Page 1

Gezondheid Gezo n j i z l e w zorg& Oost-Achterhoek

Zelfmeten en zelfdoseren Gezondheid begint in je buik als uw ogen uw lief zijn Mediapark-Klinik Keulen Drs. Patrick Simons

Last minute boeken? 贸贸k GGD bezoeken!

Pagina en5 Pagina48-9

Uw hernia specialist Pagina 6 en 7

Pagina 12 en 13

Pagina 4 en 5

Gezondheid, Zorg & Welzijn is een uitgave van: Romeo Delta MultiMedia BV, Tel. 0544-352235, info@romeodelta.nl, GezondheidZorgWelzijn 1 Editiewww.romeodelta.nl 2013


Verhoogde kans op trombose? En toe aan zelf meten? Neem dan contact op met ASCON. • Bij ons kunt u meteen beginnen met het zelfmeten – er bestaat geen wachtlijst •  Bij ons bent u met het zelf meten niet meer afhankelijk van de openingstijden van de bloedafnameposten • Een vingerprik is minder belastend dan een bloedafname uit uw arm •  Tijdens vakanties of zakenreizen in het buitenland hoeft u geen laboratorium te bezoeken om uw stollingswaarden te bepalen • Als CCKL geaccrediteerde trombosedienst staan wij altijd voor u klaar. Middels een beveiligde internetpagina, per mail of per telefoon kunt u ons altijd bereiken. Aanmelden kan via ons rechtstreekse telefoonnummer 088-0554320, of het versturen van een e-mail naar zelfmanagement.l@antistollingscentrum.nl of kijk voor meer informatie op www.antistollingscentrum.nl

AANPAK HUISELIJK GEWELD Thuiszorg die aansluit op uw manier van leven, zodat u afhankelijkheidsrelaties elke dag uw eigen dag heeft!

Bij geweld in Thuiszorg op uwdie aansluit op uw kunnen vrouwen, mannen met of die aansluitThuiszorg manieruvan leven, zodat u manier zodat zonder kinderen aankloppen voorvan leven, Wilt zelfuw deeigen dag heeft! elkeudag www.zorgzusterachterhoek.nl elke dag hulp uw eigen dag regieheeft! over de advies, voorlichting, ambulante of bel 0315 -zorg. 745 023 Zoek bij en opvang. Moviera heeft Steunpunten www.zorgzusterachterhoek.nl Zorgzuster uw Huiselijk Geweld in de gemeenten of bel 0315 - 745 023 vaste zelfstandige www.zorgzusterachterhoek.nl Arnhem, Nijmegen, Utrecht en hulpverleners uit! West-Veluwe/Vallei. of bel 0315 - 745 023

VERPLEGING - VERZORGING - BEGELEIDING HUISHOUDELIJKE HULP

moviera A A N PA K H U I S E L I J K G E W E L D

Jansbuitensingel 20 6811 AD Arnhem Centraal Bureau: 026 352 58 10 Hulp: 026 389 49 45

ACHTERHOEK info@moviera.nl www.moviera.nl

www.zorgzusterachterhoek.nl of bel 0315 - 745 023

Thuiszorg die aansluit op uw


Zelfmeten en zelfdoseren van uw stollingswaarden in de ACHTERHOEK: toegankelijk gemaakt door trombosedienst ASCON. De trombosedienst ASCON heeft een enthousiast team medewerkers dat u begeleidt bij het bepalen van uw stollingswaarden, de INR. Dit team verzorgt trainingen, controles, voorziet cliënten van een dosering en eventuele aanvullende informatie. Aan het woord is Jesay, een van onze medewerkers die u graag verteld over de voordelen die het zelf meten van stollingswaarden biedt. ‘Iedereen die langdurig antistollingsmedicijnen moet slikken komt in aanmerking voor het zelf meten. Inmiddels hebben we al vele cliënten geholpen om zelf hun stollingswaarden te meten en de ervaringen zijn erg positief. Om te leren zelfmeten, verzorgen wij 2 soorten trainingen. Een groepstraining of een individuele training door middel van e-learning. Deze training vindt plaats op een van onze trainingslocaties of elders in uw regio. Samen met u bekijken we welk type training het beste bij u past.' Cliënten meten door middel van een simpele vingerprik hun eigen stollingswaarde, de INR. Deze INR-waarde geeft de cliënt aan ASCON door via het digitaal logboek middels een beveiligde internetsite, of telefonisch indien de cliënt geen computer heeft. Vervolgens krijgt u een digitale kalender of ontvangt u de kalender per post.

Na het behalen van het certificaat vindt 1 keer in de 6 maanden periodiek een controle plaats. Bij goede INR-waarden hoeft u uiteindelijk slechts 1 keer in de 2 weken te prikken. Het zelfmeten is niet aan leeftijd gebonden en is in principe toegankelijk voor alle trombosedienstcliënten, mits zij langdurig antistollingsmedicijnen gebruiken Bij ASCON hebben wij onze processen dusdanig ingericht dat u zonder wachttijd kunt starten met een zelfmeettraining. U kunt dus nog voor de zomervakantie aan de slag gaan. Ook als u zelf niet in staat bent om zelf te meten, dan kan een familielid, partner of mantelzorger uitkomst bieden. Samen met deze ‘buddy’ kunt u dan de training volgen. Voordelen zelfmeten 3 Bij het zelfmeten bent u niet meer afhankelijk van de openingstijden van prikposten.

Groepstraining De groepstraining omvat 2 dagdelen van 2 uur, met een tussenpoos van 1 week zodat u tussen de 2 trainingen thuis kunt oefenen met de vingerprik. Tijdens de trainingen leren de cliënten omgaan met het apparaat, de CoaguChek® XS, en wordt er uitleg gegeven over stolling, antistolling en het beveiligde internetprogramma. E-learning Er is ook een mogelijkheid een cursus zelfmeten door middel van e-learning te volgen, de instructie hiervoor vindt plaats in 2 sessies, met een tussenpoos van een week, zodat de cliënt tussen de 2 sessies thuis kan oefenen met de vingerprik. De e-learning kunt u online volgen, via een afgeschermde website waar u met een unieke code toegang toe kunt krijgen. Tijdens de sessies leren cliënten omgaan met het apparaat, de CoaguChek® XS, en wordt er uitleg gegeven over stolling, antistolling en het beveiligde internetprogramma. Tijdens die sessie controleren we ook of de stollingswaarden van een vingerprik overeenkomen met de stollingswaarden van de bloedafname uit uw arm. Aansluitend volgt een periode van 3 maanden met begeleiding, waarbij wekelijks de zelf gemeten INR doorgegeven dient te worden. Gedurende die 3 maanden geeft u uw INR waarden aan ons door via bijvoorbeeld internet. Wij zorgen er dan voor dat u uw nieuwe medicatieschema krijgt. Na 3 maanden nodigen wij u uit voor een gesprek. Gaat het zelfmeten goed dan krijgt u een certificaat en bent u geautoriseerd om uw eigen INR te meten.

