Page 1

Editie

ZEVENAAR

In deze uitgave informatie over: • Facit • Zozijn • Fokus • GGNet • Careaz • Caleidoz • PSY Care • Het Schild • Praktijk Michail • Detox and More • GGD Gelre-Ijssel • Graafschap College • Hera Vrouwenopvang • MEE Oost-Gelderland • RSR Revalidatietechniek • Stichting VPTZ Thuis Sterven • BuddyZorg Midden Gelderland • Stichting Thuiszorg Midden Gelderland

U itg e b re i d e n i nfo rm atief

• Vrijheid en gewoon wonen • Liefdevolle aanraking • Persoonlijke aanpak

Voor u ligt de uitgave van "Zorg, Gezondheid & Welzijn". Bedrijven en instellingen die werkzaam zijn op het gebied van wonen, werken, leren, zorg- en maatschappelijke dienstverlening verstrekken u via deze uitgave interessante informatie en wetenswaardigheden. De onderwerpen in deze uitgave zijn uiteenlopend van aard: open dagen, opleidingen in de zorg, vrijwilligerswerk, zorgcentra, zorghotels, gehandicaptenzorg en nog veel meer. Maar bovenal een informatieve uitgave waarin u de gelegenheid krijgt om op informele wijze een "kijkje in de keuken" van de deelnemende bedrijven en instellingen te nemen.

is bijzonder

Praktijk Michail Horst

Verzorgd wonen en thuiszorg

Sector Zorg & Welzijn

Opleidingen op bijna elk gebied Zie Pagina 12

Zie Pagina 6

Zie Pagina 7

Gezondheid & Welzijn is een uitgave ngenZorg, op het gebied vanvan: Romeo Delta MultiMedia BV, Tel. 0544-352235, info@romeodelta.nl, www.romeodelta.nl Zorg, Gezondheid & Welzijn een uitgave van: Romeo Delta MultiMedia BV, Tel. 0544-352235, info@romeodelta.nl, www.romeodelta.nl Verpleging enisverzorging


Zorg Gezondheid Welzijn

Editie Voorjaar 2011

Waar verlenen vrijwilligers ondersteuning?

Wilt u er ook zijn voor een ander? De hulp die we als VPTZ bieden aan mensen die een moeilijke tijd doormaken, is van onschatbare waarde. Gewoon “Er Zijn” is al voldoende om de mantelzorgers en de terminale zieke het gevoel te geven dat ze er niet alleen voor staan. Hoe meer vrijwilligers zich bij ons aanmelden, hoe meer mensen we kunnen helpen.

Vrijwilligers verlenen deze hulp thuis of in een Hospice of Bijna-Thuis-Huis. Hier kunnen mensen terecht als er weinig mantelzorg is of als de familie de zorg niet (meer) aankan. Er wordt zoveel mogelijk een thuissfeer gecreëerd doordat mensen hun eigen spullen mee kunnen nemen en familie en vrienden elk moment van de dag kunnen langskomen.

Wat kunnen vrijwilligers doen? • • • •

Waken bij de patiënt Hulp geven bij lichte lichamelijke verzorging Emotionele steun verlenen Mantelzorgers bijstaan

De belangrijkste taak van een vrijwilliger is ‘er zijn’ voor de ongeneeslijk zieke en zijn of haar naasten (partner, familie, vrienden, buren). Dat kan overdag zijn, maar ook ’s nachts. Vrijwilligers verrichten geen verpleegkundige handelingen of huishoudelijke taken. Ze doen hetzelfde als een mantelzorger. De zorg wordt altijd zoveel mogelijk afgestemd op de wensen van de zieke en zijn of haar mantelzorgers.

Meer informatie of aanmelden? VPTZ Stichting Thuis Sterven Duiven/ Westervoort Tel. 06-11427002 VPTZ Didam, Zevenaar, Rijnwaarden en Hospice Martinus Didam Tel. 06-49414950 of 0316-284700 Ook kunt u contact opnemen met de regiocoördinator VPTZ Midden Gelderland Hilde Hooiberg - Tel. 06-23943784

Kijk voor meer informatie op www.vptzmiddengelderland.nl

Wilt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Dagbesteding voor slechtziende ouderen in Ede Het Schild, gevestigd in Wolfheze, is in 2011 gestart met dagbesteding in Ede, speciaal voor slechtziende en blinde ouderen. De dagbesteding is op dinsdagen geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur en biedt u extra ondersteuning en mogelijkheden om uw zelfstandigheid zo veel mogelijk te behouden. En we houden bij alles rekening met uw visuele beperking!

Dus, wilt u... - zo lang mogelijk thuis blijven wonen - extra ondersteuning - nieuwe mensen ontmoeten - samen gezellige activiteiten ondernemen - op een ontspannen manier in contact komen met andere slechtziende en blinde ouderen?

... meldt u zich dan aan. Om u aan te melden of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Het Schild, centrum voor blinde en slechtziende ouderen, en vragen naar Caroline Mintjes. U kunt haar bereiken via 026 – 482 11 77 of per e-mail: caroline.mintjes@hetschild.nl.

