vicious. LantarenVenster 20.30 u €23,50

--------------------------------

FILM

--------------------------------

STUDIO GHIBLI: KIKI’S DELIVERY SERVICE (1989) Het belooft een magische zomer te worden met een retrospectief van maar liefst 16 Studio Ghibli-films. KINO 21.30 u €10,00

NORTH SEA ROUND TOWN Zie zo 01 Diverse locaties

--------------------------------

FILM

-------------------------------THE PLACE De nieuwe film van de regisseur van Perfetti sconosciuti. LantarenVenster 09.00 u MUSE - DRONES WORLD TOUR Muse, de wereldberoemde band, in hun ambitieuze visuele tour gefilmd door drones. KINO 21.00 u €12,50

NORTH SEA ROUND TOWN Zie zo 01 Diverse locaties

MUZIEK

RED BARAAT Opzwepende Bhangra-funk uit Brooklyn. Rotown 20.00 u €9,00 CHRISTIAN SANDS TRIO - REACH Talentvolle jonge Amerikaanse jazzpianist met een prachtig recent album. LantarenVenster 20.30 u €15,50

--------------------------------

JEUGD

-------------------------------KLOOIMIDDAG (3-12) Kinderen gaan vrij aan de slag met bijzondere materialen. Experimenteren en ontdekken staat voorop. Villa Zebra 13.00 u €8,00

46 ---

--------------------------------

JEUGD

-------------------------------POPPENTHEATER BINNENWEGPLEIN Zie zo 01 Binnenwegplein 13.30/14.30/15.30 u gratis

--------------------------------

DIVERSEN

--------------------------------

MAANDAG 16 JULI

--------------------------------

JEUGD

-------------------------------DE ZOETE INVAL Drie weken in de zomer gratis activiteiten voor peuters, kleuters en kinderen vanaf 6 tot 12 jaar. Studio de Bakkerij 10.00 u gratis WERELD-SLANGEN-DAG Waarom worden slangen gesmokkeld? Leer het en maak een eigen slangenpatroon. Belasting & Douane Museum 13.00 u €5,50

--------------------------------

DIVERSEN

-------------------------------LLOYDKWARTIER Wandeling met gids. Vooraf aanmelden. Gilde Rotterdam 14.00 u €6,00

ZONDAG 15 JULI

--------------------------------

FESTIVALS

--------------------------------

DAGTOCHT TIENGEMETEN Dagje varen en ontspannen op natuureiland Tiengemeten! Spido 10.30 u €49,50 HOEK VAN HOLLAND Wandeling met gids. Vooraf aanmelden. Gilde Rotterdam 14.00 u €6,00

VRIJDAG 13 JULI

--------------------------------

FESTIVALS

--------------------------------

FILM

--------------------------------

RRROLLEND ROTTERDAM NOORDPLEIN Zie vr 13 Noordplein 14.00 u NN NORTH SEA JAZZ FESTIVAL Zie vr 13 Rotterdam Ahoy 17.00 u NORTH SEA ROUND TOWN Zie zo 01 Diverse locaties RATHA YATRA – LOVE PEACE AND HARMONY FESTIVAL Indiaas festival en parade over liefde, respect, saamhorigheid, humaniteit en tolerantie. Binnenrotte

--------------------------------

DIVERSEN

--------------------------------

FESTIVALS

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

WOENSDAG 11 JULI

FESTIVALS

Museum Boijmans Van Beuningen 15.00 u €5,00 OPENLUCHTTHEATER AFRIKAANDERWIJK Zie zo 01 Afrikaanderplein 14.00 u POPPENTHEATER BINNENWEGPLEIN Zie zo 01 Binnenwegplein 13.30/14.30/15.30 u gratis

TUINDORP VREEWIJK Wandeling met gids. Vooraf aanmelden. Gilde Rotterdam 14.00 u €6,00

RRROLLEND ROTTERDAM NOORDPLEIN Knus foodtruckfestival. Noordplein 17.00 u NN NORTH SEA JAZZ FESTIVAL Zie pagina 11 Rotterdam Ahoy 17.00 u NORTH SEA ROUND TOWN Zie zo 01 Diverse locaties

--------------------------------

ZATERDAG 14 JULI

--------------------------------

---------------------------------------------------------------

STUDIO GHIBLI: PORCO ROSSO (1992) Het belooft een magische zomer te worden met een retrospectief van maar liefst 16 Studio Ghibli-films. KINO 21.30 u €10,00

--------------------------------

JEUGD

-------------------------------BIG HEAD XL Wil jij ook altijd al eens als een wereldster door het leven? Dan is dit je kans. Nederlands Fotomuseum €1,00

AGENDA ROTTERDAM --- JULI / AUGUSTUS 2018

--------------------------------------------------------------KUNSTHAL LIVE OP ZONDAG Zie zo 01 Kunsthal Rotterdam 10.00 u gratis RRROLLEND ROTTERDAM NOORDPLEIN Zie vr 13 Noordplein 14.00 u NN NORTH SEA JAZZ FESTIVAL Zie vr 13 Rotterdam Ahoy 15.00 u NORTH SEA ROUND TOWN Zie zo 01 Diverse locaties

DINSDAG 17 JULI

MUZIEK

SHORTPARIS Zie kader WORM 20.30 u v.a. €6

--------------------------------

FILM

-------------------------------SPIRITED AWAY In dit grootse tekenfilmavontuur belandt het pas verhuisde meisje Chihiro in een kuuroord voor goden. KINO 21.30 u

WOENSDAG 18 JULI

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

MUZIEK

LINDY HOP SALON Altijd al eens de Lindy Hop willen dansen? Haal je dansschoenen maar uit de kast. Stadspark Grotekerkplein 14.00 u gratis

--------------------------------

FILM

--------------------------------

PLUK VAN DE PETTEFLET Zie zo 01 Cinerama 11.45 u STUDIO GHIBLI: PRINCESS MONONOKE (1997) Het belooft een magische zomer te worden met een retrospectief van maar liefst 16 Studio Ghibli-films. KINO 19.30 u €10,00

FESTIVALS

ROFFA MON AMOUR Zie pagina 18 Drijvend Paviljoen

--------------------------------

KLASSIEKE MUZIEK

-------------------------------FLAMENCO & BELLS Zomeravondconcert in de tuin van het Rotterdamse stadhuis met gitaarduo Benjamin en Mischa Cok. Stadhuis Rotterdam 20.00 u gratis

--------------------------------

FILM

--------------------------------

--------------------------------

PHANTOM OF THE PARADISE De eerst verschenen horror-rock-musical-comedy op het grote scherm. LantarenVenster 19.30 u

--------------------------------

LEZING/DEBAT

JEUGD

PEUTERRONDLEIDING MET MUSEUMKNUFFEL BO Zie zo 01

--------------------------------------------------------------SUMMER FILM SCHOOL Vijfdaags programma vol lezin-


gen en filmvertoningen rondom de cineasten Brian De Palma en Alain Resnais. Drijvend Paviljoen 10.00 u €100,00

--------------------------------

JEUGD

-------------------------------SKVR ZOMERKIDS WORKSHOPS (6-12) Zie pagina 14 SKVR Rotterdam Centrum 09.30 u €15,00 DE ZOETE INVAL Zie ma 16 Studio de Bakkerij 10.00 u gratis OVER EEN KLEINE MOL Kleine mol wil weten wie er op zijn hoofd heeft gepoept. Van Meneer Monster. Schouwburgplein 15.00 u POPPENTHEATER BINNENWEGPLEIN Zie zo 01 Binnenwegplein 13.30/14.30/15.30 u gratis

DONDERDAG 19 JULI

--------------------------------

--------------------------------

FILM

--------------------------------

CARRIE Carrie is een bovennatuurlijke horrorfilm uit 1976 onder regie van Brian De Palma. LantarenVenster 19.30 u STUDIO GHIBLI: THE CAT RETURNS (2002) Het belooft een magische zomer te worden met een retrospectief van maar liefst 16 Studio Ghibli-films. KINO 21.30 u €10,00

--------------------------------

LEZING/DEBAT

-------------------------------SUMMER FILM SCHOOL Zie wo 18 Drijvend Paviljoen 10.00 u €100,00

--------------------------------

JEUGD

-------------------------------DE ZOETE INVAL Zie ma 16 Studio de Bakkerij 10.00 u gratis

ZATERDAG 21 JULI

FESTIVALS

--------------------------------

DÂK Zie pagina 28 DÂK / APCOA Parking Westblaak EENDRACHT FESTIVAL Gratis toegankelijk showcase festival dat een podium biedt aan creatieve Rotterdammers. Eendrachtsplein 14.30 u gratis ROFFA MON AMOUR Zie wo 18 Drijvend Paviljoen

