Page 1

November 2013

Zorg vo or oudere p atiënt gericht op sne ller her s te l

Hoogstaande zorg voor ouderen in de regio De ouderenzorg staat hoog in het vaandel bij Rijnland Zorggroep. Specialisten van verschillende disciplines werken nauw samen om een oudere patiënt zo snel mogelijk te laten herstellen. Kenmerkend daarbij is de sterke verbinding tussen het ziekenhuis en de verpleeghuizen, ook wel ‘cure en care’ genoemd. 'Door deze aanpak kunnen eventuele complicaties direct worden aangepakt of zelfs voorkomen', aldus Jue. ‘Het grote voordeel hiervan is uiteraard dat de patiënt sneller herstelt.’ Cure en care In het ziekenhuis draait de zorg voornamelijk om het genezen (‘cure’) van patiënten. Als iemand na een ziekenhuisopname niet meteen kan terugkeren naar zijn eigen woonomgeving, dan kan hij terecht in een van de verpleeghuizen van Rijnland Zorggroep. Daar ligt de focus enerzijds op de revalidatie ‘op weg naar huis’ en anderzijds op ‘care’: de verzorging en het welzijn van de bewoners. Doordat het verpleeghuis en het ziekenhuis nauw samenwerken, sluiten cure en care naadloos op elkaar aan. Sterk in de regio Het is juist die combinatie van cure en care die het aanbod van Rijnland Zorggroep voor de regio zo aantrekkelijk maakt. Het principe achter alle zorg is steeds hetzelfde: specialisten die efficiënt en gericht samenwerken aan het herstel van een patiënt, zodat deze snel weer naar zijn Om de oudere patiënt in de regio zo goed mogelijk te kunnen

Inspelen op complicaties

eigen huis of verzorgingshuis kan terugkeren. Op pagina 5

helpen, zijn de afgelopen tijd veel initiatieven gerealiseerd.

Die ‘bredere kijk’ vertaalt zich in de praktijk naar een multi-

en 7 maakt u kennis met het uitgebreide zorgaanbod voor

Geriater Peter Jue legt uit waarom: ‘Niet alleen het aantal

disciplinaire benadering. Dit betekent dat verschillende

ouderen.

oudere patiënten neemt toe, maar ook het aantal oudere

specialisten – bijvoorbeeld chirurgen, orthopeden en fysio-

patiënten dat meerdere aandoeningen heeft, stijgt. Dit vereist

therapeuten – intensief samenwerken om de best mogelijk

een bredere kijk op zieke, oudere patiënten.’

zorg te bieden. Volg ons op Twitter en Facebook

Rijnland Ziekenhuis is seniorvriendelijk

@rijnlandzorg

Aan Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp is het keurmerk Senior-

gesteld door verschillende ouderenorganisaties en is daarom

@oudshoorn_zorg

vriendelijk Ziekenhuis 2013 toegekend.

beloond met het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis.

@rijnlandzknhuis @leythenrode @noorderbrink

Door de vergrijzing worden steeds meer ouderen vroeg ‘Wij hebben als speerpunt “gezond en vitaal ouder

of laat afhankelijk van de zorg. Diagnostiek en behandeling van ouderen vragen om een andere

worden” en bieden mensgerichte en deskundige

aanpak. Het nieuwe keurmerk Seniorvriendelijk

zorg in een veilige omgeving. Hierbij is het zorgmodel

Ziekenhuis helpt deze specifieke patiëntengroep

Planetree onze leidraad. Het verkrijgen van het

een keuze te maken voor een ziekenhuis waar de

keurmerkSeniorvriendelijkZiekenhuisonderstreeptonze

Like ons

inspanningen voor kwalitatief goede zorg voor ouderen,’

zorg is afgestemd op ouderen. Hierbij is gekeken of een ziekenhuis inspeelt op de behoefte van oudere patiën-

aldus Ron Treffers, voorzitter raad van bestuur Rijnland Zorggroep.

ten, zowel zorginhoudelijk als qua inrichting en toegankelijk-

Een voorbeeld van deze inspanningen in Rijnland Ziekenhuis is de

heid. Rijnland Ziekenhuis voldoet aan de criteria die zijn op-

geriatrische trauma unit. Meer hierover kunt u lezen op pagina 5.

Ook in deze uitgave: 3 Opening OK-complex 5 Dagonderzoekscentrum geriatrie

Rijnland Zorggroep biedt een breed, kwalitatief hoogwaardig pakket van diensten aan op het gebied van care én cure.

7 De valpoli

Sinds 2009 omarmen wij het zorgmodel Planetree. Dat staat voor mensgerichte zorg in een helende omgeving, waardoor de

9 Wonen in ons eigen dorp

bestaande zorg nóg beter voelt voor patiënt, cliënt én medewerker!

11 Rapid Recovery

Rijnland Zorggroep bestaat uit het Rijnland Ziekenhuis locaties Alphen aan den Rijn en Leiderdorp, Rijnland Medisch Centrum, Verpleeghuis Leythenrode, Verpleeghuis Oudshoorn en Zorgcentrum Noorderbrink.


Touwbaan 12, Leiderdorp Telefoon 071 - 589 93 03 www.meerburg.nl

Samen maken we de toekomst

Vrijwilligerswerk Winst voor twee! Rijden als chauffeur, helpen koken, terrasje pakken of mee naar de bioscoop? Voor elk wat wils als vrijwilliger bij de Gemiva-SVG Groep. In de omgeving Leiderdorp kunt u bij ons verschillende soorten vrijwilligerswerk doen. Interesse of meer informatie? E-mail naar vrijwilligerswerknoord@gemiva-svg.nl of bel (071) 580 61 99.

Unica heeft een schat aan ervaring in de zorgsector en de gezondheidszorg. Van Groningen tot Alphen aan den Rijn werkt Unica mee aan nieuwbouw en renovatie van ziekenhuizen, verzorgingshuizen en verpleeginstellingen. Unica Bodegraven is partner van de Rijnland Zorggroep en kent als geen ander alle ins en outs van installaties en van het werken in medische ruimtes. Onze kracht? Wij ontzorgen onze opdrachtgevers met innovatieve en duurzame oplossingen, optimale communicatietoepassingen en een comfortabel en vooral ook veilig werk- en woonklimaat. Zo maken we samen de toekomst.

www.gemiva-svg.nl/vrijwilligerswerk www.unica.nl Unica Bodegraven

Mbo-opleidingen • Apothekers-, dokters-, of tandartsassistent • Verzorging en verpleging 088-222 1777

Beneluxweg 2

Postbus 83

2410 AB Bodegraven

T (0172) 64 41 44

Cursussen voor volwassenen o.a. • Herregistratie BIG-wet • Scholingstraject op maat van uw instelling 088 - 222 1772

www.idcollege.nl

Jij bent hard nodig in de Zorg ! Wil jij mensen helpen, dan zit je helemaal goed bij ons op school. Bezoek onze open dag op 28 januari 2014 (14.00-21.00 uur) School voor Zorg en Welzijn Leiden Vondellaan 35 2332 AA Leiden 088 666 3715