www.hetschild.nl

2


Zorg Gezondheid Welzijn

VPTZ

Editie Voorjaar 2011

3

Er zijn

Wanneer u een terminale zieke verzorgt, is het vaak moeilijk om onder ogen te zien dat de zorg te zwaar wordt. Zelfs als er al ondersteuning is van bijvoorbeeld de thuiszorg. Bovendien kan het een drempel zijn om een onbekende om hulp te vragen. Wij weten uit ervaring dat onze vrijwilligers u echt kunnen helpen. Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) VPTZ wil er zijn voor partners, kinderen, familieleden of vrienden die als vanzelfsprekend de verzorging van hun terminale zieke naaste op zich nemen (zij worden mantelzorgers genoemd). Wij zijn er voor u als de zorg u teveel wordt. Als u even op adem wilt komen of aandacht wilt besteden aan andere zaken die voor u ook belangrijk zijn. Er Zijn Mensen die weten dat ze binnenkort zullen sterven, willen het liefst in een vertrouwde omgeving zijn. Steeds meer mensen kiezen ervoor om in de laatste fase van hun leven thuis te zijn. Omringd door mensen die van hen houden, hun levenspartner, familie, vrienden, goede buren. Onze hulp is vergelijkbaar met de hulp

die u zelf biedt. Net als andere vormen van palliatieve zorg, richten wij ons op de kwaliteit van leven en is ons doel om het de terminale zieke zo comfortabel mogelijk te maken. We kunnen `s nachts of overdag waken, helpen bij de persoonlijke verzorging van de zieke, zolang dit geen medische of verpleegkundige handeling betreft. Daarnaast bieden wij een luisterend oor. Bijna-Thuis-Huis. Tevens beschikt Didam over een Bijna-Thuis-Huis voorziening in het woon-, zorg- en dienstverleningscentrum Meulenvelden, waar zorg wordt geboden aan mensen, die in de laatste fase van hun leven zijn gekomen. Deze zorg wordt geboden door geschoolde vrijwilligers als extra aanvulling op de al vaak bestaande zorg vanuit de thuissituatie. Het gaat hier om een lowcare (huisarts-thuiszorg-vrijwilligers) voorziening. De geboden zorg richt zich niet alleen op de bewoner maar ook op de familie en naasten die 24 uur per dag kunnen komen, mogen overnachten en maaltijden kunnen gebruiken. De Stichting Hospice Martinus wil in overleg met de gast en zijn/haar familie/naasten zoveel mogelijk de thuissituatie benaderen, vandaar de naam BijnaThuis-Huis.

Wist u dat 80 % van alle ziektes begint in de darm?

Hoge Darmspoelingen • • • • • • • • • • • •

Opgeblazen gevoel Maagzuur, opboeren Obstipatie, diaree Winderigheid Spastische darm, PDS Moeheid, lusteloosheid Hoofdpijn, migraine Eczeem, acne, psoriasis Onrust, angst, depressie Rugklachten Menstruatieklachten Overgewicht

Informatie Meer informatie over de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg VPTZ stichting Thuis Sterven Duiven/Westervoort Bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 16:00 uur op tel: 06-11427002. Op werkdagen van 9:00 tot 11:00 uur ook bereikbaar via het Meldpunt Vrijwillige Thuishulp Duiven/ Westervoort, tel: 0316-282032 VPTZ Didam, Zevenaar, Rijnwaarden en Stichting Hospice Martinus Bereikbaar via tel: 06-49414950 of 0316-284700

Hoge Darmspoelingen in Arnhem Arnhem – Eind 2007 startte Francis van Dijk Detox & More, praktijk voor ontgiften en meer aan de Oude Velperweg 10 te Arnhem. Vanaf het begin is het superdruk in de praktijk! Er zijn dan ook zoveel mensen met (chronische) klachten en ziekten die ontstaan door een vervuilde darm en verstoorde darmflora. Net zoals vaten vervuild raken en kunnen dichtslibben, kan ook de (dikke) darm behoorlijk vervuild zijn. Dit is niet gezond en kan leiden tot allerlei klachten/ziekten als opgeblazen gevoel, obstipatie,

spastische darm, eczeem, hoge bloeddruk, vermoeidheid, lusteloosheid, rugpijn, hoofdpijn, migraine, overgewicht, gewrichtspijn, tot aan chronische ziekten aan toe!

Colonhydrotherapie

In mijn praktijk geef ik Colonhydrotherapie (hoge darmspoelingen). Met behulp van een gesloten systeem de Colonhydromat stroomt er gezuiverd

water op lichaamstemperatuur in de darm. Het water weekt (oude) ontlasting los. Het is soms onvoorstelbaar hoeveel er uit de darm komt! De behandeling is pijnloos en discreet en vindt plaats in een rustige en warme omgeving. Altijd onder begeleiding. De resultaten zijn geweldig! Soms al na een paar behandelingen. Meestal is een minimale serie van 4 tot 6 behandelingen aan te raden. Mensen voelen zich naar afloop schoon en opgelucht. Niet alleen wordt de darm schoner en gezonder, het hele lichaam wordt gezuiverd en gehydrateerd, de peristaltiek van de darm wordt bovendien gereguleerd. De basis voor gezondheid is weer gelegd…

U bent nooit te oud om zich jonger te voelen!

& MORE Oude Velperweg 10, Arnhem - T 026-3882393 - www.detoxandmore.nl

Detox & More Oude Velperweg 10 Arnhem Tel 026 388 23 93 www.detoxandmore.nl. info@detoxandmore.nl


Zorg Gezondheid Welzijn Op Pad Voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel

Editie Voorjaar 2011

4

Leven met een beperking hoeft niet altijd een handicap te zijn

Jan was een fanatieke triatleet, tot hij drie jaar geleden een motorongeluk kreeg en in coma raakte. Het hersenletsel dat hij opliep, is blijvend. "Op Pad leert me om te gaan met de gevolgen. Ik was een sportman in hart en nieren, altijd op zoek naar de grens. Nu moet ik sneller gas terugnemen. Ik heb geleerd op tijd te rusten en prikkels te vermijden. Zo blijf ik kalmer. Wel heb ik nog de neiging thuis lang door te zeuren over onbelangrijke dingen. Daar praat ik dan over met de begeleider van Op Pad. Zij komt elke week bij ons thuis en helpt me daar weer uit te komen."