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

THEATER

--------------------------------

FEYENOORD 110 JAAR Een avond vol rood-witte nostalgie. oude Luxor Theater 20.00 u €19,08

--------------------------------

FILM

-------------------------------THE BIG LEBOWSKI Met dit meesterwerk zetten de Coens bowlen, action-painting en B-porno in een nieuw daglicht. Cinerama 19.00 u

--------------------------------

FESTIVALS

DÂK Zie do 19 DÂK / APCOA Parking Westblaak DE BOUW Zie kader Museumpark 12.00 u gratis TRIANGLE MET WOEST EN WILD FESTIVAL Triangle en Woest & Wild slaan de handen in één en komen met een festival vol hiphop en urban muziek. Roel Langerakpark 12.00 u €32,00 ROTTERDAM ZINGT Zing uit volle borst mee met klassiekers die iedereen kent en echte Rotterdamse liedjes, zoals Ketelbinkie. Stadspark Grotekerkplein 19.00 u gratis ROFFA MON AMOUR Zie wo 18 Drijvend Paviljoen

--------------------------------

MUZIEK

--------------------------------

SUMMER FILM SCHOOL Zie wo 18 Drijvend Paviljoen 10.00 u €100,00

TORENJUKEBOX De jukebox op het Grotekerkplein staat in contact met stadsbeiaardier Richard de Waardt die bovenin de toren zit. Stadhuis Rotterdam 13.00 u gratis

DIVERSEN

LEZING/DEBAT

LEZING/DEBAT

--------------------------------

--------------------------------------------------------------CROOSWIJK Wandeling met gids. Vooraf aanmelden. Gilde Rotterdam 14.00 u €6,00

VRIJDAG 20 JULI

--------------------------------

FESTIVALS

-------------------------------DÂK Zie do 19 DÂK / APCOA Parking Westblaak ROFFA MON AMOUR Zie wo 18 Drijvend Paviljoen

Grumpies eetcafé 13.00 u €1,00 DELFSHAVEN Wandeling met gids. Vooraf aanmelden. Gilde Rotterdam 14.00 u €6,00

ZONDAG 22 JULI

--------------------------------

FESTIVALS

-------------------------------KUNSTHAL LIVE OP ZONDAG Zie zo 01 Kunsthal Rotterdam 10.00 u gratis DÂK Zie do 19 DÂK / APCOA Parking Westblaak DE BOUW Zie za 21 Museumpark 12.00 u gratis REGGAE ROTTERDAM Zie pagina 39 Kralingse Bos & Plas 13.00 u €36,60 ROFFA MON AMOUR Zie wo 18 Drijvend Paviljoen

--------------------------------

MUZIEK

--------------------------------

TANGO SALON Met workshops van Cuartito Azul en Alma de Tango en livemuziek van Trio Tangata en Jeanine Geerts. Stadspark Grotekerkplein 14.00 u gratis

--------------------------------

FILM

--------------------------------

PLUK VAN DE PETTEFLET Zie zo 01 Cinerama 11.45 u HIROSHIMA MON AMOUR Naoorlogse klassieker waarin een Franse actrice in Hiroshima verliefd wordt op een Japanse architect. LantarenVenster 14.30 u THE BIG LEBOWSKI Zie do 19 Cinerama 16.30 u STUDIO GHIBLI: HOWL’S MOVING CASTLE (2004) Het belooft een magische zomer te worden met een retrospectief van maar liefst 16 Studio Ghibli-films. KINO 19.30 u €10,00

SHORTPARIS De band Shortparis, oorspronkelijk afkomstig uit Siberië, geeft een clubshow in WORM. Verwacht dancegrooves met theatrale performances. Electro en catchy postpunk. WORM, DI 17 JULI, 20.30 U, V.A. €6,00

--------------------------------

LEZING/DEBAT

-------------------------------SUMMER FILM SCHOOL Zie wo 18 Drijvend Paviljoen 10.00 u €100,00

--------------------------------

JEUGD

--------------------------------

KLEUTERRONDLEIDING MET PAPEGAAI PAULO (5-6) Ga mee met papegaai Paulo langs zijn favoriete kunstwerken. Van tevoren online aanmelden. Museum Boijmans Van Beuningen 11.30 u €5,00 OPENLUCHTTHEATER AFRIKAANDERWIJK Zie zo 01 Afrikaanderplein 14.00 u POPPENTHEATER BINNENWEGPLEIN Zie zo 01 Binnenwegplein 13.30/14.30/15.30 u gratis

MAANDAG 23 JULI

--------------------------------

FESTIVALS

-------------------------------DÂK Zie do 19 DÂK / APCOA Parking Westblaak ROFFA MON AMOUR Zie wo 18 Drijvend Paviljoen

--------------------------------------------------------------SUMMER FILM SCHOOL Zie wo 18 Drijvend Paviljoen 10.00 u €100,00

--------------------------------

JEUGD

-------------------------------POPPENTHEATER BINNENWEGPLEIN Zie zo 01 Binnenwegplein 13.30/14.30/15.30 u gratis

--------------------------------

DIVERSEN

-------------------------------STRUINTOCHT DOOR DE DUINEN Zie za 07

MEER GRATIS. MEER KORTING. MEER DAN 750X PLEZIER.

47


dinsdag 24 juli t/m dinsdag 7 augustus DINSDAG 24 JULI

--------------------------------

FESTIVALS

-------------------------------DÂK Zie do 19 DÂK / APCOA Parking Westblaak ROTTERDAM UNLIMITED Dompel je vijf dagen onder in alles wat het diverse Rotterdam te bieden heeft op het gebied van kunst en cultuur. Zie ook pagina 13. Diverse locaties ROFFA MON AMOUR Zie wo 18 Drijvend Paviljoen

--------------------------------

FILM

--------------------------------

STUDIO GHIBLI: TALES FROM EARTHSEA (2006) Het belooft een magische zomer te worden met een retrospectief van maar liefst 16 Studio Ghibli-films. KINO 21.30 u €10,00

Drijvend Paviljoen DE BOUW Zie za 21 Museumpark 12.00 u gratis

--------------------------------

FILM

-------------------------------THE BIG LEBOWSKI Zie do 19 Cinerama 19.00 u

--------------------------------

DIVERSEN

-------------------------------DAGTOCHT LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA Zie do 05 Spido 10.30 u €49,50 ROTTERDAM CENTRUM Wandeling met gids. Vooraf aanmelden. Centraal Station Rotterdam 14.00 u €6,00

VRIJDAG 27 JULI

ZATERDAG 28 JULI

--------------------------------

FESTIVALS

-------------------------------DÂK Zie do 19 DÂK / APCOA Parking Westblaak ROTTERDAM UNLIMITED Zie di 24 Diverse locaties ZOMERCARNAVAL Een tropisch carnavalsfestival van gemiddeld tweeduizend carnavalisten uit heel Nederland. Witte de Withkwartier 13.00 u gratis ROFFA MON AMOUR Zie wo 18 Drijvend Paviljoen DE BOUW Zie za 21 Museumpark 12.00 u gratis

--------------------------------

JEUGD

--------------------------------

WOENSDAG 25 JULI

--------------------------------

FESTIVALS

-------------------------------DÂK Zie do 19 DÂK / APCOA Parking Westblaak ROTTERDAM UNLIMITED Zie di 24 Diverse locaties ROFFA MON AMOUR Zie wo 18 Drijvend Paviljoen DE BOUW Zie za 21 Museumpark 12.00 u gratis

--------------------------------

FILM

--------------------------------

PLUK VAN DE PETTEFLET Zie zo 01 Cinerama 11.45 u THE BIG LEBOWSKI Zie do 19 Cinerama 16.30 u STUDIO GHIBLI: THE WIND RISES (2013) Het belooft een magische zomer te worden met een retrospectief van maar liefst 16 Studio Ghibli-films. KINO 19.30 u €10,00

MAANDAG 30 JULI

--------------------------------

FESTIVALS STRAKS KOMT ER NIEMAND OP MIJN FEESTJE (6+) Jasper laat je alle hoeken van je hoofd zien. Hij is gewapend met piano, gitaar, tomeloze energie en een hoofd vol belangrijke liedjes. Bij het tweede nummer kun je al meezingen. SCHOUWBURGPLEIN, WO 8 AUGUSTUS, 15.00 U

--------------------------------

FESTIVALS

--------------------------------

DONDERDAG 26 JULI

FESTIVALS

FILM

48 ---

SALON SALSA, BACHATA EN KIZOMBA Zie zo 01 Stadspark Grotekerkplein 14.00 u gratis

