Page 1

Blijf op de hoogte van het laatste Zorgstroom-nieuws, actuele vacatures en nog veel meer:

www.zorgstroom.nl 0118 – 684 000

dichtbij mensen

Bij Zorgstroom draait het om mensen Het motto ‘dichtbij mensen’ geeft aan wat Zorgstroom graag wil zijn. Een organisatie die herkenbaar is, voor iedereen goed bereikbaar en die naast de mensen staat die hulp nodig hebben. Een organisatie die luistert naar wat de mensen willen. Een organisatie die ondanks alle bezuinigingen in de zorg steeds weer op zoek is naar nieuwe mogelijkheden. Zo kan Zorgstroom een groot aantal diensten leveren, van huishoudelijke zorg tot zorg in het hospice. Van maaltijden tot verpleeghuiszorg en noem maar op. Zorgstroom werkt op heel Walcheren en is dus ook letterlijk heel dichtbij. Zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar. Zorgstroom helpt op afspraak, maar ook op afroep, al is het midden in de nacht. Dichtbij mensen betekent ook dat Zorgstroom samenwerkt met huisartsen, gemeenten, het ziekenhuis, andere zorgaanbieders en alle instanties die nodig zijn om mensen te helpen. Dichtbij mensen is dus dichtbij u!

In deze krant: P. 3 Zorgstroom scoort op klanttevredenheid P. 3 Werken en leren bij Zorgstroom P. 5 Service tot in de koelkast P. 5 Thuiszorg nodig? P. 7

Hospice De Casembroot bestaat 10 jaar

P. 9 Zorgstroom X-tra breidt spectaculair uit P. 11 Meer informatie


WIJ WIJzIJN zIJNo.A. o.A.gEsPEcIALIsEERd gEsPEcIALIsEERdIN: IN: Paree B.V. B.V. Elektro Elektro –– Telecom Telecom te te ’s-Heerenhoek ’s-Heerenhoekisisopgericht opgericht Paree in 1930 1930 en en isis een een begrip begrip inin Zuidwest Zuidwest Nederland. Nederland. Met Met in

ELEKtRotEchNIschEINstALLAtIEs INstALLAtIEs ELEKtRotEchNIschE

haar afdelingen Industriële Automatisering, Elektro -

haar afdelingen Industriële Automatisering, Elektro -

Branddetectie en Telecom - IT - Beveiliging en haar 130

Branddetectie en Telecom - IT - Beveiliging en haar 130

medewerkers heeft Paree als doel haar klanten volledig

medewerkers heeft Paree als doel haar klanten volledig

PRocEs AutomAtIsERINg PRocEs AutomAtIsERINg

te ontzorgen.

te ontzorgen.

Als geen ander zijn wij er ons van bewust, dat de door

Als geen ander zijn wij er ons van bewust, dat de door

tELEfooN- & dAtA-INstALLAtIEs

tELEfooN- & dAtA-INstALLAtIEs

ons geleverde kwaliteit direct samenhangt met de

ons geleverde kwaliteit direct Om samenhangt met de kwaliteit van onze medewerkers. die reden investeren kwaliteit van onzein medewerkers. Om die Paree reden investeren wij structureel onze medewerkers. heeft veel wij structureel onze en medewerkers. Paree heeft veel vertrouwen in deinkennis kunde van haar medewerkers. vertrouwen in de kennis en kunde van haar medewerkers. Daarom geven wij onze medewerkers veel eigen verantwoordelijkheid zij de ruimte zich Daarom geven wij en onzekrijgen medewerkers veelomeigen d.m.v. opleiding verderentekrijgen ontwikkelen. kunnen verantwoordelijkheid zij de Tenslotte ruimte om zich wij alsopleiding bedrijf slechts als ook onze medewerkers d.m.v. verdergroeien te ontwikkelen. Tenslotte kunnen groeien. Kortom: groeigroeien mee met wij als bedrijf slechts alsParee! ook onze medewerkers

groeien. Kortom: groei mee met Paree!

BRANdmELdINstALLAtIEs BEvEILIgINgs systEmEN

BEvEILIgINgs systEmEN toEgANgscoNtRoLEsystEmEN

toEgANgscoNtRoLEsystEmEN

Werrilaan 8

Groei met ons mee!

4453 CC ‘s-Heerenhoek

Werrilaan 8 Tel. 0113 352440

WWW.WERKENBIJPAREE.NL Groei met ons mee!

4453 Fax CC ‘s-Heerenhoek 0113 35 22 64 Tel.info@paree.nl 0113 352440 www.paree.nl Fax 0113 35 22 64

WWW.WERKENBIJPAREE.NL

info@paree.nl

Badhuisstraat 19 4381 LM Vlissingen Tel.: 0118-412084 info@roosetweewielers.nl www.roosetweewielers.nl

BRANdmELdINstALLAtIEs

www.paree.nl IndustrIële automatIserIng | elektro - BranddetectIe | telecom - It - BeveIlIgIng

Reparatie en verkoop van fietsen en elektrische fietsen. Batavus, Gazelle, Giant, alle merken leverbaar.

Alle fietsprojecten.

Haal en breng service.

Altijd volop tweedehands fietsen.

 lle medewerkers en pashouders van A Zorgstroom 15% korting op nieuwe fietsen, elektrische fietsen en accessoires

IndustrIële automatIserIng | elektro - BranddetectIe | telecom - It - BeveIlIgIng

Zorgeloos wonen

Hoor advies op maat

Wanneer u ouder wordt, veranderen uw woonwensen. Veiligheid, zorg op maat en geen onderhoud worden belangrijker. l'escaut heeft een ruim aanbod van mogelijkheden. In de binnenstad of daarbuiten, met of zonder zorgvoorzieningen, in de vrije sector of binnen bereik van huurtoeslag. Voor adressen en openingstijden: 0113 251751 - info@allears.nl - www.allears.nl Bergen op Zoom - Goes - Middelburg - Oostburg - Roosendaal - Terneuzen - Zierikzee

Een goed gesprek kan heel veel doen als je het even moeilijk hebt. Adv-128x95.indd 1

04-07-12 12:26

ECHTE AANDACHT

0113 – 256 896 0118 42 23 00

Samen werken aan wonen

www.lescaut.nl

www.sensoor.nl


Zorgstroom scoort op klanttevredenheid

Meedenken en meepraten over de zorgverlening? Zorgstroom kent verschillende cliëntenraden. De raden vertegenwoordigen alle cliënten van Zorgstroom. In de raden kan men meedenken en meepraten over het beleid ten aanzien van de zorgverlening binnen Zorgstroom. Deze raden zijn ingesteld op basis van de huidige wetgeving. Vrijwel alle leden van de cliëntenraden wonen in het werkgebied van Zorgstroom. Hierdoor hebben zij voeling met de cliënten. Er zijn drie soorten cliëntenraden actief binnen Zorgstroom: CCR : Centrale Cliëntenraad LCR : Lokale Cliëntenraad ECR : Extramurale Cliëntenraad Voor zowel lokale cliëntenraden als voor de extramurale cliëntenraad zoeken wij nieuwe leden.