Op Pad - Grip op je leven Meer informatie? Tonnie Kock, telefoon 0314 - 39 82 54 (maandag t/m donderdag) of mail naar: t.kock@zozijn.nl

www.zozijn.nl Klik op NAH

Uitkomen met uw geld. Werken in een vaste baan. Een kind opvoeden. Sporten. Gewoon meedoen met onze maatschappij is voor mensen met een beperking of chronische ziekte vaak een hele opgave. Maar u staat er niet alleen voor. MEE helpt u bij vragen over financiën, wonen, werken, vervoer en nog veel meer. MEE ondersteunt u op alle terreinen van het dagelijkse leven. Vaak is er meer mogelijk dan u denkt.

Raad en daad voor iedereen met een beperking T 0314 34 42 24 www.mee-og.nl

Buddyzorg Midden Gelderland

Ernstig of chronisch ziek… Wat nu?

Het leven van mensen die worden getroffen door een chronische of levensbedreigende ziekte, zoals kanker, reuma, Multiple Sclerose of Aids/HIV, staat vaak volledig op z’n kop. Het is fijn als familie, vrienden en naasten helpen. Maar soms ís er helemaal niemand óf is het voor sommige vragen of problemen prettiger om met een “buitenstaander” te praten. De getrainde buddy’s van Buddyzorg Midden Gelderland bieden een dagdeel per week (kosteloos) praktische en emotionele ondersteuning.

Buddyzorg Midden Gelderland, voor iedereen met een chronische en/of levensbedreigende ziekte. Lijkt het je leuk om buddy te worden, vraag dan via onze website een uitgebreid informatiepakket aan!

Hulp tegen geweld Geweld in een relatie tussen twee mensen heet huiselijk geweld. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld slaan, schoppen, schelden, bedreigen, vernederen of verkrachten. Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in Nederland. Bijna 45% van alle mensen krijgt er ooit mee te maken, zowel mannen, vrouwen als kinderen. Ongeacht sociale klasse, culturele achtergrond, opleiding, religie of inkomen. Hera biedt voorlichting, hulp en opvang vanuit verschillende steden in Gelderland. Voor aanmelding, advies of informatie: 026-389 49 45 (24 uur per dag bereikbaar) www.hera.nl

www.buddyzorgmiddengelderland.nl Buddyzorg Midden Gelderland, postbus 2210, 6802 CE Arnhem Telefoon: (026) 3272266, e-mail: buddyzorg@swoa.nl Buddyzorg Midden Gelderland wordt beheerd en uitgevoerd door Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA).

Centraal bureau: Jansbuitensingel 20, 6811 AD Arnhem, 026-3525810


Zorg Gezondheid Welzijn ‘Ze zeggen dat ik zo veranderd ben’ Leven na een CVA, hersenbloeding of ongeval Op Pad ondersteunt In de kracht van haar leven werd Mieke getroffen door een hersenbloeding. ‘De mensen in mijn omgeving zeggen dat ik zo veranderd ben. Alles is anders: mijn karakter, mijn manier van lopen, mijn gedrag .... Het zal nooit meer worden zoals het was’ Plotseling getroffen worden door hersenletsel; jaarlijks gebeurt het ruim 100.000 Nederlanders. Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel hebben een specifieke behoefte aan ondersteuning en begeleiding. Dat komt vooral door de herkenbare breuk tussen de periode vóór en na het oplopen van hersenletsel. Op Pad, onderdeel van Zozijn, ondersteunt mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) bij wonen, werken en vrije tijd. Meer informatie? Neem contact op met: Tonnie Kock - Tel. 0314 - 39 82 54 (maandag t/m donderdag) of mail naar: t.kock@zozijn.nl

www.zozijn.nl Klik op NAH

Editie Voorjaar 2011

5

Regie over leven na hersenletsel MEE Oost-Gelderland heeft een regiemap ontwikkeld voor mensen met hersenletsel. De map is een wegwijzer. Hij geeft informatie en steun aan mensen met hersenletsel als gevolg van een herseninfarct, hersenbloeding, zuurstoftekort, ongeluk. De map is voor € 19,95 (exclusief € 6,75 verzendkosten) bij MEE te bestellen via T 0314 34 42 24 . Op www.mee-og.nl kunt u meer informatie vinden. De regiemap is ontwikkeld vanuit de praktijk van MEE, een organisatie die mensen met een beperking, hersenletsel, autismespectrumstoonis of chronische ziekte ondersteunt, adviseert en Leven met informeert. De map bestaat uit zeven deleneen metbeperking informatie over post, financiën, hoeft huis- niet altijd houding, dagbesteding, sociale een rela-handicap te ties, veranderingen na hersenletsel zijn en opvoeden, uitneembare stappenplanDaarom is de map flexibel van opzet nen en bijlagen. De bijlagen kunnen en kan iedereen de map op zijn worden gebruikt om de eigen manier eigen wijze inrichten. van werken op te schrijven en bieden extra achtergrondinformatie. Meer informatie De regiemap is bedoeld voor mensen Voor meer informatie over de remet hersenletsel en hun netwerk. giemap of de ondersteuning van Het gebruik van de map wordt MEE aan mensen met hersenletsel, mede bepaald door de aard van kunt u contact opnemen met MEE Uitkomen uw geld. Werken in het hersenletsel, niet iedereen is na metOost-Gelderland: een vaste baan. Een kind opvoeden. hersenletsel nog goed in staatSporten. om Gewoon T 0314 34 42 24 meedoen met zelfstandig de map door te nemen info@mee-og.nl is voor mensen onzeen maatschappij met een beperking of chronische tekst te lezen. www.mee-og.nl ziekte vaak een hele opgave. Maar u staat er niet alleen voor. MEE helpt u bij vragen over financiën, wonen, werken, vervoer en nog veel meer. MEE ondersteunt u op alle terreinen van het dagelijkse leven. Vaak is er meer mogelijk dan u denkt.

