Page 1

lETT Å

STrIKKE no

NR 1

130270-04 Grafisk design og produksjon: www.hatlehols.no

Foto: Hilde Kvivik Kavli. Design: Rauma design.

08.04.13 12.50

130270-02 Lett å strikke 1.indd 9


MOD. 1-a Genser. Plum

2

130270-02 Lett 책 strikke 1.indd 2

08.04.13 12.49


MOD. 2-a Tunika. Plum

3

130270-02 Lett 책 strikke 1.indd 3

08.04.13 12.49


MOD. 1-a

MOD. 1-b

Genser. Plum

Genser. Plum

4

130270-02 Lett 책 strikke 1.indd 4

08.04.13 12.49


MOD. 2-b Genser. Plum

5

130270-02 Lett 책 strikke 1.indd 5

08.04.13 12.49


MOD. 5 Hals. Plum

MOD. 6

MOD. 3

Skjerf. Alpaca silk

Jakke. Iris

6

130270-02 Lett 책 strikke 1.indd 6

08.04.13 12.49


MOD. 4 Genser. Alpaca silk

7

130270-02 Lett 책 strikke 1.indd 7

08.04.13 12.49


Foto: Hilde Kvivik Kavli. Design: Rauma design.

130270-02 Lett å strikke 1.indd 8 130270-04 Grafisk design og produksjon: www.hatlehols.no

