Page 1

C 100 M 60 Y0 K 20

Verschijnt huis-aan-huis in Dinxperlo, De Heurne, Lintelo, Breedenbroek, IJzerlo, Suderwick (D), Voorst en Sinderen

RondomDinxperlo 3

Marktplein

Doorstart van Knobo DINXPERLO - Knopen- en riemenfabriek Knobo in Dinxperlo maakt in afgeslankte vorm een doorstart als Knobo Design BV. Curator Mike Timmer meldt dat acht werknemers hun baan behouden met een nieuw contract. Ten tijde van het faillissement werkten er zeventien mensen bij Knobo, dat werd opgericht in 1946. Honderden Dinxperloërs deden in de jaren 80 thuiswerk voor het bedrijf. De productie vindt tegenwoordig plaats in Roemenië en China.

7

44 JAARGANG 2 31 OKTOBER 2012

10 Combinatieteam C2G 21 ‘Leven in Vrijheid’

Sinterklaas

Dinxperlo van ijslollystokjes

‘Dinxperlo ons dorp’ trekt veel bekijks

ben het uit ons hoofd gedaan!’ ‘Dinxperlo ons dorp’ begon als een activiteit, maar groeide uit tot een project van bijna een jaar. Wordt het dan niet een beetje saai, wilden wij weten. ‘Nee hoor’, antwoordden Kimberly en Danique. ‘Je mocht zelf weten wat je ging doen.’ Danique vond het maken van de muurkrant het leukst. Informatie zicht ze op Google en Wikipedia. Voor Kimberly was het uitstapje naar de Zeepboetiek het hoogtepunt. ‘Daar mochten we zelf een zeepketting maken! En het was ook leuk om dingen van vroeger te zien in het Grenslandmuseum.’ Hun Dinxperlose kookboek bevat gerechten als pizza’s en bananenijs.

Wethouder Henk Rijks opent de expositie.

FOTO’S: RONDOMDINXPERLO

DINXPERLO - Kinderen van buitenschoolse opvang De Wensboom hebben het hele jaar gewerkt aan het project ‘Dinxperlo ons dorp’. Afgelopen vrijdag opende wethouder Henk Rijks de expositie in het bijzijn van alle kinderen en ouders. De kinderen hebben Dinxperlo herontdekt door een maquette te maken,

verenigingen te bezoeken en een muurkrant te knutselen. ‘Weten jullie dat hier vlakbij een molen heeft gestaan? En dat hier tegenover een trein heeft gereden?’, vroeg Rijks aan de kinderen. ‘Ja’s’ en ‘nee’s’ wisselden elkaar af. Er is dus nog genoeg om over te praten. Dat kan aan de hand van de oude lucht-

foto’s die de wethouder meebracht als cadeau. Ook voor de ouders was er nog genoeg te ontdekken. Ze lazen fraaie gedichten over ons dorp en bekeken de kleurige maquette. ‘We hebben Dinxperlo nagebouwd van ijslollystokjes’, vertellen de jeugdige persvoorlichters Danique en Kimberly. Foto’s hadden ze daarbij niet nodig. ‘We heb-

De speelzaal en de leefkuil waren afgelopen vrijdag prachtig ingericht met werkstukken, tekeningen en foto’s. Daarnaast waren sportvereniging Represta, de zeepboetiek uit Dinxperlo en het Grenslandmuseum vertegenwoordigd met een eigen tafel. Er werd een dvd gedraaid en op een groot scherm werden de fasen van het project getoond. De kinderen hadden de taken onderling verdeeld. Zo waren er kinderen verantwoordelijk voor de catering, als gids of als fotograaf. De tentoonstelling was een enorm succes‘, vindt Bettina Teunissen. ‘Volgend jaar starten we een nieuw project. De kinderen mogen het ook dan weer zelf invullen, want daardoor ontstaat een sneeuwbaleffect.’

Informatieavond wijkagent en Hartveilig Wonen DINXPERLO - Op dinsdag 6 november organiseert de belangenvereniging het Dinxpers Belang een informatieavond bestaande uit twee delen. De avond begint om 19.30 uur in de zaal van sportcentrum Het Blauwe Meer. Op het programma staan ‘Hartveilig Wonen’ en een lezing door de wijkagent.

sporten. Het kan u zelf overkomen of iemand uit uw familie of vriendenkring. De ambulance kan niet altijd tijdig aanwezig zijn. Door het aanvullende Hartveilig Wonen-netwerk kan het aantal sterfgevallen worden verminderd. Bel in voorkomende gevallen direct de meldkamer van 112; de ambulancedienst komt dan naar het slachtoffer toe.

Hartveilig Wonen Peter Kamminga uit Winterswijk vertelt over de noodzaak van Hartveilig Wonen. Jaarlijks krijgen zo’n 15.000 mensen in ons land een acute hartstilstand. Dit komt altijd onverwacht en kan overal gebeuren: thuis, op het werk of tijdens het

Bij verdenking van een acute circulatiestilstand alarmeert de meldkamer ambulancezorg opgeleide en geregistreerde vrijwilligers. Het alarmeringssysteem van Hartveilig Wonen zoekt op postcode de dichtstbijzijnde vrijwilligers. Zij ontvangen een sms-bericht op hun

mobiele telefoon met de locatie van het slachtoffer of de locatie van de dichtstbijzijnde AED. Het systeem informeert de andere vrijwilligers zodra er voldoende mensen zijn. De vrijwilligers die naar het slachtoffer gaan, bieden hulp tot de ambulance aanwezig is en professionele hulpverleners de zorg overnemen. Wijkagent Dinxperlo Het tweede deel van de avond wordt gepresenteerd door Henny Dalenoord, de wijkagent in Dinxperlo. Dagelijkse gebeurtenissen hebben een grote diversiteit en de wijkagent levert een bijdrage aan het leefbaar maken van een buurt of wijk. Het politieteam Aalten zet

zich 24 uur per dag, zeven dagen per week in voor de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente. ‘Als wijkagent ben je het aanspreekpunt in de wijk. Mensen kunnen er terecht voor klachten over snelheid, jeugdoverlast, drugsoverlast, preventievragen, verkeerssituaties rondom scholen, inbraken, vernielingen etcetera.’ Ook politiezaken die een structurele aanpak vragen, kunnen bij de wijkagent ter sprake worden gebracht. Samen met het netwerk van partners, denk hierbij aan gemeente, woningstichting, jongerenwerk, verslavingszorg en buurtbemiddeling, wordt dan gezocht

naar de juiste oplossing. Het werken langs de grens en de samenwerking met de Duitse collega’s vindt Henny erg bijzonder. De twee presentaties op 6 november 2012 zijn gratis toegankelijk. De mensen achter het Dinxpers Belang vinden het van groot belang dat hierin goede voorlichting wordt gegeven. Meer informatie Kijk voor meer informatie op www. dinxpers-belang.nl of e-mail info@ dinxpers-belang.nl. Telefonisch contact opnemen met bestuursleden van het Dinxpers Belang, kan via (0315) 652074 of 653088.


2

RondomDinxperlo • Woensdag 31 oktober 2012

Rondom Dinxperlo

Speculaasactie Harmonie St. Antonius BREEDENBROEK - Op vrijdag 2 en zaterdag 3 november houdt Harmonie St. Antonius haar jaarlijkse speculaasactie. Leden en jeugdleden van de vereniging gaan langs de deuren met heerlijke speculaasharten. De opbrengst van deze actie wordt onder andere gebruikt voor het verbeteren van de opleiding voor de jeugd, de aanschaf van nieuwe instrumenten en het reviseren van gebruikte instrumenten. Harmonie St. Antonius is al jaren zeer actief tijdens activiteiten in en rond Breedenbroek en Dinxperlo. Zij verlenen onder meer medewer-

king aan de Breedenbroekse kermis, Koninginnedag, Oranjefeest De Heurne en natuurlijk de jaarlijkse Sinterklaas intocht. Daarnaast geven zij jaarlijks meerdere concerten op verschillende locaties en luisteren zij kerkdiensten in Dinxperlo en Breedenbroek op met muzikale klanken. Om dit te kunnen blijven doen zijn zij afhankelijk van de aanwas en opleiding van jeugdige muzikanten en goede instrumenten. Om dit te bekostigen, houden zij jaarlijks de speculaasactie. Een pakje met negen speculaasharten kost 3 euro.

Winkeldievegge moet zich melden DINXPERLO - Een jonge vrouw die in juni bij een juwelier in Dinxperlo een doos met exclusieve bedels wegnam, verschijnt herkenbaar op internet als ze zich niet gauw meldt bij de politie. Van de diefstal zijn camerabeelden gemaakt, die de politie dreigt te openbaren. De vrouw kwam met een baby in een kinderwagen de zaak binnen en nam vervolgens tientallen bedels mee.

Grote verkoop afgeschreven boeken in bieb

Pollenanalyse

DINXPERLO - De bibliotheek Dinxperlo houdt een grote boekenverkoop. Op dit moment zijn er vooral informatieve boeken in de aanbieding, binnenkort worden hier ook romans aan toegevoegd.

SUDERWICK / DINXPERLO - ‘Pollenanalyse - Eine wichtige Methode zur Erforschung der Vegetations -und Siedlungsgeschichte‘. Das ist der Titel des Vortrages von Dr. Erich Kramm, Mitglied der geographischen Kommission von Westfalen und Jurymitglied bei „Jugend forscht“.

Dagelijks worden de tafels aangevuld. Sla deze slag en vul een tas vol voor slechts 3 euro of betaal slechts 50 eurocent per boek. Ook mensen die geen lid zijn van de bibliotheek, mogen kijken of er iets van hun gading tussen zit. De verkoop is tijdens de normale openingstijden van de bibliotheek.

und Siedlungsgeschichte

Ein Vortrag für Natur-und Geschichtsinteressierte. Veranstalter ist der Deutsch-Niederländische Geschichtsverein e.V.. Der Vortrag findet statt am 31. Oktober 2012 um 19.30 Uhr im Saal des Sportzentrums Het Blauwe Meer, Helmkamp 17 in Dinxperlo. Der Eintritt ist frei.

KNIPEUGSKEN

De herfst Zie bunt d’r weer de leage luchten en bleader spöllend in de wind wie kriegt now ander weer te duchten de winter kömp now gans gezwind de blaeder kleurt in honderd kleuren in gold en geal in rood en broen wi’j wet ’t steet now te gebeuren met boezerig weer krie’w now te doen een berke met een zilveren stam de tekke kalend in de lucht met een wilden zwam an zienen voet den is jó veur zo’n zwam beducht das veur een berke ga niet goed. Een eike steet in de wind te zuchten hie hef dit jaor jó haost gin vruchten en katteekers zie muuizaam zuuken tussen de bleader van de buuken maor hoe ze ook zuukt ’t is wiet en ziet buukennötjes vindt ze haost niet zo geet ’t soms ook in de natuur bunt ook wel es de droeven zuur maor toch wet ‘e wi’j kömp keer op keer nao herfst en winter ’t veurjaor weer

Bestaande bomen blijven gehandhaafd

Herinrichting marktplein in Dinxperlo DINXPERLO - Met spanning volgen Dinxperloërs de herinrichting van het marktplein. Hoe gaat het eruit zien? De redactie van RondomDinxperlo was ook ongeduldig en vroeg de gemeente om uitleg. De huidige werkzaamheden vormen de afronding van Centrumplan Dinxperlo. Het straatmeubilair wordt net zo uitgevoerd als de rest van het plan met RVS-palen en fietsleunhekken. De nieuwe banken op het plein krijgen dezelfde uitvoering als op het pleintje voor cafetaria de Driesprong. Het Centrumplan Dinxperlo is in 2003 opgesteld in samenwerking en overleg met IODUS de middenstandsvereniging, vertegenwoordigers uit de bevolking, de Rabobank, de plaatselijke aannemers enzovoort. Het plan is door de provincie gehonoreerd met een Investe-

ringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) subsidie. ‘Vanaf 2004 is het plan in fasen in uitvoering gegaan. Waar nodig, is de riolering vervangen en de wegindeling is gewijzigd‘, laat persvoorlichter Laura Jansen van gemeente Aalten weten. ‘Ook zijn de parkeerplaatsen en trottoirs voorzien van nieuwe gebakken klinkers. Als leidraad is door het hele centrum een brede zwarte trottoirband toegepast.’ Vertraging Na 2007 stokte de uitvoering met name van het laatste deel het Marktplein. Een voorwaarde van de subsidieverstrekking door de provincie was het verbeteren van de pleinwand van het marktplein met name aan de noord-westkant. In eerste instantie was daar een grand café gepland met een terras op het marktplein. De ontwikkeling daarvan heeft echter aanzienlijke ver-

Smaakvolle whiskyproeverij bij Klaassen Interieur

Ps Maor ENE mek in ’t veurjaor alles weer ni’j Daoraover bun wi’j heel dankbaor en bli’j.

Heurnse uitgever Het Boekenschap presenteert boek aan Bennie Jolink DE HEURNE - Uitgeverij Het Boekenschap uit De Heurne presenteert komende donderdag het eerste exemplaar van de Achterhoekse Kroniek van de jaren 60 aan Bennie Jolink. Jolink schreef het voorwoord in het meer dan 300 pagina’s tellende boek. Hij legt uit welke invloed de roerige jaren 60 op zijn leven hebben gehad. De samensteller van het boek is Willy Hermans. Hij spitte honderden oude kranten uit de jaren 60 door en verzamelde de meest opmerkelijke, ontroerende en bijzondere voorvallen waar men

in die tijd over sprak. Het boek is aangekleed met honderden foto’s uit die tijd. Discotheek Sphynx Het woord Dinxperlo komt meer dan 50 keer voor in het lijvige boek. Bijvoorbeeld de opening van de discotheek de Sphynx op 2 december 1969. Of, twee jaar daarvoor, de nieuwbouw van het rusthuis op de plaats van het huidige Dr. Jenny. De zus van Dr. Jenny zelf onthulde een portret ter nagedachtenis van haar broer, die veel betekende voor de Dinxperlose gemeenschap. Ook het promoveren van SV Dinxperlo

naar de eerste klasse in 1961 staat in het boek. Auteur Willy Hermans houdt op woensdag 8 november een lezing over het boek bij boekhandel Rutgers in Varsseveld, zie www.boekhandelrutgers.nl. Sinterklaascadeau De Achterhoekse Kroniek van de jaren 60 is volgens de uitgever het ideale sinterklaascadeau voor iedereen die ‘iets’ met de Achterhoek heeft en kost €24,95. Het boek is te koop via internet: www.kroniekachterhoek.nl of vraag ernaar bij boekhandel Heezen in Dinxperlo.

FOTO: FRANK VINKENVLEUGEL

DINXPERLO - Net als vorig jaar was Klaassen Meubelstoffering en Interieur het decor van een gezellige whiskyproeverij. Tussen schaapslederen meubelen genoten de gasten van geselecteerde whisky’s en hapjes. Theo Klaassen was als gastheer in optima forma; hij vertelde vol overgave over het herstofferen van meubels, de Engelse levensstijl en de tijdelijke expositie met paardenkunst. Klaassen Meubelstoffering en Interieur biedt een uitgebreid assortiment meubels in klassieke Engelse en Art Nouveau-stijl. Specialisaties zijn schapenleren banken, eetkamerstoelen en fauteuils. Uiteraard heeft Klaassen de bijpassende tafels, kasten en accessoires. Kijk op www.klaasseninterieur. nl of bezoek de winkel aan de Hogestraat 75 in Dinxperlo.


