Page 1

ambitie n j i z l e w n in zorg e ambitieZW

1

MAGAZINE OVER DE ZEEUWSE ZORG- & WELZIJNSARBEIDSMARKT

Win

een WELLNESS WEEKEND met je mooiste moment

28 pagina’s

inspiratie, passie, groei: TROTS in Zeeuwse Zorg en Welzijn

Zelfstandig en teamgericht werken

Respect voor mijn beroep

Kleur

in Zorg en Welzijn

Volg ons op Twitter @ambitieZW en Wordt fan via Facebook

facebook.com/ambitieZW

www.ambitiezorgwelzijn.nl


Werken in de kinderopvang? professioneel, zakelijk en betrokken

www.kinderopvangwalcheren.nl Buitenhove 161 | 4337 HG Middelburg | T 0118 61 45 32 | E info@skow.nl

www.emergis.nl

Samen werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Geestelijke gezondheidsproblemen kunnen ieder van ons treffen. Het is onze ambitie deze zo veel mogelijk te voorkomen, waar mogelijk mensen te genezen en waar nodig hen te ondersteunen. Wij zetten ons in het bijzonder in voor de meest kwetsbare mensen. Het is onze uitdaging en onze inspiratie om samen met anderen te werken aan een gezond Zeeland. Drie kernwaarden staan hierbij voorop:

passend - ruimte - samen

Vacatures CURAMARE CuraMare biedt thuiszorg, intramurale verpleging en verzorging, verloskundige zorg en ziekenhuiszorg op Goeree-Overflakkee, westelijk Voorne-Putten en omliggende gebieden. Dagelijks spannen meer dan 1.800 professionele medewerkers zich met hart en ziel in voor de best mogelijke zorg!

Wij zijn op zoek naar:

Operatie-assistent - VWB1125 Het betreft een dienstverband van minimaal 24 uur per week.

Anesthesie-assistent - VWB1111 Het betreft een dienstverband van minimaal 24 uur per week.

Verpleegkundige - ZVGO1110 Het betreft een dienstverband van 69,5 uur gemiddeld per maand.

Verzorgenden niveau 2 en 3 - ZVGO1121 Het betreft oproepovereenkomsten. Voor meer informatie over bovenstaande vacatures verwijzen wij u naar onze website www.curamare.nl De instellingen binnen CuraMare hebben niet alle dezelfde identiteit. Van kandidaten wordt gevraagd de identiteit van de eigen instelling en, indien van toepassing, ook die van de andere instellingen, te respecteren. Van CuraMare maken deel uit Stichting CuraMare, Stichting Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee (ZVGO), Stichting Natalia en de Stichting Ondersteunende Diensten CuraMare.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Zorgstroom, dichtbij mensen Waar mensen‌ graag klant zijn graag werken graag wonen graag komen graag mee samenwerken Medewerkers werken met passie en plezier bij Zorgstroom, past dit ook bij jou? Kijk voor de vacatures op www.zorgstroom.nl of neem contact op met een van onze medewerkers, 0118-684000 Je kunt ook mailen naar hrm@zorgstroom.nl Volg ons ook op Twitter (Zorgstroomop1) en de Zorgstroom Hyves!


ambitieZW

3

Inhoud Colofon Dit Ambitie in Zorg&Welzijn magazine is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Provincie Zeeland en de zorg- en welzijnorganisaties in Zeeland en directe omgeving. De uitvoering was in handen van ViaZorg.

ViaZorg Postbus 293 4460 AR Goes T (0113) 250073 E info@viazorg.nl I www.viazorg.nl / www.zz.nl

Redactie is tot stand gekomen met medewerking van: Jireël Verhage (Samen werken aan talent), Ruth de Bruin van Bits&Pieces (interview Saaida Bzayou), Rien Paardekooper (Zorgstroom), Margaret Lafort (ZorgSaam), Mariska Nieuwendijk (Werkt voor Ouderen), Siem Valk (Zorggroep Ter Weel), Marjo de Goffau (SMWO), Patricia van der Put (Philadelphia Zorg Zuidwest), Anita Kriek (Curamare), Jikke Kuijpers (Tragel Zorg), Esther Veldhuizen (Kinderopvang Walcheren), Robbin Gilijamse (Gors), Nanon Doeland (Emergis), Celine Houthuijs (Allévo)

(eind) redactie en productie ViaZorg Catlien Besuijen-de Jager Bernadette Janssen-de Wael Joost Naafs Coördinatie: Catlien Besuijen-de Jager

Uitgever: Romeo Delta B.V. Postbus 101 7130 AC Lichtenvoorde info@romeodelta.nl Projectmanager: Daniël Schmitz Vormgeving: Chris Nijhof

Trots in Zorg en Welzijn

28 pagina’s inspiratie, passie en groei. Met bijdragen van;

8

Wat maakt jou trots? Kinderopvang Walcheren, ZorgSaam, Gors, Zorgstroom, Zorggroep Ter Weel

11

Zelfstandig en teamgericht werken Werkt voor Ouderen

14

Passie voor het werken met mensen met een verstandelijke beperking Tragel Zorg

16

Werken met passie, aandacht en plezier Allévo, Emergis, SVRZ, Philadelphia, Curamare

20

“Ik smelt bij de twinkeling in hun ogen” TanteLouise-Vivensis

22

Niet altijd de gulden middenweg Medewerkers van SMWO hebben niet altijd de ‘gulden middenweg’ afgelegd.

6

Onze beroepskrachten in de toekomst FluenZ regelt stages

12

Samen werken aan talent Servicepunt Zorg en Welzijn

18

Kleur in Zorg en Welzijn Saaida grijpt de kans met beide handen

24 Winnen

Een overnachting inclusief wellnessarrangement

25

Hulp bij je loopbaan Consulenten van ViaZorg helpen je persoonlijk


www.svrz.nl

ZorgS aam Zeeuws-Vlaanderen

Kom werken bij SVRZ SVRZ zet zich in voor goede zorg in Zeeland Zorg zoals thuis. Zoveel mogelijk in de eigen omgeving. Voor SVRZ gaat zorg over méér dan verzorgen alleen. Dat uit zich in de manier waarop ze met haar cliënten én medewerkers omgaat. Wil jij werken bij een organisatie waar de cliënt persoonlijke aandacht in een huiselijke sfeer krijgt?

w w w. z o r

gsaam.org/werken/vacatures

Schrijf je in bij JobCare. Ook voor weekend- en vakantiewerk kun je terecht bij SVRZ. Kijk voor meer informatie op www.werkenbijsvrz.nl

ziekenhuiszorg, thuiszorg, ouderenzorg & ambulancezorg voor iedereen in Zeeuws-Vlaanderen én daarbuiten!

Tanja Jongejan: ‘Ik werk in een klein hecht team van zo’n twaalf verzorgenden en wijkverpleegkundigen in één wijk’

Verzorgenden thuiszorg Heb je een frisse kijk op zorg? En wil je net als Tanja werken in een professioneel team met gedreven collega’s?

Kijk op: www.werktvoorouderen.nl


ambitie in zorg en welzijn Voorwoord

ambitieZW

5

26.500 26.000 25.500

De sector Zorg & Welzijn is in Zeeland de grootste sector, waarin maar liefst 27 duizend mensen werken, in heel verschillende beroepen. Meestal horen we daar niet zoveel van; er wordt gewoon hard gewerkt in de vele Zeeuwse zorg- en welzijnsinstellingen. Het zijn de duizenden (professionele) zorgverleners, mantelzorgers en nog veel anderen, ook in ondersteunende functies, die zich elke dag weer inzetten voor de medemens, jong of oud; altijd een medemens die zorg, opvang of begeleiding hard nodig heeft. Het is dan ook logisch dat altijd weer blijkt dat het werken in zorg of welzijn grote voldoening geeft. Je merkt dat mensen je nodig hebben en dat jouw werk gewaardeerd wordt. En wat kan er motiverender zijn dan dat?! Er is veel werk te doen in de sector Zorg & Welzijn; mooi werk. Een sector met ambitie, die inspeelt op uitdagingen als toenemende en veranderende zorgvraag en zoekt naar technische verbeteringen en innovatieve oplossingen. Daar op welke manier dan ook mee bezig zijn of je steentje aan bijdragen, hoe bescheiden ook: daar kun je trots op zijn!

25.000 24.500 24.000 23.500 23.000 22.500 22.000 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Aantal medewerkers

Aantal medewerkers in Zeeuwse Zorg en Welzijn van 2005 tot 2011. Bron: PGGM (bewerkt door ViaZorg)

89%

11%

Verhouding vrouw-man van Zeeuwse zorg- en welzijnsmedewerkers.

