Page 1

EXPLORING RINGCULTURE in 21st century Amsterdam Een zoektocht naar de rol van de Ring in de groei van de stad

Rosa Stapel P5 | 2 februari 2017

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

1


Ruimtelijke verkenning van ‘de Ring’: verboden terrein voor voetganger en fiets

hier sta ik

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

2


De Ring als draaischijf van het regionale verkeer functioneel mentaal ruimtelijk?

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

3


“De Ring lijkt nu iets eeuwigs, maar de weg is pas begin jaren negentig voltooid. In de tussentijd is hij al van karakter veranderd, van een autonome brok infrastructuur ver van alles in een wal waar de stad tegenaan klotst. Het is een barrière maar ook een luwte; een rafelrand waar nieuwe dingen kunnen ontstaan.”

Michiel van Iersel in NRC (2014)

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

4


Ontstaan uit behoefte Rijk en stad: de auto centraal

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

5


Positie van de Ring tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ stad

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

6


Inpassingsoefening gelukt?

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

7


In de tussentijd verder verbreed en verdicht

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

8


Levert problemen op, maar over het algemeen heerst acceptatie

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

9


Nieuw voer voor discussie: binnenstedelijk verdichten

“De Ringweg is niet een zone aan de rand van de stad, maar een zone in het midden, precies op de juiste plek.”

“Koers 2025 (...) stapelt stenen, maar bouwt geen stad.”

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

10


Ring was al vaker onderdeel stedenbouwkundig discours

Antwerpen 1986

Amsterdam 1996 Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

11


Trend van vandaag: verstoppen of bouwtechnisch de hinder verminderen

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

12


Kritiek: moet de Ring maar toegedekt en weggestopt worden?

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

13


Wat is de rol van de Ring in de groei van Amsterdam?

“Zijn er mogelijkheden, om de Ring op een andere manier vorm te geven, waardoor de stad de ring kan omarmen, i.p.v. isoleren of verstoppen?�

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

14


Mijn positie: hoe kun je stad maken in het gebied rond de Ring?

EXPLORING

RINGCULTURE

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

15


Visie

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

16


Onze stedelijke inrichting verandert sneller dan je denkt

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

17


Ring als ‘robuste’ structuur die de tand des tijds zal doorstaan mentaal verankerd functionele structuur

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

18


Mobiliteitstrends van invloed op de inrichting van de ring (1/3) technologische veranderingen elektrisch en automatisch: slankere weg

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

19


Mobiliteitstrends van invloed op de inrichting van de ring (2/3) gedragsveranderingen stedeling heeft voorkeur voor fiets, auto als aanvulling

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

20


Mobiliteitstrends van invloed op de inrichting van de ring (3/3) netwerk veranderingen doorgaand verkeer hoeft niet meer over de Ring door ‘Tweede Ring’

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

21


auto bezorgt minder overlast & krijgt niet langer voorrang ring blijft ring, maar nu staat stadsontwikkeling centraal

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

22


Van verkeersmachine naar draagstructuur van 21e eeuwse stad

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

23


Verkenning

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

24


Verandering van het gebied gedurende het proces

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

25


Het gebied en de opgave

transformatieproces van sportveld/volkstuin, etc naar woon/werkgebied Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

26


‘Snelwegfuncties’ waar hinder geen probleem vormt

bedrijventerrein sportvelden

volkstuinen

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

27


Maar ook hoogstedelijk gebied, goed verbonden industrie

(volkstuinen) station

kantoren

(sportvelden)

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

28


Amsterdam vandaag

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

29


Snelwegmilieu

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

30


Door programmatische samenhang heeft de ‘Ringzone’ natuurlijke grenzen

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

31


Ondanks de programmatische overeenkomsten, ruimtelijk zeer divers = kans

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

32


Veel (metro) stations, niet allemaal even goed benut = kans

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

33


Goede doorgaande routes voor niet-autoverkeer ontbreken = kans

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

34


Er is veel groen en de Ring verbindt de ‘scheggen’ met elkaar = kans

Westerpark

Sloterpark Flevopark

Vondelpark

Amsterdamse Bos Amstel

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

35


Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

36


Verschillende methodes in de verkenning

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

37


Strategie

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

38


Hoe kan ik stad maken tussen Berlage en van Eesteren in ... met de weg?

