Zorgpost Inovum - voorjaar 2015

Page 1

zorgpost Nummer 11 - voorjaar 2015

NIEUWS- EN INFORMATIEMAGAZINE VAN INOVUM

3 Welkom bij Inovum

4 Veranderingen in de zorg

5 Elkaar ontmoeten in de wijk

6 Thuiszorg van

Inovum

7 Wonen in

Veenstaete

8 De Beukenhof in

Loosdrecht

9 De Vrijwilliger:

Silvia van der Grift

10 Behandel- en

adviescentrum Inovum

11 Met een goede stem een

stuk meer mens

12 Werkdag van:

Carina van der Heijden

1


Dé uitvaartverzorger in Hilversum

Schoonmaak en Glasbewassing www.bemeij.nl | Pleimuiden 16a | 1046 AG Amsterdam | 020 506 20 50

Den Hull | Hilversum T (24/7) 035 6 24 25 48

s en lijk advie Voor eer e begeleiding end uitmunt

www.guv-uitvaart.nl

Understanding Communication Uw partner voor NEC SOPHO iS 3000 telefoonsystemen. Voor Servicecontracten, telefoon en dect toestellen uitbreidingen, upgrades, en VoiP toevoeging. Tel. 020-4070350 info@amtelecom.nl www.amtelecom.nl

Uw partner ook in de zorg www.tbk-holland.nl • 030 687 74 94

2

“Je kunt nu eenmaal niet alles zelf doen. Daarom maken wij naar volle tevredenheid gebruik van de diensten van AAG.

De diëtist Iedereen moet eten. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend wat iemand moet, mag of kan eten. Het kan zijn dat u bijv. diabetes, decubitus (wondgenezing), ondervoeding, overgewicht, slikproblemen, Parkinson of een allergie etc heeft waardoor u op uw voeding moet letten. Maar het kan ook zijn dat u tijdelijk advies van de diëtiste nodig heeft als u bijv. door een operatie of ziekte tijdelijk slechter kunt eten. De diëtiste kan u adviseren en begeleiden bij uw dieet en indien nodig voedingssupplementen voorschrijven. Waar Aan bed/huiskamer plaatsvinden binnen alle Inovum locaties. Een afspraak in de praktijk in Loosdrecht of Hilversum. De diëtiste kan ook bij u thuis langskomen voor behandeling indien u niet in staat bent om naar de praktijk te komen. Vergoeding De diëtiste wordt via de Wlz vergoed als u daarvoor een indicatie heeft. Heeft u geen recht op financiering door de Wlz , dan is er een vergoeding via de basisverzekering van uw zorgverzekeraar.

Zonder franje, mét resultaat.” Henny Verschuren Directeur bedrijfsvoering, Avoord Zorg & Wonen

AAG is hét advies- en shared service center voor zorg en welzijn. Wij zorgen voor een optimale bedrijfsvoering met de beste oplossingen in HR, finance, BI, vastgoed en facilitair.

Debbie Smiet

Fiona Veenendaal

Kerkelandenlaan 3M 1216 RN Hilversum Eikenlaan 49A 1231 BG Loosdrecht 085 – 21 00 575 info@dieetkunde.nl www.dieetkunde.nl

Kijk voor meer informatie op onze website www.aag.nl

073 - 640 97 77

info@aag.nl

Samen succesvol


Voorwoord Welkom bij Inovum Zorgbemiddeling Inovum 035 – 5 888 387 zorgbemiddeling@inovum.nl www.inovum.nl

Colofon Redactie: Johan van der Heijden, Melati Reitsma, Ben Spekman

Fotografie: Inovum, Zorgfotograaf

Uitgever/Advertenties : Romeo Delta, Lichtenvoorde www.romeodelta.nl

Coördinatie: Daniël Schmitz daniel@romeodelta.nl

Vormgeving: Chris Nijhof

Oplage: 55.000 stuks De Zorgpost is een uitgave van Inovum. Postbus 70, 1230 AB Loosdrecht, www.inovum.nl.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inovum.

Waarom werk je in de zorg? Stel deze vraag aan een willekeurige medewerker van Inovum en het antwoord zal meestal iets zijn in de zin van: “Ik vind het fijn om iets voor een ander te betekenen. Ik wil werken met mijn hart, hoofd en handen”. Of, “Gewoon, omdat het bij mij past”. Ook voor mij persoonlijk geldt dat ik in de zorg werk omdat ik iets wil betekenen voor anderen. Sinds juni vorig jaar doe ik dat als directeur bestuurder van Inovum en ik heb Inovum leren kennen als een organisatie van mensen met ‘het hart op de juiste plek’. Gemotiveerd om iets voor anderen te betekenen. Professioneel en persoonlijk! Professioneel omdat we graag zorg en dienstverlening leveren van goede kwaliteit. Eigenlijk vinden we dat vanzelfsprekend. Persoonlijk, want het is zoals ik onlangs ergens las: ‘De oprechte aandacht voor de waardigheid van de cliënt door de professional is in geen standaard te beschrijven’.

In deze Zorgpost stellen we ons graag aan u voor. Wellicht kent u ons al als de zorgaanbieder van Wijdemeren en één van de zorgaanbieders in Hilversum. Dan biedt deze Zorgpost een ‘vernieuwde’ kennismaking. En kent u ons nog niet, dan leest u in dit nummer alles over wat wij te bieden hebben. Zo krijgt u een goed beeld van wat wij voor u kunnen betekenen als u behoefte krijgt aan zorg en/ of ondersteuning. En heeft u die niet nodig, dan hopen we dat we u na het lezen van deze Zorgpost wellicht als één van onze vele vrijwilligers mogen begroeten. Want ook daarover komt u alles te weten in dit nummer. Ik wens u, namens alle medewerkers en vrijwilligers, veel leesplezier. Aad de Jonge, directeur bestuurder Inovum

Waarvoor kunt u bij Inovum terecht? Inovum is een zorgorganisatie die als doel heeft de kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren en/of (zoveel mogelijk) in stand te houden. Inovum doet dit met een kwalitatief goed en samenhangend aanbod van wonen, zorg, behandeling, preventie en welzijn. Inovum biedt, verankerd in de wijk, hulp bij huishouding, dagactiviteiten en groepszorg, zelfstandige woonruimte voor ouderen, thuiszorg in de wijk en verpleeghuiszorg. Inovum onderscheidt zich, zoals de naam al zegt, door vooruit te streven, zichzelf steeds te verbeteren en aan te passen. Daar zijn we goed in. Onze kernwaarden zijn eigen regie, liefdevol en samen. Eigen regie, omdat we geloven dat ieder mens, ook binnen de beperkingen die hij of zij heeft, de eigen regie heeft. Liefdevol, omdat onze medewerkers vanuit hun hart kiezen voor de zorg! Zorg met aandacht, die integer en persoonlijk is en het welbevinden van de cliënt voorop stelt. Samen, omdat we met alle disciplines en vrijwilligers samen werken met de cliënt, zijn familie en mantelzorgers. Waar nodig en nuttig werken we actief samen met andere organisaties.

Inovum biedt: • Wijkverpleging • Begeleiding • Huishoudelijke hulp • Dagactiviteitencentrum • Persoonsalarmering • Revalidatie • Psychogeriatrische zorg • Somatische zorg • Kleinschalige hospicezorg • Niet aangeboren hersenletsel • Wonen • Welzijn • Fysiotherapie • Ergotherapie • Logopedie • Medisch specialisten ouderengeneeskunde • Diëtetiek • Psychologie • Muziektherapie

3


Veranderingen in de zorg Sinds 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Hieronder leest u wat er precies veranderd is en wat dit voor u betekent. Verpleging en Verzorging Thuiszorg

Dagactiviteiten (begeleiding groep) en begeleiding individueel

De verpleging en verzorging die u thuis ontvangt, wordt geheel vergoed vanuit uw basisverzekering. De verzekeraar vraagt hiervoor om een nieuwe zorgindicatie. Onze wijkverpleegkundige bezoekt alle thuiszorgcliënten dit voorjaar om samen met de cliënt de zorgvraag te bespreken en persoonlijke afspraken te maken om prettig en zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Nieuwe cliënten kunnen thuiszorg (wijkverpleging) aanvragen bij Inovum. De wijkverpleegkundige komt vervolgens langs en stelt de indicatie op, net zoals bij de cliënten die al bij ons in zorg zijn.

