Page 1

DESIGN mOHaIr

2


Mohair 2–1 Tunika. Plum, Finullgarn, Inca og Concorde

2


Mohair 2–7 Sjal, stort. Plum, Inca og Concorde

3


Mohair 2–15 Lang jakke. Plum

4


Mohair 2–3 Genser. Plum

5


Mohair 2–13 Genser. Plum

6


Mohair 2–14 Skjerf. Plum og Metallic

7


Mohair 2–11 Jakke. Plum

8


Mohair 2–2 Omslagstopp. Plum og Concorde

9


Mohair 2–11 Jakke. Plum

10


Mohair 2–10

Mohair 2–5

Poncho og pulsvarmere. Plum

Sjal, stort. Plum og Metallic

11


Mohair 2–6 Sjal, stort. Plum, Inca og Metallic

12


Mohair 2–15 Lang jakke. Plum

13


Mohair 2–16 Bolero. Plum og Metallic

14


Mohair 2–18 Jakke. Plum

15


Mohair 2–2 Omslagstopp. Plum og Concorde

16


Mohair 2–9 Poncho og pulsvarmere. Plum

17


Mohair 2–12 Vest. Plum

18


Mohair 2–17 Bolero. Plum

19


Mohair 2–19 Skjerf. Plum

20


Mohair 2–4 Genser. Plum

21


Mohair 2–8 Sjal, stort. Plum

22


Mohair 2–1 Tunika. Plum, Finullgarn, Inca og Concorde

23


120609-05 Grafisk design og produksjon: www.hatlehols.no Foto: Hilde Kvivik Kavli. Styling: Karen Eriksen. Design: Bente Presterud Røvik