OPEN DAG 28 JANUARI 2014 ■ ROCMONDRIAAN.NL

HEERLIJKE MAALTIJDEN AAN HUIS BEZORGD! • Ruime keuze in maaltijden, voor- en nagerechten • Wekelijks vriesvers aan huis bezorgd • Ook dieetmaaltijden te bestellen • Gratis klantenservice • Gratis dieetadvies • Geen verplichtingen • Geen bezorgkosten

Meer weten? Bel gratis:

0800 - 023 29 75

Wij helpen u graag verder Lidmaatschap van uw thuiszorgorganisatie, geeft mogelijk recht op korting. Vraag hierom bij onze klantenservice!

www.apetito.nl • info@apetito.nl


3 O nder zo e k en uit slag op é én dag

Snel duidelijkheid bij mogelijke borstkanker Voor wie een knobbeltje of iets anders afwijkends in de borst constateert, breekt een onzekere tijd aan. Die onzekerheid moet zo kort mogelijk duren, vindt Rijnland Ziekenhuis. Daarom is er een speciaal spreekuur: de mammapoli. Chirurg Anneke Zeillemaker werkt op de mammapoli (mamma is het Latijnse woord voor borst). Zij en haar collega's

ontvangen

wekelijks

zo’n

dertig

nieuwe

patiënten die te maken krijgen met borstkanker. ‘Juist vanwege dat hoge aantal - en omdat het belangrijk is om zo snel mogelijk te behandelen - hebben wij onze borstkankerzorg zo georganiseerd dat mensen al aan het einde van de onderzoeksdag de uitslag krijgen.’

Borstkankerzorg Rijnland Ziekenhuis beloond met roze lintje

Om een goede diagnose te kunnen stellen, zijn vaak veel

begeleid door een gespecialiseerde verpleegkundige.

onderzoeken nodig, zoals een borstfoto, een echo en het

‘Door goed teamwork laten we patiënten zo kort mogelijk

afnemen van cellen. Al deze onderzoeken zijn georganiseerd

in onzekerheid, zonder af te doen aan de kwaliteit van zorg’,

op één gang. De patiënt hoeft dus niet langs verschillende

aldus Zeillemaker. ‘Die onzekerheid, dat is het ergste, en daar

afdelingen. De gehele tijd wordt de patiënt bijgestaan en

houden wij rekening mee.’

De inspanningen van onze specialisten blijven niet onopgemerkt. Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) heeft Rijnland Ziekenhuis bekroond met haar kwaliteitskeurmerk, het ‘roze lintje’. Dit lintje is voor borstkankerpatiënten een teken dat

OK Complex en pijnbehandelcentrum

het ziekenhuis voldoet aan de onlangs aangescherpte

Op 11 oktober was de officiële opening van het nieuwe OK Complex

kwaliteitseisen van BVN.

en pijnbehandelcentrum in Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn. De maanden daarvoor stonden in het teken van een

Naast het feit dat Rijnland Ziekenhuis voldoet aan de

grootscheepse verbouwing bij de operatiekamers, de polikliniek

kwaliteitseisen, onderscheidt het ziekenhuis zich door

anesthesie en het pijnbehandelcentrum. Zo is het nieuwe OK-

het gebruik van nieuwe technologie bij diagnostiek

complex voorzien van de modernste luchtbehandeling en is de

zoals BSGI (Breast-Specific Gamma Imaging). Hierbij

logistieke routing verbeterd. De verkoeverkamer is vriendelijker

kunnen tumoren, door middel van een zeer gevoelige

en nog efficiënter ingericht. De polikliniek anesthesie en het

camera, al in een zeer vroeg stadium en zeer

pijnbehandelcentrum zijn geheel gerenoveerd, waardoor zowel

nauwkeurig vastgesteld worden. In Nederland maken

voor patiënten als medewerkers een nog prettigere omgeving

maar twee ziekenhuizen gebruik van deze techniek.’

ontstaat. De nieuwe wachtruimtes zijn ruim opgezet en in het pijnbehandelcentrum is zelfs een huiskamer gekomen.

Chronische pijn draaglijker do or mo derne te chnie ken

Pijnbehandelcentrum verbetert kwaliteit van leven Chronische pijn - pijn die langer dan drie maanden aanhoudt

uitgewerkt in overleg met andere specialisten, zoals een

Ziekenhuis terechtkomen. Omdat lang niet alle ziekenhuizen

- is vervelend. Wie eraan lijdt, ervaart vaak veel lichamelijke en

neuroloog, een orthopeed of een fysiotherapeut.’

deze behandeling geven, zien wij patiënten uit de hele regio.

psychische problemen. Die problemen leggen een zware druk

Wij willen ervoor zorgen dat iedereen weer kan functioneren.’

op het dagelijkse functioneren. In het pijnbehandelcentrum

Persoonlijke benadering

van Rijnland Ziekenhuis stellen anesthesiologen alles in het

Geen mens is hetzelfde. Daarom is de behandeling altijd

werk om de kwaliteit van leven van pijnpatiënten te verbeteren.

afgestemd op de specifieke situatie en behoeftes van de patiënt.

Heeft u pijn?

Iedereen krijgt een persoonlijk, behandelplan op maat. Bij de

In het pijnbehandelcentrum van Rijnland Ziekenhuis

Een van die anesthesiologen is Christa Schultenkämper. Zij

behandeling van sommige pijnsoorten zijn ook de persoonlijke

kunt u terecht voor de behandeling van verschillende

werkt op het spreekuur pijnbestrijding. ‘Op het spreekuur

en sociale omstandigheden belangrijke factoren. Wanneer dat

soorten pijn, zoals:

komen mensen met chronische pijn, zoals rugpijn, hoofdpijn,

nodig is, wordt de hulp van een psycholoog of maatschappelijk

• gewrichtspijn

aangezichtspijn en gordelroospijn. Hoe iemand pijn ervaart,

werker ingeschakeld.

• pijn bij kanker

verschilt van persoon tot persoon. Wij nemen ieders klachten serieus en proberen de pijn draaglijker te maken.’