Dr. Joost Naafs Directeur ViaZorg 4500

2006-1

2011-1

4000 3954 3500

3573 3537

3000 2500

2029

2237

3166

2662

2544 2370

2000

3275

3124

62%

3829

3640

2352 2329

2320

1500

1551

1000 500

650

356 441 0 < 20

2006-1

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

> 60

2011-1

Leeftijdsopbouw van zorg- en welzijnsmedewerkers in de jaren 2006 en 2011. Bron: PGGM (bewerkt door ViaZorg)


Onze beroepskrach FluenZ regelt stages

De sector moet nu en in de toekomst over voldoende, goede beroepskrachten beschikken. Het beroepsonderwijs, de zorgsector en Calibris werken daarvoor in Zeeland nauw samen. Elk jaar zorgen zij, binnen Stichting FluenZ, voor voldoende stageplaatsen voor helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen. FluenZ zet zich ook in voor de kwaliteit van de Beroeps Praktijk Vorming (BPV), zodat beroepsopleidingen en stages blijven voldoen aan de eisen van deze tijd. FluenZ bepaalt elk jaar aan de hand van een verdeelsleutel hoeveel leerlingen er per opleiding een stageplaats binnen de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) nodig hebben. Werkgevers bepalen op basis daarvan welke en hoeveel stageplaatsen ze aanbieden. Vervolgens worden leerlingen en stageplaatsen gematcht door de FluenZ BPV coördinatiepunten. Hoeveel stageplaatsen nodig zijn, hoeveel stageplaatsen zijn aangeboden en hoeveel stageplaatsen zijn vervuld wordt allemaal bijgehouden en gepubliceerd op de website, FluenZ.nl.

Stage aan de overkant

In Zeeland is het bijna onvermijdelijk dat je moet reizen van en naar het werk of in dit geval de stage. In maart 2011 ontstond de situatie dat vier studenten verpleegkunde aan ROC Zeeland bij ZorgSaam in het ziekenhuis in Terneuzen een stageplaats kregen. Daarom werd voor hen een eigen appartement in Terneuzen geregeld. Ingel Baaijens, projectmedewerker van FluenZ: “Om dit te realiseren is samengewerkt tussen het ROC Zeeland, ZorgSaam - Bachten Dieke en Woonstichting Clavis. Elke organisatie heeft zijn steentje bijgedragen om de huisvesting mogelijk te maken. Van korting op de huurprijs tot een gezamenlijk bezoekje aan het Leger des Heils voor meubels.”

Kimberley Freijser is een van de studenten die onderdak kreeg via het huisvestingsproject. “Eerst kreeg ik een stageplaats aangeboden in Bergen op Zoom. Dit is vanuit mijn woonplaats Rilland maar een stukje. Dit ging helaas niet meer door, waardoor ik een stageplaats in Terneuzen kreeg. Gelukkig heb ik een rijbewijs en een auto, dus ik had zelf kunnen rijden, maar de reiskosten worden bij studenten niet vergoed. Vier dagen per week naar Oostburg rijden kost behoorlijk wat en ook qua tijd is het erg moeilijk. Voor een vroege dienst zou om 5 uur mijn wekker gaan. Op zich had ik het er wel voor over, maar toen kwam mijn mentor met het idee om tijdelijk aan de overkant te gaan wonen. Daar had ik wel oren naar, want dat is maar een half uur rijden. Zodoende had ik ook nog wat vrije tijd na het werk.


ambitieZW

7

Kimberley (2e van rechts) met haar collega’s

ten in de toekomst Ik woon nog thuis, dus het was best een grote stap. Gelukkig kan ik goed voor mezelf zorgen. Ik heb van thuis veel meegekregen zoals koken en schoonmaken. Alleen het regelen van allerlei administratieve zaken was voor mij nieuw. Zo kwamen we erachter dat het niet mogelijk was om voor 3 maanden internet aan te sluiten en kwam er op een gegeven moment een boze brief van de energieleverancier. Met dit soort te regelen dingen konden we altijd rekenen op Ingel Baaijens. We hoefden hem maar te bellen of te mailen en hij ging er achteraan! Dat was wel fijn.

Mijn stage was extra bijzonder omdat ik tijdelijk op mezelf woonde, maar zeker ook omdat ik bij ZorgSaam een goede begeleiding kreeg. Ik heb erg veel geleerd op de afdeling ‘short stay’. Dagelijks komen er verschillende patiënten, van jong tot oud en met een diversiteit aan redenen. Bijvoorbeeld omdat de amandelen zijn geknipt, plastische chirurgie, darmproblemen... Door de afwisseling in problematiek heb ik veel meegemaakt, wat erg goed is voor mijn leerproces. Tot nu toe heb ik goede ervaringen met FluenZ. Ik dacht altijd dat het alleen een stagebureau was, maar nu begrijp ik dat het nog wel meer dan dat is. Wel positief dat de verschillende instanties samenwerken om de stages goed te regelen.”

BPVtoolkit Ben je praktijkopleider / werkbegeleider kijk dan eens op www.bpvtoolkit.nl. Dé site en gereedschapskist binnen de beroepspraktijkvorming in de Zeeuwse zorgsector.

Overzicht stageplaatsingen 2010 - 2011 Stageplaatsen beroepspraktijkvorming (BOL) 62% 1.041 Stageplaatsen in leerafdelingen (BOL) 3% 44 Opleidingsplaatsen beroepsbegeleidende leerweg (BBL) 35% 593 Totaal 1.678


Mijn kans om door te groeien

Wat maakt

Iets wezenlijks betekenen Respect voor mijn beroep Mertijn Loof is verpleegkundige op de afdeling orthopedie in ZorgSaam Ziekenhuis in Terneuzen

Bianca Tange werkt ruim 12,5 jaar bij Kinderopvang Walcheren. Bianca: ”Ik vind het super dat ik de kans heb gekregen om zo door te groeien bij Kinderopvang Walcheren. In 1997 ben ik begonnen als pedagogisch medewerker waarna ik een paar jaar later Senior werd. Op een gegeven moment was mijn unitmanager wegens ziekte lange tijd afwezig. Ik heb toen veel van haar taken opgepakt. Die uitdaging vond ik heerlijk en ben daarom de opleiding SPH parttime gaan volgen. M’n leidinggevende zag mijn potentie en vroeg of ik interesse had in een ontwikkelingsassessment. Toen er vervolgens een vacature als unitmanager vrij kwam heb ik daarop gesolliciteerd, waardoor ik sinds januari dit jaar de unit Vlissingen Paauwenburg-Centrum onder mijn hoede heb. Hieronder vallen twee BSO (buitenschoolse opvang) locaties en één Kindercentrum met daarin een peutergroep, een BSO en drie kinderdagverblijfgroepen. Ik draag zorg voor de uitvoering van het organisatorisch en pedagogisch beleid. Ik zie dat Kinderopvang Walcheren de afgelopen jaren is gegroeid, niet alleen in locaties maar juist ook in kwaliteit. KOW is een professionele en dynamische organisatie. Het is mooi dat ik daar een bijdrage aan kan leveren, dat ik binnen mijn unit de medewerkers kan coachen en dat we samen uitvinden waar hún kwaliteiten liggen.”

Mijn wens

“Ik ben trots op mijn beroep, omdat ik als verpleegkundige voor mijn medemens iets wezenlijks kan betekenen. De mens en zijn ziekte vind ik erg interessant. Ik wil meedenken over en bijdragen aan het herstel van de patiënt. In mijn vriendenkring merk ik, dat er met respect wordt gekeken naar mijn beroep.” Beleving van mijn cliënt Corina de Zeeuw-Verboom is verzorgende IG en werkt in ZorgSaam Woonzorgcentrum Vremdieke in Hoek “Als kleuter wist ik al wat ik wilde worden: zuster! En waarom? Er zat iets in van zorgen voor anderen. Ik heb de opleiding niveau 3 gevolgd en na 16 jaar heb ik me bijgeschoold tot verzorgende IG. Ik ben al 25 jaar werkzaam in de zorg en dat bevalt me nog steeds prima. De uitdaging voor mij is om samen met je team goede en belevingsgerichte zorg te bieden. Het geeft mij een enorme stimulans om de zorg te kunnen bieden, waarbij de beleving van de cliënt het uitgangspunt is. Wat voelt, vindt en wil de cliënt? Ik ben er zeker van dat ik dit beroep nog lang met veel plezier wil uitoefenen”. Mijn ondersteuning thuis Jeroen Chevalier is wijkverpleegkundige niveau 5 en werkt bij ZorgSaam Thuis in Breskens “Ik ben trots dat ik het beroep van wijkverpleegkundige mag uitoefenen. Het geeft me veel voldoening om de cliënt en zijn naasten in de thuissituatie te verplegen en tot steun te kunnen zijn. Het bieden van ondersteuning in het ziekteproces van de cliënt vind ik mooi om te doen. Daarnaast kunnen de cliënten mede door onze hulp zolang als mogelijk thuis blijven.”

Cristi-Anne de Bart werkt onder leiding van teamleider Liesbeth Nauss als assistent medewerker wonen bij Zorggroep Ter Weel. Zij neemt deel aan het Talenta-project, waarin studenten werk- en leerervaring kunnen opdoen. “Het werk dat ik hier doe is heel gevarieerd; onder begeleiding van een verzorgende ben ik betrokken bij de gehele daginvulling van een bewoner. Ik vind het leuk werken bij Ter Weel, het is een prima organisatie die mij de kans biedt dit leer- werktra-

ject te doorlopen en bovendien is het erg gezellig met collega’s. Ik voel me op mijn gemak en dat is belangrijk. Ik heb voor dit werk gekozen, omdat ik graag contact heb met mensen en ik wilde echt met ouderen werken. Die wens is nu in vervulling gegaan! Daarnaast kan ik ook goed met Liesbeth, mijn teamleider, opschieten en zij vindt het ook leuk, ik krijg veel opbouwende kritiek dus dat is zeker fijn. Voorlopig blijf ik nog bij Ter Weel, want ik kan hier nog veel leren en ik heb het naar mijn zin!”


jou

trots

?

ambitieZW

9

Werken in een warm bad… Werken bij Gors betekent werken voor mensen met een beperking, maar wat betekent het voor jou? Een interview met Jaël van den Oever, 35 jaar, 9 jaar werkzaam bij Gors.