--------------------------------

DÂK Zie do 19 DÂK / APCOA Parking Westblaak ROTTERDAM UNLIMITED Zie di 24 Diverse locaties ROFFA MON AMOUR Zie wo 18 Drijvend Paviljoen DE BOUW Zie za 21 Museumpark 12.00 u gratis

DÂK Zie do 19 DÂK / APCOA Parking Westblaak ROTTERDAM UNLIMITED Zie di 24 Diverse locaties ROFFA MON AMOUR Zie wo 18

--------------------------------

ROFFA MON AMOUR KIDS Zie za 28 Drijvend Paviljoen 11.00 u €6,00 POPPENTHEATER BINNENWEGPLEIN Zie zo 01 Binnenwegplein 13.30/14.30/15.30 u gratis

--------------------------------

--------------------------------

MUZIEK

JEUGD

JEUGD

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

-------------------------------SKVR ZOMERKIDS WORKSHOPS (6-12) Zie wo 18 SKVR Rotterdam Centrum 09.30 u €15,00 ROTTERDAM UNLIMITED KIDSDAG: YALLA YALLA Achref is nog maar kort in Nederland en wil graag vrienden maken. Schouwburgplein 15.00 u ROTTERDAM UNLIMITED KIDSDAG: MAYA ZINGT DE WERELD ROND (3+) Maya is nieuwsgierig naar de wereld en de mensen die daar in leven. Schouwburgplein 16.00 u POPPENTHEATER BINNENWEGPLEIN Zie zo 01 Binnenwegplein 13.30/14.30/15.30 u gratis

Zie do 19 DÂK / APCOA Paring Westblaak ROFFA MON AMOUR Zie wo 18 Drijvend Paviljoen DE BOUW Zie za 21 Museumpark 12.00 u gratis

---------------------------------------------------------------

STUDIO GHIBLI: ARRIETTY (2010) Het belooft een magische zomer te worden met een retrospectief van maar liefst 16 Studio Ghibli-films. KINO 21.30 u €10,00

AGENDA ROTTERDAM --- JULI / AUGUSTUS 2018

ROFFA MON AMOUR KIDS Tweedaagse kinderfilmfestival in samenwerking met Cinekid. Drijvend Paviljoen 11.00 u €6,00 POPPENTHEATER BINNENWEGPLEIN Zie zo 01 Binnenwegplein 13.30/14.30/15.30 u gratis

--------------------------------

DIVERSEN

-------------------------------KATHEDRAAL RONDLEIDING Rondleiding met gids. Vooraf aanmelden. HH. Laurentius- en Elisabethkathedraal 14.00 u €6,00

-------------------------------DÂK Zie do 19 DÂK / APCOA Paring Westblaak

DINSDAG 31 JULI

--------------------------------

FESTIVALS

-------------------------------DÂK Zie do 19 DÂK / APCOA Paring Westblaak

WOENSDAG 01 AUGUSTUS

--------------------------------

FESTIVALS

-------------------------------DÂK Zie do 19.07 DÂK / APCOA Parking Westblaak

--------------------------------

THEATER

--------------------------------

ZONDAG 29 JULI

GROUNDUNDER - ED ETHYM Muziektheater rond de tragische mythe van Orpheus en Eurydice. Stadhuis Rotterdam 19.30 u €8,00

FESTIVALS

JEUGD

--------------------------------------------------------------KUNSTHAL LIVE OP ZONDAG Zie zo 01 Kunsthal Rotterdam 10.00 u gratis DÂK

--------------------------------------------------------------SKVR ZOMERKIDS WORKSHOPS (6-12) Zie wo 18.07 SKVR Rotterdam Centrum 09.30 u


ADVERTENTIE

€15,00 DE DROMENETER (4+) Muna is de grote zus van Feder. Feder durft niet te slapen. Schouwburgplein 15.00 u VIKTOR&ROLF KIDS ATELIER Zie zo 01 Kunsthal Rotterdam 10.00 u €14,00 POPPENTHEATER BINNENWEGPLEIN Zie zo 01.07 Binnenwegplein 13.30/14.30/15.30 u gratis

--------------------------------

DIVERSEN

-------------------------------DAGTOCHT TIENGEMETEN Zie do 12.07 Spido 10.30 u €49,50

DONDERDAG 02 AUGUSTUS

--------------------------------

FESTIVALS

-------------------------------DÂK Zie do 19.07 DÂK / APCOA Parking Westblaak

--------------------------------

JEUGD

-------------------------------SLIMME BABY’S Zie do 05.07 Centrale Bibliotheek 10.30 u gratis

--------------------------------

DIVERSEN

-------------------------------STRUINTOCHT DOOR DE DUINEN Zie za 07.07 Grumpies eetcafé 13.00 u €1,00

ZONDAG 05 AUGUSTUS

--------------------------------

FESTIVALS

-------------------------------KUNSTHAL LIVE OP ZONDAG Zie zo 01 Kunsthal Rotterdam 10.00 u gratis DÂK Zie do 19.07 DÂK / APCOA Parking Westblaak DUIZEL IN HET PARK Zie vr 03 Vroesenpark 13.00 u €5,00

--------------------------------

MUZIEK

-------------------------------FLAMENCO SALON Altijd al eens de Flamenco willen dansen? Haal de dansschoenen maar uit de kast. Stadspark Grotekerkplein 14.00 u gratis

--------------------------------

FILM

--------------------------------

--------------------------------

WIPLALA Annie M.G. Schmidts Wiplala is een vrolijke film voor het hele gezin. Cinerama 11.45 u

--------------------------------

JEUGD

VRIJDAG 03 AUGUSTUS

FESTIVALS

DÂK Zie do 19.07 DÂK / APCOA Parking Westblaak DUIZEL IN HET PARK Zie pagina 39 Vroesenpark 16.00 u €5,00

ZATERDAG 04 AUGUSTUS

--------------------------------------------------------------POPPENTHEATER BINNENWEGPLEIN Zie zo 01.07 Binnenwegplein 13.30/14.30/15.30 u gratis

MAANDAG 06 AUGUSTUS

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

FESTIVALS

DÂK Zie do 19.07 DÂK / APCOA Parking Westblaak DUIZEL IN HET PARK Zie vr 03 Vroesenpark 13.00 u €5,00 CRAZY SEXY COOL FESTIVAL Uitbundige decoratie en spectaculair entertainment in combinatie met het beste van de Nederlandse urban en house scene. Zuiderpark 13.00 u €28,35

--------------------------------

FESTIVALS

DÂK Zie do 19.07 DÂK / APCOA Parking Westblaak

--------------------------------

JEUGD

-------------------------------PEUTERRONDLEIDING MET MUSEUMKNUFFEL BO Zie zo 01 Museum Boijmans Van Beuningen 15.00 u €5,00

DINSDAG 07 AUGUSTUS

MUZIEK

--------------------------------

HEATHER NOVA Engelse singer-songwriter in akoestische setting. Arminius 19.30 u €26,50

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

JEUGD

-------------------------------KUNSTHAL LIVE OP ZONDAG Zie zo 01.07 Kunsthal Rotterdam 22.00 u gratis POPPENTHEATER BINNENWEGPLEIN Zie zo 01.07 Binnenwegplein 13.30/14.30/15.30 u gratis

FESTIVALS

DÂK Zie do 19.07 DÂK / APCOA Parking Westblaak

--------------------------------

FILM

--------------------------------

STUDIO GHIBLI: THE TALE OF THE PRINCESS KAGUYA (2013) Het belooft een magische zomer te worden met een retrospectief van maar liefst 16 Studio Ghibli-films. KINO 21.30 u €10,00

7 T/M 29 JULI 2018 VAN 10.00 -18.00 UUR BEATRIXPARK SCHIEDAM EUROPESE TOUR: LEVENSECHTE, GEANIMEERDE DINO’S BIJ JOU IN DE BUURT! GA VOOR MEER INFORMATIE EN TICKETS NAAR WWW.JURASSICKINGDOM.EU BEKIJK DE ACTUELE UITAGENDA OP UITAGENDAROTTERDAM.NL --- 49


dinsdag 7 augustus t/m woensdag 22 augustus PLEINBIOSCOOP ROTTERDAM Zie wo 08 Museumpark €4,00

--------------------------------

JEUGD

-------------------------------DE DINOPROFESSOR (6-12) Zie di 07 Bibliotheek Overschie 12.30 u gratis

VRIJDAG 10 AUGUSTUS

--------------------------------

FESTIVALS

--------------------------------

VOORLEZEN EN WORKSHOP: DINO’S BESTAAN NIET (4+) Mark Janssen leest voor uit zijn boek over dino’s en geeft aansluitend een workshop. CENTRALE BIBLIOTHEEK, VR 24 AUGUSTUS, 14.00 U, GRATIS