Verpleeghuiszorg

De gemeentes zijn nu ook verantwoordelijk voor begeleiding. Zowel begeleiding groep als begeleiding individueel valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en wordt (gedeeltelijk) vergoed door de gemeente. Maakt u hiervan al gebruik, dan neemt de gemeente waar u woont contact met u op als uw indicatie afloopt. Het Wmo-loket maakt op dat moment nieuwe afspraken met u over de zorgvraag. Inovum heeft met de gemeenten afspraken gemaakt, waardoor u gewoon gebruik kan blijven maken van de diensten en de dagactiviteiten van Inovum.

Huishoudelijke hulp Huishoudelijke hulp blijft onder de gemeente vallen. Voor informatie of aanvragen kunt u terecht bij het Wmo-loket in uw gemeente en bij Inovum.

De verpleeghuiszorg in een verpleeghuis valt vanaf dit jaar niet meer onder de AWBZ, maar onder de Wet langdurige zorg (Wlz), de opvolger van de AWBZ. Deze wet is voor mensen die intensieve zorg en toezicht nodig hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met ernstige dementie of een lichamelijke beperking, waarbij de hulp via de gemeente of de zorgverzekeraar niet meer toereikend is. Voor bewoners van onze verpleeghuizen verandert er niets. Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) bepaalt of u recht heeft op deze zorg. Zo’n indicatie kunt u ook inzetten voor thuiszorg, in combinatie met mantelzorg, zolang dit mogelijk is en u dit wenst.

Meer weten Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Inovum (verpleeghuiszorg: 035 58 88 387 - thuiszorg: 035 58 88 200) of met uw gemeente (telefoon: 14 035). De overheid heeft een website gemaakt waar informatie over de veranderingen in de zorg is terug te vinden. Kijk op www.hoeverandertmijnzorg.nl.

4

SpreekTaal logopedisten Hilversum - Noord - Mediapark - Centrum - Kerkelanden - Loosdrecht

Thuis-zorgoutlet Hilversum Thuis-zorgoutlet Thuis-zorgoutlet Hilversum Hilversum

Hét adres voor Hétin adres Hét voor adres inkoop voor en inkoop verkoop en verkoop (ook in consignatie) (ook in inkoop consignatie) vanen verkoop van (ook in consignatie) van Logopedie is de behandeling van stoornissen taal, gebruikte en nieuwe scherpgeprijsde gebruikte gebruikte en nieuwe en scherpgeprijsde nieuwe scherpgeprijsde kwaliteitsartikelen, kwaliteitsartikelen, zoals: zoals: kwaliteitsartikelen, zoals: spraak, de stem, gehoor of slikken. Het is een specialisme • sta-op-stoelen • sta-op-stoelen • sta-op-stoelen gericht op het ontwikkelen, herstellen en onderhouden • senioren- en ziekenhuisbedden • senioren• seniorenen ziekenhuisbedden en ziekenhuisbedden van de communicatie in al zijn vormen en op de verwer• rolstoelen, toilet- en douchestoelen • rolstoelen, • rolstoelen, toilet- entoiletdouchestoelen en douchestoelen • ‘trippel’-stoelen en rollators • ‘trippel’-stoelen • ‘trippel’-stoelen en rollators en rollators king van eten en drinken. Logopedie biedt zorg, preventie, . . . en nog veel meer! . . . en. nog . . enveel nogmeer! veel meer! training en advies ten aanzien van communicatie, mondfuncties, het gehoor, slikken en de stem.

WAAR VIND IK DE BESTE LOGOPEDIST? BIJ SPREEKTAAL ! Bij SpreekTaal logopedisten werken zes ervaren logopedisten met ieder een eigen specialisme. In de praktijk of bij u thuis, wij helpen u graag. Onze jongste cliënt is 2 jaar, de oudste 102 !

InbrengenInbrengen van artikelen van artikelen op afspraak opvan afspraak van 10.00 - 16.00 10.00 uur. - 16.00 uur. In overlegIn kunnen overleg wij kunnen wij de artikelen deook artikelen bij u ook bij u komen ophalen. komen ophalen.

Inbrengen van artikelen op afspraak van 10.00 - 16.00 uur. In overleg kunnen wij de artikelen ook bij u komen ophalen.

Hoofdlocatie Hilversum Medisch Centrum Seinhorst

Zenderstaat 117

1223 DT Hilversum

Loc. Mediapark

Mediapark

Hetty Blokweg

1217 GP Hilversum

Loc. Centrum

Casa Cura

Neuweg 27

1211 LV Hilversum

Loc. Zuid

7 Openingstijden: 13.00 Openingstijden: Openingstijden: woensdagwoensdag van 13.00 -van 19.00 13.00 uur- 19.00 / zaterdag uur /woensdag van zaterdag 10.00 van - 15.00 10.00 uur- 19.00 15.00 uur / zaterdag van 10.00 - 15.00 uur Gezondheidscentrum Kerkelanden Kerkelandenlaan 3M 1216 RN Hilversum

Loc. Loosdrecht

De Beukenhof

Nw Loosdrechtsedijk 24

1231 KX Loosdrecht

www.spreektaal.org

035 -772.1023

Havenstraat 20a • 1211 KM Hilversum Havenstraat Havenstraat 20a • 121120a KM• Hilversum 1211 KM Hilversum T 088 091 91 11

www.thuis-zorgoutlet.nl www.thuis-zorgoutlet.nl www.thuis-zorgoutlet.nl T 088 091 T 91 088 11 091 91 11 info@spreektaal.org


Gooiers Erf

Elkaar ontmoeten in de wijk In Gooiers Erf, Veenstaete en Emtinckhof kunt u meedoen aan gezellige activiteiten. U vindt hier restaurants en andere voorzieningen die het dagelijks leven makkelijker, maar vooral ook gezelliger maken. Met de diensten van Inovum kunt u prettig zelfstandig blijven wonen! Activiteiten en services

Bij de naam Gooiers Erf in Hilversum denken nog veel mensen - ten onrechte - dat het een traditioneel ‘bejaardenhuis’ is. “Sinds de verbouwing in 2012 en 2013 is het zorgaanbod hier veranderd van verzorgingshuiszorg naar verpleeghuiszorg” aldus zorgmanager Monique Esko. Verdeeld over 11 kleinschalige woongroepen wordt zorg geboden aan 32 ouderen met lichamelijke klachten en aan 53 ouderen met psychogeriatrische klachten. Per woongroep zijn er 7 à 8 cliënten. Iedere cliënt heeft zijn eigen kamer met keukenblokje en eigen badkamer en toilet. Daarnaast heeft iedere afdeling een gezellige huiskamer waar de bewoners activiteiten doen en samen kunnen eten. “Ons uitgangspunt is dat bewoners hun vertrouwde leven en levensritme zoveel mogelijk kunnen voortzetten in een veilige omgeving. De kleinschalige woongroepen sluiten hier goed bij aan. Bewoners hebben altijd de mogelijkheid om op hun eigen kamer te blijven, maar we merken ook dat bewoners de aanspraak en gezelligheid in de huiskamer fijn vinden.”

