MIJN Magazine - februari 2022 (Editie Oost)

Page 1

JAARGANG 24 FEBRUARI 2022

Wonen, werken en leven in de Achte rhoek

o N

02

MAGA ZINE

In Bed met NOS-verslaggever Thomas Spekschoor ‘Met mijn moeder spreek ik dialect’ MIJN Auto Lada 2104 station No ‘Steeds meer belangstelling voor 02 deze cultauto’ In Bed met NO JAARGANG 24 FEBRUARI 2022

Wonen, werken en leven in de Achte rhoek

MAGA ZINE

S-verslaggever Thomas Spekschoor ‘Met mijn moeder spreek ik dialect’

MIJN Auto Lada 2104 station ‘Steeds meer No belangstelling voor 02 deze cultauto’ In In Be Bedd me mett JAARG JAARGANG ANG24 24 FEBRU FEBRUARI ARI2022 2022

l a i c e Sp

ZORG& WELZIJN e -cod R Q n de ire ct Sca n ga d site e r de na a

MI MIJN JN Au Auto to La Lada da 210 21044 sta statio tionn ‘Ste ‘Steeds eds me meer er No bel belang angste stellin llingg voo voorr 02 dez dezee cul cultau tauto’ to’ In InBed Bed

JAARGA NG 24 JAARGA JAARGANG FEBRUA 24 RING FEBRUA 24 2022 FEBRUARI RI2022 2022

M MA AG GA A ZZIIN NEE

ZORG& WELZIJN ode QR-c t c n de Sca ga dire e en sit r de na a

Wonen, Wone Wonen, werken n, werk werken en leven en en en leven in de Ach leven in in de de Ach terhoek Achterh terh oek oek

met met NOS NOS-ver -verslag slaggev gev gever Tho er Thomas masSpe Speksch ksc ksch ‘Met hoo ‘Metmijn oor oorr mijn moe moeder der spre spreek ek ik ik diale dialect’ ct’

JAARGANG JAARGANG JAARGANG FEBRUARI FEBRUARI 24 FEBRUARI 24 24 2022 2022 2022

al cia peci Spe ZORG& WELZIJN odee -cod QR-c de QR an de Sc ectt Scan direc ga dir en en ga sitee de sit ar de na naar

Wonen, Wonen, Wonen, werken werken werken en enen leven leven leven in inin dede de Achter Achter Achter hoek hoek hoek

InIn InBed Bedmet Bed met met NOS-v NOS-v NOS-v erslag erslag Thom gever Thomaserslag gever Thom gever asSpeks Speks as ‘Met Speks ‘Metmijn choor ‘Met choor mijnmoede choor mijn moede spreek spreek moede r rr spreek ikik ikdialect dialect dialect ’ ’’ MIJN MIJNAuto MIJN Auto Auto Lada Lada2104 Lada 2104statio ‘Steeds statio ‘Steeds2104 ‘Steeds meer n o meerstationn belang meer belangstelling N o belang stellingvoor 02 deze N stelling dezecultaut voor 02 deze cultauo’ voor cultau to’ to’ JAARGANG FEBRUARI 24 2022

JAARGANG FEBRUARI 24 2022

pecia pecialll Specia S ZORG ZO RG& & WELZ WE LZIJN IJN e QR-cod QR-codee de de QR-cod Scan Scan de direct direct ga Scan ga direct en en ga site de site en naar naar de site naar de

S S pecia l ZOR ZOR G& WEL G& WELZIJN ZIJN

Specia peciall

Scan de QR-code QR-code en ga dedirect Scan de site Scan deQR-code direct naar ga en ga direct en site de site naar de naar

werken Wonen, en leven werken

in en leven de Achterhoek in de Achterhoek

deze

JAARGANG FEBRUARI

ng voor cultauto’

S ZORG& Specia WELZI ZORG&l JN WELZI JN pecia l

Scan de QR-code en ga direct naar de site Scan de QR-code en ga direct naar de site

No

24 2022

MAG

Wonen,

02

werken

en leven

in de Achterhoek

MA

GA

Columniste presentatri / Columniste ce presentatri Angela / Schokkin ce ‘Wil Angela Schokkin MIJN jij graag in Magazine?’ ‘Wil jij graag MIJN Scan in Magazine?’ de ZIN

Scan Scan Scan de de de QR-code QR-code QR-code en en bekijk enbekijk bekijk de oproep de !! ! oproep deoproep

Colum Colum niste/ Colum niste/ presen niste/ presen presen tatrice tatrice tatrice Angel Angel a a Angel Schok Schok kinkina Schok ‘Wil jij graag ‘Wil kin ‘Wil jij graag graag MIJN jij in in MIJN Magaz MIJN in Magaz ine?’ Magaz ine?’ Scan deine?’

AZ MAG INE A ZI NE

In Bed met NOS-verslaggever Thomas ‘Met Spekschoor spreekmijn moeder ik dialect’ MIJN Lada Auto ‘Steeds2104 station meer belangstelling deze cultauto’ voor

Scan Scan de de QR-code QR-code en en bekijk bekijk de oproep !! de oproep

Columni Colu Colu mniste/ mni ste/ ste/ pres presenta pres entatrice enta trice trice Ang Ang Ang ela ela ela Sch Schokk Sch okkin okk in in ‘Wil ‘Wiljij ‘Wil jijjijgraa graa graagggin inin MIJN MIJN MIJNMag Mag Magazin azin azine?’ e?’ e?’

MM M AG AG GZA A A AIZZNIEN I N EE

Wonen,

In Bed met NOS-versl In Bed Thomas aggever met NOS-versl Spekschoo ‘MetThomas mijn aggever moeder spreek r Spekschoo ‘Metikmijn dialect’ spreek moeder r ik dialect’ MIJN Auto Lada MIJN 2104 ‘Steeds Auto station Ladameer belangstelli ‘Steeds2104 station deze ng voor meer belangstelli cultauto’

Scan de QR-code en bekijk de oproep !

Col Colum umnis niste/ te/ pre presen sentat tatrice rice An Ange gela la Sch Schok okkin kin ‘Wi ‘Will jij jij gra graag ag in in MIJ MIJN N Ma Magaz gazine ine?’?’

MAAAG M M GGA AAZZZIIN INNEEE

MIJN MIJNAuto Auto Lad Ladaa210 21044stat station ion ‘Stee ‘Steeds dsmee meerr N bela belangst Noo ngstellin ellingg voor voor 02 dezeculta 02 deze cultauto’ uto’

Sca n de QR-code en bekijk ! de oproep

Columniste/ presentatrice Angela Schokkin ‘Wil jij graag in MIJN Magazine?’

Won Wonen, en, wer werken ken en en lev leven en in in de de Ac Achte hterho rhoek ek

NO NOS-v S-vers erslag lagge geve verr Th Thom omas as Sp Spek eksch schoo oorr ‘Me ‘Mett mij mijnn mo moede ederr spr spreek eek ik ik dia dialec lect’t’

Specia l

Columniste/ presentatrice Angela Schokkin ‘Wil jij graag in MIJN Magazine?’

Scan de QR-code Scan de QR-code en bekijk QR-code en bekijk de oproep en bekijk ! de oproep de oproep ! !

QR-code en bekijk Scan de oproep QR-code ! de en bekijk de oproep !

E

Columniste/ presentatrice Angela Schokkin ‘Wil MIJN jij graag Magazine?’in Scan de QR-code en bekijk de oproep !

Specia ZORG&l WELZIJN Scan de QR-code en ga direct naar de site

helemaalachterhoek. helemaalach nl terhoek.nl helemaalach

helema alachte helema helema rhoek.n alachte alachte l rhoek.n rhoek.n ll terhoek.nl

EDITIE > 01 OOST

EDITIE > 01 OOST EDITIE > 01 OOST

hele helemaa maalach hele lachterh maa terh lach oek. terhoek. nl oek.nl nl

EDITIE 01 > OOST

E E

EDITI 01 > EDITI OOST 01 > OOST

hel helem emaal aalach achter terhoe hoek.n k.nll

EE ITI ITI

ST E ED 01 ED > 01 ST > OO OOITIST ED 01 > OO

helemaalachterhoek. nl

IEIE DDITITSSTT E>E> 01 OO O01 O

IE IT T E>D01O S O

helemaalachterhoek.nl IE IT ST D E>01O O


– A DV E RTO R I A L –

VERNIEUWDE SHOWROOM BIJ MEEK’S MEUBELEN RUURLO – De showroom van Meek’s Meubelen in Ruurlo is compleet vernieuwd. Na een grondige verbouwing krijgt de woonwinkel voor modern design één van de grootste en meest actuele XOOON afdelingen van Nederland. “En wij zijn super trots op het resultaat!” vertelt Robert Meek eigenaar van Meek’s Meubelen.

Betaalbaar design

een creatieve ruimte waar je je kunt laten inspireren aan

B

de hand van stofstalen, materiaalmonsters en kleuren

ij Meek’s Meubelen vind je een grote collectie modern woondesign verdeeld over verschillende afdelingen. De nieuwe XOOON afdeling is

1000 m2 groot en daarmee één van de grootste van Nederland.

“Uitgesproken

designmeubelen

geven

professionele adviseurs ga je aan de slag om je nieuwe meubelen volledig af te stemmen op jouw woonwensen.”

karakter aan je interieur. Met XOOON haal je dat unieke

3D interieurontwerp

product in huis. De collectie van XOOON is geïnspireerd

Wil je graag zien zijn hoe de meubelen in je nieuwe

vormen, kleuren, texturen en materialen uit de natuur,

interieur zullen staan? Dan kun je in de Design studio met

samengebracht in ontwerpen van Nederlandse bodem.

de nieuwe XOOON 3D interieurontwerper aan de slag.

Of je nu op zoekt bent naar heerlijke loungesofa of een

Het eindresultaat: een levensecht 3D interieurontwerp

stijlvolle eettafel met trendy stoelen, bij XOOON vind

volledig afgestemd op jouw persoonlijkheid en levensstijl.

je altijd iets naar je smaak. Bovendien zijn de meubels naast trendy, comfortabel en praktisch, ook nog eens verrassend betaalbaar!” aldus Robert Meek.

Design studio Veel van XOOON meubels zijn uit voorraad leverbaar. Hierdoor is de levertijd beperkt en heb je jouw nieuwe meubelen snel in huis. “Maar je kunt de meubels in veel gevallen ook helemaal naar wens samenstellen” zegt Meek. “Jij bepaalt zelf hoe jouw ideale meubels eruit zien. Nieuw in de XOOON showroom in Ruurlo is de Design studio:

>02

uit de XOOON collectie. Samen met een van onze

Nieuwsgierig geworden? Kom dan naar de volledig vernieuwde XOOON showroom bij Meek’s Meubelen en laat je verrassen!

IEDERE ZONDAG OPEN

ADRES Domineesteeg 14 7261 AS Ruurlo TELEFOON 0573 - 45 33 49 WEBSITE www.meeksmeubelen.nl

OPENINGSTIJDEN maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

13:00 - 18:00 09:00 - 18:00 09:00 - 18:00 09:00 - 18:00 09:00 - 18.00 10:00 - 17:00 11:00 - 17:00


| VOORWOORD

COLOFON

Guilty Pleasure?

UITGEVERIJ Romeo Delta MultiMedia Mijn Magazine BV Werenfriedstraat 1 7136 LZ Zieuwent T 0544-35 22 35 www.mijnmagazine.nl info@mijnmagazine.nl

Ik was bijna van plan om alweer een stukje te schrijven over de corona-perikelen, maar gelukkig werd ik er op geat tendeerd dat het wel eens ergens anders over mag gaan. Ik mag van mijn collega(’s) niet melden het niet eens te zijn met het teveel aan media-aandacht voor 0,25% van de bevolking, die het al dan niet terecht niet eens is met bepaalde maatregelen. 99,75% houdt zich namelijk wel heel erg redelijk aan de maatregelen, die de door ons gekozen wijze mannen en vrouwen nemen, maar daar lezen/horen we eigenlijk vrij weinig over.

Redactie Richard Stegers, Christine Linneweever, Sharon Lederer Fotografie Jurgen Pillen, Robin Sommers

Wat is er dan actueel? Winter? Nee! Spor ten? Nee! Televisie? Nee! Visite? Nee! Werk? Nee! Uitgaan? Nee! Familiebezoek? Nee! Vakantie? Nee! Eigenlijk worden we nu namelijk geleefd, omdat je niet 100% kunt doen, wat je graag wilt. Verdikke, kom ik toch op corona uit. We leven nu eenmaal in een voor iedereen bizarre tijd. Ik heb dit (uiteraard) nog nooit meegemaakt, dus voor mij als zestiger is het al heel erg apar t. Ik hoop dat de jeugd dit niet als ‘normaal’ zal moeten gaan zien als iets wat af en toe nu eenmaal voor komt.

Redactie-adres Werenfriedstraat 1 7136 LZ Zieuwent redactie@mijnmagazine.nl Coördinatie René Doppen, Daniël Schmitz Vormgeving Mariska Leerink

Toch iets anders : We hebben sinds enige tijd ons nieuwe plat form w w w.helemaalachterhoek.nl wat erg goed blijkt aan te slaan. Duizenden bezoekers per maand zijn blijkbaar toch geïnteresseerd in infotainment van onze eigen Achterhoekse bodem. Of het nu gaat om spor t, cultuur of werken; alle the-

Druk Moderna Printing Verspreiding AVO Verspreiding Verschijning begin van elke maand Sluitingsdatum maartnummer: 14 februari 2022

ma’s worden aangeklikt en uitgebreid gelezen en bekeken. Om er toch een paar populaire items uit te pikken; MIJN metamor fose en MIJN Page 6 -model blijken opvallend gewild. Verder valt op, dat spraakmakende onder werpen extra aandacht ontlokken. Dit kan online natuurlijk ook met video-content, dus dat maakt het nog interessanter. Zo is de nieuwe rubriek MIJN Vrijgezel nu al succesvol. Of dit nou nieuwsgierigheid is of een daadwerkelijke zoektocht naar een par tner maakt dan niet uit. Als het nog niet is gedaan, dan is dít dus het moment om deze nieuwe Achterhoekse site ook eens te bekijken. Laat u verrassen ! En nog liever; misschien is het iets voor u om eens mee te doen aan één van de thema’s. Misschien is deelnemen aan MIJN Metamor fose of als Page 6 -model altijd stiekem al een ‘guilt y pleasure’ geweest. Schroom niet! Rest mij om iedereen veel plezier te wensen met deze uitgave. Ook nu hebben we namelijk weer meerdere opvallende items kunnen belichten, die het lezen waard zijn. Even verdwalen in deze leuke thema’s en daarna net als ik weer uitkijken naar betere tijden, shitcorona!

s e rhoeke r t h c A Va n rhoeke rs vo´o´r Achte

ADVERTEREN?

Angela Schokkin, Jacquelien ten Have, Bernie Veldhuis, Edwin Schepper T 0544-35 22 35 www.mijnmagazine.nl

René

MIJN groeten, René Doppen rene@mijnmagazine.nl

www.mijnmagazine.nl

JAARGANG 24 FEBRUARI 2022

No

02

De uitgever kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel ondervonden schade uit fouten en/of onvolledigheden van dit blad. Druk- en zetfouten voorbehouden.

inhoud 05 | in bed met

06 | mijn page 6

09 | mijn superboer

13 | mijn auto

15 | mijn cave

16 | mijn verhaal

@MIJNmagazine @mijn _ magazine linkedin.com/company/ mijn -magazine

Borculo Ruurlo Hengelo

Wehl

Zelhem

10 | mijn vrijgezel

Groenlo Lichtenvoorde

Varsseveld Doetinchem Terborg

Aalten

Ulft Dinxperlo s’Heerenberg Gendringen

WEST

Eibergen

Winterswijk

OOST

19 | achterhoek werkt

20 | mijn droomhuis

ZORG & We lzijn

22 | mijn thema

35 | mijn puzzel

>03


699,-

495,-

Nu

1399,-

1099,-

TV meubel Sienna

Vanaf

469,-

Vanaf

Wandkasten

Sienna ovaal Black

Mangohouten meubels tegen fabrieksprijzen.

Vakkenkast Sienna XXL

Ronde tafels

399,-

Ovale tafels

895,-

695,-

Vanaf

449,-

Vanaf

375,-

Dressoir Sienna

Kom naar onze winkel! Korte Kapoeniestraat 102 in Doetinchem T. 06 - 30242460 >04


IN BED MET…

| IN BED MET

In Bed met… is een ­ r ubriek waarin een inspirerende ondernemer of inwoner uit de Achterhoek op informele wijze onder de aandacht wordt gebracht. Deze keer praten we in bed met… Thomas Spekschoor.

NOS-verslaggever Thomas Spekschoor:

Thomas Spekschoor (39) is een Achterhoeker die regelmatig op TV te zien en te horen is, want hij maakt als redacteur en verslaggever deel uit van de binnenlandredactie van de NOS. Tegenwoordig woont hij met het oog op zijn werk in Utrecht, maar hij heeft nog altijd warme gevoelens voor de Achterhoek en komt nog regelmatig hier.

Wij wilden Naoberland, want dan waren we de eerste in Nederland met een dialectnaam

Tekst: Christine Linneweever Foto’s: Jurgen Pillen

‘Met mijn moeder spreek ik nog altijd dialect’

T

homas werd geboren in Lichtenvoorde en groeide daar ook op. Op zijn negentiende verhuisde hij voor zijn studie geschiedenis naar Groningen, maar de weekenden bracht hij bijna altijd door bij zijn ouders. Mooie herinneringen uit die tijd heef t hij aan Discotheek Pam Pam in Groenlo en ook aan de ac tie die hij samen met een aantal mensen uit Lichtenvoorde opzet te toen Groenlo en Lichtenvoorde één gemeente zouden worden en ze de voorge stelde zes nieuwe gemeentenamen te veel richting Groenlo vonden gaan. “ De ac tie heet te Wees Waak zaam en we riepen mensen op om blanco te stemmen. Geen idee hoeveel mensen mee hebben gedaan, maar de naam werd uiteindelijk Oost- Gelre en die stond niet in die lijst. Wij wilden eigenlijk heel graag Naoberland, want dan waren we de eerste gemeente in Nederland geweest met een dialec tnaam, maar dat is er helaas niet doorgekomen”, lacht Thomas. Rouen Na zijn studie in Groningen ging hij voor een uitwisselingsjaar naar het Franse Rouen. “ Dat was een leuk jaar. Ik kreeg contac t met allerlei internationale studenten, Fransen, maar ook Ieren en Brit ten. Doordat ik behoorlijk Frans sprak , kon ik ver volgens stagelopen bij de NOS in Brussel en daar ben ik toen een paar jaar gebleven.” Na tussenstappen, als een paar maanden radioverslag gever bij Omroep Gelderland en enkele jaren op de buitenlandredac tie en bij NOS op drie, kon hij ruim vijf jaar geleden als repor ter weer voor de NOS in Brussel aan de slag. “ Vijf jaar is wel zo’n beetje het maximum voor correspondenten op

het bureau Europa in Brussel en sinds kor t ben ik werk zaam bij de binnenlandredac tie bij de NOS. Ik ben verslag gever én redac teur, dus ik doe over mijn eigen onder werpen verslag , maar ik zoek ook zelf de informatie bij elkaar. Dat lijk t logisch, maar bij de NOS zijn dat meestal t wee verschillende mensen. Een redac teur verzamelt informatie en geef t dat dan als pakketje aan de verslag gever, die daar ver volgens T V van maak t. Ik combineer dat en dat vind ik het leukst. Afgelopen maanden ben ik heel veel met de evacuaties in Afghanistan bezig geweest en daar zit ik dan goed in.”