Woensdag 31 oktober 2012 • RondomDinxperlo

traging opgelopen. Jansen: ‘Nu zijn de plannen zover dat het grand café in een meer eenvoudige uitvoering wordt gerealiseerd met het gewenste terras. Gevolg daarvan in dat de bestaande toevoerweg naar het Kerkelijk Centrum komt te vervallen.’

worden geen parkeerplaatsen meer aangegeven, maar er kan nog wel gewoon geparkeerd worden. Aan de zuid zijde van het plein komt een lange rij RVS-palen. Bomen De palen worden in de winterperiode dicht tegen de bedrijven geplaatst en in de zomer verder op het plein. Hierdoor kunnen de horecazaken ook aan die zijde van het plein terrassen aanleggen. Alle palen en banken op het plein zijn afneembaar. Daardoor is het ook in de toekomst mogelijk om bestaande activiteiten zoals kermis, beachvolleybal en andere grotere evenementen op de Markt te houden. De bestaande bomen blijven gehandhaafd, zoals ook op de bijgaande plattegrond is te zien.

Terrassen De protestantse gemeente Dinxperlo wil het Kerkelijk Centrum naast de Dorpskerk bereikbaar houden. Dat is extra belangrijk nu het pand door afstoting van andere kerkelijke gebouwen intensiever zal worden gebruikt. Er komt daarom een nieuwe toegangsweg, voor het terras van het nieuwe grand café. De verharding van deze weg en het terras wordt hetzelfde als de rest van het plein. Wel komt er een afscheiding met RVS-palen. Op het plein

FOTO: RONDOMDINXPERLO

Fitnesscentrum

PONSEN SPORT- EN GEZONDHEIDSCENTRUM

Europastraat 2A - 7091 XC Dinxperlo - Tel. 0315 - 652998 - www.ponsen.nl

Snertrit voor het goede doel

RUGPIJN?

DINXPERLO - Dianne Hoftijzer, Sandra Kuiper, Alice Rougoor en 26 anderen vertrekken op 29 juli 2013 drie weken naar Malawi om daar samen met de bevolking een school, lerarengebouwen en latrines te bouwen. Het project heet DoeMalawi. Om geld in te zamelen is er op zondag 4 november 2012 een Snertrit vanaf manege ‘t Hesselink. Deelname voor ruiters kost 7 euro per persoon en voor koetsiers 8 euro p.p. met een maximum van 16 euro. Opgeven kan voor 2 november via sk.kuiper@ gmail.com. Kijk voor andere acties en meer informatie op www.doemalawi.nl.

Dan hebben wij goed nieuws! De komende weken starten wij met speciale rugoefeningen. Rugpijn heeft een enorme invloed op ons dagelijks leven. Sommige mensen ervaren rugpijn als constante stoorzender, andere mensen worden letterlijk buiten spel gezet door de rugklachten.

SLAGERIJ VAN SCHIE Heelweg 37 (0315) 65 12 89

Aanbiedingen deze week Stamppot zuurkool 750 gram

Verse rookworst 100 gram

4,50 0,

98

Magere runderstooflapjes 500 gram

4,

98

Ovenverse grillworst 100 gram Aanbiedingen geldig van donderdag t/m woensdag

3

0,98

Deze week in de aanbieding (woensdag t/m dinsdag)

Bloemkool per stuk

Kaki’s 5 stuks

0.99 1.39

Erwtensoepgroente 1.29 250 gram

Er zijn weer volop voerwortelen Graag tot ziens! Lage Heurnseweg 35 • 7095 AL De Heurne Tel: 0315-654412 info@groentekwekerij-smits.nl www.groentekwekerij-smits.nl

Daarom bieden wij u een persoonlijk bewegingsprogramma aan. Bij 95% van de gevallen helpt dit bewegingsprogramma om van uw rugklachten af te komen. U moet weten dat deze rugweken alleen geschikt zijn voor centra die gespecialiseerd zijn op het gebied van rugtherapie en rugtraining. Bij ons is bekend dat na enkele lessen al goede resultaten worden behaald. Om dit zelf te kunnen beoordelen bieden wij u 2 GRATIS lessen aan en een GRATIS gezondheidstest. U kunt zonder afspraak bij ons terecht op een tijdstip dat het u schikt. Er is altijd iemand aanwezig die u verder helpt! Fitnesscentrum Ponsen werkt samen met fysiotherapeuten uit Dinxperlo en omstreken.

ONS STREVEN IS UW GEZONDHEID!!


4

RondomDinxperlo • Woensdag 31 oktober 2012

Familieberichten

C 100 M 60 Y0 K 20

Familiebericht opgeven? Kosten: 35 euro (tot 60 mm), 65 euro (tot 120 mm) • Mail tekst + uw factuuradres naar adverteren@rondomdinxperlo.nl. • Geen e-mail? Bezoek de VVV aan de Raadhuisstraat voor meer info.

Vaste lage prijs geldt voor alle familieberichten

Hartverwarmend Zo hebben wij ons 25-jarig jubileum ervaren. Uw warme woorden, de brieven, de vele cadeaus en uw aanwezigheid op vrijdag 19 oktober waren voor ons in één woord geweldig. Dit steunt ons om u in de toekomst op de onze vertrouwde manier te mogen bijstaan tijdens één van de moeilijkste momenten van uw leven. Derksen Uitvaartzorg, René en Olga Derksen

Wij ontvingen het droevige bericht, dat op 21 oktober jl. is overleden

Wim Tuenter Lid van c.s.v. DZSV We wensen zijn familie en vriendin Diana veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.

Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken.

Bestuur en leden c.s.v. D.Z.S.V.

Voor alle familieberichten in RondomDinxperlo geldt voor particulieren een vaste lage prijs. Tot 60 mm hoog €35 en van 60 tot en met 120 mm €65 (inclusief btw). Voor grotere familieberichten rekenen wij een vast laag bedrag per millimeter. Opgeven kan via adverteren@ rondomdinxperlo.nl. Vermeld de advertentietekst en uw factuuradres.

Wim Tuenter weduwnaar van Riekie Boesveld vriend van Diana Krayenbrink Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen kracht toe om dit verlies te dragen. Han Gerhard Gerrie - Egbert Dini - Gerrit Henk - Thea Joke Arie - Gerda Neven en nichten Dinxperlo, 21 oktober 2012

GUV Vrije Keuze Polis Dé verzekering voor uitvaartkosten. * Vrije keuze in uitvaartorganisatie * Lage premie * Gratis de kinderen meeverzekerd * Geen verplicht pakket van diensten * Geen hoge rekening achteraf * Makkelijk via internet een offerte opvragen via www.GUV.nl

Of Bel GUV en wij verzorgen een offerte op maat.

GUV helpt, bel GUV!

RondomDinxperlo

Huis-aan-huiskrant voor Dinxperlo, De Heurne, Lintelo, IJzerlo, Breedenbroek, Voorst, Sinderen en Suderwick (D). Oplage: 6.100 stuks Uitgever Het Boekenschap Bladmanager Maarten Boland Verkoop André Veldhuis

andreveldhuis@rondomdinxperlo.nl

Redactie Maarten Boland

maartenboland@rondomdinxperlo.nl

Internet Helma Folman-ten Pas Fotografie Frank Vinkenvleugel Harrie Ligtvoet Fotografie Druk Janssen Rotatiedruk, Gennep Krant niet ontvangen? Voer het adres met postcode in op www.rondomdinxperlo.nl. Heeft u geen internet? Bel AVO VerspreiUitvaartverzekering ding: 0314 - 394613. Uitvaartverzorging Crematorium Tips? redactie@rondomdinxperlo.nl Adverteren? adverteren@rondomdinxperlo.nl of bel 06-5884 9298

(Psalm 139)

Met verdriet in ons hart hebben wij uit ons leven laten gaan onze broer, zwager en oom

Wilt u een foto bijbestellen? De kosten zijn €7,50 per foto-afdruk voor eigen gebruik. Mail daarvoor direct naar onze fotograaf: foto@rondomdinxperlo.nl. Disclaimer RondomDinxperlo is een uitgave van Het Boe-

GUV werkt in Dinxperlo samen met

De Laatste Eer (DLE) en René Derksen

0900 - 700 7000

kenschap. De uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het verschijnen en het niet verschijnen van deze krant. Voor onze advertenties gelden de Algemene Advertentievoorwaarden van Het Boekenschap, zie hetboekenschap.nl/advertentievoorwaarden.

(lokaal tarief )

Bezoekt u ook onze website: WWW.GUV.NL

Kerst-cd Con Spirito opgenomen DINXPERLO - Het staat er op! Zaterdag 27 oktober was de R.K. Petrus & Paulus Kerk in Breedenbroek omgetoverd tot een heuse opnamestudio voor mannenkoor Con Spirito. Samen met sopraan Irma ten Brinke, gitariste Jacqueline Snel, violist Jelmer Simmes en Anita Simmes op vleugel en orgel zijn de laatste 14 nummers opgenomen voor de kerst-cd. En dat alles onder de kundige leiding van dirigent Ben Simmes. Een vermoeiende dag maar met een goed gevoel en met de overtuiging dat het, samen met het al eerder opgenomen 19-delige kerstoratorium Een Nieuw Begin, een prachtig album wordt. De officiële presentatie is op zondagmiddag 25 november bij restaurant Koenders in Breedenbroek. Er zijn al vele bestellingen geplaatst en om ook in het bezit te komen van dit luxe kleinood is op de website www.conspirito-dinxperlo.nl een speciale bestelbon geplaatst. Ook bij de leden, VVV Dinxperlo en in ontmoetingscentrum Ons Huis liggen bestelkaarten. De prijs is slechts 15 euro, een geschenktip voor Sinterklaas of Kerst!

FOTO: PR


Woensdag 31 oktober 2012 • RondomDinxperlo

5

Rondom Dinxperlo

Joop Rougoor vond inspiratie facebook-pagina in Bocholt

‘Echte Dinxperloërs’ blikken terug op Facebook DINXPERLO - ‘Je bent een echte Dinxperloër als…’ De Facebookpagina met die titel heeft in korte tijd ongeveer 1200 volgers verzameld. Sterke verhalen van vroeger worden in woord en beeld weer naar boven gehaald. Meestal met een knipoog, soms met een serieuze ondertoon. Ex-Dinxperloër Joop Rougoor beheert de pagina op Facebook.

tientallen volgers per dag. Nu groeit de pagina gestaag door. Het aantal Dinxperloërs dat aangesloten is, heeft het percentage van Bocholt inmiddels overschreden. ‘Ik hoop dat we de 1500 halen’, lacht Rougoor. ‘Er wordt veel op geouwehoerd, maar we hebben ook een paar zware items gehad. Ik merk dan mensen speciaal op Facebook gaan om deel te nemen aan deze groep.’

‘Het idee komt van de Facebookpagina ‘Du bist ein Bocholter, wenn…’, vertelt Joop Rougoor, die vijftien jaar geleden naar Bocholt verhuisde. ‘Daar is het een enorme hit. Dat moet in Dinxperlo toch ook kunnen, dacht ik.’ Op 11 juli lanceerde Rougoor de pagina, nadat hij zich eerst goed had verdiept in de voorwaarden die Facebook aan zo’n community stelt. ‘Het is vooral de bedoeling dat vrienden elkaar terugvinden. En dat herinneringen uit het verleden worden opgehaald.’

Een half uur tot een uur per dag is Rougoor bezig met zijn Facebook-pagina. Vooral om berichten te lezen of om nieuwe leden uit te nodigen. ‘Het oudste actieve lid is 81 jaar. Met haar tablet zit ze soms bij Old Dutch om andere senioren uitleg te geven.’ Kleurrijke personen uit de Dinxperlose geschiedenis worden op de pagina besproken, zoals Piet Albert. ‘Als je dennetjes wilde versieren, haalde je bij hem het crêpepapier. En als je vroeg ‘hoeveel‘, dan zeiden ze: dat weet Pietje wel!’

In de eerste weken groeide ‘Je bent een echte Dinxperloër als…’ met

Eerste steen Ds. Van Dijkschool brengt emoties boven

FOTO: FRANK VINKENVLEUGEL

Joop Rougoor is de roerganger achter de Facebook-hit ‘Je bent een echte Dinxperloër als…’

Brandweervrijwilligers krijgen nieuw dienstverband

FOTO: RONDOMDINXPERLO

Wethouder Henk Rijks overhandigt de ‘eerste steen’ aan Henk Smits op de plek waar tot voor kort de Ds. Van Dijkschool stond. DINXPERLO - ‘Ik mocht mijn gestreepte blouse aan en de haartjes werden netjes gekamd. Ik denk niet dat ik precies doorhad, wat er ging gebeuren.’ Dat zegt Henk Smits als hij terugblikt op de legging van de eerste steen bij de Ds. Van Dijkschool. Als jongste leerling mocht hij destijds helpen bij het officiële moment. Nu de school gesloopt is, bekent hij: ‘Dit is een gevoelig plekje voor mij.’ Echtgenote Monique Smits en de bevriende kunstenares Marika Meershoek wisten natuurlijk van deze warme herinneringen. Het lukte hen om, in samenspraak met een bereikwillige ambtenaar van de gemeente, de steen veilig te stellen. Daarop staat behalve de oprichtingsdatum ook Psalm 78. ‘Dat is één van de mooiste teksten uit het oude testament‘, vindt wethouder Henk Rijks. De essentie: ‘laat het ons doorvertellen’. Henk Smits geeft de steen een mooi plekje in huis, misschien zelfs in de huiskamer. Het symboliseert de rol die het onderwijs in zijn eigen leven speelde. ‘Leraren zijn nodig om mensen dingen te leren, die ze moeten leren’, citeerde hij een filosoof. Henk Rijks deed er een filosofisch schepje bovenop: ‘sommige dingen leer je ondanks leraren en andere dingen dankzij leraren.’

DINXPERLO - Het is de bedoeling dat op 1 januari 2013 de brandweervrijwilligers van de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk in dienst treden bij de veiligheidsregio. Voor de inwoners van de Achterhoek heeft dat geen gevolgen. Ze konden en kunnen ook in de toekomst rekenen op een slagvaardige inzet van de brandweer. Al vele jaren werken de vier gemeenten op brandweergebied nauw samen. Sinds 2011 beschikken zij over één brandweerorganisatie, de Brandweer Achterhoek Oost (BWAO). Wetswijziging Inmiddels is er een wetswijziging die verplicht dat de brandweervrijwilligers uiterlijk 1 januari 2014 in dienst moeten treden van de veiligheidsregio. Een dergelijke overgang past prima in het proces van samenwerking dat in Achterhoek Oost al in 2008 is gestart. De overgang van de vrijwilligers in de vier gemeenten is beoogd per 1 januari 2013.

De brandweerorganisatie is de afgelopen jaren langzaam veranderd van een gemeentelijke brandweer naar een gezamenlijke brandweer voor de vier gemeenten. De brandweermensen blijven daarbinnen wel gewoon actief in hun eigen omgeving. Daar verandert niets aan. En ook voor de inwoners van de vier gemeenten verandert er niet zo veel. Ze konden altijd al rekenen op een slagvaardige en professionele inzet van de brandweer bij calamiteiten. En dat zal niet veranderen. Vanuit de negen brandweerkazernes in Achterhoek Oost staan de ruim 260 brandweervrijwilligers paraat: dag en nacht. Samenwerking nodig Er wordt steeds meer gevraagd van de brandweer als het gaat om hulpverlening en rampenbestrijding. Alleen door goede samenwerking kan de brandweer aan deze eisen tegemoet komen. Door samenwerking ontstaat een éénduidige manier van werken, efficiënter en professioneler. En daar

hebben de inwoners, die bij een calamiteit op de brandweer rekenen, ook recht op. De BWAO is één van de zes brandweerclusters van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Samenwerking is dus het sleutelwoord bij Brandweer Achterhoek Oost. Maar de lokale verbondenheid van de vrijwilligers met hun eigen leefomgeving blijft centraal staan. Ze kennen elkaar en hun gebied en tonen daarin een grote betrokkenheid bij de samenleving. De korte lijnen, de lokale verbondenheid én de herkenbaarheid zijn een belangrijke voorwaarde bij de ontwikkeling van de brandweer. Zoals gezegd, voor de inwoners van de vier gemeenten verandert er niet zo veel. Ze konden en kunnen ook in de toekomst rekenen op een brandweer die prima op haar taak is toegerust. Wie meer informatie wil over Brandweer Achterhoek Oost (BWAO) kan terecht op de website: www. bwao.nl.