Hoe ben je bij Gors terecht gekomen? “Ik ben begonnen als leerling ziekenverzorgster in verpleeghuis Grootenhoek in Hellevoetsluis. Ik ben daar werkzaam gebleven tot mijn verhuizing naar Vlissingen. Toen ik net in Vlissingen woonde kreeg ik de vacature begeleider 3 op de Nieuwe Haven onder ogen. Mijn eerste kennismaking met Gors was via deze locatie, dat heb ik altijd als een warm bad ervaren.”

Met welke mensen werk je? “De doelgroep is heel divers. Cliënten met beademingsondersteuning kunnen zelfstandig wonen met begeleiding en verzorging die ze nodig hebben. Dit is gelijk het beeld wat ik heb van Gors: we kijken naar de persoon en proberen de juiste woonomgeving en zorg te geven die hij nodig heeft. Ik heb meerdere momenten meegemaakt waarbij Gors buiten haar vaste afspraken is getreden zodat er gehoor gegeven kon worden aan de vraag van de cliënt. Dit vind ik tof en dat geeft me een warm gevoel!”

Hoe heb jij je kunnen ontwikkelen binnen de organisatie? “In de 9 jaar die ik hier inmiddels werk, heb ik de mogelijkheid gekregen om verschillende functies te bekleden. Nadat ik de Eerder verworven competenties (EVC) procedure mocht volgen en zo mijn diploma Medewerker maatschappelijke zorg

4 heb behaald, ben ik begeleider 4 geworden. We krijgen op de locatie scholingen die we nodig hebben om de juiste zorg te kunnen bieden aan cliënten. Daarnaast krijgen we ruimte om ook scholingen te volgen waar we interesse voor hebben. Gors heeft mij de mogelijkheid gegeven om mij te kunnen ontwikkelen. Op dit moment heb ik de functie van begeleider 4 en zorgregisseur. Voor de functie van zorgregisseur heb ik scholing gekregen om me deze functie eigen te maken. Ik bekleed deze functie op verschillende locaties: De Wale, Woontraining en De Nieuwe Haven.”

Wat maakt werken voor mensen met een beperking zo leuk? Wat mijn werk leuk maakt, is het contact dat ik heb met de cliënten en met collega’s. Als ik kijk naar de afgelopen jaren, heb ik zoveel leuke, mooie momenten meegemaakt met allebei. Zoals het delen van verdriet als een cliënt is overleden maar ook uitjes met de bewoners, gekke teamuitjes en grappen uithalen op de werkvloer. Het lijkt mij dan ook leuk om een keer een groot Gors-feest te mogen organiseren.

DAAR DOE JE HET VOOR “Je tomeloze inzet, jezelf geven, hart hebben voor bewoners, je liefdevolle begeleiding. Schitterend, hartelijk dank daarvoor ….” Zomaar een fragmentje uit een kaart. Geschreven door een bewoner van Nieuw Sandenburgh, bestemd voor Tanja de Almeida Barrocoso. Tanja is in 2009 bij Zorgstroom gestart als huishoudelijk medewerker. Ondertussen heeft ze het eerste jaar van haar opleiding verzorgende IG in het zorgcentrum succesvol afgerond en start ze het tweede leerjaar in de thuiszorg.

Werk met waardering, geen loze kreet, het is gewoon zo. Tanja raakt er niet over uitgepraat, in de zorg kun je echt het verschil maken. Het maakt niet uit in welke functie, je stapt over de drempel in de belevingswereld van de zorgvrager en het is prachtig dat je daar deelgenoot van mag zijn. Tanja is een perfectionist, vol overgave stort ze zich op de opleiding. Haar laagste cijfer is een 6,4. Daar baalt ze van, dat had beter gekund… Haar hoogste cijfer is een 10, dat lijkt er meer op! Ook in de omgang met cliënten gaat ze voor het hoogst haalbare.

Niet snel wassen/ aankleden maar gaan voor dat beetje extra. Een lekkere crème op een droge huid, een bijpassend sjaaltje bij de blouse van mevrouw Y. Goed dat wondje in de gaten houden van meneer X. Niet zomaar verzorgen, maar liefdevol en respectvol verzorgen. Mentaal en fysiek is het werk pittig. Je moet je in kunnen leven in de zorgvrager, maar je moet ook los kunnen laten, afstand kunnen nemen. Dat is niet eenvoudig, maar meestal lukt het Tanja wel om thuis de knop om te zetten. Iedere maand staat er een ander thema centraal in de opleiding. Er gaat veel tijd en energie in zitten, maar het is goed te combineren met werk en gezin. Tanja vindt het jammer dat de overheid zoveel beknibbelt op zorg. Regelmatig moet het werk met te weinig collega’s gedaan worden en dat gaat soms ten koste van persoonlijke aandacht. Toch is Tanja trots op haar vak en op haar collega’s. Ze heeft bewondering voor de planners die het steeds weer lukt om de roosters rond te krijgen. De sfeer bij Zorgstroom vindt ze prettig en ongedwongen. Ze draagt haar bedrijfskleding graag en veelvuldig, iedereen mag zien waar ze werkt!


Ga jij voor Zorg en Welzijn?

Wij zijn pas tevreden als onze cliënten op hun best zijn En jij? Stichting Philadelphia Zorg is een landelijke organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking die zorg en/of ondersteuning nodig hebben. Vanuit een christelijke visie willen wij er aan bijdragen dat mensen met een verstandelijke beperking het beste uit zichzelf kunnen halen.

Philadelphia Zorg Zuidwest biedt ondersteuning op het gebied van wonen, dagbesteding, leer-/werktrajecten, logeren en ambulante begeleiding. Wij hebben o.a. locaties in Heinkenszand, Zoutelande, Koudekerke, Middelburg, Goes, Terneuzen en Vlissingen. Heb jij minimaal SPW niveau 3 en ben je geïnteresseerd in werken bij Philadelphia? Bel dan (0118) 61 71 22 en vraag naar P&O.

Dan is een opleiding in de Zorg- of Welzijnssector iets voor jou!

Bij de onderwijsclusters Zorg en Welzijn van ROC Zeeland kun je veel opleidingen in deze richtingen volgen.

ROC Zeeland Onderwijsclusters Zorg en Welzijn Bessestraat 4 - 4462 CM Goes - T: 0113-558000 welzijn@roczeeland.nl - zorg@roczeeland.nl www.roczeeland.nl

Met passie werken in de zorg

PhiladelPhia Zorg ZuidweSt

T (0118) 61 71 22 E zuidwest@philadelphia.nl www.philadelphia.nl/zuidwest

kinderopvang

Het beste uit jezelf

...het voel

a’s KOOS is kinderopvang met een beetje cmeer. olleg ? Onder be e n j g j i t krtijdens en fi pedagogische medewerkers kunnen kinderen het dag tuss kheden zetten n j i j z i k l r t e e n g bezig zijn, spelen, leren enlf kzich u helemaal w nuitleven. eelUw kind k mo eze orgroei er in hu p Ter W i e r jij j KOOS o laat z optimaal ontwikkelen. zich inspireren door de o a d e r l a n g n p i lek w ikkel- e ssie en an Zorg centra en. v g erkp benadering g w a r theorie. nDeze gaat uit van een kind dat zichze t n s p w o i n r t z ruin Ee volop o er! Me ijwillige t onze en K kunnen. Kindere r d dnaareeeigen e t r v j r n e ontwikkelen. In eigen tempo en i n n v v e niet erkers e ten. Je Hansw , met de aanwezige Zoekenedgaan ën sekeslag den initiatieven materi ew zelf e cli aan rde le ijkhe

de m n voor d dijke, Ye ogel ctue AG i n A w m ar de a e h u b c R o i j b z a a D n n r nl. a . K l k s, ail d l of kij terwee G 453447 Goe of kijk sop DE BelZ0111 R n . e, mwww.kooskids.nl . l O J w e I s e w e J N ter @terw site w 878. je in b 6 e ERE Heb vacatur nze we 113-21 OUD EN o 0 r p r a o a a a n s E ture ok n OOK ART vaca mag o H n e M kinderdagverblijven • peuter Bell WAR gastouderbureau • buitenschoo ? reguliere en flexibele kinde TOE

kinderopvang kinderopvang KOOS is kinderopvang met een beetje meer. Onder begeleiding van kinderopvang KOOS is kinderopvang metkunnen een beetje meer. Onder begeleiding van pedagogische medewerkers kinderen tijdens het dagritme creatief ...het voelt als thuis ...het voelt als thuis

