Page 1


Kontaktpersoner Esben Danielsen Udviklingschef M: esben.danielsen@roskilde-festival.dk T: 40 59 20 04 Signe Brink Pedersen Hovedkurator (More Than Music) M: signe.pedersen@roskilde-festival.dk T: 27 28 81 23 Anders Danielsen Projektleder i Udviklingsafdelingen (Innovation) M: anders.danielsen@roskilde-festival.dk T: 22 47 96 43 Marie à Rogvi Projektleder i Udviklingsafdelingen (BÌredygtighed) M: marie.rogvi@roskilde-festival.dk T: 61 77 82 16 Generel kontakt Roskilde Festival Havsteensvej 11 4000 Roskilde M: info@roskilde-festival.dk T: 46 36 66 13 www.roskilde-festival.dk www.back-stage.dk www.rethinkroskilde.dk kolofon Tekst: Isabella Hundt Røhmann Grafik: Anders Cold Produktionstidspunkt: Maj 2012


3

VELKOMMEN TIL ROSKILDE FESTIVAL Hænderne der holder os oppe Hvem bor i festivalbyen? Triple helix Din virksomhed kan præge fremtiden Den urbane simulator  Co-creation DEN GRØNNE BY Vi gør bæredygtighed sjovt Det vi putter i munden At komme svineriet til livs Mennesker i bevægelse Uendelige grønne muligheder Grønt engagement i flere lag4 4 4 6 6 6 6 8 8 10 10 10 11 11

DEN INNOVATIVE BY Festivalkreativiteten lever altid Udviklingsimpulsen Lys-frontløberen Revolutionerende beton Madlab Sikkerhedsfronten Kontantfrie hænder Førende lyd Digital verden

12 12 14 14 15 15 15 15 15 15

DEN MIDLERTIDIGE KUNSTBY Byudviklingslaboratoriet  Motion og emotion Musicon: Den kreative bydel  Arkitektur der kan det hele Drømmebyen Nyskabende møbler og fremtidens dimser Performance

18 18 20 21 22 22 22 22

PÅ GENSYN Backstage – kom med bag facaden Rethink Roskilde Kontakt os

24 24 24 24

SAMARBEJDSPARTNERE

26


130.000 indbyggere. 1.576.000 kvadratmeter. Eller 215 fodboldbaner, om man vil. Med en befolkningstæthed større end Shanghais rejser Roskilde Festival hvert år skabelonen til en by. Men Roskilde Festival er ikke en hvilken som helst by. Det er otte sprudlende dage, hvor der skabes sociale og kulturelt dannende fællesskaber i et unikt samspil mellem musik, kunst, arkitektur, leg, socialt samhør, og som en rød tråd gennem det hele figurerer deltagerkulturen. Roskilde Festival er en nysgerrig og handlekraftig bevægelse. Med det kreativt passionerede fundament in mente er festivalen en enestående metropolplatform for videndeling, potentiale og frontløberi. Festivaler har udviklet sig fra primært at være sociale og kulturelle fænomener til en industri med voksende betydning for økonomi,

Hvem bor i festivalbyen? • 54 pct. kvinder og 46 pct. mænd • Har en gennemsnitsalder på knap 23 år • Er typisk studerende og bor i en storby • Bruger ca. 4.700 kr. i løbet af ­festivalugen inkl. éntre • 92 pct. overnatter på festivalen og bliver gennemsnitligt i seks dage • Kommer for musikken, ­stemningen og fællesskabet

arbejdspladser og udvikling. Vores legende proces er en katalysator ind i den virkelige verden. Roskilde Festival er midlertidig, men vores kølvand er vedvarende. Det er meget simpelt. Det, du møder ude i dit samfund i morgen, møder du på Roskilde Festival i dag. HÆNDERNE DER HOLDER OS OPPE Roskilde Festival er Danmarks syvende største arbejdsplads denne ene uge om året, og helt unikt holdes rygraden, modsat mange andre store virksomheder, rank af frivillige hjerner, hænder og kompetencer. Vores erfaring med frivillighed siden 1971 fortæller os, at det moderne, travle og fagligt kompetente menneske med glæde vil investere energi i det projekt, de føler, de har medindflydelse på. Det har de på Roskilde Festival, og det gør os professionelle.

det umuliges kunst

»Nogle af de bedste eksempler på god ­ledelse i Danmark ser vi, når organisationer og ­virksomheder lægger silotænkningen på hylden og samarbejder på tværs af organisatoriske grænser – og byder ind med netop det, som de er gode til. I Danmark er der en lang tradition for at sam­arbejde på tværs af organisatoriske og faglige grænser. Roskilde Festival er en radikal ­ nyfortolker af denne tradition.« Uddrag fra Den danske ledelseskanon, hvor Roskilde Festival deler plads med bl.a. Lego og Mærsk