Raad en daad voor iedereen met een beperking T 0314 34 42 24

“De persoonlijke aanpak Hera, voorlichting, hulp en opvang bij huiselijk geweld is bijzonder” De hoge mate van betrokkenheid van Buddyzorg Midden Gelderland is uniek. Er wordt bewust een ‘maatjesgevoel’ gecreëerd. Dat maakt buddyzorg zo succesvol. Een buddy is er onvoorwaardelijk en richt zich alleen en volledig op de zieke, zonder dat er iets tegenover hoeft te staan. “De buddy helpt mijn vrouw” “Mijn vrouw kon al snel haar werk niet meer uitvoeren. Dan ben je opeens niet alleen ziek, je totale dagbesteding valt weg. Natuurlijk probeer ik zo veel mogelijk zorg op me te nemen, maar ik heb ook een fulltime baan. Onze familie woont ver weg en vrienden wonen verspreid over het land. In onze woonplaats hebben we geen groot netwerk. Een jaar geleden kreeg mijn vrouw een buddy, op haar eigen initiatief. Ze had behoeft e aan meer ondersteuning. Een vriendschap kan spanningen met zich meebrengen, met een buddy is dat niet. Het is voor mij een geruststelling dat de buddy er is. Alles wat mijn vrouw kan helpen, grijp ik met beide handen aan.”

In het verleden was de hulpverlening na huiselijk geweld met name gericht op de slachtoffers van het geweld. Nog steeds worden veel vrouwen en kinderen in de vrouwenopvang geholpen. Zij zijn daar (tijdelijk) veilig en krijgen ondersteuning bij hun problemen. Soms besluiten mensen dat het beter is om niet meer met elkaar verder te gaan. Daar kunnen belangrijke redenen voor zijn: het lukt niet om samen de proble-

De naam van Jan Willemsen is op zijn verzoek gefingeerd. De vrouw van Jan Willemsen (49 jaar) heeft Multiple Scerlose (MS). Zij heeft een buddy.

www.buddyzorgmiddengelderland.nl Buddyzorg Midden Gelderland, postbus 2210, 6802 CE Arnhem Telefoon: (026) 3272266, e-mail: buddyzorg@swoa.nl

www.mee-og.nl

men op te lossen, of één van de partners wil niet meewerken aan een oplossing. Maar veel gezinnen willen juist wel met elkaar verder. Zonder het slaan, de vernederingen of de constante ruzies. Omdat het geweld ernstige gevolgen heeft, voor alle betrokkenen, met name voor de kinderen. Daarom is er nu hulp voor zowel slachtoffers als plegers. Voor mannen, vrouwen en kinderen. Zodat ze wel met elkaar verder kunnen, in een geweldloos gezin. Meer informatie? Belt u met 026-389 49 45


Zorg Gezondheid Welzijn

Editie Voorjaar 2011

6

Praktijk Michail Horst ✧ LIPOSCULPTURE

vanaf

€ 950,-

✧ OOGLIDCORRECTIE

voor

€ 695,-

✧ MACSLIFT

voor

€ 2600,-

✧ BORSTVERGROTING

voor

€ 2600,-

✧ ANTI-RIMPEL BEHANDELINGEN

vanaf

€ 150,-

Praktijk voor Esthetische Chirurgie Drs. Angelos Michail www.praktijkmichail.nl Tel. Nr. 06-36281006

GGNet

specialist in geestelijke gezondheidszorg

Zoekt Lid Raad van Toezicht Voor meer informatie kijk op www.Caleidoz.nl

Caleidoz kleurt uw welzijn Caleidoz, Steenhuizen 6, 6901 JL Zevenaar Tel. 0316-526994 www.Caleidoz.nl

Heeft u of iemand in uw omgeving psychische klachten? Bij GGNet vindt u alle soorten psychische hulp. Van preventieve cursussen tot langere therapievormen. Op ruim 60 locaties kunt u bij ons terecht voor hulp en ondersteuning. Met 2400 collega’s helpen wij u graag op weg! Voor de regio Zevenaar kunt u terecht op het RGC (naast het Ziekenhuis Zevenaar), Hunneveldweg 14, Zevenaar. Telefoon: (0316) 58 33 33.

Meer weten? www.ggnet.nl


Zorg Gezondheid Welzijn

Editie Voorjaar 2011

7

Verzorgd wonen en thuiszorg: Dat vindt u natuurlijk bij Careaz! Careaz Careaz staat voor zorg (care) van A tot Z en is dé organisatie bij u in de buurt voor wonen, welzijn en (thuis) zorg. Door onze jarenlange ervaring, deskundige medewerkers en vele vrijwilligers kunnen we op veel vragen snel een antwoord geven. Daarin schuilt de kracht van onze kleinschalige, betrouwbare organisatie. Kwaliteitszorg Kwaliteit uit zich bij ons in respect, deskundigheid en een vriendelijke benadering. Wij maken afspraken met u over welke zorg wanneer het beste geboden kan worden en gaan regelmatig na of de hulpverlening nog aansluit bij uw verwachtingen. Uiteraard geeft u, samen met uw familie aan, wat u daarin belangrijk vindt. Careaz is in het bezit van het kwaliteitscertificaat voor verpleging, verzorging en thuiszorg. Aanbod van zorg en dienstverlening Woonzorgcentra Careaz heeft drie woonzorgcentra in Lichtenvoorde (Antoniushove), Dinxperlo (Dr. Jenny) en Borculo (JW Andriessen). Alle centra hebben diverse voorzieningen zoals een winkeltje, een kapper, huiskamers en een restaurant. Vrijwilligers dragen bij aan allerlei activiteiten, waardoor de centra onderdeel zijn van de gemeenschap.