--------------------------------

JEUGD

--------------------------------

DE DINOPROFESSOR (6-12) Zoek mee naar dino’s en de sporen die ze hebben achtergelaten tijdens deze workshop. Bibliotheek Overschie 14.30 u gratis

DÂK Zie do 19.07 DÂK / APCOA Parking Westblaak PLEINBIOSCOOP ROTTERDAM Zie wo 08 Museumpark €4,00 HOP ROTTERDAM Een ongepolijst bierfestival met de focus op ambachtelijke bieren en goed eten. Wijkpark Het Oude Westen 16.00 u €6,50

--------------------------------

FILM

--------------------------------

STUDIO GHIBLI: WHEN MARNIE WAS THERE (2014) Het belooft een magische zomer te worden met een retrospectief van maar liefst 16 Studio Ghibli-films. KINO 21.30 u €10,00

ZATERDAG 11 AUGUSTUS

WOENSDAG 08 AUGUSTUS

--------------------------------

FESTIVALS

--------------------------------

--------------------------------------------------------------DÂK Zie do 19.07 DÂK / APCOA Parking Westblaak PLEINBIOSCOOP ROTTERDAM Zie pagina 18 Museumpark €4,00

--------------------------------

JEUGD

-------------------------------SKVR ZOMERKIDS WORKSHOPS (6-12) Zie wo 18.07 SKVR Rotterdam Centrum 09.30 u €15,00 STRAKS KOMT ER NIEMAND OP MIJN FEESTJE (6+) Zie kader p Schouwburgplein 15.00 u SMOKKELKINDEREN: VERHAAL OP ZAAL Kom jij een stuk uit het verhaal schilderen? Belasting & Douane Museum 13.00 u €5,50 POPPENTHEATER BINNENWEGPLEIN Zie zo 01.07 Binnenwegplein 13.30/14.30/15.30 u gratis

FESTIVALS

DÂK Zie do 19.07 DÂK / APCOA Parking Westblaak KETELS AAN DE KADE Op dit culinaire festival komt het stadsverleden tot leven. Proef de historie van Delfshaven op straat. Historisch Delfshaven gratis PLEINBIOSCOOP ROTTERDAM Zie wo 08 Museumpark €4,00 BLIJDORP FESTIVAL Waan je in een wereld van kunst, muziek, natuur en blije mensen. Roel Langerakpark 13.00 u €31,75 t/m €36,75 POËZIEBUSTOUR Een kunstkaravaan met twintig podiumdichters uit Nederland en België trekt door de lage landen. Schouwburgplein 14.15 u gratis HOP ROTTERDAM Zie vr 10 Wijkpark Het Oude Westen 14.00 u €6,50

--------------------------------

JEUGD

--------------------------------

--------------------------------

POPPENTHEATER BINNENWEGPLEIN Zie zo 01.07 Binnenwegplein 13.30/14.30/15.30 u gratis

--------------------------------

MUZIEK

DONDERDAG 09 AUGUSTUS

FESTIVALS

DÂK Zie do 19.07 DÂK / APCOA Parking Westblaak

50 ---

--------------------------------------------------------------TORENJUKEBOX Zie za 21.07 Stadhuis Rotterdam 13.00 u gratis

AGENDA ROTTERDAM --- JULI / AUGUSTUS 2018

ZONDAG 12 AUGUSTUS

WOENSDAG 15 AUGUSTUS

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

FESTIVALS

PLEINBIOSCOOP ROTTERDAM Zie wo 08 Museumpark €4,00 KETELS AAN DE KADE Zie za 11 Historisch Delfshaven gratis

--------------------------------

MUZIEK

-------------------------------BALBOA SALON Met een workshop van Swing in Rhythm en Roffa Swingt en livemuziek van het Don Hans Swing Quartet. Stadspark Grotekerkplein 14.00 u gratis

--------------------------------

FILM

-------------------------------WIPLALA Zie zo 05 Cinerama 11.45 u THE RED TURTLE The Red Turtle is Michael Dudok de Wit’s langverwachte eerste lange animatiefilm. KINO 19.30 u

--------------------------------

JEUGD

-------------------------------POPPENTHEATER BINNENWEGPLEIN Zie zo 01.07 Binnenwegplein 13.30/14.30/15.30 u gratis

FESTIVALS

PLEINBIOSCOOP ROTTERDAM Zie wo 08 Museumpark €4,00

--------------------------------

MUZIEK

--------------------------------

HET DAK OP MET THEYESPLEASE Stadsbeiaardier Richard de Waardt en Rotterdamse band TheYesPlease op het dak van het Stadhuis. Stadhuis Rotterdam 20.00 u gratis

--------------------------------

JEUGD

-------------------------------SKVR ZOMERKIDS WORKSHOPS (6-12) Zie wo 18.07 SKVR Rotterdam Centrum 09.30 u €15,00 ALLEMAAL POPPENKAST (3+) Een echte ouderwetse poppenkast met verhaaltjes over Erik. Schouwburgplein 15.00 u DE ZOETE INVAL Zie ma 16.07 Studio de Bakkerij 10.00 u gratis DE DINOPROFESSOR (6-12) Zie di 07 Bibliotheek Overschie 14.30 u gratis POPPENTHEATER BINNENWEGPLEIN Zie zo 01.07 Binnenwegplein 13.30/14.30/15.30 u gratis

DONDERDAG 16 AUGUSTUS

MAANDAG 13 AUGUSTUS

--------------------------------

FESTIVALS

--------------------------------

--------------------------------------------------------------PLEINBIOSCOOP ROTTERDAM Zie wo 08 Museumpark €4,00

--------------------------------

FESTIVALS

PLEINBIOSCOOP ROTTERDAM Zie wo 08 Museumpark €4,00

VRIJDAG 17 AUGUSTUS

JEUGD

--------------------------------

DE ZOETE INVAL Zie ma 16.07 Studio de Bakkerij 10.00 u gratis DE DINOPROFESSOR (6-12) Zie di 07 Bibliotheek Overschie 14.30 u gratis

--------------------------------

--------------------------------

DINSDAG 14 AUGUSTUS

--------------------------------

FESTIVALS

-------------------------------PLEINBIOSCOOP ROTTERDAM Zie wo 08 Museumpark €4,00

--------------------------------

MUZIEK

-------------------------------FÖLLAKZOID, MOANING & OMNI Een powertrio met psychedelische kraut, schurende post-punk en duistere new wave. Rotown 20.00 u €14,00

--------------------------------

FILM

-------------------------------STUDIO GHIBLI: NAUSICAÄ OF THE VALLEY OF THE WIND (1984) Zie zo 01.07 KINO 21.30 u €10,00

FESTIVALS

PLEINBIOSCOOP ROTTERDAM Zie wo 08 Museumpark €4,00

--------------------------------

FILM

-------------------------------STUDIO GHIBLI: CASTLE IN THE SKY (1986) Zie di 03.07 KINO 21.30 u €10,00

--------------------------------

JEUGD

-------------------------------DE ZOETE INVAL Zie ma 16.07 Studio de Bakkerij 10.00 u gratis

ZATERDAG 18 AUGUSTUS

--------------------------------

FESTIVALS

-------------------------------PLEINBIOSCOOP ROTTERDAM Zie wo 08 Museumpark €4,00 DAG VAN DE ROMANTISCHE MUZIEK Zie pagina 39 Het Park (bij de Euromast) & Schoonoord


ADVERTENTIE

--------------------------------

JEUGD

-------------------------------POPPENTHEATER BINNENWEGPLEIN Zie zo 01.07 Binnenwegplein 13.30/14.30/15.30 u gratis

--------------------------------

Vier de laatste week van de zomervakantie bij hofplein. Theater 222 in de Theaterschool 09.00 u €35,00 DE ZOETE INVAL Zie ma 16.07 Studio de Bakkerij 10.00 u gratis

DINSDAG 21 AUGUSTUS

DIVERSEN

--------------------------------

STRUINTOCHT DOOR DE DUINEN Zie za 07.07 Grumpies eetcafé 13.00 u €1,00

--------------------------------

--------------------------------

ZONDAG 19 AUGUSTUS

--------------------------------

FESTIVALS

--------------------------------

FESTIVALS

PLEINBIOSCOOP ROTTERDAM Zie wo 08 Museumpark €4,00

--------------------------------

FILM

--------------------------------

PLEINBIOSCOOP ROTTERDAM Zie wo 08 Museumpark €4,00

STUDIO GHIBLI: MY NEIGHBOR TOTORO (1988) Zie zo 08.07 KINO 21.30 u €10,00

MUZIEK

JEUGD

--------------------------------------------------------------TANGO SALON Zie zo 22.07 Stadspark Grotekerkplein 14.00 u gratis