•  chronische, onbehandelbare pijn op de borst Baat bij zenuwstimulator

(angina pectoris)

Een speerpunt van het centrum is de implantatie van

• posttraumatische dystrofie

Soorten pijnverlichting

“ruggenmergstimulatoren”. Deze behandeling is bedoeld voor

• rug- en nekpijn

In hoeverre iemands pijn kan worden verlicht, hangt af van het soort

patiënten met bepaalde chronische rugklachten, maar ook

• whiplash

pijn en de mogelijkheden om deze te behandelen. Schultenkämper:

voor zware pijn op de borst (angina pectoris). ‘Veel mensen

• zenuwpijn

‘Verlichting kan bijvoorbeeld met geneesmiddelen, speciale

hebben baat bij de stimulatoren’, aldus Schultenkämper. ‘Dat

Na een verwijzing van uw huisarts, kunt u terecht op

zenuwverdovende technieken of elektrische stimulatietechnieken.

zijn vaak mensen die al jaren bij verschillende specialisten

zowel locatie Alphen aan den Rijn als Leiderdorp.

Bij meer complexe pijnproblemen wordt het behandeltraject

komen, maar niet van de pijn afraken en uiteindelijk bij Rijnland


Wilt u informatie over de (thuis)zorg van Libertas Leiden? Of wilt u direct (thuis)zorg aanvragen? Neem dan contact op met de Klantenservice.

THUISZORG

VERTROUWD EN DICHTBIJ

‘t Huis op de Waard is een gezellig

woon- en zorgcentrum met binnentuin in hartje Leiden, waar we voor 91 bewoners van iedere dag weer een goede dag proberen te maken. Wij voelen ons letterlijk en figuurlijk het zorghart voor al onze bewoners en hun familie. De bewoner staat centraal, is als het ware het hart van ons huis, en de zorg ligt vooral bij de wensen en behoeften van dat hart (bewoner).

0900-5 168 168 (lokaal tarief én 24 uur per dag bereikbaar) E-mail: klantenservice@libertasleiden.nl www.libertasleiden.nl/thuiszorg.

Wij zijn op korte termijn op zoek naar: • Eerste Verantwoordelijke Verzorgende (EVV-er) • Verzorgenden niveau 3 IG ook op oproepbasis • Vrijwilligers Voor meer informatie bezoek onze foto- en kleurrijke website www.huisopdewaard.nl Woon- Zorgcentrum ’t Huis op de Waard, Kaarsenmakersstraat 2, 2312 SG Leiden. Tel: 071-5132345. Email: info@huisopdewaard.nl

Zorg-en welzijnsorganisatie Libertas Leiden ondersteunt mensen die het samenleven in wijken en buurten bevorderen. Samen wonen, zorgen en leven; Libertas Leiden.

WIJdezorg brengt de zorg bij U thuis

Honderdduizenden medici en patiënten vertrouwen dagelijks inmedici tientallen ziekenhuizen Honderdduizenden en patiënten Honderdduizenden medici en patiënten opvertrouwen de kwaliteitdagelijks en betrouwbaarheid ons netwerk in tientallenvan ziekenhuizen vertrouwen dagelijks in tientallen ziekenhuizen op de kwaliteit en betrouwbaarheid van ons netwerk op de kwaliteit en betrouwbaarheid van ons netwerk

U het comfort www.vosko.nl Uw netwerk- en communicatiespecialist www.vosko.nl Uw netwerk- www.vosko.nl en communicatiespecialist Uw netwerk- en communicatiespecialist

• • • • •

Zorg Gezondheid Welzijn telefoon: 088 99 580 00 www.vivazorggroep.nl ViVa! Zorggroep

24 uur per dag Vertrouwde gezichten Deskundige zorgverleners Bij u in de buurt Eén aanspreekpunt

• • • • •

Specialistische thuiszorg Verzorging en verpleging Begeleiding Huishoudelijke hulp Bemiddeling

Bel 06 - 128 988 04 voor meer informatie of kijk op www.wijdezorg.com

6

Editie Najaar 2010

Profiteer ook van ledenvoordeel op o.a.

Ondersteunt en Adviseert Ondersteunt en Adviseert

• Aankopen in de Thuiszorgwinkel van Reha Team Partner, Alkmaar • Abonnementen op tijdschriften Bij ViVa! Zorggroep vindt u een breed pakket aan zorgdiensten. • Gemak aan huis: audicien, opticien, kapper, lingerie, grote schoonmaak • Huidtherapie: Dermacos, Hoorn Zorg die is toegespitst op uw vraag en situatie. Zorg aan huis, Kwaliteitsbeleid in de zorg- en welzijnssector • Vakanties: verre vakanties en dagjes uit wonen met zorgen en allerlei producten en diensten op het ook voor de eerste lijn! • Collectieve verzekeringen

Kwaliteitsbeleid in de zorg- en welzijnssector ook voor de eerste lijn! gebied van gezond zijn en blijven. Persoonlijke aandacht voor de Onderzoek, trainingen SenZ werkt samen met: Onderzoek,workshops workshops enen trainingen cliënt staat bij ons voorop. En daarbij past een vertrouwd gezicht. Cliëntenraadpleging met de CQ-index ViVa! Zorggroep neemt u de zorg uit handen, zodat er ruimte is Cliëntenraadpleging met de CQ-index om te genieten. Want goede zorg betekent kwaliteit van leven. Tevredenheidsonderzoek medewerkers

ŐŝůĞ^ŽŌǁĂƌĞͲƵǁůŝĐĞŶƟĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ͗

ŽĚĂƚƵnjŝĐŚŐĞĞŶnjŽƌŐĞŶŚŽĞŌƚĞŵĂŬĞŶ ŽǀĞƌƐŽŌǁĂƌĞůŝĐĞŶƟĞƐ

Tevredenheidsonderzoek medewerkers Regiokantoor Alkmaar, telefoon 088 99 58800.

Tot en met december 2010 kost het gezinsabonnement Parlevinkerstraat 25, Velsen-Noord • Tel 0251 – 212 202 • www.facit.nl slechts € 10,-

Parlevinkerstraat 25, Velsen-Noord Tel 0251 – 212 202 www.facit.nl

Laan der Continenten 180 / 2404 WE / Alphen aan den Rijn T 088 - 560 56 66 / E info@agilesoftware.nl / www.agilesoftware.nl

Informatie: www.senzpas.nl 088 – 995 8822 info@senzpas.nl

kwaliteit van leven

ViVa! Zorggroep

Advertentie Agile Software Rijnland Zorggroep v2.indd 1

ORTHOPEDISCHE SCHOENEN KUNNEN OOK GEWOON MOOI ZIJN!

telefoon: 088 99 580 00 www.vivazorggroep.nl

ViVa! Zorggroep

Bij ViVa! Zorggroep vindt u een breed pakket aan zorgdiensten. Zorg die is toegespitst op uw vraag en situatie. Zorg aan huis, wonen met zorgen en allerlei producten en diensten op het gebied van gezond zijn en blijven. Persoonlijke aandacht voor de cliënt staat bij ons voorop. En daarbij past een vertrouwd gezicht. ViVa! Zorggroep neemt u de zorg uit handen, zodat er ruimte is om te genieten. Want goede zorg betekent kwaliteit van leven. Regiokantoor Alkmaar, telefoon 088 99 58800.