Meer bewegingsvrijheid Net zoals De Beukenhof en de twee woongroepen op Veenstaete heeft Gooiers Erf het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling 20142016 met twee sterren. “Vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals onrustbanden, verpleegdekens of spanlakens worden niet gebruikt. Ook zijn we terughoudend bij het voorschrijven van antipsychotica. De psychogeriatrische afdelingen zijn ‘gesloten, maar toch open’, waarbij we de bewoners zoveel mogelijk beweging en vrijheid willen bieden binnen een veilige omgeving. Ook worden activiteiten georganiseerd om onze bewoners te stimuleren tot meer bewegen.”

In de Hilversumse wijk Van Riebeeck bieden wij in Gooiers Erf veel praktische voorzieningen en activiteiten. Iedereen die in de buurt woont, is dan ook van harte welkom in ons restaurant voor een kopje koffie of een gezellige maaltijd met bewoners uit de wijk. Manager Welmoet Gerritsen. “Met de deur wijd open betrekt en verbindt Gooiers Erf de mensen in de wijk en is Gooiers Erf een centrale plek waar iedereen, jong en oud, sociale activiteiten organiseert en beleeft. Dat kan een maatschappelijke bijeenkomst zijn, een buurtfeest of gewoon een gezellig avondje bridgen. Inovum werkt hierbij nauw samen met Versa Welzijn.” Komt u een keertje eten met uw buren of familie? Meer informatie over onze maaltijdservice of de mogelijkheden voor een verjaardagsfeestje kunt u krijgen in het restaurant.

Naast de vaste activiteiten worden er regelmatig andere leuke avonden of middagen georganiseerd. Iedere 2 maanden wordt er een activiteitenkrant verspreid waarin aangegeven staat wat er te doen is in Gooiers Erf. Deze krant is ook op te halen bij de receptie. U vindt in Gooiers Erf ook het Wijkcentrum Van Riebeeck van Versa Welzijn, de seniorenfitness van Fysiotherapie Inovum en het internetcafé van Seniorweb. Binnenkort wordt hier een bakkerij en wasserij als dagbesteding van Philadelphia aan toegevoegd. Bij het Wijkverband Riebeeck kunt u terecht voor al uw vragen omtrent wonen/werken/ zorg. Dit is een team van professionals van de thuiszorg, Versa Welzijn en het RIBW. Zij houden (telefonisch) spreekuur in Gooiers Erf van maandag t/m vrijdag tussen 13.30 en 14.30 uur. Telefoonnummer: 06 – 21390308. In de Emtinckhof in Loosdrecht en Veenstaete in Kortenhoef zijn vergelijkbare praktische voorzieningen en gezellige activiteiten. Komt u ook eens naar het zondagse happy hour of een optreden georganiseerd door de Vrienden van Veenstaete? Iedereen uit de wijk is van harte welkom!

5


Thuiszorg van Inovum Zodat u prettig zelfstandig kunt blijven wonen! Ook als er intensieve of meer complexe zorg nodig is, komt het wijkteam van Inovum. Afhankelijk van de zorgvraag maakt de wijkverpleegkundige een zorgplan met persoonlijke afspraken en past dit aan als het nodig is. Nieuw dit jaar is dat de wijkverpleegkundige ook de indicatie stelt.”

Alarmering 24 uur per dag, 7 dagen per week veiligheid en een gerust gevoel? Dat kan met persoonsalarmering van Inovum. Naast de zorg op afspraak, leveren de wijkteams van Thuiszorg Inovum alarmopvolging in en rondom de locaties Emtinckhof, Veenstaete en Gooiers Erf.

Behandeling Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Soms is hierbij ondersteuning nodig. Thuiszorg van Inovum levert deze ondersteuning. Onze wijkteams in Wijdemeren en Hilversum zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar. U kunt bij ons altijd terecht voor hulp bij het huishouden, verzorging en verpleging, zorgalarmering, fysiotherapie & training vitaliteit, ergotherapie en ook hebben wij een dagactiviteitencentrum in Loosdrecht.

Verzorging en verpleging

6

Zorgmanager Karla van der Kaay: “We werken met wijkteams van circa 10 (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden. De cliënt ziet dus altijd een vertrouwd gezicht. Onze medewerkers kunnen helpen bij het douchen, leveren wondzorg, verwisselen katheters of geven bijvoorbeeld voorlichting over medicijngebruik of hulpmiddelen.

Naast verzorging en verpleging biedt Inovum ook behandeling en training om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. “Mensen uit de wijk kunnen bijvoorbeeld meedoen aan seniorenfitness om vitaal te blijven en minder risico te lopen op vallen. Of van de ergotherapeut begeleiding krijgen om zo bepaalde dagelijkse handelingen, zoals afwassen of koffiezetten, weer onder de knie te krijgen.” Behandeling en training wordt uitgevoerd door de gespecialiseerde fysio- en ergotherapeuten van Inovum. Voor ondersteuning bij o.a. spreek- of slikproblemen kunt u contact opnemen met de logopedist en voor voedingsadvies met de diëtist.

Hulp bij het huishouden Bent u voor korte of langere tijd niet in staat om zelf het huishouden te doen? Onze medewerkers bieden u professionele ondersteuning bij de huishoudelijke taken en bijvoorbeeld de was. U kunt ons ook vragen voor eenmalige klussen, zoals een grote schoonmaak, of begeleiding bij het boodschappen doen.

Dagactiviteitencentrum In appartementencomplex De Emtinckhof in Loosdrecht bevindt zich het dagactiviteitencentrum van Inovum. Anneke de Bruijn, manager dagactiviteiten: “Voor zowel mensen met lichamelijke problemen als mensen met geheugenproblemen hebben wij doordeweeks verschillende groepen om aan deel te nemen.” De activiteiten die worden aangeboden variëren van schrijf- en geheugentraining, beweegprogramma’s tot creatieve activiteiten, uiteraard afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de deelnemer. Ook voor mantelzorgers is het dagactiviteitencentrum vaak een enorme steun in de rug. Een of meerdere dagen naar het dagactiviteitencentrum? Zelfs het vervoer kan geregeld worden!

Autonomie en samen De zorg verandert; er wordt meer en meer een beroep gedaan op wat u zelf nog kunt en wat uw naasten voor u kunnen betekenen. U kunt op Inovum blijven rekenen, dat verandert niet! Voor professionele en liefdevolle zorg zijn en blijven wij beschikbaar! Heeft u verpleging en/of verzorging thuis nodig? Neem dan contact op met Thuiszorg Inovum. De wijkverpleegkundige maakt in overleg met u, op basis van de zorgvraag, persoonlijke afspraken en stelt vast welke verzorging en/of verpleging u nodig heeft. Ook kijkt de wijkverpleegkundige samen met u wat de mogelijkheden in uw omgeving zijn, zodat we de zorg samen kunnen organiseren met familie en mantelzorgers. Wij helpen u en uw mantelzorgers graag met goede begeleiding in de vorm van advies, informatie en praktische ondersteuning.