--------------------------------

FILM

--------------------------------

--------------------------------------------------------------ZOMERSCHOOL - ROTTERDAM DELFSHAVEN Zie ma 20 Theater 222 in de Theaterschool 09.00 u €35,00

WOENSDAG 22 AUGUSTUS

WIPLALA Zie zo 05 Cinerama 11.45 u STUDIO GHIBLI: GRAVE OF THE FIREFLIES (1988) Zie vr 06.07 KINO 19.30 u €10,00

--------------------------------

JEUGD

--------------------------------

---------------------------------------------------------------

OPENLUCHTTHEATER AFRIKAANDERWIJK Zie zo 01.07 Afrikaanderplein 14.00 u POPPENTHEATER BINNENWEGPLEIN Zie zo 01.07 Binnenwegplein 13.30/14.30/15.30 u gratis PEUTERRONDLEIDING MET MUSEUMKNUFFEL BO Zie zo 01 Museum Boijmans Van Beuningen 15.00 u €5,00 ACTIEVE AVONTUREN IN HET MARINIERSMUSEUM Zie vr 06 Mariniersmuseum Rotterdam 11.00 u €3,00 SMOKKELKINDEREN: VERHAAL OP ZAAL Zie wo 08 Belasting & Douane Museum 13.00 u €5,50

MAANDAG 20 AUGUSTUS

--------------------------------

FESTIVALS

-------------------------------PLEINBIOSCOOP ROTTERDAM Zie wo 08 Museumpark €4,00

--------------------------------

JEUGD

-------------------------------ZOMERSCHOOL - ROTTERDAM DELFSHAVEN

FESTIVALS

-------------------------------PLEINBIOSCOOP ROTTERDAM Zie wo 08 Museumpark €4,00

--------------------------------

THEATER

FEEST (XL) Zie pagina 10 Maaspodium 19.30 u €10,00

--------------------------------

JEUGD

--------------------------------

ZOMERSCHOOL - ROTTERDAM ZUID Vier de laatste week van de zomervakantie bij hofplein. Hofplein Rotterdam Zuid 09.00 u €35,00 ZOMERSCHOOL - ROTTERDAM DELFSHAVEN Zie ma 20 Theater 222 in de Theaterschool 09.00 u €35,00 SKVR ZOMERKIDS WORKSHOPS (6-12) Zie wo 18.07 SKVR Rotterdam Centrum 09.30 u €15,00 DE ZOETE INVAL Zie ma 16.07 Studio de Bakkerij 10.00 u gratis DAG ZON, DAG ZEE! Over de zon, limonade met taart en natuurlijk het strand. Schouwburgplein 15.00 u POPPENTHEATER BINNENWEGPLEIN Zie zo 01.07 Binnenwegplein 13.30/14.30/15.30 u gratis

vrije volk l a v i t s f2e 5 augustus npark vroese

jack de e marseill grooveyard the flexican

william djoko carlos valdes jeff solo boris ross slick & djoevenilelon

alainde phalerieau & mc mr nice guy roop vanityball luce bree

stival.nl www.vrijevolkfe BEKIJK DE ACTUELE UITAGENDA OP UITAGENDAROTTERDAM.NL --- 51


woensdag 22 augustus t/m vrijdag 31 augustus --------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

DIVERSEN

DAGTOCHT LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA Zie do 05 Spido 08.30 u €49,50

DONDERDAG 23 AUGUSTUS

--------------------------------

FESTIVALS

-------------------------------PLEINBIOSCOOP ROTTERDAM Zie wo 08 Museumpark €4,00 CULINESSE Met optredens van BLØF, Kensington, Milow, Golden Earring, Candy Dulfer en Danny Vera. Strand Nesselande 17.00 u €23,00

--------------------------------

MUZIEK

--------------------------------

FILM

STUDIO GHIBLI: KIKI’S DELIVERY SERVICE (1989) Zie di 10.07 KINO 21.30 u €10,00

--------------------------------

JEUGD

-------------------------------ZOMERSCHOOL ROTTERDAM DELFSHAVEN Zie ma 20 Theater 222 in de Theaterschool 09.00 u €35,00 DE ZOETE INVAL Zie ma 16.07 Studio de Bakkerij 10.00 u gratis VOORLEZEN EN WORKSHOP: DINO’S BESTAAN NIET (4+) Zie kader pagina 50 Centrale Bibliotheek 14.00 u gratis

THE LIVING END De Australische punkabilly-helden waren in de jaren negentig een van de meest geestdriftige livebands op deze planeet. Rotown 20.00 u €21,50

ZONDAG 26 AUGUSTUS

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

FESTIVALS

PLEINBIOSCOOP ROTTERDAM Zie wo 08 Museumpark €4,00 OVG VEERHAVENCONCERT Zie za 25 Veerhaven 14.00 u

--------------------------------

BALLROOM SALON Altijd al eens Ballroom willen dansen? Met workshop van De Klerk en livemuziek van Wheel Dance. Stadspark Grotekerkplein 14.00 u gratis BEN MILLER BAND Voor liefhebbers van Seasick Steve & Bob Log III. Rotown 21.00 u €16,50

FEEST (XL) Zie wo 22 Maaspodium 18.00 u €10,00

52 ---

--------------------------------

--------------------------------

QUEEN, A NIGHT AT THE THEATRE Het verhaal van Queen door Leo Blokhuis en Roel van Velzen, met meezing hits. oude Luxor Theater 20.00 u €17,50 t/m €33,50

--------------------------------

THEATER

DIVERSEN

--------------------------------

FEEST (XL) Zie wo 22 Maaspodium 19.30 u €10,00

MUZIEK

--------------------------------

THEATER

--------------------------------

DONDERDAG 30 AUGUSTUS

ZOMERSCHOOL - ROTTERDAM DELFSHAVEN Zie ma 20 Theater 222 in de Theaterschool 09.00 u €35,00

--------------------------------

THEATER

--------------------------------

--------------------------------

PLEINBIOSCOOP ROTTERDAM Zie wo 08 Museumpark €4,00 KIP FESTIVAL Proef kip (plofkipvrij) in meer dan 50 bereidingen. Er zijn ook workshops en tropische muziek. Het Park (bij de Euromast) & Schoonoord €6,00 VRIJE VOLK FESTIVAL Sluit het zomerse, Rotterdamse festivalseizoen af op dit openminded festival. Vroesenpark 13.00 u €17,35 CULINESSE Zie do 23 Strand Nesselande 16.00 u €23,00

--------------------------------

POPPENTHEATER BINNENWEGPLEIN Zie zo 01.07 Binnenwegplein 13.30/14.30/15.30 u gratis

JEUGD

--------------------------------

BRASS & BELLS Zomeravondconcert in de tuin van het Rotterdamse stadhuis. Stadhuis Rotterdam 20.00 u gratis

--------------------------------

--------------------------------

FESTIVALS

KLASSIEKE MUZIEK

JEUGD

FEEST (XL) Zie wo 22 Maaspodium 19.30 u €10,00

VRIJDAG 24 AUGUSTUS

WOENSDAG 29 AUGUSTUS

--------------------------------

MUZIEK

--------------------------------

--------------------------------

STUDIO GHIBLI: PRINCESS MONONOKE (1997) Zie zo 15.07 KINO 21.30 u €10,00

--------------------------------

THEATER

DAGTOCHT TIENGEMETEN Zie do 12 Spido 10.30 u €49,50

FILM

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

DINSDAG 28 AUGUSTUS

--------------------------------

OVG VEERHAVENCONCERT Sfeervol klassiek openluchtconcert op het water. Op zaterdagavond vindt het concert plaats met een koor van ruim 130 man, orkest en solisten. Op zondag is er het Veerhaven Young talent Concert met optredens van het Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest. VEERHAVEN, ZA 25 & ZO 26 AUGUSTUS, ZA 19.45 U / ZO 14.00 U

-------------------------------FEEST (XL) Zie wo 22 Maaspodium 19.30 u €10,00

VRIJDAG 31 AUGUSTUS

--------------------------------

FESTIVALS

-------------------------------ZATERDAG 25 AUGUSTUS

--------------------------------

FESTIVALS

-------------------------------PLEINBIOSCOOP ROTTERDAM Zie wo 08 Museumpark €4,00 WELKOM THUIS STRAATTHEATER FESTIVAL Zie pagina 35 Deliplein 14.00 u gratis CULINESSE Zie do 23 Strand Nesselande 16.00 u €23,00 OVG VEERHAVENCONCERT Zie kader Veerhaven 19.45 u

--------------------------------

JEUGD

-------------------------------POPPENTHEATER BINNENWEGPLEIN Zie zo 01.07 Binnenwegplein 13.30/14.30/15.30 u gratis

AGENDA ROTTERDAM --- JULI / AUGUSTUS 2018

--------------------------------

FILM

-------------------------------STUDIO GHIBLI: PORCO ROSSO (1992) Zie vr 13.07 KINO 19.30 u €10,00

--------------------------------

JEUGD

-------------------------------POPPENTHEATER BINNENWEGPLEIN Zie zo 01.07 Binnenwegplein 13.30/14.30/15.30 u gratis KLEUTERRONDLEIDING MET PAPEGAAI PAULO Zie zo 22 Museum Boijmans Van Beuningen 11.30 u €5,00

CAMPING CROOSWIJK Geniet van een ongedwongen campingvibe. Schuttersveld 10.00 u €3,00

--------------------------------

THEATER

-------------------------------FEEST (XL) Zie wo 22 Maaspodium 18.00 u €10,00


EXPOAGENDA foto Aad Hogendoorn

Ontdek in deze agenda de tentoonstellingen en exposities in de stad.