Op dit moment komt hij met het oog op corona niet zo heel vaak in de Achterhoek en dat voelt wel als een gemis. “ Ik houd van de Achterhoek en mis het zeker, ook de jongens van mijn vriendengroep daar. Met mijn moeder spreek ik nog altijd in dialec t, al is zij wel de enige. Ik zou er best weer willen wonen, maar qua werk is dat op dit moment totaal onprak tisch.” m

>05


Page el mod

| PAGE 6 MODEL

Deze maand benaderde foto­ graaf Robin Sommers de D oetinchemse Marjolein om ­ zich voor de camera van haar aller­m ooiste kant te laten zien.

Naam: Marjolein Smits Leef tijd: kalenderleef tijd van 52 Woonplaats: Doetinchem -’ t Gooi - Amsterdam

DAGELIJKS LEVEN + JE HOBBY’S: Als er een ideale star t van de dag is dan star t ik met Qi Neng of een mini meditatie of Reiki. Ontbijten doe ik met citroen in warm water. En dan racen. Een eclec tische lifest yle, omarmen wat past. Hobby ’s dat is iets om je mindset te herijken. Dat kun je in de dag integreren. Ik heb zit tend werk en dan is een f ysieke ac tiviteit geen hobby maar balans. Dus ik heb geen hobby ’s, alleen een integratie van mijn zijn om gezond te blijven. En ik hou van lezen, theater, muziek , koken, maar zie dat niet als hobby, dat is voeding. Op dit moment werk ik bij de Vrije Universiteit als HR-adviseur voor internationale wer ving , selec tie en aanstelling van Hoogleraren en Pro fessoren. Ik leef gedurende de week in hotels. Het vrije ondernemerschap bevalt mij goed. Mijn werk is gecentreerd rondom “mens in het werk ” dus altijd op het snijvlak van HR-interim en headhunting. Ik doe daarnaast nog een opleiding. HOE VER ZOU JE GAAN VOOR DE CAMERA: Als student werk te ik achter de camera als model scout en selec teerde ik modellen voor een casting bureau en liep soms modeshows. Dat was een leuke studentenbaan, zo af en toe doe ik nog een shoot. Hoe ver ik ga voor de camera is af hankelijk van de omgeving en het waarom en met wie, soms meer, soms minder. HET MEEST SEXY AAN JEZELF: Dit is een erg masculiene steeds minder geaccepteerde vraag. Seks sells en dat is indirec t een aanval op het vrouwelijke. De kracht is comfor tabel voelen die bent. Sex y is irrelevant en een (ver) oordeel. Het gaat om de connec tie en waar je happy mee bent. Ik ben blij met mijn ogen omdat die helder zien, ik ben blij met mijn oren omdat die helder horen. Ik ben blij met mijn senses omdat die signaleren. Het gaat om uitstraling , energie en connec tie. Alleen dat is

sex y. En mijn brains zijn het meest sex y, omdat het daar begint, alle imaginatie en leven. WAT STAAT ER OP JE BUCKETLIST: Bucketlist is een hype, het gaat om wat je wil manifesteren. Het gaat om je ont wikkeling en de realisatie van een concept. Mijn bucketlist is me herinneren waarom ik op aarde ben. Er is slechts verlangen om iets te er varen. Maar… als je het hebt bereik t, ben je dan blij? Dat is wat ik mensen die ik coach ook meegeef, bewust worden van je proces. DE TOEKOMST: Is er iets wat je toe-komt? Alleen het nu is echt, de rest is een idee. Dat idee veranderd en dat is een permanente, verandering. Het gaat om anticiperen, wendbaar zijn, kun je aanvaarden hoe het niet gaat dat wat je had bedacht. Dat is de kracht om met hetgeen om te gaan waar je het bestaan niet van wist. Dat soor t vragen stel ik ook in mijn werk. HET MEEST-EXTREME DAT JE HEBT GEDAAN: Ik heb veel gedaan, alles wat ik wilde en ook mijn grenzen overschreden. Ik ben bij de Indianen geweest, heb in mijn eentje over de wereld gez wor ven, lif tend. Ik ben op par ties geweest waar jij het bestaan niet van weet, seen it, done it, never gonna do it again…ex treem voor sommigen, maar niet voor mij. Ik zat in de kerkers van de samenleving en op de top van de societ y. De onder wereld, bovenwereld, ik heb wel e.e.a. gezien. NOG WILLEN ONTMOETEN Mijzelf, mijn kinderen, Ik heb niets met BN- ers, of ik heb ze al ontmoet. Maar misschien de verkeerd begrepen Maria Magdalena, Ghandi, Mandela, Blav tatsk y mensen met een maatschappelijke waarde impac t. HET MOOISTE AAN MIJN MAGAZINE: Het licht laten schijnen. De verassing. Make my day. m Foto’s: Robin Sommers

Oproep mannen, vrouwen, koppels

Wil jij het volgende Page 6 Model zijn? Geef je dan op door een korte mail met foto te sturen naar: redactie@mijnmagazine.nl en misschien sta jij een volgende keer in de schijnwerpers.

>06


RED BUTTON / CIRCLE LOGO.

NG

OPRUIMI

Sken R CijkA e o erbr

sp 29,90 nu v.a. €

Broeken Binkie Spinbaan 9, 7005 AD Doetinchem

www.broekenbinkie.com

Corona en de vaccinatieclausule Bij het vaccineren tegen COVID-19 komt een hele papierwinkel kijken. Ouderen die in het verpleeghuis zijn gevaccineerd moesten toestemming geven voor de vaccinatie. Als ze dat zelf niet kunnen, dan kan de wettelijke vertegenwoordiger dat doen. Maar er is niet altijd een door de rechter benoemde bewindvoerder en curator. Veel vaker is er een ver tegenwoordiger op basis van een levenstestament. Zo’n ver tegenwoordiger mag door het levenstestament alle beslissingen namens iemand nemen. Ver wacht wordt dat er ook in de toekomst nog vaccinatie nodig is. Ons kantoor is aangesloten bij Netwerk Notarissen, die een vaccinatieclausule heeft ontwikkeld. Deze clausule is bedoeld voor in het levenstestament. Met de vaccinatieclausule komt expliciet in het levenstestament te staan dat de ver tegenwoordiger toestemming kan geven voor de vaccinatie, een vaccinatieafspraak kan maken, de gezondheids verklaring kan invullen en ook toestemming kan verle nen voor het delen van de vaccinatiegegevens met het RIVM en andere instanties. De vaccinatieclausule geldt ook voor andere vaccinaties zoals bijvoorbeeld de griepprik. In het levenstestament wijs je een ver trouwenspersoon aan die namens jou beslissingen neemt als je dat zelf tijdelijk of def initief niet meer kunt of niet wilt. Bijvoorbeeld omdat je de rompslomp niet meer wilt als je op hoge leef tijd bent. Of als je door ziek te zelf je zaken niet meer kunt regelen, bijvoorbeeld het betalen van rekeningen, het bijhouden van je administratie en het doen van belastingaangif ten, maar ook het zorgen voor je huisdieren etc. Ook kun je in een levenstestament opnemen wat er moet gebeuren als je niet meer thuis kunt wonen. Wil je dan thuis verpleegd worden of toch naar een verpleeghuis? En wat moet er met je huis en inboedel gebeuren als je niet meer thuis kunt wonen? Veel mensen die een levenstestament maken, denken ook na over medische zaken. Wil je meer weten welke redenen er zijn om een levenstestament te maken? Maak dan vrijblijvend een afspraak. U bent van har te welkom in Groenlo of Eibergen!

Grijsen e n i d r a M k Edwin Roerdin Roerdink & Grijsen Netwerk Notarissen info@rsnotarissen.nl www.rsnotarissen.nl

Mardine Grijsen Nijverheidsstraat 8-02 7151 HN Eibergen T 0545 726 199

Edwin Roerdink Winterswijkseweg 23 7141 DM Groenlo T 0544 461 925

>07


Specialist in bedrijfswagens! RUIME VOORRAAD Vele artikelen op de website hebben wij op voorraad.

DE?

SCHADE?

VAN VOOR DE EXPERTS VAN

T 0544 - 84 37 39 MOOIE MEUBELCOLLECTIE Designmeubelen die DÈ WOONWINKEL je niet iedere dag ziet, E info@wishlichtenvoorde.nl voor ieder wat wils. MET DE www.wishlichtenvoorde.nl PRIJZEN GROOTSTE LAGE Standaard lage prijzen daar bovenop van tijd COLLECTIE met tot tijd flinke kortingen.

Wij zijn al 10 jaar ar ja s! ialist in bedrijfswaSgenpecialist in bedrijfswagens! WISH STAAN VOOR ja a r ! 0 U KLAAR! Wi j zW l 1 a n e nls 10 i j ij rzi i j f sjwna ga s pe ci a li st

i n be d

T 0544 - 84 37 39

Kom voor d e beste prijs-k waliteit naar Divan i Outlet

Ruime keuze in verschillende modellen. Op maat en kleur gemaakt

Hoogwaardige

kwaliteit

RELAX FAUTEUILS

VOOR DE BESTE PRIJS!

T 0544 - 84 37 39

E info@wishlichtenvoorde.nlE info@wishlichtenvoorde.nl www.wishlichtenvoorde.nl

www.wishlichtenvoorde.nl

Divani Outlet Spoors traat 15 Varsseveld M: 0 6 11 13 8 4 51 E: info@divanioutlet.nl

DIVANIOUTLET.NL

Vergroot je doucheplezier met Grohe SmartControl douchesystemen.

* Actie loopt van 1 januari t/m 31 maart 2022

Tot 100,cashback*

Warmteservice Groenlo Industrieweg 17-C gewoon perfect geregeld

>08

Warmteservice Doetinchem Transportweg 7-01


SUPERBOER VEUR ALTIED

| SUPERBOER

De Graafschap kan in de Achterhoek én daarbuiten rekenen op veel s ympathie. De club telt een grote schare aanhangers en sponsors. De suppor ters noemen zichzelf Superboeren, de term is uit gegroeid tot een geuzennaam. In deze rubriek gaan we maandelijks in gesprek met een Superboer, met deze keer suppor ter André Baltes.

Tekst: Richard Stegers Foto’s: Robin Sommers

‘Hoe ouder hoe gekker’

Clubliefde. Het wordt bij De Graafschap ­regelmatig overgegeven van vader op zoon. Zo ook bij de familie Baltes in Terborg. André Baltes (51) is al zijn hele leven supporter van De ­Graafschap. Het virus sloeg over op zijn zoon Tim (16).

André Baltes vermaakt zich op de Spinnekop

A

ndré Baltes uit Terborg heef t een blauw wit har t. Hij volg t de club al vele jaren op de voet en bezoek t de wedstrijden. Dat geldt ook voor Tim die als kind jarenlang lid was van Superboer tjes. “ De Graafschap betekent veel voor ons”, ver telt André. “ We zijn erg begaan met het wel en wee van de club.” Tim beaamt dat. “ Ik ben door mijn vader behoorlijk besmet geraak t, in de goede zin van het woord natuurlijk. Hij nam me al vroeg mee naar het stadion.” André heef t al verschillende plekken in het stadion gehad bijvoorbeeld op de Groenendaal en Roodbergen tribune. Momenteel is hij te vinden op de Spinnekop waar de meest fanatieke aanhang van De Graafschap de wedstrijd volg t. “Ondanks mijn leef tijd voel ik me daar thuis. Bovenop het hek. Hoe ouder hoe gekker, haha.” Zijn zoon kan er ook om lachen. “Als er op en neer gesprongen wordt, doet mijn vader gewoon mee.” Zelf is hij ook graag op de Spinnekop te vinden. “ De sfeer is op die plek in het stadion geweldig , noem het een stuk beleving. Soms zie ik door de randzaken delen van de wedstrijd niet eens. Maar we blijven het team altijd steunen, ook als het tegenzit.” Voor André is de wekelijkse wedstrijd een vorm van ontspanning. “ Ik zie het als een uitlaadklep ten opzichte van de serieuze zaken doordeweeks. Lekker naar De Graafschap, daar kijk je naar uit. En als ze winnen is het weekend per fec t.” Nu corona weer roet in het eten gooit, kunnen de suppor ters de wedstrijden niet bezoeken. Een hard gelach voor vader en zoon. “ Natuurlijk is dat balen, het team kan alle suppor t goed gebruiken.” Tim ziet De Graafschap dit seizoen hoge ogen gooien, ter wijl zijn vader wat gereser veerder is. “ Het wordt niet makkelijk. Uiteraard hopen we op de eredivisie volgend jaar. Maar wat me goed doet is dat jonge spelers en spelers uit de Achterhoek een kans krijgen. Dat zorg t voor binding.”

groep opgenomen. Doe maar normaal dan doe je al gek genoeg , dat maak t ons sterk.”

Wat is volgens jou een Superboer? “ Bij Superboeren gaat het om het wij gevoel. Ook al ken je elkaar niet, je wordt makkelijk in een suppor ters-

Wie is de beste ambassadeur van de club of zou dat kunnen zijn? “Als geboren Achterhoekers zijn dat Hidde Jurjus en Ted van de Paver t.” m

Wat is je eerste herinnering aan De Graafschap? “ Dat Eric Viscaal in 1996 van de Grasshoppers naar De Graafschap ver trok en er vier jaar speelde. Ik vond hem in die periode een superspits.” Wat is je beste herinnering aan De Graafschap? “ De promotie in het seizoen 2016 -2017. Het mooiste feest wat ik nog nooit zo meegemaak t heb, met mijn zoon erbij.”

“Ondanks mijn leeftijd voel ik me daar thuis. Bovenop het hek. Hoe ouder hoe gekker.” Wat moet De Graafschap doen om een stabiele eredivisieclub te worden? “ Ik zou dan zeg gen investeren, maar ik ben realistisch genoeg dat dat lastig is. Als het geld er niet is, moet je geen onverant woorde risico’s nemen.” Welke oud-De Graafschap-speler zou perfect in het huidige elftal passen? “ Kor t maar krachtig: Dar yl van Mieghem. Een gemiste kans, hij wilde wel en je ziet nu dat we voorin de snelheid en voorzet ten missen.” Wat moet er direct veranderen bij De Graafschap? “ Niet veel. Het inpassen van eigen jeugd is een goede ont wikkeling. Dat is toch je eigen kapitaal. Het enige wat ik nog mis is een goede en snelle vleugelaanvaller of spits.” Op welke favoriete plek kunnen we je tegenkomen? “ Natuurlijk bij De Graafschap en als scheidsrechter of grensrechter bij V VG25.”

>09


Voor de rubriek MIJN Vrijgezel gaat Angela Schokkin elke maand in gesprek met een leuke Achterhoekse vrijgezel, die zichzelf dan voorstelt.

| VRIJGEZEL

en Meer wet e over dez vrijgezel? S c a n de QR-code e n be kijk de vide o

O

nze Achterhoekse vrijgezel van de maand februari is Louise de Sleg te uit Aalten. De vrolijke moeder van t wee zoons ver telt openhar tig bij Angela wat meer over haarzelf en haar hobby ’s. Zo zing t ze in een koor, mag graag gezellig met vriendinnen shoppen en op stap en zet zich veel in als vrijwilliger. Voor Louise is een relatie geen direc te must, maar het biedt toch wel de gezelligheid en geborgenheid die je met een par tner deelt. Het samen leuk hebben!

Naam: Louise de Sleg te Leef tijd: 50 jaar Woonplaats: Aalten

Wil je meer weten over Louise en een indruk krijgen? Bekijk het gesprek dat Angela met haar had, door de QR- code te scannen. Je kunt de video ook bekijken op HelemaalAchterhoek.nl Kennismaken met Louise of nog meer van haar weten? Als je een mail stuur t naar redactie@mijnmagazine.nl brengen we jullie in contac t met elkaar.