Thuiszorg Inovum

telefoonnummer 035-5888200 emailadres thuiszorg@inovum.nl


Wonen in Veenstaete

Bewoners Veenstaete boffen met eigen cliëntenraad Een soort mini dorp of een open veste-met-gracht, zo kan je het moderne appartementencomplex Veenstaete aan de Oudergaarde in Kortenhoef best noemen. Hoofdzakelijk voor ouderen, dat wel, die zelfstandig wonen, maar met zorg dichtbij, van thuiszorg tot huishoudelijke hulp of fysiotherapie. Een prettige bijkomstigheid voor de bewoners: er is een eigen cliëntenraad die voor hun belangen opkomt met sinds 2 maanden een ondernemende voorzitter Wim Verheijden (65). Hij woont met zijn vrouw in Veenstaete en daar boffen de bewoners maar mee. “Maar we zijn geen klachtencommissie voor elk wissewasje”. Vooruitziende blik Veenstaete is met vooruitziende blik ontwikkeld toen het denken over verzorgingshuizen veranderde. Waar eens verzorgingshuis Oudergaard stond, bieden sinds 3 jaar 137 luxe huurappartementen onderdak aan zo’n 200 55+ers. Daarnaast zijn er twee afdelingen voor in totaal 14 ouderen met dementie. Van bijna de helft van hen woont de partner zelfstandig in Veenstaete. Het gebouw is van alle gemakken voorzien en geheel rolstoeltoegankelijk. Er is een winkel voor hoognodige boodschappen, een Brasserie met terras in de binnentuin, kapsalon, pedicure, wasserijservice en ruimte voor fysio- en ergotherapie. De dokter zit ook in ’de veste‘ en er is een opvang voor kinderen. Ook niet-bewoners van Veenstaete kunnen overigens van al deze voorzieningen gebruik maken. Ook voor wat betreft faciliteiten in de omgeving zit men in Veenstaete goed. De bus stopt voor de deur, winkelcentrum De Meenthof is op loopafstand en er kan heerlijk worden gewandeld in de natuur.

90 vrijwilligers Voor wie het leuk vindt organiseert een groep van 30 vrijwilligers activiteiten zoals een happy hour, koffie-uurtje, bingo, handwerken en koersbal, bridgen of line-dance. Vrijwilligers bezoeken mensen thuis als ze dat op prijs stellen. De Stichting Vrienden van Veenstaete organiseert bovendien regelmatig leuke optredens.

Niet bejaard Wim Verheijden: “We woonden in Nederhorst den Berg en mijn vrouw werkt in Hilversum. We zagen dat Veenstaete gebouwd zou worden en hoewel we dachten ‘je bent niet bejaard’, sprak het plan ons aan. En in de toekomst, wanneer je minder vitaal wordt, heb je alles bij de hand”. Ruim twee jaar wonen ze nu in Veenstaete, met veel plezier. Wim is net met pensioen, zijn vrouw werkt nog. Hij had onder meer een baan in het onderwijs (ROC). “Ik wilde bezig blijven. Meedoen met de cliëntenraad leek me wel wat”. Nu is hij voorzitter en met 5 anderen, 3 vrouwen en 2 mannen, ziet hij toe op de belangen van de bewoners. “De wet geeft ons de mogelijkheid ons bezig te houden met zaken als: ‘de kwaliteit van zorg, het beleid omtrent voeding, veiligheid, gezondheid en hygiëne, geestelijke verzorging, maatschappelijke bijstand, recreatie en ontspanning’. Dat is een breed pakket. Wij maken onze eigen afwegingen. Daarbij komt dat we de cliëntenraad hier combineren met de bewonerscommissie en dat loopt goed. Maar we zijn geen klachtenloket. Zeker als je hier zelf woont, moet je daarin goed je plaats bepalen. Wel houden we voor onze vergaderingen een inloop halfuurtje waar mensen met hun vragen en ideeën en eventueel klachten terecht kunnen. Ze weten ons goed te vinden. De beheerder is bij onze vergaderingen, dus de lijnen zijn kort”. Wim zit met een collega ook in de centrale cliëntenraad van Inovum (met de deelraden van Beukenhof, Gooiers Erf en Emtinckhof). “Daar bespreken we het beleid van Inovum”. Wilt u meer informatie over wonen in Veenstaete? Neem dan contact met ons op via 035 – 58 88 435 of email: huren@inovum.nl. Kijk voor het woningaanbod op www.veenstaete.nl.

7


De belevingsvolle gang Verpleeghuis De Beukenhof Iedereen wil natuurlijk zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Als dit echter niet meer lukt, biedt verpleeghuis De Beukenhof in Loosdrecht een divers aanbod aan zorg. “Niet alleen zorg aan ouderen, maar ook aan jongeren met niet-aangeboren hersenletsel” aldus manager intramurale zorg en behandeling Maaike Derksen. “Verder beschikken we over een revalidatieafdeling en bieden we zorg aan mensen in de laatste levensfase. Deze diversiteit zorgt er voor dat we veel expertise in huis hebben. Stel iemand komt hier revalideren, maar blijkt licht dementerend. De fysiotherapeut kan dan de hulp inroepen van een de psycholoog.” De Beukenhof is al jaren een begrip in Loosdrecht en omgeving. Het huis staat in een mooie, groene en waterrijke omgeving. Winkels en andere voorzieningen zijn vlakbij en goed toegankelijk. Ook in het huis zijn een aantal voorzieningen zoals een winkel, een restaurant, een kapsalon en een theater. Hier worden voor de cliënten regelmatig filmavonden of muziekvoorstellingen georganiseerd.

rland.

deburg. alles en tussen ergeteden in mooiste

Am Park 4 daagse (3 nachten) „Alles inclusief vakantie“

* Check-in op de aankomstdag vanaf 14.00 uur. * Check-out op de vertrekdag tot 10.00 uur. * Alle hotelkamers zijn rookvrij. * Er is een rokersruimte. Nieuwe formule voor slechts € 159,- pp * Gratis eigen parkeerplaatsen. op basis alles inclusief. * Betalingen bij aankomst met PIN of contant. * Bij reserveringen wordt u een bevestiging toegestuurd. Dit TOP arrangement is geheel nieuw in met een routebeschijving. Sauerland... kom genieten en laat u ver* Bent u minder valide, graag bij uw reservering vermelden. rassen Het 4 Daags All-in * U kunt ons hotel bereiken zonderarrangement mileusticker. Nieuwe formule voor slechts * Geen toeslag op de 1 persoons kamers.€ 159,- pp op basis alles inclusief. * Kinderen tot 2 jaar € 5,- per dag, Hotel Am Park Top arrangement op basis van eigen vervoer van 3 tot 12 jaar 30% korting. Dit TOP arrangement is geheel nieuw in Inbegrepen: * Geen huisdieren toegestaan. kom genieten en laat u ver*Sauerland... overnachten *3xPrijzen zijn in EURO per persoon.