...het voelt als thuis

Wil je ook weer die zorg en aandacht aan de mensen geven die dat nodig hebben? Denk er dan eens aan om als zelfstandige in de zorg aan het werk te gaan. Zorgzuster kan je daarbij helpen. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op of kijk op onze site:

www.zorgzuster-zeeland.nl Beenhouwersingel 5 4331 MD Middelburg

T +31 (0) 118 6 3 4 3 8 9 M info@zorgzuster-zeeland.nl

pedagogische medewerkers kunnen kinderen tijdens dagritme bezig zijn, spelen, leren en zich helemaal uitleven. Uwhet kind kan zichcreatief bij ons KOOS zijn, is kinderopvang met een beetjeuitleven. meer. Uw Onder begeleiding van bezig spelen, leren KOOS en zichlaat helemaal zich bij ons optimaal ontwikkelen. zich inspireren doorkind de kan Reggio Emilia pedagogische medewerkers kunnen kinderen tijdens hetde dagritme creatief optimaal ontwikkelen. KOOS laat Reggio Emilia theorie. Deze benadering gaat uitzich vaninspireren een kind door dat zichzelf kan en wil bezig zijn,Deze spelen, leren en gaat zich helemaal uitleven. kind kan kan zich en bij ons theorie. van een kind Uw datKinderen zichzelf wil ontwikkelen. Inbenadering eigen tempo en uit naar eigen kunnen. nemen zelf optimaal ontwikkelen. KOOS en laatnaar zicheigen inspireren door de Reggio Emilia ontwikkelen. In eigen tempo kunnen. Kinderen nemen zelf initiatieven en gaan zelf aan de slag met de aanwezige materialen. theorie. Deze benadering uit met van de een kind datmaterialen. zichzelf kan en wil initiatieven en gaan zelf aangaat de slag aanwezige ontwikkelen. In eigen tempo en naar eigen kunnen. Kinderen nemen zelf Bel 0111 453447 of kijk op www.kooskids.nl initiatieven en gaan de slag met de aanwezige materialen. Bel 0111 453447 of zelf kijk aan op www.kooskids.nl Bel 0111 453447 of kijk op www.kooskids.nl kinderdagverblijven • peuterspeelzalen kinderdagverblijven • peuterspeelzalen gastouderbureau • buitenschoolse opvang • gastouderbureau • buitenschoolse opvang • reguliere en flexibele kinderopvang reguliere en flexibele kinderopvang kinderdagverblijven • peuterspeelzalen

gastouderbureau • buitenschoolse opvang • reguliere en flexibele kinderopvang


ambitieZW OKTOBER 2011

Zelfstandig én teamgericht werken “Hoe cliché het ook klinkt; werken als wijkverpleegkundige is een uitdagend en afwisselend beroep”, aldus Tanja Jongejan, wijkverpleegkundige in thuiszorgteam Vlissingen van Werkt voor Ouderen. “Niet alleen omdat je met veel verschillende mensen te maken hebt, maar vooral omdat je situaties meemaakt waar geen standaard protocol voor is. Je moet terugvallen op je eigen kennis, je eigen ervaring en creativiteit én op je collega’s. Als wijkverpleegkundige heb ik als eerste contact met klanten uit mijn wijk. Samen met de klant kijk ik welke zorg er nodig is en waar behoefte aan is. En houd hierover goed contact met de huisarts en andere betrokkenen. Zo zelfstandig als we werken, zo teamgericht werken we. Ik werk in een klein hecht team van zo’n twaalf verzorgenden en wijkverpleegkundigen in één wijk. Ieder werkt zelfstandig, maar met z’n allen regelen wij de zorg en ondersteuning bij onze klanten thuis in die wijk. Heel anders werken dan de jaren hiervoor. Toen je nog niet aan één vaste wijk verbonden was en je niet hét aanspreekpunt voor de wijkbewoners was. Hoe vaak ik wel niet van klanten te horen krijg dat ze het zo

We zijn elkaars katalysator fijn vinden dat ze een vaste contactpersoon hebben en dat ze steeds dezelfde gezichten zien. De saamhorigheid en het begrip voor elkaars werk is groot. We zijn elkaars katalysator. De korte lijnen werken prettig. Collegialiteit, kwaliteit en passie voor je werk, staan bij ons hoog op de lijst. Natuurlijk loopt het niet altijd soepel, maar als team willen we met vallen en opstaan naar een topteam groeien. Want wat is nou fijner dan na een dag hard werken met een voldaan gevoel naar huis te gaan en te weten: alles is goed geregeld en morgen mag ik weer! Voor onze teams zijn we overigens nog volop op zoek naar verzorgenden. Dus als je interesse hebt in een baan als verzorgende in een wijkteam; neem dan contact op met Werkt voor Ouderen.”

11


Samen werken aan Talent


ambitieZW

13

Het Servicepunt Zorg & Welzijn Zeeland bundelt alle betrokken partijen op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn en is gericht op instroom van talenten voor de sector. Het Servicepunt Zorg & Welzijn Zeeland is een loket voor iedereen die werk zoekt in zorg en welzijn. Het is te vinden op het Werkplein van de drie Zeeuwse UWV Werkbedrijven. Persoonlijke en gerichte informatie over werken en leren in de zorg staat in de spreekuren centraal. Op deze manier wordt talent voor de sector opgespoord en de instroom van nieuwe arbeidskrachten versneld. De werkgevers, het UWV Werkbedrijf, kenniscentrum Calibris, de zorgopleidingen, gemeenten, re-integratiebedrijven en ViaZorg zijn bij de uitvoering betrokken. Deze samenwerking brengt alle kennis en deskundigheid van deze organisaties samen. Door deze verbinding is er beter inzicht in de vraag van werkzoekenden en het aanbod van vacatures. Een duidelijk aanspreekpunt voor informatie en advies over werken en leren in zorg en welzijn. Ideaal voor werkzoekenden in deze sector!

Welslagen Het Servicepunt bestaat inmiddels meer dan een jaar en is een nieuw project gestart: Welslagen. Kenniscentrum Calibris en het Servicepunt Zorg & Welzijn Zeeland zijn initiatiefnemers. Het project is er voor mensen die werkloos zijn en op zoek naar een baan in zorg en welzijn, maar dit eerst willen uitproberen. Via Welslagen kan dit doordat eerst een begeleidingstraject, een soort stage, van twintig weken bij dezelfde werkgever wordt doorlopen. “Gedurende dit traject kan zowel door de werkgever als de kandidaat gekeken worden of er daadwerkelijk sprake is van talent en feeling voor het werken in de zorg’’, vertelt Ingel Baaijens, projectleider van Welslagen. “Bij succes krijgt de kandidaat na die 20 weken een driejarig leerwerkarrangement beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Op dit moment is het steeds moeilijker mensen te vinden die als verzorgende 3 IG willen en kunnen werken. Mensen dus die in de ouderen- en gehandicaptenzorg aan de slag zijn om hun kwetsbare cliënten meer kwaliteit van leven te geven. Een functie die, als je er talent voor hebt, veel voldoening geeft en zeer uitdagend is. Welslagen is nu gericht op deze functie.”

Medewerkers van het UWV Werkbedrijf en van ViaZorg zijn druk bezig geweest met de werving en de bemiddeling. “In samenwerking met de kandidaat gaan we op zoek naar een geschikte werkgever. Arduin is daar een voorbeeld van’’, vertelt Jacqueline de Jonge, Leerwerkadviseur van het UWV Werkbedrijf. Arduin biedt kandidaten de mogelijkheid om aan het project mee te doen. “Arduin is ook op zoek naar talenten op niveau 3 IG.” vertelt Isabella Goeree, personeelfunctionaris van Arduin. “Door dit project zijn we met goede kandidaten in contact gekomen. We hebben door een sollicitatieprocedure drie kandidaten gekozen die mee kunnen doen.”

Een andere organisatie die meedoet met Welslagen is Allévo. Ton Manni, BPV coördinator, vertelt: “Het project biedt een uitkomst bij de bestaande arbeidsmarktproblematiek. Het is namelijk moeilijk om aan nieuwe verzorgenden te komen. Ook bij de verpleeghuizen en zorgcentra van Allévo.” Vijf kandidaten die deelnemen aan Welslagen zullen daar aan het werk gaan. “Naar aanleiding van een gesprek bepalen we waar de kandidaat het best tot zijn recht zal komen.’’ De werkgevers geven aan blij te zijn met het project. Het biedt een oplossing voor de te verwachten schaarste op de arbeidsmarkt en biedt bij succes perspectief voor meer dergelijke projecten in de toekomst, ook voor andere functies waar een tekort dreigt. Gezien het enthousiasme van de werkgevers moet dat haast wel goed komen.


Passie voor het werken met mensen met een verstandelijke beperking Werken met mensen met een verstandelijke beperking is werken in een andere wereld. Een belevingswereld die vaak ver afstaat van onze eigen beleving. Medewerkers van Tragel Zorg vertellen hoe zij dit ervaren.

Vooruitgang van de jongeren, daar doe ik het voor

Tosca Sergeant, begeleider: “Ik werk met licht verstandelijk gehandicapten van 14 – 22 jaar met gedragsproblemen. Deze jongeren hebben moeite om zich te binden en zijn sociaal niet vaardig. Je moet altijd kijken hoe je een aansluiting vindt, dat is hard werken. Als ik die aansluiting heb gevonden, is het geweldig. Dit zijn boeiende processen. Mijn passie wordt gevoed door de vooruitgang die ik zie bij de jongeren. Dit kunnen superkleine dingen zijn zoals het koken van hun eigen potje. Maar ook grote vooruitgangen bijvoorbeeld een jongen die met veel problemen binnenkwam en zichzelf niet meer verzorgde, heeft nu een jaarcontract bij een winkel en bouwt zijn leven nu weer beetje bij beetje op. Ik heb als klein meisje altijd al voor mensen willen zorgen en ik ben blij dat ik dit nu in de praktijk mag brengen. Daar ben ik trots op en daar wordt mijn passie door gevoed.”