Oproep Opgeven voor deze rubriek? Stuur een mail met jouw gegevens naar redactie@mijnmagazine.nl en we nemen contact op voor een nadere kennismaking. mm02-MIJN Vrijgezel-Louise.indd 5

26-1-2022 15:11:41

Wonen, werken en leven in de Achterhoek

in Bereik r e een ke 0.000 an 30 meer d hoekers ! Achter

MAGA ZINE

MIJN Magazine is het grootste infotainment-magazine in de Achterhoek en wordt al ruim 23 jaar maandelijks huis-aan-huis verspreid

JAARGANG 24 JANUARI 2022

Wonen, werken en leven in de Achterhoek

JAARGANG 25 FEBRUARI 2022

No

Wonen, werken en leven in de Achterhoek

No

01

MAGA ZINE

In Bed met Amphion directeur Charles Droste ‘We doen aan dienst­ verlening zonder poeha’

NIEUW! MIJN Vrijgezel Elke maand een Achterhoekse vrijgezel in de spotlights Broers kopen samen Chevrolet Stylemaster in MIJN Auto MIJN Verhaal Vincent Spiegelenberg liep een dwarslaesie op

02

MAGA ZINE

In Bed met NOS-verslaggever Thomas Spekschoor ‘Met mijn moeder spreek ik dialect’ MIJN Auto Lada 2104 station No ‘Steeds meer belangstelling voor 02 deze cultauto’ In Bed met NOS-verslaggever JAARGANG 25 FEBRUARI 2022

Wonen, werken en leven in de Achterhoek

Scan de

MAGA ZINE

Thomas Spekschoor ‘Met mijn moeder spreek ik dialect’

l

Specia DUURZAAMHEID Scan de QR-code en ga direct naar de site

helemaalachterhoek.nl IE IT ST ED O >01 O

Thema Duurzaamheid Verschijning 10 januari

MIJN Auto Lada 2104 station ‘Steeds meer No belangstelling voor 02 deze cultauto’ In In Bed Bed met met JAARGANG JAARGANG25 25 FEBRUARI FEBRUARI2022 2022

l

Specia ZORG& WELZIJN -code de QR ect Scan ga dirsite en de na ar

Wonen, Wonen, werken werken

Scan de QR-code

MIJN MIJN Auto Auto Lada Lada 2104 2104 station station ‘Steeds ‘‘Steedsmeer meer N Noo belangstelling belangstelling voor 02 voor 02 deze deze cultauto’ cultauto’

JAARGANG JAARGANG JAARGANG FEBRUARI JAARGANG25 25 FEBRUARI 25 2022 FEBRUARI 25 FEBRUARI2022 2022 2022

e de QR-cod Scan ga direct en de site naar

M MA AG GA A ZZIIN NEE

Wonen, Wonen, Wonen, werken Wonen,werken werken werkenen en leven en enleven in de Achterhoek leven levenin in inde de deAchterhoek Achterhoek Achterhoek

In In InBed Bed Bedmet met met NOS-verslaggever NOS-verslaggever NOS-verslaggever NOS-verslaggever Thomas Thomas ThomasSpekschoor Spekschoor Spekschoor Spekschoor ‘Met ‘Met ‘Metmijn mijn mijnmoeder moeder moeder spreek spreek spreekik ik ikdialect’ dialect’ dialect’

MIJN MIJN MIJNAuto Auto Auto Lada Lada Lada2104 2104 2104station station station ‘‘Steeds ‘Steeds ‘‘Steeds ‘‘Steedsmeer meer meer meer N belangstelling belangstelling Nooo belangstelling voor voor 02 deze deze dezecultauto’ cultauto’ cultauto’ voor 02

QR-code de de QR-code Scan Scan ga direct direct en en gade site de site naar naar

Wonen, Wonen, Wonen, Wonen, Wonen,werken werken werken werken werken werkenen en en leven leven en en leven leven leven in in inin de de in de in Achterhoek Achterhoek de de Achterhoek de Achterhoek Achterhoek Achterhoek

In In In Bed Bed InBed In Bedmet Bed met met met met NOS-verslaggever NOS-verslaggever NOS-verslaggever NOS-verslaggever NOS-verslaggever NOS-verslaggever Thomas Thomas Thomas ThomasSpekschoor Thomas Spekschoor Spekschoor ‘Met ‘Met Spekschoor Spekschoor ‘Met ‘Metmijn ‘Met mijn mijn mijnmoeder mijn moeder spreek moeder spreek moeder spreek moeder spreekik spreek ikik ik dialect’ ikdialect’ dialect’ dialect’ dialect’

MIJN MIJN MIJN MIJNAuto MIJN Auto Auto Auto Auto Lada Lada Lada Lada2104 Lada 2104 2104 2104station ‘‘Steeds station 2104 ‘‘Steeds station station ‘‘Steeds ‘‘Steeds station ‘‘Steeds meer meer meer meer belangstelling belangstelling meer belangstelling belangstelling NN belangstelling Noooo deze N deze voor voor dezecultauto’ deze voor cultauto’ voor 02 deze 02 cultauto’ voor cultauto’ 02 cultauto’

JAARGANG JAARGANG JAARGANG FEBRUARI 25 FEBRUARI JAARGANG JAARGANG FEBRUARI 25 2022 25 JAARGANG FEBRUARI FEBRUARI 2022 2022 25 25 FEBRUARI JAARGANG JAARGANG 25 2022 2022 FEBRUARI FEBRUARI 2022 25 25 2022 2022

pecia pecia Specia pecialll S ZORG& ZORG& WELZIJN WELZIJN WELZIJN QR-code QR-code de QR-code de deQR-code Scan Scan Scande direct direct ga direct Scan ga en gadirect en enga site de site en de site naar naar naar desite naar de

02

QR-code de QR-code de Scan QR-code Scan de QR-code de Scan Scan direct ga direct QR-code en ga de en direct Scan ga direct QR-code en ga ende site Scan de site de direct naar ga naar en de site de site direct naar ga naar en site de site naar de naar

Scan Scan de de QR-code QR-code en en bekijk bekijk de oproep !! de oproep

Columniste/ Columniste/ Columniste/ Columniste/ presentatrice presentatrice presentatrice presentatrice Angela Angela Angela Angela Schokkin Schokkin Schokkin Schokkin

‘Wil ‘Wiljij ‘Wil ‘Wil jij jijgraag jij graag graagin graag in in in MIJN MIJN MIJNMagazine?’ MIJN Magazine?’ Magazine?’ Magazine?’

M MM M A AA M G AG M G G A A AA A G AZZ G Z IIZZN AZA E IN NEEEE E IN IIN N

Wonen, Wonen, Wonen, werken Wonen, Wonen, werken Wonen, werken werken Wonen, en leven Wonen,werken werken en en leven leven werken en werkenen in de en leven leven in in leven de Achterhoek en deinAchterhoek en leven Achterhoek de leveninin de Achterhoek de Achterhoek in Achterhoek in de de Achterhoek Achterhoek

In InIn Bed Bed InBed met met In NOS-verslaggever Bed NOS-verslaggever NOS-verslaggever Bed met In met In NOS-verslaggever met Bed NOS-verslaggever Bed met NOS-verslaggever Thomas Thomas met NOS-verslaggever NOS-verslaggever Thomas Thomas Spekschoor Thomas ‘Met Spekschoor Spekschoor ‘Met Thomas Spekschoor mijn ‘Met Thomas mijn Spekschoor ‘Met Spekschoor ‘Met spreek mijn moeder moeder spreek mijn Spekschoor ‘Met mijn Spekschoor moeder spreek ‘Met moeder spreek ik ikmijn dialect’ moeder spreek mijn dialect’ moeder spreek ikdialect’ moeder spreekik dialect’ ik dialect’ ik ik dialect’ dialect’ MIJN MIJN MIJN Auto Auto MIJN MIJN Lada Auto Lada Auto Lada MIJN MIJN Auto 2104 2104 Lada Lada ‘‘Steeds Auto 2104 ‘‘Steeds Auto station station 2104 ‘‘Steeds Lada Lada station 2104 ‘‘Steeds meer meer station ‘‘Steeds belangstelling belangstelling 2104 2104 station meer belangstelling ‘‘Steeds ‘‘Steeds meer station station belangstelling meer N o o NoN belangstelling deze deze meer voor meer deze voor 02 belangstelling cultauto’ cultauto’ belangstelling deze o cultauto’ deze 02 voor02 cultauto’ voor NNo voor deze cultauto’ deze cultauto’ 02 voor InIn cultauto’ voor InBed Bedmet 02 Bed NOS-verslaggever In met

Scan Scan Scan de Scan de de de QR-code QR-code QR-code QR-code en en bekijk en enbekijk bekijk bekijk de oproep de oproep !!! ! oproep de deoproep

Columniste/ Columniste/ Columniste/ Columniste/ Columniste/ Columniste/ presentatrice presentatrice presentatrice presentatrice presentatrice presentatrice Angela Angela Angela Angela Angela Angela Schokkin Schokkin

Schokkin Schokkin Schokkin Schokkin ‘Wil ‘Wil ‘Wil jij ‘Wil ‘Wil jijjij graag graag ‘Wil jijjij jij graag graag graag MIJN MIJN in inin graag MIJN MIJN MIJN Magazine?’ inin in Magazine?’ MIJN Magazine?’ Magazine?’ Magazine?’ Magazine?’

MAAA G M M MG G M AA A G M AAZG ZGZIIZN INNEE A A A M EIEN MA I ZN A AG GA NE A ZZZIIIN N EEE

Columniste/ Columniste/ Columniste/ Columniste/ Columniste/ presentatrice presentatrice presentatrice Columniste/ presentatrice Columniste/ Columniste/ presentatrice presentatrice presentatrice Angela presentatrice Angela Angela Angela Schokkin Schokkin Schokkin Angela Angela Schokkin ‘Wil ‘Wil ‘Wil Angela Schokkin Angela jij Schokkin ‘Wil jij jijgraag graag graag MIJN ‘Wil jij Schokkin MIJN MIJN Schokkin graag ‘Wil in jij graag ininin MIJN Magazine?’ Magazine?’ graag Magazine?’ jij ‘Wil ‘Wil MIJN Magazine?’ MIJN jij jij graag in Magazine?’ graag in MIJN Magazine?’ MIJNScan in Scan in Scande Magazine?’ Magazine?’ de Scan QR-code de QR-code

JAARGANG JAARGANG JAARGANG FEBRUARI FEBRUARI FEBRUARI 25 25 JAARGANG 25 2022 2022 FEBRUARI 2022

S Specia pecia peciallll pecia S pecia ZORG& ZORG& ZORG& WELZIJN WELZIJN WELZIJN

en bekijk de oproep !

Columniste/ Columniste/ presentatrice presentatrice Angela Angela Schokkin Schokkin ‘Wil ‘Wil jij jij graag graag in in MIJN MIJN Magazine?’ Magazine?’

MAA M AG M M GAA A G G IN AAZZZZIIIN NEEEE N

JAARGANG JAARGANG JAARGANG JAARGANG JAARGANG JAARGANG FEBRUARI FEBRUARI 25 25 FEBRUARI 2525 FEBRUARI FEBRUARI 25 FEBRUARI 2022 25 2022 2022 2022 2022 2022

pecial Specia ZORG& WELZIJN

QR-code en bekijk ! de oproep

Columniste/ presentatrice Angela Schokkin ‘Wil jij graag in MIJN Magazine?’

en en leven leven in in de de Achterhoek Achterhoek

NOS-verslaggever NOS-verslaggever Thomas Thomas Spekschoor Spekschoor ‘Met ‘Met mijn mijn moeder moeder spreek spreek ik ik dialect’ dialect’

Specia l ZORG& WELZIJN

Columniste/ presentatrice Angela Schokkin ‘Wil jij graag in MIJN Magazine?’

Scan Scan de Scan de Scan Scan de QR-code de QR-code de Scan QR-code QR-code de QR-code en en bekijk QR-code bekijk en en bekijk en bekijk de bekijk oproep de oproep en de bekijk !! ! de oproep deoproep oproep !! de oproep !

Wonen, Wonen, Wonen, werken werken Wonen, werken werken enen leven Wonen, enleven leven en in in dede in de Wonen, werken leven Achterhoek Wonen, Achterhoek Wonen, in Achterhoek de Achterhoek werken werken werken en leven en leven in en en leven leven in de Achterhoek in de Achterhoek in de de Achterhoek Achterhoek

25 2022 JAARGANG FEBRUARI JAARGANG 25 2022 JAARGANG FEBRUARI JAARGANG FEBRUARI FEBRUARI 25 25 2022 25 2022 2022

pecia SS pecia S pecia lll l pecia ZORG& pecia ZORG& Specia pecia ZORG& S ll WELZIJN ZORG& WELZIJN WELZIJN ZORG& WELZIJN WELZIJN Scan QR-code de QR-code Scan de QR-code de Scan QR-code Scan direct en direct ga de en ga direct ga enScan direct ga en de site naar QR-code de site de naar Scan site dede naar site deQR-code naar direct ga en QR-code de Scan QR-code direct de ga en Scan site de site naar ga en direct de ga direct en naar naar site de site naar de

NOS-verslaggever met Bed NOS-verslaggever met Thomas NOS-verslaggever Thomas Thomas In Bed ‘Met Thomas Spekschoor ‘Metmijn Spekschoor met ‘Met In NOS-verslaggever Spekschoor mijn In Bed spreek mijn ‘Met BedSpekschoor moeder spreek moeder spreek met Thomas mijn moeder met NOS-verslaggever NOS-verslaggever ikikNOS-verslaggever spreek dialect’ moeder ik dialect’ ‘Met dialect’ Thomas Spekschoor Thomas ik dialect’ MIJN spreekmijn MIJNAuto‘Met moeder Spekschoor ‘Met Spekschoor Spekschoor MIJN mijn Auto Lada mijn ik moeder MIJN Auto spreek Lada2104 dialect’ spreek Lada moeder Autoik ‘‘Steeds 2104station Lada 2104 ik dialect’ ‘‘Steeds ‘‘Steeds dialect’ MIJN station 2104 meer belangstelling station ‘‘Steeds meer belangstelling Auto meer belangstelling station Lada MIJN MIJN deze meer belangstelling dezecultauto’ 2104 N oo Auto deze Auto voor ‘‘Steeds Lada Lada cultauto’ voor station 02N deze cultauto’ voor 2104 2104 meer belangstelling cultauto’ 02 ‘‘Steeds voor ‘‘Steeds station station In Bed deze meer belangstelling meerThomas NOS-verslaggever met belangstelling No In Bed cultauto’ voor met ‘MetNOS-verslaggever deze deze deze 02oo Thomas mijn SpekschoorN N moeder ‘Met cultauto’ cultauto’spreek voor Spekschoor voor ik dialect’ spreekmijn moeder 02

MM AG M AA G A G A MZA NIIEN AIZZG N ZEE A IN MA GA E

Wonen,

werken Wonen, en werken

leven

en

Specia pecial

in de Achterhoek leven in de Achterhoek

Wonen,

pecia pecia

S ZORG&

werken

ZIN MAAA M M E GG Columniste/ Columniste/GAAAZZZIIN IN Columniste/ presentatrice Columniste/ NEEE presentatrice presentatrice presentatrice Angela Columniste/ Angela Angela Schokkin presentatrice Schokkin ‘Wil Angela Columniste/ Schokkin Columniste/ Columniste/ ‘Wil jij graag ‘Wil Schokkin MIJN jij presentatrice presentatrice presentatrice jij graag MIJN ‘Wil Magazine?’ graag MIJN jijingraag Magazine?’ in Angela MIJN Magazine?’ in Schokkin Angela Magazine?’ in Angela Angela Scan‘Wil de Schokkin jij Scan QR-code Schokkin Schokkin Scan de graag enMIJN QR-code ‘Wil ‘Wil de ‘WilMagazine?’ bekijk QR-code Scan in de oproep en jij jijjijgraag MIJN graag graag MIJN MIJN Magazine?’ in Magazine?’ inin Magazine?’

QR-code de Scan QR-code en en Scan enbekijk bekijk de bekijk QR-code en de de de Scan bekijk oproep QR-code Scan deoproep oproep en!! bekijk de de oproep QR-code ! !de en QR-code bekijk de oproep en de enoproep bekijk bekijk! de de oproep oproep ! !!

en leven Wonen, Wonen, Wonen, in de werken werken werken Achterhoek enen en leven leven leven M AG in in in de AdeZde Achterhoek Achterhoek I NAchterhoek M

02

MIJN ik dialect’ In Bed NOS-verslaggever met Lada Auto MIJN 2104 Thomas ‘‘Steeds Lada Auto InBed station In In ‘Met BedmetSpekschoor belangstelling meer Bed NOS-verslaggever 2104 mijn NOS-verslaggever met NOS-verslaggever met spreek deze‘‘Steeds station moeder Thomas belangstelling Thomas meer cultauto’ Thomas ik dialect’ voor ‘Met deze ‘Metmijn Spekschoor ‘Met Spekschoor Spekschoor cultauto’ voorspreek Nmijn mijn o moeder MIJN spreek spreek moeder moeder ikikdialect’ Lada02Auto ik dialect’ ‘‘Steeds2104dialect’ MIJN MIJNAutomeerstation MIJN belangstelling Lada Auto Lada2104 Auto Lada deze ‘‘Steeds 2104station ‘‘Steeds cultauto’ 2104 ‘‘Steeds voor belangstelling station meer belangstelling meerstation belangstelling meer deze dezecultauto’ deze No cultauto’ voor cultauto’ voor 02 No voor

S Specia ZORG& l l Specia ZORG& WELZIJN ZORG& S SpeciaZORG& WELZIJN l lZORG& S WELZIJN ZORG& l S pecia peciallWELZIJN S pecia WELZIJN ZORG& WELZIJN ZORG& S WELZIJN ZORG&l WELZIJN S WELZIJN S

02

WELZIJN Scan de QR-code pecia en ga Scan dedirect QR-code Scan de naar deQR-code helemaalachterhoek.nl site en Scan ga direct en ga l direct de QR-code Specia ZORG& pecia naar de helemaalachterhoek.nl site l ZORG& naar ensite de ga direct WELZIJN WELZIJN ZORG& naar de site helemaalachterhoek.nl S Scan de QR-code S WELZIJN helemaalachterhoek.nl ZORG& WELZIJN en ga directhelemaalachterhoek.nl helemaalachterhoek.nl Scan naar de de site Scan helemaalachterhoek.nl de QR-code QR-code Scan en ga direct en de gaQR-code direct helemaalachterhoek.nl en ga de direct naar site naar de helemaalachterhoek.nl site helemaalachterhoek.nl naar de site

AG

AZ

E INE

bekijk en bekijk de Columniste/ de oproep ! QR-code de presentatrice en! bekijk oproep Columniste/ MA ! Scan de oproep GA presentatrice Angela ZIN QR-code ! de E ‘Wil Schokkin MM Angela en bekijk AG MIJN jij graag Scan M Scan Schokkin Scande AAG A GZA Magazine?’ ‘Wil in de AIZZNIEN QR-code oproep de QR-code de MIJN jij graag I N EE QR-code Columniste/ ! Magazine?’in en en presentatrice enbekijk bekijk bekijk de de oproep deoproep Columniste/ oproep! Angela Columniste/ Columniste/ !! presentatrice Schokkin presentatrice ‘Wil presentatrice jij graag MIJN Angela Magazine?’ Angela Schokkin in Angela ‘Wil Schokkin Schokkin ‘Wil jij graag ‘Wil MIJN jij graag MIJN jij Magazine?’ MIJN graag in Magazine?’ in Magazine?’ in

helemaalachterhoek.nl helemaalachterhoek.nl helemaalachterhoek.nl helemaalachterhoek.nl helemaalachterhoek.nl helemaalachterhoek.nl helemaalachterhoek.nl helemaalachterhoek.nl helemaalachterhoek.nl helemaalachterhoek.nl helemaalachterhoek.nl helemaalachterhoek.nl

EDITIE > 01 WEST

EDITIE > 01 EDITIE WEST > 01 WEST

EDITIE > 01 WEST

helemaalachterhoek.nl helemaalachterhoek.nl helemaalachterhoek.nl helemaalachterhoek.nl helemaalachterhoek.nl helemaalachterhoek.nl EDITIE > 01 WEST

EDITIE > EDITIE 01 > 01 WEST WEST EDITIE > 01 WEST

EDITIE EDITIE > 01 > 01 WEST WEST EDITIE EDITIE 01 > 01>WEST WEST EDITIE > 01 EDITIE WEST > 01 WEST EDITIE EDITIE > 01 > 01 WEST

WEST

helemaalachterhoek.nl helemaalachterhoek.nl helemaalachterhoek.nl helemaalachterhoek.nl

EDITIE EDITIE 01 > 01 > EDITIE WEST EDITIE 01 > WEST 01 > WEST WEST EDITIE 01 > EDITIE WEST 01 >

WEST

helemaalachterhoek.nl helemaalachterhoek.nl

EDITIE 01 EDITIE > EDITIE 01 > 01 > WEST WEST WEST EDITIE 01 > OOST

helemaalachterhoek. nl

EDITIE >EDITIE 01 >01 OOST WEST

TIE T EDI >01 OOS

helemaalachterhoek.nl IE IT ST ED O >01 O

Thema Zorg & Welzijn Verschijning 7 februari

l

Specia BUITEN LEVEN Thema Buitenleven Verschijning 7 maart

l MOBILITEIT

Specia

VERVOER

Thema Mobiliteit & Vervoer Verschijning 4 april

l

Specia EROPUIT Thema Eropuit Verschijning 2 mei

l

Specia WERKEN Thema Werken Verschijning 6 juni REGIO WEST

oplage 55.000 huis-aan-huis Borculo

l Specia

l Specia

l Specia

ZOMER SPECIAL

ZORG& WELZIJN

Thema Zomerspecial Verschijning 18 juli

Thema Zorg & Welzijn Verschijning 5 september

l Specia

l Specia

WONEN

GELD& FINANCIËN

WINTER SPECIAL

Thema Wonen Verschijning 3 oktober

Thema Geld & Financiën Verschijning 7 november

Thema Winterspecial Verschijning 5 december

Ruurlo Hengelo

Wehl

helemaalachterhoek.nl

Groenlo Lichtenvoorde

Varsseveld Doetinchem Terborg

Aalten

Ulft Dinxperlo s’Heerenberg Gendringen

Succesvol adverteren? Wij informeren u graag: 0544-35 22 35 / info@mijnmagazine.nl

>010

Zelhem

Eibergen

Winterswijk

REGIO OOST

oplage 55.000 huis-aan-huis

Gescheiden regio-edities voor optimaal doelgroep bereik


CORONACOMPILATIE

| METAMORFOSE

Voor deze rubriek ondergaat iedere maand een Achterhoekse vrouw of man een metamorfose. Naast een frisse coupe wordt ook de kledingstyle onderhanden genomen.