4


5

FOTO: KONTRAFRAME


FOTO: ANDREAS HOUMANN

Som følge heraf har vi også et utroligt dedikeret og værdiskabende publikum. Ud over de 30.000 frivillige, der danner rammen om festivalen, inddrager vi altid vort publikum aktivt i skabelsen. Derfor er Roskilde Festival en non-profit organisation med mange fingre på mange pulse. Nøglebegrebet her er cocreation. Sammen skaber vi en involverende, kunstnerisk, kreativ, social og etisk styrke ved at holde vore kerneværdier vandtætte: ­bæredygtighed, sikkerhed og ikke mindst socialt ansvar. TRIPLE HELIX Roskilde Festival beskæftiger sig i høj grad med det dialogbaserede samarbejde på tværs af aktører fra henholdsvis erhvervsliv, forskning og samfund. Denne trio – det såkaldte triple helix-samarbejde – fremskynder udvikling og

CO-CREATIOn Medskabelse eller co-creation som ­begreb eksperimenterer med at arbejde med borgere som aktive, deltagende interessenter, der gerne vil dele ideer, ­ressourcer og ­kapabiliteter. En opfattelse af, at mennesker ikke ønsker at være passive modtagere, som mere traditionelle perspektiver ellers foreslår. På Roskilde Festival hylder vi tanken, da vi ved, vi har et publikum, der gerne vil ­bidrage på flere niveauer. For virksomheder inden for alsidige industrier og felter, der er interesserede i at møde de kreative kræfter i øjenhøjde, er festivalen derfor et oplagt testforum. På Roskilde Festival er der mulighed for at skabe personlige, unikke og involverende oplevelser, og udvinde viden der kan give ­innovationsstød i verden.

innovation i en verden, hvor problemstillingerne bliver mere og mere komplekse. Det politiske system bidrager med at vise retning, forskningsinstitutionerne skaber udviklingsplatforme og bidrager med de nyeste tanker inden for feltet, mens erhvervslivet bidrager med den grundige markedsviden. Udviklingen af fremtiden sker optimalt i sådan et trepartshåndtryk, siger de kloge. Og så er det en glimrende måde at afprøve den nyeste samarbejdsform inden for den internationale konkurrence. DIN VIRKSOMHED KAN PRÆGE FREMTIDEN Grundstenene er lagt, og der er højt til himlen på Roskilde Festival. Internt i organisationen siger vi, at vi gerne vil sparke buler i universet. Vi er det ekstreme laboratorium, hvor alt kan måles op imod det unge, interesserede og

undersøgende publikum. Som har tid. Masser af tid til at hjælpe os med at udvikle og afprøve og tænke banebrydende. Vi ønsker at udvikle fremtiden med eksterne virksomheder, der ligesom os ønsker at bruge festivalen som en udviklingsplatform. Den urbane simulator Vi har allerede haft og har samarbejder inden for en række kernefelter af det, der skaber Roskilde Festival, men vi planlægger altid nye. Festivalen er et herredømmefrit rum, hvor der er plads i alle hjørner. Den dynamik tager os nye steder hen. For Roskilde Festival er en grænsesøgende kulturpolitisk begivenhed. Et unikt bylaboratorium. En urban simulator. Men vi kan ikke ændre verden alene. Derfor vil vi gerne invitere dig og din ­virk­somhed, organisation eller by med om bord til en kreativ dialog!

Forskning

Erhvervsliv

Samfund

Triple helix-samarbejdet

6


7

massebevægelse

»I fysikken er impuls eller bevægelses­mængde p en størrelse relateret til hastigheden v og massen m af et objekt i forhold til et inertialsystem. Altså jo større ­impuls, desto større bevægelse er massen i. Det ­handler om, at Roskilde Festival skal være i bevægelse.« Esben Danielsen, udviklingschef på Roskilde Festival

Omtrentlig befolkningstæthed

Roskilde Festival ca. 125.000/km2 Mumbai New York ca. 20.000/km2 ca. 10.000/km2

Shanghai ca. 6.800/km2

Berlin ca. 3.900/km2

FOTO: KLAUS ELMER


De globale klimaforandringer er en realitet, og verdenssamfundet har brug for, at miljø og bæredygtighed figurerer højt på den internationale dagsorden. Derfor bestræber vi på Roskilde Festival os på at være i den bæredygtige front og på hele tiden at forbedre os. Vi koordinerer grønne publikumsinvolverende aktiviteter som aldrig før, og for festivaldeltageren er der efterhånden et lighedstegn ­mellem Roskilde Festival og miljøbevidsthed. Fordi vi målrettet har informeret vores publikum om konsekvenserne af deres adfærd og motiveret dem til et grønt tankemønster: De cykler i samlet flok på festival i stedet for at tage bilen. Når de ser en bil i festivalbyen, kører den på el. Nogle genererer deres egen strøm og bor på et CO2-neutralt område. Mens alle spiser vegetarisk mad af bestik, der er lavet af bionedbrydeligt materiale. Og ikke mindst genbruger de alt, hvad genbruges kan.