GezondheidZorgWelzijn

3 Communicatie geschiedt via het digitale logboek; ook vanuit het buitenland kunt u uw eigen logboek inzien en de INR invoeren. 3 Een vingerprik is minder belastend dan een bloedafname uit uw arm. 3 U kunt altijd op onze kennis en expertise terug vallen als u vragen heeft. Wij blijven voor u klaar staan. Zelfdoseren Naast het zelfmeten bestaat ook de mogelijkheid tot het zelfdoseren. In een training leert u dan hoe u op basis van de INR-waarde zelf uw doseerschema kunt vaststellen. Het zelfdoseren maakt u onafhankelijker en meer betrokken bij uw eigen antistollingsbehandeling.

Near-Patient Testing Tevens heeft ASCON de beschikking over een zelfmeetprogramma voor zorginstellingen: Near-Patient Testing. Hierin wordt de vingerprik uitgevoerd door een verzorgende in de zorginstelling. Voor de bewoners is het prettig dat een bekend iemand, met een eenvoudige vingerprik de stollingswaarden kan meten. ASCON is een door de CCKL geaccrediteerde trombosedienst. Meer informatie kunt u ook vinden op www.antistollingscentrum.nl

Editie 2013

3


Geniet van de lente zonder spataderen Natuurlijk wilt u volop van de komende lente

de nieuwste technieken waardoor u snel weer

Bel voor een afspraak

genieten. Actief en met volle teugen, niet

herstelt. Maak dan ook nu een afspraak en u

08 88 - 77 77 99

gehinderd door spataderen. Dermicis is

kunt zonder spataderen de lente in.

gespecialiseerd in de medische en cosmetische behandeling van alle vormen spataderen.

V E S T I GI N GEN

De spataderbehandeling bij medische

Keesomstraat 14, 1821 BS Alkmaar

indicatie wordt vergoed. U kunt rekenen op

Vlijtstraat 50, 7005 BN Doetinchem

een professionele behandeling door ons

Zijlweg 340-342, 2015 CP Haarlem

specialistische team. Zij behandelen volgens

www.dermicis.nl

DERMATOLOGISCH MEDISCH CENTRUM

Bewegen zonder pijn

kan dan helemaal niet meer? Lage rugpijn de baas! Bij rugklachten wordt men vaak zo geplaagd door pijn, dat men verstijft. Een verkeerde houding wordt aangenomen in een poging de pijn te verminderen. Bewegen zonder pijn kan dan helemaal niet meer. Een zeer succesvolle therapie bij rugklachten is DorSano, gebaseerd op een driestappenplan. Er wordt een scan gemaakt van de rug waarbij de wervelkolom geanalyseerd wordt. Daarop is te zien waar de wervels vast zitten en waar er misschien juist teveel beweging in de wervelkolom zit. Daarna wordt de sterkte van alle spieren in de rug gemeten. Ook die gegevens worden vastgelegd in de computer. Afhankelijk van de uitslagen wordt een behandelplan samengesteld waarbij gewerkt wordt met speciale oefen- en stoelapparatuur. Dit behandelplan moet er uiteindelijk in resulteren dat de patiënt zonder pijnklachten, stapje voor stapje de rug te stabiliseert en versterkt. Samen werken aan herstel De praktijk voor Fysiotherapie & Manuele Therapie Sjaak Jansen maakt de DorSano rugscan op beide locaties. De volledige DorSano training wordt in Zieuwent gedaan. In Doetinchem kan wel een rugtraining gedaan worden, want de vestiging zit in een bestaand sportcentrum. De praktijk is er namelijk van overtuigd dat er nog sneller resultaat geboekt wordt als de cliënt actief betrokken wordt bij de behandeling. En daar komt het voordeel van de locatie om de hoek. Specialistisch team Niet alleen een DorSano behandeling begint met het nauwkeurig luisteren naar de patiënt, maar ook bij andere vormen van therapie is een luisterend oor de basis voor een behandelplan. Er wordt gebruikt gemaakt van de expertise van het speciaal opgeleide en gekwalificeerde personeel met

ervaring in allerlei behandelmethoden. Naast de reguliere fysiotherapie zijn dat bijvoorbeeld ook manuele, viscerale en craniosacrale therapie. Ook orthopedische en oncologische revalidatie zijn belangrijke specialisaties. Er wordt dus niet alleen gekeken naar spieren of afwijkingen in de wervelkolom maar zeker ook verder. Soms kan een probleem liggen in een operatie of ziekte uit het verleden. Raadzaam is het om in bepaalde situaties deel uit te maken van een bewegingsgroep. Bijvoorbeeld voor mensen met hartfalen, COPD, diabetes of rugklachten kunnen deze gespecialiseerde groepstrainingen zeer verlichtend werken. Zonder klachten de toekomst in Neem die stap om bij rugpijn DorSano zijn werk te laten doen. Fysiotherapie Sjaak Jansen begeleidt je naar een leven zonder pijn. Check de site www.fysiotherapie-sjaakjansen.nl of www.lage-rugpijn.nl. Ook bij andere klachten is het raadzaam contact op te nemen met (0544) 352423 of 352539.


Met huidproblemen naar Dermicis in Doetinchem De beste aandacht voor een betere huid Dermatologie is het medisch specialisme dat zich richt op de diagnostiek en de behandeling van huidziekten en huidaandoeningen. Bij Dermicis staat efficiëntie, service en patiënttevredenheid centraal. De ervaren dermatoloog Rob Beljaards opende de afgelopen vier jaar vestigingen in Alkmaar, Haarlem en Doetinchem, Dermicis is daar al een vertrouwde naam. Inmiddels werken er tien dermatologen, drie plastisch chirurgen en drie (vaat-)chirurgen. De centra van Dermicis zijn ingericht voor alle medische zorg en (dag-)verpleging rond huidziekten (zoals huidkanker, psoriasis, eczeem en moedervlekken), spataderen, flebologie en plastische chirurgie. In Doetinchem werken dermatologen Annechien Langewouters en Marloes Kleinpenning. Zij bieden iedereen met een huidprobleem hoogstaande kwaliteit van zorg en minimale wachttijden. De dermatologen werken volgens de nieuwste inzichten en met de nieuwste technieken. Er is een nauwe samenwerking met de afdeling pathologie in het UMC St Radboud in Nijmegen. Regelmatig

is het voor het stellen van de diagnose nodig om een klein stukje huid te onderzoeken. De gespecialiseerde dermato-pathologen onderzoeken het opgestuurde weefsel en dragen zorg voor een zeer snelle terugrapportage van de uitslag. Patiënten hebben bij Dermicis binnen een week na het eerste bezoek de uitslag en bijbehorend behandelplan. Ook voor het verbeteren van de kwaliteit van de huid, bijvoorbeeld in het geval van couperose, littekens en acne, kunt u bij Der-

micis terecht. Behandelingen hiervoor worden uitgevoerd door huidtherapeuten. Alle behandelingen bij Dermicis worden op dezelfde wijze vergoed als bij een regulier ziekenhuis. De meeste behandelingen – enkele cosmetische ingrepen uitgezonderd – vallen binnen het basispakket van de particuliere zorgverzekering en worden met een verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist vergoed. Dermicis heeft met alle zorgverze-

keraars in Nederland contracten afgesloten . Bij Dermicis wordt een minimale wachttijd gehanteerd. Een eerste bezoek kan na doorverwijzing al binnen enkele dagen worden ingepland. De werkwijze is vooral gericht op een persoonlijke benadering in een rustige, comfortabele zorgomgeving. Dermicis is gehuisvest in hetzelfde complex als Oogziekenhuis Zonnestraal, goed bereikbaar met gratis parkeergelegenheid.