Sander uit Hummelo

foto’s: Jurgen Pillen

Voor deze februari editie van MIJN Magazine was het helaas niet mogelijk

Caroline uit Doetinchem

om een metamorfose te verzorgen. Onze partners Hairemotion, Schuurman Schoenen en De Dames van 0314 waren vanwege de lockdown gesloten. Zodoende blikken we terug op enkele gave ­metamorfoses van het

In de spotlights

afgelopen jaar! Mocht jij in de nabije toekomst ook eens willen deelnemen aan deze rubriek, laat het ons weten via redactie@mijnmagazine.nl

Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door:

Fleur uit Lichtenvoorde

o.a. in Winterswijk, Aalten, Lichtenvoorde, Ulft, Doetinchem

www.schuurman-schoenen.nl

www.0314mode.nl

Hamburgerstraat 61 Doetinchem Vera uit Doetinchem

Tel. 0314 - 36 30 66

Wilt u een metamorfose ondergaan of weet u iemand die u hiermee wilt verrassen? Laat het ons weten via redactie@mijnmagazine.nl en wie weet staat u de volgende keer in de spotlight.

>011


PROJECT UITGELICHT

10 woningen in klassieke stijl

Ons kantoor beheerde het gehele plannings- en uitvoeringsproces. Een project dat we pas hebben overgedragen aan de bewoners nadat al het werk was afgerond! Het gebouw presenteert zich als twee verdiepingen. Er is bewust gekozen om de derde verdieping te laten verspringen. Dit komt het aanzicht ten goede en geeft een klassieke uitstraling. In dit klassieke gebouw zijn op de begaande grond en 1e verdieping vier appartementen gerealiseerd en op het bovenste gedeelte twee ruime penthouse-appartementen

WIJ ADVISEREN U GRAAG: TUINONTWERP | TERRAS CARPORT OF GARAGE VIJVERS | VERLICHTING BEPLANTING | TERREININDELING FUNCTIEVERANDERING LANDSCHAPPELIJKE INVULLING

06 -13679947 DEHOFMEESTERS.NL

met een omliggend terras. Er is gekozen voor wit pleisterwerk wat het gebouw tijdloos maakt! ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

25 jaar ervaring Van idee tot realisatie Particuliere en Zakelijke projecten Van A tot Z betrokken Van landhuis tot moderne villa 1 aanspreekpartner gedurende het gehele proces (NL-DE)

Architekturbüro Roebrock De-Gasperi-Strasse 28a | 46399 Bocholt (Duitsland) | info@roebrock.de www.roebrock.de | T: 00 49 2871 349 03-0

Unieke meubels van mangohout In de winkel van Mangohoutonline, gevestigd aan de Korte Kapoeniestraat in Doetinchem, worden meubels van topkwaliteit verkocht die gemaakt zijn van mangohout.

“We zijn in december 2020 met mangohoutonline begonnen als webwinkel, maar sinds een jaar hebben we hier in de regio ook een winkel die zes dagen per week open is. Die winkel doet tevens dienst als showroom, waarin klanten de producten kunnen zien en voelen. Zo kan de klant het mangohouten gevoel in huiselijke sfeer ervaren”, vertelt Esther Borkes, manager en webbeheerder bij Mangohoutonline. Mangohout is een mooi product. “Het is duurzaam, want mangohout wordt

niet gekweekt met het oog op het hout. Mangobomen worden geplant voor het kweken van mango’s. Op het moment dat een boom te oud is om voldoende vruchten te leveren, wordt hij gekapt en komt er een nieuwe boom voor in de plaats. Met het oog op de houtkap, heeft mangohout dus helemaal geen footprint.” Mangohout is ook een unieke soort hardhout met een stoere uitstraling. Het kan goed tegen een stootje. De meubels, die met de hand worden gemaakt in India, zijn meestal vrij

robuust, hoewel de Sienna-serie juist weer iets verfijnder is. Esther: “We komen ook bij de klanten aan huis voor advies en inmetingen en indien nodig ondersteunen we tevens bij het monteren van de meubels.” De belangstelling voor deze fraaie meubelen is groot. Afgelopen jaar bediende Mangohoutonline vele klanten, terwijl ze op google een waardering krijgen van 9.8. Op dit moment worden meubels die op voorraad zijn zeker binnen tien dagen geleverd.

Wilt u meer informatie? Bekijk de website: mangohoutonline.nl of bezoek de winkel: Korte Kapoeniestraat 102 | 7001 CA in Doetinchem | T: 06-30 24 24 60

>012


| AUTO ­’s-Heerenbergse automonteur sleutelt graag

Lada automerk van Martijn Timmers

Lada heeft geen goede naam in ons land. “Onterecht”, zegt Martijn Timmers. “Het gaat om sterke en betrouwbare auto’s”, zo is de overtuiging van de 29-jarige inwoner van ’s-Heerenberg. Hij heeft drie Lada’s in bezit. “Ik vind het leuke auto’s. Ze zijn vooral anders en juist daar houd ik wel van.”

F

From Russia with love

rom Russia with love. Lada is een Russisch automerk. De voer tuigen worden al veertig jaar gemaak t in de Av toVA Z fabriek in Toljat ti. De wagens waren niet echt populair in Nederland. Lelijkste Af val Der Auto techniek of Lok t Alleen Domoren Aan. Zomaar t wee versies van af kor tingen voor Lada die de ronde doen. Mar tijn Timmers kan er wel om lachen. Zit het merk in een verdomhoekje? Hij neemt het allemaal niet te serieus. “ De basismodellen van Lada zijn zoals kinderen een auto tekenen, vierkant dus. Ze zijn niet echt gestroomlijnd, maar dat is ook de charme. Je ziet wel dat er steeds meer belangstelling is voor Lada, ze groeien uit tot cult­ auto’s.” De automonteur beschik t over een rode Lada 2106 sedan uit 1981 en een blauwe Lada 210 4 station uit 1991. Daarnaast heef t hij een schadeauto voor onderdelen. “ Voor mijn eigen wagens en ik kan er andere lief hebbers blij mee maken.”

‘Steeds meer belangstelling voor cultauto’

Tekst: Richard Stegers Foto’s: Robin Sommers

Mar tijn was pas 14 jaar toen hij samen met zijn vader Bar t een Bur ton bouwde. Ze deden er t wee jaar over. “ Het versterk te onze band en daar is mijn liefde voor auto’s ontstaan.” Hij maak te er zelfs zijn vak van. Toch koos de Achterhoeker voor een ander automerk: Lada. “ Dat lag natuurlijk niet voor de hand, dat zeg t wel iets over mijn voorkeuren. Ik houd nou eenmaal van apar t, je ziet ze amper op de weg.” In eerste instantie zocht hij een model in Litouwen, maar die missie slaagde niet. Uiteindelijk kon hij eind 2016 via internet in Nederland een Lada 2106 bemachtigen. “ Toen ik de foto van de auto zag , was ik op slag verliefd. Het exemplaar verkeerde in redelijke staat.” Mar tijn knapte de velgen op en verlaagde het chassis met zeven centimeter. “ Dat laatste maak te hem mooier qua looks. Ik moet nu aan de slag met de motor en de versnellingsbak.” Ook de motor en versnellingsbak van de blauwe Lada 210 4 zijn aan de beur t. Dat betekent sleutelen, maar dat doet hij graag. “ Met oudere auto’s blijf je bezig , maar dat vind ik heerlijk om te doen. Het geef t ontspanning. Er staat namelijk geen druk op, het hoef t niet gelijk af.” Het blijf t uiteraard niet bij sleutelen alleen. Doel is ermee te rijden. “ Met 75 pk en 150 0 cc kun je goed meekomen in het verkeer. Ik vind het prettig rijden omdat je echt moet werken. Het gaat vrij stug en stuurbekrachtiging ontbreek t.” Zelfs verre rit ten schuw t hij niet. Na een roadtrip naar Engeland stond er 1.50 0 kilometer op de teller. Het ging probleemloos, aldus de L ada-lief hebber. Op zijn verlanglijstje staat nog een reis naar Toljat ti waar de L ada’s worden gemaak t. “ Naar de plek gaan waar de auto vandaan komt, is inderdaad een grote wens. Ik zie het toch een beetje als bedevaar tsoord. Hopelijk gaat het er ooit van komen.” m

Oproep

Heeft u een bijzondere klassieker of kent u iemand met een fraai voertuig? Laat het ons weten via redactie@mijnmagazine.nl en misschien staat uw oldtimer een volgende keer in de schijnwerpers.

>013


HBT Chaletbouw heeft chalets op voorraad Bij HBT Chaletbouw in Winterswijk bouwen ze al vele jaren prachtige mobiele chalets en bungalows, maar nieuw is dat ze sinds een aantal maanden

‘A

ls het gaat om de door onszelf gebouwde chalets, die op maat bij ons besteld kunnen worden, hebben we momenteel een wat langere levertijd. De uit Engeland geïmporteerde chalets staan echter kant en klaar op voorraad op ons terrein aan de Buys Ballotstraat 13E en kunnen direct door ons geleverd

worden”, vertelt Han Boterman van HBT Chaletbouw. Bij HBT Chaletbouw zijn ze blij met de kant en klare chalets. “Het is op dit moment enorm druk. Het maatwerk duurt door de hoge vraag bij ons op dit moment langer dan gebruikelijk. We willen ook graag iets wat snel leverbaar is en met het oog daarop zijn de

Engelse chalets door ons aangekocht.” Naast de snelle levering is ook de prijs van het chalet een voordeel. De Engelse chalets zijn al te koop vanaf 38.000 euro. De chalets zijn helemaal compleet, dus inclusief, slaapkamers, badkamer en keuken met inbouwapparatuur en de kwaliteit is goed, want we hebben erop gelet dat ze aan onze eigen kwaliteitseisen voldoen.”

ook uit Engeland geïmporteerde chalets op voorraad hebben.

Ga naar de website voor het actuele aanbod: www.hbtchaletbouw.nl

HBT Chaletbouw BV | Buys Ballotstraat 13e | 7102 EA Winterswijk T: 06-26 46 22 45 | info@hbtchaletbouw.nl | www.hbtchaletbouw.nl

Garagebedrijf Engelbarts BV beschikt over eigen spuitcabine Garagebedrijf Engelbarts BV in Lichtenvoorde is een begrip in de Achterhoek. De veelzijdige onderneming bestaat sinds 1978 en geniet vooral bekendheid vanwege de verhuur van bedrijfswagens.

Wat niet iedereen weet: Engelbarts doet meer. Reparatie en schadeherstel zijn er bijvoorbeeld in prima handen, maar het bedrijf heeft ook de beschikking over een eigen spuitcabine. In de spuiterij werkt vaste spuiter Gerben die er wordt ondersteund door Dick. De spuitcabine wordt ingezet voor de eigen vervoersmiddelen, maar ook externe klanten kunnen er voor terecht. Ze kunnen hun auto, bus of oldtimer laten spuiten bij kleine of grote schades. De kracht van Garagebedrijf Engelbarts zit in de combinatie van schadeherstel/spuiterij en garage. Daardoor kan een totaalplaatje worden aangeboden. Dat garandeert een prima en complete afhandeling van de schade. Naast de eerder genoemde vervoersmiddelen is het ook mogelijk om bijvoorbeeld keukenkastjes en frames van motoren te laten spuiten. Voor al het spuitwerk wordt Sikkens gebruikt. Er is vervangend vervoer in de vorm van een leenauto beschikbaar. Garagebedrijf Engelbarts BV | Dieselstraat 4 | 7131 PC Lichtenvoorde T: 0544-37 57 55 | E: info@engelbarts.nl | I: www.engelbarts.nl

>014


| COLUMN

| CAVE Iedere maand lichten we een gave cave of verbouwde chill-ruimte uit van onze lezers.

Me er ga ve foto’s zien? Sca n de QR-code

Angela’s wereld

Achterhoekse powervrouw en duizendpoot Angela Schokkin deelt je haar kijk op het leven.

De Ca ve van Nick en Pim uit Hengelo

. Oppervlakte ± 42 m 2

Trots op “ We zijn nu ongeveer een jaar bezig geweest om de cave zo te maken zoals het nu is. Het is nog niet helemaal af, maar we zagen het echt als een leuk projec t en mooie bezigheid met vrienden” ver telt Nick. Verdere info “ Het is een t weemans projec t van Pim en mij geworden. Veel spullen hebben we her en der gekregen, maar ook dingen die we al thuis hadden lig gen. We gebruiken de cave vooral als er iemand iets te vieren heef t en natuurlijk op zaterdag avond als iedereen tijd heef t. Met een bar, krukken, een eigen kof f ie corner en biljar t tafel voelt het erg compleet aan. Natuurlijk hebben we ook een kachel, zodat we er warmpjes bijzit ten” aldus Nick.

Oproep Heb je een mooie plek waar je tijd doorbrengt met vrienden? Stuur je foto’s & verhaal in via redactie@mijnmagazine.nl

Voetballen in het weekend! Jongens, hebben jullie de handschoenen aan? Nee zeker niet. Waarom moet ik altijd degene zijn die jullie daaraan helpt denken? Ja, ik weet dat papa geen handschoenen aan heeft! Dat moet papa weten, maar ik vind het te koud buiten.

Ja-haa, moeders hebben het altijd sneller koud. Ik weet niet waarom, dat zit gewoon in ons s ysteem. Hebben jullie de boterham al op? Nee, snoep is geen ontbijt Levi! Moet er nog iemand naar de WC ? Onder weg kunnen we niet stop pen! Schatje, waarom zijn je schoenen niet aan? Zo kun je niet naar buiten. Kom, we gaan. Nee schat, je tablet kan niet mee in de auto. Het is niet ver rijden. Voorruit, haal hem dan maar. Maar als je misselijk wordt in de auto, moet je niet bij mij komen klagen. Levi, blijf van Collin af. L aat dat raam nou dicht, anders wordt het koud in de auto. Zeg t jouw juf dat auto’s slecht zijn voor het milieu? Nou dat weer. Nee, het is niet meer ver. Vergeet je voetbaltas niet mee te nemen uit de auto. Kijk uit, er rijden hier meer auto’s! Ik zei toch: oppassen! Loop maar rechtstreek s naar je groep en niet met vreemde mensen meegaan, hè. Ook niet als ze snoepjes heb ben. Nee, zelfs niet als het chocolade is. Heb je je scheenbe schermers ook meegenomen? Waarom kijk je nou naar mij? Ben ik soms hoofd-inpak of zo? Zo, ga nu maar naar jouw groep, zie ik je zo op het veld. Ja, het is koud, ik weet het. Dat heb je wel vaker in de winter. Moet je nu al plassen? Papa, loop jij even met hem naar de WC. Niet waar, jij hoef t dat helemaal niet altijd te doen, meestal ga ik hoor. Ach, ik ga zelf wel. Collin, niet zeuren, jij moet ook wel eens 2 keer kor t achter elkaar. Niet rennen, het kan glad zijn door de vorst. Goed gevoetbald! L aten we even wat gaan eten. Jongens geen ruzie achterin, we doen thuis steen, papier, schaar wie het eerst mag douchen. Heren, niet binnen rennen op voetbalschoenen. Oei, dat doet zeer. Hebben we nog pleisters? Hoe bedoel je, dit zijn meisjespleisters? Lieve schat, geen chips nu, had je net beter moeten eten! Ik maak nog wel een broodje voor je. Ik weet dat chips in het weekend mag , mama heef t ook weekend!!

xx

Angela

Om stress iktegeYnogtea. gaan, doe Haha, grooapjne.wijn Ik drink yogewgabroek! in mijn [Kek M AM A]

Herkenbare situatie? Ik zou het super leuk vinden te lezen, hoe jij hierin staat, redac tie@mijnmagazine.nl

>015


Vrijwilliger Saskia Sommer:

‘Stichting Make a Memory is op zoek naar v ­ rijwilligers en fotografen’

Stichting Make a Memory fotografeert op verzoek van ouders en via bemiddeling van zorgprofessionals ernstig zieke, terminale en overleden kinderen in de leeftijd van 23 weken (zwangerschap) tot en met zeventien jaar. De foto’s bieden de ouders troost en een blijvende herinnering en kunnen wezenlijk helpen bij de verwerking van het verlies. Mooi, maar in de Achterhoek kan de stichting nog wel wat hulp van vrijwilligers en fotografen gebruiken.