Klanten van Zorgstroom zijn zeer positief over de zorgorganisatie en haar medewerkers. Dit blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek dat onderzoeksbureau Kiwa Prismant in opdracht van Zorgstroom heeft gehouden. De thuiszorg behaalde een score van 8.6 terwijl de gemiddelde waardering voor de intramurale locaties uitkwam op een 8.0. De focus van de organisatie op individuele klanttevredenheid wordt hiermee beloond. Zorgstroom zet bewust in op het scheiden van wonen en zorg. Dit gebeurt nu al op de locatie Hof Klarenbeek. Opvallend is dat de klanten die hier wonen de zorg van Zorgstroom een 8.4 geven. Dit is bijna een punt hoger dan het landelijk

Colofon Uitgever: Romeo Delta B.V. Postbus 101 7130 AC Lichtenvoorde info@romeodelta.nl Coördinatie: Ina Jongepier Christian Goudappel (Zorgstroom) Projectmanager: Daniël Schmitz

Cliënten van Zorgstroom, wettelijke vertegenwoordigers of andere belangstellenden, bij voorkeur wonend op Walcheren, kunnen zich kandidaat stellen voor een functie in een van de raden. De vergoeding is op basis van de gemaakte kosten (vrijwilligerswerk). Meer informatie is te verkrijgen bij Johan van Sabben, voorzitter van de Centrale Cliëntenraad, tel. 0118-591892. Heeft u interesse voor deze functie en bent u bereid enkele uren van uw vrije tijd te besteden aan het vertegenwoordigen van een cliëntengroep, neem dan contact op met de Centrale Cliëntenraad: Secretariaat Centrale Cliëntenraad Postbus 323 4330 AH MIDDELBURG Dit kan ook telefonisch via 0118-68 40 00 of per email: info@zorgstroom.nl

gemiddelde voor intramurale zorg. Het door Zorgstroom nieuw ingezette beleid van het scheiden van wonen en zorg lijkt hiermee zijn vruchten af te werpen. Iedere twee jaar laat Zorgstroom de tevredenheid van haar klanten onderzoeken door een extern en onafhankelijk onderzoeksbureau. Bij de meting in 2010 was de gemiddelde score van de intramurale zorg een 7.8. Er werd dit jaar dus een duidelijke verbetering van 0,2 punt behaald. Voor de thuiszorg is met de 8.6 hetzelfde resultaat bereikt als twee jaar geleden. Dit betekent dat Zorgstoom erin geslaagd is het hoge kwaliteitsniveau van 2010 te continueren. De vragen zijn landelijk gestandaardiseerd zodat een goede vergelijking mogelijk is.

Werken en leren bij Zorgstroom Zorgstroom biedt jaarlijks vele medewerkers de mogelijkheid tot het volgen van een opleiding in de zorg. Zo gaan we ook in 2013 weer van start met het opleiden van verzorgenden niveau 3IG. Wil je graag verder leren en daarnaast werken? Ga dan naar onze site voor meer informatie.

Spreek je ons liever persoonlijk over de studiemogelijkheden? Tijdens de open dagen van Scalda, (het voormalige ROC Zeeland), zijn wij aanwezig om je meer info over onze opleidingen te geven. De open dagen vinden plaats op 18 en 19 januari 2013.

Zorgstroom is ook aanwezig op de Studie Experience in Goes op 7 februari 2013. Op deze studiebeurs kunnen leerlingen van het voortgezet onderwijs en studenten van het MBO kennis maken en ervaring op doen bij de opleidingen en beroepen van de toekomst. Je vindt Zorgstroom samen met andere zorgorganisaties op het Zorg en Welzijnplein.

Ben jij op zoek naar een uitdaging in de zorg? Kijk voor al onze vacatures op www.zorgstroom.nl of bel 0118 – 684000. Mailen kan ook: hrm@zorgstroom.nl.

Vormgeving: Chris Nijhof Drukwerk: Drukkerij Noordholland Verspreiding: Wegener Oplage: ± 55.000 exemplaren Verspreidingsgebied: Walcheren

3


Voor iedere indicatie de perfecte kous

VEILIG THUIS BIJZORGSTROOM Bedrijfshulpverleners van Zorgstroom werken achter de schermen hard om uw veiligheid te waarborgen. Op professionele wijze helpen zij bewoners letterlijk uit de brand. Blussen van een beginnende brand, het in veiligheid brengen van bewoners, verlenen van eerste hulp, alarmeren en opvangen van brandweer en ambulance. De bedrijfshulpverlener van Zorgstroom volgt elk jaar een speciale training om die taken snel en doeltreffend uit te kunnen voeren. Bedrijfshulpverleners van Zorgstroom, een team om trots op te zijn!

Oldekamp Medisch is ruim 40 jaar de speciaalzaak op het gebied van therapeutische elastische kousen, borstprothesen en sportbandages. Sinds oktober 2006 zijn wij ook aktief in Zeeland vanuit het vertrouwde adres aan de Badhuisstraat in Vlissingen. Tevens houden wij ook spreekuur in: Breskens, Goedereede, Goes, Kapelle, Middelburg, Middelharnis, Steenbergen en kunnen wij, indien noodzakelijk, ook bij u aan huis komen. Bel voor meer informatie of een afspraak:

Oldekamp Medisch Badhuisstraat 38 te Vlissingen 0118-415787

FYSIcO Nadorst FYSIcO Nadorst FYSIcO Nadorst

Fysiotherapie in goede handen Fysiotherapie inin goede handen Fysiotherapie goede handen Dillenburglaan 2 4332 Middelburg Dillenburglaan 2 4332 XXXX Middelburg Dillenburglaan 2XX 4332 Middelburg 0118-634586 / 0118-629996 0118-634586 / 0118-629996 0118-634586 / 0118-629996

* seksuele problemen als pijn bij het ofvrijen * seksuele problemen alsals pijn bijvrijen hethet vrijen of of * seksuele problemen pijn bij erectieproblemen erectieproblemen erectieproblemen * Verzakkingen van de blaas, baarmoeder of darmen * Verzakkingen van dede blaas, baarmoeder of of darmen * Verzakkingen van blaas, baarmoeder darmen * Ook* Ook een operatie i.v.m. een verzakking, incontinentie eeneen operatie i.v.m. eeneen verzakking, incontinentie * Ook operatie i.v.m. verzakking, incontinentie of prostaataandoeningen kan leiden tot klachten van de of of prostaataandoeningen kankan leiden tottot klachten vanvan dede prostaataandoeningen leiden klachten bekkenbodem. bekkenbodem. bekkenbodem. Bekkenbodemtherapie is eenismethode waarbij u leert de Bekkenbodemtherapie een methode waarbij u leert dede Bekkenbodemtherapie is een methode waarbij u leert spieren van de bekkenbodem te voelen en bewust te spieren van de bekkenbodem te voelen en bewust te spieren van de bekkenbodem te voelen en bewust te gebruiken. De fysiotherapeut kan ukan helpen bij het gebruiken. DeDe fysiotherapeut u helpen bijherstel hethet herstel gebruiken. fysiotherapeut kan u helpen bij herstel van de functie van de bekkenbodem door te adviseren van de functie van de bekkenbodem door te adviseren van de functie van de bekkenbodem door te adviseren over over onder andere ademhaling, houding en beweging, onder andere ademhaling, houding enen beweging, over onder andere ademhaling, houding beweging, drinken , voeding en toiletgedrag. Daarnaast worden er er er drinken , voeding en toiletgedrag. Daarnaast worden drinken , voeding en toiletgedrag. Daarnaast worden oefeningen gedaan ter bewustwording van de aanen oefeningen gedaan ter bewustwording van de aanenen oefeningen gedaan ter bewustwording van de aanontspanning van de bekkenbodem. ontspanning van de bekkenbodem. ontspanning van de bekkenbodem.