Het is fijn om samen de wereld van de cliënt groter te maken

Nanneke Wermuth, logopedist: “In mijn werk heb ik direct en indirect contact met de cliënt. In het directe contact geef ik therapie of doe ik onderzoek naar de communicatie. Het is belangrijk om het communicatieniveau van de cliënt te kennen, zodat we oplossingen kunnen zoeken waardoor de cliënt zijn omgeving beter begrijpt en de omgeving hem beter kan begrijpen. Op deze manier kan de cliënt beter begrijpen hoe de dag zal verlopen, wat de verwachtingen zijn en dat hij daarin zijn eigen keuzes kan maken. Mijn werk is leuk omdat geen enkele dag hetzelfde is. Elke cliënt is uniek en dat zorgt voor creativiteit in het werk.

Met hulpmiddelen die ik, samen met begeleiders, aanreik wordt de wereld voor/van de cliënt groter en krijgt hij hierdoor houvast. Dat is mijn passie voor dit werk.”

Respect dat is het belangrijkste

Abdel Benkhedda, begeleider dagbesteding: “Mijn uitgangspunt is dat je respect moet hebben voor het individu. Natuurlijk houd ik hierbij rekening met het zorgplan en afspraken die met de cliënt worden gemaakt. Voor mij is het belangrijk om een goede sfeer te creëren waarin de cliënten zich fijn voelen en waarvan ze een glimlach op hun gezicht krijgen: een sfeer waarin ze graag werken.

De jongens met wie ik werk sorteren en bezorgen kranten, tuinieren en werken voor de Reinigingsdienst Zeeuws-Vlaanderen. In mijn werk wil ik altijd open staan. Dat hebben ze ook nodig. Daarbij ga ik op zoek naar een manier om met hen te communiceren. Ik doe mijn werk met veel plezier en mijn dag is goed als de cliënten met een glimlach naar huis gaan. Toch ga ik ook na een goede dag steeds weer op zoek naar hoe het nog beter kan.”

Tosca, Nanneke en Abdel


ambitieZW

We zijn op zoek naar begeleiders! Tragel Zorg staat voor een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Een breed pakket professionele zorg en dienstverlening. Midden in de samenleving waar dat kan, in een veilige omgeving als dat nodig is. Gebruik maken van talenten, kansen en mogelijkheden. Zo maken wij je wereld groter.

Kijk voor meer informatie op

www.tragelzorg.nl

15


Werken met passie, aandacht Persoonlijk ondernemerschap Allévo is trots op haar medewerkers. Zij zijn degenen die voor de cliënten zorgen en Allévo vertegenwoordigen bij de cliënt. Medewerkers van Allévo werken aan ‘persoonlijk ondernemerschap’. Jij geeft dan zelf aan waar je naar toe wilt werken en Allévo geeft aan wat daarvan belangrijk is voor de organisatie. Passie, aandacht, plezier, initiatief, respect en resultaat staan daarbij centraal. Medewerkers en organisatie vullen elkaar zo aan. Samen het beste resultaat voor de cliënt bereiken, dat is iets waar Allévo trots op is.

Trots op mijn diploma Acht hoofdlocaties, talrijke kleinschalige groepswoningen, een breed aanbod van thuiszorg, dag- en welzijnsactiviteiten en een Servicecentrum zorgen voor zorg die aansluit bij de wensen en behoeften van cliënten.

2700 medewerkers, 1400 vrijwilligers zorgen samen voor ruim 1800 cliënten. SVRZ staat voor betrouwbare zorg die altijd dichtbij is. Midden in de wijk of het dorp.

Claudine Eliette werkt als medewerker zorg bij SVRZ. Ze heeft net een studie afgerond en gaat nog verder met leren. “Ik ben trots op het behalen van mijn helpende diploma in april en mijn vaste baan. Dit verschaft mij en mijn zoon een leuke toekomst. SVRZ is een goede werkgever die mij de mogelijkheid heeft geboden verder te leren. Ik wil een goede verzorgende IG zijn, op een vast stekkie met mijn vaste bewoners. Het voortdurende streven naar goede zorg is een sterk punt van mijn werkgever. En het ondersteunen van de cliënten in hun behoefte naar zorg. Hierbij denk ik aan alle collega´s met wie ik heb samen mogen werken. Ik heb het erg naar mijn zin op mijn werk, mede door mijn collega´s. Ze komen uit alle windstreken maar met hetzelfde doel voor ogen: De cliënten zo´n aangenaam mogelijk verblijf aanbieden.”

Leergang Leiderschap Wat zijn de consequenties van mijn manier van leidinggeven? Hoe kan ik de kwaliteit van de zorg hoog houden als ik steeds minder middelen tot mijn beschikking heb? Emergis, de GGZorganisatie in Zeeland, zet de Leergang Leiderschap in. “Emergis is in beweging”, vertelt Mijke de Goederen, directeur Personeel & Ontwikkeling. “Er staan ons or-

ganisatorische veranderingen te wachten waar we op voorbereid willen zijn. Om leidinggevenden bij die veranderingen te ondersteunen volgen ze vanaf januari 2011 de Leergang Leiderschap.” De Leergang Leiderschap is op maat gemaakt door PAT Learning Solutions uit Tilburg. De opleiding wordt gevolgd via e-learning - studeren via internet - aangevuld

met een aantal klassikale bijeenkomsten, coaching en intervisie. Mijke: “Rode draad van de leergang is het verbeteren van de communicatie en de manier waarop we met elkaar willen omgaan.” Marleen Verstraete, teamleider salarisadministratie, is overtuigd van het nut van de Leergang Leiderschap. Voorafgaand aan de oplei-

ding heeft ze een assessment doorlopen. “Daar was ik heel blij mee. Het is een spiegel die je voor je krijgt. Na afloop weet je wie je bent, hoe je je gedraagt, wat je doet en kan. Nu al merkt Marleen dat ze bewuster bezig is met het team. De training geeft haar handvatten om het optimale in zichzelf, maar ook in haar collega’s naar boven te halen.


en plezier

ambitieZW

17

Samen een team Mijn groei

Zo’n 11 jaar geleden begon Lianne van Dalen bij Philadelphia als coördinerend begeleider bij logeerhuizen in Middelburg en Goes en bij de ambulante zorg. “In 2008 ben ik pedagogiek gaan studeren. Vorig jaar verving ik een cliëntadviseur met verlof en dit jaar werd dat een vast contract. Daar ben ik ontzettend blij mee. Ik doe intakes, regel indicaties en maak of wijzig de ondersteuningsplannen van cliënten. Ik zie toe op goede uitvoering van onze zorg. Met name de samenwerking met cliënt, begeleiders, ouders en gedragsdeskundigen spreekt mij erg aan. Als medewerker van Philadelphia word ik gerespecteerd om wie ik ben met mijn eigen identiteit.”

CuraMare biedt verschillende vormen van zorg. Naast ziekenhuiszorg in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en thuiszorg biedt CuraMare ook poliklinische ouderenzorg en revalidatie. In meerdere plaatsen op Goeree-Overflakkee zijn er woonzorgcomplexen. Daarnaast zijn er vijf locaties waar gespecialiseerde zorg en verpleging geboden wordt. Dagelijks spannen meer dan 1.800 professionele medewerkers zich met hart en ziel in voor de best mogelijke zorg! Een verpleegkundige vertelt: “Als verpleegkundige van CuraMare Thuiszorg werk ik dagelijks bij cliënten thuis om ze bij te staan in de algemene dagelijkse levenshandelingen (ADL), wonden te verzorgen, begeleiding te bieden bij het ziekteproces.

Ook kun je veel doen door advies en voorlichting te geven over de ziekte zelf, maar ook over de juiste voeding, hulpmiddelen en uiteraard de medicijnen. Hierbij werken we in nauwe samenspraak met de huisarts. Ook zijn we opgeleid om ondersteuning en zorg te bieden rondom het levenseinde. Mijn motivatie is dat cliënten zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en dan van ons de zorg krijgen die ze nodig hebben. Graag bieden we mensen een luisterend oor en helpen we ze met onze kennis en ervaring. Wat ik belangrijk vind is dat cliënten zich veilig en vertrouwd voelen bij de zorg en de hulp die we bieden! Daar werken we dagelijks aan.”

“Op de operatiekamer wordt gewerkt met een zeer hecht team.” Aan het woord is dr. Mohan, anesthesist. “Je werkt met z’n allen aan eenzelfde doel en dat is de zorg rondom de patiënt. Het valt mij op dat er in een klein ziekenhuis veel meer rekening gehouden kan worden met de wensen van de patiënt: er wordt meer naar de patiënten geluisterd. Voor de anesthesiemedewerkers is het prettig in een klein collegiaal teamverband te werken met een zeer prettige sfeer, waar er ook tijd en ruimte is voor plezier. Er is veel flexibiliteit in het tot stand komen van de dienstroosters en we kunnen op elkaar bouwen.”