Verpleegunits Careaz heeft verpleegunits voor kleinschalig wonen in Lichtenvoorde. Borculo en Dinxperlo. De cliënten hebben een eigen zit/slaapkamer. Het dagelijkse leven speelt zich af in de huiskamers, waar wordt gegeten, gekookt, het nieuws wordt gelezen en dus het leven van alle dag wordt geleefd. Eén woongroep (Dinxperlo) heeft een speciaal programma voor mensen met Korsakov. Dagzorg Careaz biedt verschillende vormen van dagzorg. Afhankelijk van de hulpvraag kan de dagactiviteit basis, speciaal

kleurt uw welzijn Caleidoz , de welzijnsorganisatie in Zevenaar, heeft een breed aanbod van voorzieningen. Iedereen van jong tot oud is welkom om mee te doen aan of het opzetten van activiteiten. Ook kan men ondersteuning krijgen bij vragen en behoeften op het gebied van welzijn en zijn er diverse mogelijkheden voor sociaal contact met leeftijdsgenoten. Een kleine greep uit de reeks van ontmoeten zijn de inloopmiddagen en disco-avonden voor de jeugd in 4-All, activiteiten voor ouderen op de Hooge Bongert of op de Dagbesteding Hunneveld, het Alzheimercafé, de mantelzorgsalons, de Open Tafels etc.

Dit alles wordt gedaan door een team van deskundige medewerkers, ondersteund door vele honderden vrijwilligers vanuit vier locaties. Kijk eens op de website www.Caleidoz.nl of laat u informeren door de medewerkers op onder vermelde locaties:

4 All Engeveldweg 4 6904 GM Zevenaar Tel. 0316-332765

Dienstverlening Voor veiligheid, gemak en kwaliteit van leven kan via Careaz gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld maaltijdservice, personenalarmering, eenvoudige technische klussen in huis of het doen van boodschappen.

Thuiszorg en huishoudelijke hulp Careaz levert thuiszorg en huishoudelijke hulp in de gemeenten Berkelland, OostGelre, Winterswijk en Aalten, aan iedereen van 18 jaar en ouder. Vanuit onze vaste locaties zijn we altijd bij u in de buurt, overdag, ’s avonds en ’s nachts!

Meer informatie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze hoofdlocatie: 0544 374273 of onze website www.careaz.nl bezoeken.

1 op de 4 Nederlanders heeft een psychisch probleem Zit u met uzelf in de knoop? Gelukkig is er veel aan psychische klachten te doen. Heeft u of iemand in uw omgeving psychische klachten, dan kan GGNet u verder helpen. Wij hebben alles in huis op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Om klachten te voorkomen, voor behandeling of ondersteuning. Wij helpen u, als u er zelf niet meer uitkomt. Elsa (24 jaar) had een depressie: ”Ik kreeg last van allerlei vage klachten. Ik voelde me vreselijk alleen en verlaten. Achteraf bleek dat ik wegzakte in een depressie. Ik heb met een psychotherapeut van GGNet gesproken. Het waren moeilijke, emotionele gesprekken, maar het hielp me wel. Ik heb weer plezier in het leven en kan genieten van dingen.”

Uitgangspunten van Caleidoz zijn: een leefbare en een op elkaar betrokken samenleving, inspelen op actuele maatschappelijke ontwikkelingen en aansluiten bij en ondersteunen van de eigen kracht van mensen om oplossingen te bedenken voor vragen en/of problemen waar men tegen aanloopt. Caleidoz Steenhuizen 6 6901 JL Zevenaar Tel. 0316-526994

of psychogeriatrie één of meerdere dagdelen per week worden bezocht. In alle gevallen wordt begeleiding en structuur geboden om zolang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Tussen de middag wordt een warme maaltijd aangeboden.

Tine (54) over haar moeder met Alzheimer: “Uit onderzoek bleek dat mijn moeder Alzheimer heeft. We hebben vanuit GGNet begeleiding gekregen bij het accepteren en omgaan met de gevolgen van dementie.“ Dagbesteding Hunneveldweg 17-04 6903 ZZ Zevenaar Tel. 0316-526666

De Hooge Bongert De Hooge Bongert 3 6903 DA Zevenaar Tel. 0316-526994

Meneer Dijkma (74) heeft een angststoornis: “Nadat mijn vrouw overleed, moest ik alles alleen doen. Daar zag ik steeds meer tegenop. Op het laatst

durfde ik nauwelijks nog mijn huis uit. Eén keer werd ik duizelig en misselijk en viel ik bijna flauw. Na onderzoek bleek dat ik een angststoornis had. GGNet helpt me hiermee om te gaan”. Wilt u uw klacht aanpakken? Wilt u advies? Wilt u weten hoe u om moet gaan met iemand met psychische problemen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij beantwoorden graag uw vragen! Bezoek onze website www.ggnet.nl voor meer informatie of vraag uw huisarts. GGNet heeft meer dan 60 locaties. In Zevenaar kunt u terecht op het RGC (naast het ziekenhuis), Hunneveldweg 14, tel.nr. (0316) 58 33 33.


Zorg Gezondheid Welzijn

Editie Voorjaar 2011

8

Comfortabel ouder worden dankzij RSR Niet alleen voor sta-op fauteuils, rollators en scootmobielen, maar ook voor andere hulpmiddelen bent u bij ons aan het juiste adres. Ook verhuur is mogelijk!

Ons assortiment bestaat uit o.a.: -K  leine hulpmiddelen voor het dagelijks leven (ADL) - S cootmobielen (regulier en deelbaar, nieuw en gebruikt) - Rollators - Rolstoelen (nieuw en gebruikt) - Trapliften - Fietsen met hulpmotor, aangepaste fietsen - Sta-op fauteuils - Douche- en toilethulpmiddelen - Werkstoelen RSR is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur. Als u niet naar RSR kunt komen, komen wij naar u toe! RSR Revalidatieservice B.V. – Prins Bernhardstraat 63 – 7064 GD SILVOLDE Vestiging Arnhem: Heijenoordseweg 130 – 6813 GC ARNHEM Telefoon: 0900-3344556 (lokaal tarief) – Internet: www.rsr.nl - e-mail: info@rsr.nl

‘Er komt altijd iemand die me helpt’

Ondersteunt en Adviseert Kwaliteitsbeleid in de zorg- en welzijnssector ook voor de eerste lijn!