zelfstandigheid. Om dit te maken heeft FYSIcO zelfstandigheid. Ommogelijk ditdit mogelijk te te maken heeft FYSIcO zelfstandigheid. Om mogelijk maken heeft FYSIcO Nadorst de beschikking over een ruime oefenzaal met Nadorst de beschikking over een ruime oefenzaal met Nadorst de beschikking over een ruime oefenzaal met uitgebreide apparatuur als een loopband, hometrainers, uitgebreide apparatuur alsals een loopband, hometrainers, uitgebreide apparatuur een loopband, hometrainers, crosstrainer en sinds kort eveneens een zgn. Motomed. crosstrainer enen sinds kort eveneens een zgn. Motomed. crosstrainer sinds kort eveneens een zgn. Motomed. De Motomed maakt het mogelijk om het actief bewegen DeDe Motomed maakt het mogelijk om het actief bewegen Motomed maakt het mogelijk om het actief bewegen te ondersteunen door middel van een elektrische te te ondersteunen door middel van een elektrische ondersteunen door middel van een elektrische aandrijving. Ondanks verlammingen, spasticiteit of of of aandrijving. Ondanks verlammingen, spasticiteit aandrijving. Ondanks verlammingen, spasticiteit coördinatiestoornissen maakt de Motomed een een coördinatiestoornissen maakt dede Motomed coördinatiestoornissen maakt Motomed een adequate training mogelijk. adequate training mogelijk. adequate training mogelijk. Daarnaast heeftheeft FYSIcO Nadorst een oefentuin rond rond derond Daarnaast FYSIcO Nadorst eeneen oefentuin dede Daarnaast heeft FYSIcO Nadorst oefentuin praktijk, de ideale plek om in een veilige omgeving het praktijk, dede ideale plek omom in een veilige omgeving hethet praktijk, ideale plek in een veilige omgeving lopenlopen met krukken of een te trainen over over kiezels, met krukken ofrollator eeneen rollator te te trainen kiezels, lopen met krukken of rollator trainen over kiezels, kinderkopjes, houten bruggetjes of een hellend vlak. kinderkopjes, houten bruggetjes of of eeneen hellend vlak. kinderkopjes, houten bruggetjes hellend vlak.

Praktijk voorvoor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Praktijk Fysiotherapie, Manuele Therapie, Praktijk voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Ella Dingemanse-Neuféglise is professional master EllaElla Dingemanse-Neuféglise is is professional master Dingemanse-Neuféglise professional master Oedeemtherapie, Geriatrische Fysiotherapie, Oedeemtherapie, Geriatrische Fysiotherapie, Oedeemtherapie, Geriatrische Fysiotherapie, bekkenfysiotherapie en werkzaam bij FYSIcO Nadorst. bekkenfysiotherapie enen werkzaam bijbij FYSIcO Nadorst. bekkenfysiotherapie werkzaam FYSIcO Nadorst. Bekkentherapie, Acupunctuur en Osteopoathie Bekkentherapie, Acupunctuur enen Osteopoathie Bekkentherapie, Acupunctuur Osteopoathie

Bekkenfysiotherapie bij FYSIcO Nadorst Bekkenfysiotherapie bijbij FYSIcO Nadorst Bekkenfysiotherapie FYSIcO Nadorst

KijkKijk op www.fysicomiddelburg.nl Kijkop opwww.fysicomiddelburg.nl www.fysicomiddelburg.nl

Herkent u dit:ueen druppel urineverlies, plotseling en vaak Herkent dit: eeneen druppel urineverlies, plotseling enen vaak Herkent u dit: druppel urineverlies, plotseling vaak naar naar hetnaar toilet moeten, moeite met windjes ophouden, hethet toilet moeten, moeite met windjes ophouden, bij FYSIcO Nadorst toilet moeten, moeite met windjes ophouden, Geriatriefysiotherapie Geriatriefysiotherapie bijbij FYSIcO Nadorst Geriatriefysiotherapie FYSIcO Nadorst hollen om het toilet tetoilet halen, pijn bij het hollen omom hethet toilet te te halen, pijn bijvrijen…… hethet vrijen…… hollen halen, pijn bij vrijen…… Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van hun Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid vanvan hun Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid hun MaakMaak dan een afspraak met de bekkenfysiotherapeut. DezeDeze dan eeneen afspraak met dede bekkenfysiotherapeut. Maak dan afspraak met bekkenfysiotherapeut. Dezelichaam en hun zelfredzaamheid zien afnemen, komen lichaam en hun zelfredzaamheid zien afnemen, komen lichaam en hun zelfredzaamheid zien afnemen, komen is gespecialiseerd in deze problemen. is gespecialiseerd in deze problemen. is gespecialiseerd in deze problemen. doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor voor doorgaans in aanraking met dede fysiotherapeut doorgaans in aanraking met fysiotherapeut voor ouderen. De geriatriefysiotherapeut heeftheeft zich ouderen. DeDe geriatriefysiotherapeut zich ouderen. geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in dein zorg voor kwetsbare ouderen en enen gespecialiseerd de zorg voor kwetsbare ouderen gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen patiënten die te maken hebben met complexe patiënten diedie te te maken hebben met complexe patiënten maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. gezondheidsproblematiek. gezondheidsproblematiek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maarmaar ook om HetHet gaat daarbij niet alleen omom ouderen, ookook omom . gaat daarbij niet alleen ouderen, maar . . patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, patiënten diedie bijvoorbeeld alsals gevolg vanvan eeneen beroerte, Bekkenfysiotherapie is bedoeld voor mannen, vrouwen patiënten bijvoorbeeld gevolg beroerte, Bekkenfysiotherapie is bedoeld voor mannen, vrouwen Bekkenfysiotherapie is bedoeld voor mannen, vrouwen dementie, de ziekte van Parkinson, of een dementie, dede ziekte vanvan Parkinson, ofgebroken eeneen gebroken en kinderen met klachten binnen het gehele buik-, dementie, ziekte Parkinson, of gebroken enen kinderen met klachten binnen hethet gehele buik-, kinderen met klachten binnen gehele buik-, heup, verschijnselen vertonen van ouderdom. heup, verschijnselen vertonen van ouderdom. bekkenen lage ruggebied. heup, verschijnselen vertonen van ouderdom. bekkenen lage ruggebied. bekken- en lage ruggebied. Een verstoorde functie van de bekkenbodem kan leiden EenEen verstoorde functie van dede bekkenbodem kankan leiden verstoorde functie van bekkenbodem leiden tot: tot:tot: * Pijnklachten in dein lage rug en rondom het bekken, * Pijnklachten de lage rug enen rondom hethet bekken, * Pijnklachten in de lage rug rondom bekken, stuitje en schaambeen stuitje enen schaambeen stuitje schaambeen * Ongewild verlies van druppels urineurine tijdens inspanning * Ongewild verlies vanvan druppels tijdens inspanning * Ongewild verlies druppels urine tijdens inspanning of veelvuldig optredende, plotselinge, hevige, niet te of of veelvuldig optredende, plotselinge, hevige, niet te te veelvuldig optredende, plotselinge, hevige, niet onderdrukken aandrang om teom plassen onderdrukken aandrang te te plassen onderdrukken aandrang om plassen * Ongewild verlies van ontlasting (faecale incontinentie) * Ongewild verlies vanvan ontlasting (faecale incontinentie) * Ongewild verlies ontlasting (faecale incontinentie) De patiënten doendoen vooral oefentherapie, gericht op het DeDe patiënten vooral oefentherapie, gericht opop hethet patiënten doen vooral oefentherapie, gericht of obstipatie of of obstipatie obstipatie herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en

De geriatriefysiotherapie wordtwordt bij FYSIcO Nadorst DeDe geriatriefysiotherapie bijbij FYSIcO Nadorst geriatriefysiotherapie wordt FYSIcO Nadorst begeleid door Marjon Snoek, geriatriefysiotherapeut. begeleid door Marjon Snoek, geriatriefysiotherapeut. begeleid door Marjon Snoek, geriatriefysiotherapeut.