6

C 100 M 60 Y0 K 20

RondomDinxperlo • Woensdag 31 oktober 2012

Dinxpertjes

Dinxpertje plaatsen? Mail tekst en factuuradres naar adverteren@ rondomdinxperlo.nl, o.v.v. Dinxpertje. Kosten € 25 of € 40, afhankelijk van het formaat. Alleen voor verenigingen en stichtingen.

zaterdag 3 november Eurohal

1e divisie 15.30 uur dames 1 Favorita - dames 2 VC Sneek

2e divisie 17.30 uur heren 1 Favorita - heren 3 Dynamo Apeldoorn

Prijswinnaars loterij Zonnebloem bekend

VOOR HET STEVIGE WERK

DINXPERLO - Op maandag 22 oktober was de trekking van de Zonnebloemloterij 2012. De hoofdprijs bedraagt maar liefst 15.000 euro. Alle deelnemers kunnen op www.zonnebloem.nl kijken of ze in de prijzen zijn gevallen, door hun lotnummer in te voeren. De trekkingslijst komt in Dinxperlo ook te hangen bij Dinxper Apotheek, de bibliotheek, Woonzorgcentrum Dr. Jenny en Jumbo Arentz.

€ 389

MS 211 35 cm € 334 € 394

Nu met een gratis klokthermostaat t.w.v. € 230,en op de ATAG E en Q modellen 10 jaar garantie icm serviceonderhoudscontract*

Molenweg 5, Breedenbroek

Tel. 0315-617555

*Informeer voor de voorwaarden.

MS 211 40 cm € 339 € 399

OOK DE PRIJS BLAAST JE OMVER Ankersmit Tuinmachines

Aaltenseweg 10, 7065 CA Sinderen 0315-617542 www.ankersmit-tuinmachines.nl

Huiswerkbegeleiding Dinxperlo de leerling komt tot bloei

Fysiotherapeutisch Centrum Dinxperlo Gespecialiseerd in: Fysio- en Manueeltherapie Lymfedrainagetherapie Medical Taping - Echografie Kinderfysiotherapie

de leerling komt tot bloei

De leerling komt tot bloei met huiswerkbegeleiding

Ondersteuning bij de aanpak van het leren. In een gemoedelijke, rustige omgeving. Met vakgerichte uitleg. Zo blijft er tijd over voor leuke dingen!

(alle therapeuten zijn geregistreerd in het wettelijk BIG-register en het Centraal Kwaliteits Register)

Brinkerveldstraat 14 7091 DB Dinxperlo tel 0315 - 65 21 73 info@fysiotherapiedinxperlo.nl www.fysiotherapiedinxperlo.nl

Huiswerkbegeleiding Dinxperlo - Dini Veerbeek Werkadres: Terborgseweg 5, 7091 DP Dinxperlo Telefoon (0543) 46 63 67 E-mail info@huiswerk-dinxperlo.nl Website www.huiswerk-dinxperlo.nl

Café-Restaurant-Zalencentrum

NIEUW IN ONS RESTAURANT!!! Ervaar de nieuwste manier van uit eten met vakkundig geselecteerde vlees-, vis- & vegetarische gerechten door uzelf aan tafel bereid. Grill-arrangement inclusief glaasje prosecco bij binnenkomst € 19,75 p.p. (Vraag vrijblijvend naar de diverse mogelijkheden) 8 DECEMBER A.S. ‘MIDWINTERAVOND PROEVERIJENBUFFET’ AANVANG 17.00 UUR RESERVEREN GEWENST ONS RESTAURANT IS DAGELIJKS GEOPEND VOOR LUNCH EN DINER!

WWW.KOENDERS-ZALENCENTRUM.NL

Huiswerkbegeleiding Dinxperlo

T: 0315 651 304

b D de


Woensdag 31 oktober 2012 • RondomDinxperlo

Nog effen dit...

Rondom Dinxperlo

Goedheiligman komt op zijn paard naar Dinxperlo DINXPERLO - Sinterklaas krijgt op zondag 18 november een warm welkom in Dinxperlo. Deze keer komt hij niet aan in een cabriolet of in een koets; hij haalt een van zijn beste paarden van stal. Om 12.30 uur vertrekt de goedheiligman op die dag bij de brandweerkazerne. Om ongeveer 13.00 uur komt hij aan bij het voormalige gemeentehuis van Dinxperlo, waar de burgemeester hem toespreekt. Al weken was Sinterklaas aan het bedenken, wat hij allemaal moest regelen voor Dinxperlo. Een mooie optocht moet er zeker komen vond Sinterklaas, met muziek. Ook werd er een treintje geregeld, zodat 80 kinderen kunnen meerijden in de optocht. Daar moeten ze wel iets voor doen! Verderop in deze krant staat een kleurplaat, die kinderen tot en met 9 november kunnen inleveren bij Jumbo Arentz. De mooiste kleurplaten geven recht op een rit in het treintje op 18 november! ‘Vorig jaar was er ook zo’n hele grote vrachtwagen, zou ik die weer kunnen regelen?‘, vroeg de sint zich af. Hij heeft toen het telefoon-

7

nummer van de vrachtwagenpiet opgezocht en hem gevraagd of hij weer mee wil rijden met de intocht. De vrachtwagenpiet was meteen enthousiast. En hij heeft beloofd om de vrachtwagen feestelijk aan te kleden voor de intocht. Toen dat allemaal was geregeld, wilde sinterklaas lekker lang gaan slapen. Midden in de nacht schrok sinterklaas wakker. ‘We hebben nog helemaal geen middagprogramma voor de kinderen in Dinxperlo’, schreeuwde hij uit. Sinterklaas pakte de telefoon en belde T4 Events. ‘Jullie moeten me helpen’, zei hij. ’Ik heb alles geregeld, maar wat gaan we voor de kinderen van Dinxperlo doen?’ Gelukkig was een aantal hulppieten al bij T4 Events geweest om te zeggen dat Sinterklaas iets vergeten was. Samen hebben ze een middag voorbereid met oud-Hollandse spelletjes. En er is ook nog een kinderdisco met dans en leuke muziek! T4Events hoopt dat het mede dankzij IODUS en andere sponsoren weer lukt om er een prachtige dag van te maken. Op 18 november 2012 houden de winkeliers ook koopzondag, zodat de sint nog wat cadeautjes kan aanschaffen.

Ons Huis wordt toch een Kulturhus DINXPERLO - Groen licht voor ons kulturhus! Twee monumentale panden worden verbonden met een transparante foyer, waar gemeenschappelijke voorzieningen komen. Zo verandert ontmoetingscentrum Ons Huis in een echt kulturhus, waar de gehele bevolking van Dinxperlo van profiteert. Na een eerdere afwijzing - wegens stoppen van de subsidieregeling - komt er nu toch 300.000 euro van de provincie Gelderland voor Kulturhus Dinxperlo. Voor de leefbaarheid in het grensdorp geeft het kulturhuis een positieve impuls. De stuurgroep Ons Huis vergaderde dinsdag 23 oktober over hoe het plan ontwikkeld en uitgevoerd gaat worden. Gemeente Aalten, Stichting Welzijn en de provincie betalen gezamenlijk 1,2 miljoen aan de verbinding en inrichting van Kulturhus Dinxperlo. De provincie Gelderland bestemt jaarlijks geld voor activiteiten die bijdragen aan een sociale Gelderse

BEELD: JOHAN DE WACHTER ARCHITECTEN

samenleving. Een samenleving kan alleen goed functioneren op de langere termijn, als mensen bereid zijn om zich voor de ander en voor de gemeenschap als geheel in te zetten. De provincie richt zich op ondersteunen van bijvoorbeeld mantelzorgers en kwetsbare groepen. Ook actief burgerschap en gezondheid zijn belangrijke speerpunten in het provinciale sociaal beleid. De provincie zal de komende jaren minder investeren in allerlei voorzieningen maar vooral in mensen - organisaties, gemeenten of een netwerk van burgers - die actief aan de slag gaan met zaken die in hun gemeenschap relevant zijn en kunnen bijdragen aan een samenleving die ook op de lange duur tegen een stootje kan. Kulturhusen zijn gebouwen waar meerdere verenigingen en organisaties gebruik van maken. Niet alleen als gebruiker of huurder maar ook echt op een manier waardoor meer dan de som der delen ontstaat. Het idee is overgewaaid uit Scandinavië. Gelderland heeft inmiddels vele kulturhusen en dorpshuizen, dankzij overheidssubsidie en inzet van veel organisaties en vrijwilligers. Vorig jaar stopte de provinciale subsidieregeling. Provinciale Staten besloten extra geld beschikbaar te stellen waardoor de komende tijd nog elf kleine dorpen, zoals Dinxperlo, subsidie tegemoet kunnen zien.

Meer informatie over de Sinterklaasintocht volgt de komende weken in deze krant RondomDinxperlo!

Herinnering

Denkend aan Dinxperlo Zie ik brede straten Langzaam slingerend Door de tijd gaan. Rijen onschatbaar Grootse peppels Als stoere herauten Volop in bloei staan. En in de prachtige Jong bevolkte scholen Wordt flink gestudeerd Als ware het een sport. De gemoedelijkheid en Het berustende, We doen niemand Hiermee iets te kort. Er is een mooie lucht Aan weerszijden der grens, De vele mooie winkels, De markt op vrijdagmiddag. En in alle dorpshoeken Wordt de stem van ieder Alleen maar overtroffen Door een schaterende lach. Hol ow goed! H. Eurneman

ARCHIEFFOTO: FRANK VINKENVLEUGEL

h.eurneman@rondomdinxperlo.nl

            

                    

     

     

 


8

C 100 M 60 Y0 K 20

C 100 M 60 Y0 K 20

RondomDinxperlo • Woensdag 31 oktober 2012

Serviceberichten MEDISCH EN ZORG Huisartsenpraktijken • R F W Schuurman en D Teunissen, Nieuwstraat 2/A, Dinxperlo, Tel: 0315651041 • Valk vd en Boer De Huisartsenpraktijk, Burg Haverkampstraat 7, Dinxperlo, Tel: 0315-652203 Huisartsenpost Doetinchem • Telefoon (0314) 32 98 88 • Bereikbaar: alleen op afspraak, weekend, avond en nacht. Bel tijdens kantooruren uw eigen huisarts. Escura Apotheek • Telefoon (0315) 65 24 25, bereikbaar: ma t/m vr van 8-18 uur en zaterdag van 10-12. Careaz Dr. Jenny • Veensgracht 1, 7091 BR Dinxperlo. Tel. 0315-657500, info@careazdrjenny.nl. Voor vragen over wonen, maaltijden, dagverzorging, thuiszorg en vrijwilligerswerk. Careaz Thuiszorg • Voor al uw vragen m.b.t. thuiszorg en huishoudelijke verzorging. Careaz Thuiszorg, tel 0544 - 397010. Website www.careaz.nl Buurtzorg • Buurtzorg de beste zorg : Buurtzorg is persoonlijk en professioneel voor verpleging en verzorging aan huis, We zijn 24 uur per dag bereikbaar op 06-20611818. Voor vragen kunt u bij ons terecht op afspraak op kan-

OVERIGE SERVICE

VVV DInxperlo - Raadhuisstraat 8, 7091 AE Dinxperlo. Open: ma-vr van 10.00-12.00 uur en van 13.30-16.30 uur. Op zaterdag alleen van 10-12 uur. Bioscoopbonnen en VVV-cheques buiten de openingstijden via Boland Schoenmode. Figulus Welzijn - Locatie Dinxperlo: Terborgseweg 5, 7091 DP Dinxperlo. Tel.: 0315-655282 e-mail: a.visser@figulus-welzijn.nl. website: www.figuluswelzijn.nl Wetswinkel - Eénmaal per twee weken (even weken) op dinsdag van 18.30-20.00 uur, locatie: Figulus Welzijn. Terborgseweg 5, 7091 DP Dinxperlo. Tel.: 0315-65 52 82 Huiswerkbegeleiding - Huiswerkbegeleiding nodig? Meer informatie bij Dini Veerbeek. www. huiswerk-dinxperlo.nl

toor of bij u thuis. Info: www.buurtzorgnederland. com Sensire Dinxperlo • Sensire thuishulp, wijkzorg, nachtzorg, verpleging en verzorging. Tel. 0900-88 56 (10 ct/min, 24 uur per dag) Info: www.sensire.nl Sensire Maatschappelijk Werk • Tel. 0900-6228 724 (10ct/min) Voor spreekuurtijden kijk op www. sensire.nl. E-mail: info@sensire.nl Verloskundigen • Verloskundigen Praktijk Ulft Telefoon (0315) 64 19 05, Spoedlijn (06) 51 61 52 02. Telefonisch spreekuur: ma 13.30-14.30 uur, diwo-do: 13.00-17.00 uur Alarm politie, brandweer en ambulance: 112 Diergeneeskundig Centrum De Slinge Telefoon (0543) 47 33 40 Yunio Jeugdzorg • Kraamzorg en jeugdgezondheidszorg, tel. (0900) 9864, 24 uur per dag

Vindertjes Een kleine advertentie waarin u overtollige huisraad verkoopt of een dienst aanbiedt, noemen wij een Vindertje. Opgeven kan uitsluitend via onze website www. rondomdinxperlo.nl. Klik daar op de oranje banner en vul de advertentietekst van maximaal 5 regels in.Voor 20 euro (dat is inclusief 21% btw) plaatsen we uw Vindertje twee keer. Te huur in Suderwick Luxe bovenwoning, 4 kamers, ca 110 M2, met inbouwkeuken en luxe badkamer. Glazen pui op het zuiden, overdekt glazen balkon. In landelijke omgeving, 7 kilometer van Bocholt. Meer informatie via 0049 2874 / 45644 ROWI-REPARATIE reparatie witgoed ( ook inbouw) TV-satelliet-computer-thuisnetwerk tel: 0315-654290 of 06-45792125 of kijk op WWW.ROWI-REPARATIE. NL

Terminale zorg • Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Zuid-West Achterhoek ondersteunen mensen in laatste levensfase. Tel. 0315-338111, coördinator Janette Alink.

te huur: OPSLAGRUIMTE in Dinxperlo huurperiode vanaf 1 maand voor b.v. hobbyspullen, gereedschappen, archief, meubelen, enz. kijk op: www.blackboxstorage.nl

Begrafenisvereniging De Laatste Eer Uitvaartverzorger: R. Derksen, Beggelderdijk 37, tel. 0315-652664

Bauernhofcafé Hahnerfeld 9 Anholt voor groepen brunch, koffie/gebak uitgebreide maaltijd en/of feestpartijen/bijeenkomsten graag op afspraak: 0049 2874 1367

Te koop: Winterbanden voor Citroen C4, zo goed als nieuw. 6 tot 7 mm profiel. Prijs € 450,00, De Heurne. Meer info 06-51760020.