Persoonlijke verzorging; één van de diensten van STMG

Onderzoek, workshops en trainingen

‘Natuurlijk wil ik het liefst zo zelfstandig mogelijk blijven wonen. Maar dan wel met

Cliëntenraadpleging met de CQ-index

de zekerheid dat er iemand komt helpen als dat nodig is. Bij STMG houden ze écht rekening met mijn wensen, behoeften en voorkeuren. Ik moet zeggen: dat geeft een heel gerust gevoel!’

Tevredenheidsonderzoek medewerkers

STMG helpt met verzorging en verpleging bij u thuis. Dat was zo, dat is zo en dat blijft zo! Onze wijkverpleegkundigen en wijkteams staan voor u klaar. STMG biedt ook hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning, personenalarmering, uitleen van hulpmiddelen, voedingsadvies, voorlichting en cursussen.

Kijk op www.stmg.nl of bel (026) 376 22 22

Parlevinkerstraat 25, Velsen-Noord Tel 0251 – 212 202 www.facit.nl


Zorg Gezondheid Welzijn

Editie Voorjaar 2011

RSR maakt mensen mobiel!

9

Met een steuntje in uw rug zelfstandig blijven Teams Thuishulp, Verzorging & Verpleging van STMG helpen u graag

Onder dit motto opereren wij als dé dienstverlener en leverancier voor gehandicapten en mensen die letterlijk steun of een helpende hand kunnen gebruiken. Wij bieden daartoe een breed scala aan hulpmiddelen: van rollator tot rolstoel, van aangepast bestek tot hooglaagbed. Als relatief kleine organisatie staan bij ons begrippen als flexibiliteit en kwalitatief excellente dienstverlening hoog in het vaandel. Binnen RSR leveren diverse afdelingen een bijdrage aan het verwezenlijken van ons motto. Zo zijn onze adviseurs behulpzaam bij het kiezen van de meest geschikte voorziening, verzorgen de afdelingen Stoffering en Adaptatie de noodzakelijke aanpassingen, terwijl de Reparatieafdeling repareert. De grootste uitdaging vind RSR het leveren van adequate hulpmiddelen. Waar een standaardvoorziening geen uitkomst (meer) biedt, gaat RSR op zoek naar een passende oplossing. De ene keer is die oplossing gecompliceerd en vernuftig, de andere keer verrassend eenvoudig. Dat is onze kracht: RSR blijft met u meedenken tot er een doeltreffende oplossing is gevonden. Ook nadien bent u bij ons in vertrouwde handen: RSR beschikt over een volledig serviceapparaat dat zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar is. Onze monteurs zijn in geval van nood altijd snel ter plaatse. Kortom: wij zijn mobiel om u weer mobiel te maken!

Optimaal functioneren RSR stelt alles in het werk om het leven voor u gemakkelijker te maken. Daarom houden wij rekening met uw dagelijkse activiteiten en de rol die een voorziening daarbinnen moet vervullen. Als dat nodig is, worden materialen op maat gemaakt of aangepast om optimaal in uw leefomgeving te kunnen functioneren. Uitgangspunt is altijd dat uw zelfstandigheid zoveel mogelijk wordt bevorderd of behouden. Onze adviseurs en productspecialisten kunnen u uitgebreid informeren en adviseren. In onze showrooms (Silvolde, Arnhem en Nieuwleusen) staat een scala aan hulp-

middelen overzichtelijk opgesteld, van fauteuil tot aangepast bestek. Iedereen die hulpmiddelen wil huren of aanschaffen kan deze hier bekijken en uitproberen. Onze showrooms zijn van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 uur en 16.30 uur geopend. RSR werkt bij voorkeur op afspraak. Zo bent u ervan verzekerd dat één van onze adviseurs u goed van dienst kan zijn. Bent u niet in staat om naar één van onze showrooms te komen, dan komt RSR naar u toe. Ook heeft RSR een speciale oefentuin waar klanten onder deskundige leiding van één van onze adviseurs kunnen oefenen met scooter, rolstoel of rollator. Want het is belangrijk om te zien hoe de gebruiker zijn voorziening beleeft en beheerst. Wij vinden dat dit oefenen zoveel mogelijk moet gebeuren in de dagelijkse omgeving van de gebruiker. In de meeste gevallen zal dit thuis zijn of in de instelling waarin de gebruiker verblijft. Om die reden worden rijlessen zo veel mogelijk ook op de woon- of verblijfplaats aangeboden. Soms kan het wenselijk zijn eerst te oefenen in een meer laagdrempelige omgeving. Dat kan in de speciale rolstoeltuin van RSR, die is voorzien van realistische verkeersbeelden en hindernissen uit de dagelijkse praktijk. De rolstoeltuin wordt ook gebruikt als testcircuit om nieuwe rolstoelen te testen of om te bekijken of een rolstoel na een ingrijpende reparatie weer naar behoren functioneert. Naast verkoop en verhuur van hulpmiddelen biedt RSR een servicedienst die zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar is. Het is mogelijk om diverse service- en/of onderhoudscontracten af te sluiten. RSR Revalidatieservice BV Prins Bernhardstraat 63 7064 GD Silvolde T : +31 (0)900 33 44 556 E : info@rsr.nl I : www.rsr.nl

Er kan een dag komen dat u bij de dagelijkse verzorging van uw huis, uzelf of uw partner wel een steuntje in uw rug kunt gebruiken. Hulp bij opstaan, wassen en aankleden bijvoorbeeld. Maar het kan ook zijn dat u verpleging nodig heeft, zoals hulp bij medicatie of wondzorg na een verblijf in het ziekenhuis of bij een chronische aandoening. Het is prettig te weten dat Teams Verzorging & Verpleging van Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland (STMG) u dat steuntje in uw rug kunnen bieden.