Meer mooie modellen zien? Volg ons op Facebook Zeestraat 93a / Noordwijkerhout / T 0252 34 04 61 / info@kaptein-orthopedie.nl

www.kaptein-orthopedie.nl

kwaliteit van leven

3-10-2013 14:54:38


5 G eriatrische trauma - unit

In huiselijke sfeer herstellen van een gebroken heup Ouderen die hun heup of bovenbeen hebben gebroken,

worden gespeeld. Familieleden en mantelzorgers zijn hier ook

kunnen herstellen op een speciale afdeling: de geriatrische

welkom. Zo’n vertrouwde omgeving helpt mensen om weer

trauma-unit. Hier werken chirurgen, orthopeden en klinisch

gemakkelijker in hun normale ritme te komen, wat weer bijdraagt

geriaters intensief samen. Het gaat daarbij niet alleen om

aan het herstel.

Rijnland Zorggroep biedt mensgerichte en deskundige zorg in een veilige omgeving. Ouderenzorg staat daarbij hoog in het vaandel. De verbinding tussen ziekenhuiszorg en verpleeghuiszorg maakt Rijnland Zorggroep uniek. Op de komende twee pagina’s maakt u kennis met ons uitgebreide zorgaanbod voor ouderen.

‘de breuk’ (in medisch jargon trauma genoemd); er is ook aandacht voor alle andere zaken die van belang zijn voor een

Revalidatie

spoedig herstel.

Nadat het herstelprogramma op de ziekenhuisafdeling is doorlopen, start het revalidatieprogramma. Dit kan - afhankelijk

Tijdens een uitgebreid intakegesprek wordt een beeld geschetst

van de persoonlijke situatie - thuis, of in Verpleeghuis Leythenrode

van iemands persoonlijke situatie en behoeften. Direct na de

in Leiderdorp worden gevolgd.

operatie, als het herstelprogramma op de afdeling begint, wordt daar op ingespeeld.

‘In een vertrouwde omgeving kom je sneller in je normale ritme’

Huiskameromgeving De afdeling heeft een eigen huiskamer. In plaats van in bed te

Voor wie: Mensen van 70 jaar en ouder met een gebroken heup of

liggen, kunnen patiënten al een dag na de operatie aanschuiven

bovenbeen

aan een lange tafel waar gezamenlijk wordt gegeten en spelletjes

Waar: Rijnland Ziekenhuis, locatie Leiderdorp

Planetree in Rijnland Zorggroep

Zorg met persoonlijke aandacht in een veilige en prettige omgeving In 2009 introduceerde Rijnland Zorggroep het zorgconcept Planetree. Dit zorgconcept draagt er aan bij dat wij die zorg kunnen geven zoals wij die zelf zouden willen ontvangen. Zorg met persoonlijke aandacht en een respectvolle bejegening in een veilige en prettige omgeving. Het gedachtegoed van Planetree is

Dagonder zo e k scentrum geriatrie

opgebouwd uit drie pijlers: ‘betere zorg’, ‘een helende omgeving’

Binnen één dag weten wat er aan de hand is

en een ‘gezonde organisatie’ en houdt ons scherp om de gedachte om te zetten in daden.

Geen ellenlang traject van ziekenhuis in en ziekenhuis uit.

Minder belastend

Onze inspanningen op het gebied van mensgerichte, kwalitatief

In het dagonderzoekscentrum geriatrie kunnen ouderen

Geriater Marije Leliveld-van den Heuvel: ‘We willen voorkomen

goede zorg komen zichtbaar tot uiting. Een voorbeeld is de

met meerdere gezondheidsklachten op één dag meerdere

dat ouderen voor diverse onderzoeken steeds naar het ziekenhuis

geriatrische trauma-unit voor patiënten van 70 jaar en ouder met

onderzoeken ondergaan. Aan het einde van de dag wordt een

moeten terugkomen. Dat is niet alleen een belasting voor de

een heup- of bovenbeenbreuk. Naast aandacht voor de breuk, is

diagnose gesteld.

patiënt, maar ook voor diens begeleider. Door alle onderzoeken

er ook oog voor alle andere zaken die van belang zijn voor een

op één plek en op één dag te plannen, kost het een patiënt weinig

spoedig herstel van deze patiëntengroep. Maar ook het nieuwe

‘heen en weer gereis’ en is snel bekend wat er aan de hand is.’

pijnbehandelcentrum en de OK in Rijnland Ziekenhuis locatie

Grondig onderzoek Wanneer iemand door de huisarts wordt doorverwezen naar het

Alphen aan den Rijn en het kleinschalig wonen in Verpleeghuis

Alphense dagonderzoekscentrum, staat een team klaar voor een

Voor wie: Ouderen met meerdere gezondheidsklachten

Oudshoorn zijn mooie praktijkvoorbeelden. Een aantal van deze

hele reeks onderzoeken. Aan de hand van gesprekken worden

Waar: Rijnland Ziekenhuis, Alphen aan den Rijn

inspanningen zijn inmiddels beloond met een keurmerk, zoals het

eerst de lichamelijke, psychische en sociale aspecten van de

keurmerk Senior Vriendelijk Ziekenhuis en het roze lintje voor onze

klachten in kaart gebracht.

borstkankerzorg.

Daarna volgen enkele algemene lichamelijke onderzoeken, zoals het maken van een hartfilmpje en bloedonderzoek. Wanneer daar aanleiding toe is, worden nog meer onderzoeken gedaan.

Wat doet een geriater? Geriatrie is een specialisme dat zich richt op de oudere mens. Een geriater is gespecialiseerd in het onderzoeken

Direct de uitslag

en behandelen van oudere patiënten. Hierbij wordt

Met het totaalbeeld dat op deze manier ontstaat, wordt al aan het

gekeken naar zowel de lichamelijke, geestelijke als

einde van de middag een diagnose gesteld. In het eindgesprek

sociale toestand van een patiënt. Zo brengt de geriater

licht de geriater de onderzoeksresultaten uitgebreid toe en wordt

het totale probleem én de aanpak ervan in beeld.

een eventuele behandeling besproken.


Het ANBO Zorgcollectief

Een vrijwilliger

Flink besparen op uw zorgpremie? Dat kan! Met het ANBO Zorgcollectief.

Die je bijstaat als je een jong gezin probeert groot te

ANBO heeft kortingsafspraken met zeker 15 zorgverzekeraars.

brengen. Die je maatje is als je weinig contact hebt met andere jongeren. Die je vaste ankerpunt is als je dreigt weg te zakken in eenzaamheid. Die je helpt bij het op orde krijgen van je papierwinkel.

Ik ben lid van ANBO.

Uw voordeel op de basisverzekering kan oplopen tot wel 10%. Uw voordeel op uw aanvullende verzekering tot wel 17,5%. Dat kan u per jaar 100 euro per persoon schelen.

