Page 1

ENTREVISTA

Xavier Trias Alcalde de Barcelona

“Des de l’Ajuntament volem agilitzar la gestió de llicències d’activitat” L’alcalde de Barcelona destaca que “a Barcelona hem fet bé els deures, i ara disposem d’una àmplia cartera de tràmits dels quals s’informa i es poden gestionar via Internet” Com definiria la seva manera de fer política? La política requereix d’un compromís i d’uns valors molt concrets, com el rigor, l’autoexigència, la responsabilitat, i també la humilitat. Els polítics estem al servei de les persones, treballem al servei de les persones, per aportar solucions i, sobretot, per escoltar tothom abans de prendre decisions. Ser alcalde d’una ciutat com Barcelona requereix el cent per cent d’un mateix, especialment en un moment de forta crisi econòmica com l’actual. Cal saber actuar i tenir unes prioritats clares. Quines són les grans fites que es proposa aconseguir al llarg del seu mandat? Per una banda, ens hem proposat treballar a fons per la reactivació eco-

“Barcelona serà punta de llança en la recuperació econòmica del país”

D’altra banda, aquesta recuperació econòmica s’ha de fer pensant en el benestar de les persones i en la seva qualitat de vida. Aquest any 2012, marcat per una contenció inversora molt important, no hem renunciat a incrementar un 8% el component social del pressupost municipal. I quins són els reptes immediats que té la ciutat de Barcelona? Aquests són sortir de la crisi, ajudant a la creació de llocs de treball i donant resposta a les necessitats socials que aquesta mateixa crisi genera. Aquests reptes no s’assoleixen a un any vista, cal treballar a curt, però també a mig i llarg termini. L’obsessió per treballar a curt termini ha portat el nostre model econòmic prop del col·lapse. Només amb mesures que combinen el curt, el mig i el llarg termini, serem capaços de sortir de la crisi com més aviat millor.

Aquest any 2012, marcat per una contenció inversora molt important, no hem renunciat a incrementar un 8% el component social del pressupost municipal

2 3

elgestor

nòmica de la nostra ciutat, des del convenciment que Barcelona serà punta de llança en la recuperació econòmica del nostre país. Tenim uns actius i unes potencialitats úniques, com a metròpoli global, que hem de saber posar en valor.


ENTREVISTA

La recuperació econòmica és la principal preocupació? Sí, és la principal prioritat del nou Govern municipal. Aquest és l’esperit amb el qual va néixer la taula Barcelona Creixement, involucrant els principals agents econòmics i socials de la ciutat. Els treballs d’aquesta taula ja estan donant els seus fruits, que presentarem oportunament. Hem de ser capaços de trobar, entre tots, mesures concretes per combatre la crisi, lluitar contra l’atur i donar suport als emprenedors. Què s’està fent des de l’Ajuntament per fomentar la reactivació econòmica i l’ocupació? S’ha creat la taula Barcelona Creixement, que compta amb la participació de més de 120 persones representants del món empresarial, econòmic i acadèmic per posar en marxa mesures pràctiques i àgils d’implementar que impulsin la reactivació econòmica que la ciutat necessita. Hem presentat recentment, seguint una de les seves recomanacions, el projecte “Joves amb futur”. Una mesura per lluitar contra l’atur juvenil que a la nostra ciutat és del 35,5%. Aquest és un projecte ambiciós, pel qual les empreses que contractin joves en atur podran recuperar el 70% del salari mínim durant sis mesos. També crearem un nou servei de facilitació financera per tal que empreses i emprenedors puguin sollicitar assessorament i finançament per al seu negoci. Quines accions es porten a terme de forma concreta per ajudar pimes i autònoms? Moltes, donar resposta a les necessitats d’aquest col·lectiu és fonamental per a l’economia de Barcelona. Hem ampliat les accions de suport a les pimes i autònoms, triplicant l’oferta formativa en gestió empresarial i del creixement. L’any passat, amb els serveis municipals d’atenció a l’empresa, vam facilitar que es captessin més de 23 milions d’euros per a la creació i el creixement d’empreses. També estem posant en marxa un nou servei per facilitar l’accés al finançament que permeti atendre encara més empreses i resoldre l’obstacle que tenen moltes pimes amb el finançament. I estem oferint ajuts a la contractació de joves aturats a qui estem formant segons les necessitats que detectem entre les empreses, entre d’altres moltes accions de suport i impuls a l’empresa, que és qui ha de crear ocupació per a les persones en atur. I per promocionar la iniciativa empresarial? També estem treballant intensament en aquesta línia. Necessitem més empreses, que es creïn i neixin fortes, i per això Barcelona disposa d’un excel·lent servei d’atenció als emprenedors, que treballa en xarxa amb les altres administracions, amb el món del finançament i amb múltiples associacions professionals i empresarials per, entre tots, oferir la millor resposta a cada emprenedor i projecte de nova empresa. Amb el suport municipal estimem que anualment es creen més de 1.700 noves empreses, que generen més de 3.000 nous llocs de treball.