Gezondheid begint in je buik Uit onderzoek blijkt dat het overgrote deel van alle menselijke ziekten zijn terug te voeren naar ongezonde darmen. Een effectieve manier om de darmen te ontdoen van afval- en gifstoffen is door de darmen en het lichaam te reinigen van binnenuit.

Francis van Dijk, eigenaresse van praktijk Detox & More in Arnhem, is blij dat ze mensen kan helpen gezond en fit te worden. “Gezond leven zou eigenlijk voor iedereen heel vanzelfsprekend moeten zijn, maar we zijn problemen alleen maar gaan oplossen met medicijnen. Hiermee bestrijden ne, eczeem, hoge bloeddruk, spastische darm, schimmels en parasieten, we de gevolgen, in plaats van de oorzaak aan testress, pakken. We moeten terug gpijn, (chronische) vermoeidheid, lusteloosheid, angsten, depressie naar de basis en onze darmen reinigen. Een gezonde darm is namelijk de .” basis voor een gezond lichaam.”

t lijkt wel een wondermiddel! Is 1 behandeling vaak voldoende? Klachten e behandeling is natuurlijk geen wondermiddel, maar geeft verbazingwekVolgens Van Dijk zorgt een te volle en vervuilde darm ervoor dat afval- en nd goede resultaten bij uiteenlopende (chronische) klachten en ziekten! Een gifstoffen in het lichaam achterblijven en dit is niet gezond! Veel mensen ie van vier behandeling frequentie 1 x Hierdoor per week ontstaan is gemiddeld lopen rond metmet een een volle, vervuildevan darm. er op den duur n te radenklachten om de gehele darm schoon te krijgen.” als prikkelbare darm, opgeblazen gevoel, hoofdpijn, huiduitslag,

vermoeidheid, lusteloosheid, tot aan ernstige chronische ziekten aan toe. orden deMet behandelingen ook vergoed? colonhydrotherapie, ook wel hoge darmspoeling genoemd, kun je hier , ik ben iets aangesloten bij de Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers aan doen. ØAG).Dat houdt in dat men (gedeeltelijke) vergoedingen kan krijgen.” De behandeling Bij een hoge darmspoeling komt het water via een canule de darm binnen tox & More: en wordt zo ook weer afgevoerd. Van Dijk: “Colonhydrotherapie kan ik de Velperweg 10het Arnhem. het93 best omschrijven als een warm bad van zuiver water waarbij de dikke 026 388 23

ww.detoxandmore.nl mail: info@detoxandmore.nl

GezondheidZorgWelzijn

darm over de gehele lengte wordt gespoeld. De zuivering werkt door op het hele lichaam, zo wordt ook het bloed gezuiverd. De behandeling is prima te doen en erg professioneel en hygiënisch”, aldus Francis. “De darmspoelingen zorgen er in het algemeen voor dat je je fitter voelt, de stoelgang verbetert, je voelt je meer ontspannen, je buik wordt platter, je huid mooier wordt en je hoofd helderder.” En als je veel hebt vastgehouden, kan het spoelen je helpen los te laten, zodat je afvalt (afval verliest).” Voor iedereen Sinds Van Dijk eind 2007 haar eigen praktijk voor darm- en lichaamsreiniging is gestart heeft ze al vele duizenden mensen geholpen de eerste stap te zetten naar een gezond leven. “Het geeft me enorm veel voldoening als mensen me na een serie behandelingen vertellen dat de klachten zijn verdwenen en ze zich een stuk beter voelen”, vertelt Francis bevlogen. “Ik ben overtuigd van deze methode en hoop nog heel veel mensen te kunnen helpen. Meer info Detox & More, praktijk voor darm -en lichaamsreiniging, Oude Velperweg 10 Arnhem. Tel: 026-388 23 93. E-mail: info@detoxandmore.nl. Voor uitgebreide info, webshop: www.detoxandmore.nl

Editie 2013

5


Het Audiologisch Centrum Gelderland is er voor vragen op het gebied van gehoor, spraak en taal Via de media wordt u met regelmaat erop attent gemaakt dat een verminderd gehoor heel vervelend voor u is. Een gratis gehooronderzoek en een proef met hoortoestellen worden door de hoortoestelwinkels aangeboden. Als u onbekend bent met hoortoestellen en dagelijks geconfronteerd wordt met de gevolgen van een verminderd gehoor wilt u meer weten dan uw zogenaamde ‘hoorleeftijd’ of een proef met een ‘bijna’ gratis hoortoestel. U wilt antwoorden op uw vragen wat er aan de hand is en in alle objectiviteit weten wat er aan gedaan kan worden. Een gratis hoortest kan u deze antwoorden in veel gevallen niet geven. Als u hoortoesteldragend bent, maar in de dagelijkse praktijk ervaart dat dit hoortoestel voor u nog niet de oplossing is, dan is het te adviseren goed, gedegen en objectief onderzoek te laten doen. Sinds enkele jaren bestaat deze mogelijkheid ook in Arnhem bij het Audiologisch Centrum Gelderland.

slechthorend of doof worden zijn eveneens op het centrum mogelijk. Begeleiding van kinderen Als het kind hoortoestellen gaat dragen hebben ouders en school behoefte aan informatie en begeleiding. Bij het AC worden de hoortoestellen gecontroleerd en de ervaringen geëvalueerd. Het AC bespreekt met ouders en school de consequenties van slechthorendheid en hoortoestellen in de groep.

Wat is en doet een Audiologisch Centrum? Een Audiologisch Centrum (AC) is gespecialiseerd in onderzoek en advies bij gehoorproblemen en taal-/spraakproblemen bij kinderen. Bij een AC werkt een team van deskundigen zoals audiologen, logopedisten, maatschappelijk werkers, psychologen en orthopedagogen. Onderzoek en begeleiding door het AC is opgenomen in het basispakket van de ziektekostenverzekering. Voor onderzoek en begeleiding door het Audiologisch Centrum is een verwijzing nodig

van een arts, een huisarts of KNOarts. Deze arts kan verwijzen op verzoek van ouders, logopedist, school, hoortoestelwinkel of uzelf als er twijfels of vragen zijn op het gebied van het gehoor, spraak en taal. Begeleiding van volwassenen Begeleiding, voorlichting en advisering zijn belangrijke taken van het Audiologisch Centrum. Onderzoek en begeleiding van slechthorenden met ernstige klachten van tinnitus (oorsuizen) alsook mensen die plotseling

Taal-/spraakonderzoek Bij sommige kinderen komt de taal-/spraakontwikkeling onvoldoende op gang waardoor de ontwikkeling onder druk komt te staan. Op een AC zal worden bekeken of de taal-/spraakproblemen in samenhang met andere ontwikkelingsproblemen voorkomen. Bij kinderen die opgroeien met meerdere talen is het van belang om te bepalen of de taal-/spraakproblemen voortkomen uit het leren van meerdere talen tegelijk of uit een stoornis die zowel de moedertaal als de andere taal/talen beïnvloedt. Informatie: ACGelderland@Kentalis.nl of www.Kentalis.nl, 026-3525777.