Bij uw eigen zorgverzekeraar blijven en toch gebruikmaken van de collectiviteitskorting? Ook dat kan. U moet wel lid zijn van ANBO. Voor een paar tientjes per jaar bent u dat al. Nu tot 2014 gratis.

Dé belangenorganisatie voor senioren

Meer weten over ANBO Rotterdam? Ga naar www.anbo.nl/Rotterdam

één van onze 300 vrijwilligers. Of word zelf vrijwilliger. ZC Rotterdam 02 - rijnlandgroep - week 46

Hoe komt u aan die korting? Bel nu met de ANBO SUCSEZ Zorgadvieslijn (0182) 30 45 00. Ga naar www.anbo.nl/zorgcollectief-rotterdam2

Doe gerust beroep op

Kijk eens op www.humanitas-rijnland.nl

Een hoortoestel

Gratis

uitproberen! Dat kan bij Schoonenberg. Gewoon thuis ontdekken hoe dat nu voelt, zo’n hoortoestel. Zonder betaling vooraf. Vraag ernaar in onze winkel.

Alphen a/d Rijn Meteoorlaan 4 (Rijnland Ziekenhuis), tel. (0172) 51 53 43 Hooftstraat 127, tel. (0172) 47 14 44 Leiden Steenstraat 41-43, tel. (071) 514 15 38 De Sitterlaan 87, tel. (071) 513 23 19 Leiderdorp Van Diepeningenlaan 108a, tel. (071) 589 49 50 Oegstgeest Kempenaerstraat 113, tel. (071) 515 07 27

Wat leuk om te horen.

Schoonenberg H O O R C O M F O RT


7 D e valp oli 7

Op spreekuur na een valpartij Vallen is één van de meest voorkomende problemen

geneesmiddelen van invloed? De fysiotherapeut richt zich

bij ouderen, met alle nare gevolgen van dien. Grondig

vooral op het bewegen. Hoe loopt iemand? Is er een goede

onderzoek en begeleiding na een (eerste) val kan later erger

balans? Julia Blaas: 'Ik zie vaak dat de rollator te hoog of te

voorkomen.

laag is!'

‘Vallen is echt een groot probleem!’, zegt fysiotherapeut

Het vervolg

Julia Blaas. Klinisch geriater Marije Leliveld-van den Heuvel

Na de diagnose wordt het vervolg bepaald. Dat kan bestaan

beaamt dit: ‘Bijna de helft van de ouderen komt eens per jaar

uit fysiotherapie om de balans te verbeteren. Ook is het

te vallen en veertig procent loopt hierbij een verwonding

mogelijk dat een ergotherapeut in de thuissituatie bekijkt

op.’ Maar hoort vallen niet gewoon bij het ouder worden?

of aanpassingen nodig zijn. Mensen die erg bang zijn om te

Leliveld: ‘Het probleem is dusdanig, dat er alle reden is om

vallen kunnen zelfs een valtraining volgen. Soms is verder

hier serieus naar te kijken. Tijdig actie ondernemen, kan

onderzoek nodig door een andere specialist, bijvoorbeeld

erger voorkomen.’

een cardioloog, neuroloog of oogarts. Zo dient de valpoli een belangrijk doel: het voorkomen van meer – en ernstiger

Op zoek naar de oorzaak

– valpartijen.

En daarom is de valpoli in het leven geroepen. Iedereen van zeventig jaar en ouder die door een onduidelijke oorzaak is gevallen, wordt hier bekeken door een geriater,

‘Tijdig actie ondernemen, kan erger voorkomen’

verpleegkundige en fysiotherapeut. Ieder kijkt vanuit de eigen discipline naar de patiënt: is er sprake van bijvoorbeeld

Voor wie: Mensen van 70 jaar en ouder

hartritmestoornissen,

Waar: Rijnland Ziekenhuis, locatie Leiderdorp

Parkinson

of

osteoporose?

Zijn

Revalideren op de W ijde Aa

Extra aandacht voor mensen met geheugenproblemen Soms raken ouderen tijdens een ziekenhuisopname een beetje in

in een vertrouwde omgeving. Dit bevordert het herstel en

de war. Zo’n tijdelijke verwardheid noemt men een delier. Mensen

versnelt een terugkeer naar de eigen woonsituatie.’

met een delier kunnen in alle rust herstellen op de Wijde Aa, een speciale revalidatieafdeling in Verpleeghuis Leythenrode.

Het verblijf op de Wijde Aa is tijdelijk en het revalidatieprogramma duurt doorgaans zes tot zeven weken. Mocht daarna nog

Voor mensen met een delier - of met een lichte vorm van

behandeling nodig zijn, dan kan deze worden voortgezet op

dementie - is het lastig om goed voor zichzelf te zorgen.

een andere afdeling van het verpleeghuis.

Leidinggevende Marja van Eeden vertelt waarom het verpleeghuis een speciale afdeling heeft ingericht waar verwarde mensen kunnen revalideren: ‘Mensen met een delier of lichte vorm van dementie blijven soms te lang in het ziekenhuis liggen of komen in een verpleeghuis terecht op een afdeling die alleen gericht is op lichamelijk herstel. Zo vallen zij

Voor wie: Ouderen die verward zijn geraakt

tussen wal en schip. Onze afdeling biedt hen rust en structuur

Waar: Verpleeghuis Leythenrode, Leiderdorp

D e Stroke Unit

Sneller thuis na een beroerte Bij een beroerte - ook wel stroke genoemd - gaat er iets mis met een

Revalideren

bloedvat in de hersenen. Het knapt (dit heet een hersenbloeding)

Wanneer de patiënt het ziekenhuis mag verlaten, maar nog niet

of raakt verstopt (een herseninfarct). Om schade in de hersenen

naar huis kan, wordt hij overgeplaatst naar de Stroke Unit in

te beperken, moet zo snel mogelijk actie worden ondernomen.

Verpleeghuis Leythenrode. Hier wordt de revalidatie vervolgd

Rijnland Ziekenhuis en Verpleeghuis Leythenrode hebben hun

door verschillende behandelaren, zoals de fysiotherapeut,

gezamenlijke Stroke Unit zo ingericht dat razendsnel en efficiënt

ergotherapeut en zo nodig de logopedist, psycholoog en

wordt gehandeld bij een beroerte.

diëtist. Immers, des te sneller en gerichter de revalidatie, des te eerder kan de patiënt weer naar huis.

In het ziekenhuis geeft een multidisciplinair team de eerste, acute zorg. Dit team stelt de diagnose en begint, als dat mogelijk is, met de behandeling. Bij een herseninfarct wordt

‘Door deze nieuwe werkwijze verwachten we dat de patiënt sneller herstelt’

bijvoorbeeld het stolsel in het verstopte bloedvat opgelost. Gelijktijdig wordt het nabijgelegen Verpleeghuis Leythenrode

Voor wie: Ouderen met een beroerte

geïnformeerd. Zij treffen meteen de nodige voorbereidingen

Waar: Rijnland Ziekenhuis, Leiderdorp en Verpleeghuis

op hun Stroke Unit.