4 Daagse Alles inclusief vakantie WoesdagAankomstschema: 15 Juli €159,-pp. Woensdag 15 April €159,-pp. Zaterdag 18 Juli €159,-pp.. Zaterdag 18 April €159,-pp. April 2015 Juli 201521 Juli €159,-pp. Dinsdag Dinsdag 21 April €159,-pp. Vrijdag24 3 April Vrijdag24 3 Juli Vrijdag Juli€159,-pp. €159,-pp. Vrijdag April €159,-pp. €159,-pp. Maandag27 6 April Maandag27 6 Juli Maandag Juli €159,-pp. €159,-pp. Maandag April €159,-pp. €159,-pp. Donderdag30 9 April Donderdag30 9 Juli Donderdag Juli €159,-pp. €159,-pp. Donderdag April€159,-pp. €159,-pp Zondag 12 April €159,-pp. Zondag 12 Juli €159,-pp. Woesdag 15 Juli €159,-pp. Woensdag Augustus 2015 Mei 2015 15 April €159,-pp. Zaterdag 18 Juli €159,-pp.. Zaterdag218Mei April €159,-pp. Zondag 2 Augustus €159,-pp. Zaterdag €159,-pp. Dinsdag 215Juli €159,-pp. Dinsdag521Mei April €159,-pp. Woensdag Augustus €159,-pp. Dinsdag €159,-pp. Vrijdag 24 Juli €159,-pp. Vrijdag824Mei April €159,-pp. Zaterdag 8 Augustus €159,-pp. Vrijdag €159,-pp. Maandag Juli €159,-pp. Maandag1127Mei April €159,-pp. €159,-pp. €159,-pp. Dinsdag 11 27 Augustus Maandag Donderdag 30 Juli €159,-pp. Donderdag14 30Mei April €159,-pp Donderdag €179,-pp. 14 Augustus €159,-pp. Hartelijk welkom Vrijdag bij Zondag 17 Mei€159,-pp 17 Augustus €159,-pp. Alles inclusief Maandag Augustus 2015 Mei 2015 Vrijdag 22 Mei €179,-pp. Donderdag 20 Augustus Nieuwe formule voor slechts € 159,pp €159,-pp. Zondag23 2 Augustus Zaterdag 25 2 Mei Maandag Mei€159,-pp. €159,-pp. Zondag Augustus €159,-pp. €159,-pp. op basis inclusief. Woensdag 5 Augustus €159,-pp. Dinsdag alles 5 Mei €159,-pp. Donderdag 28 Mei €159,-pp. Zaterdag 8 Augustus €159,-pp. Vrijdag 31 8 Mei September 2015 Mei €159,-pp. €159,-pp. DitZondag TOP arrangement is geheel in€159,-pp. Dinsdagnieuw Augustus Maandag 11 Mei €159,-pp. Dinsdag 111September Vrijdag 14September Augustus Donderdag €179,-pp. Sauerland... kom genieten Vrijdag en laat u ver-€159,-pp. Juni 2015 14 Mei 4 €159,-pp. Maandag717September Augustus €159,-pp. Zondag 17 Mei€159,-pp Woensdag 3 Juni €159,-pp. Maandag rassen Het 4 Daags All-in arrangement Donderdag1020 Augustus€159,-pp. €159,-pp. Vrijdag 226 Mei Donderdag September Zaterdag Juni €179,-pp. €159,-pp. Zondag 23 Augustus €159,-pp. Maandag 25 Mei €159,-pp. Zondag 13 September €159,-pp. Dinsdag 9 Juni €159,-pp. Buitenhof ligt achter de Beukenhof en moet een plek worden waar Donderdag 28€159,-pp. Mei €159,-pp. Woensdag 16 September €159,-pp. Vrijdag 12 Juni sociale en creatieve activiteiten plaatvinden. Doel van Buitenhof Hotel Am Park Top arrangement opgaan basisZaterdag van eigen vervoer 2015 Zondag 3115Mei September 19 September €159,-pp. Maandag Juni€159,-pp. €159,-pp. Badvan Fredeburg isDonderdag om de bewoners De Beukenhof meer22 met€159,-pp. het “de Dinsdag 1affiniteit September Dinsdag September €159,-pp. 18 Juni €159,-pp. Inbegrepen: Ster natuurgebied) te geven maar Junivan 2015 Vrijdag September €159,-pp. €159,-pp. 254 September Zondag 21Loosdrecht” Juni €159,-pp. Fam. (achterliggende KeurentjesVrijdag * 3x overnachten Woensdag 3 Juni Maandag 7teSeptember September €159,-pp. Woensdag 24 Juni€159,-pp. €159,-pp. ook de mogelijkheid om actief bezigMaandag te zijn en28 recreëren.€159,-pp. Tevens * 3x een luxe ontbijtbuffet Hotel Am Park aan de rand hetDonderdag sfeervolle stadje September €159,-pp. Zaterdag 6 ligt Juni €159,-pp. Zaterdag 27 Juni €159,-pp. zal Buitenhof activiteiten voorvan bewoners uit de 10 omgeving organiseren * 3x een heerlijk 3 gangen diner September €159,-pp. Dinsdag 9 Fredeburg. Juni €159,-pp. Dinsdag juni €159,-pp. en Kurort Bad30 U bent te voetZondag binnen13 enkele waardoor er meer interactie tussen de bewoners van de Beukenhof, * Dagelijks gratis lunchpakket. Woensdag Vrijdag 12 Juni €159,-pp. minuten ineen het centrum van Bad Fredeburg (200 16 m).September €159,-pp. het dorp ontstaan. Zaterdag 19 23.00 September Maandag 15 de Junister €159,-pp. * Dagelijks uwen consumpties gratis tussen 18.00 uur en uur €159,-pp. Het hotel ligt direkt aan een groot park. Dinsdag 22koffie, September Donderdag Juni €159,-pp. (bieren, wijnen, 18 jenevers, frisdrank, vruchtesappen, thee)€159,-pp. VerderZondag zijn de21zeer uitgestrekte bossen ook binnen enkele Vrijdag 25 September €159,-pp. Juni €159,-pp. en wandelroutes * Geheel nieuwe autoroutes minuten te voet te bereiken. Wij hebben gratis Maandagschitte28 September €159,-pp. Woensdag 24 Juni boottocht. €159,-pp. een GRATIS * Inclusief Kortom: U kunt hier rende wandelroutes Zaterdag 27 Juni klaarliggen! €159,-pp. * GRATIS gebruik van het zwembad in bad Fredeburg. heerlijk ontspannen en genieten van de werkelijk prachDinsdag 30 juni €159,-pp. * GRATIS een uitstapjesboekje en een plattegrond van het Sauerland tige natuur in het land van de 1000 bergen! * 1 avond met gezellige live muziek.

2015

SLECHTS € 159,- pp

SLECHTS € 159,- pp

SLECHTS € 159,- pp

Telefoon 0049-2974 96250

April 2015 “Dankzij een gift van de familie van Juli een2015 overleden bewoner hebben Oktober 20 3 Juli €159,-pp. Eén creatieve 3 April €159,-pp. Donderdag 1 we Vrijdag met vereende krachten deze gangVrijdag kunnen realiseren. 4D Maandag Juli €159,-pp. Maandag 6 April €159,-pp. zorgmedewerkster heeft het plan gemaakt en6 met hulp van vele vrij- Zondag 4 Ok Donderdag 9 Juli €159,-pp. Donderdag 9 April €159,-pp. Woensdag 7 willigers uitgevoerd. Echt super van haar en van al die vrijwilligers!” Zondag 12 Juli €159,-pp. Zondag 12 April €159,-pp. ZaterdagApr 10 aldus Maaike Derksen

De Hotel Am Park 4 daagse (3 nachten) „Alles inclusief vakantie“

De Hotel Am Park 4 daagse (3 nachten) „Alles inclusief vakantie“

*rassen 3x een luxe ontbijtbuffet Het 4 Daags All-in arrangement * 3x een heerlijk 3 gangen diner Nederlands gesproken: * DagelijksReserveringlijn een gratis lunchpakket. 0049-2974-96250 van tussen 09.0018.00 uuruur toten18.00 uur *Hotel Dagelijks uw consumpties gratis 23.00 uur Am Park Top arrangement op basis van eigen vervoer (bieren, wijnen, jenevers, frisdrank, vruchtesappen, koffie, thee) *Inbegrepen: Geheel nieuwe autoroutes en wandelroutes 3x overnachten * Inclusief een GRATIS boottocht. * GRATIS 3x een luxe ontbijtbuffet van het zwembad in bad Fredeburg. gebruik 3x een heerlijk 3 gangen dineren een plattegrond van het Sauerland * GRATIS een uitstapjesboekje * 1Dagelijks eengezellige gratis lunchpakket. avond met live muziek. * Dagelijks uw consumpties gratis tussen 18.00 uur en 23.00 uur (bieren, wijnen, jenevers, frisdrank, vruchtesappen, koffie, thee) In der Schmiedinghausen 36 * Geheel nieuwe autoroutes en wandelroutes 57392 Bad Fredeburg * Inclusief een GRATIS boottocht. Duitsland * GRATIS gebruik van het zwembad in bad Fredeburg. www.hotelampark.nl * GRATIS een uitstapjesboekje en een plattegrond van het Sauerland info@hotelampark.nl * 1 avond met gezellige live muziek.