Hem avançat molt reduint temps i costos a l’hora de crear una empresa, a través dels punts municipals de constitució telemàtica (punts PAIT), i també estem treballant per agilitzar el tema de llicències Promovem programes de creació d’empreses en sectors estratègics per a la ciutat, com ara la biotecnologia, les TIC, els media, el comerç o les renovables i el medi ambient, en col·laboració amb les entitats referents a cada sector. Treballem amb entitats bancàries, amb l’ICO i amb l’ICF per facilitar l’accés a recursos financers per a projectes viables. Al mateix temps, com a gestors públics, estem treballant per facilitar les relacions entre administració i empresa. Hem avançat molt reduint temps i costos a l’hora de crear una empresa, a través dels punts municipals de constitució telemàtica (punts PAIT), i també estem treballant per agilitzar el tema de llicències. Properament posarem en marxa una Oficina d’Atenció a l’Empresa i d’aquesta manera oferirem un canal directe i específic per a tots aquells

“Hem avançat molt reduint temps i costos a l’hora de crear una empresa”

Hem ampliat les accions de suport a les pimes i als autònoms, triplicant l’oferta formativa en gestió empresarial i del creixement


Un dels problemes amb què es troben els futurs empresaris són les dificultats que posa la mateixa administració a l’hora de tirar endavant un negoci. Quines mesures considera que es poden prendre per donar més facilitats els emprenedors que volen iniciar una activitat? Des de l’àmbit local estem treballant per facilitar tot allò que és a les nostres mans. Com he comentat abans, a Barcelona, i a través dels serveis municipals, ja es poden crear empreses de manera immediata si és en forma d’autònom, en 48 hores si es tria la forma jurídica de Societat Limitada Nova Empresa, o en menys de 10 dies si es vol iniciar l’activitat com a SL.

l’agregació dels diferents tràmits i serveis electrònics en intencions ciutadanes, com ara el Servei de Benvinguda a Barcelona, on ja s’aglutinen en un sol tràmit l’empadronament, el carnet de biblioteques, l’àrea verda, la domiciliació de tributs, la sol·licitud d’escolarització etc. i fins a dotze tràmits i serveis municipals agrupats en un sol servei electrònic.

ENTREVISTA

tràmits que l’empresa ha de fer amb l’Administració. De la mateixa manera que els ciutadans tenen la seva oficina d’atenció, a partir d’ara les empreses tindran aquest canal específic de relació amb l’Ajuntament.

Acabarem fent tots els tràmits on line? En la societat de la informació i del coneixement, i amb l’actual extensió i desplegament tecnològic, això hauria de ser així, i és tasca de les administracions facilitar aquesta via que suposa un estalvi de temps i costos tant per a les persones com per a la mateixa administració. L’adaptació no és fàcil ni immediata, però les administracions i, concretament, l’Ajuntament, estem treballant en aquesta línia, sempre tenint present que haurem de donar resposta a les necessitats de persones que puguin estar fora del món tecnològic.