‘Mensen met een delier hoeven niet onbedoeld lang in het ziekenhuis te blijven liggen’

Leythenrode, locatie Leiderdorp


Ervaar het zelf • flexibel • veilig en vertrouwd • extra services • betaalbaar • altijd dichtbij Ga naar www.junis.nl of bel 0172 - 42 48 24

Zorg Thuis nodig?

DSV verzorgt het graag

DSV | Verzorgd Leven verleent diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de gemeenten Katwijk en Lisse. Bel voor meer informatie onze cliëntenservice op telefoon 071 - 409 29 40 of kijk op www.dsv-verzorgdleven.nl

BOUWEN DOEN WE SAMEN Uw plannen en onze visie Zakelijke sector Particuliere sector Bouwen in de zorg Duurzaam bouwen

Het klinkt misschien vreemd uit de mond van een bouwbedrijf. Maar het gaat ons in de eerste plaats niet om bouwen. Veel belangrijker vinden we het vormgeven van uw plannen. Ruimte om de verdere groei van uw bedrijf op te vangen. Of ruimte voor een warm thuis voor uw gezin. Bij Maasbouw zijn we gewend te denken vanuit uw ideeën. In nauwe samenwerking ontstaan de beste resultaten. Resultaten die niet alleen recht doen aan uw doeleinden, maar die ook rekening houden met zaken als efficiency, bouwplanning en duurzaamheid. Typisch Maasbouw. Want bouwen doen we samen.

www.maasbouw.nl Nijverheidstraat 16 Postbus 107 2980 AC Ridderkerk T 0180 412292 F 0180 432086 info@maasbouw.nl

The future is so close you can touch it

VERBETER DE PATIËNTCOMMUNICATIE Waar de arts zich ook bevindt in het ziekenhuis, Sectra LiteView maakt beelden toegankelijk en gerelateerde informatie direct oproepbaar op de iPad. Deze direct beschikbare beelden helpen de arts snel en accurate beslissingen te nemen. Dit zorgt voor afname van doorlooptijden en verhoogt de kwaliteit van de patiëntenzorg.

Samen zorgen we voor de beste zorg

Sectra verbetert hiermee ook de communicatie en samenwerking tussen zorgverleners, doordat het gemakkelijk is beelden te tonen tijdens klinische discussies.

Sectra LiteView brengt beelden tot aan het bed van de patiënt, hierdoor verbetert de communicatie en de interactie. Gebruik deze tool voor visuele ondersteuning waardoor de patiënt de uitkomsten van de procedures beter begrijpt en wat de kwaliteit van de zorg verhoogt. Lees voor meer informatie: www.sectra.com/ liteview


9 Nieuwbouw Verpleeghuis Oudshoorn

Wonen in ons eigen dorp

Patiënten met hartfalen minder vaak naar het ziekenhuis

De nieuwbouw van Verpleeghuis Oudshoorn in Alphen aan

De hartfalenpolikliniek van Rijnland Ziekenhuis werkt intensiever

we goede afspraken gemaakt. Iedereen is enthousiast.' Zo'n

den Rijn is bijna afgerond. Deze maand zullen de laatste

samen met huisartsen uit Alphen aan den Rijn en omstreken.

nauwe samenwerking tussen de eerste en tweede lijn is uniek

bewoners naar de nieuwe groepswoningen verhuizen.

Cardioloog Carolien Lucas: 'Een uniek project waarbij we taken

in Nederland. 'Op dit moment zijn we bezig om meerdere

Het nieuwe verpleeghuis biedt mensen met dementie en

verdelen. Patiënten met hartfalen hoeven dan niet onnodig vaak

huisartsenpraktijken erbij te betrekken.’

chronische fysieke aandoeningen een warme, sfeervolle en

naar het ziekenhuis te reizen.' Afspraken

rustgevende woonplek ‘in het dorp Oudshoorn’. Zorg dichter bij huis

Door duidelijke afspraken weet een huisarts precies wat hij

Een cardioloog controleert in het ziekenhuis regelmatig de

of zij moet doen. 'Alles staat op papier. Wat hij moet doen bij

conditie van patiënten met hartfalen. Dit om te voorkomen dat

beginnende klachten van hartfalen, bij verslechtering van de

de klachten van hartfalen verergeren. Maar die controle kan ook

klachten en bij begeleiding als zorg niet meer helpt. Die afspraken

gewoon in een huisartsenpraktijk in de eigen wijk. Is de situatie

zijn ook handig wanneer een huisarts met vakantie is. Zijn

stabiel? Dan blijft de patiënt onder controle bij de huisarts. Gaat

vervanger weet dan exact wat er moet gebeuren. Nu wordt een

het slechter? Dan gaat de patiënt alsnog naar het ziekenhuis. 'Zo

patiënt met hartfalen onnodig vaak naar het ziekenhuis gestuurd.'

9

leveren we zorg dichter bij huis. Belangrijk, want patiënten met hartfalen zijn vaak ouder en minder mobiel. Bovendien is het op

Nog maar een begin

onze hartfalenpoli erg druk. Door beter met huisartsen samen

Dit project is een gezamenlijk initiatief van de hartfalenpoli en

te werken ontlasten we onze afdeling. De taken verdelen we

huisartsen. Lucas is er erg enthousiast over: 'Het is nog maar

tussen ziekenhuis en huisartsenpraktijken.'

een begin. Bij succes leidt het ook tot een betere samenwerking met huisartsen bij andere kwalen. Maar eerst gaan we dit

In Verpleeghuis Oudshoorn wordt zorg aangeboden volgens

Huisartsen enthousiast

uitrollen in Alphen aan den Rijn en Leiderdorp. En we hebben

het concept ‘kleinschalig wonen’. In iedere woning draait een

Rijnland Ziekenhuis werkt nu samen met vijf grote

samenwerkingsafspraken gemaakt met het LUMC om dit

huishouden net zoals thuis, met acht bewoners. Een vast team

huisartsenpraktijken. 'Met praktijken uit Alphen aan den

project op te pakken, waarbij zij gebruik gaan maken van onze

van medewerkers is verantwoordelijk voor de zorg, het welzijn

Rijn, Roelofarendsveen en Koudekerk aan den Rijn hebben

protocollen.’

en de dagbesteding. Waar mogelijk helpen cliënten mee met lichthuishoudelijke werkzaamheden. Het is gebleken dat voor mensen met dementie, een huiselijke sfeer en lichthuishoudelijke werkzaamheden een positieve bijdrage leveren aan het actief blijven. Het dorp Oudshoorn Het dorp heeft een open karakter met een gezellige uitstraling.