VI GØR BÆREDYGTIGHED SJOVT Vi har altså skabt et entusiastisk, bæredygtigt bevidst publikum, der er villige til at afprøve grønne muligheder, som er direkte overførbare til deres livsstil i verden uden for, og den ildhu skal udnyttes. Roskilde Festival er et ­labo­ratorium for grøn nytænkning. Festivaldeltagerne er gået fra at være nysgerrige deltagere til at være direkte medskabere, der tager større og større del i at udvikle miljøinnovation. Vi er en otte dages interaktiv oplevelses- og udviklingsfestival, og Roskilde Festivals brand er med til at gøre miljøhensynet positivt og festligt, og det kan udnyttes. Nøglen til markante forbedringer inden for klima, miljø og bæredygtighed ligger med andre ord i samspillet mellem Roskilde Festival og det tusindtallige publikum. Og det gælder om at ramme dem rigtigt, hvis vi ønsker holdnings- og handlingsændringer. Derfor ønsker vi at gøre det i samarbejde med relevante partnere på området.

fremtidens energiløsninger

»Roskilde Festival har med sit inspirerende miljø ­mulighed for at drive det vidt. Vi oplever en festival som er åben og imødekommende over for nye ideer og input, et sted med plads til forandring og fornyelse – et sted hvor fremtidens energiløsninger kan afprøves på et nysgerrigt og deltagende publikum. « Ole Jönsson, administrerende direktør i Vindby ApS

8


9

aktive grønne græsrødder

»Jeg er pavestolt over den måde, vi på Roskilde Festival siden begyndelsen af 1990’erne har haft miljøet med i baghovedet og bestræbt os på at løse blandt andet de massive affaldsproblemer bedst muligt. Festivalen har også her været åben for nye tanker. Derfor har Roskilde Festival gennem årene fungeret som en legeplads for tusindvis af aktive græsrødder, der har fået mulighed for at afprøve deres grønne ideer i virkeligheden.« Henrik Rasmussen, adm. direktør, Roskildegruppen

FOTO: MATHIAS BOJESEN


Batterier Træ 4% 1%

Komposterbar t 21% Glas 34% Pap 29%

1,8

50

1,6

45

1,4

40 35

1,2 Jernskrot/ meta l 11%

30

1

25

0,8

20

0,6

15

0,4

10

0,2

5

0

0 2003

Fordeling af direkte genanvendt affald fra Roskilde Festival 2011 ud af et totalt ­genanvendt kvantum på 164,7 tons eller 9,1% af total affaldsmængde.

2005

2008

2010

Indsamlede batterier i tons per år i perioden 2003-2010.

2007

2008

2009

2010

Indsamlet pap i tons per år i perioden 2007-2010.

De grønne indsatsområder På Roskilde Festival eksperimenterer vi i øjeblikket med tre grønne ­indsatsområder i ­samarbejde med eksterne partnere, der alle er med til ­aktivt at inddrage publikum i ­medskabelsen af en mere bæredygtig fremtid: DET VI PUTTER I MUNDEN Byhaver. Vi samarbejder med førende urban gardening-aktører og sætter fokus på nye måder at tænke i økologi, og hvordan naturen kan indgå som en aktiv del i det urbane liv. Herunder bl.a. vertikale haver, der er et godt eksempel på lokal anvendelse af regnvand i byen. Aquaponics. Et bæredygtigt vandtankssystem, hvor du kan producere dit eget kød (fisk) og dyrke dine egne grøntsager. Supermarkedssimulator. Vi laver et supermarked, hvor vi scanner varer, og ser hvor meget CO2, der er blevet brugt på varen. Vegetarisk. Miljøgruppen arbejder informativt på at få gæsterne til at spise mere vegetarmad og dermed mere bæredygtigt. Vi arbejder aktivt med madforedrag, workshops, ­fællesspisning og indsamling af info om de unges madvaner. Og alle madboder har som basiskrav at tilbyde et godt vegetarisk alternativ.

10

AT KOMME SVINERIET TIL LIVS Ren sø. Roskilde Festivals badesø skal renses på en måde, der giver mening. Generelt ­eksperimenterer vi meget med affalds- og bakterie­analyse på festivalen. Beskidt kunst. Vi opfordrer publikum til at lave en skulptur af affald og genbrugsmaterialer, der skal gøre opmærksom på spild. Komposttoiletter. Som endnu et forsøg på at se affald som en ressource, tester vi komposttoiletter. Efter festivalen vil efterladenskaberne blive brugt til gødning eller biogas, og vi stiler efter på sigt at kunne lave nok biogas til at erstatte store dele af festivalens samlede ­energiforbrug. En teknik, der inspirerer ­samfundet i sin entusiasme. Bytte-bytte-købmand. Der bliver samlet ting ind fra Roskilde Festivals egne frivillige men også fra publikum, og det er hermed muligt at bytte sine egne ting til andres aflagt. En god måde at sætte fokus på potentialet i fænomenet genbrug i en verden, hvor mange foretrækker at smide ud og købe nyt.