_EXPO

EIGENWIJS ONTWERP Voor de Rotterdamse productontwerper Bertjan Pot is design een zoektocht naar een eigenwijze oplossing. Zijn keuzes lijken simpel, maar hebben vaak iets ongewoons, zoals zijn serie maskers. De tentoonstelling geeft inzicht in het artistieke proces. HOT GLUE - BERTJAN POT MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN, T/M ZO 30 SEPTEMBER

53


foto Johannes Schwartz

ADVERTENTIE

gratis zomers buitenfestival ZO 1 JUL T/M 5 AUG

14:00 – 17:00 uur

Geniet zes zondagen lang van live muziek en DJ’s, food & drinks en fashion & art tijdens Kunsthal LIVE OP ZONDAG! ZO 1 JUL

Salsa All-Star band Marcando

FEATURING MAITE HONTELÉ

Git Hyper ZO 8 JUL

Convoi Exceptional

NEW COOL COLLECTIVE

Ari Deelder ZO 15 JUL

Maya Christina

ZUCO 103

Shug la Sheedah ZO 22 JUL

MC JR & Th’acquisition

GALLOWSTREET

Beau Zwart ZO 29 JUL

Lady Shaynah

KUENTA I TAMBU

LOKA ZO 5 AUG

Josimar Gomes

MICHELLE DAVID & THE GOSPEL SESSIONS

Git Hyper

KUNSTHAL.NL/LIVEOPZONDAG

Kunsthal LIVE OP ZONDAG wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de deelnemers van de

54 ---

AGENDA ROTTERDAM --- JULI / AUGUSTUS 2018

DISSIDENT GARDENS De tuin is als uitgangspunt genomen. Als de plek bij uitstek waar het verlangen van de mens om zijn omgeving te beheersen botst met zijn fascinatie voor de wilde, ongerepte krachten van de natuur. HET NIEUWE INSTITUUT, T/M ZO 23 SEPTEMBER

-------------------------------

MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN Museumpark 18 3015 CX ROTTERDAM

-------------------------------

HELLA JONGERIUS – BREATHING COLOUR Zie pagina 9 09/06/2018 t/m 23/09/2018 GELATIN Het Weense kunstenaarscollectief neemt de Bodonzalen over. t/m 12/08/2018 GA MEE OP TIJDREIS Met het tijdreisboekje reis je langs schilderijen met ridders en draken tot aan kunstwerken van nu. t/m 31/08/2018 KIDS AUDIOTOUR (6+) Ga op een muzikaal avontuur. t/m 31/08/2018 DE COLLECTIE ALS TIJDMACHINE De vaste collectie in een totaal andere opstelling. Permanent

-------------------------------

KUNSTHAL ROTTERDAM Westzeedijk 341 3015 AA ROTTERDAM

-------------------------------

VIKTOR&ROLF: FASHION ARTISTS 25 YEARS Een grote overzichtstentoonstelling ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig jubileum van Viktor&Rolf. t/m 30/09/2018 HYPERREALISME SCULPTUUR Na de tentoonstelling Hyperrealisme - 50 jaar schilderkunst zet Kunsthal de stap naar de derde dimensie. t/m 01/07/2018 DE DONKERE KANT VAN DICK BRUNA Naast het onschuldige witte konijn ontsproot aan Dick Bruna’s hand een gitzwarte beer. Hij werd het icoon voor meer dan duizend detectives en andere spannende verhalen van uitgeverij Bruna.

t/m 19/08/2018 ALL YOU CAN ART Werk mee met de kunstenaars in een speciale atelier. 14/07/2018 t/m 01/08/2018 KUNSTHAL FAMILIELAB Elke zondagmiddag zijn er familieworkshops in het KunsthalLAB. 08/07/2018 t/m 26/08/2018 HYPERREALISME KIJK&DOE-TOCHT Is dit echt?! Ontdek meer over de levensechte sculpturen én over jezelf! 01/07/2018 t/m 05/06/2018 ELI DIJKERS. CHINESE REIS Fotograaf Eli Dijkers neemt de kijker mee naar China. t/m 19/08/2018

-------------------------------

MARITIEM MUSEUM ROTTERDAM Leuvehaven 1 3011 EA ROTTERDAM

-------------------------------

HANDEN UIT DE MOUWEN BIJ HET MARITIEM MUSEUM Zie pagina 20 14/07/2018 t/m 26/08/2018 WATERPROOF Weet jij wat er allemaal komt kijken bij het bouwen van een betrouwbaar schip? 09/06/2018 t/m 03/06/2019 EXPEDITIE KNAPPE KOPPEN Ga mee op wereldreis met astronaut André Kuipers en vier knappe koppen uit ons VOC-verleden. t/m 28/02/2019 OFFSHORE EXPERIENCE Ga mee op een uitdagende zoektocht naar energie op zee. t/m 31/12/2020 TOPSTUKKEN Het beste van het beste uit maar liefst zes eeuwen maritieme geschiedenis. Permanent

-------------------------------

HET NIEUWE INSTITUUT Museumpark 25 3015 CB ROTTERDAM

-------------------------------

DISSIDENT GARDENS Zie kader t/m 23/09/2018 ONTDEKKINGSREIZIGERS EN ONKRUIDACHTIGEN (6+) Maak kennis met opstandige tuinen, onderzoek het landschap van Mars en ontdek brutale natuur. t/m 23/09/2018

-------------------------------

HUIS SONNEVELD Jongkindstraat 12 3015 CG ROTTERDAM

-------------------------------

AUDIOTOUR HUIS SONNEVELD Ga mee op ontdekkingstocht door deze grote villa. Zie ook pagina 15. t/m 31/08/2018

-------------------------------

MUSEUM ROTTERDAM Rodezand 26 3011 AN ROTTERDAM

-------------------------------

HOTEL NEW YORK - STORY OF PIONEERS Van landverhuizers, HAL, cruiseschepen, Kop van Zuid tot hotelpioniers. t/m 01/11/2018 SPEURTOCHT HOTEL NEW YORK


ADVERTENTIE

Ontdek de bijzondere verhalen achter het jarige Hotel New York. 14/07/2018 t/m 01/11/2018 GESCHIEDENIS VAN DE STAD Zeecontainers vol erfgoed nemen je mee langs het rijke verleden van Rotterdam. t/m 31/12/2018 ROTTERDAMMERS EN HUN STAD Leer de mensen achter de skyline kennen. Gewone Rotterdammers met een bijzondere passie worden hier letterlijk op een voetstuk gezet. Permanent

-------------------------------

NEDERLANDS FOTOMUSEUM Wilhelminakade 332 3072 AR ROTTERDAM

-------------------------------

MARTIN SCHOELLER - BIG HEADS Overzichtstentoonstelling van Martin Schoeller, een van de beste portretfotografen ter wereld. t/m 02/09/2018 ARCHITECTUUR EN PERSONEN WERNER MANTZ Indrukwekkende overzichtstentoonstelling van Werner Mantz, een van de belangrijkste modernistische fotografen uit de jaren dertig. t/m 02/08/2018 DE COLLECTIE BELICHT DOOR CHARLOTTE DUMAS Fotograaf Charlotte Dumas toont haar persoonlijke keuze uit de rijke collectie van het museum. t/m 09/12/2018

-------------------------------

WERELDMUSEUM ROTTERDAM Willemskade 25 3016 DM ROTTERDAM

-------------------------------

ONS VERHAAL - DE WERELD IN ROTTERDAM Ontdek de band tussen het museum en de wereldstad Rotterdam. t/m 02/09/2018 DE COLLECTIE Topstukken uit Azië, Oceanië, Afrika, Amerika en het islamitische cultuurgebied. Bij de getoonde voorwerpen wordt het spirituele verhaal verteld. t/m 07/04/2019