Zorgpad Zwangeren: nóg betere zorg voor zwangere vrouwen

De meeste bewoners kunnen overdag rondlopen en worden niet beperkt tot hun eigen woning. De woningen liggen aan

Tijdens, voor en na de bevalling in Rijnland Ziekenhuis is er

straten met belevingsplekken waar van alles te zien, te doen

altijd veel aandacht voor moeders en hun baby. In 2005 was

en te beleven is. Op de begane grond is het dorpsplein, de

het Rijnland Ziekenhuis een van de eerste ziekenhuizen met

centrale ontmoetingsplek. Hier is onder andere een winkel,

luxe kraamsuites. In juni 2013 introduceerde de polikliniek

kapsalon, grande café en het Uitbureau te vinden. Vanuit het

Gynaecologie en Verloskunde het Zorgpad Zwangeren: een

dorpsplein is de toegang naar het buitenterras en de mooie

gestroomlijnd proces met betere zorg voor zwangere vrouwen.

omsloten en veilige tuin. Zorgpad Eigen kamer

Een zorgpad is een methode om alle stappen die de patiënt

Iedere bewoner heeft een eigen slaapkamer. Bewoners mogen

doorloopt in haar zwangerschap goed op elkaar aan te

hun slaapkamer zelf inrichten met foto’s, schilderijen en kleine

laten sluiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om aansluiting op

meubels. Een woning bestaat daarnaast uit sanitaire ruimten,

andere zorgverleners, zoals eerstelijns verloskundigen en

een gezamenlijke keuken en huiskamer. De huiskamer is

de echoscopiste maar ook goede afspraken over de opname

overdag de centrale plek waar de cliënten samenkomen.

rond de bevalling. 'We proberen afspraken aan elkaar te

Hier nuttigen zij de maaltijden, spelen zij spelletjes en lezen

koppelen of vooruit te plannen. Je hoeft dan minder vaak

de krant. De groepswoning biedt een vertrouwde omgeving

naar het ziekenhuis,' vertelt teamleider Marlies van Kapel. Pijnbestrijding

waarin de cliënten zich thuis voelen. Basiszorg voor iedereen

Een bevalling gaat gepaard met pijnlijke weeën. Soms bestaat

Komend voorjaar wordt het parkeerterrein en de tuin

In het zorgpad is ook vastgelegd welke informatie en controles

er behoefte aan pijnbestrijding. 'Wij kijken altijd naar welk

aangelegd. Meer informatie en de laatste ontwikkelingen over

er op welk moment worden gegeven of uitgevoerd. 'Zo weten

middel het beste bij de patiënt past. Uiteraard in overleg

Verpleeghuis Oudshoorn in Alphen aan den Rijn kunt u vinden

we zeker dat alle patiënten de basiszorg krijgen die nodig is,

met de patiënt. Een injectie met Pethidine? Een infuus met

op www.verpleeghuisoudshoorn.nl.

ongeacht bij welke arts je onder controle bent. Natuurlijk is

Remifentanil, hetgeen je zelf met een knopje kan bedienen?

iedere situatie uniek, maar in iedere zwangerschap zijn ook

Of is een ruggenprik beter? In Rijnland Ziekenhuis zijn al deze

veel stappen standaard.'

pijnbestrijdingsmethoden 24 uur per dag beschikbaar.

Grotere rol voor klinisch verloskundigen

Kraamsuites

Klinisch verloskundigen spelen een grotere rol: meer zorg en

Patiënten die langer moeten blijven, kunnen gebruik maken

Verpleeghuis Oudshoorn is op zoek naar vrijwilligers

begeleiding. Niet alleen tijdens de bevalling zelf, maar tijdens

van een kraamsuite, huiselijkheid met medische zorg binnen

die samen met de gastvrouw/heer van het dorpsplein

de hele zwangerschap. Zo worden het vertrouwde gezichten.

handbereik. 'Hier kan je met je partner in alle rust bijkomen’.

bewoners ontvangt, koffie of thee schenkt en toezicht

De verloskundigen hebben veel aandacht voor dagelijkse

De kamers zijn voorzien van een eigen douche en toilet, en

houdt. Meer informatie en solliciteren op rijnland.on-

zaken. Voorbeeld hiervan zijn slaapproblemen of klachten van

er is een extra bed voor de partner. Op de kamer is ook een

linevacatures.nl.

maagzuur. 'Kleine zaken, maar je kunt er wél last van hebben.'

koelkast en een televisie. ‘Onze patiënten komen hier niets

Ook bespreken zij wensen ten aanzien van de bevalling.

tekort.'

Vrijwilligers dorpsplein gezocht


Taperloc Heup Systeem Al meer dan 25 jaar bewezen

Uw n ieu we h eup...

is m eer da n a l l ee n h e t impla n taa t

Als marktleider binnen de orthopedie doet Biomet meer dan het leveren van bewezen en innovatieve producten. Al in 1997 heeft Biomet zorgpaden geïntroduceerd en verder doorontwikkeld tot het huidige “Rapid Recovery Programma”. Vanuit de gedachte “Eerst Beter... dan Sneller”. De waarde hiervan is bewezen.

www.biomet.nl ©2013 Biomet Orthopedics, Inc. All trademarks herein are the property of Biomet, Inc. or its subsidiaries unless otherwise indicated.

Wilt u meer weten over onze producten en programma’s stuur een bericht naar nl.info@biomet.com voor meer informatie.

0037.0_Taperloc_Ad_Netherlands-March2013.indd 1

2/25/13 10:45 AM


11

Vriendenstichtingen maken zich sterk voor extra voorzieningen Goede vrienden zijn belangrijk. Dat geldt ook voor

bestuur. De stichtingsbesturen die onder andere bestaan

Rijnland Zorggroep, bestaande uit Rijnland Zieken, en de

uit zakenmensen uit de regio, bepalen in overleg met het

verpleeghuizen Leythenrode in Leiderdorp en Oudshoorn in

ziekenhuis en de verpleeghuizen welke wensen worden

Alphen aan den Rijn en zorgcentrum Noorderbrink. Onlangs

gefinancierd. Iedereen mag een wens aandragen: patiënten,

is de Stichting Vrienden van Rijnland Ziekenhuis opgericht.

bezoekers, medewerkers en vrijwilligers.

Deze stichting zet zich in voor kleine en grote projecten die het verblijf in het ziekenhuis veraangenamen.