MENNESKER I BEVÆGELSE Cykeltur. Flere og flere festivalgæster cykler til og fra festival og sætter fokus på cykling. Hjul til rådighed. Nyopfundne Amsterdamcykler, der er udstyret med kardanaksel i stedet for kæde og dermed giver større sikkerhed, renlighed og nemmere vedligeholdelse, som festivalpublikummet kan køre på. Grøn bevægelse. Vi eksperimenter med, undersøger og afrapporterer mulig­hederne inden for vedvarende energi, vind, ­bevægelse, biobrændsel og solceller. Vindermentalitet. Oplysende konkurrencer for publikum, der skal gøre dem ­opmærksomme på, hvordan de bevæger sig rundt.


11 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2008

2009

2010

2011

Indsamlede pantflasker og dåser per år i perioden 2008-2011.

Uendelige grønne muligheder Det kan også være grønt at være film­skaber. Alle grønne aktiviteter på Roskilde Festival ­bliver nemlig optaget til inspirerende dokumentarfilm, der både kan uploades under festivalen og ses færdigredigerede, når festivalstøvet er vasket af. Og vi vil udvikle bedre bæredygtige køleløsninger til festivalen. Køling er den enkeltstående kilde, der bruger allermest strøm på festivalen. Der er derfor et stort potentiale for at skabe nye løsninger og designs her. Mulighederne er uendelige og en grøn tankegang kan udspringe af mange ting.

stort potentiale

»Der er bred enighed om, at et bæredygtigt ­samfund reelt kun kan opnås, hvis man ­kigger ­ind­retningen af vores nuværende samfund nøje efter i sømmene – måske især, hvad angår ­menneskets livsstil og forbrugsmønstre. Her er Roskilde Festival et ­interessant eksempel på en midlertidig ­bosættelse, hvor livet leves 100 procent hektisk i en kortvarig periode. Det store ­ potentiale i ­udviklingen af ­teoretiske projekter til reelle ­pragmatiske ­løsninger på meget kort tid er en unik force.«

Martin Virenfeldt, områdekoordinator i Sustainable Zone og medansvarlig for samarbejde med DTU

GRØNT ENGAGEMENT I FLERE LAG De grønne områder på Roskilde Festival rammer alsidige mål­grupper, og der er dermed rig ­mulighed for at afprøve ­produkter og løsninger. Sustainable Zone, ligger på indre plads og er Roskilde Festivals grønne centrum. Her eksperimenteres der med nye, grønne ideer og tiltag inden for lys- og lydteknologi, bæredygtig mad og klimavenlige produkter. Green City, en legeplads for festival­ gæster, der gerne vil ­kombinere ­legebarnet med miljøbevidsthed. Her er der haver, boder, installationer og aktiviteter for alle. Green Camps, stedet hvor særligt udvalgte grønne lejre, der gerne vil involvere sig ekstra, bor. Deres opgave er at inspirere andre festivaldeltagere i en grøn retning. Green Spots, hotspots med alskens miljøaktiviteter, der findes i Green City, Trade Zone og ved festival­stationen.


Roskilde Festival-metropolen er en enestående mulighed for at teste en god idé. Det er ­allerede et sted, hvor publikum går på op­ dagelse i udfordrende oplevelser. Og hvor finder man ellers helt midlertidigt hundrede­ tusindevis af mennesker, en sprudlende handel, et rigt kulturliv og et engageret foreningsliv til sin rådighed? Det handler om at bevare og styrke festivalen i sin bevægelse fremad og udad imod nye tanker, eksperimenter og udfordringer. Og vi vil gerne invitere fremtiden indenfor og være med til at give et bud på fremtidens by. Samarbejde giver nye ressourcer og ny viden. Og sammen med jer kan vi vise reelle og realistiske bud på, hvor vi er på vej hen. Med base i festivalen bliver vi et stort, ­levende ­laboratorium, der kan skabe konkrete, ­inno­- vative koncepter og produkter, der løfter de samfundsudfordringer, vi står overfor.