‘Een passie voor mensen en de ambitie om de best mogelijke zorg te verlenen’


Kleur in Zorg en

MIJN KANSEN HIER

Project Kleur in Zorg en Welzijn ViaZorg is in het najaar van 2010 gestart met activiteiten om de instroom in zorg en welzijn van niet-westerse allochtonen te bevorderen. In maart 2011 is een symposium georganiseerd waar werkgevers, werknemers, opleiders en een deskundige aan het woord kwamen. Tegelijkertijd is de Kleurenkaart Zorg en Welzijn Zeeland gepubliceerd met cijfers en feiten over het wonen en werken van allochtonen. Medio 2011 is een groep van 10 allochtone vrouwen op weg geholpen met een training gericht op werken in Zorg en Welzijn. Ook is een interviewbundel samengesteld met 10 inspirerende loopbaanverhalen van ‘nieuwe Zeeuwen’.

Zorgorganisaties krijgen steeds meer cliënten met een niet-Nederlandse achtergrond, die ook recht hebben op kwalitatief goede zorg. Een divers samengesteld personeelsbestand kan de kans op problemen als gevolg van taal- en cultuurverschillen verkleinen. Allochtone werknemers kunnen hier een goede bijdrage aan leveren. ViaZorg uit Goes organiseert, met behulp van een subsidie van de Provincie Zeeland, werkgerichte activiteiten onder de noemer ‘Kleur in Zorg en Welzijn’. Voor werkgevers zijn er volop kansen om, met het oog op de verwachte ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, een beroep te doen op het potentieel van allochtone landgenoten. Dat vraagt van de organisaties een actieve houding. Het gaat dan niet alleen om (diversiteits)beleid, maar juist om het beschikbaar stellen van stage- en opleidingsplaatsen en gerichte werving en selectie.


ambitieZW

19

Welzijn Saaida met mw van Lierop-Aartman

Saaida grijpt de kans met beide handen ALLOCHTONEN IN ZEEUWSE ZORG- EN WELZIJNSOPLEIDINGEN In het schooljaar 2009-2010 waren er in de regio Zeeland bij de MBO-opleidingen Zorg en Welzijn (niveau 1 t/m 4) 4.422 leerlingen ingeschreven. Daarvan was 16% van allochtone afkomst (9% westers en 7% niet-westers). Het aandeel allochtone leerlingen binnen de zorg- en welzijnsopleidingen is relatief lager dan het aandeel binnen het totale MBO (18%). Zowel het aandeel westerse als niet-westerse allochtonen is onder mannelijke leerlingen groter dan onder vrouwelijke.

Het verhaal van Saaida Bzayou uit Marokko is daar een voorbeeld van.

Cijfers over het aandeel allochtonen in Zeeuwse HBO-opleidingen zijn helaas niet beschikbaar.

Saaida is werkzaam bij stichting tanteLouise-Vivensis, één van de grootste zorgaanbieders van West-Brabant. “Mijn cliënten van woonzorgcentrum Stuivenburgh hebben mij gemist toen ik afgelopen zomer zes weken op vakantie was in Marokko. Ze lieten dat ook merken toen ik terug was en daar word ik echt heel blij van! Het is geweldig werk en ondertussen kan ik via mijn werkgever leren voor verzorgende! Ik ben echt heel tevreden.”

3.164 227 330

Vrouwen

62 78 561

Mannen

0

Autochtonen

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Niet-westerse allochtonen

3.000

3.500

4.000

Westerse allochtonen

Aantal autochtonen en (niet-)westerse allochtonen in Zeeuwse MBO-opleidingen Zorg en Welzijn (niveau 1-4), mannen en vrouwen Bron: CBS StatLine

se-Vivensis. Dit is echt een geweldige kans voor mij en ik motiveer dan ook veel anderen om zo’n werk-leertraject in de zorg aan te gaan. Dat kost wel wat overredingskracht, sommige Aantal autochtonen en (niet-)westerse allochtonen, uitgesplitst naar opleidingsniveau Marokkaanse meiden reageren heel behoudend: ‘ik ga toch Bron: CBS StatLine Marokko is de geboortegrond van Saaida Bzayou. In haar 2e zeker geen man wassen!’ Ik stimuleer ze dan om vooral een te gaan Niveau kijken te doen in de zorg. Niveau 1waar ze op-Niveaukeer 2 3 of vrijwilligerswerk Niveau 4 levensjaar verhuizen haar ouders naar Frankrijk, mannenSaaida vrouwen mannen Want vrouwenze hebben mannen vrouwen mannen goed vrouwen gewoon geen beeld hoe leuk, afwisgroeit en naar school gaat. Op haar 19e gaat de liefde Autochtonen 15 490 en inspirerend 122 1.367 357 met 1.292 dit werk ouderen wel niet is. De achterna, naar Nederland. Inmiddels heeft ze8 een gezin met74 selend Niet-westerse allochtonen 1 0 8 69 20 82 33 76 kom je de hele wereld twee zoons van 6 en 3 jaar oud. Saaida volgt de Beroeps Bege- opleiding is echt goed. In het leerhuis Westerse allochtonen 139 50 106 leeftijden en allerlei nationaliteiten. leidende Leerweg (BBL) voor verzorgende IG0 niveau 32 in het10 tegen:83mensen18van alle Totaal 9 17 92 642 160 1.588 440 1.474 zogenaamde ‘leerhuis’ van haar werkgever. Dat is een project Als je de lesstof moeilijk vindt, bijvoorbeeld omdat je het Newaarin allochtone Nederlanders met extra begeleiding wer- derlands nog niet zo goed beheerst, kun je extra begeleiding krijgen. Ik heb gelukkig een talenknobbel, ik spreek vloeiend ken en leren voor een functie in de zorg. Marokkaans, Frans en nu dus ook heel vlot Nederlands.”

Ik ga toch zeker geen man wassen!

Saaida: “Het is best druk, maar helemaal geweldig. Ik combineer mijn stageplaats van 24 uur per week bij Stuivenburgh met één dag in de week school. En met mijn gezin natuurlijk. Mijn opleiding wordt betaald, ik krijg een vergoeding voor mijn stage én mijn reiskosten worden vergoed door tanteLoui-

Vooroordelen ontzenuwen

Saaida vindt nog een extra uitdaging in haar werk: “Mijn werk geeft mij de mogelijkheid om ook iets van mijn mooie cultuur over te brengen op mijn cliënten en collega’s en vooroordelen over ‘buitenlanders’ te ontzenuwen.”


“Ik smelt bij de twinkeling in hun ogen” De Steenbergse Janny Broos (55) had nooit kunnen vermoeden dat ze op latere leeftijd zou gaan werken en studeren tegelijk. Voor haar kwam de omslag in het leven een aantal jaar geleden. Janny, die zich altijd al door de ouderenzorg aangetrokken voelde, vond een leuke job als helpende in respectievelijk woonzorg-

centrum De Nieuwe Haven in Dinteloord en Avondvrede in Bergen op Zoom. In dit laatste zorgcentrum kwam ze te werken op een afdeling voor dementerende ouderen. Deze kennismaking zou haar leven voorgoed veranderen. Vanaf dat moment wist ze dat haar toekomst in de zorg lag. Janny nam het besluit te gaan studeren.

Ze koos voor de driejarige opleiding Verzorgende IG, aan het Kellebeek College in Roosendaal. Een beslissing waar ze nooit spijt van heeft gehad.

bel voor informatie naar ons

Cliëntenservicebureau bel voor informatie naar ons 0900 900 4444 Cliëntenservicebureau Kijk voor onze actuele vacatures op clientenservicebureau@tantelouise-vivensis.nl 0900 900 4444 (lokaal tarief) (lokaal tarief)

www.tantelouise-vivensis.nl

clientenservicebureau@tantelouise-vivensis.nl

bezoekadres: Boerenverdriet 18, 4613 AK Bergen op Zoom, 0164 - 713300

tantelouise-vivensis.nl tantelouise-vivensis.nl

bezoekadres: Boerenverdriet 18, 4613 AK Bergen op Zoom, 0164 - 713300

verpleeghuizen - (woon)zorgcentra - thuiszorg - uitleen hulpmiddelen - personenalarmering

IN DE GEMEENTEN BERGEN -OP ZOOM, STEENBERGEN WOENSDRECHT verpleeghuizen - (woon)zorgcentra thuiszorg - uitleen hulpmiddelen&- personenalarmering


Uitdaging “Ik heb de voorbije jaren ontzettend veel geleerd”, zegt Janny. “Ik zit nu in mijn 3e, dus laatste, jaar van de opleiding. Het afstuderen komt eraan. Jammer hoor. Ik heb het zo goed naar mijn zin. Mijn praktijkervaring doe ik op in verpleeghuis De Lindenburgh in Steenbergen. Een locatie van stichting tanteLouise-Vivensis. Ik werk daar op afdeling De Veste, één van de afdelingen psychogeriatrie. Hier wonen mensen met een gevorderd stadium van dementie. Sommige van onze bewoners hebben gedragsproblemen.

Leerling Verzorgende IG Janny Broos

ambitieZW Ik vind het een uitdaging om daar mee om te gaan. Om jullie een voorbeeld te noemen: Als iemand in een bepaalde situatie geestelijk overprikkeld raakt en geagiteerd reageert dan zoek ik samen met die bewoner een rustig plekje op. We luisteren naar muziek of bladeren door het fotoalbum en praten over vroeger. Ik vind het dan prachtig om te zien hoe iemand de rust in zichzelf weer terugvindt.” Teamwork Janny vervolgt: “Sommige van onze bewoners zijn bedlegerig en hebben een intensieve verzorging nodig. Voor hen is snoezelen een uitkomst; lekker ontspannen in een warm bad met geurend badschuim of olie. In het water masseer ik dan zachtjes de spieren. Ik vind het heerlijk om mensen te verwennen. Warme zorg noemen we dat. Op die momenten zie je ze volledig tot rust komen. Ik smelt als ik de twinkeling in hun ogen zie.”