Eerste project gestart Inmiddels wordt het eerste project in het ziekenhuis

Een gezellig ingerichte wachtruimte en een kinderhoekje

gerealiiseerd: een internetzuil voor de patiëntenhuiskamer

op de spoedeisende hulp. Zomaar twee voorbeelden van

van de afdeling cardiologie. Hierop kunnen patiënten

voorzieningen die een sfeer creëren waarin patiënten en

bijvoorbeeld hun e-mail lezen en het nieuws volgen, zodanig

bezoekers zich op hun gemak voelen. Zo’n prettige sfeer is

dat medische apparatuur niet gestoord wordt. Dit project

belangrijk: mensen herstellen namelijk beter in een prettige

is door de bezoekers van winkelcentrum De Winkelhof

omgeving. De stichtingen Vrienden van Leythenrode en

gekozen. Tijdens de ludieke introductie van de stichting

Vrienden van Oudshoorn bestaan al een aantal jaar en hebben

werd het winkelend publiek opgeroepen om op één van vijf

al diverse mooie projecten verwezenlijkt, zoals de aanschaf en

geselecteerde wensen te stemmen. Met bijna de helft van de

exploitatie van een rolstoelbusje op beide locaties.

stemmen was de internetzuil torenhoog favoriet. De wensenlijst van de stichting vrienden van Rijnland

Beperkt budget

Ziekenhuis is nog lang. Zo wil zij onder andere een digitale

Rijnland Zorggroep beschikt over de mensen en de middelen om

geheugentrainer voor de ouderen op de afdeling geriatrie

de best mogelijke zorg te bieden. Daar is het reguliere budget

realiseren en kan de wachtruimte van de dagbehandeling op

voor bestemd. Voor de extra’s die het verblijf in het ziekenhuis

de locatie Alphen aan den Rijn wel een make-over gebruiken.

of verpleeghuis veraangenamen, is binnen dit budget echter geen ruimte. Daarom zijn de drie vriendenstichtingen actief.

Het volgende project van de Stichting Vrienden van

Deze stichtingen willen die extra’s realiseren met behulp van

Oudshoorn is de realisatie van een mooie tuin bij de

giften van particulieren en bedrijven.

nieuwbouw van het verpleeghuis. En de Stichting Vrienden

Nieuwe vrienden zijn welkom. Kijk voor meer informatie op:

van Leythenrode spaart voor een mobiele keuken, zodat

www.vriendenvanrijnlandziekenhuis.nl

Onafhankelijk

bewoners op de verpleegafdelingen ook zelf weer eens een

www.leythenrodevriend.nl

De vriendenstichtingen zijn onafhankelijk met elk hun eigen

potje kunnen koken.

www.verpleeghuisoudshoorn.nl/vrienden

D o e lgerichte aanp ak werpt v ruchten af

Razendsnel weer op de been na een nieuwe knie of heup Wie in Rijnland Ziekenhuis een knie- op heupprothese krijgt, is

vooral om een optimaal herstelproces. Als mensen zich

vanaf nu snel weer op de been. De afdeling orthopedie werkt

goed voelen, zal een snellere genezing vanzelf volgen.’

namelijk volgens een nieuwe aanpak: de Rapid Recovery. Hierbij staat de patiënt binnen zes uur na de operatie alweer naast zijn

Samenwerking zorgverleners

bed. Daarnaast werkt het ziekenhuis met regionale zorgverleners

Orthopedisch patiënten krijgen – naast het ziekenhuis –

samen om het gehele traject dat een orthopedisch patiënt voor

ook te maken met andere zorgverleners, zoals de huisarts,

én na de operatie doorloopt, beter op elkaar af te stemmen.

de thuiszorgorganisatie en de fysiotherapeut. Rijnland Ziekenhuis werkt binnen het project POTT (PeriOperatief:

Rapid Recovery

van Thuis tot Thuis) samen met deze instanties aan een

Voorheen werd na het plaatsen van een prothese twee

optimale begeleiding van de patiënt voor, tijdens en na de

dagen gewacht voordat iemand zijn nieuwe knie of heup

ziekenhuisopname.

mocht belasten. Door onder meer gerichte verdoving en

Essentieel daarbij is duidelijke en volledige informatie,

pijnstilling en het beperken van allerlei ‘draden’ als katheters

zodat de patiënt precies weet wat hem te wachten staat

en drains, is die tijd teruggebracht tot maximaal zes uur.

en hoe lang het gaat duren. Liesbeth Leurs, projectleider

Zo’n snelle revalidatiestart is een groot voordeel, legt

bij thuiszorgorganisatie ActiVite en voorzitter van de

fysiotherapeut Marc van Buuren uit: ‘Door vrijwel direct te

POTT-werkgroep, legt uit: ‘Wij hebben als zorgverleners

beginnen, heeft de patiënt geen tijd om zich een “zieke”

besproken

te voelen en tegen de revalidatie op te zien. Wij geven het

ziekenhuisopname beter op elkaar kunnen afstemmen.

vertrouwen dat de prothese echt direct belastbaar is.’

Het belang van de patiënt staat daarbij steeds centraal. Wij

‘Sneller ontslag uit het ziekenhuis is echter niet het primaire

gaan elkaar eerder en beter informeren. Zo krijgt de patiënt

doel’, vult orthopedisch chirurg Joris Jansen aan. ‘Het gaat

eenduidige informatie van elke zorgverlener in de keten.’

Acquisitie: Romeo Delta

Colofon

Fotografie: De Beeldredacteur

Vormgeving: Chris Nijhof

Hoofd- en eindredactie: Pauline Diemel

Uitgever: Romeo Delta

Drukwerk: Drukkerij NoordHolland Oplage: 275.000 exemplaren

hoe

wij

het

traject

voor

en

Contact: Rijnland Zorggroep bestaat uit het Rijnland Ziekenhuis locaties Alphen aan den Rijn en Leiderdorp, Rijnland Medisch Centrum, Verpleeghuis Leythenrode, Verpleeghuis Oudshoorn en Zorgcentrum Noorderbrink. Op www.rijnlandzorggroep.nl leest u algemene informatie over en contactgegevens van alle organisatieonderdelen van de Rijnland Zorggroep. Daarnaast houden we u via deze website op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, open dagen, informatieavonden, etc.

na

de


U heeft zorg nodig, maar weet niet precies welke?

Het geZZondTeam wijst u de weg in de zorg

De zorg in Nederland wordt steeds ingewikkelder en voor veel mensen steeds onoverzichtelijker. Er zijn veel mogelijkheden, maar ook veel regels en veel veranderingen. De dames van het geZZondTeam weten wat er kan en niet kan en denken met u mee. Ook voor wachtlijstbemiddeling, leefstijladvies en complexe zorgvragen bent u bij het geZZondTeam aan het juiste adres. U kunt het geZZondTeam bereiken via telefoonnummer (071) 5 825 828 (8.30 – 17.00 uur) of via de mail: gezzondteam@zorgenzekerheid.nl

www.zorgenzekerheid.nl

Rijnland Zorgkrant 2013  

De Rijnland Zorgkrant is een huis-aan-huis uitgave van Rijnland Zorggroep in samenwerking met uitgeverij Romeo Delta. In de krant worden inw...

Advertisement