FESTIVALKREATIVITETEN LEVER ALTID Græsset gløder af innovation de otte dage i Roskilde. Men resten af året lever festivalens platform videre gennem de sociale medier. Roskilde Festivals Facebook-side har mere end 100.000 likes og er præget af aktiv debat og diskussion. På Roskilde-Festival.dk summer et livligt forum af publikummer, der debatterer og tænker. Som noget helt nyt har festivalen nu også en udviklingsblog, hvor ideer og udvikling kan opstå i samarbejde med publikum. Al den vildskab, kreativitet og samvær, der præger selve festivalen, kan og bør altid udnyttes og gødes. Derfor holder vi også udviklingsseminarer hele året med samarbejdspartnere. Her bringer vi folk fra festivalens organisation og fagligt stærke folk ude fra sammen for at udfordre os inden for et bestemt tema. Det handler om at udfordre vanetænkning og formulere vilde ideer til nye projekter og initiativer. Og outputtet forløses hver sommer i nytænkning, der skubber verden videre.

du starter på toppen hos roskilde festival

»Roskilde Festival er så godt et sted for de danske ­innovationsnetværk for lydteknologi og dansk lys, fordi de områder har været genstand for så meget udvikling i forvejen på festivalen. Man går efter de bedste løsninger, teknologisk og ledelsesmæssigt, man skaber systematiseret viden omkring praksis, forbrug, indsatseffekt og meget mere. Derfor starter vi så at sige på toppen, når vi går i gang.« Flemming Madsen, facilitator og international manager hos Dansk Lydteknologi og Dansk Lys

12


13

FOTO: KLAUS ELMER


Lys-frontløberen LED-lys er strømbesparende og giver stort lysudbytte med lav ­effekt. Levetiden er typisk 10 gange længere end for halogen, og lyset udsender hverken infrarød eller ultraviolet lys og skader dermed ikke belyste objekter. Tilsvarende udsender LED stort set ingen varme. I festival­sammenhæng tæller det også markant på plussiden, at LED giver besparelse på strøm, CO2 og vedligehold – vel at mærke uden at gå på kompromis med lyskvaliteten. Udviklingsimpulsen Vi vil dyrke fælleserfaringer med eksterne samarbejdspartnere, der kan generere viden til at tage beslutninger om en mulig større indsats i samfundet. Denne fremgangsmåde med at lave forsøg og undersøgelser og derpå samle op gennem en impuls, der lægger linjen for en specifik indsats, er en metode, vi ønsker at udvide og gentage. Uddannelsesinstitutioner og dermed nye, friske og afprøvende hjerner er ligeledes en interessant del af kagen. Der er uanede muligheder for nye områder at udvikle på. Kuponer, mobilbestilling, selv­betjening, walletløsninger, adfærdsdata og andre ­teknologiske fremskridt.

Festivalen sparer nu over 50.000 kWh i el. Men det vigtigste er det, der sker uden for festivalen: Før Roskilde Festival ­eksperimenterede med LEDbelysning på scenerne, var det stort set ukendt at benytte sig af til events i Danmark. I dag er det standard. Næste skridt er vi allerede i gang med. I øjeblikket arbejder vi nemlig på at udvikle ­LED-pladsbelysning, hvor vi bruger festivalen som testramme for nye ­løsninger, der kan bruges på store pladser i byens rum.

FOTO: KLAUS ELMER

samarbejde om højt innovationsniveau

400.000 kWh

350.000 kWh 325.000 kWh

2009

2010

2011

Roskilde Festivals forbrug af el mellem 2009 og 2011.

14

»Roskilde festival skal altid være et sted, hvor ­innovation og udvikling er en naturlig del af vores samarbejde med virksomheder, innovations­ netværk og studieprojekter. Vi skal være en plat­ form, hvor de nyeste løsninger afprøves og vises frem. Roskilde Festival har været først med mange ­løsninger og produkter takket være godt sam­ arbejde på tværs. Derfor er samarbejdspartnere på alle niveauer vigtige for Roskilde Festival, hvis et højt ­innovationsniveau skal fastholdes.« H.C Smed, aftalechef på Roskilde Festival


15

fremtidens penge

»I projektet ’Fremtidens Penge’ forsker vi i ­fremtidens betalinger, og hvordan de vil have ­indflydelse på vores samfund, vores infra­ struktur og på danskerne selv. Derfor er det spændende at kunne sende forskere i marken under Roskilde Festival for at undersøge de nye innovationer på ­betalingsområdet. Festivalen er et stort living lab med fantastiske mulig­heder for at afdække ­spændende områder – et hjemme­bygget sterilt ­laboratorium.« Mikkel Freltoft Krogsholm, erhvervskonsulent i Copenhagen Finance It Region

FOTO: ANDREAS HOUMANN

ROSKILDE RESEARCH & DEVELoPMENTS AKTIVITETER Roskilde Research & Development er vores samlende indsats på området for eksterne samarbejdspartnere. Vi lægger vægt på brugerinddragelse og frontløberi. I øjeblikket innoverer vi inden for følgende områder med forskellige førende aktører: Revolutionary concrete Vi arbejder på at udvikle lyslederbeton, der kan bruges ­informativt og kunstnerisk. Storskærme, der er superslidstærke og vejr­bestandige for eksempel. Forestil dig levende billeder på gulve, fortov, vægge og bænke! Eller noget helt femte der kan give virkelig­hedens byer puls. Madlab Roskilde Festival bliver løbende kontaktet af forskere, private firmaer og iværksættere, som er interesserede i at afprøve nye produkter, strategier og forske i madkultur. Også her er festivalen en perfekt ramme for hurtigt at afprøve. Festivalen er desuden en del af et stort anlagt EU-støttet projekt i Region Sjælland, der skal få regionens fødevarerhverv til at tænke tværgående og innovativt. Vi har udviklet en mad-app, hvor publikum kan finde det, de har lyst til at spise ud fra pris, område og madtype – og rate maden bagefter. Vi har også et foodlab, hvor vi tester fokus på den ­eksotiske og oplevelseshungrende mad­oplevelse. Samtidig spørger vi publikum om deres vaner, så vi hele tiden ved, hvad efterspørgslen går på. Unikt hurtig indsamlet viden, der er guld værd.