Fysiotherapie bij een carpaal tunnel syndroom…. Fysiotherapie bijbij een carpaal tunnel syndroom…. Fysiotherapie een carpaal tunnel syndroom…. *een*een niet invasieve, niet belastende tractie-therapie niet invasieve, niet belastende tractie-therapie *een niet invasieve, niet belastende tractie-therapie * geen of complicaties * geen bijwerkingen of of complicaties *bijwerkingen geen bijwerkingen complicaties *lage*lage kosten kosten *lage kosten * voor van de patiënten effectief * voor 75% van dede patiënten effectief *75% voor 75% van patiënten effectief Met deMet Phystrac-10, een elektrisch aangedreven tractie-apparaat wordt een de Phystrac-10, eeneen elektrisch aangedreven tractie-apparaat wordt eeneen Met de Phystrac-10, elektrisch aangedreven tractie-apparaat wordt gelijkmatige tractie gegeven aan deaan polsaan waarmee de polsde wordt ontspannen en gelijkmatige tractie gegeven de pols waarmee pols wordt ontspannen en en gelijkmatige tractie gegeven de pols waarmee de pols wordt ontspannen gerekt gerekt en de beknelling van de van zenuw opgeheven. De tractietherapie wordt wordt en de de zenuw opgeheven. De De tractietherapie gerekt en beknelling de beknelling van de zenuw opgeheven. tractietherapie wordt toegepast in 50 gespecialiseerde fysiotherapiepraktijken in Nederland. In toegepast in 50 fysiotherapiepraktijken in Nederland. In In toegepast in gespecialiseerde 50 gespecialiseerde fysiotherapiepraktijken in Nederland. ZeelandZeeland kunt u met deze tractietherapie worden behandeld bij kunt u met deze tractietherapie worden behandeld bij Zeeland kunt u met deze tractietherapie worden behandeld bij

FYSIcO Nadorst FYSIcO Nadorst FYSIcO Nadorst


Service tot in de koelkast Voor meesterkok Sjaak Jobse van Tafel Thuis is het helder: ‘kwalitatief goede maaltijden met daarbij uitstekende service, daar draait het om bij Tafel Thuis’. En daar slaagt hij in, gezien het laatste klanttevredenheidsonderzoek. Jobse: ‘We leveren de maaltijden op maat, alles is mogelijk bij ons. Zo is er keuze uit verschillende vlees-vismenu’s en vegetarische menu’s. Ook wordt er rekening gehouden met verschillende diëten. En de klant kan kiezen of hij een volledige maaltijd met voor-, hoofd- en nagerecht wil of alleen een hoofdgerecht. Zo wordt de samenstelling van de maaltijd voornamelijk door de klant zelf bepaald. We zijn altijd bezig om de klant zo goed mogelijk te bedienen’. De maaltijden worden twee keer per week bij de klant thuisbezorgd. De medewerkers van Tafel Thuis stoppen echter niet bij de voordeur, de maaltijd wordt zo nodig meteen in de koelkast gezet. En daar blijft het niet bij. Ze helpen ook bij het invullen van de menulijst, het instellen van de koelkast en het gebruik van de magnetron. Jobse: ‘Dat is de kracht van Tafel Thuis, we kennen de klanten

persoonlijk, weten wat hun wensen zijn en doen altijd een stapje extra’. Typerend daarvoor is het etiket met de gegevens van de betreffende klant op iedere maaltijd; geen massaproductie maar maaltijden op naam. Dat er voornamelijk gewerkt wordt met leveranciers en producten uit de regio valt bij de klanten in de smaak. Er worden zoveel mogelijk Zeeuwse streekproducten gebruikt. Daarnaast wordt er gewerkt met de koelversmethode, die ervoor zorgt dat de maaltijd vitaminerijk blijft en langer houdbaar is. Kwaliteit en gezonde voeding hebben prioriteit bij Tafel Thuis. Daarin onderscheiden de maaltijden zich volgens Sjaak Jobse dan ook van de kant en klare maaltijd die in de schappen van de supermarkt te vinden is. ‘De gerechten worden ambachtelijk bereid. Vlees, vis, wild en gevogelte worden uitsluitend om en om in plantaardige vetten bereid, waardoor de kleur en smaak worden behouden. Ruime keuze uit verse, smakelijke maaltijden, met het gemak van goede bezorging en service. Dat is waar Tafel Thuis voor staat’.

Wilt u ook ervaren hoe smakelijk de maaltijden van Tafel Thuis zijn? Stuur dan een e-mail naar tafelthuis@zorgstroom.nl of bel naar 0118-63 20 30.

Klanten van Tafel Thuis zijn tevreden Uit een enquête onder Middelburgse en Vlissingse klanten van maaltijden van Tafel Thuis, blijkt dat een grote meerderheid erg tevreden is over de voor-, hoofd- en nagerechten. Ook over de menulijst is men tevreden. De enquête is in opdracht van de cliëntenraad Extramuraal van Zorgstroom gehouden.

Natuurlijk zijn er punten ter verbetering. Sjaak Jobse, manager van Tafel Thuis is tevreden over de uitkomst. Met de opmerkingen die klanten gemaakt hebben gaan ze binnen Tafel Thuis aan de slag om tot een nog betere kwaliteit van de maaltijden te komen. Men is zich er overigens van bewust dat niet alle wensen haalbaar zijn. Bijvoorbeeld: het opnemen van sla/rauwkost in de menu’s is niet te realiseren vanwege de zeer korte houdbaarheid.

Huishoudelijke hulp Als ondersteuning in het huishouden biedt Zorgstroom verschillende vormen van zorg. Zorg in natura betekent dat Zorgstroom alles rond de hulp in het huishouden voor u regelt. Bij PGB Alpha komt de alphahulp bij u in dienst. Zorgstroom ondersteunt u door de administratieve taken uit handen te nemen en bemiddelt bij het tot stand brengen van het contact tussen u en een alphahulp.

wijze medisch technische zorg in de eigen omgeving. Zo kan ontslag uit het ziekenhuis worden versneld of zelfs een opname in het ziekenhuis worden voorkomen. Het BIT is 24 uur per dag bereikbaar voor advies, begeleiding en specialistische thuiszorg.

Thuiszorg nodig? Met Thuiszorg van Zorgstroom kunt u zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Deze ondersteuning bij u thuis is er in verschillende vormen zoals huishoudelijke zorg, verzorging en verpleging.