HEEFT UW KIND MOEITE MET HOREN, SPREKEN OF TAAL? Het Audiologisch Centrum Gelderland is gespecialiseerd in onderzoek en advies bij gehoorproblemen en taal-/spraakproblemen bij kinderen.

Audiologisch Centrum Gelderland Tivolilaan 205 6824 BV Arnhem T 026-3525777 of T 026-3525743 ACGelderland@Kentalis.nl www.Kentalis.nl


Careaz Thuiszorg Wat doet het Mobiel Verpleegkundig Team? Het Mobiel Verpleegkundig Team van Careaz levert complexe verpleegkundige zorg in de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Zes senior verpleegkundigen worden zeven dagen per week, 24 uur per dag ingezet op het moment dat mensen thuis zogenaamde ziekenhuisverplaatste zorg nodig hebben. Hierbij gaat het om zowel geplande als ongeplande (spoed)zorg. Een paar voorbeelden van de zorg die het Mobiel Verpleegkundig Team van Careaz kan leveren: • Pijnbestrijding • Antibiotica-infuus of intraveneuze toediening van vocht/voeding • Stomaverzorging • Uitgebreide wondzorg • Uitvoeren van diverse controles, zoals bloeddrukmeting of maken van een ECG Een senior verpleegkundige werkt op aanvraag van een verwijzer. Careaz heeft overeenkomsten met verzekeraars voor het verlenen van medische specialistische verpleging thuis (MSVT). Als er een AWBZ-indicatie is, kunnen de kosten ook via de AWBZ worden vergoed. Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen. De verpleegkundigen worden met regelmaat in het ziekenhuis bijgeschoold.

De zes verpleegkundigen van het MVT van Careaz staan graag voor u klaar.

Careaz Mobiel Verpleegkundig Team: verantwoorde zorg in uw vertrouwde omgeving De zes verpleegkundigen van het Careaz Mobiel Verpleegkundig Team zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week onderweg. Met maar één doel voor ogen: cliënten in de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk in hun eigen huiselijke omgeving die zorg verlenen die nodig is voor een optimaal herstel.

‘Een ziekenopname? Maar mijn dementerende partner dan?’

De 79-jarige mevrouw Masselink moet iedere zes weken drie dagen in het ziekenhuis worden opgenomen voor het spoelen van haar stoma. Op zich al geen pretje, maar de zorgen om haar partner komen daar nog eens bovenop. Haar man is namelijk dementerend en kan niet alleen thuis blijven. Tot voor kort werd hij tijdens de ziekenhuisopnames van zijn vrouw tijdelijk opgenomen in een woonzorgcentrum. Dat was telkens veel gedoe en bovendien ontregelend voor een dementiepatiënt. Het Mobiel Verpleegkundig Team van Careaz bood uitkomst: de behandeling van mevrouw wordt voortaan thuis gedaan. Meneer Masselink kan zo gewoon thuis blijven, in zijn eigen vertrouwde omgeving. Een hele zorg minder!

‘Je boerenbedrijf kun je geen dag in de steek laten’

‘Ik wil thuis sterven. In mijn eigen bed’

Zijn leven lang al is hij boer. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat: het boerenbedrijf eist al zijn tijd en aandacht op. Dan krijgt meneer Harmsen met een hardnekkige infectie te maken, waarvoor hij drie keer per dag een antibiotica-infuus moet hebben. Daarvoor moet hij naar het ziekenhuis. Zo zijn er dus niet alleen zorgen om zijn eigen gezondheid, maar ook om al het werk dat op de boerderij blijft liggen. Gelukkig komt het Mobiel Verpleegkundig Team van Careaz nu drie keer per dag bij meneer aan huis. Zo kan hij, gewoon vanuit zijn huiskamer, zijn boerenbedrijf weer runnen en zonder extra kopzorgen werken aan zijn herstel.

De hoogbejaarde mevrouw Wassink krijgt in het ziekenhuis te horen dat haar laatste levensfase is aangebroken. Zij wil maar één ding: naar huis om de korte tijd die haar nog rest door te brengen met man en kinderen. Dat is gelukkig mogelijk, doordat het Mobiel Verpleegkundig Team van Careaz bij haar thuis zorgt voor palliatieve pijnbestrijding . Mevrouw overlijdt drie dagen later in haar eigen bed, omringd door haar man en kinderen. Enkelen van hen zijn zelfs via Skype met hun moeder thuis verbonden. Voor de nabestaanden is het een hele troost dat mevrouw vredig in haar eigen huis kon sterven, precies zoals zij zo graag wilde.

Voor cliënten betekent de thuisbehandeling door het Mobiel Verpleegkundig Team van Careaz meer zelfstandigheid, minder reistijd en verblijf in een vertrouwde omgeving. Thuis is er bovendien minder risico op infectie en verloopt het herstel sneller. Het team geeft ook advies, informatie en voorlichting aan cliënten die moeten leren omgaan met de beperkingen van hun aandoening. Het Mobiel Verpleegkundig Team van Careaz heeft vooral voor ogen om verantwoorde zorg te leveren ‘achter uw eigen voordeur’ zodat een ziekenhuisopname zo lang mogelijk wordt uitgesteld of juist wordt verkort. Dit alles in samenwerking met ziekenhuizen, behandelaars, huisartsen, thuiszorg en huishoudelijke medewerkers, die allemaal hard nodig zijn in het totale palet van zorgverlening. Voor velen zijn de verpleegkundigen van het team bovendien vertrouwde gezichten: voorheen werkten zij op de Careaz-locaties in Borculo, Dinxperlo en Lichtenvoorde. Het credo luidt dan ook niet voor niets: dichtbij, herkenbaar en vertrouwd. Meer weten over de zorg- en dienstverlening van Careaz? Het Brook 1, Lichtenvoorde T 0544 – 39 70 10 (voor alle gemeenten) E info@careaz.nl I www.careaz.nl

GezondheidZorgWelzijn

Editie 2013

7


Barak van Wageningen van Bril-In-Mode:

‘Klanten OPTIMAAL bedienen, daar draait het ALLEMAAL om’ Met vijf succesvolle winkels is Bril-In-Mode uitgegroeid tot een bekende naam in de Achterhoek. Het fullservice concept voor brillen, contactlenzen, optometrie en hoorzorg spreekt velen aan. Met een onderscheidende aanpak maakt Bril-In-Mode het verschil. “Je moet goed luisteren naar wat de klant wil. Alleen dan kun je hem of haar optimaal bedienen”, zegt Barak van Wageningen. Een gesprek met een ondernemende opticien. Enthousiast en bevlogen. Barak van Wageningen (42) heeft overduidelijk passie voor zijn vak. Hij raakt niet uitgesproken over zijn geliefde professie. Samen met zijn vrouw Stèphanie is Van Wageningen eigenaar van de vijf brillenzaken van Bril-In-Mode. Het echtpaar wil blijvend voorop lopen en houdt trends en ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Ze investeren nadrukkelijk in de nieuwste apparatuur, maar ook in personeel. “We willen onze dienstverlening op het hoogste niveau, op alle fronten. Dat is echt een speerpunt. De klant moet altijd centraal staan, dat is de achterliggende gedachte.”

manier te helpen. Voorbeelden daarvan zijn de funduscamera en de corneatopograaf. We zijn in staat om alles te testen, in beeld te brengen en te beoordelen en zijn daardoor uitgegroeid tot een waar kenniscentrum. Daar hebben klanten in het vervolgtraject en met de advisering echt baat bij. We zijn in staat om doelgericht maatwerk te leveren aan onze klanten. Maar ook voor je personeel is het van groot belang. Ze blijven gemotiveerd en worden voorzien van de laatste kennis. Alles bij elkaar zorg je voor een happy flow. Dat effect mag je niet onderschatten. Daarnaast hebben we een uitgebreid assortiment producten. Volop keuze dus, dat is wat men wil.”

‘Dienstverlening

op het hoogste niveau, op alle fronten’

Fullservice concept biedt meerwaarde.

Hoe ben je in de opticienwereld terecht gekomen? “Na mijn studie aan de Technische Universiteit van Twente werd ik productmanager bij Essilor, bekend van het glazenmerk Varilux. Zo is het begonnen. Daarnaast zijn mijn schoonouders opticien, die hebben ons ook enthousiast gemaakt. Het was dus niet zo gek dat wij in de branche actief zouden worden. In eerste instantie hebben we als franchisers een brillenzaak van een bekend merk gerund. Daarna begon het te kriebelen om helemaal op eigen benen te staan en eigen beleid te voeren. Vandaar de start met eigen winkels vanaf 2005.” Jullie hebben inmiddels vijf winkels in de Achterhoek. Wat heb je met deze streek? “Ik woon al bijna mijn hele leven in de Achterhoek. Toen ik vijf jaar was verhuisden mijn ouders vanuit Rotterdam naar dit deel van Gelderland. Het is een mooie streek, waar ik me echt thuisvoel. Noaberschap vind ik mooi en aan hard werken hebben de Achterhoekers geen hekel, ik trouwens ook niet. Dat schept een band.” Investeren in apparatuur en personeel, dat zie je terug bij Bril-In-Mode. Wat levert dat op? “Tevreden klanten en tevreden medewerkers. Wat wil je nog meer! Met de nieuwste, meest geavanceerde apparatuur zorg je ervoor dat je alles in huis hebt om klanten op een goede LOCHEM Markt 27-28 T 0573 254349

BORCULO Muraltplein 3 T 0545 272260

GezondheidZorgWelzijn

Zit aan die uitgebreide dienstverlening geen duur prijskaartje? “Dat valt reuze mee. We leveren op allerlei gebied toegevoegde waarde, maar kunnen de concurrentie ook prijstechnisch prima aan. Een voorbeeld? Bij een landelijke prijsstunter kost een montuur van Tommy Hilfiger inclusief glazen 149 euro, terwijl men bij ons voor hetzelfde product 139 euro betaalt. Ander voorbeeld. Contactlenzen en vloeistoffen verkopen we tegen internetprijzen. Wil men er service bij, dan betalen klanten 20 euro per controle waarbij alle onderzoeken worden verricht. Daarvoor krijgen ze garantie, kennis en kunde. Het is heel transparant en mensen hebben zelf de keuze. Internet is namelijk niet goedkoper. Internet biedt gemak, maar totaal geen dienstverlening. Met alle respect: wij kunnen dat echt beter en voor concurrerender prijzen!’ Daarnaast heb je oog voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Absoluut. Dat zie je bijvoorbeeld terug in het label ECO, het zijn speciale monturen gemaakt van gerecycled kunststof. Maar ook in het heel eenvoudig scheiden van je afval. Allemaal kleine zaken, maar als iedereen dat zou doen krijgen we wel een veel beter milieu! Minstens zo belangrijk is het nemen van interne verantwoordelijkheid. Respect en waardering naar klanten, maar ook naar teamleden staan hoog in ons vaandel. Vergoedingen moeten eerlijk zijn, werkomstandigheden schoon, ordelijk, ergonomisch en veilig. Er moet ruimte zijn voor professionele ontwikkeling van het team: in kennis en apparatuur. Tja, MVO is eigenlijk best wel heel breed. We besteden ook minstens 50% van ons sponsorLICHTENVOORDE Rapenburgsestraat 22 T 0544 377373

Revolutie: Varilux S-series Dit jaar zijn bij Bril-In-Mode de revolutionaire Varilux S glazen geïntroduceerd. Tot nu toe was er bij multifocale brillen altijd sprake van een technisch compromis. Dat is nu verleden tijd. Een van de nieuwe technologieën, Nanoptix genoemd, zorgt ervoor dat het glasoppervlak vijf keer nauwkeuriger geproduceerd wordt. Brildragers ervaren hiermee meer evenwicht bij beweging. De SynchronEyes technologie houdt bij het ontwerp van het brillenglas rekening met het verschil in dominantie tussen het linker- en rechteroog. Het resultaat is een ongekend breed gezichtsveld in het glas, waardoor brildragers minder met hun hoofd hoeven te bewegen om de wereld om hen heen optimaal te kunnen waarnemen. Dankzij de nieuwe 4D technologie wordt het ruimtelijk inzicht aanzienlijk vergroot. Deze nieuwe ontwikkelingen resulteren in een geheel gepersonaliseerd brillenglas!. Natuurlijk krijgt u altijd de juiste sterkte, maar Bril-In-Mode gaat nu nog een stap verder. Met de door Essilor ontwikkelde ‘Visioffice’ kan uw persoonlijke ‘eyecode’ worden gevonden. Het is een geavanceerd digitaal meetsysteem dat in enkele seconden meer dan twintig parameters vaststelt. Deze gegevens zijn net zo uniek als uw vingerafdruk en hebben een belangrijke invloed op de zichtkwaliteit. Als deze metingen worden meegenomen in het ontwerp van de Varilux S-series brillenglazen is het resultaat een op maat gemaakt glas met tot vijf keer meer scherpte, ongeachte de kijkrichting. Voor meer informatie: www.bril-in-mode.nl

budget aan goede doelen. Een voorbeeld? Nou, recent hebben we een klant gesponsord voor de beklimming van de Alpe d’Huez waarvan de opbrengst voor bestrijding van kanker wordt gebruikt. Zij is al 26 jaar een klant van ons! Ik wil haar moreel steunen. Voor mij hoort dat bij verantwoording nemen in de maatschappij. Dat voelt goed.”