Zo zie je soms een bewoner een tijd op bus wachten of zitten een paar bewoners op het terras naar filmpjes van vroeger te kijken. Bewoners zitten heerlijk op het bankje met zicht op de Loosdrechtse plassen. Ook kan er worden uitgerust op het bankje rondom de boom die in de gang is geplaatst. De gang ziet er zo veel meer uit als een straat, waardoor het 4 Daagse Alles inclusief vakantie Aankomstschema: gevoel opgesloten te zijn, vermindert.

De Buitenhof van de Beukenhof

Algemene De informatie Hotel

Aufnahmen & Druckservice FOTO-KRÄLING · Telefon 02983-333

8

Bijzonder in De Beukenhof is het brede aanbod aan belevingsgerichte zorg. Zo kunnen bewoners ontspannen met geuren, kleuren, muziek en massage in het Sense-atelier, tot rust komen in het Stiltecentrum of herinneringen aan vroeger ophalen in de Herinneringshuiskamer. In 2015 zal daar de beweeg- en beleeftuin bijkomen. Deze tuin wordt, net als de Herinneringshuiskamer, mede mogelijk gemaakt door het mr. Roelsefonds.

Op de afdelingen waar onze dementerenden wonen, kunnen de bewoners rondlopen in een ruime binnengang en binnentuin. Deze binnengang is belevingsvol ingericht: op een muur zijn de Loosdrechtse plassen levensecht geschilderd, met een bootje, wat uitsteekt in de gang en een bankje ervoor. Er is een terras met zicht op een groot scherm waarop allerlei filmpjes en beelden te zien zijn. Ook is er een bushalte en een winkeletalage met een kraam op het pleintje ervoor. Op deze wijze worden bewoners uitgenodigd een wandelingetje te maken en valt er onderweg van alles te zien.

www.hotelampark.nl

DinsdagVrijd 13 O Vrijdag 16 O Maa Oktober 20 Maandag 19 Don Donderdag Donderdag Zon2 Zondag25 4O Zondag Woe Woensdag2 Woensdag Zate Zaterdag3110 Zaterdag Dins Dinsdag 13 VrijdagVrijd 16 O November 2 Maa Maandag 19 Dinsdag 3N Donderdag Vrijdag 6Don No Zondag 25 O Maandag 9N Mei Woensdag Donderdag 12 Zaterdag 31 Zate Zondag 15 N Woensdag 18 Dins November Zaterdag 21 Vrijd DinsdagMaa 3N Dinsdag 24 N Vrijdag27 6N Vrijdag Don Maandag30 9 Maandag Zon Donderdag 1 Vrijd Zondag 15 N December 2 Maa Woensdag Donderdag 3 Don Zaterdag 21 Zondag 6 De DinsdagZon 249 Woensdag Vrijdag 27 Zaterdag 12N Juni Maandag Dinsdag 15 30 D Woe Vrijdag 18 D December Maandag 21 Zate Donderdag Donderdag 2 Dins ZondagVrijd 6D Zondag 27 Woensdag 30 Woensdag Maa Zaterdag 12 Don Dinsdag 15 Zon Vrijdag 18 D Woe Maandag 2 Zate2 Donderdag ZondagDins 27 D Woensdag 3


Prikkels uit de natuur in de Buitenhof

De Vrijwilliger

Silvia van der Grift: ‘Je krijgt er veel liefde voor terug’

Even waanden de bewoners van De Beukenhof zich afgelopen zomer in het zuiden van Frankrijk. Verscholen achter het gebouw van de Beukenhof stond een veld vol prachtige zonnebloemen. Dit veld is onderdeel van het natuurproject ‘Buitenhof’. Met dit project wordt de natuur dichter bij de bewoners gebracht. Hovenier en vaste vrijwilliger, Gert Veldhuizen, legt uit: “De Buitenhof zet in op biodiversiteit van het boerenland. Naast de zonnebloemen groeiden er ook korenbloemen, goudsbloemen en klaprozen. Zowel de zonnebloemen als de andere bloemen trekken op hun beurt weer insecten, vlinders en bijen aan.” Een team van twee vrijwilligers gaat binnenkort samen met Gert Veldhuizen aan de slag met de bouw van een bijenstal. Daarmee wordt weer een stukje ingevuld van het uiteindelijke doel: de Buitenhof als ecologische en educatieve ontmoetingsplaats waar bewoners en bezoekers de natuur van dichtbij kunnen beleven. De stal krijgt een sedumdak, heimatten en redceder houten wanden, gemaakt van de oude bomen van de oprijlaan van de Beukenhof. Gert: “Het zou mooi zijn als de bijenstal, net als de oude schansen in het Gooi, iets verdiept komt te liggen. Daar vlakbij zouden we voor de bijen en andere insecten geschikte bloeiende bomen en struiken kunnen aanplanten, denk aan appel, peer, wilg of linde. Direct naast de stal kunnen dan zitplaatsen komen op het bestaande terras”. Naast de bouw van de bijenstal zijn er ook plannen voor een nieuw te bouwen hooiberg/ schaapskooi. Ook staat er al een metershoog ooievaarsnest dat al enkele keren is bezocht door kritische jonge ooievaars. “In het voorjaar zal het nest hoogstwaarschijnlijk haar eerste bewoners krijgen.” Het is de bedoeling dat de bewoners van de Beukenhof via de nog aan te leggen rolstoelpaden uiteindelijk zelf kunnen gaan genieten van de bloemenpracht. Carla van Eerden, facilitair manager Inovum: “De meeste bewoners vinden het heerlijk om buiten te zijn, zittend op de vlonder boven de vijver, kwakende eenden om je heen en genietend van de zon. De Buitenhof biedt hen een stukje natuurbeleving die een extra prikkel zal geven.”

Naast de 500 medewerkers zijn er zo’n 300 vrijwilligers actief bij Inovum. Vrijwilligers maken het dagelijks leven van onze cliënten net even prettiger. Ze zetten zich in om het de cliënten extra naar de zin te maken en zich, zoveel als mogelijk, thuis te voelen. Ze doen spelletjes met ze, drinken koffie, brengen hen naar de film of een muziekvoorstelling. ‘We kunnen niet zonder ze’, zegt Joan Saladin, coördinator vrijwilligerszaken. Zij praat met mensen die zich melden voor de activiteiten, waar Inovum regelmatig vrijwilligers voor werft. Iemand die op een bijzondere manier vrijwilliger werd is Silvia van der Grift uit Loosdrecht. “Eigenlijk komt het door mijn dochter”, vertelt ze. “Die liep in de Beukenhof stage voor facilitair management en had het er naar haar zin. Toen ik een advertentie zag waarin vrijwilligers werden gevraagd, zei mijn gevoel dat ze mij daar wel konden gebruiken. Door alle berichten in de media over verslechtering van de zorg en steeds minder tijd voor dat beetje extra, dacht ik: daar wil ik me wel voor inzetten. Ik heb 3 grote kinderen, 2 studeren nog en 1 werkt. Het werd steeds stiller in huis en de hele dag thuis zitten is niks voor mij”.