També des de l’Ajuntament volem agilitzar la gestió de llicències d’activitat. Crec, així mateix, que el conjunt d’administracions tenim un repte primordial a afrontar, que requereix de la implicació determinada i coordinada de les diferents instàncies per tal de simplificar la burocràcia i actuar veritablement com a administració facilitadora de l’activitat econòmica. És un camí de llarg recorregut, però ens veiem amb forces de liderar aquest canvi que, a la ciutat de Barcelona, ja ha començat.

Com s’imagina Barcelona d’aquí a quatre anys? Barcelona és una ciutat amb molt futur. Una ciutat que disposa d’uns actius i d’unes potencialitats úniques per sortir de la crisi. Estem fent bé els deures, tenim entre mans projectes molts importants, tenim la voluntat de col·laborar colze a colze amb la iniciativa privada, treballant junts, sumant esforços per aconseguir fer de Barcelona la capital econòmica del sud d’Europa i de la Mediterrània.

Té previst l’administració barcelonina reduir els tràmits per impulsar qualsevol activitat econòmica? Sens dubte. Per impulsar l’empresa, una de les prioritats és avançar cap a una administració facilitadora i eficient, simplificant i agilitzant al màxim els tràmits a realitzar per part de les empreses. Hi estem treballant i continuarem fent-ho.

Imagino una Barcelona que pensi en gran, amb capacitat de lideratge, compromesa amb Catalunya i amb vocació de servei metropolità.

El gestor administratiu és un dels principals interlocutors entre els ciutadans i l’administració. Com valora la seva tasca? És una tasca importantíssima. Tot i que les administracions estem treballant per facilitar als ciutadans i a les empreses tots els tràmits i gestions, és cert que no sempre una persona o una empresa pot conèixer al detall les diferents normatives de tots els processos administratius que pugui requerir. De tota manera, amb els canvis i les millores normatives que es produeixen, és fonamental la tasca experta del gestor administratiu, amb un coneixement profund i permanentment actualitzat que suposa un servei de qualitat per als ciutadans i les empreses.

De fet, un dels sis grups de treball de la taula Barcelona Creixement està dedicat en exclusiva a la simplificació administrativa, comptant amb l’impuls de l’e-administració entre un dels seus objectius estratègics. De la mateixa manera, l’Ajuntament aposta fermament per la personalització dels serveis telemàtics mitjançant la Carpeta Ciutadana, la Carpeta d’Empresa i la Carpeta del Professional tributari, on ja es disposa d’un volum considerable d’informació, tràmits i serveis municipals de manera individualitzada. Un altre element de transformació és

Amb els canvis i les millores normatives que es produeixen, és fonamental la tasca experta del gestor administratiu, amb un coneixement profund i permanentment actualitzat que suposa un servei de qualitat als ciutadans i les empreses

4 5

elgestor

Aquest està sent un dels impulsors de les tramitacions on line. A l’Ajuntament de Barcelona, fins a quin grau està implantada l’e-administració? Podem dir que el grau d’implantació de l’e-administració a la ciutat de Barcelona és elevat, tant pel que fa als tràmits dels ciutadans com pel que respecta als de les empreses i autònoms, vers l’Administració local. A Barcelona hem fet bé els deures, i ara disposem d’una àmplia cartera de tràmits dels quals s’informa i es poden gestionar via Internet. Per exemple, subvencions, presentació de factures, llicències d’obres, taxes i tributs o, des de fa anys, a la ciutat es pot realitzar la constitució telemàtica de societats a través dels punts PAIT municipals. El darrer any hem introduït el tràmit de l’activació de llicència per assabentats també per Internet i estem treballant per ampliar a altres tramitacions, així com simplificar i avançar en la gestió telemàtica de llicències d’activitats. Per tant, estem en el bon camí, tot i que identifiquem punts a millorar, i en això estem treballant.

Revista El Gestor gener-febrer 2012  

Revista El Gestor, amb articles d'actualitat i força interessants. De temàtica laboral, fiscal, tributària...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you