D

e stichting werd in 20 08 opgericht door Ed en Rian van Schaik uit Westerhoven en zij zijn nog altijd verantwoordelijk voor de landelijke gang van zaken. Saskia Sommer uit Heelweg is vrijwilliger bij de stichting. Ze k wam ermee in aanraking , toen haar kleindochter een paar jaar geleden stil geboren werd. “ Mijn har t is toen in duizend stukjes gebroken, alleen al door te kijken naar het verdriet van mijn dochter. En dat heelt nooit. Je kunt het plakken, maar het gaat nooit meer weg.” Saskia werd door haar dochter gewezen op het bestaan van deze stichting. “ Ze zei: Mam, dit is iets voor jou. Ik heb me drie jaar geleden als vrijwilliger aangemeld en inmiddels weet ik hoe belangrijk het is om zo’n stukje herinnering te hebben. Het is voor de ouders natuurlijk moeilijk. Sommige mensen wachten weken voordat ze de foto’s bekijken, maar ik weet ook hoe dankbaar ze zijn dat ze de beelden hebben.”

Meer speling De stichting heef t een landelijk net werk van ruim 120 professionele fotografen, die thuis of in het ziekenhuis foto’s maken. Saskia: “ Maar hier in de Achterhoek is het aantal fotografen nog klein en ik ben hier in de omgeving misschien wel de enige vrijwilliger. Het zou allemaal wat gemakkelijker worden als we een grotere groep vrijwilligers zouden hebben, dan hebben we iets meer speling.” De stichting is 24/ 7 bereikbaar. “ Vrijwilligers die zich aanmelden voor het telefoonteam werken in weekenddiensten of avonddiensten en kunnen middels een blanco rooster hun beschikbaarheid doorgeven. Dan plannen we vanuit Make a Memor y een passend rooster. Tijdens je dienst moet je telefonisch bereikbaar zijn. Je log t in op het s ysteem,

bekijk t wat er die dag is gebeurd of wat er nog speelt. Je noteer t ook de nieuwe aanvragen en belt een fotograaf uit de lijst met beschikbare fotografen in de hoop dat je het kunt regelen. Soms is het acuut. Laatst had ik een geval en daar moest binnen drie k war tier een fotograaf bij zijn. Dan is het alle hens aan dek en het is heel f ijn als dat luk t.”

Fotografen Fotografen die zich beschikbaar stellen, zijn vrij om aan te geven of ze op dat moment in de gelegenheid zijn of niet. Make a Memor y verplicht fotografen niet om op pad te gaan. “ Daarom is het f ijn om meerdere fotografen in de lijst te hebben staan. Ook hier in de omgeving , want iedereen hoopt dat het hem of haar nooit overkomt, maar ook hier worden baby ’s stil geboren, worden kinderen terminaal ziek en komen kinderen te overlijden”, leg t Saskia uit.

“Hier in de Achterhoek is het aantal fotografen nog klein”

Tekst: Christine Linneweever Foto’s: Stichting Make a Memory

>016

De fotografen en vrijwilligers moeten wel stevig in hun schoenen staan. “Als je gebeld wordt door een zorgprofessional van een ziekenhuis heb je nog een buf fer, maar er zijn ook ouders die zelf bellen. Je moet je realiseren dat het best hef tig kan zijn. We vragen ook altijd of er nog uiterlijke kenmerken zijn waar de fotograaf rekening mee moet houden. Zo kunnen we de fotograaf daarover inlichten, omdat zij uiteindelijk direc t persoonlijk te maken hebben met de ouders en hun kind. Er zijn fotografen die direc t hun spullen pakken en op pad gaan. Vrijwel direc t als we bellen, ook om elf uur ’s avonds, met soms wel een uur te rijden. Allemaal op vrijwillige basis. Daar heb ik heel veel respec t voor.”


| VERHAAL

De vrijwilligers moeten stevig in hun schoenen staan

Kosteloos Het werk van de fotografen onderscheidt zich in positieve zin technisch en inhoudelijk van de foto’s die ziekenhuispersoneel en ouders zelf kunnen maken. De foto’s bieden de ouders troost en een blijvende herinnering en kunnen wezenlijk helpen bij de ver werking van het verlies. De ouders ont-

Oproep

vangen na de repor tage een boekje met vijf afdrukken en een USB -stick met dezelfde beelden in hoge resolutie en alle overige geselec teerde beelden. Er zijn voor ouders geen kosten verbonden aan het ont vangen van een repor tage. Alle onkosten worden gedragen door sponsoren, donaties, schenkingen en andere wet tige inkomsten. m

Meer informatie? Vrijwilliger worden bij de stichting of aanmelden als fotograaf ? Wilt u donateur of sponsor worden? Neem contact op met Stichting Make a Memory via info@makeamemory.nl

Heeft u een bijzondere hobby of kent u iemand met een uitzonderlijke passie? Laat het ons weten via redactie@mijnmagazine.nl

>017


Vloerverwarming voor elke vloer

HEATNET is specialist in Droogbouw vloerverwarming

• Persoonlijk, flexibel

Je wil je huis verduurzamen met een warmtepomp en energiezuinige vloerverwarming.

• Uitstekende service

Je wenst een “snelle” energiezuinige vloerverwarming, waarmee je in de zomer ook nog kunt koelen

en vakkundig

Niet iedere vloerverwarming is geschikt voor verwarmen EN koelen.

• Eigen showrooms

Heatnet heeft de oplossing !

• Eigen montageteams

We leveren een nieuwe vorm van vloerverwarming: Droogbouw vloerverwarming

• Maatwerk tot in detail

Geschikt voor renovatie, appartementen, houten ondervloeren en vloeren waarin op geen andere manier vloerverwarming te realiseren is.

Showrooms: Nobelstraat 7 7131 PZ Lichtenvoorde Telefoon: 0544 46 62 08 E-mail: info@maatkamp.nl

Loohorst 2 7207 BM Zutphen Telefoon: 0575 74 00 00 E-mail: info@maatkamp.nl

Meer weten, maak dan een afspraak om deze nieuwe vorm van energiezuinige vloerverwarming in onze showroom te bekijken

www.droogbouwverwarming.nl

Voor actuele openingstijden zie onze website: Ketelhuis 15a Doetinchem 0314-378 299 info@heatnet.nl

www.maatkamp.nl

Cnossen Bouw levert vakwerk met oog voor detail Vakwerk leveren en iets moois maken. Dat is de missie van Jelmer Cnossen van Cnossen Bouw. De aannemer in Doetinchem heeft alle disciplines in huis en zorgt daardoor voor totaaloplossingen. Klanten profiteren van die aanpak. Jelmer Cnossen begon in 2014 zijn eigen onderneming met een specifieke werkwijze. “Ik stel de klant echt centraal”, vertelt hij. “Meedenken is een sterk punt. Daardoor leveren we altijd maatwerk, met oog voor detail.” Cnossenbouw staat voor het realiseren van een kwalitatief hoogstaande verbouwing of nieuwbouw van uw woning op basis van je wensen, binnen een strak kader van budget en tijd. “Wij kunnen je daarbij breed en creatief adviseren op basis van meer dan 20 jaar ervaring, van globaal ontwerp tot het kleinste afwerkingsdetail. Dit reduceert voor jou als klant in sterke mate de keuzestress die meestal met een verbouwing of nieuwbouw gepaard gaat.” “We gaan voor elk project uit van een solide begroting, met alle ruimte voor samenbouw. Je kunt daarbij in samenspraak zelf je eigen bijdrage aan het project bepalen. Denk daar-

Cnossenbouw

>018

|

“Door mee te denken met de klant, leveren we maatwerk met oog voor detail”

uitvoering niet automatisch tot hoge meerkosten hoeven te leiden.” Cnossenbouw behoudt te allen tijde de regie en blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindresultaat. En doordat vrijwel alles in eigen hand wordt gehouden, kan een realistische planning worden gemaakt. En u hebt altijd één aanspreekpunt die de verantwoordelijkheid neemt.

bij bijvoorbeeld aan sloopwerk, primeren van muren, elektra afmonteren enz. Verder zijn wij zeer flexibel waardoor wijzigingen tijdens de

T: 0314-84 64 72

|

info@cnossenbouw.nl

|

www.cnossenbouw.nl


| ACHTERHOEK WERKT

Achterhoek Werk t, dat zijn wij. Trotse Achterhoekers die samen zoveel mogelijk naar de buitenwereld willen overdragen wat voor een mooie werkomgeving de Achterhoek heef t. We zijn constant bezig met het maken van duurzame matches door middel van verschillende projec ten en evenementen. Benieuwd naar deze matches, projecten en evenementen? Goed om te horen! Dit delen we graag maandelijks met jullie in ‘ MIJN Achterhoek Werk t ‘.

Iris is een creatieve en spor tieve meid uit Baak. Momenteel werk t ze als communicatie en events medewerker bij Achterhoek Werk t. In september begint ze met afstuderen van haar opleiding communicatie te Eindho ven. Voor deze editie gaat ze in gesprek met Brit t Hermans.

Scan de QR-code om achterhoekwerkt.nl te bezoeken!

JEZELF VOLOP ONTWIKKELEN IN DE THUISZORG De 19-jarige Britt is een echte Keijenborgse, toch heeft ze vroeger wel eens overwogen de Achterhoek te verlaten. Al snel kwam ze erachter dat de Achterhoek haar toch alles kan bieden wat ze nodig heeft. ‘Inmiddels studeer ik MBO-verpleegkunde in Deventer maar reis ik dagelijks heen en weer om weer fijn thuis te komen in de Achterhoek.’

D

e saamhorigheid en het ‘ons kent ons’ gevoel er vaar t Brit t zowel in de Achterhoek als bij Sensire, waar ze in de regio Hengelo/Keijenborg in de thuiszorg werk t. Brit t is bij Sensire terecht gekomen door een vriendin van haar. Na een leuk gesprek met een aantal wijk verpleegkundigen uit het team besloot ze de uitdaging aan te gaan, waar ze tot op de dag van vandaag nooit spijt van heef t gehad.

Hoe bevalt werken bij Sensire? ‘ Erg goed, ik heb het ont zet tend naar mijn zin. zowel mijn collega’s als de cliënten zijn erg lief en dankbaar. Elke keer wanneer ik moet werken doe ik dit met veel plezier. Cliënten zijn eigenlijk altijd blij als je komt en bedanken je meermaals voor de geboden zorg , als zorgmedewerker geef t je dat een f ijn gevoel omdat ze laten blijken dat je werk er toe doet.’ Brit t ver telt dat alle collega’s onderling ook ont zettend behulpzaam zijn naar elkaar toe. Ze kunnen elkaar dag en nacht bellen voor vragen of advies. ‘ Dat geef t een gerust gevoel, omdat je weet dat er altijd iemand bereikbaar is mocht het nodig zijn.’ Wat maakt Sensire zo’n mooie werkgever? ‘ Sensire is een mooie werkgever omdat ze het personeel de mogelijkheid geven om zich te kunnen ont wikkelen en door te groeien, ik denk dat dat echt een must is als je als verpleegkundige of verzorgende aan de slag gaat. Ook zijn de collega’s van Sensire erg betrokken bij elkaar, ik denk dat dit komt omdat je allemaal zorg lever t vanuit je har t maar ook omdat je elkaar vaak op persoonlijk gebied erg goed kent, Hengelo en Keijenborg zijn kleine dorpjes, dus je komt elkaar regelmatig tegen! ’ Welke mogelijkheden liggen er voor jongeren binnen Sensire? ‘ Voor jongeren bij Sensire lig gen er veel (opleidings)mogelijkheden. Zelf studeer ik voltijd en werk ik bij Sensire in de avonduren, vakanties, vrije dagen en weekenden. Je kunt er ook voor kiezen om een BBL- opleiding bij Sensire te volgen, dit is dan 4 dagen werken en 1 dag naar school. Je doet tijdens je (bij)baan al heel veel er varingen op die je kunt toepassen tijdens je studie, stage of ver volgbaan. Naast dat je veel kunt leren binnen Sensire, biedt Sensire ook een leuk zakcentje voor haar werk gevers.’

Ook als afgestudeerd verpleegkundige is er volop de mogelijkheid om je verder te ont wikkelen binnen het zorgberoep, je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om je te specialiseren in een bepaald vakgebied, denk bijvoorbeeld aan wondverpleegkundige, diabetes verpleegkundige, kinder verpleegkundige, wijk verpleegkundige in de thuiszorg , etc.

‘Veel jongeren denken dat je altijd alleen maar billen aan het wassen bent, ik kan je vertellen dat dat echt niet het geval is. De zorg heeft nog 100 andere dingen te bieden!’ Wat zijn je (dagelijkse) werkzaamheden? ‘ Tijdens mijn diensten is het vooral persoonlijke zorg , denk hierbij aan hulp met douchen, wassen, aankleden, steunkousen, medicatie, etc. Dit komt ook omdat ik nog studeer en nog niet alles heb gehad qua theorie. Als ik dadelijk klaar ben met mijn opleiding mag ik bijvoorbeeld ook katheteriseren, injec ties geven, gecompliceerde wondzorg , etc. Bij Sensire wordt erg goed gekeken of je bevoegd en bek waam bent om handelingen uit te voeren, dit is zowel voor werknemers, studenten en cliënten erg f ijn en rust gevend.’ Toch blijf t iedere dag verschillend. Als Brit t ‘s ochtends in de auto stapt, weet ze aan welke route ze begint. Maar dit kan van het één op het andere moment veranderen. Zo kan iemand gevallen zijn of kan iemand alarmeren dat hij of zij onver wachts hulp nodig heef t. Wat wil je andere jongeren meegeven die misschien twijfelen om de zorg in te gaan? ‘ Doen!! Loop een dag je mee, informeer wat de mogelijkheden zijn en laat je verrassen wat de zorg nog meer allemaal te bieden heef t! Veel jongeren denken dat je altijd alleen maar billen aan het wassen bent, ik kan je ver tellen dat dat echt niet het geval is. De zorg heef t nog 10 0 andere dingen te bieden! ’ m

Benieuwd of de zorg iets voor jou is of wat de zorg allemaal te bieden heeft? Neem dan eens een kijkje op www.zorgvoordeachterhoek.nl en zie welke mogelijkheden er zijn!

>019


| DROOMHUIS

MODERNE ­SCHUURWONING lle

van a n e i z r o o v n e gemakk

Riante en stijlvolle woning in Doetinchem De Achterhoek is niet alleen een mooie streek, er staan ook prachtige huizen. In deze rubriek bekijken we iedere maand een ander droomhuis. Met deze keer de moderne schuurwoning van Jelle en Gerri Cnossen in Doetinchem.

Tekst: Richard Stegers Foto’s: Robin Sommers

>020

E

en woning bouwen voor je ouders. Dat gebeur t niet vaak. Jelmer Cnossen, eigenaar van Cnossen Bouw, deed het wel. De aannemer had precies een jaar nodig om het droomhuis in Doetinchem te realiseren, ter wijl hij vrijwel alles in eigen beheer heef t gedaan en binnen budget. Het huis is weliswaar klaar om te bewonen maar nog zeker niet af. Het komende half jaar wordt gewerk t aan de verdere af werking. De moderne schuur woning met rieten kap is een opvallende verschijning in de wijk Wijnbergen. Jelmer heef t er een goed gevoel aan overgehouden. “ Het is natuurlijk best bijzonder om voor je ouders een huis te bouwen. Al heb ik ze het zelfde behandeld als andere klanten. Ik kreeg alle vrijheid en het ver trouwen om er iets moois van te maken. Het was een pret tig proces, waarbij onze band is verstevigd.” Ook de bewoners zijn erg te spreken over de gang van zaken. “ We zijn er heel blij mee. Het is precies geworden zoals we het wilden. Het huis ademt Jelmer. Daardoor voelde het gelijk ver trouwd ”, ver telt Gerri. Haar


‘Best bijzonder om voor je ouders een huis te bouwen’ man knik t bevestigend. “ Met een vreemde aannemer hadden we het niet aangedur fd. Met onze zoon wel. Van tevoren zijn alle ideeën vast gelegd in een maquet te van kar ton. Tijdens de bouw hadden we regelmatig overleg en konden zo nieuwe keuzes en aanvullende wensen kenbaar maken.” Eigenlijk was het echtpaar helemaal niet van plan om te verhuizen. Ze woonden al ruim der tig jaar naar volle tevredenheid aan de Zuivelweg in Doetinchem. “ Toen onze zoon het idee van nieuwbouw opperde begon het na enige tijd bij Jelle toch te kriebelen. En toen deze kavel vrij k wam, raak te alles in een stroomversnelling. De plek , op een zichtlocatie en dichtbij een park , sprak ons erg aan. Je kunt lekker van je af kijken.” Bij de schuur woning is houtskeletbouw toegepast. Veel onderdelen werden in de werkplaats prefab gemaak t. Daardoor waren de bouwers amper af hankelijk van de weersomstandigheden. Houtskeletbouw heef t ook andere voordelen, zoals een goede akoestiek. “ Het klink t niet hol en we hebben een prima wif i- ont vangst, zelfs zonder versterker. Dat komt door de houten wanden.” Het riante en stijlvolle huis is voorzien van een rieten kap, dat geldt ook voor de aanbouw en de schuur. Het schept eenheid en het riet in combinatie met de z war te Douglas planken zorg t voor een fraai gevelbeeld. “ In eerste instantie had ik mijn t wijfels”, ver telt Jelle eerlijk. “ Riet is onderhoudsgevoelig en ik dacht duur in de verzekering. Ik wist echter niet dat een verzekeraar een speciale rietpolis heef t zonder ex tra kosten.” De woning is van alle gemakken voorzien. Zo beschik t het over een centrale stofzuigerinstallatie en een lif t. “ De lif t is vooral met het oog op

de toekomst. We worden dit jaar beiden 70 jaar. Daarmee is het huis levensloopbestendig.” Op de begane grond werd namelijk de voorkeur gegeven aan een ruime werkruimte in plaats van een slaap kamer met badkamer. Ook qua duurzaamheid slaat de score de goede kant op. Er wordt gebruik gemaak t van een warmtepomp en op het dak lig gen 26 zonnepanelen. Het riet lever t natuurlijk ook een goede bijdrage aan de isolatie. Daarmee is de gasloze woning zo goed als energieneutraal. De panelen zijn fraai weg gewerk t in het dakopper vlak.