Wij bieden: Hulp bij het huishouden Hulp bij verzorging Hulp bij verpleging Personenalarmering Informatie, advies en begeleiding

Klantenservice STMG voor al uw vragen over zorg thuis Met al uw vragen over zorg kunt u 7 x 24 uur per dag bellen met onze klantenservice (026) 376 22 22. Kijk voor uitgebreide informatie over ons thuiszorgaanbod ook op www.stmg.nl. Om in aanmerking te komen voor hulp bij het huishouden en verzorging of verpleging heeft u een indicatie nodig. Onze klantenservice helpt u graag bij uw aanvraag.

Kwaliteitsbeleid anno 2011 FACIT KAN U VAN DIENST ZIJN! Kwaliteitsbeleid draagt bij aan een stevige basis onder uw dienstverlening. De medewerkers van Facit hebben veel ervaring met het ondersteunen van organisaties in diverse zorgsectoren op dit gebied. Wij helpen u graag bij de implementatie van uw kwaliteitssysteem of de uitvoering van uw kwaliteitsbeleid. Projectleider of interim kwaliteitscoördinator Samen met u of de medewerkers van uw praktijk maken we een actieplan, om toe te werken naar certificering. Nulmetingen/pre-audits Bij een nulmeting of pre-audit wordt uw praktijk, door middel van interviews en documentenonderzoek, doorgelicht op aanwezige procedures, protocollen en werkwijze van medewerkers. De eindrapportage van de nulmeting of pre-audit voorziet in een lijst met actiepunten en biedt hiermee een belangrijk houvast voor het toekomstige kwaliteitsbeleid. Cursus Interne Audit De cursus Interne Audit is interessant voor medewerkers die al enige ervaring opgedaan hebben op het gebied van kwaliteit. Na afloop van deze cursus kan de deelnemer in de eigen praktijk interne audits

organiseren en uitvoeren om na te gaan in hoeverre het kwaliteitssysteem is geïmplementeerd. Cliëntenraadpleging met CQ-Index Facit kan voor uw organisatie een cliëntenraadpleging uitvoeren met behulp van de CQ-index. De CQ-index (Consumer Quality Index) is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. Meer informatie Bel 0251-212202 of kijk op onze website www.facit.nl


Zorg Gezondheid Welzijn

Editie Voorjaar 2011

Wilt u gezond en fit blijven?

10

Postbus 77 7090 AB Dinxperlo � http://www.psycare.nl � 0651 353 365 ִ info@psycare.nl Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden zoeken wij voor onze locatie in Doetinchem

s s s s s

Blijf bewegen voor een goede conditie en sterke spieren Wees voorzichtig met medicijnen en alcohol Zorg dat u alles goed kunt zien Richt uw woning veilig in Draag stevige schoenen

een

Psychotherapeut / Klinisch Psycholoog

(M/V)

Onze interesse gaat uit naar kandidaten met:

Ervaring met diagnostiek en behandeling van kinderen.

Kennis van hechtingsproblemen.

Ervaring met ouderbegeleiding en/of behandeling van volwassenen.

Systemisch georiënteerd.

Relevante BIG registratie.

EMDR-opleiding is een pré.

Interesse ? Stuur dan je sollicitatie met CV naar: info@psycare.nl

Specialismen

www.ggdgelre-ijssel.nl www.veiligheid.nl www.seniorgezond.nl

Kinder en Jeugd, Hechtingsproblematiek, Systeem therapie, EMDR Behandel locaties

Dinxperlo – Doetinchem – Arnhem


Zorg Gezondheid Welzijn

Editie Voorjaar 2011

11

‘Ik ben niet afhankelijk van hulp op vaste tijden en kan op elk gewenst moment assistentie oproepen. Ik woon middenin de samenleving. Deze mate van zelfstandigheid vind je alleen met Fokus. Ideaal.’

Fokus: vrijheid en gewoon wonen Fokus maakt gewoon wonen mogelijk voor mensen met een lichamelijke handicap. Dat doet Fokus door in aangepaste woningen assistentie te verlenen bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). En dat 24 uur per dag, op afroep en aanwijzing. Zo heeft de cliënt de maximale vrijheid om het dagritme te bepalen en zelf de regie over het leven te hebben.

Een Fokusproject (officieel: ADL-cluster) bestaat uit 12-20 Fokuswoningen en een ADLeenheid. De huurwoningen zijn eigendom van een woningcorporatie. De woningen zijn verspreid gebouwd, volledig geïntegreerd in een gewone woonwijk. Vanuit de nabijgelegen ADL-eenheid verleent Fokus de ADL-assistentie. Dag en nacht, zeven dagen per week, ook in noodsituaties. Het gaat om assistentie bij bijvoorbeeld lichamelijke verzorging, eten en drinken, verplaatsingen en toiletgang. De volledig aangepaste Fokuswoningen zijn via een alarm-intercomsysteem verbonden met de ADL-eenheid. De cliënt roept de assistentie op zodra hij of zij deze nodig heeft, en is dus niet gebonden aan vaste tijden. Fokus is actief in heel Nederland, bijvoorbeeld in Arnhem, Ede, Tiel, Oss,

Elst, Nijmegen en Doetinchem. In Boxmeer wordt de haalbaarheid van een nieuw project onderzocht. In Groesbeek is op dit moment een nieuw Fokusproject

in aanbouw. In dit mooie nieuwbouwproject Drulse Beek, vlakbij het centrum van Groesbeek, zijn nog woningen beschikbaar!

Wilt u meer weten over Fokus? Kijk op www.fokuswonen.nl of bel met het Servicepunt: (050) 521 72 72.

