Page 1

Het veranderende cultuurpubliek Koen van Eijck


Thema’s 1. Hoog en laag; bezoekdrempels en conversie • conversie van geïnteresseerde naar bezoeker • Trends in omnivoriteit en voraciousness 2. Niet hoog, niet laag, maar authentiek • Meest recente onderzoek uit de VS naar reviews van films en restaurants

3. Onderscheid gaat ondergronds •. Van wat naar hoe


1. Op het randje van participatie

34%

36%

Meest genoemde drempels: “Het kwam er gewoon niet van” & “Ga liever niet alleen”


1. Trends in culturele consumptiepatronen naar meetjaar


1. Trends in culturele consumptiepatronen naar geboortecohort


2. Amir Goldberg e.a. (2016)

Variatie hoog

POLYPURIST

POLYMIXER

Variatie laag

MONOPURIST

MONOMIXER

A-typicaliteit laag

A-typicaliteit hoog

Hoe meer variatie, hoe minder a-typicaliteit (ofwel hoe meer authenticiteit / purisme)


3. Van WAT naar HOE

• •

Betekenis van cultuur(participatie) meer in hoe men deelneemt / consumeert dan in wat Consumptiewijzen hangen sterker samen met sociale posities dan concrete voorkeuren

o Zie Vlaams kwantitatief onderzoek onder

museumbezoekers: een moderne / kritische / postmoderne / functionele esthetische dispositie zegt meer over iemands identiteit dan een voorkeur voor Duchamp / Pollock / Kandinsky / Rubens / Van Gogh

o Zie Deens kwalitatief onderzoek naar hoe men zich kunst toe-eigent (intellectuele, luxe,


3. Van WAT naar HOE

De omnivoor lijkt qua gedrag weinig respect te tonen voor culturele scheidslijnen

Daaronder ligt echter een habitus /

dispositie / wijze van consumeren die nog steeds sterk samenhangt met kenmerken van de sociale positie

Kijkend naar het hoe van culturele

consumptie, had die oude Pierre Bourdieu toch meer gelijk dan de aandacht voor de omnivoor suggereert

Koen van Eijck - Het veranderende cultuurpubliek  
Advertisement