Jelle en Gerri Cnossen

‘We waren eigenlijk niet van plan te verhuizen’

Binnen zijn de ruimten royaal en licht. Ex tra lichtinval is gecreëerd door een drietal lichtstraten. De stalen taatsdeuren en schuifdeuren zijn eyecatchers en versterken het industriële karak ter van de inrichting. De houten vloer in visgraatmotief in de woonkamer en de granito vloer in de hal zijn opvallende elementen. Al met al zijn Jelle en Gerri erg tevreden met hun nieuwe onderkomen. Ze hopen oud te worden in hun droomhuis. “ We heb ben een streef leef tijd van 90 dus, dan hebben we nog even voor de boeg , haha.” m

Oproep droomhuis

Heeft u ook een bijzondere woning of kent u iemand met een opvallend huis? Laat het ons weten via redactie@mijnmagazine.nl

>021


ZORG en

welzijn

l a i c e Sp

ZORGEN VOOR JEZELF EN ELKAAR hoek In juli 2020 was de

in de Achter

V

Achterhoekse inwoners?

ergrijzing en steeds minder jongeren. Dat is waar wij de komende jaren mee te maken krijgen volgens het UW V. Het tekor t aan arbeidskrachten in de zorg , zal de komende jaren alleen maar toenemen, ter wijl wij in de Achterhoek steeds ouder worden en meer zorg nodig heb ben. Als reac tie hierop is de thematafel ‘Gezondste Regio’ ontstaan. Dit samenwerkings verband bestaat uit gemeenten, maatschappelijke organisaties en zorg verzekering Menzis. De Gezondste regio hanteer t t wee pijlers: preventie en zorginno vatie en heef t een ambitieus doel: er voor zorgen dat de Achterhoek de gezondste regio van Nederland wordt.

Tekst: Sharon Lederer

Met preventie zorgen wij ervoor dat er in de toekomst minder zorg nodig is.

aftrap van het Preventie Akkoord Achterhoek 2020-2030. Het 10 jarenplan dat zich richt op het verbeteren van de gezondheid van de inwoners in de Achterhoek. Hoe gaat het met de plannen en de gezondheid van de

Bron: Tabellenboek Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2020, regio Achterhoek

>022

Preventie Akkoord Achterhoek 2020-2030 Het Preventie Akkoord Achterhoek gaat uit van zelfredzaamheid. Van inwoners helpen en motiveren om voor een gezond leven te kiezen. Daarbij gaat

het natuurlijk om gezond eten en voldoende bewegen, maar bijvoorbeeld ook om f inanciële zelfstandigheid en het hebben van voldoende contac ten. De par tners die het akkoord hebben onder tekend, werken aan het doorbreken van patronen die het ongezonde gedrag in stand houden. Dit doen ze op een positieve manier, zodat inwoners van de Achterhoek zelf de regie over hun eigen leven pakken.


ZORG en

welzijn

80% van de inwoners van de Achterhoek ervaart de eigen gezondheid als goed of extra goed.

Programma’s ACHTERHOEK ROOKVRIJ Het doel van Achterhoek Rook vrij is voorkomen dat mensen beginnen met roken en inwoners die roken helpen om te stoppen met roken. Dit doen ze door het aanbieden van informatie en hulpmiddelen op w w w.achterhoekrook vrij.nl. Op deze website kunnen bezoekers bijvoorbeeld op basis van enkele vragen snel achterhalen welke methode om te stoppen met roken het beste bij hen past.

PROGRAMMA VEERKRACHT Verschillende projec ten richten zich op oude ren. Zo ook het programma Veerkracht, dat vijf programmalijnen kent. Het doel is om ouderen te helpen en te begeleiden bij de veranderingen die passen bij het ouder worden. Een van de programmalijnen is bijvoorbeeld ‘ vitaal ouder worden’. Daarbij gaat het o.a. om het creëren van bewust wording over wat een gezonde levensstijl kan opleveren, maar ook om het signaleren van verminderde vitaliteit en het bieden van passende ondersteuning.

DIGIVAARDIGE ACHTERHOEKERS Naast preventie is de Gezondste Regio ook bezig met het inzet ten van digitale toepassingen. Het projec t ‘ Digitale Achterhoekers’ is erop gericht om de digitale vaardigheden van de inwoners in de Achterhoek te verbeteren. Dit projec t heef t verschillende doeleinden, waaronder de zelfredzaamheid van Achterhoekse inwoners vergroten, maar dus ook zorginnovatie bevorderen. Naast de verschillende bibliotheken in de Achterhoek zijn, Kruiswerk , Zorgbelang Inclusief, Rijnbrink en I-Pulse betrokken bij dit projec t.

Een belangrijk onderdeel is dan ook de ont wikkeling van de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO), zodat inwoners zelf een beeld krijgen van hun medische gegevens en zo meer grip krijgen op hun eigen gezondheid.

15% van de inwoners geeft aan (weleens) te roken. Dat is minder dan in 2016, toen het nog 18% was.

De komende jaren werken de par tners volgens het Preventie Akkoord. Dit doen ze binnen hun eigen organisatie vanuit hun eigen exper tise, maar ook werken de par tners samen aan verschillende pro jec ten (zie het kader hiernaast). Gezondheid in de Achterhoek 2020 80% van de inwoners van de Achterhoek er vaar t de eigen gezondheid als goed of ex tra goed. 5 4% van de inwoners had matig of ernstig overgewicht. Dat is iets meer dan het landelijk gemiddelde van 50%. 78% van de inwoners geef t aan dat ze het idee heb ben dat hun leven betekenis en een doel heef t. 61% van de inwoners voldoet aan de beweegrichtlijn van minimaal 150 minuten matig intensieve inspanning per week. 15% van de Achterhoekers geef t aan (weleens) te roken. Dat is minder dan in 2016, toen het nog 18% was. m

>023


ZORG en

welzijn

‘De thuiszorgmedewerkers kijken echt naar me om’ Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar merkt u dat sommige alledaagse bezigheden niet meer vanzelf gaan? Dan kunt u met zorg en ondersteuning van Careaz vaak gewoon in uw eigen, vertrouwde omgeving blijven wonen. Dat ervoer ook mevrouw Lenderink-van Eck Poppe uit Borculo.

M

evrouw Lenderink-van Eck Poppe, 92 jaar, woont samen met haar twee parkietjes in een mooi appartement in Borculo, vlak bij het J.W. Andriessen. Eenzaam is ze niet, maar de aanspraak van anderen vindt ze fijn. Ook met de zorgmedewerkers maakt ze plezier. “We lachen heel wat af, maar ze zijn ook mijn klankbord voor serieuze zaken die me bezig houden.” Dankbaar voor goede zorg Mevrouw Lenderink doelt op haar jeugd in het jappenkamp in Nederlands-Indië. Ze kende er ontberingen. “De zorg kent mijn geschiedenis. Ik ervaar veel begrip, inlevingsvermogen en steun van hen. Ze helpen me dus niet alleen lichamelijk, maar kijken ook echt naar me om. Terugkijkend naar het verleden heeft dat voor mij nu veel waarde. Sommige mensen denken dat ze recht op zorg hebben, vinden het vanzelfsprekend. Nou, ik niet. Ik vind het bijzonder dat dit er voor mij is en ben Careaz dan ook diep dankbaar.”

Mevrouw Lenderink met twee thuiszorgmedewerkers: links Dianne en rechts Anja. Meer weten? Heeft u behoefte aan thuiszorg? We kijken graag samen met u hoe we de zorg het beste kunnen inpassen in uw dagelijkse leven. Wij werken met kleine, professionele wijkteams. Als het nodig is, staan wij voor u klaar. Bijvoorbeeld als u hulp wilt bij het opstaan en naar bed gaan, het aan-

trekken van uw steunkousen of het doen van het huishouden. Maar ook voor medische zorg zijn we er. Onze medewerkers van de wijkteams bieden u graag zorg aan huis wanneer u woont in Groenlo, Lichtenvoorde, Vragender, Harreveld, Zieuwent, Lievelde, Mariënvelde, Dinxperlo, Aalten, Borculo en Geesteren.

Heeft u behoefte aan thuiszorg? Bel dan met 088 110 6000 of kijk op www.careaz.nl

Directe contacten met gastouders die uw kind veilig en liefdevol opvangen

gastouderopvang

Vrijblijvend gesprek zonder inschrijfkosten

Laagdrempelig, met directe aanspreekpunten 25 jaar ervaring in succesvolle bemiddeling

Bemiddelingsmedewerkers die met ouders en gastouders meedenken

Nijverheidsweg 7 Ulft | www.juutenco.nl | nicolette@juutenco.nl of martini@juutenco.nl | 0315-23 17 75

>024


ZORG en

welzijn

ZORG en

welzijn

Weer Weer grip grip op op je je leven leven na na hersenletsel hersenletsel

Hersenz Hersenz behandeling behandeling helpt helpt je je omgaan omgaan met met de de gevolgen gevolgen Susan Eekelder uit Zieuwent heeft niet-aanSusan Eekelder uit Zieuwent heeft niet-aangeboren hersenletsel door een ongeval. Haar geboren hersenletsel door een ongeval. Haar leven is daardoor volledig op zijn kop komen leven is daardoor volledig op zijn kop komen te staan. Ze volgde het behandelprogramma te staan. Ze volgde het behandelprogramma Hersenz bij Zozijn Op Pad. “Ik ben zo blij dat ik Hersenz bij Zozijn Op Pad. “Ik ben zo blij dat ik dit gedaan heb. Ik kan weer verder.” dit gedaan heb. Ik kan weer verder.” Onzichtbaar letsel Onzichtbaar letsel Je ziet en merkt niets aan Susan. Maar door het hersenJe ziet en merkt niets aan Susan. Maar door het hersenletsel raakt ze snel vermoeid. Concentratie en overzicht letsel raakt ze snel vermoeid. Concentratie en overzicht houden kan ze ook veel slechter dan voor het ongeval. houden kan ze ook veel slechter dan voor het ongeval. “Ik moest stoppen met werken. En ik heb mijn leven, en “Ik moest stoppen met werken. En ik heb mijn leven, en dat van mijn gezin, helemaal moeten inrichten rond mijn dat van mijn gezin, helemaal moeten inrichten rond mijn hersenletsel.” hersenletsel.” Handvatten om te leven met hersenletsel Handvatten om te leven met hersenletsel Bij Zozijn Op Pad volgde zij het behandelprogramma Bij Zozijn Op Pad volgde zij het behandelprogramma Hersenz. “We hebben geen toverstaf, maar het biedt wel Hersenz. “We hebben geen toverstaf, maar het biedt wel handvatten’, werd me van tevoren gezegd. Daar heb ik nu handvatten’, werd me van tevoren gezegd. Daar heb ik nu iedere dag plezier van. Ik weet nu hoe ik mijn leven zo kan iedere dag plezier van. Ik weet nu hoe ik mijn leven zo kan organiseren dat ik zo weinig mogelijk wordt belemmerd organiseren dat ik zo weinig mogelijk wordt belemmerd door mijn hersenletsel. Ik kan niet zo leven als voor het door mijn hersenletsel. Ik kan niet zo leven als voor het ongeval, maar ik heb weer grip op mijn leven. En ik kan nu ongeval, maar ik heb weer grip op mijn leven. En ik kan nu beter voorkomen dat ik over mijn grenzen ga.” beter voorkomen dat ik over mijn grenzen ga.” Leven met ingrijpende gevolgen Leven met ingrijpende gevolgen Niet-aangeboren hersenletsel ontstaat door bijvoorbeeld Niet-aangeboren hersenletsel ontstaat door bijvoorbeeld door een beroerte, ongeluk of hartstilstand. De gevolgen door een beroerte, ongeluk of hartstilstand. De gevolgen verschillen per persoon. Naast lichamelijke beperkingen verschillen per persoon. Naast lichamelijke beperkingen kan het chronische vermoeidheid, geheugen- en concenkan het chronische vermoeidheid, geheugen- en concentratieproblemen, prikkelgevoeligheid en gedragsverantratieproblemen, prikkelgevoeligheid en gedragsverandering tot gevolg hebben. Hersenletsel kan daardoor je dering tot gevolg hebben. Hersenletsel kan daardoor je leven en dat van je naasten ingrijpend veranderen. Het leven en dat van je naasten ingrijpend veranderen. Het behandelprogramma Hersenz geeft mensen met hersenbehandelprogramma Hersenz geeft mensen met hersenletsel handvatten om weer grip te krijgen op hun leven. letsel handvatten om weer grip te krijgen op hun leven.

Op Op Pad Pad

‘Ik ‘Ik heb heb mijn mijn leven, leven, en en dat dat van van mijn mijn gezin, helemaal moeten inrichten gezin, helemaal moeten inrichten rond rond mijn mijn hersenletsel.’ hersenletsel.’ Wij helpen je graag verder Wij helpen je graag verder Heb jij ook hersenletsel opgelopen en ondervind je daarHeb jij ook hersenletsel opgelopen en ondervind je daardoor problemen in het dagelijks leven? Neem dan condoor problemen in het dagelijks leven? Neem dan contact op met Zozijn Op Pad. Wij helpen je graag verder. tact op met Zozijn Op Pad. Wij helpen je graag verder.

Scan de QR-code Scan de QR-code en lees het hele verhaal en lees het hele verhaal van Susan op: van Susan op: www.zozijn.nl/susaneekelder www.zozijn.nl/susaneekelder

088 - 575 3000 088 - 575 3000 zorgloket@zozijn.nl zorgloket@zozijn.nl www.zozijn.nl www.zozijn.nl >025


ZORG en

welzijn

GOEDE VOORNEMENS Oncologische Oncologische revalidatie revalidatie Fysiotherapie Sjaak Jansen heeft verschillende specialisaties in huis. Eén van deze specialisaties Fysiotherapie Sjaak Jansen heeft verschillende is de oncologische fysiotherapeut die wordt specialisaties in huis. Eén van deze specialisaties ingezet in alle fasesfysiotherapeut rondom de ziekte kanker. is de oncologische die wordt ingezet in alle fases rondom de ziekte kanker.

Kanker is een ingrijpende ziek te met grote gevolgen. In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 115.0 0 0 mensen Kanker is een ingrijpende ziek te met grote gevolgen. kanker. Veel van deze mensen krijgen te maken met allerIn Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 115.0 0 0 mensen lei klachten tijdens en na hun behandeling ; vermindering kanker. Veel van deze mensen krijgen te maken met allervan de conditie, vermoeidheid, moeite om de draad weer lei klachten tijdens en na hun behandeling ; vermindering op te pakken, angst om (intensief ) te bewegen of onzekervan de conditie, vermoeidheid, moeite om de draad weer heid. Soms gaat dit gepaard met pijn en/of concentratie­ op te pakken, angst om (intensief ) te bewegen of onzekerproblemen. De klachten kunnen optimaal herstel in de weg heid. Soms gaat dit gepaard met pijn en/of concentratie­ staan. De oncologische f ysiotherapeut kan je hierbij onderproblemen. De klachten kunnen optimaal herstel in de weg steunen. staan. De oncologische f ysiotherapeut kan je hierbij ondersteunen. Er bestaan verschillende fases in het genezingsproces. Er bestaan verschillende fases 1. IN DE CUR ATIE VE FA SE : als de behandeling in het genezingsproces. gericht is op genezing. Hierbij helpt de 1. IN DE CUR ATIE VE FA SE : als de behandeling f ysiotherapeut bij het terugkrijgen van de gericht is op genezing. Hierbij helpt de verloren of verminderde vaardigheden. f ysiotherapeut bij het terugkrijgen van de 2 . IN DE PALLIATIE VE FA SE : werken patiënten verloren of verminderde vaardigheden. samen met de f ysiotherapeut aan het 2 . IN DE PALLIATIE VE FA SE : werken patiënten behoud van wat ze nog kunnen. samen met de f ysiotherapeut aan het 3. IN DE TERMINALE FA SE : begeleidt de f ysiotherapeut behoud van wat ze nog kunnen. de patiënt bij het feit dat hij steeds minder kan. 3. IN DE TERMINALE FA SE : begeleidt de f ysiotherapeut de patiënt bij het feit dat hij steeds minder kan. Door verschillende rest verschijnselen na chemotherapie of bestralingen, is de neiging om minder te bewegen groot. Door verschillende rest verschijnselen na chemotherapie Een ac tieve leefstijl draag t bij aan de overlevingskans en of bestralingen, is de neiging om minder te bewegen groot. het kan een aantal risicofac toren voor (het terugkeren van) Een ac tieve leefstijl draag t bij aan de overlevingskans en kanker verminderen. Het is dus van groot belang om tijdens het kan een aantal risicofac toren voor (het terugkeren van) het gehele ziek tetrajec t te blijven bewegen. Hiermee houd je kanker verminderen. Het is dus van groot belang om tijdens je conditie, f ysieke f itheid en belastbaarheid op peil. Mensen het gehele ziek tetrajec t te blijven bewegen. Hiermee houd je die voldoende bewegen voelen zich bovendien f it ter en je conditie, f ysieke f itheid en belastbaarheid op peil. Mensen vrolijker. Een half uur tje per dag bewegen maak t al veel die voldoende bewegen voelen zich bovendien f it ter en verschil! vrolijker. Een half uur tje per dag bewegen maak t al veel verschil! Heb je vragen over oncologische revalidatie? Collega’s Manon Berendsen en Desirée Bomers helpen je Heb je vragen over oncologische revalidatie? graag verder. Voor meer informatie zijn we te bereiken via Collega’s Manon Berendsen en Desirée Bomers helpen je telefoonnummer 05 4 4 ­35 24 23. graag verder. Voor meer informatie zijn we te bereiken via telefoonnummer 05 4 4 ­35 24 23.