* Tilsluttet norges Husflidslag

alTa: Kilden, tlf. 78 44 01 01. anDEbu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arEnDal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. barDuFOSS: Husfliden målselv, tlf. 77 83 46 70. bErGEn*: Husfliden, tlf. 55 54 47 40. bODØ*: Husfliden, tlf. 75 54 43 00. brØnnØySunD: ullbuksa, tlf. 41 35 58 73. bØ I TElEmarK: Ingebjørg, almankås a/S, tlf. 35 06 11 20. DOmbÅS: Husfliden, tlf. 61 24 12 19. DrammEn: andr. Thorkildsen, Husfliden aS, tlf. 32 83 26 65. ElVErum*: Husfliden, tlf. 62 41 13 90. FaGErnES*: Husfliden, tlf. 61 36 01 13. FInnSnES: Handarbeidsstua, tlf. 77 84 67 44. FlOrØ: Garn og brukskunst, tlf. 57 74 11 59. FrEDrIKSTaD: Husfliden, tlf. 69 31 15 33. FØrDE: Coop Vest ba, tlf. 97 99 13 77. GJØVIK*: Husfliden a/S, tlf. 61 13 42 40. GOl*: Hallingdal Husflid l/l, tlf. 32 07 40 60. Gran: litt av hvert, tlf. 61 33 14 50. GrImSTaD: Husflidsstua broderihjørnet aS, tlf. 37 04 89 14. Hamar*: Husfliden, tlf. 62 51 94 50. HarEID: Trådkråa, tlf. 70 09 28 87. HarSTaD: lillings Garn & Vevstue, tlf. 77 06 67 90. HauGESunD: Garnkroa a/S, tlf. 52 72 39 95. HOlmESTranD*: Husfliden, tlf. 33 05 15 89. HOrTEn: Flittig lise, tlf. 33 04 60 55. HØnEFOSS*: Husfliden Hønefoss ba, tlf. 32 12 12 80. JErPSTaD: meldal Husflid, tlf. 72 49 86 50. JESSHEIm: Storgaten Garn, Søm og Hobby, tlf. 63 97 38 30. KIrKEnÆr: Husflidsstua, tlf. 62 94 83 60. KOnGSbErG*: aS Husfliden, tlf. 32 73 33 76. KOnGSVInGEr: Tante marie aS, tlf. 62 81 47 07. KrISTIanSanD S*: Husfliden, tlf. 38 07 06 95. KrISTIanSunD n*: Husfliden, tlf. 71 67 17 70. larVIK*: Husfliden, tlf. 33 18 23 40. lEKnES*: Husfliden a/S, Vestvågøy, tlf. 76 08 11 85. lEVanGEr: Husfliden a/S, tlf. 74 08 27 40. lIllEHammEr*: Husfliden, tlf. 61 26 70 70. lInDÅS: P/l Husflidstova, tlf. 56 36 07 44. lOm: Fjoset, tlf. 61 21 92 00. maGnOr: Finnskog møbler, tlf. 62 83 74 15. manDal*: Vestagder Husflid, tlf. 38 27 29 00. mErÅKEr: Strikken aS, tlf. 74 81 09 70. mO*: Husfliden a/S, tlf. 75 15 17 71. mOlDE*: Husfliden a/S, tlf. 71 25 03 40. mOSJØEn*: Husfliden a/l, tlf. 75 17 19 44. mOSS*: Husfliden a/S, tlf. 69 25 52 36. namSOS: motestrikk, tlf. 74 27 39 00. narVIK: Handarbeidsbua, tlf. 76 94 43 08. nOrDFJOrDEID. Eid miljø Garn og Vevstue, tlf. 57 86 15 01. nOTODDEn: alvhild Jørgensen, tlf. 35 01 16 93. OPPDal*: Husfliden, tlf. 72 42 16 23. OrKanGEr: Tråsnella, tlf. 72 48 05 66. OS: bunadsverkstaden Os, tlf. 56 30 22 60. OSlO*: Den norske Husfliden, tlf. 22 42 10 75. nøstet mitt, tlf. 22 74 13 00. OTTa: Husflid og brukskunst, tlf. 61 23 02 40. POrSGrunn: Husfliden aS, tlf. 35 55 44 74. rOGnan: marihøna, tlf. 75 68 01 00. rOSEnDal: rosenform anS, tlf. 53 48 19 88. rØrOS: Husfliden aS røros, tlf. 72 41 11 97. rØrVIK: Garn og Hobby, tlf. 74 39 23 00. rØyKEn: Galleri margrethe, tlf. 99 49 19 96. SamuElSbErG: manndalen Husflidslag, tlf. 77 71 62 73. SanDEFJOrD: Strikkebua, tlf. 33 46 19 21. SanDnESSJØEn: bit for bit, tlf. 41 62 80 89. rishatten blomster, tlf. 75 04 37 00. SarPSbOrG: Husfliden, tlf. 69 15 55 58. SElbu: Selbu Husflid aS, tlf. 73 81 72 35. SElJOrD: atelier aase, tlf. 35 05 08 09. SKIEn*: Husfliden aS, tlf. 35 52 26 88. SOGnDal: Sy og strikkebui, tlf. 57 67 32 90. SOrTlanD: Husfliden aS Vesterålen, tlf. 76 12 26 10. STaVanGEr*: Husfliden, tlf. 51 89 43 55. STEInKJEr*: Husfliden aS, tlf. 74 16 17 60. STJØrDal*: Husfliden aS, tlf. 74 82 49 62. STOrD: ullkroken, tlf. 53 41 06 75. STrØmmEn: Strømmen Husflidsutsalg aS, tlf. 63 81 23 20. SurnaDal*: Husfliden, tlf. 71 66 17 16. SyKKylVEn: Smått og stort aS, tlf. 70 25 10 83. TrOmSØ*: Husfliden, tlf. 77 75 88 60. TrOnDHEIm*: Husfliden, tlf. 73 83 32 30. TrySIl*: Husfliden Trysil aS, tlf. 62 45 00 91. TynSET: Husfliden, tlf. 62 48 10 19. TØnSbErG*: nye Husfliden aS, tlf. 33 31 35 63. ulSTEInVIK: Hasund Strikk og bruk, tlf. 95 09 35 10. VESTnES: liten og Tøff, tlf. 71 18 94 06. VInJE: Vinjebue, tlf. 35 06 27 20. VOlDa: nettstrikk aS, tlf. 70 07 34 00. VOSS*: l/l Husfliden, tlf. 56 51 16 19. ØrSTa: Signy Digernes, tlf. 70 06 60 83. ÅlESunD*: Husfliden aS, tlf. 70 12 16 68. ÅrDalSTanGEn: Fryd aS, tlf. 57 66 11 22.

HOVEDFOrHanDlErE aV raumaGarn:

Forhandler:

www.raumaull.no

RAUMA ULLVAREFABRIKK AS nO-6310 Veblungsnes Tlf. 71 22 05 00 Faks 71 22 05 01

MOD. 7

Lue. Iris

www.raumaull.no

08.04.13 12.49

Rauma Lett å strikke 1