21

Boeiend Janny geniet van het contact met haar cliënten: “Als ik met mijn werk start en de afdeling binnenloop moeten sommigen van onze bewoners me even aanraken. Dan willen ze weten of ik het echt ben. Mijn naam zijn ze vergeten maar ik weet zeker dat mensen me aan mijn stem herkennen en voelen ‘het is goed zo’. Dat maakt het werken in de zorg zo boeiend; het gaat om mensen en je weet tevoren nooit wat je die dag tegenkomt. Dat vraagt soms om improvisatietalent maar ik heb geweldige collega’s waarop ik kan terugvallen. De zorg is echt teamwork. Ik ben trots op mijn werk en heb de voorbije jaren veel geleerd. Ik zou het voor geen goud willen missen. Ik heb gewoon het mooiste beroep van de wereld.”

“Ik wil mensen een volwaardig leven teruggeven” Als klein meisje was Marcha van der Ouderaa (23) al gebiologeerd door ouderen. “Vraag me niet waarom”, zegt ze lachend. “Wat ik nog weet is dat ik al die opa’s en oma’s in mijn buurt ontzettend aardig vond. Het gaf me op de een of andere manier een plezierig gevoel en dat is altijd zo gebleven.” Na haar middelbare school volgde Marcha de 4 jarige opleiding Sociaal Pedagogisch Werk. Daar heeft ze geen moment spijt van gehad. Momenteel werkt ze als woonbegeleider in een kleinschalige woonvorm van stichting tanteLouise-Vivensis in Bergen op Zoom. Ze begeleidt daar zes psychogeriatrische cliënten, voornamelijk mensen met dementie. Improviseren “Ik ben trots op mijn beroep”, zegt Marcha vol overtuiging. “Ik heb er heel bewust voor gekozen om in een kleinschalige woonvorm te gaan werken. We leven hier net als in een groot gezin, met alle zorg die daar bij komt kijken. We proberen hier met onze bewoners een zo normaal mogelijk leven te leiden. Iedereen draagt zijn steentje bij. Boodschappen in huis halen, koken, de bedden opmaken. Dat vraagt van mij als woonbegeleider wel het nodige improvisatietalent. Maar ik sta er niet alleen voor hoor. We hebben een uitstekend team van collega’s en woonondersteuners, zo noemen we onze vrijwilligers.”

Uniek “Ik voel me binnen de psychogeriatrie als een vis in het water”, vervolgt Marcha. “Iedere dag is voor mij een nieuwe uitdaging. Er zijn geen standaard manieren om met bewoners met dementie om te gaan. Dat vind ik zo mooi aan het werken in de zorg. Ieder mens is uniek. Daarom heb ik waarschijnlijk ook een hekel aan het woord dementerenden. Daarmee generaliseer je een hele groep en trek je de eigenheid van het individu in twijfel. Zorg is voor mij méér dan alleen handelen. Ik wil mensen begeleiden en ze een volwaardig leven teruggeven. Dat gaat niet zonder inspanning. Het vraagt van de begeleiders flexibiliteit, inventiviteit en de bereidheid om mee te gaan in het ritme van de bewoner.”

Woonbegeleider Marcha van der Ouderaa

Emoties Marcha: “Holisme is eigenlijk het sleutelwoord. Lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn. Dat betekent voor mij samen op weg gaan. De ogen niet sluiten voor ogenschijnlijk negatieve emoties. Die horen nu eenmaal bij het leven. Het is toch normaal dat wanneer je door dementie de grip op jezelf en je omgeving verliest je verdrietig bent of boos. Dat er verwarring is als je ontdekt dat je vader en moeder niet meer in leven zijn. Daar mag je best om huilen. Gelukkig zijn er ook talrijke momenten van blijdschap, van samen lachen en plezier hebben. Het is als woonbegeleider mijn taak om al die emoties te kanaliseren en te ordenen. Daardoor voelen mensen zich veilig en krijgen zij de mogelijkheid om het leven volwaardig af te sluiten.” Hoe ziet Marcha haar toekomst? “Ik studeer momenteel aan de Fontys Hogeschool in Tilburg voor leraar gezondheidskunde en welzijn. Ik wil anderen graag deelgenoot maken van mijn passie voor het zorgberoep. Mijn kennis en visie over kleinschalige woonvormen voor psychogeriatrische bewoners uitdragen. Daar ligt voor mij een enorme uitdaging.”


Niet gulden middenweg altijd de

Iets betekenen voor mensen

100% professionaliteit

Sandra de Jonge (37) is algemeen maatschappelijk werker bij SMWO. Voordat ze bij SMWO kwam, was Sandra activiteitenbegeleidster in een zorgcentrum. “Mijn functie leek te bestaan uit bingo en de krant voorlezen. Op een bepaald moment begon ik dat oppervlakkig te vinden.

Ik wilde meer voor mensen kunnen betekenen.” Sandra zocht en vond een nieuw beroep dat bij haar zou passen: maatschappelijk werker. De opleiding moest wel gecombineerd worden met haar toenmalige werk en een gezin. Stagiaire op de afdeling Welzijn was de eerste kennismaking van Sandra met SMWO. Voor de tweede stageperiode koos ze weer voor SMWO, bij het maatschappelijk werk. “Ik had geen maatschappelijk werker op mijn 20ste willen worden. Maar de levens- en werkervaring die ik nu heb, gecombineerd met de kennis van mijn opleiding, zorgt ervoor dat ik een beroep heb dat prima bij mij past.”

Daar werken VAK mensen www.smwo.nl


ambitieZW

23

Stichting Maatschappelijk werk & Welzijn Oosterschelderegio

Medewerkers van SMWO hebben niet altijd de ‘gulden

(SMWO) heeft een breed werkveld en een uitgebreid

middenweg’ afgelegd van de juiste opleiding en relevante

dienstenpakket. De diversiteit van de diensten zie je ook terug

werkervaring. Juist een brede werkervaring met daarbij

in de samenstelling van het personeelsbestand. Natuurlijk is

een goede motivatie blijkt een uitstekend uitgangspunt te

er de mix van verschillende geslachten, leeftijden en culturele

zijn bij de selectie van personeel. Vier SMWO-medewerkers

achtergronden. Maar er is ook een grote verscheidenheid aan

vertellen hoe zij aan de slag zijn gegaan bij SMWO.

opleidingen en werkervaring die de medewerkers inbrengen.

Klant- en resultaatgericht

Blijven ontwikkelen Vrijwilligerswerk kan de aanleiding zijn voor een nieuwe carrière. Dat overkwam Matijs Gerrits (29). Lichamelijke klachten zorgden er voor dat hij zijn werk als hovenier niet meer kon uitvoeren. Stilzitten paste ook niet bij hem, dus ging hij als vrijwilliger aan de slag bij kinderactiviteiten van SMWO. Matijs vult aan: “Ik heb ook een beroepskeuzetest gedaan, waaruit naar voren kwam dat ik goed en graag met mensen werk.” Ondertussen was SMWO de inzet van Matijs ook al opgevallen. “Ik kreeg een leerwerktraject aangeboden, bestaande uit de opleiding voor sociaal cultureel werker en tegelijk werken als jongerenwerker.” Na de afronding van de studie is Matijs in dienst gekomen bij SMWO. Daarbij is hem ook een volgende opleiding aangeboden, namelijk Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) op HBO-niveau. Is Matijs daarmee uitgeleerd? “Nee zeker niet, op langere termijn wil ik meer aan de slag met de beleidsmatige kant van het welzijnswerk. Dat betekent dat ik mijzelf breed en blijvend moet ontwikkelen, maar dat is eigenlijk alleen maar positief.”

Vijf jaar lang koos Barbara van Giesen-van der Kamp (37) er voor om niet te werken maar thuis te zijn voor haar kinderen. Barbara had daarvoor al verschillende werkgevers gehad. Ook haar opleidingen zijn zeer divers, in zowel secretariële als commerciële richting. Twee jaar geleden ging Barbara aan de slag op het Steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligerswerk van SMWO, vooral met administratieve taken. Maar al snel volgden veranderingen in haar takenpakket en nu is ze projectcoördinator van ‘Maatschappelijke Stages de Bevelanden’. Barbara ervaart de voordelen van haar vorige werkzaamheden. “Behalve dienstverlenende aspecten aan deze functie, zit er ook een commerciële kant aan. Vooral de noodzaak om klanten resultaatgericht te zijn. Daar kan ik mijn ervaring en kennis van vroeger goed bij gebruiken.” Ook Barbara krijgt de mogelijkheid om een HBO-opleiding te volgen. Ze bekijkt op dit moment nog welke opleiding het beste bij haar past.