Sjaak Sjaak

Zegendijk 3B Mercuriusstraat 22a De Venterkamp 5 7136 LS Zieuwent 7006 RL Doetinchem 7261 AH Ruurlo Zegendijk 3B Mercuriusstraat 22a De Venterkamp 5 T 0544 352423 T 0314 642951 T 0573 792000 7136 LS Zieuwent 7006 RL Doetinchem 7261 AH Ruurlo T 0544 352423w w w.f ysiotherapie T 0314 642951 T 0573 792000 - sjaakjansen.nl

>026

w w w.f ysiotherapie - sjaakjansen.nl

Tegen de tijd, dat u deze column leest, zijn de meeste goede voornemens al weer voor een groot gedeelte weg gezak t. Ook voor mij erg herkenbaar. Ze hebben vaak te maken met milieu en gezondheid. Ik heb me voorgenomen om nooit meer in een vlieg tuig te stappen, zo, die is eruit! Behalve voor een bezoek aan mijn naar Canada geëmigreerde zus en familie, mijn enige uitzondering. Een goed voornemen die ik ook echt wil naleven: tevreden zijn met en oog hebben voor ‘kleine dingen’. Alledaagse dingen, zoals een vers broodje kunnen kopen, genieten van een vers bakkie kof f ie, voldoende stilstaan bij het voorrecht van geliefden om je heen. Dat klink t misschien niet alledaags, maar toch heb ik en velen het geluk , om vrienden en familie te hebben. Als je dit waardeer t en koester t komt ook de gedachte op: wie heef t dit misschien niet, wie is er eenzaam en kunnen we daar misschien ook iets voor betekenen? Ik hoop dat dit voor velen ook een opkomende gedachte is en dat we hier in 2022 invulling aan kunnen geven. Omdat ik werk met kinderen met een ont wikkelingsbeperking , luk t het misschien gemakkelijker om het als rijkdom te er varen, dat je kind gezond is en ook dat vele andere mensen om je heen gezond en welvarend zijn. Misschien is het dan gemakkelijker om tevreden te zijn en je gelukkig te voelen met de kleine dingen om je heen. Dit hebben we geleerd van ouders en de collega’s. Het gaat er niet om wat niet goed gaat of wat je niet hebt, maar juist wat wel goed gaat en wat je wel hebt. Dus blij zijn met kleine stapjes en kleine alledaagse dingen. We horen wel eens van mensen die ons werk bezoeken, dat het opvallend is, hoe warm de mensen zijn, hoe aardig. We werken met ons har t en daar hoor t deze tevredenheid ook bij, voor iedereen is dat vanzelfsprekend. Maar vanuit het maatschappelijk kader zal dit opvallend zijn en dat zeg t dan weer veel over de maatschappij. Dus….. hopelijk luk t het met deze woorden om een beetje over te brengen van tevredenheid en aardigheid. Een beetje oog en oor voor de mooie kleine dingen des levens en het gaat vanzelf !

Annet te Koenders, manager Zozijn Kind & Jeugd


ZORG en

welzijn

OpWeg Coaching bestaat binnenkort 12,5 jaar

Passende Passende ondersteuning ondersteuning psychiatrische psychiatrische problematiek problematiek Therapiehond Kla’ass Therapiehond Kla’ass

Individuele Individuele aanpak aanpak per per client werpt client werpt zijn zijn vruchten af vruchten af

OpWeg OpWeg Coaching Coaching heeft heeft zich sterk zich sterk ontwikkeld. ontwikkeld.

De De professionele professionele zorgorzorgorganisatie ganisatie werd werd in in 2010 2010

opgericht opgericht door door Marjon Marjon Bergman. Inmiddels Bergman. Inmiddels bijna bijna 12,5 12,5 jaar jaar later later werken werken er er 38 medewerkers. 38 medewerkers.

Aanmelding voor begeAanmelding voor begeleiding van OpWeg loopt leiding van OpWeg loopt via het loket Jeugdzorg via het loket Jeugdzorg of WMO van de gemeenof WMO van de gemeenten. Ook in PGB en in WLZ ten. Ook in PGB en in WLZ ( Wet Langdurige Zorg ) ( Wet Langdurige Zorg ) kan OpWeg ondersteuning kan OpWeg ondersteuning bieden, mits het gaat om bieden, mits het gaat om begeleiding in de thuissibegeleiding in de thuissituatie. tuatie.

pand Eibergen pand Eibergen

Marjon Bergman Marjon Bergman

W

e staan garant voor professionele e staan garant voor professionele ambulante begeleiding , groepsambulante begeleiding , groepsbegeleiding voor volwassenen en begeleiding voor volwassenen en jeugd bij ps ychiatrische problemajeugd bij ps ychiatrische problematiek , gespecialiseerd in AD(H)D en tiek , gespecialiseerd in AD(H)D en autisme. De deskundige organisatie onderscheidt autisme. De deskundige organisatie onderscheidt zich met een geheel eigen visie en aanpak , waarin zich met een geheel eigen visie en aanpak , waarin gespecialiseerd maat werk en een hoog kennisnigespecialiseerd maat werk en een hoog kennisniveau tot een goed resultaat voor de client leidt. Er veau tot een goed resultaat voor de client leidt. Er zijn vestigingen in Eibergen en Winterswijk waarzijn vestigingen in Eibergen en Winterswijk waarmee de hele Achterhoek zorg kan ont vangen. mee de hele Achterhoek zorg kan ont vangen. OpWeg wil de ps ychiatrische problematiek uit de OpWeg wil de ps ychiatrische problematiek uit de taboesfeer halen en laat met haar begeleiding zien taboesfeer halen en laat met haar begeleiding zien dat cliënten veel competenties hebben, die door dat cliënten veel competenties hebben, die door passende aanpak , tot goede ont wikkeling komt, passende aanpak , tot goede ont wikkeling komt, met een succes vol eindresultaat. “ We zijn betrokmet een succes vol eindresultaat. “ We zijn betrokken, gemotiveerd en werken zowel met kor te lijken, gemotiveerd en werken zowel met kor te lijnen voor de interne communicatie als naar andere nen voor de interne communicatie als naar andere zorg verleners en instanties”, ver telt eigenaar Marzorg verleners en instanties”, ver telt eigenaar Marjon Bergman. “Onze missie is met iedere unieke jon Bergman. “Onze missie is met iedere unieke persoon met een ps ychische beperking door bege persoon met een ps ychische beperking door bege leiding toe te werken naar een zelfredzaam en leiding toe te werken naar een zelfredzaam en zelfstandig leven. ‘ Jouw leven is ons wat waard.’ zelfstandig leven. ‘ Jouw leven is ons wat waard.’ Onze medewerkers werken vanuit hun har t, met Onze medewerkers werken vanuit hun har t, met een goede dosis professionaliteit. Door begeleieen goede dosis professionaliteit. Door begeleiding kan een kleine verandering een groot ef fec t ding kan een kleine verandering een groot ef fec t hebben.” hebben.” De aanpak van OpWeg is individueel, er bestaan De aanpak van OpWeg is individueel, er bestaan geen standaard methodieken of afspraken. “ We geen standaard methodieken of afspraken. “ We kijken naar wie je bent en wat er nodig is.” Geen kijken naar wie je bent en wat er nodig is.” Geen enkele problematiek leidt tot een uniforme benaenkele problematiek leidt tot een uniforme benadering , er wordt steeds naar de eigen persoondering , er wordt steeds naar de eigen persoonlijkheid en behoef tes gekeken. Het gaat altijd om lijkheid en behoef tes gekeken. Het gaat altijd om de specif ieke wensen van de hulpvrager. Begeleide specif ieke wensen van de hulpvrager. Begeleiding wordt, met een vraag gestuurde en gestrucding wordt, met een vraag gestuurde en gestruc-

OpWeg Coaching | J.W. Hagemanstraat 48, 7151 AH Eibergen OpWeg Coaching | J.W. Hagemanstraat 48, 7151 AH Eibergen T: 0545-47 14 04 | E: info@opwegcoaching.nl | T: 0545-47 14 04 | E: info@opwegcoaching.nl |

| | I: I:

pand Winterswijk pand Winterswijk

tureerde aanpak , afgestemd op de competenties tureerde aanpak , afgestemd op de competenties van de hulpvrager. OpWeg hecht er belang aan dat van de hulpvrager. OpWeg hecht er belang aan dat ieder mens tot zijn recht komt. “ Dat ver taalt zich in ieder mens tot zijn recht komt. “ Dat ver taalt zich in maat werk trajec ten en daarmee maken we het vermaat werk trajec ten en daarmee maken we het verschil ”, aldus Bergman. “ We willen de cliënt zoveel schil ”, aldus Bergman. “ We willen de cliënt zoveel mogelijk vanuit zijn eigen mogelijkheden laten mogelijk vanuit zijn eigen mogelijkheden laten ont wikkelen.” ont wikkelen.” Ambulante begeleiding , groepsbegeleiding en Ambulante begeleiding , groepsbegeleiding en pedagogische advisering zijn hulpvragen waarpedagogische advisering zijn hulpvragen waarmee men bij OpWeg terecht kan. Luisteren, aanmee men bij OpWeg terecht kan. Luisteren, aansluiten en met elkaar doen wat er toe doet vanuit sluiten en met elkaar doen wat er toe doet vanuit een oplossingsgerichte aanpak is de werk wijze van een oplossingsgerichte aanpak is de werk wijze van OpWeg. OpWeg.

‘Jouw ‘Jouw leven leven is is ons ons wat waard.’ wat waard.’

We hebben t wee locaties, in Eibergen en WintersWe hebben t wee locaties, in Eibergen en Winterswijk. In Eibergen staat een uitbreiding op stapel, wijk. In Eibergen staat een uitbreiding op stapel, zowel in werk zaamheden als het pand. In Winzowel in werk zaamheden als het pand. In Winterswijk beschik t de organisatie over een Beweegterswijk beschik t de organisatie over een Beweeghuis, waar door cliënten maar ook medewerkers huis, waar door cliënten maar ook medewerkers gebruik van kan worden gemaak t. Bewegen is een gebruik van kan worden gemaak t. Bewegen is een essentieel onderdeel van een positieve, geesteessentieel onderdeel van een positieve, geestelijke gezondheid en dat kunnen we nu in een verlijke gezondheid en dat kunnen we nu in een verant woorde en begeleide omgeving laten er varen. ant woorde en begeleide omgeving laten er varen. OpWeg organiseer t met veel enthousiasme haar OpWeg organiseer t met veel enthousiasme haar speciale jeugdgroepen en ac tiviteitendagen om de speciale jeugdgroepen en ac tiviteitendagen om de interac tie tussen kinderen, jongeren en ( jong)volinterac tie tussen kinderen, jongeren en ( jong)volwassenen te bevorderen. wassenen te bevorderen. De specif iek op autisme en aanver wante probleDe specif iek op autisme en aanver wante problematiek gerichte aanpak werpt zijn vruchten af in matiek gerichte aanpak werpt zijn vruchten af in de zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Ook de de zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Ook de groepsbegeleiding scoor t hoge resultaten. groepsbegeleiding scoor t hoge resultaten.

Rondweg West 5, 7101 BC Winterswijk Rondweg West 5, 7101 BC Winterswijk www.opwegcoaching.nl www.opwegcoaching.nl

>027


ZORG en

welzijn

Snel & veilig afslanken? Bevries uw vet met de cryolipolyse behandeling!

CTIE! WINTEReA€ 175,één zon

Met de cryolipolyse behandeling wordt het vet plaatselijk bevroren, wat vervolgens op een natuurlijke manier uit het lichaam wordt afgevoerd. Geen naalden, geen speciaal dieet, geen operatie, geen hersteltijd!

DALI-WELLNESS AFSLANKEN & ANTI-AGING

es n o z 2 U N 0,0 1 € r o o v

HET VET BLIJF T WEG!

20 jaar in de Achterhoek Voor uitgebreide informatie bel: 0314 - 640743 ‘s-Heerenbergseweg 40, Zeddam www.dali-wellness.nl

Voel je weer in balans met Reiki en de elementen Reikimaster Jolande DemkesVeldhuis van Huis voor Healing werkt met de Japanse methode om energie te laten doorstromen. Reiki helpt te helen bij fysieke, mentale of emotionele problemen. De elementenmethode bekijkt het vanuit een andere invalshoek

en is gebaseerd op de elementen aarde, water, vuur en lucht. Hieruit bestaat de mens, samen met het vijfde element: de bezieling. Beide methoden vullen elkaar heel goed aan in een sessie. Een greep uit de resultaten die kunnen worden bereikt: er was een

klant die na slechts één behandeling zei: “ik kan weer lekker slapen”. Ook was er iemand met het gemis van een dierbare die tijdens de sessie erg verdrietig werd. Emoties mogen er zijn en tijdens de behandeling stroomde het verdriet weg en kwam er ruimte voor liefdevolle herinneringen.

Huis voor Healing | Piet Heinstraat 36 | 7122 VP Aalten T: 06-52 684 853 | @HuisvoorHealing | E: joveldhuis@hotmail.com

Heeft u langer dan vijf jaar een kunstgebit? Dan loont het de moeite een afspraak te plannen bij Post Tandprotheticus in Winterswijk. Want wist u dat een nieuw kunstgebit na 5 jaar een groot deel vergoed wordt door de zorgverzekeraar? Ook binnen vijf jaar komt u soms in aanmerking voor een vergoeding. Laat u vrijblijvend informeren!

Een nieuw kunstgebit? Voordeliger dan u denkt! Persoonlijk advies In vijf jaar tijd kan er veel gebeuren: uw mond kan veranderd zijn of mogelijk is uw bestaande kunst­ gebit aan ver vanging toe. Verstandig om een bezoek te brengen aan Post Tandprotheticus: als specialist in het aanmeten en ver vaardigen van gebitsprothesen, kunt u rekenen op deskundig en persoonlijk advies. Erkend door ONT Post is door brancheorganisatie ONT erkend als tand­ protheticus. Post: “Onze praktijk is volledig gek wali­ ficeerd en wordt ook erkend door zorg verzekeraars. Op die manier is de patiënt verzekerd van k waliteit, garantie en goede nazorg. Zeker bij mondgezondheid van groot belang!” Gratis controle van uw gebit Kennis maken met de praktijk van Tandprotheticus Post? Maak een afspraak voor een vrijblijvend infor­ matiegesprek via de website of bel 0543 ­ 52 39 91.

Bel voor een afspraak naar 0543­523991, w w w.eengebitdat zit.nl. U vindt de prak tijk van Post aan de Vredensestraat 19 in Winterswijk.

>028


ZORG en

welzijn

Ontdek de zorg bij Sius! Ontdek de zorg bij Sius! Zorgorganisatie Sius (voorheen De Lichtenvoorde) bestaat uit een team van professionals dat met passie en trots werkt aan zo zelfstandig en gelukkig mogelijk leven van mensen die Zorgorganisatie Sius (voorheen Deeen Lichtenvoorde) bestaat uit een team van professionals extra ondersteuning enwerkt begeleiding nodig hebben. Een voor mensen, door mensen. dat met passie en trots aan een zo zelfstandig en organisatie gelukkig mogelijk leven van mensen die Wij gaan voor geluk, iedere dag een glimlach. extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Een organisatie voor mensen, door mensen. Wij gaan voor geluk, iedere dag een glimlach. Werken in de zorg Een paarin jaar Werken degeleden zorg ontdekte Irene de zorg: “Ik wilde graag aan de slag, maar niet van baantje naar baantje. Tijdens de Ontdekdezorg week, viel het muntje. vooraan zij-instromers regelde iemand vannaar Siusbaantje. een meeloopdag Een paar jaar geleden ontdekte Irene Na de een zorg:bijeenkomst “Ik wilde graag de slag, maar niet van baantje Tijdens devoor me. Toen kwam ik er achter dat de zorg echt iets voor mij is.” Ontdekdezorg week, viel het muntje. Na een bijeenkomst voor zij-instromers regelde iemand van Sius een meeloopdag voor me. Toen kwam ik er achter dat de zorg echt iets voor mij is.” Waardevolle ervaring Irene werkt nuervaring als 3ejaars BBL’er bij de Petershof in Winterswijk, een woonlocatie voor mensen met een beperking. Waardevolle Irene: “Daarnaast ik deBBL’er mbo-opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg niveau 4.met Tijdens de opleiding Irene werkt nu als doe 3ejaars bij de Petershof in Winterswijk, een woonlocatie voor mensen een beperking. werk elk jaar opdoe eenikandere locatie van Sius, zo doe je veel ervaring op. Bij Sius heb ikniveau een geweldige gekregen. Irene:je“Daarnaast de mbo-opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg 4. Tijdenskans de opleiding Ze waarderen ambitie en locatie levenservaring, benjeikveel echt dankbaar werk je elk jaarmijn op een andere van Sius,daar zo doe ervaring op.voor.” Bij Sius heb ik een geweldige kans gekregen. Ze waarderen mijn ambitie en levenservaring, daar ben ik echt dankbaar voor.” ‘‘Ik voelde me Ontdekken wat mensen gelukkig maakt ‘‘Ik voelde me vanaf dag één Irene heeft veel “Reflecteren, werken in een team, feedback geven en krijgen. Ontdekken watgeleerd: mensen gelukkig maakt En datheeft je het nietgeleerd: alleen hoeft te doen.werken En natuurlijk je hier ook ontdekken wat iemand vanaf dag één Irene veel “Reflecteren, in eenleer team, feedback geven en krijgen. op m’n plek’’ nou echt gelukkig maakt. Ik voelde meEn vanaf de eerste op m’n Daardoor je extra snel.” En dat je het niet alleen hoeft te doen. natuurlijk leerdag je hier ook plek. ontdekken wat leer iemand op m’n plek’’ nou echt gelukkig maakt. Ik voelde me vanaf de eerste dag op m’n plek. Daardoor leer je extra snel.” BBL’ers gezocht Sius gaatgezocht binnenkort op zoek naar BBL’ers die vanaf september kunnen beginnen. Houd onze website BBL’ers werkenbij.sius.nl in deopgaten. het afronden van deseptember opleiding gaan webeginnen. altijd met Houd je in gesprek om samen Sius gaat binnenkort zoek Na naar BBL’ers die vanaf kunnen onze website op zoek te gaan naar een passende baan binnen Sius! werkenbij.sius.nl in de gaten. Na het afronden van de opleiding gaan we altijd met je in gesprek om samen op zoek te gaan naar een passende baan binnen Sius!

werkenbij.sius.nl werkenbij.sius.nl

>029


ZORG en

welzijn

Steunzolen? Er kan zo veel méér

Je Privé verloskundige:

KLEINSCHALIG | VERTROUWD | LAAGDREMPELIG!

Van der Grijnstraat 27 | 7009 MA Doetinchem www.jouweigenvroedvrouw.nl | T: 06-38 39 96 38

Wordt het koken u (soms) teveel?

Velen van u zijn wel bekend met steunzolen of hebben ze in de kast liggen, ‘want past niet in de schoen’ en ‘te dik’. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ingeborg Hanenburg is al 22 jaar podotherapeut en hoort dit vaker. Er kan zo veel méér met zolen dan alleen “steun” en de technieken zijn dusdanig , dat de zolen veel lichter en prettiger zijn dan vroeger. Wel dient de schoen correct te passen bij uw voet en kan het zijn dat er ander schoeisel aangeschaft moet worden, omdat de schoen deel

Laat dan uw maaltijden verzorgen door HarmKookt.