Verzorging Een verzorgende kan u helpen bij uw dagelijkse verzorging. U kunt hierbij denken aan wassen, aankleden, het aan- en uitdoen van steunkousen en protheses, naar het toilet gaan of het aanreiken van medicijnen. Verpleging Een ziekenverzorgende of verpleegkundige kan u helpen bij lichamelijke verzorging en verpleging, zoals het toedienen van medicijnen, wondverzorging, bepaling van bloedsuiker, injecteren en andere verpleegkundige handelingen. Verder is de verpleegkundige degene die de contacten kan onderhouden met uw huisarts en eventuele andere hulpverleners. Zij kan de zorg eventueel coördineren. Bereikbaarheids- en Instructieteam Het Bereikbaarheid- en Instructieteam (BIT) geeft cliënten op een verantwoorde

’s Avonds, ’s nachts en in het weekend Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen gedurende zeven dagen per week, eventueel meerdere keren per dag, zorg bieden. Uiteraard kunt u ook ‘s avonds en ‘s nachts zorg ontvangen. Zorg op Afroep Wanneer u thuis woont en op onverwachte momenten hulp nodig heeft, kunt u gebruik maken van Zorg op Afroep. U bent hiervoor aangesloten op een systeem voor personenalarmering en u krijgt na een oproep hulp van een professionele zorgverlener. Thuisbegeleiding Door sociale en/of psychische problemen kan de organisatie van uw huishouden worden ontregeld of kan het opvoeden van kinderen problemen met zich meebrengen. Als u zelf niet meer weet hoe u deze problemen aan moet pakken, kan hulp van een thuisbegeleider een uitkomst zijn. Meer informatie over Thuisbegeleiding vindt u op pagina 7.

5


&wij zorgen voor wooncomfort

Ik krijg geen verwijsbrief voor een specialist, wat kan ik doen ?

BEL ASK voor Advies, Signalen & Klachten bij zorg en uitkeringen telefoon

0113 – 212 783

maandag t/m vrijdag 09.00 – 13.00 uur

ASK

www.klaverbladzeeland.nl

lijke persoon e servic

TMC Koudekerke

TMC Bergen op Zoom

Dorpsplein 35

Van Konijnenburgweg 13

(0118) 55 55 33

(0164) 27 44 77

TMC Kruiningen

TMC Goes

Zandweg 1b

Marconistraat 15-15a-15b

(0113) 38 26 26

(0113) 22 41 00

‘Zorg staat voorop en dat kan alleen samen’ Thuis in uw regio. Wolter & Dros ontwerpt, installeert, onderhoudt en beheert klimaatinstallaties en elektrotechnische installaties voor gebouwen in de zorg, het onderwijs, de zakelijke markt en de woningbouw. Als regionaal georiënteerd installatiebedrijf kan Wolter & Dros Goes/ Terneuzen altijd snel, flexibel en effectief inspelen op uw wensen. wolterendros.nl/goes

Wolter & Dros. Techniek met karakter.

Commerciële en industriële koel-, vriesen klimaattechniek

Bouwgroep Peters BV betrouwbaar, op tijd, degelijk: fundament voor duurzame toegevoegde waarde

Grenadierweg 21, 4338 PG Middelburg Postbus 310 - 4330 AH Middelburg Telefoon 0118 61 66 16 Fax 0118 61 15 69 www.bouwgroep-peters.nl

Utiliteitsbouw Woningbouw Restauratie Renovatie Verbouw Onderhoud

“”#$%$%%&&__(()))’’?~QWWEERTTYUUIOOOPP^|>ASSDDFFGGHHJJKL±±`ZXXCCCCVVBBBNNNMNMM;;;:=

Finlandweg 6 • 4389 PK Vlissingen Oost • Telefoon 0118 -614381 • Fax 0118-63 98 80 • www.srzkt.nl • info@srzkt.nl 0061524.pdf 1

9-9-2011 15:34:43

Uw huisstijl op drukwerk en textiel capello

offset- en textieldrukkerij

Noordland 29 4451 RP Heinkenszand Postbus 37 4450 AA Heinkenszand T. (0113) 562 776 F. (0113) 562 905 E. info@capello.nl I. www.capello.nl

zakelijke juridische dienstverlening www.vanbovenadvocaten.nl Postbus 58 4330 AB Middelburg Telefoon (0118) 65 14 02


Hospice De Casembroot bestaat 10 jaar Op vrijdag 5 oktober bestond Sint Jans Hospice De Casembroot in Middelburg tien jaar. Dit werd gevierd met een feestelijke bijeenkomst voor genodigden in de Zeeuwse Concertzaal. Tijdens deze bijeenkomst ging ‘Dat is 't geweun, klaer!’ in première, een film over het dagelijks leven in het hospice. Op 13 oktober, de Dag van de Palliatieve Zorg, vierde het hospice haar jubileum voor het grote publiek, met de vertoning van de film in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. Sint Jans Hospice De Casembroot werd tien jaar geleden geopend door koningin Beatrix. Dit gebeurde een dag voor het overlijden van prins Claus. Het was het eerste hospice van Zeeland met 24 uur per dag professionele verpleegkundige zorg. De afgelopen tien jaar woonden er in totaal 523 mensen. Vorig jaar werd het hospice het eerste highcare hospice in Zeeland, dat wil zeggen dat er een hoge

mate van kwaliteit wordt geleverd. Naast een team van verpleegkundigen werkt een groot aantal vrijwilligers van stichting Manteling mee om intensieve zorg en begeleiding mogelijk te maken. Het hospice heeft 5 bewonerskamers en is huiselijk door de kleinschaligheid. Daardoor is het voor velen een goed alternatief om de laatste fase van het leven door te brengen als thuis sterven niet mogelijk is. Dit was de wens van mevrouw De Casembroot. De bouw van het hospice is gefinancierd met behulp van haar nalatenschap. Zij was een lid van de Johanniter Orde, die als doel heeft de mensheid te dienen door hulp te verlenen aan gewonden, zieken en andere hulpbehoevenden. De film over het hospice is in juni van dit jaar opgenomen. Zorgstroom is de bewoners en hun familie dankbaar voor hun medewerking aan dit project.

Innovatieve producten bij Thuiszorgcentrum Zeeland In Thuiszorgcentrum Zeeland heeft u een compleet aanbod van handige producten op het gebied van gezondheid, verzorging, veiligheid en welzijn. U kunt er terecht voor zorgartikelen zoals hoog/laagbedden, braces, borstkolven, seniorentelefoons en bloeddrukmeters. Diverse artikelen kunt u ook lenen of huren. Onze medewerkers geven u graag deskundig en persoonlijk advies. Ook zijn er regelmatig demodagen waarbij innovatieve producten worden gedemonstreerd.

Leden van Zorgstroom X-tra ontvangen 10% korting op het hele assortiment van Thuiszorgcentrum Zeeland. Viermaal per jaar is er een kwartaalactie waarbij leden kunnen profiteren van scherpe aanbiedingen. Wilt u lid worden van de X-tra pas? Kom naar de winkel! U vindt het Thuiszorgcentrum op Badhuisstraat 104 in Vlissingen, telefoonnummer 0118-410401. Neem ook eens een kijkje op de uitgebreide website www.thuiszorgcentrumzeeland.nl.