Doorstromen Als laatste het verhaal van Noor Riemens-de Nood (30); niet over instromen maar over doorstromen bij SMWO. Noor heeft de opleiding Sociaal-Juridische Dienstverlening gedaan en is bij SMWO aan de slag gegaan als sociaal raadsvrouw. In de functioneringsgesprekken had Noor aangegeven open te staan voor een andere functie, zoals mediator. Dat werd het niet, Noor is nu facilitator. Een facilitator coördineert de familienetwerkberaden (FNB). Een FNB is een bijeenkomst waarbij familieleden en/of vrienden van een gezin gezamenlijk oplossingen bedenken voor problemen waar een kind of jongere mee zit. Noor ziet overeenkomsten tussen de functies van facilitator en sociaal raadsvrouw. “Het is kortdurende hulpverlening. Je bent een korte periode heel betrokken bij mensen. Mijn kennis over wet- en regelgeving kan ik soms goed gebruiken.” Noor is intern opgeleid bij Bureau Jeugdzorg Zeeland. “Netwerkberaden zijn een nieuwe methode in de jeugdzorg. Facilitator is een baan waarbij je moet pionieren en leren in de praktijk. Ik ben blij met de kans die ik heb gekregen. Uitgeleerd ben ik zeker niet, maar ik kan geen jaren vooruit kijken. Ik laat mij graag verrassen door wat er verder op mijn loopbaanpad komt.”


Beschrijf in max. 140 woorden jouw mooiste moment in het werk Er zijn vast wel momenten geweest in je loopbaan in zorg en welzijn, die je altijd bij zijn gebleven en die illustreren waarom het werken in deze sector voor jou zo waardevol is. Vertel je verhaal en maak kans op deze verwenprijs voor twee personen: Een overnachting in Badhotel Domburg inclusief: Een heerlijk driegangen diner Gebruik zwembad en wellnessfaciliteiten 60 minuten behandelingstijd in het Vitaalinstituut Gratis gebruik badjas en slippers Een uitgebreid ontbijtbuffet

Zo doe je mee Ga naar www.ambitiezorgwelzijn.nl en vul het formulier in Inzendingen moeten uiterlijk 31 december 2011 binnen zijn. Overige voorwaarden vind je op bovengenoemde website

Deel je ervaringsverhalen Laat via #ambitieZW op Twitter en Facebook weten wat jouw ambitie is in Zorg en Welzijn. Wat versterkt jouw trots? Waar word jij blij van? Volg op Twitter @ambitieZW en word fan op Facebook facebook.com/ambitieZW

â&#x20AC;&#x2DC;In het Badhotel vind je de grandeur van vervlogen tijden in een ambiance waarin gastvrijheid en genieten op een hoog niveau staan. De Zeeuwse stranden en het pittoreske centrum van Domburg liggen letterlijk om de hoek van het hotel.â&#x20AC;&#x2122;

Badhotel Domburg

Domburgseweg 1a 4357 BA Domburg

T 0118 58 88 88 F 0118 58 88 99

www.badhotel.com


ambitieZW

25

Hulp bij je loopbaan De consulenten van ViaZorg helpen je persoonlijk met je loopbaanvragen. Ben je op zoek naar informatie over werken en leren in zorg en welzijn. Wil je weten of er met jouw ervaring en opleiding andere mogelijkheden zijn? Ben je op zoek naar een andere baan in de zorg- en welzijnssector of zoek je juist iets erbuiten? Dan kun je het best terecht bij ViaZorg. De consulenten adviseren over je loopbaan, ondersteunen je bij re-integratie en helpen je op weg met gerichte oefeningen. ViaZorg staat middenin de Zeeuwse zorg- en welzijnssector. De consulenten hebben dagelijks contact met de organisaties en hebben ook buiten de sector goede banden met werkgevers. Tijdens de spreekuren van het Servicepunt Zorg en Welzijn, een loket bij het UWV WERKbedrijf, kun je op afspraak terecht bij een consulent van ViaZorg met vragen over werken en leren in de sector.

je bij ViaZorg een oriënterend gesprek mag. Ben je aan het solliciteren, maar vind je dit lastig? Dan kunnen de trainingen van ViaZorg je helpen. In de basistraining kom je er precies achter wat je wilt, wat je kunt en hoe je dit kunt bereiken. In de sollicitatietraining stel je een effectief CV op, oefen je met het schrijven van brieven en het voeren van sollicitatiegesprekken. In de netwerktraining leer je hoe je effectief je eigen (privé)netwerk kan inzetten in je zoektocht naar de ideale baan.

ViaZorg ViaZorg werkt voor Zorg en Welzijn op het gebied van personeel, arbeid en organisatie. • Loopbaanadvies en -coaching • Re-integratie • Loopbaantrainingen •N  etwerk van zorg- en welzijns organisaties • Arbeidsmarktonderzoek •V  oorlichting over werken en leren in zorg en welzijn

Heb je bijvoorbeeld een baan, maar zit je niet meer helemaal op je plek? Dan is het mogelijk een loopbaanadviesgesprek aan te vragen. Kijk eens in je CAO of je daar recht op hebt of bespreek met je leidinggevende wat jouw mogelijkheden zijn. Ontvang je een uitkering dan kun je aan je begeleider bij de uitkerende instantie vragen of

Meer weten?

Begin je zoektocht op ZZ.nl. Hier vind je info over werken en leren.

Wist je dat er zo’n 140 opleidingen en ruim 160 banen zijn binnen Zorg en Welzijn? Bezoek de website ZZ.nl om een compleet overzicht te krijgen van de hele Zeeuwse zorg- en welzijnssector. De site staat bekend om haar vacatures. Dus zoek je werk, dan vind je hier de baan van je leven! Maar er staat nog veel meer op. Alle bij ViaZorg aan-

gesloten zorg- en welzijnsorganisaties staan er uitgebreid beschreven. Dus niet alleen ziekenhuizen en verzorgingshuizen, ook welzijnswerk in buurthuizen en dagopvang voor mensen met een beperking! Je kunt er lezen welke opleidingen er in Zeeland zijn en welke scholen deze aanbieden.

Wil je weten wat er zoal speelt in Zorg en Welzijn? Nieuwtjes, vacatures, wetenswaardigheden? Volg @wwwZZnl op Twitter!


Wij zoeken jou!

Kijk voor alle vacatures op

• Verzorgende • Huishoudelijke hulp thuiszorg

w w w. a l l e v o . n l Tel. 0113 - 24 91 70 E-mail PenO@allevo.nl

Word jij onze nieuwe collega? Vanwege uitbreiding van het verpleeghuis zijn we op zoek naar verzorgenden 3 IG. Beschik je over een diploma verzorgende niveau 3 IG of een vergelijkbaar diploma? Neem contact met ons op! Wij informeren je graag over mogelijkheden!

www.curamus.nl

Truffinoweg 2 | 4561 NT Hulst

PGGM is er voor zorg en welzijn

PGGM is een vermogensbeheerder en een uitvoeringsorganisatie voor collectieve pensioen fondsen, voornamelijk in de sector zorg en welzijn. Daarnaast is PGGM een coöperatie met ruim 560.000 leden uit de sector. Het voordeel van de coöperatieve vorm is dat PGGM alles zonder winstoogmerk doet. Winst maken is geen doel, maar een middel dat wordt ingezet om de leden blijvend beter te bedienen.

pggm.nl


ambitieZW

27

De visie van Astellas is dat wij ervoor moeten zorgen dat de toekomst voor patiënten anders - en beter - zal zijn. Wij willen patiënten hoop op een betere toekomst bieden. Essentieel daarbij is leiderschap op het terrein van onze therapeutische expertise.

De visie van Astellas is dat wij ervoor moeten zorgen dat de

Dat behelst de ziekteverschijnselen waarvoor nog steeds geen

toekomst voor patiënten anders - en beter - zal zijn. Wij willen adequate behandeling bestaat. patiënten hoop op een betere toekomst bieden. Essentieel daarbij is leiderschap op hetnaar terrein van onze In ons streven innovatie zijntherapeutische wij voortdurendexpertise. bezig nieuwe Dat behelst de ziekteverschijnselen waarvoor nog geen van manieren te ontdekken en te ontwikkelen om steeds de gezondheid adequate behandeling bestaat.Wij hebben ons als doel gesteld patiënten te bevorderen. oplossingen van morgen te vinden voor de problemen van vandaag. Dan zal naar de toekomst voor patiënten anders - en beternieuwe - zijn. In ons streven innovatie zijn wij voortdurend bezig

manieren te ontdekken en te ontwikkelen om de gezondheid van Astellas Pharma B.V., Postbus 108, 2350 AC Leiderdorp, tel. +31 (0)71 5455 854, www.astellas.nl

patiënten te bevorderen. Wij hebben ons als doel gesteld

oplossingen van morgen te vinden voor de problemen van vandaag. 43300015_adv 215x285.indd 1 patiënten anders - en beter - zijn. Dan zal de toekomst voor

Astellas Pharma B.V., Postbus 108, 2350 AC Leiderdorp, tel. +31 (0)71 5455 854, www.astellas.nl

03-05-10 09:51


in de zorg Dit magazine is een uitgave van ViaZorg, de netwerkorganisatie van Zeeuwse zorg en welzijn in Zeeland en directe omgeving. Provincie Zeeland heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze uitgave. Bij ViaZorg zijn aangesloten:

Wil je ook weer die zorg en aandacht aan de mensen geven die dat nodig hebben? Denk er dan eens aan om als zelfstandige in de zorg aan het werk te gaan. Zorgzuster kan je daarbij helpen.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op of kijk op onze site:

www.zorgzuster-zeeland.nl

Beenhouwersingel 5 4331 MD Middelburg

T +31 (0) 118 6 3 4 3 8 9 M info@zorgzuster-zeeland.nl

Ambitie in Zorg & Welzijn  

Ambitie in Zorg & Welzijn

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you