Webdesign - Vindbaar - Leesbaar - Betaalbaar McBrand Interactive Media M 06 - 2496 4488 www.mcbrand.eu

De Achterhoek in de jaren 60. Het ideale sinterklaascadeau! Vraag ernaar bij boekhandel Heezen aan de Hogestraat.

Politiebureau Dinxperlo - De politie is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur aan de Raadhuisstraat 4, Dinxperlo. Buiten deze tijden alleen op afspraak. Telefoon (0315) 61 70 20, b.g.g. (0900) 88 44. Polizei Suderwick - Politie Suderwick bereikbaar via tel.nr. 02874-98 94 80. Bibliotheek Dinxperlo - Nieuwstraat 47, Dinxperlo, 0315-653100. Open: Ma: 14.00 uur - 17.00 uur, di 14.00 uur - 20.00 uur, wo 14.00 - 17.00 uur, do 10.00 uur - 12.00 uur, vr 14.00 uur - 20.00 uur.

KERKDIENSTEN RK-kerk De Goede Herder Dinxperlo Vrijdag 2 november (Allerzielen) 19.00 uur Woord en Communieviering, verzorgd door de Avondwakegroep; m.m.v. dameskoor. Na afloop staat de koffie klaar! Zondag 4 november 10.00 uur Woord en Communieviering, voorganger pastor van der Ploeg; m.m.v. herenkoor. Protestantse Gemeente Dinxperlo Zondag 4 november 2012, uitgangscollecte: Najaars Zendingsweek 10.00 uur Dorpskerk, ds. P.Bochanen, Dopen, m.m.v. de Cantorij, oppasdienst, kindernevendienst Woensdag 7 november 2012, Dankdag voor Gewas en Arbeid, Uitgangscollecte: Algemeen kerkenwerk 19.30 uur Ontmoetingskerk, mevr. Petra Veerbeek Gemeinde St.-Michael, Suderwick Donnerstag, 1.11.2012 – Hochfest Allerheiligen 18.40 Uhr Rosenkranzgebet 09.30 Uhr Hl. Messe im Michaelstreff mitgestaltet vom Kirchenchor St. Michael, Messgedenken für Markus Nießing u. Anna Berkholz, Ludwig Büdding 15.00 Uhr Andacht auf dem Friedhof St. Michael Suderwick Freitag, 2.11.2012 – Fest Allerseelen 19.00 Uhr Hl. Messe mit Totengedenken. Vor dem Altar werden wir an diesem Tag eine Kerze anzünden für die seit dem letzten Allerheiligenfest Verstorbenen: Josef Dammeier, Andreas Jurk, Klemens Klaaßen, Agnes Groß-Weege, Mathias Scheer, Katharina Siemkes, Heinrich Jansen, Franziska Wöhle, Theresia Wiemeler, Josef Hüning, Heinz Nießing, Franz van Kronenberg, Heinrich Böing, Johanna van Hagen und Änne Stanik

Sonntag, 4.11.2012 9.30 Uhr Hl. Messe im Michaelstreff, Messgedenken für Markus Nießing u. Anna Berkholz, Messgedenken für die Leb. u. Verstorb. der Kolpingfamilie

H.H. Petrus en Paulus Breedenbroek Vrijdag 2 november (Allerzielen) 19.00 uur Woord en Communieviering met medewerking van het Herenkoor Zaterdag 3 november 19.00 uur Woord en Communieviering met medewerking van het Dameskoor. Voorganger: Diaken Peters. Vrije Baptistengemeente Dinxperlo De Vrije Baptistengemeente houdt iedere zondag 10.00 uur een dienst in gebouw De Bron, Ottenshof 9 Dinxperlo. Er is zondagsschool en crèche. Voor inlichtingen: (0315) 651320 of (0315) 654871 of www.baptistendinxperlo.nl Vergadering van Gelovigen Dinxperlo Elke zondag dienst om 9.30 uur met avondmaalsviering; aansluitend toespraak uit de bijbel. Er is zondagsschool en crèche. Woensdag 19.30 uur gebedsdienst aan Kerkhofplein 7. Informatie: (0315) 652336 of www. christengemeentedinxperlo.nl. De Christelijke Gereformeerde Kerk Berkenhovestraat 9, 7122 ZX Aalten. Iedere zondag zijn de diensten om 9.30 uur en 15.00 uur o.l.v. predikant ds. R.Bikker. Er is oppasdienst voor de kinderen.

Siemes lifestyle Uw adres voor: • • • • • • • •

PVC vloeren Egaliseren Laminaat Tapijt Vinyl Karpetten Gordijnen Rol -, vouw- en paneelgordijnen • Horizontale en verticale jaloezieën • Plissé en Duette • Velux Raamdecoratie

Kerkhofpad 13 | T (0315) 65 1112 | M 06 20032555 | www.tapijt-siemes.nl

Frank en e Siemes Joland

OPENINGSTIJDEN Maandag gesloten Dinsdag t/m Vrijdag 10.00 - 12.00 uur 13.30 - 17.00 uur Zaterdag 9.00 - 13.00 uur Buiten deze tijden op afspraak open, ook in de avonduren!


Woensdag 31 oktober 2012 • RondomDinxperlo

Kunst en cultuur

Gezellige middag vol popliederen bij Koenders

Eerste lustrum Dinxper’s Smartlappenkoor DINXPERLO - Alweer voor de vijfde keer organiseert het Dinxper’s Smartlappenkoor haar jaarlijkse feestavond. Het belooft een gezellige avond te worden met één van de beste koren in de regio. In de pauze is er een grote verloting waaraan vele Dinxperse ondernemers een bijdrage hebben geleverd. De muzikale feestavond vindt plaats op 17 november 2012 bij zaal Koenders in Breedenbroek. De zaal open gaat open om 19.00 uur, aanvang 20.00 uur. Toegang is gratis.

Open les bij Volksdansgroep Passage

FOTO: FRANK VINKENVLEUGEL

BREEDENBROEK - Liefhebbers van populaire koorzang kwamen op zondag 28 oktober behoorlijk aan hun trekken. Bij zaal Koenders in Breedenbroek kreeg popkoor Popcorn ondersteuning van Babylon uit Doesburg, G-Vocaal uit Gaanderen en Inspiration uit Ulft. Nadat de koren allemaal een selectie uit hun eigen repertoire hadden vertolkt, voegde dirigent Sander Spaan alle zangers samen voor een volumineuze finale. Voor de koorzangers smaakt het concert naar meer. Nieuwe leden, vooral mannen, zijn welkom voor meer diepgang. Kijk ook op www.popcornchor.com.

Woonspel van Rijksuniversiteit Groningen wordt op computer gespeeld

Regionaal woonwensen- en leefbaarheidsonderzoek verlengd REGIO - Inwoners, die begin september een uitnodiging van de Rijksuniversiteit Groningen ontvingen om mee te doen aan het regionaal woonwensen- en leefbaarheidsonderzoek in de Achterhoek, kunnen nog mee doen als ze nog niet hebben gereageerd. Dit kan tot 15 november 2012. Inmiddels hebben zij van de universiteit hierover een herinneringsbrief ontvangen. Vorige maand startte dit grote onderzoek naar de woonwensen voor de toekomst en de huidige leefbaarheid. Het onderzoek vindt plaats in alle gemeentes in de Achterhoek en wordt samen met de woningcorporaties uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek worden begin 2013 aan de gemeentera-

den aangeboden. Op basis daarvan kunnen besluiten worden genomen over het wonen in de komende jaren. Op dit moment hebben nog te weinig inwoners het onderzoek ingevuld om een steekhoudende conclusie aan alle onderdelen van het onderzoek te verbinden. Vandaar deze nieuwe oproep. Woonspel In Nederland wordt veel onderzoek gedaan naar woonwensen en leefbaarheid. Deze onderzoeken zijn gericht op groei van de bevolking. In de Achterhoek krijgen we echter te maken met een afname van het aantal inwoners en met steeds ouder wordende bewoners. Dit vraagt om een ander type onderzoek. Om die reden is samen met de Rijksuniversiteit Groningen een woonspel ont-

wikkeld. Dit spel wordt gespeeld op een computer via een speciaal voor dit doel gebouwde website. Deelnemers aan het onderzoek geven hier rapportcijfers voor de voorlegde woonsituaties. Hieruit kunnen de deskundigen uit Groningen patronen herleiden en motieven benoemen. Hierdoor ontstaat een beter inzicht in de manier waarop de inwoners uit de Achterhoek straks om zullen gaan met hun woningkeuze. 30.000 Achterhoekers Ook levert het onderzoek inzichten op over de wensen op het gebied van de voorzieningen in de grote en de kleinere kernen. Ruim 30.000 Achterhoekers zijn uitgenodigd om mee te werken aan het onderzoek.

Adverteren in deze krant? andreveldhuis@rondomdinxperlo.nl

Steun de natuur De natuur staat steeds meer onder druk. Natuurmonumenten stelt de natuur veilig. Uw steun is hard nodig. Word lid, dat kan al vanaf € 2,– per maand. Kijk voor meer informatie op www.natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

DINXPERLO - De dames van Volksdansgroep Passage beperken zich niet tot Hollandse dansen zoals een Driekusman of veleta. Af en toe doen ze een Nederlandse dans, maar verder veel internationale dansen uit bijvoorbeeld Israel, de Balkan en Rusland. Om te laten zien hoe plezierig volksdansen is, houdt de groep donderdag 1 november 2012 van 19.45 tot 21.15 uur in gebouw De Bron aan de Ottenshof een open les. De groep demonstreert diverse dansen, terwijl bezoekers ook zelf met de benen van de vloer kunnen. Daarbij wordt rekening gehouden met mensen die nog nooit gedanst hebben. De zestien dames willen laten zien hoe leuk dansen is, en hopen tevens nieuwe leden aan de open les over te houden. Het brengt je in beweging en het is ook een sociale bezigheid omdat er steeds gewisseld wordt van danspartner. Zo worden nieuwe leden snel opgenomen in de groep, ook als ze niet zo goed kunnen dansen. Voor meer informatie over de volksdansgroep en de open les: Gitta Beekmans 06-53899489

Oratorium door drie koren DINXPERLO - De christelijke gemengde koren Cantabilé uit Dinxperlo, Jubilate uit Sinderen en Gloria in Excelsis Deo uit Heelweg zingen samen het Oratorium ‘Het Nieuw Jeruzalem’ op zaterdag 17 november in de Grote kerk te Varsseveld en op zaterdag 24 november in de Ontmoetingskerk te Dinxperlo. Aanvang beide uitvoeringen is om 20.00 uur. De koren staan onder leiding van dirigent Gerrit te Lindert.

9


10

RondomDinxperlo • Woensdag 31 oktober 2012

Sport in en rondom Dinxperlo

Groepsspringwedstrijden met CGV Aktief IJzerlo IJZERLO / AALTEN - Op zaterdag 3 november worden in de sporthal Het Stationsplein aan de Landbouwstraat 1 te Aalten de groepsspingwedstrijden van het Rayon Gelderland Oost gehouden. De organisatie van deze wedstrijdmiddag is in handen van gymnastiekverenigingen Athos Aalten en C.G.V. Aktief IJzerlo. Aan deze rayonwedstrijden nemen verschillende verenigingen uit Rayon de Graafschap/ Achterhoek en Rayon Liemers/ Hanzestreek deel. De teams voeren hun vaak spectaculaire sprongen uit op verschillende toestellen, op C/D/E - niveau. Zo zal er gesprongen worden op de lange mat, air-tumblingbaan en verschillende combinaties met de minitrampoline / plank en de kast / pegasus. De toegang tot deze wedstrijden is voor kinderen tot en met 12 jaar gratis, vanaf 13 jaar en ouder is de entree 2,50 euro. De opening is om 14.00 uur. De prijsuitreiking wordt verwacht rond 18.30 uur.

Uw sportbericht ook in RondomDinxperlo? Stuur uw tekst of agendabericht voor vrijdag 11.00 uur naar redactie@rondomdinxperlo.nl.

Gelijkspel dammers DSV 1 tegen Brummen 1 SINDEREN - Afgelopen donderdag stond de uitwedstrijd van DSV tegen de potentiële kampioen van de eerste klasse Brummen op het programma. Nog voor de wedstrijd begon werden we getrakteerd op een extra rondje, doordat Gert Wisselink weigerde de Tom-Tom op te volgen en meerdere keren dezelfde rotonde passeerde. Nadat ons opstellingsbrein Chris de opstelling had ingeleverd, begon een avond vol verrassingen. De eerste schermutselingen hadden op het bord van Han Bruggink moeten plaatsvinden, als zijn invaller Bruinsma keurig achter een schijf van Han zou zijn gelo-

pen was deze geforceerd op achterstand gekomen. Later in de partij gebeurde dit alsnog waarbij het leek dat er twee schijven zouden worden verloren. Echter met de nodige compensatie werd er toch nog een remise uit het vuur gesleept. Dan de bizarre strijd aan bord 1 tussen Johan H en Johan H, waarbij Johan Heezen het tegen de sterkste speler van Brummen Johan Haytink moest opnemen ( 0 punten). Na spannende partijen zonder voordeel voor Chris en Han kwam de tussenstand op 5-3 voor Brummen. Maar DSV beschikt over een super-invaller Martijn die dit seizoen in bloedvorm is en zelfs toppers het vuur aan de schenen legt.

Martijn pakt op de 50e zet een combinatie naar dam, waarna zijn tegenstander zo van slag raakte dat hij direct erna nog een blunder maakt. Alle ogen zijn dan gericht op de laatste partij van Gert Wisselink. Na rekenen en rekenen vervolgt Gert helaas met de enige variant die naar remise leidt. Een tweeledig gevoel resteerde na de terechte gelijke uitslag: 6 - 6.

de hele wedstrijd slechter en kwam een schijf achter; Albert Veldhuis Herman: Meenink 2-0 Bert stond eerst een schijf achter, maar bleef rustig. Door zijn combinatie vermogen verraste hij zijn tegenstander met een dam, en won de wedstrijd - zijn eerste winstpartij voor DSV. Meer info http://damclubdinxperlo-sinderen-varsseveld. jouwweb.nl/externe-competitie

DSV4 – BDV Brummen 2 resulteert in uitslag 4-4 Wim Hebbink - Dick Nijman: 1-1 Wim, kwam niet echt in de gevarenzone; Ton Orriens - Marten Bruinsma: 1-1 Ton hield netjes de sterkere tegenstander op remise; Henk Koskamp - Peter Bosch: 0-2 Henk stond

Combinatieteam C2G is flink op stoom DINXPERLO / BREEDENBROEK - Eind augustus speelde het nieuwe combinatieteam van DZSB en Ajax Breedenbroek de eerste wedstrijd. Het is voor de eerste keer dat spelers van deze twee verenigingen samenwerken. Tot op heden blijkt het een gouden greep. ‘De resultaten van dit team zijn al zeer goed. Van de eerste vier wedstrijden hebben wij er drie gewonnen en één verloren, dus we draaien bovenin mee in onze klasse’, zegt trainer Ed Naves. ‘Wij spelen in een mooi tenue, bestaande uit paarse shirts, witte broeken en paarse kousen.’ Gregor’s Haarmode werd bereid gevonden om dit elftal van een mooie outfit te voorzien.

FOTO: PR

Het combinatieteam bestaat uit: achterste rij v.l.n.r.: Luuk Wohlan, Julian Huls, Lola Koskamp.Kevin Kraaijenbrink; middelste rij: Ronald Huls (leider) Jetske Keizer, Amin Pirani, Nils de Wolf, Randy ten Broeke, Ed Naves (trainer); voorste rij: Roy Oldeveldhuis, Ronny Westerveld, Robin Klompemhouwer, Luuk Ressing, Tom Corbeek. Niet op de foto staan Wilfried Geven (trainer), Thijs Rutgers en Jan Hobelman (grensrechter).