Eet smakelijk! Harm

www.harmkookt.nl Laan van Hilbelink 6-2, Winterswijk

Tel: 0543 216526

Oogcentrum Eibergen

van het probleem is. Daarnaast kan ik zowel steun, maar ook correctie, compensatie, drukverdeling, proprioceptie en alles gecombineerd toepassen in de zolen, waardoor een veel breder scala aan klachten behandeld kan worden. Denk o.a aan ( langdurige) voet-, enkel-, knie-, heup- en rugklachten. Vaak lopen mensen al jaren afwisselend bij diverse behandelaars, maar klachten blijven of komen weer terug. Mogelijk omdat er symptomatisch en niet of minder oorzakelijk wordt behandeld. Ook omdat de voeten de basis zijn van uw hele gestel. Is de basis verstoord, dan werkt dat ook hogerop. Een gedegen onderzoek is natuurlijk belangrijk en behelst veel méér dan alleen een voetscan/afdruk maken en uw schoenmaat opmeten!

Naast zolen heb ik als Podotherapeut nog allerlei andere behandelingen zoals gespecialiseerde voetbehandelingen (hardnekkige likdoorns, ontstoken en ingegroeide teennagels, wratten, voetwonden bij Diabetes of Reuma), taping, teenortheses, vilttechnieken en maak ik specifiek op maat gemaakte en op uw wensen toegepaste slippers en sandalen. Ook voor mensen met orthopedisch schoeisel zijn er mogelijkheden. Heeft u (langdurig) klachten? Blijf er niet mee rondlopen. Neem contact op of kom eens aan. Ik help u graag vérder!

, Grijze staar (cataract) , Verhoogde oogdruk/glaucoom , Maculadegeneratie , Netvliesaandoeningen , Oogleden: operatief en niet-operatief , Hoornvliesaandoeningen , Diabetes gerelateerde aandoeningen , Glasvochtvertroebelingen (mouches volantes) , CBR keuringen

Wij opereren in ons eigen operatie- en lasercentrum Euregio Vision in Vreden.

Stá op de juiste basis!

Podotherapie Hanenburg | www.podotherapiehanenburg.nl LICHTENVOORDE: Patronaatsstraat 14 | 0544-37 25 20 AALTEN: Nassaustraat 5-2 | 0543-47 60 51

>030

Uw oogspecialisten in de Achterhoek voor oogheelkundige behandelingen waaronder:

OOGCENTRUM EIBERGEN Oogcentrum Eibergen, Nijverheidsstraat 8 - 04 7151 HN Eibergen, Telefoon 0545 47 80 80 info@oogcentrum-eibergen.nl www.oogcentrum-eibergen.nl


Volg een EHBO of reanimatie cursus!

ZORG en

welzijn

Kies óók voor de énige definitieve oplossing!

REANIMATIE met AED 1 avond 2 ½ uur EHBOCURSUS bij Kinderen, Sport, ouderen en Levensreddend Handelen incl. reanimatie in 2 avonden of 1 dag maandelijks 19.00-22.30 € 99,=

Nieuw in Borculo eerste g h be andelin

EHBO Oranje Kruis diploma op 3 zaterdagen

50%

Op 12, 26 mrt en 9 april. 09.00-17.00, € 349,= incl. een eigen set oefenmateriaal voor thuis te leen zoals tourniquet, wond opstopmodel en verbandmateriaal en een digitaal PDF boek.

KORTING

EHBO Herhalingsles Oranje Kruis diploma in 1 zaterdag of 2 avonden

• veilig, pijnloos en effectief • gediplomeerde lasertherapeutes • vergoeding door zorgverzekeraars • al meer dan 10.000 tevreden klanten • zowel voor mannen als voor vrouwen • LightSheer Diodelaser = definitief ontharen i.t.t. bijvoorbeeld IPL

ves

Incl. een digitaal PDF lesboek. Maandelijks € 89.=

ti

CORONFA! PROO nen

7

en

maandelijks 19.00-21.30, € 49,= incl. NRR certificaat

ging

rso

max. 8 pe

Locatie: Cingelwal 1. 7031 CA WEHL Alle cursussen zijn incl. koffie, thee, fris, les- en oefenmateriaal. Certificaten apart verkrijgbaar! Ook voor herhalings-lessen.

en fent op popp De cursist oe imatiepoppen en eigen rean Volwassene Baby, Kind en masker, met schoon D. long en AE

Kijk op www.helmabolkopleidingen.nl of bel 06-13 04 09 64

Gegarandeerd van uw ongewenste beharing af! In maximaal 3 tot 6 behandelingen! Bel voor een GRATIS intake-gesprek: 06-830 08 291 Spoorstraat 16A, 7271CB Borculo. Tel.: 06-830 08 291 Meer info: www.laserontharingskliniek.nl

Met IPL duurder uit en nooit klaar

‘Laserontharingskliniek biedt permanente oplossing’ Mensen die last hebben van ongewenste haargroei in hun gezicht of op hun lichaam kunnen kiezen uit verschillende manieren van behandelen. Laserontharing heeft zich bewezen als de meest effectieve methode. IPL of lichtflitstherapie vormt een alternatief, maar biedt geen definitieve oplossing.

B

ij IPL of ontharing via licht­ flits­a pparatuur­ zijn­ veel­ behandelingen­ nodig­ en­ deze­ methode­ werkt­ op­ termijn­ niet­ afdoende.­ De­ Laser­o ntharings­k liniek­ met­ vesti­ gingen­in­o.a.­Borculo­en­Doetinchem­ ziet­ steeds­ vaker­ klanten­ die­ niet­ tevreden­ zijn­ over­ IPL.­ “Een­ laser­ is­ tien­ tot­ vijftien­ keer­ zo­ duur­ als­ een­ IPL­ apparaat.­ Dat­ is­ niet­ voor­ niets”,­ benadrukt­ Hans­ Vervoort­ eigenaar­ van­ de­ Laser­o ntharings­k liniek.­ “Met een laser kun je een garantie afgeven voor definitieve ontharing. Daarvoor zijn drie tot maximaal zes behandelingen nodig.­Bij­IPL­praat­je­ over­ twintig­ tot­ dertig­ behandelingen­ en­ blijft­ het­ een­ tijdelijk­ resultaat.­ Binnen­ zes­ maanden­ tot­ een­ jaar­ is­ er­ weer­ sprake­ van­ ongewenste­ haargroei.­ Je­ bent­ dus­ nooit­ klaar­ en­ uiteindelijk­veel­duurder­uit.” De­ Laserontharingskliniek­ heeft­ in­

15­ jaar­ een­ uitstekende­ naam­ opge­ bouwd­ en­ telt­ inmiddels­ zeven­ ves­ tigingen.­ Er wordt gewerkt met de Light Sheer Diode laser, de Rolls Royce onder de ontharingslasers. Het is de meest moderne en veiligste manier voor permanent ontharen. Bij­ de­ Laser­o ntharings­k liniek­ bent­ u­ van­ harte­ welkom­ voor­ een­ gratis­ in­ take­van­ongeveer­45­minuten.­Daarin­ wordt­ uitgebreid­ tekst­ en­ uitleg­ ge­

geven­ hoe­ er­ wordt­ gewerkt­ en­ wat­ de­ kosten­ zijn.­ Laserontharing­ in­ het­ gelaat­wordt­vergoed­door­uw­ziekte­ kostenverzekering.­ Naast het gratis intake gesprek ontvangt u 50% korting op de 1ste behandeling. U­bent­op­afspraak­van­harte­welkom.­ De­ openingstijden­ zijn­ van­ maandag­ tot­en­met­vrijdag­van­9­tot­21­uur­en­ op­zaterdag­van­9­tot­17­uur.

Laserontharingskliniek­in­By­M­Beaut ybar,­Spoorstraat­16A ,­7271­CB­Borculo,­T­06­830­08­291 w w w.laserontharingskliniek.nl.­De­andere­vestigingen­van­de­Laserontharingskliniek­bevinden­zich­in: Doetinchem,­Zutphen,­Apeldoorn,­Arnhem,­Meppel,­Steenwijk­en­Almere.

>031


Farben Großhandelshaus Zwillbrocker Str. 4 48691 Vreden

Professioneel advies tegen de laagste prijzen Wij zijn te vinden op

Tel. 0049-2564-32311

ma. - vr. 7:00 - 18:00 u. za. 8:00 - 16:00 u. voorstrijkglasweefsel middel 10 l. 150 gr.25x0,75 ¤€17,50 ¤€21,95

behang

100 verschillende tafelzeilen

>032

900 verschillende designs

vanaf ¤ 6,25 per strekkende meter

¤ 9,95 tot € 39,95

Placemats vanaf ¤ 4,50

binnenverf 10 l. ¤ 29,95

Elke kleur is mengbaar

binnenverf 12,5 l. € 74,95

Kant & Klare gordijnen

Ophangsystemen

Gordijnen op maat


| COLUMN ZEURTJE! ‘ Doe je jasje maar even aan, schatje. Dan gaan we zo even boodschapjes doen. Ga eerst je handjes maar even wassen, want je hebt net een hoopje gedaan.’ Wat gebeur t er bij jou als je dit zo leest? Herken jij jezelf erin of staan je nekharen al overeind? Zo z war t op wit komt het nog hef tiger over dan wanneer je het daadwerkelijk hoor t. Kinderachtig , kleinerend, niet voor vol aanzien, zogenaamd levelen met je kind? Je kind kleinhouden, beschermen voor de boze buitenwereld? Geen idee wat er bij deze verkleiners achter schuilgaat. Vast iets onschuldigs, maar je zit dan wel binnen 1 seconde in mijn irritatiezone. Ook in die van onze oudste dochter trouwens. Van kleins af aan maak ten ziekenhuizen deel uit van haar leven. Ze voelde zich er veilig en maak te daar vooral plezier. Nare handelingen nam ze meestal voor lief, als ze daarna maar snel weer verder kon spelen. Een kinderar ts in opleiding maak te een priksessie angstaanjagend spannend en groot door er uit gebreid over te praten. Onbewust een rasechte vergroter. Ga eens even zit ten, ik moet je wat ver tellen… Straks dan… Je mag zelf kiezen waar en wanneer we het gaan doen hoor… Er kijk t iemand mee, om te kijken hoe ik het doe… Je hoef t niet bang te zijn hoor… Mama mag gewoon mee… En ga maar door. Ze projecteerde haar eigen angst op die van onze dappere 10 jarige dochter. En na de veel te uit gebreide ver t wijfelde uitleg k wam daar dan de zin: het prikje kan alleen niet in je vinger tje, maar er komt een infuusje in je arm. Mijn dochter sperde haar ogen wijd open, leek in shock en zei; ‘ Ik ben toch geen baby!!! ’ Ik kon toen niet anders dan lachen, lachen en lachen, onze dochter lag wat later ook dubbel en de ar ts lachte als een boer met kiespijn mee. Onze tip; even een verdovingsspuitje erin, kiesje eruit en de pijntjes zijn weg dok ter tje. Voor vol aangezien worden, dat willen we allemaal! Kinderen eveneens, zij willen groeien en groot zijn! Iets gezelliger willen maken of onschuldiger dan dat het is? Dat kan het natuurlijk ook zijn. Zullen we nog een drankje doen? Klink t veel onschuldiger dan: zullen we nog een keer wat drank achterover slaan? Als je met je kinderen een stuk wilt wandelen en je weet dat ze er niet zoveel voor voelen, vlak je het vaak onbewust af. Kom, we gaan even een rondje lopen, ter wijl jij echt van plan bent om f link te gaan spazieren. Het is een beetje een zeurcolumn/verhaal geworden. En ik heb alweer een eigen irritatie bloot gelegd. Geef t mij mooi weer wat lucht, alleen al door het delen er van. Ik kan ipv Cindy ’s invalshoek er ook Cindy ’s irritatiezone van maken. Wel oppassen dat ik niet alle ballen krijg terug gekaatst. Wil ik vanavond een bakje chips, pak t vriendlief gewoon een hele zak voor mij, omdat hij mijn bewuste verkleiningen niet serieus neemt. Zo verdwijnt mijn buikje nooit hè?

Cindy >033


Ferdi Joly is columnist van MIJN Magazine. Velen ­z ullen hem kennen uit de muziek­ wereld. In zijn columns schrijft hij over onze fraaie Achterhoek. Dit kan over van alles gaan. Lees en geniet.

Onze band was door een beroemdheidsexplosie in korte tijd uit zijn voormalige beleidsvoegen geknald. Dat had tot gevolg, dat veel zaalhouders in hun vuistje lachten.

>034

| COLUMN

“Kansen pakken...” Ze hadden ooit dit bandje geboek t voor een amateurprijs. En nu was de zaal tjok vol, ter wijl ze amper de por temonnee hoefden te trekken. Soms zet te men een grote feest tent op, waar drieduizend man in kon. De band ging met een paar honderd gulden naar huis met achteraf zelfs nog een rekening voor een kratje bier. Zo reden we op zondagmiddag , een uur voor aanvang het parkeer terrein op van “ van Linden”. Er stonden lange rijen voor de deur en de stemming zat er in. De mensen kenden onze elpee van binnen en buiten. Het ene na het andere nummer galmde door de dorpsstraat. De eigenaar, mijnheer S., deed opgetogen de deur open, voor ons, de kip met de gouden eieren. We vroegen hem met klem de zaal nog niet te openen, eerst moesten we soundchecken, en als we daar mee klaar waren, dan mocht de zaal voor het publiek worden geopend. Echter...onze soundcheck was nog niet begonnen of daar k wam het publiek al binnen gestormd. Het was afgeladen vol. En de deur ging op slot. Tijdens ons optreden kon je door de ramen zien, dat het buiten nog z war t was van de mensen. Ze gingen niet weg , men bleef wachten, kennelijk hoop ten ze toch naar binnen te kunnen. In de pauze liep

ik even naar het podium om wat op te halen en zag tot mijn verbazing dat de zaal leeg was! Hoe was dat mogelijk? ? Wel, S. bleek onder zijn zaal een discotheek te hebben met dezelfde opper vlak te als de zaal. Die had hij tijdens onze pauze geopend. S. had iedereen beneden uit genodigd, de band zou ook komen, voor een ex tra feestje. Tegen de mensen buiten had hij eerder gezegd: Als jullie wat geduld hebben, kunnen jullie er straks ook allemaal in! Toen iedereen beneden in de discotheek was, deed S. de deur van het slot en liet de mensen, die buiten stonden te wachten, binnen. Voor de t weede keer op dezelfde middag een volle zaal! Ons Achterhoeks k war tier tje zat erop en wij begonnen weer te høken en te brekken. Het viel ons meteen op, dat er allemaal anderen vooraan stonden. Toen de mensen uit de discotheek weer naar boven wilden, ontstond er achterin de zaal onenigheid, want de zaal was vol, ze konden er niet meer bij! Het liep uit op een gigantische knokpar tij, die de rest van de middag in zijn greep hield.. Een maand later speelden we er weer, hij had een ordedienst van t wintig man ingehuurd om de tent heel te houden. De k wetsbare gemoedelijkheid had plaats gemaak t voor een ijzeren vuist.


| PUZZEL

MIJN Escape Room Zet je hersenen aan het werk. Zoek in MIJN Magazine en vind stap voor stap jouw code.

1 2

1 Automerk MIJN Auto 1 Naam Page 6-model 3 Woonplaats MIJN 8RHK Werkt 4 Achternaam MIJN Superboer 5 1e woord Titel Voorwoord 6 Achternaam MIJN Verhaal 7 Geboorteplaats In Bed met

3

Verdeeld over het hele magazine zoek je woorden aan de hand van de hints die hieronder staan. Vul de juiste woorden in en kraak de code voor MIJN Escape Room. De ingevulde woorden vormen ver ticaal een nieuw woord en dat is jouw code. Bij de prijspuzzel lees je hoe je kunt insturen.

4 5 6 7

PRIJS ESCAPEROOM • 3 -gangenmenu voor 2 personen • Haar verzorgingspakket

Eetcafe De Groes De Beaut y fabriek

w w w.degroes.nl w w wdebeaut y fabriek.nl

Mijn Prijspuzzel PRIJZEN MIJN PRIJSPUZ ZEL • Cadeaubon t.w.v. € 75,• 2 pers. Bowl en Burger t.w.v. € 39,• Vleespakket t.w.v. € 50,-

De Theepot winkel Leo’s Lichtenvoorde Slagerij Aalders

w w w.hot teapots.com w w w.bijleo.nl w w w.aalders.uw-slager.nl/

Direct oplossingen insturen? Scan  de QR-code

De woorden zit ten horizontaal, ver ticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende let ters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

GR UA I V TE LN OB KO KK S I NE GN IL

SJ NI LH EC PT SA OA O G ER RK TN GL

UA M C AV A TP PR AI KL E O UE UB EA

N A K D O T GI A L LI JI A E T N B N O E B N

A R S N H T TI E R K H F R E TI S R T B T N

ET HI C E A E E R R E O G V D FI T O E O E H

E M KH SA HI AI KS KV EA UT O S R O N H

AT PR NO FH FI I K O O RO RN EM HP UC

CS AO BC AN RG EK TR I U EG RE AA DT

PA PR SE UA XC AT TI AE VE ER MT II

RA EK KU NN OS JT AS TM AI ED FE SP

NR EC IU AR AV LE PH IC NN IA SR TB

ADREM ARCHIEF BERGOVERG ANG BR ANCHE BRIEF COACH CURVE GOSPEL GROEF

HOOFDGERECHT HOS TA IKOON JENNEN KEUEN KOPLICHT KUNS TSMID MA ATPAK PATER

DE OPLOSSING VAN DE PUZZELS GEVONDEN? Je kunt de oplossing van de puzzel(s) inleveren vóór maandag 21 februari 2022 via de speciale puzzel­ button op de contactpagina van www.mijnmagazine.nl. Het is ook moge­lijk om een briefkaart in te sturen; MIJN Magazine, t.a.v. de puzzelredactie, Werenfriedstraat 1, 7136 LZ Zieuwent. De winnaars krijgen per mail bericht en ontvangen hun prijs per post. WINNAAR EN OPLOSSING De oplossingen en winnaars van de vorige puzzels kun je terug vinden op onze website HelemaalAchterhoek.nl.

PITCH RE AC TIE SCHIK SNUIT SPIKES S TROT TE TANUS TSA AR UITLOKKING

8

5 2 8 2

9 7

9 6 2 7 9 2 3

1 5

3 1 6 1 9 3 4

Mijn Sudoku >035


Altijd feest

Als oma op bezoek komt is het altijd feest. En waar vier je zo’n feestje? Natuurlijk in een gezellige en goed uitgeruste keuken. Gelijk even de appeltaart proeven die je vanmorgen heb gebakken. Je voelt je dan ook gelijk thuis in een nieuwe keuken van Scheffer Keukens uit Zelhem. Want kiezen voor een keukenbedrijf met zo’n brede keus en een advies op maat is de perfecte aanleiding voor nog een feestje.

OPENINGSTIJDEN

Afhankelijk van eventuele overheidsmaatregelen.

Kijk op onze website voor de juiste toegangstijden. 042 >036