Page 1

Burgers

Hoe het publiek betrekken bij regelingen ?

Hoe krijgt mijn project steun?

Hebben we nog experts nodig?

Wie maakt kunst mogelijk?

Overheid / fondsen

Kunstenaars


Een experiment om te onderzoeken of we betrokkenheid bij kunst en cultuur kunnen vergroten door bewoners uit Rotterdam Noord mee te laten beslissen over hoe het extra geld voor kunstinitiatieven verdeeld wordt. • € 50.000 te verdelen • 50 kunstinitiatieven • 1.300 respondenten uit Noord, waarvan 826 geschikt voor publieksonderzoek via Mosaic


• Het stemgedrag van de verschillende doelgroepen in Rotterdam Noord lijkt op elkaar als je kijkt naar percentages.


Als we alle keuzes meenemen dan worden de verschillen tussen het stemgedrag van beide doelgroepen over het algemeen nog kleiner.


• 358 bewoners willen via een online formulier / een commissie van bewoners subsidies verdelen (totaal analyse 826) • Kleurrijke Knokkers geven procentueel vaker aan dat ze inspraak willen in hoe het geld verdeeld wordt dan dat je zou verwachten op basis van hun aanwezigheid in het experiment.


De burger bepaalt 17 11 2016