GROENLO Beltrumsestraat 49 T 0544 462427

WINTERSWIJK Markt 12 T 0543 512748

Editie 2013

9


4jeugd normaal waar mogelijk, speciaal waar nodig! Jeugdzorg bij De Lichtenvoorde Zorginstelling De Lichtenvoorde heeft sinds kort een aparte sector Jeugdzorg binnen de organisatie in het leven geroepen. Deze sector heeft als naam 4jeugd gekregen; voor de jeugd. Achtergrond Regelmatig is er nieuws te lezen over de AWBZ, de Jeugdzorg of de overheveling van de zorg naar gemeentes. Niet alles is al even duidelijk. Zo is het Ministerie er nog niet uit wat valt onder de jeugdhulpverlening. Voor zorginstellingen is dit een lastig gegeven. Zij kiezen er voor om zelf contacten te leggen met gemeentes en om zoveel mogelijk zelf de regie te blijven voeren. Angela Scholten, manager 4jeugd licht verder toe. Dit is jeugdzorg ‘Jeugdzorg is de zorg voor jongeren. In de jeugdzorg wordt hulp en ondersteuning geboden bij opgroei- en opvoedproblemen. Jeugdzorg is volgens de nieuwe wet op de jeugdzorg bedoeld voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Op het moment dat de jongere het zelf of binnen zijn systeem (gezin, school, omgeving) niet meer kan redden doordat er teveel problemen zijn, kan er een beroep gedaan worden op jeugdzorg. Er is altijd een hulpvraag van de jongere voor ondersteuning in het gezin, op school of in de samenleving.’ De Lichtenvoorde en jeugdzorg ‘De Lichtenvoorde is een zorginstelling die van oudsher veel kennis en ervaring heeft in de zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking. In de afgelopen jaren is vooral veel expertise opgebouwd in de begeleiding en behandeling van jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Daarnaast geeft De Lichtenvoorde al een aantal jaren ambulante jeugdhulpverlening.

Het gaat hierbij om hulpverlening aan het gezin en haar eigen omgeving en is gericht op verlichting van de problematiek. Soms is dat niet voldoende en moet een kind of jongere tijdelijk of voor langere tijd worden opgenomen in de 24-uurs zorg.’ Doelgroep jeugdzorg ‘Naast de zorg voor jongeren met een verstandelijke beperking zijn er ook andere jongeren die een beroep doen op ondersteuning van De Lichtenvoorde. Zo zijn er jongeren met ASS (Autisme Spectrum Stoornis). Zij hebben niet altijd een verstandelijke beperking. Door hun autisme hebben zij echter wel specifieke ondersteuning nodig. Dit geldt ook voor de zogenaamde LVB-jongeren. Dit zijn jongeren met een licht verstandelijke beperking en een beperkte sociale redzaamheid. Veel van deze jongeren hebben grote problemen zoals opstandig en agressief gedrag. Of er is sprake van schooluitval of experimenteren op het gebied van bijvoorbeeld alcohol/drugs. Soms is er sprake van (seksuele)grenzeloosheid of psychiatrische problematiek. Deze jongeren zien er normaal uit, maar hebben niet de vaardigheden om mee te komen in onze complexe samenleving. Bij veel van deze jongeren is er niet alleen sprake van begeleiding, maar juist van behandeling. De Lichtenvoorde heeft al veel kennis en ervaring opgedaan in het werken met deze jongeren binnen de orthopedagogische behandelvoorzieningen. Er is een zorgexpertisecentrum ontwikkeld, waaraan onder andere psychologen en orthopedagogen zijn verbonden voor diagnostiek, behandeling en advies. Samen met Hogeschool Avans+ is een MBO+ opleiding ontwikkeld speciaal gericht op de jeugdzorg. Het Orthopedagogisch BehandelCentrum van De Lichtenvoorde is in de regio één van de weinig kleinschalig georganiseerde LVB-instellingen.‘ Ketenzorg: normaal waar mogelijk, speciaal waar nodig! ‘De jongeren met minder complexe problemen worden opgevangen door een samenwerkingsverband van gemeentes, scholen en zorgaanbieders. Daarentegen krijgen jongeren met een complexe problematiek te maken met een meer professioneel systeem van zorgaanbieders. Hierbij is ketenzorg essentieel. De zorg wordt hierbij niet georganiseerd vanuit de eigen doelgroep van de zorginstelling, maar door doelgroepen en zorgaanbieders heen.‘ De Lichtenvoorde De Lichtenvoorde is een dienstverlenende zorginstelling aan mensen met een beperking in Oost-Gelderland.

De kracht van Estinea’s zelfsturende teams Medewerkers van Estinea werken al vijftien jaar in zelfsturende teams. De teams staan dicht bij de cliënt en hebben een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Ze maken zelf afspraken over de ondersteuning die nodig is, bewaken de voortgang, lossen dagelijkse problemen op en verbeteren processen en werkmethoden. Alle aanvullende expertise die de zelfsturende teams hierbij nodig hebben, is in de organisatie binnen handbereik. Hierdoor zijn zij in staat om oplossingen te bieden waar de cliënt écht iets aan heeft. Bruggenbouwer Iedere cliënt heeft bij Estinea een persoonlijk begeleider (pb’er). Hans Romijn behartigt als pb’er de belangen van vier cliënten die wonen aan de Vondelstraat in Gendringen. ‘Ik stimuleer cliënten om zelf keuzes te maken en vaardigheden te ontwikkelen. Ik zet lijntjes uit en ondersteun waar nodig, zodat alles loopt zoals de cliënt dat zelf wil. Als medewerker van Estinea heb je een grote mate van autonomie in je werk. Je wordt uitgedaagd om initiatieven te nemen en heel veel dingen zelf te doen. Ook voor je eigen leerproces draag je zelf de verantwoordelijkheid. Er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Maar natuurlijk kun je niet alles zelf, soms heb je anderen gewoon nodig. Medewerkers in een zelfsturend team vullen elkaar aan en versterken elkaar. Samen zoeken we naar kansen en creëren we nieuwe mogelijkheden die binnen het vermogen liggen van cliënten. Daarbij zoeken we als team ook

GezondheidZorgWelzijn

nadrukkelijk de verbinding en samenwerking met ouders en vertegenwoordigers. En met anderen die dicht bij de cliënt staan en iets kunnen betekenen: broers, zussen, vrienden, vrijwilligers en buren. Als medewerker van Estinea ben je eigenlijk een soort bruggenbouwer. Voor mij als medewerker is daar veel eer aan te behalen, want het levert de cliënt echt iets op.’

de vacaturenieuwsbrief en ontvang een e-mail als er nieuwe vacatures zijn. Direct solliciteren via de website kan ook. Ook vrijwilligers, stagiaires, BBL’ers (Beroepsbegeleidende leerweg) en vakantiekrachten zijn welkom bij Estinea.