STERK in waterwerk

Beggelderdijk 39 (ingang winkel Helmkamp) 7091 HE Dinxperlo Telefoon 0315-244888 www.tki-dinxperlo.nl

Maatwerk in: Pompen en tuinberegening Loodgieterswerkzaamheden Sanitaire installaties CV aanleg en onderhoud Airconditioning Elektrawerkzaamheden Schrikapparatuur

Boekelder Crosscompetitie 2012 door atletiekvereniging AVA’70 REGIO - Nu de zomer plaats maakt voor de herfst, kriebelt het bij de crosslopers. AVA`70 organiseert in november op vier achtereenvolgende zaterdagen de Boekelder Crosscompetitie. Jaarlijks komen honderden atleten en atletes naar de Ringkamp op de Haart om deel te nemen aan de wedstrijd. De wedstrijden vinden plaats op zaterdag 3, 10, 17 en 24 november. Om 13.00 worden de kinderen tot en met 9 jaar weggeschoten voor hun wedstrijd over 1 kilometer. Ze lopen een ronde door de Ringkamp en het crossparcours is behoorlijk pittig door de heuveltjes en smalle zandpaden. Om 13.10 uur is het de beurt aan de jongens en meisjes van 10 tot en met 15 jaar, die twee rondjes af moeten leggen op hetzelfde parcours. De start van de wedstrijd over 5 en

15 kilometer is om 13.30 uur. Het parcours voert de deelnemers door het Loohuisbos en vervolgens gaat het heuvelop in de richting van de Ringkamp, waar nog een pittige lus door het bos wacht. Terwijl de atleten en atletes van de 5 kilometer finishen bij het Haartse onderkomen, leggen de langeafstandlopers aan de 15 kilometer in totaal drie van deze ronden af. Om 14.00 uur starten de deelnemers aan de 10 kilometer (twee ronden). De kosten voor de kinderen bedragen 2 euro en bij deelname aan vier wedstrijden 6 euro. Volwassenen betalen 4 euro per keer en bij deelname aan vier wedstrijden 12 euro. Om voor het klassement en een mooie herinnering in aanmerking te komen, moet aan minimaal drie van de vier wedstrijden op dezelfde afstand worden deelgenomen. Er zijn diverse bekers en geldprijzen in

de verschillende categorieën. Voorinschrijving is mogelijk via www.ava70.nl. Hiermee wordt onnodig lang wachten bij het inschrijfbureau voorkomen en ligt het startnummer klaar. Inschrijven is ter plekke mogelijk op wedstrijddagen vanaf 12.00 uur. Starten finishlocatie zijn bij het gebouw ‘De Ringkamp‘, Huiskermatedijk 2, 7121 KL Aalten. Inlichtingen via Dirk ter Maat, e-mail: dirktermaat@hetnet.nl.


Woensdag 31 oktober 2012 • RondomDinxperlo

11

Sport in en rondom Dinxperlo

Limit Stars 3 november 2012 20.45 uur: Limit Stars H1 - Flip Stars H1 (Eurohal Dinxperlo). Na een competitiestars van vijf gewonnen wedstrijden komt de test of de Limit Stars ook kunnen winnen van Flip Stars uit Tiel. Momenteel bezet Limit Stars de eerste plek en Flip Stars de derde plek. 14.00 uur: Arnhem Eagles Limit Stars JU18 (sporthal De Laar, Arnhem-zuid). Ons jongensteam speelt dit seizoen samen met Give & Go uit Aalten.

Dans mee met Bewegen op Muziek! DINXPERLO - Zie jij wel eens sterren dansen en denk je ‘kon ik dit ook maar’? Word je vrolijk en geniet je van dansen op muziek? Wil je lekker losgaan of je dance moves ontwikkelen? Kom dan eens meedoen met de danslessen Bewegen op Muziek (BOM) bij Represta. Hoe zitten deze lessen in elkaar? We beginnen met stretchen, een opwarmingsdans en eventueel een rustige dans. De dansjuf bedenkt zelf nieuwe dansen en laat deze dan als eerste zien, zodat je een idee krijgt van hoe de dans in elkaar zit. Hierna leren jullie het zelf en wordt er goed geoefend om de dans onder de knie te krijgen. Het belangrijkste is dat iedereen geniet en plezier heeft tijdens het dansen. Ben je nieuwsgierig geworden? Kom vrijblijvend eens kijken en meedoen op zaterdag in de Duplo! We hebben drie verschillende groepen: groep 2 t/m 4: 12.30-13.30 uur, groep 5 en 6: 13.30-14.30 uur, groep 7 t/m 14 jaar: 14.30-15.30 uur. Kijk op www.represta.nl voor meer informatie. Tot snel, want ‘een dag niet gedanst, is een dag niet geleefd!’

De winst en de ‘heilige nul’ voor FCD 2 en 3 DINXPERLO - FCD / ’t Sportcafé 2 en 3 boekten vrijdag 26 oktober beiden een overwinning. FCD 2 op één van haar grootste concurrenten De Pluum 2, FCD 3 op VVG ’25 4 voor de beker. Het Gaanderense kliklaminatenveld, dat kraakt wanneer je er overheen rent, maakte het niet anders dan normaal voor FCD 3: het was weer geen beste uitwedstrijd. Gelukkig werd dit niet afgestraft door een zwak VVG 4. FCD 3 scoorde alle drie de doelpunten in de eerste helft. Nick Deusen hield de bal goed vast en gaf hem mee op de opkomende Dennis Brus die de keeper laag in de korte hoek versloeg. Daarna was Deusen gevaarlijk uit een counter en schoot mooi

de 2-0 binnen. De 3-0 viel na een actie van Jeroen Keuper en kwam bij Nick Deusen terecht die tegen een tegenstander aanschoot. Deze wilde vervolgens uitverdedigen en schoot de bal in eigen doel. De score had veel groter kunnen en moeten zijn, maar FCD 3 werd te gemakzuchtig door het niveau van de tegenstander, waardoor vooral de laatste pass vaak erg slecht was. Veel viel er deze wedstrijd dan ook niet meer te beleven; behalve dat FCD 3 wel voor het eerst in haar bestaan de ‘0’ heeft gehouden. Wederom gaat de dank ook weer uit naar de familie Strikwold, die het derde van FCD kwam steunen in een uitwedstrijd. FCD 2 trad thuis aan tegen haar grootste concurrent: De Pluum 2. De tegenstan-

der uit ’s-Heerenberg had alles nog gewonnen, dus voor de strijd om de koppositie moest deze wedstrijd gewonnen worden. In de eerste 5 minuten was al te zien dat beide ploegen aan elkaar gewaagd waren, met name de Pluum zette FCD 2 goed vast. De mannen van team 2 hadden dit seizoen nog niet veel tegenstand gezien en hadden het met name deze wedstrijd moeilijk om controle te houden over de bal. Veelvuldig werden de balvaste spitsen aangespeeld om daarna meteen aan te sluiten en meer ruimte te creëren. Lees het hele verslag op www. rondomdinxperlo.nl.

Wie stoot de Lovelyboys van hun troon? DINXPERLO - Dit jaar is het alweer de 28e keer dat in ontmoetingscentrum Ons Huis te Dinxperlo het traditionele kersttoernooi biljarten wordt gehouden. Dit biljarttoernooi staat open voor teams bestaande uit collega’s, buren, vrienden etcetera. Een team bestaat uit minimaal drie personen, waarbij gespeeld wordt in de spelsoort libre, kader of eventueel van band. Gemiddeld nemen er 20 tot 25 teams deel, waarvan de meeste al jaren achtereen. De charme van dit kersttoernooi is dat iedereen, ongeacht zijn biljartkwaliteiten, mee kan doen. Iedereen dient namelijk die caramboles te maken die bij zijn speelsterkte past. Dus ook personen die slechts 1 keer per jaar een keu ter hand nemen zijn van harte welkom. De vorige editie werd een prooi voor team ‘Lovelyboys‘. De organisatie hoopt iedereen weer als deelnemer, maar zeker ook als bezoeker te mogen begroeten, want de entree is gratis. De poule-

FOTO: PR

wedstrijden beginnen op vrijdag 23 november en de finales staan gepland eind december. De wedstrijden beginnen doordeweeks waar mogelijk om 19u. Inschrijven a 40 euro per team kan nog

tot en met woensdag 7 november 2012. Inschrijfformulieren zijn onder meer af te halen aan de bar bij Ons Huis of stuur een e-mail naar c.tebeest@bvonshuis.nl of kijk op www.bvonshuis.nl.

Knappe overwinning van Favorita Dames 1 DINXPERLO - De dames van Favorita boekten afgelopen zaterdag een belangrijke overwinning. In Emmeloord werd met 1-3 van 1-2-3 Machineverhuur/Vovem ’90 gewonnen. Nadat de rook van een spannende volleybalzaterdag in de 1e divisie B was opgetrokken, bleek het belang van de overwinning. Een aantal verrassende uitslagen zorgt voor een bijzondere situatie. De nummers vier t/m tien staan allemaal binnen drie punten van elkaar. Het bewijst dat de krachtsverhoudingen dit jaar gering zijn en de vorm van de dag zeer bepalend kan zijn.

Dit was afgelopen zaterdag ook het geval. Beide teams begonnen voorzichtig aan de wedstrijd. Via 11-10 en 19-18 voor VoVem, nieuwkomer in de eerste divisie, kwamen de teams aan in de eindfase van de eerste set. Deze werd door persoonlijke foutjes door Favorita verloren. De passing bleef liggen en de aanval stokte: 25-22. ‘het kan spoken in de polder’ In de tweede set nam Favorita het initiatief en een voorsprong. Via 9-11 en 20-23 wonnen de dames uit Dinxperlo deze set met 22-25. De derde set liet zich in eerste instantie aanzien als een “walk-over”. Via de

serve van Eline v.d. Broek werd het 2-8, waarna Favorita uitliep naar 12-16. Na een noodzakelijke time out kwam Vovem terug tot 18-21, maar via 19-22 werd het laatste punt gescoord: 23-25. Omdat het credo was “het kan spoken in de polder”, nam Favorita vanaf het begin van deze set het initiatief. Cadeautjes zoals twee weken terug, zouden met alle middelen voorkomen worden. Via 6-12 voor Favorita en 15-20 werd deze set zakelijk uitgespeeld tot 19-25. Het commentaar van Floris Verhijde op deze wedstrijd: ‘We zijn blij met de punten en kritisch over ons eigen spel. We weten dat we beter

kunnen en zullen daar naar toe moeten werken. Het is nu in de set nog te wisselend. Een voorsprong wordt te snel weer teniet gedaan. Dit brengt weer twijfel, terwijl dat helemaal niet nodig is. Alle meiden kunnen technisch goed spelen, ze moeten alleen wat kiener/slimmer zijn. Dat is gelukkig coachbaar en de uitdaging. Verder hebben we als team goed gewerkt, de zeven speelsters in het veld en de speelsters langs de kant waren betrokken op elkaar. Lees het hele verslag op www. rondomdinxperlo.nl.

SPORTPROGRAMMA’S FCD / ‘t Sportcafé Vrijdag 2 november 22.30 uur: FCD / ‘t Sportcafé 2 - Brasil ‘77 3 SVD 3 november 2012 14:30 Dinxperlo A1;RKZVC A1 10:45 AZSV B3;Dinxperlo B1 13:00 Dinxperlo C1;DZSV C1 13:00 Dinxperlo C2;Terborg C1G 11:30 Dinxperlo D1;Grol D3 11:15 Terborg D2G;Dinxperlo D2 11:15 Varsseveld E2;Dinxperlo E1 10:00 Dinxperlo E2;Varsseveld E3 10:00 Dinxperlo E3;Silvolde E3 9:30 Dinxperlo F2;Terborg F2 13:00 DVC ‘26 MB2D;Dinxperlo/DZSV MB1D 4 november 2012 14:30 Dinxperlo 1;Witkampers 1 10:00 Witkampers 2;Dinxperlo 2 10:00 Dinxperlo 3;FC Trias 5 10:15 Vosseveld 4;Dinxperlo 4 DZSV 3 november 2012 15:00 DZSV 1 - Zelos 1 12:30 AZSV 3 - DZSV 2 14:30 DZC ‘68 5 - DZSV 3 15:00 DZSV 4 - FC Eibergen 3 15:00 DZSV 5 - Haarlo SP 3 12:30 DZSV A1 - Terborg A1 10:45 DZSV B1 - Longa ‘30 B2 13:00 Dinxperlo C1 - DZSV C1 13:00 SJT: DZSV/Ajax B. C2G AZSV C6 8:30 DZC ‘68 D3 - DZSV D1 9:45 AZSV D5 - DZSV D2GD 10:00 AD ‘69 E1 - DZSV E1 10:30 VVG ‘25 E2 - DZSV E2 8:30 DZSV E3 - Den Dam E1 8:45 WVC-SKVW-Winterswijk E6 - DZSV E5 9:45 DZSV F1 - Longa ‘30 F2 9:45 DZSV F3 - WVC-SKVWWinterswijk F7 8:30 Grol F8 - DZSV F4 9:00 Silvolde MP1 - DZSV MP1 14:30 Pesse VR1 - DZSV VR1 13:00 DVC’26 MB2D - Dinxperlo/DZSV MB1D Ajax-B Zaterdag 3 november 13:00 uur Ajax-B B1 – WSW B3 11:00 uur AZSV C3 – Ajax-B C1 13:00 uur DZSV/Ajax-B C2 – AZSV C6 11:15 uur Ajax-B D1 – Terborg D1 09:30 uur Ajax-B D2 – SDOUC D3 09:30 uur Ajax-B E1 – Ulftse Boys E2 11:15 uur Ajax-B E2 – Varsseveld E6 09:00 uur Gendringen F2 – Ajax-B F1 10:00 uur Ajax-B F2 –SDOUC F3 Zondag 4 november 14:00 uur Winterswijk 1 – Ajax 1 09:30 uur Pax 3 – Ajax-B 2 10:00 uur Ajax-B 3 – MvR 4 10:00 uur Ajax-B 4 – FC Trias 10


12

RondomDinxperlo • Woensdag 31 oktober 2012

Rondom Dinxperlo

Sinterklaas komt in Dinxperlo!

Zondag 18 november 12.30 uur brandweerkazerne 13.00 uur gemeentehuis

Sportprogramma volleybal vrijdag 2 november

21.00 uur Favorita DS 3 - KSV DS 2 zaterdag 3 november

11.30 uur Favorita MC 1 –V V Alterno MC 2 11.30 uur Favorita JC 1 - Volga JC 1 13.30 uur Favorita MB 1 – Wevoc MB 2 13.30 uur Favorita MC 2 – Bovo MC 3 15.30 uur Favorita HS 2 - Wevoc HS 3 15.30 uur Favorita DS 2 - Wik Steenderen DS 2 15.30 uur Favorita DS 1 – VC Sneek DS 2 17.30 uur Favorita DS 4 – Wik Steenderen DS 4 17.30 uur Favorita HS 1 - Dynamo Apeldoorn HS 3

Eiermarkt 14 / 16 *46419 Anholt- Isselburg Tel: (0049) (0) 2874-2019 oder (0031) (0) 623086754 www.hausonstein.de

Uw Partner voor Tuin & Park Winterbeurtactie !!

    

Wilt u uw gazonmaaier, bosmaaier, heggenschaar en of kettingzaag weer startklaar hebben staan voor het nieuwe seizoen, informeer dan bij ons naar de zéér aantrekkelijke winterbeurtactie, met o.a. een gratis haal- en brengservice, en meldt u aan.