Ze dacht in eerste instantie aan iets anders, maar nu helpt ze op een afdeling met overwegend dementerende ouderen. “Het klikte direct. Gek genoeg, want ik had nooit gedacht dat ik zoiets zou gaan doen en het zo fijn zou vinden. Het rechtstreekse contact met bewoners bevalt goed. Het is ook een fijn team dat daar werkt. Voor de medewerkers heb ik veel respect gekregen. Geweldig hoe liefdevol en geduldig ze met de mensen omgaan. En ik merk dat zij ook blij zijn met ons vrijwilligers. Veel mensen denken dat dergelijk vrijwilligerswerk moeilijk is, maar iedereen kan het. Ik had nooit verwacht dat ik het zo leuk zou vinden”. “Ik ben er nu op maandagmorgen van 8 tot 13 uur, help bij de boterham, maak koffie voor de 7 mensen, doe een spelletje of maak een wandelingetje. Het zijn kleine dingen die de mensen zelf zouden doen als ze het nog zouden kunnen. Sommige mensen krijgen weinig bezoek of helemaal niet en dan zijn ze extra blij als je wat voor ze doet. Je krijgt er veel liefde voor terug”. “Hoewel het dementerende ouderen zijn, hebben ze allemaal een eigen persoonlijkheid en dat is zo leuk om te zien. En je ziet dat elk lichtpuntje blij maakt”.

Vrijwilliger worden Vrijwilligers zoals Silvia zijn van onschatbare waarde. Een wandeling maken, een spelletje spelen, samen de krant lezen of simpelweg een kopje koffie drinken, het maakt een groot verschil in het dagelijks leven van onze bewoners. Niet alleen in onze verpleeghuizen, maar ook in Veenstaete in Kortenhoef en de Emtinckhof in Loosdrecht kunt u als vrijwilliger dat verschil maken. Wilt u meer weten over vrijwilligerswerk bij Inovum? Neem dan contact op met Joan Saladin, vrijwilligerszaken Beukenhof en Gooiers Erf, telefoonnummer 035 - 58 88 397 of Anneke de Bruijn, vrijwilligerszaken Veenstaete en Emtinckhof, telefoonnummer 035 - 58 88 207.

9


Behandel- en adviescentrum Inovum Behandel- en adviescentrum Inovum levert een breed scala aan professionele medische en paramedische diensten in het Gooi. In het centrum in Loosdrecht werken medisch specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen en vaktherapeuten (zoals een muziektherapeut en een relaxatietherapeut) die gespecialiseerd zijn in de lichamelijke en psychische gezondheid van ouderen. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met logopedisten en diëtisten die op advies van de arts kunnen worden ingeschakeld. Het Behandel- en adviescentrum biedt naast individuele behandelingen en advies, ook diverse groepsactiviteiten. De behandelaren leveren behandelingen voor bewoners van de Beukenhof, Gooiers Erf en Veenstaete, maar zijn ook beschikbaar voor mensen in de wijk. Iedereen kan gebruik maken van de diensten van het Behandel- en Adviescentrum Inovum.

Fysiotherapie Inovum: méér dan standaardbehandelingen Jan Enkelaar is over een ding heel beslist: “Fysiotherapie bij Inovum omvat een heel scala aan behandelingen en is daarmee uniek”. Het team van 8 fysiotherapeuten is gespecialiseerd in fysiotherapie voor ouderen, behandeling van patiënten met Parkinson en revalidatie, maar daarnaast ook in fitness, Pilates en valpreventie. “Onze fysiotherapeuten leveren zo nodig behandelingen aan bewoners van alle afdelingen op de verschillende locaties van Inovum. Op alle locaties beschikken we over een mooie fysiotherapieruimte met voldoende apparatuur en trainingsmogelijkheden. Bij de behandeling werken we zo veel mogelijk multidisciplinair. Dat wil zeggen dat we intensief samenwerken met de andere behandelaren binnen Inovum, zoals de artsen, ergotherapeuten, psychologen en eventueel andere paramedici. En niet te vergeten: ook mensen van buiten zijn welkom voor een behandeling. Iedereen is welkom voor een proefles fitness en/of Pilates”.

Pilates

Fitness voor senioren

Fit zonder apparaten, verbetert houding, evenwicht en balans.

Groepsgewijze warming-up en cooling down, als kerntrainingen een fitnesscircuit met apparatuur.

Beukenhof Veenstaete

Maandag 09.00 – 10.00 uur Dinsdag 09.00 – 10.00 uur Woensdag 13.00 – 14.00 uur 08.45 – 09.45 uur 10.00 – 11.00 uur Vrijdag 9.00 – 10.00 uur

Beukenhof

Emtinckhof

Gooiers Erf

Maandag 15.30 – 16.30 uur 13.45 – 14.45 uur Dinsdag 13.30 – 14.30 uur 16.00 – 17.00 uur Woensdag 14.00 – 15.00 uur Donderdag 13.30 – 14.30 uur 11.00 – 12.00 uur Vrijdag 13.30 – 14.30 uur 09.30 – 10.30 uur

Veenstaete 13.30 – 14.30 uur 09.00 – 10.00 uur 14.00 – 15.00 uur 09.00 – 10.00 uur 13.30 – 14.30 uur

10

Work safe, be safe. Bel: 053 - 43 43 737 www.veiligheidsopleidingen.nu

Ruim 15 jaar specialist in veiligheidscursussen, advisering en certificering.

BED & BEDDENGOED Al meer dan 15 jaar een specialist op het gebied van slapen en slaapcomfort

Linnerie Annelies

Rading 46A 1231 KB Loosdrecht Tel. 035 582 36 68 www.linnerieannelies.nl


Tevens wordt door Fysiotherapie Inovum geparticipeerd in netwerken gericht op COPD, Cardiovasculaire aandoeningen, Kwetsbare Ouderen en Valpreventie en zijn we aangesloten bij ParkinsonNet. “We zijn dus helemaal bij in de nieuwste ontwikkelingen op ons vakgebied. Onze fysiotherapeuten staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van de beroepsgroep (KNGF). Dit betekent dat we allemaal voldoende aan na- en bijscholing doen”, aldus Jan Enkelaar.

Logopedie: Met een goede stem een stuk meer mens!

Fysiotherapie om de hoek “We draaien in totaal 19 fitness en Pilates groepen per week, verdeeld over de verschillende locaties. Op alle locaties bieden we 1e-lijns fysiotherapie, net zoals de fysiotherapiepraktijk bij u om de hoek. Wij richten ons voornamelijk op de ouder wordende mens en mensen die bij ons gerevalideerd hebben. Op verwijzing kunnen deze behandelingen, mits in de buurt van onze locaties, ook bij u thuis plaatsvinden.” “Naast deze activiteiten verzorgen we lessen voor of namens de organisatie. Denk hierbij aan klinische lessen over patiëntengroepen of aandoeningen en scholing in til- en transfertechnieken”.

Logopedisten Anneke Tromp, Brechje Zuiderent en Janet Olthof werken vanuit de praktijk SpreekTaal logopedisten voor het Behandel- en Adviescentrum Inovum. Zij behandelen mensen die niet meer goed uit hun woorden kunnen komen (afasie) of die woorden niet goed meer kunnen uitspreken (dysartrie) en mensen met stemproblemen zoals bij Parkinson of COPD. Ook zijn zij ervaren in de behandeling van slikproblemen (ALS, MS, Parkinson).

Inloopfitness Beukenhof en Gooiers Erf Zelfstandig werken aan een trainingsprogramma, opgesteld door een fysiotherapeut. Beukenhof: keuze uit maandag t/m vrijdag van 08.30 – 09.30 uur. Gooiers Erf: keuze uit maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.00 – 16.00 uur.

Cursus ‘Beter in Balans’ Praktische informatie om vallen te voorkomen. De locatie, tijd en dag zijn wisselend. Voor informatie wanneer de volgende cursus start, kunt u bellen met 035 – 58 88 492. Info en aanmelden bij: Behandel- en adviescentrum Inovum, afdeling Fysiotherapie, tel. 035 – 58 88 492, fysiotherapie@inovum.nl.

