Page 1

Pressemeddelelse, Globale Gymnasier

Rosborg Gymnasium tager fat på spændende samarbejde i Indien En global dagsorden med nye brændpunkter. Det er, hvad der står på programmet, når Rosborg Gymnasium & HF sammen med tre andre danske gymnasier sender en repræsentant til Chennai i Indien i den kommende uge. Den første uge af maj rejser Rosborgs internationale koordinator, Else Holme Behnk, til Indien for at udvikle gymnasiets samarbejdsflader i regionen. Besøget er arrangeret under programmet Globale Skolepartnerskaber, og med en satsning på både skolepartnerskaber med indiske skoler og samarbejde med danske virksomheder står Rosborg Gymnasium & HF overfor nye undervisningsmuligheder, der skal bidrage til at give danske og indiske elever en bedre forståelse af globale sammenhænge. Det er helt afgørende for den proces, som gymnasierne p.t. befinder sig i, at de bliver dygtige til at navigere i globale sammenhænge, udtaler Anne Mette W. Nielsen, der ved Københavns Universitet forsker i, hvordan man kan styrke globalt udsyn i undervisningen. Der er ingen tvivl om, at tætte samarbejder med skoler, ngo’er og virksomheder i udlandet kan bidrage til at sætte globale problemstillinger i perspektiv. Undersøgelser fra Storbritannien viser, at partnerskaber ansporer til øget forståelse og engagement i globale forhold. Skolepartnerskaber styrker skoleudvikling Rosborgs internationale koordinator Else Holme Behnk rejser til Indien sammen med de internationale koordinatorer fra Svendborg Gymnasium, Langkær Gymnasium og Københavns Åbne Gymnasium, og ambitionen med besøget er, at hvert af gymnasierne efter sommerferien har et indisk skolepartnerskab klart til deres nye 1.g-klasser. Vi har allerede nu planer om at styrke samarbejdet yderligere med et genbesøg fra de indiske partnerskoler i oktober, fortæller Else Holme Behnk. Skolepartnerskaber rummer den unikke fordel, at der er viden og inspiration at hente både for de danske og de indiske lærere og elever. Muligheden for at tilegne sig nye undervisningsmetoder giver lærerne nye perspektiver på egen undervisning, og for eleverne sætter partnerskaber nye regioner på kortet og bidrager til at give dem en tydelig fornemmelse af deres egen rolle i lokale og globale problemstillinger. Den personlige kontakt i udlandet giver en anderledes forståelse af kulturen og af de forskellige muligheder de unge har eller ikke har andre steder i verden, og så foregår kontakten jo mest på engelsk, så vi får øvet os vildt meget, forklarer en elev fra Rosborg Gymnasium & HF. Skolens rektor Mads Peter Villadsen er da også overbevist om, at de internationale partnerskaber bidrager til at gøre globale problemstillinger nærværende for eleverne. Der er ikke nogen tvivl om, at de globale partnerskaber bidrager til at gøre undervisningen aktuel for elverne. Når de samarbejder med en klasse i Cairo eller Chennai om en fysikopgave, stiller det både krav til deres fysikfaglige viden, til deres åbenhed overfor andre kulturer og til deres sprogkundskaber. Produktion, Innovation og Corporate Social Responsability Som noget helt nyt opstarter de fire gymnasier samtidigt projektsamarbejder med danske virksomheder i udlandet. Indledende er der gennem Dansk Industri etableret kontakt til Vestas, Grundfos, FLSmidth og Burgmann, som gymnasiernes internationale koordinatorer besøger i Chennai i maj. Målet er at opstarte globalt orienterede virksomhedssamarbejder, der skal give eleverne en forståelse for, hvordan innovationsprocesser tilpasses nye kontekster.


Pressemeddelelse, Globale Gymnasier Rosborg Gymnasium & HF er del af Globale Gymnasier. Projektet har til formål at styrke globalt udsyn i undervisningen og løber frem til 2012. Globale Gymnasier tog i 2009 initiativ til programmet Globale Skolepartnerskaber. For mere information se www.globalegymnasier.dk For yderligere information: Else Holme Behnk, uddannelsesleder & international koordinator, Rosborg Gymnasium & HF. Tlf. 73 83 23 22, eb@rosborg-gym.dk

Globale Skolepartnerskaber Udvekslingen med Indien er en del af programmet Globale Skolepartnerskaber støttet af Danida. Programmet skal styrke den globale dimension i undervisningen gennem skolepartnerskaber mellem danske skoler og skoler i udviklingslande. Se mere på www.globaleskolepartnerskaber.dk

Pressemeddelelse__Rosborg_til_Indien  
Pressemeddelelse__Rosborg_til_Indien  

http://www.rosborg-gym.dk/fileadmin/Filer/Tekstfiler/2010/Pressemeddelelse__Rosborg_til_Indien.pdf