Sikkerhedsfront Festivalen vil gerne vise vejen frem, når det kommer til at føle sig tryg, og har derfor indgået flere samarbejder med specialister i crowd management og sikkerhed. Dataindsamling med videokameraer i scenelofterne, forsøgspersoner iført trykfølsomme veste, der også måler puls og varme og hegn, der måler mængdetrykket har kreeret en elektronisk sikkerhedssimulator, så vi virtuelt er på forkant med sikkerheden. Også på pladsen eksperimenterer vi med kameraer, GPS-tracking af nøglepersoner og interaktive 3D-modeller over området. Det handler ikke om at overvåge, men om at folk skal have det godt. Al erfaring bliver delt med verden, så virkelighedens byer kan lære med. Kontantfrie hænder Et centralt innnovativt samarbejdspartnerskabt udviklingsområde på Roskilde Festival er at optimere kontantfrie løsninger, der sparer gæsterne for at gå rundt med kontanter og særligt eliminerer faren for at miste dem. Samtidig sikrer det en strammere pengehåndtering og mindre ressourcespild i festivalsamfundet. Der opstilles nu endnu flere betalingsterminaler og kontantfrie zoner, så de mest centrale services altid kan betales med kreditkort – og vi eksperimenterer også med et særligt Roskilde Cash-

kort. Dette samarbejde er en kerne­eksempel på potentialet for økonomisk vækst i følgeindustrierne til eventbranchen. Roskilde Festival er som levende minisamfundslaboratorium den perfekte ramme for at arbejde målrettet med denne slags løsninger. Førende lyd Sammen med en række partnere indgår Roskilde Festival i projektet ‘Bedre live-lyd’, hvor festivalen fungerer som et kæmpe værksted for, hvordan man optimerer livelyd. En løbende proces, der følger med den nye viden og teknik på området. Vi laver lydmålinger af både den objektive såvel som den oplevede lydkvalitet og indsamler dermed et omfattende datakatalog. Lydpolitik er et felt, der dagligt bliver diskuteret og grænsesat, og festivalbyen er et optimalt afprøvningsrum for fremtidens lyd. Digital verden Roskilde Labs er festivalens legeplads for it-udviklere, der vil lege med et nysgerrigt publikum. Et værktøj og et forum der skaber løsninger, som udvikler festivalen og samfundet i digitale baner, der kan komme alle til gode. Et unikt lab, hvor der blandt andet bliver skabt mobil-apps af og til publikum i samarbejde med os ud fra en open source tankegang.


16


17


Roskilde Festival er en oplevelsesfestival, der fører publikum ud af den hvide museumskube. ’More Than Music’-afdelingen kvalitetssikrer festivalbyens kunst, arkitektur, design og underholdning og gør dermed Roskilde Festival til et internationalt hotspot for midlertidige og stedsspecifikke installationer og events. Vi er i rivende udvikling og mere ambitiøse end nogensinde før – og det absolutte mål er at pirre deltagerne til deltagelse og medskabelse. Og jer med professionelle kompetencer. For der sættes højere og højere standarder for, hvordan festivalen iscenesætter publikumsoplevelser og de øvrige og de øvrige kulturelle tilbud på festivalen, fordi man ikke blot ønsker, at gæsterne skal have en uovertruffen oplevelse, men også at skabe social bevidsthed, fortælle noget nyt og skabe

fællesskab gennem noget, der i virkeligheden bare er leg. Noget, kunst, arkitektur og design er fremragende instrumenter til. Særligt blandt Roskilde Festivals engagerede publikum. Byudviklingslaboratoriet Inspirationen indhentes på de største bienaler verden over og rejser til nyskabende festivaler som Coachella og Burning Man. Og naturligvis hos Danmarks førende samarbejdspartnere på det kreative område. For Roskilde Festival er en absolut inspirationskilde til engagerende kunst, eventindustri og byudvikling. En udstilling med over hundredetusinde grænsesøgende og primært unge mennesker, der kan fortælle jer, hvad de kan, og hvad de vil. Det er brugerdrevet innovation på en uge. Vi ønsker at rykke ved publikum og inspirere dem til at tage stilling til omverden, og det kan gavne jer

laboratorium for fremtidens byudvikling

»Roskilde Festival kan på mange måder ses som et laboratorium for fremtidens byudvikling. Det handler blandt andet om midlertidighed, multifunktionalitet og tværfaglighed. BUILD WHAT HERE-konkurrencen er en fantastisk mulighed for at udforske ideen om den midlertidige by sammen med unge arkitekter, ­designere og andre kreative fra hele verden.« Kent Martinussen, adm. direktør i Dansk Arkitektur Center (DAC)