“Niet goed kunnen communiceren is een grote belemmering”, vindt Anneke Tromp. “Je voelt je onzeker en buitengesloten. Oefenen met de logopedist helpt meestal. Maar soms zoeken we naar alternatieve oplossingen.” Met een dame die bijna niets meer kan zeggen maakte Tromp een fotoboek met foto’s van familie en vrienden, plekken waar zij fijne herinneringen aan heeft en alledaagse voorwerpen. In zo’n boek kan zij aanwijzen wat zij bedoelt. “Onlangs zei een meneer ‘zeepzaal’ in plaats van ‘speciaal’. Hij wist dat het niet klopte maar kon het gewoon niet uitspreken en raakte gefrustreerd. Maar het kan ook zijn dat iemand geen zinnen meer kan maken of niet meer op bepaalde woorden kan komen. Met een weduwnaar die dysartrie heeft, heb ik telefoongesprekken geoefend. Daarbij heeft hij geleerd korte vragen te stellen en kan hij weer een gesprek voeren. De telefoon is zijn levenslijn met de buitenwereld. Hij heeft weer contact met zijn familie die ver weg woont.”

Gek genoeg zit geluk soms in een lepeltje vla De logopedisten van SpreekTaal behandelen mensen niet alleen in hun eigen praktijk of in het verpleeghuis. Mensen die weer thuis wonen na een hersenbloeding, of mensen die Parkinson hebben en niet meer zo makkelijk kunnen reizen, worden aan huis bezocht. De

logopedisten komen in de hele regio Hilversum en Wijdemeren. Brechje Zuiderent: “Ik kom wekelijks bij mensen thuis. Bij slikproblemen doe ik onderzoek, geef voedingsadviezen die ik overleg met de arts, diëtist en de familie of thuiszorg. Ik beoordeel hoe en wat mensen eten en drinken. Vervolgens geef ik aan of iemand al brood kan eten of toch maar liever gemalen voedsel, gewone koffie of ingedikte koffie. De laatste tijd oefen ik het slikken met een meneer die al een hele tijd sondevoeding krijgt. Na een lange periode van alleen sondevoeding kan deze meneer nu weer af en toe een hapje vla nemen en dan ervaart hij heel even een geluksmoment”. Anneke Tromp is regiocoördinator van ParkinsonNet het Gooi. Net als Brechje Zuiderent en Janet Olthof is zij gespecialiseerd in Parkinson. “We werken veel samen met andere hulpverleners met dit specialisme. Bij een huisbezoek signaleren we soms dat iemand zich niet meer zo goed kan redden in huis en schakelen dan bijvoorbeeld een ergotherapeut in. Zo kan de cliënt langer veilig thuis wonen.” Janet Olthof: “Bij de ziekte van Parkinson kan je stem hees, zacht en slecht verstaanbaar worden. Ik zie vaak hoeveel moeite het dan kost om toch te blijven meedoen aan gesprekken of gewoon de telefoon op te pakken. Door intensief oefenen met een speciale techniek kun je de controle over je stem weer terugkrijgen. Heel bijzonder. De stem is een bepalende factor van je persoonlijkheid. Als je stem weer stevig klinkt, dan voel je je een stuk meer mens”. De logopedisten van SpreekTaal vinden het belangrijk te kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven. “Dat iemand weer gewoon kan eten of drinken of weer kan communiceren en daardoor langer prettig en veilig thuis kan wonen, dat maakt ons werk heel waardevol.”

11


12

De werkdag van:

Carina van der Heijden 12:30

Carina van der Heijden begon op haar 17e met de opleiding Helpende zorg en na stages in Gooiers Erf en de Beukenhof is zij in 2011 als Verzorgende IG op de afdeling Bloemenhof van de Beukenhof gaan werken. Naast haar werk volgt zij momenteel de opleiding tot Verpleegkundige. Een impressie van haar werkdag.

Tussen de middag wordt er door de bewoners gezamenlijk gegeten. Vandaag hebben we hutspot met draadjesvlees. Sinds kort hebben we een nieuwe leverancier van de maaltijden en de bewoners zijn daar erg blij mee. We maken de maaltijden extra gezellig met een glaasje wijn en serveren op een rustige wijze de maaltijden uit. Ze genieten er echt van. Ik doe de bestellingen bij de leverancier en vraag regelmatig aan de bewoners wat ze lekker vinden. Favoriet is op dit moment fusilli met kip, dat hebben ze gisteren gegeten.

(De namen van cliënten in dit artikel zijn fictief).

07:00 De overdracht. Sinds vorig jaar werken we met een elektronisch cliëntdossier waarin we alles snel terug kunnen lezen, maar de mondelinge overdracht met de vorige dienst blijft heel belangrijk. Mevrouw Vink heeft een onrustige nacht gehad. Zij is pas sinds kort op onze afdeling en kan nog niet goed wennen. Collega Nikki gaat even bij haar langs om haar wat extra aandacht te geven.

07:20 Na de overdracht starten we met de zorg. We helpen de bewoners uit bed, bij de lichamelijke verzorging en verpleging en bij het aankleden. Meneer de Boer gaat vanmiddag naar de verjaardag van zijn kleinzoon en wil graag zijn nette pak aan. Naast de directe verzorging van de bewoners maak ik ook gelijk het bed even op en zorg dat de kamer netjes is. Een nette, rustige omgeving is wel zo prettig voor de bewoners. Wij als zorg komen als het goed is maar een aantal keer per dag langs, maar voor hen is het hun huis.

10:30 Om 10:30 drinken de bewoners een kopje koffie. Dit doen ze gezellig met elkaar in de huiskamer. Ondertussen hoor ik van Nikki dat zij met mevrouw Vink heeft gesproken. Ze heeft aangegeven dat ze zich overdag helemaal op haar gemak voelt op de Bloemenhof, maar dat ze moeite heeft met de nachten. Ze was thuis gewend aan stilte, maar hoort nu ’s nachts wel eens mensen op de gang lopen. Aan het einde van de gang is op dit moment een kamer leeg en Nikki heeft voorgesteld om daarheen te verhuizen. Hopelijk helpt dit, zodat mevrouw Vink een betere nachtrust krijgt.

11:00

14:00 Na het eten zijn er diverse activiteiten voor de bewoners van de Beukenhof. In het Hoftheater wordt een filmmiddag georganiseerd. Mevrouw De Kloet en mevrouw Terpstra hoorden tijdens het boodschappen doen over de film en gaan daar samen naartoe. Het is lekker weer en mevrouw Vink gaat samen met Nikki een wandeling maken naar de tuin achter de Beukenhof. Ondertussen heb ik een gesprek met twee leerlingen die ik begeleid. Samen bespreken we de opdrachten die ze vanuit de opleiding meekrijgen en hoe het werk verder gaat.

15:00

In de Beukenhof hebben we een kleine supermarkt. Een aantal bewoners vindt het heel gezellig om samen wat boodschappen te halen. Ik neem mevrouw De Kloet en mevrouw Terpstra mee om wat spullen te halen voor de afdeling.

Mijn werk zit er bijna op voor vandaag. De collega’s die om 15:30 beginnen komen al binnen en ik praat ze alvast even bij. Het werk begint met een overdracht en eindigt daar ook weer mee.

Waar vindt u ons? Beukenhof Nieuw-Loosdrechtsedijk 24 1231 KX Loosdrecht 035 – 58 88 555

Thuiszorg Inovum Nieuw-Loosdrechtsedijk 24 1231 KX Loosdrecht 035 – 58 88 200

Gooiers Erf Van Riebeeckweg 50 1212 EM Hilversum 035 – 53 95 700

Dagactiviteitencentrum Eikenlaan 51 1231 BG Loosdrecht 035 – 58 88 200

Appartementencomplex Veenstaete Oudergaarde 1-401 1241 AX Kortenhoef 088 – 040 2000

Heb jij ook interesse in een baan of stage bij Inovum? Neem dan contact op met onze afdeling P&O, telefoonnummer 035 - 58 88 555 of kijk op onze website

www.inovum.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.