‘Iedere week hetzelfde gezicht is belangrijk’ De Thuisbegeleiding van Zorgstroom richt zich op het versterken van kwetsbare mensen in onze samenleving. Met een praktische steun in de rug kunnen zij zich beter handhaven in het leven van alle dag. Dit kan betekenen dat onze professionele medewerkers ondersteuning bieden bij het aanbrengen van structuur bij de dagelijkse activiteiten of helpen zij bij opvoedkundige uitdagingen in een gezin. Maar ook op andere manieren zorgen zij ervoor dat kwetsbare mensen meer handvatten geboden krijgen waarmee zij thuis zelf uit de voeten kunnen en regie houden. Mira Weber is manager van de Thuisbegeleiding en vertelt er meer over. Voor wie is Thuisbegeleiding bedoeld? ‘Onze hulp is bedoeld voor mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische beperkingen. Dit kan leiden tot problemen in sociale redzaamheid of in gedragsstoornissen, waarbij begeleiding nodig is. Er kunnen ook beperkingen zijn bij het zelfstandig uitvoeren van veranderingen, waarbij praktische hulp of ondersteuning gewenst is.’ Hoe gaat de Thuisbegeleiding te werk? ‘We gaan altijd uit van de hulpvraag van de klant. Naar aanleiding van deze hulpvraag heeft de klant een doel waaraan hij wil werken. Wij, als Thuisbegeleiding, kijken met hem mee en begeleiden hem daarbij.’

hun leven. Voor de klant is dat vaak een drempel die ze over moeten. Om die vertrouwensband op te bouwen krijgt de klant bij de Thuisbegeleiding een of twee vaste begeleiders.’ ‘Wanneer je als begeleider bij een klant begint zorg je voor de klant tot hij weer zonder onze hulp kan functioneren, totdat het doel bereikt is eigenlijk. De klant ziet iedere week hetzelfde gezicht, dat is belangrijk. Zo kan er gemakkelijker een vertrouwensband worden opgebouwd. Alle afspraken, vorderingen en doelen worden bijgehouden in een persoonlijk dossier. Dat dossier ligt bij de klant, die op die manier altijd het dossier kan inkijken.’ Hoe kom ik aan Thuisbegeleiding? ‘Mensen kunnen Thuisbegeleiding krijgen als ze daarvoor een indicatie hebben van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Zo’n indicatie kan de klant zelf aanvragen, maar kan ook worden aangevraagd door een hulpverlener of instantie zoals de huisarts of Bureau Jeugdzorg.’ Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mira Weber, manager Thuisbegeleiding: 0118 - 684000.

Wat doe je als thuisbegeleider? ‘Afhankelijk van de hulpvraag kan de thuisbegeleider ondersteunen bij het structureren van de dag of week, het geven van praktische tips of bij het op orde brengen van de administratie. Maar ook opvoedingsondersteuning en het bieden van een gezinsstructuur zijn taken van de thuisbegeleider. Eventueel wordt er gebruik gemaakt van Video Home Training waarbij op een positieve manier de dagelijkse gang van zaken in beeld gebracht wordt.’ Hoe krijg je het vertrouwen van de klant? ‘De klant heeft vaak meerdere hulpverleners vanuit verschillende organisaties. Dan is vertrouwen erg belangrijk. Je komt bij mensen in hun privé-situatie. Ze laten je meekijken in hun huis en

7


ACADEMIE VOOR ZORG & WELZIJN: ALS HULPVERLENING EN ZORG JE AAN HET HART GAAN ‘Mijn werkgever bood me de mogelijkheid om een hbo-opleiding te volgen. Daar hoefde ik niet lang over na te denken’, aldus Leo (40 jaar). ‘De inhoud van de opleiding sluit aan bij mijn huidige kennis en ervaring, maar biedt een duidelijke verdieping.’ Met een praktijkgerichte opleiding aan de Academie voor Zorg & Welzijn van de HZ word je een professional die nauw betrokken is bij het gezondheidsproces van een patiënt of cliënt. “MIJN OPLEIDING VERBREEDT MIJN HORIZON!”

Als je kiest voor Social Work leer je begrijpen hoe mensen functioneren als het tegenzit en hoe jij kunt bijdragen aan verbetering. Tijdens de opleiding kies je een afstudeerrichting: Maatschappelijk Werk & Dienstverlening of Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Streef jij de ambitie na om naast het geven van patiëntenzorg ook actief een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg? Kies dan voor Verpleegkunde. Wil je later aan de slag als verpleegkundige maar ook als verloskundige? Kies dan voor Verpleegkunde & Verloskunde: een uniek opleidingsconcept met een internationaal tintje door de samenwerking met Artesis Hogeschool Antwerpen. I.s.m. de Universiteit van Antwerpen bieden we deze opleiding ook aan als master. HBO-OPLEIDINGEN ACADEMIE VOOR ZORG & WELZIJN Social Work (ook in deeltijd) • Verpleegkunde (ook op maat instroom mbo-verpleegkundigen) • Verpleegkunde & Verloskunde (ook als master)

www.hz.nl

Wij voorzien in prettig wonen op Walcheren

Woonburg voorziet in prettig wonen op Walcheren. Wij verhuren

Woonburg is een actieve woningcorporatie met circa 2000 woningen. bijna 2000 woningen verspreid over 17 Walcherse kernen en buurten. Wij verhuren, onderhouden en bouwen sociale op Daarbij hebben wij speciale aandacht voor diegene diehuurwoningen zich in een Walcheren. Daarnaast besteden wij aandacht aan leefomgeving kwetsbare positie op de woningmarkt bevinden. Naast hetdeverhuren en kernen onderhoud woningen, houdt Woonburg zichproberen bezig metwij de de wijk in en van dorpen. Samen met bewoners leefomgeving in dorpen en kernen op Walcheren. leefbaar te houden.

Bezoekadres Bezoekadres Karreveld2A2AKoudekerke Koudekerke Karreveld T 0118 554455 T 0118 554455 554477 FF 0118 0118 554477 E info@woonburg.nl E info@woonburg.nl www.woonburg.nl www.woonburg.nl

Openingstijden Openingstijden Maandag t/m donderdag: Maandag t/m donderdag: 8.00 tot 16.30 8.00 tot 16.30 uur uur Vrijdag: Vrijdag: 8.00 tot 12.00 uur 8.00 tot 12.00 uur

SERVICEGROOTHANDEL IN ZUIVELPRODUCTEN EN MEER!

Handelsweg 50, 4387 PC Vlissingen Telefoon: 0118-612219 www.zuivelgroothandel.nl

Warm, informeel en laagdrempelig Wij geven u alle Warm, informeel ruimte om uw en laagdrempelig eigen wensen Wij geven u alle te ruimte om uw bespreken. eigen wensengraag te Wij denken bespreken. met u mee. Met respect voor Wij denken graag Warm, informeel u mee. uw wensen. en met laagdrempelig In alle rust en stijl Wij geven u alle afscheid nemen. ruimte om uw Dat kan 24 uurte eigen wensen per dag, 7 dagen bespreken. per in graag ons Wij week denken uitvaartcentrum. met u mee.

Monuta Goes uur per WeMonuta zijn 24 Goes We zijn 24 uur per dag bereikbaar op We zijn uur per op dag24 bereikbaar 0113 - 21 63 63 dag bereikbaar 0113 - 21 63op 63 Ook als u 60. niet bij 0118-41 27 Ook Ook als u niet bijals uons niet bijverzekerd ons verzekerd verzekerd bent. ons bent. bent. U kunt ons ook Monuta Goes Monuta Goes bezoeken op de Fluitekruidstraat88 Fluitekruidstraat Industrieweg 20 te te Goes te Goes Vlissingen of op www.monuta.nl www.monuta.nl www.monuta.nl

Vlissingen


Uw eetpatroon veranderen of afvallen? De diëtist helpt!