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

39


Het ‘Grid Experiment’ = generieke start

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

40


Van grid naar eindbeeld via lokale interventies

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

41


Eerste stop: Ring West

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

42


Huidige situatie achterkanten van de bebouwing

aansluiting stedelijk netwerk

schaamgroen berm

groot ruimtebeslag Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

43


Snelweg op talud

achterkanten van de bebouwing

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

schaamgroen berm

44


Van snelweg naar boulevard: achterkanten worden voorkanten

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

45


Snelweg op talud

achterkanten van de bebouwing

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

schaamgroen berm

46


Stad ook op hoogte van het talud, ontsluiting via ventweg

bebouwing toevoegen ventweg

ventweg hoofdweg

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

47


Geluidschermen worden gebouwen, afrit wordt ventweg

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

48


Van berm tot boulevard

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

49


Boulevard principe heeft potentie voor de gehele Ring-West boulevard

boulevard

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

50


Volgende locatie is het gebied rondom A4 en Nieuwe Meer

Zuid

Schiphol

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

51


Op de airportcorridor tussen Schiphol en stad = kans

Zuid

Schiphol

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

52


Gebundelde infrastructuur

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

53


Huidige situatie

Park Oeverlanden Nieuwe Meer weiland

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

54


Extra verbinding naar Schiphol is dichtbij

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

55


Gebundelde infrastructuur

station? station?

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

56


Ontbundelen voor ruimte voor station

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

57


behoud noordelijke weghelft

transformatie bedrijventerrein

doorgaande weg

M gemengde wijk verplaatsing zuidelijke weghelft

ontsluitingsweg

‘parkwachters’

Nieuwe Meer strand

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

58


Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

59


metro

metro

dwarsstraat doorgaande weg

stadspark/ stadsstrand

ontsluitingsweg

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

60


Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

61


boulevard

splitsen boulevard

splitsen

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

62


boulevard

splitsen

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

63


De A10 is hier zelf niet erg geschikt als centrale boulevard

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

64


Wel groene randen voor omliggende bebouwing

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

65


Aantal missing links in het gebied qua OV en fietsverbindingen

?

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

66


A10 als groene corridor, parallele as als nieuwe verbindende stadstraat

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

67


Nieuwe corridor door Watergraafsmeer, die nieuwe ontwikkelingen verbindt Zeeburgereiland

Science Park

Watergraafsmeer

door de Bijlmer Bajes Amstelkwartier

A10 Oost

over de Amstel richting Zuid

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

68


boulevard

splitsen boulevard

splitsen

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

69


Drie oplossingen werken samen aan een betere balans tussen stad en weg boulevard

splitsen boulevard

ladder splitsen ladder

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

70


Een nieuwe groenstructuur WATERLAND

BRETTENZONE

Sloterpark

Flevopark Vondelpark

Zuidasroute Vaartpark

DIEMERSCHEG

Nieuwe Meerpark Amstellandpark

AMSTERDAMSE BOS

AMSTELLAND

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

71


Stad op basis van OV verbindingen i.p.v. autoverbindingen SLOTERDIJK NOORD

ZEEBURG

WEST

Einsteinweg

Sloterplas

Rembrandtpark

Oostlijn

WEST-RING Vondelpark

IJBURG

Noord-zuidlijn

West-tangent

Nieuwe Haagweg

an tla

ng

Zuidas

RAI

NIEUWE MEER

AMSTEL KWARTIER

Ri

BADHOEVEDORP

OOST-RING

va ar

ru

K

ZUID

n

aa

l is

Schiphollijn Amstelpark

DUIVENDRECHT

ZUID-OOST

SCHIPHOL

AMSTELVEEN

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

72


Extra ontwikkelruimte naast het programma Koers 2025 SLOTERDIJK

+ 16.000 Rembrandtpark

Vondelpark

+4.000

Nieuwe Haagweg

Zuidas

ZUID RAI

an

OOST-RING

tla

ru

K

n

aa

l is

va ar

+ 20.000 BADHOEVEDORP

IJBURG

ng

WEST-RING

AMSTEL KWARTIER

Ri

Einsteinweg

Sloterplas

+45.000 (bij Koers 2025)

ZEEBURG

NIEUWE MEER DIEMEN

Amstelpark

DUIVENDRECHT

ZUID-OOST

SCHIPHOL

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

73


Van verkeersmachine naar draagstructuur van 21e eeuwse stad

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

74


Terugblik

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

75


Principes & structuren om ruimte te maken voor de stad boulevard

Reflectie resultaat Flinke extra reservoirs voor stedelijke ontwikkeling Niet de oplossing, maar principes en structuren gemaakt

splitsen

Reflectie methode Door combinatie veldwerk, visievorming, inzoomen en uitzoomen combinatie van lokaal ingepaste oplossingen binnen grotere algemene visie ladder

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

76


De 21e eeuwse stadsuitbreiding: de snelweg gaat op in het stedelijk weefsel

“Het wordt tijd dat Amsterdam de A10 terug claimt en die liefdevol opneemt in zijn stedelijk weefsel.� Tijs van den Boomen (2014)

Introductie | Visie | Verkenning | Strategie | Terugblik

77

Exploring Ringculture | Graduation Presentation | Rosa Stapel  
Advertisement