Hoge medewerkerstevredenheid Medewerkers van Estinea waarderen hun werk met een 7,8. Dat is aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde (7,2). Ook op andere onderwerpen, zoals de variatie in werkzaamheden, arbeidsomstandigheden, werkklimaat en de samenwerking met collega’s zijn de scores hoger dan twee jaar geleden. Estinea is trots op de professionele betrokkenheid en bevlogenheid van haar medewerkers. Vacaturenieuws Estinea Interesse in een functie bij Estinea? Neem dan via www.estinea.nl een abonnement op

Editie 2013

11


Mediapark-Klinik Keulen Drs. Patrick Simons

Uw hernia specialist

Onze 24/7 draaiende privekliniek met 30 suites is van alle gemakken voorzien, met daarnaast 6 hightech operatiekamers en o.a 2 MRI's

Mediapark Klinik Im MediaPark 3, D-50670 Köln T 0049 221 9797345 F 0049 221 9797333 www.hernia-weg.nl

De ScheidingsMakelaar helpt u verder

‘We gaan ‘uit elkaar’. En nu?’ ‘Als u heeft besloten ‘uit elkaar’ te gaan, heeft dat emotionele en financiële gevolgen voor u, voor uw partner én voor uw kinderen. De ScheidingsMakelaar, al tien jaar de grootste organisatie op het gebied van scheidingsbemiddeling in Nederland, is er voor u om alle mogelijke vragen te beantwoorden’, aldus Gozien en Peter Vossen De Scheidings-Makelaar voor Oost-Gelderland. ‘Wij begeleiden u tijdens het hele proces, zodat u na afloop ervan een solide, nieuwe start kunt maken.’ ‘Bij De ScheidingsMakelaar staan de kinderen voorop. Vragen als ‘Hoe ziet de toekomst van onze kinderen eruit? En zeker niet minder belangrijk: ‘Hoe ziet mijn toekomst met onze kinderen eruit?’ Deze en alle andere vragen proberen wij samen met u gaandeweg het scheidingsproces te beantwoorden door middel van het opstellen van het ouderschapsplan en het convenant.

Hierin worden alle afspraken vastgelegd waaraan u en uw partner zich na de schei ding dienen te houden.’ ‘Wij zorgen ervoor, dat alle stukken via de advocaat bij de rechtbank worden neergelegd. U komt dus zelf niet bij de advocaat of bij de rechtbank.’ ‘De ScheidingsMakelaar beschikt over een uitgebreid netwerk aan deskundigen waaronder fiscalisten, notarissen, advocaten, pensioenadviseurs, psychologen etc.. Via ons kunt u ook gesubsidieerd scheiden.’ De ScheidingsMakelaar helpt u verder, want scheiden is ook een nieuw begin!’

De ScheidingsMakelaar | mobiel 06-46630121 (Gozien Vossen) / 06-83533644 (Peter Vossen) e-mail g.vossen@scheidingsmakelaar.nl / p.vossen@scheidingsmakelaar.nl www.scheidingsmakelaar.nl


Mediapark-Klinik Keulen Drs. Patrick Simons Uw hernia specialist Hernia! De pijn veroorzaakt door een hernia is heftig, het straalt uit naar arm of been en bepaalt vanaf dan het hele leven. Gelukkig is het meestal toch na een aantal weken weer beter, maar helaas niet altijd. In die gevallen is een gewoon leven niet meer mogelijk, de pijn verlangt naar medicatie en geeft heel veel verlies aan levenskwaliteit. Is er in de MRI een duidelijke oorzaak gevonden, dan is een operatie meestal de beste optie. Daarvoor bent u bij de kliniek van Drs. Patrick Simons aan het beste adres. De neurochirurgische praktijk van Drs. Patrick Simons werd in 1994 opgericht, als eerste op het gebied wervelkolom gespecialiseerde praktijk in Keulen. Sinds 2001 bevindt de praktijk zich in het gebouw MediaparkKliniek. Deze kliniek is van alle gemakken voorzien, zoals 6 hightech operatiekamers, 30 suites, 2 MRI’s, en een 24/7 draaiende privékliniek. Drs. Patrick Simons opereert rond de 750 rugpatiënten per jaar, samen met zijn beide collega’s worden jaarlijks 1200 ingrepen gedaan. Alle herniaoperaties worden met de 3-D microscoop gedaan, daardoor is er bij een zeer kleine opening van de huid toch een uitstekend vergroot en verlicht zicht op de zenuw en de hernia. Daardoor is de kans op beschadigingen geringer en het herstel na de ingreep gaat vlot. De lo-

gistiek van de praktijk en kliniek is perfect op elkaar afgestemd. Iedereen is flexibel en niet aan strakke werktijden gebonden. Er zijn geen wachttijden. De patiënt met zijn heftige pijn bepaalt zelf wanneer hij geholpen wenst de worden! Het contact vóór maar ook ná de operatie verloopt efficiënt en snel via email. De praktijk is al meerdere jaren in het bezit van een kwaliteitskeurmerk van Med-Cert en wordt elk jaar geauditeerd. Patiëntgerichtheid staat bij ons voorop. U staat in het centrum van ons handelen. Wij wil-

len u niet alleen zo snel mogelijk van de hernia en de pijn afhelpen, maar ook het verblijf in Keulen voor u en uw begeleiding zo aangenaam mogelijk maken. De MediaparkKliniek heeft een luxe en professionele uitstraling. U kunt erop vertrouwen dat u bij ons in goede handen bent. Drs.Patrick Simons heeft met vele Nederlandse verzekeringen overeenkomsten over de betaling. U kunt bij ons eenvoudig een afspraak maken door rechtstreeks telefonisch contact op te nemen via onze website. Mediapark Klinik Im MediaPark 3, D-50670 Köln T 0049 221 9797345 F 0049 221 9797333 www.hernia-weg.nl Men spreekt Nederlands

Nieuwe Saxion leergang ouderenzorg Nieuwe Saxion leergang ouderenzorg De gezondheidszorg staat de komende jaren voor een belangrijke uitdaging. Het aantal ouderen neemt toe, net als hun levensverwachting. Steeds meer ouderen zullen een beroep op zorg gaan doen. Tegelijkertijd blijven ze, waar maar enigszins mogelijk, langer thuis wonen. Dat brengt de nodige complexiteit aan zorgvraagstukken met zich mee.

Vandaar dat ouderenzorg en met name de gevreesde onbeheersbaarheid daarvan in de nabije toekomst momenteel een ‘hot topic’ is. Het vraagt om een andere benadering van de zorg, maar ook van de maatschappij. Aansluitend daarop is er behoefte aan een nieuwe verpleegkundig professional die vanuit een helikopterperspectief het werkveld en haar mogelijkheden analyseert.