Bouwen aan de toekomst

Een impressie van het nieuwe Swerf-Rust in de Griffioen in Middelburg, dat het huidige Swerf-Rust gaat vervangen. Na een lange voorbereiding is vorige maand de bouw gestart. Eind volgend jaar is de nieuwbouw, waar we overigens nog geen naam voor hebben, gereed. En we weten: het resultaat wordt prachtig. Een gebouw waar mensen graag wonen en graag werken! Lekker en gezond eten is belangrijk. Wie gezond eet voelt zich prettig en verbetert zijn conditie. Maar gezond eten is niet altijd eenvoudig. Door tijdsdruk kiezen we vaak voor gemak en verleren we zelf een lekkere en gezonde maaltijd te bereiden. Daarom is het goed te weten, dat er een deskundige is die u kan helpen bij al uw vragen over voeding en dieet: de diëtist. Dieetbehandeling Het is moeilijk een dieet te volgen. Het valt niet mee om oude voedingsgewoonten te wijzigen en nieuwe gewoonten aan te leren. Een diëtist geeft u daarbij alle steun met adviezen die zijn afgestemd op uw persoonlijke voorkeuren. Ook krijgt u informatie over de producten die passen in uw dieet, kookadviezen en tips voor het omgaan met het dieet in andere situaties, zoals uit eten, feestjes en vakanties. Zo kunt u het dieet beter volhouden. Voor een dieetbehandeling heeft u een verwijzing van uw (huis)arts nodig. Een arts zal u doorverwijzen naar de diëtist wanneer het beter is uw voeding om een medische reden aan te passen. Er is sprake van een medische reden bij bijvoorbeeld: overgewicht, ondergewicht, een te hoog cholesterolgehalte of een te hoge bloeddruk, diabetes mellitus, maagof darmklachten (bijvoorbeeld: obstipatie, diarree of spastische darm), andere ziektebeelden (bijvoorbeeld jicht of kanker). Voor vragen over een gezonde voeding heeft u geen verwijsbrief nodig. Voorbeelden van een voedingsadvies: gezonde voeding (met een beperkt budget), vitamines, koken in weinig tijd, een vegetarische voeding, voeding en sport, voeding en zwangerschap, baby – en kindervoeding. Groepsvoorlichting Naast het houden van spreekuur geeft de diëtist van Zorgstroom groepsvoorlichting aan verenigingen, scholen en bedrijven over een bepaald voedingsonderwerp.

Kosten De kosten voor de diëtist worden vergoed via de aanvullende verzekering; vanaf 2013 waarschijnlijk weer via de basisverzekering. Mensen met hart- en vaatziekten en diabetes mellitus krijgen de kosten vergoed via de ketenzorg. Uw huisarts kan vertellen of u in de ketenzorg valt.

Zorgstroom X-tra pashouders ontvangen het vierde consult gratis! Ook ontvangen zij korting op het Hippro dieet.

Gewichtsafname Op dit moment bieden wij verschillende mogelijkheden voor gewichtsafname aan: - Het energiebeperkt dieetadvies; door minder inname van energie en meer beweging komen tot gewichtsafname. - Het koolhydraatarm dieetadvies; door de beperking van koolhydraten is het mogelijk om af te vallen voor mensen bij wie een energiebeperkt dieetadvies weinig resultaat geeft. - Een andere manier voor gewichtsafname (ook zeer geschikt voor mensen met diabetes) is om te komen tot verlaging van de bloedglucosewaarde en het verbeteren van de gevoeligheid van het lichaam voor insuline. - Het Hippro dieet, een eiwitrijk en koolhydraatarm dieetadvies; een mogelijkheid om op een verantwoorde wijze snel resultaat te boeken. De diëtist helpt u door de moeilijke momenten heen en geeft u praktische tips. Zij stimuleert dat u een gezonde leefstijl aanhoudt, zodat u ook op lange termijn op gewicht blijft. De diëtist houdt spreekuur op verschillende plaatsen op Walcheren. Als u niet in staat bent om op het spreekuur te komen, dan kan zij bij u aan huis komen. Ook kunt u terecht op het avondspreekuur.

Zorgstroom X-tra breidt spectaculair uit Zorgstroom X-tra, het bekende voordeelpakket van Zorgstroom, wordt per 1 januari flink uitgebreid. Zo kunt u volgend jaar bijvoorbeeld bij de Efteling en Bol.com met korting terecht en krijgt u korting op magazines als Kampeer & Caravan Kampioen. De X-tra pas wordt daarmee een van de voordeligste kortingspassen van Nederland die kortingen bij zo veel verschillende bedrijven geeft. Voordeel op luxe zaken als attractieparken en vakantieparken, maar zeker ook korting op alledaagse producten en diensten zoals brood, schoenen, een bril of een zorgverzekering. Er is altijd wel een deelnemende winkel bij u in de buurt. Veel van de nieuwe aanbieders die begin volgend jaar in het pakket opgenomen worden, bieden de kortingen en speciale acties voor onze pashouders ook aan via hun webshop. Het pakket wordt

daardoor ook voor mensen die liever vanachter hun computer winkelen zeer aantrekkelijk. Zo profiteert u optimaal van uw X-tra pas. Om in het bezit van een X-tra pas te komen hoeft u geen klant van Zorgstroom te zijn. Jong en oud, iedereen kan lid worden; volgend jaar bent u al lid voor Є 10,95. Als pashouder ontvangt u jaarlijks een brochure waarin alle aanbiedingen van de deelnemende bedrijven vermeld staan. Het aanbod wordt steeds aangevuld met nieuwe aanbieders en acties. Op onze website vindt u onder het kopje Voordeelpas alle actuele aanbiedingen. Wilt u ook lid worden vul dan onderstaand aanmeldformulier in of meld u aan via de website. Telefonisch aanmelden kan natuurlijk ook: bel 0118-684000 en vraag naar de Zorgadministratie.

!

Aanmelding Zorgstroom X-tra pas Naam Voorletters Dhr. / mevr. Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Geboortedatum Betaalwijze oA utomatische incasso van rekeningnummer o Acceptgirokaart Handtekening

Formulier voldoende gefrankeerd opsturen naar: Zorgstroom t.a.v. Zorgadministratie, Postbus 323,4330 AH Middelburg

9


Gezondheidszorg, Uiterlijke Verzorging of Welzijn iets voor jou?

Gezondheidszorg, Uiterlijke Verzorging of Welzijn iets voor jou?

Voor meer informatie: www.scalda.nl zorg@scalda.nl welzijn@scalda.nl Goes: 0113 558000 Terneuzen: 0115 641600

Dan ben je bij ons aan het goede adres! Scalda biedt diverse opleidingen in deze richtingen.

Sterk in glas & schilderwerk 0113 - 577 220 www.roegiersdekoeijer.nl

Altijd direct hulp bij de hand Zelfstandig wonen en toch direct hulp kunnen inroepen wanneer dat nodig is. Dat kan met Stichting Personen Alarmering Zeeland. Met ĂŠĂŠn druk op de knop krijgt u overal in huis verbinding met de alarmcentrale. Een veilig gevoel voor u en uw naasten.

Het systeem van de Stichting Personen Alarmering Zeeland (SPAZ) is de ideale oplossing. De SPAZ heeft een alarmcentrale waar u dag en nacht een beroep op kunt doen zodra dit nodig is.

Kijk voor meer informatie op onze website of bel ons!