Gezond en fit zonder vallen Ook hechtingsproblemen kunnen Speciaal voor de zelfstandig wonende 65-plussers in gemeente Montferland start de campagne ‘Gezond en fit zonder vallen’. De GGD heeft in samenwerking met diverse organisaties enkele handige tips opgesteld om een val op oudere leeftijd te voorkomen. Blijf bewegen voor een goede conditie en sterke spieren Wie iedere dag een half uur beweegt, houdt de conditie op peil en zorgt voor soepele en sterke spieren. Ook oefent u hiermee het evenwicht en de reactiesnelheid. Welcom biedt sportmogelijkheden voor mensen met beperkingen: gezond en nog gezellig ook. Bij verschillende fysiotherapeuten kunt u terecht voor een aangepast beweegprogramma. Wees voorzichtig met medicijnen en alcohol Alcohol, kalmerende medicijnen en slaapmiddelen vertragen het reactievermogen en zijn bovendien verslavend. Drink daarom niet meer dan 2 glazen alcohol per dag. Drink geen alcohol als u medicijnen gebruikt. Zorg dat u alles goed kunt zien Ongemerkt kunnen de ogen achteruit gaan. Als u bijvoorbeeld een stoeprand over het hoofd ziet, kunt u vallen. Laat daarom elk jaar uw ogen meten bij de opticien of optometrist.

Richt uw woning veilig in U kunt uw woning veiliger en comfortabeler maken met aanpassingen die eenvoudig zelf te doen zijn. Een paar tips voor een veilige inrichting: • org voor voldoende loopruimte tussen de meubels • Doe ’s avonds voldoende verlichting aan • Voorkom losliggende snoeren en kleedjes • Leg geen losse spullen op de grond of trap Stevige schoenen Goede schoenen lopen lekker, geven steun en kunnen voorkomen dat u struikelt of valt. De zool van uw schoen moet stroef zijn en makkelijk met de voet meebuigen. U loopt makkelijker op schoenen die niet te zwaar zijn en een platte hak hebben. Meer informatie Wilt u meer weten om vallen voorkomen? Kijk op www.veiligheid.nl of op www.seniorgezond.nl. Als u meer wilt weten over beweegactiviteiten, kunt u contact opnemen met Welcom, g.wams@welcommail. nl, telefoon 0314 - 65 27 16 of kijk op www.welcomsite.nl

goed behandeld worden Gehechtheid is de affectieve band die er tussen twee personen bestaat. Kinderen hebben een hechtingsrelatie nodig om zich te kunnen ontwikkelen, omdat zij vanwege hun leeftijd afhankelijk van volwassenen zijn. In de wetenschappelijke literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen een veilige gehechtheid en een onveilige gehechtheid. Kinderen die veilig gehecht zijn hebben vertrouwen in zichzelf en in anderen en zij leven en ontwikkelen zich vanuit dat basisvertrouwen. Kinderen die onveilig gehecht zijn hebben vaak dat basisvertrouwen niet en ontwikkelen zich daardoor minder evenwichtig. Zij ervaren dan diverse problemen ofwel de (directe) omgeving ervaart diverse problemen met deze kinderen. Dit noemen we dan hechtingsproblemen. Uit wetenschappelijk onderzoek en ervaringen met behandelingen door Melody PsyCare weten we dat hechtingsproblemen op verschillende manieren kunnen ontstaan en er vaak sprake is van verschillende factoren die daarin meespelen. Wie zijn wij De 2elijns psychotherapiepraktijk Melody PsyCare richt zich op kinderen en jeugdigen en is gespecialiseerd op het gebied van hechtingsproblematiek / -stoornissen. Daarnaast behandelen we ook op de meer algemene vormen van psychische problematiek bij kinderen, inclusief leer- en gedragsstoornissen en bieden ook diverse vormen van ouderbegeleiding, psycho-educatie en groepstrainingen aan. Op alle locaties is de mogelijkheid tot het gebruik van een spel-

kamer. De psychotherapiepraktijk Melody PsyCare behandeld voornamelijk kinderen en jeugdigen, maar er kunnen ook volwassenen terecht. Daarnaast wordt er zeer regelmatig diagnostisch onderzoek verricht. Er zijn op dit moment behandel locaties in Dinxperlo, Doetinchem en Arnhem. Ons netwerk groeit gestaag De psychotherapiepraktijk Melody PsyCare heeft een goed netwerk. Er zijn contacten met jeugdzorginstellingen, zoals Bureau Jeugdzorg en Lindenhout, en de geestelijke gezondheidszorg en kinderpsychiatrie. Tevens neemt de praktijk deel aan een regionaal netwerk van kinder- en jeugdpraktijken in Arnhem en omgeving. De praktijkhouder is ook actief als docent bij het SPON, waardoor ook weer contacten ontstaan. Behandelaanbod Door onze focus op kwaliteit richten wij ons op een beperkt aantal specialismen: Kind en Jeugd, Hechtingsproblematiek, Fasetherapie, Systeemtherapie en EMDR. Wij bieden o.a. Psychologische behandeling, Psychotherapie, Psychologisch onderzoek, Activerende begeleiding, Speltherapie en Creatieve therapie aan. Informatie Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@psycare.nl of onze site bezoeken via www.psycare.nl


Zorg Gezondheid Welzijn

Editie Voorjaar 2011

12

Sector Zorg & Welzijn

Opleidingen op het gebied van Verpleging en verzorging Basis-Zorg en welzijn Welzijn en cultuur Sport en bewegen Onderwijs en begeleiding

www.graafschapcollege.nl

Dr. Bardetplaats 7, 7001 DV Doetinchem, Tel 0314 353 540

G Z W Zevenaar  
G Z W Zevenaar  

infokrant gezondheid, zorg en welzijn

Advertisement