* Tilsluttet Norges Husflidslag

alTa: Kilden, tlf. 78 44 01 01. aNDEbu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arENDal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. barDuFOSS: Husfliden målselv, tlf. 77 83 46 70. bErGEN*: Husfliden, tlf. 55 54 47 40. bODØ*: Husfliden, tlf. 75 54 43 00. brØNNØySuND: ullbuksa, tlf. 41 35 58 73. bØ I TElEmarK: Ingebjørg, almankås a/S, tlf. 35 06 11 20. DOmbÅS: Husfliden, tlf. 61 24 12 19. DrammEN: andr. Thorkildsen, Husfliden aS, tlf. 32 83 26 65. ElVErum*: Husfliden, tlf. 62 41 13 90. FaGErNES*: Husfliden, tlf. 61 36 01 13. FINNSNES: Handarbeidsstua, tlf. 77 84 67 44. FlOrØ: Garn og brukskunst, tlf. 57 74 11 59. FrEDrIKSTaD: Husfliden, tlf. 69 31 15 33. FØrDE: Coop Vest ba, tlf. 97 99 13 77. GJØVIK*: Husfliden a/S, tlf. 61 13 42 40. GOl*: Hallingdal Husflid l/l, tlf. 32 07 40 60. GraN: litt av hvert, tlf. 61 33 14 50. GrImSTaD: Husflidsstua broderihjørnet aS, tlf. 37 04 89 14. Hamar*: Husfliden, tlf. 62 51 94 50. HarEID: Trådkråa, tlf. 70 09 28 87. HarSTaD: lillings Garn & Vevstue, tlf. 77 06 67 90. HauGESuND: Garnkroa a/S, tlf. 52 72 39 95. HOlmESTraND*: Husfliden, tlf. 33 05 15 89. HOrTEN: Flittig lise, tlf. 33 04 60 55. HØNEFOSS*: Husfliden Hønefoss ba, tlf. 32 12 12 80. JErPSTaD: meldal Husflid, tlf. 72 49 86 50. JESSHEIm: Storgaten Garn, Søm og Hobby, tlf. 63 97 38 30. KIrKENÆr: Husflidsstua, tlf. 62 94 83 60. KONGSbErG*: aS Husfliden, tlf. 32 73 33 76. KONGSVINGEr: Tante marie aS, tlf. 62 81 47 07. KrISTIaNSaND S*: Husfliden, tlf. 38 07 06 95. KrISTIaNSuND N*: Husfliden, tlf. 71 67 17 70. larVIK*: Husfliden, tlf. 33 18 23 40. lEKNES*: Husfliden a/S, Vestvågøy, tlf. 76 08 11 85. lEVaNGEr: Husfliden a/S, tlf. 74 08 27 40. lIllEHammEr*: Husfliden, tlf. 61 26 70 70. lINDÅS: P/l Husflidstova, tlf. 56 36 07 44. lOm: Fjoset, tlf. 61 21 92 00. maGNOr: Finnskog møbler, tlf. 62 83 74 15. maNDal*: Vestagder Husflid, tlf. 38 27 29 00. mErÅKEr: Strikken aS, tlf. 74 81 09 70. mO*: Husfliden a/S, tlf. 75 15 17 71. mOlDE*: Husfliden a/S, tlf. 71 25 03 40. mOSJØEN*: Husfliden a/l, tlf. 75 17 19 44. mOSS*: Husfliden a/S, tlf. 69 25 52 36. NamSOS: motestrikk, tlf. 74 27 39 00. NarVIK: Handarbeidsbua, tlf. 76 94 43 08. NOrDFJOrDEID. Eid miljø Garn og Vevstue, tlf. 57 86 15 01. NOTODDEN: alvhild Jørgensen, tlf. 35 01 16 93. OPPDal*: Husfliden, tlf. 72 42 16 23. OrKaNGEr: Tråsnella, tlf. 72 48 05 66. OS: bunadsverkstaden Os, tlf. 56 30 22 60. OSlO*: Den Norske Husfliden, tlf. 22 42 10 75. Nøstet mitt, tlf. 22 74 13 00. OTTa: Husflid og brukskunst, tlf. 61 23 02 40. POrSGruNN: Husfliden aS, tlf. 35 55 44 74. rOGNaN: marihøna, tlf. 75 68 01 00. rOSENDal: rosenform aNS, tlf. 53 48 19 88. rØrOS: Husfliden aS røros, tlf. 72 41 11 97. rØrVIK: Garn og Hobby, tlf. 74 39 23 00. rØyKEN: Galleri margrethe, tlf. 99 49 19 96. SamuElSbErG: manndalen Husflidslag, tlf. 77 71 62 73. SaNDEFJOrD: Strikkebua, tlf. 33 46 19 21. SaNDNESSJØEN: bit for bit, tlf. 41 62 80 89. rishatten blomster, tlf. 75 04 37 00. SarPSbOrG: Husfliden, tlf. 69 15 55 58. SElbu: Selbu Husflid aS, tlf. 73 81 72 35. SElJOrD: atelier aase, tlf. 35 05 08 09. SKIEN*: Husfliden aS, tlf. 35 52 26 88. SOGNDal: Sy og strikkebui, tlf. 57 67 32 90. SOrTlaND: Husfliden aS Vesterålen, tlf. 76 12 26 10. STaVaNGEr*: Husfliden, tlf. 51 89 43 55. STEINKJEr*: Husfliden aS, tlf. 74 16 17 60. STJØrDal*: Husfliden aS, tlf. 74 82 49 62. STOrD: ullkroken, tlf. 53 41 06 75. STrØmmEN: Strømmen Husflidsutsalg aS, tlf. 63 81 23 20. SurNaDal*: Husfliden, tlf. 71 66 17 16. SyKKylVEN: Smått og stort aS, tlf. 70 25 10 83. TrOmSØ*: Husfliden, tlf. 77 75 88 60. TrONDHEIm*: Husfliden, tlf. 73 83 32 30. TrySIl*: Husfliden Trysil aS, tlf. 62 45 00 91. TyNSET: Husfliden, tlf. 62 48 10 19. TØNSbErG*: Nye Husfliden aS, tlf. 33 31 35 63. ulSTEINVIK: Hasund Strikk og bruk, tlf. 95 09 35 10. VESTNES: liten og Tøff, tlf. 71 18 94 06. VINJE: Vinjebue, tlf. 35 06 27 20. VOlDa: Nettstrikk aS, tlf. 70 07 34 00. VOSS*: l/l Husfliden, tlf. 56 51 16 19. ØrSTa: Signy Digernes, tlf. 70 06 60 83. ÅlESuND*: Husfliden aS, tlf. 70 12 16 68. ÅrDalSTaNGEN: Fryd aS, tlf. 57 66 11 22.

HOVEDFOrHaNDlErE aV raumaGarN:

Forhandler:

www.raumaull.no

RAUMA ULLVAREFABRIKK AS NO-6310 Veblungsnes Tlf. 71 22 05 00 Faks 71 22 05 01

Mohair 2–8

Sjal, lite. Plum

www.raumaull.no

120609 04 mohair 2 1 s  
120609 04 mohair 2 1 s