-------------------------------

NATUURHISTORISCH MUSEUM ROTTERDAM Westzeedijk 345 3015 AA ROTTERDAM

-------------------------------

NEDERLAND ZOEMT Zie kader pagina 56 t/m 16/09/2018 AUDIOTOUR VOOR KINDEREN Zat er een parel in de grote schelpen? Heeft een worm eigenlijk hersenen? 01/07/2018 t/m 31/08/2018 SWIM, FISH, SWIM! De Haringvlietsluizen gaan op een kier en trekvissen krijgen weer de ruimte. t/m 28/10/2018

-------------------------------

BELASTING & DOUANE MUSEUM Parklaan 14 3016 BB ROTTERDAM

------------------------------DUBBELE BODEMS, NIETS IS WAT HET LIJKT

Een tentoonstelling vol trucs en misleiding. t/m 28/10/2018

-------------------------------

MARINIERSMUSEUM ROTTERDAM Wijnhaven 7 3011 WH ROTTERDAM

-------------------------------

EXPEDITIE SPEURNEUS In deze familietentoonstelling gaan alle bezoekers als combattrackers op wereldreis. t/m 01/03/2019 JEUGDVAKANTIEPASPOORT Vergeet je Jeugdvakantiepaspoort niet, want dan krijg je gratis entree en een stoere sleutelhanger met kompas. 07/07/2018 t/m 09/09/2018

-------------------------------

CENTRALE BIBLIOTHEEK Hoogstraat 110 3011 PV ROTTERDAM

-------------------------------

DINO’S BESTAAN NIET (4+) Een spannende tentoonstelling en speurtocht naar het boek Dino’s bestaan niet van Mark Janssen. 14/07/2018 t/m 25/08/2018 ERASMUS EXPERIENCE Erasmus is benieuwd naar jouw mening. Kom langs, chat met filosoof Erasmus en kraak de Erasmuskluis. t/m 31/12/2019

-------------------------------

DE MARKTHAL Ds. Jan Scharpstraat 298 3011 GZ ROTTERDAM

-------------------------------

DE TIJDTRAP Winnende tentoonstelling van de Prijs der Nederlandse Publieksarcheologie in het roltrappenhuis van de Markthal met de archeologische bodemvondsten. t/m 31/12/2020

-------------------------------

DIVERSE LOCATIES Diverse locaties 1 3013 AL ROTTERDAM

-------------------------------

DE ROTTERDAMSE STRAATKIJKERS Een serie herkenbare uitkijkpunten van het Kruisplein tot aan het opkomende stadsdeel M4H. Kijk met een ander perspectief naar de karakteristieke straten van Rotterdam. t/m 09/07/2018

Het Nieuwe Instituut

-------------------------------

G126 Gerard Scholtenstraat 126 3035 ST ROTTERDAM

-------------------------------

DREAMING OF Expositie van Doreen van der Meer over dromen en nachtmerries. t/m 19/07/2018

-------------------------------

HUMANITAS Pieter de Hoochweg 110 3024 BH ROTTERDAM

-------------------------------

04.03 – 23.09.2018

VERBODEN AF TE BLIJVEN Ga terug in de tijd in het Herinneringsmuseum van Humanitas/ Akropolis. t/m 31/01/2020

55


-------------------------------

LLOYD MULTIPLEIN Schiehaven 13 3024 EC ROTTERDAM

-------------------------------

SUPERHEROES EXPO ROTTERDAM Een verzameling van items uit de wereld van comics en fantasy is te bewonderen op de Lloydkade. t/m 01/07/2018

-------------------------------

MUSEUM ROTTERDAM ‘40’45.NU Coolhaven 375 3015 GC ROTTERDAM

-------------------------------

DE ‘40-’45 EXPERIENCE Aan een acht meter lange interactieve tafel word je meegenomen in de verhalen van de Rotterdammers tijdens het bombardement van 14 mei 1940. Permanent

-------------------------------

ROODKAPJE - BURGERTRUT Delftseplein 39 3013 AA ROTTERDAM

ZELF! (3-6 JR) Peuters en kleuters komen spelenderwijs in aanraking met hedendaagse kunst. Permanent

-------------------------------

WILLEM DE KOONING ACADEMIE Blaak 10 3011 TA ROTTERDAM

-------------------------------

GRADUATION SHOW 2018 Jaarlijks organiseren de Willem de Kooning Academie (WdKA) en het Piet Zwart Institute (PZI) de eindexamententoonstelling Graduation Show voor de afstudeerders. 05/07/2018 t/m 08/07/2018

-------------------------------

en lokale gebeurtenissen die plaatsvonden in mei 1968, een revolutionaire periode die tot op de dag van vandaag wordt beschouwd als een keerpunt in de geschiedenis. t/m 02/09/2018

-------------------------------

ZERP GALERIE Van Oldenbarneveltstraat 120a 3012 GV ROTTERDAM

-------------------------------

SERENDIPITIES Duotentoonstelling met nieuwe fotografie en videowerk van Michiel van Bakel en Judit Hettema. 10/06/2018 t/m 08/07/2018

WITTE DE WITH CENTER FOR CONTEMPORARY ART Witte de Withstraat 50 3012 BR ROTTERDAM

-------------------------------

SUPTROPISCH KUNSTPARADIJS

AGENDAGEGEVENS AANDRAGEN: www.uitagendarotterdam.nl/aanmelden (Uitagenda Rotterdam publiceert slechts een selectie van het volledige aanbod.) UITAGENDA ROTTERDAM Uitagenda Rotterdam bundelt alles wat er op cultureel gebied te doen is in Rotterdam met een complete culturele agenda, inspiratiepagina’s, tips en achtergrondverhalen. Doel hiervan is om de culturele participatie van Rotterdammers te vergroten. Uitagenda Rotterdam voert het officiële Uit-merk in de regio Rotterdam, opereert onafhankelijk en levert daardoor de meest complete en betrouwbare culturele agendainformatie en uitgaanstips.

ROTTERDAM AHOY Ahoyweg 10 3084 BA ROTTERDAM

-------------------------------

JAZZ BY ED VAN DER ELSKEN Expo met de beste jazzfoto’s van Ed van der Elsken. 13/07/2018 t/m 15/07/2018

Alle informatie wordt zo nauwkeurig mogelijk vermeld, echter zonder aansprakelijkheid van de uitgever.

-------------------------------

-------------------------------

TENT Witte de Withstraat 50 3012 BR ROTTERDAM

-------------------------------

ESTHER KOKMEIJER – SOLID, LIQUID, VAPOUR Solotentoonstelling die geheel in het teken staat van water. 22/06/2018 t/m 16/09/2018

-------------------------------

VILLA ZEBRA Stieltjesstraat 21 3071 JV ROTTERDAM

-------------------------------

ZOMERVAKANTIE IN VILLA ZEBRA In de zomervakantie is er dagelijks van alles te doen voor kinderen en hun families. 07/07/2018 t/m 26/08/2018 TICKET TO DE TOEKOMST Onderzoek de toekomst; een wereld waar alles mogelijk is, samen met kunstwerken én kunstenaars. t/m 03/03/2019 56 ---

ABONNEMENT Vragen of opzeggen? Mail naar abonneeservice@ uitagendarotterdam.nl of bel 010-2646075. Opzeggingen schriftelijk of per e-mail 1 maand voor het verstrijken van het abonnement. Thuis ontvangen? Kijk op uitagendarotterdam.nl/abonnement. Eerste jaar €10,- daarna €21,- per jaar.

REDACTIEADRES Postbus 21362, 3001 AJ Rotterdam magazine@uitagendarotterdam.nl

-------------------------------

ANAMNESIS Een groepstentoonstelling van R. Gerris, M. Kokkonen, D. Lehnhausen, M. Schaareman en L. Schumacher. t/m 01/07/2018

UITGEVER Stichting Rotterdam Festivals

ADRESWIJZIGINGEN Stuur de adreswijziging naar abonneeservice@uitagendarotterdam.nl

THE RED PACK Met werken van Agnes Momirski, Deborah Bowmann, Fraser Stewart, Hilde Onis, Joey Schrauwen, Madison Bycroft, Puck Schot, Salim Bayri, Sara Sadik en Viktor Timofeev. 08/06/2018 t/m 12/08/2018

-------------------------------

GRATIS MAANDBLAD OVER KUNST, CULTUUR EN UITGAAN IN ROTTERDAM

AFSCHRIJVING ABONNEMENTSGELDEN Voor huidige abonnees van wie het abonnement deze maand afloopt wordt het abonnementsgeld voor komende tien edities omstreeks de 20e van de maand afgeschreven.