Iemand die zorgvragen vanuit een strategisch en tactisch oogpunt tegemoet kan treden en op een adequate manier interventies in gang kan zetten. De Leergang Verpleegkundige Gerontologie Geriatrie (LVGG) voorziet in het opleiden van dergelijke professionals. De leergang duurt een jaar en gaat in september bij Saxion in Deventer van start. Tijdens de leergang komen thema’s als begeleiding van mantelzorg, geriatrie, demografie, ouderenbeleid en wetgeving en seksualiteit & intimiteit aan de orde. Centraal uitgangspunt daarbij is dat er een zinvolle bijdrage aan de kwaliteit van leven wordt geleverd. De opleiding is bedoeld voor hbo-verpleegkundigen die reeds werkzaam zijn in een relevante werksetting met een minimaal dienstverband van 0,5 fte. De link met de praktijk wordt nadrukkelijk in de leergang meegenomen. De opgedane kennis kan in de eigen werksetting worden toegepast. Na afronding van de leergang ontvangen deelnemers een certificaat van Saxion en een aanbevelingsbrief van ActiZ, de organisatie van zorgondernemers. Met de brief wordt de doelstelling van de leergang ondersteund.

ogie Geriatrie kundige Gerontol eg le rp Ve ng ga er LVGG: Le n? LVGG: Leergang Verpleegkundige Geriatrie van morgeGerontologie in de ouderenzorg Welke rol speelt u Welke rol speelt u in de ouderenzorg van morgen?

LVGG: Leergang Verpleegkundige Gerontologie Ger Meer informatie vindt u op www.saxion.nl/lvgg.

saxion.nl

Welke rol speelt u in de ouderenzorg van morgen? 13 Editie 2013

GezondheidZorgWelzijn

saxion.nl

23-04-13 11:12


, De school waar jij t maakt

Aan het werk bij een zorg- of welzijnsinstelling? Aventus verzorgt opleidingen in de Stedendriehoek voor jongeren en volwassenen. De studie kun je verkorten als je relevante ervaring en/of diploma’s hebt.

Kijk op www.aventus.nl of bel 0800 444 55 55

De school waar jij ’t maakt

Ik pak het leven weer op… Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) verandert uw leven en dat van uw naasten. Siza kijkt samen met u naar uw vragen en die van uw omgeving. We inventariseren uw behoefte aan ondersteuning om zo stap voor stap de regie over uw eigen leven weer terug te krijgen. Wij vertrouwen erop dat wij gezamenlijk altijd komen tot de voor u beste oplossing!

Meer informatie? Bel SizaEntree: 088 377 91 99.

www.siza.nl/nah

Yunio en Sensire overal in thuis

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd Gezondheid, zorg en welzijn. Dat is waar Sensire voor staat. Wij ondersteunen u in alle levensfasen met zorg die nodig is om gezond te zijn én te blijven. Dat doen we altijd samen. En altijd op een manier die bij ons past: persoonlijk en dichtbij.

Voor meer info, 24 uur per dag bereikbaar: Sensire www.sensire.nl 0900 - 88 56 (10 ct/min) Yunio www.yunio.nl 0900 - 98 64 (10 ct/min)


Grijze staar (cataract),

een adequate behandeling bij Augenklinik Ahaus! Moet dit aan beide ogen gebeuren dan wordt eerst het ene oog geopereerd en ca. 4 weken later het tweede oog. Het verblijf in de kliniek duurt enkele uren, de operatie daarentegen slechts 15 minuten.

Augenklinik Ahaus: in 2012 uitgebreid tot een modern behandelcentrum

Grijze staar of cataract is wereldwijd de meest voorkomende aandoening binnen de oogheelkunde. Grijze staar is een ouderdomsbepaalde aandoening. Iedereen krijgt vroeg of laat in meer of mindere mate grijze staar en ca. 40 % van alle zeventig jarigen en ouder is hieraan geopereerd. In de derde wereldlanden leidt deze aandoening niet zelden tot blindheid, omdat ter plekke de faciliteiten voor een operatie ontbreken. in het donker verblinding op. Meestal is de opticien degene die de patiënt aanraadt om een bezoek aan de oogarts te brengen, omdat hij geen goede bril meer kan aanmeten.

In Europa is dat gelukkig niet aan de orde en kan d.m.v. een kleine poliklinische operatie het zicht weer worden verbeterd. Voordat de diagnose grijze staar is vastgesteld, merkt de patiënt dat hij geleidelijk aan minder gaat zien. Ook wordt het zicht waziger, verliezen kleuren hun helderheid, ontstaan er dubbelbeelden en treedt er

In onze kliniek worden door ervaren oogartsen ca. 6000 grijze staaroperaties per jaar uitgevoerd. De procedure tijdens de behandeling is dusdanig, dat patiënten de verdovingsinjecties bij hun ogen niet voelen. Indien de operatie complicatievrij is verlopen, dan voelt de patiënt ook na afloop vrijwel geen pijn. Regelmatige controles na de ingreep zijn noodzakelijk voor een optimaal verloop van de behandeling. Doordat de kliniek sinds 2006 zorgcontracten heeft met verschillende Nederlandse zorgverzekeraars en van Menzis zelfs het predicaat TopZorg

mocht ontvangen, hebben sinds die tijd al meer dan 4000 Nederlandse patiënten de kliniek bezocht. Een consult bij Augenklinik Ahaus is vaak binnen 10 dagen mogelijk, een afspraak voor een operatie binnen 3 weken. Indien gewenst is Nederlandse begeleiding in de spreekkamer aanwezig. Voor meer informatie bent u van harte welkom op onze informatieavonden* in Ahaus. Dr. Ralf / Matthias Gerl zal de aanwezigen tijdens deze kosteloze avonden uitgebreid over de oogaandoening grijze staar en over de moderne behandelingsmogelijkheden informeren. Zie voor data’s en aanmeldingen a.u.b. www.augenklinik.de of laat u via het patiëntentelefoonnummer (zie onderstaand nummer) informeren.

*De informatieavonden in Ahaus worden gehouden in de Duitse taal.

Is de diagnose tijdens het vooronderzoek gesteld, dan kan in Augenklinik Ahaus op korte termijn poliklinisch worden geopereerd.

Ootmarsum Denekamp

Albergen

Nijverdal

Wierden

A30

Almelo

A35 Rijssen

A1 Ambt Delden

Markelo

Oldenzaal

Borne

A1

Bad Bentheim

A1

Delden

Hengelo

Enschede

Losser

A1

Goor

Eschmarke

Gronau

A31

Ochtrup

Epe Haaksbergen Neede Borculo

Heek

Optimale zorg en een prettige sfeer bij Augenklinik Ahaus

Eibergen Ruurlo

AHAUS Groenlo

Vreden

Stadtlohn

Lichtenvoorde Winterswijk

Schloss Augenklinik Ahaus

Augenklinik Ahaus Am Schloßgraben 13 D-48683 Ahaus Duitsland Tel. NL 06 2346 0761 Tel. Dld 0049 2561 95555 info@augenklinik.de www.augenklinik.de

GezondheidZorgWelzijn

Editie 2013

15


GZ&W Oost-Achterhoek  
GZ&W Oost-Achterhoek  

Al vele jaren geeft Romeo Delta ook een eigen titel uit, namelijk 'Gezondheid, Zorg & Welzijn'. Dit magazine verschijnt in verschillende reg...

Advertisement