18


19

FOTO: KLAUS ELMER


samarbejdspartnere, der ved, at de vante forestillinger om byplanlægning, borgerinddragelse og politiske processer i øjeblikket udfordres af medskabelse, interaktion og anderledes politisk rum. Vi er et kreativt frirum, intet er rigtigt, og intet er forkert. Roskilde Festival stræber efter arkitektur og kunst, der både udfordrer socialt, skaber fællesskab, inddrager gæsterne aktivt og samtidig er funktionelt i festivalens rum. Alt sammen egenskaber, der også kendetegner vellykket midlertidighed i byens rum.

20

Byplanlægningsprocessen bliver kun skarpere af at skabe en fælles og tværfaglig reflektion i festivallaboratoriet over mulighederne. Motion og emotion Kunst og installationer på Roskilde Festival er elementer, der både er noget ekstra og noget praktisk, og som beskæftiger sig med de unge og kritiske deltagere. Festivalen deler sin kunst og underholdningsaktiviteterne op i to niveauer, nemlig motion og emotion. Motion er den aktive involvering, og noget man kan mærke. Her er publikum og deres deltagelse

afgørende for, at et kunstværk eller en aktivitet fungerer. Emotion er den overvældende og spektakulære kulturoplevelse, der byder på en intens oplevelse. Festivaldeltagerne på Roskilde Festival er ikke vilde med at stå stille og fordybe sig i et kunstværk. De kræver noget helt andet, der udfordrer de samarbejdende kunstinstitutioner til at tænke nyt og stort. Og eventmagere til at tænke sprudlende. Hvis man vil udforske de muligheder, er Roskilde Festival stedet at gøre det.


21

et erkendelsesmæssigt rum

»Roskilde Festival er velsignet med et ekstremt nysgerrigt publikum, der er åbne for meget ­brugerdrevne platforme, hvor krop og holdninger hele tiden sættes i spil i nye ­sammenhænge. Det ­giver unikke muligheder for at lade frirummet på festivalen fungere som et ­laboratorium for ­holdninger og handlinger samt et mere ­erkendelsesmæssigt rum, hvor krop og ­ungdomsfølelser får frit spil.« Signe Brink Pedersen, hovedkurator på Roskilde Festival

MUSICON: DEN KREATIVE BYDEL Musicon er en nedlagt betonvare­ fabriksgrund på 250.000 kvadrat­meter, som Roskilde Kommune købte i 2003. I et samarbejde med en stor bunke andre aktører, er vi på Roskilde Festival i gang med at skabe en unik bydel, der skal styrke byens mulig­heder inden for oplevelsesøkonomien. En bydel, der skal være motor for udviklingen af Roskilde som en by med endnu mere fokus på kultur, kulturerhverv, uddannelse, events og boliger. I øjeblikket planlægger man et rockmuseum, en højskole, et væksthus, innovative virksomheder, kunstnerværksteder, cafeer, spille­steder og ca. 650 spændende boliger. Og processen forløber ikke ukreativt. Der er allerede alskens kulturelle begivenheder og midlertidige kreative værksteder på grunden og i hallerne. Visionen er, at når bydelen er færdigudviklet om 10-15 år, indeholder de 15.000 kvadratmeter industrihaller ca. 2000 arbejdspladser inden for kultur­erhverv. Et kulturelt hot spot skabt af et innovativt samarbejde på tværs af førende kulturelle aktører.


højt og ambitiøst niveau

»Kernen i Vallekilde Højskoles DIY: Event & Design er at lære eleverne at skabe kultur­ oplevelser for andre med andre. Roskilde Festival er Danmarks bedste læreplads i den sammenhæng. Det giver eleverne udfordringer, hvor de udvikler sig enormt både fagligt og personligt, fordi niveauet er højt og opgaven er ambitiøs. Det er en stor tilfreds­stillelse for dem og for Vallekilde Højskole at bidrage til festivalens inspirerende arbejde med at forene festival, fest og bæredygtighed.« Torben Smidt Hansen, forstander på Vallekilde Højskole