-------------------------------

STUDIO SEINE Mathenesserdijk 323A 3026 GC ROTTERDAM

COLOFON

NEDERLAND ZOEMT Wilde bijen zijn belangrijk voor bestuiving van landbouw- en fruitgewassen. Toch zijn het onbekende en onbeminde beestjes. Tijd voor een ode. NATUURHISTORISCH MUSEUM ROTTERDAM, T/M ZO 16 SEPTEMBER Begeef je in een jungle van kunst. 08/07/2018 t/m 17/08/2018 IRENE KOPELMAN, EEN SOLOTENTOONSTELLING Sta oog in oog met impressies van de meest afgelegen landschappen ter wereld. t/m 26/08/2018 EEN TENTOONSTELLING MET INSTALLATIES DOOR SUSANA MEJÍA, PAMELA ROSENKRANZ EN ANICKA YI Maak nader kennis met een zelden bezocht deel van de wereld: de Amazone. t/m 19/08/2018 ZONDER TITEL Programmadoelstellingen op het gebied van tentoonstellingen en educatie komen samen op de gratis toegankelijke begane grond. t/m 02/09/2018 ROTTERDAM CULTURAL HISTORIES #14: MAY 1968 Over hoe de Rotterdamse kranten bericht gaven over internationale

AGENDA ROTTERDAM --- JULI / AUGUSTUS 2018

BLADMANAGEMENT Ilona Pols HOOFDREDACTIE Renee Schouwenburg ONTWERP, VORMGEVING & ARTDIRECTIE Marlieke Kroon en Karen van der Slikke, stofrotterdam.nl TEKSTCORRECTIES Renee Schouwenburg, Dimitri Hakke, Martine van Rooijen REDACTIE & FOTOGRAFIE Vera Cornel, Jesse Heijnis, Liza Karsemeijer, Janneke Kok, Ellen Mannens, Henriette van der Meer, Laura van Mourik, Joke Schut en Jeroen Veenstra. In samenwerking met Habitat-magazine.nl, Hotterdan.nl, iens.nl, VersBeton.nl en DeBuikVan.nl. OMSLAG Noel Deelen, Venour, festivalagenda, pagina 6 ADVERTEREN? NEEM CONTACT OP MET: Localmedia.nl Suzanne Baerends 06 10633396, suzanne@rotterdamfestivals.nl Carsten van Rossen 06 52621106, carsten@rotterdamfestivals.nl DRUKWERK platform P

Pak Uitagenda Rotterdam gratis mee Het grote voordeel van Albert Heijn

DISTRIBUTIE LOSSE EXEMPLAREN KultuurKoerier en Albert Heijn. Leestafelexemplaren op 700 adressen; verspreiding via 700 punten in de regio Rotterdam waaronder horeca, theaters, sportvoorzieningen en vestigingen van Albert Heijn. Gratis mee te nemen. OPLAGE 55.000 exemplaren


57


BINNENKIJKEN BINNEKIJKEN

Wie: Paul (technisch ontwerper bij Kraaijvanger Architects), Marleen (administratief en facilitair teamleider bij een scholengemeenschap) en dochters Noortje en Saar. Wat: Een klein huisje en grote tuin. Waar: Een volkstuinvereniging in Blijdorp. Sinds: 2013 Bijzonder: In de afgelopen vijf jaar transformeerden Paul en Marleen een krotje tot fijn buitenverblijf, de verwilderde tuin tot speel-, moes- en ontspanningstuin en kregen de dochters een eigen huisje.

DE VOLKSTUIN: VAKANTIEADRES OM DE HOEK Marleen, Paul en dochter Noortje woonden tweehoog in Bergpolder toen ze de volkstuin van een buurvrouw bezochten. Ze waren enthousiast, schreven zich in als lid en vielen voor de betaalbaarheid van een bouwvalletje. Paul: ‘De tuin was een wildernis en het huisje dichtgetimmerd met schrootjes, maar tot onze vreugde zaten er stenen onder verstopt.’ In de afgelopen vijf jaar transformeerden ze de beschikbare driehonderd vierkante meter tot speel- en moestuin, feestlocatie en plek voor algehele ontspanning. Na de transformatie van het tuinhuis had het entertainment voor de kinderen (zandbak, schommels, trampoline, boomhut) prioriteit. Marleen: ‘Als zij zich vermaken, heb je zelf ook meer vrijheid.’ Met de komst van Saar werd het huis te klein: van een oud schuurtje maakte Paul met zijn vader een extra slaaphuisje voor de meiden, waarvoor Noortje zelf de kleuren uitkoos. Ze verhuisden ondertussen van Blijdorp naar het Lloydkwartier, maar bleven hun tuinhuisje trouw. Fun fact: Wendy, de directe buurvrouw ‘op de tuin’, is hun bijna-buurvrouw op de Müllerpier. Ook met een aantal andere ‘tuinhuisgezinnen’ is leuk contact, maar altijd ongedwongen. Paul: ‘In deze levensfase moet je al zoveel, hier willen we vooral chillen.’ En dat doen ze! Marleen: ‘Voor ons werd de tuin een dankbaar alternatief voor het strand, park en terras.’ Het komende jaar wil het stel een pergola maken, meer bloemen in de borders én beter leren moestuinieren. Marleen kijkt de tuin onderzoekend rond en maakt de balans op. ‘Zeg Paul, die boom met gekke takken moet wel erg gesnoeid!’ Klaar is het nooit, dat maakt het juist zo leuk.

UITAGENDATIP

Wil jij meer leren over tuinieren of juist genieten van groen zonder daar iets voor te doen? Bezoek Trompenburg Tuinen & Arboretum! Loop bijvoorbeeld op 15 juli of 5 augustus mee met de Zondagwandeling, langs de toppers van Trompenburg.

Habitat Magazine toont de mensen, huizen en buurten die een stad maken en werkt aan een boek, Habitat Rotterdam, dat dit najaar verschijnt. www.habitat-magazine.nl

58 ---

AGENDA ROTTERDAM --- JULI / AUGUSTUS 2018

De belangrijkste les in vijf jaar tijd? ‘Goed nadenken over wat je neerzet’, zegt Marleen stellig. ‘Fruitbomen zijn leuk, maar de vruchten worden vaak opgegeten.’ Je moet óf genoegen nemen met één pruim, óf er elke dag zijn, voegt Paul toe. Marleen geeft nog wat gouden tips: ‘Kies voor planten die een paar dagen zonder je kunnen. En plant de Japanse bes: ze zijn heerlijk en de beestjes lusten het niet.’


ky-iano / 7 / gaat op zomerexpo / centrum

sep / 3 / peuter / delfshaven

en Zomerexpo in ‘D o’s speurtocht t’ (4+) bestaan nie m 25 van 14 juli t/ augustus!

59


De badplaats Scheveningen bestaat tweehonderd jaar en daarom viert Den Haag~Scheveningen het hele jaar feest. Met bijzondere tentoonstellingen, culinair genieten en grootschalige evenementen.

WK Zandsculpturen 2018 13 juni t/m 19 augustus

Vuurwerkfestival Scheveningen Vr 10, za 11, vr 17 en za 18 augustus

Jocelyn Brown e.a Jazz aan Zee Zo 26 augustus, 19:00-01:00u, entree €40,- p.p.

Het is de eerste keer dat het driejaarlijkse wereldkampioenschap in Nederland plaatsvindt. Met dertig ton speciaal samengesteld zand boetseren negen internationale zandkunstenaars ieder een kunstwerk van ongeveer 4 bij 4,5 meter. Gratis te bezoeken op het Lange Voorhout in Den Haag.

Vier avonden lang presenteren acht deelnemende landen een vuurwerkshow boven zee (twee shows per avond). Vanaf de boulevard heb je een prachtig uitzicht. Overdag zijn er diverse muzikale optredens, acts, dansgroepen en liveoptredens van de Crazy Piano’s. Dus kom op tijd om maximaal te genieten.

Jazz is back in town! Als afsluiter van ‘Jazz in de gracht’ treden Jocelyn Brown, Kim Hoorweg & Anton Goudsmit, The Hague Jazz All Stars op tijdens een avondvullend programma in Grand Hotel Amrâth Kurhaus.

feestaanzee.nl AGENDA ROTTERDAM 60 ---

--- JULI / AUGUSTUS 2018

Tip: Op zondag zijn er op De Pier gratis Jazz aan Zee optredens (5,12,19 & 26 aug.)

Profile for Rotterdam Festivals

Uitagenda magazine juli 2018  

Uitagenda magazine juli 2018  

Advertisement