Badkamers, compleet ingericht!

voor als je van opschieten houdt !

DOLMAR,

Een badkamer ontwerpen is een vak, net als het metselen van

voor als je van opschieten houdt !

de muren, het tegelwerk en het installeren van leidingen en

Aanmelden voor de winterbeurtactie kan tot 31-12-2012

gebieden samen om uw badkamer de uitstraling te geven waar

sanitair. Bij Bruggink werken de eigen vakmensen op al deze u zich goed in voelt. Bruggink: écht alles in één hand, van ontwerp tot uitvoering.

Kijk voor informatie op:

www.bruggink-bv.nl

Varsseveldsestraatweg 87 7122 NR AALTEN Tel. 0543 - 46 14 44

Bruggink Keukens, Badkamers en Bouw Molenweg 11, 7055 AW Heelweg. Telefoon: 0315 - 24 29 29. info@bruggink-bv.nl

MEER DAN 30 JAAR ERVARING


Woensdag 31 oktober 2012 • RondomDinxperlo

Sint kleuractie Wil jij ook mee in het treintje tijdens de intocht van Sinterklaas? Kleur deze tekening zo mooi mogelijk en lever hem in bij supermarkt Jumbo Arentz. Inleveren kan tot en met vrijdag 9 november 2012. Op 13 november worden de winnaars bekendgemaakt

13


14

RondomDinxperlo • Woensdag 31 oktober 2012

HAAR DAT BIj jE pAsT, WAARDooR jE sTRAALT! Bij HAARbymelanie beginnen we daarom met kijken, luisteren en advies. Want dan pas kunnen we het HAAR creëren dat het beste bij je past en dat op natuurlijke wijze je persoonlijkheid onderstreept. Met ons vakmanschap, onze creativiteit en passie kan je meer verwachten HAARbymelanie volgt de nieuwste trends en technieken op de voet. Wij gaan verder dan ‘zomaar’ een bezoek aan de kapper. Exclusieve producten, tijd, aandacht en een stijlvolle ambiance zorgen voor een optimale beleving. Maar ook rust, een hoofdhuidmassage, heerlijke espresso en een kleine versnapering zijn ingrediënten die bijdragen aan een ontspannen sfeer. Bij HAARbymelanie is het onthaasten en

Winterswijk 30 min. Doetinchem 25 min.

Ulft 15 min. ‘s-Heerenberg 10 min.

Aalten 15 min.

27 sEpTEMBER:

opENINg HAARByMELANIE

Dinxperlo 5 min. Werth

Bocholt 10 min.

HAARbymelanie Deichstrasse 72 | 46419 Werth (D) T: 06 44 17 85 34 | NL medewerkers E: info@haarbymelanie.com I: www.haarbymelanie.com

opENINgsAcTIEs:

genieten!

Unieke haarherstellende kuur van L’ANZA & een Indiase hoofdhuidmassage gratis t.w.v. €15,00 (bij een behandeling naar keuze) En 50% korting op een conditioner of treatment van L’ANZA (bij aankoop van een shampoo) Deze actie is geldig t/m 30 november 2012

aalders b.v.

machine-/apparatenfabriek

T +31(0) 315 65 11 67 E info@aalders-bv.nl W www.aalders-bv.nl

met een uitgebreid machinepark zijn wij specialist in het verwerken van roestvast staal, staal en aluminium.

DE MARKE 11

TE DINXPERLO

RUIME, TWEE ONDER ÉÉN KAP WONING (PERCEELGROOTTE: 274 M2) MET GESCHAKELDE GARAGE, GROTE TUIN, GEWILDE KINDVRIENDELIJKE BUURT, 3 SLAAPKAMERS, ROLLUIKEN, BADKAMER MET LIGBAD EN TOILET, RUIM UITGEBOUWDE KEUKEN MET DIVERSE INBOUWAPPARATUUR (INCL. AFWASMACHINE), RUIME KAMER, BOUWJAAR 1994

PRIJS 229.000 euro k.k.

Maak gerust een afspraak voor een bezichtiging

VOOR VRAGEN EN INLICHTINGEN:

06 23552290


Woensdag 31 oktober 2012 • RondomDinxperlo

P

Gratis parkeren! facebook.nl/jumbosupermarkten

Dinxperlo: Heelweg 73

15


16

RondomDinxperlo • Woensdag 31 oktober 2012

Rondom Dinxperlo

Gratis wintertest tijdens de Nationale Opel Testdag BREEDENBROEK - Opel-rijders noteren standaard de eerste zaterdag van november in hun agenda. Het is dan Nationale Opel Testdag en dat al voor de negentiende keer. Opel-dealer Koenders in Breedenbroek trakteert die dag alle Opel-bezitters op een gratis 18-puntentest. Ook is de nieuwe Opel Mokka er te bewonderen! ‘De gratis test op achttien punten geldt voor alle Opels, hoe oud of jong ook. Het maakt zelfs niet uit waar de auto gekocht is’, vertelt Frank Koenders. Hij maakt van de Nationale Opel Testdag een soort open huis met een gemoedelijke sfeer. ’De werkplaats wordt gezellig aangekleed en voor de bezoekers hebben we twee primeurs: de Opel Mokka en de Opel Astra sedan. We laten als Opel-dealer zien wat we te bieden hebben. En dat we niet duurder zijn dan een universele garage.’ Opel stuurt automobilisten graag veilig de weg op. Met de gratis 18-puntentest weten Opel-rijders meteen in welke staat hun Opel verkeert. Koenders: ‘Wordt de Opel tijdens de test in orde bevonden, dan kan men het Winterplan aanschaffen alleen deze dag aanschaffen voor 17,50 euro in plaats van 22,50 euro. Mensen zijn daarmee verzekerd van reparatie of vervanging

van wintergevoelige onderdelen.’ Bij een Winterplan geeft Opel een unieke fleece-shawl cadeau, zolang de voorraad strekt. Koenders presenteert op 3 november ook het nieuwe label voor gebruikte auto’s: Opel Occasion. Op alle tweedehands auto’s met dit label zit 12 maanden garantie en minimaal 1 jaar APK. Ook krijgen kopers een MijnOpel-pas. ‘In deze bijzondere tijden willen we zekerheid bieden voor een zorgeloze winter’, legt Frank Koenders uit. De Nationale Opel Testdag bij garage Koenders in Breedenbroek begint op 3 november om 9.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Aanmelden voor een gratis test in de showroom. Opel en haar dealers steunen elk jaar een goed doel tijdens De Nationale Opel Testdag. Dit jaar is dat opnieuw KWF Kankerbestrijding. Meer informatie staat op www. staoptegenkanker.nl. Voor elk tijdens De Nationale Opel Test Dag verkocht Winterplan-certificaat doneert Opel een bijdrage van 1 euro aan KWF. Kijk voor meer informatie over de Opel-dealer op www.koenders-opel.nl.

FOTO: : RONDOM DINXPERLO

De winter komt er aan Wij zijn er klaar voor Laarzen Schoenen Pantoffels

HULS

Schoenhandel Schoenmakerij

Dr. Verhagenstraat 5 • (0315) 65 12 38

L

Eddy ten Broeke

r eenm a a j 5 Al 2 stige naa geve xperlo in Din geving. en om

Aaltens Artistiek Popbelang ( AAP) trapt Schiller’s Serious Request af met popfestival AALTEN - Zaterdag 15 december 2012 geeft Aaltens Artistiek Popbelang (AAP) het startschot voor Schiller’s Serious Request. Tien dagen lang staat café Schiller, oftewel de Oerkroeg, bol van de activiteiten voor het goede doel. Aaltens Artistiek Popbelang (AAP) wil lokaal, met tal van andere initiatieven in Aalten, inspringen op deze prachtige actie. 3FM Serious Request vraagt dit jaar aandacht voor de allerkleinsten: miljoenen baby’s die hulp nodig hebben om te blijven leven. Een stille ramp die jaarlijks wereldwijd 5,5 miljoen slachtoffers maakt. Voor het Rode kruis zal, via het bekende `glazen huis`, zoveel mogelijk geld ingezameld worden. Aaltens artistiek popbelang (AAP) wil lokaal ,met tal van andere initiatieven in Aalten,inspringen op deze prachtige actie. In de Aaltense Oerkroeg Schiller pakt AAP uit met vijf bands uit het heden en (verre) verleden. Depau (pop/rock), Sentinel (pro-

gressieve rock), Spawn (Ska) en Hadrian’s Wall (alternatieve pop/ rock) betreden het podium geheel belangeloos. Daarnaast is er voor deze gelegenheid een speciale AAP Super Session Band geformeerd, bestaande uit diverse lokale muzikanten (o.a. van Far pavilions, Aphrodite en Chaingang) die hits uit de jaren `80 aan het publiek voorschotelen. Een aantal bands duikt na bijna 20 jaar weer de oefenruimte in, speciaal voor dit festival. De voorverkoop voor dit evenement start op 1 november en kaartjes zijn voor 7,50 euro verkrijgbaar bij Messink & Prinsen, videotheek Huur & Kijk en Café Schiller. Het festival is mede mogelijk gemaakt door diverse sponsoring van bedrijven. Op 15 december 2012 gaan de deuren om 19.30 uur open en exact een half later gooit de eerste band de versterkers open. Meer info binnenkort op de site www.schillersrequest.nl.

L Je kunt bij ons terecht voor je auto rij-opleiding. L Spoedopleiding is onze specialiteit. L Verder verzorgen wij de bromfiets-praktijkopleiding. Voor info: info@eddytenbroeke.nl tel. 06.53.91.35.84

De band Sentinel speelt ook op het AAP-festival

FOTO: PR


17

Woensdag 31 oktober 2012 • RondomDinxperlo

Rondom Dinxperlo

Superbingo op 6 november DINXPERLO - Op dinsdagavond 6 november 2012 vindt in zaal Old Dutch (Maurits Prinsstraat 28) in Dinxperlo een Superbingo plaats. De jackpot bij de Superbingo bedraagt 400 euro, ongeacht het aantal deelnemers. Voor geïnteresseerden zijn er voor aanvang van de Superbingo een vijftal piekenrondes; kleine bingorondes die starten om 19.10 uur. Aanvang van de Superbingo om 20.00 uur, zaal open vanaf 18.30 uur.

Opbrengst collecte Nierstichting DINXPERLO - De collecte van de Nierstichting heeft een totaalbedrag van 3.537,18 euro opgeleverd. Namens de Nierstichting bedanken wij alle donateurs voor de ontvangen giften en tevens willen wij alle collectanten hartelijk bedanken voor hun inzet van afgelopen jaar!

Bernhard ten Brinke traint voor Dakar Rally DINXPERLO / ZEDDAM - Het Riwald Dakar Team is wijzer teruggekeerd uit Marokko. Bribusdirecteur Bernhard ten Brinke en Gert Huzink beproefden tijdens de OiLibya Rallye du Maroc de aangepaste Racing Lancers. Na de zesdaagse wedstrijd maakten zij tevreden de balans op richting de Dakar Rally van 2013: er zijn nog kinderziektes te verhelpen, maar de auto’s hebben flink aan snelheid gewonnen. Wevers Sport uit Markelo heeft na de laatste Dakar aan de hand van de nieuwe reglement en de Racing Lancers voorzien van nieuwe motor, versnellingsbak en aandrijflijn. Om de gewichtsverdeling te optimaliseren werden ook zaken als benzinetank en reservewielen verplaatst. ‘Onze filosofie is om te testen in competitie, omdat je zo de omstandigheden tijdens de Dakar Rally het dichtst benadert‘, verduidelijkt Erik Wevers, die de techniek en de logistiek van het Riwald Dakar Team coördineert. Tijdens de OiLibya Rallye du Maroc kregen Bernhard ten Brinke en Gert Huzink afwisselende proeven van dan weer ruige rots-

paden, zandwegen en lage en hoge duinen voor hun kiezen. Bernhard ten Brinke kreeg tijdens de rally te maken met kinderziektes aan de auto, waarbij het stuurhuis opspeelde en aandrijfassen het begaven. ‘Jammer, omdat je zo geen rol speelt in het klassement, maar aan de andere kant ook precies de reden waarom we naar Marokko zijn gegaan.’

samen met gelegenheidsnavigator Pascal Maimon voorin mee. Na twee keer een vierde plaats volgde een overwinning tijdens de vijfde etappe, met 8,48 min. voorsprong op de Rus Novitsky in de Mini. “We kregen onder meer 50 kilometer non-stop duinen op het menu”, schetst Bernhard. “Deze dagzege toont aan dat we goed op weg zijn voor de Dakar van 2013.”

Verademing Tijdens de rally raid bleek tegelijkertijd dat de nieuwe set-up flink meer snelheid geeft. Gert Huzink: ‘De V8 is een verademing. De motor heeft vermogen en is zeer soepel. Dat maakt het duinen rijden een stuk aangenamer.’ Gert Huzink moest na de derde dag evenwel opgeven, nadat hij met 80 km/u in een gat klapte, waarna de auto rolde. ‘De rolkooi raakte beschadigd en daarmee was het over. Zo duurde het avontuur voor ons eigenlijk te kort.’

Volgen Op de hoogte blijven van het laatste nieuws kan via www.riwalddakar. com en www.twitter.com/weverssportdaka.

Wijn- en Spijsavond in Kulturhus Lintelo LINTELO - Vrijdagavond 9 november 2012 organiseert Kulturhus Lintelo in samenwerking met Hart Schriemer Wijnimport een wijnproeverij. Tijdens het proeven worden bijpassende gerechtjes geserveerd en komt u meer te weten over de desbetreffende wijn en de herkomst ervan. De avond begint om 20.00 uur. Ook een avondje genieten van heerlijke wijnen en hapjes? Kijk op www. kulturhuslintelo.nl voor info. Opgeven via info@kulturhuslintelo.nl, info@goedglaswijn. nl of in het grand café, telefoon (0543) 461261 (na 19.00 uur).

Laatste nieuws Het laatste nieuws uit Dinxperlo vindt u op www.rondomdinxperlo.nl. De website bevat ook de laatste Twitter-berichten en een digitale versie van onze krant. Handig voor op vakantie!

Met een elfde plaats op de tweede dag had de Twentse rijder met navigatrice Eugenie Decre evengoed zijn potentie getoond. In de dagen dat Bernhard ten Brinke verlost was van technische problemen deed hij

FOTO: PR

E I T C A GRAAG KOMEN WE BIJ U LANGS

.