MORE THAN MUSIC ‘More Than Music’ eksperimenterer i øjeblikket inden for følgende aktuelle tankemønstre med samarbejdspartnere støbt af forskellige kreative kompetencer: Arkitekturen kan det hele Roskilde Festival og Dansk Arkitektur Center står bag idekonkurrencen, BUILD WHAT HERE, som sætter fokus på midlertidig arkitektur. Opgaven går ud på at designe og planlægge et område til Roskilde Festival, der holder fokus på, hvordan den midlertidige arkitekturs potentialer i form af fleksibilitet og innovation kan være med til at formidle viden og skabe debat. Visionen er at bruge værket til at skabe oplevelser og involvere de mennesker, som bruger området. Med andre ord efterspørges midlertidig arkitektur som inddrager, aktiverer, involverer og engagerer brugerne. Og er ­direkte overførbart til virkelighedens byrum. Drømmebyen Som noget helt nyt får publikum nu lov til helt konkret at medskabe festivalen i deres helt egen kreative by, Dream City, på Roskilde Festival. Området skal skabes to gange: først ideudvikles virtuelt og siden fysisk føres ud i livet på et særligt campingområde med støtte og dialog fra festivalens side. Dream City er for dem, der vil være med til at forandre inden for festivalens kerneværdiområder. En oplagt mulighed for at undersøge og vurdere mulighederne inden for co-creation på ganske nært hold.

22

Nyskabende møbler og fremtidens ­dimser Roskilde Festival er bygget op omkring koncerter, og derfor er det vigtigt, at man forholder sig til pauserne mellem musikken. Vores publikum står op, og derfor er multifunktionelle opholdsplatforme i pladszonerne et fokusområde. Materialet skal være genbrugeligt og gerne have kunstnerisk kvalitet. Helt innovativt har samarbejdspartnere i samspil med festivalen udviklet en særlig træpalle, CROSSBOX, som publikum selv kan sætte sammen til siddemøbelkunst, og som efter festivalen kan klappes sammen og gemmes til næste år. En bæredygtig gave til events overalt – og mulighederne på dette område er endnu uudforskede. Performance Kulturelle aktiviteter i byens rum er af mange udråbt som et stort udviklingsværktøjspotentiale, og særligt performativ udfoldelse ligger skarpt i svinget her. Roskilde Festival samarbejder med ­førende internationale kunstnere, der forstår at skabe en inddragende, socialt engagerende og ­fællesskabt oplevelse. Flash mobs og andre pop-performative kunstarter ses overalt i ­byens rum verden over, og på Roskilde kan man afprøve kreativiteten på et legende publikum.


23


Tak for besøget i festivalbyen. Vi håber, det nu står klart, at den midlertidige by, vi kender som Roskilde Festival, indeholder meget mere end de mere alment kendte festivalvariabler rock, mudder og fest. Festivalen er også et minisamfund, der afspejler byens rum og muligheder i mange forskellige niveauer.

KONTAKT Backstage www.back-stage.dk M: info@back-stage.dk T: 46 34 03 90

Roskilde Festival www.roskilde-festival.dk M: info@roskilde-festival.dk T: 46 36 66 13

24

KOM MED BAG FACADEN ’Backstage’ er festivalens forum for gensidig inspiration og et netværk, hvor der kommunikeres viden og erfaringer gennem seminarer, workshops og talks. Vi mødes også under ­festivalen, hvor der er faglige rundvisninger i vores unikke by. Det er mødestedet for en bred vifte af oplevelsesøkonomiske med­ spillere. Eventbureauer, produktudviklere, industri, researchere, PR- og reklamechefer, byudviklere, kommuner, designere og mange, mange flere er allerede med på vognen. Gennem dialog, åbenhed og ny teknologi bruger vi sammen vores publikum som en ressource i festivalens bylaboratorium. Vi samarbejder om et mål om gensidig værdi, innovation og fremtidens løsninger.

Rethink Roskilde Vi vil være bedre til at få omverden med til at udvikle Roskilde Festival. Derfor har vi skabt bloggen ’Rethink Roskilde’ som et virtuelt samlingsunkt for åben idéudvikling og medskabelse af festivalen sammen med verden omkring os. Bloggen er det sted, hvor vi inviterer alle fagligheder ind i vores laboratorium. Vi præsenterer vores drømme og ambitioner, og inviterer jer til at deltage i den løbende diskussion om, hvordan vi kan udvikle og gentænke Roskilde Festival i fremtiden. Bloggen er blevet til, fordi vi ikke tror på, at vi kan udvikle Roskilde Festival alene. Vi er afhængige af inspirerende indspark, kritiske spørgsmål, nye idéer og ­provokerende udfordringer. Find den på www.rethinkroskilde.com Vi glæder os til at samarbejde om fremtiden! De bedste hilsner


25

FOTO: KLAUS ELMER


26


27


roskilde-festival.dk

Profile for Roskilde Festival

Roskilde Festival: En by  

Med en befolkningstæthed større end Shanghais rejser Roskilde Festival hvert år skabelonen til en by. Men Roskilde Festival er ikke en hvilk...

Roskilde Festival: En by  

Med en befolkningstæthed større end Shanghais rejser Roskilde Festival hvert år skabelonen til en by. Men Roskilde Festival er ikke en hvilk...

Advertisement