Noordpoortplein 2 4331RN Middelburg Tel. 0118-551215 E-mail. info@personenalarmering.nl www.personenalarmering.nl


Samenwerking met Philadelphia Zorgstroom en Philadelphia gaan nauwer samenwerken. Beide partijen ondertekenden hiertoe op 17 oktober een overeenkomst. Dit gebeurde in zorg- en verpleegcentrum NieuwSandenburgh in Veere, de locatie waar Zorgstroom en Philadelphia al langer samenwerken. Cliënten van Philadelphia werken sinds mei van dit jaar in de keuken en de linnenkamer van zorg- en verpleegcentrum Nieuw-Sandenburgh. Sinds oktober werken zij ook in de winkel. De begeleiding wordt verzorgd door Philadelphia, Zorgstroom zorgt op haar beurt voor de faciliteiten. Door deze samenwerking kunnen de openingstijden van de winkel verruimd worden. Doel van deze samenwerking is om met elkaar een breed aanbod van werkervaringsplekken te creëren zodat er een win- win situatie ontstaat voor leerlin-

gen, Philadelphia en Zorgstroom. Het leerwerktraject is gericht op re-integratie. Zorgstroom zoekt continu naar samenwerking met partners in de regio om zo de kwaliteit van zorg te optimaliseren. Philadelphia is een organisatie die ondersteuning biedt aan cliënten met een verstandelijke beperking. Deze ondersteuning varieert van enkele uren begeleiding per week tot dagelijkse intensieve zorg. De organisatie voorziet onder meer in logeeropvang, dagbesteding en begeleide werkvormen. Een voorbeeld van een begeleide werkvorm is Grand Café Willem in Middelburg, waar cliënten van Philadelphia meewerken in de keuken en bediening. Philadelphia wil deze leer- werkplekken voor haar cliënten uitbreiden en vond in Zorgstroom de organisatie die deze plekken kan bieden. Een mooie samenwerking waar beide organisaties baat bij hebben.

Meer informatie Wilt u zorg aanvragen of wilt u meer weten over onze diensten, kosten of indicaties, aarzel niet en neem contact met ons op. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste contactgegevens van Zorgstroom.

Centraal kantoor Zorgstroom De receptionistes van het centrale kantoor helpen u een passend antwoord te vinden op uw vraag. De receptie is op werkdagen bereikbaar van 8.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 0118 - 68 40 00. Breestraat 15 Postbus 323 4330 AH Middelburg E: info@zorgstroom.nl W: www.zorgstroom.nl Bij spoedgevallen belt u voor verzorging, verpleging en de uitleen van verpleegartikelen buiten kantooruren T: 06 - 53 86 36 77.

Zorg- en verpleegcentra • Appartementencomplex Hof Klarenbeek, Gerbrandylaan 4F, Middelburg • Verpleegcentrum Buitenrust, Buitenruststraat 221, Middelburg • Zorgcentrum Rustenburg, Vrijlandstraat 28, Middelburg • Zorgcentrum Swerf-Rust, Laurens Stommesweg 1, Middelburg • Zorg- en verpleegcentrum Nieuw-Sandenburgh, Sandenburghlaan 2, Veere • Sint Jans hospice De Casembroot, Nassaulaan 6-8, Middelburg • Hospice Het Clarahofje, ’s Heer Hendrikskinderendijk 100, Goes Voor informatie over wonen bij Zorgstroom kunt u terecht bij het Steunpunt. De medewerkers zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 uur en 16.30 uur op telefoonnummer 0118 - 68 40 00.

Thuiszorgcentrum Zeeland Voor het lenen, huren en kopen van zorghulpmiddelen. Openingstijden: werkdagen tussen 9.00 en 17.30 uur. Badhuisstraat 104, 4381 LV Vlissingen. T: 0118 - 41 04 01 (kies optie 3 voor de winkel). E: winkel.thuiszorgcentrumzeeland@emcart.nl. W: www.thuiszorgcentrumzeeland.nl

Diëtist Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer 0118- 68 40 00. Als u niet in staat bent om op het spreekuur van de diëtist te komen, dan kan de diëtist bij u aan huis komen. E: diëtisten@zorgstroom.nl

Tafel Thuis Koelversmaaltijden van Tafel Thuis krijgt u nog dezelfde dag als u zich voor 10.00 uur aanmeldt. Bent u later? Dan kunt u al de volgende dag genieten van de maaltijden. Diodeweg 8, 4338 PW Middelburg. T : 0118 - 63 20 30 E: tafelthuis@zorgstroom.nl W : www.tafel-thuis.nl

Plat de Zélande (Catering) Diodeweg 8, 4338 PW Middelburg. T: 0118 - 62 64 04 E: info@platdezelande.nl W: www.platdezelande.nl

Maatschappelijk Werk Walcheren

Onze diensten: Alphahulpbemiddeling ~ Bereikbaarheids- en instructieteam ~ Cursussen en advies ~ Dagbesteding, Dagopvang, Daginloop, Parkinson Dagbehandeling, Parkinson Café ~ Dieetadvisering en voedingsvoorlichting ~ Hospice ~ Huishoudelijke zorg ~ Ketenzorg ~ Maaltijdvoorziening ~ Maatschappelijk Werk Walcheren ~ Nachtzorg ~ Open Tafel ~ Schoolmaatschappelijk Werk ~ Sociaal Raadsliedenwerk ~ Thuisbegeleiding ~ Thuiszorg ~ Tijdelijke opname ~ Uitleen, verkoop en verhuur hulp- en verpleegartikelen ~ Verpleging ~ Verzorging ~ Voordeelpas Zorgstroom Xtra ~ Wonen ~ Zorg op Afroep

Blijf op de hoogte van het laatste Zorgstroom-nieuws, actuele vacatures en nog veel meer:

www.zorgstroom.nl

Voor meer informatie over en het maken/wijzigen van afspraken met Algemeen Maatschappelijk Werk, Schoolmaatschappelijk Werk en Sociaal Raadsliedenwerk. Kantoor MWW Middelburg ‘Porthos’ Sint Sebastiaanstraat 12 , 4331 PL Middelburg T: 0118 - 75 14 00 E: info@mww.nl Kantoor MWW Vlissingen ‘Porthos’ Gebouw de Combinatie, Pablo Picassoplein 126, 4382 KB Vlissingen T: 0118 - 44 88 44 E: info@mww.nl Het MWW is elke werkdag open van 08.30 tot 17.00 uur. Kijk ook op www.porthos.nl voor meer informatie.

11


tie Meer informa ? of aanmelden Ga naar www.cz.nl of bel 88. 0800 024 44

Al eens gedacht aan overstappen?

Alles voor betere zorg

Bij CZ bent u aan het juiste adres voor een zorgverzekering die

DIT DOET CZ

bij u past. En CZ biedt meer. Onze service gaat verder dan alleen

Verzekeringen: verschillende aanvullende verzekeringen die rekening houden

het verzekeren van zorg. CZ probeert u zo goed mogelijk te

met uw levensfase. Mijn CZ: online uw polis, een ingediende nota of eigen

adviseren en te begeleiden als u zorg nodig hebt en u te

risico bekijken en wijzigen? Via Mijn CZ kan dit 24 uur per dag, 7 dagen per

ondersteunen bij het regelen van uw verzekeringszaken.

week. CZ Gezondheidslijn: 24 uur per dag medisch advies.

CZ advertentie Intermediair 258x192mm_individueel_overstappen_2013.indd 1

voor effectief systeembeheer

Amundsenweg 51-53 T: 0113-272217 4462 GP Goes E: info@sbeffect.nl

26-10-12 16:49

Zorgstroom 2012  

Zorgstroom 2012