N E L L E T S E T N E M A S R U IE R E T OM UW DROOMIN • VRIJBLIJVEND • PRIJSBEWUST • UITSTEKENDE KWALITEIT & SERVICE


18

RondomDinxperlo • Woensdag 31 oktober 2012

Rondom Dinxperlo

Fitnesscentrum Ponsen houdt speciale rugweken DINXPERLO - Last van rugpijn? Dan heeft Fitnesscentrum Ponsen goed nieuws! De komende vier weken staan bij Fitnesscentrum Ponsen in het teken van de rug. Te weinig beweging, eenzijdige lichamelijke belasting (zoals veel staan en/of zitten) en een slechte lichaamshouding: dat zijn de meest voorkomende oorzaken van rugpijn. Een speciaal bewegingsprogramma helpt in 95 procent van de gevallen om van de rugklachten af te komen. ‘Veel mensen met rugklachten geven de hoop op, maar gelukkig houden wij de moed erin!’, laten de rugspecialisten van Ponsen weten. ‘Wij bieden een persoonlijk bewegingsprogramma aan, waardoor uw rugklachten voelbaar verminderen! U moet weten dat deze rugweken alleen geschikt zijn voor centra die gespecialiseerd zijn op het gebied van rugtherapie en rugtraining.’ Het fitnesscentrum beschikt ook over speciale toestellen en een ruim aanbod van groepslessen op het gebied van rugconditie/ontspanning. ‘Tijdens de rugweken gaat u onder begeleiding lichamelijk aan het werk met effectieve rugoefeningen. Met deze training versterkt u uw spieren, verbetert uw lichaamshouding en bevordert u uw beweeglijk-

heid. Geef de moed dus nog niet op en geef ons de kans om u hierbij te helpen. Dus heeft u rug- en nekklachten en wilt u er vanaf? Kom dan naar Fitnesscentrum Ponsen! U vertelt ons uw klachten en u krijgt een gratis Gezondheidstest. Hierna wordt er voor u een bewegingsplan op maat samengesteld.’ De trainer begeleidt persoonlijk bij rugklachten, individueel of in groepsverband. ‘U traint bij ons altijd onder deskundige begeleiding en met gediplomeerde trainers. Dit geeft u de kans om op een veilige manier te trainen. Tevens geven we twee gratis (groeps) lessen, zodat u dit zelf kunt beoordelen. Voor onze speciale ‘rug/schouder weken’ kunt u bij ons terecht op het tijdstip dat u schikt. Maak een afspraak via de e-mail, bel of loop gewoon binnen bij Ponsen.’ Fitnesscentrum Ponsen is gevestigd aan de Europastraat 2a, 7091XC Dinxperlo. Voor openingstijden zie www.ponsen.nl. ‘Wij ontvangen u uiteraard graag met een kop koffie of thee.’ Fitnesscentrum Ponsen werkt samen met fysiotherapeuten uit Dinxperlo en omstreken!

BODY STRESS RELEASE PRAKTIJK AALTEN René Lensink Caspersstraat 12, 7095 BC De Heurne Tel.: 06-54 69 49 95 Internet: www.bsr-aalten.nl E-mail: info@bsr-aalten.nl

OPEN DAG ZATERDAG 10 NOVEMBER

FOTO: HARRIE LIGTVOET

Nu bij Intratuin Bredevoort:

ruim assortiment woonaccessoires van Clayre & Eef BREDEVOORT - Clayre & Eef presenteert haar assortiment aan woonaccessoires bij Intratuin Bredevoort. Het landelijke merk Clayre & Eef wil mensen graag helpen om van hun huis een écht thuis te maken. Gezelligheid is hetgeen dat bij het merk centraal staat. Met een compleet assortiment aan woonaccessoires heeft Clayre & Eef voor ieder wat wils! Het merk beschikt over een continue vernieuwende collectie. Met ruim 18.000 producten weet Clayre & Eef te blijven verrassen. Elk voor- en najaar presenteert Clayre & Eef nieuwe textielseries, waarvoor de ontwerpen allemaal met de hand worden getekend. Een unieke collectie dus! Op deze manier kunt u uw interieur op elk jaargetijde afstemmen. Breng dus binnenkort een bezoek aan onze Intratuin-vestiging en laat u inspireren door Clayre & Eef!

foto van Van 13.00 tot 17.00 uur René, Susanne en Monique

2 presentaties om 14.00 uur en 15.30 uur.

Violen in wandhanger

Tussendoor is er gelegenheid om de praktijk te bekijken onder het genot van een kop koffie of thee.

Diverse kleuren, 52 x 20 cm.

Kijk voor meer informatie op www.bsr-aalten.nl of bel naar 06-54 69 49 95 Body Stress Release Praktijk Aalten

12.95

Intratuin Bredevoort Bredevoortsestraatweg 118 0543-451233. Vrijdag koopavond www.intratuin.nl

7.99

Aanbieding is geldig t/m zaterdag 3 november 2012 en zolang de voorraad strekt.

We houden

geeft kleur aan groen


Woensdag 31 oktober 2012 • RondomDinxperlo

19

Rondom Dinxperlo

Verkoopacties verenigingen DINXPERLO - Verschillende verenigingen gaan de komende tijd langs de deuren om de clubkas te spekken. CJV De Heurne heeft een vergunning aangevraagd bij de gemeente voor een huis-aan-huisactie met winterse soepen op zaterdag 8 december 2012 in Dinxperlo en De Heurne. Ook basketbalvereniging Limit Stars Dinxperlo gaat op pad en wel met kerstkransjes in het gebied rondom Dinxperlo op zaterdag 15 december 2012. Harmonie St. Antonis Breedenbroek vestigt de hoop op speculaas. Hun huis-aan-huisverkoop staat gepland op vrijdag 2 en zaterdag 3 november 2012 in Dinxperlo, De Heurne, Lintelo, Sinderen, Voorst en Breedenbroek.

Handtekeningenactie tegen 380kV-lijn ISSELBURG - Tegenstanders van de 380KV-hoogspanningslijn tussen Doetinchem, Isselburg en Wesel zijn een grensoverschrijdende handtekeningenactie gestart. Iedereen kan meedoen, ook kinderen, aan het schriftelijke protest. ‘Samen met onze Nederlandse vrienden en medestrijders Achterhoek voor 380kV ondergronds zijn wij van Isselburg21 bezig om de politiek en de bedrijven Tennet en Amprion te overtuigen van een ondergrondse alternatief ’, vertelt Michael Kempkes, voorzitter van actiegroep Isselburg21. ‘Op dit moment verzamelen wij via een online petitie handtekeningen

van mensen uit onze regio. Het is niet belangrijk of het Nederlanders of Duitsers zijn. Wij hebben al positieve reacties uit Groot-Brittannië en Zweden ontvangen. Petitie ondertekenen Iedereen mag ons steunen, ook kinderen, die nog niet mogen kiezen!’ Volgens Kempkes is ondergrondse aanleg van de 380 KV-lijn belangrijk voor de gezondheid van alle mensen en voor het milieu. De petitie ondertekenen kan op de website www.isselburg21.de, ook anoniem. ’Het is belangrijk is dat iedereen meedoet!’

Bijzondere vogel landT Binnenkort Bij uw apotheek komt dat zien!

BENU Apotheek Dinxperlo Aaltenseweg 1 7091 AB DINXPERLO Tel: 0315-652425 dinxperlo@benuapotheek.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00 uur - 18.00 uur Zaterdag 10.00 uur - 12.00 uur

A P O T H E E K

FOTO RONDOMDINXPERLO

Eerder dit jaren was er bij restaurant Brüggenhütte een bijeenkomst voor ondergrondse aanleg van de hoogspanningsleiding. V.l.n.r. Emmanuel IJsselmuiden, Michael Kempkes en Elwin Bullée.

Nieuwe cursus ‘rondjes haken’

Schoef ’s an op 14 november

DINXPERLO - De eerste haakcursussen ‘vierkantjes en rondjes haken’ bij de Handwerkkorf zijn gestart.

LINTELO - Aanschuiven voor een smakelijke maaltijd zonder zelf te hoeven koken, dat is in het kort waar ‘Schoef ‘s an’ voor staat.

De cursisten zijn enthousiast, getuige hun reacties: ‘Gezellig, goed verzorgd, veel geleerd.’ Doordat de eerste twee cursussen binnen enkele dagen volgeboekt waren, is een derde cursus gepland op 28 november, 6 en 13 december. Opgeven kan bij: Els Bovenlander, telefoon (0315) 795028 of per e-mail: elsbovenlander@hotmail. com. Aanmelden in de Handwerkkorf te Dinxperlo kan ook.

Escura Apotheek Dinxper krijgt een nieuw gezicht en heet vanaf 29 oktober

BENU Apotheek Dinxperlo U bent dan van harte welkom. Kom gauw binnen en ontdek hoe snel u zich er thuis voelt. Want het karakter van uw vertrouwde Escura apotheek hebben we natuurlijk onveranderd gelaten. U kent de attente medewerkers en zij kennen u. De dienstverlening is nog even vertrouwd als altijd. En onze huisvogel? Die kan niet wachten tot u komt!

Het eetproject voor 55-plussers vindt elke tweede woensdag van de maand plaats in het grand café van Kulturhus Lintelo tussen 11.30 en 13.30 uur. Een team van vrijwilligers verzorgt dan een uitgebreide maaltijd. ‘Het gaat niet alleen om het eten, maar vooral ook om het gezellig samenzijn en de sociale contacten’, laat Jolanda AlbersHouwers weten. ‘Het loopt goed, maar door het wegvallen van enkele vaste gasten is er weer wat meer plek.’ De eerstvolgende ’Schoef ’s an’ is op 14 november 2012. Kijk voor meer informatie op www.kulturhuslintelo.nl.

RBAOV22

WESTENDORP Timmer- en Aannemersbedrijf Nijmansdijk 6 De Heurne | Tel: 0315-651593 • Nieuwbouw en verbouw • Renovatie en/of onderhoud • Dakkapellen op maat gemaakt • Hout of kunststof - kozijnen, ramen en deuren • Hout of kunststof gevelbekleding • Verkoop van hout en plaatmateriaal


20

RondomDinxperlo • Woensdag 31 oktober 2012

Rondom Dinxperlo

Fagus publiceert boek over Van Gend & Loos IJzerlose uitgeverij schetst historie IJZERLO / ARNHEM - In het Openluchtmuseum in Arnhem is de oude Van Gend & Loos-loods uit Tiel, met daarin een tentoonstelling over de ontwikkeling van vrachtvervoer in Nederland, een populair onderdeel. Over de verplaatsing en de inrichting is nu een boek verschenen onder de titel ‘Van Tiel naar Arnhem – demontage, verplaatsing en herbouw Van Gend &Loos-loods’. Het boek komt uit bij Uitgeverij Fagus in IJzerlo en is geschreven door bouwhistorica Mirjam ten Hove en Siebe Rossel, die de presentatie in de loods samenstelde.

keuzes die ze hebben gemaakt om dit verleden zo sprekend mogelijk voor het voetlicht te brengen.

DHL het overbrengen van de oude loods aan het spoor in Tiel naar het museum in Arnhem.

De overplaatsing van de loods van Van Gend & Loos uit Tiel naar het museum in Arnhem sluit aan bij de thema’s transport en de ontsluiting van Nederland, waar het Openluchtmuseum gericht aandacht aan besteedt. De keuze van Van Gend &Loos als drager voor dit thema geeft aan welk belang de geschiedenis van dit bedrijf heeft voor de ontsluiting van Nederland. Alleen al de naam biedt (nog steeds) herkenning voor de bezoekers.

Het boek geeft een historische schets van 200 jaar Van Gend & Loos, gevolgd door een beschrijving van het bouwkundig verleden van de loods, van zijn bouw, zijn gebruik, tot en met zijn overplaatsing naar het museum, een project dat door zijn ‘erfopvolger’ DHL werd betaald. Het is daarmee een geschiedenisboek over transport in Nederland en de Van Gend & Loosloods in Tiel in het bijzonder. De schrijvers verantwoorden de

DHL Toen DHL het bedrijf overnam en ook de naam verruilde voor de eigen naam, kwam er een einde aan meer dan twee eeuwen Van Gend & Loos. DHL onderkende daarbij zijn verantwoordelijkheid voor het verleden, zoals dat in de naam besloten lag. Vervolgens bleek het Nederlands Openluchtmuseum een geschikte plaats om dit industrieel erfgoed een gepaste en blijvende plaats te geven. Daarop betaalde

Paard en wagen Inmiddels heeft de loods zijn plek gekregen in het museum en onder de bezoekers. Geheel in lijn met het wezen van het Openluchtmuseum, blijkt alles op en rond de loods een voortdurende bron voor verhalen en herinneringen. Opa’s die Van Gend & Loos nog met paard en wagen hebben zien bezorgen, vaders die de Commer bestelwagen met het stuur rechts nog hun straat in hebben zien rijden. En niet in de laatste plaats het herkenbare gebouw zelf, waarvan velen denken dat het bij hun in de buurt stond, omdat nu eenmaal overal van hetzelfde standaardontwerp gebruik werd gemaakt. ‘Van Tiel naar Arnhem - demontage, verplaatsing en herbouw Van Gend & Loos-loods’ bevat 96 pagina’s en is genaaid gebonden. ISBN: 978-90-78202-95-0, Prijs 14,95 euro.

10.000 euro voor zonnecellen op Buurtschapshuis Sinderen SINDEREN - In het kader van het internationale jaar van de coöperatie, heeft de Rabobank Graafschap-Zuid ieder dorp in haar werkgebied extra hulp geboden om een project te realiseren. Toen de vereniging voor het Sinderens Belang en haar leden om een goede bestemming werd gevraagd, kwam al snel het Buurtschapshuis naar voren. Het Buurtschapshuis in Sinderen is één van de belangrijkste pijlers voor het sociale leven in Sinderen. Een vijftiental verenigingen maakt, naast de school, geregeld gebruik van het gebouw. Ook diverse uitvoeringen, dorpsfeesten, presentaties en sportactiviteiten vinden in en rond het Buurtschapshuis plaats. Voor Sinderen is het Buurtschapshuis een unieke voorziening, die in sterke mate bijdraagt aan de sociale samenhang. Het is dé plek waar inwoners elkaar en anderen kunnen ontmoeten. Om deze fantastische voorziening voor iedereen toegankelijk te houden, is er voor circa 40 vierkante meter zonnecellen op het dak geplaatst. Hiermee kan een flink deel van het energie gebruik van het Buurtschapshuis duurzaam worden opgewekt. En dit is niet alleen voordelig voor de huidige gebruikers, over twintig jaar zullen de zonnecellen nog steeds stroom leveren. Ook een, weliswaar kleine, bijdrage aan een schone en duurzame

samenleving is een mooi vooruitzicht. Een coöperatie met de toekomst. Dat ook bij de Rabobank Graafschap-Zuid dit plan met enthousiasme werd ontvangen, blijkt uit het toekennen van een bijdrage van 10.000 euro. Voor de uitrei-

king van de cheque en een gedegen inspectie, klommen mevrouw Evelien Hendriks en de heer Dick van Ooijen op het dak van het Buurtschapshuis. Te midden van de reeds geplaatste zonnepanelen werd de cheque overhandigd aan leden van het bestuur van Sinderens Belang.

Nederland Leest ‘De donkere kamer van Damokles’ DINXPERLO - De donkere kamer van Damokles van W.F. Hermans is het boek van Nederland Leest 2012. In november deelt de bibliotheek dit boek gratis uit aan volwassen leden. Biebpashouders kunnen in dezelfde periode ook meedoen aan een krasactie met aantrekkelijke prijzen. Leerlingen van het Christelijk College Schaersvoorde doen mee aan Nederland Leest Live! Grootste leescampagne In zijn bejubelde roman De donkere kamer van Damokles komen Hermans’ centrale thema’s op geraffineerde en beklemmende wijze aan bod: angst, dreiging, verraad, ongrijpbaarheid van de werkelijkheid en onkenbaarheid van de ander. Claudia de Breij schrijft de lofrede. De donkere kamer van Damokles van W.F. Hermans wordt tijdens de campagneperiode Nederland Leest van donderdag 1 tot en met vrijdag 30 november door de bibliotheken gratis aan leden uitgedeeld, zolang de voorraad strekt. Ook aan leerlingen van HAVO en VWO 4 worden door de bibliotheek speciale schoolpockets verstrekt van De donkere kamer van Damokles. Nederland Leest Live! In het kader van Nederland Leest heeft de bibliotheek Achterhoekse Poort er dit jaar voor gekozen met 3 klassen VWO 5 van het Christelijk College Schaersvoorde mee te doen aan Nederland Leest Live! Dat is een interactief internet tv-evenement, waarbij leerlingen uit het hele land met elkaar in gesprek gaan over het boek De donkere kamer van Damokles. Voorafgaand aan de uitzending maken de leerlingen opdrachten rondom het boek: de best uitgevoerde opdrachten worden in de uitzending getoond. De uitzending is vanuit de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Schrijver en cabaretier Arjen Lubach zal de uitzending presenteren, lofredenaar Claudia de Breij en literatuurwetenschapper Pieter Steinz schuiven ook aan. De uitzending, op dinsdag 13 november 2012, wordt live gevolgd met de leerlingen in de bibliotheek Aalten. Een aantal leerlingen nemen via een skypeverbinding deel aan het gesprek in de studio. De bieb deelt uit! Tijdens de campagne zijn er voor biebpashouders ook mooie prijzen te winnen, zoals een ballonvaart voor twee personen, museumkaartjes voor de hele familie, een avondje Gelders Orkest of goedgevulde BiebBoxen ter waarde van 100 euro. Bij het gratis boek ontvangen volwassen leden een actieboekenlegger met een unieke krascode. Op voordeelmetjebiebpas.nl controleren leden of de code in de prijzen valt. Meedoen kan tot 30 november 2012 (zolang de voorraad strekt).

FOTO: PR


Woensdag 31 oktober 2012 • RondomDinxperlo

21

Kunst en Cultuur

Eerste concert in de concertreeks ‘Leven in Vrijheid’

Opera-avontuur smaakt naar meer

DINXPERLO - Op zaterdagavond 20 oktober speelde Fanfareorkest Psalm 150 het eerste concert uit de concertreeks ‘Leven in Vrijheid!’. Dit muzikale en culturele project is hiermee officieel van start gegaan. In samenwerking met het Gelders Opera en Operette Gezelschap (GOOG) werd het een bijzondere avond in de Catharinakerk te Doetinchem. Orkest en koor elkaar wisselden elkaar af, maar ook werden er enkele bekende werken samen ten gehore gebracht. Op de foto staan het orkest en enkele solisten van het GOOG. Onder begeleiding van Psalm 150 zongen zij het prachtige ‘Pavane’ van Gabriel Fauré. Het volgende concert van Psalm 150 binnen project ‘Leven in Vrijheid!’ vindt op zondagmiddag 25 november in de DRU cultuurfabriek in Ulft plaats. Meer informatie staat op http://leveninvrijheid.psalm150. nl.

FOTO: PR

‘Leste bedrief’ voor de Boer’nleu in De Pol 40 jaar op te bestaan. Succesvolle jaren, met vrijwel altijd uitverkochte zalen, waar in Hanna, Gerrad, Jaan en alle anderen het publiek hebben laten genieten van een humor die zo kenmerkend is voor de Boer’nleu. Zaterdag 10 november a.s. komt het gezelschap nog één keer naar Streektheater De Pol in Aalten. De laatste voorstelling, waarin de grootste successen van de afgelopen jaren worden gecombineerd met de vrolijke kijk op het leven van alle dag, zal ongetwijfeld de onvergetelijke klapper van de Boer’nleu worden en een must voor het publiek. Het wordt een echte Goud van Oud-voorstelling, waarbij de lachspieren overuren zullen maken bij de humor die niemand kwetst maar o zo herkenbaar is. Geluisterd kan er worden naar de mooie zang intermezzo’s en ook bij deze revue ontbreekt de dans niet.

FOTO: PR

AALTEN - Sinds jaar en dag treedt revuegezelschap de Boer’nleu in diverse theaters en schouwburgen in het oosten op. Publiek kan het gezelschap zien van Enschede tot

Heerde en van Aalten tot Steenwijk, ofwel in de gehele Achterhoek, Twente, Salland en een stukje Drente. Het verstaan van Twents is bij dit gezelschap niet

noodzakelijk. Een revuetitel, geschreven door de spelers zelf, wordt twee jaar lang gespeeld en bestaat uit verschillende sketches, welke worden afgewisseld met

zang en dans. Het leste bedrief De titel zegt het al. Het revuegezelschap ‘De Boer’nleu’ houdt na ruim

Voorverkoop De voorstelling begint om 20.00 uur in De Pol, de zaal gaat open om 19.30 uur. De entreeprijs bedraagt 17,50 euro per persoon. De voorverkoop vindt plaats bij boekhandel Messink en Prinsen en The Readshop in Aalten, via de website www. streektheaterdepol.nl en die avond aan de kassa vanaf 19.00 uur.


22

RondomDinxperlo • Woensdag 31 oktober 2012

Rondom Dinxperlo

Woninginschrijving veel 65-plussers ‘uit voorzorg’ DINXPERLO - Thuis in de Achterhoek heeft onderzoek gedaan naar de verhuisbehoefte van 65-plussers. Doel van dit onderzoek was om helder te krijgen waarom zij niet reageren op het beschikbare woningaanbod dat met voorrang aan 65-plussers wordt toegewezen. Ook woningcorporatie WSD uit Dinxperlo biedt de beschikbare woningen aan via de website www. thuisindeachterhoek.nl. Ruim 350 65-plussers zijn telefonisch benaderd. Deze doelgroep is opgesplitst in twee categorieën. De eerste categorie betreft mensen die staan ingeschreven als woningzoekende bij Thuis in de Achterhoek en niet reageren op het woningaan-

bod. De tweede categorie bestaat uit mensen die voor 1 maart stonden ingeschreven bij één van de deelnemende corporaties en deze inschrijving vervolgens niet hebben geactiveerd bij Thuis in de Achterhoek.

nog niet is verkocht. Het onderzoek bevestigt het vermoeden dat er veel 65-plussers uit voorzorg ingeschreven staan. 82,5 procent geeft aan pas te willen verhuizen over minimaal 5 jaar of heeft geen idee op welke termijn.

Inschrijven uit voorzorg Slechts 18 procent van de ondervraagde 65-plussers die staan ingeschreven bij Thuis in de Achterhoek is op dit moment op zoek naar een andere woning. Het merendeel geeft aan dat de reden dat ze nog niet reageren is, dat er geen passend aanbod is of dat ze wachten op een voorkeurwoning. Daarnaast komt het regelmatig voor dat men een koopwoning heeft en dat deze

Opvallend is dat van de groep woningzoekenden die momenteel op zoek is naar een woning een deel niet op internet kijkt. Een behoorlijk aantal woningzoekenden is niet op de hoogte van de mogelijkheid om tipberichten te ontvangen. Uit de resultaten van het telefonische onderzoek onder de mensen die hun inschrijving niet hebben geactiveerd komt naar voren dat het merendeel niet meer op zoek

Korting op alles bij DA DINXPERLO - DA is dé specialist op het gebied van schoonheid en gezondheid. Maar wist u dat u ook prima kunt budgetshoppen bij DA? Zo biedt DA haar klanten op donderdag 1, vrijdag 2 en zaterdag 3 november maar liefst 20 procent korting op alle producten. Binnen het ruime assortiment van DA Hendricksen is er voor elk wat wils. De actievoorwaarden vindt u in de folder, op www.da.nl en in de winkel. Bij DA zijn landelijk 15.325 verschillende producten verkrijgbaar van zo’n 1.487 merken, bijvoorbeeld van het excellente DA huismerk, maar ook van merken als NIVEA, L’Oreal, Gillette, Schwarzkopf, Guhl en Dove. De slogan van DA is tijdens deze actie dan ook: 100procent keuze, 20 procent korting op alles!

is naar een woning of niet meer zoekt in verband met de gezondheid. Slechts in enkele gevallen werd aangegeven dat men het niet begrijpt. Makelaarsborden De resultaten van het onderzoek geven geen directe aanleiding om het dienstenpakket aan de ze doelgroep van 65-plussers aan te passen of uit te breiden. Thuis in de Achterhoek gaat de mogelijkheid om Tipberichten te ontvangen wel meer onder de aandacht brengen. Ook de belangenverenigingen worden hierover geïnformeerd. Daarnaast worden er makelaarsborden geplaatst bij vrijgekomen seniorenwoningen. De woningzoeken-

Aangepaste voorwaarden bij seniorenwoningen Op dit moment zijn er onvoldoende reacties van 65-plussers op het beschikbare woningaanbod. Om leegstand te voorkomen heeft Thuis in de Achterhoek de voorwaarden aangepast. Er wordt onderscheid gemaakt tussen woningen uitsluitend bestemd voor 65-plussers en woningen met voorrang voor deze doelgroep. Bij gebrek aan belangstelling van 65-plussers zijn de corporaties genoodzaakt om de woningen met voorrang voor deze doelgroep te verhuren aan woningzoekenden onder de 65 jaar.

Dinsdag 6 november, 19.30 uur Info-avond

Dinxpers Belang Sportcentrum Het Blauwe Meer • ‘Hartveilig Wonen’ • Lezing door de wijkagent

20% korting

oP ALLES

Alleen op donderdag 1, vrijdag 2 en zaterdag 3 november 2012 ontvangt u 20% korting op alles*!

*

*Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

de die niet op internet kijkt ziet zo ook wat er in de wijk te huur staat.


Woensdag 31 oktober 2012 • RondomDinxperlo

23

C 100 M 60 Y0 K 20

Win een diner voor 2 bij

BAARD BOEK BORSTPLAAT CHOCOLADELETTER INTOCHT LEKKERS LIEDJES LIEF MIJTER OORRINGEN OPENHAARD PAARDENVOETJES PEPERNOTEN SCHIMMEL SCHOEN SINT STAF STOOMBOOT STOUT WORTEL ZAK ZWARTEPIET

Uut de kökken van de Achterhoek Boerderijrestaurant Op de Brusse

Met Op de Brusse maken Reinier en Petra hun droom waar: leven op een kleine boerderij met restaurant. Zij telen eigen groenten en fruit en maken eigen yoghurt, kaas en puddingen van de melk van hun Lakenvelder koeien. De loslopende kippen zorgen voor scharreleitjes. De varkens, die lekker rondscharrelen onder de hazelnootstruiken, zorgen voor (h)eerlijk vlees, luchtgedroogde hammen en salami’s. Zij werken duurzaam, gebruiken geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen en zijn zuinig met energie. Reinier is professioneel kok en gebruikt zoveel mogelijk ingredienten van eigen erf. U kunt deze ingredienten proeven tijdens de restaurantavonden en kunt ook vleeswaren kopen.

Anti-pasti salade van De Brusse

Ingrediënten 100 gram diverse soorten sla ca 85 gram div. vleeswaren zoals landvarken- ham, nägelhölt, salami, panchetta 4 eetlepels balsamico azijn 1 eetlepel kruidenpuree 1 eetlepel olijfolie, zeezout ca. 30 gram geraspte kaas 20 gram speltkorrels Stokbrood

Bereidingswijze

• In schaal de diverse sla soorten mengen. • Speltkorrels roosteren in een droge koekenpan. • Dressing maken van balsamico azijn, kruidenpuree, olijfolie en zeezout. • De vleeswaren draperen in rolletjes of roosjes in de salade. • Kaas, en de speltkorels over de salade strooien. Serveertip: Lekker met stroop

Boerderijrestaurant Op de Brusse vindt u aan de Brussendijk 4 in De Heurne. Het restaurant is op vrijdag-, zaterdag- en zondagavond geopend. Altijd reserveren! info@opdebrusse.nl of 0315-659297. De eigen producten kunt u ook bestellen via www.bronvansmaak.nl.

Puzzel Sinterklaaspuzzel De winkels liggen al vol met lekkernijen voor het sinterklaasfeest, ook al duurt het nog tot 18 november voor de goedheiligman in Dinxperlo aankomt. Daarom deze week een woordzoeker vol woorden die met dit Nederlandse feest te maken hebben. Streep alle woorden uit de onderstaande lijst door en er blijft een zin over. Lever de puzzel inclusief de oplossingszin uiterlijk zaterdag 12.00 uur in bij VVV Dinxperlo of boekhandel Heezen. De oplossing per e-mail sturen naar puzzel@ rondomdinxperlo.nl mag ook. Veel sinterklaasvoorpret!

Winnaar vorige week: Gerben Koskamp, Het Grotenhuis 27, 7091 AT Dinxperlo

Agenda voor RondomDinxperlo Wekelijks • Weekmarkt op vrijdag van 13.00 tot 19.00 uur • Rommelmarkt Beatrixhal op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur • Iedere dinsdag bingo bij zaal Old Dutch. Aanvang 20.00 uur, zaal open 18.45 uur. • VVV Dorpswandeling met gids op ma, di, woe, do, vrij en zat. Meer info via www.vvvdinxperlo.nl. Dinsdag 6 november LEZING - Informatieavond van het Dinxpers Belang in sportcentrum Het Blauwe Meer. Peter Kamminga vertelt over Hartveilig Wonen en Henny Dalenoord belicht zijn werkzaamheden als wijkagent in Dinxperlo. Aanvang 19.30 uur, toegang gratis. Donderdag 8 november PASSAGE - De apotheker uit Dinxperlo is uitgenodigd om te vertellen over medicijngebruik en vragen hierover te beantwoorden. Locatie: Kerkelijk Centrum, Markt 4 Dinxperlo. Aanvang 19.45 uur. Donderdag 15 november PRESENTATIE - Vrouwen van Nu, afd. Dinxperlo - ‘Transsiberië Express, verzorgd avontuur’, door mevr. Gerrie Wisselink uit Varsseveld. Locatie: Ons Huis, Maurits Prinsstraat 6, Dinxperlo. Inloop met koffie / thee vanaf 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur. Zaterdag 17 november THEATER - André Manuel, Ernest Beuving en Thijs Kemperink brengen ‘Goeie Tukkers zijn geen Motherf*ckers‘ op de planken in Klein Theater Dinxperlo. MUZIEK - Muzikale feestavond van het Dinxper’s Smartlappenkoor bij zaal Koen-

ders in Breedenbroek. De zaal open gaat open om 19.00 uur, aanvang 20.00 uur. Toegang is gratis. Zondag 18 november SINT - Sinterklaasintocht en Koopzondag in Dinxperlo Dinsdag 20 november PCOB - Veilig Verkeer Nederland. Slim door het verkeer voor jong en oud. Iedereen is welkom in het Kerkelijk Centrum, Markt 4, om 14.30 uur. Info bij de secr. H.Wassink, 0315652235. Donderdag 22 november Groen en Doen - Passage Breedenbroek Dinxperlo gaat naar Picker in Weseke. Kerstsfeer is het thema. Zaterdag 24 november MUZIEK - Oratorium ‘Het Nieuw Jeruzalem’ door drie koren onder leiding van Gerrit te Lindert, waaronder Cantabilé uit Dinxperlo. Locatie: Ontmoetingskerk te Dinxperlo, aanvang 20.00 uur Zaterdag 8 december MARKT - Adventsmarkt van de stichting Vrienden van het Dr. Jenny woonzorgcentrum tussen 10.00 en 14.30 uur. MUZIEK - Popquiz Alive bij café De Sander. Zevende editie van de popquiz met rockband Panic Rainworm. Zaterdag 15 december MARKT - Moonlight Shopping. Winkelen bij maanlicht in het fraai verlichte dorpscentrum van Dinxperlo.


24

RondomDinxperlo • Woensdag 31 oktober 2012

Ope lW tijde interpl an ns Test dag de Ope l v voor an € 22 .50 slech ts €

17.50

Kom langs voor de

GRATIS 18-PUNTENTEST

ECHT ALLE OPELS ZIJN WELKOM. Zaterdag 3 november op de Nationale Opel Testdag.

Tevens premiere van de nieuwe Opel Mokka Kijk voor meer informatie en aanbiedingen op www.opel.nl/notd

OPEL STEUNT:

week44-rondomdinxperlo-31okt2012  

Krant Rondom Dinxperlo week 44

Advertisement